Erik Brejls hjemmeside

Start

Ning herreds godsers skifteuddrag


[Constantinsborg]    [Marselisborg]    [Moesgård]    [Vilhelmsborg]    [Østergård]   


Constantinsborg gods
Skifteprotokol
1719-1814


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Enkens navn mangler i lbnr.47, 57, 59, 68, 74, 156
Skifteuddrag 1674-1719 er ført sammen med Marselisborg gods skifteprotokol. Se der.

Børnepenge i Viby sogn i følge skifter, der ikke er indført i skifteprotokollen, se: Marselisborg tingbog 1725.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted
Constantinsborg gods
Skifteprotokol
1719-1741
G 321 - 3

1 Erik Pedersen i Ravnholt. 11.10.1719, fol.1.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Mikkel Pedersen i Ingerslev. B: Maren 6, Peder 4, Kirsten 5 uger. FM: Rasmus Nielsen i Ravnholt, morbror Jens Pedersen, farbror Poul Pedersen Holm.

2 Voldborg Sørensdatter i Stavtrup. 8.2.1720, fol.3.
E: Rasmus Lauridsen. A: Kirsten Jensdatter g.m. Jens Pedersen True i Viby, Anne Jensdatter g.m. Rasmus Olufsen sst, Peder Mikkelsen sst, søn af Mikkel Andersen soldat, Helle Sørensdatter g.m. Jens Ovesen i Skåde.

3 Mikkel Pedersen i Brabrand. 9.4.1720, fol.4.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Loft i Brabrand. B: Maren 21, Marie 13. FM: Søren Rasmussen i Brabrand.

4 Kirsten Pedersdatter i Ravnholt. 20.3.1721, fol.4B.
E: Mikkel Poulsen Smed. A: mor Karen Jensdatter g.m. Iver Danielsen i Bering, søskende Thøger Pedersen 23, Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen Snedker i Skødstrup.

5 Daniel Pedersen i Ingerslev. 5.11.1720, fol.5.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. Af første ægteskab B: Anne 31, Peder 21. FM: Søren Rasmussen Bjerregaard.

6 Anne Sørensdatter i Trige. 20.11.1720, fol.6B.
E: Peder Christensen Smed. A: søsterdatter Sidsel Christensdatter g.m. Mathias Pedersen i Vejlby, søsterdatter Maren Christensdatter i Trige. FM: Peder Jensen, degn i Trige.

7 Oluf Mikkelsen i Ravnholt. 20.3.1721, fol.8B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Mikkel i Edslev, Johanne 19, Maren 15, Peder 7. FM: Niels Nielsen i Ravnholt.

8 Jens Poulsen Bach i Ormslev. 25.7.1721, fol.10.
Registrering. (Sml. lbnr.21).

9 Peder Skov, skrædder i Ormslev. 25.7.1721, fol.10.
Registrering.

10 Niels Ovesen i Vejlby. 2.9.1721, fol.10B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Jacobsen sst. B: Anne 2. Af første ægteskab B: Jens i Vejlby, Anne 21, Johanne 16. FM: Jens Jacobsen sst.

11 Jens Poulsen i Ormslev. 11.10.1721, fol.12.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Jensen, ladefoged på Åbo. B: Poul 15, Søren 14, Frands 10, Ellen 6. FM: Thøger Pedersen i Ormslev.

12 Maren Mikkelsdatter i Brabrand. 15.11.1721, fol.15.
E: Esben Madsen. B: Mads 14, Maren 12, Anne 9. FM: Jens Nielsen i Lyngby, Christen Christensen Snedker i Brabrand, Mikkel Rasmussen sst.

13 Mikkel Lauridsen i Enslev. 31.5.1721, fol.15B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen i Viby. A: mor Anne Mikkelsdatter. LV: Mikkel Olufsen i Enslev, søskende Anne Lauridsdatter g.m. Niels Vesten i Viby, Kirsten Lauridsdatter g.m. Mads Rasmussen i Ingerslev, Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Mortensen i Enslev, Gertrud Lauridsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Jeksen, halvsøskende Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Ovesen i Kolt. 4B: Maren g.m. Thomas Trov under oberst Grabows regiment, Karen g.m. Anders Knudsen i Kolt, Maren, Jens, Kirsten Lauridsdatter g.m. Iver Mikkelsen i Edslev, Karen Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen i Jeksen.

14 Anne Madsdatter i Brabrand. 29.1.1722, fol.19.
E: Rasmus Mikkelsen Loft. B: Maren g.m. Søren Pedersen Galten i Hasle. Af første ægteskab B: Maren Villadsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Åbo.

15 Anne Rasmusdatter i Lemming. 12.2.1722, fol.19B.
E: Peder Jensen. A: far Rasmus Sørensen i Bering. Øvrige arvinger angives ikke.

16 Anne Mikkelsdatter Lærke i Viby. 25.2.1722, fol.20.
Enke. B: Anne Margrethe Nielsdatter 38 i København, Rasmus Nielsen 36 sst, Mikkel Nielsen Lærke 30, studiosus i Århus, Anne Nielsdatter g.m. Simon Andersen Skrædder i Holme.

17 Jens Christensen i True. (Dato mangler), fol.23B.
Registrering.

18 Søren Andersen i Trige. (Dato mangler), fol.23B.
Registrering.

19 Kirsten Christensdatter i Ormslev. 3.10.1722, fol.23B.
E: Anders Lauridsen. B: Laurids på Sjælland, Kirsten 32, Anne 24, Maren 19. FM: Peder Andersen i Ormslev.

20 Niels Christensen Væver fra Fyn, der døde på Constantinsborg. (Dato mangler).1722, fol.25.
Registrering.

21 Kirsten Mikkelsdatter i Ormslev. (Dato mangler).1722, fol.25B.
Enke efter Jens Poulsen Bach. B: Poul 21, Mikkel 15. FM: Peder Andersen i Ormslev. (Sml. lbnr.8).

22 Afkald i Lemming. 30.3.1722, fol.26.
Afkald fra Jens Pedersen der tjener i Skanderborg Ladegård for arv efter forældre, der døde i Lemming, hvor de var hyrdefolk. Brev til Jens Pedersens bror Niels Pedersen i Lemming.

23 Maren Andersdatter i Ravnholt. 7.12.1722, fol.26.
E: Niels Nielsen Børup. B: Jens 2. Maren 6 uger. Første ægteskab med [Jens Jensen], skifte [Marselisborg gods] 31.10.1718 lbnr.264. B: Anne 9, Maren 8, Kirsten 5. FM: Laurids Rasmussen i Ravnholt, Søren Nielsen sst, Rasmus Andersen sst.

24 Jens Pedersen i Ormslev. 3.10.1722, fol.28.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Danielsen sst. B: Peder 2, Mikkel 17 uger. FM: fars morbror Søren Jensen Kattrup i Kolt, mors morbror Jens Christensen Loft i Ormslev.

25 Jens Nielsen i Mustrup. 3.4.1724, fol.31.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Nielsen i Ravnholt. B: Jens 4, Birgitte 6 mdr. FM: farbror Peder Nielsen Fogh i Testrup, farbror Peder Nielsen i Tiset Hedegård.
Første ægteskab med Birgitte Rasmusdatter. B: Niels 11. FM: morbror Rasmus Sørensen i Hørret ved søn Søren Rasmussen i Obstrup på Baron Gyldenkrones gods, [Vilhelmsborg gods].

26 Kirsten Nielsdatter i Vejlby.26.5.1724, fol.32.
E: Laurids Villadsen. B: Birgitte. Første ægteskab med Niels Jensen. B: Anne. FM: morbror Niels Rasmussen i Vejlby.

27 Rasmus Mikkelsen Loft i Brabrand. 21.9.1724, fol.33B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen, ladefoged på Åbo. B: Maren g.m. Søren Pedersen i Hasle.

28 Johanne Olufsdatter i Ravnholt. 13.11.1724, fol.34.
E: Jens Borresen. A: mor Anne Pedersdatter, søskende Mikkel Olufsen i Edslev, Peder Olufsen 12. Af enkemandens første ægteskab B: 2 sønner (Sml. lbnr.47).

29 Mikkel Danielsen i Ormslev. 26.2.1725, fol.35B.
B: [Anne, Else, Gertrud, Jens, Maren, nyfødt]. FM: Peder Danielsen i Solbjerg.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte Marselisborg og Constantinsborg 17.2.1712 lbnr.244. B: Maren, Christen].

30 Maren Jacobsdatter i Åbo. 7.4.1725, fol.35B.
A: Kirsten Mikkelsdatter i Noer, Rasmus Rasmussen i Assedrup, Rasmus Husmand i Løjenkær.

31 Gertrud Andersdatter i Bering. 14.7.1725, fol.35B.
E: Thøger Olufsen. B: Oluf 6, Karen 4. FM: Mikkel Olufsen i Enslev.

32 Maren Ovesdatter i Vejlby. 17.7.1725, fol.36.
E: Søren Bach. Arvinger angives ikke.

33 Peder Jensen i Edslev. 20.12.1725, fol.36.
E: [Inger Rasmusdatter]. Enken og de myndige arvinger overlod arven til [børnene] Anne Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter og Stine Pedersdatter.

34 Hans Hansen i [Ingerslev]. 29.3.1726, fol.36.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Mustrup. B: Hans, Anne, Gertrud, Maren. FM: Mikkel Kjærgaard i Ingerslev, Niels Jensen sst.

35 Jens Christensen Loft i Ormslev. 26.7.1726, fol.36B.
E: [Kirsten Rasmusdatter]. B: Anne 17, Karen 15, Rasmus 13, Maren 7. FM: Christen Loft i Østerby, Søren Rasmussen i Ormslev, Jens Rasmussen i Bering. Af første ægteskab B: Christen 23.

36 Anne Poulsdatter i True. 18.7.1726, fol.36B.
E: Rasmus Hansen. B: Johanne 13, Maren 10.

37 Morten Rasmussen i Tander. 27.8.1726, fol.36B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Lauridsen i Testrup. B: Kirsten 11, Søren 8, Johanne 3, Morten 12 uger. FM: Jens Rasmussen i Harlevholm.

38 Maren Rasmusdatter i Brabrand. 26.9.1726, fol.37.
E: Søren Hougaard. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.106).

39 Kirsten Nielsdatter i Ormslev. (Dato mangler).1726, fol.37.
E: Tobias Davidsen. B: Peder, Christian, Anne Johanne, Sofie, Gertrud.

40 Mikkel [Christensen] Loft i Solbjerg. 28.12.1726, fol.39.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 25, Christen 22, Karen 18.

41 Kirsten Knudsdatter i Ormslev. 15.9.1727, fol.39B.
E: Jens [Jensen] Kattrup. Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Niels Mikkelsen i Ormslev, skifte Marselisborg og Constantinsborg lbnr.168].

42 Maren Lauridsdatter i Ingerslev. 10.10.1727, fol.40.
E: Niels Akselsen. A: bror Jens Lauridsen i Stilling, søster Cathrine Lauridsdatter ved Jesper Tostesen i Østerby.

43 Karen Jensdatter i Ormslev. 15.12.1727, fol.40B.
E: Niels Sørensen. B: Else 9 uger.
Første ægteskab med [Mikkel Danielsen, skifte 26.2.1725 lbnr.29]. B: Anne 12, Maren 2. FM: Mikkel Nielsen sst.

44 Rasmus Rasmussen i Stavtrup. 2.3.1728, fol.41.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen i Løjenkær. B: Anne 7, Maren 4, Peder 2. FM: Rasmus Pedersen i Solbjerg. Desuden nævnes afdødes far Rasmus Pedersen på stedet. Arv i boet til Anne Rasmusdatter efter skifte 14.1.1709.

45 Rasmus Jensen i Stavtrup. 15.6.1729, fol.42.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. A: Peder Rasmussen i Hvolbæk, Maren Rasmusdatter sst.

46 Sejer Andersen i Tander. 27.11.1728, fol.43.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Mikkel Jensen i Ravnholt. B: Anders 24, Hans 16, Mette 12. FM: Niels Jensen i Tander, Søren Nielsen i Ravnholt.

47 Jens Jensen Borresen i Ravnholt. 2.5.1729, fol.43B.
E: [Maren Sørensdatter]. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte [sluttet] 13.11.1724. [Skifte Marselisborg 23.1.1719]. B: Jens, Mikkel. FM: farbror Mikkel Borresen i Ingerslev. [Afdødes andet ægteskab med Johanne Olufsdatter, skifte 13.11.1724 lbnr.28].

48 Maren Pedersdatter i Ravnholt. 2.5.1729, fol.44B.
E: Jens Rasmussen. B: Erik 8, Mette 6, Rasmus 4. Første ægteskab med Erik Pedersen sst, skifte 11.10.1719 lbnr.1. B: Maren, Peder, Kirsten. FM: Rasmus Nielsen i Ravnholt, Poul Pedersen Holm i Ravnholt.

49 Maren Sørensdatter i Vejlby. 8.9.1729, fol.46.
E: Jens Sørensen. B: Søren. FM: morbror Rasmus Loumann sst, Peder Eskildsen sst.

50 Johanne Jensdatter i Edslev Mølle. 30.9.1729, fol.46.
[Enke efter Peder Jensen Møller]. B: Jens Pedersen Møller sst, Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Tovstrup.

51 Rasmus Rasmussen i Lemming. 17.1.1730, fol.47.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Knud Simonsen i Blegind. B: Sidsel 7. FM: Søren Rasmussen i Lemming.

52 Niels Pedersen Kaae, ugift i Edslev. 23.2.1730, fol.47B.
A: mor [Karen Pedersdatter, enke efter Peder Sørensen Kaae, skifte Marselisborg 15.10.1711 lbnr.245], søskende Peder Pedersen Kaae sst, Søren Kaae, Rasmus Kaae, [Maren]. Afdøde døde i København.

53 Anne Lauridsdatter i Stavtrup. 9.3.1730, fol.48B.
E: Rasmus Lauridsen. A: søster Johanne Lauridsdatter, halvsøster Johanne Lauridsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Edslev.

54 Oluf Madsen Smed i Ormslev. 18.6.1730, fol.49.
E: Anne Mikkelsdatter. B: Mads 26, Mikkel 22, Sidsel 20, Else 4.

55 Hans Sørensen i Enslev. 4.7.1730, fol.49B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Bødker i Enslev. B: Rasmus 23, Niels 21, Kirsten 18, Else Marie 16, Jens 14. FM: Rasmus Sørensen i Kattrup. Af første ægteskab B: Mikkel i Edslev.

56 Bodil Villumsdatter i Kolt. 4.7.1730, fol.50B.
E: Rasmus Andersen. A: halvsøster Johanne Villumsdatter.

57 Niels Rasmussen i Lemming. 14.9.1730, fol.51B.
E: [Anne Jørgensdatter]. LV: Peder Thøgersen i Ormslev. B: Anne 8. FM: morbror Jens Jørgensen i Ingerslev.

58 Mette Rasmusdatter i Enslev. 20.9.1730, fol.51B.
E: Hans Jensen, hyrde. A: Jens Jensens hustru i Åbo.

59 Jens Sørensen i Vejlby. 15.10.1730, fol.52.
E: (Navn mangler). LV: Niels Sørensen B: Søren 25, tobaksspindersvend i Horsens, Søren 11 uger.

60 Maren Mogensdatter i Ravnholt. 20.11.1730, fol.52.
E: Laurids Rasmussen. B: Rasmus 14, Peder 8. FM: [morbror] Niels Mogensen i Blegind.

61 Ellen Sørensdatter i Harlevholm. 16.12.1730, fol.53B.
E: Mads Lauridsen. A: bror Peder Sørensen i Fløjstrup, søster Maren Sørensdatter i Guldsmedegaden i Århus.

62 Anders Pedersen i Brabrand. 12.4.1731, fol.54.
E: Anne Frederiksdatter. A: søskende Anne Pedersdatter g.m. Poul Christian i Tovstrup, Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Niels Mortensen i Vissing.

63 Maren Clemensdatter Skinkel på Constantinsborg. 13.4.1731, fol.54B.
E: Johan Nagel, podemester. B:
1) Christen Johansen 4 uger.
FM:
1 Terkild Nissen, præst i Ormslev
2 Hans Leth forpagter på Constantinsborg.

64 Mikkel Christensen i Kattrup. 13.3.1733, fol.56.
Registrering.

65 Maren Sørensdatter i Ravnholt. 27.6.1733, fol.56B.
E: Jens Nielsen. På arvingernes vegne mødte deres bror Søren Jensen, der tjener hos Oluf Winther, præst i Mårslet.

66 Maren Lauridsdatter i Ingerslev. 2.10.1733, fol.57.
E: Rasmus Nørgaard. B: Laurids 14, Maren 13, Kirsten 10, Anne 8. Skifte efter enkemandens første hustru 18.8.1713. B: Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, Anne Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Ravnholt, Jens Rasmussen. Disse børn har arv efter deres morbror Søren Loft.

67 Anne Pedersdatter i Ormslev. 10.3.1734, fol.58.
E: Rasmus Prip. A: mor Kirsten Juul.

68 Søren Lauridsen i Holme. 4.6.1734, fol.58B.
E: (Navn mangler). B: Maren, Kirsten. Af første ægteskab B: Søren, Anne, Kirsten.

69 Johanne Jensdatter i Ingerslev. 28.6.1734, fol.59.
E: Jacob Pedersen. Første ægteskab med [Hans Hansen sst], skifte 29.3.1726 lbnr.34. B: Hans, tømrersvend i Århus, Gertrud 17, Maren 9. FM: Niels Jensen i Ingerslev.

70 Ingeborg Mikkelsdatter i Ravnholt. 30.9.1734, fol.60.
E: Niels Pedersen Holm. B: Kirsten 17, Peder 7, Jens 3. FM: Mikkel Nielsen i Ravnholt, Poul Nielsen i Battrup.

71 Maren Villadsdatter i Brabrand. 22.12.1734, fol.61.
E: Jørgen Pedersen. B: Maren.

72 Anne Pedersdatter i Åbo. 9.2.1735, fol.61B.
E: Peder Jensen. B: Anne 19, Peder 16, Jens 8, Dorthe 5. FM: morbror Mogens Pedersen i Såstrup, mosters mand Palle Schandorff, guldsmed i Århus.

73 Jens Poulsen Kongsted i Ravnholt. 4.1.1736, fol.67B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen i Storenor. Af første ægteskab B: Anne Jensdatter g.m. Johan Christiansen i Blegind, Johanne Jensdatter g.m. Peder Eliassen, handskemager i Århus, Jens Jensen, død. 3B: Anne 23, dum, Maren g.m. Poul Skrædder i Mustrup, Kirsten 17, en datter, død. 2B: Jens Jensen 22, Mikkel Jensen 21. (Sml. lbnr.47).

74 Mikkel Poulsen Smed i Ravnholt. 18.5.1736, fol.70B.
E: [Karen Jacobsdatter]. LV: bror [Rasmus Jacobsen] i Fulden Mølle. A: bror Hans Poulsen i Beder, bror Christen Poulsen, død. 2B: Poul 34, smedesvend ved det Ostindiske Kompagni i København, Peder, smed i Virring, søster Anne Poulsdatter g.m. Christen Christensen Hougaard, brændevinsmand på Christianshavn i København, halvbror Rasmus Hansen i Hørning.

75 Jens Sørensen i Brabrand. 20.12.1736, fol.72B.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Mikkel Nielsen sst, Thomas Rasmussen, der ægter enken. B: Frederik 5. FM: Jacob Nielsen sst.

76 Peder Jensen i Åbo. 22.2.1736, fol.73.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter], skifte 9.2.1735 lbnr.72. B: Anne 20, Peder 17, Jens 8, Dorthe 7. FM: morbror Mogens Pedersen i Såstrup, morbror Jens Pedersen Møller i Nimtofte Mølle, mosters mand Palle Pedersen Schandorff i Århus, morbror Niels Mollerup, forvalter på Overgård.

77 Christen Nielsen Hesselberg i Brabrand. 25.10.1737, fol.110B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Olufsen sst. B: Niels 8. FM: Niels Pedersen Loft.

78 Jens Rasmussen Kjærgaard i Ingerslev. 1.10.1737, fol.111.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Drevsen i Testrup. B: Rasmus 22, Maren 20, Kirsten 15, Johanne 12. FM: Jens Loft i Ingerslev.

79 Søren Rasmussen i Lemming. 9.10.1737, fol.113.
E: Maren Thomasdatter. LV: Søren Madsen sst. B: Rasmus 17, Johanne 15, Maren 12, Mette 6. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Stavtrup.

80 Rasmus Nielsen i Lemming. 9.10.1737, fol.114B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Sejer Madsen i Blegind. Enkens første ægteskab med Rasmus Rasmussen sst, skifte 17.1.1730 lbnr.51. B: Sidsel 14. FM: Søren Madsen i Lemming.

81 Maren Thøgersdatter i Ormslev. 20.3.1737, fol.116.
E: Søren Jensen Juul. B: Mette 2. FM: morfar Thøger Pedersen, morbror Peder Thøgersen i Lemming.

82 Anne Madsdatter i Brabrand. 17.12.1737, fol.117.
E: Niels Pedersen Loft. B: Peder Nielsen Loft. [Af første ægteskab] B: Sidsel Pedersdatter g.m. Søren Pedersen Hougaard i Brabrand. desuden nævnes sidstnævntes datter Anne Sørensdatter.

83 Jens Pedersen Loft i Ingerslev. 11.11.1737, fol.118.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Møller i Lyngbygård. A:
1) bror Niels Pedersen Loft, [skifte Århus 10.10.1725 lbnr.917]. 1B: Anne. FM: stedfar Johan Ledder, grovsmed i Århus
2) bror Mogens Pedersen Loft, [skifte Marselisborg 10.6.1717 lbnr.259]. 3B: Peder i Ingerslev, Rasmus, Anne i København
3) søster Maren Pedersdatter, [skifte Marselisborg 10.8.1713 lbnr.250], var g.m. Rasmus Nielsen i Ingerslev. 4B: Peder, Niels, Jens, Anne g.m. Jens Rasmussen i Ravnholt
4) bror Jens Pedersen Loft i Køge på Sjælland. død. 2B: Laurids, skomager i Køge, Hans.

84 Jacob Pedersen i Ingerslev. 21.2.1738, fol.120B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Hasselager. B: Johanne 3, Karen nyfødt. FM: Rasmus Søgaard i Ingerslev.

85 Søren Jensen Kattrup i Kolt. 10.7.1738, fol.122.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Anders Knudsen sst. B: Rasmus i Kolt, Peder, der har gården i fæste, Anne g.m. Peder Jensen i Lemming, Maren g.m. Rasmus Smed i Kattrup, Karen 22, der ægter Mikkel Knudsen i Kolt.

86 Søren Rasmussen Bjerregaard i Ingerslev. 13.1.1739, fol.123B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen Borresen i Ingerslev. B: Maren 23, Anne g.m. Peder Rasmussen Nørgaard, Rasmus 15, Mikkel 13. FM: farbror Mikkel Rasmussen Kjærgaard i Ingerslev.
Afkald 12.2.1740 fol.123 fra Rasmus Loft i Ingerslev til svigermor Maren Nielsdatter for arv til hustru efter hendes far Søren Bjerregaard i Ingerslev.

87 Karen Jensdatter i Ravnholt. 7.3.1739, fol.125.
B: Jens Steffensen.

88 Jens Sørensen i True. 12.2.1739, fol.125B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Niels 11. FM: Esben Madsen i Brabrand. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, der døde på Lyngbygård gods for 14 år siden, uden at der blev holdt skifte. B: Gertrud 19, Johanne 16.

89 Laurids Rasmussen i Ravnholt. 21.4.1739, fol.126B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Maren 6, Søren 2. FM: morbror Knud Sørensen sst. Første ægteskab med Maren Mogensdatter, skifte 20.11.1730 lbnr.60. B: Rasmus 24, Peder 11. FM: morbror Niels Mogensen i Blegind.

90 Rasmus Jensen i Ormslev. 25.9.1739, fol.129.
E: Maren Kjeldsdatter. B: Rasmus 18, Niels 13. FM: Søren Nielsen sst.

91 Peder Rasmussen Bach i Ormslev. 28.10.1739, fol.129B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Juul. B: Anne 14, Hans 6. FM: Søren Nielsen Smed.

92 Maren Hansdatter i Ormslev. 30.10.1739, fol.130.
E: Jens Pedersen. B: Kirsten 26. FM: Laurids Pedersen Fischer i Beder. Slegfredsøn: Hans Andersen.

93 Kirsten Jespersdatter i Kattrup. 3.8.1740, fol.131.
E: Jens Rasmussen. B: Maren 10, Anne 7. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Bering.

94 Johanne Mikkelsdatter i Ormslev. 29.8.1740, fol.132B.
E: Søren Rasmussen. B: Karen 6, Rasmus 4, Christian 5 dage. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Bering, morbror Jens Mikkelsen i Ormslev. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Rasmussen i Kattrup.

95 Søren Jensen Smed i Søften. 28.11.1741, fol.134B.
E: Inger Baltsersdatter. LV: bror Jens Baltsersen sst. B: Claus 29, Thomas 25, der har stedet i fæste, Maren 26 g.m. Henrik Johansen sst, Karen 19.

96 Anne Gregersdatter i Enslev. 12.1.1741, fol.136.
E: Anders Sørensen. B: Søren 19, Anne, der er død. FM: Mikkel Olufsen. Slegfredsøn: Niels Jensen.

97 Anders Bjerregaard i Ingerslev. 26.5.1741, fol.136B.
E: Maren Olufsdatter. B: Karen 25.

98 Karen Jensdatter i Edslev. 30.5.1741, fol.137.
A: Søren Andersen i Edslev, for Poul Sørensen i Bering mødte Jens Rasmussen sst, og Jens Jensen sst.

99 Laurids Pedersen i Vejlby. 26.6.1741, fol.137B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Eskildsen sst. B: Anne 10. FM: farbror Eskild Pedersen sst.

100 Mette Andersdatter i Brabrand. 5.7.1741, fol.138.
E: Esben Madsen. B: Maren 17, Rasmus 15. FM: Mikkel Rasmussen sst, Søren Jensen sst.

101 Søren Rasmussen og hustru Maren Andersdatter i Brabrand. 29.7.1741, fol.140.
B: Anne g.m. Niels Rasmussen i True, Sidsel g.m. Anders Rasmussen i Skejby, Johanne 24, Rasmus 22, Birgitte 20, Peder 17, Anders 13, Anders, der er død.

102 Kirsten Mortensdatter i Brabrand. 29.7.1741, fol.142.
E: Jørgen Pedersen. B: Maren 1, Peder 24 uger.

Constantinsborg gods
Skifteprotokol
1741-1762
G 321 - 4


103 Inger Andersdatter i Bering. 12.8.1741, fol.1.
E: Thøger Olufsen. B: Gertrud 13, Maren 11, Karen 7. FM: morbrødre Rasmus Andersen i Edslev, Mikkel Andersen i Bering.

104 Anne Mikkelsdatter i Edslev Mølle. 6.10.1741, fol.4.
E: Jens Pedersen Møller. B: Peder 23, Anne 18, Maren 16, Karen 13, Anne Johanne 8, Mikkel 5, Niels 3, Anne 4 uger. FM: Jens Rasmussen i Bering.

105 Anne Rasmusdatter i Kattrup. 19.10.1741, fol.7B.
E: Rasmus Sørensen. B: Mette 18, Anne 16. FM: fars halvbror Søren Rasmussen i Enslev.

106 Søren Pedersen Hougaard i Brabrand. 24.2.1742, fol.9B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Loft sst. B: Maren 14, Anne 13, Kirsten 10, Peder 7. FM: Peder Nielsen Loft sst. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 26.9.1726 lbnr.38. B: Rasmus 35, uvist hvor, Peder 33.

107 Karen Jensdatter i Ingerslev. 7.3.1742, fol.12.
E: Mogens Mogensen Skrædder. A: far Jens Jørgensen, søster Helle Jensdatter.

108 Maren Andersdatter i Ingerslev. 8.3.1742, fol.13.
E: Niels Mikkelsen Loft. A: bror Rasmus Andersen i Ravnholt, søster [Karen Andersdatter] g.m. Jens Lauridsen Fogh i Ingerslev.

109 Margrethe Rasmusdatter i Pinds Mølle. 19.3.1742, fol.14.
E: Jens Andersen Møller. B: Anne Kirstine 10, Rasmus 8, Anders 6, Kirsten 3, Gothard 1. FM: morbror Frands Rasmussen i Hår.

110 Kirsten Poulsdatter i Kolt. 18.4.1742, fol.15B.
E: Simon Nielsen. B: Niels 33, tjener i Århus, Maren 29, Sidsel g.m. Mads Bjerregaard, handelsmand i Nibe, Anne 25. FM: farbror Rasmus Nielsen i Bering.

111 Anne Mikkelsdatter i Ormslev. 1.5.1742, fol.19.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med [Oluf Madsen Smed sst], skifte 18.6.1730 lbnr.54. B: Mads i Stavtrup, Mikkel, Sidsel 26 i København, Else 16.

112 Anne Jensdatter i Brabrand. 5.7.1742, fol.22.
E: Rasmus Hyllested. B: Mette 16, Kirsten 14. FM: mosters mand Niels Andersen sst.

113 Bodil Andersdatter i Harlevholm. 9.7.1742, fol.23.
E: Johan Madsen. B: Mads 8, Abigael 6. FM: Anders Sørensen i Kolt, morbror Søren Andersen i Åbo.

114 Søren Nielsen Vesten i Åbo. 8.8.1742, fol.27B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen Vesten i Åbo. B: Maren 12, Niels 11, Rasmus 8, Anne 6, Jens 4, Søren 1. FM: fasters mand Søren Jensen i Ormslev, Søren Simonsen i Åbo.

115 Rasmus Jensen i Åbo. 13.10.1742, fol.31B.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Jensen i Tander. B: Maren 4, Kirsten 2. FM: fasters mand Ove Christensen i Ingerslev. I margen står: Afkald 1762, hvor Maren Rasmusdatter er g.m. Rasmus Hansen i Tander.

116 Peder Kaae, ugift i Trige. 20.10.1742, fol.35B.
A: mor Mette Jensdatter, halvbror Rasmus Pedersen i Kasted, halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Trige.

117 Anders Sørensen Solbjerg i Stavtrup. 27.2.1742, fol.37B.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Sørensen. B: Mette nyfødt. FM: Peder Sørensen i Stavtrup. Til stede var også afdødes mor og afdødes søsters mand Rasmus Henriksen sst.

118 Karen Jensdatter i Kolt. 11.12.1742, fol.39B.
E: Mogens Rasmussen. B: Niels, der har gården i fæste, Maren g.m. Rasmus Jensen i Hvilsted, Margrethe g.m. Christian Johansen i Kolt, Anne, der er gift, Maren, der er gift i Salling, Karen.

119 Kirsten Andersdatter i Ormslev. 31.1.1743, fol.41.
E: Rasmus Rasmussen Bach. A: søskende Anne Andersdatter g.m. Peder (efternavn mangler) i Stjær, Maren Andersdatter g.m. en aftakket rytter i Høver.

120 Oluf Pedersen Smed i Edslev. 19.2.1743, fol.42.
E: Johanne Jensdatter. LV: Morten Bech i Viby. B: Karen 8, Maren 5, Jens 9 mdr. FM: Peder Clemensen Smed i Viby, Niels Pedersen Smed i Lyngby, morbror Søren Jensen Møller i Slet.

121 Margrethe Nielsdatter i Kolt. 18.12.1743, fol.44.
E: Anders Sørensen. B: Søren i Åbo, Jens, Bodil, [skifte 9.7.1742 lbnr.113], var g.m. Johan Madsen i Harlevholm. 2B: Mads, Abigael.

122 Laurids Villumsen og hustru Bodil Jensdatter i Ingerslev. 5.12.1743, fol.46.
B: Anne g.m. Jens Sørensen i Astrup, Mette g.m. Jens Jensen i Blegind. Til stede var også: afdøde kones far Jens Nielsen Sønderskov i Ingerslev, afdøde kones søsters mand Jørgen Nielsen Smed sst.

123 Kirsten Lauridsdatter i Ingerslev. 6.2.1744, fol.48B.
E: Mads Rasmussen. B: Anne 26, Niels 24, Sidsel 17, Maren 12. FM: mors søstersøn Rasmus Jensen i Lemming. Afdøde døde i Århus arrest, hvor hun sad anklaget for drab på en gammel kone [Lisbeth Rasmusdatter] i Ingerslev.

124 Maren Knudsdatter i Ormslev. 10.4.1744, fol.50.
E: Niels Sørensen. B: Knud 16, Søren 10, Anne 8, Poul 4, Maren 6 uger. FM: farbror Knud Sørensen i Ravnholt, Mikkel Jensen Loft i Ormslev, morbror Poul Knudsen i Årslev. Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 15.12.1727 lbnr.43]. B: Else 17.

125 (Navn mangler) i Edslev. 15.4.1744, fol.53B.
E: Baltser Johansen. A: bror Poul Nielsen, død. 2B: Niels, rebslager i Århus, en søn i Århus, som ikke er set i 14 år, søster Kirsten Nielsdatter i Hørslev ved ældste søn Peder Sørensen.

126 Anne Nielsdatter i Ormslev. 12.5.1744, fol.55B.
E: Christen Mikkelsen. B: Søren 12, Anne Cathrine 10, Karen 8, Niels 4. FM: mors søskendebarn Knud Jensen i Ormslev, mosters mand Ove Nielsen i Slet.

127 Anne Andersdatter i Trige. 12.9.1744, fol.58B.
E: Rasmus Nielsen Klog. B: Niels 18, Anne 16, Kirsten 10. FM: mors svoger Laurids Sørensen i Trige.

128 Else Marie Hansdatter i Ormslev. 1.10.1744, fol.62, G 321-5 fol.43B.
E: Søren Jensen Juul. B: Maren 7, Anne 3, Hans 1. FM: morbror Rasmus Hansen, morbror Niels Hansen i Brabrand. Enkemandens første ægteskab med Maren Thøgersdatter, skifte 20.3.1737 lbnr.81. 1B: Maren, (fejl skal være Mette).

129 Niels Olufsen i Ormslev. 1.10.1744, fol.66.
[E: Inger Andersdatter]. Intet at arve. Arvinger angives ikke.

130 Peder Sørensen i Kolt. 3.10.1744, fol.66B.
E: (Navn mangler). Af første ægteskab B: datter 38 gift i Randers, Morten Pedersen 30 gift på Gammel Estrup gods, Niels Pedersen 28 på stedet, Karen Pedersdatter, død. Intet at arve.

131 Else Sørensdatter i Battrup. 29.10.1744, fol.67.
E: Niels Mikkelsen. B: Mikkel i Åbo, Jens, der har gården i fæste, Peder, Sidsel g.m. Niels Sørensen i Kysing, Kirsten 31, der ægter Søren Jensen Juul i Ormslev, Maren 29, tjener på Samsø, Maren 23.

132 Jens [Jensen] Kattrup i Ormslev. 31.12.1744, fol.72.
E: Johanne Jensdatter. B: Kirsten 16, Anne 26 uger. FM: morbror Jens Jensen i Åbo.
[Første ægteskab med Kirsten Knudsdatter, skifte 15.9.1727 lbnr.41].

133 Sidsel Pedersdatter i Brabrand. 24.3.1745, fol.73.
E: Jens Mikkelsen. B: Kirsten 2. FM: Rasmus Sørensen sst. Første ægteskab med Søren [Pedersen] Hougaard, skifte 24.2.1742 lbnr.106. B: Maren 17, Anne 16, Kirsten 13, Peder 10. FM: morbror Peder Nielsen Loft sst. I margin står: 1757 arv udbetalt til Maren Sørensdatters mand Ejler Jacobsen i Østerby. 1.10.1763 arv udbetalt til Anne Hougaards mand Simon Jacobsen.

134 Inger Andersdatter i Ormslev. 24.4.1745, fol.76B.
Enke efter Niels Olufsen, [skifte 1.10.1744 lbnr.129]. Intet at arve.

135 Maren Olufsdatter i Ravnholt. 30.3.1745, fol.77.
E: Mikkel Nielsen. B: Oluf 20, Johanne 13. FM: farbror Søren Nielsen i Battrup.

136 Jens Pedersen Møller i Edslev Mølle. 10.6.1745, fol.80B.
[Enkemand efter Anne Mikkelsdatter, skifte 6.10.1741 lbnr.104]. B: Peder, der har møllen i fæste, Anne 22, Maren 20, Karen 17, Anne Johanne 12, Mikkel 9, Niels 7, Anne 4. FM: Mikkel Olufsen i Enslev.

137 Anne Rasmusdatter i Mustrup. 23.7.1745, fol.83B.
E: Anders Nielsen. A: søskende Peder Rasmussen, tjener i Randlev Hovgård, Søren Rasmussen i Drammelstrup, Niels Rasmussen i Solbjerg, Hans Rasmussen i Onsted, Mikkel Rasmussen sst, Erik Rasmussen i Hvilsted, halvsøskende Rasmus Jensen i Hvilsted, Maren Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Bøgeskov.

138 Rasmus Sørensen Loumann i Vejlby. 24.11.1745, fol.87.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Århus. B: Jens 12, Jørgen 9, Niels 4. FM: Peder Eskildsen i Vejlby. Af enkens første ægteskab B: Søren Jensen 15. FM: Søren Jensen i Århus.

139 Simon Nielsen i Kolt. 22.11.1745, fol.88B.
Enke efter Kirsten Poulsdatter, skifte 18.4.1742 lbnr.110. B: Niels i Århus, Maren g.m. Rasmus Mikkelsen, der har gården i fæste, Sidsel g.m. Mads Bjerregaard, handelsmand i Nibe, Anne. FM: Rasmus Nielsen i Bering. Desuden nævnes Rasmus Mikkelsens far Mikkel Ovesen i Stavtrup.

140 Maren Simonsdatter i Kolt. 16.3.1747, fol.90.
E: Rasmus Mikkelsen. A: søskende Niels Simonsen i Århus, Anne Simonsdatter, Sidsel Simonsdatter g.m. Mads Bjerregaard i Nibe.

141 Maren Mikkelsdatter i Lemming. 22.3.1747, fol.92B.
E: Laurids Madsen. B: Maren 7, Mads 4, Mikkel 1. FM: morbror Rasmus Mikkelsen i Kolt, farbror Søren Madsen sst.

142 Anne Nielsdatter i Kolt. 17.6.1747, fol.95.
E: Niels Mikkelsen. Af første ægteskab B: Maren Christensdatter 2. FM: Peder Rasmussen i Lemming.

143 Mette Cathrine Bache på Constantinsborg. 7.8.1747, fol.96.
E: Casper Frederik Herbst, gartner sst. B: Mette Cathrine 5 uger. FM: morfar Henrik Vilhelm Bache på Vilhelmsborg.

144 Peder Sørensen Hougaard i Åbo. 27.7.1747, fol.98B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen Vesten. A:
1) bror Rasmus Sørensen Hougaard, formentlig i Holland
2) halvbror Peder Rasmussen Hougaard i Århus g.m. Anne Rasmusdatter
3) halvbror Anders Rasmussen Hougaard i Ingerslev
4) halvsøster Johanne Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Eriksen i Brabrand. 2B: Maren 20, Jens 13
5) halvsøster Maren Sørensdatter 19
6) halvsøster Anne Sørensdatter 18
7) halvsøster Kirsten Sørensdatter 15
8) halvbror Peder Sørensen 12. FM: stedfar Jens Mikkelsen i Brabrand, Peder Nielsen Loft.

145 Jens Pedersen i Ormslev. 4.11.1747, fol.102B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Sørensen sst. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 30.10.1739 lbnr.92]. B: Kirsten g.m. Peder Pedersen i Fløjstrup.

146 Kirsten Hansdatter i Ormslev. 16.2.1748, fol.104B.
E: Søren Nielsen. B: Anne 5, Niels 3, Hans 1. FM: morbror Rasmus Hansen i Enslev, farbror Jens Nielsen i Sattrup.

147 Anne Jensdatter i Lemming. 6.7.1748, fol.106B.
E: Laurids Madsen. A: søskende Hans Jensen i Viby, Peder Jensen sst, søster g.m. Søren Jensen sst.

148 Maren Jensdatter i Ingerslev. 7.2.1749, fol.108.
E: Thomas Kolt. B: Johanne 3.

149 Oluf Jespersen i Kolt. 12.12.1748, fol.109.
E: Maren Rasmusdatter. A: søster Anne Jespersdatter i Århus. Af enkens første ægteskab B: Peder Jensen i Lemming, Mikkel Jensen i Ormslev, Rasmus Jensen i Kolt, Knud Jensen i Ormslev, Anne Jensdatter g.m. Niels Mogensen i Kolt.

150 Mette Sejersdatter i Åbo. 19.6.1749, fol.110B.
E: Mikkel Nielsen. B: Sejer 11, Maren 9, Else 6, Ingeborg 3. FM: morbror Hans Sejersen i Tander.

151 Anne Jensdatter i Brabrand. 31.7.1749, fol.112.
E: Rasmus Jensen. A: søster Mette Jensdatter ved søn Christen Lauridsen i Ingerslev, halvbror Anders Jensen, ladefoged på Åbo.

152 Knud Mortensen i Ingerslev. 29.10.1749, fol.114.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Fogh sst. B: Morten 31, Rasmus 28, Anne g.m. Niels Sørensen Skrædder i Ingerslev, Kirsten 40, Maren 38 g.m. Mikkel Mortensen i Blegind, Karen g.m. en gevorben soldat, Else 23. FM: Rasmus Andersen i Ravnholt.

153 Niels Rasmussen i Kolt. 9.12.1749, fol.119B.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Mogensen. Af første ægteskab B: Jens 31, Maren g.m. Niels Jensen i Stjær.

154 Mikkel Nielsen i Ravnholt. 17.9.1750, fol.121B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Nielsen sst, Ove Christensen i Ingerslev. B: Kirsten 4, Anne 1. FM: morbrødre Poul Rasmussen i Ravnholt, Peder Rasmussen sst. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter], skifte 30.3.1745 lbnr.135. B: Oluf, vides ikke hvor. FM: farbror Søren Nielsen i Battrup.

155 Poul Nielsen i Edslev. 12.7.1748, fol.128.
E: Margrethe Jensdatter. Arvinger nævnes ikke.

156 Jens Sanger i Trige. 22.8.1749, fol.129.
E: (Navn mangler). B: Navne anføres ikke.

157 Peder Sørensen i Vejlby. 8.5.1749, fol.129.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Eskildsen sst. B: Peder 8 dage. FM: farbror Rasmus Sørensen i Brabrand.

158 Niels Mikkelsen, ugift i Ormslev. 17.9.1749, fol.130B.
A: søskende Jens Mikkelsen i Ormslev, Søren Mikkelsen sst, Anne Mikkelsdatter g.m. Niels Sørensen sst, Karen Mikkelsdatter i Århus, Johanne Mikkelsdatter, [skifte 29.8.1740 lbnr.94], var g.m. Søren Rasmussen i Ingerslev.

159 Barbara Sørensdatter i Stavtrup. 3.3.1750, fol.131B.
E: Søren Pedersen, hyrde. A: halvsøskende Mikkel Jepsen i Åbo, Kirsten Sørensdatter i Stavtrup. FM: Søren Lauridsen sst.

160 Else Jensdatter i Kattrup. 18.3.1750, fol.132B.
E: Rasmus Sørensen. B: Anne Johanne 8, Kirsten 6, Kirsten 3, Maren 4 uger. FM: Rasmus Hansen i Enslev, Mikkel Olufsen sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 19.10.1741 lbnr.105. B: Mette, Anne. FM: Søren Rasmussen i Enslev.

161 Maren Jepsdatter i Brabrand. 5.6.1750, fol.135.
E: Jens Mikkelsen. B: Sidsel 4, Maren 2. FM: mors mosters mand Niels Albertsen, købmand i Århus. Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter], skifte 24.3.1745 lbnr.133. B: Kirsten.

162 Sidsel Olufsdatter i Battrup. 18.6.1750, fol.136B.
E: Christen Nielsen. A: søster Kirsten Olufsdatter g.m. Rasmus Pedersen Loft i Hørning under Skanderborg Rytterdistrikt.

163 Anne Jensdatter i Ormslev. 5.10.1750, fol.137.
E: Søren Jensen Juul. A: søskende Peder Jensen Møller i Edslev Mølle, Mikkel Jensen sst, Niels Jensen sst, Karen Jensdatter på Constantinsborg, Maren Jensdatter, Anne Johanne Jensdatter, Anne Jensdatter. FM: Jens Rasmussen i Bering.

164 Jens Nielsen i Bering. 18.1.1751, fol.138.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Søren Andersen i Edslev. B: Anne 9, Maren 5, Maren 9 mdr, Niels 9 mdr. FM: Jens Rasmussen i Bering, Rasmus Nielsen sst, Rasmus Rasmussen i Kattrup.

165 Kirsten Danielsdatter i Tiset. 24.2.1751, fol.140B.
Afkald fra
1) Jens Pedersen Hedegaard i Tiset
2) Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Battrup
3) Maren Pedersdatter g.m. Thøger Olufsen i Bering
4) Mikkel Nielsen i Åbo
5) Rasmus Pedersen i Testrup
6) Niels Pedersen i Testrup
7) Daniel Pedersen, der angives at være søn af afdøde.

166 Opholdsbrev i Stavtrup. 2.7.1751, fol.141B.
Opholdsbrev for Karen Jensdatter hos Jens Møller i Stavtrup.

167 Thomas Rasmussen i Brabrand. 14.5.1751, fol.142.
E: Kirsten Jensdatter. A: mor Anne Madsdatter.

168 Johanne Sørensdatter i Kolt. 10.6.1751, fol.143.
E: Rasmus Sørensen. B: Gertrud 4, Anders 2. FM: Rasmus Rasmussen i Stavtrup.

169 Maren [Ejlersdatter] i Stavtrup. 11.8.1751, fol.144.
E: Steffen Nielsen. Af første ægteskab B: Niels Rasmussen i Lund ved Horsens, Ejler Rasmussen i Horsens Hospital, Mette Rasmusdatter g.m. Mads Olufsen i Stavtrup. (Afdødes navn angives fejlagtigt som Maren Eriksdatter).

170 Abelone Christensdatter i Kolt. 4.11.1751, fol.145.
E: Peder Jensen Væver. B: Jens 16, Kirsten 14, Maren 12, Christen 8, Ingeborg 6, Peder 3. FM: farbror Mikkel Jensen i Løjenkær.

171 Søren Trane i Edslev. 19.12.1751, fol.147.
E: Kirsten Rasmusdatter. A: søskende ved Jens Jørgensen sst.

172 Jens Rasmussen i Harlevholm. 20.10.1751, fol.148.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Madsen i Tåstrup. B: Rasmus 19, Mads 16, Mogens 13, Jens 11, Helle g.m. Niels Pedersen i Gammelgård, Ingeborg 9. FM: Søren Simonsen i Åbo, Mikkel Nielsen sst.

173 Maren Nielsdatter i Brabrand. 29.6.1751, fol.151B.
E: Rasmus Sørensen. B: Maren 10, Søren 7, Anne 4, Niels 2. FM: mors [sted]far Søren Jensen i Snåstrup, morbror Jens Nielsen i Tåstrup.

174 Peder Nielsen Skaaning, hyrde i Kolt. 16.2.1752, fol.154B.
E: Anne Sørensdatter. B: Karen 19. FM: Søren Jensen i Ormslev.

175 Kirsten Poulsdatter i Ravnholt. 1.3.1752, fol.155.
E: Jens Rasmussen. A: mor Johanne Jensdatter, søskende Jens Poulsen Holm i Ravnholt, Peder Poulsen Holm, Maren Poulsdatter, Karen Poulsdatter, Johanne Poulsdatter. Ophold til Rasmus Andersen

176 Maren Nielsdatter i Åbo. 6.4.1752, fol.156B.
E: Christen Christensen. B: Anne 5, Marie 2. FM: Ove Christensen i Ingerslev. Første ægteskab med Rasmus Jensen sst, skifte 13.10.1742 lbnr.115. B: Maren 13, Kirsten 11. FM: Niels Jensen i Tander ved søn Jens Nielsen i Ravnholt.

177 Maren Jensdatter i Stavtrup. 6.2.1752, fol.161.
E: Jens Rasmussen, hjulmand. B: Kirsten 3, Karen 3 mdr. FM: Niels Jensen i Stavtrup. Første ægteskab med [Anders Sørensen Solbjerg i Stavtrup, skifte 27.2.1742 lbnr.117]. B: Mette 10.

178 Jørgen Pedersen i Brabrand. 31.5.1752, fol.162B.
E: Anne Andersdatter. B: Maren g.m. Jens Terkildsen, skoflikker i Kalundborg, Maren 10, Anne 2.

179 Karen Pedersdatter [fejl, skal være Anne Pedersdatter] i Stavtrup. 2.1.1753, fol.163B.
E: Clemen Mogensen. B: Mogens 13, Anne 8, Peder 3. FM: farbror Søren Mogensen i Enslev.

180 Kirsten Rasmusdatter i Ormslev. 6.1.1753, fol.165.
E: Mikkel [Jensen] Loft. Første ægteskab med [Jens Christensen Loft sst, skifte 26.7.1726 lbnr.35]. B: Anne Jensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Ormslev, Karen Jensdatter g.m. Anders Nielsen, skomager i Århus, Rasmus Jensen Loft, Maren Jensdatter g.m. Søren Mogensen i Ormslev.

181 Mette Rasmusdatter i Ravnholt. 1.3.1753, fol.167.
E: Jens Rasmussen. B: Kirsten 3 uger. FM: Mikkel Jensen sst.

182 Thomas Sørensen i Tander. 24.2.1753, fol.169.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Pedersen i Mårslet. B: Søren 23, der fæster gården, Niels 19, Maren 16. FM: halvbror Morten Mortensen på stedet. (Sml. lbnr.37).

183 Maren Pedersdatter i Edslev. 30.5.1753, fol.171.
E: Peder Pedersen Kaae. B: Peder 40, Jens 33, Mikkel 30, Inger 22, Rasmus 19, Niels 17, Stine 13. FM: morbror Jens Pedersen i Lemming, Peder Jensen Møller i Edslev Mølle.

184 Karen Sørensdatter i Ormslev. 31.5.1753, fol.171B.
A: bror Peder Sørensen, skomager sst, Jørgen Skrædder [i Edslev, skifte 13.3.1754 lbnr.192], var g.m. Anne Hermansdatter. B: (Navne angives ikke).

185 Anne Rasmusdatter i Stavtrup. 27.7.1753, fol.172.
E: Mikkel Ovesen. B: Jens, islandsk købmand i København, Rasmus i Kolt, Peder, der har gården i fæste, Maren, [skifte 22.3.1747 lbnr.141], var g.m. Laurids Madsen i Lemming. B: (Navne ikke angivet), Johanne g.m. Anders Nielsen i Viby.

186 Christen Christensen i Åbo. 25.6.1753, fol.172B.
E: Inger Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Lemming. B: Christen, nyfødt. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 6.4.1752 lbnr.176]. B: Anne 5, Marie 3. FM: født værge Ove Christensen i Ingerslev ved Jens Nielsen i Ravnholt.

187 Bodil Nielsdatter i Edslev. 9.11.1753, fol.177B.
E: Morten Gregersen. B: Rasmus 14.

188 Anne Mikkelsdatter i Ingerslev. 30.10.1753, fol.179.
E: Rasmus [Mikkelsen] Kjærgaard. B: Peder 11, Mikkel 8, Jens 5, Søren 3. FM: morfar Mikkel Jensen i Ingerslev.

189 Mette Rasmusdatter i Stavtrup. 4.1.1754, fol.182.
E: Mads Olufsen. B: Oluf 10, Maren 8, Anne 4.

190 Poul Mikkelsen i Battrup. 18.1.1754, fol.184.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Hasselager. B: Peder 22, Mikkel 10. FM: fars halvbror Søren Nielsen i Battrup.

191 Kirsten Jensdatter i Brabrand. 26.9.1753, fol.186.
E: Thomas Rasmussen, fisker. A:
1) bror Oluf Jensen i Viby
2) halvbror, død. 3B: Anne Pedersdatter i Brabrand, Kirsten Pedersdatter i København, Mette Pedersdatter sst.
3) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Mathias Poulsen, blegemand i Kalundborg.
FM for de fraværende: Peder Nielsen Loft i Brabrand.

192 Jørgen [Sørensen Skov], skrædder i Edslev. 13.3.1754, fol.193.
E: Anne Hermansdatter, nu i Ormslev. B: Johanne 13, Anne 11, Herman 9, Jørgen 6. FM: Peder Sørensen Skomager i Ormslev, Peder Thøgersen i Kolt.

193 Peder Skrædder i Ormslev. 20.3.1754, fol.193B.
E: Anne Pedersdatter. B: Niels, Peder i Viborg Tugthus.

194 Mads Pedersen i Ormslev. 20.3.1754, fol.194.
E: Anne Dorthe Cathrine Henriksdatter. B: Maren 24.

195 Kirsten Jensdatter i Enslev. 8.5.1754, fol.195.
E: Jens Lauridsen. B: Anne 8 uger. FM: morbror Niels Jensen i Stavtrup.

196 Rasmus Nielsen Nørgaard i Ingerslev. 20.6.1754, fol.196. E: Maren Sørensdatter. LV: svoger Jens Juul i Ravnholt. B: Rasmus 18, Karen 13, Søren 12. FM: Peder Sørensen Bjerregaard i Ingerslev. [Første ægteskab med Maren Pedersdatter]. B: Anne Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Ravnholt, Peder Rasmussen Nørgaard 48 i Brabrand, Niels Rasmussen Nørgaard 46 i Ingerslev. [Af andet ægteskab] B: Laurids Rasmussen Nørgaard 37, Maren Rasmusdatter 36 g.m. Thomas Rasmussen i Ingerslev, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Basse sst, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Bach i Århus.

197 Anne Rasmusdatter i Ormslev. 1.7.1754, fol.198.
E: Jens Mikkelsen Væver. B: Kirsten 2.

198 Johan Bonventura Adler, gartner på Constantinsborg. 7.12.1754, fol.199.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Peder Ovesen sst. B: Constantin Adler 2, Baltazar Adler 1. FM: Knud Mikkelsen i Ravnholt, Mikkel Nielsen i Åbo. Første ægteskab med Sidsel Andersdatter. B: Johan David Adler 6. FM: Søren Andersen i Åbo.

199 Anne Pedersdatter i Stavtrup. 9.1.1755, fol.206B.
E: Niels Jensen. B: Søren 4, Peder 2. FM: Peder Mikkelsen sst.

200 Maren Mogensdatter i Åbo. 22.3.1755, fol.209.
E: Anders Egertsen, hyrde. B: Margrethe 14, Anne 6, Mogens 3.

201 Anne Sørensdatter i Edslev. 17.4.1755, fol.209.
E: Peder Jensen Møller. A: far Søren Olufsen i Tåstrup. Arv efter enkemandens mor [Anne Mikkelsdatter], skifte 6.10.1741 lbnr.104. Arv efter enkemandens far [Jens Pedersen Møller i Edslev Mølle], skifte 10.6.1745 lbnr.136 til hans søskende Karen Jensdatter på Constantinsborg, Anne Johanne Jensdatter, Maren Jensdatter.

202 Ejler Jensen, ugift i Vejlby. 14.5.1755, fol.210B.
A: moster Anne Ejlersdatter i København, moster Karen Ejlersdatter sst, moster Maren Ejlersdatter, [skifte 11.8.1751 lbnr.169]. 2B: Ejler Rasmussen i Horsens Hospital, Niels Rasmussen i Lund ved Horsens. Til stede som frænder Mikkel Knudsen i Kolt, Mads Olufsen i Stavtrup. (Sml. lbnr.189). Afdøde var født i Stavtrup.

203 Rasmus Andersen i Edslev. 13.8.1755, fol.213.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Mikkel Olufsen i Enslev. B: Karen, Maren, Inger, Sidsel, Jens. FM: farbrødre Niels Andersen i Edslev, Søren Andersen sst.

204 Jens Christensen i Brabrand. 28.1.1756, fol.217.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Søren Sørensen sst. A:
1) bror, død. 5B:
a Christen Hasle i Skejby
b Erik Jensen i Skejby (forriges bror)
c Niels Jensen i Skejby
d Anne Jensdatter i Skejby
e Rasmus Jensen i Marie Malene ved Ryomgård
2) bror Christen Feldbereder i Århus, død. Hans børn
3) brorbørn:
a Karen Rasmusdatter g.m. Søren Pottemager i Århus
b Laurids Rasmussen i Århus
c Anne Rasmusdatter i Århus
d Dorthe Rasmusdatter i Skejby
e Maren Rasmusdatter i Skejby
f Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Hansen i Brabrand
3) søster, død. 4B:
a Christen Bonde i Skejby
b Jens Bonde i Tilst
c Peder Bonde i Tilst
d Maren Bonde g.m. Jesper Jensen i Hasle.
Enkens første ægteskab med Christen Nielsen [Hesselberg i Brabrand], skifte 25.10.1737 lbnr.77. B: Niels Hesselberg.

205 Anne Marie Mikkelsdatter i Stavtrup. 12.1.1756, fol.218B.
E: Mikkel Pedersen. A:
1) bror Niels Mikkelsen, død. 2B:
a Niels Nielsen i Vedslet
b [Mikkel Nielsen] i Stavtrup, død. 1B: Marie Mikkelsdatter
2) bror Jesper Mikkelsen i Skanderborg, død. 2B:
a Mikkel Jespersen i Fruering
b Johanne Jespersdatter g.m. Jens Andersen i Låsby
3) bror Peder Mikkelsen i Javngyde, død. 1B:
a Anne Pedersdatter
4) bror Jørgen Mikkelsen
5) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Rasmussen i Hvolbæk.

206 Peder Andersen og hustru Anne Jensdatter i Edslev. 12.2.1756, fol.223.
B: Anders, der har gården i fæste, Karen g.m. Jens Jensen i Edslev, Margrethe g.m. Oluf Mikkelsen, Maren g.m. Rasmus Mikkelsen sst.

207 Søren Jørgensen Bach i Vejlby. 10.10.1755, fol.224B.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Pedersen sst. B: Maren g.m. Peder Sørensen, Sidsel.

208 Abelone Poulsdatter i Ormslev. 31.3.1756, fol.225.
E: Christen Nielsen. B: Niels 35, Poul 32, Hans Peder 30, alle i Århus.

209 Rasmus Jensen, skovfoged i Brabrand. 30.3.1756, fol.226.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: far Rasmus Sørensen i Gjellerup. A: søster Karen Jensdatter g.m. Christen Christensen Snedker i Brabrand.

210 Maren Pedersdatter i Stavtrup. 14.4.1756, fol.228B.
E: Ove Mortensen. B: Morten i Tulstrup, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Åby, Peder. ladefoged på Constantinsborg, Clemen, der har gården i fæste, Rasmus 26.

211 Peder Sørensen Trille i Vejlby. 12.6.1756, fol.230.
E: Maren Sørensdatter. LV: Erik Madsen sst. B: Kirsten 6, Anne 4, Søren 13 uger. FM: Peder Poulsen i Hasle.

212 Mogens Mogensen [Skrædder] i Ingerslev. 5.7.1756, fol.240B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Erik Jensen sst. B: Karen 13, Jens 11. FM: Peder Lauridsen i Tiset, Rasmus Lauridsen i Ingerslev.

213 Søren Rasmussen Bødker i Enslev. 12.8.1756, fol.242.
E: Maren Markusdatter. B: Niels 37 i Åbo, Markus 35, der har stedet i fæste, Rasmus 33 på stedet, Søren 26 sst, Maren g.m. Rasmus Knudsen i Ingerslev. Desuden nævnes enkens søn Peder Poulsen.

214 Rasmus Nielsen og hustru Anne Sørensdatter,, der begge lever i Bering. 12.10.1756, fol.243B.
B: Niels, der har gården i fæste, Poul, Laurids, Søren, der står til søs.

215 Anne Jensdatter i Ormslev. 7.1.1757, fol.244B.
E: Christen Mikkelsen. B: Anne 12, Maren 6, Birthe 2, Kirsten 2. FM: morbror Rasmus Jensen sst, Søren Jensen sst. Enkemandens søn Søren Christensen har gården i fæste.

216 Mikkel Olufsen i Enslev. 9.2.1757, fol.247.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Mikkel Andersen i Bering. A: søskende Thøger Olufsen i Bering, Niels Olufsen i Hørning, Peder Olufsen i Bering, Maren Olufsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Kolt, Kirsten Olufsdatter, enke efter Peder Andersen i Ormslev, nu i Bering, Ingeborg Olufsdatter, søster og søsterbørns arvinger: Oluf Andersen i Tåstrup, Maren Rasmusdatter i Storring, Karen Christiansdatter i Rye.

217 Maren Nielsdatter i Tiset. 14.2.1757, fol.248B.
E: Peder Lauridsen. B: Niels 7 uger. FM: morfar Niels Andersen, der har gården i fæste.

218 Margrethe Pedersdatter i Stavtrup. 23.3.1757, fol.251.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus, der har gården i fæste, Sidsel. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst], skifte 2.3.1728 lbnr.44. B: Anne g.m. Peder Jensen sst, Maren, Peder. FM: Mikkel Pedersen sst.

219 Mads Olufsen i Stavtrup. 9.5.1758, fol.253.
E: Karen Rasmusdatter. LV: stedfar Jens Jacobsen i Slet. B: Rasmus 3, Mette 6 mdr. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, [skifte 4.1.1754 lbnr.189]. B: Oluf 15, Maren 12, Anne 7. FM: Rasmus Henriksen i Stavtrup. Desuden nævnes enkens bror Jens Rasmussen.

220 Kirsten Mikkelsdatter i Tander. 23.6.1758, fol.256B.
E: Niels Jensen. B: Mikkel Nielsen 44, Søren Nielsen 35, der ejer gården, Jens Nielsen 40 i Ravnholt, Oluf Nielsen 33, Maren Nielsdatter, [skifte 6.4.1752 lbnr.176]. Første ægteskab med [Rasmus Jensen sst, skifte 13.10.1742 lbnr.115]. B: Maren 19, Kirsten 17. Andet ægteskab med [Christen Christensen]. B: Anne 11, Marie 8. FM: Ove Christensen i Ravnholt, Ingeborg Nielsdatter nu g.m. Niels Jensen i Pøel.

221 Anne Jørgensdatter i Kolt. 8.2.1759, fol.262B.
E: Peder Thøgersen. Af første ægteskab B: Anne Nielsdatter g.m. Peder Hougaard i Viby.

222 Jens Troelsen, i Kolt.8.2.1759, fol.263B.
B: Troels Smed i Blegind, Kirsten Jensdatter 12. FM: Peder Pedersen Hyrde i Kolt.

223 Anne [Nielsdatter] i Ormslev. 2.3.1756, fol.264.
Enke efter Tobias [Davidsen, begravet Ormslev 23.5.1732]. B: Anne Margrethe Tobiasdatter g.m. Laurids Olufsen, materialkusk på Turebyholm.

224 Erik Pedersen i Stavtrup. 13.4.1757, fol.268.
E: Sidsel Mortensdatter. B: Peder 31, Morten 28, Søren 25, Mette 40, Maren 37, Inger g.m. Laurids Jacobsen, skoleholder i Pedholt på Vilhelmsborg gods.

225 Rasmus Rasmussen Bach i Ormslev. 10.10.1757, fol.269.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Jensen Loft sst. A: bror Jens Rasmussen i Bering, bror Niels Rasmussen i True, afdøde bror Søren Rasmussens arvinger, afdøde søster Kirsten Rasmusdatter i Ormslev, [skifte 6.1.1753 lbnr.180]'s arvinger.

226 Johanne Rasmusdatter i Stavtrup. 20.6.1759, fol.270.
E: Jens Rasmussen. B: Maren 6. FM: Jens Andersen sst.

227 Jens Christensen Pagter i Hasle. 6.7.1759, fol.271.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Jens Christensen sst. A: søskende Laurids Christensen Pagter i Vejlby, Niels Christensen Pagter i Århus, søster g.m. Niels Sørensen Skov i Århus, søster g.m. Niels Nielsen i Vejlby, søster g.m. Markus Nielsen Skrædder i Vejlby.

228 Anders Jensen Ladefoged i Åbo. 10.7.1759, fol.272.
E: Mette Rasmusdatter. Af enkens første ægteskab B: Marie Poulsdatter i Holtbjerg på Herningsholm gods.

229 Jens Mikkelsen Hougaard i Brabrand. 12.7.1759, fol.273.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Jørgen Nielsen, skoleholder i den kongelige skole i Hørslevbol. B: Mikkel 7, Mette Marie 5, Søren 2. FM: Niels Mikkelsen i Brabrand. Første ægteskab med Sidsel Pedersdatter Hougaard, skifte 24.3.1745 lbnr.133. B: Kirsten 16. FM: Peder Nielsen Loft i Brabrand. Andet ægteskab med Maren Jepsdatter, skifte 5.6.1750 lbnr.161. B: Sidsel, Maren. FM: Niels Albertsen i Århus, der døde, Peder Sørensen Trige, født værge Knud Mikkelsen i Ravnholt.

230 Søren Nielsen i Ormslev. 18.1.1760, fol.279.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Olufsen i Hørning. B: Peder 8, Karen 5, Maren 9 mdr. FM: morfar Mikkel Nielsen i Kolt, Søren Jensen Juul, Thøger Olufsen i Bering. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, skifte 16.2.1748 lbnr.146. B: Anne 16, Niels 15. FM: morbror Rasmus Hansen i Enslev, Jens Sejersen i Stavtrup, der døde ved søn Peder Jensen sst.

231 Knud Sørensen i Ravnholt. 4.3.1760, fol.282B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Solbjerg. B: Søren 20, Anne Marie 15, Maren 12. FM: farbror Niels Sørensen i Ormslev, Poul Rasmussen i Ravnholt.

232 Mikkel Jensen Smed og hustru [Maren] Mikkelsdatter i Ravnholt. 16.1.1760, fol.284B.
B: Jens 18, Mikkel 17, Anne 14, Maren 10, Rasmus 6, Poul 2. FM: morfar Mikkel Rasmussen i Ingerslev, Jens Borresen i Ravnholt, Jens Borresen i Ingerslev, Erik Jensen sst, Rasmus Jensen i Ravnholt.

233 Else Sørensdatter i Stavtrup. 13.2.1760, fol.289.
E: Christian Henning. A: bror Mikkel Sørensen i Morsholt ved svigersøn Jørgen Nielsen sst, søster Karen Sørensdatter, [skifte Rodsteenseje 17.12.1742 lbnr.73], var g.m. Mikkel [Jensen] Strædfar i Odder, nu i Århus. 3B: Anne Dorthe 24, husholder på Rodsteenseje, Søren 23, Jacob.

234 Peder Jensen Væver i Kolt. 31.7.1760, fol.293.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Balle, Niels Christensen i Lemming, der ægter enken. B: Abelone 7, Rasmus 2. FM: farbror Christen Jensen i Slet. Første ægteskab med Abelone Christensdatter, [skifte 4.11.1751 lbnr.170]. B: Jens 25, landsoldat i Helsingør, Kirsten 23, Maren 21, Christen 17, Ingeborg 15, Peder 12.

235 Voldborg Rasmusdatter i Ravnholt. 6.2.1761, fol.295.
E: Jens Rasmussen. B: Mette 6, Kirsten 4, Rasmus 8 uger, Voldborg 8 uger. Arv i boet til Rasmus Andersens børn efter skifte 4.2.1752.

236 Niels Sørensen Bjerre i Ormslev. 3.6.1760, fol.297B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Else 29, Søren 25, der døde, Mikkel 23, Anne Marie 20, Jens 17. FM: Søren Villumsen i Kattrup, morbror Jens Mikkelsen i Ormslev.

237 Jens Nielsen Basse og hustru Karen Thomasdatter i Ingerslev. 4.6.1760, fol.300.
B: Jens i Ingerslev, Johanne g.m. Knud Mogensen, rytter i oberst Somnitz kompagni, Maren g.m. Niels Jensen i Astrup, Thomas på stedet.

238 Mikkel Jensen i Ingerslev. 4.6.1760, fol.300B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Erik Nielsen sst. B: Jens Mikkelsen 36 i Astrup, Søren Mikkelsen 28 på stedet, Anne Jensdatter [fejl for Mikkelsdatter] g.m. Jens Rasmussen i Kattrup, Anne Mikkelsdatter, [skifte 30.10.1753 lbnr.188], var g.m. Rasmus Mikkelsen Kjærgaard. 4B: Peder, Mikkel, Jens, Søren, Karen Mikkelsdatter g.m. Peder Sørensen i Ingerslev, Maren Mikkelsdatter g.m. Mikkel Rasmussen sst, Birthe Marie Mikkelsdatter 24.

239 Knud Rasmussen i Trige. 13.6.1760, fol.301.
A: forældre Rasmus Knudsen og hustru Maren Jensdatter, søster Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Trige, bror Jens Rasmussen, der har gården i fæste.

240 Sejer Nielsen i Ravnholt. 18.6.1760, fol.302.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Poulsen Holm i Ravnholt. B: Mikkel 17. FM: farbror Jens Nielsen Borresen i Ravnholt.

241 Knud Sørensen i Stavtrup. 20.6.1761, fol.304.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Jørgen, der fæster gården, Mette, Karen, Hans.

242 Oluf Sørensen Smed i Søften. 19.9.1760, fol.304B.
E: Maren Andersdatter. LV: svoger Søren Jensen i Grundfør. B: Søren 13, Anders 10, Søren 8, Jens 5, Baltser 2. FM: farbror Thomas Sørensen på stedet.

243 Rasmus Jensen i Ravnholt. 7.11.1760, fol.306B.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen Børup i Ravnholt. B: Jens 1, Maren, nyfødt. FM: farbror Erik Jensen i Ingerslev.

244 Peder Rasmussen, ugift i Stavtrup. 20.2.1761, fol.309B.
A: søskende Anne Rasmusdatter g.m. Peder Sejersen i Stavtrup, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i Ask, halvsøskende Rasmus Rasmussen på stedet, Sidsel Rasmusdatter 29.

245 Maren Sørensdatter i Ingerslev. 10.6.1760, fol.310B.
Enke efter Rasmus [Nielsen] Nørgaard, skifte 20.6.1754 lbnr.196]. B: Rasmus, der har gården i fæste, Karen 22, Søren 19. FM: Peder Sørensen i Ingerslev, Rasmus Lauridsen sst.

246 Morten Gregersen i Edslev. 14.4.1761, fol.311B.
E: Maren Pedersdatter. [Første ægteskab med Bodil Nielsdatter, skifte 9.11.1753 lbnr.187]. B: Rasmus.

247 Peder Knudsen Smed i Stavtrup. 19.5.1761, fol.313B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. A: mor Maren Pedersdatter g.m. Søren Hansen sst.

248 Anders Sørensen i Stavtrup. 21.9.1761, fol.315.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Clemen Ovesen sst. B: Maren 3. FM: farbror Rasmus Sørensen i Brabrand. [Enkens første ægteskab med Mads Olufsen i Stavtrup], skifte 9.5.1758 lbnr.219. Enkens bror Jens Rasmussen nævnes.

249 Niels Andersen i Brabrand. 25.10.1761, fol.317.
E: Mette Jensdatter. LV: svoger Peder Nielsen Skomager i Brabrand. B: Anne g.m. Hans Poulsen, murersvend i Århus ved hendes svoger Frands Jensen i Brabrand, Johanne forlovet med Jacob Jensen sst.

250 Maren Nielsdatter i Ingerslev. 16.12.1761, fol.318.
E: Rasmus Mikkelsen [Kjærgaard]. B: Kirsten 5. FM: morbror Niels Nielsen Børup i Ravnholt. Enkemandens første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, skifte 30.10.1753 lbnr.188. Arv til børnene.

251 Thomas Jensen Basse i Ingerslev. 28.5.1761, fol.319.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Edslev. A: søskende Jens Jensen i Ingerslev, Johanne Jensdatter g.m. Knud Mogensen Rytter, Maren Jensdatter g.m. Niels Jensen i Astrup.

252 Anne Rasmusdatter i Edslev. 11.6.1761, fol.319B.
Enke efter Thomas Jensen Basse [i Ingerslev, skifte 28.5.1761 lbnr.251]. A: søskende Jens Rasmussen i Edslev, Peder Rasmussen sst, Karen Rasmusdatter g.m. Johan Adolf Holing, skomager i Vejlby ved Høgholm på et sted der tilhører forvalter Thomsen på Tustrup, Ellen Rasmusdatter g.m. Jens Vestergaard i Voldum på Clausholm gods, Kirsten Rasmusdatter i København.

253 Karen Poulsdatter i Brabrand. 27.3.1762, fol.322.
E: Niels Nielsen Fisker. B: Thomas 10, Helle 8, Poul 3, Rasmus 2, Johanne 16 uger. FM: farbror Peder Nielsen i Brabrand. Afdøde var født i Skejby.

254 Anders Knudsen i Edslev. 5.4.1762, fol.323B.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: stedfar Rasmus Pedersen Loding i Kolt, Christen Ottesen, der ægter enken. B: Knud 2. FM: farfar Knud Andersen i Edslev.

255 Rasmus Sørensen i Kattrup. 2.1.1762, fol.324B.
E: Karen Sørensdatter. LV: far Søren Pedersen i Edslev. B: Mikkel 7, Marie 5, Else 2, [Mette, nyfødt, se lbnr.292]. FM: Niels Sørensen i Åbo. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 19.10.1741 lbnr.105]. B: Mette g.m. Jørgen Rasmussen i Gjesing, Anne g.m. Steffen Jensen i Tønning. Andet ægteskab med Else Jensdatter, [skifte 18.3.1750 lbnr.160]. B: Anne Johanne 20, Kirsten 18, Kirstine 14. FM: Rasmus Hansen i Enslev. Desuden nævnes afdødes søstre Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Harlev.

256 Kirsten Jensdatter i Ingerslev. 16.6.1762, fol.328B.
Enke efter Mogens [Mogensen] Skrædder, [skifte 5.7.1756 lbnr.212]. B: Karen 19,. Jens 17. FM: Rasmus Lauridsen i Ingerslev, Peder Lauridsen i Tiset.

257 Jens Nielsen i Astrup. 22.6.1762, fol.330.
E: Maren Ottesdatter. LV: bror Jens Ottesen i Løjenkær. B: Juul 6, der døde, Karen 4. FM: farbror Søren Nielsen i Hinnerup.

258 Maren Jensdatter i Kysing. 7.7.1762, fol.331B.
B: Niels Pedersen i Kysing, Peder Røjgaard i Kysing, Karen Jensdatter.

259 Bodil Lauridsdatter i Hasle. 6.10.1762, fol.332.
E: Søren Madsen. A:
1) søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen i Åby
2) søstersøn Peder Rasmussen i Åby
3) søstersøn Laurids Rasmussen i Lisbjerg
4) søsterdatter Anne Rasmusdatter g.m. Jens Christensen i Hasle
5) søsterdatter Mette Rasmusdatter
6) halvbrorsøn Rasmus Nielsen i Brendstrup.

Constantinsborg gods
Skifteprotokol
1762-1814
G 321 - 5

260 Christen Christensen og hustru Karen Jensdatter i Brabrand. 4.9.1762, fol.1.
A: Anne Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Lund, skipper i Århus, Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Mogensen i True, Karen Nielsdatter g.m. Johan Pedersen, skovfoged i Skørring.

261 Johan Madsen i Harlevholm. 7.12.1762, fol.2B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Årslev. B: Bodil 19, Niels 15, Maren 11. FM: Jochum Harlev i Tarskov Mølle. Første ægteskab med Bodil Andersdatter, skifte 9.7.1742 lbnr.113. B: Mads 28, Abigael 24. FM: Søren Andersen i Åbo.

262 Niels Sørensen i Ormslev. 19.1.1763, fol.4.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Pedersen Juul sst. B: Anne 14, Rasmus 8, Poul 4. FM: morbror Christoffer Rasmussen, skrædder i Skanderborg. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 15.12.1727 lbnr.43]. B: Else. Andet ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 10.4.1744 lbnr.124. B: Knud 34, der har stedet i fæste, Søren 30, Anne 26, Poul i Årslev, Maren.

263 Anne Christoffersdatter i Lemming. 26.1.1763, fol.5.
E: Peder Rasmussen. B: Anne 26, Rasmus 25, Kirsten 23, Christoffer, Maren, Karen, Christen, Mogens, Abelone, Mads.

264 Maren Knudsdatter i Vejlby. 25.2.1763, fol.5B.
B: Knud Abild, købmand i Århus, Karen Rasmusdatter, enke efter Peder Mikkelsen i Hørret, nu i Mårslet Præstegård, Mette Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen Loptrup i Linå, Anne Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Linå, Edel Rasmusdatter g.m. Niels Jensen Abild i Vejlby.

265 Kirsten Nielsdatter i Harlevholm. 11.6.1763, fol.5B.
Enke efter Johan Madsen, skifte 7.12.1762 lbnr.261. B: Bodil 20, Niels 16, Maren. FM: Jochum Harlev i Tarskov Mølle.

266 Søren Andersen i Åbo. 30.6.1763, fol.7B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Jensen i Ormslev. B: Anne Margrethe 22, Bodil 20, Dorthe 18, Søren 10. FM: Mikkel Nielsen i Åbo.

267 Peder Nielsen i Brabrand. 15.7.1763, fol.8B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Jensen sst. A: søskende Jørgen Nielsen, Mette Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen i Brabrand, Peder Nielsen, halvsøster Bodil Nielsdatter i Ulstrup. FM: Niels Nielsen Fischer i Brabrand.

268 Kirsten Christensdatter i Brabrand. 15.7.1763, fol.9.
A: Mette Jensdatter, enke efter Niels Andersen [sst, skifte 25.10.1761 lbnr.249], Johanne Jensdatter, enke efter Peder Nielsen i Brabrand, skifte 15.7.1763 lbnr.267 samt en del søskendebørn i Brabrand og Borum sogne. Intet at arve. (Dette skifte er ført som en del af forrige skifte lbnr.267).

269 Maren Jensdatter i Ravnholt. 23.1.1764, fol.9.
E: Jens Nielsen Borresen. B: Jens 28, Niels 27 i Ingerslev, Maren 24, Karen 22, Anders 20, Sejer 17, Barbara 12, Kirsten 9. FM: Søren Madsen i Ravnholt.

270 Niels Nielsen Børup i Ravnholt. 23.1.1764, fol.10.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B:
1) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Peder Ovesen i Blegind. 2B: Niels 14, Ove 11
2) Maren Nielsdatter, [skifte 16.12.1761 lbnr.250], var g.m. Rasmus [Mikkelsen] Kjærgaard i Ingerslev. 1B: Kirsten 5
3) Anne Nielsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Battrup. 1B: Sidsel 3
4) Anne Nielsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Ravnholt. 1B: Marie 9 mdr. Første ægteskab med [Rasmus Jensen sst, skifte 7.11.1760 lbnr.243]. 2B: Jens 5, Marie 3
5) Karen Nielsdatter på stedet
6) Niels Nielsen, der har gården i fæste
7) Søren Nielsen.

271 Mikkel Pedersen i Battrup. 20.10.1763, fol.11B.
E: Maren Thorsdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Niels 3. FM: farbror Rasmus Pedersen i Hinnedrup.

272 Hans Poulsen Smed i Ravnholt. 21.5.1764, fol.11B.
E: Maren Jensdatter. B: Poul 3, Mette 3 mdr.

273 Helle Jensdatter i Ormslev. 23.5.1764, fol.12.
E: Peder Pedersen Skrædder. B: hendes datter. FM: morbror Jesper Jensen.

274 Anne Mortensdatter i True. 6.8.1764, fol.12B.
E: Christen Sørensen. A: Morten Pedersen i Kattrup og hans søskende.

275 Birthe Rasmusdatter i True. 11.10.1764, fol.13.
E: Søren Rasmussen. A: bror Jens Rasmussen i Skejby.

276 Bodil Johansdatter i Harlevholm. 18.6.1764, fol.13B.
A: søskende Niels Johansen sst, Maren Johansdatter, halvsøskende Mads Johansen, Abigael Johansdatter. FM: Jochum Harlev i Tarskov Mølle, Mikkel Nielsen i Årslev. (Sml. lbnr.261).

277 Knud Jensen i Bering. 26.2.1765, fol.15B.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Jens 10, Maren 8, Kirsten 6. FM: farbror Ove Jensen.

278 Laurids Rasmussen, ugift i Ingerslev. 1.3.1765, fol.16B.
A: søskende Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Basse, Maren Rasmusdatter g.m. Thomas Rasmussen, Anne Rasmusdatter g.m. Christen Nielsen i Århus, halvsøskende Niels Rasmussen Nørgaard i Ingerslev, Peder Rasmussen i Brabrand, Søren Rasmussen i Ingerslev, Rasmus Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter i Ravnholt ved søn Sejer Jensen, Karen Rasmusdatter.

279 Christen Sørensen i True. 5.3.1765, fol.18B, 21.
Enkemand efter [Anne Mortensdatter, skifte 6.8.1764 lbnr.274]. A: søskende Anne Sørensdatter g.m. Jens Christensen Stærkær i Ågård på Frijsenborg gods, Anne Sørensdatter g.m. Viderik Andersen, skrædder i Røgen, Else Sørensdatter g.m. Peder [Pedersen] Overgaard i Grølsted, Maren Sørensdatter ved søn i Skårup, halvbror Søren Poulsen Møller i Thorsø Mølle. 3B: 2 sønner 1 datter.

280 Anders Jensen i Skovhuset. 9.5.1765, fol.21.
Afkald fra B: Jens, Peder, Frands.

281 Søren Andersen i Stavtrup. 29.5.1765, fol.21B.
E: Marie Mikkelsdatter. LV: Peder Nedergaard i Åstrup. B: Anne 13, Johanne 11, Mikkel 8, Jens 3. FM: farbror Jens Andersen i Adslev, [fejl, skal være Edslev]. (Sml. lbnr.361, hvor der også angives børn af afdødes tidligere ægteskab).

282 Jens Rasmussen i Stavtrup. 6.8.1765, fol.22.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jens Mikkelsen i Løjenkær. B: Peder 6, Anne Johanne 2. FM: Søren Rasmussen i Tulstrup. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 6.2.1752 lbnr.177. B: Kirsten.

283 Christen Christensen i Lemming. 2.10.1765, fol.22A.
Afkald fra bror "Niels Mortensen eller Niels Christensen i Kolt" som eneste arving.

284 Peder Rasmussen i Brabrand. 14.12.1765, fol.22A.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Mikkelsen sst. B: Søren 26, Maren 23, Kirsten 13, Anne 9. FM: morbror Mikkel Sørensen.

285 Johanne Rasmusdatter i Brabrand. 31.12.1765, fol.22AB
Afkald fra datter Karen Nielsdatter g.m. Søren Lauridsen Højser i Skarresø Skovhus.

286 Niels Lorentsen, hyrde i Brabrand Hyrdehus. 17.4.1766, fol.22AB.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Loft i Brabrand. B: Jens 8. FM: Niels Hansen i Brabrand. Enken flytter til sin fødestavn på Restrup gods.

287 Rasmus Hansen i Ormslev. 25.6.1766, fol.24.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Søren 13, Jens 11, Kirsten 8, Sidsel 5. FM: fars halvbror Christen Hansen.

288 Oluf Pedersen, møller i Pinds Mølle. 22.9.1766, fol.24B.
E: Anne Johanne Jensdatter. LV: bror Peder Jensen Møller. B: Anne 9, Jens 4. FM: Anders Pedersen i Kattrup.

289 Mikkel Mikkelsen i Kolt. 29.9.1766, fol.25B.
B: Kirsten g.m. Søren Frandsen, skoleholder i Kolt, Anne i København. Afdøde flyttede fra Ravnholt i 1763.

290 [Mette Olufsdatter] i Lemming. 17.2.1767, fol.26.
E: Rasmus Cortsen, smed. A: far Oluf Rasmussen i Mårslet på Vilhelmsborg gods ved søstersøn Christen Jensen, skoleholder i Mårslet, søster, [navn mangler], søster Ingeborg Olufsdatter. Enkemandens første hustru Mette Poulsdatter i Slet, skifte Moesgård 12.2.1766 lbnr.88. B: Cort, Poul, Hans.

291 Søren Jensen Juul i Ormslev. 23.2.1767, fol.27B, 43B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jesper Jensen sst. B: Else Marie 13, Anne 10, Kirsten 7, Mette 4. FM: farbror Jens Juul i Ormslev, morbror Christoffer Rasmussen i Skanderborg. Første ægteskab med Else Marie Hansdatter, skifte 1.10.1744 lbnr.128. B: Maren g.m. Frands Andersen i [Constantinsborg] Skovhus, Anne 24. FM: morbror Rasmus Hansen i Enslev.

292 Karen Sørensdatter i Kattrup. 28.3.1767, fol.30.
E: Anders Pedersen. B: Peder 2. Første ægteskab med Rasmus Sørensen sst, [skifte 2.1.1762 lbnr.255]. B: Mikkel 12, Marie 10, Else 7, Mette 5. FM: morfar Søren Pedersen Kaae i Edslev, mors søskendebørn Jens Pedersen sst, Peder Rasmussen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Pedersen på stedet.

293 Maren Madsdatter i Ravnholt. 10.7.1767, fol.31B.
E: Jens Poulsen Holm. B: Poul 9, Mads 7, Mikkel 4, Niels 3, Johanne 2, Erik 1 måned. FM: morbrødre Søren Madsen i Ravnholt, Morten Madsen i Lemming. Enkemandens første hustru Anne Jensdatter. B: Anne. FM: Hans Rasmussen i Nor. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Poulsen.

294 Jens Nielsen Høst i Ravnholt. 10.8.1767, fol.33B.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Solbjerg. A: bror Christen Nielsen i Battrup, bror Laurids Nielsen i Pederstrup, død. 1B: Anne 9, søster Anne Nielsdatter, død. 1B: Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Jørgensen i Løjenkær.

295 Mette Rasmusdatter i Brabrand. 17.8.1767, fol.34B.
E: Jacob Nielsen, hyrde. B: Niels 12, Maren 9, Rasmus 7, Jacob 5. Af første ægteskab B: Steffen Mikkel Jacobsen 14.

296 Afkald i Ravnholt. 20.2.1768, fol.35.
Afkald fra Sidsel Jensdatter g.m. Niels Nielsen Børup i Ravnholt for arv efter far Jens Mikkelsen i Brabrand Hovgård, [skifte 12.7.1759 lbnr.229] og efter mor Maren Jepsdatter, [skifte 5.6.1750 lbnr.161].

297 Johanne Pedersdatter i Brabrand. 26.2.1768, fol.35B.
Enke efter Jens [Christensen] Hasle i Brabrand, [skifte 28.1.1756 lbnr.204]. Arvinger nævnes ikke.

298 Maren Andersdatter i Søften.16.3.1768, fol.36B.
Enke efter Oluf Sørensen Smed, skifte 19.9.1760 lbnr.242. B: Søren 21, Anders 18, Søren 16, Niels 13, Baltser 10, Christen 8. FM: farbror Thomas Sørensen på stedet, mosters mand Søren Jensen Pandrup i Grundfør.

299 Margrethe Sørensdatter i Lemming. 23.5.1768, fol.39.
E: Rasmus Cortsen, smed. A: søster Engel Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Aldum Kro. (Sml. lbnr.290).

300 Jens Jensen i Holme. 24.3.1768, fol.40B.
E: Karen Jensdatter. B: Jens, Niels, Rasmus sst, Karen, Sidsel.

301 Hans Andersen, tjenestekarl i Åbo. 1.6.1767, fol.41.
E: Anne Pedersdatter, der forlod ham for 28 år siden. Uvist om hun lever. A: halvsøster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen i Fløjstrup på Vilhelmsborg gods. 1B: Maren.

302 Anne Sørensdatter i Brabrand Hovgård. 5.5.1768, fol.43B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 5. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, skifte 12.7.1759 lbnr.229. B: Mikkel 16, Mette Marie 14, Søren 11. FM: farbror Knud Mikkelsen i Ravnholt. Ved afdødes forlovelse i Brabrand Hovgård 6.9.1759 med enkemanden, der kom fra True, nævnes enkemandens far Søren Nielsen [formentlig fejl for Søren Mikkelsen] og afdødes svoger Hans Jørgen Nielsen i Hørslevbol. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Årslev.

303 Afkald i Ingerslev Skovhus. 10.5.1768, fol.47B.
Afkald fra Rasmus Sørensen i Mårslet, fra Sidsel Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen sst, fra Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Testrup, fra Sidsel Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen sst, alle som søskendebørn for arv efter Johanne Ovesdatter, der var g.m. Peder Andersen i Ingerslev Skovhus.

304 Niels Mikkelsen i Brabrand. 12.7.1768, fol.48.
E: Maren Mogensdatter. LV: Peder Nielsen Loft i Brabrand. B: Mogens Nielsen 26, Peder Nielsen 23, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Balle i True. 2B: Anne 8, Else 6. FM: farbrors søn Rasmus Pedersen i Årslev.

305 Maren Madsdatter i Ormslev. 16.9.1768, fol.50B.
E: Anders Andersen. B: Anne 12, Maren 2.

306 Niels Christensen i Kolt. 14.7.1768, fol.51B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. A: søskendebørn Ellen Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen Skrædder i Ormslev, Gertrud Rasmusdatter i Harlev, Anne Sørensdatter, enke i Ingerslev. LV: Søren Villumsen.

307 Afkald på Constantinsborg. 30.11.1768, fol.53B.
Afkald fra Else Knudsdatter forlovet med Christen Andersen, tømrersvend i Århus for arv efter far Knud Mortensen i Ingerslev, [skifte 29.10.1749 lbnr.152] til bror Rasmus Knudsen sst.

308 Sidsel Madsdatter i Constantinsborg Skovhus. 5.12.1768, fol.54.
E: Peder Ovesen, ladefoged. B: Else 13, Niels 6.

309 Rasmus Mikkelsen i Kolt. 2.1.1769, fol.55B.
E: Mette [Cathrine] Sørensdatter. LV: bror Jacob Sørensen i Holme. B: Søren 19, Mikkel 15, Anne 12. FM: farbror Peder Mikkelsen i Stavtrup.

310 Marie Jensdatter i Bering. 3.1.1769, fol.58B.
E: Anders Sørensen. B: Maren 8, Kirsten 2. FM: morfar Jens Rasmussen i Kattrup, morbror Rasmus Jensen sst.

311 Jens Pedersen Hedegaard i Tiset. 20.1.1769, fol.61.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Mikkel Nielsen i Åbo. B: Peder 16, Else 13, Kirsten 9. FM: Jens Nielsen i Battrup, fasters mand Thøger Olufsen i Bering, mosters mand Mikkel Jensen i Battrup.

312 Mikkel Pedersen i Stavtrup. 15.2.1769, fol.65.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: svoger Mogens Pedersen i Hasselager, bror Peder Sørensen sst. B: Peder 12, Søren 8, Rasmus 6, [Anne] Marie 3, der døde, Mikkel nyfødt. FM: fars søstersønner Mikkel Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Rasmussen i Stavtrup.

313 Jens Jensen Juul i Ormslev. 25.5.1769, fol.68B.
E: Anne Joensdatter. LV: Jens Mikkelsen i Løjenkær. B: Jens 19, Rasmus 11. FM: fasters mand Jesper Jensen i Ormslev, farbror Niels Juul.

314 Anne Johanne Tobiasdatter i Ormslev. 25.5.1769, fol.69.
E: Peder Sørensen Skomager. B: Kirsten g.m. Jens Mikkelsen i Løjenkær, Gertrud g.m. Gothard Jensen i Stavtrup.

315 Jens Pedersen i Kolt. 2.10.1769, fol.69B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: far Søren Madsen i Lemming. B: Margrethe g.m. Christen Sønderskov i Lemming, Karen 20, Maren 17, Anne 12, Ellen 7. FM: mors farbrødre Rasmus Madsen i Edslev Mølle, Laurids Madsen i Lemming.

316 Peder Markussen, ugift i Enslev. 28.11.1769, fol.73.
A: halvsøskende Markus Sørensen, her på stedet, Niels Sørensen i Åbo, Rasmus Sørensen i Lemming, Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Knudsen i Ingerslev. [Afdøde kaldes også Peder Poulsen, sml. lbnr.213].

317 Maren Pedersdatter i Stavtrup. 2.12.1769, fol.74.
Enke. B: Johanne Jacobsdatter g.m. Mogens Clemensen her i huset, Kirsten Andersdatter g.m. Peder Sørensen i Ingerslev, Anne Andersdatter. FM: Morten Eriksen i Stavtrup.

318 Anne Sørensdatter i Brabrand. 9.3.1770, fol.74B.
E: Niels Hansen. B: Hans, der overtager fæstet, Anne g.m. Niels Sørensen i True på Marselisborg gods.

319 Afkald i Lee. 9.5.1770, fol.75.
Afkald fra Anne Rasmusdatter i Lee i Middelsom herred for arv efter bror Mogens Rasmussen, der døde maj 1769 på Constantinsborg.

320 Maren Rasmusdatter i Ingerslev. 16.7.1770, fol.75B.
E: Thomas Rasmussen. B: Maren g.m. Rasmus Mortensen sst, Anne 14, Marie 12, Kirsten 10.

321 Anne Nielsdatter i Ingerslev. 16.7.1770, fol.77B.
E: Christen Ovesen. B: Niels 1 måned, Anne 1 måned. FM: morfar Niels Sørensen Skrædder i Ingerslev.

322 Thøger Olufsen i Bering. 23.8.1770, fol.78B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Andersen i Edslev.
Afkald fra B: Oluf Thøgersen, Karen Thøgersdatter g.m. Jens Pedersen i Adslev, Karen Thøgersdatter g.m. Søren Mikkelsen i Kolt, [Maren Thøgersdatter, skifte Skanderborg og Åkær amter 20.12.1770 lbnr.191], var g.m. Rasmus Ebbesen i Stjær. 1B: Kirsten. Desuden nævnes af B: Peder Thøgersen, der fæster stedet, Niels Thøgersen. (Sml. lbnr.31, 103, 165).

323 Johanne Rasmusdatter i Solbjerg. 8.9.1770, fol.79.
E: Jens Jensen. B: Anne Marie 13. FM: mors søskendebarn Jens Jensen Clausen i Astrup.

324 Poul Rasmussen i Mustrup. 11.11.1769, fol.80.
E: Maren Jensdatter. B: Jens 33, Rasmus 25, Anne Marie 15, Frederik 9. FM: Anders Sørensen i Mustrup.

325 Rasmus Madsen Møller i Edslev Mølle. 27.2.1772, fol.81.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen i Edslev. B: Mads 28 sst, Peder 26, Simon 25, Anders 18, Kirsten 14 Niels 12, Karen 10. FM: farbror Laurids Madsen i Lemming, Niels Jensen sst, Bodil, død. var g.m. Jens Lauridsen i Edslev. 1B: Bodil 2.

326 Johanne Nielsdatter i Brabrand. 25.3.1771, fol.86B.
E: Jacob Jensen Sanger. B: Anne 10, Jens 2. FM: Jens Ovesen sst.

327 Søren Christensen og hustru Else Nielsdatter i Ormslev. 21.1.1773, fol.87B.
B: Anne. FM: morbror Mikkel Nielsen sst.

328 Jens Christensen i Ingerslev. 5.12.1772, fol.91.
E: Maren Andersdatter. LV: morbror Hans Rasmussen i Aldrup. B: Anders 3. FM: Peder Sørensen i Bjerregård.

329 Karen Jensdatter i Solbjerg. 11.1.1773, fol.93.
E: Jens Jensen. B: Johanne 8 uger. FM: morbror Sejer Jensen Borresen i Ravnholt. Enkemandens første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 8.9.1770 lbnr.323. B: Anne Marie.

330 Mikkel Nielsen og Karen Sørensdatter i Ormslev. 8.10.1772, fol.96.
B: Anne 3, Maren 9 mdr. FM: morfar Søren Jensen sst.

331 Christian Henning i Stavtrup. 30.3.1773, fol.100.
E: Karen Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Else Christiansdatter Henning 7. FM: Clemen Ovesen sst.

332 Jørgen Knudsen i Stavtrup. 2.4.1773, fol.101B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Knud 11, Johanne 7. FM: Niels Jensen sst.

333 Jens Nielsen i Stavtrup. 2.4.1773, fol.102.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Clemen Ovesen sst. B: Maren 2. FM: Peder Mikkelsen sst.

334 Peder Nielsen, skovfoged i Brabrand. 18.2.1773, fol.103.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Gjellerup. A: søskende Niels Nielsen Fischer i Brabrand, Karen Nielsdatter g.m. Søren Lauridsen i Skarresø Skovhus.

335 Anne Jensdatter, der døde i afdøde Jens Rasmussens opholdsstue i Enslev. 14.5.1773, fol.104B.
Afdødes forældre var Jens Lauridsen og hustru Kirsten Jensdatter i Enslev, skifte 8.5.1754 lbnr.195. Afdøde var opfostret hos Søren Villumsen i Kattrup. Desuden nævnes afdødes moster Karen Jensdatter i Enslev.

336 Maren Jensdatter i Kattrup. 14.5.1773, fol.105.
E: Søren Villumsen. B: Maren 14, Marie 12. FM: morbror Niels Jensen i Stavtrup.

337 Edel Rasmusdatter i Vejlby. 7.6.1773, fol.106.
E: Niels Jensen Abild. B: Rasmus 28, Jens, der har stedet i fæste, Laurids 25, Inger, Anne. FM: mosters mand Knud Klokker.

338 Maren Rasmusdatter i Tander. 8.7.1773, fol.107.
E: Rasmus Hansen. B: Maren 10, Hans 7, Kirsten 5, Rasmus, [alder mangler]. FM: farbror Sejer Hansen i Fruering, mors mosters mand Niels Jensen i Pøel, mors morbror Jens Nielsen i Ravnholt.

339 Anne Marie Nielsdatter i Ormslev. 24.7.1773, fol.110.
A:
1) mor Anne Mikkelsdatter, [enke efter Niels Sørensen Bjerre sst, skifte 3.6.1760 lbnr.236]
2) bror Jens Nielsen i København
3) søster Else Nielsdatter, [skifte 21.1.1773 lbnr.327], var g.m. søren Christensen. 1B: Anne 6 hos farbror Niels Christensen i Ormslev
4) bror Mikkel Nielsen, [skifte 8.10.1772 lbnr.330]. 2B: Anne 4, Maren 1. FM: morfar Søren Jensen.

340 Søren Nielsen i Stavtrup. 29.3.1773, fol.111.
E: Karen Pedersdatter. LV: morbror Rasmus Rasmussen. A: søskende Knud Nielsen i Ormslev, Anne Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Åby, Maren Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Enslev, halvsøster Else Nielsdatter.

341 Jens Mikkelsen i Ormslev. 16.10.1773, fol.112.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Søren Mikkelsen. B: Anne g.m. Cort Rasmussen, smed, Maren. FM: Knud Nielsen i Ormslev, Johanne g.m. Ove Knudsen her på stedet.

342 Niels Pedersen Juul i Ormslev. 19.10.1773, fol.112B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Jensen i Bering. B: Kirsten 25, Peder 24, Søren 22 på biskop Billes gods. FM: Knud Nielsen i Ormslev.

343 Anne Knudsdatter i Ingerslev. 29.11.1773, fol.114.
E: Mikkel Jensen. A: far Knud Simonsen ved svigersøn Thomas Rasmussen i Stilling.

344 Søren Simonsen i Åbo. 3.3.1774, fol.116.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mikkel Nielsen i Åbo. B: Simon, der har gården i fæste, Hans i Åbo, Maren g.m. Niels Vesten i Åbo, Mette 28, Johanne 24, Jens 18.

345 Birthe Rasmusdatter i Hasle. 9.3.1774, fol.119.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 7 uger. FM: morfar Rasmus Mogensen i Hasle.

346 Mikkel Poulsen i Battrup. 23.3.1774, fol.120B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. A: mor Johanne Pedersdatter, [enke efter Poul Mikkelsen sst, skifte 18.1.1754 lbnr.190], bror Peder Poulsen sst.

347 Karen Pedersdatter i Ingerslev. 22.6.1774, fol.122.
E: Niels Mikkelsen Loft. B: Mikkel, der har gården i fæste, Peder 24, Jens 15, Maren g.m. Rasmus Nørgaard i Ingerslev, Kirsten g.m. Mikkel Sejersen i Ravnholt, Anne 22, Karen 20. FM: morbror Niels Loft, birkeskriver i Gunnestrup.

348 Kirsten Sørensdatter i Kattrup. 18.11.1774, fol.123.
E: Rasmus Jensen. B: Kirsten 5 uger. FM: Ejler Jacobsen i Østerby. (Samme skifte også indført fol.125).

349 Johanne Thomasdatter i Ingerslev. 13.12.1774, fol.126.
E: Jens Borresen. A: halvsøstre Anne Thomasdatter g.m. Mikkel Mikkelsen sst, Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Mortensen sst.

350 Jens Andersen Møller i Kattrup. 27.2.1775, fol.128.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Jens 3. FM: Anders Pedersen i Kattrup. Første ægteskab med Margrethe Rasmusdatter i Hår, skifte 19.3.1742 lbnr.109. B: Rasmus i Stavtrup, Anders, der er soldat, Anne Cathrine gift i Ål, Kirsten, uvist hvor, Gothard i Stavtrup. Andet ægteskab med Mette Lauridsdatter i Hårby, B: Laurids 26.

351 Johanne Sørensdatter i Lemming. 10.3.1775, fol.128B.
E: Rasmus Sørensen. B: Maren 12. FM: morbror Rasmus Sørensen i Kolt, Markus Sørensen i Enslev.

352 Mette Sørensdatter i Åbo. 10.4.1775, fol.130B.
E: Frands Sørensen. B: Johanne Marie 8, Anne 5. FM: Simon Sørensen sst.

353 Peder Jensen Sejersen i Stavtrup. 7.7.1775, fol.131B.
B: Karen g.m. Knud Rasmussen på stedet, Rasmus 21. FM: Mikkel Nielsen i Åbo, Anders Jensen Sejersen i Lemming, Rasmus Rasmussen i Stavtrup.

354 Kirsten Nielsdatter i Stavtrup. 8.1.1776, fol.132.
E: Clemen Mogensen. B: Anne Lisbeth 22, Niels 20, Ove 15, Karen 13, Maren 9. FM: farbror Søren Mogensen i Enslev. Enkemandens første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 2.1.1752, [formentlig fejl, skal være 2.1.1753] lbnr.179.

355 Maren Sørensdatter i Skovhuset på Constantinsborg Hovedgård Mark. 10.2.1776, fol.134B.
E: Frands Andersen, skovfoged. B: Anders 10, Søren 8, Else 6, Kirsten 3.

356 Maren Sørensdatter i Battrup. 28.3.1776, fol.135B.
E: Søren Nielsen. B: Søren 34 på stedet, Niels 33 i Ravnholt, Bent 19, Anne g.m. Peder Sørensen Fogh i Astrup på Østergård gods.

357 Afkald i Brabrand. 30.7.1776, fol.139.
Afkald fra Kirsten Thomasdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Brabrand for arv efter far Thomas Sørensen sst, skifte13.5.1757.

358 Afkald i Ingerslev. 26.9.1776, fol.139.
Afkald fra Niels Erik Eriksen i Ingerslev, fra Jens Eriksen i Stavtrup, fra Peder Eriksen 25, fra Karen Eriksdatter g.m. Peder Thøgersen i Bering for arv efter i livende værende forældre Erik Nielsen og hustru Anne Christensdatter i Ingerslev.

359 Afkald i Lemming. 11.10.1776, fol.139B.
Afkald fra
1) Anne Knudsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Kolt
2) Margrethe Andersdatter g.m. Peder Nielsen Fogh i Østerby
3) Maren Andersdatter g.m. Clemen Ovesen i Stavtrup
4) Kirsten Andersdatter g.m. Niels Andersen i Åby
5) Anders Pedersen i Blegind
for fædrene og mødrene arv efter skifte 2.3.1731, 23.11.1742, 20.11.1753
til Knud Andersen i Lemming.

360 Mette Cathrine Sørensdatter i Kolt. 5.7.1776, fol.140.
E: Peder Jensen. B: Birthe 7. Første ægteskab med [Rasmus Mikkelsen sst], skifte 2.1.1769 lbnr.309. B: Mikkel 22, Anne Marie 19. FM: farbror Peder Mikkelsen i Stavtrup.

361 Jens Andersen og hustru Maren Pedersdatter i Edslev. 19.11.1776, fol.143.
Hans A: bror Søren Andersen i Stavtrup, [skifte 29.5.1765 lbnr.281]. 6B: Anders Sørensen i Bering, Mikkel Sørensen 17, Jens Sørensen 13, Anne Sørensdatter, Maren Sørensdatter g.m. Jens Nielsen Kolt i Ormslev, Johanne Sørensdatter, søster Karen Andersdatter g.m. Jens Poulsen i Tulstrup på Østergård gods.
Hendes A:
Første ægteskab med [Morten Gregersen i Edslev], skifte 14.4.1761 lbnr.246. Hans første ægteskab med [Bodil Nielsdatter], skifte 9.11.1753 lbnr.187. 1B: Rasmus Mortensen i Lemming.
Afdøde kone var født i Balle "vester på"

362 Søren Rasmussen og hustru Anne Mikkelsdatter, der lever i Ingerslev. 2.12.1776, fol.147B.
B: Peder i Ormslev, Johanne, Kirsten, Maren 16, Mikkel, der har gården i fæste. Af hans første ægteskab B: Rasmus i Ormslev, Karen.

363 Søren Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Ormslev. 26.1.1777, fol.149.
B: Jens Sørensen 23. FM: Frands Jensen på stedet, Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Lemming, Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Johansen i Harlevholm, Maren Sørensdatter, Karen Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen i Ormslev, [skifte for begge 8.10.1772 lbnr.330]. 2B: Anne 7, Maren 5. FM: Knud Nielsen i Ormslev, Søren Mikkelsen sst.

364 Margrethe Poulsdatter i Lemming. 31.1.1777, fol.152B.
E: Peder Andersen. B: Anders 12, Poul 9. FM: farbrødre Frands Andersen i Constantinsborg Skovhus, Jens Andersen i Stavtrup.

365 Anders Sørensen i Bering. 14.6.1777, fol.154.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Jensen. B: Marie 7, Rasmus 3, Anne 1. FM: morbror Jens Rasmussen i Stavtrup. Første ægteskab med Marie Jensdatter, skifte 3.1.1769 lbnr.310. B: Kirsten. FM: morbror Rasmus Jensen i Kattrup.

366 Jens Andersen i Stavtrup. 22.8.1777, fol.156.
E: Mette Davidsdatter. LV: Peder Nielsen i Skåde. B: Erik 11, Maren 8, Kirsten 4, Mette 9 mdr. FM: farbror Frands Andersen i Constantinsborg Skovhus.

367 Mette Jensdatter i Constantinsborg Skovhus. 30.9.1777, fol.159.
E: Peder Ovesen, ladefoged. B: Sidsel 7, Karen 4. FM: Christen Jensen Bødker, forpagter. Enkemandens første ægteskab med Sidsel Madsdatter, [skifte 5.12.1768 lbnr.308]. B: Else g.m. Peder Nielsen Juul i Ormslev, Niels.

368 Anne Mikkelsdatter i Enslev. 21.7.1777, fol.159B.
E: Søren Rasmussen. A: far Mikkel Knudsen i Kolt, søskende Knud Mikkelsen sst, Søren Mikkelsen Skrædder sst, Niels Mikkelsen i Kattrup.

369 Mette Jensdatter i Ravnholt. 12.11.1777, fol.162.
E: Jens Jensen Smed. B: Jens 4, Mette 3, Peder 2. FM: morbror Jens Jensen Borresen i Ingerslev.

370 Maren Pedersdatter i Ormslev. 10.3.1777, fol.163.
E: Christen Nielsen. Første ægteskab med [Søren Nielsen sst], skifte 18.1.1760 lbnr.230. B: Peder 26, Karen, enke efter Niels Christensen sst. LV: Christen Nielsen sst, Maren 18. FM: Christen Sørensen i Kolt. Arv i boet til Anne Sørensdatter.

371 Anders Pedersen i Edslev. 28.1.1778, fol.165.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mads Rasmussen sst. B: Anne 19 i København, Peder 16, Mette 11, Karen 9, Laurids 7, Jens 4. FM: morbror Jens Lauridsen.

372 Frands Andersen, skovfoged i Constantinsborg Skovhus. 3.1.1778, fol.165B.
E: Anne Andersdatter. LV: Mogens Clemensen i Stavtrup. B: Anders 22 uger. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 10.2.1776 lbnr.355]. B: Søren 10, Else Marie 8, Kirsten 5. FM: farbror Peder Andersen i Lemming.

373 Karen Sørensdatter i Tander. 18.2.1778, fol.167B.
[Enkemand efter Thomas Sørensen, skifte 24.2.1753 lbnr.182]. B: Søren Thomsen, der havde gården i fæste, død, [var g.m. Mette Andersdatter, der nu er gift med] Niels Pedersen i gården. 4B: Ingeborg 12, Thomas 10, Maren 8, Anders 3. FM: Søren Nielsen i Tander, Niels Thomsen 40 i Lillering, Maren Thomasdatter g.m. Hans Hansen i Ask. Første ægteskab med [Morten Rasmussen i Tander, skifte 27.8.1726 lbnr.37]. B: Kirsten Mortensdatter g.m. Anders Lauridsen i Lillering.

374 Peder Jensen i Kolt. 27.2.1778, fol.168B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: far Anders Jensen i Lemming. B: Jens 6 mdr. FM: født værge Niels Jensen i Lemming. Første ægteskab med [Mette Cathrine Sørensdatter], skifte 5.7.1776 lbnr.360. B: Birthe 8. Arv til afdødes stedbørn: Mikkel Rasmussen, Anne Marie Rasmusdatter. FM: født værge Peder Mikkelsen i Stavtrup.

375 Maren Christensdatter i Ingerslev. 12.5.1778, fol.171.
E: Niels Christensen [Loft]. B: Christen 13, Mikkel 9, Maren 8, Anne 3.

376 Maren Rasmusdatter i Brabrand. 10.6.1778, fol.171B.
E: Peder Sørensen Hougaard. B: Jens 3, Rasmus 7 uger, Niels 7 uger. FM: mors frænder Peder Sørensen i Vejlby, Peder Nielsen sst.

377 Margrethe Sørensdatter i Stavtrup. 24.6.1778, fol.172B.
E: Morten Eriksen. B: Mikkel 6, Sidsel 3. Første ægteskab med [Mikkel Pedersen sst], skifte 15.2.1769 lbnr.312. B: Peder 22, Søren 18, Rasmus 16. FM: Peder Sørensen i Hasselager, Jens Sørensen sst.

378 Oluf Troelsen Smed i Stavtrup. 12.8.1778, fol.174B.
E: Mette Andersdatter. LV: Søren Rasmussen i Bispehuset. B: Anders 5, Jens 6 mdr. FM: farfar Troels Jensen Smed i Lemming.

379 Jens Rasmussen i Edslev. 14.6.1778, fol.177.
B: Clemen Jensen Smed i Ormslev, Rasmus Jensen i Edslev, Anne Jensdatter g.m. Søren Jensen i Edslev, Marie Jensdatter 34 i København, Karen Jensdatter g.m. Elias Eriksen, møllersvend i Århus.

380 Mikkel Nielsen, ugift i Tander. 24.3.1777, fol.178B.
A:
1) bror Jens Nielsen i Ravnholt
2) bror Søren Nielsen på stedet
3) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Pøel
4) søster Maren Nielsdatter i Åbo, [skifte 6.4.1752 lbnr.176]. 4B:
a Maren Rasmusdatter, [skifte 8.7.1773 lbnr.338], var g.m. Rasmus Hansen i Tander. 4B: Maren 14, Hans 11, Kirsten 8, Rasmus 5
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Drammelstrup
c Anne Christensdatter
d Maren Christensdatter g.m. Poul Eriksen i Bøgeskov.

381 Sidsel Nielsdatter i Trige. 10.7.1778, fol.184.
E: Christen Rasmussen. A:
1) bror Rasmus Nielsen, død. 7B:
a Offer Rasmussen 34 i Trige
b Anne Rasmusdatter, død. 1 barn
c Mikkel Rasmussen 27 i Brabrand
d Niels Rasmussen 25, tjener i Brabrand
e Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Jensen i Grundfør
f Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen i Trige
g Maren Rasmusdatter 15, tjener i København
2) søster Anne Nielsdatter, var g.m. Peder Jensen i Trige, begge døde. 3B:
a Niels Pedersen 33, tjener i Ølsted
b Mette Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Trige
c Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Trige
3) søster Anne Nielsdatter, var g.m. Peder Henriksen, begge døde. 2B:
a Jørgen Pedersen 40 i Elsted
b Hans Pedersen 36 i Spørring
4) søster Johanne Nielsdatter, gift i København
5) halvbror Niels Nielsen 60 i Tinning.

382 Rasmus Sørensen i Trige. 16.11.1778, fol.185B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen sst. B: Søren 30, der har stedet i fæste, Rasmus 27, Peder 18, Maren g.m. Laurids Rasmussen i Trige.

383 Kirsten Andersdatter i Stavtrup. 22.1.1779, fol.187.
E: Rasmus Rasmussen. B: Anders 13, Peder 11, Rasmus [alder mgl], Ingeborg [alder mgl], Maren 5. FM: morfar Anders Sejersen i Østerby.

384 Niels Sørensen Vesten i Åbo. 17.11.1779, fol.188.
E: Maren Sørensdatter. LV: Simon Sørensen i Åbo. B: Søren 11, Maren 8, Kirsten 4. FM: farbror Jens Sørensen i Åbo, Markus Sørensen.

385 Morten Madsen i Lemming. 22.2.1779, fol.190B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Mads Sørensen i Kolt. B: Rasmus 20, Mads 18, Anne 15, Søren 12. FM: farbror Søren Madsen i Ravnholt.

386 Anne Christensdatter i Brabrand. 26.2.1779, fol.192.
E: Niels Fischer. A: brordatter Anne Nielsdatter. FM: frænde Peder Nielsen i Vejlby.

387 Kirsten Clausdatter i Åbo. 30.8.1779, fol.194.
E: Mogens Nielsen. B: Cathrine 6. FM: farbror Jens Nielsen i Ormslev.

388 Jacob Hansen i Battrup. 2.2.1778, fol.194B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Søren Rasmussen sst. A: bror Mikkel Hansen i Brabrand, halvbror Niels Nielsen i Ormslev.

389 Dorthe Lauridsdatter i Brabrand. 27.12.1779, fol.196.
E: Hans Nielsen. B: Anne 8. FM: morbror Jens Lauridsen i Skejby [fejl for Skæring].

390 Helle Pedersdatter i Trige. 3.1.1780, fol.197.
A: søskende Niels Pedersen i Pannerup, Peder Pedersen i Kasted, Anders Pedersen, der tjener på Nørlund.

391 Mette Davidsdatter i Stavtrup.24.2.1780, fol.197B.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med Jens Andersen, skifte 22.8.1777 lbnr.366. B: Erik 14, Maren 10, Kirsten 7, Mette 4. FM: morbror Peder Nielsen i Skåde, Mads Rasmussen i Edslev.

392 Anne Johanne Rasmusdatter i Edslev. 14.3.1780, fol.199B.
E: Jesper Sørensen, hyrde. B: Maren 15, Søren 5.

393 Dorthe Nielsdatter i Stavtrup. 26.9.1779, fol.200B.
[Enke efter Jens Nielsen sst, skifte 2.4.1773 lbnr.333. B: Maren. FM: morbror Knud Nielsen sst, fars søskendebarn Mads Clemensen i Lemming, ophold hos faster Marie Clemensdatter i Kolt.

394 Jens Lorentsen og hustru Karen Akselsdatter i Åbo. 21.2.1780, fol.204.
B: Niels Skov, der døde, købmandskarl hos kommerceråd Bøggild, Christen Jensen Skov hos apoteker Bjerring i Århus.

