Erik Brejls hjemmeside

Start

stempel
Rigsvåben på sidste blad i skifteprotokollen 1682-1686.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1598-1806

[1598-1617]    [1618-1626]    [1637-1641]    [1641-1646]    [1647-1653]   

[1658-1665]    [1666-1674]    [1670-1678]    [1674-1681]    [1682-1686]   

[1687-1690]    [1690-1693]    [1693-1696]    [1696-1701]    [1701-1704]   

[1704-1707]    [1712-1716]    [1716-1719]    [1719-1722]    [1721-1724]   

[1724-1728]    [1728-1736]    [1736-1743]    [1743-1752]    [1752-1765]   

[1757-1769]    [1766-1774]    [1774-1783]    [1783-1791]    [1790-1806]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1598-1617
Børnegods

I nogle af skifterne står, at barnet får fri kost, sko, klæde og lærdom til barnet bliver f.eks. 14 år, hvilket anføres som: "under 14 år".
Hvis der i stedet står fri kost etc. i 5 år anføres: "fri kost i 5 år".
Gifte kvinder angives ofte med ægtemandens fornavn og kun sjældent med eget patronym, f.eks. Kirsten Jenses. Her anføres kun eget navn.

1 Christen Skrædder i Nakskov. 3.7.1598, fol.1.
B:
1) Dorthe Christensdatter.
FM: stedfar Rasmus Jensen.

2 Anne i Nakskov. 14.8.1598, fol.1B.
E: Rasmus Hansen.
Første ægteskab med Anders Kedelsmed. B:
1) Pernille Andersdatter, fri kost i 5 år
2) Anders Andersen.
FM: Rasmus Kruse i Købelev.
Desuden nævnes afdødes mor Bodil Hansdatter, enke efter Johan Byskriver i Nakskov.

3 Jacob Bummel i Nakskov. 4.8.1598, fol.2B.
E: Margrethe. LV: morbror Gregers Juel, landsdommer til Vestergård i [Tranekær sogn] på Langeland. B:
1) Jacob Jacobsen
2) Anders Jacobsen
3) Poul Jacobsen, skrøbelig
4) Erik Jacobsen
5) Peder Jacobsen
6) Markus Jacobsen
7) Margrethe Jacobsdatter
8) Ida Jacobsdatter.
FM: Jacob Bruun.

4 Henrik Bruun i Nakskov. 1.9.1598, fol.4.
E: Anne Rasmusdatter, nu g.m. Knud Nielsen, kapellan i Skovlænge. B:
1) Peder Henriksen
2) Johan Henriksen.
FM: Herman Bruun.
Arv efter enkens far Rasmus Thuesen, præst i Vesterborg.

5 Augustinus Hansen i Nakskov. 5.9.1598, fol.5.
B:
1) Jacob Augustinussen hos stedfar Hans Sørensen.
FM: Peder Ibsen, rådmand i Nakskov.

6 [Hans Nielsen] i Nakskov. 5.9.1598, fol.6.
Enken g.m. Hans Bager i Nakskov
B:
1) Karen Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Hans Hansen.
FM: farbror Peder Nielsen.
Enkens første ægteskab med Anders Bentsen. B:
4) Anne Andersdatter.
FM: farbror Jens Bentsen i Skodsebølle [i Landet sogn] på Årsmarke gods.
Ved samling 26.9.1606 er enken gift med Daniel Eriksen i Nakskov og Anne Andersdatter får arv efter sine 2 halvsøskende Maren Hansdatter og Hans Hansen.

7 Christoffer Glarmester i Nakskov. 6.9.1598, fol.7.
B:
1) Christoffer Christoffersen hos stedfar Gabriel Væver i Nakskov, fri kost i 6 år.
FM: Isak Væver.

8 Giese i Nakskov. 11.10.1598, fol.7B.
E: Hans Fisker. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Laurids Andersen i Nakskov.

9 Niels Bertelsen i Nakskov. 3.11.1598, fol.8.
E: Birgitte. A:
1) søster, død. 2B:
a Rasmus Hansen
b Hans Hansen.
FM: Laurids Andersen
2) bror, død. 2B:
a Hans Hansen
b Inger Hansdatter
FM: Peder Ibsen, rådmand i Nakskov.

10 Hans Thorsen, remmesnider i Nakskov. 3.1.1599, fol.9B:
E: Kirsten. B:
2) Maren Hansdatter.
FM: Anders Lerche i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Thor Hansen.

11 Hans Bødker i Nakskov. 24.2.1599, fol.10.
E: Margrethe. B:
2) Niels Hansen
3) Maren Hansdatter
4) Anne Hansdatter
5) Ellen Hansdatter
6) Ellen Hansdatter
7) Rasmus Hansen, disse børn fri kost i 2 år.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Hansen.

12 Hans Andersen i Nakskov. 18.6.1599, fol.11.
B:
1) Margrethe hos stedfar Jacob Jacobsen.
FM:
1 Anders Malmø
2 Anders Madsen.

13 Karen Pedersdatter i Nakskov. 3.8.1599, fol.15.
E: Peder Bertelsen, klokker. B:
1) Margrethe Pedersdatter, fri kost i 5 år.
FM: Peder Pedersen Berg i Nakskov.

14 Knud Juul i Nakskov. 12.2.1600, fol.15B.
E: Maren, nu g.m. Mads Cortsen. B:
1) Niels Knudsen, fri kost i 10 år.
FM: Rasmus Knudsen.

15 Søren Pedersen i Nakskov. 11.3.1600, fol.16.
E: Dorthe. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Peder Sørensen
3) Voldborg Sørensdatter.
FM: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov.

16 Oluf Lang i Nakskov. 27.2.1600, fol.17.
E: Maren. B:
1) Inger Olufsdatter, fri kost i 2 år.
FM: farbror Rasmus Pedersen på Lang[ø].

17 Marine Stubs i Nakskov. 22.2.1600, fol.17B.
E: Niels Murermester.
B:
1) datter, død. 1B:
a Bodil Madsdatter.
FM: fars [halv]bror Iver Andersen.

18 Laurids Lauridsen i Nakskov. 12.2.1600, fol.18.
E: Maren. B:
1) Laurids Lauridsen, fri kost 1 år
2) Anne Lauridsdatter, fri kost 1 år
3) Bodil Lauridsdatter, fri kost i 1 år.
FM: farbror Peder Holt.

19 Kirsten i Nakskov. 21.4.1600, fol.18B.
Enke efter Hans Skinder.
Første ægteskab med Hans Thorsen, [skifte 3.1.1599 lbnr.10. B:
1) Maren Hansdatter.
FM: [halv]bror Thor Hansen.

20 Peder Nielsen i Nakskov. 22.7.1600, fol.19.
E: Karen. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Kirsten Pedersdatter
3) Niels Pedersen
4) Søren Pedersen.
FM: farbror Peder Smed i Nakskov.

21 Niels Simonsen i Nakskov. 16.10.1600, fol.20.
E: Maren, der ægter Ebbe Lauridsen. B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen i Stokkemarke.

22 Laurids Hansen i Nakskov, uden dato, fol.20B.
B: Karen Lauridsdatter hos stedfar Morten Buch i Nakskov.
Efter tingsvidne på Nakskov byting af 15.12.1600 skylder Niels Lauridsen i Nakskov samme Karen Lauridsdatter 100 daler.

23 Laurids Rasmussen i Nakskov. 9.12.1600, fol.21.
E: Gertrud, der ægter Hans Jepsen. B:
1) Bodil Lauridsdatter, under 10 år
2) Markus Lauridsen, under 12 år.
FM: Peder Holt.

24 Kirsten i Nakskov. 23.1.1601, fol.22.
E: Niels Gregersen. B:
1) Gregers Nielsen, under 14 år.
FM: Niels Madsen.

25 Hans Ibsen i Nakskov. 19.2.1601, fol.22B.
E: Anne. B:
1) Peder Hansen, under 12 år
2) Henrik Hansen, under 12 år.
FM: Peder Bonde i Vestenskov sogn.

26 Claus Nielsen i Nakskov. 18.5.1601, fol.23.
Enken nu g.m. Jacob Wolf. 1.2.1611 er enken g.m. Mads Skads. B:
1) Karen Clausdatter, under 6 år.
FM: farfar Niels Skinder.

27 Niels Skinder i Nakskov. 2.1.1616, fol.23A.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) [Claus Nielsen, skifte 18.5.1601 lbnr.26]. 1B:
a Karen Clausdatter.
FM: stedfar Mads Skads.
(Vedlagt lbnr.26).

28 Anne Jensdatter i Nakskov. 16.6.1601, fol.24.
E: Jacob Andersen. B:
2) Anders Jacobsen, under 16 år
3) Jens Jacobsen, under 16 år.
FM:
1 morbror Rasmus Jensen, kapellan i Utterslev
2 morbror Zacharias Jensen i Nakskov.
Første ægteskab med [Jens Sørensen, rådmand i Nakskov]. B:
1) Barke Jensen.
FM: Otto Christensen, rådmand i Nakskov.

29 Else i Nakskov. 15.7.1601, fol.25.
E: Mads snedker. A:
1) søster, død. E: Jens Madsen, skomager. 2B:
a Mads Jensen
b Bodil Jensdatter.

30 Hans København i Nakskov. 25.1.1602, fol.25B.
E: Anne. B:
1) Mourids Hansen
2) Maren Hansdatter
3) Karen Hansdatter.
FM:
1 Rasmus Flensborg
2 Rasmus Iversen.

31 Christen Offersen Koch i Nakskov. 26.1.1602, fol.26.
E: Karen, nu g.m. Jens Poulsen. B:
1) Karen Christensdatter, under 12 år
2) Christen Christensen, under 14 år.
FM: Niels Lauridsen Borg i Nakskov.

32 Christen Pedersen Koch i Nakskov. 30.7.1602, fol.27.
E: Bodil. B:
1) Johanne Christensdatter
2) Maren Christensdatter, under 12 år
3) Peder Christensen, under 14 år.
FM: Rasmus Jensen.

33 Christen Rasmussen, remmesnider i Nakskov. 13.12.1603, fol.27B.
E: Anne Kirstine. B:
1) Kirsten Christensdatter
2) Rasmus Christensen, under 8 år.
FM: Hans Simonsen.
Arv i boet efter afdødes bror Niels Rasmussen i Ribe.

34 Elisabeth i Nakskov. 15.4.1603, fol.28B.
E: Knud Skrædder. B:
1) Anne Knudsdatter
2) Ellen Knudsdatter
3) Maren Knudsdatter.
FM: morbror Laurids Degn i Ryde.

35 Maren i Nakskov. 27.5.1603, fol.29.
E: Erik Clausen Errebo. B:
1) Laurids Eriksen, fri kost i 10 år.
FM: Hans Skrædder.

36 Peder Holt i Nakskov. 5.5.1603, fol.30.
A:
1) bror Laurids Lauridsen, [skifte 12.2.1600 lbnr.18. 3B:
a Laurids Lauridsen
b Anne Lauridsdatter
c Bodil Lauridsdatter.
FM: farbror Christen Lauridsen.

37 Isak Væver i Nakskov. 16.12.1603, fol.30.
E: Maren. B:
1) Jacob Isaksen, under 16
2) Abraham Isaksen, under 16.
FM: Peder Mikkelsen.

38 Jacob Wolf i Nakskov. 20.1.1604, fol.30B.
E: Maren. B:
1) Erik Jacobsen, kost i 14 år.
FM: Niels Lauridsen.

39 Ebbe Lauridsen i Nakskov. 20.1.1604, fol.31.
E: Maren. B:
1) Niels Ebbesen, under 16.
FM: Niels Lauridsen.

40 Anders Lerche i Nakskov. 20.1.1604, fol.32.
Enken nu g.m. Hans Jørgensen. B:
1) Anders Andersen, kost i 14 år.
FM: Peder Gertsen.

41 Laurids Bonde i Nakskov. 10.2.1604, fol.32B.
Enken nu g.m. Jens Sørensen, murer. B:
1) Karen Lauridsdatter, kost i 2 år
2) Hans Lauridsen, kost i 10 år.
FM: farbror Rasmus Bonde i Nakskov.

42 Gertrud i Nakskov. 23.3.1604, fol.33.
E: Laurids Jacobsen. B:
1) Anne Lauridsdatter, under 10 år
2) Margrethe Lauridsdatter, under 10 år.
FM: Niels Jespersen i Nakskov.

43 Laurids Bager i Nakskov. 4.5.1604, fol.33B.
E: Anne. B:
1) Dorthe Lauridsdatter, kost i 5 år.
FM: Morten Bager i Nakskov.

44 Anne i Nakskov. 4.5.1604, fol.34.
E: Hans Davidsen, tømrer, lover at give sine børn fri kost til de hver bliver 12 år.

45 Anne I Nakskov. 4.5.1604, fol.34.
E: Mourids Skrædder. B:
1) Anne Mouridsdatter, under 12 år.

46 Hustru i Nakskov. 4.5.1604, fol.34.
E: Peder Bjørnsen, hattemager. B:
1) Kirsten Pedersdatter, under 16 år
2) Niels Pedersen, under 12 år.

47 Jacob Jacobsen Bummel i Nakskov. 27.4.1604, fol.34B.
Enken nu g.m. Jens Pedersen. B:
1) Jacob Jacobsen.
FM:
1 Anders Hansen i Nakskov
2 farbror Anders Jacobsen, som ny værge fra 1608.

48 Hustru i Nakskov. 3.8.1604, fol.35B.
E: Anders Madsen Møller. B:
1) Kirsten Andersdatter, under 14 år.
FM: Christoffer Rasmussen Sommer i Nakskov.

49 Knud Clausen i Nakskov. 17.8.1604, fol.36.
E: Maren Olufsdatter, nu g.m. Mikkel Nielsen. B:
1) Maren Knudsdatter.
Enkens første ægteskab med Claus [Nielsen] Skinder i Nakskov, [skifte 18.5.1601 lbnr.26]. B:
1) Maren Clausdatter.
For begge piger FM: Ludvig Clausen i Nakskov.

50 Jørgen Aggesen og hustru Maren i Nakskov. 31.8.1604, fol.36B.
B:
1) Anne Jørgensdatter, kost i 7 år.
FM: farbror Hans Aggesen i Nakskov.

51 Poul Jyde (Jude) i Nakskov. 3.10.1604, fol.37.
E: Kirsten. B:
1) Anne Poulsdatter
2) Peder Poulsen
3) Maren Poulsdatter.
FM: morfar Anders Hansen i Stokkemarke.

52 Maren i Nakskov. 20.7.1604, fol.37B.
E: Niels Nielsen, slagter. B:
1) Laurids Nielsen, under 14 år
2) Rasmus Nielsen, under 14 år
3) Maren Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter.
FM: Hans Smed i Nakskov.

53 Jørgen Bjørnsen, skrædder i Nakskov. juli 1605, fol.38.
E: Ise. B:
1) Jørgen Jørgensen Bjørnsen.
FM: farbror Peder Bjørnsen, hattemager i Nakskov.
Afkald 16.4.1627 fra sønnen til stedfar Peder Andersen, skrædder i Nakskov.

54 Otto Christensen, rådmand i Nakskov. 15.8.1605, fol.39.
E: Lisbeth. B:
1) Hans Lund, under 16 år
2) Margrethe Ottesdatter, under 16 år.
FM:
1 Peder Ibsen, rådmand i Nakskov
2 Jørgen Hammer, byfoged i Nakskov.

55 Jacob Andersen i Nakskov. 20.8.1605, fol.40, 42, 48.
E: Cathrine.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 16.6.1601 lbnr.28]. B:
1) Anders Jacobsen
2) Jens Jacobsen.
FM:
1 Jørgen Nielsen
2 Søren Jensen Jyde.
Anne Jensdatters første ægteskab med Jens Sørensen, rådmand i Nakskov. B:
1) Barke Jensen, der skal gå i skole i Lübeck.
FM:
1 morbror Rasmus Jensen, kapellan i Horslunde
2 Niels Lauridsen i Nakskov.

56 Jens Poulsen i Nakskov. 9.10.1605, fol.41.
E: Karen, der ægter Christen Jensen. B:
1) Ingeborg Jensdatter.
FM: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Anne Lauridses
2 afdødes bror Niels Poulsen.

57 Ny formynder i Nakskov. 8 dage før Mortens dag, fol.41B.
Anders Ludvig i Nakskov bliver ny værge i stedet for Rasmus Villumsen for Peder Ejlersens barn, der er under 16 år, der har arv efter skiftebrev af 16.7.1605.
Barnet har også arv efter sin farfar Ejler Pedersen på Langeland.

58 Anne i Nakskov. 11.2.1606, fol.46.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Zacharias Pedersen, under 16 år.
FM: Peder Skrædder i Nakskov.

59 Hans Lauridsen i Nakskov. 19.2.1606, fol.46B.
E: Inger. B:
1) Laurids Hansen, under 16 år
2) Oluf Hansen, under 16 år.
FM: fars [halv]bror Laurids Jensen i Nakskov.

60 Herman Bruun i Nakskov. 15.5.1606, fol.52.
E: Margrethe. B:
1) Johan Hermansen, under 16
2) Gertrud Hermansdatter, under 14.
FM: Simon Madsen i Nakskov.

61 Peder Clausen i Nakskov. 24.10.1606, fol.53.
E: Anne, der ægter Henrik Koch. B:
1) Peder Pedersen, kost i 12 år.
FM: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov.

62 Karen i Nakskov. 15.4.1603, fol.53B.
Enke efter Christoffer Ulf. B:
1) Laurids Christoffersen.
FM: Peder Bjørnsen, hattemager i Nakskov.
Fra 17.2.1607 i stedet Laurids Nielsen Ru.

63 Anne i Nakskov. 27.3.1607, fol.55.
E: Hans Boesen, byskriver. B:
1) Just Hansen, 2 år fra sidste påske
2) Peder Hansen, 5 år til pinsedag
3) Poul Hansen, 8 år til Sankt Hans.
Børnene får fri kost til hver af dem bliver 16 år.
FM: Jørgen Ploug, som beslægtet.

64 Anders Ludvig i Nakskov. 4.11.1607, fol.56.
E: Karen. B:
1) Oluf Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter.
FM: Herman Danfeldt i Nakskov.

65 Peder Villumsen, kornmåler i Nakskov. 6.11.1607, fol.57.
E: Anne. B:
1) Villum Pedersen, fri kost i 16 år.
FM: Niels Madsen, kræmmer.

66 Johanne i Nakskov. 12.2.1608, fol.58.
E: Niels Madsen Ru. B:
1) Maren Nielsdatter, under 12
2) Mads Nielsen, under 16.
FM:
1 morbror Anders Jensen i Grumløse [i Udby sogn] på Sjælland
2 Niels Gregersen i Nakskov.

67 Mads Snedker i Nakskov. 19.10.1608, fol.59.
Enkemand efter Karen. B:
2) Peder Madsen.
FM: Jørgen Andersen Møller i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Maren Madsdatter g.m. Mads Clausen i Rudkøbing på Langeland.

68 Maren Akselsdatter i Nakskov. 11.11.1608, fol.60B.
E: Rasmus Voldsen. A:
1) søn, død. Enken nu g.m. Peder Olufsen i Nakskov. 1B:
a Peder Andersen.
FM: Aksel Christoffersen, væver i Nakskov.

69 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 28.4.1609, fol.61B.
E: Niels Pedersen. B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: farbror Peder Pedersen i Ullerslev [i Avnede sogn].

70 Peder Jørgensen i Nakskov. 12.5.1609, fol.62.
Enken lever. B:
2) Jørgen Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
Første ægteskab med [Anne, skifte 11.2.1606 lbnr.58]. B:
1) Zacharias Pedersen.
FM: Peder Skrædder i Nakskov.

71 Else i Nakskov. 12.2.1611, fol.63.
E: Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen, under 12 år.
FM: morbror Laurids Hansen i Læsø [i Vestenskov sogn].

72 Karen i Nakskov. 12.8.1611, fol.63B.
E: Jens Smed. B:
1) Ingeborg Jensdatter
2) Rasmus Jensen
3) Niels Jensen.
FM:
1 morbror Mikkel Rasmussen i Nakskov
2 Jørgen Smed i Nakskov.

73 Maren i Nakskov. 26.8.1611, fol.64B.
E: Niels Rud (Rue). B:
1) Anne Nielsdatter, under 8 år.
FM: morbror Claus Hansen i Nakskov.
Arv i boet til enkemandens 2 børn af forrige ægteskab.

74 Sidsel i Nakskov. 24.4.1612, fol.66.
E: Niels Klejnsmed. B:
1) Jørgen Nielsen, under 16 år.
FM: Anders Madsen, rådmand i Nakskov.

75 Hans Lauridsen, parykmager i Nakskov. 24.4.1612, fol.66B.
E: Ellen. B:
1) Birgitte Hansdatter, under 14 år.

76 Zacharias Hansen i Nakskov. 28.8.1612, fol.67.
E: Kirsten. B:
1) Hans Zachariassen.
FM: Thomas Ibsen, rådmand i Nakskov.

77 Just Badskær i Nakskov. 12.1.1613, fol.67B.
E: Birgitte. B:
1) Maren Justsdatter.
FM: Henning Kedelfører.

78 Mikkel Nielsen Gedde i Nakskov. 26.1.1613, fol.68B.
B:
1) Gertrud Mikkelsdatter.
FM: farbror Rasmus Nielsen i Branderslev.
Desuden arv i boet til afdødes steddøtre B:
1) Karen Clausdatter
2) Maren Knudsdatter.
FM: Ludvig Clausen i Nakskov.

79 Anne i Nakskov. 10.3.1613, fol.69.
E: Ludvig Clausen. B:
1) Mads Ludvigsen, under 16 år
2) Claus Ludvigsen, under 16 år
3) Anne Ludvigsdatter, under 14 år.
FM: morbror Jørgen Koch, kræmmer i Nakskov.
Desuden var også til stede Søren Hansen, degn i Halsted.

80 Mathias Nielsen i Nakskov. 2.3.1613, fol.69B, næste protokol fol.112B.
E: Anne, der ægter Mads Bergen. B:
1) Niels Mathiassen
2) Karen Mathiasdatter.
FM:
1 Anders Hansen i Nakskov
2 Jens Udsen i Nakskov.
Arv efter afdødes datter Maren Mathiasdatter.

81 Niels Lauridsen i Nakskov. 8.4.1613, fol.76.
E: Cathrine. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Knud Nielsen
3) Bodil Nielsdatter
4) Cathrine Nielsdatter.
FM:
1 Niels Madsen i Nakskov
2 Mads Skads, begge beslægtede på fars side.

82 Anne Prenen i Nakskov. 26.1.1613, fol.79.
E: Hans Jørgensen. B:
2) Christine Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Iversen.

83 Bodil i Nakskov. 28.5.1613, fol.80.
E: Jørgen Koch. B:
3) Christen Jørgensen, under 16 år.
FM: Hans Villumsen i Nakskov.
Første ægteskab med Christen Pedersen Koch, [skifte 30.7.1602 lbnr.32]. B:
1) Johanne Christensdatter
2) Peder Christensen.
FM: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov.
Arv i boet efter barn af første ægteskab Maren Christensdatter.

84 Jørgen Staalhoff i Nakskov. 15.12.1615, fol.81B.
Enkemand efter [Bodil, skifte 28.5.1613 lbnr.84]. B:
1) Christen Jørgensen.
FM:
1 Henrik Staalhoff
2 Hans Villumsen i Nakskov.
Fædrene og mødrene arv til afdødes stedsøn Peder Christensen.

85 Peder Lauridsen i Nakskov. 16.6.1613, fol.84, 132.
E: Anne. LV: stedfar Peder Mørch. B:
1) Laurids Pedersen.
FM: Hans Jørgensen i Nakskov.
Farbror Søren Lauridsen i Vejleby bliver ny værge 1.8.1617 efter afdøde Hans Jørgensen.
Arv efter afdødes far.

86 Gregers Christensen i Nakskov. 3.5.1614, fol.85.
E: Bodil. LV: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov. B:
1) Maren Gregersdatter.
FM: mors farbror Iver Fischer i Nakskov.

87 Hans Skrædder i Nakskov. 20.5.1614, fol.86.
E: Ingeborg. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Laurids Hansen, kost i 5 år
2) Anne Hansdatter, kost i 5 år.
FM: Hans Jørgensen.

88 Anders Isen i Nakskov. 18.10.1614, fol.87.
E: Anne. B:
1) Poul Andersen
2) Mads Andersen
3) Bodil Andersdatter
4) Johanne Andersdatter
5) Mikkel Andersen.
FM: Gerfred Hansen i Nakskov.
Peder Hansen bliver ny værge 13.6.1617.

89 Anne i Nakskov. 9.1.1615, fol.88.
E: Jens Udsen.
Første ægteskab med Peder Villumsen, [skifte 6.11.1607 lbnr.65]. B:
1) Villum Pedersen.
FM: Laurids Jensen i Nakskov.
Kopi af skiftet tilsendt Torben Villumsen, borger i Horsens.

90 Hans Sørensen, kræmmer i Nakskov. 25.1.1615, fol.90.
E: Karen [Nielsdatter]. LV: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov. B:
1) Niels Hansen, fri kost i 4 år
2) Peder Hansen, fri kost i 4 år
3) Søren Hansen, fri kost i 4 år.
FM: farbror Niels Sørensen i Nakskov.

91 Anders Bruun i Nakskov. 28.2.1615, fol.91.
E: Birgitte. B:
1) Karen Andersdatter
2) Maren Andersdatter.
FM: Laurids Markussen i Nakskov.
Niels Christensen Bruun bliver ny værge 5.3.1619.

92 Anne i Nakskov. 7.3.1615, fol.91B.
E: Hans Krag. B:
1) Anders Krag, fri kost i 10 år til han bliver 16 år
2) Hans Krag, fri kost i 12 år til han bliver 16 år
3) Karen Hansdatter, fri kost i 3 år til hun bliver 12 år
4) Gertrud Hansdatter, fri kost i 4 år til hun bliver 12 år.
FM: Jens Krag i Nakskov.

93 Christen Høj i Nakskov. 7.3.1615, fol.92.
Enkens navn angives ikke. B:
1) Rasmus Christensen
2) Niels Christensen.

94 Gertrud i Nakskov. 8.3.1615, fol.92B.
E: Hans Jepsen. B:
1) Anders Hansen
2) Anne Hansdatter.
FM: Hans Jørgensen i Nakskov.

95 Bertel Hansen i Nakskov. 8.3.1615, fol.93.
E: Bodil. LV: Anders Madsen rådmand i Nakskov. B:
1) Anne Bertelsdatter, under 16 år.
FM: Niels København i Nakskov.

96 Johanne i Nakskov. 31.3.1615, fol.93B.
E: Morten Jensen Jyde. B:
1) Maren Mortensdatter
2) Peder Mortensen.
FM: morbror Søren Smed i Tillitse.

97 Jeppe Hansen i Nakskov. 5.7.1615, fol.94.
E: Bodil. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Rasmus Jepsen, fri kost i 5 år til han bliver 16 år
2) Maren Jepsdatter, fri kost i 12 år til hun bliver 16 år.
FM:
1 Hans Lauridsen i Nakskov
2 farfar Hans Thomsen på Rågø [i Horslunde sogn].

98 Niels Cortsen i Nakskov. 17.1.1616, fol.95, næste protokol fol.59.
E: Birthe. LV: Thomas Rasmussen i Nakskov. B:
1) Cort Nielsen, fri kost til påske 1620.
FM: farbror Mads Cortsen i Nakskov.
Christen Jepsen, bager og borger i Nakskov bliver ny værge 30.6.1619 i afdøde Mads Cortsens sted.

99 Karen i Nakskov. 9.2.1616, fol.96.
E: Peder Hansen, bager. B:
1) Niels Pedersen, under 16 år.
Niels Pedersen kaldes Peder Hansens mindste søn.

100 Christoffer Hansen, skrædder i Nakskov. 1.3.1616, fol.96B.
E: Johanne. LV: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov. B:
1) Rasmus Christoffersen, fri kost i 5 år
2) Karen Christoffersdatter, fri kost i 5 år.
FM: farbror Knud Hansen i Maribo.

101 Herman Kedelsmed i Nakskov. 1.3.1616, fol.97B.
E: Anne. LV: Rasmus Jensen, borgmester i Nakskov. B:
1) Hans Hermansen, fri kost i 2 år
2) Christoffer Hermansen, fri kost i 2 år
3) Trine Hermansdatter, fri kost i 2 år.
FM: Albert Thygesen i Nakskov.

102 Thomas Ibsen, rådmand i Nakskov. 12.3.1616, fol.98B.
E: Bodil. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Ib Thomsen
2) Søren Thomsen
3) Gunder Thomasdatter.
FM:
1 Jørgen Bager i Nakskov
2 Mads Rasmussen, smed i Nakskov.
Jørgen Hammer bliver ny værge 28.4.1617 for Thomas Holsts børn efter afdøde Jørgen Bager.
Thøger Sørensen bliver ny værge 3.6.1619 for Thomas Holsts børn efter afdøde Jørgen Hammer.

103 Claus Hansen i Nakskov. 3.4.1616, fol.110B.
E: Inger. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Maren Clausdatter.
FM: Hans Smed i Nakskov.

104 Sidsel i Nakskov. 17.5.1616, fol.111B.
E: Villads Skrædder. B:
1) Anne Villadsdatter, fri kost i 2 år
2) Ingeborg Villadsdatter, fri kost i 2 år
3) Maren Villadsdatter, fri kost i 2 år
4) Mads Villadsen, fri kost i 2 år.
FM: morbror Mads Nielsen i Asserstrup [i Sandby sogn].

105 Mads Spillemand i Nakskov. 17.5.1616, fol.112.
E: Maren Olufsdatter, nu død, der blev g.m. Mikkel Smed. B:
1) Lisbeth Madsdatter.

106 Mads Jensen Kræmmer i Nakskov. 28.8.1616, fol.112.
E: Maren. B:
1) Niels Madsen
2) Jens Madsen
3) Kirsten Madsdatter.
FM: fars [halv]bror Niels Madsen, rådmand i Nakskov.

107 Svend Nielsen i Nakskov. 23.9.1616, fol.113.
E: Lisbeth. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Carsten Svendsen, fri kost i 6 år.
Arv efter afdødes søster Karen Nielsdatter, der var gift og døde i København.
Desuden nævnes afdødes far Niels [Kjeldsen] Winther, præst i Radsted.

108 Niels Nielsen, slagter i Nakskov. 6.11.1616, fol.115.
E: Karen. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med Maren, [skifte 20.7.1604 lbnr.52]. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.
FM: Hans Smed i Nakskov.
Arv efter døtrenes bror Rasmus Nielsen.

109 Laurids Rasmussen Smed, præst i Nakskov. 13.3.1617, fol.116B.
E: Cathrine. B:
1) Kirsten Lauridsdatter, under 16 år
2) Sara Lauridsdatter, under 16 år
3) Cathrine Lauridsdatter, under 16 år.
FM:
1 farbror Christen Rasmussen Smed, præst [i Nørre Lyndelse]
2 Christoffer Hansen.

110 Hans Jørgensen i Nakskov. 27.5.1617, fol.117B.
E: Maren. B:
2) Sara Hansdatter, under 16 år.
FM: Hans Smed.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Hansdatter.

111 Hans Hansen i Nakskov. 28.5.1617, fol.120.
E: Karen. B:
1) Kirsten Hansdatter, under 12 år
2) Anders Hansen, under 12 år
3) Hans Hansen, under 12 år.
FM: Thomas Hollænder i Nakskov.

112 Godfred [Goyfred] Hansen i Nakskov. 30.5.1617, fol.121.
E: Maren. B:
1) Kirsten Godfredsdatter
2) Karen Godfredsdatter.
FM: Hans Mortensen i Nakskov.

113 Birthe i Nakskov. 30.5.1617, fol.122.
E: Peder Hansen Errebo. B:
1) Anne Pedersdatter, under 16 år
2) Hans Pedersen, under 16 år.
FM: farbror Christen Hansen Errebo.

114 Kønnike i Nakskov. 2.5.1617, fol.123.
E: Mathias [Skult], murermester. B:
1) Lisbeth Mathiasdatter
2) Anne Mathiasdatter.
FM: bror Jacob Mathiassen.

115 Maren Thomasdatter i Nakskov. 16.5.1617, fol.124.
E: Henrik Bentsen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Ambrosius Hansen, fri kost i 1 år.

116 Karen i Nakskov. 13.6.1617, fol.125.
E: Jens Rasmussen, tømrer. B:
1) Margrethe Jensdatter
2) Birthe Jensdatter, under 14 år.

117 Lave Snedker i Nakskov. 13.6.1617, fol.125B.
E: Lene. B:
1) Enevold Lavesen
2) Jørgen Lavesen, under 16 år.
FM: Niels Klejnsmed.

118 Sidsel Nielsdatter i Nakskov. 30.5.1617, fol.126.
E: Niels Klejnsmed. B:
1) Hans Nielsen, under 16 år
2) Johanne Nielsdatter, under 16 år.

119 Thyge Nielsen, skinder i Nakskov. 30.5.1617, fol.126B.
E: Karen. B:
1) Hans Thygesen
2) Maren Thygesdatter
3) Jacob Thygesen, under 16 år
4) Laurids Thygesen, under 16 år.

120 Søren Koch i Nakskov. 13.6.1617, fol.127.
E: Maren. B:
1) Jens Sørensen, under 14 år
2) Peder Sørensen, under 14 år
3) Anne Sørensdatter, under 14 år.
FM: Lennart Kandestøber.

121 Birthe i Nakskov. 13.6.1617, fol.127B.
E: Niels Ølgaard. B:
1) Mette Nielsdatter
2) Johanne Nielsdatter, under 12 år.
(Enkemandens navn skrives Ølgaard, Ølgard, Ølgaardt).

122 Christen Maler og hustru Karen i Nakskov. 13.6.1617, fol.128.
B:
1) datter g.m. Niels Lauridsen, murer i Nakskov
2) Didrik Christensen.

123 Morten Malmø i Nakskov. 17.6.1617, fol.128B.
E: Else [Clausdatter]. B:
1) Anders Mortensen, under 12 år
2) Maren Mortensdatter, under 12 år
3) Niels Mortensen, under 12 år.
FM: Niels Christensen Bruun i Nakskov.

124 Rasmus Lauridsen i Nakskov. 16.7.1617, fol.129B.
E: Kirsten. B:
1) Hans Rasmussen
2) Laurids Rasmussen.
FM: Poul Madsen.

125 Thyge Nielsen i Nakskov. 13.6.1617, fol.130.
E: Anne. B:
1) Niels Thygesen, under 16 år.
FM: Hans Andersen.

126 Morten Skinder i Nakskov. 13.6.1617, fol.131B.
E: Maren. B:
1) Peder Mortensen
2) Lisbeth Mortensdatter
3) Lene Mortensdatter
4) Karen Mortensdatter
5) Anne Mortensdatter
6) Maren Mortensdatter.

127 Rasmus Bertelsen i Nakskov. 13.6.1617, fol.131B.
E: Anne. B:
1) Bertel Rasmussen
2) Jens Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter.

128 Hans Simonsen i Nakskov. 21.6.1616, fol.133.
E: Anne. LV: Hans Jørgensen i Nakskov. B:
1) Maren Hansdatter, fri kost i 2 år
2) Anne Hansdatter, fri kost i 2 år
3) Margrethe Hansdatter, fri kost i 2 år.
FM:
1 Knud Jensen i Nakskov
2 farbror Mikkel Simonsen i Abildtorpe [i Nakskov landsogn].
15.9.1620 betalt for Margrethe Hansdatters begravelse i Maribo.

129 Hans Jørgensen i Nakskov. 27.5.1617, fol.134B, næste protokol fol.101.
E: Maren. B:
1) Gertrud Hansdatter
2) Sara Hansdatter.
FM: Hans Smed i Nakskov.
Enkens første ægteskab med [Isak Væver, skifte 16.12.1603 lbnr.37]. Arv til B:
1) Jacob Isaksen.

130 Hans Jensen Skinder og hustru Ellen Hansdatter i Nakskov. 10.10.1617, fol.136.
B:
1) Anne Hansdatter
2) Johanne Hansdatter.
FM: Mads Olufsen i Nakskov.

131 Ellen i Nakskov. 7.11.1617, fol.137B.
E: Hans Tribell. B:
1) Voldborg Hansdatter, under 16 år.
FM: Mathias Bereder i Nakskov.

132 Else i Nakskov. 21.11.1617, fol.138B.
E: Peder Gertsen (Gjerridsen). B:
1) Hans Pedersen, under 14 år
2) Jacob Pedersen, under 14 år
3) Margrethe Pedersdatter, under 14 år.
FM: Thomas Rasmussen i Nakskov.

133 Mikkel Madsen i Nakskov. 16.10.1617, fol.139B.
E: Birthe. B:
1) Mads Mikkelsen, fri kost i 1 år
2) Hans Mikkelsen, under 12 år
3) Sidsel Mikkelsdatter, fri kost i 1 år.
FM: Hans Krag i Nakskov.

134 Ludvig Clausen i Nakskov. 16.12.1617, fol.140B, næste protokol fol.137B.
Enke efter Isolde. B:
4) Mette Ludvigsdatter.
FM: Herman Dorfeld i Nakskov.
Første ægteskab med Anne, [skifte 10.3.1613 lbnr.79]. B:
1) Mads Ludvigsen
2) Claus Ludvigsen, mangler 1 år i af fylde 16 år
3) Anne Ludvigsdatter.
FM:
1 Niels Poulsen, skomager i Nakskov
2 Hans Lyting
3 Søren Degn i Halsted. Ved hans død aflægges regnskab for arv 21.4.1625 af enken Anne ved sønnen Hans Mikkelsen i Sakskøbing
[Ægteskaberne kan være omvendt, men normalt angives døtrene efter alder med den ældste først].

135 Bodil Pedersdatter i Nakskov. 12.12.1617, fol.146B.
E: Dines Skomager. B:
1) Morten Dinesen
2) Peder Dinesen
3) Femmer Dinesen
4) Dorthe Dinesdatter.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1618-1626
Børnegods

136 Peder Bertelsen, klokker i Nakskov. 19.1.1618, fol.1.
Enkemand.
B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Christen Hansen Errebo i Nakskov
2) Ingeborg Pedersdatter.
FM: Christen Thomsen i Nakskov.
[Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 3.8.1599 lbnr.13].

137 Kirsten i Nakskov. 20.2.1618, fol.2B.
E: Oluf Havre. B:
1) Josef Olufsen
2) Ingeborg Olufsdatter.

138 Niels Rud i Nakskov. 18.12.1617, fol.3B.
E: Bodil. LV: Jørgen Christensen i Nakskov. B:
4) Peder Nielsen
5) Johanne Nielsdatter.
FM:
1 Mads Koch
2 morbror Hans Nielsen i Birket
3 morbror Peder Nielsen i Birket.
Første ægteskab med Johanne. B:
1) Mads Nielsen
2) Maren Nielsdatter.
FM: Hans Smed
Andet ægteskab med Maren, [skifte 26.8.1611 lbnr.73]. B:
3) Anne Nielsdatter.
FM: Niels Gregersen.

139 Mathias Skult, murer i Nakskov. 12.12.1617, fol.8B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Jens Udsen.
Af første? ægteskab B:
1) Jacob Mathiassen
2) Mathias Mathiassen
3) Inger [Mathiasdatter], død uden børn, var g.m. Andreas.
[Andet?] ægteskab med Kønnike, [skifte 2.5.1617 lbnr.114]. B:
4) Lisbeth Mathiasdatter
5) Anne Mathiasdatter.
[Det er uklart om børnene 1-5 alle er med hustruen Kønnike].

140 Anders Madsen Møller Ullerslev i Nakskov.12.3.1618, fol.10, 39
E: Bodil. LV: Niels Rasmussen. B:
1) Maren Andersdatter, der døde
2) Anne Andersdatter
3) Hans Andersen
4) Henrik Andersen.
FM: Niels Olufsen Kamp i Nakskov.
Mads Pedersen i Nakskov bliver 4.4.1619 værge i stedet for Niels Olufsen Kamp.
Afdøde var ejer af halvdelen af møllen ved Sønderport.

141 Peder Mikkelsen Mørch i Nakskov. 6.3.1618, fol.11B.
E: Dorthe. B:
1) Søren Pedersen
2) Mikkel Pedersen.
FM:
1 Peder Gertsen
2 Johan Frost.

142 Niels Ølgaard i Nakskov. 5.5.1618, fol.14B.
E: Margrethe.
Første ægteskab med [Birthe, skifte 13.6.1617 lbnr.121]. B:
1) Mette Nielsdatter
2) Anne [dvs. Johanne] Nielsdatter.
FM: Johan Baltsersen.
Arv efter afdødes søster Kirsten Iversdatter.
(Afdødes navn skrives Ølgardt og Ølgoud).

143 Anne Kedelsmeds, borgerske i Nakskov. 16.10.1617, fol.15B.
Enke efter Herman Kedelsmed, [skifte 1.3.1616 lbnr.101]. B:
1) Hans Hermansen
2) Christoffer Hermansen
3) Trine Hermansdatter.
FM: Albert Thygesen i Nakskov.
Arv til børnene 28.8.1622 efter afdødes søster i Tønder.

144 Stine Jansdatter i Nakskov. 21.4.1618, fol.16B.
E: Mikkel Albertsen Hollænder. B:
4) Otto Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Tønne Poulsen
2) Trine Poulsdatter
3) Elsebeth Poulsdatter.
FM: Anders Feldbereder i Nakskov.

145 Henrik Koch i Nakskov. 13.5.1618, fol.18.
E: Anne. B:
1) Anton Henriksen, under 12 år
2) Laurids Henriksen, under 12 år
3) Dorthe Henriksdatter, under 12 år.
FM: Mads Boregen?
Enkens første ægteskab med Peder Clausen, [skifte 24.10.1606 lbnr.61]. Arv til B:
1) Peder Pedersen.

146 Anne i Nakskov. 15.5.1618, fol.19B.
E: Mads Krag. B:
1) Maren.
FM: Niels Madsen, rådmand i Nakskov.

147 Hans Lauridsen, vognmand i Nakskov. 28.7.1618, fol.20B.
E: Maren, der ægter Anders Christensen. B:
1) Kirsten Hansdatter
2) Karen Hansdatter.
FM: Jørgen Pedersen, kræmmer.

148 Peder Rød i Nakskov. 7.8.1618, fol.22.
E: Kirsten. B:
1) Rasmus Pedersen, under 12 år
2) Maren Pedersdatter, under 12 år
3) Else Pedersdatter, under 12 år
4) Ib Pedersen, under 12 år.
FM: Sivert Krag.

149 Hans Frederiksen, rebslager i Nakskov. 7.8.1618, fol.23.
E: Sidsel. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter, under 12 år
3) Markus Hansen, under 12 år.
FM: Jørgen Lauridsen, kræmmer.

150 Niels Jensen i Nakskov. 19.6.1618, fol.24.
E: Ellen.
B:
1) Jens Nielsen
2) Iver Nielsen.

151 Hans Holst, tømrer i Nakskov. 4.9.1618, fol.25, protokol 1641-1646 fol.8.
E: Anne, der ægter Oluf Havre. B:
1) Hans Hansen, fri kost i 6 år.
FM: Albert Thygesen.
Jens Christensen, smed bliver ny værge 29.7.1641 i afdøde Albert Nielsen Kræmmers sted

152 Hans Mogensen Krag i Nakskov. 4.9.1618, fol.26.
E: Kirsten.
Første ægteskab med Anne. B:
1) Dorthe Hansdatter, fri kost i 4 år.
FM: Rasmus Skrædder i Nakskov.

153 Niels Poulsen, skomager i Nakskov. 22.1.1619, fol.27.
E: Kirsten. LV: Hans Andersen i Nakskov.
Hans Clemensen i Nakskov blive ny vær efter afdøde Niels Poulsen for Mads Ludvigsen, der har arv efter far Ludvig Clausen, [skifte 16.12.1617 lbnr.134].

154 Jørgen Mikkelsen i Nakskov. 3.2.1619, fol.28B.
E: Margrethe. LV: Johan Baltsersen i Nakskov. B:
1) Jørgen Jørgensen, under 10 år.
FM:
1 farbror Peder Mikkelsen i Halsted mølle
2 farbror Rasmus Mikkelsen i Nakskov.

155 Christoffer Bødker i Nakskov. 16.2.1619, fol.29B.
E: Else, der ægter Morten Pedersen i Nakskov. B:
1) Jørgen Christoffersen, myndig
2) Maren Christoffersdatter.

156 Niels Glarmester i Nakskov. 12.2.1619, fol.31.
E: Sidsel. B:
1) Peder Nielsen.
FM: Oluf Hansen i Nakskov.

157 Niels Murermester og hustru Maren i Nakskov. 19.1.1619, fol.32.
B:
1) Laurids Nielsen
2) Hans Nielsen.
FM: Mads Olufsen, smed i Nakskov.
7.5.1619 bliver Jørgen Christensen værge i afdøde Mads Olufsens sted.
Afdøde var værge for Didrik Christensen. (Sml.lbnr.122).

158 Niels Bruun i Nakskov. 24.2.1619, fol.33.
E: Dorthe. LV: Christen Nielsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Ellen Nielsdatter.
FM: Niels Boesen, rådmand i Nakskov.

159 Maren i Nakskov. 12.2.1619, fol.34B.
E: Morten Pedersen. B:
1) Gertrud Mortensdatter, under 16 år
2) Anne Mortensdatter, under 16 år
3) Mette Mortensdatter, under 16 år
4) Johanne Mortensdatter, under 16 år
5) Peder Mortensen, under 16 år.

160 Kirsten i Nakskov. 19.3.1619, fol.36.
E: Niels Nielsen. B:
1) Rasmus Nielsen, under 12 år
2) Hans Nielsen, under 12 år.
FM: Niels [Rasmussen], skrædder i Nakskov.

161 Maren Eriksdatter i Nakskov. 19.3.1619, fol.37.
E: Mads Nielsen Skads. B:
2) Niels Madsen.
Enkens første ægteskab med [Claus Nielsen, skifte 18.5.1601 lbnr.26]. B:
1) Karen Clausdatter, nu død.

162 Mikkel Vægter i Nakskov. 9.3.1619, fol.38.
E: Anne. B:
1) Karen Mikkelsdatter.
FM: bror Niels Mikkelsen, væver i Nakskov.

163 Maren i Nakskov. 23.4.1619, fol.40B.
E: Mads Ulfsen (Oelffsen). B:
1) Mette Madsdatter, under 14 år
2) Ellen Madsdatter, under 14 år.
FM: Peder Ulfsen i Nakskov.

164 Jørgen Pedersen Hammer, byfoged i Nakskov. 3.6.1619, fol.42, 119.
E: Kirsten. Ved værgemålsregnskab 2.6.1624 g.m. Niels Nielsen. B:
1) Anders Jørgensen, under 16 år
2) Niels Jørgensen, under 16 år. I 1624 er han død og der er arv efter ham
3) Peder Jørgensen, under 16 år
4) Kirsten Jørgensdatter, under 16 år. I 1624 forlovet med Jacob Pedersen, ridefoged
5) Otto Jørgensen, under 16 år
6) Henrik Jørgensen, under 16 år. I 1624 er han død og der er arv efter ham
FM:
1 Christen Nielsen, borgmester i Nakskov
2 Hans Boesen, byfoged i Nakskov
3 Mads Bergen, rådmand i Nakskov.

165 Jens Skomager i Nakskov. 14.7.1619, fol.47.
B:
1) Jørgen Jensen.
FM: Jørgen Madsen i Nakskov.

166 Mads Cortsen, badskær i Nakskov. 30.6.1619, fol.48.
E: Maren. LV: Bo Lauridsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Cort Madsen
2) Jørgen Madsen, under 16 år
3) Niels Madsen, under 16 år.
FM:
1 Poul Madsen i Nakskov
2 farbror Jørgen Cortsen i Ellinggård på Sjælland.
27.1.1621 bliver Niels Skrædder i Nakskov værge i Poul Madsens sted, da Poul Madsen er blevet værge for afdøde Niels Lauridsens 3 børns mødrene arv.

167 Karen i Nakskov. 23.7.1619, fol.50, protokol 1641-1646 fol.24.
E: Steffen Pedersen, kræmmer. B:
1) Peder Steffensen, under 16 år
2) Søren Steffensen, under 16 år
3) Ellen Steffensdatter, under 16 år
4) Maren Steffensdatter, under 16 år.
FM: Christen Sørensen i Nakskov.
Niels Steffensen fremlæger formynderregnskab 22.12.1641 for Søren og Ellens arv efter skiftebrev [efter faderen] 16.9.1625.

168 Dorthe i Nakskov. 8.7.1619, fol.51, 77.
Enke efter Peder [Mikkelsen] Mørch, [skifte 6.3.1618 lbnr.141]. B:
3) Mikkel Pedersen Mørch, nu sin egen værge
4) Søren Pedersen.
FM: Peder Gertsen.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 11.3.1600 lbnr.15]. B:
1) Voldborg Sørensdatter
2) Anne [Sørensdatter] g.m. Peder Lauridsen
3) Peder Sørensen, udenlands, uvist hvor.
FM: Jens Mogensen.

169 Anne København i Nakskov. 6.8.1619, fol.60.
Enke efter [Hans København, skifte 25.1.1602 lbnr.30]. B:
1) datter, død. E: Villum Vognsen i Nakskov. 1B:
a Helle Villumsdatter.
FM: morbror Mourids Hansen, skrædder i Nakskov.

170 Anne Knudsdatter i Nakskov. 19.11.1619, fol.61.
E: Christen Øland. B:
1) Jens Christensen.

171 Niels Nielsen i Nakskov. 8.2.1620, fol.62.
E: Sidsel Rebslagers. LV: Anders Madsen rådmand i Nakskov. B:
3) Niels Nielsen.
FM: Laurids Hansen i Læsø [i Vestenskov sogn], beslægtet på mors side.
Første ægteskab med Kirsten, [skifte 19.3.1619 lbnr.160]. B:
1) Rasmus Nielsen
2) Hans Nielsen.
FM: Niels Rasmussen, skrædder i Nakskov.

172 Maren i Nakskov. 11.2.1620, fol.64.
Enke efter Godfred Hansen, [skifte 30.5.1617 lbnr.112]. B:
1) Kirsten Godfredsdatter g.m. Poul Andersen
2) Karen Godfredsdatter.
FM: Hans Mortensen i Nakskov.

173 Peder Nielsen, bager og hustru Maren i Nakskov. 11.2.1620, fol.65.
B:
1) Anne Pedersdatter
2) Inger Pedersdatter.
FM:
1 Niels Nielsen, smed
2 Daniel Rud.
2.1.1623 bliver Mads Bergen ny formynder i Niels Nielsens sted.

174 Maren i Nakskov. 21.4.1620, fol.66.
E: Rasmus [Christensen] Borre. B:
1) Hans Rasmussen, under 15 år
2) Rasmus Rasmussen, under 15 år
3) Kirsten Rasmusdatter, under 15 år.

175 Anne Errebos i Nakskov. 8.3.1620, fol.67.
E: Hans Rasmussen Thouberis.
Af første ægteskab B:
1) Otto Jensen.
FM: morbror Jørgen Ottesen, skomager i Ryde.

176 Morten Jensen Jyde i Nakskov. 31.5.1620, fol.68.
E: Bodil. B:
3) Karen Mortensdatter.
FM: bror Hans Jensen i Højreby.
Første ægteskab med Johanne, [skifte 31.3.1615 lbnr.96]. B:
1) Maren Mortensdatter
2) Peder Mortensen.
FM: morbror Jens Jensen Lomborg i Nakskov.

177 Jens Pedersen, vognmand i Nakskov. 4.7.1620, fol.69.
E: Mette. B:
1) Peder Jensen
2) Rasmus Jensen
3) Maren Jensdatter
4) Birthe Jensdatter.
FM: farbror Mikkel Pedersen i Gloslunde.
Peder Jensen, der er udenlands, har arv efter moster Mette Roys i Troelseby [i Søllested sogn].

178 Cathrine Knudsdatter i Nakskov. 27.1.1621, fol.70, 145B.
E: Jens Udsen. B:
5) Margrethe Jensdatter, under 16
6) Anne Jensdatter, under 16 år.
Første ægteskab med Niels Lauridsen, [skifte 8.4.1613 lbnr.81]. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Knud Nielsen
3) Bodil Nielsdatter, død, efter hvem der er arv
4) Cathrine Nielsdatter.
FM:
1 Niels Madsen, rådmand i Nakskov
2 Poul Madsen.
Arv efter afdødes mor Cathrine Knuds i Flensborg.

179 Merete i Nakskov. 2.8.1621, fol.74B.
E: Claus Hansen, slagter.
Af første ægteskab B:
1) Morten Mortensen.
FM: Mads Nielsen i Nakskov.
2.9.1622 bliver Jens Frederiksen værge i afdøde Mads Nielsens sted.

180 Hans Lyting i Nakskov. 18.7.1621, fol.75B.
E: Maren. LV: Hans Boesen, rådmand i Nakskov.
Arv til
1) Claus Ludvigsen
søn af Ludvig Clausen, [skifte 16.12.1617 lbnr.134].
FM: Jens Hansen Skomager i Nakskov.

181 Rasmus Jensen i Nakskov. 28.9.1621, fol.79B.
Afdøde var søn af Jens Smed og [Karen, skifte 12.8.1611 lbnr.72]. A:
1) søster Ingeborg Jensdatter
2) bror Niels Jensen
3) halvbror Jens Jensen
4) halvbror Hans Jensen
5) halvsøster Karen Jensdatter.
FM: Didrik Mathiassen i Nakskov.

182 Ib Thomsen i Nakskov. 18.7.1621, fol.81.
Afdøde var søn af Thomas Ibsen Holst, rådmand i Nakskov, [skifte 12.3.1616 lbnr.102]. A:
1) bror Søren Thomsen
2) søster Gunder Thomasdatter.
FM:
1 stedfar Thøger Sørensen
2 Hans Boesen, rådmand i Nakskov.

183 Jørgen Alsing i Nakskov. 20.4.1621, fol.86.
E: Dorthe. B:
1) Jørgen Jørgensen, under 12 år.

184 Søren Lauridsen Koch i Nakskov. 10.10.1621, fol.87.
E: Birthe. LV: Niels Madsen i Nakskov. B:
1) Laurids Sørensen
2) Maren Sørensdatter
3) Anne Sørensdatter.
FM: Johan Baltsersen Frost i Nakskov.

185 Rasmus Christensen Borre i Nakskov. 10.8.1621, fol.91.
Enkemand efter [Maren, skifte 21.4.1620 lbnr.174]. B:
1) Hans Rasmussen
2) Rasmus Rasmussen
3) Kirsten Rasmusdatter.
FM:
1 Jens Nielsen
2 farbror Christen Borre.

186 Mikkel Andersen, Bodil Andersdatter og Johanne Andersdatter i Nakskov. 3.4.1622, fol.93.
Alle tre børn af [Anders Isen, skifte 18.10.1614 lbnr.88]. A:
1) mor Anne
2) Mads Andersen.
FM: Peder Hansen Errebo i Nakskov.

187 Jens Rasmussen, tømrer i Nakskov. 3.6.1622, fol.94.
E: Gunder. LV: Johan Baltsersen Frost.
Afdøde var værge for Elias Pedersen, søn af Peder Rasmussen, sværdfeger i Odense, skifte Odense 15.8.1618.
Christen Koch i Nakskov bliver ny værge.
Bodil Svendsdatter i Odense skal udbetale mødrene arv til Elias Pedersen.

188 Karen Nielsdatter i Nakskov. 17.7.1622, fol.96.
E: Christen Madsen.
Første ægteskab med [Hans Sørensen, skifte 25.1.1615 lbnr.90]. B:
1) Niels Hansen, død, efter hvem der er arv
2) Peder Hansen
3) Søren Hansen.
FM:
1 Rasmus Smed
2 farbror Niels Sørensen i Nakskov.

189 Mads Nielsen i Nakskov. 15.4.1622, fol.98B, 106B
E: Else.
Afdøde var værge for Christen Knudsen, datter af afdøde Karen Christensdatter, hvis mor Kirsten Peders lever.
Christen Thomsen i Nakskov bliver ny værge.
Hans Andersen bliver ny værge 3.2.1624 i Christen Thomsens sted, da han bliver kirkeværge i Nakskov.
Kopi sendes til Knud Steensen til Steensgård [i Snøde sogn] på Langeland.

190 Hustru i Nakskov. 28.3.1623, fol.103.
E: Gregers Remmesnider. B:
1) Peder Gregersen, under 12 år
2) Maren Gregersdatter, under 12 år.

191 Jens Poulsen i Nakskov. 28.7.1623, fol.104.
E: Margrethe. LV: Søren Nielsen, der ægter enken. B:
1) Søren Jensen, fri kost i 12 år.
FM: Jørgen Smed i Nakskov.

192 Værgemålsregnskab i Nakskov. 5.9.1623, fol.104B, 144B.
Laurids Markvardsen i Nakskov aflægger regnskab over arv til Else Ulfsdatter (Oelffsdatter).
Ny værge bliver Christoffer Hansen.
15.4.1625 bliver indsat 2 nye værger efter afdøde Christoffer Hansen:
1 Johan Bruun, der er [halv]bror til Else Ulfsdatter
2 Erik Nielsen.

193 Værgemålsregnskab i Nakskov. 25.4.1623, fol.104B.
Anders Madsen Jyde aflægger regnskab over fædrene og mødrene arv til Peder Madsen til [ny værge] Thomas Hollænder og Johan Andersen.

194 Villum Skytte i Nakskov. 30.1.1624, fol.105B.
E: Else. B:
1) Laurids Villumsen, under 12 år.
FM: Hans Amossen i Nakskov.

195 Bodil Nielsdatter i Nakskov. 30.1.1624, fol.108B.
E: Peder Jørgensen. B:
2) Hans Pedersen, under 16 år
3) Niels Pedersen, under 16 år.
FM:
1 morbror Jørgen Nielsen i Birket
2 morbror Hans Nielsen i Birket
3 morbror Peder Nielsen i Birket.
Første ægteskab med Niels Rud, [skifte 18.12.1617 lbnr.138]. B:
1) Peder Nielsen, død, efter hvem der er arv
2) Johanne Nielsdatter.
FM: Mads Koch.
Arv i boet til Niels Ruds øvrige børn:
4 Mads Nielsen
5 Anne Nielsdatter.
FM:
1 Niels Gregersen
2 Mads Koch.

196 Anne Nielsdatter i Nakskov. 13.2.1624, fol.110AB.
E: Jacob Frederiksen. B:
1) Ellen Jacobsdatter, under 14 år.

197 Karen i Nakskov. 17.3.1624, fol.110BB.
E: Laurids Mikkelsen, vægter.
Første ægteskab med Albert Clausen. B:
1) Mette Albertsdatter
2) Niels Albertsen.
FM: Erik Clausen.

198 Bodil Carls i Nakskov. 27.5.1624, fol.114.
E: Peder Ulfsen (Oelffsen).
Første ægteskab med Jeppe Hansen (Jeppe Carlsen), skifte 5.7.1615, lbnr.97. B:
1) Rasmus Jepsen
2) Maren Jepsdatter.
FM:
1 Laurids Hansen i Nakskov
2 Jørgen Andersen, snedker i Nakskov
3 farbror Jens Hansen på Rågø.

199 Gabriel Bram, ridefoged på Halsted Kloster. 3.6.1624, fol.120B.
E: Kirsten [Jørgensdatter]. LV: Jacob Pedersen, nu ridefoged på Halsted Kloster, der ægter enken. B:
1) Niels Gabrielsen, under 16 år.
FM: Niels Nielsen, skriver på Ålholm.

200 Christoffer Hansen i Nakskov. 8.6.1624, fol.122.
E: Birthe. LV: Hans Boesen, borgmester i Nakskov. B:
1) Karen Christoffersdatter g.m. Hans Jørgensen i Nakskov
2) Birthe Christoffersdatter.

201 Inger i Nakskov. 13.8.1624, fol.127.
E: Poul Madsen, byfoged i Nakskov.
Første ægteskab med [Hans Lauridsen, skifte 19.2.1606 lbnr.59]. B:
1) Laurids Hansen
2) Oluf Hansen.
Andet ægteskab med [Claus Hansen, skifte 3.4.1616 lbnr.103]. B:
3) Maren Clausdatter.
FM: Hans Smed i Nakskov.

202 Karen Clemensdatter i Nakskov. 10.9.1624, fol.128B.
E: Anders Jacobsen, feldbereder. B:
1) Anne Andersdatter, under 12 år
2) Aarsele Andersdatter, under 12 år
3) Mette Andersdatter, under 12 år
4) Clemen Andersen, under 12 år.

203 Værgemålsregnskab i Nakskov. 17.9.1624, fol.129B.
Laurids Hansen [Skriver], rådmand i Nakskov, aflægger 7 års regnskab for arv til Maren Jørgensdatter, efter hendes far Jørgen Bager i Nakskov, skifte 28.4.1617 i overværelse af hendes bror Hans Jørgensen.

204 Margrethe Ottesdatter [Lund] i Nakskov. 30.9.1624, fol.130B.
E: Laurids Hansen [Skriver], rådmand. B:
1) Otto Lauridsen, under 16 år
2) Jørgen Lauridsen [Lund], under 16 år
3) Hans Lauridsen, under 16 år
4) Carsten Lauridsen, under 16 år
5) Anne Lauridsdatter, under 16 år.
FM:
1 Carsten Nielsen, borgmester i Nakskov
2 vellærde mester Hans Birk.

205 Johanne i Nakskov. 10.1.1625, fol.132.
Enke efter Rasmus. B:
1) Anders Rasmussen.
FM:
1 Rasmus Pedersen i Gerringe i Tirsted sogn, som beslægtet
2 Hans Pedersen i Gurreby, som beslægtet.

206 Mette Jørgensdatter i Nakskov. 24.1.1625, fol.133B.
B:
1) Laurids Zachariassen.
FM: Peder Andersen.

207 Anne i Nakskov. 21.2.1625, fol.134.
Enke efter Hans Skrædder. B:
1) Maren Hansdatter
2) Lisbeth Hansdatter
3) Karen Hansdatter.

208 Else Henriks i Nakskov. 18.2.1625, fol.134B.
E: Jacob Brandenburg, skrædder. B:
1) Anne.

209 Maren Isaks i Nakskov. 24.2.1625, fol.135.
Enke efter Hans Jørgensen, skifte 27.5.1617 lbnr.129.
fol.101. B:
2) Sara Hansdatter.
FM: Jens Andersen, skriver i Nakskov.
Første ægteskab med [Isak Væver, skifte 16.12.1603 lbnr.37]. B:
1) Jacob Isaksen.

210 Laurids Hansen og hustru Else Thomasdatter i Nakskov. 31.5.1625, fol.138B.
B:
1) Mads Lauridsen.
FM:
1 farbror Oluf Hansen
2 morbror Gabriel Thomsen, guldsmed.

211 Christen Henriksen i Nakskov. 30.6.1625, fol.142B.
E: Kirsten. LV: Hans Boesen, borgmester i Nakskov. B:
1) Henrik Christensen, fri kost i 1 år
2) Karen Christensdatter, fri kost 2 år
3) Kirsten Christensdatter, fri kost i 2 år.
FM: Laurids Ottesen Bild.

212 Mads Ulfsen (Oelffsen) i Nakskov. 15.7.1625, fol.147.
E: Birthe Mikkels. LV: Hans Boesen, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med [Maren, skifte 23.4.1619 lbnr.163]. B:
1) Mette Madsdatter.
FM:
1 Hans Krag i Nakskov
2 farbror Hans Ulfsen i Majbølle i Tillitse sogn.

213 Johanne Nielsdatter i Nakskov. 9.8.1625, fol.148B.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Jens Rasmussen, fri kost i 6 år
2) Maren Rasmusdatter, fri kost i 5 år.
FM: morbror Strange Nielsen i Nakskov.

214 Mads Jensen Pors i Nakskov. 30.8.1625, fol.150.
E: Gertrud. B:
1) Kirsten Madsdatter, under 16 år
2) Ingeborg Madsdatter, under 16 år.
FM: Rasmus Mathiassen, skomager.

215 Jørgen Hansen i Nakskov. 31.8.1625, fol.151.
E: Maren. B:
1) Christen Jørgensen, under 16 år
2) Kirsten Jørgensdatter, under 16 år
3) Karen Jørgensdatter, under 16 år.
FM: Hans Mortensen i Nakskov.

216 Mathias Bereder i Nakskov. 21.9.1625, fol.152, næste protokol fol.63.
E: Cathrine. LV: Carsten Nielsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Anne Mathiasdatter
2) Poul Mathiassen, mangler 5 år i at fylde 16 år
3) Else Mathiasdatter, mangler 10½ år i at fylde 16 år
4) Cathrine Mathiasdatter, mangler 13 år i at fylde 16 år.
FM: Henrik Staalhoff i Nakskov.
Peder Mogensen bliver ny værge 10.10.1639 for de to yngste døtre.

217 Maren i Nakskov. 4.3.1625, fol.153.
E: Hans Hansen. B:
1) Anders Hansen, under 15 år
2) Hans Hansen, under 15 år.

218 Margrethe Andersdatter i Nakskov. 20.5.1625, fol.154.
E: Niels Sørensen. B:
1) Søren Nielsen
2) Karen Nielsdatter.

219 Hans Isen og hustru Kirsten i Nakskov. 13.1.1626, fol.156.
B:
1) Maren Hansdatter
2) Anne Hansdatter.
FM:
1 Peder Christensen
2 Rasmus Nielsen.

220 Gertrud i Nakskov. 16.11.1625, fol.157.
Enke efter Mads Jensen Pors, [skifte 30.8.1625 lbnr.214]. B:
1) Kirsten Madsdatter, der døde, skifte 13.1.1626
2) Ingeborg Madsdatter.
FM: Rasmus Mathiassen, skomager.

221 Baltser Væver og hustru Else i Nakskov. 11.1.1626, fol.158.
B:
3) Hans Baltsersen.
Af hendes tidligere ægteskaber B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Laurids Jensen.
FM: Peder Hansen, bager i Nakskov.

222 Mads Lauridsen, der døde i Haderslev. 31.10.1625, fol.159.
A:
0) forældre Laurids Hansen og Else Thomasdatter, skifte 31.5.1625 lbnr.210
1) farbror Oluf Hansen i Nakskov
2) fars [halv]søster Maren Clausdatter
3) morbror Gabriel Thomsen, guldsmed i Haderslev
4) moster Vendel Thomasdatter g.m. Bastian Barsø i Haderslev
5) moster Kirsten Thomasdatter g.m. Rasmus Jensen i Nakskov
6) Hans Thomsen i Bergen.
Afdødes værge var Laurids Jensen i Nakskov.

223 Christoffer Hansen Skibelund. 29.11.1625, fol.161.
E: Gertrud. LV: Hans Boersen, borgmester i Nakskov. B:
1) Maren Christoffersdatter.
FM: Jens Mogensen i Nakskov.
Arv i boet efter Hans Pedersen i Skibelund [i Gloslunde sogn] til dennes B:
1) Anne Hansdatter
2) Cathrine Hansdatter
3) Villum Hansen.
Skiftet afholdt af Hans Grabow og Hans Jensen [Kaae], præst i Landet.

224 Morten Pedersen, kældersvend i Nakskov. 28.12.1625, fol.163.
E: Else. LV: Hans Boesen, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med Maren, skifte 12.2.1619 lbnr.159. B:
1) Gertrud Mortensdatter g.m. Laurids Madsen i Nakskov
2) Anne Mortensdatter
3) Mette Mortensdatter
4) Johanne Mortensdatter, død, efter hvem, der er arv
5) Peder Mortensen.
FM: Hans Aggesen i Nakskov.

225 Peder Gertsen, skomager i Nakskov. 16.5.1626, fol.164.
E: Karen. LV: Hans Boesen, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med Else, skifte 21.11.1617 lbnr.132.
1) Hans Pedersen
2) Jacob Pedersen, død, efter hvem der er arv
3) Margrethe Pedersdatter, død, efter hvem der er arv.

226 Anne i Nakskov. 8.5.1626, fol.165.
E: Jonas Pedersen, hattemager. B:
2) Jonas Jonassen, under 16 år.
Af første ægteskab B:
1) Magdalene Thomasdatter, fri kost i 2 år.
FM: Jens Andersen.

227 Jens Andersen i Nakskov. 12.6.1626, fol.166.
E: Karen. LV: Hans Boesen, borgmester i Nakskov. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Søren Væver i Nakskov
2) Erik Jensen
3) Margrethe Jensdatter.
FM: Anders Ulfsen i Nakskov.

228 Rasmus Valtersen i Nakskov. 17.5.1626, fol.167.
E: Karen Madsdatter. LV: Mourids Hansen i Nakskov. B:
2) Rasmus Rasmussen, mangler 2 år i at fylde 16 år
3) Mette Rasmusdatter, mangler 4 år i at fylde 16 år.
FM: Peder Christensen i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Peder Rasmussen, kapellan i Svendborg?
Afkald efter tingsvidne Nakskov byting 18.6.1625.

229 Johanne i Nakskov. 30.6.1626, fol.168.
E: Rasmus Madsen, bager.
Første ægteskab med [Christoffer Hansen, skrædder, skifte 1.3.1616 lbnr.100]. B:
1) Rasmus Christoffersen
2) Karen Christoffersdatter g.m. Rasmus Ulfsen i Maribo.
FM: farbror Knud Hansen i Maribo.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1637-1641

230 Johanne Svendsdatter i Nakskov. 3.2.1637, fol.1.
E: Hans Bondesen Hass. B:
1) Karen Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter.
FM: Mourids Christensen.

231 Kirsten Ibsdatter i Nakskov. 21.4.1637, fol.2.
E: Laurids Nielsen Lollik. B:
1) Peder Lauridsen, under 14 år
2) Gerlev Lauridsen, under 14 år.
FM: Rasmus Jensen.

232 Karen Godfredsdatter i Nakskov. 16.5.1637, fol.3.
E: Hans [Rasmussen] Bonde, [slagter]. B:
1) Niels Hansen, under 14 år
2) Godfred Hansen, under 14 år.
FM: Jørgen Madsen.

233 Mads Mikkelsen, skomager i Nakskov. 16.6.1637, fol.5.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Nielsen. B:
5) Anne Madsdatter, under 15 år.
Skifte efter første hustru 28.11.1634. B:
1) Mikkel Madsen, under 15 år
2) Maren Madsdatter, fri kost i 3 år
3) Karen Madsdatter, fri kost i 3 år
4) Kirsten Madsdatter, fri kost i 3 år.
FM:
1 Jens Christensen i Nakskov
2 Henrik Jørgensen, skrædder i Nakskov
3 Laurids Raft.

234 Søren Væver i Nakskov. 21.7.1637, fol.7.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Boesen, borgmester i Nakskov. B:
1) Maren Sørensdatter.
FM: Anders Mortensen
Hans Rasmussen Borre bliver ny værge 5.2.1640 i afdøde Anders Mortensens sted.

235 Hans Olufsen og hustru Anne Jensdatter i Nakskov. 8.1.1638, fol.8.
B:
1) Oluf Hansen
2) Jens Hansen.
FM:
1 farbror Anders Olufsen i Bøgeholt [i Vesterborg sogn]
2 farbror Rasmus Olufsen i Horslunde
3 Strange Nielsen i Nakskov.

236 Christoffer Jørgensen, væver i Nakskov. 26.3.1637, fol.10.
E: Dorthe Sørensdatter. B:
1) Jørgen Christoffersen, mangler 9½ år i at fylde 14 år.
FM:
1 farbror Oluf Jørgensen i Erikstrup
2 Rasmus Jensen i Nakskov.

237 Maren Knudsdatter i Nakskov. 18.1.1638, fol.11.
E: Laurids Rasmussen. B:
1) Rasmus Lauridsen, under 16 år.
FM: Søren Thomsen.

238 Kirsten Christensdatter i Nakskov. 22.1.1638, fol.13.
E: Niels Rasmussen, murer. B:
1) Carsten Nielsen, mangler 9 år i af fylde 15 år
2) Rasmus Nielsen, mangler 12 år i at fylde 15 år.
FM: Preben Dominici, murer i Nakskov.
(Ved skifte efter enkemandens anden hustru 1645 kaldes han Niels Strangesen).

239 Jacob Pedersen Munch i Nakskov. 23.1.1638, fol.14.
E: Ellen Knudsdatter. LV: Poul Madsen, rådmand i Nakskov. B:
1) Peder Jacobsen Munch.
FM: Albert Nielsen i Nakskov.

240 Inger Jochumsdatter i Nakskov. 1.2.1638, fol.15B.
E: Henrik Brichmann, guldsmed. B:
1) Meiner Henriksdatter, mangler 7 år i af fylde 13 år
2) Dorthe Henriksdatter, mangler 9 år i at fylde 13 år.
FM: Knud Jensen, bager i Nakskov.

241 Jørgen Christensen i Nakskov. 24.2.1628, fol.17.
E: Cathrine Andersdatter, nu g.m. Gregers Hansen i Roskilde. B:
1) Karen Jørgensdatter
2) Anne Jørgensdatter, der døde.
FM: Mikkel Madsen, rådmand i Nakskov.
David Pedersen, guldsmed i Nakskov, bliver ny værge 2.4.1635 i Mikkel Madsens sted.

242 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 6.7.1638, fol.18.
E: Anders Andersen Krag, [afskediget] præst i Nakskov. B:
1) Anders Andersen, mangler 4 år i at fylde 18 år
2) Kirsten Andersdatter, mangler 7 år i at fylde 15 år.
FM:
1 morbror Folmer Hansen på Gedser
2 Christen Madsen i Nakskov.

243 Jens Hansen, vognmand i Nakskov. 18.9.1638, fol.20.
E: Anne. LV: Jens Jensen Lomborg i Nakskov. B:
1) Hans Jensen, mangler 13 år i af fylde 16 år.
FM: Anders Hansen i Nakskov.

244 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 1.10.1638, fol.21B, næste protokol fol.139B.
E: Christoffer Lauridsen. B:
1) Laurids Christoffersen, mangler 12 år i at fylde 15 år
2) Anne Christoffersdatter, mangler 5 år i at fylde 15 år
3) Karen Christoffersdatter, mangler 7 år i at fylde 15 år
4) Margrethe Christoffersdatter, mangler 10 år i at fylde 15 år
5) Birthe Christoffersdatter, der døde kort efter sin mor.
FM: Anders Hansen i Nakskov.
Hans Jensen i Nakskov bliver ny værge 14.2.1644 i Anders Hansens sted.

245 Karen Hansdatter i Nakskov. 18.12.1638, fol.24B.
E: Niels Nielsen, byfoged og tolder. B:
3) Elsebeth Nielsdatter, under 14 år.
FM: Laurids Rasmussen i Nakskov.
Første ægteskab med Borchard Jensen. B:
1) Borchard Borchardsen
2) Anne Borchardsdatter.
FM: Peder Ovesen, rådmand i Nakskov.

246 Erik Andersen, lerklikker i Nakskov. 30.11.1638, fol.27B.
E: Bodil. B:
1) Anne Eriksdatter, mangler 8 år i af fylde 12 år.
FM: Peder Mortensen i Nakskov.

247 Ida Poulsdatter i Nakskov. 18.1.1639, fol.28B.
E: Peder Jørgensen, skipper. B:
1) Jørgen Pedersen.
FM: Christen Christensen i Nakskov.

248 Niels Mikkelsen, væver i Nakskov. 15.2.1639, fol.29B, protokol 1647-1653 fol.151.
E: Thyra Madsdatter. LV: Mads Bergen i Nakskov. B:
1) Mikkel Nielsen, mangler 4 år i at fylde 16 år
2) Hans Nielsen, mangler 8 år i at fylde 16 år
3) Karen Nielsdatter.
FM: Mourids Hansen.
Peder Mikkelsen, væver bliver ny værge 16.11.1648 i afdøde Mourids Hansens sted.

249 Ib Pedersen i Nakskov. 18.2.1639, fol.31.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Anders Hansen, der ægter enken. B:
1) Ib Ibsen, mangler 15 år i at fylde 16 år
2) Maren Ibsdatter, mangler 6 år i at fylde 16 år
3) Margrethe Ibsdatter, mangler 10 år i at fylde 16 år
4) Cathrine Ibsdatter, mangler 11 år i at fylde 16 år.
FM: Rasmus Carlsen.

250 Anders Rasmussen, bager i Nakskov. 28.2.1639, fol.33.
E: Karen Mortensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Morten Andersen, mangler 12 år i at fylde 16 år
2) Margrethe Andersdatter, mangler 14 år i at fylde 16 år
3) Anne Andersdatter, mangler 15 år i at fylde 16 år.
FM: Anders Jørgensen Hammer.

251 Didrik Johansen, skrædder i Nakskov. 16.3.1639, fol.35.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Bonde. B:
1) Laurids Didriksen, mangler 12½ år i at fylde 16 år.
FM: Mikkel Olufsen, snedker.

252 Birgitte Boesdatter i Nakskov. 11.3.1639, fol.36.
E: Jacob Pedersen.
Første ægteskab med [Hans Faack i Flensborg]. B:
1) Cathrine Hansdatter g.m. Aksel Hansen, præst i Ryde [og Gurreby]
2) Bo Hansen
3) Ingeborg Hansdatter, død, efter hvem der er arv.
Andet ægteskab med Jens Udsen, rådmand i Nakskov, skifte 5.3.1632. B:
3) Carsten Jensen.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 19.2.1633. B:
1) Gabriel Jacobsen
FM:
1 morbror Peder Jørgensen Hammer
2 morbror Anders Jørgensen Hammer.
Arv efter morbror Otto Hammer, skifte 2.6.1624.
Kirsten Jørgensdatter første ægteskab med [Gabriel Bram, skifte 3.6.1624 lbnr.199]. B:
1 Niels Gabrielsen, død, efter hvem der er arv.

253 Peder Hansen, præst i Nakskov. 19.3.1639, fol.45.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen [Sandby], præst i Rødby [og Ringsebølle].
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter, død før sin far
3) Christoffer Pedersen, død før sin far.
FM: Rasmus Nielsen [Snøde], præst i Vestenskov.
Enkens første ægteskab med formanden Jørgen Christensen, skifte 9.1.1629. [Datoen er formentlig forkert, da Wiberg anfører hans dødsdag som 14.7.1633 med kald af successor 12.8.1633]. Arv til B:
1 Christen Jørgensen
2 Margrethe Jørgensdatter
3 Anne Jørgensdatter, død
4 Mette Jørgensdatter, død.
FM:
1 Christen Christensen
2 Anders Hammer.
Afdøde ejede en gård i Fåborg.

254 Mette Henningsdatter i Nakskov. 19.4.1639, fol.48B.
E: Jens Andersen Leth. B:
1) Henning Jensen, mangler 13½ år i af fylde 15 år
2) Kirsten Jensdatter, mangler 8 år i at fylde 15 år.
FM: Knud Jensen, bager i Nakskov.

255 Erik Jensen i Nakskov. 25.4.1639, fol.49B.
E: Cathrine Clausdatter. LV: Jens Christensen. B;
1) Laurids Eriksen, mangler 15 år i af fylde 16 år
2) Anne Eriksdatter, mangler 11 år i af fylde 16 år.
FM: Mathias Mathiassen.

256 Mourids Christensen, skrædder i Nakskov. 26.4.1639, fol.52.
E: Abel. LV: Jens Christensen i Nakskov. B:
1) Anne Mouridsdatter, [skifte 1.5.1639 lbnr.257]. E: Mikkel Kusk. B:
a Karen Mikkelsdatter.
FM: Hans Bonde i Nakskov.

257 Anne Mouridsdatter i Nakskov. 1.5.1639, fol.53B.
E: Mikkel Kusk. B:
1) Karen Mikkelsdatter, mangler 6 år i at fylde 16 år.
FM: Hans Bonde i Nakskov.

258 Anneke i Nakskov. 9.5.1639, fol.54B.
E: Ditlev Mikkelsen, apoteker. B:
1) Gabriel Ditlevsen, mangler 12 år i at fylde 16 år
2) Margrethe Ditlevsdatter, mangler 4 år i at fylde 16 år.
FM: Rasmus Rosenfelt.

259 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 4.7.1639, fol.56B.
E: Niels Pedersen Koch. B:
1) Anne Nielsdatter, mangler 13 år i af fylde 15 år.
FM: Jacob Isaksen i Nakskov.

260 Mads Knudsen, væver i Nakskov. 25.7.1639, fol.57B.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: Hans Sørensen, væver, der ægter enken. B:
1) Knud Madsen, mangler 9 år i at fylde 15 år.
FM: Albert Nielsen, kræmmer i Nakskov.

