Erik Brejls hjemmeside

Start

Nibe byfoged
Skifteuddrag
1745-1813

[1745-1783]    [1781-1815]   

[Overformynderiprotokol 1718-1865]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Nibe
Skifteprotokol
1745-1783
B 40 - 189


1 Esther (Esdræ) Pedersdatter i Nibe. 10.1.1746, fol.2.
Enke efter Vilhelm Jacobsen Rytter. B:
1) Peder Vilhelmsen 24, på sukkerhuset i København
2) Jacob Vilhelmsen 15.

2 Mette Pedersdatter i Nibe. 26.9.1745, fol.2B.
Enke efter Laurids Jacobsen Lund, [skifte 28.6.1743 lbnr.950]. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter Lund 15
2) Jacob Lauridsen Lund 13
3) Sidsel Lauridsdatter 7.
FM: Anders Auber.

3 Christen Jensen Both i Nibe. 18.3.1746, fol.5B.
Enkemand efter Mette Sørensdatter, skifte 7.7.1734 lbnr.901]. B:
1) Dorthe Christensdatter g.m. Jens Abildgaard i Nibe
2) Anne Kirstine Christensdatter.

4 Maren Pedersdatter, ugift i Nibe. 16.6.1746, fol.8.
A:
1) halvbror Svend Pedersen i Barmer [i Sebber sogn]
2) halvbror Laurids Pedersen i Store Ajstrup
3) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. byens hyrde i Ejdrup
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter, enke i Løgsted.

5 Christen Nielsen Bech i Nibe. 29.4.1746, fol.9B.
E: Bodil Kjeldsdatter. LV: Niels Andersen Færch i Nibe. A:
1) bror Niels Nielsen Bech i Nibe
2) søster Maren Nielsdatter Bech.

6 Anne Lauridsdatter i Nibe. 15.11.1746, fol.11B.
E: Peder Engelbrechtsen Trold. B:
1) Engelbrecht Pedersen Trold i Nibe
2) Else Pedersdatter g.m. Poul Pedersen i Nibe
3) Anne Pedersdatter 29.

7 Maren Ingvarsdatter i Nibe. 24.3.1747, fol.11B.
Enke efter Peder Christensen Busch, død 23.9.1734.
Hans A:
1) bror Jens Christensen
2) Niels Christensen
3) søster g.m. Jeppe Nielsen
4) søster g.m. Christen Poulsen.
Hendes A:
1) datter, død, [var g.m. Anders Nielsen Færch. Hans forrige ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 26.1.1729 lbnr.858]. 2B:
a Jens Andersen Færch
b Ingvar Andersen Færch 22.
FM: halvbror Niels Andersen Færch i Nibe.
Testamente af 1.12.1731.
Landstingsdom af 29.6.1740, at skiftet 8.10.1738 lbnr.931 skal gå om, hvor det nye skifte ses ovenstående.

8 Maren Mikkelsdatter i Nibe. 8.2.1746, fol.13.
Enke efter Christen Justesen Fischer, [skifte 28.12.1734 lbnr.902]. A:
1) søster, død. 6B:
a Oluf Sørensen, i Håls på Lindenborg gods
b Mikkel Sørensen i Skibsted
c Karen Sørensdatter, på stedet
d Mette Sørensdatter, død, var g.m. Peder Christensen Sode. 1B:
1 Maren Pedersdatter
e Anne Sørensdatter i Nibe
f Maren Sørensdatter g.m. Christen [Thomsen], skomager ved Klitgård
2) bror Rasmus Mikkelsen i Gunderup ved Lindenborg, død. 4B:
a Mette Rasmusdatter g.m. en møller på Frederiksberg ved København
b Søren Rasmussen i Vårst i Gunderup sogn
c Anne Rasmusdatter
d Maren Rasmusdatter.

9 Laurids Andersen Havbro i Nibe. 4.7.1747, fol.19.
E: Anne Christensdatter Gelstrup [i Vokslev sogn]. LV: Knud Jørgensen. B:
1) Anders Lauridsen Havbro
2) Helene Lauridsdatter g.m. Niels Mogensen Koldbæk i Nibe.
Desuden nævnes Niels Pedersen Havbro.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1740.
Samfrændeskifte 4.7.1747.

10 Karen Jacobsdatter i Nibe. 12.7.1747, fol.20.
E: Laurids Christensen, smed. B:
1) Else Marie Lauridsdatter 15.
FM: fars svoger Johannes Wolff i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1746.

11 Niels Christensen Hurtigkarl i Nibe. 19.1.1746, fol.20B.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Niels Jensen Tyrstrup i Nibe.
På arvingernes vegne mødte:
1) Tim Eskildsen i Klitgård
2) Jens Simonsen i Nibe.

12 Poul Jensen Vokslev i Nibe. 8.6.1747, fol.23.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Morten Steenholm, farver i Nibe. B:
4) Christen Poulsen 6
5) Anne Cathrine Poulsdatter 2.
FM: Johannes Wolff, skoleholder i Nibe.
Af første ægteskab B:
1) Jens Poulsen Vokslev, uvist hvor
2) Kirsten Poulsdatter, kælderpige i Ålborg
3) Anne Marie Poulsdatter.

13 Rasmus Jensen Brodersen i Nibe. 28.8.1747, fol.24B.
Enkemand efter Else Pedersdatter, skifte 19.12.1719 lbnr.795. Af børn mødte B:
1) Jens Rasmussen Brodersen i Nibe
2) datter g.m. Kjeld Christensen Mørch i Nibe.
Børnene har arv efter morfar Peder Christensen Gelstrup.

14 Hustru i Nibe. 9.12.1747, fol.26.
E: Niels Lauridsen Grydsted. B:
1) Laurids Nielsen Grydsted
2) Karen Nielsdatter Grydsted.
FM: Jens Pedersen Viborg i Nibe.
Afdøde døde 3.4.1744.

15 Søren Justesen Mand i Nibe. 20.3.1748, fol.26B.
E: Johanne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

16 Mette Christensdatter Hurtigkarl i Nibe. 6.4.1748, fol.26B.
E: Laurids Jørgensen Alsing. B:
1) Jørgen Lauridsen Alsing, købmand i Kragerø i Norge.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Hurtigkarl, præst Grønbæk.

17 Edvard Jonassen i Nibe. 6.5.1748, fol.27B.
A:
0) far Jonas Edvardsen, [skifte 18.6.1737 lbnr.921]. Fars første ægteskab med mor Anne Steffensdatter, [skifte 19.6.1725 lbnr.838].
Fars andet ægteskab med Else Jensdatter Tyrrestrup, [skifte 2.9.1729 lbnr.867]. B:
1) halvsøster Marianne Jonasdatter 20
2) halvsøster Anne Margrethe Jonasdatter 18.
FM:
1 mosters mand Clemen Aarestrup, købmand i Nibe
2 mosters mand Niels Gelstrup i Nibe.
Fars tredje ægteskab med Anne Andersdatter Dybvad, [skifte 23.9.1743 lbnr.958]. B:
3) halvbror Mikkel Jonassen 16
4) halvsøster Else Jonasdatter 15
5) halvbror Rasmus Jonassen 14.
FM:
1 Peder Thorsen, købmand i Nibe
2 Thomas Thorsen i Nibe.

18 Clara Eskildsdatter i Nibe. 19.2.1748, fol.29.
E: Niels Thomsen, tækkemand. B:
1) Eskild Nielsen 30, i Klitgård
2) Thomas Nielsen 24, i Nibe.

19 Laurids Lauridsen Bech i Nibe. 14.5.1748, fol.29B.
A:
1) far Laurids Lauridsen Bech
2) halvbror Jens Lauridsen 19
3) halvsøster Anne Kirstine Lauridsdatter 14, hos moster Maren Terkildsdatter, enke efter Niels Thomsen i Nibe.
Afdøde var sin fars yngste søn.

20 Christen Lauridsen Stavn (Stavind) i Nibe. 9.3.1748, fol.30.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Christensen Filt, købmand i Nibe. B:
1) Edel Christensdatter 4
2) Laurids Christensen 3
3) Anne Christensdatter 6 mdr.
FM: Jens Christensen i Nibe.

21 Laurids Hansen Nøhr i Nibe. 17.5.1748, fol.32.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Anders Christensen Filt, købmand i Nibe. B:
1) Mads Lauridsen 9
2) Margrethe Lauridsdatter 7
3) Hans Lauridsen 6 mdr.
FM: farfar Hans Christensen Nøhr i Nibe.

22 Bodil Kjeldsdatter i Nibe. 26.5.1748, fol.32.
Enke efter Christen Nielsen Bech, [skifte 29.4.1746 lbnr.5]. A:
1) bror Søren Kjeldsen, død. 2B:
a Anders Sørensen
b Mette Sørensdatter.
FM: Thomas Fiskbæk i Nibe.

23 Anne Sørensdatter i Nibe. 29.5.1748, fol.33B.
E: Christen Jensen Mølgaard. A:
1) bror Jens Sørensen Villadsen, død. 2B:
a Søren Jensen i Nibe
b Jens Jensen i Nibe
2) bror Christen Sørensen, død. 3B:
a Peder Christensen i Nibe
b Søren Christensen i Nibe
c Johanne Christensdatter i Nibe
3) bror Jens Sørensen Pedersen, død. 3B:
a Margrethe Jensdatter i København
b Niels Jensen, bødker i Nørholm
c Mikkel Jensen i Dannesø mellem Nørholm og Hasseris, død. 4B:
1 Niels Mikkelsen i Nørholm
og 3 søstre, hvis navne ikke angives
4) bror Niels Sørensen i Hjeds i Veggerby sogn, død. 3B:
a Palle Nielsen i Kolding
b Søren Nielsen i Veggerby sogn
c Niels Nielsen i Suldrup, død. En del børn, hvis navne ikke angives.

24 Johanne Simonsdatter i Nibe. 25.5.1747, fol.35.
E: Niels Thomsen Møller. A:
1) bror Christen Simonsen, uvist hvor
2) søster Maren Simonsdatter g.m. Morten Mortensen i Bredholt i Ajstrup sogn i Kær herred i Vendsyssel
3) halvsøster Karen Simonsdatter g.m. Christen Bagger i Klitgård i Nørholm sogn.

25 Kirsten Nielsdatter i Nibe. 27.3.1748, fol.36B.
E: Peder Hansen, tømrer. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Laurids Ibsen i Nibe
2) Gertrud Pedersdatter
3) Johanne Pedersdatter.

26 Niels Hansen Bechmann, toldbetjent i Nibe. 21.5.1748, fol.37.
Arvinger angives ikke.

27 Cornelia Friis i Nibe. 12.9.1748, fol.37B.
Enke efter Christian Hoose.
Arvinger angives ikke.
Marie Kirstine Hoose har penge til gode hos sin bedstemor Sofie Cornelia Friis, [formentlig afdøde].

28 Peder Christensen Thuresen i Nibe. 1.12.1747, fol.38.
E: Inger Lauridsdatter. B:
1) Laurids Pedersen 8.
FM: farbror Jens Christensen Bradsted.

29 Karen Mikkelsdatter Skaaning i Nibe. 18.12.1748, fol.38B.
E: Niels Jensen, snedker. A:
1) mor Kirsten Thomasdatter g.m. Jens Haverskruf, bødker
2) bror Thomas Mikkelsen Skaaning i Nykøbing Mors
3) bror Niels Mikkelsen Skaaning i Nibe
4) bror Peder Mikkelsen Skaaning i Nibe
5) søster Inger Mikkelsdatter Skaaning, uvist hvor.

30 Maren Adamsdatter Sommer i Nibe. 18.6.1748, fol.39B.
E: Jacob Mikkelsen Dragstrup. B:
1) Johanne Marie Mikkelsen 9
2) Laurids Mikkelsen 6
3) Adam Mikkelsen 20 uger.
FM: morbror Mikkel Adamsen Sommer i Nibe.

31 Johan Henrik Sprich i Nibe. 21.12.1748, fol.40.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Hans Johansen
2) Niels Johansen
3) Johanne Marie Johansdatter
4) Sibylle Johansdatter.

32 Christen Poulsen i Nibe. 1.9.1748, fol.40B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Drude Christensdatter 25, i København'
2) Christian Christensen 21, hos sin morbror Christen Hjort, købmand på Bragernes i Norge
3) Oluf Christensen 19, i Frederikshald i Norge
4) Else Christensdatter 17, hos morbror Morten Christian Hjort, købmand i Ålborg.

33 Christian Møller, toldbetjent i Nibe. 31.8.1748, fol.42.
E: Birgitte Wallenqvist. LV: Christian Stenild, over toldbetjent i Nibe. B:
1) Hans Bent Møller 21, i Ålborg
2) Cathrine Marie Møller 4.

34 Gertrud Madsdatter i Nibe. 30.5.1749, fol.43B.
E: Peder Madsen Bahn. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Marie Pedersdatter.
FM: farbrors søn Mads Mikkelsen.

35 Johanne Christensdatter i Nibe. 26.5.1749, fol.44.
E: Jens Christensen Nibe. B:
2) Aksel Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Christian Jensen.

36 Gertrud Christensdatter i Nibe. 17.2.1749, fol.44B.
E: Søren Jensen. bødker. B:
1) Bodil Sørensdatter g.m. Anders Pedersen, bødker i Nibe
2) Anne Sørensdatter 14
3) Johanne Sørensdatter 12.

37 Ib Christensen i Nibe. 21.7.1749, fol.46.
B:
1) Laurids Ibsen i Nibe
2) Christen Ibsen i Nibe
3) Poul Ibsen i Nibe
4) Niels Ibsen 24, i Nibe
5) Søren Ibsen 21
6) Anne Ibsdatter 28.

38 Anne Marie Nielsdatter Hvid i Nibe. 1.11.1747, fol.46.
E: Søren Jensen Bay.
På fars side A:
1) Christen Stausgaard i Lille Skovgård ved Hobro
2) Søren Stausgaard i Stavsgårde [i Haverslev sogn]
3) Peder Stausgaard i Nysum [i Ravnkilde sogn].
Disse 3 arvinger er søskende og søskendebørn til afdøde.
På mors side A:
4) Hans Christensen Nøhr i Nibe
5) Jens Christensen Nøhr i Nibe
6) Poul Christensen Nøhr
7) Anne Christensdatter, enke efter Peder Jensen Bjerregaard
8) Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Jensen Bay.
Disse 5 arvinger er søskende og søskendebørn til afdøde.
9) Niels Corneliussen Roed
10) Niels Corneliussen Hvid
11) Christen Corneliussen
12) Christen Corneliussen Roed
13) Cathrine Christensdatter.
Disse 5 arvinger er søskende og søskendebørn til afdøde.
14) Anders Jensen Vognsen i Nibe
15) Christen Jensen i Sebbersund.
Disse 2 arvinger er søskende og deres afdøde mor var søskendebarn til afdøde.
16) Poul Lauridsen
17) Maren Lauridsdatter
18) Anne Lauridsdatter.
Disse 3 arvingers far Laurids Poulsen var afdødes morbror.

39 Cathrine Nielsdatter i Nibe. 21.7.1749, fol.48.
E: Søren Jensen Mageløs. B:
1) Kirsten Sørensdatter 18
2) Maren Sørensdatter 15.
FM: morbror Jens Nielsen, bager i Nibe.

40 Maren Christensdatter i Nibe. 2.5.1749, fol.48.
E: Niels Madsen Halkjær. B:
1) Christen Nielsen.
FM: halvbror Mads Nielsen Halkjær i Nibe.

41 Anne Jensdatter Tyrrestrup i Nibe. 22.3.1749, fol.49B, 73.
E: Niels Gelstrup, student. B:
3) Anders Nielsen Gelstrup.
Første ægteskab med Anders Jepsen Spangsbjerg, skifte 13.2.1741. B:
1) Jeppe Andersen Spangsbjerg
2) Maren Andersdatter Spangsbjerg.
Arv i boet til Anne Margrethe Jonasdatter efter far Jonas Edvardsen, skifte 25.11.1737.

42 Kirsten Svendsdatter i Nibe. 28.1.1749, fol.56.
E: Jens Lauridsen Bruus.
Arvinger angives ikke.

43 Carl Hoose, guldsmed i Nibe. 12.1.1750, fol.57.
E: Anne Andersdatter Alsing. LV: Christen Jensen Nøhr, der ægter enken. B:
1) Kirsten Hoose 13
2) Christian Hoose 11
3) Niels Alsing Hoose 6.
FM:
1 farbror Lorents Hoose
2 Markus [Nielsen] Alsing, præst i Nibe og Vokslev.
Bevilling til uskiftet bo af 21.3.1749.
Samfrændeskifte 12.1.1750.

44 Søren Pedersen Dreier i Nibe. 11.1.1750, fol.58.
E: Inger Bertelsdatter. B:
1) Inger Cathrine Sørensdatter.

45 Niels Lemvig i Nibe. 24.6.1749, fol.58B, 75.
E: Ida Marie Hansdatter. LV: Laurids Lauridsen i Nibe. B:
1) Birgitte Nielsdatter Lemvig 19
2) Iver Nielsen Lemvig 17
3) Søren Nielsen Lemvig 16.

46 Karen Hamborg Hvid i Nibe. 29.7.1749, fol.63, 66B.
Enke efter Søren Aagesen, byfoged. B:
1) Mathias Hamborg Aagesen 15.
FM: morbror Laurs Schipper Hviid til Ågård [i Kettrup sogn] i Vester Han herred.

47 Søren Christensen Krag i Nibe. 24.1.1750, fol.65B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mads Pedersen Jespersen.
Arvinger angives ikke.

48 Peder Jensen Haverslev, bødker i Nibe. 24.9.1748, fol.71B.
E: Anne Christensdatter, der også døde. B:
1) Christen Pedersen Haverslev 27, i København.

49 Anne Christensdatter i Nibe. 18.1.1750, fol.72.
E: Jens Christensen, feldbereder.
Arvinger kendes ikke.

50 Jens Nielsen Koldbæk i Nibe. 26.2.1749, fol.74B.
E: Anne Christensdatter. LV: Lukas Weidemann i Nibe. B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Peder Christensen 6.
FM: fars farbror Johan Jensen Koldbæk i Nibe.

51 Karen Olufsdatter i Nibe. 5.12.1750, fol.82.
E: Anders Sørensen, hattemager. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Jens Andersen Færch i Nibe
2) Kirsten Andersdatter 24
3) Marie Kirstine Andersdatter 18
4) Oluf Andersen 13
5) Søren Andersen 9.
FM: Jens Lauridsen Holm i Ålborg g.m. moster Maren Olufsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1748.

52 Anne Nielsdatter i Nibe. 11.9.1750, fol.82B, 116B.
E: Mikkel Madsen. B:
1) Mads Mikkelsen
2) Erik Mikkelsen
3) Niels Mikkelsen
4) Anne Mikkelsdatter g.m. Poul Vognsen, toldbetjent i Nibe
5) Gertrud Mikkelsdatter.

53 Kirsten Andersdatter i Nibe. 9.4.1747, fol.83.
E: Gregers Mikkelsen, bødker.
Arvinger angives ikke.

54 Kirsten Sørensdatter i Nibe. 12.1.1750, fol.83.
E: Christen Christensen, smed. A:
1) søster Anne Sørensdatter i Nibe
2) søster Mette Sørensdatter, død. E: Peder Christensen Sode i Nibe. 1B:
a Maren Pedersdatter
3) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Christen Thomsen ved Klitgård. 4B:
2 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives
4) bror Mikkel Sørensen i Skibsted på Lindenborg gods
5) bror Oluf Sørensen i Vårst i Gunderup sogn.

55 Mette Nielsdatter i Nibe. 26.4.1751, fol.84.
E: Hans Nielsen Bysted, skrædder. B:
1) Karen Hansdatter 24
2) Anne Hansdatter 18.
FM: fars svoger Christen Nielsen i Bysted.

56 Inger Christensdatter Bygum i Nibe. 11.5.1751, fol.84B.
E: Jens Nielsen, bager. B:
1) Niels Jensen Bygum
2) Christen Jensen Bygum
3) Eskild Jensen Bygum
4) Palle Jensen Bygum
5) Inger Jensdatter.
FM:
1 morbror Mads Christensen Bygum i Nibe
2 Johannes Wolff, skoleholder i Nibe.

57 Anne Andersdatter i Nibe. 5.7.1751, fol.85.
E: Christen Jensen, smed. B:
1) Jens Christensen 18
2) Niels Christensen 16
3) Birgitte Marie Christensdatter 12
4) Jens Jes Christensen 11.
FM:
1 morbror Niels Andersen i Hersom
2 mosters mand Christen Jensen Gultentorp i Guldbæk.

58 Maren Mortensdatter i Nibe. 19.1.1751, fol.85B, 91.
E: Peder Pedersen Haverslev, bødker. A:
1) søster Maren Mortensdatter g.m. Jens Dodensig i Bysted i Vendsyssel
2 ) søster Maren Mortensdatter i Horsens.

59 Johan Jensen Koldbæk i Nibe. 23.5.1751, fol.86.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Jensen Lam. B:
1) Christen Johansen Koldbæk i Nibe
2) Jens Johansen Koldbæk 27, i København
3) Jens Johansen Koldbæk 18
4) Anne Marie Johansdatter Koldbæk, i København
5) Anne Johanne Johansdatter Koldbæk.

60 Mette Nielsdatter i Nibe. 17.12.1750, fol.87.
Enke efter Niels Tømrer. A:
1) bror Anders Nielsen i Åstrup ved Villestrup i Hindsted herred
2) søster Abelone Nielsdatter g.m. Niels Pedersen Stub i Valsted i Sebber sogn
3) halvbror Peder i Flamsted i Gunderup sogn i Fleskum herred.

61 Bodil Pedersdatter Bloch i Nibe. 30.4.1751, fol.88.
E: Johan Moberg. B:
1) Kirsten Johansdatter 34
2) Jørgen Johansen Moberg i København
3) Jonas Johansen Moberg 28, i Udbyhøj
4) Anders Johansen Moberg 20, i København
5) afdødes slegfredsøn Peder, i København.

62 Anne Pedersdatter, ugift tjenestepige i Nibe. 18.1.1751, fol.90.
A:
1) bror Jens Pedersen på Gjøl
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Jensen på Gjøl.

63 Søren Jensen Mageløs i Nibe. 16.11.1751, fol.91B, 108B.
Enkemand efter [Cathrine Nielsdatter, skifte 21.7.1749 lbnr.39]. B:
1) Kirsten Sørensdatter 20, i København
2) Maren Sørensdatter 17.
FM: morbror Jens Nielsen, bager i Nibe.
Afdøde blev fundet død i Sebber.

64 Johan Pedersen Tandrup i Nibe. 16.11.1751, fol.94, 120B.
E: Marie Elisabeth Jensdatter. LV: Lukas Weidemann i Nibe. B:
1) Elisabeth Marie Johansdatter Tandrup, "en liden datter".
FM: fasters mand Knud Jørgensen Stræt i Nibe.

65 Jens Christensen, feldbereder i Nibe. 13.7.1750, fol.99B, 113.
Arvinger angives ikke.

66 Inger Madsdatter i Nibe. 14.5.1751, fol.101, 106.
E: Niels Pallesen, bødker. A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Laurids Vognsen, kobbersmed i Nibe
2) søster Anne Madsdatter
3) Edel Madsdatter, død. 2B:
a Mads Nielsen Griis
b Karen Nielsdatter Griis.
FM: halvbror Thomas Nielsen Griis.

67 Henrik Christensen, snedker i Nibe. 8.10.1751, fol.103.
E: Mette Olufsdatter. LV: Søren Thybo i Nibe. B:
2) Anne Marie Henriksdatter 6 mdr.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B:
1) Clemen Henriksen 9.

68 Inger Andersdatter i Nibe. 20.11.1750, fol.106B.
Enke efter Thomas Nielsen Møller, [bødker, skifte 10.8.1742 lbnr.948]. B:
1) Niels Thomsen Møller i Nibe
2) Anders Thomsen Møller, kyrasser i Nibe
3) Laurids Thomsen 24, kyrasser i København
4) Birgitte Thomasdatter g.m. Anders Christensen Skagbo
5) Margrethe Thomasdatter g.m. Claus Brandt
6) Anne Thomasdatter i Vester Hassing i Vendsyssel.

69 Margrethe Christensdatter [Holstebro] i Nibe. 27.12.1751, fol.109B.
Enke efter Christen [Jensen] Raes. B:
1) Jens Christensen Raes i Nibe
2) Niels Christensen Raes, død. 1B:
a Christen Nielsen Raes
3) Bente Christensdatter Raes g.m. Svend Pedersen Kras
4) Mette Christensdatter g.m. Hans Christoffersen Sode, tømrer på Bremerholm i København
5) Anne Christensdatter g.m. Andreas Albertsen Thitz, kongelig matros.

70 Anne Sørensdatter, ugift i Nibe. 12.5.1752, fol.110B.
A:
1) bror Oluf Sørensen i Håls, på Lindenborg gods
2) bror Mikkel Sørensen i Skibsted, på Lindenborg gods
3) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Christen [Thomsen], skomager ved Klitgård. Flere børn, men uvist hvem
4) søster Mette Sørensdatter, død, var g.m. Peder Christensen Sode i Nibe. 1B:
a Maren Pedersdatter.

71 Niels Jensen Dirchsen i Nibe. 21.9.1752, fol.111B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Filt, købmand i Nibe. B:
1) Peder Nielsen 20
2) Niels Nielsen 8.
FM: farbror Oluf Jensen Dirchsen i Nibe.

72 Karen Madsdatter i Nibe. 28.11.1752, fol.111B.
E: Christen Andersen Havbro. B:
1) Kirsten Christensdatter 7
2) Sidsel Christensdatter 3.
FM: Anders Filt i Nibe.

73 Anne Christensdatter Lam i Nibe. 3.8.1752, fol.111B.
Enke efter Johan Jensen Koldbæk, [skifte 23.5.1751 lbnr.59]. B:
1) Christen Johansen Koldbæk i Nibe
2) Jens Johansen Koldbæk i København
3) Jens Johansen Koldbæk 19
4) Anne Marie Johansdatter Koldbæk, i København
5) Anne Johansdatter Koldbæk.

74 Maren Steffensdatter i Nibe. 10.5.1751, fol.114B.
E: Jesper Pedersen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

75 Anne Hansdatter i Nibe. 13.2.1753, fol.115.
Arvinger angives ikke.

76 Niels Pedersen Rimmer i Nibe. 16.11.1751, fol.115.
Arvinger angives ikke.

77 Iver Andersen, bolsmand i Nibe. 24.5.1753, fol.115B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Oluf Christensen, skomager i Nibe. B:
1) Christen Iversen 8
2) Anders Iversen 6.
FM: morbror Jens Christensen, handskemager i Nibe.

78 Laurids Andersen Færch i Nibe. 3.5.1753, fol.115B.
E: Maren Christensdatter Thorsen. LV: bror Thomas Thorsen, købmand i Nibe. B:
1) Ellen Lauridsdatter 11
2) Tove Lauridsdatter 10
3) Karen Lauridsdatter 8.
FM: farbror Niels Andersen Færch, købmand i Nibe.

79 Mette Nielsdatter i Nibe. 23.12.1752, fol.116.
E: Jens Nielsen, bødker.
Arvinger angives ikke.

80 Marie Lukasdatter Weidemann i Nibe. 21.3.1753, fol.118B, 123.
Enke efter Jørgen Aggersborg. B:
1) Lukas Weidemann i Nibe
2) Christen Aggersborg i Nibe
3) Jørgen Aggersborg 19, i Kragerø i Norge
4) Else Margrethe Aggersborg
5) Christence Aggersborg.
FM: Morten Steenholm i Nibe.

81 Johanne Pedersdatter Bahn i Nibe. 25.10.1753, fol.120B.
E: Jens Jensen Femmerbødker. B:
1) datter født kort før moders død.
FM: morfar Peder Madsen på stedet.
Afdøde kaldes også Jens Jensen Bødker.

82 Mogens Jensen, feldbereder i Nibe. 16.6.1753, fol.123B.
E: Maren Jensdatter Stræt. LV: Jens Klitgaard, købmand i Nibe.
Første ægteskab med [Birgitte Nielsdatter, skifte sluttet 29.3.1740 lbnr.934]. B:
1) Jens Mogensen 17.
FM: Jens Bredgaard, vejer og måler i Nibe.

83 Maren Christensdatter Thorsen i Nibe. 12.1.1754, fol.125, 130B.
Enke efter Laurids Andersen Færch, [skifte 3.5.1753 lbnr.78]. B:
1) Ellen Lauridsdatter 13
2) Tove Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter.
FM:
1 farbror Niels Andersen Færch, købmand i Nibe.
2 morbror Thomas Thorsen, købmand i Nibe
3 mosters mand Erik Christensen, købmand i Nibe.

84 Jens Andersen Nysom i Nibe. 7.1.1754, fol.126, 138.
E: Helvig Jensdatter Brodersen. LV: Anders Christensen Filt, købmand i Nykøbing. B:
1) Jens Jensen Nysom i Nibe
2) Niels Jensen Nysom 24, i Nibe
3) Maren Jensdatter Nysom 23, på stedet
4) Anders Jensen Nysom 22, på stedet.
Arv i boet efter enkens far Jens Pedersen Gelstrup, skifte 11.8.1722 til hans B:
1) Peder Jensen Gelstrup
2) Inger Jensdatter g.m. Christen Andersen
3) datter g.m. Niels Pedersen Taastrup.

85 Maren Andersdatter i Nibe. 6.10.1753, fol.127, 128.
E: Isak Nielsen, glarmester, der døde 19.2.1754.
Hans A:
1) bror Jens Nielsen i Møldrup ved Villestrup
2) søster Mette Nielsdatter g.m. Søren Clausen, skrædder i Nibe.
Hendes A:
1) søster Inger Nielsdatter, enke i Vokslev på Lundbæk gods, der døde. 2B:
a Peder Nielsen Thisted i Vokslev
b Anders Nielsen Thisted i Nibe
2) bror Jørgen Andersen, der døde. 1B:
a Anders Jørgensen i Valby i Tåstrup sogn på Sjælland.
Afdøde døde 6.10.1753.

86 Inger Andersdatter Hegelund i Nibe. 29.3.1754, fol.128.
E: Laurids Nielsen Ravn, toldbetjent. B:
1) Christiane Margrethe Lauridsdatter Ravn 26, i Nibe
2) Gertrud Marie Lauridsdatter Ravn 21
3) Barbara Lauridsdatter Ravn 19.

87 Inger Jochumsdatter, ugift i Nibe. 29.3.1754, fol.128.
Forlovet med Niels Hermansen, rebslager.
Arvinger kendes ikke, da hun er slegfredfødt i Tyskland.

88 Maren Sørensdatter Raes i Nibe. 19.1.1751, fol.129B.
E: Peder Andersen, rebslager. A:
1) søster Anne Sørensdatter Raes, enke i København
2) bror, død. 3B:
a Johan Sælsen Raes, tømrersvend i København
b Johan Sælsen Raes 25, i Nibe
c Anne Kirstine Sælsdatter Raes g.m. Christen Hurtigkarl.

89 Anne Jacobsdatter i Nibe. 22.6.1754, fol.130.
E: Niels Nielsen Sattrup.
Arvinger angives ikke.

90 Mikkel Madsen i Nibe. 20.5.1754, fol.131B, 135B.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 11.9.1750 lbnr.52]. B:
1) Mads Mikkelsen i Nibe
2) Erik Mikkelsen i Nibe
3) Niels Mikkelsen i Nibe
4) Anne Mikkelsdatter g.m. Poul Vognsen, overtoldbetjent i Nibe
5) Gertrud Mikkelsdatter.

91 Karen Andersdatter i Nibe. 8.10.1754, fol.132.
E: Niels Poulsen Barmer. B:
1) Laurids Nielsen i København
2) [Karen Nielsdatter] g.m. Laurids Grydsted i Nibe
3) Kirsten Nielsdatter, gift i København
4) Birgitte Nielsdatter, skrøbelig af forstand
5) Margrethe Nielsdatter.

92 Helene Lauridsdatter Havbro i Nibe. 8.6.1754, fol.132.
E: Niels Mogensen Koldbæk. B:
1) Laurids Nielsen Koldbæk 12
2) Jens Nielsen Koldbæk 10
3) Christian Nielsen Koldbæk 9
4) Mogens Nielsen Koldbæk 7
5) Nikolaj Nielsen Koldbæk 5.
FM: morbror Anders Lauridsen Havbro i Nibe.

93 Johanne Jørgensdatter i Nibe. 28.1.1754, fol.132B.
E: Jacob Mikkelsen Dragstrup. A:
1) bror Laurids Jørgensen, murer i Frejstrup i Lundby sogn i Slet herred, død. 4B:
a Jørgen Lauridsen i Frejstrup
b Peder Lauridsen i Skivum
c Kirsten Lauridsdatter på Sjælland
d Mette Lauridsdatter i Borup
2) søster Mette Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Christiansen, skrædder i Stavn i Farstrup sogn. 2B:
a Christian Nielsen i Barmer i Sebber sogn
b Jens Nielsen, kyrasser i Odense på Fyn
3) søster Maren Jørgensdatter g.m. Mikkel Adamsen Sommer i Nibe.

94 Karen Hansdatter i Nibe. 26.2.1753, fol.133.
Enke efter Johan Henrik Sprich, [skifte 21.12.1748 lbnr.31]. B:
1) Niels Hostrup underskriver på egen og søskendes vegne.
(Afdøde kaldes også for Anne Hansdatter).

95 Frederik Grosmann i Nibe. 19.10.1754, fol.133B.
E: Else Henriksdatter. A:
1) bror Christoffer Grosmann, udenlands
2) Christen Aagesens børn i København og Ålborg.

96 Christen Hansen, vognmand i Nibe. 24.10.1754, fol.134B.
E: Sidsel Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i Sønderlund [i Skivum sogn].

97 Thomas Madsen Fiskbæk i Nibe. 3.1.1754, fol.134B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Møller, skrædder i Nibe. A:
1) mor Maren, i Viborg
2) Jens Viborg, skomager i Nibe.

98 Anne Jensdatter Gelstrup i Nibe. 8.1.1755, fol.136.
E: Worm Lauridsen. B:
1) Laurids Wormsen 13
2) Jens Wormsen 9
3) Jens Wormsen 7
4) Albert Wormsen 4.
FM:
1 morbror Peder Jensen Gelstrup, købmand i Nibe
2 mosters mand Niels Pedersen Taastrup, købmand i Nibe.

99 Maren Lauridsdatter Bjerregaard i Nibe. 16.1.1755, fol.136.
E: Hans Christensen Nøhr. B:
1) Christen Hansen Nøhr, i København
2) Mette Hansdatter Nøhr, gift i København
3) Maren Hansdatter Nøhr g.m. Niels Christensen Sjørup i København
4) Laurids Hansen Nøhr, [skifte 17.5.1748 lbnr.21]. B:
a Margrethe Lauridsdatter
b Hans Lauridsen.

100 Peder Aagesen i Nibe. 9.11.1753, fol.136BH.
E: Gertrud Christoffersdatter Herlev. B:
1) Christoffer Aagesen 29, i Nibe
2) Niels Kjærulf Aagesen 28, student ved toldkammeret i Langesund i Norge
3) Peder Pedersen Aagesen 26, i Langesund i Norge
4) Cathrine Pedersdatter Aagesen g.m. Ejler Christian [Ludvigsen] Ryberg, degn i Ulstrup [og Gundersted].

101 Maren Christensdatter i Nibe.7.7.1754, fol.139B.
E: Christen Pedersen Bjerregaard. A:
1) søster Mette Christensdatter i Vår skovhus, død. 2B:
a Mette Jensdatter g.m. Hans Jacobsen Jonassen i Nibe
b Thide Jensdatter g.m. Anders Madsen Lisen i Nibe.

102 Mikkel Gudde, sergent i Nibe. 9.1.1756, fol.140B.
E: Anne Hansdatter, jordemoder. LV: Christen Aggersborg, købmand i Nibe. B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter Gudde i København
2) Anne Beathe Gudde.

103 Mourids Christensen i Nibe. 18.9.1754, fol.141.
Enkemand. B:
1) Maren Mouridsdatter i Ålborg
2) Helene Mouridsdatter i Nibe.
FM: Niels Kirkegaard i Nibe.

104 Agnethe Sørensdatter i Nibe. 10.4.1756, fol.141B.
E: Carl Seewald, skrædder. V:
1) Christian Carlsen 24
2) Søren Carlsen 22
3) Regine Christine Carlsdatter 20.

105 Peder Pedersen Haverslev, bødker i Nibe. 17.10.1753, fol.142.
E: Anne Christensdatter Brøndum. B:
1) Peder Pedersen 2.

106 Clemen Nielsen Weidemann i Nibe. 14.2.1756, fol.142B.
E: Dorthe Jensdatter Koch. LV: Morten Steenholm, farver i Nibe, Niels Jensen, der ægter enken. B:
1) Karen Koch 14
2) Kirsten Koch 13
3) Niels Koch 10
4) Jens Koch.
FM: Lukas Weidemann.
Desuden nævnes:
1 Christoffer Weidemann i Assels på Mors
2 Jens Koch i Ålborg.

107 Christen Mikkelsen, bødker i Tingdal i Nibe. 17.2.1756, fol.143.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror Christen Mikkelsen i Nibe, død. 6B:
a Mikkel Christensen i Larvik i Norge
b Christen Christensen i Larvik
c Christen Christensen i København
d Anne Marie Christensdatter i Larvik
e Gertrud Christensdatter i Larvik
f Maren Christensdatter g.m. en drejer i København
2) søster i Ejdrup, død. 2B:
a en datter i Ejdrup, død, uvist om børn
b en datter på Halkær, død. mindst 1 søn.

108 Søren Jørgensen, snedker i Nibe. 25.10.1756, fol.144.
E: Kirsten Pedersdatter Bjerregaard. B:
1) Anne Sørensdatter 15
2) Jørgen Sørensen 8.
FM: Jens Pedersen Viborg i Nibe.

109 Maren Mikkelsdatter i Nibe. 25.10.1756, fol.144B.
E: Jens Pedersen Viborg. B:
1) Maren Jensdatter 30, i Holland
2) Peder Jensen Viborg 29
3) Else Jensdatter 23, i Nibe
4) Johanne Jensdatter 21.

110 Niels Poulsen Barmer i Nibe. 6.3.1757, fol.145.
E: Anne Andersdatter Gedde. LV: Anders Christensen Filt, købmand i Nibe.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 8.10.1754 lbnr.91]. B:
1) Laurids Nielsen Barmer i København, islandsk købmand
2) Karen Nielsdatter g.m. Laurids Grydsted i Nibe
3) Kirsten Nielsdatter i København
4) Birgitte Nielsdatter, på stedet
5) Margrethe Nielsdatter i København.

111 Jens Rasmussen Brodersen, ugift i Nibe. 13.3.1757, fol.147, 150.
A:
1) søster Inger Rasmusdatter Brodersen, der døde, [skifte 10.4.1758 lbnr.115], var g.m. Kjeld Mørch i Nibe
2) søster Anne Rasmusdatter Brodersen i Nibe
3) halvsøster Dorthe Marie Rasmusdatter Brodersen i København
4) halvsøster Inger Marie Rasmusdatter Brodersen i København.

112 Maren Frandsdatter i Nibe. 7.4.1756, fol.148B.
E: Søren Busch, toldskriver. A:
1) søster Anne Frandsdatter, død, var g.m. Hans Ibsen i Ullerslev på Fyn. 2B:
a Frands Hansen i Ullerslev
b Anne Hansdatter på Fyn
2) halvsøster, uvist hvor.
Afdøde var født i Ullerslev.

113 Johanne Nielsdatter Harreslev i Nibe. 30.1.1758, fol.149.
E: Mads Pedersen Jespersen. B:
1) Niels Madsen 14.
FM: Anders Filt, købmand i Nibe.

114 Else Rasmusdatter Brodersen i Nibe. 20.6.1757, fol.149B.
A:
1) søster Dorthe Marie Rasmusdatter Brodersen i København
2) halvbror Jens Rasmussen Brodersen, der døde, [skifte 13.3.1757 lbnr.111]
3) halvsøster Inger Rasmusdatter Brodersen, der døde, [skifte 10.4.1758 lbnr.115], var g.m. Kjeld Christensen Mørch i Nibe
4) halvsøster Anne Rasmusdatter Brodersen i Nibe
5) halvsøster Inger Marie Rasmusdatter Brodersen i København.

115 Inger Rasmusdatter Brodersen i Nibe. 10.4.1758, fol.151B.
E: Kjeld Christensen Mørch. B:
1) Christen Kjeldsen Mørch 19
2) Rasmus Kjeldsen Mørch 16
3) Anne Kjeldsdatter Mørch 14
4) Jens Kjeldsen Mørch 11
5) Else Marie Kjeldsdatter Mørch 4.
Bevilling til uskiftet bo 1.9.1752.

