Erik Brejls hjemmeside

Start

Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1658-1803

[1658-1669]    [1669-1676]    [1676-1680]    [1682-1687]    [1687-1692]    [1692-1698]   

[1697-1708]    [1707-1718]    [1718-1726]    [1727-1740]    [1740-1752]    [1752-1760]   

[1760-1773]    [1773-1786]    [1785-1809]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


overskrift

Overskrift ved skifte 20.12.1693
fol.600B.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1658-1669

1 Henrik Christoffersen, sejrmager og hustru Susanne Nielsdatter i Næstved. 21.6.1658, fol.1.
B:
3) Birgitte Henriksdatter.
FM: Peder Olufsen.
Af hendes første ægteskab B:
1) Niels Mortensen
2) Christoffer Mortensen.
Afdøde mand døde 22.1.1658.

2 Mads Sørensen, skrædder i Næstved. 1.7.1658, fol.2.
E: Anne Clausdatter. B:
1) Claus Madsen 8
2) Søren Madsen 7
3) Anders Madsen 2.
FM: Niels Frandsen, skomager.

3 Erik Pedersen, hattemager og Maren Lauridsdatter i Næstved. 6.7.1658, fol.2B.
B:
1) Peder Eriksen 10
2) Anne Eriksdatter 6 mdr.

4 Emerentze Skuldt i Næstved. 6.7.1658, fol.3.
E: Goris Rachow. B:
1) Frederik Gorissen 7
2) Christian Gorissen 5
3) Cathrine Gorisdatter 4
4) Frederik Gorissen 1.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Engelke, skifte 10.7.1650. Arv til B:
1) Frands Gorissen
2) Regine Gorisdatter
3) Anne Gorisdatter
4) Augustus Gorissen, død, efter hvem faderen alene har arv.

5 Henrik Pedersen, prammand i Næstved. 7.7.1658, fol.4B.
Enkemand. B:
1) Peder Henriksen 17.

6 Vendel Carstensdatter i Næstved. 9.7.1658, fol.4B.
E: Gregers Gregersen. A:
1) søster Øy Carstensdatter i Norge
2) søster Trine Carstensdatter på Dybsø
3) søster Hertha Carstensdatter i Ringsted.

7 Søren Christensen Ladefoged i Næstved. 10.7.1658, fol.5B.
E: Gertrud Lauridsdatter.
Afdøde skal have en bror i Jylland.

8 Rasmus Smed i Næstved. 10.7.1658, fol.5B.
B:
1) Mette Rasmusdatter, der tjener i Borre præstegård på Møn, og er besovet.
Afdøde døde i februar 1656.

9 Oluf Jacobsen, grovsmed i Næstved. 13.7.1658, fol.6.
E: Margrethe Clemensdatter. LV: Christen Koch. B:
1) Margrethe Olufsdatter 22
2) Sofie Olufsdatter 17
3) Jacob Olufsen 15
4) Peder Olufsen 12.
Arv i boet efter:
1 Zacharias Christoffersen, skifte 26.9.1650 til datterdatter Kirsten Henriksdatter
2 Claus Jacobsen, skifte 12.2.1647 til 3 børn.

10 Maren Nielsdatter Kudsk i Næstved. 16.7.1658, fol.7B.
Uden ægteskab B:
1) Niels Jensen 10.
FM: Mads Andersen, hjulmand, på stedet.

11 Christen Jensen i Næstved. 20.7.1658, fol.8.
E: Mette Jacobsdatter. B:
1) Anne Christensdatter 13
2) Jacob Christensen 10
3) Jens Christensen 8.

12 Daniel Guldsmed i Næstved. 27.7.1658, fol.8B.
E: Maren Olufsdatter. A:
1) mor Else Danielsdatter i Odense, enke efter Jesper [Hansen], præst] på Drejø, sidst i Odense, men uvist hvor, skifte Odense 8.8.1648 lbnr.260].
Der er muligvis også søskende som arvinger, da skiftet blev udsat da:
”arvtagerne ej samtlige møder”.

13 Christen Madsen. klejnsmed i Næstved. 28.7.1658, fol.9B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Maren Christensdatter 24
2) Anne Christensdatter 23
3) Karen Christensdatter 20
4) Mads Christensen 12
5) Peder Christensen 10.
FM: Jørgen Nielsen, smed.

14 Morten Gregersen, væver i Næstved. 30.7.1658, fol.10.
E: Cathrine Samuelsdatter. B:
1) Ingel Mortensdatter 15
2) Lisbeth Mortensdatter 12
3) Samuel Mortensen 5.

15 Peder Torbensen i Næstved. 3.8.1658, fol.11.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Torben Pedersen 17
2) Magdalene Pedersdatter 11.
FM: Hans Pedersen, grovsmed.

16 Søren Hansen, skoflikker i Næstved. 8.11.1658, fol.11B.
Enkemand efter Birgitte Christensdatter, død 2.1.1658.
Hans A:
1) bror Jens Hansen Herup, uvist hvor.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Hans Jensen
2) Christen Jensen.
Afdøde døde 26.2.1658.

17 Anders Jacobsen, skomager i Næstved. 31.5.1659, fol.12B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Andersen, skomager, der ægter enken.
Arvingerne er 2 brødre og næstsøskendebørn til afdøde A:
1) Gregers [Christensen Broby], præst i Næstved Øster sogn [Sankt Morten], død
2) Hans Christensen, præst på Gulland [Gotland], død. 3B:
a Hans Hansen
b Christen Hansen
c Gregers Hansen.

18 Oluf Jacobsen, væver i Næstved. 15.9.1659, fol.14B.
E: Engel Mommesdatter. LV: Hans Jensen Roskilde, der ægter enken.
Første ægteskab med Eva Jochumsdatter, skifte 29.6.1640. B:
1) Jacob Olufsen, skomager, uvist hvor
2) Gertrud Olufsdatter i Rønnebæk præstegård.
Børnene har arv efter deres mormor Anne Ditmersdatter.
Arv i boet til Gertrud Nielsdatter efter:
1 mor Bodil Christensdatter, skifte 4.10.1652
2 [halv]søster Karen Henriksdatter, skifte 3.5.1656.
Arv i boet til Karen Ottesdatter efter hendes far Otto Væver, skifte 21.9.1652.
Afdøde døde 11.5.1658.

19 Folmer Jørgensen, skipper i Næstved. 21.1.1660, fol.16.
E: Kirsten Pedersdatter.
Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, skifte 16.5.1639. B:
1) Hans Folmersen, uvist hvor.
Arv i boet til afdødes stedsøn Christoffer Sørensen.
Arvi boet efter Vilhelm Henning Meyer, skifte 3.8.1644 til dennes børn, hvoraf datteren nu er gift med Niels Lauridsen Bang i Lille Næstved.
Jørgen Lauridsen, der nu er død, var værge for disse børn. I hans sted er Knud Hansen, guldsmed nu værge.

20 Mads Sørensen Fisker i Næstved. 21.1.1660, fol.17B.
E: Maren Frandsdatter. B:
1) Søren Madsen 14.
Arv i boet efter Oluf Sørensen Fisker, skifte 18.7.1648. E: Maren Svendsdatter. B:
1) Johanne Olufsdatter 15.
Maren Svendsdatters andet ægteskab med Niels Henriksen, skifte 3.6.1653. B:
2) Maren Nielsdatter, der døde, efter hvem der er arv
3) Dorthe Nielsdatter.
Maren Svendsdatter er nu i 3. ægteskab med Christen Sørensen Ladefoged.
Afdøde døde 16.11.1659.

21 Bertel Christensen, bøssemager i Næstved. 6.3.1660, fol.19.
E: Sofie Knudsdatter. LV: Cort Zander, der ægter enken. B:
1) Ellis Bertelsdatter 12 uger.
FM: morbror Hans Knudsen.
Afdøde har en arvepart stående i Ålborg.
Enken har arv efter sin bror Knud Knudsen.
Afdøde døde 24.6.1659.

22 Cathrine Jochumsdatter i Næstved. 24.5.1660, fol.20.
E: Peder Enevoldsen, skomager.
Skifte efter første mand 21.10.1657. B:
1) Magdalene Poulsdatter 16
2) Judith Poulsdatter 13
3) Eva Poulsdatter 10.
Arv i boet til første mands barn af første ægteskab B:
1) Lisbeth Poulsdatter.
FM: Jeppe Lauridsen, skinder, der døde, nu Claus Rotgieter.

23 Anne Hansdatter i Næstved. 29.5.1660, fol.21B.
E: Niels Enevoldsen, urtegårdsmand. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Enevold Nielsen 8.

24 Peder Ibsen, vognmand og hustru Maren Pedersdatter i Næstved. 1.6.1660, fol.22B.
B:
1) Kirsten Pedersdatter 23
2) Niels Pedersen 18
3) Søren Pedersen 10
4) Anne Pedersdatter 8.
Arv i boet til Kirsten Andersdatter efter mor Karen Andersdatter, skifte 15.8.1648 og efter far Anders Lauridsen, vognmand.
FM: Christen Christensen.

25 Marie Poulsdatter i Næstved. 18.7.1660, fol.24.
E: Hans Henriksen, dansk skoleholder. B:
1) Margrethe Hansdatter.

26 Jacobus Petri, toldbetjent og hustru Dorthe Nisdatter i Næstved. 21.8.1660, fol.24B.
B:
1) Niels Jacobsen
2) Edel Jacobsdatter
3) Anne Jacobsdatter.
FM: morbror Hans Nissen, løjtnant.
Afdøde kone var født i Flensborg.

27 Ib Nielsen i Næstved. 2.9.1660, fol.25.
E: Anne Clemensdatter. A:
1) bror Laurids Nielsen, kornet i Grejs i Jylland
2) bror Niels Nielsen, død. 1B:
a Anne Margrethe Nielsdatter.

28 Jacob Røbbe (Røbæk) i Næstved. 26.9.1660, fol.25B.
E: Anne Mogensdatter. B:
1) Henrik Jacobsen Røbbe 10
2) Maren Jacobsdatter 8
3) Cathrine Jacobsdatter 4.
FM: Cort Albertsen Speemann.
Arv i boet efter Jens Ladefoged, skifte 17.4.1650 og hustru Kirsten Hansdatter, skifte 22.5.1655 til B:
1) Christen Jensen
2) Maren Jensdatter.

29 Mette Rasmusdatter i Næstved. 20.10.1660, fol.27B.
E: Anders Pottemager. A:
1) bror, død. 4B:
a Rasmus Nielsen
b Maren Nielsdatter
c Karen Nielsdatter
d Mette Nielsdatter.
FM: morfar Niels Hansen i Næstved
2) søster g.m. Peder Jørgensen i [Sønder Vissing] i Skanderborg len i Jylland
3) halvsøster Anne Rasmusdatter i Addit i [Sønder Vissing sogn].

30 Jørgen Laugesen, rådmand i Næstved. 23.8.1660, fol.28B.
E: Øllegaard Pedersdatter. LV: Mikkel Andersen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Jørgensdatter 14
2) Peder Jørgensen 12
3) Lauge Jørgensen 5
4) Karen Jørgensdatter 3.
Arvi boet efter Vilhelm Henning Meyer, [skifte 3.8.1644] til hans børn.

31 Birgitte Andersdatter i Næstved. 18.12.1660, fol.30B.
E: Anders Ibsen, skomager. B:
1) Maren Andersdatter 9
2) Anne Andersdatter 8
3) Abigael Andersdatter 4.

32 Gertrud Hansdatter i Næstved. 20.12.1660, fol.31.
E: Daniel Hansen, skoflikker. A:
1) [halv]søster Malene Madsdatter g.m. Jens Pedersen Baltsersen.
Afdøde døde 12.12.1660.

33 Jacob Ditlevsen, skrædder i Næstved. 20.12.1660, fol.32.
E: Trine Jochumsdatter. LV: Hans Nielsen, klejnsmed, der ægter enken. B:
1) Cathrine Jacobsdatter 11
2) Marie Jacobsdatter 7
3) Margrethe Jacobsdatter 5½
4) Else Jacobsdatter 2.
Arv i boet efter Marie Mikkelsdatter, skifte 15.11.1653. E: Peder Hansen, remmesnider. B:
1) Margrethe Mortensdatter, der nu er gift og har givet afkald
2) Anne Mortensdatter.

34 Jens Christensen og Maren Hermansdatter i Næstved. 30.1.1661, fol.33B.
B:
1) Herman Jensen
2) Christen Jensen
3) Anne Jensdatter g.m. Mourids Eskildsen, admiralitetsskriver på Bremerholm i København
4) Ingeborg Jensdatter 18.

35 Johanne Jørgensdatter i Næstved. 5.2.1661, fol.34B.
E: Gregers Steffensen, vognmand. A:
1) bror Peder Jørgensen i København
2) bror Anders Jørgensen i Sørup [i Toksværd sogn] på Sparresholm gods.

36 Hans Nielsen, bødker i Næstved. 6.2.1661, fol.35B.
E: Sidsel Olufsdatter. B:
1) Maren Hansdatter 25, der tjener i Holland
2) Oluf Hansen 16
3) Hans Hansen 10
4) Jacob Hansen 7
5) Birgitte Hansdatter 4.

37 Anne Jochumsdatter i Næstved. 9.2.1661, fol.36.
E: Rasmus Pedersen Vedou. B:
2) Hans Rasmussen 3.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Hansen 8.

38 Peder Lukassen, hattemager i Næstved. 12.2.1661, fol.37.
E: Lisbeth Markusdatter. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Rasmussen, kræmmer
2) Lukas Pedersen
3) Gert Pedersen Lukassen 16.

39 Peder Ottesen, byfoged i Næstved. 27.2.1661, fol.37B.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) søster Anne Ottesdatter g.m. Jørgen Læsø
2) bror Peder Ottesen på Hammershus
3) søster Birgitte Ottesdatter i Trondhjem i Norge.
Arvi boet til Christen Andersen, født i Næstved.

40 Peder Knudsen, skrædder i Næstved. 27.3.1661, fol.38B.
E: Anne Henriksdatter.
Af første ægteskab B:
1) Knud Pedersen 26, i udlandet
2) Niels Pedersen 21.

41 Niels Jensen, vognmand i Næstved. 27.3.1661, fol.39B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Peder Nielsen 4.

42 Anne Andersdatter i Næstved. 18.6.1661, fol.40.
E: Laurids Clemensen. B:
4) Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Lauridsen i Andrup
5) Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Holsted. 1B:
a Jens Sørensen
6) Anders Lauridsen i Næstved
7) Ellen Lauridsdatter i Fensmark.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen i Vordingborg Vindinge
2) Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Grimstrup [i Næstved Sankt Peders sogn]. 1B:
a Anne Pedersdatter
3) Karen Jensdatter g.m. Hans Andersen i Grimstrup.
Afdøde døde 1.5.1660.

43 Kirsten Fich i Næstved. 18.6.1661, fol.41.
A:
1) søster Johanne Madsdatter g.m. Bendix Nielsen, snedker
2) søster g.m. Peder Sørensen i Gjøl i Jylland.
Registrering 14.7.1658.

44 Jeppe Lauridsen, skinder i Næstved. 27.6.1661, fol.41B.
E: Dorthe Frederiksdatter. B:
1) Hans Ibsen 13
2) Frands Ibsen 7
3) Sidsel Ibsdatter 2½.
FM: Thor Ibsen.
Arv i boet efter Oluf Jacobsen, skifte 15.9.1659 lbnr.18 til egne børn med flere.

45 Jesper Madsen. væver i Næstved. 16.7.1661, fol.43B.
E: Cathrine Samuelsdatter. A:
1) Hans Madsen. væver i Næstved
2) Nikolaj Madsen i Slangerup
3) Johanne Madsdatter i Slangerup
4) Lia Madsdatter i Nakskov.
Enkens første ægteskab med Morten Gregersen, skifte 30.7.1658 lbnr.14. Arv til B:
1) Ingel Mortensdatter
2) Lisbeth Mortensdatter
3) Samuel Mortensen.

46 Hans Madsen, kongelig betjent i stifts-brenner? i Næstved. 6.8.1661, fol.44B.
E: Karen Andersdatter. A:
1) bror Niels Madsen i Sandby på Lolland
2) bror Oluf Madsen, der tjente under svenskerne, nu uvist hvor
3) søster Maren Madsdatter, gift i Sørup i Vester Ulslev på Lolland.
Afdøde døde 2.11.1657.

47 Mads Jensen, bager i Næstved. 9.8.1661, fol.45.
E: Cathrine Andersdatter. B:
1) Marie Madsdatter 8
2) Kirsten Madsdatter 6
3) Niels Madsen 3.
FM: Hans Svendsen, skomager.
Arv i boet efter Søren Ibsen, guldsmed, skifte 11.9.1657 til B:
1) Mikkel Sørensen
2) Maren Sørensdatter,
der står hos deres stedfar Knud [Hansen], guldsmed.

48 Bernt Lauridsen, guldsmed i Næstved. 11.9.1661, fol.46.
E: Karen Villadsdatter, der døde 11.1.1660.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) mor Margrethe Jørgensdatter g.m. Niels Hvid, rådmand i Næstved
2) bror Hans Villadsen, præst i Glumsø og Bavelse
3) søster Lisbeth Villadsdatter, død efter sin søster, [skifte 9.1.1663 lbnr.61]. E: Jacob Hansen [Koch].
Afdøde døde 15.3.1658.

49 Magdalene Hansdatter i Næstved. 8.10.1661, fol.47.
E: Hans Meyer, feldbereder. B:
1) Barbara Andersdatter g.m. Peder Andersen, men uvist hvor han er.

50 Mads Henriksen i Næstved. 19.11.1661, fol.47B.
E: Lisbeth Justsdatter. B:
1) Henrik Madsen 4
2) Karen Madsdatter 2.

51 Hans Ottesen Svarre i Næstved. 3.12.1661, fol.49.
E: Kirsten Thomasdatter, der også døde. B:
1) Thomas Hansen
2) Peder Hansen
3) Maren Hansdatter, død, var g.m. Niels Olufsen. 1B:
a Maren Nielsdatter.

52 Rasmus Hansen, træskomager i Næstved. 10.1.1661, fol.50.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Olufsen, skomager. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 3
2) Barbara Rasmusdatter 1.
Arv i boet efter Hans Olufsen, hjulmand, skifte 25.5.1658 til B:
1) Niels Hansen
2) Mads Hansen
3) Maren Hansdatter.

53 Sidsel Christoffersdatter i Næstved. 11.3.1662, fol.51.
Enke efter Jørgen Smed.
Arvinger kendes ikke.

54 Christen Simonsen, snedker i Næstved. 25.3.1662, fol.51.
E: Gertrud Pedersdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Nikolaj Lyder, instrumentist.
Kirsten Christensdatters første ægteskab med Hans Haaberland, død 1657. Arv til 3B:
a Margrethe Haaberland 10½
b Gertrud Haaberland, der døde for 2 år siden
c Hans Valentin Haaberland 4½.
Nikolaj Lyders første ægteskab med Anne Ulriksdatter, død 9.3.1658. Arv til 2B:
a Jochum Lyder 7
b Ulrik Lyder 5.

55 Jørgen Nielsen, smed i Næstved. 11.4.1662, fol.54.
E: Gertrud Andersdatter. B:
1) Anders Jørgensen 23
2) Johanne Jørgensdatter 17
3) Kirsten Jørgensdatter 15.
Arv i boet efter Christen Madsen. klejnsmed, skifte 28.7.1658 lbnr.13 til dennes børn.

56 Henrik Organist i Næstved. 18.4.1662, fol.54B.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Anne Marie Henriksdatter 12
2) Anders Henriksen 11
3) Hans Henriksen 9
4) Cathrine Henriksdatter 3.
FM: Hans Møller.

57 Niels Jørgensen i Næstved. 18.6.1662, fol.56.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) bror Jørgen Jørgensen, der rejste med de svenske, nu uvist hvor.
Afdøde var halt.

58 Jacob Nymann i Næstved. 18.6.1662, fol.56B.
E: Bodil Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

59 Karen Jensdatter i Næstved. 22.10.1662, fol.57.
Enke efter Jesper Hansen, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen, i Glumsø.

60 Maren Pedersdatter i Næstved. 5.12.1662, fol.57B.
E: Niels Andersen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Frederiksen, bager.

61 Lisbeth Villadsdatter i Næstved. 9.1.1663, fol.58.
E: Jacob Hansen Koch. B:
1) Maren Jacobsdatter 4.
Arv i boet efter afdødes søster Karen Villadsdatter, [skifte 11.9.1661 lbnr.48].

62 Niels Christensen, klejnsmed i Næstved. 17.2.1663, fol.59.
E:Maren Madsdatter, der døde 28.10.1662.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Rasmus Madsen, død. 3B:
a en datter, uvist hvor
b en datter, uvist hvor
c Mads Rasmussen 13.
Afdøde døde 29.10.1659.

63 Bodil Hansdatter i Næstved. 1.4.1663, fol.59B.
E: Søren Skrædder. B:
1) Hans Sørensen 19
2) Margrethe Sørensdatter 12.
Arv i boet til Morten Nielsen efter opskrift 8.5.1653 ved Hans Hansen, kedelfører.
Arv i boet efter Christen Christensen Fiske til dennes børn. ved Hans Klejnsmed.

64 Anne i Næstved. 18.2.1663, fol.61.
Enke efter Mathias Klokker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.3.1661.

65 Mariche i Næstved. 23.6.1663, fol.61B.
E: Jørgen Jørgensen. B:
1) Margrethe Jørgensdatter, enke efter Laurids Winther
2) Karen Jørgensdatter, død [29.10.1652, begravet Næstved Peder 4.11.1652], var g.m. Peder Sejersen, borgmester i Næstved. 2B:
a Sofie Pedersdatter g.m. Mads Mikkelsen [Borringholm], præst i Nikolaj [Nylarsker] på Bornholm
b Jørgen Pedersen 19, i Næstved latinskole.

66 Johanne Lauridsdatter i Næstved. 23.9.1663, fol.63.
E: Christen Lauridsen Møller. A:
1) bror Hans Lauridsen ved søn Jørgen Hansen i Lamdrup i Svindinge sogn på Fyn
2) bror Rasmus Lauridsen i Lamdrup, død. 1B:
a Rasmus Rasmussen, uvist hvor
3) bror Niels Lauridsen i Lamdrup, død. 4B:
a Laurids Nielsen
b Johanne Nielsdatter g.m. Mads Christoffersen i Vedskølle [i Tjæreby sogn]
c Maren Nielsdatter g.m. Laurids Møller, møller i Basnæs mølle [i Tjæreby sogn]
d Maren Nielsdatter
4) søster Johanne Lauridsdatter, død. 4B:
a Laurids Pedersen i Frørup sogn på Fyn
b Jens Pedersen i Gislev Holme [i Gislev sogn]
c Niels Pedersen i Frørup
d Hans Pedersen i Lindeskov i Boeslunde sogn
5) søster Karen Lauridsdatter, død. 3B:
a Jørgen Lauridsen i Gesinge sogn på Fyn
b Jens Lauridsen i Lamdrup
c Anne Lauridsdatter g.m. Peder Knudsen i Øksendrup
6) søster Maren Lauridsdatter, død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter, enke i Gislev Holme på Fyn
7) søster Anne Lauridsdatter, død. 1B:
a en datter g.m. Rasmus Nielsen i Svindinge
8) søster Karen Lauridsdatter, død. 4B:
a Laurids Lauridsen i Frørup
b Peder Lauridsen i Lamdrup
c Laurids Hansen i Lamdrup
d Jørgen Hansen
9) søster Maren Lauridsdatter.

67 Jacob Johansen, kandestøber i Næstved. 19.11.1663, fol.64.
E: Anne Sørensdatter. A:
1) bror Peder Johansen
2) bror Henrik Johansen i Vester Egede, død. 2B:
a Herman Henriksen 24
b Søren Henriksen 19.
FM: Hans Reinholt i Vester Egede
3) søster Karen Johansdatter ved Henning Mortensen i Erdrup i Hemmeshøj sogn.
Arv i boet ved skiftet sluttet 19.11.1653 efter Casper Andrichsen Møller, efter hans første hustru [Mette Poulsdatter Kedelførers] til 2B:
1) Peder Caspersen
2) Anne Caspersdatter g.m. Niels Mortensen.
og arv efter Casper Andrichsen Møllers anden hustru Johanne [Pedersdatter] til 2B:
3) Peiter Caspersen
4) Lisbeth Caspersdatter.

68 Kirsten Jensdatter i Næstved. 25.1.1664, fol.67.
E: Niels Olufsen, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen 20
2) Anne Pedersdatter 14
3) Peder Pedersen 10.

69 Bernt Lauridsen Kræmmer, overformynder i Næstved. 1.2.1664, fol.68B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Karen Berntsdatter, død. 2B:
a Hans Frandsen 21, substitut i Allerslev sogn ved Præstø
b Johan Frandsen 16, der kom med de svenske, nu uvist hvor
2) Ellen Berntsdatter, død. 1B:
a Bernt, uvist hvor.

70 Carsten Sager i Næstved. 29.6.1664, fol.69B.
E: Sidsel Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke, men de er alle myndige.
Afdøde døde 14.5.1663.

71 Jørgen Koch i Næstved. 8.7.1664, fol.70.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) Barbara Jørgensdatter g.m. Claus Rotgieter.
Arv i boet til Niels Christensen ved Rasmus Frandsen, bager.

72 Gregers Gregersen i Næstved. 28.7.1664, fol.71.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Anne Gregersdatter 6
2) Jens Gregersen 4
3) Gregers Gregersen 7 uger.

73 Jacob Jacobsen i Næstved. 1.8.1664, fol.71B.
E: Maren Jacobsdatter. A:
1) mor Øye Andersdatter i Blans [i Ullerup sogn] mellem Sønderborg og Åbenrå
2) bror Jørgen Jacobsen
3) bror Hans Jacobsen
4) bror Jens Jacobsen
5) bror Geronymus Jacobsen
6) bror Didrik Jacobsen
7) [halv]søster Anneke Rasmusdatter.
Arv i boet til enkens egne børn B:
1) Jacob Christoffersen
2) Karen Christoffersdatter
3) Anne Christoffersdatter
efter Andrik Hansen Koch, skifte 5.5.1658.
Arv i boet efter Hans Meldsted, skifte 26.7.1655 til dennes børn, som Hans Sadelmager var værge for.
Arv i boet til Rasmus Vedous børn efter skifte efter Niels Fullefeger, skifte 18.7.1658.

74 Maren Christensdatter Vognmands i Næstved. 2.9.1664, fol.74.
A:
1) søster, død, var g.m. Peder Vognmand. B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Hansen, væver
b Anne Pedersdatter
c Niels Pedersen 19, i Holland for at lære feltskærhåndværk
d Søren Pedersen 13, i Nysted.

75 Lisbeth Jacobsdatter i Næstved. 2.9.1664, fol.74B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 31.3.1664.

76 Peder Hansen Bonde i Næstved. 2.9.1664, fol.75.
E: Johanne Jacobsdatter. B:
2) Lisbeth Pedersdatter 5.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen 27, der drog ud med svenskerne.

77 Anders Nielsen Bonde i Næstved. 8.9.1664, fol.75B.
E: Kirsten Henningsdatter. A:
1) bror Jens Nielsen, død. 4B:
a Oluf Jensen
b Niels Jensen
c Kirsten Jensdatter
d Karen Jensdatter
2) bror, død. 1B:
a en søn, død. 3B:
1 Hans Jensen
2 Jørgen Jensen
3 Margrethe Jensdatter
3) søster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter
4) søster Karen Nielsdatter, død. Uden ægteskab B:
a Birgitte Pedersdatter g.m. Jeppe Jørgensen i Blangslev [i Mogenstrupsogn].

78 Evert Ledertouger i Næstved. 17.1.1665, fol.77.
E: Karen Knudsdatter. B:
1) Henrik Evertsen 4
2) Maren Evertsdatter 2.
Arv i boet til
1 Zacharias Christoffersens datterdatter Kirsten Henriksdatter
2 Claus Jacobsens børn
efter skifte efter Oluf Jacobsen, smed, [skifte 13.7.1658 lbnr.9].
Arv i boet til Christian Hansen, bagersvend efter mor, skifte 26.10.1656.

79 Niels Frandsen, byfoged i Næstved. 17.2.1665, fol.78.
E: Dorthe Nikolajsdatter Worm.
Skifte efter første hustru 4.2.1657. B:
1) Frands Nielsen 13.
FM: Casper Dichen.

80 Niels Olufsen, væver i Næstved. 15.3.1665, fol.80.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Madsen, væver. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Edel Nielsdatter 8
3) Sinne Nielsdatter 4
4) Oluf Nielsen 2.
FM: Rasmus Pedersen, væver.
Arv i boet til Maren Christensdatter efter far og bror, skifte 30.5.1654 ved FM: Villads Væver.

81 Hans Thomsen, bødker i Næstved. 20.4.1665, fol.81B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Hansen, kedelfører. B:
2) Else Hansdatter 17
3) Kirsten Hansdatter 15
4) Niels Hansen 10.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 22.8.1648. B:
1) Maren Hansdatter 29.
Arv i boet efter Mette Jespersdatter, kaldet Krokone, skifte 11.2.1640 til B:
1) Jesper Mogensen
2) Anne Jacobsdatter.

82 Karen Danielsdatter i Næstved. 5.6.1665, fol.83.
E: Claus Jørgensen, maler. B:
2) Jørgen Clausen, 27, skrædder
3) Peder Clausen 18, student.
Af første ægteskab B:
1) Morten Jørgensen 32, uvist hvor.
Arv i boet efter Oluf Madsen Green, skifte 8.10,1640 til B:
1) Søndag Olufsen
2) Villum Olufsen.

83 Niels Frandsen, skomager i Næstved. 20.7.1665, fol.85B.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Mikkel Nielsen 24
2) Frands Nielsen 22
3) Niels Nielsen 20.

84 Karen Olufsdatter i Næstved. 25.7.1665, fol.86.
E: Casper Dichen.
Første ægteskab med Peder Pedersen, løjtnant, skifte 15.8.1656. B:
1) Peder Pedersen, født i Halmstad 22.8.1630, uvist hvor
2) Gabriel Pedersen 17.
FM: Mikkel Sørensen.

85 Aage Skarpretter i Næstved. 20.1.1666, fol.88.
E: Emerentze, der døde 24.5.1665.
Hans A:
1) bror Bent Pedersen i Holbæk, død. 1B:
a Peder Bentsen.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.5.1665.

86 Jørgen Maler i Næstved. 18.4.1666, fol.89B.
E: Karen Nielsdatter. B:
4) Peder Jørgensen
5) Niels Jørgensen 12.
Første ægteskab med Diderikke Villumsdatter, skifte 14.8.1639. B:
1) Laurids Jørgensen 45, uvist hvor
2) Villum Jørgensen, død
3) Mette Jørgensdatter 38.

87 Hustru i Næstved. 29.5.1666, fol.91.
E: Peder Olufsen. væver. B:
1) Abel Pedersen 2.

88 Niels Olufsen, skrædder i Næstved. 29.5.1666, fol.91B.
E: Marie Mortensdatter. LV: Peder Olufsen, væver, der ægter enken. B:
1) Johanne Nielsdatter 15
2) Lisbeth Nielsdatter 13
3) Sofie Nielsdatter 7
4) Poul Nielsen 4.
Afdøde døde 20.5.1664.

89 Bodil Nielsdatter i Næstved. 27.7.1666, fol.92.
E: Samuel Pedersen. A:
1) søster, død. 1B:
a Peder [Pedersen], præst i Tillitse på Lolland, men han er død 2 år før afdøde.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.1.1665.

90 Kirsten Clausdatter i Næstved. 1.8.1666, fol.93B.
E: Mikkel Luplau, badskær.
Af første ægteskab B:
1) Anders Johansen Vibe, i Nykøbing Falster.
Arv i boet til Anne Hansdatter efter hendes far Hans Røpf Bilberg, skifte 13.5.1635.

91 Robert [Rupert] Frandsen, klejnsmed i Næstved. 28.8.1666, fol.94B.
E: Anne Christensdatter. A:
Der skal være en søstersøn, der er vintapper i Strassburg.
Arv i boet efter Bertel Christensen, bøssemager, skifte 6.3.1660 lbnr.21 til dennes barn ved dets stedfar Cort Zander.
Afdøde døde 4.8.1666.

92 Karen Pedersdatter i Næstved. 11.9.1666, fol.95B.
E: Thomas Christensen Skaaning.
Hendes B:
1) Jens Sørensen, død. E: Bodil Jespersdatter. 2B:
a Johan Jensen 11
b Peder Jensen 9.

93 Claus Jørgensen, maler i Næstved. 19.9.1666, fol.96B.
Enkemand efter [Karen Danielsdatter], skifte 5.6.1665 lbnr.82. B:
1) Jørgen Clausen, skrædder i Verninge sogn på Fyn
2) Peder Clausen.

94 Anne Andersdatter i Næstved. 27.12.1666, fol.98.
E: Anders Hansen, væver. B:
1) Maren Andersdatter 21
2) Margrethe Andersdatter 18
3) Hans Andersen 11
4) Anne Andersdatter 8.
FM: morfar Anders Borchert, bager.
Arv i boet efter Birgitte Christensdatter, skifte 6.6.1656 til B:
1) Anne Gertsdatter
2) Johanne Gertsdatter.

95 Niels Glarmester i Næstved. 16.1.1667, fol.99.
Der er børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 6.10.1666.

96 Laurids Pedersen, rørbinder i Næstved. 30.1.1667, fol.99B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Birgitte Lauridsdatter 10
2) Peder Lauridsen 7
3) Mette Lauridsdatter 4.
Første ægteskab med Mette Lauridsdatter, skifte 26.8.1656. Arv til hendes barn af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter.
Afdøde døde 17.4.1666.

97 Maren Jørgensdatter i Næstved. 6.3.1667, fol.100.
E: Frands Lauridsen, skomager. A:
1) søster Karen Jørgensdatter
2) halvbror Niels Jørgensen i Lommelev {i Nørre Kirkeby sogn] i Falster Nørre herred
3) halvbror Morten Jørgensen Speigel i Kirkeby i Falster Nørre herred, død, 2B:
a Maren Mortensdatter
b Gertrud Mortensdatter.

98 Jens Andersen Aalborg, borgmester og hustru Lisbeth Hansdatter i Næstved. 20.3.1667, fol.101.
B:
1) Anders Jensen Aalborg 22
2) Laurids Jensen Aalborg 8.

99 Mikkel [Luplau], badskær i Næstved. 24.4.1667, fol.103.
Enkemand efter [Kirsten Clausdatter, skifte 1.8.1666 lbnr.90]. A:
1) bror, død. 2B:
a Sabrine Luplau i Malkin (?) ved søn Johan Holst, student
b Marie Luplau i Malkin.

100 Kirsten Henningsdatter i Næstved. 3.5.1667, fol.103B.
Enke efter Anders Nielsen Bonde, [skifte 8.9.1664 lbnr.77]. A:
1) bror Niels Henningsen. død. 2B:
a Jesper Nielsen
b Anne Nielsdatter g.m. Oluf Vægter
2) bror Rasmus Henningsen i Fodby, død. 6B:
a Henning Rasmussen
b Anders Rasmussen
c Christen Rasmussen
d Niels Rasmussen
e Kirsten Rasmusdatter
f Johanne Rasmusdatter
3) bror Laurids Henningsen i Karrebækstorp, død. 5B:
a Henning Lauridsen
b Laurids Lauridsen
c Bodil Lauridsdatter
d Kirsten Lauridsdatter
e Karen Lauridsdatter.
FM: Svend Hansen i Bistrup [i Fodby sogn].

101 Rasmus Nielsen, skrædder i Næstved. 4.5.1667, fol.104.
E: Maren Christensdatter. B:
2) Niels Rasmussen 10
3) Kirsten Rasmusdatter 5, der døde
4) Jens Rasmussen 3.
Af første ægteskab B:
1) Maren Rasmusdatter gift i Odense på Fyn.

102 Jens Jørgensen, blegemand i Næstved. 29.7.1667, fol.105.
E: Kirsten Olufsdatter. A:
1) søster, død. 3B:
a Hans Olufsen i Kirke Såby præstegård
b Bente Olufsdatter
c Birgitte Olufsdatter.
Arv i boet efter Peder Jensen, blegemand, skifte 17.6.1658 til B:
1) Karen Pedersdatter.

103 Maren Pedersdatter i Næstved. 30.7.1667, fol.105B.
E: Niels Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen 16
2) Thyge Pedersen 16.

104 Mette Nielsdatter i Næstved. 14.8.1667, fol.106.
E: Hans Hansen, kedelfører. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen.

105 Henrik Henriksen, ledertouger i Næstved. 21.8.1667, fol.107.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen, ledertouger. B:
1) Cathrine Henriksdatter 18
2) Barbara Henriksdatter 14
3) Else Henriksdatter 7.
FM: Thor Ibsen, skomager.

106 Mikkel Sørensen i Næstved. 28.8.1667, fol.108.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Andersen Møller. B:
2) Niels Mikkelsen 12
3) Bodil Mikkelsdatter 10
4) Jørgen Mikkelsen 3.
FM: Christoffer Feldbereder.
Første ægteskab med Bodil Nielsdatter, skifte 19.6.1654. B:
1) Peder Mikkelsen 14 samt tre nu døde sønner
Arv i boet efter [Peder Pedersen], løjtnant, [skifte 15.8.1656] og hustru Karen [Olufsdatter], skifte 25.7.1665 lbnr.84 til B:
1) Gabriel Pedersen.
Arv i boet efter Jørgen Laugesen, rådmand, skifte 23.8.1660 lbnr.30 til B:
1) Lauge Jørgensen
der også har arv efter søster Karen Jørgensdatter
der står hos stedfar Mikkel Andersen Møller
ved FM: Jørgen Holst.

107 Christen Sørensen Ladefoged, fisker i Næstved. 4.9.1667, fol.111.
E: Maren Svendsdatter. LV: Peder Olufsen. B:
1) Sofie Christensdatter 8
2) Karen Christensdatter 4.
FM: Christen Jensen, fisker.

108 Peder Johansen i Næstved. 24.9.1667, fol.112.
E: Anne Lauridsdatter. B:
2) Sidsel Pedersdatter 28
3) Laurids Pedersen, i skomagerlære.
Af første ægteskab B:
1) Johan Pedersen, gift.

109 Jens Poulsen, ugift skytte i Næstved. 28.10.1667, fol.112B.
A:
1) bror Peder Poulsen i Fensmark
2) halvbror Hans Pedersen Møller i Hyllested
3) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Søren Troelsen i Agerup [i Hyllinge sogn]
4) halvsøster Johanne Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Sønderjellinge [i Hyllested sogn]
5) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Flemstofte i [Krummerup sogn].

110 Plønne i Næstved. 10.12.1667, fol.114.
Enke efter Hans. B:
1) Nis Hansen i Flensborg
2) Hans Hansen 22
3) Marie Hansdatter 15.

111 Niels Lauridsen, skinder i Næstved. 5.2.1668, fol.114B.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter 7.
Arv i boet efter Jens Pedersen, skinder, skifte 26.4.1664 til B:
1) Mette Jensdatter.
FM: Niels Andersen, skinder.

112 Maren Mikkelsdatter i Næstved. 6.2.1668, fol.115B.
E: Claus Kjønning, urtegårdsmand. B:
1) Mikkel Clausen 6.

113 Maren Christensdatter, ugift i Næstved. 25.3.1668, fol.116.
A:
1) farbror Anders Lauridsen, skoflikker
2) moster, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Oluf Wegemann.
Arv i boet til afdøde efter Niels Olufsen, væver, skifte 15.3.1665 lbnr.80.
Afdøde døde 26.2.1668.

114 Anders Borchert, bager i Næstved. 1.6.1668, fol.116B.
E: Barbara Bertelsdatter. B:
1) [Anne Andersdatter, skifte 27.12.1666 lbnr.94]. E: Anders Hansen, væver. 4B:
a Maren Andersdatter 22
b Margrethe Andersdatter 18
c Hans Andersen 12
d Anne Andersdatter 9
2) Margrethe Andersdatter, død. 1B:
a Christen Hansen, bager i Skælskør
3) Cathrine Andersdatter g.m. Hans Joensen, bager.

115 Christen Hansen, vognmand i Næstved. 23.6.1668, fol.118.
E: Kirsten. A:
1) bror Thomas Hansen [Holst]
2) søster Elsebeth Hansdatter g.m. Hans Brunsvig i Korsør.
Arv efter Rasmus Pedersen, bager, skifte 25.8.1656 til B:
1) Peder Rasmussen, der var i 2. år i 1656.

116 Oluf Jensen, vægter i Næstved. 14.7.1668, fol.119B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Oluf Olufsen 11
2) Karen Olufsdatter 9
3) Anne Olufsdatter 6
4) Kirsten Olufsdatter 3.

117 Knud Hansen, guldsmed i Næstved. 15.7.1668, fol.120.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Inger Knudsdatter 8
2) Hans Knudsen 4
3) Niels Knudsen 4.
FM: Dines Villadsen, guldsmed.
Enkens første ægteskab med Søren Ibsen, guldsmed, skifte 11.9.1657. Arv til B:
1) Mikkel Sørensen
2) Maren Sørensdatter, død.
Arv i boet efter Jørgen Laugesen, rådmand, skifte 23.8.1660 lbnr.30 til B:
1) Lauge Jørgensen.
Arv i boet efter Villum Henning Meyer, skifte 3.8.1644 til B:
1) Mariche Villumsdatter.

118 Peder Hansen, remmesnider i Næstved. 28.7.1668, fol.122B.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 10.

119 Anne Pedersdatter i Næstved. 20.8.1668, fol.123.
Enke efter Jørgen Koch, [skifte 8.7.1664 lbnr.71]. A:
1) søster Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Malene Pedersdatter, enke i Nykøbing Falster
b Sofie Pedersdatter 30, i Slagelse
c Gertrud Pedersdatter 27, i Tyskland
2) søster Dorthe Pedersdatter, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter 20.

120 Margrethe [Ulrikke] Hansdatter i Næstved, begravet [29.9].1669, fol.124.
E: Niels Hvid, rådmand.
Af første ægteskab B:
1) Hans Villadsen, præst i Glumsø og Bavelse, død [ca.1667]. 2B:
a Niels Hansen
b Daniel Hansen
2) Lisbeth Villadsdatter, [skifte 9.1.1663 lbnr.61]. E: Jacob Hansen [Koch]. 1B:
a Maren Jacobsdatter.
Niels Hvid har holdt samfrændeskifte, med FM
1 Hans Jørgensen, præst i Førslev som beslægtet
2 Jacob Hansen [Koch] i Næstved, far til Maren Jacobsdatter.
Dette er ikke et skifte, men en udnævnelse af Hans Møller som værge for afdødes børnebørn.
(Sml.lbnr.48).

121 Lucie [Knudsdatter] i Næstved. 9.11.1668, fol.125.
Enke efter Bendix.
A:
0) forældre [Knud Olufsen og Kirsten Henningsdatter i Vellerup]
1) søster Margrethe Knudsdatter g.m. Morten Christensen, præst i Ansager i Øster herred i Lundenæs len
2) bror [Oluf Knudsen], død. 3B:
a Niels Olufsen i Gevninge ved Roskilde
b Peder Olufsen i Næstved
c Anne Olufsdatter.

122 Mads Nielsen, skomager i Næstved. 12.1.1669, fol.125B.
E: Voldborg Pedersdatter. B:
1) Niels Madsen 2.

123 Kirsten Poulsdatter i Næstved. 29.1.1669, fol.125B.
E: Peder Christensen, skinder.
Første ægteskab med Peder Christensen, skinder, skifte 25.6.1655. B:
1) Peder Pedersen 15.
FM: Jørgen Læsø.

124 Peder Olufsen i Næstved. 9.2.1669, fol.127.
E: Johanne. A:
1) søster Kirsten Olufsdatter
2) bror [Claus Olufsen], død. 1B:
a Johanne Clausdatter
3) søster, død. 3B:
a Mikkel Hansen i Stensbækholm
b Margrethe Hansdatter i Næstved
c Anne Hansdatter i Stensby.

125 Maren Andersdatter i Næstved. 18.2.1669, fol.127B.
Enke efter [Laurids Prammand i Mindehuset i Karrebæksminde]. B:
1) Peder Lauridsen 12
2) Frederik Lauridsen 9, hos moster i ”Høggis Lundby” på Fyn.
FM: Rasmus Rasmussen Koch i Næstved.

126 Thomas Hansen Holst i Næstved. 18.3.1669, fol.128.
A:
1) søster Else, enke efter Hans Brunsvig.

127 Hans Visiterer i Næstved. 18.3.1669, fol.128B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Helvig Hansdatter 4.
FM: Niels Mikkelsen, bager.

128 Else Hansdatter i Næstved. 24.3.1669, fol.129.
E: Laurids Albertsen. A:
1) bror Peder Hansen i Kalvehave, nu i Tyskland.

129 Rasmus Lauridsen, hattemager i Næstved. 16.4.1669, fol.129B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Laurids Rasmussen 7
2) Christen Rasmussen 6
3) Just Rasmussen 4.

130 Hans Pedersen, smed i Næstved. 5.5.1669, fol.130.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Mikkel Hansen 22
2) Anne Hansdatter 15
3) Peder Hansen 14
4) Laurids Hansen 11.
FM: Henrik Klejnsmed.
Arv i boet efter Peder Torbensen, skifte 3.8.1658 lbnr.15 til B:
1) Torben Pedersen 17
2) Magdalene Pedersdatter 11. (Alder angivet i 1658).

131 Hustru i Næstved. 5.5.1669, fol.130B.
E: Claus Jørgensen, væver. B:
2) Maren Clausdatter 10
3) Elsebeth Clausdatter 3.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter 19.

132 Claus Hansen, borgmester i Næstved. 11.5.1669, fol.132B.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Cort Spormann. B:
1) Dorthe Clausdatter 15
2) Anne Clausdatter 13
3) Kirsten Clausdatter 11½
4) Hans Clausen 10½
5) Niels Clausen 8½
6) Sofie Clausdatter 1.

133 Bodil Madsdatter i Næstved. 25.5.1669, fol.133B.
E: Peder Jensen, slagter. B:
2) Iver Pedersen 12
3) Mads Pedersen 10
4) Abel Pedersen 5
5) Mette Pedersdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Christiansdatter 20.
Arv i boet til Peder Smeds søn.

134 Hans Nielsen, klejnsmed i Næstved. 9.6.1669, fol.134B.
E: Cathrine Jacobsdatter. A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Sørensen i Kolding, nu i Store Velling i Holmans herred
2) søster Mette Nielsdatter, død. 2B:
a Bodil Hansdatter
b Anne Hansdatter
3) søster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Niels Nielsen.
Arv i boet efter Jacob Ditlevsen, [skifte 20.12.1660 lbnr.33] til 4 døtre.
Arv i boet efter Søren Eskildsen, skinder, skifte 22.8.1660 til 2B:
a Jacob Sørensen 18
b Alexander Sørensen 13.
Arv i boet efter Christen Christensen, fisker til 2B:
a en søn, nu død
b en datter.

135 Gregers Steffensen i Næstved. 1.9.1669, fol.136B.
E: Margrethe Svendsdatter. A:
1) bror Iver Steffensen i Rønnebæk
2) bror Anders Steffensen i Bromme, død. 1B:
a Sidsel Andersdatter 13.
FM: stedfar Jørgen Jørgensen, vognmand
3) søster Maren Steffensdatter gift i Gjellerup sogn i Bøvling len i Jylland
4) søster Anne Steffensdatter i Røjkær i Vind sogn
5) søster Karen Steffensdatter i Jylland.

136 Hartvig Farver og hustru Cathrine Christensdatter i Næstved. 2,9,1669, fol.137B.
B:
1) Daniel Hartvigsen
2) Anne Hartvigsdatter 20
3) Lisbeth Hartvigsdatter 15
4) Margrethe Hartvigsdatter 9.
FM: Anders Farver.
Arv i boet [Maren Pedersdatter, skifte 30.7.1667 lbnr.103] til B:
1) Niels Pedersen
2) Thyge Pedersen.

137 Claus Iversen, rotgieter (rotgieser) i Næstved. 15.9.1669, fol.138.
E: Barbara Jørgensdatter. B:
4) Erik Clausen 21, bagersvend
5) Christen Clausen 14
6) Jørgen Clausen 9
7) Christian Clausen 4.
Af første ægteskab B:
1) Iver Clausen
2) Hans Clausen
3) Daniel Clausen i København.

138 Hans Hansen, kedelfører i Næstved. 19.10.1669, fol.139.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter Frands Hauerlund, skifte 4.3.1647.
Afdøde døde 7.10.1669.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1669-1676

139 Samuel Pedersen i Næstved. 25.11.1669, fol.1.
Enkemand efter [Bodil Nielsdatter], skifte 27.7.1666 lbnr.89. A:
1) bror, død. 6B:
a Peder Olufsen, smed i Boeslunde, død. 1B:
1 en datter
b Jens Olufsen i Skåne
c Baltser Olufsen i Leiden i Holland
d Margrethe Olufsdatter g.m. Christen Andersen, smed i Slagelse
e Karen Olufsdatter g.m. Jørgen Pedersen i København
f Anne Olufsdatter g.m. Hans Christoffersen, tøjmager i Lille Næstved.

140 Kirsten Christensdatter i Næstved. 16.12.1669, fol.1B.
E: Nikolaj Lyder, instrumentist. B:
3) Nikolaj Nikolajsen 9.
Første ægteskab med [Hans Haaberland, død 1657]. B:
1) Margrethe Haaberland 18
2) Hans Valentin Haaberland 11.
Enkemandens første ægteskab med Anne Ulriksdatter, [død 9.3.1658]. Arv til 2B:
a Jochum Lyder
b Ulrik Lyder.

141 Ulrik Cassou, skomager og hustru Anneke i Næstved. 4.2.1670, fol.3.
B:
1) Samuel Ulriksen i Pommern, formentlig død
2) Roterb Cassou
3) Ulrik Cassou
4) Daniel Cassou
5) Jochum Cassou
6) Anne Ulriksdatter, [død 9.3.1658]. E: Nikolaj Lyder. 2B:
a Jochum Lyder
b Ulrik Lyder.

142 Peder Buntmager i Næstved. 14.3.1670, fol.4B.
E: Else Jensdatter.
Skifte efter første hustru 24.8.1655. B:
1) Peder Pedersen i Holbæk
2) Niels Pedersen, buntmager i Næstved
3) Anne Pedersdatter g.m. Jacob Christensen, læsemester i Lille Næstved
4) Margrethe Pedersdatter 21.
Arv i boet efter skiftebrev af 22.1.1641 til Anne Høgh. Arven står i skiftestedet, som er hendes fædrene gård.

143 Cathrine [Jacobsdatter] i Næstved. 16.3.1670, fol.8.
Enke efter Hans Nielsen, klejnsmed, skifte 9.6.1669 lbnr.134.
Første ægteskab med [Jacob Ditlevsen, skifte 20.12.1660 lbnr.33]. B:
1) Cathrine Jacobsdatter 22
2) Marie Jacobsdatter 18
3) Margrethe Jacobsdatter 16
4) Elsebeth Jacobsdatter 13.
Arv i boet efter Jacob Ditlevsen, skifte 20.12.1660 lbnr.33 til 4 døtre.
Arv i boet efter Søren Eskildsen, skinder, skifte 22.8.1660 til 2B:
a Jacob Sørensen
b Alexander Sørensen.
Claus Jørgensen i Ringsted kræver arv til sine to stedbørn: en søn og en datter.
Arv i boet til Hans Nielsen, klejnsmeds 2 søstre Mette Nielsdatter og Anne Nielsdatter.

144 Hans Møllenhauer i Næstved. 27.5.1670, fol.12B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Hvid, rådmand. A:
1) morbror Cort Nimdrup i Hamborg
2) morbror Gødert Nimdrup i Lübeck.
Børnegods i boet efter Henrik Plattenslager, organist, skifte 18.4.1662.

145 Johanne Pedersdatter i Næstved. 1.6.1670, fol.16.
E: Christoffer Feldbereder. B:
4) Anders Christoffersen 19
5) Malene Christoffersdatter 18
6) Ludvig Christoffersen 10.
Af første ægteskab B:
1) Urban Ludvigsen, død, skifte 14.8.1753
2) Ursula Ludvigsdatter g.m. Jørgen Christensen på Lindemark [i Stege landsogn]
3) Peder Ludvigsen, student.

146 Niels Iversen i Næstved. 3.6.1670, fol.18B, 35.
E: Sidsel Nielsdatter, der døde 6.10.1670, skifte 25.10.1670.
Af hans første ægteskab B:
1) Abel Nielsen, i Fakse
2) Iver Nielsen, død. 2B:
a Anders Iversen i København
b Bodil Iversdatter i Frederiksborg
3) Bodil Nielsdatter, død. 1B:
a Peder Mikkelsen.
FM: Christoffer Feldbereder.
Af hendes første ægteskab B:
1) Anne Ottesdatter g.m. Reinholdt Kraig.
Arv efter Birgitte Abelsdatter, skifte 23.12.1652, var g.m. Iver Nielsen.

147 Niels Andersen, fogedsvend i Næstved. 30.6.1670, fol.23.
E: Mette Hansdatter. B:
1) Gertrud Nielsdatter 16
2) Anne Nielsdatter 12.
Registrering 7.4.1670.

148 Hans Andersen i Næstved. 30.6.1670, fol.24.
E: Anne Olufsdatter. A:
1) bror Jørgen Andersen i Bonderup [i Næstelsø sogn], død. 3B:
a Anders Jørgensen
b Jens Jørgensen
c Hans Jørgensen
2) bror Claus Andersen, død. 3B:
a Anders Clausen
b Susanne Clausdatter
c Anne Clausdatter
3) søster Anne Andersdatter i Engelstrup i Everdrup sogn ved søn Rasmus Clausen
4) søster Margrethe Andersdatter i Everdrup ved søn Peder Hansen
5) søster Karen Andersdatter i Bonderup, død. 4B:
a Niels Jensen i Bonderup
b Karen Jensdatter i Krømlinge [i Everdrup sogn
c Mette Jensdatter i Leestrup [i Kongsted sogn]
d Anne Jensdatter.

149 Gertrud Hansdatter i Næstved. 6.7.1670, fol.24B.
E: Jens Nielsen, vognmand. A:
1) søster Mette Jensdatter [fejl for Hansdatter?] gift i ”Harsløff” i Holsten (Harrislev?)
2) søster Anne gift i Christianshavn.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Hansdatter. Arv til B:
1) Lene Jensdatter.
Afdøde døde 7.3.1670.

150 Jens Ibsen, skomager i Næstved. 19.8.1670, fol.25B.
E: Anne Mikkelsdatter. A:
1) bror Jens Ibsen i Vester Lyby i Lyby sogn i Salling
2) bror Anders Ibsen i Hammer sogn på Sjælland
3) bror Thor Ibsen, skomager i Næstved
4) bror Jeppe Ibsen, skoflikker i Næstved
5) søster Maren Ibsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Åse i Glumsø sogn
6) søster Kirsten Ibsdatter g.m. Niels Jensen i Bostrup i Lyby sogn
7) bror Søren Ibsen, død. 7B:
a Jeppe Sørensen
b Mogens Sørensen
c Morten Sørensen
d Mette Sørensdatter
e Karen Sørensdatter
f Dorthe Sørensdatter
g Maren Sørensdatter
8) bror Peder Ibsen, død. 7B:
a Morten Pedersen
b Søren Pedersen
c Jens Pedersen
d Christen Pedersen
e Anne Pedersdatter
f Karen Pedersdatter
g Maren Pedersdatter
9) bror Christen Ibsen, død. 3B:
a Jens Christensen
b Jørgen Christensen
c Anne Christensdatter
10) søster Kirsten Ibsdatter, død. E: Simon Nielsen i Jyderup. 2B:
a Niels Simonsen
b Karen Simonsdatter.

151 Knud Snedker i Næstved. 30.8.1670, fol.28.
E: Anne Andersdatter, jordemoder.
Arvinger angives ikke.
Registrering 1.5.1668.

152 Christen Lauridsen Møller i Næstved. 2.9.1670, fol.28B.
E: Lisbeth Jonasdatter. LV: Jacob Hansen Ravsted. B:
1) Søren Christensen 5½
2) Johanne Christensdatter 4½
3) Laurids Christensen 30 uger.
Afdøde døde 13.4.1670.

153 Jørgen Tollelund i Næstved. 13.9.1670, fol.32.
E: Maren Eriksdatter. B:
1) Erik Jørgensen Tollelund i København.

154 Laurids Clausen, skrædder i Næstved. 20.9.1670, dol.32B.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Niels Hansen, skomager.

155 Jens Christensen, vognmand i Næstved. 13.9.1670, fol.34.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Christen Jensen 13
2) Niels Jensen 12
3) Jens Jensen 9
4) Anne Jensdatter 1.

156 Eva Jørgensdatter i Næstved. 5.12.1670, fol.37.
E: Hans Pape. B:
1) Jørgen Hansen 3
2) Cathrine Hansdatter 2.

157 Johanne Thygesdatter i Næstved. 13.2.1671, fol.39.
E: Peder Nielsen, skrædder. B:
1) Cathrine Pedersdatter 9
2) Thyge Pedersen 7.

158 Mads Jensen, klejnsmed i Næstved. 3.4.1671, fol.39B.
E: Kirsten Joensdatter. B:
4) Else Madsdatter 3
5) Johan Madsen 7 uger.
Første ægteskab med Else Nielsdatter. B:
1) Jacob Madsen 28, klejnsmedesvend
2) Niels Madsen 23, klejnsmedesvend
3) Hans Madsen 17.
Arv i boet efter Johanne Mogensdatter, skifte 7.9.1653 til B:
1) Hans Rasmussen, dengang 18 år der dengang rejste til Tyskland, nu uvist hvor.

159 Peder Hansen, kræmmer i Næstved. 8.3.1671, fol.42B.
A:
1) søster Mette Hansdatter g.m. Reinholt i Flensborg
2) søster Ingeborg Hansdatter i Flensborg.
Afdøde døde 15.1.1671.

160 Gertrud [Andersdatter] i Næstved. 2.5.1671, fol.44.
Enke efter [Jørgen Nielsen], smed, [skifte 11.4.1662 lbnr.55]. B:
1) Anders Jørgensen, dansk skoleholder i Ringsted
2) Johanne Jørgensdatter 26
3) Kirsten Jørgensdatter 24.
Arv i boet efter Christen Madsen. klejnsmed, skifte 28.7.1658 lbnr.13 til dennes børn.
Afdøde døde 14.3.1671.

161 Niels Olufsen, skrædder i Næstved. 5.5.1671, fol.45B.
E: Engel Jacobsdatter. B:
1) Oluf Nielsen 18, møllersvend i de store møller
2) Jacob Nielsen 15, i bagerlære
3) Johanne Nielsdatter 6.

162 Jeppe Lauridsen, murer i Næstved. 9.5.1671, fol.47B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Karen Ibsdatter 24, i Danzig.

163 Anders Pedersen, ugift i Næstved. 9.5.1671, fol.48B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.10.1666.

164 Anders Christensen, klokker i Næstved Sankt Peder. 12.5.1671, fol.49.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Christian Andersen 5
2) Jacob Andersen 4.

165 Maren Lauridsdatter i Næstved. 16.5.1671, fol.52.
E: Anders Andersen, post. B:
1) Maren Andersdatter 26
2) Mette Andersdatter g.m. Morten Olufsen, hjulmand.

166 Anders Jensen, skomager i Næstved. 7.6.1671, fol.53.
E: Margrethe. B:
1) Jens Andersen 6
2) Margrethe Andersdatter 8 uger.

167 Anders Madsen, organist i Næstved Sankt Peder. 20.10.1671, fol.56B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: stedfar Christen [Hansen] Laurenberg, præst i Slaglille [og Bjernede]. B:
1) Ida Andersdatter 9
2) Johanne Andersdatter 6
3) Birgitte Andersdatter 4.
FM: Jacob Christoffersen.

168 Kirsten i Næstved. 1.11.1671, fol.57B.
Enke efter Christen Hansen, vognmand, [skifte 23.6.1668 lbnr.115]. A:
1) søster, død. 1B:
a Mette Bendixdatter
2) halvsøster Else Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen, møller i Lekkende mølle [i Øster Egesborg sogn]
3) halvsøster Mette Nielsdatter g.m. Niels Væver i Rekkende [i Allerslev sogn]
4) halvsøster Øllegaard Nielsdatter g.m. Morten Iversen.
Afdøde døde 16.9.1671.

169 Jens Gregersen, tømrer i Næstved. 3.11.1671, fol.59.
E: Anne Eriksdatter. A:
1) bror Jens Gregersen i Lille Næstved
2) bror Niels Gregersen i Lille Næstved
3) søster Gye Gregersdatter i Ny Sogn ved Ringkøbing.
Arv i boet efter Thomas Christensen Møller, skifte 28.8.1657 til B:
1) Christen Thomsen, klejnsmed
2) Johannes Thomsen.
Disse børns mor er rømt med gods og formue.

170 Hans Hansen, bødker i Næstved. 22.11.1671, fol.60B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jørgen Lauridsen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen, bødker
2) Thyge Hansen 19
3) Niels Hansen 10.

171 Hans Madsen, væver i Næstved. 4.3.1672, fol.62B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Lise Hansdatter g.m. Peder Pedersen Brøgger i Lille Næstved.

172 Jochum Liebrecht, løjtnant i Næstved. 1.5.1672, fol.63B.
E: Anne Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 18.4.1671.

173 Peder Simonsen, væver i Næstved. 3.5.1672, fol.65.
E: Cathrine Samuelsdatter. LV: Anders Hansen, væver. A:
1) bror Simon Antonius, væver i Vordingborg
2) søster [Sidsel Simonsdatter] g.m. Hans Pedersen, degn i Hammer
3) søster g.m. Gottrup Pedersen, degn i Kalvehave.
Enkens første ægteskab med Morten Gregersen, væver, skifte 30.7.1658 lbnr.14. Arv til B:
1) Samuel Mortensen.

174 Else Jacobsdatter i Næstved. 13.6.1672, fol.66B.
E: Christen Pedersen, skomager. B:
1) Kirsten Christensdatter 2.

175 Maren Nielsdatter i Næstved. 2.8.1674, fol.67B.
E: Hans Clausen, rotgieter. B:
1) Anne Hansdatter 7
2) Karen Hansdatter 4
3) Marie Hansdatter 2.
[Afdøde blev begravet Næstved Peder 3.5.1672].

176 Lukas Hansen, skrædder i Næstved. 10.7.1672, fol.68B.
E: Anne Olufsdatter. B:
1) Hans Lukassen 7.
Der anføres udgift til begravelsen af sønnen Henrik Lukassen.

177 Barbara Bertelsdatter i Næstved 24.7.1672, fol.70.
Enke efter Anders [Borchert], bager 1.6.1668 lbnr.114]. B:
1) Anne Andersdatter, [skifte 27.12.1666 lbnr.94]. E: Anders Hansen, væver. 4B:
a Maren Andersdatter
b Margrethe Andersdatter
c Hans Andersen
d Anne Andersdatter
2) Margrethe Andersdatter, død. 1B:
a Christen Hansen, bager i Skælskør
3) Cathrine Andersdatter g.m. Hans Joensen, bager, på stedet.

178 Mette Nielsdatter i Næstved. 10.7.1672, fol.71B.
E: Villum Jørgensen, skolemester.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen, i København
2) Øllegaard Pedersdatter, død. [Første ægteskab med Jørgen Laugesen, skifte 23.8.1660 lbnr.30]. 3B:
a Margrethe Jørgensdatter i Slagelse, død. 2B:
1 Jørgen Christensen
2 Øllegaard Christensdatter
b Peder Jørgensen, student
c Lauge Jørgensen.
[Andet ægteskab med Mikkel [Andersen], møller i De store møller. 2B:
d Mette Mikkelsdatter
e Karen Mikkelsdatter
3) Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen i Kastbjerg ved Vordingborg
4) Voldborg Pedersdatter i Vindebygård på Lolland, død. 2B:
a Christoffer Hansen
b Peder Hansen
5) Sofie Pedersdatter, enke efter Laurids [Pedersen], præst i Vetterslev [og Høm, formentlig død ca. 1666]
6) Kirsten Pedersdatter g.m. Borcher von Steenberg, løjtnant i Vestindien.

179 Anne Abelsdatter i Næstved. 23.8.1672, fol.73B.
E: Mathias [Thomsen Kluncker], feldbereder. B:
1) Hans Mathiassen 6
2) Peder Mathiassen 2.
FM: morfar Abel [schrøder], billedsnider i Næstved.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Hansdatter, skifte 28.7.1665. Arv til 2B:
a [Gjørret Mathiasdatter]
b [Magdalene Mathiasdatter].

180 Anne Lauridsdatter i Næstved. 9.10.1672, fol.75.
E: Hans Mikkelsen, feldbereder. A:
1) mor Anneke Lyttemann
2) bror Hans Skyds (Skyts, Skytte), i udlandet
3) søster Anneke Skyds g.m. Jens Nielsen i Kvislemark.

181 Gertrud i Næstved. 23.10.1672, fol.76B.
Enke efter Anders Caspersen.
Af første ægteskab B:
1) Evert Ledertouger, [skifte 17.1.1665 lbnr.78]. 2B:
a Henrik Evertsen 12
b Maren Evertsdatter 9.
FM: Jørgen Lauridsen, væver
2) Henrik Ledertouger, død. 3B:
a Cathrine Henriksdatter g.m. Laurids Christensen, skomager i Vordingborg
b Barbara Henriksdatter 18
c Else Henriksdatter 11.
FM: Thor Ibsen, skomager
3) Trine Henriksdatter, død. 1B:
a Henrik Pedersen, skomagersvend i Stockholm i Sverige.

182 Anne Didriksdatter i Næstved. 21.11.1672, fol.79.
E: Hans Hansen Kalundborg. B:
1) Didrik Hansen 8
2) Hans Hansen 7
3) Tobias Hansen 2
4) Anne Hansdatter 26 uger.

183 Anders Peder Jensen i Næstved. 4.12.1672, fol.79B.
Af børn angives B:
1) Peder Andersen i Skælskør.
Afdøde døde august 1669 i Skælskør.

184 Else Brunsvig i Næstved. 11.3.1673, fol.80.
B:
1) Just Hansen 30, i udlandet
2) Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Sørensen, møller i Holløse mølle
3) Ingel Hansdatter 23, uden fornuft og forstand.
FM: Mikkel Arentsen.

185 Ursula Jacobsdatter i Næstved. 3.3.1673, fol.82.
E: Christen Nielsen, fuglefænger, den yngre. B:
1) Niels Christensen 5.

186 Anders Lauridsen i Næstved. 19.2.1673, fol.83.
E: Anne Hermansdatter. LV: Iver Rotgieter. B:
1) Anne Andersdatter 12
2) Kirsten Andersdatter 7
3) Laurids Andersen 5
4) Marie Andersdatter 3.
FM: Christoffer Mortensen, skinder.
Arv i boet efter Hans Malsted, skifte 1.8.1664 til B:
1) Luchrids Hansdatter
2) [Christen Hansen Malsted]
3) [Casper Hansen Malsted].
Arv i boet efter Hans Vedou, skifte sluttet 28.3.1655 til B:
1) Jacob Hansen, død. 1B:
a Cathrine Jacobsdatter.

187 Cort [Albertsen] Speemann i Næstved. 24.3.1673, fol.86.
E: Sofie. LV: Christian Gabrielsen, rådmand. B:
1) Albert Cortsen 11
2) Edvard Cortsen 9
3) Cort Cortsen 5
4) Margrethe Cortsdatter 4.
FM:
1 Svend Svendsen
2 Niels Jensen Møller
3 Hans Hansen Flensborg.
Arv i boet efter Jacob Røbbe, skifte 26.9.1660 lbnr.28 til B:
1) Henrik Jacobsen Røbbe
2) Maren Jacobsdatter
3) Cathrine Jacobsdatter.

188 Hans Olufsen i Næstved. 4.12.1672, fol.92B.
E: Karen. B:
1) Karen Hansdatter 22.

189 Ida Lauridsdatter i Næstved. 5.5.1673, fol.93B.
E: Christian Gabrielsen, rådmand. B:
6) Gabriel Christiansen 13.
Første ægteskab med Christen Pedersen [Riber], præst i Gunderslev, skifte 8.5.1654. B:
1) Peder Christensen, kapellan i Terslev og Ørslev, død uden børn
2) Laurids Christensen 26
3) Sofie Christensdatter g.m. Peder Svendsen, præst i Marvede og Hyllinge
4) Anne Christensdatter 22
5) Hylleborg Christensdatter 20
samt den afdøde søn
6) Ejler Christensen, efter hvem, der er arv.
FM: mors [halv]bror Søren Pedersen, præst i Bringstrup og Sigersted.

190 Johanne Jensdatter i Næstved. 13.6.1673, fol.98B.
E: Mads Krag, skomager. B:
1) Maren Madsdatter 17
2) Anne Madsdatter 13.

191 Anders Mortensen, prammand i Næstved. 25.8.1673, fol.99B.
E: Gertrud Clausdatter. B:
1) Anne Andersdatter 42, gift på Bornholm
2) Cathrine Andersdatter 33
3) Claus Andersen 25.

192 Margrethe Andersdatter i Næstved. 3.10.1673, fol.100B.
E: Mads Clausen. B:
1) Immanuel Madsen 2.

193 Regitse Pedersdatter i Næstved. 17.9.1673, fol.101B.
E: Casper Rotenberg, trompeter. B:
1) Christian Caspersen 12
2) Margrethe Caspersdatter 11
3) Ida Caspersdatter 10
4) Peder Caspersen 8
5) Birgitte Caspersdatter 7
6) Jacob Caspersen.
FM: Iver Clausen, rotgieter.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Hansdatter. Arv til 4 børn, hvoraf 2 endnu lever B:
1) Christence Caspersdatter
2) Lisbeth Caspersdatter.

194 Niels Olufsen i Næstved. 19.11.1673, fol.107B.
E: Gertrud Pedersdatter. A:
1) faster Anne Nielsdatter g.m. Niels Clausen Hessel i Præstø.

195 Margrethe Henriksdatter i Næstved. 17.10.1673, fol.108.
E: Christoffer [Nielsen], kandestøber. B:
1) Birgitte Christoffersdatter 3
2) Niels Christoffersen 2.

196 Cathrine i Næstved. 15.9.1673, fol.109B.
Enke efter Carl Hansen, sværdfeger, skifte 17.11.1646. B:
1) Kirsten Carlsdatter
2) Anne Carlsdatter.
FM: Gabriel Althuusen.
Arv til barn af Carl Hansens første ægteskab B:
1) Lisbeth Carlsdatter g.m. Hans Skinder.

197 Ingeborg Olufsdatter i Næstved. 15.7.1673, fol.112.
E: Peder Jensen, slagter. B:
1) Mette Pedersdatter 2.
Enkemandens første ægteskab med Bodil Madsdatter, skifte 25.5.1669 lbnr.133. Arv til børn. Desuden arv til Bodil Madsdatters datter af første ægteskab B:
1) Sidsel Christiansdatter 20.

198 Anne [Hermansdatter] i Næstved. 18.3.1674, fol.114B.
Enke efter Anders Lauridsen, [skifte 19.2.1673 lbnr.186]. B:
1) Anne Andersdatter 13
2) Kirsten Andersdatter 8
3) Laurids Andersen 6
4) Marie Andersdatter 4.
FM: Christoffer Mortensen, skinder.
Desuden nævnes Anders Lauridsens søsters mand Hans Pedersen i Grumløse [i Udby sogn].

199 Lisbeth i Næstved. 13.3.1674, fol.118.
E: Mikkel Arentsen.
Første ægteskab med Hans Malsted, [skifte 1.8.1664]. B:
1) Christen Hansen Malsted, i Ostindien
2) Casper Hansen Malsted, der tjener hos Niels Hansen, forvalter på Egedegård
3) Luchrids Hansdatter 25, i Hälsingborg i Skåne.

200 Dorthe Hansdatter i Næstved. 13.5.1674, fol.119B.
E: Erik Pedersen, skrædder. A:
1) Hans Lauridsen i Stubbekøbing
2) Oluf Poulsen i Stubbekøbing.

201 Peder Ladefoged i Næstved. 27.5.1674, fol.120B.
E: Anne. B:
1) Ellen Pedersdatter 16
2) Gertrud Pedersdatter 13.

202 Cathrine Jacobsdatter i Næstved. 13.5.1674, fol.121B.
E: Hans Klejnsmed. B:
1) Cathrine Hansdatter 2.
Arv i boet efter afdødes far Jacob Ditlevsen, skifte 20.12.1660 lbnr.33 til B:
1) afdødes søster Marie Jacobsdatter
2) afdødes søster Margrethe Jacobsdatter
3) afdødes søster Else Jacobsdatter.
Arv i boet efter Hans Nielsen, klejnsmed, skifte 9.6.1669 lbnr.134 til dennes 2 søstre:
1) Mette Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.
Arv i boet efter Søren Eskildsen, skinder, skifte 22.8.1660 til 2B:
a [Jacob Sørensen]
b [Alexander Sørensen].
Claus Jørgensen, væver i Ringsted, kræver arv til sine to stedbørn: en søn og en datter.

203 Birgitte Hansdatter i Næstved. 31.7.1674, fol.124B.
E: Christian Pedersen, badskær. B:
1) Christian Christiansen 13
2) Vibeke Christiansdatter 12
3) Anne Marie Christiansdatter 7.