261 Ellen i Nakskov. 25.7.1639, fol.58B.
E: Hans Sørensen, væver, der ægter Trine Jørgensdatter. B:
1) Anne Hansdatter, mangler 9 år i at fylde 15 år.
FM: Hans Bonde i Nakskov.

262 Johan Frost i Nakskov. 25.6.1639, fol.59B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Hammer. B:
2) Johan Johansen
3) Niels Johansen.
FM: Thyge Nielsen.
Skifte efter første hustru 13.4.1631. B:
1) Maren Johansdatter.
FM: Rasmus Holm.

263 Anne Jørgensdatter i Nakskov. 9.8.1639, fol.62.
E: Niels Rasmussen. B:
1) Margrethe Nielsdatter, mangler 5 år i at fylde 16 år.
FM: Hans Pedersen, skomager i Nakskov.

264 Jørgen Pedersen, apoteker i Nakskov. 10.10.1639, fol.63.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Mads Bergen, borgmester i Nakskov. B:
1) Peder Jørgensen, mangler 9 år i at fylde 16 år
2) Knud Jørgensen, mangler 11 år i at fylde 16 år
3) Magdalene Jørgensdatter
4) Anne Jørgensdatter, mangler 4 år i at fylde 16 år
5) Ellen Jørgensdatter, mangler 6 år i at fylde 16 år.
FM: Peder Mogensen.
Enken bestyrer kostpenge for afdøde Jørgen Madsens datter Maren Jørgensdatter.

265 Rasmus Hansen Vrede i Nakskov.11.2.1639, fol.69B, skifteprotokol 1647-1653 fol.190B.
E: Else. B:
3) Hans Rasmussen, mangler 13 år i at fylde 16 år
4) Karen Rasmusdatter, mangler 10 år i at fylde 16 år
5) Anne Rasmusdatter, mangler 12 år i at fylde 16 år
6) Kirsten Rasmusdatter, mangler 16 år i at fylde 16 år.
FM:
1 farbror Jens Hansen i Vestenskov
2 Jens Jensen Lomborg.
Af første ægteskab B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Margrethe Rasmusdatter.
FM:
1 morbror Hans Mikkelsen i Nakskov
2 Hans Aggesen i Nakskov.

266 Didrik Schmidt i Nakskov. 3.10.1636, fol.73, næste protokol fol.1, protokol 1647-1653 fol.434.
Enken ægter Anders Klejnsmed.
Første ægteskab med Mette Lauridsdatter, skifte 8.8.1634. B:
1) Elisabeth Didriksdatter, under 12 år i 1634.
Formynderregnskab 6.11.1639 fremlagt af Anders Klejnsmed.
Niels Hansen, kedelsmed bliver ny værge 5.7.1641 i afdøde Anders Klejnsmeds sted.
Peder Hansen, murer i Nakskov bliver 26.1.1653 ny værge i afdøde Niels Hansen kedelsmed og hustru Kirsten Andersdatter, skifte 26.1.1653.

267 Hans Jensen, skomager i Nakskov. 25.2.1640, fol.74.
E: Mette Rasmusdatter. B:
1) Jens Hansen
2) Peder Hansen.
FM: Søren Nielsen i Nakskov.

268 Peder Christensen i Nakskov. 27.3.1640, fol.75.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Jensen Lomborg i Nakskov. B:
1) Anne Pedersdatter, mangler 13 år i af fylde 15 år.
FM: Søren Frandsen.

269 Henrik Staalhoff i Nakskov. 21.7.1640, fol.77.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Thomsen, præst i Hunseby. B:
3) Johanne Henriksdatter, mangler 10½ år i at fylde 16 år
4) Anne Henriksdatter, mangler 12 år i at fylde 16 år
5) Margrethe Henriksdatter, mangler 14 år i at fylde 16 år
6) Henrik Henriksen, mangler 16 år i at fylde 16 år.
FM: Mads Mikkelsen i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Henriksen, vellærde, egen værge
2) Gert Henriksen.
FM: Gøde Gødesen.

270 Anne Jensdatter i Nakskov. 28.8.1640, fol.83.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Jens Hansen, mangler 13 år i at fylde 16 år.
FM: Peder Henningsen i Nakskov.
Til stede var afdødes mor Inger Jenses.

271 Laurids Markussen i Nakskov. 13.5.1639, fol.84.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Madsen, rådmand i Nakskov. B:
1) Markus Lauridsen under 16 år.
FM: Søren Thomsen i Nakskov.

272 Hans Mortensen og hustru Anne Nielsdatter i Nakskov. 29.1.1639, fol.89, næste protokol fol.12B.
B:
1) Morten Hansen, egen værge
2) Ingeborg Hansdatter, under 16 år
3) Maren Hansdatter, under 16 år
4) Laurids Hansen.
FM: Peder Hansen Errebo i Nakskov.
Anders Smed bliver ny værge 22.10.1641 i afdøde Peder Hansen Errebos sted, hvis enke Margrethe aflægger regnskab.

273 Mette Hansdatter i Nakskov. 24.3.1636, fol.101.
E: Hans Havervad. B:
1) Evald Hansen, mangler 10 år i at fylde 15 år
2) Barbara Hansdatter, mangler 11 år i at fylde 15 år
3) Kirsten Hansdatter, mangler 12 år i at fylde 15 år, der døde
4) Mette Hansdatter, mangler 14 år i at fylde 15 år.
FM: Carsten Lauridsen i Nakskov.

274 Hans Havervad i Nakskov. 19.11.1639, fol.106, næste protokol fol.227.
Enkemand efter [Mette Hansdatter, skifte 24.3.1636 lbnr.273]. B:
1) Evald Hansen
2) Barbara Hansdatter
3) Mette Hansdatter.
FM: Peder Hansen, kræmmer i Nakskov.
Peder Christensen, klokker bliver ny værge 9.5.1646 i afdøde Peder Hansen, kræmmers sted, hvis enke Karen aflægger regnskab.

275 Jørgen Madsen og hustru Maren Jensdatter i Nakskov. 30.5.1638, fol.110, næste protokol fol.43, 55B.
B:
1) Hans Jørgensen
2) Karen Jørgensdatter
3) Birgitte Jørgensdatter
4) Elisabeth Jørgensdatter
5) Ingeborg Jørgensdatter
6) Anne Jørgensdatter
7) Maren Jørgensdatter.
FM:
1 Christen Madsen
2 Jørgen Jensen
3 Christoffer Lauridsen
4 Rasmus Smed
5 Rasmus Madsen, bager
6 Mads Lauridsen
7 Jens Christensen
8 Mikkel Pedersen Mørch.
Niels Mathiassen bliver ny værge 15.3.1640 i Christen Madsens sted.
Gøde Gødesen og Jørgen Helmer bliver ny værge 20.4.1642 i afdøde Rasmus Madsen Bagers sted, hvis enke Karen [Pedersdatter] aflægger regnskab.
Arv i boet efter Mathias Bereder, [skifte 21.9.1625 lbnr.216] og hustru, skifte 18.9.1629 til 2B:
a Else Mathiasdatter
b Cathrine Mathiasdatter.
FM: Jørgen Pedersen, apoteker.
Arv i boet efter Søren Pedersen Bøgh, skifte Vesterborg præstegård 15.12.1635 til barn i Kettinge med værge Poul Madsen.

276 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 20.9.1638, fol.172.
E: Albert Nielsen, kræmmer. B:
1) Anne Albertsdatter, under 14 år
2) Karen Albertsdatter, under 14 år
3) Birgitte Albertsdatter, under 14 år
4) Margrethe Albertsdatter, under 14 år.
FM: Didrik Christoffersen.

277 Christen Madsen og hustru Maren Hansdatter i Nakskov. 15.12.1640, fol.176, næste protokol fol.109, 200, skifteprotokol 1647-1653 fol.80, 287.
B:
2) Mads Christensen
3) Christen Christensen.
FM:
1 Søren Thomsen
2 Anders Hammer.
Hans Tor Smede bliver ny værge 7.8.1641 i Anders Hammers sted.
Hans Krey bliver ny værge 28.4.1646.
Hans Madsen bliver ny værge 16.4.1646 i afdøde Peder Mogensens sted, hvis enke Karen aflægger regnskab.
Jens Lauridsen og Christen Jørgensen bliver ny værge 27.9.1649 i Rasmus Jensens sted.
Morten Hansen og David Pedersen, guldsmed i Nakskov bliver ny værge 18.2.1651 i afdøde Christen Jørgensens sted ved skiftet efter ham og hustruen Maren Jensdatter.
Skifte efter første hustru 30.5.1638. B:
1) Karen Christensdatter.
FM: Hans Jacobsen.

278 Maren Christoffersdatter i Nakskov. 16.3.1640, fol.190B.
E: Jens Brems, vellærde.
Af første ægteskab B:
1) Sara Lauridsdatter.
FM: David Guldsmed.

279 Ingeborg i Nakskov. 20.5.1641, fol.192.
E: Søren Frandsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter.
FM: Morten Jørgensen i Nakskov.

280 Carsten Pedersen, maler i Nakskov. 11.5.1641, fol.194.
E: Karen Mortensdatter. LV: Laurids Raft, der ægter enken. B:
1) Gertrud Carstensdatter, mangler 10½ år i at fylde 15 år
2) Siiche Carstensdatter, mangler 13½ år i at fylde 15 år.
FM: Mads Mikkelsen.

281 Henrik Krag i Nakskov. 7.5.1639, fol.196B.
E: Sindel Pedersdatter. LV: Ditlev Mikkelsen, apoteker, der ægter enken. B:
1) Ditlev Henriksen
2) Malene Henriksdatter
3) Henrik Henriksen.
FM: Carsten Lauridsen i Nakskov.

282 Rasmus Carlsen i Nakskov. 19.11.1640, fol.201.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mathias Bergen, der ægter enken. B:
1) Niels Rasmussen 4½ år gammel
2) Johanne Rasmusdatter 5½
3) Bodil Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Hans Krey.
Enkens mor Birthe, enke efter Niels Bruun, bor på stedet i uskiftet bo. LV: Hans Jørgensen, rådmand i Nakskov.

283 Cathrine Nielsdatter i Nakskov. 11.9.1640, fol.208.
E: Didrik Majoner, organist.
Af første ægteskab B:
1) Villum Hansen, egen værge
2) Maren Hansdatter
3) Ida Hansdatter.
FM:
1 Hans Lytsen i Nakskov
2 Rasmus Hansen i Svendborg.

284 Anne Mathiasdatter i Nakskov. 31.8.1640, fol.213.
E: Jens Christensen. B:
5) Ingeborg Jensdatter 12
6) Anne Jensdatter 11.
FM: Knud Poulsen.
Første ægteskab med Hans Terkildsen, skifte 12.1.1630. B:
1) Mathias Hansen, død, efter hvem, der er arv
2) Cathrine Hansdatter
3) Johanne Hansdatter.
FM: Jacob Pedersen.

285 Gregers Nielsen i Nakskov. 30.5.1639, fol.227, næste protokol fol.23B, protokollen 1647-1653 fol.95B.
Enke efter Ellen Nielsdatter, skifte 28.4.1635. B:
1) Kirsten Gregersdatter
2) Niels Gregersen
3) Jacob Gregersen.
FM:
1 Didrik Christoffersen
2 Anders Olufsen, smed
3 Hans Lang.
Didrik von Osten bliver ny værge 12.7.1648 i fraflyttede Hans Pedersen, kræmmers sted.
Afdøde lod et epitafium opsætte i kirken.
Afdødes begravelse blev betalt af afdødes søster Anne Nielsdatter.

286 Peder Hansen, byfoged i Nakskov. 11.12.1637, fol.237B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Peder Joensen i Nakskov. B:
2) Lisbeth Pedersdatter 13, (Kaldes også Karen Pedersdatter)
3) Jacob Pedersen 9
4) Margrethe Pedersdatter 8.
FM: Jacob Frederiksen.
Første ægteskab med Margrethe Knudsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter.

287 Peder Jørgensen Hammer og hustru Sara Lauridsdatter i Nakskov. 3.5.1641, fol.241B.
B:
1) Jørgen Pedersen Hammer
2) Kirsten Pedersdatter.
FM:
1 farbror Anders Jørgensen Hammer
2 mosters mand Søren Thomsen.
Arv efter afdøde mands mor Kirsten, enke efter Jørgen Pedersen Hammer, [skifte 3.6.1619 lbnr.164].
Desuden nævnes afdøde kones mor Cathrine [Justsdatter], enke efter Laurids [Hansen Skriver]. [Første] ægteskab med Laurids [Rasmussen Smed], præst i Nakskov, [skifte 13.3.1617 lbnr.109].Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1641-1646

288 Jacob Murermester i Nakskov. 23.7.1641, fol.1.
E: Anne Madsdatter. LV: Carsten Lauridsen, kornmåler i Nakskov. A:
1) søster [Anne Mathiasdatter Kønnike], død. B:
a Eva
2) søster Lisbeth [Mathiasdatter] Kønnike
FM: bror Mathias Murermester.

289 Sidsel Jacobsdatter i Nakskov. 5.8.1641, fol.2.
E: Morten Hansen. B:
1) Hans Mortensen, fri kost i 15 år.
FM: Jens Christensen i Nakskov.
Arv i boet efter [enkemandens far Hans Mortensen, skifte 29.1.1639 lbnr.272] til
1 enkemandens bror Laurids Hansen
2 enkemandens søster Ingeborg Hansdatter
3 enkemandens søster Maren Hansdatter.
Arv i boet til Peder Madsen Løjet, præst i Norge efter dennes morbror.

290 Værgemålsregnskab i Nakskov. 29.7.1641, fol.6.
Jens Christensen, smed bliver ny værge i afdøde Albert Nielsen, kræmmers sted for Niels Pedersen Bruun, søn af Peder Bruun.

291 Karen Mortensdatter i Nakskov. 21.9.1641, fol.9.
E: Rasmus Rasmussen, bager. B:
4) Anders Rasmussen, under 16 år.
Første ægteskab med [Anders Rasmussen], skifte 28.2.1639 lbnr.250. B:
1) Morten Andersen
2) Margrethe Andersdatter
3) Anne Andersdatter.
FM: Anders Hansen i Nakskov.
Arv i boet efter Hans Smed.

292 Anders Andersen Krag, kapellan i Nakskov. 6.5.1641, fol.16B, 150B, protokol 1647-1653 fol.83B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Mads Bergen.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter], skifte 6.7.1638 lbnr.242. B:
1) Anders Andersen
2) Kirsten Andersdatter.
FM:
1 Mathias Bergen
2 farbror Peder Andersen Krag i Odense
3 morbror Folmer Hansen på Gedser.
Jørgen Helmer bliver ny værge 15.5.1644 i afdøde Mathias Bergens sted, hvis enke Karen [Nielsdatter] aflægger regnskab].
Rasmus Rød bliver ny værge 15.9.1647 i afdøde Jørgen Helmer Ahrens sted, hvis enke Kirsten aflægger regnskab.

293 Niels Madsen i Nakskov. 20.12.1641, fol.25B.
E: Birgitte Simonsdatter. LV: Jens Nielsen Brems. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Simon Nielsen 4.
FM: David [Pedersen], guldsmed i Nakskov.

294 Hans Bondesen i Nakskov. 9.12.1641, fol.27B.
E: Margrethe. LV: Peder Hansen, kræmmer. B:
1) Jens Hansen, under 16 år.
FM: Peder Hansen, skomager.
Hans Pedersen, skomager bliver ny værge 12.4.1645 i barnets stedfar Søren Frandsen sted, der har lidt stor skade til søs.

295 Hans Madsen i Nakskov. 19.9.1641, fol.31.
E: Else Rasmusdatter. LV: Mourids Hansen. B:
Første ægteskab med Barbara Christensdatter, skifte 27.7.1637. B:
1) Christen Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: Cort Madsen.

296 Hans [Hansen], byskriver i Nakskov. 19.10.1641, fol.34B.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Thomsen. B:
3) Maren Hansdatter
4) Birgitte Hansdatter, der døde, efter hvem der er arv.
Første ægteskab med [Maren], skifte 4.3.1625 lbnr.217. B:
1) Anders Hansen, død 1629, efter hvem der er arv
2) Hans Hansen.
FM: Rasmus Rasmussen, bager i Nakskov.

297 Albert Nielsen, kræmmer i Nakskov. 20.7.1641, fol.39.
E: Mette Kjeldsdatter. LV: Niels Mortensen, der ægter enken. B:
5) Laurids Albertsen, under 15 år.
FM: farbror Hans Nielsen i Maribo.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, skifte 20.9.1638 lbnr.276. B:
1) Anne Albertsdatter
2) Karen Albertsdatter
3) Birgitte Albertsdatter
4) Margrethe Albertsdatter.
FM: Didrik Christoffersen.

298 Værgemålsregnskab i Nakskov. 6.4.1642, fol.42B.
Mourids Hansen bliver ny værge i afdøde Rasmus Madsen, bagers sted for Niels Mathiassens datter.

299 Karen Hansdatter i Nakskov. 13.9.1641, fol.44B, 103B, næste protokol fol.440B.
E: Jørgen Hansen. B:
2) Laurids Jørgensen, under 15 år
3) Margrethe Jørgensdatter, under 15 år.
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen.
FM: Peder Nielsen Snedker.
Rasmus Nielsen Finding bliver ny værge ved skiftet efter Peder Nielsen, snedker 11.3.1652 lbnr.438.
Anders Pedersen bliver ny værge ved skiftet efter Rasmus Nielsen Finding 27.4.1654.

300 Stinne Nielsdatter i Nakskov. 9.5.1642, fol.47B.
E: Jens Rasmussen, snedker. B:
1) Kirsten Jensdatter
2) Niels Jensen.
FM: Esper Snedker.

301 Søren Nielsen i Nakskov. 4.11.1641, fol.50.
E: Karen. LV: Jens Lomborg. B:
1) Margrethe Sørensdatter, under 15 år
2) Niels Sørensen, under 15 år.
FM: Søren Thomsen.
Det nævnes at afdøde har været gift før ægteskab med enken.
Afdøde var værge for Anne Jacobsdatter, der havde fædrene og mødrene arv efter skiftebrev 15.4.1630. Niels Madsen bliver ny værge.

302 Anne Andersdatter i Nakskov. 13.1.1641, fol.58B.
E: Jørgen Rasmussen, [skomager]. B:
1) Mads Jørgensen, under 16 år.
FM: Hans Rasmussen Bonde i Nakskov.

303 Ellen Hansdatter i Nakskov. 23.6.1642, fol.61.
E: Mathias Murermester. B:
1) Anne Mathiasdatter.
FM: Jacob Isaksen.

304 Cathrine Mathiasdatter i Nakskov. 14.7.1642, fol.64.
E: Jørgen Rasmussen. B:
1) søster Else Mathiasdatter g.m. Rasmus Borre
2) søster Anne Mathiasdatter, [skifte 31.8.1640 lbnr.284]. E: Jens Christensen. B:
c Ingeborg Jensdatter
Anne Mathiasdatters første ægteskab med [Hans Terkildsen, skifte 12.1.1630]. B:
a Cathrine Hansdatter
b Johanne Hansdatter.
FM: Knud Poulsen.

305 Ellen Torstensdatter i Nakskov. 23.8.1642, fol.66B.
E: Carsten [Hansen] Tanck, klejnsmed. B:
1) Hans Carstensen, fri kost i 3 år.
FM: Laurids Nielsen, klejnsmed.

306 Hans Pedersen, bager i Nakskov. 12.7.1642, fol.69B.
E: Anne. LV: Hans Tribel. B:
1) Jørgen Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: farbror Niels Pedersen.

307 Markus Pedersen skomager i Nakskov. 12.9.1642, fol.70B.
E: Abelone. LV: Anders Hansen, skomager, der ægter enken. B:
1) Gedske Markusdatter, mangler 6 år i at fylde 14 år
2) Malene Markusdatter, mangler 7 år i at fylde 14 år

308 Rasmus Madsen, bager i Nakskov. 19.9.1642, fol.72B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Mikkel Andersen, der ægter enken. B:
1) Peder Rasmussen 7
2) Anders Rasmussen 3
3) Rasmus Rasmussen 6 mdr.
FM: Rasmus Rasmussen, bager i Nakskov.
[Første ægteskab med Johanne, skifte 30.6.1626 lbnr.229].
Desuden nævnes enkens far Peder Andersen, der bor i gården.
Arv efter afdødes bror Hans [Madsen], smed i Nakskov, [skifte 19.9.1641 lbnr.295].

309 Anne i Nakskov. 18.10.1642, fol.77.
E: Mads Nielsen, tømrer. B:
1) Karen Madsdatter 14
2) Rasmus Madsen 12
3) Anne Madsdatter 10
4) Johanne Madsdatter 8.
FM: Rasmus Qvist i Nakskov.

310 Ditlev Mikkelsen, apoteker i Nakskov. 8.3.1642, fol.80.
E: Sindel Pedersdatter. LV: Cort Madsen. B:
3) Mikkel Ditlevsen.
FM: Carsten Lauridsen i Nakskov.
Første ægteskab med [Anne], skifte 9.5.1639 lbnr.258. B:
1) Gabriel Ditlevsen
2) Margrethe Ditlevsdatter.
FM: Hans Sørensen i Nakskov.
Enkens første ægteskab med Henrik Krag, skifte 7.5.1639 lbnr.281. B:
1) Ditlev Henriksen
2) Malene Henriksdatter
3) Henrik Henriksen, død, efter hvem der er arv.

311 Karen i Nakskov. 4.8.1642, fol.88.
Enke efter Søren Nielsen, skifte 4.11.1641 lbnr.301.
1) Margrethe Sørensdatter
2) Niels Sørensen.
FM: Laurids Nielsen, klejnsmed.

312 Christen Hansen, tømrer i Nakskov. 15.11.1642, fol.99.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jens Andersen Leth. B:
1) Anne Christensdatter.
FM: Niels Nielsen, tømrer.

313 Peder Andersen, slagter i Nakskov. 6.12.1642, fol.99B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Anders Clausen, smed. B:
1) Anders Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Rasmus Pedersen
4) Hans Pedersen
5) Karen Pedersdatter.
FM: Morten Snedker.

314 Mette Hansdatter i Nakskov. 6.7.1642, fol.100B.
E: Mikkel Snedker. B:
1) Karen Mikkelsdatter 7
2) Hans Mikkelsen 4
3) Margrethe Mikkelsdatter 1½.
FM: Carsten Klejnsmed.

315 Værgemålsregnskab i Nakskov. 23.1.1643, fol.103.
Tønne Gødesen bliver i ny værge i afdøde Peder Bagers sted for Poul Knudsen, søn af Knud Bager, der har efter arv sin afdøde mor.

316 Værgemålsregnskab i Nakskov.25.1.1643, fol.104.
Rasmus Mikkelsen Viveke bliver værge for sin søsterdatter Karen Hansdatter.

317 Anne Markusdatter i Nakskov. 3.3.1642, fol.104B.
B:
1) Hans Hansen, død i udlandet.
Derfor arver A:
1) Birgitte Madsdatter g.m. Anders Josefsen på Tåsinge, en søsterlod 7 rdl
2) Peder Madsen, en broderlod 14 rdl
3) bror, død, var g.m. Ellen Andersdatter nu g.m. Christen Hansen. 2B: 2 umyndige børn, en dreng og en pige, en broderlod 14 rdl.
Skifteforhandlingen var indkaldt af Anders Josefsen på Tåsinge på vegne af:
1 hans hustru Birgitte
2 hans hustrus bror Peder Madsen
3 Simon Rasmussens hustru
4 Margrethe g.m. Peder Ibsen.

318 Thyra Sørensdatter i Nakskov. 15.2.1643, fol.105B.
E: Niels Pedersen Suhr. B:
1) Karen Nielsdatter, mangler 12 år i at fylde 16 år.
FM: Morten Rebslager.

319 Jeppe Madsen, tømrer i Nakskov. 16.1.1643, fol.107.
E: Maren. LV: Erik Nielsen i Nakskov. B:
1) Jørgen Jepsen, mangler 3 år i at fylde 13 år.
FM:
1 Morten Rebslager i Nakskov
2 farbror Anders Madsen, tjener på Søllestedgård.

320 Dorthe i Nakskov. 13.2.1643, fol.111B.
E. Rasmus Hjulmand. B:
1) Dorthe Rasmusdatter, mangler 11 år i af fylde 14 år
2) Anne Rasmusdatter, mangler 12 år i at fylde 14 år.
FM: Mikkel Tømrer.

321 Karen Clausdatter i Nakskov. 28.2.1640, fol.114.
E: Thomas Lauridsen. B:
1) Laurids Thomsen.
FM: Niels Mathiassen.
Desuden nævnes afdødes mor Elsebeth Christoffersdatter med LV: Hans Jacobsen.
Boopgørelse 17.3.1643.

322 Laurids Pedersen, skomager i Nakskov. 23.7.1642, fol.118.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Hansen Bruun i Karleby, der ægter enken. B:
1) Kirsten Lauridsdatter. Fri kost i 5 år.
FM: Jacob Lauridsen, skomager.

323 Jens Leth, bysvend i Nakskov. 25.4.1643, fol.119B.
Enkemand efter [Mette Henningsdatter, skifte 19.4.1639 lbnr.254]. B:
1) Henning Jensen
2) Kirsten Jensdatter.
FM: Peder Mortensen, vognmand.

324 Birgitte Hansdatter i Nakskov. 14.7.1643, fol.120.
E: Christen Pedersen, væver. B:
1) Hans Christensen, mangler 15 år i ar fylde 16 år.
FM: morfar Hans Olufsen i Læsø i Vestenskov sogn.

325 Mikkel Hansen, kusk i Nakskov. 17.11.1643, fol.123.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Morten Rebslager. B:
2) Mourids Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Mikkelsdatter.
FM: Hans Bondesen.

326 Anne Lauridsdatter i Nakskov. 21.11.1643, fol.124B.
E: Ib Andersen, drager. B:
2) Johanne Ibsdatter.
FM: Gregers Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter.

327 Lisbeth Federsdatter i Nakskov. 12.12.1643, fol.126.
E: Peder Mogensen.
3) Thøger Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Ida Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen
2) Karen Jensdatter.

328 Johan Bruun i Nakskov. 16.1.1644, fol.131.
E: Kirsten [Lauridsdatter]. LV: Christoffer Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Bruun 17
2) Cathrine Bruun 8
3) Johannes Bruun 5.
FM: Erik Nielsen.

329 Gertrud Jensdatter i Nakskov. 23.2.1644, fol.137.
E: Anders Clausen, smed. B:
1) Gertrud Andersdatter 8.
FM: Anders Jørgensen, skrædder.

330 Værgemålsregnskab i Nakskov. 19.4.1643, fol.139.
David Pedersen, guldsmed bliver ny værge i Gregers Nielsen sted for Jacob Villumsens 2 døtre af første ægteskab.
Jacob er nu i andet ægteskab i Stubbekøbing.

331 Karen Ludvigs i Nakskov. 14.3.1644, fol.140.
B:
1) Margrethe Andersdatter g.m. Didrik Christoffersen
2) Kirsten Andersdatter, død, E: Albert Kræmmer. 4B:
a Anne Albertsdatter
b Karen Albertsdatter
c Birthe Albertsdatter
d Margrethe Albertsdatter.
FM: Jens Rasmussen.

332 Mette Rasmusdatter i Nakskov. 7.6.1644, fol.148.
E: Søren Hansen.
Første ægteskab med [Hans Jensen, skomager, skifte 25.2.1640 lbnr.267]. B:
1) Jens Hansen
2) Peder Hansen.
FM:
1 Niels Markvogter i Nakskov
2 morfar Rasmus Lauridsen i Fuglsbølle sogn på Langeland.

333 Simon Jørgensen, skomager i Nakskov. 9.9.1644, fol.149B.
E: Else Rasmusdatter. B:
1) Årsele Simonsdatter.

334 Birthe Christensdatter i Nakskov. 23.12.1644, fol.152.
Enke efter Søren Stub. B:
1) Christen Sørensen
2) Mette Sørensdatter.
FM: Jens Rasmussen i Nakskov.

335 Bodil Hansdatter i Nakskov. 15.2.1645, fol.155.
E: Laurids Rasmussen, bysvend. B:
2) Laurids Lauridsen, under 16 år
3) Johanne Lauridsdatter, under 16 år.
FM: Jesper Jensen, vægter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Lauridsen.

336 Mikkel Lave i Nakskov. 18.2.1645, fol.158.
E: Kirsten Mouridsdatter. LV: Mourids Hansen. B:
1) Bodil Mikkelsdatter.
FM: Morten Andersen.

337 Niels Steffensen i Nakskov. 13.5.1645, fol.159.
E: Mette. LV: Mads Mikkelsen. B:
1) Bodil Nielsdatter g.m. Hans Bødker i Helsingør
2) Anne Andersdatter.
FM: Niels Madsen i Nakskov.
Desuden nævnes enkens bror Rasmus Pedersen på Langeland.

338 Morten Andersen, rebslager i Nakskov. 2.4.1645, fol.167.
E: Anne Kjeldsdatter. LV: Hans Rasmussen Bonde. B:
1) Karen Mortensdatter
2) Maren Mortensdatter.
FM: Jens Rasmussen.

339 Mathias Bergen i Nakskov. 27.3.1645, fol.168.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Mogensen, der ægter enken. B:
1) Anne Mathiasdatter, under 16 år
2) Rasmus Mathiassen, under 16 år.
FM:
1 farfar Mads Bergen, borgmester i Nakskov
2 farbror Niels Mathiassen.
Enkens første ægteskab med Rasmus Carlsen, skifte 19.11.1640 lbnr.282. Arv til børn. FM: Hans Krey.
Enkens mor Birthe, enke efter Niels Bruun bor på stedet. LV: Hans Jørgensen, rådmand i Nakskov.
Desuden nævnes afdødes svoger Hans Jacobsen.

340 Anne Lauridsdatter i Nakskov. 13.6.1645, fol.175, næste protokol fol.420B.
E: Rasmus Pedersen [Skaft]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 2½.
FM: morbror Hans Lauridsen.

341 Poul Schrøder i Nakskov. 10.6.1645, fol.177.
E: Anne. LV: Peder Nielsen, landstingsskriver på Langeland. B:
1) Elisabeth Poulsdatter
2) Engel Poulsdatter
3) Margrethe Poulsdatter
4) Trineke Poulsdatter
5) Malene Poulsdatter
6) Simon Poulsen.
FM: Rasmus Holm.

342 Oluf Ammesen og hustru Kirsten Christoffersdatter i Nakskov. 14.4.1645, fol.178.
Hans arvinger, der alle er udenbys, angives ikke
Af hendes første ægteskab B:
1) Anne Mortensdatter.
FM: Poul Mortensen.

343 Abelone Andersdatter i Nakskov. 8.5.1645, fol.179, 207B.
Enke efter Jacob Skomager. B:
1) Anders Jacobsen
2) Jacob Jacobsen.
FM: Rasmus Andersen, færgemand i Nakskov.
Mourids Hansen bliver ny værge 8.5.1646 i Rasmus Andersens sted.

344 Mathias Terkildsen og hustru Abel i Nakskov. 12.5.1645, fol.186B.
B:
1) Mette Mathiasdatter
2) Margrethe Mathiasdatter
3) Cathrine Mathiasdatter
4) Johan Mathiassen
5) Hans Mathiassen.
FM: Henrik Jørgensen, skrædder i Nakskov.

345 Niels Pedersen Suhr i Nakskov. 8.7.1645, fol.187B.
E: Sofie Gabrielsdatter. LV: Jens Lomborg.
Første ægteskab med [Thyra Sørensdatter, skifte 15.2.1643 lbnr.318]. B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Slatzian Klejnsmed.

346 Kirsten Lauridsdatter i Nakskov. 13.5.1645, fol.189B.
E: Peder Henningsen. B:
1) Anne Pedersdatter 8
2) Maren Pedersdatter 4.
FM: Rasmus Pedersen Rød.

347 Malene Bendixdatter i Nakskov. 23.9.1645, fol.192.
E: Hans Jensen Remmer. B:
1) Bendix Hansen, under 15
2) Jens Hansen, under 15.
FM: Christen Klejnsmed.
Arv i boet til enkemandens søster Mette Jensdatter efter Niels Hansen, borgmester i Fåborg, skifte 25.11.1639, leveret af Mikkel Pedersen i Fåborg.

348 Anne Jørgensdatter i Nakskov. 26.8.1645, fol.194B.
E: Niels Strangesen, murer. B:
1) Jørgen Nielsen 5
2) Strange Nielsen 3.
FM: Hans Olufsen.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 22.1.1638 lbnr.238. Arv til B:
1) Carsten Nielsen.
(Enkemanden kaldes Niels Rasmussen ved skiftet efter første hustru 1638 og ved eget skifte 5.7.1660 lbnr.447).

349 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 6.10.1645, fol.198.
E: Laurids Pedersen. B:
2) Maren Lauridsdatter.
FM: Christen Pedersen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen, der døde.

350 Værgemålsregnskab i Nakskov. 10.3.1646, fol.202.
Gøde Gødesen bliver værge i Mikkel Madsens sted for Mikkel Madsens søstersøn Christen Hansen, søn af Hans Løjet. Mikkel Madsens enke Gunder aflægger regnskab.

351 Jørgen Kappel i Nakskov. 15.6.1646, fol.205B.
E: Bodil. LV: Laurids Hansen, der ægter enken. B:
1) Didrik Jørgensen 8½.
FM: Peder Bertelsen, bogbinder.

352 Mikkel Madsen, rådmand i Nakskov. 13.7.1646, fol.213B.
E: Gunder Thomasdatter. LV: Peder Hansen, der ægter enken. B:
1) Thomas Mikkelsen, bliver 14 år og 4 uger til Mikkelsdag
2) Bodil Mikkelsdatter bliver 11½ år til Mikkelsdag
3) Carsten Mikkelsen bliver 9 år 3 uger før jul
4) Niels Mikkelsen bliver 4½ år til Mikkelsdag.

353 Niels Jørgensen, smed i Nakskov. 14.8.1646, fol.229B.
E: Gertrud Jacobsdatter. LV: Morten Hansen. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Jacob Nielsen
3) Karen Nielsdatter.
FM: fars svoger Jens Smed.

354 Josef Kilian, glarmester i Nakskov. 2.10.1646, fol.230B.
E: Alhed Andersdatter. B:
1) Peder Josefsen.

355 Laurids Rasmussen, skrædder i Nakskov. 17.12.1646, fol.231B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Nielsen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Peder Lauridsen 7
2) Mette Lauridsdatter 4.
FM: Hans Pedersen, skrædder.

356 Værgemålsregnskab i Nakskov. 20.1.1647, fol.233.
Gøde Gødesen bliver ny væge i Mikkel Madsen, rådmands sted for afdøde Jacob Christensens børn.

357 Værgemålsregnskab i Nakskov. 20.1.1647, fol.233.
Niels Nielsen, rådmand og tolder i Nakskov bliver ny værge i Mourids Hansens sted for afdøde Niels Madsens børn.

358 Værgemålsregnskab i Nakskov. 20.1.1647, fol.233.
Søren Thomsen bliver ny værge i Peder Hansens sted for Jens Lomborgs datter Bodil Jensdatter, der har arv efter mor og bror.

359 Rasmus Holm i Nakskov. 4.3.1647, fol.234.
E: Karen Nielsdatter. LV: Morten Andersen, der ægter enken. B:
1) Hans Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Christen Rasmussen 13
4) Jens Rasmussen 10
5) Niels Rasmussen 2.
FM: Jørgen Jensen.

360 Anders Andersen, færgemand i Nakskov. 8.12.1646, fol.238.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Samuel Clausen. B:
1) Søren Andersen
2) Anders Andersen.
FM: farbror Rasmus Andersen, færgemand.

361 Peder Hansen, kræmmer i Nakskov. 22.3.1647, fol.244.
E: Karen. LV: Christen Nielsen, der ægter enken. B:
1) Niels Pedersen, under 16 år
2) Søren Pedersen, under 16 år
3) Anne Pedersdatter, under 16 år.
FM: Hans Tor Smede.

362 Anders Jacobsen i Nakskov. 10.11.1646, fol.245B.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Cathrine Andersdatter
2) Borcher Andersen.

363 Mikkel Rasmussen, tømrer i Nakskov. 17.3. 1646, fol.246B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Poul Madsen, rådmand i Nakskov. B:
1) Mads Mikkelsen, under 14 år.
FM: fars [halv]bror Hans Andersen, tømrer.

364 Jørgen Gregersen, maler i Nakskov. 22.12.1646, fol.248.
E: Gye Christensdatter. LV: Mads Tømrer. A;
1) mor, hvis navn ikke angives
2) søster Kirsten Gregersdatter
3) bror, hvis navn ikke angives.

365 Anne Andersdatter i Nakskov. 27.2.1646, fol.249.
E: Frands Hakkelskærer. B:
1) Margrethe Frandsdatter.
FM: David Pedersen, guldsmed i Nakskov.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1647-1653


366 Hans Lauridsen i Nakskov. 23.3.1647, fol.1.
E: Maren [Jensdatter]. LV: Morten Hansen. B:
2) Laurids Hansen 5½.
FM: Jens Jensen Lomborg.
Peder Jacobsen Munch bliver 14.4.1647 ny værge i Jens Jensen Lomborgs sted.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 28.8.1640 lbnr.270. B:
1) Jens Hansen.
Til stede var første hustrus mor Inger Jenses.

367 Carsten Lyse i Nakskov. 8.4.1647, fol.5.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Søren Thomsen. B:
1) Margrethe Lyse, bliver 3 år i denne påske
2) Cathrine Lyse, bliver 2 år til pinse.
FM: morbror Jørgen Lauridsen.

368 Birthe Skrivers [Ottesdatter Lund] i Nakskov. 1.12.1646, fol.9B.
Enke efter mester Hans [Birk]. A:
1) bror Hans Lund, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter.
FM: morbror Hans Jørgensen, rådmand
2) søster [Margrethe Ottesdatter Lund, skifte 30.9.1624 lbnr.204]. 3B:
a Otto Lauridsen
b Jørgen Lauridsen
c Hans Lauridsen.

369 Jacob Ditlevsen Høgh i Nakskov. 30.3.1647, fol.16.
E: Inger Jensdatter. LV: Morten Hansen. B:
3) Peder Jacobsen, under 14 år
4) Anne Jacobsdatter, under 14 år.
FM: Christen Jørgensen, slagter i Nakskov.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 3.1.1640. B:
1) Ditlev Jacobsen
2) Margrethe Jacobsdatter.

370 Kirsten [Lauridsdatter] i Nakskov. 14.5.1646, fol.19, 52B, 201B.
E: Christoffer Lauridsen.
Første ægteskab med Johan Bruun, [skifte 16.1.1644 lbnr.328]. B:
1) Margrethe Johansdatter Bruun, der er død ved værgemålsregnskab 1650
2) Cathrine Johansdatter Bruun
3) Johannes Johansen Bruun.
FM:
1 Gabriel Lytken, der opsagde sit borgerskab og rejste til Lübeck. I hans sted udnævnes 3 nye værger 27.4.1647:
2 Carsten Lauridsen
3 Morten Andersen
4 Villum Hansen.
5 Carsten Frederiksen, sværdfeger i Nakskov, der døde. Hans enke Gye [Pedersdatter] fremlægger regnskab 21.3.1650. I hans sted udnævnes 2 nye værger:
6 Augustus Christensen
7 Rasmus Lauridsen Elsgaard
8 svoger Søren Thomsen i Nakskov.
Desuden nævnes børnenes mormor Cathrine [Justsdatter i andet ægteskab] med Laurids [Hansen Skriver, borgmester i Nakskov].
Enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter], skifte 1.10.1638 lbnr.244.
Arv til B:
1 Karen Christoffersdatter,
der også har arv efter sin mormor, skifte 23.11.1638.

371 Christen Klejnsmed i Nakskov. 22.9.1646, fol.34.
E: Ellen Rasmusdatter, der også døde. B:
1) Claus Christensen
2) Cathrine Christensdatter.
FM:
1 Richard Himbach i Nakskov
2 afdøde mands svoger Hans Nielsen i Rødby.

372 Laurids Andersen i Nakskov. 1.7.1647, fol.37B.
E: Sidsel. LV: Poul Madsen, rådmand i Nakskov. B:
1) Anders Lauridsen 6
2) Kirsten Lauridsdatter 5
3) Peder Lauridsen 3½
4) Maren Lauridsdatter 3.
FM: Rasmus Smed.

373 Tønne Gødesen, bager i Nakskov. 6.5.1647, fol.39B.
E: Else Christensdatter. LV: Morten Hansen.
Skifte 15.11.1635 efter første hustru. B:
1) Laurids Tønnesen.
FM: farbror Gøde Gødesen, badskær.
Af første hustrus første ægteskab B:
1) Cathrine Lauridsdatter, død, efter hvem der er arv.

374 Christen Jacobsen Ull og hustru Maren Hansdatter i Nakskov. 17.4.1747, fol.46.
B:
1) Elsebeth Christensdatter
2) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 Niels Mortensen, bager i Nakskov
2 farbror Hans Jacobsen i Sandby
3 mosters mand Peder Hansen, skomager i Nakskov.

375 Morten Pedersen, kornmåler i Nakskov. 21.4.1646, fol.50.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Bertel Mikkelsen, der ægter enken. B:
1) Peder Mortensen.
FM: Esper [Jensen], snedker.

376 Johanne Rasmusdatter i Nakskov. 8.5.1647, fol.68.
E: Oluf Pedersen, skriver. B:
1) Peder Olufsen 6½.
FM:
1 Rasmus Jensen
2 morbror Peder Kjær, vellærde.

377 Jørgen Helmer Ahrens i Nakskov. 14.9.1647, fol.71B, 179B, 235.
E: Kirsten Pedersdatter Koch. LV: far Peder Thomsen, præst i Hunseby, Salomon Abrahamsen, der ægter enken. B:
1) Jørgen Helmer Ahrens
2) Karen Jørgensdatter
3) Dorthe Jørgensdatter, der døde.
FM: Mads Mikkelsen i Nakskov.
Enkens første ægteskab med Henrik Staalhoff, skifte 21.7.1640 lbnr.269. Arv til B:
1) Johanne Henriksdatter, død ved værgemålsregnskab 1665
2) Anne Henriksdatter
3) Margrethe Henriksdatter
4) Henrik Henriksen.
Claus Weidemann bliver ny værge 14.9.1649. Arven opregnes i skiftet efter ham 20.11.1665 lbnr.501.

378 Maren Jørgensdatter i Nakskov. 15.5.1647, fol.79.
E: Knud Jensen, bager. B:
1) Jens Knudsen.
FM: Jens Slagter.

379 Rasmus Rasmussen, bager i Nakskov. 18.3.1647, fol.85.
Enke efter Karen Mortensdatter, skifte 21.9.1641 lbnr.291. B:
1) Anders Rasmussen.
FM: Hans Rasmussen Borre.
Enkens første ægteskab med [Anders Rasmussen, skifte 28.2.1639 lbnr.250]. Arv til B:
1) Morten Andersen
2) Margrethe Andersdatter
3) Anne Andersdatter.

380 Kirsten Clemensdatter i Nakskov. 26.11.1647, fol.89B.
E: Lambert Hansen. B:
1) Hans Lambertsen 12
2) Kirsten Lambertsdatter 6.
FM:
1 Anders Hansen, hattemager i Nakskov
2 svoger Peder Jeppesen [Ulf], degn i Arninge.

381 Jens Rasmussen, snedker i Nakskov. 31.7.1645, fol.91.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Didrik Organist. B:
3) Jacob Jensen
4) Stine Jensdatter.
FM: Claus Skrædder.
Første ægteskab med [Stinne Nielsdatter], skifte 9.5.1642 lbnr.300. B:
1) Kirsten Jensdatter
2) Niels Jensen.

382 Morten Nielsen, snedker i Nakskov. 19.6.1648, fol.93.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Andersen, der ægter enken. B:
1) Cathrine Mortensdatter 1½.
FM: Thomas Kruchow, badskær.
Godfred Pedersen, skrædder bliver ny værge.

383 Margrethe Pedersdatter i Nakskov. 27.7.1648, fol.97.
E: Cornelius Clausen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen, død.
Andet ægteskab med Hans Tysk, skifte 12.10.1632.
Af Hans Tysks første ægteskab B:
1) Hans Hansen
2) Mette Hansdatter, [skifte 6.7.1642 lbnr.314]. E: Mikkel Snedker. B:
a Hans Mikkelsen
b Margrethe Mikkelsdatter.
Derfor arver A:
1) bror Las Pedersen i Haderslev på Slottets grund
2) bror død. Hans børn
3) søster Gertrud på Sjælland.

384 Oluf Pedersen i Nakskov. 23.6.1648, fol.99, 151B, 164.
E: Karen Nielsdatter.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 8.5.1647 lbnr.376. B:
1) Peder Olufsen.
FM:
1 Mads Lauridsen
2 Hans Sørensen.
Enkens første ægteskab med Rasmus Carlsen, skifte 19.11.1640 lbnr.282. Arv til B:
1) Niels Rasmussen
2) Johanne Rasmusdatter
3) Bodil Rasmusdatter.
FM:
1 Samuel Clausen
2 Christen Nielsen
3 Thomas Thomsen.
Enkens andet ægteskab med Mathias Bergen, skifte 27.3.1645 lbnr.339. Arv til B:
4) Anne Mathiasdatter
5) Rasmus Mathiassen.
FM:
1 Mads Mikkelsen, bager
2 Hans Pedersen, skomager
3 Rasmus Rasmussen Borre.

385 Hans Sørensen, skoflikker i Nakskov. 11.9.1648, 106B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Hans Sørensen i Nakskov. B:
1) Jens Hansen 15
2) Peder Hansen, under 14 år
3) Karen Hansdatter, under 14 år
4) Anne Hansdatter, under 14 år
5) Margrethe Hansdatter, under 14 år.
FM: Bertel Mikkelsen.
Arv i boet til
1 afdødes bror Thomas Sørensen
2 afdødes bror Christen Sørensen
3 afdødes søster Anne Sørensdatter.

386 Is Jørgensen og hustru Maren Iversdatter i Nakskov. 19.1.1648, fol.108B, 133B.
B:
1) Jørgen Isen
2) Kirsten Isdatter
3) Maren Isdatter, der døde. Hendes arv fordeles 13.6.1649.
FM:
1 Anders Olufsen, skomager
2 Peder Hansen, skomager.
Desuden nævnes børnenes moster Sidsel Iversdatter i Ore [Orehave i Horslunde sogn] i Lollands Nørre herred.

387 Christoffer Christoffersen, klokker i Nakskov. 23.6.1646, fol.116.
E: Mette Frandsdatter. LV: Mads Bergen, borgmester i Nakskov.
Skifte efter første hustru 20.3.1634. B:
1) Anne Christoffersdatter.
FM: Hans Jensen i Nakskov.
Barnet har arv efter sin mormor Ellen, skifte 1639, var g.m. Jeppe Smeds i Reersnæs.

388 Thomas Lauridsen. møller og hustru Anne Rasmusdatter i Nakskov. 3.7.1648, fol.120B.
B:
1) Mette Thomasdatter.
FM:
1 Jens Thomsen Høgh i Nakskov
2 morbror Jesper Rasmussen på Langeland.

389 Cornelius Clausen i Nakskov. 15.6.1649, fol.135.
E: Anne Mikkelsdatter, der rejser fra byen. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives.
[Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, skifte 27.7.1648 lbnr.383].

390 Jens Jensen Lomborg i Nakskov. 23.1.1649, fol.135B.
E: Karen Krags. LV: Mads Bergen, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med Bodil Pedersdatter, skifte 1.12.1629. B:
1) Bodil Jensdatter.
FM: Søren Thomsen.
Skifte 14.101629, [formentlig efter Karen Krags første mand Hans Krag]. Arv til B:
1) Jørgen Hansen.

391 Mourids Hansen, bysvend i Nakskov. 16.11.1648, fol.147B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Morten Hansen. B:
1) Kirsten Mouridsdatter.
FM: Hans Krey.
Første ægteskab med Maren Hansdatter efter hvem der er arv til dennes søster Anne Hansdatter.

392 Peder Mortensen, vognmand i Nakskov. 8.1.1649, fol.159B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Christen Jørgensen, slagter. B:
1) Morten Pedersen.
FM: Mads Dorfeld.

393 Anne Sørensdatter i Nakskov. 2.5.1648, fol.161.
E: Hans Gødesen, bager.
Første ægteskab med [Peder Christensen], skifte 27.3.1640 lbnr.268. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM:
1 enkemandens bror Tønne Gødesen
2 enkemandens bror Gøde Gødesen, der døde. I hans sted Laurids Klejnsmed.

394 Mads Bergen, borgmester i Nakskov. 7.8.1649, fol.165B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen, borgmester i Nakskov. B:
1) Anne Madsdatter, mangler 6 år i at fylde 16 år
2) Birgitte Madsdatter, mangler 12 år i at fylde 16 år.
FM: svoger Christen Lauridsen.
Enkens første ægteskab med Niels Madsen, skifte 16.8.1633. B:
1) Karsten Nielsen, der døde 1742.
Enkens andet ægteskab med Laurids Markussen, skifte 13.5.1639 lbnr.271. Arv til B:
2) Markus Lauridsen.
Afdødes [søn] Mathias Bergen, skifte 27.3.1645 lbnr.339. Arv til B:
1) Anne Mathiasdatter
2) Rasmus Mathiassen.
FM:
1 Mads Mikkelsen, bager
2 Hans Pedersen, skomager
3 Rasmus Rasmussen Borre.
4 svoger Hans Jacobsen, byfoged
5 farbror Niels Mathiassen.
Mathias Bergens enke Karen Nielsdatter i andet ægteskab med Oluf Pedersen, skifte 23.6.1648 lbnr.384. Arv til Mathias Bergens børn.
Arv efter Laurids Markussens søster Kirsten Markusdatter, der døde på Nielstrup, skifte 4.11.1645. Arv til Markus Lauridsen.
Afdøde var værge for Anders Rasmussen i Rødby efter skiftebrev 5.6.1638.

395 Gøde Gødesen, badskær i Nakskov. 23.8.1649, fol.180.
E: Mette [Andersdatter]. LV: Niels Nielsen, rådmand og tolder i Nakskov. B:
1) Gøde Gødesen, student, der døde, efter hvem arv opgøres 1.2.1656
2) Hans Gødesen, under 18 år
3) Henrik Gødesen, under 18 år
4) Magdalene Gødesdatter.
FM: svoger Laurids Nielsen, klejnsmed.
Skifte 15.5.1629 efter enkens første mand. B:
1) Karsten Jacobsen.
FM: Peder Hansen i København.
Arv efter afdødes bror Thomas Gødesen, skifte 6.5.1647 til B:
1) Laurids Thomsen.
FM: svoger Laurids Nielsen, klejnsmed.
Arv til Anne Pedersdatter efter mor [Anne Sørensdatter], skifte 2.5.1648 lbnr.393. E: Hans Gødesen. Anne Pedersdatter var datter første ægteskab med [Peder Christensen, skifte 27.3.1640 lbnr.268]
Rasmus Smed bliver ny værge 23.8.1649 for Mette Rasmusdatter.

396 Didrik Christoffersen i Nakskov. 10.10.1649, fol.191.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Hans Pedersen, smed, der ægter enken. B:
1) Lisbeth Didriksdatter 16
2) Hans Didriksen 14
3) Christoffer Didriksen 11½
4) Kirsten Didriksdatter 9
5) Markus Didriksen 3½.
FM: Mads Mikkelsen, bager, som beslægtet.
Arv efter [Kirsten Hansdatter, skifte 20.9.1638 lbnr.276], der var g.m. Albert Nielsen, kræmmer, skifte 20.7.1641 lbnr.297]. B:
1) Anne Albertsdatter g.m. Isak Bager i Nakskov
2) Karen Albertsdatter
3) Birgitte Albertsdatter
4) Margrethe Albertsdatter.
FM: Jens Rasmussen i afdødes sted.

397 Christen Christensen, skriver i Lollands Sønder herred. 14.3.1648, fol.194.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Peder Mortensen, ridefoged ved Halstedkloster og Ravnsborg len. B:
1) Jørgen Christensen
2) Maren Christensdatter
3) Karen Christensdatter
4) Kirsten Christensdatter.
FM: Cort Madsen, badskær i Nakskov.
Arv i boet efter Hans Pedersen Errebo til B:
1) Anne Hansdatter g.m. Mikkel Olufsen i Maribo
2) Hieronymus Hansen, død. E: Anne. Af hans første ægteskab B:
a Margrethe Hieronymusdatter.
Afdøde var værge for Margrethe Jørgensdatter, steddatter af Laurids Mortensen [Vedsted, (Widsted)], præst i Nakskov. (Sml. lbnr.253)
Afdøde var værge for den arv børnene af Jørgen Christensen, præst [i Nakskov, død 1633], har efter deres faster Karen, enke efter Gregers Nielsen.

398 Mads Mikkelsen, skrædder i Nakskov. 18.1.1650, fol.196B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Anders Pedersen, der ægter enken. B:
1) Mikkel Madsen, der bliver 6 til marts 1650.
FM: Henrik Jørgensen, skrædder.

399 Mikkel Hansen Gedde og hustru Anne Hansdatter i Nakskov. 8.1.1650, fol.198.
B:
1) Hans Mikkelsen
2) Niels Mikkelsen
3) Thyra Mikkelsdatter.
FM: Anders Jyde, der bor i huset.

400 Søren Frandsen i Nakskov. 5.6.1649, fol.199.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Carsten Lauridsen. B:
1) Ingeborg Sørensdatter 6
2) Sindel Sørensdatter 4
3) Frands Sørensen 3.
FM: Christen Nielsen.

401 Søren Hansen, skoflikker i Nakskov. 27.6.1650, fol.209, 451.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen, tømrer, der ægter enken. B:
1) Mette Sørensdatter 7.
FM: Strange Nielsen i Nakskov.

402 Cathrine Justsdatter i Nakskov. 9.7.1650, fol.210, 275.
Enke efter Laurids Hansen Skriver, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med Laurids [Rasmussen Smed], præst [i Nakskov, skifte 13.3.1617 lbnr.109]. B:
1) Cathrine Lauridsdatter g.m. Søren Thomsen
2) Margrethe Lauridsdatter g.m. Jørgen Christensen, skriver i Nysted
3) Kirsten [Lauridsdatter], skifte 14.5.1646 lbnr.370. [Første] ægteskab med Johan [Hermansen] Bruun. 2B:
a Johan Bruun
b Cathrine Bruun.
FM:
1 Carsten Lauridsen
2 Morten Andersen
3 Villum Hansen
4 Augustus Christensen
5 Rasmus Lauridsen Elsgaard
4) Sara Lauridsdatter, g.m. Peder Jørgensen Hammer, [skifte 3.5.1641 lbnr.287]. 2B:
a Jørgen Pedersen Hammer
b Kirsten Pedersdatter.
FM: farbror Anders Jørgensen Hammer.
(Sml.lbnr.405).

403 Carsten Frederiksen, sværdfeger i Nakskov. 22.8.1650, fol.214B.
E: Gye Pedersdatter. B:
1) Maren Carstensdatter 8½.
FM: Hans Jensen.

404 Jens Hansen Errebo i Nakskov. 6.9.1650, fol.218B.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen Errebo. B:
1) Hans Jensen.
FM: Frands Hansen Gomme.

405 Jacob Pedersen i Nakskov. 16.9.1645, fol.221B.
Enkemand efter [Birgitte Boesdatter], skifte 11.3.1639 lbnr.252.
Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, [skifte 19.2.1633]. B:
1) Gabriel Jacobsen Bram.
FM: morbror Anders Jørgensen Hammer.
Arv efter morbror [Otto Hammer, skifte 2.6.1624].
Kirsten Jørgensdatters første ægteskab med [Gabriel Bram, skifte 3.6.1624 lbnr.199]. B:
1 halvbror [Niels Gabrielsen], død, efter hvem der er arv.
Under gæld anføres:
"Cathrine salig Hr. Lauridses, enke efter salig Laurids Skriver." (Sml. lbnr.402).

406 Christen Nielsen, skrædder i Nakskov. 7.3.1650, fol.232B, 280B, 307B.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Christen Jensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anders Christensen 12
2) Elsebeth Christensdatter 8
3) Maren Christensdatter 5.
FM: Lave Hansen i Nakskov.
Nikolaj Grønvald bliver 8.8.1651 ny værge i Lave Hansens sted.
Anders Hansen, vognmand bliver 20.4.1655 ny værge i Lave Hansens sted.

407 Johanne Hansdatter i Nakskov. 12.12.1650, fol.243B.
E: Niels Pedersen Lidsø. B:
1) Anne Nielsdatter 5
2) Karen Nielsdatter 2.
FM: Jens Lauridsen i Nakskov, som beslægtet.

408 Maren Nielsdatter i Nakskov. 5.10.1650, fol.245B.
E: Hans Ibsen Frost.
Første ægteskab med Johan Johansen Frost, [skifte 25.6.1639 lbnr.262]. B:
1) Johan Johansen Frost
2) Niels Johansen Frost.
FM:
1 Hans Pedersen, skrædder
2 morbror Thyge Nielsen
Desuden nævnes afdødes søster Ida, enke efter Hr. Niels.
Afkald for arv, (men det angives ikke efter hvem), fra Hr. Peder i Tillitse.

409 Peder Jørgensen, skipper og hustru Johanne Nielsdatter i Nakskov. 19.9.1650, fol.248, næste protokol fol.41B.
B:
1) Jacob Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Hans Pedersen.
FM:
1 Søren Pedersen Bøgh
2 Mads Andersen
3 Hans Pedersen Tobjerg.
Hans Lauridsen bliver ny værge 13.10.1660 i afdøde Hans Pedersen Tobjergs sted.

410 Jørgen Rasmussen, skomager i Nakskov. 17.5.1649, fol.259.
E: Sara Knudsdatter. LV: Peder Henningsen. B:
2) Jørgen Jørgensen.
FM: Rasmus Rød.
Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 13.1.1641 lbnr.302. B:
1) Mads Jørgensen.
FM: Hans Bondesen, slagter i Nakskov.
Anne Andersdatter første ægteskab med Mads Mikkelsen, skomager, skifte 16.6.1637 lbnr.233. Arv til sønnen Mikkel og 4 døtre, hvoraf 2 er døde, hos deres FM:
1 Henrik Jørgensen, skrædder i Nakskov
2 Laurids Raft.

411 Sille i Nakskov. 5.11.1647, fol.261B.
E: Mathias Simonsen. B:
1) Simon Mathiassen
2) Stine Mathiasdatter.
FM: farbror Herman Simonsen.
Arv efter enkemandens bror Lorents Simonsen.

412 Hans Aggesen, bager i Nakskov. 16.1.1651, fol.265.
E: Anne Jensdatter. LV: Aksel Hansen, præst i Ryde og Gurreby, der ægter enken. B:
1) Jens Hansen Aggesen.
FM: Niels Madsen i Nakskov.

413 Hans Rasmussen Bonde, slagter i Nakskov. 13.3.1651, fol.268.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Knud Poulsen. B:
3) Anders Hansen, under 14 år
4) Karen Hansdatter, under 14 år
5) Bodil Hansdatter, under 14 år.
FM: Morten Hansen.
Første ægteskab med Karen Godfredsdatter, skifte 16.5.1637 lbnr.232. B:
1) Niels Hansen Bonde
2) Godfred Hansen Bonde.
Arv i boet efter Jørgen Rasmussen, skomager, skifte 17.5.1649 lbnr.410 og hans første hustru Anne Andersdatter, skifte 13.1.1641 lbnr.302 til børn.

414 Jens Mikkelsen i Nakskov. 28.11.1650, fol.273B.
E: Elisabeth Ernstsdatter. LV: Jens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen
2) Sofie Jensdatter.
FM: Morten Jensen.

415 Maren i Nakskov. 10.6.1651, fol.278.
Enke efter Jens Koch, skrædder, der døde for nogle år siden. B:
1) Søren Jensen
2) Sofie Jensdatter
3) Maren Jensdatter.
FM: Frands Arentsen, bager.

416 Niels Olufsen, skibsbygger i Nakskov. 20.6.1651, fol.281.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Albertsen. B:
1) Oluf Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Barbara Nielsdatter.
FM: Mathias Sørensen, sejermager.

417 Hieronymus Clausen, klejnsmed i Nakskov. 29.7.1651, fol.282B.
E: Birgitte Justsdatter. LV: Morten Jensen, klejnsmed, der ægter enken. B:
1) Abel Hieronymusdatter, under 12 år
2) Hieronymus Hieronymussen, under 12 år.
FM: Hans Sørensen.

418 Maren Hansdatter i Nakskov. 29.11.1650, fol.285.
E: Jacob Nielsen, snedker. B:
1) Hans Jacobsen 15
2) Niels Jacobsen 13
3) Hans Jacobsen 11
4) Laurids Jacobsen 9
5) Peder Jacobsen 4.
FM: Jens Jensen, snedker.

419 Inger Nielsdatter i Nakskov. 22.10.1650, fol.296B.
E: Carsten [Hansen Tanck], klejnsmed. B:
1) Henrik Carstensen 4½
2) Else Carstensdatter 3
3) Maren Carstensdatter 6 mdr.
FM: Niels Strangesen, murer i Nakskov.
Enkemandens første ægteskab med Ellen Torstensdatter, skifte 23.8.1642 lbnr.305. Arv til B:
1) Hans Carstensen.

420 Christen Jørgensen i Nakskov. 18.2.1651, fol.300B, næste protokol fol.171.
E: Maren Jensdatter, der også døde. B:
1) Maren Christensdatter. Kaldes Anne Christensdatter ved værgemålsregnskab 1662
2) Jørgen Christensen. Er død ved værgemålsregnskab 1662.
FM:
1 Frands Hansen Gumme
2 Niels Madsen
3 morbror Anders Jensen Lang i Lundsgård på Fyn
4 morbror Peder Jensen Lang i Lundsgård
5 fars svoger Hans Clausen i Fuglsbølle på Langeland
6 fasters mand Peder Olufsen i Hennetved [i Lindelse sogn] på Langeland.
Enkens første ægteskab med Hans Lauridsen, skifte 23.3.1647 lbnr.366. Arv til B:
1) Laurids Hansen.
FM: Peder Jacobsen Munch.
Jens Hansen, kræmmer i Nakskov bliver ny værge 16.8.1662 i Frands Hansen Gummes sted.

421 Anne Andreasdatter i Nakskov. 9.10.1651, fol.399.
E: Thomas Kruchow. B:
1) Andreas Kruchow 3½.
FM: Christen Lauridsen i Nakskov.
Afdøde havde arv efter far mester Andreas Behr, som eneste arving.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine, enke efter Mester Andreas. LV: Rasmus Pedersen Blach i Nakskov.

422 Christian Svevus, apoteker i Nakskov. 6.10.1651, fol.401B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: far Hans Jørgensen, rådmand i Nakskov. B:
1) Anne Christiansdatter, død, efter hvem der er arv
2) Karen Christiansdatter 4½.
FM: svoger Niels Rasmussen, smed.
Muligvis arv efter afdødes forældre i Tyskland.

423 Niels Hansen, møller i Nakskov. 10.11.1651, fol.406.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Pedersen, smed. B:
1) Hans Nielsen
2) Jacob Nielsen.
FM: Rasmus Madsen, fogedsvend.

424 Oluf Koch i Nakskov. 22.10.1651, fol.408.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Kedelsmed.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Olufsdatter.
FM: Christen Hansen.

425 Karen Knudsdatter Errebos i Nakskov. 22.1.1652, fol.409.
Enke. B:
1) Simon Pedersen.
FM:
1 morbror Peder Knudsen i Nakskov
2 morbror Peder Knudsen i Asserstrup mølle [i Sandby sogn].

426 Cathrine i Nakskov. 15.12.1651, fol.410.
Enke efter mester Andreas [Behr]. B:
1) Anne Andreasdatter, [skifte 9.10.1651 lbnr.421]. E: Thomas Kruchow. 1B:
a Andreas Kruchow.
FM: Christen Lauridsen i Nakskov.

427 Rasmus Pedersen Skaft i Nakskov. 11.3.1652, fol.412B, 420B.
E: Maren Christensdatter. B:
2) Maren Rasmusdatter.
FM: Hans Albertsen.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 13.6.1645 lbnr.340. B:
1) Kirsten Rasmusdatter.
FM: Hans Rasmussen Møller.

428 Anne Christoffersdatter i Nakskov. 27.4.1652, fol.414.
E: Hans Pedersen Rose. B:
1) Sidsel Hansdatter 16
2) Johanne Hansdatter 15
3) Christoffer Hansen 10
4) Didrik Hansen 3.
FM: Mads Mikkelsen i Nakskov.

429 Thyra Madsdatter i Nakskov. 25.6.1652, fol.417.
Enke efter [Niels Mikkelsen, væver], skifte 15.2.1639 lbnr.248. B:
1) Mikkel Nielsen, væver
2) Hans Nielsen, væver
3) Karen Nielsdatter g.m. Peder Mikkelsen, væver.

430 Inger Jensdatter i Nakskov. 7.4.1652, fol.421B.
E: Frands Arentsen Høgh, bager. B:
3) Jacob Frandsen, under 14 år.
FM: morbror Peder Jensen på Ristinge i Humble sogn på Langeland.
Første ægteskab med Jacob Ditlevsen Høgh, skifte 30.3.1647 lbnr.369. B:
1) Peder Jacobsen
2) Anne Jacobsdatter.
FM: Christen Jørgensen, slagter i Nakskov.
Jacob Ditlevsen Høghs første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 3.1.1640]. Arv til B:
1) Ditlev Jacobsen
2) Margrethe Jacobsdatter.

431 Rasmus Gregersen i Nakskov. 18.3.1652, fol.424.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Oluf Væver. B:
3) Laurids Rasmussen.
FM: Gregers Pedersen, remmesnider i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Gregers Rasmussen, kapellan i Nakskov
2) Maren Rasmusdatter.

432 Hans Lauridsen, fanesmed i Nakskov. 9.12.1652, fol.426.
E: Karen Andersdatter. LV: Knud Poulsen i Nakskov. B:
1) Laurids Hansen
2) Thomas Hansen
3) Anders Hansen.
FM: Jens Høgh i Nakskov.

433 Anne Nielsdatter i Nakskov. 6.7.1652, fol.428.
E: Anders Jørgensen Hammer.
Første ægteskab med Hans Andersen, skifte 22.5.1633. B:
1) Hans Hansen 20, der studerer
2) Anne Hansdatter.
FM:
1 morbror Bertel Nielsen, præst i Søllested og Skovlænge
2 Niels Rasmussen, smed i Nakskov.

434 Anders Olufsen, smed i Nakskov. 28.9.1652, fol.435.
E: Voldborg Sørensdatter. LV: [halv]bror Mikkel Pedersen Mørch i Nakskov. B:
1) Oluf Andersen
2) Søren Andersen
3) Maren Andersdatter.

435 Carsten [Hansen Tanck], klejnsmed i Nakskov. 1.3.1653, fol.442.
E: Karen Jørgensdatter, [viet Nakskov 18.7.1650].7 LV: Samuel Clausen i Nakskov.
Første ægteskab med [Ellen Torstensdatter, skifte 23.8.1642 lbnr.305]. B:
1) Hans Carstensen.
Andet ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte 22.10.1650 lbnr.419. B:
2) Henrik Carstensen
3) Else Carstensdatter, død, efter hvem der er arv
4) Maren Carstensdatter, død, efter hvem der er arv.
FM: Niels Rasmussen, murer i Nakskov.

436 Niels Jørgensen, bødker i Nakskov. 18.8.1653, fol.446B.
E: Mette. LV: Poul Hansen, kornmåler. B:
1) Hans Nielsen.
FM: Svend Mogensen, hjulmand.

437 Kirsten Henriksdatter i Nakskov. 27.11.1653, fol.448.
E: Anders Hansen, hattemager. B:
1) Hans Andersen, mangler 1 år i at fylde 15 år
2) Henrik Andersen, mangler 1 år i at fylde 15 år
3) Kirsten Andersdatter, mangler 4 år i at fylde 15 år
4) Anne Andersdatter, mangler 7 år i at fylde 15 år
5) Mads Andersen, mangler 9 år i at fylde 15 år
6) Bent Andersen, mangler 12 år i at fylde 15 år.
FM: Rasmus Rasmussen Borre.

438 Peder Nielsen, snedker i Nakskov. 11.3.1652, fol.449B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Sørensen i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Christen Jørgensen, slagter.

439 Esper Jensen, snedker og hustru Margrethe i Nakskov. 3.5.1653, fol.452.
B:
1) Karen Espersdatter
2) Margrethe Espersdatter.
FM: Poul Hansen, snedker.
Desuden nævnes afdøde mands bror Hans Jensen.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1658-1665

440 Karen Pedersdatter i Nakskov. 14.1.1658, fol.1.
E: Bent Olufsen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen, skrædder i Rødby
2) Jens Pedersen, skrædder i Nakskov, død. 2B:
a Peder Jensen
b Kirsten Jensdatter.
FM: Christen Jensen, skrædder i Nakskov.
Afdøde var værge for
1 Mikkel Jørgensen
2 Mads Jørgensen
3 Jens Jørgensen
efter lodseddel af 26.2.1656 for arv efter deres far.

441 Jens Madsen, vægter i Nakskov. 18.1.1658, fol.3.
E: Maren Hansdatter, der døde kort tid efter sin mand.
Hans første ægteskab med Kirsten Ibsdatter, efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Mads Jensen
2) Anne Jensdatter, uvist om i live.
FM: Hans Rasmussen, murer i Nakskov.
Hendes arvinger, der skal være på Fyn, kendes ikke.
Desuden nævnes afdøde mands søster Bodil Madsdatter i Sandby.

442 Karen Hansdatter Borre i Nakskov. 21.1.1658, fol.5B.
E: Hans Olufsen. A:
1) søster Agnethe Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen Rød i Nakskov
2) søster Gertrud Hansdatter i Nakskov, enke efter Hr. Niels
3) søster Lisbeth Hansdatter, død. 2B:
a Lorents Frederiksen, kræmmer i Nakskov
b Jørgen Frederiksen i Schwabstedt i Holsten.

443 Johan Gothardt og hustru Johanne Nielsdatter i Nakskov. 17.3.1758, fol.14, 196.
B:
1) Niels Johansen Gothardt
2) Anne Marie Johansdatter Gothardt.
FM: Hans Sørensen i Nakskov.
Desuden nævnes børnenes moster Anne g.m. Rasmus Andersen i Abildtorpe [i Nakskov].
Ib Hansen i Nakskov bliver ny værge 6.5.1662 i afdøde Hans Sørensens sted.

444 Gertrud Jensdatter i Nakskov. 29.4.1658, fol.19.
E: Christen Andersen, skoflikker.
Første ægteskab med Hans Sørensen, skoflikker, skifte 11.9.1648 lbnr.385. B:
1) Jens Hansen, skomagersvend
2) Peder Hansen, død for 3½ år siden, efter hvem der er arv
3) Karen Hansdatter
4) Anne Hansdatter, død for 1 år siden, efter hvem der er arv
5) Margrethe Hansdatter.
FM: Svend Mikkelsen, snedker.

445 Hans Pedersen, kalkslager i Nakskov. 12.5.1658, fol.22B.
Enkemand efter Sidsel Pedersdatter, der døde nogle år før sin mand. B:
1) Peder Hansen.
FM: Christen Pedersen. væver i Nakskov.

446 Else Clausdatter i Nakskov. 22.5.1658, fol.25B.
Enke efter Peder Mortensen, vognmand.
Første ægteskab med [Morten Malmø, skifte 17.6.1617 lbnr.123]. B:
1) Niels Mortensen, bager, død. 2B:
a Morten Nielsen
b Mads Nielsen.
FM: Bagge Jacobsen, bager i Nakskov.

447 Niels Rasmussen, murer i Nakskov. 5.7.1660, fol.28B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Hans Hansen, bager, der ægter enken. B:
4) Christen Nielsen 11
5) Peder Nielsen 9.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, [skifte 22.1.1638 lbnr.238]. B:
1) Carsten Nielsen, der er død, men havde nydt børnepenge.
Andet ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 9.8.1639 lbnr.263].
Tredje ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 26.8.1645 lbnr.348. B:
2) Jørgen Nielsen, egen værge
3) Strange Nielsen.
FM: Peder Bertelsen, bogbinder i Nakskov.
Arv i boet efter Carsten [Hansen Tanck] klejnsmed, skifte 1.3.1653 lbnr.435 til hans barn af andet ægteskab med Inger Nielsdatter, [skifte 22.10.1650 lbnr.419]. B:
a Henrik Carstensen, der også har arv efter sin [halv]bror Hans Carstensen.
Desuden nævnes enkens bror Peder Christensen.
Afdøde boede i det hus, der tidligere var ejet af Carsten Klejnsmed.

448 Christen Jørgensen, slagter i Nakskov. 13.8.1660, fol.33B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Rasmus Pedersen Blach.
Første ægteskab med Mette Andersdatter, skifte 6.9.1658. B:
1) Christen Christensen 9.
FM: Hans Laug, klejnsmed i Nakskov.

449 Gertrud i Nakskov. 14.8.1660, fol.37.
Enke efter Laurids Sørensen Koch. B:
1 Søren Lauridsen Koch.
FM: Erik Nielsen, rådmand i Nakskov.

450 Anne i Nakskov. 28.8.1660, fol.40.
E: Hans Skrædder. B:
1) Laurids Hansen
2) Kirsten Hansdatter, der ægter Jens Hansen.
FM:
1 Jørgen Nielsen, skrædder
2 morbror Hans Lauridsen.

451 Værgemålsregnskab i Nakskov. 13.11.1660, fol.43B.
Peder Nielsen Møller bliver ny værge i afdøde Jacob Pedersen Svarres sted for Laurids Christoffersen, yngste barn af afdøde Christoffer Lauridsen, klokker, skifte 14.9.1655, hos sin mor Kirsten. Jacob Pedersen Svarres enke Maren aflægger regnskab.
Desuden nævnes Laurids Christoffersens bror Jens Christoffersen, organist i Sakskøbing.

452 Hans Rumohr i Nakskov. 16.7.1660, fol.46.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Andersen, byfoged i Nakskov. B:
1) Vibeke Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter.
FM: Morten Hansen i Nakskov.

453 Poul Hansen, snedker i Nakskov. 27.9.1660, foll.49B, 56B.
E: Maren Fredlevsdatter. LV: Poul Knudsen, bager i Nakskov. B:
1) Hans Poulsen 4.
FM: Christen Væver i Nakskov.
Desuden nævnes enkens [halv]søster Karen Pedersdatter.

454 Hans Pedersen, tømrer i Nakskov. 5.10.1660, fol.53B.
E: Lisbeth Andersdatter. LV: Laurids Nielsen, bøder i Nakskov. B:
1) Maren Hansdatter.
FM: Svend Snedker i Nakskov.
Enkens første ægteskab med Anders Hansen, kalkslager, skifte 1.7.1658. Arv til B:
1) Hans Andersen, under 15 år.

455 Maren Hansdatter i Nakskov. 18.1.1661, fol.60.
E: Hans Hansen Errebo, skomager, der ægter Karen Thurisdatter. B:
1) Ingeborg Hansdatter 8
2) Sidsel Hansdatter 4½
3) Kirsten Hansdatter 2½.
FM: Hans Albertsen.

456 Sara i Nakskov. 5.1.1661, fol.61.
Enke efter Strange Nielsen. B:
1) Rasmus Strangesen, i Slagelse skole
2) Markus Strangesen
3) Maren Strangesdatter.
FM: Tønne Olufsen, feldbereder i Nakskov.

457 Peder Svendsen i Nakskov. 11.3.1661, fol.63B.
E: Birgitte Albertsdatter. B:
1) Svend Pedersen
2) Peder Pedersen.
FM: Hans Pedersen Rose.

458 Lisbeth i Nakskov. 10.7.1660, fol.67.
Enke efter Jens Hansen, smed. B:
1) Kirsten Jensdatter 8.
FM: farfar Hans Jensen, smed på Rudbjerggård [i Tillitse sogn] g.m. farmor Margrethe Jensdatter.

459 Værgemålsregnskab i Nakskov. 8.5.1661, fol.68B
Bo Nielsen, kræmmer i Nakskov bliver ny værge i afdøde Laurids Nielsen, skrædders sted, hvis enke nu er gift med Christen Jensen, skrædder for halvdelen af afdøde Peder Organist' børns fædrene arv. og hvis søn Bertel Pedersen nu er død.

460 Johan Helbech i Nakskov. 31.5.1661, fol.71.
E: Lisbeth Didriksdatter. LV: Peder Bertelsen, bogbinder i Nakskov. B:
1) Henrik Johansen
2) Gedske Johansdatter.
FM: Henrik Thomsen i Nakskov.

461 Abel Steffensdatter i Nakskov. 22.3.1661, fol74B.
E: Christen Pedersen, væver, der ægter Anne Lauridsdatter. B:
1) Maren Christensdatter 8.
FM: Peder Mikkelsen, væver.
Enkemandens første ægteskab med Birgitte Hansdatter, skifte 14.7.1643 lbnr.324. Arv til B:
1) Hans Christensen 20.

462 Mikkel Nielsen, væver i Nakskov. 8.6.1661, fol.76B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Morten Hansen. B:
1) Niels Mikkelsen
2) Thyra Mikkelsdatter
3) Kirsten Mikkelsdatter.
FM: farbror Hans Nielsen, væver.

463 Hans Jensen Remmer i Nakskov. 8.6.1661, fol.79B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Peder Bertelsen, bogbinder i Nakskov. B:
3) Jørgen Hansen.
Første ægteskab med [Malene Bendixdatter, skifte 23.9.1645 lbnr.347]. B:
1) Bendix Hansen
2) Jens Hansen.

464 Carsten Jensen Udsen i Nakskov. 5.3.1661, fol.81.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Carsten Mikkelsen, der ægter enken. B:
1) Birgitte Carstensdatter 1.
FM: morbror Søren Jørgensen Haahr.

465 Peder Ditlevsen Flensborg i Nakskov. 28.8.1661, fol.84.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jochum Lytsen, der ægter enken. B:
1) Maren Pedersdatter 2.
FM: svoger Hans Olufsen Borre.

466 Christen Lauridsen i Nakskov. 9.5.1661, fol.85B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Knud Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Laurids Christensen, mangler 3 år i at fylde 16 år
2) Gunder Christensdatter, mangler 5 år i at fylde 16 år
3) Anne Christensdatter, mangler 8 år i at fylde 16 år
4) Maren Christensdatter, mangler 10 år i at fylde 16 år.
FM: morbror Markus Lauridsen.

467 Frederik Eriksen i Nakskov. 8.8.1661, fol.88B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Samuel Clausen i Nakskov. B:
1) Hans Frederiksen
2) Erik Frederiksen
3) Sidsel Frederiksdatter.
FM: svoger Ejler Henriksen, skrædder i Nakskov.

468 Carsten Lauridsen i Nakskov. 2.4.1661, fol.91B.
E: Margrethe Ibsdatter. LV: Morten Hansen.
Første ægteskab med Anne Jochumsdatter, skifte 22.2.1653. B:
1) Frederik Carstensen, død for kort tid siden, efter hvem der er arv
2) Laurids Carstensen
3) Mathias Carstensen
4) Øllegaard Carstensdatter
5) Cathrine Carstensdatter.
FM: Peder Poulsen den yngre i Nakskov.

469 Mariche i Nakskov. 17.10.1661, fol.99B.
Enke efter Hans Lytsen. B:
1) Jochum Lytsen
2) Anne Hansdatter g.m. Peder Poulsen
3) Mathias Lytsen.
4) Laurids Hansen Lytsen, [skifte 8.10.1658]. 1B:
a Christian Lauridsen Lytsen.
Arv efter Hans Rumohr, [skifte 16.7.1660 lbnr.452] til B:
1) Vibeke Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter.
FM: morbror Laurids Nielsen i Nysted.
(Uvist om Hans Rumohr er søn af afdøde Mariche, eventuelt af et tidligere ægteskab).

470 Hans Jørgensen, rådmand i Nakskov. 31.7.1660, fol.104.
B:
1) Christoffer Hansen, [skifte 14.1.1662 lbnr.499]. E: Maren [Nielsdatter]. 2B:
a Christoffer Christoffersen
b Birgitte Christoffersdatter.
FM: Rasmus Pedersen Bloch i Nakskov.
2) [Kirsten Hansdatter] g.m. Thomas Kruchow
3) datter g.m. Niels Rasmussen, smed
4) Karen Hansdatter g.m. Mikkel Mørch. Hendes første ægteskab med Hans Jørgensen Birch. Arv til B:
a Karen Hansdatter 10.