116 Søren Jensen Brøttrup i Nykøbing. 30.1.1758, fol.152.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Filt, købmand i Nibe. B:
1) Søren Sørensen 13
2) Jens Sørensen 11
3) Niels Sørensen 9
4) Jens Sørensen 6.

117 Kirsten Christensdatter Bruun i Nibe. 16.3.1758, fol.152B.
A:
1) bror Christen Bruun, død. 2B:
a Christen Christensen Bruun i Nibe
b Anders Christensen Bruun i Nibe
2) søster, død. 1B:
a Susanne Madsdatter i Nibe.

118 Jens Lauridsen Bruun i Nibe. 2.8.1757, fol.153B.
E: Anne Christensdatter Kjær. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 7
2) Mette Marie Jensdatter 4.

119 Bodil Nielsdatter Stavind i Nibe. 5.9.1758, fol.154B.
E: Thomas Nielsen Konge. B:
1) Niels Thomsen 16
2) Peder Thomsen 14
3) Poul Thomsen 10.
FM: farbror Poul Nielsen i Nibe.

120 Johanne Lauridsdatter i Nibe. 12.7.1758, fol.155.
E: Niels Corneliussen Hvid. B:
1) Inger Cathrine Nielsdatter Hvid 1.

121 Karen Andersdatter i Nibe. 4.1.1759, fol.155.
E: Peder Christensen Kolby. B:
1) Anders Pedersen 4
2) Christen Pedersen 1½.
FM: Laurids Christensen Kirkegaard i Nibe.

122 Johannes Frederiksen Arfmann, tablet-kræmmer i Nibe. 18.10.1758, fol.155, 187.
E: Karen Lauridsdatter. LV: far Laurids Vognsen, kobbersmed i Nibe. A: søskende, hvis navne ikke angives.

123 Oluf Christensen, skomager i Nibe. 29.1.1759, fol.157.
E: Karen Pedersdatter Kjærulf. LV: afdødes bror Mads Christensen, skomager i Nibe. B:
1) Anne Johanne Olufsdatter Hammer 14.
FM: Jens Christensen, handskemager i Nibe.

124 Susanne Mogensdatter Koldbæk i Nibe. 4.4.1759, fol.157.
E: Anders Lauridsen Havbro. B:
1) Anne Andersdatter 9
2) Marie Andersdatter n7
3) Laurids Andersen 3
4) Jens Andersen 8 uger.
FM:
1 morfar Mogens Jensen Koldbæk i Nibe
2 mosters mand Jens Jensen Nysom i Nibe.

125 Susanne Jensdatter i Nibe. 23.11.1758, fol.157B.
E: Christian Jochumsen. B:
1) slegfredsøn Jens Jensen Aars 18.

126 Anne Cathrine Frimodt i Nibe. 10.11.1758, fol.158B.
Enke efter Christoffer Staal. A:
1) bror Frederik Andersen Frimodt i Hjeds [i Veggerby sogn] på Torstedlund gods
2) søster Juliane Andersdatter Frimodt g.m. Schultz, vagtmester i Køge på Sjælland
3) søster Cathrine Andersdatter Frimodt. død. Af andet ægteskab med David Jensen Munch, skrædder i Svenstrup 2B:
a Jens Davidsen 8
b Niels Davidsen 5.
FM: Mikkel Nielsen, skrædder i Nibe.
Desuden nævnes afdødes svoger Laurids Christensen, smed i Nibe.

127 Jens Jensen Hegelund, bødker i Nibe. 22.1.1759, fol.159.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Bodil Jensdatter 19
2) Maren Jensdatter 17
3) Anne Jensdatter 15
4) Karen Jensdatter 13
5) Jens Jensen 10.

128 Johanne Jensdatter Aalborg i Nibe. 9.10.1757, fol.159B.
E: Jens Jensen Lam.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen Lam den yngre i Nibe
2) Peder Jensen Lam
3) Maren Jensdatter Lam.

129 Karen Lauridsdatter i Nibe. 16.10.1758, fol.160.
Enke efter Jens Poulsen, bødker. B:
1) Mette Jensdatter 34, i København
2) Poul Jensen 30, på stedet.

130 Peder Christensen Ørn og hustru Sara Pedersdatter Bjerregaard i Nibe. 4.12.1758, fol.160B.
B:
3) Kirsten Pedersdatter 25
4) Marie Pedersdatter 24
5) Mette Pedersdatter 16.
FM:
1 Morten Ørn i Nibe
2 Christen Ørn i Nibe.
Hans første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Christen Pedersen i København
2) Maren Pedersdatter i København.

131 Peder Aagaard, bager i Nibe. 10.1.1759, fol.161.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.

132 Jeppe Christensen Bislev i Nibe. 28.11.1758, fol.162.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Christen Jepsen 26
2) Niels Jepsen
3) Johannes Jepsen
4) Simon Jepsen
4) Anne Jepsdatter.

133 Maren Madsdatter i Nibe. 19.4.1759, fol.163B.
E: Jacob Mogensen.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: mosters mand Søren Christensen Bradsted.

134 Worm Lauridsen i Nibe. 4.1.1759, fol.163B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Erik Christensen Hvid, købmand i Nibe. B:
5) Frederik Wormsen 4.
Første ægteskab med Anne Jensdatter [Gelstrup, skifte 8.1.1755 lbnr.98]. B:
1) Laurids Wormsen 17, i skomagerlære i Ålborg
2) Jens Gelstrup Wormsen 13
3) Jens Nysom Wormsen 12
4) Albert Wormsen 9.
FM: morbror Peder Jensen Gelstrup, købmand i Nibe.

135 Anne Lauridsdatter i Nibe. 24.1.1759, fol.164B.
Enke efter Niels Christensen. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 20
2) Mette Marie Nielsdatter 18
3) Laurids Nielsen 13
4) Peder Nielsen 11
5) Agnethe Nielsdatter 9
6) Christen Nielsen 6
7) Elsebeth Nielsdatter 4.
FM:
1 Jacob Mikkelsen Dragstrup, skipper i Nibe
2 fætter Jens Sørensen i Ellidshøj.

136 Jørgen Mortensen Meyer, drejer i Nibe. 21.8.1757, fol.165.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Oluf Christensen, skomager i Nibe. A:
1) bror Jacob Mortensen Meyer, drejer i Slagelse.

137 Johanne Cathrine Sørensdatter i Nibe. 6.9.1759, fol.166.
E: Jens Mortensen Vittrup, toldbetjent. B:
1) Søren Jensen 6
2) Morten Jensen 3.

138 Christen Andersen Havbro i Nibe. 2.6.1759, fol.166B, 176B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Braae, forvalter i Nibe.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, [skifte 28.11.1752 lbnr.72]. B:
1) Kirsten Christensdatter Havbro 15
2) Sidsel Christensdatter Havbro 9.
FM: Thomas Thorsen i Nibe.

139 Maren Lauridsdatter i Nibe. 5.10.1759, fol.170.
Enke efter Laurids Mortensen Lund. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter Lund 24.
FM: halvbror Morten Lauridsen Lund i Nibe.

140 Christen Nielsen Busch i Nibe. 20.12.1758, fol.170B.
E: Karen Poulsdatter. B:
1) Niels Broberg Christensen Busch 2.
FM: Jørgen Jensen Møller i Nibe.

141 Kjeld Christensen Mørch i Nibe. 4.2.1759, fol.171.
E: Anne Christensdatter Svejstrup. LV: Thomas Thorsen, købmand i Nibe. B:
5) Kjeld Christian Kjeldsen Mørch, født efter fars død, død 24 uger gammel.
Første ægteskab med [Inger Rasmusdatter Brodersen, skifte 10.4.1758 lbnr.115]. B:
1) Rasmus Kjeldsen Mørch 16, købmandsdreng i Ålborg
2) Anne Kjeldsdatter Mørch 14
3) Jens Kjeldsen Mørch 11
4) Else Marie Kjeldsdatter Mørch 5.
FM: enkens bror Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn].

142 Opbudsbo i Nibe. 27.3.1759, fol.177B, 208.
Registrering i boet hos Michael Rasmussen Dybvad, der er rømt.

143 Mette Jensdatter i Nibe. 30.8.1759, fol.181B.
E: Hans Nielsen Bentsen. B:
1) Barbara Hansdatter Bentsen 25, i København
2) Niels Hansen Bentsen 28, matros i kongens tjeneste
3) Jens Hansen Bentsen 14.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Nielsdatter, enke efter Niels Øland i Nibe og dennes datter Barbara Nielsdatter.

144 Anne Hansdatter, jordemor i Nibe. 14.9.1759, fol.183.
Enke efter Mikkel Gudde, [skifte 9.1.1756 lbnr.102]. B:
1) [Anne Kirstine Mikkelsdatter Gudde i København]
2) Anne Beathe Gudde.

145 Erik Mikkelsen Bahn i Nibe. 25.3.1759, fol.184B.
E: Else Jensdatter Stræt. LV: Jens Knudsen Stræt i Nibe. A:
1) bror Mads Mikkelsen Bahn
2) bror Niels Mikkelsen Bahn
3) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Poul Mogensen, toldbetjent i Nibe
4) søster Gertrud Mikkelsdatter på stedet.
Desuden nævnes enkens søsters mand Søren Jensen, feldbereder i Nibe.

146 Sidsel Nielsdatter i Nibe. 25.4.1760, fol.189B.
E: Jens Christensen Lund. B:
1) Maren Jensdatter 16
2) Anne Marie Jensdatter 12.

147 Karen Andersdatter Dybvad i Nibe. 12.10.1759, fol.189B.
E: Mads Christensen Bygum. A:
1) bror Rasmus Andersen Dybvad i København
2) bror Jacob Andersen Dybvad i København, død. 2B:
a en datter i København, hvis navn ikke kendes
b Andreas Jacobsen Dybvad 19, i København.

148 Sofie Nielsdatter i Nibe. 15.9.1759, fol.191.
E: Anders Christensen. A:
1) halvbror Niels Dahl i Skørbæk [i Ejdrup sogn] på Halkjær gods
2) halvsøster Maren Nielsdatter i Djørup [i Bislev sogn] på Lundbæk gods.

149 Oluf Christensen Fur i Nibe. 23.9.1759, fol.191B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Niels Andersen Færch, købmand i Nibe. B:
2) Christen Olufsen Fur 19, i snedkerlære
3) Inger Olufsdatter 16.
Uden ægteskab B:
1) Knud Olufsen Fur, skrædder i København.

150 Søren Sørensen Møller, skrædder i Nibe. 19.11.1759, fol.193.
E: Anne Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.

151 Ida Marie Hansdatter i Nibe. 4.12.1758, fol.193B.
Enke efter Niels Lemvig, [skifte 24.6.1749 lbnr.45]. B:
1) Birgitte Nielsdatter Lemvig g.m. Jens Johansen Lund
2) Iver Nielsen Lemvig 27, på stedet
3) Søren Nielsen Lemvig 26, snedkersvend i Århus.

152 Anders Christensen Filt, købmand i Nibe. 30.11.1758, fol.195.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Braae i Nibe. A:
1) søster Bodil Christensdatter Filt g.m. Christen Christensen, smed i Nibe.

153 Bente Christensdatter Raes i Nibe. 2.11.1759, fol.185.
E: Svend Pedersen Kras. B:
2) Peder Svendsen Kras 14.
Uden ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter Lundgaard.
FM: morbror Jens Christensen Raes.

154 Palle Nielsen, bødker i Nibe. 27.8.1759, fol.196.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Jensen Kreitler i Nibe. B:
4) Maren Pallesdatter 27, i København.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pallesen i Ålborg
2) Mette Pallesdatter gift i København
3) Anne Pallesdatter gift på Fyn.

155 Niels Pedersen Taastrup i Nibe. 4.12.1760, fol.196.
E: Kirsten Jensdatter Gelstrup. LV: Vogn Andersen, der ægter enken. B:
1) Hedvig Nielsdatter Taastrup 22
2) Kirsten Nielsdatter Taastrup 21
3) Peder Nielsen Taastrup 16
4) Jens Nielsen Taastrup 14.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1749.

156 Karen Sigvardsdatter Altewelt i Nibe. 1.12.1760, fol.197.
E: Ulrik Adolf Holm, købmand. B:
1) Mads Holm 21
2) Sigvard Holm 14
3) Barbara Marie Holm 17
4) Anne Marie Holm 16
5) Christine Sofie Holm 11
6) Mette Cathrine Holm 10
7) Elisabeth Sofie Holm 9
8) Juliane Holm 8.
FM:
1 Peder Altewelt
2 Søren Thybo
3 Morten Steenholm
4 Jens Klitgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1759.
Samfrændeskifte 1.12.1760.

157 Niels Mikkelsen Skaaning i Nibe. 20.12.1760, fol.198.
E: Mette Andersdatter. LV: afdødes bror Peder Mikkelsen Skaaning i Nibe. B:
1) Kirsten Nielsdatter Skaaning g.m. Peder Mogensen Lund i Nibe
2) Maren Nielsdatter Skaaning 19
3) Mikkel Nielsen Skaaning 17.

158 Søren Jensen Bach, skipper i Nibe. 20.12.1759, fol.198B, 207.
E: Kirsten Gudmandsdatter, der døde i barselsseng. B:
1) Jens Sørensen Bach 8
2) Christen Sørensen Bach 6
3) Gundil Sørensdatter Bach 3.FM:
1 farbror Niels Jensen Bach i Hornbæk på Sjælland
2 morbror Niels Gudmandsen i Hornbæk
3 mors fætter Thomas Roersen i Helsingør.

159 Niels Lauridsen Bjerregaard, skipper i Nibe. 6.2.1761, fol.201.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Lukas Weidemann. B:
1) Anne Cathrine Bjerregaard 9
2) Laurids Nielsen Bjerregaard 6.
FM:
1 født værge Mads Bjerregaard i Nibe
2 født værge Søren Bjerregaard i Ålborg.

160 Søren Jensen Bay, købmand i Nibe. 14.4.1760.
Arvinger angives ikke.

161 Anne Hansdatter Kirkegaard i Nibe. 15.6.1760, fol.202B.
E: Abraham Abrahamsen.
Første ægteskab med Jens Pedersen. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Frederik Christian, matros i København i kongens tjeneste
2) Elisabeth Marie Jensdatter g.m. Peder Kjeldsen, overarkelimester i kongens søtjeneste i København
3) Maren Jensdatter hos sin halvbror Peder Walsted, købmand i Christiania i Norge.
Desuden nævnes børnenes svoger Lukas Weidemann i Nibe.

162 Bertel Pedersen, skipper i Nibe. 22.1.1759, fol.205.
E: Else Justsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Larvik i Norge.

163 Olivia Mørch i Nibe. 27.2.1761, fol.205B, 218B.
E: Thomas Thorsen. B:
3) Christen Holst Thorsen 14
4) Mathias Mørch Thorsen 12
5) Peder Thorsen 10
6) Anne Marie Thorsen 13.
(Børnenes alder angivet 2.11.1762).
FM:
1 morbror Niels Mørch på Lundergård
2 Morten Steenholm, vejermester i Nibe.
Første ægteskab med Christen Holst. B:
1) Cathrine Stampe Holst, der ægter Jens [Andersen] Gleerup til Lundergård [i Jetsmark sogn] i Vendsyssel
2) Karen Gleerup Holst 18, der ægter Markus Poul Markussen til Krastrup [i Farstrup sogn], Vår [i Farstrup sogn] og Gunderstedgård [i Gundersted sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1761.
Samfrændeskifte 2.11.1762.

164 Anne Christensdatter Gelstrup i Nibe. 8.8.1761, fol.212.
E: Laurids Christensen Klim, smed.
Første ægteskab med Laurids Andersen Havbro, skifte 4.7.1747 lbnr.9]. B:
1) Anders Lauridsen Havbro
2) Helene Lauridsdatter, [skifte 8.6.1754 lbnr.92], var g.m. Niels Mogensen Koldbæk. B:
a Laurids Nielsen
b Jens Nielsen
c Christian Nielsen
d Mogens Nielsen
e Nikolaj Nielsen.

165 Jens Christian Bradsted i Nibe. 8.12.1761, fol.212B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Johannes Wolff i Nibe. B:
1) Christen Jensen Bradsted 2.
FM: Søren Jensen Ove, feldbereder i Nibe.

166 Anne Thorsdatter i Nibe. 20.1.1762, fol.213.
E: Erik Christensen Hvid. B:
1) Christen Eriksen Hvid 16
2) Laurids Eriksen Hvid 11.
FM:
1 Thomas Thorsen i Nibe
2 Jens Thorsen i Nibe.

167 Thomas Nielsen Konge i Nibe. 15.8.1761, fol.213B, 217.
E: Anne Madsdatter. LV: Lukas Weidemann i Nibe.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter Stavind, skifte 5.9.1758 lbnr.119]. B:
1) Niels Thomsen 19
2) Peder Thomsen 17
3) Poul Thomsen 12.
FM:
1 farbror Poul Nielsen i Nibe
2 farbror Anders Nielsen Konge i Nibe.

168 Anne Nielsdatter Beth i Nibe. 17.12.1761, fol.214, 220B, 224B.
Enke efter Christen Ibsen. B:
1) Anne Christensdatter Ibsen 17
2) Maren Christensdatter Ibsen 15.
FM:
1 farbror Laurids Ibsen i Nibe
2 farbror Niels Ibsen i Nibe.

169 Jørgen Sørensen, tjenestekarl i Nibe. 15.3.1762, fol.216.
A:
1) bror Niels Sørensen i Ålborg
2) bror Anders Sørensen, kusk på Knudseje [i Skæve sogn]
3) bror Hans Sørensen på Gjøl
4) søster Sinne Sørensdatter i Ålborg.

170 Jens Nielsen, bødker i Nibe. 10.3.1760, fol.216.
E: Maren Pedersdatter. LV: Lukas Weidemann i Nibe. B:
1) Niels Jensen 5
2) Maren Jensdatter 2.
FM: fasters mand Niels Thomsen Møller, bødker i Nibe.
(Sml. lbnr.79).

171 Niels Corneliussen Hvid i Nibe. 11.1.1762, fol.216B.
E: Else Margrethe Mikkelsdatter.
[Første ægteskab med Johanne Lauridsdatter, skifte 12.7.1758 lbnr.120]. A:
1) bror Christen Corneliussen Roed i Nibe
2) bror Christen Corneliussen Hurtigkarl i Nibe
3) bror Niels Corneliussen Roed på Klitgård
4) bror Niels Corneliussen Roed i Nibe, død. 4B:
a Niels Roed, løjtnant
b Oluf Nielsen Roed 20, skomager i København
c Inger Nielsdatter i København
d Kirsten Nielsdatter i København.

172 Cathrine Christensdatter Kjær i Nibe. 14.8.1762, fol.217.
E: Jens Christensen Lund. B:
1) Sidsel Margrethe Jensdatter 6 mdr.

173 Anne Nielsdatter Riis, ugift i Nibe. 23.5.1762, fol.217B.
A:
1) bror Niels Jensen Riis, livgarder til hest i København.

174 Peder Sørensen, snedker i Nibe. 12.5.1762, fol.218.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Karmark i Nibe. B:
1) Else Pedersdatter 3
2) Anne Marie Pedersdatter 21 uger.
FM: Clemen Mikkelsen, snedker i Nibe.

175 Mads Pedersen Jespersen i Nibe. 8.1.1762, fol.219B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Thomas Nielsen Griis i Nibe.
Første ægteskab med [Johanne Nielsdatter Harreslev, skifte 30.1.1758 lbnr.113]. B:
1) Niels Madsen 18.
FM: Christen Aggersborg i Nibe.

176 Niels Nielsen Hurtigkarl, feldbereder i Nibe. 17.9.1762, fol.223.
E: Maren Thomasdatter. B:
1) Niels Nielsen Hurtigkarl, feldbereder i Thisted
2) Sidsel Nielsdatter Hurtigkarl g.m. Christen Andersen Skaaning, sejlingsmand i København
3) Karen Nielsdatter Hurtigkarl g.m. Christen Christensen Møller, gørtler i Nibe
4) Thomas Nielsen Hurtigkarl, musketer.

177 Christen Jacobsen Astrup i Nibe. 10.3.1763, fol.224B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Johan Reinholdt Grønning, parykmager. B:
1) Dorthe Marie Christensdatter 23, i København
2) Jacob Christensen 22, i Frederikshald i Norge
3) Margrethe Christensdatter 17.
FM:
1 farbror Poul Jacobsen Astrup i Nibe
2 fætter Peder Nielsen Toldbod.

178 Anne Lauridsdatter i Nibe. 22.2.1763, fol.225B.
Enke efter Mads Mikkelsen, skifte 14.10.1761. B:
1) Maren Madsdatter 27
2) Laurids Madsen 26.
FM:
1 farbror Niels Mikkelsen Færch i Nibe
2 morbror Peder Lauridsen i Ålborg.

179 Niels Hansen Svensk og hustru Gertrud Pedersdatter i Nibe. 8.4.1763, fol.226.
B:
1) Anne Marie Nielsdatter 4.
FM:
1 farbror Laurids Hansen Svensk i Nibe
2 farbror Christen Hansen Svensk i Nibe
3 farbror Cornelius Hansen Svensk i Nibe.
Desuden nævnes barnets mormor Maren Nielsdatter Bonderup.

180 Niels Sørensen, bødker i Nibe. 7.3.1763, fol.226B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Karmark. B:
1) Anne Nielsdatter 14
2) Maren Nielsdatter 12
3) Søren Nielsen 7
4) Karen Nielsdatter 5.
FM: født værge Søren Sørensen, bødker i Nibe.

181 Maren Christensdatter Kjær i Nibe. 28. måned mangler, 1763, fol.228.
Enke efter Peder Jensen Lam, der døde for 3-4 uger siden. B:
1) Margrethe Pedersdatter Lam 12
2) Jens Pedersen Lam 9.
FM:
1 farbror Jens Jensen Lam, skomager i Nibe
2 fars søskendebarn Jens Johansen Koldbæk i Nibe.

182 Søren Sælsen Raes i Nibe. 9.7.1762, fol.230.
E: Else Marie Lauridsdatter Klim. B:
1) Laurids Christian Sørensen 8
2) Sæl Sørensen 5
3) Jacob Sørensen 2.
FM: morfar Laurids Christensen Klim, grovsmed i Nibe.

183 Else Pedersdatter i Nibe. 7.4.1763, fol.233.
Enke efter Palle Nielsen, bødker, [skifte 27.8.1759 lbnr.154]. B:
1) Maren Pallesdatter i København.
FM: søskendebarn Søren Jensen Lund i Nibe.

184 Christian Jochumsen i Nibe. 19.10.1763, fol.233B.
E: Ingeborg Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Odense.

185 Gertrud Sørensdatter i Nibe. 24.6.1763, fol.234.
Enke efter Christen Germandsen ved Sebbersund. A:
1) bror Jens Sørensen, død. 2B:
a Søren Jensen Sund, degn i Barmer [i Sebber sogn]
b datter, død. 1B:
1 Jens Vandrup i Ålborg
2) bror Laurids Sørensen, død. 6B:
a Christoffer Lauridsen ved Sebbersund
b Jørgen Lauridsen i Nibe
c Hans Lauridsen, død. 3B:
1 Laurids Hansen
2 Gertrud Hansdatter
3 Sidsel Hansdatter
d Else Marie Lauridsdatter i København
e Kirsten Lauridsdatter i Binderup mølle
f Anne Lauridsdatter på Lundbæk.

186 Niels Nielsen, skræddersvend i Nibe. 22.2.1764, fol.235.
A:
1) farbror Christen Lauridsen Skytte i Bejstrup i Han herred
2) faster Maren Lauridsdatter i Skræm
3) moster g.m. Bertel Thomsen i Bejstrup.
Afdøde døde hos Kirsten Pedersdatter, enke efter afdødes stedfar Niels Bejstrup.
Afkald af 26.10.1763 og 18.2.1764 for fædrene og mødrene arv indført i justitsprotokollen fol.173.

187 Karen Jensdatter i Nibe. 9.4.1764, fol.235.
E: Peder Pedersen, sadelmager. B:
1) Maren Pedersdatter 24
2) Elisabeth Kirstine Pedersdatter 19.

188 Inger Christensdatter i Nibe. 9.4.1764, fol.235.
Enke efter Mads Clemensen. B:
1) Clemen Madsen, skomager i Nibe
2) Gregers Madsen, skomagersvend i Holmstrand i Norge
3) Kirsten Madsdatter g.m. Jens Sørensen Brey i Bysted på Lundbæk gods.

189 Christen Andersen Færch i Nibe. 10.4.1764, fol.235B.
E: Else Nielsdatter. LV: Jochum Broch. B:
1) Anders Christensen
2) Niels Christensen
3) Laurids Christensen.
FM for Laurids Christensen: Søren Jensen, feldbereder i Nibe.

190 Jens Beltoft i Nibe. 14.2.1764, fol.235B.
E: Elles Knudsdatter LV: Jacob Christensen Krejler i Nibe. B:
1) Maren Jensdatter
2) Jens Jensen, 11 uger den 3.7.1764.
FM:
1 farbror Morten Pedersen
2 farbror Niels Pedersen Beltoft i Barmer på Sebberkloster gods.

191 Maren Madsdatter i Nibe. 16.8.1764, fol.236.
E: Laurids Vognsen, kobbersmed
1) Vogn Lauridsen i København
2) Jens Lauridsen i København
3) Karen Lauridsdatter, enke [Johannes Frederiksen] Arfmann, [skifte 18.10.1758 lbnr.122]. LV: Morten Steenholm, sejrmester i Nibe.

192 Maren Terkildsdatter i Nibe. 20.12.1763, fol.236.
B:
1) Jens Lauridsen Bech, rytter i kongens tjeneste, uvist hvor.
Afdøde døde hos stedsøn Poul Nielsen Konge i Nibe.

193 Søren Busch, toldskriver i Nibe. 16.2.1764, fol.236B.
E: Kirsten Christensdatter Færch. LV: Søren Jensen, feldbereder i Nibe. B:
2) Gert Sørensen Busch.
Af første ægteskab B:
1) Mette Sørensdatter i København.
[Andet ægteskab med Maren Frandsdatter, skifte 7.4.1756 lbnr.112].

194 Peder Christensen Møller i Nibe. 3.9.1764, fol.237.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Thomsen i Nibe. B:
1) Christen Pedersen 16
2) Iver Pedersen 11
3) Niels Pedersen 9
4) Johanne Marie Pedersdatter 8
5) Peder Pedersen 7.
FM: Mads Halkjær i Nibe.

195 Maren Johansdatter i Nibe. 27.8.1764, fol.237B.
E: Morten Poulsen Ørn. B:
1) Poul Mortensen Ørn 1¼.
FM:
1 Anders Jensen Koch i Nibe
2 Christen Poulsen Ørn i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1764.
Samfrændeskifte 27.8.1764.

196 Anne Andersdatter i Nibe. 16.7.1763, fol.238.
Enke efter Søren Sørensen Møller, skrædder, [skifte 19.11.1759 lbnr.150]. A:
1) søster, død. 2B:
a Søren Jensen Klit, smed i Ålborg
b Johanne Jensdatter Klit g.m. en rebslager i Dragør.

197 Peder Pedersen, bødker i Nibe. 16.10.1764, fol.238B.
E: Maren Sørensdatter. LV: M. Bygum. A:
1) søskendebarn Maren Christensdatter g.m. Christen Mortensen, smed i Nibe.

198 Jens Pedersen Viborg, skomager i Nibe.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Jens Nielsen Abildgaard i Nibe.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 25.10.1756 lbnr.109]. B:
1) Maren Jensdatter i Amsterdam
2) Peder Jensen Viborg, skomager i Nibe
3) Else Jensdatter
4) Johanne Jensdatter.

199 Christen Estrup i Nibe. 30.4.1764, fol.239.
Enkemand efter [Magdalene Engelstoft]. B:
1) Laurids Christensen Estrup 11
2) Christen Estrup 10
3) Peder Estrup 8.
FM: morfar Laurids Struch Christensen Engelstoft, præst i Sebber og Lundby.
Arv i boet til afdødes brorsøn Niels Pedersen Estrup, over 18 år gammel.

200 Maren Christensdatter i Nibe. 17.1.1765, fol.243.
E: Christen Jacobsen Jonassen. A:
1) [halv]søster Johanne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Rimboltsen i Nibe
2) [halv]søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen Ibsen i Nibe.

201 Karen Pedersdatter i Nibe. 8.2.1765, fol.245.
E: Anders Nielsen Tyrrestrup. B:
1) Niels Andersen Trane 29
2) Maren Andersdatter 28
3) Laurids Andersen 27, skibstømrer på Holmen i København
4) Karen Andersdatter 23, i København.
FM: farbror Poul Nielsen Barmer.

202 Sofie Cathrine Lauridsdatter Eylandt i Nibe. 5.3.1764, fol.245B.
Enke efter Søren Svendsen Schiønning, byskriver i Nibe, der døde for nylig.
Hans A:
1) bror Anders Svendsen Schiønning i Frederikshald i Norge
2) bror Jacob Svendsen Schiønning i Norge
3) søster Anne Schiønning g.m. Christoffer Lauridsen ved Sebbersund på Sebberkloster gods
4) søster Maren Schiønning, [skifte Århus 24.11.1756 lbnr.1622, var g.m. afdøde Mathias Hasselmann i Århus. 3B:
a Karen Hasselmann g.m. Johan [Sønnichsen] Buxlund, guldsmed i Århus
b Karen Hasselmann på Åkær
c Henrik Mathiassen Hasselmann, uvist hvor.
Hendes A:
1) bror Theodosius Eylandt i Mølgård
2) søster Margrethe Eylandt g.m. Jens [Nielsen] Brøndlund til Nørre Elkær [i Tværsted sogn]
3) søster Marie Cathrine Eylandt i Nørholm sogn og by, enke efter Peder Høyer.
Testamente af 27.10.1763.

203 Gertrud Nielsdatter i Nibe. 25.12.1764, fol.251.
E: Søren Jensen, bødker. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Anders Christensen Juul i Veggerby på Lundbæk gods
2) søster Else Nielsdatter, enke efter Hans Skov i Blære. Hendes datter Kirsten Hansdatter nævnes
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Anders Svensk. 2B:
a Maren Andersdatter g.m. Christen Jensen i Blære
b Anne Andersdatter i Blære.

204 Johanne Jensdatter Brøchner i Nibe. 18.10.1764, fol.251B.
E: Morten Steenholm, farver og vejermester. B:
4) Boye Mortensen Feilberg Steenholm, farver i Skive
5) Nikolaj Steenholm 24, farer på Island.
Første ægteskab med [Boye Jensen Feilberg, farver i Nibe, død 1733]. B:
1) Jens Brøchner Feilberg, farver i Århus
2) Marie Cathrine Feilberg g.m. Filip Lykke, farver i Viborg
3) datter, død. 1B:
a Kirsten Jensdatter Harlev.

205 Anders Danielsen Binderup i Nibe. 17.7.1763, fol.254.
E: Anne Simonsdatter. B:
1) Mette Andersdatter 11.

206 Karen Hansdatter Skral i Nibe. 18.12.1763, fol.254.
Enke efter Christian Skrædder.
Arvinger angives ikke.

207 Jens Mørch i Nibe. 16.7.1765, fol.254B.
E: [Ellen Jensdatter]. B:
1) Jørgen Jensen Mørch
2) Anne Jensdatter Mørch.

208 Just Skrædder i Nibe. 5.2.1764, fol.254V.
E: Mette Justsdatter. B:
1) Maren Justsdatter 7.

209 Christen Jensen Nøhr, guldsmed i Nibe. 26.12.1763, fol.255B.
E: Anne Andersdatter [Alsing]. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. A:
1) bror Jens Nøhr i Løgstør
2) bror Søren Nøhr i Norge
3) bror Peder Nøhr i København
4) søster g.m. Christen Poulsen Ørn i Nibe.

210 Maren Jensdatter Koch i Nibe. 11.12.1765, fol.258.
E: Jens Nielsen, bager. B:
1) Inger Kirstine Jensdatter.
FM: født værge Anders Jensen Koch, bager i Nibe.
Afdøde døde for 2 år siden.

211 Karen Andersdatter i Nibe. 13.2.1766, fol.259.
Enke efter Jens Nielsen Hestbæk. A:
1) søster Kirsten Andersdatter g.m. Christen Mølgaard
2) søster Tove Andersdatter g.m. Peder Smed
3) halvbror Christen Christensen Krantz, død. Enken lever i Ålborg. 3B:
a Ida Johanne Christensdatter
b Anne Christensdatter
c Christen Christensen Krantz 11.

212 Jens Johansen Koldbæk i Nibe. 24.3.1766, fol.259B.
E: Inger Engelbrechtsdatter. B:
1) Anne Jensdatter 11
2) Maren Jensdatter 8
3) Johan Jensen Koldbæk 7.
FM:
1 farbror Jens Johansen Koldbæk, bogtrykkersvend i København
2 fasters mand Peder Nielsen Didriksen Hjort i Nibe.

213 Jens Nielsen, bager i Nibe. 24.6.1765, fol.259B.
Enkemand efter Maren Jensdatter Koch, [skifte 11.12.1765 lbnr.210]. B:
5) Inger Kirstine Jensdatter 11.
FM: Jens Knudsen.
Første ægteskab med Inger Christensdatter Bygum, [skifte 11.5.1751 lbnr.56]. B:
1) Niels Jensen 28, i Norge
2) Inger Jensdatter 26, i København
3) Christen Jensen 24
4) Eskild Jensen 18.
FM: morbror Mads Christensen Bygum i Nibe.

214 Bodil Christensdatter [Filt] i Nibe. 12.5.1766, fol.261.
E: Christen Christensen, smed. B:
1) Christen Christensen 11.

215 Registrering i Nibe. 14.6.1766, fol.261.
Registrering efter Anders Hørby, skipper i Melsom vig ved Tønsberg i Norge.

216 Jens Christensen, handskemager i Nibe. 15.7.1766, fol.261B.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Thomas Thorsen i Nibe. B:
1) Anne Jensdatter 5
2) Christiane Jensdatter 4
3) Anne Marie Jensdatter 2.
FM: farbror Mads Christensen i Nibe.

217 Gregers Mikkelsen, bødker i Nibe. 17.7.1766, fol.262.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Lukas Weidemann.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter 9.4.1747 lbnr.53]. B:
1) Anne Gregersdatter 34, i København
2) Else Gregersdatter 32
3) [Navn mangler] 30.
FM: Mikkel Adamsen Sommer.

218 Anne Jensdatter i Nibe. 3.4.1765, fol.262.
Enke efter Anders Christensen Filt, [skifte 30.11.1758 lbnr.152]. A:
1) Jens Lauridsen Bruus, død. 2B:
a Mette Jensdatter Bruus
b Anne Kirstine Jensdatter Bruus.
Børnene er højst 10 år gamle.
FM: Niels Andersen Færch.

219 Johanne Marie Hagensdatter Møller i Nibe. 17.10.1766, fol.276B.
E: Christen Pedersen Rimboltsen. A:
1) Christiane Marie Hagensdatter i København
2) og dennes søster i København, hvis navn ikke kendes.

220 Maren Nielsdatter i Nibe. 9.1.1766, fol.277B.
Enke efter Niels Sørensen, bødker, [skifte 7.3.1763 lbnr.180]. B:
1) Anne Nielsdatter 17
2) Maren Nielsdatter 14
3) Søren Nielsen 8
4) Karen Nielsdatter 6.
FM: født værge Søren Sørensen, bødker i Nibe.

221 Maren Christensdatter i Nibe. 20.2.1767, fol.279, 285B.
E: Thomas Mikkelsen, bødker. A:
1) bror Henrik Christensen i Farsø på Hvanstrup gods
2) bror Peder Christensen i Overlade på Bjørnsholm gods
3) bror Jens Christensen i Hyllebjerg på Bjørnsholm gods
4) søster Karen Christensdatter g.m. Peder i Overlade
5) søster Margrethe Christensdatter g.m. Niels i Langdal på Halkær gods.

222 Niels mand i Nibe. 7.11.1766, fol.279B.
Enke efter Maren Nielsdatter Hammer. B:
1) Jochum Nielsen Broch, købmand i Nibe
2) Maren Nielsdatter g.m. Christoffer Rose, feldbereder i Ålborg
3) [Nikolaj Nielsen], død. 1B:
a Maren Nikolajsdatter i København.
Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1745.

223 Johan Jensen Lund i Nibe. 27.4.1767, fol.284B.
E: Maren Jensdatter Rostrup. B:
1) Birgitte Johansdatter Lund g.m. Niels Mikkelsen Muldbjerg i Nibe
2) Marie Johansdatter Lund i København

224 Dorthe Christensdatter [Both] i Nibe. 28.4.1767, fol.285B.
E: Jens Abildgaard. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter Abildgaard, enke efter Hartvig, sprogmester i København.
2) Kirsten Jensdatter 23.

225 Else Svendsdatter i Nibe. 1.11.1766, fol.285B.
Enke efter Hans Nielsen Bentsen, død 28.7.1765. B:
4) Laurids Hansen 3
5) Svend Hansen 2.
FM: mosters mand Søren Tækkemand i Skarp Salling på justitsråd Markussens gods.
Hans første ægteskab med [Mette Jensdatter i Nibe. 30.8.1759 lbnr.143]. B:
1) Niels Hansen Bentsen 30, i Nibe
2) Barbara Hansdatter Bentsen 27, i København
3) Jens Hansen Bentsen 23, i København.
(Børns alder angivet 28.7.1765).

226 Jens Nielsen Barmer i Nibe. 8.4.1765, fol.287.
B:
1) Maren Jensdatter 23
2) Niels Jensen 22
3) Elles Jensdatter 18.
FM: Niels Trane i Nibe.

227 Laurids Ibsen i Nibe. 7.2.1764, fol.287B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Ib Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Christen Lauridsen
4) Mette Lauridsdatter
5) Anne Kirstine Lauridsdatter.
FM: født værge Søren Ibsen i Nibe.

228 Peder Andersen, rebslager i Nibe. 22.1.1765, fol.288B.
A:
1) søster Sidsel Andersdatter g.m. Mogens Koch, skipper i København.

229 Gertrud Pedersdatter i Nibe. 28.11.1765, fol.289.
E: Anders Sørensen, hattemager, der døde 30.12.1765. B:
1) Maren Andersdatter, død. E: Jens Andersen Færch i Nibe. 1B:
a Anders Jensen 15.
FM: farbror Niels Færch i Nibe
2) Marie Kirstine Andersdatter 30, i København
3) Oluf Andersen, 28, hattemager i Århus
4) Søren Andersen 25, på stedet.

230 Jens Johansen Lund, betjent i Nibe. 20.2.1767, fol.291.
E: Birgitte Nielsdatter Lemvig, der er rejst for 5 år siden, uvist hvorhen.
A: Hans forældre, men navne angives ikke.

231 Jens Jensen Lam i Nibe. 20.4.1768, fol.291B.
E: Birthe Jensdatter Møller. LV: Laurids Lauridsen i Nibe. B:
1) Jens Jensen 16.
FM: Thomas Andersen i Nibe.

232 Mads Bjerregaard i Nibe. 6.6.1768, fol.292.
E: Sidsel Simonsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 5.1.1759.
(Sml. lbnr.305).

233 Søren Sørensen Bislev i Nibe. 21.4.1768, fol.292, 294.
E: Maren Knudsdatter. LV: Hans Christensen, skrædder i Nibe. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Anders Christensen Færch, graver i Nibe
2) Kirsten Sørensdatter, på landet
3) Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Jetsmark, på landet
4) Mette Kirstine Sørensdatter g.m. Christen Bastrup i Nibe
5) Bodil Sørensdatter 23
6) Søren Sørensen 16, skomagersvend i Ålborg.

234 Ellen Jensdatter i Nibe. 25.8.1767, fol.293B.
Enke efter Jens Mørch, [skifte 16.7.1765 lbnr.207]. B:
1) Jørgen Jensen Mørch i Klitholm i Nørgård sogn på Oksholm gods
2) Anne Jensdatter Mørch i Ålborg.

235 Maren Madsdatter i Nibe. 14.12.1767, fol.295.
Enke efter Hans Christensen, kågbygger. A:
1) moster, død. 1B:
a Niels Jørgensen, skipper i Nibe
2) morbror, død. 2B:
a Hans Christensen, vognmand i Ålborg
b Christen Christensen, bager på Holmen i København.