204 Gertrud Andersdatter i Næstved. 16.7.1669, fol.126.
E: Poul Clausen, pottemager. B:
1) Anne Poulsdatter 2.

205 Christoffer Feldbereder i Næstved. 19.8.1674, fol.126B.
E: Anne Christensdatter. LV: stedfar Oluf Jensen, degn i Kongsted. B:
4) Johanne Christoffersdatter 3.
Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 1.6.1670 lbnr.145. B:
1) Anders Christoffersen, feldberedersvend
2) Malene Christoffersdatter 21
3) Ludvig Christoffersen 14.
FM: halvbror Peder Ludvigsen.
Arv i boet efter Mikkel Sørensen, hestekøber, skifte 28.8.1667 lbnr.106. Arv til B:
1) Mikkel Mikkelsen
2) Jørgen Mikkelsen
3) Bodil Mikkelsdatter.

206 Henrik Klejnsmed i Næstved. 16.9.1674, fol.133.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Anne Henriksdatter 15
2) Maren Henriksdatter 9.
Arv i boet efter Hans Pedersen, smed, skifte 5.5.1669 lbnr.130. til børn, hvoraf nævnes: Mikkel Hansen.

207 Ditlev Hvid, drejer i Næstved. 5.3.1675, fol.136B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Andreas Ditlevsen 2.

208 Jacob Hansen, vægter i Næstved. 24.11.1674, fol.137B.
E: Karen.
Arvinger angives ikke.

209 Mette Nielsdatter i Næstved. 10.3.1675, fol.138B.
E: Jens Svendsen.
Hendes B:
1) Jacob Arentsen, rotgieter.

210 Jens Simonsen, skrædder i Næstved. 28.5.1675, fol.139B.
E: Signe Christensdatter. A:
1) far Simon Pedersen i Holbæk.

211 Birgitte Svendsdatter i Næstved. 7.7.1675, fol.141.
E: Anders Nielsen, farver. B:
1) Niels Andersen 17, i badskærlære
2) Isak Andersen 15, i farverlære.
Arv efter Hartvig Farver, [skifte 2.9.1669 lbnr.136] til B:
1) Anne Hartvigsdatter
2) Lisbeth Hartvigsdatter.
Arv i boet efter Hans Ritmester til B:
1) Cathrine Hansdatter.

212 Morten Christoffersen, skinder i Næstved. 24.1.1676, fol.142B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Christoffer Mortensen, skinder
2) Kirsten Mortensdatter 21.
Arv i boet efter Niels Christensen, fuglefænger, skifte 18.6.1658 til B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Christoffer Nielsen
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Mads Clausen.

213 Christen Jensen, kammager i Næstved. 5.4.1676, fol.144.
E: Inger Hansdatter. B:
1) Margrethe Christensdatter 14
2) Jens Christensen 12
Jacob Christensen 8.

214 Mikkel Arentsen i Næstved. 17.12.1675, fol.145.
E: Maren Rasmusdatter. A:
1) halvbror på fars side Jacob Arentsen, rotgietersvend
2) halvsøster på mors side Sofie g.m. Steffen Skermbein, rotgieter i København.
Arv i boet efter Else, skifte 11.3.1673 lbnr.184. enke efter Hans Brunsvig til B:
1) Cathrine Hansdatter, enke efter Rasmus Sørensen, møller i Holløse mølle
2) Ingel Hansdatter.
Arv i boet efter [afdødes første hustru] Lisbeth, skifte 13.3.1674 lbnr.199 til dennes datter af første ægteskab B:
1) Luchrids Hansdatter.

215 Jacob Smed og hustru Birgitte Hansdatter i Næstved. 24.4.1676, fol.147B.
B:
1) Cathrine Jacobsdatter 21, g.m. en soldat i København
2) Helvig Jacobsdatter 18
3) Hans Jacobsen 16
4) Karen Jacobsdatter 16, vanfør
5) Johannes Jacobsen 9
6) Jens Jacobsen 7.
FM: fars halvbror Christian Poulsen på Christianshavn.
Arv i boet efter Christen Sværdfeger til B:
1) Karen Christensdatter ved stedfar Jørgen Sværdfeger.

216 Bente i Næstved. 26.4.1676, fol.149.
Enke efter Hans Olufsen, hjulmand, skifte 25.5.1658. B:
2) Niels Hansen 32, uvist hvor
3) Mads Hansen 30, i Westphalen
4) Maren Hansdatter g.m. Hans Andreassen i Strids mølle.
Af tidligere ægteskab eller uden ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen.

217 Christen Jensen, fisker og hustru Anne Nielsdatter i Næstved. 19.5.1676, fol.150B, næste protokol fol.46.
B:
1) Hans Christensen 27, der døde, skifte 4.7.1677
2) Maren Christensdatter g.m. Oluf Jørgensen Koch, der døde, [skifte 26.9.1676 lbnr.233]. Ved skifte efter broderen Hans Christensen er hun g.m. Peder Pedersen
3) Ellen Christensdatter g.m. Knud Rasmussen, skomager
4) Lisbeth Christensen 23, der ægter Rasmus Frederiksen, bager
5) Mette Christensdatter 21.
Arv i boet Christen Sørensen Ladefoged, fisker, skifte 4.9.1667 lbnr.107. E: Maren Svendsdatter til B:
1) Sofie Christensdatter
2) Karen Christensdatter, der døde efter skrivelse Torsted i Horns herred i Jylland af 24.7.1674.
Maren Svendsdatter første ægteskab med [Oluf Sørensen Fisker, skifte 18.7.1648]. Arv til B:
1) Johanne Olufsdatter.
Maren Svendsdatters andet ægteskab med Niels Henriksen, skifte 3.6.1653. B:
2) Dorthe Nielsdatter.

218 Cathrine Hansdatter i Næstved. 23.5.1676, fol.155B.
E: Claus Steffensen, pottemager. B:
1) Anne Marie Clausdatter 10
2) Maren Clausdatter 8.

219 Sidsel Hansdatter i Næstved. 6.6.1676, fol.156B.
Enke efter Johan Korff. A:
0) far [Hans Jensen Tybicius, præst i Toksværd, død februar 1642]
1) bror Jørgen Hansen [Toxværd], præst i Ejby i Ramsø herred
2) bror Hildebrandt Hansen [Toxværd], præst i Magleby på Stevns, [død 6.11.1670]. 1B:
a Anders Hildebrandtsen 13
3) bror Christen Hansen, degn i Kongsted, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Peder Mikkelsen, feldbereder i Næstved
4) søster Lisbeth Hansdatter g.m. Jacob Clemensen, præst i Sandby og Vrangstrup, begge døde. 7B:
a Niels Jacobsen, præst i Gråmanstorp og Vedby i Skåne
b Aksel Jacobsen, sin fars successor i Sandby og Vrangstrup
c Arent Jacobsen, degn i Tjæreby
d Anne Jacobsdatter g.m. Laurids Olufsen, degn i Haslev og Bråby sogne
e Lisbeth Jacobsdatter g.m. Niels [Andersson] Delphin, øverste kapellan i Landskrona
f Margrethe Jacobsdatter, enke på Jomfruens Egede
g Øllegaard Jacobsdatter g.m. Hans [Jørgensen] Hammer, præst i Førslev
5) søster Karen Hansdatter i Norge, død. 1B:
a Jens Sørensen Wiingaard i Christiania.
Desuden nævnes afdøde kones brordatter Johanne Gregersdatters børn, der af en eller anden grund ikke arver:
6) bror Gregers Hansen, død. 1B:
a Johanne Gregersdatter g.m. Hans Haaber, kapellan i Ølsemagle og Lellinge, begge døde. 2B:
1 Gregers Hansen
2 Anne Cathrine Hansdatter.
Testamente af 15.3.1675.
Litteratur: En slægt Toksværd af Flemming Aagaard Winther. Ses her.

220 Peder Olufsen, skinder i Næstved. 29.6.1676, fol.162B.
E: Margrethe Jacobsdatter. B:
1) Oluf Pedersen 14
2) Kirsten Pedersdatter 12
3) Anne Pedersdatter 3.
Arv i boet til Lisbeth Hansdatter efter en firemandsforretning af 5.7.1665.
Afdøde døde 21.1.1676.

221 Niels Andersen, skinder i Næstved. 5.7.1676, fol.163B.
E: Karen Bugislavsdatter. A:
1) søster Ingeborg Andersdatter, død. 3B:
a Niels Jensen i Ingelstrup [i Sædder sogn]
b Jens Svendsen i Ingelstrup
c Oluf Svendsen i Lille Hedinge på Stevns
2) halvbror Bo Andersen i Freerslev
3) halvsøster Karen Andersdatter, død. 2B:
a Erik Jørgensen i Høsten
b Jørgen Nielsen i Haslev.

222 Anders [Nielsen], farver i Næstved. 6.7.1676, fol.165.
E: Karen Christensdatter.
Første ægteskab med Birgitte Svendsdatter, skifte 7.7.1675 lbnr.211. B:
1) Niels Andersen, i badskærlære i Slagelse
2) Isak Andersen 16, i farverlære.
FM: Jørgen Vognmand.
Arv i boet efter Hartvig Farver, [skifte 2.9.1669 lbnr.136] til B:
1) Anne Hartvigsdatter
2) Lisbeth Hartvigsdatter.

223 Morten Kandestøber i Næstved. 8.7.1676, fol.168.
E: Ellen Hansdatter. A:
1) søskendebarn Poul Kandestøber i Østergade i København
2) søskendebarn Jesper, sejlingsmand i København, bror til Poul Kandestøber
3) søskendebarn Ellen g.m. Gøde Drejer i Helsingør
4) et søskendebarn i Skåne, hvis navn ikke kendes.

224 Margrethe Terkildsdatter i Næstved. 13.7.1676, fol.169B.
E: Peder Serrids.
Af første ægteskab eller uden ægteskab B:
1) Sidsel Nielsdatter 15.
FM: Rasmus Koch.

225 Peder Rasmussen, skomager og hustru Margrethe Christensdatter i Næstved. 5.8.1676, fol.170B.
B:
1) Rasmus Pedersen 11
2) Christen Pedersen 9.
FM:
1 Bernt Ledertouger
2 Steffen Hattemager.

226 Christian Hauersen, glarmester i Næstved. 9.8.1676, fol.173.
E: Bodil Terkildsdatter. B:
1) Richard Christiansen 17
2) Marie Christiansdatter 8.

227 Rasmus Gumperup i Næstved. 9.8.1676, fol.174B.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Mathias Rasmussen 7
2) Anders Rasmussen 5
3) Daniel Rasmussen 3.

228 Abel Schrøder, billedsnider i Næstved. 18.8.1676, fol.175.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Ejler Abelsen, student
2) Anne Abelsdatter, [skifte 23.8.1672 lbnr.179]. E: Mathias [Thomsen Kluncker], feldbereder. 2B:
a Hans Mathiassen 11
b Peder Mathiassen 7.
Arv i boet efter Knud Jensen, skifte 26.10.1641 til B:
1) Anne Knudsdatter, i Holland.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1676-1680

Register til denne protokol se lbnr.248.

229 Karen Andersdatter i Næstved. 25.8.1676, fol.1.
E: Rasmus Frederiksen, bager. A:
1) bror Hans Andersen, soldat, g.m. Johanne Hansdatter
2) søster Anne Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Lille Næstved.

230 Jacob Nielsen, vognmand i Næstved. 4.9.1676, fol.2.
E: Anne Boyesdatter. B:
1) Niels Jacobsen 8
2) Boye Jacobsen 5½
3) Maren Jacobsdatter 3½
4) Hans Jacobsen 1½.

231 Niels Andersen, skomager i Næstved. 7.9.1676, fol.3B.
E: Mette Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

232 Bernt Lauridsen, vognmand i Næstved. 22.9.1676, fol.6.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Berntsen 18
2) Karen Berntsdatter 16
3) Lisbeth Berntsdatter 12.
Arv i boet til Niels Pedersen og Anne Pedersdatter, krævet af Jens Hansen, væver.

233 Oluf Jørgensen Koch i Næstved. 26.9.1676, fol.7B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Jens Olufsen 7
2) Jørgen Olufsen 4.
FM: Knud Rasmussen, skomager.

234 Anders Jacobsen, smed i Næstved. 27.9.1676, fol.9B.
E: Anne Pedersdatter.
Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter. B:
1) Jytte g.m. Peder Nielsen i Ulstrup ved Køge.
Skifte efter anden hustru 22.8.1656. B:
2) Anne Jacobsdatter 23
3) Richard Jacobsen 21.

235 Niels Enevoldsen, urtegårdsmand i Næstved. 6.10.1676, fol.12B.
E: Maren Hansdatter. B:
3) Johanne Nielsdatter 18
4) Anne Nielsdatter 15
5) Hans Nielsen 12
6) Anders Nielsen 11.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 29.5.1660 lbnr.23. B:
1) Hans Nielsen
2) Enevold Nielsen.

236 Kirsten Sørensdatter i Næstved. 5.12.1676, fol.18B.
E: Christen Christensen Lang, vægter. B:
1) Christen Christensen 15
2) Maren Christensdatter 13
3) Anne Christensdatter 10
4) Søren Christensen 9.
Arv i boet efter Niels Andersen, fogedsvend, [skifte 30.6.1670 lbnr.147] til B:
1) Anne Nielsdatter.

237 Anne i Næstved. 13.10.1676, fol.20.
E: Laurids Christensen.
Første ægteskab med Peder Ladefoged, [skifte 27.5.1674 lbnr.201]. B:
1) Ellen Pedersdatter 20
2) Gertrud Pedersdatter 15.

238 Niels Hansen, skomager i Næstved. 21.11.1676, fol.22.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 8
2) Dorthe Nielsdatter 7
3) Marie Nielsdatter 3.

239 Karen Nielsdatter i Næstved. 7.12.1676, fol.23B.
E: Rasmus Vedou. B:
1) Peder Rasmussen 12
2) Anne Rasmusdatter 10
3) Maren Rasmusdatter 9.

240 Jørgen Jørgensen i Næstved. 8.12.1676, fol.24B.
E: Margrethe Pedersdatter. A:
1) Margrethe Johansdatter.
Afdøde blev skadet som soldat i Skåne og døde derefter i København.

241 Registrering i Næstved. 26.1.1677, fol.25B.
Registrering af boet hos Maren [Rasmusdatter], enke efter
Mikkel Arentsen, [skifte 17.12.1675 lbnr.214], der var rømt efter dom til fængsel og jern for mord på sit foster og barn.
Når boets gæld var betalt, hjemfaldt boet til kongens kasse.

242 Hans Joensen, bager og hustru Cathrine Andersdatter i Næstved. 7.7.1676, fol.28.
Hans A:
1) far Joen Hansen i Præstø.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Mads Jensen, bager, skifte 9.8.1661 lbnr.47. B:
1) Marie Madsdatter 24
2) Kirsten Madsdatter 21
3) Niels Madsen, død for 8 år siden.
Arv i boet efter Anne [Hermansdatter], skifte 18.3.1674 lbnr.198, enke efter Anders Lauridsen, [skifte 19.2.1673 lbnr.186] til 4B, hvoraf nævnes B:
1) Anne Andersdatter.

243 Gert Friis i Næstved. 3.5.1676, fol.34.
E: Mariche Pedersdatter. B:
1) Godske Gertsen 16
2) Peder Gertsen 14
3) Tille Gertsen 12
4) Mathias Gertsen 8
5) Anne Cathrine Gertsdatter 5
6) Alhed Marie Gertsdatter 5.
Afdødes forældre boede i Westphalen.

244 Christen Olufsen, fuglefænger i Næstved. 18.7.1677, fol.51.
E: Ingeborg Hansdatter.
A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Anders Andersen i Tobøl [i Føvling sogn] i Malt herred i Jylland
2) søster, død. 1B:
a Inger Madsdatter i Store Heddinge på Stevns.
FM: afdødes mosters søn Christen Robertsen.
Arv i boet efter Rasmus Hansen, træskomager, skifte 10.1.1661 lbnr.52.

245 Hans Svendsen i Næstved. 6.11.1677, fol.54.
E: Kirsten Thomasdatter. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Christen Pedersen, skomager
2) Jens Hansen 15
3) Karen Hansdatter 13
4) Anne Hansdatter 10.
Arv i boet efter Christen Hansen, vognmand, skifte 23.6.1668 lbnr.115 hvor er arv efter Rasmus Pedersen, bager, til B:
1) Peder Rasmussen, der i 1674 er over sine 18 vintre gammel.

246 Peder Jensen Mønbo i Næstved. 21.2.1677, fol.71B.
E: Ingeborg Andersdatter. B:
1) Abelone Pedersdatter 20
2) Else Pedersdatter 16
3) Anders Pedersen 14
4) Christoffer Pedersen 13
5) Jens Pedersen 10
6) Christen Pedersen 4.
FM: Jørgen Holst, skomager.
Arv i boet til Herman Christensen efter far og bror.

247 Hans Henriksen, dansk skoleholder i Næstved. 20.7.1677, fol.103B.
E: Abelone Rasmusdatter. B:
1) Anne Marie Hansdatter 16
2) Henrik Hansen 13
3) Dorthe Hansdatter 9
4) Rasmus Hansen 7
5) Gedske Hansdatter 5
6) Claus Hansen 1.
FM:
1 morbror Jørgen Rasmussen Teglgaard, præst i Tybjerg
2 Hans Pedersen, bager.

248 Kronologisk register til denne skifteprotokols anden halvdel 1678-1680 fol.126-409.
Register til første halvdel indsat før fol.1.

249 Mads Hansen, skipper i Næstved. 16.2.1678, fol.126.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Dorthe Madsdatter 13
2) Lisbeth Madsdatter 12
3) Jens Madsen 9
4) Hans Madsen 7.

250 Bernt Mathiassen, by- og rådstueskriver i Næstved. 20.2.1678, fol.131.
Arvinger angives ikke.

251 Bodil i Næstved. 22.3.1678, fol.154.
Enke efter Otto [Danielsen]. B:
1) Daniel Ottesen
2) Gertrud Ottesdatter [Hoot] g.m. Mikkel Ibsen [Kvæsing] i Stubbekøbing.

252 Niels Bentsen i Næstved. 4.5.1678, fol.158B.
E: Kirsten.
Arvinger angives ikke.

253 Anne Knudsdatter i Næstved. 29.6.1678, fol.164B.
E: Frands Jensen, slagter. B:
1) Søren Frandsen
2) Niels Frandsen
3) Hans Frandsen
4) Hilleborg Frandsdatter.
Enkemandens første ægteskab med Ellen Knudsdatter. B:
1) Kirsten Frandsdatter 25
2) Knud Frandsen,
der ingen mødrene arv fik, da boet var ganske ruineret i svenskens tid.

254 Anne Hansdatter i Næstved. 14.9.1678, fol.166B.
E: Hans Pedersen [Lund], bager. B:
1) Peder Hansen 14.

255 Peder Olufsen, væver i Næstved. 20.9.1678, fol.172.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Poul Pedersen 10
2) Johan Pedersen 8
3) Cathrine Pedersdatter 6
4) Anne Pedersdatter 4.

256 Niels Christensen, bødker i Næstved. 10.1.1679, fol.176.
E: Maren Joensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Johanne Nielsdatter 11.

257 Peder Pedersen i Næstved. 7.1.1679, fol.184B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Oluf Pedersen 2.
Enkens første ægteskab med Oluf Jørgensen Koch, skifte 26.9.1676 lbnr.233. Arv til B:
1) Jens Olufsen
2) Jørgen Olufsen.
FM: mosters mand Knud Rasmussen, skomager.

258 Laurids Jensen, fisker og hustru Alhed Lauridsdatter i Næstved. 25.4.1679, fol.190B.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdøde kones to brødre begge med navnet Hans Lauridsen.

259 Karen Madsdatter i Næstved. 23.7.1679, fol.195B.
E: Christen Sejersen, der døde. Registrering 19.5.1675, skifte 23.7.1679 fol.200.
Hans A:
1) en bror, hvis navn ikke angives.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter
2) Marie Jacobsdatter.
FM: Jacob Rasmussen, skomager.

260 Kirsten Nielsdatter i Næstved. 30.7.1679, fol.207B.
E: Oluf Lauridsen. B:
1) Maren Olufsdatter 16
2) Else Olufsdatter 13
3) Anne Olufsdatter 12.

261 Anders Hansen, væver i Næstved. 30.7.1679, fol.207B.
E: Elisabeth Mortensdatter. B:
5) Cathrine Andersdatter 3.
Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 27.12.1666 lbnr.94. B:
1) Maren Andersdatter
2) Margrethe Andersdatter
3) Hans Andersen
4) Anne Andersdatter.
FM: Jacob Vedsel, væver.
Arv i boet efter første hustrus far Anders Borchert, bager, skifte 1.6.1668 lbnr.114.

262 Hans Hansen, bødker i Næstved. 25.7.1679, fol.214B.
E: Johanne Olufsdatter. B:
1) Karen Hansdatter 9
2) Hans Hansen 7
3) Oluf Hansen 6.
FM: Hans Nielsen, klejnsmed.
Arv i boet efter afdødes far Hans Hansen, bødker, skifte 22.11.1671 lbnr.170 til
1) afdødes bror Thyge Hansen
2) afdødes bror Niels Hansen.
Arv i boet efter Hans Thomsen, bødker i Næstved. 20.4.1665 lbnr.81 til:
1) Jesper Mogensen
2) Anne Christensdatter.

263 Kirsten Christensdatter i Næstved. 27.8.1679, fol.224B.
E: Christian Pedersen, badskær. B:
1) Birgitte Christiansdatter 4.
FM: mors svoger Hans Albertsen Schrøder, rektor i Vordingborg.
Enkemandens første ægteskab med [Birgitte Hansdatter], skifte 31.7.1674 lbnr.203. Arv til B:
1) Christian Christiansen
2) Vibeke Christiansdatter
3) Anne Marie Christiansdatter.
FM: Laurids Pedersen, rådmand i Ringsted.

264 Christen Christensen Skælskør i Næstved. 2.10.1679, fol.239.
E: Dorthe Andersdatter. B:
3) Abelone Christensdatter 3
4) Maren Christensdatter 21 uger.
Af første ægteskab B:
1) Mette Christensdatter 7
2) Ellen Christensdatter 5.

265 Rasmus Hansen Koch i Næstved. 7.10.1679, fol.242B.
E: Maren Boesdatter. B:
1) Ellen Cathrine Rasmusdatter 8
2) Mette Rasmusdatter 4.
FM: Thue Jensen, bager.
Arv i boet efter Jacob Nielsen, vognmand, [skifte 4.9.1676 lbnr.230 til dennes børn. FM: børnenes stedfar Claus Frandsen, skrædder.

266 Mikkel Feldbereder i Næstved. 21.10.1679, fol.250B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Mikkelsen, feldberedersvend 24
2) Rebekka Mikkelsdatter 12.
FM: Peder Svarre.

267 Bodil Lauridsdatter i Næstved. 22.10.1679, fol.258.
E: Jørgen Hansen, klejnsmed. B:
1) Ellen Jørgensdatter 2.
Arv i boet efter Henrik Klejnsmed, [skifte 16.9.1674 lbnr.206] til dennes børn ved FM: Hans Sørensen, bøssemager.

268 Niels Henriksen Ravn i Næstved. 5.5.1680, fol.262B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Nielsen 11
2) Henrik Nielsen 7
3) Frederik Nielsen 6
4) Laurids Nielsen 4.

269 Jens Lauridsen, skomager. 9.6.1680, fol.268B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Maren Jensdatter 5
2) Karen Jensdatter 3.

270 Henrik Borchenau, bager i Næstved. 16.6.1680, fol.274B.
E: Rigmor Hansdatter. Anders Lemmer, pottemager. A:
1) søster Stine Borchenau i Oldenborg
2) søster, død. 1B:
a Henrik Wehl.

271 Signe [Christensdatter] i Næstved. 16.6.1680, fol.283B.
Enke efter [Jens Simonsen], skrædder, [skifte 28.5.1675 lbnr.210}.
Arvinger angives ikke.
Registrering 6.11.1679.

272 Magdalene Haagensdatter i Næstved. 22.6.1680, fol.285B.
E: Anders Pedersen, vognmand. B:
1) Haagen Andersen 5.
FM: Christen Ledertouger.
Arv efter afdødes far Haagen [Rasmussen Ystad, kapellan i Næstved Peder, død 1656], hvis enke Maren [Rasmusdatter] var til stede.
Registrering 11.8.1676.

273 Anne Nielsdatter i Næstved. 22.6.1680, fol.288B.
E: Anders Pedersen, vognmand. B:
1) Niels Andersen 3
2) Peder Andersen 6 mdr.
Registrering 15.12.1679.

274 Laurids Jacobsen, væver i Næstved. 23.6.1680, fol.296.
E: Mette Ibsdatter. B:
1) Niels Lauridsen, livgarder.
Arv i boet til
1 Zacharias Christoffersens datterdatter Kirsten Henriksdatter
2 Claus Jacobsens børn
som beskrevet i skifte efter Evert Ledertouger, skifte 17.1.1665 lbnr.78.
Registrering 26.11.1678.

275 Mads Andersen, hjulmand i Næstved. 21.7.1680 fol.299.
E: Karen Mortensdatter. LV: Gregers Knudsen, der ægter enken. B:
1) Anders Madsen 20
2) Maren Madsdatter 16
3) Morten Madsen 13
4) Cathrine Madsdatter 5.
Registrering 13.7.1680.

276 Margrethe Jacobsdatter i Næstved. 23.7.1680, fol.306.
E: Christen Sørensen, skinder. B:
4) Peder Christensen 4.
Første ægteskab med Peder Olufsen, skinder, skifte 29.6.1676 lbnr.220. B:
1) Oluf Pedersen 19
2) Kirsten Pedersdatter 17
3) Anne Pedersdatter 7.

277 Niels Jensen Møller i Næstved. 7.7.1680, fol.310B.
E: Lisbeth Jonasdatter. B:
2) Jonas Nielsen 6
3) Jens Nielsen 4.
Første ægteskab med Marie Didriksdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 20, i Roskilde.
Enkens første ægteskab med Christen Lauridsen Møller, [skifte 2.9.1670 lbnr.152]. Arv til B:
1) Søren Christensen
2) Johanne Christensdatter
3) Laurids Christensen.
Registrering 5.3.1679.

278 Mogens Ditlevsen Friis i Næstved. 13.8.1680, fol.333B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Peder Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Cathrine Mogensdatter 12
2) Ingeborg Mogensdatter 12
3) Anne Mogensdatter 8.
Arv i boet efter Peder Rasmussen, skomager, [skifte 5.8.1676 lbnr.225] til B:
1) Rasmus Pedersen
2) Christen Pedersen.

279 Anne i Næstved. 14.12.1680, fol.353B.
E: Peder Jacobsen. B:
1) Mariche Pedersdatter, enke efter Gert Friis, [skifte 3.5.1676 lbnr.243]
2) Mads Henriksen, [skifte 19.11.1661 lbnr.50]. 2B:
a Henrik Madsen 25
b Karen Madsdatter 20.

280 Peder Sejersen, borgmester i Næstved. 16.9.1680, fol.373B.
Enkemand efter [Karen Jørgensdatter, død 29.10.1652]. B:
1) Sofie Pedersdatter i en af Næstved bys fattiges senge i Vartov Hospital i København for sin skrøbeligheds skyld og selv om hun lever, arver hendes børn. Første ægteskab med Mads Mikkelsen [Borringholm], præst i Nikolaj [Nylarsker] på Bornholm, skifte 3.10.1664. 3B:
a Mikkel Madsen 23
b Laurids Madsen 22
c Jens Madsen 19.
Af Sofie Pedersdatters andet ægteskab 4B:
d Karen Jensdatter 15
e Maren Jensdatter 13
f Johanne Jensdatter 11
g Sejer Jensen 8
2) Jørgen Pedersen, ugift kollega i Næstved latinskole.
Arv i boet efter Hans Rasmussen Bagger, præst i Næstved Peder, [død 2.3.1665]. E: Else [Nielsdatter Mule] til B:
1) Jens Mule
2) Niels Mule.
(Sml. lbnr.65).

281 Margrethe Cortsdatter i Næstved. 30.12.1680, fol.408B.
A:
1) mor Sofie [Evertsdatter] Funch, enke efter hæderlig og vellærde Hans Hansen.
Mors første ægteskab med Cort [Albertsen] Speemann, [skifte 24.3.1673 lbnr.187]. B:
2) bror Albert Cortsen
3) bror Cort Cortsen
4) halvbror Hans Hansen 2.
FM:
1 Christian Kohl
2 Hans Hansen Lysholm.
[Mors andet ægteskab med Jørgen von der Ende].

282 Erhard Sadelmager i Næstved. 6.8.1679, fol.414.
E: Barbara Corneliusdatter. B:
1) Anne Marie Erhardsdatter 20
2) Cornelius Erhardsen 16
3) Barbara Erhardsdatter 12
4) Malene Erhardsdatter 9
5) Baltser Erhardsen 7
6) Cathrine Erhardsdatter 3.
FM. Niels Eriksen, tømrer.Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1682-1687

283 Herbert Busch i Næstved. 25.10.1682, fol.2.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

284 Hans Sørensen, bøssemager i Næstved. 26.10.1682, fol.4B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Anne Hansdatter 14.
FM: Jens Poulsen, sejrmager.

285 Karen Mortensdatter i Næstved. 27.10.1682, fol.7B.
E: Jacob Christoffersen, rådmand og købmand. B:
1) Niels Jacobsen 7
2) Jacob Jacobsen 5
3) Maren Jacobsdatter 2.
FM: morbror Mourids Mortensen, rådmand i Korsør.

286 Rasmus Olufsen i Næstved. 4.1.1683, fol.13B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født på Lolland, døde 8.1.1681.

287 Thorkild Gødesen, skrædder i Næstved. 8.1.1683, fol.22.
E: Mette Ibsdatter. B:
1) Ingeborg Thorkildsdatter 13
2) Gøde Thorkildsen 12
3) Claus Thorkildsen 8.

288 Maren Nielsdatter i Næstved. 8.1.1683, fol.25.
Enke efter Jens [Christensen], vognmand, [skifte 13.9.1670 lbnr.155]. B:
1) Christen Jensen 24, i udlandet
2) Jens Jensen 21
3) Anne Jensdatter 9.

289 Maren Ibsdatter i Næstved. 10.1.1683, fol.27.
E: Anders Hansen Pryds, skomager. B:
1) Hans Andersen 25
2) Casper Andersen 19.
Registrering 18.10.1678.

290 Eskild Nielsen Krull, maler i Næstved. 10.1.1683, fol.28B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Stineke Eskildsdatter 25
2) Hans Eskildsen 22
3) Anne Marie Eskildsdatter 19
4) Helvig Eskildsdatter 15
5) Peder Eskildsen Krull 11.
Registrering 18.10.1678.

291 Niels Ringkøbing, snedker i Næstved. 12.1.1683, fol.29B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Jørgen Nielsen, møller i vejrmøllen øst for Næstved by
2) Maren Nielsdatter i Klosterstræde i København.
Registrering 12.2.1680.

292 Karen Rasmusdatter i Næstved. 12.1.1683, fol.30B.
E: Niels Clemensen, post. B:
1) Marie Nielsdatter 10
2) Anne Nielsdatter 9
3) Christen Nielsen 5.
Registrering 23.10.1679.

293 Maren Pedersdatter i Næstved. 13.1.1683, fol.31B.
E: Henrik Jørgensen, murer. A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Hansdatter, i København.
Registrering 6.9.1680.

294 Morten Jacobsen, guldsmed i Næstved. 15.1.1683, fol.33B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Cathrine Marie Mortensdatter 14.
Registrering 8.3.1681.

295 Niels Mortensen, skrædder i Næstved. 17.1.1683, fol.35.
E: Barbara Christoffersdatter. B:
1) Henrik Nielsen 7.
FM: Jørgen Jensen, glarmester.
Registrering 8.4.1681.

296 Dorthe Pedersdatter i Næstved. 17.1.1683, fol.36B.
E: Martin Jensen, skomager. B:
1) Jens Martinsen 3.
Arv i boet efter Hans Johansen, skifte 12.1.1681 til dennes børn.
Arv i boet efter Christoffer Feldbereder, [skifte 19.8.1674 lbnr.205] til B:
1) Malene Christoffersdatter
2) Ludvig Christoffersen.
Arv i boet efter Mikkel Sørensen, hestekøber, [skifte 28.8.1667] til B:
1) Jørgen Mikkelsen.
Registrering 24.11.1681.

297 Anne Olufsdatter i Næstved. 18.1.1683, fol.40.
E: Hans Augsburg, skrædder. B:
2) Lukas Hansen 3.
Første ægteskab med [Lukas Hansen, skifte 10.7.1672 lbnr.176]. B:
1) Hans Lukassen 17.
Registrering 26.7.1682.

298 Casper Dichen i Næstved. 19.1.1683, fol.41.
E: Margrethe Gabrielsdatter. B:
1) Niels Caspersen 17
2) Gabriel Caspersen 9.

299 Peder Jensen, slagter i Næstved. 24.1.1683, fol.46.
E: Maren Jensdatter.
Første ægteskab med Bodil Madsdatter, [skifte 25.5.1669 lbnr.133]. B:
1) Iver Pedersen 26, i udlandet
2) Abel Pedersen 19.
Andet ægteskab med Ingeborg Olufsdatter, skifte 15.7.1673 lbnr.197. B:
1) Mette Pedersdatter 2.
Bodil Madsdatters datter af første ægteskab B:
1) Sidsel Christiansdatter, død, efter hvem, der er arv.
Arv i boet til Peder Gudmandsen Schmith efter skiftebrev af 25.5.1669.

300 Søren Christensen Viborg, snedker i Næstved. 3.2.1683, fol.54B.
E:Ellen Simonsdatter. A:
1) bror Jens Christensen Viborg, skomager i Køge
2) bror Christen Christensen i Ballum i Jylland
3) søster Birgitte Christensdatter i København.

301 Maren Andersdatter i Næstved. 26.3.1683, fol.60B.
Enke efter Niels [Henriksen] Ravn, [skifte 5.5.1680 lbnr.268]. B:
1) Henrik Nielsen 13
2) Frederik Nielsen 9
3) Laurids Nielsen 7.

302 Oluf Lauridsen i Næstved. 18.5.1683, fol.63.
E: Anne Hansdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 30.7.1679 lbnr.260]. B:
1) Maren Olufsdatter
2) Else Olufsdatter
3) Anne Olufsdatter.

303 Steffen Jacobsen Lange, hattemager i Næstved. 22.8.1683, fol.64.
E: Anne Christensdatter. A:
1) søster Dorthe Jacobsdatter Lange i Lübeck
2) bror Claus Jacobsen Lange
3) bror Jacob Jacobsen Lange i Danzig.
Enkens første ægteskab med Rasmus Lauridsen, hattemager, [skifte 16.4.1669 lbnr.129]. Arv til B:
1) Laurids Rasmussen
2) Christen Rasmussen
3) Just Rasmussen 8, i Køge hos Anders Joensen, hattemager.
Registrering 13.5.1682.

304 Jørgen Hansen Holst i Næstved. 24.8.1683, fol.67.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Mette Jørgensdatter g.m. Johan Jørgensen Trold
2) Jørgen Jørgensen 21, i Københavns latinskole.
Registrering 31.3.1682.

305 Hans Christiansen i Næstved. 14.1.1684, fol.71
E: Marie Hansdatter Lysholm. LV: bror Hans Hansen Lysholm. B:
1) Ingeborg Hansdatter 3
2) Hans Hansen 9 mdr.
Arv i boet til Cort Cortsen efter far Cort [Albertsen] Speemann, skifte 24.3.1673 lbnr.187. Enken Sofie [Evertsdatter Funch] er nu g.m. Frederik [Hieronymussen] Knopf, præst i Stege på Møn og efter bror Evert Cortsen og efter søster Margrethe Cortsdatter, skifte 30.12.1680 lbnr.281.
Arv i boet efter Niels Jensen Møller, skifte 7.7.1680 lbnr.277. E: Lisbeth Jonasdatter. Hendes første ægteskab med Christen Lauridsen Møller, [skifte 2.9.1670 lbnr.152]. Arv til B:
1) Søren Christensen
2) Johanne Christensdatter
3) Laurids Christensen.
Registrering medio maj 1680.

306 Rasmus Frederiksen, bager i Næstved. 15.1.1684, fol.80B.
E: Elisabeth Christensdatter. B:
1) Christen Rasmussen 7
2) Frederik Rasmussen 5
3) Hans Rasmussen 2.
FM:
1 Knud Rasmussen, skomager
2 Thure Jensen, bager.
Arv i boet efter Christen Ladefoged til B:
1) Mette Christensdatter
2) Sofie Christensdatter.
Disse børn har arv efter deres søskende:
3) Hans Christensen
4) Karen Christensdatter.
Registrering 30.8.1682.

307 Anne Jørgensdatter i Næstved. 16.1.1684, fol.86B.
E: Peder Wichmann. B:
1) Peder Pedersen Wichmann 3, hos moster i Lübeck.
Registrering 26.5.1683.

308 Margrethe [Gabrielsdatter] i Næstved. 4.3.1684, fol.92.
Enke efter [Casper Dichen, skifte 19.1.1683 lbnr.298]. B:
2) Niels Caspersen 19
3) Gabriel Caspersen 10.
Første ægteskab med Niels Gad. B:
1) Margrethe Nielsdatter Gad g.m. Niels Hammer i København.
Registrering 25.2.1684.

309 Maren Hansdatter i Næstved. 17.4.1684, fol.94.
Enke efter Niels Enevoldsen, urtegårdsmand, [skifte 6.10.1676 lbnr.235]. B:
1) Anne Nielsdatter 22
2) Anders Nielsen 19, i skomagerlære i Sorø.

310 Søren Madsen i Næstved. 30.7.1684, fol.99B.
E: Aarsele Sørensdatter. B:
1) Mads Sørensen 16
2) Søren Sørensen 13
3) Anders Sørensen 10.
FM: Niels Pedersen, bager.
Afdøde døde 18.4.1683 på rejse ud for Stege.

311 Knud Pedersen, hattemager i Næstved. 15.10.1684, fol.106B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Knud Knudsen 1 måned.
Registrering 17.6.1684.

312 Niels Nielsen Hvid, rådmand og byfoged i Næstved. 26.11.1684, fol.108.
E: Kirsten Mortensdatter. A:
1) bror Niels Nielsen Hvid.
Arv i boet efter afdødes første hustru Margrethe [Ulrikke Hansdatter, begravet Næstved Peder 29.9.1669 lbnr.120] til hendes søn af første ægteskab B:
1) Hans Villadsen, præst i Glumsø og Bavelse, død [ca.1667] til hans 2B:
a Niels Hansen
b Daniel Hansen, student.

313 Anne Sørensdatter i Næstved. 20.12.1684, fol.121.
E: Niels Pedersen, bager. B:
1) Peder Nielsen 4.

314 Laurids Rasmussen, smed i Næstved. 4.2.1685, fol.125.
E: Karen Kjeldsdatter.
Arvinger angives ikke.

315 Karen Boxla i Næstved. 8.4.1685, fol.132B.
E: Rasmus Sørensen, skinder. A.
1) bror Nathias Boxla i Nyborg
2) en søster i Rostock.

316 Claus Frandsen, skrædder i Næstved. 11.4.1685, fol.136.
E: Anne Boyesdatter. A:
1) bror Johan Frandsen i Vesterborg på Lolland
2) bror Christen Frandsen
3) en søskende, død. 2B:
a Daniel Clausen
b Inger Clausdatter.
FM: Mikkel Hansen i Nørre Alslev.
Arv i boet efter
Enkens første ægteskab med Jacob Nielsen, vognmand, [skifte 4.9.1676 lbnr.230]. Arv til børn.

317 Ellen Ibsdatter i Næstved. 1.5.1685, fol.142.
E: Christen Christensen Lang. B:
1) Niels Christensen 8
2) Peder Christensen 3.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter i Næstved. 5.12.1676 lbnr.236]. Arv til B:
1) Christen Christensen, skomagersvend i København
2) Maren Christensdatter 22
3) Anne Christensdatter 19
4) Søren Christensen 16.
Arv i boet efter Niels Andersen, fogedsvend, skifte 30.6.1670 lbnr.147 til B:
1) Anne Nielsdatter.
Afdøde døde 11.1.1685.

318 Sofie Nielsdatter i Næstved. 28.3.1685, fol.145.
E: Markus Bech, forrige borgmester.
Første ægteskab med Claus Hansen [Ogelby], borgmester, skifte 11.5.1669 lbnr.132. B:
1) Dorthe Clausdatter i Slangerup
2) Anne Clausdatter i Slangerup
3) Kirsten Clausdatter g.m. Carsten Pedersen, rådmand, begge døde. 3B:
a Claus Carstensen5
b Sofie Carstensdatter 3
c Lene Carstensdatter 2
4) Hans Clausen Ogelby 22½, købmand
5) Niels Clausen Ogelby 20½, købmand.
Registreret 27.4.1681.

319 Anne Hansdatter i Næstved. 27.5.1685, fol.218.
E: Mathias Feldbereder. B:
1) Anne Mathiasdatter 8.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Hansdatter, skifte 28.7.1665. Arv til B:
1) Gjørret Mathiasdatter g.m. Christen Sørensen, skinder
2) Magdalene Mathiasdatter g.m. Christoffer Mortensen skinder.
Enkemandens andet ægteskab med Anne Abelsdatter, skifte 23.8.1672 lbnr.179. Arv til B:
3) Hans Mathiassen
4) Peder Mathiassen.

320 Peder Olufsen, prokurator i Næstved. 24.8.1685, fol.224B.
E: Marie Sørensdatter. B:
6) Peder Pedersen 6
7) Søren Pedersen 3.
Første ægteskab med Cathrine Sofie Thomasdatter, registrering 30.7.1678. B:
1) Oluf Pedersen, amtsskriver i Tryggevælde amt
2) Henning Pedersen
3) Anne Marie Pedersdatter 21
4) Thomas Pedersen 16
5) Else Pedersdatter 14.

321 Karen Ejlersdatter i Næstved. 23.9.1685, fol.233.
E: Peder Jensen, pottemager.
B:
1) Elisabeth Knudsdatter.

322 Margrethe Godskesdatter i Næstved. 18.12.1685, fol.235B.
E: Jacob Rasmussen, skomager. B:
1) Godske Jacobsen 16
2) Maren Jacobsdatter 13
3) Sara Jacobsdatter 10.

323 Dorthe Frederiksdatter i Næstved. 10.3.1686, fol.241B.
E: Jørgen Nielsen, handskemager, der også døde. B:
4) Karen Jørgensdatter g.m. Hans Rasmussen, skomager.
Første ægteskab med [Jeppe Lauridsen, skinder, skifte 27.6.1661 lbnr.44]. B:
1) Hans Ibsen, slagter i København
2) Frands Ibsen. handskemager i Køge
3) Sidsel Ibsdatter g.m. Henrik Aagesen, skomager i Næstved.
Registrering 4.11.1685.

324 Kirsten Pedersdatter i Næstved. 20.4.1686, fol.251B.
Enke efter Mikkel Sørensen, [hestekøber, skifte 28.8.1667 lbnr.106]. B:
1) Niels Mikkelsen, [feldbereder]
2) Bodil Mikkelsdatter
3) Jørgen Mikkelsen.

325 Anders Poulsen, købmand og kirkeværge i Næstved Morten. 7.4.1686, fol.252B.
E: Maren Christensdatter. LV: svoger Knud Rasmussen, skomager. A:
1) bror Hans Poulsen, gæstgiver i København
2) søster Kirsten Andersdatter, død. E: Albert Jacobsen Gudenrat, købmand og overformynder. 4B:
a Løkke Sofie Albertsdatter
b Jacob Albertsen
c Sofie Albertsdatter
d Alhed Kirstine Albertsdatter.
Enkens første ægteskab med Oluf Jørgensen Koch, skifte 26.9.1676 lbnr.233. Arv til B:
1) Jens Olufsen
2) Jørgen Olufsen.
FM: mosters mand Knud Rasmussen, skomager.
Enkens andet ægteskab med Peder Pedersen, skifte 7.1.1679 lbnr.257. Arv til B:
3) Oluf Pedersen.
Afdøde døde 7.2.1686.

326 Casper Rotenberg, trompeter i Næstved. 8.5.1686, fol.273B.
E: Elisabeth Clausdatter Fendt. B:
7) Rise (Regitse) Caspersdatter
8) Elisabeth Caspersdatter 7.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter]. B:
1) Christence Caspersdatter på Strømsø, g.m. enkens bror Christian Clausen Fendt, toldkontrollør i Drammen i Norge
2) Elisabeth Sofie Caspersdatter g.m. Oluf Olufsen på Gammelmønt i København, skibstømrer på Bremerholm.
Andet ægteskab med [Regitse Pedersdatter, skifte 17.9.1673 lbnr.193]. B:
3) Christian Caspersen, trompeter i Snekkerup i Antvorskov amt
4) Ida Caspersdatter, der tjener på Vrå i Vendsyssel
5) Peder Caspersen, felttrompeter i militien på Fyn
6) Jacob Caspersen, i skrædderlære i København.
Afdøde døde 11.4.1683 i Skien i Norge.

327 Jochum Ulriksen, skomager i Næstved. 14.7.1686, fol.280.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: far Rasmus Hansen Lollike, skomager. B:
1) Ulrik Jochumsen 8
2) Rasmus Jochumsen 6
3) Anne Jochumsdatter 4
4) Maren Jochumsdatter 2.
FM: farbror Daniel Ulriksen, skomager.
Registrering 18.11.1685.

328 Jørgen Jørgensen, vognmand i Næstved. 15.7.1686, fol.288.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen Lollike. B:
1) Margrethe Jørgensdatter 7
2) Maren Jørgensdatter.
Enkens første ægteskab med afdødes bror Anders Steffensen. Arv til B:
1) Sidsel Andersdatter,
der har arv efter farbror Gregers Steffensen, [skifte 1.9.1669 lbnr.135].
Arv i boet efter Anders [Mortensen], prammand, skifte 25.8.1673 lbnr.191 til B:
1) Cathrine Andersdatter 33.
Afdøde døde 12.4.1682.

329 Jens Mogensen, prokurator i Næstved. 30.6.1686, fol.294.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jacob Pedersen Gad i Køng, herredsfoged i Hammer herred. B:
1) Mads Jensen 6.
Enkens første ægteskab med Mads Hansen, skifte 16.2.1678 lbnr.249. Arv til B:
1) Jens Madsen
2) Hans Madsen.

330 Niels Mikkelsen, feldbereder i Næstved. 25.8.1686, fol.320.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Mikkel Nielsen 5
2) Oluf Nielsen 4
3) Øllegaard Nielsdatter 1.
FM: farbror Peder Mikkelsen. feldbereder.
Arv i boet efter afdødes mor Kirsten Pedersdatter, skifte 20.4.1686 lbnr.324 til afdødes søster Bodil Mikkelsdatter.
Registrering 12.6.1686.

331 Rasmus Pedersen Vedou, skipper i Næstved. 29.10.1686, fol.329.
E: Maren Christensdatter.
Første ægteskab med [Anne Jochumsdatter, skifte 9.2.1661 lbnr.37]. B:
2) Hans Rasmussen 30, pottemagersvend.
Andet ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 7.12.1676 lbnr.239]. B:
1) Peder Rasmussen 19, kandestøbersvend i København
2) Anne Rasmusdatter 18, i København
3) Maren Rasmusdatter 16, hos sin farbror på Nyord.
Registrering 16.10.1686.

332 Karen Rasmusdatter i Næstved. 22.2.1687, fol.234.
E: Bernt Jansen, ledertouger.
Første ægteskab med Henrik Henriksen, ledertouger, skifte 21.8.1667 lbnr.105
1) Cathrine Henriksdatter, død, var g.m. Laurids Christensen Søndermand i Vordingborg. 1B:
a Henrik Lauridsen 3
2) Barbara Henriksdatter g.m. Peder Christensen Skælskør, skomager
3) Else Henriksdatter.
Desuden nævnes enkemandens mor Elisabeth Hansdatter i Køge, enke efter Laurids Hansen, garver.
Registrering 19.4.1681.

333 Anne Christoffersdatter i Næstved. 30.3.1687, fol.345B.
E: Hans Hansen Lysholm, købmand. B:
1) Maren Hansdatter Lysholm 17
2) Christoffer Hansen Lysholm 8
3) Hans Hansen Lysholm 7-
FM:
1 morbror Jacob Christoffersen, forrige rådmand
2 farbrors søn Mathias Lysholm.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Nis Lysholm i Flensborg
2 enkemandens svoger Jørgen Simonsen i Næstved.
Arv efter [Hans Christiansen, skifte 14.1.1684 lbnr.305], der var g.m. enkemandens søster Marie Hansdatter Lysholm til B:
1) Ingeborg Hansdatter
FM: stedfar Laurids Madsen.

334 Oluf Christensen, rådmand i Næstved. 2.12.1686, fol.367.
E: Anne Eriksdatter. B:
1) Karen Olufsdatter, enke efter Niels Mikkelsen, feldbereder, [skifte 25.8.1686 lbnr.330]
2) Birgitte Sofie Olufsdatter 25, der ægter Niels Asmussen, student
3) Christen Olufsen
4) Elisabeth Olufsdatter 22
5) Bodil Olufsdatter 21
6) Erik Olufsen 20
7) Frederik Olufsen 18
8) Anne Cathrine Olufsdatter 14
9) Rebekka Olufsdatter 12.

335 Peder Jensen, snedker i Næstved. 7.4.1687, fol.413.
E: Maren Boesdatter. LV: Hans Hansen Lysholm, købmand. A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Rasmussen i Ølsemagle
2) halvbror Laurids Jørgensen, i snedkerlære, på stedet
3) halvsøster Birgitte Jensdatter g.m. Gabriel Pedersen i Fuglebjerg
4) halvbror Christen Jensen [Farsø], præst i Krummerup og Fuglebjerg, død. 4B:
a Mechtilde Christensdatter g.m. Peder Christensen, degn i Fodby
b Cathrine Christensdatter g.m. Jørgen Sørensen, smed i Fuglebjerg
c Jens Christensen, degn i Sørby [i Sørbymagle sogn]
d Jacob Christensen, kandestøber i Sorø.
Enkens første ægteskab med Rasmus Hansen Koch, skifte 7.10.1679 lbnr.265. Arv til B:
1) Ellen Cathrine Rasmusdatter
2) Mette Rasmusdatter.

336 Rasmus Mikkelsen, skoflikker i Næstved. 14.4.1687, fol.430B.
E: Anne Madsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Rasmusdatter 23.
Registrering 4.11.1686.

337 Inger Rasmusdatter i Næstved. 28.4.1687, fol.436.
E: Peder Madsen, slagter. B:
1) Rasmus Pedersen, slagter
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Oluf Svendsen, skomager
3) Mads Pedersen 18, i skomagerlære.
Arv i boet efter Maren Hansdatter skifte 17.4.1684 lbnr.309, var g.m. Niels Enevoldsen, urtegårdsmand, [skifte 6.10.1676 lbnr.235] til B:
1) Anne Nielsdatter
2) Anders Nielsen.

338 Bernt Pedersen, kræmmer og hustru Elisabeth Jørgensdatter i Næstved. 29.4.1687, fol.443.
B:
1) Peder Berntsen
2) Karen Berntsdatter
3) Jørgen Berntsen 2.
FM:
1 Peder Hansen Svarre
2 Hans Clausen, underfoged.

339 Johanne Henriksdatter, ugift i Næstved. 7.8.1687, fol.456B.
A:
1) søster Anne Henriksdatter g.m. Henning Bie i Ravnstrup i Toksværd sogn
2) søster Karen Henriksdatter, død. Første ægteskab med Peder Jensen. Andet ægteskab med Frands Clemensen i Ravnstrup. B:
a Niels Pedersen i Toksværd
b Maren Pedersdatter g.m. Henning Gudmandsen i Ravnstrup
c Anne Pedersdatter hos sin stedfar
d Ellen Pedersdatter hos sin stedfar.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Birgitte Jensdatter.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1687-1692

340 Niels Pedersen, buntmager i Næstved. 23.7.1687, fol.2.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Marie Nielsdatter 16
2) Peder Nielsen 9.
Afdøde døde 6.5.1687.

341 Jacob Rasmussen, skomager i Næstved. 29.7.1687, fol.5B.
E: Elisabeth Clausdatter Fendt.LV: Albert Jacobsen Gunderat, overformynder. B
4) Margrethe 12 uger.
Første ægteskab med Margrethe Godskesdatter, skifte 18.12.1685 lbnr.322. B:
1) Godske Jacobsen 19, skomagersvend
2) Maren Jacobsdatter 14
3) Sara Jacobsdatter 11.
Enkens første ægteskab med Casper Rodenberg, [skifte 8.5.1686 lbnr.326], og hans datter af første ægteskab Christence Caspersdatter var g.m. enkens bror Christian Clausen Fendt, toldkontrollør i Drammen i Norge.
Arv i boet til Kirsten Carlsdatter, (se lbnr.196).
Afdøde døde 13.12.1686.

342 Ejler Hansen Vogner, skipper i Næstved. 11.8.1687, fol.23.
E: Anne Olufsdatter. LV: Anders Jensen i Fakse. A:
1) far Hans Vogner, kaptajn
2) bror Niels Hansen i Stubberup i Fakse sogn
3) bror Johannes Hansen i Stubberup
4) søster Cathrine Hansdatter g.m. Eskild Andreassen i Stubberup
5) søster Maren Hansdatter Vogner i Hillerød.
Afdøde døde 17.6.1687.

343 Rasmus Rasmussen Koch i Næstved. 15.9.1687, fol.30B.
E: Bodil Andersdatter. B:
1) Rasmus Rasmussen 19, i skomagerlære
2) Maren Rasmusdatter 17
3) Eleonora Rasmusdatter 15
4) Anders Rasmussen 13
5) Kirsten Rasmusdatter 10
6) Peder Rasmussen 8.
Arv i boet efter [Maren Andersdatter, skifte 18.2.1669 lbnr.125, var g.m. Laurids Prammand i Mindehuset i Karrebæksminde. Arv til B:
1) Peder Lauridsen, der nu er død
2) Frederik Lauridsen.
Arv i boet efter Margrethe Thorkildsdatter i Mindehuset 13.7.1676 lbnr.224, var g.m. Peder Serrids til B:
1) Sidsel Nielsdatter 15.
Afdøde døde 11.7.1687.

344 Kirsten Joensdatter i Næstved. 14.10.1687, fol.41B.
E: Claus Steffensen, pottemager. B.
2) Steffen Clausen 14.
Første ægteskab med [Mads Jensen, skifte 3.4.1671 lbnr.158]. B:
1) Else Madsdatter 18.
Arv efter Goris spillemand til denne datter, (se lbnr.4).
Registrering 2.9.1686.

345 Maren Hansdatter i Næstved. 3.2.1688, fol.47B.
E: Peder Knudsen, ringer. A:
1) bror Laurids Hansen
2) søster Anne Hansdatter i Helsingør
3) søster, død. 1B:
a Mads Clausen, ringer i Næstved.
Afdøde døde 16.1.1688.

346 Anne Thomasdatter i Næstved. 27.4.1688, fol.53.
E: Christoffer Mortensen, skinder, skolens og de fattiges forstander. B:
1) Thomas Christoffersen 17
2) Hans Christoffersen 13
3) Birgitte Christoffersdatter 11.
Afdøde døde 30.7.1681.

347 Carsten Pedersen, kræmmer i Næstved. 4.5.1688, fol.56B.
E: Engel Eliasdatter. A:
1) bror Bernt Pedersen, kræmmer, skifte 29.4.1687 lbnr.338. 3B:
a Peder Berntsen
b Karen Berntsdatter
c Jørgen Berntsen 2.
Registrering 27.3.1688.

348 Mikkel Sørensen, købmand i Næstved. 21.6.1688, fol.61B.
E: Mette Thygesdatter. LV: svoger Peder Jørgensen, købmand. A:
0) mor Mette Nielsdatter, der døde kort tid før afdøde, enke efter Søren Thomsen
1) halvbror Hans Knudsen
2) halvbror Niels Knudsen
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke efter Brun Hansen i Malmø i Skåne.
Arv i boet til Karen Madsdatter efter farmor Anne, skifte 14.12.1680 lbnr.279, enke efter Peder Jacobsen.
Afdøde døde 9.5.1688.
(Sml. lbnr.47 og 117).

349 Jens Olufsen, kræmmer i Næstved. 9.8.1688, fol.72B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Jensen 20
2) Oluf Jensen 18
3) Mette Jensdatter 17
4) Sofie Jensdatter 15
5) Karen Jensdatter 10
6) Peder Jensen.
Registrering 21.4.1688.

350 Bertel Lauridsen, toldbetjent og visiterer i Næstved. 19.6.1688, fol.76.
E: Susanne Hansdatter. LV: Johan Jørgensen Trold, skomager. B:
1) Karen Bertelsdatter g.m. Hans Hansen, skipper i Strandstræde i København
2) Laurids Bertelsen
3) Hans Bertelsen 18, i guldsmedelære i København
4) Andreas Bertelsen 14.

351 Johan Funch, borgmester og købmand i Næstved. 19.4.1688, fol.90.
E: Elisabeth Krisch.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.2.1687.

352 Ellen Hansdatter i Næstved. 21.9.1688, fol.181B.
E: Anders Pedersen, vognmand.
Af første ægteskab B:
1) Hans Carstensen Strudtz, badskær, i udlandet.
Enkemandens første ægteskab med Magdalene Haagensdatter, skifte 22.6.1680 lbnr.272. Arv til B:
1) Haagen Andersen 14.
Enkemandens andet ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 22.6.1680 lbnr.273. Arv til B:
2) Niels Andersen 12.
Registrering 5.4.1688.

353 Hans Pedersen Lund, bager i Næstved. 20.12.1688, fol.186.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Krabbe, prokurator. B:
2) Karen Hansdatter 9.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 14.9.1678 lbnr.254. B:
1) Peder Hansen Lund 24, bagersvend.
Arv i boet efter Hans Henriksen, dansk og tysk skoleholder, [skifte 20.7.1677 lbnr.247]. E: Abelone Rasmusdatter til B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Casper Jochumsen, pottemager i Præstø
2) Henrik Hansen
3) Dorthe Hansdatter
4) Rasmus Hansen
5) Gedske Hansdatter
6) Claus Hansen, død 1682.
Arv i boet efter Henrik Plattenslager, organist [ved Sankt Peders kirke, skifte 18.4.1662], til dennes børn.

354 Anne Hansdatter Borch i Næstved. 19.12.1688, fol.203.
Enke efter Jørgen Sørensen Dahl, hof-sadelmager. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter Dahl. død. E: Dionis Villadsen, guldsmed. 6B:
a Cathrine Dionisdatter g.m. Jacob Hofmann, guldsmed i Kalundborg
b Jørgen Dionissen 21
c Hans Dionissen 19
d Sofie Dionisdatter 16
e Margrethe Dionisdatter 13
f Christine Dionisdatter 10½.
Afdøde døde 23.8.1688 i København.

355 Zacharias Hansen Schytte, borgmester og købmand i Næstved. 24.10.1688, fol.207B.
Enkemand efter Birgitte Sofie Engberg, skifte 24.1.1678. B:
1) Hans Zachariassen student, 10 år i 1678
2) Jesper Zachariassen 14 år, 3 år i 1678.
FM: morbror Andreas [Jespersen] von Engberg til Ravnstrup [i Herlufmagle sogn], landsdommer.
Afdøde, der døde 18.5.1688, havde været gift 2 gange.

356 Maren Haagensdatter i Næstved. 5.7.1689, fol.317B.
E: Johannes Hørber, badskær. A:
0) forældre [Haagen Rasmussen Ystad, kapellan i Næstved Peder, død 1656 og Maren Rasmusdatter]
1) søster Karen Haagensdatter g.m. Peder Jensen i Ørridslev på Falster
2) søster Birgitte Haagensdatter g.m. Mads Madsen i Torbenfeld, skovfoged over Frydendals skove i Holbæk amt
3) søster Magdalene Haagensdatter, [skifte 22.6.1680 lbnr.272]. E: Anders Pedersen. 1B:
a Haagen Andersen 15.

357 Jacob Pedersen, dansk og tysk skolemester i Næstved. 18.10.1689, fol.325B.
E: Sofie Olufsdatter. B:
1) Karen Jacobsdatter 10
2) Peder Jacobsen 6
3) Claus Jacobsen 1.
Registrering 22.6.1689.

358 Jens Pedersen i Næstved. 24.10.1689, fol.327B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: svoger Hans Clausen Ogelby, købmand og kirkeværge i Næstved Morten. B:
1) Peder Jensen 6
2) Anne Marie Jensdatter 3½
3) Jørgen Jensen 1.
FM: Poul [Jensen] Munkgaard, præst i Herlufsholm.

359 Nikolaj Danielsen, feldbereder i Næstved. 13.11.1689, fol.333.
E: Anne Hansdatter. A:
1) søster Cathrine Danielsdatter, i Stralsund
2) søster Else Danielsdatter, i København
3) bror Hemming Danielsen, på Falster
4) søster Marine Danielsdatter, på Falster
5) bror Daniel Danielsen, på stedet.
Enkens første ægteskab med Mikkel Feldbereder, skifte 21.10.1679 lbnr.266. Arv til B:
1) Rebekka Mikkelsdatter, på stedet.
Afdøde døde 2.8.1688.

360 Thomas Olufsen, købmandssvend i Næstved. 19.3.1691, fol.336B.
A:
1) bror Jens Olufsen, købmand i Kongsberg, leverandør til Sølvværket.
Afdøde døde 7.11.1690.

361 Jørgen Eggers, borgmester i Næstved og auktionsdirektør i Jylland. 8.4.1690, fol.347.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Christen Nielsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.9.1689 i Århus.

362 Hans Jensen, skomager i Næstved. 10.11.1690, fol.370.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Hansen 22
2) Jens Hansen 20
3) Birgitte Hansdatter 18
4) Maren Hansdatter 15
5) Dorthe Hansdatter 9.
Registrering 25.8.1690.

363 Søren Christensen, skoflikker i Næstved. 1.5.1691, fol.375B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jeppe Pedersen, handskemager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 23.7.1690.

364 Jacob Skatte, kramboddreng i Næstved, der døde 11.11.1691, fol.380.
Arvinger angives ikke.

365 Nikolaj Lyder, instrumentist i Næstved. 26.11.1691, fol.380B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
2) Nikolaj Lyder instrumentist
3) Lorents Lyder 21, badskærsvend i Køge
4) Mathias Lyder 15
5) Mogens Lyder 13
6) Kirsten Lyder 13
7) Daniel Lyder 11.
Første ægteskab med [Anne Ulriksdatter, død 9.3.1658]. B:
1) Ulrik Lyder, under militien.
[Andet ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 16.12.1669 lbnr.140].
Afdøde døde 26.6.1691.

366 Anne Mathiasdatter i Næstved. 20.3.1691, fol.389.
E: Peder Jørgensen Unde.
Første ægteskab med Mogens Ditlevsen Friis, skifte 13.8.1680 lbnr.278. B:
1) Cathrine Mogensdatter 23
2) Ingeborg Mogensdatter 23
3) Anne Mogensdatter 18.
Arv i boet efter Peder Rasmussen, skomager, [skifte 5.8.1676 lbnr.225] til B:
1) Rasmus Pedersen, handskemagersvend.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1692-1698

367 Anders Bjørnsen, skipper i Næstved. 14.4.1692, fol.414.
Enke efter Anne Lauridsdatter, død 29.5.1691. B:
1) Bjørn Andersen 28, vanfør
2) Laurids Andersen 26, degn i Næstelsø og Mogenstrup
3) Laurids Andersen 25, i Næstved
4) Joen Andersen 24, skipper i Næstved
5) Hans Andersen 21, på stedet
6) Anders Andersen 19, i Bergen i Norge
7) Mads Andersen 18
8) Margrethe Andersdatter 17
9) Anne Andersdatter 16.
Arv i boet efter Rasmus Rasmussen Koch, skifte 15.9.1687 lbnr.343 til B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Maren Rasmusdatter, der nu er gift
3) Eleonora Rasmusdatter
4) Anders Rasmussen
5) Kirsten Rasmusdatter
6) Peder Rasmussen.
Arv i boet efter [Maren Andersdatter, skifte 18.2.1669 lbnr.125, var g.m. Laurids Prammand i Mindehuset i Karrebæksminde. Arv til B:
1) Peder Lauridsen, der nu er død
2) Frederik Lauridsen.
Arv i boet efter [Margrethe Thorkildsdatter, skifte 13.7.1676 lbnr.224, var g.m. Peder Serrids] til B:
1) Sidsel Nielsdatter.
Afdøde døde 11.3.1692.

368 Kirsten Andersdatter i Næstved. 4.11.1692, fol.495B.
E: Albert Jacobsen Gudenrat, købmand og overformynder.
1) Lykke Sofie Gudenrat 16
2) Jacob Gudenrat 15
3) Sofie Gudenrat 13
4) Alhed Kirstine Gudenrat 11.
Afdøde døde 1.8.1685.
(Sml. lbnr.325).

369 Anders Lennart, pottemager i Næstved. 24.2.1693, fol.508.
E: Ellen Jensdatter. LV: Johan Henrik von Buschbagen. B:
1) Mette Andersdatter, død. E: Rasmus Rasmussen, skomager. 1B:
a Anne Rasmusdatter.
Afdøde døde 5.12.1692.

370 Oluf Lauridsen, fisker i Næstved. 14.2.1692, fol.520.
E: Maren Hansdatter. Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens søster Sara Hansdatter i Køge.
Afdøde døde 3.6.1691.

371 Maren Christensdatter i Næstved. 1.6.1692, fol.521B.
E: Jørgen Hansen, klejnsmed. B:
1) Hans Jørgensen 12
2) Christen Jørgensen 3.
Enkemandens første ægteskab med Bodil Lauridsdatter, skifte 22.10.1679 lbnr.267. Arv til B:
1) Ellen Jørgensdatter 15.
Afdøde døde 18.3.1692.

372 Anne Frees i Næstved, der døde 19.9.1692, fol.525B.
Enke efter Peder Lerche, brygger i København.
Arvinger angives ikke.

373 Peder Jørgensen Und, købmand i Næstved. 30.8.1692, fol.528B.
Enkemand efter Anne Mathiasdatter, skifte 20.3.1691 lbnr.366. A:
1) bror Peder Jørgensen Ved i Hesselager
2) søster Anne Jørgensdatter Ved i Hesselager.
Anne Mathiasdatters første ægteskab med [Mogens Ditlevsen Friis, skifte 13.8.1680 lbnr.278]. Arv til B:
1) Cathrine Mogensdatter
2) Ingeborg Mogensdatter
3) Anne Mogensdatter.

374 Hans Hansen Pape, rådmand og købmand i Næstved. 20.12.1693, fol.600B.
E: Susanne Johansdatter. B:
3) Marie Christine Pape, der døde januar 1693 3 år gammel.
Første ægteskab med Eva Jørgensdatter, skifte 5.12.1670 lbnr.156. B:
1) Jørgen Hansen Pape 25
2) Cathrine Hansdatter Pape23.
Afdøde døde 1.2.1692.

375 Jørgen Nielsen, byfoged i Næstved. 31.5.1695, fol.700B.
E: Anne Ottesdatter. B:
1) Anne Mette Jørgensdatter 5 mdr.
FM: morfar Otto Knudsen i Hvejsel Lundgård, herredsfoged i Nørvang og Tørrild herred i Jylland [g.m. Elisabeth Frederiksdatter].
Afdøde døde 25.4.1695.

376 Christen Christensen Lang i Næstved. 18.4.1695, fol.711.
E: Johanne Enevoldsdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter], skifte 5.12.1676 lbnr.236. B:
1) Christen Christensen i Bergen i Norge
Bodil 2) Maren Christensdatter g.m. en rytter i Slagelse
3) Anne Christensdatter i Karrebæk præstegård
4) Søren Christensen, soldat på Fyn.
Andet ægteskab med Ellen Ibsdatter, skifte 1.5.1685 lbnr.317. B:
1) Niels Christensen 18.
Afdøde døde 11.4.1695.

377 Thure Jensen, bager i Næstved. 20.12.1695, fol.721.
E: Marie Madsdatter. LV: svoger Bertel Jensen, skrædder. A:
1) moster Johanne Thuresdatter i Fiolstræde i København.
Afdøde døde 14.11.1694.

378 Albert Cortsen Speemann, vinhandler i Næstved. 23.11.1694, fol.729, 788B.
E: Anne Isaksdatter. A:
1) mor Sofie [Evertsdatter] Funch, nu g.m. Jesper Akselsen, kongelig privilegeret gæstgiver i Roskilde.
Mors første ægteskab med afdødes far [Cort Albertsen Speemann, skifte 24.3.1673 lbnr.187]
2) bror Cort Cortsen Speemann, på stedet, der døde 24.5.1696, skifte 26.5.1696.
[Mors andet ægteskab med Jørgen von der Ende].
[Mors tredje ægteskab med hæderlig og vellærde Hans Hansen].
3) halvbror Hans Hansen, i København latinskole.
[Mors fjerde ægteskab med Frederik Hieronymussen Knopf, præst i Stege på Møn]
Afdøde døde 20.4.1694.
(Sml. lbnr.281, 305).

379 Bodil Andersdatter i Næstved. 30.4.1696, fol.767B.
Enke efter Rasmus Rasmussen Koch, skifte 15.9.1687 lbnr.343. B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Maren Rasmusdatter g.m. Peder Andersen Møller i Skælskør
3) Eleonora Rasmusdatter, forlovet med Thomas Christoffersen, handskemagersvend
4) Anders Rasmussen 22
5) Kirsten Rasmusdatter 19
6) Peder Rasmussen 17, i bagerlære.
Afdøde døde 21.1.1696.

380 Cathrine Pedersdatter i Næstved. 14.7.1696, fol.809.
E: Ejler Villumsen, glarmester. B:
1) Mette Ejlersdatter 2.

381 Christine Didriksdatter Braes i Næstved. 3.9.1696, fol.814B.
E: Hans Hornemann, købmand. B:
1) Christence Dorthe Hornemann 10
2) Anne Hornemann 9
3) Dorthe Hornemann 8
4) Christine Hornemann 7
5) Didrik Christian Hornemann 3.
Desuden nævnes:
1) afdødes forældre Didrik Jacobsen Braes, borgmester og tolder i Kalundborg og Dorthe [Christiansdatter Bruun]
2) afdødes bror Lorents Didriksen Braes, rådmand i Kalundborg.
Afdøde døde 13.10.1695.

382 Elisabeth Clausdatter Fendt i Næstved. 12.9.1694, fol.817B.
E: Christoffer Nielsen, skomager. B:
4) Anne Margrethe Christoffersdatter 5
5) Sofie Christoffersdatter 3.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter 15.
Andet ægteskab med [Casper Rodenberg, skifte 8.5.1686 lbnr.326]. B:
2) Regitse Caspersdatter 13.
Tredje ægteskab med [Jacob Rasmussen, skifte 29.7.1687 lbnr.341]. B:
3) Margrethe Jacobsdatter 7. [Hun kaldes Maren Jacobsdatter i lbnr.341].
Arv i boet efter [Jacob Rasmussens første hustru Margrethe Godskesdatter, skifte 18.12.1685 lbnr.322] til B:
3) Sara Jacobsdatter.
Afdøde døde 11.5.1694.

383 Kirsten Pedersdatter i Næstved. 4.10.1694, fol.823B.
Enke efter Jens Hansen, væver. B:
1) Peder Jensen, væver
2) Maren Jensdatter g.m. Hans Henrik, væver i Køge
3) Else Jensdatter 25.
Afdøde døde 5.4.1694.

384 Maren Nielsdatter i Næstved. 7.2.1695, fol.827B.
Enke efter Peder Jochumsen, væver. B:
1) Karen Pedersdatter, forlovet med Peder Jensen, pottemager
2) Bodil Pedersdatter.
FM: Jacob Vedsel.

385 Anders Rasmussen, bødker i Næstved. 24.5.1695, fol.829B.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Hans Olufsen i Spragelse [i Herlufmagle sogn]. B:
1) Niels Andersen 4
2) Rasmus Andersen 2
3) Oluf Andersen.
Afdøde døde 23.4.1695.

386 Jeppe Pedersen, handskemager i Næstved. 12.5.1697, fol.832B.
E: Birgitte Lauridsdatter. B:
1) Maren Ibsdatter g.m. Anders Pedersen, feldbereder i Vordingborg
2) Dorthe Ibsdatter 28, i København
3) Peder Ibsen 23, i Slagelse latinskole
4) Rasmus Ibsen 21
5) Anne Margrethe Ibsdatter g.m. Mikkel Lindbo, skomager i Stubbekøbing
6) Anne Ibsdatter 17, i Stubbekøbing
7) Sofie Ibsdatter 12
8) Maren Ibsdatter.
Afdøde døde 6.9.1694.

387 Anne Gregersdatter i Næstved. 25.6.1697, fol.841.
E: Hans Nielsen, feldbereder. B:
5) Margrethe Hansdatter 1.
Første ægteskab med Hans Mikkelsen, feldbereder, død 21.5.1692. B:
1) Karen Hansdatter 20
2) Anne Hansdatter 17
3) Margrethe Hansdatter 13
4)Dorthe Hansdatter 10.
Afdøde døde 19.3.1697.