471 Hans Tor Smede i Nakskov. 4.7.1661, fol.112B.
E: Ida Hansdatter. LV: Jens Jacobsen, tolder i Nakskov, Peder Hansen Aalborg i København, der ægter enken. B:
2) Hans Tor Smede 7.
FM:
1 svoger Mads Christensen
2 svoger Christen Christensen.
Skifte 16.3.1652 efter første hustru. B:
1) Thomas Tor Smede.
FM: farbror Thomas Tor Smede på Sjælland.

472 Knud Poulsen i Nakskov. 25.7.1661, fol.127.
E: Maren Hansdatter. LV: Morten Hansen i Nakskov. B:
1) Poul Knudsen 15
2) Hans Knudsen 13
3) Maren Knudsdatter
4) Karen Knudsdatter.
FM: Hans Olufsen Borre.
Afdøde var værge for
1 Inger Poulsdatter
2 Mette Poulsdatter,
der har arv efter deres far Poul Madsen, rådmand i Nakskov, skifte 30.10.1655. Desuden nævnes deres bror Peder Poulsen og deres mor Karen.

473 Niels Pors, skomager i Nakskov. 19.12.1661, fol.134B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Jens Hansen, der ægter enken. B:
1) Laurids Nielsen
2) Andreas Nielsen.
FM: morbror Peder Andersen Pors i Nakskov.

474 Gertrud i Nakskov. 14.3.1762, fol.137B.
Enke efter Cort Madsen. B:
1) Maren Cortsdatter g.m. Statius Højer, badskær i Nakskov
2) Morten Cortsen
3) Jørgen Cortsen.
Registrering 22.9.1657.

475 Magdalene Jørgensdatter i Nakskov. 11.5.1661, fol.142.
E: Hans Horn, rådmand. B:
2) Margrethe Hansdatter 6
3) Sidsel Hansdatter 3
4) Jochum Hansen 1½.
FM: morbror Knud Jørgensen i Nakskov.
Første ægteskab med Jens Rasmussen, skifte 18.5.1652. B:
1) Jørgen Jensen 12.
Jørgen Jensen har arv efter
1 Jens Sørensen i Ebeltoft, skifte Nakskov 6.10.1656
2 farmor Kirsten Blaakjær, skifte i Ebeltoft.

476 Hans Lauridsen, kræmmer i Nakskov. 10.4.1662, fol.145.
E: Bodil Ambrosiusdatter. LV: Peder Bertelsen, bogbinder. B:
2) Anne Hansdatter.
FM:
1 Frands Arentsen, bager i Nakskov
2 farbror Rasmus Lauridsen i Odense.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 24.7.1657. B:
1) Karen Hansdatter 9.

477 Hans Madsen, rådmand i Nakskov. 5.2.1661, fol.150B.
E: Ida Jensdatter. LV: Jacob Clausen, præst i Errindlev og Olstrup, der ægter enken.
Første ægteskab med Margrethe Rasmusdatter, skifte 3.5.1655. B:
1) Bodil Hansdatter
2) Helvig Hansdatter.
FM: morbror Niels Rasmussen, smed.
Arv efter disse 2 pigers morfar Rasmus Nielsen, smed, skifte 17.6.1656 og mormor Helvig Nielsdatter, skifte 9.9.1658. B:
1) Else Rasmusdatter, skifte 30.6.1653, efter hvem der er arv
2) Niels Rasmussen, smed
3) Johanne Rasmusdatter g.m. Markus Lauridsen
4) Margrethe Rasmusdatter, skifte 3.5.1655, var g.m. afdøde. Arv til afdødes 2 børn.
Arv i boet efter Laurids Rasmussen, rådmand til B:
1) Rasmus Lauridsen, student, der døde ugift sidste sommer, efter hvem, der er arv
2) Søren Lauridsen
3) Maren Lauridsdatter.
FM:
1 Rasmus Elsegaard i Nakskov
2 Peder Elsegaard i Nakskov.

478 Mette Villadsdatter i Nakskov. 16.8.1662, fol.172B.
E: Frands Hansen Gumme. B:
1) Hans Frandsen i Nakskov
2) Dines Frandsen i Norge.

479 Hans Olufsen, tolder i Nakskov. 12.4.1662, fol.176.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: major Peder Jacobsen, der ægter enken. B:
1) Anneke Hansdatter 5.
FM:
1 farbror Peder Olufsen, rådmand i Nakskov
2 morbror Thomas Mikkelsen i Nakskov.
Registrering 3.9.1660.

480 Hans Pedersen, smed i Nakskov. 13.5.1662, fol.180.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Hans Jensen i Nakskov. B:
1) Karen Hansdatter, under 18 år.
Enkens første ægteskab med Didrik Christoffersen, skifte 10.10.1649 lbnr.396. Arv til B:
1) Lisbeth Didriksdatter, enke efter Johan Helbech, [skifte 31.5.1661 lbnr.460]
2) Hans Didriksen
3) Christoffer Didriksen
4) Kirsten Didriksdatter, død, efter hvem der er arv
5) Markus Didriksen.
FM: Mads Mikkelsen, er nu død. I hans sted hans eftermand i ægteskabet Henrik Thomsen.

481 Hans Sørensen, købmand i Nakskov. 6.5.1662, fol.187B.
E: Mette Andersdatter. LV: Peder Bertelsen i Nakskov. B:
1) Anders Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: Christen Jørgensen, tingskriver i Nakskov.

482 Hans Nielsen Snøde i Nakskov, herredsfoged i Lollands søndre Herred. 15.10.1660, fol.197, 248B, næste protokol fol.237.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Peder Andersen, byfoged.
Af første ægteskab B:
1) Christian Hansen
2) Maren Hansdatter.
FM: farbrors søn Jørgen Jacobsen, drejer i Nakskov.
Andet ægteskab med Anne Jensdatter, skifte Savnsø [i Vestenskov sogn] 26.8.1657. B:
3) Niels Hansen
4) Else Hansdatter
5) Vibeke Hansdatter
6) Margrethe Hansdatter.
FM: morbror Laurids Jensen i Nakskov, der tidligere boede i Brydebølle [i Vestenskov sogn].
Bodil Sørensdatters første ægteskab med Peder Billedhugger. B:
1) Karen Pedersdatter 5.
FM: Jørgen Pedersen Hammer.
Peder Jacobsen Munch bliver ny værge 17.2.1671 i Jørgen Pedersen Hammers sted.
Arv efter første hustrus søster Anne Nielsdatter, skifte Kalundborg 22.4.1654, enke efter Morten Aagerup.
Arv efter anden hustru Anne Jensdatter børn af første ægteskab B:
1) Maren Mortensdatter
2) Karen Mortensdatter.
FM:
1 Knud Mortensen i Knubbelykke [i Kappel sogn]
2 Hans Andersen i Holleby [i Arninge sogn].

483 Margrethe Lauridsdatter i Nakskov. 24.5.1662, fol.216.
Enke efter Jørgen Christensen, skriver i Nysted. 26.6.1655. B:
3) Laurids Jørgensen
4) Christen Jørgensen.
FM:
1 Hans Albertsen
2 Ditlev Madsen.
Første ægteskab med Carsten Lyse, skifte 8.4.1647 lbnr.367. B:
1) Margrethe Lyse g.m. Mads Adsersen
2) Cathrine Lyse.
Til stede var
1 afdødes [halv]bror Jørgen Lauridsen Lund (Lundt), borgmester i Nykøbing
2 afdødes søster Cathrine Lauridsdatter, enke efter Søren Thomsen i Meltoftegård [i Halsted sogn].
Arv i boet efter Carsten Lyses mor Margrethe gift Lyse.
Afdøde har arv efter mor Cathrine [Justsdatter, skifte 9.7.1650 lbnr.402], Hr Lauridses.
Desuden nævnes Jørgen Lauridsen Lunds søstersøn Christian Pedersen.
Desuden nævnes Daniel Lyse i København.
Epitafium af afdødes forældre bestilt hos Anders Billedhugger i Odense.
Registrering 26.7.1658.

484 Volkmar von Støcken, skriver i Nakskov. 13.3.1663, fol.252B.
E: Cathrine Herkulesdatter. LV: Peder Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Herkules Volkmarsen 13
2) Anne Cathrine Volkmarsdatter 10½
3) Sofie Volkmarsdatter 8
4) Hans Volkmarsen 7.
FM: Peder Andersen, byfoged i Nakskov.

485 Kirsten [Nielsdatter] i Nakskov. 3.6.1662, fol.257.
Enke efter Niels Nielsen Thomsen, borgmester. B:
1) Henrik Nielsen
2) Karen Nielsdatter.
FM: Jens Hansen, kræmmer i Nakskov.
Desuden nævnes et skifte efter Peder Thomsen, borgmester på Langeland.
Desuden nævnes Niels Nielsen, borgmester i Nakskov som kreditor i boet.
Der fremlægges kvitteringer 1636-1650 fra Niels Nielsen Thomsen, borgmester og tolder i Nakskov
Afdøde døde 20.2.1661.

486 Niels Nielsen, tømrer i Nakskov. 2.3.1664, fol.262B.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Peder Bertelsen. B:
1) Johanne Nielsdatter, under 16 år.
FM: Jens Nielsen Kaarø i Nakskov.
Arv i boet til Gertrud Andersdatter efter far Anders Clausen, enkemand efter [Gertrud Jensdatter, skifte 23.2.1644 lbnr.329].
Arv i boet til Predbjørn Bertelsen og Dominicus Bertelsen efter far Bertel Murer.

487 Karen Jensdatter i Nakskov. 20.12.1662, fol.266B.
E: Peder Lauridsen Elsegaard.
Af første ægteskab B:
1) Søren Pedersen, kræmmer i Nakskov
2) Anne Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen, bager i Nakskov.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Elsegaard.

488 Niels Jensen i Nakskov. 30.5.1657, fol.272, 370B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Villum Hansen.
Børn, hvis navne ikke nævnes.
Desuden nævnes enkens søster Ida Hansdatter g.m. Hans Tor Smede i Nakskov.

489 Lisbeth Clausdatter i Nakskov. 2.10.1663, fol.294B.
E: Hans Jespersen, dansk skolemester. B:
4) Anne Hansdatter.
FM: Ib Lauridsen, bager i Nakskov.
Første ægteskab med Erik Hansen, klokker, der døde i krigens tid, [begravet 27.11.1659], efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Abel Eriksdatter
2) Maren Eriksdatter
3) Hans Eriksen.
FM:
1 svoger Jørgen Henriksen, skrædder i Nakskov
2 Peder Andersen, skomager i Nakskov, som beslægtet.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne, enke efter Rasmus [Nielsen Snøde, præst i Vestenskov, død 1659].

490 Christen Bruun, byskriver i Nakskov. 14.11.1661, fol.300B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Jørgen Christensen, der ægter enken. B:
1) Cathrine Christensdatter 6
2) Ellen Christensdatter 4
3) Kirsten Christensdatter 2½.
FM: Samuel Clausen i Nakskov.

491 Peder Jensen, tømrer i Nakskov. 4.10.1664, fol.304.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Knud Mouridsdatter i Nakskov. B:
4) Hans Pedersen
5) Kirsten Pedersdatter.
FM: svoger Jens Hansen, kræmmer i Nakskov.
Første ægteskab med Karen Andersdatter. B:
1) Jens Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Bodil Pedersdatter.

492 Inger Poulsdatter, ugift i Nakskov. 22.6.1665, fol.305B.
A:
0) [forældre Poul Madsen, rådmand i Nakskov, skifte 30.10.1655 og Karen]
1) bror Peder Poulsen
2) søster Mette Poulsdatter g.m. Laurids Andersen Kaarsebjerg.
Afdøde havde arv efter fars [halv]bror Hans Poulsen
Afdøde havde arv efter Knud Poulsen, [skifte 25.7.1661lbnr.472].

493 Villum Hansen, rådmand i Nakskov. 15.10.1661, fol.309, protokollen 1674-1681 fol.118.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Peder Hansen, rådmand i Nakskov, der ægter enken. B:
1) Cathrine Villumsdatter 10, der døde, arven fordeles 7.7.1676
2) Hans Villumsen 9
3) Karen Villumsdatter 6. 1676 er hun g.m. Markus Didriksen
4) Margrethe Villumsdatter 4.
FM: morbror Laurids Christoffersen.
Arv efter enkens mor [Karen Rasmusdatter, skifte 1.10.1638 lbnr.244] g.m. enkens far Christoffer Lauridsen til B:
1) Laurids Christoffersen
2) Margrethe Christoffersdatter.

494 Niels Jensen i Nakskov. 27.1.1666, fol.370B.
E: Maren.
Arvinger angives ikke.

495 David Pedersen, guldsmed i Nakskov. 5.6.1663, fol.374B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Peder Bertelsen i Nakskov. B:
2) Mads Davidsen, guldsmedsvend
3) Inger Davidsdatter.
FM: Jens Nielsen Kaarø.
Første ægteskab med Inger Andersdatter. B:
1) Maren Davidsdatter, død. E: Christoffer Scheffer. Børn, hvis navne ikke angives.

496 Morten Hansen i Nakskov. 17.10.1665, fol.380.
E: Cathrine Thomasdatter. LV: Ditlev Madsen i Nakskov. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Jens Nielsen Kaarø i Nakskov
2) søster, død, var g.m. Hans Nielsen, bror til søsterens mand Jens Nielsen Kaarø. 1B:
a Hans Hansen.
Barnet Hans Hansen har arv efter Laurids Hansen i Nakskov, skifte 4.11.1656.

497 Bodil Didriksdatter i Nakskov. 25.5.1666, fol.386.
E: Laurids Hansen Kappel. B:
1) datter, død, E: Anders Ginax, skomager i Nakskov. 1B:
a Claus Andersen.

498 Gunder Thomasdatter i Nakskov. 11.6.1661, fol.387B.
E: Peder Hansen, rådmand. B:
5) Magdalene Sybille Pedersdatter, der ægter Carl Rodriquetz i København
6) Maren Pedersdatter, under 18 år.
FM: Peder Olufsen, rådmand i Nakskov.
Første ægteskab med [Mikkel Madsen, rådmand i Nakskov. 13.7.1646 lbnr.352]. B:
1) Thomas Mikkelsen
2) Bodil Mikkelsdatter
3) Carsten Mikkelsen
4) Niels Mikkelsen.

499 Christoffer Hansen, bager i Nakskov. 14.1.1662, fol.400, protokollen 1674-1681 fol.42.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Hammer, rådmand, der ægter enken. B:
1) Birgitte Christoffersdatter 8
2) Christoffer Christoffersen 3.
FM: svoger Thomas Kruchow, rådmand i Nakskov.
Arv efter afdødes far Hans Jørgensen, rådmand i Nakskov, [skifte 31.7.1660 lbnr.470].
Peder Klauman, rådmand i Nakskov, bliver ny værge 9.12.1675 i sin svoger Anders Hammers sted.

500 Hans Krey i Nakskov. 24.1.1665, fol.402B.
Enkemand. B:
1) Hans Hansen Krey den yngre
2) Rasmus Hansen Krey
3) Magdalene Hansdatter Krey
4) Bodil Hansdatter Krey g.m. Christen Christensen.
FM: Christoffer Scheffer i Nakskov.

501 Claus Weidemann i Nakskov. 20.11.1665, fol.411.
E: Anne. A:
1) søster g.m. Hans Lauridsen
2) bror Christoffer Scheffer.

502 Erik Nielsen, rådmand i Nakskov. 19.11.1661, fol.419B.
E: Gertrud Hermansdatter Bruun. LV: Morten Hansen i Nakskov. B:
1) Gert Eriksen
2) Niels Eriksen
3) Søren Eriksen
4) Margrethe Eriksdatter
5) Anne Eriksdatter.
FM: svoger Hans Flor, organist i Nakskov.
6) Frederik Eriksen, [skifte 8.8.1661 lbnr.467]. 3B:
a Hans Frederiksen
b Erik Frederiksen
c Sidsel Frederiksdatter.
FM: svoger Ejler Henriksen, skrædder i Nakskov.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1666-1674

503 Hans Horn, rådmand i Nakskov. 13.11.1666, fol.1.
E: Birgitte Madsdatter Bergen. LV: Markus Lauridsen. B:
4) Magdalene Hansdatter 6
5) Anne Hansdatter 5
6) Mads Hansen Bergen 3.
Første ægteskab med Magdalene Jørgensdatter, skifte 11.5.1661 lbnr.475. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Sidsel Hansdatter
3) Jochum Hansen.
FM: morbror Knud Jørgensen i Nakskov.
Magdalene Jørgensdatter første ægteskab med Jens Rasmussen, [skifte 18.5.1652]. Arv til B:
1) Jørgen Jensen.
Jørgen Jensen har arv efter:
1 Jens Sørensen i Ebeltoft
2 farmor Kirsten Blaakjær
3 mormor Sidsel [Knudsdatter], var g.m. [Jørgen Pedersen], apoteker, ]skifte 10.10.1639 lbnr.264].

504 Karen i Nakskov. 15.10.1666, fol.18.
E: Hans Laug, klejnsmed. A:
1) [søster] Mette Andersdatter, [skifte 6.9.1658], var g.m. Christen Jørgensen, slagter, skifte 13.8.1660 lbnr.448. B:
1) Christen Christensen.
FM: Hans Jensen Meltofte i Nakskov.

505 Hans Gødesen i Nakskov. 14.11.1666, fol.20.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Bertelsen. A:
1) bror Henrik Gødesen i Norge
2) søster Malene Gødesdatter g.m. Hans Lauridsen.
Desuden nævnes enkens bror Christen Nielsen.

506 Peder Olufsen, rådmand i Nakskov. 16.4.1667, fol.28B.
Enkemand efter Mette Andersdatter.
Mette Andersdatters første ægteskab med Gøde Gødesen, badskær, skifte 23.8.1649 lbnr.395]. B:
1) Henrik Gødesen.
Henrik Gødesen har arv efter bror Gøde Gødesen.
Arv efter afdødes bror [Hans Olufsen, tolder, skifte 12.4.1662 lbnr.479] til B: Anneke Hansdatter. FM: morbror Thomas Mikkelsen.

507 Karen Christensdatter i Nakskov. 30.4.1667, fol.46.
E: Hans Pedersen, skomager. B:
1) Peder Hansen i Haderslev
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Peder Pedersen.

508 Christen Pedersen, væver i Nakskov. 10.1.1668, fol.51.
E: Anne Lauridsdatter Bonde.
Første ægteskab med Birgitte Hansdatter, skifte 14.7.1643 lbnr.324. B:
1) Hans Christensen.
Andet ægteskab med Abel Steffensdatter, skifte 22.3.1661 lbnr.461.
2) Maren Christensdatter.
FM: Hans Nielsen, væver.

509 Marie Heerfordt i Nakskov. 6.4.1668, fol.55B.
E: Peder Schøn, apoteker og rådmand. B:
1) Dorthe Schøn 8
2) Margrethe Schøn 6
3) Christoffer Schøn 5.
FM: Niels Pedersen Sakstrup, kapellan i Nakskov.

510 Mikkel Mathiassen, farver i Nakskov. 24.4.1668, fol.58.
E: Bodil Ambrosiusdatter. B:
1) Anne Mikkelsdatter.
FM: Hans Rasmussen, bager.
Enkens første ægteskab med Hans Lauridsen, kræmmer, skifte 10.4.1662 lbnr.476. Dennes første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte 24.7.1657]. Arv til B:
1) Karen Hansdatter.

511 Karen Clausdatter i Nakskov. 29.4.1668, fol.60.
E: Niels Lauridsen Galde. B:
2) Laurids Nielsen 9
3) Gertrud Nielsdatter 7
4) Jens Nielsen 5.
FM: Christen Clausen.
Første ægteskab med Jens Clausen, skifte 24.4.1656. B:
1) Anne Jensdatter 14.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Clausdatter.

512 Peder Knudsen i Nakskov. 25.6.1668, fol.62.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Anders Nielsen, kræmmer. B:
1) Johanne Pedersdatter 17
2) Knud Pedersen 14
3) Jens Pedersen 8.
FM: Morten Madsen, skomager.

513 Anne Nielsdatter i Nakskov. 25.1.1669, fol.68.
E: Peder Henningsen. B:
1) Henning Pedersen
2) Niels Pedersen.
FM: Peder Jacobsen Munch.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 13.5.1645 lbnr.346]. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter, forlovet med Hans Lauridsen Munch.

514 Carsten Mikkelsen Holdense (Holdentze) i Nakskov. 4.6.1668, fol.72B, 385B, 396B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Nielsen, overformynder, der ægter enken. B:
1) Carsten Carstensen Holdense 8.
FM:
1 farbror Thomas Mikkelsen Holdense
2 farbror Niels Mikkelsen Holdense.
Enkens første ægteskab med Carsten Jensen Udsen, skifte 5.3.1661 lbnr.464. Arv til B:
1) Birgitte Carstensdatter 1.

515 Jens Nielsen Kaarø i Nakskov. 6.3.1669, fol.97B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mads Hansen Hyldtofte. B:
1) Maren Jensdatter 13
2) Hans Jensen 8
3) Mette Jensdatter 4.
Enkens første ægteskab med Hans Rasmussen Borre. Arv til B:
1) Hans Hansen, død for 10 år siden
2) Rasmus Hansen, i bagerlære i Nakskov.
Afdøde var værge for Hans Hansen, søn af afdødes bror Hans Nielsen, og denne Hans Hansen har arv efter:
1 morbror Laurids Hansen i Nakskov, [skifte 4.11.1656]
2 morbror Morten Hansen, [skifte 17.10.1665 lbnr.496].

516 Filip Andreassen, maler i Nakskov. 11.3.1669, fol.103.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Andreas Filipsen
2) Conrad Filipsen
3) Nikolaj Filipsen, der døde under skiftet.

517 Hans Jespersen, dansk skolemester i Nakskov. 26.3.1669, fol.105B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Statius Højer.
Første ægteskab med [Lisbeth Clausdatter], skifte 2.10.1663 lbnr.489. B:
4) Anne Hansdatter 6½.
FM: Peder Pors.

518 Birgitte Ibsdatter i Nakskov. 19.5.1669, fol.110B.
E: Tønne Olufsen, feldbereder. B:
1) Anne Tønnesdatter 11½
2) Oluf Tønnesen 7½
3) Ib Tønnesen 3
4) Kirsten Tønnesdatter 6 mdr.
FM: Laurids Kappel.

519 Herman Simonsen i Nakskov. 25.5.1669, fol.117B.
E: Lisbeth Didriksdatter. B:
1) Simon Hermansen 19.
FM: morbror Claus Didriksen, badskær i Nakskov.

520 Hans Olufsen Borre i Nakskov. 6.12.1669, fol.135B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Hansen Hyldtofte. B:
1) Karen Hansdatter 7.
FM: Jochum Lytsen.

521 Anne Hansdatter i Nakskov. 6.12.1669, fol.135B.
E: Peder Christoffersen, bager. B:
1) Hans Pedersen, 6 mdr.
FM: Mathias Christoffersen, bager i Nakskov.

522 Maren Hansdatter i Nakskov. 18.10.1669, fol.137B.
Enke efter Knud Poulsen, skifte 25.7.1661 lbnr.472. B:
1) Poul Knudsen
2) Hans Knudsen
3) Maren Knudsdatter g.m. Hans Krey
4) Karen Knudsdatter g.m. Jørgen Pedersen Hammer.

523 Jørgen Jensen i Nakskov. Sidst i året 1656, fol.145.
Enkens, hvis navn ikke angives, er ved værgemålsregnskabet 29.11.1669 g.m. Hans Ottesen Kuld. B:
1) Jørgen Jørgensen
2) Jens Jørgensen
3) Karen Jørgensdatter
4) Anne Jørgensdatter.
FM: Ib Pedersen Rød i Nakskov.

524 Peder Hansen, kornmåler i Nakskov. 15.3.1670, fol.156, 169B.
E: Johanne Frandsdatter. LV: Jacob Nielsen, slagter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen 22.
FM: Samuel Clausen.

525 Johannes Bruun i Nakskov. 9.12.1669, fol.159B.
E: Maren Mathiasdatter. LV: Markus Lauridsen. B:
1) Mathias Johansen Bruun 6
2) Kirsten Johansdatter Bruun 3.
FM: fasters mand Hans Flor, organist i Nakskov.

526 Thomas Kruchow, rådmand i Nakskov. 29.3.1670, fol.172.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
2) Mette Thomasdatter 12
3) Eleonora Thomasdatter 9.
FM: Jochum Lytsen i Nakskov.
Første ægteskab med [Anne Andreasdatter, skifte 9.10.1651 lbnr.421]. B:
1) Andreas Kruchow.
Arv efter enkens far Hans Jørgensen, rådmand i Nakskov, skifte 31.7.1660 lbnr.470.

527 Laurids Carstensen i Nakskov. 22.6.1670, fol.195.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Laurids Clemensen, der ægter enken. B:
1) Bodil Lauridsdatter 1.
FM: Jørgen Nielsen, skrædder i Nakskov.
Desuden nævnes afdødes bror Mathias Carstensen.

528 Sofie Hansdatter, jordemoder i Nakskov. 8.10.1669, fol.198B.
B:
1) Hans Pedersen
2) Maren Pedersdatter.
FM: Hans Kandestøber.

529 Elisabeth Kronefelt i Nakskov. 1.9.1670, fol.200B.
E: Hans Betke, possementmager. A:
1) søster, død. 1B:
a Elisabeth von Køln.
FM: Hans Kuld.

530 Melchior von Fach, slagter i Nakskov. 23.6.1670, fol.202, protokollen 1674-1681 fol.384.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Ejler Henriksen, skrædder. Ved værgemålsregnskab 24.1.1681 er enken g.m. Villads Jensen Rask, skomager B:
2) Mikkel Melchiorsen 5.
FM: Jacob Nielsen, slagter.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 7.9.1658. B:
1) Cathrine Melchiorsdatter.

531 Abigael Knudsdatter Lerche i Nakskov. 10.1.1670, fol.205, 326B.
Enke efter Peder Mortensen, borgmester i Nakskov, der døde 5.8.1667. B:
1) Johannes Pedersen Oberberg
2) Morten Pedersen
3) Karen Pedersdatter
4) Sidsel Pedersdatter
5) Elisabeth Pedersdatter
6) Abigael Pedersdatter
7) Sara Cathrine Pedersdatter
8) Sofie Pedersdatter [Vedsted], død. E: Hans [Pedersen] Ovesen, præst i Arninge. 3B:
a Karen Hansdatter
b Abigael Hansdatter
c Peder Ovesen.
Skifte 14.3.1666 efter afdødes far Knud [Madsen] Lerche, præst i Nysted og hustru Sofie [Antoniusdatter] Bathe (Baad), [død 1653]. Arv til B:
1) Oluf Knudsen Lerche, successor i Nysted
2) Mads Knudsen Lerche, uvist hvor.
Værger for børnene 1-7 FM:
1 Jacob Andersen Kjeldskov i Nakskov
2 Mads Nielsen, handskemager
3 Jørgen Bruun
4 Anders Nielsen
5 Hans Holm
6 Laurids Kræmmer
7 Hans Rasmussen, bager
8 Rasmus Christensen
9 Hans Betke, possementmager.
[Borgmester Peder Mortensen var bror til Laurids Mortensen Vedsted, præst i Nakskov].
Afdøde døde 21.12.1669.

532 Niels Bonde i Nakskov. 23.1.1669, fol.236.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Hans Nielsen, bliver 13 år til pinse
2) Morten Nielsen, blev 1 år 3 uger før sidste jul.

533 Niels Nielsen, borgmester i Nakskov. 6.2.1671, fol.240.
B:
1) Kirsten Nielsdatter Hammer g.m. Peder Pedersen Munch.

534 Jens Nielsen Læsø, dansk skolemester i Nakskov. 15.6.1670, fol.262.
E: Johanne Jacobsdatter. B:
1) Niels Jensen
2) Peder Jensen
3) Margrethe Jensdatter
4) Maren Jensdatter
5) Inger Jensdatter.
FM: farbror Laurids Nielsen Læsø i Nakskov.

535 Niels Rasmussen, smed i Nakskov. 8.9.1670, fol.263B.
E: Mette Hansdatter. LV: Mads Hansen Hyldtofte. B:
1) Hans Nielsen
2) Rasmus Nielsen
3) Jacob Nielsen
4) Jørgen Nielsen
5) Christian Nielsen.
FM: Markus Lauridsen, byfoged i Nakskov.
Afdøde døde i København.
Registrering 25.5.1670.

536 Peder Andersen, byfoged i Nakskov. 30.9.1670, fol.274.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Jensen Lund. B:
1) Elisabeth Pedersdatter
2) Niels Pedersen
3) Anders Pedersen
4) Dines Pedersen.
FM: Jacob Pedersen i Nakskov.
Afdøde afvigte sommer i København

537 Bodil Hansdatter i Nakskov. 10.5.1671, fol.289.
E: Laurids Olufsen, væver. B:
1) Hans Lauridsen
2) Claus Lauridsen 7
3) Mette Lauridsdatter 3½.
FM: Niels Lauridsen Galde.

538 Jacob Pedersen i Nakskov. 13.7.1671, fol.292.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: Laurids Nielsen i Nakskov. B:
1) Niels Jacobsen i Højreby på Lolland
2) Johanne Jacobsdatter, enke efter Jens Nielsen Læsø, [skifte 15.6.1670 lbnr.534]
3) Maren Jacobsdatter g.m. Jacob Mess i Højreby
4) Kirsten Jacobsdatter g.m. Jacob Jeger i Nysted
5) Hans Jacobsen i Holland
6) Anne Jacobsdatter 17 eller 18 eller 19 år (delvis dækket i kopien)
7) Margrethe Jacobsdatter 16
8) Ellen Jacobsdatter 13
9) Peder Jacobsen 7.
Afdøde døde for kort tid siden i København.
[Sønnerne Niels og Hans bruger tilnavnet Forbus 1680 og senere].

539 Bodil Ambrosiusdatter i Nakskov. 19.7.1671, fol.303B.
E: Christen Nielsen, bager.
Afdødes andet ægteskab med Mikkel Mathiassen, farver, skifte 24.4.1668 lbnr.510. B:
1) Anne Mikkelsdatter.
FM: Hans Rasmussen, bager i Nakskov.
Afdødes første ægteskab med Hans Lauridsen, kræmmer, [skifte 10.4.1662 lbnr.476]. Dennes første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 24.7.1657]. Arv til B:
1) Karen Hansdatter.

540 Christen Alsing, skibsbygger i Nakskov. 3.8.1671, fol.317B.
B:
1) Christen Christensen
2) Karen Christensdatter
3) Maren Christensdatter
4) Ellen Christensdatter.
FM: Niels Mortensen.

541 Peder Nielsen Nordbagge i Nakskov. 28.10.1671, fol.320.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Hansen, der ægter enken. B:
1) Niels Pedersen 21
2) Martha Pedersdatter 11
3) Anne Pedersdatter 7
4) Kirsten Pedersdatter 4.
FM: Anders Nielsen.

542 Peder Pedersen, bager i Nakskov. 18.4.1672, fol.322B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Hans Pedersen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Pedersdatter 16
2) Mads Pedersen 14
3) Rasmus Pedersen 10
4) Peder Pedersen 2.
FM: Peder Samuelsen.

543 Mads Nielsen, handskemager i Nakskov. 10.6.1672, fol.333B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Mads Hansen Hyldtofte, prokurator i Nakskov. B:
1) Peder Madsen 17
2) Niels Madsen 15½
3) Maren Madsdatter 13½
4) Cathrine Madsdatter 9
5) Rasmus Madsen 2.
6) [Else Madsdatter, født efter fars død].
FM: Peder Rasmussen, handskemager i Nakskov.

544 Niels Jensen, slagter i Nakskov. 9.9.1672, fol.343B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Peder Bertelsen. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Else Nielsdatter 4.
FM: Hans Christensen, feldbereder i Nakskov.

545 Cathrine Johansdatter Bruun i Nakskov. 10.9.1672, fol.350B.
E: Hans Flor, organist. B:
1) Johan Hansen Flor 14
2) Kirsten Hansdatter Flor 10
3) Anne Cathrine Hansdatter Flor 7
4) Marie Hansdatter Flor 4.
FM: Peder Pedersen, kræmmer i Nakskov.

546 Jens Hansen, kræmmer i Nakskov. 5.12.1672, fol.356.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Jensen Meltofte. B:
1) Hans Jensen
2) Ellen Jensdatter
3) Birgitte Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter.
FM: Morten Skomager i Nakskov.

547 Mathias Christoffersen, bager i Nakskov. 29.4.1673, fol.373.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Blach. A:
1) bror Peder Christoffersen, bager i Nakskov.

548 Margrethe Jørgensdatter i Nakskov. 6.9.1664, fol.393B.
E: Jørgen Andersen. B:
1) Birgitte Jørgensdatter 4.
Enkemandens første ægteskab med Birgitte Jørgensdatter. Arv til B:
1) Cathrine Jørgensdatter 9.
FM: Samuel Clausen i Nakskov.
Anders Hansen, hattemager i Nakskov bliver ny værge 11.10.1673 i Samuel Clausens sted.

549 Rafael Mars i Nakskov. 14.2.1674, fol.402B.
E: Regina. B:
1) Jacob Frandsen Mars
2) Dorthe Rafaelsdatter.
FM: Mikkel Mikkelsen, skomager.

550 Frands Arentsen, bager i Nakskov.12.2.1674, fol.422B.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Peder Bertelsen. B:
2) Mads Frandsen
3) Frands Frandsen
4) Anne Frandsdatter
5) Inger Frandsdatter
6) Birgitte Frandsdatter.
FM: Henrik Thomsen.
Første ægteskab med Inger Jensdatter, skifte 7.4.1652 lbnr.430. B:
1) Jacob Frandsen.

551 Peder Poulsen i Nakskov. 30.1.1672, fol.429B.
E: Anne Hansdatter Lytsen. LV: Jacob Andersen i Nakskov. B:
1) Hans Pedersen 13
2) Mariche Pedersdatter 11
3) Inger Pedersdatter 6.
FM: Jacob Andersen Kaarsebjerg.
Arv efter enkens bror Laurids Hansen Lytsen, skifte 8.10.1658 til dennes søn: Christian Lauridsen Lytsen, der også har arv efter sin mor, der døde før faderen og efter sin farmor Mariche, skifte 17.10.1661 lbnr.469, enke efter Hans Lytsen ved værge farbror Mathias Hansen Lytsen, barber i Nakskov.

552 Christen Nielsen, bager og hustru Anne Hansdatter i Nakskov. 26.3.1674, fol.435.
B:
1) Hans Christensen
2) Bodil Christensdatter.
FM:
1 fars stedfar Hans Hansen, byskriver i Nakskov
2 morbror Ejler Hansen Wolf, kollega i Nakskov latinskole.
Enkemandens første ægteskab med Bodil Ambrosiusdatter, skifte 19.7.1671 lbnr.539. Dennes andet ægteskab med [Mikkel Mathiassen, farver, skifte 24.4.1668 lbnr.510]. Arv B:
1) Anne Mikkelsdatter.

553 Claus Didriksen, badskær i Nakskov. 3.4.1674, fol.450.
Enkemand. B:
1) Didrik Clausen, udenlands
2) Gabriel Clausen
3) Anne Clausdatter
4) Lisbeth Clausdatter
5) Cathrine Clausdatter.
FM:
1 Simon Hermansen, badskær i Nakskov
2 Peder Bertelsen, overformynder i Nakskov.

554 Tønne Olufsen, feldbereder i Nakskov. 26.6.1674, fol.456.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Hans Jacobsen i Nakskov.
Første ægteskab med Birgitte Ibsdatter, skifte 19.5.1669 lbnr.518. B:
1) Anne Tønnesdatter 17
2) Oluf Tønnesen 13
3) Ib Tønnesen 8
4) Kirsten Tønnesdatter 6.
FM: Hans Christensen, feldbereder.

555 Jeppe Sørensen, grovsmed i Nakskov. 20.5.1674, fol.471B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Hans Didriksen. B:
1) Søren Jepsen
2) Hans Jepsen
3) Rasmus Jepsen
4) Maren Jepsdatter
5) Karen Jepsdatter
6) Kirsten Jepsdatter.
FM: Christen Lauridsen, smed i Nakskov.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1670-1678

556 Peder Hansen, murer i Nakskov. 9.6.1671, fol.1.
E: Sindel Carstensdatter. LV: Jochum Lytsen.
Første ægteskab med Maren Bertelsdatter, skifte 18.1.1655. B:
1) Hans Pedersen, soldat på Fyn
2) Sidsel Pedersdatter, tjener på en herregård i Skåne.
FM: Jacob Hansen Munch.
Enkens første ægteskab med Henrik Jørgensen Heitmann, skifte 27.9.1653. B:
1) Jørgen Henriksen Heitmann
2) Anne Henriksdatter Heitmann, der døde 1665
3) Ejler Henriksen Heitmann.

557 Cathrine Rosenfeld i Nakskov 9.1.1672, fol.5.
E: Didrik von Essen. A:
1) bror Asmus Rosenfeld, død. 4B:
a Hans Rosenfeld, amtsskriver i Nykøbing amt på Falster
b Johan Rosenfeld
c Borcher Rosenfeld
d Margrethe Rosenfeld g.m. Vessel Henriksen Bartling, kapellan i Nykøbing Falster
2) bror Hans Rosenfeld, uvist hvor
3) søster Anneke Rosenfeld i Slesvig, død. Uvist om børn
4) søster Magdalene Rosenfeld, død. 2B:
a Gertrud Timpf g.m. Johan Zimmermann, løjtnant i Nysted
b Magdalene Timpf.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter.
Gave efter hendes donationsbrev af 24.8.1652 på hendes syge- og sotteseng til Didrik von Essens brorsøn Didrik Evertsen von Essen, der nu er i Amsterdam.

558 Jens Hansen Pors, skomager i Nakskov. 15.3.1672, fol.17.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen Blach. A:
1) bror Anders Hansen i Lübeck.

559 Christen Jørgensen, skriver i Lollands Sønder herreds ting. 2.5.1672, fol.19.
E: Elsebeth Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen.
Skifte efter første hustru. 16.11.1663.
Arvinger kendes ikke.
Følgende har krav efter første hustrus skiftebrev:
1 Karen Hansdatter Birk g.m. Volf Nielsen, herredsfoged i Fuglse herred
2 Jørgen [Hansen Bang], præst i Sandager [og Holevad på Fyn].

560 Maren Nielsdatter i Nakskov. 28.10.1670, fol.31.
E: Mathias Christensen, vinhandler. A:
1) Søren Nielsen Pind
2) Jens Nielsen
3) Andreas Nielsen Friis
4) Christen Nielsen Tranberg
5) Sidsel Nielsdatter
6) Birgitte Nielsdatter
7) Abel Nielsdatter
8) Dorthe Nielsdatter.

561 Karen Lauridsdatter, ugift i Nakskov. 14.12.1671, fol.33.
Arvinger angives ikke.

562 Anne [Lauridsdatter Bonde] i Nakskov. 9.2.1672, fol.35.
Enke efter Christen Pedersen, væver, skifte 10.1.1668 lbnr.508. A:
1) søster i Kiel i Holsten
2) søster i Preetz Kloster,
hvis navne ikke kendes.
Desuden nævnes afdødes steddatter Maren Christensdatter.

563 Dorthe Albertsdatter Schrøder i Nakskov. 20.8.1674, fol.37.
E: Hans Flor, organist. A:
0) far [Albert Samuelsen Schrøder, præst i Snesere, død 7.4.1670]
1) bror Samuel Albertsen Schrøder, konrektor på Sorø kongelige fri skole
2) bror Laurids Albertsen Schrøder, kollega på den adelige frie skole på Herlufsholm
3) bror Hans Albertsen Schrøder, rektor på Vordingborg skole
4) bror Daniel Albertsen Schrøder, student
5) bror Jørgen Albertsen Schrøder, håndskriver for Christian Møller på Kattrup [i Buerup sogn]
6) bror Jacob Albertsen Schrøder
7) søster Maren Albertsdatter Schrøder, nu i København, præsteenke efter salig Hr. Christoffer
8) søster Anne Albertsdatter Schrøder g.m. Mads [Jensen] Prom, præst i Sørbymagle [og Kirkerup]
9) søster Ellen Cathrine Albertsdatter Schrøder på Ravnstrup på Sjælland
10) søster Elisabeth Albertsdatter Schrøder, død. 2B:
a Gert Hansen Morville
b Cathrine Hansdatter Morville.
FM:
1 Bastian Laurenberg, magister
2 Mathias Bager.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Johansdatter Bruun, [skifte 10.9.1672 lbnr.545].
Desuden nævnes enkemandens mor Anne, enke efter Flor.

564 Hans Eriksen i Nakskov. 12.1.1675, fol.49.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Anders Jensen Lund, rådmand. A:
1) bror Jørgen Eriksen, bøssemager i Holland
2) søster Bodil Eriksdatter g.m. Rasmus Pedersen på Langelands Hoved
3) søster Marie Eriksdatter g.m. Mikkel Mouridsen i Østerhusene på Langeland
4) søster Aarsele (Ursula) Eriksdatter g.m. Rasmus Olufsen i Stoense sogn på Langeland
5) søster Margrethe Eriksdatter, død. 5B:
a Aarsele Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Ullebjerg på Langeland
b Erik Christensen
c Hans Christensen
d Karen Christensdatter
e Sidsel Christensdatter.
Enkens første ægteskab med Peder Knudsen, skifte 25.6.1668 lbnr.512. B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Christian Jensen
2) Knud Pedersen, død, efter hvem der er arv
3) Jens Pedersen.

565 Karen Mortensdatter i Nakskov. 28.9.1674, fol.61.
E: Laurids Raft. B:
2) Carsten Lauridsen, kandestøber
3) Jens Lauridsen.
Første ægteskab med [Carsten Pedersen, skifte 11.5.1641 lbnr.280]. B:
1) Gertrud Carstensdatter, død. E: Jørgen Jensen i Torup. 2B:
a Jens Jørgensen
b Carsten Jørgensen.

566 Else Johansdatter i Nakskov. 19.11.1674, fol.67.
E: Jochum Kjeldsen.
Arvinger kendes ikke.

567 Karen i Nakskov. 21.1.1675, fol.71.
Enke efter Hans Jacobsen. B:
1) Ejler Hansen Wolf, kollega i Nakskov latinskole
2) Iver Hansen Wolf. kongens foged i Nordland
3) Jacob Hansen Wolf, bager på Christianshavn
4) Christoffer Hansen Wolf i Danzig
5) Anne Hansdatter, [skifte 26.3.1674 lbnr.552]. 2B:
a Hans Christensen
b Bodil Christensdatter.

568 Christian Ludolf i Nakskov. 29.4.1675, fol.75.
E: Margrethe Christensdatter Rød. LV: Anders Jensen Lund, rådmand i Nakskov. A:
1) bror Anders Lytsen i Tinningstedt i Karlum sogn syd for Tønder
2) søster Johanne Lytsensdatter g.m. Peder Broder i Tinningstedt
3) søster Ingeborg Lytsensdatter
4) søster Krista Lytsensdatter g.m. Lambertsen i Tinningstedt.
Afdøde havde været ridefoged på Pederstrup.

569 Erik Christensen, skomager i Nakskov. 13.1.1676, fol.93.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Peder Olufsen Kærup. A:
1) morbror Christen Nielsen, skrædder i Nakskov, [skifte 7.3.1650 lbnr.406]. 3B:
a Anders Christensen i grevskabet Embden i Holland, død. Uvist om børn
b Elsebeth Christensdatter g.m. Didrik von Essen, borgerkaptajn i Nakskov
c Maren Christensdatter, enke efter Hans With. LV: Christen Jensen, skrædder. (Hun arver på egne og sin børns vegne).
2) moster Anne Nielsdatter i Maribo, død. 4B:
a Niels Rasmussen i Maribo
b Laurids Rasmussen
c Frands Rasmussen
d Aarsele Rasmusdatter.

570 Thomas Rasmussen, bager i Nakskov. 3.2.1676, fol.101.
Enkemand. A:
1) søster Else Rasmusdatter i Ringsted
2) søster, død. 1B:
a Niels Hansen Møller i Kastager.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Morten Nielsen.

571 Karen Kandestøbers i Nakskov. 14.4.1676, fol.111.
Enke efter Hans, kandestøber. B:
3) Morten Hansen, hos faster i København
4) Cathrine Hansdatter, hos faster i København.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Hansen i den Haag i Holland
2) Laurids Hansen i Ostindien.

572 Jørgen Jørgensen i Nakskov. 29.6.1676, fol.115.
E: Anne Margrethe Bruun. LV: Christoffer Scheffer i Nakskov. A:
1) bror Jens Jørgensen i Køge
2) søster Cathrine Jørgensdatter g.m. Jørgen Helt, tolder i Køge
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Hans Betke, possementmager i Nakskov.

573 Henning Hansen Skytte i Nakskov. 15.11.1677, fol.121.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Hans Lauridsen Brendure i Nakskov. A:
1) bror Henrik Hansen Skytte i Kolling Karg? i Holsten
2) søster Margrethe Hansdatter i Kolling Karg.

574 Marie Hansdatter Staltz i Nakskov. 3.3.1677, fol.129.
B:
1) søn, der døde straks efter trolovelse. B:
a Marie Lorentsdatter, der ikke er lyst i kuld og køn.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Tyskland.

575 Hans Andersen, rebslager i Nakskov. 5.2.1678, fol.141.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror Peder Andersen i Assens på Fyn
2) bror Laurids Andersen i Malmø i Skåne.
Desuden nævnes enkens svoger Jørgen Thorsen i Vesterbo i Købelev sogn.

576 Abraham Schmidt, toldbetjent i Nakskov. 4.7.1678, fol.157.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jens Jacobsen, tolder i Nakskov.
Arvinger på afdøde mors side:
1) Inger Børgesdatter g.m. Joen Pedersen i Vingårdsstræde i København
2) Hans Børgesen i København.
Arvinger på afdødes fars side:
3) Inger g.m. Niels Bødker
4) Kirsten, enke efter Claus Pedersen, skomager i København.

577 Johan Blismer, kræmmer i Nakskov. 9.4.1678, fol.613, næste protokol fol.259.
E: Dorthe Schøn. LV: Gallas Clausen, der ægter enken. B:
1) Johan Peder Blismer, født efter fars død.
Før sønnen blev født anførtes følgende A:
1) mor Else, enke efter Jacob Blismer i Grube i Holsten
2) bror Claus Jacobsen Blismer
3) bror Jacob Jacobsen Blismer
4) bror Melchior Jacobsen Blismer
5) bror Henrik Jacobsen Blismer
6) søster Engel Jacobsdatter Blismer
7) søster Lisbeth Jacobsdatter Blismer
8) søster Anneche Jacobsdatter Blismer
9) søster Else Jacobsdatter Blismer.
FM: morbror Melchior With, rådmand i Nakskov.
Arv efter enkens far Peder Schøn, rådmand og apoteker, skifte 2.6.1675 lbnr.579, og efter enkens mor [Marie Heerfordt, skifte 6.4.1668 lbnr.509].


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1674-1681

578 Niels Nielsen Holst i Nakskov. 10.9.1674, fol.1.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Hans Jensen i Nakskov. B:
1) Mariche Nielsdatter.
FM: Peder Olufsen Kærup i Nakskov.

579 Peder Schøn, rådmand og apoteker i Nakskov. 2.6.1675, fol.8.
E: Anne Schiellerup. LV: Markus Lauridsen, byfoged i Nakskov.
Første ægteskab med Marie Heerfordt, skifte 6.4.1668 lbnr.509. B:
1) Dorthe Pedersdatter Schøn, [enke efter Johan Blismer, skifte 9.4.1678 lbnr.577]. LV:
1 morbror Christian Heerfordt, præst i Hillested
2 Albert Matras, mødrene frænde
3 Søren Pedersen, kræmmer, fædrene frænde
4 Peder Samuelsen, fædrene frænde.
Desuden nævnes
1 første hustrus far Christoffer Heerfordt den ældre, apoteker i København
2 første hustrus søsters mand Christoffer Hartmann, apoteker i Nykøbing Falster.
Arv i boet til
1 Mikkel Olufsen
2 Oluf Olufsen
efter deres far Oluf Lauridsen Broby, præst i Vesterborg og Nordlunde, skifte 5.11.1668, der var g.m. afdødes søster [Dorthe Schøn].

580 Dorthe Jensdatter i Nakskov. 25.3.1675, fol.45.
E: Niels Mortensen, skipper. B:
1) Karen Nielsdatter 3
2) Anne Nielsdatter 2.
FM: mosters mand Niels Lauridsen Galde.

581 Rasmus Pedersen Blach i Nakskov. 10.2.1676, fol.48B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Peder Olufsen Kærup. B:
1) Thomas Rasmussen Blach 22
2) Gunder Rasmusdatter Blach 14
3) Maren Rasmusdatter Blach 9
4) Peder Rasmussen Blach 9.
FM: Hans Kjeldsen i Nakskov.

582 Laurids Christoffersen, købmand i Nakskov. 30.8.1675, fol.58, næste protokol fol.227.
Enkemand efter Engelke With, der døde før ham. B:
1) Melchior Lauridsen
2) Christoffer Lauridsen
3) Cathrine Lauridsdatter
4) Engel Margrethe Lauridsdatter
5) Anne Lauridsdatter, der ved arvens fordeling 20.12.1684 er g.m. Johan Rosenfeld, skomager.
FM:
1 morfar Melchior With, rådmand i Nakskov
2 Johan Blismer i Nakskov, som beslægtet
3 Mads Hansen Hyldtofte
4 Henrik Vennebjerg
5 Anders Rasmussen, bager
6 Niels Rasmussen Torp
7 Jacob Pedersen Munch.
Arv i boet efter Villum Hansen, [skifte 15.10.1661 lbnr.493]. Arv til B:
1) Cathrine Villumsdatter, død
2) Margrethe Villumsdatter.

583 Bodil Jensdatter i Nakskov. 11.5.1676, fol.107B, næste protokol fol.269.
Enke efter Rasmus Pedersen Blach, skifte 10.2.1676 lbnr.581. B:
1) Thomas Rasmussen Blach
2) Gunder Rasmusdatter Blach
3) Maren Rasmusdatter Blach
4) Peder Rasmussen Blach.
FM:
1 Jacob Hansen Munch
2 Peder Rasmussen, handskemager
3 Thomas Christensen, bager
4 Hans Kjeldsen, alle i Nakskov.

584 Christen Christensen i Nakskov.9.11.1676, fol.124B.
E: Bodil Hansdatter Krey. LV: bror Hans Krey den yngre. B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Christen Christensen 11
3) Karen Christensdatter 8
4) Hans Christensen 5
5) Peder Christensen 2½.
FM: Carsten Jacobsen.
Arv efter enkens far Hans Krey, skifte 24.1.1665 lbnr.500.
Afdøde døde i København.

585 Hans Lauridsen Munch i Nakskov. 3.7.1677, fol.139.
E: Anne Pedersdatter. LV: far Peder Henningsen i Nakskov. B:
1) Henning Hansen Munch, under 15 år.
FM: Anders Nielsen Rostocker i Nakskov.

586 Gertrud Nielsdatter i Nakskov. 21.6.1677, fol.142.
E: Jørgen Henriksen, skrædder. B:
1) Henrik Jørgensen 14
2) Niels Jørgensen 10.
FM: Hans Didriksen i Nakskov.
Arv i boet til enkemandens bror Ejler Henriksen, skrædder i Nakskov efter mor Sindel Carstensdatter, enke efter Peder Hansen, murer, skifte 9.6.1671 lbnr.556.

587 Anne Jacobsdatter i Nakskov. 3.7.1677, fol.147.
E: Frederik Bertelsen, væver. B:
1) Jacob Frederiksen.
FM: morfar Jacob Pedersen i Nakskov.

588 Jens Andersen, skrædder i Nakskov. 4.7.1677, fol.148B.
E: Maren Davidsdatter. LV: Peder Rasmussen, handskemager. B:
1) Christence Jensdatter 5
2) David Jensen 4.
FM: Jørgen Foubo, skomager.

589 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 5.7.1677, fol.152.
E: Hans Madsen, hattemager. B:
1) Mathias Hansen, under 15 år
2 Margrethe Hansdatter, under 15 år.
FM: Jens Remmer i Nakskov.

590 Claus Skibelund i Nakskov. 6.7.1677, fol.154.
E: Karen. LV: Thomas Christensen, bager i Nakskov. B:
1) Hans Clausen
2) Anne Clausdatter
3) Karen Clausdatter.
FM: Hans Mikkelsen, snedker i Nakskov.

591 Didrik Guthardt, skrædder i Nakskov. 6.7.1677, fol.156.
E: Bodil. LV: Jørgen Hammer. B:
1) Karen Didriksdatter, under 15 år
2) Margrethe Didriksdatter, under 15 år
3) Elisabeth Didriksdatter, under 15 år.
FM: Anders Jensen, smed i Nakskov.

592 Frands Rasmussen i Nakskov. 9.7.1677, fol.158.
E: Else Andersdatter. LV: Peder Kornmaaler. B:
1) Rasmus Frandsen, under 15 år
2) Lorents Frandsen, under 15 år
3) Else Frandsdatter, under 15 år
4) Anne Frandsdatter, under 15 år.
FM: Laurids Paaske.

593 Christen Clausen i Nakskov. 11.7.1677, fol.160.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Peder Jacobsen, væver. B:
1) Anne Christensdatter 22
2) Maren Christensdatter 19
3) Jens Christensen 7
4) Karen Christensdatter 3.
FM: Hans Sørensen i Nakskov.

594 Peder Samuelsen, skomager i Nakskov. 13.7.1677, fol.161B.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Jacob Pedersen Munch. B:
1) Anne Pedersdatter, under 15.
FM: Erik Christoffersen Wolf.

595 Laurids Hansen Kappel i Nakskov. 2.8.1677, fol.166.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Jensen. B:
1) Bodil Lauridsdatter 7
2) Ida Lauridsdatter 5
3) Kirsten Lauridsdatter 3.
FM: Peder Pedersen, kræmmer i Nakskov.

596 Anneke Gerbins i Nakskov. 29.11.1677, fol.171B.
E: Erik Lauridsen. B:
1) Maren Eriksdatter 8.
FM: Rasmus Christensen.

597 Laurids Madsen i Nakskov. 9.7.1677, fol.174.
E: Sara Pedersdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Peder Lauridsen
2) Birgitte Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter.
FM: Anders Pedersen, skomager.

598 Mathias Lytsen, badskær i Nakskov. 7.1.1678, fol.176, næste protokol fol.208.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen. B:
1) Niels Lytsen 9
2) Mariche Lytsen 8
3) Vibeke Lytsen 5.
FM: farbror Jochum Lytsen i Nakskov.
Niels Mortensen bliver værge 3.3.1684 i Thomas Christensen bagers sted.

599 Niels Pedersen Læsø i Nakskov. 21.3.1678, fol.182.
E: Anne Mortensdatter. LV: bror Niels Mortensen, skipper i Nakskov. B:
1) Johanne Nielsdatter 25
2) Morten Nielsen 23
3) Hans Nielsen 21.
FM: Niels Lauridsen Galde i Nakskov.

600 Mads Rasmussen, glarmester i Nakskov. 3.9.1677, fol.185.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Hans Jensen, glarmester. B:
1) Rasmus Madsen 16.
Enkens første ægteskab med Svend Jensen i Ore [i Arninge sogn], skifte 20.4.1657. Arv til B:
1) Mikkel Svendsen.

601 Mette Ambrosiusdatter i Nakskov. 22.4.1678, fol.189.
E: Hans Rasmussen, bager. B:
1) Anne Hansdatter 14
2) Else Hansdatter 11
3) Ambrosius Hansen 9
4) Samuel Hansen 6.
FM: svoger Hans Pedersen, bager i Nakskov.

602 Jochum Lytsen i Nakskov. 30.5.1678, fol.198, 278.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen Borre. A:
1) søster Anne [Hansdatter Lytsen], enke efter Peder Poulsen, [skifte 30.1.1672 lbnr.551]
2) bror Mathias Lytsen, [skifte 7.1.1678 lbnr.598]. E: Maren [Nielsdatter]. B:
a Niels Lytsen
b Mariche Lytsen
c Vibeke Lytsen.
FM: morbror Laurids Nielsen
3) bror Hans Rumohr, [skifte 16.7.1660 lbnr.452]. B:
a Vibeke Rumohr g.m. Niels Jensen, skrædder i Stokkemarke
b Kirsten Rumohr.
Arv efter afdødes mor Mariche, [skifte 17.10.1661 lbnr.469], enke efter [Hans] Lytsen
Enkens første ægteskab med [Peder Ditlevsen Flensborg, skifte 28.8.1661 lbnr.465]. Arv til B:
1) Maren Pedersdatter g.m. kaptajn Didrik Vesling.

603 Anne Eriksdatter i Nakskov. 20.6.1678, fol.218B.
E: Jørgen Christensen Bruun. B:
4) Christen Jørgensen Bruun
5) Jørgen Jørgensen Bruun.
Første ægteskab med Christen Bruun, byskriver, skifte 14.11.1661 lbnr.490. B:
1) Cathrine Christensdatter Bruun
2) Ellen Christensdatter Bruun, der døde for 2 år siden, efter hvem, der er arv
3) Kirsten Christensdatter Bruun.
FM: Claus Samuelsen i Nakskov.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Christen Pedersen på Alsø [i Fuglse sogn]
2 enkemandens bror Hans Christensen på Alsø
3 Laurids Eriksen, borgmester i Sakskøbing.

604 Kirsten Madsdatter i Nakskov. 20.9.1678, fol.228.
E: Hans Christensen Holt. B:
2) Niels Hansen, under 16 år.
Første ægteskab med Niels Nielsen Holst, skifte 10.9.1674 lbnr.578. B:
1) Mariche Nielsdatter, under 15 år.
FM: Peder Olufsen Kærup i Nakskov.

605 Ejler Hansen Høfding, kirkeværge og fattigforstander i Nakskov. 30.1.1679, fol.233.
E: Gunder Christensdatter. LV: morbror Markus Lauridsen, byfoged i Nakskov. B:
1) Christen Ejlersen, under 16 år
2) Hans Ejlersen, under 16 år
3) Jørgen Ejlersen, under 16 år.
FM: Hans Pedersen, bager i Nakskov.

606 Mette Eriksdatter i Nakskov. 25.7.1677, fol.239B.
E: Mads Lauridsen. B:
1) Laurids Madsen 18, bådsmand i kongens tjeneste.

607 Statius Højer, badskær i Nakskov. 7.12.1678, fol.242.
Enkemand efter Maren Cortsdatter, der døde før ham. B:
1) Cort Statiussen i Stavanger i Norge
2) Herman Statiussen
3) Gertrud Statiusdatter
4) Maren Statiusdatter
5) Helvig Statiusdatter.
FM: Hans Lauridsen Brendure i Nakskov.

608 Samuel Clausen i Nakskov. 10.7.1679, fol.247.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Krag, byfoged. B:
1) Claus Samuelsen
2) Gunder Samuelsdatter g.m. Jacob Pedersen Munch
3) Peder Samuelsen, [skifte 13.7.1677 lbnr.594]. B:
a Anne Pedersdatter.
FM: stedfar Villads Jensen Rask i Nakskov.

609 Thomas Rasmussen Blach, ugift korporal, der døde sidste vinter i Landskrona i Skåne. 18.9.1679, fol.254.
A:
0) forældre Rasmus Pedersen Blach, [skifte 10.2.1676 lbnr.581] og Bodil Jensdatter, skifte 11.5.1676 lbnr.583
1) søster Gunder Rasmusdatter Blach
2) søster Maren Rasmusdatter Blach
3) bror Peder Rasmussen Blach.
FM:
1 Peder Rasmussen, handskemager i Nakskov
2 Thomas Christensen, bager i Nakskov
3 Hans Kjeldsen i Nakskov

610 Carsten Jacobsen, bedemand i Nakskov. 23.12.1679, fol.260.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Jensen Lund, rådmand. B:
1) Karen Carstensdatter.
FM: Oluf Hansen Piper, klokker i Nakskov.

611 Ellen Rasmusdatter i Nakskov. 8.1.1680, fol.262.
E: Niels Nielsen, væver. B:
1) Kirsten Nielsdatter 11
2) Mads Nielsen 9.
FM: svoger Hans Nielsen, væver.

612 Anne Pedersdatter i Nakskov. 9.3.1680, fol.264, næste protokol fol.210B.
Enke efter Hans Lauridsen Munch, [skifte 3.7.1677 lbnr.585]. B:
1) Henning Hansen Munch 7.
FM: morfar Peder Henningsen.
Rasmus Mortensen Gylle i Nakskov bliver ny værge 29.7.1684.

613 Hans Jensen i Nakskov. 22.11.1679, fol.266B.
Enkemand efter Kirsten Pedersdatter, der døde nogen tid før ham. B:
1) Jens Hansen
2) Christoffer Hansen
3) Anne Hansdatter g.m. Niels Jacobsen, skomager.

614 Anne Pedersdatter i Nakskov. 19.2.1680, fol.272.
E: Jacob Pedersen Borre.
Første ægteskab med Hans Olufsen Borre, skifte 6.12.1669 lbnr.520. B:
1) Karen Hansdatter Borre.
FM: Hans Hansen Bentsen.

615 Henrik Vennebjerg, købmand i Nakskov. 24.3.1680, fol.286.
E: Anne Melchiorsdatter. LV: Mads Hansen Hyldtofte, rådmand i Nakskov. B:
1) Melchior Henriksen Vennebjerg 9
2) Henrik Henriksen Vennebjerg 6
3) Laurids Henriksen Vennebjerg 5
4) Johan Henriksen Vennebjerg 3
5) Arent Henriksen Vennebjerg 12 uger.
FM: Markus Didriksen.

616 Dorthe Madsdatter i Nakskov. 17.4.1680, fol.318.
E: Rasmus Pedersen Holst.
Første ægteskab med Hans Høgh.
Andet ægteskab med Frands Arentsen, [skifte 12.2.1674 lbnr.550]. B:
1) Mads Frandsen, død i kongens tjeneste
2) Anne Frandsdatter 28
3) Inger Frandsdatter 23
4) Birgitte Frandsdatter 16
5) Frands Frandsen Høj 10
FM: Hans Pedersen, bager og de fattige skolebørns forstander.

617 Anne Hansdatter Lytsen i Nakskov. 27.5.1680, fol.323.
Enke efter Peder Poulsen, [skifte 30.1.1672 lbnr.551]. B:
1) Hans Pedersen Lytsen
2) Mariche Pedersdatter
3) Inger Pedersdatter.
FM: svoger Laurids Andersen Kaarsebjerg.

618 Hans Hansen, slagter i Nakskov. 5.4.1680, fol.327B.
E: Karen Andersdatter. LV: Lave Jensen, tømrer i Nakskov. B:
1) Hans Hansen 6
2) Sidsel Hansdatter 3
3) Karen Hansdatter 10 uger.
FM: Niels Rasmussen i Nakskov.

619 Margrethe Lauridsdatter i Nakskov. 28.2.1680, fol.331.
E: Hans Klauman.
Første ægteskab med Frands Farenholt i København, skifte 27.4.1661. B:
1) Nikolaj Frandsen Farenholt
2) Mette Frandsdatter Farenholt.
FM: Henrik Hjort, hattemager i København.
Desuden nævnes børnenes halvsøskende:
1 Lorents Kraft
2 Peder Farenholt
og
3 enkemandens bror Peder Klauman.

620 Bodil Sørensdatter i Nakskov. 26.6.1680, fol.337B.
E: Henrik Eggers. B:
1) Magdalene Eggers
2) Cathrine Eggers.
FM: mors søskendebarn Thomas Mikkelsen Holdense, borgmester i Nakskov.

621 Birgitte Christoffersdatter i Nakskov. 23.6.1680, fol.340B.
E: Peder Klauman, rådmand. B:
1) Birgitte Pedersdatter Klauman
2) Marie Pedersdatter Klauman
3) Birgitte Christoffora Pedersdatter Klauman.
FM: Anders Hammer, rådmand i Nakskov.

622 Jørgen Hansen i Nakskov. 2.9.1680, fol.347.
E: Margrethe Markusdatter. B:
1) Anne Jørgensdatter 6
2) Markus Jørgensen 4.
FM: Rasmus Clausen, glarmester.

623 Anders Rasmussen, rebslager i Nakskov. 4.10.1680, fol.349.
Forlovet med Margrethe Pedersdatter, steddatter af Hans Pedersen Bagger. A:
1) bror Søren Rasmussen, substitut i Vestenskov og Kappel
2) bror Markus Rasmussen
3) bror Søren Rasmussen
4) søster Dorthe Rasmusdatter.
FM: Hans Jensen Meltofte.

624 Maren Christensdatter i Nakskov. 6.1.1681, fol.352.
E: Rasmus Hansen Holmemand.
Første ægteskab med Peder Nielsen Nordbagge, skifte 28.10.1671 lbnr.541. B:
1) Niels Pedersen Nordbagge
2) Martha Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter.
FM: Hans Nielsen, skrædder.

625 Hans Betke, possementmager i Nakskov. 10.1.1681, fol.359B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Holm, købmand i Nakskov. B:
1) Birgitte Lisbeth Hansdatter 5
2) Jørgen Hansen Betke 3.
FM: Carsten Kandestøber.

626 Maren Nielsdatter i Nakskov. 25.6.1680, fol.370.
E: Anders Hammer, rådmand.
Første ægteskab med [Christoffer Hansen, skifte 14.1.1662 lbnr.499]. B:
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Hammer, rådmand. B:
1) Birgitte Christoffersdatter, [skifte 23.6.1680 lbnr.621]. E: Peder Klauman, rådmand. 3B:
a Birgitte Pedersdatter Klauman
b Marie Pedersdatter Klauman
c Birgitte Christoffora Pedersdatter Klauman.

627 Jacob Nielsen, slagter i Nakskov. 24.1.1681, fol.384.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Lauridsen Brendure. B:
1) Niels Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Anne Jacobsdatter 17.

628 Rasmus Jensen Elkær i Nakskov. 1.2.1681, fol.389B.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Anders Krey, byfoged. B:
1) Dorthe Rasmusdatter Elkær.
FM: Morten Pedersen, som beslægtet.

629 Mette Jørgensdatter i Nakskov. 9.3.1681, fol.399.
E: Anders Krag, byfoged. B:
1) Anders Andersen Krag, under 16 år.

630 Peder Christensen, murer i Nakskov. 19.5.1681, fol.403B.
E: Aarsele Nielsdatter. LV: Hans Andersen Krencher. B:
1) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Remmesnider
2) Niels Pedersen 17
3) Maren Pedersdatter 15
4) Birgitte Pedersdatter 10
5) Christen Pedersen 8.

631 Karen Olufsdatter i Nakskov. 30.5.1681, fol.409.
Enke efter Niels Bonde, [skifte 23.1.1669 lbnr.532]. B:
1) Morten Nielsen Bonde 14.
FM: Christian Jensen, skipper i Nakskov.
Desuden nævnes sønnens svigerinde Karen [Andersdatter], enke efter Hans [Hansen], slagter, [skifte 5.4.1680 lbnr.618].

632 Anders Jensen Lund, rådmand. 3.5.1681, fol.421.
E: Ellen Hansdatter Mule. LV: Søren Jørgensen Haahr. B:
4) Hans Ludvig Andersen Lund 1 uger.
FM: Hans Klyne i Nakskov.
Første ægteskab med Sofie Helvig Jensdatter. B:
1) Anne Marie Andersdatter Lund 11
2) Jens Andersen Lund 10
3) Mette Andersdatter Lund 7.
FM: Hans Lauridsen Brendure i Nakskov, som beslægtet.

633 Cathrine Andersdatter i Nakskov.12.4.1681, fol.432B.
E: Lorents Frederiksen, kræmmer. A:
1) bror Borcher Andersen, død. E: Mette Jacobsdatter. 2B:
a Jacob Borchersen
b Anne Borchersdatter.
FM: Villads Jensen Rask, skomager.

634 Laurids Andersen Kaarsebjerg i Nakskov. 13.5.1681, fol.455.
E: Mette Poulsdatter. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 15
2) Anders Lauridsen 11
3) Inger Cathrine Lauridsdatter 6
4) Poul Lauridsen 5
5) Peder Lauridsen 3.
FM: Niels Rasmussen.

635 Laurids Clemensen i Nakskov. 2.8.1681, fol.462.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Rasmus Mortensen, skomager, der ægter enken. B:
1) Laurids Lauridsen 3.
FM: fars [halv]bror Erik Lauridsen Bruun.
Enkens første ægteskab med Laurids Carstensen, skifte 22.6.1670 lbnr.527. Arv til B:
1) Bodil Lauridsdatter 12.

636 Hans Andersen Buch i Nakskov. 27.6.1681, fol.466, næste protokol fol.209.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Morten Pedersen Ploug. B:
2) Karen Hansdatter 14
3) Niels Hansen 13
4) Kirsten Hansdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter 22.
FM: Mikkel Svendsen, glarmester.
Enkens første ægteskab med Niels Nielsen, tømrer, skifte 2.3.1664 lbnr.486. Arv til B:
1) Johanne Nielsdatter.
Claus Knudsen bliver værge 15.1.1684 for Johanne Nielsdatter.

637 Kirsten [Rasmusdatter] i Nakskov. 17.10.1681, fol.469.
Enke efter Mathias Christoffersen, bager, [skifte 29.4.1673 lbnr.547].
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter, skifte 6.12.1669 lbnr.521. E: Peder Christoffersen, bager, [bror til afdødes sidste mand]. B:
1) Hans Pedersen.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1682-1686

638 Mette Poulsdatter i Nakskov. 15.2.1682, fol.1.
Enke efter Laurids Andersen Kaarsebjerg, skifte 13.5.1681 lbnr.634. B:
1) Kirsten Lauridsdatter
2) Anders Lauridsen
3) Poul Lauridsen
FM: Niels Rasmussen.

639 Maren Kjeldsdatter i Nakskov. 23.2.1682, fol.5B.
E: Jochum Niemand. B:
1) Elelia Jochumsdatter.
FM: Anders Hattemager.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Andersdatter, skifte 4.10.1680. Arv til B:
1) Anders Jochumsen
2) Jochum Jochumsen
3) Anne Marie Jochumsdatter.

640 Hans Albertsen i Nakskov. 26.5.1680, fol.10.
E: Kirsten Pedersdatter, der også døde. B:
1) Albert Hansen, udenlands, uvist hvor
2) Hans Hansen.
FM: morbror Jørgen Pedersen Hammer i Nakskov.
Af hendes første ægteskab B:
1) Laurids Hansen, skomager.

641 Poul Rasmussen, ugift snedker i Nakskov. 6.7.1682, fol.14B.
A:
1) farbror Jens Nielsen bager i Århus, nu tømrer på Bremerholm
2) farbror Anders Nielsen , udenlands
3) faster Karen Nielsdatter g.m. Christen Sørensen, nagelsmed på Bremerholm i København
4) moster Mette Fredlevsdatter, død. E: Poul Knudsen, bager. 4B:
a Mette Poulsdatter i København
b Kirsten Poulsdatter i Nakskov
c Knud Poulsen i Kuditse i Arninge sogn
d Anne Poulsdatter i Ugledige på Sjælland
5) moster Ingeborg Fredlevsdatter i Tønder
6) mors halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen, løjtnant i København.

642 Anne Tønnesdatter i Nakskov. 17.10.1682, fol.27B.
E: Hans Rasmussen, bager. B:
1) Tønne Hansen 3.
FM: Mads Pedersen, bager.
Enkemandens første ægteskab med Mette Ambrosiusdatter, skifte 22.4.1678 lbnr.601.

643 Mette Pedersdatter i Nakskov. 19.10.1682, fol.38.
E: Søren Pedersen Lytsen.
Første ægteskab med [Peder Ditlevsen Flensborg, skifte 28.8.1661 lbnr.465]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Didrik Vesling, kaptajn i København.
[Andet ægteskab med Jochum Lytsen, skifte 30.5.1678 lbnr.602].

644 Johanne Sørensdatter i Nakskov. 25.11.1682, fol.40.
E: Johan Rosenfeld. A:
1) søster, død. 1B:
a Hans Thomsen i Vesterborg skovhus i Vesterborg sogn.

645 Peder Jacobsen i Nakskov. 19.1.1683, fol.40B.
E: Karen Jensdatter. LV: Claus Samuelsen. B:
1) Lisbeth Pedersdatter 9.
FM: Hans Mikkelsen, snedker i Nakskov.
Afdøde, der døde på sørejse til Bergen i Norge, er begravet i Ebeltoft.

646 Bodil i Nakskov. 31.1.1683, fol.42B.
Enke efter Didrik [Guthardt], skrædder, skifte 6.7.1677 lbnr.591. B:
1) Karen Didriksdatter
2) Margrethe Didriksdatter
3) Elisabeth Didriksdatter.
FM: Anders Jensen, klejnsmed i Nakskov.

647 Peder Rasmussen Aalborg i Nakskov. 13.2.1683, fol.44.
E: Johanne Hildebrandtsdatter. LV: Hans Nielsen, skrædder. B:
1) Josias Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Birgitte Pedersdatter.
FM: Hans Krancher, snedker.

648 Henrik Butzbach, toldbetjent i Nakskov. 22.3.1683, fol.46B.
E: Anne Marie Holtzeier. LV: Hans Christensen. A:
1) far Jørgen Butzbach i Hessen.

649 Albert Matras i Nakskov. 3.4.1683, fol.52B.
E: Anneke Hansdatter. LV: morbror Thomas Mikkelsen Holdense i Nakskov. B:
1) Josias Albertsen Matras
2) Hans Albertsen Matras
3) Elsebeth Albertsdatter Matras
4) Dorthe Albertsdatter Matras.
FM: Mikkel Mikkelsen, skomager i Nakskov.
Arv i boet efter enkens mor Bodil Mikkelsdatter, enke efter major Peder Jacobsen. (Sml. lbnr.479).

650 Margrethe Christensdatter i Nakskov. 5.7.1683, fol.62, 300.
E: Evert von Essen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen, bager [g.m. Anne Hansdatter, skifte 26.3.1674 lbnr.552]. 2B:
a Hans Christensen
b Bodil Christensdatter.
FM: morbror Ejler Hansen Wolf, præst i Hillested. Desuden nævnes dennes bror Jacob Hansen Wolf i København.
Christen Nielsen bagers første ægteskab med Bodil Ambrosiusdatter, skifte 19.7.1671 lbnr.539. Dennes andet ægteskab med [Mikkel Mathiassen, farver, skifte 24.4.1668 lbnr.510]. Arv til B:
1) Anne Mikkelsdatter.

651 Mads Hansen Hyldtofte, rådmand i Nakskov. 26.7.1683, fol.89.
E: Cathrine Mikkelsdatter. LV: Morten Ploug, prokurator i Nakskov. B:
1) Hans Madsen Hyldtofte 1.
FM: Niels Jørgensen.

652 Abelone Christensdatter i Nakskov. 27.8.1683, fol.160.
E: Oluf Christensen Møller. B:
1) Christen Olufsen.
FM: Jens Hansen Remmer.

653 Anne Jacobsdatter Kjeldskov (Keldskov) i Nakskov. 28.12.1683, fol.166B.
E: Morten Nielsen Læsø. B:
1) Karen Mortensdatter 3 mdr.
FM: morfar Jacob Andersen Kjeldskov i Nakskov.

654 Margrethe Bonde i Nakskov. 30.12.1683, fol.173.
Arvinger angives ikke.

655 Anders Hansen, hattemager i Nakskov. 10.1.1684, fol.173.
E: Karen Olufsdatter. LV: Thomas Christensen, bager. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jochum Frobøse, kræmmer i Nakskov.

656 Jacob Pedersen Borre i Nakskov. 19.1.1684, fol.178.
E: Elisabeth Hansdatter Klyne. LV: svoger Evert von Essen i Nakskov. B:
1) Jacob Jacobsen Borre.
FM: morfar Hans Nielsen Klyne i Nakskov.

657 Maren Nielsdatter i Nakskov. 19.1.1684, fol.193.
E: Clemen Rasmussen, grovsmed. B:
1) Anne Clemensdatter 14
2) Anneke Clemensdatter 9
3) Niels Clemensen 6
4) Birgitte Clemensdatter 4.
FM: Anders Nielsen i Nakskov.

658 Morten Andersen i Nakskov. 4.2.1684, fol.200.
E: Johanne Madsdatter. LV: Peder Olufsen Kærup, tidligere rådmand i Nakskov. A:
1) bror Hans Andersen i Holleby, død. Børn, hvis navne ikke angives
2) bror Knud Andersen i Skovby i Vestenskov sogn, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) bror Jørgen Andersen i Kuditse [i Arninge sogn], død. Børn, hvis navne ikke angives
4) søster Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Mikkel Svinke i Rågeskov [i Tillitse sogn]. Børn, hvis navne ikke angives
5) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Rasmus Holm i Magdebølle? Børn og børnebørn, hvis navne ikke angives
6) halvsøster Karen Andersdatter, død. var g.m. Morten Christoffersen i Kuditse. Børn, hvis navne ikke angives.

659 Mikkel [Svendsen], glarmester i Nakskov. 14.7.1684, fol.211.
E: Maren Andersdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
1) Svend Mikkelsen 3
2) Anders Mikkelsen 6 mdr.
FM: Søren Rebslager.

660 Ingeborg Poulsdatter i Nakskov. 10.10.1684, fol.2156B.
E: Baltser Engell. A:
1) bror Jens Poulsen Splid i Bergen i Norge ved mosters mand Hans Jacobsen Torp i Nakskov
2) søster Margrethe Poulsdatter Splid.

661 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 19.2.1685, fol.234B.
Af arvinger angives A:
1) bror Ib Vægter i Nakskov.

662 Rasmus Christensen, rådmand i Nakskov. 15.12.1681, fol.243B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Anders Krag, byfoged. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 15
2) Christen Rasmussen 14
3) Anne Rasmusdatter 11
4) Jacob Rasmussen 3.
FM: Claus Samuelsen.
Arv i boet til Hans Michael Lauridsen Vedsted, søn af Laurids Mortensen Vedsted, præst i Nakskov, [død 8.3.1674].

663 Anne Evertsdatter i Nakskov. 26.1.1685, fol.255.
E: Rasmus Glarmester.
Af første ægteskab A:
1) Inger Svendsdatter i København
2) Anne Svendsdatter 26, på stedet.
FM: Thomas Christensen, bager.

664 Hans Jørgensen, rytter i Nakskov. 12.2.1685, fol.259.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Nielsen, skrædder. B:
1) Cathrine Hansdatter 18
2) Jørgen Hansen 14.
FM: Laurids Olufsen, væver.

665 Johanne Lauridsdatter i Nakskov. 19.2.1685, fol.260B.
E: Tønne (Tømme) Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter.
FM: Frederik Bertelsen, væver.

666 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 19.2.1685, fol.262.
E: Anders Poulsen, hjulmand. B:
1) Anne Andersdatter 10
2) Poul Andersen 14 uger.

667 Søren Jørgensen, vægter i Nakskov. 20.2.1685, fol.266.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Hans Rasmussen Ravn. B:
1) Jørgen Sørensen 19
2) Karen Sørensdatter 16
3) Niels Sørensen 13.
FM: Søren Albertsen, skrædder.

668 Sidsel Jepsdatter i Nakskov. 20.2.1685, fol.267B.
E: Mads Lauridsen, vægter. B:
1) Bodil Madsdatter 4
2) Laurids Madsen 2
3) Johannes Madsen 7 uger
4) Søren Madsen 7 uger.

669 Sofie Magdalene Jensdatter i Nakskov. 12.3.1685, fol.278B.
E: Hans Flor, organist. B:
1) Ludmilla (Luttemille) Hansdatter 9
2) Cathrine Hansdatter 7.
FM: svoger Hans Christensen Holst.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Johansdatter Bruun, skifte 10.9.1672 lbnr.545. Arv til B:
1) Johan Hansen Flor
2) Kirsten Hansdatter Flor, nu gift i Nykøbing
3) Anne Cathrine Hansdatter Flor
4) Marie Hansdatter Flor.

670 Sidsel i Nakskov. 21.5.1685, fol.304.
Enke efter Hans Lassen.
Arvinger angives ikke.

671 Karen i Nakskov. 29.5.1685, fol.304B.
Enke efter Hans Gundesen. Af børn angives B:
1) Niels Hansen Gundesen
2) Maren Hansdatter Gundesen.