236 Mette Christiansdatter Hjort i Nibe. 29.12.1768, fol.296.
Enke efter Herman Mørch. B:
1) Christian Hermansen Mørch, på de lange rejser fra København
2) Maren Hermansdatter Mørch g.m. Johannes Troelsen, spækhøker i København
3) Else Marie Hermansdatter Mørch i København.

237 Steffen Corneliussen i Nibe. 3.8.1768, fol.296B.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) søster Kirsten Corneliusdatter g.m. en parykmager i Korsør
2) søster Lene Corneliusdatter i Ålborg
3) halvbror Johan Corneliussen i Nibe
4) halvbror Poul Corneliussen i København
5) halvsøster Johanne Marie Corneliusdatter i København
6) halvsøster Sofie Corneliusdatter i København
7) halvsøster Else g.m. en kinafarer i København.

238 Christen Pedersen Bejstrup i Nibe. 27.10.1768, fol.297.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Niels Johansen Møller. B:
1) Peder Christensen.

239 Christen Nielsen Spiger i Nibe. 10.5.1769, fol.298.
B:
Jørgen Christensen 20.

240 Maren Christensdatter Filt i Nibe. 24.5.1769, fol.298B.
E: Anders Lambertsen, skomager. B:
1) Else Andersdatter 10
2) Christen Andersen 8
3) Maren Andersdatter 4.

241 Søren Thybo i Nibe. 8.4.1769, fol.298B.
B:
1) Karen Klitgaard Thybo 21
2) Sigvard Altewelt Thybo 18, i Ålborg latinskole.
FM: Ulrik Adolf Holm i Nibe.

242 Lukas Jørgensen Weidemann i Nibe. 3.6.1769, fol.299B.
E: Marie Christensdatter Kirkegaard. LV: Niels Alsing, der ægter enken. B:
1) Marie Kirstine Weidemann 21
2) Kirsten Hjort Weidemann 18
3) Christiane Weidemann 17
4) Marie Weidemann 13
5) Petrea Frandsine Weidemann 12.
FM:
1 farbror Christen Aggersborg i Nibe
2 morbror Niels Kirkegaard i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.17687.
Samfrændeskifte 3.6.1769.

243 Christen Peder Rohde, sergent og feltskær i Nibe. 17.4.1768, fol.300B.
E: Christiane Heidner i Viborg. B:
1) Christian Frederik Rohde 25 i Helsingør
2) Elisabeth Rohde på Voergård
3) Cathrine Rohde i Viborg.

244 Anne Marie Jensdatter i Nibe. 21.6.1769, fol.302.
A:
1) mor Gertrud Sørensdatter, enke efter afdødes far Jens Christensen, handskemager, [skifte 15.7.1766 lbnr.216]
2) søster Anne Jensdatter
3) søster Christiane Jensdatter.
FM: Mads Christensen, skomager i Nibe.

245 Peder Filt i Nibe. 19.9.1769, fol.302.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Anders Færch i Nibe. A:
1) mor Maren Andersdatter
2) bror Morten Christensen Filt, brændevinsbrænder i København
3) søster [Maren Christensdatter Filt, skifte 24.5.1769 lbnr.240]. E: Anders Lambertsen, skomager. B:
1) Else Andersdatter 9
2) Christen Andersen 8
3) Maren Andersdatter 4.

246 Anne Pedersdatter i Nibe. 14.9.1769, fol.302B.
E: Laurids Kirkegaard. B:
1) Søren Lauridsen 31, i Frederikshald i Norge
2) Maren Lauridsdatter 28, i Nibe
3) Gertrud Lauridsdatter 28, i Ålborg
4) Mette Lauridsdatter 25 g.m. Peder Thomsen i Nibe
5) Kirsten Lauridsdatter 24, i København
6) Peder Lauridsen 14.
FM: Niels Kirkegaard i Nibe.

247 Anne Kirstine Christensdatter Færch i Nibe. 6.4.1769, fol.303.
E: Emmich Christoffersen. B:
1) Anne Marie Emmichsdatter 6
2) Anne Emmichsdatter 3.
(Sml. lbnr.264).

248 Hans Jensen Skaaning i Nibe. 26.12.1769, fol.303B.
Enke efter Maren Mortensdatter Filt, skifte begyndt 3.3.1766, men ikke afsluttet. B:
2) Anne Hansdatter 33
3) Else Hansdatter 31, enke efter Jacob Mogensen
4) Jens Hansen Skaaning 30
5) Anne Marie Hansdatter g.m. Søren Ibsen i Nibe.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 43.
(Sml. lbnr.264).

249 Maren Sørensdatter i Nibe. 28.3.1769, fol.304B.
Enke efter Peder Pedersen, bødker, [skifte 16.10.1764 lbnr.197]. A:
1) søskendebarn, død. 2B:
a Karen Mikkelsdatter g.m. Hans Christensen, skrædder i Nibe
b Kirsten Mikkelsdatter i København.
(Sml. lbnr.264).

250 Peder Jensen Gelstrup, ugift i Nibe. 15.3.1760, fol.305B.
A:
1) bror Laurids Jensen Gelstrup, klædehandler i København
2) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Henriksen i Klosterstræde i København
3) søster død. 2B:
a Jens Ibsen Glad i Nibe
b Mette Ibsdatter
4) søster Mette Ibsdatter, død.

251 Anne Christensdatter i Nibe. 14.2.1764, fol.306B.
Enke efter Niels Hansen, møller i Binderup mølle. B:
1) Christen Nielsen i Nibe
2) Hans Nielsen, tømrersvend i København.
(Sml. lbnr.264).

252 Maren Pedersdatter Glerup i Nibe. 3.9.1766, fol.307.
Enke efter Morten Jensen. B:
2) Jens Mortensen Glerup 21, i Århus
3) Peder Mortensen Glerup 19, på Sebberkloster
4) Mads Mortensen, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Marianne Sørensdatter.
Afdøde døde i Vorup sogn, anneks til Randers, og begravet der.
(Sml. lbnr.264).

253 Jacob Mikkelsen Dragstrup, skipper i Nibe. 15.1.1767, fol.307.
E: Kirstine Margrethe Sørensdatter Helbæk. LV: far Søren Lauridsen Helbæk. B:
4) Anne Johanne Jacobsdatter 6
5) Georgine Jacobsdatter 5
6) Jacobe Jacobsdatter 7 uger.
Første ægteskab med Maren Adamsdatter [Sommer, skifte 18.6.1748 lbnr.30]. B:
1) Johanne Marie Jacobsdatter 26, gift i København
2) Laurids Jacobsen 23
3) Adam Jacobsen 22, i København.
FM: født værge Mikkel Adamsen Sommer i Nibe.
(Sml. lbnr.264).

254 Dorthe Mortensdatter i Nibe. 4.2.1754, fol.308B.
E: Jens Sørensen Villadsen.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.264).

255 Maren Mikkelsdatter i Nibe. 8.3.1770, fol.309.
E: Hans Henriksen, skipper. B:
1) Karen Hansdatter 18.
FM: Peder Karmark i Nibe.

256 Karen Glad i Nibe. 22.2.1770, fol.309.
Enke efter Søren Filipsen. B:
1) Filip Sørensen
2) Bodil Marie Sørensdatter.

257 Maren Jensdatter Gelstrup i Nibe. 15.4.1770, fol.309B.
E: Abraham Abrahamsen.
Første ægteskab med Niels Hansen i København. B:
1) Trotrine Nielsdatter 30.
FM: morbror Niels Havbro i Nibe.

258 Peder Nielsen Didriksen Hjort i Nibe. 9.5.1770, fol.311.
E: Anne Johansdatter [Koldbæk]. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. B:
1) Mette Pedersdatter 11
2) Karen Margrethe Pedersdatter 6
3) Niels Pedersen 4.
FM: født værge Oluf Didriksen i Nibe.

259 Gotfred Vibrandt, snedker i Nibe. 14.4.1770, fol.311B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Kirkegaard i Nibe. B:
1) Anne Cathrine Gotfredsdatter 6
2) Anne Petrea Gotfredsdatter 4.
FM: Søren Gjurup, farver i Nibe.

260 Inger Engelbrechtsdatter i Nibe. 22.2.1769, fol.312.
Enke efter Jens Johansen Koldbæk, [skifte 24.3.1766 lbnr.212]. B:
(Sml. lbnr.264).

1) Anne Jensdatter Koldbæk 14
2) Maren Jensdatter Koldbæk 11
3) Johan Jensen Koldbæk 10.
FM: farbror Christen Johansen Koldbæk i Nibe.

261 Else Henriksdatter i Nibe. 12.11.1769, fol.314B.
E: Niels Mogensen Koldbæk.
Arvinger kendes ikke.

262 Marie Frandsdatter Bruun i Nibe. 18.3.1770, fol.315B.
E: Peder Jensen Gelstrup, købmand. A:
1) bror Hans [Frandsen] Bruun, præst i Ulsted i Kær herred i Vendsyssel
2) bror Jens Christian Bruun i Christiania i Norge.

263 Anne Lauridsdatter i Nibe. 20.7.1770, fol.318B.
E: Christen Pedersen Bradsted. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter 3.

264 Missive i Nibe. 19.7.1769, fol.319.
Missive fra Johan Ludvig Lübecker, by- og herredsfoged i Nibe, der anfører de skifter, der er påbegyndt i forgængeren Johan David Conradis tid, men ikke afsluttede, og som bliver afsluttet snarest. Det drejer sig om lbnr.247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 260, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 275, 277, 282.

265 Maren Jensdatter i Nibe. 16.4.1756, fol.319.
Enke efter
Thomas Madsen Fiskbæk, [skifte 3.1.1754 lbnr.97].
A:
1) søster Ellen Jensdatter i Ellidshøj.

266 Barbara Nielsdatter i Nibe. 6.5.1754, fol.319B.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.264).

267 Jens Jensen Gelstrup. 11.1.1755, fol.320.
E: Helene Eskildsdatter Holm, ved skiftets slutning 6.8.1770 i København. B:
1) Karen Jensdatter Gelstrup 12
2) Eskild Jensen 9
3) Inger Marie Jensdatter Gelstrup 7.
FM: fasters mand Niels Pedersen Havbro i Nibe.
(Sml. lbnr.264).

268 Kirsten Jensdatter i Nibe. 7.8.1770, fol.321.
E: Mikkel Nielsen Berg, skrædder. B:
1) Else Mikkelsdatter 20
2) Karen Mikkelsdatter 19
3) Anne Dorthe Mikkelsdatter 16.

269 Peder Sørensen Husch i Nibe. 17.8.1753, fol.321.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.264).

270 Jens Haverslev i Nibe. 22.5.1754, fol.321B.
A:
1) Peder Haverslev bødkers søn, der er sukkerhussvend i Holland
2) Jens Simonsen Nørs hustru, der er rejst fra ham for 2 år siden, uvist hvorhen.
(Sml. lbnr.264).

271 Peder Madsen Stavind i Nibe. 21.8.1770, fol.322.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Færch i Nibe. B:
1) Mads Pedersen 17
2) Jacob Madsen 11.
FM: Morten Steenholm, vejermester i Nibe.
Afdøde døde på rejse til Lolland.

272 Peder Christensen Fjerritslev i Nibe. 13.10.1770, fol.322.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Nielsen i Nibe. B:
1) Anne Pedersdatter 16
2) Christen Pedersen 11.

273 Christen Mortensen Filt i Nibe. 17.11.1766, fol.322B.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Christensen, smed i Nibe. B:
1) Morten Christensen Filt 33, brændevinsmand i København
2) Peder Christensen Filt 27, i Nibe
3) Maren Christensdatter g.m. Anders Lambertsen, skomager i Nibe.
(Sml. lbnr.264).

274 Jens Ibsen Glad i Nibe. 3.11.1769, fol.322B.
Enke efter Anne Jensdatter. B:
1) Jens Jensen 16.
FM: Christen Mikkelsen Glad.

275 Anne Nielsdatter i Nibe. 18.1.1753, fol.323B.
A:
1) søster Karen Nielsdatter Gjøl.
(Sml. lbnr.264).

276 Laurids Terkildsen, skrædder i Nibe. 22.2.1757, fol.324.
Arvinger kendes ikke.

277 Anders Vognsen i Nibe. 27.4.1757, fol.324.
Enkemand. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Johan Pedersen, arbejdskarl i København
2) Johanne Andersdatter i Ålborg.
(Sml. lbnr.264).

278 Else Henriksdatter i Nibe. 28.8.1757, fol.324.
Enke efter Christen Pandum. B:
1) Anne Johanne Christensdatter Pandum.

279 Anne Simonsdatter i Nibe. 4.10.1757, fol.324B.
E: Peder Nielsen, bødker. B:
1) Simon Pedersen, død. 1B:
a Anne Simonsdatter 13
2) Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Bislev i Nibe
3) Gertrud Pedersdatter g.m. Christen Krejler i Nibe
4) Anne Pedersdatter g.m. Laurids Møller
5) Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Sidsel Nielsdatter
b Anne Nielsdatter
c Maren Nielsdatter.

280 Christen Nielsen Busch i Nibe. 20.12.1758, fol.324B.
E: Karen Poulsdatter. B:
1) Niels Broberg Christensen Busch 2.

281 Christen Stenum i Nibe. 13.12.1757, fol.325.
E: Anne Pedersdatter Kras. B:
1) Christen Christensen 19
2) Johanne Christensdatter 15.

282 Otte Jensen Stræt i Nibe. 11.3.1754, fol.325.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen. B:
2) Jens Ottesen 15
3) Jens Ottesen Koch 14
4) Dorthe Marie Ottesdatter 11
5) Knud Ottesen 8
6) Anders Ottesen 5.
FM: morbror Erik Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Ottesdatter 21, i København.
FM: født værge Laurids Lauridsen.
(Sml. lbnr.264).

283 Christen Jensen Mølgaard i Nibe. 13.12.1770, fol.325B.
E: Kirsten Andersdatter. A:
1) søskendebarn Poul Christensen Krag i Sønderholm
2) søskendebarn Kirsten Christensdatter Krag g.m. Søren Justesen på Øland
3) søskendebarn Peder Pedersen i Nibe, død. 3B:
a Christen Pedersen Rimboltsen, bødker i Nibe
b Maren Pedersdatter g.m. Søren Isaksen
c Johanne Pedersdatter i Nibe
4) søskendebarn Laurids Christensen Krag, død. 2B:
a Christen Lauridsen i Løgstør
b Simon Lauridsen i Ålborg.

284 Maren Madsdatter Medelgaard i Nibe. 8.3.1771, fol.325B.
E: Mads Christensen Hammer, skomager. B:
1) Marie Elisabeth Madsdatter Hammer
2) Christiane Madsdatter Hammer g.m. Waage, skoleholder i Nibe
3) Anne Cathrine Madsdatter Hammer 27.

285 Anne Christensdatter Sode i Nibe. 12.4.1771, fol.326.
E: Peder Nielsen Toldboe. B:
1) Christen Pedersen 32, i Restrup vejrmølle
2) Morten Pedersen 25
3) Anne Pedersdatter g.m. Niels Jepsen
4) Maren Pedersdatter 28.

286 Vogn Andersen, skipper og købmand i Nibe. 2.8.1771, fol.326B.
E: Kirsten Jensdatter [Gelstrup]. A:
1) bror Thomas [Andersen] Vognsen i Nibe
2) bror Christen Andersen Krag, degn i [Nørre] Sundby.

287 Søren Helbæk, toldbetjent i Nibe. 12.5.1770, fol.326B.
E: Anne Bentsdatter. B:
1) Laurids Helbæk, student i Øsløs præstegård i Vester Han herred
2) Kirstine Margrethe Sørensdatter g.m. Christen Bygum i Nibe
3) Christiane Sofie Sørensdatter g.m. Laurids Hersom, skoleholder i Nødebo på Sjælland
4) Dorthe Margrethe Sørensdatter på Amager
5) Anneke Sørensdatter 20, på Læsø.
Afdøde døde i Løgstør.

288 Kirsten Pedersdatter i Nibe. 16.8.1770, fol.327.
Enke efter Niels Lauridsen Bejstrup. A:
1) bror Mads Pedersen i Manstrup [i Bejstrup sogn i Øster] Han herred, død. 6B:
a Christen Madsen
b Karen Madsdatter gift i Manstrup
c Maren Madsdatter gift i Manstrup
d Anne Madsdatter gift i Haverslev
e Johanne Madsdatter gift i Holmsø
f Kirsten Madsdatter gift i Nibe
2) bror Oluf Pedersen i Haven i Han herred, død. 7B:
a Peder Olufsen i Torslev i Han herred
b Christen Olufsen i Flegum
c Peder Olufsen, uvist hvor
d Svenning Olufsen, uvist hvor
e Karen Olufsdatter i Norge
f Anne Olufsdatter i Ålborg
g Ingeborg Olufsdatter, uvist hvor
3) bror Peder Pedersen, død. 5B:
a Peder Pedersen i Vesterby på Øland
b Christen Pedersen, uvist hvor
c Anne Pedersdatter gift i København
d Karen Pedersdatter g.m. Thomas Andersen Vognsen på stedet
e Anne Pedersdatter hos sin mor i Tandrup
4) søster Johanne Pedersdatter, død. 1B:
a Peder Madsen i Manstrup, død. Børn, men navne kendes ikke.

289 Gundel Poulsdatter i Nibe. 7.8.1770, fol.327B.
Enke efter Laurids Sørensen. B:
1) Poul Schaun i Nibe
2) Inger Lauridsdatter g.m. Jacob Dragstrup i Nibe
3) Christen Lauridsen, som de ikke har hørt fra i 30 år.

290 Anne Sørensdatter i Nibe. 29.9.1771, fol.328.
E: Clemen Mikkelsen. A:
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Jens Christensen, glarmester i Lynderup
2) søster Sofie Sørensdatter g.m. Jens Andersen i Guldbæk
3) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Christen Steffensen i Sjørup. 7B:
a Anne Cathrine Christensdatter 32
b Maren Christensdatter 31
c Niels Christensen 28
d Steffen Christensen 25
e Anne Christensdatter 23
f Ellen Marie Christensdatter 20
g Karen Christensdatter 16.

291 Mette Sørensdatter Buus i Nibe. 6.9.1771, fol.328B.
E: Jens Sørensen Gjøl. A:
1) bror Niels Sørensen Buus, livgarder i København
2) søster Anne Sørensdatter Buus på Sjælland, uvist hvor.

292 Anne Johansdatter [Koldbæk] i Nibe. 18.4.1771, fol.329.
Enke efter Peder Nielsen Didriksen [Hjort, skifte 9.5.1770 lbnr.258]. B:
1) Mette Pedersdatter 12
2) Karen [Margrethe] Pedersdatter 6
3) Niels Pedersen 5.
FM: Jørgen Jensen Gjøl.

293 Marie Christensdatter Kirkegaard i Nibe. 22.10.1771, fol.330B.
E: Niels Alsing.
Første ægteskab med Lukas [Jørgensen] Weidemann, [skifte 3.6.1769 lbnr.242]. B:
1) Marie Kirstine Weidemann 22
2) Kirsten [Hjort] Weidemann 20
3) Christiane Weidemann 19
4) Marie Weidemann 14
5) Petrea Frandsine Weidemann 12.
FM:
1 farbror Christen Aggersborg i Nibe

294 Maren Jensdatter Glad i Nibe. 21.8.1771, fol.334.
Enke efter Ib Christensen. B:
1) Mette Ibsdatter
2) [Jens Ibsen Glad, skifte 3.11.1769 lbnr.274]
a Jens Jensen 17.

295 Mette Cathrine Christensdatter i Nibe. 20.2.1771, fol.334B.
E: Jørgen Hansen Tommerup.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Christian Søborg 25, i Risør i Norge.

296 Dorthe Jacobsdatter Dragstrup i Nibe. 9.11.1769, fol.340.
E: Hans Christensen Bislev. A:
1) bror, død. 1B:
a Jacob Nielsen Dragstrup i Nibe
2) bror, død. 1B:
a Jacob Mikkelsen Dragstrup, [skifte 15.1.1767 lbnr.253]. 5B:
1 Johanne Marie Jacobsdatter 26, gift i København
2 Laurids Jacobsen 23
3 Adam Jacobsen 22, i København.
4 Navn kendes ikke
5 Navn kendes ikke
3) søster, død. 1B:
a datter g.m. Jens Bislev i Nibe.

297 Gertrud Christensdatter i Nibe. 20.3.1770, fol.340B.
Enke efter Peder Filt, [skifte 19.9.1769 lbnr.245]. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Poul Henriksen i Gudum.
Desuden nævnes afdødes svigermor Maren Andersdatter på stedet.

298 Niels Nielsen Søttrup i Nibe. 1.11.1770, fol.341.
E: Vibeke Jensdatter. A:
1) søskendebarn Peder Poulsen, snedker i Ålborg
2) søskendebarn Jens Poulsen, værtshusmand i Ålborg
3) søskendebarn Mette Poulsdatter i Ålborg
4) søskendebarn Anne Poulsdatter i Ålborg.

299 Iver Christoffersen Møller i Nibe. 26.11.1770, fol.341B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Thomas Thorsen i Nibe.
Af første ægteskab B:
1) Peder Iversen, brændevinsmand i København.
Afdøde døde på rejse til København.

300 Anne Pedersdatter i Nibe. 8.3.1771, fol.343B.
Enke efter Jeppe Christensen Bislev, [skifte 28.11.1758 lbnr.132]. B:
1) Christen Jepsen i Nibe
2) Niels Jepsen i Nibe
3) Johannes Jepsen i København
4) Simon Jepsen i Nibe
5) Anne Jepsdatter i Nibe.

301 Engelbrecht Engelbrechtsen Trold i Nibe. 18.10.1771, fol.343B.
Arvinger angives ikke.

302 Else Nielsdatter i Nibe. 28.6.1771, fol.344.
Enke efter Christen Andersen Færch, [skifte 10.4.1764 lbnr.189]. B:
1) Laurids Christensen [Færch], graver i Skive
2) Anders Christensen [Færch], graver i Nibe, død. 2B:
a Christen Andersen 3
b Niels Andersen 6 mdr.
FM: Jens Sundby i Nibe.

303 Thomas Nielsen Gris, bødker i Nibe. 13.12.1771, fol.345.
E: Elisabeth Marie Nielsdatter. B:
1) Niels Thomsen Aalborg, skomagersvend i Århus.

304 Karen Nielsdatter Barmer i Nibe. 8.5.1772, fol.345B.
E: Laurids Nielsen Grydsted. B:
1) Anne Lauridsdatter 21.

305 Søren Bjerregaard i Nibe. 1.10.1771, fol.346.
A:
1) mor Sidsel Simonsdatter, enke efter [Mads Bjerregaard, skifte 6.6.1768 lbnr.232]
2) bror Jens Bjerregaard 32, på Viffertsholm
3) søster Anne Bjerregaard g.m. Jochum Broch
4) søster Karen Kirstine Bjerregaard 21.
FM: Søren Gjurup, farver i Nibe.

306 Maren Madsdatter i Nibe. 7.2.1772, fol.347B.
E: Jørgen Møller. B:
1) Niels Jørgensen 12
2) Mads Jørgensen 9.

307 Oluf Jensen Didriksen i Nibe. 11.6.1772, fol.348B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Hansen Svensk. A:
1) søster Anne Jensdatter, enke efter Anders Mikkelsen i Nibe
2) søster Sidsel Jensdatter, død. 1B:
a Gertrud Lauridsdatter.

308 Tove Andersdatter i Nibe. 21.7.1772, fol.349.
E: Peder Madsen, smed. B:
1) Ida Pedersdatter 11.

309 Karen Clemensdatter i Nibe. 31.7.1772, fol.349B.
E: Anders Sørensen. B:
1) Mette Andersdatter 21, i Ålborg.

310 Maren Jensdatter Stræt i Nibe. 20.6.1772, fol.350.
E: Søren Jensen, feldbereder. A:
1) bror Niels Jensen Stræt i Norge, død. 1B:
a Jens Nielsen Stræt, skipper i Skien i Norge
2) bror Knud Jensen Stræt, død. 1B:
a Jens Knudsen Stræt i Nibe
3) bror Otte Jensen Stræt, [skifte 11.3.1754 lbnr.282]. 3B:
a Maren Ottesdatter Alsing
b Jens Ottesen Stræt i Nibe
c Jens Ottesen i København
d Dorthe Marie Ottesdatter i Nibe
e Anders Ottesen Stræt i København

311 Bodil Eriksdatter i Nibe. 10.12.1772, fol.351.
E: Niels Mogensen Koldbæk. B:
1) Mogens Nielsen 2.

312 Christen Nielsen i Nibe. 23.2.1773, fol.351.
A:
1) bror Jens Ullits i Frejlev.

313 Kirsten [Nielsdatter?] i Nibe. 14.4.1773, fol.351B.
Enke efter Christen Søttrup. B:
1) Niels Christensen, ladefoged på Havnø
2) Laurids Christensen, skomager i København
3) Maren Christensdatter i Ålborg
4) Kirsten Christensdatter i Gelstrup.

314 Maren Jensdatter Rostrup i Nibe. 9.7.1772, fol.351B.
Enke efter Johan Jensen Lund, [skifte 27.4.1767 lbnr.223]. B:
1) Birgitte Johansdatter Lund g.m. Niels Mikkelsen Muldbjerg i Nibe
2) Anne Marie Johansdatter Lund g.m. Thomas Christensen, skrædder i København.

315 Peder Johansen Karmark i Nibe. 15.7.1773, fol.352B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter Klitgaard. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. B:
1) Inger Kirstine Pedersdatter 12
2) Mette Marie Pedersdatter 10
3) Johannes Pedersen 8
4) Niels Pedersen 6
5) Cathrine Pedersdatter 4
6) Petrea Pedersdatter 1½.
FM: [mosters mand] Enevold Jensen Barmer, degn i Sebber og Lundby.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1772.
Samfrændeskifte 15.7.1773.

316 Marie Mogensdatter Koldbæk i Nibe. 21.2.1774, fol.353B.
E: Jens Jensen Nysom. B:
1) Helvig Jensdatter 21
2) Anne Jensdatter 20
3) Mogens Jensen 18.

317 Bodil Christensdatter Rohde i Nibe. 21.2.1774, fol.353B.
E: Thomas Mikkelsen Skaaning. B:
1) Maren Thomasdatter 5
2) Mikkel Thomsen 4
3) Gertrud Thomasdatter 9 mdr.
Desuden nævnes Cornelius Christensen Rohde.

318 Maren Knudsdatter i Nibe. 29.1.1771, fol.354.
Enke efter Søren Sørensen Bislev, [skifte 21.4.1768 lbnr.233]. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Anders Christensen Færch, graver i Nibe
2) Kirsten Sørensdatter 36
3) Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Jetsmark
4) Mette Kirstine Sørensdatter g.m. Christen Bastrup i Nibe
5) Bodil Sørensdatter 26
6) Søren Sørensen 20, i Ålborg.

319 Anders Christensen Færch i Nibe. 29.7.1771, fol.354B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Christen Andersen 3
2) Niels Andersen 1½.

320 Jens Christensen Ras. 7.10.1771, fol.354B.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Thorsen. B:
1) Tove Jensdatter 15
2) Karen Jensdatter.

321 Johan David Conradi, by og herredsfoged i Nibe. 28.9.1771, fol.355.
E: Christence Jørgensdatter Aggersborg. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. B:
1) Marie Cathrine Conradi 27
2) Karen Conradi 25
3) Malene Elisabeth Conradi 24
4) Mette Marie Conradi 23
5) Gotfred Conradi 21
6) Else Christiane Conradi 20
7) Jørgen Conradi 19
8) Johan Christian Conradi 16
9) Anne Lucie Conradi 15
10) Christence Conradi 11.

322 Peder Jensen Mariager, bødker i Nibe. 13.12.1771, fol.363B.
E: Mette Lauridsdatter.
A: 3 søstre i København, hvoraf den ene hedder Elisabeth.

323 Maren Mortensdatter i Nibe. 5.3.1772, fol.364.
Arvinger angives ikke.

324 Jens [Sørensen] Klitgaard i Nibe. 16.3.1774, fol.364.
E: Kirstine Marie [Thomasdatter Klitgaard]. LV: Møller, kirurg i Ålborg. B:
1) Søren Klitgaard
2) Thomas Klitgaard
3) Jens Klitgaard
4) Anne Petrea Klitgaard
5) Sidsel Marie Klitgaard
6) Kirstine Cathrine Klitgaard.
FM: Jens Knudsen i Nibe.

325 Elisabeth Marie Sterm i Nibe. 22.11.1773, fol.364B.
Enke efter Jens Bjerregaard. A:
1) søster Anne Sterm, på stedet
2) bror [Christian Sterm], død. 1B:
a Anne Marie Christiansdatter [Sterm], enke efter [Christen Sørensen Bøgh], murer i Århus, [skifte Århus 29.6.1769 lbnr.2049].

326 Laurids Christian Dahl i Nibe. 7.10.1771, fol.365.
E: Anne Nielsdatter. B:
5) Nikolaj Dahl 12
6) Kirsten Dahl 11
7) Dorthe Dahl 9.
Af 2 foregående ægteskaber B:
1) Barke Dahl i Helsingør
2) Karen Dahl, gift i Helsingør
3) Anne Dahl i Helsingør
4) Else Marie Dahl i Helsingør.

327 Lambert Henriksen i Nibe. 4.12.1773, fol.365.
B:
1) Henrik Lambertsen i København
2) Anders Lambertsen, skomager i Nibe
3) Elias Lambertsen, kobbersmed i Nibe
4) Kirsten Lambertsdatter på stedet.

328 Johan Georg Schwartz , galanterihandler i Nibe. 1.6.1772, fol.365B.
A:
1) mor Dorthe Lise Schwartz i Bøhmen
og søskende, hvis navne ikke kendes.
Afdøde var født i Rosendorf i Bøhmen.

329 Karen Jørgensdatter Møller i Nibe. 2.6.1773, fol.369.
Enke efter Anders Jensen Koch. B:
4) Jørgen Tybring, bager i Nibe
5) Anne Johanne Andersdatter g.m. Erik Hvid i Nibe.
Første ægteskab med Johan Christoffer Richter. B:
1) Christiane Richter g.m. Christen Testrup i København, fuldmægtig ved Lollands agende post
2) Elisabeth Richter, død, var g.m. Søren Vilhelm, klejnsmed i København. 5B:
a Peder Sørensen 27
b Johan Sørensen 26
c Karen Sørensdatter 21
d Jacob Sørensen 19
e Christiane Sørensdatter 6
3) Maren Richter, død, var g.m. Morten Ørn i Nibe. 1B:
a Poul Mortensen Ørn 10.

330 Christian Christensen Hjort Nibe. 1.9.1771, fol.371B.
A:
1) søster Drude Marie Christensdatter Hjort g.m. Peder Jensen, spækhøker i København
2) søster Else Christensdatter Hjort hos morbror Morten Christiansen Hjort i Ålborg.

331 Kirsten Clemensdatter i Nibe. 2.5.1772, fol.372.
Enke efter Christen Grøn. B:
1) Niels Ibsen Grøn i Trondhjem i Norge
2) Clemen Christensen Grøn i Trondhjem
3) Christen Grøn i Trondhjem
4) Maren Grøn 37, på stedet
5) Helene Marie Grøn g.m. Jens Bernsdorff i Nibe.

332 Kirsten Knudsdatter i Nibe. 3.5.1772, fol.372.
E: Niels Christensen, maler. A:
1) bror Hans Knudsen i Drøstrup i Kettrup sogn
2) bror Jens Knudsen, død. Enken lever i Vedsted i Vendsyssel. 6B:
a Maren Jensdatter
b Margrethe Jensdatter
c Johanne Jensdatter
d Mette Jensdatter
e Kirsten Jensdatter
f Knud Jensen
3) søster Gertrud Knudsdatter g.m. Christen Møller i Torup
4) søster g.m. Niels Jacobsen i Gøttrup
5) søster g.m. Jørgen Krejbjerg i Kettrup i Han herred
6) søster Anne Knudsdatter g.m. Anders Gyvelsgaard i Hyllebjerg ved Bjørnsholm.

333 Christen Rimboltsen, bødker i Nibe. 8.5.1773, fol.372B.
E: Marie Eskildsdatter, der døde 17.5.1773.
Hans A:
1) søster Johanne Pedersdatter
2) søster Maren Pedersdatter, død. E: Søren Lauridsen i Nibe]. 5B:
a Peder [Sørensen] 10
b Laurids [Sørensen] 8
c Niels [Sørensen] 6
d Isak [Sørensen] 5
e Frederik [Sørensen] 2.
Hendes arvinger kendes ikke.
Hendes far hed Eskild Pedersen.

334 Maren Lauridsdatter Nøhr i Nibe. 7.9.1772, fol.376B.
Enke efter Christen Lund. A:
1) søskendebarn Jens Christensen Nøhr i Nibe, død. 5B:
a [Jens Nøhr] i København
b [Peder Nøhr] i København
c [Søren Nøhr] i Norge
d datter g.m. Christen Poulsen Ørn i Nibe
e Christen Jensen Nøhr, [guldsmed i Nibe, skifte 26.12.1763 lbnr.209]
2) søskendebarn Poul Christensen Nøhr i Nibe, død. 2B:
a Christen Poulsen Nøhr i København'
b Anders Poulsen Nøhr i København
3) søskendebarn Hans Christensen Nøhr, død, var g.m. [Maren Lauridsdatter Bjerregaard, skifte 16.1.1755 lbnr.99]. 4B:
a Christen Hansen Nøhr, i København, død, uvist om børn
b [Mette Hansdatter Nøhr] i København
c [Maren Hansdatter Nøhr g.m. Niels Christensen Sjørup i København]
d Laurids Hansen Nøhr, [skifte 17.5.1748 lbnr.21], var g.m. Karen Lauridsdatter. 2B:
1 [Margrethe Lauridsdatter]
2 [Hans Lauridsen]
4) søskendebarn Inger Christensdatter Nøhr, død. 4B:
a Christen Rohde, død. Efterlod 4 børn i Nibe
b Niels Rohde, død. Efterlod 4 børn, heraf B:
1 Cornelius Nielsen, kågbygger i Nibe
c Niels Rohde ved Klitgård, død. Efterlod 1 datter
d Christen Hurtigkarl
5) søskendebarn Anne Christensdatter Nøhr, død, var g.m. [Peder Jensen Bjerregaard]. 1B:
a datter g.m. Peder Jensen Viborg i Nibe
6) søskendebarn Anne Marie Christensdatter Nøhr, død, var g.m. [Niels Jensen Bay. 3B:
a datter i København
b datter i København
c datter g.m. Bagge Christensen i Ålborg
7) søskendebarn Christen Jensen, bødker ved Sebbersund, død. 2B:
a datter g.m. Niels Snedker ved Sebbersund
b datter, uvist om død
8) søskendebarn Anders Jensen i Nibe, død. 2B:
a datter i København
b datter i København
9) søskendebarn Karen Jensdatter Aalborg, død. 2B:
a datter, død, var g.m. Thomas Griis, graver. 1B:
1 søn, uvist hvor
b datter g.m. Poul Vægter
10) søskendebarn Johanne Kjærulf, død. 3B:
a datter i Løgstør, hos sin svigersøn
b datter g.m. Mikkel Sørensen, bødker
c datter, uvist hvor
11) søskendebarn Anne, død, var g.m. Christen Vollesen, bolsmand i Nibe. 3B:
a [Anne Christensdatter Kjærulf] g.m. Søren Sørensen, bødker
b Kirsten Christensdatter, enke efter Poul Betjent
c datter i København
12) søskendebarn Kirsten Pedersdatter Lund g.m. Jens Norsk i Nibe
13) søskendebarn Anders Christensen Lund, død. 2B:
a datter g.m. Laurids Snedker
b datter, uvist hvor.
14) søskendebarn Søren Jensen Mageløs i Nibe, død. 2B:
a datter i København, uvist om levende
b datter i København, uvist om levende.

335 Niels Hestbæk i Nibe. 19.9.1772, fol.379.
E: Maren Poulsdatter, der døde 27.9.1772.
Arvinger kendes ikke.

336 Helvig Jensdatter Brodersen i Nibe. 11.4.1773, fol.379B.
Enke efter Jens [Andersen] Nysom, [skifte 7.1.1754 lbnr.84]. B:
4) Jens Jensen Nysom i Nibe
5) Niels Jensen Nysom, møller i København
6) Maren Jensdatter Nysom g.m. Christen Pedersen i Kalstrup mølle
7) Anders Jensen Nysom, skibstømrer i København.
[Af første ægteskab] B:
1) Peder Jensen Gelstrup i Nibe
2) Kirsten Jensdatter Gelstrup, enke efter Vogn Andersen i Nibe, [skifte 2.8.1771 lbnr.286]
3) Anne Jensdatter Gelstrup, [skifte 8.1.1755 lbnr.98], var g.m. Worm Lauridsen i Nibe. 3B:
a Laurids Wormsen, skomager i København
b Albert Wormsen i København
c Helvig Wormsdatter i København.

337 Maren Jensdatter Klitgaard i Nibe. 18.7.1773, fol.381.
Enke efter Niels Kjeldsen.
Første ægteskab med Conrad [Poulsen] Weidemann. B:
1) Maren Weidemann 40, der ægter Jens Knudsen Stræt
2) Johanne Cathrine Weidemann 39
3) Jens Weidemann 38, i Christiania
4) Poul Weidemann i København, død. 3B:
a Conrad Weidemann 13
b Henrik Weidemann 12
c Maren Weidemann 11
5) Kirstine Marie Weidemann, enke efter Ulrik Adolf Holm i Nibe, [skifte 19.8.1773 lbnr.348].

338 Maren Lauridsdatter i Nibe. 16.11.1774, fol.384B.
E: Anders Hastrup. B:
1) Anders Andersen Hastrup 38, i København
2) Maren Andersdatter g.m. Laurids Lauridsen i Nibe.

339 Opbudsbo i Nibe. 8.4.1772, fol.385.
Registrering af fallitbo hos Laurids Lauridsen i Nibe.

340 Laurids Jørgensen, bødker i Nibe. 31.7.1772, fol.400.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen 10
2) Gertrud Marie Lauridsdatter 8
3) Anne Margrethe Lauridsdatter 6.

341 Elisabeth Marie Nielsdatter i Nibe. 21.2.1773, fol.401.
Enke efter Thomas Nielsen Gris, [bødker, skifte 13.12.1771 lbnr.303]. B:
1) Niels Thomsen Aalborg, [skomagersvend i Århus].

342 Poul Vognsen, toldbetjent i Nibe. 19.6.1773, fol.401B.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Karen Poulsdatter 33
2) Anne Cathrine Poulsdatter 30
3) Anne Kirstine Poulsdatter 27.

343 Henrik Thybo i Nibe. 19.8.1773, fol.402B.
E: Kirsten Jacobsdatter. B:
1) Anne Kirstine Henriksdatter 32
2) Kirsten Henriksdatter 28.

344 Thomas Lauridsen Griis i Nibe. 10.7.1773, fol.403.
E: Maren Andersdatter, der døde, skifte 10.6.1774.
Hans A:
1) søstersøn Laurids Præst, skipper i Nibe
2) søsterdatter Anne Marie Lauridsdatter 24, i København
3) søsterdatter Johanne Lauridsdatter 21, i Ålborg
4) søstersøn Niels Lauridsen, død. 1B:
a Maren Nielsdatter 13.
Hendes arvinger kendes ikke, men hun skulle have søskende i Thy.
Afdøde døde på rejse i Thy.

345 Kirsten Madsdatter i Nibe. 28.4.1773, fol.404B.
E: Christen Nielsen, bager. B:
1) Mette Marie Christensdatter 7
2) Mads Christensen 4
3) Anne Marie Christensdatter 1½.

346 Niels Markussen Alsing, købmand i Nibe. 24.8.1772, fol.405B.
E: Maren Butz Ginkelberg., der døde 22.9.1772. LV: Frands Ginkelberg i Hornum.
Hans A:
0) far [Markus Alsing, præst i Nibe og Vokslev, skifte Hornum herred gejstlig 29.5.1766 lbnr.53]
1) bror Mads Markussen Alsing, præst i Lomborg og Rom, [skifte Skodborg herred gejstlig 25.6.1772 lbnr.62]. 3B:
a Johan Markus Alsing
b Jens Jørgen Alsing
c Christian Alsing
2) søster Anne Elisabeth Alsing g.m. [Gregers Knudsen] Lund, præst i Ferring
3) søster Ellen Alsing g.m. Jesper [Hansen] Højer, præst [i Harring og Stagstrup] i Thy
4) bror Peder Struve Alsing, præst i Lomborg og Rom
5) søster Elisabeth Sofie Alsing g.m. Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn]
6) bror Markus Alsing i Nibe
7) søster Barbara Johanne Alsing.
Hendes A:
0) forældre [Christian von Ginchelbergh til Linderumgård i Ugilt sogn, død 2.3.1766 og Øllegaard Vilhelmine Testrup].
Hendes første ægteskab med [Henrik Jensen Stampe, præst i Vrå, Emb og Serridslev, død 8.8.1765]. B:
1) Ida Marie Stampe 17
2) Christian Ginkelberg Stampe.