388 Anne [Lauridsdatter] i Næstved. 28.7.1697, fol.848.
Enke efter Nikolaj Lyder, skifte 26.11.1691 lbnr.365]. B:
1) Lorents Lyder, badskær
2) Mathias Lyder 21
3) Mogens Lyder 19, i guldsmedelære
4) Kirsten Lyder 19
5) Daniel Lyder 17.
Afdøde døde 11.6.1697.

389 Anne Isaksdatter i Næstved. 9.3.1697, fol.873B.
Enke efter Albert [Cortsen] Speemann, [skifte 23.11.1694 lbnr.378].
B:
1) Bodil Cathrine Johansdatter von der Heide 14
2) Anne Barbara Frederiksdatter Søbøtker 10.
FM: morbror Isak Isaksen, kobbersmed.
Afdøde døde 26.12.1696.

390 Kaj Langelo i Næstved, tolder ved Karrebæksminde toldsted. 1.10.1697, fol.897.
E: Sabine Bremer. B:
1) Dorthe Langelo g.m. Christian Kohl
2) Cathrine Gertrud Langelo g.m. Christoffer Didrik [Johansen] Friedenreich, præst i Karlslunde og Karlstrup
3) Johan Ludvig Langelo, birkedommer på greve Ahlefeldts gods på Langeland
4) Anne Elisabeth Langelo, enke efter Hans Lysholm, rådmand og købmand, [skifte 16.7.1697 lbnr.394]
5) Sabine Christine Langelo g.m. Andreas Schlütter, bogholder og toldkasserer i København
6) Frederik Christian Langelo
7) Jørgen Langelo
8) Susanne Eleonora Langelo 19.
Afdøde døde 12.4.1693.

391 Laurids Andersen Bjørn, skipper i Næstved. 23.4.1695, fol.918.
E: Mette Thygesdatter. A:
0) forældre [Anders Bjørnsen], skifte 14.4.1692 lbnr.367 og [Anne Lauridsdatter, død 29.5.1691]
1) bror Bjørn Andersen, vanfør, på stedet
2) bror Laurids Andersen, degn i Næstelsø og Mogenstrup
3) bror Joen Andersen, i Karrebæk
4) bror Hans Andersen
5) bror Anders Andersen
6) bror Mads Andersen, i feldberederlære
7) søster Margrethe Andersdatter
8) søster Anne Andersdatter.
Arv i boet efter [Margrethe Thorkildsdatter, skifte 13.7.1676 lbnr.224, var g.m. Peder Serrids] til B:
1) Sidsel Nielsdatter, enke efter Niels Jensen, byfoged.
Afdøde døde 23.7.1694.

392 Jørgen Christensen, vægter i Næstved. 26.5.1698, fol.932.
E: Else Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.12.1697.

393 Sidsel Ibsdatter i Næstved. 27.6.1698, fol.935.
E: Henrik Aagesen, skomager. B:
1) Dorthe Henriksdatter 13
2) Christian Henriksen 10
3) Frederik Henriksen 8
4) Else Marie Henriksdatter 5
5) Henrik Henriksen 2.
Afdøde døde 23.6.1697.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1697-1708

394 Hans Hansen Lysholm, rådmand og købmand i Næstved. 16.7.1697, fol.2.
E: Anne Elisabeth Langelo. LV: Erik Hansen. B:
4) Johan Hansen Lysholm 10
5) Frederik Hansen Lysholm 8
6) Kaj Hansen Lysholm 5
7) Nikolaj Hansen Lysholm 4.
FM:
1 morbror Frederik Christian Langelo
2 mosters mand Christian Kohl.
Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, [skifte 30.3.1687 lbnr.333]. B:
1) Maren Hansdatter Lysholm g.m. Hans Knudsen, købmand
2) Christoffer Hansen Lysholm 19 i Sorø latinskole
3) Hans Hansen Lysholm 18.
FM: morbror Jacob Christoffersen.
Afdøde døde 28.12.1696.

395 Bernt Jansen, ledertouger i Næstved. 6.5.1698, fol.62.
E: Ellen Pedersdatter. B:
1) Hans Berntsen 13
2) Lisbeth Berntsdatter 11
3) Laurids Berntsen 8.
[Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 22.2.1687 lbnr.332].
Afdøde døde 18.3.1698.

396 Bjørn Andersen, ugift i Næstved. 27.5.1698, fol.69B.
A:
0) forældre [Anders Bjørnsen, skifte 14.4.1692 lbnr.367 og Anne Lauridsdatter, død 29.5.1691]
1) bror Laurids Andersen, degn i Næstelsø og Mogenstrup
2) bror Joen Andersen, på Vollerupgård
3) bror Hans Andersen i København
4) bror Anders Andersen på Lystagergård
5) bror Mads Andersen på Espegård
6) søster Margrethe Andersdatter i Århus
7) søster Anne Andersdatter i Århus.
Arv i boet efter afdødes bror Laurids Andersen Bjørn, skifte 23.4.1695 lbnr.391. E: Mette Thygesdatter.
Afdøde døde 4.1.1698.

397 Mette Andersdatter i Næstved. 11.10.1698, fol.84B.
E: Rasmus Rasmussen, skomager. B:
1) Anne Rasmusdatter 14.
Registrering 29.5.1689.

398 Joen Joensen, badskær i Næstved. 24.2.1699, fol.87B.
Enke efter Maren Christensdatter, død 1697, registrering 27.4.1697. B:
1) Joen Joensen 11.
[Maren Christensdatters første ægteskab med Oluf Jørgensen Koch, skifte 26.9.1676 lbnr.233].
Maren Christensdatters andet ægteskab med [Peder Pedersen, skifte 7.1.1679 lbnr.257]. Arv til B:
1) Oluf Pedersen.
Maren Christensdatters tredje ægteskab med Anders Poulsen, skifte 7.4.1686 lbnr.325.
Desuden nævnes afdødes søster Gunde Joensdatter.
Afdøde døde 4.2.1699.
(Sml. lbnr.415).

399 Karen Andersdatter i Næstved. 29.11.1699, fol.109B.
E: Jens Poulsen, sejermager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.3.1696.

400 Karen Olufsdatter i Næstved. 8.2.1700, fol.116.
E: Hans Mikkelsen, feldbereder. B:
4) Niels Hansen 9
5) Mikkel Hansen 3
6) Christian Hansen 6 mdr.
FM: fars stedfar Jacob Steltzner, feldbereder.
Første ægteskab med Niels Mikkelsen, skifte 25.8.1686 lbnr.330. B:
1) Mikkel Nielsen, død, efter hvem, der er arv
2) Oluf Nielsen 17
3) Øllegaard Nielsdatter 15.
FM: morbror Christen Olufsen, rådmand.
Afdøde døde i juli 1698.

401 Margrethe Sørensdatter i Næstved. 17.1.1700, fol.119B.
E: Niels Jensen Brandt, skipper. B:
1) Lisbeth Sofie Brandt 3.
Afdøde døde 1.8.1699.

402 Anders Seiding, murer i Næstved. 12.3.1700, fol.134.
E: Maren Nielsdatter, der døde 16.6.1698. B:
1) Kirsten Andersdatter 10
2) Maren Andersdatter 3
3) Karen Andersdatter 1.
FM:
1 Peder Andersen
2 Frederik Christian Winther, byskriver
3 Hans Clausen.
Afdøde døde 28.1.1697.

403 Anders Alexandersen, skrædder i Næstved. 26.8.1700, fol.144B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Bertel Jensen, skrædder. B:
1) Karen Andersdatter 21.
Afdøde døde 25.1.1698.

404 Johanne Jacobsdatter i Næstved. 14.9.1700, fol.150B.
E: Peder Wichmann. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 11 år ved moders død 2.11.1696
2) Cornelius Pedersen 6 år ved moders død.
Afdøde døde 2.11.1696.

405 Else Nielsdatter i Næstved. 24.9.1700, fol.158.
E: Mikkel Johansen, skomager. B:
1) Voldborg Mikkelsdatter 17
2) Johan Mikkelsen 13.
Skifte efter enkemandens første hustru 17.8.1681. Arv til B:
1) Marie Mikkelsdatter.
Afdøde døde 9.7.1700.

406 Else Christoffersdatter i Næstved. 5.10.1700, fol.162B.
E: Jacob Cortnum, kirurg. B:
1) Anne Cathrine Cortnum 29
2) Marie Lisbeth Cortnum g.m. Svend Pedersen
3) Emerentze Cortnum, der død 4.1.1697
4) Dorthe Lisbeth Cortnum gift i Hamborg i Tyskland
5) Andreas Cortnum 18
6) Maren Cortnum 17
7) Christen Cortnum, der i oktober 1695.
Afdøde døde 4.10.1689.

407 Anders Pedersen, vognmand i Næstved. 6.10.1700, fol.171.
E: Anne Pedersdatter.
Første ægteskab med [Magdalene Haagensdatter, skifte 22.6.1680 lbnr.272]. B:
1) Haagen Andersen, feldberedersvend
[Andet ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 22.6.1680 lbnr.273]. B:
2) Niels Andersen 20, soldat.
[Tredje ægteskab med Ellen Hansdatter, skifte 21.9.1688 lbnr.352].
Arv i boet til Karen Jensdatter efter far [Jens Lauridsen, skifte 9.6.1680 lbnr.269], datter af afdødes søster Anne Pedersdatter nu g.m. Jens Nielsen, skoflikker.
Afdøde døde 23.8.1700.

408 Carl Olufsen, by- og rådstueskriver i Næstved. 14.6.1699, fol.177.
E: Anne Pedersdatter. LV: Erik Hansen. B:
1) Abild Cathrine Carlsdatter
2) Anne Marie Carlsdatter g.m. Johan Hørber, badskær i Slagelse
3) Maren Carlsdatter
4) Anne Carlsdatter
5) Peder Carlsen 18.
Afdøde døde 14.3.1698.

409 Thor Ibsen, skomager i Næstved. 8.6.1701, fol.192.
E: Maren Svendsdatter. B:
1) Maren Thorsdatter, død. E: Oluf Nielsen, skomager, der blev enkens værge
2) Anne Thorsdatter 28
3) Karen Thorsdatter 24.
Afdøde døde 26.1.1695.

410 Peder Mikkelsen, feldbereder i Næstved. 30.4.1700, fol.195.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Andersen. B:
1) Christoffer Pedersen 21
2) Johan Pedersen 16
3) Sidsel Pedersdatter 15
4) Niels Pedersen 11
5) Christen Pedersen 9.
Afdøde døde 6.2.1700.

411 Maren Lauridsdatter i Næstved. 1.9.1701, fol.212.
E:Oluf Nielsen, skomager. A:
1) mor Maren Svendsdatter
2) søster Anne Lauridsdatter
3) søster Karen Lauridsdatter.
FM: Niels Madsen, pottemager.
Afdøde døde 22.1.1701.

412 Karen Clausdatter Frees i Næstved. 12.9.1701, fol.213.
E: Wilchen [Hansen] Hornemann, købmand. B:
1) Claus Frees Hornemann 13
2) Hans Hornemann 7
3) Johan Hornemann 6
4) Christence Hornemann 3.
FM:
1 Jacob Bartholomæussen Hansten, præst i Vordingborg g.m. moster [Elise Cathrine Clausdatter Frees]
2 afdødes stedfar Henrik Pohlmann, borgmester i Næstved, g.m. afdødes mor [Sidsel Jensdatter. Hun var i første ægteskab med afdødes far Claus Mathiasen Frees, død 3.3.1676, og i andet ægteskab med Johan Robring, borgmester i Næstved, død 8.8.1678].
Afdøde døde 31.12.1699.
Litteratur: Otto Friderich Müllers slægt af Jean Anker i: Personalhistorisk Tidsskrift 1941 side 199-228. Heri side 205- 207: Wilchen Hornemann.
Litteratur: Kendte danskeres anetavler XX: Lægen Emil Hornemanns anetavle i: Personalhistorisk Tidsskrift 1985 side 173 -181. Heri side 174-176: Wilchen Hornemann.

413 Niels Jensen Brandt, skipper i Næstved. 22.9.1701, fol.216.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter], skifte 17.1.1700 lbnr.401. B:
1) Lisbeth Sofie Brandt 4.
FM: Mikkel Jensen.
Afdøde døde 16.3.1700.

414 Niels Jensen Møller, farver i Næstved. 29.6.1701, fol.227B.
E: Maren Ditlevsdatter. LV: Christen Rasmussen, ledertouger. Der er 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 16.3.1701.

415 Oluf Pedersen, ugift student i Næstved.6.10.1701, fol.256B.
A:
0) forældre [Maren Christensdatter og Peder Pedersen, skifte 7.1.1679 lbnr.257]
Mors første ægteskab med Oluf Jørgensen Koch, skifte 26.9.1676 lbnr.233]. B:
1) halvbror Jens Olufsen, skomager
2) halvbror Jørgen Olufsen, skomagersvend.
Mors tredje ægteskab med [Joen Joensen, skifte 24.2.1699 lbnr.398]. B:
3) halvbror Joen Joensen.
FM: Jens Husum, den yngre.
Afdøde døde dette år som præceptor i Korsør.

416 Christen Mikkelsen Winther, skipper i Næstved. 1.2.1702, fol.262.
E: Marichen Thygesdatter. LV: Peder Andersen. B:
1) Cathrine Christensdatter 19
2) Anne Margrethe Christensdatter 12.
FM: Christoffer Pedersen.
Afdøde døde 14.3.1699.

417 Jacob Christoffersen, rådmand i Næstved. 17.8.1701, fol.270.
E: Bodil Hansdatter Rafn. LV: bror Bjørn Hansen Rafn i Korsør. B:
4) Anders Jacobsen 9.
FM: Erik Hansen.
Første ægteskab med Karen Mortensdatter, skifte 27.10.1682 lbnr.285. B:
1) Niels Jacobsen 23
2) Jacob Jacobsen 22
3) Maren Jacobsdatter g.m. Frands March, løjtnant.
FM: morbror Mourids Mortensen, rådmand i Korsør.
Afdøde døde 23.2.1701.

418 Cathrine Marie Mortensdatter i Næstved. 22.2.1702, fol.308B.
E: Givert Harder, guldsmed. B:
1) Morten Givertsen 15
2) Sidsel Givertsdatter 14
3) Anne Marie Givertsdatter 12
4) Bodil Cathrine Givertsdatter 7
5) Johan Givertsen 6
6) Daniel Givertsen 4
7) Marie Givertsdatter 3.
FM: fars svoger Laurids Jørgensen, guldsmed i Slagelse.
Desuden nævnes afdødes mor Anne [Lauridsdatter] på stedet, enke efter Morten Jacobsen, guldsmed, [skifte 15.1.1683 lbnr.294].

419 Mathias Thomsen Kluncker, feldbereder i Næstved. 20.6.1702, fol.311B.
E: Marie Pedersdatter.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 28.7.1665]. B:
1) Gjørret Mathiasdatter g.m. Christen Sørensen, handskemager
2) Magdalene Mathiasdatter g.m. Christoffer Mortensen, handskemager.
[Andet ægteskab med Anne Abelsdatter, skifte 23.8.1672 lbnr.179]. B:
3) Hans Mathiassen, feldbereder i Køge
4) Peder Mathiassen i udlandet, formentlig død.
[Tredje ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 27.5.1685 lbnr.319]. B:
5) Anne Mathiasdatter g.m. Hans Nielsen, feldbereder.
Afdøde døde 11.6.1702.

420 Anders Madsen. væver i Næstved. 23.6.1702, fol.313.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jacob Wetzel, væver. B:
2) Karen Andersdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Mads Andersen, væver.
Afdøde døde 29.10.1700.

421 Hans Clausen, rotgieter i Næstved.21.2.1702, fol.318B.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 2.8.1674 lbnr.175]
1) Marie Hansdatter g.m. Claus Steffensen pottemager.
Begravelsen blev bekostet af Iver Clausen, rotgieter.
Afdøde døde 9.2.1702.

422 Peder Hansen Mose, smed i Næstved. 11.3.1698, fol.328.
E: Anne Ibsdatter. A:
1) bror Morten Mose i Korsør.
Afdøde døde 1.5.1797.

423 Mogens Hansen, skipper i Næstved. 21.12.1702, fol.335B.
E: Kirsten Ebbesdatter. B:
1) Mette Mogensdatter 2.
Afdøde døde 30.4.1701.

424 Mads Clausen, ringer og fisker i Næstved. 14.2.1703, fol.338B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Andreas Madsen, der ægter enken. B:
2) Margrethe Madsdatter 25
3) Hans Madsen 23
4) Aarsele Madsdatter 16
5) Niels Madsen 8.
Første ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 3.10.1673 lbnr.192]. B:
1) Immanuel Madsen i Lille Næstved.
Afdøde døde 29.11.1699.

425 Thorkild Jørgensen i Næstved. 16.3.1703, fol.343B.
E: Anne Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Thorkildsdatter 18
2) Jørgen Thorkildsen 15
3) Lisbeth Thorkildsdatter 12
4) Hans Thorkildsen 9
5) Villum Thorkildsen 8.
FM: farbror Claus Jørgensen i Borup.
Afdøde døde 22.2.1703.

426 Ellen Jacobsdatter i Næstved. 13.4.1703, fol.349.
E: Hans Hansen, vantmager. B:
1) Martha Hansdatter 6.
Afdøde døde 8.5.1702.

427 Christoffer Pedersen i Næstved. 21.2.1703, fol.352B.
E: Mette Thygesdatter. A:
1) søster g.m. Just Rasmussen, hattemager i Næstved
2) søster g.m. Anders Mus i Herlufmagle.

428 Anne Hansdatter i Næstved. 20.10.1703, fol.379.
E: Peder Ibsen Hovmann.
Af første ægteskab B:
1) Jeppe Nielsen i København
2) Kirsten Nielsdatter sin morbror Peder Hansen Koch i Gelsted [i Herlufmagle sogn].
Afdøde døde 18.6.1703.

429 Mette Pedersdatter i Næstved. 13.12.1700, fol.381.
E: Nikolaj Lyder, privilegeret instrumentist eller stadsmusikant i Næstved.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen 14
2) Cathrine Nielsdatter 12.
FM:
1 mors morbror Henning Christoffersen
2 mors morbror Hans Christoffersen.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Christoffersdatter i Møns færgegård.
Afdøde døde i december 1696.

430 Maren Jørgensdatter i Næstved. 18.9.1703, fol.383B.
E: Jesper Mikkelsen, skrædder. B:
1) Anne Jespersdatter 4½
2) Iver Jespersen 1½
3) Maren Jespersdatter 6 mdr.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Mikkelsen i Nyrup.
Afdøde døde kort før sidste pinsehøjtid.

431 Jacob Wetzel, væver i Næstved. 9.4.1704, fol.386.
E: Else Jensdatter. B:
4) Kirstine Marie Jacobsdatter 6
5) Jens Jacobsen 3.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen 16
2) Anne Cathrine Jacobsdatter 13
3) Jochum Jacobsen 11.
Afdøde døde 22.7.1703.

432 Karen Hansdatter i Næstved. 2.5.1704, fol.389B.
E: Christian Christiansen, rokkedrejer. B:
1) Anders Christiansen 5
2) Hans Christiansen 4
3) Steffen Christiansen 30 uger.
FM: morfar Jørgen Andersen. bødker.
Afdøde døde i december 1703.

433 Jørgen Langelo i Næstved. 9.7.1704, fol.392B.
E: Cathrine Bentsdatter. LV: far Hans Casper Nickel, apoteker. B:
1) Jørgen Langelo 36 uger.
FM:
1 farbror Frederik Christian Langelo
2 fars svoger Christian Kohl.
Desuden nævnes enkemandens mor Sabine Bremer, enke efter [Kaj Langelo, skifte 1.10.1697 lbnr.390].
Afdøde døde 7.3.1703.

434 Karen Andersdatter i Næstved. 29.11.1703, fol.409.
E: Isak Isaksen, kobbersmed. B:
1) Peder Isaksen 13
2) Bodil Cathrine Isaksdatter 10
3) Sidsel Marie Isaksdatter 5.
Arv i boet efter enkemandens søster Anne Isaksdatter, skifte 9.3.1697 lbnr.389. Enke efter Albert Cortsen Speemann, [skifte 23.11.1694 lbnr.378].
B:
1) Bodil Cathrine Johansdatter von der Heide
2) Anne Barbara Frederiksdatter Søbøtker.
Afdøde døde 18.3.1702.

435 Regine Jacobsdatter Kræmmer i Næstved. 6.8.1704, fol.414.
Enke efter Jens Madsen. B:
1) Ingeborg Jensdatter 27
2) Anne Jensdatter 26
3) Mette Jensdatter 25
4) Jacob Jensen 23, snedkersvend.
Afdøde døde 6.12.1696.
Skiftet er ført sammen med lbnr.436.

436 Margrethe Jacobsdatter i Næstved. 6.8.1704, fol.414.
A:
1) bror Hans Jacobsen Kræmmer i Halsted
2) bror Peder Jacobsen Kræmmer i Næstved, død 27.5.1687, efter hvem, der er arv
3) søster Regine Jacobsdatter i Næstved, død 6.12.1696 lbnr.435, enke efter Jens Madsen. 4B:
a Ingeborg Jensdatter 27
b Anne Jensdatter 26
c Mette Jensdatter 25
d Jacob Jensen 23, snedkersvend.
Afdøde døde 10.4.1701.
Skiftet er ført sammen med lbnr.435.

437 Niels Pedersen, tømrer i Næstved. 29.8.1704, fol.427B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Haagen Andersen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Sofie Nielsdatter 3
2) Cathrine Nielsdatter 3 mdr.
Afdøde døde 28.3.1704.

438 Sidsel Lauridsdatter i Næstved. 10.2.1705, fol.432.
E: Christen Nielsen, fourer. B:
1) Anne Christensdatter 22
2) Jochum Christoffer Christensen 18
3) Hans Christoffer Christensen 13
4) Christian Nikolaj Christensen 10.
Afdøde døde 3.7.1704.

439 Johanne Peders i Næstved. 24.2.1705, fol.434.
E: Casper [Andrichsen] Møller. B:
1) Peder Caspersen Møller, degn i Kvislemark
2) Lisbeth Caspersdatter Møller.
Casper [Andrichsen] Møllers første ægteskab med Mette [Poulsdatter] Kedelførers. Hendes første ægteskab med Hans Poulsen, [kedelfører] og købmand i Næstved. Arv til 1B:
1) Poul Hansen, byfoged.
Følgende 6 søskende angiver, at deres mor er søster til byfoged Poul Hansen, hvilket benægtes, da bevis mangler.
[De er formentlig børn af Niels Mortensen, der var g.m. Anne Caspersdatter, datter af Casper Andrichsen Møller og første hustru Mette Poulsdatter Kedelførers, da deres mormor var Mette Poulsdatter Kedelførers. Se lbnr.67]. 6B:
a Gilius Nielsen i Røstofte
b Casper Nielsen i Røstofte
c Mette Nielsdatter g.m. Fibian, sergent
d Jacob Nielsen i Maribo
e Bodil Nielsdatter, død. 1B:
1 Malene Hansdatter g.m. Ulrik Jochumsen, grenader
f Karen Nielsdatter g.m. Hartvig, grenader.
Litteratur: Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar, hvis medlemmer fører og har navnene Andresen, Giøe, Müller, Müllerz, Herløe-Müller, Kragh-Müller, Roed-Müller og Possin. Udarb. paa Foranledning af D. Müller af Th. Hauch-Fausbøll. Vejle 1908.

440 Carsten Brodersen, købmand i Næstved. 29.5.1705, fol.451.
E: Birgitte Sofie Olufsdatter. LV: søskendebarn Erik Hansen. A:
1) far Broder Carstensen
2) bror Anders Brodersen.
Enkens første ægteskab med Niels Asmussen, degn i Herfølge. Arv til B:
1) Otto Nielsen 16.
Enkens andet ægteskab med Anders Hansen, degn i Herfølge, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 25.5.1696 lbnr.6]. Arv til B:
2) Margrethe Andersdatter 14
3) Lisbeth Andersdatter 12.
FM: morbror Christen Olufsen i Køge.

441 Anne Jensdatter i Næstved. 1.10.1705, fol.461B.
B:
1) Søren Rasmussen 5.
Afdøde boede hos Rasmus Dusen, skomager, der (nu?) er forlovet med Cathrine Johansdatter. (Det fremgår ikke, om Rasmus Dusen var far til barnet).
Afdøde døde lige efter sidste påskehøjtid.

442 Hans Pedersen, smed i Næstved. 6.10.1705, fol.462B.
E: Elisabeth Mikkelsdatter. LV: bror Jesper Mikkelsen, skrædder. B:
1) Cathrine Hansdatter 7
2) Christian Hansen 5
3) Karen Hansdatter 3.
FM: farbror Steffen Pedersen, grovsmed i Herlufmagle.
Afdøde døde 10.4.1705.

443 Niels Troelsen, kvartermester i Næstved. 18.11.1705, fol.466B.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Cathrine Nielsdatter 16.
Afdøde døde 13.12.1703.

444 Oluf Mortensen, murer i Næstved. 15.10.1705, fol.472.
E: Alhed Hermansdatter. LV: bror Baltser Hermansen, murer. B:
1) Agnethe Olufsdatter 9 mdr.
Afdøde døde 26.5.1705.

445 Niels Pedersen, garver eller ledertouger i Næstved. 19.8.1705, fol.475.
E: Malene Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Christian Pedersen, remmesnider
2) Maren Nielsdatter g.m. Hans Iversen.
Afdøde døde 29.5.1705.

446 Christoffer Nielsen, kandestøber i Næstved. 5.3.1706, fol.485.
E: Maren Christoffersdatter, der døde 1.1.1706. A:
Hans første ægteskab med [Margrethe Henriksdatter, skifte 17.10.1673 lbnr.195]. B:
1) Birgitte Christoffersdatter 36.
FM: morbror Johan Henriksen.
Afdøde døde 28.1.1704.

447 Johan Henrik von Busch, bager i Næstved. 2.12.1705, fol.491B.
E: Regine Margrethe Bruus, der døde 29.3.1705.
Hans A:
1) bror Otto von Busch
2) søster Lisbeth von Busch g.m. Peder Andersen, fisker i Lille Næstved
3) søster Anne von Busch g.m. Jacob Tim, sergent i Hamborg
4) søster Anne Cathrine von Busch, død. 3B:
a Cathrine Marie 25
b Frederik Kerntner 22, tambur i København
c Margrethe Lisbeth 21.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde mand døde 26.3.1705.

448 Anne Cathrine Cortnum i Næstved. 11.5.1706, fol.520B.
E: Vendel Kløvermann (Klevermann), badskær. B:
1) Jacob Bendix Kløvermann 34 uger.
FM: morfar Jacob Cortnum.
Desuden nævnes enkemandens svoger Svenne Pedersen.
Afdøde døde 15.8.1705.

449 Anne Christensdatter i Næstved. 23.4.1706, fol.525.
Enke efter Steffen [Jacobsen] Lange, hattemager, skifte 22.8.1683 lbnr.303.
Første ægteskab med [Rasmus Lauridsen, hattemager, skifte 16.4.1669 lbnr.129]. B:
1) Christen Rasmussen, hattemager i Stege på Møn
2) Just Rasmussen på stedet.

450 Ertman Ahrensberg, grovsmed i Næstved. 22.9.1706, fol.531.
E: Anne Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Else Ertmansdatter 28
2) Ingeborg Marie Ertmansdatter 26
3) Dorthe Ertmansdatter 22
4) Ertmann Ertmansen 20.
Afdøde døde 23.3.1706.

451 Jens Madsen, ugift tjenestekarl i Næstved. 26.11.1705, fol.534.
A:
1) bror Mikkel Madsen i Rutsker på Bornholm g.m. Christence Bastiansdatter.
Afdøde døde 28.9.1697.

452 Anne Pedersdatter i Næstved. 24.11.1706, fol.538.
E: Christian Rasmussen, klejnsmed. B:
1) Cathrine Christiansdatter 10
2) Anne Christiansdatter 7
3) Karen Christiansdatter 3 mdr.
FM:
1 mors [sted]far Henrik Goes, væver
2 morbror Johan Pedersen, væver.
Afdøde døde 2.10.1706.

453 Samuel Nielsen, drejer i Næstved. 14.9.1707, fol.540.
E: Maren Pedersdatter. B:
2) Helvig Samuelsdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) Niels Samuelsen 17, i København.
Afdøde døde for 3½ år siden.

454 Hans Nielsen, klejnsmed i Næstved. 5.5.1708, fol.542B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Niels Hansen
2) Didrik Hansen, skrædder i Øde Førslev
3) Ejler Hansen 21
4) Karen Hansdatter 14.
Afdøde døde 7.11.1707.

455 Christoffer Mortensen, handskemager i Næstved. 8.5.1708, fol.546B.
E: Malene Mathiasdatter. B:
3) Anne Margrethe Christoffersdatter g.m. Jens Olufsen, handskemager i Køge
4) Morten Christoffersen 19, handskemagersvend
5) Kirsten Christoffersdatter 14
6) Abild Christoffersdatter 11
7) Hans Christoffersen 9
8) Lykke Christoffersdatter 8
9) Mathias Christoffersen 8
10) Jørgen Christoffersen 7
11) Kirstine Margrethe Christoffersdatter 6 mdr.
FM:
1fasters mand Johan Henriksen, skomager.
2 svoger Christen Sørensen, handskemager.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter], skifte 27.4.1688 lbnr.346. B:
1) Thomas Christoffersen, handskemager
2) Birgitte Christoffersdatter 28, i København.
Afdøde døde 18.4.1706.

456 Gregers Kræmmer i Næstved. 15.2.1708, fol.558.
E: Birgitte Nielsdatter, der døde 13.6.1705. B:
1) [Anne Gregersdatter, skifte 25.6.1697 lbnr.387]. Første ægteskab med Hans Mikkelsen, feldbereder, [død 21.5.1692]. 4B:
a Karen Hansdatter g.m. Christen Hansen, væver i Slagelse
b Anne Hansdatter, uvist hvor
c Margrethe Hansdatter i Næstved
d Dorthe Hansdatter, der tjener ved Slagelse.
[Anne Gregersdatters] andet ægteskab med Hans Nielsen, feldbereder. 1B:
e Margrethe Hansdatter.
FM: Hans Nielsen Malmø.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1707-1718

457 Albert Jacobsen Gudenrat, overformynder i Næstved. 1.7.1707, fol.2.
E: Cathrine Mogensdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 4.11.1692 lbnr.368]. B:
1) Lykke Sofie Gudenrat 31
2) Jacob Gudenrat
3) Sofie Gudenrat 26
4) Alhed Kirstine Gudenrat 24.
Afdøde døde 13.12.1706.

458 Jens Poulsen, sejermager i Næstved. 31.5.1708, fol.17.
Enkemand efter [Karen Andersdatter, skifte 29.11.1699 lbnr.399]. A:
1) bror Hans Skytte i Rønnebæk
2) bror Markus Poulsen i Borup [i Rønnebæk sogn]
3) bror Henrik Poulsen i Skullerup [i Glumsø sogn] ved Ravnstrup, død. 2B:
a Oluf Henriksen i Skullerup
b Jørgen Henriksen
4) søster Dorthe Poulsdatter, død. Efterlader 2 sønner
5) søster Gertrud Poulsdatter, hos sin datter i Aversi
Afdøde døde 4.1.1708.

459 Marie Steffensdatter i Næstved. 13.6.1708, fol.25.
E: Henrik Gosmer, væver.
Af første ægteskab B:
1) Poul Nielsen, væver i Store Heddinge.
Af andet ægteskab B:
2) Johan Pedersen, væver i Næstved
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Johan Meis, væver i Sneslev
4) Anne Pedersdatter, [skifte 24.11.1706 lbnr.452]. 2B:
a Cathrine Christiansdatter
b Anne Christiansdatter.
Afdøde døde 29.5.1708.

460 Vendel Kløvermann, barber i Næstved. 10.8.1708, fol.26B.
E: Eleonora Frederiksdatter. LV: Erik Hansen, overformynder. B:
2) Helvig Cathrine Vendelsdatter 1 år og 3 måneder.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Cortnum], skifte 11.5.1706 lbnr.448. B:
1) Jacob Bendix Kløvermann 3.
FM: Jacob Henrik Cortnum, kirurg.
Afdøde døde 15.5. 1708.

461 Ingeborg Madsdatter i Næstved. 17.8.1708, fol.39.
E: Jacob Heidemann, farver. B:
1) Hans Jacobsen Heidemann 14.
Desuden nævnes enkemandens mor ”Elsebeth Berent farverske”.
Afdøde døde 27.5.1707.

462 Oluf Jensen, vognmand i Næstved. 23.8.1708, fol.42.
E: Anne madsdatter. LV: søskendebarn Isak Hansen, skomager i Stege på Møn. A:
1) bror eller søster, død. 2B:
a Mikkel Clausen i Roskilde ved svoger Jens Christensen
b Jens Clausen i Torkilstrup
2) bror Niels Jensen Øster i Kristiansand i Norge ved datter Maren Nielsdatter g.m. Simon Nielsen eller Simon Sørensen i Roskilde
3) bror Laurids Jensen i Jylland, død. 1B:
a Jens Lauridsen, uvist hvor
4) søster Kirsten Jensdatter i Jylland
5) søster Anne Jensdatter i Jylland.
Der fremlægges skrivelse fra Jens Christensen der giver fuldmagt til sin svoger Mikkel Clausen i Roskilde.

463 Johanne Rasmusdatter i Næstved. 24.8.1708, fol.47B.
Enke efter Hans Hansen, bager. B:
1) Maren Hansdatter 26.
FM:
1 morbror Jens Rasmussen, smed i Førslev
2 Johan Henriksen, skomager, som beslægtet.
Afdøde døde 8.4.1708.

464 Hans Knudsen Frylinghus i Næstved. 15.8.1708, fol.51B.
E: Maren Hansdatter Lysholm. LV: Frederik Christian Langelo.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter 18.
Desuden nævnes enkens bror Christoffer Hansen Lysholm.
Afdøde døde 10.6.1708.

465 Peder Wichmann i Næstved. 22.8.1708, fol.62B.
E: Johanne Poulsdatter Tim. B:
4) Reinholt Pedersen 7
5) Malene Lisbeth Pedersdatter 5½.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 16.1.1684 lbnr.307]. B:
1) Peder Pedersen Wichmann 27, i Lübeck.
[Andet ægteskab med Johanne Jacobsdatter, skifte 14.9.1700 lbnr.404]. B:
2) Anne Kirstine Pedersdatter 22, i Vordingborg
3) Cornelius Pedersen 18.
Afdøde døde 16.9.1703.

466 Anne Madsdatter Krag i Næstved. 31.1.1709, fol.73B.
E: Hans Hansen Put. A:
1) faster Maren Hansdatter Krag i Busemarke [i Magleby sogn] på Møn.
Afdøde døde 4.1.1709.

467 Opbudsbo i Næstved. 8.4.1705, fol.78.
Registrering af fallitbo hos Hans Clausen Ogelby g.m. Else Jørgensdatter, der har absenteret sig til København.

468 Peder Jensen, væver i Næstved. 26.2.1709, fol.96B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
4) Rasmus Pedersen 11
5) Niels Pedersen 6
6) Hans Pedersen 4
7) Maren Pedersdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen 21
2) Johan Pedersen 19
3) Margrethe Pedersdatter 17.
FM: morbror Morten Jensen, væver i Sneslev [i Førslev sogn] i [Øster] Flakkebjerg herred.
Afdøde døde 18.2.1709.

469 Poul Gerlitz, nagelsmed i Næstved. 25.1.1708, fol.98.
E: Anne Christensdatter Lehn.
Af første ægteskab B:
1) Anne Poulsdatter, der tjener på hin side af Øster Egesborg
2) Helvig Poulsdatter i København
3) Peder Poulsen 21
4) Poul Poulsen 20
5) Henrik Poulsen 14.
Afdøde døde 4.12.1707.

470 Hans Jochum, grenader i Næstved. 11.1.1709, fol.103B.
E: Susanne Jensdatter. LV: Erik Hansen. B:
1) Anne Hansdatter 9 mdr.
Gæld efter afdødes første hustru.

471 Helle Eriksen, skibsmand i Næstved. 24.4.1709, fol.123B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Pedersen, skipper. B:
1) Erik Hellesen 11.
Afdøde døde sommeren 1705 og er begravet på Hoge kirkegård mellem Kristiansand og Arendal i Norge.

472 Andreas Plattenslager, organist i Næstved Sankt Peders kirke. 10.5.1709, fol.127.
Enkemand efter Sidsel Sørensdatter, død 19.4.1709.
Af hendes første ægteskab B:
1) Christen Hansen Ostenfeld, berider på Antvorskov Slot
2) Søster Hansdatter Kaad.
Afdøde døde 26.4.1709.

473 Peder Jensen, skomager i Næstved. 1.5.1709, fol.133.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Jens Pedersen 10
2) Hans Pedersen 2.
Afdøde døde 1.4.1709.

474 Hans Nielsen, rebslager i Næstved 3.4.1709, fol.136B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Anne Hansdatter 1½.
Afdøde døde 30.10.1708.

475 Peder Christensen Skælskør, skomager i Næstved. 14.6.1709, fol.142B.
E: Barbara Henriksdatter. LV: Johan Henriksen, skomager. B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Rasmus Jacobsen, klejnsmed i Vordingborg
2) Karen Pedersdatter 24
3) Bodil Pedersdatter 22
4) Mette Pedersdatter 16.
Afdøde døde 29.10.1708.

476 Christoffer Nielsen, skomager i Næstved. 21.6.1709, fol.146.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Boye Jacobsen, skrædder. B:
3) Christoffer Christoffersen 12
4) Jacob Christoffersen 9
5) Niels Christoffersen 7
6) Anders Christoffersen 4
7) Hans Christoffersen 3.
Første ægteskab med [Elisabeth Clausdatter Fendt, skifte 12.9.1694 lbnr.382]. B:
1) Anne Margrethe Christoffersdatter22
2) Sofie Christoffersdatter 18.
FM: farbror Poul Nielsen.
Afdøde døde 18.5.1709.

477 Hans Jacobsen Kræmmer, ugift i Næstved. 26.7.1709, fol.149B.
A:
1) søster Regine Jacobsdatter, [skifte 6.12.1696 lbnr.435, enke efter Jens Madsen]. 4B:
a Ingeborg Jensdatter 34
b Anne Jensdatter 32
c Jacob Jensen 29, snedkersvend.
Afdøde døde 15.6.1709.

478 Just Rasmussen, hattemager i Næstved. 5.7.1709, fol.158B.
E: Sidsel Pedersdatter. B:
1) Maren Justsdatter 12
2) Karen Justsdatter 9
3) Rasmus Justesen 7.
Afdøde døde 13.5.1709.

479 Bodil Hansdatter Ravn i Næstved. 8.4.1710, fol.172.
E: Niels Termansen Lund.
Første ægteskab med [Jacob Christoffersen, skifte 17.8.1701 lbnr.417. B:
1) Anders Jacobsen 19.
FM: halvbror Jacob Jacobsen, negotiant i Skælskør.
Afdøde døde 17.12.1709.

480 Maren Hansdatter, ugift i Næstved. 18.3.1710, fol.173B.
A:
1) morbror Anders Rasmussen i København
2) morbror Søren Rasmussen, smed i Årup
3) morbror Jens Rasmussen, smed i Førslev.
Afdøde, der døde 16.3.1710, 27 år gammel, havde boet hos Johan Henriksen, skomager, siden sin mor Johanne [Rasmusdatters død, skifte 24.8.1708 lbnr.463], enke efter Hans [Hansen], bager.

481 Frands Pedersen, bådsmand i Næstved. 13.8.1710, fol.177.
E: Karen Henriksdatter. LV: Johan Henriksen, skomager. B:
1) Peder Frandsen 15.
Afdøde døde 9.5.1710.

482 Hans Peder Andersen Krag, skomager i Næstved. 9.8.1710, fol.183.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Johansen, skomager. B:
1) Nikolaj Hansen 13
2) Andreas Hansen 6
3) Anne Marie Hansdatter 4.
Arv efter Hans Jochum, skifte 11.1.1709 lbnr.470 til B:
1) Anne Hansdatter.
Afdøde døde 17.6.1710.

483 Henrik Gosmer, væver i Næstved. 3.9.1710, fol.188.
E: Lisbeth Ibsdatter.LV: far Jeppe Hansen i Bårse.
Arvinger kedes ikke.
Desuden nævnes afdødes steddatter Anne Pedersdatter, [skifte 24.11.1706 lbnr.452]. E: Christian Rasmussen, klejnsmed.
[Første ægteskab med Marie Steffensdatter, skifte 13.6.1708 lbnr.459].
Afdøde døde 6.7.1710.

484 Kirsten Ebbesdatter i Næstved. 4.9.1710, fol.190.
E: Jochum Jochumsen, snedker.
Første ægteskab med Mogens Hansen, skipper, skifte 21.12.1702 lbnr.423. B:
1) Mette Mogensdatter 9.
Arv i boet efter enkemandens forældre Jochum Kloch og Elisabeth Adamsdatter til enkemandens bror Johan Jochumsen Kloch og deres brødre.
Desuden nævnes Anders Ebbesen i Lille Næstved.
Afdøde døde 6.6.1710.

485 Mette Hansdatter i Næstved. 15.7.1710, fol.203B.
E: Jochum Ernst Reeberg, skarpretter. B:
1) Agathe Elsebeth Reeberg 4
2) Ernst Nikolaj Reeberg 3
3) Hans Lauridsen Reeberg 4 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Else Hans Lauridsens g.m. afdødes stedfar Hans Nikolaj Mühlhausen i København.
Afdøde døde 5.7.1710.

486 Holger Pedersen, skomager i Næstved. 10.9.1710, fol.205B.
Enkemand. B:
1) Sidsel Holgersdatter 31
2) Peder Holgersen 30
3) Claus Holgersen 28
4) Hans Holgersen 27
5) Kare Holgersdatter 22.

487 Johan Pedersen, væver i Næstved. 14.8.1710, fol.209.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Peder Johansen 14
2) Jochum Johansen 11
3) Jacob Johansen 8
4) Tobias Johansen 6, der døde
5) Hans Johansen 6 mdr.
Afdøde døde 7.5.1710.

488 Hans Nielsen, fuglefænger i Næstved. 7.11.1710, fol.213B.
Enkemand. A:
1) søster Anne Nielsdatter
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Madsen, fisker
3) bror Christen Nielsen, fuglefænger, død. 1B:
a Niels Christensen, fuglefænger, skifte 16.1.1711 lbnr.489. 1B:
a Aarsele Nielsdatter 16.
Afdøde døde i København i kongens tjeneste mellem påske og pinse 1710.

489 Niels Christensen, fuglefænger i Næstved. 16.1.1711, fol.215B.
E: Maren Jensdatter. LV: Boye Jacobsen, skrædder. B:
1) Aarsele Nielsdatter 16.
Arv efter afdødes farbror Hans Nielsen, fuglefænger, skifte 7.11.1710 lbnr.488.

490 Johanne Olufsdatter i Næstved. 28.2.1711, fol.226.
E: Jørgen Andersen, bødker. B:
3) Anne Jørgensdatter 24.
Første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 25.7.1679 lbnr.262]. B:
1) Karen Hansdatter, [skifte 2.5.1704 lbnr.432]. E: Christian Christiansen, rokkedrejer. Ingen krav i boet.
2) Oluf Hansen, bødker.

491 Svende Pedersen Marbæk i Næstved. 19.8.1711, fol.230B.
E: Marie Jacobsdatter Cortnum. LV: Christen Jespersen. B:
1) Else Marie Svendesdatter 15
2) Ellen Kirstine Svendesdatter 11
3) Pedersen Svendesen 8
4) Johan Svendesen 1½.
Arv i boet efter enkens søsters mand [Vendel Kløvermann], skifte 10.8.1708 lbnr.460 til B:
1) Jacob Bendix Kløvermann.
FM:
1 morfar Jacob Henrik Cortnum
2 morbror Andreas Cortnum, organist i Næstved Sankt Peder.

492 Dorthe Christensdatter i Næstved. 8.7.1711, fol.247.
E: Jens Rasmussen, skomager. B:
1) Inger Marie Jensdatter 37
2) Kirsten Jensdatter 35
3) Christen Jensen 32, konstabel på Kronborg Slot
4) Rasmus Jensen 28, musikantsvend
5) Jens Jensen 24.
Arv i boet efter Hans Knudsen, [skifte 15.8.1708 lbnr.464], der var g.m. Maren [Hansdatter Lysholm] til B:
1) Anne Hansdatter g.m. Hans Guldberg.
Afdøde døde i januar 1711.

493 Ellen [Jensdatter] i Næstved. 19.11.1711, fol.251B.
Enke efter [Anders Lennart], pottemager, [skifte 24.2.1693 lbnr.369]. B:
1) [Mette Andersdatter, skifte 11.10.1698 lbnr.397], var g.m. Rasmus Rasmussen, skomager. 1B:
a Anne Rasmusdatter, forlovet med Jochum Pedersen.
FM: farbror Jens Rasmussen, skomager.
Afdøde døde 30.101711.

494 Rasmus Rasmussen, skomager i Næstved. 19.11.1711, fol.253.
Enkemand efter [Mette Andersdatter, skifte 11.10.1698 lbnr.397]. B:
1) Anne Rasmusdatter, forlovet med Jochum Pedersen.
FM: farbror Jens Rasmussen, skomager.
Registrering 3.11.1711.

495 Otto von Busch, ugift bager i Næstved. 12.3.1712, fol.254B.
A:
1) søster Anne Lisbeth Henriksdatter g.m. Peder Andersen, fisker i Lille Næstved
2) søster Anne Margrethe Henriksdatter, enke efter Jacob Tim, [sergent i Hamborg]
3) søster Anne Cathrine Henriksdatter, død. 3B:
a Cathrine Marie Gertner, der ægter Iver Frandsen Næraa
b Frederik Hartvig Gertner i Lille Næstved
c Margrethe Lisbeth Gertner, i København.
4) bror Johan Henrik von Busch, skifte 2.12.1705 lbnr.447, efter hvem, der er arv.
Afdøde døde 27.11.1711.

496 Anne Andersdatter i Næstved. 25.2.1711, fol.279.
Enke efter Steffen Steffensen, rokkedrejer. A:
1) bror Jens Andersen, degn i Vammen i Nørlyng herred, [død 24.11.1708]. Hans børn
2) bror Jens Andersen i Vammen [på Viborg domkirke gods]
3) søster Karen Andersdatter g.m. Jens Andersen i Vammen
4) bror Søren Andersen, ridefoged i Vendsyssel, død
5) søster Maren Andersdatter, død, var sidst g.m. Søren Madsen på gården Ågård i Norup [i Vammen sogn], død. 2B:
a Christian Christiansen, rokkedrejer, på stedet
b Anders Sørensen i Norup
c en datter i Norup.

497 Morten Teege, væver i Næstved. 22.7.1712, fol.284B.
Forlovet med Else Clausdatter.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Ludvig Mortensen 8.
Afdøde døde 13.4.1712.

498 Mikkel Johansen, skomager i Næstved. 10.8.1712, fol.289.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Rasmus Hansen Lollik, skomager.
Første ægteskab med Voldborg Pedersdatter, skifte 17.8.1681. B:
1) Abelone Mikkelsdatter, enke efter Hans Peder Andersen Krag, [skifte 9.8.1710 lbnr.482], nu g.m. Peder Holgersen, skomager
2) Marie Mikkelsdatter g.m. Jens Pedersen Mollerup i Vordingborg
Andet ægteskab med Else Nielsdatter, skifte 24.9.1700 lbnr.405. B:
3) Voldborg Mikkelsdatter, død, var g.m. Hans Christoffer Møller, feldbereder i Præstø. 1B:
a Hans Jørgen Hansen
4) Johan Mikkelsen 25, i militien.
Første hustru Voldborg Pedersdatters første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 12.1.1669 lbnr.122]. Arv til B:
1) Niels Madsen.
Afdøde døde 14.7.1712.

499 Cathrine Marie Gertner i Næstved. 14.9.1712, fol.295B.
E: Iver Frandsen Næraa, bager. A:
1) bror Frederik Hartvig Gertner i Lille Næstved
2) søster Margrethe Lisbeth Gertner i København.
Arv i boet efter morbror Otto [von Busch], bager, skifte 12.3.1712 lbnr.495.
Desuden nævnes:
1 afdødes moster Anne Lisbeth [Henriksdatter] g.m. Peder Andersen, fisker i Lille Næstved
2 afdødes moster Anne Margrethe [Henriksdatter], enke efter Jacob Tim.
Afdøde døde 24.7.1712.

500 Johan Gjørling, snedker i Næstved. 21.7.1712, fol.302B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. B:
3) Else Johansdatter g.m. Cornelius Andersen Vig, hattemager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Johansen, snedker
2) Elisabeth Johansdatter g.m. Henrik Pedersen, sergent i Holsten.
Afdøde døde 23.3.1712.

501 Kirsten Iversdatter i Næstved. 17.1.1713, fol.310B.
E: Christian Christiansen, rokkedrejer. B:
1) Christian Christiansen 6
2) Karen Christiansdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 2.5.1704 lbnr.432]. Arv til B:
1) Anders Christiansen 14
2) Hans Christiansen 12
3) Steffen Christiansen 9.
Registrering 6.12.1712.

502 Lisbeth Mortensdatter i Næstved. 10.3.1713, fol.314.
Enke efter Christoffer Rasmussen, væver. B:
1) Anders Textor 29, student.
Afdøde døde 30.10.1712.

503 Laurids Nielsen, skomager i Næstved. 18.5.1713, fol.316.
E: Inger Hansdatter. B:
1) Jens Lauridsen 23, skomagersvend
2) Anne Lauridsdatter 22
3) Robert Lauridsen 15, skomagerdreng
4) Marie Lauridsdatter 13.
Arv i boet til Gertrud Nielsdatter.
Afdøde døde 7.11.1712.

504 Sidsel Jensdatter i Næstved. 28.12.1706, fol.319B.
E: Henrik Pohlmann, borgmester. B:
4) Bolette Agnethe Pohlmann.
Første ægteskab med [Claus Mathiasen Frees, død 3.3.1676]. B:
1) Else Cathrine Frees g.m. Jacob Bartholomæussen Hansten, præst i Vordingborg og Kastrup
2) Karen Frees, [skifte 12.9.1701 lbnr.412]. E: Wilchen [Hansen] Hornemann, købmand. 4B:
a [Claus Frees Hornemann]
b [Hans Hornemann]
c [Johan Hornemann]
d [Christence Hornemann].
Andet ægteskab med [Johan Robring, borgmester i Næstved, død 8.8.1678]. B:
3) Johan Robring.

505 Birgitte Nielsdatter i Næstved. 16.6.1713, fol.38B.
E: Hans Madsen, søerfaren mand. B:
1) Karen hansdatter 13
2) Kirsten Hansdatter 7.
Afdøde døde 1.3.1713.

506 Helvig Eskildsdatter i Næstved. 2.8.1713, fol.341B.
E: Ejler Villumsen, glarmester. B:
1) Villum Ejlersen 16
2) Eskild Ejlersen 14
3) Hans Ejlersen 10
4) Kirsten Ejlersdatter 9
5) Oluf Ejlersen 5.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Pedersdatter, [skifte 14.7.1696 lbnr.380]. Arv til B:
1) Mette Ejlersdatter i København.
Afdøde døde 25.4.713.

507 Maren Hansdatter i Næstved. 4.8.1713, fol.344B.
E: Jørgen Hansen, klejnsmed. B:
2) Johan Jørgensen19
3) Hans Jørgensen 17
4) Dara Jørgensdatter 14.
Før ægteskab med enkemanden B:
1) Johanne Olufsdatter 23, tjener hos præsten på Frederiksborg slot.

508 Kirsten Hansdatter i Næstved. 18.8.1713, fol.346.
E: Christian Johansen, skrædder. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 15
2) Johan Christiansen 12
3) Herman Christiansen 8
4) Jacob Christiansen 4.
Afdøde døde 27.5.1713.

509 Rebekka Olufsdatter i Næstved. 25.8.1713, fol.349.
E: Niels Bjørnsen, feldbereder. B:
1) Niels Nielsen 12
2) Anne Nielsdatter 9
3) Karen Nielsdatter 5.
Desuden nævnes afdødes søster Birthe Sofie.
Afdøde døde 24.4.1713.

510 Rasmus Olufsen, bøssemager i Næstved. 17.5.1713, fol.352B.
E: Abelone Bertelsdatter. B:
1) Karen Rasmusdatter 16
2) Bertel Rasmussen 14
3) Birgitte Kirstine Rasmusdatter 12
4) Anne Margrethe Rasmusdatter 8
5) Elsebeth Rasmusdatter 6
6) Sofie Rasmusdatter 2.

511 Kirsten Christensdatter i Næstved. 12.1.1714, fol.357.
E: Laurids Hansen Tausen. A:
0) far [Christen Sørensen, borgmester i Slagelse, skifte 7.5.1684]
1) bror Søren Christensen [Stub], degn i Sorterup og Ottestrup
2) søster Maren Christensdatter, enke efter Frederik Olufsen i København
3) søster Margrethe Christensdatter på Vedbygård.
Fars andet ægteskab med [Anne Danielsdatter Weinholt]. B:
4) halvsøster Anne Marie Christensdatter [Stub], der døde for 2 år siden, [skifte Slagelse 12.12.1712 lbnr.125]
Enkemanden angiver endnu 2 halvsøskende, [men de er ikke halvsøskende til afdøde, men børn af afdødes stedmor Anne Danielsdatter Weinholts andet ægteskab med Michael Jørgensen Soel, rådmand og vinhandler i Slagelse, skifte Slagelse overformynderiprotokol 25.5.1698, fol.125, se lbnr.511B]. B:
1) Christen [Mikkelsen Soel], præst i Tystrup og Haldagerlille
2) Jørgen [Mikkelsen Soel], vintappersvend i København.
Arv i boet efter enkemandens bror Nikolaj Tausen, kirurg i Torshavn på Færøerne, død 1705, til A:
1) enkemandens halvbror Christen Hansen Tausen i Roskilde
2) enkemandens halvbror Peder Hansen Tausen i København
3) enkemandens halvbror Jørgen Hansen Tausen, nu død
4) enkemandens halvsøster Dorthe Hansdatter Tausen.
Afdøde døde 19.9.1713.

512 Birgitte Jørgensdatter i Næstved. 9.2.1714, fol.365B.
E: Hans Christoffersen, snedker.
Hendes B:
1) Casper Christiansen, snedker.
Afdøde døde 12.1.1714.

513 Anne Pedersdatter i Næstved. 14.2.1714, fol.366B.
Enke efter Carl Olufsen, by- og rådstueskriver, [skifte 14.6.1699 lbnr.408]. B:
1) Abild Cathrine Carlsdatter
2) Anne Marie Carlsdatter, der døde, var g.m. Johan Hørber, badskær i Slagelse, nu i Vordingborg
3) Maren Carlsdatter g.m. Oluf Nielsen, skomager
4) Anne Carlsdatter, der ægter Mads Jensen, bager
5) Peder Carlsen, nu tolder i Vordingborg.
Afdøde døde 24.3.1705.

514 Eva Marie Mikkelsdatter i Næstved. 19.4.1714, fol.371.
E: Morten Berntsen. klejnsmed. B:
1) Else Marie Mortensdatter 3.
Afdøde døde 11.12.1713.

515 Niels Pedersen, bager i Næstved. 25.7.1714, fol.373B.
E: Lisbeth Madsdatter. LV: svoger Peder Pedersen, skipper. B:
2) Mads Nielsen i København
3) Jens Nielsen 20
4) Johannes Nielsen 17
5) Anders Nielsen 14.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 20.12.1684 lbnr.313]. B:
1) Peder Nielsen, formentlig død.

516 Kirsten Nielsdatter i Næstved. 30.4.1714, fol.380.
E: Andreas Madsen, fisker.
Første ægteskab med Mads Clausen, [skifte 14.2.1703 lbnr.424]. B:
1) Margrethe Madsdatter i Olstrup ved Holmgård, nu på stedet
2) Hans Madsen
3) Aarsele Madsdatter 28.
Afdøde døde 4.4.1714.

517 Lorents Christensen, maler i Næstved. 3.8.1714, fol.387.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Boye Jacobsen. B:
1) Rebekka Lorentsdatter 10
2) Beathe Ingeborg Lorentsdatter 7
3) Christen Lorentsen 5.
Afdøde døde 4.6.1714.

518 Anne Mathiasdatter i Næstved. 17.4.1714, fol.389B.
E: Hans Nielsen Malmø. B:
1) Anne Marie Hansdatter 16
2) Louise Hansdatter 10
3) Christence Hansdatter 6.
Enkemandens første ægteskab med Anne Gregersdatter, skifte 25.6.1697 lbnr.387. Arv til B:
1) Margrethe Hansdatter 18.
Anne Gregersdatters første ægteskab med [Hans Mikkelsen, feldbereder, død 21.5.1692]. Arv til B:
1) Karen Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Dorthe Hansdatter.
Afdøde døde 16.11.1713.

519 Hans Nielsen, tobaksspinder i Næstved. 18.8.1714, fol.394.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde skal have været, men uvist hvor.
Afdøde døde 11.8.1714.

520 Anne i Næstved. 19.7.1714, fol.395.
Enke efter Hans Snedker.
Arvinger kendes ikke.

521 Kirsten Jensdatter i Næstved. 25.9.1714, fol.396.
Enke efter Jens Mogensen, [prokurator], skifte 30.6.1686 lbnr.329.
3) Mads Jensen, bager.
Første ægteskab med [Mads Hansen, skipper, skifte 16.2.1678 lbnr.249]. B:
1) Dorthe Madsdatter g.m. Peder Pedersen, skipper, på stedet
2) Lisbeth Madsdatter g.m. Niels Pedersen, bager
3) Hans Madsen Bruun, præst i Nykøbing Sjælland [og Rørvig].
Afdøde døde 26.8.1714.

522 Jacob Steltzner, feldbereder i Næstved. 25.4.1715, fol.397B.
E: Anne Hansdatter, 85 år gammel. LV: søn Hans Mikkelsen, feldbereder.
Af arvinger angives A:
1) halvbror Hans Steltzner i Sachsen.
Afdøde, der var udlagt som barnefader af Birgitte Christensdatter, havde udstået kirkens disciplin 9.5.1714.
Afdøde døde 28.11.1714.

523 Gerhard Tølner, apoteker i Næstved. 27.8.1715, fol.409B.
E: Esther Møller. B:
1) Charlotte Amalie Tølner.
FM:
1 Johan Adam Merkel, borgmester og tolder i Kerteminde
2 Arnold Didrik Tølner i Hamborg.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1712.
Samfrændeskifte 27.8.1715.

524 Hans Johansen, snedker i Næstved. 12.7.1715, fol.411B.
E: Gundel Nielsdatter. B:
1) Johan Johansen 12
2) Susanne Johansdatter 9
3) Henrik Johansen 5.
Afdøde døde 2.2.1715.

525 Jacob Hansen, rokkedrejer i Næstved. 27.6.1715, fol.414B.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Anne Jacobsdatter 13
2) Kirsten Jacobsdatter 9.
Afdøde døde 21.11.1714.

526 Johanne Kirstine Danielsdatter i Næstved. 20.9.1715, fol.417.
E: Oluf Pedersen, garver. A:
1) bror, død.
2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: stedfar Jens Jørgensen, skrædder i Ringsted.
Afdøde døde 14.5.1715.

527 Richard Andersen, grovsmed i Næstved. 28.6.1715, fol.421B.
E: Mette Hansdatter. B:
2) Kirsten Richardsdatter 24, i København
3) Marie Richardsdatter 21
4) Lisbeth Richardsdatter 19
5) Ellen Richardsdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Niels Richardsen, grovsmed på Svinø.
Afdøde døde 7.5.1715.

528 Niels Pedersen Eier, dansk skoleholder i Næstved. 19.12.1715, fol.432B.
E: Margrethe Thomasdatter. B:
1) Thomas Nielsen 16, i musikantlære
2) Peder Nielsen 10.
Afdøde døde 5.9.1715.

529 Henrik Krøyer, skrædder i Næstved. 29.11.1715, fol.437.
Enkemand. B:
1) Christian Krøyer i København
2) Bastian Krøyer i København
3) Lisbeth Marie Krøyer g.m. Peder Gad, toldbetjent i Næstved.
Afdøde døde 6.2.1715.

530 Anne [Eriksdatter] i Næstved. 16.7.1716, fol.440B.
Enke efter Oluf Christensen, rådmand, [skifte 2.12.1686 lbnr.334]. B:
1) Karen Olufsdatter, [skifte 8.2.1700 lbnr.400. Første ægteskab med Niels Mikkelsen, skifte 25.8.1686 lbnr.330]. 2B:
a Oluf Nielsen i Maribo
b Øllegaard Nielsdatter g.m. Hans Pedersen, feldbereder i Køge
Karen Olufsdatters andet ægteskab med Hans Mikkelsen, feldbereder. B:
c Niels Hansen, død for 6 uger siden hos sin morbror i København
d Mikkel Hansen
e Christian Hansen
2) Birgitte Sofie Olufsdatter, enke efter Carsten Brodersen, [skifte 29.5.1705 lbnr.440]
3) Christen Olufsen, oplagsskriver ved Københavns toldkammer
4) Bodil Olufsdatter g.m. Jacob Calmer, ved toldboden i Trondhjem
5) Frederik Olufsen i København, død. 1B:
a Anne Sofie Frederiksdatter
6) Anne Cathrine Olufsdatter i København, enke efter Laurids Hansen Schiøtt
7) Rebekka Olufsdatter, [skifte 25.8.1713 lbnr.509]. E: Niels Normann. 3B:
a Niels Nielsen
b Anne Nielsdatter
c Karen Nielsdatter.
Afdøde døde ved kyndelmisse tide 1716.

531 Knud Jørgensen, lods i Karrebæksminde lodshus. 14.8.1716, fol.443.
E: Martha Johanne Svendsdatter. B:
3) Svend Knudsen 8.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter. B:
1) Sidsel Knudsdatter g.m. Jens Poulsen i Karrebæk
2) Anne Knudsdatter 24.
Afdøde døde 15.7.1716.

532 Cathrine Christiane [de Iden] i Næstved. 17.11.1716, fol.447.
Enke efter Nikolaj Funch, løjtnant. B:
1) Frederik Steen Funch, præst i Øster Egesborg
2) Barbara Cathrine Funch 25, på Lolland hos landsdommer Adeler
3) Justiane Christine Funch 25
4) Marie Lisbeth Funch 22, i København
5) Hedvig Leonora Funch 18.
Afdøde døde 11.5.1716.
(Afdødes navn, se: Personalhistorisk Tidsskrift 1917 side 135).

533 Jens Christensen Brandt i Næstved. 4.12.1716, fol.457.
E: Inger Christoffersdatter. LV: Haagen Andersen, feldbereder. B:
1) Karen Jensdatter 7
2) Maren Jensdatter 5.
Afdøde døde 20.8.1716.

534 Marie Madsdatter i Næstved. 20.11.1716, fol.463B.
E: Niels Olufsen, bager. A:
1) søster Kirsten Madsdatter g.m. Bertel Jensen, skrædder.
Afdøde døde i oktober 1716.

535 Jacob Cortnum, kirurg i Næstved. 17.12.1716, fol.464.
Enkemand efter [Else Christoffersdatter, skifte 5.10.1700 lbnr.406]. B:
1) Anne Cathrine Cortnum, [skifte 11.5.1706 lbnr.448], var g.m. Vendel Kløvermann, [skifte 10.8.1708 lbnr.460]. 1B:
a Jacob Bendix Kløvermann 11
2) Marie Elisabeth Cortnum g.m. Peder Ebbisk
3) Dorthe Elisabeth Cortnum g.m. Steffen Holzfresser i København
4) Andreas Cortnum, organist i Næstved Sankt Peder.
Afdøde døde 22.7.1716.

536 Barbara Henriksdatter i Næstved. 29.1.1717, fol.471B.
Enke efter Peder Christensen Skælskør. B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Rasmus Jacobsen, klejnsmed i Vordingborg
2) Karen Pedersdatter g.m. Niels Thomsen i Kvislemark
3) Bodil Pedersdatter g.m. Niels Bertelsen, handskemagersvend
4) Mette Pedersdatter 23.
Afdøde døde 4.11.1716.
(Det angives at børnene er afdødes egne børn, hvilket plejer at betyde, at de er af et tidligere ægteskab).

537 Jens Rasmussen, skomager i Næstved. 12.2.1717, fol.476B.
E: Abelone Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Morten Berntsen, klejnsmed
2) Christen Jensen, skomager i Nyborg
3) Rasmus Jensen i Nakskov
4) Jens Jensen i Nakskov.

538 Marie Hansdatter i Næstved. 20.11.1716, fol.480B.
E: Peder Heide, urmager. B:
1) Dorthe Pedersdatter 4
2) Lindsai Pedersen 3.
Enkemandens første ægteskab med [Judith Hofmann, skifte Nykøbing Falster 20.11.1702 lbnr.129]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter nu død
2) Jochum Hofmann Pedersen 20
3) Juliane Pedersdatter 18.

539 Jens Andersen Kongsted, grovsmed i Næstved. 27.11.1716, fol.486B.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter 25, i København
2) Nikolaj Jensen 24
3) Anders Jensen 14
4) Henrik Jensen 12.
Afdøde døde for 6 uger siden.

540 Malene Hansdatter i Næstved. 4.6.1717, fol.489B.
E: Rasmus Hansen Lollik, skomager. A:
1) halvbror Jens Brandt, præst i Hammelev og Enslev ved Grenå, [død 1687]. 1B:
a Helleke Jensdatter g.m. Johan Zerlau, grenader
2) halvsøster Salene Lauridsdatter g.m. Claus Eriksen, skipper i Ærøskøbing
3) halvsøster Bodil Lauridsdatter g.m. Jochum Wagner i Kiel, begge døde. 1B:
a Malene Salene Jochumsdatter g.m. Mikkel Mørch, toldkontrollør i Fåborg.
Afdøde døde 21.1.1717.

541 Jens Hansen, murer i Næstved. 2.6.1717, fol.500.
E: Malene Jørgensdatter. A:
1) Abraham Andersen, skomager i Næstved
2) Rasmus Andersen i Slangerup
3) Isak Andersen i Slangerup
4) Morten Andersen i Snesere
5) Jacob Andersen i Strø ved Slangerup, død. Efterlader 2 sønner og 1 datter
6) Sara Andersdatter i Gerlev i Horns herred,
alle søskende og søskendebørn til afdøde
desuden endnu et søskendebarn:
7) Svend Jensen i Skibby i Horns herred.
Afdøde døde 16.4.1717.

542 Christian Rasmussen, klejnsmed i Næstved. 3.7.1717, fol.506B.
E: Kirsten Frandsdatter. B:
4) Rasmus Christiansen 9
5) Christian Christiansen 7
6) Nikolaj Christiansen 5.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 24.11.1706 lbnr.452. B:
1) Cathrine Christiansdatter 20, i København
2) Anne Christiansdatter 18
3) Karen Christiansdatter, død, efter hvem, der er arv.
Afdøde døde 21.2.1717.

543 Margrethe Suhr i Næstved. 28.10.1717, fol.511B.
E: Hans Hornemann, købmand. B:
1) Cathrine Hornemann 18
2) Frederik Hornemann 16.
FM:
1 morbror Bernt [Frederiksen] Suhr, præst i Købelev og Vindeby
2 morbror Peder [Frederiksen] Suhr, præst i Utterslev.
Afdøde døde 9.2.1717.

544 Christen Fix, grovsmed i Næstved. 8.4.1718, fol.514.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Niels Christensen i Tokkerup
2) Fix Christensen 18
3) Christian Christensen 3.

545 Mette Nielsdatter i Næstved. 1.6.1718, fol.517.
E: Wilchen Hornemann, købmand. B:
1) Henrik Hornemann 15, der forventes at blive student.
FM: morbror Jørgen Fogh, skriver ved Roskilde amt og Horns herred.
Afdøde døde 10.7.1717.

546 Niels Sørensen, grovsmed i Næstved. 15.10.1718, fol.520.
E: Anne [Marie] Jørgensdatter. B:
1) Karen Nielsdatter 9
2) Marie Nielsdatter 7
3) Malene Nielsdatter 6.
Afdøde døde 29.7.1718.

547 Oluf Henningsen, købmand i Næstved. 18.1.1718, fol.523.
E: Birgitte Sofie Schytte. LV: far Hans Zachariassen [Schytte], præst i Snesere.
Der er 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 13.3.1717.

548 Johan Robring, ugift købmand i Næstved. 21.9.1718, fol.540.
A:
0) forældre [Johan Robring, borgmester i Næstved, død 8.8.1678 og Sidsel Jensdatter, skifte 28.12.1706 lbnr.504]
[Mors første ægteskab med Claus Mathiasen Frees, død 3.3.1676]. B:
1) halvsøster [Else Cathrine Frees, død]. E: Jacob Bartholomæussen Hansten, præst i Vordingborg og Kastrup
2) halvsøster [Karen Frees, skifte 12.9.1701 lbnr.412]. E: Wilchen [Hansen] Hornemann, købmand. 3B:
a Claus Frees Hornemann
b Johan Hornemann
c Christence Hornemann.
Mors tredje ægteskab med Henrik Pohlmann, borgmester. B:
3) halvsøster [Bolette Agnethe Pohlmann] g.m. Lorents Harbo.
Afdøde døde 12.12.1717.

549 Ejler Hansen, klejnsmed i Næstved. 1.4.1718, fol.557.
E: Maren Hansdatter. A:
0) forældre [Hans Nielsen, skifte 5.5.1708 lbnr.454 og Maren Rasmusdatter, død]
1) bror Niels Hansen, grenader
2) søster Karen Hansdatter g.m. en rytter, uvist hvor
3) bror Didrik Hansen i Koldby, død. 2 sønner, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 25.12.1717.Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1718-1726

550 Else Marie Jochumsdatter Lafrentz i Næstved. 22.3.1718, fol.1B.
E: Niels Termansen Lund, købmand. B:
1) Jochum Termansen 2½.
Arv i boet efter afdødes mor Anne Pedersdatter efter skifte i Vordingborg 3.3.1716, til afdødes bror Christian David Lafrentz 13 ved morbror Peder Lauridsen Staal i Vordingborg.
(Store dele af skiftet i Vordingborg citeres i dette skifte, se lbnr.550A).


Vordingborg skifteprotokol 1713-1731

550A Anne Pedersdatter i Vordingborg. 3.3.1716, fol.46B.
E: Jochum Lafrentz, købmand. B:
1) Else Marie Lafrentz g.m. Niels Termansen Lund i Næstved
2) Peder Lafrentz
3) Signe Lafrentz g.m. Bertel Jensen Fædder
4) Hans Lafrentz 16
5) Henrik Lafrentz 11
6) Christian David Lafrentz 11
7) Anne Elisabeth Lafrentz 10
8) Vilhelm Lafrentz 9
9) Jochum Lafrentz 4½.
FM:
1 fars svoger Hans Madsen, regimentsskriver
2 morbror Peder Lauridsen Staal i Vordingborg
3 mosters mand Peder Børring, købmand i Vordingborg [gift Vordingborg 8.3.1698 med Marie Pedersdatter Staal]
4 mosters mand Christen Eriksen Trane, købmand i Vordingborg.
Registrering 26.1.1714.


551 Poul Hansen Naver, toldforpagter i Næstved. 6.5.1719, fol.43B.
E: Mette Lisbeth Frederiksdatter Knoph. LV: Søren Barkmann i Præstø. A:
1) bror Anders Naver i Selsø mølle ved Roskilde
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Hans Madsen i Ebbe mølle
3) søster Birgitte Hansdatter g.m. Niels Andersen, skomager i Bårse
4) søster Thora Hansdatter på Møn
5) søster Bodil Hansdatter g.m. Laurids Aagesen i Udby i Stege sogn på Møn
6) søster Marie Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Udby
7) søster Else Hansdatter g.m. Joen Andersen Klinge i Hjortebjerg
8) søster Sofie Hansdatter g.m. Oluf Pedersen i Busene i Magleby sogn.
Afdøde døde 3.6.1718.

552 Karen Henriksdatter i Næstved. 18.10.1719, fol.56.
Enke efter Frands [Pedersen], bådsmand, [skifte 13.8.1710 lbnr.481]. A:
1) bror Laurids Henriksen, død. 5B:
a Henrik Lauridsen
b Niels Lauridsen
c Christen Lauridsen
d Maren Lauridsdatter
e Karen Lauridsdatter
2) halvbror Niels Henriksen
3) halvbror Knud Henriksen
4) halvbror Anders Henriksen
5) halvsøster Anne Henriksdatter
6) Bodil Henriksdatter.
Desuden nævnes afdødes svoger Niels Olufsen, bager.
Skiftet er også efter afdødes søn Peder Frandsen. E: Maren Rasmusdatter, nu forlovet med Ditmer Godskesen.
Afdøde døde 1.3.1719.

553 Christen Sørensen, handskemager i Næstved. 20.10.1719, fol.64.
E: Gjørrel Mathiasdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Mathias Christensen
2) Louise Christensdatter g.m. Morten Hansen, skomager
3) Søren Christensen 25, hos sin moster Malene Mathiasdatter
4) Thomas Christensen 21
5) Peder Christensen 18.