672 Sidsel i Nakskov. 6.4.1685, fol.305.
Enke efter Jesper Konstabel. B:
1) Else Jespersdatter 29.

673 Laurids Nielsen i Nakskov. 30.4.1685, fol.307B.
Enkemand efter Karen Jørgensdatter, der døde for 10 år siden, efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Vibeke Lauridsdatter.
FM: morbror Søren Haahr i Maribo.
Karen Jørgensdatters første ægteskab med [Carsten Jensen Udsen, skifte 5.3.1661 lbnr.464]. Arv til B:
1) Birgitte Carstensdatter.
Karen Jørgensdatters andet ægteskab med [Carsten Mikkelsen Holdense, skifte 4.6.1668 lbnr.514]. B:
2) Carsten Carstensen Holdense.
Afdøde boede hos sin søster Maren [Nielsdatter], enke efter Mathias Lytsen.

674 Karen Baggesdatter i Nakskov. 10.7.1685, fol.317.
E: Oluf Christensen Møller. B:
1) Bagge Olufsen.
FM: Jens Hansen Remmer i Nakskov.
Enkemandens første ægteskab med Abelone Christensdatter, skifte 27.8.1683 lbnr.652. Arv til B:
1) Christen Olufsen.

675 Maren Hansdatter i Nakskov. 22.7.1685, fol.321B.
E: Morten Nielsen, bager. B:
1) Hans Mortensen 4
2) Niels Mortensen 1.

676 Thomas Mikkelsen Holdense, borgmester i Nakskov. 3.10.1685, fol.323B.
E: Sofie Kaas. LV: Niels Hansen på Dansted [i Nebbelunde sogn]. B:
1) Herman Thomsen Holdense
2) Thomas Michael Thomsen Holdense, født efter fars død.
FM: Jochum Frobøse i Nakskov.

677 Hans Flor, organist i Nakskov. 8.10.1685, fol.394B.
Enkemand efter Sofie Magdalene Jensdatter, skifte 12.3.1685 lbnr.669. B:
1) Ludmilla (Luttemille) Hansdatter Flor
2) Cathrine Hansdatter Flor.
FM:
1 morfar Jens Jensen på Ladegård [i Branderslev sogn]
2 mosters mand Hans Christensen Holst i Nakskov.
Første ægteskab med Cathrine Johansdatter Bruun, skifte 10.9.1672 lbnr.545. B:
1) Johan Hansen Flor
2) Kirsten Hansdatter Flor, enke efter Hans Andersen i Nykøbing
3) Anne Cathrine Hansdatter Flor
4) Marie Hansdatter Flor.
FM: Peder Pedersen, kræmmer i Nakskov.
Afdøde døde og blev begravet i Nykøbing Falster.

678 Rasmus Krey i Nakskov. 30.9.1685, fol.419B.
E: Karen Hansdatter Ludvig. LV: Markus Didriksen i Nakskov. B:
1) Margrethe Rasmusdatter Krey 9
2) Hans Rasmussen Krey 6
3) Lisbeth Rasmusdatter Krey 3.
FM: Hans Didriksen i Nakskov.

679 Margrethe i Nakskov. 19.11.1685, fol.424.
Enke efter Hans Buch. B:
1) Niels Hansen Buch.
Desuden nævnes afdødes svoger Morten Nielsen, bager.

680 Jens Hansen Remmer i Nakskov. 27.11.1685, fol.425.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Hans Christensen Holst. B:
1) Anne Jensdatter 5
2) Hans Jensen 2.
FM: farbror Bendix Hansen Remmer i Nakskov.

681 Johan Rosenfeld i Nakskov. 30.11.1685, fol.429.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Villads Rask i Nakskov. B:
1) Else Johansdatter Rosenfeld, født efter faders død.
FM: farbror Borchert Rosenfeld i Nykøbing Falster.
Arv i boet til Asmus Vesselsen efter dennes far Vessel Henriksen [Barthling], skifte 3.3.1684, [der var g.m. afdødes søster Margrethe Asmusdatter Rosenfeld].

682 Vibeke Jeremiasdatter Glesborg i Nakskov. 12.3.1686, fol.446.
E: Jens Madsen, toldbetjent. B:
1) Jeremias Jensen 9 mdr.
FM: Jørgen Jacobsen i Nakskov, som beslægtet.

683 Anders [Jørgensen] Hammer, rådmand i Nakskov. 8.4.1686, fol.448B.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 25.6.1680 lbnr.626]. A:
0) far [Jørgen Pedersen Hammer, skifte 3.6.1619 lbnr.164]
1) bror [Peder Jørgensen Hammer, skifte 3.5.1641 lbnr.287]. B:
a Jørgen Pedersen Hammer
2) søster [Kirsten Jørgensdatter Hammer, skifte 19.2.1633], var g.m. Gabriel Bram. 2B:
a Jacob Bram, løjtnant
b Eleonora Dorthe Bram i København
3) [halv]søster [Kirsten Pedersdatter], var g.m. [Hans Albertsen, skifte 26.5.1680 lbnr.640]. 3B:
a Albert Hansen, udenlands, uvist hvor
b Hans Hansen, grovsmed i Nakskov
Af [Kirsten Pedersdatters] første ægteskab B:
c Laurids Hansen, skomager.

684 Anders Nielsen i Nakskov. 29.3.1686, fol.458B.
Enkemand. B:
1) Margrethe Andersdatter 18
2) Anne Andersdatter 16
3) Lisbeth Andersdatter 13
4) Niels Andersen 5.
FM: svoger Carsten Jacobsen.

685 Mette Pedersdatter i Nakskov. 17.6.1686, fol.466.
B:
1) Christen Markussen
2) Peder Markussen
3) Anne Markusdatter.

686 Maren Poulsdatter i Nakskov. 30.6.1686, fol.469.
Enke efter Jørgen Andersen. B:
1) Anders Jørgensen
2) Poul Jørgensen
3) Markus Jørgensen
4) Birgitte Jørgensdatter
5) Sofie Jørgensdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Magdalene.

687 Rasmus Pedersen, kræmmer i Nakskov. 19.8.1686, fol.473B.
E: Gunder Rasmusdatter Blach. LV: Mads Ploug i Nakskov. B:
1) Bodil Marie Rasmusdatter 2.
FM: farbror Johan Pedersen, kræmmer.

688 Mette Lauridsdatter i Nakskov. 11.11.1686, fol.484.
E: Rasmus Mortensen, skomager.
Første ægteskab med [Laurids Carstensen, skifte 22.6.1670 lbnr.527]. B:
1) Bodil Lauridsdatter.
FM: mosters mand Peder Christoffersen, bager i Nakskov.
Andet ægteskab med Laurids Clemensen, skifte 2.8.1681 lbnr.635. B:
1) Laurids Lauridsen Bruun.
FM: fars [halv]bror Erik Lauridsen Bruun i Nakskov.
Arv i boet efter afdødes mor Maren Lauridsdatter, enke efter afdødes stedfar Jørgen Nielsen, skrædder i Nakskov.
[Afdødes far var Laurids Rasmussen, skrædder, skifte 17.12.1646 lbnr.355].

689 Jacob Pedersen Munch, købmand i Nakskov. 30.11.1686, fol.497.
E: Gunder Samuelsdatter. LV: bror Claus Samuelsen i Nakskov. B:
1) Birgitte Jacobsdatter Munch 17
2) Samuel Jacobsen Munch 14
3) Hans Jacobsen Munch 10
4) Anne Jacobsdatter Munch 8.
FM: farbror Peder Pedersen Munch, købmand i Nakskov.

690 Dorthe [Pedersdatter] Schøn i Nakskov. 12.1.1687, fol.516B.
E: Gallas Clausen. B:
1) Eva Maria Gallasdatter 7
2) Margrethe Elisabeth Gallasdatter 5.
FM: svoger Jørgen Jensen, rådmand i Nakskov.

691 Niels Rasmussen Tou i Nakskov. 30.9.1686, fol.533B.
E: Ellen Pedersdatter Munch, der også døde. B:
1) Birgitte Nielsdatter Tou 13
2) Rasmus Nielsen Tou 10
3) Peder Nielsen Tou 7
4) Jacob Nielsen Tou 4.
FM:
1 Hans Rasmussen Holm, som beslægtet
2 Peder Pedersen Munch, som beslægtet.

692 Søren Pedersen, rebslager i Nakskov. Dato mangler, fol.560.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Knudsen,, snedker. B:
1) Peder Sørensen 19, i rebslagerlære i København
2) Niels Sørensen 14.
FM: Søren Albertsen, skrædder i Nakskov.

693 Melchior With, rådmand i Nakskov. 12.11.1686, fol.563B.
Enkemand. B:
1) Cathrine Marie With g.m. Jørgen Garelken i [Bad] Oldesloe i Holsten
2) Johan With, på stedet.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1687-1690694 Hans Rasmussen Schiøtt i Nakskov. 13.10.1687, fol.1.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen, skrædder i Nakskov. B:
1) Rasmus Hansen 5
2) Anne Hansdatter 3.

695 Hans Christensen Holst i Nakskov. 10.10.1687, fol.2.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Claus Jørgensen i Nakskov. B:
2) Jens Hansen 5
3) Kirsten Hansdatter 3
4) Ludmilla Hansdatter 9 mdr.
FM: morfar Jens Jensen den ældre på Ladegård.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 20.9.1678 lbnr.604. B:
1) Niels Hansen 11.
FM: Knud Pedersen, skipper i Nakskov.
Kirsten Madsdatter første ægteskab med Niels Nielsen Holst, [skifte 10.9.1674 lbnr.578]. Arv til B:
1) Mariche Nielsdatter, der ægter Henrik Frederiksen.

696 Kirsten Jensdatter i Nakskov. 20.10.1687, fol.22.
Anders Eskildsen. B:
1) Jens Andersen 3
2) Dorthe, født 23.8.1687.
FM: Knud Pedersen, skipper i Nakskov.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Eskildsen i Eskov i Selde sogn i Salling i Jylland.

697 Jørgen Jensen, rådmand i Nakskov. 3.10.1687, fol.31B.
E: Elisabeth Pedersdatter [Vedsted]. LV: Anders Krag, byfoged i Nakskov. B:
1) Anne Jørgensdatter, født 13.6.1675
2) Peder Jørgensen, født 25.7.1676
3) Abigael Jørgensdatter, født 21.9.1679
4) Johanne Sofie Jørgensdatter, født 4.5.1685
5) Georgia Elisabeth Jørgensdatter, født 1.8.1687.
FM:
1 farbror Mads Jensen på Strømsø
2 [fars halvbror] Gert Treschow, tolder i Christiania i Norge
3 Peder Pedersen, kræmmer i Nakskov
4 Henrik Helbech i Nakskov
5 Hans Clemensen i Nakskov
6 Tolle Guttormsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes [halv]søster [Dorthe Gertsdatter Treschow] g.m. Gregers Andersen Sidelmann, præst i Gloslunde og Græshave
2 [afdødes halvbror] Rasmus Gertsen Treschow, præst [i Keldby] på Møn
3 enkens bror Johannes [Pedersen] Oberberg.
Afdøde døde 21.2.1687.
Litteratur:
1) Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer af Villads Villadsen i Personalhistorisk Tidsskrift 1986 side 175-195.
2) Familierne Treschow og Wiel, deres indbyrdes forbindelse og de første generationer af S. H. Finne-Grønn i Norsk personalhistorisk Tidsskrift 1908.
Herfra citeres:
Afdødes mor Anne Nielsdatter, begravet Stege juli 1673.
Mors første ægteskab med afdødes far Jens Madsen, først købmand i Nakskov, senere tolder og rådmand i Stege, begravet København Nikolaj 19.8.1652. 3B:
1 Mads Jensen Wiel i Strømsø, nuværende Drammen i Norge
2 Jørgen Jensen, som er afdøde
3 Anne Jensdatter Wiel. Første ægteskab med Anders Olufsen, kapellan i Stege, død 1668, andet ægteskab med successor Poul Olufsen Haahr.
Mors andet ægteskab med Gert Rasmussen Træskomager (Treschow) i Stege, død 1665. 6B:
4 Rasmus Gertsen Treschow, præst i Keldby på Møn, død 13.10.1708. Første ægteskab med Thale Hansdatter Viborg, begravet 28.8.1699. Andet ægteskab med Mette Clemensdatter Clementin
5 Jens Gertsen Treschow i Trondhjem g.m. Inger Marie. Hendes andet ægteskab med Christen Nielsen Bruun i Lesje i Norge
6 Dorthe Gertsdatter Treschow g.m. Gregers Andersen Sidelmann, præst i Gloslunde og Græshave, død 1725. Hans andet ægteskab med Dorthe Augusta Werner
7 Gert Gertsen Treschow, admiralitetsråd Christiania i Norge, død 23.5.1719. Var g.m. Karen Lemmich
8 Peder Gertsen Treschow, købmand i Amsterdam
9 Herman Gertsen Treschow, toldforvalter nordenfjelds i Norge, død 1723.
Mors tredje ægteskab med Peder Andersen Hegelund, rådmand i Stege, død 1688.
Enken var datter af Peder Mortensen, borgmester i Nakskov, der døde 5.8.1667 og Abigael Knudsdatter Lerche, skifte 10.1.1670 lbnr.531.

698 Bodil Nielsdatter i Nakskov. 27.7.1687, fol.89B.
E: Frederik Rasmussen, klejnsmed. A:
1) bror Anders Nielsen Holst, død. 4B:
a Hans Andersen i Bønnet i Vesterborg sogn
b Niels Andersen i Bønnet
c Agnethe Andersdatter i Bønnet
d Kirsten Andersdatter i Bønnet
2) bror Hans Nielsen, død. 4B:
a Niels Hansen i Bønnet
b Rasmus Hansen i Bønnet
c Mikkel Hansen i Bønnet
d Agnethe Hansdatter i Bønnet
3) bror Jens Nielsen i Hjerndrup sogn i Holsten.

699 Jørgen Christensen Bruun i Nakskov. 30.1.1688, fol.91B.
E: Sara Sørensdatter. LV: Anders Lauridsen i Store Løjtofte i Herredskirke sogn. B:
3) Søren Jørgensen Bruun.
FM: Claus Samuelsen i Nakskov.
Første ægteskab med Anne Eriksdatter, skifte 20.6.1678 lbnr.603. B:
1) Christen Jørgensen Bruun
2) Jørgen Jørgensen Bruun 18.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Christensen på Als.

700 Jens Jacobsen, tolder i Nakskov. 20.4.1688, fol.180.
Enkemand efter Agnete Rasmusdatter, skiftet sluttet 5.6.1684. B:
1) Ida Jensdatter g.m. Poul Mathiassen, landsdommer for Lolland og Falster
2) Jens Jensen Portuan, præst i Sorø
3) Gørvel Cathrine Jensdatter
4) Agnethe Jensdatter, der ægter Frederik [Nielsen] Brandt, præst i Nykøbing [og Systofte].

701 Elisabeth Pedersdatter [Vedsted] i Nakskov. 17.6.1688, fol.234, protokollen 1693-1696 fol.182B.
Enke efter Jørgen Jensen, rådmand, skifte 3.10.1687 lbnr.697. B:
1) Anne Jørgensdatter, født 13.6.1675
2) Peder Jørgensen, født 25.7.1676
3) Abigael Jørgensdatter, født 21.9.1679
4) Johanne Sofie Jørgensdatter, født 4.5.1685, der døde. Skifte 19.1.1693
5) Georgia Elisabeth Jørgensdatter, født 1.8.1687.
FM:
1 morbror Johannes Pedersen Oberberg, ugift student
2 Mads [Madsen] Bjørnsen, præst i Maribo, g.m. [afdødes søster Abigael Pedersdatter]
3 Ejler [Christian] Hansen Wolf, præst i Hillested g.m. [afdødes søster Karen Pedersdatter]
4 Gregers Andersen Sidelmann, præst i Gloslunde og Græshave g.m. [afdødes mands halvsøster Dorthe Gertsdatter Treschow].

702 Johanne Hildebrandtsdatter i Nakskov. 11.10.1688, fol.322.
E: Jørgen Nielsen Aalborg. B:
4) Peder Jørgensen 1.
FM: Knud Pedersen, skipper i Nakskov g.m. moster Marie Hildebrandtsdatter.
Første ægteskab med Peder Rasmussen Aalborg, skifte 13.2.1683 lbnr.647. B:
1) Josias Pedersen 18
2) Karen Pedersdatter 7
3) Birgitte Pedersdatter 7.
(Se skifte efter Jørgen Nielsen Aalborg i Korsør, skifte Korsør 5.9.1693 lbnr.44).

703 Kirsten Iversdatter i Nakskov. 11.10.1688, fol.330.
Enke efter Erik [Christensen], skomager, [skifte 13.1.1676 lbnr.569]. A:
1) næstsøskendebarn Kirsten Andreasdatter g.m. Peder Lassen i Nybølle i Horslunde sogn
2) søskendebarn Filip Maler, død. E: Mette. 1B:
a Conrad Filipsen, tambur.

704 Søren Stigsen i Nakskov. 31.7.1688, fol.342B.
B:
1) Rasmus Sørensen Stigsen 27, i København
2) Niels Sørensen Stigsen 25
3) Birgitte Sørensdatter Stigsen 20, i København.

705 Dorthe i Nakskov. 5.1.1688, fol.347.
Enke efter Filip Slagter.
Af enkemandens første ægteskab B:
1) Cathrine Filipsdatter g.m. Erik Hansen i Nakskov.

706 Anders Tømmermand i Nakskov. 1.9.1688, fol.348B.
E: Birgitte Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.

707 Maren Jepsdatter i Nakskov. 21.9.1688, fol.350.
E: Niels Pedersen Nordmand. B:
1) Margrethe Nielsen 5
2) Peder Nielsen 3.

708 Cathrine Madsdatter i Nakskov. 19.1.1689, fol.358, protokollen 1701-1704 fol.234.
E: Rasmus Mortensen Gylle. B:
1) Anne Rasmusdatter 5. Ved værgemålsregnskab 25.1.1703 g.m. Mikkel Rasmussen Frost
2) Martha Rasmusdatter 3½
3) Maren Rasmussen 2. Død ved værgemålsregnskab 25.1.1703.
FM: mors morbror Peder Rasmussen, handskemager.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Kirsten Rasmusdatter
2 enkemandens bror Peder Mortensen i Vesternæs [i Kappel sogn]
3 enkemandens bror Oluf Mortensen i Vesternæs.
Ved værgemålsregnskab 25.1.1703 har Martha Rasmusdatter arv efter:
1 mormor [Kirsten Rasmusdatter, skifte 10.1.1694 lbnr.776]
2 moster [Maren Madsdatter, skifte 4.5.1693 lbnr.762].

709 Didrik von Essen, stadskaptajn i Nakskov. 7.3.1689, fol.374B.
E: Elsebeth Christensdatter. LV: svoger Jørgen Jacobsen. B:
1) Evert von Essen.

710 Martha Pedersen i Nakskov. 1.3.1689, fol.388B.
E: Erik Frederiksen, skrædder. A:
1) mor Anne Madsdatter g.m. Rasmus Snæring i Halsted
2) søster Barbara Pedersdatter
3) søster Abel Cathrine Pedersdatter.

711 Hans Sørensen, skipper i Nakskov. 10.5.1689, fol.391.
E: Elisabeth Christoffersdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer i Nakskov. A:
1) bror Christen Sørensen i Nakskov.
Afdøde forliste i Køge Bugt.

712 Birgitte Hansdatter Holm i Nakskov. 27.5.1689, fol.399.
E: Jochum Blich, kræmmer. B:
1) Hans Blich 6 mdr.
FM: morfar Hans Rasmussen Holm, købmand i Nakskov.

713 Niels Mortensen, skipper i Nakskov. 13.6.1689, fol.416.
E: Margrethe Jacobsdatter Torp. LV: bror Hans Jacobsen Torp i Nakskov. B:
1) Morten Nielsen 12
2) Jacob Nielsen 9
3) Hans Nielsen 5
4) Mette Nielsdatter 3.
FM: Morten Nielsen Læsø, skipper i Nakskov.

714 Johanne Frandsdatter i Nakskov. 27.4.1689, fol.431.
E: Peder Jensen, kornmåler. A:
1) bror Niels Frandsen i Jylland, død. 3B:
a Rasmus Nielsen i Pederstrup tinghus
b Karen Nielsdatter g.m. Jacob Jensen i Svinsbjerg [i Horslunde sogn]
c Maren Nielsdatter, død, var g.m. Erik Thomsen i Maribo. 2B:
1 Sidsel Eriksdatter
2 Anne Eriksdatter
2) bror Mads Frandsen i Svinsbjerg, død. 2B:
a Frands Madsen 10
b Maren Madsdatter.

715 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 11.7.1689, fol.434.
E: Jacob Andersen Kjeldskov. B:
2) Karen Jacobsdatter 4.
FM: Hans Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Nielsen Holdense, i feltskærlære i København.
Enkemanden var værge for en søsterdatter på Langeland.

716 Hans Didriksen, købmand i Nakskov. 5.9.1689, fol.485B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Hansen Holm, der ægter enken. B:
1) Didrik Hansen 20
2) Maren Hansdatter 16
3) Margrethe Hansdatter 10
4) Christen Hansen 4.
FM:
1 farbror Markus Didriksen
2 søskendebarn på fars side Henrik Helbech.

717 Poul Madsen, bager i Nakskov. 23.8.1689, fol.518.
E: Mette Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

718 Morten Pedersen i Nakskov. 20.12.1689, fol.518B.
E: Karen Andersdatter. LV: far Anders Rasmussen, bager i Nakskov. B:
1) Knud Mortensen Lerche 5.
FM: Peder Hansen Holm i Nakskov.
Afdøde døde i København i kongens tjeneste.

719 Søren Albertsen, skrædder i Nakskov. 6.11.1689, fol.525.
E: Cathrine Mortensdatter. LV: Christen Skov, grovsmed. B:
1) Christen Sørensen 2.
FM: Hans Kolding, kornmåler i Nakskov.

720 Hans Madsen Løjet, skomager i Nakskov. 22.5.1690, fol.530.
E: Anne Pedersdatter. LV: Erik Lauridsen Bruun. B:
1) Ingeborg Hansdatter 1½.
FM: Niels Nielsen, væver i Nakskov.
Desuden nævnes enkens svoger Oluf Lauridsen i Rødby.

721 Anders Pedersen skipper i Nakskov. 22.5.1690, fol.535B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Johan Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Andersen
2) Maren Andersdatter.
Arv i boet efter afdødes bror Christoffer Pedersen skipper i Nakskov, død 1681, der var g.m. Karen Mikkelsdatter til B:
1 Anne Christoffersdatter, der ægter Christen Pedersen
2 Lisbeth Christoffersdatter
3 Dorthe Christoffersdatter.

722 Hans Hansen, rådstuetjener i Nakskov. 24.5.1690, fol.544B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Hans Kjeldsen Vingaard. B:
1) Maren Hansdatter 5.
FM: farbror Carsten Hansen, nu rådstuetjener i Nakskov.

723 Maren Jensdatter i Nakskov. 7.8.1690, fol.547.
E: Jens Knudsen, snedker. A:
1) faster Johanne Madsdatter i Fåborg på Fyn
2) faster Anne Madsdatter i Fåborg på Fyn.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1690-1693

724 Hans Lauridsen Brendure i Nakskov. 7.7.1690, fol.1.
E: Magdalene Gøderiksdatter. LV: Hans Andersen kunstdrejer. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Anders Jensen, klejnsmed
2) Laurids Hansen 22, skomagersvend.
Desuden nævnes enkens afdøde bror Henrik Gøderiksen i København.

725 Christoffer Nielsen Trondhjem, ugift skrædder i Nakskov. 9.10.1690, fol.11B.
A:
1) far Niels Poulsen i Trondhjem
2) farbror [Knud Poulsen], død. 1B:
a Jørgen Knudsen, skomageri Keldernæs i Stokkemarke sogn.

726 Karen Hansdatter Holm i Nakskov. 9.10.1690, fol.20B.
E: Claus Samuelsen, købmand. B:
1) Anne Clausdatter 9
2) Inger Clausdatter 5.
FM: morfar Hans Rasmussen Holm, kirkeværge i Nakskov.

727 Jacob Hansen Munch, købmand i Nakskov. 10.10.1690, fol.46B.
E: Anne Jensdatter. LV: Holger Wolf. B:
1) Mikkel Jacobsen Munch 24
2) Peder Jacobsen Munch 18.
FM: Jacob Pedersen Storm, skipper i Nakskov.
Afdøde var ejer en altertavle i Birket kirke.

728 Jens Nielsen Ladegaard i Nakskov. 13.2.1691, fol.104B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Claus Lauridsen, væver. A:
1) bror Hans Nielsen Ladegaard i Nakskov
2) bror Josse Nielsen in Stevelt på Haderslev Næs
3) bror Peder Nielsen i Stevelt
4) søster Mette Nielsdatter i Helsingborg i Skåne.

729 Peder Henningsen i Nakskov. 30.1.1691, fol.109.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 25.1.1669 lbnr.513]. B:
2) Niels Pedersen.
Første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 13.5.1645 lbnr.346]. B:
1) [Anne Pedersdatter, skifte 9.3.1680 lbnr.612]. B:
a Henning Hansen Munch 10.
FM: Rasmus Mortensen Gylle.

730 Inger Jensdatter i Nakskov. 29.4.1691, fol.119.
Ene efter Søren [Pedersen], rebslager, [skifte 1686 lbnr.692]. B:
1) Peder Sørensen 24
2) Niels Sørensen 19.
FM: Rasmus Mortensen Gylle, skipper i Nakskov.

731 Maren Olufsdatter i Nakskov. 1.5.1691, fol.123B.
E: Bendix Hansen Remmer. A:
1) farbror Niels Jepsen i Over Vindinge [i Sværdborg sogn] på Sjælland.

732 Niels Davidsen, feldbereder i Nakskov. 6.3.1691, fol.129B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Frederik Bertelsen, væver. A:
1) bror Rotger Davidsen, handskemager i Rødby.
Enkens første ægteskab med Mads Nielsen, handskemager, skifte 10.6.1672 lbnr.543. Arv til B:
1) Peder Madsen, død, efter hvem, der er arv
2) Niels Madsen 24
3) Rasmus Madsen 21
4) Else Madsdatter, født efter fars død.
FM: morbror Peder Rasmussen.

733 Rasmus Mortensen, skomager i Nakskov. 17.6.1691, fol.154.
E: Maren Hansdatter Gudesen. LV: Rasmus Holst. B:
1) Karen Rasmusdatter 2.
FM: morbror Niels Gudesen.
Første ægteskab med Mette Lauridsdatter, skifte 11.11.1686 lbnr.688. Hendes første ægteskab med Laurids Carstensen, [skifte 22.6.1670 lbnr.527]. Arv til B:
1) Bodil Lauridsdatter.

734 Anne Christensdatter i Nakskov. 30.7.1691.fol.163B.
E: Iver Nielsen, skomager. B:
1) Kirsten Iversdatter 8.

735 Karen Hansdatter i Nakskov. 30.4.1691, fol.177.
E: Anders Rostocker. B:
1) Gertrud Andersdatter 15.

736 Rasmus Hansen Halmmand i Nakskov. 8.10.1691, fol.193B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Nielsen, skrædder. B:
1) Maren Rasmusdatter 5
2) Anne Rasmusdatter 3.
FM: Niels Pedersen Nordbagge.

737 Erik Lauridsen Bruun, farver i Nakskov. 7.9.1691, fol.199B.
E: Anne Marie Brennicke. LV: bror Anton Brennicke i Nakskov. B:
3) Erik Eriksen Bruun 7.
Første ægteskab med Anneke Garbnis, skifte 29.11.1677. B:
1) Maren Eriksdatter g.m. Rasmus Rød.
Andet ægteskab med Cathrine Jacobsdatter Røbbe, skifte 24.11.1681. B:
2) Anneke Eriksdatter 12.
FM: Søren Bay, rådstueskriver i Nakskov, som nærmeste frænde.
Afdøde var værge for Marie Poulsdatter Schandorff, der har arv efter mor Margrethe Clemensdatter, [afdødes halvsøster] ved farbror Christian Augustinussen Schandorff, præst i Nebbelunde som udvist efter lodseddel 4.6.1678 i skiftet efter Laurids Mikkelsen, præst i Karleby, dvs. Herredskirke.
Afdøde var værge for Laurids Lauridsen, der har arv efter far Laurids Clemensen, som er afdøde [halv]bror, [skifte 2.8.1681, udvist ved lodseddel af 11.11.1686.

738 Niels Pedersen, skomager i Nakskov. 26.11.1691, fol.253B.
E: Karen Jepsdatter. LV: Hans Christensen, feldbereder. B:
1) Margrethe Nielsdatter 6 mdr.
FM: Peder Jacobsen, skomager.

739 Anne Eriksdatter Goth i Nakskov. 5.9.1691, fol.259.
E: Jørgen Pedersen Struch, skomager. A:
1) bror Erik Eriksen, som de ikke har hørt fra i 36 år
2) bror Mads Eriksen, som de ikke har hørt fra i 36 år
3) Karen Eriksdatter, død. 3B:
a Karen Olufsdatter i Maribo
b Søren Olufsen i Maribo
c Gundel Olufsdatter i Maribo.

740 Maren Pedersdatter i Nakskov. 19.11.1691, fol.263.
E: Jørgen Frederiksen. B:
1) Frederik Jørgensen 7 uger.
FM: morbror Niels Pedersen.

741 Morten Nielsen, bager i Nakskov. 19.11.1691, fol.272B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Laurids Olufsen, væver. B:
3) Christen Mortensen 6 mdr.
FM: Peder Andersen, drejer.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, [skifte 22.7.1685 lbnr.675]. B:
1) Hans Mortensen 8
2) Niels Mortensen 6.

742 Niels Markussen, skomager i Nakskov. 26.11.1691, fol.277B.
E: Maren Eriksdatter. A:
1) farbror Rasmus Nielsen Gude (Gudtz), kapellan i Vestenskov og Kappel
2) farbror, død. 3B:
a Daniel Gregersen i Nakskov
b Karen Gregersdatter i Nakskov
c Marie Gregersdatter g.m. Peder Nielsen i Nakskov.

743 Bo Bentsen, tømrer i Nakskov. 26.11.1691, fol.282B.
E: Anne Hansdatter. LV: Claus Jørgensen. B:
1) Karen Boesdatter 24
2) Kirsten Boesdatter 22
3) Sidsel Boesdatter 17
4) Hans Boesen 13.
FM: Lambert Enevoldsen.

744 Peder Jensen, kornmåler i Nakskov. 10.12.1691, fol.287B.
A: brødre og brødrebørn i Allelev i Lyngby sogn i Djurs sønder herred, hvis navne ikke angives.

745 Karen Hansdatter i Nakskov. 14.1.1692, fol.293.
E: Laurids Olufsen, væver. A:
1) bror, død. E: Sidsel Købmand i Købelev sogn. 1B:
a Mette Andersdatter.

746 Gallas Clausen i Nakskov. 18.8.1691, fol.308, protokol 1712-1716 fol.184B.
E: Kirsten Johansdatter Bruun. LV: stedfar Peder Pedersen, købmand i Nakskov.
Første ægteskab med Dorthe [Pedersdatter] Schøn, skifte 12.1.1687 lbnr.690. B:
1) Eva Maria Gallasdatter 11
2) Margrethe Elisabeth Gallasdatter 9. Ved afkald 11.3.1713 g.m. Søren Rasmussen i København
FM:
1 morbror Markus Heerfordt, doktor i København. Ved afkald 11.3.1713 er han hofmedicus i København
2 morbror Christoffer Heerfordt, apoteker i København, der døde.
Dorthe Schøns første ægteskab med Johan Blismer, [skifte 9.4.1678 lbnr.577]. B:
1) Johan Peder Blismer, død, efter hvem der er arv
Arv i boet til Maren Christiansdatter Heerfordt, der har arv efter:
1 far Christian Christoffersen Heerfordt, præst i Hillested, [begravet 11.3.1678]
2 mor Sidsel Lerche
3 farfar Christoffer Heerfordt den ældre, apoteker i København
4 bror Cornelius Christiansen Heerfordt
5 søster Dorthe Christiansdatter Heerfordt.
FM: Niels Hansen i Havløkkegård [i Østofte sogn, nu Bandholm sogn].

747 Laurids Albertsen, skomager i Nakskov. 7.3.1692, fol.405B.
E: Ellen Olufsdatter. LV: Evert von Essen. B:
1) Anne Lauridsdatter 12
2) Hans Lauridsen 3.
LV: Mathias Bruun.

748 Margrethe Andersdatter Lime i Nakskov. 1.5.1691, fol.416.
E: Hans Jacobsen Torp, købmand. B:
1) Anders Hansen Lime 18
2) Jacob Hansen Torp 14.

749 Cathrine Lauridsdatter, ugift i Nakskov. 26.1.1692, fol.440.
A:
0) forældre Laurids Christoffersen, [skifte 30.8.1675 lbnr.582 og Engelke With]
1) bror Melchior Lauridsen i København
2) bror Christoffer Lauridsen i København
3) søster Engel Margrethe Lauridsdatter g.m. Hans Ritter, skrædder i København
4) søster Anne Lauridsdatter g.m. Johan Rosenfeld i Nakskov.
Afdøde døde i Alslev i Holsten hos Jørgen Gerchens g.m. moster Cathrine Marie.

750 Sofie Magdalene Schwermann i Nakskov. 31.3.1692, fol.453.
E: Jørgen Jensen, apoteker. B:
1) Magdalene Jørgensdatter 8.
Desuden nævnes enkemandens bror Joachim Horn i København.
Afdøde døde 18.8.1690.

751 Peder Jacobsen, skomager i Nakskov. 15.7.1692, fol.461B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Evert von Essen, skomager. B:
1) Hans Pedersen 8
2) Jacob Pedersen 6
3) Karen Pedersdatter 4.
FM: Hans Andersen, kunstdrejer i Nakskov.

752 Thomas Christensen, bager i Nakskov. 10.6.1692, fol.470B.
E: Cathrine Sofie Conradsdatter. LV: Peder Andersen, drejer. B:
1) Johan Thomsen 10.
FM: Jørgen Hammer.

753 Niels Rasmussen Skave i Nakskov. 15.7.1692, fol.476.
E: Margrethe Ibsdatter. LV: Peder Andersen, drejer.
Af første ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Hans Nielsen, skrædder.
Afdøde døde i Larvik i Norge.

754 Anne Hansdatter i Nakskov. 21.10.1692, fol.481B, protokollen 1696-1701 fol.346B.
E: Rasmus Pedersen, bager. B:
1) Karen Rasmusdatter 10
2) Hans Rasmussen 8
3) Peder Rasmussen 4.
Da enkemanden rejser fra byen udnævnes Jørgen Nielsen Møller 19.7.1699 som ny værge for børnene, hvoraf den ene søn er død.

755 Else Pedersdatter i Nakskov. 14.11.1692, fol.490.
E: Hans Holst, kaptajn. A:
0) far Peder Bager i Horsens, død
1) søskendebarn Wolrath Vilhelm i Nysted, død. Hans børn ved deres stedfar Oluf Lund i Nysted
2) søskendebarn, søster til Wolrath Vilhelm, død, var g.m. Jens Thomsen Fers, ridefoged på Ålholm amt. 5B:
a Viktor Jensen Fers
b Christian Jensen Fers, præst [på Sydstrømø] på Færøerne
c Jochum Jensen Fers, præst [i Selde og Åsted] i Jylland
d Elsebeth Jensdatter Fers g.m. Jacob [Pedersen] Top, præst i Købelev
[og Vindeby]
e Øllegaard Jensdatter Fers g.m. Svend Mikkelsen i Rødby
3) fars brors søn Mikkel Hansen, bager i Århus ved søn Hans Mikkelsen
4) fars brors datter Else Hansdatter, (søster til Mikkel Hansen, bager), død. Hendes børn ved deres far Jens Lauridsen i Århus ved søn Hans Jensen.

756 Vibeke Pedersdatter Bung i Nakskov. 25.11.1692, fol.510.
E: Mikkel Mikkelsen, skomager. B:
1) Peder Mikkelsen 16
2) Magdalene Kirstine Mikkelsdatter 14.

757 Karen Nielsdatter i Nakskov. 25.1.1693, fol.522.
E: Jacob Pedersen Storm. B:
2) Anne Jacobsdatter 13
3) Peder Jacobsen 8.
Af første ægteskab B:
1) Niels Knudsen 18.

758 Jørgen Jacobsen i Nakskov. 17.3.1692, fol.534.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Holst. B:
1) Jacob Jørgensen 12
2) Birgitte Kirstine Jørgensdatter 6.
FM: Hans Jensen Meltofte.
Enkens første ægteskab med Hans With, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. Arv til B:
1) Johan With.

759 Christen Pedersen Kusk i Nakskov. 11.12.1692, fol.5376.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Hans Nielsen Bech. B:
1) Peder Christensen 3
2) Ludmilla Christensdatter 23 uger.
FM: Henrik Jørgensen, skrædder.

760 Hans Pedersen Hjort i Nakskov. 7.2.1693, fol.539B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Mads Pedersen, bager. A:
1) søster i Hostrup sogn på Fyn
2) søster i Hostrup sogn på Fyn.
Til sted var Henrik Jepsen i Nakskov.

761 Iver Nielsen, skomager i Nakskov. 27.4.1693, fol.541B.
E: Anne Marie Jochumsdatter. LV: bror Anders Niemand. B:
1) Kirsten Iversdatter 9.
FM:
1 farbror Niels Nielsen, skomager i Nysted
2 Jørgen Niemand i Nakskov.

762 Maren Madsdatter i Nakskov. 4.5.1693, fol.545B.
E: Frederik Bertelsen, væver. A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter, enke efter Niels Davidsen, skifte 6.3.1691 lbnr.732
Mors første ægteskab med afdødes far Mads Nielsen, handskemager, [skifte 10.6.1672 lbnr.543]
2) bror Peder Madsen, død, efter hvem, der er arv
3) bror Niels Madsen, feldbereder
4) søster Cathrine Madsdatter, [skifte 19.1.1689 lbnr.708]. E: Rasmus Mortensen Gylle. 2B:
a Anne Rasmusdatter
b Martha Rasmusdatter
5) bror Rasmus Madsen, handskemagersvend
6) søster Else Madsdatter.
FM: afdødes morbror Peder Rasmussen, handskemager i Nakskov.

763 Else Hansdatter i Nakskov. 27.3.1693, fol.554B.
E: Hans Steffensen, klejnsmed. B:
1) Anne Hansdatter 16
2) Marie Hansdatter 11
3) Abigael Hansdatter 8.

764 Anne Hansdatter i Nakskov. 3.3.1693, fol.561.
Enke efter Bo Bentsen, tømrer, [skifte 26.11.1691 lbnr.743]. B:
1) Karen Boesdatter 27
2) Kirsten Boesdatter 23
3) Sidsel Boesdatter 19
4) Hans Boesen 16.
FM: Hans Knudsen, snedker i Nakskov.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1693-1696

765 Maren Hansdatter Gudesen i Nakskov. 1.6.1693, fol.1.
E: Hans Hansen Snede (Snee), skomager.
Første ægteskab med Rasmus Mortensen, skomager, skifte 17.6.1691 lbnr.733. B:
1) Karen Rasmusdatter 4.
FM: morbror Niels Gudesen, skomager i Nakskov.

766 Cathrine Sofie Conradsdatter i Nakskov. 2.6.1693, fol.10B.
Enke efter Thomas [Christensen], bager, [skifte 10.6.1692 lbnr.752]. B:
1) Johan Thomsen 11.
FM: Peder Andersen, drejer.

767 Knud Pedersen, skipper i Nakskov. 15.6.1693, fol.23B, 153.
E: Marie Hildebrandtsdatter. LV: Evert von Essen. B:
1) Peder Knudsen 9
2) Kirsten Knudsdatter 5
3) Hildebrandt Knudsen 3
4) Knud Knudsen, født efter faders død, der døde, skifte 24.1.1694
FM: afdødes mosters mand Morten Madsen skomager.

768 Henrik Eggers i Nakskov. 15.6.1693, fol.44B.
E: Engel Kvistrup. LV: Henrik Helbæk.
Første ægteskab med [Bodil Sørensdatter, skifte 26.6.1680 lbnr.620]. B:
1) Magdalene Eggers g.m. Jochum Frobøse i Nakskov
2) Cathrine Eggers g.m. Hans Pedersen Marquard i Rødby.

769 Hans Christensen, feldbereder i Nakskov. 24.7.1693, fol.59.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Evert von Essen. B:
1) Christen Hansen 23
2) Gyde Hansdatter 19
3) Sidsel Hansdatter 11.
FM: mosters mand Carsten Lauridsen, kandestøber.

770 Samuel Jacobsen Munch, ugift i Nakskov. 24.7.1693, fol.83.
A:
1) mor Gunder Samuelsdatter g.m. Jørgen From
2) Birgitte Jacobsdatter Munch g.m. Mathias Bruun
3) Hans Jacobsen Munch
4) Anne Jacobsdatter Munch.
FM: farbror Peder Pedersen Munch, købmand i Nakskov.
Arv efter afdødes far Jacob Pedersen Munch, [skifte 30.11.1686 lbnr.689].

771 Lisbeth Lauridsdatter i Nakskov. 11.5.1693, fol.89.
E: Christen Eriksen. B:
1) Laurids Christensen 3
2) Maren Christensdatter 2.

772 Christen Hansen, ugift i Nakskov. 18.9.1693, fol.91B.
A:
1) mor Anne Christensdatter g.m. Peder [Hansen] Holm
2) bror Didrik Hansen
3) søster Maren Hansdatter g.m. Claus Samuelsen
4) søster Margrethe Hansdatter
5) halvsøster Karen Pedersdatter Holm.
Arv efter afdødes far Hans Didriksen, skifte 5.9.1689 lbnr.716.

773 Else Hansdatter i Nakskov. 21.10.1693, fol.93B.
E: Peder Sørensen, rebslager. B:
1) Inger Pedersdatter 10 uger.
FM: morfar Hans Rasmussen, bager.

774 Gudmand Pedersen i Nakskov. 26.10.1693, fol.101B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Gudesen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

775 Borchert von Brockhusen i Nakskov. 23.8.1693, fol.108.
Enkemand. B:
1) Peder von Brockhusen, guldsmed i Nakskov
2) Johan Adolf von Brockhusen
3) Borchert von Brockhusen
4) Cathrine von Brockhusen i Holsten.

776 Kirsten Rasmusdatter i Nakskov. 10.1.1694, fol.129B.
Enke efter Niels Davidsen, feldbereder, [skifte 6.3.1691 lbnr.732]
Mors første ægteskab med Mads Nielsen, handskemager, skifte 10.6.1672 lbnr.543
1) bror Peder Madsen, død, efter hvem, der er arv
2) bror Niels Madsen, feldberedersvend
3) søster Cathrine Madsdatter, [skifte 19.1.1689 lbnr.708]. E: Rasmus Mortensen Gylle. 2B:
a Anne Rasmusdatter
b Martha Rasmusdatter
4) bror Rasmus Madsen, handskemagersvend i København
5) søster Else Madsdatter.
FM: morbror Peder Rasmussen, handskemager i Nakskov.

777 Erik Frederiksen, skrædder i Nakskov. 3.2.1694, fol.155.
A:
1) søster Sidsel Frederiksdatter i København.
FM: Henrik Ejlersen i Nakskov, som beslægtet.

778 Peder Christoffersen, bager i Nakskov. 30.3.1694, fol.160B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Nielsen, væver. B:
2) Christoffer Pedersen
3) Peder Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: morfar Jørgen Nielsen, skrædder.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 6.12.1669 lbnr.521]. B:
1) Hans Pedersen.

779 Herman Christensen i Nakskov. 27.2.1694, fol.163.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Hans Hammer.
Arvinger kendes ikke.

780 Rasmus Mathiassen i Nakskov. 30.3.1694, fol.179.
E: Sofie Jochumsdatter. B:
1) Mathias Rasmussen
2) Jochum Rasmussen, student
3) Mads Rasmussen 23
4) Nikolaj Rasmussen 16
5) Anne Rasmusdatter 14
6) Dorthe Cathrine Rasmusdatter 7.
FM: Christen Sørensen, drager i Nakskov.

781 Anne Pedersdatter i Nakskov. 30.4.1694, fol.197.
E: Peder Jensen, markvogter. B:
2) Jens Pedersen 15.
FM: Adam Tetzel.
A f første ægteskab B:
1) Voldborg Andersdatter.

782 Dorthe Christoffersdatter i Nakskov. 21.5.1694, fol.204.
E: Mads Nielsen, skipper. B:
1) Niels Madsen 4.

783 Anthon Brennicke, købmand i Nakskov. 13.2.1694, fol.204B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jørgen From. B:
1) Hans Brennicke 11
2) Anton Brennicke 10
3) Jens Brennicke 5
4) Cathrine Brennicke 3.
FM: Andreas Schøel, farver i Nakskov.
Enkens første ægteskab med Hans Betke, possementmager, skifte 10.1.1681 lbnr.625. Arv til B:
1) Birgitte Lisbeth Hansdatter Betke, 5 år i 1681
2) Jørgen Hansen Betke, 3 år i 1681.

784 Peder Andersen, drejer i Nakskov. 2.3.1694, fol.240B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Bech, skrædder. A:
1) søskendebarn Birgitte Jensdatter g.m. Jens Jørgensen, bødker i Lyngå ved Århus.
Afdødes mor blev begravet i Århus med regning fra Peder Brændstrup i Århus.

785 Niels Jørgensen, rådmand i Nakskov. 26.4.1694, fol.250.
E: Karen Jacobsdatter. LV: svoger Henrik Skulemann i Nysted. B:
1) Jens Nielsen 14.
FM: Johannes Forbus i Nakskov.

786 Mads Nielsen Bonde i Nakskov. 9.7.1694, fol.271.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Rasmus Holst i Nakskov. A:
Søskendebørn på fars side:
1) Jørgen Lauridsen i Snøde på Langeland
2) Niels Lauridsen i Snøde
3) Mikkel Lauridsen i Snøde
4) Laurids Lauridsen i Stengade [i Tullebølle sogn] på Langeland
5) Jens Hansen i Stigteled? på Langeland
Søskendebørn på mors side:
6) Mads Nielsen ved Fruens Bro på Langeland, død. 2B:
a Niels Madsen i Utterslev på Lolland
b Jens Madsen i Utterslev
7) morbror Niels Madsen i Ennebølle [i Snøde sogn] på Langeland, død. 8B:
a Hans Nielsen i Opager
b Rasmus Nielsen på Dansted fælled
c Mads Nielsen ved Rødby
d Jørgen Nielsen i Kragholm [i Skrøbelev sogn] på Langeland
e Maren Nielsdatter i Kragholm
f Mette Nielsdatter, uvist hvor
g Ellen Nielsdatter i Rødby
h Karen Nielsdatter i Vester Karleby.

787 Peder Rasmussen, handskemager i Nakskov. 1.6.1694, fol.279B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Mourids Jacobsen, skrædder.

788 Elisabeth Pedersdatter i Nakskov. 28.6.1694, fol.286.
E: Hans Metner. B:
1) Peder Hansen Metner 21
2) Anders Hansen Metner 16
3) Hans Hansen Metner 12.

789 Carsten Jacobsen og hustru Cathrine Elisabeth i Nakskov. 13.7.1694, fol.299.
B:
1) Jacob Carstensen 21, i skomagerlære
2) Peder Carstensen 18, i Sakskøbing skole
3) Nikolaj Carstensen 15
4) Frederik Carstensen 11
5) Gert Carstensen 7.
FM: svoger Frederik Bertelsen.

790 Peder von Brockhusen, guldsmed i Nakskov. 26.7.1694, fol.304.
E: Anne Cathrine Bertramsdatter. LV: Peder Holm. B:
1) Ellen Cathrine Pedersdatter von Brockhusen 6
2) Cathrine Elisabeth Pedersdatter von Brockhusen 4
3) Magdalene Sybille Pedersdatter von Brockhusen 1.
FM: farbror Johan Adolf von Brockhusen.
Arv i boet efter afdødes far Borchert von Brockhusen, skifte 23.8.1693 lbnr.775 til afdødes søster Cathrine von Brockhusen i Kiel.

791 Hans Hansen Krey i Nakskov. 24.5.1694, fol.321B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jørgen Hammer. B:
1) Knud Hansen Krey
2) Maren Hansdatter Krey g.m. Dines Pedersen i Nakskov
3) Karen Hansdatter Krey.

792 Anne Elisabeth Knudsdatter i Nakskov. 12.11.1694, fol.329B.
E: Morten Ploug, bogbinder. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter 17
2) Peder Ploug 7.

793 Marie Hildebrandtsdatter i Nakskov. 19.12.1694, fol.336B.
Enke efter Knud Pedersen, skifte 15.6.1693 lbnr.767. B:
1) Peder Knudsen 11
2) Kirsten Knudsdatter 7
3) Hildebrandt Knudsen 5
4) Knud Knudsen, død, skifte 24.1.1694, efter hvem der er arv.

794 Gunder Samuelsdatter i Nakskov. 13.2.1695, fol.354B.
E: Jørgen From, købmand.
Første ægteskab med Jacob Pedersen Munch, skifte 30.11.1686 lbnr.689. B:
1) Birgitte Jacobsdatter Munch g.m. Mathias Johansen Bruun
2) Samuel Jacobsen Munch, død, skifte 24.7.1693, efter hvem der er arv
3) Hans Jacobsen Munch 19
4) Anne Jacobsdatter Munch 17.
FM:
1 farbror Peder Pedersen Munch, købmand i Nakskov.
2 morbror Claus Samuelsen, købmand i Nakskov.

795 Cathrine Ibsdatter i Nakskov. 6.3.1695, fol.388B.
E: Ib Pedersen Rød. B:
1) Rasmus Ibsen Rød
2) Ib Ibsen Rød
3) Kirsten Ibsdatter g.m. Hans Bentsen i Nakskov
4) Maren Ibsdatter g.m. Villads Nielsen i Århus
5) Dorthe Ibsdatter
6) Magdalene Ibsdatter.

796 Peder Thomsen Bøgvad, rådmand i Nakskov. 14.6.1695, fol.412.
E: Kirsten Johansdatter Bruun. LV: stedfar Peder Pedersen, kræmmer. B:
1) Gallas Pedersen Bøgvad 2
2) Ellen Pedersdatter Bøgvad 1.
FM: morbror Mathias Johansen Bruun, købmand i Nakskov.
Enkens første ægteskab med Gallas Clausen, skifte 18.8.1691 lbnr.746]. Hans første ægteskab med [Dorthe Pedersdatter Schøn, skifte 12.1.1687 lbnr.690]. Arv til B:
1 Eva Maria Gallasdatter
2 Margrethe Elisabeth Gallasdatter.

797 Hans Mathiassen Møller i Nakskov. 8.8.1695, fol.445.
E: Else Pedersdatter. LV: Hans Hansen Hammer. B:
1) Mathias Hansen 1.

798 Lambert Enevoldsen i Nakskov. 26.8.1695, fol.454.
E. Anne Hansdatter. LV: Claus Jørgensen, stykjunker i Nakskov. A:
1) bror Peder Enevoldsen, død. 2B:
a Barbara Hansdatter g.m. Hans Snede, skomager
b Abel Pedersdatter
2) halvbror Enevold Enevoldsen.

799 Anne Ludvigsdatter i Nakskov. 15.8.1695, fol.468B.
E: Jochum Blich, købmand. B:
1) Jochum Blich 3
2) Birgitte Blich 2.
FM: morfar Ludvig Christensen, bager i Odense på Fyn.

800 Maren Pedersdatter i Nakskov. 30.10.1695, fol.503B.
E: Peder Jørgensen, tømrer. A:
1) søskendebarn Christen Lauridsen i Utterslev.

801 Laurids Hansen Meltofte i Nakskov. 15.1.1696, fol.509.
E: Anne Madsdatter. LV: Rasmus Sørensen, hattemager. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 6
2) Johanne Lauridsdatter 4
3) Mads Lauridsen 1.
FM: farfar Hans Jensen Meltofte.
Afdøde druknede ud for Albuen.

802 Hans Holst, kaptajn i Nakskov. 12.3.1696, fol.520B.
Enkemand efter Else Pedersdatter, [skifte 14.11.1692 lbnr.755]. A:
0) forældre Hans Pedersen, kirkeværge og sandemand på Als, og Christine Haüser
1) bror Peder Hansen Holst i Felsted
2) bror Anders Hansen Holst i Over Branderup i Haderslev distrikt
3) søster Bodil Hansdatter g.m. Christen Høgh i Tønder
4) søster Kirsten Hansdatter g.m. Frederik Munch foged i Nordmøre fogderi Nordenfjelds i Norge
5) søster Elsebeth Hansdatter g.m. Peder Hansen i Felsbæk
6) halvbror Jes Hansen i Felstedskov
7) halvsøster Maren Hansdatter i Rollum?

803 Niels Jørgensen Bjørn i Nakskov. 15.4.1696, fol.552B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Bendix Remmer.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen Top.

804 Lene Nielsdatter i Nakskov. 27.3.1696, fol.557B.
E: Niels Pedersen Samsing. B:
1) Gedske Margrethe Nielsdatter 4
2) Peder Nielsen 2
3) Niels Nielsen 16 uger
4) Birgitte Nielsdatter 16 uger.
FM: morbror Laurids Nielsen.

805 Gertrud Poulsdatter i Nakskov. 8.4.1696, fol.566B.
E: Frederik Nielsen Rohde, skrædder.
Arvinger angives ikke.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1696-1701

Dele af skifteprotokollen er meget svag og mange steder ulæselig.

806 Niels Jensen Møller i Nakskov. 21.3.1696, fol.1.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jochum Frobøse , købmand. B:
1) Hans Nielsen 5.
FM: farbror Claus Jensen, vægter.
Enkens første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 24.5.1690 lbnr.722]. Arv til B:
1 Maren Hansdatter 10.
FM: farbror Carsten Hansen, rådstuetjener i Nakskov.

807 Margrethe Pedersdatter i Nakskov. 25.6.1696, fol.9.
E: Albert Iversen, bager. B:
1) Peder Albertsen 15
2) Iver Albertsen 11
3) Maren Albertsdatter 10
4) Rasmus Albertsen 4
5) Hans Albertsen 2.
FM: morbror Mads Pedersen, bager.

808 Cathrine Margrethe Broberg i Nakskov. 20.8.1696, fol.17.
E: Hans Pedersen Top. B:
1) Peder Hansen Top 2.

809 Andreas Ditlevsen Schiøll, farver i Nakskov. 7.8.1696, fol.26B.
E: Anne Marie Brennicke. LV: Rasmus Ibsen Rød. B:
1) Ditlev Andreassen Schiøll 2.
FM: Rasmus Rasmussen på Lundegård [i Branderslev sogn].
Enkens første ægteskab med Erik Lauridsen Bruun, [skifte 7.9.1691 lbnr.737]. Arv til B:
1 Erik Eriksen Bruun.
Arv i boet til afdødes bror Wulf Mourids Schiøll, i udlandet, efter afdødes far Ditlev Schiøll, [borgmester].

810 Frederik Bay, stadsløjtnant i Nakskov. 6.7.1696, fol.38.
E: Karen Mogensdatter. B:
1) Else Frederiksdatter Bay 12.
FM: farbror Søren Bay, rådstueskriver i Nakskov.

811 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 23.10.1696, fol.51B.
E: Peder Madsen, murer. B:
1) Christoffer Pedersen 15 uger.
FM: morfar Niels Pedersen, væver.

812 Karen Torbensdatter i Nakskov. 21.10.1696, fol.55.
E: Niels Kerteminde.
Arvinger angives ikke.

813 Jens Rasmussen, snedker i Nakskov. 11.8.1696, fol.55B.
E: Maren Raskdatter. LV: Mikkel Mikkelsen Rødby. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Oluf Jensen 9
3) Rasmus Jensen 6
4) Kirsten Jensdatter 2.
FM: Rasmus Gylle.

814 Knud Steffensen, klejnsmed i Nakskov. 10.3.1697, fol.72B.
E: Maren Christensdatter. A:
1) bror Hans Steffensen, klejnsmed
2) bror Thomas Steffensen
3) bror Mathias Steffensen, klejnsmedesvend
4) søster Kirsten Steffensdatter, i England
5) søster Anne Steffensdatter.

815 Johanne Knudsdatter i Nakskov. 15.3.1697, fol.76.
E: Bertel Pedersen Friis, skipper. B:
1) Knud Bertelsen Friis 14
2) Margrethe Bertelsdatter 11
3) Peder Bertelsen Friis 8
4) Bertel Bertelsen Friis 4.

816 Rasmus Christensen, daglønner i Nakskov. 7.4.1697, fol.87.
E: Marie Malene Statiusdatter Højer. LV: Henrik Helbæk. A:
1) bror Hans Christensen Møller i Holte Mølle [i Hunseby sogn] under Årsmarke.

817 Rasmus Pedersen, knivsmed i Nakskov. 12.12.1696, fol.92.
E: Sofie Pedersdatter. B:
1) Peder Rasmussen 18
2) Cathrine Rasmusdatter 15
3) Sofie Rasmusdatter 13
4) Marie Rasmusdatter 10.
FM: Morten Olufsen.

818 Jens Jørgensen, bager i Nakskov. 27.3.1697, fol.94B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Rose. B:
1) Mette Jensdatter 9
2) Abigael Jensdatter 1.

819 Poul Nielsen Rød, skipper i Rødby. 8.3.1697, fol.101B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Morten Nielsen Læsø. A:
1) mor Margrethe Hansdatter
2) bror Niels Nielsen
3) bror Hans Nielsen
4) bror Johannes Nielsen
5) bror Laurids Nielsen.

820 Christoffer Busch i Nakskov. 3.6.1697, fol.112B.
E: Malene Clausdatter. B:
1) Anne Cathrine Christoffersdatter Busch 10
2) Helle Christoffersdatter Busch 5.
FM: morfar Claus Jørgensen, stykjunker i Nakskov.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Hans Pedersen i Torrig i Birket sogn.

821 Elisabeth Madsdatter i Nakskov. 26.5.1697, fol.120.
E: Peder Hansen, skomager. A:
1) søster Anne Madsdatter.
FM: Rasmus Sørensen, bager.

822 Jens Hansen, skomager i Nakskov. 26.2.1697, fol.125.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Nielsen, skrædder. B:
1) Hans Jensen, skomager
2) Anne Jensdatter
3) Marie Jensdatter.

823 Margrethe Jensdatter i Nakskov. 28.12.1696, fol.127.
E: Mikkel Pedersen, skipper. B:
3) Susanne Sofie Mikkelsdatter Stafford 5
4) Hanne Mikkelsdatter Stafford 1.
FM: farbror Hans Pedersen i Nakskov.
Første ægteskab med [Hans Christensen Holst, skifte 10.10.1687 lbnr.695]. B:
1) Jens Hansen 15
2) Kirsten Hansdatter 13.FM: Claus Jørgensen, stykjunker.

824 Jørgen Pedersen, ugift skibskok i Nakskov. 5.12.1696, fol.136B.
Arvinger angives ikke.

825 Mads Rasmussen Blaa, ugift bådsmand i Nakskov. 5.12.1696, fol.138.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

826 Hans Rasmussen i Nakskov. 21.6.1697, fol.140B.
E: Maren Jespersdatter. LV: Villads Jensen Rask. B:
3) Jesper Hansen 14
4) Mette Hansdatter 11.
Første ægteskab med [Mette Ambrosiusdatter, skifte 22.4.1678 lbnr.601]. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Niels Gudesen, skomager
2) Samuel Hansen.
Andet ægteskab med [Anne Tønnesdatter, skifte 17.10.1682 lbnr.642].

827 Maren Eriksdatter Wolf, et barn i Nakskov. 29.6.1697, fol.152.
A:
1) mor Dorthe Lauridsdatter, enke efter Erik Wolf
2) bror Laurids Eriksen Wolf
3) søster Mette Eriksdatter Wolf.
Afdøde døde pinsen 1693.

828 Niels Kjeldsen, dansk skoleholder i Nakskov. 28.9.1697, fol.155.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, der døde 15.8.1697. B:
3) Maren Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Mads Nielsen 26
2) Sara Nielsdatter.
FM: farbror Hans Kjeldsen i Nakskov.
[Afdøde var søn af Kjeld Thøgersen Gunderup, præst i Birket, død 1653, eller 1657].

829 Anne Lisbeth Høpner i Nakskov. 1697, fol.161.
E: Christoffer Hansen, skomager. A:
1) Johan von Soosten i Hamborg.

830 Cathrine Christensdatter Bruun i Nakskov. 3.9.1697, fol.165B.
E: Oluf Rasmussen Thonbo. B:
1) Rasmus Olufsen Thonbo
2) Anne Marie Olufsdatter Thonbo 9.

831 Anne Jacobsdatter i Nakskov. 3.2.1698, fol.178.
Enke efter Herman Christensen, [skifte 27.2.1694 lbnr.779].
Første ægteskab med [Rasmus Christensen, skifte 15.12.1681 lbnr.662]. B:
1) Dorthe Rasmusdatter g.m. Rasmus Mortensen Gylle
2) Christen Rasmussen
3) Jacob Rasmussen 16.

832 Mikkel Mikkelsen, skomager i Nakskov. 23.12.1697, fol.190B.
E: Else Madsdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder.
Første ægteskab med Vibeke Pedersdatter, skifte 25.11.1692 lbnr.756. B:
1) Peder Mikkelsen i København
2) Magdalene Kirstine Mikkelsdatter.
FM: Henrik Helbæk.

833 Anne Hansdatter i Nakskov. 24.1.1698, fol.196.
E: Daniel Gregersen, søfarer. B:
1) Gregers Danielsen 12
2) Margrethe Danielsdatter 2½
3) Kirsten Danielsdatter 9 mdr.

834 Cathrine Christoffersdatter Scheffer (Schæffer) i Nakskov. 4.2.1698, fol.201.
E: Rasmus Madsen, handskemager. B:
1) Christoffer Rasmussen Scheffer.
FM: afdødes mors mand Niels Pedersen Regel, degn i Arninge.

835 Bertel [Pedersen] Friis, skipper i Nakskov. 8.2.1698, fol.209B.
E: Cathrine Elisabeth Pedersdatter Hegelund. LV: Peder Holm, købmand i Nakskov.
Første ægteskab med Johanne Knudsdatter, skifte 15.3.1697 lbnr.815. B:
1) Knud Bertelsen Friis 15
2) Margrethe Bertelsdatter 12
3) Peder Bertelsen Friis 9
4) Bertel Bertelsen Friis 5.
FM:
1 Peder Pedersen, bager
2 Niels Pedersen Munch
3 Poul Pedersen, kræmmer
4 Claus Jacobsen Rostocker.
Desuden nævnes:
1 Peder Andersen Hegelund, kollega i Nakskov skole
2 Johan Friis i København.

836 Anne Mortensdatter i Nakskov. 21.2.1698, fol.228.
E: Peder Nielsen, markvogter. B:
1) Kirsten Pedersdatter 24
2) Morten Pedersen 16
3) Niels Pedersen 13.

837 Hans Mikkelsen, snedker i Nakskov. 21.2.1698, fol.232B.
Enkemand. B:
1) Mette Hansdatter forlovet med Didrik Gregersen, søfarende
2) Maren Hansdatter 27
3) Karen Hansdatter 22.

838 Maren Poulsdatter i Nakskov. 21.2.1698, fol.238.
E: Bent Arvesen Vist, skomager. B:
1) Poul Bentsen Vist 5.
FM: morfar Poul Pedersen i Skelstrup [i Købelev sogn].

839 Johan Christoffer, snedker i Nakskov. 28.4.1698, fol.243B.
E: [Kopi svag og ulæselig, men må være Anne Lauridsdatter]. B:
1) Laurids Johansen.
FM: Rasmus Hansen Holst.
Arv i boet efter enkens søster Cathrine Lauridsdatter, [skifte 26.1.1692 lbnr.749], der havde arv efter far Laurids Christoffersen, [skifte 30.8.1675 lbnr.582].

840 Peder Christensen, søfarende i Nakskov. 25.5.1698, fol.255.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Holst. A eller B:
1) (Kopi svag og ulæselig)
2) Gertrud.

841 Didrik Hansen, købmand i Nakskov. 8.6.1698, fol.257.
E: Anne Jensdatter Munch. LV: farbror Peder Pedersen Munch, købmand. B:
1) Hans Didriksen 2
2) Didrik Didriksen, født efter fars død, nu 7 uger.
FM: fars farbror Markus Didriksen.

842 Hans Lauridsen Bynne i Nakskov. 7.7.1698, fol.288B.
E: Mette Sørensdatter Kræmmer. B:
1) Søren Hansen.
FM: Hans Sørensen, skipper.

843 Karen Mogensdatter i Nakskov. 17.6.1698, fol.296.
Enke efter Frederik Bay, [skifte 6.7.1696 lbnr.810]. B:
1) Else Frederiksdatter Bay 13.
FM: farbror Søren Bay, by- og rådstueskriver i Nakskov.

844 Kirsten Pedersdatter i Nakskov. 8.8.1698, fol.311B.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 25.5.1698 lbnr.840]. A:
1) søster død. Af børn ses B:
a Maren Jensdatter g.m. Niels Jensen i Birket
b Johanne Jensdatter i Nykøbing.
(Kopien svag og stort set ulæselig).

845 Lave Jensen, tømrer i Nakskov. 9.3.1699, 319.
E: Maren Poulsdatter. LV: Claus [Jørgensen], stykjunker. B:
1) Jens Lavesen, tømrer
2) Mette Lavesdatter.
FM: Mads Pedersen, bager.

846 Hans Bentsen i Nakskov. 1.6.1699, fol.328, næste protokol fol.137B.
E: Kirsten Ibsdatter Rød. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter.
FM: morbror Rasmus Ibsen Rød.
Ved værgemålsregnskab 7.2.1702 er enken g.m. Christen Nielsen.

847 Anders Andersen Stub, markvogter i Nakskov. 2.6.1699, fol.344.
E: Maren Jepsdatter. LV: Hans Sørensen, skipper. B:
1) Anders Andersen Stub 14
2) Oluf Andersen Stub 6.
FM: Christen Pedersen Skov, grovsmed.

848 Hans Madsen, bødker i Nakskov. 8.7.1699, fol.347.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
4) Mads Hansen 15.
FM: Christen Skov i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter g.m. Peder Boesen
2) Else Hansdatter i København
3) Kirsten Hansdatter i Nakskov.

849 Jens Gotfredsen i Nakskov. 25.10.1699, fol.355.
E: Karen Jensdatter. LV: Mikkel Mikkelsen Rødby, skomager i Nakskov.
Arvinger skal være morbrorbørn i Vennebjerg sogn i Jylland, hvoraf kun kendes Karen Thomasdatter.
Enkens første ægteskab med [Peder Jacobsen, skifte 19.1.1683 lbnr.645]. B:
1) Lisbeth Pedersdatter.

850 Kirsten Johansdatter Bruun i Nakskov. 18.10.1699, fol.365, næste protokol fol.420, protokollen 1712-1716 fol.670, 697B, 762, protokollen 1716-1719 fol.117, protokollen 1719-1722 fol.582, 757B, protokollen 1721-1724 fol.329.
E: Jørgen Jørgensen Bruun.
Afdødes første ægteskab med [Gallas Clausen, skifte 18.8.1691 lbnr.746. Hans første ægteskab med Dorthe Pedersdatter Schøn, skifte 12.1.1687 lbnr.690]. Arv til B:
1 Eva Maria Gallasdatter
FM: morbror Markus Heerfordt, doktor i København.
Afdødes andet ægteskab med Peder Thomsen Bøgvad, rådmand, [skifte 14.6.1695 lbnr.796]. B:
1) Gallas Pedersen Bøgvad 6
2) Ellen Pedersdatter Bøgvad 5, der rejste til Fyn 3.11.1711.
FM:
1 Niels Pedersen Munch
2 Peder Koch.
Desuden nævnes afdødes stedfar Peder Pedersen.

851 Johanne Madsdatter i Nakskov. 8.3.1700, fol.393B.
E: Mads Pedersen Samsing. A:
1) søster [Anne Madsdatter i Halsted], død. 2B:
a Barbara Pedersdatter g.m. Hans Snede, skomager i Nakskov
b Abel Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Degn
2) søster, død. 1B:
a Anne Jacobsdatter [Kjeldskov, skifte 28.12.1683 lbnr.653]. E: Morten [Nielsen] Læsø. 1B:
1 Karen Mortensdatter.
FM: Hans Steffensen, klejnsmed.
Testamente af 22.2.1698.

852 Hans Sørensen, skipper i Nakskov. 8.2.1700, fol.396.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Holst. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Claus Jørgensen, stykjunker.

853 Kirsten Lauridsdatter i Nakskov. 5.5.1700, fol.413B.
E: Carsten Lauridsen, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Else Nielsdatter g.m. Hans Steffensen, klejnsmed
2) [Maren Nielsdatter, død 15.8.1697, var g.m. [Niels Kjeldsen, dansk skoleholder, skifte 28.9.1697 lbnr.828]. 1B:
a Maren Nielsdatter, under 16 år.
FM: farbror Hans Kjeldsen Vingaard.

854 Anne Marie Simonsdatter i Nakskov. 29.4.1700, fol.420B.
E: Albert Iversen, bager. B:
2) Christen Albertsen 2½
3) Simon Albertsen 3 uger
4) Margrethe Albertsdatter 3 uger.
FM: Jacob Kappel, købmand i Nakskov.
Første ægteskab med Christen Olufsen i Maribo. B:
1) Anne Christensdatter.
FM: morbror Anders Simonsen i Østofte.
Simon Mortensen har arv efter Christen Olufsen i Maribo, der stod hos Christen Simonsen i Pårup [i Østofte sogn].
Albert Iversens første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter, skifte 25.6.1696 lbnr.807]. Arv til børn, hvoraf sønnen Rasmus Albertsen er død.
Desuden nævnes Simon Pedersen Aarhus, præst i Halsted [og Avnede].

855 Johanne Rasmusdatter i Nakskov. 13.5.1700, fol.434B.
Enke efter Hans Pedersen, bager.
Første ægteskab med [[Peder Pedersen, bager, skifte 18.4.1672 lbnr.542]. B:
1) Margrethe Pedersdatter, [skifte 25.6.1696 lbnr.807]. E: Albert Iversen, bager. Arv til børn, [hvoraf sønnen Rasmus Albertsen er død]
2) Mads Pedersen
3) Rasmus Pedersen
4) Peder Pedersen Bager, købmand i Nakskov.
Ophold i boet til Hans Pedersen, bagers mor Margrethe, enke efter Peder Rasmussen.

856 Jonas Burserus Pedersen, ugift bådsmand i Nakskov. 12.5.1700, fol.442.
A:
1) søster Birgitte Pedersdatter
2) halvbror Peder Jørgensen.
FM: Hans Nielsen Bech, som beslægtet.

857 Peder Tømrer i Nakskov. 24.9.1700, fol.447.
E: Sofie Engelbrechtsdatter. LV: Peder Klovmand, købmand. A:
1) bror, død. 1B:
a Johanne Nielsdatter.
FM: Hans Lauridsen, murer i Nakskov.

858 Hans Tønnesen, (Tømmesen), snedker i Nakskov. 13.10.1700, fol.451B, 526B.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Rasmussen, forpagter på Lundegård, Hans Bentsen, der ægter enken. B:
1) Tønne Hansen 1, der døde, skifte 28.6.1701.
FM: farbror Peder Tønnesen, (Tømmesen).
Enken skal have en søster på Fyn.
(Se skifte efter enkens mor Karen Olufsdatter i Kerteminde 5.5.1704 lbnr.225).

859 Anne Jørgensdatter i Nakskov. 29.11.1700, fol.460.
E: Morten Madsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Jensen, degn i Rislev på Sjælland
2) Dines Jensen Holch, skomager i Mecklenburg.

860 Dorthe Ibsdatter [Høj] i Nakskov. 19.10.1700, fol.462B.
E: Jacob Pedersen Storm, skipper. B:
1) Peder Jacobsen 6
2) Karen Jacobsdatter 5
3) Jeppe Jacobsen 3
4) Kirsten Jacobsdatter 22 uger.
FM: morbror Hans Ibsen Høj.
Enkemandens første ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 25.1.1693 lbnr.757. Arv til B:
1 Anne Jacobsdatter
2 Peder Jacobsen.
Af Karen Nielsdatter første ægteskab arv til B:
1) Niels Knudsen.
Desuden nævnes afdøde mor Magdalene Hansdatter Krey.

861 Birgitte Olufsdatter i Nakskov. 28.2.1701, fol.483B.
E: Villads Jensen Rask, [skomager].
Første ægteskab med [Melchior von Fach, skifte 23.6.1670 lbnr.530]. B:
1) Mikkel Melchiorsen i Nøbbet i Horslunde sogn, død. 2B:
a Abelone Mikkelsdatter 4
b Melchior Mikkelsen 1½.
FM:
1 morfar Rasmus Jensen i Horslunde
2 Frederik Rasmussen, grovsmed i Nakskov.
Andet ægteskab med [Peder Samuelsen, skifte 13.7.1677 lbnr.594]. B:
2) Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Nakskov.
Desuden nævnes enkemandens svoger Niels Samsing.

862 Ib Pedersen Rød i Nakskov. 29.4.1701, fol.488B.
Enkemand efter [Cathrine Ibsdatter, skifte 6.3.1695 lbnr.795]. B:
1) Rasmus Ibsen Rød, købmand i Nakskov
2) Ib Ibsen Rød, købmand i Nakskov
3) Kirsten Ibsdatter, enke efter Hans Bentsen i Nakskov
4) Maren Ibsdatter g.m. Villads Nielsen i Århus
5) Magdalene Ibsdatter g.m. Knud Krey, skipper i Nakskov.

863 Jochum Niemand, skomager i Nakskov. 30.3.1701, fol.505B.
Sidsel Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen, bager.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 4.10.1680]. B:
1) Anders Jochumsen Niemand, skomager i Nakskov
2) Jochum Jochumsen Niemand den yngre i Nakskov
3) Anne Marie Jochumsdatter i Nakskov g.m. Anders Pedersen Pas i kongens tjeneste i København. Hendes første ægteskab med Iver Nielsen, skomager, skifte 27.4.1693 lbnr.761. Arv til B:
a Kirsten Iversdatter.
FM: farbror Niels Nielsen, skomager i Nysted.
Andet ægteskab med [Maren Kjeldsdatter, skifte 23.2.1682 lbnr.639]. B:
1) Elelia Jochumsdatter 18.

864 Hans Jørgen Preuss, slagter i Nakskov. 3.5.1701, fol.516.
E: Magdalene Steffensdatter Rüse. LV: Rasmus Sørensen, bager. B:
1) Johan Frederik Hansen Preuss 17½
2) Hans Jørgen Hansen Preuss 16½
3) Daniel Hansen Preuss 12
4) Anne Cathrine Hansdatter 11.
FM:
1 Anders Hansen Suhr
2 Søren Hansen, feldbereder
3 Mikkel Mikkelsen Rødby, skomager.

865 Henrik Jepsen, vægter i Nakskov. 25.7.1701, fol.528.
E: Anne Nielsdatter. LV: Henrik Helbæk. B:
1) Dorthe Henriksdatter 13.
FM: Anders Henningsen, sadelmager i Nakskov.

866 Abigael Jensdatter, et barn i Nakskov. 2.9.1701, fol.532B.
A:
1) mor Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Mikkelsen
2) søster Mette Jensdatter.
Afdødes far Jens Jørgensen, bager i Nakskov, [skifte 27.3.1697 lbnr.818], havde arv efter Samuel [Jensen Ild], præst i Udby [og Ørslev i Præstø amt] og hustru [Dorthe Nielsdatter], skifte 23.9.1699.

867 Niels Pedersen Munch, købmand i Nakskov. 27.6.1701, fol.533B.
E: Gunder Pedersdatter. LV: far Peder Pedersen, købmand i Nakskov. B:
1) Peder Nielsen Munch 4
2) Maren Nielsdatter 3
3) Kirsten Nielsdatter 7 uger.
FM: farfar Peder Munch, købmand i Nakskov.

868 Johanne Christensdatter i Nakskov. 15.8.1701, fol.572B.
E: Hans Jensen, hattemager. A:
1) bror Joen Christensen, skomager i Fåborg på Fyn.
Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1701-1704

869 Anne Hansdatter i Nakskov. 25.9.1701, fol.1.
E: Anders Henningsen, sadelmager. B:
1) Anton Andersen 6.

870 Frederik Nielsen Rohde i Nakskov. 25.9.1701, fol.10B.
E: Mariche Mathiasdatter. LV: Søren Rasmussen, tømrer. B:
1) Niels Frederiksen Rohde 1½.
FM: morbror Niels Mathiassen Lytsen.

871 Mads Pedersen Samsing i Nakskov. 8.9.1701, fol.22B, protokollen 1712-1716 fol.542B.
E: Marie Pepping. LV: Anders Krag, byfoged i Nakskov. A:
1) bror Niels Pedersen Samsing
2) bror Hans Pedersen Samsing i Landskrona i Skåne
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Claus Lauridsen
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen, væver
5) søster Sofie Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen i Brydebølle
6) søster Mette Pedersdatter g.m. Christen Sørensen på Samsø
7) søster Else Pedersdatter, død, var g.m. Christen Greve på Samsø. 2B:
a Gyde Christensdatter, her på stedet
b Anne Christensdatter.

872 Rasmus Rasmussen Brønsdorph i Nakskov. 30.6.1701, fol.57.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Anders Krag, byfoged i Nakskov. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter 10.
FM:
1 farbror Anders Rasmussen Brønsdorph, kongelig forpagter af Højbygård [i Torslunde sogn] på Lolland
2 farbror Mathias Rasmussen, kongens renteskriver.
Desuden nævnes afdødes fætter Jens Rasmussen i Nakskov.

873 Marie Rohde i Nakskov. 29.8.1701, fol.84, protokollen 1704-1707 fol.517, protokollen 1728-1736 fol.222.
E: Peder Klauman, købmand. B:
1) Esther Pedersdatter 16
2) Maren Pedersdatter 14
3) Magdalene Pedersdatter 12
4) Laurids Rohde Klauman 4.
FM: morfar Laurids [Lauridsen] Rohde, præst i Vestenskov og Kappel.
Enkemandens første ægteskab med Birgitte Christoffersdatter, skifte 23.6.1680 lbnr.621. Arv til B:
1 Birgitte Pedersdatter Klauman g.m. Anders Pedersen Friis i Nykøbing Falster
2 [Marie Pedersdatter Klauman] g.m. Johan Flor, organist i Nakskov
3 Birgitte Christoffora Pedersdatter Klauman 21.
Birgitte Christoffora Pedersdatter Klauman har arv efter mormor Maren Nielsdatter, [skifte 25.6.1680 lbnr.626], der var g.m. Anders Hammer, rådmand.

874 Hans Metner, købmand i Nakskov. 31.1.1702, fol.140, 222.
E: Cathrine Christiansdatter Kneutel. LV: bror Martin Kneutel, degn i Horslunde og Nordlunde, Andreas Christensen, der ægter enken 1706. B:
4) Christian Metner 6
5) Elisabeth Metner 3, der døde, skifte 24.11.1702.
FM: morfar Christian [Valentinsen] Kneutel, præst [i Vålse].
Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter, skifte 28.6.1694 lbnr.788. B:
1) Peder Hansen Metner
2) Anders Hansen Metner
3) Hans Hansen Metner 19.
Arv i boet efter første hustrus forældre Peder Andersen, [skifte 30.9.1670 lbnr.536] og Maren [Nielsdatter], der døde i marts 1681, til B:
1 Anders Pedersen i Ostindien, der anses for død efter lovens pag.678 art.11
2 Niels Pedersen
3 Dines Pedersen.

875 Anne Sørensdatter i Nakskov. 10.6.1702, fol.192B.
E: Hans Nielsen Bech, skrædder. B:
1) Søren Hansen Bech, skræddersvend 25
2) Jørgen Hansen Bech 21, skolens discipel
3) Karen Hansdatter 11.

876 Niels Nielsen, søfarende i Nakskov. 7.9.1702, fol.203.
E: Elisabeth Didriksdatter. LV: Oluf Lauridsen Blach, købmand i Nakskov. A:
1) mor Maren g.m. Knud Nielsen i Tjennemarke [i Stokkemarke sogn]
2) bror Niels Nielsen 18, søfarende
3) halvsøster Johanne Nielsdatter.
FM:
1 Jørgen Zionsen i Nakskov
2 Henrik Helbæk i Nakskov.