347 Niels Braae i Nibe. 5.4.1774, fol.425.
E: Karen Pedersdatter Skyum. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. B:
1) Hans Frederik Braae, degn i Lomborg og Rom
2) Sofie Amalie Braae g.m. Morten Poulsen Ørn, købmand i Nibe
3) Vibeke Braae.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1760.
Samfrændeskifte 5.4.1774.

348 Ulrik Adolf Holm, købmand i Nibe. 19.8.1773, fol.426B.
E: Kirstine Marie Weidemann. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. B:
9) Conrad Holm 12
10) Karen Holm 10.
Første ægteskab med [Karen Sigvardsdatter Altewelt, skifte 1.12.1760 lbnr.156]. B:
1) Mads Holm 33, gift i Norge
2) Sigvard Altewelt Holm 25, i London i England
3) Barbara Marie Holm 29
4) Anne Marie Holm g.m. [Jørgen] Tybring, bager i Nibe
5) Christine Sofie Holm 23, på Hald
6) Mette Cathrine Holm 22, i Torup præstegård
7) Elisabeth Sofie Holm 20
8) Juliane Holm 19.

349 Anne Jensdatter i Nibe. 22.3.1775, fol.433B.
Enke efter Otte Jensen [Stræt, skifte 11.3.1754 lbnr.282]. B:
1) Jens Knudsen Stræt i Nibe
2) Jens Ottesen [Koch] i Nibe
3) Dorthe Marie Ottesdatter 28
4) Anders Ottesen 26, i Christiania i Norge.

350 Henrik Weidemann, et barn i Nibe. 29.7.1775, fol.433B.
A:
1) bror Conrad Weidemann 14
2) søster Maren Weidemann 12.
Arv efter afdødes far Poul Weidemann i København, der havde arv efter sin mor Maren Jensdatter Klitgaard, skifte 18.7.1773 lbnr.337, enke efter Niels Kjeldsen i Nibe.

351 Laurids Nielsen Grydsted i Nibe. 23.3.1774, fol.434.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter Barmer, skifte 8.5.1772 lbnr.304]. B:
E: Laurids Nielsen Grydsted. B:
1) Anne Lauridsdatter 24.
FM: Lauge Henriksen i Nibe.

352 Jørgen Møller i Nibe. 24.5.1774, fol.435.
Enkemand efter [Maren Madsdatter, skifte 7.2.1772 lbnr.306]. B:
1) Niels Jørgensen 18
2) Mads Jørgensen 10.
Boet fremvist af afdødes søster Birgitte Jensdatter Møller, enke efter Jens Lauridsen.

353 Anne Hansdatter i Nibe. 16.10.1775, fol.436.
E: Niels Madsen Halkjær. B:
1) Hans Nielsen 2.

354 Christen Corneliussen Hurtigkarl i Nibe. 2.11.1775, fol.436.
E: Anne Kirstine Sælsdatter [Raes]. LV: Poul Skaven. B:
1) Cornelius Christensen Hurtigkarl 24, i Ålborg.

355 Anne Andersdatter Alsing i Nibe. 9.11.1776, fol.436B.
Enke efter Christen Jensen Nøhr, guldsmed i Nibe, skifte 26.12.1763 lbnr.209].
Første ægteskab med [Carl Hoese, guldsmed i Nibe, skifte 12.1.1750 lbnr.43]. B:
1) Kirsten Carlsdatter Hoese
2) Christian Carlsen Hoese, guldsmed i København
3) Niels Carlsen Hoese, købmandskarl i København.

356 Johannes Pedersen Karmark, et barn i Nibe. 24.11.1775, fol.436B.
A:
1) mor Anne Margrethe Nielsdatter Klitgaard g.m. Jens Ottesen

1) søster Inger Kirstine Pedersdatter Karmark 12
2) søster Mette Marie Pedersdatter Karmark 9
3) bror Niels Pedersen 6
4) søster Cathrine Pedersdatter 5, der døde
5) Petrea Pedersdatter 4.
Arv efter afdødes far Peder Johansen Karmark, skifte 15.7.1773 lbnr.315.

357 Niels Bentsen Winther i Nibe. 22.12.1773, fol.437.
A:
1) bror Christen Lassen Winther, købmand i Thisted.
Arv efter afdødes far Hans Winther, [skifte Thisted 7.10.1757 lbnr.293].

358 Otte Christensen Lundsgaard i Nibe. 10.1.1774, fol.437B.
A:
1) bror, bødker i Hamborg, hvis navn ikke kendes.

359 Johanne Gregersdatter i Nibe. 29.2.1776, fol.438.
E: Niels Johansen, klejnsmed. B:
1) Kirsten Nielsdatter 6.

360 Anne Christensdatter Krag i Nibe. 15.3.1776, fol.438B.
Arvinger kendes ikke.

361 Dorthe Madsdatter Halkjær i Nibe. 3.4.1776, fol.438B.
E: Søren Christensen Bradsted. A:
1) halvbror Clemen Madsen Halkjær, skomager i Nibe
2) halvbror Gregers Madsen Halkjær i Norge
3) halvsøster Kirsten Madsdatter Halkjær g.m. Jens Sørensen Brej i Grydsted.

362 Anne Kirstine Sælsdatter Raes i Nibe. 26.3.1776, fol.439.
Enke efter Christen Hurtigkarl, [skifte 2.11.1775 lbnr.354]. B:
1) Cornelius Christensen Hurtigkarl i Ålborg.

363 Christen Christensen Møller, gørtler i Nibe. 3.7.1776.
E: Karen Nielsdatter Hurtigkarl. LV: Jørgen Lintner, klokker i Nibe. B:
1) Marie Cathrine Christensdatter 22
2) Niels Christensen Møller 21
3) Anne Marie Christensdatter 9
4) Christiane Christensdatter 24 uger.
FM: farbror Anders Christensen Møller i Valsted.

364 Mads Christensen Hammer, skomager i Nibe. 23.7.1776, fol.440B.
E: Else Nielsdatter. LV: Søren N. Gjurup, [farver] i Nibe.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter Medelgaard, skifte 8.3.1771 lbnr.284]. B:
1) Marie Elisabeth Madsdatter g.m. Schmidt, parykmager i Nibe
2) Christiane Madsdatter g.m. Jacob Waage, skoleholder i Nibe
3) Anne Cathrine Madsdatter i Ålborg.
FM: Christen Iversen, skomager i Nibe.

365 Kirsten Hjort Weidemann, ugift i Nibe. 23.12.1775, fol.442.
A:
0) forældre [Lukas Jørgensen Weidemann, skifte 3.6.1769 lbnr.242 og Marie Christensdatter Kirkegaard, skifte 22.10.1771 lbnr.293]
1) søster Marie Kirstine Weidemann 24, på Boller
2) søster Christiane Weidemann 20, på Pandum
3) søster Marie Weidemann 19, på Pandum
4) søster Petrea Frandsine Weidemann 18.
FM: farbror Christen Aggersborg i Nibe.

366 Niels Kirkegaard i Nibe. 24.2.1776, fol.442B.
A:
1) mor Kirsten Hjort, enke efter Christen Hansen Kirkegaard i Nibe
2) bror Christian Kirkegaard i Drammen i Norge
3) søster Elisabeth Kirkegaard g.m. Christen Aggersborg i Nibe
4) søster Marie Christensdatter Kirkegaard, [skifte 22.10.1771 lbnr.293, var g.m. Lukas Jørgensen Weidemann, skifte 3.6.1769 lbnr.242]. 4B:
a Marie Kirstine Weidemann på Boller
b Christiane Weidemann på Landting
c Marie Weidemann på Pandum
d Petrea Frandsine Weidemann i Nibe.

367 Opbudsbo i Nibe. 12.4.1776, fol.444.
Registrering af fallitbo hos Abraham Abrahamsen i Nibe.

368 Marie Weidemann i Nibe. 5.11.1776, fol.447.
Enke efter Morten Hansen.
[Af første ægteskab?] B:
1) Poul Weidemann 42, i London
2) Hans Kirkegaard 40, i Kongsberg i Norge
3) Maren Kirkegaard g.m. Dietrich, krigskommissær i Ålborg
4) Elisabeth Marie Kirkegaard g.m. Frands Hanvig, købmand i Christiania
5) Inger Marie Kirkegaard 41
6) Marie Kirkegaard 37
7) Maren Kirstine Kirkegaard, død, var g.m. Andreas Schmidt, skoleholder i København. 2B:
a Morten Andreassen
b Conrad Andreassen.

369 Maren [Nielsdatter] Bonderup i Nibe. 28.4.1775, fol.447B.
Enke efter Peder Caspersen. B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Hansen Svensk, skifte efter begge 8.4.1763 lbnr.179]. 1B:
a Anne Marie Nielsdatter 15.

370 Svend Pedersen Kras (Krase) i Nibe. 4.9.1775, fol.448.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Knudsen i Nibe.
Første ægteskab med [Bente Christensdatter Raes, skifte 2.11.1759 lbnr.153]. B:
1) Peder Svendsen Kras, tømrer på Holmen i København.

371 Kirsten Christensdatter i Nibe. 30.10.1775, fol.448B.
Enke efter Jørgen [Mortensen Meyer], drejer, [skifte 21.8.1757 lbnr.136]. A:
1) søster Maren Christensdatter, død. 1B:
a Anne Christensdatter Kjærulf g.m. Søren Sørensen, bødker i Nibe.
Desuden nævnes, at Anne Christensdatter Kjærulf er søskendebarn til afdøde Anne Cathrine Poulsdatter.

372 Hans Jonassen i Nibe. 2.9.1774, fol.449B.
E: Maren Christensdatter. A:
1) bror Christen Jonassen i Nibe
2) søster Kirsten Jonasdatter, død; har været gift i København og efterladt børn, hvis navne ikke kendes.

373 Johannes Reinholt i Nibe. 15.12.1774, fol.449B.
E: Mette Mikkelsdatter. B:
1) Anne Cecilie Johansdatter 13.
Afdøde døde 6.11.1774 i Ulbjerg kro.

374 Søren Poulsen Stræt i Nibe. 4.7.1775, fol.450.
Enkemand. B:
1) Poul Sørensen
2) Kirsten Sørensdatter på Restrup.

375 Peder Sode i Nibe. 19.10.1775, fol.450.
E: Edel Christensdatter. B:
1) Mette Pedersdatter Sode.

376 Christen Jensen Færch i Nibe. 24.10.1775, fol.450B.
Enkemand. B:
1) Cathrine Christensdatter g.m. Laurids Hansen Svensk
2) Kirsten Christensdatter enke efter Søren Busch, [toldskriver, skifte 16.2.1764 lbnr.193]
3) Anne Christensdatter 38
4) Dorthe Christensdatter 30.

377 Gertrud Christensdatter i Nibe. 24.10.1775, fol.450B.
Enke efter Niels Kjeldal. B:
1) Karen Nielsdatter 24.

378 Kirsten Hansdatter Wulff i Nibe. 30.10.1775, fol.450B.
E: Christian Frederik Rohde. B:
1) Hans Christian Rohde 15.

379 Christen Christensen Bruun i Nibe. 8.4.1776, fol.451.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter]. B:
1) Christen Bruun 19, hos en skomager i Ålborg.

380 Boye Christensen, ugift i Nibe. 10.5.1776, fol.451.
Arvinger kendes ikke.

381 Thomas Jensen Bach i Nibe. 19.12.1776, fol.451.
E: Karen Johansdatter. LV: Jacob Waage. B:
1) Jens Thomsen 37, på de lange rejser
2) Johannes Thomsen Bach 25, i Holland
3) Mette Kirstine Thomasdatter g.m Niels Koch, maler i Nibe.

382 Else Madsdatter i Nibe. 30.12.1776, fol.451B.
E: Anders Nielsen Trane. A:
1) bror Jens Madsen, smed i Ranum i Slet herred
2) bror Morten Madsen, smed på Fur
3) søster Maren Madsdatter g.m. Christen Christensen, sadelmager i Ranum.

383 Anders Lauridsen Vive i Nibe. 20.2.1777, fol.452.
E: Anne Clemensdatter. LV: Anders Sørensen. A:
1) halvsøster, hvis navn ikke kendes og som de ikke har hørt fra i 60 år.

384 Karen Hansdatter i Nibe. 21.3.1777, fol.452.
Enke efter Svend Pedersen Kras, [skifte 4.9.1775 lbnr.370]. A:
1) far Hans Jensen, væver på Gjøl
2) søster Anne Hansdatter g.m. Christen Sundby.

385 Melchior Christensen Aarup i Nibe. 1.5.1777, fol.452B.
A:
1) mor Anne Christensdatter i Nibe
2) bror Christen Christensen, forpagter på Nøragergård
3) bror Jens Christensen, forpagter på Nøragergård
4) bror Søren Christian Christensen i København
5) søster Mette Christensdatter g.m. Lydik Lydiksen i Nibe
6) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Lauridsen i Rodhuset på Lundergård gods
7) søster Anne Sofie Christensdatter 24.
Afdødes far boede på Årupgård i Vindblæs sogn på Lerkenfeld gods.

386 Kirsten Hoese i Nibe. 19.11.1776, fol.453.
E: Henrik Lundsgaard. A:
0) forældre [Carl Hoese, guldsmed i Nibe, skifte 12.1.1750 lbnr.43 og Anne Andersdatter Alsing i Nibe. 9.11.1776 lbnr.355]
1) bror Christian Carlsen Hoese, guldsmed i København
2) bror Niels Alsing Hoese i Vestindien.

387 Anne Christensdatter Jilsig i Nibe. 13.4.1774, fol.454.
A:
1) bror Jens Christensen Jilsig
2) bror, død. 1B:
a Morten Lauridsen i Dørup.
Rygter om at afdødes mand endnu skulle være i live, men intet tilforladeligt derom.

388 Margrethe Christensdatter i Nibe. 7.4.1776, fol.454B.
Enke efter Iver Christoffersen Møller, skifte 26.11.1770 lbnr.299].
Arvinger kendes ikke, men skal bo i Han herred.
Afdøde døde for 14 dage siden på rejse i Viborg.

389 Bodil Nielsdatter, ugift i Nibe. 12.4.1777, fol.455B.
A:
1) bror Niels Nielsen, bødker i Øverød i Søllerød sogn på Sjælland
2) halvbror Niels Nielsen Gelstrup, præst på Møn.
Afdøde var fra Gelstrup.

390 Maren Nielsdatter i Nibe. 9.4.1777, fol.456.
E: Peder Liisen. B:
1) Søren Pedersen 21, i Ålborg
2) Niels Pedersen 16
3) Maren Pedersdatter 15
4) Christen Pedersen 6.

391 Thomas Nielsen, tækkemand i Nibe. 28.5.1777, fol.456B.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) halvbror Niels Nielsen i Hersom.

392 Anne Marie Nielsdatter Aalborg i Nibe. 28.5.1777, fol.457.
Enke efter Poul Jacobsen. B:
1) Dorthe Cathrine Poulsdatter g.m. Engelbrecht Joensen Myhre, tobaksskærer i København
2) Maren Poulsdatter 29.

393 Anne Nielsdatter i Nibe. 19.6.1777, fol.457.
Enke efter Niels Øland. B:
1) Gundel Marie Nielsdatter g.m. en guldsmed i Nykøbing Mors
2) Anne Margrethe Nielsdatter i Ålborg
3) Barbara Nielsdatter i Nibe
4) Else Nielsdatter i Ålborg.

394 Vibeke Jensdatter i Nibe. 6.8.1777, fol.457.
Enke efter Niels Nielsen Søttrup, [skifte 1.11.1770 lbnr.298].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i Lille Binderup.

395 Anders Schiønning i Nibe. 6.2.1777, fol.457B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Sofie Cathrine Andersdatter.

396 Else Nielsdatter i Nibe. 26.11.1777, fol.458.
E: Mikkel Sørensen, bødker. A:
1) Mette Nielsdatter 60
2) halvsøster Karen Nielsdatter, enke efter Steffen Corneliussen, [skifte 3.8.1768 lbnr.237]
3) halvbrorsøn Niels Knudsen, bødkersvend
3) halvsøsterdatter Else Nielsdatter g.m. Thomas Rohde i Løgstør.

397 Laurids Christensen Klim i Nibe. 8.2.1777, fol.458B.
E: Maren Kjeldsdatter Holm. B:
1) Else Marie Lauridsdatter Klim, enke efter Søren Sælsen, [skifte 9.7.1762 lbnr.182].

398 Søren Sørensen, bødker i Nibe. 23.8.1776, fol.460B.
E: Anne Christensdatter. A:
1) bror Erik Sørensen i Løgsted
2) bror Niels Sørensen, [skifte 7.3.1763 lbnr.180]. 4B:
a Anne Nielsdatter 24
b Maren Nielsdatter 22
c Søren Nielsen 19
d Karen Nielsdatter 16
3) søster Maren Sørensdatter

399 Dorthe Andersdatter i Nibe. 1.9.1778, fol.464.
E: Laurids Jensen Lund. B:
1) Inger Marie Lauridsdatter 12
2) Jens Lauridsen 7.

400 Didrik Uttermøhlen i Nibe. 11.9.1778, fol.464B.
A:
1) mor Sofie [Olufsdatter] Winther g.m. Morten Steenholm, vejermester i Nibe
2) bror Poul Uttermøhlen, forvalter på Åstrup i Vendsyssel
3) Oluf Uttermøhlen 21, tjener på Giesegård på Sjælland
4) bror Hans Uttermøhlen 19, tjener på Hovgård i Vendsyssel
5) søster Anne Cathrine Uttermøhlen 30, i Nibe
6) søster Maren Uttermøhlen 29, tjener på Krastrup
7) søster Anneke Margrethe Uttermøhlen, død 12.8.1778, skifte 11.9.1778 fol.464B.
Arv efter afdødes far Thøger [Poulsen] Uttermøhlen, præst i Tårup og Kvols, [bevilling til uskiftet bo Fjends herred gejstlig 28.8.1761 lbnr.58], samfrændeskifte sluttet 25.7.1766.

401 Kirsten [Christensdatter] Gievers i Nibe. 10.12.1777, fol.465.
Enke efter Jens Jensen [Hegelund, skifte 22.1.1759 lbnr.127]. B:
1) Bodil Jensdatter 32
2) Maren Jensdatter g.m. Christen Tømrer i Ellidshøj
3) Karen Jensdatter 28
4) Jens Jensen, drejersvend i Ålborg.

402 Maren Christensdatter i Nibe. 10.8.1778, fol.465.
E: Peder Nielsen Møller. B:
1) Niels Pedersen 19.

403 Kirsten [Pedersdatter] i Nibe. 24.7.1778, fol.465B.
Enke efter Jens Jensen Lund. B:
1) Laurids Jensen Lund, gift i Nibe.

404 Peder Jacobsen Koch, blytækker i Nibe. 18.10.1778, fol.466.
E: Anne Elisabeth Boye. LV: Jens Knudsen. A:
1) bror Niels Jacobsen Koch i Nibe
2) søster Elisabeth Marie Koch, enke efter Brøndlund i København
3) søster Kirsten Koch g.m. Jens Andersen Randrup, spækhøker i København.
Afdøde døde 17.10.1778 på Dronninggård.

405 Mette Hansdatter i Nibe. 10.8.1778, fol.467.
Enke efter Christen Jensen Gelstrup. B:
1) Hans Christensen Gelstrup 24
2) Jens Christensen Gelstrup 17, i skomagerlære i Ålborg.

406 Johanne Sørensdatter Mørch i Nibe. 30.4.1777, fol.467B.
Enke efter Kjeld Jensen Holm. B:
1) Johanne Cathrine Kjeldsdatter, enke i Ålborg
2) Maren Kjeldsdatter, enke efter Laurids Christensen Klim, [skifte 8.2.1777 lbnr.397].

407 Peder Nielsen Toldboe i Nibe. 26.9.1777, fol.467B.
Enkemand efter[Anne Christensdatter Sode, skifte 12.4.1771 lbnr.285]. B:
1) Christen Pedersen i Nibe
2) Morten Pedersen i Nibe
3) Anne Pedersdatter g.m. Niels Jepsen i Nibe
4) Maren Pedersdatter 33.

408 Anne Clemensdatter i Nibe. 17.8.1778, fol.468.
E: Anders Lauridsen Vive. A:
1) søster Margrethe Clemensdatter, enke efter Niels Leeger i Nibe
2) søster Else Clemensdatter g.m. Jens Storm i Sebbersund
3) søster Karen Clemensdatter, [skifte 31.7.1772 lbnr.309, var g.m. Anders Sørensen]. 1B:
a Mette Andersdatter g.m. Morten Toldboe i Nibe
4) Anne Clemensdatter, død, var g.m. Christen Bach i Skørbæk. 4B:
a Søren Christensen i Skørbæk
b Niels Christensen i Nibe
c Karen Christensdatter i Tveden
d Mette Christensdatter i Halkær mølle
5) søster Maren Clemensdatter i Tolstrup, død. 1B:
a Jens Gregersen hos farbror Christen Christensen i Tolstrup.

409 Søren Christensen Bradsted i Nibe. 16.10.1777, fol.468B.
Enkemand efter [Dorthe Madsdatter Halkjær, skifte 3.4.1776 lbnr.361]. A:
1) bror, død. 1B:
a Christen Bradsted i Nibe
2) søster Johanne Christensdatter Bradsted g.m. Morten Lund i Nibe.

410 Hedvig Nielsdatter Taastrup i Nibe. 29.12.1778, fol.469.
E: Jens Mynster. B:
1) Dorthe Kirstine Mynster 6.
FM:
1 Peder Nielsen Taastrup i Nibe
2 Jens Nielsen Taastrup i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1778.
Samfrændeskifte 29.12.1778.

411 Registrering i Nibe. 22.8.1777, fol.469B.
Registrering hos Christian Frederik Rohde, der er grebet i tyveri og er i Nibe arrest.

412 Mads Christensen Bygum i Nibe. 24.3.1781, fol.470.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Asp i Nibe. B:
1) Christen Madsen Bygum 18
2) Karen Kirstine Madsdatter Bygum 13.
FM: fasters søn Eskild Jensen Bygum.

413 Christen Christensen Smed i Nibe. 23.8.1776, fol.473B.
E: Edel Lauridsdatter, der døde 7.12.1776. B:
2) Laurids Christensen 5.
Første ægteskab med Bodil Christensdatter Filt, [skifte 12.5.1766 lbnr.214]. B:
1) Christen Christensen Filt 25.
Gavebrev af 12.12.1758 fra Anders Filts enke Anne Jensdatter.

414 Maren Holdensdatter i Nibe. 15.11.1776, fol.476B.
E: Hans Nielsen, rebslager. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter, tjener i Sønder Tranders.
Afdøde havde arv efter Hans Steffensen i Gjesing [i Fruering sogn] ved Skanderborg, [skifte Skanderborg og Åkær amter 21.12.1764 lbnr.129].

415 Kirsten Pedersdatter i Nibe. 17.9.1778, fol.477.
Enke efter Thomas Nielsen, tækkemand, [skifte 28.5.1777 lbnr.391]. A:
1) søster Johanne Pedersdatter, død. var g.m. Johan Thorbjørn i Nibe. 3B:
a Oluf Johansen Thorbjørn 24
b Maren Johansdatter 23
c Karen Johansdatter 21.

416 Anders Nielsen Trane i Nibe. 20.2.1779, fol.477B.
Enkemand [Else Madsdatter, skifte 30.12.1776 lbnr.382].
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 8.2.1765 lbnr.201]. B:
1) Niels Andersen Trane i Nibe
2) Maren Andersdatter Trane 36, på Pandum
3) Laurids Andersen Trane gift i København
4) Karen Andersdatter Trane g.m. en spækhøker i København.

417 Kirsten Pedersdatter [Bjerregaard] i Nibe. 11.5.1779, fol.478B.
E: Peder Jensen Viborg.
Første ægteskab med Søren Jørgensen, snedker, [skifte 25.10.1756 lbnr.108]. B:
1) Anne Sørensdatter gift i København
2) Jørgen Sørensen 30, i Nibe.

418 Kirsten Andersdatter i Nibe. 25.5.1779, fol.478B.
Enke efter Christen Jensen Mølgaard, [skifte 13.12.1770 lbnr.283]. A:
1) bror Christen Andersen Krantz i Ålborg, død. 3B: 1 søn og 2 døtre
2) søster Tove Andersdatter, [skifte 21.7.1772 lbnr.308], var g.m. Peder Madsen, smed i Nibe. 1B:
1) Ida Pedersdatter 16, i Ålborg.

419 Sidsel [Simonsdatter] Kaltz i Nibe. 20.6.1779, fol.480B.
Enke efter Mads Bjerregaard, [skifte 6.6.1768 lbnr.232]. B:
1) bror Jens Bjerregaard
2) søster Anne Klitgaard Bjerregaard, enke efter Jochum Broch, købmand i Nibe
3) søster Karen Kirstine Bjerregaard 28.

420 Carl Seewald, skrædder i Nibe. 8.7.1779, fol.482.
E: Anne Nielsdatter Møller. B:
4) Peder Seewald i Nibe.
[Første ægteskab med Agnethe Sørensdatter, skifte 10.4.1756 lbnr.104]. B:
1) Christian Seewald, skrædder i Ålborg
2) Søren Seewald, uvist hvor
3) Regine Christine Seewald g.m. Jens Ejlersen i Kyhl? skovhus

421 Dorthe Marie Ottesdatter Stræt i Nibe. 26.7.1779, fol.482B.
A:
0) forældre [Otte Jensen Stræt, skifte 11.3.1754 lbnr.282 og Anne Jensdatter, skifte 22.3.1775 lbnr.349]
1) bror Jens Knudsen Stræt 40, i Nibe
2) bror Jens Ottesen Stræt 36, i Nibe
3) bror Anders Ottesen Stræt 30, i Frederiksstad i Norge.
Af fars første ægteskab B:
4) halvsøster Maren Ottesdatter Stræt g.m. Hans Jørgensen Alsing i København.

422 Margrethe Pedersdatter, ugift i Nibe. 23.9.1779, fol.483.
A:
1) bror Hans Pedersen i Rold
2) søster Maren Pedersdatter 30, i Nibe.

423 Maren Andersdatter i Nibe. 9.9.1779, fol.483B.
Enke efter Niels Christensen, bager. B:
1) Christen Nielsen, bager i Nibe
2) Maren Nielsdatter, enke efter Laurids Jørgensen, bødker i Nibe, [skifte 31.7.1772 lbnr.340]
3) Helene Nielsdatter 51.

424 Anne Rasmusdatter Brodersen i Nibe. 26.9.1779, fol.484B.
E: Søren Madsen. B:
1) Frederikke Sørensdatter 20.

425 Jens Bay i Nibe. 14.10.1779, fol.486B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Inger Cathrine Jensdatter 27.

426 Opbudsbo i Nibe. 1.11.1779, fol.487.
Registrering af fallitbo hos Johan Corneliussen i Nibe.

427 Thomas Pedersen, skomager i Nibe. 8.12.1779, fol.488B.
E: Maren Christensdatter Hjort. B:
1) Peder Thomsen 26, soldat i København
2) Maren Thomasdatter g.m. Sahl, spisemester i København
3) Elisabeth Helene Thomasdatter 21.

428 Registrering i Nibe. 13.3.1780, fol.489.
Registrering af boet hos Søren Jørgensen, feldbereder i Nibe til betaling af gæld i skifte efter Morten Steenholm, vejermester i Nibe.

429 Anne Christensdatter i Nibe. 4.10.1780, fol.491.
Enke efter Søren Sørensen, bødker, [skifte 23.8.1776 lbnr.398]. A:
1) søster Maren Christensdatter i København, død. 1B:
a Cathrine Kjeldsdatter, ugift på Sjælland.

430 Karen Eriksdatter i Nibe. 30.1.1781, fol.491B.
Enke efter Hans Prebensen. B:
1) Preben Hansen i Stavanger i Norge
2) Erik Prebensen
3) Maren Hansdatter Prebensen, gift i København
4) Anne Hansdatter Prebensen 44.

431 Edel Christensdatter i Nibe. 15.2.1781, fol.491B.
Enke efter Peder Sode, skifte 19.10.1775 lbnr.375]. B:
1) Mette Pedersdatter gift i Ålborg.

432 Registrering i Nibe. 8.5.1780, fol.491B.
Registrering af boet hos Jørgen Lintner i Nibe til betaling af gæld i skifte efter Morten Steenholm, vejermester i Nibe.

433 Registrering i Nibe. 25.11.1780, fol.492B.
Registrering af boet hos Niels Mogensen Koldbæk i Nibe til betaling af gæld i skifte efter Morten Steenholm, vejermester i Nibe.

434 Registrering i Nibe. 27.9.1780, fol.493B.
Registrering af boet hos Christen Hansen Svensk i Nibe til betaling af gæld i skifte efter Erik Hvid i Nibe.

435 Anne Jensdatter i Nibe. 23.9.1779, fol.495.
E: Niels Nielsen Toldboe. A:
1) bror Jens Jensen i Hyllebjerg
2) søster Maren Jensdatter g.m. Christian Thøgersen i Nibe
3) søster Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Anne Mikkelsdatter 28, i Ålborg
4) søster Gertrud Jensdatter, død, var g.m. Niels Simonsen i Sønderup. 1B:
a Jens Nielsen 22.

436 Cathrine Hansdatter i Nibe. 21.11.1779, fol.495B.
Enke efter Henrik Nielsen, bødker. B:
1) Johanne Henriksdatter g.m. Niels Olufsen Haslund, feldbereder i København
2) Maren Henriksdatter 33, på stedet
3) Karen Henriksdatter 26, i København.

437 Søren Jensen Ove i Nibe. 7.1.1779, fol.496B.
E: Johanne Marie Johansdatter. A:
1) bror Jens Jensen i Hedegård ved Ove
2) bror Christen Jensen, uvist hvor
3) søster Karen Jensdatter, gift i København.

438 Knud Jørgensen Stræt i Nibe. 6.1.1780, fol.497.
E: Elsebeth Marie Pedersdatter. B:
1) Jørgen Knudsen Stræt 34, i Nibe
2) Elisabeth Knudsdatter 31, i Nibe
3) Peder Knudsen 29, på stedet.

439 Morten Steenholm, vejermester i Nibe. 7.2.1780, 497B.
E: Sofie [Olufsdatter] Winther.
Første ægteskab med [Johanne Jensdatter Brøchner, skifte 18.10.1764 lbnr.204]. B:
1) Boye Mortensen Feilberg Steenholm i Skive
2) Nikolaj Steenholm 24, Islandsk købmand i København.

440 Anders Egeberg, assessor i Nibe. 6.3.1780, fol.508.
E: Ingefred Winther. B:
2) Jørgen Christian Egeberg 25, i København
3) Christine Egeberg.
Af første ægteskab B:
1) Christian Egeberg på Teglgården ved Viborg.

441 Anne Johansdatter i Nibe. 27.11.1780, fol.508B.
E: Guldbrand Madsen. B:
1) Mads Guldbrandsen 8.

442 Maren Sørensdatter i Nibe. 19.12.1780, fol.509B.
E: Anders Nielsen Thisted.
[Af første ægteskab]. B:
1) Søren Lauridsen Ibsen i Nibe.

443 Anne Kirstine Christensdatter Both i Nibe. 24.12.1780, fol.510.
E: Peder Liisen. A:
1) søster Dorthe Christensdatter Both, [skifte 28.4.1767 lbnr.224], var g.m. Jens Abildgaard. 2B:
1) Kirsten Jensdatter Abildgaard 36 g.m. en skipper i Ålborg.
2) Anne Kirstine Jensdatter Abildgaard 32 gift i København.

444 Anders Madsen Liisen i Nibe. 7.2.1781, fol.510B.
E: Thide Jensdatter. B:
1) Mads Andersen Liisen i Norge
2) Søren Andersen Liisen i Ålborg
3) Anne Andersdatter Liisen 30, i Ålborg
4) Gertrud Andersdatter Liisen 28, i Ålborg.
FM: Jens Koldbæk.

445 Margrethe Christensdatter Kjær i Nibe. 17.5.1781, fol.511B.
E: Peder Rytter. B:
1) Else Pedersdatter i Ålborg
2) Maren Pedersdatter på stedet
3) Christian Pedersen 11.

446 Else Hansdatter Tyrrestrup i Nibe. 28.5.1781, fol.511B.
Af arvinger nævnes A:
1) søster Anne Hansdatter.

447 Else Pedersdatter Trold i Nibe. 24.2.1781, fol.512.
Enke efter Poul Pedersen. B:
1) Peder Poulsen på Fredensborg på Sjælland
2) Laurids Poulsen, uvist hvor
3) Christen Poulsen, uvist hvor.

448 Maren Hansdatter Skaaning i Nibe. 18.5.1781, fol.513B.
Enke efter [Mads Koch i Nørholm]. B:
1) Hans Madsen 18, matros i København
2) Christen Madsen 14.
FM: Jens Skaaning i Nibe.

449 Iver Pedersen Møller, ugift i Nibe. 1.10.1781, fol.514
A:
1) mor Anne Jensdatter g.m. Jens Thomsen i Nibe
2) bror Christen Pedersen 32, i Nibe
3) bror Niels Pedersen 27, i København
4) søster Johanne Marie Pedersdatter på Nøragergård
5) bror Peder Pedersen 25, i København
6) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Laurids Lund i Nibe.
Afdøde far var [Peder Christensen Møller, skifte 3.9.1764 lbnr.194].

450 Anne Marie Hansdatter Skaaning i Nibe. 9.10.1781, fol.514B.
E: Søren Ibsen. B:
1) Maren Sørensdatter 10.
FM: morbror Jens Skaaning.

451 Laurids Christensen Skovbo i Nibe. 12.11.1781, fol.516.
E: Karen Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Marie Lauridsdatter, tjener i Tøttrup.

452 Anne Pedersdatter i Nibe. 8.10.1781, fol.516.
Enke efter Christen Jacobsen Nørbæk, [skifte 10.3.1763 lbnr.177]. B:
1) Dorthe Marie Christensdatter g.m. Jens Nielsen Bejstrup i Nibe
2) Jacob Christensen Nørbæk, købmand i Frederikshald i Norge
3) Margrethe Christensdatter.

453 Anders Pedersen, bødker i Nibe. 8.8.1781, fol.517B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Niels Christensen Skriver. B:
1) Peder Andersen 24, bødker i Nibe
2) Ingeborg Andersdatter i Ålborg.

454 Poul Rich, by- og herredsskriver i Nibe. 29.10.1780, fol.519.
E: Marie Nielsdatter Vinkel, der døde 2.1.1781. B:
1) Peder Høgh Rich 27
2) Anne Marie Rich 26
3) Mogens Rich 17.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Høgh, borgmester og by- og herredsskriver i Viborg.
[Afdøde forældre var Mogens Nielsen Bøstrup i Viborg, skifte Viborg 8.6.1728 lbnr.456 og Anne Marie Nielsdatter Høgh].

455 Christen Nielsen Møller i Nibe. 29.7.1781, fol.535.
E: Anne Ibsdatter. LV: Jens Sundby. B:
1) Else Christensdatter 25
2) Mette Christensdatter 23
3) Ib Christensen 22
4) Anne Christensdatter 18.

456 Hans Nielsen, rebslager i Nibe. 24.2.1780, fol.535B.
A:
1) bror Bro Nielsen i Nibe
2) bror Frederik Nielsen, uvist hvor
3) bror Peder Nielsen, uvist hvor
4) søster Mette Nielsdatter 50, i Ålborg fattighus
5) søster Margrethe Nielsdatter 46, i Nibe
6) halvsøster Anne Nielsdatter 24, uvist hvor.

457 Poul Jensen, bødker i Nibe. 4.4.1780. fol.535B.
B:
1) Karen Poulsdatter 19
2) Jens Poulsen 6.

458 Else Koch i Nibe. 26.9.1781, fol.546.
E: Jens Christensen Lund. A:
1) bror Jens Mikkelsen Koch i Valsted
2) søster Margrethe Mikkelsdatter Koch g.m. Christen Pedersen i Valsted.

459 Johanne Justsdatter i Nibe. 19.2.1781, fol.539.
E: Søren Gertsen. A:
1) mor Anne Mathiasdatter, enke efter Just Andersen i Sebbersund
2) bror Mathias Justesen
3) bror Anders Justesen
4) søster Kirsten Justsdatter i Ålborg.

460 Christen Andersen i Nibe. 5.3.1782, fol.540B.
E: Anne Andersdatter. A:
1) halvbror Albert Mogensen i København, død. Uvist om børn
2) halvbror Jeppe Mogensen i Nibe, død. 3B:
a Laurids Jepsen i Nibe
b Else Jepsdatter g.m. Laurids Ravnstrup i Nibe
c Johanne Jepsdatter i Nibe
3) halvsøster Karen Mogensdatter g.m. Mads Kalkær i Nibe.

461 Jens Nielsen Havbro, købmand i Nibe. 16.7.1780, fol.541.
E: Anne Margrethe Møller, der også døde. B:
1) Niels Jensen Havbro 6
2) Inger Cathrine Jensdatter Havbro 4
3) Else Marie Jensdatter Havbro 2½
4) Jens Jensen Havbro 16 uger.

462 Kirsten Hjort i Nibe. 27.1.1781, fol.553B.
Enke efter Christen Hansen Kirkegaard. B:
1) Christian Kirkegaard i Norge, død. 2B: en søn og en datter
2) Elisabeth Kirkegaard g.m. Christen Aggersborg, kontrollør i Løgstør
4) Marie Kirkegaard, [skifte 22.10.1771 lbnr.293], var g.m. Lukas Jørgensen Weidemann, [skifte 3.6.1769 lbnr.242]. 4B:
a Marie Kirstine Weidemann på Boller
b Christiane Weidemann på Landting
c Marie Weidemann i København
d Petrea Frandsine Weidemann i Nibe.

463 Maren Christensdatter Kaasgaard i Nibe. 1.2.1782, fol.556B.
E: Niels Christensen Asp. B:
1) Christen Nielsen Asp 12
2) Marianne Nielsdatter Asp 10
3) Christian Nielsen Asp 8
4) Mathias Nielsen Asp 2.
FM: Jacob Jacobsen Hjort.

464 Else Hansdatter i Nibe. 7.7.1781, fol.557.
E: Jacob Mogensen. A:
1) bror Jens Hansen Skaaning
2) søster Anne Marie Hansdatter g.m. Søren Ibsen
3) søster Anne Hansdatter, [skifte 16.10.1775 lbnr.353], var g.m. Niels Madsen Halkjær. 1B:
a Hans Nielsen 8
4) halvsøster Maren Hansdatter Skaaning, [skifte 18.5.1781 lbnr.448], var g.m. Mads Koch i Nørholm. 2B:
a Hans Madsen 20, matros i København
b Christen Madsen 16.

465 Laurids Jacobsen Dragstrup i Nibe. 2.4.1782, fol.558.
E: Maren Pedersdatter Toldboe. LV: Niels Nielsen Toldboe i Nibe.
Arvinger angives ikke.

466 Gertrud Sørensdatter Buus i Nibe. 23.4.1782, fol.559.
E: Søren Andersen, hattemager.
Første ægteskab med Jens Christensen Hammer. B:
1) Anne Jensdatter 20
2) Christiane Jensdatter 19.
FM: Jens Christensen Skriver i Nibe.

467 Dorthe Jensdatter i Nibe. 3.1.1782, fol.560.
B:
1) Christen Hansen Bislev 24, skomagersvend i Viborg.
FM: morbror Niels Jensen i Estrup i [Øster] Hornum sogn.

468 Anne Andersdatter i Nibe. 30.7.1782, fol.560B.
E: Jens Jensen, drejer. A:
1) bror Peder Andersen i Hesselholt i Store Arden sogn
2) bror Jens Andersen i Mosskovhus i Skørping sogn
3) søster Maren Andersdatter g.m. Søren Sørensen Bech i Stenstrup i Rostrup sogn

469 Johanne Sørensdatter Buus i Nibe. 13.4.1782, fol.561.
E: Laurids Nielsen Toldboe. B:
1) Søren Lauridsen 20
2) Johanne Cathrine Lauridsdatter.

470 Helvig Hansdatter i Nibe. 7.4.1782, fol.562.
Enke efter Poul Ibsen. B:
1) Hans Poulsen 37, i København
2) Ib Poulsen 35
3) Mette Poulsdatter i København
4) Maren Poulsdatter
5) Karen Poulsdatter.