395 Anne Sørensdatter i Ingerslev. 8.5.1780, fol.207.
E: Christian Nielsen. A:
1) søster Karen Sørensdatter, [skifte 28.3.1767 lbnr.292], var g.m. Anders Pedersen i Kattrup. Første ægteskab med [Rasmus Sørensen sst, skifte 2.1.1762 lbnr.255]. 4B: Mikkel 24, Marie 22, Else 20, Mette 18
2) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Kattrup. 2B: Rasmus 22, Sidsel 20.

396 Sidsel Pedersdatter i Ravnholt. 1.7.1780, fol.207.
E: Rasmus Poulsen. B: Poul 4. FM: morbror Peder Pedersen i Bjøstrup i Tranbjerg sogn på Århus professorats gods.

397 Peder Jensen Møller i Edslev. 9.3.1780, fol.209.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jørgen Jensen i Pinds Mølle. B: Anne Kirstine 22, Jens 19. FM: farbror Niels Jensen i Kolt.

398 Peder Hansen Vardinghus i Brabrand. 18.9.1780, fol.212B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. A: søster Anne Hansdatter i Rudkøbing på Langeland, enke efter en bogbinder, halvbror, der er rebslager i Rudkøbing.

399 Sidsel Jensdatter i Ravnholt. 14.11.1780, fol.214B.
E: Niels Nielsen Børup. B: Maren 13. FM: Søren Nielsen i Tiset.

400 Rasmus Ovesen i Stavtrup. 12.1.1781, fol.218B.
E: Anne Lisbeth Clemensdatter. LV: Søren Mogensen i Enslev. B: Kirsten 4, Ove 10 mdr. FM: farbrødre Christen Ovesen i Ingerslev, Jens Ovesen i Tiset Hedegård.

401 Rasmus Juul i Ingerslev. 3.2.1781, fol.221B.
E: Maren Jensdatter, der også døde. LV: bror Mads Jensen i Mårslet. B: Anne 22, Sidsel 17, Mette Cathrine 13, Jens 6. FM: farbrødre Peder Jensen Juul i Ingerslev, Søren Jensen Juul i Ravnholt.

402 Rasmus Bjerregaard i Ormslev. 1.3.1781, fol.224B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Knud Nielsen sst. A: søskende Mikkel Bjerregaard i Brabrand, Anne Bjerregaard gift i Brabrand, Maren Bjerregaard i Åbo. FM: David Nielsen i Ormslev.

403 Rasmus Nielsen, ugift i Ormslev. 21.3.1781, fol.225B.
A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter g.m. Søren Mikkelsen på stedet
2) halvbror Knud Nielsen i Ormslev
3) halvsøster Else Nielsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Ormslev
4) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Peder Rask i Enslev
5) halvbror Poul Nielsen i Årslev, død. 1B: Maren 14. FM: stedfar Simon Nielsen i Årslev
6) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Åby. 1B: Anne 8. Af første ægteskab B: Maren Jochumsdatter 16.

404 Maren Pedersdatter i Brabrand. 28.1.1781, fol.226B.
E: Niels Nielsen. B: Peder 6.

405 Mikkel Christensen i Ormslev. 5.6.1781, fol.227B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Knud Nielsen sst. B: Jørgen 15, Anne 13, Johanne 9, Karen 8, Gertrud 5, Lisbeth 1. FM: Niels Pedersen Skrædder i Ormslev.

406 Christian Johansen i Ingerslev Skovhus. 12.6.1781, fol.228B.
B: Peder 42 på stedet, Mogens 40 i København, Niels 26, der tjener hos købmand Faster i Århus, Karen g.m. Jens Pedersen i Stavtrup, Kirsten g.m. Peder Pedersen i Bisgård på Vilhelmsborg gods, Anne 31.

407 Peder Andersen i Tinghuset i Tingskoven i Tranbjerg sogn. 1.9.1781, fol.229B.
E: Maren Jensdatter. LV: Sejer Jensen i Ravnholt, Jens Mogensen i Hasselager. B: Maren 10, Anders 8, Johanne 6, Mette 3. FM: farbror Jens Andersen i Mårslet.

408 Karen Mikkelsdatter i Stavtrup. 27.9.1781, fol.231B.
E: Frederik Mikkelsen. B: Mette 26, Cathrine 23 g.m. Christian Nielsen i Ingerslev, Mikkel 14, soldat ved Det Falsterske Regiment i Ålborg.

409 Margrethe Andersdatter i Lemming. 1.11.1781, fol.232B.
E: Rasmus Rasmussen, hyrde. B: Anne 14, Anne Marie 8, Maren 6, Karen 3.

410 Johanne Andersdatter i Trige. 3.1.1782, fol.233.
E: Niels Rasmussen. B: Maren 28, Kirsten 25, Johanne 18, Karen 16, Christen 12, Rasmus 10, Søren 7, Maren 4.

411 Mette Sørensdatter i Åbo. 28.11.1781, fol.234.
E: Søren Nielsen Kolt. B: Niels 5 uger, der døde.

412 Sejer Jensen i Ingerslev. 12.6.1781, fol.235B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Rasmussen Kolt i Ingerslev. B: Jens 6, Mikkel 4, Sejer, nyfødt. FM: farbror Erik Jensen i Ingerslev.

413 Karen Nielsdatter i Hedegård i Tiset sogn. 28.1.1782, fol.238B.
E: Jens Ovesen. Første ægteskab med Jens Pedersen, [skifte 20.1.1769 lbnr.311]. B: Else 26, Kirsten 23. FM: Christen Ovesen i Ingerslev.

414 Johanne Jensdatter Kattrup i Ormslev. 16.1.1782, fol.241B.
Enke efter Jens Kattrup i Ormslev, [skifte 31.12.1744 lbnr.132]. B: Kirsten g.m. Peder Rasmussen Kattrup i Kolt, Anne.

415 Peder Sørensen Skomager i Ormslev. 4.3.1782, fol.242B.
E: Anne Joensdatter. LV: Hans Rasmussen sst, Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med [Anne Johanne Tobiasdatter, skifte 25.5.1769 lbnr.314]. B: Kirsten g.m. Jens Mikkelsen, skovfoged i Løjenkær på Vilhelmsborg gods, Gertrud, enke efter Gothard Jensen i Stavtrup. LV: Anders Egertsen i Ormslev.

416 Anne Sørensdatter Nørgaard i Brabrand. 17.1.1782, fol.244B.
[Enke efter Peder Rasmussen sst, skifte 14.12.1765 lbnr.284]. B: Søren Pedersen, hyrde i Kolt, Kirsten Pedersdatter 27, til huse i Tilst, [Maren Pedersdatter, skifte 28.1.1781 lbnr.404], var g.m. Niels Nielsen på stedet. 1B: Peder 7.

417 Maren Rasmusdatter i Ingerslev. 28.4.1782, fol.246.
E: Mikkel Jensen Kjærsgaard. B: Jens 1, Anne 8, Karen 6, Maren [alder mangler].

418 Niels Mikkelsen Loft i Ingerslev. 28.4.1782, fol.248.
[Enkemand efter Karen Pedersdatter, skifte 22.6.1774 lbnr.347]. B: Mikkel, der har gården i fæste, Peder i Ingerslev, Jens sst, Maren g.m. Rasmus Rasmussen Nørgaard i Ingerslev, Kirsten g.m. Mikkel Sejersen i Ravnholt, Anne g.m. Morten Sørensen i Bering, Karen. FM: Niels Loft i Gunnestrup.

419 Karen Mikkelsdatter i Ormslev. 23.3.1782, fol.250.
Uden ægteskab B: Søren Saaby, lotteri revisor på Amagertorv 3 i København.

420 Jacob Jensen Trige i Brabrand. 22.5.1782, fol.252B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: svoger Jens Christensen i Galten. Første ægteskab med [Johanne Nielsdatter, skifte 25.3.1771 lbnr.326]. B: Anne 19, Jens 12. FM: Knud Ovesen i Brabrand.

421 Mikkel Mortensen i Brabrand. 2.8.1782, fol.254.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Peder Sørensen Trige i Brabrand. B: Peder 23, Dorthe 20, Helene 18, Kirsten 15. FM: morbror Mikkel Eriksen i Ølsted.

422 Jens Poulsen Holm i Ravnholt. 14.8.1782, fol.255.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Battrup. B: Maren 12. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 31.9.1756. B: Anne g.m. Søren Sørensen Bisgaard i Storenor på Vilhelmsborg gods. Andet ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 10.7.1767 lbnr.293. B: Poul 23, Mads 21, Mikkel 18, Niels 17, Johanne 16. FM: morbror Søren Madsen i Ravnholt.

423 Maren Rasmusdatter Kolt, ugift i Ingerslev. 21.11.1782, fol.257.
Uden for ægteskab med Jacob Jensen Smed i Langballe B: Jens Jacobsen 21. FM: Erik Jensen i Ingerslev.

424 Andreas Clausen i Ebbehuset i Kolt sogn. 9.1.1783, fol.258.
A: bror Christian Clausen på stedet, søster Anne Clausdatter g.m. Henrik Sørensen, hyrde i Holme.

425 Anders Pedersen og hustru Maren Sørensdatter i Kattrup. 25.1.1783, fol.258B.
Hans A:
1) bror Oluf Pedersen i Pinds Mølle, [skifte 22.9.1766 lbnr.288]. 2B:
a Jens Olufsen 24 i Pinds Mølle
b Anne Olufsdatter g.m. Peder Olufsen i Edslev
2) søster Karen Pedersdatter i Bering. 1 slegfredsøn:
a Jens Jensen i Bering
3) søster Else Pedersdatter i Bering.
Hendes A:
1) bror Rasmus Sørensen i Kolt
2) søster Johanne Sørensdatter, [skifte 10.3.1775 lbnr.351], var g.m. Rasmus Sørensen i Lemming. 1B:
a [Maren] Rasmusdatter.

426 Maren Pedersdatter i Edslev. 20.2.1783, fol.261B.
Forlovet med Jens Nielsen sst. A: svigersøn Peder Rasmussen. 3B: Birgitte, Maren Karen fra 7-11 år.

427 Maren Mikkelsdatter i Ingerslev. 23.4.1783, fol.262B.
E: Niels Christensen Loft. B: Maren.

428 Anne Margrethe Sørensdatter i Åbo. 12.6.1783, fol.263.
E: Hans Sørensen. B: Kirsten 17, Karen 16, Anne 14, Maren 10, Søren 8, Dorthe 6, Bodil 4, Bodil Marie 2. Desuden nævnes afdødes mor Karen Nielsdatter.

429 Rasmus Sørensen i Brabrand. 28.6.1783, fol.264B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen i Hougård i Brabrand by. B: Søren 26 i Søften, Anders 20, Peder 16, Sidsel g.m. Søren Rasmussen i Tåstrup. FM: fars søskendebarn Rasmus Esbensen i Brabrand. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 29.6.1751 lbnr.173. B: Maren g.m. Niels Sørensen i Søften, Niels 33, vanvittig.

430 Anders Egertsen i Ormslev. 11.12.1783, fol.268B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Knud Nielsen sst. B: Maren g.m. Niels Pedersen Juul i Ingerslev, Anne 25, Karen 22, Jørgen 14. Første ægteskab med Maren Mogensdatter, [skifte 22.3.1755 lbnr.200]. B: Mogens 31, Margrethe, [skifte 1.11.1781 lbnr.409], var g.m. Rasmus Rasmussen i Kolt [sogn]. 4B: Anne, Maren, Marie, Karen.

431 Rasmus Sørensen Smed i Edslev. 22.12.1783, fol.269B.
E: Anne Pedersdatter. LV: svoger Jens Jacobsen i Slet. B: Peder 9. FM: farbrødre Anders Sørensen i Harlev, Christen Sørensen sst. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 15.3.1771. B: Anne 21, Jens 19, Johanne 16, Søren 15. FM: morbror Jørgen Jensen i Virring.

432 Jens Rasmussen, tjenestekarl i Ingerslev. 27.1.1784, fol.271B.
A: mor Maren Sørensdatter i Åbo. LV: Jørgen Rasmussen i Ingerslev, søster Maren Rasmusdatter 32, bror Rasmus Rasmussen 23. FM: Mikkel Nielsen Loft i Ingerslev.

433 Kirsten Jensdatter i Kolt. 24.1.1784, fol.272B.
E: Peder Rasmussen Kattrup. A: søster Anne Jensdatter g.m. Søren Lauridsen Smed i Todbjerg på Skårupgård gods.

434 Karen Andersdatter i Stavtrup. 22.2.1784, fol.273B.
Enke efter Niels Sørensen Fløjstrup. B: datter g.m. Simon Andersen i Viby, Kirsten 23, Christiane 16. FM: farbrors søn Christen Jensen i Fløjstrup, Søren Rasmussen i Bispeskoven.

435 Peder Loft i Lemming. 3.2.1784, fol.275B.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Andersen sst. B: Anne, Maren, der begge tjener i København. FM: Mads Lauridsen i Lemming.

436 Kirsten Mikkelsdatter i Edslev. 3.3.1784, fol.276B.
E: Jacob Rasmussen. B: Rasmus 16, Maren 10, Anne 8.

437 Kirsten Sørensdatter i Trige. 6.4.1784, fol.277B.
E: Jens Rasmussen. B: Søren 19, Maren 16, Mette 14, Knud 10, Anne 8, Rasmus 4, Niels 2. FM: morbror Oluf Sørensen.

438 Maren Rasmusdatter i Ingerslev. 7.8.1784, fol.278B.
E: Peder Nielsen Loft. B: Niels 7, Rasmus 6, Peder 3. FM: morfar Rasmus Knudsen sst.

439 Jens Rasmussen i Trige. 29.4.1784, fol.280B.
Enkemand efter [Kirsten Sørensdatter], skifte 6.4.1784 lbnr.437. B: Søren 20, der overtager fæstet, Maren 18, Mette 13, Knud 11, Anne 7, Rasmus 5, Niels 2. FM: morbrødre Oluf Sørensen i Trige, Palle Sørensen i Åbo, Jørgen Sørensen i Trige..

440 Søren Rasmussen i Trige. 2.8.1784, fol.285.
E: Mette Mogensdatter. LV: far Mogens Nielsen i Terp i Vester Lisbjerg [herred]. B: Maren 4. FM: fars farbror Peder Sørensen Trige i Brabrand. Arv i boet efter afdødes far Rasmus Sørensen, skifte 16.11.1778 lbnr.382 til afdødes 2 brødre.

441 Rasmus Rasmussen i Kolt. 16.8.1784, fol.286.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Rasmussen sst. Første ægteskab med Margrethe Andersdatter, [skifte 1.11.1781 lbnr.409]. B: Anne Marie 11, Maren 6, Karen 5. FM: Niels Mogensen i Kolt. Desuden nævnes enkens bror Jens Sørensen, der tjener i Viby.

442 Karen Christensdatter i Ormslev. 18.10.1783, fol.288B.
A: far Christen Sørensen Mosebo i Dokkedal i Mou sogn i Ålborghus Amt på Høstemark gods g.m. stedmor Anne Nielsdatter, bror Søren Christensen.

443 Maren Nielsdatter i Trige. 9.10.1784, fol.291B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Marie 10, Maren 4.

444 Oluf Rasmussen og hustru Anne Rasmusdatter i Trige. 14.7.1784, fol.293B.
B: Anne 21, Anne Marie 20, Rasmus 15, Maren 12, Karen 9. FM: farbror Laurids Rasmussen i Trige, morbror Offer Rasmussen.

445 Kirsten Andersdatter i Battrup. 30.8.1784, fol.296.
E: Søren Sørensen. B: Søren 11, Jens 8, Peder 4. FM: morbror Jørgen Andersen i Assendrup. Arv i boet efter enkemandens mor Maren Sørensdatter, skifte 28.3.1776 lbnr.356.

446 Anders Nielsen og hustru Mette Nielsdatter i Mustrup. 15.11.1784, fol.300.
B: Sejer, der har gården i fæste, Niels i Battrup, Jens 33, Anne g.m. Jens Christensen Smed i Hørret, Karen, Maren.

447 Rasmus Sørensen i Kolt. 2.11.1784, fol.301.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Knud Andersen i Lemming. B: Søren 30, der døde, Johanne 20, Niels 16, Maren 13. FM: fasters mand Rasmus Sørensen i Lemming. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, [skifte 10.6.1751 lbnr.168]. B: Gertrud g.m. Rasmus Rasmussen Kattrup i Ormslev.

448 Maren Nielsdatter i Ingerslev. 22.2.1785, fol.304.
E: Jens Jensen Basse. B: Jens 13, Kirsten [alder mangler].

449 Mette Mikkelsdatter i Åbo. 3.2.1785, fol.305.
E: Peder Ovesen. A: mor Else Jensdatter, enke efter [Mikkel Nielsen i Åbo], søster Johanne Mikkelsdatter 25, halvsøskende Maren Mikkelsdatter g.m. Mikkel Sørensen Værum i Århus, Else Mikkelsdatter g.m. Nikolaj Thomsen, rådstuebud i Århus, Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Søren Pedersen i Onsted. (Sml. lbnr.150).

450 Anne Margrethe Jensdatter i Ingerslev. 6.4.1785, fol.308B.
E: Søren Pedersen. B: Karen 2. FM: morfar Jens Jespersen i Østerby. Desuden nævnes enkemandens [halv]bror Mikkel Rasmussen.

451 Mikkel Gregersen, ugift i Edslev. 27.1.1785, fol.309B.
A:
1) far Gregers Mortensen, død.
Første ægteskab med Maren. 3B:
a Morten Gregersen i Edslev, [skifte 14.4.1761 lbnr.246]. 1B: Rasmus i Edslev
b Rasmus Gregersen, handskemager i Århus, død. 2B: Gregers, handskemager sst, Jørgen, handskemager sst.
c Anne Gregersdatter g.m. Christian, en skoflikker i Århus
Andet ægteskab med Mette Mikkelsdatter. 1B:
d afdøde
2) mor Mette Mikkelsdatters 2 søskende
a moster Anne Mikkelsdatter, død, var g.m. Søren Mikkelsen, [formentlig fejl for Søren Andersen] i Edslev. 3B: Mikkel på stedet, Anders i Hundslund, Kirsten g.m. Albert i Adslev
b moster Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Løjenkær. 1B: Mikkel, degn i Jeksen.

452 Jacob Christoffersen i Lemming. 10.1.1785, fol.311B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: bror Hans Jensen i Terp. A:
Afdødes far Christoffer Madsen.
Første ægteskab med Maren Robertsdatter. 2B:
1) Mads Christoffersen i Skåde, død. 4B:
a Maren Madsdatter, enke efter Hans Mikkelsen
b Lisbeth Madsdatter, død. var g.m. Oluf Rasmussen i Skåde. Børn, men uvist hvor mange
c Dorthe Madsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Skåde
d Anne i Skåde
2) Kirsten Christoffersdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Fulden. 3B:
a Hans Pedersen i Fulden
b Christoffer Pedersen i Fulden
c Maren Pedersdatter gift i Beder
Andet ægteskab med Kirsten Lauridsdatter. 5B:
3) Niels Christoffersen
4) Laurids Christoffersen
5) Maren Christoffersdatter, død, var g.m. Jens Vendelbo i Fulden. 2B:
a Anne Jensdatter gift i Fulden
b Maren Jensdatter g.m. Mads Pedersen i Holme
6) Anne Christoffersdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen i Lemming. 8B:
a Rasmus Pedersen i Århus
b Christoffer Pedersen i Århus, død. 3B: 2 sønner og 1 datter
c Mogens Pedersen, tjener i København
d Mads Pedersen, tjener i Århus
e Christen Pedersen, tjener i Århus
f Anne Pedersdatter g.m. Søren Kaae i Tiset Skole
g Karen Pedersdatter, tjener i København
h Maren Pedersdatter g.m. Niels Svendsen i Århus
7) Abelone Christoffersdatter, enke efter Hans Holbæk i Århus.

453 Mikkel Rasmussen i Kolt. 11.3.1785, fol.315.
E: Kirsten Andersdatter. LV: far Anders Jensen i Lemming. B: Mette 6, Maren 4, Dorthe, nogle uger. FM: fars farbror Peder Mikkelsen i Stavtrup. Enkens første ægteskab med Peder Jensen i Kolt, skifte 27.2.1778 lbnr.374. Arv til B: Jens Pedersen, Birthe Pedersdatter og til Peder Jensens steddatter: Anne Marie Rasmusdatter. FM: Niels Jensen i Lemming.

454 Søren Rasmussen Bach i True. 24.4.1785, fol.318.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Lauridsen sst. B: Rasmus 19. Birthe 16. FM: Peder Sørensen Hougaard i Brabrand.

455 Maren Jørgensdatter i Holme. 19.5.1785, fol.318B.
E: Jens Lauridsen. B: Karen 15, Laurids 7, Anne 1. FM: Frands Nielsen i Holme.

456 Johanne Nielsdatter i Tander. 22.5.1785, fol.319.
E: Rasmus Hansen. B: Marianne 11, Ingeborg 9, Niels 4. FM: morfar Niels Jensen i Pøel.

457 Peder Sørensen i True. 30.5.1785, fol.320.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Mundelstrup. A:
1) bror Jens Sørensen i Borum, død. 2B:
a Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen True i Borum
b Maren Jensdatter g.m. Jens Herskind i Borum Kro, men nu ikke vides hvor er
2) søster Maren Sørensdatter, enke efter [Oluf Poulsen] i Lillering
3) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Daniel Nielsen i Labing. 5B:
a Niels Danielsen
b Hans Danielsen, der tjener birkedommer Müller på Skæring Munkgård
c Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte Lyngbygård 5.8.1772 lbnr.1], var g.m. Poul Jensen i Labing. B: Angives ikke, (se skiftet)
d Kirsten Danielsdatter g.m. afdøde søsters mand Poul Jensen i Labing
e Maren Danielsdatter, [skifte Lyngbygård 4.11.1774 lbnr.275], var g.m. Anders Pedersen i Labing. 1B: Anne
4) søster Mette Sørensdatter, [skifte Lyngbygård 25.1.1757 lbnr.315]
Første ægteskab med Anders Dyhr i Yderup. 1B:
a Anne Andersdatter g.m. Jens Jensen i Storring
Andet ægteskab med Peder Kirkegaard. Ingen børn
5) søster Cathrine Sørensdatter g.m. med en skipper i Nyhavn i København
6) bror Anders Sørensen, der er rejst til København for en snes år siden.

458 Maren Pedersdatter i Lemming. 6.7.1785, fol.322.
E: Laurids Madsen, der er 83 år gammel. B: Anders 29, der fæster gården, Niels 25, Rasmus 23. FM: morbror Mikkel Pedersen i Åbo, Anne g.m. Rasmus Sørensen i Lemming. Enkemandens første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 22.3.1747 lbnr.141. B: Mads Lauridsen i Lemming. Enkemandens andet ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 6.7.1748 lbnr.147]. Ingen børn.

459 Anne Andersdatter i Kolt. 1.7.1785, fol.322B.
E: Jens Christensen Væver. A: søster Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Peder Snedker i Ingerslev. 1B: Kirsten 15. FM: Jens Nielsen i Kolt, halvsøster Johanne Jacobsdatter g.m. Mogens Clemensen i Stavtrup. (Sml. lbnr.317).

460 Jens Christensen Væver i Kolt. 19.11.1785, fol.324B.
A: mor Anne Lauridsdatter, ammeenke i Ormslev. LV: Rasmus Kattrup i Ormslev, bror Laurids Christensen Væver i Ormslev.

461 Anne Rasmusdatter i Ingerslev. 22.5.1785, fol.325.
E: Niels Christensen Loft. A: forældre Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Mesing, begge døde, morbror Mikkel Rasmussen Kolt, morbror Anders Rasmussen Kolt, morbror Thomas Rasmussen i Ingerslev, død. (Sml. lbnr.320). 2B: Maren g.m. Rasmus Mortensen i Ingerslev, Anne g.m. Mikkel Mikkelsen Smed sst, moster Karen Rasmusdatter g.m. Søren Lauridsen i Ingerslev, begge døde. 3B: Laurids, Rasmus, Bodil g.m. Eskild Jensen i Astrup.
Enkemandens første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 12.5.1778 lbnr.375]. B: Christen 19, Mikkel 17, Maren 15, Anne 10. Enkemandens andet ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 23.4.1783 lbnr.427]. B: Maren.

462 Mads Rasmussen i Edslev. 31.3.1786, fol.327.
E: Margrethe Davidsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Maren 12, Birthe 10. FM: ældste farbror Peder Madsen, [dvs. Peder Rasmussen Madsen] sst.

463 Kirsten Jensdatter i Ingerslev. 26.4.1786, fol.328.
E: Rasmus Nielsen. B: Mette 2.

464 Anne Rasmusdatter i Kolt. 22.4.1786, fol.329.
E: Rasmus Mortensen. Første ægteskab med Peder Jensen, [skifte 31.7.1760 lbnr.234]. B: Rasmus 29, væver i Kolt, Abelone, uvist hvor. Andet ægteskab med Niels Christensen, [skifte 14.7.1768 lbnr.306]. Ingen børn.

465 Karen Jensdatter i Lemming. 28.7.1786, fol.330B.
E: Knud Andersen. B: Anders 9. FM: mors stedfar Niels Jensen Møller i Kolt.

466 Maren Lauridsdatter i Konnerup. 31.7.1786, fol.331.
E: Jens Nielsen. A: søskende Jens Lauridsen i Enslev, Anne Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Stavtrup.

467 Anne Nielsdatter Lyng i Vejlby. 14.8.1786, fol.332.
E: Jens Nielsen Abild. Afkald fra A: Jens Nielsen Lyng i Århus, død. 3B: Kirsten Jensdatter Just g.m. Rasmus Nielsen Holm i Terp på Marselisborg gods, Peder Jensen Just, Niels Jensen Just ved FM: Niels Andersen Elsted i Vejlby.

468 Laurids Jensen Sanger og hustru Anne Rasmusdatter i Trige. 7.7.1784, fol.333.
B: Karen 15, der forloves med Baltser Olufsen i Søften, der fæster gården, Dorthe Cathrine 10, Jens 5, Rasmus 3. FM: morbror Anders Rasmussen i Trige.

469 Maren Pedersdatter i Ravnholt. 1.11.1786, fol.338.
E: Sejer Jensen. B: Jens 13, Peder 7, Maren 1 md. FM: mors halvbror Jens Pedersen Møller i Bering.

470 Søren Mikkelsen i Ingerslev. 28.11.1786, fol.338B.
E: Maren Poulsdatter. LV: bror Peder Poulsen i Gunnestrup. B: Poul 16, Maren g.m. Laurids Rasmussen i Assendrup, Karen, Anne 12. FM: Mikkel Kolt i Ingerslev.

471 Niels Pedersen Væver i Kolt. 7.11.1786, fol.339B.
E: Anne Sørensdatter. LV: brorsøn Søren Sørensen i Bering. A:
1) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Poul Pedersen i Løjenkær. 5B:
a Peder Poulsen i Gunnestrup
b Maren Poulsdatter, enke efter Søren Mikkelsen i Ingerslev, [skifte 28.11.1786 lbnr.470]
c Karen Poulsdatter g.m. Poul Eriksen i Bøgeskov
d Margrethe Poulsdatter, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 1.6.1773 lbnr.267] var g.m. Christen Frederiksen i Blegind. [i 1773 B: Marie 6, Poul 3]
e Johanne Poulsdatter, enke efter Mikkel Smed i Onsted
2) bror Morten Pedersen, der døde ugift.

472 Mette Johansdatter i Brabrand. 31.12.1786, fol.340.
E: Søren Pedersen. B: Peder nyfødt, der døde. Afdøde havde arv efter mor på Frijsenborg gods. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Johansdatter.

473 Mikkel Johansen i Brabrand. 20.5.1786, fol.341.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Peder Sørensen Trige i Brabrand. A: mor Karen Mikkelsdatter i Århus, halvbror Morten Hansen, slagter sst.

474 Maren Eriksdatter i Ingerslev. 29.1.1787, fol.341B.
E: Peder Nielsen Loft. B: Erik 2. FM: mors stedfar Søren Rasmussen i Labing, mors morbror Mads Rasmussen i Hørslevgård.

475 Anne Sørensdatter i Ormslev. 1.2.1787, fol.341B.
E: Jens Jensen. B: Søren 24, Maren 20, Jens 18, Niels 15, Christen 7.

476 Søren Nielsen Kolt i Åbo. 17.3.1787, fol.342B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Sørensen i Åbo. B: Rasmus 4. FM: farbror Mogens Nielsen Kolt i Åbo.

477 Christen Rasmussen Mols i Trige. 12.4.1787, fol.343.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mads Lauridsen. Ingen arvinger kendes.

478 Jens Rasmussen i Kattrup. 21.5.1787, fol.343.
E: Karen Mogensdatter. LV: afdødes bror Jens Rasmussen sst. B: Poul 21, Kirsten 16, Mette 14, Anders 11, Maren 9, Karen 6. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, (sml. lbnr.395). B: Rasmus 29, Sidsel 27. FM: fars halvbror Niels Rasmussen i Kattrup.

479 Mads Lauridsen i Lemming. 15.6.1787, fol.343B.
E: Anne Andersdatter. LV: Mads Mortensen i Kolt. B: Anders 9, Maren 6, Karen 3. FM: fars ældste bror Anders Lauridsen i Lemming.

480 Jens Pedersen Kaae i Edslev. 26.6.1787, fol.344B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Jens 32, Karen 20, Peder 19, Maren 10. FM: farbror Mikkel Pedersen.

481 Mette Madsdatter i Stavtrup. 10.8.1787, fol.345B.
E: Christen Mikkelsen. B: Maren 7, Mikkel 4. FM: mors morbror Jens Rasmussen Fulden i Stavtrup.

482 Niels Jensen i Stavtrup. 22.10.1787, fol.346B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Rasmussen Fulden i Stavtrup. B: Niels 31, Peder 26, Jens 24, Simon 15. FM: Peder Mikkelsen i Stavtrup. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 9.1.1755 lbnr.199. B: Søren Nielsen Sparre 40.

483 Kirsten Jensdatter i Stavtrup. 22.5.1787, fol.347.
Uden for ægteskab B: Jens nyfødt, Kirsten nyfødt. Udlagt far: Frands, en arbejdskarl i Århus, der nu er taget til Hammel på Frijsenborg gods. FM: Johan Nielsen Smed i Stavtrup g.m. Mette Andersdatter, der er afdødes halvsøster.

484 Anne Marie Jensdatter i Ravnholt. 22.12.1786, fol.348.
Uden for ægteskab B: Anne 14, uvist hvor, Mette 2. FM: Peder Rasmussen i Ravnholt. Afdøde var født i Ravnholt.

485 Jens Jensen Smed i Ravnholt. 10.2.1787, fol.349.
E: Johanne Knudsdatter. LV: datters mand Niels Rasmussen i Tulstrup. Første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Mette 13. FM: morbror Jens Jensen Borresen i Ingerslev. Enken er flyttet til Drammelstrup hos en søster.

486 Søren Mogensen i Enslev. 6.11.1787, fol.351.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Mikkel 35, Mogens 32, Jens 28 i Lemming, Poul 17, Anne Marie g.m. Niels Jensen i Enslev, Gertrud 14.

487 Karen Mogensdatter i Ingerslev. 29.11.1787, fol.351B.
E: Niels Jensen Skrædder. B: Kirsten 17, Jens 14, Karen 10, Maren 5. FM: Erik Jensen sst.

488 Peder Sørensen Hougaard i Brabrand. 2.1.1788, fol.352.
E: Dorthe Marie Pedersdatter. LV: [Jens] Møldrup, præst i Brabrand. B: Peder 7, Rasmus 5, Søren 2. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 5.5.1768 lbnr.302. B: Søren 26 i Brabrand. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 10.6.1778 lbnr.376. B: Jens 12, Niels 10. FM: farbrødre Jens Sørensen i True, Niels Sørensen sst.

489 Mikkel Nielsen Jepsen i Kolt. 7.3.1788, fol.354.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Søren Mikkelsen, skrædder i Kolt. A: farbrors datter g.m. Adam Jochumsen i Stjær.

490 Jens Lauridsen i Enslev. 8.4.1788, fol.355.
E: Karen Poulsdatter. B: Niels, der har gården i fæste, Laurids 22, Karen.

491 Mikkel Kolt i Ingerslev. 21.5.1788, fol.355.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Erik Jensen Smed i Ingerslev. B: Rasmus 22, Maren g.m. Poul Rasmussen sst, Anne g.m. Søren Jensen i Malling.

492 Laurids Christensen i Trige. 20.5.1788, fol.355B.
A:
1) bror Poul Christensen, der tjener her på stedet
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Laurids Sørensen, hvis søn Mads Lauridsen har stedet i fæste, hvor afdøde døde
3) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Søren Lauridsen i Edslev på Skårupgård gods. 2B:
a Laurids Sørensen 30 i Edslev
b Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Nielsen Just i Århus
4) halvbror Peder Christensen i Skejby
5) halvbror Mads Christensen i Hæst, død. 1B:
a Bodil Madsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Norring
6) halvbror Christen Christensen i Hæst, død. 3B:
a Mads Christensen i Hæst, død. 3B: Anne 17, Anders 16, Sidsel 12. FM: morbror Søren Andersen Kasted i Hæst
b Marie Christensdatter i Hæst
c Anne Christensdatter g.m. Christen Madsen i Ølsted
7) halvbror Rasmus Christensen i Hæst
8) halvsøster Mette Christensdatter i Spørring. Af 2 ægteskaber 5B:
a Jens Knudsen 50 i Spørring
b Christen 48
c Bodil, død, var g.m. Peder Rasmussen i Hinnerup. 1B: Mette
d Maren, død, var g.m. Christen Sørensen i Spørring. 3B: Maren 15, Jens 14, Peder 10
e Mette 40, vanvittig.

493 Maren Sørensdatter i Mustrup. 7.7.1788, fol.357.
E: Anders Sørensen Fogh. B: Anne 21, Inger 15. FM: morbror Niels Sørensen, der tjener på stedet.

494 Mette Jensdatter i Edslev. 24.7.1788, fol.357B.
E: Jacob Rasmussen. B: Kirsten, nyfødt, der døde. FM: morfar Jens Rasmussen i Ravnholt.

495 Niels Nielsen i Ormslev. 27.9.1788, fol.358.
E: Karen Sørensdatter. LV: Laurids Christensen sst. B: Anne, der ægter Johan Andreas Barnaschy, tambur i Århus.

496 Mikkel Ovesen i Ravnholt. 12.7.1788, fol.358.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Ovesen sst. A: bror Rasmus Ovesen i Vejlby, halvbror Rasmus Ovesen, soldat ved Århusianske regiment.

497 Mikkel Hansen i Brabrand. 25.1.1789, fol.359B.
E: [Maren Sørensdatter]. LV: Frederik Strigel i Brabrand. A: halvbror Niels Nielsen i Ormslev, [skifte 27.9.1788 lbnr.495]. B: Anne g.m. Johan Andreas Barnaschy. tambur ved regimentet i Århus.

498 Anne Sørensdatter, ugift på Constantinsborg. 27.2.1789, fol.360.
A: søstersøn Søren Jacobsen Skytte, toldbetjent i Århus, halvsøsters søn Anders Rasmussen i Ingerslev.

499 Bodil Thomasdatter i Brabrand. 27.4.1789, fol.360B.
E: Søren Pedersen Hougaard. A: halvsøskende Niels Thomsen 15, Peder Thomsen 13 på Brabrand præsts gods. FM: farbror Oluf Pedersen i Brabrand. (Sml. Brabrand Præst gods skifteuddrag lbnr.1).

500 Rasmus Jensen Basse i Ingerslev. 3.8.1789, fol.361B.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Andersen i Battrup. B: Mette 2. FM: farfar Jens Jensen Basse.

501 Frands Jensen, ugift i Ormslev. 29.5.1788, fol.362.
A:
1) bror Poul Jensen Ormslev, over 80 år, handelsmand i Ålborg
2) bror Søren Jensen i Ormslev, [skifte 26.1.1777 lbnr.363]. 5B:
a Jens Sørensen i Ormslev
b Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Lemming på Frijsenborg gods
c Maren Sørensdatter g.m. Peder Pallesen, skomager i Skanderborg
d Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Johansen i Harlevholm
e Karen Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen i Ormslev, [skifte for begge 8.10.1772 lbnr.330]. 2B: Anne 18, Maren 16
3) søster Ellen Jensdatter, død, var g.m. Knud Jensen i Ormslev.4B.
a Ove Knudsen i Ormslev
b Poul Knudsen i Ormslev
c Niels Knudsen i Ormslev
d Jens Knudsen i Åbo.

502 Jens Nielsen i Kunnerup. 29.10.1789, fol.365B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: stedfar Clemen Madsen i Kolt. A:
1) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Niels Jensen, kaldet "Hjul Niels" i Stjær. 2B:
a Niels Nielsen i Tulstrup ved Rye, død, var g.m. Anne Jensdatter nu g.m. Christen Christensen i Nygård. 1B: Maren
b Kirsten g.m. Thomas Mikkelsen Heje i Storring
2) bror Rasmus Nielsen i Lemming, død, børn kendes ikke
3) bror Poul Nielsen i Edslev, død, børn kendes ikke.

503 Morten Eriksen i Stavtrup. 9.3.1790, fol.368B, 377B, 382, 384B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: bror Jens Poulsen i Lemming. A: bror Peder Eriksen, der tjener på stedet, søster Maren Eriksdatter, [skifte Århus 16.5.1778 lbnr.2390]. 1B: Morten Sørensen, vinhandler i København, søster Inger Eriksdatter hos svigersøn Hans Lemmick i Århus, enke efter [Rasmus Jensen Elkær], degn i Saksild, [første ægteskab med Laurids Jacobsen, skoleholder i Pedholt i Malling sogn].

504 Niels Jensen Amdi i Holme. 30.8.1790, fol.372, 373B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter enken. B: Karen 14, Jens 12, Kirsten 9, Oluf 7, Thomas 5. FM: farbror Rasmus Jensen i Holme.

505 Anne Lauridsdatter i Lemming. 8.11.1790, fol.373, 383.
E: Rasmus Sørensen. A: søskende Anders Lauridsen 34 i Lemming, Niels Lauridsen 31, tjener i Stavtrup, Rasmus Lauridsen 28, tjener i Lemming, halvbror Mads Lauridsen i Lemming, [skifte 15.6.1787 lbnr.479]. 3B: Anders 11, Maren 8, Karen 6. FM: Jens Nielsen i Lemming.

506 Jørgen Jensen i Pinds Mølle. 3.1.1791, fol.374, 377.
E: Anne Johanne Jensdatter. LV: Niels Jensen Møller i Kolt. B: Karen 23, der ægter Peder Jensen, der overtager møllen, Johanne g.m. Peder Mortensen i Adslev. Enkens første ægteskab med [Oluf Pedersen i Pinds Mølle, skifte 22.9.1766 lbnr.288]. Af børn nævnes: Jens Olufsen i Skovslund på Adslev Mark.

507 Else Mikkelsdatter i Ingerslev. 7.1.1791, fol.375, 376B.
E: Christen Ovesen. B: Ove 16, Kirsten 12, Rasmus 7.

508 Niels Jensen Houkarl i Trige. 8.1.1791, fol.375B.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Baltser Olufsen sst. B: Jens 5. FM: morbror Peder Jensen Hyrde i Trige.

509 Kirsten Rasmusdatter i Brabrand. 11.3.1791, fol.378B, 387B.
Enke efter Mikkel Bjerregaard. B: Søren 28. Uden for ægteskab B: Anne Pedersdatter g.m. Jens Jensen, feldbereder i Århus.

510 Markus Sørensen i Enslev. 6.4.1791, fol.379B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Åbo. B: Søren 37, tjener i Århus, Rasmus 25, Anne g.m. Mikkel Sørensen i Enslev.

511 Niels Nielsen Fisker i Brabrand. 16.4.1791, fol.380, 383B, 387B, 388B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Nielsen sst, Søren Sørensen i Grønbæk. Første ægteskab med [Karen Poulsdatter, skifte 27.3.1762 lbnr.253]. B: Thomas Nielsen , skovfoged i Brabrand, Helle Nielsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Århus.

512 Jens Lauridsen i Vejlby. 20.4.1791, fol.381, 387B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Anders Nielsen. A:
1) bror Anders Lauridsen i Bendstrup
2) søster Anne Lauridsdatter, død, var [sidst] g.m. Mads Christoffersen i Mundelstrup. 3B:
a Anne g.m. Søren Nielsen i Bendstrup
b Laurids 30, tjener i Holme
c Johanne Jensdatter i Bendstrup
3) søster Kirsten Lauridsdatter, død, var [sidst] g.m. Christen Pedersen i Hesselballe. 3B:
a Dorthe Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Selling [i Ødum sogn]
b Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Adsersen i Ring ved Horsens
c Maren Christensdatter.

513 Kirsten Sørensdatter i Brabrand. 6.6.1791, fol.386.
E: Rasmus Esbensen. B: Søren 25, Karen 21, Mette 11. FM: mors søskendebarn Hans Nielsen i Brabrand.

514 Karen Sørensdatter i Brabrand. 13.10.1791, fol.389, 392, 401.
Enke efter Niels Nielsen Fisker, [skifte 16.4.1791 lbnr.511]. A: søskende Jacob Sørensen i Tulstrup, Laurids Sørensen, spækhøker i København, Søren Sørensen Kjærgaard i Grønbæk, Maren Sørensdatter g.m. Thomas Andersen i Hvinningdal, halvsøster Johanne Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Grønbæk. Desuden nævnes afdødes stedsøn Thomas Nielsen i Brabrand.

515 Mette Marie Jensdatter i Brabrand. 26.10.1791, fol.390.
E: Mogens Nielsen. B: Anne 16, Maren 13, Mette 8, Niels 4. FM: mors søskendebarn Jens Henriksen i True.

516 Anne Marie Sørensdatter i Ormslev. 31.10.1791, fol.391, 395, 397B.
E: Jens Jensen Bødker. A: far Søren Christensen Bødker i Glesborg.

517 Johanne Jørgensdatter, ugift i Ormslev. 8.11.1791, fol.391B, 397, 400B, 431.
A: mor Anne Hermansdatter g.m. Niels Pedersen Skrædder i Ormslev, søskende Anne Jørgensdatter, enke efter Mikkel Christensen sst, [skifte 5.6.1781 lbnr.405]. LV: Knud Nielsen Nedergaard i Ormslev, Herman Jørgensen, Jørgen Jørgensen. De to sidste er rejst til Norge for over 20 år siden.

518 Peder Jensen i Trige. 21.11.1791, fol.394.
E: Mette Mogensdatter. LV: bror Jørgen Mogensen i Framlev. B: Anne 5, Kirsten 3, Søren 9 mdr. FM: ældste farbror Niels Jensen i Haldum.

519 Kirsten Jensdatter i Ingerslev. 19.1.1792, fol.398.
E: Søren Pedersen. B: Anne Margrethe 6, Anne Johanne 4, Karen 1. FM: morbror Niels Jensen i Enslev.

520 Anne Thomasdatter i Ingerslev. 25.1.1792, fol.399.
E: Mikkel Mikkelsen Smed. B: Mikkel 19, Maren 14, Kirsten 11, Anne Marie 5, Anne 6 mdr. FM: mormors halvbror Rasmus Rasmussen Nørgaard i Ingerslev.

521 Maren Andersdatter i Stavtrup. 25.1.1792, fol.400.
E: Clemen Ovesen. B: Anders 34, Maren, død, var g.m. Peder Jensen Møller i Stavtrup. Børns navne angives ikke, Anne 30 forlovet med Jens Nielsen i Stavtrup, Ove 28 i Lemming.

522 Niels Rasmussen Sanger i Trige. 5.6.1792, fol.402B, 404.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Hans Jensen i Todbjerg. B: Karen 7. FM: Anders Rasmussen i Trige. Første ægteskab med Johanne Andersdatter, [skifte 3.1.1782 lbnr.410]. B: Maren g.m. Henrik Pedersen i Lisbjerg, Karen 26, Christen 23, Rasmus 22, Søren 18, Maren 14.

523 Jens Lauridsen i Holme. 17.6.1792, fol.403, 405.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Holme, birkeskriver Soetmann. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, skifte 19.5.1785 lbnr.455. B: Karen 23, Laurids 14, Anne 9. FM: født værge Simon Lauridsen Bødker i Stavtrup.

524 Bertel Lauridsen, ugift tjenestekarl på Constantinsborg. 8.8.1792, fol.407.
Arvinger kendes ikke.

525 Karen Jørgensdatter i Pinds Mølle. 28.8.1792, fol.407B, 409.
E: Peder Jensen Møller. A: mor Anne Johanne Jensdatter. LV: Niels Jensen Møller i Kolt, søster Johanne Jørgensdatter g.m. Peder Mortensen i Adslev, halvsøskende Anne Olufsdatter, [skifte Århus Bisp 9.6.1790 lbnr.34], var g.m. Peder Olufsen i Edslev, [I 1790 2B: Oluf 11, Margrethe 9], Jens Olufsen 30 i Adslev.

526 Anne Nielsdatter i Ravnholt. 26.9.1792, fol.408, 409B, 413B.
E: Mikkel Rasmussen. B: Marie g.m. Sejer Andersen i Mustrup, Anne 28 g.m. Peder Sørensen i Beder, Niels 20, Kirsten 17. FM: Mikkel Eriksen i Ravnholt. Første ægteskab med [Rasmus Jensen i Ravnholt, skifte 7.11.1760 lbnr.243]. B: Jens 36, Maren. FM: morbror Niels Nielsen Børup i Ravnholt.

527 Anne Sørensdatter i Brabrand. 14.11.1792, fol.412.
E: Peder Jensen. B: Jens 4. FM: morbror Anders Sørensen sst.

528 Anne Christensdatter i Brabrand. 13.12.1792, fol.413.
E: Anders Sørensen. B: Kirsten 8 uger. FM: morbror Anders Pedersen sst.

529 Niels Jensen Møller i Kolt. 13.3.1793, fol.417B, 434, 435B, 438, 446.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Clemen Madsen sst. A:
1) bror Peder Jensen Møller i Edslev, [skifte 9.3.1780 lbnr.397]. 2B:
a Jens Pedersen i Kolt
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Øvle Lauridsen i Edslev
2) bror Mikkel Jensen Møller i Astrup
3) søster Anne Johanne Jensdatter, enke efter Jørgen Jensen Møller i Pinds Mølle, [skifte 3.1.1791 lbnr.506]. LV: Jens Olufsen i Adslev
4) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Georg Gunnarsen, skrædder i Århus. 3B:
a Anne Margrethe g.m. Christen Lemming, tømmermand i Århus
b Marianne 31
c Karen 22
5) søster Anne Jensdatter g.m. Johannes Pedersen, smed i Skælskør
Enkens første ægteskab med [Jens Pedersen i Kolt], skifte 2.10.1769 lbnr.315. Arv til 2B:
1) Anne Jensdatter
2) Maren Jensdatter.
Sml. lbnr.163.

530 Peder Rasmussen i Ingerslev. 29.5.1793, fol.421B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Morten Eskildsen i Solbjerg. B: Niels 23, Mikkel 15, Anne 10. FM: født værge Søren Rasmussen i Bering.

531 Frederik Poulsen i Ingerslev. 29.5.1793, fol.422.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Christensen i Battrup. B: Christen 15, Poul 9, Jens 4, Søren 2. FM: farbror Rasmus Poulsen i Kolt.

532 Erik Jensen Smed i Ingerslev. 30.5.1793, fol.422B, 425, 440B, 447B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Anders Jensen Fogh i Battrup. B: Jens 43 i København, Anders 39, Rasmus 29, Peder 22, Karen 30, Maren g.m. Rasmus Jensen i Dørup, Anne Johanne 23. FM: Søren Lauridsen i Ravnholt.

533 Karen Lauridsdatter i Trige. 4.6.1793, fol.424.
E: Baltser Olufsen. B: Maren 6, Anne 4, Oluf 2. FM: farbror Anders Olufsen i Søften.

534 Peder Nielsen Kolt i Stavtrup. 26.6.1793, fol.425B.
E: Else Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Niels 11, Laurids 8, Maren 3. FM: Knud Rasmussen sst.

535 Anders Lauridsen i Lemming. 11.7.1793, fol.426, 429.
E: Ellen Jensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Maren 7, Karen 4, Dorthe 3, Laurids 1. FM: farbror Niels Lauridsen sst.

536 Anders Rasmussen Kolt i Ingerslev, røgter på Constantinsborg. 5.7.1793, fol.427, 430, 437.
A:
1) bror Mikkel Rasmussen, død. Enken lever i Ingerslev. 3B:
a Rasmus Mikkelsen Kolt 28, fæster af stedet
b Maren Mikkelsdatter g.m. Poul Kjærgaard i Ingerslev
c Anne Mikkelsdatter g.m. Søren Jensen i Malling
2) bror Thomas Rasmussen i Ingerslev, død, [var g.m. Maren Rasmusdatter, skifte 16.7.1770 lbn.320] 2B:
a Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Mortensen i Ravnholt
b Anne Thomasdatter, død, var g.m. Mikkel [Mikkelsen] Smed i Ingerslev. 5B: Mikkel 17, Maren 14, Kirsten 11, Anne Marie 5, Anne 1
3) søster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. [Søren Lauridsen i Ingerslev. 3B:
a Rasmus Sørensen 30 i Astrup
b Laurids Sørensen 29 i Ingerslev
c Bodil Sørensdatter g.m. Eskild Jensen i Ajstrup.
(Sml. lbnr.461).

537 Birthe Jensdatter i Søften. 12.7.1793, fol.427B, 431B, 435B, 439, 442B, 444, 449B.
E: Anders Olufsen. A: bror Jens Jensen i Hinnedrup, søster Sidsel Jensdatter, død. 2B: Jens Hansen i Grundfør, Karen Hansdatter g.m. Peder Mogensen i København, bror Niels Jensen, degn i Galten, død. 3B: Oluf 24 i København, Øllegaard 22, Sidsel 18, hos mor i Horsens. FM: [Christian] Brøndsted, præst i Horsens. Desuden nævnes enkemandens bror Christian Olufsen i Trige.

538 Mads Clemensen i Lemming. 16.8.1793, fol.435B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Jensen. B: Maren g.m. Morten Eriksen i Hørning, Anne 36, Peder 28, Clemen 25.

539 Herman Cortsen i Ravnholt. 4.10.1793, fol.439B.
E: Inger Christensdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Maren Kirstine 10, Anne Marie 7. FM: Jens Nielsen sst.

540 Mette Kirstine Pedersdatter i Brabrand. 13.10.1793, fol.443B, 447B.
E: Anders Sørensen. A: halvbror Søren Jensen i Grauballe.

541 Jens Sørensen Hougaard, ugift i Åbo. 20.10.1793, fol.444, 448, 453B, 455B.
A:
1) bror Niels Sørensen i Åbo, [skifte 17.11.1779 lbnr.384]. 2B:
a Søren Nielsen 25
b Maren Nielsdatter 23. FM: stedfar Jens Knudsen i Åbo
2) søster Anne Sørensdatter, [skifte 1.2.1787 lbnr.475]. 3B:
a Søren Jensen 30 i Ormslev
b Maren Jensdatter 26
c Niels Jensen 25
3) søster Maren Sørensdatter, enke efter Markus Sørensen i Enslev, [skifte 6.4.1791 lbnr.510] ved søn Rasmus Markussen i Enslev.

542 Anne Rasmusdatter i Ravnholt. 22.10.1793, fol.444B, 449.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med [Mikkel Nielsen sst, skifte 17.9.1750 lbnr.154]. B: Kirsten, enke efter [Rasmus] Trane, kromand i Hoved Kro. LV: Rasmus Noer.

543 Kirsten Jensdatter i Ravnholt. 28.10.1793, fol.446.
E: Jens Rasmussen. B: Anne 26, Niels 14. FM: morbror Jens Jensen i Bering.

544 Anne Clemensdatter, ugift i Stavtrup. 1.11.1793, fol.447, 451, 457.
A: søskende Mogens Clemensen 54 sst, Peder Clemensen 44 sst, halvsøskende Niels Clemensen 38 i Ingerslev, Ove Clemensen 34 i Viby, Anne Lisbeth Clemensdatter g.m. Jens Rasmussen i Stavtrup, Karen Clemensdatter 32 med ophold i Bjertrup, Maren Clemensdatter 25, der tjener i Århus. Arv efter afdødes mor Anne Pedersdatter, skifte 2.1.1753 lbnr.179.

545 Søren Jensen Dalsgaard i Ravnholt. 6.12.1793, fol.452B, 453B, 458.
E: Johanne Jensdatter, LV: Søren Knudsen. A:
1) bror Jens Jensen i Århus, død. 5B:
a Anne Kirstine Jensdatter 26
b Jens Jensen 22
c Birthe Jensdatter 20
d Voldborg Jensdatter 18
e Frederikke Jensdatter 16. FM: Rasmus Poulsen i Ravnholt
2) søster Mette Jensdatter, enke i København
3) halvsøster Birthe Jensdatter i Ask, død. 1B:
a Jens Rasmussen 38, der tjener i Ask.

546 Kirsten Pedersdatter i Solbjerg. 6.1.1794, fol.455.
E: Morten Eskildsen. B: Peder 8. FM: Jens Pedersen i Hvolbæk.

547 Jens Jensen Borresen i Ingerslev. 17.3.1794, fol.459, 467.
E: Birthe Jørgensdatter. B: Jørgen 19, Mette Johanne 16, Mette 14, Maren 10, Jens 7, Kirsten 4, Rasmus 2, Jens 10 uger 15.9.1794. FM: Mikkel Mikkelsen Smed i Ingerslev.

548 Jens Rasmussen Hald i Stavtrup. 18.3.1794, fol.460.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Jensen. B: Hans 24. FM: Rasmus Rasmussen i Stavtrup.

549 Mette Mogensdatter i Trige. 6.8.1794, fol.460B, 463B, 468B, 470.
E: Peder Pedersen. B: Anne 8, Kirsten 5, Søren 4. FM: farbror Niels Jensen i Haldum, morbror Jørgen Mogensen i Framlev.

550 Kirsten Jensdatter i Hasle. 25.8.1794, fol.462B, 466B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 28, Anne 25, Else 22, Niels 19, Sidsel 16, Jens 14.

551 Christian Clausen i Ebbehuset, skovfoged for Ebbeskoven under Constantinsborg. 1.12.1794, fol.470B, 478, 482B, 483B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Holme, Frederik Pedersen, Jens Eriksen i Stavtrup. B: Maren g.m. Rasmus Nielsen Tambur i Ingerslev.

552 Margrethe Poulsdatter i Stavtrup. 26.1.1795, fol.474, 478B, 483, 492B, 496B, 497B, 527.
Enke efter Morten Eriksen, [skifte 9.3.1790 lbnr.503]. A: bror Jens Poulsen i Lemming, søster Anne Poulsdatter g.m. Jens Sørensen i Lemming, søster Maren Poulsdatter, død. 1B: Poul Christensen 25.

553 Maren Sørensdatter i Enslev. 2.2.1795, fol.475, 481, 483B, 489B, 491, 492B, 495B.
Enke efter Markus Sørensen, [skifte 6.4.1791 lbnr.510]. B: Søren 40, tjener i Århus, Rasmus 28 på stedet, Anne g.m. Mikkel Sørensen i Enslev.

554 Kirsten Nielsdatter i Ravnholt. 9.2.1795, fol.476.
E: Mikkel Sejersen. B: Sejer 23, Niels 18, Kirsten 14, Peder 11. FM: morbror Peder Nielsen Loft i Ingerslev.

555 Peder Skrædder i Stavtrup. 23.2.1795, fol.480B, 485B.
Enkemand. A: bror Niels Pedersen Skrædder i Ormslev.

556 Peder Pedersen Hougaard i Holme. 26.4.1795, fol.485, 486B.
E: Maren Olufsdatter. LV: birkeskriver Soetmann i Holme. A: søskende Niels Pedersen Hougaard i Viby på Marselisborg gods, Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen, rytter i Storenor.

557 Hans Hansen Komdrup, ugift på Constantinsborg. 19.5.1795, fol.486, 490, 493, 497.
A: far Hans Madsen Knap i Komdrup i Hellum herred på Refsnæs gods.

558 Mikkel Rasmussen i Solbjerg. 5.10.1795, fol.491, 494.
E: Anne Sørensdatter. LV: stedfar Jens Nielsen i Drammelstrup. B: Søren 12, Karen 5, Rasmus 2. FM: fasters mand Mikkel Jensen Kjærgaard i Ingerslev, Anders Eriksen i Solbjerg.

559 Søren Nielsen Vesten i Åbo. 17.11.1795, fol.493B, 497.
A: mor [Maren Sørensdatter] g.m. Jens Knudsen i Åbo, søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Pinds Mølle, halvbror Niels Jensen 14. FM: Niels Sørensen Smed i Åbo. [Afdødes far var Niels Sørensen Vesten, skifte 17.11.1779 lbnr.384].

560 Rasmus Hansen i Tander. 13.1.1796, fol.498, 500, 504B, 505B, 510B, 525B.
Enkemand efter Johanne Nielsdatter, skifte 22.5.1785 lbnr.456. B: Marianne g.m. Jens Jensen i Storenor, Ingeborg 19, Niels 14. FM: morfar Niels Jensen i Pøel. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter skifte 8.7.1773 lbnr.338. B: Maren g.m. Jens Nielsen i Pøel, Hans 30 på stedet, Kirsten g.m. Anders Sejersen i Testrup, Rasmus 25 på Det Kongelige Skoleseminarium i København.

561 Jesper Jensen i Ormslev. 23.1.1796, fol.499B, 504.
B: datter g.m. Jens Lauridsen i Skørring.

562 Mikkel Rasmussen i Ravnholt. 28.1.1796, fol.500, 505, 508B.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 26.9.1792 lbnr.526]. B: Marie g.m. Sejer Andersen i Mustrup, Anne g.m. Peder Sørensen i Beder, Niels 25 i Mustrup, Kirsten g.m. Bendix Sørensen på stedet. FM: Søren Lauridsen i Ravnholt.

563 Christen Johansen Amme og hustru Anne Sørensdatter i Ingerslev. 12.2.1796, fol.502B, 507B.
B: Søren på Samsø, Jens i Battrup, Anne g.m. Niels Sørensen i Ingerslev.

564 Simon Sørensen i Åbo. 19.2.1796, fol.503, 509, 522B, 537, 539B.
A: mor Kirsten Hansdatter, enke efter Søren Simonsen, [skifte 3.3.1774 lbnr.344], søskende Hans Sørensen i Åbo, Maren Sørensdatter g.m. Jens Knudsen i Åbo, Jens Sørensen i Ormslev.

565 Anne Mikkelsdatter i Lemming. 2.4.1796, fol.511.
E: Peder Andersen. B: Jens 15, Kirsten 9. FM: Niels Pedersen Hougaard i Viby.

566 Kirsten Andersdatter i Kolt. 10.4.1796, fol.512B, 518.
E: Mads Mortensen. B: Sidsel 8, Peder 6, Morten 2. FM: Mads Sørensen i Kolt, Jens Nielsen i Lemming. Første ægteskab med [Peder Jensen i Kolt, skifte 27.2.1778 lbnr.374]. B: Jens 19. Andet ægteskab med [Mikkel Rasmussen i Kolt, skifte 11.3.1785 lbnr.453]. B: Mette 16, Maren [14].

567 Sidsel Sørensdatter i Ravnholt. 25.4.1796, fol.513B.
E: Poul Rasmussen. B: Rasmus 2. FM: morfar Søren Nielsen i Tander, Rasmus Poulsen i Ravnholt.

568 Peder Poulsen i Battrup. 25.4.1796, fol.514, 516B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Poul 27, Johanne g.m. Laurids Rasmussen i Tiset.

569 Sejer Jensen Borresen i Ravnholt. 25.4.1796, fol.514B, 519B, 523.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Rasmussen i Obstrup. B: Peder 17, Maren 10, Jens 5, Karen 3, Barbara 6 mdr. FM: Peder Jensen i Slet, Søren Jensen, udflytter i Hørret. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 1.11.1786 lbnr.469. B: Jens, Peder.

570 Jens Poulsen i Lemming. 4.5.1796, fol.515B, 521.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Knud Jensen sst. A: søster Anne Poulsdatter g.m. Jens Sørensen i Lemming, søster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Bering. 1B: Poul 25.

571 Niels Pedersen i Brabrand Hovgård. 17.5.1796, fol.516B, 521B.
A: bror Jens Pedersen 21 i Tåstrup i Harlev sogn, halvsøskende Peder Pedersen 15, Rasmus Pedersen 13, Søren Pedersen 10. FM: Niels Sørensen i True, farbror Jens Sørensen sst. Arv efter afdødes mor Maren Rasmusdatter, skifte 10.6.1778 lbnr.376. Arv efter afdødes far Peder Sørensen Hougaard, skifte 2.1.1788 lbnr.488. Afdødes stedmor Dorthe Marie Pedersdatter, enke på stedet.

572 Karen Jensdatter i Ingerslev. 1.6.1796, fol.520B, 522, 524, 530, 533, 535B, 540, 541, 543, 547B.
Enke efter Erik Jensen Smed, skifte 30.5.1793 lbnr.532. B: Jens 42, i Store Fiolstræde 196 i København, Anders 37 i Solbjerg, Rasmus 31, Peder 25, Karen 30, der ægter Anders Nielsen i Pederstrup, Maren g.m. Rasmus Jensen i Dørup, Anne Johanne. FM: Anders Jensen Fogh i Battrup, Søren Lauridsen i Ravnholt.

573 Søren Andersen, snedkersvend i Ormslev. 2.6.1796, fol.522, 530.
A: mor [Johanne Mortensdatter] g.m. Anders Andersen sst, halvbror Rasmus Andersen 17.

574 Anne Jensdatter i Ingerslev. 16.6.1796, fol.522B, 528, 531B, 533B, 535.
E: Anders Jensen, smed. A:
1) bror Laurids Jensen i Edslev, død. 6B:
a Jens Lauridsen i Edslev
b Kirsten Lauridsdatter g.m. degnen i Trige
c Birthe Lauridsdatter g.m. Rasmus Dam, brændevinsbrænder i København
d Anne Lauridsdatter i Edslev, enke efter Anders Pedersen sst, [skifte 28.1.1778 lbnr.371]
e Maren Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen i Trige
f Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Ølsted. 3B: Jens, Laurids, Hans
2) bror Morten Jensen i Ormslev, død. 2B:
a Johanne Mortensdatter g.m. Anders Andersen i Ormslev
b Rasmus Mortensen i Kolt
3) bror Mikkel Jensen i Battrup, død. 2B:
a Else Mikkelsdatter, [skifte 7.1.1791 lbnr.507]. 3B: Ove 20, Kirsten 18, Rasmus 12
b Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Andersen i Battrup
4) søster Maren Jensdatter, enke efter Mads Frandsen i Stjær. LV: Jens Madsen sst.
5) søster Kirsten Jensdatter, død.
[Første ægteskab med Peder Hansen i Jeksen, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.9.1764 lbnr.2850] 1B:
a Maren [Pedersdatter], død, var sidst g.m. Peder [Jensen] Basse i Jeksen. 1B: Anne.
[Andet ægteskab med Henrik Christoffersen]. 1B:
b Anne Kirstine Henriksdatter g.m. Georg Henriksen i Jeksen.

575 Peder Clemensen i Stavtrup. 29.6.1796, fol.525, 530B, 535B.
E: Kirstine Marie Frandsdatter. LV: Jens Loft sst, Søren Frandsen sst, der ægter enken. B: Anne 5, Clemen 7 uger. FM: Jens Rasmussen i Stavtrup, født værge Mogens Clemensen i Stavtrup. Desuden nævnes enkens søskende Johannes Frandsen i Blegind, Mette Frandsdatter sst.

576 Peder Andersen i Lemming. 30.7.1796, fol.529B, 532, 540.
E: Maren Christensdatter, der var forlovet med afdøde. Første ægteskab med [Margrethe Poulsdatter, skifte 31.1.1777 lbnr.364]. B: Poul 27, smed i Kolt. Andet ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 2.4.1796 lbnr.565]. B: Jens 15, Kirsten 9. FM: morbror Mikkel Mikkelsen Smed i Ingerslev.

577 Anne Poulsdatter i Tander. 26.9.1796, fol.534B, 536.
E: Søren Nielsen. B: Niels 27, Poul 25, Margrethe 19, Kirsten g.m. Daniel Rasmussen i Høver, Maren g.m. Ove Mikkelsen i Jegstrup, Sidsel, [skifte 25.4.1796 lbnr.567], var g.m. Poul Rasmussen i Ravnholt. 1B: Rasmus 2. FM: Jens Poulsen i Løjenkær.

578 Karen Pedersdatter i Stavtrup. 19.10.1796, fol.535B.
E: Knud Rasmussen. B: Karen 19.

579 Peder Christiansen i Ingerslev. 9.1.1797, fol.538B, 547.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Stavtrup. B: Jens 18, Margrethe 16, Maren 14, Christian 12, Karen 10, Niels 5, Peder 3. FM: farbror Niels Christiansen i Lemming.

580 Johanne Jensdatter i Brabrand. 8.3.1797, fol.541B.
E: Knud Ovesen. A:
1) søster Anne Jensdatter, [skifte 5.7.1742 lbnr.112], var g.m. Rasmus Hyllested i Brabrand. 2B:
a Kirsten Rasmusdatter, [skifte 11.3.1791 lbnr.509]. 1B: Søren Mikkelsen i Brabrand
b Mette Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Hvilsager i True. 1B: Søren Andersen i True
2) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Brabrand, [skifte 25.10.1761 lbnr.249]. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Hans [Poulsen], murermester i Brabrand
b Johanne Nielsdatter, [skifte 25.3.1771 lbnr.326], var g.m. Jacob Jensen i Brabrand. 2B: Anne g.m. Peder Basse i Brabrand, Jens sst.
3) bror Niels Jensen, død. 2B:
a Sidsel Nielsdatter i Borum
b Maren Nielsdatter i Borum, død. 1B: Niels Rasmussen sst.

581 Christian Jørgen Bache, forvalter i Åbo. 31.3.1797, fol.543B, 551B, 552B.
E: Kirstine Bang. LV: forvalter Hofmann i Harlev Mølle. A: søsterdatter Mette Cathrine Herbst, død, var g.m. Otto Finke i Terp Mølle. 2B: Hans Frederik Finke over 20 år, Christian Jørgen Finke, et år yngre. FM: morbror Iver Bang, urtekræmmer i København.

582 Jens Knudsen i Åbo. 2.5.1797, fol.545B, 555.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Niels 15. FM: Poul Knudsen i Ormslev.

583 Karen Sørensdatter i Ormslev. 14.6.1797, fol.549, 550B.
E: Rasmus Christensen. A: bror Rasmus Sørensen Bjerregaard i Ormslev, halvsøskende Peder Sørensen i Ormslev, Mikkel Sørensen i Ingerslev, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Mortensen i Edslev, Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hougaard i Tåstrup, Maren Sørensdatter gift i Galten.

584 Cathrine Frederiksdatter i Ingerslev. 4.7.1797, fol.549B, 552.
E: Christian Nielsen. B: Anne 14, Frederik 11, Karen 9, Bodil 7, Maren 3, Niels 1 måned. FM: Frederik Mikkelsen Groth i Viby, Rudolf Schantz, degn i Viby.

585 Mikkel Sejersen i Ravnholt. 5.9.1797, fol.553, 556B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Sørensen. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 9.2.1795 lbnr.554]. B: Sejer 26, Niels 21, Peder 15, Kirsten 10. FM: Peder Nielsen Loft i Ingerslev.

586 Marie Magdalene Olufsdatter på Constantinsborg. 30.9.1797, fol.556, 563, 576B.
A: kendes ikke.

587 Maren Jensdatter i Ormslev. 15.10.1797, fol.559B, 562.
E: Hans Rasmussen. A: far Jens Jensen, opholdsmand på stedet.

588 Anne Hermansdatter i Ormslev. 4.12.1797, fol.561, 575B.
E: Niels Pedersen Skrædder. Første ægteskab med [Jørgen Skrædder i Edslev, skifte 13.3.1754 lbnr.192]. B: Anne, enke i Ormslev. LV: Knud Nielsen i Ormslev, Jørgen, tehandler i København.

588A Maren Jensdatter i Ormslev. 18.1.1798, fol.562.
[Enke efter Søren Mogensen sst]. B: Mikkel 54 i Galten, Jens 52 i Stavtrup, Mogens 46 i Borum, Anders 40 i Svejstrup, Margrethe 32 på stedet.

589 Frands Sørensen i Åbo. 2.2.1798, fol.563, 563B, 567.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Ovesen sst. B: Johanne Marie 31, Mette 22. FM: Christen Christensen sst.

590 Morten Eskildsen i Solbjerg. 7.5.1798, fol.564B, 566.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Bødkerhuset i Hylke sogn. B: Kirsten 3, Anne 16 uger. FM: farbror Niels Eskildsen i Ask.

591 Jens Christensen Amme i Battrup. 7.5.1798, fol.565B, 568, 572, 574.
E: Johanne Andersdatter. LV: Søren Sørensen i Battrup, Niels Rasmussen i Assendrup. A: søster Anne Christensdatter g.m. Niels Rasmussen i Ingerslev, bror Søren Christensen over 50 på Samsø, død. 5B: Anne 30 g.m. Oluf Tonnesen i Hårdmark, Maren 25, Christen 22, Poul 20, Troels 17.

592 Karen Jensdatter i Edslev. 12.10.1798, fol.569.
E: Jens Pedersen. B: Peder 10 uger. FM: Peder Jensen sst.

593 Birthe Jensdatter i Enslev. 27.10.1798, fol.570B, 572B.
E: Rasmus Markussen. B: Johanne Marie 5, Markus 2. FM: morbror Peder Jensen i Lillering. Arv efter enkemandens mor Maren Sørensdatter, [skifte 2.2.1795 lbnr.553]. Arv efter Mikkel Lauridsen på stedet, skifte 31.5.1721 lbnr.13.

594 Kirsten Nielsdatter i Ravnholt. 19.1.1799, fol.575, 579.
B: Sidsel 17, Jens Jensen 11. FM: Søren Lauridsen sst.

595 Rasmus Mikkelsen Kolt i Ingerslev. 10.6.1799, fol.577.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Jensen i Storenor, bror Jens Hansen sst. B: Karen 7, Mikkel 5, Anne 6 mdr. FM: Poul Rasmussen i Ingerslev.

596 Kirsten [Pedersdatter] Bang i Åbo. 1.8.1799, fol.579B, 585B, 594.
Enke efter Christian Jørgen Bache (Bagge), forvalter. A:
1) søster Maren Bang, ugift i København
2) bror Iver Bang, urtekræmmer i København, død. 2B:
a Jacob Bang, overkrigskommissær og kontorchef ved Det Kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium
b Charlotte Øllegaard Bang g.m. Gottlieb Grove, der også er overkrigskommissær og kontorchef samme sted.
(Se skifte efter afdødes far Peder Iversen Bang i Svendborg 13.5.1769 lbnr.535).

597 Anders Rasmussen Tustrup i Trige. 15.8.1799, fol.584B, 593B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christian Olufsen i Trige. B: Peder 40, Kirsten 30, Rasmus 29.

598 Christen Jensen i Lemming. 11.3.1800, fol.587B, 592B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Peder Jensen Møller i Stavtrup. B: Margrethe 20. FM: Rasmus Mortensen i Lemming. Første ægteskab med Margrethe Jensdatter. B: Maren 33 g.m. Poul Jensen i Lemming, Johanne 28 g.m. Knud Jensen sst, Kirsten 24 g.m. Niels Nielsen i Kolt Skov.

599 Rasmus Sørensen i Hasle. 24.4.1800, fol.589B.
E: [Anne] Marie Christensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Anne 7, Dorthe 3. FM: Niels Rasmussen sst.

600 Søren Jensen i Trige. 4.3.1801, fol.595.
E: Marianne Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Terp. B: Jens 7, der døde. FM: farbror Knud Jensen i Trige. Til stede var afdødes svogre Rasmus Christensen i Trige, Jørgen Hansen sst.

601 Christian Olufsen og hustru Anne Sørensdatter i Trige. 5.5.1801, fol.600B, 623B, 639B.
B: Maren 12, Birthe 9, Anne 5, Karen 2. FM: farbror Baltser Olufsen i Trige, farbror Søren Olufsen i Søften, farbror Anders Olufsen sst, mors søskendebarn Søren Frandsen sst, mosters mand Niels Rasmussen Sibast i Søften.

602 Maren Nielsdatter i Pinds Mølle. 21.7.1801, fol.610B, 615, 618.
E: Peder Jensen Møller. B: Jens 5.

603 Rasmus Sørensen i Lemming. 28.12.1801, fol.613B, 616, 619, 623.
B: Maren g.m. Niels Lauridsen på stedet.

604 Knud Jensen i Lemming. 31.5.1802, fol.620, 628B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Nielsen sst, Niels Christensen, der ægter enken. B: Margrethe 12, Jens 7, Christen 5, Maren 3, Karen 2. FM: fasters mand Søren Mogensen sst, fasters mand Jens Sørensen Loft i Stavtrup, fasters mand Niels Jensen Vaast i Stavtrup. Desuden nævnes afdødes søstersøn Jens Pedersen i Ingerslev.

605 Søren Rasmussen Kattrup i Ormslev. 28.1.1803, fol.625B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Søren Sørensen Battrup i Ormslev. A: søskende Rasmus Rasmussen Kattrup i Ormslev, Maren Rasmusdatter g.m. Mads Sørensen i Kolt, Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Andersen i Fusvad i Kolt sogn, Birthe Rasmusdatter g.m. Laurids Christensen, væver i Ormslev, Else Rasmusdatter g.m. Niels Knudsen i Ormslev, Peder Rasmussen i Kolt, død. 3B: Anne Marie, Kirsten, Cathrine.

606 Rasmus Rasmussen Nørgaard i Ingerslev. 21.4.1803, fol.629B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Loft i Ingerslev. B: Maren g.m. Rasmus Rasmussen i Ask, Karen 33, Niels 30, Rasmus 29, Anne 24, Anne Marie 22, Jens 20. FM: farbror Søren Rasmussen Nørgaard i Battrup.

607 Eva Gustaviane Neander, der døde på Constantinsborg. 6.1.1804, fol.630, 637.
A: søskende Erika Hedvig Charlotte Neander g.m. justitsråd [Carl Frederik] Lederer i Horsens, F[rederikke Christiane] Neander g.m. [Johan Martin] Brøchner, [kirurg] i Hobro.

608 Knud Ovesen i Brabrand. 17.4.1804, fol.632, 636B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Thomas Nielsen Fisker i Brabrand. A: søster Anne Ovesdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Hasle. 1B: Johanne Marie 23.

609 Knud Andersen i Lemming. 14.5.1804, fol.632B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Peder 6. FM: fasters mand Peder Fogh i Østerby. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 28.7.1786 lbnr.465]. B: Anders 26. FM: mosters mand Søren Markussen i Århus.

610 Ingeborg Sofie Rasmussen fra Dragsgård, der døde på Constantinsborg. 28.3.1805, fol.637B.
Afdøde var 70 år og ugift. Testamentarisk arv til:
1) Christiane Storm på Christianslund ved Randers, datter af forrige konsumptionsinspektør i Skanderborg
2) Grethe Guldberg i København, datter af Ove Guldberg, præst i Vetterslev
3) Henrik Mohr 20 i Århus, søn af dansemester Mohr sst. FM: baron major Rosenkrants på Christianslund ved Randers.

611 Mikkel Sørensen i Enslev. 23.11.1807, fol.642.
E: Anne Markusdatter. LV: Knud Rasmussen i Ingerslev Mølle. B: Karen Marie 20, Anne 19, Søren 16, Maren 14, Markus 11. FM: farbror Mogens Sørensen i Gangdyndel i Kolt sogn. Arv efter afdødes far Søren Mogensen i Enslev, [skifte 6.11.1787 lbnr.486] til afdødes søster Gertrud Sørensdatter g.m. Johannes Pedersen i Stavtrup.

612 Erik Brahe, forvalter på Constantinsborg. 30.12.1812, fol.644B.
Testamente af 7.7.1806, konfirmeret 1.2.1809. Arv til Ove Mohr.

613 Rasmus Mortensen i Kolt. 23.3.1813, fol.645.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter enken og overtager stedet. B: Anders, Morten. FM: morbrødre Sejer Andersen i Mustrup, Jens Andersen i Ingerslev.

614 Rasmus Johansen på Constantinsborg Mark. 2.4.1814, fol.646.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Christensen på Constantinsborg. A: søskende Maren Johansdatter g.m. Mogens Nielsen i Framlev, Karen Johansdatter, død, var g.m. Jacob Skrædder i Lillering. 3 børn, hvis navne ikke angives.

SLUTMarselisborg gods
Skifteprotokol
1674-1850
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende skiftesteder er ikke nævnt i Arkivhåndbog og i Bente Vestergaards stedregister:
Lyngby sogn: Yderup, Brabrand sogn: Brabrand, True, Lisbjerg sogn: Lisbjerg, Terp, Søften sogn: Søften, Tilst sogn: Brendstrup, Tilst, Ølsted sogn: Ølsted, Åby sogn: Åby
Hvis ikke andet er angivet, ligger Terp i Lisbjerg sogn. Drejer det sig om Terp i Viby sogn, vil det være angivet.

Dødsanmeldelser medtages kun, hvis arvinger angives.
Oldefar betyder som regel bedstefar
Afdødes navn mangler i lbnr.77, 268, 296, 395
Enkens navn mangler i lbnr.22, 46, 140, 161, 164, 361, 385, 403, 558, 589
Skifteuddrag 1674-1719 er ført sammen med Constantinsborg gods.

Børnepenge i Viby sogn i følge skifter, der ikke er indført i skifteprotokollen, se: Marselisborg tingbog 1725.


Marselisborg og Constantinsborg gods
Skifteprotokol
1674-1719
G 322-4
1 Søren Sørensen i Vejlby. 9.5.1674, fol.2.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Søren, Poul. FM: farbror Rasmus Sørensen i Skejby.

2 Johanne Rasmusdatter i Hæst. 15.5.1674, fol.2B.
Enke efter Jens Lauridsen. A: Niels Rasmussen i Låsby, Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Jensen i Flensted, Bodil Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Velling, Anne Rasmusdatter i Høver, Maren Rasmusdatter g.m. Jens Poulsen i Bendslev i Flakkebjerg herred på Sjælland, Laurids Rasmussen i Flensted, død. 3B: Rasmus, Karen g.m. Niels Christensen i Ris, Maren, der tjener i Elev.

3 Mikkel Godsen i Viby. 30.6.1674, fol.4.
E: Maren Nielsdatter. B: Dorthe g.m. Oluf Nielsen i Århus, Anne g.m. Rasmus Jensen i Viby. Desuden nævnes enkens barn af første ægteskab: Niels Sørensen, der nu bebor gården.

4 Johanne Sørensdatter i Spørring. 12.7.1674, fol.5.
Enke efter Laurids Poulsen. A: søster Bodil Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen sst.

5 Simon Rasmussen i Lisbjerg. 25.7.1674, fol.6.
B: Jens sst, Peder sst, Karen g.m. Mads Rasmussen i Lisbjerg.

6 Niels Madsen i Brå i Hatting herred. 9.9.1674, fol.6B.
E: Mette Pedersdatter. B: Anne, Abelone.

7 Clemen Poulsen i Stavtrup. 19.10.1674, fol.7.
E: Birgitte Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen i Viby. B: Jens 8, Mogens 7, Poul 4, Maren 2. FM: farbror Christen Poulsen, farbror Morten Poulsen i Stavtrup. Desuden nævnes afdødes far afdøde Poul Mogensen i Stavtrup og [afdødes bror] Niels Poulsen i Århus.

8 Laurids Rasmussen i Brabrand. 23.10.1674, fol.9.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Rasmus, Peder, Søren, Maren g.m. Søren Esbensen sst.

9 Mikkel Jensen Bonde i Grundfør. 1.2.1675, fol.10.
B: Anders, Kirsten, Bodil, Maren, Karen. FM: farbror Jeppe Jensen i Haldum, Jens Jensen i Lyngå.

10 Rasmus Nielsen i Vejlby. 3.2.1675, fol.10B.
E: Maren Mikkelsdatter. B: 3 umyndige små børn, hvis navne ikke nævnes.

11 Peder Pedersen i Stavtrup. 23.2.1675, fol.11.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen, der ægter enken. B: Rasmus, Peder 11, Laurids 7, Anne 9, Karen 3, Anne, Maren 2. FM: farbror Ove Pedersen.

12 Jens Nielsen Molbo i Hæst. 9.3.1675, fol.12B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Mikkelsen i Trige. B: Mikkel, der nu bebor gården, Anne, Bodil.

13 Peder Mikkelsen og hustru Anne Jensdatter i Enslev. 11.3.1675, fol.13B.
B: Mikkel, der nu bebor gården, Jens, Rasmus 12, Maren forlovet med Søren Jensen i Stavtrup, Anne 16. FM: morbrødre Niels Jensen i Lille Mølle, Rasmus Jensen i Enslev.

14 Jens Thomsen i Trige. 1.6.1675, fol.15.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Bonde i Lisbjerg. A: far Thomas Jensen Søndermand.

15 Rasmus Sørensen og hustru Kirsten Nielsdatter i Terp. 11.6.1675, fol.15B.
B: Niels i Trige, Jacob, Johanne g.m. Peder Mogensen i Trige, Maren. FM: Mogens Pedersen i Mollerupgård. Hans første ægteskab med Anne Jørgensdatter. B: Knud i Terp, Anne g.m. Niels Sørensen i Pandrup, Mette g.m. Niels Christensen i Ugerløse på Sjælland.

16 Rasmus Rasmussen i Ravnholt. 8.7.1675, fol.18.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Laurids Pedersen Fogh, der ægter enken. B: Margrethe. FM: Jens Knudsen i Obstrup. Enkens første ægteskab med Rasmus Sørensen i Viby, skifte 20.6.1673. B: Maren, Karen. FM: farbror Poul Jensen i Viby.

17 Simon Rasmussen i Viby. 14.7.1675, fol.20.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Knudsen, der ægter enken. B: Peder, Rasmus, Hans, Dorthe, Kirsten.

18 Frands Jensen i Ingerslev. 21.1.1676, fol.21B, 49B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Kirsten Frandsdatter
2) Karen Frandsdatter.
FM:
1 farbror Christen Rasmussen i Ingerslev
2 Morten Jensen i Ingerslev.
Enkens første ægteskab med Peder Rasmussen. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: unge Rasmus Mikkelsen i Ingerslev.

19 Mikkel Jensen i Åbo. 16.2.1676, fol.22B, 28.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: stedfar Niels Sørensen Vesten i Ormslev, Jens Sørensen Vesten, der ægter enken. B: Maren, Mikkel nyfødt. FM: farbror Søren Rasmussen i Åbo. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 10.1.1673. Hendes første ægteskab med Søren Nielsen Smed. B: Peder, Maren. Arv i boet til Jens Nielsens søn Niels Jensen i København.

20 Peder Steffensen i Yderup. 17.2.1676, fol.24B.
A: far Steffen Pedersen sst.

21 Jens Poulsen i Brabrand. 23.2.1676, fol.25.
E: Maren Jensdatter. B: Maren, Kirsten g.m. Jens Pedersen, Karen.

22 Mikkel Worm i Skåde. 22.5.1676, fol.25B.
E: navn angives ikke. A: navne angives ikke.

23 Rasmus Madsen og hustru Inger Jørgensdatter i Vrigsted. 25.5.1676, fol.26.
Hans A:
1) bror Jens Madsen i Hornsyld, død. 7B:
a Anders Jensen i Hornsyld
b Frands Jensen i Hornsyld
c Søren Jensen i Hornsyld
d Mads Jensen
e Rasmus Jensen
f Anne Jensdatter
g Maren Jensdatter
2) bror Laurids Madsen i Tyrsted, død. 4B:
a Mads Lauridsen i Tyrsted
b Jens Lauridsen i Tyrsted
c Søren Lauridsen i Dagnæs
d Anne Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen i Uth
3) søster Maren Madsdatter, død. 4B:
a Peder Christensen i Rand
b Peder Christensen i Bregninge Mølle?
c Oluf Christensen i Hyruplund
d Karen Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Rue
4) søster Anne Madsdatter, død. 6B:
a Mads Lauridsen i Grundfør
b Knud Lauridsen i Jedskov
c Mette Lauridsdatter
d Maren Lauridsdatter
e Birgitte Lauridsdatter
f Johanne Lauridsdatter
5) søster Karen Madsdatter, død. 3B:
a Mads Jørgensen i Sellerup
b Søren Jørgensen
c Niels Jørgensen i Vrigsted
Hendes arvinger:
Første ægteskab med Clemen Lauridsen i Vrigsted Kær, skifte 7.10.1641. 2B:
a Jørgen Clemensen i København
b Laurids Clemensen, død. 4A: Søren Rasmussen i Vrigsted Kær, Laurids Nielsen i Over Vrigsted, Villads Andersen sst, Jørgen Andersen i Hyrup ved Jørgen Simonsen i Barrit.

24 Rasmus Jensen i Tilst. 7.6.1676, fol.29B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Peder sst, Maren g.m. Rasmus Sørensen i Brabrand, Anne g.m. Mikkel Sørensen sst, Else, Maren, Johanne.

25 Mikkel Simonsen i Lisbjerg. 14.9.1676, fol.30B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Nielsen, der ægter enken. B: Jens 6, Mette 3. FM: Jens Sørensen Bonde i Lisbjerg.

26 Mourids Olufsen i Viby. 17.10.1676, fol.31B.
B: Oluf, Anne, Maren. FM: farbror Rasmus Ibsen i Edslev. Skifte efter første kone 8.5.1666. B: Karen, der ægter Mogens Nielsen, der overtager gården, Kirsten.

27 Anders Jensen i Viby. 24.10.1676, fol.33B.
E: Karen Madsdatter. LV: Rasmus Mortensen, der ægter enken. B: Sidsel.

28 Benned Andersdatter i Ravnholt. 14.3.1677, fol.34.
E: Erik Nielsen. B: Niels i Skåde, Thomas i Ravnholt, Kirsten g.m. Peder Poulsen sst, Johanne. Arv i boet til børn af Søren Nielsen i Tiset: Niels, Jens, Anne.

29 Morten Sørensen i Harlevholm. 15.3.1677, fol.35.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Sørensen i Gjellerup. B: Rasmus.

30 Thomas Nielsen og hustru Maren Rasmusdatter i Kolt. 23.3.1677, fol.36B.
B: Niels, Rasmus, Kirsten g.m. Mikkel Sørensen, Bodil, Birgitte. FM: Rasmus Eriksen sst.

31 Iver Madsen i Grundfør. 24.3.1677, fol.37B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Trige. A: far Mads Iversen ved Rasmus Rasmussen Elgaard i Grundfør. Arv i boet til Peder Lauridsens søn Niels Pedersen i Folby.

32 Anders Rasmussen i Kattrup. 26.3.1677, fol.39.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter enken. B: Anders 4. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Viby.

33 Peder Rasmussen Balle i True. 28.3.1677, fol.40.
E: Karen Jensdatter. B: Jens. Af første ægteskab B: Rasmus, Christen, Peder, Maren Karen, Kirsten.

34 Karen Pedersdatter i Trige. 6.4.1677, fol.40B.
E: Jens Nielsen. B: Søren, Rasmus, Inger.

35 Knud Sørensen Rytter i Holme. 9.4.1677, fol.41.
E: Maren Jørgensdatter. Registrering. Afdøde døde i krigen.

36 Maren Pedersdatter i Skåde. 28.8.1677, fol.41B.
E: Vide Christensen. B: Christen, Peder, Anders, Inger. Arv efter skifte 8.10.1667 til Anne Christensdatter g.m. Rasmus Knudsen i Holme.

37 Johanne Jensdatter i Holme. 23.10.1677, fol.42B.
E: Søren Nielsen Bech. A: Kirsten Olufsdatter g.m. Niels Sørensen i Testrup. Arv i boet til børn af Jens Nielsen Bromborg: Mikkel, Mette, Anne.

38 Sidsel Lauridsdatter i Ormslev. 12.11.1677, fol.43B.
E: Poul Jensen. B: Jens 14, Maren 13, Laurids 9, Søren 6, Anne 4, Kirsten 9 mdr. FM: morbror Poul Sørensen i Lemming.

39 Søren Nielsen Bech i Holme. 18.2.1678, fol.45B.
[Enkemand efter Johanne Jensdatter, skifte 23.10.1677 lbnr.37].
A:
1) bror Peder Nielsen i Hem i Voer herred
2) bror Søren Nielsen hos stedfar Jens Mikkelsen i Slet
3) bror Jens Nielsen Bromborg, død. 7B: Søren, Hans Mikkel, Laurids, Mette g.m. Jens Nielsen Hofgaard i Holme, Maren, Anne
4) søster Johanne Nielsdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Lemming.

40 Anders Sørensen i Grundfør. 22.2.1678, fol.48B.
E: Maren Jensdatter. B: Jens, Helle g.m. Niels Madsen sst, Johanne.

41 Laurids Nielsen, ugift ladefoged på Havreballegård. 31.7.1679, fol.50.
Registrering.

42 Jens Sørensen Bonde i Lisbjerg. 6.10.1679, fol.51.
E: Bodil Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Hallendrup. B: Søren i Geding, Peder i Lisbjerg, Rasmus, Maren, enke efter Jens Thomsen, [skifte 1.6.1675 lbnr.14], Ellen g.m. Niels Rasmussen Terp.

43 Peder Thomsen i Edslev. 7.11.1679, fol.52.
E: Ellen Andersdatter. LV: Laurids Andersen i Søften. B:
7) Maren Pedersdatter
8) Rasmus Pedersen.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 18.10.1671. B:
1) Thomas Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Søften
3) Karen Pedersdatter
4) Anne Pedersdatter g.m. Aksel Pedersen
5) Kirsten Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter.
FM:
1 farbror Søren Thomsen i Skanderborg
2 Jens Thomsen i Viby.
Arv efter Rasmus Thomsen i Lemming, skifte 4.4.1678 til B:
1) Karen Rasmusdatter.
[Navnet på afdødes første hustru ses i Havreballegård birketings tingbog 1672-1680 fol.161 den 15.2.1676].

44 Rasmus Winther i Skåde. 19.1.1680, fol.54B.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen i Odder. B: Niels, Erik, Rasmus.

45 Niels Eriksen i Ingerslev. 3.2.1680, fol.55.
E: Karen Poulsdatter. B: Kirsten 8, Anders 3. FM: farbror Thomas Eriksen i Ravnholt.

46 Niels Mikkelsen i Åby. 3.2.1680, fol.56.
E: [navn angives ikke]. LV: Rasmus Jensen sst. B: [navne angives ikke]. FM: oldefar Niels Poulsen i Gjellerup.

47 Jens Mikkelsen i Trige. 15.4.1680, fol.56B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Poul Jensen i Vejlby. B: Søren, Maren, Anne. FM: Rasmus Mikkelsen i Trige.

48 Jens Christensen og hustru Maren Sørensdatter i Lemming. 22.6.1680, fol.57B.
B: Christen, Søren. FM: mors stedfar Christen Andersen i Slet.

49 Mette Mikkelsdatter i Ravnholt. 8.12.1680, fol.59B.
E: Søren Jensen. Første ægteskab med Peder Rasmussen, skifte 4.11.1675. B: Anne g.m. Mads Pedersen i Horsens, Rasmus, Jens. FM: Jens Mikkelsen i Ravnholt.

50 Niels Lauridsen i Vrigsted. 14.1.1681, fol.61B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Lauridsen Boel i Hornum Kær. B: Laurids, Christen, Poul, Niels, Laurids, Laurids, Anne, Mette, Margrethe. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Over Vrigsted.

51 Peder Thomsen i Ravnholt. 27.4.1681, fol.63.
E: Maren Poulsdatter. B:
5) Laurids Pedersen
6) Jens Pedersen
7) Rasmus Pedersen
8) Anne Pedersdatter.
FM: morbror Jens Poulsen i Ravnholt.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 13.7.1662. B:
1) Niels Pedersen i Ingerslev
2) Thomas Pedersen
3) Søren Pedersen
4) Oluf Pedersen.
Arv i boet efter skifte Skanderborg Birketing 19.4.1650 til Niels Sørensen og Anders Sørensen.
(Første hustrus navn angives i Marselisborg Birk Tingbog 27.4.1706 fol.270).

52 Peder Rasmussen i Edslev. 16.7.1681, fol.65B.
Enkemand efter Maren Jensdatter, som der ikke er holdt skifte efter.
Hans A:
1) Mikkel Rasmussen i Enslev, død. 1B:
a Rasmus Mikkelsen i Åbo
2) Maren Rasmusdatter i Kolt, død. 5B:
a Rasmus Pedersen i Mårslet
b Jens Pedersen i Kattrup
c Maren Sørensdatter i Århus
d Bodil Sørensdatter i Hørning
e Anne Sørensdatter i Kolt
FM: Jens Sørensen i Kolt
3) Kirsten Rasmusdatter i Århus, død. 1B:
a Mette Rasmusdatter g.m. Jens Thomsen i Århus
4) Anne Rasmusdatter i Århus, død. 1B:
a Maren Mikkelsdatter ved Rasmus Mikkelsen i Åbo.
Hendes A:
1) Anne Pedersdatter g.m. Morten Gregersen Smed
2) Kirsten Pedersdatter ved Jens Sørensen i Kolt
3) Mogens Pedersen i Kolt, død. B:
Poul Mogensen i Hasselager og medarvinger

53 Peder Sørensen Molbo i Holme. 23.7.1681, fol.67B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Robert Frederiksen sst. Hans B: Anne g.m. Anders Høgh i Holme, Maren g.m. Niels Frandsen sst, Kirsten g.m. Hans Jensen sst.

54 Poul Rasmussen i Ravnholt. 17.10.1681, fol.69.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Knud Mikkelsen sst. B: Mikkel 18. Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte23.4.1661. B: Jens i Kongsgården i Ravnholt, Karen g.m. Jens Rasmussen i Østerby, Maren, enke efter Peder Thomsen i Ravnholt, [skifte 27.4.1681 lbnr.51], Anne g.m. Jens Mikkelsen i Ravnholt, Johanne g.m. Peder Jensen Loft i Solbjerg, Bodil, tjener i Århus, Maren, tjener i Ravnholt.

55 Vide Christensen i Skåde. 9.11.1681, fol.71.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen i Hørret. B: Mikkel 1. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 28.8.1677 lbnr.36]. B: Christen, Peder 16, Anders 13.

56 Søren Jensen i Trige. 27.2.1682, fol.73B.
B: Søren Sørensen, amtsskriver i Dronningborg, Mariager og Silkeborg amter, Jens Sørensen i Trige, Mikkel Sørensen, Mette Sørensdatter g.m. Jens Frandsen i Sjelle, Karen Sørensdatter g.m. Ib Pallesen i Hæst, Bodil Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter, død. 1B: Anne Rasmusdatter.

57 Peder Madsen i Spørring. 4.4.1682, fol.74B.
E: Johanne Lauridsdatter. A:
1) Rasmus Pedersen i Rørt
2) Johanne Pedersdatter i Todbjerg
3) Mette Jensdatter i Hæst
4) Hans Rasmussen i Mejlby
5) Niels Rasmussen i Kalstrup
6) Else Rasmusdatter i Spørring
7) Birthe Rasmusdatter i Mejlby
8) Mette Rasmusdatter i Mejlby.

58 Maren Poulsdatter i Tilst. 5.7.1682, fol.76.
E: Erik Madsen.
Første ægteskab med [Rasmus Mikkelsen i Tilst]. B:
1) Poul Rasmussen i Sabro
2) Maren Rasmusdatter g.m. Niels Christensen [i Sabro]
3) Johanne Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen [i Sabro]
4) Maren Rasmusdatter [i Tilst]
5) Kirsten Rasmusdatter [i Århus]
6) Edel Rasmusdatter g.m. Jeppe Jensen i Haldum
7) Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Knudsen i Holme
8) Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Andersen [Kasted] i Tilst.
(Se skifte efter Jacob Sørensen i Århus 10.1.1694 lbnr.309).

59 Søren Pedersen Leth i Harlevholm. 23.10.1682, fol.77.
E: Edel Christensdatter. LV: Mads Lauridsen, der ægter enken. B: Peder, Jens, Mads, Mogens, Hans 18, Rasmus 15, Anne g.m. Jens Albertsen i Rode, Ingeborg g.m. Rasmus Mortensen i Harlevholm, Anne. FM: morbror Mogens Christensen i Geding.

60 Niels Jensen i Hæst. 18.11.1682, fol.81.
E: Mette Jensdatter. B: Søren i Hæst, Mads i Trige, Kirsten, Ellen i Hæst.

61 Edel Christensdatter i Harlevholm. 1.5.1683, fol.81B.
E: Mads Lauridsen. Første ægteskab med [Søren Pedersen Leth], skifte 23.10.1682 lbnr.59. B: Peder, Jens, Mads, Mogens, Hans, Rasmus, Anne g.m. Jens Albertsen i Rode, Ingeborg g.m. Rasmus Mortensen i Harlevholm, Anne. FM: morbror Mogens Christensen i Geding.

62 Frands Offersen i Lisbjerg. 27.6.1683, fol.84B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen Brendstrup i Århus. A: søskende Peder Offersen, Anders Offersen, Christen Offersen, Oluf Offersen, [Laurids Offersen], død. 1B: Christen, Maren Offersdatter, Anne Offersdatter, død. 1B: Niels Rasmussen.

63 Rasmus Mikkelsen i Trige. 28.9.1683, fol.85B.
E: Ellen Jensdatter. B: Mikkel, byfoged i Horsens, Jens, Dorthe.

64 Anders Nielsen i Ormslev. 8.10.1683, fol.87B.
E: Sidsel Nielsdatter. B: Jens, Niels, Johanne.

65 Søren Rasmussen i Åbo. 8.10.1683, fol.88B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Vesten i Åbo. B: Poul, Johanne. FM: morbror. Af første ægteskab B: Rasmus, Jens, Mikkel, Karen. FM: Poul Jensen i Ormslev.

66 Joen Jensen i Søften. 15.10.1683, fol.90.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Rasmussen, der ægter enken. B: Christen, Jens, Niels, Mette, Birgitte. FM: farbror Simon Jensen i Kvottrup.

67 Jens Jensen i Tilst. 15.10.1683, fol.90B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter enken. B: Maren 13, Niels 10, Johanne 7, Sidsel 2. FM: Søren Sørensen Værum i Tilst.

68 Søren Nielsen i Brabrand. 24.1.1684, fol.91B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Poul Jensen i Vejlby. B: Johanne g.m. Peder Thomsen i Søballe, Peder i Brabrand, Søren sst, Anne g.m. Jens Sørensen i Viby, Maren, der tjener i København, Maren. Af første ægteskab B: Niels, Rasmus, Johanne g.m. Peder Hougaard i Brabrand.

69 Søren Andersen og hustru Bodil Sørensdatter i Skejby. 24.1.1684, fol.92B.
B: Søren, Anders, Niels, Jens, Helle, Maren.

70 Laurids Jensen i Holme. 20.6.1684, fol.93B.
E: Helle Sørensdatter. LV: Jens Offersen, der ægter enken. B: Anne 20, Jens 14. FM: morfar Søren Smed, morbror Jens Sørensen Smed i Viby.

71 Karen Madsdatter i Viby. 20.6.1684, fol.94.
E: Rasmus Mortensen. Første ægteskab med [Anders Jensen, skifte 24.10.1676 lbnr.27]. B: Sidsel. FM: Jens Eskildsen.

72 Anne Andersdatter i Grundfør. 6.10.1684, fol.94B.
E: Peder Bertelsen. Af første ægteskab B: (Navne angives ikke).

73 Birgitte Rasmusdatter i Viby. 12.11.1684, fol.94B.
E: Rasmus Pedersen. A:
1) Niels Knudsen i Viby
2) Maren Madsdatter g.m. Søren Poulsen
3) Mette Jensdatter g.m. Søren Mortensen i Viby. For hende kræves fædrene arv.

74 Anders Nielsen i Kattrup. 29.12.1684, fol.95B.
E: (Navn mangler). LV: Rasmus Rasmussen i Kolt, der ægter enken. B: 1 barn, hvis navn ikke angives. FM: farbror Jacob Nielsen i Hørret.

75 Anne Pedersdatter i Viby. 21.1.1685, 96.
Enke efter Jens Sørensen. B: Peder i Holme, Jørgen i Viby, Birgitte g.m. Peder Jensen i Stjær.

76 Jens Pedersen i Brabrand. 18.2.1685, fol.96B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: mosters søn Niels Mikkelsen sst. B: Jens, Søren, Peder. FM: farbror Peder Pedersen sst.

77 [Navn mangler] i True. 12.3.1685, fol.97.
E: Rasmus Nielsen. Registrering.

78 Peder Jensen Hansen i Viby. 24.3.1685, fol.97.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Eskildsen sst. B: Anne 20, Hans 18, Jens 14. FM: Jens Ovesen sst.

79 Mogens Pedersen i Holme. 5.5.1685, fol.98.
E: Anne Sørensdatter. LV: Robert Frederiksen. B: Peder, Mogens, Christen, Kirsten, Karen, Maren, Karen. FM: Søren Andersen i Bjøstrup. [Ifølge lbnr.89 findes også en datter Anne]

80 Simon Rasmussen og hustru Anne Christensdatter i Grundfør. 22.6.1685, fol.98B.
Hans B: Rasmus Simonsen, Helle Simonsdatter, Anne Simonsdatter, Inger Simonsdatter. FM: morbror Rasmus Knudsen i Bramstrup.
Hendes B: Isak Jensen i Hinnerup, Christen Jensen, der tjener i Norge Niels Jensen, der tjener i Norge, Laurids Jensen, Jens Jensen, Ellen Jensdatter. FM: morbror Mads Christensen i Ørum.

81 Kirsten Andersdatter i Spørring. 17.10.1685, fol.100B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus.

82 Mikkel Knudsen i Viby. 16.2.1686, fol.100B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Olufsen, der ægter enken. B: Knud 16, Maren 9, FM: Rasmus Godsen i Viby.

83 Niels Rasmussen i Vrigsted. 26.3.1686, fol.101B.
E: Maren Rasmusdatter. B: Peder, Rasmus, Anders, Rasmus, Mads, Christen, Enevold, Niels, Anne, Maren, Kirsten, Maren i Kvorning.

84 Poul Rasmussen i Vrigsted. 26.3.1686, fol.102B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Hyllerup. B: Rasmus, Peder.

85 Mette Sørensdatter i Spørring. 3.5.1686, fol.103.
E: Peder Thomsen. B: Mette 6 mdr. FM: Oldefar Søren Jensen.

86 Anders Jensen i Grundfør. 7.6.1686, fol.104.
E: Anne Thomasdatter. B: Jens, Thomas, Anne. FM: morbror Søren Thomsen i Tåstrup. Skifte efter første hustru 13.10.1673. B: Ellen, Maren. FM: morbror Jens Pedersen i Selling.

87 Laurids Mikkelsen i Ravnholt. 6.10.1686, fol.105B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Mikkelsen i Ingerslev, Rasmus Mikkelsen, der ægter enken og fæster gården. B: Maren. FM: farbror Knud Mikkelsen i Ravnholt.

88 Søren Nielsen i Markhuset [i Stenderup sogn]. 8.2.1687, fol.106B.
E: Anne Jespersdatter. B: Niels, Kirsten. FM: farbror Jens Nielsen i Århus.

89 Mogens Mogensen i Skåde. 1.3.1687, fol.107.
E: Karen Sørensdatter. A: [mor] Anne Sørensdatter, enke efter Mogens Pedersen i Holme, [skifte 5.5.1685 lbnr.79], [søskende] Peder Mogensen, Christen Mogensen, Karen Mogensdatter, Kirsten Mogensdatter, Anne Mogensdatter, Maren Mogensdatter, Karen Mogensdatter.

90 Maren Nielsdatter i Spørring. 10.3.1687, fol.108.
E: Christen Nielsen Vendelbo. A: søskende Jens Nielsen, Esben Nielsen i Mejlby.

91 Knud Sørensen i Viby. 21.3.1687, fol.108.
E: Maren Poulsdatter. LV: bror Rasmus Poulsen. B: Kirsten, Maren, Karen, Anne, Mette. FM: Poul Jensen i Viby.

92 Gertrud Jensdatter i Trige. 21.3.1687, fol.109.
E: Jens Jensen. B: Jens, Karen, Anne, Maren. FM: Jens Nielsen i Haldum.

93 Rasmus Pedersen i Søften. 31.1.1687, fol.109B.
Registrering.

94 Ingeborg Sørensdatter i Harlevholm. 28.3.1687, fol.109B.
E: Rasmus Mortensen. B: Morten, Mette. FM: mosters mand Jens Albertsen i Rode. Arv i boet til Rasmus Sørensen efter far og mor.

95 Christen Pedersen Skrædder i Ormslev. 6.6.1687, fol.111.
E: Kirsten Andersdatter. B: Peder, Anders, Søren, Mette, Kirsten, Maren.

96 Søren Sørensen, tjenestekarl i Grundfør. 13.6.1687, fol.111B.
A: moster Anne Mortensdatter, enke i Århus.

97 Helle Eriksdatter i Skejby. 5.7.1687, fol.112.
E: Jens Rasmussen Haarup. B: Rasmus, Erik, Mikkel, Laurids, Mette, Maren. Arv i boet til Anne Pedersdatter på Sjælland efter Niels Pedersen i Hårup.

98 Mette Rasmusdatter i Tilst. 6.2.1688, fol.113.
E: Søren Nielsen Trige. B: Rasmus 9, Maren 7, Mette 3, Sidsel 1. FM: morbror Christen Rasmussen. Arv i boet til Mette Christensdatter efter far Christen Nielsen i Trige.

99 Rasmus Mikkelsen i Ingerslev. 16.9.1687, fol.114.
E: Maren Andersdatter. B: Thomas, Anders, Mikkel, Jens, Kirsten g.m. Morten Jensen i Ingerslev, Maren g.m. Jens Jensen i Hasselager, Anne. FM: Rasmus Mikkelsen i Ravnholt. Arv i boet til Anne Pedersdatter efter skifte 16.7.1688.

100 Maren Jensdatter i Grundfør. 5.10.1687, fol.115B.
E: Mads Nielsen. B: Rasmus, Jens, Peder. FM: Peder Lauridsen i Århus. Skifte efter første mand 11.3.1669. B: Johanne Rasmusdatter. FM: Knud Rasmussen i Terp.

101 Karen Mouridsdatter i Viby. 4.11.1687, fol.117B.
E: Mogens Nielsen. B: Anne. FM: farbror Jens Nielsen i Viby.

102 Niels Sørensen i Viby. 14.2.1688, fol.118.
E: Abel Jensdatter. LV: Søren Pedersen, der ægter enken. B: Maren 11, Johanne 9, Karen 7, Søren 6, Jens 2. FM: Niels Sørensen i Tiset, morbror Eskild Jensen i Viby.

103 Karen Lauridsdatter i Ingerslev. 6.3.1688, fol.119.
E: Anders Andersen. B: Rasmus, Anne i Obstrup, Maren. Første ægteskab med Rasmus Thorsen i Edslev. B: Mette.

104 Mikkel Jensen og hustru Kirsten Esbensdatter i Brabrand. 18.4.1688, fol.119B.
E: Esben, Sidsel 16, Maren 12, Kirsten 9, Anne 7, Jens 4, Helle 1. FM: Mads Esbensen i Brabrand, Niels Esbensen i Hasle. Arv i boet til Jens Nielsen i Åby efter skifte 16.10.1684.

105 Peder Joensen i Vejlby. 25.6.1688, fol.121.
E: Maren Offersdatter. LV: bror Anders Offersen i Lisbjerg. B: Niels, Anne, Jens, Johanne, Offer 12, Thomas 9. FM: Frands Sørensen i Vejlby.

106 Morten Poulsen i Ravnholt. 3.7.1688, fol.121B.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Mikkelsen sst. B: Poul 10. FM: Oluf Poulsen i Fregerslev. Poul Rasmussen i Hørning krævede børnepenge efter tingsvidne 7.4.1673. Arv i boet efter skifte i Solbjerg 23.7.1687 til Peder Pedersen Leths hustru.

107 Maren Rasmusdatter i Ravnholt. 31.7.1688, fol.122B.
E: Peder Jensen. B: Rasmus 13.

108 Anne Pedersdatter i Tilst. 25.9.1688, fol.123, 133.
E: Søren Sørensen. B: Kirsten 14, der ægter Rasmus Pedersen, der fæster gården, Søren 9. FM: oldefar Peder Pedersen Hougaard i Brabrand.

109 Jens Rasmussen i Trige. 28.11.1688, fol.123B.
E: Anne Nielsdatter. LV: stedfar Rasmus Jensen i Pannerup. B: Rasmus. FM: farbror Mikkel Rasmussen Trige, byfoged i Horsens. Arv efter afdødes far Rasmus Mikkelsen, [skifte 28.9.1683 lbnr.63] til afdødes mor Ellen Jensdatter.

110 Sivert Jensen i Holme. 2.10.1688, fol.125B.
Af arvingerne nævnes: Søren Pedersen i Stavtrup, Thomas Pedersen i Lemming og deres søster.

111 Jens Madsen i Ølsted. 30.10.1688, fol.126.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads Rasmussen i Geding, Niels Sørensen, der ægter enken og overtager gården. B: Jens 3, Birgitte 1. FM: Rasmus Olufsen i Ølsted.

112 Maren Esbensdatter i Viby. 23.1.1689, fol.127B, 130B.
E: Rasmus Nielsen Godsen. B: Niels 24, Maren 22, Birgitte 20, Anne 16, Kirsten 10. Arv i boet til Sidsel Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Viby.

113 Maren Nielsdatter i Vejlby. 28.5.1689, fol.128.
E: Erik Madsen. B: Maren 6, Johanne 3, Maren 6 mdr. FM: mors morbror Jens Rasmussen i Skejby.

114 Peder Eriksen i Stavtrup. 29.5.1689, fol.128B.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Godsen i Viby, Rasmus Mortensen, der ægter enken og fæster stedet. B: Erik 15, Anne 8, Peder 6, Søren 3. FM: farbror Søren Eriksen i Skåde.

115 Poul Jensen i Ingerslev. 30.12.1689, fol.132B.
Registrering.

116 Kirsten Sørensdatter i Ravnholt. 10.3.1690, fol.135.
E: Laurids Pedersen Fogh. B: Peder. Første ægteskab med [Rasmus Sørensen i Viby, skifte 20.6.1673]. B: Maren g.m. Niels Sørensen i Tiset, Karen, død. Andet ægteskab med [Rasmus Rasmussen i Ravnholt, skifte 8.7.1675 lbnr.16]. B: Margrethe. FM: Jens Knudsen i Obstrup, der døde, Jens Poulsen i Tiset, Mikkel Mouridsen i Battrup.

117 Rasmus [Nielsen] Godsen i Viby. 2.5.1690, fol.137B.
[Enkemand efter Maren Esbensdatter], skifte 23.1.1689 lbnr.112. B: Niels, Maren, Birgitte, Anne, Kirsten. FM: Jens Nielsen i Viby, morbror Niels Esbensen i Hasle.

118 Frands Jensen i Spørring. 31.5.1690, fol.139B.
E: Maren Rasmusdatter. A:
1) Maren Christensdatter ved far Christen Smed i Århus
2) Niels Jensen ved åen i Spørring
3) afdødes søster, død. 3B: Søren Sørensen, Jens Pedersen, Ellen Pedersdatter.

119 Mette Sørensdatter i Ormslev. 30.12.1691, fol.141.
E: Rasmus Vesten. B: Maren 16, Niels 13.

120 Peder Christensen i Ormslev. 30.12.1691, fol.141B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Vesten, der ægter enken. B: Søren.

121 Thomas Pedersen og hustru Else Sejersdatter i Lemming. 22.1.1691, fol.141B.
Arvinger angives ikke.

122 Kirsten Rasmusdatter i Holme. 3.6.1691, fol.143.
E: Hans Jensen. B: Rasmus 6 mdr.

123 Rasmus Rasmussen i Viby. 12.6.1691, fol.144.
E: Sidsel Rasmusdatter. B: Rasmus Rasmussen, Søren Rasmussen, Mads Rasmussen, Anne Rasmusdatter, død. var g.m. Niels Mortensen. 1B: Kirsten. (Sml. lbnr.136)

124 Anne Rasmusdatter i Grundfør. 26.6.1691, fol.145B.
E: Jens Pedersen. B: Peder, Christen. Af første ægteskab B: Rasmus Pedersen, Kirsten Pedersdatter.

125 Mads Nielsen i Trige. 3.7.1691, fol.146B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Poul Jensen i Vejlby. B: Mette. FM: Peder Jensen i Lisbjerg, farbror Søren Nielsen i Hæst.

126 Peder Pedersen i Spørring. 4.5.1691, fol.147B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Peder, Anne g.m. Mads Jensen.

127 Peder Olufsen i Trige. 28.5.1691, fol.148.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Ajstrup. B: Oluf, Peder, Maren, Kirsten, Bodil. FM: farbror Rasmus Olufsen i Ølsted.

128 Mikkel Sørensen i Yderup. 13.7.1691, fol.148B.
E: Maren Andersdatter. LV: Mikkel Rasmussen i Lyngby. B: Søren, Helle. FM: farbror Jens Sørensen i Yderup. Arv i boet efter skifte 23.2.1674 til afdødes søstre: Mette Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter. FM: Niels Lauridsen i Århus.

129 Rasmus Sørensen og hustru Maren Sørensdatter i Spørring. 20.8.1691, fol.150.
B: Laurids 23, Mette 21, Søren 19, Niels 17, Christen 14, Maren 12, Peder 10. FM: farbror Knud Sørensen i Bramstrup, halvbror Søren Lauridsen i Trige. Mødrene arv i boet til Niels Poulsens hustru i Ølsted.

130 Rasmus Mikkelsen i Ravnholt. 11.9.1691, fol.152B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Anders Rasmussen i Ingerslev. B: Anne 4, Laurids 2. FM: Thomas Rasmussen i Ingerslev, Søren Sørensen i Tander. Enkens første ægteskab med [Laurids Mikkelsen i Ravnholt], skifte 6.10.1686 lbnr.87. B: Maren. FM: Knud Mikkelsen i Ravnholt.

131 Niels Nielsen Bach i Grundfør. 15.10.1691, fol.154B.
E: Johanne Thomasdatter. B: Maren 16 uger. FM: farbrødre Jens Nielsen, Mads Nielsen, Rasmus Nielsen.

132 Frands Nielsen i Lisbjerg. 18.12.1691, fol.156.
E: Maren Rasmusdatter. B: Jens, Rasmus, Peder, Karen, Anne.

133 Erik Madsen i Vejlby. 14.1.1692, fol.157.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Edel. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 28.5.1689 lbnr.113. B: Maren, Johanne. FM: Jens Rasmussen i Skejby, Rasmus Nielsen i Ølsted, Knud Jacobsen i Brabrand.

134 Maren Ovesdatter i Stavtrup. 10.2.1692, fol.158.
E: Christen Poulsen. Til stede af A:
1) Ove Pedersen i Stavtrup
2) Anne Ovesdatter ved søn Niels Mikkelsen i Ormslev
3) Johanne Ovesdatter i Bering, død.
På øvrige arvingers vegne mødte Jens Rasmussen i Stavtrup.

135 Niels Rasmussen i Terp. 1.3.1692, fol.159B.
E: Ellen Jensdatter. B: Rasmus, Kirsten, Maren, Bodil, Birgitte, Mette. FM: farbrødre Knud Rasmussen i Terp, Jacob Rasmussen i Åby.