554 Johanne Jacobsdatter i Næstved. 14.11.1719, fol.66.
E: Hans Christoffersen Bruun, snedker. B:
1) Jacob Hansen Bruun 4.
Afdøde døde 30.8.1719.

555 Johan Georg Lindtner, musikant i Næstved. 6.12.1719, fol.69B.
E: Johanne Jørgensdatter [Friis]. LV: bror Jacob Jørgensen i Slagelse. B:
1) Jørgen Frederik Johansen Lindtner 14
2) Dorthe Johansdatter Lindtner 12
3) Anne Margrethe Johansdatter Lindtner 8
4) Årsele Kirstine Johansdatter Lindtner 7.
Afdøde døde 2.7.1719.

556 Frederik Christian Winther, byskriver i Næstved. 24.8.1718, fol.74B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Christian Frederik Winther, i København, i kongens tjeneste
2) Johan Frederik Winther, i København, i kongens tjeneste
3) Anne Frederiksdatter Winther
4) Jens Frederik Winther.
Afdøde døde 6.5.1718.

557 Godske Gertsen Fine i Næstved. 20.2.1720, fol.84B.
E: Maren Ditmersdatter. B:
1) Ditmer Godskesen
2) Gert Godskesen 22, skomagersvend, nu rytter
3) Tille Godskesen 19, skræddersvend
4) Casper Godskesen 9.
Afdøde døde 22.11.1719.

558 Birgitte Sofie [Olufsdatter] i Næstved. 5.6.1720 fol.92B.
Enke efter Carsten Brodersen, [skifte 29.5.1705 lbnr.440]
Første ægteskab med [Niels Asmussen, degn i Herfølge]. B:
1) Otto Nielsen Thoren, død. E: Maren Svendsdatter i København. 1B:
a Niels Ottesen Thoren.
Andet ægteskab med [Anders Hansen, degn i Herfølge, skifte Bjæverskov herred gejstlig 25.5.1696 lbnr.6]. B:
2) Margrethe Andersdatter g.m. Jacob Andersen Vinding
3) Lisbeth Andersdatter g.m. Laurids Hansen Tausen.
Afdøde døde 14.12.1719.

559 Gregers Poulsen i Næstved. 19.6.1720, fol.101.
E: Karen Lauridsdatter. A:
1) søster [Johanne Poulsdatter Juul], død. E: Mikkel [Ibsen] Farstrup (Frasdorph, Fastrup), præst i Skibby. 3B:
a Veronika Mikkelsdatter g.m. Hans [Pedersen] Sejer i Rekkende, præst i Allerslev [i Bårse herred]
b barn, hvis navn ikke kendes
c barn, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde 24.4.1720.

560 Christoffer Pedersen, feldbereder i Næstved. 16.8.1720, fol.108.
E: Sara Jacobsdatter. LV: Hans Henrik Hansen, der ægter enken. B:
1) Jacob Christoffersen 12
2) Anne Christoffersdatter 8.
FM:
1 farbror Johan Pedersen Korff
2 farbror Niels Pedersen
3 farbror Christen Pedersen.

561 Givert Harder, guldsmed i Næstved. 27.6.1720, fol.112.
E: Sara Kajsdatter Skovgaard. LV: Lorents Harbo.
Første ægteskab med [Cathrine Marie Mortensdatter, skifte 22.2.1702 lbnr.418. B:
1) Morten Givertsen Harder, dansk skoleholder i København
2) Sidsel Givertsdatter g.m. Jens Simonsen Lind, kongens skibsskriver
3) Bodil Cathrine Givertsdatter 25
4) Daniel Givertsen Harder 23.
FM: Christian Wiger, prokurator.
Afdøde døde 29.12.1719.

562 Henrik Pohlmann, borgmester i Næstved. 20.9.1719, fol.137.
Enkemand efter Sidsel Jensdatter, skifte 28.12.1706 lbnr.504]. B:
1) Bolette Agnethe Henriksdatter g.m. Lorents Harbo, på stedet.
Afdøde døde 1.6.1719.

563 Mentz Bernhof, toldforpagter i Næstved. 20.11.1720, fol.144B.
E: Johann Markusdatter. B:
1) Anne Kirstine Mentzdatter, født efter fars død.
Afdøde har en bror og to søstre i Trondhjem.
Afdøde døde 6.1.1720.

564 Sivert Gregersen Gad i Næstved. 15.2.1719, fol.150B.
E: Anne Christine [Christensdatter]. LV: Vilhelm Lafrentz, rådmand. B:
1) Gregers Sivertsen 15
2) Christen Sivertsen 13
3) Christine Sivertsdatter 11
4) Karen Sivertsdatter 10.
Afdøde døde 17.3.1718.

565 Jochum Ernst Reeberg, skarpretter i Næstved. 15.8.1719, fol.161B.
E: Anne Marie.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 15.7.1710 lbnr.485. B:
1) Agathe Elsebeth Reeberg 13
2) Ernst Nikolaj Reeberg 12.
FM: Bertel Siegler i København, som beslægtet, [første hustrus stedfar].
Afdøde døde 24.5.1719.
(Se skifte efter afdødes første hustrus søsters mand Christian Ernst Puhan, skarpretter i Roskilde, skifte Roskilde 25.9.1760 lbnr.432).

566 Søren Nielsen Hald, barberer i Næstved. 4.5.1721, fol.183.
E: Else Lauridsdatter. LV: Hans Guldberg. A:
1) bror Jens Nielsen Hald i Skæflingbro? under herredsfogeden i Fleskum og Horne herreder.
Afdøde døde 17.9.1720.

567 Anne Helene von Arenstorff i Næstved. 12.7.1721, fol.190.
E: Christian Nellebuch. B:
4) Christian Christiansen Nellebuch
5) Johan Vilhelm Christiansen Nellebuch.
Første ægteskab med Frederik von Restorph, oberst. B:
1) Carl Frederik von Restorph, løjtnant
2) Else Agnes Restorph
3) Augusta Juliane Restorph.
Afdøde døde 2.6.1721.

568 Oluf Nielsen, skomager i Næstved. 13.6.1721, fol.193B.
E: Marie Carlsdatter. B:
1) Carl Olufsen 16
2) Niels Olufsen 14
3) Thor Olufsen 11
4) Anne Margrethe Olufsdatter 9.

569 Isak Isaksen, kobbersmed i Næstved. 14.6.1721, fol.201.
E: Margrethe Jensdatter. B:
4) Isak Isaksen 15, i guldsmedelære
5) Karen Isaksdatter 11
Anders Isaksen 9.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 29.11.1703 lbnr.434]. B:
1) Peder Isaksen 29
2) Bodil Cathrine Isaksdatter g.m. Laurids Bager
3) Sidsel Marie Isaksdatter 19.
Afdøde døde 10.12.1719.

570 Anne Mogensdatter i Næstved. 9.10.1721, fol.209B.
E: Jacob Nielsen, guldsmed. B:
1) Anne Jacobsdatter 11.
Afdøde døde 14.5.1721.

571 Anders Sørensen, bager i Næstved. 21.11.1721, fol.215B.
E: Ellen Berntsdatter. A:
1) bror Mads Sørensen i Næstved
2) bror Søren Sørensen, skomagersvend, uvist hvor.
Afdøde døde 14.4.1721.

572 Hans Christensen, skrædder i Næstved. 15.4.1723, fol.220B.
E: Rebekka Mikkelsdatter. LV: bror Hans Mikkelsen, feldbereder. B:
1) Jacob Hansen i Magleby på Sjælland
2) Nikolaj Hansen i Præstø
3) Jens Hansen, skræddersvend i København
4) Mikkel Hansen i Sverige
5) Else Hansdatter.
Afdøde døde 30.1.1723.

573 David Møller, skarpretter i Næstved. 21.4.1723, fol.224B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. A:
Der skal være 2 brødre og en søster, uvist hvor.
Afdøde døde 21.1.1723.

574 Opbudsbo i Næstved. 4.2.1723, fol.229.
Registrering af fallitbo hos Hans Eriksen Ravn, købmand i Næstved, der havde absenteret sig 29.7.1721.
Desuden nævnes Hans Eriksen Ravns svoger Peder Lafrentz.

575 Jørgen Pape, postmester i Næstved. 1.7.1723, fol.263.
E: Kirstine Elisabeth Hansdatter. LV: Hans Guldberg. B:
1) Hans Pape 26
2) Susanne Pape 24
3) Cathrine Pape 23
4) Johan Pape 22
5) Henrik Pape 21.
Desuden nævnes Hans [Hansen] Vesling, præst i Kornerup [og Svogerslev g.m. enkens søster [Anne Cathrine Hansdatter].
Afdøde døde 31.5.1723.

576 Dorthe Nielsdatter i Næstved. 20.7.1723, fol.273B.
E: Rasmus Justesen, hattemager. B:
1) Johanne Rasmusdatter g.m. Erik Mikkelsen, snedker i København
2) Just Rasmussen 18
3) Anne Rasmusdatter 14.
Afdøde døde 10.11.1722.

577 Hans Christoffersen, skomager i Næstved. 10.8.1723, fol.276B.
E: Sara Nielsdatter. A:
1) mor Malene Mathiasdatter.
Afdøde døde 14.1.1723.

578 Susanne Mikkelsdatter i Næstved. 25.8.1723, 282.
Enke efter Anders Mortensen, bødker.
Hans A:
1) morbrordatter Anne, datter af Jørgen Bødker g.m. Steffen Clausen, pottemager i Næstved
2) morbrorsøn Peder i Herlufmagle
3) morbror Morten Andersen i Gerdrup.
Afdøde døde 12.6.1723.

579 Kirsten Jensdatter i Næstved. 11.12.1722, fol.285B.
E: Morten Berntsen, klejnsmed. B:
1) Jens Mortensen 8.
Afdøde døde 20.5.1722.

580 Anders Svendsen Lind i Næstved.7.12.1723, fol.292.
E: Gertrud Hemmingsdatter. LV: Hans Guldberg. A:
1) bror Anders Svendsen, skomager
2) halvsøster Anne Svendsdatter, i København.
Afdøde døde 2.10.1723.

581 Maren Rasmusdatter i Næstved. 17.12.1723, fol.294B.
Enke efter Peder Jensen, væver, [skifte 26.2.1709 lbnr.468]. B:
1) Niels Pedersen 24, væver i Vindekilde på Adlers gods
2) Hans Pedersen 23, på stedet
3) Maren Pedersdatter 17.
Desuden nævnes enkens stedsønner:
1 Jens Pedersen, væver
2 Johan Pedersen skomager.
Afdøde døde 3.12.1723.

582 Ammund (Amon) Bentsen i Næstved. 18.2.1724, fol.298B.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Peder Ammundsen 26, på Jægerspris
2) Bodil Cathrine Ammundsdatter 22
3) Johanne Ammundsdatter 20.
Afdøde døde 8.12.1723.

583 Anne Marie Hansdatter i Næstved. 21.12.1723, fol.300B.
E: Johan Salomon Struntz, barberer og badstuemand. B:
1) Margrethe Johansdatter 20
2) Hans Johansen 17
3) Erhard Johansen 16, i Herlufsholm skole
4) Anders Johansen 14
5) Salomon Johansen 11
6) Anne Susanne Johansdatter 8.
Afdøde døde 5.11.1723.

584 Sara Nielsdatter i Næstved. 31.3.1724, fol.303.
E: Christian Olufsen, skomager. B:
1) Oluf Christiansen 15
2) Mathias Christiansen 12
3) Jen Christiansen 9.

585 Mogens Jacobsen Gamst, stadsbarber og kirurg i Næstved. 12.1.1723, fol.306.
E: Anne Kirstine Rosenberg. LV: far Johan Rosenberg, løjtnant i København. B:
1) Johan Jacob Mogensen 1½
2) Mogens Mogensen, født 13.4.1723, døbt København Garnison 17.4.1723.
FM: farbror Johannes Gamst.
Desuden nævnes afdødes [sted]far Burchard von der Burg i Kalundborg.
Afdøde døde 10.8.1722.

586 Malene Christensdatter i Næstved. 12.4.1724, fol.313B.
E: Anders Jensen, drejer. B:
1) Marie Andersdatter 22
2) Karen Andersdatter g.m. Ludvig Mikkelsen, bissekræmmer
3) Anne Lisbeth Andersdatter 16
4) Bodil Andersdatter 12
5) Kirsten Andersdatter 6
6) Anders Andersen 2.

587 Søren Nielsen, rytter i Næstved. 20.10.1724, fol.315B.
E: Cathrine Hansdatter. B:
4) Jochum Frederik Sørensen 16, i skomagerlære.
Af første ægteskab B:
1) Carl Sørensen
2) Niels Sørensen
3) Kirsten Sørensdatter g.m. Vitus Pedersen, skomager.
Afdøde døde 23.7.1724.

588 Hans Friis i Næstved. 22.11.1724, fol.319B.
E: Marie Lisbeth Damsberg. LV: Christian Wiger. A:
1) bror Laurids Friis, skrædder i Dyrlev
2) søster Anne Marie Friis g.m. Jørgen Thomsen, smed i Lille Næstved.

589 baron Carl Ludvig von Vedel i Næstved. 9.3.1725, fol.337.
E: Prisca Tugendreich Vireck. B:
1) Charlotte Juliane Vedel 8
2) Vilhelm Gotfred Vedel 7
3) Christine Elisabeth Vedel 1¼.
Afdøde døde 18.4.1724.

590 Anders Madsen, tolder i Karrebæksminde. 6.10.1724, fol.359B.
E: Sara Margrethe Kruse, nu i Næstved. B:
1) Mathias Andersen 30, degn i Vindeby i Lollands Nørre herred
2) Johan Edvard Andersen 25, barberer
3) Johnas Andersen 22, skipper.
Afdøde døde 13.12.1723.

591 Mette Nielsdatter i Næstved. 9.6.1725, fol.388.
Enke efter Ammund Bentsen, [skifte 18.2.1724 lbnr.582]. B:
1) Peder Ammundsen 27, på Jægerspris
2) Bodil Cathrine Ammundsdatter 23
3) Johanne Ammundsdatter 21.
Afdøde døde 24.5.1725.

592 Anne Rasmusdatter i Næstved. 19.12.1725, fol.391B.
E: Jochum Pedersen, skomager. B:
1) Mette Jochumsdatter 10
2) Else Dorthe Jochumsdatter 8
3) Margrethe Jochumsdatter 4.
Afdøde døde 5.5.1725.

593 Niels Bjørnsen, feldbereder i Næstved. 20.11.1725, fol.393B.
E: Anne Marie. B:
4) Rebekka Nielsdatter 8
5) Andreas Nielsen 6
6) Christoffer Nielsen 4
7) Mandrup Nielsen 1½.
Første ægteskab med Rebekka Olufsdatter, skifte 25.8.1713 lbnr.509. B:
1) Niels Nielsen, i Nakskov
2) Anne Nielsdatter g.m. Andreas Ottesen i Næstved
3) Karen Nielsdatter 17.
Afdøde kaldes også Niels Normann.

594 Hans Mikkelsen, feldbereder i Næstved. 16.1.1726, fol.405B.
E: Regine Steffeline. B:
4) Hans Henrik Hansen 25, feldbereder
5) Andreas Hansen 23
6) Karen Hansdatter 21.
[Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 9.10.1672 lbnr.180].
Andet ægteskab med [Karen Olufsdatter, skifte 8.2.1700 lbnr.400]. B:
1) Niels Hansen 9
2) Mikkel Hansen 3
3) Christian Hansen 6 mdr.
Afdøde døde 20.7.1725.

595 Haagen Pedersen Errebo (Arbo), kandestøber i Næstved. 28.6.1725, fol.411.
E: Anne Cathrine. LV: Lorents Harbo. B:
1) Martha Haagensdatter 15
2) Anne Cathrine Haagensdatter 8.
Afdøde døde 11.11.1724.

596 Jørgen Rasmussen, dansk skoleholder i Næstved. 9.1.1726, fol.426B.
E: Helvig Pedersdatter. B:
1) Peder Jørgensen 24, ved søetaten i København.
Afdøde døde for 5-6 år siden.

597 Jacob Hansen Køge, skomager i Næstved. 29.3.1726, fol.429B.
E: Kirsten Hansdatter. A:
1) søster Johanne Hansdatter.
Afdøde døde 2.8.1725.

598 Didrik Bibo, snedker i Næstved. 20.9.1726, fol.433.
E: Johanne Madsdatter. A:
1) mor Margrethe Blume i Lübeck
2) bror Poul Bibo i Lübeck
3) søster g.m. en snedker i Rosenskind mellem Lübeck og Hamborg.
Afdøde døde 16.4.1726.

599 Dorthe Langelo i Næstved. 20.3.1726, fol.443B.
Enke efter Christian Kohl. B:
1) Jochum Frederik Kohl, dansk skoleholder i Arnøje [i Hellested sogn] på Stevns
2) Sabine Elisabeth Kohl i Christiania i Norge
3) Cathrine Dorthe Kohl, på stedet
4) Kaj Christian Kohl, garder til hest i København
5) Leonora Kohl g.m. Johan Evert, barberer i Næstved
6) Anne Margrethe Kohl i København.
FM: morbror Frederik Christian Langelo.
Arv i boet efter Hans Hansen Lysholm, [skifte 16.7.1697 lbnr.394, der var g.m. afdødes søster Anne Elisabeth Langelo], nu g.m. Lorents Schmidt på Gunderslevholm til B:
1) Johan Hansen Lysholm
2) Frederik Hansen Lysholm, der skal være student
3) Kaj Hansen Lysholm
4) Nikolaj Hansen Lysholm.
Afdøde døde 29.12.1725.

600 Rasmus Knudsen, skomager i Næstved. 28.11.1726, fol.457B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Gertrud Rasmusdatter 19
2) Knud Rasmussen 17
3) Ellen Rasmusdatter 13
4) Mette Rasmusdatter 9
5) Peder Rasmussen 8
6) Niels Rasmussen 4.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1727-1740

601 Cathrine [Hansdatter] i Næstved. 17.4.1727, fol.2.
Enke efter Søren [Nielsen], rytter, [skifte 20.10.1724 lbnr.587]. B:
1) Jochum Frederik Sørensen 19, rytter.
FM: svoger Vitus Pedersen, skomager.
Afdøde døde 12.3.1727.

602 Even Solberg i Næstved. 7.3.1727, fol.4.
E: Dorthe Simonsdatter. A:
1) søsterdatter i Norge, uvist hvor.
Afdøde, der også blev kaldt Erik Jensen Solberg, druknede for 4 uger siden mellem Lolland og Sjælland.

603 Johan Salomon Struntz, badstuemand i Næstved. 4.4.1727, fol.15.
Enkemand efter [Anne Marie Hansdatter, skifte 21.12.1723 lbnr.583]. B:
1) Margrethe Johansdatter 26
2) Hans Johansen 21, urtegårdsmandssvend
3) Erhard Johansen 20, i Herlufsholm skole, nu student
4) Anders Johansen 18, i København
5) Salomon Johansen 15, i Nyborg
6) Anne Susanne Johansdatter 12.
FM: Jochum Klebatz, badstuemand.
Afdøde døde 12.4.1726.

604 Jørgen Frederik Hut, ugift feltskærsvend i Næstved. 5.8.1727, fol.22B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Mitto i Kurland døde 28.5.1727.

605 Maren Pedersdatter i Næstved. 23.10.1727, fol.28.
E: Oluf Mathiassen, feldbereder. A:
1) Dorthe g.m. Casper Snedker i København, nu håndlanger.

606 Peder Aagesen, hattemager i Næstved. 5.12.1727, fol.31.
E: Lisbeth Knudsdatter. B:
3) Niels Pedersen 14
4) Peder Pedersen 12.
Af første ægteskab B:
1) Aage Pedersen, gift, på stedet
2) Jens Pedersen, i Køge.
Afdøde døde omkring 3 uger efter Sankt Hans.

607 Peder Sivertsen Friis i Næstved. 20.12.1727, fol.34B.
E: Birthe Henriksdatter. B:
1) Sivert Pedersen 11
2) Ellen Cathrine Pedersdatter 8.
Afdøde døde 29.9.1727.

608 Hans Nielsen Hasmose i Næstved. 19.3.1728, fol.39.
Enkemand. B:
1) Niels Hansen 20
2) Dorthe Hansdatter 18
3) Bodil Hansdatter 16
4) Johan Hansen 13
5) Oluf Hansen 11
6) Anne Kirstine Hansdatter 9
7) Jens Hansen 6
8) Karen Hansdatter 4
9) Hans Hansen 2.

609 Abel Pedersen, slagter i Næstved. 19.4.1728, fol.41B.
E: Anne Poulsdatter. B:
1) Bodil Abelsdatter g.m. Christen Hager, skrædder i København
2) Clara Abelsdatter i Karrebæk præstegård
3) Marie Abelsdatter
4) Poul Abelsen 24, i København.

610 Anne Dorthe i Næstved. 8.6.1725, fol.45B.
E: Jens Jensen Krag.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Dorthe Ditlevsdatter 16.
Afdøde døde 16.11.1723.

611 Jochum Frederik Fens, ugift kusk i Næstved. 8.9.1728, fol.48B.
A:
0) far Jochum Fens, livgarder, død
1) bror Mikkel Jochumsen Fens i Kongsted.
Afdøde blev døbt i Fanefjord 21.3.1688.

612 Christen Ottesen i Næstved. 6.12.1728, fol.56B.
E: Ellen Rasmusdatter. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Søren Christensen, skomager
2) Rasmus Christensen 21, skomagersvend.

613 Jørgen Christensen, knapmager i Næstved. 6.12.1728, fol.58B.
E: Kirsten. B:
1) Bente Kirstine Jørgensdatter 11.
Afdøde døde 3.6.1725.

614 Johanne Hansdatter i Næstved. 17.12.1728, fol.61.
E: Rasmus Bentsen, skomager. B:
1) Anne Rasmusdatter 30.
Afdøde døde 8.6.1725.

615 Henrik Henriksen, væver i Næstved. 18.12.1728, fol.63.
E: Else Jensdatter. B:
1) Marie Henriksdatter 24
2) Else Henriksdatter 21
3) Jacob Henriksen 19
4) Henrik Henriksen 17, i København latinskole.
Afdøde ved pinsetide 1728.

616 Peder Villadsen i Næstved. 18.12.1728, fol.65.
E: Karen Pedersdatter.
Arvinger findes ikke.
Afdøde døde mikkelsdag 1728.

617 Anne Jacobsdatter i Næstved. 22.8.1728, fol.67B.
E: Johannes Jørgensen, maler.
Første ægteskab med [Lorents Christensen, skifte 3.8.1714 lbnr.517]. B:
1) Rebekka Lorentsdatter
2) Beathe Ingeborg Lorentsdatter
3) Christen Lorentsen 19.
Registrering 3.1.1728.

618 Mathias Christensen, handskemager i Næstved. 25.1.1729, fol.73.
E: Bodil Johansdatter. B:
1) Anne Dorthe Mathiasdatter 14
2) Kirsten Mathiasdatter 12
3) Gjørrel Mathiasdatter 9
4) Johanne Mathiasdatter 7
5) Christen Mathiassen 4
6) Kirsten Mathiasdatter 2.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Kirsten, enke efter enkens far Johan Henriksen
2 enkens bror Morten Johansen, skomager.

619 Peder Isaksen, kobbersmed i Næstved. 27.7.1728, fol.79.
E: Birthe Hemmingsdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 5½.
Afdøde døde 6.5.1727.

620 Karen Madsdatter i Næstved. 13.4.1729, fol.83.
E: Didrik Johansen.
Arvinger findes ikke.

621 Karen Berntsdatter i Næstved. 14.7.1729, fol.85.
E: Anders Jørgensen, pottemager. B:
1) Anne Andersdatter g.m. Hans Holm, rytter
2) Else Marie Andersdatter 12.
Afdøde døde 12.3.1729.

622 Anne Margrethe Tim i Næstved. 14.7.1729, fol.87B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Regine Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen Holst, guldsmed
2) søster, død. 2B:
a Frederik Hartvig i Lille Næstved, der underskriver Frederik Hartvig Gertner
b Anne Margrethe Frederiksdatter Hartvig, enke i København.
Afdøde døde 15.12.1728.

623 Johan Ennes, ugift i Næstved, der døde 19.8.1729, fol.96.
A:
1) bror Casper Ennes, løjtnant
2) bror Bartholomæus Ennes
3) bror Jacob Ennes, vinhandler i Malmø
4) bror Frederik Ennes, købmand
5) bror Carl Ennes, købmand
6) søster Birthe Ennes
7) søster Jannike Ennes
8) søster Margrethe Ennes
9) søster Anne Ennes, alle i Skåne.
Carl von baron, postmester i Landskrona er g.m. en af afdødes søstre.

624 Peder Heide, urmager i Næstved. 17.10.1729, fol.104.
E: Anne Lauridsdatter. B:
3) David Pedersen 14.
[Første ægteskab med Judith Hofmann, skifte Nykøbing Falster 20.11.1702 lbnr.129]. B:
1) Jochum [Hofmann] Pedersen 32, i Hjørring i Jylland.
[Andet ægteskab med Marie Hansdatter, skifte 20.11.1716 lbnr.538]. B:
2) Dorthe Pedersdatter i Vordingborg.
Afdøde døde 4.7.1729.

625 Margrethe Pedersdatter i Næstved. 18.11.1729, fol.108.
E: Hans Jacob Rillen, sadelmager. A:
1) bror Jens Pedersen, væver
2) bror Johan Pedersen, skomager
3) halvbror Hans Pedersen, væver
4) halvbror Niels Pedersen, grenader
5) halvsøster Maren Pedersdatter i Vordingborg.
Afdøde døde 27.8.1729.

626 Kirsten Svendsdatter i Næstved. 25.1.1730, fol.111.
Enke efter Jørgen Knapmager. B:
2) Birthe Kirstine Jørgensdatter.
Af første ægteskab eller uden ægteskab B:
1) Cathrine Christensdatter.
Afdøde døde 21.7.1729.

627 Else Jensdatter i Næstved. 25.1.1730, fol.114.
Enke efter Henrik [Henriksen], væver, [skifte 18.12.1728 lbnr.615]. B:
3) Marie Henriksdatter 24
4) Else Henriksdatter 22
5) Jacob Henriksen 22, væversvend
6) Henrik Henriksen 18, i København latinskole.
Første ægteskab med [Jacob Wetzel, skifte 9.4.1704 lbnr.431]. B:
1) Kirstine Marie Jacobsdatter 32
2) Jens Jacobsen Wetzel 27, grenader.

628 Jochum Klebatz (Klibarth), badstuemand i Næstved. 26.1.1730, fol.116B.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Lorents Harbo. B:
1) Margrethe Jochumsdatter 1¼.
Arv i boet efter enkens forældre [Johan Salomon Struntz, skifte 4.4.1727 lbnr.603 og Anne Marie Hansdatter, skifte 21.12.1723 lbnr.583] til B:
1) enkens bror Hans Johansen
2) enkens bror Erhard Johansen
Afdøde døde 5.4.1729.

629 Karen [Olufsdatter] i Næstved. 1.3.1730, fol.121.
Enke efter Niels Post. A:
1) søster Mette [Olufsdatter], enke efter Peder Ottesen i Vordingborg, [skifte Vordingborg 17.3.1722].
Desuden nævnes Niels Posts søn Simon Nielsen i København.
Afdøde døde 19.11.1729.

630 Mette Andreasdatter i Næstved. 3.5.1730, fol.123B.
E: Markus Markussen, bager. B:
1) Markus Markussen 3¾
2) Marie Kirstine Markusdatter 1.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Andreasdatter.
Afdøde døde 8.5.1729.

631 Jens Madsen, fuglefænger i Næstved. 11.5.1730, fol.129.
E: Maren Jensdatter. LV: Joen Joensen, guldsmed. A:
1) bror Anders Madsen i Refs i Thy, død. 1B:
a Kirsten Andersdatter i Dover i Ydby sogn
2) søster Else Madsdatter i Refs, enke efter Christen Nielsen ved søn Mads Christensen, skrædder i Næstved
3) søster Maren Madsdatter i Refs.
Desuden nævnes enkens svigersøn Christen Knudsen, skomager i Næstved.
Afdøde døde 18.9.1729.

632 Regine Steffeline i Næstved. 12.5.1730, fol.135B.
Enke efter Hans Mikkelsen, [skifte 16.1.1726 lbnr.594]. B:
4) Hans Henrik Hansen, feldbereder
5) Andreas Hansen 28, feldberedersvend
6) Karen Hansdatter, der tjener på Assendrup.
Afdøde døde 1.11.1729.

633 Abraham Andersen, skomager i Næstved. 6.7.1730, fol.141.
E: Lisbeth Jensdatter. A:
1) bror Rasmus Andersen ved Strandgårde
2) bror Morten Andersen i Snesere
3) søster Sara Andersdatter gift i Horns herred.
Afdøde døde 17.11.1739.

634 Hans Ejlersen, glarmester i Næstved. 10.7.1730, fol.143B.
E: Dorthe Temmingsdatter. B:
1) Helvig Hansdatter, der døde 4 uger efter sin far.

635 Johanne Jørgensdatter Friis i Næstved. 26.10.1730, fol.149.
E: Evert Westermann, musikant.
[Første ægteskab med Nikolaj Lyders].
Andet ægteskab med Johan Georg Lindtner, musikant, skifte 6.12.1719 lbnr.555. B:
1) Jørgen Frederik Johansen Lindtner 25, musikantsvend
2) Dorthe Johansdatter Lindtner 23
3) Anne Margrethe Johansdatter Lindtner 19 g.m. løjtnant Oblitz
4) Årsele Kirstine Johansdatter Lindtner 18.
FM: Jørgen Jacobsen Friis, forvalter på Totterupholm.
Afdøde døde 26.9.1730.

636 Anne Marie Eskildsdatter i Næstved. 29.11.1730, fol.152B.
E: Niels Ibsen, skomager. B:
1) Eskild Nielsen 33, skomager
2) Anne Kirstine Nielsdatter 31
3) Mads Nielsen 25.
Afdøde død 4.8.1730.

637 Bodil Pedersdatter i Næstved. 16.3.1731, fol.155.
E: Laurids Nielsen, væver.
Første ægteskab med [Johan Pedersen, skifte 14.8.1710 lbnr.487]. B:
1) Peder Johansen, klejnsmed
2) Jochum Johansen 32, soldat
3) Jacob Johansen 30, væver i Lille Næstved
4) Hans Johansen 21, i Næstved latinskole.

638 Johan Hildebrandt Pheill (Pfeil), maler i Næstved. 23.1.1731, fol.161.
E: Ellen Kirstine Svendsdatter Morbech. LV: stedfar Peder Andreas Ebbisch. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter 7
2) Johan Andreas Johansen 6
3) Didrik Hildebrandt Johansen 4½
4) Else Cathrine Johansdatter 9 mdr.
Afdøde døde 2.9.1730.

639 Johanne Jensdatter i Næstved. 5.4.1731, fol.166B.
E: Conrad Lohrmann. A:
1) halvsøster Anne Hermansdatter g.m. Andreas, skrædder i København.
Afdøde døde i december 1730.

640 Mads Andersen, væver i Næstved. 7.4.1731, fol.169B.
E: Alhed Hermansdatter, nu i København. B:
3) Oluf Madsen 22, i pottemagerlære
4) Barbara Madsdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Madsen Fisker ved Gunderslevholm
2) Lorents Madsen Fisker i Glumsø.
Afdøde døde 23.12.1726.

641 Peder Knudsen Jyde i Næstved. 7.4.1731, fol.174.
E: Maren Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen 30, rytter i Vordingborg
2) Augustus Pedersen 26, pottemager i Vordingborg
3) Anne Marie Pedersdatter 21, i Vordingborg.
Afdøde døde 24.12.1730.

642 Laurids Hansen Tausen, hestemøller i Næstved. 12.4.1731, fol.177B.
E: Elisabeth Andersdatter. B:
1) Dorthe Kirstine Lauridsdatter 15
2) Hans Lauridsen 11
3) Otto Lauridsen 7
4) Nikolaj Lauridsen 4.
[Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 12.1.1714 lbnr.511].
Afdøde døde 4.1.1730.

643 Oluf Jensen, vognmand i Næstved. 7.6.1731, fol.179B.
E: Maren Sørensdatter.
Der er arvinger i Jylland, men uvist hvor.
Afdøde døde 19.12.1730.

644 Valentin Scheitler, marketender i Næstved. 19.1.1731, fol.182.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Johan Georg Schrøder, der ægter enken. B:
1) Johan Valentinsen 7½.
Afdøde døde 3.7.1730.

645 Maren Olufsdatter i Næstved. 16.8.1731, fol.186B.
E: Peder Jensen, pottemager. B:
1) Anne Pedersdatter 32, g.m. Jacob Christensen, soldat i Helsingør.
Afdøde døde 3.2.1731.

646 Mariniche Thygesdatter i Næstved. 16.8.1731, fol.191B.
Enke efter Christen Mikkelsen Winther, [skifte 1.2.1702 lbnr.416]. B:
1) Cathrine Christensdatter Winther, [begravet Vester Ulslev 15.1.1731], var g.m. Jens Andersen Sahl, degn i Vester Ulslev på Lolland, [død 5.6.1731]. 1B:
a Karen Jensdatter Sahl 11¾, på stedet
2) Anne Margrethe Christensdatter Winther, på stedet.
Desuden nævnes afdødes svoger i Flensborg.
Afdøde døde 7.5.1731.

647 Frands Tarm i Næstved. 10.9.1731, fol.195, 525.
Enkemand efter Kirsten Frandsdatter, død 9.10.1730. B:
1) Mette Frandsdatter 15
2) Frands Frandsen Tarm 13
3) Jens Frandsen Tarm 12
4) Anne Cathrine Frandsdatter Tarm 8
5) Karen Frandsdatter Tarm 6, der døde i juni 1734, skifte 23.12.1734, fol.525.
FM: Andreas Kruse.
Afdøde døde 25.3.1731.

648 Peder Andreas Ebbisch i Næstved. 12.9.1731, fol.212B.
E: Marie Elisabeth Jacobsdatter Cortnum. LV: Christen Jespersen i Lille Næstved. A:
1) Johan Krønge i Vordingborg, død. Enken meddelte at skiftet var uafsluttet.
Enkens første ægteskab med [Svend Morbech]. Arv til B:
1) Peder Morbech
2) Johan Morbech
3) Ellen Marie Morbech.
FM: morbror Andreas Cortnum, organist i Næstved Sankt Peder.

649 Else Jensdatter i Næstved. 24.10.1731, fol.227.
E: Søren Knudsen, hestemøller. B:
1) Jens Sørensen 22
2) Niels Sørensen 20
3) Bente Marie Sørensdatter 19
4) Henrik Sørensen 17
5) Anne Cathrine Sørensdatter 15
6) Anne Sørensdatter 14½
7) Anders Sørensen 12
8) Conrad Sørensen 9½.
Registrering 15.6.1731.

650 Eskild Olufsen, guldsmed i Næstved. 18.1.1732, fol.237B.
E: Christence Jensdatter. LV: Erik Olufsen Chur. B:
1) Oluf Eskildsen 16
2) Jens Eskildsen 13
3) Cathrine Eskildsdatter 11
4) Hans Eskildsen 10.
FM: Ebbe Andersen.
Registrering 10.2.1731.

651 Vilhelm Lafrentz, borgmester i Næstved. 22.2.1732, fol.248B.
E: Ellen Mule. LV: Rasmus Friis. B:
1) Anne Lafrentz 16
2) Magdalene Christence Lafrentz 15½
3) Ellen Cathrine Lafrentz 14
4) Else Lafrentz 13
5) Henrik Lafrentz 11¾.
FM: farbror Jochum Henriksen Lafrentz.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1729.

652 Peder Berntsen i Næstved. 4.7.1732, fol.281B.
E: Lucretia Hansdatter Berg. LV: Jens Nielsen, bager. B:
4) Christen Pedersen Berg 26, livgarder i København.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Madsen, daglejer i København
2) Anne Lisbeth Pedersdatter g.m. Andreas Nikolaj Pundt, livgarder i København.
Afdøde døde 10.9.1731.

653 Mads Sørensen, fisker i Næstved. 17.7.1732, fol.286.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Andreas Madsen, fisker.
Af første ægteskab B:
1) Søren Madsen 40, matros
2) Laurids Madsen 36
3) Anne Madsdatter.
Afdøde døde 14.5.1731.

654 Niels Lauridsen, bager i Næstved. 30.6.1732, fol.288B.
E: Anne Henriksdatter. LV: svoger Hans Jacob Rillen, sadelmager. B:
1) Niels Nielsen 6½.
Afdøde døde 18.4.1732.

655 Iver Frandsen Næraa, bager i Næstved. 8.8.1732, fol.306B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Bertel Jensen, skrædder. A:
0) forældre [Frands Danielsen, degn i Sønder Nærå på Fyn, begravet 25.6.1706 og Margrethe Rasmusdatter Switzer, død 4.1.1730, (præstedatter af Lumby)]. B:
1) bror Rasmus Frandsen Næraa, præst i Gierslev
2) søster Birthe Marie Frandsdatter, enke efter Samuel Hegelbrund, maler i København
3) søster Lisbeth Margrethe Frandsdatter g.m. Hans Hansen Blas, matros
4) bror Christoffer Frandsen, [degn i Sønder Nærå, begravet 28.4.1716]. 4B:
a Frands Christoffersen 24½, i Odense
b Anne Margrethe Christoffersdatter g.m. Hans Hansen, bager i Næstved
c Hans Christoffersen i Odense latinskole
d Maren Christoffersdatter 17, i Odense.
Fars første ægteskab med [Dorthe, begravet 24.7.1672]. B:
5) halvsøster Margrethe Frandsdatter g.m. Peder Rollenberg, korporal
6) halvsøster Lisbeth Frandsdatter i Nærå.
Afdøde døde 6.11.1731.

656 Anne Marie Nielsdatter i Næstved. 8.8.1732, fol.312B.
E: Christen Christensen [Jyde]. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 10.
Registrering 11.6.1732.

657 Eskild Nielsen, skomager i Næstved. 12.9.1732, fol.318.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Jørgen Christensen. A:
1) far Niels Ibsen, skomager
2) bror Mads Nielsen.
Afdøde døde 20.8.1732.

658 Ernst Sivers, apoteker i Næstved. 4.7.1731, fol.320B.
E: Sille Marie Lehn. LV: Christen Jespersen i Lille Næstved. B:
1) Anne Margrethe Sivers 7½
2) Dorthe Helene Sivers 6½
3) Esther Cathrine Sivers 5
4) Anne Judith Sivers 2½.
FM:
1 farbror Filip Jacob Sivers, præst i eller ved Hamborg
2) fasters mand Zimmermann, kandestøber i Hamborg.
Afdøde døde 14.11.1730.

659 Hans Johansen Trold, skomager i Næstved. 31.1.1733, fol.433B.
E: Sidsel Holgersdatter. LV: Peder Holgersen, skomager. B:
1) Holger Hansen 21, i skomagerlære
2) Johan Hansen 20
3) Mette Hansdatter 16
4) Jørgen Hansen 13
5) Claus Hansen 11.
Registrering 17.7.1732.

660 Anne Pedersdatter i Næstved. 1.7.1733, fol.439.
E: Anders Jørgensen, pottemager. A:
1) bror Mads Pedersen, murersvend i København
2) bror Herman Pedersen i Alsted
3) søster Margrethe Pedersdatter, enke efter Cornelius Hamborg, matros
4) halvbror Christen Hansen, skrædder i Oringehuset i Hårslev sogn.
Afdøde døde 16.4.1733.

661 Peder Lauridsen, grovsmed i Næstved. 17.7.1733, fol.442B.
E: Anne [Marie] Jørgensdatter. LV: Nikolaj Hansen Krag. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 13.
FM: Lorents Andersen Krag.
Registrering 18.2.1733.

662 Jørgen Guus, skomager i Næstved. 31.7.1733, fol.445B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Johan Hej, skrædder. B:
1) Anne Jørgensdatter 13.
Registrering 19.2.1733.

663 Inger Andersdatter i Næstved. 1.8.1733, fol.453.
E: Jørgen Nikolaj Lange, murer. B:
1) Sibylle Jørgensdatter 7
2) Nikolaj Jørgensen 6
3) Henrik Jørgensen 6 mdr.
Afdøde døde 24.3.1733.

664 Sille Marie Lehn i Næstved. 13.8.1733, fol.459.
Enke efter Ernst Sivers, apoteker, [skifte 4.7.1731 lbnr.658]. B:
1) Anne Margrethe Sivers 9½, der døde 1.6.1733, [skifte 17.8.1733 fol.464]
2) Dorthe Helene Sivers 8½
3) Esther Cathrine Sivers 7
4) Anne Judith Sivers 4½.
FM:
1 Mathias Hansen i Næstved
2 Oluf Lellinge
3 Johan Henrik Schou, præst i Næstved, Sankt Morten.

665 Christian Wiger, prokurator i Næstved. 10.12.1733, fol.465B.
E: Dorthe Absalonsdatter. LV: Hans Hansen Puch. B:
1) Mechtilde Dorthe Wiger 16.
Afdøde døde i Pesthuset i København [Sankt Hans Hospital] og er der begravet.

666 Maren Ditmersdatter i Næstved. 23.12.1733, fol.470.
Enke efter Henrik Pedersen Steenberg. Første ægteskab med [Godske Gertsen Fine, skifte 20.2.1720 lbnr.557]. B:
1) Ditmer Godskesen 39, slagter
2) Gert Godskesen 35, uvist hvor
3) Tille Godskesen 32, skrædder i København
4) Casper Godskesen 22, skræddersvend.
Afdøde døde 10.8.1733.

667 Maren Jørgensdatter i Næstved. 21.1.1734, fol.477B.
E: Peder Sørensen, kornmåler. B:
1) Mette Pedersdatter 17
2) Anne Cathrine Pedersdatter 15
3) Marie Lisbeth Pedersdatter 11.
Afdøde døde 10.6.1733.

668 Kirsten Hansdatter i Næstved. 21.1.1734, fol.479B.
E: Johannes Dusen, skomager. B:
1) Helene Johansdatter 17
2) Mikkel Johansen 15.
Afdøde døde 26.5.1733.

669 Kirsten Andersdatter i Næstved. 22.1.1734, fol.481B.
E: Jens Ottesen, skomager. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 13.
Afdøde døde 13.5.1733.

670 Opbudsbo i Næstved. 15.4.1734, fol.484B.
Registrering af fallitbo 22.1.1733 hos Conrad Lohrmann, slagter og hustru Anne Pedersdatter, der begge for 3 uger siden er bortrømt.

671 Ingeborg Jørgensdatter Hind i Næstved. 12.5.1734, fol.489B.
E: Hans Distelberg. A:
1) søster Margrethe Jørgensdatter i København, enke efter Morten Jensen Schiøtt, skipper
2) halvbror Michael Heeberg, mønsterskriver i Trondhjem i Norge.
Afdøde døde 25.5.1733 i København.

672 Marie Sofie Hvas, ugift i Næstved. 30.6.1734, fol.511B.
A:
0) forældre [Jens Thøgersen Hvas, byfoged i Holstebro, begravet Holstebro 24.1.1716 og Maren Andersdatter Holst, begravet Holstebro 28.2.1732], skifte sluttet 9.2.1733, efter hvem, der er arv
1) søster Anne Jensdatter Hvas g.m. Andreas Kruse på stedet
2) søster Birgitte Jensdatter Hvas g.m. Them Reiner ved Hagebro i Jylland
3) bror Thøger Jensen Hvas, i Ostindien.
Afdøde døde 27.5.1734.

673 Hans [Nielsen] Odense, feldbereder i Næstved. 13.8.1734, fol.514.
E: Aarsele Gregersdatter. LV: Niels Eriksen, hattemager. B:
1) Gregers Hansen 26, feldbereder i Præstø
2) Niels Hansen 24, feldberedersvend
3) Karen Hansdatter 20 g.m. Jacob Boyesen, skrædder
4) Margrethe Hansdatter 18, der ægter Jørgen Lange, murer.
Registrering 10.7.1733.

674 Kirsten Frandsdatter i Næstved. 17.9.1734, fol.519.
E: Niels Mathiassen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Christian Rasmussen, skifte 3.7.1717 lbnr.542]. B:
1) Christian Christiansen 25, klejnsmedesvend.
Registrering 9.7.1734.

675 Morten Johansen, skomager i Næstved. 18.9.1734, fol.521.
E: Lucie Christensdatter. LV: Jacob Jensen, snedker. B:
1) Dorthe Kirstine Mortensdatter 17
2) Margrethe Mortensdatter 16
3) Johan Mortensen 12.
FM: morbror Peder Christensen, handskemager.
Registrering 15.12.1733.

676 Johan Danklau, knapmager i Næstved. 25.9.1739, fol.523.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Isak Funk, kobbersmed. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 5
2) Vilhelm Johansen 2.
Registrering 14.7.1734.

677 Niels Bornholm i Næstved. 25.11.1734, fol.524.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Anders Nielsen 7.

678 Johanne Markusdatter Ravn i Næstved. 3.5.1735, fol.525B.
E: Johan Frederik Frich, toldforpagter. B:
2) Hans Mathias Frich 11
3) Lisbeth Frich 9.
FM: Johan Drøscher.
Første ægteskab med Mentz Bernhof, skifte 20.11.1720 lbnr.563]. B:
1) Anne Kirstine Bernhof 15.
Registrering 8.6.1734.

679 Kirsten Christensdatter i Næstved. 18.7.1735, fol.531.
Enke efter Iver [Frandsen] Næraa, [skifte 8.8.1732 lbnr.655]. A:
1) bror Hans Christensen, toldbetjent i Vordingborg
2) søster [Anne Christine Christensdatter], død, var g.m. [Sivert Gregersen Gad, skifte 15.2.1719 lbnr.564]. B:
1) Gregers Sivertsen Gad, i Køge
2) Christen Sivertsen Gad, i Drammen i Norge
3) Christine Sivertsdatter, i Vartov i København
4) Karen Sivertsdatter, i København.
Afdøde døde 30.1.1735.
Desuden nævnes broderen Hans Christensens svigerfar Bertel Jensen, skrædder i Næstved.

680 Ellen Mortensdatter i Næstved. 1.8.1735, fol.534B.
E: Johannes Sørensen, væver. A:
1) bror Jens Mortensen i Arløse
2) bror Hans Mortensen, skrædder i Tystrup
3) bror Peder Mortensen i Arløse
4) søster Kirsten Mortensdatter i Lille Næstved.
Afdøde døde 14.4.1735.

681 Andreas Cortnum, organist i Næstved Sankt Peder. 15.9.1735, fol.536.
E: Ellen Pedersdatter. B:
1) Bartholomæus Cortnum 25, organist i Næstved Sankt Morten
2) Svend Cortnum 19½
3) Else Kirstine Cortnum 14
4) Sidsel Marie Cortnum 6
5) Anne Cathrine Cortnum 3.
Afdøde døde 9.2.1735.

682 Christoffer Lauridsen i Næstved. 30.11.1735, fol.538B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen. B:
1) Maren Christoffersdatter 12
2) Anne Christoffersdatter 10.
Afdøde døde 6.10.1734.

683 Erhardt Corneliussen, sadelmager i Næstved. 4.2.1736, fol.540B.
E: Karen Frandsdatter Gudum. LV: Oluf Jensen. A:
1) mor Barbara, enke efter Cornelius
2) søster Mette Corneliusdatter g.m. Erik Olufsen Chur, parykmager.
Registrering 4.1.1736.

684 Anne Marie Jørgensdatter i Næstved. 17.4.1736, fol.543B.
Enke efter Peder [Lauridsen], grovsmed, [skifte 17.7.1733 lbnr.661]. B:
4) Anne Marie Pedersdatter 17.
FM: Lorents Andersen Krog.
Første ægteskab med [Niels Sørensen, skifte 15.10.1718 lbnr.546]. B:
1) Karen Nielsdatter 28
2) Marie Nielsdatter 27
3) Malene Nielsdatter 23.
FM: Peder Poulsen.
Afdøde døde 8.2.1736.

685 Hans Madsen, tidligere regimentsskriver i Næstved. 3.2.1736, fol.546B.
Enkemand. B:
1) Mathias Hansen, i prinsens liberi
2) Henrik Lafrents Hansen, farer på Island som underkøbmand
3) Vilhelm Hansen i København
4) Jochum Hansen i Korsør
5) Anne Kirstine Hansdatter, hos sin moster i pesthuset i København
6) Margrethe Hansdatter i Stege.
Afdøde døde3 12.12.1735.

686 Ellen Sofie Andersdatter i Næstved. 4.6.1736, fol.550B.
E: Laurids Nielsen, væver. B:
1) Niels Lauridsen 2.

687 Laurids Svendsen i Næstved. 7.8.1736, fol.553B.
E: Gertrud Hemmingsdatter. LV: Hartvig Pedersen. A:
1) bror Peder Svendsen i Anneberg i Halland i Skåne
2) en søster, uvist hvor.
Afdøde døde 13.11.1735.

688 Johan Pedersen, skomager i Næstved. 8.8.1736, fol.556B.
E: Anne Marie Thomasdatter. LV: far Thomas Christoffersen, handskemager. B:
1) Peder Johansen 10
2) Eleonora Johansdatter 8
3) Christoffer Johansen 3½
4) Thomas Johansen 1½.
FM: farbror Jens Pedersen, væver.
Afdøde døde 27.4.1735.

689 Kirsten Jensdatter i Næstved. 20.9.1736, fol.560B.
E: Jens Jensen, daglejer. B:
2) Ellen Margrethe Jensdatter 6.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Nielsen 16.
FM: Oluf Jensen, bødker.

690 Jens Ibsen, slagter i Næstved. 16.10.1736, fol.563B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Andreas Kruse. A:
1) far Jeppe Jensen i Blindekilde i Vinding sogn i Ulfborg herred i Jylland g.m. afdødes mor Anne Christensdatter
2) bror Christen Jepsen i Sortebjerg i Ørre sogn i Jylland
3) søster Maren Jepsdatter.
Afdøde døde 5.4.1736.

691 Hans Guldberg, rådmand i Næstved. 24.10.1736, fol.568B.
E: Anne Hansdatter Frylinghus. LV: Christen Jespersen i Lille Næstved. B:
1) Cathrine Marie Guldberg g.m. Christen Mislet, købmand
2) Christiane Guldberg 19.
FM: Markus Markussen.

692 Ludvig Switzer, rådmand i Næstved. 5.12.1736, fol.574.
E: Dorthe Hornemann. LV: Mikkel Schorler. B:
1) Hans Hornemann Switzer 26
2) Christine Margrethe Switzer 22.
FM: Frederik Hornemann.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1730.

693 Hans Jacob Rillen, sadelmager i Næstved. 6.12.1736, fol.577.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Bendix Vilhelm Humborg, der ægter enken. B:
1) Margrethe Hansdatter 5
2) Anne Hansdatter 3
3) Hans Jacob Hansen 18 uger.
FM: Rasmus Olufsen, som nærmeste slægt.
Afdøde døde 11.5.1736.

694 Rasmus Bentsen, skomager i Næstved. 17.1.1737, fol.580.
E: Helvig Pedersdatter, der døde 2.3.1736. LV: Johan Hornemann.
Af enkens første ægteskab B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Jacob Enevoldsen.
Afdøde døde 7.10.1735.

695 Anne Nielsdatter i Næstved. 31.1.1737, fol.583.
Enke efter Jørgen Guus, [skifte 31.7.1733 lbnr.662]. B:
1) Anne Jørgensdatter Guus 18.
FM: Søren Christensen, skomager.
Afdøde døde 14.8.1736.

696 Karen Knudsdatter i Næstved. 19.2.1737, fol.585B.
E: Frederik Sørensen, grovsmed. B:
1) Marie Frederiksdatter 34 g.m. Hans Madsen, købmand i København
2) Sofie Frederiksdatter g.m. Hans Frederik Mitz, skomager i Nykøbing Falster
3) Hans Frederiksen 27, vinhandler i København
4) Birthe Frederiksdatter 24
5) Søren Frederiksen 20, skomagersvend.
Afdøde døde 2.1.1736.

697 Lisbeth Bille, ugift i Næstved. 9.3.1737, fol.586B.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 11.2.1737.

698 Ebbe Andersen i Næstved. 14.5.1737, fol.590B.
E: Malene Jørgensdatter. LV: Jørgen Lange, murer. A:
1) søster Gundel Andersdatter, død. 3B:
a Christen Hansen 22, i København
b Anne Hansdatter 20
c Anders Hansen 9
2) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Casper Godskesen, toldbetjent.
Afdøde døde 25.4.1737.

699 Maren Rasmusdatter i Næstved. 11.9.1736, fol.596B.
E: Ditmer Godskesen Fiin, slagter. B:
1) Peder Ditmersen Fiin 16.
Afdøde døde 13.5.1736.

700 Anne Hansdatter Frylinghus i Næstved. 19.6.1737, fol.500B.
Enke efter Hans Guldberg, rådmand, [skifte 24.10.1736 lbnr.691]. B:
1) Cathrine Marie Guldberg g.m. Christen Mislet, købmand
2) Christiane Guldberg 20.
FM: Markus Markussen, bager.
Afdøde døde 6.5.1737.

701 Immanuel Fischer og hustru Dorthe Sørensdatter i Næstved. 18.7.1737, fol.606B.
B:
1) Mathias Immanuelsen 29, bagersvend i København
2) Maren Immanuelsdatter 23, i Lille Næstved.
Registrering 22.3.1735.

702 Steffen Clausen, pottemager i Næstved. 15.1.1738, fol.608.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Søren Christensen, skomager. A:
1) halvsøster Kirsten Clausdatter, på stedet.
Afdøde døde 2.11.1737.

703 Birgitte Olufsdatter i Næstved. 21.1.1738, fol.611.
E: Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen 30
2) Oluf Nielsen 28
3) Peder Nielsen 22
4) Christian Nielsen 18.
Afdøde døde 11.6.1737.

704 Kirstine [Elisabeth Hansdatter] i Næstved. 23.1.1738, fol.615.
Enke efter Jørgen Pape, [skifte 1.7.1723 lbnr.575]. B:
1) Eva Susanne Pape g.m. Claus Thomsen, rytter
2) Anne Cathrine Pape g.m. Hetting, på Esrumkloster
3) Johan Pape 37, i København
4) Henrik Pape 36, skrædder i København.
Registrering 15.7.1737.

705 Lorents Madsen Fisker, murer i Næstved. 24.1.1738, fol.617.
A:
0) mor [Alhed Hermansdatter], død. B:
1) bror Andreas Madsen Fisker i Næstved.
Mors første ægteskab med [Mads Andersen, skifte 7.4.1731 lbnr.640]. B:
2) halvbror Oluf Madsen, matros
3) Barbara Madsdatter.
Afdøde døde 12.10.1737.

706 Charlotte Amalie Schiønning i Næstved. 29.5.1738, fol.618B.
E: Jonas Wulf, guldsmed. A:
0) forældre [Christen Mourids Schiønning, præst i Herrested, skifte Vindinge herred gejstlig 14.1.1712 lbnr.27 og Birgitte Jørgensdatter]. B:
1) søster [Margrethe Elisabeth Sofie Schiønning] g.m. Niels Pedersen Rauberg, præst i Ubby på Sjælland
2) bror Niels Juul Schiønning, købmand i Fåborg på Fyn
3) bror Christen Schiønning, præst i Munke Bjergby og Bromme
4) søster [Valborg Cathrine Christensdatter], død. E: Peder Rauberg, forpagter på Vallø. B: 2 børn.
Afdøde døde 29.4.1738.

707 Oluf Hansen, bødker i Næstved. 31.7.1738, fol.619.
E: Karen Jensdatter. LV: Mathias Bruun. B:
3) Jens Olufsen 17½
4) Jørgen Olufsen 15.
Af første ægteskab B:
1) Hans Olufsen i Ferritslev på Fyn
2) Bendix Olufsen i Kalvehave.
Registrering 17.6.1738.

708 Christen Nielsen, ølskænker i Næstved. 21.8.1738, fol.621B.
E: Gertrud Hemmingsdatter. LV: Frederik Sørensen, grovsmed. A:
1) bror Jens Nielsen i Øls sogn ved Hobro på Trinderup gods, der tilhører Frederik von Muderspach
2) halvsøster Anne Nielsdatter, der tjener i Maglemølle på Herlufsholm gods.
Afdøde døde 3.5.1738.

709 Oluf Mathiassen i Næstved. 12.9.1738, fol.624.
E: Karen Andersdatter. LV: Vitus Pedersen. A:
1) søster Bente Mathiasdatter, enke efter en skomager i Lund i Skåne.
Afdøde døde 25.1.1738.

710 Rasmus Koch i Næstved. 8.1.1739, fol.625B.
E: Dorthe Nielsdatter. B:
1) Rasmus Rasmussen Koch 26, handskemagersvend
2) Bodil Rasmusdatter g.m. Nikolaj Hansen, feldbereder
3) Sidsel Rasmusdatter
4) Helvig Rasmusdatter.
Afdøde døde 1.9.1738.

711 Anne Margrethe Winther i Næstved. 13.2.1739, fol.627.
A:
0) forældre [Christen Mikkelsen Winther, skifte 1.2.1702 lbnr.416 og Mariniche Thygesdatter i Næstved. 16.8.1731 lbnr.646]
1) søster [Cathrine Christensdatter Winther, begravet Vester Ulslev 15.1.1731, var g.m. Jens Andersen Sahl, degn i Vester Ulslev på Lolland, død 5.6.1731]. 1B:
a Karen Jensdatter [Sahl] 19½.
Afdøde døde 18.4.1738.

712 Dorthe Jensdatter i Næstved. 10.4.1739, fol.631.
E: Haagen Andersen. B:
3) Birgitte Haagensdatter g.m. Bartholomæus Cortnum, organist ved Næsted Sankt Morten.
Første ægteskab med [Niels Pedersen], skifte 29.8.1704 lbnr.437. B:
1) Sofie Nielsdatter
2) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Vinding Dorph, klokker i Næstved Sankt Peder.

713 Christen Christensen Jyde i Næstved. 25.4.1739, fol.637.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Lange, murer.
Første ægteskab med [Anne Marie Nielsdatter, skifte 8.8.1732 lbnr.656]. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 17.
FM: Christen Thomsen, ringer.
Registrering 23.2.1739.

714 Christence Jensdatter i Næstved. 30.6.1739, fol.639B.
Enke efter Eskild Olufsen, guldsmed, [skifte 18.1.1732 lbnr.650]. B:
1) Oluf Eskildsen 24, guldsmed
2) Jens Eskildsen 20, i Nykøbing Falster latinskole
3) Cathrine Eskildsdatter 18
4) Hans Eskildsen 16¾.
FM:
1 Rasmus Olufsen, bager
2 Jacob Londemann.
Forsegling 8.10.1738.

715 Lorents Krag, skoflikker og hustru Karen Jørgensdatter i Næstved. 26.1.1740, fol.650B.
Hans A:
1) bror [Hans Peder Andersen Krag, skifte 9.8.1710 lbnr.482]. 3B:
a Nikolaj Hansen Krag, skomager i Næstved
b Andreas Hansen Krag i Lundby
c Anne Marie Hansdatter Krag g.m. Jens Nielsen, skoflikker i København.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Michael Zachariassen, grovsmed i Lille Næstved.

716 Eleonora Kirstine Rasmusdatter i Næstved. 12.2.1740, fol.652.
E: Thomas Christoffersen, handskemager. B:
1) Rasmus Thomsen 36
2) Morten Thomsen 36
3) Anne Marie Thomasdatter g.m. Hans Sommer, skomager
4) Bodil Thomasdatter 28
5) Marie Kirstine Thomasdatter 22.
Afdøde døde 16.1.1739.

717 Anne Jacobsdatter Kamo, ugift i Næstved. 29.4.1740, fol.654B.
A:
1) Oluf Christiansen, rytter
2) Jacob Mathiassen i Nyråd ved Vordingborg
3) Hans Skomager i Karrebæk
4) Mads Christiansen
5) Jens Christiansen
6) Martha Mathiasdatter.
Afdøde døde 23.3.1739.

718 Didrik Johansen i Næstved. 16.6.1740, fol.657B.
E: Gundel Lauridsdatter. LV: Johan Pater. B:
1) Anne Cathrine Didriksdatter 9½.
FM: Jacob Pedersen, handskemager.
Afdøde døde 10.12.1739.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1740-1752

719 Abelone Christensdatter i Næstved. 21.7.1740, fol.1B.
E: Simon Lauridsen Weidemann, skrædder. A:
0) far Christen Gregersen], død
1) søster Maren Christensdatter g.m. Morten Hemmingsen, skrædder i Hæggerup i Tybjerg sogn.

720 Karen Nielsdatter, ugift i Næstved. 22.9.1740, fol.4.
A:
0) forældre [Niels Sørensen, skifte 15.10.1718 lbnr.546 og Anne Marie Jørgensdatter, skifte 17.4.1736 lbnr.684]
1) søster Marie Nielsdatter g.m. Hans Jochumsen, bødker
2) Malene Nielsdatter, i København.
FM: Peder Poulsen.
Mors andet ægteskab med Peder [Lauridsen], grovsmed, [skifte 17.7.1733 lbnr.661]. B:
3) Anne Marie Pedersdatter.
FM: Lorents Harbo.
Registrering 27.2.1740.

721 Jens Rasmussen i Næstved. 27.10.1740, fol.8B.
E: Birthe Mortensdatter. LV: Lorents Harbo. B:
1) Jens Jensen 16 uger.
Desuden nævnes afdødes arvinger, dersom barnet ikke var blevet født. A:
1) bror Mads Rasmussen på Enø
2) bror Morten Rasmussen på Enø
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen på Enø
4) søster Ellen Rasmusdatter g.m. Christoffer Hansen i Karrebæk.
Afdøde, der havde været lods i Karrebæksminde, døde 27.10.1739.

722 Anne Marie Christoffersdatter i Næstved. 26.7.1740, fol.11B.
E: Ditmer Godskesen, slagter. A:
1) bror Carsten Christoffersen i Ladby
2) bror Niels Christoffersen i Lille Næstved
3) bror Jacob Christoffersen i Lille Næstved
4) søster Kirsten Christoffersdatter i Lille Næstved
5) søster Ellen Christoffersdatter i Grimstrup.
Desuden nævnes enkemandens søn Peder Ditmersen.

723 Anne Hansdatter i Næstved. 27.1.1741, fol.23B.
Enke efter Poul Nielsen, skomager. B:
1) Hans Poulsen, rytter
2) Laurids Poulsen, rytter
3) Cathrine Poulsdatter g.m. en officers tjener i København
4) Margrethe Poulsdatter g.m. en rytter.
Registrering 2.1.1740.

724 Anne Christoffersdatter i Næstved. 6.2.1741, fol.27.
E: Johan Galle, urmager. B:
1) Christoffer Johansen Galle 7
2) Johan Henrik Johansen Galle 3½.
Registrering 4.4.1740.

725 Jørgen Christensen, skomager i Næstved. 6.3.1741, fol.29B.
E: Kirsten Gertsdatter. LV: Vitus Pedersen. B:
1) Anne Lisbeth Jørgensdatter 8½
2) Christen Jørgensen 6½
3) Gert Jørgensen 4½.
Afdøde døde 20.1.1740.

726 Christoffer Rosenberg i Næstved. 20.3.1741, fol.31.
E: Mette Margrethe Carstensdatter. LV: Nikolaj Lindemann. B:
1) Marie Malene Rosenberg 22
2) Anne Sabine Rosenberg 16
3) Margrethe Hedvig Rosenberg 11
4) Johan Frederik Rosenberg 7.
FM: morbror Lorents Schmidt.
Registrering 28.10.1738.

727 Christen Brostrup Mislet, købmand i Næstved. 18.4.1741, fol.33.
E: Cathrine Marie Guldberg. LV: Jørgen Pedersen, købmand. B:
1) Hans Christensen Mislet 4.
FM:
1 morbror Peder Christensen Højstrup, købmand i Skælskør
2 Christen Mule, købmand i Næstved
3 Morten Wulf, købmand i Skælskør
4 Lorents Pedersen, købmand i Skælskør.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1739.
Samfrændeskifte 18.4.1741.

728 Sofie Amalie Moth i Næstved. 2.6.1741, fol.37, 47B.
Enke efter Poul Eggers, assessor i højesteret og i hofretten. B:
1) Mathias Eggers, major
2) Poul Eggers
3) Else Margrethe Eggers
4) Elisabeth Christiane Eggers
5) Kirsten Eggers.
FM: Casper von Vessel, schoutbynacht.
Afdøde døde 12.3.1741.

729 Hans Pedersen Fylling i Næstved. 2.6.1741, fol.37B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Nielsen, bager. B:
1) Niels Hansen 5
2) Anne Kirstine Hansdatter 2.
FM: fars halvbror Bendix Mikkelsen.
Arv i boet til Gert Godskesen Fine efter mor Maren [Ditmersdatter], skifte 23.12.1733 lbnr.666, enke efter Henrik [Pedersen] Steenberg.
Afdøde døde 5.6.1740.

730 Gundel Caroline Lauridsdatter i Næstved. 11.4.1741, fol.41.
Forlovet med Ernst Sadan, rytter.
Første ægteskab med Didrik Johansen, [skifte 16.6.1740 lbnr.718]. B:
1) Anne Cathrine Didriksdatter.
FM: Andreas Hochland.
Registrering 7.10.1740.

731 Hans Nielsen Malmø, feldbereder i Næstved. 11.8.1741, fol.43.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mathias Bruun.
Første ægteskab med [Anne Gregersdatter, skifte 25.6.1697 lbnr.387. B:
1) Margrethe Hansdatter, enke i Lundby.
Andet ægteskab med [Anne Mathiasdatter, skifte 17.4.1714 lbnr.518]. B:
2) Anne Marie Hansdatter g.m. Henrik Corbitz, korporal
3) Louise Hansdatter g.m. Frands Stribolt, sergent i Lundby
4) Christence Hansdatter.

732 Kirsten Christensdatter i Næstved. 12.10.1741, fol.48B.
E: Hans Jørgensen, daglejer. B:
1) Anders Nielsen Bornholm 14.
Afdøde døde 18.5.1739.

733 Hans Køning, billedhugger og snedker i Næstved. 6.6.1741, fol.50B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jonas Wolf, guldsmed. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 28, i København.
Afdøde døde 7.7.1740.

734 Birthe Hemmingsdatter i Næstved. 12.12.1741, fol.56B.
E: Rasmus Nielsen, ølskænker.
Første ægteskab med [Peder Isaksen, skifte 27.7.1728 lbnr.619]. B:
1) Karen Pedersdatter 20.
FM: morbror Christen Hemmingsen.
Arv i boet til afdødes søstersøn Poul Johansen efter dennes far.
Afdøde døde 9.11.1741.

735 Kirsten Lauridsdatter i Næstved. 6.4.1742, fol.60B.
E: Peder Johansen, klejnsmed. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 13½
2) Johan Wendt Pedersen 12
3) Johannes Pedersen 6.
Afdøde døde 10.2.1742.

736 Mathias Immanuelsen, bager i Næstved. 7.4.1742, fol.63.
E: Kirstine Marie Falk. LV: Rasmus Olufsen, bager. A:
1) fars halvsøster Margrethe Madsdatter
2) fars halvsøster Årsele Madsdatter g.m. Johan Henrik Blom, skoleholder i Fodby
3) fars halvbror Hans Madsen, død. 2B:
a Cathrine Hansdatter g.m. en kældermand i Landemærket i København
b Karen Hansdatter g.m. en kontrollør i Jylland.
Registrering 17.2.1742.

737 Anne Kirstine Lindholm i Næstved. 12.4.1742, fol.68.
E: Hans Didriksen, købmand. B:
1) Didrik Hansen 12
2) Marie Hansdatter 9
3) Henrik Christian Hansen 6
4) Maren Hansdatter 3½.
Afdøde døde 28.12.1741.

738 Christen Mule, købmand i Næstved. 11.4.1742, fol.71B.
E: Kirsten Hansdatter Guldberg. LV: Christen Jespersen i Lille Næstved. B:
1) Anne Christensdatter Mule 1½.
Desuden nævnes enkens søster Cathrine Marie Guldberg, enke efter Christen [Brostrup] Mislet, [skifte 18.4.1741 lbnr.727].
Afdøde døde 1.6.1741.

739 Aarsele Nielsdatter i Næstved. 1.8.1742, fol.86B.
E: Christen Knudsen, skomager. B:
1) Niels Christensen 26
2) Ellen Christensdatter 24
3) Knud Christensen 20
4) Anne Marie Christensdatter 18
5) Rasmus Christensen 7½.
Afdøde døde 9.2.1742.

740 Christoffer Elsinger i Næstved. 30.8.1742, fol.92.
E: Birthe Henriksdatter. LV: Rasmus Olufsen, bager. B:
1) Elisabeth Christoffersdatter 13¾.
FM: Peder Poulsen.
Afdøde døde 22.6.1742.

741 Jacob Ibsen, tobaksspinder i Næstved. 8.3.1743, fol.96.
E: Anne Christine Brøgelmann. LV: Jonas Wulf, guldsmed. B:
1) Sofie Petrine Marie Jacobsdatter 4
2) Anne Christiane Jacobsdatter 2.
FM: Rasmus Olufsen, bager.
Afdøde døde 6.5.1742.

742 Andreas Kruse, prokurator i Næstved. 3.10.1742, fol.102B.
E: Anne Jensdatter Hvas. LV: Christen Jespersen, birkedommer i Lille Næstved. B:
1) Hans Andreassen Kruse 15
2) Jens Andreassen Kruse 12½.
FM: farbror Carsten Kruse i Kalundborg.
Afdøde døde 15.4.1742.

743 Johan Vilhelm Rohrmann, maler i Næstved. 21.5.1743, fol.111.
E: Margrethe Madsdatter. B:
1) Hans Jørgen Johansen 19
2) Vilhelm Johansen 15
3) Margrethe Johansdatter 11
4) Cornelius Johansen 8
5) Gotfred Johansen 6.
Afdøde døde 14 dage før jul 1741.

744 Anne Lauridsdatter Loden i Næstved. 25.9.1743, fol.112B.
E: Mathias Pedersen Bruun, købmand. B:
1) Anne Dorthe Mathiasdatter Bruun 9.
FM:
1 Hans Klingberg, rådmand
2 Jens Nielsen, bager
3 Hans Henrik, feldbereder
4 Johan Torn, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1743.
Samfrændeskifte 25.9.1743.

745 Johan Pedersen Korff, skrædder i Næstved. 14.2.1744, fol.113B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Henrik, feldbereder. A:
0) forældre [Peder Mikkelsen, skifte 30.4.1700 lbnr.410 og Anne Christensdatter, død]
1) bror Christoffer Pedersen, [skifte 16.8.1720 lbnr.560]. 2B:
a Jacob Christoffersen, feldbeder i Nakskov
b Anne Christoffersdatter, [skifte 6.2.1741 lbnr.724]. 2B:
1 Christoffer Johansen Galle
2 Johan Henrik Johansen Galle
2) søster Sidsel Pedersdatter, død. 4B:
a Anne Marie Piil
b Birgitte Sofie Piil
c Kirsten Piil
d Niels Piil
3) bror Niels Pedersen, død. 2B:
a Bodil Nielsdatter
b Anne Nielsdatter
4) bror Christen Pedersen, feldbereder i Ringsted
Registrering 15.6.1742.

746 Niels Bang, skomager i Næstved. 14.2.1744, fol.115.
B:
1) Niels Nielsen Bang, skomagersvend
2) Peder Nielsen, skomagerdreng
3) Karen Nielsdatter
4) Anne Kirstine Nielsdatter.

747 Sidsel Fiskebløder i Næstved. 6.2.1744, fol.116B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.11.1742.

748 Hans Nickel, skrædder i Næstved. 6.6.1744, fol.118.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Mathias Nickel 25, uvist hvor
2) Ulrik Adolf Nickel 20, på Sankt Croix
3) Marie Nickel g.m. Lorents Schrøder, parykmager i Næstved
4) Christiane Nickel g.m. Andreas Bruun, købmand i Horsens i Jylland
5) Anne Susanne Nickel g.m. Oluf Bech, skrædder i Horsens.
Afdøde døde 27.7.1742.

749 Testamente i Næstved, konfirmeret 1.3.1743, fol.121.
Testamente af 30.12.1735 for Johan Hornemann, købmand og hustru Maren Venslev i Næstved.

750 Anne Marie i Næstved. 28.9.1744, fol.122.
Enke efter Niels Normann, [skifte 20.11.1725 lbnr.593]. B:
1) Rebekka Normann
2) Andreas Normann 25, tobaksspindersvend i Sønderborg
3) Christoffer Normann 23, feldbereder i Nakskov
4) Mandrup Nielsen 20. i musikantlære.
Afdøde døde 17.4.1744.

751 Cathrine, jordemoder i Næstved. 8.10.1744, fol.126.
Enke efter Jens Kølsen. B:
1) Christen Kølsen, skomager i Køge
2) Dorthe Kølsen i Kalundborg
3) Birthe Kølsen i København.
Afdøde døde 28.5.1744.

752 Hans Svendsen i Næstved. 8.10.1744, fol.128.
E: Anne Jespersdatter. LV: Mikkel Schorler. B:
1) Svend Hansen 14½
2) Michael Hansen 11½
3) Johanne Hansdatter 6
4) Maren Hansdatter 2¼, født efter fars død.
FM: Kjeld Johansen, skrædder.
Registrering 19.4.1742.