877 Lauge Rasmussen Friis, ugift i Nakskov. 21.9.1702, 210.
A:
1) mor Elisabeth, enke efter Rasmus Friis i Vesternæs
2) bror Peder Rasmussen Friis
3) søster Else Rasmusdatter g.m. Niels Olufsen i Vesternæs
4) søster Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Hollesen på Skibelund i Gloslunde sogn
5) søster Bodil Rasmusdatter i København
6) søster Maren Rasmusdatter i Vesternæs
7) søster Margrethe Rasmusdatter på Bogø.

878 Christen Jensen i Nakskov. 25.8.1702, fol.219.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Mathiassen, kandestøber. B:
1) Mette Christensdatter 9
2) Cathrine Christensdatter 3.
FM: morbror Anders Kaarsebjerg.

879 Peder Nielsen, markvogter i Nakskov. 18.1.1703, fol.226B.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Henrik Helbæk, købmand i Nakskov. B:
4) Anne Pedersdatter 4
5) Søren Pedersen 8 uger.
Første ægteskab med Anne Mortensdatter, [skifte 21.2.1698 lbnr.836]. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Mads Mikkelsen i Sandby
2) Morten Pedersen 22
3) Niels Pedersen 17.

880 Marie Pepping i Nakskov. 7.2.1703, fol.236B.
E: Hans Ibsen Høj, skipper. B:
1) Marie Pepping 4 uger.
FM: Hans Pedersen Top, købmand i Nakskov.
[Første ægteskab med Mads Pedersen Samsing, skifte 8.9.1701 lbnr.781].

881 Hans Hansen Snede (Snee), skomager i Nakskov. 28.2.1703, fol.255, protokollen 1712-1716 fol.400.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Johan Pedersen. B:
1) Hans Hansen Snede 10
2) Peder Hansen Snede 4. Ved værgemålsregnskab 25.9.1712 er han død
3) Lambert Hansen Snede 1½.
FM: Herman Cortsen, guldsmed i Nakskov.

882 Hans [Pedersen] Kolding i Nakskov. 5.3.1703, fol.269.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Skov, grovsmed. A:
1) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Henrik Skrædder i Halsted
2) halvbror Mads i Kolding.
Desuden skal der være 2 halvbrødre hvis navne ikke kendes.

883 Christen Hansen, skomager i Nakskov. 26.3.1703, fol.272B.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Johan Pedersen. A:
1) søster Else Hansdatter, skifte 27.3.1693 lbnr.763]. E: Hans Steffensen, klejnsmed. 3B:
a Anne Hansdatter 24
b Marie Hansdatter 20
c Abigael Hansdatter 18.

884 Christoffer Wolf i Lübeck, der døde i Nakskov. 17.4.1703, fol.277B.
E: Anne i Lübeck. LV: Vilhelm Johansen i Lübeck Af børn angives B:
1) Mathias Christoffersen Wolf i Lübeck.
Til stede var:
1 afdødes mor Maren g.m. Mads Clemensen i Nakskov
2 afdødes bror Holger Wolf i Nakskov
3 afdødes svoger Baltser Engel, badskær i Nakskov, hos hvem afdøde logerede.
Registrering af afdødes gods i Nakskov.

885 Niels Poulsen, tømrer i Nakskov. 26.4.1703, fol.281B, protokollen 1716-1719 fol.181B.
E: Gertrud Nielsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 13
2) Karen Nielsdatter 11
3) Frederik Nielsen 7
4) Margrethe Nielsdatter 9 mdr.
FM: morfar Niels Lauridsen Galde.

886 Sidsel Pedersdatter i Nakskov. 23.4.1703, fol.294.
E: Borchert Jørgensen Møller.
Første ægteskab med Hans Hansen, rådstuetjener, skifte 24.5.1690 lbnr.722. B:
1) Maren Hansdatter 17.
FM: farbror Carsten Hansen, rådstuetjener i Nakskov.
Andet ægteskab med Niels Jensen Møller, skifte 21.3.1696 lbnr.806. B:
2) Hans Nielsen 9.
FM: farbror Claus Jensen, vægter.

887 Maren Hansdatter i Nakskov. 30.5.1703, fol.304B.
E: Mathias Rasmussen. A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Gudesen, skomager
b Maren Hansdatter Gudesen, [skifte 1.6.1693 lbnr.765]. Første ægteskab med Rasmus Mortensen, skomager, [skifte 17.6.1691 lbnr.733]. 1B:
1 Karen Rasmusdatter 13
2) søster, død. 1B:
a Mette Pedersdatter g.m. Ejler Skibsbygger
3) bror Jørgen Hansen Sønderborg, skomagersvend, der for 46 år siden kom med de svenske til udlandet.

888 Sidsel Ibsdatter i Nakskov. 30.5.1703, fol.310B.
E: Peder Nordmand, søfarende. B:
1) Oluf Pedersen 10
2) Ib Pedersen 8
3) Margrethe Pedersdatter 1¼.
FM: morbror Hans Ibsen Holst.

889 Sofie Johansdatter Mølchen (Mullich) i Nakskov. 11.4.1703, fol.317.
E: Peder Pedersen, bager. B:
1) Johan Pedersen 6.
FM: morbror Gregorius Mølchen, isenkræmmer i København.

890 Sille Marie Madsdatter i Nakskov. 25.6.1703, fol.331B.
E: Johan Hansen, badskær. B:
2) Dorthe Johansdatter 7
3) Anne Marie Johansdatter 5
4) Elisabeth Christiane Johansdatter 2.
FM: morbror Holger Wolf, herredsskriver i Lollands søndre herred.
Første ægteskab med Søren Jørgensen Haahr i Avnede, skifte 22.10.1694. B:
1) Maren Sørensdatter 15.

891 Anne Pedersdatter Samsing i Nakskov. 7.7.1703, fol.341B.
E: Claus Lauridsen, væver. B:
1) Hans Clausen 12½
2) Karen Clausdatter 10
3) Gye Clausdatter 7
4) Bodil Marie Clausdatter 2.
FM: morbror Niels Pedersen Samsing.

892 Peder Christensen, vognmand i Nakskov. 9.7.1703, fol.349B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Pedersen Top. A:
1) bror Niels Christensen, købmand i Ålborg.

893 Mads Pedersen Pilt, søfarende i Nakskov. 17.8.1703, fol.355B.
E: Maren Mikkelsdatter. A:
1) bror Hans Pedersen Pilt på Femø, død. 3B: 2 sønner og 1 datter, hvis navne ikke kendes.
FM: Svend Cron, glarmester i Nakskov g.m. afdødes søskendebarn Anne Nielsdatter.

894 Peder Brodersen, købmand i Nakskov. 19.7.1703, fol.360B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Petrine Margrethe Pedersdatter, født efter fars død, der døde 2 dage efter sin dåb.
Enkens første ægteskab med Rasmus Rasmussen [Brønsdorph, skifte 30.6.1701 lbnr.872], kongelig forpagter af Lundegård. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter 12.
FM:
1 farbror Anders Rasmussen [Brønsdorph], kongelig forpagter af Højbygård [i Torslunde sogn] på Lolland.
Desuden nævnes afdødes far Broder Brodersen i Flensborg.
Testamente af 16.9.1702.

895 Cathrine Mortensdatter i Nakskov. 3.9.1703, fol.386.
E: Jacob Lauridsen.
Første ægteskab med Søren Albertsen, skrædder, skifte 6.11.1689 lbnr.719. B:
1) Christen Sørensen 16.
FM: morbror Jens Rasmussen, bager i Rudkøbing på Langeland.

896 Elisabeth Didriksdatter i Nakskov. 26.7.1703, fol.394.
E: Peder Rasmussen Rødby.
På arvingernes vegne underskriver Henrik Henriksen.

897 Hans Christensen, bager i Nakskov. 17.8.1703, fol.397.
E: Maren Jespersdatter LV: Morten Ploug, bogbinder i Nakskov. A:
1) søster Bodil Christensdatter på Rudbjerggård [i Tillitse sogn].
FM: Christian Ludvigsen, kræmmer.
Enkens første ægteskab med [Hans Rasmussen], skifte 21.6.1697 lbnr.826. Arv til B:
1) Jesper Hansen
2) Mette Hansdatter.

898 Dorthe Hansdatter i Nakskov. 21.11.1703, fol.410B.
E: Rasmus Nielsen, skomager. A:
1) mor Maren, enke efter Hans Rød i Nybølle, nu i Vester Nordlunde [i Nordlunde sogn]
2) bror Anders Hansen Rød i Vester Nordlunde
3) bror Peder Hansen Rød i Vester Nordlunde.

899 Claus Hansen, hyrde i Nakskov. 21.12.1703, fol.414.
E: Anne Jacobsdatter i Sulkendrup i Vindinge sogn på Fyn på Holckenhavn gods. LV: Anders Jensen, købmand i Nyborg. B:
1) Dorthe Clausdatter, fuldt voksen
2) Jacob Clausen, under 18 år
3) Jørgen Clausen, under 18 år
4) Anders Clausen, under 18 år, alle på Fyn.
Afdøde var rejst til Nakskov for 9 år siden for at tjene.

900 Laurids Eriksen Wolf i Nakskov. 23.2.1704, fol.420B.
A:
1) mor Dorthe Lauridsdatter, enke efter Erik Wolf, skifte sluttet Lungholm 22.7.1690
2) søster Mette Eriksdatter Wolf.
FM: Jacob Kappel, kræmmer
3) søster Maren Eriksdatter Wolf, skifte Nakskov 29.6.1697 lbnr.827, efter hvem, der er arv.
Desuden nævnes afdødes farbror Holger Wolf.

901 Laurids Lauridsen, klejnsmed i Nakskov. 12.3.1704, fol.424.
E: Mette Hansdatter. LV: Oluf Isaksen, klejnsmed. B:
1) Karen Lauridsdatter 21
2) Sidsel Lauridsdatter 19
3) Maren Lauridsdatter 14
4) Hans Lauridsen 13.
FM: Peder Krag, husbager i Nakskov.

902 Claus Jørgensen, stykjunker i Nakskov. 26.2.1704, fol.427B.
E: Anne Cathrine Steffensdatter. LV: Johan Pedersen. B:
1) Johanne Clausdatter g.m. Niels Pedersen, murer og skipper i Nakskov
2) Magdalene Clausdatter g.m. Oluf Nielsen Busch, søfarende.

903 Anne Pedersdatter i Nakskov. 7.2.1704, fol.449B.
E: Niels Pedersen Samsing, skipper. B:
1) Samuel Nielsen Samsø 6.
FM: mors farbror Claus Samuelsen.
Enkemandens første ægteskab med Lene Nielsdatter, skifte 27.3.1696 lbnr.804. Arv til B:
1) Gedske Margrethe Nielsdatter
2) Peder Nielsen
3) Niels Nielsen, er død
4) Birgitte Nielsdatter.
Disse børn af første ægteskab har arv efter Peder Kylling i København.
Arv i boet efter enkemandens bror Mads Pedersen Samsing, [skifte 8.9.1701 lbnr.871] til enkemandens søster Else Pedersdatter, død, var g.m. Christen Greve på Samsø. 2B:
a Gyde Christensdatter
b Anne Christensdatter.

904 Engel Qvistorf i Nakskov. 31.1.1704, fol.464B.
Enke efter Henrik Eggers. A:
1) søster Margrethe Qvistorf, der døde, var g.m. Schoof. 1B:
a Johan Nikolaj Schoof, død. 1B:
1 Daniel Jacob Schoof.
Desuden nævnes afdødes steddatter i Rødby.

905 Anders Jochumsen Niemand, skomager i Nakskov. 5.5.1704, fol.489B.
E: Maren Ottesdatter. LV: Henrik Snedker. B:
1) Kirsten Andersdatter Niemand 11
2) Otto Andersen Niemand 4
3) Jochum Andersen Niemand 10 uger.
FM: farbror Jochum Jochumsen Niemand, skomager.

906 Else Nielsdatter i Nakskov. 11.5.1704, fol.495B.
E: Jacob Lauridsen, sadelmager. B:
1) Cathrine Marie Jacobsdatter 16
2) Nikolaj Jacobsen 12
3) Anne Elisabeth Jacobsdatter 10
4) Eleonora Jacobsdatter 9
5) Else Jacobsdatter 6.

907 Hans Madsen i Nakskov. 7.5.1704, fol.499B.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Holst. A:
1) mor Karen Hansdatter, enke efter Hans Nielsen i Fakse
2) bror Peder Madsen, markvogter i Nakskov
3) søster Inger Madsdatter, gift i Karise på Sjælland
4) søster Bodil Madsdatter g.m. Jacob Hansen, væver i Spjellerup i Fakse herred på Sjælland
5) søster Mette Madsdatter i Nakskov
6) søster Karen Madsdatter g.m. Mogens Madsen i Nakskov.
FM: afdødes morbror Hans Jacobsen Abildtrup.

908 Johanne Madsdatter i Nakskov. 2.6.1704, fol.530B.
E: Peder Tønnesen, (Tømmesen). A:
1) bror Rasmus Sjunke, død. 1B:
a Mette Rasmusdatter i Rødby.
FM: stedfar Mads Jørgensen Sjunke.

909 Johanne Andersdatter i Nakskov. 21.5.1704, fol.546B.
E: Morten Nielsen Læsø, skipper. B:
1) Anne Mortensdatter 20
2) Mette Mortensdatter 17
3) Inger Mortensdatter 14
4) Anders Mortensen 10½
5) Niels Mortensen 10½
6) Thomas Mortensen 7
7) Marie Mortensdatter 2.
FM: farbror Hans Niels Læsø.
Enkemandens første ægteskab med Anne Jacobsdatter Kjeldskov, [skifte 28.12.1683 lbnr.653]. Arv til B:
1) Karen Mortensdatter.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1704-1707

910 Mads Madsen, vægter i Nakskov. 11.7.1704, fol.1.
E: Anne Knudsdatter. LV: Peder Madsen, tømrer. B:
1) Margrethe Madsdatter 7
2) Rasmus Madsen 4
3) Knud Madsen 1.
FM: Hans Mikkelsen, tømrer.

911 Maren Eriksdatter Helmer i Nakskov. 16.7.1704, fol.4.
Enke efter Mads Clemensen, herredsfoged i Lollands søndre herred, der døde i Volshave [i Gurreby sogn]. B:
3) Hans Henrik Madsen, amtsskriver på Bornholm
4) Christoffer Wolf i Lübeck, der døde i Nakskov, [skifte 17.4.1703 lbnr.884]. 1B:
a Mathias Christoffersen Wolf i Lübeck
5) Sidsel Cathrine Madsdatter g.m. Hans Nielsen i Nakskov
6) Anne Elisabeth Madsdatter g.m. Baltser Engel, kirurg i Nakskov
7) Sille Marie Madsdatter, [skifte 25.6.1703 lbnr.890]. E: Johan Hansen, badskær i Nakskov. B:
b Dorthe Johansdatter 8
c Anne Marie Johansdatter 6
d Elisabeth Christiane Johansdatter 3.
Sille Marie Madsdatters første ægteskab med Søren Jørgensen Haahr i Avnede, [skifte 22.10.1694]. B:
a Maren Sørensdatter 16.
Første ægteskab med Christoffer Jacobsen Wolf. B:
1) Holger Wolf, tingskriver i Lollands Sønder herred
2) Erik Wolf, der døde 1690 på Lungholm [i Olstrup sogn]. 2B:
a Laurids Eriksen Wolf, [skifte 23.2.1704 lbnr.900]
b Mette Eriksdatter, hos sin mor [Dorthe Lauridsdatter] i Nakskov.
Afdøde blev begravet i Nakskov, men blev overflyttet til begravelsen i Gurreby.

912 Margrethe Andersdatter i Nakskov. 28.8.1704, fol.14.
E: Thomas Rogert. B:
1) Sidsel Thomasdatter 22
2) Anders Thomsen 14
3) Inger Thomasdatter 12½
4) Adolf Thomsen 9.
Desuden nævnes Hr. Poul [Andersen] Rogert, [kapellan i Nakskov og Branderslev].

913 Sidsel Rasmusdatter i Nakskov. 2.10.1704, fol.18.
E: Morten Olufsen, skoflikker. A:
1) bror Peder Rasmussen på Ærø
2) bror Hans Rasmussen på Ærø
3) bror Mikkel Rasmussen på Ærø
4) bror Jens Rasmussen i Skovbølle [i Købelev sogn]
5) søster Maren Rasmusdatter på Holckenhavn.

914 Hans Ibsen Holst i Nakskov. 2.10.1704, fol.21B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Rasmus Bjørnsen, drejer. A:
1) søster Sidsel Ibsdatter, [skifte 30.5.1703 lbnr.888]. E: Peder Nordmand. 2B:
a Oluf Pedersen 12
b Ib Pedersen 8.
FM: Rasmus Holst, prokurator i Nakskov.
Desuden nævnes enkens bror Carsten Jørgensen i Halsted.

915 Opbudsbo i Nakskov. 15.10.1704, fol.31B.
Registrering af fallitbo hos Peder Klauman, købmand i Nakskov.
I boet står arv efter hans afdøde hustru Marie Rohde, [skifte 29.8.1701 lbnr.873] til deres børn.
Desuden nævnes hans svigersøn Anders Pedersen Friis i Nykøbing Falster.

916 Hans Jacobsen Torp, købmand og stempelpapirsforhandler i Nakskov. 6.11.1704, fol.90B.
E: Cathrine Jesdatter. LV: Gabriel Jørgensen, rådmand i Nakskov. B:
3) Jes Hansen Torp 11
4) Anne Margrethe Hansdatter Torp 8
5) Laurids Hansen Lund 5.
Første ægteskab med Margrethe Andersdatter Lime, [skifte 1.5.1691 lbnr.748]. B:
1) Anders Hansen Lime
2) Jacob Hansen Torp, købmand i Nakskov.
Arv i boet til Anne Marie Lundt som eneste barn af Laurids [Jørgensen] Lundt, præst i Toreby, skifte Musse herred gejstlig 24.4.1699 lbnr.32, som krævet af barnets farbror Oluf Jørgensen Lundt, præst i Væggerløse.
Desuden nævnes barnet Anne Marie Lundts [halv]søskende:
1 [halv]bror Christian Jessen, købmand i Nakskov
2 [halv]bror Frederik Jessen
3 [halv]bror Ditlev Jessen
4 [halv]søster Cathrine Jesdatter g.m. Hans Jacobsen Torp, som er afdøde
og
5 Oluf Thonbo g.m. [Cathrine Elisabeth Ditlevsdatter, datter af Ditlev Andersen, major ved Haderslev, skifte 5.7.1688 og Anne Marie Lundts faster Maren Lundt].

917 Christian Ludvigsen, kræmmer i Nakskov. 4.11.1704, fol.148.
E: Maren Holgersdatter. LV: far Holger Wolf, skriver i Lollands Søndre herred. B:
1) Ludvig Christiansen 1½.
FM: Jochum Blich, købmand i Nakskov.

918 Anders Hansen Lime, ugift i Nakskov. 6.4.1705, fol.179B.
A:
0) far Hans Jacobsen Torp, [skifte 6.11.1704 lbnr.916]. Fars første ægteskab med afdødes mor [Margrethe Andersdatter Lime, skifte 1.5.1691 lbnr.748]. B:
1) bror Jacob Hansen Torp, købmand i Nakskov,
Fars andet ægteskab med afdødes stedmor: Cathrine [Jesdatter]. B:
2) halvbror Jes Hansen Torp 11
3) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter Torp 8
4) halvbror Laurids Hansen Lund 6.

919 Anne Jørgensdatter i Nakskov. 27.2.1705, fol.195.
E: Hans Lauridsen, murer. B:
1) Karen Hansdatter 17.

920 Elisabeth Jensdatter i Nakskov. 28.5.1705, fol.201B.
E: Niels Jørgensen, underkornmåler. A:
1) bror Henning Jensen i Nøbbet i Horslunde sogn, død. 1B:
a Jens Henningsen, fisker på Pederstrup.
FM: Anders Henningsen, sadelmager i Nakskov.

921 Hans Pedersen, bådsmand i Nakskov. 11.3.1705, fol.209.
E: Margrethe Didriksdatter. LV: Rasmus Bjørnsen, drejer i Nakskov. B:
1) Bodil Hansdatter 19
2) Johanne Hansdatter 15.
FM: farbror Mikkel Pedersen Stafford.
Afdøde døde i København.

922 Hans Hansen Rødby, snedker i Nakskov. 7.4.1705, fol.213B, 715B.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Sørensen, bager. Enken er i 1707 g.m. Frederik Hansen Haugaard. B:
2) Cathrine Hansdatter 17
3) Christen Hansen 15
4) Maren Hansdatter 10
5) Else Hansdatter 7
6) Hans Hansen 1½.
FM: Hans Jacobsen, drejer i Nakskov.
Første ægteskab med Cathrine Rudolfsdatter. B:
1) Sofie Hansdatter g.m. Henrik Otting, glas-juveler i Berlin i Brandenburg.

923 Gedske Johansdatter Helbæk i Nakskov. 30.3.1705, fol.231B.
E: Johannes Forbus. B:
1) Elisabeth Johansdatter Forbus 12.
FM: morbror Henrik Helbæk i Nakskov.

924 Mette Mikkelsdatter i Nakskov. 9.3.1705, fol.240B.
E: Anders Hansen Suhr. B:
1) Sara Kirstine Andersdatter Suhr 7.
FM: Frederik Rasmussen, grovsmed i Nakskov.

925 Hans Phal i Nakskov. 29.6.1705, fol.251.
E: Margrethe Bruun. LV: Anders Henningsen, sadelmager. B:
1) Maren Sofie Hansdatter 22.
FM: Jens Rasmussen, rytter i Nakskov.''

926 Gye Nielsdatter i Nakskov. 30.6.1705, fol.255.
E: Frederik Rasmussen, grovsmed. B:
1) Vibeke Rasmusdatter 21.
FM: morbror Oluf Nielsen, grovsmed.

927 Christoffer Clemensen, glarmester i Nakskov. 6.7.1705, fol.266B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
1) Anne Christoffersdatter 10
2) Aarsele Christoffersdatter 8.
FM: morbror Niels Pedersen, murer og skipper i Nakskov.

928 Maren Pedersdatter Rød i Nakskov. 29.7.1705, fol.272.
Enke efter Poul Nielsen, [skifte 8.3.1697 lbnr.819].
Afdødes B:
1) Maren Carstensdatter g.m. Meiner Sørensen, skipper.

929 Christen Jensen, skoflikker i Nakskov. 7.7.1705, fol.279B-
Enkemand efter Gertrud Jochumsdatter, der døde 17.6.1705.
Hans A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Carsten i Vejleby på Tåstrup gods [hedder nu Kristianssæde i Skørringe sogn].
Af hendes første ægteskab B:
1) Casper Jørgensen på landsdommer Brahes gods på Fyn
2) Hans Jørgensen 26, soldat i Ullerslev
3) Helmer Jørgensen 24, feldberedersvend.
Han døde 25.6.1705.

930 Dorthe Poulsdatter i Nakskov. 7.7.1705, fol.284B.
E: Rasmus Jensen Fugl, blegemand.
Arvinger findes ikke.

931 Elisabeth Johansdatter Rask i Nakskov. 4.8.1705, fol.294.
E: Hans Hammer, købmand. B:
1) Hans Hansen Hammer 10
2) Johan Hansen Hammer 9
3) Frands Hansen Hammer 7
4) Hans Rask Hammer 6
5) Anne Hansdatter Hammer 3
6) Mads Bergen Hammer 1.
FM:
1 morbror Jørgen Rask, informator på navigationsskolen i Stege på Møn
2 Simon [Pedersen] Aarhus, præst i Halsted og Avnede g.m. moster [Anne Margrethe Johansdatter Rask].

932 Anne Hansdatter i Nakskov. 27.7.1705, fol.306B.
E: Hans Bentsen, snedker. B:
1) Maren Hansdatter 3.

933 Jens Nielsen Jyde i Nakskov. 24.8.1705, fol.319.
E: Anne Tollufsdatter. LV: Jochum Blich, købmand. B:
1) Niels Jensen 10
2) Kirsten Jensdatter 7
3) Tolluf Jensen 6
4) Peder Jensen 3.
FM: Peder Pedersen Bruun, skipper.

934 Karen Hansdatter i Nakskov. 2.11.1705, fol.332B.
E: Søren Hansen Bech. B:
1) Hans Sørensen 1½.
FM: morbror Peder Hansen, skomager.

935 Jacob Lauridsen, sadelmager i Nakskov. 4.11.1705, fol.339.
Enkemand efter [Else Nielsdatter, skifte 11.5.1704 lbnr.906]. B:
1) Cathrine Marie Jacobsdatter 19
2) Nikolaj Jacobsen 15, discipel i Nakskov latinskole
3) Anne Elisabeth Jacobsdatter 11
4) Eleonora Jacobsdatter 9
5) Else Jacobsdatter 7.
FM: Dominicus Lauridsen i Nakskov.

936 Jeppe Andersen, søfarende i Nakskov. 9.3.1705, fol.343.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Holst. B:
1) Hans Jørgensen Jepsen 2.
FM: Rasmus Sørensen, bager.
Afdøde døde i København og begravelsen blev bekostet af enkens bror Oluf Nielsen Karlshavn på Christianshavn.

937 Clemen Rasmussen, grovsmed i Nakskov. 3.12.1705, fol.352.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Bjørnsen, drejer. B:
2) Rasmus Clemensen 22, skræddersvend
3) Niels Clemensen 21, smedesvend på stedet
4) Clemen Clemensen 15
5) Hans Clemensen 11.
FM:
1 Anders Suhr
2 Herman Meyer.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 19.1.1684 lbnr.657]. B:
1) Anne Clemensdatter g.m. Hans Jacobsen i Stubberup i Herritslev sogn i Ålholm amt.

938 Carsten Jørgensen, bager i Nakskov. 4.12.1705, fol.363.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
1) Bertel Carstensen 5
2) Dorthe Carstensdatter 4 uger.
FM: Carsten Lauridsen, kandestøber.

939 Anne [Jensdatter] i Nakskov. 20.10.1705, fol.368.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 9.7.1703 lbnr.892].
Første ægteskab med [Jacob Hansen Munch, skifte 10.10.1690 lbnr.727]. B:
1) Mikkel [Jacobsen] Munch i Ostindien
2) Peder [Jacobsen] Munch, smedesvend i København.

940 Thomas Nielsen i Nakskov. 4.12.1705, fol.370.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Anne Sofie Thomasdatter 2.
FM: Morten Olufsen, skoflikker.

941 Jørgen [Hansen] From, rådmand i Nakskov. 27.4.1705, fol.372B.
E: Mette [Hansdatter] Rostrup. A:
1) søster Gertrud Hansdatter i Nørre Slette på Fyn på Einsidelgård gods, [nu Egebjerggård i Krogsbølle sogn]
2) halvbror, død. 1B:
a en datter i "Pedersted" i Jylland.
Enkens første ægteskab med [Bent Hansen Grimeton, præst i Åstrup på Falster, skifte Falster Sønder herred 14.5.1694 lbnr.24]. Arv til B:
1) Hans Grimeton, stud. theol.

942 Christence Jensdatter i Nakskov. 26.1.1706, fol.397B.
E: Laurids Hansen Brendure, skomager. B:
1) Lene Lauridsdatter 10
2) Jens Lauridsen 5
3) Magdalene Lauridsdatter 1.

943 Frederik Hansen Forbus, snedker i Nakskov. 3.2.1706, fol.408.
E: Karen Mortensdatter. LV: far Morten Læsø, skipper. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter, født efter fars død.
FM:
1 farfar Hans Jacobsen Forbus i Stokkemarke
2 farbror Johannes Forbus i Nakskov.

944 Anders Krag, byfoged i Nakskov. 29.1.1706, fol.415.
E: Margrethe Jacobsdatter. B:
2) Jacob Krag 23, student
3) Peder Krag 21, i apotekerlære i Christiania
4) Knud Krag 19, i købmandslære i Nakskov
5) Rasmus Krag 15, på stedet
6) Jørgen Krag 14, i barberlære i Århus.
FM: Jochum Blich.
Første ægteskab med [Mette Jørgensdatter, skifte 9.3.1681 lbnr.629]. B:
1) Anders Andersen Krag.

945 Anne Jørgensdatter i Nakskov. 9.3.1706, fol.454.
Enke efter Anthon Brennicke, skifte 13.2.1694 lbnr.783. B:
2) Hans Brennicke 24, købmandssvend
3) Anton Brennicke 23
4) Jens Brennicke 18
5) Cathrine Brennicke 16.
FM:
1 Peder Holm
2 Henrik Friis.
Første ægteskab med Hans Betke, possementmager, [skifte 10.1.1681 lbnr.625]. B:
1) Birgitte Lisbeth Hansdatter Betke, enke efter Jørgen Bruun. LV: Henrik Helbæk.

946 Elisabeth Hermansdatter i Nakskov. 18.2.1706, fol.481B.
E: Claus Hansen, murer.
Afkald fra barn af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter Laxlund (Lund) g.m. Niels Mortensen i København.

947 Dorthe Pedersdatter i Nakskov. 22.2.1706, fol.482B.
E: Rasmus Jensen Pors. Afkald fra A:
1) mor Margrethe Sørensdatter, enke efter Peder Nielsen Koch
2) bror Rasmus Pedersen Koch i Roløkke [i Købelev sogn]
3) bror Hans Nielsen Koch i Skredtorpe [i Vindeby sogn]
4) søster g.m. Bent Arvesen Vest, skomager i Nakskov.

948 Anne Carstensdatter i Nakskov. 22.3.1706, fol.484.
E: Mads Madsen, murer. B:
1) Birgitte Kirstine Madsdatter 8
2) Anne Madsdatter 4
3) Carsten Madsen 3.

949 Auktion i Nakskov. 26.3.1706, fol.491B.
Auktion over boet tilhørende arrestanten Jørgen Pedersen, væver i Nakskov til betaling af gæld og lejermålsbøde for begået lejermål med Johanne Christoffersdatter, der har født et barn i dølgsmål.
Enken får sin del af boet.

950 Maren Hansdatter i Nakskov. 21.1.1706, fol.497B.
E: Albert Iversen, bager.
Første ægteskab med Titus Hollænder på Sæbyholm. B:
1) Martha Titusdatter 8
2) Marie Titusdatter 8
3) Margrethe Titusdatter 6.
Desuden arver? afdødes mor Cathrine g.m. Peder Hansen på Sæbyholm.

951 Jørgen [Jørgensen] Bruun i Nakskov. 11.11.1705, fol.503B.
E: Birgitte Elisabeth Hansdatter Betke. LV: Henrik Helbæk. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 5
2) Hans Jørgensen 2.
FM: Christoffer Bjørnsen, snedker.
Arv i boet til Ellen Pedersdatter Bøgvad, steddatter af afdødes første hustru [Kirsten Johansdatter Bruun, skifte 18.10.1699 lbnr.850]. FM: mors [sted]far Peder Pedersen i Nakskov.

952 Laurids Jensen, skipper i Nakskov. 20.5.1706, fol.510.
E: Sofie Jensdatter. B:
1) Jens Lauridsen 4
2) Hans Lauridsen 2
3) Jacob Lauridsen 6 mdr.
FM: mosters mand Niels Christensen i Hellinge i Halsted sogn.

953 Anne Nielsdatter i Nakskov. 20.5.1706, fol.518.
E: Svend Cron, glarmester. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter på stedet.
FM: Jacob Jacobsen, soldat i Nakskov.

954 Inger Christensdatter i Nakskov. 28.4.1706, fol.530.
Enke efter Hans [Rasmussen] Holm, købmand, efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Peder Hansen Holm, købmand
2) Karen Hansdatter Holm, [skifte 9.10.1690 lbnr.726], var g.m. Claus Samuelsen, købmand. 2B:
a Anne Clausdatter g.m. Mathias Horn, postmester og vinhandler
b Inger Clausdatter
3) Dorthe Hansdatter Holm, død. E: Henrik Didriksen. 2B:
a Hans Henriksen Holm
b Jochum Henriksen.

955 [Dorthe Hansdatter Holm] i Nakskov. 18.9.1706, fol.581B.
E: Henrik Didriksen. B:
a [Hans Henriksen Holm]
b [Jochum Henriksen].
FM:
1 morbror Peder Holm
2 mosters mand Claus Samuelsen.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1705.

956 Jacob Pedersen Storm, skipper i Nakskov. 19.5.1706, fol.582B, næste protokol fol.347B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Johannes Forbus. B:
Første ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 25.1.1693 lbnr.757. B:
1) Anne Jacobsdatter 27
2) Jochum Jacobsen 22, [kaldes Peder Jacobsen i tidligere skifte].
Andet ægteskab med Dorthe Ibsdatter Høj, skifte 19.10.1700 lbnr.860. B:
3) Peder Jacobsen Storm 13
4) Karen Jacobsdatter Storm 11
5) Ib Jacobsen Storm 8
6) Kirsten Jacobsdatter Storm 5.
FM:
1 farbror Peder Storm, skipper
2 morbror Hans Ibsen Høj.

957 Anne Pedersdatter i Nakskov. 7.10.1706, fol.627.
Arvinger angives ikke.

958 Rasmus Clausen, skipper i Nakskov. 19.8.1706, fol.628.
E: Cathrine Hansdatter. LV. bror Jørgen Hansen Schønsten?, skipper. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 6
2) Claus Rasmussen 3.
FM: Hans Bentsen, snedker.

959 Dorthe Rasmusdatter i Nakskov. 10.8.1706, fol.659.
E: Rasmus Mortensen Gylle, sejlingsmand. B:
1) Anne Rasmusdatter, hos faster i Vesternæs
2) Cathrine Rasmusdatter.

960 Markus Didriksen, vinhandler i Nakskov.22.6.1706, fol.665.
Enkemand efter [Karen Villumsdatter]. B:
1) Didrik Markussen i København
2) Margrethe Lisbeth Markusdatter g.m. Hans Ibsen Høj
3) Cathrine Sofie Markusdatter på stedet.
FM:
1 Henrik Helbæk
2 Hans Pedersen Top.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Hans Villumsen, landfoged på Færøerne
2 afdødes svoger Peder Holm, skipper.

961 Anne Hansdatter i Nakskov. 3.2.1707, fol.705B.
E: Mikkel Mikkelsen Rødby, skomager. B:
4) Hans Mikkelsen 21, skomagersvend
5) Margrethe Mikkelsdatter 20.
Første ægteskab med [Laurids Hansen Kappel, skifte 2.8.1677 lbnr.595]. B:
1) Bodil Lauridsdatter g.m. Jørgen Hartvigsen, skibsmand
2) Ida Lauridsdatter
3) Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Hansen, ladefoged på Skelstofte [i Vesterborg sogn].
FM: Peder Pedersen, kræmmer i Nakskov.

962 Jørgen Nielsen Møller i Nakskov. 18.12.1706, fol.716.
E: Magdalene Steffensdatter. A:
1) bror Hans Nielsen Møller i Utterslev.

963 Ellen Christensdatter i Nakskov. 18.3.1707, fol.720B.
A:
1) søster Sidsel Christensdatter g.m. Søren Thomsen i Skyttehuset på Bremersvold [i Errindlev sogn].

964 Maren Andersdatter i Nakskov. 29.4.1707, fol.722B.
E: Claus Jacobsen Rostocker.
Første ægteskab med Mikkel Svendsen, [skifte 14.7.1684 lbnr.659]. B:
1) Anders Mikkelsen 23, søfarende.

965 Margrethe Hansdatter Hals i Nakskov. 2.5.1707, fol.728B.
E: Herman Cortsen Holm, guldsmed. A:
0) forældre [Hans Pedersen Hals, præst i Stokkemarke, død 1691 og Barbara Olufsdatter, død 1688]
1) bror Peder Hansen Hals i Stokkemarke
2) søster Kirsten Hansdatter Hals g.m. Mathias Atke, præst i Stokkemarke
3) bror Terkild Hansen, rektor i Sakskøbing
4) bror Oluf Hansen Hals, kornskriver i Skivehus amt.
Desuden nævnes afdødes svoger Hans Hammer i Nakskov.

966 Morten Christensen, ugift i Nakskov. 17.5.1707, fol.735B.
A:
1) mor Anne Olufsdatter, enke efter Christen Mortensen
2) søster Karen Christensdatter, der tjener på Søholt
3) søster Mette Christensdatter.

967 Anne Elisabeth [Madsdatter] Wolf i Nakskov. 5.4.1707, fol.739B.
E: Baltser Engel, barber. B:
1) Ingeborg Margrethe Engel 22, forlovet med Hans Krey, søfarende
2) Mads Clemen Engel 18, hos morbror Hans Henrik Schor i Rønne, amtsforvalter på Bornholm.
FM: [mors halvbror] Christian Wolf, viceskriver i Lollands Søndre herred
Arv efter afdødes mor Maren Eriksdatter Helmer, skifte 16.7.1704 lbnr.911.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1712-1716

968 Johan Sørensen, skipper i Nakskov. 3.2.1712, fol.3.
E: Maren Lauridsdatter Siger. LV: Peder Lauridsen Siger, købmand i Rødby. B:
1) Øllegaard Holgersdatter 4
2) Anneke Holgersdatter 2
3) Maren Holgersdatter, født efter fars død.
FM: farbror Jacob Sørensen på Havgård i Vestenskov sogn.

969 Morten Jørgensen, snedker i Nakskov. 18.4.1712, fol.18B.
E: Maren Christensdatter. LV: Andreas Regelsen. B:
1) Karen Mortensdatter 17
2) Malene Mortensdatter 14, der døde.
FM: svoger Knud Krey, skipper i Nakskov.

970 Jens Jørgensen, murer i Nakskov. 19.4.1712, fol.35.
E: Helvig Højer. LV: Filip David Capitsche, skomager. B:
1) Jørgen Jensen 4.
FM: Mads Madsen, murer.

971 Oluf Nielsen Busch, kongens bådsmand i Nakskov. 30.4.1712, fol.39B.
E: Malene Clausdatter. B:
1) Niels Olufsen 12
2) Christoffer Olufsen 10
3) Johanne Olufsdatter 6
4) Claus Olufsen 4.
FM: Oluf Iversen, bager.

972 Anne [Pedersdatter] i Nakskov. 23.3.1712, fol.44.
Enke efter Hans Pedersen Kolding, [skifte 5.3.1703 lbnr.882].
Arvinger kendes ikke.

973 Peder Nordmand, bådsmand i Nakskov. 30.4.1712, fol.48.
E: Margrethe Hansdatter. B:
2) Hans Pedersen 7
3) Oluf Pedersen 3.
FM: Hans Nielsen Bech.
Første ægteskab med [Sidsel Ibsdatter, skifte 30.5.1703 lbnr.888]. B:
1) Ib Pedersen 15.

974 Peder Hansen Snede, et barn i Nakskov. 18.5.1712, fol.51.
A:
1) mor Barbara Pedersdatter g.m. Hans Andersen, skomager
2) bror Hans Hansen Snede
3) bror Lambert Hansen Snede
4) halvsøster Maren Pedersdatter Haahr
4) halvbror Anders Hansen
Afdøde, der var søn af Hans Snede, [skifte 28.2.1703 lbnr.881], var hos sin frænde Niels Rigel, degn i Arninge, hvor han døde.

975 Ingeborg Margrethe Engel i Nakskov. 14.3.1712, fol.54.
E: Hans Krey, sejlingsmand. A:
1) far Baltser Engel, enkemand efter Anne Elisabeth Madsdatter [Wolf], skifte 5.4.1707 lbnr.967
2) bror Mads Clemen Engel, der tjener hos amtsskriveren på Bornholm.

976 Kirsten Thomasdatter i Nakskov. 11.5.1712, fol.67.
Enke efter Jørgen Frederiksen, skipper.
Arvinger angives ikke.
Jørgen Frederiksens halvsøster enken Maren Rasmusdatter betalte begravelsen.
(Sml. lbnr.1001).

977 Hans Kjeldsen Vingaard i Nakskov. 1.5.1712, fol.67B.
E: Helvig Hansdatter. B:
1) Hans Hansen, skomagersvend i Frankfurt am Main
2) Markus Hansen, skomagersvend i Horsens
3) Skortsel Hansdatter g.m. Christoffer Schrøder i Østofte.

978 Oluf Trondhjem i Nakskov. 21.5.1712, fol.68B.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Martha Olufsdatter 21
2) [Inger] Olufsdatter 16.

979 Augustinus Schmidt, købmand i Lübeck, der døde i Nakskov.
Registrering af hans ejendele.
Desuden nævnes afdødes enke og afdødes mor Margrethe Schmidt.

980 Anders Sadelmager i Nakskov. 11.4.1712, fol.72.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Anton Andersen 14.
FM: farbror Morten Henningsen.

981 Oluf Isaksen, klejnsmed i Nakskov. 13.6.1712, fol.73B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
1) Isak Olufsen, klejnsmedesvend
2) Jens Olufsen, smedesvend
3) Hans Olufsen 14.
FM: mosters mand Didrik Madsen Musenberg, klejnsmed.

982 Peder Pedersen Munch i Nakskov. 20.10.1711, fol.85B.
E: Anne Tollesdatter. LV: far Tolle Guttormsen. B:
1) Else Pedersdatter 1.
FM: afdødes svoger Jacob Torp.
Afdøde døde i København.

983 Peder Rødby, skipper i Nakskov. 7.7.1712, fol.119.
E: Maren Hansdatter [Krancher]. LV: Peder Jensen. B:
1) Øllegaard Pedersdatter 4
2) Ida Fritse Pedersdatter 6 mdr.
FM: Mads Nielsen, skibsbygger.

984 Birgitte Jacobsdatter Munch i Nakskov. 19.8.1712, fol.125B.
E: Mathias Bruun, skoleholder. B:
1) Jacob Bruun 17
2) Johannes Bruun 16.
FM: morbror Hans Munch.

985 Anne Pedersdatter i Nakskov. 2.8.1712, fol.132.
E: Peder Hansen, tømrersvend. B:
1) Cathrine Pedersdatter 5.

986 Claus Jørgensen, skomager i Nakskov. 1.2.1713, fol.134B.
E: Ellen Olufsdatter. LV: Laurids Hansen Brendure, skomager. A:
1) søster Karen Jørgensdatter g.m. Christoffer Pedersen, skomager i Kolding
2) søster Anne Jørgensdatter g.m. Jens Boes, krovært i Oversø kro mellem Flensborg og Rendsborg.
3) halvbror Jørgen Rasmussen, skomager i Kolding.
Enkens første ægteskab med [Laurids Albertsen, skifte 7.3.1692 lbnr.747]. Af børn nævnes B:
1) Hans Lauridsen.

987 Gertrud Nielsdatter Galde i Nakskov. 27.1.1713, fol.159B.
E: Niels Eriksen, skipper. B:
5) Anne Nielsdatter 7.
FM: morbror Jens Nielsen Galde.
Første ægteskab med Niels [Poulsen], tømrer, skifte 26.4.1703 lbnr.885. B:
1) Maren Nielsdatter 22
2) Karen Nielsdatter 20
3) Frederik Nielsen 16
4) Margrethe Nielsdatter 10.

988 Abigael Hansdatter i Nakskov. 27.1.1713, fol.173.
A:
0 forældre Hans Steffensen, klejnsmed, død, og [Else Hansdatter, skifte 27.3.1693 lbnr.763]
1) søster Anne Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen, handskemager
2) søster g.m. Jeffata Lauridsen, klejnsmed i Nakskov
3) Else Hansdatter ved stedfar Niels Olufsen, skomager.

989 Jørgen Rasmussen Lang og hustru Maren Eriksdatter i Nakskov. 27.1.1713, fol.181B.
Af arvinger nævnes A:
1) hendes forældre Erik Slagter og hustru.

990 Morten Madsen, skomager i Nakskov. 17.10.1712, fol.185.
Enke, hvis navn ikke angives. A:
1) søskendedatter Kirsten g.m. Christen Holt i Holleby
2) søskendedatter Sidsel, enke i Karleby.

991 Emerentse Christensdatter i Nakskov. 1.4.1713, fol.187.
E: Henrik Hansen. A:
1) halvsøster Regine Jacobsdatter i Gothersgade i København.

992 Tolle Guttormsen, skipper i Nakskov. 6.5.1713, fol.190B.
E: Anneke Jochumsdatter. B:
1) Sinne Marie Tollesdatter g.m. Jochum Blich
2) Anne Tollesdatter, enke efter Peder Pedersen Munch, [skifte 20.10.1711 lbnr.982]
3) Jochum Tollesen
4) Hans Tollesen
5) Engel Tollesdatter g.m. Hans [Hansen] Rostrup, præst i Aggersborg i Jylland.
Testamente af 22.2.1713.

993 Anne Rasmusdatter Gylle i Nakskov. 4.4.1713, fol.194.
E: Hans Jørgensen Frost, skomager.
Første ægteskab med Mikkel Frost. B:
1) Maren Mikkelsdatter 8
2) Rasmus Mikkelsen 5½
3) Niels Mikkelsen 3½.
FM:
1 Hans Nielsen, væver
2 Niels Madsen, feldbereder.
Desuden nævnes enkemandens bror Helle Jørgensen, bødker.

994 Jacob Hansen Torp i Nakskov. 14.2.1713, fol.201B.
E: Gunder Pedersdatter. LV: Peder [Thomsen] Top, kapellan i Nakskov. A:
0) far [Hans Jacobsen Torp, skifte 6.11.1704 lbnr.916. Fars første ægteskab med afdødes mor Margrethe Andersdatter Lime, skifte 1.5.1691 lbnr.748].
Fars andet ægteskab med afdødes stedmor: [Cathrine Jesdatter], nu g.m. Hans Munch. B:
2) halvbror Jes Hansen Torp, i farverlære
3) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter Torp
4) halvbror Laurids Hansen Lund Torp.
Jørgen Friis i Odense kalder afdøde for sin bror, (men må vel være svoger).

995 Morten Olufsen, skoflikker i Nakskov. 22.4.1713, fol.241.
E: Kirsten Boesdatter. A:
1) bror Rasmus Olufsen i Hov i Snøde sogn på Langeland.

996 Mathias Kobbersmed, aftakket soldat i Nakskov. 15.6.1713, fol.244B.
Enkemand. B:
1) Gert Mathiassen 17
2) Mette Marie Mathiasdatter 10.
FM: Oluf Nielsen, smed.

997 Rasmus Jensen i Nakskov. 10.5.1713, fol.251.
Enkemand efter afdøde hustru, der døde for et år siden. A:
1) søster Anne Jensdatter i Læsø ved søn Jens Hansen Væver, skipper i Nakskov g.m. Hilde Peders
2) halvbror, død. 3B:
a Maren Clauses, død
b Sofie Clauses
c Dorthe Clauses g.m. Hans Christoffersen i Nakskov, hos hvem afdøde boede.

998 Hans Jørgensen Frost, skomager i Nakskov. 24.5.1713, fol.258B, 399.
Enke efter Anne Rasmusdatter Gylle, skifte 4.4.1713 lbnr.993. A:
1) mor Dorthe Hellesdatter, enke efter Jørgen Rasmussen i Brudager i Gudme sogn på Fyn
2) bror Helle Jørgensen, på stedet
3) bror Rasmus Jørgensen i Brudager
4) søster Barbara Jørgensdatter g.m. Laurids Hansen, feldbereder i Svendborg
5) bror Jens Jørgensen, murer, [skifte 19.4.1712 lbnr.970]. 1B:
a Jørgen Jensen.
FM: Filip David Capitsche, skomager.
Anne Rasmusdatter Gylles første ægteskab med Mikkel Frost, skifte 11.6.1711. Arv til B:
1) [Maren Mikkelsdatter]
2) [Rasmus Mikkelsen]
3) [Niels Mikkelsen].
FM:
1 morfar Rasmus Mortensen Gylle
2 Hans Rasmussen, væver
3 Niels Madsen, feldbereder.

999 Christen Jensen, skoleholder og hustru Karen Gregersdatter i Nakskov. 12.7.1713, fol.277B.
B_
1) Jens Christensen 16.
FM: mosters mand Simon Andersen, skomager.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands bror Niels Jensen, skriverkarl på Holmen
2 afdøde mands søster Mette Jensdatter g.m. Hans Sunte, regimentfeltskær.

1000 Claus Murer i Nakskov. 11.7.1713, fol.285.
E: Bodil Hansdatter Schrøder. LV: Niels Eriksen, der ægter enken. B:
1) Cathrine Lisbeth Clausdatter 6
2) Anne Marie Clausdatter 4, der døde, skifte 15.8.1714.
B: Hans Bentsen, snedker.

1001 Niels Pedersen Murer, skipper i Nakskov. 17.6.1713, fol.294.
E: Johanne Clausdatter. LV: Jacob Kappel, købmand. B:
1) Claus Nielsen 15
2) Jørgen Nielsen 13
3) Anne Cathrine Nielsdatter 10
4) Niels Nielsen 7
5) Aarsele Nielsdatter 6
6) Johanne Nielsdatter 4.
FM: farbror Christen Pedersen, sadelmager.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Aarsele, skifte 6.3.1711, enke efter Peder Murer.
2 afdødes søster Sidsel Pedersdatter.
Afdøde var formynder for Frederik Jørgensen ved stedfar Hans Bentsen, der havde arv efter far Jørgen Frederiksen, skipper i Nakskov. (Sml.lbnr.976).

1002 Filip David Capitsche, skomager i Nakskov. 10.7.1713, fol.326B.
Enkens navn angives ikke. LV: svoger Anders Pedersen, skomager. A:
1) far David Capitsche i Danzig i det polske Preussen der kaldes Bobelitz.

1003 Anne Hansdatter Krancher i Nakskov. 7.9.1713, fol.348.
E: Hans Pedersen, skipper. B:
1) Kirsten Hansdatter 8
2) Peder Hansen 3.

1004 Else Hansdatter i Nakskov. 13.9.1713, fol.358.
E: Niels Jensen Galde. B:
1) Else Nielsdatter 14 dage.

1005 Mathias Bruun, skoleholder i Nakskov. 9.8.1713, fol.363.
Enkemand efter [Birgitte Jacobsdatter Munch, skifte 19.8.1712 lbnr.984]. B:
1) Jacob Mathiassen Bruun 21
2) Johannes Mathiassen Bruun 18.

1006 Rasmus Holst, prokurator i Nakskov. 16.8.1713, fol.368.
E: Anne Christoffersdatter. B:
1) Cathrine Ellen Rasmusdatter 17
2) Ida Sofie Rasmusdatter 13
3) Dorthe Marie Rasmusdatter 10
4) Anne Rasmusdatter 8.
FM: Anders Mikkelsen.

1007 David Hansen, ugift toldskriver i Nakskov. 16.8.1713, fol.372.
Arvinger kendes ikke.

1008 Hans Mikkelsen, ugift fuldmægtig hos amtsfuldmægtigen i Halsted Kloster amt. 29.11.1712, fol.373.
A:
1) bror Jens Rasmussen, købmand i Nakskov
2) bror Terkild Rasmussen, rektor i Frederiksborg skole
3) søster Anne Rasmusdatter, enke i Grenå
4) søster Maren Rasmusdatter, død. 3B:
a Anne Madsdatter g.m. Niels Pedersen, skipper i Nakskov
b Rasmus Ginderup i København
c Mads Ginderup, elev i Frederiksborg skole.

1009 Anne Christensdatter i Nakskov. 23.6.1713, fol.401B, 738.
Enke efter Peder Hansen Holm. B:
5) Karen Pedersdatter Holm g.m. Anders Regelsen.
Første ægteskab med [Hans Didriksen, skifte 5.9.1689 lbnr.716]. B:
1) Didrik Hansen, [skifte 8.6.1698 lbnr.841]. 2B:
a Hans Didriksen
b Didrik Didriksen.
FM: Hans Munch
2) Maren Hansdatter g.m. Claus Samuelsen
3) Margrethe Hansdatter g.m. Christian Jessen
4) [Christen Hansen, død, skifte 18.9.1693 lbnr.772].

1010 Svend Mikkelsen Winther i Nakskov. 7.8.1713, fol.474B.
E: Øllegaard. LV: Johan Pedersen, kræmmer. B:
3) David Mikkelsen 17
4) Viktor Mikkelsen 10.
FM: Laurids Brendure.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Svendsdatter 30
2) Mikkel Svendsen 24.

1011 Hans Rasmussen Errebo, markvogter i Nakskov. 19.1.1714, fol.481.
Enkens navn angives ikke. B:
2) Christian Hansen 8
3) Rasmus Hansen 2.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter g.m. Hans Olufsen i Højreby på Øllingsø gods.
Afdøde kaldes også Hans Jensen Errebo.

1012 Birgitte Pedersdatter Munch i Nakskov. 22.12.1713, fol.487.
E: Jochum Burserus, byfoged i Nakskov og herredsfoged i Lollands Sønder herred. B:
1) Johannes Burserus 9
2) Peder Munch Burserus 3.
FM:
1 morfar Peder Munch
2 svoger Jens Rasmussen, købmand.

1013 Mikkel Rasmussen, ugift fuldmægtig på Halstedkloster amtstue. 28.7.1712, fol.500B.
Arvinger angives ikke.
Afdødes bror Jens Rasmussen i Nakskov fremlægger liste over bøndernes restancer på contributioner i Halstedkloster amt, opstillet efter sogn og by fol.503-511B.

1014 Jes Josias Ditlevsen Olrog, barbersvend ved den pommerske transport på Rygen. 5.3.1714, fol.512.
A:
1) mor [Marie] Margrethe [Hannewald], enke efter afdødes far [Ditlev Jessen], skifte 5.2.1708
2) bror Laurids Ditlevsen Lund.
FM:
1 stedfar Rudolf Luttermann
2 farbror Christian Jessen.
Laurids Ditlevsen Lund har arv efter sin farmor Anne [Rostrup], der var g.m. Laurids Jørgensen Lundt, præst i Toreby, [skifte Musse herred gejstlig 24.4.1699 lbnr.32]

1015 Peder Pedersen Storm, skipper i Nakskov. 25.1.1714, fol.514B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christian Jessen. A:
1) mor Maren g.m. Christen Felding i Botofte i Tranekær sogn på Langeland
2) søster Kirsten g.m. Hans Nielsen Møller i Nakskov.
På fars side
3) halvsøster Anne Pedersdatter Storm, død. 3B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter, død. 3B:
a Jørgen Clausen i Nakskov
b en datter på Langeland
c en datter på Langeland.
På mors side:
5) halvbror Jacob Pedersen Storm, [skifte 19.5.1706 lbnr.956]. B:
a Anne Jacobsdatter
b Jochum Jacobsen
c Karen Jacobsdatter
d Ib Jacobsen Storm
6) halvbror Peder Christensen Felding, skipper i Nakskov
7) halvbror Jens Felding, bådsmand
8) halvsøster Mette Christensdatter Felding.
Desuden nævnes
1 Jens Rasmussen i Strandby afgiver arv efter sin morbror Peder Pedersen Storm til sin morbror Jacob Storms datter Anne Jacobsdatter
2 Jens Rasmussens søster afgiver sin arv til Hans Andersen Felding
3 Christen Pedersen i Strandby giver fuldmagt til Peder Christensen Felding og Hans Nielsen Møller for arv til sine børn
4 Peder Thomsen i Rudkøbing angiver at:
a hans hustru har arv efter sin morbror Peder Storm i Nakskov
b hans hustrus søster Maren g.m. Anders Henriksen i Lejbølle [i Bøstrup sogn på Langeland] har arv efter sin morbror Peder Storm i Nakskov.

1016 Niels Thomsen, vognmand i Nakskov. 21.2.1714, fol.543.
E: Maren. B:
1) Thomas Nielsen 7
2) Anne Nielsdatter 7
3) Hans Nielsen 1.
FM: farbror Hans Thomsen i Lille Løjtofte.

1017 Claus Samuelsen, købmand i Nakskov. 9.1.1714, fol.547, 644B.
E: Maren Hansdatter. LV: [Jochum] Burserus, byfoged, der ægter enken. B:
3) Karen Clausdatter
4) Anne Clausdatter, der døde, skifte 10.12.1714.
FM: Christian Jessen, købmand.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Holm, skifte 9.10.1690 lbnr.726]. B:
1) Anne Clausdatter g.m. Mathias Horn
2) Inger Clausdatter g.m. Knud Lerche.
Enken har arv efter Anne Christensdatter, skifte 23.6.1713 lbnr.1009, enke efter Peder Hansen Holm.
Desuden nævnes enkens svoger Anders Regelsen.

1018 Karen Jensdatter i Nakskov. 19.3.1714, fol.587B.
E: Jens Mikkelsen, tømrersvend. B:
1) Ellen Jensdatter 3½.

1019 Morten Pedersen Ploug, bogbinder i Nakskov. 28.12.1713, fol.590.
E: Anne Markusdatter. B:
3) Johanne Mortensdatter Ploug 18
4) [Anne Lisbeth] Mortensdatter Ploug 16
5) Markus Lorents Krog 14.
FM: Mathias Horn, som beslægtet.
Første ægteskab med [Anne Elisabeth Knudsdatter, skifte 12.11.1694 lbnr.792]. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter g.m. Peder Bechmann, snedker
2) Peder Ploug, snedkersvend.

1020 Lisbeth Pedersdatter i Nakskov. 11.4.1714, fol.596B.
E: Rasmus Bjørnsen drejer. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Hansen Friis i Gloslunde.

1021 Henning Henriksen, ugift bådsmand i Nakskov. 20.4.1714, fol.600B.
A:
1) mor Mette, enke efter Henrik Henriksen i Sømarke [i Magleby sogn] på Møn.

1022 Svend Cron, glarmester i Nakskov. 25.5.1714, fol.602B.
E: Birthe Pedersdatter. B:
1) Anne Johanne Svendsdatter 6½.
FM: Hans Jensen, handskemager.

1023 Karen Hansdatter i Nakskov. 28.6.1714, fol.614B.
E: Anders Jensen, smed. B:
1) Hans Andersen, skomager
2) Henrik Andersen på Grimsted, [nu Frederiksdal i Sandby sogn] på Lolland
3) Anders Andersen 19
4) Kirsten Andersdatter, gift i København
5) Anneke Andersdatter i København
6) Malene Andersdatter, på stedet.

1024 Karen Pedersdatter i Nakskov. 17.10.1714, fol.620B.
Enke efter Morten Skomager, der døde 1712.
Arvinger angives ikke.

1025 Dorthe Lauridsdatter i Nakskov. 15.11.1714, fol.626B.
E: Niels Christensen, kalkslager. B:
2) Christen Nielsen 18, i skomagerlærer.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Hansdatter.

1026 Peder Madsen, tømrer i Nakskov. 5.12.1714, fol.634.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Rasmus Bager. B:
Mads Pedersen 12 uger.
FM: Hans Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter 18.

1027 Rasmus Nielsen Tou i Nakskov. 24.12.1714, fol.646B.
E: Cathrine Krag. LV: Anders Regelsen. A:
1) bror Peder Tou, skipper i Stubbekøbing ved svoger Peder Pedersen, bager i Nakskov
2) søster Karen Nielsdatter Tou, [skifte 19.2.1710. E: Peder Pedersen, bager]. 2B:
a Niels Pedersen Tou 10
b Sofie Pedersdatter 7
3) bror Jacob Nielsen Tou.
Testamente af 13.10.1714.

1028 Hans Ravn, væver og hustru Thyra Mikkelsdatter i Nakskov. 22.3.1715, fol.666B.
B:
1) Rasmus Hansen Ravn 21.
FM: Hans Nielsen, væver.

1029 Markus Jørgensen, bådsmand i Nakskov. 10.1.1715, fol.668.
Enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 enkens mor g.m. Erik Slagter
2 enkens svoger Rasmus Jensen.

1030 Sara Jørgensdatter i Nakskov. 15.2.1715, fol.669.
E: Laurids Tidemann. Af børn angives B:
1) Bodil Lauridsdatter.

1031 Margrethe Didriksdatter i Nakskov. 25.2.1715, fol.669B.
Enke efter Hans Pedersen, [skifte 11.3.1705 lbnr.921]. B:
1) Bodil Hansdatter g.m. Peder Joen, skipper
2) Johanne Hansdatter.
Afdøde døde i Rårup i Vestenskov sogn.

1032 Cathrine Rasmusdatter i Nakskov. 24.5.1715, fol.688.
E: Rasmus Pors, skipper. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 7
2) Anne Rasmusdatter 6
3) Rasmus Rasmussen 3, der døde.

1033 Thomas Johansen Gude i Nakskov. 27.4.1715, fol.698.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Johan Pedersen, kræmmer. A:
1) søster Cathrine Johansdatter Gude i Egebølle i Dannemare sogn
2) bror Claus Johansen Gude, på stedet
3) søster Elsebeth Johansdatter Gude i Flensborg.

1034 Rakel Mathiasdatter i Nakskov. 14.3.1715, fol.708B.
E: Johan Harder Møller. B:
1) Birthe Johansdatter 8, hos sin mormor på Fyn
2) Anne Margrethe Johansdatter 6
3) Anne Marie Johansdatter 3.
FM: farbror Henrik Harder Møller.

1035 Anne i Nakskov. 14.3.1715, fol.714.
Enke efter Christen Skrædder. B:
1) Niels Christensen 30
2) Christen Christensen 26.

1036 Jens Nielsen, skoflikker i Nakskov. 19.4.1715, fol.715.
Arvinger angives ikke.

1037 Andreas Jacobsen, tambur i Nakskov. 19.4.1715, fol.715B.
Enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

1038 Maren Hansdatter i Nakskov. 5.6.1715, fol.715B.
E: Helle Jørgensen, bødker. A:
1) søster Kirsten Hansdatter, gift i København
2) søster Else Hansdatter i København
3) halvbror Mads Hansen, der skal være fanget og død i Skåne.

1039 Frederik Bertelsen, væver i Nakskov. 26.6.1715, fol.724.
E: Margrethe Andersdatter. LV: bror Niels Andersen, væver. B:
1) Bertel Frederiksen 29
2) Anne Marie Bertelsdatter 27.
FM: farbror Henrik Bertelsen, væver.

1040 Laurids Jørgensen, skomager i Nakskov. 18.5.1715, fol.732B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Bech. B:
1) Karen Lauridsdatter 6 uger.
FM: farbror Jørgen Bjørnsen.

1041 Niels Nielsen, væver i Nakskov. 17.7.1715, fol.742B.
E: Maren Kuld. LV: Christian Wolf.
Første ægteskab med [Ellen Rasmusdatter, skifte 8.1.1680 lbnr.611]. B:
1) Mads Nielsen, skomager.

1042 Inger Nielsdatter i Nakskov. 14.9.1715, fol.757B.
E: Christen Pedersen, sadelmager. B:
1) Peder Christensen 15
2) Niels Christensen 14
3) Christian Christensen 13.
FM: Peder Hansen, skomager.

1043 Thomas Eriksen, skipper i Nakskov. 30.10.1715, fol.771.
E: Dorthe Madsdatter. B:
1) Anne Thomasdatter 14
2) Christence Thomasdatter 2.
FM: farbror Niels Eriksen, skipper.
Afdøde døde i Lübeck.

1044 Niels Christensen, kalkslager i Nakskov. 20.11.1715, fol.781.
Enkemand efter Dorthe Lauridsdatter, skifte 15.11.1714 lbnr.1025. B:
2) Christen Nielsen, i skomagerlærer.
FM: Herman Meyer, snedker.

1045 Jacob Lauridsen i Nakskov. 10.12.1715, fol.782B.
Arvinger angives ikke.

1046 Aage Pedersen, skomager i Nakskov. 11.11.1715, fol.783B.
E: Maren Ottesdatter? LV: Hans Andersen, skomager. B:
1) Cathrine Aagesdatter.

1047 Rasmus Lauridsen, ugift møllersvend i Nakskov. 16.11.1715, fol.789.
Arvinger angives ikke.

1048 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 13.1.1716, fol.789B.
E: Laurids Pedersen, toldskriver. B:
1) Rasmus Lauridsen 4.

1049 Abel i Nakskov. 16.1.1716, fol.797B.
E: Andreas Thonbo.
Arvinger angives ikke.

1050 Peder Markvogter i Nakskov. 9.1.1716, fol.798B.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 17.
FM: Mads Rasmussen, nagleskærer.

1051 Niels Normann og hustru i Nakskov. 19.2.1716, fol.801B.
B:
1) Peder Nielsen
2) Marie Nielsdatter.

1052 Jochum Rasmussen Thonbo i Nakskov. 19.2.1716, fol.802.
E: Marie.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens svoger Mathias Blomme.

1053 Peder Skaaning i Nakskov. 6.3.1716, fol.803.
E: Karen Jepsdatter, 70 år gammel. LV: Henrik Bertelsen, væver. B:
1) Niels Pedersen.

1054 Jacob Ibsen Rød, skipper i Nakskov. 27.3.1716, fol.806.
E: Maren Eriksdatter. LV: bror Erik Eriksen Bruun. B:
1) Ib Rasmussen 24, i den kongelige transport i Rostock
2) Cathrine Rasmusdatter 19
3) Anneke Rasmusdatter 18
4) Kirsten Rasmusdatter 12
5) Anders Rasmussen 12
6) Marie Rasmusdatter 8
7) Rasmus Rasmussen 7.
FM: farbror Ib Ibsen Rød, skipper.
Gavebrev af 7.1.1698 fra børnenes farfar Ib Pedersen Rød, [skifte 29.4.1701 lbnr.862].

1055 Bodil Knudsdatter i Nakskov. 12.6.1716, fol.817.
Enke efter Frederik Rasmussen, grovsmed. A:
1) bror Frederik Knudsen i Suderballe i Arninge sogn
2) bror Rasmus Knudsen i Majbølle
3) bror Jørgen Knudsen i Næsby
4) søster Ida Knudsdatter i byen Lybs i Mecklenburg, død. Børn, hvis navne ikke angives.

1056 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 21.4.1716, fol.822.
E: Mogens Jensen, kornmåler. B:
1) Jens Mogensen 10
2) Mette Mogensdatter 6½
3) Niels Mogensen 6 mdr.

1057 Esther Kantor i Nakskov. 27.4.1716, fol.825.
E: Aron Nathan, af jødisk religion. B:
1) Aron Nathan 1½
2) Bendix Nathan 3 mdr
3) Ruben Nathan 3 mdr.

1058 [Annette] Sinnel Jørgensdatter i Nakskov. 18.6.1716, fol.826.
E: Niels [Jørgensen] Heitmann (Heidemann), skoleholder. B:
1) Gertrud Nielsdatter 22
2) Ellen Nielsdatter 20
3) Jørgen Nielsen 12.

1059 Kirsten Andersdatter i Nakskov. 3.7.1716, fol.831B.
Enke efter Jens Christensen Starch, degn i Jørlunde på Sjælland. B:
1) Anders Starch i Jørlunde, død uden børn
2) Peder Starch på stedet
3) Clara Starch 21
4) Hans Starch 20.
(Sml. lbnr.1086).

1060 Jens Knudsen, snedker i Nakskov. 12.6.1716, 834.
E: Karen Poulsdatter. LV: Oluf Jensen, snedker. B:
1) Poul Knudsen, bager i Nakskov, død.
a Mette Poulsdatter, død, var g.m. Gudmand Jensen, snedker i København. 1B:
1 Jens Gudmandsen, snedker i København
b Knud Poulsen i Kuditse i Arninge sogn
c Anne Poulsdatter, død, var g.m. Hans Olufsen, smed i Ugledige i Vordingborg amt. 2B:
1 Oluf Hansen, smed i Ugledige
2 Mette Hansdatter g.m. Jens Netbo, degn i Frederiksberg ved København.

1061 Johanne Nielsdatter Læsø i Nakskov. 7.8.1716, fol.843.
E: Anders Mikkelsen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 28
2) Claus Lauridsen Galde 26.
FM: morbror Hans Nielsen Læsø.

1062 Eva Levinsdatter i Nakskov. 10.6.1716, fol.844B.
E: Lazarus Magnus Gabriel. B:
1) Isak Lazarus 1½
2) Eva Lazarus 7 uger.
FM: morfar Levin Samuel Jøde.
Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1716-1719

1063 Hans Jørgensen Brede, skipper i Nakskov. 31.6.1716, fol.2.
E: Karen [mangler]gensdatter. LV: Johan Pedersen. A:
1) søster, død, var g.m. Hans Stenkelsen i Lollands Sønder herred. Hendes børn, hvis navne ikke angives.

1064 Gabriel Wurfel, stadsmusikant i Nakskov. 26.8.1716, fol.15.
E: Alhed Pedersdatter.
Afdøde havde ingen søskende, men en farbror skal leve i amKlam eller Stettin i Pommern, hvor afdøde var født.

1065 Rasmus Rasmussen Barchow, skoleholder i Nakskov. 26.8.1716, fol.22B.
E: Ludmilla Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen, bager. A:
1) søster Dorthe Rasmusdatter i Sakskøbing, død. 1B:
a Gertrud Andersdatter 8, på stedet i Nakskov.
FM: Christoffer Bjørnsen, snedker.

1066 Hans Jensen, hattemager i Nakskov. 24.7.1716, fol.28.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Andersen, hattemager, der ægter enken. B:
1) Abigael Marie Hansdatter 11.
FM: Enevold Enevoldsen.

1067 Nikolaj Mortensen, skipper i Nakskov. 31.7.1716, fol.34.
E: Mette Hansdatter. LV: bror Jesper Hansen. B:
1) Hans Nikolajsen 4.
FM: Hans Jacobsen, drejer.

1068 Karen Jensdatter i Nakskov. 9.10.1716, fol.47.
Enke efter Jens Gotfredsen, [skifte 25.10.1699 lbnr.849]. A:
1) bror Anders Jensen, død. 5B:
a Jens Andersen på Langeland
b Anders Andersen, snedkersvend i fremmede land
c Abel Andersdatter g.m. Hans Sørup i Tirsted på Tåstrup gods [nu Kristianssæde gods]
d Anne Andersdatter g.m. Anders Hansen, skipper
e Anne Margrethe Andersdatter g.m. Jochum Storm, skipper
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Clemensen i Østerhuse i Stoense sogn på Langeland.

1069 Erik Hansen, slagter i Nakskov. 21.4.1716, fol.69B.
E: Cathrine Filipsdatter. B:
1) Sidsel Eriksdatter g.m. Rasmus Jensen, slagter
2) Kirsten Eriksdatter 22
3) Filip Eriksen 18.

1070 Hans Nielsen den ældre, væver i Nakskov. 4.2.1717, fol.77B.
E: Maren Andersdatter. LV: svoger Hans Jensen, handskemager. B:
1) Niels Hansen 8.
FM: Oluf Nielsen, grovsmed.

1071 [Anne] Johanne Svendsdatter, et barn i Nakskov. 22.12.1716, fol.88.
A:
1) mor Birthe Pedersdatter, enke efter Laurids Jørgensen, skifte 18.5.1715 lbnr.1040
2) halvsøster Karen Lauridsdatter.
Arv efter afdødes far Svend Cron, glarmester, [skifte 25.5.1714 lbnr.1022].

1072 Rasmus Jensen, skrædder i Nakskov. 21.4.1717, fol.90.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Hans Bentsen, snedker. B:
1) Jens Rasmussen.
FM: Laurids Knudsen, kornmåler.

1073 Søren Rasmussen, tømrer i Nakskov. 16.4.1717, fol.94B.
E: Vibeke Mathiasdatter Lytsen. LV: bror Niels Mathiassen Lytsen, kandestøber. B:
1) Maren Sørensdatter 14
2) Mathias Sørensen 10
3) Rasmus Sørensen 3.
FM: Hans Pedersen Top.

1074 Birthe Pedersdatter Glarmester i Nakskov. 21.4.1717, fol.101.
Enke efter Laurids Jørgensen, skifte 18.5.1715 lbnr.1040. B:
2) Karen Lauridsdatter 2.
Første ægteskab med [Svend Cron, glarmester, skifte 25.5.1714 lbnr.1022]. B:
1) [Anne] Johanne Svendsdatter, [skifte 22.12.1716 lbnr.1071], efter hvem, der er arv.

1075 Mikkel Pedersen Stafford i Nakskov. 11.8.1717, fol.109.
E: Birthe Hansdatter. LV: Jørgen Kølle. B:
3) Frederik Mikkelsen Stafford 16
4) Peder Mikkelsen Stafford 14
5) Hans Mikkelsen Stafford 13
6) Mathias Mikkelsen Stafford 10.
FM: farbror Anders Pedersen på kongens gods i Hejringe i Birket sogn.
Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter, skifte 28.12.1696 lbnr.823]. B:
1) Susanne Sofie Mikkelsdatter Stafford, tjener på en herregård ved Ekernførde
2) Hanne Mikkelsdatter Stafford.
FM: Rasmus Nielsen, skipper.

1076 Rasmus Sørensen, bager i Nakskov. 16.4.1717, fol.119B.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Suhr. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen, sadelmager
2) Pernille Rasmusdatter 17.
FM: farbror Hans Sørensen, hattemager.

1077 Hans Ibsen Høj, skipper i Nakskov. 17.11.1717, fol.131.
E: Margrethe Elisabeth. LV: Claus Jacobsen, skipper. B:
2) Anne Dorthe Hansdatter 13.
Første ægteskab med Marie Pepping, [skifte 7.2.1703 lbnr.880]. B:
1) Marie Hansdatter 15.
FM: Hans Pedersen, købmand.

1078 Levin Samuelsen, jøde og tobaksspinder i Nakskov. 7.7.1717, fol.141B.
E: Sipper Levins. LV: Lazarus Mogens Gabriel, jøde i Nakskov. B:
1) Eva Levinsdatter, [skifte 10.6.1716 lbnr.1062]. E: Lazarus Magnus Gabriel. 2B:
a [Isak Lazarus]
b [Eva Lazarus]
2) Samuel Levinsen 23, i Nykøbing
3) Hinke Levinsdatter 17
4) Simon Levinsen 16
5) Isak Levinsen 14
6) Nathan Levinsen 12
7) Margrethe Levinsdatter 9
8) Moses Levinsen 8
9) Abraham Levinsen 5.

1079 Peder Madsen, murer i Nakskov. 7.5.1718, fol.170B.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Christoffer Pedersen, skomager. B:
1) Peder Pedersen 18.

1080 Jens Mikkelsen, tømrersvend i Nakskov. 14.5.1718, fol.176.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jens Rasmussen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var vokset op i Rudkøbing på Langeland.

1081 Niels Jørgensen Heitmann, skoleholder i Nakskov. 17.6.1718, fol.182.
Enke efter [Annette] Sinnel Jørgensdatter, [skifte 18.6.1716 lbnr.1058]. B:
1) Gertrud Nielsdatter 24
2) Ellen Nielsdatter 21
3) Jørgen Nielsen Heitmann 14.
FM:
1 Hans Jensen, handskemager, som beslægtet
2 Peder Madsen, bager, som beslægtet.

1082 Niels Jensen Galde, skipper i Nakskov. 15.6.1718, fol.188.
E: Johanne Cathrine Jensdatter. LV: Hans Pedersen Top, som beslægtet.
Første ægteskab med Else Hansdatter, skifte 13.9.1713 lbnr.1004. B:
1) Else Nielsdatter Galde 5.
FM: farfar Jens Nielsen Galde.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Jensen Galde.

1083 Søren Madsen, ugift skipper i Nakskov. 13.4.1718, fol.203.
E: Anne Madsdatter. A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Rasmussen i Grenå
2) søster Anne Madsdatter g.m. Peder Svendsen i Grenå
3) halvsøster Anne Madsdatter g.m. Niels Pedersen, skipper i Nakskov.
Afdøde døde i Stavern i Norge.

1084 Rasmus Nielsen Suhr, ugift i Nakskov. 26.4.1718, fol.205B.
Arvinger angives ikke.

1085 Hans Brolægger i Nakskov. 4.5.1718, fol.205B.
Enke, hvis navn ikke angives.
Barn, hvis navn ikke angives.

1086 Peder Jensen Starch, sejlingsmand i Nakskov. 16.6.1718, fol.206.
E: Dorthe Lauridsdatter. A:
0) mor [Kirsten Andersdatter, skifte 3.7.1716 lbnr.1059]
1) søster Clara Jensdatter Starch
2) Hans Jensen Starch
3) halvbror, hvis navn ikke kendes
4) halvbror, hvis navn ikke kendes
5) halvsøster, hvis navn ikke kendes.
Enkens første ægteskab med Peder Madsen, [skifte 5.12.1714 lbnr.1026]. Arv til B:
2) Mads Pedersen.
Af Peder Madsens første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter.

1087 Anne Andersdatter i Nakskov. 10.3.1718, fol.217.
E: Simon Wordofsche. A:
1) bror Oluf Andersen i Bisseup i Holsteinborg sogn på Holsteinborg gods
2) bror Hans Andersen i Gunderslev sogn på Sjælland, død. E: Inger Jensdatter. 2B:
a Johanne Hansdatter 10
b Jens Hansen 8.

1088 Kirsten Pedersdatter i Nakskov. 1.9.1718, fol.220B.
E: Peder Jensen, hestemøller. B:
1) Peder Pedersen 17
2) Jens Pedersen 14
3) Hans Pedersen 11.
FM: Jens Nielsen Galde.

1089 Marie Nielsdatter i Nakskov. 1.9.1718, fol.229, næste protokol fol.672, protokollen 1728-1736 fol.133.
E: Poul Hansen, snedker. B:
6) Anne Cathrine Poulsdatter 4.
Første ægteskab med Henrik Snedker, skifte 12.6.1710. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter, forlovet med Rasmus Jensen, snedkersvend
2) Abel Henriksdatter i Dannemarre præstegård
3) Marie Henriksdatter
4) Kirsten Henriksdatter 14
5) Margrethe Sofie Henriksdatter 8.
FM: Knud Andersen Krag.

1090 Niels Knudsen, sejlingsmand i Nakskov. 3.5.1717, fol.243B.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 12
2) Knud Nielsen 4½.
FM: Niels Nielsen.

1091 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 3.4.1718, fol.248B.
Enke efter Hans Ottesen. B:
1) Hans Hansen, sejler på Ostindien
2) datter g.m. Niels Jørgensen, slagter på stedet.

1092 Johanne Hansdatter i Nakskov. 26.2.1717, fol.249B.
Afdøde der døde i barselsnød, fødte et barn, der blev overgivet til Hans Christensen på Kelstrup, som beslægtet.
Afdøde skyldte to bøder til Kaptajn Schades gods Kelstrup.
Desuden nævnes afdødes 2 brødre, hvis navne ikke angives.

1093 Henrik Nielsen, slagter i Nakskov. 21.1.1718, fol.252.
E: Maren Lauridsdatter. B:
3) Mathias Henriksen
4) Dorthe Henriksdatter, væverpige i København
5) Karen Henriksdatter
6) Anne Henriksdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Mads Henriksen
2) Margrethe Hildebrandt i Volshave.

1094 Henrik Mikkelsen, tømrer i Nakskov. 1.3.1719, fol.256B.
E: Anne Madsdatter. LV: Oluf Snedker. A:
1) mor Karen Hansdatter i Højsmarke [i Sandby sogn]
2) søster Karen Mikkelsdatter g.m. Jeppe Hansen i Højsmarke på Grimsted gods
3) bror Christian Mikkelsen i Fladstrand.

1095 Claus Jacobsen, købmand i Nakskov. 18.3.1719, fol.260, næste protokol fol.3.
E: Cathrine Sofie Markusdatter. LV: Peder Hansen Top, der ægter enken 1722. B:
1) Cathrine Marie Clausdatter 10½
2) Markus Clausen 6
3) Johanne Clausdatter 4½
4) Jacob Clausen 3.
FM: farbror Niels Jacobsen i Pederstrup [i Longelse sogn] på Langeland ved fætter Jens Nielsen Galde i Nakskov.

1096 Christence Høpner i Nakskov. 6.3.1719, fol.267B.
E: Peder Kahl, rådmand. B:
1) Frederik Christian Pedersen Kahl 6½
2) Engel Pedersdatter Kahl 4
3) Marie Sofie Pedersdatter Kahl 2.
FM: morfar Nikolaj Høpner.