136 Sidsel Rasmusdatter i Viby. 8.3.1692, fol.161B.
[Enke efter Rasmus Rasmussen sst, skifte 12.6.1691 lbnr.123]. B: Rasmus Rasmussen 27, Søren Rasmussen 21, Mads Rasmussen 18, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Mortensen i Viby. 1B: Kirsten 2.

137 Niels Frandsen i Holme. 25.3.1692, fol.163B.
Registrering. (I teksten kaldes afdøde Niels Rasmussen).

138 Jens Nielsen i Spørring. 27.4.1692, fol.163B.
E: Johanne Christensdatter. Arvingers navne angives ikke.

139 Søren Nielsen, tjenestekarl i Holme. 25.6.1692, fol.164B.
A:
1) søster Johanne Nielsdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Holme
2) halvbror Peder Nielsen i Hem, død. 2B:
a Niels Pedersen
b Mette Pedersdatter. FM: Albert Andersen i Hem
3) halvbror Jens Nielsen i Holme, død. 5B:
a Hans Jensen
b Mikkel Jensen
c Laurids Jensen
d Mette Jensdatter
e Anne Jensdatter.
4) [Afdødes stedfar Jens Mikkelsen i Slet]. Hans børn, som er afdødes halvsøskende
a Karen Jensdatter. FM: Peder Pedersen i Ingerslev
b Maren Jensdatter
c Mette Jensdatter. FM: Jens Mikkelsen i Slet.
(Sml. lbnr.39).

140 Peder Andersen i Skåde. 6.7.1692, fol.165B.
Registrering.

141 Poul Jensen og hustru Karen Sørensdatter i Vejlby. 6.7.1692, fol.166.
B: Jens i Vejlby, Niels i Åby, Maren g.m. Søren Lauridsen i Vejlby.

142 Thomas Jensen i Grundfør. 8.7.1692, fol.167.
E: Anne Rasmusdatter. A: Anders Rasmussen i Grundfør, Mikkel Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter i Brendstrup, Helle Rasmusdatter i Århus, Maren Rasmusdatter sst, Mette Rasmusdatter sst, Jens Mikkelsen i Tinning, Mikkel Mikkelsen sst, Anne Mikkelsdatter sst.

143 Søren Nielsen den yngre i Hæst. 25.7.1692, fol.167B.
A:
1) bror Mads Nielsen i Trige, [skifte 3.7.1691 lbnr.125], var g.m. Kirsten Sørensdatter. 1B:
a Mette Madsdatter. FM: mosters søn Jens Poulsen i Vejlby
2) søster Ellen Nielsdatter g.m. Niels Jensen Haarup i Spørring
3) søster Kirsten Nielsdatter i Hæst.

144 Laurids Pedersen i Brabrand. 1.8.1692, fol.168B.
A:
1) bror Peder Hougaard i Brabrand
2) bror Rasmus Pedersen i True, død. Hans børn
3) bror Jens Pedersen i Borum, død. Hans børn
4) bror Søren Pedersen i Gjellerup, død. Hans børn
5) søster Anne Pedersdatter i Lyngby, død ?. Hvis død, så hendes børn
6) søster Johanne Pedersdatter i Viby.

145 Maren Knudsdatter i Grundfør. 25.8.1692, fol.169B, 177.
E: Jens Pedersen. A: søskende Niels Knudsen i Pannerup, Johanne Knudsdatter g.m. Peder Lauridsen i Elev, Kirsten Knudsdatter g.m. Niels Nielsen i Hesselballe, Mette Knudsdatter g.m. Jens Nielsen i Tilst, Bodil Knudsdatter g.m. Rasmus Todbjerg i Trige, Mikkel Knudsen i Grundfør, død. 1B: Mikkel. FM: stedfar Christen Lauridsen i Grundfør.

146 Jens Nielsen i Grundfør. 25.8.1692, fol.170, 181.
E: Johanne Thomasdatter. A:
1) Niels Nielsen i Hesselballe
2) Rasmus Nielsen i Elev, død. B: Niels Rasmussen på egne og søskendes vegne
3) Birgitte Nielsdatter g.m. Mikkel Sørensen i Lisbjerg
Enkens første ægteskab med [Niels Nielsen Bach i Grundfør], skifte 15.10.1691 lbnr.131. B: Maren, der også har arv efter farbror Jens Nielsen i Selling. FM: farbror Mads Nielsen i Holme, [formentlig fejl for Haldum].

147 Maren Jørgensdatter i Spørring. 9.9.1692, fol.170B.
E: Peder Thomsen. B: Oluf, Maren. FM: oldefar Jørgen Rasmussen i Elsted. Enkemandens første ægteskab med Mette Sørensdatter, [skifte 3.5.1686 lbnr.85]. B: Mette. FM: morfar Søren Jensen i Spørring.

148 Ove Pedersen i Stavtrup. 19.9.1692, fol.172.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Anders Christensen i Jegstrup. B:
5) Maren Ovesdatter, død, var g.m. Morten Poulsen i Stavtrup. Børn, hvis navne ikke angives
6) Johanne Ovesdatter g.m. Rasmus Sørensen i Lemming
7) Ingeborg Ovesdatter 20
8) Kirsten Ovesdatter 16.
Skifte efter første hustru i Havreballegård Birketing 7.4.1663.(Ikke bevaret). B:
1) Peder Ovesen 40, i Stavtrup
2) Laurids Ovesen 38
3) Mogens Ovesen 32, i Stavtrup
4) Anne Ovesdatter g.m. Niels Fogh i Testrup.

149 Jacob Jacobsen i Skåde. 28.10.1692, fol.175.
E: Abelone Jensdatter. B: Niels 1. FM: farbror Just Jacobsen i Nor.

150 Niels Rasmussen, kromand i Spørring. 19.1.1693, fol.178.
E: Margrethe Mogensdatter. LV: Poul Nielsen i Røved. B: Bodil. FM: Christen Rasmussen i Spørring. Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter], skifte 17.10.1685 lbnr.81. B: Rasmus. FM: Jens Pedersen i Selling.

151 Simon Lauridsen i Hæst. 13.3.1693, fol.179.
E: Kirsten Jensdatter. LV: morbror Jens Pedersen i Hårup. B: Maren 3. FM: oldefar Laurids Simonsen i Hæst.

152 Mette Nielsdatter i Grundfør. 15.3.1693, fol.180.
E: Christen Madsen. B: Mads. Slegfredbarn: Maren Thomasdatter. FM: morbror Mads Nielsen i Holme, [formentlig fejl for Haldum].

153 Mikkel Pedersen i Enslev. 5.4.1693, fol.180B.
Registrering

154 Erik Sørensen Smed i Grundfør. 29.5.1693, fol.181.
Registrering.

155 Johanne Sørensdatter i Vejlby. 22.6.1693, fol.182.
E: Niels Jensen. B: Jens, Rasmus. FM: morbror Niels Sørensen sst.

156 Maren Nielsdatter i Vejlby. 13.7.1693, fol.183.
E: Rasmus Pedersen. B: Søren, Birgitte.

157 Rasmus Nielsen i Pinds Mølle. 5.8.1693, fol.184.
E: Kirsten Christensdatter. B: Ambrosius 15, Maren 5, Anne 2. FM: farbror Søren Nielsen på stedet.

158 Niels Frandsen i Holme. 17.10.1693, fol.185.
E: Maren Pedersdatter. B: Sidsel 8, Peder 5, Birgitte 1. FM: Mikkel Jørgensen i Holme.

159 Jens Andersen i Ormslev. 27.10.1693, fol.185B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: far Knud Pedersen i Harlev. B: Anne 11, Anders 7, Mette 3. FM: farbror Niels Andersen i Ormslev.

160 Niels Mikkelsen i Ormslev. 27.10.1693, fol.186B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Søren Vesten i Åbo. B: Søren, Johanne, Maren, Mikkel 23, Anne 21, Kirsten 17. FM: farbror Jens Mikkelsen i Ravnholt.

161 Rasmus Nielsen i Lemming. 6.3.1694, fol.188B.
E: (Navn mangler). LV: bror Søren Jensen i Kattrup. B:
5) Jens Rasmussen
6) Niels Rasmussen
7) Anne Rasmusdatter.
FM:
1 farbror Knud Nielsen i Lemming
2 farbror Mikkel Nielsen i Lemming.
Første hustru [Anne Nielsdatter], skifte 25.1.1683, som ikke er indført. B:
1) Niels Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter g.m. Simon Hansen i Blegind
3) Maren Rasmusdatter
4) Maren Rasmusdatter.
[Navnet på afdødes første hustru ses i Havreballegård birketings tingbog 1672-1680 fol.161 den 15.2.1676].

162 Poul Jensen i Viby. 26.3.1694, fol.190.
E: Johanne Poulsdatter. B: Rasmus, Niels, Kirsten, Karen, Mette g.m. Rasmus Rasmussen.

163 Poul Jensen i Tander. 28.3.1694, fol.191.
E: Maren Nielsdatter. B: Anne g.m. Rasmus Sørensen i Mustrup, Maren, Bodil, Johanne, Kirsten, Lisbeth, Margrethe, FM: farbror Peder Jensen i Fastrup. Arv efter skifte 16.6.1682 til Søren Madsen. FM: stedfar Hans Pedersen i Malling.

164 Søren Jensen i Ravnholt. 29.3.1694, fol.193.
E: (Navn mangler). A: Frands Rasmussen, Jens Pedersen, Sidsel Jensdatter.

165 Anders Rasmussen, ugift i Grundfør. 21.5.1694, fol.193B.
A: mor Edel Andersdatter i Grundfør. LV: Søren Jensen sst, søskende Mikkel Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter g.m. Markus Poulsen i Bendstrup, Helle Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Århus, Maren Rasmusdatter, Mette Rasmusdatter.

166 Anne Sørensdatter i Viby. 29.6.1694, fol.194B.
E: Rasmus Olufsen. Første ægteskab med [Mikkel Knudsen sst, skifte 16.2.1686 lbnr.82]. B: Knud 24, Maren 17. FM: Jens Sørensen Godsen i Viby.

167 Frands Jensen i Viby. 5.10.1694, fol.196B.
E: Kirsten Jensdatter. A: far Jens Eskildsen.

168 Niels Mikkelsen i Ormslev. 18.12.1694, fol.198.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Johanne 10 uger. FM: farbror Søren Mikkelsen, der tjener i Terp.

169 Sidsel Lauridsdatter i Brabrand. 2.8.1695, fol.199.
E: Peder Sørensen Skytte. B: Søren, Laurids, Anders. Skifte efter første mand 30.3.1678. B: Niels Nielsen, Niels Nielsen. FM: farbror Erik Sørensen i Brabrand. Skifte efter anden mand 14.10.1681. B: Maren Sørensdatter, Anne Sørensdatter. FM: Rasmus Sørensen i Brabrand.

170 Rasmus Poulsen i Kolt. 14.3.1696, fol.200B.
E: Karen Rasmusdatter. B: Mogens 26, Magdalene 19, Marie 14. FM: svoger Rasmus Pedersen i Lemming.

171 Kontrakt i Edslev. 7.4.1696, fol.201B.
Rasmus Ibsens enke Ellen Jensdatter overlader gården til sin svigersøn Peder Jensen. Afkald fra hendes børn og svigersønner Jens Rasmussen, Peder Rasmussen, Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, Jens Sørensen Kaae i Astrup, Anders Sørensen, Jens Mikkelsen i Edslev.

172 Kirsten Nielsdatter i Hasle. 11.4.1696, fol.202.
E: Laurids Nielsen. B: Niels, Søren. FM: farbror Jens Nielsen sst.

173 Else Rasmusdatter i Tilst. 11.4.1696, fol.203B.
E: Rasmus Jensen. B: Rasmus, Søren.

174 Poul Jensen Bødker i Hæst. 2.5.1696, fol.205.
E: Else Rasmusdatter. LV: Peder Sejersen i Søften. B: Jens, uvist hvor, Else g.m. Poul Thomsen i Hæst. (Måske er børnene af første ægteskab).

175 Niels Andersen i Skåde. 27.6.1696, fol.206.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Sørensen sst. A: søskende Dines Andersen Rytter, Jens Andersen Soldat, Rasmus Andersen, degn i Østbirk, Maren Andersdatter gift i Århus, Peder Andersen, død. Hans børn i Skåde, Karen Andersdatter gift i Vejlby, Anne Andersdatter gift i København. Desuden nævnes afdødes stedsøn Søren Worm. Arv i boet til Anne Madsdatter. FM: Erik Nielsen i Hørret.

176 Søren Nielsen i Hæst. 24.2.1697, fol.207.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Knudsen i Pannerup. B: Bodil g.m. Jens Pedersen i Hæst.

177 Peder Pedersen Hougaard i Brabrand. 15.3.1697, fol.208.
Enkemand efter Johanne Sørensdatter, skifte 28.9.1692. B: Rasmus g.m. Maren Andersdatter, der har gården i fæste.

178 Niels Sørensen Loft i [Viby] Terp. 5.7.1697, fol.209.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Eskild Jensen i Viby. B: datter g.m. Mogens Pedersen i Viby, datter g.m. Jens Pedersen i Terp, der har gården i fæste.

179 Rasmus Jensen i Kattrup. 26.7.1697, fol.210.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Mikkelsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Peder Niels, Hans, Anne, Kirsten. FM: Mads Lauridsen i Harlevholm.

180 Laurids Christensen i Skåde. 21.9.1697, fol.211.
E: Karen Mogensdatter. LV: Jørgen Jensen i Viby. B: Jens, Christen Niels, Abelone, Karen, Kirsten. FM: Jens Mikkelsen i Slet, Laurids Pedersen i Store Fulden.

181 Else Bertelsdatter i Enslev. 15.3.1698, fol.212.
E: Søren Jensen. B: Hans, Mikkel, Jens.

182 Mikkel Mouridsen i Battrup. 4.3.1698, fol.212B.
E: Sidsel Pedersdatter. FM: Anders Sejersen i Mustrup. B: Peder, Niels, Maren, Kirsten g.m. Mikkel Poulsen i Battrup. FM: Jacob Jensen i Tander. Arv i boet til Margrethe Rasmusdatter. FM: Jens Poulsen i Tiset, Peder Poulsen i Ravnholt.

183 Knud Jacobsen i Brabrand. 13.4.1698, fol.215B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Jacob, Peder, Søren. FM: morbror Rasmus Pedersen i Brabrand. Arv i boet efter Erik Madsens hustru i Vejlby, [se skifte 14.1.1692 lbnr.133].

184 Mikkel Poulsen i Battrup.15.6.1698, fol.217.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Anders Sejersen i Mustrup. B: Ingeborg 7, Karen 6, Poul 3. Født værge Knud Mikkelsen og Jens Poulsen i Ravnholt.

185 Jens Nielsen i Trige. 2.4.1696, fol.218B.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Poul Jespersen i Hæst. B: Karen, Niels, Kirsten, Anne, Rasmus. FM: morfar Rasmus Olufsen i Trige. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 6.4.1677 lbnr.34]. B: Rasmus i Trige, Søren i Grundfør.

186 Laurids Pedersen Fogh i Ravnholt. 17.3.1698, fol.219B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Poulsen sst. B: Rasmus 5, Jens 2. FM: Peder Poulsen sst. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter], skifte 10.3.1690 lbnr.116. B: Peder. FM: Rasmus Olufsen i Ravnholt.

187 Anders Andersen i Ingerslev. 18.7.1698, fol.220B.
Enkemand efter [Karen Lauridsdatter], skifte 6.3.1688 lbnr.103. Af børnene nævnes Rasmus.

188 Maren Ovesdatter i Stavtrup. 13.8.1698, fol.221B.
E: Morten Poulsen. B: Poul 14, Clemen 12, Sidsel 9, Ove 6. Arv i boet efter [Clemen Poulsen i Stavtrup, skifte 19.10.1674 lbnr.7] til B: Mogens i Viby, Maren i Harlevholm.

189 Jens Mikkelsen i Edslev. 21.11.1698, fol.223.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Sørensen sst. Kirsten 9, Ellen 6, Maren 3. FM: farbror Mikkel Mikkelsen sst. Desuden nævnes afdødes bror Iver Mikkelsen i Tiset.

190 Laurids Pedersen Balle i True. 16.8.1698, fol.224B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Niels Jacobsen i True. B: Peder 22, Jens 21, Dorthe 18, Birgitte 15. FM: Jens Sørensen i Spørring.

191 Maren Nielsdatter i Tander. 19.1.1699, fol.226.
E: Sejer Andersen. Første ægteskab med [Poul Jensen sst], skifte 28.3.1694 lbnr.163. B: Maren, Bodil, Johanne, Kirsten, Lisbeth, Margrethe. FM: morbror Søren Nielsen i Hinnerup, Rasmus Sørensen i Mustrup, Peder Jensen i Fastrup.

192 Niels Knudsen i Viby. 7.11.1698, fol.227B.
E: [Johanne Pedersdatter]. Enkens første ægteskab med [Simon Rasmussen i Viby, skifte 14.7.1675 lbnr.17]. B: Hans, Peder.

193 Maren Sørensdatter i Viby. 25.1.1699, fol.228.
E: Peder Jensen Kattrup. B: Jens 13 uger.

194 Søren Mikkelsen i Trige. 7.1.1699, fol.229.
E: Kirsten Jensdatter. B: Kirsten g.m. Anders Lauridsen sst, Mikkel sst.

195 Jens Jensen i Grundfør. 17.2.1699, fol.231.
E: Karen Nielsdatter. LV: morbror Søren Jensen i Hesselballe. B: Maren. Af første ægteskab B: Jens. FM: Søren Jensen i Grundfør, der fæster gården.

196 Ellen Nielsdatter i Spørring. 13.4.1699, fol.232.
E: Niels Jensen Haarup. B: Jens 9, Bodil 3, Niels 4 uger.

197 Johanne Andersdatter, ugift i Vejlby. 26.5.1699, fol.232B.
A: søskendebørn Jens Madsen i Brabrand, Sidsel Madsdatter i Kasted, Birgitte Andersdatter i Hasle. FM: Peder Mikkelsen i Vejlby.

198 Niels Frandsen i Enslev. 30.6.1699, fol.233B.
E: Mette Herlufsdatter. LV: Mikkel Mikkelsen i Edslev. A:
1) bror Søren Frandsen i Søballe
2) bror Peder Frandsen i Søballe
3) søster Sidsel Frandsdatter g.m. Anders Hansen i Galten
4) bror Peder Frandsen i Sabro, død. 1B: Frands Pedersen sst.
5) søster Maren Frandsdatter, enke efter Jens Lauridsen i Storring
6) søster Thyra Frandsdatter, død. 1B: Peder Frederiksen i Søballe.
Desuden nævnes Herluf Madsen i Storring. Niels Jørgensen fæster gården.

199 Peder Jensen Børup i Ingerslev. 5.7.1699, fol.236.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Sidsel, Maren. FM: Anders Andersen i Gunnestrup, Niels Jensen i Bjøstrup.

200 Jens Poulsen i Tiset. 5.7.1699, fol.237.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Maren 18, Poul 16, Karen 8, Kirsten 4, Johanne 2. FM: farbror Peder Poulsen i Ravnholt.

201 Niels Madsen i Brabrand. 24.7.1699, fol.238.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: far Rasmus Pedersen i Framlev. B: Jacob 8, Helle 6, Kirsten 4, Peder 6 mdr, Karen 6 mdr. FM: oldefar Mads Esbensen i Brabrand. Desuden nævnes Esben Madsen i Brabrand, Niels Esbensen i Hasle.

202 Peder Rasmussen i Skåde. 23.8.1699, fol.239B.
E: Margrethe Gudmands. LV: Mikkel Sørensen. B: Mikkel, Peder. FM: Mikkel Nielsen sst.

203 Søren Rasmussen i Holme. 9.9.1699, fol.240B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Mortensen sst. B: Rasmus 21, Kirsten 17, Karen 13, Maren 11, Henrik 8. FM: Rasmus Rasmussen sst.

204 Poul Gregersen i Spørring. 27.9.1699, fol.242B.
E: Inger Simonsdatter. LV: Søren Poulsen sst. B: Simon 22, Anne 19, Kirsten 9. FM: Jens Sørensen sst.

205 Dorthe Jensdatter i Ormslev. 18.10.1699, fol.243B.
E: Rasmus Christensen. B: Jens 12, Niels 9, Ingeborg 6, Christen 2.

206 Sidsel Christensdatter i Vejlby. 19.10.1699, fol.245.
E: Jens Christensen. B: Christen 27, Ellen 25, Jacob 24, Oluf 20. (Skiftet er også indført fol.247B).

207 Maren Jensdatter i Viby. 25.10.1699, fol.246B.
E: Peder Simonsen. B: Kirsten 12, Jens 8, Rasmus 6, Simon 3.

208 Søren Rasmussen i Viby. 2.3.1700, fol.249.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Peder Simonsen sst, der ægter enken. B: Kirsten 6 uger. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Viby.

209 Karen Sørensdatter i Holme. 22.3.1700, fol.250.
B: Laurids Mortensen, Niels Mortensen, der har gården i fæste, Søren Mortensen, Maren Mortensdatter.

210 Karen Sørensdatter i Lystrup. 15.4.1700, fol.251B.
E: Thomas Hansen. A:
1) Jacob Hansen i Hørup (1 broderlod)
2) Mads Rasmussen og Jens Rasmussen i Stenderup og Laurids Rasmussen i Assendrup (tilsammen 1 broderlod).

211 Mads Esbensen i Brabrand. 5.5.1700, fol.253.
E: Johanne Jacobsdatter. B: Esben Madsen i Brabrand, Anders Madsen, Maren Madsdatter g.m. Peder Pedersen i Brabrand, Karen Madsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Lyngby, Kirsten Madsdatter g.m. Jeppe Christensen i Storring, Johanne Madsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Brabrand, Niels Madsen, [skifte 24.7.1699 lbnr.201]. Børn. FM: stedfar Søren Poulsen i Brabrand.

212 Søren Sørensen Tinning i Grundfør. 6.5.1700, fol.253B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Nielsen Pannerup i Grundfør, Peder Lauridsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Anne, Maren. FM: farbror Peder Sørensen i Grundfør.

213 Rasmus Olufsen i Trige. 9.8.1700, fol.255.
E: Helle Pedersdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Bodil g.m. Hans Mikkelsen i Skåbling, Gertrud g.m. Christen Christensen i Grauballe, Peder i Trige, Oluf i Norge, Ellen, Anne, Søren i Trige, Else. FM for Else: Laurids Christensen i Hæst.

214 Rasmus Nielsen i Hasle. 18.11.1700, fol.256.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Eriksen i Hasle. B: Inger 12, Karen 9, Anne 7, Maren 3.

215 Peder Nielsen Kjeldsen i Vejlby. 27.10.1700, fol.256B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen sst. B: Niels 9, Jens 5. FM: morbror Poul Nielsen i Vejlby.

216 Anne Rasmusdatter i Ravnholt. 9.1.1701, fol.258.
E: Rasmus Pedersen. B: Kirsten 7, Rasmus 3, Anne, der døde. Første ægteskab med Laurids Mikkelsen sst, skifte 6.10.1686 lbnr.87. B: Maren. FM: Knud Mikkelsen sst. Andet ægteskab med Rasmus Mikkelsen sst, skifte 11.9.1691 lbnr.130. B: Anne, Laurids. FM: Søren Sørensen i Tander, Anders Rasmussen i Ingerslev.

217 Rasmus Eriksen i Ingerslev. 24.1.1701, fol.261B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Mortensen sst. A:
1) søster g.m. Christen Rasmussen i Ingerslev
2) søster g.m. Rasmus Sørensen i Slet
3) søster [Anne Eriksdatter], død, var g.m. [Peder Poulsen Calmer i Århus, skifte Århus 17.8.1700 lbnr.450]. 2B:
a Poul Pedersen Calmer i Århus
b Erik Pedersen i Århus.
Jens Rasmussen fæster gården.

218 Rasmus Mikkelsen Loft i Ingerslev. 14.2.1701, fol.263.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Salomonsen i Blegind. B: Mikkel 18, Kirsten 16, Sidsel 14, Maren 12, Anne 10, Else 8, Søren 5. FM: morbror Rasmus Sørensen i Jegstrup. Desuden nævnes afdødes svoger Peder Olufsen i Århus.

219 Peder Jensen Krog i True. 21.3.1701, fol.265B.
E: Maren Kjeldsdatter. LV: Laurids Jacobsen sst. B: Jens 24, Mette 20, Søren 15, Maren 13, Christen 9, Mikkel 7, Anne 4. FM: Niels Jacobsen sst.

220 Laurids Christensen i Hæst. 19.5.1701, fol.267.
E: Else Rasmusdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Rasmus 6 uger. FM: morbror Peder Rasmussen i Trige. Desuden nævnes afdødes søster Ellen Christensdatter i Pannerup. Anders Sørensen fæster gården.

221 Thomas Rasmussen Elgaard i Grundfør. 28.10.1701, fol.269.
E: Maren Frandsdatter. LV: morbror Poul Nielsen i Røved. B: Søren 8, Frands 4, Rasmus 2. FM: farbror Rasmus Rasmussen Elgaard i Grundfør.

222 Sidsel Jensdatter i Viby. 18.11.1701, fol.271.
E: Peder Simonsen. Første ægteskab med Søren Rasmussen sst, skifte 2.3.1700 lbnr.208. B: Kirsten 2. FM: Rasmus Rasmussen i Viby. Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 25.10.1699 lbnr.207. 4 børn.

223 Maren Andersdatter i Ormslev. 2.3.1702, fol.273B.
E: Clemen Jensen. Registrering.

224 Maren Nielsdatter i Tilst. 28.4.1702, fol.274.
E: Jens Nielsen Kaae. B: Sidsel 16. Første ægteskab med [Jens Jensen sst, skifte 15.10.1683 lbnr.67]. B: Niels i Tilst, Maren sst, Johanne g.m. Jens Pedersen sst.

225 Peder Mogensen i Terp. 18.5.1702, fol.275.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Knud Rasmussen sst. B: Niels 29, Rasmus 27, Mette g.m. Anders Sørensen i Lisbjerg, Helle forlovet med Mogens Rasmussen i Terp, Kirsten 15. FM: farbror Peder Mogensen i Mollerupgård.

226 Peder Olufsen i Brå Mølle [i Stenderup sogn]. 13.7.1702, fol.276B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Bentsen i Dallerup. B: Oluf 6, Birgitte Christine 4, Hans 1.

227 Anne Jensdatter i Viby. 3.10.1702, fol.277B.
E: Anders Jensen. B: Mette 11, Maren 9, Anne 6.

228 Søren Nielsen i Viby. 19.10.1702, fol.278B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst, Anders Andersen, der ægter enken og fæster gården. B: Søren 6 mdr. FM: Jens Nielsen sst.

229 Anne Jensdatter Ved åen i Spørring. 29.11.1702, fol.280.
E: Niels Jensen. B: Johanne 14, Jens 12, Frands 9.

230 Maren Sørensdatter i Vejlby. 4.12.1702, fol.281.
E: Jens Rasmussen. B: Else. Første ægteskab med [Søren Sørensen sst, skifte 9.5.1674 lbnr.1]. B: Poul.

231 Anne Jensdatter i Ingerslev. 22.1.1703, fol.281B.
Enke efter Peder Loft. B: Søren Pedersen Loft, Jens Pedersen Loft i Ingerslev, Jens Pedersen Loft i Køge på Sjælland, Mogens Pedersen Loft, der har gården i fæste, Niels Loft, der tjener i Århus, Maren Pedersdatter.

232 Søren Jensen, husmand i Stavtrup.26.2.1703, fol.282B.
E: Voldborg Sørensdatter. B: Jens, der er i udlandet.

233 Søren Jensen i Stavtrup. 3.4.1703, fol.283.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Hørning. B: Jens, Peder, Mikkel, Poul, Mette. Af første ægteskab B: Karen g.m. Jørgen [Jensen] Skov i Lemming, Kirsten g.m. Hans Sørensen i Enslev.

234 Peder Pedersen Kappel i Ingerslev. 26.4.1703, fol.284B.
Registrering.

235 Søren Nielsen og hustru Anne Nielsdatter i Ingerslev. 1.6.1703, fol.284B.
Hendes første ægteskab med Peder Jensen Børup i Ingerslev, skifte 5.7.1699 lbnr.199. B: Sidsel 10, Maren 7. FM: farbror Søren Jensen i Gunnestrup, Jacob Nielsen i Langballe.
Hans søskende: Anders Nielsen, Rasmus Nielsen, der fæster gården, Niels Nielsen.

236 Maren Jensdatter i True. 29.6.1703, fol.286B.
E: Jens Christensen. B: Jens 16, Edel 14, Niels 11, Christen 9. FM: morbror Jens Jensen i Skjoldelev.

237 Rasmus Jensen Haarup i Skejby. 9.7.1703, fol.288.
E: Maren Christensdatter. LV: halvbror Rasmus Andersen sst. B: Maren 18, Christen 10, Anders 7, Helle 4, Anne 2. FM: farbrødre Erik Jensen i Skejby, Mikkel Jensen sst.

238 Niels Rasmussen Holm i Terp. 21.12.1703, fol.289B.
E: Maren Rasmusdatter. B: Rasmus 25, Kirsten 22, Rasmus 19, Mogens 16, Jens 13, Niels 9, Søren 4. FM: Knud Rasmussen i Terp.

239 Johanne Sørensdatter i Lisbjerg. 14.4.1704, fol.291.
E: Niels Frandsen. B: Anne 7, Rasmus 2, Frands 1.

240 Oluf Offersen i Lisbjerg. 14.4.1704, fol.292.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen i Kasted. B: Niels 14, Rasmus 10, Karen 8, Anders 4, Jens 1. FM: farbror Christen Offersen i Lisbjerg.

241 Kontrakt i Hæst. (Dato mangler), fol.293.
Kontakt mellem Søren Andersen i Hæst og børn Anders Sørensen og Kirsten Sørensdatter. (Kun overskriften er indført).

242 Bodil Jensdatter i Stavtrup. 11.12.1710, fol.293B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 5. Enkemandens første ægteskab med Ingeborg Ovesdatter. B: Karen. Desuden nævnes Ingeborg Ovesdatters mor Sidsel Rasmusdatter. (Sml. lbnr.148).

243 Maren Nielsdatter i Ravnholt. 24.4.1712, fol.295B.
E: Mads Mikkelsen. B: Mikkel 18, Anne 16, Johanne 14, Kirsten 11, Karen 10. FM: morbror Søren Nielsen i Ravnholt, Mikkel Loft i Solbjerg.

244 Anne Christensdatter i Ormslev. 17.2.1712, fol.296.
E: Mikkel Danielsen. B: Maren 16, Christen 13. FM: morbrødre Rasmus Loft i Ormslev, Jens Loft sst.

245 Peder Sørensen Kaae i Edslev. 15.10.1711, fol.297.
E: Karen Pedersdatter. B: Peder, der fik gården i fæste for 7 år siden, Maren der er gift, Rasmus 17, Niels 15, Søren 11. FM: farbror Daniel Sørensen i Edslev, morbror Thomas Pedersen i Slet.

246 Abigael Johansdatter Lønborg i Harlevholm. 27.6.1712, fol.297B.
E: Mads Lauridsen. B: Johan 12. FM: farbror Jens Lauridsen Harlev, [øverste] kapellan i Århus Domkirke og præst i Vejlby, morbror Hans [Hansen] Lønborg, præst i Fruering og anneks.

247 Anne Nielsdatter i Åbogård. 30.11.1718, fol.298B.
Enke efter Peder Jensen, forvalter sst. A: søster Anne Nielsdatter Winther, der lever. LV: Jesper Jensen i Gedved. Hendes B: Peder Jensen, der fæster gården, Mette Jensdatter, enke efter Anders Nielsen. LV: Enevold Nielsen i Gedved. Desuden nævnes Anne Nielsdatter Winthers [datters] søn Jens Andersen.

248 Rasmus Sørensen i Lemming. 27.6.1713, fol.299.
Syn af gården, som Rasmus Sørensen har forladt i gæld og armod, og hvis datter Kirsten Rasmusdatter er forlovet med Rasmus Nielsen Bering, der overtager gården.

249 Jørgen Knudsen i Pinds Mølle. 3.7.1713, fol.299B.
Syn af Møllen.

250 Maren Pedersdatter i Ingerslev. 10.8.1713, fol.300B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne 9, Peder 7, Niels 4, Jens 2, Maren 7 uger. FM: morbrødre Jens Pedersen Loft i Ingerslev, Mogens Pedersen Loft sst.

251 Mourids Pedersen i Ravnholt. 18.12.1713, fol.301.
E: Anne Pedersdatter. LV: søstersøn Peder Sørensen i Stavtrup. A: søskende Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Andersen i Hørret, Maren Pedersdatter g.m. Oluf Pedersen i Mårslet, Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Hørning, Inger Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Ås.

252 Karen Nielsdatter i True. 21.6.1712, fol.301B.
E: Laurids Thomsen Soldat. B: Maren 8, Thomas 3.

253 Mette Sørensdatter i Stavtrup. 19.2.1714, fol.302.
E: Erik Pedersen. B: Maren 2. FM: morbror Peder Sørensen i Stavtrup. Arv efter [enkemandens far Peder Eriksen i Stavtrup], skifte 29.5.1689 lbnr.114 til enkemandens søskende.

254 Jens Pedersen Skomager i Lemming. 11.11.1715, fol.302B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen sst. B: Peder 14, Mikkel 11, Rasmus 8, Knud 5, Anne 4. FM: Jens Poulsen i Lemming på Lyngbygård gods.

255 Maren Poulsdatter i Åbo. 15.2.1716, fol.304B.
[Enke efter Jens Sørensen Høfsen, død 1715.] B: Poul Jensen 29, soldat, Laurids Jensen 18, Søren Jensen 15, Maren Jensdatter 11, Rasmus Jensen 8. FM: farbror Rasmus Sørensen i Bering, farbror Poul Sørensen i Bering, morbror Jens Poulsen i Lemming.

256 Rasmus Christensen Loft i Ormslev. 19.2.1716, fol.305B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Kattrup på Lyngbygård gods. B: Anne 14, Karen 12, Jens 7, Rasmus 3. FM: morbror Niels Jensen i Virring på Kongens gods. Skifte efter første hustru 18.11.1699. B: Ingeborg 20, Christen 15. FM: farbror Mikkel Christensen Loft i Solbjerg.

257 Birgitte Rasmusdatter i Mustrup. 1.3.1716, fol.307B.
E: Jens Nielsen. B: Niels 3. FM: morfar Rasmus Sørensen i Hørret på Baron Gyldenkrones gods.

258 Anders Jensen i Vejlby. 5.6.1716, fol.308B.
E: Mette Sørensdatter. LV: svoger Mikkel Nielsen i Vejlby. A: søskende Søren Jensen, Bodil Jensdatter, begge i Egå på Skæringgård gods, Karen Jensdatter g.m. Mads Hyrde i Herskind.

259 Mogens Pedersen Loft i Ingerslev. 10.6.1717, fol.309.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Mads Mikkelsen i Ravnholt, Søren Poulsen, der ægter enken og fæster gården. B: Rasmus 10, Peder 7, Søren 6, Anne 4, Jens 2, Ellen, nyfødt. FM: Knud Mortensen i Ingerslev, Anders Rasmussen sst.

260 Poul Esbensen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Vejlby. 7.10.1717, fol.311.
B: Maren 14, Kirsten 13, Anne 11, Cathrine 6, Esben 2. FM: morbror Niels Rasmussen Knudsen i Vejlby.

261 Niels Jørgensen i Enslev. 23.12.1717, fol.312.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: søn Mikkel Lauridsen. A:
1) bror Peder Jørgensen i Harlev, død. 3B: Maren, Mette, Bodil
2) søster Mette Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen i Stjær
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Bertel Gregersen i Stjær
4) søster Anne Jørgensdatter g.m. Just Jensen i Hørslev.

262 Peder Pedersen i Ormslev. 5.3.1718, fol.313.
B: Jens 26, Gertrud 23, Søren 19, Rasmus 13. FM: morbror Søren Jensen Kattrup i Kolt.

263 Rasmus Abild i Vejlby. 23.11.1718, fol.314.
E: Maren Knudsdatter. LV: Anders Rasmussen sst. B: Karen 11, Mette 10, Anne 7, Edel 5, Knud 9 uger. FM: Poul Sørensen. Af første ægteskab B: Peder 20, Dorthe 17. FM: Jacob Eskildsen.

264 Jens Jensen i Ravnholt. 31.10.1718, fol.315B.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Laurids Andersen Fogh i Ravnholt. B: Anne 6, Maren 4, Kirsten 3 mdr. FM: Mikkel Jensen sst, Søren Nielsen sst.

265 Maren Jensdatter i Ravnholt. 28.1.1719, fol.318.
E: Jens Jensen Borresen. B: Jens 6, Mikkel 4. FM: fars [halv]bror Mikkel Pedersen Borresen i Ingerslev.

266 Christen Poulsen i Stavtrup. 16.2.1718, fol.318B.
Registrering.

267 Niels Rasmussen Fulden i Stavtrup. 28.5.1718, fol.319.
E: Anne Marie Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

SLUT


Marselisborg gods
Skifteprotokol
1724-1750
G 322-5
268 [Navn mangler] i Lisbjerg. 16.8.1724, fol.5.
E: Anne Frandsdatter. LV: Offer Andersen. A: Anne Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter, brorsøn Niels Jensen Vejlby på egen og brors vegne. (Det meste af skiftet mangler).

269 Maren Lauridsdatter i Viby. 22.11.1724, fol.5B.
E: Jørgen Wysofsky, skovfoged. B: Margrethe 20, tjener i Allindemagle på Skjoldenæsholm gods på Sjælland. FM: Hans Simonsen i Viby. Af første ægteskab B: Anne Cathrine Thomasdatter 24, tjener på Sorø skolegods i Vilsted i Flinterup sogn på Sjælland.

270 Kirsten Sørensdatter i Ølsted. 17.1.1725, fol.7.
E: Søren Nielsen. A: far Søren Poulsen i Skejby.

271 Søren Andersen, ladefoged i Holme. 16.1.1725, fol.11B.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Anne 12, Karen 5, Anders 2. FM: farbror Jens Andersen i Granslev, Christen Mortensen i Holme.

272 Maren Jensdatter i Viby. 5.2.1725, fol.18B.
E. Hans Simonsen. B: Maren 28, Jens 26, Kirsten 24, Simon 20. FM: Eskild Jensen i Viby.

273 Søren Mikkelsen Bach i Holme. 7.5.1725, fol.24B.
E: Inger Jensdatter. LV: Christen Mortensen i Holme. B: Mikkel 10, Jens 8, Maren 19 uger. FM: Hans Jensen sst.

274 Kirsten Christensdatter i Lisbjerg. 4.9.1725, fol.27B.
E: Rasmus Nielsen. A: bror Søren Christensen.

275 Anne Nielsdatter i Lisbjerg. 4.9.1725, fol.31.
E: Frands Jensen. B: Jens 7, Johanne 5, Kirsten 1. FM: morfar Niels Frandsen sst.

276 Mette Jacobsdatter i Terp. 1.9.1725, fol.36.
E: Jacob Nielsen. B: Niels 12, Jacob 10, Peder 7, Rasmus 4. FM: Jens Bonde i Lisbjerg, morbror Niels Jacobsen i Åby. Arv i boet til enkemandens bror Niels Nielsen.

277 Maren Christensdatter i Skejby. 4.10.1725, fol.41B, 60.
E: Niels Frandsen. Første ægteskab med [Rasmus Jensen Haarup i Skejby, skifte 9.7.1703 lbnr.237]. B: Maren g.m. Rasmus Christensen i Vejlby, Christen, Helle g.m. Poul Christensen i Skejby, Anne 22.

278 Maren Pedersdatter i Åby. 11.10.1725, fol.44B.
E: Mikkel Nielsen Bonde. B: Niels 20, Anne 17, Maren 13, Karen 12. FM: farbror Jens Nielsen Bonde i Åby.

279 Hans Jensen i Holme. 31.12.1725, fol.47.
E: Maren Mikkelsdatter. Af forrige ægteskab[er] B: Rasmus i Skåde, Jens, Peder, Mikkel 22, Mikkel 11, Kirsten 33. (Sml. lbnr.122).

280 Sidsel Nielsdatter i Viby. 23.1.1726, fol.49B.
E: Jens Nielsen. B: Karen 38, Anne 32 i København, Maren 31, Niels 30, Peder 28 i København, Jens 25, Søren 23.

281 Simon Eriksen i Brabrand. 24.1.1726, fol.52.
E: Helle Rasmusdatter. LV: Jacob Nielsen. B: Anders 10, Erik 8, Rasmus 3. FM: farbror Søren Eriksen sst, Peder Olufsen i Brabrand.

282 Jens Christensen i True. 21.2.1726, fol.57.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Jens Didriksen. B: Maren 22, Laurids 19, Jens 16, Anne 14, Karen 11, Niels 10, Birgitte 8, Bodil 2. FM: Jens Lauridsen Balle.

283 Mogens Rasmussen i Terp. 22.3.1726, fol.62B.
E: Helle Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen Mollerup i Terp. B: Rasmus 23, der fæster gården, Peder 18, Bodil 12.

284 Laurids Rasmussen Søften i Viby. 6.7.1726, fol.65B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Svejgaard i Århus. A: mor Maren Rasmusdatter i Vejlby, søskende Rasmus Rasmussen i København, Sidsel Rasmusdatter g.m. Johan Sontag, korporal i major Styrups kompagni, Maren Rasmusdatter. Afdøde, der var landsoldat i Det Århusianske Regiments livkompagni, druknede ved Helsingør.

285 Anne Pedersdatter i Tilst. 24.9.1726, fol.68B.
E: Niels Andersen. B: Anders 23, Bodil 22, Else 19, Niels 16, Maren 13, Peder 8, Johanne 5, Christen 2. FM: morbror Jens Pedersen i Tilst, morbror Rasmus Pedersen i Kollens Mølle, mosters mand Laurids Nielsen i Tilst, mosters mand Søren Mikkelsen i True, Jens Christensen i Søften.

286 Villum Andersen i Viby. 27.3.1727, fol.73.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: Hans Simonsen sst. B: Bent 16, Eskild 13, Anders 11, Mette [Cathrine] 5, Karen 3. FM: farbror Rasmus Andersen i Kolt på Constantinsborg gods, morfar Eskild Jensen i Viby, Niels Rasmussen Vesten i Viby. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 17.2.1710. B: Jens 21. Desuden nævnes børnenes moster Anne Eskildsdatter g.m. Niels Poulsen, kvartermester i Århus, børnenes moster Dorthe Villumsdatter [formentlig fejl, skal være Dorthe Eskildsdatter] g.m. Søren Loft i Viby. Arv i boet til afdødes stedsøn Peder Jensen. (Sml. lbnr.318).

287 Niels Mortensen i Viby. 5.4.1727, fol.82.
E: Mette Knudsdatter. LV: Jens Rasmussen Amdi. B: Maren 10, Anne (alder mangler). Af første ægteskab B: Anders, Søren 22, Peder 18, Maren 32 g.m. Rasmus Nielsen i Slet på Vilhelmsborg gods, Karen 23, Kirsten 16.

288 Helle Mikkelsdatter i Yderup. 26.3.1727, fol.85B.
E: Mogens Eriksen. B: Niels 7, Erik 3. FM: Niels Mikkelsen i True.

289 Anne Andersdatter i Yderup. 26.3.1727, fol.91.
E: Laurids Andersen. B: Anders 40 i Åby på Johan Arentsens gods, Maren 38 g.m. Joen Bentsen i Yderup på Johan Arentsens gods, Jens 35, Johanne 33, Anne 26.

290 Mikkel Nielsen [Bonde] i Åby. 6.8.1727, fol.94.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter, skifte11.10.1725 lbnr.278]. B: Niels 22, der fæster gården, Anne 19, Maren 15, Karen 14. FM: farbror Jens Nielsen Bonde i Åby.

291 Maren Jensdatter i Skejby. 8.8.1727, fol.96B.
E: Jens Joensen. A: slegfredsøn Jens Jensen i Viby, død. 2B: Jens, Anne. FM: Niels Frandsen i Vejlby.

292 Mads Andersen i Vejlby. 26.9.1727, fol.99.
E: Anne Frandsdatter. LV: Mikkel Rasmussen, der ægter enken. B: Kirsten 17. FM: Jens Rasmussen Knudsen i Vejlby.

293 Anne Madsdatter i Tilst. 14.2.1728, fol.103.
E: Niels Kolding, løjtnant. Af første ægteskab B: Anne Jensdatter g.m. Niels Villumsen i Tilst på Marselisborg gods.

294 Maren Jacobsdatter i Lisbjerg. 30.9.1727, fol.103B.
E: Jens Pedersen Bonde. B: Peder 14, Jacob 13, Rasmus 11, Peder 9, Maren 8, Jens 6, Sidsel 2, Bodil født 26.8.1727. FM: morbror Niels Jacobsen i Åby, mosters mand Jens Christensen i Nymølle, mosters mand Rasmus Nielsen i Åby. Arv i boet efter kontrakt 2.10.1716 til enkemandens søskende Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Knudsen i Terp, Bodil Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Hæst.

295 Niels Pedersen i Brendstrup. 17.5.1729, fol.110B.
Enkemand. B: Laurids i Tilst, Peder i Lisbjerg, Poul, der har gården i fæste, Maren g.m. Laurids Pedersen i Vejlby, Anne, død, var g.m. Jens Pedersen i Hasle. Børn, hvis navne ikke angives, Kirsten på stedet.

296 [Navn mangler] i Viby. 18.3.1730, fol.112.
E: Jens Rasmussen. B: Hans 8, Sidsel 6, Mette 2. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Holme.

297 Clemen Pedersen Smed i Viby. 19.1.1730, fol.114B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Hansen Heyde, præst i Viby, Rasmus Andersen i Kolt, der ægter enken. B: Maren 12, Mads 10. FM: David Madsen i Viby, Peder Gregersen sst. Første ægteskab med [Marie Rasmusdatter], skifte 12.4.1713. B: Karen 23 i København, Peder 20. FM: morbror Mogens Rasmussen Smed i Kolt, farbror Oluf Pedersen Smed i Lemming på Constantinsborg gods, Peder Pedersen i Viby.

298 Rasmus Jensen Lund, skolemester og hustru Birgitte Jacobsdatter i Viby. 18.12.1729, fol.125B.
Hans A:
søskende Eskild Jensen i Tulstrup, birkeskriver ved Vilhelmsborg birketing, Niels Jensen i Balle, Hans Jensen, skrædder i Holme, Inger Jensdatter, død, var g.m. Ove Olufsen Møller i Aldrup Mølle. 2B: Oluf, tjener i Århus Mølle, Inger, tjener i Storring. FM: Erik Skrædder. Skifte 2.5.1711 efter afdødes forældre Jens Eskildsen og Inger Mikkelsdatter.
Hendes A:
Første ægteskab med [Jens Rasmussen Hammer, degn i Viby og Tiset, skifte Ning herred gejstlig 2.10.1713 lbnr.21]. B: Anne Cathrine Jensdatter, Jacob Jensen, degn i Tved og Harridslev.
(Afdøde kaldes flere gange fejlagtigt Birgitte Jensdatter).

299 Thomas Pedersen, hyrde i Viby. 11.7.1730, fol.133.
E: Else Steffensdatter. LV: Jørgen Wysofsky, skovfoged i Viby. B: Peder 9, Maren 6, Johanne 3. FM: Niels Christensen Bach i Viby. Enkens første ægteskab med Niels Rasmussen i Kolt på Constantinsborg gods, som der ikke er holdt skifte efter. B: Maren.

300 Else Olufsdatter i Vejlby. 11.10.1730, fol.135B.
E: Søren Lauridsen. B: Laurids 8, Oluf 7, Jens 2.

301 Poul Sørensen Lyng i Vejlby. 11.10.1730, fol.139.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Søren 22. FM: Niels Rasmussen Lyng sst.

302 Birthe Sofie Pedersdatter i Ølsted. 17.11.1730, fol.143.
E: Hans Jensen Thurø. B: Jens 4, Peder 1. FM: Niels Sørensen Kjær i Ølsted.

303 Frederik Robertsen (Rubertsen) i Holme, birkeskriver ved Marselisborg Birk. 15.1.1731, fol.144B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Hansen. B: Peder 27, Søren 12, Mette g.m. Jens Hansen i Viby, Maren 21, Karen 18.

304 Christen Mortensen i Holme. 22.1.1731, fol.150.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Nielsen Molbo i Skåde. B: Niels 25, Morten 22 i Århus, Jens 17, Anne 16, Maren 7, Hans 3. FM: Simon Andersen, skrædder i Holme, Mads Jensen sst, Christen Hevring i Holme.

305 Inger Mogensdatter i Lisbjerg. 27.6.1731, fol.156B.
E: Peder Rasmussen. B: Frands 7, Anne 1. FM: morbror Peder Mogensen i Hæst.

306 Niels Jensen i Viby. 10.6.1732, fol.160B.
E: Maren Anne Olufsdatter. LV: svigersøn Peder Gregersen sst. B: Peder 11. FM: farbror Jens Jensen sst. Enkens svigersøn Christen Pedersen Bach fæster den halve gård.

307 Karen Nielsdatter i Brabrand. 13.10.1732, fol.168.
E: Hans Eriksen. B: Johanne 3.

308 Anne Mogensdatter i Viby. 15.10.1732, fol.173.
E: Poul Rasmussen Møller. B: Maren 11, Anne 9, Karen 3. FM: morbror Niels Mogensen i Viby.

309 Johan Henriksen i Terp. 5.1.1733, fol.178B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Christensen sst. B: Karen 11, Kirsten 8. FM: farbror Peder Henriksen i Terp. Desuden nævnes enkens sønner Niels Rasmussen og Søren Rasmussen, hvoraf den første også kaldes enkens stedsøn.

310 Peder Pedersen Stavtrup i Viby. 28.1.1733, fol.182B.
E: Anne Sørensdatter. LV: søsters mand Peder Jensen Kattrup i Viby. B: Maren 16, Peder 12, Rasmus 2. FM: farbror Erik Pedersen i Stavtrup, fars søskendebarn Peder Gregersen i Viby.

311 Bodil Rasmusdatter i Vejlby. 25.2.1733, fol.189B.
E: Søren Nielsen. B: Niels 11, Oluf 8, Mette 6, Maren 3. Arv efter afdødes mor Mette Pedersdatter til afdødes bror Søren Rasmussen og halvbror Peder Rasmussen i Vejlby.

312 Mikkel Sørensen [formentlig fejl, skal være Søren Mikkelsen], ugift i Yderup. 11.2.1733, fol.191B.
A: søster Helle Sørensdatter, [formentlig fejl, skal være Helle Mikkelsdatter, skifte 26.3.1727 lbnr.288], var g.m. Mogens Eriksen i Yderup. 2B: Niels 13, Erik 9. (Sml. lbnr.128).

313 Niels Rasmussen Vesten i Viby. 16.1.1733, fol.194B.
E: Anne Pedersdatter. A: søster Maren Rasmusdatter, der er gift i København og skal have en søn, søster (navn angives ikke), død. 1B: Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Åbo. FM: afdødes næstsøskendebarn Niels Pedersen Vesten i Viby. Enkens søn Niels Mogensen i Viby har en stedsøn Eskild Villumsen, der fæster gården og ægter Maren Poulsdatter, der er enkens datter-datter og datter af Poul Rasmussen Møller i Viby, "når hun bliber gammel nok".

314 Søren Sørensen Skjødt i Brabrand. 27.4.1733, fol.200B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Olufsen sst. B: Søren 33, der fæster gården, Peder 27, Søren 24, Thomas 19, Anders 14. FM: Søren Jensen sst, Jacob Nielsen sst.

315 Else Jensdatter i Yderup. 5.8.1733, fol.207B.
E: Jens Lauridsen. B: Johanne 3. FM: mosters mand Rasmus Madsen Snedker i Tilst. Arv efter enkemandens mor Anne Andersdatter i Yderup, skifte 26.3.1727 lbnr.289. Til stede enkemandens far Laurids Andersen og enkemandens søster.

316 Sidsel Nielsdatter i Holme. 25.11.1733, fol.216B.
Enke efter Christen Mortensen, skifte 22.1.1731 lbnr.304. B: Niels 28, der fæster gården, Morten 25, Jens 22, Anne, der døde 1732, Maren 9, Hans 6. FM: morbror Peder Nielsen Molbo i Skåde, Simon Andersen Skrædder i Holme. Desuden nævnes børnenes afdøde mormor Maren Pedersdatter.

317 Sidsel Nielsdatter i Viby. 9.11.1733, fol.223B.
E: Jens Madsen. B: Anne 12, Mette 9, Peder 7, Margrethe 5, Dorthe 2. FM: morfar Rasmus Rasmussen i Vejlby. Desuden nævnes afdødes bror Peder Rasmussen og enkemandens søn Mads Jensen. (Måske hedder afdøde Sidsel Rasmusdatter).

318 Margrethe Eskildsdatter i Viby. 14.12.1733, fol.228B.
E: Niels Mogensen. Første ægteskab med Villum Andersen, skifte 27.3.1727 lbnr.286. B: Bent 23, studiosus hos præsten i Søby, Eskild 21, Anders 19, Mette 12, Karen 10. FM: morbror Juul Eskildsen i Viby, Niels Poulsen i Viby, mosters mand Søren Rasmussen Loft i Viby. Villum Andersens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 17.2.1710. Arv til et barn: Jens. Anne Nielsdatters første ægteskab med Jens Pedersen. Arv til et barn: Peder. Desuden nævnes børnenes bedstemor Mette Juulsdatter.

319 Christoffer Madsen i Skåde. 1.3.1734, fol.249B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen sst. B: Anne 19, Karen 18, Maren 16, Abelone 13, Anne Margrethe 11, Niels 9, Laurids 5, Jacob3. FM: Jens Nielsen sst. Første ægteskab med Maren Robertsdatter. B: Mads i Skåde, Kirsten g.m. Peder Hansen i Lille Fulden på Århus Bispestols gods.

320 Karen Lauridsdatter i Skåde. 1.3.1734, fol.253B.
E: Jens Nielsen. B: Jens, Abel. Første ægteskab med Peder Pedersen. B: Anne 24, Maren 20. FM: morbror Christen Lauridsen i Skåde. (Afdøde kaldes også Kirsten Lauridsdatter).

321 Christen Sørensen Trige i Tilst. 24.2.1734, fol.259.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Laurids Kvottrup i Århus. B: Dorthe 3, Rasmus 1. FM: farbror Niels Sørensen Trige i Tilst, farbror Rasmus Sørensen Trige på Lyngbygård gods, fars halvbror Rasmus Sørensen Trige i Tilst på Marselisborg gods.

322 Jens Rasmussen Trige i Ølsted. 9.8.1734, fol.267B.
E: Maren Sørensdatter. LV: afdødes søstersøn Peder Nielsen Griim i Ølsted. B: Kirsten 22 g.m. Jens Nielsen Møller i Ølsted, Ellen 19, Maren 16, Karen 13, Søren 10. FM: farbror Laurids Rasmussen Kjær i Ølsted.

323 Niels Trige i Tilst. 13.6.1735, fol.275B.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: bror Simon Sørensen i Tilst. B: Søren 2. FM: farbror Rasmus Sørensen Trige i Tilst.

324 Kirsten Jensdatter i Tilst. 22.6.1735, fol.282B.
E: Niels Bægaard. B: Anne.

325 Kirsten Jespersdatter i True. 19.9.1735, fol.284.
E: Frands Christensen. B: Jesper 12, Peder 8, Mette 3. FM: Oluf Jespersen i Kvottrup på landsdommer Thøger Reenbergs gods, Peder Jespersen i Borum på greve Christian Friis gods.

326 Anne Jensdatter i Terp. 1.7.1739, fol.292.
E: Niels Holm. B: Niels 18, Jens 13.

327 Rasmus Knudsen i Terp. 7.2.1737, fol.294B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Peder Eskildsen i Vejlby. B: Maren g.m. Frands Nielsen i Lisbjerg, Maren 18, Bodil 16, Anne 13. FM: Jens Bonde i Lisbjerg, Jens Christensen Møller i Nymølle.

328 Peder Andersen i Tilst. 17.12.1739, fol.299.
E: Mette Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen Trige i Tilst. B: Anne g.m. Anders Andersen i Tilst på Lyngbygård gods. Skifte efter første hustru 6.2.1713. B: Jens på stedet, Kirsten g.m. Jens Pedersen i Tilst på Marselisborg gods.

329 Anders Kattrup i Viby. 16.11.1739, fol.303.
E: Anne Eskildsdatter. LV: bror Juul Eskildsen i Viby. B: Karen 31, Eskild 21, Anders 18. FM: Søren Loft i Viby.

330 Maren Nielsdatter i Viby. 30.6.1740, fol.306.
E: Niels Mogensen. B: Mogens 4, Niels 2. FM: Rasmus Nielsen i Vejlby. Mødrene arv i boet til enkemandens stedsøn Anders Villumsen. (Sml. lbnr.318).

331 Rasmus Pedersen i Viby. 17.6.1740, fol.312B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Gregersen sst. B: Peder 10, Anne 8, Maren 5, Simon 2. FM: Jens Jensen i Viby, Christen Bach sst.

332 Anne Pedersdatter i Viby. 18.11.1740, fol.318.
E: Juul Eskildsen. B: Mette Margrethe 6. FM: farbror Niels Poulsen i Viby, Søren Loft sst.

333 Gertrud Lauridsdatter i Lisbjerg. 14.8.1741, fol.326B.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 3. FM: Laurids Andersen i Tilst.

334 Søren Pedersen Kalkær i Holme. 20.4.1740, fol.330B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Pedersen. B: Jens 11, Mogens 8, Søren 6. FM: farbror Peder Pedersen i Viby. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 18.5.1722. B: Peder 19, Anne 16.

335 Niels Rasmussen i Terp. 10.5.1741, fol.332B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Mollerup i Terp. Afdødes stedbørn: Søren Rasmussen Holm 26, Knud Rasmussen 24, Karen Johansdatter 19, Kirsten Johansdatter 16. Far til de to sidste er Johan Henriksen, skifte 5.1.1733 lbnr.309. FM: afdødes farbror Søren Nielsen Holm i Århus.

336 Peder Olufsen i Brabrand. 10.4.1738, fol.334.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Maren 18, Peder 16, Oluf 11, Thomas 9, Kirsten 5. FM: Jacob Nielsen i Brabrand. Enkens første ægteskab med Peder Jensen, skifte 4.7.1714. B: Jens, der døde 16.7.1739. Skifte 15.2.1697 på Århus Katedralskole Rektorats gods efter afdødes far Oluf Rasmussen, hvis arv var hos afdødes stedfar Søren Nielsen i Gjellerup.

337 Laurids Sørensen i Viby. 10.7.1741, fol.339.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Vesten i Viby. B: Anne 7. FM: Jens Nielsen i Skåde. Enkens første ægteskab med Peder Pedersen Stavtrup, [skifte 28.1.1733 lbnr.310].

338 Kirsten Hansdatter i Viby. 5.8.1739, fol.342.
E: Jacob Olufsen. B: Karen 4 uger.

339 Abelone Mikkelsdatter i Skåde. 4.11.1740, fol.344.
E: Rasmus Hansen. A: bror Rasmus Mikkelsen, handskemager i Århus, bror Søren Mikkelsen i Bjøstrup, [skifte Moesgård gods 4.6.1729 lbnr.21]. 6B: Poul, Niels, Jens, Kirsten, Anne, Maren. Desuden nævnes enkemandens bror Mikkel Hansen.

340 Peder Jensen i Viby. 10.7.1741, fol.345B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: stedfar Niels Vesten i Viby. B: Peder 21, Anne 18, Søren 8, Niels 3 mdr. FM: Anders Jensen i Lemming på Constantinsborg gods.

341 Helle Rasmusdatter i Brabrand. 20.7.1741, fol.348.
E: Jacob Nielsen. Første ægteskab med Simon Andersen, [formentlig fejl for Simon Eriksen], skifte 24.1.1726 lbnr.281. B: Anders 26, Rasmus 17.

342 Anne Rasmusdatter i True. 30.10.1741, fol.351.
E: Jens Lauridsen Balle. B: Laurids 25, Jens 23, Anne 22, Rasmus 19. FM: farbror Peder Lauridsen Balle i Yderup.

343 Søren Lauridsen i Vejlby. 6.2.1742, fol.354B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Niels Lauridsen Fiil i Vejlby. B: Else 10, Karen 7, Jens 5, Gertrud 2. FM: Elias Jensen i Vejlby på Jens Andersen Møller i Århus' gods. Første ægteskab med [Else Olufsdatter, skifte 11.10.1730 lbnr.300]. B: Laurids 20, Oluf 19. FM: Søren Olufsen Smed i Brendstrup på Kærbygård gods.

344 Maren Lauridsdatter i Viby. 16.2.1742, fol.357.
E: David Madsen. B: Sidsel 16, Karen 14, Maren 10, Anne 8, Mette 4, Margrethe 1. FM: Peder Gregersen i Viby.

345 Kirsten Jensdatter i Ølsted. 6.3.1742, fol.361.
E: Jens Nielsen Møller. B: Karen 5. FM: farbror Rasmus Nielsen Møller i Terp, fasters mand Thomas Lauridsen i Ølsted på Kærbygård gods.

346 Casper Platz, skovfoged i Skåde. 11.7.1740, fol.364B.
E: Cathrine Sivertsdatter, der nu opholder sig i Haderslev. B: Johan 35, mestersnedker i Århus, Hans 22, kyrasser i Odense, Mette Kirstine 29, Anne Marie 20. FM: Oluf Rasmussen i Skåde, Mads Christoffersen sst.

347 Jacob Nielsen Morsing i True. 11.5.1742, fol.372.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Niels Mikkelsen i True, Laurids Jensen Balle, der ægter enken og fæster gården. B: Anne 22, Johanne 20, Kirsten 18, Karen 16, Niels 15, Maren 6. FM: farbror Johan Nielsen i True, Niels Nielsen sst. Skøde 12.5.1708 fra afdødes forældre Niels Jacobsen, skifte 7.7.1716, og hustru Anne Nielsdatter medunderskrevet af hans bror Thomas Jacobsen i Brabrand, hans svoger Jens Sørensen i True og hendes bror Rasmus Nielsen i True. (Sml. lbnr.420).

348 Christen Henriksen Hevring i Holme. 31.5.1742, fol.378.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen Bech i Holme. Enkens første ægteskab med Søren Andersen sst, skifte 16.1.1725 lbnr.271. B: Anne g.m. Jens Lauridsen i Granslev, Karen, Anders. FM: Mads Jensen i Holme. Desuden nævnes enkens første mands bror Jens Andersen i Granslev.

349 Edel Jensdatter i Vejlby. 25.7.1742, fol.381B.
Enke efter Jens Mikkelsen. A: halvsøskende Laurids Jensen 34, tjener i Brabrand, Karen Jensdatter 26, tjener sst, Niels 24, tjener i True, Anne Jensdatter 22 g.m. Christen Nielsen, landsoldat i Tvenstrup, Birgitte Jensdatter 19. FM: Rasmus Mikkelsen i Vejlby.

350 Peder Lauridsen Balle og hustru Sidsel Madsdatter i Yderup. 2.1.1743, fol.386.
B: Mads 30, der fæster gården, Bodil 28 g.m. Jens Lauridsen i Yderup, Laurids 20, Maren 12. FM: farbror Jens Lauridsen Balle i True, morbror Jens Madsen i Geding på Ristrup gods.

351 Mikkel Madsen i Viby. 7.2.1743, fol.391.
E: Karen Nielsdatter. LV: morbror Morten Nielsen Bech i Viby. B: Sidsel 5, Anne 4, Maren 2. FM: farbror David Madsen i Viby. Desuden nævnes afdødes bror Niels Madsen på Marselisborg gods.

352 Mogens Eriksen i Yderup. 26.2.1743, fol.396.
E: Maren Jensdatter. LV: søsters mand Niels Rasmussen Trige i Tilst. B: Jens 13, Mikkel 10, Helle 8. FM: morbror Niels Jensen i Tilst. Første ægteskab med [Helle Mikkelsdatter, skifte 26.3.1727 lbnr.288]. B: Erik 19. FM: Niels Mikkelsen Offersen i True. Arv efter første hustrus bror Mikkel Sørensen [formentlig fejl for Søren Mikkelsen], skifte 11.2.1733 lbnr.312.

353 Peder Nielsen og hustru Karen Christensdatter i Lisbjerg. 30.3.1742, fol.399B.
B: Christen 16, der fæster gården, Anne 12, Kirsten 8, Maren 1. FM: farbror Laurids Nielsen i Tilst, morbror Frands Christensen i True. Desuden nævnes afdøde kones søster Mette Christensdatter g.m. Niels Pedersen i True.

354 Niels Nielsen i Lisbjerg. 8.4.1743, fol.407B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. B: Maren 2. FM: morbror Rasmus Nielsen sst.

355 Karen Pedersdatter i Åby. 28.3.1743, fol.410B.
E: Niels Mikkelsen. B: Peder 13, Maren 13, Mikkel 11, Peder 9, Mogens 5, Niels 3. FM: mors stedfar Mogens Mikkelsen i Skejby.

356 Bodil Rasmusdatter i Terp. 7.3.1743, fol.415B.
E: Anders Nielsen. B: Mette 3. FM: farbror Frands Nielsen i Lisbjerg. Arv efter afdødes far Rasmus Knudsen, skifte 7.2.1737 lbnr.327 til afdødes søskende Maren Rasmusdatter g.m. Frands Nielsen i Lisbjerg, Maren Rasmusdatter g.m. Christen Hasle i Skejby, Anne Rasmusdatter. FM: Jens Bonde i Lisbjerg.

357 Sidsel Pedersdatter i Viby. 8.6.1743, fol.421B.
E: Christen Pedersen Bach. B: Niels 10, Peder 8, Rasmus 5, Oluf 3. FM: Peder Gregersen i Viby. Desuden nævnes afdødes mor Anne Olufsdatter på stedet og enkemandens svoger Peder Nielsen sst.

358 Karen Mikkelsdatter i Skejby. 9.3.1743, fol.426.
Enke efter Mathias Hansen, smed sst. A:
1) bror Peder Mikkelsen i Tulstrup på Jørgen Davidsen i Odder Præstegård' arvingers gods
2) bror Jens Mikkelsen i Opstrup på Vilhelmsborg gods, død. 3B: Søren 22, Mikkel 19, Inger 14
3) bror Mikkel Mikkelsen i Testrup på Vilhelmsborg gods, død. 4B: Søren 28, Anne 26 g.m. Frands Mikkelsen, smed i Skejby, Johanne 24, Mikkel 22
Desuden nævnes afdødes mosters datter Karen Sørensdatter i Langballe på Vilhelmsborg gods.

359 Søren Jørgensen i Viby. 8.5.1743, fol.427B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Gregersen sst. B: Jørgen 4, Peder 3, Rasmus 1, Søren, nyfødt. FM: morfar Peder Christensen Møller i Viby. Desuden nævnes afdødes svoger Peder Pedersen i Århus.

360 Jochum Henriksen, skovfoged i Skåde. 9.4.1742, fol.433B.
Forlovet med Karen Olufsdatter. Arvinger kendes ikke.

361 Niels Sørensen i Lisbjerg. 17.3.1744, fol.436B.
E: (Navn mangler). LV: bror Jens Jensen Kjær sst. B: Peder 23, Bodil 22 g.m. Simon Nielsen i Hasle på Oluf Kleves gods, Bodil 17, Helle 13, Anne 8, Jens 4. FM: farbror Peder Sørensen i Lisbjerg. (Sml. lbnr.505).

362 Maren Madsdatter i Lisbjerg. 13.2.1744, fol.438B.
E: Frands Jensen. A: søskende Anders Madsen i Labing, Niels Madsen i Dørup, Jens Madsen i Bjertrup, halvbror Just Jensen i Hørslev, alle på kongens gods. Enkemandens første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 4.9.1725 lbnr.275. B: Jens 25, landsoldat, Johanne 23.

363 Peder Henriksen i Terp. 17.4.1744, fol.440.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 12, Johan 8, Henrik 6, Hans 1. FM: Niels Pedersen i Terp.

364 Sidsel Jensdatter i Terp. 17.4.1744, fol.441.
E: Poul Nielsen. B: Maren 3 uger. FM: farbror Peder Nielsen i Skejby.

365 Anders Rasmussen og hustru Kirsten Jensdatter i Terp. 8.5.1744, fol.446.
B: Anne 13, Jens 10, Rasmus 7, Rasmus 5, Frands 6 mdr. FM: farbror Peder Rasmussen i Lisbjerg, morbror Søren Jensen sst, Jens Jensen Kjær sst. g.m. moster Anne Jensdatter. Niels Nielsen i Terp, søn af Niels Holm, fæster gården og ægter datteren.

366 Anders Christensen Skaarup, ugift forvalter på Marselisborg hovedgård. 30.1.1745, fol.456B.
A:
1) bror Peder Lassen Skårup, død. 1B: Christence
2) søster Maren Skaarup g.m. Mikkel [Christensen] Overgaard, præst i Nørup og Randbøl, begge døde. 4B: Christen, Mikkel, Christiane, Anne Johanne.
Afdødes forældre er begravet i Århus Domkirkes søndre gang.
Testamente 13.9.1743 med 2 svogre som eksekutorer: Ulrik Christian Møller, rådmand i Århus, Mogens Blach, købmand i Århus.

367 Edel Pedersdatter i Tilst. 15.3.1745, fol.458.
E: Laurids Nielsen. B: Anne 22 g.m. Mikkel Jensen i Åby på Århus Latinskole Konrektors gods, Niels 18. Skøde tinglæst Marselisborg Birk 22.2.1718 til Laurids Nielsen, født i Brendstrup og hustru Edel Pedersdatter fra svoger Peder Rasmussen g.m. Anne Rasmusdatter, medunderskrevet af svogre Thomas Mikkelsen i Århus, Rasmus Pedersen i Nymølle.

368 Rasmus Sørensen i Tilst. 5.4.1745, fol.465B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Kvottrup. B: Christen 10, Søren 8, Laurids 6, Anne 4, Laurids 1, Rasmus, nyfødt, Ellen Marie, nyfødt. FM: farfar Søren Christensen i Tilst. Enkens første mand Christen Sørensen Trige, skifte 24.2.1734 lbnr.321.

369 Kirsten Sørensdatter i True. 15.6.1745, fol.471B.
E: Jens Rasmussen. B: Anne 11, Søren 7, Dorthe 4, Rasmus 5 uger. FM: morbror Laurids Sørensen i True. Desuden nævnes afdødes søstersøn Peder Pedersen i Årslev.

370 Inger Lauridsdatter Ørns i Viby. 11.6.1745, fol.479.
B: Peder Pedersen 7 hos mormor Kirsten Jacobsdatter i Hørret. Desuden nævnes afdødes søskendebørn i Mårslet.

371 Jens Jensen i Viby. 11.6.1745, fol.479B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Gregersen sst. B:
1) Jens Jensen 32
2) Peder Jensen 30 i Viby
3) Frands Jensen 26
4) Simon Jensen 24
5) Karen Jensdatter 15.
FM: Poul Rasmussen Møller i Viby.

372 Kirsten Cathrine Nielsdatter i Viby Skovfogedhus. 12.8.1745, fol.483B.
E: Laurids Christensen, skovfoged. B: Niels 12, Jørgen 10, Frederik 8, Abelone 2.

373 Bodil Eriksdatter i Terp. 28.10.1745, fol.485.
E: Peder Nielsen Mollerup. B: Niels 6. FM: farbror Peder Nielsen, der tjener i Terp. Første ægteskab med Jacob Nielsen. B: Mette 19, Erik 17, Jacob 11. FM: Rasmus Mogensen i Terp.

374 Maren Frandsdatter i True. 25.6.1746, fol.487B.
E: Peder Christensen, smed. B: Frands 2, Kirsten 8 uger. FM: morbrødre Oluf Frandsen, smed i Holme, Niels Frandsen, smed i Vejlby.

375 Maren Jensdatter i Viby. 27.6.1746, fol.488.
E: Peder Pedersen Skrædder. A: søskende Mogens Jensen i Lille Fulden, Jens Jensen i Seldrup, Gertrud Jensdatter gift i Ajstrup, Anne Jensdatter gift i et skovhus ved Horsens. Desuden nævnes enkemandens søn Peder Pedersen, korporal i Hadrup.

376 Anne Offersdatter i Lisbjerg. 18.8.1746, fol.489.
E: Søren Jensen. B: Mette 27, Karen 25 g.m. Oluf Jørgensen i Terp, Maren 23, Rasmus 18, Kirsten 13, Anne 10. FM: morbror Anders Offersen i Lisbjerg.

377 Kirsten Mogensdatter i Vejlby. 13.2.1747, fol.491B.
E: Niels Pedersen Karlby. A: halvsøster Birgitte Nielsdatter g.m. Thomas Rasmussen i Vejlby på Johan Lønborgs gods [d.v.s. Århus Domkirkes øverste kapellanis gods].

378 Rasmus Christensen i Terp. 1.5.1747, fol.493B.
E: Maren Nielsdatter. LV: søn Niels Pedersen sst. A:
1) halvbror Christen Lauridsen i True, død. 3B:
a Sidsel Christensdatter 22 g.m. Rasmus Mikkelsen i True på Domkirkens gods
b Kirsten Christensdatter 19
c Anne Christensdatter 12
2) halvbror Christen Lauridsen i Selling på Tustrup gods, død. 3B.
a Maren Christensdatter 16
b Laurids Christensen 12
c Niels Christensen 8
FM: stedfar Rasmus Rasmussen i Selling
3) halvsøster Helle Mogensdatter, enke efter Rasmus Nielsen Møller i Selling. LV: ældste søn Jens Pedersen.

379 Mette Jensdatter i Tilst. 19.7.1747, fol.497.
E: Christen Sørensen. B: Jens 14 dage. FM: morbrødre Niels Jensen i Tilst på Lyngbygård gods, Peder Jensen sst, på samme gods.

380 Søren Jensen Snedker i Viby. 16.8.1747, fol.497B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Vejlby, der ægter enken. B: Maren 23, Jens 17. FM: Hans Jensen Norby i Viby. Desuden nævnes enkens bror Mikkel Jensen.

381 Jens Sørensen og hustru i Viby. 7.9.1747, fol.498B.
B: Peder, Niels, Maren g.m. Søren Jensen Amdi i Viby, Anne g.m. Laurids Madsen i Lemming, Hans, der har gården i fæste. Afdøde forældre døde for nogle år siden.

382 Kirsten Knudsdatter i Hasle. 5.10.1747, fol.499B.
E: Jens Nielsen Skrædder. B: Niels 8.

383 Maren Mortensdatter i Ølsted. 9.11.1747, fol.500.
E: Peder Nielsen Griim. B: Niels 15, Morten 12. FM: morbror Thomas Mortensen i Ølsted på Kærbygård gods.

384 Sidsel Sørensdatter i Skåde. 7.12.1747, fol.502.
E: Jens Nielsen. B: Niels 10, Karen 5. FM: morbror Mikkel Sørensen Worm i Skåde. Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, [skifte 1.3.1734 lbnr.320]. B: Jens, der har gården i fæste, Abel.

385 Mikkel Rasmussen i Brabrand. 22.12.1747, fol.504.
E: (Navn mangler). B: Rasmus, der har gården i fæste, Niels 41 på stedet, Peder 38, der tjener på Marselisborg, Johanne, enke efter Jeppe Knudsen, grenader i Åby, Maren g.m. Niels Mikkelsen Bonde i Åby. Afdøde døde for 3 år siden. Afdøde oplod gården for sønnen 20.3.1724.

386 Søren Nielsen i Lisbjerg. 21.12.1747, fol.505.
E: Anne Mortensdatter. LV: bror Thomas Mortensen i Ølsted på Kærbygård gods. B: Maren 7, Anne 3. FM: farbror Jens Nielsen Bomholt i Vejlby, Peder Sørensen Lassen i Lisbjerg.

387 Johanne Rasmusdatter i Viby. 5.2.1748, fol.508B.
E: Jens Villumsen. B: Anne 10, Kirsten 5.

388 Peder Pedersen Skrædder i Viby. 5.2.1748, fol.509B.
E: Marie Jacobsdatter. Første ægteskab med Anne Simonsdatter. B: Peder 28 i Trustrup, Simon 24, Hans 20, Anne Kirstine gift i København.

389 Christen Rasmussen Bach i Skejby. 4.4.1748, fol.510.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johan Pedersen i True. B: Rasmus 19, Søren 12, Anders 8, Niels 4. FM: fars søskendebarn Rasmus Rasmussen Bach i Skejby på Århus Latinskole Rektorat gods.

390 Anders Simonsen i Brabrand. 9.5.1748, fol.513.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Simon 6, Søren 4. FM: mosters mand Søren Rasmussen i Brabrand, mosters mand Niels Rasmussen i True. Arv i boet efter afdødes far Simon Eriksen, skifte 24.1.1726 lbnr.281, efter afdødes mor Helle Rasmusdatter, skifte 20.7.1741 lbnr.341 og efter afdødes bror Erik Simonsen, der døde 1727 til afdødes bror Rasmus Simonsen ved stedfar Jacob Nielsen, der nu bor i Yderup.

391 Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter i Viby. 26.2.1748, fol.521.
B: Jens 32 i Stavtrup på provst Pontoppidans gods, Jacob 29, der har gården i fæste, Christen 24, Søren 21, Laurids 17, Maren g.m. Peder Mogensen Loft i Viby.

392 Søren Rasmussen Loft i Viby. 26.2.1748, fol.524.
E: Dorthe Eskildsdatter. LV: Peder Mogensen Loft i Viby. B: Rasmus 25, Jacob 23, Eskild 16, Mette Cathrine g.m. Rasmus Mikkelsen i Kolt på Constantinsborg gods, Anne Margrethe 18, Margrethe 14. FM: morbror Juul Eskildsen i Viby.

393 Kirsten Pedersdatter i Terp. 17.7.1748, fol.530.
E: Peder Nielsen Mollerup. A: søskendebørn Thomas Lauridsen i Ølsted, Peder Lauridsen sst, Thomas Mortensen sst, Sidsel Mortensdatter g.m. Jens Griim i Ølsted, Peder Mortensen, Anne Mortensdatter g.m. Niels Sørensen i Lisbjerg, Maren Madsdatter g.m. Niels Pedersen i Terp. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Nielsen i Terp. Arv efter forrige beboer Jacob Nielsen til søn Rasmus Jacobsen i Skejby.

394 Peder Jensen i Tilst. 17.12.1748, fol.534.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Jensen. B: Christence 14, Else 10, Johanne 6, Maren 3. FM: Rasmus Trige i Tilst. Desuden nævnes enkens ældste søster Mette Christensdatter.

395 (Navn mangler) i Skejby. 17.12.1748, fol.534B.
Enke efter Mathias Spillemand. B: Peder 36 i Lisbjerg, Mette 27 på stedet.

396 Anne Sørensdatter i Lisbjerg. 24.3.1749, fol.535.
E: Rasmus Mikkelsen. A: brordatter Kirsten Jensdatter g.m. Frands Jensen i Lisbjerg, halvbror på mors side Søren Lauridsen Bonde i Grundfør.

397 Rasmus Olufsen i Lisbjerg. 24.3.1749, fol.539B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Oluf 14, Poul 10, Maren 6, Anders 6 mdr. FM: farbror Niels Olufsen i Lisbjerg.

398 Maren Jensdatter i Lisbjerg. 11.4.1749, fol.542.
E: Christen Pedersen. B: Maren 3, Jens 3 uger, Peder 3 uger. FM: morbror Peder Jensen Bonde i Hasle. Arv efter enkemandens far [Peder Nielsen], skifte 30.3.1742 lbnr.353 til 3 søstre ved FM: Frands Christensen i True og Laurids Nielsen i Tilst.

399 Poul Madsen i Skejby.27.1.1749, fol.546B.
E: Anne Nielsdatter. LV: stedfar Jesper Enevoldsen i Rødemølle i Skejby. B: Anne 5, Maren 3, Rasmus 1, Sidsel 10 uger den 5.6.1749. FM: farbrødre Svend Madsen i Århus, Anders Madsen i Skejby, Mikkel Madsen på stedet. Desuden nævnes enkens afdøde bror Rasmus Nielsen i Rødemølle i Skejby.

400 Peder Mogensen i Hasle. 16.7.1749, fol.557B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Jensen Aaby i Hasle. B: Mogens 7, Laurids 4. FM: farbror Rasmus Mogensen i Terp, morbror Søren Lauridsen i Elev.

401 [Anne Mortensdatter] i Viby. 3.10.1749, fol.560B.
E: Niels Gregersen. B: Karen 16, Anne 13.

402 Mogens Rasmussen , hjulmand i Viby. 11.1.1750, fol.561.
E: Karen Jespersdatter. LV: far Jesper Tostesen i Østerby. B: Rasmus 4, Anne 1. FM: farbrødre Jens Rasmussen i Lemming, Rasmus Rasmussen, der tjener i Århus.

403 Jens Jensen i Søften. 8.4.1750, fol.562.
E: (Navn mangler). B: Jens i Søften, Søren, der har gården i fæste, Anne g.m. Jens Madsen i Grundfør, Karen g.m. Poul Nielsen i Terp, Maren g.m. Peder Rasmussen i Kvottrup.

404 Rasmus Sørensen i Søften. 8.4.1750, fol.563.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jens Nielsen Møller i Ølsted. B: Søren 13. FM: morbror Hans Jacobsen i Søften.

405 Mads Jensen, ugift i Vejlby. 26.3.1749, fol.564B.
A: søskende Karen Jensdatter g.m. Erik Madsen i Vejlby, Maren Jensdatter g.m. Christen Rasmussen Tysk i Vejlby, Kirsten Jensdatter 36, halvsøskende Anne Jensdatter 27, Mette Jensdatter 23, Peder Jensen 22, Margrethe Jensdatter 20.

406 Mette Nielsdatter i Lisbjerg. 3.9.1749, fol.566B.
Enke efter Jens Mikkelsen i Lisbjerg på Århus Domkirkes gods, [skifte 4.3.1745 lbnr.23]. A:
1) bror Jacob Nielsen, død. 7B: Niels, der fæster faderens hus i Lisbjerg på Århus Domkirkes gods, Jacob 32, Peder 26, Rasmus 24, Mette 20, Erik 19, Jacob 15
2) bror Niels Nielsen, død. 1B: Maren 8 hos mor Anne Nielsdatter, der nu er g.m. Anders Jensen her på stedet.

SLUT


Marselisborg gods
Skifteprotokol
1750-1776
G 322-6
407 Kirsten Pedersdatter i Lisbjerg. 28.5.1750, fol.2.
E: Rasmus Mikkelsen. B: Peder 1 måned. FM: mosters mand Anders Nielsen i Terp.

408 Niels Gregersen i Viby. 26.6.1750, fol.9B.
E: Anne Frandsdatter. LV: David Madsen sst. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter, skifte 3.10.1749 lbnr.401]. B: Karen 17, Anne 11. FM: morbror Niels Mortensen i Viby, Peder Gregersen sst.

409 Søren Poulsen i Vejlby. 21.7.1750, fol.11.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Ovesen sst. B: Poul 10, Jens 8, Laurids 4, Søren 1. FM: morbror Niels Jensen sst.

410 Mette Cathrine Villumsdatter i Viby. 10.4.1750, fol.17B.
E: Christen Rasmussen Bach. [fejl, skal være Christen Pedersen Bach]. B: Juul 6, Sidsel 6. FM: morbror Eskild Villumsen i Viby. Desuden nævnes afdødes morbror Juul Eskildsen sst. Enkemandens første ægteskab med Sidsel Pedersdatter, skifte 8.6.1743 lbnr.357. B: Niels, Peder, Rasmus. FM: Peder Gregersen i Viby.

411 Karen Mortensdatter i Viby. 6.5.1750, fol.24.
E: David Madsen. B: Mads 4, Marie 2. FM: morbror Niels Mortensen i Viby. Enkemandens første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 16.2.1742 lbnr.344. B: Sidsel g.m. Christen Pedersen Bach i Viby, Karen, Maren, Anne, Mette, Margrethe. FM: Peder Gregersen i Viby.

412 Maren Nielsdatter i Lisbjerg. 12.9.1750, fol.29B.
E: Christen Mikkelsen. B: Bodil 14, Niels 8, Maren 6, Mikkel 4, Rasmus 2. FM: farbror Jens Mikkelsen sst.

413 Peder Mogensen Loft i Viby. 26.6.1750, fol.30B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Gregersen sst. B: Mogens 6, Jens 3, Maren 1, Kirsten nyfødt. FM: morbror Jacob Pedersen Møller i Viby, Rasmus Sørensen Loft sst. Enkens første ægteskab med Søren Jørgensen, skifte 8.5.1743 lbnr.359. B: 4 sønner. FM: nu afdøde morfar Peder Christensen Møller i Viby, [skifte 26.2.1748 lbnr.391].

414 Peder Rasmussen i Brabrand. 4.3.1751, fol.37.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Mogens Christensen sst. B: Rasmus 30, Mette, enke efter Søren Eriksen i Brabrand, Maren 34, Dorthe g.m. Niels Jensen i True på Lyngbygård gods, Maren 22.

415 Birthe Sørensdatter i Brabrand. 4.3.1751, fol.41B.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 6 mdr. FM: morbror Rasmus Sørensen sst, mostres mænd Niels Rasmussen Bering i True, Peder Pedersen.

416 Anne Mortensdatter i Lisbjerg. 12.3.1751, fol.42B.
E: Niels Sørensen. B: Maren 2. Første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 21.12.1747 lbnr.386. B: Maren 10, Anne 6. FM: morbror Thomas Mortensen i Ølsted på Lyngbygård gods, [formentlig fejl for Kærbygård gods]. Desuden nævnes enkemandens bror Frands Sørensen i Søften.

417 Niels Jensen Amdi i Holme. 19.3.1751, fol.46B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen Amdi. A: søskende Hans Jensen i Viby, Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen Amdi sst.

418 Kirsten Christensdatter i Viby. 4.11.1750, fol.47B.
E: Peder Clemensen Smed. B: Anne Marie 12, Anne Lucie 6. FM: Jens Hansen i Viby, farbror Mads Clemensen, der tjener på Constantinsborg.

419 Mette Knudsdatter i Viby. 17.6.1751, fol.53B.
E: Hans Jensen Norby. B: Mette g.m. Jacob Pedersen i Viby. Første ægteskab med [Niels Mortensen i Viby, skifte 5.4.1727 lbnr.287]. B: Maren g.m. Jens Pedersen i Stavtrup.

420 Niels Nielsen og hustru Maren Nielsdatter i True. 18.6.1751, fol.54.
B: Niels Nielsen 36 i Lundgård på Ryttergodset, Peder Nielsen 30 på stedet, Mette Nielsdatter, [skifte Ristrup gods 8.6.1750], var g.m. Christen Rasmussen i Geding på major [Frederik] Reenbergs gods. 5B: Kirsten 12, Anne 9, Maren 7, Karen 4, Niels 2, Anne Nielsdatter 34 på stedet. Skøde Marselisborg Birk 11.4.1713 på halvdelen af hans svigerforældre Niels Jacobsen og hustru Anne Nielsdatters gård. (Sml. lbnr.347).

421 Eskild Villumsen i Viby. 5.8.1751, fol.62B.
E: Maren Mortensdatter. LV: bror Niels Mortensen sst. B: Villum 16, Morten 14, Margrethe 10, Eskild 8, Mette Cathrine 3 mdr. FM: morfar Morten Nielsen Bech i Viby.

422 Mette Cathrine Nielsdatter i Viby. 28.9.1751, fol.69B.
E: Anders Nielsen. B: Maren 12, Anne Lucie 8, Dorthe 5, Simon 3, Karen 6 mdr. FM: morfar Niels Poulsen sst, farbror Peder Nielsen sst.

423 Maren Frandsdatter i Viby. 3.12.1751, fol.77.
E: Niels Sørensen. B: Kirsten 3. FM: morfar Frands Christensen Albæk.

424 Jens Villumsen i Viby. 3.12.1751, fol.79B.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Holme. Første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter], skifte 5.2.1748 lbnr.387. B: Anne 14, Kirsten 9. FM: Christen Pedersen i Holme.

425 Bodil Pedersdatter i Yderup. 27.3.1752, fol.81.
E: Jens Lauridsen. B: Else 12, Sidsel 8. FM: Mads Pedersen Balle i Yderup.

426 Kirsten Pedersdatter i Lisbjerg. 2.6.1752, fol.89.
E: Rasmus Rasmussen Tysk. A:
1) søster Mette Pedersdatter, der tjener i Tilst
2) bror Niels Pedersen, skovfoged i Årslev, død. 2B: Mikkel i True, Anne. FM: morbror Søren Mikkelsen i True
3) søster Ingeborg Pedersdatter, død. 1B: Maren Hermansdatter.

427 Karen Nielsdatter i Viby. 24.10.1752, fol.92B.
E: Peder Jensen. B: Kirsten 8, Karen 3, Maren 2. FM: på mødrene side Morten Nielsen Bech i Viby. Første ægteskab med Mikkel Madsen, skifte 7.2.1743 lbnr.351. B: Sidsel 16, Anne 14. FM: farbror Niels Madsen, forpagter af 1/4 af Marselisborg, David Madsen i Viby.

428 Niels Pedersen Karlby i Vejlby. 25.10.1752, fol.96.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen Hougaard i Viby. B: Peder 3, Kirsten 9 mdr. FM: farbror Jens Pedersen Karlby i Vejlby.

429 Maren Olufsdatter i True. 2.11.1752, fol.98B.
E: Niels Nielsen Offer. B: Karen 3. FM: morfar Oluf Jespersen i Kvottrup på Ristrup gods, Frands Christensen i True.

430 Maren Rasmusdatter i Skejby. 26.10.1752, fol.102.
E: Christen Jensen Hasle. B: Rasmus 13, Helle 11, Maren 9, Bodil 7, der døde, Jens 3, der døde. FM: mostres mænd Frands Nielsen i Lisbjerg, Jens Mikkelsen sst.

431 Peder Nielsen Molbo i Skåde. 12.3.1753, fol.106B.
E: Anne Hansdatter. LV: Mads Christoffersen sst. B: Niels 31, Hans 27, Kirsten 19.

432 Laurids Lauridsen i Vejlby. 15.7.1752, fol.109B.
E: Dorthe Esbensdatter. LV: søn Rasmus Jensen sst. A:
1) søster Bodil Lauridsdatter, død, var g.m. afdøde Peder Eskildsen i Vejlby. 5B: Eskild Pedersen, Søren Pedersen, Peder Pedersen, Laurids Pedersen, død. 1B: Anne, Anne Pedersdatter g.m. Jens Jensen Aaby i Hasle, Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Vejlby
2) søster Inger Lauridsdatter, død, var g.m. afdøde Hans Eskildsen i Vejlby. 4B: Eskild Hansen, Søren Hansen, Cathrine Hansdatter, Mette Hansdatter
3) bror Peder Lauridsen, død. 2B: Laurids Pedersen, Karen Pedersdatter g.m. Niels Jacobsen i Vejlby.

433 Oluf Rasmussen i Viby. 14.5.1753, fol.110B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Niels Mogensen sst. A: mor Anne Jensdatter, enke i Stjær, søskende Jens Rasmussen, landsoldat i Vejlby, Anne Rasmusdatter g.m. Jens [navn mangler] i Stjær, Karen Rasmusdatter g.m. Søren Jensen, hyrde i Galten, Maren Rasmusdatter, ophold i Stjær, alle på kongens gods.

434 Rasmus Nielsen Gossen i Viby. 14.5.1753, fol.112.
E: Mette Nielsdatter Bach. LV. bror Christen Pedersen Bach i Viby. B: Maren 20, Christen 17, Kirsten 14, Anne 10, Sidsel 8, Birthe 4. FM: David Madsen i Viby. Afdøde blev begravet 6.10.1751 på Torsted kirkegård ved Horsens.

435 Niels Andersen [Bircherod], skovfoged i Skåde. 16.5.1752, fol.113.
E: Karen Olufsdatter. LV: Mikkel Hansen sst. A:
1) bror Peder Andersen i Kajerød, død. 2B: Anne, Bodil
2) søster Birthe Andersdatter i København, død. B: 4 døtre, hvis navne ikke kendes
3) søster Gunhild Andersdatter i København, død, var g.m. en garder. B: 1 eller 2 sønner
Afdødes faster Nille, enke efter Jørgen Mathiasen Stær, i et hus kaldet Pile-kulen i Sankt Gertrudsstræde i København oplyste, at afdøde var født i Kajerød i Birkerød sogn Hørsholm amt som søn af Anders Mikkelsen.

436 Maren Sørensdatter i Holme. 12.3.1753, fol.117.
E: Jens Christensen. Første ægteskab med Søren Pedersen sst, [skifte 20.4.1740 lbnr.334]. B: Jens 24, Søren 19. [Søren Pedersens første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 18.5.1722]. B: Anne g.m. Jens Jensen i Viby.

437 Rasmus Jensen Moss i Vejlby. 18.1.1754, fol.117B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Jacobsen. A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Villadsen i Vejlby på Hans Bondo, [øverste] kapellan ved Århus Domkirke' gods
2) halvbror Thomas Eliassen, vanvittig. FM: far Elias Jensen i Vejlby på Maren Jensdatter Müller, enke efter byfoged Oluf Andersen i Århus' gods.

438 Jacob Pedersen i Søften. 28.6.1753, fol.120B.
E: Else Knudsdatter. LV: Jens Nielsen Møller i Ølsted. B: Hans, Maren 32, Karen 25, Anne, enke efter Rasmus Sørensen i Søften, [skifte 8.4.1750 lbnr.404].

439 Karen Pedersdatter i Holme. 26.9.1753, fol.122B.
E: Mads Jensen. B: Niels. Første ægteskab med Rasmus Mortensen. B: Peder Rasmussen, død, var g.m. Maren Jensdatter der nu er g.m. Peder Jensen i Søften på Ristrup gods. 2B: Rasmus, Karen, Morten Rasmussen, Maren Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Holme på Thomas [Andresen] Møller, [nederste] kapellan ved Århus Domkirke' gods, Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen Bødker i Holme.

440 Maren Jensdatter i Holme. 25.9.1753, fol.126.
E: Rasmus Rasmussen Bech. B: Søren 35 på Søllerød på Sjælland, Rasmus 32, Jens 30, Niels 26, Poul (alder mangler), Anne 21, Mette 19. FM: morbror Thomas Jensen Bundgaard i Holme. Afdøde døde for 2 år siden.

441 Maren Jensdatter i Vejlby. 20.3.1754, fol.129.
E: Christen Rasmussen Tysk. B: Jens 12, Maren 9, Rasmus 5. FM: mosters mand Erik Madsen i Vejlby på Hans Bondo, [øverste] kapellan ved Århus Domkirke' gods. Desuden nævnes afdødes halvbror Peder Jensen, der tjener i Hasle.

442 Søren Sørensen Lassen i Holme. 26.3.1754, fol.132.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Anne 14, Maren 10, Rasmus 8. FM: fasters mand Rasmus [navn mangler] i Ormslev. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter. B: Søren 19. FM: morfar Rasmus Hansen i Langballe.

443 Josef Lærke , der døde i Viby. 3.5.1754, fol.134B.
Enken bor i Böhmen. Afdødes bror Elias Lærke kom hertil fra Viborg. Afdøde, der var galanterikræmmer fra Böhmen, blev begravet på Viby kirkegård.

444 Peder Clemensen Smed i Viby. 6.7.1753, fol.135B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Kirsten. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 4.11.1750 lbnr.418. B: Anne Marie 15, Anne Lucie 9. FM: fasters mand Jens Rasmussen Smed i Lemming, Rasmus Sørensen Kattrup i Kolt, farbror Mads Clemensen Lemming i Kolt. Desuden nævnes enkens søster Maren Nielsdatter, der tjener i Århus.

445 Hans Jensen i Viby. 5.7.1754, fol.140.
E: Abel Rasmusdatter. LV: far Rasmus Bundgaard i Holme. B: Maren 1. FM: fars søskendebarn Niels Pedersen i Viby, fasters mand Søren Jensen Amdi i Viby.

446 Mads Christoffersen i Skåde. 6.2.1755, fol.143B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Pedersen Molbo i Holme. B: Kirsten 23, Maren 21, Anne 19, Christoffer 15, Dorthe 14, Lisbeth 8. FM: fars halvbror Laurids Christoffersen, der tjener på Marselisborg.

447 Oluf Rasmussen i Skåde. 7.2.1755, fol.146.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Skåde. B: Rasmus 22, Mikkel 20, Anne g.m. Jens Christensen i Holme, Karen 19. Første ægteskab med Karen Jacobsdatter. B: Jacob Olufsen i Skåde, Niels Olufsen, død. 1B: Jens hos morbror Jens Christensen i Ask, Maren Olufsdatter g.m. Enevold Pedersen i Holme på grev Friis' gods, Birthe Olufsdatter g.m. Jørgen Jensen i Viby.

448 Jens Lauridsen i Yderup. 1.10.1754, fol.148B.
Enke efter Bodil Pedersdatter, skifte 27.3.1752 lbnr.425. B: Else 14, Sidsel 10. FM: morbror Mads Pedersen Balle i Yderup. Erik Mogensen fæster gården og ægter den ældste datter når hun bliver gammel nok.

449 Anders Nielsen i Viby. 11.5.1755, fol.152.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Ovesen i Stavtrup. B: Mette Cathrine 3, Anne Marie 6 uger. FM: farbror Peder Nielsen i Viby. Første ægteskab med Mette Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1751 lbnr.422. B: Maren 16, Anne Lucie 12, Dorthe 8, Simon 6. FM: morfar Niels Poulsen i Viby.

450 Christen Pedersen Bach i Viby. 7.7.1755, fol.156.
E: Sidsel Davidsdatter. LV: Niels Madsen på Marselisborg. B: Mette 4, David 1. FM: morfar David Madsen i Viby. Første ægteskab med Sidsel Pedersdatter, skifte 8.6.1743 lbnr.357. B: Niels 22, Peder 20, Rasmus 17. FM: morbror Peder Nielsen i Viby, Peder Gregersen sst. Andet ægteskab med Mette Cathrine Villumsdatter, skifte 10.4.1750 lbnr.410. B: Sidsel 11, Juul 9. FM: Juul Eskildsen i Viby.

451 Niels Jensen Bægaard i Tilst. 18.4.1755, fol.160.
E: Karen Pedersdatter. LV: Poul Sørensen sst. B: Kirsten 19. FM: Niels Rasmussen Trige i Tilst. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 22.6.1735 lbnr.324. B: Anne 24. FM: morbror Niels Jensen i Tilst.

452 Sidsel Mortensdatter i Tilst. 16.2.1756, fol.160B.
E: Rasmus Rasmussen Kasted. B: Rasmus 11, Johan 5, Anders 4. FM: mosters mand Frands Clausen Skrædder i Århus.

453 Niels Pedersen Kattrup i Viby. 13.1.1756, fol.161B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Anders Christensen i Østerby. B: Søren 12, Niels 10, Jens 6. FM: farbror Jens Pedersen Klokker i Århus, fars søskendebarn Eskild Andersen Kattrup i Viby. Desuden nævnes enkens svoger Anders Nielsen i Mustrup.

454 Rasmus Mikkelsen i Brabrand. 10.3.1755, fol.164.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen i Trige. B: Mikkel 5, Niels 2. FM: farbror Niels Mikkelsen i Brabrand.

455 Anne Poulsdatter i Skejby. 17.12 1755, fol.166B.
Enke efter Mads Bentsen. B:
1) Poul Madsen [i Skejby, skifte 27.1.1749 lbnr.399]. 4B: Anne 12, Maren 10, Rasmus 8, Sidsel 7. FM: stedfar Niels Madsen sst.
2) Anders Madsen, der fæster gården
3) Svend Madsen i Århus
4) Niels Madsen, død. 1B: Søren 7. FM: stedfar Jens Voldby i Vorgårde på Frisenvold gods
5) Mikkel Madsen på stedet
6) Johanne Madsdatter g.m. Niels Hansen i Todbjerg på kongens gods
7) Dorthe Madsdatter g.m. Rasmus Bach i Skejby, begge døde. 3B: Maren 11, Rasmus 9, Mads 7. FM: stedfar Anders Sørensen på Århus Katedralskoles rektorat gods.

456 Ingeborg Pedersdatter i Tilst. 28.7.1756, fol.168B.
E: Christen Sørensen. B: Søren 5, Rasmus 14 dage. FM: morbror Peder Pedersen i Årslev på grev Friis' gods.

457 Anne Rasmusdatter i Viby. 15.7.1756, fol.171B.
E: Rasmus Sørensen Loft. B: Søren 3. FM: morfar Rasmus Bundgaard i Holme.

458 Peder Nielsen Lassen i Skejby. 17.12.1756, fol.174.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Lauridsen sst. B: Kirsten 19, Maren 18, Christen 12, Inger 6. FM: farbror Poul Nielsen i Terp.

459 Christen Jensen Hasle i Skejby. 16.3.1757, fol.176.
E: Birthe Sørensdatter. LV: bror Casper Sørensen i Skejby på afdøde kammerråd Olesens gods. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 26.10.1752 lbnr.430. B: Rasmus 19, Helle 16, Maren 14. FM: farbror Erik Jensen i Skejby, Frands Nielsen i Lisbjerg, Jens Mikkelsen sst.

460 Anne Marie Thomasdatter i Holme. 5.11.1757, fol.179B.
E: Jens Nielsen. B: Johanne 4, Niels 1. FM: morbror Jens Thomsen i Skåde.

461 Anne Pedersdatter i Vejlby. 19.11.1757, fol.180B.
E: Søren Pedersen. B: Peder 4. FM: morfar Peder Nielsen i Ølsted.

462 Birthe Olufsdatter i Viby. 16.4.1755, fol.181B.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 8, Karen 6, Anne 4, Sidsel 2.

463 Jens [Jensen] Bonde i Åby. 3.6.1758, fol.184.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Niels 19, Jens 13, Anne Marie 10, Ingeborg 8, Anders 5, Christen 2. FM: morbror Niels Andersen i Åby.

464 Anne Lauridsdatter i Lisbjerg. 1.2.1758, fol.188.
E: Rasmus Nielsen. B: Laurids Rasmussen 23, Anne Rasmusdatter g.m. Jens Christensen i Hasle, Mette Rasmusdatter 16, Johanne Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Jespersen i Elsted. 1B: Rasmus 1.

465 Maren Rasmusdatter i Lisbjerg. 16.6.1756, fol.189B.
E: Frands Nielsen. B: Johanne 22, der ægter Christen Nielsen i True, der overtager halvdelen af gården, Maren 18, Bodil 11, Niels 7. FM: farbrødre Rasmus Nielsen i Lisbjerg, Anders Nielsen i Terp.

466 Kirsten Pedersdatter i Skåde. 15.4.1758, fol.191B.
E: Jens Thomsen. B: Peder 3 uger. FM: morbror Niels Pedersen i Holme.

467 Sidsel Davidsdatter i Viby. 3.6.1758, fol.195.
E: Jens Nielsen Holm. B: Anne 2. Første ægteskab med Christen Pedersen Bach, skifte 7.7.1755 lbnr.450. B: Mette 7, David 4. FM: morfar David Madsen i Viby. Sidstnævntes første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter], skifte 8.6.1743 lbnr.357. B: Niels, Peder, Rasmus. FM: fars svoger Peder Nielsen i Skåde.

468 Rasmus Sørensen Holk , ugift tjenestekarl på Marselisborg. 21.11.1758, fol.199B.
Har været forlovet 6 år med Else Nielsdatter i Århus. A: halvsøskende Mette Kirstine Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Hvam i Vium sogn, Mette Cathrine Christensdatter, Jens Christensen 26.
Afdøde var født uden for ægteskab af far Søren Holk, sergent i Fregerslev i Hørning sogn og mor Karen Sørensdatter Storgaard nu g.m. Christen Jensen i Ungstrup i Torning sogn på Kærsholm gods. Afdøde blev døbt taksigelsesfest 11.2.1723 i Hinge kirke.

469 Peder Nielsen, grandsmed i Skejby. 5.7.1755, fol.204B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Maren 9, Niels 5, Jørgen 3. FM: Anders Sørensen sst.

470 Karen Jensdatter i Skåde. 16.4.1756, fol.205B.
E: Jacob Olufsen. B: Jens 14. FM: morbror Jørgen Jensen i Viby.

471 Ingeborg Villumsdatter i Hasle. 8.4.1756, fol.206B.
Enke efter Jacob Knudsen. B: Knud 13. FM: farbror Rasmus Knudsen, soldat i Hasle.

472 Helle Christensdatter i Skejby. 6.12.1758, fol.208.
A: søskende Rasmus Christensen 19, Maren Christensdatter 15. FM: farbror Erik Jensen Haarup i Skejby, Frands Nielsen i Lisbjerg, Jens Mikkelsen sst, Jens Simonsen i Skejby. Arv efter afdødes mor [Maren Rasmusdatter], skifte 26.10.1752 lbnr.430. Arv efter afdødes far [Christen Jensen Hasle i Skejby], skifte 16.3.1757 lbnr.459. Afdødes stedfar er Peder Jensen i Skejby.

473 Abel Rasmusdatter i Viby. 7.7.1758, fol.209.
E: Niels Sørensen. B: Hans 1. Første ægteskab med Hans Jensen sst, skifte 5.7.1754 lbnr.445. B: Maren 5. FM: morfar Rasmus Jensen Bundgaard i Holme, Niels Pedersen i Viby, Søren Jensen Amdi sst.

474 Jørgen Jensen i Viby. 22.12.1758, fol.212.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Juul Eskildsen sst. B: Birthe 2, Kirsten 6 uger. Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Maren 19. Andet ægteskab med Birthe Olufsdatter, [skifte 16.4.1755 lbnr.462]. B: Jens 12, Karen 11, Anne 9, Sidsel 6. FM: David Madsen i Viby.

475 Søren Jensen Bach i Tilst. 3.9.1759, fol.214B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Mathiasen i Mårslet. B: Peder 30, Anders 28, Jørgen 26, rytter ved major von der Maases kompagni, Christen 15, Margrethe g.m. Jens Justesen i Ølsted.

476 Peder Jensen Krog i True. 5.2.1759, fol.217.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i True. B: Christen 3. FM: morfar Niels Andersen i Sjelle på kongens gods, Peder Nielsen i True.

477 Niels Mogensen i Viby. 3.5.1759, fol.221.
E: Maren Pedersdatter. LV: Oluf Pedersen i Brabrand. B: Margrethe 16, Bodil 9, Johanne 3, Oluf 6 mdr. FM: morbror Peder Pedersen i Brabrand. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 30.6.1740 lbnr.330. B: Mogens 23, Niels 21. FM: morbror Niels Nielsen i Vejlby på Bagge [Hansen] Eilertz, [Århus Domkirke nederste kapellan]' gods.

478 Peder Rasmussen i Lisbjerg. 5.5.1759, fol.225.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Lauridsen sst. B: Anne 14, Maren 13, Søren 12, Rasmus 10, Inger 7, Peder 4, Laurids 2, Gertrud 3 mdr. FM: fars søstersøn Christen Pedersen, avlsmand i Århus, morbror Søren Sørensen hos stedfar Christen Lauridsen i Lisbjerg på Århus Domkirkes gods, Niels Nielsen Holm den yngre i Terp. Arv efter afdødes bror Anders Rasmussen [i Terp], skifte 8.5.1744 lbnr.365 til 2B: Rasmus 20, Frands 16.

479 Jacob Nielsen i Yderup. 7.5.1759, fol.229.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Trige i Tilst, Erik Mogensen. A: søster Helle Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Gjellerup på Bagge [Hansen] Eilertz, [Århus Domkirke nederste kapellan]' gods, søster Karen Nielsdatter, [skifte 13.10.1732 lbnr.307], var g.m. Hans Eriksen, nu i Viby. 1B: Johanne 30, halvsøster Malene Sørensdatter i Gjellerup.. Desuden nævnes afdødes stedsøn Jens Mogensen. (Sml. lbnr.352).

480 Niels Rasmussen Trige i Tilst. 25.6.1759, fol.231B.
E: Inger Jensdatter. LV: Niels Jensen i Tilst. B: Erik 19, Jens 15, Rasmus 8. FM: farbror Jens Rasmussen Trige i Tilst.

481 Niels Andersen i Tilst. 1.10.1759, fol.235.
E: Bodil Jensdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Anders 2, Kirsten 6 mdr. FM: morfar Jens Sørensen Bonde i Tilst.

482 Søren Pedersen Sandmand og hustru Malene Johansdatter i Skejby. 1.6.1759, fol.237B.
B: Nikolaj 8, Jens 4. FM: mosters mand Herman Køster, feldbereder i Århus.

483 Anne Rasmusdatter i Søften. 20.3.1760, fol.239B.
E: Peder Nielsen Kaae. B: Anders 6, Maren 2. FM: morfar Rasmus Madsen i Tilst.

484 Anne Mortensdatter i Brabrand. 21.6.1760, fol.244B.
E: Rasmus Lauridsen, hyrde. B: Morten 18, Sidsel 16, Anne 13, Søren 10, Barbara 4, Laurids 3. FM: morbror Rasmus Mortensen i Vorgårde.

485 Mette Henriksdatter i Viby. 18.6.1760, fol.245B.
E: Mikkel Sparre. B: Jens 16, Søren 9, Maren 8.

486 Margrethe Rasmusdatter i Tilst. 16.11.1759, fol.246.
E: Jens Rasmussen Trige. B: Rasmus 6, Anders 4, Søren 2, Abelone 7 uger. FM: morfar Rasmus Lauridsen i Brendstrup.

487 Anne Nielsdatter i Skejby. 5.11.1760, fol.251B.
E: Niels Madsen. Første ægteskab med Poul Madsen, skifte 27.1.1749 lbnr.399. B: Anne 18, Maren 15, Rasmus 13, Sidsel 11. FM: farbror Anders Madsen i Skejby på Marselisborg gods, farbror Svend Madsen, handelsmand i Århus, Mikkel Madsen i Århus, Peder Jensen True i Skejby, Erik Jensen sst.

488 Poul [Rasmussen] Møller i Viby. 15.12.1760, fol.260.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 21, Maren 18, Morten 15, Kirsten 15, Jens 12, Mette 10, Karen 4. FM: morbror Niels Mortensen i Viby, Niels Pedersen sst. ved stedsøn Morten Eskildsen sst. Første ægteskab med Anne Mogensdatter, skifte 15.10.1732 lbnr.308. B: Maren, Anne, Karen g.m. Didrik Sørensen grandsmed i Viby. Andet ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 19.3.1739. B: Anne g.m. Søren Mikkelsen Worm i Skåde på Marselisborg gods.

489 Niels [Sørensen] Worm i Skåde. 2.10.1761, fol.262B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Søren 20, Jens 18, Peder 16, Birthe 10. FM: farbror Mikkel Sørensen Worm i Skåde, Peder Nielsen sst.

490 Karen Madsdatter i Viby. 25.9.1762, fol.264B.
E: Poul Rasmussen. B: Sidsel 22, Mads 20, Rasmus 14, Jens 11. FM: morbrødre Niels Madsen på Marselisborg, David Madsen i Viby.

491 Mette Jensdatter i Terp. 11.10.1762, fol.268B.
E: Peder Nielsen Mollerup. B: Niels 13, Jens 11, Maren 8, Rasmus 5, Peder 2. FM: farbror Peder Møller i Terp.

492 Søren Jensen i Lisbjerg. 19.11.1761, fol.271.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jensen Kjær i Lisbjerg på Kærbygård gods. B: Anne 13, Maren 7, Kirsten 1. FM: morbror Rasmus Nielsen i Lystrup på Skårupgård gods. Første ægteskab med Anne Offersdatter, [skifte 18.8.1746 lbnr.376]. B: Mette g.m. Peder Rasmussen i Årre sogn og by på Kongens gods, Maren g.m. Ib Nielsen i Lisbjerg på Ristrup gods, Kirsten g.m. Jens Nielsen, soldat i Vejlby, Anne. FM: morbror Anders Offersen i Lisbjerg på Århus Domkirkes gods.

493 Niels Madsen , forpagter på Marselisborg. 18.4.1763, fol.274.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Geding, herredsfoged i Århus. B: Anne 19, Søren 17, Martha 14, Gertrud 11. FM: farbror David Madsen i Viby, Peder Nielsen sst.

494 Maren Nielsdatter i Brabrand. 10.1.1763, fol.281B.
E: Søren Rasmussen. B: Birthe 11, Niels 6, Mikkel 4, Mette 9 mdr. FM: Rasmus Nielsen i Hasle på Constantinsborg gods. Enkemandens første ægteskab med Birthe Sørensdatter, [skifte 4.3.1751 lbnr.415]. B: Rasmus.

495 Niels Holm i Terp. 30.6.1763, fol.287.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Thomas Lauridsen i Ølsted på Kærbygård gods. B: Rasmus 23, Anne 20, Maren 17, Sara 14, Laurids 12, Peder 10. FM: Niels Pedersen i Terp. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 1.7.1739 lbnr.326]. B: Niels Holm i Terp, Jens Holm i Viby.

496 Jens Jensen i Viby. 22.4.1762, fol.292B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Holm i Århus. B: Søren 8, Jens 6, Peder 3. FM: farbror Peder Jensen i Viby, Jacob Møller sst.

497 Niels Madsen i Skejby. 4.10.1762, fol.295B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Erik Pedersen i Skejby på Frijsenborg gods. B: Christen 7 uger. FM: farbror Søren Madsen i Hasle på Constantinsborg gods, Peder Jensen i Skejby. Arv til afdødes stedbørn, som er Poul Madsens børn. (Se lbnr.487).

498 Maren Pedersdatter i Brabrand. 8.6.1763, fol.302B.
E: Frands Jensen. B: Jens 8, Bodil 5, Kirsten 2. FM: Simon Jensen i Brabrand. Uden for ægteskab B: Kirsten Nielsdatter 11, hvis far var afdøde tjenestekarl Niels Jacobsen.

499 Maren Pedersdatter i Skåde. 29.3.1763, fol.304B.
E: Mikkel Hansen. B: Hans 20, Jens 16, Peder 14, Niels 10.

500 Mette Sørensdatter i Skåde. 14.6.1762, fol.306B.
E: Rasmus Olufsen. A: mor Karen Jacobsdatter i Storenor på Vilhelmsborg gods. LV: Mikkel Hansen i Skåde, søskende Jacob Sørensen i Storenor på Vilhelmsborg gods, Birthe Sørensdatter 26, Maren Sørensdatter 24, Anne Sørensdatter 18, Kirsten Sørensdatter 14.

501 Hans Jensen Norby i Viby. 7.6.1763, fol.307B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Jensen Amdi i Viby. B: Jens 9, Mette 7, Anders 5, Niels 3, Bodil 7 uger. FM: født værge Peder Andersen, Peder Pedersen i Viby. Første ægteskab med Mette Knudsdatter, [skifte 17.6.1751 lbnr.419]. B: Mette g.m. Jacob [Pedersen] Møller i Viby.

502 Anne Sørensdatter i Skåde. 18.6.1763, fol.310B.
E: Rasmus Olufsen. B: Mette 6 mdr. FM: farbror Mikkel Olufsen i Skåde.

503 Niels Amdi i Viby. 21.4.1762, fol.313.
E: Mette Juulsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Malene 4, Anne 1, Dorthe Marie 2 uger. FM: morfar Juul Eskildsen i Viby, Rasmus Loft sst.

504 Bodil Jensdatter i Lisbjerg. 11.5.1763, fol.318B.
E: Rasmus Rasmussen Tysk. B: Maren 8, Jens 6, Rasmus 5, Peder 4, Mette Kirstine 2. FM: morbror Peder Jensen Bonde i Lisbjerg.