753 Ebbe Mikkelsen Tim i Næstved. 17.10.1744, fol.130B.
E: Johanne Cathrine Hansdatter Puch. LV: Vitus Pedersen, skomager. B:
1) Hans Bruun Ebbesen Tim, der også kaldes Hans Brandt Tim.
FM: Mikkel Schorler.
Registrering 24.8.1743.

754 Magdalene Hedvig Schrøder i Næstved, der døde 23.10.1744, fol.133.
B:
1) Marie Magdalene Conrad.

755 Anne Hansdatter i Næstved. 18.7.1744, fol.134.
E: Hans Hansen, skomager. B:
1) Ebbe Hansen 3 uger, der døde.
Afdøde havde frit ophold hos Malene Jørgensdatter, enke efter [afdødes morbror] Ebbe Andersen.
Afdøde døde 10.7.1744.
(Sml. lbnr.698).

756 Andreas Hochland, købmand i Næstved. 25.9.1743, fol.135.
E: Margrethe Christine Paulin. LV: Mikkel Schorler. B:
1) Ove Paulin Andreassen Hochland 3¼.
FM: Christen Hochland.
Afdøde døde 1.2.1743.

757 Maren Pedersdatter Øes i Næstved. 17.12.1744, fol.147.
Enke efter Christian Bertelsen Tamdrup (Tanderup), farver i Næstved, [begravet Næstved Sankt Peder 17.7.1735].
Testamente af 28.3.1720.
Hans A:
1) bror Anders Bertelsen Tamdrup, farver i Slagelse. 5B:
a Hans Andersen Tamdrup, krigsråd, død. 4B:
1 Susanne Johanette Tamdrup 13
2 Frederik Christian Tamdrup 11
3 Didrik Christoffer Tamdrup 9
4 Johanne Thalia Tamdrup7
b Marie Andersdatter Tamdrup g.m. Gotlieb Nikolaj, apoteker i Kalundborg, begge døde, 4B:
1 Vincent David Nikolaj 17
2 Susanne Theodora Nikolaj 15
3 Margrethe Elisabeth Nikolaj 13
4 Ernst Christian Nikolaj 11
c Kirsten Andersdatter Tamdrup g.m. [Peder Helt Jensen] Raklev, kapellan i Korsør
d Anne Andersdatter Tamdrup g.m. Ernst Stads (Anastasius) [Hermansen] Krøyer, præst i Klinte og Grindløse på Fyn
e Berteline Christiane Andersdatter Tamdrup g.m. [Christian] Steenholm, farver i Slagelse
2) bror Hans Bertelsen Tamdrup, farver i Holbæk, død. 3B:
a Christian Jacob Hansen Tamdrup, farver i Holbæk
b Gedske Cathrine Hansdatter Tamdrup g.m. Adolf Jacobsen Adolf, købmand i Holbæk
c Elisabeth Birgitte Hansdatter Tamdrup g.m. Laurids Olufsen Bang, farver i Ålborg ved bror Andreas Christian Bang, klokker i Sorø.
Hendes A:
1) søster Pernille Pedersdatter Øes g.m. Jens Lauridsen Bøjede, degn i Stenløse på Sjælland
2) søster Karen Pedersdatter Øes, død, var g.m. Laurids Akselsen, skomager i Næstved. B:
3) Peder Lauridsen Øes, i Lille Lars Bjørnstræde i København
Uden ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Nejede i Alsønderup sogn i Frederiksborg amt
Uden ægteskab B:
2) Anne Cathrine Caspersdatter g.m. Jeppe Pedersen i Vindbyholt [i Roholte sogn] på Gisselfeld gods.
[Afdøde begravet Næstved Sankt Peder 6.4.1744, 80 år gammel].

758 Hans Klingberg, rådmand i Næstved. 21.12.1745, fol.172B.
E: Marie Elisabeth Hansteen. LV: Mathias Hansteen. B:
1) Jacob Klingberg 25½
2) Hans Klingberg 24
3) Anne Klingberg 23½
4) Else Cathrine Klingberg 22½
5) Cecilie Marie Klingberg 21½
6) Vilhelm Henrik Klingberg 19
7) Laurids Klingberg 16
8) Johan Klingberg 11½
9) Rasmus Friis Klingberg 6.
Afdøde døde 23.10.1744.

759 Rasmus Jensen Friis, ugift købmand i Næstved. 18.3.1745, fol.181B.
Testamente af 15.11.1735. A:
0) forældre [Jens Sørensen Grenaa, præst i Årslev og Tilst, død 1692 og Sidsel Rasmusdatter Friis i Århus, skifte Ning herred gejstlig 16.9.1709 lbnr.17]
1) søster Anne Jensdatter g.m. Jens Frandsen Vest i Katvad mølle [i Vejerslev sogn] på greve Friis gods i Jylland, begge døde. 2B:
a Jens Jensen Vest i Katvad mølle
b Anne Jensdatter Vest g.m. Jens Jensen Ovesen, skovrider i Hulehuset
2) søster Karen Jensdatter g.m. Nikolaj Kjærulf, degn i Ølsted i Jylland.
Desuden arver nogle ikke beslægtede personer.
Afdøde døde 8.3.1736.

760 Poul Poulsen, købmand i Næstved. 20.1.1747, fol.200B.
E: Kirsten [Hansdatter] Guldberg. LV: Isak Isaksen, der ægter enken. B:
1) Hans Christian Poulsen 3½.
FM: farbror Christian Poulsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1745.
Afdøde døde 4.3.1745.

761 Jacob Nikolajsen von Emden i Næstved. 6.7.1746, fol.209B.
E: Cathrine Thuesdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
1) Nikolaj Jacobsen 21, møller i Frenderup mølle [i Damsholte sogn] på Møn
2) Rakel Jacobsdatter 12½.
Afdøde døde 5.4.1746.

762 Johan Klug, ugift afskediget vagtmester i Næstved. 1.12.1746, fol.212.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 2.6.1746.

763 Simon Lauridsen Weidemann, skrædder i Næstved. 22.12.1746, fol.214B.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Laurids Simonsen 5½.

764 Kirsten Nielsdatter i Næstved. 3.1.1747, fol.219.
E: Søren Nielsen, vægter. B:
1) Niels Sørensen 5
2) Anne Marie Sørensdatter 9 mdr.

765 Andreas Madsen, fisker i Næstved. 20.7.1746, fol.220.
E: Vilhelmine Christensdatter. LV: Lorents Harbo. B:
3) Karen Andersdatter 9 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen 30, fisker
2) Otto Andersen 25.
Afdøde døde 2.5.1745.

766 Bent Pedersen Hald, ugift snedkersvend i Næstved. 4.8.1746, fol.226.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Sletager i Halland i Skåne, døde 20.9.1745.

767 Bolette Agnethe Pohlmann i Næstved. 9.9.1747, fol.231B.
E: Lorents Harbo. B:
1) Sidsel Marie Harbo 38, fattiglem i Vartov Hospital i København
2) Cathrine Sofie Harbo g.m. [Johan Jørgen] Lengerken, [kirurg] på Vemmetofte
3) Dorthe Kirstine Harbo g.m. Leschley, løjtnant i Fredericia
4) Frederikke Agnethe Harbo g.m. Mathias Bruun, købmand
5) Henrik Pohlmann Harbo, degn i Herlufmagle og Tybjerg
6) Johan Mathias Harbo 29, i Dortrecht i Holland
7) Rudolf Harbo 22½, hos apotekeren i Kolding.
Afdøde døde 24.1.1746.

768 Karen Jacobsdatter i Næstved. 30.7.1748, fol.238B.
E: Rasmus Jerresen. A:
1) halvsøster g.m. Jørgen Nielsen, smed i Trælløse [i Skelby sogn] på Gunderslevholm gods
2) halvsøster, død. 2B:
a Jacob Jensen på Antvorskov rytterdistrikt gods
b Hans Jensen på Antvorskov rytterdistrikt gods.
Registrering 1.9.1747.

769 Niels Eriksen, hattemager i Næstved. 25.4.1749, fol.241.
E: Maren Justsdatter. LV: Niels Vinding Dorph, prokurator. B:
1) Just Nielsen 26
2) Anne Marie Nielsdatter 18
3) Erik Nielsen 15
4) Anne Cathrine Nielsdatter 7.
FM: Jacob Jensen, hattemager.
Registrering 17.7.1743.

770 Jørgen Pedersen, købmand i Næstved. 11.7.1749, fol.245B.
B:
1) Mette Kirstine Jørgensdatter.
FM: farbror Peder Pedersen Møller.
Afdøde døde 1.5.1745.

771 Johan Christian Heberlein i Næstved. 26.8.1749, fol.368.
E: Margrethe Johansdatter Struntz. LV: Lorents Harbo. B:
1) Anne Marie Johansdatter 16
2) Frederik Sigmund Johansen 12
3) Dorthe Cathrine Johansdatter 10
4) Johan Salomon Johansen 4.
Arv i boet efter enkens far Johan Salomon Struntz, skifte 4.4.1727 lbnr.603 til B:
Enkemand efter [Anne Marie Hansdatter, skifte 21.12.1723 lbnr.583]. B:
1) Anders Johansen 18, i København
2) Anne Susanne Johansdatter 12.
Enkens første ægteskab med Jochum Klebatz, skifte 26.1.1730 lbnr.628. Arv til B:
1) Margrethe Klebatz,
der også har arv efter faster i Oldenburg.
Afdøde, der ejede kirurgiske instrumenter og kirurgiske bøger, døde 7.6.1743.

772 Oluf Pedersen, feldbereder i Næstved. 4.9.1749, fol.374.
E: Else Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen, væver. A:
1) bror Peder Pedersen Rosenbech, degn i Herlufmagle, nu i København
2) søster Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Augustinus Pedersen, møller i Rejnstrup [i Gunderslev sogn]
3) søster Elsebeth Pedersdatter g.m. Mikkel Knudsen, skipper i København.
Registrering 24.4.1745.

773 Thomas Christoffersen, handskemager i Næstved. 13.9.1749, fol.378B.
Enkemand efter [Eleonora Kirstine Rasmusdatter], skifte 12.2.1740 lbnr.716. B:
1) Rasmus Thomsen 48
2) Morten Thomsen 48
3) Anne Marie Thomasdatter g.m. Hans Jørgensen Sommer, skomager
4) Marie Kirstine Thomasdatter 33.
Registrering 15.10.1745.

774 Johanne Hansdatter Puch i Næstved. 25.9.1749, fol.382B.
Enke efter Ebbe Mikkelsen Tim, [skifte 17.10.1744 lbnr.753]. B:
1) Hans [Bruun] Ebbesen Tim 7, nu i Vajsenhuset i København.
Registrering 9.8.1748.

775 Anne Madsdatter i Næstved. 25.9.1749, fol.384B.
Enke efter Simon [Lauridsen Weidemann], skrædder, [skifte 22.12.1746 lbnr.763]. B:
1) Laurids Simonsen 8.
Registrering 6.8.1748.

776 Maren Rebslagers i Næstved. 25.9.1749, fol.386.
B:
1) Hans Clausen 40.
Afdøde døde 20.4.1748.

777 Jacob Pedersen, tømrer i Næstved. 26.9.1749, fol.387B.
E: Ellen Lorentsdatter. LV: Jeppe Pedersen, tømrer. B:
1) Karen Jacobsdatter 13
2) Laurids Jacobsen 12
3) Peder Jacobsen 5.
Registrering 14.3.1749.

778 Søren Christensen, skomager i Næstved. 15.1.1750, fol.390, næste protokol fol.15B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Rasmussen Rolf, der ægter enken. B:
1) Birthe Sørensdatter g.m. Hans Rasmussen Fosberg, sadelmager i Vordingborg
2) Ellen Sørensdatter 23. Ved skiftet 1752 er hun g.m. Peder Knekkenborg, snedker i Næstved
3) Anne Sørensdatter 14. Ved skiftet 1752 tjener hun i Sorø
4) Christen Sørensen 7, der døde, skifte 13.12.1752.

779 Jens Nielsen, bager i Næstved. 21.1.1750, fol.395B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Henrik Hansen, feldbereder. B:
1) Marie Kirstine Jensdatter g.m. Johan Witte, glarmester
2) Cathrine Jensdatter 18.
Registrering 7.2.1749.

780 Frands Johansen Kløhn, organist i Næstved Sankt Peder. 17.12.1749, fol.400.
E: Karen Frandsdatter. LV: Jonas Wulf.
Af første ægteskab B:
1) Jens Kløhn, organist i Viborg [Gråbrødre]
2) Margrethe Kløhn g.m. Søren Knudsen Møller.
Afdøde døde 5.7.1748.

781 Jørgen Reifenstein, grovsmed i Næstved. 25.2.1750, fol.407B.
E: Cathrine Margrethe Lauridsdatter. LV: far Laurids Jespersen i ”Addrup” (Atterup i Boeslunde sogn?). B:
1) Nikolaj Jørgensen 5½
2) Jørgen Jørgensen, der døde nogle få uger gammel.
FM: født værge Ditlev Reifenstein.

782 Jens Vibe, ritmester og regimentskvartermester i Næstved. 15.5.1748 lbnr.782, fol.412.
Enkemand efter Ellen [Clausdatter] Mule, begravet 1746. B:
1) Else Marie Vibe 16.
FM: Mikkel Schorler.
Ellen Mules første ægteskab med [Vilhelm Lafrentz, borgmester, skifte 22.2.1732 lbnr.651]. B:
1) Anne Lafrentz, død. E: Hans Frederik [Pedersen] Hegelund, præst i Nøtterø og Tjøme i Norge. [Han blev præst i Tjæreby på Sjælland 1758]. 1B:
a Vilhelm Hegelund 6
2) Magdalene Christence Lafrentz 31
3) Ellen Cathrine Lafrentz 29
4) Else Lafrentz g.m. Andreas Didrik Hjort [dvs. Christoffer Didrik Jacobsen Hjort], kapellan i Stubbekøbing [og Maglebrænde].
Afdøde døde 20.9.1747.

783 Sara Jacobsdatter i Næstved. 13.4.1750, fol.472.
E: Hans Henrik Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med [Christoffer Pedersen, skifte 16.8.1720 lbnr.560]. B:
1) Jacob Christoffersen, feldbereder i Nakskov
2) Anne Christoffersdatter, [skifte 6.2.1741 lbnr.724]. E: Johan Galle, urmager. 2B:
a Christoffer Johansen Galle 15
b Johan Henrik Johansen Galle 12.
Afdøde døde 4.3.1750.

784 Isak Isaksen, farver i Næstved. 25.5.1750, fol.477B.
E: Kirsten [Hansdatter] Guldberg. LV: Christen Jespersen, birkedommer i Herlufsholm og Førslev birk. B:
1) Anne Elisabeth Isaksdatter 2½
2) Isa Kirstine Isaksdatter 1½.
FM:
1 farbror Abraham Isaksen, farver i Stege
2 fars søskendebarn Hans Svane, regimentsskriver i Køge.

785 Jens Pedersen, væver i Næstved. 23.6.1750, fol.483.
E: Maren Madsdatter. LV: Jørgen Lange, murer. B:
3) Mette Margrethe Jensdatter 6.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, væver
2) Dorthe Jensdatter g.m. Carl Josefsen Svane, feldbereder på Gisselfeld.

786 Anne Bødkers, jordemoder i Næstved. 22.8.1750, fol.488.
B:
1) Hans Jochumsen, bødker
2) Karen Jochumsdatter, enke efter en rytter, uvist hvor
3) Kirsten Jochumsdatter g.m. Hans Jacobsen i Tåstrup.
Registrering 24.5.1749.

787 Birthe Sofie Nielsdatter i Næstved. 22.8.1750, fol.489B.
E: Oluf Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Knudsen 10.
Registrering 23.12.1749.

788 Sidsel Lauridsdatter i Næstved. 11.9.1750, fol.491.
E: Oluf Jensen, bødker. B:
1) Birthe Margrethe Olufsdatter g.m. Gunnar Bentsen Apelin, sadelmager
2) Ellen Kirstine Olufsdatter 23, der ægter Peder Barts, snedker i Herslev på Sjælland
3) Dorthe Cathrine Olufsdatter 16
4) Karen Olufsdatter 13.
Registrering 14.8.1749.

789 Andreas Burmeister, skomager i Næstved. 6.10.1750, fol.494B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Lorents Harbo. B:
1) Hans Andreassen 9.
Registrering 23.10.1749.

790 Christiane Sofie Pedersdatter i Næstved. 19.3.1763, fol.498B, protokollen 1760-1773 fol.115B.
E: Jonas Wolf, toldforpagter og guldsmed. B:
1) Evald Wulf 21, skriverkarl på Gisselfeld adelige Jomfrukloster
2) Charlotte Amalie Wulf 18, på Vallø
3) Peder [Lorents] Wulf 16, i Vordingborg latinskole.
FM:
1 Jacob Londemann
2 Hieronymus Gercken, apoteker.
Arv efter afdødes far [Peder Lorentsen] i Bisserup [i Holsteinsborg sogn], skifte [Holsteinborg gods] 2.11.1754, (se lbnr.790A).
Afdøde døde 26.9.1750.
Bevilling til uskiftet bo af 16.10.1750.
Samfrændeskifte 5.5.1762.


Holsteinborg gods.
Skifteprotokol 1738-1758

790A Peder Lorentsen i Bisserup. 2.11.1754, side 671.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Kjær, herredsskriver i Flakkebjerg. B:
1) Christine Sofie Pedersdatter, [død 26.9.1750, skifte Næstved 19.3.1763 lbnr.790]. E: Jonas Wulf i Næstved. 4B:
a Evald Wulf 13
b Charlotte Amalie Wulf 9
c Peder [Lorents] Wulf 7
d Marie Wulf, der døde.


791 Peder Pedersen Møller, købmand i Næstved. 5.11.1749, fol.499B.
E: Cathrine Marie Guldberg. LV: Mikkel Schorler. A:
1) bror Jørgen Pedersen, [skifte 11.7.1749 lbnr.770]. 1B:
a Mette Kirstine Jørgensdatter.
FM: Morten [Christensen] Brysting, præst i Ramløse og Annisse
2) halvbror Lorents Pedersen i Skælskør
3) halvbror Simon Pedersen i Skælskør
4) halvbror Thomas Pedersen, død. 1B:
a Mette Cathrine Thomasdatter
5) halvsøster madam Koch i Slagelse.
Registrering 9.9.1748.

792 Anders Jørgensen, pottemager i Næstved. 10.2.1751, fol.530.
E: Maren Boyesdatter Stribolt. LV: Peder Lerche, snedker.
Første ægteskab med Karen Berntsdatter, [skifte 14.7.1729 lbnr.621]. B:
1) [Anne Andersdatter, død, var g.m. Hans Holm]. 1B:
a Anne Hansdatter 17, på stedet
2) Else Marie Andersdatter 34, i Køge.
Afdøde døde 21.8.1750.

793 Birthe Andersdatter i Næstved. 2.3.1751, fol.534B.
E: Oluf Hansen, tømrer. B:
1) Andreas Olufsen 19, i snedkerlære i København.
Registrering 13.3.1749.

794 Marie Kirstine Hougaard, ugift i Næstved. 30.3.1751, fol.536B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Karen Johan Christiansdatter Rohde, der for 8 ¨år siden tjente i Stockholm i Sverige.
Registrering 9.10.1748.

795 Mads Nielsen Krog i Næstved. 30.6.1751, fol.548.
E: Anne Elisabeth Jensdatter. LV: Hans Pedersen, skomager. B:
1) Anne Marie Madsdatter 4
2) Anne Malene Madsdatter 1½.
Registrering 12.9.1750.

796 Sivert Asmussen, skomager i Næstved. 30.6.1751, fol.550.
E: Ellen Christensdatter. LV: bror Niels Christensen, skomager. B:
1) Asmus Sivertsen 3¼
2) Niels Sivertsen 9 mdr.
Registrering 12.9.1750.

797 Jacob Boyesen, skrædder i Næstved. 27.7.1751, fol.554.
E: Karen Hansdatter. LV: svoger Jørgen Lange, murer. B:
1) Boye Jacobsen 17
2) Anne Cathrine Jacobsdatter 15
3) Ursula Margrethe Jacobsdatter 6½
4) Dorthe Christiane Jacobsdatter 4
5) Niels Jacobsen 1½.
FM: morbror Niels Hansen, feldbereder.
Registrering 14.7.1750.

798 Gertrud Hemmingsdatter i Næstved. 9.8.1751, fol.558B.
E: Laurids Rasmussen. A:
1) bror Christen Hemmingsen i Næstved
2) søster Maren Hemmingsdatter i Næstved
3) bror Jens Hemmingsen i Roskilde
4) bror Peder Hemmingsen i Grundløse
5) bror Niels Hemmingsen i Skallerup
6) søster g.m. Hans Pedersen, pottemager i Holbæk ved svoger Rasmus Nielsen, ølskænker i Næstved
7) søster Margrethe Hemmingsdatter i Præstø, død. 2B:
a Poul Johansen
b Christian Johansen
8) søster Karen Hemmingsdatter, død. 3B:
a Birthe Sofie Hansdatter
b Morten Hansdatter
c Rasmus Hansen
9) søster Johanne Hemmingsdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Snesere. 5B:
a Henning Jørgensen
b Niels Jørgensen
c Karen Jørgensdatter
d Helvig Jørgensdatter
e Margrethe Jørgensdatter.
Registrering 5.4.1751.

799 Opbudsbo i Næstved. 25.7.1750, fol.561.
Registrering af fallit 19.6.1748 hos Hieronymus Gercken junior, købmand i Næstved.

800 Knud Gudmannsen Normann, skomager i Næstved. 8.9.1751, fol.570.
E: Maren Jensdatter. LV: Lorents Harbo. B:
1) Gudmann Knudsen 35 i Lerkenfeld på Frydendal gods
2) Jens Knudsen Normann 31, skomagersvend i Næstved
3) Maren Knudsdatter 24
4) Pernille Knudsdatter 19.
Registrering 9.4.1750.

801 Hans Jørgen Schmidt i Næstved. 10.9.1751, fol.574.
E: Anne Kirstine Frederiksdatter. LV: Christen Danielsen, murer. A:
1) moster g.m. Peder Holme i Næstelsø.

802 Johannes Snedker i Næstved. 13.11.1751, fol.576.
E: Helvig Rasmusdatter. LV: Johnas Wulf, guldsmed. B:
1) Peder Johansen 4.
Registrering 31.3.1751.

803 Adam Eggers, hattemager i Næstved. 20.11.1751, fol.577B.
E: Lisbeth Knudsdatter. LV: Lorents Harbo.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 8.3.1751.

804 Jeppe Pedersen, tømrer i Næstved. 24.11.1751, fol.579B.
E: Karen Olufsdatter.
Afdøde skulle have en bror og en søster på Bornholm, hvis navne ikke kendes.

805 Anne Hansdatter i Næstved. 12.1.1752, fol.581B.
Enke efter Jens Nielsen, bager, skifte 21.1.1750 lbnr.779. B:
1) Marie Kirstine Jensdatter g.m. Johan Witte, glarmester
2) Cathrine Jensdatter 20½, på Sparresholm.
Registrering 28.5.1751.

806 Edvard Sørensen, aftakket rytter i Næstved, der døde 11.1.1752, fol.587B.
E: Mette Kirstine Jensdatter. B:
1) Christen Edvardsen, rytter
2) Jens Edvardsen 17
3) Anne Edvardsdatter 14.

807 Alette Marie Bech i Næstved. 23.3.1752, fol.588.
E: Hans Pedersen, skomager. B:
1) Margrethe Hansdatter 3½.
Registrering 2.3.1752.

808 Johan Elias Møller, provincialmedicus i Næstved. 11.3.1752, fol.592B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.12.1751.

809 Martha Haagensdatter Arrebo i Næstved. 21.4.1752, fol.606.
E: Jacob Jensen [Jerbech], hattemager. B:
1) Sidsel Cathrine Jacobsdatter 14
2) Haagen Jacobsen Arrebo 12
3) Karen Jacobsdatter 9
4) Martha Jacobsdatter 7
5) Mathias Jacobsen Arrebo 3½.
Registrering 15.3.1752.

810 Rasmus Koch, handskemager i Næstved. 25.4.1752, fol.609.
E: Anne madsdatter. LV: Niels Hansen Odense, feldbereder. B:
1) Dorthe Kirstine Rasmusdatter 10
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 8
3) Rasmus Rasmussen 5.
FM: Hans Didriksen.
Registrering 8.2.1752.

811 Aksel Frigast (Freigast), løjtnant og toldforpagter i Næstved, der døde 9.4.1752, fol.614.
A:
1) Henrik Frigast, knapt 25, livgarder
2) Anne Frigast.
FM: H. H. von Eichstedt, major.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1752-1760

812 Constans Henrik, aftakket grenader i Næstved. 1.7.1750, fol.1B.
Enkens navn angives ikke
Arvinger angives ikke.

813 Mette Pedersdatter i Næstved. 29.2.1752, fol.2.
E: Peder Jensen, væver. A:
1) far Peder Jensen i Drøsselbjerg på Bøstrup gods.
Desuden nævnes enkemandens svoger Laurids Smed i Kongsted.
Afdøde døde 1.2.1752.

814 Anne Dorthe Frederiksdatter i Næstved. 11.7.1752, fol.3B.
E: Gotlieb Schmidt, fisker. B:
1) Dorthe Lisbeth Gotliebsdatter 27
2) Anne Marie Gotliebsdatter g.m. Peder Andersen enroulleret matros i Næstved.
Registrering 17.4.1752.

815 Rasmus Jespersen i Næstved. 10.5.1751, fol.7.
E: Anne Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

816 Nikolaj Krog i Næstved. 10.5.1751, fol.8.
E: Maren Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

817 Mathias Bruun, købmand i Næstved. 22.8.1752, fol.9.
E: Frederikke Agnethe Harbo. B:
2) Johanne Cathrine Mathiasdatter Bruun 5½
3) Peder Mathiassen Bruun 4
4) Bolette Agnethe Mathiasdatter Bruun 1½.
Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter Loden, skifte 25.9.1743 lbnr.744]. B:
1) Anne Dorthe Mathiasdatter Bruun 16.
Registrering 8.9.1750.

818 Peder Johansen og bror Thomas Johansen i Næstved. 13.12.1752, fol.14B.
A:
1) mor Anne Marie Thomasdatter g.m. Hans Jørgen Sommer, skomager.
Mors første ægteskab med afdødes far Johan Pedersen, skomager, skifte 8.8.1736 lbnr.688
2) søster Eleonora Johansdatter
3) bror Christoffer Johansen.
Afdøde døde 23.12.1751.

819 Jacob Jensen, snedker i Næstved. 24.1.1753, fol.16B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Johan Hornemann. B:
1) Regine Jacobsdatter 6.
FM: Niels Nygaard, hjulmand.
Registrering 20.3.1752.

820 Anne Pedersdatter i Næstved. 8.3.1753, fol.21.
E: Peder Simonsen. B:
1) Simon Pedersen 22, farer på Kina
2) Anne Pedersdatter 18
3) Laurids Pedersen 12.
Registrering 20.2.1753.

821 Evert Westermann, stadsmusikant i Næstved. 25.8.1751, fol.22.
E: Anne Helvig Jensdatter.
[Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter Friis, skifte 26.10.1730 lbnr.635].
Andet ægteskab med [Sofie Amalie Pedersdatter Medelby, skilt ved tamperretsdom 20.12.1741]. B:
1) Johanne Marie Westermann 19
2) Edel Kirstine Westermann 18
3) Bernt Westermann 12.
Afdøde døde 23.4.1751.
(Se skifte efter afdødes mor Maren Pedersdatter i Odense, skifte Odense 3.3.1730 lbnr.1760. Enke efter Gert Westermann, skifte Odense 24.9.1721 lbnr.1493].

822 Kirsten [Hansdatter] Guldberg i Næstved. 27.4.1753, fol.34B.
E: Frederik Schmidt, farver.
Første ægteskab med Christen Mule, [skifte 11.4.1742 lbnr.738].
Andet ægteskab med Poul Poulsen, købmand, [skifte 20.1.1747 lbnr.760]. B:
1) Hans Christian Poulsen 10½.
FM: født værge Christian Poulsen, tidligere rådmand.
Tredje ægteskab med Isak Isaksen, farver, [skifte 25.5.1750 lbnr.784]. B:
1) Anne Elisabeth Isaksdatter 6
2) Isa Kirstine Isaksdatter 5.
FM: født værge Abraham Isaksen, farver i Stege.
Afdøde døde 4.12.1752.

823 Nikolaj Lindemann i Næstved. 9.5.1753, fol.48.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Dorthe Magdalene Nikolajsdatter g.m. Casper Majland, rytter
2) Johanne Marie Nikolajsdatter 14.
FM: Hans Jørgen Piper.
Registrering 18.4.1753.

824 Oluf Eskildsen, guldsmed i Næstved. 24.5.1753, fol.51.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Claus Brysting. A:
1) bror Jens Eskildsen [Torkau], degn i Radsted på Lolland
2) bror Hans Eskildsen, uvist hvor
3) søster Cathrine Eskildsdatter g.m. Lorents Hindberg, urtegårdsmand i Næstved.
Afdøde døde 8.3.1753.

825 Elisabeth Marie Jacobsdatter Tønder i Næstved. 14.2.1753, fol.58B.
Enke efter Søren Lauridsen, forpagter på Bavelsegård.
Testamente af 22.12.1740.
Hans A:
0) forældre Laurids Pedersen i Kogtvedgård i Sankt Jørgens sogn i Sunds herred i Nyborg amt på Fyn og Sofie Sørensdatter, begge døde
1) bror Peder Lauridsen i Kogtvedgård, død 1751. 5B:
a Margrethe Pedersdatter 14
b Laurids Pedersen 12
c Peder Vilhelm Pedersen 8
d Anne Pedersdatter 7
e Frederikke Pedersdatter 4
2) bror Jesper Lauridsen Kildgaard, præst i Vejlby på Fyn
3) søster Birgitte Lauridsdatter g.m. Christian Olufsen Bonde i Svendborg, skovrider i Nyborg amt.
Hendes A:
1) bror Mikkel Jacobsen Tønder, død. 4B:
a Gotfred Mikkelsen Tønder, slagter i København
b Jacob Mikkelsen Tønder på S. Pelts sukkerhus i København
c Charlotte Mikkelsdatter Tønder i København
d Anne Christine Mikkelsdatter Tønder i København
2) søster Anne Christine Jacobsdatter Tønder g.m. Jacob Christensen Lønnerup i Slagelse, begge døde. 2B:
a Jacob Jacobsen Lønnerup 25, på Sandbygård
b Anne Jacobsdatter Lønnerup i Kirke Såby
3) halvsøster Anne Jacobsdatter Tønder, død. E: Peder Busch i Næstved, tidligere forpagter på Bavelsegård. 1B:
a Johanne Sofie Busch 18.
Afdøde døde 8.6.1752.

826 Mette Pedersdatter i Næstved. 2.10.1753, fol.111.
E: Hans Jørgen Piper. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen i Svenstrup [i Vejlø sogn] på Sjælland
2) søster Else Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Appenæs [i Vejlø sogn]
3) søster Bodil Pedersdatter i Lundby, enke efter Hans Rasmussen.
Registrering 31.7.1753.

827 Villumine Christensdatter i Næstved. 6.11.1753, fol.114.
E: Søren Nielsen, vægter. B:
2) Anders Sørensen 5
3) Jørgen Sørensen 3½.
Af første ægteskab B:
1) Karen Andersdatter 9.
Registrering 24.5.1753.

828 Anne Cathrine Jensdatter i Næstved. 4.12.1753, fol.117B.
E: Henrik Gad. B:
1) Peder Henriksen Gad 9
2) Jens Henriksen Gad 7.
Registrering 2.5.1753.

829 Marie Nielsdatter i Næstved. 20.2.1754, fol.120.
E: Hans Jochumsen, bødker. B:
1) Anne Hansdatter 14
2) Niels Hansen 12
3) Christen Hansen 9
4) Jochum Hansen 8
5) Cathrine Hansdatter 5
6) Andreas Hansen 9 mdr.
Registrering 1.5.1753.

830 Birgitte Poulsdatter Lund i Næstved. 27.2.1754, fol.122B.
E: Christian Clausen. B:
1) Hans Christiansen 13
2) Poul Christiansen 10
3) Birgitte Marie Christiansdatter 8
4) Elisabeth Louise Christiansdatter 7
5) Anders Christiansen 6
6) Marie Magdalene Christiansdatter 4
7) Christiane Christiansdatter 3.
Registrering 28.3.1752.

831 Vitus Pedersen, skomager i Næstved. 20.3.1754, fol.125.
E: Malene Hansdatter. LV: Hans Pedersen, skomager. A:
1) bror Niels Pedersen i Nysted, søs. 4B:
a Herman Nielsen
b Else Nielsdatter
c Ellen Cathrine Nielsdatter
d en datter, hvis navn ikke kendes
2) bror Jochum Pedersen, død. 2B:
a Else Jochumsdatter gift i Vordingborg
b Heiliche Jochumsdatter i København
3) bror Jørgen Pedersen, død. 1B:
a Peder Jørgensen, skomager i Bårse
4) bror Hartvig Pedersen 63, handskemager i Næstved
5) søster, død. 3B:
a Laurids Pedersen i Ods herred
b Else Pedersdatter in Ods herred
c Bodil Pedersdatter i Ods herred
6) en søster, i Ods herred, hvis navn ikke kendes.
Registrering 1.6.1753.

832 Jacob Nielsen Skytte, købmand i Næstved. 21.11.1753, fol.129.
E: Elisabeth Lund. LV: Peder Frederiksen, der ægter enken. B:
1) Niels Christian Jacobsen Skytte 8
2) Poul Jacobsen Skytte 6
3) Jacob Jacobsen Skytte 3.
FM: Mogens C. Ascanius.
Desuden nævnes enkens bror Elias Lund i København.
Afdøde døde 1.5.1750.

833 Clausine Cathrine Bartholomæusdatter Skytte i Næstved. 30.4.1754, fol.150B.
E: Hans Pedersen, vægter. B:
1) Bartholomæus Hansen 14¼, i musikantlære
2) Anne Margrethe Hansdatter 8
3) Mette Hansdatter 3.
Registrering 27.3.1754.

834 Birthe Beathe Ferslev, ugift i Næstved. 2.1.1754, fol.154.
A:
0) forældre [Peder Jensen Ferslev, præst i Skelby og Gunderslev, død 28.10.730 og Ellen Henriksdatter, begravet Næstved Peder 15.5.1750]
1) bror Bartholomæus Ferslev, præst i Skævinge og Gørløse, [død 24.2.1740]. 2B:
a Susanne Marie Ferslev
b Ellen Cathrine Ferslev,
hos deres stedfar [Johan Ottesen] Friis, præst [i Ebeltoft og Dråby] i Jylland
2) bror Jens Ferslev, præst i Nebbelunde og Sædinge på Lolland
3) bror Johan Henrik Ferslev, i København
4) søster Ingeborg Kirstine Ferslev, død 1739], var g.m. Jacob Kofoed [Pedersen Højberg], kapellan i Næstved Sankt Peder, [død 24.1.1741]. 1B:
a Ellen Kofoed i Skelby præstegård
5) søster Alhed Marie Ferslev, død, var g.m. Anders Pedersen, forvalter på Universitets gods. 9B:
a Peder Andersen på Lolland
b Niels Banner, hos farveren i Rødby
c Daniel Andersen i Roskilde
d Peder Andersen Ferslev, proprietær på Nøragergård, død. 4B:
1 Christian Ferslev
2 Anders Ferslev
3 Johanne Ferslev
4 Alhed Marie Ferslev, alle 4 hos mormor madame Nordrup i Dalby
e Ellen Marie Rose g.m. Weinholt på Hjembæk
f Anne Rose g.m. Rasmussen, købmand i Rødby
g Karen Rose
h Mette Kirstine g.m. Svingelberg i Stubbekøbing
i Ingeborg Rose gift [Nebbelunde 2.10.1743 med Jacob Andersen] Dall, forpagter på Sædingegård på Lolland
6) søster Mette Ferslev i Næstved
7) søster Øllegaard Ferslev, der ægter Schaftner, stadskirurg i Slagelse.
Afdøde døde 10.1.1753.

835 Maren Boyesdatter Stribolt i Næstved. 28.5.1754, fol.174.
Enke efter Anders Jørgensen, pottemager, [skifte 10.2.1751 lbnr.792]. A:
1) bror Hans Boyesen Stribolt i Porsgrunn i Norge.
Desuden skal have været en halv søster i Fåborg, der er død og har efterladt en del børn, men de legitimerede sig ikke og arvede ikke.
2) halvsøster i Fåborg, død. Af børn angives B:
a en datter g.m. Hans Jacobsen Bech i Fåborg.
Desuden nævnes afdødes søskendebørn:
1 Didrik [Pedersen] Rup, præst i krigshospitalets ladegård i København [ladegården til Christians Hospital]
2 Svend Boye i København.
Afdøde døde 3.12.1752.

836 Johan Pater i Næstved. 22.5.1754, fol.185B.
E: Birthe Rasmusdatter. B:
5) Anne Cathrine Johansdatter 3.
Af første ægteskab B:
1) Else Marie Johansdatter 34, gift
2) Mikkel Johansen Pater 32
3) Anne [Kirstine] Johansdatter 30, gift
4) Christian Johansen Pater 30, i Tyrkiet.
Registrering 21.4.1753.

837 Anne Nielsdatter i Næstved. 5.9.1754, fol.189B.
E: Rasmus Jerresen. B:
1) Maren Rasmusdatter 3.
Registrering 30.8.1754.

838 Hans Thielsen, skipper i Flensborg, der døde i Næstved. 16.10.1754, fol.194.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

839 Sidsel Holgersdatter i Næstved. 3.4.1754, fol.196.
E: Morten Gedser.
Første ægteskab med [Hans Johansen Trold, skifte 31.1.1733 lbnr.659]. B:
1) Holger Hansen Trold 40, fattiglem i Vartov Hospital i København
2) Johan Hansen Trold 39, i Hals i Jylland
3) Jørgen Hansen Trold 31, i landsbyen Holløse? på Sjælland.
Registrering 21.6.1753.

840 Rochert (Roche) Bourgeois, kongelig parykmager i Næstved. 19.9.1754, fol.201.
E: Agnethe (Agnes). LV: F. Strange, løjtnant. B:
1) Johan Ludvig Bourgeois 25
2) Antoinette Dorthe Bourgeois 23
3) Poul Bourgeois 22
4) Louise Cathrine Bourgeois 21
5) Roche Bourgeois 19
6) Christiane Ulrikke Antoinette Bourgeois 15.
Afdøde døde 10.4.1754.

841 Hans Pedersen, skomager i Næstved. 17.6.1755, fol.215B.
E: Anne Marie Buchhorst. LV: Sivert Friis. B:
2) Peder Just Hansen 2.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 8.
FM: Jørgen Lange, murer.
Afdøde døde 19.4.1755.

842 Johan Hornemann i Næstved. 3.6.1755, fol.222.
E: Anne Marie Arentsen. LV: Jørgen Fogh.
Testamente af 5.6.1752.
Afdøde døde 31.5.1755.

843 Anne Marie Thomasdatter i Næstved. 26.8.1755, fol.224B.
E: Hans Jørgen Sommer, skomager.
Første ægteskab med [Johan Pedersen, skifte 8.8.1736 lbnr.688]. B:
1) Christoffer Johansen 22, handskemagersvend.
2) Eleonora Kirstine Johansdatter 18.
FM: Niels Hansen, feldbereder.
Afdøde døde 22.5.1755.

844 Hans Pedersen Hornbæk, vægter i Næstved. 27.8.1755, fol.230.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Sivert Friis. B:
4) Inger Cathrine Hansdatter 4 mdr.
Første ægteskab med [Clausine Cathrine Bartholomæusdatter Skytte, skifte 30.4.1754 lbnr.833]. B:
1) Bartholomæus Hansen 15½
2) Anne Margrethe Hansdatter 9
3) Mette Hansdatter 4.
FM: født værge Bartholomæus Schack.
Registrering 21.5.1755.

845 Boye Jacobsen og bror Niels Jacobsen i Næstved. 28.8.1755, fol.233B.
A:
1) mor Karen Hansdatter g.m. Nikolaj Pedersen Rigrein, feldbereder
2) søster Anne Cathrine Jacobsdatter
3) søster Ursula Margrethe Jacobsdatter
4) søster Dorthe Christiane Jacobsdatter.
Arv efter afdødes far Jacob Boyesen, skrædder, skifte 27.7.1751 lbnr.797.

846 Søren Madsen Møller fra København, der døde i Næstved 29.5.1755, fol.235.
AQ:
0) forældre Mads Sørensen, møller i Estrup mølle i Auning sogn i Jylland under Estrup birk og hustru Mette Eriksdatter
1) bror Erik Madsen Møller i København.

847 Kirsten Pedersdatter i Næstved. 22.10.1755, fol.240.
E: Bendix Olufsen, bødker, der døde 8.10.1754. B:
1) Oluf Bendixen 16
2) Christian Bendixen 11, der døde.
Registrering 25.1.1754.

848 Maren Jensdatter i Næstved. 10.10.1755, fol.246.
E: Jens Andersen, ringer.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen 19.

849 Maren Andersdatter, ugift i Næstved. 10.11.1755, fol.248.
A:
1) søstersøn Markus Markussen Bagger, forvalter på Saltøgård
2) søsterdatter, død. E: Niels Trane i Køge. 2B:
a Abigael Nielsdatter 5½
b Mette Cathrine Nielsdatter 4.
Afdøde døde 9.11.1755.

850 Christine Andersdatter i Næstved. 16.12.1755, fol.251B.
E: Jens Nielsen, snedker. B:
1) Niels Jensen 15
2) Anders Jensen 12
3) Christen Jensen 10
4) Marie Christine Jensdatter 8
5) Anne Magdalene Jensdatter 4
6) Hans Jensen 2.
Registrering 15.10.1755.

851 Jørgen Lindtner, musikant i Næstved. 23.12.1755, fol.254B.
E: Bolette Knudsdatter. LV: Mikkel Schorler. A:
1) søster Dorthe Lindtner i Næstved g.m. Jens Vognsen i Vestindien
2) Årsele Lindtner g.m. Faber, parykmager i Odense
3) Anne Margrethe Lindtner, død, var g.m. [Baltser] Obelitz, kaptajn i Jylland. 6B:
2 sønner og 4 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 13.5.1755.

852 Frederik Jacobsen, ugift skræddersvend i Næstved. 5.2.1756, fol.261B.
A:
1) søster Mette Jacobsdatter g.m. Jacob Hansen, snedker, på stedet
2) bror i Jylland, død. 2 børn. Heraf B:
1) Jacob Eriksen, i Vajsenhuset i København.
Afdøde døde 8.2.1755.

853 Gustav Schultz i Næstved. 24.2.1756, fol.263.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter Kitz. LV: Rasmus Olufsen Addit, bager.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 20.12.1753.

854 Gunder Bentsen Apelin, sadelmager i Næstved. 22.6.1756, fol.265B.
E: Birthe Margrethe Olufsdatter. LV: Laurids Christoffersen Højelse, der ægter enken. A:
1) bror Andreas Apelin i Slagelse. E: Aarsele, nu g.m. Jens Lauridsen Storm, bødker i Slagelse. 2B:
a Pernille Andreasdatter 14
b Bent Andreassen Apelin 12
2) bror Peder Bentsen Apelin i Skåne.
Desuden nævnes:
1 enkens far Oluf Jensen
2 afdødes svoger Peder Bas, snedker i Slagelse.
Afdøde døde 23.8.1755.

855 Mathias Hansteen, rådmand og postmester i Næstved. 26.8.1754, fol.272.
Enkemand efter Christiane Kirstine Lunde. B:
1) Maren Hansteen 19
2) Jacob Hansteen 17
3) Else Cathrine Hansteen 16
4) Niels Lund Hansteen 14
5) Johanne Hansteen 13
6) Bartholomæus Hansteen 12
7) Peder Hansteen 8
8) Melchior Folsach Hansteen 7.
FM:
1 farbror Henrik [Jacobsen] Hansteen, præst i Tystrup og Haldagerlille
2 farbror Johan Hansteen i Præstø
3 fasters mand Melchior Folsach.

856 Joen Joensen, guldsmed i Næstved, der døde 26.9.1756, fol.404.
E: Anne Nielsdatter. LV: Sivert Friis.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Marie Joensdatter, død. E: Gregers Switzer, feldbereder i Præstø. 1B:
a Hans Gregersen Switzer 22, feldberedersvend.

857 Sofie Marie Christensdatter i Næstved. 27.9.1756, fol.405B.
E: Christen Christiansen, klejnsmed. A:
1) bror Anders Christiansen, blokkedrejer i Ekernførde.
Afdøde døde 24.2.1756.

858 Anne Kirstine Rasmusdatter i Næstved. 29.10.1756, fol.410B.
E: Georg Kruse, guldsmed. A:
1) søster Kirsten Rasmusdatter i Agri på Mols, død. 2B:
a Kirsten Sørensdatter g.m. Johan Casper Woche i Ebeltoft
b Øvle Sørensen. ladefoged på Lindholm på Sjælland
2) søster Birthe Sørensdatter i Vrinders [i Rolsø sogn] på Mols, død. 1B:
a Rasmus Mikkelsen i Vrinders på Rolsøgård gods
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Knud Rasmussen, slagter i Næstved
4) søster Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. en smed i Bregnede ved Kalundborg. 5B: 2 sønner og 3 døtre, hvis navn ikke angives
5) bror Jens Rasmussen i Århus, død. 2B: 2 døtre, hvis navne ikke angives
6) bror Mikkel Rasmussen, kældermand i København, død. 1B:
a en datter i Holland.
Afdøde døde 10.4.1756.

859 Mogens Andersen Barck i Næstved. 2.11.1756, fol.422.
E: Marie Henriksdatter. LV: Oluf Hansen, tømrer.
Afdøde, der var en afskediget underofficer, var født som slegfredbarn i Fet sogn i Neder Romerike fogderi i Norge og havde ingen arvinger.

860 Nikolaj Pedersen Rigrein i Næstved, der døde 5.12.1756, fol.425.
E: Karen Hansdatter. A:
1) søster Rebekka Kirstine Pedersdatter g.m. Johan Vogt
2) søster Ellen Margrethe Pedersdatter g.m. Bertel Jensen i Bastrup i Frederiksborg amt.

861 Hans Jørgen Piper i Næstved, der døde 25.1.1757, fol.428B.
Enkemand efter [Mette Pedersdatter, skifte 2.10.1753 lbnr.826]. A:
1) [søster] Anne Margrethe Piper i Vordingborg, enke efter Christian Bohne. LV: Johan Frederik Arents.

862 Rasmus Blach, urtegårdsmand og hustru Bodil Nielsdatter i Næstved. 15.3.1757, fol.430B.
B:
1) Agnethe Rasmusdatter 16.
FM: Jørgen Lange, murer.
Afdøde mand døde 10.12.1753.

863 Jochum Henrik Hauer, slagter i Næstved. 17.3.1757, fol.435.
E: Dorthe Sofie Johansdatter. LV: Jacob Jensen Jerbech. B:
1) Johan Christoffer Hauer, sadelmager
2) Peder Hauer, snedker
3) Hans Henrik Hauer, slagter
4) Barbara Lisbeth Hauer g.m. Poul Ancher, rytter
5) Bodil Kirstine Hauer g.m. Frands Lauridsen Berg, hattemager
6) en datter, død. E: Christian Grosmann, rytter. 1B:
a Johan Christoffer Grosmann.

864 Anne Kirstine Frederiksdatter i Næstved, der døde 10.10.1753, fol.445.
Enke efter Hans [Jørgen] Schmidt, [skifte 10.9.1751 lbnr.801]. A:
1) bror Andreas Frederiksen Wulf, pottemager i Roskilde.

865 Johan Casper Langscheidt, tobaksfabrikant i Næstved. 30.8.1757, fol.448.
E: Eleonora Fransiska Lauridsdatter. LV: Jonas Wulf. B:
1) Frands Jacob Langscheidt 9
2) Johanne Eleonora Langscheidt 4½.
FM: Claus Brysting, købmand.
Registrering 13.10.1755.

866 Carl Hedegaard, musikantsvend i Næstved. 2.9.1757, fol.453.
E: Mette Cathrine Danielsdatter. LV: Robert Sørensen, der ægter enken. B:
1) Christian Hedegaard 7
2) Peder Hedegaard 6.
FM: Christen Christensen, klejnsmed.
Registrering 17.5.1754.

867 Reinhard Pichsen, værtshusholder i Næstved. 15.9.1757, fol.455.
E: Inger Christiansdatter. LV: Sivert Friis. A:
1) bror Elias Nikolaj Pichsen.

868 Christian Pedersen Rølling, skomager i Næstved. 6.9.1757, fol.456.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jørgen Lange, murer. B:
1) Christian Rølling 18
2) Carl Rølling 15
3) Else Cathrine Rølling 10
4) Rakel Rølling 8
5) Cathrine Rølling 6
6) Anders Rølling 3.
FM: Christian Salomon, skomager.
Registrering 16.7.1756.

869 Maren Justsdatter i Næstved. 30.3.1758, fol.461B.
Enke efter Niels Eriksen, hattemager, [skifte 25.4.1749 lbnr.769]. B:
1) Just Nielsen 38, gift i Stubbekøbing
2) Anne Marie Nielsdatter 28, der tjener på Vallø
3) Erik Nielsen 25, feldberedersvend i Næstved.
Registrering 7.10.1755.

870 Maren Jensdatter i Næstved. 14.3.1758, fol.464B.
Enke efter Knud Gudmannsen Normann, [skifte 8.9.1751 lbnr.800]. B:
1) Gudmann Knudsen 42 i Lerkenfeld på Fyrendal gods
2) Jens Knudsen Normann 39, skomager, på stedet
3) Maren Knudsdatter 31
4) Pernille Knudsdatter 26.
Registrering 3.10.1757.

871 Mathias Knudsen Møller i Næstved. 14.4.1758, fol.472.
E: Ellen Christensdatter. LV: Lorents Handberg. B:
1) Nikolaj Mathiassen Møller, i kejserdømmet, men uvist hvor
2) Grethe Mathiasdatter Møller i København, død. 2B:
a en søn
b en datter
3) Anne Cathrine Mathiasdatter Møller g.m. en arbejdsmand ved kalkbrænderiet i København
4) Mathias [Sivert] Mathiassen Møller, født efter fars død.
Registrering 25.3.1755.

872 Johan Christoffer Sahr i Næstved. 14.4.1758, fol.474B.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Christence Johansdatter Sahr 17
2) Birgitte Christiane Johansdatter Sahr 6.
Registrering 19.9.1755.

873 Niels Pedersen Krytz, sadelmager i Næstved. 14.4.1758, 476B.
E: Kare4n Ditlevsdatter. LV: Jens Snedker. B:
1) Ditlev Nielsen 10, der døde
2) Herluf Nielsen 7
3) Anne Marie Nielsdatter 3.
FM: morbror, der er møller i Skælskør.
Registrering 11.6.1755.

874 Christen Christensen, toldforpagter og prokurator i Næstved. 14.4.1758, fol.479.
A:
1) bror, toldbetjent i Vordingborg
2) søster i Jylland.
Registrering. 15.1.1753.

875 Lorents Harbo, vrager og måler i Næstved. 6.4.1758, fol.483.
Enkemand efter [Bolette Agnethe Pohlmann, skifte 9.9.1747 lbnr.767]. B:
1) Henrik Pohlmann Harbo, degn i Herlufmagle og Tybjerg
2) Cathrine Sofie Harbo, enke efter [Johan Jørgen] Lengeken, [kirurg på Vemmetofte, død 17.5.1745]
3) Johan Mathias Harbo 41, i Leerdam i Holland
4) Dorthe Kirstine Harbo, enke efter Leschley, løjtnant
5) Frederikke Agnethe Harbo g.m. Peder Abelgaard i Fuglebjerg kro
6) Rudolf Harbo 33, apotekersvend i Vejle.
Registrering 15.8.1747.

876 Dorthe Lindtner, fattiglem i Næstved. 13.6.1758, fol.488B.
Enke efter [Jens] Vognsen.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 11.12.1757.

877 Karen Madsdatter i Næstved. 13.6.1758, fol.496.
Enke efter Gabriel Fisker.
Som arvinger angives:
Hendes egen søn:
1) Mads Jacobsen i Næstved 36, røgter på Saltøgård, g.m. Anne madsdatter.
Hendes stedsønner:
2) Laurids Gabrielsen
3) Corfitz Gabrielsen og
4) hendes bror Niels Madsen Taaling
5) hendes søster Else Madsdatter.
Afdøde døde 1.12.1757.

878 Jacob Jensen Jerbech, hattemager i Næstved. 19.6.1758, fol.498.
E: Christiane Christensdatter. LV: Sivert Friis, værtshusmand. B:
6) Christian Jacobsen 3
7) Rasmus Jacobsen 2.
FM: Christen Christiansen, klejnsmed.
Første ægteskab med Martha Haagensdatter Arrebo, skifte 21.4.1752 lbnr.809. B:
1) Sidsel Cathrine Jacobsdatter 19
2) Haagen Jacobsen Arrebo 18
3) Karen Jacobsdatter 15
4) Martha Jacobsdatter 12
5) Mathias Jacobsen Arrebo 9.
Afdøde døde 7.9.1757.

879 Johan Witte, glarmester i Næstved. 11.8.1758, fol.508.
E: Marie Kirstine Jensdatter. LV: Hans Henrik, feldbereder. B:
1) Hans Henriks Johansen Witte 11½
2) Karen Elisabeth Johansdatter Witte 10
3) Kirstine Margrethe Johansdatter Witte 8
4) Anne Dorthe Johansdatter Witte 5½
5) Johanne Cathrine Johansdatter Witte 2½.
FM: Hans Whitmann.

880 Christen Knudsen, skomager i Næstved. 22.9.1758, fol.512.
E: Johanne Christiane Andersdatter Goldschmidt. LV: Jacob Hansen Schmidt.
Første ægteskab med [Aarsele Nielsdatter, skifte 1.8.1742 lbnr.739]. B:
1) Niels Christensen, skomager
2) Ellen Christensdatter Møller, enke
3) Knud Christensen, gift i Snesere
4) Rasmus Christensen 25, skomagersvend.
Afdøde døde 9.2.1742.

881 Johan Hey, skrædder i Næstved. 26.10.1758, fol.518B.
E: Sara Jørgensdatter. LV: Jørgen Lange, murer. B:
1) Christoffer Henrik Johansen Hey 34
2) Johan Frederik Johansen Hey 30
3) Anne Marie Johansdatter Hey 23
4) Andreas Johansen Hey 19.
FM: Mikkel Schorler.
Registrering 15.4.1758.

882 Lorents Jensen Øgaard i Næstved. 27.10.1758, fol.521B.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, begravet Gershøj 20.3.1755].
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, begravet Gershøj 7.2.1720]. B:
1) Niels Lorentsen Giersing, kobbersmed
2) Vibeke Lorentsdatter g.m. Jens Poulsen, værtshusholder i Slangerup
3) Mette Cathrine Lorentsdatter i Riga, død uden børn.
Arv i boet efter afdødes bror Peder Jensen Øgaard, [forpagter af Søgård i Asmindrup sogn, død 9.4.1757], der står hos præsten i Asmindrup.
Afdøde kom til Næstved sidst i maj 1757 fra Gershøj.
Registrering 14.9.1758.
Litteratur: Om nogle beboere af Øgård og slægten Giersings oprindelse af Kirsten Ammentorp i: Personalhistorisk Tidsskrift 1989 side 29-42.

883 Oluf Lellinge i Næstved. 30.1.1759, fol.526B.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 19.12.1757.

884 Jacob Pedersen, handskemager i Næstved. 9.2.1759, fol.531.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Rasmus Addit. B:
1) Dorthe Christine Jacobsdatter 18
2) Peder Jacobsen 15.
FM: Jacob Hansen.
Registrering 10.7.1758.

885 Hans Nielsen, snedker i Næstved. 17.2.1759, fol.534B.
E: Kirsten Hansdatter Pihl. LV: Hans Henrik Hansen, feldbereder. B:
1) Hans Hansen 14
2) Birthe Sofie Hansdatter 9
3) Niels Hansen 5
4) Sidsel Marie Hansdatter 3
5) Niels Hansen, 7 uger den 17.2.1759.
Afdøde døde 2.9.1758.

886 Karen [Johansdatter] i Næstved. 9.1.1759, fol.539.
Enke efter Niels Bech, underfoged [og brygger]. B:
1) Peder Bech på Sankt Thomas i Vestindien g.m. Cathrine Elisabeth Sivertsdatter i København
2) Lene Marie Bech g.m. David Jenrich Schindler, præst i Jørlunde.
Afdøde, der var datter af [Johan Thorsen, thehandler i København og blev gift København Helliggeist 12.11.1720], døde 27.9.1758.

887 Anne Cathrine Hachsen i Næstved. 30.1.1759, fol.554.
E: Jacob Londemann, købmand. A:
1) bror Henrik Hachsen, købmand i Stockholm
2) bror Gert Hachsen i København, død. E: Mette nu g.m. Henrik. 2B:
a Mogens Hachsen
b Margrethe Hachsen.
FM: Sivert Friis, tobaksspinder.
Afdøde døde 2.3.1758.

888 Jørgen Hansen, skomagersvend i Næstved. 8.2.1759, fol.568.
Afdøde havde været gift i Korsør og hans hustru boede i København, den tid han var rytter, nu uvist hvor.
A:
1) halvbror Niels Olufsen Præst i Korsør.
Afdøde døde 5.6.1758.

889 Hans Clausen. kusk i Næstved. 30.6.1759, fol.571.
Arvinger angives ikke.
Registrering 8.9.1755.

890 Abigael Christiansdatter i Næstved. 30.6.1759, fol.572.
E: Hans Jørgensen, daglejer, der døde. Registrering 30.6.1759.
Hendes A:
1) søskendebarn Sidsel Christiansdatter, på stedet.
Hans arvinger angives ikke, dam han nød fattighjælp.
Registrering 7.2.1756.

891 Nikolaj Hansen, feldberedersvend i Næstved. 30.6.1759, fol.573.
E: Bodil Rasmusdatter. B:
1) Anne Dorthe Nikolajsdatter g.m. en soldat i Ulstrup
2) Sidsel Nikolajsdatter g.m. Hans Sommer, skomager i Næstved
3) Bodil Nikolajsdatter.
Registrering 13.2.1756.

892 Lisbeth Nielsdatter i Næstved. 30.6.1759, fol.579B.
E: Jens Jensen Kongsted, der døde under skiftet. B:
2) Jens Jensen Kongsted, handskemager i Vilsted
3) Anne Marie Jensdatter Kongsted 25, i København.
Af først ægteskab B:
1) Anne Leonora Henriksdatter g.m. Poul Rasmussen, aftakket rytter, hos hvem enkemanden døde.
Registrering 20.3.1756.

893 Johanne Mathiasdatter i Næstved. 30.6.1759, fol.576.
E: Albert Jensen. B:
1) Jens Mathias Albertsen 9 mdr, der døde.
Registrering 27.2.1756.

894 Bevilling egen værge at være i Næstved. 23.5.1759.
Bevilling for Marie Sofie Knøtter 25 år gammel, datter af Peder Knøtter, by og rådstueskriver i Næstved at være egen værge efter faderens død, da hendes mor er betaget sin fornuft. Dog under kurator Mathias Hansen, rådmand i Næstved.

895 Mette Andersdatter i Næstved. 24.8.1759, fol.578.
E: Anders Nielsen Bornholm.
Hendes B:
1) Ellen Hansdatter 10.
Registrering 29.9.1758.

896 Dorthe Pedersdatter i Næstved. 6.9.1759, fol.580.
Enke efter Peder Lorentsen [i Bisserup, skifte Holsteinborg gods 2.11.1754. Se lbnr.790A i denne protokol]. B:
1) [Christine Sofie Pedersdatter, død 26.9.1750, skifte Næstved 19.3.1763 lbnr.790]. E: Jonas Wulf, toldforpagter i Næstved. 3B:
a Evald Wulf 19
b Charlotte Amalie Wulf 15
c Peder [Lorents] Wulf 12.
Afdøde døde 25.7.1759.

897 Knud Haagensen i Næstved. 7.9.1759. fol.581.
E: Ingeborg Bondesdatter.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 25.11.1758.

898 Bodil Johansdatter i Næstved. 7.9.1759, fol.582B.
E: Hartvig Pedersen, handskemager.
Første ægteskab med [Mathias Christensen, skifte 25.1.1729 lbnr.618]. B:
1) Anne Dorthe Mathiasdatter 40, i Næstved
2) Kirsten Mathiasdatter 38, gift i København
4) Johanne Mathiasdatter 36, gift i København
5) Christen Mathiassen, skomager i Køge
6) Kirsten Mathiasdatter34, gift i København.
Registrering 5.12.1758.

899 Maren Knudsdatter i Næstved. 7.9.1759, fol.584.
E: Christian Clausen. B:
1) Gerhardine Kirstine Christiansdatter 3½.
Registrering 18.9.1758.

900 Marichen Henriksdatter i Næstved. 11.10.1759, fol.585B.
E: Mathias Schwartz, postmester. B:
1) Henrik Christian Schwartz 3.
FM: Hans Didriksen.
Afdøde døde 13.4.1759.

901 Jens Ottesen, skomager i Næstved. 24.8.1759, fol.588B.
E: Margrethe Bertelsdatter. B:
2) Otto Jensen 16, i skomagerlære.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 22.1.1734 lbnr.669]. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 43, der tjener på Sortebrødre Kloster [i Næstved].
Registrering 9.2.1759.

902 Hans Slangerup, toldfuldmægtig i Næstved. 16.1.1760, fol.591B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Claus Brysting. B:
1) Laurids Slangerup 29
2) Else Margrethe Slangerup 27
3) Christian Slangerup 26
4) Frederik Slangerup 19
5) Peder Slangerup 15.
FM: Just Nielsen Knechenborg.
Afdøde døde 2.5.1759.

903 Benedikte Dorthe Plesner, ugift i Næstved. 1.2.1760, fol.594.
A:
0) forældre [Hans Filip Plesner, præst i Skellerup og Ellinge på Fyn, død 14.3.1716 og Else Mathiasdatter Reutze, død 7.5.1751]
1) bror Johan Filip Plesner i Stege, præst [i Elmelunde] på Møn
2) bror Mathæus Plesner, præst i Ørum og Daugård
3) bror Henning Christoffer Plesner, præst i Søllested og Vedtofte på Fyn
4) bror David Plesner, præst i Jyderup og Holmstrup
5) bror Christian Carl Plesner, præst i Rårup i Bjerre herred i Jylland
6) søster Hedvig Kirstine Plesner, enke efter Jørgen Christian [Ovesen] Guldberg, præst [i Karrebæk, død 1734]
7) søster Christiane Frederikke Plesner, enke efter Gøtsche, forvalter
8) søster Abel Cathrine Plesner, [skifte Tuse herred gejstlig 18.2.1747 lbnr.17], var g.m. Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup. 4B:
a Jørgen Christian Fabricius 17
b Else Cathrine Fabricius 16
c Christen Drachardt Fabricius 15
d Otto Jacob Fabricius 14.
Afdøde døde 22.12.1759.

904 Dorthe Nielsdatter i Næstved. 19.3.1760, fol.604B.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 27.
Afdøde døde 15.8.1759.

905 Lucretia Føyer i Næstved. 17.1.1760, fol.608.
Enke efter Isak Libano. B:
1) Lisbeth Isaksdatter Libano 30, i København
2) Isak Isaksen Libano 27, skomagersvend
3) Jacob Isaksen Libano 20
4) Abraham Isaksen Libano 18, i handskemagerlære.
Registrering 24.9.1759.

906 Hans Jochumsen, bødker i Næstved. 14.6.1760, fol.611B.
Enkemand efter [Marie Nielsdatter, skifte 20.2.1754 lbnr.829]. B:
1) Anne Hansdatter 22
2) Niels Hansen 21
3) Christen Hansen 17
4) Jochum Hansen 15
5) Cathrine Hansdatter 13
6) Andreas Hansen 8.
Registrering 5.4.1760.

907 Christian Pedersen, skomagersvend i Næstved. 14.6.1760, fol.613.
A:
1) bror Jacob Pedersen, smed i Karise
2) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Anders Pedersen ved Køge
3) søster Birthe Kirstine Pedersdatter g.m. Knud Joensen, skomager i Køge
4) bror Peder Pedersen, smed i Lellinge, død, der efter lader 4 børn.
Registrering 24.4.1760.

908 Frederik Køge, skomagersvend i Næstved. 14.6.1760, fol.615.
Arvinger angives ikke.
Registrering 10.5.1760.

909 Johan Gotfredsen i Næstved. 29.7.1760, fol.616B.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Niels Johansen 9
2) Anne Johansdatter 7
3) Johan Gotfred Johansen 5
4) Marie Johansdatter 1, der døde.
Registrering 19.1.1760.

910 Johan Fischer, garver i Næstved. 29.7.1760, fol.617B.
E: Anne Marie.
Arvinger angives ikke.
Registrering 16.4.1760.

911 Laurids Iversen, snedkersvend i Næstved. 29.7.1760, fol.618B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 2.7.1760.

912 Anne Eskilds, skomagerenke i Næstved. 29.7.1760, fol.619B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 15.8.1758.

913 Nikolaj Frederik Gylling i Næstved. 12.8.1760, fol.621B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Nielsen.
Afdøde skulle have en halvbror Peder Graa ved Invaliderne i Fladstrand, der formentlig er død.
Registrering 23.5.1760.

914 Agnethe Olufsdatter i Næstved. 12.8.1760, fol.625B.
E: Niels Christensen, skomager. B:
1) Aarsele Nielsdatter 11½
2) Johanne Marie Nielsdatter 10.
FM: Oluf Madsen.
Afdøde døde 1.4.1760.

915 Peder Christensen, handskemager i Næstved. 12.8.1760, fol.630.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Henrik, feldbereder. B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Whitmann, bager
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Johan Jacob Frederiksen, tømrer i København
3) Marie Pedersdatter 28, i København
4) Lene Pedersdatter 26
5) Christen Pedersen 24
6) Maren Pedersdatter 22.
Afdøde døde 26.1.1760.

916 Johan Christoffer Hover, sadelmager i Næstved. 22.8.1760, fol.634B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Johan Adam Snabel. B:
1) Svend Peder Hover 5
2) Else Marie Hover 11 uger.
Registrering 30.4.1760.

917 Maren Pedersdatter i Næstved. 22.8.1760, fol.636.
E: Jens Stoer.
Arvinger angives ikke.
Registrering 5.6.1760.

918 Johan Casper Schindler, musikant i Næstved. 24.9.1760, fol.637B.
E: Bolette Knudsdatter. LV: Mikkel Schorler. B:
1) Jørgen Casper Schindler 3
2) Johan Frederik Schindler 8 uger.
FM: Jonas Wulf, guldsmed.
Enkens første ægteskab med Jørgen Lindtner, musikant, [skifte 23.12.1755 lbnr.851].
Afdøde døde 25.1.1760.

919 Johan Joachim Schultz i Næstved. 6.10.1760, fol.644.
E: Lisbeth Pedersdatter Brandt. B:
1) Johan Jørgen Schultz 19
2) Hanne Cathrine Schultz 17
3) Nikolaj Sigismund Schultz 13
4) Johan Peder Schultz 10
5) David Schultz 7
6) Anne Frederikke Schultz 2.
FM: Christian Danielsen.
Afdøde døde 13.5.1760.

920 Mikkel Olter i Næstved. 23.10.1760, fol.650.
E: Cecilie Marie Klingberg. LV: Mikkel Schorler. B:
1) Hans Olter 11
2) Borchard Frederik Olter 8.
FM: Niels Lynge.
Enken bor hos sin mor Marie Elisabeth [Hansteen], enke efter [Hans] Klingberg, rådmand, [skifte 21.12.1745 lbnr.758].
Afdøde døde på rejse til Sankt Croix i Vestindien i december 1758.

921 Tobias Wirth, provincialmedicus i Næstved, der døde 4.9.1760, fol.653B.
E: Sofie Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1753.

922 Poul Pondt i Næstved. der døde 21.10.1760, fol.653B.
A:
1) bror Christian Pondt
2) søster Anne Christine Pondt g.m. Nikolaj Tidemann.
Afdøde var fuldmægtig på Sirts- og kattunfabrikken i Næstved, ejet af major [Peder] West til Tybjerggård.

923 Engel Marie Fischer, ugift i Næstved. 28.10.1760, fol.657B.
A:
1) Justina Fischer, der døde 5.7.1760, [skifte 28.10.1760 lbnr.926]. E: Christen Lauridsen Møller
2) søster i København, enke efter Lacroy, skildrer.
Registrering 8.7.1760.

924 Villads Stilling, ugift i Næstved. 19.11.1760, fol.661.
Forlovet med Marie Elisabeth Dehn. A:
1) søster Margrethe Sørensdatter Stilling g.m. Anders Dyring, musketer.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Stilling, degn i Bårse.
Afdøde døde 10.8.1760.

925 Christian Tage, toldbetjent i Næstved. 24.8.1759, fol.665.
E: Marie Elisabeth Hansdatter. LV: Christian Thomsen. B:
5) Christiane Christiansdatter 9
6) Christoffer Christiansen Tage 7
7) Birgitte Christiansdatter 4
8) Anne Sofie Christiansdatter 1.
Første ægteskab med [Birgitte Margrethe Christoffersdatter Høltoft, begravet Mogenstrup 9.12.1739]. Skifte 18.12.1739 i Mogenstrup mølle i Vordingborg amt. B:
1) Dorthe Christiansdatter gift i Jylland
2) Maren Christiansdatter, der tjener på Scheelenborg [i Stubberup sogn] på Fyn
3) Kirsten Christiansdatter, der tjener på Bækkeskov [i Everdrup sogn]
4) Anne Margrethe Christiansdatter, gift i København.
Registrering 9.4.1759.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1760-1773

926 Justina Fischer i Næstved. 28.10.1760, fol.1B.
E: Christen Lauridsen Møller, værtshusmand. A:
1) søster i København, enke efter Lacroy, skildrer.
Afdøde døde 5.7.1760.

927 Claus Thoasp, skomager i Næstved. 1.12.1760, fol.13.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jørgen Simonsen. A:
1) en søster i Holsten.
Registrering 13.6.1760.

928 Mette Cathrine Danielsdatter i Næstved. 10.11.1760, fol.17B.
E: Robert Sørensen. Hendes B:
1) Christian Hedegaard 10
2) Peder Hedegaard
3) Sofie 2½
4) Else Kirstine 6 mdr.
FM:
1 morbror Christian Danielsen, murer
2 morbror Niels Danielsen.
Registrering 20.9.1760.

929 Dines Guldberg, rådstuetjener i Næstved. 22.12.1760, fol.22B.
E: Bente Marie Sørensdatter. LV: bror Anders Krag. B:
1) Anne Margrethe Sofie Guldberg 13
2) Hans Georg Frederik Guldberg 9.
FM: morbror Henrik [Sørensen] Krag, musikant i Århus.
Desuden nævnes Anders [Jensen] Krag, præst i Lundum og Hansted.
Afdøde døde 7.5.1760.

930 Oluf Madsen Schuffardt i Næstved. 20.2.1761, fol.26.
E: Inger Christiansdatter. LV: Claus Brysting.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.10.1760.

931 Jacob Conrad Schmidt, bager i Næstved. 6.4.1761, fol.30B.
E: Lisbeth Berntsdatter. LV: Hans Wettmann. B:
1) Ellen Sofie Jacobsdatter 38, i København.
Registrering 3.10.1760.

932 Niels Jensen, pottemagersvend i Næstved. 6.4.1761, fol.33B.
E: Maren Hansdatter. LV: Oluf Jensen, bødker. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 5
2) Jens Nielsen 2½.
Registrering 27.9.1760.

933 Marie Elisabeth Florets i Næstved. 1.6.1761, fol.35B.
E: Herman Nikolaj Frederik Kahl, formskærer.
Hendes B:
1) Marie Elisabeth Henriksdatter Meyer 14.
Registrering 7.2.1761.

934 Kirsten Nielsdatter i Næstved. 1.6.1761, fol.37B.
B:
1) Svend Svendsen 18, i skomagerlære i Køge.
Registrering 13.12.1760.

935 Ellen Cathrine Sivertsdatter i Næstved. 30.5.1761, fol.40B.
E: Peder Poulsen. B:
1) Johanne Margrethe Pedersdatter 19
2) Peder Sivert Pedersen 15
3) Anne Pedersdatter 13
4) Hans Christian Pedersen 7
5) Sofie Pedersdatter 2½.
FM: Knud Hytter, skrædder.
Afdøde døde 11.6.1760.

936 Niels Andersen, skomager i Næstved. 26.6.1761, fol.47.
E: Anne Marie Justsdatter Buchhorst. LV: Jens Wulf. B:
1) Hans Andreas Nielsen 2.
FM: Valentin Cederberg.
Enkens første ægteskab med Hans Pedersen, skomager, skifte 17.6.1755 lbnr.841. Arv til B:
1) Peder Just Hansen.
Hans Pedersens første ægteskab med Alette Marie Bech, skifte 23.3.1752 lbr.807.
Arv til B:
2) Anne Margrethe Hansdatter 3½.
Afdøde døde 13.9.1760.