471 Søren Nielsen i Nibe. 28.4.1782, fol.562B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Morten Andersen. B:
1) Niels Sørensen 1.
FM: Cornelius Nielsen.

472 Else Christensdatter Sode i Nibe. 19.5.1782, fol.563B.
E: Anders Jørgensen, bødker. B:
1) Jørgen Andersen i Nibe
2) Mathias Andersen 17
3) Maren Andersdatter.

473 Karen Nielsdatter Toldboe i Nibe. 4.4.1782, fol.564.
E: Søren Jørgensen. A:
1) bror Niels Nielsen Toldboe
2) bror Laurids Nielsen Toldboe
3) Jens Nielsen Toldboe i Vilsted mølle
4) Peder Nielsen Toldboe, [skifte 26.9.1777 lbnr.407]. 4B:
a Christen Pedersen Toldboe
b Morten Pedersen Toldboe
c Anne Pedersdatter g.m. Niels Jepsen
d Maren Pedersdatter, enke efter Laurids Dragstrup, [skifte 2.4.1782 lbnr.465].

474 Anne Elisabeth Hofmann i Nibe. 19.12.1781, fol.564.
E: Anders Christensen Møller. B:
1) Kirstine Marie Møller 6.

475 Anne Andersdatter Ged i Nibe. 12.3.1782, fol.565B.
Enke efter Christen Andersen, [skifte 5.3.1782 lbnr.460]. A:
1) en søster i København, uvist om i live.

476 Inger Lauridsdatter i Nibe. 9.10.1782, fol.566B.
E: Jacob Dragstrup. B:
1) Poul Jacobsen 33, i Nibe
2) Laurids Jacobsen 30, skomager i Skive.

477 Thomas Andersen, bødker i Nibe. 21.1.1783, fol.567.
B:
1) Søren Thomsen i Nibe.
Søren Thomsens far havde endnu to døtre:
2) Else Marie Sørensdatter i København (!)
3) Johanne Sørensdatter i København (!).

478 Mikkel Christensen Binderup i Nibe. 11.2.1783, fol.567B.
Arvinger angives ikke.

479 Johanne Marie Christensdatter i Nibe. 3.3.1783, fol.567B.
E: Niels Sørensen, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Johanne Marie Nielsdatter.

480 Else Jensdatter i Nibe. 12.12.1782, fol.568.
Enke efter Niels Havbro. B:
1) Nikolaj Nielsen Havbro i Larvik i Norge
2) Jens Nielsen Havbro, købmand i Nibe, [skifte 16.7.1780 lbnr.461]. B:
a Niels Jensen Havbro 9
b Inger Cathrine Jensdatter Havbro 8
c Else Marie Jensdatter Havbro 6.

481 Karen Johansdatter i Nibe. 3.12.1782, fol.570.
Enke efter Thomas Jensen [Bach, skifte 19.12.1776 lbnr.381]. B:
1) Jens Thomsen 40, udenlands
2) Johannes Thomsen 30, i Holland
3) Mette Kirstine Thomasdatter Bach g.m Niels Koch, maler i Nibe.


Nibe
Skifteprotokol
1781-1815
B 40 - 190


482 Niels Ibsen, ugift i Nibe. 3.2.1782, fol.1B.
A:
0) far [Ib Christensen, skifte 21.7.1749 lbnr.37]. B:
1) bror Laurids Ibsen, skifte 7.2.1764 lbnr.227]. 5B:
a Ib Lauridsen
b Peder Lauridsen 24
c Christen Lauridsen 19
d Mette Lauridsdatter, gift i København
e Anne Kirstine Lauridsdatter i København
2) bror Christen Ibsen i Nibe, død. 2B:
a Anne Christensdatter, gift i Rønne på Bornholm
b Maren Christensdatter, gift i Rønne
3) bror Poul Ibsen i Nibe, død. 5B:
a Hans Poulsen, livgarder i København
b Ib Poulsen i Nibe
c Mette Poulsdatter i København
d Maren Poulsdatter i Nibe
e Karen Poulsdatter i Nibe
4) bror Niels Ibsen i Nibe
5) bror Søren Ibsen i Nibe
6) søster Anne Ibsdatter, enke efter Christen Nielsen [Møller] i Nibe, [skifte 29.7.1781 lbnr.455].

483 Thomas Thorsen i Nibe. 1.8.1776, fol.9.
E: Anne Svejstrup. LV: Morten Steenholm, vejermester i Nibe. B:
5) Oluf Mørch Thorsen 12.
Første ægteskab med [Olivia Mørch, skifte 27.2.1761 lbnr.163]. B:
1) Christen Holst Thorsen i Nibe
2) Anne Marie Thorsen 27
3) Mathias Mørch Thorsen 25, i København
4) Peder Thorsen 24.

484 Peder Viborg i Nibe. 5.4.1783, fol.32.
Arvinger angives ikke.

485 Laurids Mikkelsen Gelstrup, købmand i Nibe. 28.5.1783, fol.32.
E: Elisabeth Sofie Holm. LV: Jens Mynster, købmand i Nibe. B:
1) Ulrik Adolf Gelstrup 2½
2) Mikkel Gelstrup 1¼.
FM:
1 Peder Mikkelsen Gelstrup i Gelstrup
2 Søren Mikkelsen Gelstrup i Gelstrup
3 Christen Mikkelsen Gelstrup i Mølgård.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1783.
Samfrændeskifte 28.5.1783.

486 Opbudsbo i Nibe. 22.2.1782, fol.33.
Registrering af fallitbo hos Jacob Jacobsen Hjort i Nibe.

487 Else Madsdatter Bruun i Nibe. 10.6.1783, fol.41B.
E: Jens Sundby, bødker. B:
1) Christen Jensen på Gjøl, på krigsråd Glerups gods
2) Søren Jensen, bødker på Bragernes i Norge
3) Mette Kirstine Jensdatter g.m. Oluf Glad i Barmer.

488 Malene Frederiksdatter i Nibe. 17.4.1783, fol.42B.
E: Niels Mikkelsen [Færch]. B:
1) Mads Nielsen 22, i København
2) Jens Nielsen 20, på stedet
3) Anne Nielsdatter i København
4) Maren Cathrine Nielsdatter i København
5) Else Marie Nielsdatter på stedet
6) Sidsel Nielsdatter på stedet.

489 Anne Pedersdatter i Nibe. 16.9.1783, fol.45.
E: Jens Ruus. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Christen Sæby, parykmager i Nibe
2) Else Jensdatter i Ålborg.

490 Maren Frederiksdatter i Nibe. 19.11.1783, fol.45B.
E: Jens Christensen Øland. A:
1) mor Mette Hansdatter, enke i Hjeds i Veggerby sogn
2) søster Margrethe Frederiksdatter g.m. Niels Nielsen i Hjeds
3) søster Else Frederiksdatter g.m. Jens Thygesen i Rodsted i Sønderup sogn
4) søster Kirsten Frederiksdatter i Nibe.

491 Jens Thomsen Nørholm i Nibe. 29.10.1781, fol.47.
E: Anne Jensdatter. A:
1) søster Anne Thomasdatter g.m. Christian Carlsen, skrædder i Ålborg
2) søster Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Niels Madsen i Nørholm. 3B:
a Thomas Nielsen
b Mads Nielsen
c Karen Nielsdatter gift i Nørholm.

492 Opbudsbo i Nibe. 30.5.1782, fol.51, 237B, 339, 354B, 392.
Registrering af fallitbo hos Christen Holst, købmand i Nibe.
Desuden nævnes:
1 søster Anne Marie Thorsen
2 farbror Jens Thorsen.

493 Henrik Lundsgaard, guldsmed i Nibe. 16.9.1782, fol.80.
Arvinger angives ikke.
Han rejste for et halvt år siden, uvist hvorhen.

494 Anne Margrethe Christensdatter Duun i Nibe. 18.2.1784, fol.81.
E: Laurids Nielsen Hostrup, smed. B:
1) Niels Christian Lauridsen Hostrup.
FM: morfar Christen Duun i Sønderholm.

495 Mikkel Sørensen, fisker i Nibe. 6.1.1784, fol.82.
E: Johanne Madsdatter. LV: Erik Prebensen i Nibe.
Arvinger kendes ikke.

496 Anne Christensdatter i Nibe. 27.3.1784, fol.83B.
E: Laurids Lauridsen Attrup. B:
1) Laurids Lauridsen 28, farer til søs fra Holland
2) Christen Lauridsen Attrup, bødkersvend i Nibe.

497 Anne Christensdatter Stærk , betler i Nibe. 31.3.1784, fol.83B:
Af arvinger angives A:
1) søster g.m. Christen Christensen.

498 Cathrine Heilesdatter Holm i Nibe. 4.2.1784, fol.84.
E: Johannes Obenhausen. A:
1) bror Laurids Heilesen hos stedmor i Ålborg
2) halvbror Jørgen Heilesen
3) halvsøster Maren Heilesdatter.
Testamente af 3.2.1784.

499 Erik Christensen Hvid, købmand i Nibe. 4.5.1780, fol.85B.
E: Anne Johanne Andersdatter Koch. LV: Jens Tybring. B:
2) Nikolaj Eriksen Hvid 18
3) Anne Marie Eriksdatter Hvid 13
4) Karen Marie Eriksdatter Hvid 11.
Første ægteskab med [Anne Thorsdatter, skifte 20.1.1762 lbnr.166]. B:
1) Christen Eriksen Hvid i København.
FM:
1 Niels Andersen Koch
2 Markus Alsing
3 Morten Ørn Tybring.

500 Christen Jacobsen, toldbetjent i Nibe. 19.2.1783, fol.122.
A:
1) søster Kirsten Jacobsdatter, død. 3B: 2 døtre og 1 søn.

501 Jørgen Tommerup, toldbetjent i Nibe. 13.3.1784, fol.123.
E: Vibeke Braae. LV: Morten Ørn i Nibe.
Arvinger kendes ikke.

502 Inger Kirstine Jensdatter, ugift i Nibe. 24.7.1783, fol.125B.
A:
0) forældre Jens Nielsen, bager, [skifte 24.6.1765 lbnr.213 og Maren Jensdatter Koch, skifte 11.12.1765 lbnr.210].
[Fars første ægteskab med Inger Christensdatter Bygum, [skifte 11.5.1751 lbnr.56]. B:
1) halvbror Niels Jensen Bygum i Norge
2) halvsøster Inger Jensdatter Bygum i København
3) halvbror Christen Jensen Bygum, bager i Viborg
4) halvbror Eskild Jensen Bygum, bager i Nibe.

503 Anne Marie Holm i Nibe. 1.12.1784, fol.132.
E: Jørgen [Andersen] Tybring, bager. B:
1) Nikolaj Tybring 19
2) Karen Tybring 12
3) Ulrikke Cathrine Tybring 9
4) Anders Tybring 7
5) Elisabeth Tybring 7
6) Kirstine Marie Tybring 4
7) Anne Marie Tybring 4.

504 Dorthe Jensdatter i Nibe. 16.10.1784, fol.134.
Enke efter Niels Kærsgaard.
Første ægteskab med [Clemen Nielsen Weidemann, skifte 14.2.1756 lbnr.106]. B:
1) Karen Clemensdatter g.m. Oluf Nielsen Haslund, feldbereder i Ålborg
2) Kirstine Marie Clemensdatter g.m. Johan Møller, guldsmed i Nibe
4) Jens Clemensen, snedker i Nibe.

505 Anne Sterm, ugift i Nibe. 16.7.1782, fol.135.
A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Marie Sterm i Århus, enke efter [Christen Sørensen] Bøgh, murer, [skifte Århus 29.6.1769 lbnr.2049].

506 Inger Andersdatter Hurtigkarl i Nibe. 11.1.1783, fol.136.
A:
1) søster Dorthe Andersdatter Hurtigkarl, død, var gift på Sjælland. Uvist om børn
2) søster Ingeborg Andersdatter Hurtigkarl i København., død.

507 Opbudsbo i Nibe. 28.10.1783, fol.137B.
Registrering af fallitbo hos Niels Poulsen Hersom i Nibe.

508 Maren Jensdatter i Nibe. 12.1.1783, fol.141.
Enke efter Christen Thøgersen. B:
4) Jens Christensen i Nibe.
[Første ægteskab med Christen Lauridsen Stavn, skifte 9.3.1748 lbnr.20]. B:
1) Edel Christensdatter i Nibe
2) Laurids Christensen, tømrer i Nibe
3) Anne Christensdatter i Albæk præstegård.

509 Kirsten Jensdatter [Gelstrup] i Nibe. 24.11.1784, fol.141B.
Enke efter Vogn Andersen, [skifte 2.8.1771 lbnr.286].
Første ægteskab med [Niels Pedersen Taastrup, skifte 4.12.1760 lbnr.155]. B:
1) Hedvig Nielsdatter Taastrup, [skifte 29.12.1778 lbnr.410]. E: Jens Mynster. 1B:
a Dorthe Kirstine Jensdatter
2) Kirsten Nielsdatter Taastrup
3) Peder Nielsen Taastrup i Nibe
4) Jens Nielsen Taastrup i Nibe.

510 Niels Mikkelsen Færch i Nibe. 8.3.1785, fol.142B.
Enkemand efter Malene Frederiksdatter, skifte 17.4.1783 lbnr.488. B:
1) Mads Nielsen, hos en urtekræmmer i København
2) Jens Nielsen på stedet
3) Anne Nielsdatter i København
4) Maren Cathrine Nielsdatter i København
5) Else Marie Nielsdatter på stedet
6) Sidsel Nielsdatter på stedet.

511 Simon Jepsen i Nibe. 17.4.1785, fol.144B.
E: Inger Jensdatter. B:
1) Jeppe Simonsen 1.
FM: farbror Johannes Jepsen i Nibe.

512 Anne Cathrine Grosmann i Nibe. 18.2.1785, fol.144B.
E: Cornelius Hurtigkarl. A:
1) bror Christoffer Lauridsen Grosmann, farer til søs fra Amsterdam
2) søskendebarn Peder Leth i Skørbæk i Ejdrup sogn
3) søskendebarn Kirsten [Sørensdatter] Leth g.m. Søren Nielsen Ovstrup i Skørbæk
4) søskendebarn [Regine Sørensdatter] Leth g.m. Kjeld Nielsen i Skørbæk.

513 Anne Johanne Christensdatter, "enkepige" i Nibe. 21.5.1785, fol.146.
B:
1) Karen Kirstine Abrahamsdatter.

514 Karen Thomasdatter i Nibe. 2.12.1784, fol.146.
E: Niels Christensen Skriver, tømrer. B:
1) Inger Olufsdatter Fur g.m. Carl Helberg i Nibe
2) Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen Engelund, vognmandskusk i Ålborg. 3B:
a Niels Christensen
b Jørgen Christensen
c Karen Christensdatter.

515 Anne Margrethe Pedersdatter Lam i Nibe. 9.7.1785, fol.148B.
E: Christen Iversen, skomager. A:
1) bror Jens Pedersen Lam, skomager i Nibe.

516 Anne Marie Sørensdatter i Nibe. 19.5.1785, fol.149.
E: Mikkel Glad, hattemager. B:
1) Dorthe Mikkelsdatter 9
2) Christen Mikkelsen 6.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Marie Christensdatter g.m. Laurids Pedersen, kågmand i Ålborg.

517 Abraham Abrahamsen i Nibe. 17.11.1784, fol.151.
Arvinger kendes ikke.

518 Anne Jensdatter i Nibe. 9.8.1785, fol.151B.
Enke efter Mads [Christensen] Bygum, [skifte 24.3.1781 lbnr.412]. B:
1) Christen Madsen Bygum 25
2) Karen [Kirstine] Madsdatter Bygum 24.
FM:
1 morbror Anders Jensen i Katby
2 Eskild Bygum.

519 Jens Christensen Lund i Nibe. 21.5.1785, fol.153B.
Enkemand efter [Else Koch, skifte 26.9.1781 lbnr.458].
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen Lund, bødker i Nibe
2) Anne Kirstine Jensdatter Lund, i Ålborg fattighus.
[Andet ægteskab med Sidsel Nielsdatter, skifte 25.4.1760 lbnr.146]. B:
3) Maren Jensdatter Lund g.m. Jacob Dannefeldt, tobaksspinder i København
4) Anne Marie Jensdatter Lund g.m. Jens Norup, maler i København.
[Tredje ægteskab med Cathrine Christensdatter Kjær, skifte 14.8.1762 lbnr.172].

520 Sofie Christensdatter Aarup i Nibe. 30.11.1785, fol.154B.
E: Jens Nielsen Taastrup. B:
1) Anne Sofie Jensdatter Taastrup 4
2) Niels Jensen Taastrup 2.
FM: Jens Mynster, købmand i Nibe.

521 Cornelius Nielsen Rohde, kågbygger i Nibe. 2.6.1785, fol.155B.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Kirsten Corneliusdatter.
Afdøde døde i arbejde på Viffertsholm.

522 Dorthe Marie Hansdatter i Nibe. 20.7.1785, fol.156.
E: Svend Sørensen. B:
1) Maren Svendsdatter g.m. Peder Andersen, toldbetjent.

523 Mette Jacobsdatter Hass i Nibe. 14.6.1785, fol.157B.
A:
1) bror Niels Jacobsen Hass i Gelstrup på Lundbæk gods, [skifte 19.6.1771, fol.227B]. E: [Else Christensdatter]. 3B:
a [Maren Nielsdatter 7 år i 1771]
b [Kirsten Nielsdatter 3 år i 1771]
c Niels Nielsen 10 uger i 1771].
FM: Clemen Madsen Halkjær i Nibe.

524 Johanne Nielsdatter i Nibe. 13.3.1786, fol.159.
E: Abraham Christoffersen, murer. A:
1) bror Niels Nielsen i Binderup, død. 2B:
a Niels Nielsen i Bislev
b Laurids Nielsen Hass i Gelstrup
2) bror Anders Nielsen i Nibe, død. 1B:
a Malene Andersdatter i Binderup
3) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Peder Munch i Nørholm
4) søster Kirsten Nielsdatter i Nørholm, enke efter Poul Sønderholm
5) søster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Østergaard i Korup. 1B:
a Anders Lauridsen i Korup.

525 Else Glerup i Nibe. 21.1.1786, fol.161B.
E: Mathias [Johannes] Wederkinch. B:
1) Anne Flint Wederkinch
2) Henrikke Margrethe Wederkinch g.m. Christen Aagaard, ejer af Fuglsig i Vendsyssel
3) Sofie Magdalene Wederkinch på Sebberkloster
4) Petrine Wederkinch på Sebberkloster
5) Bodil Kirstine Wederkinch på Fuglsig.
Afdøde døde på Sebberkloster.

526 Else Nielsdatter i Nibe. 26.4.1786, fol.163.
E: Jens Dalgaard. A:
1) bror Christen Nielsen Møller i Gatten mølle i Vilsted sogn.

527 Jens Jensen, købmand i Nibe. 9.4.1785, fol.163B.
A:
1) bror Enevold Jensen i Barmer, degn i Sebber og Lundby
2) bror Mikkel Jensen, murer i Farstrup på Vår gods, død. 2B:
a Christen Mikkelsen i Barmer
b Anders Mikkelsen, snedker på Krastrup
3) søster Helvig Jensdatter g.m. Peder Jensen, snedker i Ålborg
4) søster Bodil Jensdatter g.m. Jørgen Christensen Møller, toldbetjent i Ålborg
5) søster Ellen Jensdatter g.m. Oluf Jacobsen Kronholm, skomager.

528 Maren Pedersdatter Hjort. 29.5.1786, fol.166.
E: Jørgen Nielsen Berg. A:
1) Mette Pedersdatter Hjort g.m. Anders Viderup i Lille Års?
2) Karen [Margrethe] Pedersdatter Hjort
3) Niels Pedersen hjort 20.
Arvingerne kaldes børnebørn og deres forældre var Peder Nielsen Hjort, skifte 9.5.1770 lbnr.258 og Anne Johansdatter Koldbæk, [skifte 18.4.1771 lbnr.292].

529 Søren Christoffersen, toldbetjent i Nibe. 30.5.1786, fol.168.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Guldbrand Madsen i Nibe. B:
1) Ingeborg Marie Sørensdatter 4.
FM: Niels Sørensen, skomager i Nibe.

530 Villads Rasmussen, smed i Nibe. 9.8.1785, fol.168B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Christen Villadsen 27, snedkersvend i København
2) Rasmus Villadsen 25
3) Andreas Villadsen 20
4) Christian Villadsen 17
5) Johannes Villadsen 13.

531 Anders Jensen Færch, købmand i Nibe. 1.7.1785, fol.169B.
E: Karen Lauridsdatter Færch.
Testamente af 13.6.1785.

532 Jens Jensen Koldbæk i Nibe. 23.12.1785, fol.170.
E: Marie Poulsdatter. LV: Anders Poulsen Skaun. B:
1) Christen Jensen 10
2) Jens Jensen 5
3) Poul Jensen 2.
FM: Poul Nielsen Banner.

533 Peder Thomsen i Nibe. 16.12.1786, fol.171.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jens Ottesen. B:
1) Bodil Pedersdatter 17
2) Lukas Pedersen 15
3) Thomas Pedersen 10
4) Laurids Pedersen 8
5) Anne Marie Pedersdatter 4.
FM: Niels Thomsen Konge.

534 Johan Otte Richter, pottemagersvend i Nibe. 22.4.1785, fol.172.
Arvinger kendes ikke.

535 Anne Madsdatter i Nibe. 23.3.1786, fol.172B.
E: Jens Nielsen Koldbæk. A:
1) bror Anders Madsen [Liisen] i Nibe, [skifte 7.2.1781 lbnr.444]. 3B:
1) Mads Andersen, snedker i Norge
2) Søren Andersen Liisen, snedker i Ålborg
4) Gertrud Andersdatter g.m. en smed i Vendsyssel.

536 Mette Andersdatter i Nibe. 16.12.1785, fol.174B.
E: Herman Gertsen, der døde 18.4.1786.
Hans A:
1) bror Søren Gertsen
2) søster Agnethe Gertsdatter, død, var g.m. Christoffer Jensen i Øster Ørbæk i Hornum sogn. 1B:
a datter g.m. Christen Lauridsen.
Af hendes første ægteskab B:
1) Jens Sørensen 25.

537 Jens Nielsen Abildgaard, fisker i Nibe. 25.12.1785, fol.177, 201.
E: Maren Jensdatter Koldbæk. LV: Christen Hansen Svensk i Nibe. B:
3) Niels Jensen Abildgaard 17
4) Jens Jensen Abildgaard 14.
FM: Cornelius Hurtigkarl.
Første ægteskab med Dorthe Christensdatter Both, [skifte 28.4.1767 lbnr.224]. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter Abildgaard g.m. Lehn, porcelænshandler i København
2) Kirsten Jensdatter Abildgaard g.m. Andreas Lille Rahr i Ålborg.

538 Dorthe Sørensdatter Klit i Nibe. 2.1.1786, fol.179.
E: Abraham Olufsen Schmidt, pottemager.
Hendes B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter i København.

539 Niels Samuelsen, skipper i Nibe. 17.10.1785, fol.181B.
E: Johanne Elisabeth Hersom. LV: far Niels Poulsen Hersom. B:
1) Maren Kirstine Nielsdatter 2
2) Niels Samuelsen 5 uger.

540 Niels Nielsen Færch i Nibe. 31.5.1785, fol.187.
Enkemand efter Karen Klitgaard Thybo, der døde 22.5.1785. B:
1) Niels Nielsen Færch 11
2) Søren Nielsen Færch 10
3) Marie Kirstine Nielsdatter Færch 8
4) Jens Nielsen Færch 7
5) Kirstine Marie Færch 4
6) Sigvard Nielsen Færch 3
7) Mette Marie Færch 6 mdr.
FM: farbror Anders Nielsen Færch i Nibe.

541 Peder Jensen Gelstrup, købmand i Nibe. 6.9.1786, fol.198.
A:
0) mor [Helvig Jensdatter Brodersen, skifte 11.4.1773 lbnr.336].
[Af mors første ægteskab med afdødes far] B:
1) søster Kirsten Jensdatter Gelstrup [skifte 24.11.1784 lbnr.509, enke efter Vogn Andersen i Nibe, [skifte 2.8.1771 lbnr.286]. Af første ægteskab med [Niels Pedersen Taastrup, skifte 4.12.1760 lbnr.155]. B:
a Helvig Nielsdatter Taastrup, [skifte 29.12.1778 lbnr.410]. E: Jens Mynster, købmand i Nibe. 1B:
1 Dorthe Kirstine Mynster i Ålborg
b Kirsten Nielsdatter Taastrup
c Peder Nielsen Taastrup i Nibe
d Jens Nielsen Taastrup i Nibe
2) søster Anne Jensdatter Gelstrup, [skifte 8.1.1755 lbnr.98], var g.m. Worm Lauridsen i Nibe. 3B:
a Laurids Wormsen, uvist hvor
b Albert Wormsen, uvist hvor
Af mors andet ægteskab med [Jens Andersen Nysom, skifte 7.1.1754 lbnr.84]. B:
3) halvbror Jens Jensen Nysom i Nibe
4) halvbror Niels Jensen Nysom i Rudersdal kro på Sjælland
5) halvsøster Maren Jensdatter Nysom, død.
Første ægteskab med Christen Poulsen [Torup] i Kalstrup mølle i Veggerby sogn, [skifte Ålborg Hospital 15.10.1763, fol.337]. 1B:
a Jens Christensen i Binderup mølle
Andet ægteskab med Jens Christensen i Kalstrup mølle, [skifte Ålborg Hospital 22.6.1769, fol.471]. 1B:
b Maren Jensdatter i Frejlev.

542 Christence Aggersborg i Nibe. 9.7.1786, fol.202.
E: Johan David Conradi, byfoged. B:
1) Johan Christian Conradi i Norge
2) Johan David Conradi i Norge
3) Lukas Conradi, uvist hvor
4) Mette Marie Conradi g.m. Wartmann, forpagter på Vestergård
5) Else Christiane Conradi i Hals, enke efter [Hans Jørgen Mortensen] Koefoed, præst [i Vester og Øster Hassing
6) Marie Cathrine Conradi i Hals
7) Magdalene Elisabeth Conradi i København
8) Christence Conradi på Havnø
9) Karen Conradi
10) Anne Lucie Conradi.

543 Kirsten Mikkelsdatter i Nibe. 9.7.1787, fol.203.
E: Laurids Hostrup, smed. A:
1) mor [Karen Jensdatter] g.m. Jens [Christensen], væver i Kølby [i Farstrup sogn]
2) bror Peder Mikkelsen i Stavn [i Farstrup sogn]
3) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Pedersen i Kølby
4) søster [Maren Mikkelsdatter, vanvittig], hos mor i Kølby.

544 Peder Madsen, smed i Nibe. 4.9.1786, fol.204.
E: Else Christensdatter Stavn. LV: Niels Asp, købmand i Nibe.
Første ægteskab med Tove Andersdatter, [skifte 21.7.1772 lbnr.308]. B:
1) Ida Pedersdatter i Ålborg.
FM: Peder Andersen, bødker i Nibe.

545 Maren Lauridsdatter i Nibe. 14.1.1787, fol.205.
E: Søren Gertsen. A:
0) forældre [Laurids Kirkegaard, død, var g.m. Anne Pedersdatter, skifte 14.9.1769 lbnr.246]
1) søster Gertrud Lauridsdatter g.m. Jens Clemensen, snedker i Nibe
2) søster Mette Lauridsdatter 25 g.m. Peder Thomsen i Nibe
3) søster Kirsten Lauridsdatter i København
4) bror Peder Lauridsen Kirkegaard, købmand i Frederiksstad i Norge

546 Peder Thorsen i Nibe. 8.8.1785, fol.205B.
A:
0) far [Thomas Thorsen, skifte 1.8.1776 lbnr.483].
Fars første ægteskab med [Olivia Mørch, skifte 27.2.1761 lbnr.163]
1) bror Christen Holst Thorsen, uvist hvor
2) bror Mathias Thorsen, farer på Kina
3) søster Anne Marie Thorsen.
Mors første ægteskab med [Christen Holst].
4) halvsøster [Cathrine Stampe Holst], g.m. [Jens Andersen] Gleerup, herredsfoged til Toftebjerg i Løgsted sogn
5) halvsøster [Karen Gleerup Holst] på Krastrup, enke efter [Markus Poul] Markussen [til Krastrup, Vår og Gunderstedgård].

547 Jens Nielsen Bejstrup i Nibe. 8.12.1787, fol.206B.
E: Dorthe Marie Christensdatter. LV: Laurids Lund i Nibe. B:
1) Niels Jensen 11
2) Christen Jensen 10
3) Anne Marie Jensdatter 8.

548 Jens [Jensen] Nysom i Nibe. 28.3.1788, fol.207.
Enkemand efter [Marie Mogensdatter Koldbæk, skifte 21.2.1774 lbnr.316]. B:
1) Anne Jensdatter Nysom g.m. Frederik Wormsen i Nibe
2) Mogens Jensen Nysom.

549 Jens Rønde, møllersvend i Nibe. 4.3.1788, fol.207B.
A:
1) mor i Gåskær på Mols på Møllerup gods
2) søster gift på Mols
3) søster på Mols.

550 Peder Nielsen Møller i Nibe. 11.7.1788, fol.208.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 10.8.1778 lbnr.402]. B:
1) Niels Pedersen Møller.

551 Barbara Marie Holm, ugift i Nibe. 15.8.1788, fol.208.
A:
0) forældre [Ulrik Adolf Holm, skifte 19.8.1773 lbnr.348 og Karen Sigvardsdatter Altewelt, skifte 1.12.1760 lbnr.156]. B:
1) bror Mads Holm i Norge
2) bror Sigvard [Altewelt] Holm i London i England
3) søster Anne Marie Holm, [skifte 1.12.1784 lbnr.503], var g.m. Jørgen Tybring i Nibe. 7B:
a Nikolaj Tybring
b Karen Tybring
c Ulrikke [Cathrine] Tybring
d Anders Tybring
e Elisabeth Tybring
f Kirstine Marie Tybring
g Anne Marie Tybring
4) søster Kirstine Sofie Holm 37, i Tønning præstegård
5) søster Mette Cathrine Holm g.m. [Hans] Brantsen, forvalter på Børglumkloster
6) søster Elisabeth Sofie Holm g.m. Peder Krejler, købmand
7) søster Juliane Holm g.m. Wigel Holm, købmand i Nobal?
Fars andet ægteskab med Kirstine Marie Weidemann. B:
8) halvbror Conrad Holm i Ålborg
9) halvsøster Karen Holm 25, i Nibe.

552 Birthe Jensdatter Møller i Nibe. 29.7.1788, fol.209.
Enke efter Jens Jensen Lam, [skifte 20.4.1768 lbnr.231]. A:
1) [halv]bror Mads Jørgensen Møller, farer som styrmand fra Ålborg.

553 Gertrud Nielsdatter Nøhr i Nibe. 11.8.1788, fol.210.
Enke efter Christen [Poulsen] Ørn. A:
0) far [Jens Christensen Nøhr i Nibe], død
1) bror Jens Jensen Nøhr, spisemester på Ladegården i København
2) bror Peder Jensen Nøhr i København
3) bror Søren Jensen Nøhr i Norge
(Sml. lbnr.334).

554 Peder Wøldike i Nibe. 11.6.1787, fol.211B.
Enkemand efter Anne Marie, [Møller, født Tønder 5.2.1739, død Skanderborg 5.12.1766]. B:
1) Anne Marie Wøldike gift København 29.5.1786 med Würtzen, proviantkommissær. Vielsen meddelt af [Hector Frederik] Janson, [tysk] hofpræst i København.
Ved samfrændeskifte efter afdødes hustru 29.10 1767, var afdøde amtsforvalter i Skanderborg og Åkær amter og datteren 2½ år gammel.
Arv efter afdødes bror Jacob Andreas Wøldike, kapellan i Gunderup og Nøvling, [skifte Fleskum herred gejstlig 6.6.1786 lbnr.73].

555 Niels Pedersen Møller i Nibe. 5.9.1788, fol.218.
A:
0) far Peder Møller
1) faster, død. 1B:
a Mads Nielsen i Skørbæk på Halkær gods
2) morbror Mikkel Christensen, død. 1B:
a Jens Mikkelsen i Lyngsø i Veggerby sogn på Lundbæk gods
3) moster Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Aal i Nibe. 1B:
a Jens Jensen Aal, skomagersvend i København
4) moster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Christen Christensen Bruun i Nibe, [skifte 8.4.1776 lbnr.379]. 1B:
a Christen Christensen Bruun, skoflikker i Ålborg
5)
a søskendebarn Søren Nielsen på Halkær gods, død. 2B:
1 Laurids Sørensen 18
2 Karen Sørensdatter 16.
FM: stedfar Anders Møller i Skørbæk.

556 Kirstine Marie [Weidemann] i Nibe. 19.1.1789, fol.224.
Enke efter [Ulrik Adolf Holm, skifte 19.8.1773 lbnr.348]. B:
2) Conrad Holm 27, købmandskarl i Ålborg
3) Karen Holm 25.
FM: Jens Stræt, købmand i Nibe.
Første ægteskab med [Erik Christian Schiøtt, degn i Nibe, skifte Hornum herred gejstlig 17.2.1758 lbnr.41]. B:
1) Erika Christiane Schiøtt 30, i Ålborg.

557 Karen Kirstine Madsdatter Bygum i Nibe. 30.4.1789, fol.226B.
E: Laurids Hostrup, smed. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 9 dage.
FM: Laurids Havbro i Nibe.

558 Maren Sørensdatter i Nibe. 5.7.1788, fol.229.
Enke efter Peder Mikkelsen Skaaning. A:
1) bror Erik Sørensen i Løgsted
2) bror Niels Sørensen, bødker, [skifte 7.3.1763 lbnr.180 og Maren Nielsdatter, skifte 9.1.1766 lbnr.220]. B:
1) Anne Nielsdatter, almisselem i Ålborg fattighus
2) Maren Nielsdatter g.m. Christen Vandborg i Vormstrup i Løgsted sogn
3) Søren Nielsen, bødker, [skifte 28.4.1782 lbnr.471]. 1B:
a Niels Sørensen 8, hos stedfar Jeppe Nielsen.
4) Karen Nielsdatter 26, i Nibe.

559 Mourids Jensen i Nibe. 31.5.1789, fol.230.
A:
1) mor Else, enke efter Jens Mouridsen
2) søster Anne Dorthe Mouridsdatter 40.

560 Anders Nielsen Thisted i Nibe. 2.6.1788, fol.230B, 232.
Enkemand efter [Maren Sørensdatter, skifte 19.12.1780 lbnr.442].
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Søren Lauridsen.

561 Else Jensdatter Viborg i Nibe. 27.10.1789, fol.231.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes afdødes datter Mette Marie Jensdatter.

562 Niels Christensen Søttrup i Nibe. 12.5.1789, fol.231.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Berg. B:
1) Peder Nielsen 11
2) Christian Nielsen 8
3) Laurids Nielsen 3.
FM: Søren Gertsen i Nibe.

563 Niels Jørgensen, vægter i Nibe. 28.2.1789, fol.231B.
Arvinger angives ikke.

564 Niels Poulsen Hersom i Nibe. 1.12.1788, fol.232.
E: Maren Bjerregaard. B:
1) Johanne Elisabeth Nielsdatter, enke efter Niels Samuelsen, [skifte 17.10.1785 lbnr.539].

565 Anne Jensdatter i Nibe. 30.1.1789, fol.232B.
Enke efter Jens Thomsen [Nørholm, skifte 29.10.1781 lbnr.491].
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Laurids Lund i Nibe.
Andet ægteskab med [Peder Christensen Møller, skifte 3.9.1764 lbnr.194]. B:
2) Christen Pedersen Møller i Nibe
3) Johanne Marie Pedersdatter 30, i København
4) Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder og spækhøker i København.

566 Christen Anders Svejstrup, student i Nibe. 16.5.1788, fol.233, 315B, 339B, 350B, 355, 356B, 417, 423B, 427, 450B, 454.
A:
0) forældre [Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum, død 4.1.1778 og Sofie Cathrine Winther]
1) bror Jens Jørgen Svejstrup, degn i [Øster] Hornum
2) søster Elisabeth Svejstrup, død, var g.m. Christen Holst Thorsen, købmand i Nibe. 2B:
a Thomas Holst 11
b Sofie Holst 10.
Fars andet ægteskab med [Elisabeth Sofie Alsing, død på Pandum 24.4.1785].
3) halvbror Markus Svejstrup
4) halvbror Otto Henrik Svejstrup, forpagter på Rammegård.

567 Maren Jensdatter i Nibe. 17.4.1789, fol.236.
Enke efter Jens Bay, [skifte 14.10.1779 lbnr.425].
Arvinger angives ikke.

568 Sidsel Lauridsdatter i Nibe. 13.9.1788, fol.236B.
Enke efter Cornelius [Nielsen] Christensen [Rohde], [skifte 2.6.1785 lbnr.521]. B:
1) Kirsten Corneliusdatter Rohde.
FM: Peder Krejler.

569 Birgitte Thomasdatter i Nibe. 6.5.1788, fol.237.
E: Anders Christensen Skagbo. B:
1) Thomas Andersen Skagbo på egen og søskendes vegne
2) [Christen Andersen Skagbo]
3) [Kirsten Andersdatter]
4) [Inger Andersdatter].

570 Opbudsbo i Nibe. 7.3.1786, fol.237B.
Registrering af fallitbo hos Christen Holst i Nibe.

571 Opbudsbo i Nibe. 4.11.1789, fol.244, 250, 252.
Registrering af boet hos Simon Madsen Gundersen, der er bortrejst, uvist hvorhen.

572 Karen [Pedersdatter] Skyum i Nibe. 20.4.1790, fol.249B, 250B, 258B, 265B, 278, 288, 289, 303.
Enke efter Niels Braae, [skifte 5.4.1774 lbnr.347]. B:
1) Hans Frederik Braae, degn i Lomborg og Rom
2) Sofie Amalie Braae g.m. Morten [Poulsen] Ørn, købmand i Nibe
3) Vibeke Braae, uvist hvor, enke efter Jørgen Tommerup, toldbetjent i Nibe, [skifte 13.3.1784 lbnr.501].
Afdøde kaldes også Madam Bro.

573 Niels Sørensen Holm, handskemager i Nibe. 27.6.1790, fol.254, 257B.
E: Kirsten Holm. LV: Christian Minde, værtshusmand i Nibe. A:
1) bror Christen Sørensen i Uttrup i Nørre Sundby i Vendsyssel
2) søster Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Aagesen, bager i Hjørring.

574 Maren Kjeldsdatter Holm i Nibe. 16.8.1790, 256, 258, 266B, 278B.
Enke efter Laurids [Christensen Klim], smed, [skifte 8.2.1777 lbnr.397]. A:
1) søster Anne Cathrine Kjeldsdatter Holm i Ålborg.
FM: Herman Nielsen i Ålborg.

575 Johanne Nielsdatter Rodsted i Nibe. 9.11.1790, fol.259B, 267, 283, 288B, 289, 297B, 337B, 409, 414, 423, 424B, 430.
E: Jacob Bjerregaard, købmand. B:
1) Mette Kirstine Bjerregaard 6
2) Niels Hansen Bjerregaard 5.
FM: Peder Andkær, degn i Nibe.

576 Niels Andersen Færch i Nibe. 16.11.1790, fol.261B, 263, 266, 273B, 274B, 278, 282.
Enkemand. B:
1) Anders Nielsen Færch i Nibe ved søn Niels Andersen Færch
2) Niels Nielsen Færch, købmand, [skifte 31.5.1785 lbnr.540]. 5B:
a Niels Nielsen Færch 16
b Søren Thybo Færch 15
c Marie Kirstine Nielsdatter Færch 13
d Kirstine Marie Færch 9
e Sigvard Nielsen Færch 8.

577 Kirsten Nielsdatter i Nibe. 19.12.1790, fol.274B.
Enke. B:
1) Ellen Marie Jepsdatter
2) Johanne Cathrine Jepsdatter, tjener på Lindenborg.

578 Niels Christensen Helming, arbejdsmand i Nibe. 31.12.1790, fol.278, 414B.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Karen Nielsen 27
2) Jens Nielsen 14
3) Laurids Nielsen 7.

579 Christen Pedersen Møller i Nibe. 18.1.1791, fol.281, 283B, 289, 415B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Henrik Laugesen i Nibe. B:
1) Peder Christensen Møller 3.