1097 Gabriel Jørgensen Mundt, rådmand i Nakskov. 26.7.1714, fol.285B, næste protokol fol.471, protokollen 1724-1728 fol.496B.
E: Esther Margrethe Rohde, der døde 22.3.1714 efter at havde været enke i 1½ år og siddet i uskiftet bo efter bevilling af 23.7.1712. B:
1) Ingeborg Malene Gabrielsdatter Mundt g.m. Jochum Struch i Nakskov, skatteforpagter i Halstedkloster amt
2) Christian Gabrielsen Mundt 22, stud. theol.
3) Hans Schade Gabrielsen Mundt 21, islandsfarer
4) Laurids Rohde Gabrielsen Mundt 19, underskriver i København amt
5) Bodil Cathrine Gabrielsdatter Mundt 16
6) Jørgen Gabrielsen Mundt 15, i barberlære hos kirurg Rudolf Luttermann i Nakskov
7) Øllegaard Anne Else Gabrielsdatter Mundt 12
8) Anne Marie Gabrielsdatter Mundt 10
9) Marie Kirstine Gabrielsdatter Mundt 8
10) Georg Frederik Mundt 7.
FM:
1 Jens Rasmussen, købmand
2 Hans Sørensen, hattemager.

1098 Margrethe Lauridsdatter i Nakskov. 15.3.1719, fol.448B.
B: Rasmus Clausen Rolighed.
FM: David Knuth.
Desuden nævnes afdødes far Laurids Villumsen.

1099 Christian Dybener, skrædder i Nakskov. 28.6.1719, fol.450B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Abigael Christiansdatter 23, i København
2) Marie Elisabeth Christiansdatter 22.
FM: Hans Nielsen, væver.

1100 Maren Madsdatter i Nakskov. 15.3.1719, fol.454.
Enke efter Oluf [Trondhjem], skrædder, [skifte 21.5.1712 lbnr.978]. B:
1) Inger Olufsdatter.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1719-1722

1101 Dorthe Frederiksdatter i Nakskov. 28.6.1719, fol.455.
B:
1) Hans Kusk, soldat.

1102 Karen Mathiasdatter, ugift i Nakskov. 26.7.1719, fol.458.
A:
1) bror Christian Mathiassen, landsoldat i Vestenskov sogn, død. E:
Birgitte Andersdatter. 2B:
a Anne Christiansdatter
b Maren Christiansdatter.

1103 Niels Jørgensen i Nakskov. 15.7.1719, fol.463B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Margrethe Elisabeth Nielsdatter 10
2) Anne Cathrine Nielsdatter 6
3) Jørgen Nielsen 3.
Enken rejser til Fyn til sin slægtninge.

1104 Niels Sørensen, kornmåler i Nakskov. 15.7.1719, fol.467.
E: Kirsten. B:
1) Birthe Nielsdatter 22
2) Johanne Nielsdatter 20
3) Søren Nielsen 16
4) Jørgen Nielsen 8.

1105 Hans [Nielsen] Læsø, ugift i Nakskov. 22.8.1719, fol.468.
A:
1) bror Morten [Nielsen] Læsø, død. [Første ægteskab med Anne Jacobsdatter Kjeldskov, skifte 28.12.1683 lbnr.653]. 1B:
a Karen Mortensdatter g.m. Mads Murer
[Morten Nielsen Læsøs andet ægteskab med Johanne Andersdatter, skifte 21.5.1704 lbnr.909]. 7B:
b Anne Mortensdatter g.m. Iver Andersen, bådsmand
c [Mette Mortensdatter], død. 1B:
1 Cathrine Lauridsdatter g.m. Christen Toft, bådsmand
d Inger Mortensdatter g.m. Christen Svendsen
e Anders Mortensen
f Niels Mortensen
g Thomas Mortensen
h Marie Mortensdatter hos stedfar Christian Sørensen.
[Morten Nielsen Læsøs tredje hustru], nu g.m. Christian Sørensen. 2B:
i Johanne Mortensdatter
j Maren Mortensdatter.

1106 Erik Eriksen Bruun, købmand i Nakskov. 22.5.1719, fol.472.
E: Mette Eriksdatter Wolf. LV: fætter Christoffer Wolf på Pramholm uden for Nakskov, herredsskriver i Lollands Sønder herred. B:
1) Erik Eriksen Bruun 11
2) Henrik Friis Eriksen, født efter fars død.
FM: fars halvbror Ditlev Andreassen Schiøll.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Marie, enke efter Henrik Friis, toldkontrollør.

1107 Bodil Cathrine Høpner i Nakskov. 12.6.1717, fol.483, 566B.
E: Henrik Jochumsen Frobøse, kræmmer. B:
1) Marie Magdalene.
FM:
1 morfar Nikolaj Høpner, borgmester i Nakskov, der døde, [skifte 14.5.1720 lbnr.1157]
2 Herman Cortsen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1716.
Samfrændeskifte 12.6.1717.

1108 Morten Poulsen, tærsker fra Als, der døde i Nakskov. 2.11.1719, fol.484B.
E: Maren Nielsdatter i Lunden i Havnbjerg sogn på Als.
Arvinger angives ikke.
Registrering.

1109 Knud Andersen Krag, købmand i Nakskov. 27.9.1719, fol.486B.
E: Helene Else Frederiksdatter. LV: morbror Hans Jacobsen, drejer. B:
1) Ida Margrethe Knudsdatter 9
2) Agnethe Knudsdatter 1½
3) Mette Knudsdatter 8 uger, født efter fars død.
FM: farbror Anders Krag, prokurator i Nakskov.
Desuden nævnes afdødes forældre Anders Krag på Rudbjerggård i Tillitse sogn og Agnethe Jacobsdatter.
Arv i boet til afdødes bror Peder Krag.
Arv i boet til Didrik Didriksen ved stedfar Jes Rød, efter farmor Anne [Christensdatter, skifte 23.6.1713 lbnr.1009], enke efter Peder [Hansen] Holm.

1110 Gertrud Andersdatter Rostocker, ugift i Nakskov. 13.12.1719, fol.511B.
A:
1) Gregers Iversen på Rudbjerggård
2) Margrethe Iversdatter i Skovbølle
3) Else Iversdatter, enke på Langeland
4) Jens Nielsen Galde
5) Peder Hansen Top
6) Niels Jacobsen på Pederstrup på Langeland
7) Claus Jacobsen, [skifte 18.3.1719 lbnr.1095], hans børn
8) Iver Rostocker
9) Anders Rostocker,
alle afdødes søskendebørn.

1111 Anne von der Weide i Nakskov. 18.11.1719, fol.516B.
Enke efter en korporal. B:
1) Anne Kirstine Frederiksdatter.

1112 Mette Hansdatter i Nakskov. 13.1.1720, fol.520B.
Enke efter Daniel Gregersen, bådsmand.
Daniel Gregersens første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 24.1.1698 lbnr.833]. Af børn nævnes B:
1) Kirsten Danielsdatter.

1113 Hans Busch i Nakskov. 22.1.1720, fol.522B.
B:
1) en søn, der farer på de lange rejser.

1114 Kirsten Stenpikker. 4.12.1719, fol.524B.
Enke efter Hans Pedersen bager, der døde for kort tid siden
Arvinger angives ikke.

1115 Anne Andersdatter i Nakskov. 11.1.1720, fol.526B.
E: Hans Jensen, handskemager. B:
1) Anders Hansen 17
2) Karen Hansdatter 15
3) Jens Hansen 10.
FM: farbror Niels Jensen, handskemager.

1116 Peder Johansen Krag, bager i Nakskov. 19.2.1720, fol.531.
E: Johanne Nielsdatter, der døde 24.1.1720.
Hans A:
0) far [Johannes Knudsen Krag, præst i Hørup på Als, død 1697]
1) bror Nikolaj Krag, præst i Fuglse og Krønge
2) bror Johannes Krag, præst Hørup på Als, her i stiftet
3) søster Dorthe Cathrine Krag, død, var g.m. Peder von der Hardt, præst i Ødis i Haderslev amt. B: 4 børn, hvis navne ikke angives
4) søster Margrethe Krag g.m. Filip Møller i Sønderborg
5) søster Anne Marie Krag g.m. Laurids Nissen, købmand i Sønderborg
6) søster Eleonora Krag g.m. Henrik Lillius, kapellan i Broager under Glücksborg gebet
7) søster Cathrine Krag g.m. Hildebrandt Sørensen, købmand i Nakskov
8) søster Christine Krag.
Hendes A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Peder Bertelsen Friis, skipper i Nakskov
2) søster Karen Hansdatter, død. 1B:
a Rasmus Jørgensen Lang 18.
Afdøde døde 20.1.1720.

1117 Niels Clemensen, smed i Nakskov. 20.6.1720, fol.559B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Suhr. A:
1) mor Maren [Nielsdatter] i Østofte, enke efter Clemen [Rasmussen], smed, [skifte 3.12.1705 lbnr.937]
2) bror Rasmus Clemensen, skrædder i Nakskov
3) bror Clemen Clemensen, væver i Ørebro i Skåne
4) halvsøster Anne Clemensdatter g.m. Hans Jacobsen i Stubberup [i Herritslev sogn] i Ålholm amt.

1118 Birgitte Pedersdatter i Nakskov. 15.4.1720, fol.570.
E: Hans Bentsen, snedker. B:
3) Anne Marie Hansdatter 14
4) Christoffer Hansen 7.
FM: morbror Christen Pedersen, sadelmager.
Første ægteskab med Christoffer Clemensen, glarmester, skifte 6.7.1705 lbnr.927. B:
1) Anne Christoffersdatter g.m. Hans Lauridsen, skomager
2) Aarsele Christoffersdatter 22.

1119 Værgemålsregnskab i Nakskov. 3.8.1720, fol.587, fol.672B.
Arv efter Magdalene Ibsdatter, skifte slut 26.8.1707, var g.m. Knud Krey, i 14.1.1721 angivet som afdød. [Se dog skifte 18.5.1733 lbnr.1396]. B:
1) Hans Knudsen Krey, nu 17
2) Cathrine Knudsdatter Krey.
FM: morbror Ib Ibsen Rød.
Underskrevet af Rasmus Holst i Vordingborg.
(Sml. lbnr.862).

1120 Jørgen (Georg) Jensen, apoteker i Nakskov. 10.8.1720, fol.589.
E: Christina Hansdatter Trøner (Tronier). LV: Jens Rasmussen. B:
2) Hans Jørgensen Trøner
3) Sofie Malene Jørgensdatter 26.
FM: Mathias Horn, vinhandler og postmester, som beslægtet.
Første ægteskab med Sofie Magdalene Schwermann, skifte 31.3.1692 lbnr.750. B:
1) Magdalene Jørgensdatter 34.
Desuden nævnes Frederik Seidelin, apoteker i Nykøbing Falster.

1121 Bodil Lauridsdatter i Nakskov. 27.5.1720, fol.613B.
E: Peder Hansen, skomager. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
FM: mors [halv]bror Christoffer Pedersen, skomager.

1122 Christen Hansen, feldbereder i Nakskov. 17.7.1720, fol.620.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Hans Jacobsen, drejer. B:
1) Sidsel Christensdatter 23
2) Maren Christensdatter 18
3) Anne Christensdatter 13.
FM: fasters mand Niels Madsen, feldbereder.

1123 Anne [Christensdatter] i Nakskov. 8.7.1720, fol.630B.
E: Frederik [Hansen] Haugaard, snedker. B:
5) Hanne Haugaard 13
6) Abel Cathrine Haugaard 11.
FM: svoger Lorents Møller.
Første ægteskab med Hans Hansen Rødby, snedker, skifte 7.4.1705 lbnr.922. B:
2) Cathrine Hansdatter i København
3) Christen Hansen Rødby, i Paris
4) Maren Hansdatter i København
5) Hans Hansen, udenlands.
Hans Hansen Rødbys første ægteskab med [Cathrine Rudolfsdatter]. Arv til B:
1) Sofie Hansdatter g.m. [Henrik Otting, glas-juveler] i Berlin.

1124 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 2.9.1720, fol.644B.
Enke efter Henrik [Nielsen], slagter, [skifte 21.1.1718 lbnr.1093]. B:
1) Mathias Henriksen, i Lindet i Birket sogn
2) Dorthe Henriksdatter i København
3) Karen Henriksdatter
4) Anne Henriksdatter.
FM: halvbror Henrik Henriksen.

1125 Marie [Ditlevsdatter] i Nakskov. 11.9.1720, fol.648.
E: Mads Nielsen Battermann, skipper. B:
1) Niels Madsen, skrædder i Nakskov
2) Ditlev Madsen, på rejse til Vestindien.

1126 Nikolaj Højer, kirurg eller barber i Nakskov. 19.2.1720, fol.650B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Lorents Møller. A:
1) en søster i Tønningen, hvis navn ikke angives.
Desuden mulige arvinger i Ejdersted.
Desuden nævnes enkens bror Morten Rasmussen i Lejbølle på Langeland.

1127 Anne Markusdatter i Nakskov. 18.11.1719, fol.655.
Enke efter Morten Pedersen Ploug, bogbinder, skifte 28.12.1713 lbnr.1019. B:
1) Johanne Mortensdatter Ploug 24
2) Anne Elisabeth Mortensdatter Ploug 22
3) Markus Mortensen Ploug 20.

1128 Hans Jensen, handskemager i Nakskov. 19.9.1720, fol.656.
E: Anne Pedersdatter. LV: svoger Anders Hansen, tømrer, Hans Bennedsen, der ægter enken.
Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 11.1.1720 lbnr.1115. B:
1) Anders Hansen 18
2) Karen Hansdatter 16
3) Jens Hansen 10.
FM: Hans Jacobsen Mou, skipper.
Afdøde var eneste arving efter sin bror Niels Jensen, handskemager, hvis enke var Anne Jensdatter.
Arv efter første hustrus mor Margrethe Pedersdatter i Hellinge i Halsted sogn, enke efter hendes far Anders Hansen.

1129 Anne Jensdatter i Nakskov. 4.11.1719, fol.665.
A:
1) Abelone Mikkelsdatter
2) Melchior Mikkelsen.
FM: morbror Jens Rasmussen Møller.
(Sml.lbnr.861, 1180).

1130 Karen [Enevoldsdatter] i Nakskov. 30.9.1720, fol.666.
Enke efter Hans Mikkelsen, tømrer. A:
1) bror Jens Enevoldsen i Dannemarre sogn
2) en søster, enke i Lollands Sønder herred, hvis navn ikke angives.

1131 Birgitte Vægters i Nakskov. 6.12.1719, fol.668B.
E: Hans Rasmussen, daglejer.
Arvinger kendes ikke, men der skal være nogle søskende på Langeland.

1132 Mads Nielsen, skibsbygger i Nakskov. 20,12,1720, fol.669B.
E: Lisbeth Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.
Enken der er krøbling modtager fattighjælp.

1133 Beile i Nakskov. 20.12.1720, fol.671.
E: Simon Samson, jøde og tobaksspinder. B:
1) Anne Simonsdatter
2) Samuel Simonsen.
(Det siges, at der er 3 børn, men der angives kun 2).

1134 Ellen Pedersdatter Bøgvad i Nakskov. 6.9.1720, fol.674, næste protokol fol.163.
E: Jesper Hansen, kræmmer. A:
1) bror Gallas Pedersen Bøgvad i Trankebar, ansat i det Ostindiske Kompagni.
Såfremt Gallas Pedersen Bøgvad ikke skulle være i live arver:
1) Christoffer Bendrejer i Odense
2) Laurids Jacobsen i Bolmerod [i Skamby sogn] på Fyn, birkedommer på Einsidelsborg [i Krogsbølle sogn]
der arver på deres hustruers vegne. (Sml. lbnr.796, 1209).
Desuden nævnes:
1 afdødes morbroder Peder Pedersen, fuldmægtig i Halsted amtstue
2 afdødes moster [Maren Pedersdatter] g.m. Peder [Thomsen] Top, kapellan i Nakskov.

1135 Hans Hansen, kornmåler i Nakskov. 3.4.1721, fol.680.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Hans Hansen
2) Margrethe Hansdatter.

1136 Jochum Frobøse den ældre i Nakskov. 4.2.1721, fol.684B.
E: Magdalene Eggers. B:
1) Henrik Frobøse i Nakskov
2) Hans Frobøse i en krambod i Maribo
3) Margrethe Frobøse i København
4) Bodil Cathrine Frobøse i Halsted.

1137 Karen i Nakskov. 19.4.1721, fol.691B.
Enke efter Niels Skoflikker. B:
1) Niels Nielsen, skrædder på Fyn
2) Anne Nielsdatter i København
3) Margrethe Nielsdatter i København
4) Cathrine Nielsdatter i København.

1138 Mette Eriksdatter Wolf i Nakskov. 31.8.1720, fol.693.
Enke efter Erik Eriksen Bruun, skifte 22.5.1719 lbnr.1106. B:
1) Erik Eriksen Bruun 12
2) Henrik Friis Eriksen 1.
FM:
1 mors søskendebarn Christoffer Wolf på Pramholm
2 fars halvbror Ditlev Andreassen Schiøll.

1139 Vibeke Frederiksdatter i Nakskov. 11.10.1720, fol.720.
E: Morten Nielsen. B:
2) Niels Mortensen 4
3) Margrethe Mortensdatter.
FM: Jacob Nielsen, rådmand i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jacobsen 12.
FM: mors morbror Oluf Nielsen, grovsmed.

1140 Hieronymus Schrøder, bager i Nakskov. 21.4.1721, fol.722B.
E: Bodil Madsdatter. LV: Peder Rasmussen, bager, der ægter enken. B:
1) Elsebeth Margrethe Hieronymusdatter 1 år og 3 mdr.

1141 Maren Christensdatter i Nakskov. 15.7.1721, fol.724.
E: Søren Hansen, tømrer. B:
1) Maren Sørensdatter 16 uger.

1142 Peder Hansen, handskemager i Nakskov. 26.7.1721, fol.728.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder. A:
1) mor, hvis navn ikke angives. LV: Jochum Clausen
2) bror Henrik Hansen Markvard i Rødby.

1143 Frands Ludvig Rupert, stadsmusikant i Nakskov. 4.7.1721, fol.736.
E: Alhed Pedersdatter. LV: Rasmus Litauen, bendrejer. B:
1) Ludvig Martin Frandsen 2.
FM: Rasmus Jensen.

1144 Thale Margrethe Pedersdatter i Nakskov. 9.8.1721, fol.742.
E: Poul Hansen, sejlingsmand. Afkald fra A:
1) bror Rasmus Pedersen i Tårs
2) bror Knud Pedersen i Tårs
3) bror Niels Pedersen
4) søster g.m. Gert Rasmussen.

1145 Hanne Lisbeth Pries i Nakskov. 22.8.1721, fol.744.
E: Peder Metner, sejlingsmand. B:
1) Hans Metner 18, i latinskolen
2) Sofie Malene Metner 17
3) Peder Metner 16
4) Elisabeth Metner 9½.
FM: Jacob Mathiassen, parykmager.

1146 Laurids Clausen Schiøtt, lods i Nakskov. 24.5.1721, fol.745.
E: Karen. LV: Jochum Struch, købmand. B:
1) Claus Lauridsen
2) Hans Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter 16.

1147 Niels Pedersen Langeland, skipper i Nakskov. 14.6.1721, fol.749.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Rasmussen, købmand. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Mads Nielsen 6
3) Kirsten Nielsdatter 1½
4) Voldborg Nielsdatter 6 mdr, der døde.

1148 Kirsten Hammer i Nakskov. 16.7.1721, fol.758.
Enke efter Peder Pedersen Munch, købmand. B:
1) Niels Pedersen Munch, [skifte 27.6.1701 lbnr.867]. B:
a Peder Nielsen Munch 23, købmandssvend i Roskilde
b Maren Nielsdatter Munch
FM: fætter Hans Jacobsen Munch, købmand
2) Else Pedersdatter Munch, død. E: Jens Rasmussen, købmand. 3B:
a Peder Jensen Munch, stud theol.
b Rasmus Jensen, ansat ved Islandsfarten i København
c Mathias Jensen, skolediscipel
3) Birgitte Pedersdatter Munch, [skifte 22.12.1713 lbnr.1012]. E: Jochum Burserus, byfoged i Nakskov. B:
a Johannes Burserus, i den adelige friskole på Sorø Kloster
b Peder Munch Burserus.

1149 Christian Casper, skomager i Nakskov. 31.10.1721, fol.808.
E: Maren Ottesdatter, der døde 31.10.1721. LV: Hans Andersen, skomager. B:
Han var født i Jylland i Århus stift, og arvinger kendes ikke.
Hendes første ægteskab med [Anders Jochumsen Niemand, skifte 5.5.1704 lbnr.905. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Madsen, sejlingsmand.
Hendes andet ægteskab med [Aage Pedersen, skifte 11.11.1715 lbnr.1046]. B:
2) Anne Cathrine Aagesdatter g.m. Christian Sørensen, skomager..

1150 Cathrine Titsdatter i Nakskov. 13.10.1721, fol.821B.
E: Johan Pedersen, grovsmed. B:
1) Anne Johansdatter 3
2) Cathrine Marie Johansdatter 3.
FM: Rasmus Clemensen, skrædder.

1151 Peder Kahl, rådmand i Nakskov. 3.1.1721, fol.829, protokollen 1728-1736 fol.264B, 640.
E: Malene Olufsdatter. LV: Jochum Struch.
Første ægteskab med Engel Rosenfeld. B:
1) Vessel Kahl, kollega i 3.klasse i Nakskov latinskole
2) Bent Kahl, krambodkarl i København
3) Margrethe Cathrine Kahl, på stedet.
FM: Jacob Kappel.
Disse børn har arv efter deres mormor Margrethe [Asmusdatter Rosenfeld, første ægteskab med Vessel Henriksen Bartling, præst i Vesterborg, død 5.1.1684, andet ægteskab med successor Jens Theophilussen] Ruchrad, [død 1709].
Andet ægteskab med Christence Høpner, skifte 6.3.1719 lbnr.1096. B:
4) Frederik Christian Pedersen Kahl 9
5) Engel Pedersdatter Kahl 5
6) Marie Sofie Pedersdatter Kahl 3.
FM: mosters mand Herman Cortsen.
Disse børn har gave fra Frederik Christian Rodriquetz, præst i København Trinitatis.
Enkens første ægteskab med Ulrik Grob i København, skifte 9.3.1720. Arv til B:
1) Barbara Marie Ulriksdatter 15
2) Lisbeth Marie Ulriksdatter 12.
FM:
1 Anders Lime i København
2 Christen Mortensen i København.
Mødrene arv i boet til Henrik Vessel [Bartling], præst [i Højslev, Dommerby og Lundø] i Jylland.
(Sml. lbnr.557).

1152 Johanne Cathrine i Nakskov. 8.12.1721, fol.875.
E: Johannes Nielsen, skipper. B:
1) Kirstine Margrethe Johansdatter.
FM: Hans Pedersen Top.

1153 Rasmus Madsen i Nakskov. 23.2.1722, fol.887B.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) en datter 1½.
FM: Claus Lauridsen Schiøtt, skomager.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1721-1724

1154 Else Johansdatter Rosenfeld i Nakskov. 9.3.1721, fol.4.
A:
0) forældre [Johan Rosenfeld, skifte 30.11.1685 lbnr.681 og Anne Lauridsdatter].
Mors første ægteskab med [Laurids Christoffersen, skifte 30.8.1675 lbnr.582]. B:
1) halvbror Laurids Johansen, fassbindergesell (bødkersvend) i Tyskland.
FM: afdødes morbror Melchior With ved svoger Hans Pedersen Top.

1155 Gunder Pedersdatter i Nakskov. 24.4.1722, fol.6B, protokollen 1728-1736 fol.528..
Enke efter Jacob [Hansen] Torp, sadelmager, [skifte 14.2.1713 lbnr.994].
Første ægteskab med [Niels Pedersen Munch, skifte 27.6.1701 lbnr.867]. B:
1) Peder Nielsen Munch
2) Maren Nielsdatter.
FM:
1 mors svoger Johannes Klog
2 Hans Munch, skipper.

1156 Hans Nielsen Bech, skrædder i Nakskov. 2.1.1721, fol.13.
E: Karen Nielsdatter, der også døde. LV: Hans Bentsen, smed.
[Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 10.6.1702 lbnr.875]. B:
1) Søren Hansen Bech, dansk skoleholder i Højreby
2) Jørgen Hansen Bech, degn i Våbensted.

1157 Nikolaj Høpner, borgmester i Nakskov. 14.5.1720, fol.14B.
E: Maren Lundt, der døde, skifte 4.8.1721. LV: svoger Hans Pedersen Top. B:
1) Lorents Høpner, student og klokker i den danske menighed på Trankebar
2) Peder Høpner, apoteker i Randers. Nævnes ikke som arving efter sin mor 1721, [begravet Randers 14.3.1721]
3) Carl Hans Høpner, fuldmægtig hos landfogeden på Færøerne
4) Magdalene Kirstine Høpner g.m. Offe Schade [Ditlevsen Friis], præst i Sandby
5) Sofie Høpner g.m. Herman Cortsen, guldsmed i Nakskov
6) Christence Høpner, [skifte 6.3.1719 lbnr.1096]. E: Peder Kahl, rådmand, [skifte 3.1.1721 lbnr.1151]. B:
a Frederik Christian Pedersen Kahl
b Engel Pedersdatter Kahl
c Marie Sofie Pedersdatter Kahl
7) Marie Sybille Høpner, enke efter Didrik [Jensen] Blicher, kapellan i København Trinitatis, [død november 1719]
8) Gunder Høpner
9) Malene Sybille Høpner
10) Bodil Cathrine Høpner, [skifte 12.6.1717 lbnr.1107]. E: Henrik Jochumsen Frobøse, købmand. B:
a Marie Magdalene.

1158 Peder Lauridsen i Nakskov. 1.7.1722, fol.90B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Bentsen, snedker. A:
1) far Laurids Iversen
og søskende i Meltofte i Halsted sogn, hvis navne ikke angives.

1159 Mads Gregersen i Nakskov. 13.5.1721, fol.100.
Enke, hvis navn ikke angives.
På arvingernes vegne underskriver Jørgen Pedersen.

1160 Anne Marie Rasmusdatter i Nakskov. 28.3.1722, fol.102B.
E: Christen Pedersen, sadelmager. B:
1) Rasmus Christensen 4.
Enkemandens første ægteskab med [Inger Nielsdatter], skifte 14.9.1715 lbnr.1042. Arv til B:
1) Peder Christensen 22, sadelmagersvend i København
2) Niels Christensen 21, i snedkerlære i Nakskov
3) Christian Christensen 19, sejlingsmand.

1161 Anne Thomasdatter i Nakskov. 10.6.1722, fol.106.
E: Jørgen Campe, blegemand. Af arvinger nævnes A:
1) søster g.m. Jørgen Christensen i Dannemare
2) søster Bodil Kromands, ugift i Dannemare
3) brorsøn Thomas Thomsen i Troelseby [i Søllested sogn]
4) Vilhelm Thomsen
5) søsterdatter Kirsten Poulsdatter.

1162 Frederik Christian Gotfredsen, feldbereder i Nakskov. 28.4.1722, fol.111B.
E: Karen [Jacobsdatter] Storch/Størch? LV: Vilhelm Thomsen. A:
1) søster Margrethe Gotfredsdatter g.m. Hans Pedersen, hjulmand på St. Agnes under Roskilde adelige Jomfrukloster
2) søster Marie Gotfredsdatter g.m. en skomagersvend i Holsten.
Enkens første ægteskab med Christen Hansen, feldbereder, skifte 17.7.1720 lbnr.1122. Arv til B:
1) Maren Christensdatter
2) Anne Christensdatter.
Afdøde, der døde på en sørejse, blev begravet i Vålse.

1163 Øllegaard Jensdatter [Fers] i Nakskov. 1.7.1722, fol.131B.
Enke efter Svend Mikkelsen. B:
1) David Svendsen
2) Viktor Svendsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes søstersøn Jens [Jacobsen] Top
2 Jens [Jacobsen] Tops svoger Jochum Clausen Frobøse
3 Jens [Jacobsen] Tops svoger Peder Aalborg.

1164 Laurids Pedersen toldskriver i Nakskov. 26.6.1722, fol.138B.
E: Else Mule Fimmer. LV: Jochum Struch. B:
2) Cathrine Marie Lauridsdatter 5
3) Else Mule Lauridsdatter 5
4) Christiane Charlotte 1, der døde.
FM: Jacob [Mortensen] Borreby, kapellan i Nakskov g.m. [Cathrine Hedvig Tobiasdatter Fimmer].
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 13.1.1716 lbnr.1048. B:
1) Rasmus Lauridsen 4.
FM: fars svoger Simon Andersen, skomager.

1165 Ditlev Ditlevsen, urtegårdsmand i Nakskov. 23.4.1721, fol.156B.
Enkemand efter Karen Hansdatter. A:
1) søster Anne Ditlevsdatter g.m. Jeppe Nielsen, hattemager i Slagelse
2) søster [Marie Ditlevsdatter, skifte 11.9.1720 lbnr.1125]. 2B:
a Ditlev Madsen i Vestindien
b Niels Madsen 27, skræddersvend.

1166 Peder Pedersen Bruun, skipper i Nakskov. 19.8.1722, fol.193B.
Enkemand efter Birthe Nielsdatter, skifte 22.7.1709. B:
1) Kirsten Pedersdatter Bruun, nu g.m. Jacob Tou
2) Anne Pedersdatter Bruun
3) Peder Pedersen Bruun.
Konceptskifte afsluttet 28.11.1716, nu genoptaget efter strid om arv og landstingsdom af 18.8.1717.

1167 Jens Madsen, markvogter i Nakskov. 26.6.1722, fol.203B.
E: Mette Mouridsdatter. B:
1) Mourids Jensen
2) Mads Jensen.

1168 Birthe [Sørensdatter] i Nakskov. 9.11.1721, fol.208.
Enke efter Peder Markvogter. B:
2) Mogens Pedersen.
FM: Peder Nielsen, væver.
Første ægteskab med [Peder Nielsen, markvogter, skifte 18.1.1703 lbnr.879]. B:
1) Anne Pedersdatter.

1169 Anne Hansdatter i Nakskov. 22.9.1722, fol.208B.
E: Anders Mortensen Greve.
Af første ægteskab 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Peder Hansen, skomager.

1170 Anne Jørgensdatter Rose i Nakskov. 26.11.1722, fol.211B.
E: Mads Gregersen, kalkslager. A:
1) halvbror Rasmus Jørgensen, død. Enken nu g.m. Niels Andersen i Halsted. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter 4
2) halvsøster Else Jørgensdatter, død. E: Jens Pedersen i Hellinge. 1B:
a Anne Cathrine Jensdatter.

1171 Johannes Nielsen, skipper og købmand i Nakskov. 27.6.1722, fol.213B.
Enkemand efter [Johanne Cathrine, skifte 8.12.1721 lbnr.1152]. B:
1) Kirstine Margrethe Johansdatter 2.
FM: farfar Niels Pedersen, hospitalsforstander i Nykøbing.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Nielsdatter.

1172 Johanne Nielsdatter i Nakskov. 23.10.1722, fol.237B.
E: Søren Christensen. A:
1) farbror, død. 2B:
1) Rasmus Kuld i Sæby [Halsted sogn] på Sæbyholm gods
2) Peder Pilt i Horslunde.

1173 Birthe Jensdatter i Nakskov. 29.10.1722, fol.240.
E: Jens Jørgensen, skibsbygger.
Arvinger angives ikke.

1174 Hans Luttermann, glarmester i Nakskov.18.12.1722, fol.242.
E: Marie Elisabeth. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter 2
2) Margrethe Cathrine Hansdatter, født efter fars død.
FM: farbror Rudolf Luttermann, kirurg.

1175 Anne Hansdatter i Nakskov. 18.9.1722, fol.247B.
E: Laurids Hansen Storm. B:
1) Hans Lauridsen
2) Kirsten Lauridsdatter
3) Bodil Lauridsdatter
4) Anne Lauridsdatter.
FM: Peder Bertelsen Friis.

1176 Christen Toft, bådsmand i Nakskov. 1.3.1723, fol.254.
E: Anne Cathrine. B:
1) Anne Christensdatter 3.
FM: farbror Niels Toft, skipper.

1177 Christen Pedersen, sadelmager i Nakskov. 9.12.1722, fol.257.
Enke efter Anne Marie Rasmusdatter, skifte 28.3.1722 lbnr.1160. B:
4) Rasmus Christensen.
[Første ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte 14.9.1715 lbnr.1042]. B:
1) Peder Christensen, sadelmagersvend i København
2) Niels Christensen
3) Christian Christensen.
FM: Hans Bentsen.

1178 Johanne Clausdatter i Nakskov. 1.3.1723, fol.260.
E: Jacob Pedersen Skotte.
Første ægteskab med Niels Pedersen Murer, skipper, skifte 17.6.1713 lbnr.1001. B:
1) Claus Nielsen 25
2) Jørgen Nielsen 24
3) Anne Cathrine Nielsdatter 19
4) Niels Nielsen 17
5) Aarsele Nielsdatter 16
6) Johanne Nielsdatter 14.
FM: Hans Bentsen, snedker.

1179 Isak Kantor, jøde og tobaksspinder i Nakskov. 28.9.1722, fol.267.
E: Sara Samuelsdatter. LV: Lazarus Magnus Gabriel. B:
1) Bendix Isak Kantor
2) Ziers Isak Kantor
3) Hartvig Isak Kantor
4) David Isak Kantor
5) Ester Isaksdatter Kantor, [skifte 27.4.1716 lbnr.1057]. 2B:
a Aron [Nathan]
b Ruben [Nathan]
6) Lisbeth Isaksdatter Kantor
7) Hanne Isaksdatter Kantor
8) Bejle Isaksdatter Kantor
9) Reischa Isaksdatter Kantor.
FM: Moses Aron Nathan, jøde.

1180 Jens Rasmussen Møller i Nakskov. 13.3.1723, fol.281.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Andersen, rebslager. B:
1) Rasmus Jensen 12.
FM: Hans Andersen, skomager.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Melchior Mikkelsen, møllersvend.

1181 Hans Mikkelsen, skomager i Nakskov. 17.3.1723, fol.289.
E: Anne Pedersdatter Giese. LV: Hans Lauridsen, skomager. B:
1) Abel Cathrine Hansdatter 7
2) Mikkel Hansen 6 uger.
FM: Rasmus Rasmussen, handskemager.

1182 Niels Gudesen, skomager. 9.4.1723, fol.300B.
B: Anne Hansdatter. LV: Peder Pedersen, bager. B:
1) Hans Nielsen, skomagersvend
2) Karen Nielsdatter 31
3) Mette Nielsdatter 29
4) Maren Nielsdatter 25
5) Elsebeth Nielsdatter 20.
FM: morbror Jesper Hansen, kræmmer.
Arv i boet efter afdødes søster [Maren Hansdatter Gudesen], skifte 1.6.1693 lbnr.765 til B: Karen Rasmusdatter, vanfør i Odense.

1183 Laurids Hansen Brendure, skomager i Nakskov. 2.6.1723, fol.308B.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Lauridsen, skomager. B:
3) Christence Lauridsdatter 14
4) Christen Lauridsen 7
5) Maren Lauridsdatter 1½.
FM: Hans Andersen, skomager.
Første ægteskab med Christence Jensdatter, skifte 26.1.1706 lbnr.942. B:
1) Lene Lauridsdatter, enke efter en brygger i København
2) Jens Lauridsen, kræmmersvend i København.
Desuden nævnes enkens mor Maren Christensdatter, enke efter Christen Markussen.

1184 Anders Mortensen Greve, vægter i Nakskov. 16.6.1723, fol.318B.
Forlovet med Bodil Madsdatter i Vester Karleby. A:
1) mor Anne i Vindeby, enke efter Morten Greve. LV: Peder Hansen, skomager i Nakskov.
Første ægteskab med Anne [Hansdatter] Feldbereders, [skifte 22.9.1722 lbnr.1169].

1185 Værgemålsregnskab i Nakskov. 30.4.1723, fol.323B, 409.
Jochum Clausen Frobøse gør regnskab for arv efter:
Henrik Friis, toldkontrollør i Nakskov til A:
1) søster Kirsten Friis
2) søster Marie Elisabeth Friis, død. 2B:
a Hans Christoffersen
b Henrik Kølner.

1186 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 18.9.1723, fol.325.
E: Peder Christensen, murer. B:
1) Sofie Kirstine Pedersdatter 9
2) Rasmus Pedersen 3.

1187 Anders Mikkelsen Læsø i Nakskov. 6.10.1723, fol.332B.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Mikkel Andersen 4.
FM: Peder Rasmussen, bager.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Mikkelsen i Egholm.

1188 Mette Mouridsdatter i Nakskov. [dato mangler]1723, fol.336B.
Enke efter Jens [Madsen], markvogter, [skifte 26.6.1722 lbnr.1167]. B:
1) Mourids Jensen
2) Mads Jensen.
LV: Lorents Møller, kirurg.

1189 Anton Brennicke, ugift købmand i Nakskov. 20.10.1723, fol.337.
A:
0) forældre [Anthon Brennicke, skifte 13.2.1694 lbnr.783 og Anne Jørgensdatter, skifte 9.3.1706 lbnr.945]
1) bror Hans Brennicke, rådmand i Nakskov
2) bror Jens Brennicke, vinhandler i København
3) søster Cathrine Brennicke g.m. Erik Christian Hervig, apoteker i Køge.
Mors første ægteskab med [Hans Betke, possementmager, skifte 10.1.1681 lbnr.625]
4) halvsøster [Birgitte Lisbeth Hansdatter Betke, død, var g.m Jørgen Jørgensen Bruun, skifte 11.11.1705 lbnr.951]. 1B:
a Kirsten Jørgensdatter Bruun g.m. Christoffer Tage, løjtnant i København.

1190 Anne Margrethe Andersdatter i Nakskov. 13.1.1724, fol.355B.
E: Jochum Jacobsen Storm, skipper. B:
1) Jacob Jochumsen 7
2) Karen Jochumsdatter 4.
FM: mosters mand Anders Hansen, skipper.

1191 Anne Rostrup i Nakskov. 10.1.1724, fol.362.
E: Jesper Hansen, kræmmer. B:
1) Hans Jespersen 2
2) Ellen Jespersdatter 6 mdr.
FM:
1 Jochum Blich, købmand
2 Hans Tollesen, købmand
3 Peder Hansen, købmand
4 Hans Bagger, prokurator.
' [Afdøde var datter af Hans Hansen Rostrup, præst i Aggersborg, skifte Øster han herred gejstlig 5.6.1719 lbnr.4 og Engel Tollesdatter, [død 12.12.1714].

1192 Karen Andersdatter i Nakskov. 12.1.1724, fol.382B.
E: Jacob Kappel. B:
2) Anne Jacobsdatter g.m. Hans Tollesen
3) Kirsten Jacobsdatter
4) Maren Jacobsdatter
5) Abigael Jacobsdatter
6) Karen Jacobsdatter 21.
Første ægteskab med Morten Pedersen, skifte 20.12.1689 lbnr.718]. B:
1) Knud [Mortensen] Lerche, kræmmer.

1193 Maren i Nakskov. 20.3.1724, fol.406B.
Enke efter Rasmus Sørensen, bager, [skifte 16.4.1717 lbnr.1076]. B:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Anders Suhr [angives ikke i skiftet 16.4.1717 efter Rasmus Sørensen]
2) Anne Marie Rasmusdatter, [skifte 28.3.1722 lbnr.1160], var g.m. Christen Pedersen, sadelmager, [skifte 9.12.1722 lbnr.1177]. 1B:
a Rasmus Christensen
3) Pernille Rasmusdatter g.m. Christen Jørgensen, skipper.

1194 Peder Poulsen Jan, skipper i Nakskov. 5.3.1723, fol.409B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jochum Struch, toldforpagter. B:
1) Lisbeth Pedersdatter 13
2) Margrethe Pedersdatter 8
3) Kirsten Pedersdatter 5.
FM: Anders Christensen, skipper.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1724-1728

1195 Hans Nielsen, væver i Nakskov. 24.5.1724, fol.450.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Ditlev Schiøll, købmand. B:
1) Hans Hansen 15.
FM: Peder Nielsen, væver.

1196 Helvig Statiusdatter Højer i Nakskov. 7.6.1724, fol.455.
E: Anders Pedersen, skomager. B:
1) Peder Andersen 11.
FM: mosters mand Peder Galde, skipper i Nakskov.

1197 Sidsel Boesdatter i Nakskov. 21.6.1724, fol.458B, 502B, 797.
E: Oluf Jensen, amtssnedker. A:
0) forældre [Bo Bentsen, tømrer, [skifte 26.11.1691 lbnr.743 og Anne Hansdatter, skifte 3.3.1693 lbnr.764]
3) søster Karen Boesdatter, død. 4B:
a Bo Christensen, tjener i Nakskov
b Hans Christensen, tjener i Kastager
c Maren Christensdatter, tjener i Horslunde
d Anne Christensdatter, tjener i Kastager
2) søster Kirsten Boesdatter g.m. Peder Poulsen i Vindeby på Lundsgårds gods
3) bror Hans Boesen i Stokkemarke, begravet 14.12.1720. B:
a Maren Hansdatter, hos mor og stedfar Jørgen Hansen i Maglemer på Knuthenborg gods.

1198 Maren Andersdatter i Nakskov. 21.7.1724, fol.468.
E: Laurids Jørgensen, skomager.
Første ægteskab med Hans Nielsen, væver, skifte 4.2.1717 lbnr.1070. B:
1) Niels Hansen 16.
FM: mosters søn Anders Hansen, handskemager.
Desuden nævnes afdødes mor Margrethe Pedersdatter.

1199 Marie Gregersdatter i Nakskov. 26.7.1724, fol.479.
E: Simon Andersen, skomager. A:
1) bror Daniel Gregersen. død. 4B:
a Gregers Danielsen, skomager i Odense
b Margrethe Danielsdatter g.m. Hans Henrik Soetmann, rebslager i Altona
c Kirsten Danielsdatter
d Gertrud Danielsdatter.
FM: Rasmus Jensen, snedker.

1200 Henrik Helbæk i Nakskov. 12.6.1724, fol.484B.
E: Anne Cathrine Bertramsdatter Buchwald. LV: Herman Cortsen, guldsmed. B:
1) Lisbeth Henriksdatter
2) Margrethe Henriksdatter.
FM: Hans Ravn, købmand.
Enkens første ægteskab med Peder von Brockhusen, guldsmed, skifte 26.7.1694 lbnr.790. Arv til B:
1) Ellen Cathrine Pedersdatter von Brockhusen g.m. Peder Nielsen i huset Pyntenborg i Nykøbing. Hendes første ægteskab med Jens Lauridsen, mensalbonde, skifte 16.3.1713 afholdt af Peder Lauridsen Værløse, præst [i Tingsted]. Arv til B:
a Peder Jensen, discipel i Nykøbing latinskole
2) Cathrine Elisabeth Pedersdatter von Brockhusen
3) Magdalene Sybille Pedersdatter von Brockhusen g.m. Søren Markussen i Humble på Langeland.

1201 Morten Nielsen, skipper i Nakskov. 18.12.1722, fol.498B.
E: Mette Christensdatter. LV: Peder Pedersen, bager.
Første ægteskab med [Vibeke Frederiksdatter, skifte 11.10.1720 lbnr.1139]. B:
1) Niels Mortensen 5.
FM: farbror Jacob Nielsen, rådmand i Nakskov.

1202 Peder Sørensen, vægter og fogedsvend i Nakskov. 7.7.1724, fol.503B.
E: Marie Pedersdatter, der for 3 år siden er rejst til København med deres 3 børn, 2 sønner og en datter, hvis navne ikke angives.

1203 Peder Pedersen, bager i Nakskov. 25.9.1724, fol.508B, 600B.
E: Esther Hansdatter Haugaard. LV: Jacob [Mortensen] Borreby, kapellan i Nakskov, der ægter enken. B:
4) Mogens Pedersen.
FM: Peder Madsen, bager.
Første ægteskab med Sofie Johansdatter Mølchen (Mullich), [skifte 11.4.1703 lbnr.889]. B:
1) Johan Pedersen 27.
Andet ægteskab med Karen Nielsdatter Tou, skifte 19.2.1710. B:
2) Niels Pedersen Tou 20, discipel i Nakskov latinskole
3) Sofie Pedersdatter 18.
FM: morbror Jacob Nielsen Tou, skipper.
Børn af andet ægteskab har arv efter morbror [Rasmus Nielsen Tou, skifte 24.12.1714 lbnr.1027].
Desuden nævnes enkens bror Mogens [Hansen] Haugaard, præst i Humble på Langeland.

1204 Birgitte Baltsersdatter i Nakskov. 3.5.1724, fol.526B.
E: Anders Metner. A:
1) bror Poul Baltsersen på præstegårdens grund i Rubbeløkke i Tirsted sogn
2) søster Bodil Baltsersdatter g.m. Hans Hansen Møller i Øster Skørringe på Kristianssæde gods ved søn Hans Hansen Møller.

1205 Bodil Christensdatter i Nakskov. 22.12.1724, fol.528.
E: Peder Hansen, skomager. A:
1) far Christen Nielsen i Nyrup på Kalundborg præstegods.
Enkemandens første ægteskab med [Bodil Lauridsdatter], skifte 27.5.1720 lbnr.1121. Arv til B:
1) Karen Pedersdatter.

1206 Mathias Blomme, murersvend i Nakskov. 14.2.1725, fol.536.
E: Anne Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Morten Mathiassen Blomme.

1207 Enevold Enevoldsen i Nakskov. 17.2.1725, fol.539B.
E: Anne Rasmusdatter LV: Hans Andersen, skomager. B:
1) Rasmus Enevoldsen i Holland
2) Enevold Enevoldsen
3) Kirsten Enevoldsdatter g.m. Johan Ballersted, snedker.

1208 Jørgen Nielsen, handskemager i Nakskov. 22.2.1725, fol.543.
E: Anne Hansdatter. LV: Jefta Lauridsen, smed. A:
1) moster Birthe Jørgensdatter g.m. Peder Clemensen i Errindlev på kongens gods
2) moster Birgitte Jørgensdatter g.m. Christian Christensen i Øster Skørringe på Lungholm gods.

1209 Gallas Pedersen Bøgvad, der døde ugift 1720 i Bengalen i det Ostindiske Kompagnis tjeneste. Nakskov 5.10.1724, fol.547.
Arvinger på fars side A:
0) far Peder Thomsen Bøgvad, [rådmand, skifte 14.6.1695 lbnr.796]
1) fars søster Ellen Thomasdatter g.m. Bent Wessel i Svendborg, begge døde. 1B:
a Anne Bentsdatter Wessel g.m. Laurids Jacobsen i Bolmerod, birkedommer i Kørup og Einsidelsborg birk på Fyn
2) fars halvsøster Cathrine Sachmann g.m. Christoffer Hansen, bendrejer i Odense.
Arvinger på mors side A:
00) mormor [Maren Mathiasdatter, død. Første ægteskab med Johannes Bruun, skifte 9.12.1669 lbnr.525]
0) mor Kirsten Johansdatter Bruun, [skifte 18.10.1699 lbnr.850]
1) morbror Mathias Bruun, [skoleholder i Nakskov, skifte 9.8.1713 lbnr.1005]. B:
a Jacob Mathiassen Bruun, skrædder i Nakskov
00) mormor [Maren Mathiasdatters andet ægteskab med Peder Pedersen, købmand]
2) mors halvbror Johannes Pedersen Bruun, kræmmersvend i Nakskov
3) mors halvbror Peder Pedersen i Nakskov, forrige betjent i Halsted Amtstue, der døde 28.11.1720
4) mors halvsøster Gunder Pedersdatter, [skifte 24.4.1722 lbnr.1155]. Enke efter Jacob [Hansen] Torp, sadelmager, [skifte 14.2.1713 lbnr.994]. Første ægteskab med [Niels Pedersen Munch, skifte 27.6.1701 lbnr.867]. 2B:
a Peder Nielsen Munch, købmand i Nakskov
b Maren Nielsdatter Munch g.m. Jacob Krag
5) mors halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Peder [Thomsen] Top, kapellan i Nakskov, [død 24.2.1721]
6) mors halvsøster Cathrine Pedersdatter g.m. Christen Galde, skipper.
Desuden udtages af boet 50 rdl til Jesper Hansen, enkemand efter afdødes søster Ellen Pedersdatter Bøgvad, skifte 6.9.1720 lbnr.1134.

1210 Inger Hansdatter, ugift i Nakskov. 18.5.1725, fol.562B.
A:
1) bror Rasmus Hansen i Brydebølle i Vestenskov sogn
2) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Hans Høgh. 5B:
a Jens Hansen i Ore [i Arninge sogn]
b Anders Hansen 16, i Ore
c Anne Hansdatter g.m. Didrik Hansen i Ullerslev
d Karen Hansdatter 22, i Ore
e Maren Hansdatter 20.

1211 Anne Andersdatter, ugift i Nakskov. 11.5.1725, fol.565B.
A:
1) søster i Vester Karleby, (hvis navn ikke angives).

1212 Anne Marie Jensdatter i Nakskov. 28.4.1725, fol.568B.
E: Hans Nielsen, murersvend. B:
1) Niels Hansen 6
2) Jens Hansen 3.
FM: Jacob Pedersen, væver.

1213 Dorthe Hansdatter i Nakskov. 10-.7.1725, fol.571B.
Arvinger angives ikke.

1214 Jørgen Jørgensen Odder , dansk skoleholder og hustru Marie Lisbeth Bentsdatter Meyer i Nakskov. 2.5.1725, fol.572B, 601.
Hans A:
1) en moster, hvis navne ikke angives
2) en moster, hvis navn ikke angives, død. 1B:
a en datter, hvis navn ikke angives.
Disse lever i Næstved sogn på Sjælland, men efter tingsvidne arver alene:
Claus Rolighed i Utterslev, birkedommer i Vesterborg og Pederstrup birk.
Afdøde mand var døbt Næstved sankt Morten 29.1.1671 og hans far Jørgen Jensen i Åderup [i Sankt Mortens landdistrikt], var død før dåben.
Hendes A:
1) søster Anne Kirstine Meyer, [død 15.11.1720], g.m. Christen [Olufsen] Bager, præst i Fakse, [død 1710]. 2B:
a Maren Bager g.m. Niels [Bastiansen] Banner, præst i Soderup [og Kirke Eskilstrup] på Sjælland
b Lisbeth Marie Bager, [død 1712], var g.m. Holger [Nielsen] Olivarius, præst i Ørslev og [Sønder] Bjerge på Sjælland. 3B:
1 Christen Olivarius
2 Niels Olivarius
3 Lisbeth Marie Olivarius.

1215 Jacob Jacobsen, soldat og hustru Maren Pedersdatter i Nakskov. 1.6.1725, fol.601B.
Hans A:
1) [halv]søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. [Oluf Isaksen, klejnsmed, skifte 13.6.1712 lbnr.981]. 3B:
1) Isak Olufsen, klejnsmed i Nakskov
2) Jens Olufsen, underofficer i Birket
3) Hans Olufsen, smed i Nakskov.
Hendes A:
1) søster Anne Pedersdatter i Halsted
2) bror i Halsted, død. 1B:
a Peder Rasmussen, i kongens tjeneste.

1216 Mathias Hansen, drager i Nakskov. 15.8.1725, fol.616.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Sidsel Mathiasdatter 13.
FM: farbror Mads Rasmussen Bødker, skipper.

1217 Jochum Christensen, skrædder i Nakskov. 14.9.1725, fol.617B.
E: Birthe Christensdatter. LV: Oluf Jensen, snedker. B:
1) Anne Cathrine Jochumsdatter 2½.
FM: Laurids Hansen, skoflikker.

1218 Mette Andersdatter i Nakskov. 16.1.1726, fol.620B.
E: Frands Hansen Høj, skoflikker. A:
1) halvbror Claus Mortensen i Store Købelev, død. 2B:
a Laurids Clausen
b Sidsel Clausdatter g.m. Simon Pedersen, landsoldat.

1219 Margrethe [Markusdatter] i Nakskov. 6.3.1725, fol.622.
Enke efter Jørgen Hansen, [skifte 2.9.1680 lbnr.622. Af arvinger nævnes A:
1) dattersøn Hans Kokkeberg.

1220 Dominicus Lauridsen i Nakskov. 4.5.1725, fol.622B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Maren Dominicusdatter 19.
FM: Jens Hansen Tysk.

1221 Niels Hansen Holst i Nakskov. 17.1.1725, fol.652B.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Johannes Skov, skrædder. B:
1) Anne Nielsdatter 3
2) Maren Nielsdatter 9 mdr.
FM: Laurids Knudsen, underkornmåler.
Afdøde døde i Horslunde.

1222 Marie Rasmusdatter i Nakskov. 18.3.1726, fol.655B.
E: Anders Hansen, tømrer. B:
1) Mette Andersdatter 13
2) Sofie Andersdatter 3.
FM:
1 mosters mand Laurids Hansen
2 farbror Søren Hansen.

1223 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 28.11.1725, fol.662.
E: Poul Pedersen, kræmmer. B:
1) Margrethe Poulsdatter g.m. Laurids Danielsen
2) Abel Marie Poulsdatter g.m. Peder Jørgensen, skibsbygger
3) Rasmus Poulsen 17.
FM: Hans Sørensen, hattemager.

1224 Gunder Pedersdatter Lund i Nakskov. 20.1.1726, fol.673.
E: Hans Pedersen Top, købmand. B:
2) Bodil Cathrine Top g.m. Johan Ditmer, købmand.
Første ægteskab med David Mieritz, kaptajn. B:
1) Hans Vilhelm Mieritz, stadsbarber i Nysted, der er rejst til Moskovien [dvs. Rusland] fra kone og 3 små børn.
Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Margrethe Broberg, skifte 20.8.1696 lbnr.808]. Arv til B:
1) Peder Hansen Top.

1225 Jens Rasmussen Ottesen i Nakskov. 14.6.1726, fol.679B.
E: Kirsten Markusdatter. LV: Niels Andersen, rebslager. A:
1) søster Karen Rasmusdatter, enke i Vedby i Vesterborg sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søskendebarn Jens Rasmussen Skafte i Vesterborg
2 afdødes søskendebarn Peder Rasmussen Skafte i Vesterborg.

1226 Anders Iversen, skipper i Nakskov. 12.6.1726, fol.682, 856.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Peder Hammer, skipper, der ægter enken. B:
1) Rasmus Andersen 11
2) Ingeborg Andersdatter 7
3) Elisabeth Andersdatter 3, der døde. Skifte 1.10.1727 fol.856
4) Iver Andersen 3 mdr.
FM: Christoffer Bjørnsen, snedker.
Desuden nævnes enkens mor Birgitte Christoffersdatter, enke efter Rasmus Bruun, skifte 1.5.1710.

1227 Jochum Burserus, byfoged i Nakskov og herredsfoged i Lollands Sønder herred. 10.4.1726, fol.691B.
E: Maren Hansdatter. LV: svoger Anders Regelsen, købmand. B:
3) Claus Burserus 11.
FM: Hans Ravn, købmand.
Første ægteskab med Birgitte Pedersdatter Munch, [skifte 22.12.1713 lbnr.1012]. B:
1) Johannes Burserus, stud. theol.
2) Peder Munch Burserus 17.
FM: Jens Rasmussen, købmand.
Arv efter første hustrus mor Kirsten Hammer, skifte 16.7.1721 lbnr.1148.

1228 Skifte til separation i Nakskov. 19.4.1724, fol.712.
Skifte ved separation mellem Rudolf Frederik Luttermann, stadsbarber eller kirurg i Nakskov og Marie Margrethe Hannewald. LV: Hans Rogert.
Desuden nævnes:
1 hans bror Andreas Luttermann
2 hendes søn Laurids Bartskær.
Arv til hendes søn af første ægteskab med Ditlev Jessen, [skifte 5.2.1708] B:
1) Lorents Ditlevsen Jessen.
(Sml. lbnr.1014).

1229 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 18.9.1726, fol.750B.
E: Peder Hansen, skomager. A:
1) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen i Rosengade i København, kvartermester og bådsmand på Holmen
2) halvsøster Birthe Christensdatter i Nakskov, enke efter Jochum Christensen, skrædder, skifte 14.9.1725 lbnr.1217.
Afdøde var født i Viet i Tirsted sogn.

1230 Anne Nielsdatter Galde i Nakskov. 5.7.1726, fol.759B.
E: Søren Hansen, tømrer.
Første ægteskab med Rasmus Christensen Møller, skifte 30.1.1721. B:
1) Maren Rasmusdatter 19.
FM: mosters mand Jens Samsing.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte 15.7.1721 lbnr.1141. Arv til B:
1) Maren Sørensdatter.

1231 Mette Christensdatter i Nakskov. 9.9.1726, fol.769B, næste protokol fol.430.
E: Christian Christoffersen Bech, skomager.
Første ægteskab med Laurids Hansen Brendure, [skifte 2.6.1723 lbnr.1183]. B:
1) Christence Lauridsdatter 17
2) Christen Lauridsen 12
3) Maren Lauridsdatter 5, der døde i juli 1731.
FM: Hans Andersen, skomager.

1232 Christoffer Bjørnsen i Nakskov. 14.3.1727, fol.789B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jørgen Simonsen. B:
1) Hans Christoffersen 23
2) Anders Christoffersen 21, discipel i Nakskov latinskole
3) Johanne Christoffersdatter forlovet med Rasmus Skov, skrædder.
FM: farbror Rasmus Bjørnsen.

1233 Laurids Jørgensen, skomager i Nakskov. 29.5.1727, fol.797B, 834.
E: Karen Danielsdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Jørgen Lauridsen 1½.
FM: morbror Evert Danielsen, feldbereder.
Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter i Nakskov. 21.7.1724 lbnr.1198. Hendes første ægteskab med [Hans Nielsen, væver, skifte 4.2.1717 lbnr.1070]. Arv til B:
1) Niels Hansen.

1234 Jens Nielsen Galde i Nakskov. 3.7.1727, fol.807.
E: Martha Pedersdatter. B:
1) Christen Jensen Galde, skipper.
2) Niels Jensen Galde, [skifte 15.6.1718 lbnr.1082]. Første ægteskab med Else Hansdatter, [skifte 13.9.1713 lbnr.1004]. B:
a Else Nielsdatter Galde.
FM:
1 farbror Peder Jensen Galde
2 Hans Sørensen, skovrider, død, var g.m. moster Anne Hansdatter nu g.m. Henning Pedersen på Kærstrup, nu i Nysted.

1235 Jacob Clausen, i 11. år i Nakskov. 29.8.1727, fol.819, næste protokol fol.721, 722.
A:
1) mor Cathrine Sofie Markusdatter g.m. Peder Hansen Top
2) søster Cathrine Marie Clausdatter
3) bror Markus Clausen
4) søster Johanne Clausdatter
5) halvbror Hans Pedersen Top 7
6) halvbror Didrik Pedersen Top 4.
Arv efter afdødes far Claus Jacobsen Rostocker, skifte 18.3.1719 lbnr.1095.

1236 Malene Madsdatter i Nakskov. 11.9.1727, fol.826.
E: Carsten Jørgensen, skomager. B:
1) Hans Jørgen Carstensen 2½.
FM: mosters mand Jens Hansen Krukholm.

1237 Anne Marie Olufsdatter i Nakskov. 29.11.1727, fol.835.
E: Jens Brennicke, vinhandler. B:
1) Anton Brennicke 8½.
FM: Hans Brennicke, rådmand.

1238 Adam Sigmund Kiønning, urtegårdsmand i Nakskov. 24.9.1727, fol.843B.
Hustru og børn i Holsten, hvis navne ikke angives.

1239 Peder Pedersen Bechmann, snedker i Nakskov. 10.1.1728, fol.851B.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: bror Markus Mortensen Ploug, bogbinder i Nakskov. A:
1) bror Mikkel Pedersen, død. 4B:
a Peder Mikkelsen Bechmann på Langø
b Anne Mikkelsdatter g.m. Henrik Buch, daglejer i Nakskov
c Voldborg Mikkelsdatter g.m. Hans Clausen på Langø
d Morten Mikkelsen i Utterslev
2) søster Marie Pedersdatter Bechmann i Utterslev.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1728-1736

1240 Rasmus Knudsen, hjulmand og hustru Anne Henriksdatter i Nakskov. 17.2.1728, fol.2.
B:
1) Gertrud Rasmusdatter 11
2) Margrethe Rasmusdatter 11.
FM: Mads Madsen murer.

1241 Hans Bentsen, snedker i Nakskov. 19.2.1728, fol.9B, 52B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Hansen, tømrer. B:
3) Peder Hansen 5
4) Bent Hansen 2.
FM: Jørgen Jensen Stærk, skipper.
Første ægteskab med Birthe Pedersdatter, skifte 15.4.1720 lbnr.1118. B:
1) Anne Marie Hansdatter, der tjener i Mecklenburg
2) Christoffer Hansen 15.
FM: Hans Lauridsen, skomager.

1242 Sidsel Cathrine Mikkelsdatter i Nakskov. 9.1.1728, fol.17B.
E: Hans Olufsen, klejnsmed. A:
1) mor Hans Hansdatter Horn
2) bror Hans Mikkelsen i Rødby
3) søster Kirsten Mikkelsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Rødby. 2B:
a Mikkel Nielsen 8
b Kirsten Nielsdatter.
FM: afdødes morbror Mathias Horn, vintapper i Nakskov.

1243 Anne Jacobsdatter Storm i Nakskov. 13.12.1727, fol.24B.
A:
0) far [Jacob Pedersen Storm, skifte 19.5.1706 lbnr.956]
1) bror Jochum Jacobsen Storm g.m. Anne Pedersdatter i Nakskov
2) halvbror Ib Jacobsen Storm i Bergen i Norge
3) halvsøster Karen Jacobsdatter Storm g.m. Christian Mundt i Nakskov.

1244 Christian Henrik, ugift glarmester i Nakskov. 30.1.1728, fol.30B.
A:
1) mor Gertrud Henriksdatter i København.
Afdøde var født i København.

1245 Malene Clausdatter i Nakskov. 12.12.1727, fol.34, 72.
Enke efter Oluf Nielsen Busch, [skifte 30.4.1712 lbnr.971]. B:
2) Christoffer Olufsen Busch
3) Johanne Olufsdatter Busch
4) Claus Olufsen Busch.
[Første ægteskab med Christoffer Busch, skifte 3.6.1697 lbnr.820]. B:
2) Helle Christoffersdatter Busch g.m. Thomas Mathiassen, skoleholder i Østofte.

1246 Anne Madsdatter Butten i Nakskov. 12.12.1727, fol.37.
Enke efter Mathias Rasmussen Bergen, sejlingsmand. B:
1) Sidsel Sofie Mathiasdatter Bergen.
FM: farbror Mads Rasmussen, [bødker].

1247 Malene Andersdatter i Nakskov. 19.3.1728, fol.42.
E: Mads Henriksen, remmesnider. B:
1) Dorthe Cathrine Madsdatter 4½.
FM: morbror Hans Andersen, skomager.

1248 Ellen Olufsdatter i Nakskov. 2.3.1728, fol.46B.
E: Erik Frederiksen, skomager. B:
1) Mads Eriksen 18.
FM: Niels Eriksen, skipper.

1249 Vilhelm Thomsen, vicedommer og prokurator i Nakskov. 26.11.1727, fol.53.
E: Mette Sofie Markusdatter Katholm. LV: Jochum Struch. B:
1) Thomas Vilhelmsen 13
2) Markus Vilhelmsen 7
3) Birthe Sofie Vilhelmsdatter 5
4) Marie Vilhelmsdatter 6 mdr.

1250 Jacob Hansen, vægter i Nakskov. 15.10.1727, fol.60.
E: Christence Knudsdatter. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 1 år 8 mdr.
FM: Peder Nielsen, væver.

1251 Anne Marie Hansdatter i Nakskov. 18.7.1727, fol.62B.
E: Henrik Johansen Harder, maler. B:
1) Johan Henriksen Harder
2) Hans Mikkel Henriksen Harder 26, i København
3) Michael Henriksen Harder 24
4) Birthe Elisabeth Henriksdatter g.m. Johan Getreuer
5) Helle Marie Henriksdatter
6) Esther Margrethe Henriksdatter.

1252 Peder Christensen Lillevang, murer i Nakskov. 30.1.1728, fol.74B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jochum Struch, toldforpagter. B:
2) Rasmus Pedersen 3
3) Christen Pedersen 14 uger.
FM: Johannes Skov, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Pedersdatter 14.
FM: morbror Laurids Rasmussen i Abed [i Stokkemarke sogn].

1253 Karen Nielsdatter i Nakskov. 9.12.1727, fol.79B.
E: Peder Nielsen, væver. B:
1) Johanne Pedersdatter 7
2) Mette Pedersdatter 3
3) Nikolaj Pedersen 2.
FM: Niels Andersen, væver.

1254 Karen Fosdatter i Nakskov. 10.12.1727, fol.82B.
E: Hans Jespersen. B:
1) Jesper Hansen 5
2) Kirsten Hansdatter 3.
FM: Laurids Hannibal.

1255 Mads Pedersen Friis i Nakskov. 17.2.1728, fol.84B.
E: Johanne Rasmusdatter.
A:
1) bror Niels Hansen, landsoldat i Saltvig.

1256 Maren Nielsdatter i Nakskov. 19.2.1728, fol.86.
E: Rasmus Olufsen Thonbo. B:
1) Rasmus Rasmussen 9½.
FM: Peder Nielsen, væver.

1257 Peder Hansen, skomager i Nakskov. 30.4.1728, fol.89B.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Christen Pedersen. B:
2) Bodil Marie Pedersdatter.
FM: Laurids Nielsen, bådsmand.
Første ægteskab med [Bodil Lauridsdatter], skifte 27.5.1720 lbnr.1121. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
FM: [mors halvbror] Christoffer Pedersen, skomager.
[Andet ægteskab med Bodil Christensdatter, skifte 22.12.1724 lbnr.1205]
[Tredje ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 18.9.1726 lbnr.1229].

1258 Hans Mandius Clausen i Nakskov. 30.4.1728, fol.96B.
E: Abel Cathrine Henriksdatter. LV: Rasmus Jensen, snedker. B:
1) Marichen Mandiusdatter 6
2) Hans Mandiussen 6 uger.
FM: fars bror Paaske Clausen.

1259 Anders Suhr i Nakskov. 24.5.1728, fol.104.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Sørensen, hattemager. B:
1) Hans Andersen Suhr 16
2) Anne Andersdatter Suhr 12
3) Rasmus Andersen Suhr 10
4) Ellen Andersdatter Suhr 7.
FM: mosters mand Christen Jørgensen.

1260 Lisbeth Christensdatter i Nakskov. 9.10.1728, fol.117.
E: Jens Hansen Tysk. A:
1) bror Anders Christensen, bysmed i Højreby
2) søster Karen Christensdatter g.m. Jens Albertsen, skoflikker i Vejleby på Tåstrup gods
3) søster Dorthe Christensdatter g.m. Peder Lauridsen, slagtersvend i København
4) søster Anne Christensdatter, død. 3B:
a Christen Christensen i København
b Anne Christensdatter i København
c Maren Christensdatter her på stedet.
FM: Johannes Skov ved svoger Rasmus Skov.

1261 Jens Pedersen Und i Nakskov. 20.10.1728, fol.122.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Johan Ditmer, købmand. B:
1) Bodil Jensdatter 10
2) Kirsten Jensdatter 5.
FM: Anders Handskemager.

1262 Mette Christensdatter i Nakskov. 23.9.1728, fol.125B.
E: Hans Nielsen Lossi. A:
1) søskende, død. 4B:
a Niels Andersen, skomager
b Hans Andersen
c Laurids Andersen i København
d Else Andersdatter, gift i København.

1263 Mads Rasmussen, bødker i Nakskov. 18.10.1728, fol.128.
E: Maren Nielsdatter. LV: Markus Ploug. B:
1) Anne Sofie Madsdatter 19
2) Karen Madsdatter 10
3) Nikolaj Madsen 7
4) Niels Madsen 5.
FM: Søren Christensen, væver.

1264 Marie Hansdatter i Nakskov. 5.11.1728, fol.133B.
E: Jefta Lauridsen, smed. B:
1) Peder Jeftasen 21, i Mecklenburg
2) Maren Jeftasdatter g.m. Christian Bech, skomager
3) Elisabeth Jeftasdatter 17
4) Abigael Jeftasdatter 14
5) Anne Elisabeth Jeftasdatter 7.
FM: Møller.

1265 Maren Stigsdatter i Nakskov. 17.2.1729, fol.141.
Laurids Andersen, daglejer. B:
1) Stig Hansen 5.
FM: Peder Lauridsen, bådsmand.

1266 Anne Olufsdatter i Nakskov. 15.2.1729, fol.142.
Enke efter Rasmus Bager. B:
1) Bodil Rasmusdatter
2) Anne Margrethe Rasmusdatter.
FM: Jørgen Andersen, tømrer.

1267 Niels Jacobsen, ugift i Nakskov. 27.1.1729, fol.144B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Søgård i Tullebølle sogn på Langeland.

1268 Peder Jørgensen, sejlingsmand i Nakskov. 11.3.1729, fol.147B.
E: Karen Nielsdatter Galde. LV: Jens Samsø, skipper. B:
1) Maren Pedersdatter 18
2) Sidsel Pedersdatter 16
3) Jørgen Pedersen 12.
FM: Christen Jensen Galde.

1269 Knud Christensen, skomager i Nakskov. 15.1.1729, fol.151.
Forlovet med Karen Pedersdatter Koch. A:
1) bror Jens Christensen i Utterslev
2) søster g.m. Knud Iversen i Nykøbing.
Afdøde døde i Nykøbing.

1270 Jeppe Thomsen i Nakskov. 2.3.1729, fol.154.
E: Birthe. LV: Rasmus Bjørnsen. B:
1) Jeppe Thomsen 23.
FM: Peder Samsø.

1271 Hans Jensen, underkornmåler i Nakskov. 9.3.1729, fol.157.
E: Anne Madsdatter. LV: Anders Hansen, tømrer. B:
1) Mads Hansen 17.
FM: Hans Pedersen Blomme.

1272 Mette Christensdatter i Nakskov. 10.2.1729, fol.159B.
E: Peder Hansen Thorsen, der døde 14.2.1729.
Hans arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) søster Gertrud Christensen i Holsten
2) søster i Krårup i Hunseby sogn, død. 1B:
a en datter, hvis navne ikke angives.
Afdødes første ægteskab med Morten Nielsen, sejlingsmand, skifte 18.12.1722 lbnr.1201.

1273 Jørgen Samsø, skipper i Nakskov. 24.5.1729, fol.166.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: bror Peder [Nielsen] Hellevad, [personlig] kapellan i Nakskov. B:
1) Elsebeth Jørgensen 3.
FM: farbror Jens Samsø, købmand.

1274 Hans Jørgensen Trøner, ugift provisor i Nakskov. 5.8.1728, fol.171.
A:
1) mor Christina [Hansdatter] Trøner, enke efter Jørgen (Georg) Jensen, apoteker, skifte 10.8.1720 lbnr.1120
2) søster Sofie Malene Jørgensdatter Trøner g.m. Simon Jessen, forvalter på grevskabet Samsø.
Fars første ægteskab med [Sofie Magdalene Schwermann, skifte 31.3.1692 lbnr.750]. B:
3) halvsøster Magdalene Jørgensdatter på stedet.
FM: Mathias Horn, vinhandler.

1275 Oluf Krancher, skipper i Nakskov. 2.12.1729, fol.179B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jochum Struch. B:
1) Hans Olufsen 4
2) Kirsten Olufsdatter 9 mdr.
FM: Rasmus Pors, skipper.

1276 Kirsten Jensdatter i Nakskov. 13.4.1729, fol.183B.
E: Jens Jørgensen, skibsbygger. B:
1) Jørgen Jensen 4 år 3 mdr.
FM: mors søskendebarn Anders Jensen, tømrer.

1277 Iver Nielsen, læredreng i Nakskov. 9.3.1729, fol.186B.
Arvinger angives ikke.

1278 Rasmus Mikkelsen Præst i Nakskov. 8.6.1729, fol.187B.
E: Kirsten. LV: Hans Pedersen Blomme.
Afkald af 27.5.1729 fra A:
1) bror Knud Mikkelsen, ladefoged på Vintersborg [i Utterslev sogn]
2) bror Christen Mikkelsen i gården Langhals på Langeland
3) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Nybølle i Horslunde sogn
4) søster Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Jens Feldbereder i ?Købing.

1279 Karen Henriksdatter i Nakskov. 15.4.1729, fol.188.
E: Søren Jensen. A:
1) bror Mathias Henriksen, matros i København
2) søster Dorthe Henriksdatter i København, enke efter en væver
3) søster Anne Marie Henriksdatter i Nakskov
4) halvbror Mads Henriksen, remmesnider i Nakskov
5) halvsøster Margrethe Henriksdatter i Gurreby.

1280 Jørgen Nielsen, bødker i Nakskov. 21.5.1729, fol.192.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Johan Ditmer. A:
0) far i byen Render [i Brylle sogn] ved Odense, der døde for nogle år siden
1) bror Peder Nielsen.

1281 Hans Tollesen i Nakskov. 31.5.1729, fol.197.
E: Anne Jacobsdatter Kappel. LV: Jacob Kappel. B:
1) Anneke Hansdatter 8
2) Engel Hansdatter 3
3) Jacob Hansen 9 mdr.
FM: Jochum Blich.

1282 Hans Jacobsen Munch, købmand og skipper i Nakskov. 20.7.1728, fol.207.
E: Cathrine Jesdatter. LV: Henrik Struch. B:
1) Gunder Hansdatter Munch 19
2) Kirsten Hansdatter Munch 16.
FM: fasters søn Didrik Didriksen, købmand.
Desuden nævnes:
1 afdødes [fætter] Peder [Nielsen] Munch, hvis arv efter Kirsten Hammer, skifte 16.7.1721 lbnr.1148, stod i boet
2 enkens [halv]søster Anne Marie [Lauridsdatter Lundt] g.m. [Hans Clausen] Sidenborg, [præst] i Tågerup [og Torslunde].
(Sml.lbnr.916).

1283 Dorthe Nielsdatter Galde i Nakskov. 11.4.1729, fol.211B.
E: Jens Jørgensen Samsø. A:
0) far [Niels Jensen Galde]
1) bror Laurids Nielsen Galde, død. 1B:
a Anne Cathrine Lauridsdatter Galde, enke efter Christen Toft, [skifte 1.3.1723 lbnr.1176]. LV: Niels Christensen Toft
2) søster Karen Nielsdatter Galde, enke efter Peder Jørgensen, [skifte 11.3.1729 lbnr.1268]
3) søster Anne Nielsdatter Galde, [skifte 5.7.1726 lbnr.1230]. 1B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Oluf Nielsen Møller
4) halvbror Jens Nielsen Galde, [skifte3.7.1727 lbnr.1234]. 2B:
a Christen Jensen Galde
b Niels Jensen Galde, [skifte 15.6.1718 lbnr.1082. Første ægteskab med Else Hansdatter, skifte 13.9.1713 lbnr.1004]. B:
1 Else Nielsdatter Galde 17
5) halvsøster Gertrud Nielsdatter Galde, [skifte 27.1.1713 lbnr.987]. Første ægteskab med Niels Poulsen, [skifte 26.4.1703 lbnr.885]. 4B:
a Maren Nielsdatter, [skifte 19.2.1728 lbnr.1256]. E: Rasmus Olufsen Thonbo. B:
1 Rasmus Rasmussen 12
b Karen Nielsdatter 36
c Frederik Nielsen 36, i Kongensborg i Norge
d Margrethe Nielsdatter 28
[Gertrud Nielsdatter Galdes andet ægteskab med Niels Eriksen, skipper]. 1B:
e Anne Nielsdatter, [skifte 9.4.1729 lbnr.1284]. E: Rasmus Rasmussen skipper. 2B:
1 Gertrud Rasmusdatter 3
2 Erik Rasmussen 17 uger.

1284 Anne Nielsdatter i Nakskov. 9.4.1729, fol.217B.
E: Rasmus Rasmussen, skipper. B:
1) Gertrud Rasmusdatter 3
2) Erik Rasmussen 17 uger.
FM: farfar Rasmus Pedersen Agersø.

1285 Elsebeth Hansdatter [Forbus] i Nakskov. 16.11.1728, fol.223.
E: Niels Andersen, rebslager. B:
1) Hans Nielsen Forbus, rebslager i Nykøbing
2) Peder Nielsen 20, væversvend
3) Cathrine Nielsdatter g.m. Erik Andersen, rebslager i Mariager i Jylland
4) Anne Nielsdatter 25, i København
5) Marie Nielsdatter 16.
FM: Jens Jørgensen, skibsbygger.

1286 Cathrine i Nakskov. 29.3.1729, fol.225.
Enke efter Gerhardt. B:
1) Cathrine Gerhardtsdatter.
FM: Jørgen Clausen.

1287 Anders Rasmussen, snedker i Nakskov. 29.3.1729, fol.225B.
E: Else Hansdatter. LV: Rogert Hansen. B:
5) Rasmus Andersen 11
6) Anne Andersdatter 7
7) Claus Andersen 5
8) Marie Andersdatter 3.
FM: Jacob Mathiassen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Andersdatter 28
2) Kirsten Andersdatter 25
3) Maren Andersdatter 23
Hans Andersen 22.

1288 Ursula Christoffersdatter i Nakskov. 13.7.1729, fol.228B.
E: Poul Hansen, skipper. B:
1) Christoffer Poulsen 6
2) Birthe Poulsdatter 1½.
FM: Niels Christensen, snedker, som beslægtet på mors side.

1289 Maren Hansdatter Krancher i Nakskov. 30.6.1729, fol.233.
E: Rasmus Jensen Pors. B:
3) Kirsten Rasmusdatter 12
4) Christian Frederik Rasmussen 8.
Første ægteskab med Peder Rødby, skifte 7.7.1712 lbnr.983. B:
1) Øllegaard Kirstine Pedersdatter
2) Ida Fritse Pedersdatter
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Rasmusdatter, skifte 24.5.1715 lbnr.1032. Arv til B:
1) Dorthe Rasmusdatter
2) Anne Rasmusdatter.

1290 Niels Andersen, væver i Nakskov. 22.6.1729, fol.239.
E: Karen Hansdatter, der døde 25.6.1729. B:
1) Anders Nielsen 13
2) Hans Nielsen 11.
FM: fasters søn Bertel Frederiksen, væver.

1291 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 27.9.1729, fol.248B.
Af arvinger nævnes A:
1) bror Laurids Lauridsen i Tullebølle på Langeland.

1292 Richard Hansen i Nakskov. 20.7.1729, fol.249B.
E: Margrethe Andreasdatter. LV: Peder Hansen Toft. B:
1) Kirsten Richardsdatter 12
2) Andreas Richardsen 4
3) Anne Marie Richardsdatter 5 uger.
FM: Hans Pedersen, skipper, som beslægtet.

1293 Maren Nielsdatter Munch i Nakskov. 9.4.1729, fol.253.
E: Jacob Krog i København. B:
1) Erik Jacobsen Krog 7
2) Hans Jacobsen Krog 4½.
FM: morbror Peder Munch.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Magdalene, enke efter Erik [Jacobsen] Krog, [amtsforvalter i Halstedkloster amt].

1294 Anne Lauridsdatter i Nakskov. 26.11.1729, fol.260.
E: Rasmus Lauridsen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

1295 Andreas Bredal, skrædder i Nakskov. 7.9.1729, fol.261B.
E: Sofie Tønnesdatter. LV: Johan Ditmer, købmand. B:
1) Tønne Christoffer Andreassen Bredal 29, i Holland
2) Maren Marie Bredal 23, i Sorø på Sjælland
3) Frederik Krag 21, skræddersvend, på stedet
4) Andreas Christian Bredal 19, skræddersvend i Christiania i Norge.
FM: Christian Sørensen Læsø, skomager i Nakskov.

1296 Bertel Olufsen i Nakskov. 12.10.1729, fol.265B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Niels Jensen Jyde, skipper. B:
1) Karen Bertelsdatter 14½.
FM: Hildebrandt Sørensen.
Arv i boet efter skifte sluttet 17.3.1728 til:
1 Karen Jacobsdatter g.m. Christian Munch ved svoger Jochum Struch
2 Niels Jensen Jydes hustru.

1297 Søren Jensen i Nakskov. 19.10.1729, fol.272.
Enkemand efter [Karen Henriksdatter, skifte 15.4.1729 lbnr.1279].
Barn, hvis navn ikke angives.
FM: mors [halv]bror Mads Henriksen.