505 Peder Nielsen og hustru Mette Mikkelsdatter i Lisbjerg. 3.2.1761, fol.322B.
Hans A:
1) søster Bodil Nielsdatter, enke efter Simon Nielsen i Hasle
2) halvbror Jens Nielsen i Elev på Kærbygård gods
3) halvsøster Helle Nielsdatter. FM: Jens Christensen i Hadbjerg på Clausholm gods
4) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Mols i Nielstrup på Clausholm gods
5) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Land i Vejlby.
(Sml. lbnr.361).
Hendes A:
1) bror Mads Mikkelsen i Tilst
2) bror Jens Mikkelsen i Kolt på Århus Hospital gods
3) halvbror Anders Mikkelsen i Tilst
4) halvbror Rasmus Mikkelsen i Lisbjerg
5) halvsøster Anne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Madsen i Lisbjerg
6) halvsøster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Laurids Just i Ølsted på Kærbygård gods
7) halvsøster Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Ovesen, matros i København.
Den ny fæster er Rasmus Kasted.

506 Maren Rasmusdatter i Viby. 5.10.1761, fol.332B.
E: Niels Sørensen. A: mor Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Viby, søskende Peder Rasmussen 30, Simon Rasmussen 24, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen den ældre i Viby, halvsøster Johanne Pedersdatter 19. [Skifte efter afdødes far Rasmus Pedersen 17.6.1740 lbnr.331].

507 Johanne Frandsdatter i Lisbjerg. 23.10.1761, fol.334.
E: Christen Nielsen. B: Niels 2. FM: morfar Frands Nielsen sst.

508 Anne Nielsdatter og søster Dorthe Marie Nielsdatter i Viby. 28.8.1762, fol.335.
A: mor Mette Juulsdatter g.m. Søren Pedersen Møller sst, søster Malene Nielsdatter 4. FM: morfar Juul Eskildsen sst, Rasmus Loft sst. Skifte efter afdødes far Niels Amdi 21.4.1762 lbnr.503.

509 Ellen Jensdatter i Søften. 17.2.1763, fol.336.
E: Peder Nielsen Kaae. A: far Jens Pedersen Bonde i Lisbjerg.

510 Anne Olufsdatter i Holme. 10.6.1763, fol.336B.
E: Jens Christensen. A: søskende Rasmus Olufsen i Skåde, Mikkel Olufsen sst, Karen Olufsdatter g.m. Jacob Sørensen i Storenor på Vilhelmsborg gods, halvsøskende Jacob Olufsen i Skåde, Birthe Olufsdatter, død, [var g.m. Jørgen Jensen i Viby, skifte 16.4.1755 lbnr.462]. 1B: Anne 12.

511 Karen Nielsdatter i Viby. 7.11.1763, fol.338.
E: Niels Sørensen. B: Abel. FM: morbror Peder Nielsen i Åby på Lyngbygård gods. Enkemandens første ægteskab med Abel Rasmusdatter, skifte 7.7.1758 lbnr.473. B: Hans. [Enkemandens andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 5.10.1761 lbnr.506]. Abel Rasmusdatters første ægteskab med Hans Jensen, skifte 5.7.1754 lbnr.445. B: Maren.

512 Eskild Andersen i Viby. 3.10.1763, fol.340B.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Anders 10, Morten 6, Anne 4. FM: farbror Anders Kattrup i Viby, morbror Niels Mortensen sst.

513 Maren Pedersdatter i Viby. 10.10.1763, fol.343.
Enke efter Peder [Mogensen] Loft, [skifte 26.6.1750 lbnr.413]. B: Mogens 18, Jens 16, Maren 14, Kirsten 13. Andet ægteskab med Søren Jørgensen, [skifte 8.5.1743 lbnr.359]. B: Jørgen 24, Peder 23, der har stedet i fæste, Rasmus 22, Søren 20. FM: morbrødre Søren Møller i Viby, Jacob Møller sst, Christen Møller sst.

514 Anne Sørensdatter i Holme. 6.6.1763, fol.345.
E: Niels Pedersen Molbo. Første ægteskab med Søren Sørensen [Lassen, skifte 26.3.1754 lbnr.442]. B: Anne Sørensdatter, [skifte 18.6.1763 lbnr.502], var g.m. Rasmus Olufsen i Skåde. 1B: Mette 6 mdr, Maren Sørensdatter 19, Rasmus Sørensen 17. FM: halvbror Søren Sørensen i Holme.

515 Inger Pedersdatter i Vejlby. 21.11.1763, fol.347.
E: Søren Nielsen. B: Anne 27, Peder 25, Rasmus 23, Bodil 20, Kirsten 11. FM: Peder Lauridsen sst.

516 Niels Pedersen i Vejlby. 8.12.1763, fol.349.
E: Inger Jensdatter. LV: Niels Jensen den yngre i Vejlby på provst Pontoppidans gods. B: Peder 30, Poul 16, Jens 14, Anne g.m. Villads Pedersen i Vejlby på Århus Hospitals gods, Kirsten 26.

517 Eskild Hansen i Vejlby. 29.2.1764, fol.351.
E: Anne Jensdatter. LV: Eskild Pedersen sst. B: Mette 8, Hans 6, Jens 3. FM: Søren Pedersen sst, Laurids Sørensen sst.

518 Christen Sørensen i Tilst. 4.4.1764, fol.354.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Mads Rasmussen i Hørslevgård i Framlev sogn på Kongens gods. B: Ingeborg 5, Christen 8 dage. FM: mors morbror Erik Andersen i Labing på Lyngbygård gods. Første ægteskab med Ingeborg Pedersdatter, skifte 28.7.1756 lbnr.456. B: Søren 12. FM: morbror Peder Kjeldsen i Årslev på grev Friis' gods.

519 Helle Thorsdatter i True. 7.4.1764, fol.356B.
E: Jens Rasmussen. B: Kirsten 18, der ægter Simon Rasmussen i Viby, der overtager gården, Thor 13, Rasmus 10, Birthe Marie 7, Peder 4. FM: morbrødre Peder Thorsen i Framlev, Søren Thorsen sst. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 15.6.1745 lbnr.369]. B: Anne g.m. Christen Andersen i Hasle, [formentlig fejl, skal være Harlev] Dorthe g.m. Mads Poulsen i Viby.

520 Gertrud Jensdatter i Viby. 18.7.1764, fol.358B.
E: Peder Pedersen den yngre. B: Maren 6, Anne 4, Jens 4 uger. FM: morbror Jens Jensen Amdi den yngre i Viby.

521 Laurids Pedersen i Vejlby. 31.8.1759, fol.361.
E: Inger Sørensdatter. LV: Christen Jacobsen, skoleholder sst. B: Peder 22, Maren 20, Jens 17, Dorthe 14, Anne 12, Kirsten 7, Bodil 4, der døde. FM: fars søskendebørn Eskild Hansen sst, Søren Pedersen sst.

522 Kirsten Sørensdatter i Viby. 5.10.1761, fol.367.
[Enke efter Peder Jensen sst, skifte 10.7.1741 lbnr.340]. B: Peder Hougaard i Viby, Anne g.m. Laurids Sørensen i Vejlby, Søren 29, Niels 21.

523 Inger Sørensdatter i Yderup. 6.10.1761, fol.368.
E: Christian Lauridsen. B: Oluf 11.

524 Laurids Christensen, skovfoged i Viby. 9.3.1763, fol.369.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Kirsten 16, Niels 12, Maren 8, Christen 5, Karen 3. FM: farbror Søren Christensen i Skåde. Første ægteskab med Kirsten [Cathrine] Nielsdatter, skifte 12.8.1745 lbnr.372. B: Niels, fod-garder i København, Jørgen i Flensborg, Frederik, forrider på Marselisborg, Abelone i Århus.

525 Anne Rasmusdatter i Viby. 12.3.1763, fol.371B.
E: Rasmus Nielsen, skrædder. B: Niels i Århus, Birthe g.m. Claus Christensen, dolkedrejer i København, Anne 30.

526 Karen Jensdatter i Vejlby. 28.5.1764, fol.372.
E: Jørgen Rasmussen. B: Jens 26, Rasmus 24, Maren 16, Peder 14.

527 Karen Jensdatter i Terp. 9.5.1765, fol.373.
E: Poul Nielsen. B: Niels 20, Sidsel 18, Jens 11, Kirsten 7. FM: morbror Søren Jensen i Søften.

528 Søren Christensen i Skejby. 19.6.1765, fol.376B.
A: søskende Rasmus Christensen, Anders Christensen. Afdøde var kongelig livgarder til fods.

529 Anne Simonsdatter i Skåde. 10.7.1765, fol.377B.
E: Jacob Olufsen. B: Simon 7 uger, Karen, (alder ikke angivet). FM: farbrødre Rasmus Olufsen sst, Mikkel Olufsen sst. Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 16.4.1756 lbnr.470]. B: Jens.

530 Johanne Mortensdatter i Viby. 10.7.1765, fol.380.
E: Laurids Møller. Første ægteskab med Eskild Andersen, [skifte 3.10.1763 lbnr.512]. B: Anders 12, Morten 8, Anne 6. FM: farbror Anders Andersen Kattrup i Viby, morbror Niels Mortensen sst.

531 Dorthe Amdi's i Viby. 10.7.1765, fol.383.
A: brorsønner Søren Amdi i Viby, Jens Amdi sst, Jens Amdi i Vejlby.

532 Karen Madsdatter i Skåde. 24.9.1765, fol.384.
E: Jens Nielsen. B: Mads 12, Anne 3. FM: farbror (morbror?) Peder Madsen i Skåde, født værge Rasmus Madsen i Borum.

533 Rasmus Nielsen Lyng i Skejby. 9.5.1765, fol.385B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Erik Pedersen i Skejby på Frijsenborg gods. A: far Niels Rasmussen Lyng i Vejlby på byfoged Oluf Andersens enke i Århus' gods. Enkens første ægteskab med Niels Madsen, skifte 4.10.1760, [fejl, skal være 4.10.1762 lbnr.497]. Desuden nævnes afdødes søskende Jens Nielsen Lyng i Vejlby, Ove Nielsen Lyng i Vejlby.

534 Rasmus Lauridsen i Vejlby. 25.10.1765, fol.393.
E: Maren Christensdatter. B: Laurids 28, Niels 26, Christen 23, Peder 20, Jens 12. FM: Peder Lauridsen sst.

535 Sidsel Mikkelsdatter i True. 21.12.1765, fol.394.
E: Laurids Jensen Balle. Første ægteskab med Jacob Nielsen sst, [skifte 11.5.1742 lbnr.347]. B: Anne g.m. Rasmus Sørensen i Flensted på Kongens gods, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Skjoldelev på Ristrup gods, Johanne g.m. Anders Rasmussen i Alling på Kongens gods.

536 Karen Poulsdatter i Viby Grandsmedje. 21.10.1765, fol.395.
E: Didrik Sørensen Smed. B: Anne 10, Maren 7, Christen 2. FM: født værge Laurids Just i Viby.

537 Jacob Jensen, hyrde i Tilst. 23.12.1765, fol.397.
E: Karen Olufsdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Oluf 12, Jens 10, Anne 8. FM: Jens Rasmussen Trige i Tilst.

538 Rasmus Nielsen i Lisbjerg. 15.1.1766, fol.398.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 1.2.1758 lbnr.464]. B: Laurids på stedet, Mette 24. FM: farbror Frands Nielsen i Lisbjerg.

539 Anne Pedersdatter i Brabrand. 5.5.1766, fol.399B.
E: Oluf Pedersen. B: Peder, Jens, Karen, Kirsten. FM: farbror Peder Pedersen sst. Af enkemandens første ægteskab B: Peder, Jens. Desuden nævnes enkemandens bror Thomas Pedersen.

540 Anne Sørensdatter i Vejlby. 23.1.1766, fol.402.
E: Laurids Thomsen. A: søskendebørn Villum Thomsen i Egå på Skæring [Munk]gård gods, Peder Thomsen i Borum på Frijsenborg gods, Karen Thomasdatter.

541 Anne Pedersdatter i Viby. 27.4.1766, fol.403.
E: Jens Jensen Amdi. B: Peder 7, Maren 5, Jens 3. FM: Peder Pedersen i Viby, Niels Christensen sst.

542 Niels Pedersen i Terp. 10.7.1766, fol.405B:
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Pedersen i Hæst på Ristrup gods. B: Jens 32 i Århus, Niels 30, der fæster stedet, Rasmus 26, Anne 24 g.m. Poul Nielsen i Terp.

543 Anders Nielsen i Hasle. 10.7.1766, fol.406.
E: Anne Adamsdatter. LV: Jens Jensen Aaby i Hasle. B: Anne Andersdatter, Mette Andersdatter i København. Af første ægteskab B: Rasmus Pedersen Andersen i Hasle.

544 Kirsten Jensdatter i Brabrand. 12.3.1767, fol.407.
E: Oluf Pedersen. A: søskende Hans Jensen Smed i Terp, Simon Jensen 28, Robert Jensen 26, Maren Jensdatter g.m. Knud Poulsen i Viby, Dorthe Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Brendstrup på Kærbygård gods.

545 Søren Sørensen Skyt i Brabrand. 12.3.1767, fol.407B.
B: Søren Sørensen Skyt, der har gården i fæste, Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Esbensen i Brabrand, Anne 16, der har ophold hos mor, [hvis navn ikke nævnes og som ikke arver].

546 Jesper Frandsen i True. 13.3.1767, fol.408.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: bror Jacob Nielsen i Åby på Lyngbygård gods. B: Anne 7, Kirsten 5. FM: farbror Peder Frandsen i True, Niels Pedersen i Borum på Frijsenborg gods.

547 Laurids Jensen Balle i True. 29.1.1767, fol.409.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: far Laurids Sørensen, Jens Kjellerup i Århus. A: søskende Rasmus Jensen Balle 44, tjener hos sin bror Jens Jensen Balle 40 i Anneksgården i True, Anne Jensdatter Balle g.m. Rasmus Madsen i True. Enkens far, der også kaldes Laurids Balle, har ophold hos sin datter Anne Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen Kirkegaard i Yderup.

548 Anders Madsen i Skejby. 7.7.1766, fol.412.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Madsen sst. A:
1) bror Svend Madsen i Århus
2) bror Mikkel Madsen i Århus
3) bror Poul Madsen [i Skejby, skifte 27.1.1749 lbnr.399]. 3B:
a Anne Poulsdatter g.m. Peder Jensen Bonde i Lisbjerg, også kaldet Peder Møller
b Rasmus Poulsen 20
c Maren Poulsdatter 18
4) bror Niels Madsen i Vorgårde, død. 1B:
a Søren Nielsen 18
5) søster Johanne Madsdatter g.m. Niels Hansen i Todbjerg
6) søster Dorthe Madsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Skejby. 3B:
a Maren Rasmusdatter 20
b Rasmus Rasmussen 20
c Mads Rasmussen 17.
(Sml. lbnr.455).

549 Jens Simonsen i Skejby. 2.4.1766, fol.415.
E: Helle Eriksdatter. LV: Erik Pedersen Bonde i Skejby. A: Laurids Johansen Panch i Skejby.

550 Niels Sørensen i Lisbjerg. 30.6.1767, fol.416B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Søren 13, Anne 11, Peder 8, Niels 6, Jens 3. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter, skifte 12.3.1751 lbnr.416]. B: Maren 17. FM: Frands Sørensen i Søften.

551 Jens Sørensen, hjulmand i True. 12.8.1767, fol.417B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Lauridsen. A: bror Peder Sørensen, der er reservesoldat i True, søster Kirsten Sørensdatter.

552 Niels Nielsen i True. 12.8.1767, fol.417B.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Anne 12, Mette 6, Niels 2. FM: farbror Christen Nielsen i Lisbjerg, Peder Frandsen i True.

553 Frands Nielsen i Lisbjerg. 13.4.1767, fol.418B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Peder Jensen Bonde i Lisbjerg. B: Maren 9. FM: farbror Anders Nielsen i Terp. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 16.6.1756 lbnr.465]. B: Maren g.m. Jens Rasmussen Trige i Tilst, Bodil 22, Niels 18.

554 Niels Poulsen, kvartermester og hustru Anne Eskildsdatter i Viby. 10.4.1766, fol.419B.
B: [Mette Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1751 lbnr.422]. 4B: Maren 24 g.m. Peder Pedersen i Viby, Anne Lucie 22, Dorthe, Simon 17. FM: stedfar Hans Jensen i [Viby] Terp, farbror Peder Nielsen i Viby.

555 Sidsel Mortensdatter i Ølsted. 28.3.1768, fol.421B.
E: Jens Nielsen. B: Niels 35 i Ølsted på Kærbygård gods, Anne g.m. Niels Nielsen i Kasted, Maren g.m. Niels Christensen i True.

556 Christen Rasmussen Mariager i Ølsted. 28.3.1768, fol.422.
B: Rasmus 28 i Ølsted, Anne g.m. Jens Pedersen i Trige, Cathrine g.m. Rasmus Kasted i Lisbjerg, Anne g.m. Offer Sørensen i Brabrand, Maren til huse i Lisbjerg. FM: Christen Mogensen i Lisbjerg.

557 Maren Jensdatter i Skåde. 2.1.1769, fol.422B.
E: Mikkel Jensen, skovfoged. B: Niels 18, Jens 15, Kirsten 10, Maren 8. FM: Anders Geding, birkedommer i Århus.

558 Jens Frandsen i Lisbjerg. 23.2.1769, fol.423B.
E: [Navn mangler]. LV: Christen Land i Lisbjerg. A: far Frands Jensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Jens Frandsen, der tjener i Lisbjerg.

559 Johanne Nielsdatter i Søften. 9.3.1769, fol.424.
E: Hans Jacobsen. B: Niels 8. FM: Frands Sørensen sst.

560 Maren Nielsdatter i Lisbjerg. 10.4.1769, fol.425.
E: Poul Sørensen Bomholt. B: Anne 21, Maren 14, Kirsten 3. FM: Rasmus Nielsen i Todbjerg.

561 Sidsel Mikkelsdatter i Viby. 15.4.1769, fol.426.
E: Didrik Sørensen, grovsmed. B: Karen 4 uger. FM: født værge Laurids Pedersen Møller i Viby.

562 Anne Poulsdatter, ugift i Viby. 24.3.1768, fol.427.
A:
1) søster Karen Poulsdatter, [skifte 21.10.1765 lbnr.536], var g.m. Didrik Sørensen Smed i Viby. 3B: Anne 12, Maren 10, Christen 4
2) søster Maren Poulsdatter
3) halvbror Rasmus Poulsen 27
4) halvbror Jens Poulsen
5) halvsøster Maren Poulsdatter
6) halvsøster Kirsten Poulsdatter
7) halvsøster Mette Poulsdatter
8) halvsøster Karen Poulsdatter, [formentlig fejl, skal være Anne Poulsdatter]
FM: stedfar Laurids Jensen Just i Viby.

563 Anne Poulsdatter i Lisbjerg. 1.3.1768, fol.427B.
E: Peder Jensen Bonde. B: Anne 3. FM: født værge Rasmus Poulsen, der er umyndig, Christen Pedersen i Lisbjerg.

564 Anne Pedersdatter i Ølsted. 12.6.1769, fol.429B.
E: Morten Pedersen, skrædder. B: Maren 2. FM: født værge Søren Andersen i Egå.

565 Jens Mørk, birkedommer på Marselisborg. 13.3.1768, fol.430.
B: Margrethe Kirstine Mørk, enke efter Just Mechmerhausen, skovrider i Marselisborg Jægergård. LV: Jens Lange i Århus, Charlotte Amalie Mørk, var g.m. Rasmus Geding, herredsfoged i Århus, begge døde. 2B: Anne Marie Geding g.m. Johan Ahrent Pedersen, købmand i Århus, Erasmine Geding, ophold på Lyngbygård. FM: farbror Anders Geding, birkedommer i Århus.

566 Anne Andersdatter i Åby. 4.10.1769, fol.434.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med Jens Jensen [Bonde sst, skifte 3.6.1758 lbnr.463]. B: Niels 30, Jens 25, Anne Marie 21, Ingeborg 19, Anders 16. FM: morbrødre Niels Andersen i Åby på Lyngbygård gods, Christen Andersen sst. på samme gods. Desuden nævnes enkemandens bror Laurids Jensen i Tilst.

567 Rasmus Simonsen i Brabrand. 22.11.1769, fol.435.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Helle 1. FM: Jens Pedersen sst.

568 Søren Christensen i Lisbjerg. 6.12.1769, fol.436.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Lauridsen sst. B: Maren 8, Helle 6. FM: farbror Peder Christensen i Hårup. Enkens første ægteskab med Rasmus Pedersen, skifte 5.5.1759. En søn af dette ægteskab er på gården.

569 Johanne Nielsdatter i Terp. 27.9.1769, fol.437.
E: Rasmus Poulsen Møller. A: søskende Peder Møller, Peder Mollerup i Terp, halvsøskende Mogens Nielsen, Peder Nielsen, Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Ølsted, Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Jespersen i Elsted, søstersøn Jens Andersen i København. (Sml. lbnr.636).

570 Abel Jensdatter i Holme. 22.7.1769, fol.438.
E: Rasmus Rasmussen Bech, tømmermand. B: Jens 12, Maren 11, Karen 5. FM: farbror Poul Rasmussen Bech i Holme.

571 Maren Andersdatter i Holme. 11.6.1770, fol.438B.
A: søskende Anne Andersdatter gift i Århus, Kirsten Andersdatter g.m. Christen Vendelbo i Holme, Karen Andersdatter i Stavtrup, Niels Andersen i Århus, død. 4B: Anders 26 i Kalundborg, Maren 17, Birthe 11, Oluf 9. FM: Frederik Flemming i Århus.

572 Peder Hermansen, grovsmed i Skejby. 1.7.1770, fol.439.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Erik Jensen Haarup i Skejby. B: Rasmus 12, Christen 10, Maren 8, Anne 7, Gertrud 6, Anne Kirstine 4, Herman 3. FM: farbror Niels Hermansen Smed i Lisbjerg.

573 Poul Sørensen Bomholt i Lisbjerg. 27.2.1771, fol.439B.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Maren 1. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 10.4.1769 lbnr.560]. B: Kirsten 5. FM: Rasmus Sørensen i Vejlby, Niels Sørensen sst. Desuden nævnes enkens bror Jens Christensen i Vejlby.

574 Rasmus Jensen i Terp. 11.3.1771, fol.441.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mogens Nielsen sst. B: 2 sønner. FM: Jens Mikkelsen i Lisbjerg.

575 Anne Jensdatter i Vejlby. 16.2.1771, fol.441B.
E: Niels Jensen. B: Kirsten 6, Inger 4. FM: Peder Jensen sst. Første ægteskab med Eskild Hansen, skifte 29.2.1764 lbnr.517. B: 2 sønner og 1 datter. FM: Søren Pedersen i Vejlby, Laurids Sørensen sst.

576 Laurids Jensen Just i Viby. 21.5.1771, fol.443B.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Anders Loft i Kirkeskoven. B: Birthe. FM: farbror Søren Jensen Just i Århus. Enkens første ægteskab med [Poul Rasmussen Møller], skifte 15.12.1760 lbnr.488. Arv til søn Rasmus Poulsen på stedet.

577 Christen Rasmussen Tysk i Vejlby. 6.5.1771, fol.445.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Pedersen i Vejlby. B: Inger 9. FM: Niels Jensen Abild i Vejlby. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 20.3.1754 lbnr.441. B: Jens 28, Maren g.m. Søren Rasmussen i Lisbjerg, Rasmus 21. FM: Rasmus Rasmussen Tysk i Lisbjerg. Desuden nævnes enkens afdøde far Jens Olufsen i Lisbjerg.

578 Juul Eskildsen i Viby. 23.5.1771, fol.447.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Loft i Viby. B: Juliane 20, Eskild 18. FM: Eskild Loft i Viby, Jens Nielsen sst. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 18.11.1740 lbnr.332]. B: Mette Margrethe g.m. Søren Møller i Viby.

579 Frands Jensen i Lisbjerg. 25.7.1771, fol.449.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Jens 26, Anne 22, Karen 9. FM: Niels Olufsen sst. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 4.9.1725 lbnr.275]. B: Johanne, enke i Århus.

580 Søren Mikkelsen Hell og hustru Johanne Lauridsdatter i Hasle. 25.10.1771, fol.449B.
B: Kirsten g.m. Niels Nielsen Lee i Hasle, Anne 17.

581 Peder Jensen Bonde i Lisbjerg. 28.5.1771, fol.450.
E: Karen Gertsdatter. LV: stedfar Søren Møller i Tobæk Mølle, Peder Møller i Spørring. B: Gert 9 mdr. Første ægteskab med Anne Poulsdatter, skifte 1.3.1768 lbnr.563. B: Anne 6. FM: Peder Jensen Aaby i Skejby.

582 Hans Christensen, tømmermand i Holme. 20.3.1771, fol.457B.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Anders Jensen. B: Christen 13. FM: født værge Jens Christensen sst.

583 Mogens [Nielsen] Skrædder i Viby. 2.3.1772, fol.458B.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Møller sst. A: bror Niels Nielsen 32, halvsøskende Margrethe [Nielsdatter] 26, Bodil [Nielsdatter] 19. FM: stedfar Oluf Sørensen Roed i Viby. (Sml. lbnr.477).

584 Peder Pedersen i Vejlby. 9.3.1772, fol.459B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Abild. B: Kirsten 20, Peder 15. FM: født værge Søren Pedersen sst. Enkens første ægteskab med [Søren Poulsen sst, skifte 21.7.1750 lbnr.409]. Arv i boet til 3 børn.

585 Søren Jensen i Søften. 1.4.1772, fol.461.
E: Anne Sørensdatter. LV: Frands Sørensen sst. B: Margrethe 20, Kirsten 19, Jens 17, Karen 14, Søren 12, Anne 8, Rasmus 3. FM: Mikkel Sørensen sst.

586 Anne Pedersdatter i Vejlby. 20.3.1772, fol.463.
E: Laurids Sørensen. B: Niels 14, Søren 12. FM: Ove Olufsen sst. Første ægteskab med [Niels Pedersen Karlby i Vejlby, skifte 25.10.1752 lbnr.428]. B: Peder 22. FM: Niels Bomholt i Vejlby.

587 Peder Nielsen Mollerup i Terp. 8.8.1772, fol.464B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Mogens Pedersen sst. B: Peder 8, Mette Marie 6, Anne Johanne 1. FM: født værge Mogens Nielsen i Terp. Første ægteskab med Mette Jensdatter, [skifte 11.10.1762 lbnr.491]. B: Niels 23, Jens 21, Maren 18, Rasmus 15. FM: Niels Pedersen i Terp, Jens Pedersen sst, Peder Møller sst.

588 Mads Nielsen i Lisbjerg. 16.11.1772, fol.465B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Frands 4. FM: født værge Thomas Nielsen sst.

589 Christen Bonde i Skejby. 16.11.1772, fol.467.
E: (Navn mangler). LV: Erik Haarup i Skejby. Af arvinger nævnes en søster g.m. Jens Nielsen Bonde i Tilst.

590 Maren Nielsdatter i Terp. 5.3.1773, fol.467.
E: Niels Nielsen. B: Kirsten 4, Maren Kirstine 2. FM: Rasmus Nielsen Holm i Terp.

591 Else Andersdatter i Lisbjerg. 27.7.1772, fol.468.
Enke efter Christen Mikkelsen. Ingen arvinger.

592 Villum Jensen, hyrde i Lisbjerg. 16.3.1773, fol.468.
E: Gye Andersdatter. LV: Laurids Rasmussen sst. B: Mette 22, Anders 19, Laurids 10, Peder 6. FM: Jens Andersen sst.

593 Maren Christensdatter i Lisbjerg. 16.3.1773, fol.469.
E: Søren Rasmussen Hjulmand. A: søskende Jens Christensen 31 i Vejlby, Rasmus Christensen 23 i Skejby. FM: Rasmus Nielsen i Lisbjerg. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Rasmussen i Tilst.

594 Anne Christensdatter i Tilst. 10.9.1772, fol.471B.
E: Anders Olufsen, gåsehyrde. A: søskende Niels Christensen Grønbæk på Allinggård gods, Peder Christensen Grønbæk på samme gods, Peder Christensen i Svostrup, Karen Christensdatter i Lemming, Kirsten Christensdatter på Mols. FM: Jens Thomsen i Tilst.

595 Karen Rasmusdatter i Vejlby. 17.3.1773, fol.473.
E: Peder Nielsen. B: Søren 14, Rasmus 12, Niels 4. FM: Peder Sørensen Hjortshøj i Vejlby, Søren Pedersen sst.

596 Sidsel Rasmusdatter i Skåde. 6.4.1773, fol.477.
E: Niels Nielsen. A:
1) mor Karen Rasmusdatter
2) bror Jens Rasmussen Borup, død. 3B: Jens 14, Kirsten 20, en datter
3) bror Rasmus Rasmussen i Tebstrup
4) bror Søren Rasmussen Ryttergaard i Holme
5) bror Niels Rasmussen Ryttergaard i Skåde.

597 Anne Rasmusdatter i Skejby. 7.4.1773, fol.480.
E: Esben Esbensen Smed. Første ægteskab med [Peder Hermansen, skifte 1.7.1770 lbnr.572]. B: Rasmus 15, Christen 13, Maren 11, Anne 10, Gertrud 9, Herman 6, Anne Kirstine 4. FM: farbror Niels Hermansen i Lystrup, Laurids Johansen Panch i Skejby.

598 Anne Mouridsdatter i Vejlby. 14.3.1773, fol.483B.
E: Jens Pedersen Staldmester. B: Ellen g.m. Jens Poulsen i Elsted, Peder 27, Niels 25, Margrethe 20, Christen 10, Maren 8. FM: Rasmus Jacobsen i Vejlby.

599 Niels Sørensen Rytter i Vejlby. 13.4.1773, fol.486B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Bøgesen i Vejlby. B: Anne 20. FM: Peder Nielsen sst.

600 Laurids Thomsen Smed i Vejlby. 11.4.1773, fol.488.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Peder Sørensen Hjortshøj. B: Thomas 6 mdr. FM: morbror Eskild Pedersen i Vejlby.

601 Maren Rasmusdatter i Holme. 4.6.1773, fol.492B.
E: Jacob Sørensen Loft. B: Søren 20, Anne 15, Rasmus 14, Dorthe 11. FM: Morten Rasmussen i Holme.

602 Søren Pedersen i Vejlby. 13.4.1773, fol.496.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Laurids 11, Anne 9, Søren 5, Inger 1. FM: født værge Eskild Pedersen i Vejlby, Peder Hougaard i Brabrand. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 19.11.1757 lbnr.461. B: Peder 19. FM: morbror Niels Pedersen i Ølsted på Kærbygård gods.

603 Laurids Hansen, hyrde i Viby. 16.7.1773, fol.515B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Holm i Viby. B: Karen 15, Hans 14, Christen 10, Maren 8, Anne 7, Søren 5, Mikkel 1. FM: Anders Loft i Kirkeskoven.

604 Mikkel Christensen i Skejby. 19.7.1773, fol.517.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Jensen. A: søskende Niels Christensen i Vejlby, Rasmus Christensen sst, Bodil Christensdatter, enke sst, Maren Christensdatter, der tjener i Århus.

605 Jens Rasmussen Moss i Vejlby. 20.7.1773, fol.519.
E: Mette Christensdatter. LV: Peder Kjeldsen sst. B: Margrethe 25, Kirsten 14. FM: Christen Christensen i Vejlby.

606 Anders Nielsen i Viby. 3.8.1773, fol.521B.
E: Marie Jacobsdatter. LV: Søren Møller. B: Karen 25, Ellen 20. FM: Niels Mortensen.

607 Poul Banner, en betler i Holme. 7.12.1773, fol.523.
A: kendes ikke.

608 Anne Christensdatter i Holme. 8.4.1774, fol.524B.
E: Oluf Sørensen. B: Karen 12, Bodil 8. FM: Oluf Sørensen Roed i Viby.

609 Anne Marie Madsdatter i Holme. 16.7.1773, fol.529B.
Enke efter Hans Christensen, tømmer mand sst., skifte 20.3.1771 lbnr.582. B: Christen 15. FM: født værge Jens Christensen sst.

610 Anne Margrethe Sørensdatter i Viby. 7.8.1775, fol.534.
E: Jens Nielsen. B: Dorthe 19, Maren 15. FM: morbrødre Jacob Sørensen Loft i Holme, Eskild Sørensen Loft i Viby.

611 Mikkel Sørensen i Holme. 31.5.1775, fol.538B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Enevold Pedersen sst. A: søskendebørn:
1) Søren Bach i Skåde
2) Mikkel Rasmussen i Mårslet
3) Mikkel Jensen i Astrup
4) Søren Kaae i Tiset Skole
5) [Maren Pedersdatter, skifte Ning herred gejstlig 19.4.1768 lbnr.90], var g.m. Peder Eriksen [Holm], degn [i Viby og Tiset, skifte Ning herred gejstlig 20.5.1777 lbnr.94]. 2B: Else g.m. Jens Snedker i Astrup, Mette
6) Laurids Skovfoged i Viby, død. 4B: Niels, Christen, Anne Kirstine, Anne
7) Jørgen Lauridsen
8) Niels Lauridsen
9) Frederik Lauridsen.

612 Maren Jensdatter i True. 13.9.1775, fol.540B.
E: Niels Nielsen Offer. B: Else 14, Niels 6. FM: morbror Niels Jensen Krog ved Niels Sørensen i True.

613 Jacob Sørensen Loft i Holme. 18.9.1775, fol.545.
E: Karen Poulsdatter. LV: far Poul Sørensen i Bjøstrup på Vilhelmsborg gods. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 4.6.1773 lbnr.601. B: Søren 22, Anne 19, Rasmus 17, Dorthe 14. FM: farbrødre Rasmus Sørensen Loft i Viby, Eskild Sørensen Loft sst.

614 Mette Nielsdatter i Viby. 28.11.1775, fol.552B.
E: Rasmus Sørensen. B: Anne 3, Johanne 3 mdr. FM: Niels Mortensen sst.

615 Kirsten Madsdatter i Holme. 13.12.1775, fol.555.
E: Niels Madsen. B: Maren 13, Anne 11. FM: Niels Pedersen sst.

616 Christen Nielsen Land og hustru Anne Pedersdatter i Lisbjerg. 2.12.1775, fol.560.
B: Niels 12, Niels, Christen 6 mdr, Johanne, Mette. FM: bedstefar Peder Mathiasen sst, morbror Mathias Pedersen, der overtager gården. (Sml. lbnr.634).

617 Johanne Jensdatter i Tilst. (dato mgl.).februar 1774, fol.564B.
E: Peder Poulsen. A: bror Niels Jensen i Tilst på Lyngbygård gods, halvsøster Maren Jensdatter g.m. Peder Jespersen i Tilst.

618 Thor Jensen, der tjente i True. 20.7.1776, fol.570B.
A:
1) [halv]søster Dorthe Jensdatter g.m. Mads Poulsen i Viby
2) halvsøster Anne Jensdatter 46 g.m. Laurids Mortensen i Hasle, [formentlig fejl, skal være Harlev]
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Simon Rasmussen i True
4) bror Rasmus Jensen i True 23
5) søster Birthe Marie Jensdatter 21 g.m. Jens Nielsen i Mundelstrup
6) bror Peder Jensen 17
FM: Søren Thorsen i Framlev
Arv efter [Helle Thorsdatter i True], skifte 7.4.1764 lbnr.519.Marselisborg gods
Skifteprotokol
1776-1828
G 322-7
619 Maren Jensdatter i Viby. 24.2.1776, fol.2.
E: Mikkel Jensen Sparre. B: Mette 14. FM: Niels Mikkelsen sst.

620 Søren Christensen [Bagger] i Skåde. 7.3.1776, fol.3.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Jacobsen sst. B: Lisbeth 20, Rasmus 9. FM: Mikkel Sørensen Worm i Skåde.

621 Jens Jacobsen i Terp. 13.11.1776, fol.4B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen i Tilst. B: Øllegaard 13, Rasmus 9, Dorthe 6. FM: Rasmus Nielsen Holm i Terp, Jens Pedersen sst.

622 Christoffer Madsen i Skåde. 11.12.1776, fol.5B.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Jørgen Jacobsen sst. A: mor Karen Hansdatter, enke efter [Mads Christoffersen sst, skifte 6.2.1755 lbnr.446]. LV: Hans Mikkelsen sst.

623 Anne Thomasdatter i Yderup. 15.11.1776, fol.7.
E: Mads Pedersen Balle. A:
1) brordatter Kirsten Rasmusdatter. FM: Anders Nielsen i Lillering
2) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Daniel Rasmussen i Høver
3) søster Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Simon Hansen i Javngyde. 1B: Anne g.m. Laurids Simonsen i Firgårde i Dover sogn.

624 Karen Christiansdatter i Holme. 11.1.1777, fol.9.
E: Mikkel Christensen Loft. B: Christian 13, Christen 11, Dorthe 7. FM: Niels Christiansen i Stampemøllen. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Loft i Kirkeskoven.

625 Søren Brøndsted, forpagter på Marselisborg. 7.3.1777, fol.10, 94B.
E: Engel Marie Tørslev. LV: S. C. Tørslev, Frederik Soetmann på Marselisborg. B: Hans 8, Anne Sofie 5, Christian Rudolf 3, Else Margrethe 9 mdr. FM: farbror Christian Brøndsted. Desuden nævnes Laurids Christian Tørslev. (Alder er angivet ved samfrændeskiftet 13.11.1777).

626 Bodil Jensdatter i Tilst. 7.5.1777, fol.10B.
E: Jens Nielsen Bonde. B: Niels 14, Karen 12, Jens 10, Peder 6, Mads 3. Første ægteskab med Niels Andersen sst, [skifte 1.10.1759 lbnr.481]. B: Anders 20, Kirsten 18. FM: Johan Andersen sst.

627 Dorthe Jensdatter i Viby. 9.5.1777, fol.12.
E: Mads Poulsen. B: Kirsten 7. FM: mosters mand Simon Rasmussen i True. Desuden nævnes afdødes bror Peder Jensen sst.

628 Niels Nielsen Holm i Terp. 30.5.1777, fol.14.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Andersen. B: Anders 25, Niels 23, Rasmus 20, Peder 16, Jens 10, Anne g.m. Niels Nielsen i Terp, Kirsten, Mette Marie.

629 Rasmus Pedersen og hustru Margrethe Christensdatter i Hasle. 6.6.1777, fol.15.
B: Johanne 22, der ægter Jens Frandsen i Lisbjerg, der overtager gården, Anne 20. FM: mosters mand Jens Trige i Århus, farbrødre Peder Pedersen i Yderup, Jens Pedersen i Labing.

630 Karen Pedersdatter i Vejlby. 17.3.1777, fol.17B.
Enke efter Niels Jacobsen. B: Peder, Jens, Jacob, Jacob, Laurids, Anders, der overtager gården, Mette g.m. Søren Lauridsen sst, Maren 20. FM: Jens Ovesen sst.

631 Peder Jensen Aaby i Skejby. 25.2.1777, fol.18B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Erik Pedersen sst. A:
1) bror Rasmus Jensen Bonde
2) bror Peder Jensen Bonde [i Lisbjerg, skifte 28.5.1771 lbnr.581]. 1B:Anne 12. FM: stedfar Søren Rasmussen i Lisbjerg
3) søster Mette Marie Jensdatter g.m. Poul Pedersen i Ølsted på Kærbygård gods
4) søster Maren Jensdatter, [skifte 11.4.1749 lbnr.398]. 2B: Maren 28, Jens i Lisbjerg
5) søster Sidsel Jensdatter, [skifte 17.4.1744 lbnr.364], var g.m. Poul Nielsen i Terp. 1B: Maren
6) bror Peder Jensen i Hasle, død. 3B: Jens 30 i Hasle, Jens Gammelgaard 26 sst, Marianne
7) bror Jacob Jensen i Husby på Fyn på Wedellsborg gods, død. 2B: Jens, Jeppe
8) halvsøster Bodil Jensdatter, [skifte 11.5.1763 lbnr.504], var g.m. Rasmus Tysk i Lisbjerg. 5B: Maren 24, Jens 22, Rasmus 20, Peder 14, Mette Kirstine 12
9) halvsøster Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Kankbølle. 1B: Jens 9.

632 Lisbeth Jensdatter i Holme. 20.10.1777, fol.24B.
E: Jens Davidsen, hyrde. B: David 20, Karen 15, Laurids 10, Lisbeth 10.

633 Søren Skytte i Brabrand. 19.11.1777, fol.25.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Nielsen i True. B: Mette 1. FM: født værge Hans Nielsen i Brabrand på Constantinsborg gods.

634 Margrethe Jørgensdatter i Lisbjerg. 10.11.1777, fol.27.
E: Peder Mathiasen. B: Jørgen 32 sst, Mathias 29, Anne, var g.m. Christen [Nielsen] Land, [skifte 2.12.1775 lbnr.616]. 5B: Niels 13, Johanne 12, Mette 9, Niels 4, Christen 2.

635 Søren Hansen, tjenestekarl i Skejby. 23.1.1777, fol.28.
Afdøde var født i Lyngå på Bidstrup gods.
A:
1) forældre Hans Rasmussen og Anne Christensdatter, begge døde
2) bror Christen Hansen, der døde for 6 siden som rytter i Slagelse, hvis enke er gift igen sst.
3) bror Rasmus Hansen, død
4) morbror Anders Christensen i Haldum, død. 6B:
a Christen Andersen i Haldum
b Søren Andersen i Voldby
c Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Hans Pedersen Skrædder i Trige. 2B: Jørgen, Lisbeth
d Margrethe Andersdatter g.m. Anders Jensen Skrædder i Haldum
e Edel Andersdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Vitten. 4B: Jens 20, Anders 18, Anne 16, Maren 14
f Johanne Andersdatter, enke efter Niels Nielsen i Hadsten.

636 Peder Nielsen, ugift i Terp. 23.4.1777, fol.33.
A:
1) bror Mogens Nielsen i Terp
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Ølsted på Kærbygård gods
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Jespersen i Grundfør på Haraldslund gods
4) halvbror Peder Nielsen Møller i Terp
5) halvbror Peder Nielsen Mollerup i [Terp, skifte 8.8.1772 lbnr.587]. 7B: Niels 28, Jens 26, Maren, Rasmus 18, Peder 12, Mette Marie 10, Anne Johanne 8
6) halvsøster Mette Nielsdatter, død. 1B: Jens Andersen Bjerring i København på Fjeldebro 256 på hjørnet af Store Færgestræde og Lille Kirkestræde

637 Søren Sørensen i Vejlby. 5.2.1778, fol.36B.
A: mor Dorthe Rasmusdatter, enke efter Søren Pedersen i Vejlby, [skifte 13.4.1773 lbnr.602]. LV: Peder Nielsen sst, søskende Laurids Sørensen 15, Anne Sørensdatter 13, Inger Sørensdatter 5. FM: farbror Eskild Pedersen i Vejlby, halvbror Peder Sørensen 24.

638 Eskild Sørensen Loft i Viby. 10.6.1778, fol.37B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Gregersen sst. B: Peder 15, Dorthe Marie 10, Søren 9, Kirsten 5, Rasmus 3, Jacob 6 mdr. FM: farbror Rasmus Loft i Viby. Desuden nævnes enkens [halv]bror Simon Rasmussen i True og enkens mor Kirsten Pedersdatter. (Sml. lbnr.506).

639 Christen [Pedersen] Møller i Viby. 14.6.1778, fol.39B.
A:
1) bror Jens Møller i Stavtrup
2) bror Jacob Møller i Viby
3) bror Søren Møller i Viby
4) bror Laurids Møller i Viby
5) søster Maren Møller, død. Første ægteskab med Søren Jørgensen i Viby, [skifte 8.5.1743 lbnr.359]. 3 børn. Andet ægteskab med Peder Mogensen Loft i Viby, [skifte 26.6.1750 lbnr.413]. 4 børn.
a Jørgen Sørensen 40
b Peder Sørensen 39
c Søren Sørensen 38
d Mogens Pedersen Loft 36
e Jens Pedersen Loft 34
f Maren Pedersdatter g.m. Peder Nielsen Bonde i Viby
g Kirsten Pedersdatter 29
(Sml. lbnr.391).

640 Knud Poulsen i Viby. 11.9.1778, fol.43.
E: Maren Jensdatter. LV: Robert Jensen i Tilst. B: Anne 17, Jens 13. FM: farbror Mads Poulsen i Viby.

641 Laurids Nielsen, ugift i Vejlby. 5.7.1777, fol.45.
A: søskende Christen Nielsen Fiil, Maren Nielsdatter, Birthe Nielsdatter g.m. Jens Carlsen.

642 Rasmus Nielsen Møller i Terp. 25.6.1778, fol.46.
E: Sara Nielsdatter. LV: Jens Sørensen i Brendstrup. A:
1) bror Jens Nielsen Møller i Ølsted, død. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Jens Holm i Viby
2) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Isak i Ølsted. 2B:
a Niels Nielsen Isak i Ølsted
Uden for ægteskab med Niels Kjær:
b Mette Nielsdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Ølsted. 5B: Christen 20, Kirsten g.m. Jens Pedersen Skrædder, soldat i Ølsted, Anne g.m. Thomas Nielsen i Lisbjerg, Johanne g.m. Niels Andersen sst, Karen
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Thomas Lauridsen i Ølsted. 6B:
a Niels Thomsen i Kasted
b Laurids Thomsen i Søften
c Peder Thomsen i Elev
d Jens Thomsen 40 i Ølsted
e Poul Thomsen i Ølsted
f Morten Thomsen i Brendstrup
4) søster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Ølsted. 6B:
a Laurids Pedersen i Hasle
b Niels Pedersen i Brendstrup
c Poul Pedersen i Ølsted
d Peder Pedersen i Brendstrup
e Morten Pedersen 29, der tjener i Ølsted
f Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Ølsted.

643 Anders Hansen og hustru Karen Jensdatter i True. 5.4.1777, fol.51.
Hans A:
1) søster Mette Pedersdatter i Terp, nu med ophold i Brendstrup
Hendes A:
1) bror Niels Jensen Blegemand i Århus
2) søster Anne Jensdatter, død. 2B:
a Jens Jacobsen i Terp, død, var g.m. Kirsten Rasmusdatter. 3B: Øllegaard 14, Rasmus 9, Dorthe 7. FM: Christen Rasmussen i Tilst
b Søren Christensen, der er rømt
3) søster Birthe Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen Bonde i Brabrand
4) søster Bodil Jensdatter g.m. Jens Lauridsen i Galten
5) søster Maren Jensdatter, død, var gift på Sjælland og har efterladt børn
6) bror Laurids Jensen, der døde.

644 Mikkel Jensen, skovfoged i Skåde. 26.2.1778, fol.58.
E: Dorthe Frandsdatter. LV: bror Christen Frandsen i Viby, Simon Hansen, der ægter enken og fæster gården. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 2.1.1769 lbnr.557. B: Niels 26, Kirsten 20, Maren 18. FM: Rasmus Olufsen i Skåde.

645 Rasmus Pedersen, ugift i True. 13.1.1779, fol.61B.
A: søskendebørn Peder Sørensen i True, Jens Nielsen 29, væversvend i Århus, Kirsten Nielsdatter forlovet med Jens Jensen i True, Jens Frandsen, forrider på Marselisborg, Bodil Frandsdatter, Kirsten Frandsdatter, de to sidste hos far Frands Jensen i Brabrand. (Sml. lbnr.498).

646 Jens Jensen i Tilst. 25.3.1779, fol.62.
Forlovet med Helle Eriksdatter. LV: far Erik Mogensen i Yderup. A: forældre Jens Pedersen og Kirsten Pedersdatter på stedet.

647 Rasmus Mogensen i Holme. 11.11.1778, fol.63.
E: Maren Jacobsdatter. LV: far Jacob Mortensen. B: Mogens 1, der døde. FM: fars stedfar Jens Frandsen i Skåde, morfar Jacob Mortensen i Bjøstrup på Vilhelmsborg gods.

648 Rasmus Olufsen i Skåde. 18.6.1779, fol.64.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Nielsen, Frederik Pedersen i Holme, der ægter enken og fæster gården. B: Anne 15, Karen 12, Oluf 8, Maren 4. FM: farbror Mikkel Olufsen i Skåde, Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 18.6.1763 lbnr.502]. B: Mette 16. FM: morbror Søren Sørensen i Holme, Peder Nielsen i Skåde.

649 Anne Sørensdatter i Lisbjerg. 8.3.1779, fol.66B.
Enke efter [Søren Christensen sst, skifte 6.12.1769 lbnr.568]. B: Maren, Helle. FM: farbrødre Peder Christensen i Hårup, Peder Christensen i Kankbølle. Første ægteskab med [Peder Rasmussen sst, skifte 5.5.1759 lbnr.478]. B: Søren på stedet, Rasmus 34, Peder 24, Maren g.m. Anders Andersen i Haldum på Frijsenborg gods, Inger g.m. Mathias Pedersen. FM: morbror Søren Sørensen i Lisbjerg på Domkirkens gods.

650 Anne Mogensdatter i Terp. 6.10.1779, fol.67B.
E: Rasmus Nielsen Holm. B: Marianne 5, Peder 4, Niels 2, Anne Kirstine 12 uger. FM: morfar Mogens Nielsen i Terp. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Nielsen Holm i Viby.

651 Maren Pedersdatter i Viby. 12.10.1779, fol.68B.
E: Oluf Sørensen. B: Niels 18. Første ægteskab med [Niels Mogensen sst, skifte 3.5.1759 lbnr.477]. B: Margrethe g.m. Simon Jensen på stedet, Bodil 28. FM: morbror Oluf Pedersen i Brabrand.

652 Peder Nielsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Vejlby. 26.10.1779, fol.70.
B: Karen. FM: morbror Peder Sørensen Hjortshøj i Vejlby på Århus Hospital gods. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 17.3.1773 lbnr.595. B: Søren 21, der overtager gården, Rasmus 19, Niels 11. FM: farbrødre Jens Nielsen i True, Jacob Nielsen, nabo her i gården, Anders Nielsen, genbo her i gården. Desuden nævnes afdøde kones farbror Søren Lauridsen og afdøde mands søstre Mette Nielsdatter, Maren Nielsdatter.

653 Kirsten Lauridsdatter i Vejlby. 22.12.1779, fol.74.
E: Jacob Nielsen. B: Laurids 5, Niels 2. FM: morbror Jens Lauridsen i Skæring.

654 Maren Rasmusdatter i Hasle. 17.1.1780, fol.75.
E: Jens Mikkelsen. B: Rasmus 8, Anne 4, Inger 2. FM: farbrødre Mogens Mikkelsen i Tilst, Rasmus Mikkelsen i Mundelstrup.

655 Laurids Rasmussen Moss i Vejlby. 18.1.1780, fol.76B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Laurids Nielsen. B: Rasmus 12, Mikkel 10, Dorthe 6. FM: Niels Rasmussen Moss.

656 Jens Jensen Laumann i Vejlby. 18.1.1780, fol.77.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen. B: Mette 7, Niels 5, Peder 3, Jens 1. FM: farbror Jens Nielsen.

657 Maren Mortensdatter i Holme. 23.2.1780, fol.78.
E: Christen Hansen. B: Anne Marie 3.

658 Else Marie Villumsdatter i Holme. 23.2.1780, fol.78B.
E: Oluf Frandsen Smed. B: Kirsten g.m. Peder Nielsen i Holme, Mette Cathrine g.m. Niels Nielsen, smed sst, Maren g.m. Niels Pedersen, smed i Terp, Birgitte 26, Anne 18.

659 Jacob Olufsen i Skåde. 23.12.1779, fol.80B.
E: Anne Nielsdatter. B: Anne 13. Første ægteskab med Anne Simonsdatter, [skifte 10.7.1765 lbnr.529]. B: Karen 21. FM: farbror Mikkel Olufsen i Skåde.

660 Maren Christensdatter i Vejlby. 8.3.1780, fol.82B.
Enke efter Rasmus Lauridsen sst, [skifte 25.10.1765 lbnr.534]. B: Laurids Rasmussen Moss, [skifte 18.1.1780 lbnr.655], var g.m. Dorthe Mikkelsdatter. LV: Eskild Pedersen. 3 børn, Niels Rasmussen Moss 38 i Vejlby, Christen Rasmussen Moss 36, kornmåler i Århus, Peder Rasmussen Moss 33, Jens Rasmussen Moss 27 i Vejlby.

661 Anne Nielsdatter i Vejlby. 8.3.1780, fol.83.
E: Søren Didriksen. B: Niels 4. FM: Jens Carlsen.

662 Niels Christensen i Yderup. 28.6.1779, fol.83B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Nielsen i Lillerup, [måske fejl for Lillering], Niels Pedersen, der ægter enken og fæster gården. B: Christen 3, Johanne Marie 2. FM: Mads Pedersen på stedet.

663 Søren [Pedersen] Møller i Viby. 14.4.1780, fol.85B.
E: Mette Margrethe Juulsdatter. LV: Laurids Pedersen Møller sst. B: Anne Marie 17, Peder 8. FM: farbror Jacob Pedersen Møller i Viby.

664 Maren Hansdatter i Viby. 28.4.1780, fol.87B.
E: Rasmus Sørensen. B; Mette 3, Maren 9 mdr. FM: morbror Simon Hansen Smed i Skåde.

665 Karen Pedersdatter i Terp. 26.9.1780, fol.88B.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 12 uger. Første ægteskab med [Peder Nielsen Mollerup, skifte 8.8.1772 lbnr.587]. B: Peder 16, Mette Marie, Anne Johanne. FM: morbrødre Mogens Pedersen i Terp, Peder Pedersen i Viby.

666 Peder Pedersen i Vejlby. 12.2.1781, fol.91B.
A: mor Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Abild i Vejlby, søster Kirsten Pedersdatter. FM: Hans Jensen Aaby i Vejlby, Jens Nielsen Ovesen, der ægter hende og overtager gården, halvbror Poul Sørensen i Skejby, halvbror Laurids Sørensen 36, skrædder på stedet. (Sml. lbnr.409, 584).

667 Maren Nielsdatter i Skåde. 26.2.1781, fol.92B.
E: Jens Thomsen. B: Thomas 20, Kirsten 17, Niels 15, Anne 12, Maren 9, Karen 4. FM: morbror Niels Nielsen i Skåde.

668 Anne Jensdatter i Skåde. 26.2.1781, fol.94B.
E: Mikkel Olufsen. B: Jens 38, tjener i Holme, Peder 34, tjener i Skåde, Birthe g.m. Oluf Sørensen i Holme.

669 Rasmus Rasmussen Bech i Holme. 12.3.1781, fol.96.
Enke efter Maren Jensdatter, skifte 25.9.1753 lbnr.440. B: Poul Rasmussen Bech, der har gården i fæste, Rasmus Rasmussen Bech i Holme.

670 Niels Madsen i Holme. 22.3.1781, fol.96B.
Enke efter Kirsten Madsdatter, [skifte 13.12.1775 lbnr.615]. B: Maren g.m. Eskild Juulsen, der har gården i fæste, Anne. FM: morbror Niels Pedersen i Holme.

671 Peder [Nielsen] Bonde i Viby. 25.5.1781, fol.97.
E: Maren Pedersdatter. LV: morbror Jacob Møller sst. B: Karen 9, Peder 7, Rasmus 4. FM: farbrødre Mikkel Nielsen i Brabrand, Niels Nielsen i Åby. Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Niels 15.

672 Poul Nielsen i Terp. 28.5.1781, fol.99.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mogens Pedersen sst. B: Niels 14, Søren 7. FM: født værge Niels Nielsen. Første ægteskab med Sidsel Nielsdatter, [fejl, skal være Sidsel Jensdatter], skifte 17.4.1744 lbnr.364. B: Maren, død, [skifte 28.5.1781 lbnr.674]. Andet ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 9.5.1765 lbnr.527]. B: Niels 36, Sidsel g.m. Rasmus Nielsen i Terp, Jens 28, Kirsten 25.

673 Peder Sørensen i Viby. 25.5.1781, fol.101.
A: mor Mette Margrethe Juulsdatter, enke efter Søren Møller, skifte 14.4.1780 lbnr.663, nu g.m. Anders Pedersen i Viby, søster Anne Marie Sørensdatter 18. FM: fødte værger Jacob Møller i Viby, Laurids Møller sst, halvsøster Magdalene Nielsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Hasselager.

674 Maren Poulsdatter i Terp. 28.5.1781, fol.101B.
E: Mads Jensen, der tjener på Koltkærgård. A: halvsøskende Niels Poulsen 36, Sidsel Poulsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Terp, Jens Poulsen 28, Kirsten Poulsdatter 25, Niels Poulsen 14, Søren Poulsen 7. FM: morbror Niels Nielsen i Terp. Afdøde var datter af Poul Nielsen i Terp, [skifte 28.5.1781 lbnr.672] og døde hos sin stedmor Anne Nielsdatter sst.

675 Mogens Pedersen i Terp. 2.9.1781, fol.103.
E: Else Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen sst. FM: Rasmus 23, Peder 19. FM: farbror Peder Gregersen i Viby.

676 Anne Nielsdatter i Holme. 3.10.1781, fol.104.
E: Jens Jørgensen. B: Jørgen 12, Niels 2. FM: morbror Jens Lauridsen sst.

677 Karen Poulsdatter i Holme. 15.11.1781, fol.105.
E: Rasmus Pedersen. B: Jacob 5, Peder 4, Poul 2. FM: Jacob Rasmussen i Hørret.

678 Morten Rasmussen, ugift i Holme. 15.11.1781, fol.107B.
A: søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen Bødker i Holme, halvbror Niels Madsen sst, [skifte 22.3.1781 lbnr.670]. 2B: Maren g.m. Eskild Juulsen sst, Anne.

679 Anne Pedersdatter i Brabrand. 4.12.1781, fol.108.
E: Mogens Christensen. B: Anne Johanne 9, Else 7, Peder 5, Sidsel 3. FM: morbror Niels Pedersen i Brabrand.

680 Christen Vendelbo i Holme. 3.1.1782, fol.110.
E: Kirsten Andersdatter. B: Anders 30, der overtager gården, Jens 24, Inger g.m. Herman Cortsen sst, Maren 28. FM: Thor Christensen, forpagter af Holme Præstegård.

681 Else Rasmusdatter i Terp. 7.3.1782, fol.111.
Enke efter Mogens Pedersen, [skifte 2.9.1781 lbnr.675]. B: Rasmus 24, der overtager gården, Peder 20. FM: farbror Peder Gregersen i Viby, Mogens Nielsen i Terp.

682 Mogens Rasmussen i Terp. 7.3.1782, fol.113B.
A: bror Mogens Pedersen, [skifte 2.9.1781 lbnr.675]. 2B: Rasmus 24, Peder 21. FM: farbror Peder Gregersen i Viby.

683 Anne Cathrine Winther i Viby. 11.3.1782, fol.114.
Enke efter Benjamin Selmer, [skifte Skanderborg-Åkær Amter 26.4.1776 lbnr.333]. B: Ciciliane 11, der opdrages hos madam Selmer i Hundslund. FM: født værge Schack Selmer, apoteker i Århus. Afdøde døde hos bror C. Winther, degn i Viby.

684 Søren Mikkelsen i Terp i Viby sogn. 25.1.1782, fol.116.
E: Anne Sørensdatter. LV: Frands Snedker i Viby. B: Mette 6 mdr. FM: Laurids Andersen i Viby.

685 Jens Rasmussen i Viby. 27.8.1782, fol.116B.
E: Kirsten Andersdatter. B: Anders i Holme, Peder, Jens, Johanne g.m. Rasmus Nielsen, avlsmand i Århus, Anne g.m. Mads Davidsen i Viby, Maren 32. Af første ægteskab B: Hans i Viby, Sidsel g.m. Jacob Christoffersen i Lemming på Constantinsborg gods, [Mette, død. 1B:] Hans i Børup på Vilhelmsborg gods. (Sml. lbnr.296).

686 Sidsel Mortensdatter i Viby. 27.8.1782, fol.117.
Enke efter [Poul Rasmussen Møller sst, skifte 15.12.1760 lbnr.488]. B: Rasmus, der har gården i fæste, Maren g.m. Rasmus Jensen, skovfoged på Marselisborg gods, Kirsten g.m. Niels Ovesen i Slet på Vilhelmsborg gods, Jens i Viby, Karen. FM: Peder Jensen i Viby.

687 Jens Jensen Amdi i Viby. 29.8.1782, fol.117B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: stedfar Jens Nielsen Holm i Viby. B: Christen 14, Rasmus 9, Eskild 7, Niels 4, Jens 22 uger. FM: Niels Christensen sst. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 27.4.1766 lbnr.541]. B: Peder 23, Maren 21, Jens 18. FM: Peder Gregersen i Viby. Desuden nævnes enkens bror Juul Christensen.

688 Rasmus Sørensen i Brabrand. 2.9.1782, fol.119.
E: Johanne Lauridsdatter. A: Laurids Sørensen i Skejby, Laurids Andersen i Fastrup (?), Mette Lauridsdatter i Brabrand.

689 Niels Mikkelsen i Brabrand. 2.9.1782, fol.119B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel 27 i København, Christen 24, Rasmus 15, Peder 12, Johanne. FM: Mikkel Rasmussen i Brabrand.

690 Christen Christensen, ugift hyrde i Viby. 21.3.1782, fol.120.
Ingen arvinger.

691 Christoffer Skytte, jæger ved Marselisborg. 12.10.1781, fol.120B.
Ingen arvinger.

692 Anne Jensdatter i Viby. 30.10.1782, fol.121B.
E: Mads Davidsen. B: Karen 14, Kirsten 11, David 8, Sidsel 6. FM: Anders Loft i Kirkeskoven.

693 Anne Rasmusdatter i Skåde. 3.1.1783, fol.123B.
Enke efter [Søren Christensen [Bagger], skifte 7.3.1776 lbnr.620]. B: Lisbeth g.m. David Pedersen sst, Rasmus 16. FM: nærmeste slægtninge Hans Mikkelsen sst, Søren Mikkelsen sst.

694 Niels Pedersen i Holme. 15.2.1783, fol.124.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen, Peder Pedersen. B: Kirsten 18, Anne 17, Anne Marie 13, Maren 10, Christen 3, Sidsel 6 mdr. FM: Oluf Sørensen.

695 Lisbeth Madsdatter i Skåde. 19.9.1782, fol.127.
E: Oluf Rasmussen. B: Jens 11, Maren 8, Rasmus 10 uger.

696 Mette Jensdatter i Kirkeskoven. 1.4.1783, fol.127B.
E: Anders Loft, skovfoged. B: Maren 12, Christiane Dorthe 8, Jens 6. FM: Peder Poulsen i Viby.

697 Jacob Poulsen i Holme. 25.3.1781, fol.128B.
E: Johanne Andersdatter. LV: bror Eskild Andersen i Bøgeskov. B: Anne. FM: farbror Rasmus Poulsen i Bjøstrup. Desuden nævnes afdødes bror Søren Poulsen i Hørret. Afdøde boede i et hus tilhørende [Rasmus] Bagge, præst i Holme på præstegårdens grund.

698 Jens Nielsen Worm i Holme. 3.12.1782, fol.130B.
E: Mette Hansdatter. LV: far Hans Andersen. B: Jens 8 uger den 28.2.1783. Afdødes søskende er: Peder Nielsen 36, tjener i Holme, Birgitte Nielsdatter g.m. Oluf Sørensen på stedet.

699 Johanne Sørensdatter i Brabrand. 26.5.1783, fol.132.
E: Peder Pedersen. B: Peder 31 i København, Anders 31 i Brabrand, Maren g.m. Jens Sørensen i Ølsted. Første ægteskab med [Anders Simonsen i Brabrand, skifte 9.5.1748 lbnr.390]. B: Simon 40 i Brabrand, Søren 38 i København.

700 Dorthe Christensdatter i Viby. 17.7.1783, fol.133.
E: Mogens Knudsen. A: søsterdatter Mette Poulsdatter g.m. Niels Nielsen i Viby, bror Niels Østergaard i Voldby på Frijsenborg gods.

701 Peder Jensen, ugift landsoldat i True. 8.7.1783, fol.133B.
A: søskende Rasmus Jensen i True, Kirsten Jensdatter g.m. Simon Rasmussen sst, Birthe Marie Jensdatter g.m. Christen Pedersen i Mundelstrup, halvsøskende Dorthe Jensdatter, [skifte 9.5.1777 lbnr.627], var g.m. Mads Poulsen i Viby. 1B: Kirsten, Anne Jensdatter g.m. Laurids Mortensen i Harlev. (Sml. lbnr.618).

702 Dorthe Jensdatter på Marselisborg. 14.7.1783, fol.134.
E: Mads Vad, forpagter af Marselisborg Hovedgård. B: Ditlev Vad 7, Jens Thyrresen Vad 6, Niels Vad 4, Dorthe Øllegaard Vad 3. FM: farbror forpagter Jørgensen på Tustrup ved far Niels Jensen i Følle.

703 Erik Jacobsen i Lisbjerg. 16.12.1782, fol.135.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen. B: Bodil 8, Gertrud 5, Jacob 2. FM: morbror Søren Rasmussen.

704 Mette Nielsdatter i Vejlby. 23.9.1783, fol.135B.
E: Søren Lauridsen. B: Niels 9, Kirsten 3, Birthe 1. FM: morbror Jacob Nielsen sst.

705 Inger Christensdatter i Vejlby. 23.9.1783, fol.136.
E: Niels Jensen Karlby. B: Jens 6, Mette 3. Første ægteskab med [Mads Mikkelsen sst]. B: Anne 11. FM: morbror Niels Christensen sst.

706 Margrethe Mørk i Marselisborg Jægergård. 3.9.1783, fol.136B.
Enke efter Just Mechmerhausen, skovridder. B:
1) Just Henrik Mechmerhausen i Den norske Løve på Prinsensgade 281 på Christianshavn i København. FM: svoger A[nders] Geding, birkedommer i Århus
2) Dorthe g.m. [Christian] Brun, maler i Århus
3) Anne g.m. J[ens] Lange i Århus
4) Charlotte Amalie enke efter Mikkel Seidelin Worsøe i København. LV: svoger [Rasmus] Møller til Skæring Munkgård.

707 Christen Rasmussen i Tilst. 13.1.1784, fol.137B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Erik Nielsen sst. B: Anne 14, Rasmus 11. FM: Niels Christensen i Viby.

708 Dorthe Lauridsdatter i True. 13.1.1784, fol.139B.
E: Peder Pedersen. B: Mette 18, Søren 14, Else 10. FM: Peder Pedersen i Yderup på Lyngbygård gods.

709 Maren Christensdatter i Lisbjerg. 20.1.1784, fol.141.
E: Rasmus Jensen. Af første ægteskab B: Anne Jacobsdatter g.m. Niels Sørensen sst.

710 Karen Gertsdatter i Lisbjerg. 24.1.1784, fol.142.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 6, Marie 3. FM: mors stedfar Søren Møller i Tobæk Mølle. Desuden nævnes steddatteren Anne Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Århus. (Sml. lbnr.581).

711 Anders Andersen Kattrup i Viby. 23.4.1783, fol.143.
A:
1) bror Eskild Andersen i Viby, [skifte 3.10.1763 lbnr.512]. 3B:
a Anders Eskildsen 29 i Viby
b Morten Eskildsen 27
c Anne Eskildsdatter. FM: stedfar Laurids Møller i Viby
2) søster Maren Andersdatter, [skifte 19.3.1739], var g.m. Poul Møller i Viby, [skifte 15.12.1760 lbnr.488]. 1B:
a Anne Poulsdatter g.m. Søren Mikkelsen Worm i Skåde
3) halvbror Søren Sørensen, skovfoged i Århus, [skifte Århus 18.12.1762 lbnr.1873]. 3B:
a Abraham Sørensen Refeldt, bendrejer i Århus, [skifte Århus 2.11.1773 lbnr.2263]. 3B: Hans 24, bendrejersvend i Lübech, Niels 20, matros i København, Søren 15, matros i Århus
b Jochum Sørensen Refeldt, sømand i Århus, [skifte Århus 4.7.1774 lbnr.2279]. 1B: Anne Bolene 10. FM: stedfar Morten Hansen, slagter i Århus
c Anne Sørensdatter Refeldt, [skifte Århus 22.1.1776 lbnr.2299], var g.m. Niels Mikkelsen, skovfoged i Århus, [skifte Århus 14.1.1777 lbnr.2409]. 3B: Kirsten 19, Anne Dorthe 16, Mette 13.

712 Niels Mikkelsen i Viby. 28.2.1784, fol.146B.
E: Mette Jensdatter. LV: Laurids Møller sst. B: Mogens 10, Mikkel 7, Jens 2. FM: Jacob Møller sst.

713 Mette Mathiasdatter i Skejby. 3.4.1784, fol.147.
E: Niels Rasmussen. A: bror Peder Mathiasen i Lisbjerg.

714 Jens Jensen i Skåde. 8.1.1784, fol.147B.
E: Anne Christensdatter. B: Peder 30, sadelmagersvend i Randers, Christian 25 i Skåde, Jens 20, Dorthe g.m. Christen Jensen i Hasle, Karen. FM: Peder Madsen.

715 Oluf Sørensen i Holme. 23.3.1784, fol.148B.
E: Birgitte Nielsdatter Worm. LV: Mikkel Olufsen sst. B: [Søren] 3, Niels 3 mdr. Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 8.4.1774 lbnr.608]. B: Karen 22, Bodil 17. FM: Oluf Sørensen Roed.

716 Hans Mikkelsen i Skåde. 8.5.1784, fol.150.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Frandsen sst. B: Mads 20, Niels 15, Maren. FM: farbror Jens Mikkelsen sst.

717 Jens Nielsen Yde i Hasle. 22.3.1784, fol.151.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen, smed sst. B: Maren 23. FM: Peder Møller sst.

718 Mette Jensdatter i Hasle. 9.6.1784, fol.152.
E: Søren Rasmussen. A: mor Maren Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Hinge, søster Maren Jensdatter g.m. Anders Nielsen i Linå, halvsøskende Jens Jensen, hjulmand i Grauballe, Anders Pedersen, Bodil Pedersdatter, Anne Pedersdatter. FM: Laurids Pedersen i Hasle.

719 Johanne Mikkelsdatter i Viby. 5.7.1784, fol.152.
E: Hans Jensen. B: Anders 26, Johanne 23. FM: Peder Gregersen sst. Første ægteskab med Anders Nielsen i Viby, [skifte 11.5.1755 lbnr.449]. B: Mette Cathrine g.m. Hans Jensen i Børup på Vilhelmsborg gods, Anne Marie g.m. Mads Davidsen i Viby.

720 Anne Nielsdatter i Terp. 23.7.1784, fol.153B.
E: Niels Nielsen. B: Marianne 10, Niels 8, Niels 7, Jens 6, Frands 2, Anne 8 uger. Enkemandens første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 5.3.1773 lbnr.590]. B: Kirsten, Maren Kirstine.

721 Niels Sørensen, bødker i Holme. 16.2.1784, fol.154B.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Søren 42, bødker i Randers, Rasmus 40, avlsmand i Århus, Jens 32, tjener i Holme, Karen g.m. Peder Nielsen Stavtrup på stedet.

722 Rasmus Rasmussen Bech i Holme. 26.11.1783, fol.155B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Rasmus Thomsen. B: Abigael 10, Rasmus 6, Niels 3. FM: farbror Poul Bech i Holme. Første ægteskab med [Abel Jensdatter, skifte 22.7.1769 lbnr.570]. B: Jens 24.

723 Peder Nielsen Stavtrup i Holme. 30.7.1784, fol.156B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen i Viby. B: Maren 2, Kirsten 21 uger. FM: farbror Morten Nielsen i Viby. Desuden nævnes afdødes bror Niels Nielsen og enkens bror Rasmus Nielsen i Århus.

724 Anne Pedersdatter i Holme. 9.8.1784, fol.157.
E: Niels Lauridsen. B: Niels 17 uger. Første ægteskab med Niels Pedersen, [skifte 15.2.1783 lbnr.694]. B: Kirsten 20, Anne 18, Anne Marie 14, Maren 10. FM: morbror Peder Pedersen i Bjøstrup.

725 Poul Rasmussen Bech i Holme. 20.9.1784, fol.158.
E: Sidsel Marie Nielsdatter. LV: Rasmus Thomsen i Viby. B: Karen 19, Anne 14, Maren 10, Rasmus 4. FM: søskendebarn Jens Rasmussen i Viby.

726 Peder Pedersen i Viby. 28.7.1784, fol.159.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Gregersen sst. B: Anne g.m. Jens Sørensen i Viby, Maren 22, Peder 16. FM: Jens Rasmussen. Desuden nævnes enkens bror Peder Rasmussen.

727 Mette Hansdatter i Viby. 17.8.1784, fol.160.
E: Jacob Møller. B: Peder 31, Hans 29, Maren g.m. Mads Poulsen i Viby, Mette 26, Anne 17. FM: Laurids Møller.

728 Mette Margrethe Juulsdatter i Viby. 19.1.1785, fol.161.
E: Anders Pedersen. Første ægteskab med [Niels Amdi i Viby, skifte 21.4.1762 lbnr.503]. B: Malene g.m. Rasmus Poulsen i Hasselager. Andet ægteskab med [Søren Pedersen Møller i Viby, skifte 14.4.1780 lbnr.663]. B: Anne Marie g.m. Søren Jensen, kromand i Solbjerg.

729 Niels Nielsen i Viby. 5.1.1785, fol.161.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Laurids Møller. A: bror Søren Nielsen i Viby. Aftægt til Sidsel Pedersdatter, enke efter forrige beboer Jørgen Jensen, [skifte 22.12.1758 lbnr.474] og til afdødes stedfar Anders Sørensen.

730 Anne Nielsdatter i Viby. 25.2.1785, fol.162B.
A: søskende Jens Nielsen i Skivholme på Lyngbygård gods, Niels Nielsen i Storring på samme gods, Hans Nielsen 19. FM: Mogens Loft i Viby.

731 Maren Nielsdatter i Viby. 1.3.1785, fol.163.
E: Peder Poulsen. B: Niels i Terp, Anne Kirstine g.m. Peder Høgh i Viby.

732 Anne Sørensdatter i Hørhavehuset i Skåde Skov. 15.9.1785, fol.163.
E: Jens Hansen, skovfoged. B: Søren 10, Ellen Cathrine 2. FM: morbror Rasmus Sørensen i Tulstrup.

733 Kirsten Pedersdatter i Viby. 22.9.1785, fol.163B.
E: Laurids [Pedersen] Møller. B: Johanne g.m. Anders Pedersen i Viby, Maren 4. FM: farbror Jacob Møller sst.

734 Niels Poulsen, ugift i Viby. 21.6.1785, fol.164.
Ingen arvinger.

735 Maren Hansdatter, ugift i Skåde. 26.11.1785, fol.164B.
A: mor Maren Madsdatter g.m. Niels Sørensen i Skåde, søskende Mads Hansen 21, Niels Hansen 16. FM: farbror Peder Mikkelsen i Holme. Afdødes far var Hans Mikkelsen, skifte 8.5.1784 lbnr.716.

736 Dorthe Madsdatter i Skåde. 20.11.1785, fol.165.
E: Jens Mikkelsen. B: Niels 12, Mikkel 9. FM: farbror Peder Mikkelsen i Holme.

737 Jens Nielsen i True. 3.2.1786, fol.165B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: [Jens] Møldrup. præst i Brabrand. B: Maren 16. FM: farbror Jacob Nielsen i Vejlby, Laurids Nielsen sst, Søren Pedersen sst. Enkens første ægteskab med [Jesper Frandsen i True, skifte 13.3.1767 lbnr.546]. B: Kirsten, [Anne]. FM: morbror Jacob Nielsen i Åby på Lyngbygård gods. Arv efter afdødes bror [Peder Nielsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Vejlby, skifte 26.10.1779 lbnr.652] til Karen Pedersdatter og Niels Pedersen 17.

738 Christen Hansen i Skåde. 13.1.1786, fol.166.
E: Sidsel Marie Bertelsdatter. LV: far sergent Bertel Corpensig i Mårslet. Første ægteskab med Maren Mortensdatter, [skifte 23.2.1780 lbnr.657]. B: Anne Marie 7. FM: morbror Rasmus Mortensen i Skåde.

739 Peder Nielsen Worm i Holme. 30.12.1785, fol.166B.
A: bror [Jens Nielsen Worm i Holme, skifte 3.12.1782 lbnr.698]. 1B: Jens 2. FM: Mikkel Olufsen sst, søster Birthe Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Holme.

740 Rasmus Christensen i Holme Præstehuse. 7.2.1786, fol.167.
E: Maren Jørgensdatter. LV: far Jørgen Hansen sst. A: søskende Jens Christensen 42, tjener i Skovmølle, Mette Christensdatter g.m. Thomas Pedersen i Bjøstrup, Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Gunnestrup, Bodil Christensdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Ingerslev, Maren Christensdatter 47 i Slet, halvbror Niels Christensen i Slet.

741 Thomas Thomsen i Holme Præstehuse. 1.4.1786, fol.167B.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Anne 15, Maren 12, Anne Kirstine 9, Anders 5, Rasmus 9 mdr. FM: Jens Bech sst. Desuden nævnes Laurids Købmand i Skanderborg g.m. afdødes søster og afdødes anden søster Ellen Jensdatter.

742 Anne Nielsdatter i True. 1.8.1786, fol.168.
E: Jens Rasmussen Balle. B: Anne 8, Kirsten 7, Rasmus 3. FM: morfar Niels Danielsen. Desuden nævnes enkemandens søster Dorthe Rasmusdatter.

743 Kirsten Nielsdatter i Tilst. 1.8.1786, fol.169.
E: Christen Andersen. B: Niels 28, Anders 25, Helle 21, Rasmus 18.

744 Jens Nielsen i Tilst. 1.8.1786, fol.169B.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Inger 15, Niels 14, Anders 13, Peder 10, Anne 9, Maren 6, Rasmus 6 mdr. FM: farbror Erik Nielsen sst.

745 Rasmus Pedersen, ugift i Terp. 27.11.1786, fol.170B.
A: søskende Niels Pedersen i Yderup, Jens Pedersen, tjener i Lisbjerg, Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Skovby, halvsøskende Peder Pedersen 22 i Terp, Mette Marie Pedersdatter, Anne Johanne Pedersdatter. FM: morbror Peder Gregersen i Viby. (Sml. lbnr.587).

746 Rasmus Pedersen i Hasle. 21.8.1786, fol.171.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Peder 17, Thomas 10, Mette Kirstine 7, Kirsten 3. FM: Jens Bonde i Hasle.

747 Anders Jensen Møller i Skejby. 15.12.1786, fol.171B.
E: Anne Poulsdatter. B: Poul 13, Margrethe 10, Jens 6. FM: Anders Sørensen i Skejby.

748 Christiane Pedersdatter i Vejlby. 15.12.1786, fol.172.
E: Peder Nielsen Hougaard. B: Niels 5, Maren 3. FM: Laurids Sørensen sst.

749 Herman Pedersen, ugift i Terp. 25.11.1786, fol.172.
A: søskende Rasmus Pedersen, Christen Pedersen, Maren Pedersdatter i Vejlby, Anne Pedersdatter, Gertrud Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter i Skejby.

750 Jens Pedersen i Terp. 18.1.1787, fol.172B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Laurids Peder Lauridsen i Lisbjerg. B: Niels 15, Mette 7, Johanne 3. FM: født værge Niels Pedersen Møller i Lisbjerg.

751 Dorthe Frandsdatter i Skåde. 21.3.1787, fol.173B.
E: Simon Hansen. A: søskende Christen Frandsen i Hasle, Jens Frandsen 61 i København ved steddatter Anne Mogensdatter g.m. Jens Sørensen i Holme, Kirsten Frandsdatter g.m. Niels Rasmussen i Viby, Anne Frandsdatter g.m. Johan Christian Børresen, lærredshandler i København. (Sml. lbnr.644).

752 Maren Andersdatter i True. 29.5.1787, fol.178B.
E: Jens Rasmussen Balle. Afkald fra far Anders Sejersen i Sjelle på Frijsenborg gods ved afdødes bror Sejer Andersen.

753 Niels Lauridsen i Holme. 16.2.1787, fol.180B.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Jensen, bror Hans Jensen i Slet, Rasmus Nielsen Møller i Hasle, der ægter enken og fæster gården. B: Anne, nyfødt. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter]. B: Marianne 5. FM: morfar Rasmus Nielsen i Hasle. Andet ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 9.8.1784 lbnr.724]. B: Niels 3. FM: farbror Christen Lauridsen i Holme.

754 Søren Mikkelsen i Skåde. 30.6.1787, fol.183B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Thomsen sst. B: Anne Marie 25, Maren 20, Karen 16, Sidsel 12, Peder 10. FM: farbror Niels Nielsen i Skåde.

755 Johanne Lauridsdatter i Brabrand. 19.7.1787, fol.186.
E: Peder Nielsen, skovfoged. A:
1) brorsøn Laurids Pedersen Veng i Århus
2) brorsøn Christian Pedersen i Javngyde ved søn Rasmus Christiansen sst.
3) brordatter Lisbeth Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Veng på Sophiendal gods
4) brorsøn Søren Rasmussen i Illerup
5) brordatter Sidsel Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Truust på Tvilum gods
6) brorsøns datter Anne Sofie Lauridsdatter g.m. Søren Christensen i Søballe
7) søsterdatter Maren Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen i Galten
Desuden nævnes:
8) fasters søn Christian på Hjarnø på Sophiendal gods
9) fasters søn Jens Pedersen i Veng på Sophiendal gods. FM: Niels Pedersen i Brabrand.

756 Karen Nielsdatter i Holme. 28.9.1787, fol.188.
E: Christen Lauridsen. Første ægteskab med Peder Nielsen, skifte 30.7.1784 lbnr.723. B: Maren 5. FM: født værge Morten Nielsen i Viby Terp.

757 Marianne Nielsdatter i Hasle. 21.5.1787, fol.188B.
A: halvbror Niels Nielsen 3. FM: afdødes morfar Rasmus Nielsen Møller, Christen Lauridsen i Holme. Arv efter afdødes mor Maren Rasmusdatter. (Se lbnr.753).

758 Peder Sørensen Bach i Tilst. 15.10.1787, fol.191.
E: [Anne Nielsdatter]. LV: Oluf Nielsen sst. B: Kirsten 26 Maren 24, Sidsel 21, Niels 18. FM: Laurids Christensen sst.

759 Anne Jensdatter i True. 4.3.1788, fol.191B.
B: Maren Nielsdatter 30. FM: søskendebarn Niels Pedersen i Åby, Laurids Sørensen i True.

760 Poul Sørensen, ugift i Skåde. 10.4.1788, fol.192B.
A: halvsøster Karen Christensdatter 15. FM: født værge på mors side Peder Jensen, skovfoged i Århus.

761 Mikkel [Jensen] Sparre i Viby. 19.5.1788, fol.194.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Rasmus 12, Birgitte 8. FM: skoleholder R[udolf Georg] Schiøtz sst.

762 Kirsten Rasmusdatter i Skejby. 18.5.1788, fol.195.
A:
1) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Lauridsen, pottemager i Århus. 2B: Laurids, pottemager sst, Anne Margrethe
2) halvbror Christen Rasmussen, feldbereder i Århus, død. 2B: Rasmus Christensen Hasle, feldbereder i Linå, Anne Cathrine g.m. Niels Thøgersen skomager i Århus
3) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Johansen Panch i Skejby
4) halvsøster Dorthe Rasmusdatter, enke efter Jens Rasmussen, møllersvend i Århus
5) halvsøster Anne Rasmusdatter, [skifte 7.4.1773 lbnr.597], første ægteskab med Peder Hermansen, smed i Skejby, [skifte 1.7.1770 lbnr.572]. 6B: Rasmus 30, tjener i Terp, Christen 26, vides ikke hvor, Maren i Vejlby, Anne i Kalundborg, Gertrud i Skejby, Anne Kirstine sst.
6) halvsøster Karen Rasmusdatter i Århus.

763 Anne Marie Sørensdatter i Lisbjerg. 4.8.1788, fol.197.
E: Søren Pedersen. B: Sidsel 9, Peder 6, Anne Marie 2. FM: født værge Christen Møller, vinhandler og gæstgiver i Århus, Søren Knudsen, møller i Nymølle.

764 Maren Eskildsdatter i Vejlby. 22.9.1788, fol.201.
E: Laurids Nielsen. B: Karen 13, Birgitte 10, Anne 7. FM: født værge Peder Eskildsen sst. Første ægteskab med [Laurids Thomsen Smed i Vejlby], skifte 11.4.1773 lbnr.600. B: Thomas 15.

765 Jens Nielsen Holm i Viby. 26.5.1788, fol.204.
E: Karen Jensdatter. LV: Didrik Sørensen. B: Niels 24, Jens 17, Søren 6, Sidsel g.m. Rasmus Sørensen Holm i Ølsted på Kærbygård gods, Kirsten 19, Maren 14. FM: farbrødre Rasmus Nielsen Holm i Terp, Laurids Nielsen Holm sst, Peder Nielsen Holm i Brendstrup. Første ægteskab med Sidsel Davidsdatter, [skifte 3.6.1758 lbnr.467]. B: Anne g.m. Jens Nielsen i Kasted på Kærbygård gods.

766 Maren Nielsdatter i Viby. 30.8.1788, fol.206.
E: Simon Andersen. A: søster Kirsten Nielsdatter, tjener i Århus. FM: Søren Loft i Viby, født værge Søren Rasmussen i Fuglsang på Constantinsborg gods, søster Christiane Nielsdatter i Stavtrup. FM: Christen Jensen i Fløjstrup på Vilhelmsborg gods.

767 Niels Nielsen Offersen i True. 23.2.1789, fol.207B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Borup. B: Karen g.m. Niels Rasmussen i Tilst. Første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Niels 20. FM: farbror Niels Sørensen i True.

768 Christian Nielsen i Stampemøllen i Marselisborg Skov. 9.4.1789, fol.208.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Peder Madsen i Skåde. B: Niels 8, Maren 6, Christian 3, Christian, nyfødt. FM: farfar Niels Christiansen i Århus Stampemølle. Stedet kaldes også Papirstoften.

769 Jens Nielsen i Skåde. 21.7.1789, fol.210B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Niels 22, Jens 15. FM: Frederik Pedersen sst. Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 24.9.1765 lbnr.532]. B: Anne 28 g.m. Knud Nielsen sst.

770 Anders Mortensen Munk i Hasle. 10.11.1789, fol.213.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Morten, Anders, Søren, Rasmus, Christen, Anne. FM: Peder Nielsen Harbo i Hasle.

771 Hans Jensen i Vejlby. 18.2.1790, fol.214.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Lauridsen. B: Johanne 1. FM: farfar Jens Hansen.

772 Jens Jensen Amdi, ugift i Holme. 7.12.1789, fol.215.
A:
1) bror Niels Jensen 55 i Holme på Constantinsborg gods
2) bror Rasmus Jensen 52 på stedet
3) søster Karen Jensdatter, var g.m. en militær person i Køge, begge døde for 20 år siden
4) søster Sidsel Jensdatter g.m. en tømmermand i København
Desuden nævnes Niels Jensens ældste datter Karen Nielsdatter og Rasmus Jensens ældste søn Jens Rasmussen.

773 Maren Pedersdatter i Lisbjerg. 24.3.1790, fol.220.
E: Hans Mortensen. A: søster Anne Pedersdatter i Vejlby. FM: Hans Jensen Aaby i Vejlby.

774 Peder Nielsen, kildesætter [brøndborer] i Viborg. 9.6.1790, fol.221.
Enkemand efter Else Pedersdatter. B: Kirsten 17, Karen 15. FM: farfar Niels Pedersen Lund i Viborg. Afdøde er begravet i Vejlby. (Skiftet er ført sammen med lbnr.775).

775 Niels Nielsen, tømmermand i Viborg. 9.6.1790, fol.221.
E: Maren Pedersdatter. B: Kirsten 12, Christen 8. FM: farfar Niels Pedersen Lund i Viborg. Afdøde er begravet i Vejlby. Afdøde var bror til Peder Nielsen, lbnr.774 og begge døde under brøndboring i Vejlby.

776 Anne Marie Christiansdatter i Tilst. 6.7.1790, fol.223B.
E: Jens Jacobsen. B: Karen 6 uger. FM: morbror Anders Christiansen i Århus.

777 Maren Andersdatter i Viby. 8.7.1790, fol.224B.
E: Peder Gregersen. B: Gertrud 23, Mette 20, Peder 15, Johanne 12, Sidsel 10. FM: morbror Simon Andersen i Viby.

778 Karen Davidsdatter i Skåde. 10.7.1790, fol.225B.
E: Peder Nielsen. B: Anne 37 g.m. Christen Poulsen i Skåde, David 34, Niels 32, Peder 27, Maren 20. FM: Niels Christensen i Viby.

779 Søren Rasmussen Hudkær i Hasle. 2.11.1790, fol.229, 233.
E: Else Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen Møller i Holme. B: Mette 2. FM: farbror Niels Rasmussen Hudkær i Hasle. Arv efter enkens mor Sidsel Rasmusdatter g.m. Anders Andersen i Hasle, skifte 17.3.1766.

780 Peder Nielsen i True. 6.11.1790, fol.230, 234, 238.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Niels 38, Peder 34 i Fårvang, Jacob 28, Anders 25, Anne g.m. Mikkel Rasmussen i True, Karen. FM: Peder Thøgersen sst.

781 Sidsel Marie Jensdatter i Terp. 3.1.1791, fol.234B, 239B.
E: Niels Mogensen. B: Jens 4, Peder 9 mdr. FM: morfar Jens Nielsen i Mollerupgård.

782 Laurids Frederiksen i Vejlby. 23.5.1791, fol.242.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Hans Mortensen i Egå. B: Frederik 5, Hans 14 uger. FM: Hans Jensen Aaby i Vejlby. Afdøde var født i Verkdalen 8 mil nord for Trondheim i Norge.

783 Justine Hansdatter i Viby Terp. 30.6.1791, fol.244.
E: Frands Johansen. B: Mette 26, Johannes 22, snedkersvend i Århus. FM: Rudolf Schiøtz, degn i Viby. Afdødes datter Kirstine Marie 32 g.m. Peder Clemensen, snedker i Stavtrup.

784 Anne Madsdatter i Viby. 31.10.1791, fol.246.
E: Søren Pedersen. B: Peder 23, Birgitte 22, Kirsten 14, tåbelig.

785 Jørgen Jacobsen i Skåde. 2.2.1792, fol.247.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Viby. B: Kirsten 17, Maren 13, Anne 9. FM: født værge Christian Jacobsen i Jegstrup på Vilhelmsborg gods.

786 Jørgen Sørensen i Viby. 4.2.1792, fol.250.
E: Anne Knudsdatter. LV: Rasmus Poulsen i Holme. B: Maren 13, Mette Marie 6, Kirsten 3, Dorthe 3 mdr. FM: født værge Søren Sørensen Loft i Viby.

787 Anne Johanne Jensdatter i Viby. 13.2.1792, fol.251B.
E: Oluf Jørgensen, hyrde. B: Jens 14, Karen 13, Jørgen 10, Kirsten 2. FM: Mads Poulsen.

788 Laurids Johansen Panch i Skejby. 20.2.1792, fol.252.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Bach i Skejby. B: Johan 28, Rasmus 23, Laurids 18, Maren g.m. Christen Pedersen i Hinge på Vinderslevgård gods, Anne g.m. Niels Markussen i Vejlby, Kirsten 24.

789 Johanne Rasmusdatter i Skåde. 17.4.1792, fol.255.
Enke efter Jens Nielsen, [skifte 21.7.1789 lbnr.769]. B: Niels 25, der fæster stedet, Jens 19. FM: Frederik Pedersen i Skåde.

790 Jens Sørensen Amdi i Viby. 25.5.1792, fol.256, 261B, 474B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Ove Clemensen sst. B: Søren 13, Niels 11, der døde 1802, Anne 8, Maren 5, Anne Johanne 1. FM: født værge Niels Sørensen i Skåde. FM i 1802: stedfar Søren Mikkelsen.

791 Mette Caspersdatter i Skejby. 25.5.1792, fol.257, 268B.
E: Peder Jensen. B: Jens 16, Birgitte 13, Casper 10, Sidsel 6. FM: Søren Pedersen i Skejby på Kærbygård gods.

792 Bodil Pedersdatter i Skejby. 12.6.1792, fol.259, 269B.
E: Rasmus Poulsen. B: Jens 20, Anne 19, Sidsel 16, Maren 16, Helle Marie 13. FM: Anders Pedersen sst.

793 Maren Pedersdatter i Lisbjerg. 6.8.1792, fol.262, 271.
E: Jens Andersen. B: Niels 25, Anders 15. Første ægteskab med [Niels Sørensen sst, skifte 30.6.1767 lbnr.550]. B: Søren i Søften, Anne g.m. Rasmus Mogensen i Terp, Peder i Grundfør, Niels 30, tjener i Århus, Jens i Viby.

794 Anne Sørensdatter i Viby. 8.8.1792, fol.264B.
E: Jesper Hansen. Af første ægteskab B: Anne Jensdatter 19. FM: født værge Søren Sørensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Hansen i Århus. Afdøde døde 1787.

795 Niels [Pedersen] Vesten i Viby. 8.12.1792, fol.265B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Jens 5, Anne 20 uger. FM: Hans Jensen sst.

796 Niels Nielsen i Åby. 8.10.1792, fol.266B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Niels 2. FM: farbror Mikkel Nielsen i Brabrand. Afdødes vanvittige bror Mads Nielsen har ophold.

797 Niels Jensen Tilst i Vejlby. 17.10.1792, fol.272B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Abild i Vejlby, bror Christen Nielsen i Sabro. B: Anne 19. FM: farbror Laurids Jensen i Geding. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 16.2.1771 lbnr.575]. B: Inger 24. FM: Jacob Nielsen i Vejlby.

798 Anne Nielsdatter i Tilst. 23.2.1793, fol.275B.
Enke efter Peder Sørensen Bach, [skifte 15.10.1787 lbnr.758]. B: Kirsten 32 i København, Maren 30, Sidsel 28, Niels 25 i Vejlby. FM: Erik Nielsen i Tilst.

799 Frands Jensen i Brabrand. 19.4.1793, fol.276, 278B, 284B, 286.
E: Johanne Marie Pedersdatter. LV: Peder Thøgersen i True, Peder Nielsen, skovfoged i Brabrand. B: Peder 29, Niels 26. FM: Mikkel Rasmussen i Brabrand. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 8.6.1763 lbnr.498]. B: Jens 38 i Gislinge ved Kalundborg på Sjælland, Kirsten 30, der ægter Peder Nielsen i Brabrand. Desuden nævnes enkens bror Peder Thøgersen i Brabrand.

800 Birgitte Nielsdatter i Holme. 3.5.1793, fol.277, 280.
E: Søren Mikkelsen. A: bror Jens Nielsen, [skifte 3.12.1782 lbnr.698]. 1B: Jens 11. FM: Mikkel Olufsen i Holme. (Sml. lbnr.739).

801 Anne Kirstine Pedersdatter i True. 29.6.1793, fol.281B, 287B.
E: Jens Rasmussen Balle. A: søskende Maren Pedersdatter 23, Jens Pedersen 15, Anne Pedersdatter 11. FM: [mors] farbror Niels Pedersen i Borum.

802 Maren Madsdatter i Viby Terp. 16.10.1793, fol.285.
E: Peder Jensen. B: Mette Marie 24, Anne 21.

803 Jens Rasmussen Trige i Tilst. 3.2.1794, fol.288B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Margrethe g.m. Niels Pedersen Brink, mesterslagter i København, Maren 24, Inger 18. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 16.11.1759 lbnr.486]. B: Rasmus 41 på Sjælland, Søren 37 for tiden i Brendstrup.

804 Mads Poulsen i Viby. 22.6.1794, fol.290B, 293, 298.
E: Maren Jacobsdatter. LV: farbror Laurids Møller sst. B: Poul 17, Dorthe 13, Karen 9, Jacob 3. FM: født værge Rasmus Poulsen i Holme ved dennes svoger Andreas Rasmussen Loft i Viby, morbror Peder Jensen i True. Første ægteskab med Dorthe Jensdatter, skifte 9.5.1777 lbnr.627. B: Kirsten 23. FM: Simon Rasmussen i True. Arv efter Kirsten Madsdatters morbror Peder Jensen i True.

805 Anders Pedersen i Brabrand. 27.6.1794, fol.291B, 299.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Søren Mikkelsen i Hasle. B: Mikkel 9, Johanne Marie 6, Peder 3. FM: født værge Peder Pedersen, hyrekusk i København, Oluf Pedersen i Brabrand.

806 Maren Mikkelsdatter i Skåde. 5.8.1794, fol.295.
E: Niels Nielsen Gregersen. B: Hans 20, Sidsel 18, Niels 17, Mikkel 12. FM: Søren Nielsen sst.

807 Søren Sørensen Loft i Viby. 30.3.1795, fol.300B, 305.
E: Karen Poulsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren 8. FM: født værge Peder Sørensen Loft, Laurids Møller i Viby.

808 Mette Jørgensdatter i Vejlby. 28.5.1795, fol.302.
E: Niels Christensen. A: søskende Niels Jørgensen, snedker i Randers, død. en del børn, Peder Jørgensen i Vejlby, Jens Jørgensen i København, død. 1B: Jørgen, udvandret til Frankrig, Anne Jørgensdatter i Århus Hospital.

809 Anders Nielsen i Vejlby. 28.5.1795, fol.303.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Niels 12, Rasmus 9, Mette 7, Maren 1. FM: farbrødre Jacob Nielsen sst, Laurids Nielsen sst.

810 Kirsten Nielsdatter i Vejlby. 28.5.1795, fol.304.
E: Jens Jensen, hyrde. B: Jens 13, Niels 10, Rasmus 3. (Afdøde kaldes også Karen Nielsdatter).

811 Anne Marie Sørensdatter Fogh i Tilst. 30.5.1795, fol.306.
A: brordatter Anne Kirstine Christiansdatter Fogh 32 sst. FM: Erik Nielsen sst.

812 Knud Nielsen i Holme. 30.10.1795, fol.307.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Poulsen sst. B: Kirsten 6. FM: farbror Rasmus Nielsen i Mårslet, Niels Sørensen i Ajstrup.

813 Mette Jensdatter i Tilst. 31.10.1795, fol.308B.
A: bror Niels Jensen Huus i Funder på Sejlgård gods, død. 1B: Jens 36 i Funder, søster Maren Jensdatter g.m. Johan Andersen i Tilst.

814 Mette Nielsdatter i Vejlby. 2.11.1795, fol.309.
E: Rasmus Thomsen. B: Niels 20. FM: Niels Knudsen sst.

815 Rasmus Sørensen i Viby Terp. 14.11.1795, fol.309, 316.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Gotfred Lykke, skoleholder sst. B: Dorthe Marie 14, Kirsten 8, Johanne 1. FM: Søren Hansen i Viby. Første ægteskab med Mette Nielsdatter, [skifte 28.11.1775 lbnr.614]. B: Anne 22. Andet ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 28.4.1780 lbnr.664]. B: Mette 20, Maren 16.

816 Birgitte Marie Nielsdatter i Vejlby. 16.11.1795, fol.310, 312.
E: Peder Rasmussen. A: far Niels Pedersen i Iller ved søn Peder Nielsen sst.

817 Anne Lauridsdatter i Hasle. 16.11.1795, fol.310, 321.
E: Niels Rasmussen, grandsmed. B: Else 14, Laurids 12, Rasmus 8, Christen 4. FM: morbror Christen Lauridsen i Holme.

818 Sidsel Pedersdatter i True. 17.11.1795, fol.310B, 313, 320.
E: Jens Pedersen. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Lindberg, visitør i København
2) søster Birthe Pedersdatter gift anden gang med Niels Pedersen Blom, spækhøker i København
3) halvbror Jens Andersen, død. 4B: Anders 31, bryggerkarl i København, Sidsel g.m. Niels Pedersen i Åby, Karen 29, Lisbeth 23. FM: Niels Sørensen i True
4) halvsøster Anne Andersdatter 60 på stedet.

819 Jens Jørgensen i Holme. 8.12.1795, fol.311, 316B, 332B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Rasmus Nielsen Møller sst, Mikkel Olufsen sst. B: Anne 14, Jens født den 23.4.1796. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 3.10.1781 lbnr.676]. B: Jørgen 27 i Viby.

820 Jens Mikkelsen i Skåde. 14.12.1795, fol.311B, 318.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Gregersen i Viby. B: Hans 9, Peder 5, Niels 2. FM: farbror Peder Mikkelsen i Holme. Første ægteskab med Dorthe Madsdatter, [skifte 20.11.1785 lbnr.736]. B: Mikkel 19.

821 Helle Nielsdatter i Skåde. 16.12.1795, fol.312, 315, 347B.
E: Jørgen Hansen, der skal være ladefoged på Bjødstrupgård på Sjælland, men som formentlig er død. B: Peder 28 i Holme, Maren 33, enke efter en oboist i Fredericia ved navn Fætter. LV: Peder Christensen i Holme.

822 Niels Danielsen i True. 28.12.1795, fol.312B, 322B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Bering i True. B: Anne 26. FM: Mikkel Rasmussen sst. Enkens første ægteskab med Niels Nielsen, [skifte 12.8.1767 lbnr.552]. Arv til datter Mette Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Tinning.

823 Anne Pedersdatter i Brabrand. 29.12.1795, fol.315, 331B.
E: Enke efter Niels Mikkelsen, [skifte 2.9.1782 lbnr.689]. B: Mikkel 34 i København, Christen 31 sst, Johanne 30 g.m. Niels Rasmussen i Brabrand, Peder 26, Maren 24 i København.

824 Niels Rasmussen i Brabrand. 8.2.1796, fol.321B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Mikkel Rasmussen sst. B: Jens 5, Karen 3, Niels 2, Rasmus 9 uger. FM: Frands Pedersen i Lyngby.

825 Else Jensdatter i Yderup. 12.4.1796, fol.323B, 326.
E: Erik Mogensen. B: Helle 35 g.m. Peder Sørensen i Tilst, Jens 31, Mogens 28, Sidsel Marie 24 g.m. Morten Sørensen i Borum, Anne Johanne 20, Niels 16, Bodil 16. FM: født værge Mikkel Mogensen Krog i True, Jens Mogensen i Yderup.

826 Niels Rasmussen Hudkær i Hasle. 11.5.1796, fol.325, 327.
E: Helle Pedersdatter. LV: bror Laurids Pedersen sst. B: Kirsten 20, Peder 18, Rasmus 15, Jens 12, Maren 9. FM: født værge Anders Andersen sst.

827 Karen Andersdatter i Viby Terp. 18.7.1796, fol.327B, 344B.
E: Jens Sørensen. B: Sidsel 20, Anne Marie 17, Maren 5. FM: Anders Hansen i Viby.

828 Birgitte Madsdatter i Viby. 19.7.1796, fol.328.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 5, Mads 3. FM: morbror Peder Madsen i Hasle.

829 Kirsten Rasmusdatter i Hasle. 24.8.1796, fol.329.
E: Anders Andersen. B: Mette 17, Sidsel Marie 14. FM: Peder Andersen i Tilst.

830 Søren Rasmussen i Brabrand. 26.11.1796, fol.329B.
E: Marianne Jensdatter. B: Jens 32 i Hasle på Constantinsborg gods, Rasmus 30 i København, Mette Marie 27 g.m. [Jens] Møldrup, præst i Brabrand, Laurids 25. Første ægteskab med Birthe Sørensdatter, [skifte 4.3.1751 lbnr.415]. B: Rasmus 50 i København. Andet ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 10.1.1763 lbnr.494]. B: Birthe 44 g.m. Jens Jensen Gravgaard i True på Lyngbygård gods, Niels 39, Mikkel 37, der overtager gården.

831 Maren Lauridsdatter i Tilst. 23.1.1797, fol.330B, 331B.
E: Erik Nielsen. A: søskende Jens Lauridsen i Skæring, Anne Lauridsdatter g.m. Mathias Bering, købmand i Vejle, Dorthe Lauridsdatter, død. 1B: Anne Hansdatter g.m. Mikkel Rasmussen i True, Kirsten Lauridsdatter, [skifte 22.12.1779 lbnr.653]. 2B: Laurids 22, Niels 19.

832 Peder Andersen, tjenestekarl i Vejlby. 17.3.1797, fol.333, 335B.
A: søskende Niels Andersen i Serup, Anders Andersen i Nisset, [skifte Allinggård 27.2.1793 lbnr.340]. 6B: Karen 17, Laurids 16, Anne 14, Maren 12, Anders 9, Peder 7, Dorthe Andersdatter g.m. Peder Johnsen i Vejlby.

833 Trine Olufsdatter i Skåde. 22.3.1797, fol.333B, 348.
E: Niels Nielsen. B: Ellen Marie 11. FM: Frands Nielsen i Holme.

834 Peder Jensen, en betler, der døde i Vejlby. 26.3.1797, fol.334, 341.
Ingen arvinger.

835 Niels Nielsen i Viby Terp. 27.3.1797, fol.335, 339, 344.
E: Mette Poulsdatter. LV: Morten Nielsen sst. A: halvsøskende Bodil Nielsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Viby, Margrethe Nielsdatter g.m. Simon Jensen i Hadrup i Hads herred.

836 Anders Pedersen i Viby. 18.4.1797, fol.336B, 340, 345.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: far Laurids Møller sst. B: Mette Margrethe 8, Sidsel 4, Peder 2. FM: farbror Poul Pedersen i Årslev på Frijsenborg gods, fars halvbror Rasmus Poulsen i Hasselager.

837 Villum Eskildsen i Viby Terp. 18.4.1797, fol.338, 343.
E: Sofie Jensdatter. LV: Søren Mikkelsen i Holme. B: Anne 35 g.m. Jens Rasmussen Filipsen i Hasle, Maren 27 Eskild 26, Jens 20, Karen 17. FM: Jens Rasmussen i Viby Terp.

838 Niels Mortensen i Skåde. 29.5.1797, fol.340B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Morten 4, Niels 2. FM: Christen Didriksen i Tilst.

839 Anne Caspersdatter i Skejby. 20.6.1797, fol.341B, 355B.
E: Poul Sørensen. B: Kirsten 23, Søren 19, Maren 15, Birthe 10. FM: Peder Sørensen sst.

840 Anne Christensdatter i Lisbjerg. 10.7.1797, fol.342B, 346.
E: Thomas Nielsen. B: Niels 23, Mads 21, Christen 18, Oluf 11, Jens 7. FM: morbror Christen Christensen i Koltkærgård.

841 Kirsten Pedersdatter i Brabrand. 31.7.1797, fol.347, 349.
E: Frederik Hansen. B: Dorthe Marie 26 g.m. Jens Christensen, smed i Kasted, Maren 19. FM: Peder Olufsen i Brabrand. Første ægteskab med Rasmus Hansen, [formentlig fejl, skal være Rasmus Simonsen], skifte 22.11.1769 lbnr.567. B: Helle 28. FM: Jens Pedersen i Hasle.

842 Kirsten Nielsdatter i Vejlby. 24.11.1797, fol.350.
E: Jacob Nielsen. Bevilling til uskiftet bo.

843 Lille Niels Rasmussen i Viby. 4.12.1797, fol.350.
E: Kirsten Frandsdatter. B: Oluf 37, snedkersvend i København, Margrethe 35 sst, Anne g.m. Anders Sørensen i Viby, Frands 26 på Constantinsborg gods, Maren 25. FM: Eskild Nielsen i Viby Terp.

844 Anne Sørensdatter i Viby Terp. 5.12.1797, fol.351.
E: Oluf Christiansen. Af første ægteskab B: Sidsel Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen sst.

845 Mogens Pedersen Loft og hustru Karen Pedersdatter i Øllegård, udflyttet fra Viby. 5.12.1797, fol.351B, 357, 370, 372B, 379B.
B: Peder 25, Maren 23, Karen 20, Rasmus 12. FM: Anders Loft i Kirkeskoven, Peder Sørensen Loft, farbror Jens Pedersen Loft i Viby.

846 Anne Nielsdatter i Lisbjerg Terp. 6.12.1797, fol.354.
E: Rasmus Rasmussen Tysk. B: Poul 14. FM: farbror Peder Rasmussen i Åby. Første ægteskab med Poul Nielsen, [skifte 28.5.1781 lbnr.672]. B: Niels i True på Lyngbygård gods, Søren 24. FM: morbror Niels Nielsen i Lisbjerg Terp.

847 Kirsten Andersdatter i Viby. 29.12.1797, fol.356B.
Enke efter Jens Lauridsen. B: Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Viby, Laurids Jensen sst, Mette Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Skoleholder i Viby. 1B: Jørgen 19, skomagersvend i Skanderborg. FM: Peder Sørensen Høgh i Viby.

848 Anne Kirstine Christiansdatter i Tilst. 12.2.1798, fol.360, 361.
E: Anders Nielsen. B: Niels 1. FM: Peder Poulsen sst. Uden for ægteskab B: Søren Nielsen 10. Desuden nævnes enkemandens bror Morten Nielsen i Borum.

849 Jens Sørensen, ugift i True. 24.2.1798, fol.360B, 362.
A: bror Anders Sørensen i Viby, søster Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Poul Lauridsen i Søballe. 1B: Søren 6.

850 Oluf Sørensen og hustru Anne Sørensdatter i Vejlby. 15.3.1798, fol.360B, 363.
B: Søren sst, Anne g.m. Morten Villumsen i Egå, Bodil 17. FM: Peder Sørensen Just i Vejlby.

851 Jens Mikkelsen i Hasle. 4.4.1798, fol.362B, 364, 371.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Nielsen Haarby i Hasle. B: Jens 11, Rasmus 6. FM: farbrødre Mogens Mikkelsen i Eldal, Rasmus Mikkelsen i Mundelstrup. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 17.1.1780 lbnr.654]. B: Rasmus 26, Anne 20, Inger 19.

852 Mette Hansdatter i Annegården på Viby Mark. 14.5.1798, fol.365, 371, 374.
E: Niels Pedersen Hovgaard. B: Sidsel 17, Peder 14, Niels 9, Anne Marie 3. FM: Christen Nielsen i Viby, Jens Hansen i Skåde.

853 Peder Jensen Staldmester i Vejlby. 5.6.1798, fol.366B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Søren 10, Anne Marie 4. FM: farbror Niels Jensen sst.

854 Karen Jensdatter i True. 22.6.1798, fol.367B, 371.
E: Jens Pedersen. A: søskende Anders Jensen 34 i København, Sidsel Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Åby på Lyngbygård gods, Elisabeth 28. FM: søskendebarn Niels Jensen i Åby.

855 Rasmus Pedersen i Holme. 22.8.1798, fol.372, 375, 379B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Rasmus Jacobsen i Stavtrup. Første ægteskab med Karen Poulsdatter, skifte 15.11.1781 lbnr.677. B: Jacob 22, Peder 21, Poul 19. FM: farbror Peder Pedersen Gregersen i Viby, morbror Rasmus Poulsen i Bjøstrup.

856 Maren Pedersdatter i Skejby. 15.1.1799, fol.380.
E: Anders Christensen. B: Maren 22, Anne 20, Inger 17. FM: mosters mand Niels Jensen Snedker i Skejby.

857 Anne Sørensdatter i Vejlby. 15.1.1799, fol.381B.
E: Søren Olufsen. B: Oluf 34 dage. FM: morbror Jens Pedersen i Vejlby.

858 Jens Sørensen i Viby Terp. 16.1.1799, fol.382B, 384, 403B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Søren Sørensen Høgh. Første ægteskab med Karen Andersdatter, [skifte 18.7.1796 lbnr.827]. B: Sidsel 21, Anne Marie 20, Maren 8. FM: født værge Anders Hansen i Viby, Gotfred Lykke, skoleholder sst. Desuden nævnes enkens bror Jens Lauridsen i Åby.

859 Søren Pedersen Hjortshøj i Vejlby. 17.1.1799, fol.382B, 384B, 398.
E: Inger Pedersdatter. LV: far Peder Sørensen Just i Vejlby. B: Kirsten nyfødt. FM: Peder Nielsen sst.

860 Jens Rasmussen Filipsen i Hasle. 26.1.1799, fol.383B, 391B.
E: Anne Villumsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Karen Sofie 4, Maren 18 uger. FM: født værge Søren Rasmussen i Stjær, Laurids Nielsen i Viby Terp, Mads Rasmussen i Hasle.

861 Anne Knudsdatter i Viby. 19.2.1799, fol.386.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med Jørgen Sørensen, [skifte 4.2.1792 lbnr.786]. B: Mette Marie 14, Kirsten 10, Dorthe 7. FM: født værge Jens Knudsen i Langballe, mors farbror Rasmus Poulsen i Holme, Jens Pedersen Loft i Viby.

862 Rasmus Poulsen i Viby. 9.4.1799, fol.389.
E: Bodil Nielsdatter. LV: bror Niels Olufsen sst. B: Niels 13, Sidsel Marie 11. FM: født værge Niels Ovesen i Slet.

863 Peder Jespersen i Tilst. 7.6.1799, fol.392.
A: søster [navn mangler] Jespersdatter, død. 2B: Peder Christensen i Kvottrup, Jesper Christensen i Geding, søster Maren Jespersdatter, enke efter Rasmus Knudsen i Hasle.

864 Grethe Pedersdatter, tjenestepige i Viby Terp. 7.6.1799, fol.392, 393, 404B.
A: bror Jens Pedersen i Ulstrup ved Hobro. FM: Rudolf Schiøtz, degn i [Viby].

865 Kirsten Nielsdatter i True. 8.6.1799, fol.392.
Enke efter [Christen Sørensen i Tilst, skifte 4.4.1764 lbnr.518]. B: Christen i Hørslevgård, Ingeborg g.m. Søren Lauridsen i True.

866 Maren Hansdatter i Skejby. 8.6.1799, fol.393, 396, 399B.
E: Søren Nielsen Kræmmer. Arvinger kendes ikke.

867 Jens Pedersen i True. 6.7.1799, fol.393B, 400B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: far Peder Bering i True. B: Maren 14. FM: farbror Niels Pedersen i Sabro.

868 Robert Jensen i Tilst. 6.7.1799, fol.394B, 397.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Skåde. B: Jens 18, Niels 16, Maren 12, Knud 11, Morten 10. FM: Eskild Nielsen i Hasselager.

869 Inger Olufsdatter i Skejby. 15.7.1799, fol.395B, 396B.
E: Hans Sørensen. B: Jens. Uden for ægteskab B: Oluf Sørensen, tømmermand i Århus.

870 Jens Nielsen Bonde i Tilst. 9.12.1799, fol.401B, 413B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. Første ægteskab med Bodil Jensdatter, [skifte 7.5.1777 lbnr.626]. B: Niels 39 i Lillering, Peder 29, Mads 26, Karen g.m. Henrik Johansen i Tilst, begge døde. 1B: Henrik 4. FM: farbror Andreas Johansen i Yderup.

871 Mette Poulsdatter i Viby Terp. 11.12.1799, fol.405, 603.
Enke efter Niels Nielsen, [skifte 27.3.1797 lbnr.835]. A:
1) brordatter Karen Thomasdatter g.m. Niels Andersen i Voldby på Frijsenborg gods, (enke)
2) søsterdatter Maren Pedersdatter 16 (29)
3) søster Maren Poulsdatter i Hinnerup Brohus, død. 2B:
a Margrethe Pedersdatter g.m. Laurids Christensen i Århus (separeret og dømt til arbejde i Viborg Tugthus)
b Johanne Pedersdatter i Viby Terp. FM: Rudolf Schiøtz, degn i Viby (47)
(Oplysninger i parentes ved skiftets slutning 28.11.1809).

872 Maren Lauridsdatter i Tilst. 12.12.1799, fol.406B, 415.
E: Søren Christensen, grandsmed. B: Christen 3. FM: morbror Søren Lauridsen sst.

873 Søren Nielsen Kræmmer i Skejby. 2.1.1800, fol.407B, 415B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst, Anders Knudsen, (søn af Knud Andersen), der ægter enken.