580 Niels Christensen Asp i Nibe. 17.2.1791, fol.284, 289B, 298B, 334B, 340, 342B, 351.
E: Kirsten. LV: Johan Møller, guldsmed i Nibe.
Første ægteskab med Maren Christensdatter Kaasgaard, [skifte 1.2.1782 lbnr.463]. B:
1) Christen Nielsen Asp 21, hos en købmand i Thisted
2) Marianne Nielsdatter Asp g.m. Oluf Christian Winther, købmand i Hjørring
3) Christian Nielsen Asp 17, hos en købmand i Ålborg
4) Mathias Nielsen Asp 11.

581 Anne Sørensdatter i Nibe. 15.4.1791, fol.298, 417B.
Skal have en søn Mourids, uvist hvor og hvor gammel.

582 Anne Christensdatter, ugift tjenestepige i Nibe. 24.5.1791, fol.298, 300B.
A:
1) bror Christen Christensen i Tostrup på Restrup gods
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Christensen i Nørre Sundby.
Afdøde var født i Nørholm.

583 Jens Nielsen Uttrup i Nibe. 3.6.1791, fol.299, 301B, 312, 337, 345, 355, 357.
A:
0) forældre [Niels Mikkelsen Færch, skifte 8.3.1785 lbnr.510 og Malene Frederiksdatter, skifte 17.4.1783 lbnr.488]
1) bror Mads Nielsen Færch, urtekræmmer i København
2) søster Anne Nielsdatter Færch g.m. Brabrand, kusk i København
3) søster Maren Cathrine Nielsdatter Færch i Nibe
4) søster Else Marie Nielsdatter på stedet
5) søster Sidsel Nielsdatter på stedet.

584 Jacob Frederik Friis, ugift kirurg i Nibe. 7.6.1791, fol.301B, 303, 303B, 417B, 424, 451, 456B.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er begyndt 17.9.1790 og ført på løst papir.

585 Marie Pedersdatter i Nibe. 22.8.1791, fol.304B, 420.
A:
1) bror Niels Pedersen i Vokslev
2) bror Hans Pedersen i Ålborg
3) søster Karen Pedersdatter i Ålborg
4) søster Anne Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Vokslev.

586 Mathias Johannes Wederkinch i Nibe. 30.9.1791, fol.305, 310, 313B, 316, 318B, 323, 332, 334, 360, 361, 364B, 370B.
Enke efter [Else Glerup, skifte 21.1.1786 lbnr.525].
1) Anne Flint Wederkinch
2) [Henrikke Margrethe Wederkinch] g.m. Christen Aagaard, ejer af Fuglsig
3) Sofie Magdalene Wederkinch på Sebberkloster, nu g.m. [Andreas Georg] Møller, præst på Læsø
FM: født værge [Albert] Glerup, postmester i Hobro.

587 Niels Thomsen Konge, fiskemand i Nibe. 1.10.1791, fol.307B, 310B, 354.
E: Kirsten Lauridsdatter Baade. LV: Peder Nielsen Taastrup i Nibe. B:
1) Thomas Nielsen 19
2) Laurids Nielsen 16
3) Bodil Cathrine Nielsdatter 12
4) Poul Nielsen 9.
FM:
1 Poul Nielsen Barmer
2 Anders Fur.

588 Kirsten Sørensdatter Holm i Nibe. 7.10.1791, fol.308, 398, 401, 413B, 426, 571.
Enke efter Niels Sørensen Holm, handskemager, [skifte 27.6.1790 lbnr.574].
A:
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Mads Pedersen i Vester Brønderslev i Vendsyssel
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Nielsen i Jerslev
3) bror Jens Sørensen i Hammer, død. 1B:
a [Maren Jensdatter] g.m. Peder Lauridsen, hyrde i Vodskov [i Hammer sogn] på Vrå gods.

589 Clemen Madsen Halkjær, skomager i Nibe. 19.11.1791, fol.314B, 321, 357B, 359.
E: Mette Olufsdatter Møller. LV: Poul Sørensen, købmand i Nibe. B:
1) Karen Marie Clemensdatter 30.
FM: Jens Lam i Nibe.

590 Thomas Ankersen, tømrer i Nibe. 15.12.1791, fol.318.
A:
1) mor i Bobøl ved Kongeåen i Ribe stift
og formentlig nogle søskende, hvis navne ikke kendes.

591 Niels Pedersen, maler i Nibe. 9.1.1792, fol.327, 333B, 418B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Sæby, toldbetjent i Nibe. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Niels Christensen Svensk i Nibe.

592 Karen Kirstine Lauridsdatter i Nibe. 26.1.1792, fol.327B, 329, 386.
E: Niels Christensen Svensk. B:
1) Christen Nielsen 4
2) Anne Marie 6 dage.

593 Anne Jensdatter i Nibe. 27.1.1792, fol.327B, 329B.
E: Peder Andersen, bødker. B:
1) Anders Pedersen, blev 8 den 18.12.1791
2) Jens Pedersen, bliver 5 den 5.2.1792
3) Søren Pedersen, bliver 2 den 26.8.1792
Gertrud Pedersdatter. født den 24.1.1792.

594 Maren Nielsdatter i Nibe. 31.1.1792, fol.328B, 332B, 385B, 388B, 390B, 393B.
Enke efter Oluf Didriksen, [skifte 11.6.1772 lbnr.307]. A:
1) bror Laurids Nielsen i Vokslev, død. 1B:
a Karen Kirstine Lauridsdatter, [skifte 26.1.1792 lbnr.593]. 2B:
1 Christen Nielsen 4
2 Anne Marie Nielsdatter 14 dage.
FM: Christen Nielsen Svensk.

595 Anders Lauridsen Havbro i Nibe. 19.3.1792, fol.334B, 419B.
Enkemand efter [Susanne Mogensdatter Koldbæk, skifte 4.4.1759 lbnr.124]. B:
1) Marie Havbro g.m. Niels Klitgaard
2) Jens Havbro, i Vestindien.

596 Maren Weidemann i Nibe. 11.5.1792, fol.336.
E: Jens Knudsen Stræt, købmand. B:
1) Otto Jensen Stræt 17.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1792.

597 Søren Eriksen Rohde i Nibe. 14.5.1792, fol.337.
E: Inger Jensdatter. LV: Peder Knudsen, købmand i Nibe. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter 4
2) Karen Margrethe Sørensdatter 2
3) Simon Sørensen 16 uger.
FM: Simon Christensen, skomager i Nibe.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Jeppe Simonsen.
(Sml. lbnr.511).

598 Maren Christensdatter i Nibe. 13.6.1792, fol.341B, 353.
E: Peder Carlsen. B:
1) Christiane Pedersdatter 11
2) Carl Pedersen 10.

599 Karen Nielsdatter Griis, ugift i Nibe. 14.7.1792, fol.356, 358, 413, 421B.
A:
1) bror Mads Nielsen Griis, bødker i Nibe
2) halvbror Thomas Nielsen Griis, død. 1B:
a Niels Thomsen Griis, skomager i Randers.

600 Maren Ottesdatter i Nibe. 6.8.1792, fol.359, 360B, 373.
Enke efter Alsing. B:
1) Maren Cathrine Alsing g.m. Christoffer Koch, kirurg i København.
Desuden nævnes afdødes bror Stræt Ottesen, købmand.

601 Maren Pedersdatter i Nibe. 20.8.1792, fol.359B, 369, 397, 398B, 401, 402B, 408, 415, 420.
E: Frands Hjort, skrædder. A:
1) bror Christen Pedersen i Valsted
2) halvsøster Maren Gregersdatter, død. 2B:
a Gregers [Lauridsen] i Rebstrup mølle i Sønderup sogn
b Karen i Sebbersund, enke efter Anders Mouridsen.

602 Maren Andersdatter i Nibe. 20.8.1792, fol.360.
E: Lauge Henriksen, snedker. B:
1) Henrik Laugesen, snedker i Nibe.

603 Sofie Amalie Braae i Nibe. 13.9.1792, fol.361B, 373, 391, 394, 399, 435B, 438B, 440B, 442B, 444B, 461B, 463, 465B.
E: Morten Ørn, købmand. B:
1) Maren Stub g.m. Cornelius Hurtigkarl
2) Karen Mortensdatter 25
3) Niels Mortensen 22.

604 Kirsten Christensdatter [Færch] i Nibe. 30.9.1792, fol.373, 412.
Enke efter Søren Busch, [skifte 16.2.1764 lbnr.193]. B:
1) Gert Sørensen Busch, skomager i Nibe
2) Else Marie 22.

605 Jeremias Wulff i Nibe. 24.12.1792, fol.384.
Arvinger angives ikke.

606 Anne Jepsdatter, ugift i Nibe. 29.12.1792, fol.384, 418, 427B.
A:
1) bror Johanne Jepsen i Nibe
2) bror Niels Jepsen i Nibe
3) bror Simon Jepsen, [skifte 17.4.1785 lbnr.511]. E: Inger Jensdatter. 1B:
a Jeppe Simonsen 9.

607 Maren Nielsdatter Møller i Nibe. 30.12.1792, fol.385, 386B, 419B, 427B.
E: Laurids Jensen Lund. B:
1) Johanne Kirstine Lauridsdatter 13
2) Jens Lauridsen 8, hos Søren Pedersen i Torpet på Gjøl.

608 Johan Thorbjørn i Nibe. 9.1.1793, fol.386.
Enke efter Johanne Pedersdatter. B:
1) Oluf Thorbjørn gift i Nibe
2) Karen Johansdatter g.m. Adam Schultz, afskediget soldat.

609 Marie Christiansdatter i Nibe. 21.2.1793, fol.387, 394.
E: Jens Mortensen Fur, krejler. B:
1) Anne Sofie 1.

610 Peder Egeberg i Nibe. 5.4.1793, fol.388B, 410B, 425B.
A:
1) bror Anders Egeberg, assessor i Nibe, [skifte 6.3.1780 lbnr.440]. B:
a Jørgen Christian Egeberg, ved et handelskontor i København
b Christine Egeberg g.m. [Thomas] Behr (Bæhr), forpagter på Bidstrup ved Randers.

611 Jacob Hjort, toldbetjent i Nibe. 12.6.1793, fol.389, 394, 397, 407B, 413.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Asp, købmand i Nibe. B:
1) Christen Jacobsen 18
2) Jacob Jacobsen 12.
FM: farbror Frands Hjort, skrædder i Nibe.

612 Peder Nielsen Taastrup, købmand i Nibe. 21.6.1793, fol.390, 396, 402B, 540.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: far Thomas Vognsen i Nibe. B:
1) Niels Pedersen 3, ved samfrændeskiftet 7
2) Peder Pedersen, ved samfrændeskiftet 4.
FM: farbror Jens Nielsen Taastrup.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1793.
Samfrændeskifte 16.1.1798.

613 Laurids Ravnstrup i Nibe. 17.7.1793, fol.395, 403, 405, 410, 411B.
E: Else Marie Jepsdatter. LV: Laurids Jepsen. B:
1) Anders Lauridsen 12.
FM: Niels Koch.

614 Mads Halkjær, fattiglem i Nibe. 18.7.1793, fol.395B, 398B, 411, 425B.
Arvinger angives ikke.

615 Niels Christensen Tjærby i Nibe. 13.9.1793, fol.400, 403B, 451, 458B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Andersen Møller. A:
1) bror Mads Christensen i Vestrup i Albæk sogn ved Randers
2) søster Anne Christensen g.m. Christen Andersen i Albæk.

616 Anne Margrethe Sørensdatter i Nibe. 1.10.1793, fol.401B, 405B, 408B, 412, 426B, 428, 443.
E: Jacob Poulsen, bager. A:
1) halvbror Christen Sørensen i Nørre Kongerslev
2) halvsøster g.m. Peder Roholt i Ålborg, begge døde. 1B:
a Niels Pedersen Roholt, stolemager i Ålborg
3) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Jeppe Møller i Hornum, begge døde. 2B:
a Johan Jepsen Møller, død. 2B: 2 døtre på Sjælland
b Inger Jepsdatter Møller g.m. en hyrekusk i København.

617 Anne Ibsdatter i Nibe. 4.11.1793, fol.407.
Enke efter Christen Nielsen [Møller, skifte 29.7.1781 lbnr.455]. B:
1) Else Marie Christensdatter i Nibe
2) Mette Kirstine Christensdatter i Nibe
3) Ib Christensen 31 i Nibe
4) Anne Kirstine Christensdatter i København.

618 Jacob Andersen i Nibe. 5.11.1793, fol.407.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Braae i Nibe. B:
1) Jens Andersen 9 mdr.
FM: Jens Sørensen i Nibe.

619 Jens Krog, toldbetjent i Nibe. 31.12.1793, fol.416B, 421, 423, 522B.
E: Susanne Steins. LV: Peder Knudsen. B:
1) Hans Krog, på et apotek i Trondhjem
2) Peder Krog, i snedkerlære i København
3) Frederikke Louise Jensdatter
4) Martha Birgitte Jensdatter
5) Else Charlotte Jensdatter i Trondhjem.

620 Cecilie Charlotte Hjort i Nibe. 3.2.1794, fol.422, 429, 443, 449B.
E: Johan Vendelbo, urmager. B:
1) Marie Margrethe Johansdatter 7½
2) Jens Christian Johansen 4
3) Marie Randuld Jensdatter 3
4) Peder Christian Jensen 6 mdr.
FM: mors morbror Rothaus i Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1794.
Samfrændeskifte 14.7.1794.

621 Søren Pedersen, slagter i Nibe. 25.2.1794, fol.423B, 429, 451B.
E: Mette Marie Hejnsvig. LV: Frederik Demant, farver i Nibe. B:
1) Mandrup Sørensen 6.
Enken rejste, uvist hvorhen, lige efter samlingen 26.3.1794.
(Sml. skifte Odense 13.7.1796 lbnr.4960 efter Jacob Sørensen, slagter i Odense).

622 Mette Olufsdatter [Møller] i Nibe. 1.5.1794, fol.432, 452.
Enke efter Clemen Madsen Halkjær, skomager, [skifte 19.11.1791 lbnr.589]. B:
2) Karen Marie [Clemensdatter] g.m. Anders Møller, skomager i Nibe.
[Af første ægteskab] B:
1) Cathrine Dorthe [Markusdatter] g.m. Niels [Andersen] Trane i Nibe.

623 Isak Sørensen, fisker i Nibe. 6.5.1794, fol.432B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Hansen Bruun. A:
1) far Søren Lauridsen i Nibe
2) Laurids Sørensen, bødkersvend i Ålborg
3) Niels Sørensen, tobaksspinder i Ålborg
4) Frederik Sørensen, bødkerdreng i Ålborg.

624 Lene Nielsdatter Bagger, ugift i Nibe. 10.5.1794, fol.433.
A:
1) bror Christen Nielsen Bagger i Nibe
2) søster [Maren Nielsdatter, død, var enke efter Laurids Jørgensen, skifte 31.7.1772 lbnr.340]. 1B:
a Gertrud Marie Lauridsdatter i Nibe.

625 Sidsel Jensdatter i Nibe. 10.6.1794, fol.434, 452.
Enke efter Worm Lauridsen, [skifte 4.1.1759 lbnr.134]. B:
1) Frederik Wormsen, krejler i Nibe.

626 Mads Pedersen Staun i Nibe. 28.6.1794, fol.434B, 443B.
E: Mette Eriksdatter. LV: Jens Mørch, købmand i Nibe.
Testamente af 18.5.1790.

627 Christen Hansen Svensk, fisker i Nibe. 6.8.1794, fol.435, 437, 439B, 443, 444, 459, 461.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Sæl Sørensen, købmand i Nibe. B:
1) Laurids Svensk 34
2) Hans Svensk 32
3) Niels Svensk 30
4) Inger Marie Svensk 21
5) Oluf Svensk 18.

628 Christian Frederiksen Minde i Nibe. 16.10.1794, fol.440.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Bevtoft.
Testamente af 8.5.1794.

629 Jens Pedersen Munchgaard i Nibe. 17.11.1794, fol.442B.
E: [Johanne Madsdatter].
Arvinger angives ikke.

630 Karen Nielsdatter i Nibe. 2.3.1795, fol.452B.
E: Henrik Hansen, bødker. A:
1) far Niels Christensen Øland, der tjener på Lundbæk.

631 Thomas Vognsen i Nibe. 20.5.1795, fol.453.
E: Karen Pedersdatter Bejstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1783.

632 Mikkel Skrædder i Nibe. 9.6.1795, fol.453B.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Lambertsen. B:
1) Karen Marie Mikkelsdatter 5
2) Christiane Mikkelsdatter 2
3) Anne Mikkelsdatter 2.
FM: farfar Hans Skrædder.

633 Laurids Jensen, væver i Nibe. 28.7.1795, fol.460B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Christen Asp, købmand i Nibe. B:
1) Morten Lauridsen 15
2) Dorthe Marie Lauridsdatter.
FM: Peder Andersen, bødker i Nibe.

634 Hans Klejtrup i Nibe. 21.8.1795, fol.461B, 522B.
E: Anne.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter g.m. Hvid, bogholder i København
2) Ingeborg Hansdatter g.m. Markus Sæby, sejlmagersvend i København
3) Anne Marie Hansdatter i København.

635 Anders Christensen Skagbo i Nibe. 16.9.1795, fol.462.
Enke efter [Birgitte Thomasdatter, skifte 6.5.1788 lbnr.569]. B:
1) Thomas Andersen Skagbo
2) Christen Andersen Skagbo
3) Kirsten Andersdatter
4) Inger Andersdatter.

636 Karen Knudsdatter i Nibe. 26.9.1795, fol.462B, 463B.
Enke efter Niels Filipsen. B:
1) Filip Nielsen
2) Bolette Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Røhr (Røer), murer
3) Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Mathiassen
4) Cecilie Nielsdatter g.m. Frederik Adeler.

637 Christen Ged i Nibe. 7.1.1796, fol.466, 468, 476.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Glad. B:
1) Peder Ged 41
2) Maren Christensdatter
3) Gertrud Christensdatter g.m. Peder Andersen, vejrmøller i Nibe.

638 Bodil Sørensdatter i Nibe. 7.1.1796, fol.466.
Enke efter Anders Pedersen, [bødker, skifte 8.8.1781 lbnr.453]. B:
1) Peder Andersen.

639 Opbudsbo i Nibe. 9.1.1796, fol.466, 468B, 476, 480, 495, 502, 503, 506, 511B, 515B, 520, 520B, 521, 551B, 556, 621.
Registrering af fallitbo hos Sæl Sørensen i Nibe.

640 Niels Niemann Reesen i Nibe. 7.3.1796, fol.472B, 480, 486B, 603.
A:
1) bror Mathias Nikolaj Resen, købmand i Thisted
2) søster [Ingeborg Poulsdatter] g.m. Christen Stentoft i Thisted.

641 Anne Søndergaard i Nibe. 1796, fol.472B.
E: Troels Kærgaard, toldkontrollør.
Testamente af 25.11.1779.

642 Gertrud Marie Ilstorph, ugift i Nibe. 1796, fol.473.
A:
0) forældre [Laurids Ilstorph, byfoged, skifte Ålborg 7.12.1747 lbnr.2391 og Anne Dorthe Bruun, begravet Ålborg Budolfi 18.2.1739] 1) søster Birgitte Marie Ilstorph på Vimmelskaftet i København, enke efter [Johan] Drewsen, bogholder ved Sukkerhuset
2) søster Musse Ilstorph, her i Jylland.
Testamente af 27.4.1792.

643 Maren Andersdatter i Nibe. 24.3.1796, fol.479B, 482, 510, 513, 519B, 602B.
Enke efter Laurids Lauridsen. B:
1) Cathrine Marie Lauridsdatter, vanvittig og tåbelig.
FM: Niels Andersen Færch i Nibe.

644 Anne Krog i Nibe. 13.4.1796, fol.480B.
Enke efter Jens Krog. 4 børn, hvoraf det yngste er B:
4) Anne Jensdatter 11.

645 Maren Jensdatter i Nibe. 21.4.1796, fol.481, 483, 604.
E: Johan Lauridsen Prierboden. B:
1) Laurids Johansen 5
2) maren Kirstine Johansdatter 4
3) Anne Cathrine Johansdatter 9 mdr.

646 Andreas Hansen Sylbolut i Nibe. 23.4.1796, fol.481, 484B, 509, 513, 557B, 562B.
A:
1) bror, tysk skolemester i Horsens, hvis navn ikke kendes.

647 Jens Jensen Glad i Nibe. 2.5.1796, fol.483, 522B.
Arvinger angives ikke.

648 Anne Pedersdatter i Nibe. 2.5.1796, fol.483, 487, 603B.
Enke efter Laurids Ibsen, [skifte 7.2.1764 lbnr.227]. 5B:
1) Ib Lauridsen 47
2) Peder Lauridsen 40
3) Christen Lauridsen 33
4) Mette Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen Broch i København. 2B:
a Laurids Nielsen 14
b Michael Nielsen 10
5) Anne Kirstine Lauridsdatter i København.

649 Mikkel Christensen, snedker i Nibe. 21.5.1796, fol.484.
E: Edel Christensdatter. LV: Christen Asp, købmand i Nibe. B:
1) Jens Christian Mikkelsen 5
2) Kirstine Cathrine Mikkelsdatter 3
3) Christen Mikkelsen 3 mdr.
FM: Simon Christensen, skomager i Nibe.

650 Elisabeth Sofie Holm i Nibe. 25.6.1796, fol.485, 488, 493B, 502, 503B, 506, 507, 524.
E: Peder Krejler, købmand. B:
3) Gertrud Krejler 12
4) Laurids Krejler 10
5) Christen Krejler 8
6) Frederik Krejler 6
7) Johan David Krejler 9 mdr.
Første ægteskab med Laurids Mikkelsen Gelstrup, [skifte 28.5.1783 lbnr.485]. B:
1) Ulrik Adolf Gelstrup 15
2) Mikkel Gelstrup 14
FM: farbror Peder Mikkelsen Gelstrup i Gelstrup.

651 Anne Dorthe i Nibe. 31.5.1796, fol.486B, 506B.
E: Peder Christian, skrædder. B:
1) Jens Christian Pedersen 5.

652 Helene Elisabeth Thomasdatter Ørgaard, ugift i Nibe. 31.5.1796, fol.487, 513B.
A:
1) bror Peder Thomsen Ørgaard, gevorben soldat i København
2) søster Maren Thomasdatter i København, enke efter en spækhøker.

653 Laurids Christensen Svensk i Nibe. 1.7.1796, fol.487B, 491B, 510B, 519B, 527B.
A:
1) mor Anne Marie Lauridsdatter, enke efter Christen Hansen Svensk, [skifte 6.8.1794 lbnr.627]
2) bror Hans Christensen Svensk 35, står til søs fra Hamborg
3) bror Niels Christensen Svensk 32, i Nibe
4) søster Inger Marie Christensdatter Svensk 23
5) bror Oluf Christensen Svensk 20.

654 Karen Kjeldsdatter, ugift i Nibe. 18.6.1796, fol.488, 493B, 523.
Uden ægteskab med Jens Christensen B:
1) Niels Jensen 14.

655 Johan Jensen Koldbæk i Nibe. 24.6.1796, fol.488, 523, 527.
E: Tove Marie Jensdatter Thorsen. LV: Christen Asp, købmand i Nibe. B:
1) Jens Johansen 6
2) Johannes Johansen 5
3) Inger Marie Johansdatter 3
4) Andreas Johansen 6 uger.
FM: fars søskendebarn Niels Pedersen Hjort i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 15.7.1796.
Samfrændeskifte 14.7.1797.
(Enken kaldes også Olivia Marie Thorsen).

656 Maren Christensdatter i Nibe. 8.7.1796, fol.492.
Enke efter Christen Rytter.
Arvinger angives ikke.

657 Dorthe Poulsdatter i Nibe. 27.7.1796, fol.492, 495.
E: Christen Bygum. B:
1) Anne Marie Bygum 8
2) Mads Bygum 1.

658 Troels Kærgaard, toldbetjent i Nibe. 31.7.1796, fol.492B, 496B, 504B, 512, 516, 537, 577.
Enke efter Anne Søndergaard, [skifte 1796 lbnr.641].
Testamente af 25.11.1779. Nyt testamente af 18.7.1796.
Hans A:
1) en søster, død, var g.m. en bonde i Fjends herred. 1B:
a en datter ved Skive,
men hans arvepart går alene til tjenestepigen Kirsten Pedersdatter, der ægter Jens Sørensen.
Hendes A:
1) bror Poul Søndergaard, klokker
2) bror Anders Søndergaard, købmand i Nykøbing Mors
3) bror Peder Søndergaard, købmand i Nykøbing Mors
4) halvbror Christen Søndergaard, købmandskarl i København
5) halvsøster Anne Søndergaard i København
6) halvbror Niels Søndergaard på Mors
7) halvbror Jens Christian på Mors.

659 Laurids [Jensen] Lund i Nibe. 26.10.1796, fol.503, 511, 526B, 557.
Enkemand efter [Dorthe Andersdatter, skifte 1.9.1778 lbnr.399]. B:
1) Inger Marie Lauridsdatter g.m. Svend Hansen, skomager
2) Jens Lauridsen 11.
FM: Peder Beltoft, skrædder i Nibe.

660 Jens Jensen Buus i Nibe. 29.10.1796, fol.504, 511.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Mette Marie Jensdatter 13
2) Laurids Jensen 11
3) Maren Jensdatter 9
4) Anne Johanne Jensdatter 6.
FM: Laurids Havbro, bødker i Nibe.

661 Niels Jensen Rold, ugift landsoldat i Nibe. 2.11.1796, fol.505, 508.
A:
1) mor Maren Jensdatter, enke i Rold
2) bror Peder Jensen i Kondrup ved Randers
3) halvsøster i Rold
4) halvbror i København
5) halvbror i København.

662 Lauge Henriksen, snedker i Nibe. 21.12.1796, fol.512B.
Enke efter [Maren Andersdatter, skifte 20.8.1792 lbnr.602]. B:
1) Henrik Laugesen, snedker i Nibe.

663 Kirsten Jensdatter Kirkegaard i Nibe. 10.3.1797, fol.520B, 521B.
E: Laurids Lauridsen Præst. B:
1) Else Marie Lauridsdatter g.m. Christen Ibsen.

664 Niels Maler i Nibe. 29.3.1797, fol.521B.
E: Mette Kirstine. B:
1) Maren Nielsdatter.
Afdøde, der denne vinter har holdt skole i Råstrup, døde på vejen til Råstrup.

665 Jens [Knudsen] Stræt, købmand i Nibe. 23.5.1797, fol.523.
Enkemand efter [Maren Weidemann, skifte 11.5.1792 lbnr.596]. B:
1) Otto Jensen Stræt 22.
FM: Jens Ottesen, købmand i Nibe.

666 Maren Lauridsdatter i Nibe. 20.12.1796, fol.523B.
E: Anders Nielsen Færch, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1796.

667 Christen Jensen Lund i Nibe. 17.8.1797, fol.528B, 529B.
E: Abelone Lauridsdatter. B:
1) Søren Christensen, soldat
2) Rasmus Christensen, hattemagersvend i Sæby.

668 Karen Jespersdatter i Nibe. 5.9.1797, fol.529.
E: Jens Nielsen Søndergaard, skrædder. B:
1) Niels Jensen 8.

669 Niels Jensen Møller, fiskerimand i Nibe. 14.9.1797, fol.529B, 532, 550, 583B.
Enkemand. B:
1) Marianne Nielsdatter Møller.
FM: farbror Christen Jensen i Valsted på Sebberkloster gods.

670 Karen Marie Christensdatter i Nibe. 25.9.1797, fol.531B, 536B.
E: Henrik Hansen, bødker. A:
1) halvsøster Else Christensdatter i Astrup
2) halvsøster Karen Christensdatter i Katby i Giver sogn.
FM: Peder Christensen Ged.

671 Anne Christensdatter Færch i Nibe. 24.10.1797, fol.536B, 539B.
E: Jørgen Sørensen. B:
2) Kirsten Jørgensdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Marie g.m. Anders Andersen Konge i Nibe.

672 Marianne Taarup i Nibe. 9.12.1797, fol.539B, 541.
E: Laurids Lauridsen Præst.
Testamente af 31.10.1797. Arvinger er afdødes mor og søskende.
Desuden nævnes enkemandens dattersøn Laurids Christensen Ibsen.

673 Jørgen Andersen Tybring, bager i Nibe. 24.2.1798, fol.541B, 546, 562B, 592.
Enkemand efter Anne Marie Lund. LV: Christen Asp, købmand i Nibe. B:
8) Erik Hvid 10
9) Jens Knudsen 8.
Første ægteskab med Anne Marie Holm, [skifte 1.12.1784 lbnr.503]. B:
1) Nikolaj Tybring 29
2) Karen Tybring 27
3) Ulrikke Cathrine Tybring 9
4) Anders Tybring 22
5) Elisabeth Tybring 22
6) Kirstine Marie Tybring 17
7) Anne Marie Tybring 17.

674 Anne Eriksdatter i Nibe. 10.3.1798, fol.543, 544B.
E: Jens Hansen Skaaning. B:
1) Erik Jensen 18
2) Anne Marie Jensdatter 17
3) Maren Jensdatter 10.
FM: Peder Klitgaard i Nibe.

675 Thomas Baggesen i Nibe. 15.3.1798, fol.544B.
A:
1) bror Jens Baggesen i Ålborg
2) søster i Nørholm.
Afdøde døde i Grydsted [i Vokslev sogn].

676 Christen Andersen Bruun i Nibe. 20.3.1798, fol.545, 551.
E: Cathrine Madsdatter. LV: Nikolaj Holm, toldbetjent i Nibe. A:
1) søster Mette Andersdatter Stavn g.m. Christen Asverig
2) søster Anne Andersdatter g.m. Niels Mand i Sebbersund
3) søster Maren Andersdatter g.m. Baltser Jensen i Sebbersund.

677 Anne Jensdatter, ugift i Nibe. 12.5.1798, fol.551, 556, 625B.
Afdøde var født i Års sogn.
Arvinger angives ikke.

678 Jens Nielsen Koldbæk i Nibe. 17.8.1798, fol.558, 563B, 653B.
E: Maren Margrethe Christensdatter. A:
1) bror Laurids Nielsen Koldbæk i Nibe
2) halvbror Mogens Nielsen Koldbæk, bødker i Nibe
3) halvbror Jens Nielsen Koldbæk, skomagersvend i Randers
4) halvbror Christian Nielsen Koldbæk, farer til søs fra København, skal være død for nogle år siden
5) halvbror ved Holmen i København, hvis navn ikke kendes
6) halvsøster Else Nielsdatter Koldbæk i Valsted i Sebber sogn
7) halvsøster Maren Nielsdatter Koldbæk, i Valsted i Sebber sogn
8) halvsøster Anne Nielsdatter Koldbæk
9) halvsøster Lene Nielsdatter Koldbæk 11, hos sin mor i Nibe.
[Første ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 23.3.1786 lbnr.535].
Afdøde døde hos fiskeren på Moesgård ved Århus.

679 Jens Christian Sørensen Lovns i Nibe. 14.9.1798, fol.558B, 564B, 615.
E: Anne Dorthe Sørensdatter. LV: Christen Møller, købmand i Nibe.
Der er umyndige børn, hvis navn ikke angives.
FM: Niels Andersen Møller.
Afdøde på Mejlgård forstrand.

680 Christen Hansen, hattemager i Nibe. 14.9.1798, fol.559B, 615B.
E: Else Pedersdatter. LV: Anders Fur. B:
1) Anne Cecilie Christensdatter 9
2) Sidsel Marie Christensdatter 7
3) Hans Christensen 4
4) Laurids Christensen 9 mdr.
FM: Guldbrand Madsen.

681 Søren Ibsen i Nibe. 18.9.1798, fol.560, 563B.
E: Malene Jepsdatter. B:
2) Ib Sørensen 14
3) Anne Marie Sørensdatter 10
4) Niels Sørensen 9.
FM:
1 Ib Poulsen, fisker i Nibe, beslægtet på fars side
2 morbror Simon Jepsen.
Første ægteskab med [Anne Marie Hansdatter Skaaning, skifte 9.10.1781 lbnr.450]. B:
1) Maren Sørensdatter, på apoteket i Ålborg.

682 Søren Andersen Skov i Nibe. 6.10.1798, fol.564.
E: Mette Nielsdatter. LV. Niels Gustav. B:
1) Anders Sørensen 14
2) Niels Sørensen 12
3) Oluf Sørensen 6
4) Jacob Sørensen 5.
FM:
1 Peder Andersen, bødker
2 Christen Iversen, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1798.
Samfrændeskifte 6.12.1798.

683 Peder Knudsen i Nibe. 29.9.1798, fol.565.
E: Kirsten Cathrine Klitgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1798.

684 Else Marie [Lauridsdatter] i Nibe. 30.11.1798, fol.565.
E: Christen Ibsen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.11.1798.

685 Anne Poulsdatter i Nibe. 18.12.1798, fol.565, 575B, 580B.
E: Søren Mortensen. B:
3) Anne Margrethe Sørensdatter 5
4) Christen Sørensen 2½.
FM: [Peder] Andkær, degn i Nibe.
Uden ægteskab B:
1) Poul Nielsen 18.
Første ægteskab med Christen Pedersen Møller, [skifte 18.1.1791 lbnr.579]. B:
2) Peder Christensen Møller 10.
FM: Christen Bygum, vognmand i Nibe.

686 Søren Gertsen i Nibe. 9.1.1799, fol.566, 570B, 574B, 580B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Anders Nielsen, murer i Nibe. A:
1) søster Agita Gertsen, død, var g.m. Christoffer Jensen i Øster Ørbæk. 5B:
a Herman Christoffersen i Skarp Salling
b Gert Christoffersen i Vindblæs
c Jens Christoffersen, soldat i Vindblæs
d Ellen Christoffersdatter g.m. Christen Attrup, bødker
e Maren Christoffersdatter g.m. Niels Jensen i Øster Ørbæk.

687 Opbudsbo i Nibe. 11.1.1799, fol.567B, 573, 597B, 624.
Registrering af fallitbo hos Peder Krejler, købmand i Nibe.

688 Frands Ginkelberg i Nibe. 19.1.1799, fol.570, 572.
E: Sinne Sofie Miller.
Testamente af 20.12.1798.

689 Abraham Olufsen Schmidt, pottemager i Nibe. 19.1.1799, fol.570B, 580.
E: Ida Margrethe Nielsdatter.
Testamente af 14.1.1799.
Afdøde skal have haft 11 søskende, hvoraf enken kun kender Oluf Olufsen Schmidt, skomager i Stubbekøbing, der døde forrige år.

690 Jens Rasmussen i Nibe. 16.2.1799, fol.572B, 625B.
A:
1) bror Niels Rasmussen i Norge
2) bror Mikkel Rasmussen i Ajstrup
3) søster Karen Rasmusdatter i Skivum
4) bror [Villads Rasmussen, skifte 9.8.1785 lbnr.530]. B:
a Christen Villadsen, smedesvend i København
b Rasmus Villadsen, smed i Nibe
c Andreas Villadsen, smed i Nibe
d Christian Villadsen, bødker i Nibe
e Johannes Villadsen, skomager i Nibe.

691 Jens Sørensen Brøg i Nibe. 29.3.1799, fol.574B, 576B, 597.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Poul Favrholt, smed i Nibe. B:
1) Niels Jensen i Hornum
2) Søren Jensen 26, på stedet
3) Johanne Jensdatter i Smorup præstegård
4) Inger Jensdatter på Vår.

692 Anne Cathrine Christensdatter Færch i Nibe. 11.3.1799, fol.576.
E: Laurids Hansen Svensk. B:
1) Hans Lauridsen Svensk, på stedet
2) Maren Lauridsdatter Svensk 25 i Nibe.
FM: Gert Busch, skomager i Nibe.

693 Maren Poulsdatter, ugift i Nibe. 7.5.1799, fol.579, 626B,
0) far [Poul Ibsen i Nibe], død
1) bror Hans Poulsen, skomager i Skt. Peders Stræde i København
2) bror Ib Poulsen i Nibe
3) søster Mette Poulsdatter g.m. Oluf Christensen, savskærer i København
4) søster Karen Poulsdatter g.m. Niels Christensen, gørtler i Nibe

694 Niels Christensen Skriver i Nibe. 14.5.1799, fol.579B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Gert Busch, skomager i Nibe. A:
1) bror Søren Christensen Skriver i Borup på Kyø gods
1) bror Christen Christensen Skriver i Borup på Kyø gods

695 Laurids Lauridsen Præst i Nibe. 28.6.1799, fol.580B, 584B, 588B, 598B, 600B, 632.
Enkemand efter [Marianne Taarup, skifte 9.12.1797 lbnr.672].
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter Kirkegaard, [skifte 10.3.1797 lbnr.663]. B:
1) Else Marie Lauridsdatter, død. E: Christen Ibsen. 1B:
a Laurids Christensen Ibsen 6.

696 Gertrud Marie Christensdatter i Nibe. 10.8.1799, fol.588, 592B, 605.
E: Niels Hjørring, feldbereder. B:
1) Mette Johanne Nielsdatter 4¾
2) Christiane Nielsdatter 3
3) Hans Christian Nielsen 1½
4) Anne Cathrine Nielsdatter 7 uger.

697 Niels Haubro, ugift købmand i Nibe. 12.9.1799, fol.590, 591, 601B, 604, 607B.
A:
1) søster Inger Cathrine Haubro
2) søster Else Marie Haubro i Gerding præstegård.
FM: Conrad Holm, købmand i Nibe.

698 Elisabeth i Nibe. 27.9.1799, fol.590B, 626.
E: Christen Toldboe. B:
1) Niels Christensen Toldboe på Sebberkloster
2) Morten Christensen Toldboe i Nibe
3) Peder Christensen Toldboe i Randers
4) Anne Marie Christensdatter
5) Kirsten Christensdatter.

699 Christian Christensen i Nibe. 11.11.1799, fol.593, 616.
A:
1) søster g.m. Christen Koldbæk.

700 Hans Thornson, byfoged i Nibe. 12.2.1800, fol.594.
E: [Kirsten Andersdatter]. Børn. hvis navne ikke angives.
Afdødes ejendom er under arrest og seqvestreret efter Danske Kancelli skrivelse af 8.12.1792 og stiftamtmandens foranstaltning 16.12.1792, da han er skyldig til kongens kasse.

701 Anne Dorthe Jensdatter, ugift i Nibe. 8.2.1800, fol.600.
Uden ægteskab B:
1) Jens Mouridsen, bødkersvend i Ålborg.

702 Laurids Nielsen, ugift i Nibe. 29.3.1800, fol.605, 626.
A:
1) søster g.m. Jørgen Lauridsen
2) bror Jens Nielsen i Torslev i [Øster] Han herred
3) bror Laurids Nielsen i Torslev.

703 Jens Jepsen i Nibe. 7.5.1800, fol.606, 609.
E: Else Andkær født [i] Torning. LV: Oluf Christensen Bach, skoleholder i Nibe. B:
1) Anne Jensdatter
2) Johanne Kirstine Jensdatter
3) Marie Christine Jensdatter.
FM: Niels Hansen, klejnsmed.

704 Niels Lauridsen i Nibe. 8.5.1800, fol.606B, 608B.
E: Marie Andersdatter. LV: Thomas Nielsen i Nibe. B:
1) Laurids Nielsen 17.
FM: Oluf Thorbjørn.

705 Anders Nielsen Færch, købmand i Nibe. 16.6.1800, fol.606B, 609B.
Enkemand efter [Maren Lauridsdatter, skifte 20.12.1796 lbnr.666]. B:
1) Niels Andersen Færch i Nibe
2) [Marie Cathrine Færch] g.m. [Niels] Bassesen, byfoged i Nibe
3) [Ellen Cecilie Færch] g.m. Frants Hvass til Randrup [i Skibsted sogn].

706 Anne Marie Nielsdatter i Nibe. 10.7.1800, fol.608, 611B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Peder Hansen 1½.
FM: Andreas Villadsen, smed i Nibe.

707 Anne Sørensdatter i Nibe. 26.8.1800, fol.609B, 611.
E: Cornelius Rohde. B:
1) Gertrud Marie Rohde 40.
FM: Niels Eriksen, skomager i Nibe.

708 Anne Cathrine Jepsdatter i Nibe. 26.8.1800, fol.610.
E: Niels Østrup, skrædder. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter 22
2) Søren Nielsen 17
3) Laurids Nielsen 11.

709 Gertrud Lauridsdatter, ugift vævepige i Nibe. 12.9.1800, fol.612, 627.
A:
1) halvsøster [Sofie Lauridsdatter] g.m. Thomas Lund, murer i Ålborg.

710 Frederik [Ulrik] Demant, farver i Nibe. 13.9.1800, fol.612B, 613B.
E: Trotte Trine Hansdatter.
Testamente af 10.5.1800.