1298 Lukas Johansen Bloch i Nakskov. 10.12.1730, fol.279.
E: Margrethe Titsdatter. LV: Jochum Struch, toldforvalter. A:
0) forældre [Johan Jensen Bloch, degn i Falslev og Maren Jensdatter, skifte Onsild herred gejstlig 4.3.1700 lbnr.18]
1) bror Jens Johansen Bloch i Hem i Onsild herred i Århus stift
2) bror Peder Johansen Bloch, degn i Hem og Sem
3) [søster Anne Sofie Johansdatter Bloch]
4) [søster Kirsten Johansdatter Bloch].
[Mors første ægteskab med Peder Jørgensen].
5) halvbror Jens Pedersen i Lille Færgestræde i København.
[Fars andet ægteskab med Kirsten Gregersdatter].
6) halvsøster Margrethe Johansdatter Bloch i København
7) halvsøster Anne Marie Johansdatter Bloch i København.
Litteratur: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt af Aage Brask. Kbh. 1947. Heri side 146: Johan Jensen Bloch.

1299 Martha [Pedersdatter] i Nakskov. 21.11.1729, fol.281B.
Enke efter Jens Nielsen Galde, skifte 3.7.1727 lbnr.1234. B:
1) Christen Jensen Galde, skipper.
2) Niels Jensen Galde, [skifte 15.6.1718 lbnr.1082]. Første ægteskab med Else Hansdatter, [skifte 13.9.1713 lbnr.1004]. B:
a Else Nielsdatter Galde.
FM:
1 mosters mand Henning Pedersen på Kærstrup.

1300 Anne Madsdatter i Nakskov. 23.3.1730, fol.288.
Enke efter Hans Jensen, kornmåler, [skifte 9.3.1729 lbnr.1271]. B:
1) Mads Hansen 18.
FM: Laurids Hannibal.

1301 Anne Magdalene i Nakskov. 24.1.1730, fol.290B.
Enke efter Erik Jacobsen Krog, amtsforvalter [i Halstedkloster amt, begravet 18.1.1720]. B:
1) Jacob Krog i København, enkemand efter Maren Nielsdatter Munch, [skifte 9.4.1729 lbnr.1293]
2) Karen Krog på Sjælland, der har en søn Tønnes, der opdrages i Nakskov hos Jacob Nielsens enke
3) Else Kirstine Krog i København
4) Maren Krog på Moss i Norge
5) Anne Magdalene Krog, født 1712, her på stedet.

1302 Thomas [Mortensen] Læsø i Nakskov. 18.6.1730, fol.296B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Bertel Friis. A:
0) far
[Morten Nielsen Læsø. I andet ægteskab med Johanne Andersdatter, skifte 21.5.1704 lbnr.909]. 5B:
1) søster Anne Mortensdatter Læsø g.m. Iver Andersen
2) søster Inger Mortensdatter g.m. Christen Svendsen
3) bror Anders Mortensen Læsø
4) bror Niels Mortensen Læsø
5) søster Marie Mortensdatter Læsø g.m. Frederik Mikkelsen.
Fars første ægteskab med [Anne Jacobsdatter Kjeldskov, skifte 28.12.1683 lbnr.653]. 1B:
6 halvsøster Karen Mortensdatter g.m. Mads Murer.
Af fars tredje ægteskab, hvor hustruen nu er g.m. Christian Sørensen. B:
7) halvsøster Johanne Mortensdatter
8) halvsøster Maren Mortensdatter.
Afdøde døde på rejse til Bergen.
(Sml. lbnr.1105).

1303 Niels Madsen, feldbereder i Nakskov. 6.5.1730, fol.297B.
Enkemand. B:
1) datter, død. E: Oluf Nielsen, feldbereder i Maribo. 6B:
a Mette Olufsdatter 13
b Christen Olufsen 9
c Karen Olufsdatter 6
d Birthe Sofie Olufsdatter 6
e Maren Olufsdatter 4
f Gyde Olufsdatter 2½.
Desuden nævnes:
1 afdødes brorsøn Christoffer Rasmussen
2 afdødes svoger Niels Nielsen Lysgaard, feldbereder
3 afdødes svoger Christoffer Rasmussen, markvogter.

1304 Henrik [Johansen] Struch, ugift bogholder på toldkontoret i Nakskov. 13.7.1730, fol.305B.
Forlovet med Gunder Munch. A:
0) forældre [Johan Ludvig Johansen Struch, præst i Nørre Nærå og Nørre Højrup på Fyn og Christence Hansdatter Husum]
1) bror Hans Carsten Struch i Gyngstrup, degn i Kørup og Krogsbølle på Fyn
2) halvbror Hans [Johansen] Struch, successor i Nørre Nærå og Nørre Højrup
3) halvbror Laurids Struch, fuldmægtig hos amtmanden i Odense
4) halvsøster Christence Struch g.m. Hieronymus Berntz i Odense
5) halvsøster Anne Helene Struch i Nærå præstegård
6) halvsøster Dorthe Elisabeth Struch i Nærå præstegård
7) halvsøster Sara Marie Struch i Nærå præstegård.

1305 Jens Andersen, hattemager i Nakskov. 7.7.1730, fol.315B.
Enkemand. A:
1) bror Oluf Andersen, hattemager i Skive i Jylland
2) søster, hvis navn ikke angives.
Arv i boet til afdødes steddatter Abigael Marie Hansdatter g.m. Anton Vilhelmsen, skipper.

1306 Sofie [Tønnesdatter] i Nakskov. 16.6.1730, fol.324B, 354B.
Enke efter Andreas Bredal, skrædder, [skifte 7.9.1729 lbnr.1295]. B:
1) Tønne Christoffer Andreassen Bredal
2) Maren Marie Bredal
3) Frederik Krag
4) Andreas Christian Bredal

1307 Bodil Marie Rasmusdatter i Nakskov. 26.9.1730, fol.331B.
E: Hans Clausen, skipper. B:
2) Claus Hansen 20
3) Bodil Marie Hansdatter 14
4) Gunder Hansdatter 12
5) Sidsel Hansdatter 9
6) Anne Hansdatter 4.
FM: Johan Getreuer, maler.
Første ægteskab med Jens Rasmussen Bruun. B:
1) Rasmus Jensen Bruun 26, på Langeland.

1308 Karen Jørgensdatter i Nakskov. 30.10.1730, fol.334.
Enke efter Hans Jørgensen Bredal (Brede), [skifte 31.6.1716 lbnr.1063]. A:
1) bror Carsten Jørgensen.

1309 Christen Sterm i Nakskov. 14.10.1730, fol.335.
E: Maren Rasmusdatter. LV: søn Rasmus Rasmussen. A:
1) bror, død. 2B:
a Jens Olufsen
b en datter g.m. Hans Bjørn i Branderslev?

1310 Hustru i Nakskov. 14.6.1730, fol.335B.
E: Frederik Rasmussen, fodgarder.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Rasmus Hammer.

1311 Christen [Rasmussen] Lime, by- og rådstueskriver i Nakskov. 14.2.1728, fol.336B.
E: Georgia Elisabeth Jørgensdatter. LV: Jens Rasmussen, købmand. B:
4) Johannes Lime
5) Jørgen Jensen Lime
6) Anne Birgitte Lime
7) Dorthe Lime.
FM: Knud Lerche.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Bentsdatter Paaske], skifte 28.2.1711. B:
1) Rasmus Lime, kræmmer i Nysted
2) Anne Margrethe Lime g.m. Christian Breite i Knubbelykke på Rudbjerggård gods
3) Magdalene Sofie Lime g.m. Hans Mejsler, præst i Esbønderup og Nødebo i Kronborg amt på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes bror Jacob Lime, toldkontrollør i Århus, tidligere toldkontrollør i Assens.

1312 Margrethe Madsdatter i Nakskov. 24.11.1730, fol.346B.
E: Hans Pedersen Blomme. B:
1) Mads Hansen 7 uger.
FM: morbror Rasmus Madsen, skomager.

1313 Rasmus Andersen Suhr og søster Ellen Andersdatter Suhr, 2 børn i Nakskov. 8.3.1731, fol.348.
A:
0) far Anders Suhr, skifte 24.5.1728 lbnr.1259
1) bror Hans Andersen Suhr, i bagerlære
2) søster Anne Andersdatter Suhr.

1314 Afkald i Nysted. 19.3.1731, fol.350.
Afkald fra
Kirsten Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen Reimer i Nysted
for arv efter søn Peder Knudsen i Nakskov.

1315 Niels Toft, skipper i Nakskov. 4.12.1730, fol.350.
E: Birthe Hansdatter. LV: Jørgen Schiøll. A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Christensdatter
FM: Anders Læsø, skipper.
Enkens første ægteskab med [Mikkel Pedersen Stafford, skifte 11.8.1717 lbnr.1075]. Arv til B:
1) Peder Mikkelsen
2) Hans Mikkelsen
3) Mathias Mikkelsen.

1316 Karen i Nakskov. 10.12.1730, fol.353.
Enke efter Bertel Vægter. B:
1) Laurids Bertelsen 24
2) Bodil Bertelsdatter 24.

1317 Maren i Nakskov. 15.10.1730, fol.353B.
Enke efter Hans Vægter.
Arvinger angives ikke.

1318 Thomas Pedersen, knapmager i Nakskov. 16.9.1730, fol.354.
E: Cathrine Hansdatter. B:
2) Hans Thomsen 5
3) Mette Thomasdatter 1½.
FM: Peder Christensen, sadelmager.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Thomasdatter.

1319 Morten Hansen, sejlingsmand i Nakskov. 14.3.1731, fol.354B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Rasmus Thonbo, sejlingsmand. B:
1) Peder Mortensen 12½
2) Anne Cathrine Mortensdatter 8
3) Kirsten Mortensdatter 1 år og 3 mdr.
FM: Rasmus Skov.

1320 Birgitte Sørensdatter i Nakskov. 21.3.1731, fol.356B.
E: Johan [Pedersen], smed. B:
3) Esther Johansdatter.
FM: Jacob Væver.
Første ægteskab med Christen Friis. B:
1) Birthe Christensdatter
2) Bodil Christensdatter.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Titsdatter, [skifte 13.10.1721 lbnr.1150]. Arv til B:
1) Anne Johansdatter
2) Cathrine Marie Johansdatter.

1321 Else Christensdatter i Nakskov. 12.4.1731, fol.358B.
E: Rasmus Christensen Borre. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 15.
FM: Rasmus Nielsen, skipper.

1322 Engel Hansdatter, et barn i Nakskov. 13.4.1731, fol.359B.
A:
1) mor Anne [Jacobsdatter Kappel] g.m. Hartvig Steltzner
2) søster Anneke Hansdatter Tollesen
3) bror Jacob Hansen Tollesen.
Arv efter afdødes far Hans Tollesen, [skifte 31.5.1729 lbnr.1281].

1323 Hans Lauridsen, skomager i Nakskov. 21.7.1728, fol.360B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jochum Struch. B:
1) Laurids Hansen 10
2) Anne Cathrine Hansdatter 8
3) Birthe Hansdatter 4
4) Claus Hansen 3
5) Elle Marie Hansdatter 3 uger.
FM: Hartvig Jørgensen, bager.

1324 Christian Pedersen i Nakskov. 5.3.1731, fol.367B.
E: Eva. LV: Frederik Pedersen, tømrer. A:
1) bror Jørgen Pedersen i Kraghave [i Nykøbing landsogn]
2) søster Karen Pedersdatter, enke efter Laurids Jensen i Gåbense.

1325 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 25.3.17831, fol.370.
E: Laurids Andersen Und.
Første ægteskab med [Jens Pedersen Und, skifte 20.10.1728 lbnr.1261]. B:
1) Bodil [Jensdatter]
2) Kirsten [Jensdatter].
FM: Jørgen Kølle.

1326 Anne Nielsdatter i Nakskov. 18.12.1730, fol.375.
E: J. Lund, skipper.
Der er 2 umyndige børn.
FM:
1 Nikolaj Dardarel, skipper
2 Niels Pedersen Jyde.
Desuden underskriver J. J. Lund som søn.

1327 Laurids Hansen, skoflikker i Nakskov. 20.12.1730, fol.380.
E: Sofie Rasmusdatter.
Afkald af 20.12.1730 fra eneste A:
1) far Hans Hansen Hannibal, væver i Ettehave i Slemminge sogn på Ålholm gods.

1328 Dorthe Christoffersdatter i Nakskov. 9.5.1731, fol.380.
Arvinger angives ikke.

1329 Niels Hansen, murersvend i Nakskov. 24.4.1731, fol.380B.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Rasmussen, bager. A:
1) mor Birthe Nielsdatter i Ullerslev på Søllestedgård gods
2) bror Hans Hansen i Egebølle i Dannemare sogn på Bådesgård gods
3) søster Anne Hansdatter, hos moderen i Egebølle.

1330 Margrethe H[ans]datter i Nakskov. 4.5.1731, fol.386.
E: Hans Ravn, købmand.
Første ægteskab med [Christian Jessen, skifte 30.7.1715]. B:
1) Hans Christiansen Jessen, præst i Halsted og Avnede, [død januar 1731. E: Dorthe Lorentsdatter Bildsø].1B:
a Hans Christian Jessen 6 mdr.
FM: morfar Lorents [Christoffersen] Bildsø, præst i Kettinge og Grønnegade, [dvs. Kettinge og Bregninge] ved svoger Søren [Johansen] Eilertz, præst i Rødby [og Ringsebølle]
2) Anne Christiansdatter Jessen 17.
FM: mors [halv]søsters mand Andreas Regelsen.

1331 Hans Gudesen, skomager i Nakskov. 25.4.1731, fol.392B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Far Oluf Vind. A:
1) søster Mette Nielsdatter g.m. Rasmus Thonbo, sejlingsmand
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Laurids Hansen, hattemager
3) søster Elisabeth Nielsdatter.

1332 Kirsten H[ans]datter i Nakskov. 10.5.1731, fol.396.
E: Niels Markussen. B:
1) Otte Nielsen
2) Anne Cathrine Nielsdatter.
F: Rasmus Madsen, skomager.

1333 Birthe Hansdatter i Nakskov. 2.6.1731, fol.397.
E: Hans Lauridsen, kalkslager. B:
1) Laurids Hansen 9
2) Hans Hansen 6
3) Jens Hansen 3.

1334 Karen Madsdatter i Nakskov. 24.5.1731, fol.398.
E: Jørgen Campe. B:
1) Anne Jørgensdatter 7
2) Rasmus Jørgensen 1½.
FM: Erik Frederiksen, skomager.

1335 Anders Hansen, havnefoged i Nakskov. 11.7.1731, fol.399B.
E: Anne Andreasdatter. LV: Niels Eriksen, skipper og teglbrænder i Nakskov. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter g.m. Peder Vetrod i Cantery
2) Aarsele Andersdatter g.m. Jens Jørgensen, skibsbygger i Nakskov
3) Abel Andersdatter, der tjener på Ulriksdal.

1336 Christoffer Olufsen Busch, skipper i Nakskov. 7.6.1731, fol.402.
E: Else. B:
1) Magdalene Christoffersdatter.
FM: Peder Christensen, sadelmager.

1337 Hans Lauridsen, væver i Nakskov. 4.8.1731, fol.404.
E: Sofie Dorthe Lorentsdatter. LV: Peder Pop. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter.
FM: farbror Jefta Lauridsen, klejnsmed.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Karen, enke efter Laurids Jeftasen
2) enkens stedmor Maren [Jensdatter], enke efter Lorents Møller, [skifte 30.9.1729 lbnr.1340].

1338 Johanne i Nakskov. 10.7.1731, fol.406B.
Forlovet med Søren Pedersen, vægter.
Hendes barn, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Rasmussen, bager.

1339 Nikolaj Zacho, skrædder i Nakskov. 23.6.1731, fol.407B.
Enke, hvis navn ikke angives. Barn eller børn, hvis navn eller navne ikke angives.
FM: Frands Høj.

1340 Lorents Møller, kirurg og operatør i Nakskov. 30.9.1729, fol.408.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Hansen Top.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Dorthe Lorentsdatter g.m. Hans Lauridsen, væver.

1341 Hans Olufsen, klejnsmed i Nakskov. 12.6.1731, fol.411.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Jørgen Kølle, fuldmægtig hos stiftamtmanden. A:
1) bror Jens Olufsen, fodgarder
2) bror, død. 3B:
a Oluf Isaksen 16
b Niels Isaksen 14
c Didrik Isaksen 9.
FM: Anders Tømmermand.

1342 Oluf Andersen Stub i Nakskov. 5.6.1731, fol.417B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Carsten Jørgensen, skomager.
3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Hartvig Jørgensen, bager.

1343 Mette Marie Jensdatter i Nakskov. 16.8.1731, fol.420B.
E: Rasmus Nielsen, skipper. B:
1) Anne Rasmusdatter 20
2) Mette Rasmusdatter 16
3) Karen Rasmusdatter 14.
FM: Hans Holm, kræmmer.

1344 Anders Stevning, skipper i Nakskov. 10.9.1731, fol.425B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Rød. B:
1) Hans Rasmussen 8
2) Anne Rasmusdatter 6
3) Kirsten Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Peder Nielsen.

1345 Niels Andersen, rebslager i Nakskov. 21.7.1731, fol.429.
Enkemand efter [Elsebeth Hansdatter, skifte 16.11.1728 lbnr.1285].
Arv til 5 børn, hvis navne ikke angives.

1346 Anne Dorthe Busch i Nakskov. 14.9.1731, fol.430B.
E: Peder Trolle, by- og rådstueskriver. B:
1) Frands Eberhardt Trolle 19
2) Niels Trolle 14
3) Julius Henrik Hartmann 12
4) Sofie Elisabeth Pedersdatter 7.
FM: mosters mand Peder Nielsen Fugl i Sundby færgegård på Lolland.

1347 Rasmus [Jensen] Pors, skipper i Nakskov. 17.9.1731, fol.432.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jochum Struch. B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Gregersen, bådsmand
2) Dorthe Rasmusdatter 24
3) Kirsten Rasmusdatter 13½
4) Christian Rasmussen 10.
FM: Rasmus Skov, skrædder.
Første ægteskab med Cathrine Rasmusdatter, skifte 24.5.1715 lbnr.1032. Arv til B:
1) Dorthe Rasmusdatter

1348 Anne Cathrine Johansdatter Krag i Nakskov. 8.8.1731, fol.439B.
E: Hildebrandt Sørensen. B:
1) Engel Marie Hildebrandtsdatter 14
2) Anne Hildebrandtsdatter 6
3) Dorthe Cathrine Hildebrandtsdatter 4.
FM: mors halvbror Nikolaj [Johansen] Krag, præst i Fuglse og Krønge.

1349 Kirsten Pedersdatter i Nakskov. 7.8.1731, fol.445B.
E: Jørgen Olufsen Koch. B:
1) Christiane Jørgensdatter
2) Birthe Jørgensdatter.
FM: Peder Sadelmager.
Desuden nævnes afdødes søster Rakel? Pedersdatter.

1350 Rasmus Jensen, snedker i Nakskov. 7.9.1731, fol.447.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: Herman Meyer, snedker. B:
1) Marie Rasmusdatter 10
2) Kirsten Rasmusdatter 4
3) Herman Ulrik Rasmussen 1½.
FM: Hartvig Jørgensen, bager.
Arv i boet til enkens søster Margrethe Sofie Henriksdatter efter far [Henrik Snedker, skifte 12.6.1710 og mor Marie Nielsdatter, skifte 1.9.1718 lbnr.1089], der står hos hendes stedfar Poul Hansen, snedker.

1351 Jochum Blich, købmand i Nakskov. 19.7.1731, fol.452B.
E: Sindel Marie Tollesdatter. LV: Jochum Struch, toldforvalter. B:
2) Jochum Blich junior, kræmmer i Sakskøbing
3) Elisabeth Jochumsdatter Blich g.m. Anders Poulsen på Glostrup [i Købelev sogn].
Første ægteskab med [Birgitte Hansdatter Holm, skifte 27.5.1689 lbnr.712].
Andet ægteskab med Anne Ludvigsdatter, [skifte 15.8.1695 lbnr.799]. B:
1) Birthe Jochumsdatter Blich g.m. Christoffer Wolf på Pramholmen.
Desuden nævnes afdødes moster Anne, enke efter Peder Hansen.

1352 Anne Cathrine [Mortensdatter] i Nakskov. 9.8.1731, fol.476.
Enke efter Peder Bechmann, [skifte 10.1.1728 lbnr.1239]. A:
1) søster Johanne Mortensdatter i København
2) søster Anne Elisabeth Mortensdatter i Nakskov
3) bror Markus Mortensen Ploug. i Nakskov.

1353 Hans Pedersen, kalkslager i Nakskov. 29.11.1731, fol.480.
E: Birthe Hansdatter. LV: Frederik Tømmermand. B:
1) Hans Hansen 6 mdr.
FM: Søren Christensen.

1354 Henrik Hansen, bødker i Nakskov. 28.11.1731, fol.482B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Nielsen, væver. B:
1) Emerentse Henriksdatter 17
2) Hans Henriksen 12
3) Elisabeth Henriksdatter 10.
FM: Erik Frederiksen Ludvig.

1355 Carsten Madsen, murer i Nakskov. 14.9.1731, fol.484, 539.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jochum Struch, toldforpagter. B:
1) Anne Carstensdatter 9 mdr.
FM: Niels Mikkelsen Stevning, snedker.
Enkens første ægteskab med Peder Christensen Lillevang, [skifte 30.1.1728 lbnr.1252]. Arv til B:
1) Rasmus Pedersen
2) Christen Pedersen, der døde, skifte 27.7.1732.
Desuden arv til enkens første mands B:
3) Sofie Pedersdatter.

1356 Rasmus Olufsen Blach og hustru Johanne i Nakskov. 19.12.1731, fol.490.
Arvinger angives ikke.

1357 Johan Pedersen, grovsmed i Nakskov. 12.10.1731, fol.493.
Arvinger angives ikke.

1358 Inger Marie Andersdatter Skive i Nakskov. 1.8.1731, fol.495B.
E: Hans Brennicke, rådmand. B:
1) Andreas Hansen Brennicke 24
2) Ingeborg Anne Hansdatter Brennicke 15.
FM: farbror Jens Brennicke, vinhandler i Nakskov.

1359 Mogens Ebbesen, herredsfoged i Lollands Nørre herred. 28.11.1731, fol.496B.
Enke, hvis navne ikke angives.
5 børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Hans Blomme
2 Jens Tysk.
Successor er Villads Andersen i Vedby.

1360 Mads Madsen, murer i Nakskov. 30.12.1731, fol.499.
E: Karen Mortensdatter [Læsø]. LV: Helle Jørgensen, bødker. B:
4) Frederik Madsen 21
5) Søren Madsen 15
6) Morten Madsen 13.
FM: Christoffer Pedersen, skomager.
Første ægteskab med Anne Carstensdatter, [skifte 22.3.1706 lbnr.948].B:
1) Birthe [Kirstine] Madsdatter g.m. Niels Mikkelsen Stevning, snedker
2) Anne Madsdatter g.m. Søren Møller
3) Carsten Madsen, [skifte 14.9.1731 lbnr.1355]. 1B:
a Anne Carstensdatter 9.
Arv i boet til enkens halvsøster Maren Mortensdatter Læsø ved dennes og enkens halvbror Anders Mortensen Læsø. (Sml. lbnr.1302).

1361 Georg Adam von Just i Nakskov. 9.2.1732, fol.505B.
E: Marie. LV: Jochum Struch. B:
1) Conrad Just 9
2) Johan Peder Just 2
3) Georg Adam Just 4 uger.
FM: Hans Nielsen, skomager.

1362 Anne Christoffersdatter i Nakskov. 20.2.1732, fol.508.
E: Hans Pedersen Blomme.
6) [Hans Hansen] 9 dage.
Første ægteskab med [Hans Lauridsen, skifte 21.7.1728 lbnr.1323]. B:
1) Laurids Hansen 14
2) Anne Cathrine Hansdatter 12
3) Birthe Hansdatter 8
4) Claus Hansen 5
5) Elle Marie Hansdatter [2].
FM:
1 Peder Sadelmager
2 Niels Christensen, snedker.

1363 Søren Lauridsen, skomager i Nakskov. 7.4.1732, fol.511.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jørgen Kølle. B:
1) Margrethe Sørensdatter.
FM: Hans Andersen, skomager.

1364 Hans Pedersen Skotte, skomager i Nakskov. 25.2.1732, fol.512B.
E: Karen Danielsdatter. LV: bror Evert Danielsen, feldbereder. A:
1) farbror, død. 2B:
a Hans Jørgensen, skomager i Nysted
b Cathrine Marie Jørgensdatter g.m. Christen Christensen i Nysted
2) farbror Erik Jørgensen Skotte, possementmager i Den Haag i Holland
3) farbror, død. 1B:
a Hans Lauridsen i Vestindien
4) morbror, død. 1B:
a en søn, død. 1B:
1 Peder Madsen, sejlingsmand.
Enkens første ægteskab med [Laurids Jørgensen], skifte 29.5.1727 lbnr.1233. Arv til B:
1) Jørgen Lauridsen.

1365 Elisabeth Jørgensdatter Samsø, et barn i Nakskov. 24.4.1732, fol.516.
A:
1) mor [Anne Margrethe Nielsdatter] g.m. Jefta Lauridsen, smed
2) halvsøster Marie Jeftasdatter.
Arv efter afdødes far Jørgen Samsø, skifte 24.5.1729 lbnr.1273.

1366 Anne Rasmusdatter i Nakskov. 28.4.1732, fol.517.
E: Peder Hansen, graver. B:
1) Rasmus Pedersen 18.
FM: Frands Hansen Høj.

1367 Anne i Nakskov. 28.4.1732, fol.518.
E: Henrik Jensen. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter.
FM: Poul Sadelmager.

1368 Rasmus Jensen, daglejer i Nakskov. 28.4.1732, fol.519.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jochum Struch. B:
1) Hans Rasmussen 3.
FM: Rasmus Rasmussen Tysk.

1369 Rasmus Hansen i Nakskov. 28.1.1732, fol.519B.
Arvinger angives ikke.

1370 Jørgen Nielsen, sejlingsmand i Nakskov. 23.4.1732, fol.521.
E: Maren Andersdatter. LV: Jørgen Kølle. B:
1) Johanne Jørgensdatter 1½.
FM: Peder Christensen, sadelmager.

1371 Jochum Rasmussen, ugift murersvend i Nakskov. 14.12.1731, fol.522.
A:
1) bror Rasmus Rasmussen på Langeland
2) søster Lisbeth Rasmusdatter, skifte 6.8.1731. E: Claus Madsen, snedker i Vester Nordlunde [i Nordlunde sogn]. 2B:
a Mads Clausen
b Anne Marie Clausdatter.
Arv i boet efter Rasmus Rasmussen i Øster Nordlunde [i Halsted sogn].

1372 Maren Madsdatter i Nakskov. 4.3.1732, fol.530.
Enke efter Niels Hansen, murersvend, [skifte 24.4.1731 lbnr.1329].
Første ægteskab med Anders Mikkelsen Læsø, [skifte 6.10.1723 lbnr.1187]. B:
1) Mikkel Andersen 4.

1373 Elisabeth Hansdatter i Nakskov. 1.6.1732, fol.539B.
E: Peder Christensen, sadelmager. A:
1) mor Mette Sørensdatter i Århus
2) bror Hans Hansen, sadelmager i Århus
3) bror Abraham Hansen i Norge
4) søster Cathrine Hansdatter i Århus
5) søster Anne Hansdatter i København
6) søster Marie Hansdatter i Århus
7) søster Mette Hansdatter i Kalundborg
8) søster, død. 1B:
a Oluf Lauridsen i Århus.

1374 Morten Bødker i Nakskov. 27.7.1732, fol.541B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Johanne Mortensdatter 10
2) Anne Mortensdatter 7
3) Juliane Mortensdatter 1.
FM: glarmesteren i Nakskov.

1375 Christian Sviger, kok i Nakskov. 30.6.1732, fol.543.
E: Inger Margrethe.
Børn, hvis navne ikke angives.

1376 Anne Madsdatter i Nakskov. 6.5.1732, fol.544B.
E: Christian Pedersen, skrædder. A:
1) bror Mads Jensen i Holeby
2) bror Niels Jensen i Holeby
3) bror, død. 1B:
a Anne Jensdatter i Holeby.

1377 Hans Nielsen, murersvend i Nakskov. 3.7.1732, fol.547B.
E: Cathrine Sonsten. LV: svoger Niels Nielsen Lysgaard.
Arvinger angives ikke.

1378 Anders Andersen Stub, møller i Nakskov. 28.5.1731, fol.550.
E: Maren Christensdatter. LV: Jochum Struch. B:
1) Christen Andersen 22
2) Dorthe Andersdatter 19
3) Anders Andersen 15.
FM: Carsten Jørgensen, skomager.

1379 Agnethe Knudsdatter Krag, ugift i Nakskov. 11.9.1732, fol.557B.
A:
1) mor [Helene Else Frederiksdatter] g.m. [Hans] Metner, løjtnant
2) søster Ida Margrethe Knudsdatter Krag g.m. Jochum Holm
3) Mette Knudsdatter Krag 13.
FM: [farbror] Anders Krag, [prokurator] i Nakskov.
Arv efter afdødes far Knud Andersen Krag, [skifte 27.9.1719 lbnr.1109]
Arv efter afdødes farbror Peder Andersen Krag

1380 Ida Margrethe i Nakskov. 26.6.1732, fol.558B.
Enke efter Niels Samsø, skifte 2.9.172[klat]. B:
1) Margrethe Nielsdatter Samsø 21, i København
2) Øllegaard Frederikke Nielsdatter Samsø 16.
FM:
1 morbror Anders Olufsen Schmidt
2 mors søskendebarn Oluf Schmidt.

1381 Hans Rogert, prokurator i Nakskov. 8.4.1732, fol.565.
E: Kirsten. LV: bror Knud Lerche. B:
1) en søn, hvis navn ikke angives
1) en datter, hvis navn ikke angives
FM: Poul Rogert, kantor ved Nakskov skole.
Afdøde døde i København.

1382 Hans Pedersen Blomme i Nakskov. 1.5.1732, fol.573B.
E: Karen Danielsdatter. LV: bror Evert Danielsen, feldbereder. A:
1) bror Jørgen Pedersen, handskemager i Nykøbing
2) Carsten Pedersen 13
3) [halv?]søster Margrethe, gift.
Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, [skifte 20.2.1732 lbnr.1362]. Arv til hendes børn med første mand Hans Lauridsen, skomager, [skifte 21.7.1728 lbnr.1323].
Enkens første ægteskab med [Laurids Jørgensen], skifte 29.5.1727 lbnr.1233. Arv til B:
1) Jørgen Lauridsen.
Enkens andet ægteskab med Hans Pedersen Skotte, [skifte 25.2.1732 lbnr.1364].

1383 Niels Nielsen, skipper i Nakskov. 23.8.1732, fol.601B.
Enkemand efter [Gertrud Nielsdatter Galde, skifte 27.1.1713 lbnr.987]. B:
1) [Anne Nielsdatter, skifte 9.4.1729 lbnr.1284]. E: Rasmus Rasmussen, skipper. 1B:
a Erik Rasmussen 4.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter: Laurids Steflings datter i Vindeby.

1384 Morten Arentsen , ugift skibskarl i Nakskov. 10.2.1732, fol.604B.
A:
1) moster, død. 1B:
a Marie Kirstine Jørgensdatter

1385 Anne Cathrine Offe Schade i Nakskov. 17.12.1732, fol.611B.
Enke efter Anders Jacobsen.
2 børn, hvis navne ikke angives.

1386 Hustru i Nakskov. 20.2.1733, fol.612.
Enke efter Hans Hansen Normann.
Arvinger angives ikke.

1387 Bodil Rasmusdatter i Nakskov. 22.1.1733, fol.612B.
E: Mads Lauridsen Meltofte, skipper. B:
1) Laurids Madsen
2) Rasmus Madsen
3) Anne Marie Madsdatter
4) Jens Madsen
5) Hans Madsen.
FM:
1 Johan Ditmer, købmand, beslægtet på fars side
2 morfar Rasmus Carlsen på Langø
3 morbror Rasmus Rasmussen Carlsen på Langø.
Bevilling til uskiftet bo af 29.2.1732.
Samfrændeskifte 22.1.1733.

1388 Maren Hattemagers i Nakskov.
25.2.1733, fol.615.
Arvinger angives ikke.

1389 Anders Nielsen i Nakskov. 4.3.1733, fol.616.
A:
1) bror Hans Nielsen.
FM: [fasters søn] Bertel Frederiksen, væver.
Arv efter forældre [Niels Andersen og Karen Hansdatter], skifte 22.6.1729 lbnr.1290.

1390 Henrik Eklev, ugift i Nakskov. 29.4.1732, fol.617.
A:
1) bror Peder Didriksen, nu i Måle [i Viby sogn] på Hindsholm
2) bror Didrik Didriksen, død. 2B:
a Mads Didriksen
b Didrik Didriksen
3) bror Hieronymus Didriksen, død. 2B:
a Elisabeth Hieronymusdatter g.m. Iver Hansen på Romsø
b Dorthe Hieronymusdatter g.m. Peder Christiansen, søfarer i Kerteminde
4) søster, død. 1B:
a Mette Didriksdatter g.m. Knud Poulsen, guldsmed og urmager i Kerteminde
5) søster, død. 1B:
a Hilleborg g.m. Johan Peder Guldager, forpagter på Ravnstrup [i Herlufmagle sogn] på Sjælland.

1391 Hans Nielsen, skomager i Nakskov. 1.8.1732, fol.622.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jacob Christoffersen, feldbereder. B:
1) Peder Christian Hansen 2¼
2) Hans Hansen, født efter fars død den 21.2.1733.
FM: farfar Niels Nielsen, skomager.

1392 Anders Mortensen Læsø, skipper i Nakskov. 22.2.1733, fol.629.
E: Anne Hansdatter. LV: svoger Niels Christensen, snedker. B:
1) Frederik Læsø 6
2) Johanne Læsø 4
3) Mette Læsø 6 mdr.
FM: farbror Niels Mortensen Læsø.

1393 Frederik With, kontrollør i Nakskov. 23.1.1733, fol.632B.
E: Sille Mølmark. LV: Peder Nielsen, købmand. B:
1) Anne Gertrud With, enke efter Peder Trolle, by- og rådstueskriver i Nakskov. LV: Jørgen Kølle
2) Kirstine Birgitte With 18
3) Susanne Sofie With 16.
FM: Peder [Jørgensen] Heye, degn i Købelev.

1394 Mette Marie Pedersdatter i Nakskov. 21.4.1733, fol.636.
E: Jørgen Eriksen, bådsmand.
Arvinger angives ikke.

1395 Anne Olufsdatter Blach i Nakskov. 21.4.1733, fol.636B.
E: Hans Christoffersen.
Arvinger angives ikke.

1396 Knud Krey, skipper i Nakskov. 18.5.1733, fol.637.
E: Margrethe Holgersdatter. LV: Hans Madsen Hyldtofte. B:
3) Christen Knudsen Krey 21, i bagerlære
4) Dorthe Knudsdatter Krey 17
5) Maren Knudsdatter Krey.
Første ægteskab med [Magdalene Ibsdatter, skifte slut 26.8.1707]. B:
1) Hans Knudsen Krey
2) Cathrine Knudsdatter Krey g.m. Christoffer Schmidt, forvalter i Stege på Møn.

1397 Jacob Nielsen, rådmand i Nakskov. 6.7.1733, fol.641B.
E: Kirsten Tønnesdatter Bay. LV: bror Rasmus Tønnesen, tolder i Nakskov. B:
1) Margrethe Jacobsdatter 16
2) Else Jacobsdatter 14.
FM: mosters mand Didrik Didriksen købmand.
Desuden nævnes enkens mor Else Bay, enke efter Tønnes Rasmussen, tolder.

1398 Kirsten Eriksdatter i Nakskov. 20.6.1733, fol.644B.
E: Jens Jensen Busch, slagter.
Arvinger angives ikke.

1399 Karen i Nakskov. 20.6.1733, fol.645.
Enke efter Peder Mortensen. B:
1) Christoffer Pedersen, sejlingsmand i Hamborg
2) Christen Pedersen i Nakskov
3) Sidsel Pedersdatter forlovet med Hans Madsen i Nakskov.

1400 Else Mule Fimmer i Nakskov. 31.5.1733, fol.645B.
Enke efter Laurids Pedersen, [skifte 26.6.1722 lbnr.1164]. B:
1) Cathrine Marie Lauridsdatter i Rudkøbing på Langeland
2) Else Mule Lauridsdatter på stedet.
FM:
1 Jacob [Mortensen] Borreby, kapellan i Nakskov g.m. [Cathrine Hedvig Tobiasdatter Fimmer].
2 mors svoger Oluf Nielsen, grovsmed.

1401 Sille Mølmark i Nakskov. 26.3.1733, fol.651B.
Enke efter Frederik With, kontrollør, [skifte 23.1.1733 lbnr.1393]. B:
1) Anne Gertrud With, enke efter Peder Trolle, by- og rådstueskriver i Nakskov. LV: Jørgen Kølle, borgmester
2) Kirstine Birgitte With
3) Susanne Sofie With.
FM:
1 Didrik Didriksen
2 Peder Rasmussen, bager.

1402 Maren i Nakskov. 31.5.1733, fol.658B.
Enke efter Laurids [Hansen] Storm. B:
1) Peder Lauridsen Storm 7½
2) Jacob Lauridsen Storm 6½.
FM: Peder Sadelmager.
Laurids Hansen Storms første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 18.9.1722 lbnr.1175]. Af børn nævnes B:
1) Hans Lauridsen Storm.

1403 Hans Jørgensen Fynbo i Nakskov. 5.2.1733, fol.661.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Sørensen, snedker. B:
1) Hans Hansen 24.

1404 Jørgen Simonsen Krøyer, skrædder i Nakskov. 11.8.1733, fol.663B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Søren Christensen. B:
1) Bendix Jørgensen 31
2) Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Simon Andersen, skomager.
Arv til enkens barn af første ægteskab B:
1) Maren Johansdatter g.m. Henrik Møller i Stokkemarke.

1405 Gundel Nielsdatter i Nakskov. 21.8.1733, fol.668B.
E: Christen Pedersen, skrædder. A:
1) bror Peder Nielsen Regel, skoleholder i Tillitse
2) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Henrik Nielsen, skomager i Nykøbing Falster.

1406 Peder Madsen, bager i Nakskov. 4.11.1733, fol.672B.
E: Else Bøye. LV: Jørgen Kølle, borgmester i Nakskov. B:
1) Karen Pedersdatter 23
2) Anne Pedersdatter 21.
FM: farbror Ejler Madsen, bager.
Desuden nævnes afdødes morbror Henrik Ejlersen.

1407 Maren Olufsdatter i Nakskov. 4.11.1733, fol.679.
Enke efter Henrik [Hansen], bødker, skifte 28.11.1731 lbnr.1354. B:
1) Emerentse Henriksdatter 20
2) Hans Henriksen 17
3) Elisabeth Henriksdatter 15.
FM: Peder Nielsen.

1408 Margrethe Bertelsdatter Friis i Nakskov. 24.11.1733, fol.680, 947.
Enke efter Jens Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Clausdatter, død. E: Peder Andersen på Vejlø. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter 2
2) Karen Clausdatter 25.
FM: morbror Bertel Friis.

1409 Niels Madsen, et barn i Nakskov. 23.3.1734, fol.690B.
A:
1) mor Maren Nielsdatter g.m. Christian Steffensen, vognmand
2) søster Anne Sofie Madsdatter g.m. Rasmus Amme (Am), bådsmand
3) søster Karen Madsdatter
4) Nikolaj Madsen.
Arv efter afdødes far Mads Rasmussen, bødker, skifte 18.10.1728 lbnr.1263.

1410 Peder Hansen, et barn i Nakskov. 23.3.1734, fol.691.
A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Madsen, skomager
2) bror Bent Hansen.
Arv efter afdødes far Hans Bentsen, skifte 19.2.1728 lbnr.1241.

1411 Herman Meyer, ugift snedker i Nakskov. 17.2.1734, fol.692.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i udlandet.

1412 Ellen Olufsdatter i Nakskov. 20.4.1734, 696.
E: Jacob Clausen, væver. B:
1) Rasmus Jacobsen 13.

1413 Kirsten Christensdatter 26.3.1734, fol.698B.
Enke efter Jørgen Nielsen, bødker, [skifte 21.5.1729 lbnr.1280].
Første ægteskab med [Hans Madsen, bødker, skifte 8.7.1699 lbnr.848]. B:
a Mads Hansen, der rejste til udlandet 1708, uvist om død.
Hvis han er død er A:
1) bror Hans Christensen i Havbølle i Ryde sogn.
Gave til afdødes mands brordatters datter Birgitte Melchiorsdatter, datter af Melchior Mikkelsen, møller efter revers af 21.9.1729.

1414 Laurids Jensen, knapstøber i Nakskov. 8.5.1734, fol.703B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Peder Top. B:
1) Ellen Marie Lauridsdatter 17
2) Christen Lauridsen 11.
FM: Anders Sørensen, snedker.

1415 Hans Andersen, skomager i Nakskov. 13.2.1734, fol.706.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Dyrborg. A:
1) bror Henrik Andersen, snedker i København
2) bror Anders Andersen Smed, skipper i Nakskov
3) søster Kirsten Andersdatter, enke efter Henrik Friis i København
4) søster Anneke Andersdatter g.m. Niels Møller, årstjener på Holmen i København
5) søster Malene Andersdatter, [skifte 19.3.1728 lbnr.1247]. E: Mads Henriksen, remmesnider. B:
1) Dorthe Cathrine Madsdatter 7.

1416 Carsten Jørgensen, skomager i Nakskov. 4.4.1734, fol.716, 721B, 885.
E: Abigael Olufsdatter. LV: Poul Lauridsen, der ægter enken. B:
2) Gunild Carstensdatter 4½
3) Peder Carstensen 1¼.
FM: Bertel Bertelsen Friis, skipper.
Første ægteskab med Malene Madsdatter, skifte 11.9.1727 lbnr.1236. B:
1) Hans Jørgen Carstensen 9, der døde, skifte 22.6.1735.

1417 Oluf Nielsen, grovsmed i Nakskov. 6.8.1734, fol.722B.
E: Anne Carstensdatter. B:
1) Niels Olufsen i Vindeby
2) Laurids Olufsen, snedkersvend i København
3) Maren Olufsdatter g.m. Jacob Christoffersen, skomager
4) Elisabeth Olufsdatter 25, i Købelev præstegård.

1418 Jens Hansen, daglejer i Nakskov. 23.7.1734, fol.725.
E: Johanne Hansdatter. LV: Johan Ditmer. A:
1) bror Hans Hansen, død. 5B:
a Hans Hansen i Stoense på Langeland
b Rasmus Hansen i Flensborg
c Karen Hansdatter på Langeland
d Maren Hansdatter på Langeland
e Sidsel Hansdatter i Nykøbing Falster
2) bror, død. 1B:
a Hans Jespersen, daglejer i Nakskov
3) søster Johanne Hansdatter g.m. Jens Hjulmand i Stoense
4) halvsøster Karen Christoffersdatter g.m. Peder Rasmussen i Helletoft på Langeland.

1419 Peder Hansen, tømrer i Nakskov. 4.7.1734, fol.729.
E: Birgitte Madsdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. A:
1) søster Karen Hansdatter i Bursø
2) søster, død. 1B:
a Cornelius, uvist hvor.
FM: Hans Kølle i Bukkehave.

1420 Jochum Johansen, ugift snedkersvend i Nakskov. 19.7.1734, fol.731B.
Arvinger kendes ikke.

1421 Abigael Kappel i Nakskov. 4.10.1734, fol.734B.
E: Bertel Friis. B:
1) Johanne Bertelsdatter 7½
2) Anne Cathrine Bertelsdatter 3.
FM:
1 Knud Lerche
2 Hartvig Steltzner
3 Hans Stigsen.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1734,
Samfrændeskifte 4.10.1734.

1422 Rasmus Christensen Borre, toldbetjent i Nakskov. 22.11.1734, fol.736B.
Enkemand efter [Else Christensdatter, skifte 12.4.1731 lbnr.1321]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 19.
FM: Søren Hansen, vognmand.

1423 Peder Trolle, rådstueskriver i Nakskov. 24.12.1732, fol.743.
E: Anne Gertrud With. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
5) Anne Dorthe Pedersdatter 6 mdr.
FM: Markus Ploug.
Første ægteskab med Anne Dorthe Busch, [skifte 14.9.1731 lbnr.1346]. B:
1) Frands Eberhardt Trolle 20
2) Niels Trolle 15
3) Julius [Henrik Hartmann] Trolle 13
4) Sofie Elisabeth Pedersdatter 8.

1424 Anne Hansdatter i Nakskov. 28.2.1735, fol.760.
E: Hans Madsen, væver. B:
1) Anne Marie Hansdatter 2.
FM: Jens Slagter.

1425 Jacob Kritler, skrædder i Nakskov. 1.3.1735, fol.761.
E: Maren Hansdatter. LV: Johan Ditmer. B:
1) Jacob Jacobsen Kritler 24
2) Anne Cathrine Jacobsdatter 21
3) Marie Jacobsdatter 19
4) Beathe Jacobsdatter 12.
FM: Nikolaj Dardarel.

1426 Jochum Struch, told- og familieskatforpagter i Nakskov. 14.5.1733, fol.765B.
Enkemand efter Ingeborg Magdalene Gabrielsdatter Mundt, død 1731. B:
1) Esther Margrethe Struch 18½, der ægter Christian Vilhelm Vich, forpagter af Grimsted
2) Johan Struch 17¼
3) Dorthe Elisabeth Struch 11½
4) Mette Marie Struch 10
5) Gabriel Struch 4½
6) Hans Struch 2 år og 4 mdr.
FM:
1 farbror Hans [Johansen] Struch, præst i Marslev og Birkende på Fyn
2 morbror Laurids Rohde Mundt
3 mosters mand Aage Falch i Odense.
Arv i boet efter afdøde kones far Gabriel Jørgensen Mundt, rådmand, skifte 26.7.1714 lbnr.1097 til B:
1) Øllegaard Anne Else Gabrielsdatter Mundt
2) Marie Kirstine Gabrielsdatter Mundt.

1427 Karen Hansdatter i Nakskov. 23.2.1735, fol.872B.
E: Hans Christoffersen Bager, toldbetjent. A:
1) bror Niels Hansen i Ullerslev
2) bror Hans Hansen, væver i Ullerslev.

1428 Maren Mikkelsdatter i Nakskov. 31.3.1735, fol.874.
Enke efter Daniel Feldbereder. B:
2) Edvard Danielsen, feldbereder i Nakskov, ved svoger Christen Friis i Rødby
3) Anne Cathrine Danielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen, handskemager i Nakskov
4) Karen Danielsdatter g.m. Jacob Clausen, væver i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Peder Edvardsen Mes, tobakspinder i Rødby.

1429 Anne Hansdatter i Nakskov. 22.4.1735, fol.878B.
E: Jørgen Kamp. A:
1) søster Dorthe Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen i Rårup
2) søster Bodil Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i Læsø.

1430 Peder Pedersen Helle, ugift toldbetjent i Nakskov. 4.5.1735, fol.880B.
A:
1) far Peder Jensen Helle.
Desuden nævnes afdødes fætter Peder Pedersen Helle i Sandby.

1431 Markus [Mortensen] Ploug, prokurator og bogbinder i Nakskov. 5.5.1735, fol.882.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Anne Kirstine Markusdatter Ploug 11
2) Morten Markussen Ploug 4.
FM: Hildebrandt Sørensen, kæmner.
Arv i boet til afdødes søster Anne Elisabeth Mortensdatter.

1432 Maren Sofie Hansdatter i Nakskov. 22.7.1735, fol.885B.
E: Rasmus Hansen Møller. B:
1) Hans Rasmussen 18, i Flintinge mølle.
Skifte efter enkemandens første hustru 15.7.1710. Arv til B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Cathrine Marie Rasmusdatter.

1433 Rasmus Bjørnsen, drejer i Nakskov. 5.9.1735, fol.887B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Rasmus Skov. B:
1) Andreas Rasmussen 19
2) Johanne Cathrine Rasmusdatter 12
3) Bjørn Rasmussen 7.
FM: Johan Skov, skrædder.

1434 Johanne Magdalene Hansdatter i Nakskov. 13.1.1735, fol.889.
E: Amling Volkersen. B:
1) Birgitte Marie Volkersen 22
2) Anne Hedvig Volkersen 19.

1435 Karen Hansdatter Eismesse i Nakskov. 25.10.1735, fol.892.
E: Niels Lund, kontrollør. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter Lund 6¼
2) Jens Nielsen Lund 3½
3) Gyde Cathrine Nielsdatter Lund 3 mdr.
FM: Simon Jessen.

1436 Kirsten Pedersdatter Bruun i Nakskov. 7.9.1735, fol.894B.
E: Jacob Tou, skipper. B:
1) Ellen Jacobsdatter Tou 18
2) Niels Jacobsen Tou 15
3) Peder Jacobsen Tou 12½.
FM: morbror Peder Pedersen Bruun.

1437 Hans Olufsen, vægter i Nakskov. 14.11.1735, fol.898B.
Forlovet med Karen Hansdatter. A:
1) bror Jørgen Olufsen på Gammelgård gods, død. 2B:
a Christen Jørgensen i Skovby
b Anders Jørgensen i Gloslunde
2) søster Birthe Olufsdatter g.m. Niels Olufsen i Skovbølle
3) halvbror Peder Olufsen, væver i Gloslunde.

1438 Hans Normann i Nakskov. 2.12.1735, fol.900.
E: Karen Juulsdatter. LV: Frederik Lauridsen, skoflikker. A:
1) søster Anne Pedersdatter Skov, enke på Fejø.
LV: Johannes Skov, skrædder i Nakskov.

1439 Niels Madsen Skov, skrædder i Nakskov. 15.11.1735, fol.902.
E: Mette Sofie. LV: Johannes Skov. B:
1) Marie Sofie Nielsdatter 2
2) Ditlev Mads Nielsen 6 mdr.
FM: Frederik Skoflikker.
Arv i boet til [afdødes bror] Ditlev Madsen i Vestindien efter morbror Ditlev Hansen (dvs. Ditlev Ditlevsen), urtegårdsmand, [skifte 23.4.1721 lbnr.1165].

1440 Jørgen Dyrborg i Nakskov. 9.12.1735, fol.904.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jens Samsing. B:
1) Dorthe Jørgensdatter 3½.
FM: mosters mand Villum Villumsen.

1441 Anne Pedersdatter Bruun i Nakskov. 30.9.1735, fol.905.
E: Jochum Storm, sejlingsmand. A:
1) bror Peder Pedersen Bruun, skipper
2) søster Kirsten Pedersdatter Bruun, [skifte 7.9.1735 lbnr.1436]. E: Jacob Tou, skipper. 3B:
a Ellen Jacobsdatter Tou 18
b Niels Jacobsen Tou 15
c Peder Jacobsen Tou 12½.

1442 Poul Jensen, brolægger i Nakskov. 7.1.1736, fol.909B.
E: Else Jensdatter. LV: Mikkel Pedersen, skipper. B:
1) Laurids Poulsen 9 mdr.
FM: farfar Jens Knudsen, brolægger.

1443 Jørgen Eriksen Trads, sejlingsmand i Nakskov. 28.12.1735, fol.911B.
E: Maren Henningsdatter. LV: Poul Hansen, skipper.
Første ægteskab med [Mette Marie Pedersdatter, skifte 21.4.1733 lbnr.1394. B:
1) Karen Jørgensdatter 14
2) Erik Jørgensen
3) Peder Jørgensen 9.
FM: Hans Hansen, væver.

1444 Anne Rasmusdatter i Nakskov. 29.11.1735, fol.913.
E: Peder [Nielsen] Samsing, sømand. A:
1) bror Niels Rasmussen, skoleholder i Utterslev
2) halvsøster Rebekka i Mariager i Jylland.

1445 Kirsten Christensdatter i Nakskov. 24.12.1735, fol.916.
Enke efter Jørgen Simonsen Krøyer, [skifte 11.8.1733 lbnr.1404]. B:
2) Bendix Jørgensen Krøyer
3) Anne Cathrine Jørgensdatter Krøyer g.m. Simon Andersen Schiøtt, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Maren Johansdatter g.m. Henrik Møller i Stokkemarke.

1446 Bent Nielsen Top, ugift tømrersvend i Nakskov. 14.2.1736, fol.917B.
A:
1) mor Anne Marie Top g.m. Hans Andersen i Havbølle
2) halvbror Peder Hansen Top 13¾, i skomagerlære.
FM: Lundgaard, rådstueskriver.

1447 Niels Stidsen, købmand i Nakskov. 7.3.1736, fol.919.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Knudsen på Lundegård. B:
1) Søren Stidsen, skipper
2) Hans Stidsen, der døde. E: Maren [Jacobsdatter Kappel]. LV: Jørgen Kølle, borgmester. 1B:
a Niels Hansen Stidsen.
FM: fars svoger Niels Lerche.

1448 Hans Jacobsen, bådsmand i Nakskov. 21.2.1736, fol.923B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Marie Hansdatter 14
2) Jacob Hansen 12.
FM: Peder Jensen, klejnsmed.

1449 Jens Hansen, ugift snedkersvend i Nakskov. 13.2.1736, fol.924B.
A:
1) bror på Langeland
2) bror på Langeland
3) bror, uvist hvor
4) søster, uvist hvor.

1450 Jens Hansen Tysk i Nakskov. 4.4.1736, fol.926.
E: Anne Johansdatter. LV: Peder Rasmussen, bager. B:
1) Gertrud Jensdatter 7
2) Johan Jensen 3.
FM: Niels Mikkelsen Stevning, snedker.

1451 Helvig Johansdatter Bernhoff i Nakskov. 15.3.1736, fol.927B.
E: Hans Lauridsen, skipper. A:
1) mor Johanne [Kirstine] Christiansdatter Kaalund g.m. Gjort [Gregersen] Sidelmann, præst i Arninge
2) søster Anne Johansdatter Bernhoff 23
3) halvbror Johannes Sidelmann 11
4) halvbror Gregers Sidelmann 7
5) halvsøster Magdalene Kirstine Sidelmann 5
6) halvbror Christian Sidelmann 4
7) halvbror Hans Sidelmann 1.
Afdødes far var [Hans Olufsen Bernhoff, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby, død 1712].

1452 Bent Pedersen, hattemager i Nakskov. 22.12.1735, fol.934.
E: Anne Bendixdatter. LV: Bertel Friis, skipper. B:
1) Bent Bentsen, født efter fars død, 5 uger den 13.4.1736.
FM: Bertel Væver.

1453 Hans Olufsen, ugift skomagersvend i Nakskov. 30.3.1736, fol.935.
Arvingerne skal være hans mor, en bror og 2 søstre, uvist hvor.
Afdøde var født i Bergen i Norge.

1454 Jens Knudsen, brolægger i Nakskov. 24.3.1736, fol.937.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) [Poul Jensen, brolægger, skifte 7.1.1736 lbnr.1442]. B:
1) Laurids Poulsen 1.
FM: mormors bror Niels Pedersen, skipper.

1455 Johannes Skov, skrædder i Nakskov. 17.2.1736, fol.939B.
E: Karen Hansdatter Lund. LV: Peder Top, købmand. B:
1) Hans Johansen 9
2) Søren Johansen 2
3) Peder Johansen 1.
FM:
1 fars søskendebarn Rasmus Skov, skrædder, der døde
2 Rasmus Skovs bror Hans Mule.
Arv efter enkens bror Peder Hansen Lund, stedsøn af Niels Jacob Lauridsen Haverslev, præst [i Rødding og Krejbjerg] i Salling.

1456 Jacob Christoffersen, skomager i Nakskov. 25.4.1736, fol.944B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Rasmus Madsen, skomager. B:
1) Christoffer Jacobsen 1¾
2) Jacob Jacobsen 6 uger.
FM: Oluf Gillesen.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1736-1743

1457 Rasmus Skov, skrædder i Nakskov. 17.5.1736, fol.2, 334.
E: Johanne Christoffersdatter. LV: Frederik Madsen, der ægter enken. B:
1) Cecilie Dorthe Rasmusdatter Skov 2½
2) Anne Rasmusdatter Skov 1, der døde 19.4.1737, skifte 25.7.1738 fol.334.
FM: farbror Hans Mule.

1458 Helle Jørgensen, bødker i Nakskov. 14.5.1736, fol.3B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Dorthe Marie Hellesdatter 19
2) Mette Hellesdatter 17.
FM:
1 Anders Hansen, snedker, som beslægtet
2 Christian Heberlin, organist.

1459 Hans Jørgensen, skrædder i Nakskov. 7.6.1736, fol.5B.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Hans Hansen 24, i København
2) Jørgen Hansen 22
3) Anders Hansen 14.
FM: Anders Cortsen, skomager.

1460 Hans Rasmussen, daglejer i Nakskov. 13.7.1736, fol.6B:
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Mads Rasmussen. A:
1) mor Mette i Øster Huse i Snøde sogn på Langeland
2) søster Voldborg Rasmusdatter i Snøde sogn
3) søster Abelone Rasmusdatter i Snøde sogn.
Arv i boet til enkens søn af hendes første ægteskab.

1461 Christen Svendsen, sejlingsmand i Nakskov. 11.9.1736, fol.8.
E: Inger Mortensdatter. LV: Christian Galde, skipper. B:
1) Maren Christensdatter 12.
FM: mosters mand Niels Mortensen Læsø, skipper.

1462 Anne Cathrine Danielsdatter i Nakskov. 6.12.1736, fol.10.
E: Rasmus Rasmussen, handskemager. B:
1) Daniel Rasmussen 18½
2) Karen Rasmusdatter 17
3) Rasmus Rasmussen 12
4) Hans Rasmussen 2.
FM: mosters mand Jacob Clausen, væver.

1463 Marie Elisabeth Christiansdatter Dybner i Nakskov. 12.11.1736, fol.13B.
A:
1) søster Abigael Christiansdatter Dybner i Mecklenburg.

1464 Christoffer Pedersen, skomager, der døde 1.1.1737, fol.16B.
E: Abel Andersdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. A:
1) søstersøn Peder Pedersen, snedker i Nykøbing Falster
2) søsterdatter Bodil Mikkelsdatter g.m. Knud Christensen i Sæby.

1465 Peder Jørgensen Aalborg, skrædder i Nakskov. 15.2.1737, fol.18B.
E: Gunild Jacobsdatter Top. LV: Conrad Rennemon. B:
1) Jacob Pedersen
2) Else Øllegaard Pedersdatter.
FM: Niels Kæmpe, maler.

1466 Isak Levin, jøde i Nakskov. 19.4.1736, fol.19B.
E: Kaje Heilboth. LV: Moses Aron Nathan, jøde. B:
1) Zipper Isaksdatter Levin 2
2) Isak Isaksen Levin 4 uger.
FM: farbror Samuel Levin, jøde.

1467 Rasmus Rasmussen Ahm, sejlingsmand i Nakskov. 5.12.1736, fol.25.
E: Anne Sofie Madsdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Dorthe Cathrine Rasmusdatter 6.
FM: Claus Poulsen, sejlingsmand.

1468 Anne Lauridsdatter i Nakskov. 12.2.1737, fol.27.
Enke efter Frederik Pedersen, tømrer. B:
1) Laurids Frederiksen 20, murersvend
2) Maren Frederiksdatter 13.
FM: Jørgen Kølle, borgmester.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1732.

1469 Ingeborg Nielsdatter i Nakskov. 14.1.1736, fol.30, 320.
E: Otto Hansen, grovsmed.
Første ægteskab med Johan Christoffer Holst, forvalter på Grimsted [nu Frederiksdal i Sandby sogn], død 1.12.1733. B:
1) Johanne Dorthe Johansdatter Holst 2.

1470 Erik Eriksen Bruun, købmand i Nakskov. 13.6.1736, fol.40.
E: Kirstine Birgitte With. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Cecilie Eriksdatter Bruun 1 år 3 mdr.
2) Erik Eriksen Bruun 3 mdr.
FM: Andreas Brennicke, som fædrene frænde.
Desuden nævnes:
1 afdødes farmor Anne Marie, enke efter Henrik Friis, [toldkontrollør]
2 afdødes fars [halv]bror [Ditlev Andreassen] Schiøll, rådmand.

1471 Cathrine Jesdatter i Nakskov. 29.1.1737, fol.55B.
Enke efter Hans Jacobsen Munch, [skifte 20.7.1728 lbnr.1282]. B:
2) Gunder Hansdatter Munch
3) Kirsten Hansdatter Munch.
FM: [fasters søn] Didrik Didriksen, købmand.
[Første ægteskab med Hans Jacobsen Torp, skifte 6.11.1704 lbnr.916]. B:
1) Jes Hansen Torp, farver i Vejle, [skifte Vejle 11.11.1735 lbnr.176]. 3B:
a [Hans Jessen 17]
b [Søren Jessen 14]
c [Johanne Jesdatter 10].

1472 Mette Madsdatter, ugift i Nakskov, der døde 22.4.1737, fol.62B.
A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Johan Wolfgang, klejnsmed
2) søster Sofie Madsdatter g.m. en sejlingsmand i Nykøbing Falster
3) søster, død. 1B:
a Anne Marie Jensdatter.

1473 Anne Elisabeth Mortensdatter Ploug, ugift i Nakskov. 29.4.1737, fol.64.
A:
1) bror Markus [Mortensen] Ploug, [skifte 5.5.1735 lbnr.1431]. E: [Margrethe Henriksdatter] nu g.m. Johan Gotlieb Green. 2B:
a Anne Kirstine Markusdatter Ploug
b Morten Markussen Ploug
2) søster Johanne Mortensdatter g.m. en smed på Holmen.

1474 Hans Christian Pontoppidan, skrædder i Nakskov. 11.5.1737, fol.67.
E: Sofie Dorthe. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter 4.
FM: Jacob Mathiassen, skrædder.
Afdøde døde for nogen tid siden i Nykøbing Falster.

1475 Jacob Eriksen, byfoged i Nakskov. 7.12.1735, fol.69B.
E: Elisabeth Andersdatter Lerche. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Ida Margrethe Jacobsdatter 26, på Øllingsø
2) Magdalene Hedvig Jacobsdatter 24
3) Marie Hedvig Jacobsdatter 24.
FM: Jochum Holm, købmand.
Afdøde døde 29.11.1735.

1476 Simon Andersen, skomager i Nakskov. 8.7.1737, fol.100B.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. . LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Anne Marie Simonsdatter 7½
2) Jørgen Simonsen 5½
3) Anders Simonsen 3.
FM: mors morbror Søren Christensen.

1477 Rasmus Jensen Borst, slagter i Nakskov. 25.4.1737, fol.103.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rudolf Frederik Luttermann. B:
1) Sidsel Kirstine Rasmusdatter 9.
FM: farbror Jens Jensen Borst.

1478 Iver Andersen, bådsmand i Nakskov. 10.9.1737, fol.108.
E: Anne Mortensdatter Læsø. LV: bror Niels Læsø. A:
1) en søster ved Trondhjem i Norge.
Afdøde var født i Trondhjem stift.

1479 Anne Rasmusdatter Bruun i Nakskov. 17.9.1737, fol.111B.
E: Oluf Gillesen. A:
1) bror Claus Rasmussen Bruun i Helsned i Humble sogn på Langeland
2) bror Jacob Rasmussen Bruun, død. 2B:
a Maren Jacobsdatter 16
b Anne Jacobsdatter 8.
FM: stedfar Mads Madsen i Hesselbjerg i Humble sogn
3) søster Cathrine Rasmusdatter Bruun, død. E: Niels Jensen i Vesterby i Fuglsbølle sogn på Langeland. 2B:
a Peder Nielsen 20
b Rasmus Nielsen 16.
4) søster Margrethe Rasmusdatter Bruun, død. 1B:
a Maren Hansdatter 12.
FM: stedfar Hans Christensen i Helsned i Humble sogn.

1480 Peder Nielsen Samsing, sejlingsmand i Nakskov. 18.5.1737, fol.116.
E: Mette Margrethe Henriksdatter. LV: Niels Mikkelsen Stevning. A:
1) bror Samuel Nielsen, skipper
2) søster Birgitte Nielsdatter, enke efter [Mikkel Henriksen Berg], degn i Dannemare, [begravet januar 1737]
3) halvsøster Margrethe Nielsdatter i Gloslunde præstegård
4) halvsøster Ottilie Nielsdatter i København.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 29.11.1735 lbnr.1444].

1481 Johan Jacob Meyer, ugift urmager i Nakskov. 10.4.1737, fol.121.
Han efter sig sin mor og søster i Altona, men navne kendes ikke.
Afdøde døde 10.3.1737.

1482 Johan Benniche, købmand i Nakskov. 8.1.1737, fol.132B.
E: Abigael Marie Dorthe Kirstine Møller. LV: Kaj Ahlefeldt, kaptajn. B:
1) Edel Eleonora Benniche 3¾
2) Birgitte Marie Benniche 2¼.
FM: Andreas Brennicke.
Desuden nævnes:
1 afdødes morfar Hans Jebsen, borgmester i Flensborg
2 afdødes morbror Frederik Jebsen i Flensborg
3 afdødes moster Marie Margrethe Jebsen, var g.m. [Hans Christian] Gude i Flensborg.

1483 Hans Nielsen Stidsen, skipper i Nakskov. 10.3.1736, fol.235B.
E: Maren Jacobsdatter Kappel. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Niels Hansen Stidsen 7½.
FM:
1 farbror Søren Nielsen Stidsen, der døde
2 Hans Jørgensen.
Desuden nævnes
1 enkens bror Knud Lerche
2 enkens svoger Hartvig Stiltzner.

1484 Herman Cortsen Holm, privilegeret guldsmed i Nakskov. 23.2.1737, fol.283.
E: Anne Sofie Hypner. LV: Peder Top, købmand. B:
1) Marie Margrethe Holm 26
2) Nikolaj Cort Holm 25
3) Hans Holm 23
4) Mathias Holm 20.
FM: Niels Pedersen, skipper.

1485 Peder Rødsteen, amtsforvalter i Halstedkloster amt. 20.3.1737, fol.297.
E: Margrethe, død 1728. B:
1) Frederik Rødsteen, student
2) Jens Rødsteen
3) Anne Gertrud Rødsteen g.m. Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter i Halstedkloster amt
4) Elisabeth Sofie Rødsteen g.m. Jørgen Heitmann, rektor i Nakskov
5) Mette Marie Rødsteen.

1486 Inger Hansdatter i Nakskov. 26.11.1737, fol.303.
E: Christen Rasmussen, vægter. A:
1) søster, død. 2B:
a Hans Christensen, smed i Volshave [i Gurreby sogn]
b datter g.m. Christian Jacobsen i Kirke Nordlunde.

1487 Gertrud i Nakskov. 27.11.1737, fol.306B.
Enke efter Jens Madsen. B:
1) Vibeke Jensdatter g.m. Morten Løjet, bådsmand
2) Mads Jensen [Møller, farver i Køge, død 1729]. Enken nu g.m. [Mathias Hansen Mørch] farver i Køge. Børn, hvis navne ikke kendes.

1488 Margrethe Olufsdatter i Nakskov. 30.1.1738, fol.308.
E: Henrik Rasmussen, murersvend. B:
1) Cathrine Margrethe Henriksdatter 5
2) Maren Henriksdatter 3 mdr.

1489 Hans Nielsen, i væverlære i Nakskov. 20.3.1738, fol.312B.
Arv efter afdødes forældre Niels Andersen og [Karen Hansdatter] skifte 22.6.1729 lbnr.1290
og efter afdødes bror Anders Nielsen, skifte 4.3.1733 lbnr.1389.
Arvinger kendes ikke.

1490 Hans Lauridsen, kalkslager i Nakskov. 1.3.1738, fol.315.
E: Margrethe Clausdatter. LV: bror Peder Clausen, skomager.
Første ægteskab med Birthe Hansdatter, skifte 2.6.1731 lbnr.1333]. B:
1) Laurids Hansen 15
2) Hans Hansen 14.
FM: Jørgen Hansen.

1491 Kirsten i Nakskov, der døde 11.2.1738, fol.317B.
Enke efter Mads Nielsen, skomager.
Arvinger angives ikke.

1492 Mads Nagleskærer, daglejer i Nakskov. 18.9.1737, fol.322B.
E: Anne. LV: Jørgen Kølle, borgmester.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.8.1737.

1493 Abelone Haldsdatter Grubbe, ugift tjenestepige i Nakskov. 16.3.1738, fol.323.
Arvinger kendes ikke.

1494 Ellen Margrethe Nielsdatter, ugift tjenestepige i Nakskov, der døde 20.3.1738, fol.327.
A:
1) bror Bertel Nielsen i Sverige
2) søster Luttemille Nielsdatter i Nakskov, enke efter Rasmus Olufsen
3) søster Torborg Nielsdatter i Sandby.

1495 Søren Nielsen Stidsen, ugift skipper i Nakskov. 27.5.1738, fol.331.
A:
1) mor Maren [Hansdatter], enke efter Niels Stidsen, [skifte 7.3.1736 lbnr.1447]. LV: Niels Krag.
2) bror Hans Nielsen Stidsen, [skifte 10.3.1736 lbnr.1483. E: Maren Jacobsdatter Kappel]. 1B:
a Niels Hansen Stidsen 9.
FM:
1 morbror Knud Lerche.
2 mors svoger Hartvig Stiltzner.
Testamente af 26.5.1738.

1496 Peder Nielsen Munch i Nakskov. 2.6.1738, fol.335.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Conrad Rennemann. B:
1) Gunder Cathrine Pedersdatter 14
2) Niels Pedersen Munch 8.
FM:
1 fars søskendebarn Rasmus Jensen
2 Laurids Rohde, prokurator.

1497 Else Nielsdatter i Nakskov, der døde 5.6.1738, fol.341.
E: Niels Bornholm.
Af første ægteskab B:
1) Else Hansdatter.

1498 Laurids Gabrielsen Rohde, forpagter af familie- og folkeskatten i Nakskov og Halstedkloster amt, der døde 12.5.1737, fol.344.
E: Cecilie Margrethe Møller. LV: Conrad Rennemann. B:
1) Laurids Rohde, født efter fars død.
FM: født værge Laurids Rohde Klauman, prokurator.
Arv i boet efter [Gabriel Jørgensen Mundt, skifte 26.7.1714 lbnr.1097] til B:
1) Øllegaard Anne Else Gabrielsdatter Mundt
2) Marie Kirstine Gabrielsdatter Mundt g.m. Johan Klöhn,
som nænt i skiftet efter Jochum Struch, [skifte 14.5.1733 lbnr.1426].

1499 Hans Madsen, skomager i Nakskov, der døde 29.4.1738, fol.364.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, skomager. B:
1) Karen Hansdatter 2¾
2) Birgitte Hansdatter 3 mdr, der døde.
FM: fars søskendebarn Rasmus Hansen, skomager.
Enkens første ægteskab med Hans Nielsen, skomager, skifte 1.8.1732 lbnr.1391. Arv til børn, hvis navne ikke angives.

1500 Hans Bager, toldbetjent i Nakskov. 21.5.1738, fol.372B.
E: Inger Jensdatter. LV: Rasmus Christensen, kornmåler. A:
1) bror, der er præst på Sjælland, uvist hvor
2) søster i København, død, uvist om børn.

1501 Jes Ibsen, toldbetjent i Nakskov, der døde 28.3.1738, fol.373.
Arvinger kendes ikke.

1502 Jørgen Jørgensen Møller i Nakskov. 25.8.1738, fol.373B.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 16
2) Kirsten Jørgensdatter 13
3) Marie Jørgensdatter 11
4) Poul Jørgensen 5
5) Maren Jørgensdatter 5.
FM: Rasmus Hansen Møller.

1503 Maren Nielsdatter i Nakskov. der døde 17.7.1738, fol.374.
E: Peder Friis, bådsmand.
Arvinger kendes ikke.

1504 Christine Danielsdatter i Nakskov, der døde 2.8.1738, fol.376.
E: Rolf Svendsen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1505 Anne Madsdatter i Nakskov. 12.9.1738, fol.378.
E: Hans Rasmussen, markvogter. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 9½.
FM: Hans Lauridsen, brolægger.

1506 Mads Jensen, farver i Nakskov. 22.11.1738, fol.380.
Enkemand. B:
1) Jens Madsen, farver i Landskrona i Sverige
2) Marie Madsdatter Falster 21
3) Christian Madsen Falster 16.
FM: Tolle Jensen, farver.

1507 Abel [Cathrine] Henriksdatter i Nakskov, der døde 8.10.1738, fol.396B.
E: Niels Thygesen, bager.
Første ægteskab med [Hans Mandius Clausen, skifte 30.4.1728 lbnr.1258]. 2B:
1) Marichen Mandiusdatter 16
2) Hans Mandiussen 10.
FM: mosters mand Hartvig Jørgensen, bager.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Henriksdatter g.m. Jens Løjet.

1508 Bodil Lauridsdatter i Nakskov, der døde 25.10.1738, fol.405.
A:
1) bror, død. 1B:
a Laurids Christensen Tidemann, i København.

1509 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 24.1.1739, fol.406.
E: Hans Christensen Blomme. B:
1) Maren Hansdatter 5½
2) Laurids Hansen 2½.
FM: Jørgen Clausen, sejlingsmand.

1510 Johanne Rasmusdatter i Nakskov. 25.1.1739, fol.406.
Arvinger kendes ikke.

1511 Maren Snedkers i fattighuset i Nakskov. 24.1.1739, fol.407.
Arvinger angives ikke.

1512 Gertrud Nielsdatter i Nakskov. 6.2.1739, fol.407.
E: Hans Sørensen Mule, skoleholder. B:
1) Søren Hansen 19
2) Anne Marie Hansdatter 16
3) Dorthe Hansdatter 14.
FM: farbror Niels Sørensen Skov.

1513 Johan Gynther, væver i Nakskov. 1.6.1739, fol.411.
E: Anne Jacobsdatter. B:
1) Hans Mathias Johansen 9 mdr.
FM: Laurids Johansen, handskemager.

1514 Margrethe Knudsdatter i Nakskov, der døde 8.11.1738, fol.412B.
E: Rasmus Pedersen, skipper. B:
1) Rasmus Rasmussen, skipper
2) Peder Rasmussen, bager
3) Niels Rasmussen, skipper
4) Johanne Rasmusdatter, død. 1B:
a Anne Jørgensdatter 10.

1515 Peder Iversen i Nakskov. 10.4.1739, fol.420B.
E: Karen Pedersdatter Koch.
Arvinger kendes ikke.

1516 Sidsel Pedersdatter i Nakskov, der døde 17.2.1739, fol.421.
Enke efter Hans Madsen, skomager, [skifte 29.4.1738 lbnr.1499]. B:
3) Karen Hansdatter 4.
FM: fars søskendebarn Rasmus Hansen, skomager.
Enkens første ægteskab med [Hans Nielsen, skomager, skifte 1.8.1732 lbnr.1391]. B:
1) Peder Christian Hansen 9
2) Hans Hansen 6.
FM: farfar Niels Nielsen, skomager.

1517 Jesper Hansen i Nakskov, der døde 7.5.1738, fol.430B.
E: Barbara Marie Kruch. LV: Peder Top, købmand. B:
2) Anne Jespersdatter 12
3) Hans Jespersen 10
4) Marie Jespersdatter 7
5) Maren Jespersdatter 1.
FM: Ejler Madsen, bager.
Første ægteskab med [Ellen Pedersdatter Bøgvad, skifte 6.9.1720 lbnr.1134].
Andet ægteskab med [Anne Rostrup, skifte 10.1.1724 lbnr.1191]. B:
1) Ellen Jespersdatter 17.
FM: Tolle Jensen, farver.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Birgitte Elisabeth Kruch
2 enkens søster Maren Grevin Kruch.

1518 Bodil Christensdatter i Nakskov, der døde 14.4.1739, fol.452.
Enke efter Anders Sørensen, hollænder. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 20
2) Maren Andersdatter 18
3) Søren Andersen 13.
FM: svoger Frederik Madsen, murer.
Afdøde havde været hollænderske på Frederiksholm.

1519 Laurids Grim, bådsmand i Nakskov. 14.8.1739, fol.458.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Anders Dinesen. B:
1) Anne Lauridsdatter 16.
FM: Knud Poulsen, sømand.

1520 Rasmus Nielsen, skomager i Nakskov. 13.7.1739, fol.460.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jacob Adamsen, rebslager. B:
1) Niels Rasmussen 25
2) Henrik Rasmussen 23
3) Christine Rasmusdatter 19
4) Hans Rasmussen 15
5) Peder Rasmussen 9½.
FM: Peder Sørensen.

1521 Johanne Baden i Nakskov Hospital. 19.6.1739, fol.463.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.6.1739.

1522 Inger Markusdatter i Nakskov. 7.10.1739, fol.463.
E: Frands Hansen Høj, skoflikker. B:
1) Jens Frandsen Høj 10½
2) Mette Frandsdatter 9.
FM:
1 morbror Niels Markussen
2 Anders Dinesen g.m. moster Kirsten Markusdatter.

1523 Peder Sørensen, vægter i Nakskov, der døde 22.10.1739, fol.469.
E: Else Frederiksdatter. LV: bror Ernst Frederiksen Ludvig. A:
1) bror Peder Sørensen i Majbølle.

1524 Niels Rasmussen, skipper i Nakskov. 4.2.1740, fol.473.
E: Inger Lisbeth Lauridsdatter. LV: Otto Grum, ridefoged på Rudbjerggård [i Tillitse sogn]. B:
1) Laurids Nielsen 7.
FM: farbror Peder Rasmussen.

1525 Sofie Rasmusdatter i Nakskov. 24.1.1740, fol.480B.
E: Niels Jacobsen, tømrersvend. A:
1) bror Peder Rasmussen [Schmidt], degn i Hunseby, [begravet 12.9.1737]. 4B:
a Niels Pedersen
b Cornelia Pedersdatter gift i København
c Else Pedersdatter, der tjener i Jylland
d Reimer Pedersen
2) søster Cathrine Rasmusdatter, [skifte 24.5.1715 lbnr.1032]. 2B:
a Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Jensen, tømrer i Hunseby
b Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Gregersen, sejlingsmand i Nakskov
3) søster Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Poulsen i Branderslev. 2B:
a Mette Andersdatter g.m. Jens, hattemager i Sakskøbing
b Sofie Andersdatter her på stedet.

1526 Jacob Mathiassen Holst, parykmager i Nakskov. 25.8.1739, fol.484.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Mathias Jacobsen Holst 28, parykmagersvend
2) Hans Jacobsen Holst 26, student
3) Agnethe Jacobsdatter 26
4) Dorthe Augusta Jacobsdatter 25.

1527 Else Sørensdatter Bay i Nakskov, der døde 3.5.1739, fol.491B.
Enke efter Tønne Rasmussen, tolder. B:
1) Rasmus Tønnesen, tolder i Nakskov g.m. Charlotte Amalie Suhr
2) Søren Tønnesen Bay
3) Kirsten Tønnesdatter Bay g.m. Hans Didriksen
4) Ellen Tønnesdatter g.m. Ditlev Schiøll, rådmand
5) Anne Tønnesdatter g.m. Jørgen Just
6) Cecilie Tønnesdatter
7) Maren Tønnesdatter, død. E: Didrik Didriksen. 4B:
a Tønne Didriksen
b Hans Didriksen
c Didrik Didriksen
d Anne Didriksdatter.

1528 Bodil Bertelsdatter i Nakskov. 1.3.1740, fol.564B.
A:
1) bror Villads Bertelsen, skomagersvend i Nakskov
2) bror Laurids Bertelsen i Espe på Fyn på Fjellebro gods.

1529 Anne Pedersdatter i Nakskov. 28.11.1739, fol.566.
E: Gert Rasmussen, bådsmand. B:
1) Niels Gertsen 30
2) Maren Gertsdatter 25.
FM: Peder Rasmussen.

1530 Anne Marie i Nakskov. 31.1.1740, fol.569B.
Enke efter Henrik Friis, [toldkontrollør]. B:
1) Erik Eriksen Bruun, [skifte 22.5.1719 lbnr.1106]. 2B:
a Erik Eriksen Bruun, død, [skifte 13.6.1736 lbnr.1470]. 1B:
1 Cecilie Eriksdatter Bruun
b Henrik Friis Eriksen
2) Ditlev Andreassen Schiøll, rådmand.
1531 David Cantor, jøde i Nakskov. 18.4.1740, fol.579B.
A:
1) mor Sara, enke efter Cantor
2) bror Josias Cantor, i Nakskov
3) bror Bendix Cantor i London i England
4) søster Hanne Cantor g.m. Josef Wagner i København
5) søster Rebekka Cantor g.m. Jacob Fürst i København
6) søster Esther Cantor, død, var g.m. Aron Nathan, jøde i Nakskov. 2B:
a Aron Moses
b Ruben Moses
7) søster Lisbeth Cantor, død, var g.m. Josef Levin i Amsterdam i Holland. 3B:
a Levin Josef
b Isak Josef
c Esther Josef
8) søster Beske Cantor, død. var g.m. Moses Fürst. 1B:
a Salomon Moses Fürst.