874 Anne Pedersdatter i Vejlby. 24.1.1800, fol.408B, 410B, 487.
E: Laurids Sørensen, (der også døde, skiftets slutning 2.12.1802). B: Anne 26, der ægter Peder Jensen i Vejlby, Maren 24, Peder 21, der overtager gården. Hans første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 20.3.1772 lbnr.586]. B: Niels Lauridsen Hovgaard, Søren Lauridsen.

875 Maren Rasmusdatter i Lisbjerg. 22.2.1800, fol.409, 428.
E: Søren Peder Lauridsen. B: Peder 14, Rasmus 11, Anne Johanne 12, Anne. FM: Søren Rasmussen sst.

876 Bodil Sørensdatter i Vejlby. 7.3.1800, fol.411, 416B, 417B.
E: Christen Andersen. Første ægteskab med [Peder Jensen Staldmester sst, skifte 5.6.1798 lbnr.853] B: Søren 13, Anne Marie 6. FM: farbror Niels Jensen sst, morbror Søren Sørensen.

877 Sidsel Poulsdatter i Holme. 21.10.1799, fol.412, 495.
E: Jens Pedersen Møller i Bering. B: Karen Marie g.m. Jens Madsen i Vitved, Maren g.m. Niels Nielsen på Fregerslev Mark i Hørning sogn, [Hjelmslev herred], Anders 30 i København, Peder 24, Poul 21. FM: Hans Poulsen i Holme. Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Poulsen.

878 Maren Rasmusdatter i Viby. 23.6.1800, fol.418B.
E: Jens Jensen [Mørk]. B: Jens 8, Rasmus 5, Kirsten 2, Anne 2. FM: Andreas Rasmussen.

879 Karen Jensdatter i True. 24.7.1800, fol.421, 426B.
E: Jens Lauridsen, smed. A:
1) Anders Rasmussen Kolt i Blegind
2) Maren Olufsdatter i Blegind
3) Johanne Olufsdatter 28 i Blegind
4) Peder Olufsen i Virring
5) Anne Cathrine Olufsdatter g.m. en snedker på Stilling Mark
6) Jens Hasle, degn i [Sønder] Årslev
7) Peder Hasle i [Sønder] Årslev
8) Jens True, væver i Århus
9) Oluf Nielsen, skræddermester i Århus
10) Anne Johanne Andersdatter g.m. Hans Henrik Normann, skomager i Århus.

880 Anne Marie Jensdatter i Hasle. 31.7.1800, fol.423.
E: Peder Jensen. B: Anne Marie 2, Sidsel 17 uger. FM: morbror Jens Pedersen i Skejby, fars søskendebarn Peder Leth sst.

881 Rasmus Nielsen Holm den ældre i Lisbjerg Terp. 29.11.1800, fol.430, 432.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Pedersen i Lystrup. B: Mogens 15, Jens 10, Niels 7. FM: farbror Laurids Nielsen. Første ægteskab med [Anne Mogensdatter, skifte 6.10.1779 lbnr.650]. B: Peder 25, Niels 24, Marianne g.m. Søren Jensen i Trige, Anne Kirstine 21.

882 Maren Jensdatter i Viby Terp. 19.12.1800, fol.430B.
E: Søren Jensen. B: Karen 11, Mette 9, Jens 5, [Christen] 3. FM: Niels Olufsen.

883 Kirsten Rasmusdatter i Vejlby. 5.1.1801, fol.435, 440, 443B.
E: Niels Sørensen. Første ægteskab med Anders Nielsen, skifte 28.5.1795 lbnr.809. B: Niels 18, Rasmus 15, Mette 12, Maren 7. FM: fødte værger Jacob Nielsen i Vejlby, Laurids Nielsen sst. Ved et skøde 11.7.1800 angives enkens LV: Niels Rasmussen i Vejlby.

884 Juul Christensen, ugift i Viby. 6.1.1801, fol.436B.
A: søskende Niels Christensen i Viby, Peder Christensen i Holme, Sidsel Christensdatter g.m. Morten Eskildsen i Viby, David Christensen i Viby, Mette Christensdatter g.m. Oluf Skrædder i Århus.

885 Anne Madsdatter, ugift i Vejlby. 6.1.1801, fol.437, 443.
A: søskende Jens Nielsen 32, Mette Nielsdatter 20. FM: Jacob Pedersen Hjortshøj i Vejlby. (Sml. lbnr.705).

886 Peder Poulsen i Viby Terp. 15.1.1801, fol.437.
[Enkemand efter Karen Pedersdatter. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 1.3.1785 lbnr.731]. B: Niels Pedersen Smed i Lisbjerg Terp, Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Peder Høgh i Viby Terp. Desuden en A: sønnesøn Rasmus Poulsen i True.

887 Anne Andersdatter i Viby. 15.1.1801, fol.437B.
E: Clemen Rasmussen. A: Søren Didriksen Smed, Niels Jensen Hjulmand, Laurids Jensen, tærskekarl på Marselisborg.

888 Peder Mathiasen i Lisbjerg. 17.1.1801, fol.437B.
E: [Anne Sørensdatter]. LV: Niels Pedersen sst, Søren Rasmussen sst. B: Margrethe 20. FM: Niels Christensen Land i Ølsted. Første ægteskab med Margrethe Jørgensdatter, skifte 10.11.1777 lbnr.634. B: Jørgen Pedersen 56 i Lisbjerg, Mathias Pedersen 53 sst, Anne Pedersdatter g.m. Christen Nielsen Land i Lisbjerg, [skifte 2.12.1775 lbnr.616]. 5B: Niels 37, Johanne 36 g.m. Rasmus Jensen i Gjellerup i Brabrand sogn, Mette 33 g.m. Erik Sadelmager i Holme, Niels 28, Christen 26.

889 Karen Sørensdatter i Viby Terp. 12.2.1801, fol.442.
B: Anne Marie Rasmusdatter g.m. Laurids Nielsen på stedet, Søren Rasmussen, snedker i Stjær, Jens Rasmussen, skrædder i Hasle, [skifte 26.1.1799 lbnr.860]. 2B: Karen Sofie 5, Maren 2, Niels Rasmussen, tømmermand i Århus.

890 Peder Sørensen Loft i Nikolajgården, udflyttet fra Viby. 18.2.1801, fol.447, 452.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Andreas Rasmussen. B: Søren 13, Mette 10, Jacob 6. FM: Jens Loft i Viby.

891 Jens Hansen, skovfoged i Hørhaven, [Holme sogn]. 18.2.1801, fol.448B, 456, 479B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Bech i Holme. B: Christen 9, Hans 7, Anne 4, Niels 2, der døde 1802, Jens nyfødt. FM: Peder Fogh i Skåde. FM i 1802: stedfar Jens Hansen, skovfoged i Hørhaven. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 15.9.1785 lbnr.732. B: Søren 25, soldat, Ellen Cathrine 19. FM: morbror Rasmus Sørensen i Tulstrup, Niels Jensen i Skåde.

892 Sidsel Nielsdatter i True. 25.3.1801, fol.451.
Enke efter [Jens Nielsen sst, skifte 3.2.1786 lbnr.737]. B: [Maren Jensdatter] g.m. Laurids Sørensen sst. Første ægteskab med [Jesper Frandsen i True, skifte 13.3.1767 lbnr.546]. B: Anne Jespersdatter g.m. Søren Pedersen i Vejlby, Kirsten Jespersdatter g.m. Jens Henriksen i True.

892A Sidsel Nielsdatter i True. 25.3.1801, fol.451.
E: Peder Nielsen. A: forældre Niels Sørensen og hustru [Anne Nielsdatter].

893 Anne Mortensdatter i Viby. 11.7.1801, fol.451B, 454B, 459B.
E: Rasmus Sørensen Loft. B: Anders Rasmussen 41 i Viby, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Poulsen i Holme, Maren Rasmusdatter, [skifte 23.6.1800 lbnr.878], var g.m. Jens [Jensen] Mørk i Viby. 4B: Jens 9, Rasmus 6, Kirsten 3, Anne 3. Enkemandens søn Søren Rasmussen Loft overtager gården. (Sml. lbnr.457).

894 Dorthe Rasmusdatter i Vejlby. 12.8.1801, fol.455B.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med Søren Pedersen, [skifte 13.4.1773 lbnr.602]. Afkald fra B: Laurids Sørensen i True, Anne Sørensdatter g.m. Niels Nielsen Bomholt i Vejlby, Inger Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen sst.

895 Peder Nielsen, skovfoged i Brabrand. 22.8.1801, fol.455B, 458.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: bror Niels Frandsen. A: bror Mogens Nielsen i Brabrand, søster Mette Nielsdatter, [var g.m. Jens Jensen Balle], begge døde. 2B: Anne Jensdatter g.m. Jens Sørensen Smed i Årslev [på Frijsenborg gods], Else Jensdatter, død, var g.m. Peder Hougaard, købmand i Århus. 4B: Sidsel Marie 17, Mette Marie 16, Anne Kirstine 13, Abelone 6. (Sml. Brabrand Præstegods skifteuddrag lbnr.2).

896 Kirsten Jensdatter i Vejlby. 20.11.1801, fol.460B, 465B.
E: Jacob Pedersen Hjortshøj. B: Jens 4 uger. FM: Christen Pedersen i Vejlby.

897 Knud Rasmussen i Hasle. 27.11.1801, fol.462.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 4, Niels 2. FM: Laurids Rasmussen, skovfoged i Hørhaven.

898 Anne Sørensdatter i Lisbjerg. 5.2.1802, fol.464, 475.
E: Søren Rasmussen Hjulmand. B: Karen 26, Niels 23, Søren 20, Rasmus 17, Birthe 13. FM: morbror Niels Sørensen i Lisbjerg.

899 Jens Sørensen Dyhr i True. 23.2.1802, fol.465, 478B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Prip, Jens Lauridsen Smed. B: Søren 9 mdr. FM: farbror Niels Sørensen sst.

900 Johanne Hansdatter i Tilst. 24.5.1802, fol.467, 470B, 480.
A: halvsøskende Søren Andersen i Iller på Allinggård gods, Anne Marie Andersdatter i Fårup. FM: Poul Mogensen, Anders Christensen.

901 Christen Andersen i Tilst. 24.5.1802, fol.467B.
E: Anne Sofie Knudsdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Knud 3. FM: farfar Anders Nielsen i Herskind, Niels Jensen i Tilst.

902 Karen Pedersdatter, tjenestepige i Åby. 30.5.1802, fol.468, 471B, 474B.
A: søskende Niels Pedersen 29, tjener i Åby, Rasmus Pedersen 27, tjener i Lillering, Anne Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Klintrup, Sidsel Pedersdatter 23, Kirsten Pedersdatter 22, Jens Pedersen 18. FM: farbror Jens Lemming i Åby.

903 Niels Sørensen i Skåde. 4.6.1802, fol.468B, 473.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Pedersen sst, Søren Mikkelsen, der ægter enken. A:
1) bror Jens Sørensen [Amdi] i Viby, [skifte 25.5.1792 lbnr.790]. 5B: Søren, Niels 21, der døde, Anne, Maren, Anne Johanne
2) søster Karen Sørensdatter g.m. Rasmus Poulsen i Bjøstrup
3) søster Maren Sørensdatter i Skåde, død, 2B: Kirsten g.m. Jens Hansen i Skåde, Anne.
[Enkens første ægteskab med Hans Mikkelsen i Skåde, skifte 8.5.1784 lbnr.716]. Af børn nævnes Niels Hansen, der har gården i fæste.

904 Dorthe Jensdatter i Holme. 15.6.1802, fol.469.
Enke efter Jørgen Hansen Væver. B: Hans på stedet, Maren, enke efter Christen Pedersen i Blegind. LV: Frederik Soetmann i Holme.

905 Dorthe Pedersdatter i True. 21.6.1802, fol.469B, 476.
E: Rasmus Sørensen. Første ægteskab med Jens Pedersen, skifte 6.7.1799 lbnr.867. B: Maren 3. FM: morbror Niels Pedersen i True, morfar Peder Nielsen Bering i True.

906 Else Christensdatter, tjenestepige på Marselisborg. 22.8.1802, fol.481, 481B.
A: mor Sidsel Nielsdatter i Selling på Kollerup gods. LV: Oluf Forrider, søskende Anne Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Eveldrup Grandgård i Simested sogn, Mette Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Balle, Maren 26, Helle 20. FM: Hans Wolff på Marselisborg.

907 Mette Cathrine Pedersdatter, ugift i Skåde. 11.9.1802, fol.481B, 485, 492, 510.
Uden for ægteskab B: Anders Andersen 2dage, der døde. FM: morfar Peder Pedersen Gregersen i Viby, morbror Peder Pedersen sst. Barnets far: Anders Jørgensen i Holme.

908 Jens Lauridsen i True. 6.10.1802, fol.484.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Laurids 23, Peder 21, Anders 18, Bodil 16, Rasmus 13, Anne Kirstine 10, Niels 8, Helle 3. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Århus, Rasmus Jensen i True.

909 Anne Cathrine Davidsdatter i True. 4.12.1802, fol.486, 493B, 499B, 501B.
A: bror Peder Davidsen 38 i Borum på Frijsenborg gods, vanvittig. FM: Rasmus Pedersen i Borum, Rasmus Sørensen i Tue.

910 Frederik Pedersen i Skåde. 5.12.1802, fol.486B.
E: Anne Lauridsdatter. A: Peder Pedersen i Bisgård, [Malling sogn], Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Holme, Maren Pedersdatter g.m. R[asmus] Thomsen i Holme, Anne Pedersdatter på Stjær Mark. FM: Rasmus Rasmussen.

911 Mogens Nielsen i Lisbjerg Terp. 17.12.1802, fol.489.
B: Jørgen Mogensen i Framlev, Niels Mogensen på stedet, Anne Mogensdatter, [skifte 6.10.1779 lbnr.650], var g.m. Rasmus Nielsen [Holm] i Terp, [skifte 29.11.1800 lbnr.881]. 4B: Peder 28, Niels 26, Marianne g.m. Jens Christensen i Trige, Anne Kirstine g.m. Rasmus Christensen sst, Mette Mogensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Trige. 3B: Anne 14, Søren 12, Kirsten 10. FM: farbror Niels Jensen i Haldum.

912 Johanne Pedersdatter i Viby. 22.12.1802, fol.491, 496B.
E: Eskild Eskildsen. B: Eskild 23, Maren 21. FM: Rudolf Schiøtz, degn sst. Første ægteskab med Eskild Sørensen [Loft i Viby, skifte 10.6.1778 lbnr.638]. B: Peder i Viby Terp, Dorthe g.m. Eskild Jensen i Stavtrup på Moesgård gods, Søren 32 på stedet, Kirsten 29 på stedet, Rasmus 27, Jacob 25.

913 Rasmus Thomsen og hustru Mette Nielsdatter i Vejlby. 1.1.1803, fol.496, 497B.
Hans A: Af første ægteskab B: Niels Rasmussen i Vejlby, Thomas Rasmussen sst, Mads Rasmussen i Sabro, Jens Rasmussen, tårnvægter i Århus, Niels Rasmussen i Vejlby.
Hendes A: søskendebørn Niels Andersen i Kasted, Jens Rasmussen, ladefoged på Kærbygård, Peder Rasmussen i Ølsted, Gertrud Rasmusdatter g.m. Peder Lauridsen i Kasted, Anne Rasmusdatter, enke i Kasted, Maren Rasmusdatter 46 i Lisbjerg, Maren Lauridsdatter g.m. Niels Knudsen i Vejlby, Christen Lauridsen i Elev, død. 2B: Laurids 30 sst, Mette Marie 26.

914 Niels Hansen i Åby. 10.2.1803, fol.500, 510B.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Christensen sst. B: Maren 4. FM: farbror Søren Hansen sst. Desuden nævnes afdødes søn Niels Nielsen.

915 Kirsten Pedersdatter i Viby. 19.3.1803, fol.504.
Enke efter Peder Loft i Ingerslev. Afdødes søsters mand Anders Eskildsen i Viby overtager boet efter testamente. (Sml. lbnr.940).

916 Oluf Rasmussen i Skåde. 16.4.1803, fol.504B, 508B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Nielsen, Niels Jensen sst. B: Lisbeth 19, Sidsel 17, der døde, Rasmus 15, Niels 10, Kirsten 8, Laurids 5. FM: Hans Nielsen i Skåde. Første ægteskab med Lisbeth Madsdatter, [skifte 19.9.1782 lbnr.695]. B: Jens 32 på Marselisborg, vanvittig, Maren 28. FM: søskendebarn Niels Hansen i Skåde.

917 Peder Pedersen, der døde i True. 20.6.1803, fol.506B.
Afdøde var fra Søften på Ristrup gods og døde hos Anders Pedersen i True. Enken bor hos Rasmus Jørgensen i True.

918 Henrik Henriksen 8 år i Tilst. 14.7.1803, fol.506C.
A: halvsøskende Jacob Henriksen 15, Kirsten Henriksdatter 10. FM: Peder Nielsen i Vejlby. Afdødes forældre var Henrik Johansen i Tilst [skifte Lyngbygård 14.1.1796 lbnr.97] og Karen Jensdatter, skifte [Lyngbygård] 15.7.1797 lbnr.103. Afdødes FM: morfar Jens Nielsen Bonde i Tilst, skifte 9.12.1799 lbnr.870, morbror Mads Jensen Bonde i Tilst, Andreas Johansen i Yderup. [Henrik Johansens første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte Lyngbygård 1.5.1793 lbnr.83].

919 Rasmus Jensen i Viby. 22.10.1803, fol.510.
Bevilling til uskiftet bo for enken og hendes 4 børn.

920 Helene Pedersdatter i Hasle. 20.11.1803, fol.510, 535B.
E: Jens Jensen Lassen. Første ægteskab med Niels Rasmussen Hudkær, [skifte 11.5.1796 lbnr.826]. B: Peder 26, Jens 20, Maren 16. FM: morbror Laurids Pedersen Skrædder i Hasle, der døde, farbror Anders Andersen sst.

921 Laurids Pedersen Skrædder og hustru Birgitte Rasmusdatter i Hasle. 27.1.1804, fol.513, 525B, 537B.
B: Rasmus 20, Sidsel 17. FM: morbror Mikkel Rasmussen i True, Rasmus Jensen sst.

922 Rasmus Christensen, ugift i Tilst. 6.2.1804, fol.514, 515, 534.
A: farbror Jens Rasmussen i Sjelle på Vedelslund gods, moster Kirsten Jensdatter g.m. Christen Jensen i Hasle. Afdøde var født i Herskind på Vedelslund gods.

923 Rasmus Jensen i Viby. 12.3.1804, fol.516B, 539B.
E: Maren Poulsdatter. LV: svoger Morten Eskildsen den yngre i Viby. B: Poul 28, Jens 27, bødkersvend i Århus, Søren 25, bødkersvend i Viby, Sidsel 19. FM: morbror Jens Poulsen, der tjener i Viby, farbror Mads Jensen i Beder.

924 Thomas Rasmussen i Holme. 7.4.1804, fol.518, 541.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Skåde. B: Kirsten 14, Niels 12, Maren 10, Karen 7, Rasmus 3. FM: Christen Pedersen i Holme, Eskild Juulsen sst.

925 Helle Rasmusdatter i True. 17.4.1804, fol.520.
E: Rasmus Jensen. Bevilling til uskiftet bo.

926 Mette Jensdatter i Vejlby. 19.4.1804, fol.520B.
E: Hans Jensen Aaby. Første ægteskab med [Christen Rasmussen Tysk i Vejlby, skifte 6.5.1771 lbnr.577]. B: Inger g.m. Jens Pedersen sst. Desuden nævnes Jens Pedersens far Peder Jensen Kalby.

927 Mogens Pedersen i Hasle. 25.4.1804, fol.521, 524B, 542.
E: Else Nielsdatter. LV: stedfar Anders Andersen, bror Rasmus Nielsen Møller i Holme. B: Søren 12, Peder 10. FM: afdøde fasters mand Jens Jensen Lassen i Hasle.

928 Laurids Pedersen Møller i Viby. 7.5.1804, fol.521B, 528B.
E: Karen Didriksdatter. LV: Niels Lauridsen sst. B: Kirsten 16, Peder 11, Sidsel 8, Christen 7 uger. FM: morbrødre Niels Didriksen i Viby, Christen Didriksen, smed i Lyngby på Lyngbygård gods. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 22.9.1785 lbnr.733]. B: Johanne g.m. Niels Lauridsen i Viby, Maren g.m. Eskild Eskildsen sst.

929 Søren Pedersen, en dreng der døde i Vejlby. 9.5.1804, fol.524, 526B, 543B, 587.
A: søster Anne Marie Pedersdatter 10, der har ophold hos [stedfar] Christen Andersen i Vejlby. FM: farbror Niels Jensen på stedet. Arv efter mor [Bodil Sørensdatter], skifte 7.3.1800 lbnr.876.

930 Karen Jensdatter i Holme. 30.6.1804, fol.527, 531.
E: Rasmus Nielsen Møller. B: Niels 11, Jens 8. Første ægteskab med Niels Lauridsen, [skifte 16.2.1787 lbnr.753]. B: Anne 17. FM: morbror Hans Jensen i Slet.

931 Kirsten Pedersdatter, ugift, der sidste vinter havde ophold hos Rasmus Mortensen i Skåde. 15.10.1804, fol.539.
Afdøde død på Haumosegård i Mårslet på Vilhelmsborg gods. Kun registrering.

932 Margrethe Jensdatter i Vejlby. 10.1.1805, fol.545, 545B, 549B.
E: Niels Frederiksen. A: søskendebørn Jens Sørensen i Hammel på Frijsenborg gods, Niels Rasmussen i Vejlby, Peder Rasmussen sst, Jens Rasmussen sst, Laurids Rasmussen sst, død. 2B: Maren i Hasle, Dorthe g.m. Christen Pedersen i Vejlby, Christen Rasmussen, kornmåler i Århus, død. 1B: Gertrud 25 i Århus, Dorthe Christensdatter g.m. Anders Jacobsen, degn i Vejlby, Anne Christensdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen i Vejlby. 1B: Christen 9.

933 Rasmus Pedersen, ugift i Vejlby. 4.2.1805, fol.545B.
A: bror Søren Pedersen sst, bror Niels Pedersen, halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Hans Jensen Aaby i Vejlby.

934 Dorthe Madsdatter i Øllegård, udflyttet fra Viby. 21.3.1805, fol.547, 552B.
E: Peder Mogensen. A: mor Maren Jacobsdatter g.m. Niels Didriksen i Rudolfgård. bror Poul Madsen 28, søster Karen Madsdatter 22. FM: Rasmus Poulsen i Holme, halvsøster Kirsten Madsdatter g.m. Anders Nielsen Albøge, brændevinsbrænder i København. Desuden nævnes enkemandens søskende Rasmus Mogensen, Maren Mogensdatter, Karen Mogensdatter. [Afdødes far var Mads Poulsen i Viby, skifte 22.6.1794 lbnr.804].

935 Frederik Hansen i Brabrand. 16.4.1805, fol.550B.
[Enkemand efter Kirsten Pedersdatter, skifte 31.7.1797 lbnr.841]. B: Dorthe Marie g.m. Jens Christensen, smed i Kasted, Maren g.m. Jens Jensen på stedet, steddatter Helle Rasmusdatter g.m. Morten Jørgensen.

936 Mikkel Madsen i Tilst. 17.6.1805, fol.553B.
E: Maren Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo.

937 Niels Nielsen 14 år på Annegården. 22.7.1805, fol.554.
A: søskende Sidsel Nielsdatter g.m. Peder Jensen Amdi, Peder Nielsen 19, Anne Marie Nielsdatter 11. FM: morbror Christen Nielsen i Viby. Arv efter afdødes mor Mette Hansdatter, skifte 14.5.1798 lbnr.852. Afdødes far var Niels Pedersen Hougaard.

938 Peder Olufsen, ugift, der døde i Tilst. 3.10.1805, fol.555B.
A: søskende Christen Olufsen i Tilst, Jens Olufsen i Geding, Rasmus Olufsen i Vendsyssel, Kirsten Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen i Søften, Margrethe Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen i Lerbjerg, Anne Kirstine Olufsdatter, død, var g.m. Anders Nielsen i Herskind. 3B: Mette Marie 26, Oluf 15, Niels 12. Afdøde boede i Lerbjerg og skiftet er forrettet på Frijsenborg gods.

939 Mette Jensdatter i Vejlby. 21.12.1805, fol.556, 558B.
E: Peder Rasmussen Moss. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Jeppe Eriksen, regimentsbøssemager i Horsens
2) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Kasted. B: uvist hvor mange
3) søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Henrik Cadovius, regimentsbøssemager ved arveprinsens regiment i København. B: en datter
4) Sidsel Jensdatter g.m. Rasmus Geisler i Vejlby.

940 Jens Pedersen Loft i Viby. 25.1.1806, fol.557, 560B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Rudolf Schiøtz, degn i Viby, Niels Lauridsen sst. A:
1) bror Mogens Pedersen Loft, [skifte 5.12.1797 lbnr.845]. 4B: Peder i Øllegård, Maren 30, Karen 28, Rasmus 20
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Eskildsen i Viby
3) halvbror Jørgen Sørensen i Viby, [skifte 4.12.1792 lbnr.786]. 3B: Mette Marie 20, Kirsten 16, Dorthe 14. FM: stedfar Jens Nielsen i Viby
4) halvbror Peder [Sørensen] Loft i Nikolajgården, [skifte 18.2.1801 lbnr.890]. 3B: Søren 18, Mette 15, Jacob 12. FM: stedfar Peder Pedersen
5) halvbror Søren Sørensen i Viby, død. 1B: Maren 20. FM: stedfar Morten Eskildsen sst.
Arv efter afdødes søster Kirsten Pedersdatter i Ingerslev, [skifte 19.3.1803 lbnr.915].

941 Søren Jensen i Viby Terp. 18.2.1806, fol.559B, 565B, 575B.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Søren Møller i Slet, Rudolf Schiødt, degn i Viby. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 19.12.1800 lbnr.882]. B: Karen 17, Mette 13, Jens 12, Christen 9. FM: født værge Laurids Jensen i Viby.

942 Anne Knudsdatter i Lisbjerg Terp. 3.3.1806, fol.563B, 577.
E: Rasmus Andersen Frandsen. B: Karen 24, Knud 12. FM: Rasmus Mogensen i Lisbjerg. Enkemandens første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 26.9.1780 lbnr.665]. B: Anders 26.

943 Gertrud Ovesdatter i Vejlby. 11.3.1806, fol.565.
E: Jacob Nielsen. Bevilling til uskiftet bo.

944 Niels Nielsen Mollerup i Yderup. 26.3.1806, fol.566B.
E: Ellen Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

945 Engel Marie Tørslev i Holme. 30.3.1806, fol.566B.
E: Frederik Soetmann, birkeskriver. Bevilling til uskiftet bo ifølge testamente. Første ægteskab med Søren Brøndsted, [skifte 7.3.1777 lbnr.625].

946 Karen Nielsdatter i True. 19.4.1806, fol.567B.
E: Mikkel Mogensen. Afdøde havde ophold hos søn Christen Pedersen sst. iflg. fæstebrev af 10.4.1783.

947 Simon Andersen i Viby. 22.4.1806, fol.567B, 576B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Rudolf Schiøtz, degn i Viby. B: Maren 17, Mette Cathrine 11. FM: født værge Anders Hansen sst.

948 Mette Nielsdatter i Lisbjerg. 26.5.1806, fol.568, 570, 574.
E: Søren Henriksen. B: Karen 6 mdr, der døde. Uden for ægteskab B: Anne Kirstine Andersdatter 6. FM: morfar Niels Andersen.

949 Anne Christensdatter i Hasle. 23.6.1806, fol.568B.
E: Jens Pedersen. B: Anne Marie, [skifte 31.7.1800 lbnr.880], var g.m. Peder Jensen sst. 1B: Anne Marie 7.

950 Anne Jensdatter i Holme. 7.7.1806, fol.571.
E: Jens Madsen. B: Maren 5, Jens 9 uger. FM: morbror Hans Jensen i Slet.

951 Mads Vad, forpagter på Marselisborg. 13.7.1806, fol.573.
E: Karen Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo. Første ægteskab med [Dorthe Jensdatter, skifte 14.7.1783 lbnr.702]. B: 2 sønner.

952 Mikkel Poulsen i Åby, nu i Viby Terp. 15.11.1806, fol.574B, 578, 580B, 589B, 591B.
B: Mette Mikkelsdatter, [skifte Lyngbygård gods 26.5.1800 lbnr.111], var g.m. Peder Rasmussen i Åby. 1B: Bodil 13. Mette Mikkelsdatters første ægteskab med [Laurids Andersen i Åby, skifte Lyngbygård gods 16.10.1793 lbnr.85]. 4B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen på stedet, Anders 24, soldat i Rendsborg, Maren g.m. Poul Lauridsen i Jelsbak [Holme sogn], Poul 18, skrædderlærling i Lillering.

953 Kirsten Sørensdatter i Hasle. 22.11.1806, fol.575.
E: Anders Lauridsen. Af første ægteskab B: Niels Nielsen Smed i Trige.

954 Søren Rasmussen Lyng i Hasle. 13.1.1807, fol.379B.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Nielsen sst. B: Karen 16, Anne Marie 10, Else Marie 8. FM: Søren Christensen i Skejby.

955 Niels Jensen, staldmester i Vejlby. 17.3.1807, fol.581, 584, 586B.
Enkemand efter Bodil Eskildsdatter. B: Maren 19, Jens 13. FM: morbrødre Peder Eskildsen sst, Anders Nielsen sst.

956 Maren Andersdatter i Skejby. 2.4.1807, fol.582.
E: Søren Christensen. B: Anders 5, Maren Kirstine 4, Sidsel Marie 2, Anne Marie 4 uger. FM: mors søskendebarn Jens Nielsen sst.

957 Sidsel Poulsdatter i Lisbjerg Terp. 3.4.1807, fol.583.
E: Rasmus Nielsen Skrædder. B: Niels 30 i Brendstrup, Poul 25, soldat i Rendsborg, Karen g.m. Rasmus Pedersen i Krejbjerg, Kirsten 28, Anne Marie 21. FM: farbror Niels Nielsen i Lisbjerg Terp.

958 Kirsten Pedersdatter, tjenestepige i Vejlby. 5.5.1807, fol.584B, 586B, 588B.
A: mor Anne Madsdatter, enke i Århus. LV: Jens Sørensen i Vejlby, søskende Niels Pedersen 17, Maren Pedersdatter 15, Anne Marie Pedersdatter 13, Karen Pedersdatter 11, Mads Christian Pedersen 10, Else Marie Pedersdatter 9, Marianne Pedersdatter 7. FM: Jens Rasmussen i Viby, Jens Andersen i Sorring.

959 Søren Rasmussen Hjulmand i Lisbjerg. 23.6.1807, fol.584B.
[Enkemand efter Anne Sørensdatter, skifte 5.2.1802 lbnr.898]. Dødsanmeldelse med aftægtskontrakt af 10.2.1802 med søn Niels Sørensen sst. Underskrevet af øvrige arvinger: Søren Sørensen, Rasmus Sørensen, Karen Sørensdatter, Birthe Sørensdatter.

960 Søren Pedersen i Viby Terp. 16.11.1807, fol.589, 591, 594.
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Hjulmand, Anders Hansen. Første ægteskab med Anne Madsdatter, [skifte 31.10.1791 lbnr.784]. B: Peder 38, tjener på Marselisborg, Birthe g.m. Niels Sørensen i Viby Terp, Kirsten 30, vanvittig.

961 Rasmus Nielsen, avlsmand i Århus, der havde ophold i Viby. 13.12.1807, fol.591B.
E: Johanne Jensdatter. Testamente.

962 Anne Madsdatter i Skejby. 11.2.1808, fol.592B.
E: Laurids Christensen. B: Mads 7, Jens 4, Christen 2. FM: Søren Lauridsen i Hæst.

963 Anne Kirstine Jørgensdatter i Skåde. 7.3.1808, fol.594B.
E: Jens Hansen. B: Hans 12, Sidsel 10, Jørgen 7, Niels 4, Søren 22 uger. FM: farbror Christen Nielsen i Viby. Afdødes far var den tidligere fæster Jørgen Jacobsen.

964 Peder Madsen i Skåde. 22.3.1808, fol.597.
Enkemand efter Inger Pedersdatter. Ved aftægtskontrakt 20.12.1791 underskriver børn og svigerbørn: Peder Pedersen, der overtager gården, Niels Pedersen, Jens Pedersen, Mads Pedersen, Poul Madsen i Stampemøllen, Jens Jensen, Jacob Jensen.

965 Anne Marie Christensdatter i Fiskerhuset. 28.5.1808, fol.597.
E: Niels Vinding. B: Sidsel Marie 8, Christen 5. FM: Søren Didriksen, smed i Viby.

966 Peder Pedersen i Nikolajgården i Viby. 30.5.1808, fol.598.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Andreas Rasmussen i Viby. A: mor Maren Pedersdatter g.m. Anders Eskildsen sst, søskende Karen Pedersdatter g.m. Jens Jensen sst, Rasmus Pedersen på Viby Mark. [Afdødes far var Peder Nielsen Bonde i Viby, skifte 25.5.1781 lbnr.671].

967 Christen Pedersen Søvæld i Vejlby. 5.9.1808, fol.598B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Niels Villadsen sst. B: Laurids 11, Peder 9, Rasmus 4. FM: født værge Mikkel Lauridsen i Hasle.

968 Christen Ovesen i Skåde. 30.11.1808, fol.599B.
B: Niels i Tiset, Ove i Edslev, Rasmus i Åby, Kirsten i Mundelstrup.

969 Peder Rasmussen i Tilst. 19.12.1808, fol.600.
E: Inger Jensdatter. LV: degnen Schiøtz i Viby. B: Jens 9, Karen Marie 7. FM: Anders Nielsen i Tilst.

970 Jens Jensen 22, ugift i Hasle. 4.12.1809, fol.601B.
A:
1) mor Anne Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen Kjeldsen i Hasle
2) bror Rasmus Jensen 17
3) halvbror Rasmus Jensen 36 i Elsted
4) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Jens Lauridsen i Hasle
5) halvsøster Inger Jensdatter 31 i Åby. FM: Jens Nielsen i Hasle
Afdødes far var [Jens Mikkelsen], skifte 4.4.1798 lbnr.851.

971 Niels Lauridsen Hougaard i Hasle. 25.2.1810, fol.605, 608.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Nielsen sst. A:
1) bror Søren Lauridsen Hougaard 49 på Sjælland ved Wilkens i Antvorskov ved Slagelse
2) halvbror Peder Lauridsen i Vejlby
3) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Peder Jensen i Vejlby
4) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Vejlby
5) halvbror Peder Nielsen i Vejlby, død. 5B: Maren 20, Niels 14, Christiane 12, Anne 10, Kirsten 3.

972 Maren Rasmusdatter i Skåde. 2.3.1810, fol.606.
E: Hans Nielsen. B: Rasmus 10, Maren 8, Niels 5, der døde. FM: morbror Oluf Rasmussen.

973 Maren Jensdatter i Hasle. 4.3.1810, fol.608.
E: Anders Lauridsen. Første ægteskab med Rasmus Hansen. Afkald fra søn Erik Rasmussen i Århus, født i Kasted.

974 Gertrud Jensdatter i Skåde. 16.9.1810, fol.612.
E: Thomas Nielsen. B: Jens, nyfødt. FM: farbror Jens Nielsen i Holme.

975 Niels Sørensen Snedker i Lisbjerg. 6.11.1810, fol.614.
E: Anne Jacobsdatter. B: Kirsten g.m. Jens Poulsen på Ølsted Mark, [Karen].

976 Rasmus Mortensen i Skåde. 8.3.1811, fol.614B, 620.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Maren g.m. Thomas Nielsen i Skåde, Else Marie g.m. Jens Nielsen i Åby, Dorthe 21, Mikkel 20, Ingeborg 18.

977 Anne Pedersdatter i Åby. 1.4.1811, fol.615B.
E: Søren Olufsen. B: Anne 11, Peder 8, Maren 5, Oluf 3. FM: Jens Nielsen Lemming i Åby.

978 Jens Pedersen, ugift i Lisbjerg. 26.4.1811, fol.617, 624.
A:
1) bror Niels Peder Lauridsen i Lisbjerg
2) bror Søren Peder Lauridsen i Lisbjerg
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Lisbjerg
4) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Niels Holm i Terp
5) søster Inger Pedersdatter, død, var g.m. Hans Jacobsen i Søften. 2B:
a Peder Hansen 33
b Johanne Hansdatter g.m. Anders Kjeldsen i Søften
6) søster Maren Pedersdatter, [skifte 6.8.1792 lbnr.793].
Første ægteskab med Niels Sørensen i Lisbjerg, [skifte 30.6.1767 lbnr.550]. 4B:
a Søren Nielsen i Søften
b Peder Nielsen i Grundfør, død. 3B: (Navne og alder kendes ikke).
c Niels Nielsen i Århus
d Jens Nielsen i Viby
Andet ægteskab med Jens Andersen i Lisbjerg. 2B:
e Niels Jensen i Lisbjerg
f Anders Jensen i Lisbjerg
7) søster Mette Pedersdatter, [formentlig fejl for Mette Jensdatter], død, var g.m. Peder Mollerup i Terp. 2B:
a Niels Mollerup i Yderup, død. 6B: Niels, Peder 20, Anne g.m. Søren Poulsen i Yderup, Kirsten 18, Mette 15, Johanne
b Jens Pedersen i Linå, død. 3B: Rasmus 26, Mette 20, Maren, død, var g.m. Rasmus Skrædder i Skovby. Uvist om der er børn
8) søster Maren Jensdatter i Lading, død.
Første ægteskab med Knud Madsen. 1B:
a Anne Knudsdatter, død, var g.m. Rasmus Andersen i Terp. 2B: Knud 16, Karen g.m. Niels Jensen i Hesselballe
Andet ægteskab med Henrik Pedersen i Lading. 1B:
b Jens Henriksen på True Mark.

979 Bodil Olufsdatter i Skåde. 22.6.1811, fol.618B.
E: Jens Jensen Amdi. B: Anne Birgitte 16, Oluf 13. FM: født værge Peder Jensen Amdi i Annegården.

980 Peder Sørensen Worm i Skåde. 23.11.1811, fol.621B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Skørring i Holme. B: Anne 3. FM: morbror Oluf Sørensen i Langballe. Desuden nævnes enkens bror Anders Christensen i Mårslet.

981 Hans Nielsen i Viby Terp. 25.11.1811, fol.623.
E: Karen Sørensdatter. LV: R. Schiøtz, degn i Viby. B: Søren 5. FM: Morten Nielsen i Viby Terp.

982 Jens Jensen Amdi i Skåde. 6.1.1812, fol.625.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Anders Hansen sst. Første ægteskab med Bodil Olufsdatter, [skifte 22.6.1811 lbnr.979]. B: Anne Birgitte 16, Oluf 13. FM: Peder Jensen Amdi i Annegården, udflyttet fra Viby.

983 Kirsten Rasmusdatter i Lisbjerg Terp. 11.4.1812, fol.630.
E: Christen Jensen. Afkald fra B: Rasmus Jensen på stedet, Dorthe Jensdatter.

984 Hans Jensen, ugift i Skåde. 21.4.1812, fol.630.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Søren Offersen i Skåde, brødre Peder Jensen 23, Niels Jensen 18, halvbrødre Mikkel Jensen 36 i Skåde, Jens [Jensen] 15.

985 Hans Nielsen i Skåde. 27.6.1812, fol.631B, 639B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: far Søren Enevoldsen i Holme, Søren Jensen Holm, der ægter enken. B: Sidsel Marie 1. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 2.3.1810 lbnr.972]. B: Rasmus 12, Maren 9. FM: Oluf Rasmussen i Skåde, Thomas Jensen sst.

986 Peder Jensen i Hasle. 18.11.1813, fol.634B, 648B.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen i Skejby. B: Jens 11, Anders 9, Peder 6, Dorthe Marie 2. FM: fars søstersøn Peder Olufsen i Sjelle. Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter, [skifte 31.7.1800 lbnr.880]. B: Anne Marie 15. FM: bedstefar Jens Pedersen i Viby.

987 Jens Rasmussen Brixen, havemand på Marselisborg. 24.3.1814, fol.636B, 651.
Enkemand. A: bror Niels Rasmussen, smed i Hasle.

988 Mads Davidsen i Viby. 31.3.1814, fol.637, 647.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: degnen Schiøtz. B: Anne 30, Johanne 29, Maren 23, Mette 20, Anders 17. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 30.10.1782 lbnr.692]. B: Karen Madsdatter, g.m. Niels Garver i Århus, begge døde. 3B: Johanne 15, Marianne 11, Anne Marie 10. FM: Anders Hansen i Viby, Kirsten Madsdatter g.m. Niels Nielsen Vinding, fisker i Fiskerhuset, David Madsen i Viby, Sidsel Madsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Lisbjerg Terp.

989 Jens Olufsen, ugift røgter på Marselisborg. 2.7.1814, fol.641.
A: mor i Skåde, 2 brødre og 2 søstre, men ingen navne angives.

990 Peder Joensen i Vejlby. 12.9.1814, fol.641B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Peder Jensen Loumann i Vejlby. B: Karen 32 g.m. Niels Jensen sst, Anders 24, Niels 19, Mette 16. FM: farbror Niels Joensen sst.

991 Karen Mogensdatter i Vejlby. 24.4.1815, fol.643, 645B.
E: Niels Jensen. B: Maren 8, Anne 6, Dorthe 3. FM: født værge Mikkel Mogensen, udflyttet fra Tilst.

992 Søren Rasmussen i Skåde. 31.5.1815, fol.644, 659B.
E: Lisbeth Olufsdatter. LV: Niels Jensen sst, Anders Mikkelsen, der ægter enken. B: Anne 8, Oluf 5, Sidsel 2. FM: født værge Niels Rasmussen i Starup, Oluf Rasmussen i Skåde.

993 Gertrud Lauridsdatter i Viby Terp. 4.7.1815, fol.646, 648.
E: Eskild Nielsen. B: Margrethe 16, Niels 13, Mette Marie 11, Laurids 9, Morten 7, Bodil 2. FM: født værge Poul Lauridsen i Holme Bjerge.

994 Ellen Jensdatter i Viby. 29.9.1815, fol.648B, 649B.
Enke efter Simon Andersen, [skifte 22.4.1806 lbnr.947]. B: Maren 25, Mette Cathrine. FM: Anders Hansen sst, Peder Gregersen sst.

995 Karen Christensdatter i Skåde. 24.12.1815, fol.650, 655.
E: Peder Rasmussen. B: Søren 11, Rasmus 4. FM: Laurids Rasmussen i Hørhaven.

996 Søren Nielsen i Skåde. 14.4.1816, fol.651B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Peder Fogh i Skåde. B: Søren 26, Anne 20, Maren 18, Niels 16. FM: født værge Niels Nielsen i Blegind, Søren Holm i Skåde, Morten Nielsen sst.

997 Niels Rasmussen Bech i Skåde Skov. 23.4.1816, fol.653B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Oluf Sørensen Bødker i Langballe. B: Rasmus 3, Peder 2. FM: født værge Rasmus Rasmussen Bech i Skåde.

998 Maren Nielsdatter i Hasle. 27.6.1816, fol.655B.
E: Thomas Rasmussen. B: Anne 10, Anne Margrethe 7. FM: født værge Peder Nielsen i Brabrand.

999 Niels Bech, skovbetjent på Frederikshøj. 8.7.1816, fol.656B.
E: Maren Pedersdatter. LV: organist Schiøtz. B: Ove Ludvig Bech 32, politibetjent i København, Jørgen Frederik Bech 29, malermester på stedet, Lucie Emerentse g.m. Laurids Pedersen Skytte, skomagermester i Århus, Juliane Marie Bech 16.

1000 Søren Jensen Haldum i Hasle. 5.12.1816, fol.658.
E: Anne Villumsdatter. LV: Eskild Villumsen i Jelsbak. B: Mette 14. FM: født værge Gregers Poulsen i Brabrand.

1001 Bolette Assens, ugift på Marselisborg. 3.11.1817, fol.660.
A: far R[asmus] W[inther] Assens, præst i Årslev og [Tilst].

1002 Lisbeth Olufsdatter i Skåde. 18.4.1818, fol.660B.
E: Anders Mikkelsen. B: Mikkel 2. Første ægteskab med Søren Rasmussen, [skifte 31.5.1815 lbnr.992]. B: Anne 10, Oluf 7, Sidsel 4. FM: Niels Rasmussen i Starup.

1003 Rasmus Jensen Bøgeskov, ugift på Marselisborg. 20.10.1818, fol.662, 671.
A: søskende Jens Jensen i Løjenkær, Niels Jensen på Østergård Mark, Kirsten Jensdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Odder, Anne Marie Jensdatter.

1004 Peder Jensen Lime i Holme. 29.7.1819, fol.663B.
E: Anne Jensdatter. LV: far Rasmus Sørensen sst. B: Jens 14, Ellen Marie 12, Rasmus 4, Karen 9 mdr. FM: morbror Jørgen Jensen, væver i Væverlund på Viby Mark.

1005 Else Sørensdatter i Viby Terp. 9.8.1819, fol.664B, 694B.
Enke efter Søren Pedersen, [skifte 16.11.1807 lbnr.960]. A: bror Peder Sørensen, død. Uvist om børn, søster Anne Sofie Sørensdatter g.m. Peder Hassel, sergent i 1. Jyske Infanteriregiment i København.

1006 Kirsten Marie Nielsdatter i Viby. 17.9.1819, fol.665B.
E: Jens Nielsen, skovfoged. B: Else Kirstine 29. FM: Anders Jensen i Viby.

1007 Morten Eskildsen i Viby. 8.12.1819, fol.666, 670B, 695B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Anders Jensen. A: bror Anders Eskildsen sst. Ny fæster er Albert Jensen.

1008 Henrik Anton Flintie 58 i Marselisborg Jægergård, gartner på Marselisborg. 16.12.1819, fol.666B, 672B, 678, 698B, G 322-8 fol.5.
E: Karen Nielsen. LV: birkeskriver Vest i Århus. B: Henrik Anton 7, Jacob Sørensen 5. FM: avlsbestyrer Sørensen på Marselisborg. Første ægteskab med Karen Mortensdatter. B: Christian Rudolf Filip Flintie i København ved prokurator Jensen i Århus, Cathrine Marie, Lucie Emerentse g.m. en gæstgiver i Hannover. Andet ægteskab med [Anne Kirstine Lauridsdatter. Ingen børn.

1009 Frederik Johansen Geisler og hustru Maren Nielsdatter i Vejlby. 14.1.1820, fol.676B, 677, 696B.
B: Niels 45, Johan 43, Rasmus 40, Søren 32, Maren g.m. Hans Nielsen Snedker, alle i Vejlby.

1010 Rasmus Hansen på Viby Mark. 5.12.1820, fol.693B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Christoffer Vilhelm. B: Maren 1. FM: morbror Søren Pedersen i Randlev.

1011 Thomas Nielsen, bødkermester på Marselisborg. 18.1.1821, fol.697B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Peder Jensen, avlskarl på Marselisborg. B: Niels i Roskilde.

1012 Inger Rasmusdatter i Hasle. 11.10.1821, fol.702.
Enke efter Anders Rasmussen. B: Rasmus 46 i Virklund, Anders 44 i Hasle, Jacob 38 på Tåstrup Mark, Rasmus 35, tjener i Århus, Inger Marie g.m. Peder Olufsen.

1013 Anders Sørensen Flensted i Viby Terp. 24.1.1822, fol.702B, 707, 710B, 714.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Skørring i Holme. B: Edel g.m. Christian Christiansen i Stampemøllen, nu på Viby Mark, Søren. FM: Niels Olufsen i Viby.

1014 Eleonora Pedersdatter i Terp. 10.8.1822, fol.706B, 713.
E: Rasmus Jensen. B: Jens på Søften Mark, Maren 20, Anne Kirstine 16, Karen Marie 14. Af første ægteskab B: Rasmus Jespersen i Kvistgård ved Helsingør.

1015 Kirsten Lauridsdatter i Skejby. 7.12.1822, fol.708B, 717B.
E: Anders Knudsen. B: Ellen Marie 22, Laurids 21, Marianne 19, Knud 17, Maren 17. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Lisbjerg.

1016 Rasmus Pedersen Robert på Viby Mark. 17.2.1823, fol.710, 712, 718.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Nielsen i Langballe. B: Peder 22, Jens 20, Niels 17, Karen 15, Søren 12. FM: Niels Pedersen i Ask.

1017 Kirsten Christensdatter i Skåde Skov. 28.10.1823, fol.711, 712B, 715B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 6. Første ægteskab med Peder Sørensen [Worm i Skåde, skifte 23.11.1811 lbnr.980]. B: Anne 14. FM: morbror Oluf Sørensen i Langballe. Andet ægteskab med Niels Rasmussen [Bech i Skåde Skov, skifte 23.4.1816 lbnr.997]. B: Rasmus 10, Peder 9. FM: farbror Rasmus Rasmussen Bech i Skåde.

1018 Georg Vilhelm Hampe, skovinspektør i Louisenhøj i Viby sogn. 28.12.1823, fol.714B.
E: Ernestine Pouline Skov. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes datter.

1019 Karen Andersdatter, ugift i Tilst. 4.12.1824, fol.717, 723B.
A: mor Anne Jørgensdatter, enke efter Anders Nielsen i Tilst. LV: Jens Christensen i Årslev, søskende Jørgen Andersen, Anne Kirstine Andersdatter g.m. Christen Sørensen i Geding, Anne Marie Andersdatter. FM: farbror Morten Nielsen i Borum. Afdøde havde arv efter Oluf Nielsen i Tilst.

1020 Inger Marie Andersdatter i Hasle. 2.6.1828, fol.718B.
E: Peder Olufsen. B: Mette Marie 4, Oluf 3.

1021 Sidsel Andersdatter i Viby. 26.9.1825, fol.719.
E: Albert Jensen. B: Anders 4, Kirsten 2.

1022 Birthe Sørensdatter i Viby Terp. 8.10.1825, fol.721.
E: Niels Sørensen. A: søskende Peder Sørensen, Kirsten Sørensdatter. FM: Anders Hansen.

1023 Rasmus Rasmussen i Skåde. 1.12.1826, fol.722B, 725.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Bech i Holme. B: Rasmus 14, Maren 12, Dorthe 9, Anne 7. FM: farbror Rasmus Rasmussen på Holme Mark.

1024 Kirsten Rasmusdatter i Lisbjerg. 1.12.1826, fol.724, 726.
Enke efter Rasmus Pedersen. Afkald fra A: Rasmus Rasmussen i Kasted, Niels Rasmussen i Skjoldelev, Kirsten Rasmusdatter g.m. Laurids Jeremiassen i Lisbjerg, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Mikkel Jensen i Søften, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Madsen i Lisbjerg.

1025 Peder Eskildsen i Viby. 1.12.1826, fol.724B, 726B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst, Niels Olufsen. B: Johanne 37 g.m. Jens Jensen i Guldagerhuset i Knudstrup sogn i Sorø amt, Eskild 33 i Viby, Jens 31, Kirsten 24 g.m. Niels [navn mangler] i Knudstrup sogn, Anne Marie 22, Anders 19.

1026 Jens Christensen i Jægergården. 13.1.1827, fol.727B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Lauridsen i Viby. B: Jens i Århus, Christen, tjener i Ringsted, Mikkel i Viby, Abelone. FM: Poul Jensen, gæstgiver i Jægergården, Dorthe Øllegaard g.m. Anders Sandstrup, skræddermester i Randers, Birgitte Kirstine g.m. korporal Tornby i Viby.

1027 Maren Pedersdatter i Skåde. 8.9.1827, fol.729.
E: Søren Offersen. B: Jens, underofficer ved 1. Jyske Infanteriregiment. Første ægteskab med [Jens Mikkelsen i Skåde, skifte 14.12.1795 lbnr.820]. B: Peder i Åby, Niels i Viby.

1028 Christen Nielsen Mundelstrup i Frederikshøj. 14.9.1827, fol.729.
E: Jensine Kirstine Marie Møller. LV: Thomas Hansen, rebslager i Århus. B: Louise Marie Frederikke 7, Anne Kirstine 4. FM: født værge Anders Grosche, feldbereder i Århus.

1029 Peder Nielsen i Fløjstrup. 3.10.1827, fol.731.
E: Anne Johanne Rasmusdatter, nu i Skåde. LV: Søren Offersen i Skåde. B: Niels 17, Anne Margrethe 9. FM: Oluf Rasmussen sst. Enken har siddet i uskiftet bo et par år.

1030 Sidsel Andersdatter i Viby. 17.12.1827, fol.731B.
E: Anders Madsen. B: Anne Marie 1 md. FM: morfar Anders Hansen sst.

1031 Eskild Nielsen i Viby. 19.7.1828, fol.732B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Poul Lauridsen i Kalø Skov. B: Peder 11, Gertrud 5. FM: farbror Rasmus Nielsen på Skåde Mark. Første ægteskab med [Gertrud Lauridsdatter, skifte 4.7.1815 lbnr.993]. B: Margrethe g.m. Mikkel Sørensen i Slet, Niels 26, Mette Marie 24, Laurids 22, Morten 20, Bodil 15.

1032 Maren Andersdatter i Skåde. 2.10.1828, fol.737B.
E: Thomas Jensen. B: Jens 28, Anders 26, Niels 24, Hans 20, Thomas 18, Mette Marie 16. FM: Jens Andersen Loft.


Marselisborg gods
Skifteprotokol
1829-1850
G 322-8
1033 Christian Christiansen i Pouls Stampemølle i Marselisborg Skov. 20.6.1829, fol.1, 5B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Nielsen. A: mor Sidsel Pedersdatter g.m. Poul Madsen på Marselisborg, søskende Niels Christiansen i Lemming g.m. Karen Rasmusdatter, Maren Christiansdatter g.m. Søren Nielsen i Skåde, Christian Christiansen i Viby, halvsøskende Anne Marie Poulsdatter g.m. Niels Thomsen, Inger Poulsdatter g.m. Peder Christoffersen i Viby, Anne Poulsdatter g.m. Henrik Vinderslev. [Afdødes far var Christian Nielsen i Stampemøllen, skifte 9.4.1789 lbnr.768].

1034 Christiane Frandsdatter på Viby Mark. 26.9.1829, fol.2B, 6B.
E: Christoffer Johansen With. B: Frands 12, Peder 8, Karen Marie 5, Stine 3. FM: morbror Johannes Frandsen, snedker i Blegind.

1035 Anne Jacobsdatter i Viby. 2.10.1829, fol.3.
E: Andreas Rasmussen Loft. B: Rasmus, Jacob Peder 21, Mette 36.

1036 Maren Andersdatter i Skåde. 19.12.1829, fol.4.
E: Thomas Jensen. B: Jens, Anders, Niels, Hans 22, Thomas 20, Mette Marie 18.

1037 Christian Jensen på Skåde Mark. 22.10.1830, fol.7.
B: Karen g.m. Morten Mikkelsen på stedet, Jens i Skåde, Dorthe g.m. Christian Rasmussen i Mårslet, Marianne 23, Peder i Viby Terp, død. 2B: Christian 4, Jens 3. FM: bedstefar Jens Jensen i Viby Terp.

1038 Karen Poulsdatter i Viby. 22.12.1830, fol.8, 10, 12, 14, 23, 24, 25B, 26, 27, 27B.
Enke efter Morten Eskildsen, [skifte 8.12.1819 lbnr.1007]. A:
1) bror Rasmus Poulsen i Viby, [skifte 9.4.1799 lbnr.862] 1B:
a Niels Rasmussen i Viby
2) bror Morten Poulsen, død uden livsarvinger
3) bror Jens Poulsen, død uden livsarvinger
4) søster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Viby, [skifte 12.3.1804 lbnr.923]. 4B:
a Poul Rasmussen, død uden livsarvinger
b Jens Rasmussen, bødkermester i Århus
c Søren Rasmussen, bødker i Saksild, død uden livsarvinger
d Sidsel Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Eriksen, skomagermester i Århus. 3B: Erik Emil 15, Rasmine Marie 12, Bolette Cathrine 10
5) halvsøster Anne Poulsdatter, død, var g.m. Søren Mikkelsen i Skåde. [skifte 30.6.1787 lbnr.754]. 5B:
a Anne Sørensdatter, enke efter Søren Nielsen i Skåde ved søn Søren Sørensen sst.
b Maren Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Skåde
c Karen Sørensdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Viby. 1B: Søren 25
d Sidsel Sørensdatter g.m. Oluf Sørensen i Langballe
e Peder Sørensen, [skifte 23.11.1811 lbnr.980]. 1B: Anne 20
6) halvsøster Karen Poulsdatter, [skifte 21.10.1765 lbnr.536], var g.m. Didrik Sørensen Smed i Viby. 3B:
a Anne Didriksdatter. død, var g.m. Peder Mikkelsen i Holme. 2B: Anne g.m. Peder Pedersen i Holme, Karen g.m. Peder Mogensen i Viby
b Maren Didriksdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Elev. 2B: Didrik i Elev, Jens i Grøttrup
c Christen Didriksen i Årslev.
[Afdødes far var Poul Rasmussen Møller i Viby, skifte 15.12.1760 lbnr.488].
Opholdskontrakt 1820 for afdøde og dennes bror Jens Poulsen hos stedets fæster Albert Jensen.

1039 Kirsten Nielsdatter i Hørhaven i Skåde Skov, Holme sogn. 22.12.1830, fol.9, 11.
E: Laurids Rasmussen, skovfoged. B: Maren g.m. Peder Sørensen i Holme, Sidsel Marie g.m. Jens Andersen på stedet. Af første ægteskab B: Christian Jensen på Solbjerg Mark i Tiset sogn, Hans Jensen, gartner i Hørhaven, Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Kirstinelyst på Holme Mark, Jens Jensen, der døde. 4B: Jens 4, Søren 3, Niels 2, Jens Peder 2.

1040 Maren Jensdatter i Hasle. 1.4.1831, fol.12B.
E: Thomas Rasmussen. B: Maren 14, Karen 12, Birthe 10, Mette 7, Anne 4, Sidsel 14 dage, der døde. Af første ægteskab B: Anne Margrethe 21.

1041 Anders Andersen i Hasle. 8.5.1831, fol.12B.
A: bror Rasmus Andersen i Mårslet.

1042 Ellen Marie Pedersdatter, 23 år ugift på Holme Mark. 5.6.1831, fol.13.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Peder Madsen på Holme Mark, søskende Jens Pedersen 23 i København, Rasmus Pedersen 17, Karen Pedersdatter. FM: Jørgen Jensen, skovfoged i Viby. [Afdødes far var Peder Jensen Lime i Holme, skifte 29.7.1819 lbnr.1004].

1043 Maren Villumsdatter i Viby Terp. 7.12.1831, fol.14B.
E: Jens Jensen Basse. B: Maren g.m. Frands Eriksen, Mette Sofie g.m. Oluf Mogensen Schmidt, daglejer i Århus.

1044 Anne Cathrine Olufsdatter i Skåde Skov. 7.11.1832, fol.15B.
E: Rasmus Nielsen. B: Margrethe 5. FM: Oluf Sørensen i Langballe.

1045 Karen Pedersdatter i Øllegård på Viby Mark. 19.3.1832, fol.16B.
E: Peder Mogensen. B: Mikkel 26, Anne 19, Mogens 15, Dorthe 13, Karen 10, Peder 3.

1046 Oluf Rasmussen i Skåde. 13.5.1833, fol.19.
E: Maren Mortensdatter. B: Rasmus 25, Morten 18, Laurids 9, Frederikke 29, Barbara 27, Anne g.m. Anders Thomsen, Maren 15, Anne Marie 12.

1047 Søren Frederiksen i Vejlby. 29.6.1833, fol.19B, 20, 21B, 28.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Christensen sst, Anders Sørensen, der ægter enken. B: Anne 18, der døde, Jens 14, Mette Marie 11, Frederik 10, Maren 8, Marie 5, Vilhelm 3. FM: farbror Niels Frederiksen i Vejlby. Afdødes far var Frederik Johansen Geisler sst, [skifte 14.1.1820 lbnr.1009].

1048 Dorthe Nielsdatter i Hasle. 3.8.1833, fol.19B, 22B.
E: Hagen Lauridsen. Uden for ægteskab B: Anders Andersen 17, Maren Andersdatter 12, Inger Andersdatter 12, Johanne Andersdatter 8. FM: Jens Mikkelsen i Hasle.

1049 Søren Jensen Holm i Skåde. 5.8.1833, fol.19B.
E: Margrethe Sørensdatter. B: Karen 19, Hans 15, Anne 13, Kirsten 11, Maren 8, Jens 6.

1050 Morten Nielsen i Viby. 21.12.1833, fol.23B.
B: Maren g.m. Frands Jensen i Skåde, Anne Marie g.m. Søren Sørensen i Viby, Sidsel g.m. Christen Lauridsen sst, Rasmus, Niels i Viby.

1051 David Pedersen i Skåde. 30.6.1834, fol.25.
Enkemand efter Lisbeth Sørensdatter. B: Peder Davidsen, arbejdsmand i Århus, Niels Davidsen i Fløjstrup, Karen Davidsdatter g.m. Jens Christiansen i Skåde, Dorthe Davidsdatter, død, var g.m. Jens Andersen i Holme, 4B: Niels, tjener i Viby, David på Viby Mark, Karen, tjener i Holme, Lisbeth, tjener i Gammelmølle i Nørre Herred, Randers Amt.

1052 Kirsten Nielsdatter i Møllen Silistria. 10.10.1834, fol.26.
E: Johan Lauridsen. B: Niels 12, Laurids 5. FM: søskendebarn Christian Jensen på Solbjerg Mark.

1053 Anders Hansen i Skåde. 23.3.1835, fol.29B, 29B.
E: Sidsel Bertelsdatter. B: Ingeborg g.m. Rasmus Nielsen sst, Anne Cathrine, Mette g.m Mikkel Sørensen i Holme Bjerge.

1054 Kirsten Jensdatter i Viby. 4.4.1835, fol.29B, 29B, 31B.
E: Rasmus Andreasen Loft. B: Maren 11, Anne Marie 9. FM: morbror Jens Jensen Mørk i Østerby.

1055 Sidsel Marie Nielsdatter i Viby. 12.6.1836, fol.32B.
E: Anders Madsen. B: Mads 7, Sidsel 6, Anne 5, Kirsten Marie 3. FM: morfar Niels Vinding i Fiskerhuset på Marselisborg Mark. Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Andersdatter, skifte 17.12.1827 lbnr.1030]. B: Anne Marie 9.

1056 Johanne Rasmusdatter i Skåde. 5.9.1836, fol.36, 36B.
E: Niels Hansen. B: Thomas 32, Rasmus 21. FM: Rasmus Thomsen på Holme Mark.

1057 Rasmus Pedersen i Viby Terp. 17.9.1836, fol.36.
E: Sidsel Nielsdatter. B: Anne g.m. Mikkel Nielsen i Viby.

1058 Maren Rasmusdatter i Marselisborg Teglbrænderhus. 26.4.1837, fol.36B.
E: Thomas Borup. B: Anne Kirstine Borup, Peder Borup 23 i Skejby, Rasmus Borup 22.

1059 Dorthe Christine Christiansdatter på Skåde Mark. 17.7.1837, fol.36B.
E: Jørgen Olufsen. B: Oluf 25, Hans 21, Søren 19.

1060 Jens Jensen Vesterby, ugift i Hasle. 30.7.1837, fol.37.
A: far Jens Nielsen i Lemming. Afdøde skulle fæste Thomas Rasmussens hus og ægte hans datter.

1061 David Christensen i Viby Terp. 30.10.1837, fol.37.
E: Else Jensdatter. B: Christen på Holme Mark, Jens i København, Sidsel g.m. skræddermester Møller i Århus.

1062 Peder Pedersen i Holme. 29.11.1837, fol.37B.
B: Dorthe g.m. Rasmus Hansen sst.

1063 Sidsel Marie Bertelsdatter i Skåde. 2.12.1837, fol.37B.
Enke efter Anders Hansen sst, [skifte 23.3.1835 lbnr.1053]. B: Ingeborg Andersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Skåde, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jens Jensen sst, Mette Andersdatter, død, var g.m. Mikkel Sørensen Testrup på Holme Mark. 9B: Søren, Anders, Jens, Christen, Anne, Sidsel Marie, Christiane, Hanne, Anne Marie.

1064 Søren Andersen i Viby. 9.1.1838, fol.38.
A: mor, enke efter Anders Sørensen, halvsøster g.m. Christian Christiansen, fattiglem i Viby Terp.

1065 Peder Nielsen i Skåde. 23.1.1838, fol.38, 41.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Pedersen på Holme Mark. B: Maren 16, Niels 14, Maren Kirstine 10, Dorthe 7, Petrine 5, Jens 2. FM: fars svoger Jens Pedersen i Holme, Frands Jensen i Skåde.

1066 Mikkel Nielsen i Viby Terp. 22.6.1838, fol.40.
E: Anne Rasmusdatter. B: Niels 6, Sidsel 4, Christen 1.

1067 Dorthe Nielsdatter på Viby Mark. 3.8.1838, fol.40.
E: Christian Pedersen. B: Peder 5, Niels 1. FM: morbror Christen Hald.

1068 Jens Skov, skovrider i Louisenlund. 14.5.1839, fol.42B, 43.
E: [Kirsten] Skov. B: Anne g.m. Hans Pedersen på Constantinsborg Mark.

1069 Poul Lauridsen på Viby Mark. 13.9.1839, fol.42B.
E: Margrethe Nielsdatter. B: Mette Kirstine 15, Niels 13, Laurids 10, Mikkel 4.

1070 Karen Mikkelsdatter i Hasle. 11.12.1839, fol.42B, 46.
E: Rasmus Just. B: Mikkel 18, Just 15, Niels 7, Birthe Marie 5. FM: morbror Jens Mikkelsen, daglejer i Århus.

1071 Maren Poulsdatter i Holme. 28.1.1840, fol.43, 49, 51B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus i Mårslet, Sidsel 33, Poul 31 i Holme, Anne 24, Jens 20 i København.

1072 Anne Jensdatter i Hasle. 11.6.1840, fol.44B, 47.
E: Rasmus Lauridsen. B: Laurids 29, Søren 27, Anne 26, Sidsel 17. FM: morbror Jens Sørensen i Mundelstrup.

1073 Poul Lauridsen på Viby Mark. 20.11.1840, fol.48.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen sst. B: Mette Kirstine 17, Niels 14, Laurids 11, Mikkel 6. FM: Christen Pedersen sst.

1074 Andreas Rasmussen i Skåde. 24.1.1841, fol.51, 66B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen i Malling, Peder Pedersen, der ægter enken. B: Kirsten 11, Maren 8. FM: Niels Rasmussen i Ingerslev.

1075 Sejer Pedersen, røgter på Marselisborg. 24.8.1841, fol.52.
E: Kirsten Christensdatter. B: Peder 22, Christen 19, Maren g.m. Søren Mikkelsen i Holme.

1076 Søren Jensen, skovfoged i Skindertoften. 10.12.1841, fol.52B.
B: Jens, tømmermester.

1077 Niels Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter på Skåde Mark. 28.2.1842, fol.53, 53, 54B, 57, 60, 66.
B: Søren 19 i væverlære i Skåde, Rasmus 14. FM: farbror Rasmus Sørensen i Fløjstrup. Desuden nævnes afdøde mands bror Bendix Sørensen i Århus Mølle. Anders Nielsen er ny fæster af huset.

1078 Jørgen Olufsen på Skåde Mark. 2.3.1842, fol.53, 54B.
E: Birthe Olufsdatter. LV: Peder Pedersen. Første ægteskab med Dorthe Christine Christiansdatter, [skifte 17.7.1837 lbnr.1059]. B: Hans 25, Søren 22.

1079 Karen Christensdatter på Skåde Mark. 29.7.1842, fol.54B, 71.
E: Peder Jensen. B: Jens 26 i Århus, (Jens 29, bødker i Adslev), Anne Margrethe 20, (Anne Margrethe g.m. Søren Christensen på Skåde Mark), Maren 16, (Maren, ugift). (Oplysninger i parenteser ved selve skiftet 28.1.1846).

1080 Rasmus Andreasen i Viby. 23.9.1842, fol.55B, 58B.
E: Maren Jensdatter. LV: far Niels Mikkelsen i Viby. B: Kirsten 7, Jens 3, nyfødt søn, der døde. FM: farbror Peder Andreasen, væver i Holme. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte [4.4].1835 lbnr.1054. B: Maren 18, Anne Marie 16.

1081 Maren Thomasdatter i Hasle. 19.1.1843, fol.60.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 4, Abelone 2. FM: mosters mand Rasmus Lauridsen i True.

1082 Rasmus Olufsen i Donbækhuset. 8.6.1843, fol.61B.
E: Frederikke Fischer. LV: Jens Sørensen, skovfoged. B: Jacob 29, smedesvend i Sønderborg, Anne Kirstine 9, Rasmine 8.

1083 Peder Olufsen Brabrand i Hasle. 22.7.1843, fol.61B, 62B.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Rasmus 23 i Brabrand. Første ægteskab med Sidsel Marie Christiansdatter. B: Oluf, gartner i Århus.

1084 Maren Mortensdatter i Skåde. 16.8.1843, fol.61B, 63.
E: Frands Jensen. B: Anne 16. FM: morbror Niels Mortensen i Viby.

1085 Anne Villumsdatter i Hasle. 21.8.1843, fol.62, 64B.
E: Hans Poulsen. Første ægteskab med Jens Filipsen sst, [skifte 26.1.1799 lbnr.860]. B: Karen Sofie Jensdatter, død. Uden for ægteskab B: Anne Marie Pedersdatter 26. FM: Jens Christiansen, smed i Hasle, Maren Jensdatter i Århus, enke efter Anders Knudsen, murersvend sst. Andet ægteskab med Søren Jensen Halling, [skifte 5.12.1816 lbnr.1000]. B: Mette Sørensdatter g.m. Mogens Christensen i Barde i Vorgod sogn, Ringkøbing Amt.

1086 Anne Marie Pedersdatter på Viby Mark. 30.12.1844, fol.67B, 68B.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med Rasmus Hansen, [skifte 5.12.1820 lbnr.1010]. B: Maren 26. FM: Mikkel Pedersen på Viby Mark.

1087 Mikkel Eriksen på Skåde Mark. 12.8.1845, fol.69B.
E: Maren Sørensdatter. B: Kirstine Henriette g.m. Peder Nielsen, bødker i Viby, Erik 28, Søren 26, snedkersvend i København, Birthe 23.

1088 Inger Nielsdatter på Holme Mark. 30.8.1845, fol.69B.
E: Jens Pedersen. B: Peder 12, Anne Marie 10, Niels Peder 8, Anne 2. FM: Niels Thomsen på Holme Mark.

1089 Jørgen Johansen, tjenestekarl på Marselisborg. 2.1.1846, fol.70B, 73B, 76B.
A: forældre Johan Jørgensen Meklenborg og hustru Kirsten Rasmusdatter i Ørting, bror Rasmus Johansen på Holme Mark.

1090 Frederikke Fischer i Donbækhuset. 6.5.1846, fol.72B, 75, 76B, 77.
Enke efter Rasmus Olufsen, skifte 8.6.1843 lbnr.1082. B: Jacob 32, klejnsmed i Kliplev, Anne Kirstine 13, Rasmine 12. FM: Jens Sørensen, skovfoged i Frydenlund.

1091 Dorthe Rasmusdatter i Skåde. 8.10.1846, fol.76B, 79.
E: Hans Hansen. B: Rasmus 5, Hans Nikolaj 3. FM: morbror Rasmus Rasmussen.

1092 Morten Mikkelsen på Skåde Mark. 23.12.1846, 76B.
E: Karen Christiansdatter. LV: Jens Jensen i Skåde. B: Mikkel 22, Anne Marie 20, Hans 18, Kirsten 14, Christiane 12, Jens Peder 7, Christian 4.

1093 Anders Knudsen i Skejby. 26.4.1847, fol.77B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Lauridsen sst. B: Kirsten 22, Jens 20. Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 7.12.1822 lbnr.1015]. B: Marianne g.m. Peder Nielsen i Brabrand, Maren g.m. Peder Jensen i Vejlby, Laurids i Hårby i Veng sogn, død. 1B: Anders 6.

1094 Jens Andersen Vendelbo i Holme. 8.2.1848, fol.80, 80B.
E: Sidsel Marie Jensdatter. LV: bror Jens Jensen på Holme Mark. B: Anne Marie 5, Marianne 3, Anders Jensen Vendelbo 2. FM: Rasmus Mortensen i Holme.

1095 Jens Christiansen i Skåde. 10.12.1848, fol.80.
E: Karen Davidsdatter. B: Lisbeth Marie g.m. Jens Jensen i Holme.

1096 Jens Sørensen i Viby. 17.3.1849, fol.82.
E: Anne Hagensdatter. B: Marie 22, Karen 12.

1097 Maren Jensdatter på Viby Mark. 4.2.1850, fol.82B.
E: Frands Eriksen. B: Maren 16, Anne 13, Peder 12, Kirsten 9, Erik 6. Første ægteskab med Peder Christiansen. B: Christian 24.

1098 Rasmus Nielsen i Skåde. 19.9.1850, fol.83.
E: Ingeborg Andersdatter. B: Niels i Åby, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Århus, Jens, Sidsel Marie i Saralyst, Maren i Århus.

1099 Jens Jensen Roldhuset på Skåde Mark. 24.11.1850, fol.83B.
A: mor Birthe Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Skåde.

SLUTMarselisborg birketing
Tingbog
1721-1728
B 56E-1F
Da skifter efter Marselisborg og Constantinsborg godsers bønder i Viby ikke er indført i nogen skifteprotokol, indkaldes alle beboere i Viby 11.9.1725 for at redegøre for børnepenge på godset.
Denne redegørelse finde indført i tingbogen 25.9.1725 fol.259.

1 Jens Jensen Kattrup i Viby g.m. Anne Mikkelsdatter.
Hendes første ægteskab med Mads Jørgensen.
Børn, hvis navne ikke angives.

2 Niels Vesten i Viby g.m. Anne Lauridsdatter.
Hendes første ægteskab med Søren Mikkelsen. B:
1) Laurids Sørensen, soldat
2) Kirsten Sørensdatter.

3 Rasmus Pedersen i Viby g.m. Anne Mogensdatter.
Hendes første ægteskab med Mikkel Jensen. B:
2 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

4 Søren Jensen havde ingen arv og var ikke formynder for nogen.

5 Peder Gregersen gift i Viby.
Hans første ægteskab med Anne Mogensdatter.
Hendes første ægteskab med Mogens Clemensen.

6 Eskild Jensen i Viby havde ingen arv og var ikke formynder for nogen.

7 Poul Rasmussen Møller angav at der var afholdt skifte efter hans far.

8 Peder Sørensen i Viby g.m. enken.
Hendes første ægteskab med Jens Jørgensen. B:
1) Anne Jensdatter
2) Karen Jensdatter
3) Jørgen Jensen.

9 Peder Kattrup i Viby er formynder for Villum Andersens stedsøn.

10 Niels Mortensen i Viby var gift 3 gange.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, 1 barn
Andet ægteskab med Mette Andersdatter, 11 børn
Af tredje ægteskab 4 børn.

11 Morten Nielsen Bech g.m. Maren Jensdatter.
Hendes første ægteskab med Niels Sørensen, skifte 22.10.1711. B:
5) Jens Nielsen
Af Niels Sørensens første ægteskab B:
1) Søren Nielsen
2) Rasmus Nielsen
3) Niels Nielsen
4) Mikkel Nielsen, død.
FM: morfar Jens Rasmussen.

12 Peder Pedersen i Viby har 2 stedbørn B:
1) Mikkel Nielsen
2) Rasmus Nielsen

13 Søren Mikkelsen i Viby er formynder for Morten Bechs stedsøn Rasmus Nielsen (lbnr.11)

14 Anders [Andersen] Kattrup i Viby g.m. Anne Eskildsdatter.
Hendes første ægteskab med Søren Nielsen, [skifte Marselisborg og Constantinsborg 19.10.1702]. B:
1) Søren Sørensen.

15 Søren Jørgensen i Viby har arv efter forældre , der døde for 6 år siden: Jørgen Jensen og hustru Edel Jensdatter

16 Peder [Christensen] Møller i Viby [g.m. Maren Jensdatter] angiver, at skifte ikke er afholdt efter svigerfader [Jens Sørensen Godesen]'s fattige bo.

17 Rasmus Rasmussen i Viby er formynder for Kirsten Sørensdatter, der har arv efter skiftebrev af 2.3.1700

18 Jens Rasmussen i Viby, birkefogedens bonde er ikke værge for nogen.

19 Niels Jensen i Viby har arv efter sin formand Peder Simonsen.

20 Villum Godesen i Viby havde ingen arv og var ikke formynder for nogen.

21 Niels Rasmussen Vesten angiver at der afholdt skifte på Constantinsborg efter hans formand Mogens Nielsen

22 Jens Sørensen i Viby viser skiftebrev af 12.4.1713 efter sin hustru Maren Pedersdatter.

23 Niels Bach i Viby er gift.
Hendes første ægteskab med Peder Gregersen. B:
1) Christen Pedersen
2) Gregers Pedersen, død
3) Margrethe Pedersdatter, død.

24 Jens Nielsen, handskemagersvend i Århus beretter at hans afdøde forældre, der beboede den gård i Viby som Oluf Rasmussen nu bebor, var flyttet til Skåde og senere til Århus, hvor de døde.

25 Niels Jensen Bech g.m. Abelone Lauridsdatter angiver at hans far er død i kongens tjeneste på flåden.
Han angiver at have
1) [halv]bror Laurids Nielsen, død
2) [halv]søster Abelone Nielsdatter, død
3) faster Abelone Jensdatter.

26 David Madsen i Viby g.m. [Maren Lauridsdatter], datter af afdøde Laurids Godesen g.m. hendes mor [Margrethe Terkildsdatter], der har ophold i gården, som David Madsen har overtaget efter forgængeren Jens [Sørensen] Kolt.

27 Jens Nielsen i Viby har ingen formynderskab, men har selv arv hos formynder Anders Kattrup.

28 Jens Jensen i Viby havde ingen arv og var ikke formynder for nogen.

29 Jens True har ingen formynderskab.

30 Clemen [Pedersen] Smed i Viby var g.m. Marie Rasmusdatter, skifte af 12.4.1713.
Han er selv formynder for sine børn.

31 Hans Simonsen i Viby, var g.m. [Maren Jensdatter, skifte Marselisborg 5.2.1725 lbnr.272].
Han er selv formynder for sine børn.

SLUTMoesgård gods
Skifteprotokol
1719-1787
G 323-1

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.
Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
I pakken G 323-3: Forskellige sager 1809-1820 findes en jordebog 1809 for Moesgård og et skifte 1820, se lbnr.177.

1 Søren Jensen Møller i Skovmølle. 25.4.1719, fol.1, 100B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen i Store Fulden. B: Jens 9, Kirsten 9 mdr. FM: morbror Laurids Lauridsen i Fløjstrup. Af forrige ægteskab B: Anne g.m. Niels Knudsen i Assedrup, Christen 14, Søren 12. FM: farbror Johan Jensen Møller i Fulden Mølle. Desuden nævnes afdødes søsters mand Jens Mikkelsen, vognmand i Århus.

2 Maren Olufsdatter i Neder Fløjstrup. 26.7.1719, fol.16B.
E: Peder Nielsen Bundgaard. B: Niels Pedersen 30. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen Soldat 40, Peder Jensen 38 i Ask. Desuden nævnes enkemandens datter af første ægteskab: Maren Pedersdatter.

3 Johan Jensen Møller i Lille Fulden Mølle. 2.11.1719, fol.19.
E: Maren Knudsdatter. LV: Frederik Robertsen i Holme. B: Jens 9, Knud 8. FM: Niels Knudsen i Assedrup. Arv efter afdødes bror Søren Jensen i Skovmølle, skifte 25.4.1719 lbnr.1 til 2B: Christen og Søren.

4 Laurids Pedersen, tingskriver i Malling. 13.2.1720, fol.29.
E: Maren Hansdatter. LV: svoger Erik Pedersen i Saksild. B: Hans i Krekær, Karen 23, Anne 21, Maren 18.

5 Peder Jensen i Ingerslev. 6.8.1720, fol.34B.
E: Anne Pedersdatter. B: Dorthe, Anne.

6 Tobias Hansen i Skovmølle. 25.4.1721, fol.35.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen i Store Fulden. Enkens første ægteskab med [Søren Jensen], skifte 25.4.1719 lbnr.1. B: Jens 11, Kirsten 3. FM: morbror Laurids Lauridsen i Fløjstrup. Desuden nævnes enkens 2 brødre Morten Lauridsen og Peder Lauridsen. Afdødes arvinger kendes ikke.

7 Anne Andersdatter i Store Fulden. 19.6.1721, fol.46.
E: Laurids Pedersen Skovfoged. B: Laurids i Fløjstrup, Morten, Peder, Karen i Skovmølle.

8 Maren Sørensdatter i Neder Fløjstrup. 15.4.1722, fol.50.
E: Otte Ottesen. A: bror Anders Olufsen i Malling, søster Anne Sørensdatter i Starup, død. 2B: Peder Mikkelsen sst, Johanne Mikkelsdatter g.m. Niels Christensen i Synnedrup, søster Birgitte Olufsdatter i Malling, død. B: Else Mikkelsdatter i Skåbling, Birgitte Mikkelsdatter i Synnedrup, søster Maren Olufsdatter, død. 4B: Mikkel Rasmussen i Malling, Oluf Rasmussen i Skåde, Else Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter i Skåde.

9 Laurids Pedersen i Store Fulden. 13.11.1722, fol.52.
Enkemand efter [Anne Andersdatter], skifte 19.6.1721 lbnr.7. B: Laurids i Over Fløjstrup, Morten, ladekarl, på Moesgård, Peder, der har gården i fæste, Karen nu g.m. Morten Jensen i Mårslet, hendes første ægteskab med Søren Jensen Møller i Skovmølle, skifte 25.4.1719 lbnr.1.

10 Anne Pedersdatter i Neder Fløjstrup. 7.4.1723, fol.58.
E: Rasmus Olufsen Smed. B: Jens 9, Anne 6, Mathias 3. Første ægteskab med Jens Jacobsen. B: Peder 13. FM: farbror Rasmus Jacobsen Smed i Malling. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Olufsen.

11 Anne Poulsdatter i Slet. 13.10.1724, fol.61.
E: Christen Jensen. B: Christen 25.
Første ægteskab med [Christen Andersen i Slet, skifte Skanderborg rytterdistrikt 17.3.1698 lbnr.414]. B: Birgitte Christensdatter g.m. Niels Knudsen i Lemming.

12 Afkald Lille Fulden Mølle. 24.5.1725, fol.63.
Afkald fra Peder Jensen Møller i Lille Fulden Mølle for arv efter far Jens Mikkelsen i Krekær og mor Karen Jacobsdatter, skifte 3.6.1697 til FM: Søren Mikkelsen i Bisgård, Rasmus Sørensen i Jegstrup ved Jens Mikkelsen i Slet og for arv efter faster Johanne Mikkelsdatter i Krekær, skifte 27.9.1697.

13 Niels Rasmussen i Østerby. 20.3.1725, fol.63B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Poulsen i Jegstrup. B: Anne 17 g.m. Søren Sørensen i Hørslevbol, Kirsten 12, Karen 9, Mette 7, Peder 3, Thomas 3 mdr. FM: Rasmus Thomsen i Testrup, Søren Jensen i Lille Fulden, Jens Nielsen i Ask, Søren Nielsen i Bøgeskov.

14 Kirsten Jensdatter i Vormstrup. 21.6.1725, fol.65B.
E: Poul Hansen. B: Jens 5, Hans 3, Peder 7 uger. FM: morbrødre Peder Jensen Møller i Lille Fulden Mølle, Mikkel Jensen Skrædder i Malling, Jacob Jensen i Over Fløjstrup.

15 Maren Knudsdatter i Lille Fulden Mølle. 24.4.1726, fol.66.
E: Peder Jensen. B: Karen 5. Første ægteskab med Johan Jensen, skifte 2.11.1719 lbnr.3. B: Jens 14, Knud 13. FM: Niels Knudsen i Assedrup.

16 Maren Jørgensdatter i Neder Fløjstrup. 31.1.1727, fol.67B.
E: Peder Nielsen. A: søsterdatter Johanne Pedersdatter i Århus, brorsøn Peder Jensen, død. 4B: Jens Pedersen i Snovdrup, Søren Pedersen i Lille Fulden, Birgitte Pedersdatter sst, Karen Pedersdatter i Neder Fløjstrup, brorsøn Rasmus Jensen i Lille Fulden, brorsøn Jørgen Jensen i København.

17 Jacob Sørensen i Lille Fulden. 4.2.1727, fol.70.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Jensen i Lille Fulden. B: Kirsten 28, Poul 26, Bodil 20, Karen 17, Maren 13. FM: Jens Poulsen i Fløjstrup.

18 Karen Nielsdatter i Neder Fløjstrup. 8.10.1727, fol.71B.
E: Niels Jensen. B: Jens 5. FM: morbror Peder Nielsen Bundgaard i Synnedrup. Desuden nævnes afdødes far Niels Pedersen Bundgaard.

19 Niels Frandsen i Neder Fløjstrup. 12.8.1728, fol.73B.
E: Maren Nielsdatter. B: Oluf 10, Anne 8, Maren 5, Niels 2. Skifte efter første hustru 30.6.1713. B: Frands i Starup, Søren i Lille Fulden, Peder.

20 Jørgen Pedersen i Ingerslev. 4.4.1729, fol.77B.
E: [navn angives ikke]. B: Rasmus, Peder, Maren, datter, død. B: Niels Nielsen og søskende.

21 Søren Mikkelsen i Bjøstrup. 4.6.1729, fol.78.
E: Karen Poulsdatter. B: Poul 25, Niels 19, Kirsten 17, Anne 15, Jens 13, Maren 8.

22 Malene Rasmusdatter i Slet. 30.12.1729, fol.79.
E: Christen Hansen, hyrde. B: Anne 20, Sidsel 17, Hans 15, Kirsten 12, Anne 11, Elsebeth 7.

23 Kirsten Rasmusdatter i Slet. 10.1.1730, fol.79B.
E: Thomas Pedersen. B: Peder 21, Jens 15, Karen g.m. Niels Sørensen i Slet, Anne g.m. Christen Rasmussen i Bjøstrup.

24 Rasmus Nielsen i Pøel. 15.6.1730, fol.81B.
E: Anne Olufsdatter. LV: bror Oluf Olufsen i Århus. B: Maren Rasmusdatter g.m. Mikkel Jensen i Storenor. Skifte efter første hustru 1.2.1709. B: Bendix Rasmussen 30, Johanne Rasmusdatter g.m. Mikkel Sørensen i Starup, Anne Rasmusdatter g.m. Hans Nielsen i Elkær. Desuden nævnes enkens far Oluf Christensen, birkedommer.

25 Hans Jensen i Slet. 23.10.1730, fol.90.
E: Karen Jensdatter. B: Maren 18, Sidsel 16, Karen 13, Jens 9, Rasmus 7, Laurids 4.

26 Mikkel Jensen Væver i Vormstrup. 29.1.1731, fol.91.
E: Kirsten Christensdatter. B: Mette 15, Christen 13. Første ægteskab B: Kirsten Mikkelsdatter i Pederstrup, død. 6B: Mette Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Vejlby, Mikkel Jensen, Voldborg Jensdatter g.m. Niels Pedersen Fogh i Mårslet, Christen Jensen, Peder Jensen, Christian Jensen, Ellen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Christensen i Malling, Anne Mikkelsdatter g.m. Jacob Just i Pedholt. Af andet ægteskab B: Jens Mikkelsen Væver, nu i Solbjerg.

27 Anders Pedersen i Jegstrup. 2.3.1731, fol.92.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Peder Sørensen i Beder. B: Maren 18. Arv i boet til Jens Rasmussens hustru i Viby, medregnet den del der gik til hendes afdøde bror efter skifte 23.7.17?1 (tallet helt udtværet) og til Mikkel Andersen efter hans far.

28 Auktion i Fulden Mølle. 12.2.1732, fol.94.
Auktion til at betale landgilde for 1731.

29 Oluf Christensen, birkedommer for Vilhelmsborg Birk i Neder Fløjstrup. 5.2.1733, fol.94B.
B: Oluf, handelsmand i Århus, afdøde Christen i Århus' arvinger, Søren sst, Anne i Pøel, [enke efter Rasmus Nielsen sst, skifte 15.6.1730 lbnr.24].

30 Søren Jensen i Gunnestrup. 6.7.1733, fol.97.
B: Rasmus 22, Maren g.m. Søren Pedersen i Holme, Bodil g.m. Christen Knudsen sst, Anne 24.

31 Søren Jensen i Slet. 23.11.1735, fol.98.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Thomsen, der ægter. B: Maren 7, Ingeborg 2. FM: farbror Christen Jensen sst.

32 Rasmus Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Gunnestrup. 12.11.1735, fol.101.
B: Peder 33, Christen 31, Svend 26, Mogens 21, Maren 19, Maren 16, Rasmus 14, Jens 12.

33 Rasmus Nielsen i Slet. 2.3.1736, fol.104.
E: Maren Nielsdatter. B: Anne 13, Jens 9, Karen 5, Maren 2. FM: fasters mand Ove Nielsen i Slet. Desuden nævnes enkens bror Anders Nielsen i Viby.

34 Mette Hansdatter i Tranbjerg Skovhus. 16.11.1737, fol.105.
E: Anders Olufsen. B: Jens i Mårslet, Peder, der overtager huset. Af første ægteskab B: Hans Jensen i Viby.

35 Peder Nielsen i Neder Fløjstrup. 19.12.1737, fol.106B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Mikkel Eskildsen sst. A: søskendebørn Johan Hieronimussen i Fløjstrup, Jens Hieronimussen i Pedholt, Søren Hieronimussen i Århus, Knud Terkildsens hustru i Malling, Christen Nielsens hustru i Neder Fløjstrup, Karen Hieronimusdatter i Ajstrup, Rasmus Nielsens hustru i Mårslet, Mette Pedersdatter i Pedholt, Rasmus Mikkelsens hustru i Mårslet.

36 Niels Christiansen i Ingerslev. 12.2.1738, fol.108B.
E: Bodil Pedersdatter. B: Karen 8, Kirsten 4, Christian 1. FM: Laurids Clausen sst.

37 Jens Sørensen i Elkær. 11.6.1738, fol.110.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Tvenstrup. B: Søren 14, Maren 10, Rasmus 7, Jacob 5, Birthe 3. FM: fars søskendebørn Hans Nielsen i Elkær, Peder Jacobsen i Starup.

38 Kirsten Hansdatter i Neder Fløjstrup. 19.6.1739, fol.113.
E: Otte Ottesen. B: Hans 16.

39 Anne Pedersdatter i Ingerslev. 3.8.1739, fol.114B.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 24, Peder 19, Søren 14, Maren 10.

40 Niels Jensen i Børup. 22.12.1739, fol.115B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Jens Hansen sst. B: Jens 18, Kirsten 10. FM: farbrødre Peder Jensen i Mårslet, Christen Jensen i Gunnestrup.

41 Christen Hansen Ulf, hyrde i Jegstrup. 9.3.1740, fol.117.
E: Anne Nielsdatter. B: Maren 5. Af første ægteskab B: Hans over 25, hyrde i Mårslet, Kirsten 23, Anne Marie 20, Elsebeth 14, Anne g.m. Søren Nielsen Sal, rytter, men hun rejste for 11 år siden, uvist hvorhen og om hun er i live.

42 Maren Lauridsdatter i Jegstrup. 29.8.1740, fol.117B.
E: Jacob Sørensen. B: Karen 24, Søren 21, Laurids 19, Maren 16, Birgitte 12, Jacob 9, Christian 6, Jørgen 4.

43 Jens Thomsen i Slet. 26.7.1741, fol.120B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Steffen Sørensen. A: søskende Peder Thomsen i Slet, Anne Thomasdatter g.m. Christen Rasmussen i Bjøstrup, Karen Thomasdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Slet. 4B: Søren 26 i Børup, Johanne 20, Kirsten 12, Jens 8. (Sml. lbnr.23).

44 Maren Jensdatter i Østerby. 7.8.1741, fol.122.
E: Søren Sørensen, hyrde. B: Søren 10.

45 Peder Lauridsen i Store Fulden Skovhus. 13.6.1742, fol.122B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Lauridsen i Over Fløjstrup. B: Anne 18, Laurids 16, Christen 9, Søren 7, Anders 5. FM: farbror Morten Lauridsen i Bjøstrup.

46 Søren Lauridsen i Skovmølle. 7.5.1742, fol.124B.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Jens Andersen. B: Laurids 15, Karen 13, Anne 12, Maren 7, Kirsten [4], Birgitte 2. FM: farbror Laurids Lauridsen i Fløjstrup, Jørgen Sørensen i Lille Fulden.

47 Christen Rasmussen i Gunnestrup. 12.7.1742, fol.126B.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Jensen i Slet. A: søskende Peder Rasmussen i Lemming, Svend Rasmussen 34, tjener i Åbo, Mogens Rasmussen 30 i Holme, Rasmus Rasmussen 20 på Marselisborg, Jens Rasmussen 17, Maren Rasmusdatter i Edslev Mølle.

48 Anders Olufsen i Ingerslev. 30.10.1742, fol.128B.
E: Dorthe Pedersdatter. [Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 16.11.1737 lbnr.34]. B: Jens 32 i Mårslet, Peder 26 i Tranbjerg Skovhus.

49 Rasmus Sørensen i Gunnestrup. 1.4.1743, fol.129.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Mikkelsen i Ingerslev. B: Søren 8, Mikkel 6, Anne 1. FM: fasters mand Christen Pedersen i Holme.

50 Kirsten Sørensdatter i Gunnestrup. 22.2.1745, fol.130.
E: Peder Nielsen Loft. B: Niels 27, Anne g.m. Peder Rasmussen i Kolt, Karen g.m. Niels Mikkelsen Loft i Ingerslev, Maren 23.

51 Maren Hansdatter, der døde i Slet. 11.6.1745, fol.131.
E: Jens Sørensen i Testrup. B: Anne. FM: mors stedfar Søren Nielsen sst.

52 Anne Eskildsdatter i Neder Fløjstrup. 6.12.1745, fol.131B.
E: Peder Pedersen. A: Mikkel Eskildsen i Neder Fløjstrup, Oluf Eskildsen i Ajstrup, Bodil Eskildsdatter g.m. Otte Ottesen i Neder Fløjstrup.

53 Bodil Pedersdatter i Ingerslev. 28.9.1747. fol.132B.
E: Søren Lauridsen. B: Karen. Første ægteskab med Niels Christiansen, [skifte 12.2.1738 lbnr.36]. B: Karen 16, Kirsten 12, Christian 10.

54 Maren Nielsdatter i Jegstrup. 17.10.1747, fol.133B.
E: Peder Jensen. B: Maren 20 g.m. Søren Jensen i Hasselager, Niels 18, Anne 15, Jens 9, Jacob 7, Søren 5. FM: morfar Niels Poulsen i Jegstrup.

55 Afkald i Slet. 27.4.1748, fol.134.
Afkald fra Niels Sørensen i Slet for arv efter datter Johanne Nielsdatter, der var g.m. Rasmus Jacobsen sst.

56 Maren Pedersdatter i Neder Fløjstrup. 7.8.1748, fol.134B.
E: Mikkel Eskildsen. A: bror Niels Pedersen 60, vanvittig, søster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen sst.

57 Anne Nielsdatter i Børup. 26.11.1750, fol.135B.
E: Knud Christensen. B: Jacob 8.

58 Søren Nielsen i Børup. 26.11.1750, fol.137.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Jens Hansen sst. A: far Niels Sørensen sst.

59 Karen Pedersdatter i Børup. 28.12.1750, fol.137.
E: Jens Hansen. A: søster Else Pedersdatter [fejl for Anne Pedersdatter] g.m. Clemen Mogensen i Stavtrup, søster Hedvig Pedersdatter g.m. Christen Jensen i Slet, søster Else Pedersdatter g.m. Hans Jensen i Blåkær på Isgård gods, halvbror Søren Pedersen i Jegstrup, død. Børn, (hvis navne ikke nævnes), halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Århus, halvsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Holst i Kongsgård på Helgenæs, halvsøster Else Pedersdatter i Ørby på Helgenæs.

60 Christen Jensen i Slet. 22.1.1751, fol.138.
E: Hedvig Pedersdatter. LV: Steffen Sørensen sst. B: Peder 24, Jens 22, Lisbeth 21, Anders 18, Anne 16, Mikkel 13, Søren 10, Anders 7. FM: Ove Nielsen sst.
Første ægteskab med [Anne Poulsdatter, skifte 13.10.1724 lbnr.11]. B: Christen 52.

61 Poul Ejlersen i Skovmølle. 16.2.1752, fol.139.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Steffensen i Store Fulden Skovhus. B: Maren 8, Ejler 6, Morten 5. FM: farbror Jacob Ejlersen i Østerby, fasters mand Anders Sejersen sst.

62 Rasmus Jacobsen i Lille Fulden Mølle. 22.2.1752, fol.140.
E: Anne Mortensdatter. LV: Eskild Øvlesen i Malling. A: søster Anne Jacobsdatter g.m. Jens Jensen i Seldrup, søster Birgitte Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Fulden. 1B: Jacob, søster Johanne Jacobsdatter g.m. Laurids Storm i København ved hendes farbror Søren Rasmussen i Storenor.

63 Anne Jacobsdatter i Bjøstrup. 19.3.1753, fol.140B.
E: Poul Sørensen. B: Jacob 17, Søren 15, Johanne g.m. Jacob Rasmussen i Hørret, Karen 13, Anne 13. FM: mosters mand Morten Lauridsen i Bjøstrup.

64 Anne Mortensdatter i Østerby. 20.3.1753, fol.142.
E: Mikkel Christensen. A: far Morten Lauridsen i Bjøstrup.

65 Peder Jensen [Møller] i Jegstrup. 20.3.1753, fol.142.
E: Maren Andersdatter. LV: Jacob Sørensen i Jegstrup. B: Anders 2, Maren, nyfødt. Første ægteskab med Maren Knudsdatter, [skifte 24.4.1726 lbnr.15]. B: Karen g.m. Rasmus Hansen i Enslev. Andet ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 12.10.1747 lbnr.54]. B: Maren g.m. Søren Jensen i Hasselager, Anne g.m. Mikkel Andersen i Jegstrup, Jens 15, Jacob [Lærke] 12. FM: fasters mand Hans Lauridsen i Krekær.

66 Jacob Ejlersen i Østerby. 4.1.1754, fol.145B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: bror Knud Mikkelsen i Ravnholt. B: Ejler 16. FM: fasters mand Anders Sejersen i Østerby.

67 Anne Pedersdatter i Jegstrup. 14.6.1754, fol.147B.
E: Mikkel Andersen. B: Anders 3. FM: mosters mand Søren Jensen i Hasselager, Rasmus Hansen i Enslev. (Sml. lbnr.65).

68 Søren Nielsen i Slet. 2.11.1755, fol.148.
E: [Karen] Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Slet. A:
1) bror Rasmus Nielsen i Viby
2) halvbror Jens Nielsen sst.

69 Maren Jacobsdatter i Bjøstrup. 2.3.1756, fol.149B.
E: Morten Lauridsen. B: Jacob 26, Christen 24, Anders 22, Laurids 15, Johanne g.m. Mikkel Sørensen Bjerager, soldat.

70 Else Nielsdatter i Neder Fløjstrup. 30.10.1756, fol.150B.
E: Sejer Pedersen. B: Peder 2.

71 Helle Lauridsdatter i Lille Fulden Mølle. 16.2.1759, fol.151B.
E: Søren Mortensen. B: Anne Marie 7, Rasmus 3, Nikolaj 4 uger. FM: fasters mand Jens Hansen i Skovmølle.

72 Laurids Sørensen i Pøel. 7.2.1759, fol.154.
E: Anne Olufsdatter. LV: svigersøn Peder Hansen i Storenor, bror Søren Olufsen i Århus. A: bror Jens Sørensen i Malling, bror Niels Sørensen i Hørup i Jelling sogn, død. 5B: Søren Nielsen 33, tjener i Pøel, Peder Nielsen, uvist hvor, Hans Nielsen 22, landsoldat i Jelling Præstegård, Maren Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Hygum i Kollerup sogn, Mette Nielsdatter g.m. Mogens Nielsen Kræmmer i Jelling. Skøde af Vilhelmsborg Birk 14.11.1692 fra Maren Sørensdatter til Rasmus Nielsen i Pøel. Skøde af 22.5.1709 fra Rasmus Nielsen til sin hustru Anne Olufsdatter. Skifte efter Rasmus Nielsen i Pøel 15.6.1730 lbnr.24. Afkald Vilhelmsborg Birk 12.2.1709 til Rasmus Nielsen i Pøel fra Jens Mikkelsen i Drammelstrup og fra Kirsten Mikkelsdatter, der tjente i Århus ved Niels Jensen i Åbo.

73 Anne Jensdatter i Vormstrup. 10.5.1759, fol.161.
E: Søren Jensen. A: søster Birgitte Jensdatter i Ask ved søn Jens Jensen sst, Birgitte Jensdatter, enke efter Otte Christensen i Løjenkær, Maren Jensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Bøgeskov. 8B: Niels Sørensen 50 i Bøgeskov, Jens Sørensen 36 sst, Anne Sørensdatter, enke efter Peder Nielsen i Torrild, Johanne Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Vitved, Maren Sørensdatter i Bøgeskov, Kirsten Sørensdatter g.m. Poul Pedersen i Løjenkær, Birgitte Sørensdatter g.m. Laurids Sørensen i Bøgeskov, Karen Sørensdatter g.m. Søren Eriksen i Astrup.

74 Jens Jensen i Pøel. 23.5.1760, fol.161B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Starup. B: Jens 17, Maren 13, Karen 9. FM: farbror Niels Jensen i Malling.

75 Karen Rasmusdatter i Ingerslev. 20.1.1761, fol.161B.
E: Søren Lauridsen. B: Bodil 12, Rasmus 10, Laurids 6, Maren 3. FM: morbror Mikkel Rasmussen sst.

76 Anne Cathrine Rasmusdatter i Neder Fløjstrup. 26.4.1762, fol.162.
E: Peder Pedersen. B: Peder 15, Rasmus 11, Anne 7, Jens 3. FM: morbror Oluf Rasmussen i Over Fløjstrup, mosters mand Sejer Pedersen i Neder Fløjstrup.

77 Maren Sørensdatter i Gunnestrup. 15.11.1762, fol.163B.
E: Peder Pedersen. Afkald fra A:
1) far Søren Jensen [Møller] i Slet
2) søster [Karen Sørensdatter] g.m. Oluf Nielsen [Ladefoged] i Testrup
3) søster [Kirsten Sørensdatter] g.m. Jens Rasmussen i Børup
4) søster [Anne Sørensdatter] g.m. Søren Jensen Børup [i Bisgård i Malling sogn]
5) bror Jens Sørensen [Møller] i Slet.

78 Søren Mortensen i Lille Fulden Mølle. 18.11.1762, fol.164.
[Enkemand efter Helle Lauridsdatter, skifte 16.2.1759 lbnr.71]. B: Anne Marie 7, Rasmus 3, Nikolaj 6 mdr. FM: fasters mand Jens Hansen i Skovmølle, Niels Hansen i Lille Fulden Mølle.

79 Birgitte Mogensdatter i Slet. 2.6.1763, fol.174.
E: Peder Thomsen. B: Kirsten 30, Anne 29, Maren 27, Anne Margrethe 20, Karen 16.

80 Christen Jensen Væver i Slet. 2.6.1763, fol.175.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Maren 20, Kirsten 15, Mette 11, Jens 8, Anne 3. FM: farbrors søn Jens Pedersen i Kolt.

81 Jens Rasmussen i Børup. 1.8.1763, fol.175B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Jensen i Bisgård. B: Kirsten 12, Karen 7, Jens 3. FM: morbror Jens Sørensen i Slet.

82 Maren Nielsdatter i Gunnestrup. 27.11.1764, fol.176B.
E: Jens Christensen. B: Anne Cathrine 19, Karen 16, Kirsten 12, Anne 10, Mette 9, Maren 5, Anne Margrethe 2. FM: morbror Hans Nielsen i Hørret.

83 Mikkel Andersen i Jegstrup. 8.1.1765, fol.178B.
E: Maren Ovesdatter. LV: far Ove Christensen i Ingerslev. B: Maren, [fejl, skal være Anne] 8, Ove 6. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 14.6.1754 lbnr.67]. B: Anders 13. FM: Jens Steffensen i Jegstrup, Rasmus Hansen i Enslev.

84 Jacob Sørensen i Jegstrup. 4.2.1765, fol.181.
Enkemand efter [Maren Lauridsdatter, skifte 29.8.1740 lbnr.42]. B: Søren Jacobsen 46, Laurids Jacobsen, skoleholder i Pedholt, [skifte Ning herred gejstlig 3.4.1759 lbnr.75, var g.m. Inger Eriksdatter]. 2B: Maren 10, Jacob 8. FM: Jens Steffensen i Jegstrup, stedfar Rasmus Jensen, skoleholder i Pedholt, Jacob Jacobsen 35, tjener i København, Christian Jacobsen 30 i Jegstrup, Jørgen Jacobsen 29, Karen Jacobsdatter g.m. Mikkel Jensen i Østerby, Maren Jacobsdatter g.m. Jens Jespersen sst, Birgitte Jacobsdatter g.m. Christoffer Madsen i Skåde.

85 Maren Mikkelsdatter i Neder Fløjstrup. 26.3.1765, fol.183.
E: Niels Rasmussen. B: Anne 32 uger.

86 Søren Jensen, budfoged i Neder Fløjstrup. 12.8.1765, fol.183B.
E: Karen Olufsdatter. LV: bror Terkild Olufsen i Ajstrup. B: Johanne 20, Oluf 16, Maren 8. FM: farbror Peder Mikkelsen i Lille Fulden.

87 Anne Nielsdatter i Jegstrup. 1.8.1765, fol.184B.
E: Anders Rasmussen. A: søstersøn Jens Sørensen Farsø over 30, der tjener i Holm, søsterdatter Maren Sørensdatter, der tjener i Ormslev. FM: farbror Jens Andersen i Edslev.

88 Mette Poulsdatter i Slet. 12.2.1766, fol.186.
E: Rasmus Cortsen Smed. B: Cort 31 i Ormslev, Poul 28, Hans 22.

89 Jens Christensen i Gunnestrup. 21.2.1766, fol.186B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Christensen i Slet. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 27.11.1764 lbnr.82. B: Anne Cathrine 20, Karen 17, Kirsten 13, Anne 11, Mette 9, Maren 6, Anne Margrethe 3. FM: farbror Knud Christensen i Børup, morbror Hans Nielsen i Hørret.

90 Mikkel Eskildsen i Neder Fløjstrup. 26.5.1766, fol.189.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Hansen i Storenor. B: Eskild 13, Niels 10, Søren 8. FM: Peder Vesten i Neder Fløjstrup.

91 Christen Mikkelsen Væver i Vormstrup. 1.10.1766, fol.190B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jacob Jensen i Beder. B: Mikkel 27, Jens 25, Kirsten 22, Rasmus 20, Søren 17, Maren 13. FM: Jens Mikkelsen Væver i Mårslet.

92 Jens Lauridsen i Neder Fløjstrup. 3.2.1767, fol.191.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Rasmussen i Neder Fløjstrup. B: Vincent 11, Rasmus 8. FM: Peder Pedersen i Pedholt.

93 Maren Andersdatter i Gunnestrup. 10.3.1767, fol.192.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 3. FM: morfar Anders Sejersen i Østerby.

94 Anne Jensdatter i Jegstrup. 22.12.1767, fol.192B.
E: Jens Rasmussen Hyrde. A: mor Kirsten Sørensdatter i Malling, søskende Jørgen Jensen Hyrde i Østerby, Søren Jensen, deserteret landsoldat, vides ikke hvor, Karen Jensdatter g.m. Anders Bødker i Ajstrup, Kirsten Jensdatter, Johanne Jensdatter.

95 Karen Hansdatter i Slet. 23.9.1768, fol.193.
E: Peder Christensen. B: Christen 12, Hedvig 11. FM: morbrødre Jens Hansen sst, Rasmus Hansen sst.

96 Karen Jensdatter i Neder Fløjstrup. 12.7.1768, fol.193B.
E: Jacob Jensen. A: Niels Rasmussen i Fløjstrup, Niels Nielsens hustru sst, Niels Skrædder i Malling, Ditlev Politibetjent, Jørgen Møllers hustru i Århus.

97 Maren Mikkelsdatter i Neder Fløjstrup. 30.1.1769, fol.194B.
E: Rasmus Jensen, forrige birkedommer. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev, Anne Cathrine g.m. Anders Rasmussen sst, Karen g.m. Rasmus Mikkelsen på stedet, Kirstine Overgaard 29. Desuden nævnes afdødes bror Jens Mikkelsen, der døde for et halvt år siden i Christiania i Norge.

98 Jens Pedersen i Ingerslev. 22.2.1770, fol.197.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen sst. B: Bodil 2. FM: Jacob Jensen i Beder.

99 Karen Pedersdatter i Neder Fløjstrup. 16.7.1770, fol.198.
E: Jens Nielsen. B: Peder 22, Karen 18, Niels 15. FM: morbror Peder Jensen i Lillenor.

100 Jacob Jensen i Neder Fløjstrup. 1.2.1771, fol.199B.
Enkemand [formentlig efter Karen Jensdatter, skifte 12.7.1768 lbnr.96]. Arvinger kendes ikke. Afdøde havde været fisker i Fløjstrup.

101 Niels Pedersen Hyrde i Jegstrup. 7.6.1771, fol.201.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Jens 16, Niels 15, Kirsten 13, Anne 10, Hans 6. FM: Jens Steffensen sst.

102 Bodil Rasmusdatter i Slet. 25.6.1771, fol.201B.
E: Søren Jacobsen. A: søskendebørn Poul Skibby i Løjenkær, Søren Skibby i Malling, Jens Skibby sst, Christen Skibby i Lille Fulden, Peder Skibby, også kaldet Peder Træskomand i Neder Fløjstrup.

103 Rasmus Jacobsen i Slet. 25.6.1771, fol.202.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Christensen i Børup. B: Niels 21, Jens 16, Hans 10. FM: Jens Lauridsen i Gunnestrup.

104 Mikkel Nielsen i Elkær. 28.6.1771, fol.202B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Eskildsen i Starup. A: søskende Christen Nielsen i Synnedrup, Søren Nielsen i Malling, død. 4B: Mikkel 18, Niels 16, Peder 13, Maren 9. FM: morbror Niels Nielsen i Pøel, Kirsten Nielsdatter ved søn Mads Mikkelsen i Synnedrup. Enkens søn Jacob Jensen har fæste på den halve gård.

105 Niels Sørensen i Ingerslev. 5.11.1771, fol.203.
E: Anne Knudsdatter. LV: Rasmus Knudsen sst. A: dattersøn Niels Christensen 2. FM: far Christen Ovesen sst.

106 Sejer Andersen i Østerby. 20.2.1772, fol.204.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: bror Knud Andersen i Lemming. B: Anders 7, Anne Johanne 4, Maren 2. FM: farfar Anders Sejersen på stedet, Jens Lauridsen i Gunnestrup.

107 Rasmus Jensen, forrige birkedommer i Neder Fløjstrup. 11.2.1772, fol.204B.
Enkemand efter [Maren Mikkelsdatter, skifte 30.1.1769 lbnr.97]. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev, Anne Cathrine g.m. Anders Rasmussen sst, Karen g.m. Rasmus Mikkelsen på stedet, Kirstine 32.

108 Anne Pedersdatter i Ingerslev. 14.4.1772, fol.206.
E: Ude Mortensen. Arvinger kendes ikke.

109 Søren Lauridsen i Ingerslev. 20.12.1771, fol.206B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Jens Jacobsen i Slet. B: Jacob 10. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 20.1.1761 lbnr.75]. B: Bodil 22, Rasmus 20, Laurids 14. FM: farbror Jens Lauridsen i Viby.

110 Maren Andersdatter i Jegstrup. 4.7.1772, fol.208.
E: Jens Steffensen. B: Peder 14. Første ægteskab med Peder Jensen, [skifte 20.3.1753 lbnr.65]. B: Anders 21, Maren 19. FM: Jens Pedersen Møller i Aldrup Mølle [i Tiset sogn].

111 Søren Nielsen i Pøel. 18.6.1772, fol.209.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Storenor. B: Ove 5, Anders 2, Anne 2 dage. FM: farbror Hans Nielsen i Hørup i Jelling sogn under Lerbæk gods, morbror Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup, Søren Olufsen i Århus, Peder Feldt i Lille Fulden, Anders Jensen i Kysing.

112 Maren Ovesdatter i Jegstrup. 13.11.1772, fol.213.
E: Peder Poulsen. B: Kirsten 4. FM: Jens Ovesen i Tiset. Første ægteskab med Mikkel Andersen, skifte 8.1.1765 lbnr.83. B: Anne 16, Ove 13. FM: morfar Ove Christensen i Ingerslev, morbror Christen Ovesen sst, Jens Steffensen i Jegstrup.

113 Johanne Thomasdatter i Lille Fulden. 26.2.1773, fol.216.
E: Frands Sørensen. B: Anne 14, Thomas 11, Else Marie 7.

114 Maren Jørgensdatter i Ingerslev. 20.3.1773, fol.216B.
E: Mikkel Andersen. A: bror Peder Jørgensen i Snovdrup, brorsøn Niels Nielsen 20. FM: stedfar Peder Rasmussen i Edslev. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Andersen i Hørret.

115 Søren Jacobsen i Slet. 9.4.1773, fol.218.
Enkemand [formentlig efter Bodil Rasmusdatter, skifte 25.6.1771 lbnr.102].. A: Jens Lauridsen i Gunnestrup, Karen Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Stavtrup, Rasmus Jacobsen i Slet, [skifte 25.6.1771 lbnr.103]. 3B: Niels 23, Jens 17, Hans 12. FM: stedfar Niels Ovesen i Slet, Maren Jensdatter g.m. Jens Hansen på stedet, søster Karen Jacobsdatter i Mårslet Hospital.

116 Mikkel Christensen Loft i Østerby. 5.6.1773, fol.218B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen i Slet. B: Christen 18, Søren 15, Niels 12, Anne 9 Jens 7. FM: fasters mand Erik Nielsen i Ingerslev.

117 Søren Rasmussen i Gunnestrup. 5.6.1773, fol.220.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Hansen i Slet. B: Maren 11, Anne 9, Rasmus 7, Karen 4, Sidsel 3 uger. FM: farfar Peder Jensen Amdi.

118 Karen Jensdatter i Ingerslev. 18.7.1773, fol.221B, 237B.
Forlovet med Mikkel Andersen Bech. A: farbror Rasmus Jensen i Ask, moster Birthe Thomasdatter, død. B: Birthe Knudsdatter g.m. Søren Rasmussen i Bøgeskov, Søren Knudsen i Løjenkær, Kirsten Knudsdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen i Bøgeskov. 2B: Maren 13, Kirsten 8. Arv efter afdødes forældre, skifte 15.8.1754 på Constantinsborg gods.

119 Anne Nielsdatter i Neder Fløjstrup. 26.10.1773, fol.223B.
E: Søren Mikkelsen. Første ægteskab med [Mikkel Eskildsen sst, skifte 26.5.1766 lbnr.90]. B: Eskild 24, Niels 20, Søren 16. FM: morbror Rasmus Nielsen i Starup.

120 Anders Rasmussen i Jegstrup. 2.12.1773, fol.225.
E: Anne Rasmusdatter. A: Niels Andersen i Tiset, Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Jensen i Ask.

121 Anne Christensdatter i Jegstrup. 25.1.1774, fol.225B.
E: Christian Jacobsen. B: Anne 9. FM: farbror Søren Jacobsen sst.