937 Anders Christensen, tolder i Karrebæksminde toldergård. 14.9.1761, fol.53.
E: Ellen Marie Sørensdatter Bergen. LV: Claus Brysting, købmand. B:
1) Maren Andersdatter 15
2) Søren Andersen 11
3) Hans Andersen 10.
FM: farbror Niels Christensen i Basnæs på Gavnø gods.
Afdøde døde 17.5.1761.

938 Else Madsdatter i Næstved. 21.9.1761, fol.56.
E: Søren Nielsen. vægter. A:
1) bror Niels Madsen Taasinge
2) søster, død. 1B:
a Mads Pedersen, stykkusk i Holsten
3) søster Sofie Madsdatter i Norge, død uden børn.
Enkemandens første ægteskab med Villumine Christensdatter, skifte 6.11.1753 lbnr.827. Arv til B:
1) Anders Sørensen.
Arv til Villumine Christensdatters barn af første ægteskab B:
1) Karen Andersdatter.
Afdøde døde 30.7.1761.

939 Karen Andersdatter i Næstved. 13.8.1761, fol.61.
E: Christen Hemmingsen. A:
1) søskendebarn Erik Rasmussen i Tornemark
2) søskendebarn, død. 5B:
a Mathis Hansen
b Hans Hansen
c Peder Hansen
d Laurids Hansen
e Anne Hansdatter
3) søskendebarn, død. 1B:
a Jytte Dorthe Thøgersdatter g.m. Christen Christoffersen i Gavnø Enemærke
4) søskendebarn Niels Eriksen, hattemager, død. 3B:
a Erik Nielsen, feldberedersvend
b en søn
c en datter
5) søskendebarn Just Hattemager, død. 1B:
a en datter, død. Hendes børn.
Muligvis flere søskendebørn, men ingen kunne legitimere sig.
Afdøde døde 24.7.1761.

940 Helene Meisenhausen i Næstved. 24.9.1761, fol.64.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 3.2.1760.

941 Frederik Neumeyer i Næstved. 28.10.1761, fol.66.
E: Juliane Marie. B:
1) Sofie Magdalene Neumeyer 12
2) Charlotte Amalie Neumeyer 10
3) Christian Frederik Neumeyer 8.
Afdøde døde 21.4.1761.

942 Christian Clausen i Næstved. 28.10.1762, fol.60.
E: Marie Sofie.
Første ægteskab med [Birgitte Poulsdatter Lund, skifte 27.2.1754 lbnr.830]. B:
1) Hans Christian Clausen 20
2) Poul Clausen 18
3) Birgitte Marie Clausen 15
4) Elisabeth Louise Clausen 14
5) Anders Clausen 13
6) Marie Magdalene Clausen10
7) Christiane Clausen 8
[Andet ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 7.9.1759 lbnr.899]. B:
8) Gerhardine Kirstine Clausen 2.
Afdøde døde 24.12.1759.

943 Henrik Olufsen i Næstved. 28.10.1761, fol.70B.
E: Else Jacobsdatter. B:
1) Marie Henriksdatter 25
2) Bodil Henriksdatter 22
3) Christiane Henriksdatter 20
4) Kirsten Henriksdatter 16
5) Jacob Henriksen 14.
Registrering 8.7.1761.

944 Bertel Jensen, ugift tjenestekarl i Næstved. 4.2.1762, fol.71B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.9.1761.

945 Peder Caspersen Bæhr, bogbinder i Næstved. 23.12.1761, fol.72B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Samuel Majland.
Afdøde var født i Christiania i Norge.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 8.12.1761.

946 Johan Gotfred Mourids, fabrikant i Næstved. 29.4.1762, fol.76.
E: Marie Rosine [Brix]. LV: bror Johan Gotfred Brix.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1762.

947 Christine Poulsdatter, ugift i Næstved, der døde 4.3.1762, fol.76.
Testamente af 6.3.1758 for afdøde og hendes ugifte bror Christian Poulsen, købmand i Næstved, der forbliver i uskiftet bo. A:
deres søskende, hvoraf den
1) ugifte søster Marie Poulsdatter
går i lige arv ned sine brødre.

948 Sidse Jørgensdatter i Næstved. 17.6.1762, fol.77.
E: Laurids Christian, skoflikker. B:
1) Inger Lauridsdatter 24
2) Kirsten Lauridsdatter 22
3) Maren Marie Lauridsdatter 20
4) Margrethe Lauridsdatter 10.
Afdøde døde 19.1.1762.

949 Anne Christoffersdatter i Næstved. 17.6.1762, fol.79.
E: Thomas Christensen, plantør. B:
1) Margrethe Thomasdatter 45
2) Gørrild Thomasdatter 32
3) Christen Thomsen 30
4) Christoffer Thomsen 28.
Afdøde døde 24.11.1761.

950 Carl Frederik Bøhm i Næstved. 19.8.1762, fol.80B.
E: Eleonora Fransiska Almis. LV: Claus Brysting.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.5.1762.

951 Karen Hansdatter i Næstved. 16.9.1762, fol.83B.
Enke efter Nikolaj Pedersen [Rigrein], feldbereder, [skifte5.12.1756 lbnr.860].
Første ægteskab med Jacob Boyesen, skrædder, [skifte 27.7.1751 lbnr.797]. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter g.m. Christian Krog, feldbereder
2) Ursula Margrethe Jacobsdatter 19
3) Dorthe Christiane Jacobsdatter 16.
FM: morbror Niels Hansen, feldbereder.
Desuden nævnes en obligation fra 1731, der tilhørte Margrethe Andersdatter, enke efter Boye Jacobsen i Næstved.
Afdøde døde 3,5,1762.

952 Jørgen [Nielsen] Fogh, kammerråd i Næstved. 12.5.1762, fol.90.
Enkemand efter Anne Marie Maar, begravet Næstved Morten 4.11.1761. B:
1) Niels Fogh, løjtnant i Holsten
2) Oluf Fogh. vejer og måler på Sankt Thomas i Vestindien
3) Johan Michael Fogh, degn i Gundsømagle
4) Laurids Fogh, skriverkarl hos byfogeden i Nakskov
5) Johan Ludvig Fogh, apotekersvend i København
6) Anne Else Fogh g.m. Hans [Frandsen] Hvas, præst i Jyllinge og Gundsømagle
7) Mette Marie Fogh, [skifte Nørlyng herred gejstlig 9.9.1755 lbnr.138], var g.m. Christian [Albert Olufsen] Sadolin, præst i Viborg Søndre sogn. 1B:
a Inger Cathrine Sadolin
8) Margrethe Fogh
9) Cathrine Fogh.
Afdøde døde 6.11.1761.

953 Margrethe Bertelsdatter i Næstved. 17.1.1763, fol.108B.
Enke efter Jens Ottesen, skomager, [skifte 24.8.1759 lbnr.901]. B:
1) Otto Jensen 19, skomagersvend.
Jens Ottesens første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 22.1.1734 lbnr.669]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Jensdatter.
Afdøde døde 9.9.1762.

954 Johan [Henrik] Galle, urmager i Næstved. 18.3.1763, fol.110.
E: Cathrine Hedvig Kjærulf. LV: Hans Bonum Fuglede. B:
3) Søren Galle 20, urmagersvend
4) Ann Galle 19
5) Jacob Galle 16, i guldsmedelære i Vordingborg.
FM: Claus Brysting.
Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, [skifte 6.2.1741 lbnr.724]. B:
1) Christoffer Galle 28, urmagersvend
2) Johan Henrik Galle 25, feldberedersvend i Riga.
Registrering 5.1.1763.

955 Maren Jensdatter i Næstved. 20.4.1763, fol.119B.
E: Ditlev Thomsen, aftakket rytter.
Arvinger angives ikke. (Sml.lbnr.1051).
Registrering 12.4.1763.

956 Sivert Friis, fattigforstander i Næstved. 26.3.1760, fol.121.
E: Anne Christine Brochelmann. A:
1) mor Birthe [Henriksdatter] i Vartov Hospital i København, enke efter [Christoffer] Elsinger, [skifte 30.8.1742 lbnr.740].
Mors første ægteskab med afdødes far [Peder Sivertsen Friis, skifte 20.12.1727 lbnr.607].
2) søster Ellen Cathrine Pedersdatter Friis g.m. Peder Poulsen i Næstved
3) halvsøster [Elisabeth Christoffersdatter], død. 1B:
a Helvig Nielsdatter Ramp i Køge kro.
Afdøde, der tidligere havde været tobaksspinder, døde 27.3.1759.

957 Peder Johansen, klejnsmed i Næstved. 2.6.1763, fol.145B.
E: Kirstine Marie Pedersdatter. B:
4) Bolette Elisabeth Pedersdatter 19, i Rønnebæk præstegård
5) Peder Pedersen 14, i guldsmedelære
6) Anne Cathrine Pedersdatter 14
7) Karen Frølling Pedersdatter 12
8) Henrik Folmer Pedersen 10.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 6.4.1742 lbnr.735]. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 35, g.m. Johan Christian Mejling, skrædder
2) Johan Wendt Pedersen 33, smedesvend
3) Johannes Pedersen 27, smedesvend.
Registrering 26.3.1763.

958 Christian Lorentsen, ugift tabulet-kræmmer i Næstved. 8.6.1763, fol.154.
A:
1) mor Veronika Lorentsen i Krebnitz i Bøhmen
2) bror Johan Gotfred Lorentsen i Næstved.
Afdøde var født i Bøhmen.
Registrering 22.2.1763.

959 Anne Mogensdatter i Næstved. 8.6.1763, fol.158.
E: Jacob Godschelow. B:
1) Gertrud Jacobsdatter 4.

960 Anne Sofie [Schiøtz] i Næstved. 25.5.1763, fol.158B.
Enke efter Christian Frederik Irgens, ekvipagemester [i det Vestindiske kompagni, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 29.4.1759 lbnr.27]. B:
1) Johan Severin Irgens 15
2) Thomas Irgens 12
3) Holger Irgens 10
4) Carl [Vilhelm] Irgens 8
5) Christine Magdalene Irgens 6.
FM: Lorents Christian [Poulsen] Bildsø, præst i Næstved Sankt Peder.
Afdøde døde 26.3.1763.

961 Jens Jensen, bødker og fattiglem i Næstved. 12.4.1764, fol.164B.
A:
Der skal være en bror ved Roskilde.
Afdøde døde 9.1.1763.

962 Peder Poulsen i Næstved. 12.4.1764, fol.167B.
Enkemand efter Ellen Cathrine Sivertsdatter, skifte 30.5.1761 lbnr.935. B:
1) Johanne Margrethe Pedersdatter
2) Peder Sivert Pedersen
3) Anne Pedersdatter
4) Hans Christian Pedersen
5) Sofie Pedersdatter.
FM: Knud Hytter, skrædder.

963 Bartholomæus Schack, vægter i Næstved. 8.5.1764, fol.172B.
E: Birthe Marie Christensdatter. B:
1) Clausine [Cathrine] Bartholomæusdatter [Skytte, skifte 30.4.1754 lbnr.833], var g.m. Hans Pedersen [Hornbæk], vægter, [skifte 27.8.1755 lbnr.844]. 3B:
a Bartholomæus Hansen
b Anne Margrethe Hansdatter
c Mette Hansdatter
2) Johan Christian Batholomæussen Schack 12.
Afdøde døde 5.6.1763.

964 Johannes Duusen i Næstved 8.5.1764, fol.174B.
E: Anne Marie Poulsdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 27.5.1763.

965 Johan Bartholomæus Bata, mester på Sirtsfabrikken i Næstved. 25.5.1763, fol.175B.
E: Margrethe Helene Hansdatter. LV: Hans Didriksen. B:
1) Johan Conrad Bata.

966 Anders Christensen, snedker i Næstved. 14.6.1764, fol.184.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Henrik Hansen.
Arvinger kendes ikke, men der skal være en farbror i Køge.
Afdøde døde 12.71763.

967 Ernst Reeberg, skarpretter i Næstved. 28.6.1764, fol.187B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Niels Holm. B:
1) Mette Reeberg 22
2) Jochum Reeberg 21, i guldsmedelære i København
3) Peder Reeberg 20, skriverdreng hos forvalteren på Sorø ridderlige Akademi
4) Christian Reeberg 13
5) Anne Reeberg 11
6) Jørgen Reeberg 9
7) Margrethe Reeberg 6
8) Agathe Reeberg 1½.
FM: mosters mand Niels Nygaard, hjulmand.
Afdøde døde 23.8.1763.

968 Jens Rosenvold Knoph, feltskær i Næstved. 15.6.1764, fol.191B.
E: Maren Mathiasdatter. LV: Hans Bonum Fuglede. A:
1) far P. W. Knoph, løjtnant i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 14.6.1763.

969 Nikolaj Ødmann, skrædder i Næstved. 5.10.1764, fol.207.
Anne Cathrine Knudsdatter. LV: Jacob Hansen. A:
1) bror Johannes Ødmann, skrædder i København
2) bror Claus Ødmann, bager i Borås i Sverige
3) bror Poul Ødmann, skrædder i Borås
4) søster Cathrine Ødmann, gift i Borås.
Registrering 14.5.1764.

970 Svend Cortnum, organist i Næstved Sankt Peder. 14.12.1764, fol.211.
E: Susanne Malene Christensdatter. B:
1) Marie Elisabeth Cortnum 10
2) Andreas Cortnum 5
3) Svend Peder Cortnum 17 uger.
Afdøde døde 4.5.1764.

971 Christen Sporløv, toldbetjent i Næstved. 17.12.1764, fol.216.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Oluf Madsen. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Henrik Christensen Hetting, skoflikker
2) Anne Marie Christensdatter 11.
FM: Christian Danielsen Falkenberg.
Afdøde døde 17.4.1764.

972 Oluf Jensen, bødker i Næstved. 29.11.1764, fol.219B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med Sidsel Lauridsdatter, skifte 11.9.1750 lbnr.788. B:
1) Birthe Margrethe Olufsdatter g.m. Laurids Højelsen, sadelmager
2) Ellen Kirstine Olufsdatter g.m. Peder Barts, snedker i Slagelse
3) Dorthe Cathrine Olufsdatter31, i Vartov Hospital, blind
4) Karen Olufsdatter 28, i København.
Arv i boet til afdødes stedsøn Hans Bentsen-
Afdøde døde 11.10.1764.

973 Kirsten Jensdatter i Næstved. 12.4.1765, fol.226.
Enke efter Hans Slangerup, skifte 16.1.1760 lbnr.902. B:
1) Laurids Slangerup, musketer i København
2) Else Margrethe Slangerup 32, i København
3) Christian Slangerup 31, deserteret musketer
4) Frederik Slangerup 24, købmandssvend i Kalundborg
5) Peder Slangerup 20, feldberedersvend i Braunschweig
FM: Just Nielsen Knechenborg.
Afdøde døde 21.12.1764.

974 Marie Gotliebsdatter i Næstved. 12.4.1765, fol.230.
E: Peder Andersen, fisker. B:
1) Jens Pedersen 5
2) Anders Pedersen 2½.
FM: Otto Andersen, fisker.
Afdøde døde 25.12.1764.

975 Mathias Kratz, afskediget korporal i Næstved. 21.6.1765, fol.232.
E: Jorina Jørgensdatter Ernst. LV: Hans Wettmann, bager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Stift Bremen, døde 9.2.1765.

976 Christen Nielsen i Næstved. 3.7.1765, fol.235.
E: Esther Simonsdatter Kochansky. LV: Peder Holgersen. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Gørslev
2) søster Ingeborg Nielsdatter, enke i Gørslev.
Desuden nævnes enkens datter Sidsel Kirstine Andersdatter Schiøtt, husholderske på Jomfruens Egede.
Afdøde, der havde været skovfoged i Holmegård Dyrehave indtil sidste Mikkelsdag, døde 4.6.1765.

977 Eleonora von Galkovsky i Næstved, der døde 7.9.1765, fol.238B.
E: Carl Gustav von Keyserlingk, oberstløjtnant og generaladjudant.
Testamente af 11.7.1759, der respekterer afdødes forskrivelse af 10.2.1759 til Caroline Frederikke Margrethe von Krakewitz.

978 Johan Gotfred Moritz, fabrikant i Næstved. 27.8.1765, fol.240B.
E: Marie Rosine Brix. LV: Jonas Wolf. B:
1) Hanne Juliane Moritz 15½
2) Johan Gottlob Moritz 14
3) Marie Christine Moritz 11
4) Johan Gotlieb Moritz 9.
FM: Christian Ager, glarmester.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Susanne, enke efter Moritz
2 enkens bror Johan Gotfred Brix.
Registrering 6.7.1765.

979 Jens Hemmingsen, kornmåler i Næstved. 20.9.1765, fol.254.
E: Kirstine Marie Christiansdatter. LV: Just Knechenborg. B:
1) Christian Jensen 20
2) Frederik Jensen 17
3) Anne Marie Jensdatter 10.
FM: Mikkel Pater, skipper.
Registrering 12.7.1765.

980 Frederik Sass, markedskræmmer i Næstved. 30.7.1765, fol.258.
E: Kirsten Thuesdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Danzig, døde 28.5.1765.

981 Sofie Frederikke Capion i Næstved. 31.10.1765, fol.265.
E: Johan Christoffer Berg, skrædder. B:
1) Anne Christine Johansdatter Berg 3
2) Jochum Frederik Johansen Berg 1.
FM: morbror Steffen Nikolaj Capion, parykmager.
Afdøde døde 28.6.1765.

982 Albert Jensen, tambur i Næstved. 31.10.1765, fol.268B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Selgen Rosenberg, hestemøller. B:
1) Frederik Albertsen 4
2) Karen Albertsdatter 6 mdr.
I boet nævnes et gældsbevis for Jens Albertsen.
Afdøde døde 9.8.1765.

983 Anne Elisabeth Lysholm i Næstved, der døde 14.11.1765, fol.271, 553.
E: Niels Holm, købmand. B:
1) Peder Andreas Holm, købmand i Assens
2) [Anne Sofie Holm] g.m. Christian Hersom, kantor i Næstved
3) datter g.m. Christian Gjellerup, forvalter på Gisselfeld
4) Johan Christoffer Holm, 12 år i 1768.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1741.

984 Thomas Christensen, tobaksplantør i Næstved. 14.11.1765, fol.272.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jacob Hansen, snedker.
Første ægteskab med Anne Christoffersdatter. B:
1) Margrethe Thomasdatter 48, i Næstved
2) Gjørild Thomasdatter gift i Dysted på Gisselfeld gods
3) Christen Thomsen 33, handelsmager i Ringsted
4) Christoffer Thomsen 31, smedesvend i Vemmeløse.
Afdøde døde 13.8.1765.

985 Elisabeth Sofie Jæger i Næstved. 19.2.1766, fol.277.
E: Laurids Londemann, købmand. A:
1) søster Øllegaard Jæger, enke efter Testrup, købmand i Kalundborg
2) søster Antoinette Jæger i Kalundborg
3) søster Charlotte Birgitte Jæger i Stettin i Pommern.
Desuden nævnes enkemandens farbror Jacob Londemann g.m. en datter af Benjamin Hincheldey.
Registrering 13.11.1765.

986 Anne Andersdatter i Næstved. 27.2.1766, fol.288.
E: Niels Rasmussen. B:
1) Birthe Nielsdatter 21
2) Sidsel Nielsdatter 18.
Afdøde døde 8.10.1765.

987 Juliane Kirstine Frimodt i Næstved. 12.5.1766, fol.290.
E: Jacob Schultz, vagtmester. A:
1) søskendebarn Andreas Frimodt i Nivå.
Afdøde døde 8.2.1765.

988 Anne Marie Christiansdatter i Næstved. 13.6.1766, fol.292B.
E: Poul Thomsen Roger, toldbetjent. A:
1) søskendebarn Bent Pedersen i Åbenrå
2) søskendebarn Hans Pedersen i Åbenrå
3) søskendebarn Jørgen Pedersen i Grimstrup
4) søskendebarn Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Gødstrup.
Registrering 14.1.1766.

989 Birthe Pedersdatter i Næstved. 15.5.1766, fol.294B.
E: Laurids Gabrielsen, fisker. B:
1) Peder Lauridsen 18
2) Karen Lauridsdatter 9.
Afdøde døde 13.3.1766.

990 Laurids Brodersen, købmand i Næstved. 12.1.1763, fol.297B.
E: Anne Marie Arentsen, der døde 14.4.1763.
Afdøde mand skal have A:
1) en bror i Norge
2) en søster i Jylland
3) en halvsøster i Jylland.
Hendes arvinger angives ikke
Hendes første ægteskab med Johan Hornemann, skifte 3.6.1755 lbnr.842.
Efter testamente af 13.6.1755 er afdøde indsat som eneste arving efter hans hustrus første mand.
Gave til Johan Hornemanns søster jomfru Christence Hornemann.
Desuden nævnes:
1 Christian Hornemann
2 Wilchen Hornemann
3 afdødes svoger Jørgen Fogh.
Afdøde døde 18.8.1762.

991 Oluf Hansen, tømrer i Næstved. 29.7.1766, fol.418.
E: Lisbeth Johansdatter. B:
2) Hans Olufsen 13
3) Anne Olufsdatter 9.
FM: Steffen Nikolaj Caprion, parykmager.
Første ægteskab med Birthe Andersdatter, skifte 2.3.1751 lbnr.793. B:
1) Andreas Olufsen 36, snedker i Tersløse på baroniet Holberg.
Afdøde døde 6.6.1766.

992 Birthe Marie Christensdatter i Næstved. 29.7.1766, fol.423.
Enke efter Bartholomæus Schack, vægter, [skifte 8.5.1764 lbnr.963]. B:
1) Johan Christian Meyer Batholomæussen 14.
Afdøde døde 16.3.1766.

993 Johan Vilhelm Panie, formskærer og trykker ved kattunfabrikken i Næstved. 29.7.1766, fol.426B.
E: Anne Margrethe Schmidt. LV: Martin Henrik Steiniche, knapmager. B:
1) Johan Casper Panie 8
2) Johan Panie 3.
FM: Hans Bentsen, bødker.
Afdøde døde 27.3.1766.

994 Oluf Madsen, træsko- og jydepottehandler i Næstved. 12.9.1766, fol.429B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Just Nielsen Knechenborg. B:
1) Laurids Olufsen 7
2) Mads Olufsen 3, der døde 22.8.1766.
FM: Niels Rasmussen Rolf, skomager.
Afdøde døde 14.5.1766.

995 Marie Gabrielsdatter i Næstved. 23.10.1766, fol.434.
E: Jens Madsen, skoflikker. A:
1) bror Johan Gabrielsen, vognmandskarl i København
2) søster Margrethe Gabrielsdatter g.m. en gårdmand i Røstofte.
Afdøde døde 14.7.1766.

996 Andreas Blymert, daglejer i Næstved. 23.10.1766, fol.436B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Else Dorthe Andreasdatter 25
2) Casper Andreassen 18, i handskemagerlære.
Registrering 21.8.1766.

997 Jens Otto Post, snustobakskræmmer i Næstved. 7.8.1766, fol.438.
E: Eleonora Fransiska [Lauridsdatter] Almis. LV: Hans Brysting. A:
0) forældre [Johan Poulsen Post, præst i Skamby på Fyn, død 25.1.1743 og Mette Westengaard, død 1754]
1) søster Maren Bang Post hos [sin mands bror] Salomon [Frederiksen] von Hagen, præst i Odense Frue, enke efter [Michael Frederiksen] von Hagen, også kaldt von Haven, [præst i Horne og Asdal, død 4.3.1751].
Mors første ægteskab med [formanden i Skamby Ananias Mikkelsen Leermann, begravet 13.6.1704]. B:
2) halvsøster [Marie Cathrine Ananiasdatter Leermann] g.m. [Henrik Jørgensen] Wederkinch, præst i Nykøbing og Systofte på Falster.
Enkens første ægteskab med Johan Casper Langscheidt, skifte 30.8.1757 lbnr.865. Arv til B:
1) Frands Jacob Langscheidt
2) Johanne Eleonora Langscheidt.
Enkens andet ægteskab med Carl Frederik Bøhm, [skifte 19.8.1762 lbnr.950].
Afdøde døde 13.5.1766.

998 Susanne Malene Christensdatter i Næstved. 24.3.1767, fol.449.
Enke efter Svend Cortnum, organist, [skifte 14.12.1764 lbnr.970]. B:
1) Marie Elisabeth Cortnum 12
2) Andreas Cortnum 7
3) Svend Peder Cortnum 3.
FM: mosters mand Peder Hansen Lynge, ejer af Langebæk mølle ved Vordingborg.
Afdøde døde 11.11.1766.

999 Jorina Jørgensdatter Ernst i Næstved. 3.6.1767, fol.459.
Enke efter Mathias Kratz, afskediget korporal, [skifte 21.6.1765 lbnr.975].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.1.1767.

1000 Jacob Schultz, afskediget vagtmester i Næstved. 3.6.1767, fol.462.
Enkemand efter [Juliane Kirstine Frimodt, skifte 12.5.1766 lbnr.987].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.3.1767.

1001 Else Marie Johansdatter i Næstved. 31.7.1767, fol.463B.
E: Jørgen Lauridsen, kornmåler. B:
1) Laurids Jørgensen 15, i drejerlære.
Afdøde døde 27.12.1766.

1002 Anne Cathrine Hildebrandtsdatter i Næstved. 31.7.1767, fol.465B.
E: Mathias Lauridsen, væver. B:
1) Laurids Mathiassen 10
2) Ingeborg Margrethe Mathiasdatter 7
3) Marie Elisabeth Mathiasdatter 4 uger.
FM: Niels Rasmussen Rolf, skomager.
Afdøde døde 18.3.1767.

1003 Eleonora Fransiska [Lauridsdatter] Almis i Næstved. 4.9.1767, fol.466B.
Enke efter Jens Otto Post, tobakskræmmer, [skifte 7.8.1766 lbnr.997].
Første ægteskab med Johan Casper Langscheidt, [skifte 30.8.1757 lbnr.865]. B:
1) Frands Jacob Langscheidt 22, i musikantlære
2) Johanne Eleonora Langscheidt.
Enkens andet ægteskab med [Carl Frederik Bøhm, skifte 19.8.1762 lbnr.950].
Afdøde døde 28.2.1767.

1004 Anne Kirstine Jensdatter i Næstved. 14.10.1767, fol.479B.
E: Daniel Lorentsen, gørtler. A:
1) søster Maren Jensdatter i Rønnebæk
2) bror Frederik Jensen, død. 4B:
a Laurids Frederiksen i Rønnebæk
b Jens Frederiksen i Rønnebæk
c Anders Frederiksen ved Nyborg på Fyn
d Malene Frederiksdatter g.m. Hans Madsen, landsoldat i Rønnebæk.
Registrering 30.5.1767.

1005 Peder Simonsen, daglejer i Næstved. 14.10.1767, fol.482B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jens Pedersen 8
2) Anne Pedersdatter 6
3) Simon Pedersen 3.
FM: Jens Nielsen, snedker.
Afdøde døde 16.4.1767.

1006 Hans Jørgen Pever, daglejer i Næstved. 14.10.1767, fol.483.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Kjeld Johansen Ladorph. B:
1) Jørgen Hansen 9.
FM: Peder Nielsen.
Afdøde døde 28.5.1767.

1007 Anne Marie Nielsdatter i Næstved. 21.10.1767, fol.485.
E: Niels Pedersen, hattemager. B:
1) Peder Nielsen 28, skomagersvend i København
2) Anne Elisabeth Nielsdatter 24
3) Anne Sofie Nielsdatter 21.
Afdøde døde 12.5.1767.

1008 Peder von West, major i Næstved. 10.9.1767, fol.488B.
Enkemand efter [Christiane Brønsdorph, død 1757. Hendes første ægteskab med Niels Chistensen, renteskriver].
A:
1) Hans Henrik von Eickstedt, som medejer af kattunfabrikken i Næstved.

1009 Opbudsbo i Næstved. 20.8.1767, fol.492.
Registrering af fallitbo hos Frederik Abraham Nakskov og hustru Juliane Marie i Næstved.

1010 Henrik Bruun, maler i Næstved. 17.9.1767, fol.500B.
Enkemand efter Cathrine Marie Poulsdatter, død 2.1.1767. B:
1) Henrik Bruun, malersvend
samt 1 søn og en datter, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 18.4.1767.

1011 Christine Svendsdatter i Næstved. 24.11.1766, fol.504B.
Enke efter Niels Holst, herredsfoged på Langeland, skifte 2.6.1758. B:
3) Anne Sofie Holst, i Næstved
4) Beathe Christine Holst, [begravet Rudkøbing 4.9.1752], var g.m. Andreas Jørgensen, apoteker i Rudkøbing. 2B:
a Niels Jørgensen 16½
b Johan Henrik Jørgensen 15½.
Første ægteskab med [Hans] Melchior[sen] Werhagen (Verhagen). B:
1) Cornelius Werhagen i udlandet. Anses for at være død
2) Sara Werhagen, [begravet Tryggelev 10.6.1751], gift [Bøstrup 17.5.1740] med Jørgen Hansen på Lykkesholm, inspektør ved grevskabet Langeland. 5B:
a Gertrud Hansen 24
b Niels Hansen 22½, ladefoged ved grevskabet Langelands allodialgods: Holmegård, Lykkesholm, Brolykke, Vestergård og Strynø
c Christian Hansen 20½, på Assens amtstue
d Hans Hansen 18½
e Frederik Christian Hansen 17½, til information hos Peder Helder, degn i Longelse på Langeland.
Afdøde døde 19.9.1766.

1012 Bevilling til uskiftet bo i Næstved. 11.12.1767, fol.518B.
Bevilling til uskiftet bo af 11.12.1767 for Rasmus Olufsen Addit, bager og hustru Anne Cathrine Tarm i Næstved.

1013 Jens Lauridsen, skrædder i Næstved. 23.12.1767, fol.518B.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Bendixen. A:
1) en fasterdatter, uvist hvor.
Afdøde havde heller ingen af sit første ægteskab.
Afdøde døde 30.8.1767.

1014 Anne Tobiassen Saaby i Næstved. 5.2.1768, fol.519.
E: Jørgen Mouridsen Samsø.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1768.

1015 Cathrine Margrethe Lauridsdatter i Næstved. 2.5.1768, fol.519B.
E: Rasmus Nielsen, smed. B:
1) Mette Cathrine Rasmusdatter 16
2) Ellen Kirstine Rasmusdatter 15.
FM: Jacob Hansen, snedker.’
Første ægteskab med Jørgen Reifenstein, grovsmed, [skifte 25.2.1750 lbnr.781].
Afdøde døde 25.10.1767.

1016 Niels Nygaard, hjulmand i Næstved. 17.5.1768, fol.521B.
E: Malene Nielsdatter. LV: Henrik Gertsen. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter 25½.
FM: Jacob Hansen, snedker.
Afdøde døde 23.12.1767.

1017 Anne Pedersdatter i Næstved. 1.6.1768, fol.523.
Enke efter Andreas Blymert, skifte 23.10.1766lbnr.996. B:
1) Else Dorthe Andreasdatter Blymert 24
2) Casper Andreassen Blymert 19, i handskemagerlære.
FM: Peder Nielsen, handskemager.
Afdøde døde 28.12.1767.

1018 Johan Frederik Dahlen i Næstved. 19.11.1767, fol.523B.
Enkemand efter Maren Poulsdatter Bagger.
Testamente af 6.6.12738.
Hans A:
Han har ingen levende arvinger.
Hendes A:
1) søster, død. 4B:
a Poul Jesper Pohl
b Abraham Pohl
c Ursula Pohl
d Anne Sofie Pohl,
alle uvist hvor.
Afdøde døde 16.9.1767.

1019 Niels Cyrelesen, værtshusmand i Næstved. 16.7.1768, fol.537.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Just Nielsen Knechenborg. A:
1) bror Hemming Cyrelesen i Kalvehave
2) søster Kirsten Cyrelesen i Kalvehave færgegård
3) søster Bodil Cyrelesen, gift i Kalvehave
4) søster Maren Cyrelesen, gift i Kalvehave.
Afdøde døde 12.4.1768.

1020 Jens Christensen, træskomand og ølsælger i Næstved. 25.7.1768, fol.540B.
E: Bodil Marie Jacobsdatter. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Hans Peder Jensen 4.
FM: Johan Wendt Pedersen, klejnsmed.
Afdøde døde 14.5.1768.

1021 [Anne] Kirstine Rasmusdatter i Næstved. 17.10.1768, fol.543B.
E: Niels Olufsen. daglejer. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 10
2) Oluf Nielsen 8
3) Birgitte Dorthe Nielsdatter 3
4) Peder Christian Nielsen 9 mdr.
FM: Jørgen Lauridsen, kornmåler.
Afdøde døde 9.5.1768.

1022 Cecilie [Kirstine] Nielsdatter Ursin i Næstved. 25.7.1768, fol.545B.
E: Christian Hjerm, hestemøller. B:
3) Niels Christiansen 1½.
FM. Frederik Rosenberg.
Første ægteskab med Mogens Hansen, møller i Babberup mølle på Jomfruens Egede fods, skifte 19.10.1761, se lbnr.1022A. B:
1) Nikoline Mogensdatter 11, i Vajsenhuset i København
2) Jacob Mogensen 9, i Vajsenhuset i København.
Mogens Hansens første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte Jomfruens Egede 13.7.1755]. Arv til B:
1) Kirstine [Elisabeth] Mogensdatter.
Desuden nævnes afdødes far Niels Ursin, degn i Dalby, [begravet Dalby 23.9.1765. Han var g.m. Ida Christiane Wolch, begravet Dalby 19.5.1741].
Afdøde døde 14.6.1768.Jomfruens Egede gods. Skifteprotokol 1755-1837.

1022A Mogens Hansen, møller i Babberup Mølle, der døde 19.10.1761, fol.137B.
E: Cecilie Kirstine Ursin. LV: far Niels Ursin, degn i Dalby. B:
2) Nikoline Mogensdatter 5
3) Jacob Christian Mogensen 2½.
FM: Hans Hytten, birkedommer i Vester Egede.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 13.7.1755. B:
1) Kirstine Elisabeth Mogensdatter.
FM: Mads Eliassen Møller i Haugehuset.
Skifte 18.6.1755 efter afdødes mor Anne Lauridsdatter.1023 Jens Hansen, gårdskarl på Næstved rådstue. 19.12.1768, fol.550.
B:
1) Anne Marie Jensdatter 8, hos fasters mand Henrik Jacobsen i Assendrup mølle
2) Johan Jensen 7, hos fasters mand Peder Lauridsen i Aversi.
Afdøde døde 28.4.1768.

1024 Adam Jagemann, fisker i Næstved. 23.2.1769, fol.554B.
E: Anne Hansdatter Havsteen. LV: Jens Hansen, snedker. B:
1) Hans Adamsen Jagemann 38, i Lister ved Bergen i Norge
2) Dorthe Kirstine Jagemann g.m. Hans Andersen, skomager.
Afdøde døde 21.11.1768.

1025 Anne Cathrine Sørensdatter Svenstrup i Næstved. 23.2.1769, fol.557.
E: Terkild Madsen, toldbetjent. B:
1) Søren Terkildsen 10½
2) Ancher Terkildsen 5
3) Mads Terkildsen 2.
FM: Jens Hansen Kirkeby, snedker.
Enkemanden var afskediget kyrasser.
Afdøde døde 15.9.1768.

1026 Peder Nielsen, handskemager i Næstved. 11.2.1769, fol.560.
E: Anne Jespersdatter. LV: Hans Christian Mislet. A:
På fars side:
1) faster, død. 1B:
a Morten Nielsen, skrædder i Topshøj ved Sorø.
På mors side:
1) mors søskende, død. 3B:
a Henrik Nielsen, smed i Rejnstrup ved Gunderslevholm
b Barbara Nielsdatter g.m. Laurids Lauridsen skovfoged ved Gunderslevholm
c Inger Nielsdatter g.m. Laurids Mortensen i Smidstrup ved Skælskør.
Enkens første ægteskab med [Hans Svendsen, skifte 8.10.1744 lbnr.752]. Arv til B:
1) Svend Hansen, møller i Bechs mølle på Gisselfeld Kloster gods
2) Maren Hansdatter.
Afdøde døde 3.9.1768.

1027 Ellen Lauridsdatter i Næstved. 2.5.1769, fol.566B.
Enke efter Hans Jørgen Pever, daglejer og fiskebløder, [skifte 14.10.1767 lbnr.1006]. B:
2) Jørgen Hansen 11½.
Uden ægteskab med Johan Schmidt B:
1) Birthe Johansdatter Schmidt 30.
FM: Laurids Gabrielsen.
Afdøde døde 21.1.1769.

1028 Peder Holgersen, skoflikker i Næstved. 2.5.1769, fol.570.
E: Mette Gotfredsdatter. LV: Gotfred Hertz, kornmåler. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 9.
FM: Hans Jørgensen, drejer.
Afdøde døde 17.11.1768.

1029 Peder Dalsteen, arrestforvarer i Næstved. 2.5.1769, fol.571.
E: Kirsten Olufsdatter.
Der skal være arvinger i Skåne i Sverige, hvor afdøde er født.
Afdøde døde 7.2.1769.

1030 Daniel Lorentsen, gørtler i Næstved. 20.5.1769, fol.572B.
Enkemand efter Anne Kirstine Jensdatter, skifte 14.10.1767 lbnr.1004.
Hans A:
Han er født i Sachsen og har ingen arvinger.
Hendes A:
1) søster Maren Jensdatter i Rønnebæk
2) bror Frederik Jensen, død. 4B:
a Laurids Frederiksen i Rønnebæk
b Jens Frederiksen i Rønnebæk
c Anders Frederiksen ved Nyborg på Fyn
d Malene Frederiksdatter g.m. Hans Madsen, landsoldat i Rønnebæk.
Afdøde døde 2.2.1769.

1031 Malene Jensdatter i Næstved. 20.5.1769, fol.575B.
B:
1) Christian, der er i opfostringshuset i København.
Afdøde døde 11.10.1768.

1032 Testamente i Næstved. 1769, fol.576.
Testamente af 31.3.1769 for Christiane Møller, en 67 år gammel ugift tjenestepige i Næstved. A:
1) Cathrine Margrethe [Gøring] g.m. Svend Lund, degn i Græse.
Johan Frederik Gøring lover på Svend Lunds vegne at betale hendes begravelse, når den tid kommer.
Testators 2 år ældre søster i Jylland, lever muligvis endnu.

1033 Anne Cathrine Frederiksdatter Falkenberg i Næstved. 20.5.1769, fol.577B.
E: Just Jørgensen, kræmmer. B:
1) Marie Cathrine Justsdatter 20
2) Frederik Christian Justesen 13
3) Jørgen Peder Justesen 10
4) Johanne Justsdatter 8½
5) Marie Lucie Justsdatter 1.
FM: Søren von Holsten, snedker.
Afdøde døde 8.11.1768.

1034 Anne Lauridsdatter i Næstved, begravet Næstved Sankt Peder 8.11.1769, fol.589B.
E: Peder Lauridsen Lerche, snedker.
Bevilling til uskiftet bo 14.4.1769.

1035 Alhed Pedersdatter i Næstved. 20.11.1769, fol.590B.
E: Morten Holst, klejnsmed. B:
1) Marie Kirstine Mortensdatter 3.
Afdøde døde 31.5.1769.

1036 Maren Lauridsdatter i Næstved. 27.11.1769, fol.593B.
E: Frederik Henriksen, natmand. B:
1) Henrik Frederiksen 16
2) Anne Cathrine Frederiksdatter 14
3) Frederik Møller 8
4) Carl Bruun 4.
FM: Jacob Hansen, snedker.
Afdøde døde 5.8.1769.

1037 Christian Grosmann, murer i Næstved. 24.2.1770, fol.595B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen Wettmann, bager. B:
2) Christian Grosmann 3.
Af første ægteskab B:
1) Johan Christian Grosmann 19, i klejnsmedelære. (Han kaldes Johan Christoffer Grosmann i lbnr.683).
FM: født værge Peder Hover, snedker.
Afdøde, der også var afskediget kyrasser, døde 19.1.1770.

1038 Casper Faltz, væver i Næstved. 24.2.1770, fol.599.
E: Ursula Hansdatter. LV: Johan Christoffer Nissen, bager. B:
1) Johan Casper Faltz 24, væversvend
2) Eva Caspersdatter 22
3) Marie Rosine Caspersdatter 9.
FM: Hans Wettmann, bager.
Registrering 2.12.1769.

1039 Daniel Christiansen Falkenberg, murer i Næstved. 2.4.1770, fol.603B.
E: Marie Nielsdatter. LV: Hans Jørgensen Wettmann, bager. B:
1) Johanne Marie Danielsdatter 4.
FM: farfar Christian Danielsen Falkenberg, murer.
Afdøde døde 25.1.1770.

1040 Cathrine Rasmusdatter i Næstved. 21.5.1770, fol.609B.
E: Børge Olufsen Hagen, skomager. B:
1) Bartholomæus Børgesen 6
2) Rasmus Børgesen 4
3) Hans Børgesen 1.
FM: mors stedfar Bartholomæus Dalstrøm.
Afdøde døde 11.3.1770.

1041 Maren Mogensdatter, ugift i Næstved. 3.7.1770, fol.613B.
A:
1) bror Anders Mogensen 45, i Hallesø på Gunderslevholm gods
2) søster Elsebeth Mogensdatter g.m. Jørgen Sørensen i Luderup på Ravnstrup gods
3) søster Kirsten Mogensdatter 37, uvist hvor.
Afdøde døde 3.1.1770.

1042 Bodil Marie Jacobsdatter i Næstved. 22.9.1770, fol.517.
E: Thomas Thomsen, værtshusmand. B:
2) Christence Kirstine Thomasdatter 1.
FM: Hans Bentsen, bødker.
Første ægteskab med [Jens Christensen, skifte 25.7.1768 lbnr.1020]. B:
1) Hans Peder Jensen 6.
FM: Johan Wendt Pedersen, klejnsmed.
Afdøde døde 27.7.1770.

1043 Anne Thomasdatter i Næstved. 13.10.1770, fol.621.
Enke efter Frands Mejling, korporal, der for længst er død i Kiel. B:
1) Johan Christian Mejling, skrædder
2) Anne Cathrine Mejling 22, i København.
FM: Johan Wendt Pedersen.
Afdøde døde 19.5.1770.

1044 Sisse Marie Nikolajsdatter i Næstved. 29.11.1770, fol.623.
E: Hans Jørgensen Sommer, skomager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 14
2) Dorthe Frederikke Hansdatter 12
3) Thomas Hansen 10
4) Anne Leonora Hansdatter 8
5) Cathrine Hansdatter 5
6) Frederikke Hansdatter 2.
FM: Niels Hansen, feldbereder.

1045 Mikkel Olufsen, lods i Karrebæksminde under Næstved byfogeds jurisdiktion, der døde 3.6.1771, fol.628, 652B.
Enkemand efter Maren Nielsdatter Hjort, [begravet Karrebæk 10.5.1770].
Testamente af 4.5.1770, hvor de har været gift i 42 år.
Hans A:
0) far Oluf Andersen på Enø på Gavnø gods
1) bror Anders Olufsen i Orehoved i Nørre Vedby sogn på Falster, død. 4B:
a Simon Andersen, døbt Nørre Vedby 15.6.1732, nu i Nørre Alslev
b Oluf Andersen, døbt Nørre Vedby 19.9.1734, begravet 2.2.1738
c Hans Andersen, døbt Nørre Vedby 1.12.1737, nu i Egeby, sognefoged i Nørre Vedby
d Oluf Andersen, døbt Nørre Vedby 9.5.1736, begravet 19.2.1744
2) bror Oluf Olufsen, død. E: Karen Pedersdatter. 5B:
a Margrethe Olufsdatter 31, g.m. Jacob [Johansen] Canaris i Nørreskov på Møn
b Anders Olufsen 29, på Enø
c Peder Olufsen 26, på Enø
d Johanne Olufsdatter 24
e Mikkel Olufsen 14 i Nørreskov
3) søster Johanne Olufsdatter på stedet, enke efter Mikkel Lauridsen.
Hendes A:
Af hendes arvinger angives A:
1) søster, død. E: Peder Andersen, mester på Holmen i København. Der nævnes en søn.
Desuden nævnes en gave til søstersønnen Hans Peder Hjort, i urmagerlære i Næstved, (men det fremgår ikke, om det er samme person).
Litteratur: Slægten Canaris af Henning Heilesen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1949 side 142-1467. Heri side 143-145: Jacob Johansen Canaris.

1046 Anne Nielsdatter i Næstved. 21.3.1771, fol.628.
E: Henrik Gertsen Bødker, grovsmed. B:
1) Anne Elisabeth Henriksdatter 21
2) Jens Henriksen 16
3) Dorthe Kirstine Henriksdatter 13.
FM: Christian Jochum Solberg.
Afdøde døde 30.-12.1770.

1047 Peder Nielsen Knechenborg, snedker i Næstved. 5.7.1771, fol.632B.
E: Ellen Sørensdatter [Bruun]. LV: Claus Brysting. B:
1) Niels Pedersen 18, bagersvend
2) Birgitte Pedersdatter 16
3) Søren Pedersen 11
4) Christen Pedersen 9
5) Else Pedersdatter 4
6) Anne Pedersdatter 6 mdr, der døde.
FM: farbror Just Nielsen Knechenborg.
Afdøde døde 24.12.1770.

1048 Søren Nielsen, vægter i Næstved. 6.7.1771, fol.636B.
E: Anne Christensdatter. LV: Thomas Thomsen, værtshusmand. B:
2) Anne Kirstine Sørensdatter 7.
FM: Hans Bentsen, bødker.
Første ægteskab med Vilhelmine Christensdatter. B:
1) Andreas Sørensen.
Afdøde døde 19.1.1771.

1049 Frands Berg, hattemager i Næstved. 6.7.1771, fol.638.
E: Bodil Kirstine Jochumsdatter Hover. LV: bror Peder Hover, snedker. B:
1) Anne Margrethe Frandsdatter 11
2) Laurids Frandsen 6
3) Ellen Margrethe Frandsdatter 4.
FM:
1 mosters mand Jørgen Hansen Svane, bødker
2 Amon Christoffer Krog, værtshusmand.
Afdøde døde 13.1.1771.

1050 Anne Christine Aquilin i Næstved, der døde 18.12.1771, fol.643.
Enke efter Conrad Fabricius.
Hendes testamente af 9.12.1771. A:
1) hendes mands fætter Hans Henrik Fabricius, apoteker.

1051 Ditlev Thomsen, skoflikker i Næstved. 27.1.1772, fol.644B.
E: Karen Christensdatter. B:
4) Birthe Kirstine Ditlevsdatter 7
5) Ditlev Ditlevsen 4
6) Maren Kirstine Ditlevsdatter 1.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 20.4.1763 lbnr.955]. B:
1) Anne Dorthe Ditlevsdatter g.m. Jens Andrup, kromand i Vester Egede
2) Thomas Ditlevsen 17, skomagerdreng i Præstø
3) Maren Ditlevsdatter 14.
Afdøde, der også var aftakket rytter, døde 27.9.1771.

1052 Valentin Bøch, handskemagersvend i Næstved. 6.7.1771, fol.647.
A:
1) mor, nu g.m. Selgen Rosenkrantz, handskemager i Flensborg.
Afdøde døde 4.4.1770.

1053 Jørgen Lauridsen, kornmåler i Næstved. 25.5.1772, fol.648.
E: Kirstine Marie Christiansdatter.
Første ægteskab med [Else Marie Johansdatter, skifte 31.7.1767 lbnr.1001]. B:
1) Laurids Jørgensen 22, rokkedrejersvend i København.
Afdøde døde 12.9.1771.

1054 Ingeborg Rasmusdatter i Næstved. 25.5.1772, fol.649.
E: Hans Hansen, skomager. B:
1) Hans Hansen 23, skomagersvend
2) Johan Frederik Hansen 19, skomagersvend i København
3) Anne Margrethe Hansdatter 14.
FM: Peder Hansen.
Afdøde døde 12.1.1772.

1055 Marie Lauridsdatter i Næstved. 6.7.1772, fol.681.
E: Peder Nielsen Bang, garversvend.
Første ægteskab med [Albert Jensen, skifte 31.10.1765 lbnr.982]. B:
1) Karen Albertsdatter 7.
FM: Rasmus Nielsen, smed.
Afdøde døde 8.1.1772.

1056 Sidsel Kirstine Nielsdatter Sparre i Næstved. 6.7.1772, fol.682B.
E: Anders Andreassen, fisker. B:
1) Mads Andersen 30, skomager
2) Birthe Sofie Andersdatter 24, i København
3) Karen Andersdatter 21
4) Margrethe Andersdatter 18
5) Niels Andersen 12.
FM: Hans Andersen, skomager.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Nielsdatter.
Afdøde døde 7.1.1772.

1057 Albert Ludemann, hattemagersvend i Næstved. 21.11.1772, fol.688.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, var født i Elmerhorn i Holsten, døde 19.5.1772.

1058 Karen Jensdatter i Næstved. 21.11.1772, fol.689.
Enke efter Peder Christensen, handskemager, skifte 12.8.1760 lbnr.915. B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen Wettmann, bager
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Johan Jacob Frederiksen Holst, tømrer i København
3) Marie Pedersdatter
4) Christen Pedersen, handskemager
5) Maren Pedersdatter.
Afdøde døde 18.4.1772.

1059 Anne Marie Schinkel i Sortebrødregården i Næstved. 17.9.1772, fol.692.
Enke efter Ulrik Christian Gøring, kaptajn, [død 22.7.1761]. Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1756. B:
3) Margrethe Elisabeth Gøring, død. E: Johan Ludvig Bernth, professor. 1B:
a Margrethe Elisabeth Bernth
4) Hans Didrik Gøring. løjtnant
5) Cathrine Elisabeth Gøring 25
6) [Johanne] Frederikke Gøring g.m. Gotfred Christoffer von Roepstorff.
Ulrik Christian Gørings første ægteskab med [Susanne Elisabeth von Schönbach, død 1738]. B:
1) Anne Sofie Petrea Gøring
2) Cathrine Margrethe Gøring g.m. Svend Lund, degn i Græse
FM: farbror Johan Frederik Gøring, købmand i København.
Afdøde døde 28.3.1772.
Litteratur: Familien von Gøring af L. B. i: Personalhistorisk Tidsskrift 1937 side 279-280.

1060 Hans Martin Svane, guldsmed i Næstved. 12.9.1772, fol.703B.
E: Marie Johanne Drøcher. LV: Hans Henrik Hansen. B:
1) Johanne Birgitte Svane 21, i København
2) Johan Martin Svane 19
3) Mette Cathrine Svane 15
4) Anne Sofie Svane 11.
FM: Johan Henrik Galle, feldbereder.
Afdøde døde 16.5.1772.

1061 Hans West, kaptajn i Næstved. 9.12.1772, fol.714.
E: Kirstine Marie Boberg. B:
1) Dorthe Sofie West gift Schumacher i Altona
2) Abel Cathrine West, enke efter Dibbern, sergent
3) Margrethe Susanne West 40, på stedet
4) Marie Kirstine West på stedet, enke efter Borchard, løjtnant.
Afdøde døde 18.7.1772.

1062 Maren Marie Hansdatter i Næstved. 27.3.1773, fol.715.
E: Steffen Jørgensen Bang, handskemager. B:
1) Hans Peder Steffensen Bang 2.
FM: Kjeld Johansen Ladorph, skrædder.

1063 Johan Frederik Gøring i Næstved. 19.2.1773, fol.718.
A:
1) bror Ulrik Christian Gøring, kaptajn, [død 22.7.1761]. Første ægteskab med [Susanne Elisabeth von Schönbach, død 1735]. B:
a Anne Sofie Petrea Gøring
b Cathrine Margrethe Gøring g.m. Svend Lund, degn i Græse.
Ulrik Christian Gørings andet ægteskab med [Anne Marie Schinkel, skifte 17.9.1772 lbnr.1059]. B:
c [Margrethe Elisabeth Gøring], død. E: Johan Ludvig Bernth, professor. 1B:
a Margrethe Elisabeth Bernth
d Hans Didrik Gøring. løjtnant
e Cathrine Elisabeth Gøring
f [Johanne Frederikke Gøring] g.m. Gotfred Christoffer von Roepstorff.
Afdøde, der havde været købmand og klædehandler i København og boet en del år i Sortebrødregården i Næstved, døde 21.12.1772.
Jordebog 1.5.1773 for Tybjerggård med angivelsen af bøndernes navne, hartkorn, landgilde, hoveri og huspenge, fol.748-752.

1064 Testamente i Næstved. 1773, fol.766.
Testamente af 15.7.1772 for Simon Bischoff, ugift handelsmand i Næstved. A:
1) handelskompagnon Engelbrecht Platfuss.

1065 Peder Wulff, krambodskarl i Næstved. 4.10.1773, fol.766B.
A:
1) søster, død, var g.m. Henriksen, købmand i Skælskør. Hendes børn.
Afdøde døde 7.1.1773.

1066 Karen Pedersdatter i Næstved. 15.11.1773, fol.768B.
E: Søren Pedersen, daglejer. B:
1) Peder Christian Sørensen 13, uvist hvor, bortløbet i vildelse
2) Kirsten Sørensdatter 12
3) Rasmus Sørensen 9
Anne Sørensdatter 6.
FM: Thomas Jensen, værtshusmand.
Afdøde døde 1.5.1773.Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1773-1786

1067 Ellen Pedersdatter i Næstved. 9.12.1773, fol.1.
E: Jørgen Hansen, daglejer.
Første ægteskab med Peder Lauridsen. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 25
2) Laurids Pedersen 21, bødkersvend, der døde 8.3.1773, skifte 9.12.1773 fol.2.
FM: Rasmus Koch.
Afdøde døde 15.2.1773.

1068 Maren Jespersdatter i Næstved. 9.12.1773, fol.3.
E: Kjeld Johansen Ladorph, skrædder. B:
1) Kirstine Marie Kjeldsdatter 33
2) Jacob Kjeldsen 27, skræddersvend.
FM: Steffen Bang, handskemager.
Afdøde døde 6.3.1773.

1069 Bevilling til uskiftet bo i Næstved. 23.12.1773, fol.8.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1773 for Hans Henrik Hansen, feldbereder og hustru Martha Kirstine Egelund, samt at deres eneste datter Sara Cathrine Regine Hansen må gå i lige arv med hendes brødre.

1070 Laurids Hansen, tømrer i Næstved. 8.2.1774, fol.9B.
E: Ingeborg Kirstine Hansdatter. LV: Jochum Christian Solberg. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Gotfred Hertz, skoflikker
2) Cathrine Sofie Lauridsdatter g.m. Henrik Vesselhof, handskemager
3) Frederikke Lauridsdatter 30, i København
4) Bodil Lauridsdatter 29, på Herlufsholm.
Afdøde døde 9.6.1773.

1071 Poul Thomsen Rogert, toldbetjent i Næstved. 8.2.1774, fol.12.
E: Mette Sofie Lauridsdatter. LV: Just Nielsen Knechenborg, værtshusmand. B:
1) Cathrine Marie Poulsdatter Knechenborg 2½.
FM: Oluf Nielsen, skomager.
Afdøde døde 14.12.1773.

1072 Niels Madsen Taasinge, over 90 år gammel i Næstved. 8.2.1774, fol.14.
E: Kirsten Poulsdatter, over 90 år gammel. B:
1) Hans Nielsen Taasinge
2) Karen Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter g.m. Jens Hansen Kirkeby, snedker.
Afdøde nød hjælp fra fattigkassen.

1073 Johan Henrik Møller, forpagter af hestemøller i Næstved. 13.5.1773, fol.16.
E: Ingeborg Ravn. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Antoinette Johansen 3
2) Christian Frederik Johansen 6 mdr.
FM: farbror Søren Jensen, møllersvend på stedet.
Afdøde døde 29.3.1773.

1074 Christian Danielsen Falkenberg, murer i Næstved. 17.11.1772, fol.21B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Just Jørgensen. B:
1) Daniel Christiansen Falkenberg, murer, [skifte 2.4.1770 lbnr.1039]. B:
E: Marie Nielsdatter. LV: Hans Jørgensen Wettmann, bager. B:
1) Johanne Marie Danielsdatter 6.
FM: Johan Christoffer Berg, skrædder.
Afdøde døde 24.5.1772.

1075 Christen Lauridsen Møller, toldbetjent i Næstved. 27.9.1773, fol.29.
E: Birgitte Riisbrich. LV: Mikkel Hobro, klejnsmed. B:
3) Hans Christensen Møller 11
4) Birgitte Christensdatter Møller 9.
FM: Johan Varsted, væver.
Af første ægteskab B:
1) Christian Møller, klejnsmedesvend i udlandet
2) Laurids Møller, klejnsmedesvend i København.
Afdøde døde 23.8.1773.

1076 Anne Christensdatter i Næstved. 24.6.1774, fol.33.
E: Niels Rasmussen Rolf, skomager.
Første ægteskab med Søren Christensen, skomager, [skifte 15.1.1750 lbnr.778]. B:
1) Birthe Sørensdatter, død, var g.m. Hans Rasmussen Fosberg, sadelmager i Vordingborg. 1B:
a Sofie Hansdatter 26
2) Ellen Sørensdatter g.m. Erik Jacobsen Brun, snedker
3) Anne Sørensdatter g.m. Oluf Hansen Sigdal, vægter i Sorø.
Afdøde døde 8.4.1774.

1077 Jørgen Nikolaj Lange, murer i Næstved. 27.8.1774, fol.39B.
E: Margrethe Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1774, godkendt af afdødes myndige børn og steddatteren og hendes mand.

1078 Bodil Nielsdatter i Næstved. 25.10.1774, fol.40B.
Enke efter Christoffer Kruchow, rytter. B:
1) Anne Margrethe Christoffersdatter Kruchow 17.
FM: Johannes Steffen Forsberg, skomager.
Afdøde døde 2.4.1774.

1079 Markus Markussen, bager i Næstved. 25.10.1774, fol.42B.
Enkemand efter [Mette Andreasdatter, skifte 3.5.1730 lbnr.630. B:
1) Markus Markussen, død. 3B:
a Rasmus Langeland Bager 9
b Mette Kirstine Markusdatter bager 7
c Markus Nikolaj Bager 5
2) Marie Kirstine Markusdatter, død, var g.m. Niels Jacobsen Trane, bager i Køge. 2B:
a Abigael Nielsdatter Trane g.m. Rasmus Rasmussen, borgmester i Køge
b Mette Cathrine Nielsdatter Trane g.m. Niels Oschatz, løjtnant på Lellingegård.
Afdøde døde 28.9.1774.

1080 Bendix Mikkelsen, plantør i Næstved, der døde 1.1.1775, fol.53.
E: Inger Rasmusdatter.
Testamente af 13.7.1764. A:
1) hendes bror Bendix Rasmussen. 2B:
a Rasmus Bendixen
b Maren bendixdatter.

1081 Rasmus Hansen Bie, skoflikker i Næstved. 20.1.1775, fol.54.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Mette Marie Rasmusdatter Bie 3
2) Knud Rasmussen Bie 17 uger.
FM: Hans Sommer, skomager.
Afdøde døde 15.7.1774.

1082 Hans Hansen Svane, der døde på besøg i Næstved 1.2.1775, fol.55.
A:
1) far i København, hvis navn ikke angives.

1083 Just Platfuss, der døde 26.4.1774 og hustru Cathrine Marie Sommer, der døde 2.5.1774 i Næstved. 23.1.1775, fol.55.
B:
1) Engelbrecht Platfuss, i Næstved, tidligere klædekræmmer i København
2) Anne Platfuss g.m. Laurids Platfuss i København, tidligere brygger sst.
3) Mette Marie Platfuss, enke efter Christian Reimer, vinhandler i København
4) Margrethe Platfuss i København.
Afdøde havde været kræmmer i København, dernæst guvernør i Guinea, hvorfra han hjemkom til København for 20 år siden og kom her til Næstved for 3 år siden.

1084 Regine Jacobsdatter i Næstved. 20.6.1775, fol.58B.
E: Johan Christoffer Næsser, bager. B:
1) Jacob Ludvig Næsser 5
2) Christiane Næsser 3.
FM: Just Nielsen Knechenborg.
Afdøde døde 3.2.1775.

1085 Cathrine Hedvig Kjærulf i Næstved. 10.7.1775, fol.63.
Enke efter Johan Henrik Galle, urmager, [skifte 18.3.1763 lbnr.954]. B:
1) Søren Galle 32, urmagersvend i Kellinghusen i Holsten, død 13.3.1775 og der begravet
2) Anne Galle 29, hos morbror [Didrik Sørensen] Kjærulf, præst i Slangerup
3) Jacob Galle 26, guldsmed i Århus, nu i København.
Johan Henrik Galles første ægteskab med [Anne Christoffersdatter, skifte 6.2.1741 lbnr.724]. B:
1) Christoffer Galle, urmager
2) Johan Henrik Galle, feldbereder.
Afdøde døde 10.9.1774.

1086 Niels Hansen, feldbereder i Næstved, der døde 24.8.1775, fol.69B.
E: Anne Margrethe Frederiksdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1775.

1087 Agnethe Amalie von Weitzmann, ugift i Næstved, der døde 26.3.1775, fol.70B.
Testamente underskrevet Testrup 20.6.1764. A:
1) brorsøn Christian Ulrik von Weitzmann, ritmester og hustru Anne Marie Goldmann og deres 2B:
a Ida Amalie von Weitzmann
b Emerentze von Weitzmann.

1088 Mikkel Johansen Pater, sætteskipper i Næstved. 14.8.1775, fol.73.
E: Anne Christensdatter. LV: Christian Jochum Solberg. A:
0) far [Johan Pater, skifte 22.5.1754 lbnr.836]
1) søster Else Marie Johansdatter Pater, [skifte 31.7.1767 lbnr.100], var g.m. Jørgen Lauridsen, kornmåler, [skifte 25.5.1772 lbnr.1053]. 1B:
a Laurids Jørgensen, rokkedrejersvend på Christianshavn
2) Anne Kirstine Johansdatter Pater g.m. Otto Andersen, fisker.
Afdøde døde 4.4.1775.

1089 Christen Thomsen, vægter i Næstved. 9.11.1775, fol.78.
E: Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Christen Christensen 29
2) Dorthe Kirstine Christensdatter g.m. Jens Bang, rytter i Køge.
Afdøde døde 24.2.1775.

1090 Margrethe Mogensdatter, ugift i Næstved. 9.11.1775, fol.79B.
Afdøde er født på Holsteinborg gods og kom til Næstved 1774 fra Kvislemark sogn.
Afdøde døde 13.2.1775 efter uden ægteskab at have født et fuldbårent barn, der også døde.

1091 Peder Walsdorff, overbetjent i Næstved. 17.11.1775, fol.81.
E: Christine Dorthe Hein. LV: Claus Brysting. B:
1) Frederik Severin Walsdorff 7
2) Petrine Caroline Walsdorff, født efter sin fars død, nu 31 uger.
FM: Hans Hansen Møller.
Afdøde døde 19.2.1775.

1092 Christian Levin Wernicke, ugift landfysikus i Næstved, der døde 23.11.1775, fol.83B.
A:
1) mor Anne Caspare Møller i Ribe, enke efter [Andreas Levin] Wernicke, stads- og stiftsfysikus i Ribe, [begravet Ribe Domkirke 6.6.1772]
2) søster Anna Cathrine Magdalene Wernicke 29, på stedet
3) søster Anne Elisabeth Frederikke Wernicke 27, i Ribe.
FM: Frederik Arzt.

1093 Peder Lauridsen Lerche, værtshusmand i Næstved. 22.9.1775, fol.87B.
E: Anne Cathrine Tarm. LV: Just Knechenborg. A:
1) søster Karen Lauridsdatter Lerche, der døde under skiftet. E: Anders Hansen, grovsmed i Korsør. Ingen børn
2) halvbror Jens Lauridsen Lerche, klokker og degn i Os præstegæld i Søndhordland, 3 mil fra Bergen
3) halvsøster Gertrud Lauridsdatter Lerche g.m. Morten Bentsen hjulmand i Næstved, begge døde. 2B:
a Bent Mortensen, snedker i Rostock
b Johannes Mortensen, snedkersvend i Rostock.
Enkens første ægteskab med Rasmus Olufsen Addit, samfrændeskifte sluttet 19.11.1770, [bevilling til uskiftet bo af 11.12.1767 lbnr.1012. Arv til B:
1) Carl Frederik Addit, bager.
[Afdødes første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 8.11.1769 lbnr.1034].
Afdøde der tidligere havde været snedker, døde 4.6.1775.

1094 Peder Hansen, værtshusmand og træskokræmmer i Næstved. 8.3.1776, fol.105.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Thomas Jensen. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 4
2) Bodil Cathrine Pedersdatter 2½.
FM: Hans Jørgensen Wettmann.
Afdøde døde 21.10.1775.

1095 Esther Simonsdatter Kochansky i Næstved. 9.11.1775, fol.109.
Enke efter Christen Nielsen, skovfoged i Holmegård dyrehave, [skifte Næstved 3.7.1765 lbnr.976].
Første ægteskab med Anders Nielsen Schiøtt, værtshusmand i Tybjerg kro. B:
1) Dorthe Andersdatter Schiøtt g.m. Christian Thomsen, rådstuetjener i Næstved
2) Sidsel Kirstine Andersdatter Schiøtt 47, husholderske på Nedergård [i Bøstrup sogn] på Langeland
3) Simon Andersen Schiøtt, toldbetjent i Korsør, død. 5B:
a Anders Schiøtt 23, farer på de lange rejser
b Johannes Schiøtt 17, i bogbinder eller bogtrykkerlære i København
c Niels Schiøtt 12
d Birthe Schiøtt g.m. Niels Møller i Korsør vejrmølle
e en datter
4) Anne Margrethe Andersdatter Schiøtt, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 6.11.1762 lbnr.108. Første ægteskab med Michael Drejer, skoleholder i Holløse, [død 1754]. 3B:
a Jacob Michaelsen 20
b Esther Michaelsdatter 18
c Agnes Marie Michaelsdatter 12.
Anne Margrethe Andersdatter Schiøtts andet ægteskab med Frederik Adolf Carlsen, degn i Fodby. 3B:
d Michael Frederiksen 18
e Carl Christian Frederiksen 11
f Birgitte Cathrine Frederiksdatter 11.
Afdøde døde 28.3.1775.

1096 Cathrine Pedersen i Næstved. 13.4.1776, fol.111B.
E: Hans Jørgensen Wettmann, bager. B:
1) Jørgen Hansen Wettmann 23
2) Anne Cathrine Hansdatter 17
3) Peder Hansen Wettmann 12.
FM: morbror Christen Pedersen, handskemager.
Arv i boet til Anne Marie Jørgensdatter efter dennes far forpagter Jørgensen på Eskilstrup [Sneslev sogn].
Afdøde døde 30.11.1775.

1097 Sisse Pedersdatter i Næstved. 17.5.1776, fol.121B.
E: Peder Wolffelt, organist ved Næstved Sankt Peder. A:
1) bror Jørgen Pedersen, bødker i Ringsted, død 1775. 2B:
a Niels Jørgensen, bødker i Ringsted
b Else Jørgensdatter g.m. Hans Jacob, værtshusmand i Ringsted
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Ernst, tobaksspinder. 4B:
a Peder Ernst, bødker i Slagelse
b Jørgen Ernst, rytter
c Niels Ernst, handskemagersvend i Næstved
d Else Ernst g.m. Andreas Bornholm, rytter
3) søster Johanne Pedersdatter 60.

1098 Margrethe Øllegaard Rakel Heckmann i Næstved. 28.6.1776, fol.127.
E: Niels Christensen, skomager. B:
1) Esther Kirstine Nielsdatter g.m. Oluf Poulsen, tømrer.
Afdøde døde 7.6.1776.

1099 Peder Holst, værtshusmand i Næstved. 25.7.1776, fol.128.
E: Anne Cathrine Møller. LV: Niels Nielsen. handskemager.
Arvinger findes ikke, da afdødes eneste bror døde på søen for mange siden uden børn.

1100 Mikkel Schorler, vejer, vrager og måler i Næstved. 19.9.1776, fol.132B.
Enke efter [Ovenia Ovesdatter Paulin]. B:
1) Thomas Johan Schorler, guldsmed i Slagelse
2) Hans Christian Schorler 32, fuldmægtig hos [Michael] Tørslev, [prokurator] i Viborg
3) Henrik Wilchen Schorler 24, guldsmedesvend i Slagelse.
Afdøde døde 1.1.1776.

1101 Anne Hansdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 1.11.1776, fol.137.
A:
1) mor Lisbeth i Kalkerup, enke efter Hans Jensen i Rislev i Fensmark sogn
2) bror Peder Hansen 42
3) søster Karen Hansdatter, døbt 16.3.1738
4) bror Jens Hansen, døbt 16.12.1742
5) bror Jørgen Hansen, døbt 21.11.1745.
Afdøde der var døbt Fensmark 5.4.1741. døde 12.7.1776.

1102 Josef Schindler, galanterikræmmerkarl i Næstved. 19.11.1776, fol.140B.
E: Elisabeth i Ober Kreibitz i Bøhmen. B:
1) Josef Schindler 9.
Afdøde døde 15.6.1775.

1103 Thomas Thomsen, værtshusmand og træskohandler i Næstved. 23.11.1776, fol.143B.
E: Anne Margrethe Andersdatter Skindbjerg. LV: Hans Peder Hammer. B:
2) Andreas Thomsen 2
3) Martha Kirstine Thomasdatter 6 mdr.
FM: Hans Bentsen, bødker.
Første ægteskab med Bodil Marie Jacobsdatter, skifte 22.9.1770 lbnr.1042. B:
1) Christence Kirstine Thomasdatter 6½.
Bodil Marie Jacobsdatters første ægteskab med Jens Christensen, træskomand, skifte 25.7.1768 lbnr.1020. B:
1) Hans Peder Jensen, der døde 30.11.1775, 2 år gammel. Skifte 23.11.1776 fol.148B.
Afdøde døde 4.7.1776.

1104 Inger Joen Christiansdatter i Næstved, der døde 26.11.1776, fol.150, 186.
Enke efter Oluf Madsen [Schuffardt, skifte 20.2.1761 lbnr.930].
Testamente af 18.11.1776. Universalarving A:
1) Oluf Grothe, krambodkarl.
Afdødes arvinger:
1) bror Anders Joensen, smed i Lunde i Vallensved sogn, død. 4B:
a Christian Andersen i Skelby på Gunderslevholm gods
b Søren Andersen 30, i Skelby
c Anne Andersdatter g.m. Christian From, skytte i Storevængehuset i Førslev
d Anne Elisabeth Andersdatter, død. var g.m. Hans Nielsen i Fuglebjerg. 1B:
1 Anne Elisabeth Hansdatter 6
2) bror Frederik Joensen, skoleholder i Skellebjerg ved Tersløse, død. 3B:
a Karen Frederiksdatter g.m. Christian Christoffersen i Ruds Vedby på Vedbygård gods
b Kirsten Frederiksdatter g.m. Hans Jensen i Kirke Helsinge på Ågård gods
c Maren Frederiksdatter g.m. Jens Mogensen på baroniet Holberg
3) bror Hans Joensen, smed i Nåby, død. 3B:
a Peder Hansen, smed i Holløse
b Joen Christian Hansen i Holløse
c Hylleborg Hansdatter g.m. Jørgen Andersen i Næstved
4) søster Anne Joen Christiansdatter, enke efter Rasmus Sørensen i Herlufmagle
5) søster Kirsten Joen Christiansdatter g.m. Simon Knudsen i Tybjerg.

1105 Ludvig Bluhme, toldbetjent i Næstved. 2.3.1776, fol.152.
E: Cathrine Margrethe Hammer. LV: bror Hans Peder Hammer. B:
1) Anne Margrethe Ludvigsdatter Bluhme 10
2) Karen Sofie Ludvigsdatter Bluhme 8
3) Judith Marie Ludvigsdatter Bluhme 6
4) Anders Nielsen Ludvigsen Bluhme 4
5) Hans Henrik Ludvigsen Bluhme 1½
6) Ludvig Ludvigsen Bluhme 8 uger den 26.11.1776.
Afdøde døde 2.2.1776.

1106 Engel Nielsdatter i Næstved. 15.2.1777, fol.154.
Enke efter Johan Milcher, skrædder i Førslev. B:
1) Mathias Milcher, skrædder i Christiania
2) Niels Milcher, skrædder i Amsterdam, hvor han kalder sig Cornelius Milcher
3) Ditlev Milcher skomagersvend 48
4) Dorthe Margrethe Milcher, enke efter Knud Rasmussen, skomager.
Afdøde døde 21.3.1776.

1107 Rasmus Bendixen, værtshusmand i Næstved, der døde 22.3.1777, fol.156B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Claus Brysting, købmand. A:
1) søster Maren Bendixdatter g.m. Christen Pedersen Holm, kandestøber.

1108 Elisabeth Christiane von Eggers i Næstved. 2.5.1777, fol.157B.
Testamente af 5.11.1774. A:
1) afdødes kusine Regitse Sofie Gyldenkrone, enke efter Scheel.
Afdøde døde 14.12.1776.