711 Anne Petrea Bygum i Nibe. 24.10.1800, fol.613, 614, 627B.
E: Johan Conrad Mentz, bager.
Uden ægteskab B:
1) Kirstine Petrea.
FM: Jens Bygum, bager i Nibe.

712 Barbara Nielsdatter, ugift i Nibe. 25.4.1801, fol.616, 620B.
A:
0) forældre [Niels Øland og Anne Nielsdatter, skifte 19.6.1777 lbnr.393]
1) søster [Gundel Marie Nielsdatter], død, var g.m. Niel Klem, guldsmed i Thisted, [skifte Thisted 6.3.1795 lbnr.578]. 4B:
a [Sidsel Nielsdatter]
b [Anne Nielsdatter]
c [Morten] Kjærulf Nielsen [Klem], guldsmed i Thisted
d Kirstine [Marie] Nielsdatter g.m. Søren Lauridsen, post i Nibe
2) søster Anne Margrethe Nielsdatter i Ålborg
3) søster Else Nielsdatter i Ålborg.

713 Niels Karmark i Nibe. 9.6.1801, fol.616B.
A:
1) mor [Anne Margrethe Nielsdatter Klitgaard], enke efter Jens Ottesen. Første ægteskab med [Peder Johansen Karmark, skifte 15.7.1773 lbnr.315]
2) søster Inger Kirstine Karmark
3) søster Mette Marie Karmark
4) søster Petrea Karmark g.m. Christen Asp, forhen i Nibe, nu i København.
FM: Conrad Holm i Nibe.
Afdødes far var [P

714 Anne Dorthe i Nibe. 20.7.1801, fol.617.
E: Nikolaj Holm, toldbetjent. B:
1) Johannes Nikolajsen 15
2) Ellen Nikolajsdatter 5.

715 Jens Christensen, ugift tjenestekarl i Nibe. 9.9.1801, fol.617B, 618B, 631.
A:
1) mor Mette Nielsdatter, enke efter Christen Christensen
2) bror Christen Christensen
3) søster Maren Christensdatter.
FM: Niels Nielsen Færch i Nibe.

716 Niels Hansen Møller, klejnsmed i Nibe. 4.10.1801, fol.618, 619.
E: Sinne Sørensdatter. LV: Anders Lyngby, købmand i Nibe.
Første ægteskab med [Johanne Gregersdatter, skifte 29.2.1776 lbnr.359]. B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: Niels Mynster i Nibe.

717 Peder Jetsmark i Nibe. 8.1.1802, fol.628B, 634B.
E: Else Marie Mikkelsdatter. LV: Søren Hansen, snedker. A:
1) en halssøster i Jetsmark i Vendsyssel.

718 Poul Dragstrup i Nibe. 1.3.1802, fol.629.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Søren Lauridsen, snedker i Nibe. B:
1) Marie Poulsdatter.
FM: Henrik Clausen i Nibe.

719 Karen Albertsdatter i Nibe. 19.3.1802, fol.629.
E: Niels Hansen Øland, krejler. A:
1) bror Jens Albertsen i Vester Hjermeslev i Vendsyssel
2) bror Niels Albertsen i Brovst
3) halvsøster Sidsel Albertsdatter 19
4) halvbror Niels Albertsen 16.
FM: Christen Hvilsom, købmand i Nibe.

720 Birgitte Marie Ilsdorf i Nibe. 10.12.1802, fol.631B, 633, 709B.
Enke efter Johan Drewsen i København.
Arvinger kendes ikke.

721 Christine Sørensdatter Klitgaard i Nibe. 13.4.1803, fol.634B, 637B, 644B, 655B.
Enke efter Jens Knudsen.
Testamente af 26.5.1779.
Hans A:
1) halvbror Jacob Koch, død. 3B:
a Niels Koch i Nibe
b Elisabeth Koch, enke efter Brøndlund, guldsmed i København
c Kirsten Koch g.m. en spækhøker i København, begge døde. 2 døtre
2) halvbror Anders Jensen Koch i Nibe, død, [var g.m. Karen Jørgensdatter Møller, skifte 2.6.1773 lbnr.329]. 2B:
a Jørgen Tybring i Nibe, [skifte 24.2.1798 lbnr.673]. 9B:
1 Nikolaj Tybring, bager i Nibe
2 Karen Tybring gift på Gudumlund gods
3 Ulrikke Cathrine Tybring i Sæby
4 Anders Tybring, 28, kongens matros i Middelhavet
5 Elisabeth Tybring på Refstrup
6 Kirstine Marie Tybring i Nibe
7 Anne Marie Tybring på Gudumlund
8 Erik Tybring 16, i snedkerlære i Ålborg
9 Jens Knudsen Tybring 15 hos stedfar Johannes Obenhausen i Løgstør
b Anne Johanne Koch, enke efter Erik Hvid, købmand i Nibe, [skifte 4.5.1780 lbnr.499].
3) halvbror Jens Koch i Ålborg, død. 1B:
a Jens Jensen Koch, skibskaptajn i Holland
4) halvsøster Dorthe Jensdatter, [skifte 16.10.1784 lbnr.504], første ægteskab med Clemen Nielsen Weidemann, [skifte 14.2.1756 lbnr.106]. B:
a Karen Weidemann g.m. [Ludvig Christian] Milling, klokker i Ålborg
b Kirstine Marie Weidemann g.m. Johan Møller, guldsmed i Nibe
c Jens Weidemann, snedker i Nibe
5) halvsøster Anne Jensdatter, [skifte 22.3.1775 lbnr.349], var g.m. Otte Jensen Stræt, [skifte 11.3.1754 lbnr.282] 2B:
a Jens Knudsen Stræt, død, var g.m. [Maren Weidemann, skifte 11.5.1792 lbnr.596]. 1B:
1 Otto Jensen Stræt i Nibe
b Anders Ottesen Stræt, hattemager på Bragernes i Norge.
Hendes A:
1) bror Jens Klitgaard, [skifte 16.3.1774 lbnr.324]. 5B:
a Søren Klitgaard, købmand i Ålborg
b Thomas Klitgaard, degn i Veggerby og Bislev
c Anne Petrea Klitgaard g.m. Anders Sørensen, degn i Astrup, [Rostrup og Store Arden]
d Sidsel Marie Klitgaard g.m. Gotfred Møller, garver i Ålborg
e Kirstine Cathrine Klitgaard, enke efter Peder Knudsen i Nibe, [skifte 29.9.1798 lbnr.683].

722 Oluf Uttermøhlen i Nibe. 10.5.1803, fol.336B, 640, 645B, 705B.
E: Marianne Asp. LV: bror [Christen] Asp, prokurator i Ålborg.
Første ægteskab med Cathrine Margrethe Sødal. B:
1) Thøger Petrus Uttermøhlen 11
2) Else Christine Uttermøhlen 10, hos farmor, [Sofie Olufsdatter Winther], enke efter [Morten] Steenholm, [vejermester] i Nibe
3) Christen Sødal Uttermøhlen 8, hos [Johan Peder] Gad, præst [i Magleby] på Møn
4) Sofie Uttermøhlen 7, hos Broch i København
5) Oluf Christian Uttermøhlen 5, hos sin stedmor.
FM: farbror Uttermøhlen i Hjørring.

723 Anne Johanne Christensdatter i Nibe. 10.9.1803, fol.645B.
E: Peder Andersen, bødker. B:
1) Christen Pedersen 11
2) Anne Kirstine Pedersdatter 9
3) Inger Pedersdatter 6
4) Peder Pedersen 3
5) Laurids Pedersen 3 mdr.

724 Niels Andersen, bødker i Nibe. 17.12.1803, fol.647B, 652.
E: Johanne Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Bygum i Nibe. B:
1) Maren Kirstine Nielsdatter 17
2) Anne Johanne Nielsdatter 14
3) Anders Nielsen 9
4) Peder Nielsen 7
5) Søren Nielsen 4
6) Jørgen Didriksen 6 mdr.
FM: Søren Jensen, snedker i Nibe.

725 Trotte Trine Hansdatter i Nibe. 17.12.1803, fol.647B, 711.
Enke efter Frederik [Ulrik] Demant, farver, [skifte 13.9.1800 lbnr.710].
Testamente af 10.5.1800.
Arvinger kendes ikke.

726 Niels Sørensen, ugift tjenestekarl i Nibe. 19.5.1804, fol.654.
A:
1) bror Poul Sørensen.

727 Johanne Vilsdatter i Nibe. 11.6.1804, fol.654B, 658.
E: Andreas Villadsen, smed. B:
1) Else Cathrine Andreasdatter 13
2) Villy Andreassen 8.
FM:
1 farbror Rasmus Villadsen i Nibe
2 morbror Peder Vilsen i Hedegård.

728 Cornelius Rohde i Nibe. 16.10.1804, fol.658B, 660B.
Enkemand efter Anne Sørensdatter, [skifte 26.8.1800 lbnr.707]. B:
1) Gertrud Marie Rohde 44.

729 Poul Andersen i Nibe vejrmølle. 27.10.1804, fol.659, 710.
E: Malene Torup. B:
1) Jacob Poulsen 2
2) Martha Poulsdatter 10 uger.
FM: Peder Hansen i Kalstrup mølle.

730 Jens Lam, skomager i Nibe. 14.12.1804, fol.661.
E: Else Jensdatter. LV: Anders Lyngby i Nibe. B:
1) Jens Jensen 23
2) Peder Jensen 16
3) Anne Margrethe Jensdatter
4) Maren Jensdatter
5) Dorthe Marie Jensdatter.
FM: Peder Lauridsen, købmand i Nibe.

731 Jens Nielsen Taastrup, kågfører i Nibe. 15.1.1805, fol.662, 663B, 691B.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Oluf Hvas i Nibe.
Første ægteskab med [Sofie Christensdatter Aarup, skifte 30.11.1785 lbnr.520]. B:
1) Anne Sofie Jensdatter Taastrup 23
2) Niels Jensen Taastrup 21, der døde.
FM: Mogens Nysom i Nibe.
Afdøde døde i Torp [i Lyngs sogn] på Thyholm.

732 Jørgen Olufsen i Nibe. 22.1.1805, fol.662B, 710B.
E: Johanne Marie Christensdatter. LV: Henrik Lauridsen i Nibe. B:
1) Jens Jørgensen
2) Marie Kirstine Jørgensdatter
3) Elsebeth Christiane Jørgensdatter
4) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Oluf Christian i Ålborg.

733 Peder Christensen Vendelbo i Nibe. 31.1.1805, fol.664, 713.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Mikkelsen Skaaning i Nibe.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen.

734 Anne Johanne Koch i Nibe. 6.2.1805, fol.664B, 668.
Enke efter Erik Hvid, [skifte 4.5.1780 lbnr.499]. B:
1) Nikolaj Hvid, der døde
2) Anne Marie Hvid
Karen Marie Hvid i Lyngby ved København.
FM: Christen Asp, prokurator i Nibe.

735 Maren Pedersdatter i Nibe. 26.3.1805, fol.665B.
E: Jens Jensen Dalsgaard. B:
1) Else Jensdatter 14
2) Jens Jensen 12.

736 Kirsten Cathrine Klitgaard i Nibe. 2.5.1805, fol.666, 712B.
Enke efter Peder Knudsen, [skifte 29.9.1798 lbnr.683]. B:
1) Elisabeth Christine Knudsen 18.
FM: født værge Jørgen Knudsen.

737 Jens Nielsen Søndergaard, [skrædder] i Nibe. 10.6.1805, fol.667, 667B, 713.
E: Susanne Andersdatter. LV: Anders Svendsen. B:
2) Kirstine Marie Jensdatter.
FM: Jens Jensen Abildgaard i Nibe.
Første ægteskab med [Karen Jespersdatter, skifte 5.9.1797 lbnr.668]. B:
1) Niels Jensen 15.

738 Maren Sørensdatter i Nibe. 5.7.1805, fol.667.
E: Jens Sørensen, krejler. B:
1) Kirsten, nyfødt.

739 Kirsten Henriksdatter Thybo, ugift i Nibe. 23.8.1805, fol.670B, 671, 713B.
Arvinger kendes ikke.

740 Mads Nielsen, bødker i Nibe. 17.9.1805, fol.670B, 714B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Anders Nielsen, murer i Nibe.
Arvinger kendes ikke.

741 Cecilie Nielsdatter i Nibe. 17.9.1805, fol.671B.
E: Frederik Adeler. A:
0) forældre [Niels Filipsen og Karen Knudsdatter, skifte 26.9.1795 lbnr.636]
1) bror Filip Nielsen
2) søster Bolette Nielsdatter, enke efter Jørgen Røhr (Røer), murer
3) søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Mathiassen.

742 [Nikolaj Peder] Krebs, toldinspektør i Nibe. 18.10.1805, fol.672, 673B, 715.
E: [Esther Salome] Louise. LV: [Christen] Justesen, degn i Nibe. B:
1) Jacob Krebs 21, kommandersergent i København
2) Frederik Ludvig Krebs 20, på Island
3) Johan Frands Krebs 12
4) Anne Krebs, i København
5) Susanne Krebs
6) Johanne Krebs
7) Louise Krebs.

743 Kirsten Nielsdatter Taastrup i Nibe. 18.10.1805, fol.672B, 715B.
A:
0) forældre [Niels Pedersen Taastrup, skifte 4.12.1760 lbnr.155 og
Kirsten Jensdatter Gelstrup, skifte 24.11.1784 lbnr.509]
1) søster Helvig Nielsdatter Taastrup, [skifte 29.12.1778 lbnr.410]. E: Jens Mynster, købmand i Nibe. 1B:
a Dorthe Kirstine Mynster
2) bror Peder Nielsen Taastrup i Nibe, [skifte 21.6.1793 lbnr.612]. 1B:
a Niels Pedersen Taastrup 14
3) bror Jens Nielsen Taastrup i Nibe, [skifte 15.1.1805 lbnr.731]. 1B:
a Anne Sofie Jensdatter Taastrup i Ålborg

744 Frederik Josef Adeler i Nibe. 26.11.1805, fol.674, 675B, 716B.
Efter testamente arver byens fattige.

745 Opbudsbo i Nibe. 20.12.1805, fol.674B, 677, 722B.
Registrering af fallitbo hos Frands Ravnbak, galanterihandler.

746 Anne Jørgensdatter i Nibe. 12.2.1806, fol.676, 727B, 729.
E: Andreas Villadsen, smed. Hendes slegfreddatter B:
1) Anne Kirstine 11, hos morfar Jørgen Jacobsen i Borup i Gundersted sogn.

747 Svend Hansen Bernt, skomager i Nibe. 24.2.1806, fol.678.
E: Inger Marie Lauridsdatter. B:
1) Else Marie Svendsdatter 15
2) Hans Svendsen 13
3) Laurids Svendsen.
FM:
1 Niels Mønster, købmand i Nibe
2 Christen K. Møller, købmand i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1805.
Samfrændeskifte 24.2.1806.

748 Maren Sørensdatter i Nibe. [dato mangler].1805, fol.678B.
E: Jens Sørensen Fur.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1805.

749 [Dorthe Ørum] i Nibe. 31.5.1806, fol.679B.
Enke efter [Frederik Gotfred] Stampe, præst i Års [og Havbro, skifte Års herred gejstlig 15.9.1802 lbnr.94]. A:
1) bror Jacob Ørum, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. 1B:
a Anne Marie Jacobsdatter Ørum.

750 Jens Mortensen Mand i Nibe. 2.6.1806, fol.680, 689.
E: Maren Sørensdatter. LV: Andreas Lyngby, købmand i Nibe.
Første ægteskab med Marie Christiansdatter. B:
1) Anne Sofie Jensdatter 14
2) Morten Jensen 11.
FM: Christen Knudsen Møller i Nibe.

751 Opbudsbo i Nibe. 1.7.1806, fol.681, 682B, 685B.
Registrering af fallitbo hos Johannes Mollerup, der er rejst, uvist hvorhen.

752 Opbudsbo i Nibe. 31.7.1806, fol.684.
Registrering af fallitbo hos Henrik Levin Wulff.

753 Mette Eriksdatter i Nibe. 7.8.1806, fol.685, 687B.
E: Johan Markus Alsing.
Testamente af 10.9.1798. A:
1) søster Maren Eriksdatter g.m. Jacob Pedersen i Revn i [Djurs] Sønder herred på Ingvorstrup gods
2) søster Else Eriksdatter g.m. Christoffer Madsen i Nimtofte, begge døde. 4B:
a Jens Christoffersen ved Udbyhøj på Stenalt gods
b Anne Sofie Christoffersdatter g.m. Hans Jacobsen i Grund på Gammel Estrup gods
c Margrethe Christoffersdatter i Feldballe
d Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. Peder Klitgaard i Nibe
2) halvsøster Anne Eriksdatter, [skifte 10.3.1798 lbnr.674], var g.m. Jens Skaaning i Nibe.
a Erik Skaaning, fuldmægtig hos byfogeden
b Anne Marie Jensdatter g.m. Mogens Halkjær i Nibe
c Maren Jensdatter
3) halvsøster Margrethe Eriksdatter g.m. Christen Møller i Røghuset på Løvenholm gods.

754 Gravers Andersen i Nibe. 14.11.1806, fol.688.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Mønster i Nibe. B:
1) Jens Graversen 14
2) Anders Graversen 12
3) Niels Graversen 10
4) Søren Graversen 8.
FM: Anders Jacobsen i Nibe.

755 Marie Kirstine Jensdatter i Nibe.
A:
1) mor Else Andkær født [i] Torning, enke efter Jens Jepsen, [skifte 7.5.1800 lbnr.703]. LV: Oluf Christensen Bach, skoleholder i Nibe
2) søster Anne Jensdatter g.m. Carl Høj, skytte på Lundbæk
3) søster Johanne Kirstine Jensdatter 27, på Frederikskilde ved København.

756 Oluf Tidemann Calundan, prokurator i Nibe vejrmølle.16.3.1807, fol.690B, 694, 702, 703B, 764B.
E: Charlotte Sofie Bircherod. B:
1) Lyder Frederik Calundan 12
2) Jens Mathias Bircherod Calundan 10
3) Oluf Tidemann Calundan 8
4) Christian Frederik Calundan 5.
FM: farbror Frederik [Grüner] Calundan, præst i Skorup [og Tvilum].

757 Mette Marie Pedersdatter i Nibe. 29.6.1807, fol.699B, 704.
E: Peder Andersen, bødker. B:
1) Peder Christian Pedersen 1¼.
FM: Niels Eriksen i Nibe.

758 Henrik Laugesen, snedker i Nibe. 30.6.1807, fol.700B, 717.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Hjørring, snedker i Nibe. A:
1) farbror Andreas Henriksen Schultz, snedker i Hjørring
2) farbror Frederik Henriksen Schultz, tinstøber i Hjørring, død. 2B:
a Henrik Frederiksen, tinstøber i Hjørring
b Dorthe Frederiksdatter g.m. Christen Pind, skomager i Hjørring.

759 Mathias Filip Jæger, toldunderbetjent i Nibe. 4.10.1807, fol.704B, 739.
E: E[lisabeth] D[orthe] Kastrup i Viborg. LV: Peder L. Holm.
Af 3 børn angives kun B:
1) Mathias Mathiassen 4.

760 Inger Kirstine Jensdatter Lynnerup i Nibe. 21.4.1808, fol.717B, 728.
Enke efter Niels Madsen, krejler. B:
1) Mogens Nielsen 28, krejler
2) Jens Nielsen 26
3) Jacob Nielsen 24.

761 Kirsten Thomasdatter i Nibe. 30.7.1808, fol.720B, 727.
E: Oluf Hvas.
Første ægteskab med [Peder Nielsen Taastrup, skifte 21.6.1793 lbnr.612]. B:
1) Niels Pedersen Taastrup 18.

762 Laurids Christensen, tømrer i Nibe. 26.9.1808, fol.724, 731.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Frejlev i Gelstrup. B:
1) Else Lauridsdatter 29
2) Christen Lauridsen 28
3) Jens Lauridsen 25
4) Anders Lauridsen 23
5) Christian Lauridsen 19
6) Maren Lauridsdatter 16
7) Niels Lauridsen 10.

763 Gertrud Pedersdatter Havbro i Nibe. 7.10.1808, fol.725, 740.
E: Frederik Conrad Qvade, gartner. Slegfreddatter B:
1) Kirsten 12.

764 Dorthe Marie Christensdatter i Nibe. 9.11.1808, fol.725B.
E: Jens Sørensen Bejstrup, fisker.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Bejstrup, skifte 8.12.1787 lbnr.547]. B:
1) Niels Jensen Bejstrup i Klitgård
2) Christen Jensen Bejstrup
3) Anne Marie Jensdatter Bejstrup g.m. Mads Guldbrandsen, snedker i Nibe.

765 Jens Hansen Øland, fisker i Nibe. 22.4.1809, fol.729B, 740B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Mønster i Nibe.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde varv født på Øland.

766 Gertrud Lauridsdatter i Nibe. 29.4.1809, fol.730B, 741.
E: Jens Clemensen Weidemann. Hendes slegfredsøn B:
1) Jens Lauridsen 6.
FM: [Christen] Justesen, degn i Nibe.

767 Ingefred Winther i Nibe. 29.8.1809, fol.731B, 738B.
Enke efter Andreas Egeberg, assessor, [skifte 6.3.1780 lbnr.440]. B:
1) Jørgen Christian Egeberg i Frederiksværk på Sjælland, død. Enken [Marie Magdalene Brent g.m. Meitland, kobbersmed i Frederiksværk]. 2B:
a Albert Christian Egeberg
b Ingefred Kirstine Egeberg
2) Christine Egeberg, død, var g.m. Thomas Behr, ejer af Svenstrup kro i Ålborg amt. 5B:
a Andreas Behr, farmaceut på Hobro apotek
b Poul Behr 18, hos en bager i Ålborg
c Elisabeth Behr hos provst Vorsø [i Tønning præstegård] ved Horsens
d Ingefred Anette Behr, uvist hvor
e Mette Sofie Behr på Isgård.

768 Jens Jensen [Hegelund], drejer i Nibe. 22.5.1810, fol.735, 748B.
E: Elisabeth Sørensdatter. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 26
2) Søren Jensen 15
3) Jens Jensen 13
4) Peder Jensen 9
5) Karen Jensdatter 6.
FM: Søren Nielsen, fisker i Nibe.

769 Ib Poulsen, ugift fisker i Nibe. 1.8.1810, fol.735B, 745B, 748.
A:
1) bror Hans Poulsen garder i København, død. 1B:
a Peder Jensen Lund, døbt København Frue kirke, født 28.11.1788, tømrer på Holmen i København, (på dåbsattesten står: søn af Hans Poulsen garder)
2) søster Karen Poulsdatter g.m. Niels Christensen, gørtler i København
3) søster Mette Poulsdatter g.m. Oluf Christensen, skomager i København.

770 Karen Christensdatter Fastrup i Nibe. 15.11.1810, fol.738, 765B.
Enke efter Cornelius Hansen Svensk.
Testamente af 28.6.1806.
Hans A:
1) bror [Christen Hansen Svensk, skifte 6.8.1794 lbnr.627]. 3B:
a Niels Svensk i Nibe
b Inger Marie Svensk i Nibe
c Oluf Svensk i Nibe.
Hendes arvinger angives ikke i stedet er indsat som A:
1) Kirstine Cathrine Østrup.

771 Poul Søndergaard, klokker i Nibe. 29.10.1810, fol.741B, 748B.
A:
1) bror Anders Søndergaard, [skifte Nykøbing Mors 15.3.1804 lbnr.578]. 1B:
a Barbara Kirstine Søndergaard g.m. Børge Krogh, rebslager i Nykøbing Mors.
Afdøde blev myrdet i november 1808, sandsynligvis af Oluf Christensen i Nibe.

772 Else Andkær i Nibe. 9.1.1811, fol.742, 743.
Enke efter Jens Jepsen, [skifte 7.5.1800 lbnr.703]. B:
1) Anne Jensdatter, enke efter Carl Høj i Prierboden ved Lundbæk
2) Johanne Kirstine Jensdatter i København.

773 Jens Nielsen Gryde i Nibe. 11.1.1811, fol.742B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Schiønning i Nibe. B:
1) Niels Jensen 13
2) Kirsten Jensdatter 4.
FM: Jens Jensen Gryde i Nibe.

774 Niels Jensen Kjeldal i Nibe. 25.1.1811, fol.742B, 745.
E: Karen Nielsdatter. LV: Bygum i Nibe. B:
1) Niels Nielsen 5
2) Karen Kirstine Nielsdatter 2.
FM: Christen Knudsen Møller, købmand i Nibe.

775 Bolette Kirstine Carlsdatter i Nibe. 15.2.1811, fol.743B.
E: Michael Poulsen Berg, skipper. B:
1) Sidsel Kirstine Mikkelsdatter 25 g.m. Christen Koch, skipper i Nibe
2) Carl Mikkelsen 22½, til orlogs
3) Kirsten Mikkelsdatter 21, i Helsingør
4) Caroline Mikkelsdatter 18
5) Jens Mønster Mikkelsen 16
6) Søren Mikkelsen 12
7) Dorthe Mikkelsdatter 9
8) Peder Mikkelsen 6.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1809.
Samfrændeskifte 15.2.1811.

776 Andreas Villadsen, smed i Nibe. 4.4.1811, fol.744, 744B, 747.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Villadsen i Nibe. B:
3) Inger Kirstine Andreasdatter 4
4) Villads Andreassen 1½.
Første ægteskab med Johanne Vilsdatter, [skifte 11.6.1804 lbnr.727]. B:
1) Else Cathrine Andreasdatter 18
2) Vil Andreassen 15.
[Andet ægteskab med Anne Jørgensdatter i Nibe. 12.2.1806 lbnr.746].

777 Christen Hou, skipper fra Nørre Uttrup. 10.4.1811, fol.744, 744B.
Der skal være enke og børn i Nørre Uttrup.

778 Søren Jacobsen Schiønning, fiskeriudreder i Nibe. 22.7.1811, fol.746B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Just Nielsen i Nibe. B:
1) Kirsten Sørensdatter 8
2) Niels Sørensen 6
3) Morten Sørensen 4
4) Sidsel Sørensdatter 2.
FM:
1 morfar Niels Sørensen i Sebbersund
2 Peder Andersen, smed g.m. faster Maren Jacobsdatter.
Samfrændeskifte

779 Søren Christensen Brøgger i Nibe. 9.9.1811, fol.747B.
E: Anne Kirstine Mogensdatter. LV: Jens Hinnerup, købmand i Nibe. B:
4) Mogens Christian Sørensen 14
5) Eskild Sørensen 8.
Første ægteskab med Helvig Nielsdatter. B:
1) Niels Sørensen 20
2) Christen Sørensen 19
3) Anne Margrethe Sørensdatter.
FM: Jens Bygum, bager i Nibe.

780 Markus Alsing, købmand i Nibe. 19.2.1812, fol.749, 755B, 757B.
Enkemand efter Christence Bering.
Testamente af 15.3.1797.
Hans A:
0) far [Markus Alsing, præst i Nibe og Vokslev, skifte Hornum herred gejstlig 29.5.1766 lbnr.53]
1) bror Mads Markussen Alsing, præst i Lomborg og Rom, [skifte Skodborg herred gejstlig 25.6.1772 lbnr.62]. 3B:
a Johan Markus Alsing i Nibe
b Jens Jørgen Alsing i København
c Christian Alsing, snedker i Overlund ved Viborg
2) søster Anne Elisabeth Markusdatter Alsing, død, var g.m. [Gregers Knudsen] Lund, præst i Ferring, [død 11.5.1796]. 2B:
a Knud Lund, præst i Tømmerby og Lild
b Elisabeth Sofie Lund, enke efter Jens Bjerrum i Hals
3) søster Ellen Markusdatter Alsing, [skifte Nykøbing Mors 11.9.1811 lbnr.615]
Første ægteskab med [Balthazar] Jessen, præst i Lovns og Alstrup, [skifte Gislum herred gejstlig 7.7.1755 lbnr.43]. 2B:
a Markus Jessen i Flade
b Elisabeth Sofie Jessen i Flade
Andet ægteskab med [Jesper Hansen] Højer, præst i Harring og Stagstrup, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 27.3.1804 lbnr.82]. B:
c Baltser Høyer i Nykøbing Mors
d Kirsten Høyer g.m. [Andreas Christian] Revelius, emeritus i Nykøbing, [var præst i Flade og Dråby]
e Else Cathrine Høyer i Nykøbing Mors
f Johanne Marie Høyer i Nykøbing Mors
4) søster Elisabeth Sofie Markusdatter Alsing, [død Vokslev 24.4.1785, skifte Ålborghus amt nr.824], var g.m. [Andreas] Svejstrup, forpagter på Pandum, [død 4.1.1778, skifte Ålborghus nr.676]. 2B:
a Markus Svejstrup i Eskebæk i Tørring sogn i Ringkøbing amt
b Otto Henrik Svejstrup til Gettrup [i Ulsted sogn] i Vendsyssel
5) søster Barbara Johanne Alsing.
Hendes A:
0) forældre [Johan Sørensen Bering, præst i Romdrup og Klarup, skifte Ålborg bisp 10.11.1768 lbnr.57 og Anne Kirstine Brorson]
1) søster Johanne Malene Bering, [begravet Hørmested 16.7.1798, enke efter Henrik Henriksen til Høgholt]. Første ægteskab med [Andreas Christensen] Brønnum til Hørbylund, [død 26.2.1774, skifte Ålborghus amt nr.541]. 3B:
a Johan Christian Brønnum til Tidemandsholm i Vendsyssel
b Anne Cathrine Brønnum, død, var g.m. [Laurids Falster] Hedemark, [lods]oldermand i Fladstrand. 1B:
1 Johanne Magdalene Hedemark
c Christen Brønnum til Hals Ladegård
2) søster Severine Amalie Bering i Nibe, enke efter Peder Struve [Markussen] Alsing, præst i Lomborg og Rom, [død 10.3.1803. Afkald for arv Skodborg herred gejstlig 16.6.1803 lbnr.100]

781 Helm Gothardt Jensen, toldbetjent i Nibe. 11.4.1812, fol.755, 756.
E: Erika Sofie Jensen. LV: Christen Knudsen Møller, købmand i Nibe. B:
5) Søren Holst Jensen 10.
Første ægteskab med Anne Kirstine Thonbo. B:
1) Jens Thonbo Jensen
2) Casper Herman Jensen
3) Erika Pouline Sofie Jensen
4) Elisabeth Jensen.

782 Niels Andersen Bo, fisker i Nibe. 27.5.1812, fol.756B, 759. 760.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Engelbrecht Gelstrup, købmand i Nibe. A:
1) far Anders Bo i Djørup ved Nibe.
Testamente af 9.5.1812.
Arv i boet til enkens B:
1) Peder Nielsen 14
2) Anne Petrea Nielsdatter
3) Mette Cathrine Nielsdatter.

783 Jens Clemensen Weidemann, snedker i Nibe. 29.5.1812, fol.757.
Enkemand efter [Gertrud Lauridsdatter, skifte 29.4.1809 lbnr.766]. Hendes slegfredsøn B:
1) Jens [Lauridsen] 9.
FM: fasters mand [Johan] Møller, guldsmed i Nibe.

784 Anne Cathrine Knudsdatter, ugift tjenestepige i Nibe. 8.12.1812, fol.761, 761B, 764.
A:
1) mor Johanne Olufsdatter i Nyrup i Sønderholm sogn. LV: Søren Hansen, snedker i Nibe
2) bror Jens Knudsen i Erslev i Ersted i Årestrup sogn
3) søster Margrethe Knudsdatter g.m. Thomas Knudsen i Skovhuset Julianelyst ved Horsens
4) søster Anne Knudsdatter g.m. Poul Nielsen i Helberskov i Als sogn
5) søster Karen Knudsdatter i Helberskov
6) søster Karen Knudsdatter i Nibe.

785 Elisabeth Sørensdatter i Nibe. 12.12.1812, fol.761B, 762B.
Enke efter Jens Jensen [Hegelund], drejer, [skifte 22.5.1810 lbnr.768]. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter
2) Søren Jensen 18
3) Jens Jensen 16
4) Peder Jensen 12
5) Karen Jensdatter 9.
FM: Engelbrecht Gelstrup, købmand i Nibe

786 Karen Hansdatter i Nibe. 12.2.1813, fol.763.
E: Peder Jensen Nørholm. B:
1) Jens Pedersen 10
2) Hans Christian Pedersen 2.
FM: Laurids Lauridsen Haubro.

SLUT


Nibe
Overformynderiprotokol
1718-1865
OFM 07-1

skifteprotokol
Forsiden af den læderindbundne overformynderiprotokol for Nibe 1718-1865

Indførslerne fra de to ældste skifteprotokoller 1718-1731 og 1731-1745 opstilles som øvrige skifteuddrag.
Der henvises til folio i de oprindelige skifteprotokoller.

Lbnr.830-926 er indført to gange med hver sin skrift og lidt forskelligt indhold.

787 Maren Pedersdatter i Nibe. 4.11.1718, fol.7.
Enke efter Anders Hegelund. B:
1) Inger Andersdatter 27
2) Else Andersdatter 25.

788 Sidsel Lauridsdatter i Nibe. 14.1.1719, fol.8.
B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Christen Joensen i Telling i Lerup sogn

789 Maren Madsdatter Klestrup i Nibe. 13.4.1718, fol.10.
B:
1) Morten Christensen Klestrup i København
2) Mads Christensen i Ålborg
3) Maren Christensdatter g.m. Søren Christensen i Svenstrup
4) Gertrud Christensdatter g.m. Poul Christensen i Nibe.

790 Mette Poulsdatter i Nibe. dato mangler, fol.13.
Enke efter Niels Lauridsen. B:
1) Anne Marie Hvid.

791 Anders Vognsen, skrædder i Nibe. 22.3.1719, fol.17.
B:
1) Else Andersdatter 26.

792 Jens Grydsted i Nibe. 5.4.1719, fol.21.
B:
1) datter g.m. Jens Andersen Koch i Nibe
2) Bodil Jensdatter i Grydsted, død. Hendes børn
3) Anne Jensdatter i Nibe, død. Hendes børn
4) Gunde Simonsdatter i Overlade, død. Hendes børn
5) Jens Simonsen i Bjerregård, død. Hans børn
6) Inger Simonsdatter i Løgstør, død. Hendes børn.

793 Jens Knudsen Stræt i Nibe. 8.11.1719, fol.25.
B:
1) Knud Jensen
2) Niels Jensen
3) Jens Jensen
4) Otto Jensen
5) Else Jensdatter
6) Elsebeth Jensdatter
7) Marie Jensdatter
8) Maren Jensdatter.

794 Else Jensdatter i Nibe. 14.11.1719, fol.27.
E: Christoffer [Frederiksen] Grosmann. B:
1) Frederik Christoffersen Grosmann
2) Christoffer Christoffersen Grosmann.

795 Else Pedersdatter i Nibe. 19.12.1719, fol.28.
E: Rasmus Jensen Brodersen. B:
1) Jens Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Maren Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter
5) Inger Rasmusdatter
6) Anne Rasmusdatter.

796 Mads Christensen i Nibe. 17.12.1719.
A:
1) brorsøn Christen Jensen
2) svigerske Maren Andersdatter, død, Hendes 4 børn

797 Vibeke Nielsdatter i Nibe. 29.4.1720, fol.32.
E: Søren Pedersen Liisen.
Af første ægteskab B:
1) Cornelius Engelbrechtsen
2) Søren Engelbrechtsen.

798 Jørgen Jensen, tømrer i Nibe. 4.6.1720, fol.34.
B:
1) Jens Jørgensen
2) Christen Jørgensen
3) Søren Jørgensen
4) Mette Jørgensdatter.

799 Helene Hansdatter Lange i Nibe. 4.6.1720, fol.35.
E: Peder Thomsen Muus. B:
1) Thomas Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Sidsel Pedersdatter.

800 Tove Thomasdatter i Nibe. 12.10.1720, fol.41.
Christen Thorsen i Nibe. B:
1) Peder Christensen
2) Thomas Christensen
3) Jens Christensen
4) Karen Christensdatter
5) Maren Christensdatter
6) Anne Christensdatter
7) Cathrine Christensdatter.

801 Knud Pedersen og hustru Maren Andersdatter Gedsmann i Nibe. 6.5.1719, fol.41.
A:
1) Anders Jensen Koch
2) Maren Urbansen, død. Hendes børn.

802 Jens Andersen Koch i Nibe. 5.10.1720, fol.42.
B:
1) Jacob Jensen
2) Anders Jensen
3) Jens Jensen
4) Dorthe Jensdatter
5) Maren Jensdatter
6) Anne Jensdatter.

803 Hustru i Nibe. Skifte sluttet 24.12.1720.
E: Mikkel Krag.
B:
1) Niels Mikkelsen 7
2) Christen Mikkelsen 3.

804 Peder Andersen Legger i Nibe. 6.12.1720, fol.46.
A:
1) bror store Peder Andersen Legger i Nibe
2) søster Maren Andersdatter g.m. Laurids Madsen, ladefoged på Lundbæk
3) søster Agnethe Andersdatter 50.

805 Maren Christensdatter i Nibe. 30.6.1721, fol.54.
E: Christen Nielsen, bager. B:
1) Christen Christensen 10.

806 Anne Nielsdatter i Nibe. 15. august 1721, fol.54.
E: Christian Nikolaj Kræmmer. B:
1) Nikolaj Christiansen 17
2) Laurids Christiansen Dahl 15
3) Niels Christiansen 14.

807 Jens Mikkelsen Gelstrup i Nibe. 1.9.1721, fol.56.
B:
1) Mikkel Jensen
2) Laurids Jensen 18, i København
3) Peder Jensen 14
4) Anne Jensdatter 25
5) Mette Jensdatter 23, på Pandum
6) Kirsten Jensdatter 21
7) Maren Jensdatter 10.

808 Ellen Lauridsdatter i Nibe. 27.10.1721, fol.57.
E: Anders Nielsen Færch. B:
1) Christen Andersen 17
2) Niels Andersen 12
3) Laurids Andersen 7
4) Søren Andersen 3.

809 Jens Christensen Lam i Nibe. 28.7.1721, fol.58.
B:
1) Christen Jensen 8
2) Jens Jensen 5
3) Peder Jensen 3
4) Anne Jensdatter 10
5) Maren Jensdatter 8 uger.

810 Dorthe Pedersdatter i Nibe. 22.6.1722, fol.64.
E: Bent Christensen Brandt. B:
1) Mette Bentsdatter 21
2) Anne Bentsdatter.

811 Gjødert Øsser i Nibe. 4.9.1722, fol.66.
B:
1) Gertrud Øsser 8
2) Sofie Bloch Øsser 5.

812 Jens Pedersen Gelstrup i Nibe. 11.8.1722, fol.68.
E: Helvig Jensdatter Brodersen. B:
1) Peder Jensen 3
2) Kirsten Jensdatter 12
3) Maren Jensdatter 11
4) Inger Jensdatter 8
5) Anne Jensdatter 5.

813 Johanne Mortensdatter i Nibe. 2.9.1722, fol.70.
E: Bens Berent Gabler. B:
1) Eskild Henriksen, i Norge
2) Anne Henriksdatter, gift i Ålborg
3) Else Henriksdatter, på stedet.

814 Christoffer Jensen Koch i Nibe. 27.5.1722, fol.71.
A:
1) bror Johannes Jensen Koch i Ålborg
2) bror Anders Jensen Koch i Nibe
3) søster Dorthe Jensdatter, enke efter Jens Knudsen i Nibe
4) søster Karen Jensdatter, enke efter Niels Ibsen i Nibe.

815 Jens Jensen Hurtigkarl i Nibe. 25.11.1722, fol.75.
Søskende eller B:
1) [Else Jensdatter, skifte 14.11.1719 lbnr.794]. E: Christoffer Grosmann. B:
a Frederik Christoffersen Grosmann 13
b Christoffer Christoffersen Grosmann 6
2) Maren Jensdatter g.m. Christen Aagesen.

816 Jens Andersen Mageløs i Nibe. 25.2.1723, fol.79.
B:
1) Søren Jensen 16.

817 Johanne Sørensdatter i Nibe. 16.3.1723, fol.798.
E: Henrik Jochumsen. B:
1) Søren Henriksen 12
2) Jochum Henriksen 10
3) Clemen Henriksen 6
4) Else Henriksdatter 1½.

818 Peder Eriksen Kjær i Nibe. 1.2.1723, fol.80.
A:
1) søster Karen Eriksdatter, død. E: Peder Skyum i Skørping. Hendes børn, hvis navne ikke angives
2) søster Margrethe Eriksdatter g.m. Poul Riis, forpagter på Mariager Kloster
3) søster Maren Eriksdatter [Kjær, skifte Mariager 9.4.1722 lbnr.90]. E: [Niels Christensen] Spentrup, byskriver i Mariager.