122 Jacob Jensen i Elkær. 14.7.1774, fol.226B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Niels Jensen i Langballe. B: Jens 4, Mette 2, Jacob, nyfødt, der døde. FM: fasters mand Jens Rasmussen Nygaard i Obstrup.

123 Anne Mikkelsdatter i Neder Fløjstrup. 11.11.1774, fol.228B.
E: Mikkel Christensen. B: Mikkel 17. Uden for ægteskab B: Karen Jensdatter g.m. Peder Robertsen i Hørret.

124 Birthe Rasmusdatter i Snovdrup. 7.6.1775, fol.231.
E: Mikkel Jensen. B: Anne 5, Jens 3, Birthe 6 mdr. FM: morbror Peder Rasmussen i Starup. (Skiftet henhører under Vilhelmsborg gods).

125 Maren Mortensdatter i Skovmølle. 7.6.1775, fol.232.
E: Jens Hansen Møller. B: Anne Marie 22, Anne 20. FM: farbror Eskild Hansen i Krekær. Første ægteskab med Poul Ejlersen. B: Ejler 29, tømmermand i København, Morten 27, Maren g.m. Oluf Sørensen Holm, skipper i Århus.

126 Anne Bendixdatter i Neder Fløjstrup. 26.7.1775, fol.233.
E: Søren Mikkelsen Logshøj. A: far Bendix Mortensen i Pedholt.

127 Mikkel Jacobsen Smed i Slet. 23.9.1775, fol.234.
E: Birthe Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Testrup. B: Anne Cathrine g.m. Hans Andersen Degn i Holme, Barbara g.m. Søren Sørensen, avlsmand i Århus.

128 Niels Steffensen, skovfoged i Moesgård Skovhus. 7.2.1774, fol.234B, 236.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen i Beder. A: brorsøn Steffen Bertelsen, kusk i København, men nu vides ikke hvor, brordatter Inger Bertelsdatter g.m. Johan Christian Ingemann, rebslager i Århus. FM: Laurids Jørgensen i Lille Fulden. Afdøde var født i Bramdrup ved Kolding.

129 Kirsten Lauridsdatter i Moesgård Skovhus. 13.8.1774, fol.235B, 236.
Enke efter Niels Steffensen, [skifte 7.2.1774 lbnr.128]. Første ægteskab med [Peder Lauridsen i Store Fulden Skovhus, skifte 13.6.1742 lbnr.45]. B: Anne Pedersdatter, død, var g.m. Peder Christiansen, der nu bor i Underup. 1B: Peder 15, Laurids Pedersen, møllersvend i Moss i Norge, død, måske børn, Christen Pedersen, ladefoged i Beder, Søren Pedersen 40, Anders Pedersen 37 her på stedet.

130 Hans Jensen, ugift landsoldat i Jegstrup. 8.5.1776, fol.238.
A: søskende Karen Jensdatter sst, enke efter Laurids Jensen, Mikkel Jensen 22, Søren Jensen 20, Else Marie Jensdatter 18, Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen Ørn i Mårslet.

131 Laurids Jensen i Jegstrup. 17.4.1776, fol.238B.
E: Karen Jensdatter. LV: farbror Rasmus Hansen i Enslev. B: Jens 3, Søren 9 mdr. FM: farbror Peder Jensen i Viby, Søren Jacobsen i Jegstrup.

132 Mikkel Ovesen i Slet. 3.4.1777, fol.243B.
E: Lisbeth Christensdatter. A: mor Kirsten Nielsdatter. LV: bror Peder Christensen sst, søskende Niels Ovesen sst, Peder Ovesen 28.

133 Hans Sørensen i Løvhovederne i Store Fulden. 22.2.1777, fol.244.
E: Sidsel Rasmusdatter. A: søskende Mikkel Sørensen i Lille Fulden, Jens Sørensen sst, Anne Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen i Malling, Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Langballe. 2B: Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Poulsen i Langballe, Johanne Pedersdatter 19. Af første ægteskab 4B: Rasmus Rasmussen i Slet, Karen Rasmusdatter g.m. Peder Poulsen i Lille Fulden, Maren Rasmusdatter, Mikkel Rasmussen, der er rømt for 7 år siden, men nu oplyses at være død.

134 Kirsten Andersdatter i Ingerslev. 18.7.1777, fol.248.
E: Peder Sørensen. B: Kirsten 9, Søren 3.

135 Karen Pedersdatter i Ingerslev. 19.9.1777, fol.248B.
E: Niels Lauridsen. B: Peder 4, Søren 2.

136 Søren Sørensen, hyrde i Jegstrup. 19.9.1777, fol.249B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Jacobsen sst.. B: Søren 16, Niels 14, Laurids 12. FM: Peder Poulsen sst.

137 Sidsel Andersdatter i Lille Fulden. 11.9.1777, fol.250B.
E: Frands Sørensen. A: søskende Morten Andersen 42 i Ajstrup, Oluf Andersen 36 i Fløjstrup, Johanne Andersdatter g.m. Mikkel Jensen Vendelbo i Neder Fløjstrup, Anne Andersdatter g.m. Oluf Sørensen sst, Kirsten Andersdatter g.m. Christian Udesen, der tjener på Gersdorffslund, Karen Andersdatter g.m. Jens Jørgensen i Randlev, Maren Andersdatter 30.

138 Karen Olufsdatter i Neder Fløjstrup. 10.12.1777, fol.252.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 12.8.1765 lbnr.86]. Opholdskontrakt af 24.12.1768 mellem afdøde og hendes søn Oluf Sørensen. Desuden nævnes den yngste datter Maren Sørensdatter.

139 Johanne Andersdatter i Neder Fløjstrup. 31.10.1777, fol.252B.
E: Mikkel Jensen Vendelbo, soldat. A: søskende Morten Andersen 42 i Ajstrup, Oluf Andersen 36, Anne Andersdatter g.m. Oluf Sørensen i Neder Fløjstrup, Karen Andersdatter g.m. Jens Jørgensen i Randlev, Kirsten Andersdatter g.m. Christian Udesen, der tjener på Gersdorffslund, Maren Andersdatter 30.

140 Ellen Pedersdatter i Neder Fløjstrup. 23.11.1776, fol.254.
E: Rasmus Christiansen. A: søster Karen Pedersdatter, enke efter Niels Frandsen i Hillerød på Sjælland, søster Lisbeth Pedersdatter g.m. Jørgen Jacobsen Maar, handelsmand i Hillerød, søster Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Søren Poulsen, skomager i Århus, 4B: Peder i Århus, der er blind, Poul, skomager på Sjælland, Mogens, skomager i Borum, Christoffer, skomager i Århus, søster Signe Pedersdatter, gift på Fyn.

141 Anne Kirstine Jensdatter, ugift i Neder Fløjstrup. 3.2.1778, fol.256B.
B: slegfredbarn Anne Kirstine, nyfødt. Ingen far udlagt.

142 Peder Sørensen i Ingerslev. 4.5.1778, fol.258.
E: Malene Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen sst. B: Kirstine 6 uger. FM: morbror Christen Lauridsen i Mårslet. Første ægteskab med Kirsten Andersdatter, [skifte 18.7.1777 lbnr.134]. B: Kirsten 10. FM: Ude Mortensen i Ingerslev. Desuden nævnes enkens bror Christen Lauridsen i Ingerslev.

143 Maren Nielsdatter i Ingerslev. 11.5.1778, fol.259B.
E: Ude Mortensen. A: bror Peder Nielsen i Mårslet, bror Christen Nielsen i Edslev, søster Birthe Nielsdatter i Århus.

144 Dorthe Sabine Beuch på Moesgård. 3.3.1779, fol.261.
E: Johan Henrik Ahnfeldt, forpagter sst. Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1779.

145 Laurids Mikkelsen Logshøj, ugift i Neder Fløjstrup. 13.5.1777, fol.261B.
A:
[Af fars første ægteskab med Maren Andersdatter]
1) halvbror Niels Mikkelsen i Hørret
2) halvsøster Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Sørensen i Langballe ved søn Søren Nielsen sst.
3) halvsøster Anne Mikkelsdatter, død. 4B: Maren Hansdatter 24, absenteret, Jens Hansen 20, soldat, Kirsten Hansdatter 18, Karen Hansdatter 13.
[Af fars andet ægteskab med Karen Lauridsdatter]
4) bror Søren Mikkelsen Logshøj på stedet
5) søster Maren Mikkelsdatter, død. 3B: Anne Mathiasdatter 14, Mikkel Mathiasen 12, Rasmus Mathiasen 9. FM: farbror Jens Rasmussen i Over Fløjstrup
[Af fars tredje ægteskab med] Kirsten Rasmusdatter, enke efter Niels Sørensen i Beder.
6) halvbror Peder Mikkelsen Beder, spækhøker i København
7) halvbror Christen Mikkelsen Beder, lakaj hos et herskab i København
8) halvbror Hans Mikkelsen i Beder.
[Afdødes far var Mikkel Mortensen i Beder, skifte Vilhelmsborg 27.6.1746 lbnr.130].

146 Christen Olufsen, ugift i Ajstrup. 5.6.1778, fol.265.
A:
1) bror Terkild Olufsen i Ajstrup
2) bror Oluf Olufsen i Neder Fløjstrup
3) bror Peder Olufsen, død. 5B: Johanne 28 i København, Maren 26, Kirsten 24, Oluf 19, Mikkel 14. FM: stedfar Peder Jørgensen i Snovdrup
4) bror Rasmus Olufsen i Malling, død. 3B: Oluf 26, Maren 24, Steffen 22. Til stede børnenes mor Anne Sørensdatter i Malling
5) søster Karen Olufsdatter, [skifte 10.12.1777 lbnr.138, var g.m. Søren Jensen i Neder Fløjstrup, skifte 12.8.1765 lbnr.86]. 3B: Johanne g.m. Jens Nielsen i Ajstrup, Oluf i Neder Fløjstrup, Maren 22.

147 Eskild Hansen i Krekær. 3.6.1779, fol.268.
E: Johanne Hansdatter. LV: søsters mand Søren Mikkelsen i Elkær. B: Hans 18, Niels 13, Maren 10, Peder 5, Karen 2. FM: farbror Jens Hansen Møller i Skovmølle, mosters mand Oluf Mikkelsen i Malling.

148 Kirsten Sørensdatter i Neder Fløjstrup. 26.11.1779, fol.270B.
E: Mikkel Jensen. B: Johanne 20.

149 Karen Sørensdatter i Børup. 7.12.1779, fol.271B.
E: Jacob Knudsen. B: Maren 12, Anne 9. FM: morbror Peder Sørensen i Hasselager, Jens Sørensen sst, farfar Knud Christensen på stedet i Børup.

150 Maren Thomasdatter i Bjøstrup. 9.2.1780, fol.272.
E: Jacob Mortensen. B: Laurids 19, Johanne 19, Maren g.m. Jacob Knudsen i Børup. FM: morbrødre Jens Thomsen i Skåde, Rasmus Thomsen i Holme.

151 Peder Pedersen Fogh og hustru Maren Jensdatter i Gunnestrup. 29.10.1779, fol.274.
B: Maren 15, Peder 9, Karen 6, der døde. FM: søskendebarn Jens Lauridsen sst, morbror Laurids Jensen i Neder Fløjstrup, farbror Niels Pedersen Fogh i Testrup.

152 Søren Olufsen 68 år og ugift i Neder Fløjstrup. 10.5.1780, fol.277.
Ifølge testamente af 23.2.1776 arver hans husvært Rasmus Mikkelsen sst alt.

153 Maren Jensdatter, ugift i Lille Fulden. 21.6.1779, fol.277B.
Arvinger kendes ikke.

154 Johanne Hansdatter i Krekær. 13.9.1780, fol.279B.
E: Jens Lauridsen. Første ægteskab med Eskild Hansen, skifte 3.6.1779 lbnr.147. B: Niels 14, Maren 11, Peder 5. FM: født værge Jens Hansen Møller i Skovmølle, frænder Søren Mikkelsen i Elkær, Oluf Mikkelsen i Malling, Hans Pedersen i Storenor.

155 Kirsten Nielsdatter i Slet. 6.7.1780, fol.284B.
E: Niels Ovesen. Første ægteskab med Rasmus Jacobsen sst, skifte 25.6.1771 lbnr.103. B: Niels 30, vides ikke hvor, Jens 25, Hans 19. FM: Jens Lauridsen i Gunnestrup.

156 Karen Rasmusdatter i Neder Fløjstrup. 31.5.1781, fol.289.
E: Sejer Pedersen. B: Rasmus 22, Jørgen 20, Mikkel 18, Oluf 16, Laurids 14, Maren 10, Hans 7, Else 3. FM: farbror Søren Pedersen Villads i Mårslet, morbror Oluf Rasmussen Smed i Over Fløjstrup. Enkemandens forrige ægteskab med [Else Nielsdatter, skifte 30.10.1756 lbnr.70]. B: Peder 26.

157 Peder Poulsen i Jegstrup. 30.5.1781, fol.292.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Jens Rasmussen i Framlev. B: Maren 4, Sidsel 2, Erik 4 uger. Første ægteskab med Maren Ovesdatter, [skifte 13.11.1772 lbnr.112]. B: Kirsten 13. FM: farbrødre Jens Poulsen i Løjenkær, Rasmus Poulsen i Hasselager, Knud Poulsen i Hørslev, Søren Poulsen i Skibby. Arv efter afdødes første kones første mand [Mikkel Andersen i Jegstrup], skifte 8.1.1765 lbnr.83 til B: Anders Mikkelsen, Ove Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter.

158 Kirsten Sørensdatter i Gunnestrup. 17.8.1782, fol.298.
E: Jens Lauridsen. B: Niels 11. FM: Niels Loft, birkeskriver sst.

159 Anne Mortensdatter i Fulden Mølle. 17.3.1783, fol.298B.
E: Niels Hansen Møller, aftægtsmand sst.
[Første ægteskab med Rasmus Jacobsen, møller i Lille Fulden mølle, skifte 22.2.1752 lbnr.62]. A:
1) bror Peder Mortensen 77 hos søn Rasmus Pedersen i Hørning
2) bror Rasmus Mortensen, død. 3B:
a Søren Rasmussen, ejer af Sølvgade Mølle på Østervold i København
b Anne Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen i Virring
c Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen, anneksbonde i Stilling. 1B: Mette 20
3) bror Søren Mortensen i Lille Fulden Mølle, skifte 18.11.1762 lbnr.78. 3B:
a Anne Marie Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Storenor på Vilhelmsborg gods
b Rasmus Sørensen 27, tjener i Fuglevad Mølle på Sjælland
c Nikolaj Sørensen 25, tjener i Tarskov Mølle
4) søster Maren Mortensdatter, [skifte 7.6.1775 lbnr.125]. Første ægteskab med Poul Ejlersen i Skovmølle, [skifte 16.2.1752 lbnr.61]. Andet ægteskab med Jens Hansen i Skovmølle. 5B:
a Maren Poulsdatter g.m. Christian Hansen, skipper i Århus
b Ejler Poulsen Møller 37, forpagter af i Fuglevad Mel-Mølle i Københavns Amt
c Morten Poulsen 34, møllersvend i Fuglevad Mølle på Sjælland
d Anne Marie Jensdatter g.m. Johan Holst, bager i Århus
e Anne Jensdatter
5) søster Johanne Mortensdatter, [skifte Vilhelmsborg 28.12.1773 lbnr.291], var g.m. Johan Thon, skrædder i Århus. 2B:
a Johan Johansen 27
b Morten Johansen 25
6) søster Sidsel Mortensdatter, [skifte Skanderborg Åkær Amter 30.5.1772 lbnr.238].
Første ægteskab med Jens Madsen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.9.1762 lbnr.2776]. 2B:
a Morten Jensen 31 i Dørup
b Poul Jensen 25
Andet ægteskab med Poul Rasmussen i Bjertrup. 1B:
c Anne Marie Poulsdatter.

160 Mette Sørensdatter [formentlig fejl, skal være Svendsdatter] i Malling. 29.7.1783, fol.305B.
E: Søren Jensen den yngre. B: Maren 8. Jens 7, Hans 3. FM: morbror Rasmus Svendsen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Jensen.

161 Anders Christensen Vestergaard, tømrermester og bygningsentreprenør på Moesgård. 10.7.1780, fol.308.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Loft, birkeskriver i Gunnestrup, Anders Fløjstrup, skipper, der ægter enken. B: Christian 16 uger. FM: farbror Jens Christensen i Håsum i Salling, Jens Hansen Møller i Skovmølle, Oluf Sørensen, forpagter på Østergård. Desuden nævnes afdødes søskende: Jens Christensen Vestergaard i Håsum, Søren Christensen Vestergaard sst, Anne Christensdatter Vestergaard g.m. Peder Pedersen i Sønder Lem i Salling, Johanne Christensdatter Vestergaard, død, var g.m. Niels Beder Holm i Håsum. (Bilag fra utallige arbejder på kirker og herregårde).

162 Sejer Pedersen i Neder Fløjstrup. 19.9.1783, fol.344.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: farbror Laurids Jensen Bisgaard i Neder Fløjstrup. B: Karen 1. Andet ægteskab med Else Nielsdatter, [skifte 30.10.1756 lbnr.70]. B: Peder 28. Tredje ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 31.5.1781 lbnr.156]. B: Rasmus 24, skovfoged i Pederstrup og Løjenkær skove, Mikkel 18, Oluf 17, Laurids 14, Maren 12, Hans 9, Else 5. FM: Jens Rasmussen i Over Fløjstrup.

163 Jacob Mortensen i Bjøstrup. 4.5.1784, fol.348.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen i Bjøstrup. Første ægteskab med [Maren Thomasdatter], skifte 9.2.1780 lbnr.150. B: Laurids 25, Maren g.m. Jacob Knudsen i Børup, Johanne 23. FM: farbror Laurids Mortensen i Harlev.

164 Johanne Mikkelsdatter i Neder Fløjstrup. 10.12.1784, fol.352B.
E: Frands Mikkelsen. Første ægteskab med Sejer Pedersen, [skifte 19.9.1783 lbnr.162]. B: Karen 2. FM: [mors] farbror Laurids Jensen i Neder Fløjstrup.

165 Jens Davidsen i Ingerslev. 28.5.1785, fol.355B.
E: Anne Lucie Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Ingerslev. B: Søren på stedet. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter. B: David i Fulden, Karen, Lisbeth.

166 Jørgen Jørgensen i Vormstrup. 2.6.1785, fol.357.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Eskild Jacobsen i Malling. B: Jacob 8, Kirsten 4. FM: farbror Poul Jørgensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Hans Jørgensen.

167 Peder Frederiksen, hyrde i Jegstrup. 18.6.1785, fol.359B.
E: Maren Frederiksdatter. LV: bror Christian Frederiksen i Blegind. B: Peder 12, Hans 9. FM: Anders Mikkelsen i Jegstrup.

168 Peder Rasmussen i Slet. 18.7.1785, fol.360B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: far Niels Christensen i Slet. A:
1) bror Mikkel Rasmussen i Slet
2) bror Rasmus Rasmussen i Mundelstrup på Ristrup gods
3) bror Jørgen Rasmussen, skrædder i Ingerslev
4) søster Anne Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Børup
5) søster Maren Rasmusdatter, enke efter Peder Taarup i Fastrup. LV: Søren Jensen i Slet
6) søster Sidsel Rasmusdatter, enke efter Peder Lillering i True.

169 Kirsten Poulsdatter i Slet. 10.4.1786, fol.362B.
E: Niels Ovesen. A:
1) bror Rasmus Poulsen i Viby
2) bror Jens Poulsen på stedet
3) søster Maren Poulsdatter g.m. Rasmus Jensen, skovfoged i Viby
4) søster Karen Poulsdatter g.m. Søren Worm i Skåde, [formentlig fejl, skal være Søren Sørensen Loft i Viby]
5) halvsøster Anne Poulsdatter g.m. Søren Worm i Skåde
6) halvsøster Maren Poulsdatter i Viby
7) halvsøster Karen Poulsdatter, død, var g.m. Didrik Sørensen Smed i Viby. 3B: Anne 26, Maren 24, Christen 22.

170 Stine Overgaard, ugift i Neder Fløjstrup. 22.2.1785, fol.365.
A: søster Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup, søster Kirsten Rasmusdatter, enke efter Rasmus Nielsen i Randlev. LV: Niels Pedersen i Neder Fløjstrup, søster Cathrine Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Rasmussen i Randlev Hovgård. 2B: Rasmus 22, Anne 19. FM: stedfar Jens Møller i Randlev Hovgård.

171 Mikkel Christensen i Neder Fløjstrup. 29.5.1787, fol.371.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen i Fensholt. Første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 11.11.1774 lbnr.123]. B: Mikkel 30, der tjener i Mårslet Præstegård.

172 Søren Jacobsen i Jegstrup. 20.9.1787, fol.373B.
E: Kirsten Ottesdatter. LV: Mogens Pedersen i Pederstrup. B: Maren 17, Karen 15, Laurids 12, Jacob 10, Anne 6, Kirsten 4. FM: farbrødre Christian Jacobsen i Jegstrup, Jørgen Jacobsen i Skåde.

173 Jens Steffensen i Jegstrup. 2.10.1787, fol.375.
E: Barbara Jensdatter. LV: Sejer Jensen i Ravnholt. B: Jens 13, Karen 10, Steffen 8, Maren 6, Sidsel 4, Søren 2. FM: søskendebarn Hans Rasmussen i Slet. Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte 4.7.1772 lbnr.110]. B: Peder i Slet.

174 Kirsten Jensdatter i Gunnestrup. 18.10.1787, fol.376B.
E: Peder Nielsen Loft. A:
1) mor Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Børup
2) bror Jens Jensen 27 på stedet
3) halvsøster Maren Pedersdatter 22
4) halvsøster Anne Pedersdatter 20
4) halvbror Søren Pedersen 16.

175 Anders Andersen i Neder Fløjstrup. 25.10.1787, fol.378.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Mikkelsen sst. B: Birthe 6, Anders 3. FM: Rasmus Christiansen sst.

176 Peder Sørensen i Trianglen udflyttergård ved Lille Fulden. 3.11.1787, fol.378B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen i Østerby. B: Kirsten 11, Anne 9, Søren 7, Jens 5, Laurids 3, Maren 1. FM: farbror Mikkel Sørensen i Malling.

Moesgård gods
Forskellige sager
1809-1820
G 323 - 3

177 Karen Mikkelsdatter, tjenestepige i Stavtrup. 30.5.1820.
A: et slegfredbarn Anne Jensdatter 8 uger. FM: Jacob Rasmussen i Holme.

SLUTVilhelmsborg gods
Skifteprotokol
1719-1780
G 324-2

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Oldefar betyder som regel farfar eller morfar.
Især i 1780'erne er indført nogle skifter fra Moesgård og fra Østergård.
Store Fulden blev nedlagt før 1711 og lagt ind under Moesgård,og efterhånden bliver Lille Fulden bare kaldt Fulden.
Dødsanmeldelser medtages ikke medmindre arvingerne angives.
Testamenter og bevilling til uskiftet bo medtages ikke efter 1845 med mindre arvingerne angives.
Bevilling til at være myndig under kurator medtages ikke.

Der er læst korrektur på denne skifteprotokol af Karen Andersen.


1 Karen Jensdatter i Snovdrup. 12.5.1719, fol.1.
E: Erik Andersen. B: Maren 25, Anne 23, Karen 22, Birgitte 20, Jens 15, Niels 14, Kirsten 13.

2 Anne Nielsdatter i Beder. 26.7.1719, fol.4.
E: Anders Jensen Lofshøj. B: Maren 29. Af første ægteskab B: Jens Steffensen 40 i Mårslet, Niels Steffensen 38 i Langballe, Inger Steffensdatter i Nølev. FM: Jørgen Knudsen.

3 Maren Sørensdatter i Testrup. 12.6.1720, fol.7.
E: Laurids Pedersen. B: Søren 8, Peder 5, Mikkel 1. Af første ægteskab B: Niels Sørensen 14, Jens Sørensen 10. FM: morfar Søren Sørensen i Tander.

4 Jens Sørensen i Synnedrup. 16.12.1720, fol.9B.
E: Maren Nielsdatter. LV bror Peder Nielsen. B: Jens 3. [Af første ægteskab] B: Kirsten 11, Niels 10, Johanne 7. FM: farbror Mikkel Sørensen i Starup. Stedet fæstes af Mikkel Madsen, der ægter enkens søster [Johanne Nielsdatter].

5 Maren Nielsdatter i Synnedrup. 30.6.1721, fol.11.
Enke efter Jens Sørensen sst, [skifte 16.12.1720 lbnr.4]. B: Jens 3. FM: morbror Peder Bundgaard i Synnedrup.

6 Erik Andersen i Snovdrup. 16.7.1721, fol.12B.
Enkemand efter [Karen Jensdatter], skifte 12.5.1719 lbnr.1. B: Maren 28, Anne 26, Karen 25, Birgitte 22, Jens 16, Kirsten 15, Niels 13. Ny fæster er Jacob Bendixen.

7 Maren Nielsdatter i Hørret. 13.10.1721, fol.14B.
A:
1) Niels Skrædder i Blegind ved søn Peder Nielsen Fynbo i Århus
2) Anne Jensdatter g.m. Jacob Nielsen i Langballe
3) Karen Jensdatter i Vejlby
4) Mikkel Sørensen i Testrup og søskende
5) Jørgen Rasmussen i Hørret og søskende
6) Peder Madsen i Testrup og søskende
7) Niels Steffensen i Langballe
8) Simon Skrædder i Holme
9) Christen Loft i Østerby.

8 Johanne Nielsdatter i Starup. 21.10.1721, fol.17.
E: Niels Mikkelsen. B: Anne 4, Karen 16 uger. FM: Mikkel Mikkelsen i Ajstrup. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, skifte 5.2.1709. B: Maren 18, Mikkel 14. Desuden nævnes enkemandens søster Johanne Mikkelsdatter.

9 Maren Pedersdatter i Ajstrup. 21.5.1722, fol.19B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne 11, Niels 9, Karen 6, Kirsten 4.

10 Niels Steffensen i Langballe. 12.11.1722, fol.20B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Sørensen i Testrup. B: Anne 11, Niels 9, Steffen 5, Jens 2, Peder 2. FM: Jens Mikkelsen Fogh i Obstrup, Terkild Christensen i Mårslet i svogerskab, Mikkel Mortensen i Beder i svogerskab, Steffen Sørensen i Slet i svogerskab, Niels Jacobsen i Hørret. Enkens første ægteskab med Niels Sørensen, skifte 6.10.1710. B: Kirsten. FM: Jacob Nielsen.

11 David Jensen i Mårslet. 3.2.1723, fol.24B.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Jørgen 3, Jens 2, David 3 uger. Første ægteskab med Randel Joensdatter, skifte 12.1.1711. B: Joen 26 i København, Christiane Amalie 22 sst, Frederik 18. Andet ægteskab med Anne Olufsdatter. B: Oluf 10, Hans 9.

12 Jens Jørgensen i Storenor. 28.1.1723, fol.28B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Anders Jensen i Åbo. B: Mikkel 18, Jørgen 12. FM: farbror Rasmus Jørgensen i Horsens. Første ægteskab med [Anne Olufsdatter], skifte 11.6.1700. B: Oluf Jensen 33, Maren Jensdatter i Starup, død. 2B: Kirsten Rasmusdatter 11, Anne Rasmusdatter 9, Kirsten Jensdatter i Lillenor, død. 2B: Anne Jensdatter g.m. Peder Mortensen i Pedholt, Peder Jensen 11.

13 Jens Steffensen i Mårslet. 5.5.1723, fol.35.
E: Anne Knudsdatter. LV: Terkild Christensen sst. B: Mette 6, Knud 2. FM: mosters mand Christen Jensen i Gunnestrup, mosters mand Niels Hansen i Mårslet. Arv til afdødes stedsøn Niels Rasmussen efter skiftebrev 12.6.1700.

14 Kirsten Jensdatter i Lille Fulden. 13.5.1723, fol.38B.
E: Anders Mortensen Skytte. A: Søren Pedersen i Mårslet, Jens Pedersen i Hørret, Kirsten Pedersdatter sst, Rasmus Pedersen den ældre i Malling, Rasmus Pedersen den yngre sst, Peder Pedersen i Lille Fulden.

15 Maren Olufsdatter i Malling. 31.5.1723, fol.40.
E: Jens Mikkelsen. A: bror Steffen Olufsen, soldat i Storenor, halvsøster Karen Olufsdatter g.m. Niels Christensen i Ajstrup, halvbror Hans Olufsen 16. FM: Rasmus Jacobsen Smed i Malling.

16 Peder Jensen Skibby i Malling. 20.1.1724, fol.42.
E: Maren Poulsdatter. LV: Rasmus Jacobsen Smed sst. B: Jens 23, Poul 21, Søren 16, Peder 11, Maren 9, Christen 4.

17 Rasmus Lauridsen i Hørret. 27.1.1724, fol.44.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Johanne 17, Maren 13, Kirsten 11, Anne 8, Karen 5. FM: Rasmus Jacobsen Smed i Malling, mors søskendebarn Anders Pedersen i Lillenor, Frands Pedersen i Ajstrup, Peder Pedersen i Mårslet, Søren Pedersen sst, Thomas Pedersen i Lillenor. Af første ægteskab B: Hans 28, Anne 22,
Laurids 20.

18 Christen Andersen i Mårslet. 30.3.1724, fol.47.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Terkild Christensen sst. B: Anders 30, Anne25, Anne 22. FM: Peder Lauridsen i Store Fulden, Morten Lauridsen i Bjøstrup.

19 Anders Mortensen Skytte i Lille Fulden. 10.5.1724, fol.49.
[Enkemand efter Kirsten Jensdatter, skifte 13.5.1723 lbnr.14]. Arvinger angives ikke.

20 Jens Sørensen i Mårslet. 19.6.1724, fol.50B.
A: mor Karen Lauridsdatter g.m. Morten Jensen, søster Kirsten Sørensdatter, halvsøskende Christen Sørensen, Søren Sørensen, Anne Sørensdatter. Afdøde havde arv efter far Søren Sørensen i Skovmølle ved FM: Laurids Lauridsen i Fløjstrup.

21 Mikkel Mikkelsen i Testrup. 19.6.1724, fol.51B.
E: Maren Sørensdatter. B: Søren 10, Anne 8, Johanne 5, Mikkel 3, Jens 3 mdr. FM: farbrødre Jens Mikkelsen i Obstrup, Peder Mikkelsen Fogh i Tulstrup. (Sml. lbnr.100).

22 Anne Knudsdatter i Mårslet. 14.7.1724, fol.52.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Jens Steffensen sst, skifte 5.5.1723 lbnr.13. B: Mette, Knud. FM: mosters mand Christen Jensen i Gunnestrup, morbror [formentlig fejl, skal være mosters mand] Niels Hansen i Mårslet. Arv til Jens Steffensens stedsøn Niels Rasmussen efter skiftebrev 12.6.1700.

23 Kirsten Jensdatter i Lille Fulden. 25.9.1724, fol.56B.
E: Oluf Nielsen. A:
1) Laurids Jensen i Fløjstrup
2) Mikkel Jensen i Gunnestrup
3) Niels Jensen, død. 2A:
a Rasmus Nielsen i Fløjstrup
b Jens Nielsen i Gram
4) Anne Jensdatter, død. 1A:
a Niels Christensen i Fløjstrup
5) Else Jensdatter, død. 3A:
a Anne Mikkelsdatter
b Signe Mikkelsdatter
Marie Mikkelsdatter i København.

24 Peder Sørensen i Langballe. 10.11.1724, fol.59B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Mikkelsen Worm i Skåde. B: Søren 30, Rasmus 28, der fæster gården, Niels 20, Jens 16.

25 Maren Sørensdatter i Malling. 4.5.1725, fol.61B.
E: Øvle Pedersen. B:
1) Søren Øvlesen 9
2) Anne Øvlesdatter 7
3) Jacob Øvlesen 5
4) Laurids Øvlesen 3.
FM:
1 Peder Nielsen Loft i Gunnestrup
2 Peder Sørensen på sin hustru Kirsten Sørensdatters vegne
3 morbror Peder Sørensen i Beder
4 Jens Mikkelsen i Obstrup.
Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 14.6.1713. Arv til B:
1) Peder Øvlesen i Århus
2) Eskild Øvlesen
3) Anne Øvlesdatter g.m. Rasmus Sørensen i Hinnedrup
4) Maren Øvlesdatter g.m. Mads Justesen i Storenor.

26 Jacob Øvlesen i Seldrup. 20.8.1725, fol.62B.
E: Johanne Dinesdatter. B: Øvle, der fæster stedet, Maren g.m. Morten Lauridsen i Bjøstrup, Anne i Århus.

27 Else Jespersdatter i Lille Fulden. 19.6.1727, fol.63.
E: Oluf Nielsen. A: mor Anne Sørensdatter g.m. Hans Pedersen sst, halvsøster Maren Pedersdatter. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Nielsen.

28 Søren Nielsen i Beder. 7.7.1727, fol.64.
E: Karen Sørensdatter. B: Sidsel 14, Søren 12, Niels 10, Johanne 7, Inger 3. FM: farbror Erik Nielsen i Seldrup.

29 Else Andersdatter i Ajstrup. 18.3.1728, fol.65.
E: Niels Terkildsen. A:
1) søster [Anne Andersdatter, skifte Moesgård 19.6.1721 lbnr.7]. 4B:
a Laurids Lauridsen i Fløjstrup
b Peder Lauridsen i Store Fulden
c Morten Lauridsen i Bjøstrup
d Karen Lauridsdatter g.m. Morten Jensen i Holme
2) bror [Christen Andersen i Mårslet, skifte 30.3.1724 lbnr.18]. 3B:
a Anders Christensen i Østerby
b Anne Christensdatter g.m. Poul Thomsen i Mårslet
c Anne Christensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Ajstrup

30 Peder Pedersen i Hørret. 21.4.1728, fol.66.
E: Maren Madsdatter. B: Mads 35, Inger 25, Maren 24, Kirsten 22, Anne 19.

31 Johanne Nielsdatter i Synnedrup. 12.6.1728, fol.67B.
E: Mikkel Madsen. B: Mette 6, Maren 4, Niels 6 mdr. Arv efter formanden Jens Sørensens [hustru Maren Nielsdatter], skifte 30.6.1721 lbnr.5 til dennes søn Jens Jensen.

32 Rasmus Christensen i Mårslet. 28.6.1728, fol.69B.
E: Mette Hansdatter. A:
1) bror Laurids Christensen i Elmose
2) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Niels Hjulmand i Fløjstrup. Hendes børn.
3) søster [Inger Christensdatter], død, var g.m. Peder Rasmussen i Mårslet. Hendes børn.

33 Søren Nielsen i Beder. 4.11.1728, fol.71B.
E: Bodil Poulsdatter. Af første ægteskab B: Jens i Astrup, Maren g.m. Mikkel Jensen i Ingerslev, Karen g.m. Niels Jensen, nu i Svorbæk, Kirsten g.m. Erik Jacobsen i Svorbæk.

34 Maren Andersdatter i Beder. 17.3.1729, fol.73B.
E: Mikkel Mortensen. B: Karen 8, Anne 6, Niels 3, Hans 6 uger. FM: Rasmus Hansen i Langballe, farbror Peder Jørgensen i Beder. Arv udbetales 19.4.1745 til Karen Mikkelsdatter nu g.m. Niels Sørensen i Langballe.

35 Morten Nielsen i Malling. 17.3.1729, fol.74.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Jens 18, Voldborg 14, Niels 10, Bendix 7, Rasmus 2. FM: Rasmus Nielsen i Pøel. Skifte efter første hustru 26.3.1706. B: Mikkel 27, Peder 25.

36 Jens Pedersen i Lille Fulden. 17.5.1729, fol.76B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders 16, Peder 12, vanfør, Laurids 6.

37 Maren Pedersdatter i Lille Fulden. 17.5.1729, fol.77B.
E: Peder Andersen. B: Jens 27, Anders 14, Peder 7.

38 Rasmus Jacobsen Smed i Malling. 18.5.1729, fol.78B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Øvle Pedersen sst. A: far Jacob Jensen, skrædder i Tulstrup.

39 Birgitte Rasmusdatter i Mårslet. 23.5.1729, fol.79.
E: Niels Rasmussen. A: Rasmus Rasmussen, der tjener i Neder Fløjstrup.

40 Peder Mortensen i Fløjstrup. 21.4.1729, fol.80.
E: Anne Jesdatter. LV: Mikkel Jensen i Storenor. B: Karen 7.

41 Poul Thomsen i Mårslet. 7.7.1729, fol.80B.
E: Anne Christensdatter. LV: Terkild Christensen sst. B: Thomas 4, Jens 8 uger. FM: Rasmus Thomsen i Testrup, Anders Christensen i Østerby. Ophold til Johanne Poulsdatter, enke efter Christen Andersen, [skifte 30.3.1724 lbnr.18].

42 Peder Lauridsen Fogh i Testrup. 23.12.1729, fol.83B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Nielsen Fogh. B: Kirsten 17, Søren 15, Johanne 9, Bodil 1. FM: Jens Fogh i Ingerslev.

43 Else Jensdatter i Mårslet. 6.3.1730, fol.86B.
E: Peder Nielsen Snedker. B: Anne 19, Niels 15, Søren 2. FM: Peder Sørensen i Eskegård, Peder Bomholt, Peder Jensen.

44 Mette Pedersdatter i Mårslet. 6.3.1730, fol.89.
E: Peder Sørensen. Af første ægteskab B: Johanne Rasmusdatter.

45 Maren Sørensdatter i Over Fløjstrup. 9.3.1730, fol.89B.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 21, Karen 19, Anne 12, Rasmus 10. Desuden nævnes enkemandens søster Johanne Rasmusdatter i Storenor og enkemandens søstersøn Rasmus Hansen Smed i Linå.

46 Oluf Sørensen i Over Fløjstrup. 9.3.1730, fol.93B.
E: Maren Jensdatter. B: Søren. Af første ægteskab B: Kirsten.

47 Anne Mogensdatter i Malling. 11.12.1730, fol.94B.
Arvinger angives ikke.

48 Anne Pedersdatter i Mårslet. 3.2.1731, fol.95.
E: Peder Sørensen. B: Søren 2. FM: morfar Peder Andersen Fogh i Pederstrup.

49 Else Jørgensdatter i Hørret. 23.2.1731, fol.98B.
E: Jens Jensen. B: Anne 15, Maren 9, Anne 4, Karen 6 mdr. FM: farbror Rasmus Jensen Langballe, Peder Nielsen Fogh i Testrup. Det angives 28.3.1739, at Mikkel Jacobsen ægter den ældste datter og fæster stedet. Det angives 4.5.1745, at den yngste datter Anne døde.

50 Anne Christensdatter i Ajstrup. 6.8.1731, fol.101B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Christen. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Rasmussen.

51 Anne Mikkelsdatter i Pedholt. 7.3.1732, fol.102B.
E: Jacob Justesen. B: Birthe 25, Mette 23, Mikkel 19, Maren 18, Anne 14, Kirsten 9.

52 Niels Terkildsen i Ajstrup. 19.4.1732, fol.103.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Søren Pedersen Hjulmand i Mårslet. A: Knud Terkildsen i Malling, Jens Terkildsen på Samsø, Mette Terkildsdatter g.m. Erik Johansen i Lillenor, Margrethe Terkildsdatter g.m. Laurids Sørensen på Samsø.

53 Mikkel Rasmussen i Malling. 26.6.1732, fol.104B.
E: Maren Eriksdatter. LV: afdødes bror Oluf Rasmussen i Skåde. B: Oluf 24, Erik 16, Peder 13, Sidsel 11, vanfør, Anne 5. FM: Peder Eriksen i Vormstrup.

54 Anne [Andersdatter] Loft i Beder. 19.1.1733, fol.107B.
A:
1) Jacob Nielsen i Fløjstrup
2) Jacob Jensens hustru i Neder Fløjstrup
3) Jens Jensens hustru i Neder Fløjstrup
4) Maren Nielsdatter, enke efter Rasmus Overgaard i Ajstrup

55 Øvle Pedersen i Malling. 15.8.1732, fol.108.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B:
8) Maren Øvlesdatter 3
9) Søren Øvlesen 10 uger.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 14.6.1713]. B:
1) Peder Øvlesen, farer til søs fra Århus
2) Eskild Øvlesen i Fløjstrup
3) Anne Øvlesdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Hinnedrup. B: (navne angives ikke)
4) Maren Øvlesdatter g.m. Mads Justesen i Storenor.
Andet ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 4.5.1725 lbnr.25. B:
5) Anne Øvlesdatter 14
6) Jacob Øvlesen 10
7) Laurids Øvlesen 8.
FM:
1 Peder Sørensen i Beder
2 Jens Mikkelsen i Obstrup.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Robert Rasmussen
2 enkens bror Peder Rasmussen.
(Sml. lbnr.55A)

55A Tingsvidne på Vilhelmsborg Birketing 18.9.1758.
Efter Peder Øvlesens død i København fører dennes bror Eskild Øvlesen i Malling tingsvidne på slægtskab efter deres forældre.
0 far Øvle Pedersen i Malling, [skifte 15.8.1732 lbnr.55].
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 14.6.1713]. 4B:
1) Anne Øvlesdatter, døbt Malling 17.p.Tr. 1689, død, var, g.m. Rasmus Sørensen i Hinnedrup i Tulstrup sogn. 6B:
a Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Hinnedrup
b Søren Rasmussen 40 i Hinnedrup
c Øvle Rasmussen 36 sejler i København
d Laurids Rasmussen 30, uvist hvor
e Maren Rasmusdatter i Hinnedrup
f Kirsten Rasmusdatter i København
2) Maren Øvlesdatter, døbt Malling 10.p.Tr. 1693, [skifte Århus Domkirke gods 24.9.1753 lbnr.29], var, g.m. Mads Justesen i Storenor i Malling sogn. 3B:
a Just Madsen 36 i Lillenor
b Øvle Madsen30, landsoldat i Helsingør
c Anne Madsdatter
3) Peder Øvlesen, døbt Malling Trinitatis 1695, nu død i København
4) Eskild Øvlesen, døbt Malling 23.12.1703, i Malling i sin fars gård.
Andet ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 4.5.1725 lbnr.25]. 3B:
5) Anne Øvlesdatter, døbt Malling 10.4.1717, gift i København
6) Jacob Øvlesen, døbt Malling 17.9.1719, i Ingerslev i Tiset sogn
7) Laurids Øvlesen, døbt Malling 2.p.Tr. 1722, i Kolt.
Tredje ægteskab med Karen Rasmusdatter. 2B:
8) Maren Øvlesdatter, døbt Malling 24.p.Tr 1728 i Malling
9) Søren Øvlesen, døbt Malling 1.p.Tr 1732, sejler fra København.
[Topografika og Århus Amt 1567-1806.
Dokumenter vedrørende Øvle Christiansens gård i Malling.
Opstillingssignatur: To 714-1 (Malling)].
Litteratur: Øvle-slægten og dens hjem af A. Eriksen. Odder 1917. Heri side 32: Skifte 14.6.1713 efter Anne Nielsdatter i Malling.

56 Maren Jensdatter i Testrup. 18.2.1733, fol.113B.
E: Jacob Sørensen. B: Jens 29, Søren 27, Kirsten 23, Rasmus 20, Karen 15. FM: morbror Søren Nielsen i Testrup, Peder Nielsen i Løjenkær.

57 Søren Mikkelsen i Testrup. 22.4.1733, fol.116B.
E: [Anne Sørensdatter]. LV: svoger Peder Nielsen Fogh i Testrup. B: [Navne angives ikke].

58 Morten Clausen og hustru Maren Sørensdatter i Over Fløjstrup. 15.6.1733, fol.118.
B: Claus 24, Ude 23, Amalie Margrethe 18, Peder 12.

59 Peder Mikkelsen i Starup. 8.7.1733, fol.121B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: søskendebarn Niels Mikkelsen sst. B: Jens 32, Rasmus 28, Birthe 22. FM: Niels Christensen i Synnedrup.

60 Hans Olufsen Smed i Testrup. 13.7.1733, fol.123B.
E: Maren Sejersdatter. B: Anne Marie 3, Oluf 2. FM: Jens Lauridsen i Lille Fulden, Søren Nielsen sst.

61 Jens Rasmussen i Pøel. 3.8.1733, fol.125.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Nielsen i Elkær. B: Anne 25, Karen 24, Rasmus 21, Maren 18, Kirsten 16, Birgitte 14, Mette 12, Johanne 8.

62 Bodil Pedersdatter i Langballe. 30.3.1734, fol.126B.
E: Jens Sørensen. B: Anne 8, Anne 5. FM: Søren Nielsen i Bøgeskov.

63 Johanne Mikkelsdatter i Synnedrup. 2.4.1734, fol.127B.
E: Niels Christensen. B: Christen 32 på stedet, Mikkel 31, Søren 19, Kirsten g.m. Mikkel Madsen i Synnedrup.

64 Karen Sørensdatter i Lille Fulden. 8.11.1734, fol.128.
E: Christen Mogensen. B: Mogens 27, der fæster stedet, Søren 24.

65 Dorthe Robertsdatter i Malling. 1.4.1735, fol.129.
E: Rasmus Pedersen. B: Karen 36, enke efter Øvle Pedersen, [skifte 15.8.1732 lbnr.55], Robert 30, Peder 26.

66 Maren Jensdatter i Beder. 18.4.1735, fol.131.
E: Øvle Eskildsen. A: søster Johanne Nielsdatter g.m. Søren Hansen i Langballe.

67 Maren Lauridsdatter i Hørret. 9.11.1734, fol.132B.
E: Hans Clausen. B: Christen 6, Laurids 3. Desuden nævnes enkemandens bror Jochum Clausen.

68 Peder Rasmussen i Mårslet. 13.7.1735, fol.134B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Anders Joensen sst. B: Inger 20, Mikkel 18, Kirsten 14, Hans 10, Sejer 8, Søren 3. FM: Rasmus Sørensen i Mårslet. Første ægteskab med [Inger Christensdatter]. B: Mette g.m. Søren Nielsen i Elmose.

69 Jens Pedersen i Mårslet. 13.7.1735, fol.136.
Arvinger angives ikke.

70 Anne Sørensdatter i Mårslet. 17.10.1735, fol.137.
E: Niels Rasmussen. B: Mette 7.

71 Morten Jensen, ridefoged på Vilhelmsborg og hustru Malene Nielsdatter Balle. 14.12.1735, fol.139, 316.
B: Marie 9. FM: farbror Anders Jensen på Vilhelmsborg, morbror Jochum Nielsen i Odder, farfar Jens Mortensen 80 år gammel ved svigersøn Anders Nielsen Harbo. Afkald 16.7.1749 fra Marie Mortensdatter Vestergaard g.m. Hans Christian Nissen, præst i Ormslev og Kolt til farbror Anders Jensen i Kysing. Også underskrevet af Hans Christian Nissens far Terkild [Christensen] Nissen, [præst] i Ormslev.

72 Jens Pedersen i Snovdrup. 1.3.1736, fol.163B.
Enke og børn angives ikke.

73 Søren Jensen i Lille Fulden. 15.3.1736, fol.164.
E: Anne Sørensdatter. B: Jørgen, der overtager gården, Christen i Århus, Thomas sst.

74 Niels Pedersen Fogh i Mårslet. 28.4.1736, fol.164B.
Enke og arvinger angives ikke.

75 Peder Madsen i Testrup. 15.5.1736, fol.165.
E: Anne Mikkelsdatter. Arvinger angives ikke.

76 Rasmus Lauridsen Ørn i Hørret. 12.2.1737, fol.165B.
E: Else Pedersdatter. B: Laurids 6, Anne 4, Maren 1. FM: farbror Peder Lauridsen Ørn i Hørret.

77 Maren Lauridsdatter i Testrup. 13.3.1737, fol.167.
E: Christen Christensen. B: Laurids, Anne, Karen.

78 Karen Lauridsdatter i Beder. 25.9.1736, fol.168.
E: Mikkel Mortensen. B: Laurids 7, Maren 5, Søren 3. FM: morbrødre Søren Lauridsen i Skovmølle, Laurids Lauridsen i Over Fløjstrup. Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 17.3.1729 lbnr.34. 4B: [Karen, Anne, Niels, Hans].

79 Øvle Jacobsen i Seldrup. 31.10.1737, fol.171B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Rasmus Jacobsen i Lille Fulden Mølle. B: Karen 9, Maren 4. FM: fastres mænd. Morten Lauridsen, Poul Sørensen i Bjøstrup.

80 Rasmus Mikkelsen i Malling. 26.11.1737, fol.173B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen i Krekær, Søren Pedersen, der ægter enken. B: Maren 10, Sidsel 8, Kirsten 6, Birthe 4. FM: fars halvbror Niels Hansen i Malling.

81 Rasmus Rasmussen i Ajstrup. 14.2.1738, fol.176.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen i Bisgård. B: Maren 3. FM: Rasmus Jensen i Ruthenborg i Fløjstrup. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, [skifte 6.8.1731 lbnr.50]. B: Christen 9. FM: født værge Anders Christensen i Østerby. Desuden nævnes afdødes bror Jens Rasmussen.

82 Anne Rasmusdatter i Lille Fulden. 17.3.1738, fol.178B.
E: Jens Lauridsen. A: mor Anne Mikkelsdatter, halvsøster Maren Sejersdatter g.m. Troels Jensen i Mårslet.

83 Rasmus Rasmussen i Lille Fulden. 10.3.1738, fol.180.
Forlovet med Anne Terkildsdatter. FM: far Terkild Christensen i Mårslet. A: mor Inger Sørensdatter, søskende Søren Rasmussen i Mårslet, Maren Rasmusdatter g.m. Hans Sejersen i Tander, Peder Rasmussen i København, Jens Rasmussen i Norge.

84 Maren Hansdatter i Over Fløjstrup. 16.4.1738, fol.181B.
E: Jens Sørensen. B: Søren 3, Christen 1.

85 Hans Sørensen og hustru Anne Christensdatter i Over Fløjstrup. 16.4.1738, fol.183.
B: Søren 34, Christen 27, Anne 25, Jacob 20, Rasmus 17, Niels 13. FM: farbror Peder Sørensen i Beder.

86 Mogens Christensen i Lille Fulden. 7.5.1738, fol.185.
E: Ellen Rasmusdatter. B: Karen 2. Desuden nævnes afdødes bror Søren Christensen.

87 Søren Sørensen og hustru Anne Jensdatter i Malling. 8.5.1738, fol.187.
B: Birthe 32, Maren 29 forlovet med Peder Jensen Smed i Malling, Søren 25, Jens 21, Mikkel 21, Johanne 17.

88 Jochum Clausen i Hørret. 17.11.1738, fol.189.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Anders Madsen sst. B: Claus 19, Anne 17, Gertrud 13. FM: farbrødre Hans Clausen i Hørret, Peder Clausen i Århus. Desuden nævnes afdødes søsterdatter Karen Jacobsdatter.

89 Rasmus Knudsen i Skåbling. 5.1.1739, fol.191B.
B: Mikkel 25, Karen 22.

90 Øvle Sørensen i Ajstrup. 10.2.1739, fol.192B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen i Bisgård. B: Maren 7 uger. FM: oldefar Søren Sørensen i Tulstrup, farbror Niels Sørensen i Astrup.

91 Mikkel Jensen i Storenor. 19.3.1739, fol.194B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: stedfar Laurids Sørensen i Pøel. B: Rasmus 5, Kirsten 2. FM: farbror Jørgen Jensen, ugift skipper i Århus, Hans Nielsen i Elkær. Desuden nævnes afdødes stedfar Jens Rasmussen i Århus og afdødes bror Jørgen Jensen Nord, (muligvis samme person som formynderen).

92 Jens Rasmussen i Ajstrup. 10.2.1739, fol.198.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen sst. B: Jens nyfødt. Desuden nævnes afdødes svoger Rasmus Pedersen i Starup.

93 Peder Sørensen Eskegaard i Mårslet. 8.6.1739, fol.200.
E: Anne Pedersdatter. B: Anne 18.

94 Hans Poulsen Smed i Beder. 14.7.1738, fol.202.
E: Bodil Pedersdatter. B: Anne gift i København, Mette 20, Maren 18, Peder 9.

95 Niels Pedersen i Langballe. 16.5.1740, fol.203B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Maren 7, Rasmus 5. FM: farbrødre Søren Pedersen i Langballe, Rasmus Pedersen sst, Jens Pedersen sst.

96 Else Rasmusdatter i Mårslet. 8.6.1740, fol.205B.
E: Peder Bomholt. B: Peder 26. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Hjulmand.

97 Søren Rasmussen i Hørret. 28.3.1740, fol.206B.
E: Sidsel Jensdatter. B: Jens 24, Johanne 19, Jens 16. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Obstrup.

98 Niels Nielsen, ugift kusk på Vilhelmsborg. 19.5.1740, fol.208B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Skåne.

99 Laurids Lauridsen i Storgård i Over Fløjstrup. 25.7.1738, fol.210.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Eskildsen i Bjerager Svejgård. B: Laurids 4. FM: farbrødre Morten Lauridsen i Bjøstrup, Peder Lauridsen i Store Fulden.

100 Jens Mikkelsen Fogh i Obstrup. 15.8.1740, fol.214, 219.
E: Birgitte Sørensdatter, der også døde. B: Søren 20, der fæster gården, Mikkel 14, Inger 10. FM: farbror Peder Mikkelsen Fogh i Tulstrup, morbror Peder Sørensen i Beder, mors [halv]bror Peder Nielsen Loft i Gunnestrup. Arv i boet til Mikkel Mikkelsens børn efter skifte [19.6.1724 lbnr.21] udbetalt til børnenes stedfar Peder Jensen i Testrup.

101 Maren Pedersdatter i Langballe. 31.8.1740, fol.216B.
E: Jens Hansen. B: Peder 12. FM: farbror Søren Hansen Skrædder i Beder.

102 Anne Pedersdatter i Hørret. 10.10.1740, fol.217B.
E: Peder Lauridsen Ørn. B: Peder 8, Jens 6.

103 Karen Sørensdatter i Testrup. 9.1.1741, fol.222.
E: Mikkel Sørensen. B: Kirsten 32 g.m. Jens Thomsen i Jegstrup, Maren 25, Søren 19.

104 Anne Pedersdatter i Hørret. 20.2.1741, fol.223B.
E: Knud Sørensen. Første ægteskab med [Rasmus Lauridsen i Hørret, skifte 27.1.1724 lbnr.17]. B: Johanne 35 g.m. Øvle Eskildsen i Beder, Maren 30, Kirsten 28 g.m. Niels Rasmussen i Mårslet, Anne 25 forlovet med Peder Ørn i Hørret, Karen 22.

105 Peder Rasmussen i Testrup. 15.5.1741, fol.224B.
E: Karen Hansdatter. B: Rasmus 27, Kirsten 22, Karen 21, Hans 18, Inger 13, Erik 10.

106 Peder Sørensen i Malling. 15.1.1742, fol.225.
B: Søren 39, tjener på Moesgård, Birgitte, Maren. FM: Søren Sørensen i Malling.

107 Rasmus Eriksen i Hørret. 6.2.1742, fol.225B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Bendixen sst. B: Jens 27, Anne 19, Kirsten 16, Peder 12. FM: farbror Peder Eriksen i Vormstrup.

108 Karen Mogensdatter i Malling. 26.2.1742, fol.226B.
E: Rasmus Jensen. B: Anne 20, Jens 19, Mogens 17, Anders 13, Maren 9.

109 Kirsten Pedersdatter i Mårslet. 28.6.1742, fol.227B.
E: Jens Andersen. B: Mette 8.

110 Peder Pedersen Skytte i Lille Fulden. 15.6.1742, fol.228.
B: Peder 33 på Sjælland, Anne sst. FM: farbror Rasmus Pedersen i Malling.

111 Peder Jensen, tømmermand i Malling. 30.7.1742, fol.230.
A:
1) bror Rasmus Jensen i Skåbling, død. 3B: Jens, Mads, Mikkel
2) bror, død. 2B: Jens Hansen, Søren Hansen i Beder
3) søster, død, var g.m. Rasmus Jensen i Slet. 1B: en datter.

112 Kirsten Simonsdatter i Lille Fulden. 30.7.1742, fol.231.
E: Anders Mortensen. A: far Simon Sørensen i Holme ved søn Rasmus Simonsen sst.

113 Anders Sørensen Smed og hustru Karen Ovesdatter i Mårslet. 9.3.1742, fol.231B.
B: Johanne g.m. Hans Christian Stæhr i Egå, Anne.

114 Oluf Jensen og hustru Bodil Sørensdatter i Mårslet. 30.5.1742, fol.234.
B: Jens i Norge.

115 Søren Pedersen Hjulmand i Mårslet. 24.9.1742, fol.235.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Peder 1. FM: Peder Pedersen sst.

116 Jens Pedersen Feldt i Lille Fulden. 31.10.1742, fol.236.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Lauridsen i Over Fløjstrup. B: Laurids 12, Maren 9, Søren 7, Anne 5, Peder 2. FM: Rasmus Pedersen i Lille Fulden.

117 Anne Cathrine Hansdatter i Hørret. 14.11.1742, fol.237B.
E: Niels Jacobsen. B: Hans 29, Anne 26 g.m. Knud Christensen i Børup, Maren 23.

118 Peder Sørensen i Hørret. 14.11.1742, fol.238B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Ovesen sst. B: Peder 22, Morten 20.

119 Anders Pedersen i Storenor. 30.11.1742, fol.240.
E: Maren Rasmusdatter. LV: stedfar Laurids Sørensen i Pøel. B: Maren 2, Anne 3 mdr, der døde 20.1.1743. FM: Rasmus Pedersen i Lille Fulden. Enkens første ægteskab med Mikkel Jensen, skifte 19.3.1739 lbnr.91. Arv til 2 børn.

120 Rasmus Sørensen i Malling. 27.11.1742, fol.242B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen i Battrup. A: far Søren Jørgensen.

121 Maren Lauridsdatter i Malling. 27.11.1742, fol.243B.
E: Rasmus Pedersen. B: Kirsten 37 g.m. Mikkel Mortensen i Beder, Peder 32, Anne 29, Maren 24.

122 Anne Jensdatter i Storgård i Over Fløjstrup. 28.2.1743, fol.245.
Enke efter Laurids Lauridsen, skifte 25.7.1738 lbnr.99. B: Laurids 9. FM: farbror Morten Lauridsen i Bjøstrup, mosters mand Niels Eskildsen i Bjerager Svejgård.

123 Laurids Lauridsen i Over Fløjstrup. 8.3.1743, fol.254B.
E: Karen Sørensdatter. LV: far Søren Rasmussen i Storenor. B: Laurids 13, Maren 11, Anne 8, Søren 2, Peder 10 uger. FM: fars [halvbror] Jørgen Sørensen i Lille Fulden, Søren Lauridsen i Over Fløjstrup. Arv i boet efter Søren Rasmussen hustru [Maren Sørensdatter], skifte 9.3.1730 lbnr.45, [enkens mor] til 2B: Rasmus og Anne. Desuden nævnes afdødes [halv]bror Christen Sørensen i Århus.

124 Anne Sørensdatter i Obstrup. 8.5.1743, fol.257B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Søren 32, Jens 26, Rasmus 24, Mikkel 22, Johanne g.m. Peder Andersen i Mårslet, Birgitte.

125 Rasmus Pedersen i Malling. 13.5.1743, fol.259.
[Enkemand efter Maren Lauridsdatter, skifte 27.11.1742 lbnr.121]. B: Kirsten 37 g.m. Mikkel Mortensen i Beder, Peder 33, Anne 29, Maren 24. FM: farbrors søn Robert Rasmussen i Malling.

126 Jens Hieronymussen i Pedholt. 19.6.1744, fol.260.
E: (Navn angives ikke). LV: Rasmus Jensen i Pøel. B: Rasmus 38, Søren 34, Kirsten 27, Jens 23, Anne 21.

127 Anne Nielsdatter i Malling. 4.2.1745, fol.261.
E: Mikkel Sørensen. B: Kirsten 1. FM: morbror Søren Nielsen i Battrup.

128 Karen Rasmusdatter i Hørret. 10.5.1745, fol.263.
E: Christen Madsen. B: Anne 13 uger. FM: Knud Sørensen sst.

129 Jens Bodilsen i Mårslet. 16.5.1745, fol.264.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Anne 13, Johanne 10, Ingeborg 6. FM: morbror Anders Christensen i Østerby.

130 Mikkel Mortensen i Beder. 27.6.1746, fol.265B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen. B: Peder 8, Christen 3, Hans 2. FM: Jørgen Sørensen i Lille Fulden. Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 17.3.1729 lbnr.34]. B: Karen g.m. Niels Sørensen i Langballe, Anne, Niels. Andet ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 25.9.1736 lbnr.78]. B: Laurids 16, Maren, Søren 11.

131 Karen Nielsdatter i Mårslet. 1.8.1746, fol.267B.
E: Oluf Rasmussen. B: Mette 13, Ingeborg 10, Anne 6.

132 Anne Jensdatter i Seldrup. 18.1.1747, fol.268.
E: Øvle Rasmussen. A: mor Maren Andersdatter i Pøel, [enke efter Jens Rasmussen, skifte 3.8.1733 lbnr.61], søskende Karen, Rasmus i Pøel, Maren, Kirsten, Birgitte, Mette, Johanne.

133 Niels Sørensen i Testrup. 31.7.1747, fol.269B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen i Ravnholt. B: Anne 12, Niels 10, Søren 7, Mikkel 3, Rasmus 6 mdr. FM: Søren Nielsen i Battrup. Arv efter afdødes far Søren Nielsen til afdødes bror Jens Sørensen.

134 Maren Jacobsdatter i Hørret. 20.11.1747, fol.272B.
E: Rasmus Bendixen. B: Bendix 27, Jacob 25, Maren 16.

135 Mikkel Sørensen i Starup. 21.11.1747, fol.274.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen i Elkær. B: Rasmus 25, Maren g.m. Robert Rasmussen i Malling, Johanne g.m. Rasmus Bendixen i Bisgård, Anne g.m. Søren Mikkelsen i Testrup, Birgitte 18.

136 Jens Lauridsen i Fulden. 28.12.1747, fol.276B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Jacobsen Møller i Lille Fulden. B: Peder 8, Laurids 6, Rasmus 3, Anne 26 uger. FM: farbror Peder Lauridsen i Pedholt.

137 Terkild Christensen i Mårslet. 25.1.1748, fol.278.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen i Langballe. B: Jens 33, skoleholder i Ajstrup, Peder 27, Rasmus 22, Anne g.m. Peder Mikkelsen i Fulden, Kirsten g.m. Niels Pedersen i Testrup, Sidsel 16.

138 Peder Eriksen i Vormstrup. 29.12.1747, fol.279B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Madsen i Ask. A:
1) bror Rasmus Eriksen i Hørret, [skifte 6.2.1742 lbnr.107]. B:
a Jens Rasmussen i Hørret på egne og søskendes vegne
2) bror Niels Eriksen, død. 3B:
a Erik Nielsen i Vindelev i Koldinghus amt.
b Rasmus Nielsen ved Christen Hansen i Skovbjerghus
c Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Christensen
3) søster Maren Eriksdatter i Malling ved søn Oluf Mikkelsen sst
4) søster Margrethe Eriksdatter i Skåde på Marselisborg gods, død. B:
a Niels Sørensen i Skåde på egne og søskendes vegne.

139 Anne Jensdatter i Mårslet. 12.2.1748, fol.282.
E: Søren Jacobsen. B: Johanne 9.

140 Niels Pedersen i Hørret. 26.2.1748, fol.282B.
E: Anne Danielsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Daniel 16. FM: Laurids Pedersen i Lille Fulden.

141 Jean Filip Roye, ugift lakaj på Vilhelmsborg. 27.3.1748, fol.284.
Afdøde der var født i Heilberg i Tyskland, døde 15.7.1746 på Vilhelmsborg.

142 Christian Lorentsen Liebst, skytte i Vilhelmsborg Skovhus. 29.4.1748, fol.286.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: far Jørgen Stibolt i Solbjerg. B: Vilhelm 6, Jens 3, Sofie 1. FM: Søren Christensen i Rokballe Mølle.

143 Kirsten Jacobsdatter i Testrup. 7.6.1748, fol.289.
E: Laurids Pedersen Fogh. B: Jens 12, Karen 9. FM: morbror Jens Jacobsen i Slet. Det angives 30.4.1762 at Karen er g.m. Jens Rasmussen i Stavtrup.

144 Anders Pedersen i Lillenor. 18.6.1748, fol.292B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Peder 36, Søren 35 i Fløjstrup, Jens 30 i Lille Fulden, Anne g.m. Øvle Rasmussen i Seldrup, Maren 25, Kirsten 23.

145 Jens Sørensen i Skåbling. 1.7.1748, fol.294.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen i Starup. B: Maren 36, Anne 35, Søren 32, Mette 29, Mikkel 27.

146 Peder Sørensen i Beder. 22.7.1748, fol.296.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Mikkel Andersen i Jegstrup. B: Søren 23, Jacob 16, Anne 14, Johanne 11, Maren 7, Birgitte 4, Kirsten 4 uger. FM: farbror Søren Sørensen i Beder, Niels Loft i Gunnestrup, Søren Hansen i Testrup.

147 Peder Nielsen i Synnedrup. 31.7.1748, fol.298.
E: Birgitte Mikkelsdatter. LV: Laurids Sørensen i Pøel. B: Jens i Hørret, Mikkel 22, Birgitte 25. FM: enkens halvbror Jørgen Jørgensen i Malling.

148 Anne Jensdatter i Langballe. 6.8.1748, fol.299B.
E: Rasmus Hansen. [Første ægteskab med Niels Sørensen, skifte 6.10.1710]. B: Kirsten Nielsdatter, død. var g.m. Søren Lauridsen i Holme. B: [navne angives ikke]. [Andet] ægteskab med Niels Steffensen, [skifte 12.11.1722 lbnr.10]. B: Anne g.m. Jens Hansen i Langballe, Peder 28, Jens 28.

149 Søren Hansen Skrædder i Beder. 2.9.1748, fol.300.
E: Maren Poulsdatter. LV: Søren Pedersen i Malling. B: Birgitte 18, Anne 15, Hans 13, Kirsten 8, Poul 5. FM: farbror Jens Hansen i Langballe.

150 Kirsten Andersdatter i Testrup. 24.10.1748, fol.301B.
E: Laurids Pedersen. B: Maren 24, Erik 22, Anders 20, Kirsten 19. FM: morbror Peder Nielsen i Løjenkær. Desuden nævnes enkemandens ældste søn Peder Lauridsen. (Sml. lbnr.3).

151 Mikkel Sørensen i Malling. 4.11.1748, fol.303.
E: Anne Nielsdatter. LV: stedfar Eskild Øvlesen i Malling. B: Maren 2. FM: farbror Søren Sørensen sst. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 4.2.1745 lbnr.127. B: Kirsten 5. FM: morbror Søren Nielsen i Battrup.

152 Kirsten Christensdatter i Hørret. 2.1.1749, fol.305B.
E: Hans Nielsen. B: Niels 3, Anne Cathrine 2. FM: morfar Christen Jensen i Gunnestrup, morbror Knud Christensen i Børup.

153 Sara Andersdatter i Mårslet. 30.1.1749, fol.307B.
E: Rasmus Hansen. B: Karen 22, Kirsten 15.

154 Peder Nielsen Snedker i Mårslet. 30.1.1749, fol.308B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Testrup. B: Erik 16, Thomas 14. Første ægteskab med [Else Jensdatter], skifte 6.3.1730 lbnr.43. B: Niels, landsoldat.

155 Hans Clausen i Hørret. 11.4.1749, fol.309B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Jensen i Gunnestrup. B: Jens 6, Jochum 4, Hans nyfødt. FM: Søren Jensen Ovesen i Hørret, farbror Peder Clausen i Århus. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 9.11.1734 lbnr.67]. B: Christen 21, vanfør.

156 Voldborg Madsdatter i Obstrup. 30.7.1749, fol.312.
E: Søren Jensen. A: mor Gertrud Andersdatter, søskende Laurids Madsen, Søren Madsen i Langballe, Anders Madsen, Christen Madsen i Hørret, Mette Madsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Langballe, Birgitte Madsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Obstrup, halvbror Mikkel Madsen i Synnedrup.

157 Laurids Pedersen Fogh i Testrup. 24.10.1749, fol.312B.
E: Karen Sørensdatter. LV: far Søren Jensen i Slet. [Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte 7.6.1748 lbnr.143]. B: Jens 13, Karen 10. FM: farbrødre Niels Pedersen i Testrup, Rasmus Pedersen sst, Peder Pedersen i Gunnestrup.

158 Jens Jensen i Lille Fulden. 24.11.1749, fol.315.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Jacobsen i Fulden Mølle. B: Jens 7, Maren 4. FM: Laurids Rasmussen, skoleholder i Seldrup som nærmeste pårørende.

159 Birgitte Pedersdatter i Langballe. 12.1.1750, fol.316.
E: Peder Nielsen. A: søskende Søren Pedersen i Malling, Maren Pedersdatter 30.

160 Anne Andersdatter i Seldrup. 16.3.1750, fol.316B.
E: Øvle Rasmussen. B: Anne 2. FM: morbror Søren Andersen i Over Fløjstrup.

161 Peder Lauridsen Ørn i Hørret. 11.5.1750, fol.318B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: stedfar Knud Sørensen sst. B: Anne 7, Rasmus 5, Laurids 6 mdr. FM: Hans Nielsen i Hørret som nærmeste pårørende. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 10.10.1740 lbnr.102. B: Peder 18, Jens 14.

162 Niels Hansen i Mårslet. 8.6.1750, fol.320.
Enkemand efter Anne Andersdatter. B: Hans i Testrup, Søren 24, Anders 15, Johanne 35, Karen 33, vanfør, Kirsten g.m. Søren Nielsen i Astrup, Anne 26, Inger 20. FM: farbrødre Rasmus Hansen i Mårslet, Peder Hansen sst.

163 Mads Rasmussen i Lille Fulden. 3.8.1751, fol.321.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Laurids Sørensen i Fløjstrup. B: Jens 6, Ellen 2. FM: Anders Jensen i Fulden.

164 Jens Jensen i Pedholt. 27.9.1751, fol.321B.
A: søskende Peder Jensen sst, Søren Jensen i Hørret, Mikkel Jensen, landsoldat, Maren Jensdatter.

165 Jens Sørensen i Langballe. 28.2.1752, fol.322B.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: bror Rasmus Thomsen i Testrup. B: Thomas 17. FM: farbror [fars halvbror?] Rasmus Jensen i Langballe. [Første ægteskab med Bodil Pedersdatter, skifte 30.3.1734 lbnr.62]. B: Anne 24, Anne 20.

166 Mette Hansdatter i Mårslet. 5.4.1752, fol.324.
E: Jens Peder Jacobsen. B: Peder 9, Maren 3. FM: morbror Laurids Hansen i Århus.

167 Anne Thomasdatter i Beder. 20.11.1752, fol.325.
E: Jacob Terkildsen. A: søskende Jens Thomsen i Jegstrup, Maren Thomasdatter g.m. Jens Jensen i Hinnedrup, Birgitte Thomasdatter g.m. Knud Sørensen i Bøgeskov.

168 Jens Jacobsen i Beder. 20.12.1752, fol.325B.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Sørensen i Beder. A: mor Maren Jensdatter, søskende Christen Jacobsen 32, Karen Jacobsdatter g.m. Søren Andersen i Fløjstrup, Kirsten Jacobsdatter g.m. Hans Sørensen i Beder.

169 Rasmus Mortensen i Langballe. 16.3.1753, fol.325B.
E: [Kirsten Sørensdatter]. LV: Laurids Madsen sst. B: Karen 16, Rasmus 11, Mikkel 6, Maren 3. FM: Niels Sørensen sst. som nærmeste pårørende.

170 Karen Rasmusdatter i Malling. 23.3.1753, fol.326B.
E: Mikkel Jensen. Første ægteskab med [Øvle Pedersen sst, skifte 15.8.1732 lbnr.55]. B: Maren 24. FM: morbror Robert Rasmussen sst.

171 Maren Nielsdatter i Testrup. 4.4.1753, fol.327.
E: Hans Nielsen. B: Anne 4, Maren 2. FM: morfar Niels Nielsen Svensk.

172 Kirsten Pedersdatter i Testrup. 4.4.1753, fol.327.
E: Mikkel Frandsen. B: Peder 4, Frands 3.

173 Søren Jensen i Obstrup. 1.6.1753, fol.328.
E: Sidsel Terkildsdatter. LV: Niels Pedersen Fogh i Testrup. B: Jens 4, Terkild 12 uger, der døde. FM: Niels Pedersen Loft i Gunnestrup.

174 Rasmus Pedersen i Langballe. 4.4.1755, fol.329.
E: [Mette Madsdatter]. LV: bror Anders Madsen i Hørret. B: Peder 24, Mads 20, Søren 16, Christen 14, Gertrud g.m. Mads Sørensen i Langballe. FM: farbrødre Søren Pedersen sst, Jens Pedersen sst.

175 Laurids Sørensen i Over Fløjstrup. 4.6.1755, fol.330B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Bisgård. B: Søren 9, Jens 8, Niels 4, Maren 2, Johanne nyfødt. FM: fasters mand Jørgen Sørensen i Lille Fulden.

176 Anne Mortensdatter i Beder. 8.3.1756, fol.332B.
E: Mogens Rasmussen. B: Rasmus 5, Anne 2.

177 Søren Pedersen i Malling. 31.1.1757, fol.333B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Vormstrup. B: Birgitte 10, Kirsten 7. FM: Søren Sørensen i Malling som nærmeste slægt.

178 Søren Steffensen i Lille Fulden. 18.5.1757, fol.334.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Laurids Hansen i Seldrup. A: søskende Søren Steffensen i Bovlstrup, Mikkel Steffensen i Gosmer, Maren Steffensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Dyngby, Mette Steffensdatter g.m. Peder Jensen i Pedholt, Anne Steffensdatter, [skifte Rathlousdal 22.4.1756 lbnr.186], var g.m. Hans Rasmussen i Torrild. 1B: Rasmus.

179 Johanne Sørensdatter i Snovdrup. 31.10.1757, fol.334B.
E: Peder Olufsen. B: Johanne 10, Maren 6, Kirsten 3.

180 Rasmus Jensen og hustru Karen Sørensdatter i Langballe. 28.2.1758, fol.335B.
B: Jens i Obstrup, Søren i Hørret, Niels 23, der fæster gården, Kirsten 30, Anne g.m. Christen Madsen i Hørret, Maren 28, Karen.

181 Karen Sørensdatter i Malling. 7.3.1758, fol.337.
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med Søren Pedersen, skifte 31.1.1757 lbnr.177. B: Birgitte 12, Kirsten 8. FM: Søren Sørensen i Malling, Mikkel Rasmussen i Pederstrup.

182 Rasmus Nielsen, ugift pensioneret kusk på Vilhelmsborg. 29.5.1758, fol.338.
Arvinger angives ikke.

183 Jens Hansen i Langballe. 22.6.1758, fol.339B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen sst. B: Niels 14, Hans 11, Søren 8, Maren. FM: Rasmus Mortensen i Beder. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 31.8.1740 lbnr.101]. B: Peder 28.

184 Johanne Mikkelsdatter i Beder. 14.11.1758, fol.341.
E: Jens Sørensen. B: Maren 6 mdr.

185 Mikkel Jensen, skrædder i Malling. 16.11.1758, fol.341B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Robert Rasmussen i Malling. A:
1) bror Peder Jensen i Jegstrup, [skifte Moesgaard 20.3.1753 lbnr.65]. 5 børn.
2) bror Jacob Jensen i Fløjstrup, død. 3B:
a [Christen Jacobsen]
b [Karen Jacobsdatter] g.m. Søren Andersen i Over Fløjstrup
c [Kirsten Jacobsdatter] g.m. Hans Sørensen i Over Fløjstrup
3) søster Maren Jensdatter g.m. Hans Lauridsen i Krekær ved søn Eskild Hansen
4) søster Kirsten Jensdatter, [skifte Moesgård 21.6.1725 lbnr.14], var g.m. afdøde Poul Hansen i Vormstrup. 2B:
a Jens Poulsen
b Hans Poulsen.

186 Karen Sørensdatter i Over Fløjstrup. 30.11.1758, fol.342B.
E: Jens Rasmussen. Første ægteskab med Laurids Lauridsen, [skifte 8.3.1743 lbnr.123]. B: Laurids, Maren 26 forlovet med Anders Thomsen, ladefoged på Moesgård, Anne 23, Søren 17, Peder 16. FM: fars [halv]bror Jørgen Sørensen i ]Lille] Fulden. Desuden nævnes enkemandens bror Mathias Rasmussen.

187 Søren Pedersen Fogh i Mårslet. 4.12.1758, fol.344.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Thomsen i Tander. B: Søren 12, Anne 9, Karen 7. FM: Erik Jensen i Ingerslev, Christen Madsen i Hørret.

188 Søren Jensen Randlev i Storenor. 28.12.1758, fol.345B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Lillenor. B: Mette 26, Birgitte 24, Maren 22, Jacob 18, Anne 13, Kirsten 10. FM: farbror Niels Jensen i Lillenor.

189 Søren Jensen i Hørret. 16.1.1759, fol.347B.
E: Else Pedersdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Rasmus 15. FM: halvbror Laurids Rasmussen. (Sml. lbnr.76).

190 Rasmus Pedersen Fogh i Testrup. 17.1.1759, fol.349B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Sørensen sst. B: Karen 19, Peder 18, Kirsten 16, Maren 12, Sidsel 10, Anne 8, Laurids 5. FM: farbrødre Peder Pedersen i Gunnestrup, Niels Pedersen i Testrup. Det angives 4.5.1759 at Karen Rasmusdatter er g.m. Søren Rasmussen i Langballe og 26.4.1772 at Maren Rasmusdatter er g.m. Rasmus Mikkelsen i Obstrup.

191 Anne Sørensdatter i Lille Fulden. 24.1.1759, fol.350B.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med Jens Pedersen [Feldt, skifte 31.10.1742 lbnr.116]. B: Laurids, Maren 26, Søren 24, Anne 22. Andet ægteskab med Mads Rasmussen, [skifte 3.8.1751 lbnr.163]. B: Jens 13, Ellen 9. FM: mosters mand Jørgen Sørensen i Lille Fulden.

192 Søren Mikkelsen i Testrup. 31.1.1759, fol.351B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Mikkelsen sst. B: Mikkel 19, Karen 11, Søren 6, Johanne 4, Maren 1. FM: fasters mand Jens Thomsen i Jegstrup.

193 Jacob Terkildsen i Beder. 10.2.1759, fol.354.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jacob Rasmussen i Hørret. A:
1) søster Kirsten Terkildsdatter g.m. Hans Christensen i Hornstrup
2) søster Anne Terkildsdatter g.m. Søren Lauridsen i Fløjstrup i Vindelev sogn
3) søster Mette Terkildsdatter g.m. Christen Pedersen i Holtum i Sindbjerg sogn, [d.v.s. Grejs sogn]
4) søster Maren Terkildsdatter, død, var g.m. Niels Tollen [dvs. Thorlund] i Ildved i Hvejsel sogn. 4B:
a Kirsten Nielsdatter 29
b Maren Nielsdatter g.m. Søren Hansen i Sindbjerglund i Sindbjerg sogn
c Niels Nielsen 18
d Karen Nielsdatter 16
5) halvbror Terkild Sørensen i Fløjstrup i Vindelev sogn.

194 Mikkel Pedersen i Mårslet. 8.3.1759, fol.356.
E: Inger Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen sst. B: Peder 15, Jacob 11, Rasmus 9, Maren 7, Else 5, Ingeborg 2. FM: fars stedfar Villads Sørensen sst.

195 Maren Rasmusdatter i Lille Fulden. 12.3.1759, fol.357B.
E: Christen Pedersen. B: Rasmus 8, Peder 6, Maren 3, Anne 3 uger. FM: farbror Søren Pedersen i Malling.

196 Oluf Mikkelsen i Malling. 22.3.1759, fol.359.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Over Fløjstrup, Thomas Jensen, der ægter enken og fæster gården. B: Maren 9, Anne 8, Abelone 6, Margrethe 4, Kirsten 2, Oluf, nyfødt. FM: farbror Peder Mikkelsen i Hørret.

197 Johanne Rasmusdatter i Langballe. 25.3.1759, fol.360B.
Enke efter Øvle Eskildsen. B: Maren 20, Rasmus 19, Eskild 14, Anne 10. FM: mosters mand Søren Rasmussen i Hørret.

198 Maren Pedersdatter, ugift i Malling. 12.6.1758, fol.362.
A: bror Søren Pedersen i Malling, [skifte 31.1.1757 lbnr.177]. 2B: Birgitte, Kirsten. FM: afdødes morbror Jens Sørensen i Astrup.

199 Peder Sørensen i Mårslet. 11.6.1759, fol.363B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Mortensen i Tander. B: Birgitte 18, Jens 15, Bodil 12, Søren 9. FM: Søren Rasmussen i Mårslet, som nærmeste pårørende.

200 Peder Mikkelsen i Hørret. 26.6.1759, fol.365.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Søren Jensen Ovesen i Hørret. B: Mikkel 7. FM: faster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Andersen i Lillenor.

201 Niels Rasmussen Eskegaard og hustru Anne Sørensdatter i Mårslet. 30.6.1759, fol.366.
B: Rasmus 29. FM: Jens Pedersen Eskegaard i Mårslet, Peder Hansen Skrædder i Fulden.

202 Peder Lauridsen i Pedholt. 27.9.1759, fol.367B.
E: [Mette] Pedersdatter. LV: Jens Lauridsen i Neder Fløjstrup.
[Af første ægteskab] B:
1) Mette Pedersdatter 36
2) Peder Pedersen 26
3) Søren Pedersen 21
4) Maren Pedersdatrter 20
5) Rasmus Pedersen 18
6) Anne Pedersdatter 16.

203 Anders Mortensen i Lille Fulden. 12.11.1759, fol.368B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: søn Jens Lauridsen i Neder Fløjstrup. A:
1) halvbror Christen Mortensen i Løjenkær
2) halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Bringel Arvingelsen [skal formentlig være Arvesen] i Skanderborg
3) halvsøster Margrethe Mortensdatter g.m. Andreas Andersen i Skanderborg.

204 Anne Lauridsdatter i Malling. 18.3.1760, fol.369B.
E: Søren Pedersen. B: Rasmus 20. Første ægteskab med Rasmus Mikkelsen, [skifte 26.11.1737 lbnr.80]. B: Maren Rasmusdatter, [skifte 12.3.1759 lbnr.195], var g.m. Christen Pedersen i Fulden. 3B: Rasmus, Peder, Maren, Sidsel Rasmusdatter g.m. Øvle Rasmussen i Seldrup, Birgitte Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Over Fløjstrup.

205 Kirsten Hansdatter i Mårslet. 6.5.1760, fol.370.
E: Anders Joensen. B: Karen g.m. Peder Pedersen i Hørret, Maren g.m. Peder Nielsen i Langballe, Kirsten 29, Joen 25. FM: Jens Mikkelsen i Mårslet.

206 Sidsel Terkildsdatter i Obstrup. 17.6.1760, fol.371.
E: Jens Rasmussen. B: Søren 6, Rasmus 4, Karen 1. FM: morbrødre Peder Terkildsen i Mårslet, Rasmus Terkildsen i Testrup. Første ægteskab med Søren Jensen, skifte 1.6.1753 lbnr.173. B: Jens 10. FM: Niels [Pedersen] Loft i Gunnestrup.

207 Dines Rasmussen i Mårslet. 29.7.1760, fol.372.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Nielsen sst. A: søskende Erik Pedersen sst, Thomas Pedersen sst.

208 Søren Jensen den yngre og hustru Inger Christensdatter i Skåbling. 18.1.1762, fol.372B.
B: Christen 15 uger. FM: morfar Christen Nielsen i Synnedrup. farbror Laurids Jensen, der fæster stedet.

209 Søren Nielsen i Malling. 8.2.1762, fol.373.
E: Anne Nielsdatter. LV: stedfar Eskild Øvlesen i Malling. B: Mikkel 10, Niels 9, Peder 6, Maren 4 uger. FM: farbrødre Christen Nielsen i Synnedrup, Mikkel Nielsen i Elkær.

210 Peder Jensen Ovesen i Hørret. 16.6.1761, fol.373B.
E: Anne Jochumsdatter. Afkald fra søskende Søren Jensen i Lille Fulden, Søren Jensen i Hørret, Kirsten Jensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Hørret.

211 Kirsten Pedersdatter i Lille Fulden. 2.12.1761, fol.374.
E: Søren Madsen. Af første ægteskab B: Jens Lauridsen i Neder Fløjstrup.

212 Kirsten Pedersdatter i Over Fløjstrup. 12.5.1762, fol.375.
E: Peder Pedersen. B: Maren 10. (Afdøde angives også som Kirsten Jensdatter).

213 Rasmus Olufsen Smed i Over Fløjstrup. 7.6.1762, fol.375B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Knud Rasmussen, Oluf Rasmussen 32, der fæster stedet, Anne Cathrine Rasmusdatter, [skifte Moesgård gods 26.4.1762 lbnr.76], var g.m. Peder Pedersen i Neder Fløjstrup. 4B: Peder 15, Rasmus 11, Anne 7, Jens 2, Karen Rasmusdatter g.m. Sejer Pedersen i Neder Fløjstrup, Sybille Rasmusdatter 24, Maren Rasmusdatter 22. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter i Neder Fløjstrup, skifte Moesgård gods 7.4.1723 lbnr.10]. B: Jens Rasmussen i Over Fløjstrup, Mathias Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Hansen sst.

214 Jørgen Sørensen i Lille Fulden. 18.11.1762, fol.376B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Steffensen i Store Fulden. B: Søren 24, Laurids 21, Christen 19, Anne 12.

215 Gertrud Eriksdatter i Malling. 30.5.1763, fol.378.
E: Peder Jensen. B: Maren 4 uger. FM: morbror Poul Eriksen i Bøgeskov.

216 Søren Rasmussen i Mårslet. 1.6.1763, fol.378B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Tiset. B: Anne 24 g.m. Joen Andersen i Mårslet, Rasmus 21, Peder 20, Inger 17, Jens 14, Maren 11, Dorthe 8, Niels 3, Søren 3. FM: Rasmus Hansen i Tander som nærmeste pårørende.

217 Erik Pedersen Bech i Mårslet. 15.2.1764, fol.379B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Tiset. A: mor Karen Hansdatter i Testrup, søskende Rasmus Pedersen i Drammelstrup, Hans Pedersen i Testrup, Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Ask, Inger Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Hinnedrup, Kirsten Pedersdatter, [skifte 4.4.1753 lbnr.172], var g.m. Mikkel Frandsen i Testrup. B: Frands 13. (Sml. lbnr.216).

218 Jens Peder Jacobsen i Mårslet. 15.2.1764, fol.381.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Loft i Gunnestrup. B: Søren 9, vanfør, Kirsten 2, der døde. FM: fasters mand Jens Nielsen i Mårslet. Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 5.4.1752 lbnr.166]. B: Peder 19, Maren 14.

219 Maren Jensdatter i Ajstrup. 15.3.1765, fol.382.
E: Mikkel Rasmussen. B: Johanne 24, Karen 20. FM: Peder Hansen i Storenor. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst, skifte 14.2.1738 lbnr.81]. B: Maren 30. Andet ægteskab med [Øvle Sørensen sst, skifte 10.2.1739 lbnr.90]. B: Maren 25.

220 Karen Lauridsdatter i Lille Fulden. 24.3.1760, fol.383.
E: Jacob Hansen, der har været bortrejst i nogle år. Arvinger kendes ikke. Da enkemanden ikke er kommet til stede afsluttes skiftet 10.5.1765. Skiftet indført fol.568B.

221 Peder Olufsen i Snovdrup. 25.6.1765, fol.383.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: Søren Lauridsen i Ajstrup. B: Oluf 6, Mikkel 2. FM: farbror Oluf Olufsen i Neder Fløjstrup. Første ægteskab med [Johanne Sørensdatter, skifte 31.10.1757 lbnr.179]. B: Johanne 16, Maren 12, Kirsten 11. Desuden nævnes afdødes bror Christen Olufsen, der tjener i Neder Fløjstrup og enkens bror Rasmus Nielsen i Ask.

222 Bodil Pedersdatter, ugift i Testrup. 29.7.1765, fol.384B.
A:
1) søster Johanne Pedersdatter g.m. Hans Nielsen i Testrup
2) søster [Kirsten Pedersdatter, skifte 28.6.1742 lbnr.109], var g.m. skom[ager]? Jens Andersen i Mårslet. 1B:
a Mette Pedersdatter [fejl, skal være Jensdatter] g.m. Knud Jensen i Mårslet
3) bror Søren Pedersen Fogh i Mårslet, [skifte 4.12.1758 lbnr.187]. 3B:
a Søren Sørensen
b Anne Sørensdatter
c Karen Sørensdatter
FM: stedfar Mads Rasmussen.

223 Anne Jensdatter i Mårslet. 7.1.1766, fol.385.
E: Jens Andersen. B: Margrethe 22.

224 Anders Andersen, skom[ager]? i Beder. 13.1.1766, fol.386B.
B: Anders, der har stedet i fæste, Søren, Maren. FM: Niels Loft i Gunnestrup.

225 Maren Sørensdatter i Mårslet. 20.1.1766, fol.387.
E: Mikkel Rasmussen Kaae. A: mor Anne Rasmusdatter i Testrup, bror Rasmus Sørensen sst, søster Sidsel Sørensdatter g.m. Niels Fisker i Mårslet.

226 Jens Christensen, hyrde i Hørret. 15.3.1766, fol.387B.
E: Karen Hansdatter. B: Søren 15, Christen 13, Else 4, [Maren nyfødt].

227 Niels Sørensen i Snovdrup. 11.1.1766, fol.388.
Forlovede: Ellen Mikkelsdatter. LV: bror Anders Mikkelsen i Langballe. A: mor Karen Mikkelsdatter, søskende Mikkel Sørensen, Jens Sørensen i Fulden, Hans Sørensen i Malling, Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen i Langballe, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Olufsen i Malling.

228 Jens Pedersen Eskegaard i Mårslet. 21.7.1766, fol.389B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mogens Rasmussen sst. B: Anne g.m. Mads Jensen, væver i Mårslet, Bodil 16, Mette 14, Peder 11, Jens 8, Søren 5. FM: farbror Søren Pedersen sst, fasters mand Peder Bomholt i Mårslet.

229 Thomas Jensen i Malling. 23.6.1766, fol.391.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Fløjstrup. B: Anders 3. FM: Søren Olufsen i Langballe, som nærmeste slægt.

230 Johanne Cathrine Carstensdatter Flores, ugift i Mårslet. 20.5.1764, fol.392B.
A:
0) forældre [Carsten Flores og Mette Hermansdatter Lipper]
01) mors søster [Kirsten Hermansdatter Lipper, død 30.3.1727, var g.m. Mads Hansen Bergenhammer, præst i Mårslet]. 3B:
1) Hans Bergenhammer i Århus
2) Jens [Madsen] Bergenhammer, præst i Ørting og Falling, død. 2B:
a Mads Bergenhammer, præst i Ålsø [og Hoed]
b Jens Bergenhammer i København
3) Johanne Bergenhammer, død. Første ægteskab med Christen Jørgensen Schaarup, vejer, måler, konsumptionsforpagter og købmand i Århus. 4B:
a Jørgen Thomas Schaarup i Randers
b Mads Bergen Schaarup, studiosus i Vilstrup Præstegård ved Vejle
c Hans Christian Schaarup, død for kort tid siden
d Anne Kirstine Schaarup hos sin bror i Randers
Johanne Bergenhammers andet ægteskab med Rasmus Stæhr til Rugballegård [i Hover sogn] ved Vejle. 2B:
e Christence Stæhr hos farbror rådmand Stæhr på Marselisborg
f Karen Stæhr g.m. Peder Brendstrup, vejer og måler i Århus.
Afdøde var født i København, [døbt Holmen 11.1.1692].
Arvinger på hendes fars side kendes ikke.
Litteratur: Slægten Bergenhammer af Thøger Rugholm i: Personalhistorisk Tidsskrift 1970 side 165-176.

231 Johanne Sørensdatter i Over Fløjstrup. 22.12.1766, fol.398B.
E: Søren Christensen. A: mor Else Knudsdatter, søskende Jens Sørensen i Malling, Knud Sørensen i Fløjstrup, Anders Sørensen, tjener i Lillenor.

232 Johanne Christensdatter i Skåbling. 4.3.1767, fol.399.
E: Laurids Jensen. B: Jens 2, Søren 6 uger.

233 Jens Pedersen i Beder. 10.3.1767, fol.399B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Sørensen, ladefoged sst. B: Peder 29, Anne 27 g.m. Rasmus Lauridsen i Beder, Maren 24, Birthe 21, Søren 15. FM: farbror Rasmus Pedersen i Starup.

234 Mette Jørgensdatter i Hyrdehuset i Beder. 21.3.1767, fol.400.
E: Niels Rasmussen, hyrde. B: Maren 14, Jørgen 13, Rasmus 11, Anne 9, Else 5, Jens 1.

235 Niels Nielsen i Ajstrup. 30.3.1767, fol.401.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen sst. B: Mikkel 2. FM: farfar Niels Jacobsen sst.

236 Anders Madsen i Hørret. 17.6.1767, fol.401B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Søren Ovesen sst. B: Mads 33, der fæster gården, Christen 28, Peder 23, Mikkel i Ingerslev, Maren, enke efter Daniel Nielsen, [skifte 11.6.1767 lbnr.240]. FM: Christen Madsen i Hørret.

237 Maren Christensdatter i Mårslet. 15.7.1767, fol.402.
E: Søren Pedersen Villads. B: Morten 9, Sidsel 7, Maren 2. Afdøde var født i Holme.

238 Anne Mikkelsdatter i Testrup. 16.7.1767, fol.403B.
E: Rasmus Terkildsen. B: Søren 6. Første ægteskab med Søren Mikkelsen, skifte 31.1.1759 lbnr.192. B: Karen 19, Mikkel 17, Søren 14, Johanne 12, Maren 9. FM: Rasmus Mikkelsen i Starup, Jens Thomsen i Jegstrup.

239 Mikkel Pedersen Børup i Testrup. 6.4.1767, fol.404.
A: søskende Kirsten Pedersdatter, enke efter Jens Nielsen, pantesvend i Aidt, Anne Pedersdatter g.m. Jens Høgh i Fulden. Afdøde havde haft ophold i Mårslet Hospital i mange år.

240 Daniel Nielsen i Hørret. 11.6.1767, fol.405.
E: Maren Andersdatter. LV: farbror Christen Madsen sst. B: Anders 10, Anne 8, Kirsten 5, Niels 4, Daniel nyfødt. FM: Jacob Rasmussen, som nærmeste slægt.

241 Joen Andersen i Mårslet. 19.11.1767, fol.407B.
E: Anne Sørensdatter. LV: morbror Rasmus Pedersen i Tiset. B: Kirsten 6, Anders 4, Maren 9 mdr. FM: Niels Hansen i Malling, Hans Pedersen Eskegaard i Mårslet.

242 Jens Rasmussen Skrædder i Mårslet. 29.12.1767, fol.408.
E: Anne Nielsdatter. A: Mikkel Rasmussen i Obstrup, Søren Rasmussen, røgter på Vilhelmsborg, Rasmus Rasmussen, daglejer hos tømmermanden i Århus, Johanne Rasmusdatter g.m. Peder Andersen i Mårslet, Birthe Rasmusdatter g.m. Laurids Madsen i Langballe.

243 Henrik Vilhelm Bache og hustru Malene Jensdatter Bindeballe, gartner på Vilhelmsborg. 16.8.1767, fol.409.
B:
1) Christian Jørgen Bache, forvalter på Frijsenborg
2) datter, død, var g.m. Casper Frederik Herbst, gartner på Frijsenborg. 1B:
a Mette Cathrine Herbst, der ægter Otte Fencher i Terp Mølle.

244 Mette Jensdatter i Synnedrup. 19.5.1768, fol.416B.
E: Mikkel Pedersen. B: Peder 14, Maren 10. FM: morbror Søren Jensen i Skåbling.

245 Maren Nielsdatter i Mårslet. 25.4.1768, fol.417.
E: Hans Christensen. A: slegfreddatter Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Jensen, hyrde i Østerby.

246 Peder Andersen i Lillenor. 16.3.1768, fol.418.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Jensen sst, Peder Olufsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Anne 18, Mikkel 15, Maren 9, Kirsten 5, Peder, nyfødt. FM: farbror Søren Andersen i Over Fløjstrup.

247 Laurids Rasmussen Kaae i Eskegård i Mårslet. 27.9.1768, fol.419B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Rasmussen Væver. A: søskende Mikkel Rasmussen Kaae i Mårslet, Maren Rasmusdatter g.m. Jens Andersen sst, Anne Rasmusdatter, død. 3B: Jens Henriksen 16, Cathrine Henriksdatter 12, Mette Henriksdatter 10.

248 Rasmus Olufsen i Malling. 30.6.1768, fol.421.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Sørensen sst, Peder Rasmussen, der ægter enken. B: Oluf 9, Karen 6, Maren, nyfødt. FM: Øvle Eskildsen i Malling.

249 Maren Rasmusdatter i Mårslet. 4.11.1768, fol.422B.
E: Mads Rasmussen. Første ægteskab med [Søren Pedersen Fogh sst, skifte 4.12.1758 lbnr.187]. B: Søren 21, Anne 18, Karen 16. FM: Jens Andersen i Mårslet, Søren Thomsen i Tander, som nærmeste slægt på fars side.

250 Peder Pedersen i Hørret. 12.11.1768, fol.423.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Hans 15, Maren 9, Johanne 2. FM: Søren Ovesen sst.

251 Birthe Jacobsdatter i Storenor. 15.11.1768, fol.424.
E: Christen Andersen. A: halvsøskende Frands Jacobsen i Ajstrup, Niels Jacobsen sst.

252 Johanne Nielsdatter i Malling. 12.1.1769, fol.424B.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 14, Johanne 11, Niels 8.

253 Hans Christoffer Haugen, informator på Vilhelmsborg. 23.8.1767, fol.425.
A:
1) bror Johan Hartvig Haugen, præst i Hütten ved Slesvig
2) bror Carl Ulrik Anton Haugen i Simmerbølle på Langeland
3) bror Frederik Haugen i Christiania i Norge, død 30.6.1763 uden børn. Enken Dorthe arver ikke
4) søster Marie Charlotte Sofie Haugen g.m. Peder Pedersen Lund, præst i Simmerbølle på Langeland. Begge døde. B: 2 sønner, der er døde for over 10 år siden
5) søster Cecilie Margrethe Haugen, enke efter [Christoffer Jørgensen] Kruse, præst i Spandet ved Ribe, nu i Skt. Pederstræde i København i Frue sogn
Afdødes far var Hartvig Haugen, præst i Simmerbølle på Langeland.

254 Maren Jørgensdatter, ugift i Snovdrup. 17.12.1768, fol.434.
A: slegfredsøn Jørgen Rasmussen 12. FM: morbrødre Jens Jørgensen, Rasmus Jørgensen i Malling.

255 Anders Andersen i Ajstrup. 18.4.1769, fol.437B.
E: Birthe Mikkelsdatter. LV: bror Søren Bisgaard i Ajstrup. B: Mikkel 23, Anders 18, Rasmus 15, Søren 12. FM: Jens Andersen, degn i Lillenor.

256 Jens Jensen Høgh i Mårslet. 10.5.1769, fol.438B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Jensen Væver sst. B: Kirsten 6, Sidsel 5, Niels 2. FM: farbror Mikkel Jensen, skovfoged i Skåde.

257 Anne Mikkelsdatter i Testrup. 26.10.1769, fol.440.
E: Hans Pedersen. B: Maren 15, Jens 13, Kirsten 10, Karen 6.

258 Christen Hansen i Testrup. 15.3.1770, fol.441.
E: Anne Thomasdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Hans 15, Benned [dvs. Benedikte] 10, Anne 1. FM: farbror Rasmus Hansen sst.

259 Karen Jensdatter i Hørret. 10.8.1770, fol.441B.
E: Jacob Jacobsen Smed. B: Jens 14, Anne Marie 10, Else [8], Anne 2, Jacob 12 dage. FM: mosters mand Hans Nielsen sst.

260 Anne Nielsdatter i Malling. 14.8.1770, fol.442B.
E: Eskild Jacobsen. Første ægteskab med Søren Nielsen, [skifte 8.2.1762 lbnr.209]. B: Mikkel 18, Niels 17, Peder 14, Maren 8. FM: farbror Christen Nielsen i Synnedrup, farbror Mikkel Nielsen i Elkær, mors stedfar Eskild Øvlesen i Malling.

261 Peder Christoffersen i Langballe. 16.8.1770, fol.443.
E: Anne Sørensdatter. LV: stedfar Rasmus Mortensen i Beder, Christen Jacobsen, der ægter enken og fæster gården. A: mor Maren Sørensdatter. LV: far Søren Pedersen i Langballe.

262 Jens Hansen i Hørret. 16.10.1770, fol.444B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: bror Søren Olufsen i Blegind. A: mor Karen Rasmusdatter, bror Jochum Hansen 25, bror Hans Hansen 22, halvbror Mikkel Pedersen 18. FM: morbror Knud Abel i Århus, som nærmeste slægt, Peder Rasmussen i Hørret. (Sml. lbnr.155, 200).

263 Karen Bendixdatter, ugift i Bisgård. 28.11.1770, fol.445B.
A:
0) far [Bendix Jacobsen i Bisgård, begravet Malling 13.1.1743]
1) bror Rasmus Bendixen i Bisgård
2) bror [Jacob Bendixen i Snovdrup, begravet Malling 1.11.1761]. 5B:
a Søren Jacobsen i Snovdrup
b Eskild Jacobsen i Malling
c Jacob Jacobsen
d [Maren Jacobsdatter] gift [Malling 11.9.1759] med Rasmus Nielsen Smed i Lillenor
e [Karen Jacobsdatter] gift [Randlev 10.1.1765] med Rasmus Jensen i Dyngby
3) bror [Rasmus Bendixen i Hørret, begravet Mårslet 29.1.1750]. 2B:
a [Maren Rasmusdatter] g.m. Jens Sørensen, ladefoged i Beder
b Jacob Rasmussen i Hørret.

264 Margrethe Olufsdatter i Hørret. 28.2.1771, fol.446B.
Forlovet med Peder Jensen. A: mor Kirsten Sørensdatter Worm, søskende Søren Olufsen i Blegind, Dorthe Olufsdatter g.m. Anders Lauridsen i Hørret, Maren Olufsdatter g.m. Niels Jensen i Holme.

265 Søren Nielsen i Overgård i Mårslet. 5.3.1771, fol.447.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Anne 19, Karen 16, Maren 11, Kirsten 10. FM: farbrødre Anders Nielsen i Mårslet, Hans Nielsen i Testrup. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Nielsdatter.

266 Johanne Jensdatter i Pøel. 7.3.1771, fol.448B.
E: Niels Nielsen. A: søskende Maren Jensdatter g.m. Hans Nielsen, skovfoged på Åkær ved svigersøn Rasmus Rasmussen, skovfoged sst, Birthe Jensdatter g.m. Steffen Christensen i Nølev, Kirsten Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Rude, Karen Jensdatter.

267 Niels Jensen Skibby i Malling. 21.3.1771, fol.449.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: bror Poul Eriksen i Bøgeskov, Laurids Mikkelsen, der ægter enken og fæster gården. B: Erik 7, Jens 5. FM: farfar Jens Pedersen i Malling, farbror Peder Jensen Skibby i Malling. Tamperrettens skilsmissedom 19.12.1770 giver Kirsten Nielsdatter tilladelse til at gifte sig igen, da Niels Jensen Skibby er rømt efter dom 17.8.1767.

268 Mogens Rasmussen i Beder. 13.4.1771, fol.450B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Lille Fulden. B: Anne Kirstine 13, Peder 11, Anders 9, Kirsten 5, Maren 3. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter, skifte 8.3.1756 lbnr.176]. B: Rasmus 20, Anne 17. FM: Jens Sørensen, ladefoged i Beder.

269 Maren Rasmusdatter i Beder. 12.6.1771, fol.452.
E: Jens Sørensen Rytter. B: Karen 10, Søren 8, Johanne 7, Maren 4, Kirsten 1. FM: morbrødre Søren Rasmussen Nygaard i Hørret, Jens Rasmussen i Obstrup.

270 Inger Jensdatter i Mårslet. 2.7.1771, fol.453.
E: Peder Terkildsen. B: Terkild 20, Birthe 15, Jens 13, Søren 9, Niels 7, Inger 9 mdr. FM: morbror Mikkel Fogh i Århus.

271 Johanne Jensdatter i Lille Fulden. 19.8.1771, fol.454.
E: Søren Jensen Hieronimus. B: Jens i Pedholt, Maren g.m. Jens Jensen i Pøel, Anne 23.

272 Jens Sørensen i Malling. 25.8.1771, fol.455.
E: Maren Andersdatter. LV: Robert Rasmussen sst. B: Anne 30, Søren 27, Anders 23, Lisbeth 20, Karen 16.

273 Maren Rasmusdatter i Langballe. 2.10.1771, fol.456.
E: Niels Rasmussen. B: Karen 12, Rasmus 8, Søren 2. FM: morbror Laurids Rasmussen i Hørret, farbrødre Jens Rasmussen i Obstrup, Søren Rasmussen i Hørret.

274 Jens Sørensen Justesen i Lille Fulden. 12.12.1771, fol.456B.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Hans Pedersen sst. B: Kirsten 3, Søren 6 uger. FM: farfar Søren Justesen.

275 Maren Mikkelsdatter i Over Fløjstrup. 11.2.1772, fol.457B.
E: Mathias Rasmussen. B: Anne 8, Mikkel 6, Rasmus 4. FM: morbror Søren Mikkelsen Logshøj i Neder Fløjstrup.

276 Jacob Jacobsen, smed i Hørret. 5.3.1771, fol.458.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christian Jensen, skolemester i Mårslet. Første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 10.8.1770 lbnr.259. B: Jens 14, Anne Marie 11, Else 9, Anne 3. FM: Hans Nielsen i Hørret, Hans Mikkelsen sst, som nærmeste slægt.

277 Jens Rasmussen i Langballe. 19.3.1772, fol.461.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Jensen i Elkær. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter. B: Rasmus 21. FM: farbror Peder Rasmussen i Hørret, morbror Jens Rasmussen [fejl, skal være Sørensen] sst. Arv i boet til børn af enkens første ægteskab med Jens Hansen sst, [skifte 22.6.1758 lbnr.183]. B: Niels, Hans, Søren.

278 Niels Pedersen i Mårslet. 4.4.1772, fol.462.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Testrup. B: Søren 24, Else 21, Johanne 10. FM: Erik Pedersen i Mårslet.

279 Maren Jensdatter i Lille Fulden. 10.4.1772, fol.463B.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 6 uger. FM: morbror Peder Jensen i Beder.

280 Peder Sørensen Enkegaard i Mårslet. 26.9.1772, fol.464.
E: Bodil Jensdatter. LV: Søren Pedersen, budfoged i Mårslet. B: Kirsten 3. FM: Niels Mikkelsen sst.

281 Rasmus Olufsen, hyrde i Beder. 14.6.1772, fol.465.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Svendsen i Malling. B: Oluf 18, Maren 17, Steffen 12, Johanne 4, Jens 2. FM: farbror Oluf Olufsen i Neder Fløjstrup.

282 Mikkel Hansen i Over Fløjstrup. 4.11.1772, fol.466.
E: Anne Rasmusdatter. B: Karen [16]. Første ægteskab med [Karen Mikkelsdatter]. B: Laurids 43 i Malling, Hans 40, [skifte 22.1.1773 lbnr.283], Kirsten g.m. Rasmus Jensen, snedker i Testrup. [Andet ægteskab med Maren Pedersdatter].

283 Hans Mikkelsen, ugift i Malling. 22.1.1773, fol.466B.
A:
1) bror Laurids Mikkelsen i Malling
2) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Jensen, snedker i Testrup
3) halvsøster Karen Mikkelsdatter 16. FM: morbror Jens Rasmussen i Over Fløjstrup.

284 Kirsten Jensdatter i Elmose. 5.2.1773, fol.467B.
E: Søren Jensen. B: Jens 8, Sidsel 4, Anne 1. FM: fasters mand Bendix Rasmussen i Bisgård, morbrødre Jens Jensen i Storenor, Hans Jensen sst.

285 Karen Rasmusdatter i Testrup. 16.3.1773, fol.468B.
E: Rasmus Sørensen. B: Søren 30, Poul 27, Jens 24, Niels 16, Johanne g.m. Niels Nielsen sst.

286 Robert Rasmussen i Malling. 2.4.1773, fol.470.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Starup. B: Peder 34 i Hørret, Rasmus 23, [Dorthe] g.m. Laurids Rasmussen i Malling, Johanne 25, Maren 21, Karen 16.

287 Anders Iversen, smed i Mårslet. 22.1.1773, fol.471B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Mads Jensen Væver i Mårslet. A: far Iver Andersen i Ask.

288 Hans Pedersen Eskegaard i Mårslet. 18.5.1773, fol.475.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Villads Sørensen i Mårslet. B: Inger 18, Peder 15, Rasmus 12, Maren 9, Niels 9 mdr. FM: farbror Sejer Pedersen i Neder Fløjstrup.

289 Anne Pedersdatter Børup i Testrup. 16.3.1773, fol.476B.
E: Hans Pedersen Bech. Arvinger kendes ikke.

290 Anne Nielsdatter i Bisgård. 2.10.1773, fol.478.
E: Mikkel Rasmussen. B: Johanne, nyfødt.

291 Johanne Mortensdatter i Lille Fulden. 28.12.1773, fol.478.
E: Johan Georg Thon. B: Johan Theodosius Thon 19, Morten Thon 14. FM: Jens Hansen Møller i Skovmølle.

292 Søren Ovesen i Hørret. 14.1.1774, fol.479B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: svigersøn Peder Rasmussen sst. A:
1) brorsøn Jens Sørensen Justesen i Lille Fulden, [skifte 12.12.1771 lbnr.274]. 2B: Kirsten 5, Søren 3. FM: stedfar Rasmus Andersen, morbror Hans Pedersen i Lille Fulden
2) søster Kirsten Ovesdatter g.m. Niels Mikkelsen i Hørret.

293 Anders Sørensen, hyrde i Beder. 30.1.1774, fol.480B.
E: Voldborg Lauridsdatter. LV: Jens Sørensen Rytter i Beder. B: Anne g.m. Thomas Thomsen, der tjener i Århus, Kirsten 22, Ingeborg 16. FM: mosters mand Jacob Jacobsen i Beder.

294 Kirsten Madsdatter i Mårslet. 8.3.1774, fol.481.
E: Anders Sørensen. B: Søren 6, Jacob 4, Mads 2. FM: Søren Poulsen i Hørret.
[
295 Mathias Rasmussen i Over Fløjstrup. 11.1.1774, fol.482B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup. Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 11.2.1772 lbnr.275]. B: Anne 11, Mikkel 9, Rasmus 5. FM: farbror Jens Rasmussen i Over Fløjstrup, Oluf Rasmussen Smed sst.

296 Søren Jensen Elkær i Over Fløjstrup. 9.8.1774, fol.484B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen i Bisgård. A: søskende Rasmus Jensen Elkær, degn i Saksild og Nølev, Maren Jensdatter g.m. Jens Rasmussen Nygaard i Obstrup, Birthe Jensdatter g.m. Mikkel Andersen, degn i Ajstrup, Jacob Jensen i Elkær, [skifte Moesgård gods 14.7.1774 lbnr.122]. 2B: Jens 5, Mette 3. Arv til børn efter [enkens første mand] Laurids Sørensen, skifte 4.6.1755 lbnr.175.

297 Maren Jensdatter i Mårslet. 1.4.1774, fol.486B.
E: Niels Nielsen. A:
1) Søren Jensen i Skåbling
2) Mikkel Jensen i Ajstrup
3) Jens Andersen 44, ugift tærsker på Vilhelmsborg
4) [Mette Jensdatter, skifte 19.5.1768 lbnr.244], var g.m. Mikkel Pedersen i Synnedrup. 2B:
a Peder Mikkelsen 19
b Maren Mikkelsdatter 16.

298 Søren Sørensen, der døde ugift i Lille Fulden. Kontrakt om arv 2.8.1770, fol.487.
A:
1) Niels Loft i Gunnestrup
2) brorsøn Søren Pedersen i Beder
3) brordatters mand Jens Andersen Logshøj i Lille Fulden.
Afdøde var født i Beder.

299 Peder Hansen i Storenor. 4.3.1774, fol.488.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup. B: Mikkel 28, Hans 26, der har gården i fæste, Anders 20, Anne g.m. Søren Mikkelsen i Ajstrup.

300 Erik Pedersen i Mårslet. 29.9.1774, fol.489.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Loft i Gunnestrup. B: Mette 11, Anne 7, Peder 4. FM: farbror Thomas Pedersen i Mårslet. Desuden nævnes Thomas Pedersens stedsøn Søren Jensen.

301 Mikkel Sørensen, ugift i Bisgård. 5.1.1774, fol.491.
A:
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Søren Pedersen Munk i Solbjerg
2) bror Søren Sørensen 21
3) søster Johanne Sørensdatter 19
4) søster Maren Sørensdatter 16. FM: morbror Rasmus Mikkelsen i Starup
5) halvbror Søren Rasmussen 13. FM: far Rasmus Terkildsen i Testrup.
Arv efter afdødes far [Søren Mikkelsen i Testrup], skifte 31.1.1759 lbnr.192.
Arv efter afdødes mor [Anne Mikkelsdatter], skifte 16.7.1767 lbnr.238.

302 Maren Jacobsdatter i Lille Fulden. 4.11.1774, fol.494.
E: Rasmus Pedersen. A: far Jacob Pedersen i Krekær. Desuden nævnes enkemandens datter Anne Rasmusdatter. (Sml. lbnr.279).

303 Ingeborg Jacobsdatter i Skåbling. 4.1.1775, fol.494B.
E: Laurids Jensen. B: Jacob 7, Søren 5, Eskild 2. FM: morfar Jacob Pedersen i Krekær.

304 Søren Rasmussen Nygaard i Hørret. 31.5.1775, fol.495B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen Kolt i Hørret. B: Karen 23, Kirsten 21, Peder 18. FM: farbrødre Jens Rasmussen Nygaard i Obstrup, Niels Rasmussen Nygaard i Langballe. Desuden nævnes enkens søn Rasmus Pedersen, soldat på stedet. (Sml. lbnr.161).

305 Maren Jensdatter i Hørret. 31.5.1775, fol.497.
E: Hans Nielsen. B: Kirsten 25, Jacob 18, Anne 15, Else 13.

306 Peder Jensen og hustru Anne Margrethe Steffensdatter i Pedholt. 1.6.1775, fol.498B.
B: Jens 25, Anne 23. FM: Peder Pedersen sst.

307 Birthe Rasmusdatter i Snovdrup. 7.6.1775, fol.500B.
E: Mikkel Jensen. [B: Anne 5, Jens 3, Birthe 6 mdr. FM: morbror Peder Rasmussen i Starup]. Skiftet ved en fejl indført under Moesgård gods fol.231 lbnr.124.

308 Oluf Rasmussen i Mårslet. 20.6.1775, fol.500B.
Enkemand efter Maren Jensdatter. B: Jens Olufsen Vellev 26, tjener i Hørret, Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 1.8.1746 lbnr.131]. B: Anne g.m. Jens Loft i Kattrup, Ingeborg 39. FM: farbrorsøn Rasmus Nielsen i Mårslet, Christian Jensen, skolemester sst.