1109 Ingeborg Pedersdatter i Næstved. 24.7.1777, fol.183B.
E: Peder Hammer, hestemøller. B:
1) Hans Frederik Pedersen Hammer 3 uger.
FM: morfar Peder Henriksen Møller.

1110 Barbara Marie Nidel i Næstved. 23.9.1777, fol.189.
E: [Henrik] Christian Tim, afskediget rytter. B:
1) Christoffer Tim 32, skrædder
2) Else Marie Tim 23
3) Gotfred Tim 20, skræddersvend i København.
Afdøde døde 19.1.1777.

1111 Jørgen Hansen Svane, bødker i Næstved. 2.10.1777, fol.191.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Claus Brysting. B:
1) Hans Jørgensen Svane 13.
FM: [morbror] Hans Jørgensen Wilster.
Desuden nævnes enkens far Jørgen Simonsen Wilster i et skøde 1758.
Afdøde døde 18.12.1776.
(Se skifte efter afdødes søster Johanne Kirstine Hansdatter, København konceptskifte 5.10.1770 lbnr.3183).

1112 Iver Lambæk, guldsmed i Næstved. 10.4.1777, fol.195B.
E: Gertrud Vejerslev. LV: Jochum Reeberg, guldsmed, der ægter enken. B:
1) Jørgen Lambæk 3
2) Regina Marie Lambæk 19 uger.
Afdøde døde 3.10.1776.

1113 Christian Bladt, fuldmægtig ved Det kongelige Tallotteri i Næstved. 23.7.1776, fol.206B.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.1.1776.

1114 Lorents Jacob Frigast, tømrer i Næstved. 3.10.1777, fol.228.
Enkemand efter Kirsten Schwartzing, død 27.4.1776. B:
1) Hans Frederik Lytken Frigast 22, bagersvend i København.
FM: Jens Lindholm, bager.
Afdøde døde 25.1.1777.

1115 Johan Steffensen Forsberg, skomager i Næstved. 2.10.1777, fol.241B.
E: Birthe Hansdatter Schmidt, der døde 9.12.1776.
Hans A:
1) mosters datter Anne Marie Møller i København
2) mosters søn Jens Friis på Sukkerraffinaderiet i København
3) mosters datter Charlotte
4) søskendebarn Johannes Christoffer Hansmann på Jomfruens Egede gods
5) endnu af slægt: Frederikke i England eller i Norge.
Hendes A;
1) mor Kirsten Grejs’es i Vartov Hospital i København.
Afdøde døde 25.11.1776.

1116 Hans Jørgensen Wettmann. bager i Næstved.
Enkemand efter [Cathrine Pedersen, skifte 13.4.1776 lbnr.1096]. B:
1) Jørgen Hansen Wettmann 23
2) Anne Cathrine Hansdatter 17
3) Peder Hansen Wettmann 12.
Arv i efter forpagter Jørgensen på Eskilstrup [Sneslev sogn] til datteren Anne Marie Jørgensen, der nu er g.m. Johan Adolf Bolmann, slagter i Næstved.
Afdøde døde 11.5.1776.

1117 Jens Nielsen, snedker i Næstved. 23.1.1778, fol.274.
E: Anne Elisabeth Madsdatter. LV: Mørch, købmand. B:
6) Hans Christian Jensen 19.
Første ægteskab med Christine Andersdatter, [skifte 16.12.1755 lbnr.850]. B:
1) Niels Jensen 27, snedker
2) Anders Jensen, i huset Kochlille ved Hammer mølle ved Fuglebjerg
3) Christen Jensen 35, i Hammer mølle
4) Marie Christine Jensdatter 30
5) Anne Magdalene Jensdatter g.m. Christian Fabech, værtshusmand i Roskilde.
Afdøde døde 15.4.1777.

1118 Oluf Jensen Hind, væver i Næstved. 23.1.1778, fol.283B.
E: Johanne Abelsdatter. LV: Claus Brysting. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Rasmus Just i Næstelsø
2) Else Olufsdatter g.m. Nikolaj, soldat i København
3) Lucie Olufsdatter, død, var g.m. Johan, murersvend i København. 1B:
a Hans Johansen 10.
Afdøde døde 13.9.1777.

1119 Lykke Marie Mathiasdatter Dunchel i Næstved. 14.4.1778, fol.288.
E: Michael Roepstock, væver. B:
1) Anne Marie Roepstock g.m. Hans Jørgen Sommer, skomager
2) Anne Rosine Roepstock g.m. en rebslager på Gammelholm i København
3) Christian Roepstock 25, skomagersvend
4) Georg Frederik Roepstock 23, skomagersvend i København
5) Judith Kirstine Roepstock 19
6) Johan Gothard Roepstock 17, skomagerdreng
7) Louise Roepstock 14.
Afdøde døde 20.5.1777.

1120 Petronelle Lauridsdatter i Næstved. 14.4.1778, fol.290B.
E: Jens Rasmussen Fischer, pottemager. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 1.
Afdøde døde 16.7.1777.

1121 Karen Beathe Thomasdatter Munch, ugift tjenestepige i Næstved. 14.4.1778, fol.293B.
A:
1) Thomas Lauridsen Munch, matros i København, enkemand efter en datter af Schmeltz, urtegårdsmand i København, hvis enke, der er stedmor til afdødes mor lever i København.
Forsegling 28.8.1777.

1122 Maren Eriksdatter i Næstved. 14.4.1778, fol.296.
E: Jens Andersen Ringer. B:
1) Anne Marie Jensdatter 21.
Afdøde døde 28.1.1778.

1123 Johanne Pedersdatter i Næstved. 14.4.1778, fol.297B.
E: Hans Nielsen Taasinge, vognmand. B:
1) Jørgen Hansen 23, tambur i Helsingør
2) Christian Hansen 20, i bødkerlære i Vordingborg
3) Birthe Hansdatter 18
4) Frederik Hansen 13
5) Karen Hansdatter 9
6) Marie Hansdatter 7
7) Anne Hansdatter 2.
FM: Casper Pfaltz.
Afdøde døde 8.11.1777.

1124 Birgitte Cathrine [Jensdatter] i Næstved. 5.5.1778, fol.300B.
Enke efter Peder Jensen, skovrider i Vordingborg amt.
Første ægteskab med [Carl Olufsen i Frenderup, skovrider på Møn, begravet Stege 1.2.1736]. B:
1) Hans Jørgen Carlsen i København, død. 2B: 1 søn og 1 datter
2) Frederik Adolf Carlsen, degn i Fodby
3) Jens Carlsen, forvalter i Vordingborg
4) Ellen Cathrine Carlsdatter, enke efter Peder Bygum, degn i Kongens Lyngby, [død 3.6.1773]
5) Elisabeth Carlsen g.m. [Severin] Mohr, skoleholder i Kongens Lyngby.
Afdøde døde 3.10.1777.

1125 Ludvig Henrik Oppermann, værtshusholder i Næstved. 29.5.1778, fol.303.
E: Anne Cathrine Møller. LV: Christen Pedersen Holm, kandestøber.
Enkens første ægteskab med Peder Holst, købmand, [skifte 25.7.1776 lbnr.1099].
Afdøde var født i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

1126 Birthe Kirstine Pentz i Næstved. 9.12.1777, fol.308.
Enke efter Palle Iver von Arenfeldt, major.
Testamente Rendsborg 20.3.1762.
Hans A:
1) bror Hans Wulf Johan von Arenfeldt, oberstløjtnant, død. 2B:
a Carl Ludvig von Arenfeldt, kammerherre og major
b Christiane Louise von Arenfeldt g.m. Briand, major, begge døde. 1B:
1 Hans Frederik Briand, landkadet
2) bror Balthazar Levin von Arenfeldt, major, død. 5B:
a Henrik Carl Frederik von Arenfeldt, løjtnant i preussisk tjeneste
b Christian Ditlev Adolf von Arenfeldt, underofficer
c Christiane Elisabeth von Arenfeldt
d Anne Frederikke Louise von Arenfeldt
e Caroline Mathilde von Arenfeldt
3) søster Thale Marie von Arenfeldt, død, var g.m. Motzfeldt, generalmajor. 9B:
a Aksel Motzfeldt, major i Norge
b Johan von Motzfeldt, major, død. 1B:
1 Thale Marie von Motzfeldt
c Peder von Motzfeldt, kaptajn
d Ulrik Anton von Motzfeldt, kaptajnløjtnant
e Carl von Motzfeldt, kaptajn
f Marie Sofie von Motzfeldt g.m. von Hanning, løjtnant i Norge
g Anne Stygge von Motzfeldt
h Thale Charlotte von Motzfeldt g.m. von Gertsen, kaptajn
i Ellen Kirstine von Motzfeldt g.m. Bull, sorenskriver.
Hendes A:
1) søster Ida Dorthe Pentz i Sortebrødre Kloster ved Næstved, enke efter [Hans Frederik Pedersen] Hegelund, præst i Tjæreby, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 19.4.1765 lbnr.50].
(Sml. skifte efter afdødes morbror Mogens Arenfeldt på Møllerup, skifte Kalø amt 1.10.1765 lbnr.97).

1127 Anne Margrethe Cathrine Skicken i Næstved. 8.9.1778, fol.337.
E: Jochum Ditlev Strøh, toldbetjent. B:
1) Christiane Amalie Jochumsdatter 12
2) Jochum Henrik Jochumsen 9½
3) Christiane Marie Jochumsdatter 8.
FM: Rasmus Koch.
Afdøde døde 18.4.1778.

1128 Anne Elisabeth Madsdatter i Næstved. 8.9.1778, fol.339.
Enke efter Jens Nielsen, snedker, [skifte 23.1.1778 lbnr.1117]. B:
1) Hans Christian Jensen 21, i snedkerlære i Køge.
FM: Christen Pedersen, handskemager.

1129 Jochum Henrik Ramberg, væver i Næstved. 8.9.1778, fol.346B.
E: Mette Margrethe Jensdatter [Texdorph]. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Jochum Frederik Ramberg 13
2) Margrethe Sofie Ramberg 5.
FM: Thomas Jensen, værtshusmand.

1130 Dorthe Kirstine Jacobsdatter i Næstved. 6.10.1778, fol.350.
E: Christian Jochum Solberg, værtshusmand. B:
1) Christian Jacob Solberg 10
2) Johan Henrik Solberg 4.
FM: Carl Christian Rølling. skomager.

1131 Søren Hansen, købmand i Næstved. 14.11.1778, fol.357B.
E: Marie Tuxen. LV: Peder Mørch, købmand.
Testamente af 11.5.1778.
Afdøde døde 14.11.1778.

1132 Anne Sofie i Næstved. 8.12.1778, fol.360.
E: Peder Rasmussen Møller, betjent. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter 12½.
Afdøde døde 10.10.1778.

1133 Margrethe Struntz i Næstved. 6.10.1778, fol.361B.
Enke efter Johan Christian Heberlein, kirurg, [skifte 26.8.1749 lbnr.771]. B:
1) Anne Marie Heberlein på Vemmetofte
2) Frederik [Sigmund] Heberlein i København
3) Dorthe Cathrine Heberlein i København, enke efter Spretz, feltskær
4) Johan Salomon Heberlein, musikantsvend i Ålborg.
Afdøde døde 8.12.1777.

1134 Maren Olufsdatter i Næstved. 21.5.1779, fol.376.
E: Peder Nielsen Bang, garver.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Rønnebæk på Rønnebækholm gods.
Registrering 9.4.1779.

1135 Karen Rasmusdatter i Næstved. 21.5.1779, fol.379B.
E: Robert Sørensen. B:
1) Anne Cathrine Robertsdatter 16.
Enkemandens første ægteskab med Mette Cathrine Danielsdatter, skifte 10.11.1760 lbnr.928.
Registrering 23.12.1778.

1136 Karen Jensdatter i Næstved. 7.12.1779, fol.383.
E: Carl Christiansen, murer. A:
1) forældre ved Det rygende Sand i Vinderød sogn, begge døde
2) søster, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 21.4.1779.

1137 Peder Hover, snedker i Næstved. 7.12.1779, fol.386.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen Wilster, drejer. B:
1) Jørgen Pedersen Hover 24, smedesvend
2) Marie Elisabeth Pedersdatter 20
3) Simon Pedersen Hover 12.
FM: Johannes Gelf, bødker.
Desuden nævnes i en obligation 11.6.1755:
1 afdødes bror Johan Christoffer Hover
2 enkens far Jørgen Simonsen, rokkedrejer.
Registrering 30.8.1779.

1138 Anne Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 7.12.1779, fol.391.
A:
1) bror Knud Jacobsen, arbejdskarl ved kalkbrænderiet uden for Østerport i København
2) bror Laurids Jacobsen i Lille Næstved, død. 1B:
a Jacob Lauridsen 15.
Registrering 19.4.1779.

1139 Ellen Hansdatter i Næstved. 7.12.1779, fol.394B.
E: Morten Holst, klejnsmed. B:
1) Alhed Mortensdatter 1, der døde for 3-4 uger siden.
Enkemandens første ægteskab med [Alhed Pedersdatter, skifte 20.11.1769 lbnr.1035]. Arv til B:
1) [Marie Kirstine Mortensdatter].
Registrering 25.8.1779.

1140 Michael Roepstock, væver i Næstved. 28.4.1780, fol.399B.
Enkemand efter Lykke Marie Mathiasdatter [Dunchel], skifte 14.4.1778 lbnr.1119. B:
1) Anne Marie Roepstock g.m. Hans Jørgen Sommer, skomager
2) Christian Roepstock 27, skomagersvend
3) Johanne Roepstock (kaldes Anne Rosine Roepstock i skiftet efter moderen) g.m. Hans Hansen, rebslager i København
4) Judith Kirstine Roepstock 21
5) Johan Gothard Roepstock 19, skomagersvend
6) Louise Roepstock 16.
Afdøde døde 20.12.1779.

1141 Terkild Madsen, toldbetjent i Næstved. 14.7.1780, fol.402B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Mørch. B:
4) Anne Cathrine Terkildsdatter 8
5) Niels Terkildsen 6
6) Peder Terkildsen 4
7) Else Margrethe Terkildsdatter 2.
FM: Niels Rasmussen Rolf, skomager.
Første ægteskab med Anne Cathrine Sørensdatter [Svenstrup, skifte 23.2.1769 lbnr.1025]. B:
1) Søren Terkildsen 22, skræddersvend
2) Ancher Terkildsen [18], i skomagerlære
3) Mads Terkildsen 15, i skomagerlære.
Afdøde, der var en afskediget kyrasser, døde 21.1.1780.

1142 Hans Christoffersen, tjenestekarl i Næstved. 14.7.1780, fol.406B.
A:
1) søster Maren Christoffersdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Holløse på Gunderslevholm gods. 1B:
a Margrethe Kirstine Pedersdatter 20
2) søster Sara Cathrine Christoffersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Fodby på Førslevgård gods
3) halvbror Christoffer Pedersen 23 hos sin far Peder Hansen i Rejnstrup [i Gunderslev sogn] på Gunderslevholm gods.
Afdøde døde 3.3.1780.

1143 Hans Jacobsen Gramgaard, husgerådskarl i København. 25.7.1780, fol.411B.
E: Eleonora Kirstine Johansdatter i Næstved. LV: Hans Christian Mislet, købmand.
Afdøde var født på Bornholm og skal have søskende der.

1144 Bodevig Pedersdatter i Næstved. 13.10.1780, fol.415.
E: Johannes Wansted, væver. B:
1) Ellen Margrethe Johansdatter g.m. Peder Krog, klejnsmed i Vordingborg
2) Svend Johansen 18
3) Cathrine Johansdatter 15½.
FM: Niels Baunholt, værtshusholder.
Afdøde 29.7.1780.

1145 Dorthe Børgesdatter, tjenestepige i Næstved. 13.10.1780, fol.418B.
A:
1) mor Maren Rasmusdatter i de fattiges boder
2) bror Laurids Børgesen i Åderup
3) bror Oluf Børgesen, bødkerdreng i Præstø
4) søster Anne Margrethe Børgesdatter g.m. en soldat i København
5) søster Karen Børgesdatter i de fattiges boder.
Afdøde døde 17.6.1779.

1146 Niels Pedersen Bønsvig i Næstved. 7.12.1779, fol.421B.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Johan Wansted, væver. B:
1) Hans Christian Nielsen Bønsvig 6½.
FM: Jens Andersen, hjulmand.
Afdøde døde 25.8.1779.

1147 Nikolaj Fogh, maler i Næstved. 28.4.1780, fol.424B.
E: Karen Jensdatter. LV: Thomas Jensen, værtshusmand. B:
1) Gertrud Nikolajsdatter Fogh 7.
FM: Jens Rasmussen Fischer.
Registrering 3.12.1779.

1148 Maren Knudsdatter Normann, ugift i Næstved.
A:
0) forældre Knud Gudmannsen Normann, skomager, [skifte 8.9.1751 lbnr.800] og Maren Jensdatter, [skifte 14.3.1758 lbnr.870]
1) bror Gudmann Knudsen, skomager ved Fredensborg slot
2) bror Jens Knudsen Normann, skomager i Sibberup ved Frydendal
3) søster Pernille Knudsdatter, død sidste sommer i Vartov i København.
Afdøde døde 20.6.1780.

1149 Jochum Reeberg, guldsmed i Næstved. 1.2.1780, fol.437B.
E: Gertrud Vejerslev. LV: far Laurids Vejerslev, skytte på Øbjerggård. A:
1) mor [Anne] Marie Pedersdatter, enke efter afdødes far [Ernst Reeberg, skifte 28.6.1764 lbnr.967]
2) søster Mette Reeberg, død, var g.m. Næs, klokker og bedemand i Næstved. 1B:
a Ernst Christian Næs 1¼
3) bror Peder Reeberg, forvalter på Sorø ridderlige Akademi
4) bror Christian Reeberg, købmand i Præstø
5) søster Anne Reeberg
6) bror Jørgen Reeberg i Sorø
7) søster Margrethe Reeberg.
Afdøde døde 26.8.1779.

1150 Mogens Christian Juul. værtshusholder i Næstved. 21.2.1781, fol.472B.
E: Anne Marie Elisabeth Nielsdatter. LV: Claus Brysting, købmand. B:
1) Nis Mogensen Juul 11
2) Kirsten Mogensdatter Juul 6.
FM: Jørgen Rohde, bager.
Afdøde døde 4.1.1781.

1151 Hans Jørgen Sommer, skomager i Næstved. 21.2.1781, fol.475B.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Jens Lindholm, bager. B:
7) Sisse Marie Hansdatter 6.
FM: Anders Baade, pottemager.
Første ægteskab med Sisse Marie Nikolajsdatter, [skifte 29.11.1770 lbnr.1044]. B:
1) Anne Marie Hansdatter 24, i Sorø
2) Dorthe Frederikke Hansdatter 22, i Sværdborg præstegård
3) Thomas Hansen 20
4) Anne Leonora Hansdatter 18, på Sæbygård
5) Cathrine Hansdatter 15
6) Frederikke Hansdatter 12.
FM:
1 Erik Bruun, snedker
2 Hans Møller, snedker
3 Johannes Gelf, bødker.
Afdøde døde 12.10.1780.

1152 Valentin Lauridsen Cederberg, hattemager i Næstved. 22.2.1781, fol.482B.
E: Christiane Christiansdatter Møller. LV: Jacob Hansen Snedker, fattigforstander. B:
1) Jacob Valentinsen Cederberg 19
2) Eleonora Cathrine Valentinsdatter Cederberg 7.
FM: mors svoger Just Jørgensen, værtshusmand.
Afdøde døde 14.11.1780.

1153 Anne Madsdatter i Næstved. 22.2.1781, fol.488.
E: Bartholomæus Dalstrøm, handskemager.
Første ægteskab med Rasmus Koch, handskemager, [skifte 25.4.1752 lbnr.810]. B:
1) Dorthe Kirstine Rasmusdatter 39
2) Anne Cathrine Rasmusdatter i Lyderslev i Stevns herred, død, var g.m.
Børge Olufsen [Hagen], skomager i Næstved. 2B:
a Rasmus Børgesen 13
b Hans Børgesen 11
3) Rasmus Rasmussen Koch, handskemager
Afdøde døde 14.10.1780.

1154 Melchior [Melchiorsen] Folsach, forrige skovrider i Lundby, der døde i Næstved 28.12.1780, fol.497.
Enkemand efter Else Margrethe [Hansteen, død Lundby sogn 22.1.1777].
Testamente af 5.9.1775. A:
1) hendes brorsøn Melchior Folsach Hansteen, skovrider,
som de har haft til opdragelse som deres eget barn efter hans forældre død for nogle og 20 år siden, [skifte efter hans far Mathias Hansteen, rådmand og postmester i Næstved 26.8.1754 lbnr.855].

1155 Deling af separationsbo i Næstved. 5.6.1781, fol.498B.
Registrering og deling af boet hos Hans Jacob Hansen, værtshusmand og hustru Kirstine Marie Parelius i Næstved ved bror Steen Peder Parelius i Holme mølle efter bevilling af 23.2.1781.

1156 Anne Dorthe Harbo, ugift i Næstved, der døde 13.10.1781, fol.506B.
A:
1) mor Signe Rasmusdatter, enke efter Henrik Pohlmann Harbo, degn i Herlufmagle og Tybjerg, [død 9.2.1772] med bevilling til uskiftet bo af 18.4.1772
2) bror Rasmus Harbo i Næstved
3) bror Lorents Harbo, farver i København
4) bror Henrik Harbo, købmand i Næstved
5) bror Johan Harbo, skriverkarl på Gjorslev
6) søster Maren Harbo g.m. [Melchior Folsach] Hansteen, skovrider
7) søster Bolette Cathrine Harbo g.m. Andreas Gørtsen, privilegeret kromand i Herlufmagle.

1157 Just Jørgensen, værtshusmand i Næstved. 16.10.1781, fol.507.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Stengler, værtshusmand. B:
5) Jacob Martin Justesen 9
6) Anne Cathrine Justsdatter 7
7) Martha Justsdatter 2
8) Mathias Christian Justesen 6 mdr.
FM: Niels Knechenborg, værtshusmand.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Frederiksdatter Falkenberg, skifte 20.5.1769 lbnr.1033]. B:
1) Marie Cathrine Justsdatter g.m. Christian Randrup, kinafarer på Christianshavn
2) Frederik Christian Justesen 24, musikantsvend i Roskilde
3) Jørgen Peder Justesen, 21, student i København
4) Johanne Christiane Justsdatter 20, i Lille Næstved.
Afdøde døde 26.5.1781.

1158 Anders Andreassen, fisker i Næstved. 16.10.1781, fol.511B.
Enkemand efter Sidsel Kirstine Nielsdatter [Sparre, skifte 6.7.1772 lbnr.1056]. B:
1) Mads Andersen, skomager
2) Birthe Sofie Andersdatter g.m. Mathias Beyer, drejer på Holmen i København
3) Karen Andersdatter g.m. Morten Olufsen, fisker
4) Margrethe Andersdatter g.m. Christoffer Pedersen Grønbæk, livgarder i København
5) Niels Andersen 23, skomagersvend.
Afdøde døde 7.11.1780.

1159 Benjamin Hornemann, købmand i Næstved. 28.12.1781, fol.518B, 521.
E: Ernestine Margrethe Aagaard. LV: Peder Mørch, købmand. B:
1) Birgitte Dorthe Hornemann 3
2) Anne Barbara Hornemann 2.
FM: farfar Wilchen Hornemann.
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1781.
Samfrændeskifte 11.3.1782.

1160 Christian Rølling, skomager i Næstved. 8.2.1782, fol.519B.
E: Anne Cathrine.
Testamente af 24.11.1780.

1161 Maren Hansdatter i Næstved. 31.7.1781, fol.520.
E: Knud Ibsen.
Første ægteskab med Peder Simonsen, [skifte 14.10.1767 lbnr.1005]. B:
1) Jens Pedersen 16
2) Anne Pedersdatter 12
3) Simon Pedersen 11
4) Hans Pedersen 8.
Registrering 22.3.1781.
(Afdøde kaldes Maren Jensdatter ved første mands skifte og yngste søn Hans ses ikke nævnt i dette skifte).

1162 Maren Hansteen i Næstved. 7.4.1782, fol.528.
E: Niels Lynge, vinhandler.
Testamente af 10.4.1775.

1163 Niels Olufsen, daglejer i Næstved. 27.4.1782, fol.529.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Møller, værtshusmand. B:
4) Johan Henrik Nielsen 8.
FM: Sigvard Neergaard, kobbersmed.
Første ægteskab med Anne Kirstine Rasmusdatter, [skifte 17.10.1768 lbnr.1021]. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 23, i København
2) Oluf Nielsen 22, i handskemagerlære
3) Peder Christian Nielsen 14.
FM: Rasmus Koch.
Registrering 13.12.1781.

1164 Johan Frederik Sperell, tømrer i Næstved. 27.4.1782, fol.530B.
Anne Malene Madsdatter. LV: Claus Brysting, købmand. B:
1) Johan Michael Johansen 7.
FM: Hans Røtter, skomager.
Registrering 26.2.1782.

1165 Karen Olufsdatter i Næstved. 16.5.1782, fol.531B.
E: Just Knechenborg, værtshusholder.
Første ægteskab med Jacob Jensen, [skifte 24.1.1753 lbnr.819]. B:
1) Regine Jacobsdatter, [skifte20.6.1775 lbnr.1084], var g.m. Johan Christoffer Næsser, bager. 2B:
a Jacob Ludvig Næsser 13
b Christiane Næsser 11.

1166 Guldbrand Ammonsen, ugift tjenestekarl i Næstved. 29.4.1782, fol.536.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.4.1782.

1167 Laurids Gabrielsen, fisker i Næstved. 27.6.1782, fol.536B.
E: Anne Kirstine Henriksdatter. LV: Jens Lindholm, bager. B:
2) Else Kirstine Lauridsdatter 15.
FM: Henrik Pedersen, værtshusmand.
Første ægteskab med Birthe [Pedersdatter, skifte 15.5.1766 lbnr.989]. B:
1) Peder Lauridsen, smed i Lille Haldager.

1168 Sidsel Marie Jacobsdatter i Næstved, der døde 1.10.1781, fol.539.
Enke efter Johan Adolf Bolmann, slagter. B:
1) Johan Adolf Bolmann, g.m. Anne Marie Jørgensdatter
2) Else Cathrine Bolmann g.m. Henrik Andersen, slagter
3) Anne Cathrine Bolmann g.m. Johan Christoffer Berg, skrædder
4) Christiane Bolmann g.m. Christian Lerbæk, handskemager
5) Marie Dorthe Bolmann g.m. Andreas Hammer, feldberedersvend i København.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1775.

1169 Birgitte [Benjaminsdatter] Hincheldey i Næstved. 1782, fol.551.
E: Wilchen [Clausen] Hornemann, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1782 for enkemanden og hans afdøde søn Benjamin Hornemann, [skifte 28.12.1781 lbnr.1159]’s 2 børn.

1170 Peder Andersen Finger, fisker og tømrer i Næstved. 7.8.1782, fol.551B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hersom, kordegn. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 17
2) Mette Cathrine Pedersdatter 14
3) Anne Margrethe Pedersdatter 11.
FM: Jens Pedersen, skomager.
Afdøde døde i juli 1781.

1171 Frederik Schmidt, farver i Næstved. 1782, fol.554B.
E: Kirsten Brysting.
Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1782.

1172 Marie Charlotte von Roepstorff, ugift i Næstved. 11.1.1783, fol.555.
A:
1) Gotfred Christoffer von Roepstorff
2) C. Roepstorff
3) Christiane Sofie Roepstorff.

1173 Christian Ernst Puhan, tømrersvend i Næstved. 24.1.1783, fol.555B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 8.
FM: Frederik Rosenberg, kræmmer.

1174 Mads Jensen, toldbetjent i Næstved. 26.9.1782, fol.557.
E: Johanne Sofie Johansdatter Soldat. LV: far Johan Gotfred Soldat, murer. B:
1) Sivert Christian Madsen 4
2) Johan Gotfred Madsen 2.
FM: Jens Fischer, pottemager.

1175 Johan Frederik Gøtting, vægter i Næstved. 26.9.1782, fol.561B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jacob Hansen, snedker.
Arvinger kendes ikke, da afdøde kom hertil fra Frankfurt am Main 6 år gammel og hans eneste bror er død uden børn.
Afdøde døde 6.4.1782.

1176 Carl Christian Hamming, murer i Næstved. 26.9.1782, fol.564B.
Enkemand efter hustru, der døde 1779.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.8.1782.

1177 Anne Christensdatter i Næstved. 11.4.1783, fol.566B.
Enke efter Mikkel [Johansen] Pater, [skifte 14.8.1775 lbnr.1088]. A:
1) bror Hans Christensen i Vridsløse på Herlufsholm gods
1) halvbror Laurids Christensen i Appenæs på Herlufsholm gods.
Afdøde døde 2.1.1783.

1178 Morten Holst, klejnsmed i Næstved. 10.4.1783, fol.569B.
Enkemand efter [Ellen Hansdatter, skifte 7.12.1779 lbnr.1139].
E: Morten Holst, klejnsmed. B:
Første ægteskab med Alhed [Pedersdatter, skifte 20.11.1769 lbnr.1035]. B:
1) Marie Kirstine Mortensdatter 16.
FM: Hammer, værtshusmand.

1179 Hans Henrik Fabricius, apoteker i Næstved. 12.9.1783, fol.574.
E: Anne Sofie Petrea Gøring.
Testamente af 28.1.1775.
Arvinger angives ikke, da enken forbliver i uskiftet bo.
Desuden nævnes enkens søster Cathrine Margrethe Gøring g.m. Svend Lund, degn i Græse.
(Sml. lbnr.1059).

1180 Poul Gregersen, værtshusmand i Næstved, der døde 19.10.1783, fol.575.
E: Christine Sofie Lynge. LV: Peder Mørch, købmand.
Testamente af 6.10.1783. A:
1) hans halvsøster Maren Steffensdatter, enke efter Peder Mulvad i Blåmark i Grimstrup sogn i Ribe amt.

1181 Christence Hornemann, ugift i Næstved. 11.11.1783, fol.577.
A:
0) forældre [Wilchen Hansen Hornemann og Karen Clausdatter Frees, skifte 12.9.1701 lbnr.412]
1) bror Claus Frees Hornemann i Århus, død. 3B:
a Jacob Hornemann, præst i Marstal på Ærø
b Jens Hornemann, hørkræmmer i København
c Wilchen Hornemann i Næstved.
Fars andet ægteskab med [Mette Nielsdatter Fogh, skifte 1.6.1718 lbnr.545]. B:
2) halvbror Henrik [Wilchensen] Hornemann, præst i Velling i Hind herred, [død 9.1.1749], var g.m. [Cathrine Lauridsdatter Helvad, skifte Hind herred gejstlig 10.1.1766 lbnr.7]. 4B:
a Laurids Wilchen Hornemann, urtekræmmer i København
b Johan Nikolaj Horneman i Horsens, [skifte Horsens 28.12.1781 lbnr.1664]. 6B:
1 Eva Cathrine Marie Hornemann 14
2 Mourids Henrik Hornemann 13
3 Christence Hornemann 12
4 Offer Johansen Hornemann 11
5 Henrik Hornemann 9
6 Anne Johanne Hornemann 5
c Sofie Cathrine Elisabeth Hornemann g.m. Jørgen Kovstrup, fuldmægtig på Amalienborg i København
d Anne Johanne Hornemann i Velling præstegård.
Afdøde døde 10.6.1783.

1182 Anne Dorthe Bischoff i Næstved. 27.11.1783, fol.585.
E: Andreas Hey, markedshandler. A:
1) bror Frederik Bischoff i Bjælkerup i Tryggevælde amt
2) søster Anne Bischoff g.m. Jens Sørensen, sergent i Fakse
3) søster Mette Bischoff, død, var g.m. Jørgen Knudsen i Bjælkerup. 1B:
a Kirsten Jørgensdatter 25 ved halvbror Hans Jørgensen i Bjælkerup
4) søster Cathrine Bischoff, død, var g.m. Hans Nielsen i Store Heddinge. 1B:
a Niels Hansen 24.
Afdøde døde 12.8.1783.

1183 Else Marie i Næstved, der døde 6.9.1781, fol.593B, 646B.
Enke efter Hans Didriksen, død 25.9.1780.
Hans A:
Hans første ægteskab med Anne Kirstine Lindholm, [skifte 12.4.1742 lbnr.737]. B:
1) Anne Marie Hansdatter Didriksen, enke efter Hans Schiøtt, bager
2) Henrik Christian Didriksen40, købmand i Kristiansund i Norge
3) Maren Didriksen, død, var g.m. Johan Adam Schnabel, hofviolon i København. 1B:
a Antoinette Beathe Johansdatter.
Hendes A:
1) søster Else Kirstine gift Pheill (Pfeil) i København.

1184 Marie i Næstved. 2.12.1782, fol.618.
Enke efter Peder, arrestforvarer.
B:
1) Hans Rasmussen i Nyrup på Rønnebækholm gods.
Afdøde døde hos sin stedsøn Peder Pedersen, arrestforvarer.

1185 [Anne Marie Jørgensdatter] i Næstved. 19.7.1783, fol.618B.
E: Johan Adolf Bolmann, slagter.
Afdøde efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Johan Wansted, væver.
(Sml. lbnr.1168).

1186 Christen Christensen, klejnsmed i Næstved. 28.8.1783, fol.619B.
Enken, hvis navn ikke angives, opholder sig i København. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Mette Kirstine Christensdatter 20
2) Jens Christensen 17.
FM: Henrik Pedersen, værtshusmand.

1187 Jens Fleche, skærslipper i Næstved. 8.3.1784, fol.620.
A:
1) bror Jans Jørgen Fleche, skærslipper i Kalundborg.
Afdøde døde i Roskilde.

1188 Christian Thomsen, rådstuetjener i Næstved. 8.1.1784, fol.620B.
E: Dorthe Neergaard. LV: Sigvard Neergaard, kobbersmed. B:
1) Niels Christiansen 26, skomagersvend
2) Christiane Christiansdatter 21, i København
3) Elisabeth Christiansdatter, død, var g.m. Hansen, parykmager i Laksegade i København. 1B:
a Anne Dorthe 4.
Arv i boet til afdødes brordatter Elisabeth Johanne Sigvardsdatter efter Anders Nielsen, forpagter på Vognserup, skifte 9.4.1767.

1189 Johanne Kirstine Jensdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 11.11.1783, fol.627B.
A:
0) forældre Jens Pedersen skomager i Helsingør, død 3.5.1768 og hustru Anne, død 12.9.1779
1) bror Laurids Gabriel Jensen, skoflikker i Helsingør, døbt Helsingør 27.12.1746
2) søster Anne Sofie Jensdatter i København, døbt Helsingør 12.1.1750.
Afdøde, er var døbt Helsingør 17.1.1748, døde i Næstved 7.3.1783.

1190 Anne Klingberg i Næstved. 4.2.1784, fol.631B.
E: Jørgen [Johansen] Bruun, købmand i Skælskør. B:
1) Anne Kirstine Bruun 25, i København.
Afdøde havde arv efter sin bror Vilhelm Henrik Klingberg, vinhandler i København. Samfrændeskifte 10.11.1774. Testamente af 2.12.1772. Hans A:
1) mor Marie Elisabeth [Hansteen], enke efter [Hans] Klingberg, [skifte 21.12.1745 lbnr.758]
2) bror Jacob Klingberg, landsdommer
3) bror Hans Klingberg
4) søster Anne Klingberg, som er afdøde g.m. Jørgen Bruun
5) søster Else Cathrine Klingberg
6) søster Cecilie Marie Klingberg, enke efter Mikkel Olter, [skifte 23.10.1760 lbnr.920]
7) bror Laurids Klingberg, kancelliråd
8) bror Johan Klingberg
9) [bror Rasmus Friis Klingberg]
10) moster Engel Marie Fich og datter Else Marie Bruun.
[Gift første gang Næstved Sankt Morten 7.1.1746 med Hans Lambert Scheel på Skovsgård i Kirkerup sogn].
Litteratur: Depechesekretær Laurits Klingbergs selvbiografi med nogle notitser om hans slægt af E. Marquard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1918 side 225-244.

1191 Anne Margrethe Frederiksdatter i Næstved, der døde 16.5.1784, fol.637.
Enke efter Niels Hansen, feldbereder, [skifte24.8.1775 lbnr.1086]. B:
1) Hans Nielsen
2) Frederik Nielsen
3) Frederikke Nielsdatter, død, var g.m. Hans Jacob Hansen, møller i Maglemølle. 4B:
a Niels Jacob Hansen 12
b Marianne Hansdatter 11
c Frederikke Hansdatter 9
d Hans Frederik Hansen8.
FM: Henrik Lange, feldbereder.

1192 Claus Brysting, ugift købmand i Næstved. 9.9.1784, fol.642B.
Testamente af 16.8.1783.
A:
0) forældre [Jacob Mortensen Brysting, købmand i Stege, skifte Stege 6.3.1745 lbnr.79 og Elisabeth Christensdatter Høystrup, begravet Stege 25.2.1721]. B:
1) bror Christen Peder Brysting [i Stege], død [22.5.1752, var g.m. Ellen Marie Lauridsdatter Drachardt]. 2B:
a Marie Elisabeth Brysting g.m. Peder Mørch, købmand i Næstved
b Lorentze Christiane Brysting g.m. Isak [Abrahamsen] Falch, præst i Tjæreby i Vester Flakkebjerg herred. Deres 2B:
1 Helene Marie Falch
2 Clausine Abrahamine Falch.
[Fars første ægteskab med Trine Peiters, begravet Stege 20.4.1712].
[Fars tredje ægteskab med Anne Jansdatter Tesch, begravet Stege 5.11.1739]. B:
2) [halv]søster Jytte Kirstine Brysting, [skifte Kalø amt 10.6.1775 lbnr.120]. E: [Jacob] Hanson til Lyngsbækgård [i Dråby sogn]. 2B:
a [Iver Jacobsen]
b [Anne Elisabeth Jacobsdatter].
3) [halv]søster Kirsten Brysting, enke efter Frederik Schmidt, farver i Næstved, [skifte 1782 lbnr.1171].
Litteratur: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 161-183.

1193 Just Nielsen Knechenborg, 58 år gammel værtshusholder i Næstved. 1784, fol.645B.
E: Christence Christoffersdatter Abel, 63 år gammel. LV: C. Olivarius.
Testamente af 6.10.1783.
(Sml. lbnr.1165).

1194 Nikolaj Steffensen Capion, parykmager i Næstved. 15.4.1785, fol.648.
E: Anne Cathrine Kochsdatter. LV: Martin Stenniche, købmand. B:
1) Johan Nikolaj Capion 15.
FM: Johan Gotfred Soldat den ældre, murer.
Afdøde døde 10.12.1784.

1195 Gundil Hansdatter i Næstved. 15.4.1785, fol.650.
E: Andreas Andersen, rokkedrejer.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Samuelsen Schmidt, matros i København
2) Jacob Samuelsen Schmidt 22, rebslagersvend i Næstved
3) Maren Samuelsdatter g.m. Niels Lauridsen i Hyllede.
Afdøde døde 2.3.1785.

1196 Christian Dalhoff, hattemagersvend i Næstved. 3.6.1785, fol.652B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.2.1785.

1197 Jens Buchardt, tjenestekarl i Næstved. 3.6.1785, fol.653B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.2.1785.

1198 Dorthe Elisabeth Schleemann i Næstved. 3.6.1785, fol.649B.
Enke efter Zimmermann, murer i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde testamentarisk arv efter jomfru Eva Margrethe von Oldenborg.

1199 Clemen Holgersen Olivarius i Næstved, der døde 5.11.1785, fol.659.
Enkemand efter [Bodil Marie Neergaard].
Testamente 11.6.1781.
Hans A:
0) forældre Holger Nielsen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 15.3.1753 lbnr.5 og Kirstine Malene Clemensdatter Schmidt. B:
1) bror Arnold de Fine Olivarius, bogholder i den kongelige Bank i København
2) bror Johan Olivarius, successor i Ørslev og Bjerge, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 8.7.1774 lbnr.69. Første ægteskab med Susanne Margrethe Hatting, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 16.12.1757 lbnr.22]. 3B:
a Henrik Olivarius på Trankebar i Ostindien
b Kirstine Sofie Olivarius g.m. Andreas Lorentsen Prom, isenkræmmer i København
c Holger Olivarius, informator ved opfostringshuset i København
3) søster Barbara Olivarius g.m. [Johan Christoffer] von Westen, agent og apoteker i Odense
4) søster Dorthe Marie Olivarius g.m. Frands Testrup [Jensen] Stampe, præst i Slagelse Sankt Mikkel
5) søster Kirstine Malene Olivarius, enke efter Jacob [Hansen] Haagen, præst i Næstved Sankt Morten, [død 9.2.1782]
6) søster Anne Olivarius i Næstved
7) søster Else Olivarius g.m. [Jacob Severin] Payngk, byfoged i Skælskør.
Fars første ægteskab med [Elisabeth Marie Christensdatter] Bagge, [død 1712]. B:
8) halvbror Niels Olivarius, præst i Åstrup og Starup i Jylland, [død 21.11.1779]. 3B:
a Holger Olivarius, præst i Grimstrup og Årre
b Hans Aggerup Olivarius, præst i Velling [i Hind herred]
c [Kirstine Magdalene Olivarius] g.m. Jonas Joensen, organist i Janderup
9) halvsøster Elisabeth Marie Olivarius, enke efter Jens [Nielsen] Munch, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinsborg, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 20.1.1758 lbnr.23].
Hendes A:
1) søster Kirstine Marie Neergaard.
Litteratur: Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine af L. H. F. de Fine Olivarius, Kbh. 1894.

1200 Hans Nimb, ugift i Næstved, der døde 2.5.1785, fol.671.
A:
1) søster Dorthe [Christiane Frederikke] Nimb g.m. [Peder] Ferslev, købmand i Nysted
2) søster Else Ludvigge Nimb i København
3) halvsøster Dorthe Jochumine Nimb g.m. [Sigvard] Neergaard, kobbersmed, på stedet.

1201 Anne Marie Pillemark i Næstved. 1786, fol.672.
E: `Hans Christian Degn, krigsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1786 for ham og hans umyndige datter.

1202 Kirsten Olufsdatter i Næstved. 22.12.1785, fol.673.
E: Christen Hemmesen, daglejer, der døde 19.8.1785.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Jens Olufsen i Holme Olstrup.
Afdøde døde 29.7.1785.

1203 Elisabeth Cathrine Vivild i Næstved, der døde 24.1.1786, fol.675B.
Enke efter Fensmark.
Testamente af 25.4.1782. A:
1) søster Pouline Sofie Vivild, enke efter [Villads] Lynge, byskriver. LV: H. C. Mislet.

1204 Johanne Frederikke Gøring i Næstved. 1786, fol.677B.
E: Gotfred Christoffer von Roepstorff, generalmajor.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1786 for ham og deres umyndige børn.

1205 Testamente i Næstved. 1786, fol.678.
Testamente underskrevet Nysø 21.43.1777 for Evald Wulf, byfoged og herredsfoged i Ringsted og Tybjerg herreder og hustru Sara Marie Balsgaard.

1206 Jørgen Lauridsen Rohde, bager i Næstved. 20.5.1785, fol.678B.
A:
0) far Laurids Espensen, smed i Åderup
1) søster Kirsten Lauridsdatter, døbt Næstved 26.3.1731, gift 14.4.1752 med Peder Sørensen Stage i Græsbjerg i Vordingborg sogn. 4B:
a Anne Marie Pedersdatter, døbt Vordingborg 16.7.1752, g.m. Hans Jensen den yngre i Åderup
b Søren Pedersen 26, smedesvend i København
c Knud Pedersen 22, vinhandlersvend i København
d Hans Pedersen 19
2) bror Mathias Lauridsen Rohde, døbt Næstved 6.1.1734, vinhandler i København
3) bror Knud Lauridsen Rohde, døbt Næstved 13.1.1737, begravet København Frelser26.9.1758, uden børn
4) søster Sidsel Margrethe Lauridsdatter, døbt Næstved 9.10.1739, enke efter Jochum Dahl, bud ved Det asiatiske Kompagni i København
5) søster Ellen Lauridsdatter, døbt Næstved 9.10.1739, død 6.4.1740.
Af fars første ægteskab B:
6) halvsøster Cathrine Margrethe Lauridsdatter, døbt Næstved 1.12.1720, [skifte 2.5.1768 lbnr.1015], var g.m. Rasmus Nielsen, smed i Næstved. 2B:
a Mette Cathrine Rasmusdatter, døbt Næstved 20.6.1751, gift i København
b Ellen Kirstine Rasmusdatter, døbt Næstved 19.8.1753, g.m. Lynge, sekretær i København
7) halvbror Jesper Lauridsen Rohde, døbt Næstved 24.9.1723, begravet København Frelser 25.3.1758, var g.m. Ellen Cathrine Bruun, begravet København Frelser 6.11.1759. 1B:
a Cathrine Marie Jespersdatter, døbt København Frelser 20.10.1756, begravet samme sted 12.9.1758.
Afdøde, der var døbt Næstved 30.7.1741, døde 4.4.1784.

1207 Marie Elisabeth Brysting i Næstved, der døde 22.7.1786, fol.693B.
E: Peder Mørch, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1780.

1208 Mette Olufsdatter i Næstved. 1786, fol.694.
Enke efter Rasmus Bendixen, værtshusmand, [skifte 22.3.1777 lbnr.1107].
Første lægteskab med Oluf Madsen, værtshusmand, [skifte 12.9.1766 lbnr.994].
Testamente af 25.3.1784. A:
1) søster Anne Olufsdatter g.m. Niels Henningsen i Skibinge i Vordingborg amt, deres søn:
a Oluf Nielsen
2) Peder Mørch, købmand i Næstved, hans ældste datter:
a Helene Margrethe Mørch.

1209 Hans Busch, lods i Karrebæksminde. 22.12.1785, fol.695B.
E: Karen Hansdatter. LV: Franch, tolder. B:
1) Kirsten Hansdatter 15
2) Ellen Cathrine Hansdatter 12.
FM: H. Gerlev, birkedommer.
Afdøde døde 23.8.1785.

1210 Ludvig Eberhard Kaaber, sadelmager i Næstved. 18.8.1786, fol.704B.
E: Anne Elisabeth Jensdatter. (Kaldes også Anne Elisabeth Lauridsdatter). LV: Henrik Mathias Harbo, købmand. B:
1) Caroline Marie Ludvigsdatter 24
2) Georg Frederik Ludvigsen 21, sadelmagersvend
3) Frederikke Ludvigsdatter 16
4) Ludvig Eberhard Ludvigsen 13
5) Anne Elisabeth Ludvigsdatter 11.
FM: Niels Nielsen Lindbo, handskemager.
Afdøde døde 5.4.1786.

1211 Hans Hansen, afskediget dragon i Næstved. 18.8.1787, fol.706B.
E: Anne Poulsdatter. B:
1) Birthe Hansdatter g.m. Christen Thomsen, dragon
2) Hans Hansen 20, i drejerlære.
Registrering 21.6.1786.

1212 Kirsten Pedersdatter i Næstved. 18.8.1786, fol.707B.
E: Niels Aagesen. B:
1) Johan Peder Nielsen 4.
FM: Anders Andersen, rokkedrejer.
Afdøde døde 12.2.1786.

1213 Henrik Andersen, slagter i Næstved. 18.8.1786, fol.709.
E: Else Cathrine Johansdatter. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand.
A:
Der skal være en bror og 3 halvsøstre, hvis avne ikke angives.
Afdøde døde 25.2.1786.

1214 Opbudsbo i Næstved. 9.11.1784, fol.710B.
Registrering af fallitbo hos Hans Torbensen, skomager i Næstved.

1215 Margrethe Hansdatter i Næstved.19.5.1785, fol.714.
Enke efter Jørgen [Nikolaj] Lange, murer, [skifte 27.8.1774 lbnr.1077]. Bevilling til uskiftet bo af 9.5.1774. B:
2) Hans Lange, murer i Præstø
3) Henrik lange, feldbereder i Næstved
4) Jørgen Reifenstein Lange, død. 3B:
a Margrethe Jørgensdatter 5
b Inger Jørgensdatter 3
c Jørgen Nikolaj Jørgensen 2
5) Anneke Marie Lange g.m. [Johan Mortensen] Leverentz, regimentsfeltskær i Oldesloe
6) Inger Margrethe Lange g.m. Sørensen, forpagter på Ellingegård.
7) Cathrine Margrethe Lange, i udlandet, formentlig død.
Af første ægteskab B:
1) Cecilie Marie g.m. Splittorph, birkeskriver i Lille Næstved.
Afdøde døde 16.1.1785.


Næstved Byfoged
Skifteprotokol
1785-1809

1216 Peder Jensen Vejen, hosekræmmer i Næstved. 23.12.1785, fol.1B.
A:
1) bror Mogens Jensen Vejen i Svendlund i Rind sogn
2) halvbror Søren Jensen Vejen i Vester Lind i Rind sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 23.3.1767 lbnr.389]. 2B:
a Jens Sørensen Vejen 19, i København
b Severine [Cathrine] Sørensdatter Vejen 16, hos stedfar Christen Buch i Lind.
Afdøde døde 23.6.1785.

1217 Ludvig Vilhelm von Bülow, gehejmekonferensråd i Næstved. 27.12.1785, fol.14B.
Enkemand. B:
1) Frederikke Sofie Christiane von Bülow.
FM: [Gotfred Christoffer] von Roepstorff, generalmajor.
Afdøde døde 13.11.1785.

1218 Anne Kirstine Johansdatter i Næstved. 22.12.1785, fol.33.
E: Otto Andersen, fisker. B:
1) Andreas Ottesen, uvist hvor
2) Johan Christian Ottesen, musikantsvend, der for 2 år siden rejste til Ostindien som trompeter
3) Karen Ottesdatter g.m. Jens Pedersen, skomager
4) Helvig Ottesdatter g.m. vagtmester Møller.
Registrering 13.9.1785.

1219 Anders Mortensen Baade, pottemager i Næstved. 3.4.1787, fol.35B.
E: Anne Elisabeth Johansdatter. LV: Henrik Platfuss. købmand. B:
1) Anne Marie Andersdatter g.m. Peder Iversen, sejlmagersvend i København
2) Anne Cathrine Andersdatter 32
3) Johan Martin Andersen 31
4) Hans Andersen 15, i pottemagerlære.
Henrik Gertsen, smed.
Afdøde døde 2.11.1786.

1220 Eleonora Kirstine Johansdatter i Næstved. 3.4.1787, fol.37B.
Enke efter Hans Jacobsen Gramgaard, [skifte 25.7.1780, lbnr.1143]. A:
1) moster Maren Kirstine Thomasdatter. LV: Hans Christian Mislet, købmand.
Afdøde døde 26.8.2786.

1221 Johan Christoffer Berg, skrædder i Næstved. 3.4.1787, fol.39.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
3) Marie Sofie Johansdatter 17
4) Christiane Dorthe Johansdatter 9
5) Johan Christoffer Johansen3.
FM: Jens Andersen, hjulmand.
Første ægteskab med Sofie Frederikke Capion, [skifte 31.10.1765 lbnr.981]. B:
1) Anne Christine Johansdatter Berg 25, i København
2) Johan Frederik Johansen Berg 24, (kaldes Jochum Frederik Johansen Berg ved skiftet efter sin mor).
Afdøde døde 6.10.1786.

1222 [Anne] Kirstine Lorentsdatter i Næstved, [begravet Næstved Sankt Peder 5.5.1787], fol.40B.
E: Martin Henrik Stenniche, købmand.
Testamente af 15.10.1778.
Hans A:
1) lille plejesøn Johan Christian Stenniche
2) brorsøn Johan Peder Stenniche, murersvend
3) søstersøn Jochum Christian Meyer.
Hendes A:
1) bror Martin Lorentsen
2) søstersøn Frederik Falch.

1223 Anne Kirstine Brochelmann i Næstved. 24.8.1786, fol.41.
Enke efter Sivert Pedersen Friis, fattigforstander, skifte 26.3.1760 lbnr.956.
A:
1) Anne Sofie Petrine Hjort, enke efter Amon Krog
2) Anne Christiane Hjort g.m. Johan Henrik Galle, feldbereder i Næstved.

1224 Andreas Krag, guldsmed i Næstved. 27.1.1787, fol.47B.
E: Marie Margrethe [Schou]. LV: Christian Ager, glarmester. B:
1) Else Marie Krag g.m. Jacob Rørby, gartner på Christiansholm
2) Christiane Dorthe Krag g.m. Johan Georg Kjeldsen, degn i Nordby på Samsø
3) Mette Cathrine Krag 23, på Vemmetofte
4) Anne Sofie Augusta Krag g.m. Jens Grothe [Jensen] Krag, kapellan i Skive
5) Jacobine Severine Krag 18
6) Helvig Sofie Krag 13.
FM: Søren Krag, guldsmed.
Afdøde døde 22.10.1786.

1225 Peder Mørch, købmand i Næstved. 25.5.1787, fol.51B.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Brysting, skifte 22.7.1786 lbnr.1207].
Børn, hvis navn ikke angives.
FM:
1 R. Mariager, præst i Næstelsø og Mogenstrup
2 Mislet, købmand i Næstved.
Bevilling til kommissionsskifte med 2 kommissarier:
1 Knud Lind til Grevensvænge
2 Niels Knudsen, forvalter på Gavnø.

1226 Antoinette Amalie Christensdatter i Næstved. 17.8.1787, fol.54B.
E: Niels Hansen, skrædder. A:
1) søster, død. 1B:
a Vilhelmine Møller, enke i København.
Afdøde døde 5.6.1787.

1227 Malene Poulsdatter i Næstved. 17.8.1787, fol.55B.
E: Jens Hansen Møller, stenhugger.
Arvinger på Bornholm, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 18.7.1787.

1228 Bevilling til uskiftet bo i Næstved. 17.6.1787, fol.56.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1786 for Jørgen Mouridsen og hustru Kirsten.

1229 Anne Jespersdatter i Næstved. 8.3.1787, fol.56B.
Enke efter Peder Nielsen, handskemager, [skifte 11.2.1769 lbnr.1026].
Registrering af effekter i Næstved, da skiftet afholdes i Holbæk, hvortil hun var flyttet til sin søn Michael Hansen, farver i Holbæk.
Afdøde døde i Holbæk 8.2.1787.

1230 Opbudsbo i Næstved. 26.5.1786, fol.58.
Registrering af fallitbo hos Christian Rasmussen Lerbæk, handskemager, der har absenteret sig til Nyborg og hustru Christiane Johansdatter.

1231 Else Cathrine Bruun (Brunow), ugift i Næstved, der døde 1.1.1788, fol.65.
A:
0) forældre Didrik Knudsen Bruun i Køge, død [Køge 15.4.1722] og Engel Marie [Jacobsdatter Hansteen], død i Næstved for 8-9 år siden. B:
1) bror Knud Jacob Bruun i København, 76 år gammel
2) bror Anders Bruun, borgmester i Frederikshald i Norge, død for 12-14 år siden uden børn
3) søster Cecilie Marie Bruun, død uden børn
4) Abigael Bruun på Abel Cathrines stiftelse i København, enke efter urtekræmmer Duden.
(Afdødes mor var præstedatter af Vordingborg).
Litteratur: Stamtavler over danske slægter Fich. Kbh. 1941. Heri side 174 f: Engel Marie Jacobsdatter Hansteen.

1232 Kirsten Jepsdatter i Næstved. 11.6.1788, fol.66B.
E: Anders Andersen, drejer. B:
1) Jeppe Andersen 2.
FM: L. Salomon.
Registrering 22.4.1788.

1233 Rasmus Nielsen Lund, grovsmed i Næstved. 27.1.1787, fol.68.
E: Inger Cathrine Westmann. LV: Christian Ager.
Første ægteskab med Cathrine Marie Rohde. B:
1) Mette Cathrine Rasmusdatter 35, enke efter Robert Schubert, musikantsvend. LB: Mathias Rohde på Christianshavn
2) Ellen Kirstine Rasmusdatter 33, enke efter Andreas Lymann, sekretær og inspektør på Søkvæsthuset.
Registrering 20.9.1786.

1234 Christen Pedersen, handskemager i Næstved. 21.9.1787, fol.74B.
E: Ellen Cathrine Pedersdatter. LV: Henrik Pedersen Møller, værtshusmand. B:
1) Karen Christensdatter 11
2) Peder Christensen 9
3) Hans Jørgen Christensen 2.
FM: Hans Hansen, feldbereder.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Kirstine Pedersdatter.
Registrering 20.4.1787.

1235 Johan Lorents Marshall, pensioneret militær Gevaldiger. 4.7.1788, fol.79B.
B:
1) Anne Sofie Johansdatter, død. E: Jørgen Frandsen Kyhn. 1B:
a Johan Lorents Kyhn 8.
Afdøde døde 25.9.1787.

1236 Marie Hansdatter i Næstved. 14.10.1788, fol.82.
E: Peder Nielsen Bang, garver. A:
1) Hans Hjulmand i Bakkebølle ved Vordingborg.
Registrering 10.10.1787.

1237 Henrik Deichmann, værtshusmand i Næstved. 5.9.1788, fol.83.
E: Inger Nielsdatter. LV: Henrik Mathias Harbo, købmand. B:
1) Henrik Henriksen 19½
2) Kirsten Henriksdatter 10.
FM: Søren Olufsen Sindal, skomager.
Registrering 18.6.1788.

1238 Cathrine Bruun i Næstved. 4.9.1788, fol.85B.
E: Hans Christian Hansen, værtshusholder. B:
1) Andreas Nikolaj Hansen 24, styrmand
2) Gotfred Hansen 22, vinkyper i København
3) Laurids Lauridsen Hansen 20, glarmestersvend, der døde
4) Anne Elisabeth Hansdatter 13.
FM: Christian Ager, glarmester.
Afdøde døde 18.10.1787.

1239 Sara Louise Bruun, ugift i Næstved. 4.9.1788, fol.92B.
A:
0) forældre Iver Bruun, forvalter på Herlufsholm og [Dorthe Christoffersdatter Demang]
1) søster Marie Elisabeth Bruun g.m. Peder Frich, købmand
2) bror Thomas Christoffer Bruun, døbt Vejlø 13.11.1750, student fra Herlufsholm for 21 år siden, stud. theol. i København
3) søster Anne Elisabeth Bruun 34, g.m. Ludvig Christian Geisler, kontrollør i Hjørring
4) halvbror Mathias Bruun, død. 1B:
a Iver Bruun i København.
Desuden nævnes Ludvig Christian Geislers far Johan Christian Geisler, økonom på Herlufsholm Kloster.
Afdøde døde 7.4.1788.

1240 Melchior Folsach Hansteen i Næstved, [begravet Næstved Sankt Morten 6.11.1788], fol.96B.
E: Maren Harbo.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1788.

1241 Frederik Henriksen Møller, natmand i Næstved. 2.5.1788, fol.97.
E: Maren Madsdatter. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
4) Christian Ulrik Frederiksen 12
5) Anne Sofie Frederiksdatter 9
6) Lene Kirstine Frederiksdatter 4.
FM: Christian Ager. glarmester.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 27.11.1769 lbnr.1036]. B:
1) Henrik Frederiksen 34
3) Frederik Frederiksen 28, uvist hvor
4) Carl Frederiksen 22.
Afdøde døde 22.3.1788.

1242 Christian Stengler, værtshusholder i Næstved. 12.12.1789, fol.99, 153.
E: Birthe Sofie Møller. B:
1) Johan Severin Stengler 16
2) Charlotte Amalie Stengler 6.
FM:
1 mors stedfar Severin von Holsten
2 mors ældste bror Hans Hansen Møller, snedker
3 mors svoger Hans Hansen, feldbereder
4 Carl Addit, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1789.
Samfrændeskifte 3.4.1790.

1243 Niels Hansen Kronberg, skrædder i Næstved. 5.9.1788, fol.99B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.4.1788.

1244 Lorents Holst, bogbinder i Næstved. 20-.3.1789, fol.100B.
E: Peternille Pedersdatter. LV: Martin Henrik Stencke, købmand. B:
1) Søren Holst 11
2) Abel Margrethe Lorentsdatter 7
3) Charlotte Lorentsdatter 5
4) Ulrikke Lorentsdatter 3
5) Johanne Cathrine Lorentsdatter 1¼.
FM: Niels Knechenborg, bager.
Registrering 30.10.1788.

1245Jørgen Didrik Wett, etatsråd i København. 1789, fol.102B.
E: Dorthe Margrethe Zachmann, nu i Næstved.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1785.
Bevilling til at holde samfrændeskifte i København af 13.3.1789.

1246 Jens Lindholm, bager i Næstved. 1789, fol.103B.
E: Anne Kirstine Schiøtt.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1789.

1247 Marie Elisabeth Hansteen i Næstved. 12.2.1789, fol.103B.
Enke efter Hans Klingberg, rådmand, [skifte 21.12.1745 lbnr.758]. B:
1) Jacob Klingberg, landsdommer på de Vestindiske øer, død. 1B:
a Hans Christian Klingberg, stud. jur. på Københavns Universitet
2) Hans Klingberg, bogholder, død. 2B:
a Anne Kirstine Klingberg, hos sin mor i København
b Johanne Frederikke Klingberg, hos sin mor i København
3) Anne Klingberg, [skifte 4.2.1784 lbnr.1190], var g.m. [Jørgen Johansen] Bruun, [købmand i Skælskør]. 1B:
a Anne Kirstine Bruun i Skælskør
4) Cecilie Marie Klingberg, enke efter Mikkel Olter, købmand, [skifte 23.10.1760 lbnr.920]
5) Vilhelm Henrik Klingberg, vinhandler, død, efter hvem, der er arv
6) Laurids Klingberg, etatsråd i København, henved 60 år gammel
7) Johan Klingberg, agent vinhandler i København, nogle og 50 år gammel
8) Rasmus Friis Klingberg, toldkontrollør i Randers, over 40 år.
Afdøde døde 14.8.1788.

1248 Hans Olufsen Leierhof, gartner i Næstved. 4.9.1788, fol.111B.
E: Birgitte Margrethe Bagge. LV: Christian Suhr, skarpretter. B:
1) Christiane Marie Leierhof27, i Slagelse
2) Birgitte Elisabeth Sofie Leierhof 25, g.m. Johan Christian Ludvig Geer, stadskirurg i Slagelse
3) Bartholomæus Leierhof 22, sømand i København, der døde
4) Margrethe Leierhof 17, på Antvorskov.
FM: Brøndel Pedersen, værtshusmand på stedet.
Forsegling 17.3.1788.

1249 Anne Margrethe Hammer i Næstved, der døde 16.5.1789, fol.115.
B:
1) Martha Marie Hammer, [skifte 8.6.1789 lbnr.1250]. E: Søren Krag, guldsmed. 5B:
a Anne Margrethe Krag 6
b Hans Peder Krag 5
c Jens Nikolaj Krag 4
d Bendix Andreassen Krag 2
e Vilhelmine Louise Krag 6 uger.
FM: Jacob Hansen, snedker.

1250 Martha Marie Hammer. 8.6.1789, fol.119.
E: Søren Krag, guldsmed. B:
1) Anne Margrethe Krag 5½
2) Hans Peder Krag 4
3) Jens Nikolaj Krag 3
4) Bendix Andreassen Krag 1½
5) Vilhelmine Louise Krag.
FM: Jacob Hansen, snedker.

1251 Ægtepagt i Næstved. 7.8.1787, fol.119B.
Ægtepagt mellem Martin Henrik Stenniche, købmand og tilkommende hustru jomfru Diderikke Poulsen.
Hans første ægteskab med [Anne] Kirstine Lorentsdatter, [skifte 5.5.1787 lbnr.1222]. Deres to plejebørn
1 Johan Christian Stenniche
2 Kirstine Margrethe Stenniche,
der er nævnt i deres testamente af 1.10.1785,
skal arve som ægte børn og gå i lige arv med eventuelle børn, født herefter.

1252 Peder Nagel, skrædder i Næstved. 13.2.1789, fol.120.
E: Justine Margrethe Arzt, der døde 24.8.1788. LV: Søren Jensen, værtshusmand. B:
1) Johan Peder Nagel 30, forvalter på Borreby
2) Christian Frederik Nagel 22, snedkersvend i Hamborg.

1253 Johan Vilhelm Modest, væver i Næstved. 5.11.1789, fol.128B.
E: Marie Rosine. LV: Johan Gotfred Soldat, murer. B:
1) Ergodt7 Vilhelm Modest 23, korporal i Vordingborg
2) Frederikke Vilhelmine Modet 21, i København.
FM: Svend Eriksen Kruse, maler.
Registrering 14.5.1789.

1254 Gjørrel Thomasdatter i Næstved. 5.11.1789, fol.130.
E: Anders Andersen, arrestforvarer. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 28, i København.
FM: Søren Olufsen Sindal, skomager.
Registrering 10.7.1789.

1255 Mentz Bernhard Jacobsen, toldbetjent i Næstved. 12.11.1789, fol.131.
E: Eva Kirstine. LV: Hans Christian Mislet, købmand. B:
1) Anne Kirstine Jacobsen 16
2) Cathrine Marie Jacobsen 13
3) Johannes Isak Jacobsen 11
4) Frederik Jacobsen 6.
FM: Albert Hansen, skomager.
Registrering 19.6.1789.

1256 Niels Rasmussen Rolf, skomager i Næstved. 12.11.1789, fol.132B.
E: Kirstine Margrethe [Johansdatter Witte]. LV: Hans Witte. B:
1) Anne Caroline Rolf 13
2) Mette Karine Rolf 9
3) Jens Christian Rolf 7
4) Johanne Pouline Rolf 4
5) Cathrine Lauridsine Rolf 6 mdr.
FM: mors stedfar Christian Ager, glarmester.
Registrering 7.7.1789.

1257 Laurids Esbensen, skomager i Næstved. 18.2.1790, fol.135.
E: Anne Marie Henriksdatter Leier, der også døde, registrering 26.8.1789. LV: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Rebekka Lauridsdatter 49, g.m. Hans Thomsen, skrædder
2) Else Marie Lauridsdatter 38, g.m. David Pedersen, tømrersvend i København
3) Amalie Lauridsdatter 28.
Registrering 17.6.1788.

1258 Gertrud Malene Brüner i Næstved. 4.3.1790, fol.138.
E: Christian Nette, skrædder. A:
1) søster, død, var g.m. Havsteen, skibstømrer. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 16.9.1789.

1259 Jens Pedersen, vægter i Næstved. 4.3.1790, fol.139B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Oluf Nielsen, skomager. B:
1) Rasmus Jensen 16
2) Johan Ludvig Jensen 14, i skomagerlære
3) Hans Peder Jensen 10
4) Karen Marie Jensdatter 9
5) Gundel Margrethe Jensdatter 7
6) Niels Jacob Jensen 3½.
FM: Hans Røtter, skomager.
Registrering 1.12.1789.

1260 Hans Bjerregaard, skomager i Næstved. 12.11.1789, fol.140B.
E: Anne Kirstine Lind. LV: R. Vejgaard, købmand.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes steddatter Else Kirstine Lauridsdatter
Afdøde døde 19.6.1789.

1261 Gertrud Pedersen i Næstved. 4.3.1790, fol.144.
E: Ludvig Buus, kobbersmed. B:
1) Frederik Christian Buss 26, kobbersmedesvend
2) Hans Christian Buus 17, i bagerlære.
Registrering 21.12.1789.

1262 Opbudsbo i Næstved. 15.4.1788, fol.146.
Registrering af fallitbo hos Henrik Gertsen Bøtcher, grovsmed i Næstved.

1263 Johan Mogens Horsens, toldforpagter i Næstved. 25.2.1790, fol.149B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.1.1789.

1264 Casper Christian Mørch, der døde i Næstved. 17.2.1790, fol.152.
Enke i Larslejsstræde 152 i København på øverste bagsal. B:
1) Simon Christian Mørch, købmand i Næstved, hvor afdøde var på besøg
2) en søn i København 3.
Afdøde blev begravet i Næstved [Sankt Morten 19.2.1790].
Skifte afholdes i København.

1265 David Christian Porth, kontrollør i Næstved. 4.11.1789, fol.155.
E: Dorthe Elisabeth Krause. LV: Harbo, købmand. B:
3) Amalie Elisabeth Porth 8
4) Oluf Jacob Ewald Porth 7
5) Armgard Margrethe Porth 3.
FM: Hansted, apoteker.
Af første ægteskab B:
1) Hans Ernst Porth 29, materialforvalter på Sankt Croix
2) Sofie Elisabeth Porth g.m. Christian Ewald, kancelliråd.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1789.
Litteratur: Vajsenhuspræsten Ewalds slægt i København på 1700-tallet. Af Jon Monrad Møller i: Personalhistorisk Tidsskrift 1981 side 133-143.

1266 Barbara Olivarius i Næstved. 30.7.1790, fol.156B, 177B, 190B.
Enke efter [Johan Christoffer] von Westen, agent. A:
0) forældre [Holger Nielsen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 15.3.1753 lbnr.5 og Kirstine Malene Clemensdatter Schmidt]. B:
1) bror Arnold de Fine Olivarius, bogholder i den kongelige Bank i København
2) søster Dorthe Marie Olivarius i Slagelse, enke efter [Frands Testrup Jensen] Stampe, præst [i Slagelse Sankt Mikkel]
3) søster Kirstine Malene Olivarius i Næstved, enke efter [Jacob Hansen] Haagen, præst [i Næstved Sankt Morten, død 9.2.1782]
4) søster Anne Olivarius i Næstved
5) søster Else Olivarius g.m. [Jacob Severin] Payngk, byfoged i Skælskør.
6) bror Johan Olivarius, [præst i Ørslev og Bjerge, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 8.7.1774 lbnr.69. Første ægteskab med Susanne Margrethe Hatting, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 16.12.1757 lbnr.22]. 3B:
a Henrik Olivarius, ved toldvæsenet i Ostindien
b Kirstine Sofie Olivarius g.m. [Andreas Lorentsen] Prom, isenkræmmer i København
c Holger [Finchenhagen] Olivarius, præst i Næstved [Sankt Morten]
Fars første ægteskab med [Elisabeth Marie Christensdatter] Bagge, [død 1712]. B:
7) halvbror Niels Olivarius, præst [i Åstrup og Starup i Jylland, død 21.11.1779]. 3B:
a Holger Olivarius, præst [i Grimstrup og Årre]
b Hans [Aggerup] Olivarius, præst [i Velling i Hind herred]
c Kirstine Magdalene Olivarius g.m. [Jonas] Joensen, organist i Janderup
8) halvsøster [Elisabeth Marie Olivarius], død. Første ægteskab med [Vitus Ovesen Guldberg, præst i Hårslev og Ting Jellinge, død 16.1.1738]. 1B:
a Holger Guldberg, tolder i Ribe.
Elisabeth Marie Olivarius andet ægteskab med Magnus Jochumsen Halling, successor i Hårslev og Ting Jelling, død 9.4.1748]. 2B:
b Jochum Halling, konsistorialråd i Sakskøbing
c William Halling til Dronninglund i Jylland.
Elisabeth Marie Olivarius tredje ægteskab med [Jens Nielsen] Munch, præst [i Hyllested, Venslev og Holsteinsborg, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 20.1.1758 lbnr.23]. 1B:
d Anne Munch g.m. [Jens von] Funch, ritmester i Næstved.

1267 Christian Krag, musikant i Næstved. 28.10.1790, fol.158, 193.
E: Bolette Knudsdatter. LV: Christen Mislet, købmand.
Arvinger angives ikke.

1268 Karen [Jacobsdatter] i Næstved. 23.12.1790, fol.158B, 169B, 208B.
Enke efter Just Jørgensen, [skifte 16.10.1781 lbnr.1157]. B:
1) Jacob Martin Justesen 19
2) Anne Cathrine Justsdatter 18
FM: Hans Møller, snedker.

1269 Jens Rasmussen Fischer, pottemager i Næstved. 23.12.1790, fol.159B, 165, 210, 233, 310B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Thomas Jensen, værtshusmand.
Første ægteskab med [Petronelle Lauridsdatter, skifte 14.4.1778 lbnr.1120]. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Fischer.
FM: Rasmus [Andersen] Thustrup, garver i Nykøbing Falster, [enkemand efter Margrethe Birgitte Fischer, skifte Nykøbing Falster 14.2.1791 lbnr.1007].

1270 Hans Nielsen, feldbereder i Næstved, der døde 6.2.1791, fol.160B, 166, 173, 175.
A:
0) forældre [Niels Hansen, feldbereder, skifte24.8.1775 lbnr.1086] og Anne Margrethe Frederiksdatter, skifte 16.5.1784 lbnr.1191, efter hvem, der er arv
1) bror Frederik Nielsen 40, på stedet
2) søster Frederikke Nielsdatter, død, var g.m. Hans Jacob Hansen, møller i Winthers mølle ved Holbæk. 4B:
a Niels Jacob Hansen 21, på stedet
b Marianne Hansdatter 20, i Pilemølle ved København
c Frederikke Johanne Hansdatter 16, på stedet
d Hans Frederik Hansen 17, i Værebro mølle ved Slangerup
3) søster Årsele Nielsdatter, død uden børn, var g.m. Johan Møller i Pilemølle.

1271 Mette Birthe Hørslev i Næstved, der døde 25.2.1791, fol.162B, 173, 177.
E: Jacob Hansen Bruun, snedker. B:
1) Erik Jacobsen Bruun, snedker
2) Hans Jacobsen Bruun, snedkersvend i Hannover
3) Anne Johanne Jacobsdatter g.m. Slangerup, feldbereder.