819 Christian Nikolaj Kræmmer i Nibe. 14.2.1723, fol.80.
B:
1) Nikolaj Christiansen 19
2) Laurids Christiansen Dahl 18
3) Niels Christiansen 14
4) Else Christiansdatter.
(Sml. lbnr.806).

820 Maren Rasmusdatter i Nibe. 12.1.1723, fol.83.
Enke efter Jens Christensen Brodersen. B:
1) Rasmus Jensen Brodersen i Nibe
2) Maren Jensdatter g.m. Niels Lauridsen i Nibe
3) Helvig Jensdatter, enke efter Jens Pedersen Gelstrup, [skifte 11.8.1722lbnr.812].

821 Peder Gelstrup i Nibe. 20.12.1723, fol.84.
A:
1) Jens Pedersen Gelstrups børn, hvis navne ikke angives
2) Else Pedersdatter Gelstrups børn, hvis navne ikke angives
3) Kirsten Pedersdatter g.m. Vogn Lauridsen.

822 Peder Nielsen Tandrup i Nibe. 22.6.1723, fol.86.
B:
2) Anne Pedersdatter 13
3) Johan Pedersen 6
4) Lisbeth Pedersdatter 4
Af forrige ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter.

823 Jens Pedersen Liisen i Nibe. 12.10.1723, fol.90.
B:
1) Anne Jensdatter 21.

824 Maren Madsdatter i Nibe. 15.11.1723, fol.92.
E: Niels Lauridsen, snedker. B:
1) Laurids Nielsen 16
2) Søren Nielsen 10
3) Mette Nielsdatter 8
4) Anne Nielsdatter 4.

825 Søren Ibsen i Nibe. 11.1.1724, fol.92.
B:
1) Poul Sørensen, myndig
2) Anne Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen i Nibe
3) Maren Sørensdatter.

826 Anne Nielsdatter i Nibe. 7.1.1724, fol.98.
Enke efter Søren Bertelsen. B:
1) Niels Thomsen, myndig
2) Anne Sørensdatter 19.

827 Anne Christensdatter Skagbo i Nibe. 23.10.1723, fol.99.
B:
1) Christen Poulsen Skagbo i Nibe
2) Maren Poulsdatter, gift i København
3) Else Poulsdatter, gift i København
4) Gundil Poulsdatter g.m. Laurids Sørensen i Nibe.

828 Kirsten Christensdatter i Nibe. 14.2.1724, fol.103.
E: Peder Gandrup. A:
1) Peder Sjørups 3 børn
2) Christen Jensen Sjørup
3) Jens Pedersen Sjørup.

829 Jens Nielsen Aalborg i Nibe. 4.9.1724, fol.110.
B:
1) Niels Jensen Aalborg
2) Johanne Jensdatter g.m. Jens Jensen Lam i Nibe.

830 [Niels Nielsen] Ilkjær, birkefoged i Nibe. Skifte sluttet 2.10.1724.
Enkemand efter [Helene Sørensdatter Klog, skifte Ålborghus med flere amter 15.7.1713 lbnr.18]. B:
1) Knud [Thot] Ilkjær
2) Cathrine Marie Ilkjær.
3) Thyge [Thomsen] Ilkjær

8310 Ingvar Nielsen, bødker i Nibe. 25.7.1724, fol.111.
A:
1) søster Kirsten Nielsdatter i Nibe.

832 Mikkel Pedersen Færch i Nibe. 24.4.1724, fol.112.
A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Lauridsen, bødker i Nibe
2) søster Maren Pedersdatter i København.

833 Mikkel Nielsen, bødker i Nibe. 7.8.1724, fol.114.
B:
1) Ellen Mikkelsdatter 17
2) Johanne Mikkelsdatter 14
3) Gertrud Mikkelsdatter, gift i Nibe.

834 Maren Andersdatter Leger i Nibe. 8.12.1724, fol.115.
E: Laurids Madsen, ladefoged. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 5
2) Anne Margrethe Lauridsdatter 3
3) Søren Lauridsen 1½.

835 Bent Christensen Branis i Nibe. 6.10.1724, fol.116.
B:
1) Mette Bentsdatter 23
2) Anne Bentsdatter 21.

836 Peder Jensen Bjerregaard i Nibe. 18.12.1724, fol.119.
B:
1) Sara Pedersdatter 17
2) Dorthe Pedersdatter 14
3) Kirsten Pedersdatter.

837 Maren Christensdatter i Nibe. 18.5.1725, fol.124.
E: Christen Mikkelsen, bødker. A:
1) søster Mette Christensdatter, gift i Nibe
2) søster Anne Christensdatter, i København, død. 1B:
a en søn.
Den ene af søstrene var g.m. Laurids Andersen, bødker.

837A Niels Jepsen i Nibe. 28.5.1725.
B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.

838 Anne Steffensdatter i Nibe. 19.6.1725, fol.126.
E: Jonas Edvardsen. B:
1) Edvard Jonassen 12 uger.

839 Indførsel af arv. 19.7.1725.
Indførsel af arv fra Hornum herred efter Otto Hansen til søn Hans Ottesen.

840 Karen Jørgensdatter Curris i Nibe. 26.10.1725, fol.127.
A:
1) søster, død. 1B:
a Jørgen Mikkelsen i København.

841 Maren Nielsdatter i Nibe. 6.2.1726, fol.131, 136.
E: Morten Bentsen. B:
1) [Niels Mortensen], død. 2B:
a Maren Nielsdatter 17
b Anne Nielsdatter 15.

842 Maren Christensdatter Rodsted i Nibe. 29.7.1726, fol.134.
E: Anders Pedersen Gregersen. B:
1) Christen Andersen
2) Johanne Andersdatter
3) Anne Andersdatter, gift.

843 Poul Sørensen i Nibe. 27.2.1726, fol.135.
A:
1) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen Grydsted
2) søster Maren Sørensdatter.

844 Dorthe Nysom i Nibe. 26.7.1726, fol.135.
A:
1) Jens Christensen Hurtigkarl
2) Niels Hurtigkarl
3) Mette Christensdatter
4) Maren Christensdatter
5) Anne Christensdatter.

845 Anders Jensen Koch i Nibe. 15.9.1726, fol.138.
B:
1) Elsebeth Andersdatter, forlovet med Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i [Øster og] Vester Assels på Mors.

846 Christen Christensen, snedker i Nibe. 5.5.1727, fol.138.
B:
1) Christen Christensen 26, på Sjælland
2) Johanne Malene Christensdatter 21, i København
3) Mikkel Christensen 12, i Ålborg skole.
Disse 3 børn arver tilsammen 5 rdl.
4) Henrik Christensen
5) Margrethe Christensdatter
6) Maren Christensdatter
7) Helene Christensdatter.
Disse 4 børn arver tilsammen 5 rdl.

847 Christen Jørgensen Gelstrup, bødker i Nibe. 7.3.1727, fol.141.
Enken lever, men er svag. B:
1) Jørgen Christensen, bødker i Nibe
2) Laurids Christensen Gelstrup i Nibe
3) Jens Christensen Gelstrup i Nibe
4) Peder Christensen i København
5) Anne Christensdatter gift i Nibe
6) Karen Christensdatter, på stedet.

848 Christen Mortensen, bødker i Nibe. 9.7.1727, fol.142.
B:
1) Maren Christensdatter.

849 Karen Nielsdatter i Nibe. 23.3.1728, fol.145.
E: Mads Nielsen Didriksen. B:
1) Maren Madsdatter 25
2) Edel Madsdatter 22
3) Inger Madsdatter 17
4) Anne Madsdatter 10.
(Afdøde kaldes også Karen Mikkelsdatter).

850 Karen Nielsdatter i Nibe. 24.3.1728, fol.145.
E: Jens Jacobsen Vokslev. B:
1) Jacob Jensen 5.

851 Ellen Kjeldsdatter i Nibe. 13.4.1728, fol.146.
E: Jens Nielsen Hurtigkarl. B:
1) Niels Madsen
2) Sidsel Madsdatter, gift i København.

852 Anne Pedersdatter Bjørn i Nibe. 31.3.1728, fol.146.
A:
1) Jens Mikkelsen
2) Morten Mikkelsen
3) søsterdatter Mette Jensdatter, enke efter Mourids Jensen
4) afdøde Laurids Jensen skomagers datter Else Lauridsdatter i København.

853 Peder Nielsen Børglum i Nibe. 30.6.1728, fol.147.
A:
1) bror Peder Nielsen i Vendsyssel
2) bror, død. 1B:
a en datter i Bergen i Norge
3) søster Anne Nielsdatter, gift i Børglum
4) søster Mette Nielsdatter i England.

854 Maren Christensdatter Stub i Nibe. 16.6.1728, fol.149.
B:
1) Niels
2) Søren
3) Christen
4) Peder
5) Peder den yngre
6) Else.
Arven er udbetalte til Christen Nielsen Koch.

855 Agnethe Nielsdatter i Nibe. 1.9.1728, fol.150.
Enke efter Enevold Jacobsen. B:
1) Jacob Enevoldsen, skomager på Sjælland
2) Peder Enevoldsen, matros i København
3) Maren Enevoldsdatter i København
4) Mette Enevoldsdatter, uvist hvor
5) Marie Enevoldsdatter i København.

856 Elias Christensen i Nibe. 14.10.1728, fol.151.
Der var 6 børn, der alle var myndige.
Af børn angives B:
1) Sidsel Eliasdatter.

857 Jens Christensen Tyrrestrup i Nibe. Skifte sluttet 10.1.1729, fol.152.
Enken lever. B:
1) Anne Jensdatter
2) Christence Jensdatter
3) Karen Jensdatter
4) Maren Jensdatter
5) Ursula Jensdatter.

858 Johanne Jensdatter i Nibe. 26.1.1729, fol.152.
E: Anders Nielsen Færch. B:
1) Jens Andersen 6
2) Ingvar Andersen 3.

859 Steffen Nielsen, bødker i Nibe. 6.10.1728, fol.153.
B:
1) Elisabeth Steffensdatter g.m. Mathias Halkjær i København
2) [Anne Steffensdatter, skifte 19.6.1725 lbnr.838]. 1B:
a Edvard Jonassen.

860 Kirsten Nielsdatter i Nibe. 14.3.1729, fol.154.
E: Niels Bejstrup. B:
1) Laurids Nielsen 2
2) Niels Nielsen 3 mdr.

861 Vogn Lauridsen i Nibe. 20.4.1729, fol.154.
E: [Kirsten Pedersdatter Gelstrup]. B:
1) Laurids Vognsen, myndig
2) Christen Vognsen 25
3) Kirsten Vognsdatter 11
4) Peder Vognsen 9.

862 Sæl Sørensen i Nibe. 24.5.1729, fol.155.
B:
1) Anne Kirstine Sælsdatter 6
2) Johan Sælsen 4
3) Søren Sælsen 9 mdr.

863 Mikkel Jensen Gelstrup i Nibe. Skifte sluttet 8.6.1729, fol.156.
Børn, hvis navne ikke angives.

864 Anne Andersdatter i Nibe. 13.6.1729, fol.156.
E: Laurids Mortensen Lund. B:
1) Laurids Nielsen 20
2) Morten Lauridsen 16.

865 Birgitte Marie Albertsdatter i Nibe. 15.7.1729, fol.158.
E: Rasmus Brodersen. B:
1) Else Rasmusdatter 9
2) Dorthe Marie Rasmusdatter 4.

866 Christoffer Frederiksen Grosmann i Nibe. Skifte sluttet 5.7.1729, fol.158.
Enkemand efter [Else Jensdatter, skifte 14.11.1719 lbnr.794]. B:
1) Frederik Christoffersen Grosmann
2) Christoffer Christoffersen Grosmann.

867 Else Jensdatter Tyrrestrup i Nibe. 2.9.1729, fol.158.
E: Jonas Edvardsen. B:
1) Marianne Jonasdatter 3
2) Anne Margrethe Jonasdatter 3 mdr.

868 Maren Nielsdatter Bødkers i Nibe. Skifte sluttet 13.9.1729, fol.159.
Enke efter Jens [Nielsen] Aalborg, [skifte 4.9.1724 lbnr.829]. B:
1) Niels Jensen Aalborg, [skifte 30.11.1729 lbnr.870]. B: 3 døtre
2) [Johanne Jensdatter] g.m. Jens [Jensen] Lam.

869 Peder Justesen, smed i Nibe. Skifte sluttet 17.10.1729, fol.159.
B:
1) Just Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Else Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.

870 Niels Jensen Aalborg i Nibe. Skifte sluttet 30.11.1729, fol.160.
Børn, hvis navne ikke angives.
(Se lbnr.929).

871 Gertrud Christensdatter i Nibe. 1. 5.1730, fol.162.
E: Christen Mikkelsen, bødker. B:
1) Mikkel Christensen 25, i Løgstør
2) Christen Christensen 24, på stedet
3) Anne Marie Christensdatter 16.

872 Maren Christensdatter i Nibe. 15.10.1729.
E: Niels Sørensen Cras. B:
1) Christian Cras, i Købehavn, fuldmyndig.

873 Jens Poulsen, smed i Nibe. 19.5.1729, fol.164.
B:
1) Poul Jensen 25
2) Jens Jensen 17.

874 Maren Sørensdatter i Nibe. 20.6.1730, fol.165.
E: Laurids Mortensen. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Niels Lauridsen Grydsted.

875 Christen Andersen i Nibe. 8.7.1730, fol.165.
B:
1) Maren Christensdatter 2.

876 Karen Mouridsdatter i Nibe. 1.8.1730, fol.165.
E: Christen Eriksen. B:
1) Erik Christensen 9.

877 Eskild Nielsen Sønderholm og hustru Karen Christensdatter i Nibe. 19.7.1730, fol.165.
B:
1) Niels Eskildsen, myndig
2) Tim Eskildsen
3) Lene Eskildsdatter g.m. Peder Fanø
3) Voldborg Eskildsdatter
4) Mette Eskildsdatter.

878 Else Lauridsdatter i Nibe. 25.9.1730, fol.166.
E: Palle Bødker. B:
1) Niels Pallesen 9
2) Mette Pallesdatter 8
3) Anne Pallesdatter 3.

879 Maren Jensdatter i Nibe. 19.12.1730, fol.167.
E: Peder Ørn. B:
1) Christen Pedersen 5
2) Maren Pedersdatter 4.

880 Anne Sørensdatter i Nibe. 14.6.1730, fol.167.
Enke efter Steffen Nielsen, bødker, [skifte 6.10.1728 lbnr.859]. B:
B:
1) Elisabeth Steffensdatter g.m. [Mathias Halkjær] i København
2) [Anne Steffensdatter, skifte 19.6.1725 lbnr.838]. 1B:
a Edvard Jonassen 6.

881 Johanne Andersdatter i Nibe. Skifte sluttet 8.9.1730, fol.168.
E: Morten Bentsen. B:
1) Bent Mortensen 3
2) Inger Mortensdatter 2
3) Anders Mortensen 7 uger.

882 Kirsten Sørensdatter i Nibe. 5.6.1731, fol.170
E: Jens Christensen Nøhr. B:
1) Christen Jensen 12
2) Søren Jensen 10
3) Peder Jensen 8
4) Gertrud Jensdatter 4
5) Jens Jensen 7 uger.

883 Hustru i Nibe. 18.5.1731, fol.171.
E: Johan Mende. B:
3) Christian Frederik Mende 6.
Af første ægteskab B:
1) Inger Cathrine Mende 21
2) Johan Christoffer Mende 17.

884 Maren Jensdatter, vævepige i Nibe. 1.7.1731.
A:
1) bror Niels Jensen i Vendsyssel
2) bror Christen Jensen i Vendsyssel.

885 Bente Nielsdatter Hassel i Nibe. 7.12.1731, fol.7.
E: [Søren] Aagesen, byfoged i Nibe. B:
1) Claus Sørensen Gyntelberg, i København
2) Helvig Sørensdatter 18
3) Niels Sørensen 14.

886 Lisbeth Jensdatter i Nibe. 23.6.1731, fol.10.
Arvinger angives ikke.

887 Hustru i Nibe. Skifte sluttet 26.5.1732, fol.13.
E: Poul Riis. B:
1) Stenfeldt, en søn.

888 Morten Bentsen i Nibe. 30.6.1731, fol.14.
Enkemand efter Johanne Andersdatter, [skifte sluttet 8.9.1730 lbnr.881]. B:
1) Bent Mortensen
2) Inger Marie Mortensdatter,
3) Anders Mortensen.

889 Inger Sørensdatter Kjærulf i Nibe. 7.5.1732, fol.14.
Enke efter Poul Sørensen. B:
3) Anne Poulsdatter g.m. Thomas Bugge i Porsgrunn i Norge.
Af første ægteskab B:
1) Søren Christensen Koch, uvist hvor
2) Anne Marie Christensdatter g.m. Rasmus Brodersen i Nibe.

890 Niels Pedersen Beth i Nibe. 19.1.1733, fol.16.
E: [Anne Pedersdatter]. B:
1) Niels Nielsen i Magdeburg i Tyskland
2) Peder Nielsen, på stedet
3) Kirsten Nielsdatter gift i Nibe
4) Anne Nielsdatter 22.

891 Jens Jensen Sommer i Nibe. 20.3.1733, fol.17.
E: [Maren Andersdatter]. B:
1) Anders Jensen 15.

892 Karen Andreasdatter i Nibe. 3.7.1733, fol.18.
E: Niels Thomsen, bødker. B:
1) Thomas Nielsen 15.
(Afdøde kaldes også Maren Andersdatter).

893 Simon Thorsen i Nibe. 16.11.1733, fol.19.
A:
1) søster Maren Thorsdatter 17, i Dall
2) halvbror Jens Thorsen 18, i Hasseris

894 Anne Marie Christensdatter i Nibe. 12.4.1734, fol.20.
E: Rasmus Brodersen. B:
1) Inger Marie Rasmusdatter 4 uger.

895 Jens Pedersen, feldbereder i Nibe. 3. maj 1734, fol.21.
E: [Birgitte Nielsdatter]. B:
1) Anne Jensdatter 9
2) Niels Jensen 7
3) Jens Jensen, nogle uger.

896 Hans Thomsen Uttrup i Nibe. Skifte sluttet 16.8.1734, fol.21.
Enken lever. B:
1) Helvig Cathrine Hansdatter.

897 Karen Pedersdatter i Nibe. Skifte sluttet 26.8.1734, fol.21.
E: Poul Jensen, toldbetjent. B:
1) Cathrine Poulsdatter 13
2) Jens Poulsen 11
3) Anne Marie Poulsdatter 4.

898 Maren Lauridsdatter i Nibe. 16.10.1734, fol.22.
E: Otto Jensen Stræt. B:
1) Maren Ottesdatter 2.

899 Mikkel Jensen Hersom i Nibe. 15.5.1734, fol.22.
A:
1) Jens Hersom
2) søster Maren Hersom
3) søster Anne Hersom.

900 Anne Pedersdatter i Nibe. 8.12.1734, fol.23.
E: Jørgen Lauridsen, bødker. B:
1) Peder Jørgensen, gift i Nibe
2) Laurids Jørgensen 25
3) Margrethe Jørgensdatter 20
4) Niels Jørgensen 17
5) Anne Jørgensdatter 16
6) Anders Jørgensen 13.

901 Mette Sørensdatter i Nibe. 7.7.1734, fol.23.
E: Christen Jensen Both. B:
1) Dorthe Christensdatter 30
2) Anne Kirstine Christensdatter 22.

902 Christen Justesen [Fischer] i Nibe. 28.12.1734, fol.23.
E: [Maren Mikkelsdatter]. B:
1) Just Christensen næsten 25.

903 Karen Eriksdatter i Nibe. 7.1.1735, fol.24.
A:
1) bror Peder Eriksen
2) bror Laurids Eriksen
3) søster Mette Eriksdatter
4) søster Johanne Eriksdatter
5) søster Maren Eriksdatter.

904 Mette Lauridsdatter i Nibe. Skifte sluttet 7.6.1735, fol.24.
Arvinger kendes ikke.

905 Anne Sørensdatter i Nibe. 10.6.1735, fol.25.
Enke efter Christen Mikkelsen. B:
1) Jens Christensen 20
2) Christen Christensen 16.

906 Søren Østrup og hustru Maren Jensdatter i Nibe. 7.2.1735, fol.25.
Hans A:
Hans arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) bror Rasmus Jensen, død. Hans arvinger
2) bror Simon Jensen, død. Hans arvinger
3) søster Maren Jensdatter, død. Hendes arvinger
4) søster Anne Jensdatter, død. Hendes arvinger.

907 Maren Andersdatter i Nibe. Skifte sluttet 28.2.1736, fol.26.
Enke efter Jens [Jensen] Sommer, [skifte 20.3.1733 lbnr.891]. B:
3) Anders Jensen Sommer.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen
2) Sidsel Marie Andersdatter.

908 Bodil Ingvarsdatter i Nibe. Skifte sluttet 8.6.1736, fol.26.
E: Jens Andersen Bruus. B:
1) Kirsten Jensdatter 30
2) Maren Jensdatter 28.

909 Margrethe Pedersdatter i Nibe. Skifte sluttet 6.6.1736, fol.26.
E: Laurids Jensen, handskemager. B:
1) Karen Lauridsdatter.

910 Laurids Thøgersen i Nibe. Skifte sluttet 17.7.1736, fol.28.
B:
1) Anne Lauridsdatter 6
2) Maren Lauridsdatter 4.

911 Peder Andersen Fanø i Nibe. Skifte sluttet 30.7.1736, fol.28.
B:
1) Kirsten Pedersdatter 12
2) Anders Pedersen 10
3) Eskild Pedersen 3.

912 Laurids Thomsen Skaaning, skomager i Nibe. Skifte sluttet 27.9.1736, fol.28.
B:
1) Inger Lauridsdatter, gift
2) Maren Lauridsdatter.

913 Johan Christoffer Richter, bager i Nibe. Skifte sluttet 17.10.1736, fol.29.
Enken ægter Anders Jensen Koch. B:
1) Elisabeth Johansdatter Richter 10
2) Maren Johansdatter Richter 8
3) Christiane Johansdatter Richter 6.

914 Mette Germansdatter i Nibe. Skifte sluttet 23.11.1736, fol.29.
E: Christen Hermansen. B:
1) Maren Christensdatter 18.
Desuden nævnes enkemandens søster på stedet.

915 Ellen Nielsdatter i Nibe. 24.1.1737, fol.29.
E: Niels Madsen Halkjær. B:
1) Mads Nielsen 17.

916 Peder Stub, by- og herredsskriver i Nibe. 25.11.1735, fol.30.
Enkemand efter [Mette Eriksdatter Klit, der tidligere havde været g.m. Laurids Christensen Mørch i Nibe, skifte 17.12.1680]. A:
0) forældre [Laurids Christensen, kaldet Stub og Anne Pedersdatter Stub]
1) søster Anne Stub, madame
2) søster Else Stub, død, var g.m. [Christoffer Sørensen i Nibe]. 2B:
a Søren Christoffersen, på Restrup
b Karen Christoffersdatter g.m. Bernt [Rosenmeier] Mulvad, præst i Brøndum i Salling
3) bror [Jørgen Stub], død. B:
a Helene Bodil Stub i København
b Anne Elisabeth Stub, død. 3B:
1 Jørgen Holm
2 Helene Rømer 19
3 Anne Marie Holm.
Litteratur:
1 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch. Slægten 2011. Heri side 138: Peder Lauridsen Stub.
2 Nibe bys historie indtil 1728 af C. Klitgaard. 1917. Heri side 281-282: Peder Lauridsen Stub.

917 Karen Christensdatter i Nibe. Skifte sluttet 25.7.1737, fol.31.
E: Laurids Christiansen Dahl.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Nibe.

918 Anne Nielsdatter i Nibe. 29.4.1737, fol.31.
E: Mogens Jensen Koldbæk. B:
1) Jens Mogensen 22
2) Anne Marie Mogensdatter 21
3) Susanne Mogensdatter 19
4) Christen Mogensen 17
5) Niels Mogensen 15.

919 Bøye Jensen Feilberg, farver i Nibe. 28.9.1737, fol.32.
E: [Johanne Jensdatter Brøchner]. B:
1) Marie Feilberg 11
2) Jens Brøchner Feilberg 10
3) Kirsten Feilberg 8
4) Marie Cathrine Feilberg 5

920 Anne Pedersdatter Gedsted i Nibe. 11.4.1737, fol.33.
Enke efter Rasmus Dybvad.
Hendes A:
00) mors forældre [Jens Jensen Klitgaard i Nibe og anden hustru Maren Christensdatter]
0) forældre [Peder Pedersen Gedsted i Gedsted, skifte Hald amt 13.3.1699 lbnr.6 og Johanne Jensdatter Klitgaard]
01) [moster Anne Jensdatter Klitgaard g.m. Gregers Jensen, død 1717]. 3B:
1) Ida Gregersdatter g.m. Erland Jensen, skipper i Ålborg
2) Karen Gregersdatter g.m. Søren Poulsen i Nibe
3) Jens Gregersen Klitgaard i København
02) [morbror Jens Jensen Klitgaard, købmand, fiskerireder og gæstgiver i Nibe g.m. Kirsten Sørensdatter Kjærulf]. 7B:
4) Jens Jensen Klitgaard, guldsmed i København
5) Karen Jensdatter [Klitgaard], enke efter Peder [Sørensen] Thybo i Nibe
6) Søren Jensen Klitgaard, [købmand og salter] i Nibe
7) Peder [Jensen] Klitgaard, klokker i Christiania i Norge.
8) Thomas [Jensen] Klitgaard i Bergen i Norge
9) Maren Jensdatter [Klitgaard] g.m. Conrad [Poulsen] Weidemann i Nibe
10) Else Jensdatter [Klitgaard] g.m. Christian [Christiansen] Kaalund, præst i Farstrup
[Hans A]:
11) [søsterdatter] Anne Andersdatter g.m. Peder Thomsen Muus, begge døde. 1B:
a Anders Pedersen Muus i København
12) Christen Nielsen i Glerup, død. 1B:
a Bodil Christensdatter g.m. Jens Jensen Beeg i Fjelsø
13) Anne Nielsdatter g.m. Christen Borup i Fjelsø
14) Inger Nielsdatter g.m. Poul Jensen i Dalsgård, begge døde. B:
a Niels Poulsen i Gedsted
b Jens Poulsen i Glerup
c Bodil Poulsdatter g.m. Peder Thuresen i Gedsted, begge døde. 5B:
1 Peder Pedersen Turestrup i Glerup
2 Peder Pedersen i Hvam
3 Maren Pedersdatter g.m. Anders Huus i Øster Bølle
4 Else Pedersdatter g.m. Peder Kjær i Lynderup
5 Inger Pedersdatter i Tostrup
d Anne Poulsdatter g.m. Christen Prebensen i Dalsgård, begge døde. 6B:
1 Jens Christensen i København
2 Christen Christensen i København
3 Preben Christensen i København
4 Poul Christensen i Knudstrup
5 Bente Christensdatter, enke i Dalsgård
6 Ellen Christensdatter g.m. Kjeld Jensen i Troelstrup
15) Anne Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Glerup, begge døde. 5B:
a Jens Andersen Holmmark
b Maren Andersdatter, enke efter Jens Bonderup i Klitgård
c Bente Andersdatter g.m. Christen Jensen i Hedehuset
d Abelone Andersdatter g.m. Stygge Mikkelsen i Glerup
e Inger Andersdatter i første ægteskab med Bent Andersen i Frederiksborg. 2B:
1 Bent Bentsen
2 Cathrine Bentsdatter.
Inger Andersdatter andet ægteskab med Anders Jensen i Frederiksborg. 3B:
3 Jens Andersen
4 Ebbe Andersen
5 Anders Andersen.
Litteratur: Himmerlandske slægter. Familien Klitgaard af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1925 side 136-150. Heri side 140-146: Jens Jensen Klitgaard.

921 Jonas Edvardsen i Nibe. 18.6.1737, fol.53.
E: [Anne Andersdatter Dybvad]. B:
4) Michael Jonassen 6
5) Else Jonasdatter 4
6) Rasmus Jonassen 3.
Første ægteskab med [Anne Steffensdatter, skifte 19.6.1725 lbnr.838]. B:
1) Edvard Jonassen 13.
Andet ægteskab med Else Tyrrestrup, skifte 2.9.1729 lbnr.867]. B:
2) Marianne Jonasdatter 10
3) Anne Margrethe Jonasdatter 8.

922 Michael Andersen Dybvad i Nibe. 10.9.1737, fol.75.
A:
1) bror Jacob Andersen Dybvad, på stedet
2) bror Rasmus Andersen Dybvad, i kongens krigstjeneste i København
3) bror Niels Andersen Dybvad, på stedet
4) søster Karen Andersdatter Dybvad, på stedet

922A Jens Nysom i Nibe. 24.12.1737.
B:
1) Peder Gelstrup.

923 Christen Eriksen i Nibe. 28.9.1738, fol.81.
[Enkemand efter Karen Mouridsdatter, skifte 1.8.1730 lbnr.876]. B:
1) Erik Christensen 16.

924 Kirsten Pedersdatter i Nibe. 23.7.1737, fol.81.
E: Jens Jensen, bødker. B:
1) Peder Andersen, rebslager i Nibe
2) Sidsel Andersdatter g.m. Jens Hansen, skipper i København.

925 Jens Jensen, bødker i Nibe. 2.9.1737, fol.82.
A:
1) søster Maren Jensdatter i Nibe
2) søster Johanne Jensdatter g.m. en bagersvend i Ringsted på Sjælland.

926 Kirsten Nielsdatter i Nibe. 17.2.1738, fol.83.
A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Niels Pedersen Beth, [skifte 19.1.1733 lbnr.890]
2) bror Søren Nielsen Beth i Nibe
3) bror Niels Nielsen Beth i Rønne på Bornholm
4) bror Peder Nielsen Beth, umyndig, på stedet
5) søster Anne Pedersdatter [dvs. Anne Nielsdatter, på stedet.

927 Maren Bagers i Nibe. 7.2.1738, fol.85.
B:
1) Niels Christensen i Nibe
2) Else Christensdatter, død. B:
a Kirsten Nielsdatter 14
b Christen Nielsen 10
c Peder Nielsen 6
3) Maren Christensdatter i København g.m. Oluf Terkildsen, rodhugger på Holmen.

928 Else Christensdatter i Nibe. 6.2.1738, fol.86.
E: Niels Pedersen, rytter. B:
1) Kirsten Nielsdatter 14
2) Christen Nielsen 10
3) Peder Nielsen 7.
(Afdøde kaldes også Else Jensdatter).

929 Mette Kirstine Nielsdatter i Nibe. 8.1.1738, fol.86.
A:
1) mor Karen Andersdatter Kjærulf, enke efter Niels Jensen Aalborg, [skifte 30.11.1729 lbnr.870]
2) søster Elisabeth Marie Nielsdatter
3) søster Anne Marie Nielsdatter.

930 Laurids Andersen Tyrrestrup i Nibe. 16.7.1739, fol.88.
Enken lever. A:
1) halvbror Laurids Sørensen i Nibe
2) halvbror Niels Thomsen i Nibe.

931 Maren Ingvarsdatter i Nibe. 8.10.1738, fol.90.
E: Peder Busch. B:
1) datter, død, [var g.m. Anders Nielsen Færch. Hans forrige ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 26.1.1729 lbnr.858]. 2B:
a Jens Andersen Færch 15
b Ingvar Andersen Færch 12
Skifteslutning er omstødt efter landstingsdom og det nye skifte ses 24.3.1747 lbnr.7.

932 Søren Jensen Buus i Nibe. 5.9.1737, fol.103.
B:
1) Johanne Sørensdatter 18
2) Gertrud Sørensdatter 13.

933 Anne Jensdatter i Nibe. 8.12.1739, fol.103.
E: Christen Spiger. B:
1) Søren Jørgensen
2) Mette Jørgensdatter g.m. Frederik Mullerup i Nibe
(Sml.lbnr.798).

934 Birgitte Nielsdatter i Nibe. Skifte sluttet 29.3.1740, fol.105.
E: Mogens Jensen, feldbereder. B:
3) Jens Mogensen 5.
Første ægteskab med Jens Pedersen, feldbereder, [skifte 3. maj 1734 lbnr.895]. B:
1) Anne Jensdatter 15
2) Niels Jensen 13.

935 Henrik Jochumsen i Nibe. 12.4.1740, fol.107.
Enken lever.
Første ægteskab med [Johanne Sørensdatter, skifte 16.3.1723 lbnr.817. B:
1) Søren Henriksen i København
2) Jochum Henriksen i København
3) Clemen Henriksen, i Ostindien
4) Else Henriksdatter på stedet.

936 Karen Jensdatter Vest i Nibe. 30.6.1740, fol.111.
E: Knud Jørgensen Stræt. A:
1) søster Ingeborg Jensdatter Vest i København.

937 Mette Lauridsdatter Grydsted i Nibe. 28.11.1740, fol.111.
E: Ib Christensen Nors. B:
1) Anne Ibsdatter 18
2) Niels Ibsen 13
3) Søren Ibsen 11.

938 Birgitte Christensdatter i Nibe. 17.1.1741, fol.116.
E: Peder Nielsen, toldbetjent. B:
1) Maren Nielsdatter, enke efter Christen Nielsen Koch
2) Birgitte Nielsdatter, [skifte sluttet 29.3.1740 lbnr.934]. B:
a Anne Jensdatter
b Niels Jensen
c Jens Mogensen.

939 Niels Andersen Dybvad i Nibe. 20.4.1741, fol.116.
A:
1) bror Jacob Andersen Dybvad i Nibe
2) bror Rasmus Andersen Dybvad i København
3) søster Karen Andersdatter Dybvad g.m. Mads Christensen Bygum i Nibe.

940 Conrad [Poulsen] Weidemann i Nibe. Samfrændeskifte 14.7.1741, fol.118.
E: Maren [Jensdatter] Klitgaard. B:
1) Kirsten Weidemann 10
2) Maren Weidemann 9
3) Johanne Cathrine Weidemann 8
4) Poul Weidemann 6
5) Jens Weidemann 5
6) Dorthe Marie Weidemann 3.

941 Niels Madsen Halkjær i Nibe. 22.6.1741, fol.121.
B:
1) Mads Nielsen Halkjær
2) Christen Nielsen Halkjær.

942 Knud Lauridsen ved Nørbæk. 11.4.1742, fol.123.
B:
1) Maren Knudsdatter 17
2) Anne Knudsdatter 15
3) Laurids Knudsen 13
4) Christen Knudsen 10
5) Sidsel Knudsdatter 7.

943 Laurids Jensen, handskemager i Nibe. 6.12.1741, fol.124.
B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen i Nibe.

944 Niels Thomsen Griis, bødker og hustru Edel Madsdatter. 13.10.1741, fol.125.
B:
2) Karen Nielsdatter 6
3) Mads Nielsen 2.
Hans første ægteskab med [Karen Andreasdatter, skifte 3.7.1733 lbnr.892]. B:
1) Thomas Nielsen, myndig.

945 Kirsten Sørensdatter Kjærulf i Nibe. 18.3.1742, fol.128.
Enke efter Jens Jensen Klitgaard. B:
1) Jens Jensen Klitgaard, guldsmed i København
2) Karen Jensdatter Klitgaard, enke efter Peder Sørensen Thybo i Nibe
3) Søren Jensen Klitgaard i Nibe
4) Peder Jensen Klitgaard, klokker i Christiania i Norge
5) Thomas Jensen Klitgaard i Bergen i Norge, død. B:
a Jens Thomsen Klitgaard i Norge
b Kirstine Marie Thomasdatter Klitgaard
c Anne Dorthe Thomasdatter Klitgaard
6) Maren Jensdatter Klitgaard g.m. Niels Kjeldsen i Nibe
7) Else Jensdatter Klitgaard g.m. Christian [Christiansen] Kaalund, præst i Farstrup.

946 Knud Jensen Stræt i Nibe. 22.5.1742, fol.130.
B:
1) Jens Knudsen Stræt 18, i København.
FM: farbror Otto Jensen Stræt.

947 Kirsten Christensdatter i Nibe. 21.6.1742, fol.131.
E: Christen Jacobsen Krejler. B:
1) Christen Christensen Krejler, gift i Nibe
2) Jacob Christensen Krejler 18.

948 Thomas Nielsen Møller, bødker i Nibe. 10.8.1742, fol.136.
B:
1) Niels Thomsen Møller i Nibe
2) Anders Thomsen Møller 27, i kongens tjeneste
3) Birgitte Thomasdatter 27
4) Margrethe Thomasdatter 24, i København
5) Anne Thomasdatter 21
6) Laurids Thomsen Møller 16.

949 Hedvig Christensdatter i Nibe. 21.1.1743, fol.137.
E: Christen Mikkelsen, bødker. B:
1) Gertrud Christensdatter 11
2) Maren Christensdatter 9
3) Christian Christensen 6.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Gertrud Christensdatter, skifte 1. 5.1730 lbnr.871] til B:
1) Anne Marie Christensdatter.

950 Laurids Jacobsen Lund i Nibe. 28.6.1743, fol.139.
B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 12
2) Jacob Lauridsen 11
3) Sidsel Lauridsdatter 5.

951 Laurids Eriksen i Nibe. 9.9.1743, fol.144.
Enken lever. A:
1) bror [Christen Eriksen, skifte 28.9.1738 lbnr.923]. 1B:
a Erik Christensen, der har fledføringskontrakt med enken.

952 Mette Sørensdatter i Nibe. 12.10.1743, fol.145.
E: Peder Christensen Sode. B:
1) Maren Pedersdatter 3.

953 Simon Pedersen Brøttrup i Nibe. 6.5.1743, fol.146.
B:
1) en søn, der døde under skiftet
2) Anne Simonsdatter 6 uger.

954 Pernille Christiansdatter i Nibe. 11.3.1744, fol.149.
E: Christen Poulsen. B:
1) Drude Christensdatter 20
2) Christian Christensen 16, i Bragernes i Norge
3) Oluf Christensen 15
4) Else Christensdatter 10.

955 Dorthe Marie Weidemann, et barn i Nibe. 18.3.1744, fol.150.
A:
1) mor [Maren Jensdatter Klitgaard] g.m. Kjeldsen. Første ægteskab med afdødes far Conrad [Poulsen] Weidemann, [skifte 14.7.1741 lbnr.940]
2) søster Kirstine Marie Weidemann
3) søster Maren Weidemann
4) søster Johanne Cathrine Weidemann
5) bror Poul Weidemann
6) bror Jens Weidemann.

956 Laurids Jensen Bech, snedker. 24.5.1743, fol.151.
E: Maren Lauridsdatter, der døde under skiftet
B:
3) Laurids Lauridsen 2, der døde under skiftet.
Første ægteskab med Anne Terkildsdatter. B:
1) Jens Lauridsen 13
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 7.

957 Anders Jepsen Spangsberg i Nibe. 13.2.1741, fol.157.
E: [Anne Jensdatter Tyrrestrup], der ægter Niels Gelstrup, student. B:
1) Jeppe Andersen Spangsberg 3
2) Maren Worm Spangsberg 2
3) Drude Andersdatter Spangsberg, spæd.

958 Anne Andersdatter [Dybvad] i Nibe. 23.9.1743, fol.174.
Enke efter Jonas Edvardsen, [skifte 18.6.1737 lbnr.921]. B:
1) Michael Jonassen 12
2) Else Jonasdatter 11
3) Rasmus Jonassen 9.

922 Anne Jensdatter Bruun i Nibe. 18.2.1745, fol.188.
A:
1) bror Hans Jensen i Hjeds.

923 Niels Nielsen Koch, toldbetjent i Nibe. 9.2.1745, fol.189.
A:
1) mor Gertrud Jochumsdatter i Ålborg, enke efter [Niels Nielsen Koch i Ålborg]
2) bror Jochum Distelberg i Ålborg.

924 Kirsten Pedersdatter Gelstrup i Nibe. 9.1.1745, fol.191.
E: Jens Baadsen. B:
1) Laurids Vognsen, kobbersmed i Nibe
2) Peder Vognsen i København
3) Christen Vognsen i Sakskøbing, død. 1B:
a en søn
4) Kirsten Vognsdatter g.m. Jens Thisen i Nibe.

925 Anne Dorthe Mains i Nibe. 6.12.1745, fol.204.
Enke efter Jacob Jensen, murer. A:
1) bror Nikolaj Mains, aftakket konstabel på Ladegården i København.

926 Christen Nielsen Bech i Nibe. 29.4.1746, fol.9.
A:
1) bror Niels Nielsen Bech i Nibe
2) søster Maren Nielsdatter Bech.

SLUT