309 Niels Jensen i Langballe. 4.10.1775, fol.501B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Jacob Jensen Smed sst. B: Jens 3, Anne 9 mdr. FM: morfar Laurids Madsen i Langballe, farbror Hans Jensen, der tjener i Elkær.

310 Birthe Thomasdatter i Langballe. 2.1.1776, fol.504.
E: Søren Olufsen Bødker. [Første ægteskab med Jens Sørensen sst, skifte 28.2.1752 lbnr.165. 1B: Thomas Jensen i Malling, skifte 23.6.1766 lbnr.229]. 1B: Anders Thomsen 12. FM: stedfar Søren Sørensen, budfoged i Malling.

311 Karen Jensdatter i Storenor. 30.1.1776, fol.505B.
E: Hans Jensen. B: Anne 11, Sidsel 2. FM: Jens Jensen sst.

312 Mikkel Jensen i Pedholt. 29.3.1776, fol.506B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anne 24, Jens 22, Mikkel 20. FM: morbror Anders Mikkelsen i Langballe.

313 Kirsten Knudsdatter i Hørret. 4.6.1776, fol.507B.
E: Mads Andersen. B: Anders 7, Knud 2. FM: morbror Niels Knudsen i Seldrup.

314 Karen Pedersdatter i Lille Fulden. 4.8.1776, fol.508.
E: Jens Nielsen Vendelbo. B: Maren 19, Christoffer 17, Anne 14, Kirsten 12.

315 Mikkel Jensen i Ajstrup. 6.8.1776, fol.509.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Rasmussen sst. B: Jens 14, Kirsten 10, Niels 7, Maren 4. FM: farbror Søren Jensen i Skåbling, Søren Mikkelsen i Ajstrup.

316 Søren Jensen i Bisgård. 3.12.1776, fol.510.
E: Anne Sørensdatter. LV: søsters mand Oluf Nielsen i Testrup. B: Jens 26, Søren 23, soldat, Johanne 19, Kirsten 17, Niels 14, Birthe 10. FM: farbror Laurids Jensen Bisgaard i Neder Fløjstrup.

317 Anne Cathrine Jørgensdatter i Vilhelmsborg Skovhus. 9.1.1777, fol.512.
E: Peder Pedersen, skytte på Vilhelmsborg. B: Ingeborg Pedersdatter g.m. Christian Skov, gartner på Vilhelmsborg, Frederikke Pedersdatter Krekær 25, Christian Pedersen 23, Peder Pedersen 20. FM: Christian Thorsø i Rokballe Mølle ved sviger[sted]søn Mikkel Hasle, degn i Malling, Johannes Hasselbalch på Vilhelmsborg. Første ægteskab med Christian Lorentsen Liebst, [skifte 29.4.1748 lbnr.142]. B: Vilhelm Christiansen Liebst 36, musketer i København, Jens Christiansen Liebst 33 i Århus, Sofie Christiansdatter Liebst 25 i Stockholm, der døde.

318 Poul Jacobsen og hustru Anne Sørensdatter i Lille Fulden. 19.1.1777, fol.519.
B: Jacob 44 på stedet, Jens 40 i Århus, Rasmus 30 sst, Anne 24, tjener sst, Maren 20 tjener sst.

319 Peder Pedersen i Pedholt. 13.3.1777, fol.520.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen Smed i Synnedrup. B: Peder 10, Rasmus 9, Jens 5, Anne 2. FM: Laurids Sørensen i Malling, farbror Rasmus Pedersen, født på stedet.

320 Anne Marie Poulsdatter i Langballe. 19.3.1777, fol.521B.
E: Christen Nielsen, hyrde. B: Karen 4. Slegfredsøn Poul Sørensen 13.

321 Rasmus Hansen i Testrup. 26.3.1777, fol.522B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Erik Lauridsen i Hørret. B: Anne 26, Hans 24, Laurids 22, Peder 18, Kirsten 11. FM: farbrødre Niels Hansen i Lille Fulden Mølle, Søren Hansen i Testrup.

322 Karen [formentlig fejl, skal være Anne] Thomasdatter i Testrup. 26.3.1777, fol.524B.
Enke efter Christen Hansen, [skifte 15.3.1770 lbnr.258]. B: Hans 24, Benned [dvs. Benedikte] 17. FM: farbrødre Niels Hansen Møller i Lille Fulden Mølle, Søren Hansen i Testrup.

323 Hans Pedersen Bech, hyrde i Testrup Hyrdehus. 26.3.1777, fol.526.
E: Anne Kirstine Jochumsdatter. LV: Oluf Nielsen i Testrup. B: Rasmus 3, Anne Cathrine 4 uger. FM: Erik Lauridsen i Hørret. Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, [skifte 26.10.1769 lbnr.257]. B: Maren 21, der er rømt, Jens 19, Kirsten 16, Karen 14.

324 Kirsten Sørensdatter i Langballe. 21.3.1777, fol.526B.
E: Peder Jensen Dalsgaard. A:
1) bror Anders Sørensen, [hyrde i Beder, skifte 30.1.1774 lbnr.293]. 3B:
a Anne Andersdatter g.m. Thomas Thomsen, hyrde i Beder
b Kirsten Andersdatter 24, tjener i Fløjstrup
c Ingeborg Andersdatter 20, tjener i Testrup.
FM: morbror Knud Lauridsen i Seldrup
2) søster Anne Sørensdatter, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Jens Lauridsen i Holme.

325 Jacob Pedersen i Starup. 28.5.1777, fol.528.
E: Birthe Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Mikkelsen sst. B: Mikkel 25 i Elkær, Peder 20, Jens 18, Rasmus 15, Niels 13, Søren 11, Maren 9. FM: farbror Søren Pedersen i Malling.

326 Kirsten Rasmusdatter i Mårslet. 3.6.1777, fol.530.
E: Søren Sørensen Fogh. B: Maren 2. Første ægteskab med Hans Pedersen Eskegaard, [sst, skifte 18.5.1773 lbnr.288]. B: Inger 23, Peder 19, Rasmus 16, Maren 13, Niels 5. FM: farbrødre Søren Pedersen Villads i Mårslet, Sejer Pedersen i Neder Fløjstrup.

327 Anders Mortensen og hustru Bodil Olufsdatter i Ajstrup. 24.6.1777, fol.531B.
B: Morten 42 på stedet, Oluf 36, tjener i Fløjstrup, Sidsel g.m. Frands Sørensen i Fulden, Anne g.m. Oluf Sørensen i Neder Fløjstrup, Johanne g.m. Mikkel Jensen sst, Karen g.m. Jens Jørgensen i Randlev, Kirsten g.m. Christian Udsen, der tjener på Gersdorffslund, Maren.

328 Maren Sørensdatter i Mårslet. 7.8.1777, fol.532.
E: Peder Mikkelsen. B: Mikkel 2. FM: morbror Rasmus Sørensen i Drammelstrup, Niels Mikkelsen i Mårslet.

329 Anne Jensdatter i Malling. 28.9.1777, fol.532B.
E: Rasmus Jørgensen. B: Anne g.m. Mikkel Cortsen, soldat i Malling, Ingeborg 21, Jens 15. FM: farbror Jens Jørgensen sst.

330 Rasmus Jensen og hustru Mette Pedersdatter i Pedholt. 15.10.1777, fol.533B.
Hans A:
1) bror Søren Jensen Hieronymus i Lille Fulden
2) bror Jens Jensen i Malling, død. 2B: 2 døtre
3) søster Anne Jensdatter, [skifte 28.9.1777 lbnr.329]. 3B:
a Anne [g.m. Mikkel Cortsen, soldat i Malling]
b Ingeborg
c Jens
4) søster Kirsten [Jensdatter] g.m. Peder Jensen i Hørning.
Hendes A:
1) brordatter Anne Sørensdatter g.m. Jacob Rasmussen i Ørting
2) søsterdatter Else g.m. Anders Rasmussen i Ørting.

331 Rasmus Jørgensen Fisker i Malling. 27.11.1777, fol.535B.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 28.9.1777 lbnr.329]. B: Anne g.m. Mikkel Cortsen, soldat i Malling, Ingeborg g.m. Rasmus Andersen på stedet, Jens 16. FM: farbror Jens Jørgensen i Malling.

332 Niels Sørensen i Beder. 6.2.1777, fol.536.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. B: Mikkel i Usserød Mølle på Sjælland, nu i Lyngby ved København. FM: Rasmus Lauridsen i Beder. Desuden nævnes Mikkel Nielsens halvbror Hans Mikkelsen, der tjener i Lille Fulden Mølle. (Sml. lbnr.130).

333 Søren Jensen Hieronymus i Pedholt. 2.3.1778, fol.538B.
[Enkemand efter Johanne Jensdatter, skifte 19.8.1771 lbnr.271]. B: Jens 31 på stedet, Maren g.m. Jens Jensen i Pøel, Anne g.m. Christoffer Pedersen i Lille Fulden.

334 Peder Pedersen Krekær, skytte i Vilhelmsborg Skovhus. 8.10.1777, fol.539B.
[Enkemand efter Anne Cathrine Jørgensdatter, skifte 9.1.1777 lbnr.317]. B: Ingeborg g.m. Christian Skov, gartner på Vilhelmsborg, Frederikke 26, Christian 24, Peder 21, til søs, for tiden i Trondhjem i Norge. FM: farbror Jacob Pedersen i Krekær her på godset, Johannes Hasselbalch, forpagter på Vilhelmsborg, mosters mand Christen Thorsø i Rokballe Mølle.

335 Søren Madsen i Lille Fulden. 1.3.1778, fol.543.
E: Birthe Olufsdatter. LV: søsters mand Søren Rasmussen sst. A:
1) bror Laurids Madsen i Langballe
2) bror Christen Madsen i Hørret
3) bror Mikkel Madsen [i Synnedrup, skifte 10.6.1779 lbnr.343]. 5B:
a Niels Mikkelsen i Mårslet
b Mads Mikkelsen i Synnedrup
c Johanne Mikkelsdatter g.m. Christen Pedersen Skibby i Lille Fulden
d Gertrud Mikkelsdatter g.m. Oluf Rasmussen Smed i Over Fløjstrup
e Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Neder Fløjstrup. 1B: en datter
4) bror Anders Madsen, [skifte 17.6.1767 lbnr.236]. 5B:
a Mads Andersen i Hørret
b Mikkel Andersen i Ingerslev
c Christen Andersen i Mårslet
d Peder Andersen i Hørret
e Maren Andersdatter g.m. Jens Christensen i Hørret
5) søster Mette Madsdatter i Langballe
6) søster Birthe Madsdatter, død, var g.m. [Mikkel Rasmussen i Obstrup]. 3B:
a Mads Mikkelsen i Østerby
b Rasmus Mikkelsen i Obstrup
c Anne Mikkelsdatter g.m. Niels Rasmussen i Slet.
(Sml. lbnr.156).

336 Morten Nielsen, hyrde i Langballe. 7.5.1778, fol.544B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Neder Fløjstrup. A: bror Niels Nielsen i Mårslet, søster Ellen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen, hyrde i Malling.

337 Maren Rasmusdatter i Mårslet. 25.4.1778, fol.544B.
E: Jens Andersen. B: Anders 11, Anne 8, Laurids 7, Rasmus 4.

338 Jens Jørgensen og hustru Anne Rasmusdatter i Malling. 18.9.1778, fol.547B.
B: Rasmus 32, Jørgen 29, der overtager gården, Birthe 23, Maren 20. FM: Niels Nielsen i Pøel.

339 Niels Sørensen i Langballe. 3.10.1778, fol.549.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen i Hørret. B: Søren 27, der har gården i fæste, Mikkel 18, Maren g.m. Hans Pedersen, skovfoged i Moesgård Skovhus, Karen 21, Anne 15. FM: morbror Søren Mikkelsen i Neder Fløjstrup.

340 Øvle Rasmussen i Seldrup. 4.11.1778, fol.550B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Laurids Hansen, skoleholder sst. B: Rasmus 22, Kirsten 20. FM: farbror Laurids Rasmussen i Beder. [Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 18.1.1747 lbnr.132. Ingen børn]. Andet ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 16.3.1750 lbnr.160]. B: Anne g.m. Hans Pedersen i Lille Fulden.

341 Anne Rasmusdatter i Over Fløjstrup. 19.1.1779, fol.552.
Enke efter Mikkel Hansen, [skifte 4.11.1772 lbnr.282]. B: Karen 23. FM: morbror Jens Rasmussen i Over Fløjstrup.

342 Niels Jacobsen og hustru Kirsten Pedersdatter i Ajstrup. 7.6.1779, fol.553.
B: [Niels Nielsen i Ajstrup, skifte 30.3.1767 lbnr.235]. 1B: Mikkel 14. FM: morbror Søren Mikkelsen sst.

343 Mikkel Madsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Synnedrup. 10.6.1779, fol.554.
B: Niels 48 i Mårslet, Mads 33, der har stedet i fæste, Johanne g.m. Christen Pedersen Skibby i Lille Fulden, Gertrud g.m. Oluf Rasmussen Smed i Over Fløjstrup.

344 Karen Nielsdatter i Lillenor. 6.11.1779, fol.554.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 6, Maren 2. FM: farbror Jens Nielsen i Neder Fløjstrup, Jens Nielsen i Ajstrup, som beslægtet.

345 Mikkel Jensen Væver i Storenor. 22.10.1779, fol.555.
E: Karen Pedersdatter. LV: søskendebarn Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup. A:
1) bror Mads Jensen Væver i Mårslet
2) søster Maren Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Ingerslev
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Knud Eriksen i Kysing
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens Poulsen Holm i Ravnholt. 1B:
a Anne Jensdatter g.m. Søren Sørensen i Bisgård
5) søster Karen Jensdatter, [skifte 30.1.1776 lbnr.311], var g.m. Hans Jensen i Storenor. 1B:
a Anne Hansdatter 15.

346 Søren Rasmussen i Lille Fulden. 11.11.1779, fol.557B.
E: Karen Olufsdatter. LV: søskendebarn Jens Andersen Logshøj i Lille Fulden. A: søskende Peder Rasmussen i Malling, Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen, skoleholder i Fensten, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Assedrup, Karen Rasmusdatter g.m. Laurids Rasmussen, skomager i Fløjstrup.

347 Kirsten Rasmusdatter i Lille Fulden. 22.12.1779, fol.558B.
E: Bendix Sørensen. B: Rasmus 26, Søren 23, Anne g.m. Jens Pedersen i Pedholt.

348 Inger Jensdatter i Hophaven [i Beder sogn]. 28.12.1779, fol.559B.
E: Knud Rasmussen, skovfoged. B: Anne 23, Anne Marie 20, Birthe 17, Karen 15. FM: farbror Oluf Rasmussen Smed i Fløjstrup.

349 Hans Sørensen i Over Fløjstrup. 4.2.1780, fol.560.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: søskendebarn Jens Hansen Møller i Skovmølle. B: Johanne g.m. Hans Jensen i Mårslet, Maren 24, Søren 22, Rasmus 16, Jacob 16, Niels 6. FM: Hans Jensen i Over Fløjstrup.

350 Jens Nielsen Vendelbo i Lille Fulden. 20.12.1779, fol.562B.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 4.8.1776 lbnr.314]. B: Maren 26, Anne 24, Christoffer 21, Kirsten 18. FM: Jens Andersen Logshøj i Lille Fulden, Frands Hansen Skrædder sst. [Første ægteskab med Maren Christoffersdatter]. B: Anne Margrethe 37, Maren g.m. Mads Pedersen i Holme.

351 Maren Christensdatter i Ajstrup. 16.3.1780, fol.564.
E: Morten Andersen. B: Anne 10, Anders 1. Desuden nævnes enkemandens søsters mand Oluf Sørensen i Neder Fløjstrup.

352 Sidsel Rasmusdatter i Hørret. 12.4.1780, fol.565.
E: Mads Andersen. B: Kirsten 3. FM: morbror Peder Rasmussen i Østerby, fasters mand Jens Christensen Overgaard i Hørret.

353 Anne Rasmusdatter i Ajstrup. 8.11.1779, fol.565B.
Enke efter Mikkel Jensen, [skifte 6.8.1776 lbnr.315]. B: Jens 15, Kirsten 13, Niels 10, Maren 6. FM: farbror Søren Jensen i Skåbling, Mikkel Rasmussen i Ajstrup, Jens Hansen i Malling, de to sidste som beslægtede på mors side.

354 Anne Jensdatter i Lille Fulden. 20.4.1780, fol.567B.
E: Jens Sørensen Rytter. B: Jens 18, Søren 14.

355 Rasmus Jensen, ugift på Vilhelmsborg. 5.11.1779, fol.569B.
Afdøde var født i Vrinders på Mols på Rolsøgård gods. A:
1) bror Laurids Jensen i Vrinders, død. 3B:
a Jens Lauridsen 26, tjener i Vrinders på Rolsøgård gods
b Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Jensen i Vrinders
c Anne Lauridsdatter 22
2) søster Kirsten Jensdatter, enke i Stødov.

356 Anne Rasmusdatter i Langballe. 13.6.1780, fol.572.
E: Anders Mikkelsen. B: Mikkel i Hørret, Niels 34, Kirsten 32. Første ægteskab med Niels Pedersen, [skifte 16.5.1740 lbnr.95]. B: Maren g.m. Øvle Jensen i Seldrup, Rasmus i Beder. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Mikkelsen i Ask.

357 Kirsten Andersdatter i Hørret. 26.6.1780, fol.573B.
E: Jens Pedersen. B: Peder 31, der har gården i fæste, Birthe g.m. Søren Jørgensen i Fulden, Anne 23.


Vilhelmsborg gods
Skifteprotokol
1780-1813
G 324-3

358 Hans Jensen i Mårslet. 1.8.1780, fol.1.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jacob Mikkelsen, budfoged sst. B: Kirsten 21 uger. FM: farbror Søren Jensen i Malling.

359 Margrethe Jensdatter i Mårslet. 14.2.1781, fol.3B.
E: Søren Pedersen Villads. B: Peder 9. (Sml. lbnr.237).

360 Anne Jensdatter i Lille Fulden. 7.7.1781, fol.6.
E: Mikkel Jensen. B: Jens 4, Maren 9 uger.

361 Mikkel Olufsen i Lille Fulden. 12.4.1781, fol.7B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: morbror Niels Lauridsen Fisker i Mårslet, Erik Frandsen, der ægter enken. B: Anders 9 mdr. FM: farbror Anders Olufsen i Ajstrup. Desuden nævnes enkens søster Ingeborg Andersdatter.

362 Jens Lauridsen Fisker i Lille Fulden. 10.11.1781, fol.11.
E: Karen Nielsdatter. LV: Erik Frandsen sst. Af første ægteskab B: Kirsten 28, Laurids 21. FM: farbror Niels Lauridsen i Mårslet.

363 Rasmus Sørensen [Skibby] i Malling. 11.7.1782, fol.13B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Krekær. B: Søren 19, Jens 16, Kirsten 6. FM: Jens Rasmussen i Over Fløjstrup, født værge Christen Pedersen Skibby i Lille Fulden. Desuden nævnes afdødes afdøde far Søren Pedersen.

364 Rasmus Øvlesen i Seldrup. 3.10.1783, fol.17B.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Hørret. B: Øvle 1. FM: fars farbror Laurids Rasmussen Skomager i Beder.

365 Kirsten Jacobsdatter i Over Fløjstrup. 1.3.1782, fol.20.
Enke efter Hans Sørensen, [skifte 4.2.1780 lbnr.349]. B: Johanne g.m. Peder Jensen i Mårslet, Maren 26, Søren 25, der overtager fæstet, Jacob 18, Rasmus 18, Niels 8. FM: mosters mand Søren Andersen i Over Fløjstrup. (Sml. lbnr.358).

366 Rasmus Jensen i Lille Fulden. 4.12.1782, fol.24.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Sørensen, farbror Jens Sørensen, rytter i Lille Fulden. A: søskende Mikkel Jensen i Snovdrup, Sidsel Jensdatter 39 sst.

367 Maren Andersdatter i Hørret. 16.1.1783, fol.27B.
E: Jens Christensen. Første ægteskab med Daniel Nielsen, [skifte 11.6.1767 lbnr.240]. B: Anders 25, Anne g.m. Søren Christensen i Slet, Kirsten 21, vanfør. FM: morbror Mads Andersen i Hørret.

368 Mikkel Mikkelsen i Pedholt. 11.3.1783, fol.30B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen sst, som beslægtet. B: Mikkel 6, Jens 5, Peder 2, Niels 9 mdr. FM: farbror Jens Mikkelsen Skovfoged i Løjenkær, morbrødre Jens Mikkelsen, Mikkel Mikkelsen.

369 Anne Jensdatter i Storenor. 11.3.1783, fol.32.
E: Søren Sørensen. B: Anne 7, Mikkel 2, Karen 5 uger. FM: farbror Poul Jensen i Tiset.

370 Jens Andersen i Mårslet. 16.3.1782, fol.33B.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 25.4.1778 lbnr.337]. B: Anders 15, Anne 12, Laurids 10, Rasmus 8. FM: søskendebarn Jens Henriksen Kaae i Astrup, Jacob Møller i Viby, som beslægtet. [Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 28.6.1742 lbnr.109]. B: Mette g.m. Knud Jensen i Mårslet. [Andet ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 7.1.1766 lbnr.223]. B: Margrethe, [skifte 14.2.1781 lbnr.359], var g.m. Søren Pedersen Villads i Mårslet. B: Peder 10.

371 Oluf Rasmussen Smed i Over Fløjstrup. 29.4.1783, fol.38.
E: Gertrud Mikkelsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Rasmus 11, Mikkel 9, Jørgen 7, Anne 4. FM: farbror Jens Rasmussen sst.

372 Jens Hansen i Malling. 24.7.1783, fol.40B.
E: Anne Nielsdatter. LV: [Michael] Hasle, [degn] sst. B: Hans 8, Niels 4. FM: fasters mand Søren Sørensen Smed i Assedrup.

373 Anne Bendixdatter i Pedholt. 21.7.1783, fol.42B.
E: Jens Pedersen. A: far Bendix Sørensen i Lille Fulden.

374 Anne Rasmusdatter i Malling. 13.6.1783, fol.43.
E: Rasmus Jensen. B: Mette 14, Anne Johanne 8.

375 Johan Olufsen Sønderberg, aftakket sergent i Mårslet. 7.12.1781, fol.44B.
E: Anne Mogensdatter. LV: bror Niels Mogensen i Kolt på Constantinsborg gods. A: halvbror Svend Sønderberg i Sköldborg i Skåne. Afdøde var født i Hurva sogn nær ved Lund i Skåne.

376 Peder Robertsen i Hørret. 9.3.1784, fol.48.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Mikkel 16, Maren 15, Niels 13, Rasmus 11, Anne 2. FM: Anders Lauridsen sst.

377 Peder Terkildsen i Mårslet. 1.6.1784, fol.49.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: Peder Mikkelsen sst, bror Søren Knudsen i Ravnholt. B: Knud 11. FM: farbror Rasmus Terkildsen i Testrup. Første ægteskab med [Inger Jensdatter, skifte 2.7.1771 lbnr.270]. B: Terkild 33, tjener i Tander, Birthe g.m. Mads Lauridsen i Langballe, Jens i Hørret, Søren 22, Niels 20, Inger 14. Enken har arv efter far og mor i Ravnholt på Constantinsborg gods.

378 Søren Jensen Fløjstrup i Malling. 4.8.1784, fol.55.
E: Karen Robertsdatter. LV: morbror Rasmus Mikkelsen i Starup. B: Maren 6, Jens 4, Kirsten 6 uger. FM: farbror Jens Hansen i Over Fløjstrup, fasters mand Eskild Jacobsen i Malling. Desuden nævnes afdødes bror Peder Jensen på Vilhelmsborg.

379 Peder Pedersen Sort i Over Fløjstrup. 5.8.1784, fol.58.
E: Abelone Olufsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Kirsten 17. FM: Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup.

380 Christen Jacobsen i Langballe. 23.1.1784, fol.59B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Poul Sørensen i Beder, søsters mand Frands Hansen Skrædder i Lille Fulden. A: søster Karen Jacobsdatter g.m. Søren Andersen i Over Fløjstrup, søster [Kirsten Jacobsdatter, skifte 1.3.1782 lbnr.365, var g.m. Hans Sørensen i Over Fløjstrup]. 5B: Johanne g.m. Peder Jensen i Mårslet, Søren i Over Fløjstrup, Jacob sst, Rasmus sst, Niels sst.

381 Anne Jensdatter i Malling. 12.11.1784, fol.64B.
Enke efter Rasmus [Sørensen] Skibby, [skifte 11.7.1782 lbnr.363]. B: Søren 22, der overtager fæstet, Jens 18, Kirsten 8. FM: Niels Jensen i Krekær, Christen Pedersen Skibby i Fulden, Jens Hansen i Skovmølle, som frænde.

382 Maren Andersdatter i Henriettegård i Malling sogn. 20.1.1785, fol.66.
E: Søren Sørensen. Første ægteskab med Oluf Mikkelsen, [skifte 22.3.1759 lbnr.196]. B: Anne g.m. Jens Sørensen i Malling, Abelone 30, Margrethe g.m. Søren Poulsen sst, Kirsten g.m. [Søren Lauridsen], skoleholder i Mårslet, Oluf 25. Andet ægteskab med Thomas Jensen, [skifte 23.6.1766 lbnr.229]. B: Anders, ladekarl på Vilhelmsborg.

383 Jochum Hansen i Lille Fulden. 21.1.1785, fol.70.
E: Birthe Olufsdatter. LV: Jens Logshøj i Lille Fulden. A; bror Hans Hansen g.m. Karen Pedersdatter, halvbror Mikkel Pedersen, begge i Fiskergade i Århus.

384 Frands Josef Gesvindt, konditor på Moesgård. 19.11.1784, fol.72B.
E: Else Christensdatter. LV: Jens Andersen Logshøj i Fulden. B: Enevold Frederik Johan 18 hos mester Kjær Bødker i Store Møntergade i København, Anne Margrethe på Moesgård. FM: S[øren] Thierby, birkedommer i Fulden Mølle. Af første ægteskab B: Marie Rosalie g.m. Beir Holm på Københavns Slot.

385 Kirsten Jensdatter i Hørret. 28.2.1785, fol.76.
E: Niels Mikkelsen Skrædder. A: [halv]bror [Søren Justesen, død. 1B: Jens Sørensen Justesen, skifte 12.12.1771 lbnr.274]. 2B: Kirsten, Søren 14. FM: stedfar Rasmus Andersen i Lille Fulden, Anders Lauridsen i Hørret.

386 Birgitte Jensdatter i Malling. 14.4.1785, fol.78B.
E: Mikkel Andersen. A:
1) bror Jacob Jensen i Elkær, [skifte Moesgård 14.7.1774 lbnr.122]. 2B:
a Jens Jacobsen i Elkær
b Mette Jacobsdatter i Elkær. FM: stedfar Mikkel Jacobsen i Elkær
2) bror Rasmus Jensen Elkær, degn i Saksild, død. 1B:
a Cecilie Marie Elkær, tjener i Århus
3) søster Maren Jensdatter g.m. Jens [Rasmussen] Nygaard i Obstrup.

387 Jens Jensen i Storenor. 3.6.1785, fol.80.
E: Maren Øvlesdatter. LV: Øvle Jensen i Seldrup. B: Anne 20, Jens 17, Øvle 8. FM: farbror Hans Jensen i Storenor, Hans Pedersen sst.

388 Søren Hansen i Over Fløjstrup. 11.10.1785, fol.81B.
E: Karen Nielsdatter. LV: far Niels Rasmussen Nygaard i Langballe. A: søskende Johanne Hansdatter g.m. Peder Jensen i Mårslet, Rasmus Hansen 21, Niels Hansen 11. FM: morbror [fejl, skal være mosters mand] Søren Andersen i Over Fløjstrup. Arv efter afdødes [mor Kirsten Jacobsdatter i Over Fløjstrup], skifte 1.3.1782 lbnr.365.

389 Kirsten Nielsdatter, ugift i Malling. 12.11.1784, fol.84B.
A:
1) bror Jens Nielsen, død. 2B:
a Niels Jensen i Krekær
b Anne Jensdatter, [skifte 12.11.1784 lbnr.381, var g.m. Rasmus Sørensen Skibby i Malling, skifte 11.7.1782 lbnr.363]. 3B: Søren 22 i Malling, Jens 19 sst, Kirsten 7 sst
2) bror Niels Nielsen i Pederstrup, død. 1B:
a Anne Nielsdatter, død. 3B: Niels Sørensen i Løjenkær, Peder Sørensen 24 sst, Karen Sørensdatter 14 sst
3) søster Maren Nielsdatter, død.
Første ægteskab med Niels Frandsen i Fløjstrup. 3B:
a Oluf Nielsen i Testrup
b Niels Nielsen i Pøel
c Anne Nielsdatter, [skifte 14.8.1770 lbnr.260], var g.m. afdøde Søren Nielsen i Malling, [skifte 8.2.1762 lbnr.209]. 4B: Mikkel 34 i Synnedrup, Niels 32, tjener i Malling, Peder 26 i Tulstrup, Maren 23, tjener i Starup
Andet ægteskab med Eskild Øvlesen i Malling. 3B:
d Niels Eskildsen i Starup
e Øvle Eskildsen i Malling, død. 8B: Peder 19, Maren 17, Kirsten 14, Eskild 10, Anne 10, Niels 8, Søren 6, Jacob 3
f Anne Eskildsdatter, død, var g.m. Rasmus Mogensen i Løjenkær. 2B: Anne Marie 16, Kirsten 10. Første ægteskab med Niels Rasmussen. 2B: Rasmus 22 i Løjenkær, Maren g.m. Peder Jacobsen sst.
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. afdøde Niels [fejl, skal være Jens] Sørensen i Assedrup. 3B:
a Jens Jensen i Assedrup
b Søren Jensen, død. 2B: Anne 15 i Kysing, Poul 10 sst
c Anne Jensdatter g.m. Jens Hansen i Ask
5) søster Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. afdøde Rasmus Rasmussen i Synnedrup. 6B:
a Niels Rasmussen i Synnedrup
b Søren Rasmussen, degn på Læsø
c Bendix Rasmussen 46, skibstømrer i København
d Maren Rasmusdatter g.m. Jens Hansen i Kysing
e Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen, smed i Synnedrup
f Kirsten Rasmusdatter g.m. Jacob Christensen i Storenor
6) søster Birthe Nielsdatter hos søn Niels Pedersen i Fløjstrup.

390 Mikkel Frandsen i Testrup. 12.7.1786, fol.90.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Kirsten 27, Birgitte 17. FM: farbror Peder Frandsen i Neder Fløjstrup. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 4.4.1753 lbnr.172]. B: Frands i Neder Fløjstrup.

391 Karen Jensdatter i Snovdrup. 2.8.1786, fol.91B.
E: Bendix Rasmussen. B: Jens 14, Johanne 8. FM: morbror Søren Jensen i Elmose.

392 Kirsten Sørensdatter i Mårslet. 20.12.1786, fol.92B.
E: Hans Jacobsen. B: Jens 9. FM: Niels Nielsen sst.

393 Hans Christensen i Mårslet. 5.3.1787, fol.94.
[Enkemand efter Anne Jensdatter]. B: Christen 17 i Seldrup. FM: Peder Kjeldsen i Mårslet.

394 Jens Rasmussen i Testrup. 14.3.1787, fol.94B.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Niels Olufsen sst. B: Rasmus 12, Oluf 8, Niels 5, Karen 2. FM: farbror Niels Rasmussen i Viby, Niels Nielsen i Testrup, som beslægtet. Desuden nævnes afdødes bror Søren Rasmussen.

395 [Bertel] Corpensig, sergent i Mårslet. 13.3.1786, fol.99.
E: Mette Kirstine Augustdatter. LV: Hans Nielsen Bødker i Mårslet, Jacob Mikkelsen i Langballe. B: August 27 på stedet, Sidsel Marie g.m. Christen Hansen i Skåde, Lene 21.

396 Johanne Jensdatter i Mårslet. 9.5.1787, fol.101B.
E: Anders Sørensen. B: Jørgen 9.

397 Jens Sørensen Rytter i Beder. 8.6.1787, fol.104.
E: Maren Øvlesdatter. LV: Niels Rasmussen i Langballe. B: Kirsten 15, Rasmus 9. FM: farbror Jacob Rasmussen i Hørret. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 12.6.1771 lbnr.269]. B: Karen 26, Johanne 22, Maren 19. FM: morbror Jens Rasmussen Nygaard i Obstrup.

398 Kirsten Mikkelsdatter i Testrup. 25.6.1787, fol.109B.
E: Rasmus Jensen. A: bror Laurids Mikkelsen i Mårslet, halvsøster Karen Mikkelsdatter, der tjener i Over Fløjstrup.

399 Laurids Rasmussen i Fulden. 19.7.1787, fol.113B.
B: Rasmus i Fulden, Søren, der tjener på Bygholm, Anne g.m. Søren Molbo i Århus, Karen, formentlig død, Margrethe g.m. Oluf Andersen i Neder Fløjstrup.

400 Peder Jensen Dalsgaard i Langballe. 19.9.1787, fol.115B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen Fogh i Østerby. A: halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. afdøde Hans Christensen i Mårslet, [skifte 5.3.1787 lbnr.393]. 1B: Christen 17. FM: Øvle Jensen i Seldrup, halvsøster Anne Jensdatter, [skifte 20.4.1780 lbnr.354], var g.m. Jens Sørensen Rytter i Fulden. 2B: [Jens] 24, Søren 21.

401 Anne Pedersdatter i Neder Mårslet. 22.3.1788, fol.119B.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 13, Jens 12, Peder 10, Kirsten 7, Johanne 4. FM: morbror Peder Pedersen Bomholt i Mårslet.

402 Maren Øvlesdatter i Malling. 3.4.1788, fol.122B.
A:
1) bror Søren Øvlesen i København, død. Børns navne kendes ikke
2) halvsøster Anne Øvlesdatter i København, død. Børns navne kendes ikke
3) halvbror Eskild Øvlesen i Malling, død. 3B:
a Niels Eskildsen i Starup
b Anne Eskildsdatter, død, var g.m. Rasmus Mogensen i Løjenkær. 2B: Anne Marie 18, Kirsten 13. [Første ægteskab med Niels Rasmussen]. 2B: Rasmus 27 i Løjenkær, [Maren] g.m. Peder Jacobsen sst. (Sml. lbnr.389)
c Øvle Eskildsen i Malling, død. 8B: Peder 22, Maren 18, Kirsten 17, Anne 15, Eskild 13, Niels 11, Søren 9, Jacob 7
4) halvsøster Maren Øvlesdatter, [skifte Århus Domkirkes gods 24.9.1753 lbnr.29], var g.m. Mads Justesen i Storenor. 3B:
a Just Madsen i Storenor
b Anne Madsdatter i Kysing
c Øvle Madsen i Ajstrup, død. 1B: Karen 5. FM: Mikkel Rasmussen i Ajstrup
5) halvbror Laurids Øvlesen i Kolt, [skifte Frijsenborg gods 5.3.1777, G 341-380 fol.457]. 2B:
a Øvle Lauridsen
b [Maren Lauridsdatter] g.m. Jens Nielsen i Kolt
6) halvsøster Anne Øvlesdatter [g.m. Rasmus Sørensen] i Hinnedrup, begge døde. 1B:
a Anne Rasmusdatter, død, [var g.m. Peder Pedersen] i Hinnedrup. 3B: Mikkel i Pøel, Peder i Hinnedrup, Rasmus i Løjenkær.
(Sml. lbnr.55).

403 Johanne Hansdatter i Mårslet. 11.4.1788, fol.125.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med Hans Jensen, [skifte 1.8.1780 lbnr.358]. B: Kirsten 8. FM: født værge Niels Jensen i Over Fløjstrup.

404 Sidsel Jørgensdatter i Mårslet. 16.5.1788, fol.128.
E: Niels Nielsen. A: bror Jens Jørgensen i Holme, søster Karen Jørgensdatter g.m. Jens Rasmussen i Skivholme, halvsøster Maren Jørgensdatter, [skifte Constantinsborg 19.5.1785 lbnr.455], var g.m. Jens Lauridsen i Holme. 3B: Karen 19, Laurids 9, Anne 5, halvsøster Birthe Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Ingerslev.

405 Rasmus Nielsen Smed i Lillenor. 5.7.1788, fol.130B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Eskild Jacobsen i Malling. B: Niels 26, der har gården i fæste, Karen 25, Maren 20, Jacob 17, Bendix 10. FM: morbror Søren Jacobsen i Snovdrup.

406 Sidsel Rasmusdatter i Testrup. 21.10.1788, fol.131.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med [Rasmus Pedersen Fogh sst, skifte 17.1.1759 lbnr.190]. B: Karen Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Langballe, Peder Rasmussen Fogh i Østerby, Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i Testrup, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Obstrup, Sidsel Rasmusdatter g.m. Mads Andersen i Hørret, Anne Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Stavtrup, Laurids Rasmussen i Beder.

407 Anne Mikkelsdatter i Beder. 22.9.1788, fol.132.
Enke efter Mogens Rasmussen Hasle, skipper i Århus. B: M[ichael] Hasle, præst i Beder [og Malling], Marianne Hasle i Viborg g.m. Corfitz Boye, der opholder sig i Follerup Mølle, Anne Marie Hasle g.m. [Peder] Stilling, bager i Viborg, Anne Sofie Hasle. Afdøde har siddet i uskiftet bo efter bevilling 17.6.1757.

408 Peder Jensen i Beder. 6.4.1789, fol.136B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Frederik Pedersen i Skåde. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter]. B: Maren 18, Karen 12, Jens 10. FM: Rasmus Lauridsen i Beder, Rasmus Pedersen i Fulden. Desuden nævnes afdødes søskende Søren Jensen og Birthe Jensdatter på stedet.

409 Anne Nielsdatter i Jegstrup. 1.4.1789, fol.139.
E: Christian Jacobsen. Første ægteskab med [Søren Sørensen, hyrde i Jegstrup, skifte Moesgård 19.9.1777 lbnr.136]. B: Søren 32 i Århus, Niels 28 i Holme, Laurids 26, uvist hvor.

410 Kirsten Jensdatter i Beder. 18.7.1788, fol.139.
E: Peder Jensen. B: Maren 15, Karen 11, Jens 8. FM: Søren Pedersen i Beder, som slægt.

411 Kirsten Rasmusdatter i Beder. 10.6.1789, fol.140.
E: Jacob Jensen. A: søskende Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Stilling, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen i Bjøstrup, Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Poul Sørensen i Bjøstrup. 1B: Rasmus sst.

412 Anne Mikkelsdatter i Hørret. 26.6.1789, fol.140B.
E: Mads Andersen. B: Mikkel 7, Rasmus 5, Karen 1. FM: morbror Jacob Mikkelsen i Langballe.

413 Frands Mikkelsen i Neder Fløjstrup. 25.6.1789, fol.141B.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: svoger Peder Pedersen i Mårslet. B: Jens 2, Frands nyfødt. FM: fars farbror Peder Frandsen i Neder Fløjstrup.

414 Anne Logia [dvs. Lucie] Pedersdatter i Ingerslev. 8.9.1786, fol.144.
E: Jens Davidsen. B: Søren 6. FM: Mikkel Andersen sst. Slegfreddatter Kirsten Pedersdatter 15.

415 Anne Nielsdatter i Mårslet. 25.5.1784, fol.145.
[Enke efter Jens Jensen Høgh, skifte 10.5.1769 lbnr.256]. B: Kirsten 21, Niels 15. FM: Mads Jensen Væver i Mårslet, som nærmeste slægt på mødrene side.

416 Maren Jensdatter i Storenor. 23.9.1789, fol.146B.
E: Hans Jensen. B: Jens 12, Søren 10. FM: morbror Hans Jensen i Vilhelmsdal ved Malling.

417 Peder Mikkelsen i Over Mårslet. 6.9.1789, fol.147.
E: Karen Sørensdatter. FM: Jens Ottesen i Tulstrup. B: Maren 11, Søren 8, Jens 5, Hans 2. FM: Jacob Mikkelsen i Mårslet. Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 7.8.1777 lbnr.328. B: Mikkel 13. Desuden nævnes enkens søstre Johanne Sørensdatter, Anne Christine.

418 Kirsten Jensdatter i Hørret. 7.1.1790, fol.150B.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 7, Kirsten 4. FM: Jens Pedersen Fogh i Hørret. Desuden nævnes afdødes far Jens Sørensen sst.

419 Rasmus Pedersen Pedholt, ugift i Neder Fløjstrup. 17.8.1786, fol.151B, 173B, 189B.
A:
1) søster Maren Pedersdatter, nu enke efter Niels Rasmussen i Neder Fløjstrup. LV: Niels Pedersen sst.
2) søster Anne Pedersdatter, der tjener i Kysing. FM: Niels Pedersen i Neder Fløjstrup, Hans Pedersen i Storenor
3) bror Peder Pedersen i Pedholt, [skifte 13.3.1777 lbnr.319]. 3B: Peder 19, Jens 14, Anne 10. FM: stedfar Mikkel Rasmussen i Pedholt, Rasmus [Rasmussen] Smed i Synnedrup
4) søster Mette Pedersdatter i Århus, død. B: slegfredsøn Jens Jensen i Århus.

420 Henrik Trane, forvalter på Tustrup og Essenbæk, der døde på Vilhelmsborg. 11.4.1787, fol.153B, 205B.
E: Johanne Christine Hartmann, datter af Casper Ernst [Polycarpussen] Hartmann, præst i Randlev og Bjerager, der var separeret fra afdøde. LV: Peder Siemer i Hedemølle. Enken har arv efter [Margrethe Bentsdatter] Suhr, enke efter [Niels Jensen] Høstmark, præst i Pjedsted og Gårslev, efter skifte sluttet 6.12.1787.
A:
1) bror byfoged [Claus] Trane, [skifte Århus 14.4.1784, B 56-428 fol.791B, var g.m. Birgitte Margrethe Vest]. 5B:
a Søren Trane 22 i Århus
b Carl Trane 21 i Århus
c Lise Trane 20
d Otte Trane 15, uvist hvor
e Thorn Trane 14 i Århus
2) søster [Else Trane], død, var g.m. [Hans] Fønss på Løvenholm. 3B:
a Peder Severin Fønss til Løvenholm
b Frederik Fønss, løjtnant af husarerne
c Sofie Abingaard [dvs. Arngaard] Fønss g.m. amtsforvalter [Jens] Thygesen i Århus
3) søster Anne Trane g.m. Niels Rohde, borgmester i Århus
4) søster Frederikke Sofie Caroline Trane g.m. Johannes Hasselbalch på Vilhelmsborg.
Desuden nævnes afdødes far Thorn Thornsohn til Rolsøgård med ophold på Estrup 1782.
Afdøde begraves fra Mårslet kirke og hensættes i familiegravstedet i Århus Frue Kirke.

421 Mikkel Christensen Væver i Hinnedrup. 1.12.1787, fol.163, 185, 231B.
Forlovet med Mette Christensdatter. FM: Rasmus Pedersen, Jens Christensen i Løjenkær, der ægter enken. A: mor Maren Jensdatter i Vormstrup, søskende Søren Christensen sst, Jens Christensen i Pederstrup, Rasmus Christensen 40, der tjener sst, Kirsten Christensdatter g.m. Mikkel Jensen i Snovdrup, Maren Christensdatter g.m. Søren Christensen i Løjenkær.

422 Hans Nielsen i Testrup. 15.2.1788, fol.165B, 185B.
[Enkemand efter Johanne Pedersdatter]. B: Niels Hansen 25. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 4.4.1753 lbnr.171]. B: Anne Hansdatter, [skifte Rodsteenseje 11.1.1787 lbnr.306], var g.m. Niels Pedersen [Snærild] i Odder. 3B: Birthe 9, Peder 7, Hans 3.

423 Anders Lauridsen i Hørret. 26.6.1789, fol.166B, 186.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen den ældre sst. B: Anne Marie 4, Laurids 1, der døde. FM: farbror Niels Lauridsen i Hørret.

424 Maren Pedersdatter i Beder. 10.9.1789, fol.167B, 187B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 14. FM: morbror Hans Pedersen i Fulden. Første ægteskab med [Mogens Rasmussen i Beder, skifte 13.4.1771 lbnr.268]. B: Anne Kirstine 31, Peder i København, Anders 28, der overtager fæstet, Kirsten 23, Maren 21.

425 Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup. 19.11.1789, fol.168B, 181.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mikkel Pedersen i Pøel. B: Kirsten g.m. Søren Rasmussen i Malling, Maren 20, Peder 18. FM: farbror Hans Pedersen i Storenor, Christen Jensen i Over Fløjstrup.

426 Jens Rasmussen i Stavtrup. 17.12.1789, fol.171B, 184.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Østerby, Rasmus Jacobsen i Stavtrup. Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter]. B: Maren 24, Kirsten 16. FM: morbror Jens Lauridsen i Gunnestrup.

427 Mogens Rasmussen i Over Mårslet. 24.2.1790, fol.173B, 187.
A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Bødker i Løjenkær
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Elmose i Malling
3) bror Jens Rasmussen i Over Mårslet
4) brorsøn Christian Andersen , der overtager fæstet.

428 Niels Jensen i Malling. 11.1.1790, fol.174B, 188B.
E: Maren Christensdatter. LV: Morten Nielsen i Skåbling. A:
1) [bror Jens Jensen i Pøel, skifte Moesgård gods 23.5.1760 lbnr.74]. 3B:
a Jens Jensen i Pøel
b Maren Jensdatter g.m. Peder Rasmussen den ældre i Starup
c Karen Jensdatter g.m. Søren Mikkelsen i Neder Fløjstrup.
Desuden nævnes enkens B:
Peder Clausen 29
Maren Clausdatter 23.
(Arvingerne angives som søskende, men er søskendebørn).

429 Rasmus Svendsen i Malling. 20.3.1790, fol.174B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Søren Jensen den yngre, budfoged i Malling. B: Mette 14, Anne 12, Maren 10, Johanne 9, Kirsten 1. FM: Laurids Jensen i Skåbling.

430 Johanne Mikkelsdatter i Elmose. 8.5.1790, fol.177B.
E: Søren Jensen. B: Mikkel 15, Søren 13, Niels 11. [Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 5.2.1773 lbnr.284]. B: Jens 24, Sidsel, Anne. (Disse børn er dog overstreget, da de ikke arver).

431 Anne Jacobsdatter i Rokballe Mølle. 28.9.1790, fol.180.
E: Rasmus Simonsen Stæhr. B: Simon 10. FM: morbror Peder Jacobsen i Krekær.

432 Johanne Mikkelsdatter i Fulden. 4.3.1791, fol.190B.
E: Christen Pedersen. B: Jens 25, Anne 21, Søren 19, Kirsten 16. FM: morbror Niels Mikkelsen i Mårslet.

433 Christen Pedersen i Fulden. 6.4.1791, fol.191B.
[Enkemand efter Johanne Mikkelsdatter, skifte 4.3.1791 lbnr.432]. B: Jens 25, Anne 22, der ægter Søren Jensen i Fulden, der overtager fæstet, Søren 19, Kirsten 16. FM: morbror Niels Mikkelsen i Mårslet, Laurids Jørgensen i Fulden. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 12.3.1759 lbnr.195]. B: Rasmus 40 i Fulden, Peder 38 i Neder Fløjstrup, Maren 32 g.m. Christen Jensen i Fulden.

434 Kirsten Christensdatter i Bisgård. 24.6.1791, fol.195.
E: Peder Pedersen. B: Peder 15, Anne Margrethe 13, Christian 10. FM: morbror Peder Christiansen i Ingerslev.

435 Søren Sørensen i Mårslet. 9.8.1791, fol.196B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Sørensen Enkegaard i Mårslet. B: Rasmus 12, Søren 10, Kirsten 8. FM: morbror Rasmus Christensen i Hørret.

436 Niels Hansen i Stenege, udflyttet fra Hørret. 24.11.1791, fol.199B, 204.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jacob Rasmussen i Hørret. B: Knud 28, Kirsten 11. FM: farbror Jacob Hansen i Århus.

437 Peder Rasmussen i Starup. 26.11.1791, fol.201B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Pøel. B: Rasmus 21, Jens 18, Anne 16, Niels 8, Mikkel 3, Peder 1 md. FM: farbror Mikkel Rasmussen Smed i Mårslet.

438 Anne Olufsdatter i Malling. 21.5.1792, fol.208.
E: Rasmus Terkildsen. Første ægteskab med [Jens Sørensen i Malling]. B: Karen 19, Oluf 9. FM: morbror Oluf Olufsen i Malling, mors stedfar Søren Sørensen i Henriettegård. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Terkildsen, der tjener på Østergård.

439 Kirsten Rasmusdatter i Malling. 18.10.1792, fol.210, 211B.
E: Søren Rasmussen. A: mor Karen Rasmusdatter, enke efter Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup, [skifte 19.11.1789 lbnr.425]. LV: Mikkel Pedersen i Pøel, søskende Maren Rasmusdatter 23, Peder Rasmussen 21. FM: Peder Øvlesen i Malling, farbror Hans Pedersen i Storenor.

440 Christiane Dorothea Magdalene Fürst på Vilhelmsborg. 3.8.1792, fol.210B, 232B.
E: Johan Henrik Jacob Verdich, hollænderiforpagter på Vilhelmsborg. Bevilling til uskiftet bo for ham og deres barn.
Samfrændeskifte 13.9.1793. B: Anne Margrethe 17. Hans frænder bor alle i Holsten.

441 Kirsten Rasmusdatter i Testrup. 14.8.1792, fol.211.
E: Rasmus Jensen. Afkald fra A:
1) bror Peder Rasmussen [Fogh] i Østerby
2) bror Laurids Rasmussen i Beder
3) søster [Anne Rasmusdatter] g.m. Rasmus Jacobsen i Stavtrup
4) søster [Sidsel Rasmusdatter] g.m. Mads Andersen i Hørret
5) søster [Karen Rasmusdatter] g.m. Søren Rasmussen i Langballe
6) søster [Maren Rasmusdatter] g.m. Rasmus Mikkelsen i Obstrup.
(Sml. lbnr.406).

442 Hans Mikkelsen i Hørret. 6.2.1793, fol.213, 218.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mads Lauridsen i Langballe. B: Karen 18, Jens 12, Mikkel 7, Anne 3. FM: farbror Niels Mikkelsen i Strasborg udflyttet fra Langballe.

443 Kirsten Mikkelsdatter i Pøel. 14.2.1793, fol.214B, 216B.
E: Niels Nielsen. B: Johanne 20, Maren 18, Mikkel 12. FM: Søren Mikkelsen i Ajstrup, Jacob Rasmussen sst, som slægt.

444 Sidsel Eriksdatter i Hørret. 14.3.1793, fol.216.
E: Jens Pedersen. B: Kirsten 11, Anne 5, Inger 2. FM: Anders Lauridsen sst, som slægt.

445 Gertrud Lauridsdatter i Langballe. 5.5.1793, fol.219, 221.
E: Jacob Mikkelsen. B: Niels 16, Laurids 12, Mikkel 9, Rasmus 5. FM: Søren Jens
en i Over Fløjstrup, morbror Mads Lauridsen i Langballe. Første ægteskab med [Niels Jensen i Langballe, skifte 4.10.1775 lbnr.309]. B: Jens 20.

446 Rasmus Rasmussen og hustru Anne Rasmusdatter i Synnedrup. 14.5.1793, fol.219B, 230.
B: Rasmus, smed sst, Christen, skoleholder i Pedholt, Søren, smed i Over Fløjstrup, Johanne, der tjener i København. FM: morbror Niels Rasmussen i Synnedrup.

447 Niels Rasmussen i Langballe. 23.5.1793, fol.220, 223B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Peder 20, Jens 13. FM: født værge Jens Rasmussen i Obstrup. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 2.10.1771 lbnr.273]. B: Karen 33 g.m. Søren Jensen i Over Fløjstrup, Rasmus 29, Søren 23. FM: Anders Jensen i Langballe.

448 Mikkel Rasmussen Smed i Mårslet. 2.7.1793, fol.222.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Neder Fløjstrup. B: Kirsten 11, Rasmus 9, Anne 7, Peder 4, Mikkel 9 mdr. FM: farbror Søren Rasmussen i Mårslet. Desuden nævnes enkens bror Peder Pedersen sst.

449 Anne Rasmusdatter i Testrup. 24.9.1793, fol.224B.
E: Anders Sejersen. B: Margrethe 5. FM: morbror Søren Rasmussen i Obstrup.

450 Maren Nielsdatter i Beder. 13.11.1793, fol.226.
E: Hans Pedersen. B: Peder 23, Johannes 13, Christian 11, Kirsten 7, Niels 1. FM: Anders Mogensen i Beder, morbror Søren Nielsen i Langballe.

451 Kirsten Olufsdatter i Fulden. 24.12.1793, fol.229.
E: Mikkel Jensen. B: Oluf 5, Morten 2. FM: Øvle Jensen i Seldrup.

452 Karen Rasmusdatter i Fulden. 3.1.1794, fol.231, 235B.
E: Peder Poulsen. A:
1) Rasmus Rasmussen i Slet
2) Maren Rasmusdatter g.m. Morten Andersen i Malling
3) Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Poulsen i Langballe
4) Johanne Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen i Mårslet.

453 Søren Sørensen i Henriettegård i Malling sogn. 31.1.1794, fol.233B, 235B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Niels Sørensen i Beder. B: Søren 6, Jacob 3. FM: Rasmus Nielsen i Augustenborg i Malling sogn.

454 Jacob Poulsen i Fulden. 22.5.1794, fol.236B.
E: Birthe Andersdatter. LV: søskendebarn Hans Nielsen sst. B: Anne 20, Maren 16, Poul 12. FM: Laurids Jørgensen i Fulden.

455 Maren Sørensdatter på Vilhelmsborg. 9.8.1794, fol.238.
E: Christian Pedersen, skovrider. B: Anne Cathrine 15, Sofie 13, Marie Sofie Frederikke 10. FM: Simon Stæhr i Rokballe Mølle.

456 Oluf Olufsen, ugift tjenestekarl på Henriettegård i Malling sogn. 11.8.1794, fol.239, 240B, 243.
A:
1) søster Anne Olufsdatter, [skifte 21.5.1792 lbnr.438, var g.m. Rasmus Terkildsen i Malling. Første ægteskab med Jens Sørensen sst.] 2B: Karen 21, Oluf 12
2) søster Abelone Olufsdatter g.m. Hans Jensen i Storenor
3) søster Margrethe Olufsdatter, enke efter Søren Poulsen i Malling
4) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Rasmus Hansen, skoleholder i Mårslet
5) halvbror Anders Thomsen på Vilhelmsborg
(Sml. lbnr.382).

457 Anne Marie Sørensdatter i Storenor. 2.9.1794, fol.239B.
E: Hans Pedersen. B: Peder 18. FM: farbror Mikkel Pedersen på stedet.

458 Karen Rasmusdatter i Skåbling. 10.9.1794, fol.242B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne 23, Niels 12. FM: morbror Søren Rasmussen i Mårslet.

459 Jens Jensen, ugift tjenestekarl i Testrup. 8.1.1795, fol.244B, 264.
A: mor Kirsten Pedersdatter i Ravnholt, søster Bodil Jensdatter g.m. Poul Mikkelsen i Ravnholt, halvsøskende Laurids Jensen i Tulstrup, Rasmus Jensen i Stavtrup på Constantinsborg gods. FM: Mikkel Fogh i Testrup.

460 Hans Rasmussen i Testrup. 16.1.1795, fol.245.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Mikkel Nielsen sst. B: Maren 11, Rasmus 8, Niels 4, Peder 6 mdr. FM: farbrødre Laurids Rasmussen, Peder Rasmussen.

461 Maren Mikkelsdatter i Hørret. 21.3.1795, fol.246.
E: Peder Jensen Kolt. B: Jens Peder 2. FM: morfar Mikkel Rasmussen i Slet. Familien havde ophold hos enkemandens far Jens Pedersen i Hørret.

462 Rasmus Simonsen Stæhr i Rokballe Mølle. 7.4.1795, fol.247B, 249B, 268B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Jørgensen i Fulden, [Mads Christoffer] Gulmann, fuldmægtig på Vilhelmsborg. B: Anne Cathrine 2. FM: enkens farbror Christen Jørgensen i Fulden Mølle. Første ægteskab med [Anne Jacobsdatter, skifte 28.9.1790 lbnr.431]. B: Simon 15. FM: [morbror] Peder Jacobsen i Krekær, Øvle Jensen i Seldrup.

463 Kirsten Hansdatter i Mårslet. 20.4.1795, fol.248B, 256.
E: Anders Nielsen. B: Anne g.m. Jens Jensen i huset Ravnskov udflyttet fra Blegind, Maren, Else. FM: Anders Pedersen i Mårslet, Mads Jensen sst, Søren Rasmussen sst..

464 Peder Eriksen i Over Mårslet. 30.6.1795, fol.255.
A: mor Karen Sørensdatter g.m. Peder Sørensen, søskende Mette Eriksdatter g.m. Jens Jensen sst, Anne Eriksdatter. FM: [farbror] Thomas Pedersen sst. Arv efter afdødes far Erik Pedersen i Mårslet, skifte 29.9.1774 lbnr.300.

465 Maren Sørensdatter i Mårslet. 14.9.1795, fol.256B.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 3. FM: bedstefar Christen Andersen i Mårslet.

466 Maren Pedersdatter i Udsigten i Malling. 28.9.1795, fol.257B, 263B.
A: søskende, Mikkel Pedersen, uvist hvor, Anne Pedersdatter g.m. Anders Pedersen Brændby i Holme, Kirsten Pedersdatter i København.

467 Anne Cathrine Jensdatter i Testrup. 19.10.1795, fol.258B.
E: Niels Olufsen. B: Jens 11, Maren 7, Karen 5, Oluf 2. FM: morbror Hans Jensen i Østerby.

468 Rasmus Pedersen i Fulden. 9.12.1795, fol.260, 268.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Lauridsen i Over Fløjstrup. B: Peder 17, Laurids 14, Søren 11, Niels 6, Jens 4. FM: Laurids Jørgensen i Fulden.

469 Peder Sørensen Elmose i Malling. 24.12.1795, fol.262, 284.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christian Andersen i Mårslet. B: Rasmus 21, Mette. FM: Laurids Sørensen i Elmose.

470 Maren Jørgensdatter i Storenor. 9.3.1796, fol.265, 266.
E: Albert Christian Hjort. B: Christiane, Ambrosia, Frederikke. FM: Søren Stilling i Storenor, Hans Bech i Norsminde, Hans Krag i Odder Kro.

471 Helene Cathrine Seehus på Vilhelmsborg. 10.3.1796, fol.265B, 271.
Afdøde var ugift hospitalsmedlem i Horsens Hospital, der havde ophold på Vilhelmsborg. Arv tilfalder Horsens Hospital.

472 Mikkel Pedersen i Synnedrup. 6.5.1796, fol.269B, 283.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Morten Nielsen i Skåbling. B: Jens, der tjener på Moesgård, Niels på stedet, Birthe, der tjener i Synnedrup, Mette på stedet. FM: Laurids Jensen i Skåbling. Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 19.5.1768 lbnr.244]. B: Peder i Århus, Maren g.m. Hans Pedersen, der er rømt, hun tjener nu i Tander,

473 Marianne Rasmusdatter i Storenor. 27.8.1796, fol.272.
E: Jens Jensen. B: Maren 3 mdr. FM: Hans Rasmussen i Tander, Jens Nielsen i Pøel, begge af slægt.

474 Maren Pedersdatter i Højballe. 21.9.1796, fol.273.
E: Laurids Sørensen. B: Søren 2. FM: [morbror] Sejer Pedersen, bondekarl i Halling på Gersdorffslund gods.

475 Anne Margrethe Jensdatter i Fulden. 2.2.1797, fol.275, 279.
E: Johan Vilhelm Kip. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Mads Pedersen i Holme på Marselisborg gods
2) halvbror Christoffer Jensen, tjener på Østergård
3) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Stampemøllen
4) halvsøster Kirsten Jensdatter, tjener i Holme på Marselisborg gods
5) halvsøster Anne Jensdatter g.m. musketer Schreiber i Århus. Begge er bortgåede, uvist hvorhen. FM: Laurids Jørgensen i Fulden.

476 Jens Pedersen i Testrup. 8.2.1797, fol.276.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Olufsen sst. B: Jens 9, Peder 3. FM: Niels Pedersen i Neder Fløjstrup.

477 Mikkel Rasmussen i Pedholt. 23.3.1797, fol.280, 282B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen, skoleholder sst. A:
1) bror Søren Rasmussen i Gunnestrup, død. 5B:
a Rasmus Sørensen på Jelsbak
b Maren Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Pedholt
c Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Augustenborg udflyttet fra Malling
d Karen Sørensdatter g.m. Peder Nielsen i Storenor
e Sidsel Sørensdatter g.m. Hans Jensen i Slet
2) halvsøster Karen Pedersdatter, [skifte Moesgård 19.9.1777 lbnr.135], var g.m. Niels Lauridsen i Ingerslev. 2B:
a Peder Nielsen 22, tjener på Mustrup
b Søren Nielsen 20, uvist hvor.

478 Jens Jacobsen, ugift tjenestekarl i Elkær. 3.4.1797, fol.282.
A: søster Mette Jacobsdatter g.m. Niels Pedersen i Lillenor, halvsøskende Jacob Mikkelsen 18, Niels Mikkelsen 17, Peder Mikkelsen 14. FM: far Mikkel Jacobsen i Elkær. Arv efter afdødes far Jacob Jensen, [skifte Moesgård 14.7.1774 lbnr.122] og efter afdødes bror Jacob Jacobsen. Afkald fra afdødes mor [Maren Sørensdatter].

479 Søren Jensen i Fulden. 15.6.1797, fol.285.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Beder Præstegård. B: Jens 5, Johanne 3, Christen 2. FM: Rasmus Christensen i Fulden.

480 Afkald i Mårslet. 15.6.1797, fol.287.
Afkald fra Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Fogh i Hørret og fra Søren Nielsen i Mårslet for arv efter mor Sidsel Sørensdatter, der var g.m. Niels Lauridsen i Mårslet.

481 Kirsten Hansdatter i Urnebjerggård, udflyttet fra Hørret. 26.6.1797, fol.287.
E: Mikkel Andersen. B: Anders 18, Maren 12, Anne 7, Else 3. FM: Christen Jørgensen i Fulden Mølle.

482 Laurids Jensen i Skåbling. 11.7.1797, fol.288B.
E: Lisbeth Jensdatter. LV: bror Søren Jensen den yngre i Malling. B: Ingeborg, Mikkel 19, Jens 15, Oluf 13, Hans 11, Christen 8, Rasmus 5. FM: Rasmus Nielsen i Skåbling, Christen Nielsen i Malling. Første ægteskab med [Johanne Christensdatter, skifte 4.3.1767 lbnr.232]. B: Jens 32. Andet ægteskab med [Ingeborg Jacobsdatter, skifte 4.1.1775 lbnr.303]. B: Jacob 28, Søren 27.

483 Niels Mikkelsen, ugift i Fulden. 13.8.1797, fol.290B, 310B.
A: søskende Kirsten Mikkelsdatter g.m. Mikkel Jensen på stedet, Jens Mikkelsen, Maren Mikkelsdatter, uvist hvor. FM: Hans Pedersen i Storenor. Arv efter afdødes mor [Anne Rasmusdatter, skifte 8.11.1779 lbnr.353], enke efter Mikkel Jensen i Ajstrup.

484 Niels Mikkelsen Skrædder i Hørret. 17.11.1797, fol.292, 298.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen Kobbergaard sst. A:
1) søster Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Langballe. 4B:
a Søren Nielsen i Langballe
b Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Beder
c Karen Nielsdatter g.m. Jens Madsen, ladefoged på Moesgård
d Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen, bødker i Skåbling
2) søster Anne Mikkelsdatter, [skifte 26.10.1769 lbnr.257], var g.m. Hans Nielsen, [formentlig fejl, skal være Hans Pedersen] i Testrup, [skifte 26.3.1777 lbnr.323]. 3B:
a Jens Hansen i Vejlby på Marselisborg gods
b Kirsten Hansdatter g.m. en handskemager i Skanderborg
c Karen Hansdatter, gift, men uvist hvor
3) [halv]søster Maren Mikkelsdatter, [skifte 11.2.1772 lbnr.275], var g.m. Mathias Rasmussen i Fløjstrup. 2B:
a Mikkel Mathiasen i Blegind
b Anne Mathiasdatter, uvist hvor
FM: Mads Andersen i Hørret, Jacob Mikkelsen i Langballe
4) halvbror Hans Mikkelsen i Beder.
(Sml. lbnr.130).

485 Erik Jensen i Malling. 10.1.1798, fol.293B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Jensen den yngre i Malling. B: Kirsten 15, Anne Marie 12, Jens 9, Søren 5. FM: farbror Jens Jensen i Assedrup.

486 Karen Sørensdatter i Mårslet. 19.2.1798, fol.294B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 19, Kirsten. FM: Mads Rasmussen sst. Første ægteskab med [Erik Pedersen sst, skifte 29.9.1774 lbnr.300]. B: Mette g.m. Jens Jensen sst, Anne g.m. Laurids Sørensen, smed i Hørret.

487 Karen Rasmusdatter i Over Fløjstrup. 29.2.1798 [måske rettet til 21.2.1798], fol.295B.
E: Laurids Lauridsen, skomager. B: Anne Marie, Maren. FM: Søren Lauridsen sst.

488 Steffen Pedersen i Højballe. 30.2.1798(?), fol.296B, 299.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Laurids Sørensen sst. B: Peder 2, Søren 1. FM: farbror Niels Pedersen i Langballe.

489 Mikkel Pedersen i Pøel. 4.6.1798, fol.300.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Storenor. B: Søren 24, Maren. FM: fars farbror Jens Pedersen i Drammelstrup.

490 Johannes Andersen i Udsigten, udflyttet fra Ajstrup i Malling sogn. 29.6.1798, fol.301, 305B.
E: Maren Andersdatter. LV: far Anders Olufsen på stedet, Jens Pedersen, der ægter enken og fæster stedet. B: Anne, nyfødt, der døde. Desuden nævnes afdødes far, der lever i Barslund i Mejrup sogn i Ringkøbing Amt.

491 Jens Nielsen Kolbech, fisker i Storenor. 4.8.1798, fol.303B, 308B.
E: Maren Margrethe Christensdatter i Nibe, hvor afdøde også tidligere har boet. Arvinger nævnes ikke. Tilsynsværge Hans Bech, kromand i Norsminde, stedets beboer Hans Pedersen.

492 Rasmus Rasmussen, smed i Synnedrup. 24.10.1798, fol.306B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Rasmus 12, Anne 8. FM: farbror Søren Rasmussen i Over Fløjstrup.

493 Kirsten Andersdatter i Beder. 21.1.1799, fol.311B.
E: Mikkel Sejersen. B: Oluf 4. FM: morfar Anders Andersen.

494 Mogens Christensen, ugift, der døde på Århus Sygehus. 6.2.1799, fol.312B, 318, 322, 340B.
A:
1) bror Jens Christensen i Astrup, nu i Vitved
2) bror Søren Christensen i Drammelstrup
3) bror Peder Christensen i Hørret, død. 4B: Daniel 18, Sidsel 16, Christen 10, Jens 7. FM: Anders Danielsen sst.
4) søster Maren Christensdatter, enke efter Jens Christensen i Pederstrup. LV: Hans Jensen sst.
Afdøde var krøbling fra Malling på Moesgård gods, der tjente på Vilhelmsborg.

495 Anders Sørensen i Mårslet. 6.5.1799, fol.317, 319, 324B, 325B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Enkegaard i Mårslet, Rasmus Mogensen, der ægter enken. B: Kirsten 11, Johanne 4. FM: Niels Sørensen Fogh sst. Første ægteskab med [Kirsten Madsdatter, skifte 8.3.1774 lbnr.294]. B: Søren i Malling, Jacob sst. Andet ægteskab med [Johanne Jensdatter, skifte 9.5.1787 lbnr.396]. B: Jørgen 21. FM: Johan Nielsen, smed i Mårslet.

496 Karen Sørensdatter i Langballe. 24.6.1799, fol.320B.
E: Anders Jensen. B: Søren 16, Dorthe 14, Anne 11, Karen 9, Marie 6, Kirsten 4, Jens 9 mdr. FM: morbror Rasmus Pedersen i Hørret.

497 Erik Frandsen i Fulden. 2.7.1799, fol.322.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Lauridsen i Mårslet. B: Mikkel 17, Frands 10, Hans 8, Niels 7. FM: Peder Hejgaard, skoleholder i Ajstrup.

498 Kirsten Christensdatter i Mårslet. 27.8.1799, fol.323B.
E: Anders Jacobsen. B: Kirsten 2, Christen 6 mdr. FM: Søren Rasmussen, skrædder sst.

499 Anne Jensdatter i Seldrup. 21.12.1799, fol.325.
E: Hans Nielsen. B: Kirsten 15, Ingeborg 13, Rasmus 11, Niels 9, Jens 7, Øvle 5, Maren 2. FM: morbror Peder Jensen i Hørret. [Første ægteskab med Rasmus Øvlesen i Seldrup, skifte 3.10.1783 lbnr.364].

500 Mette Sørensdatter i Hørret. 4.2.1800, fol.327.
E: Oluf Andersen. B: Dorthe Marie 4 uger. FM: morbror Jens Sørensen i Bredballegård, udflyttet fra Mårslet.

501 Karen Jensdatter i Mårslet. 17.2.1800, fol.328B, 333.
E: Anders Pedersen. B: Peder på Samsø, Jens 35, der tjener i Årslev, Rasmus 28, der tjener sst, Anne, der ægter Erik Sørensen. FM: Søren Peder Andersen i Mårslet.

502 Johanne Nielsdatter i Elmose. 30.5.1800, fol.329B.
E: Laurids Sørensen. B: Mette g.m. Søren Jensen i Malling, Karen 30, der ægter Søren Pedersen, der overtager gården, Maren 28. FM: Søren Pedersen i Neder Fløjstrup.

503 Rasmus Jensen i Bisgård. 14.7.1800, fol.330.
A:
1) bror Mikkel Jensen i Fløjstrup, død. 1B:
a Johanne Mikkelsdatter, [skifte Moesgård 10.12.1784 lbnr164], var g.m. Frands Mikkelsen i Neder Fløjstrup. Første ægteskab med Sejer Pedersen sst, skifte Moesgård 19.9.1783 lbnr.162]. 1B: Karen 22. FM: halvbror Rasmus Sejersen i Pederstrup
2) bror Søren Jensen [i Bisgård, skifte 3.12.1776 lbnr.316]. 4B:
a Jens Sørensen på stedet
b Søren Sørensen i Storenor
c Niels Sørensen i Seldrup
d Johanne Sørensdatter g.m. Jens Jensen, snedker i Malling
3) Laurids Jensen [i Neder Fløjstrup], død. 1B:
a Jens Lauridsen 25 i Fløjstrup
4) søster Anne Jensdatter, død. 4B:
a Søren Lauridsen i Fløjstrup
b Jens Lauridsen i Krekær
c Niels Lauridsen i Malling
d Maren Lauridsdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Fulden, [skifte 9.12.1795 lbnr.468]
5) søster Kirsten Jensdatter, død. 3B:
a Jens Jensen 60, tjener i Assedrup
b Erik Jensen [i Malling, skifte 10.1.1798 lbnr.485]. 4B: Kirsten g.m. Jens Bendixen sst, Anne Marie 14, Jens 13, Søren 9
c Anne Jensdatter, enke efter Jens Knudsen i Astrup.
Tilsynsværge Peder Pedersen i Bisgård.

504 Niels Terkildsen i Beder. 8.12.1800, fol.332B.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: Hans Nielsen i Fulden. B: Terkild 13, Henrik 11, Kirstine 6, Peder 3. FM: født værge Oluf Terkildsen.

505 Kirsten Jensdatter i Mårslet. 10.3.1801, fol.333B.
E: Peder Pedersen. B: Kirsten 14, Jens 11. FM: Rasmus Pedersen i Neder Fløjstrup.

506 Niels Rasmussen, tjenestekarl i Testrup. 10.3.1801, fol.334B.
A:
1) søster Marianne Rasmusdatter, [skifte 27.8.1796 lbnr.473], var g.m. Jens Jensen i Storenor. 1B:
a Maren Jensdatter 5
2) søster Ingeborg Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Storenor, søsterens enkemand i nr.1
3) halvbror Hans Rasmussen i Tander
4) halvbror Rasmus Rasmussen, skolelærer i Horsens
5) halvsøster Maren Rasmusdatter, død., var g.m. Jens Nielsen i Pøel. 3B:
a Maren Jensdatter g.m. Niels Jacobsen i Synnedrup
b Ingeborg Jensdatter 12
c Johanne Jensdatter 7
6) halvsøster Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Sejersen på stedet.
Arv i boet efter afdødes far [Rasmus Hansen i Tander, skifte Constantinsborg 13.1.1796 lbnr.560].

507 Karen Sørensdatter i Testrup. 26.5.1801, fol.336.
E: Niels Olufsen. B: Søren 5. FM: mors stedfar Niels Pedersen Munk i Tander.

508 Christen Jacobsen Smed i Langballe. 8.6.1801, fol.336B.
E: Voldborg Lauridsdatter. LV: [Mads Christoffer] Gulmann, forpagter på Vilhelmsborg, bror Mads Lauridsen i Langballe. B: Maren 25, Birthe g.m. Oluf Andersen i Hørret, Anne 20, Kirsten 16, Gertrud 8. FM: Jens Jacobsen i Mårslet. Desuden nævnes afdødes far Jacob Jensen Smed i Astrup, skilt fra Else Marie Pedersdatter i Århus. Henvisning til Århus Forligsprotokol 1795-1814, B 480-1, 31.5.1797, 14.6.1797, 12.7.1791, fol.15B, 16B, 17b, 18. [Af forligsprotokollen fremgår det, at Else Marie Pedersdatter var gift første gang med Jens Holm og blandt andet havde B: Peder, Erik].

509 Anders Jacobsen i Mårslet. 1.2.1802, fol.341B.
E: Maren Madsdatter. LV: far Mads Rasmussen sst. B: Kirstine 2. Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 27.8.1799 lbnr.498]. B: Kirsten 5. FM: Søren Rasmussen Skrædder i Mårslet.

510 Rasmus Sørensen i Mårslet. 25.3.1802, fol.342B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christian Andersen sst. A: søster Sidsel Sørensdatter, [afkald 15.6.1797 lbnr.480], var g.m. Niels Lauridsen sst. 2B: Søren sst, Anne g.m. Jens Pedersen Fogh i Hørret.

511 Anne Kirstine Mogensdatter i Snovdrup. 6.5.1802, fol.343.
E: Niels Sørensen. B: Frederik Julius Christian 10, Marie Salome 8, Søren 5. FM: morbror Anders Mogensen i Beder.

512 Karen Hansdatter i Over Fløjstrup. 6.5.1802, fol.344, 345B.
E: Mikkel Jensen. Første ægteskab med [Jens Christensen, hyrde i Hørret, skifte 15.3.1766 lbnr.226]. B:
1) Søren Jensen i Viby på Marselisborg gods
2) Christen Jensen i Fulden, død. 3B:
a Jens Christensen over 18 i Pøel
b Anne Marie Christensdatter
c Kirsten Christensdatter
3) Else Jensdatter g.m. David Christensen i Viby på Marselisborg gods
4) Maren Jensdatter, tjener i Århus.
Tilsynsværge Christen Jensen i Over Fløjstrup.

513 Eskild Jacobsen i Malling. 31.5.1802, fol.345.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Over Fløjstrup. B: Anne 29, Jens 21, Karen 19. FM: Niels Rasmussen Smed i Lillenor.

514 Anne Cathrine Henriksdatter, jordemor i Beder. 22.6.1802, fol.347, 348.
E: Hans Terkildsen, gartner på [Vilhelmsborg]. Første ægteskab med [Niels Terkildsen i Beder, skifte 8.12.1800 lbnr.504]. B: Terkild 14, Henrik 12, Kirstine 6, Peder 4. FM: farbror Oluf Terkildsen i Pedholt. Enkemanden har et slegfredbarn [Stine] med Sidsel Rasmusdatter i Fulden. Desuden nævnes enkemandens morbror Hans Nielsen sst.

515 Kirsten Nielsdatter i Stenege, udflyttet fra Hørret. 8.7.1802, fol.347, 350.
E: Niels Jacobsen. A: mor Anne Poulsdatter, enke efter Niels Hansen på stedet, [skifte 24.11.1791 lbnr.436]. LV: Jacob Hansen i Fulden Mølle.

516 Peder Rasmussen, ugift i Testrup. 27.9.1802, fol.350B, 352B.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter, enke efter Rasmus Hansen, [skifte 26.3.1777 lbnr.321]. LV: Niels Eskildsen på stedet
2) bror Laurids Rasmussen på stedet, der døde, [skifte 27.9.1802 lbnr.517]
3) søster Anne Rasmusdatter, enke efter [Søren Lauridsen] i Over Fløjstrup. LV: Søren Bjerregaard, degn i Beder
4) bror Hans Rasmussen i Testrup, [skifte 16.1.1795 lbnr.460]. 4B: Maren 19, Rasmus 16, Niels 12, Peder 8. FM: morbror Mikkel Nielsen Fogh i Testrup.

517 Laurids Rasmussen, ugift i Testrup. 27.9.1802, fol.351B, 353B.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter, enke efter Rasmus Hansen, [skifte 26.3.1777 lbnr.321]. LV: Niels Eskildsen på stedet
2) søster Anne Rasmusdatter, enke efter Søren Lauridsen i Over Fløjstrup. LV: Søren Bjerregaard, degn i Beder
3) bror Hans Rasmussen i Testrup, [skifte 16.1.1795 lbnr.460]. 4B: Maren 19, Rasmus 16, Niels 12, Peder 8. FM: morbror Mikkel Nielsen Fogh i Testrup.
Arv efter afdødes bror Peder Rasmussen, [skifte 27.9.1802 lbnr.516].

518 Søren Jensen i Margrethelyst, udflyttet fra Hørret. 2.3.1803, fol.355.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Ajstrup. B: Peder 17, Jens 14, Rasmus 13, Anne Kirstine 11, Søren 8, Karen 7, Kirsten 4. FM: farbror Rasmus Jensen i Hørret.

519 Poul Jørgensen i Ajstrup. 27.5.1803, fol.356.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen i Pøel. B: Maren 5, Kirsten 1. FM: farbror Hans Jørgensen i Malling.

520 Niels Olufsen i Testrup. 27.7.1803, fol.356B, 358.
E: Karen Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen sst. B: Niels 1. FM: Jacob Jensen i Østerby. Første ægteskab med [Anne Cathrine Jensdatter, skifte 19.10.1795 lbnr.467]. B: Jens 19, Maren 14, Karen 12, Oluf 10. FM: morbror Laurids Jensen i Testrup. Andet ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 26.5.1801 lbnr.507]. B: Søren 7. FM: Niels Pedersen i Tander.

521 Sejer Nielsen, svinevogter på Vilhelmsborg. 3.8.1803, 358, 360, 361B.
A: bror Erik Nielsen [i Sorring død, var g.m. Anne Nielsdatter, skifte Kalbygård gods 14.5.1778 lbnr.31]. 3B: Knud Eriksen i Sorring, Ellen Eriksdatter g.m. Knud Sørensen i Dallerup, Else Eriksdatter, [skifte Kalbygård gods 29.7.1793 lbnr.78], var g.m. Laurids Pedersen i Sorring. 2B: Anne 16, Jens 10. Alle på Kalbygård gods. Tilsynsværge Jens Madsen, ladefoged på Vilhelmsborg. Afdøde var født i Sorring i Gjern herred.

522 Anne Sørensdatter i Augustenborg , udflyttet fra Malling. 19.9.1803, fol.360B.
E: Rasmus Nielsen. B: Søren 16, Karen 15, Anne 13, Maren 11, Else 9, Kirsten 6, Johanne 4, Niels 2.

523 Maren Sørensdatter i Pedholt. 28.1.1804, fol.362B.
E: Jens Pedersen. B: Mette Margrethe 16, Marianne 11, Peder 9, Bendix 4. FM: Rasmus Nielsen i Augustenborg.

524 Maren Poulsdatter i Beder. 17.3.1804, fol.363B.
E: Mikkel Sejersen. B: Sejer 4, Poul 2. FM: morfar Poul Sørensen sst.

525 Jens Jensen, dreng i Testrup. 30.4.1804, fol.364.
A: mor Maren Olufsdatter g.m. Laurids Jensen på stedet, bror Peder Jensen 10, halvsøskende Oluf Jensen i Testrup, Niels Jensen 23. FM: Niels Pedersen i Neder Fløjstrup. Arv efter afdødes far [Jens Pedersen i Testrup], skifte 8.2.1797 lbnr.476.

526 Kirsten Pedersdatter, tjenestekvinde i Strasborg. 30.6.1804, fol.365, 371B.
Barn uden for ægteskab: Johan Michael Johansen 16. FM: Niels Mikkelsen på stedet.

527 Karen Jensdatter i Urnebjerggård, udflyttet fra Hørret. 22.8.1804, fol.366.
E: Mikkel Andersen. B: Kirsten 3. FM: morbror Rasmus Jensen i Beder Præstegård.

528 Karen Knudsdatter i Ajstrup. 31.10.1804, fol.367.
E: Mikkel Nielsen. B: Maren 10, Inger Cathrine 8, Niels 3, Kirsten 2 mdr. FM: Peder Hejgaard, skoleholder i Ajstrup.

529 Rasmus Nielsen i Skåbling. 9.1.1805, fol.368.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Madsen, ladefoged på Vilhelmsborg. B: Karen 10, Peder 8. FM: farbror Peder Nielsen i Dynkirken ved Ajstrup. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 10.9.1794 lbnr.458]. B: Anne g.m. Jens Mikkelsen i Neder Fløjstrup, Niels 22 i Århus.

530 Niels Nielsen, et barn i Testrup. 10.6.1805, fol.370.
A: mor Karen Nielsdatter g.m. Thomas Sørensen på stedet, halvsøskende Jens Nielsen 21, Maren Nielsdatter 16, Karen Nielsdatter 14, Oluf Nielsen 12, Søren Nielsen 9. FM: Laurids Jensen i Testrup. Arv efter afdødes far [Niels Olufsen i Testrup], skifte 27.7.1803 lbnr.520.

531 Rasmus Sørensen og Søren Sørensen, 2 børn i Margrethelyst, udflyttet af Hørret. 17.6.1805, fol.371.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Mikkel Madsen på stedet, søskende Peder Sørensen 19, Jens Sørensen 16, Anne Kirstine Sørensdatter 13, Karen Sørensdatter 9, Kirsten Sørensdatter 6. FM: Rasmus Jensen i Hørret. Arv efter de afdødes far Søren Jensen, skifte 2.3.1803 lbnr.518.

532 Birthe Knudsdatter i Hophaven [i Beder sogn]. 18.10.1805, fol.373.
E: Morten Johansen, skovfoged. B: Søren 13, Johannes 12, Knud 7. FM: mors søskendebarn Rasmus Jensen i Neder Fløjstrup.

533 Christian Skov, gartner og hustru Ingeborg Pedersdatter på Vilhelmsborg. 27.11.1805, fol.374.
B: Christian Frederik i Århus, Anne Cathrine 21. FM: morbror Christian Pedersen i Malling.

534 Kirsten Jørgensdatter i Synnedrup. 16.6.1806, fol.378.
E: Niels Mikkelsen. B: Kirsten 5, Mikkel 4, Jørgen 1. FM: morbror Jacob Jørgensen i Hylken [i Bjerager sogn] i Hads herred.

535 Mette Mikkelsdatter i Synnedrup. 16.6.1806, fol.379.
A: mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Mikkel Pedersen, [skifte 6.5.1796 lbnr.472]. LV: Niels Rasmussen sst, søskende Niels Mikkelsen på stedet, Jens Mikkelsen, der tjener på Moesgård, Birthe Mikkelsdatter 29, halvsøskende Peder Mikkelsen i Århus, Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Pedersen i Pedholt.

536 Anne Marie Knudsdatter i Mårslet. 18.6.1806, fol.380.
E: Jens Pedersen. B: Johanne 20, Maren 17. FM: morbror Søren Knudsen i Ravnholt. Første ægteskab med Peder Terkildsen, [skifte 1.6.1784 lbnr.377]. B: Knud på stedet.

537 Søren Jensen Just i Fulden. 28.6.1806, fol.381.
B: slegfredbarn Niels Sørensen, der opholder sig hos mors forældre Rasmus Nielsen og hustru. Desuden nævnes afdødes stedfar Rasmus Andersen i Fulden, halvsøskende Jens Rasmussen sst, Anders Rasmussen sst. Arv efter Søren Ovesen i Hørret, skifte 14.1.1774 lbnr.292 til [dennes brorsøn] Jens Justesen i Fulden, [skifte 12.12.1771 lbnr.274]. 2B: afdøde og dennes søster Kirsten Jensdatter, enke efter Mikkel Mikkelsen i Ingerslev. Daværende FM: Hans Pedersen. Afdøde begik selvmord.

538 Mads Mikkelsen i Synnedrup. 30.7.1806, fol.382B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Mikkelsen sst. B: Anne g.m. Søren Pedersen i Neder Fløjstrup, Mette 30, der ægter Hans Sejersen, der overtager stedet, Kirsten 25. FM: Mikkel Sejersen i Beder.

539 Rasmus Terkildsen i Malling. 21.10.1806, fol.383B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jørgen Andersen på stedet. B: Anne Kirstine 13, Terkild 9. FM: farbror Oluf Terkildsen i Pedholt.

540 Kirsten Andersdatter i Langballe. 13.1.1807, fol.384.
E: Niels Mikkelsen. B: Mikkel 24, Anders 19. [Uden for ægteskab] B: Karen Olufsdatter 37. FM: morbror Mikkel Andersen i Urnebjerggård.

541 Hans Nielsen i Seldrup. 12.6.1807, fol.385, 388.
E: Birthe Sørensdatter. LV: bror Jacob Sørensen i Snovdrup. B: Anne Cathrine 3. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 21.12.1799 lbnr.499]. B: Kirsten 23, Ingeborg 21, Rasmus 19, Niels 17, Jens 15, Øvle 13, Maren 10. FM: søskendebarn Niels Mortensen i Skåbling, fars svoger Rasmus Pedersen i Fensholt Stampemølle [i Torrild sogn] i Hads herred. Arv efter Øvle Rasmussen, søn af Rasmus Øvlesen i Seldrup, skifte 3.10.1783 lbnr.364] og afdødes første hustru Anne Jensdatter.

542 Anne Knudsdatter i Fulden. 15.6.1807, fol.386B.
E: Jørgen Lauridsen. B: Karen 4. FM: Niels Hansen i udflyttergården Bispelund, der er beslægtet.

543 Kirsten Rasmusdatter, ugift i Sofienbjerg, udflyttet fra Mårslet. 14.7.1807, fol.390B.
A:
1) farbror Knud Pedersen i Dyngby [i Bjerager sogn] i Hads herred
2) farbror Mads Pedersen i Dyngby
3) farbror Thomas Pedersen i Balle
4) faster [mangler] Pedersdatter i Odder
5) morbror Rasmus Sørensen i Drammelstrup
6) morbror Jens Sørensen Mårslet
7) morbror Niels Sørensen på stedet
8) morbror Søren Sørensen, avlsmand i Århus
9) morbror Peder Sørensen i Mårslet, død. 1B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Eskildsen i Malling
10) moster Anne Sørensdatter g.m. Conrad Lauridsen, sadelmager i Mårslet
11) moster Maren Sørensdatter, [skifte 7.8.1777 lbnr.328], var g.m. Peder Mikkelsen. 1B:
a Mikkel Pedersen i Mårslet
12) moster Dorthe Marie Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen Frisk, kniplingskræmmer, der bor 3 mil syd for Kolding.
Desuden skal der være nogle halvsøskende til afdødes far.

544 Niels Hansen i Mårslet. 13.9.1808, fol.392B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Sørensen Smed i Hørret. B: Hans 3, Karen 1. FM: farbrødre Rasmus Hansen i Marienlund i Malling sogn, Peder Hansen i Mårslet.

545 Morten Sørensen i Mårslet. 13.9.1808, fol.394, 404.
E: Mette Sørensdatter. LV: Peder Rasmussen i Østerby, bror Peder Sørensen i Langballe. B: Søren 10, Rasmus 8. FM: farbror Jens Sørensen i Bredballegård. Desuden nævnes enkens bror Niels Sørensen, der er udkommanderet stykkusk og enkens søster Maren Sørensdatter på stedet.

546 Jørgen Andersen, landsoldat i Malling. 24.10.1808, fol.395.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Søren Degn i Malling. A: halvsøskende Søren Andersen i Malling, Jacob Andersen i Neder Fløjstrup, Kirsten Andersdatter 20, Johanne Andersdatter 13. FM: stedfar Rasmus Mogensen i Mårslet. Afdøde døde ved Regimentet i Nyborg på Fyn. (Sml. lbnr.495).

547 Jørgen Andreasen i Malling. 24.10.1808, fol.396.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Cathrine Marie 12, Marie Salome 11, Anne Kirstine 7. FM: morbror Jens Knudsen på Rugård [i Rosmus sogn] i Randers amt, Søren Rasmussen i Malling.

548 Morten Johansen, skovfoged i Hophaven. 7.11.1808, fol.397.
E: Else Simonsdatter. LV: Anders Sørensen i Pøel. B: Johanne Birgitte 2. FM: Rasmus Jensen i Neder Fløjstrup. Første ægteskab med Birthe Knudsdatter, [skifte 18.10.1805 lbnr.532]. B: Søren 16, Johannes 15, Knud 10.

549 Maren Rasmusdatter i Mårslet. 10.11.1808, fol.398B, 400.
E: Peder Pedersen. B: Peder 6, Anne Kirstine 5, Maren 2, Rasmus 1. FM: morbror Anders Rasmussen i Stavtrup.

550 Søren Madsen og hustru Kirsten Hansdatter i Langballe. 12.12.1808, fol.399, 401, 423B.
B: Maren 21, Mads 18. FM: morbror Otte Hansen i Neder Fløjstrup, Anders Jensen i Langballe.

551 Mads Andersen i Hørret. 13.2.1809, fol.403, 405.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Kirsten Knudsdatter af Seldrup, [skifte 4.6.1776 lbnr.313]. B: Anders i Mårslet, Knud på stedet. Andet ægteskab med Sidsel Rasmusdatter af Testrup, [skifte 12.4.1780 lbnr.352]. B: Kirsten. Tredje ægteskab med Anne Mikkelsdatter af Østerby, [skifte 26.6.1789 lbnr.412]. B: Mikkel i Margrethelyst, Rasmus 23, Karen. FM: Peder Rasmussen i Østerby, Jacob Mikkelsen i Langballe.

552 Maren Rasmusdatter i Hørret. 6.11.1809, fol.405B, 407.
E: Rasmus Lauridsen. B: Karen 8. Laurids 6, Peder 3, Anne 3.

553 Anne Christoffersdatter i Malling. 22.12.1809, fol.405BB, 442B. (Der er 2 fol.405).
Enke efter Jørgen Andersen, [skifte 24.10.1808 lbnr.546]. Første ægteskab med [Rasmus Terkildsen, skifte 21.10.1806 lbnr.539]. B: Anne Kirstine 17, Terkild 13. FM: født værge Oluf Terkildsen i Pedholt.

554 Jens Nielsen i Over Fløjstrup. 13.1.1810, fol.408B.
E: Birthe Christensdatter. LV: bror Jens Christensen sst. B: Maren 16 uger. FM: farbror Søren Nielsen i Langballe.

555 Hans Jørgensen i Malling. 28.5.1810, fol.410.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Hansen i Bispelund i Beder sogn. B: Søren 16, Jørgen 14, Kirsten 11, Karen 5, Johanne 1. FM: Søren Mikkelsen i Pøel.

556 Rasmus Pedersen, smed og hustru Johanne Pedersdatter i Malling. 3.6.1810, fol.411B, 427B.
B: Maren Rasmusdatter, død. 2B: Maren Pedersdatter g.m. Laurids Jensen i Krekær, Anne Marie Pedersdatter 11. FM: Niels Sørensen i Over Fløjstrup.

557 Maren Jensdatter i Over Fløjstrup. 16.6.1810, fol.416B, 418B, 458B.
Enke efter Niels Carstensen, tømrer i Horsens.
Hendes A:
1) bror Mikkel Jensen på stedet, af hans børn nævnes Anne Cathrine
2) bror Rasmus Jensen i Blegind, død. 1B:
a Jens Rasmussen i Solbjerg
3) søster Inger Jensdatter, [skifte 28.12.1779 lbnr.348], var g.m. Knud Rasmussen i Hophaven. 4B:
a Anne Knudsdatter g.m. Hans Frandsen i Fulden
b Anne Marie Knudsdatter g.m. Jørgen Møllebygger i Skanderborg
c Birthe Knudsdatter, [skifte 18.10.1805 lbnr.532], var g.m. Morten Johansen, skovfoged i Hophaven. 3B: Søren 18, Johannes 17, Knud 12
d Karen Knudsdatter, [skifte 31.10.1804 lbnr.528], var g.m. Mikkel Nielsen i Ajstrup. 4B: Maren 16, Inger Cathrine 14, Niels 9, Kirsten 6.
Hans A:
1) søster Maren Carstensdatter g.m. Christen Pedersen i Engelgård på Ørum Mark i Sindbjerg sogn
2) søster Karen Carstensdatter i Åle sogn og by, [skifte 7.1.1795 lbnr.14, Vrads herred skifteprotokol 1794-1808, B 64-284]. 4B:
a Anne Johansdatter, tjener på Bjerregård i Åle sogn
b Margrethe Johansdatter, tjener på Lykkebjerg på Gjerrild Mark [skal måske være Gjedved] i Tolstrup sogn
c Inger Johansdatter, tjener i Åle Præstegård
d Carsten Johansen, tjener i Åle Præstegård
3) halvbror Jens Nielsen Møller, værtshusholder i Horsens, død. 1B:
a Niels Jensen Møller, værtshusholder i Vejle
4) halvbror Jens Nielsen, [skrædder] i Nørhoved i Nørre Snede sogn, [skifte 1.4.1796 lbnr.36, Vrads herred skifteprotokol 1794-1808, B 64-284]. 5B:
a Niels Jensen, der er rømt
b Inger Jensdatter, tjener i Horsens
c Anne Marie Jensdatter
d Mads Jensen på Århus kanten
e Carsten Jensen, tjener i Hvirring
5) halvsøster Anne Cathrine Nielsdatter, død. 2B:
a Else Sørensdatter g.m. Jacob Andreasen, skoflikker i Kolding
b Kirsten Sørensdatter g.m. Mikkel Rudolfsen på Almind Hede i Almind sogn i Vejle amt
6) halvsøster Mette Nielsdatter, død. 6B:
a Søren Christensen i Hvirring
b Niels Christensen på Trebjerg Mark
c Else Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Egebjerg
d Inger Kirstine Christensdatter på Ørum Skole
e Karen Christensdatter, uvist hvor
f Dorthe Christensdatter g.m. Niels Sørensen Sillerup i Nim
Fælles testamente af 15.7.1778.
Hendes testamente af 16.12.1809. Heri nævnes to testamentariske arvinger:
a Hans Pedersen i Storenor
b Anne Cathrine Mikkelsdatter.

558 Johanne Nielsdatter i Pøel. 18.6.1810, fol.417B.
E: Laurids Sørensen. B: Anne 14, Kirsten 12. FM: Søren Mikkelsen sst.

559 Kirsten Christoffersdatter på Snovdrup Mark i huset Snorum. 19.7.1810, fol.420, 431B.
E: Mikkel Jacobsen. A: mor Anne Sørensdatter, enke efter Christoffer Pedersen [i Fulden], søskende Johanne Christoffersdatter g.m. Ammund Ammundsen, Peder Christoffersen 23, Karen Christoffersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Selsinggårde i Onsbjerg på Samsø. Tilsyns formynder Niels Hansen i Bispelund. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Jacobsen i Beder Præstegård.
Enkemanden er dømt for mordet på sin afdøde hustru.

560 Johan Nielsen, smed i Mårslet. 10.9.1810, fol.423, 426.
E: Mette Andersdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Oluf ved Slesvigske Rytterregiment g.m. Johanne Madsdatter, Maren g.m. Christen Pedersen, daglejer i Århus.

561 Jacob Pedersen i Christinekær på Mårslet Mark. 25.9.1810, fol.425.
E: Else Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen i Pederstrup. B: Niels, i krigstjeneste, Peder på stedet, Rasmus 21, Johanne 28. FM: Rasmus Nielsen i udflyttergården Augustenborg.

562 Søren Hansen, et barn i Malling. 6.11.1810, fol.426B.
A: mor Margrethe Sørensdatter g.m. Mikkel Sørensen på stedet, søskende Jørgen Hansen 14, Kirsten Hansdatter 11, Karen Hansdatter 5, Johanne Hansdatter 1. FM: Søren Mikkelsen i Pøel. Arv efter afdødes far Hans Jørgensen, skifte 28.5.1810 lbnr.555.

563 Søren Bjerregaard, degn i Beder Degnebolig på Over Fløjstrup Mark. 12.9.1810, fol.428.
E: Anne Nielsdatter. LV: [Michael] Hasle, præst i Beder. B: Frederik Julius Christian Bjerregaard 18, Michael Hasle Bjerregaard 17, Jens Nikolaj Bjerregaard 15, Niels Anton Bjerregaard 13, Peder Friis Bjerregaard 11. FM: farbror Niels Jensen Bjerregaard i Vedslet. Bevilling til uskiftet bo for enken 19.8.1809.

564 Niels Mikkelsen i Synnedrup. 27.12.1810, fol.429, 430B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Christensen sst. Første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 16.6.1806 lbnr.534]. B: Kirsten 10, Mikkel 9, Jørgen 6. FM: farbror Jens Mikkelsen Synnedrup i Skovmølle. Desuden nævnes afdødes søster Birthe Mikkelsdatter.

565 Mette Eriksdatter i Mårslet. 21.1.1811, fol.429B.
E: Jens Jensen. B: Jens 16. FM: mosters mand Laurids Sørensen i Hørret.

566 Kirsten Sørensdatter i Hørret. 20.3.1811, fol.433, 435, 454.
Enke efter Mads Andersen, [skifte 13.12.1809 lbnr.551]. A:
1) søster Karen Sørensdatter, [skifte 24.6.1799 lbnr.496], var g.m. Anders Jensen i Langballe. 6B: Søren i Strasborg på Langballe Mark, Jens 13, Dorthe, Anne, Karen, Kirsten
2) halvbror Rasmus Pedersen i Langballe
3) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Langballe, [skifte 23.9.1793 lbnr.447]. B: Peder i Langballe, Jens i Lemming.
Desuden nævnes enkens stedsøn Knud Madsen, der er fæster af stedet.

567 Maren Lauridsdatter i Testrup. 1.4.1811, fol.433B.
Enke efter Rasmus Hansen, [skifte 26.3.1777 lbnr.321]. B: Anne Rasmusdatter, enke efter Søren Lauridsen i Over Fløjstrup, Hans Rasmussen i Testrup, [skifte 16.1.1795 lbnr.460]. 4B: Maren, Rasmus 24, Niels 20, Peder 18. FM: morbror Mikkel Nielsen i Testrup, stedfar Niels Eskildsen i Testrup.

568 Maren Sørensdatter i Højballe. 4.4.1811, fol.434B, 436B, 438.
E: Rasmus Jørgensen. B: Steffen 7, Søren 5. FM: morbrødre Laurids Sørensen i Højballe, Jens Sørensen i Bredballegård. Første ægteskab med Steffen Pedersen, [skifte 30.2.1798 lbnr.488]. B: Peder 15.

569 Jens Bendixen i Malling. 11.5.1811, fol.437.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Søren Sørensen i Storenor. B: Karen 8. FM: Niels Sørensen i Malling. Enken har siddet i uskiftet bo.

570 Søren Nielsen i Langballe. 7.6.1811, fol.438B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Karen g.m. Søren Andersen i Strasborg, Sidsel 33, Inger 26, Mikkel 23, Peder 16. FM: Jens Madsen, ladefoged på Vilhelmsborg.

571 Mikkel Andersen i Urnebjerggård. 10.6.1811, fol.439B.
Enkemand efter [Karen Jensdatter, skifte 22.8.1804 lbnr.527]. B: Kirsten 9. FM: Christen Jørgensen i Fulden Mølle, Rasmus Jensen i Beder. [Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, skifte 26.6.1797 lbnr.481]. B: Anders på stedet, Maren g.m. Knud Madsen i Hørret ved Niels Jacobsen i Stenege, Anne, Else.

572 Mads Jensen Væver i Mårslet. 24.6.1811, fol.440B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Over Mårslet. B: Jens Madsen i Åbo og dennes søn Mads 13, Peder Madsen på stedet.

573 Niels Sørensen i Seldrup. 26.8.1811, fol.441.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: [Michael] Hasle, præst i Beder. B: Mikkel 12, Kirsten 10, Lisbeth 3, Anne 3 mdr. FM: farbror Søren Sørensen i Storenor.

574 Niels Jacobsen i Hørret. 20.1.1812, fol.443B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Anders Danielsen sst. B: Ingeborg 16, Anne 14, Niels 11, Jacob 9, Christen 6, Johanne 3, Niels 9 uger. FM: farbror Rasmus Jacobsen i Vormstrup.

575 Maren Hansdatter, ugift i Testrup. 27.1.1812, fol.445.
A: mor Karen Nielsdatter g.m. Niels Eskildsen på stedet, søskende Rasmus Hansen, Niels Hansen 21, Peder Hansen 18. FM: morbror Mikkel Nielsen Fogh i Testrup.
Arv efter afdødes far Hans Rasmussen i Testrup, skifte 16.1.1795 lbnr.460.
Arv efter Niels Hansen i Fulden Mølle, skifte sluttet 26.2.1799.
Arv efter Peder Rasmussen i Testrup, skifte 27.9.1802 lbnr.516.
Arv efter Laurids Rasmussen i Testrup, skifte 27.9.1802 lbnr.517.
Arv efter Maren Lauridsdatter, enke efter Rasmus Hansen i Testrup, skifte 1.4.1811 lbnr.567.

576 Niels Sørensen Fogh i Mårslet. 27.1.1812, fol.446B.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Sørensen i Mårslet. A: søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Anders Sørensen i Mustrup. 1B: Anne Andersdatter, død, var g.m. Mads Jensen sst. 3B: Jens 9, Maren, Marianne. FM: Poul Jensen i Tiset.

577 Birthe Jacobsdatter i Ajstrup Skole. 23.2.1812, fol.447, 449B, 461.
Enke efter Peder Frandsen Hejgaard, skoleholder i Ajstrup. B: Anne Marie 23, Frands 21 skolelærer på stedet, Jacob19, Mikkel 17, Kirsten 13. FM: morbror Rasmus Jacobsen i Segkærhus på Fastrup Mark i Vitved sogn.

578 Maren Mortensdatter i Malling. 18.3.1812, fol.448B.
E: Søren Jørgensen. A: mor Maren Rasmusdatter, enke efter Morten Andersen. LV: Niels Lauridsen sst, halvbror Anders Mortensen i Bredballegård udflyttet fra Mårslet.

579 Peder Sørensen i Beder. 1.4.1812, fol.449B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: bror Jens Rasmussen på Solbjerg Mark. B: Anne 18, Mikkel 17, Søren 10. FM: fars søskendebarn Peder Jensen i Fulden.

580 Johanne Birgitte Mortensdatter, ugift i Skovhuset Hophaven. 26.4.1812, fol.451B.
A: mor Else Simonsdatter, der også døde, [skifte 26.4.1812 lbnr.581], var g.m. Niels Jensen Skov på stedet, halvsøskende Søren Mortensen 20, Johannes Mortensen 18, Knud Mortensen 14. FM: Rasmus Jensen i Neder Fløjstrup. Arv efter afdødes far [Morten Johansen, skovfoged i Hophaven], skifte 7.11.1808 lbnr.548.

581 Else Simonsdatter i Hophaven. 26.4.1812, fol.452B.
E: Niels Jensen Skov. A: far Simon Arentsen i Kysing ved søn Poul Simonsen sst.

582 Oluf Nielsen, ugift i Testrup. 6.7.1812, fol.452B.
A: bror Jens Nielsen, søster Maren Nielsdatter, søster Karen Nielsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Østerby, halvbror Søren Nielsen 16. FM: Laurids Jensen i Testrup. Arv efter afdødes mor [Anne Cathrine Jensdatter], skifte 19.10.1795 lbnr.467, og efter afdødes far [Niels Olufsen i Testrup], skifte 27.7.1803 lbnr.520.

583 Anders Olufsen, ugift i Mårslet. 12.10.1812, fol.456.
A: mor Mette Andersdatter, [enke efter Johan Nielsen, smed i Mårslet, skifte 10.9.1810 lbnr.560]. LV: Søren Sørensen sst, halvbror Oluf Johansen, smed sst, halvsøster Maren Johansdatter g.m. Christen Pedersen , daglejer i [Århus].

584 Jens Pedersen i Pedholt. 21.10.1812, fol.457B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Jens Mikkelsen i Skovmølle, Oluf Terkildsen i Pedholt. B: Mette g.m. Jens Mikkelsen, væver i Slet, Marianne, Peder 18, Bendix 12. FM: Rasmus Nielsen i Augustenborg, udflyttet fra Malling, Peder Pedersen i Pedholt. Desuden nævnes enkens søn Peder Hansen i Pøel.

585 Inger Madsdatter i Langballe. 29.3.1813, fol.462.
E: Peder Sørensen. A: far Mads Lauridsen i Langballe.

586 Maren Sejersdatter i Testrup. 8.6.1813, fol.462B.
E: Oluf Pedersen. B: Mette Marie 3, Bodil 2. FM: morbror Peder Sejersen i Ravnholt.

587 Rasmus Jensen i Hørret. 13.12.1813, fol.463B, næste protokol fol.1B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Testrup. B: Niels 22, Sidsel 20, Søren 18, Anne Johanne 17, Rasmus 10, Kirsten 10. FM: Søren Rasmussen i Obstrup. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 7.1.1790 lbnr.418]. B: Jens, Kirsten g.m. Niels Jacobsen i Stenege.


Vilhelmsborg gods
Skifteprotokol
1814-1838
G 324-4

588 Anne Sofie Hasle, ugift i Beder Præstegård. 25.5.1814, fol.5, 9.
A:
1) bror Michael Hasle, præst i Beder [og Malling]
2) søster Marianne Hasle, død, var g.m. Ib Jørgensen, skipper i Århus og med Corfitz Boye i Århus. 6B:
a Mogens Fogh, degn på Lolland
b Peder Michael Fogh, bager og gæstgiver i Viborg, død. 7B: Ib Fogh 12, Mads Pagh Fogh 8, Peder Ditmar Fogh 6, Anne Kirstine Fogh g.m. Stabell på Ørregård, Mette Marie Fogh, Severine Christiane Marianne Fogh, Georgine Fogh
c Ib Boye, uvist hvor
d Peder Christian Boye, løjtnant i Århus
e Mikkel Hasle Boye, bagersvend i Viborg
f Anne Boye g.m. [Peder] Friis, præst i Holme [og Tranbjerg]
3) søster Anne Marie Hasle, død, var g.m. Peder Stilling i Viborg. 8B:
a Henrik Stilling, præst i Adslev [og Mesing]
b Jacob Stilling, fuldmægtig på politikammeret i København
c Mogens Stilling, bager i Holstebro
d Hans Christian Stilling, guldsmed i Viborg
e Georgine Stilling g.m. købmand [Anders] Vorgod [dvs. Voergaard] i Viborg
f Anne Sofie Stilling g.m. proprietær [Laurids Christian] Djørup til Hindsels på Thyholm
g Benedikte Stilling, død, var g.m. bager Højer i Viborg. 4B: Peder, Lorents, Andreas, Vilhelmine
h Anne Marie Stilling g.m. fuldmægtig Ingstrup på Viborg Amtstue

589 Marie Dorthe Toxværd i Tranbjerg Skolehus. 20.7.1814, fol.6.
E: Peder Billeskov Grimstrup, lærer. B: Frands Grimstrup i Ballerup ved Holbæk på Sjælland, Mikkel Grimstrup, tjener i Blegind, Niels Grimstrup, tjener på Rathlousdal, Peder Grimstrup, tjener i Århus, Inger Marie Grimstrup, Anne Kirstine Grimstrup, har været gift, men er nu på stedet, Øllegaard Cathrine Grimstrup. Uden for ægteskab B: Lorentse Sofie Lauridsdatter g.m. Hans Peder Lund i København.

590 Niels Nielsen, et barn i Hørret. 11.10.1814, fol.7.
A: mor Anne Marie Nielsdatter g.m. Poul Rasmussen i Hørret, søskende Ingeborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Niels Nielsen 13, Jacob Nielsen 11, Christen Nielsen 8, Johanne Nielsdatter. FM: Rasmus Jacobsen i Vormstrup. Arv efter afdødes far Niels Jacobsen, skifte 20.1.1812 lbnr.574.

591 Peder Hansen i Mårslet. 30.11.1814, fol.8B, 20B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Ottesen i Tulstrup. B: Kirsten 24, Peder 20. FM: farbror Rasmus Hansen i Marienlund.

592 Birthe Christensdatter i Hørret. 6.1.1815, fol.10.
E: Knud Nielsen. B: Oluf 12, Anne 6, Maren 3. FM: morbror Mikkel Pedersen i Mårslet.

593 Karen Robertsdatter i Malling. 20.1.1815, fol.11.
E: Niels Lauridsen. B: Søren 23, Johanne, Kirsten 17. Første ægteskab med Søren Jensen i Fløjstrup. B: Maren g.m. Peder Rasmussen i Over Fløjstrup, Jens på Solbjerg Mark.

594 Jens Poulsen i Beder. 31.1.1815, fol.12B.
E: Kirsten Simonsen. LV: Poul Sørensen i Beder. B: Johanne 10, Marianne 7, Kirsten 5. FM: Mikkel Sejersen sst. Desuden nævnes Niels Simonsen i Assedrup.

595 Georgine Marie Borup i Mariendal. 14.3.1814, fol.13.
E: Niels Anton Bjørn, birkedommer og landvæsenskommissær. B: Mathias Larsenius Bjørn 13, Frederik Marius Julius 11, Georg Anton Bjørn 9, Ludvig Benediktus Bjørn 6, Birgitte Cathrine Pouline Bjørn 2. Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1813.

596 Kirsten Rasmusdatter i Malling. 20.2.1815, fol.15.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 16, Maren 14, Anne Marie 11, Peder 9, Rasmus 3. FM: morbror Rasmus Nielsen i Løjenkær.

597 Hans Rasmussen i Mårslet. 1.3.1815, fol.16B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Anne 4, Anne Cathrine 2, Anders 10 uger. FM: farfar Rasmus Nielsen på stedet.

598 Morten Nielsen i Skåbling. 7.3.1815, fol.17.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Sørensen i Pøel. B: Søren i Sorring i Dallerup sogn, Niels i Skåbling, Jens, der overtager fæstet, Mikkel 22, i krigstjeneste, Maren g.m. Palle Hansen Rohde, høker i Århus, Birthe 34 på stedet, Ingeborg 32, der tjener i Århus, Karen 24 på stedet. Bevilling til uskiftet bo 10.4.1805.

599 Johanne Pedersdatter i Over Mårslet. 16.3.1815, fol.18B.
E: Jens Jacobsen. B: Maren, Kirsten g.m. Jens Jensen sst, Karen.

600 Maren Lauridsdatter i Langballe. 12.4.1815, fol.19B, 35B, 39.
E: Niels Sørensen. B: Johanne 5, Niels 3, der døde, Søren 2, der døde. Første ægteskab med Rasmus Pedersen Stang i Nørre Ørslev på Falster, skifte 6.6.1807. B: Hans 18, Oluf 13, Jørgen 12, Rasmus 10, Birthe på Falster, Maren, der døde. FM: morbror Mads Lauridsen i Tingsted på Falster, Anders Jensen i Langballe. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Sørensen, der tidligere har beboet gården.

601 Øvle Jensen i Seldrup. 29.9.1815, fol.21.
E: Else Andersdatter. LV: E[skild] Sørensen, degn i Beder. B: Marie Cathrine 12. FM: Jørgen Lauridsen i Fulden.

602 Maren Olufsdatter i Testrup. 6.10.1815, fol.22B, 40B.
E: Laurids Jensen. Første ægteskab med Jens Rasmussen [sst, skifte 14.3.1787 lbnr.394]. B: Oluf i Viby, Niels på stedet. Andet ægteskab med Jens Pedersen [sst, skifte 8.2.1797 lbnr.476]. B: Peder 23.

603 Niels Lauridsen i Malling. 26.10.1815, fol.23.
[Enkemand efter Karen Robertsdatter, skifte 20.1.1815 lbnr.593]. B: Søren, der overtager fæstet, Johanne 21, Kirsten 18. FM: svoger Peder Rasmussen i Over Fløjstrup.

604 Anne Rasmusdatter i Fulden. 2.1.1816, fol.24.
E: Peder Hansen. B: Karen 9, Hans 3. FM: mosters mand Peder Øvlesen i Malling.

605 Maren Pedersdatter i Fulden. 9.1.1816, fol.26B.
E: Jørgen Sørensen. B: Birthe 10, Søren 8, Kirsten 6, Anne 3. FM: morbror Søren Pedersen i Bredballegård på Mårslet Mark.

606 Mikkel Jensen i Fulden. 14.3.1816, fol.28, 33.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels Hansen i Bispelund. B: Kirsten 21, Jens 19, Anne Marie 15, Maren 13. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 7.7.1781 lbnr.360]. B: Jens med ophold dels i Horsens dels på Lillerup. Andet ægteskab med Kirsten Olufsdatter, [skifte 24.12.1793 lbnr.451]. B: Oluf, der tjener hos smeden i Langballe, Morten 24, der tjener på Mathisenlyst på Fulden Mark.

607 Christen Jensen i Fulden. 14.3.1816, fol.30.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Hansen i Bispelund. B: Bendix, Jens 22. FM: Søren Bendixen i Mathisenlyst.

608 Peder Jensen i Fulden. 21.3.1816, fol.30B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Synnedrup. B: Anders 8, Birthe 6, Peder 4, Johanne 3 uger. FM: Niels Sørensen i Over Fløjstrup.

609 Jørgen Hansen, et barn i Malling. 21.6.1816, fol.34.
A: mor Margrethe Sørensdatter g.m. Mikkel Sørensen på stedet, søskende Kirsten Hansdatter 17, Karen Hansdatter 11, Johanne Hansdatter 7. FM: Søren Mikkelsen i Pøel. Arv efter afdødes far Hans Jørgensen i Malling, skifte 28.5.1810 lbnr.555. Arv efter afdødes bror Søren Hansen, skifte 6.11.1810 lbnr.562.

610 Inger Sørensdatter i Langballe. 11.7.1816, fol.36B.
E: Jens Knudsen. B: Anne 1. FM: morbror Mikkel Sørensen i Langballe.

611 Johanne Andersdatter i Langballe. 11.7.1816, fol.38.
E: Niels Pedersen. B: Steffen 6.

612 Peder Sejersen i huset Fortovet på Testrup Mark. 5.4.1817, fol.41, 45.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: morbror Jens Rasmussen på stedet. B: Kirsten Marie, Johanne. FM: Søren Madsen i Ravnholt.

613 Anne Marie Christensdatter i Bisgård. 8.4.1817, fol.42, 57.
Enke efter Jens Sørensen. B: Søren 23, der fæster stedet, Christen 20, Anne 16, Kirsten 13, Maren 9, Birthe 5. FM: morbror Jens Christensen i Over Fløjstrup.

614 Anne Marie Pedersdatter i Hørret. 30.4.1817, fol.46.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 11, Peder 9, Jens 6. FM: Niels Davidsen i Over Fløjstrup, der er gift med afdødes beslægtede.