1272 Margrethe Hansdatter i Næstved. 7.3.1791, fol.164B, 174B, 192.
E: Martin Lorentsen, knapmager.
Arvinger kendes ikke.

1273 Maren Madsdatter i Næstved. 17.3.1791, fol.170,
Enke efter Frederik Henriksen Møller, natmand, [skifte 2.5.1788 lbnr.1241]. B:
1) Christian Ulrik Frederiksen 14
2) Anne Sofie Frederiksdatter 13
3) Lene Kirstine Frederiksdatter 7.
FM: halvbror Carl Frederiksen, natmand.
Afdøde døde 26.1.1790.

1274 Christian Eisensee, tømrer i Næstved. 17.3.1791, fol.171B.
E: Dorthe [Cortnum]. LV: Johan Henrik Galle, feldbereder. B:
1) Bartholomæus Eisensee 18
2) Frederik Eisensee 14
3) Christian Eisensee 12.
FM: Christen Løvbjerg, bager.

1275 Anne Margrethe Lund i Næstved. 25.3.1791, fol.172B, 176, 221, 232, 236, 243, 246.
Enke efter Tautenberg. løjtnant. A:
1) halvbror, død. 1B:
a Jochum Fermond, muligvis død.
Hvis han er død arver i stedet:
1) moster, død. 2B:
a mosters barn, død. 2B:
1 [Mette Dorthe Reusch] g.m. [Thomas Mandix Hansen] Evens, præst [i Besser og Onsbjerg] på Samsø
2 [Else Margrethe Reusch], enke efter [Christen Aagaard Andreassen] Henckel, præst [i Nordby] på Samsø, [skifte Samsø og Tunø gejstlig 26.1.1778 lbnr.65]
2) forældres søskende, død. 1B:
a [Ulrikke Margrethe de Fontenay] i København, enke efter [Carl Frederik] Fontenay, admiral.

1276 Wilchen [Clausen] Hornemann, købmand i Næstved, der døde 15.5.1791, fol.178B, 752B.
Enkemand efter [Birgitte Benjaminsdatter Hincheldey, skifte 1782 lbnr.1169]. B:
1) Claus Frees Hornemann, teologisk professor ved Københavns Universitet
2) Benjamin Hornemann, købmand, [skifte 28.12.1781 lbnr.1159]. 2B:
a Birgitte Dorthe Hornemann 12
b Anne Barbara Hornemann 11
FM: stedfar Christian Henrik Simonsen, købmand
3) Karen Hornemann g.m. Søren Johan Heiberg, præst i Fakse.
Arv efter afdødes hustrus far Benjamin Hincheldey til hans 2 eneste sønner B:
1 Niels Benjaminsen Hincheldey
2 Peder Benjaminsen Hincheldey.

1277 Gotfred Christoffer von Roepstorff, generalmajor i Næstved, der døde 21.9.1791, fol.194B, 216, 225B, 228B, 236, 238B, 247B, 345,348, 375, 380, 391, 393B, 403, 460B.
Enkemand efter [Johanne Frederikke Gøring, skifte 1786 lbnr.1204]. B:
1) Frederik Christian August von Roepstorff 23, premierløjtnant
2) Henrik Christian Adolf von Roepstorff 22, sekundløjtnant
3) Vilhelm Didrik von Roepstorff, sekundløjtnant i søetaten
4) Joachimine Charlotte Sofie von Roepstorff 17
5) Henrik Sigfred von Roepstorff 15
6) Elisabeth Margrethe Cathrine von Roepstorff 11
7) Hedvig Sofie Christine von Roepstorff 9
8) Henriette Louise von Roepstorff 8.
FM:
1 major von Bache
2 kammerherre von Levetzau.

1279 Anne Marie [Pedersdatter] i Næstved. 19.1.1792, fol.211.
Enke efter Ernst Reeberg, skarpretter, [skifte 28.6.1764 lbnr.967]. B:
1) Mette Reeberg, død, var g.m. Bertel Didriksen Næsser, klokker og bedemand i Næstved. 1B:
a Ernst Christian Bertelsen 11
2) Peder Reeberg, forvalteren på Sorø Akademi
3) Christian Reeberg, købmand i Præstø
4) Anne Reeberg g.m. Neumann, værtshusmand
5) Jørgen Reeberg, fuldmægtig på Sorø Akademi
6) Margrethe Reeberg g.m. Hans Christian Hansen, værtshusmand.

1280 Albert Jensen, drejer i Næstved. 15.2.1792, fol.213B, 239, 315.
E: Louise Andersdatter. LV: Johan Georg Brohns, bager. B:
1) Hans Jensen 3
2) Jens Andreassen Jensen 1.
FM: morbror Andreas Andersen, rokkedrejer.

1281 Niels Christensen, skomager i Næstved. 17.2.1792, fol.214B, 232, 234B.
E: Petrine Hegelund, født Lundorff. LV: Hans Hansen. feldbereder. B:
3) Anne Sofie Nielsdatter 14.
FM: morfar Lundorff, degn i Rønnebæk.
Første ægteskab med [Agnethe Olufsdatter, skifte 12.8.1760 lbnr.914]. B:
1) Aarsele Nielsdatter g.m. Søren Jensen, værtshusmand
2) Johanne Marie Nielsdatter g.m. Christoffer Næsser, bager.
Afdøde døde 16.2.1792.

1282 Henrik Brøndel, ugift krambodsvend i Næstved. 5.3.1792, fol.222B, 241.
A:
1) bror Frederik Brøndel i Køge
samt 4 søskende, uvist hvor.
(Afdøde kaldes også Brønding og Brønning).

1283 Else Cathrine Rølling i Næstved. 6.3.1792, fol.223, 239B.
E: Christian Rasmussen Korsør, skomager. B:
1) Christian Rølling Christiansen 19
2) Johanne Marie Christiansdatter 17, der ægter Johan Gotfred Zappe, murer
3) Anne Magdalene Christiansdatter 15
4) Rakel Christiansdatter 11.
FM: født værge Carl Rølling.

1284 Anders Lauridsen, ugift i Næstved. 6.3.1792, fol.224B, 242B, 247.
A:
1) bror Carl Lauridsen i Fodby
2) bror Poul Lauridsen i Årløse
3) bror Hans Lauridsen, smed i Fodby, død. 2B:
a Marie Elisabeth Hansdatter 12
b Hans Hansen 10
4) søster Marie Lauridsdatter g.m. Hans Rasmussen i Fodby.

1285 Johanne Jensdatter, ugift i Næstved. 17.3.1792, fol.226B.
Arvinger kendes ikke.

1286 Maren Jørgensdatter i Næstved. 22.3.1792, fol.227, 231.
E: Søren Olufsen, skomager. B:
1) Oluf Sørensen 5
2) Jørgen Sørensen 1½.
FM: Carl Addit, bager.

1287 Carl Gustav Emhausen, skrædder i Næstved. 2.8.1793, fol.228, 309.
E: Inger Marie Holst. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand. B:
1) Anne Margrethe Emhausen 1¾.
FM: Carl Addit, bager.
Afdøde var født i Sverige.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1792.
Samfrændeskifte 2.8.1793.

1288 Niels Gandrup, ugift skomagersvend i Næstved. 10.7.1792, fol.230B, 242, 316.
A:
1) bror Poul Gandrup, skomager i Præstø
2) søster Bodil Gandrup, enke efter Johan Eriksen, skomager i Præstø.

1289 Frederik Christian Frich, cand.jur. i Næstved.20.8.1792, fol.234, 236B.
E: Karen Friis, født Bager. LV: Peder Mathias Frich. B:
1) Karen Schurmann Frich 19
2) Anne Nikoline Frich 18.
FM: morbror [Preben Langsted] Bager, klokker ved Sankt Peders kirke.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1792.

1290 Charlotte Amalie i Næstved. 9.11.17692, fol.237, 243B, 317B, 327B.
Enke efter Bartholdy, krigsassessor og auditør. B:
1) Louise Selinde Bartholdy 24, der ægter Ludvig Korto, bager i Vordingborg
2) Charlotte Amalie Bartholdy 22.
FM: Schiøtt, regimentskvartermester.

1291 Christen Pedersen Holm, kandestøber i Næstved. 21.12.1792, fol.249.
E: Maren Bendixdatter. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Mathias Frich.
Første ægteskab med [Antoinette Marie Jørgensdatter]. 1B:
1) [Gundel Anne Marie Christensdatter Holm].
FM: Neergaard, kobbersmed.
(Se skifte efter Inger Andersdatter Hald, skifte Københavns originale skiftebreve 20.11.1764 lbnr.1600).

1292 Anne Margrethe Siemsen i Næstved. 27.12.1792, fol.250B, 318, 327.
E: Johannes Christian Krag, murer. B:
1) Anne Margrethe Susanne 5 uger.

1293 Opbudsbo i Næstved. 10.1.1793, fol.251B, 259, 272, 275, 306, 312, 318, 322, 323.
Registrering af fallitbo hos Simon Christian Mørch, købmand i Næstved.

1294 Maren Poulsdatter i Næstved. 16.2.1793, fol.253B, 318B.
E: Johan Gotfred Soldat. B:
1) Johan Johansen Soldat, murer
2) Marie Elisabeth Johansdatter g.m. Oluf Nielsen, skomager
3) Johanne Sofie Johansdatter g.m. Svend Eriksen Kruse, maler.

1295 Anne Møller og søster Johanne Cathrine Møller, begge ugifte tjenestepiger i Næstved. 21.3.1793, fol.254, 341B.
A:
1) bror Jens Bjørn Møller, død. 1B:
a Jan Salomon Møller, kobbersmed i København, skifte Københavns Hof- og Stadsret 26.12.1794. 3B:
1 Michael Christian Møller, kobbersmedesvend i København
2 Else Cathrine Caroline Møller i København
3 Anne Dorthe Møller i København.

1296 Opbudsbo i Næstved. 7.4.1793, fol.256B, 272, 275, 306, 312, 322.
Registrering af fallitbo hos Hans Christian Poulsen, købmand i Næstved.

1297 Hans Nielsen, daglejer i Næstved. 15.5.1793, fol.269B, 303B.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Poulsen i Bakkebølle.
Af første ægteskab B:
1) Gregers Hansen i Rønnebæk
2) Kirsten Hansdatter 30, på Marienborg på Møn
3) Niels Hansen 28, ved livvagten i København
4) Margrethe Hansdatter, på Marienborg på Møn.

1298 Johan Henrik Møller, afskediget vagtmester i Næstved. 5.5.1793, fol.270, 304B.
E: Elsebeth Lorentsdatter. LV: Anders Andersen, drejer. B:
1) Lorentse Hygrethe Møller 10
2) Christiane Sofie Magdalene Møller 9.
FM: Laurids Salomon, skrædder.

1299 Søren Jørgensen, afskediget rytter i Næstved. 15.5.1793, fol.271.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Johan Henrik Ernst Rudolf, sadelmager og kaminfejer. B:
1) Jørgen Sørensen Lund, skomager
2) Dorthe Sofie Sørensdatter 36
3) Maren Sørensdatter 28, g.m. Christian Schmidt, skoleholder i Dysted
4) Kirsten Sørensdatter 24.

1300 Anne Cathrine Hansdatter i Næstved. 17.5.1793, fol.273B, 311, 336.
E: Jens Andersen, hugger. A:
1) søster, død. 1B:
a Maren Frederiksdatter g.m. Rasmus Sørensen, korporal i Jylland.

1301 Hans Olufsen, afskediget rytter i Næstved. 17.5.1793, fol.274, 311.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Johan Grim, afskediget korporal. B:
1) Oluf Hansen 16
2) Frederikke Hansdatter 9.
FM: Bent Møller, skomager.

1302 Anne Elisabeth Sørensdatter i Næstved. 15.7.1793, fol.302.
E: Johan Roepstock, skoflikker. B:
1) Mathias Vissendal Roepstock 8
2) Michael Roepstock 4
3) Søren Roepstock 3.
FM: Johannes Carlonias, bogbinder.

1303 Maren Simonsdatter i Næstved. 3.6.1793, fol.314, 335.
Enke efter Johan Frederik Gøtting, vægter, [skifte 26.9.1782 lbnr.1175]. A:
bror, død. 2B:
a Anne Simonsdatter g.m. Ebbe Jensen i Ladby
b Ellen Simonsdatter g.m. Hans Rasmussen i Ladby
2) søster, død. 1B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Maren Jørgensdatter på stedet.
(Afdøde kaldes Maren Jensdatter ved sin mands begravelse).

1304 Hans Hansen, feldbereder i Næstved. 9.10.1793, fol.316B.
E: Sidse Marie Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1793.

1305 Karen Møller, ugift i Karrebæksminde toldsted. 30.12.1793, fol.320.
Arvinger angives ikke.

1306 Anne Marie Kielmann i Næstved. 28.2.1794, fol.321, 336B.
E: Andreas Maar, klejnsmed. B:
1) Salome [Christiane] Maar g.m. [Hans Christian] Moltzau, præst i Aurskog i Norge
2) Else Maar g.m. en præst i Norge, uvist hvor.Hillerød byfoged
skifteprotokol 1741-1787

1306A Kirsten Pedersdatter i Hillerød. 30.7.1743, fol.17B.
E: Jacob Aagesen, feldbereder. B:
1) Aage Jacobsen i Hillerød
2) Helvig Marie Jacobsdatter 24
3) Peder Jacobsen 22, student
4) Jørgen Jacobsen 15
5) Hans Jacobsen 13
6) Jacob Jacobsen 12½
7) Andreas Jacobsen 9
8) Cathrine Kirstine Jacobsdatter 12 uger.
FM:
1 Jens Mikkelsen, byfoged
2 Jørgen Christensen, byskriver.

1306B Jacob Aagesen, feldbereder i Hillerød. 17.10.1745, fol.46B.
E: Bodil Sofie Hansdatter. LV: Jacob Hansen, skovrider i Mårum.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 30.7.1743 lbnr.1306A]. B:
1) Aage Jacobsen i Hillerød
2) Helvig Marie Jacobsdatter g.m. Oluf Jørgensen, kongelig foderknægt på Frederiksborg ladegård
3) Peder Jacobsen Maar 25, student
4) Jørgen Jacobsen 19, i snedkerlære
5) Hans Jacobsen 16, i drejerlære i København
6) Jacob Jacobsen 14, i Hillerød latinskole
7) Andreas Jacobsen 12
8) Cathrine Kirstine Jacobsdatter 3.
(Alder angivet 27.5.1746).


1307 Birgitte [Hagensdatter] i Næstved. 4.8.1794, fol.324.
Enke efter [Bartholomæus] Cortnum. B:
1) Dorthe Cortnum, enke efter Christian Eisensee, tømrer, [skifte 17.3.1791 lbnr.1274]
2) Andreas Cortnum 53, toldforvalter på Falster [dvs. i Nykøbing Mors]
3) Jacob Cortnum 48, skriverkarl på Generalpostamtet i København.

1308 Søren von Holten, snedker i Næstved. 3.9.1794, fol.325.
E: Kirsten [Hansdatter] Pihl. LV: Lund, prokurator.
Testamente af 21.6.1770.
Hendes første ægteskab med Hans Nielsen, snedker, [skifte 17.2.1759 lbnr.885]. B:
1) Hans Hansen Møller, på stedet
2) Birthe Sofie Hansdatter g.m. Stengler
3) [Niels Hansen], i snedkerlære i København
4) [Sidsel Marie Hansdatter] på stedet.

1309 Henrik Platfuss, købmand i Næstved. 31.12.1794, fol.329B.
Skiftet sluttet, men begyndelsen ses ikke.
Som arvinger angives afdøde Peder Mørchs 2 sønner med formynder købmand Mislet.
(Sml. lbnr.1225).

1310 Christian Jern, stenstryger i Næstved. 22.12.1794, fol.330.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Christian Asmussen, feldberedersvend. B:
2) Jens Christian Jern 22, slagtersvend i København
3) Cecilie Christiansdatter g.m. Laurids Madsen i Jenshøj
4) Jacobine Christiansdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Christian Jern 26, rebslagersvend.

1311 Søren Stoltenberg, afskediget rytter i Næstved. 22.12.1794, fol.331.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Abraham Jensen. B:
1) Anne Bolette Sørensdatter 20
2) Anne Marie Sørensdatter 18
3) Hans Peder Sørensen 16.
FM: Niels Jensen, skoflikker.

1312 Peder Borstrøm, toldbetjent i Næstved. 23.12.1794, fol.331B.
E: Anne Elisabeth Jacobsdatter.LV: Christen Hansen. B:
1) Elisabeth Christiane Borstrøm 25
2) Birgitte Sofie Borstrøm 24
3) Jacob Borstrøm 21, skomagersvend
4) Inger Marie Borstrøm 16
5) Dorthe Kirstine Borstrøm 11.
FM: Oluf Andersen, tømrer og vægter.

1313 Jens Pedersen, skomager i Næstved. 23.12.1794, fol.333.
E: Karen Ottesdatter. LV: Vejgaard, købmand. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 26, g.m. Hans Mikkelsen, ladefoged på Herlufsholm Kloster
2) Peder Christian Jensen 22, skomagersvend
3) Sidse Marie Jensdatter 14
4) Elisabeth Benedicte Kirstine Jensdatter 6.
FM: Jørgen Jensen, værtshusmand.

1314 Anne Neuchs, ugift tjenestepige i Næstved. 16.1.1794, fol.334.
Arvinger angives ikke.

1315 Christen Christensen, afskediget rytter i Næstved. 12.2.1794, fol.334B.
Arvinger angives ikke.

1316 Hustru i Næstved. 4.4.1794, fol.335.
131E: Peder Møller. B: 2 sønner, hvis navne ikke angives.

1317 Jacob Jensen, slagtersvend i Næstved. 24.3.1795, fol.337.
A:
1) bror Jens Jensen, forpagter i Jylland, død. Hans børn
2) halvbror, spækhøker i København.

1318 Hans Christian Tamdrup, farver i Næstved. 16.1.1796, fol.337B, 365B.
E: Adamine Wimmer. LV: Lund, prokurator. B:
1) Jochum Carl Tamdrup 2
2) Hans Christian Tamdrup 12 uger.
FM:
1 fars stedfar [Michael] Hansen, farver i Holbæk
2 farbror Christian Tamdrup i Holbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1795.
Samfrændeskifte 16.1.1796.

1319 Christen Pedersen Kruse i Næstved. 16.5.1795, fol.338, 351, 356, 358B.
E: Bodil Jacobsdatter. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand. B:
1) Peder Christensen 16
2) Anne Marie Christensdatter 14
3) Maren Christensdatter 10
4) Jacob Christensen 7
5) Knud Christensen 5
6) Jens Christian Christensen 2.
FM: Bolle Vejgaard, købmand.

1320 Laurids Pedersen, værtshusholder i Næstved. 10.6.1795, fol.339, 343B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Witte, købmand. B:
1) Peder Lauridsen 3.
FM: Otto Kehlet.

1321 Maren Rasmusdatter i Næstved. 27.6.1795, fol.340, 352.
Enke efter Peder Poulsen, rytter. B:
1) Karen Marie Pedersdatter 23.
FM: Thomas Jensen, værtshusholder.

1322 Hemming Pedersen, krambodsvend i Næstved. 10.8.1795, fol.347, 360B.
A:
1) bror Jacob Pedersen i Præstø
2) bror Peder Pedersen, smed på Frydendal
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Ørslev ved Vordingborg
4) søster Margrethe Lisbeth Pedersdatter i Bårse præstegård
5) søster Sidse Pedersdatter i København.

1323 Karen Nielsdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 7.9.1795, fol.349B.
A:
1) bror i Karrebæksminde
2) søster g.m. Jens Jørgensen på Enø.

1324 Opbudsbo i Næstved. 16.9.1795, fol.350B, 352B, 357B, 406B, 410B.
Registrering af fallitbo hos Joachim Frederik Willemann, købmand i Næstved.

1325 Anne Christensdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 16.12.1795, fol.362.
Arvinger på Lolland på Nielstrup gods.

1326 Ellen Kirstine Mouridsen, ugift tjenestepige i Næstved. 18.12.1795, fol.362B, 363B, 368B.
A:
1) mor Kirsten [Voldby], enke efter [Jørgen] Mouridsen, [bevilling til uskiftet bo af 4.7.1786 lbnr.1228]
2) bror Rasmus Voldby Mouridsen, præst i Ferslev [og Vellerup] ved Holbæk
3) Johan Christian Mouridsen, vinhandler i Næstved
4) bror Carl Vilhelm Mouridsen, fuldmægtig hos byfogeden i Stege
5) bror Peder Andreas Mouridsen i København
6) bror Johannes Voldby Mouridsen, prokurator på St. Croix i Vestindien
7) søster [Margrethe Mouridsen] g.m. [Simon] Mørch i Ringsted, tidligere købmand i Næstved.

1327 Anders Nielsen, skovfoged i Næstved. 6.1.1696, fol.362B, 370.
E: Anne Kirstine Bruun. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand. A:
1) halvbror Niels Jensen i Kalby
2) halvbror Oluf Jensen i Alstrup
3) halvbror Laurids Jensen i Alstrup.

1328 Henrik Wesselhoff, handskemager i Næstved. 28.1.17696, fol.364, 406B.
E: Cathrine Sofie Lauridsdatter, nu i Helliggejst Hospital. LV: Niels Nielsen, værtshusholder. A:
1) søster Sidse Marie i Næstelsø
2) søster, død. 1B:
a Carl Ferdinand, soldat i København.

1329 Bent Madsen Lykke, rebslagersvend i Næstved. 14.4.1796, fol.367B, 399B.
A:
1) bror Peder Madsen Møller
2) søster Bodil Kirstine Madsdatter, enke efter Laurids Hansen Lund, skibstømrer i København.

1330 Peder Hansen i Næstved. 4.6.1796, fol.371B, 377.
A:
1) bror Clemen Hansen i Skensved.

1331 Birthe Nielsdatter i Næstved. 6.6.1796, fol.372, 377, 398.
E: Conrad Poulsen, 80 år gammel. A:
1) brorsøn Niels Pedersen Høgh i Rønnebæk
2) søsterdatter Maren Pedersdatter
3) søstersøn Niels Hansen i Øverup
4) brorsøn Jeppe Hansen i Kalby.

1332 Kirsten i Næstved. 13.6.1796, fol.373.
Enke efter Jørgen Hald i Åderup.
Arvinger kendes ikke.

1333 Opbudsbo i Næstved. 25.6.1796, fol.373B, 381, 391B, 395, 398B.
Registrering af fallitbo hos Thomas Jensen, værtshusmand i Næstved.

1334 Hans Lauridsen Røtter, skomager i Næstved. 1.7.1796, fol.376, 405.
E: Martha Johanne Svendsdatter. LV: Ludvig Buus, kobbersmed. B:
1) Laurids Hansen 30, rytter i Odense
2) Karen Hansdatter 24, i Sorø
3) Carl Hansen 20, i skomagerlære
4) Anne Hansdatter 19, i Kalundborg
5) Knud Lauridsen 15, i sadelmagerlære i Odense.
FM: Niels Worm, snedker.

1335 Cecilie Marie Klingberg i Næstved, der døde 22.7.1796, fol.380, 383B, 407B.
Enke efter Mikkel Olter, [skifte 23.10.1760 lbnr.920]. A:
0) forældre [Hans Klingberg, rådmand, skifte 21.12.1745 lbnr.758 og Marie Elisabeth Hansteen, skifte 12.2.1789 lbnr.1247].
1) bror Jacob Klingberg, landsdommer, død. 1B:
a Christian Klingberg, højesteretsadvokat
2) bror Hans Klingberg, bogholder, død. 2B:
a Anne Kirstine Klingberg, enke efter Dahl i København
b Johanne Frederikke Klingberg g.m. Svend Bonderup, fuldmægtig i Hof- og Stadsrettes skiftekommission
3) søster Anne Klingberg, [skifte 4.2.1784 lbnr.1190], var g.m. [Jørgen Johansen] Bruun, købmand i Skælskør, [skifte Skælskør 18.4.1793 lbnr.1335A]. 1B:
a Anne Kirstine Bruun g.m. Bendix [Jørgensen] Holm, præst i Næstved Sankt Peder
4) bror [Vilhelm Henrik Klingberg], etatsråd, død. 4B:
a Hans Cornelius Klingberg, kopist ved Admiralitetet
b Henrik Mathias Vilhelm Klingberg, kirurg i søetaten
c Elisabeth Louise Klingberg g.m. Christian Klingberg, højesteretsadvokat
d Marianne Klingberg i København
5) bror Johan Klingberg, agent og vinhandler i København
6) bror Rasmus Friis Klingberg, toldinspektør i Vejle.


Skælskør byfoged
Skifteprotokol
1773-1823

1335A Jørgen Johansen Bruun, købmand i Skælskør, der døde 18.4.1793, side 252, 264.
Enkemand efter [Anne Hansdatter Klingberg, skifte Næstved 4.2.1784 lbnr.1190]. B:
1) Anne Kirstine Bruun, der ægter Bendix [Jørgensen] Holm, præst i Næstved Sankt Peder.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster [Cecilie Marie Klingberg] i Næstved, enke efter [Mikkel] Olter, [skifte Næstved 23.10.1760 lbnr.920].


1336 Johanne Marie Christensdatter i Næstved. 22.7.1796, fol.390B.
E: Christoffer Næsser, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1796.

1337 Separationsskifte i Næstved. 5.9.1796, fol.392, 396, 402B, 403, 412, 413B, 415, 421B, 431, 534.
Skifte ved separation af bevilling af 29.12.1795 for Johan Christian Mouridsen, vinhandler og hustru Anne Cathrine Klokker ved far forpagter Klokker.

1338 Jørgen Rougtved, afskediget møllebetjent i Næstved. 9.11.1796, fol.399, 439B.
Arvinger kendes ikke.

1339 Johan Adolf Bolmann, slagter i Næstved. 11.11.1796, fol.401, 412B, 417B, 498, 501.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Stenniche, købmand. B:
1) Johan Adolf Johansen 20
2) Sidse Marie Johansdatter 18
3) Maren Juliane Johansdatter 12.
FM: Harbo, købmand.

1340 Maren Hansdatter i Næstved. 31.1.1797, fol.414, 423.
E: Laurids Salomon, skrædder. B:
1) Mathias Christian Lauridsen 23
2) Anne Cathrine Lauridsdatter 20
3) Kirstine Margrethe Lauridsdatter 18
4) Hans Martin Lauridsen 16
5) Peder Jacob Lauridsen 12.
FM: farbror Jacob Salomon, skomager.

1341 Søren Knechenborg, værtshusholder i Næstved. 13.2.1797, fol.415B.
E: Birthe Sofie Møller. LV: Carl Addit, bager. A:
1) mor Ellen [Sørensdatter] Bruun, enke efter [Peder Nielsen Knechenborg, skifte 5.7.1771 lbnr.1047]
2) bror Niels Knechenborg
3) søster Birgitte Knechenborg
4) bror Christen Knechenborg
5) søster Else Margrethe Knechenborg g.m. Johan Galle, urmager.

1342 Oluf Hansen, daglejer i Næstved. 25.3.1797, fol.418, 452.
E: Karen Olufsdatter. LV: Stenniche, købmand.
Arvinger kendes ikke.

1343 Jørgen Christensen Vellerup, toldbetjent i Næstved. 27.3.1797, fol.419B, 421B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Søren Krag, guldsmed. B:
1) Christen Jensen Vellerup 5
2) Andreas Jensen Vellerup 3.
FM: Hesselberg, toldbetjent.

1344 Hans Nielsen, rådstuetjener i Næstved. 1.4.1797, fol.420B, 453.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Peder Hansen, smed. B:
1) Anne Hansdatter 27
2) Karen Hansdatter 24.
FM: Niels Christoffersen, værtshusmand.

1345 Marie Juliane Fuglede i Næstved. 3.5.1797, fol.422B, 426.
Enke efter [Niel Albert] Bager, forvalter [på Svanholm i Krogstrup sogn]. B:
1) Gertrud Juliane Bager
2) Steffen Bager, urtekræmmersvend i København, død uden børn
3) Hans Bonum Bager, sergent i København, død uden børn.

1346 Sara Hansdatter, ugift i Næstved. 8.5.1797, fol.424.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.5.1797.

1347 Mogens Gotfredsen, parykmager i Næstved. 9.5.1797, fol.424, 427.
E: Dorthe Sofie Pedersdatter. LV: far Albert Pedersen, hosekræmmer. A:
1) bror Søren Gotfredsen i Skamstrup
2) søster Dorthe Gotfredsdatter i Sankt Hans Hospital i København
3) halvbror Niels Gotfredsen, skomager i Kalundborg
4) halvsøster [Sara Gotfredsdatter] g.m. Niels Lindbo, handskemager.
Testamente af 8.5.1797.

1348 Carl Gustav von Kejserling, kammerherre i Næstved, der døde 14.5.1797, fol.425.
E: Beathe Kaas.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1793, der blev godkendt af B:
1) Dorthe Sofie Charlotte Christiane Kaas g.m. Weideborg.

1349 Peder Hansen, ugift afskediget rytter i Næstved. 7.6.1797, fol.426B, 450B.
Arvinger angives ikke.

1350 Store Anne i Næstved. 7.6.1797, fol.426B, 451.
Enke efter Jørgen Kyhn, rytter.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.1235).

1351 Andreas Christian Leiber, eskadronfeltskær i Næstved. 20.6.1797, fol.429, 454.
E: Marie Lund. LV: Witte, købmand. A:
1) en ugift søster i Slesvig
2) nogle søsterbørn i Holsten.

1352 Niels Nielsen, afskediget rytter i Næstved. 20.6.1797, fol.430B, 455.
E: Cathrine Macholdt. LV: Casper Faltz, væver. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 21, g.m. Morten på Holsteinborg gods
2) Christiane Nielsdatter 19
3) Kirsten Nielsdatter 16.
FM: Hans Thomsen, skrædder.

1353 Anne Kirstine Mahl i Næstved, der døde 4.7.1797, fol.432B, 438, 443B.
B:
1) Christine Trægder i København, der døde i Almindeligt Hospital 17.5.1795. 1B:
a Claudine Birgitte Kirstine Trægder 16.

1354 Anne Kirstine [Hansdatter] i Næstved. 11.8.1797, fol.437B, 455B.
Enke efter Hans Olufsen, kornmåler, [skifte 17.5.1793 lbnr.1301]. B:
1) Oluf Hansen 19
2) Frederikke Hansdatter 13.

1355 Adamine Wimmer i Næstved, der døde 30.10.1797, fol.441, 461, 592B.
E: Jonas Tønnesen, farver. B:
3) Charlotte Amalie Tønnesen 10 mdr.
Første ægteskab med Hans Christian Tamdrup, [skifte 16.1.1796 lbnr.1318]. B:
1) Jochum Carl Tamdrup 3½
2) Hans Christian Tamdrup 2.
FM: morbror Christian Wimmer i Bakkebølle.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1798.
Samfrændeskifte 9.1.1802.

1356 Peder Johansen, skoflikker i Næstved. 5.12.1797, fol.445, 455B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand. B:
1) Inger Margrethe Pedersdatter 20.
FM: Andreas Buchhorst.
Enkens første ægte ægteskab med Rasmus Hansen Hvid, [skifte 20.1.1775 lbnr.1081]. B:
1) Mette Marie Rasmusdatter 26
2) Knud Rasmussen Hvid 24.

1357 Henrik Christian Tim, skrædder i Næstved. 5.12.1797, fol.446, 459B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Jørgen Christensen.
Første ægteskab med [Barbara Marie Nidel, skifte 23.9.1777 lbnr.1110]. B:
1) Else Marie Tim g.m. Jens Bredal, matros i Nyboder i København
2) Carl Gotfred Tim i Grønland.

1358 Johannes Vansted, væver i Næstved. 5.12.1797, fol.447B, 458.
E: Ellen Hansdatter. LV: Peder Møller, skomager.
2) Bodevig Wansted 17
3) Louise Wansted 13
4) Johannes Wansted 10.
Første ægteskab med [Bodevig Pedersdatter, skifte 13.10.1780 lbnr.1144]. B:
1) Cathrine Wansted g.m. Frederik Møller, væver.

1359 Maren Hansdatter i Næstved. 7.12.1797, fol.448, 458.
E: Jochum Ditlev Strøh (Strøyer), toldbetjent. B:
1) Anne Margrethe Jochumsdatter 10
2) Ditlev Jochumsen 8.
Enkemandens første ægteskab med Anne Margrethe Cathrine Skicken, skifte 8.9.1778 lbnr.1127. Arv til B
1) Christiane Amalie Jochumsdatter g.m. Stærk, trompeter i Vordingborg
2) Christiane Marie Jochumsdatter g.m. Rønne, snedker i København.

1360 Carl Pedersen Højfeldt, toldbetjent i Næstved. 7.12.1797, fol.449B, 457.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Aksel Holm, parykmager. A:
1) mor i Hammer, enke efter Peder Højfeldt
2) søster i Store Heddinge
3) søster i København.

1361 Johan Gottlob Møller. klejnsmed i Næstved. 3.4.1798, fol.462, 484B.
E: Marie Cathrine. LV: Jens Bindeballe, bødker. B:
1) Marie Kirstine Johansdatter 11
2) Sofie Frederikke Johansdatter 6
3) Charlotte Amalie Johansdatter 2.
FM: farbror Johan Frederik, Møller, klejnsmed på stedet.

1362 Christoffer Mathias Jacobsen, kaptajn i Næstved. 1798, fol.463.
E: Margrethe Juul.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1798.

1363 Opbudsbo i Næstved. 20.4.1798, fol.463B, 469B, 475B, 483B, 486, 489.
Registrering af fallitbo hos Wulf Jacob, handelsjøde i Næstved.

1364 Bolle Villum Vejgaard, købmand i Næstved, der døde 3.6.1798, fol.469, 566.
E: Anne Kirstine Gielf. LV: Jonas Tønnesen, farver. B:
1) Louise Vejgaard 18
2) Johanne Bolette Vejgaard 9
3) Hans Bolle Villum Vejgaard 6
4) Ottine Eleonora Christine Vejgaard 3.
FM:
1 farfar Vejgaard på Godthåbsgård på Langeland, 87 år gammel
2 Andreas Ravn, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1798.
Samfrændeskifte 6.1.1801.

1365 Marie Hansdatter i Næstved, der døde 30.8.1798, fol.471B, 472B, 487B, 491, 493.
Enke efter Christen Schiøtt, bager. B:
2) Hans Henrik Christensen Schiøtt 30, bagersvend på Christianshavn i København
3) Jens Christensen Schiøtt 28.
Første ægteskab med Hauer. B:
1) Else Hauer g.m. Laurids Nielsen i København.

1366 Anne Cathrine i Næstved. 22.10.1798, fol.474, 476B, 486B, 490B, 506, 507.
Enke efter Christian Rølling, skomager, [skifte 8.2.1782 lbnr.1160].
Hans A:
1) mor Maren, enke efter Albert Hansen
2) bror Carl Rølling, værtshusmand
3) bror Andreas Rølling, skomager
4) søster Else Cathrine Rølling, [skifte 6.3.1792 lbnr.1283], var g.m. Christian Rasmussen [Korsør], skomager. 4B:
a Christian Rølling Christiansen 27
b Johanne Marie Christiansdatter g.m. Johan Gotfred Zappe, murer
c Anne Magdalene Christiansdatter 22
d Rakel Christiansdatter 18
5) søster Trine Rølling g.m. Bastian Møller, skomager.
Hendes testamente af 10.8.1796. A:
1) søsterdatter g.m. Oluf Kærbo.

1367 Johan Christian Qvade, buntmager i Næstved. 10.1.1799, fol.488, 503, 510, 517B.
E: Johanne Dorthe. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand. A:
Afdøde skal have 2 brødre i Tyskland.
Desuden nævnes Marie Elisabeth Schiøtt g.m. Christensen, en datter af enkens første ægteskab med buntmager Schiøtt.

1368 Karen Elisabeth Witte i Næstved. 14.1.1799, fol.491B.
E: Johan Johansen Soldat, murer. B:
1) Johan Christian Soldat 18
2) Hans Frederik Soldat 15
3) Carl Peder Soldat 12
4) Poul Mathias Soldat 9.
FM:
1 født værge Hans Witte
2 Christian Ager, glarmester
3 Niels Basse, pottemager.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1798.
Samfrændeskifte 14.1.1799.

1369 Bernt Westermann, musikantsvend i Næstved, der døde 11.3.1799, 496, 497B, 505B.
A:
1) søster i København, enke efter Hulbech.

1370 Hans Bentsen. bødker og hustru Johanne Eleonora Langscheit i Næstved. 28.3.1799, fol.496B, 520.
B:
1) Fransiska Hansdatter 23, i København
2) Christiane Hansdatter 17.
FM: Niels Ravnholt, værtshusmand.

1371 Alexander Petri Fæster, skibsassistent i Karrebæksminde. 15.5.1799, fol.499B, 504B.
E: Inger Margrethe Elkær. LV: Lorents Jacob Thim, strandtoldbetjent i Karrebæksminde. B:
1) Kirstine Dorthe Fæster 9.
FM: farbror Fæster, strandkontrollør på stedet.
Afdøde 16.4.1799.

1372 Charlotte Margrethe Kølpin i Næstved, der døde 24.10.1799, fol.513B, 535, 538B.
E: Jens Lundum. A:
1) bror Alexander Kølpin, kontrollør ved Kanalen i Holsten
2) søster Cathrine Kølpin g.m. [Bendix] Kamphøvener, prokurator i Køge
3) søster Margrethe Marie Kølpin g.m. [August Vilhelm] Ravn, landinspektør i Vejle.

1373 Louise Hansdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 5.12.1799, fol.516B, 535B, 540.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var et slegfredbarn, døde 1.12.1799.

1374 Marie Magdalene Lauridsdatter i Næstved. 2.1.1800, fol.523.
E: Johan Georg Bruun, bager. B:
1) Johan Christian Just Bruun 10
2) Johan August Bruun 9, stum.
FM:
1 farbror Johan August Bruun, bager
2 Carl Addit, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1799.
Samfrændeskifte 2.1.1800.

1375 Dorthe Cortnum i Næstved. 21.1.1800, fol.526, 536, 539.
Enke efter Christian Eisensee, tømrer, [skifte 17.3.1791 lbnr.1274]. B:
1) Bartholomæus (Meis) Eisensee 28, murersvend
2) Frederik Eisensee 26
3) Christian Eisensee 21.

1376 Christiane Louise Dauw i Næstved. 10.3.1800, fol.527B, 531.
E: [Peder] Gyldenskjold, kammerherre. B:
1) Conrad Christian Gyldenskjold, generalmajor i russisk tjeneste.
Afdøde døde 8.3.1800.

1377 Opbudsbo i Næstved. 11.3.1800, fol.528B, 531B, 534B, 537B, 542, 547B, 558, 562B.
Registrering af fallitbo hos Gert Lange, købmand i Næstved.

1378 Hans Nielsen Taasinge, gadevognmand i Næstved. 17.3.1800, fol.530, 552B, 558B, 590B.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter, skifte 14.4.1778 lbnr.1123]. B:
1) Jørgen Hansen 52, vægter
2) Christian Hansen 44, bødker
3) Birthe Hansdatter g.m. Niels Rasmussen Højberg
4) Frederik Hansen 37, på stedet
5) Karen Hansdatter g.m. en jæger i Helsingør
6) Marie Hansdatter i København, separeret fra Hans Jørgen Holm
7) Anne Marie Hansdatter 24, i København.
Afdøde døde 15.3.1800.

1379 Ellen Regine Lundegaard, ugift i Næstved. 12.5.1800, fol.536B, 553B, 559, 657B.
A:
1) mor i København, enke efter Skibsassistent Lundegaard
samt 2 brødre og 2 søstre, hvis navn ikke angives.
Mulig arv efter kommerceråd Baggesen på Hesselagergård på Fyn efter testamente.
Afdøde døde 10.5.1800.

1380 Anne Bertelsdatter i Næstved. 12.5.1800, fol.537.
Enke efter Niels Hellesen, daglejer.
A: en og bror og nogle broderbørn, uvist hvor.
Afdøde døde 10.5.1800.

1381 Hans Andersen Vinderup, værtshusmand i Næstved. 23.6.1800, fol.541, 553, 559B, 563.
E: Dorthe Margrethe Lauridsdatter. LV: Albert Pedersen. A:
1) bror Jeppe Andersen Vinderup
2) søster g.m. Anders Pedersen i Vinderup i dansk Holsten.
Afdøde døde 22.6.1800.

1382 Mathias Schwartz, postmester i Næstved, der døde 5.6.1800, fol.542, 547.
E: Marie Wegner. B:
2) Frederik Schwartz, 34, fuldmægtig ved Generalpostamtet i København
3) Adam Schwartz 32, købmand i Odense
4) Sofie Louise Schwartz, på stedet.
Første ægteskab med [Marichen Henriksdatter, skifte 11.10.1759 lbnr.900]. B:
1) Henrik Christian Schwartz, toldbetjent i København.

1383 Karen Bredsgaard, ugift tjenestepige i Næstved, der døde 24.9.1800, fol.574, 576, 578, 584.
A:
0) far Jacob [Jensen] Bredsgaard, degn i Vroue og Resen, [skifte Fjends herred gejstlig 18.7.1797 lbnr.88].
1) farbror [Christen Jensen Bredsgaard] i Jylland.

1384 Opbudsbo i Næstved. 26.9.1800, fol.550, 556, 562, 564, 571, 576, 581, 587.
Registrering af fallitbo hos Johan Peder From, bager og hustru Cathrine Henriksen i Næstved.

1385 Johan Christoffer Kuntz, der drev handelskompagni i Næstved, der døde 22.10.1800, fol.554, 561.
A:
1) mor Christiane i København, enke efter Kuntz
2) bror Johan Michael Kuntz 25, i Helsingør
3) søster Christiane Cecilie Kuntz, på Rosenborg vaskehus
4) søster Anne Marie Kuntz, i København
5) søster Anne Sofie Kuntz, på Rosenborg vaskehus
6) søster Marie Elisabeth Kuntz, i København.
Vedlagt dåbsattester fra præsten i Stege.

1386 Maren Juliane Lindholm i Næstved, der døde 19.10.1800, fol.555.
E: Otto Kehlet.
Testamente af 17.8.1795.

1387 Christian Albert Pedersen, hosekræmmer i Næstved. 21.11.1800, fol.559B.
E: Cecilie Cathrine [Hansen]. B:
1) Hans Frederik Christiansen 33, i København
2) Juliane Frederikke Christiansdatter 25, i København
3) Gotfred Adolf Christiansen 20, i København
4) Anne Margrethe Cecilie Christiansdatter 18.

1388 Kirsten [Jacobsdatter] Brysting i Næstved. 27.1.1801, fol.565.
Enke efter Frederik Schmidt, farver i Næstved, [skifte 1782 lbnr.1171]. B:
1) Anne Kirstine Schmidt g.m. Grønvold, underofficer i København
2) Andreas Christian Schmidt, degn i Skelby og Gunderslev
3) Sofie Schmidt 40, i København
4) Frederikke Schmidt 38.
Afdøde døde 24.1.1801.

1389 Maren Sørensdatter i Næstved. 31.3.1801, fol.569, 594, 571B.
E: Albert Hansen, skomager.
Første ægteskab med Christian Pedersen Rølling, [skifte 6.9.1757 lbnr.868]. B:
1) Carl Christian Rølling, brændevinsbrænder
2) Else Cathrine Rølling, [skifte 6.3.1792 lbnr.1283], var g.m. Christian Rasmussen. 4B:
a Christian Rølling Christiansen 25
b Johanne Marie Christiansdatter g.m. Johan Gotfred Zappe, murer
c Anne Magdalene Christiansdatter21
d Rakel Christiansdatter 17, i Toksværd præstegård
3) Cathrine Rølling g.m. Bastian Møller
4) Anders Rølling, skomager

1390 Karen Lauridsdatter i Næstved. 3.8.1801, fol.576B.
E: Peder Gudmandsen [Birk], gørtler. B:
1) Johanne Kirstine Pedersdatter g.m. Johannes Lindbo, handskemager
2) Ellen Birk Pedersdatter 21
3) Gunner Pedersen 17
4) Laurids Pedersen 13.

1391 Charlotte Dorthe Amalie Borchsenius i Næstved. 7.10.1801, fol.582B.
Enke efter Altman Jansen, kontrollør.
Testamente af 24.8.1797. A:
1) bror Villads [Gabrielsen] Borchsenius, præst i Husby og Wedellsborg Kapel, [skifte Vends herred gejstlig 26.3.1778 lbnr.125]. [Første ægteskab med Cecilie Cathrine Besselin, skifte Vends herred gejstlig 1.7.1773 lbnr.118]. 3B:
a Cathrine Sofie Vilhelmine Villadsdatter g.m. Frederik Halden i København
b Jørgen Carsten Bloch Borchsenius i Jylland
c Johanne Dorthe Borchsenius g.m. [Hans Christian] Winther, præst i Fensmark og Rislev.

1392 Laurids Paludan Holberg, prokurator i Næstved. 21.10.1801, fol.585. 589B, 596B, 600, 619B.
E: Judith Augusta Bech. LV: Ravn, glarmester. B:
1) Margrethe Frederikke Holberg 4
2) Laurentse Amalie Holberg 3
3) Gert Didrik Holberg 6 mdr.
FM: Hans Christoffersen, værtshusholder.

1393 Bevilling at være egen værge i Næstved. 1801, fol.580B.
Bevilling at være egen værge af 25.9.1801 for Marie Elisabeth Hallmann under værge Johan Rudolf Bielke, amtmand over Vordingborg og Tryggevælde amter.

1394 Maren Sofie Taagerup i Næstved, der døde 5.2.1802, fol.595, 597.
E: Carl Vilhelm Suhr, købmand. A:
1) far Hans Jensen Taagerup, Geschirrmeister (Hovmester) hos arveprins Frederik.

1395 Birthe Mogensdatter i Næstved. 1.3.1802, fol.598, 658.
Enke efter Peder Haagensen, rytter. B:
1) Christian Hagensen 22, rytter
2) en datter i København
3) en datter i København.
4) en søn i Værløse
[Uden ægteskab] B:
5) Boye Enevoldsen 10.
FM: Jens Aksel Holm, parykmager.

1396 Andreas Christensen Pinvig, værtshusholder i Næstved, der døde 16.4.1802, fol.598B, 601, 608, 610.
E: Anne Marie. LV: Martin Henrik Stenniche. A:
1) en søster gift i Jylland
2) en søster gift i Jylland
3) en halvbrordatter i Nakskov 15 år gammel.

1397 Pouline Sofie Vivild i Næstved. 8.6.1802, fol.602B, 606B.
Enke efter Villads Lynge, by- og rådstueskriver.
Testamente af 8.4.1801. A:
1) afdødes mands bror Niels Lynge.

1398 Opbudsbo i Næstved. 13.7.1802, fol.602B, 606, 609, 612B, 647.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Soldat, skrædder i Næstved.
Desuden nævnes fallentens far Johan Soldat, murer.

1399 Peder Wulfeldt, organist i Næstved Sankt Peder. 26.7.1802, fol.605, 608B, 610, 654B.
E: Jusine Marie. LV: Laurids Salomon, skrædder. B:
1) Ingeborg Marie Wulfeldt 25, i Ibsker præstegård
2) Anne Margrethe Wulfeldt 21
3) Thomas Peder Wulfeldt 19.
FM: Johan Aakerberg, sadelmager.
Afdøde døde 25.7.1802.
(Se skifte efter afdødes far Thomas Wulfeldt i Korsør, skifte Korsør 1.5.1743 lbnr.402).

1400 Kirsten Voldby i Næstved, der døde 9.10.1802, fol.611, 613, 617B, 634, 735B, 737B, 740, 744B.
Enke efter Johan Christian Mouridsen, proprietær og vinhandler. B:
1) Carl Vilhelm Mouridsen, opsynsmand i tugthuset på Møn
2) Peder Andreas Mouridsen i København
3) Johan Voldby Mouridsen, byfoged og prokurator i Vestindien
4) Johan Christian Mouridsen, vinhandler i Næstved, sidst i Vordingborg, død. 4B:
a Anne Kirstine Mouridsen 15
b Jørgen Michael Mouridsen 14
c Christiane Georgine Mouridsen 12
d Washington Franklin Landsdown Pichegni Mouridsen 11.
FM: stedfar [Jørgen] Hansen, prokurator i Næstved
5) Else Margrethe Mouridsen g.m. Simon Mørch i Ringsted.

1401 Maren Pedersdatter, ugift tjenestepige i Næstved. 10.11.1802, fol.616.
A:
1) bror Anders Pedersen, gårdskarl på Gunderslevholm
2) søster Anne Pedersdatter i Holløse.
Afdøde døde på hospitalet i København.

1402 Testamente i Næstved. 22.11.1802, fol.616B.
Testamente af 16.2.1781 for Carl Christian Rølling, brændevinsbrænder og hustru Anne Margrethe Nielsdatter i Næstved.

1403 Marie Margrethe Schou i Næstved. 2.2.1803, fol.618B, 625B, 633B, 646.
Enke efter Andreas Krag, guldsmed, [skifte 27.1.1787 lbnr.1224]. B:
1) Else Marie Krag g.m. Jacob Rørby, gartner på Fuglsang på Lolland
2) Christiane Dorthe Krag g.m. [Johan Georg Kjeldsen], degn i Nordby på Samsø
3) Mette Cathrine Krag, kammerjomfru på Vemmetofte Kloster
4) Anne Sofie Augusta Krag g.m. [Jens Grothe Jensen] Krag, præst i Junget og Torum ved Skive
5) Jacobine Severine Krag i København
6) Helvig Sofie Krag på Rødkilde på Fyn.

1405 Peder Schiønnemann Gyldenskjold, kammerherre og afskediget oberstløjtnant i Næstved, der døde 17.3.1803, fol.622B, 629B, 642B, 706B.
Enkemand efter [Christiane Louise Dauw], skifte 10.3.1800 lbnr.1376. B:
1) Conrad Christian Gyldenskjold i Moskva, generalmajor i russisk tjeneste.

1406 Barbara Jonge, ugift i Næstved. 28.3.1803, fol.627.
A:
1) bror Peder Jonge 38
2) søster Marie Elisabeth Jonge i Kalundborg.

1407 Opbudsbo i Næstved. 29.3.1803, fol.627B, 656.
Registrering af fallitbo hos Niels Neergaard, ugift skoflikker i Næstved. der døde.
Arvinger kendes ikke.

1408 Zacharias Pedersen, købmand i Næstved. 11.5.1803, fol.636B, 653B, 702B.
E: Anne Margrethe Clausen. LV: Baggesen, prokurator. A:
1) mor Sidse g.m. Niels Rasmussen i Høm
2) bror Herluf Pedersen, smedesvend i København
3) søster Karen Marie Pedersdatter,
samt nogle halvsøskende, uvist hvor.

1409 Thomas Jensen, værtshusmand i Næstved. 12.10.1803, fol.645B, 705B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Søren Jensen, værtshusholder. B:
1) Peder Jensen 21, skriverkarl på Løvenborg
2) Cathrine Jensdatter 20
3) Anne Jensdatter 18.
FM: basse, pottemager.

1410 Johan Jensen Mentz, lods i Karrebæksminde. 25.11.1803, fol.648, 699B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Fæster, strandkontrollør. B:
1) Oluf Johansen 27, lods
2) Jens Johansen 26
3) Hans Johansen 25, smed
4) Lorents Christian Johansen 19.

1411 Johan Ludvig Schiebke, toldbetjent i Næstved. 26.11.1803, fol.653, 673.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jacob Ibsen, værtshusholder. B:
1) Kirstine Sofie Schiebke 14.
FM: Clausen, vandmøller i Maglemølle.
Afdøde døde 13.11.1803.

1412 Cecilie Cathrine Hansen, jordemoder i Næstved. 14.2.1804, fol.6548B, 661, 689B, 694B, 701.
Enke efter Christian Albert Pedersen, hosekræmmer, [skifte 21.11.1800 lbnr.1387]. B:
1) Hans Frederik Christiansen 35, kirurg i Ostindien
2) Juliane Frederikke Christiansdatter 28, i København
3) Gotfred Adolf Christiansen 23, urtekræmmersvend i København
4) Anne Margrethe Cecilie Christiansdatter, på stedet.
FM: født værge Hans Moyer, murer i København.

1413 Maren Hansdatter i Næstved. 5.3.1804, fol.659B, 667.
E: Jacob Ibsen, værtshusholder. B:
2) Marie Kirstine Jacobsdatter 8
3) Sofie Frederikke Jacobsdatter 5.
FM: Hans Witte, købmand.
Første ægteskab med Laurids Pedersen, [skifte 10.6.1795 lbnr.1320]. B:
1) Peder Lauridsen 12.

1414 Mathias Buch, købmand i Næstved. 17.3.1804, fol.663B.
E: Johanne Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1804.

1415 Peder [Pedersen] Aaris, købmand i Næstved. 4.12.1804, fol.664, 698B.
E: Martha Cathrine Galle. LV: Carl Frederik Addit, bager. B:
1) Peder Valentin Aaris 1½.
FM: morfar Christoffer Galle, urmager.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1804.
Samfrændeskifte 4.12.1804.

1416 Marie Kirstine [Jensdatter] Bruun i Næstved. 2.4.1804, fol.665, 669.
E: Christian Ager, glarmester. B:
6) Pouline Magdalene Christiansdatter Ager g.m. Andreas Ravn, glarmester og forligelseskommissær.
Første ægteskab med Johan Witte, glarmester, [skifte 11.8.1758 lbnr.879]. B:
1) Hans Henriks Johansen Witte, købmand
2) Karen Elisabeth Witte, [skifte 14.1.1799 lbnr.1368], var g.m. Johan Johansen Soldat, murer. 4B:
a Johan Christian Soldat, skrædder
b Hans Frederik Soldat
c Carl Peder Soldat
d Poul Mathias Soldat
3) Kirstine Margrethe Johansdatter Witte, enke efter Niels Rasmussen Rolf, skomager, [skifte 12.11.1789 lbnr.1256]
4) Anne Dorthe Johansdatter Witte g.m. Thomas Rostgaard, skomager
5) Johanne Cathrine Johansdatter Witte g.m. Otto Christian Plambech, landmåler i Rødby.

1417 Anne Lauridsdatter i Næstved. 1.5.1804, fol.670B.
E: Niels Jørgen Haue, rebslager. A:
1) bror Niels Lauridsen i Kvislemark på Fyrendal gods.

1418 Anne Cathrine Klokker i Næstved. 8.5.1804, fol.671, 673B.
E: [Jørgen] Hansen, prokurator. B:
5) Georg Hansen 5
6) Anne Margrethe Hansen 3
7) Frederik Theodor Hansen 2.
FM: morfar Michael Klokker, forpagter i Toksværd.
Første ægteskab med Johan Christian Mouridsen, vinhandler [i Næstved, sidst i Vordingborg]. B:
1) Anne Kirstine Mouridsen 17
2) Jørgen [Michael] Mouridsen 16
3) Christiane [Georgine] Mouridsen 14
4) [Washington] Franklin [Landsdown Pichegni] Mouridsen 13.
FM: Simon Mørch i Ringsted.

1419 Opbudsbo i Næstved. 11.6.1804, fol.674B, 680, 690B, 695B, 709B, 710B.
Registrering af fallitbo hos Jonas Tønnesen, farver i Næstved.

1420 Niels Lunde Hansteen, ugift i Næstved. 3.7.1804, fol.676B, 6688B, 693B.
A:
0) forældre [Mathias Hansteen, skifte 26.8.1754 lbnr.855 og Christiane Kirstine Lunde]
1) bror Jacob Hansteen, pensionist i København
2) bror Bartholomæus Hansteen, løjtnant, tidligere toldinspektør i Kerteminde
3) bror Peder Hansteen, islandsk købmand i København
4) bror Melchior Folsach Hansteen, skovrider, død. [Begravet Næstved Sankt Morten 6.11.1788. Bevilling til uskiftet bo for enken 5.12.1788 lbnr.1240]. 6B:
a Mathias Folsach Hansteen 23, på Assistenthuset i København
b Henrik Polmann Hansteen 23, i København
c Melchior Frederik Hansteen 19, på rejse til Kina
d Niels Lunde Hansteen 17, i latinskole i København
e Else Margrethe Hansteen g.m. [Johannes Christian] Krag, murer i Næstved
f Christiane Kirstine Hansteen g.m. Jørgensen, fuldmægtig på Admiralitetet
5) søster i København, enke efter Schmidt, vejermester.

1421 Nikolaj Kreimer, skoflikker i Næstved, der døde 10.7.1804, fol.679.
Enkemand. B:
1) Anne Margrethe Kreimer 12
2) Jørgen Henrik Kreimer 9
3) Poul Kreimer 6
4) Amalie Buch 3.

1422 Niels Lynge i Næstved. 24.7.1804, fol.683, 685, 691B, 696, 722B.
Enkemand efter Maren Hansteen, [skifte 7.4.1782 lbnr.1162]. A:
1) bror Oluf Lynge i København
2) søster Anne Margrethe i Ebeltoft, enke.
Testamente af 1.5.1804.
Afdøde havde været vinhandler i Næstved, brygger i København og sidst logeret på Næstved Apotek.

1423 Jens Lundum (Lunnum) i Næstved. 24.7.1804, fol.684.
Enkemand efter [Charlotte Margrethe Kølpin, skifte 24.10.1799 lbnr.1372].
Arvinger kendes ikke.

1424 Registrering i Næstved. 24.7.1804, fol.684B.
Registrering nogle klæder, der tilhørte Agnethe Ibsen i Vartov Hospital i København, der døde 19.7.1804 på besøg i Næstved.

1425 [Mette] Margrethe [Jensdatter] Texdorph i Næstved. 24.10.1804, fol.692, 718.
E: Johan Buch, væver. B:
3) Anne Kirstine Buch 20, i København
4) Johanne Caroline Buch 17.
Første ægteskab med [Jochum Henrik Ramberg, skifte 8.9.1778 lbnr.1129]. B:
1) Jochum Frederik Ramberg 38, væver, på Herlufsholm gods
2) Margrethe Sofie Ramberg g.m. Staal. spækhøker i København.

1426 Karen Andersdatter i Næstved. 24.10.1804, fol.693, 717B.
E: Christian Mikkelsen Schou, fisker. B:
1) Hans Andreas Schou 22, i København
2) Sofie Malene Schou 20.
FM: Niels Andersen, skomager.

1427 Opbudsbo i Næstved. 28.3.1805, fol.709B, 710B, 719, 737, 765B.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Ravnholt, købmand i Næstved.

1428 Agnethe Elisabeth Højfeldt i Næstved. 12.5.1805, fol.712, 714B.
E: Jørgen Kjertmann, sadelmager. B:
1) Anne Elisabeth Vilhelmine Jørgensdatter 4 uger.

1429 Agnethe Hanbo i Næstved. 12.9.1805, fol.712B, 748B.
E: Otto Kehlet, brændevinsbrænder. B:
1) Hans Julius Kehlet 4½
2) Marie Kirstine Kehlet 2½.
FM: morfar Hanbo, skovrider på Herlufsholm.

1430 Hans Severin Stenstrup, 13 år gammel i Næstved. 7.9.1805, fol.713B.
A:
1) mor Sofie Hedvig, enke efter Gert Stenstrup, regimentauditør og hof- og stadsretsprokurator. LV: Bagge, major
2) bror Andreas Stenstrup.
FM: født værge Hans Resen Stenstrup, præst i Karleby, Horreby og Nørre Ørslev.
Afdøde havde arv efter
1 farfar Hans Severin Stenstrup, forpagter på Sparretorn under grevskabet Wedellsborg på Fyn
2 farmor Charlotte Sofie Resen på Kjeldkær [i Bredsten sogn] i Jylland, var g.m. Hans Severin Stenstrup.

1431 Otto Johan Henrik Aabenhus, vagtmester i Næstved. 9.10.1805, fol.716, 855.
A:
1) mor Kirsten i Hov på Langeland, enke efter Aabenhus.
Afdøde døde 7.10.1805.

1432 Laurids Rasmussen Pihl, vagtmester i Næstved. 21.10.1805, fol.717, 855B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.10.1805.

1433 Opbudsbo i Næstved. 12.12.1805, fol.720, 725, 738B, 741, 745, 750B, 764B, 780B, 786, 793B.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Stenniche junior i Næstved.

1434 Hans Andersen, vægter i Næstved. 23.12.1805, fol.722, 724B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen. B:
1) en søn 5
2) en datter 1.
FM: K. W. Lange.

1435 Anne Marie Nielsdatter i Næstved, der døde 30.12.1805, fol.724, 733B, 780, 850.
E: Søren Nielsen, slagter. B:
1) Sidsel Marie Sørensdatter g.m. Berntsen, skytte på Bonderupgård
2) Marie Juliane Sørensdatter g.m. Peder Eliassen, skytte på Frederikslund.

1436 Marie Wegner i Næstved. 19.1.1806, fol.732B, 737B.
Enke efter Mathias Schwartz, postmester, [skifte 5.6.1800 lbnr.1382]. B:
1) Frederik Schwartz, fuldmægtig ved Generalpostamtet i København
2) Adam Schwartz, købmand i Odense
3) Sofie Louise Schwartz, på stedet.

1437 Opbudsbo i Næstved. 22.3.1806, fol.738, 741B, 768B, 783B, 851B.
Registrering af fallitbo hos Hans Christian Hermansen, købmand i Næstved.

1438 Peder Gudmandsen Birk, gørtler i Næstved. 4.7.1806, fol.748, 756B, 854.
E: Barbara Christine Carlsdatter. LV: Carlenius, bogbinder. B:
4) Kirsten Pedersdatter 4
5) Hans Peder Pedersen 1½.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 3.8.1801 lbnr.1390]. B:
1) Johanne Kirstine Pedersdatter g.m. Johannes Lindbo, handskemager
2) Ellen Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Samuelsen, hyrekusk i København
3) Gunner Pedersen 21
4) Laurids Pedersen 17.
FM: Jacob Salomon, skomager.

1439 Søren Jensen Holm, værtshusholder i Næstved. 29.7.1806, fol.750.
E: Ursula Cecilie.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1806.

1440 Christian Roepstock i Næstved. 27.11.1806, fol.759.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Carl Addit, bager. B:
1) Johanne Christiansdatter 17
2) Gabriel Christiansen 15
Frederik Christiansen 10.

1441 Ellen Pedersdatter i Næstved, der døde 11.12.1806, fol.760.
E: Jørgen Jensen, værtshusholder.
Testamente af 16.7.1800.

1442 Niels Pedersen, rytter i Næstved. 18.12.1806, fol.760B.
Arvinger angives ikke.

1443 Opbudsbo i Næstved. 2.1.1807, fol.761, 763, 768, 784, 856.
Registrering af fallitbo hos Christian Evertsen i Næstved.

1444 Johan Christoffer Weiss, vagtmester i Næstved. 5.1.1807, fol.761B.
E: Anne Marie Nürnberg. LV: Stenniche junior, købmand. B:
5) Morten Weiss 15
6) Johan Christian Weiss 15
7) Carl Frederik Weiss 13
8) Mathias Henrik Weiss 9.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Charlotte Weiss g.m. Krowler?, juvelerer i København
2) Abel Else Rebekka Weiss i København
3) Regitse Sofie Weiss i København
4) Johan Christian Weiss, købmand i Holsten.

1445 Lorents Nielsen Munch, distriktskirurg i Næstved. 15.1.1807, fol.762.
E: Juliane Marie Avermann.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1800.

1446 Christiane i Næstved. 25.2.1807, fol.779B, 781B, 813.
Enke efter Platfuss. B:
1) Peder Platfuss, bogbindersvend i København
2) Laurids Platfuss, guldsmedesvend i København
3) Engelbrecht Platfuss, farer til søs.

1447 Marie Elisabeth Sørensdatter i Næstved. 2.4.1807, fol.783, 784.
E: Christian Jørgensen, slagter. A:
1) [halv]bror Johan Christiansen, korporal
2) [halv]bror Christoffer Jensen i Ring på Køng gods.
Desuden nævnes afdødes moster Christiane Kyhnsdatter g.m. Mikkel Jensen, afskediget vagtmester.

1448 Hans Almgren, garver i Næstved. 15.5.1807, fol.785B, 825B, 827, 828B, 829.
E: Dorthe Arentsdatter. LV: Johan Christian Stenniche junior, købmand. B:
1) Anne Marie Cathrine Hansdatter 16.
FM: Oluf Johansen, skomager.

1449 Johanne Villumsdatter i Næstved, der døde 15.5.1807, fol.786, 788B.
E: Johan Aakerberg, eskadronsadelmager. A:
1) halvbror Jacob Villumsen i Abildtorpe ved Nakskov på Lolland
2) 1) halvbror Jørgen Villumsen i Errebogård ved Nakskov.

1450 Søren Olufsen Sindal, skomager i Næstved. 16.6.1807, fol.788, 803B.
E: Birthe Kirstine Ditlevsdatter. LV: Carl Addit, bager. B:
3) Ditlev Sørensen Sindal 14
4) Christen Sørensen Sindal 10
5) Maren Sørensdatter Sindal 7
6) Karen Sørensdatter Sindal 5
7) Søren Sørensen Sindal 1½.
Første ægteskab med Maren Andersdatter. B:
1) Oluf Sørensen Sindal 21
2) Jørgen Sørensen Sindal 17.

1451 Hans Gustav Gradmann i Næstved. 23.6.1807, fol.790.
E: Kirstine Juliane Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1807.

1452 Niels Nielsen, værtshusholder i Næstved, der døde 14.7.1807, fol.790B, 792B, 802B.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Nielsdatter 27, i København.
FM: Niels Basse.
Desuden nævnes afdødes steddatter Bodil Cathrine Pedersdatter 34.
(Sml. lbnr.1094).

1453 Anne Marie Carlsdatter i Næstved. 14.7.1807, fol.792.
E: Jørgen Kyhn, skoflikker.
Arvinger kendes ikke.

1454 Johan Georg Bruun, bager i Næstved, der døde 19.11.1807, fol.801, 815B, 820B, 823B, 824B, 825B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Sigvard Christian Kruse, skomager.
Første ægteskab med [Marie Magdalene Lauridsdatter, skifte 2.1.1800 lbnr.1374]. B:
1) Johan Christian Just Bruun 18, bagersvend
2) Johan August Bruun 17.
FM: Henrik Lange, feldbereder.

1455 Abelone Thorsdatter i Næstved. 15.1.1808, fol.804B, 806, 828, 830B, 840B.
E: Johan Peder Wendt, klejnsmed. B:
1) Peder Wendt 43, trompeter
2) Birgitte Kirstine Wendt 37.
FM: Henrik Rudolf, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 14.1.1808.

1456 Carl Christian Rølling i Næstved. 16.4.1808, fol.805B, 822.
E: Anne Magdalene. B:
1) Christian Peder Rølling 2½.
FM:
1 farbror Andreas Rølling, skomager
2 fasters mand Bastian Møller, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1808.
Samfrændeskifte 16.4.1808.

1457 Anne Beathe [Nielsdatter] Sehested i Næstved, der døde 1.4.1808, fol.807B, 809, 821, 824, 832B.
Enke efter [Christian Hansen Schousboe] von Gyldenfeldt, [adlet Gyldenfeldt 11.7.1761], oberst [og kommandant over Korsør fæstning, begravet Korsør 28.5.1805]. B:
1) Niels Sehested von Gyldenfeldt, generaladjudant og kommercekaptajn i søetaten
2) Casper Wessel von Gyldenfeldt, bataljonskommandør
3) Regitse Sofie von Gyldenfeldt g.m. Christian Nikolaj Dahl, præst i Næstved Sankt Peder
4) Holger Scheel von Gyldenfeldt, major
5) Sofie Amalie von Gyldenfeldt 48, i Støvringgård Kloster i Jylland
6) Conrad Vilhelm von Gyldenfeldt til Søvig [i Ovtrup sogn, Vester Horne herred] i Jylland, kaptajn.
Litteratur: Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879 af J. Chr. Sixhøj. Viborg 1962. Heri nr.1063: Christian Hansen Schousboe.

1458 Niels Christoffersen, brændevinsbrænder i Næstved. 1808, fol.808.
E: Bodil [Eriksdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1808.

1459 Johanne Cathrine Johansdatter i Næstved. 2.5.1808, fol.808B.
E: Christen Jensen, afskediget rytter. A:
1) bror Hans Christian Holm, profos
2) søster Anne Margrethe Holm g.m. Peder Holbæk, skomager i Slagelse.

1460 Johan Christoffer Reisier, kaptajn ved landeværnet i Næstved, der døde 27.5.1808, fol.811, 818B, 830B.
E: Karen Marie Koch. LV: bror Niels Koch. A:
1) bror Jørgen Reisier, studiosus medicinæ i Kristiansand i Norge
2) en søster på Fyn, uvist hvor.

1461 Henrik Nehrmann, fabrikant i Næstved. 8.6.1808, fol.812, 817B.
Registrering af gods og indbo hos Frederik Stumpf, spindemester i Næstved.
Afdøde døde i København.
Arvinger angives ikke.

1462 Carl Willemann, købmand i Næstved. 7.7.1808, fol.812B, 820, 832, 835.
E: Sara.
Arvinger angives ikke.

1463 Thomas Rostgaard, skomager i Næstved. 10.6.1808, fol.814B, 820B, 823B, 824, 826B, 829, 850.
E: Anne Dorthe Witte. LV: Ravn, glarmester. B:
1) Rasmus Rostgaard 24, vintappersvend i København
2) Thomas Rostgaard 18, skomagerdreng i København
3) Peder Rostgaard 14, murerdreng
4) Didrik Rostgaard 10.
FM: morbror Witte, købmand.

1464 Niels Jørgensen Hover, rebslager i Næstved. 30.8.1808, fol.822B, 830.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Bastian Møller, skomager. A:
1) søster Sofie g.m. Skov, væver.

1465 Henrik Galle, feldbereder i Næstved. 25.11.1808, fol.831, 838B.
E: Anne Christiansen. LV: Mørch, købmand. B:
1) Christian Galle, 33, feldbereder i Sakskøbing
2) Hans Henrik Galle 33, på stedet
3) Ulrikke Marie Galle 28.
FM: Tønnesen. farver.

1466 Registrering i Næstved 15.3.1809, fol.839.
Registrering af ejendele der tilhørte Niels Andersen fra Middelfart, der døde i Næstved.
A:
1) søster [Anne Kirstine Andersdatter] g.m. Hans Mortensen i Skrillinge [i Kavslunde sogn] på Fyn
2) bror [Rasmus Andersen i Vinderup i Tyrstrup sogn]
2) bror [Hans Andersen, død]. 2B:
a [Cathrine Marie Hansdatter]
b [Maren Hansdatter].
Afdøde var født i Skrillinge.
[Skifte Middelfart 11.4.1809 lbnr.1138].

1467 Guldbrand Iversen von Dørly, kornet i Næstved. 8.4.1809, fol.842B, 848B.
Arvinger angives ikke.

1468 Hedvig Sofie Brasch i Næstved. 26.4.1809, fol.843.
E: Iver Iversen Juul. vagtmester. B:
1) Margrethe Juul 17
2) Caroline Margrethe Juul 6
3) Anne Sofie Juul 3.

1469 Testamente i Næstved. 1809, fol.843B.
Testamente af 24.7.1807 for Peder Hansen, grovsmed og hustru Karen Rasmusdatter.

1470 Niels Hauge, rebslager i Næstved. 20.5.1809, fol.844B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Martin Henrik Stenniche, købmand. A:
1) søster Sofie Hauge g.m. Johan Koch, væver.

1471 Frederikke Anne Nommesen i Næstved, der døde 24.5.1809, fol.845.
E: Johan Rudolf Bielke, [amtmand over Vordingborg og Tryggevælde amter].
Testamente.
Hans A:
1) bror, død. 5B:
a Frederik Bielke
b Juliane Bielke
c Casper Bielke
d Frederik Bielke
e August Bielke.
Hendes A:
1) bror Nommesen, tolddirektør
2) søster Nommesen g.m. Schmidt
3) søster, død. 1B:
a frøken Sofie Rochschat?

1472 Magdalene Christiane Arendrup i Næstved, der døde 4.6.1809, fol.846B.
Enke efter von Funch, oberstløjtnant og kommandant, der døde på Bornholm. B:
3) Johan Christian Vilhelm Funch 7.
FM: morbror løjtnant von Arendrup.
Første ægteskab med Johan Reinholt Struchmann, regimentskirurg. B:
1) Andreas Christian Struchmann 17, korporal i København
2) Rasmus Henriette Struchmann 15.

1473 Marie Cathrine Schust i Næstved. 9.6.1809, fol.847.
Enke efter Johannes Jacobi. B:
1) Johannes Jacobi 56, skomager i København.
2) Henrik Jacobi 51, spindemester i Ringsted
3) Christine Margrethe Jacobi 47, g.m. J. Buus, kobbersmed i Norge.

1474 Caroline Grønning, ugift tjenestepige i Næstved. 26.5.1809, fol.855.
A:
1) mor Karen i Vejle, enke efter [Peder] Grønning
[Fars første ægteskab med Anne Mette Mathiasdatter]. B:
2) [halv]bror Mathias Grønning, gørtler i Slagelse
3) [halv]bror Jens Christian Grønning i Fredericia.

SLUT