615 Maren Hansdatter i Mariendal. 8.5.1817, fol.47B, 51, 67B, 72B, 76, 78B, 87.
Enke efter Christen Danielsen Guldmand, klejnsmedemester i Århus.
Hendes A:
1) søster Birthe Hansdatter g.m. Rasmus Christensen i Rude i Hads herred, ved Jørgen Mikkelsen i Randlev
2) halvbror Hans Nielsen i København, død. 1B:
a en søn, der er død
3) halvbror Niels Nielsen i Kysing, død. 7B.
a Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Skov, skovfoged i Mariendal, ved J[ohan] Kandelstorf, købmand i Århus
b Niels Nielsen 22
c Mogens Nielsen 20
d Hans Nielsen 18
e Erik Nielsen 16
f Jørgen Nielsen 15
g Anne Marie Nielsdatter 9. FM: Jørgen Mikkelsen i Randlev
4) halvsøster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Drammelstrup. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter. FM: Søren Rasmussen i Astrup, halvbror Rasmus Rasmussen i Drammelstrup
Hans A:
1) bror Laurids Danielsen Guldmand, død. 1B:
a Mogens Guldmand, rebslagermester i Århus ved premierløjtnant Schiøtt sst.
Testamente af 21.5.1795.

616 Oluf Hansen i Storenor. 13.5.1817, fol.48.
E: Anne Cathrine Lorentsdatter. .LV: far Lorents Baltsersen i Øster Skovhus. B: Abelone 9 mdr. FM: fars søskendebarn Jens Jensen i Storenor.

617 Maren Lauridsdatter i Fulden. 13.5.1817, fol.49B.
E: Mikkel Nielsen. B: Maren 19, Niels 18, Jens 8, Anne Margrethe 8. FM: Peder Pedersen i Fulden.

618 Jens Rasmussen i Fulden. 12.6.1817, fol.51B, 60B.
E: Birthe Madsdatter. LV: svoger Søren Nielsen i Langballe, Rasmus Hansen Seldrup. B: Maren 14, Mads 12, Karen 7, Birthe 4, Rasmus Peder 2, Jens, nyfødt, der døde. FM: Niels Hansen i Bispelund på Fulden Mark.

619 Kirsten Mikkelsdatter, ugift i Urnebjerggård på Hørret Mark. 14.6.1817, fol.53B.
A: [halv]søskende Anders Mikkelsen på stedet, Maren Mikkelsdatter g.m. Knud Madsen, Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Rasmussen i Skåde Skov, Else Mikkelsdatter. Arv efter afdødes mor Karen Jensdatter, skifte 22.8.1804 lbnr.527. Arv efter afdødes far Mikkel Andersen, skifte 10.6.1811 lbnr.571.

620 Peder Rasmussen i Starup. 26.6.1817, fol.54B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen i Nølev. B: Rasmus, der har overtaget fæstet, Mette Cathrine 24, Maren 16, Hans 11. FM: Frands Pedersen i Storenor.

621 Kirsten Jensdatter i Langballe. 7.7.1817, fol.55, 60.
E: Peder Nielsen. B: Laurids 14, Anne 3. FM: morbror Peder Jensen Kolt i Hørret.

622 Jens Pedersen i Fulden. 17.7.1817, fol.58.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Peder 13, Anne Cathrine 5. FM: farbror Søren Pedersen i Neder Fløjstrup.

623 Kirsten Madsdatter i Urnebjerggård på Hørret Mark. 20.6.1818, fol.61, 66B.
E: Anders Mikkelsen. B: Kirsten 2. FM: morbror Mikkel Madsen i Margrethelyst på Hørret Mark.

624 Niels Jacobsen i Starup. 22.6.1818, fol.63B.
E: Anne Øvlesdatter. LV: bror Eskild Øvlesen i Malling. B: Øvle 20, Jacob 18, Maren 12, Søren 11. FM: farbror Peder Jacobsen i Løjenkær.

625 Otte Olufsen i Vormstrup. 22.10.1818, fol.69.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: far Søren Rasmussen i Mårslet. B: Søren 6, Niels 4. FM: Jens Eskildsen i Malling. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter. B: Oluf, tjener i Århus, Erik 24, der tjener i Krekær.

626 Anders Madsen i Mårslet. 23.10.1818, fol.70B, 74B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Christen 18, Søren 15, Mads 13. FM: farbror Knud Madsen i Hørret.

627 Anne Andersdatter i Malling. 4.11.1818, fol.73, 77B.
E: Søren Jørgensen. B: Anders 5, Jørgen 6 mdr. FM: morbror Mikkel Jensen i Løjenkær.

628 Søren Sørensen i Malling. 17.12.1818, fol.79B.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. A: søskende Ove Sørensen i Illerup, Rasmus Sørensen, røgter på Marselisborg, Maren Sørensdatter i København.

629 Christen Sørensen i Storenor. 25.2.1819, fol.81B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Vendelbo i Kysing. B: Søren 18, Kirsten 14, Jacob 12, Jens 9. FM: Niels Pedersen i Synnedrup.

630 Niels Rasmussen Smed i Lillenor. 21.5.1819, fol.85B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Sørensen i Beder. B: Rasmus på stedet, Jens 22, Frederik 20, i bødkerlære i Århus, Søren 17, Anne Marie g.m. Christen Rasmussen på Over Fløjstrup Mark, Maren forlovet med Anders Sørensen sst. FM: Niels Rasmussen i Lillenor.

631 Bodil Kirstine Jensdatter i Fulden. 28.6.1819, fol.88B.
E: Niels Nielsen Grønfeld. B: Lisbeth. FM: Peder Pedersen i Fulden.

632 Marie Salome Jørgensdatter, ugift i Malling. 1.12.1819, fol.90.
A: mor Karen Knudsdatter, enke efter Jørgen Andreasen sst, skifte 24.10.1808 lbnr.547. LV: Eskild Øvlesen sst, søskende Cathrine Marie Jørgensdatter g.m. Mikkel Jensen på Tulstrup Mark, Anne Kirstine Jørgensdatter. FM: Jens Jørgensen i Malling.

633 Niels Nielsen i Testrup. 2.12.1819, fol.91B.
B: Rasmus på stedet, Søren i Ajstrup, Niels i Ingerslev, Sidsel, enke efter Rasmus Jensen i Hørret, [skifte 13.12.1813 lbnr.587], Karen g.m. Thomas Sørensen i Testrup, Kirsten g.m. Niels Jensen i Astrup.

634 Anne Jacobsdatter i Bisgård i Malling sogn. 12.2.1820, fol.93.
E: fraskilte mand Oluf Jacobsen, der er gift i Saksild. A: søster Karen Jacobsdatter g.m. Jens Rasmussen i Henriettegård på Malling Mark.

635 Peder Jensen i Neder Fløjstrup. 2.3.1820, fol.95.
E: Anne Kirstine Ibsdatter. LV: Peder Christensen. B: Karen Marie g.m. Peder Rasmussen i Neder Fløjstrup, Anne Cathrine g.m. Frands Frandsen, der fæster stedet, Anne, Ulrikke Lind.

636 Anne Mikkelsdatter i Neder Fløjstrup. 2.3.1820, fol.96B, 102.
E: Peder Christensen, den ældre. A: bror Jens Mikkelsen i Virring, halvbror Christen Mikkelsen i Snovdrup. Testamente af 24.1.1813 med bevilling til uskiftet bo.

637 Johanne Jensdatter i Mårslet. 3.3.1820, fol.97, 100.
E: Oluf Jensen. B: Karen Marie 10, Jens 8, Anne 5 uger, der døde. FM: mors svoger Peder Madsen i Mårslet.

638 Karen Nielsdatter i Over Fløjstrup. 25.3.1820, fol.100.
Enke efter Søren Jensen. B: Maren g.m. Rasmus Jacobsen i Ajstrup, Anne g.m. Søren Rasmussen i Over Fløjstrup. (Dødsanmeldelse.)

639 Anne Madsdatter, ugift pige på Vilhelmsborg. 3.5.1820, fol.101B, 109B.
A: søskendebørn Karen Sørensdatter g.m. Simon Andersen i Tulstrup ved søn Søren Simonsen i Odder, Anne Cathrine Sørensdatter, enke efter Peder Andersen på Skårup Mark. LV: søn Anders Pedersen i Skårup.

640 Jens Sørensen i Over Fløjstrup. 25.5.1820, fol.103.
E: Karen Jensdatter. Testamente af 1.3.1812. Ingen børn.

641 Peder Jensen i Rokballe Mølle. 19.6.1820, fol.103B, 111B, 118B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Jørgen Lauridsen i Fulden. B: Karen 24, der ægter Niels Rasmussen i Fulden, Rasmine 12. FM: Jens Astrup, skovrider i Frederiksdal.

642 Maren Jensdatter i Mårslet. 20.6.1820, fol.106B, 110.
E: Christian Andersen. A: bror Peder Jensen i Hørret, død. 3B: Jens sst, Peder, tømmermand i Århus, Anne.

643 Mikkel Jacobsen og vanvittige hustru Maren Jensdatter, der lever i Mårslet. 20.6.1820, fol.108.
Registrering med henblik på skilsmisse. Der nævnes hendes søster Karen Jensdatter og [Maren Jensdatters far] Jens Jacobsen.

644 Peder Madsen i Mårslet. 8.8.1820, fol.112, 120B.
E: Else Rasmusdatter. LV: far Rasmus Nielsen i Augustenborg på Malling Mark, Hans Pedersen, der ægter enken. B: Peder, nyfødt. FM: Søren Sørensen Fogh i Mårslet, fars morbror Jens Jensen i Mårslet.

645 Rasmus Bendixen, tjenestekarl i Tranbjerggård i Mårslet sogn. 8.8.1820, fol.113, 142.
A: halvsøskende Søren Bendixen i Fillerup i Odder sogn, Maren Bendixdatter, der ægter Laurids Jensen i Rørt. FM: Christoffer Madsen.

646 Søren Nielsen i Langballe. 6.10.1820, fol.113B, 121B.
E: Maren Madsdatter. LV: svoger Rasmus Hansen i Fulden, Anders Hansen, der ægter enken. B: Birthe 9, Karen 7, Maren 6 mdr., der døde. FM: fars morbror Niels Sørensen i Over Fløjstrup.

647 Kirsten Nielsdatter i Mariendal i Beder sogn. 27.2.1821, fol.122B.
E: Niels Jensen Skov, skovfoged. B: Niels 4, Jens Peder 2. FM: morbror Niels Nielsen Battrup i Christiansgård. Arv i boet efter [afdødes fars halvsøster] Maren Hansdatter i Mariendal, [skifte 8.5.1817 lbnr.615].

648 Karen Pedersdatter i Rokballe Mølle. 10.5.1821, fol.127B, 130.
E: Niels Rasmussen. A:
1) mor Maren Lauridsdatter, [enke efter Peder Jensen sst, skifte 19.6.1820 lbnr.641]. LV: bror Jørgen Lauridsen i Fulden
2) søster Rasmine Pedersdatter 13. FM: J. Astrup, skovridder i Frederiksdal
3) halvsøster Trine Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Fulden. (Sml. lbnr.462).
Desuden nævnes enkemandens far Rasmus Christensen i Fulden og enkemandens bror Peder Rasmussen på stedet.

649 Jens Mortensen, røgter på Vilhelmsborg. 14.5.1821, fol.129B, 136B.
E: Kirsten Lauridsdatter i Mårslet. LV: Søren Sørensen sst. Arvinger angives ikke.

650 Jens Pedersen i Tranbjerggård. 30.7.1821, fol.131B, 142B, 144.
A:
1) mor Else Mikkelsdatter i Tranbjerggård. LV: Jens Sørensen i Mårslet
2) bror Mikkel Pedersen
3) søster Anne Johanne Pedersdatter 24, alle på stedet.
Afdøde var korporal i Slesvigske Rytterregiment i Horsens.

651 Rasmus Poulsen, ugift i Hørret. 14.9.1821, fol.132, 139B, 141B, 168.
A:
1) mor Mette Rasmusdatter g.m. Rasmus Lauridsen, smed på stedet
2) halvbror Poul Rasmussen i Holme
3) halvbror Laurids Rasmussen i Hørning 16 (ved skiftesamlingen 31.7.1822)
4) halvsøster Maren Rasmusdatter, der tjener i Årslev Præstegård
5) halvsøster Anne Margrethe Rasmusdatter i Hørning
5) halvsøster Mette Marie Rasmusdatter.

652 Mikkel Christiansen, der tjente i Seldrupgården. 24.9.1821, fol.133.
A: mor Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Rude, morbror Oluf Jensen i Testrup. Afdøde var født uden for ægteskab.

653 Anne Eriksdatter i Beder. 28.9.1821, fol.134, 143.
E: Laurids Sørensen. B: Erik 20, Anne Marie g.m. Jacob Andersen i Beder.

654 Christine Jensen i Hophaven. 31.10.1821, fol.136B, 138B.
E: Christian Flist. Testamente af 29.11.1813. Ingen børn.

655 Rasmus Jensen, røgter på Vilhelmsborg. 10.11.1821, fol.137B.
E: Maren Nielsdatter i Trige. LV: Søren Pedersen, ladefoged på Vilhelmsborg. B: Anne Kirstine i Trige.

656 Anne Eriksdatter i Mårslet. 23.11.1821, fol.140B, 153.
Enke efter Anders Bork. B: Jens Andersen i Mårslet, Else Andersdatter på Langballe Mark. FM: Oluf Sørensen sst, Johanne Andersdatter, [skifte 11.7.1816 lbnr.611], var g.m. Niels Pedersen i Langballe. B: Steffen 12. Afdøde døde 15.2.1820.

657 Margrethe Olufsdatter i Storenor. 22.1.1822, fol.144, 176B, 180B, 204, 209B.
A: søster Kirsten Olufsen g.m. Rasmus Hansen, skolelærer i Mårslet, [halv]bror Anders Thomsen i Højballe. Testamente af 24.11.1821 hvorefter arven tilfalder søstersøn Søren Hansen i Storenor, nu i Pedholt.

658 Peder Nielsen Karlby i Fulden. 8.2.1822, fol.145B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Christensen i Fulden. A:
1) bror Hans Nielsen i Dybdal, død. 1B:
a Niels Hansen
2) bror Rasmus Nielsen i Todbjerg
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Ove Jacobsen i Karlby. Han tjener på Rosenholm
4) søster Inger Nielsdatter g.m. Thomas Mogensen i Karlby.

659 Kirsten Sørensdatter i Elmose. 13.3.1822, fol.147, 156.
E: Søren Sørensen. B: Johanne 17, Søren 15, Karen 6, Mette 5, Anne 1. FM: bedstefar Søren Bendixen i Mathisenlyst.

660 Jens Jacobsen i Mårslet. 14.3.1822, fol.148B, 154, 162B.
[Enkemand efter Johanne Pedersdatter, skifte 16.3.1815 lbnr.599]. B:
1) Maren Jensdatter, der er vanvittig med ophold i Århus Hospital, g.m. Mikkel Jacobsen i Mårslet. Der nævnes en datter Gertrud
2) Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jensen i Mårslet, der døde, [skifte 31.5.1822 lbnr.664]. LV: Laurids Sørensen i Beder, Erik Sørensen i Mårslet
3) Karen Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Mårslet.

661 Birthe Pedersdatter, pige i Bisgård. 8.4.1822, fol.152, 172.
A: mor Anne Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Storenor, søskende Rasmus Pedersen i Bisgård, Frederik Pedersen 19, Anne Marie Pedersdatter 15, halvsøskende Peder Pedersen i Århus, Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Storenor. Arv efter afdødes far Peder Pedersen, skifte 7.5.1810.

662 Maren Sørensdatter i Elmose. 6.5.1822, fol.154B, 157B.
E: Søren Mortensen, nu snedker i Mårslet. A: mor Mette Jacobsdatter på stedet. LV: Mikkel Rasmussen i Mårslet. [Afdødes halvbror] Søren Sørensen på stedet fremlægger opholdskontrakt med sin [og afdødes] far Søren Jensen af 23.9.1803. Skiftet er også efter afdødes nylig afdøde datter Mette Marie Sørensdatter.

663 Kirsten Nielsdatter, tjenestepige i Mårslet Præstegård. 21.5.1822, fol.155B.
A: mor Karen Sørensdatter i Testrup. LV: M[athias] C[hristian] Brandt, præst i Mårslet.

664 Jens Jensen i Mårslet. 31.5.1822, fol.158, 161.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Erik Sørensen sst. B: Mette 9, Johanne 6, Karen 3, Anne 1. FM: bedstefar Jens Jensen på stedet, Laurids Sørensen, smed i Beder.

665 Niels Rasmussen i Starup. 1.6.1822, fol.159, 165B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Sejersen i Synnedrup. B: Rasmus 29, Jens 28, Anne 23, Peder 17. FM: farbror Mikkel Rasmussen i Over Fløjstrup.

666 Maren Hansdatter i Testrup. 5.6.1822, fol.160, 173B.
E: Sejer Mikkelsen. A: far Hans Christensen i Testrup.

667 Christen Nielsen i Hørret. 18.6.1822, fol.163.
A: mor Anne Marie Nielsdatter g.m. Poul Rasmussen i Hørret, søskende Ingeborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Niels Nielsen 21, Jacob Nielsen 19, Johanne Nielsdatter. FM: Poul Jacobsen i Vormstrup. Arv efter afdødes far Niels Jacobsen, skifte 20.1.1812 lbnr.574 og efter bror Niels Nielsen, skifte 11.10.1814 lbnr.590.

668 Maren Lauridsdatter i Rokballe Mølle. 18.6.1822, fol.164B, 166B, 186.
Enke efter Peder Jensen, møller sst, [skifte 19.6.1820 lbnr.641]. B: Rasmine 14. FM: Jens Astrup, skovrider i Frederiksdal. Første ægteskab med [Rasmus Simonsen Stæhr sst, skifte 7.4.1795 lbnr.462]. B: Anne Cathrine g.m. Niels Rasmussen i Fulden. Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Lauridsen i Fulden.

669 Kirsten Hansdatter i Langballe. 14.8.1822, fol.169, 204B, 226.
E: Peder Hansen, smed. B: Johanne 19, Anne 15, Maren 11, Hans 8. FM: Rasmus Hansen, skolelærer i Mårslet.

670 Søren Henriksen, gartner i Hophaven. 26.9.1822, fol.170.
Testamentarisk A: Peder Jensen Lillenor på stedet.

671 Søren Frandsen i Malling. 4.11.1822, fol.171.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Anne 10, Jens 7, Maren 2. FM: Niels Frandsen i Svorbæk.

672 Anders Christensen i Over Mårslet. 12.12.1822, fol.174B, 191B, 194, 201, 202B, 208B.
E: Maren Sørensdatter. LV: stedfar Rasmus Hansen, skolelærer sst. B: Kirsten 13, Søren 11, Birthe 8, Ingeborg 7, Anne Margrethe 4. FM: Søren Rasmussen Skrædder i Mårslet.

673 Kirsten Lauridsdatter i huset Fortovet på Testrup Mark. 28.12.1822, fol.176, 205.
E: Oluf Jensen. B: Karen 10, Anne 7, Kirsten 3. FM: morbror Niels Lauridsen i Malling.

674 Maren Madsdatter i Langballe. 8.2.1823, fol.177, 183.
E: Anders Hansen. Første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 6.10.1820 lbnr.646. B: Birthe 12, Karen 10. FM: Rasmus Hansen i Fulden.

675 Maren Jensdatter i Århus Hospitals Dårekiste. 19.2.1823, fol.179, 236.
E: Mikkel Jacobsen i Mårslet. B: Jens 7, Gertrud 6. (Sml. lbnr.643).

676 Jens Hansen i Hørret. 4.4.1823, fol.181, 182.
E: Bodil Madsdatter. LV: Peder Jensen i Annelund på Viby Mark. A:
1) morbror Mads Lauridsen i Langballe, død. 2B:
a Birthe Madsdatter g.m. Rasmus Hansen i Fulden
b Maren Madsdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Langballe, død. 2B: Birthe 12, Karen 10
2) moster Gertrud Lauridsdatter, [skifte 5.5.1793 lbnr.445, var g.m. Jacob Mikkelsen i Langballe]. 3B:
a Niels Jacobsen i Stenege
b Laurids Jacobsen i Langballe
c Mikkel Jacobsen i Mårslet
3) moster Voldborg Lauridsdatter i Mårslet Hospital.
Testamente af 25.5.1822.

677 Maren Madsdatter i Mårslet. 24.4.1823, fol.184B, 189.
E: Jens Andersen. B: Anne Kirstine 9. FM: morbror Peder Madsen i Mårslet.

678 Karen Sørensdatter i Hørret. 29.5.1823, fol.187B, 190B.
E: Peder Rasmussen Væver. B: Søren 3, Jacob 2. FM: Niels Jensen i Ingerslev som beslægtet. Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Pedersdatter, skifte 30.4.1817 lbnr.614].

679 Søren Rasmussen, smed i Over Fløjstrup. 21.7.1823, fol.192B, 201B, 208.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Anne g.m. Laurids Rasmussen på Beder Mark, Kirsten g.m. Bendix Sørensen i Gylling, Rasmus 26, Niels 25 i Århus, Ingeborg 22, Marianne 20, Bendix 17, Johanne 14.

680 Birthe Christensdatter i Over Fløjstrup. 28.8.1823, fol.195, 239.
E: Jacob Øvlesen. B: Jens 12, Kirsten 10. FM: farbror Eskild Øvlesen i Malling. Første ægteskab med Jens Nielsen, skifte 13.1.1810 lbnr.554. B: Maren 14. FM: morbror Peder Christensen i Neder Fløjstrup.

681 Kirsten Rasmusdatter i Stenege på Hørret Mark. 30.8.1823, fol.197B, 205B.
E: Niels Jacobsen. B: Rasmus 16, Jens 14, Kirsten 11, Jacob 7. FM: morbror Jens Rasmussen i Hørret.

682 Peder Jensen Kolt i Hørret. 4.10.1823, fol.199, 203, 209B.
E: Abigael Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen Bech i Holme. B: Maren 23, Karen 8. FM: Peder Nielsen i Langballe. Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 21.3.1795 lbnr.461]. B: Jens Peder i Slet.

683 Jens Pedersen Fogh i Hørret. 14.11.1823, fol.203B, 208B, 226B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Hansen sst, Knud Nielsen sst. B: Marianne g.m. Sejer Mikkelsen i Testrup, Sidsel 23, der ægter Niels Thomsen, der overtager fæstet. Første ægteskab med Sidsel Eriksdatter, [skifte 14.3.1793 lbnr.444]. B: Kirsten g.m. Rasmus Pedersen i Testrup, Inger g.m. Peder Mikkelsen i Fulden.

684 Rasmus Poulsen i Mårslet. 9.12.1823, fol.206B, 236B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen, der ægter enken. B: Poul 12, Rasmus 10, Oluf 8, Johanne 4. FM: Jens Bech i Holme, morbror Peder Rasmussen, væver i Hørret.

685 Mette Jensdatter i Obstrup. 31.12.1823, fol.210B, 227.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus i Obstrup, Anne Marie g.m. Niels Sørensen i Tander, Maren Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Hansen i Østerby, Karen 22.

686 Jørgen Rasmussen, ugift i Hørret. 19.2.1824, fol.212B, 216B, 234.
A: søskende Søren Rasmussen i Præstholm, Margrethe [Rasmusdatter] g.m. Simon Juulsen i Amstrup, Frands Rasmussen, der tjener på Dybvad, Juul [Rasmussen].

687 Niels Jacobsen i Stenege på Hørret Mark. 18.3.1824, fol.213, 223, 227, 227B, 230B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Morten Rasmussen i Hørret. [Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 30.8.1823 lbnr.681]. B: Rasmus 18, Jens 15, Kirsten 13, Jacob 9. FM: farbror Laurids Jacobsen i Langballe. Desuden nævnes enkens bror Jacob Sørensen i Kirkegård ved Tranbjerg Kirke, udflyttet fra Jegstrup på Moesgård gods.

688 Peder Christensen den ældre i Neder Fløjstrup. 29.3.1824, fol.214, 217B, 225, 227B.
E: Anne Kirstine Ibsdatter. LV: Frands Frandsen i Neder Fløjstrup. A:
1) bror Rasmus Christensen i Fulden
2) søster Maren Christensdatter, død. 3B:
a Anne Marie [Christensdatter] g.m. Christen Mikkelsen, væver på Snovdrup Mark
b Kirsten [Christensdatter] g.m. Hans Jensen på Bisgård Mark
c Jens Christensen i Dråby by og sogn på Mols i Randers amt
3) halvbror Jens Christensen i Vormstrup
4) halvbror Søren Christensen, der tjener i Fulden Mølle
5) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens Elmose i Fulden
6) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Mikkelsen på Virring Mark
Desuden nævnes enkens døtre Anne Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen og Ulrikke Pedersdatter.

689 Rasmus Hansen i Marienlund på Ajstrup Mark. 17.4.1824, fol.215B, 238.
E: Birthe Jensdatter. LV: bror Frands Jensen på Malling Mark. B: Hans 28, Jens 27, Mikkel 21, Kirsten g.m. Jørgen Rasmussen på Marienlund Mark, Johanne 14. FM: Jens Christensen i Over Fløjstrup.

690 Jens Andersen i Snovdrup. 23.4.1824, fol.217.
E: Else Sørensdatter. Testamente af 14.4.1812.

691 Mads Jensen i Fulden. 27.5.1824, fol.218, 224B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. A: søskende Frederik Jensen i Skovmølle, Peder Jensen i Astrup.

692 Jens Knudsen i Langballe. 3.6.1824, fol.219, 228B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Hansen sst. B: Inger 7. FM: morbror Mads Sørensen i Hørret. Første ægteskab med Inger Sørensdatter, [skifte 11.7.1816 lbnr.610]. B: Anne 9. FM: morbror Mikkel Sørensen i Langballe.

693 Anne Jensdatter i Storenor. 11.6.1824, fol.220, 281.
A: søster Anne Marie i Århus. Afdøde, der døde 4.6.1820, var datter af afdøde Jens Hansen i Skovmølle, og havde nydt understøttelse af Randers Hospital.

694 Birthe Pedersdatter i Fulden. 23.6.1824, fol.221B.
A: mor Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Fulden, søskende Anders Pedersen 16, Peder Pedersen 12, Johanne Pedersdatter 8, halvsøster Else Pedersdatter 6. FM: morbror Niels Pedersen i Synnedrup. Afdøde, der døde 12.3.1821, var datter af afdøde Peder Jensen i Fulden, [skifte 21.3.1816 lbnr.608].

695 Christine Christensdatter, et barn i Slet. 25.6.1824, fol.223B.
A: søskende Jens Christensen 20, Anne Marie Christensdatter 18, Anne Margrethe Christensdatter 14. FM: Jacob Jensen i Tåstrup. Arv efter far Christen Jensen i Slet, skifte 21.7.1812. Afdøde døde 1812.

696 Kirsten Lorentsdatter i Starup. 11.7.1824, fol.226, 230.
E: Niels Pedersen. A: far Lorents Baltsersen i Øster Skovhus.

697 Hans Christensen i Testrup. 9.8.1824, fol.229B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Nielsen sst. A: søstersøn Christen Mikkelsen i Ingerslev.

698 Jens Hansen den yngre i Hørret. 10.9.1824, fol.231, 235.
E: Bodil Madsen. LV: bror Peder Madsen i Mårslet. B: Jens Peder 14 dage. FM: fasters mand Peder Jensen Rude i Annelund på Viby Mark.

699 Niels Pedersen i Seldrup. 17.9.1824, fol.232B.
E: Birthe Sørensdatter. Testamente af 1.8.1821. Enkens første ægteskab med [Hans Nielsen i Seldrup, skifte 12.6.1807 lbnr.541]. B: Anne Cathrine g.m. Jens Rasmussen sst.

700 Kirsten Sørensdatter på Mårslet Mark. 26.10.1824, fol.234, 237B.
E: Laurids Peder Thomsen. B: Louise 18, Søren 15, Thomas Peder 12, Frederik 6, Johanne 3. FM: morbror Jørgen Sørensen i Fulden.

701 Jacob Øvlesen i Over Fløjstrup. 11.2.1825, fol.241, 242B, 248.
Enkemand efter Birthe Christensdatter, skifte 28.8.1823 lbnr.680. B: Jens 13, Kirsten 10. FM: farbror Eskild Øvlesen i Malling. Birthe Christensdatters første ægteskab med Jens Nielsen, [skifte 13.1.1810 lbnr.554]. B: Maren. FM: morbror Peder Christensen i Neder Fløjstrup. Fæstet overtages af Jacob Nielsen i Over Fløjstrup.

702 Peder Rasmussen, ugift tjenestekarl i Hørret. 8.2.1825, fol.242, 244B.
A: søskende Laurids Rasmussen, Anne Rasmusdatter, Karen [Rasmusdatter]. FM: Søren Pedersen i Hørret.

703 Jens Christensen i Over Fløjstrup. 16.8.1825, fol.245, 251, 253, 266B, 270, 291.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Hans Jensen i Seldrup, Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Christen 16, Kirsten 14, Jens 13, Niels 9, Anne Marie 7, Hans 5, Søren 2, Oluf 9 mdr. FM: farbror Peder Christensen i Neder Fløjstrup. Desuden nævnes afdødes far Christen Jensen og afdødes søsters børn Christen Jensen i Krekær, Kirsten Jensdatter, Birthe Jensdatter. (Sml. lbnr.613).

704 Christiane Christensdatter i Fulden. 8.9.1825, fol.250.
E: Jørgen Lauridsen. Testamente af 1.7.1816. (Sml. lbnr.713).

705 Erik Sørensen i Mårslet. 25.10.1825, fol.252.
E: Anne Andersdatter. Testamente af 15.1.1816.

706 Johanne Bendixdatter i på Pøel Mark. 14.1.1826, fol.255B, 269.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 21, Barbara 12, Karen 10.

707 Søren Nielsen i Malling. 16.2.1826, fol.256B.
E: Anne Cathrine Lorentsdatter. LV: Jens Jørgensen sst. B: Karen 8, Niels 5, Anne 3, Kirsten 6 mdr. FM: Peder Rasmussen i Over Fløjstrup. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Krekær og enkens søster Mette Kirstine Lorentsdatter på stedet.

708 Niels Nielsen Grønfeld i Fulden. 17.5.1826, fol.260B.
E: Inger Margrethe Hansdatter. LV: bror Frands Hansen, væver i Fulden. B: Bodil Kirstine 2. Første ægteskab med Bodil Kirstine Jensdatter, [skifte 28.6.1819 lbnr.631]. B: Lisbeth 8. FM: Zacharias Zachariassen i Fulden.

709 Anne Cathrine Hansdatter i Frydenslyst på Seldrup Mark. 29.8.1826, fol.263, 265.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 5. FM: Rasmus Hansen i Fulden.

710 Laurids Eskildsen, smed i Skåbling. 15.9.1826, fol.264B, 269, 270, 279B.
E: Maren Jensdatter. LV: Carl Peder Christian Rasmussen sst, der ægter enken. B: Anne Marie. FM: morbror Niels Skov, skovfoged på Langballe Mark, Niels Pedersen i Synnedrup.

711 Ingeborg Jensdatter i Bisgård. 22.12.1826, fol.267.
E: Søren Jensen. A: far Jens Olufsen i Kysing.

712 Kirsten Sørensdatter, et barn i Malling. 22.12.1826, fol.267B.
A: mor Anne Cathrine Lorentsdatter g.m. Jørgen Terkildsen på stedet, søskende Karen Sørensdatter 8, Niels Sørensen 6, Anne Sørensdatter 3, halvsøster Abelone Olufsdatter 11. FM: Peder Rasmussen i Over Fløjstrup. Afdødes far var Søren Nielsen i Malling, skifte 16.2.1826 lbnr.707. (Sml. lbnr.616).

713 Jørgen Lauridsen i Fulden.25.12.1826, fol.270.
[Enkemand efter Christiane Christensdatter, skifte 8.9.1825 lbnr.704]. [Første ægteskab med Anne Knudsdatter, skifte 15.6.1807 lbnr.542]. B: Karen g.m. Peder Jensen i Fulden.

714 Gertrud Sørensdatter i Storenor. 30.3.1827, fol.270B, 276.
E: Knud Christiansen. B: Søren 7, Christian 5, Gertrud Marie 1. FM: mosters mand Jacob Hansen i Malling.

715 Else Marie Hansdatter i Beder. 6.4.1827, fol.271B.
E: Peder Nielsen. A: far Hans Christensen Basse i Blegind.

716 Anders Thomsen i Højballe. 21.6.1827, fol.273, 278.
E: Birthe Sørensdatter. LV: bror Erik Sørensen i Mårslet. B: Anne g.m. Peder Eriksen i Gram, Maren g.m. Niels Nielsen i Viby Terp, Mette Marie g.m. Niels Eriksen i Testrup, Karen 23, Kirsten 19, Søren, Thomas, Jens 21.

717 Maren Sørensdatter i Snovdrup. 22.6.1827, fol.274, 277.
E: Niels Sørensen. B: Anne Kirstine 24, Birthe g.m. Rasmus Rasmussen i Svorbæk, Laurids 21, Hans 19, Jens 17, Maren 15, Anders 13, Karen 10. FM: morbror Jørgen Sørensen i Fulden. Enkemandens første ægteskab med [Anne Kirstine Mogensdatter, skifte 6.5.1802 lbnr.511]. Af børnene nævnes Søren Nielsen i Godthåb.

718 Oluf Terkildsen i Pedholt. 25.6.1827, fol.275, 279.
E: Ingeborg Bendixdatter. LV: afdødes bror Jens Terkildsen, vægter på Moesgård, Niels Skov, skovfoged på Langballe Mark. B: Terkild på stedet, Bendix i Ravnholt, Anne Marie på stedet.

719 Bodil Kirstine Nielsdatter, et barn i Fulden. 10.12.1827, fol.280.
A: mor Inger Margrethe Hansdatter g.m. Niels Nielsen på stedet, halvsøster Lisbeth Nielsdatter 10. Afdødes FM: Zacharias Melas i Fulden. Arv efter afdødes far Niels Nielsen Grønfeld i Fulden, skifte 17.5.1826 lbnr.708.

720 Laurids Jørgensen, smed i Beder. 7.3.1828, fol.282B, 289B, 291, 299.
[Enkemand efter Marianne Sørensdatter]. B: Jørgen på Skåde Mark, Søren i Neder Fløjstrup, Jacob i Over Fløjstrup, Peder i Storenor, Anne Cathrine g.m. Christen Davidsen på Holme Mark, Anne, Karen, der ægter Peder Mikkelsen Ingerslev.

721 Peder Pedersen Bomholt i Mårslet. 3.4.1828, fol.283B, 297.
E: Inger Marie Jacobsdatter. LV: bror Mikkel Jacobsen på Mårslet Mark. B: Jacob 18, Rasmus 13, Kirsten Marie 11, Karen 9, Søren 7, Niels 4. FM: Niels Mikkelsen i Godthåb. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 10.3.1801 lbnr.505]. B: Jens på stedet, Kirsten g.m. Søren Jacobsen i Frøkærgård. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 10.11.1808 lbnr.549. B: Peder 25, Anne Kirstine 23 g.m. Søren Sørensen, snedker på Malling Mark, Maren 20.

722 Kirsten Sørensdatter, ugift i Margrethelyst på Hørret Mark. 23.4.1828, fol.285B.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Mikkel Madsen på stedet, søskende Peder Sørensen i Langballe, Jens Sørensen på Mårslet Mark, Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Søren Rasmussen i Mårslet, Karen Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Margrethelyst. Arv efter afdødes far Søren Jensen sst, skifte 2.3.1803 lbnr.518 og efter afdødes søskende Rasmus Sørensen og Søren Sørensen, skifte 17.6.1805 lbnr.531.

723 Niels Sørensen i Over Fløjstrup. 16.6.1828, fol.286, 288, 306, 408.
B: Søren 24, Jens 20, Anders 12, Birthe g.m. Mikkel Rasmussen på Ingerslev Mark. FM: Jens Nielsen i Over Fløjstrup, Peder Rasmussen sst. Desuden nævnes afdødes far Søren Andersen.

724 Rasmus Rasmussen på Testrup Mark. 2.7.1828, fol.287B, 312B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Oluf Pedersen på Ravnholt Mark, Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Rasmus 10, Karen Marie 6, Christian 4, Peder 2. FM: farbror Søren Rasmussen Bødker på Mårslet Mark.

725 Johanne Jacobsdatter i Christinekær. 9.12.1828, fol.289.
A: søskende Niels Jacobsen på stedet, Rasmus Jacobsen i Mårslet. (Sml. lbnr.561).

726 Karen Madsdatter i Hørret. 29.12.1828, fol.290, 295.
E: Knud Nielsen. B: Birthe 12, Marianne 9. FM: morbror Mikkel Madsen i Margrethelyst. Enkemandens første ægteskab med [Birthe Christensdatter, skifte 6.1.1815 lbnr.592]. Arv til B: Anne, Maren.

727 Anne Sørensdatter i Starup. 20.1.1829, fol.296, 298B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 3. FM: morbror Peder Sørensen i Beder. Arv efter enkemandens far Niels Rasmussen, skifte 1.6.1822 lbnr.665. Arv til enkemandens søskende Anne, Peder.

728 Mette Madsdatter, ugift i Mårslet. 11.2.1829, fol.298.
A:
1) søster [Karen Madsdatter] g.m. Søren Sørensen, smed i Mårslet
2) søster [Johanne Madsdatter] g.m. Oluf Johansen i Mårslet
3) søster [Maren Madsdatter] g.m. Jens Andersen i Mårslet
4) søster [Bodil Madsdatter] g.m. Niels Pedersen i Hørret. (Sml. lbnr.676, 698).
5) bror Peder Madsen i Mårslet.

729 Hans Pedersen i Storenor. 27.4.1829, fol.300B, 302B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Bisgård. B: Jens 30, Christian 28, Søren 26, Peder 23, Rasmus 21, Frederik 17, Peder 14, Kirsten 11. FM: Anders Sørensen i Pøel. Arv i boet efter Anne Jensdatter, født på stedet, skifte 11.6.1824 lbnr.693.

730 Karen Pedersdatter i Synnedrup. 24.5.1829, fol.302.
E: Oluf Nielsen, smed. Testamente af 10.6.1821.

731 Johanne Christensdatter på Langballe Mark. 29.8.1829, fol.304B, 313B.
E: Niels Skov, skovfoged. B: Kirstine 7, Christian 5. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 27.2.1821, lbnr.647. B: Niels, Jens Peder.

732 Karen Andersdatter, ugift i Højballe. 26.10.1829, fol.309B, 316B.
A: mor Birthe Sørensdatter på stedet, enke efter Anders Thomsen sst, skifte 21.6.1827 lbnr.716. LV: Erik Sørensen i Mårslet, søskende Thomas Andersen, Søren Andersen, Jens Andersen, Anne Andersdatter g.m. Peder Eriksen i Gram, Maren Andersdatter g.m. Niels Nielsen i Viby, Mette Marie Andersdatter g.m. Niels Eriksen i Testrup, Kirsten Andersdatter.

733 Laurids Jacobsen i Langballe. 30.10.1829, fol.311, 314B.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Strasborg på Langballe Mark. B: Gertrud 12, Karen 10, Jacob 6, Birthe 4, Anders 2. FM: farbror Mikkel Jacobsen i Mårslet.

734 Jens Elmose i Fulden. 8.1.1830, fol.317B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Sidsel Marie g.m. Rasmus Pedersen, smed i Lillenor, Karen g.m. Niels Sørensen, der har stedet i fæste. Enkens første ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 15.6.1797 lbnr.479]. B: Christen i Vormstrup, Johanne, enke efter Rasmus Pedersen i Storenor. LV: Søren Jensen i Ajstrup.

735 Rasmus Nielsen i Augustenborg på Malling Mark. 18.3.1830, fol.319, 339B, 344B, 361.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Jens Jørgensen i Malling. B: Eskild 26, Anne Margrethe 24, Sidsel g.m. Søren Bendixen på Holme Mark, der overtager fæstet, Mette 16. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 19.9.1803 lbnr.522]. B: Søren på gårdens mark, Niels, Karen, død, var g.m. Hans Jensen i Slet. 4B: Jacob 20, Sidsel 18, Rasmus 16, Maren 14. FM: Søren Hansen i Slet, Anne g.m. Jens Jørgensen i Hvilsted, Maren g.m. Niels Jacobsen i Christinekær på Mårslet Mark, Else g.m. Hans Pedersen på Battrup Mark, Kirsten g.m. Knud Johansen på Hinnedrup Mark, Johanne g.m. Henrik Jacobsen på Mustrup Mark.

736 Anne Johanne Mikkelsdatter på Testrup Mark. 26.4.1830, fol.320, 341.
E: Hans Nielsen. Uden for ægteskab B: Anne Rasmusdatter 18 i Ingerslev. FM: morbror Jens Mikkelsen i Vitved.

737 Kirsten Pedersdatter i Mårslet. 30.4.1830, fol.321, 333B.
E: Erik Sørensen. B: Niels, Søren 16. Første ægteskab med Niels Hansen, [skifte 13.9.1808 lbnr.544]. B: Hans, Karen 23.

738 Mette Sørensdatter i Mårslet. 5.6.1830, fol.322, 340.
E: Mikkel Rasmussen. Første ægteskab med Morten Sørensen, [skifte 13.9.1808 lbnr.545]. B: Søren i Snovdrup, Rasmus i Testrup.

739 Ingeborg Christensdatter i Mårslet. 7.6.1830, fol.323B, 335.
E: Daniel Andersen, snedker. B: Johanne Marie 12. FM: Rasmus Sørensen i Obstrup.

740 Maren Sørensdatter i Malling. 4.7.1830, fol.325.
E: Rasmus Pedersen. A: bror Niels Sørensen i Langballe, søster Mette Sørensdatter, [skifte 5.6.1830 lbnr.738]. 2B: Søren Mortensen, snedker i Snovdrup, Rasmus Mortensen på Rødslet i Vendsyssel.

741 Peder Jensen, tjenestekarl i Testrup. 12.7.1830, fol.326, 341B.
E: Anne Johanne Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Hørret, Niels Thomsen i Testrup, der ægter enken. B: Jens 9, Maren 7, Rasmus 4, Sidsel Kirstine 1. FM: farbror Oluf Jensen på Viby Mark ved Laurids Jensen.

742 Peder Andersen i Ajstrup. 13.7.1830, fol.326B, 337B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jacob Sørensen i Bregenballe. B: Anders 17, Mette Marie 15, Kirsten 10, Søren 7, Niels 5, Anne Marie 2. FM: Peder Sørensen i Ajstrup.

743 Knud Pedersen i Fulden. 14.7.1830, fol.328.
E: Anne Marie Nielsdatter. Testamente af 29.5.1826.

744 Mikkel Rasmussen i Over Fløjstrup. 14.7.1830, fol.329.
E: Anne Marie Lauridsdatter. Testamente af 15.10.1824.

745 Eskild Rasmussen, ugift i Augustenborg i Malling sogn. 20.7.1830, fol.330B, 345, 346B, 362.
A:
1) mor Anne Eskildsdatter, [enke efter Rasmus Nielsen sst, skifte 18.3.1830 lbnr.735]. LV: Jens Jørgensen i Malling.
2) søster Anne Margrethe Rasmusdatter
3) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Søren Bendixen i Augustenborg
4) søster Mette Rasmusdatter
5) halvbror Søren Rasmussen i Augustenborg
6) halvbror Niels Rasmussen
7) halvsøster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Jensen i Slet. 4B:
a Jacob
b Rasmus
c Sidsel
d Maren. FM: halvbror Søren Hansen i Slet
8) halvsøster Anne Rasmusdatter
9) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Niels Jacobsen i Christinekær
10) halvsøster Else Rasmusdatter g.m. Hans Pedersen i Battrup i Tiset sogn
11) halvsøster Kirsten Rasmusdatter g.m. Knud Johansen på Hinnedrup Mark
12) halvsøster Johanne Rasmusdatter

746 Anne Nielsdatter på Over Fløjstrup Mark. 14.8.1830, fol.331.
E: Jens Thyge Rasmussen. Første ægteskab med [Søren] Bjerregaard, [degn i Beder, skifte 12.9.1810 lbnr.563]. B: F[rederik] J[ulius Christian] Bjerregaard, M[ichael Hasle] Bjerregaard, [Jens] N[ikolaj] Bjerregaard, N[iels] A[nton] Bjerregaard, P[eder] F[riis] Bjerregaard. Testamente af 3.10.1822.

747 Jens Astrup, skovrider i Frederiksdal [i Vilhelmsborg Skov]. 16.8.1830, fol.332B.
E: Anne Marie Cathrine [Svendsen]. Bevilling til uskiftet bo.

748 Rasmus Jacobsen i Mårslet. 11.11.1830, fol.336.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Sørensen den ældre sst, Knud Poulsen, der ægter enken. B: Hans 14, Else Marie 11, Kirsten 9, Maren 7. FM: farbror Niels Jacobsen i Christinekær på Mårslet Mark. Enkens første ægteskab med [Hans Rasmussen i Mårslet, skifte 1.3.1815 lbnr.597].

749 Anne Rasmusdatter, ugift på Testrup Mark. 21.12.1830, fol.338B, 363B, 373.
A: søster Karen Rasmusdatter g.m. Oluf Jensen på stedet, halvsøster Margrethe Rasmusdatter. FM: Peder Rasmussen i Obstrup, som beslægtet. Arv efter mor Anne Hansdatter i Ingerslev, skifte Hads-Ning herred.

750 Inger Jensdatter i Langballe. 29.12.1830, fol.343B.
A: mor Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Christensen på stedet, halvsøster Anne Jensdatter sst. FM: morbror Mikkel Sørensen i Langballe. Arv efter far Jens Knudsen sst, skifte 3.6.1824 lbnr.692. Afdøde var 13 år.

751 Laurids Rasmussen, ugift i Hørret. 7.4.1831, fol345B, 346B.
A: mor Mette Rasmusdatter i Hørret. LV: Hans Rasmussen sst, søskende Poul Rasmussen i Elsted, Mette Marie Rasmusdatter, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Andersen i Brabrand, Anne Margrethe Rasmusdatter , død, var g.m. Jens Nielsen, smed i Jeksen. 1B: Mette Kirstine 4. FM: Niels Thomsen i Hørret.

752 Laurids Jensen i Testrup. 1.8.1831, fol.347B, 353, 374B.
[Enkemand efter Maren Olufsdatter, skifte 6.10.1815 lbnr.602].
A:
[mor Maren Jespersdatter i Østerby, død 1795. 4 ægteskaber:]
[Første ægteskab med Jens Rasmussen, død 1751]. 1B:
1) halvsøster Anne Cathrine [Jensdatter, skifte 19.10.1795 lbnr.467], var g.m. Niels Olufsen i Testrup. 2B:
a Maren Nielsdatter g.m. Anders Mikkelsen i Urnebjerggård
b Karen Nielsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Østerby.
[Andet ægteskab med Hans Nielsen, død 1756]. 1B:
2) [ halvbror Jens Hansen i Østerby, død 1790]
[Tredje ægteskab med Søren Jensen, død 1758]. 1B:
3) halvbror Søren Sørensen i Odder, død. 2B:
a Jacob Sørensen i Pøel
b Søren Sørensen i Torrild
[Fjerde ægteskab med Jens Andersen, død 1770]. 3B:
4) bror Hans Jensen i Østerby, død. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Jens Andersen i Østerby
5) bror Anders Jensen i Viby, død uden livsarvinger
6) Thomas Jensen i Odder, død. 7B:
a Jens Thomsen i Odder
b Oluf Thomsen, der tjener i Pøel
c Søren Thomsen i krigstjeneste i København
d Rasmus Thomsen 18 i Odder
e Laurids Thomsen 16 i Testrup, der arver særskilt efter testamente af 2.5.1831
e Hans Thomsen 13 i Odder. FM: Peder Eriksen i Odder
f Ingeborg Thomasdatter 25 i Odder, der ægter Iver Villumsen i Randlev
Desuden nævnes stedets nuværende besidder Niels Thomsen og hustru Anne Johanne Rasmusdatter. (Sml. lbnr.741).

753 Peder Hansen, smed i Langballe. 16.8.1831, fol.349B, 365.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: far Søren Nielsen i Højballe, Peder Nielsen i Langballe. B: Kirsten 7, Søren 4, Jens Peder 3. FM: Jens Rasmussen, smed i Fulden. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 14.8.1822 lbnr.669]. B: Anne 23, Maren 19, Hans 17.

754 Christen Nielsen i Pedholt. 5.9.1831, fol.350B, 352.
B: Jens i Mustrup, Niels på Assedrup Mark, Rasmus i Pedholt, Birthe g.m. Jacob Sørensen, snedker i Malling, Karen g.m. Rasmus Pedersen i Starup, Maren g.m. Jens Eskildsen i Bøgeskov, Gertrud g.m. Peder Jensen i Astrup.

755 Maren Rasmusdatter i Hørret. 7.9.1831, fol.351, 358.
E: Peder Rasmussen, væver. B: Karen Marie 7, Rasmus 3. FM: morbror Peder Rasmussen i Langballe.

756 Mette Madsdatter i Synnedrup. 27.10.1831, fol.355B.
E: Hans Sejersen. Testamente af 31.12.1818.

757 Mikkel Pedersen i Fulden. 7.12.1831, fol.356, 359.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Jensen Ravnholt i Fulden, der ægter enken. B: Peder 5. FM: farbror Søren Pedersen i Slet.

758 Peder Pedersen Bomholt, ugift i Mårslet. 16.1.1832, fol.360B, 390, 392.
A:
1) søster Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Søren Sørensen, snedker på Malling Mark
2) søster Maren Pedersdatter
3) halvbror Jens Pedersen i Viby
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Jacobsen på Frøkærgård
5) halvbror Jacob Pedersen 22
6) halvbror Rasmus Pedersen 17
7) halvsøster Kirsten Marie Pedersdatter 15
8) halvsøster Karen Pedersdatter 13
9) halvbror Søren Pedersen 10
10) halvbror Niels Pedersen 8
FM: afdødes stedfar Peder Bisgaard på stedet.
Arv efter afdødes mor Maren Rasmusdatter, skifte 10.11.1808 lbnr.549.
Afdøde nød understøttelse af Randers Hospital.

759 Terkild Olufsen i Pedholt. 20.2.1832, fol.363B, 369.
E: Hanne Kirstine Andersdatter. A: mor Ingeborg Bendixdatter på stedet, [enke efter Oluf Terkildsen i Pedholt skifte 25.6.1827 lbnr.718]. LV: Niels Simonsen i Pøel, søskende Bendix Olufsen på Solbjerg Mark, Anne Marie Olufsdatter 56 i Synnedrup. FM: Peder Madsen i Elkær.

760 Else Marie Rasmusdatter i Hørret. 16.3.1832, fol.366B, 384B.
E: John Mortensen. B: Jens 16, Morten 13, Maren 7. Første ægteskab med Jens Nielsen på Bjøstrup Mark. B: Anne 20. FM: morbror Mikkel Rasmussen i Ingerslev. Desuden nævnes enkemandens afdøde far Morten Sørensen og afdødes nuværende kone Else Mikkelsdatter.

761 Søren Jacobsen i Frøkærgård på Mårslet Mark. 20.3.1832, fol.367, 388B.
E: Kirsten Pedersdatter, LV: bror Jens Pedersen Bomholt. B: Kirsten 22, Maren 21, der ægter Rasmus Jensen, der fæster stedet, Anne Cathrine 20, Margrethe 17. FM: farbror Mikkel Jacobsen, fasters mand Peder Bisgaard i Mårslet.

762 Kirsten Pedersdatter i Malling. 22.3.1832, fol.368, 385B.
E: Jens Eskildsen. B: Anne 27, Eskild 22, Maren g.m. Niels Mikkelsen i Synnedrup. FM: Jens Jørgensen i Malling.

763 Else Kirstine Lorentsdatter på Malling Mark. 21.7.1832, fol.371, 378B.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 17, Margrethe 10, Kirsten 7, Karen 2. FM: mosters mand Niels Nielsen i Frederiksodde.

764 Jens Jørgensen i Malling. 21.7.1832, fol.372, 390B.
E: Karen Eskildsdatter. LV: Eskild Øvlesen sst. B: Anne g.m. Rasmus Nielsen i Frederiksodde, Maren g.m. Oluf Nielsen i Lillenor, Kirsten 23, Eskild 20, Jørgen 18, Rasmus 10, Kirstine 8. FM: Jacob Sørensen ved Tranbjerg Kirke.

765 Søren Mortensen, snedker i Snovdrup. 20.9.1832, fol.380.
E: Anne Pedersdatter. LV: far Peder Rasmussen i Storenor, Terkild Hansen, der ægter enken. B: Maren 7, Mette 2. FM: Mikkel Rasmussen i Mårslet, som beslægtet på fædrene side.

766 Anne Marie Lauridsdatter i Mårslet. 4.12.1832, fol.382, 386B.
E: Erik Sørensen. A: søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen på Lemming Mark, halvsøskende Laurids Lauridsen, Jens Lauridsen, Rasmus Lauridsen, Karen Lauridsdatter g.m. Jacob Nielsen på Tvenstrup Mark.

767 Søren Andersen i Strasborg på Langballe Mark. 11.12.1832, fol.383, 400B.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Mikkel Sørensen i Langballe. B: Anders 24, Niels 22, Karen Marie 18, Ingeborg 16, Søren 14, Rasmus 12. FM: farbror Jens Andersen i Mårslet.

768 Christian Hansen i Beder. 28.12.1832, fol.387B, 392B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jacob Hansen, væver i Over Fløjstrup. B: Søren 23, Marianne 22, Kirsten 20, Hans 18, Mikkel Hasle 16, Anne Cathrine 14, Jens 12, Rasmus Peder 6. FM: Mikkel Sørensen i Langballe.

769 Kirsten Lauridsdatter i Malling. 1.3.1833, fol.394, 404, 405B, 415.
Enke efter Jens Jørgensen. B: Karen g.m. Christen Jensen i Fulden, Anne g.m. Gustav Møller, skomagersvend i Malling, Birthe 19, Kirsten 15. FM: Peder Mikkelsen i Elkær, født værge Rasmus Lauridsen i Mårslet.

770 Jens Pedersen Bomholt, ugift i Mårslet. 14.4.1833, fol.394B, 398B, 415.
A: søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Søren Jacobsen i Frøkærgård, [skifte 20.3.1832 lbnr.761]. LV: Anders Johnsen i Hørret, halvsøskende Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Søren Sørensen, snedker i Østerskov på Malling Mark, Maren Pedersdatter 25, Jacob Pedersen 23, Rasmus Pedersen 18, Kirsten Marie Pedersdatter 16, Karen Pedersdatter 14, Søren Pedersen 12. FM: stedfar Peder Bisgaard på stedet.

771 Mette Marie Hansdatter i Vilhelmsdal på Malling Mark. 14.8.1833, fol.396B, 402B.
E: Mikkel Sejersen. B: Sejer 22, Jens 12. FM: morbror Jacob Hansen i Over Fløjstrup.

772 Maren Sørensdatter i Over Mårslet. 14.10.1833, fol.398, 405, 407, 417B.
A:
1) bror Oluf Sørensen i Neder Fløjstrup, død. 1B:
a Bodil Olufsdatter, død, var g.m. afdøde Niels Sørensen i Neder Fløjstrup. 3B: Søren i Neder Fløjstrup, Oluf sst, Anne Kirstine g.m. Anders Andersen på Malling Mark
2) søster Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Ajstrup. 1B:
a Søren Jensen i Ajstrup.
Afdøde nød understøttelse af det nu nedlagte Mårslet Hospital.

773 Niels Mikkelsen i Storenor. 27.2.1834, fol.408, 420B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Eskildsen i Malling, Rasmus Hansen i Storenor, der ægter enken. B: Karen 4. FM: bedstefar Mikkel Nielsen i Ajstrup. Desuden nævnes enkens bror Eskild Jensen i Malling, afdødes bror Søren Mikkelsen i Elkær.

774 Peder Pedersen i Storenor. 27.2.1834, fol.409, 424B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Malling. B: Karen 34, Peder 33. Mikkel 30, Maren g.m. Søren Christensen i Storenor, Rasmus 27 i Malling, Anders 25, Johanne 23, Mette 20, Søren 18. FM: Søren Hansen i Pedholt.

775 Rasmus Pedersen i Starup. 28.2.1834, fol.409B, 426.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Niels Christensen på Assedrup Mark, Mikkel Nielsen, der ægter enken. B: Peder 16, Margrethe 14, Johanne 11, Christen 8, Søren 5. FM: fars søskendebarn Rasmus Frandsen i Elmose. Arv i boet til afdødes søster Maren Pedersdatter efter far Peder Rasmussen i Starup, skifte 26.6.1817 lbnr.620.

776 Anne Cathrine Rasmusdatter i Mårslet. 24.3.1834, fol.410B, 422.
E: Rasmus Andersen. Første ægteskab med Rasmus Poulsen, [skifte 9.12.1823 lbnr.684]. B: Poul 22, Rasmus 20, Oluf 18, Johanne 14, Sidsel Marie 10. FM: morbror Peder Rasmussen, væver i Hørret, Jørgen Rasmussen i Mårslet. Arv i boet til enkemandens afdøde bror Jacob Andersens børn.

777 Maren Pedersdatter i Hørret. 29.5.1834, fol.411B, 419.
E: Jens Nielsen. B: Abigael 7, Anne 3. FM: mors farbror Peder Nielsen i Langballe.

778 Peder Hansen i Pedholt. 12.6.1834, fol.413B, 428.
E: Karen Mortensdatter. LV: bror Niels Mortensen i Beder, Anders Jacobsen i Neder Fløjstrup, der ægter enken. B: Jens 12, Maren 10, Kirsten 10, Morten 6, Anne Marie 2. FM: Niels Pedersen i Synnedrup.

779 Søren Rasmussen Skrædder i Mårslet. 4.9.1834, fol.414B, 457.
E: Mette Christensdatter. LV: Peder Pedersen Bisgaard i Mårslet. B:
1) Christen Sørensen i Mårslet Hospital
2) Maren Sørensdatter, hospitalslem på stedet
3) Niels Sørensen på stedet
4) Anne Johanne Sørensdatter 28
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 22.3.1788 lbnr.401]. B:
5) Jens Sørensen i Sønder[lyng] herred. Byens navn kendes ikke. Uvist om han lever.
6) Peder Sørensen i Sønder[lyng] herred i Holme [i Vorning sogn]
7) Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Lauridsen i Fulden
8) Anne Sørensdatter, død. 1B:
a Oluf Bendixen, uvist hvor
Andet ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 14.9.1795 lbnr.465]. B:
9) Rasmus Sørensen i Astrup.

780 Rasmus Nielsen i Lillenor. 4.2.1835, fol.430, 455B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Pedersen i Storenor, Peder Lauridsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Rasmine 2. FM: farbror Søren Nielsen i Storenor.

781 Anne Christensdatter i Mårslet. 4.3.1835, fol.431, 434, 447.
E: Jens Andersen. A:
1) mor Voldborg Lauridsdatter i Mårslet Hospital, [enke efter Christen Jensen, smed i Langballe, skifte 8.6.1801 lbnr.508]
2) søster Maren Christensdatter g.m. Mikkel Pedersen i Mårslet
3) søster Birthe Christensdatter, [skifte 6.1.1815 lbnr 592], var g.m. Knud Nielsen nu på Viby Mark. 2B:
a Anne Knudsdatter g.m. Søren Nielsen i Hørret
b Maren Knudsdatter 22
4) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jens Jensen på Brandstrup Mark i Hjortshøj sogn. 4B:
a Birthe Jensdatter 20
b Jens Jensen 17
c Ingeborg Jensdatter 14
d Christen Jensen 12
5) søster Gertrud Christensdatter g.m. Christen Andersen på Hinnedrup Mark, nu på Holme Mark.

782 Niels Nielsen i Fulden. 10.3.1835, fol.432, 449B.
E: Anne Susanne Nielsdatter. LV: Niels Jensen, der ægter enken og fæster stedet. B: Niels 5, Oluf 9 mdr. FM: Peder Pedersen sst, skolelærer Skive i Seldrup skole. Afdøde har godt nok 2 brødre, hvoraf den ene er betler og den anden bor på Sjælland, men uvist hvor.

783 Søren Nielsen og hustru Karen Hansdatter i gården Udsigt på Ajstrup Mark. 12.3.1835, fol.433, 438, 441B, 448B, 452B, 462B.
Hans A:
1) bror Jørgen Nielsen i Udbyover i Nørhald [dvs. Gjerlev] herred i Randers amt
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Thorsen i Tørring i Øster Tørslev sogn
3) søster Abelone Nielsdatter g.m. Anders Vinstrup skolelærer i Dalbyneder
4) halvbror Niels Nielsen i Ilshøj i [Øster] Tørslev sogn
Hendes A:
1) bror Rasmus Hansen på Assedrup Mark
2) bror Jens Hansen i Ajstrup
3) bror Anders Hansen i Lillenor
4) søster Maren Hansdatter g.m. Søren Jensen i Ajstrup.
Skiftet efter ham begynder dog først 13.5.1835, fol.438.

784 Anne Sørensdatter i Ajstrup. 21.4.1835, fol.435B, 451.
Enke efter Pedersen Andersen, skifte 13.7.1830 lbnr.742. B: Anders 22, der fæster stedet, Mette Marie 20, Kirsten 14, Søren 12, Niels 9, Anne Marie 6. FM: Peder Sørensen i Ajstrup.

785 Anders Mortensen i Mårslet. 29.4.1835, fol.437, 441, 459.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Andersen sst, der ægter enken. B: Jens på Ingerslev Mark, Maren g.m. Mikkel Rasmussen i Mårslet, Birthe 21, der ægter Mads Sørensen sst, Morten 14, Søren 10, Jens Christian 8, Christiane Mette Kirstine 4.

786 Jens Olufsen på Pøel Mark. 12.6.1835, fol.446, 458.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Søren Jensen, snedker i Beder. Første ægteskab med [Johanne Bendixdatter, skifte 14.1.1826 lbnr.706]. B: Barbara 22, Karen 19. FM: Christen Jensen i Krekær.

787 Simon Jensen i Dynkirkehus på Frederiksodde Mark. 6.7.1835, fol.447B, 461.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen ved havet. B: Jens 16, Anne Cathrine 15, Petrine 12, Else Margrethe 10, Christen 8. FM: Laurids Sørensen i Malling.

788 Mads Sørensen i Hørret. 30.1.1836, fol.461B, 484.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Mikkel Sørensen i Langballe, Jacob Nielsen , der ægter enken og fæster stedet. B: Jørgen 14, Jens Peder 12, Anne 8, Søren 5. FM: fasters mand Søren Christensen i Langballe.

789 Mads Pedersen og hustru Kirsten Sørensdatter i Stenege på Hørret Mark. 14.3.1836, fol.463B, 466, 479B, 490.
Arving iflg. testamente af 8.2.1836: afdøde kones steddatter Kirsten Nielsdatter, tjenestepige på stedet. FM: Mikkel Jacobsen i Mårslet. Desuden nævnes arvingens brødre Rasmus Nielsen, Jens Nielsen, Jacob Nielsen. (Sml. lbnr.687).

790 Søren Sørensen i Elmose. 18.3.1836, fol.465, 469.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Jens Hansen i Neder Fløjstrup. B: Hans 13, Jens 8. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 13.3.1822, fol.659]. B: Johanne g.m. Ove Nielsen i Ormslev, Karen 20, Anne 15. FM: morbror Rasmus Sørensen i Mathisenlyst.

791 Maren Robertsdatter på Bisgård Mark. 20.6.1836, fol.470.
E: Frands Thomsen. Af første ægteskab B: Anne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Nielsen Snærild i Pedholt.

792 Maren Nielsdatter i Urnebjerggård på Hørret Mark. 29.6.1836, fol.470B, 473.
E: Anders Mikkelsen. B: Mikkel 16, Anne Cathrine 10. FM: mosters mand Jens Mikkelsen i Østerby. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 20.6.1818 lbnr.623. B: Kirsten. FM: Mikkel Madsen i Margrethelyst.

793 Rasmus Jensen, ugift tjenestekarl i Malling. 3.7.1836, fol.472.
A: mor Maren Sejersdatter i Astrup, enke efter Niels Sørensen sst. LV: Niels Nielsen sst, halvsøskende Jens Nielsen på Solbjerg Mark, Anne Cathrine g.m. Rasmus Sørensen i Astrup, Anne Margrethe i Ravnholt. Afdøde døde 1820.

794 Morten Rasmussen i Hørret. 28.7.1836, fol.474B, 486.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jacob Sørensen ved Tranbjerg Kirke. B: Rasmus i Over Fløjstrup, Søren, Christen, Ove 18, Karen 29, Knud 15.

795 Maren Christensdatter i Mårslet. 4.8.1836, fol.475B.
E: Mikkel Pedersen. Testamente af 8.9.1834. (Sml. lbnr.912).

796 Birthe Mikkelsdatter i Synnedrup. 15.9.1836, fol.477, 487B.
E: Niels Pedersen. Testamente af 14.3.1819.

797 Mette Jensdatter, ugift tjenestepige i Vilhelmsdal i Malling sogn. 6.11.1836, fol.478, 487B, 497.
A: søskende Niels Jensen i Astrup, Birthe Jensdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen i Svorbæk. 3B: Maren 13, Kirsten 10, Jens 6, Anne Kirstine Jensdatter g.m. Mikkel Sejersen på stedet, Anne [Jensdatter] i Pøel, halvsøskende Søren [Jensen] i Lillenor, Jacob [Jensen] sst, Marianne [Jensdatter], Christiane [Jensdatter] i fødegården i Lillenor. FM: Mikkel Sørensen i Malling.

798 Anders Mikkelsen i Urnebjerggård på Hørret Mark. 14.11.1836, fol.481, 483, 505, 513B, G 324-5 fol.20B.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, skifte 29.6.1836 lbnr.793. B: Mikkel 16, Anne Cathrine 10. FM: Jens Mikkelsen i Østerby. Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, [skifte 20.6.1818 lbnr.623]. B: Kirsten 21, der ægter Jacob Baltsersen på Holme Mark. FM: Mikkel Madsen i Margrethelyst.

799 Frands Thomsen på Bisgård Mark. 10.12.1836, fol.482B, 489.
A: F. Friis i Ingerslev, Rasmus Hansen i Østerby, Thomas Poulsen sst, Jens Poulsen i Kolt.

800 Jens Pedersen i Mårslet. 19.2.1837, fol.488.
E: Maren Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 29.11.1836. Der nævnes sønner og en gift datter.

801 Else Sejersdatter i Malling. 3.3.1837, fol.491, 517B.
E: Niels Sørensen. B: Søren i Ormslev, Maren g.m. Niels Christensen på Assedrup Mark, Sejer på Drammelstrup Mark, Jens, Anne Margrethe 21, Karen 16. FM: Hans Sejersen i Synnedrup.

802 Peder Pedersen Bisgaard og hustru Inger Marie Jacobsdatter i Mårslet. 20.3.1837, fol.492B, 499, 529B, 532, G 324-5 fol.4, 9B, 14.
Hans A:
1) søster Anne Margrethe Pedersdatter i Storenor. LV: søn Jens Hansen sst
2) halvbror Rasmus Pedersen i Bisgård
3) halvbror Frederik Pedersen i Holme
4) halvsøster Anne Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Christensen i Holme.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 10.11.1808 lbnr.549. Endnu arv til B: Maren, der døde.
Hendes A:
Første ægteskab med [Peder Pedersen Bomholt, skifte 3.4.1828 lbnr.721]. B:
1) Jacob Pedersen Bomholt 27 ved Frederik Astrup i Mårslet
2) Rasmus Pedersen 22
3) Kirsten Marie Pedersdatter 20
4) Karen Pedersdatter 18
5) Søren Pedersen 16.
FM: morbror Mikkel Jacobsen på Holme Mark, Jacob Pedersen Bomholt i Mårslet, Søren Sørensen, snedker i Østerskov.

803 Maren Øvlesdatter i Malling. 26.5.1837, fol.496, 537.
E: Hans Sørensen. Testamente af 1.7.1822.

804 Jens Andersen i Mårslet. 31.5.1837, fol.500B.
E: [Anne Jensdatter]. Første ægteskab med Maren Madsdatter. Afkald fra B: Anne Kirstine g.m. Jens Lauridsen på Holme Mark. [Andet ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 4.3.1835 lbnr.781].

805 Peder Rasmussen, væver i Hørret. 21.6.1837, fol.501, 510B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Pedersen sst. Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, [skifte 30.4.1817 lbnr.614]. B: Rasmus på Holme Mark. Andet ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 29.5.1823, fol.678]. B: Søren 17, Jacob 16. Tredje ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 9.3.1831 lbnr.755]. B: Karen Marie 12.

806 Søren Rasmussen Bødker og hustru Anne Kirstine Sørensdatter på Mårslet Mark. 6.7.1837, fol.502B, 504B, 526, G 324-5 fol.21.
B: Søren 20, Rasmus 18, Karen 15, Maren 12, Jens Peder 9, Kirsten 7. FM: morbror Jens Sørensen på Mårslet Mark, Jens Rasmussen i Højballe.

807 Maren Rasmusdatter i Margrethelyst. 7.7.1837, fol.503, 522.
E: Mikkel Madsen. Første ægteskab med Søren Jensen, [skifte 2.3.1803 lbnr.518]. B: Peder Sørensen i Langballe, Jens Sørensen på Mårslet Mark, Anne Kirstine Sørensdatter, [skifte 6.7.1837 lbnr.806], var g.m. Søren Rasmussen Bødker på Mårslet Mark. 6B: Søren 20, Rasmus 18, Karen 15, Maren 12, Jens Peder 9, Kirsten 7, Karen Sørensdatter g.m. Niels Sørensen på stedet.

808 Johanne Jensdatter i Storenor. 25.9.1837, fol.505B, 512.
E: Søren Nielsen. B: Niels 4. FM: morfar Jens Jensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Frederik Nielsen i Homå.

809 Jens Nielsen i Over Fløjstrup. 29.9.1837, fol.506, 519.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Søren Mortensen i Bjerager. B: Jens 13, Niels 7, Abelone Kirstine 4, Kirsten 2. FM: farbror Rasmus Nielsen i Starup.

810 Benned Pedersdatter i Seldrup. 29.11.1837, fol.507B, G 324-5 fol.4, 6B, 29.
E: Niels Hansen. B: Hans 24 uger, der døde. FM: morfar Peder Madsen i Elkær. Afdøde havde arv på Moesgård gods efter mor Maren Mikkelsdatter, skifte sluttet 2.8.1830, og efter halvsøster Kirsten Mikkelsdatter i Elkær, skifte sluttet 18.12.1819.

811 Rasmus Jensen i Beder. 29.11.1837, fol.508, 521.
E: Birthe Madsdatter. B: Jens, Mads, Kirsten g.m. Erik Lauridsen sst, Johanne g.m. Jens Sørensen sst, Karen Marie 17.

812 Rasmus Nielsen i Testrup. 9.12.1837, fol.509.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende, hendes umyndige datter, myndige sønner og gifte døtre.

813 Johanne Pedersdatter, ugift i Fulden. 11.12.1837, fol.510, 524B.
A: mor Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Fulden, søskende Anders Pedersen i Malling, Peder Pedersen, der tjener i Synnedrup, halvsøskende Else Pedersdatter 19, Karen Pedersdatter 13, Jens Peder Pedersen 8. Arv efter far Peder Jensen i Fulden, skifte 21.3.1816 lbnr.608, og efter søster Birthe Pedersdatter, skifte 23.6.1824 lbnr.694.

814 Laurids Sørensen i Pøel. 14.12.1837, fol.516, 523B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Hans Knudsen i Svorbæk. B: Johanne, Søren 20. FM: Jacob Sørensen i Pøel. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, [skifte 18.6.1810 lbnr.558]. B: Anne. FM: Mikkel Nielsen i Storenor.

815 Mads Jensen i Hørret. 17.1.1838, fol.528B, G 324-5 fol.24.
E: Rasmine Pedersdatter. LV: halvsøsters mand Niels Rasmussen i Fulden, Mikkel Rasmussen i Hørret, der ægter enken. B: Maren 4, Birthe, nyfødt. FM: farbror Rasmus Peder Jensen, Rasmus Hansen i Fulden.

816 Anne Marie Lauridsdatter i Beder. 28.1.1838, fol.531.
E: Jacob Andersen. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige døtre.

817 Kirsten Andersdatter i Hørret. 5.2.1838, fol.533B, G 324-5 fol.1B.
E: Knud Poulsen. Første ægteskab med Hans Rasmussen, [skifte 1.3.1815 lbnr.597]. B: Anne 27, Anders. Andet ægteskab med Rasmus Jacobsen, skifte 11.11.1830 lbnr.748. B: Hans, Else Marie 20, Kirsten 17, Maren 15. FM: farbror Niels Jacobsen i Christinekær på Mårslet Mark. Else Marie har arv efter bedstemor Else Nielsdatter.

818 Rasmus Lauridsen i Mårslet. 1.3.1838, fol.534B.
E: Anne Andersdatter. LV: Mikkel Rasmussen sst. Testamente af 2.5.1826.

819 Karen Nielsdatter i Starup. 19.3.1838, fol.536, G 324-5 fol.5.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne 8, Kirsten 2, Niels Peder 3 mdr. FM: Søren Pedersen sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 20.1.1829 lbnr.727. B: Niels.


Vilhelmsborg gods
Skifteprotokol
1838-1851
G 324-5

820 Rasmus Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Beder. 2.4.1838, fol.2B, 21B, 31.
A: hendes mor Kirsten Eriksdatter g.m. Søren Nielsen i Malling, hendes halvsøskende Jens Sørensen 23, Maren Sørensdatter 17, Søren Sørensen 14. Desuden nævnes [afdøde mands far] Laurids Rasmussen, hjulmand i Beder.

821 Margrethe Esbensdatter i Lillenor. 17.5.1838, fol.4B.
E: Peder Nielsen. A: mor Mette Lorentsdatter i Malling, søster Kirstine Esbensdatter g.m. Morten Pedersen, forpagter af Beder Præstegård.

822 Maren Christiansdatter på Testrup Mark. 3.9.1838, fol.8, 25B.
E: Jens Rasmussen. B: Christian 4. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen, [skifte 2.7.1828 lbnr.724]. B: Rasmus, Peder 12. FM: Oluf Jensen på Testrup Mark.

823 John Mortensen i Hørret. 10.9.1838, fol.9, 23, 31B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Knud Madsen sst. B: Anders 5, Kirsten 3. FM: Morten Johnsen, Søren Nielsen i Hørret. Første ægteskab med Else [Marie] Rasmusdatter, [skifte 16.3.1832 lbnr.760]. B: Jens, Morten 18, Maren 14. FM: Søren Pedersen i Hørret. Desuden nævnes børnenes bedstefar Morten Sørensen.

824 Karen Hansdatter i Beder. 20.11.1838, fol.12B, 39B, 56, 61.
Enke efter Peder Mogensen, sukkerkoger.
Efter testamente af 21.5.1832 arver Jacob Andersen og hustru Anne Marie Lauridsdatter, hos hvem afdøde nød ophold. Dog en vis arv til hendes arvinger:
Forældre Hans Baltsersen og hustru i Grundfør, begge døde: 2B:
1) afdødes bror Jens Hansen g.m. Gertrud Pedersdatter i Ravndalsgård i Grundfør sogn, begge døde. 7B:
a Anne Jensdatter g.m. Anders Hansen i Hår i Haldum sogn på Frijsenborg gods
b Peder Jensen i Egå
c Sidsel Jensdatter g.m. Niels Christensen i Vejlby
d Sara Jensdatter, enke efter Jens Nielsen i Vejlby. LV: Mads Lauridsen sst.
e Hans Jensen i Vejlby
f Jens Jensen i Vejlby
g Karen Jensdatter g.m. Hans Nielsen i Vejlby
2) afdødes søster Sidsel Hansdatter g.m. Niels Thomsen i Vejlby, begge døde. 1B:
a Thomas Nielsen, røgter på Krannestrup.
Udskrift af Grundfør kirkebog:
Hans Baltsersen i Grundfør har fået døbt følgende børn
1) Jens, 2.5.1746
2) Karen, 3. s. e. påske 1747
3) Jens, 3. s. i advent 1748
4) Baltser, 4. s. i advent 1750
5) Niels, hellig 3 kongers dag 1753
6) Sidsel, 2. s. e. påske 1756
7) Laurids, 17 s. e. trin. 1757
Jens Hansen og hustru Gertrud Pedersdatter i Ravndalsgård har fået døbt følgende børn:
1) Anne, 6.2.1785
2) Peder, 4.5.1788
3) Sidsel, 24.10.1790
4) Sara, 16.9.1792
5) Hans, 8.2.1795
6) Jens, 14.11.1802
7) Karen 10.10.1805
Udskrift af Vejlby kirkebog:
Niels Thomsen og hustru Sidsel Hansdatter har fået følgende barn døbt:
1) Thomas, 24.6.1792
Vejlby kirkebog viet 30.12.1838: ungkarl Niels Christensen i Vejlby og enke Sidsel Jensdatter, forhen gift med Jørgen Viby
Vejlby kirkebog viet 28.12.1830: Hans Nielsen, født i Salling og pige Karen Jensdatter
Haldum kirkebog viet 10.3.1821: ungkarl Anders Hansen og pige Anne Jensdatter, begge af Hår.

825 Maren Sørensdatter i Frøkærgård på Mårslet Mark. 18.12.1838, fol.26B, 40.
E: Rasmus Jensen. A: mor Kirsten Pedersdatter på stedet, [enke efter Søren Jacobsen, skifte 20.3.1832 lbnr.761], søskende Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Poulsen i Bredballegård, Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Jens Lauridsen på Ingerslev Mark, Margrethe Sørensdatter 25.

826 Erik Lauridsen i Beder. 9.1.1839, fol.28, 32B, 46.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen sst, Rasmus Sørensen i Malling, der ægter enken og fæster gården. B: Anne 10, Birthe 7, Kirsten 6, Maren 4, Eriksine født 25.12.1838. FM: Jacob Andersen sst.

827 Karen Christensdatter i Starup. 18.1.1839, fol.29B, 37B, 38B.
E: Mikkel Nielsen. Første ægteskab med Rasmus Pedersen, [skifte 28.2.1834 lbnr.775]. B: Peder 20, Margrethe 18, Johanne 16, Christen 13, Søren 9. FM: Rasmus Frandsen i Elmose, Jens Christensen i Mustrup. Desuden nævnes Rasmus Pedersens søster Maren.

828 Anne Jacobsdatter i Fulden. 5.1.1839, fol.31B.
E: Poul Rasmussen. Testamente af 9.10.1832.

829 Niels Pedersen, 13 år i Ajstrup. 15.3.1839, fol.33.
A: søskende Anders Pedersen på stedet, Mette Marie Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter, Søren Pedersen 16, Anne Marie Pedersdatter. Arv efter afdødes forældre [Peder Andersen, skifte 13.7.1830 lbnr.742 og Anne Sørensdatter, skifte 21.4.1835 lbnr.784]

830 Maren Lauridsdatter i Lillenor. 23.5.1839, fol.34.
E: Peder Nielsen. A: far Laurids Jensen i Krekær.

831 Maren Nielsdatter i Marienlund. 14.6.1839, fol.34B, 41.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 11, Anne 8, Birthe 7, Niels 5, Inger Marie 2, Søren 7 uger. FM: morbror Jens Nielsen i Slet. Arv i boet til enkemandens søskende Johanne Rasmusdatter og Jens Rasmussen i Saksild efter far [Rasmus Hansen i Marienlund, skifte 17.4.1824 lbnr.689].

832 Mikkel Sørensen i Langballe. 23.7.1839, fol.35B, 44B.
E: Mette Marie Jørgensdatter. LV: Jacob Nielsen i Hørret. B: Søren 24, Inger 22, der ægter Mads Sørensen, der overtager fæstet, Anne 21, Niels 19, Jørgen 17, Jens 14. FM: fars søskendebarn Frederik Jensen, møller i Skovmølle.

833 Rasmus Jensen i Henriettegård på Malling Mark. 11.11.1839, fol.36B, 42.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Over Fløjstrup. B: Karen 17, Kirsten 15, Jens 12, Rasmus 10, Jacob 5, Søren 3, Rasmus Peder 14 dage. FM: Eskild Øvlesen i Malling.

834 Anne Jensdatter i Pedholt. 15.11.1839, fol.38, 43B.
E: Peder Pedersen. B: Maren 7, Karen 6, Anne Marie 4, Peder 6 mdr. FM: morbror Rasmus Jensen i Holme ved Eskild Rasmussen i Seldrup. Uden for ægteskab B: Jens Nielsen 10 hos morbror Poul Jensen i Trige.

835 Udgår.

836 Johanne Nielsdatter i Pedholt. 28.3.1840, fol.47, 72.
E: Søren Hansen, der fæster en gård i Pøel, der tilhør Århus Bispegods. B: Abelone 21, der ægter Anders Nielsen, der fæster gården, Hansine 16, Karen 9, Niels 6. FM: mosters mand Christen Jensen i Krekær. (Arvingerne angives ved samfrænde skiftet 13.9.1841).

837 Jens Sørensen den ældre og hustru Mette Jensdatter på Malling Mark. 8.7.1840, fol.48B, 49, 52B, 58, 64.
På hans side A:
1) søster Maren Sørensdatter, enke efter Niels Hedegaard på Rold Mark i Hads herred. LV: Peder Jensen i Roldshuset på Odder Mark
2) halvbror Mikkel Sørensen på Pederstrup Mark, død. 2B:
a Anne Mikkelsdatter 14
b Ingeborg Mikkelsdatter 10. FM: Søren Hansen på Malling Mark
3) halvbror Laurids Sørensen i Århus
4) halvbror Hans Sørensen i Malling
5) halvbror Søren Sørensen i Battrup
På hendes side A:
1) uden for ægteskab B: Anne Johansdatter g.m. Jacob Nielsen i Stilling.

838 Karen Pedersdatter på Langballe Mark. 30.6.1840, fol.48, 54B.
E: Henrik Erik Rasmussen. B: Anne 6, Peder 4, Karen 10 uger. FM: morbror Peder Pedersen i Snovdrup.

839 Niels Pedersen i Starup. 30.8.1840, fol.50, 52.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jørgen Nielsen i Synnedrup. A: søskende Jens Pedersen sst, Rasmus Pedersen i Saksild, død. 2B: Jørgen, Jens, der døde.

840 Maren Nielsdatter på Over Fløjstrup Mark. 19.11.1840, fol.51, 53B.
E: Anders Sørensen. B: Niels, Søren 18, Karen 16, Jens 14, Maren 7. FM: morbror Søren Nielsen på Storenor Mark.

841 Peder Jensen i Urnebjerggård. 5.1.1841, fol.55, 66.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Steffen Jacobsen i Langballe. B: Niels 4, Jens 1. FM: Jens Andersen i Hørret. Desuden nævnes afdødes søster Maren Jensdatter i Hørret og enkens brødre Rasmus Nielsen og Jacob Nielsen.

842 Anne Sørensdatter i Frøkærgård på Mårslet Mark. 11.3.1841, fol.65, 68, 77B.
E: Rasmus Jensen, nu i Holme. A: mor Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Tingskovgård, søster Maren Sørensdatter 27 i Århus. FM: Peder Pedersen Bjøstrup, bror Peder Sørensen Loft 24 i Ravnholt, halvsøskende Niels Sørensen Loft på Hørret Mark, Jens Sørensen Loft på Holme Mark, Peder Sørensen Loft i Århus, Mads Sørensen i Tvingstrup, Mikkel Sørensen i nærheden af Tvingstrup, Anne Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Tvingstrup, Karen Nielsdatter 20. Desuden nævnes enkemandens far i Holme.

843 Thomas Sørensen i Testrup. 22.3.1841, fol.67.
B: Niels, Søren, Rasmus, Jens.

844 Sidsel Nielsdatter i Hørret. 22.3.1841, fol.67B.
B: Rasmus Rasmussen. (Sml. lbnr.587).

845 Kirsten Nielsdatter, ugift i Seldrup. 22.3.1841, fol.67B.
A: Hans Jensen, Mikkel Nielsen, Rasmus Christensen, Søren Nielsen, Niels Hansen.

846 Karen Sørensdatter Strasborg. 22.3.1841, fol.68.
[Enke efter Søren Andersen Strasborg på Langballe Mark, skifte 11.12.1832 lbnr.767]. B: Anders Sørensen Strasborg.

847 Sejer Mikkelsen og hustru Marianne Jensdatter i Testrup. 17.4.1841, fol.69B, 74B, 80.
B: Jens Peder 17, Maren 14, Niels 7, Peder 3. FM: Niels Thomsen i Hørret. Uden for ægteskab B: Mikkel Sejersen, der bestyrer gården.

848 Mette Marie Jørgensdatter i Langballe. 8.7.1841, fol.71B.
Enke efter Mikkel Sørensen, skifte 23.7.1839 lbnr.832. Afdøde nød aftægt hos svigersøn Mads Sørensen. FM for børnene: Frederik Jensen i Skovmølle.

849 Søren Rasmussen, ugift tjenestekarl i Marienlund. 2.11.1841, fol.74, 79.
A: mor Johanne Sørensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Storenor. LV: Frands Sørensen sst, søskende Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Nielsen i Skovmølle, Anne 24, Karen 22, Jens Peder 15.

850 Karen Mikkelsdatter i Mathisenlyst på Fulden Mark. 5.12.1841, fol.74, 102B.
[Enke efter Søren Bendixen]. B: Rasmus Sørensen i Mathisenlyst, Bendix Sørensen på Gylling Mark, [Kirsten Sørensdatter] i Elmose, [skifte 13.3.1822 lbnr.659, var g.m. Søren Sørensen]. 3B: Johanne g.m. Ove Nielsen i Ormslev, Karen, Anne.

851 Kirsten Jensdatter på Testrup Mark. 13.12.1841, fol.76, 77.
E: Rasmus Pedersen. Testamente af 27.3.1833.

852 Karen Nielsdatter i Storenor. 14.12.1841, fol.77.
A: mor Maren Jensdatter g.m. Rasmus Hansen på stedet. [Afdødes far var Niels Mikkelsen sst, skifte 27.2.1834 lbnr.773].

853 Christian Andersen i Mårslet. 14.12.1841, fol.77B, 78B.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 20.6.1820 lbnr.642]. Arv til Søren Jensen, der har overtaget gården og afdødes brorsøns enke Dorthe Christiansdatter, der har 2 små piger. [Dorthe Christiansdatter var g.m. Christian Rasmussen, søn af afdødes bror Rasmus Andersen].

854 Niels Jensen, ugift i Over Fløjstrup. 11.2.1842, fol.81B, 94B, 100B.
A: mor Johanne Jensdatter g.m. Jens Rasmussen på stedet, søskende Christen Jensen, Jens Jensen, Hans Jensen, Søren Jensen, Oluf Jensen 17, Kirsten Jensdatter g.m. Thomas Andersen i Højballe, Anne Marie [Jensdatter], der døde, var g.m. Rasmus Pedersen i Over Fløjstrup. 1B: Maren 2, halvsøster Jensine Jensdatter 15. Afdødes far var Jens Christensen, kystbefalingsmand i Over Fløjstrup, skifte 16.8.1825 lbnr.703.

855 Maren Rasmusdatter på Testrup Mark. 24.2.1842, fol.82B, 89.
E: Jens Rasmussen. Uden for ægteskab B: Mikkel Mikkelsen 10. FM: morbror Søren Rasmussen på Ravnholt Mark. Enkemandens første ægteskab med [Maren Christiansdatter, skifte 3.9.1838 lbnr.822]. B: Christian. Hendes første ægteskab med Rasmus Rasmussen, skifte 2.7.1828 lbnr.724]. 2B: Rasmus, Peder.

856 Maren Pedersdatter, ugift af Starup, der døde i Randlev. 1.4.1842, fol.83, 88, 93, 96.
A:
1) søster Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Søren Nielsen på stedet
2) bror Hans Pedersen i Starup
3) bror Rasmus Pedersen i Starup, [skifte 28.2.1834 lbnr.775]. B: Peder 22, Margrethe 20, Johanne 18, Christen 16, Søren 13. FM: Rasmus Frandsen i Elmose, Niels Christensen på Assedrup Mark. Arv efter afdødes far Peder Rasmussen i Starup, skifte 26.6.1817 lbnr.620. Stedets nuværende fæster er Mikkel Nielsen.

857 Anne Marie Jensdatter i Over Fløjstrup. 14.6.1842, fol.84, 97B.
E: Rasmus Pedersen. B: Maren 2. FM: morbror Christen Jensen sst.

858 Kirsten Sørensdatter i Langballe. 15.6.1842, fol.85, 91B, 99.
E: Søren Christensen. A: bror Mads Sørensen i Hørret, [skifte 30.1.1836 lbnr.788]. 4B: Jørgen 21, Jens Peder 19, Anne 14, Søren 12. FM: stedfar Jacob Nielsen sst, søster Anne Sørensdatter i Vogterhuset i Moesgård Skov, død. 2B: Frederik Jensen i Højballe, Cathrine Marie Jensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Fulden. 3B: Kirsten 19, Niels 18, Anne 17.

859 Karen Hansdatter i Elmose. 11.8.1842, fol.87, 90.
E: Erik Nielsen. Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte 18.3.1836 lbnr.790]. B: Hans 19, Jens 12. FM: morbror Jens Hansen i Neder Fløjstrup.

860 Hans Terkildsen, gartner i Vilhelmsborg Havehus. 25.4.1843, fol.100B, 104B, 107.
B: Niels Hansen i Beder, Fred. Jul. Chr. Hansen, skolelærer i Mårslet, Jens Peder Hansen, smed i Mårslet, Terkild Hansen, snedker i Snovdrup, Cathrine Marie Hansdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Beder. 2B: Laurids 22, Hans 16.

861 Jacob Sørensen, ugift i Ajstrup. 11.7.1843, fol.102B, 105B, 107, 112B, 120.
A:
1) bror Mikkel Sørensen i Malling
2) bror Hans Sørensen i Malling
3) søster Maren Sørensdatter i Lillenor, død. 4B:
a Søren Jensen i Lillenor
b Jacob Jensen, der tjener i Mustrup
c Christiane Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Lillenor
d Marianne Jensdatter
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Fulden
5) søster Birthe Sørensdatter i Ajstrup
6) bror Eskild Sørensen i Seldrup, død. 8B:
a Søren Eskildsen i Amerika
b Laurids Bastrup Eskildsen i Horn
c Rasmus Winther Eskildsen, snedker i Skørring
d Peder H. M. Eskildsen
e Hans Peder Eskildsen i Horn
f Hanne Eskildsdatter
g Andrea Jette Eskildsdatter
h Bornek Eskildsdatter, der tjener i Holme Præstegård
(Sønnerne kaldes også Sørensen)
7) bror Peder Sørensen i Ajstrup.
Afdøde var søn af Søren Mikkelsen i Ajstrup.

862 Birthe Mortensdatter i Fulden. 4.8.1843, fol.103.
E: Jens Jensen. Testamente af 23.4.1840.

863 Christen Jensen i Over Fløjstrup. 30.12.1843, fol.106.
Enkemand efter Anne Cathrine Pedersdatter. A: mor Johanne Jensdatter g.m. Jens Rasmussen på stedet, søskende Jens Jensen sst, Hans Jensen på stedet, Søren Jensen, Oluf Jensen, Kirsten Jensdatter g.m. Thomas Andersen i Højballe. [Afdødes far var Jens Christensen, kystbefalingsmand i Over Fløjstrup, skifte 16.8.1825 lbnr.703].

864 Mette Marie Jensdatter i Hørret. 30.12.1843, fol.106B.
E: Jens Andersen. A: far Jens Pedersen sst.

865 Anne Sørensdatter i Hørret. 30.12.1843, fol.106B.
Enke efter Morten Rasmussen, [skifte 28.7.1836 lbnr.794]. B: Rasmus, Søren, Christen, Ove, [Karen] g.m. Søren Enevoldsen, Knud.

866 Maren Rasmusdatter i Over Fløjstrup. 30.12.1843, fol.106B.
A: far Rasmus Pedersen.

867 Søren Rasmussen i Testrup. 28.1.1844, fol.108.
A: far Rasmus Hansen i Østerby.

868 Rasmus Sørensen Strasborg, der døde i militærtjeneste i København. 21.2.1844, fol.108B, 117B, 118B.
A: søskende Anders Sørensen i Strasborg, Niels Sørensen på Sjælland, Søren Sørensen i København, Ingeborg Sørensdatter g.m. Mikkel Rasmussen på Skåde Mark, Karen Marie Sørensdatter 30, der tjener på Marselisborg. Arv efter afdødes far Søren Andersen i Strasborg på Langballe Mark, skifte 11.12.1832 lbnr.767.

869 Anders Hansen i Langballe. 9.3.1844, fol.109B, 119.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Steffen Jacobsen sst. B: Maren 20, Mette Kirstine 18, Hans 17, Jacob 13, Jens Peder 10. FM: Niels Pedersen på Viby Mark, Rasmus Jacobsen på Gunnestrup Mark.

870 Hans Pedersen, ugift i Starup. 15.3.1844, fol.111.
A:
1) en afdød brors børn
2) søster Mette Pedersdatter i Randlev.

871 Helle Jensdatter på Pøel Mark. 22.5.1844, fol.111B, 131B, 136.
Enke. B: Jens Helle, i Nordamerika som sømand. Desuden nævnes afdødes søster Anne Jensdatter på Pøel Mark.

872 Ingeborg Sørensdatter i Beder. 15.7.1844, fol.113B, 116B, 118.
E: Mikkel Sejersen. A:
1) bror Niels Sørensen i Malling
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Hans Jacobsen i Neder Fløjstrup, begge døde. 6B:
a Jens Hansen i Neder Fløjstrup
b Jacob Hansen, væver i Neder Fløjstrup
c Øllegaard Hansdatter g.m. Anders Sørensen i Strasborg
d Karen Hansdatter, [skifte 11.8.1842 lbnr.859], var g.m. Erik Nielsen i Elmose. [Første ægteskab med Søren Sørensen, skifte 18.3.1836 lbnr.790]. 2B: Hans i Elmose, Jens
e Anne Marie Hansdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Beder. 2B: Hans Peder 14, Søren 10
f Søren Hansen, marskandiser i København
Enkemanden får aftægt hos søn Poul Mikkelsen, bøsssemager i Slet.

873 Anne Marie Pedersdatter Hejgaard på Lillenor Mark. 23.8.1844, fol.116, 121.
A: søskende Kirsten Pedersdatter, F. Hejgaard, Mikkel Hasle Hejgaard.

874 Hans Jensen, ugift i Over Fløjstrup. 20.12.1844, fol.120B.
A: mor Johanne Jensdatter g.m. Jens Rasmussen på stedet, søskende Jens Jensen, Søren Jensen, Oluf Jensen, Kirsten Jensdatter g.m. Thomas Andersen i Højballe.
(Sml. lbnr.854).

875 Udgår.

876 Anne Pedersdatter i Snovdrup. 29.12.1844, fol.121, 132, 136B.
E: Terkild Hansen, snedker, der bliver gift igen.. B: Abelone 10. Første ægteskab med Søren Mortensen, snedker, skifte 20.9.1832 lbnr.765. B: Maren 19, Mette 14. FM: Mikkel Rasmussen i Mårslet, Rasmus Pedersen i Storenor. Arv i boet til Søren Mortensens børn efter Jacob Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Stavtrup.

877 Anne Marie Nielsdatter på Over Fløjstrup Mark. 21.7.1844, fol.122.
E: Christen Rasmussen. Testamente af 1.7.1844. (Dødsanmeldelse fol.115B).

878 Margrethe Sørensdatter i Malling. 30.12.1844, fol.123.
E: Mikkel Sørensen. A:
1) datter g.m. Erik Ottesen i Bredballegård
2) datter g.m. Øvle Sørensen
3) datter, enke efter Eskild Hansen i Malling.
(Sml. lbnr.562).

879 Kirsten Pedersdatter i Mårslet. 30.12.1844, fol.123B.
Enke efter degnen Been i Mårslet. A: Rasmus Sørensen i Tander.

880 Jørgen Sørensen i Fulden. 30.12.1844, fol.123B.
[Enkemand efter Maren Pedersdatter, skifte 9.1.1816 lbnr.605).B: [Birthe] g.m. Rasmus Mortensen på Holme Mark. Søren i Fulden, [Kirsten] g.m. Jens Pedersen i Over Fløjstrup, [Anne] g.m. Niels Hansen i Seldrup.

881 Jens Sørensen i Beder. 17.1.1845, fol.124, 127.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen sst, Søren Rasmussen, der ægter enken. B: Søren 4, Birthe Marie 1. FM: farbror Peder Sørensen i Gylling.

882 Maren Eriksdatter på Elmose Mark. 19.1.1845, fol.125, 135, 137.
E: Rasmus Christensen. A: søster, død, var g.m. Jens Jensen på Ingerslev Mark. 2B: Mogens, Dorthe, der formentlig døde.

883 Anne Marie Nielsdatter i Beder. 26.4.1845, fol.126, 133.
E: Henrik Pedersen. B: Niels Peder 27 på Ingerslev Mark, Karen Marie 20, Henrik 17, Marianne 15, Peder 13. FM: Jacob Andersen i Beder.

884 Mette Rasmusdatter i Pøel. 18.8.1845, fol.128, 134.
Enke efter Laurids Sørensen, [skifte 14.12.1837 lbnr.814]. B: Søren på stedet, Johanne 33 på stedet. FM: Jacob Sørensen på Pøel Mark.

885 Christian Hansen i Snovdrup. 19.8.1845, fol.129B, 138B, 151.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Peder Hansen i Lillenor, Rasmus Pedersen i Bisgård. A: mor Anne Margrethe Pedersdatter i Storenor, [enke efter Hans Pedersen, skifte 27.4.1829 lbnr.729], søskende Jens Hansen i Storenor, Søren Hansen på Malling Mark, Peder Hansen i Lillenor, Rasmus Hansen i Storenor, Frederik Julius Christian Hansen i Udsigtsgården, Peder Hansen på stedet, Kirsten Hansdatter g.m. Niels Sørensen i Ajstrup. Enkens søster Birthe Jacobsdatter og enkens far Jacob Sørensen har ophold på gården.

886 Mikkel Mikkelsen, en dreng på Testrup Mark. 25.11.1845, fol.130B.
A:
1) morbror Søren Rasmussen på Ravnholt Mark
2) moster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Ingerslev. 1B:
a Niels Pedersen i Ingerslev
3) moster Bine Rasmusdatter 23 g.m. Niels Sørensen i Gram
4) moster Kirstine Rasmusdatter 21 i Vestermølle
5) moster Karen Rasmusdatter 19 i Jegstrup
6) moster Marianne Rasmusdatter 17 i Ravnholt.
Arv efter mor Maren Rasmusdatter, skifte 24.2.1842 lbnr.855, var g.m. Jens Rasmussen på stedet.

887 Jens Rasmussen, ugift i Henriettegård. 9.2.1846, fol.137B.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Eskildsen på stedet, søskende Karen 23, Kirsten 21, Rasmus 16, Jacob 11, Søren 9, Rasmus Peder 6. FM: Eskild Øvlesen i Malling, Niels Jensen i Neder Fløjstrup. Arv efter afdødes far Rasmus Jensen i Henriettegård, skifte 11.11.1839 lbnr.833.

888 Jens Rasmussen i Langballe. 27.3.1846, fol.140, 141, 151.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Andersen i Østerby. B: Maren 3. FM: Mikkel Sørensen i Fulden, morbror Søren Mortensen i Bjerager.

889 Maren Sørensdatter i Elmose. 9.9.1846, fol.142, 144.
E: Rasmus Frandsen. B: Søren på Over Fløjstrup Mark, Frands i Storenor, Laurids Peder 18, Niels 10, Anne 18, Karen 13, Maren 11. FM: Niels Mikkelsen i Over Fløjstrup, som beslægtet.

890 Jacob Christensen i Storenor. 2.9.1846, fol.143, 146B.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Ajstrup. B: Anne 2, Kirsten 1. FM: farbror Søren Christensen i Storenor.

891 Karen Mortensdatter i Hørret. 9.12.1846, fol.145B.
E: Søren Enevoldsen. B: Dorthe Kirstine 3. FM: Rasmus Mortensen på Holme Mark.

892 Mette Marie Eriksdatter i Marienlund på Ajstrup Mark. 11.12.1846, fol.149, 165.
E: Mikkel Rasmussen. B: Søren 7 uger. FM: Mikkel Nielsen i Ingerslev.

893 Jørgen Rasmussen på Marienlund Mark. 11.12.1846, fol.149, 151, 159B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Mikkel Rasmussen i Marienlund. B: Rasmus, Søren, Birthe 25, Jacob, Niels, Peder 15, Christen 12, Frands 10. FM: fars halvbror Christen Christensen i Vejlby.

894 Anne Jensdatter i Malling. 12.2.1847, fol.151B, 159.
E: Gustav Møller, skomager. B: Niels Møller 15, Kirsten Marie Møller 11, Jens Peder Møller 6, Karen Marie Møller 3. [Uden for ægteskab] B: Poul Madsen 21. FM: Laurids Sørensen i Malling.

895 Dorthe Andersdatter i Mårslet. 23.2.1847, fol.152.
E: Mikkel Jacobsen. B: Anne 21.

896 Rasmus Nielsen i Starup. 24.2.1847, fol.152, 160B, 187B.
E: Birthe Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Krekær, Jens Sørensen i Starup, der ægter enken. B: Karen 8, Anne Marie 6. FM: Søren Nielsen Enkegaard i Sofienbjerg på Mårslet Mark, som beslægtet på fars side, Frederik Astrup i Mårslet. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 20.1.1829 lbnr.727. B: Niels. Andet ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 19.3.1838 lbnr.819. B: Kirsten.

897 Johanne Hansdatter i Malling. 12.7.1847, fol.156B, 158B, 163B.
E: Øvle Sørensen. B: Hans 8, Søren 6, Mikkel 3, Eskild 4 mdr. FM: Erik Ottesen i Bredballegård.

898 Christian Siburg, bagermester i Haderslev. 16.7.1847, fol.157, 164B.
E: Sidsel Bering i Haderslev. B: Jens 22, slagtersvend i Haderslev, Johanne g.m. snedker Jæger sst. Første ægteskab med Sidsel Gram. B: Christian i Sønderballe, Claus, pottemager i Heiligenhafen, Niels, daglejer i Haderslev, Frits, smedesvend i Horsens, Cathrine g.m. [Johan Frederik] Beyer, pottemager i skovriderboligen Frederiksdal ved Vilhelmsborg, hvor afdøde havde ophold, Anne 35 i Lybæk, Sidsel 28 på Vilhelmsborg.

899 Anne Jensdatter, ugift i Vilhelmsdal på Malling Mark. 6.4.1847, fol.161B, 162B.
Arv ifølge testamente af 10.3.1847 til:
1) søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Mikkel Sejersen på stedet
2) bror Niels Jensen på Onsted Mark og hans datter Maren
3) søster Birthe Jensdatter, død, var g.m. [Peder Rasmussen] i Svorbæk. 3B: Maren, Kirsten og Jens
4) halvsøster Christiane Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Lillenor og deres søn Jens
5) halvbror Søren Jensen i Lillenor og hans søn Jens
6) halvsøster Marianne Jensdatter
7) halvbror Jacob Jensen.
(Dødsanmeldelse fol.154). (Sml. lbnr.797).

900 Niels Sørensen den ældre i Langballe. 10.12.1847, fol.162.
Afkald fra B: Søren Nielsen, Mikkel Nielsen, Rasmus Nielsen, Peder Nielsen, Johanne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen på Holme Mark, Maren Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Tulstrup. (Dødsanmeldelse fol.154).

901 Eskild Øvlesen og hustru Kirsten Rasmusdatter. 10.12.1847, fol.162.
Afkald fra B: Maren Eskildsdatter g.m. Øvle Nielsen i Starup, Rasmus Eskildsen i Henriettegård på Malling Mark, Anne Eskildsdatter g.m. Øvle Sørensen i Malling.

902 Anne Andersdatter i Mårslet. 22.5.1848, fol.167, 179B, 182.
Enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 1.3.1838 lbnr.818].
Hans A:
1) søster Maren Lauridsdatter, død. 5B:
a Laurids Sørensen i Malling
b Søren Sørensen i Torrild
c Anders Sørensen i Århus, død. 1B: 1 datter
d Anne Sørensdatter g.m. Hans Lauridsen på Assedrup Mark
e Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen på Frederiksodde Mark. 2B: Rasmus 25 i Hørret, Anne 20 i Århus
2) søster Kirsten Lauridsdatter, [skifte 1.3.1833 lbnr.769, var g.m. Jens Jørgensen i Malling]. 4B:
a Karen Jensdatter g.m. Christen Jensen i Fulden
b Anne Jensdatter, [skifte 12.2.1847 lbnr.894], var g.m. Gustav Møller, skomager i Malling. 5B: Poul 23, Niels 17, Kirsten Marie 12, Jens Peder 7, Karen Marie 5
c Birthe Jensdatter g.m. Rasmus Ovesen på Balle Mark
d Kirsten Jensdatter i Skovby
3) søster Mette Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Hedegaard på Pederstrup Mark. 2B:
a Peder Jensen i Sønder herred
b Anne Jensdatter, død. 3B: Jens, Ingeborg, Mette, alle i Tander
4) søster Johanne Lauridsdatter, død, var g.m. Jacob Andersen i Neder Fløjstrup. 1B:
a Anders Jacobsen på Pedholt Mark.
Hendes A:
1) brordatter g.m. Scherup, kontorist i Århus
2) brordatter g.m. Jens Andersen, daglejer i Århus
3) brorsøn Jens Jensen Ørbækhus i Løjenkær i Astrup sogn.

903 Anne Pedersdatter i Beder. 13.6.1848, fol.170, 177, 188, 189B.
E: Jacob Pedersen. A: bror Søren Pedersen i Slet, brorsøn Peder Mikkelsen i Bispelund. FM: Peder Jensen i Fulden.

904 Kirsten Nielsdatter i Ny Starupgård. 20.6.1848, fol.170B.
E: Jens Hansen. A: søskende Jørgen Nielsen i Synnedrup, Mikkel Nielsen, arbejdsmand i Århus. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Hansen i Fensten og to svogre Peder Rasmussen i Halling, Jens Esbensen i Falling.

905 Kirsten Sørensdatter i Hørret. 7.11.1848, fol.174B, 177B.
E: Hans Christiansen. B: Christine 14, Maren 10, Søren Frederik 7, Karen Birgitte 4, Jens 9 mdr. FM: morbror Peder Friis Sørensen, snedker på Ravnholt Mark.

906 Karen Jensdatter på Langballe Mark. 20.11.1848, fol.175, 178B.
E: Erik Rasmussen. Uden for ægteskab B: Anne Marie Andersdatter 17. FM: Niels Mikkelsen i Kysing. Enkemandens første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 30.6.1840 lbnr.838. 3B: [Anne, Peder, Karen].

907 Kirsten Eriksdatter, et barn i Beder. 7.12.1848, fol.175B, 192.
A: mor Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen på stedet, søskende Anne, Birthe, Maren, Eriksine. FM: Jacob Andersen i Beder. Afdødes far var Erik Lauridsen sst, [skifte 9.1.1839 lbnr.826].

908 Sidsel Rasmusdatter i Augustenborg på Malling Mark. 7.8.1849, fol.184, 186B.
E: Søren Bendixen. B: Kirsten 16, Anne 14, Maren 11, Benned [Benedikte] 9, Rasmus 7, Jens Peder 4. FM: Eskild Jensen i Malling, morbror Søren Rasmussen i Augustenborg. Arv til afdødes søster Mette Rasmusdatter efter hendes far og efter hendes bror Eskild Rasmussen.

909 Peder Hansen Taarup, fisker på Frederiksodde Mark. 4.9.1849, fol.185.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Kysing, Terkild Poulsen, der ægter enken. B: Anne 19, Hans 17, Maren 14, Mette 12, Jens 10, Niels 3. FM: Niels Pedersen i Storenor, farbror Anders Hansen, bådfører i Århus.

910 Kirsten Rasmusdatter i Beder. 17.1.1850, 191B, 192B, 205B.
A: søskende Peder Rasmussen i Langballe, Poul Rasmussen i Fulden, Karen Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Mårslet, Anne Rasmusdatter g.m. Jens Christensen i Fulden, Maren Rasmusdatter, [skifte 7.9.1831 lbnr.755], var g.m. Peder Rasmussen, væver i Hørret. 1B: Karen Marie 24. FM: Rasmus Pedersen på Holme Mark.

911 Maren Hansdatter i Fulden. 22.3.1850, fol.193, 202.
E: Jens Rasmussen, smed. B: Birthe g.m. Hans Jensen, skovfoged i Krekær Skov, Johanne g.m. Juul Jensen, bødker i Fulden, Hans Peder 18, Rasmus 11. FM: Søren Christiansen i Beder.

912 Mikkel Pedersen i Mårslet. 11.4.1850, fol.194B.
E: Mette Christensdatter. LV: Mikkel Jacobsen sst. A:
1) halvbror Hans Pedersen i Battrup, død. 7B: Jens Peder, Rasmus, Hans, Anne g.m. Rasmus Andersen i Battrup, Karen, Anne Kirstine, Else Marie
2) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Søren Pedersen på Ingerslev Mark.
I følge af testamente af 8.9.1834 arver arvinger efter afdødes første hustru Maren Christensdatter, [skifte 4.8.1836 lbnr.795].
1) søster Gertrud Christensdatter g.m. Christen Andersen på Holme Mark
2) søster Birthe Christensdatter, [skifte 6.1.1815 lbnr.592, var g.m. Knud Nielsen på Viby Mark]. 2B:
a Maren, død, var g.m. Knud Pedersen i Enslev. Der er børn.
b Anne g.m. Søren Nielsen i Hørret
3) søster Kirsten [Christensdatter], død, var g.m. Jens Jensen, født i Røved, forhen smed i Langballe, nu død på Brandstrup Mark i Hjortshøj sogn. Der er børn.
4) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Andersen i Mårslet. Ingen børn

913 Anne Kirstine Hansdatter på Vilhelmsborg. 23.4.1850, fol.196, 204.
E: Peder Hansen Østerby, kusk sst. B: Hans 13, Caroline 8, Kirstine Marie 5, Theone Marie Frederikke 3. FM: Frederik Andreasen, smed på Vilhelmsborg.

914 Kirsten Sørensdatter i Beder. 4.5.1850, fol.196B, 201.
E: Niels Poulsen. B: Karen Marie 17, Mette Kirstine 15, Søren 10, Poul 6, Kirstine Marie 3. FM: Johan Christoffersen på Mårslet Mark.

915 Kirsten Rasmusdatter i Malling. 15.7.1850, fol.197.
A: halvsøskende Niels Rasmussen i kongens tjeneste, Karen [Rasmusdatter], Anne Marie [Rasmusdatter]. FM: Søren Enkegaard på Mårslet Mark. Til stede afdødes stedfar Jens Sørensen i Starup. Afdødes far var Rasmus Nielsen i Starup, [skifte 24.2.1847 lbnr.896]. Dødsfaldet blev anmeldt af afdødes plejefar Hans Sørensen i Malling.

916 Søren Mikkelsen, ugift i Ajstrup. 31.8.1850, fol.199, 202B.
A: søskende Anders Mikkelsen på Holme Mark, Jens Mikkelsen, Jacob Mikkelsen, Karen [Mikkelsdatter] g.m. Terkild Sørensen på stedet, Birthe [Mikkelsdatter] g.m. Rasmus Rasmussen på Bisgård Mark, halvsøskende Kirsten [Mikkelsdatter] g.m. Frederik Astrup i Mårslet, Maren [Mikkelsdatter].

917 Maren Sejersdatter, ugift i Mårslet. 12.9.1850, fol.199B, 203, 206B.
A: søskende Jens Peder Sejersen, i kongens tjeneste, Niels 17, Peder 13. FM: mosters mand Niels Thomsen i Hørret. Afdøde var født i Testrup. (Sml. lbnr.847).

918 Margrethe Sørensdatter i Augustenborg. 22.12.1850, fol.204B, 208.
A: søskende Anne Sørensdatter g.m. Anders Hansen i Ingerslev, Kirsten [Sørensdatter], Karen [Sørensdatter], halvsøster Else Kirstine [Sørensdatter]. FM: Niels Nielsen i Frederiksodde. Arv efter mor Else Kirstine Lorentsdatter, skifte 21.7.1832 lbnr.763, var g.m. Søren Rasmussen på stedet.

919 Kirsten Rasmusdatter, ugift i Henriettegård. 22.12.1850, fol.205B.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Eskildsen på stedet, søskende Rasmus Rasmussen, Jacob 16, Søren 14, Rasmus Peder 11, Karen Rasmusdatter g.m. Øvle Eskildsen i Malling. FM: Niels Jensen i Neder Fløjstrup. [Afdødes far var Rasmus Jensen i Henriettegård, skifte 11.11.1839 lbnr.833].

SLUTØstergård gods
Skifteprotokol
1783-1788
G 325-1

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


1 Birthe Rasmusdatter i Hinnedrup. 3.4.1787, fol.1.
E: Mikkel Christensen. A:
1) bror Hans Rasmussen i Astrup
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Knud Pedersen i Hårby
3) søster Karen Rasmusdatter, enke efter Otte Poulsen i Ravnholt
4) søster Anne Rasmusdatter, død. 1B:
a Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Balle
5) søster Kirsten Rasmusdatter, død. 1B:
b Maren Andersdatter g.m. Niels Eriksen i Ingerslev
6) søster Johanne Rasmusdatter, der har været g.m. Hans Jørgensen Post i Fredericia, men ingen ved hvor han er
7 halvbror Søren Simonsen i Åbo, død. 4B:
a Hans Sørensen i Åbo
b Simon Sørensen i Åbo
c Jens Sørensen
d Maren Sørensdatter g.m. Knud Knudsen i Åbo

2 Jens Eskildsen i Pederstrup. 9.6.1787, fol.3B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Nielsen, skovfoged i Tulstrup. B: Maren 1. FM: Eskild Jensen i Astrup.

3 Mette Hansdatter i Løjenkær. 5.1.1788, fol.5.
E: Niels Sørensen. B: Anne 1. FM: Mads Rasmussen i Ask.

4 Maren Clemensdatter i Stavtrup. 19.3.1788, fol.8B.
E: Peder Jensen. B: Maren 4, Niels 1. FM: morfar Clemen Ovesen sst.

5 Niels Rasmussen i Kysing. 9.4.1788, fol.9B.
E: Maren Christiansdatter. LV: far Christen Nielsen i Rude. B: Christen 3, Rasmus 2, Anne 6 mdr. FM: farbrødre Niels Rasmussen i Assedrup, Mikkel Rasmussen i Kysing.

6 Anne Jørgensdatter i Assedrup. 3.6.1788, fol.10B.
E: Ove Knudsen. A: far Jørgen Andersen sst.

7 Mikkel Nielsen i Assedrup. 10.6.1788, fol.11B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Niels 7, Knud 2.

8 Rasmus Pedersen Smed og hustru Inger Sørensdatter i Ask. 26.5.1783, fol.12B.
B: Kirsten 7, Peder 3. FM: farfar Peder Rasmussen i Dyngby, der er 70 år, farbror Knud Pedersen sst, på mors side var til stede: mormor, Rasmus Sørensen i Drammelstrup, Jens Sørensen, der tjener i Mårslet.

9 Jens Svendsen i Astrup. 21.9.1787, fol.15.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Poulsen i Virring. A:
1) [halv]bror Peder Pedersen i Fensholt, død. 2B:
a Søren Pedersen 28, der tjener i Svinsager
b Marie Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Torrild
2) søster Dorthe Sofie, enke efter Ove Nielsen, skolemester i Mejlby
3) søster Amalie Margrethe, død. 1B: Niels Jensen 38, der tjener i Blegind.

SLUT