1532 Georgia Elisabeth [Jørgensdatter] i Nakskov. 7.5.1740, fol.580B.
Enke efter Christen [Rasmussen] Lime, by- og rådstueskriver, skifte 14.2.1728 lbnr.1311. B:
1) Anne Birgitte Lime 26
2) Johannes Lime 24
3) Dorthe Lime 20
4) Jørgen Lime 19.

1533 Knud Poulsen, sejlingsmand i Nakskov. 22.6.1740, fol.587B.
E: Margrethe Nielsdatter, der også kaldes Margrethe Fitzdatter. LV: Hartvig Jørgensen. B:
1) Lukas Knudsen 9
2) Maren Knudsdatter 4.
FM: Peder Jensen Klejnsmed.
Enken skylder for begravelsen af sin første mand.

1534 Niels Markussen, daglejer i Nakskov. 11.5.1740, fol.595.
A:
1) søster Kirsten Markusdatter g.m. Anders Dinesen
2) søster [Inger Markusdatter, skifte 7.10.1739 lbnr.1522, var g.m. Frands Hansen Høj]. 2B:
1) Jens Frandsen [Høj]
2) Mette Frandsdatter.

1535 Anne Cathrine Jacobsdatter, [formentlig fejl for Anne Cathrine Hansdatter] i Nakskov. 11.5.1740, fol.595B.
Enke efter Jacob Mathiassen [Holst], parykmager, [skifte 25.8.1739 lbnr.1526]. B:
1) Mathias Jacobsen Holst
2) Hans Jacobsen Holst
3) Agnethe Jacobsdatter
4) Dorthe Augusta Jacobsdatter.
FM: Hans Madsen, væver.

1536 Villads Bertelsen, ugift skomager i Nakskov. 7.6.1740, fol.596B.
A:
1) bror Laurids Bertelsen, skomager på Fyn.

1537 Louise Weber i Nakskov. 13.7.1740, fol.597.
E: Johan Pallasch, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Filip Christian Fecter 19, hos morfar i Torpe på Sjælland.

1538 Gunder Ibsdatter i Nakskov. 28.3.1740, fol.598B.
E: Jacob Ditmer, købmand. B:
1) Karen Jacobsdatter 6
2) Anne Jacobsdatter 5
3) Cathrine Jacobsdatter 3.

1539 Rasmus Jensen Møller i Nakskov. 22.3.1740, fol.601B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jørgen Kølle, borgmester. B:
1) Anders Rasmussen Stub 14 uger.
FM: Niels Jacobsen, skipper.

1540 Mads Henriksen, remmesnider i Nakskov, der døde 5.5.1740, fol.603B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen, skomager.
Første ægteskab med Malene [Andersdatter] Smeds, [skifte 19.3.1728 lbnr.1247].
1) Dorthe Cathrine Madsdatter 16.
FM: Jørgen Pedersen, tømrer.

1541 Peder Jensen, bådsmand i Nakskov. 24.6.1740, fol.607.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Anders Hansen, snedker. B:
1) Anne Pedersdatter 15
2) Jens Pedersen 12
3) Else Pedersdatter 8
4) Helvig Pedersdatter 4.
FM: Niels Poulsen, væver.

1542 Mette Jensdatter i Nakskov. 27.5.1740, fol.609.
E: Mads Rose, bødker. A:
1) bror Mads Jensen i Svinsbjerg [i Horslunde sogn]
2) bror Jens Jensen i Højsmarke [i Sandby sogn]
3) bror, død. 1B:
a Ingeborg g.m. Christen Pedersen i Tjørneby [i Utterslev sogn].

1543 Laurids Danielsen Fejø, sejlingsmand i Nakskov. 7.7.1740, fol.613B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Bertel Friis. B:
1) Poul Lauridsen 16
2) Margrethe Lauridsdatter 8.
FM: Rasmus Bruun, skoleholder.

1544 Dorthe Jensdatter i Nakskov3.8.1740, fol.618.
E: Laurids Campe. B:
1) Karen Lauridsdatter 6
2) Jens Lauridsen 1½.
FM: Melchior Mikkelsen Møller.

1545 Peder Bertelsen Friis, havnefoged i Nakskov. 15.4.1740, fol.622.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Rasmus Lang, skipper. A:
1) bror Bertel Friis
2) søster [Margrethe Bertelsdatter Friis, skifte 24.11.1733 lbnr.1408]. Af første ægteskab B:
a Anne Clausdatter, død. E: Peder Andersen på Vejlø. 1B:
1 Anne Cathrine Pedersdatter
b Karen Clausdatter g.m. Carl Bech, prokurator.

1546 Kirsten Enevoldsdatter i Nakskov. 18.8.1740, fol.626.
E: Johan David Baldersted, snedker. B:
1) Anton Johansen 18
2) Enevold Johansen 9 mdr.
FM: morbror Enevold Enevoldsen.

1547 Søren Hansen Møller i Nakskov. 13.6.1740, fol.627B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Stevning. B:
2) Cathrine Sørensdatter 10
3) Hans Sørensen 8
4) Mads Sørensen 6.
FM: Laurids Johansen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Maren Sørensdatter i Højfjelde [i Halsted sogn].

1548 Mads Jensen, bysvend og fangevogter i Nakskov. 21.7.1740, fol.632.
E: Maren Poulsdatter. LV: Frederik Nielsen, rådstuetjener. B:
1) Marie Amalie Madsdatter 11.
FM: Hans Madsen, væver.

1549 Anne Mortensdatter Læsø i Nakskov. 5.7.1740, fol.636B.
Enke efter Iver Andersen, [skifte 10.9.1737 lbnr.1478]. A:
1) bror Niels Mortensen Læsø, sejlingsmand
2) bror Anders Mortensen Læsø, [skifte 22.2.1733 lbnr.1392]. 3B:
a Frederik Læsø 14
b Johanne Læsø 10
c Mette Læsø 8
3) søster Inger Mortensdatter, enke efter Christen Svendsen, [skifte 11.9.1736 lbnr.1461]
4) søster Marie Mortensdatter g.m. Frederik Mikkelsen, sejlingsmand
5) halvsøster Karen Mortensdatter g.m. Jørgen Murer
6) halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Anders Hansen, skipper
7) halvsøster Johanne Mortensdatter g.m. Mikkel Singler, bager i København.

1550 Mathias Jacobsen Holst, parykmagersvend i Nakskov, der døde 18.7.1740, fol.643.
A:
0) far Jacob Mathiassen [Holst], parykmager, [skifte 25.8.1739 lbnr.1526]
1) bror Hans Jacobsen Holst, student
2) søster Agnethe Jacobsdatter
3) søster Dorthe Augusta Jacobsdatter.
FM: Hans Madsen, væver.

1551 Kirstine Birgitte [Frederiksdatter] With i Nakskov, der døde 19.4.1740, fol.649.
E: Hans Lauridsen Berg. B:
2) Frederik With Hansen Berg 1½
3) Hedvig Hansdatter Berg 3 uger.
FM: Jochum Holm.
Første ægteskab med Erik Eriksen Bruun, [skifte 13.6.1736 lbnr.1470]. B:
1) Cecilie Eriksdatter Bruun 6.

1552 Christian Vilhelm From, købmand og skipper i Nakskov. 21.3.1740, fol.668.
E: Abigael Marie Samuel. LV: Hans Rafn i Vester Karleby. B:
1) Charlotte Sofie From 2½
2) Else Cathrine From 1
3) Christiane Vilhelmine From, født efter fars død.
FM:
1 Conrad Rennemann
2 Niels Walther, degn i Vester Skørringe, g.m. afdødes søster [Rebekka Magdalene From].
Arv i boet til enkens søster jomfru Cecilie Margrethe Samuel, datter af [Jan Pedersen] Samuel, præst i Vesterborg og Birket, [død 23.2.1736].

1553 Jens [Jørgensen] Samsø, skipper og købmand i Nakskov, der døde 17.8.1740, fol.692B.
Enkemand efter [Dorthe Nielsdatter Galde, skifte 11.4.1729 lbnr.1283].
Efter testamente er A:
Afdødes hustrus søster [Karen Nielsdatter Galde, død, var g.m. Peder Jørgensen, skifte 11.3.1729 lbnr.1268]. B:
a Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus Krum.

1554 Enke i Nakskov. 10.8.1740, fol.706.
Enke efter Trappaud. B:
1) Johanne Christiane Trappaud g.m. Jochum Christoffer Dose i Rostock
2) Elisabeth Amalie Trappaud, på stedet.

1555 Dorthe Cathrine Madsdatter, 17 år gammel i Nakskov. 7.10.1740, fol.709.
A:
0) forældre Mads Henriksen, remmesnider, [skifte 5.5.1740 lbnr.1540] og Malene Andersdatter Smeds, [skifte 19.3.1728 lbnr.1247]
1) morbror Henrik Andersen i København
2) morbror Anders Andersen Schmidt, skipper i Nakskov
3) moster Kirsten Andersdatter, enke efter [Henrik Friis] i København
4) moster Anneche Andersdatter g.m. [Niels Møller], årstjener [på Holmen] i København.
Afdøde havde arv efter sin morbror Hans Andersen i Nakskov, skifte 13.2.1734 lbnr.1415.

1556 Hans [Christensen] Blomme, bådsmand i Nakskov. 27.9.1740, fol.710B.
E: Karen Hansdatter. LV: Poul Arrat. B:
3) Hans Hansen 1½.
FM: Knud Frederiksen, slagter.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter, skifte 24.1.1739 lbnr.1509]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Laurids Hansen.

1557 Margrethe Normanns i Nakskov, der døde 19.11.1740, fol.712B.
B:
1) Hans Nielsen Norsk i Hamborg.

1558 Poul Grøn, skrædder i Nakskov. 15.11.1740, fol.714B.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Niels Poulsen, væver. B:
1) Karen Poulsdatter g.m. Henrik Nielsen, skomager
2) Lisbeth Poulsdatter 20
3) Christiane Poulsdatter 18.

1559 Maren i Nakskov. 14.4.1741, fol.718.
E: Niels Hansen, tømrer. B:
1) Barbara Nielsdatter 24.
FM: Anders Krag.

1560 Kirsten Jacobsdatter i Nakskov. 1.2.1741, fol.719.
E: Jens Rasmussen, daglejer. B:
1) Anne Jensdatter 22
2) Rasmus Jensen 16.
FM: Hans Rasmussen, markvogter.

1561 Jørgen Campe i Nakskov. 17.3.1741, fol.718B.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Hans Hansen, væver.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 24.5.1731 lbnr.1334]. B:
1) Anne Jørgensdatter.
FM: morbror [dvs. farbror] Laurids Campe.

1562 Karen Hansdatter i Nakskov. 12.2.1741, fol.732B.
Enke efter Hans Jørgensen, skrædder, [skifte 7.6.1736 lbnr.1459]. B:
1) Hans Hansen, i København
2) Jørgen Hansen, i København
3) Anders Henrik Hansen 19, i Nakskov latinskole.

1563 Margrethe Pedersdatter i Nakskov, der døde 22.4.1741, fol.735.
E: Niels Pedersen, blegemand. B:
2) Rasmus Nielsen 24
3) Anne Margrethe Nielsdatter 19
4) Bodil Cathrine Nielsdatter 16.
FM: mosters mand Peder Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen, sejlingsmand.

1564 Laurids Rohde Klauman, prokurator i Nakskov, der døde 16.4.1740, fol.737B, 862B.
E: Gøde Cathrine Andersdatter Lund. LV: Rudolf Frederik Luttermann, kirurg. B:
3) Dorthe Marie Lauridsdatter Klauman 3½
4) Birthe Kirstine Lauridsdatter Klauman 1½.
FM: Søren Bay.
Af første ægteskab B:
1) Esther Margrethe Lauridsdatter Klauman 11, der døde, skifte 14.10.1741 fol.862B
2) Peder Lauridsen Klauman 8.

1565 Karen Clausdatter i Nakskov, der døde 13.8.1740, fol.777.
E: Carl Bech, prokurator. B:
1) Hans Jacobsen Forbus 24 uger.
FM: Hans Clausen, skipper.

1566 Karen Samuel i Nakskov. 24.5.1741, fol.788B.
E: Anders Ramel, byfoged. A:
0) forældre [Jan Pedersen Samuel, præst i Vesterborg og Birket, død 23.2.1736 og Charlotte Sophie Christiansdatter Müller, død 28.6.1726]
1) bror Henrik Samuel, student
2) søster Cecilie Margrethe Samuel
3) søster Abigael Marie Samuel, enke efter Christian Vilhelm From, [skifte 21.3.1740 lbnr.1552]
4) søster Ulrikke Louise Samuel.

1567 Karen [Pedersdatter] Koch i Nakskov. 16.7.1741, fol.793B.
Enke efter [Peder Iversen, skifte 10.4.1739 lbnr.1515]. A:
2 brødrebørn, uvist hvor.

1568 Maren, ugift tjenestepige i Nakskov. 29.5.1741, fol.795.
Arvinger kendes ikke.

1569 Jens Jensen Borst i Nakskov, der døde 13.8.1741, fol.795B.
Enkemand. B:
1) Lisbeth Jensdatter 16
2) Kirsten Jensdatter 13
3) Jens Jensen 9.
FM: Hans Kaas.

1570 Anders Andersen Løwe i Nakskov. 19.9.1741, fol.796B.
E: Gertrud Davidsdatter. A:
1) en bror på Fyn
2) en søster på Fyn.

1571 Jørgen Hansen Skrædder, sejlingsmand i Nakskov. 19.9.1741, fol.796B.
E: Inger Olufsdatter. LV: Niels Jacobsen. B:
1) Birthe Jørgensdatter 10
2) Hans Jørgensen 8.
FM: Rasmus Rasmussen.

1572 Jørgen Clausen, sejlingsmand i Nakskov. 19.9.1741, fol.798B.
E: Lisbeth Jensdatter. B:
1) Claus Jørgensen 23.
FM: Rasmus Rasmussen.

1573 Marie Poulsdatter i Nakskov, der døde 15.6.1741, fol.800.
A:
1) søskendebarn Andreas Lime i København, men rejst derfra efter ildebranden [1728], uvist hvorhen
2) søskendebarn [Mette Andersdatter], enke efter Otto Lytken, organist i Randers, [skifte Randers 10.7.1739 lbnr.585]
3) søskendebarn Maren Pedersdatter Tocke, [død 27.4.1739], var g.m. [Johannes Hansen] Forbus, borgmester i Nakskov, [skifte 9.5.1741 lbnr.1577]. 2B:
a Cathrine Forbus, enke efter Jens Brennicke
b Ida Sofie Forbus g.m. Bertel Friis.

1574 Laurids Wiche, daglejer i Nakskov, der døde 11.7.1741, fol.803B.
E: Birthe Marie Hansdatter. LV: Jørgen Murer.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Lauridsen 14.

1575 Maren Pedersdatter i Nakskov. 26.10.1741, fol.805.
E: Hans Jespersen. B:
1) Peder Hansen 12.
FM:
1) Niels Jacobsen, tømrersvend.

1576 Anne Jensdatter i Nakskov, der døde 30.9.1741, fol.806B.
E: Anders Cortsen, skomager. A:
1) søster, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter 30
b Cathrine Rasmusdatter 28.
FM: Jacob Clausen, væver.

1577 Johannes [Hansen] Forbus, borgmester i Nakskov, der døde 9.5.1741.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter Tocke, død 27.4.1739]. B:
2) Cathrine Forbus, enke efter Jens Brennicke, herredsskriver
3) Ida Sofie Forbus g.m. Bertel Friis.
[Første ægteskab med Gedske Johansdatter Helbech]. B:
1) [Elisabeth Forbus, begravet 20.9.1735], var g.m. Jens [Jacobsen] Top, [degn og klokker i Nakskov, begravet 29.10.1734]. 1B:
a Cathrine Top 12.

1578 Knud [Mortensen] Lerche, købmand i Nakskov. 28.8.1741, fol.832B.
E: Inger Clausdatter. LV: Conrad Rennemann. B:
1) Claus Lerche, 2. lektiehører i Nakskov Latinskole
2) Karen Lerche 23
3) Anders Lerche 18, elev i Nakskov Latinskole.
Arv i boet til afdødes [halv]søster Maren [Jacobsdatter Kappel], enke efter [Hans Nielsen] Stidsen, [skifte 10.3.1736].

1579 Marie Hansdatter i Nakskov. 28.3.1742, fol.842.
E: Peder Christensen, sadelmager. B:
1) Lisbeth Pedersdatter 8
2) Inger Pedersdatter 4½
3) Anne Marie Pedersdatter 2½.
FM: Otto Hansen, smed.
Arv i boet efter Hans Lauridsen, [skifte 21.7.1728 lbnr.1323] til B:
1) Laurids Hansen
2) Anne Cathrine Hansdatter
3) Birthe Hansdatter
4) Claus Hansen.

1580 Anne Andersdatter Støds i Nakskov. 29.3.1742, fol.844.
E: Peder Hansen Møller. B:
1) Hans Pedersen 13
2) Kirsten Pedersdatter 9.
FM: Peder Pedersen Bruun, skipper.

1581 Carl Sigurd Müntner, urmagersvend i Nakskov, der døde 5.1.1742, fol.846B.
A:
1) far i Goldberg i Schlesien.

1582 Mads Lauridsen Qvist, toldbetjent i Nakskov, der døde 7.1.1741, fol.849B.
A: 2 brødre, uvist hvor.

1583 Rasmus Lauridsen, skomager i Nakskov, der døde 5.3.1742, fol.852B.
E: Anne Andersdatter. A:
1) søskendebarn Jens Rasmussen, hjulmand i Kastager
2) søskendebarn Laurids Rasmussen i Tjørneby.

1584 Jens Brennicke i Nakskov. 8.5.1742, fol.855.
E: Cathrine Forbus. B:
1) Christoffer Iver Brennicke 13.
FM: Andreas Brennicke, rådmand.

1585 Mads Rose i Nakskov, der døde 6.4.1742, fol.855B.
Arvinger kendes ikke.

1586 Margrethe Christensdatter i Nakskov, der døde 20.3.1742, fol.859B.
Enke efter Peder Jensen, vognmand, [skifte 24.6.1740 lbnr.1541]. B:
1) Anne Pedersdatter 17
2) Jens Pedersen 12
3) Else Pedersdatter 8
4) Helvig Pedersdatter 4.
FM: Hans Christian Kaas

1587 Johan David Baldersted i Nakskov. 20.1.1742, fol.863.
Enkemand efter [Kirsten Enevoldsdatter, skifte 18.8.1740 lbnr.1546]. B:
1) Anton Johansen 19
2) Enevold Johansen 2¼.
FM: morbror Enevold Enevoldsen.

1588 Else Rasmusdatter i Nakskov, der døde 1.5.1742, fol.863B.
E: Claus Rasmussen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1589 Else Marie Antonsdatter i Nakskov, der døde 31.3.1742, fol.865B.
E: Claus Poulsen, bådsmand. A:
1) bror Jørgen Antonsen, der farer til søs fra København
2) søster Dorthe Antonsdatter g.m. en møller i København
3) søster Sidsel Antonsdatter i Stubbekøbing.

1590 Hans Ditlev Kornmaaler i Nakskov. 5.6.1742, fol.868.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Else Hansdatter 4.
FM: Rasmus Kornmaaler.

1591 Christoffer Lauridsen, møller i Nakskov. 15.4.1742, fol.869B.
E: Anne Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Iver Christoffersen i Birket sogn, soldat
2) Peder Christoffersen 18
3) Hans Christoffersen 13.
FM: Laurids Kornmaaler.

1592 Hans Nielsen, bådsmand i Nakskov. 20.6.1742, 870.
E: Engel Davidsdatter. LV: Jacob Ditmer. B:
1) Niels Hansen 25, farer til søs fra Hamborg
2) Else Hansdatter 18
3) Kirsten Hansdatter 10.
FM: Anders Hansen, handskemager.

1593 Mathias Mikkelsen, snedker i Nakskov. 27.6.1742, fol.871.
E: Bodil Sofie Hansdatter. LV: Hartvig Jørgensen. B:
1) Birthe Elisabeth Mathiasdatter 8.
FM: fasters mand Niels Pedersen, skipper.

1594 Rasmus Madsen, skomager i Nakskov. 26.5.1742, fol.874.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Hansen, handskemager.
Arvinger kendes ikke.

1595 Marie i Nakskov, der døde 6.5.1742, fol.876.
Enke efter Peder Galde. A:
1) søstersøn Peder Andersen i Skovlænge
samt broderbørn i Norge, uvist hvor.

1596 Abigael Olufsdatter i Nakskov, der døde 26.6.1742, fol.881.
E: Poul Lauridsen, skomager. B:
3) Bodil Marie Poulsdatter 2½.
FM: Anton Villumsen, skipper.
Første ægteskab med [Carsten Jørgensen, skifte 4.4.1734 lbnr.1416]. B:
1) Gunild Carstensdatter 11
2) Peder Carstensen 10.

1597 Hans Mortensen, graver i Nakskov. 26.10.1742, fol.884.
E: Maren Jensdatter. LV: Rudolf Luttermann. B:
1) Morten Hansen 23, murersvend
2) Jens Hansen 21, skomagersvend
3) Birthe Marie Hansdatter 20
4) Anders Hansen 14.

1598 Mathias Lorentsen, sejlingsmand i Nakskov. 31.10.1742, fol.885.
E: Johanne Hansdatter. LV: Hans Jensen i Branderslev. B:
1) Anne Marie Mathiasdatter 3.
FM: født værge Hans Nissen i Branderslev.
Afdøde døde i Flensborg.

1599 Johanne Christoffersdatter i Nakskov. 27.11.1742, fol.886.
E: Frederik Madsen, murer.
Første ægteskab med [Rasmus Skov, skifte 17.5.1736 lbnr.1457]. B:
1) Cecilie Dorthe Rasmusdatter Skov 9.
FM:
1 farbror Hans Mule, skoleholder i Nakskov
2 morbror Hans Christoffersen i Ullerslev.

1600 Claus Lauridsen Bruun Schiøtt i Nakskov. 20.12.1742, fol.890.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Niels Jacobsen Bølle, skipper. B:
1) Anne Cathrine Clausdatter
2) Birthe Marie Clausdatter.
FM: Peder Pedersen Bruun, skipper.

1601 Rasmus Rasmussen, skomager i Nakskov, der døde 31.3.1743, fol.899.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Hans Rasmussen. A:
1) mor Kirsten Mortensdatter i Vesternæs [i Kappel sogn].

1602 Sidsel [Christensdatter] Dragers i Nakskov, der døde 29.4.1743, fol.900B.
Enke efter [Christoffer Bjørnsen, skifte 14.3.1727 lbnr.1232]. B:
1) Hans Christoffersen, [skoleholder] i Ullerslev i Avnede sogn
2) Anders Christoffersen Urne, degn på Fejø
3) Johanne Christoffersdatter, [skifte 27.11.1742 lbnr.1599]. [Første ægteskab med Rasmus Skov, skifte 17.5.1736 lbnr.1457]. 1B:
a Cecilie Dorthe Rasmusdatter Skov 9.
FM: farbror Hans Mule, skoleholder i Nakskov.

1603 Maren Hansdatter i Nakskov, der døde 23.10.1742, fol.901B.
Enke efter Niels Stidsen, [skifte 7.3.1736 lbnr.1447]. B:
1) Hans Nielsen Stidsen, [skifte 10.3.1736 lbnr.1483]. 1B:
a Niels Hansen Stidsen 15.
FM:
1 mosters mand Bertel Friis
2 Hartvig Stiltz.
Arv i boet til:
1 afdødes brorsøn Simon Didriksen, skomager i Maribo
2 afdødes brorsøn Christen Didriksen på Falster
ved birkedommer Knudsen i Ryde.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1743-1752

1604 Mads Lauridsen Meltofte, skipper i Nakskov, der døde 17.3.1742, fol.2.
E: Margrethe Eleonora Weisendorph. LV: Jacob Ditmer. B:
6) Bernt Lyder Madsen 9
7) Bodil Cathrine Madsdatter 7
8) Else Kirstine Madsdatter 5
9) Margrethe Lisbeth Madsdatter 3
10) Masse Madsdatter, født efter fars død.
FM: Niels Priermann, skipper.
Første ægteskab med [Bodil Rasmusdatter, skifte 22.1.1733 lbnr.1387]. B:
1) Laurids Madsen 24, i hattemagerlære
2) Rasmus Madsen 22, farer til søs
3) Anne Marie Madsdatter 19
4) Jens Madsen 15, farer til søs
5) Hans Madsen 13.
FM: Laurids Frederiksen, beslægtet på mors side.

1605 Erik Jensen, ugift toldbetjent i Nakskov, der døde 15.6.1743, fol.16.
Arvinger angives ikke.

1606 Niels Rasmussen Bruun, ugift i Nakskov. 22.7.1743, fol.21.
Afdøde døde i Stokkemarke.
Arvinger angives ikke.

1607 Christen Jørgensen Fyn i Nakskov. 17.9.1743, fol.21B.
E: Pernille Rasmusdatter. LV: Bertel Friis. B:
1) Bodil Christensdatter, der ægter Claus Hansen
2) Rasmus Christensen 19
3) Anne Marie Christensdatter 10¼.
FM: Niels Jørgensen Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1742.
Samfrændeskifte 17.9.1743.

1608 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 18.9.1743, fol.24B.
E: Rasmus Christensen, underkornmåler. B:
1) Rasmus Rasmussen 21, skomagersvend
2) Bertel Rasmussen 19, farer til søs.
FM: mosters mand Niels Skov, skrædder.

1609 Henrik Buch i Nakskov. 14.1.1744, fol.27.
Arvinger angives ikke.

1610 Josias Cantor, jøde i Nakskov. 20.6.1742, fol.27.
E: Judith Jacob Levi, der døde, skifte 13.7.1742, fol.33. B:
1) Isak Josias Cantor 6
2) Jacob Josias Cantor 5
3) Hanna Josias Cantor 2½.
FM:
1 Moses Aron Nathan, jøde
2 Ruben Moses Nathan, jøde.
Desuden nævnes afdøde mands afdøde bror David Cantor, jøde, [skifte 18.4.1740 lbnr.1531].
Afdøde mand døde 17.6.1742.

1611 Sofie Dorthe Poulsdatter i Nakskov, der døde 10.1.1744, fol.60.
E: Søren Haugaard, skrædder. B:
3) Karen Sørensdatter 11 dage.
Desuden B:
1) Charlotte Pedersdatter 20
2) Anne Lisbeth Christiansdatter 10.
FM: Hans Carsten Berg.

1612 Mads Justesen, tømrer i Nakskov. 5.2.1744, fol.62B.
E: Marie Hansdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Ellen Madsdatter 11
2) Just Madsen 8
3) Hans Madsen 3
4) Johan Madsen 6 mdr.
FM: Rasmus Mikkelsen.

1613 Abelone Hansdatter i Nakskov. 16.3.1744, fol.64B.
E: Niels Nielsen. B:
1) Hans Nielsen, skomager, død. 1B:
a Peder Hansen 13
2) Niels Nielsen, rytter i Præstø på Sjælland
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Knud Nielsen, skomager i Nakskov
4) Marie Nielsdatter
5) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Kæmpe, maler i Trondhjem i Norge.

1614 Hans Clausen, skipper i Nakskov. 19.3.1744, fol.67B.
Enkemand efter [Bodil Marie Rasmusdatter, skifte 26.9.1730 lbnr.1307]. B:
1) Claus Hansen, skipper
2) Bodil Marie Hansdatter i København
3) Gunder Hansdatter i København
4) Sidsel Hansdatter i Nakskov
5) Anne Hansdatter i Græshave.
Afdødes hustrus første ægteskab med [Jens Rasmussen Bruun]. B:
1) Rasmus Jensen Bruun, skoleholder i Nakskov.

1615 Rakel Efraim i Nakskov. 4.4.1744, fol.69B.
E: Moses Levin, jøde. A:
1) forældre Efraim Jacob, jøde og Frederikke Aron i Hamborg.
På øvrige arvinger vegne underskriver:
1 Ruben Moses, jøde
2 Moses Aron Nathan, jøde.

1616 Kirstine Margrethe Jochumsdatter i Nakskov. 22.2.1744, fol.72.
A:
1) bror David Jochumsen, skomagersvend i Maribo.

1617 Christian Pedersen, skrædder i Nakskov. 14.2.1744, fol.73B, 78B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Christensen, sadelmager. A:
1) bror Laurids Pedersen, degn i Jylland.
Arv i boet til enkens søster Margrethe Nielsdatter.

1618 Marie Kirstine Jørgensdatter i Nakskov. 10.1.1744, fol.76.
E: Christen Christensen Møller, bådsmand.
Arvinger kendes ikke.

1619 Else Mule Lauridsdatter i Nakskov. 3.4.1744, fol.76B.
E: Jens Lindhardtsen, klejnsmed. A:
1) søster Cathrine Marie Lauridsdatter i København
2) halvbror Rasmus Lauridsen, bådsmand.

1620 Oluf Henriksen Knub, skipper i Nakskov. 27.4.1744, fol.81.
E: Lisbeth Mortensdatter. LV: Rasmus Jysk, skipper. B:
1) Maren Olufsdatter 8
2) Morten Olufsen 5
3) Margrethe Olufsdatter 3
4) Anders Dinesen Olufsen 1.
FM: Christian Pedersen.

1621 Margrethe Christensdatter i Nakskov, der døde 19.4.1744, fol.83B.
E: Hans Christensen, knapstøber.
Første ægteskab med [Laurids Jensen], skifte 8.5.1734 lbnr.1414. B:
1) Ellen Marie Lauridsdatter 26, i Tyskland
2) Christen Lauridsen 121, i snedkerlære.

1622 Peder Jensen, klejnsmed i Nakskov. 21.6.1744, fol.88.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Hans Mule, skoleholder. B:
1) Hans Pedersen 11
2) Kirsten Pedersdatter 5½.
FM: Jørgen Roskilde, murer.

1623 Niels Jensen Jyde, skipper i Nakskov. 2.9.1744, fol. 92.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Just. B:
1) Peder Nielsen 16
2) Anne Nielsdatter 13
3) Kirsten Nielsdatter 8.
FM: farbror Tolle Jensen, farver.

1624 Christian Falster i Nakskov. 18.9.1744, fol.96.
A:
1) søster Maren Madsdatter Falster g.m. Markus Clausen, farver
2) bror Jens Madsen Møller i Landskrona i Skåne.

1625 Claus Andersen, skipper i Nakskov. 1.10.1744, fol.96B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jacob Ditmer. B:
1) Anne Clausdatter 11.
FM: Rasmus Rasmussen, skipper.

1626 Conrad Rennemann, toldforpagter i Nakskov. 28.6.1744, fol.101.
E: Karen Clausdatter. B:
1) Esther Christiane Rennemann 10.
FM: farbror Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter [i Halstedkloster amt].

1627 Cathrine Pedersdatter i Nakskov. 1.4.1745, fol.101B.
E: Christen Jensen Galde, skipper. B:
1) Jens Christensen Galde 23
2) Niels Christensen Galde 22.
FM: mosters mand Johan Pedersen, bager.

1628 Niels Hansen, tømrer i Nakskov. 10.2.1745, fol.106.
Enkemand efter [Maren, skifte 14.4.1741 lbnr.1559]. B:
1) Barbara Nielsdatter.
FM: Å1559 Maren i Nakskov. 14.4.1741, fol.718.
E: Niels Hansen, tømrer. B:
1) Barbara Nielsdatter 24.
FM: Peder Møller, skipper.

1629 Anne Nielsdatter i Nakskov. 18.8.1745, fol.107.
E: Hans Nielsen, nagleskærer. A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Pedersen i Torslunde på Højbygård gods
b Dorthe Pedersdatter i Store Løjtofte, død. 2B:
1 Peder Svendsen 20
2 Anne Svendsdatter 16.
FM: Niels Poulsen, væver.

1630 Oluf Nielsen, toldbetjent i Nakskov. 1.11.1745, fol.112.
E: Bente Pedersdatter. LV: Andreas Sørensen, snedker. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Claus Ditlev Bumann, degn i Dannemare
2) Niels Olufsen 13.
FM: Lorents Jessen, slagter.

1631 Christian Rachov, købmand i Nakskov. 28.12.1745, fol.117.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jørgen Just. B:
1) Christian Christiansen Rachov 12½.

1632 Kirsten Christensdatter i Nakskov. 14.12.1745, fol.124B.
E: Steffen Lauridsen, toldbetjent. A:
1) søster Cathrine Christensdatter g.m. Johan, skomager i Assens på Fyn
2) søster Anne Christensdatter g.m. Eskild Nielsen, sadelmager på Fyn
3) bror, død. 1B:
a Christen Andersen i Svinsbjerg på Lolland.

1633 Peder Knudsen, vognmand i Nakskov. 22.1.1746, fol.126.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jacob Christoffersen. B:
1) Knud Pedersen 8
2) Oluf Pedersen 5
3) Bodil Pedersdatter 3.
FM: mosters mand Christoffer Nielsen, feldbereder.

1634 Dorthe Rasmusdatter i Nakskov. 1.7.1745, fol.1290.
E: Anders Bornholm, skipper. B:
1) Kirsten Andersdatter 7
2) Peder Andersen 2½
3) en søn, 2 dage gammel.
FM: Jørgen Clausen, tømrersvend.

1635 Knud Nielsen, skomager. 15.1.1746, fol.131B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Christensen, sadelmager. B:
1) Niels Knudsen 8
2) Hans Knudsen 6
3) Abelone Knudsdatter 2½.
FM: mosters mand Hans Hansen, tømrer.

1636 Ernst Ramel, ugift prokurator i Nakskov. 10.7.1744, fol.135B.
A:
1) bror Anders [Mikkelsen] Ramel, byfoged
2) søster Marichen Cathrine Ramel g.m. Hans Christian von Hechlou.
Arv efter afdødes faster Anne Margrethe Ramel i Skelby på Sjælland.

1637 Anne Hansdatter i Nakskov. 28.4.1746, fol.160B.
E: Laurids Knudsen Kornmaaler. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Jørgen i Nebbelunde
2) Anne Lauridsdatter på Vintersborg
3) Hans Lauridsen 9.
FM: Anders Hansen, handskemager.

1638 Rakel Hertzdatter i Nakskov, der døde 13.5.1746, fol.162B.
Enke efter Moses Aron Nathan. B:
1) Ruben Moses
2) Hartvig Moses
3) Aron Moses i København
4) Bendix Moses i København
5) Bernt Moses
6) Filip Moses
7) Beile Mosesdatter g.m. Bendix Hertz
8) Esther Mosesdatter
9) Judith Mosesdatter.

1639 Rasmus Rasmussen, skipper i Nakskov. 14.5.1746, fol.164.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Pedersen. B:
2) Christen Rasmussen 12
3) Sidsel Cathrine Rasmusdatter 9.
FM: farbror Peder Rasmussen.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 9.4.1729 lbnr.1284. B:
1) Erik Rasmussen 18.
Arv i boet efter Niels Eriksen, skifte 23.8.1732.
Arv i boet efter Dorthe [Nielsdatter Galde i Nakskov. 11.4.1729 lbnr.1283], enke efter Jens Jørgensen Samsø.

1640 Margrethe Sørensdatter i Nakskov. 4.6.1746, fol.169B.
E: Niels Hansen, skomager. B:
1) Hans Nielsen 7
2) Søren Nielsen 4.
FM: Laurids Jessen Besk.

1641 Severin Brandt, guldsmedesvend i Nakskov, der døde 11.10.1746, fol.173B.
Arvinger angives ikke.

1642 Christen Sørensen, prokurator i Nakskov, der døde 22.2.1745, fol.174.
Enkemand. B:
1) Laurids Sørensen 12
2) Edel Kirstine Sørensdatter 11.
FM: Rasmus Hofmann, snedker.

1643 Karen Pedersdatter i Nakskov. 4.7.1746, fol.185.
E: Herman Weissendorff, skomager. B:
1) Bernt Hermansen Weissendorff.
FM: mors søskendebarn Hans Ejlersen.

1644 Hans Rasmussen i Nakskov, der døde 25.7.1746, fol.190.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jørgen Just.
Arvinger kendes ikke.

1645 Inger Nielsdatter i Nakskov, der døde 11.2.1746, fol.193B.
E: Søren Christensen Drager, der døde 13.4.1746.
Hans A:
1) søster Kirsten Christensdatter, død. 3B:
a Marie Krøyer, gift på Falster
b Bendix Krøyer
c Anne Cathrine Krøyer g.m. Simon Skomager
2) søster Sidsel Christensdatter Drager, [skifte 29.4.1743 lbnr.1602], var g.m. Christoffer Bjørnsen, snedker, [skifte 14.3.1727 lbnr.1232]. 3B:
a Hans Christoffersen, skoleholder i Avnede
b Anders Christoffersen [Urne], degn på Fejø
c Johanne Christoffersdatter, [skifte 27.11.1742 lbnr.1599]. E: Frederik Murmester. [Hendes første ægteskab med Rasmus Skov, skifte 17.5.1736 lbnr.1457]. 1B:
1 Cecilie [Dorthe] Rasmusdatter [Skov]
3) søster Bodil Christensdatter, [skifte 14.4.1739 lbnr.1518], var g.m. Anders Sørensen, hollænder]. 2B:
a Anne Andersdatter på Berritsgård.
b Maren Andersdatter g.m. Cornelius Dyrhauge i Karleby, degn [i Herredskirke].
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

1646 Rasmus Rasmussen, handskemager i Nakskov, der døde 2.11.1746, fol.206B.
E: Susanne Pedersdatter Linde. LV: Peder Christensen, sadelmager.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Danielsdatter], skifte 6.12.1736 lbnr.1462. B:
1) Daniel Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter g.m. Simon Hansen, smed
3) Rasmus Rasmussen 22, skræddersvend
4) Hans Rasmussen 12½.

1647 Jens Rasmussen, købmand i Nakskov, der døde 2.9.1745, fol.212B.
Enke efter Anne Elisabeth [Gregersdatter] Sidelmann. B:
2) Gregers Jensen, præst i Rørbæk og Grynderup i Jylland
3) Henrik Jensen
4) Michael Jensen 18
5) [Dorthe Christine Jensen] g.m. Mathias Zeuthen [i Nysted], amtsforvalter i Ålholm og Maribo Kloster amter.
FM: morbror Gjort [Gregersen] Sidelmann, præst i Arninge.
Første ægteskab med [Else Pedersdatter Munch]. B:
1) Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel.

1648 Line Christensdatter i Nakskov. 29.11.1746, fol.254B.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Jacob Nielsen 5
2) Rasmus Nielsen 3.
FM: Hans Hansen, tømrer, som beslægtet.

1649 Jørgen Lundgaard, rådmand samt by- og rådstueskriver i Nakskov. 20.10.1746, fol.257.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Jens Iversen i Kalvehavegård på Lolland. B:
1) Henrik Jørgensen 17
2) Anne Jørgensdatter 17
3) Gundil Jørgensdatter 8.
FM:
1 Morten Hammer, byfoged i Sakskøbing
2 Hans Holm i Nakskov.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1740.
Samfrændeskifte 20.10.1746.

1650 Maren Andersdatter i Nakskov, der døde 15.12.1746, fol.258B.
A:
1) søster Kirsten Andersdatter g.m. Hans Hansen, konstabel
2) bror Jacob Andersen
3) bror Peder Andersen i Dannemare
4) søster Johanne Andersdatter g.m. Tønne i Rødby
5) halvsøster Else Jacobsdatter g.m. Jacob Munch i Rødby.

1651 Sara Cantor, jøde i Nakskov. 23.8.1746, fol.259B.
Arvinger angives ikke.
Underskrevet af
1 Moses Abraham Valentin på stedet
2 Isak Josef Levi, som dattersøn
3 Ruben Moses Nathan, som kautionist.

1652 Anne Gertrud Rødsteen i Nakskov. 24.11.1746, fol.261.
E: Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter i Halstedkloster amt. B:
1) Esther Margrethe Rennemann 15
2) Peder Christian Rennemann 13
3) Christian Albert Rennemann 8
4) Marianne Rennemann 6.
FM:
1 fars svoger Jørgen Heitmann, rektor i Nakskov latinskole
2 Hans Holm, bedemand i Nakskov.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1744.

1653 Maren Esbensdatter i Nakskov. 30.1.1747, fol.262.
Enke. B:
1) Inger Kirstine Lauridsdatter 15
2) Esben Lauridsen 12½
3) Christian Lauridsen 8.
FM: Poul Arrat, skrædder.

1654 Jens Pedersen, glarmester i Nakskov. 14.2.1747, fol.262B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Mortensen, brolægger.
Af arvinger kendes kun A:
1) brordatter Anne Johanne ved Rolf Svendsen, skomager.

1655 Rasmus Hansen, lods i Nakskov. 22.3.1747, fol.264B.
E: Pernille Pedersdatter. LV: Jørgen Just. B:
1) Maren Rasmusdatter 13½
2) Ellen Rasmusdatter 8
3) Peder Rasmussen 7
4) Sidsel Rasmusdatter 4.
FM: Peder Christensen, skipper.

1656 Frederik Nielsen, rådstuetjener i Nakskov. 14.4.1747, fol.265B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Morten Pedersen. A:
1) Laurids Jensen.

1657 Rasmus Christensen Fyn, ugift i Nakskov. 24.5.1747, fol.267B.
A:
1) mor Petronelle Rasmusdatter g.m. Rasmus Christensen, skipper
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Claus Hansen, skipper
3) søster Anne Marie Christensdatter 14.

1658 Inger Clausdatter i Nakskov. 20.3.1747, fol.269.
Enke efter [Knud Mortensen] Lerche, [skifte 28.8.1741 lbnr.1578]. B:
1) Claus Lerche, 3. lektiehører i Nakskov Latinskole
2) Karen Lerche 28
3) Anders Lerche, student.

1659 Hans Hansen Laug, skomager. 3.6.1747, fol.272B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Henrik Jensen. B:
1) Hans Hansen Laug 4
2) Niels Hansen Laug 1½.
FM: Niels Nielsen, skomager.

1660 Hartvig Henrik Steltzner, musikant i Nakskov. 19.3.1746, fol.275.
E: Anne Jacobsdatter Kappel. B:
1) Christiane Elisabeth Steltzner 15
2) Hans Steltzner 14.
FM: Carl Bech, herredsfoged.
Enkens første ægteskab med Hans Tollesen, [skifte 31.5.1729 lbnr.1281]. Arv til B:
1) [Anneke Hansdatter]
2) [Jacob Hansen].

1661 Niels Wolding, skrædder og hustru Karen Jensdatter Lund i Nakskov. 1747, fol.290.
B:
1) Inger Nielsdatter Wolding 11
2) Kirstine Margrethe Nielsdatter Wolding 2½.
FM:
1 morbror Niels Lund, borgmester i Nakskov
2 farbror Gunder Wolding, skipper i Nakskov.

1662 Johan Ditmer (Detmer) i Nakskov. 28.9.1747, fol.297B.
E: Bodil Cathrine [Hansdatter] Top. B:
1) Hans Top Ditmer 25¾
2) Claus Flint Ditmer 19¼
3) Jochum Christian Ditmer 18
4) Henrik Ditmer 14½.
FM:
1 farbror Jacob Ditmer
2 mors [halv]bror Peder [Hansen] Top.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1743.
Samfrændeskifte 28.9.1747.

1663 Anders Christensen, skipper i Nakskov. 3.1.1748, fol.299B.
E: Sofie Jensdatter. B:
1) Laurids Andersen Vejgaard
2) Christen Andersen Vejgaard
3) Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Hofmann, snedker
4) Elisabeth Andersdatter.

1664 Niels Pedersen, blegemand i Nakskov, der døde 16.10.1747, fol.301.
E: Birthe Madsdatter. LV: Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer.
Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, skifte 22.4.1741 lbnr.1563. B:
1) Rasmus Nielsen i Flensborg
2) Anne Margrethe Nielsdatter 26
3) Bodil Cathrine Nielsdatter 24.
FM: Corfitz Reimer, birkedommer på Sæbyholm [i Halsted sogn].

1665 Cathrine Elisabeth i Nakskov. 8.2.1748, fol.310B.
E: Peder Pedersen Bruun, skipper. B:
1) Claus Pedersen 15.
FM: Mads Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1747.

1666 Hans Nielsen, havnefoged i Nakskov. 22.1.1747, fol.311B.
Arvinger kendes ikke.
Hans Nielsen forsvandt for 14 dage siden og anses for død.

1667 Karen Mortensdatter i Nakskov. 21.9.1747, fol.312B.
Enke efter Hans Hyldtofte. B:
1) Mads Hansen Hyldtofte 30, student i København
2) Magdalene Hansdatter Hyldtofte 28.
FM: Hans Pedersen, bager.

1668 Bertel Frederiksen, væver i Nakskov. 4.1.1748, fol.318B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Bertel Friis. B:
1) Margrethe Bertelsdatter 19
2) Frederik Bertelsen 17
3) Cathrine Bertelsdatter 11.
FM: Jacob Christoffersen, feldbereder.

1669 Josef Reichel i Nakskov. 8.2.1748, fol.321.
E: Marie Elisabeth Fleiser. LV: Peder Rasmussen, bager. B:
1) Marie Elisabeth Josefsdatter 14
2) Anne Elisabeth Josefsdatter 12
3) Hans Josefsen 1½.
FM: Anton Villumsen.

1670 Karen Hansdatter i Nakskov. 24.4.1748, fol.322.
E: Poul Hansen, vanfør. B:
1) Ursula Poulsdatter 18
2) Hans Poulsen
3) Peder Albert Poulsen
4) Mads Poulsen
5) Niels Poulsen.
FM: født værge Anders Hansen, handskemager.
Enkemandens første ægteskab med Ursula Christoffersdatter, [skifte 13.7.1729 lbnr.1288]. Arv til B:
1) Christoffer Poulsen.

1671 Morten Graf, byens tjener of arrestforvarer i Nakskov. 1,4,1748, fol.322B.
E: Maren Enevoldsdatter. LV: Rasmus Rasmussen, rådstuetjener.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Mortensen 26
2) Elsebeth Mortensdatter g.m. Hans Slent? i Branderslev.

1672 Hans Pedersen Malle, sejlingsmand i Nakskov. 11.1.1748, fol.325B.
E: Birthe Hansdatter, der døde 7.4.1748. B:
1) Marie Hansdatter 9½
2) Martha Hansdatter 6½
3) Hans Hansen 4½
4) Jens Hansen 2.
FM:
1 morbror Jørgen Juul i Gurreby
2 Hans Madsen, væver.

1673 Peder Christensen, sadelmager i Nakskov. 20.3.1748, fol.331B.
E: Anne Madsdatter. LV: Otto Hansen, smed.
Første ægteskab med [Marie Hansdatter, skifte 28.3.1742 lbnr.1579]. B:
1) Lisbeth Pedersdatter 17
2) Inger Pedersdatter 11
3) Anne Marie Pedersdatter 9.
FM: farbror Christian Christensen.

1674 Peder Kønsberg, skomager i Nakskov, der døde 23.5.1748, fol.356B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Hansen, skomager. A:
1) søster Dorthe Christoffersdatter g.m. Johan Miltenrkamp, snedker
2) søster Cathrine Christoffersdatter
3) halvsøster Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Laug, skipper
4) halvsøster Karen Christoffersdatter
5) halvbror Peder i Rødby.
Desuden nævnes enkens far i Roløkke [i Købelev sogn].

1675 Frands Nikolajsen, klejnsmed i Nakskov. 15.7.1748, fol.338B.
E: Cathrine Rasmusdatter. B:
1) Nikolaj Frandsen 12.
FM: farbror Mads Nikolajsen.

1676 Andreas Sørensen, snedker i Nakskov. 31.7.1748, fol.338B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Mathias Lytsen, degn i Sandby. B:
1) Søren Andersen 14
2) Margrethe Andersdatter 12.
FM: Anders Hansen, handskemager.

1677 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 16.9.1748, fol.341.
E: Mads Lauridsen, skibsbygger.
Af første ægteskab B:
1) Christen Rasmussen 36, bådsmand.

1678 Gotfred Jørgensen, ugift i Nakskov. 30.6.1748, fol.342.
Forlovet med Dorthe Christoffersdatter. A:
1) mor g.m. Peder Rasmussen i Illebølle [i Lindelse sogn] på Langeland
2) søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Niels Andersen i Sønder Longelse på Langeland
3) bror, død. 4 børn, hvis navne ikke angives.

1679 Jonas Lauridsen, skomager i Nakskov. 28.6.1748, fol.349.
E: Bodil Jensdatter Urd. LV: Andreas Holm, prokurator. B:
1) Laurids Jonassen 4.
FM: Anders Hansen, handskemager.

1680 Frands Hansen Høj, skoflikker i Nakskov. 20.7.1748, fol.352.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: Hans Hansen, væver.
Første ægteskab med [Inger Markusdatter, skifte 7.10.1739 lbnr.1522]. B:
1) Jens Frandsen Høj 20, købmandskarl i Arendal i Norge
2) Mette Frandsdatter Høj 19.

1681 Johanne Rasmusdatter i Nakskov. 19.10.1748, fol.355B.
E: Peder Kuld, kalkslager. B:
1) Rasmus Pedersen 9½
2) Else Pedersdatter 3½.
FM: Peder Holm, lods.

1682 Lisbeth Henriksdatter i Nakskov. 11.10.1748, fol.357.
E: Niels Johansen, sejlingsmand.
Arvinger kendes ikke.

1683 Birthe Christensdatter i Nakskov. 22.11.1748, fol.358.
E: Jørgen Andersen, tømrersvend. B:
2) Dorthe Jørgensdatter.
Første ægteskab med [Jochum Christensen, skifte 14.9.1725 lbnr.1217]. B:
1) Anne Cathrine Jochumsdatter 26 g.m. Mads Lauridsen, skibsbygger.

1684 Karen Olufsdatter i Nakskov. 11.1.1748, fol.360.
E: Knud Frederiksen, slagter. A:
1) bror Laurids Olufsen, død. 1B:
a Hans Lauridsen i Svinsbjerg på Pederstrup gods
2) søster Inger Olufsdatter i Gelsted Tårup i Gelsted sogn på Fyn, enke efter Niels Andersen.
Afdøde døde 10.1.1748.

1685 Thomas Eriksen Nordmand, skomager i Nakskov. 27.10.1748, fol.367B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. A:
1) bror Mathias Eriksen i Kongsberg i Norge
2) søster i Kongsberg.

1686 Anne Kræmmers i Nakskov. 27.11.1748, fol.369B.
Arvinger kendes ikke.

1687 Mette Nielsdatter i Nakskov. 8.2.1748, fol.372B.
E: Rasmus Tombo. B:
1) Niels Rasmussen 18.

1688 Peder Jørgensen, rebslager i Nakskov. 24.1.1749, fol.372B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Jørgen Pedersen i Købelev
2) Christen Pedersen i Købelev
3) Maren Pedersdatter, på stedet
4) Ellen Pedersdatter g.m. Peder Murermester i Rudkøbing på Langeland
5) Anne Marie Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen, snedker i Rudkøbing
6) Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Hansen Krøyer i Rudkøbing.

1689 Laurids Hansen, hattemager i Nakskov. 12.2.1749, fol.376.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johan Pedersen, bager. A:
0) forældre [Hans Lauridsen, handskemager i Horsens, skifte Horsens 8.2.1706 lbnr.214 og Dorthe Nielsdatter, skifte Horsens 29.4.1743 lbnr.950]
1) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Nikolajsen, skomager i Horsens.

1690 Lisbeth Jensdatter i Nakskov. 28.3.1749, fol.379.
Enke efter Jørgen Clausen, [skifte 19.9.1741 lbnr.1572]. B:
1) Claus Jørgensen, sejlingsmand.

1691 Maren Thomasdatter i Nakskov. 16.4.1749, fol.383.
E: Rasmus [Jørgensen] Lang, skipper. B:
1) Thomas Rasmussen 16
2) Jørgen Rasmussen 13
3) Johanne Rasmusdatter 11
4) Hans Rasmussen 9
5) Peder Rasmussen 5
6) Rasmus Rasmussen 2.
FM: Johan Henrik Midlerkamp.

1692 Villum Villumsen, skipper i Nakskov. 21.5.1749, fol.392B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Galde, skipper. B:
1) Cathrine Villumsdatter 18
2) Peder Villumsen 16
3) Anne Villumsdatter 13
4) Karen Villumsdatter 10½
5) Villum Villumsen 9
6) Margrethe Villumsdatter 6
7) Dorthe Villumsdatter 4
8) Martha Villumsdatter 1½.
FM: farbror Anton Villumsen, skipper.

1693 Peder Hansen, hattemager i Nakskov. 25.7.1749, fol.396.
E: [Navn mangler]. LV: Johan Palask, kandestøber. B:
2) Dominicus Pedersen 15½
3) Hans Pedersen 10½
4) Mads Pedersen 5½
5) Anne Pedersdatter 2½.
FM: Hans Hansen, væver.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 28.4.1732 lbnr.1366]. B:
1) Rasmus Pedersen.

1694 Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 6.6.1749.
Arvinger angives ikke.

1695 Lukas Knudsen i Nakskov. 25.8.1749, fol.398B.
A:
1) mor Margrethe Nielsdatter g.m. Hartvig Jørgensen, møller
2) søster Maren Knudsdatter.
Arv efter afdødes far Knud Poulsen, skifte 22.6.1740 lbnr.1533.

1696 Anne Christensdatter i Nakskov. 26.7.1749, fol.399.
E: Anders Bornholm, skipper.
Første ægteskab med [Claus Andersen, skifte 1.10.1744 lbnr.1625]. B:
1) Anne Clausdatter 16.
FM: Poul Møller.

1697 Anders Hansen i Nakskov. 28.12.1747, fol.401B.
E: Maren Mortensdatter. LV: stedfar Christian Sørensen. B:
1) Inger Andersdatter 8
2) Anne Andersdatter 3
3) Margrethe Andersdatter 1½.
FM: Nikolaj Dardarel.
Arv i boet efter [Jacob Kritler, skifte 1.3.1735 lbnr.1425] til B:
1) Beathe Jacobsdatter.

1698 Maren Sørensdatter i Nakskov, der døde 4.6.1749, fol.414.
Enke efter Andreas Sørensen, [skifte 31.7.1748 lbnr.1676]. B:
1) Søren Andersen 15
2) Margrethe Andersdatter 13.
FM: morbror Mathias Lytsen, degn i Sandby, der døde.

1699 Margrethe Pedersdatter i Nakskov. 1.8.1749, fol.425.
E: Christen Eriksen, sejlingsmand. B:
1) Erik Christensen 7
2) Peder Christensen 3.
FM: Poul Jan, skomager.

1700 Claus Poulsen, sejlingsmand i Nakskov. 13.9.1749, fol.426B.
E: Dorthe Andersdatter. B:
1) Else Marie Clausdatter 5.
FM: Rasmus Drejer.

1701 Martha Marie Poulsdatter i Nakskov. 3.10.1749, fol.427B.
E: Laurids Andersen Køge. B:
1) Magdalene Lauridsdatter 6½
2) Lucie Lauridsdatter 3½
3) Anders Lauridsen 5 uger.
FM: morfar Poul Moth, sadelmager.

1702 Abel Andersdatter i Nakskov, der døde 21.10.1749, fol.429.
Enke efter Christoffer Pedersen, skomager, [skifte 1.1.1737 lbnr.1464]. A:
1) bror, død. 3B:
a Jacob Hansen Kjeldskov, degn i Utterslev
b Morten Hansen i Åbenrå
c Karen Hansdatter Kjeldskov g.m. Nikolaj Dardarel i Nakskov
2) bror, død. 3B:
a Inger Hansdatter g.m. Mads Ejlersen, bager i Nakskov
b Cathrine Hansdatter i Nakskov
c Margrethe Hansdatter i København
3) søster Anne Cathrine Hansdatter, død. 4B:
a Anne Madsdatter
b Kirsten Madsdatter
c Karen Madsdatter
d Dorthe Mikkelsdatter
4) søster, død. 1B:
a Karen Jepsdatter.

1703 Dorthe Hansdatter i Nakskov, der døde 15.1.1750, fol.431B.
Enke efter Peder Heye. B:
1) Jens Pedersen 18
2) Niels Pedersen.
FM: Christen Pedersen.

1704 Jens Lauridsen Møller i Nakskov, der døde 22.5.1748, fol.432B.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, død 21.5.1748. B:
1) Gunder Jensdatter 15
2) Trine Margrethe Jensdatter 12
3) Øllegaard Jensdatter 10
4) Elisabeth Jensdatter 4
5) Kirsten Jensdatter 2.
FM:
1 fars halvbror Peder Lauridsen Møller
2 mosters mand Niels Jørgensen Hasselø
3 Knud Frederiksen, slagter.
Desuden nævnes afdøde mands søster Elisabeth Lauridsdatter i Vester Karleby.

1705 Karen Clausdatter i Nakskov. 10.6.1749, fol.450, 459B.
Enke efter Conrad Rennemann, toldforpagter, [skifte 28.6.1744 lbnr.1626]. B:
1) Esther Christiane Rennemann.
FM: farbror Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter [i Halstedkloster amt].

1706 Helene Bang i Nakskov. 23.4.1750, fol.454.
E: Jeronimus Pedersen, bager. B:
1) Bodil Schrøder 3
2) Rasmus Schrøder 7 uger.
FM: Laurids Jessen, badskær.

1707 Erik Eriksen, skipper i Nakskov. 5.12.1749, fol.456B.
E: Margrethe Henriksdatter. B:
1) Erik Eriksen 7
2) Henrik Eriksen 4
3) Susanne Eriksdatter 1½.
FM: Jens Løjet.

1708 Peder Rasmussen Villendrup, bogholder i Nakskov. 28.4.1750, fol.460.
E: Magdalene Sybille. LV: Rennemann. A:
1) bror Anders Rasmussen i Amsterdam
2) bror Oluf Rasmussen i Jylland
3) bror Søren Rasmussen, forrider ved det kongelige hof i København, død. 2 børn, hvis navne ikke angives
4) søster Maren Rasmusdatter.

1709 Sidsel i Nakskov. 22.5.1750, fol.468.
E: Jens Pedersen , glarmester.
Arvinger kendes ikke.

1710 Jens Jensen, rebslager i Nakskov. 6.5.1749, fol.469.
E: Johanne Marie Rasmusdatter. LV: Jens Hansen, snedker. B:
1) Karen Jensdatter 3.
FM: Jens Hansen, rebslager.

1711 Birgitte Johansdatter Rose i Nakskov. 5.9.1749, fol.471.
E: Laurids Grønvald, by- og rådstueskriver samt skriver i Lollands Nørre herred. B:
3) Mette Marie Lauridsdatter Grønvald 14
4) Mathias Lauridsen Grønvald 9.
FM: Johan Pedersen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Sørensen Holm, prokurator
2) Laurids Christoffer Sørensen Holm 16.

1712 Jens Jørgensen, skibsbygger i Nakskov. 3.8.1750, fol.479.
E: Ursula Andersdatter. LV: Rudolf Luttermann. B:
1) Anders Jensen 19
2) Jørgen Jensen 13
3) Kirsten Jensdatter 13
4) Birthe Kirstine Jensdatter 12
5) Mathias Jensen 9.
FM: Peder Hammer, skipper.

1713 Barbara Lauridsdatter i Nakskov. 30.9.1750, fol.482.
E: Hans Pedersen, skrædder. B:
1) Maren Hansdatter 13 uger.
FM: Hans Lauridsen Ploug, skipper.

1714 Søren Hansen i Nakskov. 16.6.1750, fol.485.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var en fremmed karl, født på oberstløjtnant Hagedorns gods på Fyn.

1715 Enke i Nakskov. 4.9.1750, fol.486.
Enke efter Henrik Buch, [skifte 14.1.1744 lbnr.1609]. A:
1) en halvsøster, uvist hvor.

1716 Margrethe Frobøse i Nakskov. 8.9.1750, fol.487.
Arvinger angives ikke.

1717 Anne i Nakskov. 2.6.1750, fol.488B.
Enke efter Peder Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Tolle Jensen, farver
2) Niels Jensen [Jyde, skifte 2.9.1744 lbnr.1623]. 3B:
a Peder Nielsen 18
b Anne Nielsdatter 17
c Kirsten Nielsdatter 13
3) Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Mads Ejlersen, bager.

1718 Malene Christensdatter i Nakskov. 10.10.1750, fol.503.
Arvinger kendes ikke.

1719 Knud Christensen, smedesvend i Nakskov. 10.10.1750, fol.504B.
Arvinger kendes ikke.

1720 Marie Dorthe Johansdatter i Nakskov. 10.10.1750, fol.506.
A:
1) bror Jochum Johansen 19
2) bror Peder Johansen på Rudbjerggård
3) søster Kirsten Johansdatter g.m. Anders Bornholm, skipper
4) halvbror Peder Johansen, hollænder på Rudbjerggård
5) halvsøster Anne Cathrine Johansdatter på Kristianssæde.
Afdøde havde arv efter Cathrine Rasmusdatter, var g.m. Christen Pedersen, der lever.

1721 Gertrud Pedersdatter i Nakskov. 23.11.1750, fol.510.
E; Hans Madsen, væver. A:
1) bror Jørgen Pedersen i Store Sædinge, død. 2B:
a Peder Jørgensen, tærsker i Rødby præstegård
b Karen Jørgensdatter i Norre
2) søster Dorthe Pedersdatter, død. 1B:
a Jørgen Hansen i Lille Sædinge
3) Karen Pedersdatter g.m. Jens Bo i Hillested.

1722 Hans Hansen, skomagersvend i Nakskov. 16.1.1751, fol.512B.
Arvinger kendes ikke.

1723 Hildebrandt Sørensen i Nakskov. 21.9.1750, fol.513.
E: Mette Marie Poulsdatter. LV: Peder Top. B:
4) Margrethe Hildebrandtsdatter 10
5) Ditlev Hildebrandtsen 5.
Første ægteskab med Anne Cathrine [Johansdatter] Krag, [skifte 8.8.1731 lbnr.1348]. B:
1) Engel Marie Hildebrandtsdatter, Afkald for mødrene arv dateret Stubbekøbing 1.9.1748
2) Anne Hildebrandtsdatter
3) Dorthe Cathrine Hildebrandtsdatter.

1724 Vibeke Jensdatter i Nakskov, der døde 29.12.1750, fol.515B.
E: Morten Jensen Løjet. A:
1) bror Mads Jensen, farver, [skifte 22.11.1738 lbnr.1506]. 3B:
a Jens Madsen Møller i København
b Mathias Madsen i København
c Mads Madsen i København.
[Sml. lbnr.1506, der angiver andre arvinger]

1725 Elisabeth Pedersdatter Jan i Nakskov. 16.12.1750, fol.518B.
E: Peder Hansen Bogø. B:
1) Peder Pedersen 8
2) Hans Pedersen 4
3) Anne Pedersdatter 1.
FM: farbror Hans Hansen.

1726 Jens Olufsen Koch, skibsmand i Nakskov. 10.11.1750, fol.521.
E: Karen Albertsdatter. LV: Rudolf Luttermann.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 7.8.1731 lbnr.1349]. B:
1) Christiane Jørgensdatter 34, på Vintersborg
2) Birthe Jørgensdatter g.m. Michael Roesen, trædevæver ved Kristianssæde.

1727 Birthe Olufsdatter i Nakskov. 22.1.1751, fol.525.
Enke efter Christoffer Nielsen, feldbereder. B:
1) Hans Henrik Christoffersen 5
2) Anne Marie Christoffersdatter 4.
FM:
1 farbror Niels Nielsen Lysgaard
2 fars svoger Mads Klejnsmed.

1728 Anne Andersdatter i Nakskov, der døde 27.1.1751, fol.526B.
B:
1) Ursula Andersdatter , enke efter Jens Skibsbygger i Nakskov
2) Anne Margrethe g.m. Peder Stud, væver i Bergen.

1729 Gert Rasmussen, sejlingsmand i Nakskov.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 28.11.1739 lbnr.1529]. B:
1) [Niels Gertsen] i udlandet
2) Maren Gertsdatter g.m. Anton Nikolaj, murersvend i Nakskov.

1730 Dorthe Madsdatter i Nakskov. 13.3.1751, fol.530.
E: Anders Jacobsen, sejlingsmand.
Første ægteskab med [Thomas Eriksen, skifte 30.10.1715 lbnr.1043]. B:
1) Anne Thomasdatter, enke efter Laurids [Christensen] Verninge, degn i Horslunde, [begravet Horslunde 3.5.1748].

1731 Filip Wentzel With, ugift glarmester i Nakskov. 22.8.1750, fol.532.
A:
1) bror Johan With i Næstved
2) søster Margrethe Kirstine With.

1732 Karen Esbensdatter i Nakskov. 1.1.1751, fol.536B.
E: Jens Jensen, isenkræmmer.
Arvinger angives ikke.

1733 Niels Læsø i Nakskov. 13.3.1751, fol.537.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Oluf Nielsen 21
2) Johanne Kirstine Nielsdatter 19
3) Dorthe Nielsdatter 13.

1734 Anne Madsdatter i Nakskov. 19.3.1751, fol.537B.
Enke efter Søren [Hansen] Møller, [skifte 13.6.1740 lbnr.1547]. B:
1) Dorthe Cathrine Sørensdatter 20
2) Hans Sørensen 18
3) Mads Sørensen 15.
FM: mosters mand Niels Mikkelsen Stevning.

1735 Cathrine Hansdatter i Nakskov. 28.10.1750, fol.538.
E: Hans Jensen Himmerig, matros. B:
1) Hans Lorents Hansen 1, der døde.
FM: mors stedfar Christen Rasmussen, sejlingsmand.

1736 Mads Lauridsen, skibsbygger i Nakskov. 9.12.1751, fol.539.
E: Anne Cathrine Jochumsdatter. LV: Jørgen Just. A:
1) halvbror Hans ved Rudkøbing på Langeland
samt flere ukendte arvinger.

1737 Søren Pedersen Kornmaaler, købmand i Nakskov. 8.12.1750, fol.542B.
E: Birthe Madsdatter. LV: Samuel Nordstrøm. A:
1) bror Rasmus Pedersen, død. 3B: 2 sønner og en datter, hvis navne ikke kendes.
Den salige mand kunne hverken læse eller skrive.

1738 Hans Lauridsen, brolægger i Nakskov. 10.4.1751, fol.546B.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Anders Hansen 19.
FM: Mads Nikolajsen, klejnsmed.

1739 Claus Rasmussen, skomager i Nakskov. 5.2.1751, fol.548B.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Rasmus Clausen 8
2) Hans Clausen 5
3) Mogens Clausen 2½.
FM: Hans Frederiksen.

1740 Anne Christensdatter Samsing i Nakskov. 8.4.1751, fol.550.
Arvinger angives ikke.

1741 Frederikke Louise Henriksdatter i Nakskov. 4.5.1751, fol.551.
E: Morten Wolfgang. B:
1) Marie Mortensdatter 8
2) Agnethe Mortensdatter 6.
FM: Hans Frederiksen.

1742 Karen Juulsdatter Normann i Nakskov. 8.4.1751, fol.552B.
Arvinger angives ikke.

1743 Salomon Lazarus, jøde i Nakskov. 23.11.1750, fol.553B.
E: Pernille. LV: Markus Moses Valentin. B:
1) Lazarus Salomon.

1744 Claus Hansen, skrædder i Nakskov. 28.4.1751, fol.558.
A:
1) bror Laurids Hansen, skomager
2) søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Jens Leonhardtsen, klejnsmed
3) søster Birthe Hansdatter.

1745 Ursula Nielsdatter i Nakskov. 19.5.1751, fol.559B.
A:
1) bror Claus Nielsen, skipper
2) søster Cathrine Nielsdatter.

1746 Inger Jensdatter i Nakskov. 19.5.1751, fol.560B.
E: Jens Rasmussen, markvogter.
Arvinger kendes ikke.

1747 Rasmus Nielsen i Nakskov, der døde 18.5.1751, fol.562.
Enkemand efter [Mette Marie Jensdatter, skifte 16.8.1731 lbnr.1343]. B:
1) Anne Rasmusdatter, enke efter Niels Fyn
2) Mette Rasmusdatter 30
3) Karen Rasmusdatter 28.
FM: Carl Bech, herredsfoged og prokurator.

1748 Maren Jensdatter i Nakskov, der døde 4.3.1751, fol.565.
Enke efter Hans [Mortensen], graver, [skifte 26.10.1742 lbnr.1597]. B:
1) Morten Hansen 32
2) Jens Hansen 30
3) Birthe Marie Hansdatter 26
4) Anders Hansen 25, landsoldat.

1749 Frederik Mikkelsen i Nakskov. 15.4.1751, fol.566B.
E: Marie Mortensdatter. B:
1) Johanne Frederiksdatter 24
2) Birthe Frederiksdatter 17.
FM: Frederik Pedersen, skrædder.

1750 Kirsten Pedersdatter Zier i Nakskov. 12.6.1751, fol.567.
E: Jacob Christoffersen, feldbereder. B:
2) Christoffer Jacobsen 17
3) Sara Jacobsdatter 10.
FM: Hartvig Jørgensen Møller.
Første ægteskab med Christian Hansen. B:
1) Hans Christiansen 23, i Rødby.

1751 Niels Nielsen, kornmåler i Nakskov, der døde 18.6.1751, fol.571B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Christian Heberlin, organist. A:
1) bror Peder Nielsen i Dannemare
2) bror Oluf Nielsen i Dannemare
3) bror Rasmus Nielsen
4) bror Anders Nielsen
5) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Ramus Suhr i Bjerreby
6) søster Cathrine Nielsdatter g.m. Jeppe.

1752 Sofie Dorthe Lorentsdatter Møller i Nakskov. 29.6.1751, fol.573.
E: Christen Rasmussen, bager.
Arvinger kendes ikke.

1753 Niels Poulsen, væver i Nakskov, der døde 17.6.1751, fol.575.
E: Anne Boesdatter. LV: Mads Hansen, bager. A:
1) bror Gabriel Poulsen Møller i Nebbelunde
2) søster Elisabeth Poulsdatter
3) søster Dorthe Poulsdatter g.m. Peder Knudsen i Rødby.

1754 Christian Munthe i Nakskov. 29.7.1751, fol.578.
E: Karen Jacobsdatter Storm. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Margrethe Dorthe Christiansdatter g.m. Søren Balle, degn i Vestenskov
2) Dorthe Christiansdatter 22.
Afdøde døde i pesthuset i København.

1755 Ingeborg Pedersdatter i Nakskov. 7.8.1751, fol.580.
E: Poul Svendsen, klejnsmed.
Første ægteskab med Peder Jensen, klejnsmed, [skifte 21.6.1744 lbnr.1622]. B:
1) Hans Pedersen 19
2) Kirsten Pedersdatter 12.
FM: Hans Mule, skoleholder

1756 Elisabeth Olufsdatter i Nakskov. 16.8.1751, fol.583B.
E: Christian Christensen, skrædder. B:
1) Christian Christensen 3.
FM: Samuel Noerstrup, sadelmager.

1757 Bodil Cathrine [Hansdatter] Top i Nakskov. 19.4.1751, fol.586B.
E: Nikolaj Østrup, købmand.
Første ægteskab med Johan Ditmer, [skifte 28.9.1747 lbnr.1662]. B:
1) Hans Top Ditmer, købmand
2) Claus Flint Ditmer 23
3) Jochum Christian Ditmer 19
4) Henrik Ditmer 17.
FM:
1 mors [halv]bror Peder [Hansen] Top.
2 Hans Pedersen Top.

1758 Rasmus Christensen, skipper i Nakskov, der døde 3.8.1750, fol.617B.
E: Pernille Rasmusdatter. LV: Peder Top. A:
1 søskendebarn Henrik Winther, i udlandet.

1759 Peder Christensen, hattemager og hustru Anne Bendixdatter. 5.5.1751, fol.630B.
B:
1) Maren Pedersdatter 14
2) Christen Pedersen 12
3) Bendix Pedersen 10
4) Anne Cathrine Pedersdatter 8
5) Margrethe Dorthe Pedersdatter 4
6) Martha Pedersdatter 4
7) Abigael Sofie Pedersdatter 1½.
FM: Jacob Christoffersen, feldbereder.

1760 Hans Hansen Lang, ugift i Nakskov. 27.8.1751, fol.644.
Arvinger angives ikke.

1761 Hans Himmerig, sejlingsmand i Nakskov. 1.7.1751, fol.647.
Arvinger angives ikke.

1762 Mads Thomsen i Nakskov. 12.8.1751, fol.649.
Arvinger angives ikke.

1763 Niels Mortensen, brolægger i Nakskov. 16.8.1751, fol.649B.
E: Maren Frederiksdatter. B:
1) Frederik Nielsen 19.
FM: Niels Rasmussen, tømrer.

1764 Laurids Andersen Lind, værtshusmand i Nakskov. 17.5.1751, fol.650B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen. A:
0) forældre Anders Rasmussen og Anne Mikkelsdatter i Humble på Langeland, begge døde
1) farbror Hans Rasmussen, død. 1B:
a Karen Hansdatter g.m. Niels Jørgensen i Løkkeby i Tullebølle sogn
2) faster Maren Rasmusdatter, død. 1B:
a Hans Mathiassen i Ristinge
3) faster Anne Rasmusdatter, død. 1B:
a Christen Rasmussen i Tryggelev
4) faster Johanne Rasmusdatter, død. 1B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Henrik Andersen i Marstal på Ærø
5) morbror Niels Mikkelsen, død. 5B:
a Mikkel Nielsen i Humble
b Mads Nielsen i Holmdrup [i Skårup sogn] på Fyn
c Hans Nielsen i Hennetved [i Lindelse sogn]
d Mette Nielsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Hennetved
e Anne Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Lindelse
6) moster Kirsten Mikkelsdatter, død. 1B:
a Rasmus Lauridsen i Havbølle [i Humble sogn]
7) moster Margrethe Mikkelsdatter, død. 1B:
a Christen Hansen i Botofte i Tranekær sogn.

1765 Christian Mogensen Bech, privilegeret kobberhandler på Lolland og kobbersmed i Nakskov. 10.6.1751, fol.657.
E: Karen Lauridsdatter Schiering. B:
1) Peder Christensen Bech 4
2) Anne Cathrine Christensdatter Bech 3
3) Jens Christensen Bech 9 mdr.

1766 Erik Frederiksen Ludvig, skomager i Nakskov, der døde 5.10.1751, fol.661B.
E: Christence Knudsdatter. B:
2) Ellen Eriksdatter 18.
FM: Bertel Rasmussen.
Første ægteskab med [Ellen Olufsdatter, skifte 2.3.1728 lbnr.1248].
1) Mads Eriksen, død. 1B:
a Hans Madsen 14, i skrædderlære.

1767 Anne Jacobsdatter Kappel i Nakskov. 18.7.1751, fol.663B.
Enke efter Hartvig Henrik Steltzner, instrumentist, [skifte 19.3.1746 lbnr.1660]. B:
3) Christiane Elisabeth Steltzner 20
4) Hans Steltzner 19.
FM: Carl Bech, herredsfoged.
Første ægteskab med Hans Tollesen, [skifte 31.5.1729 lbnr.1281]. B:
1) Anneke Hansdatter 27
2) Jacob Hansen 23.

1768 Rasmus Jørgensen Lang i Nakskov, der døde 25.5.1751, fol.671.
Enkemand efter [Maren Thomasdatter, skifte 16.4.1749 lbnr.1691]. B:
1) Thomas Rasmussen 18
2) Jørgen Rasmussen 16
3) Johanne Rasmusdatter 13
FM: mosters mand Johan Henrik Midlerkamp, snedker.

1769 Hans Lauridsen Gyttrup, skipper i Nakskov. 28.9.1750, fol.679.
E: Ellen Jacobsdatter Friis. LV: Henning Ulrik Jepsen, prokurator. B:
1) Kirsten Hansdatter 8
2) Laurids Hansen 6
3) Sofie Hansdatter 1.
FM: fasters mand Rasmus Hofmann, snedker.

1770 Karen Nielsdatter i Nakskov. 19.11.1751, fol.684B.
E: Peder Hildebrandtsen, skomager. A:
0) forældre [Niels Poulsen, skifte 26.4.1703 lbnr.885 og Gertrud Nielsdatter Galde, skifte 27.1.1713 lbnr.987]
1) bror Frederik Nielsen i Kongsberg i Norge
2) søster Margrethe Nielsdatter, forlovet med Jacob Pedersen Aalborg.
Mors andet ægteskab med [Niels Eriksen, skipper, skifte 23.8.1732]
3) halvsøster Anne Nielsdatter, [skifte 9.4.1729 lbnr.1284]. 1B:
a Erik Rasmussen.

1771 Laurids Grønvald, by- og rådstueskriver i Nakskov. 14.5.1750, fol.688.
Enkemand efter Birgitte Johansdatter Rose, [skifte 5.9.1749 lbnr.1711]. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter Grønvald 15
2) Mathias Lauridsen Grønvald 10.
FM: Johan Pedersen, bager.
Arv til børn af enkens første ægteskab B:
1) Andreas Sørensen Holm
2) Laurids Christoffer Sørensen Holm.

1772 Margrethe Christiane Heding i Nakskov. 4.8.1751, fol.726B.
Enke efter Kaj Frederik [Gregersen] Vejle, tolder i Nakskov. B:
1) Christiane Sofie Magdalene Vejle 4½
2) Susanne Amalie Vejle 1½.
FM:
1 farbror Laurids Gotfred [Gregersen] Vejle, præst i Hørby på Sjælland
2 Frederik [Hansen] Spleth, [præst i Strøby og Varpelev på Stevns] g.m. faster [Anne Dorthe Gregersdatter Vejle]

1773 Oluf Nielsen Stang, ugift i Nakskov. 17.11.1751, fol.746.
A: en bror, hvis navn ikke angives.
Afdøde og dennes bror var opdraget i Vajsenhuset i København.

1774 Kirsten Andersdatter i Nakskov. 9.2.1752, fol.748B.
E: Rasmus Hofmann, snedker. B:
1) Rasmus Rasmussen Hofmann 5.
FM: Laurids Vejgaard.

1775 Jacob Ditmer, købmand i Nakskov. 24.5.1750, fol.751B.
E: Margrethe Jacobsdatter, der ægter Rasmus Olufsen på Knuthenborg, søn af Oluf Rasmussen, købmand i Sakskøbing.
Første ægteskab med Gunder Ibsdatter, [skifte 28.3.1740 lbnr.1538]. B:
1) Karen Jacobsdatter 16
2) Anne Munch Jacobsdatter 15
3) Cathrine Jacobsdatter 13.
FM:
1 mors [halv]bror Didrik Didriksen
2 fars brorsøn Hans Top Ditmer.

1776 Hustru i Nakskov. 28.12.1751, fol.811.
E: Melchior [Mikkelsen], møller. B:
1) Birgitte Melchiorsdatter 26
2) Anne Melchiorsdatter 22
3) Margrethe Melchiorsdatter 20.
FM: Peder Lauridsen Møller.

1777 Jens Sørensen Ejerup i Nakskov. 12.1.1752, fol.812B.
E: Anne Cathrine Jochumsdatter. A:
1) søster Agathe Sørensdatter g.m. Jens Errebo i Højst
2) søster Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Rose i Bjerreby.

1778 Otto Hansen, grovsmed i Nakskov. 29.3.1752, fol.814B.
E: Lene Margrethe Mikkelsdatter. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Johan Ottesen 11
2) Marie Ottesdatter 8½
3) Mikkel Ottesen 6½
4) Mette Magdalene Ottesdatter 4.
FM: farbror Simon Hansen, smed.
Bevilling til uskiftet bo af 23.7.1750.
Samfrændeskifte 29.3.1752.

1779 Mette Rasmusdatter i Nakskov. 29.3.1752, fol.818B.
A:
0) forældre Rasmus Nielsen, skifte 18.5.1751 lbnr.1747 og Mette Marie Jensdatter, skifte 16.8.1731 lbnr.1343]
1) søster Anne Rasmusdatter, enke efter Niels Fyn
2) søster Karen Rasmusdatter.

1780 Jørgen Pedersen, tømrer i Nakskov. 15.6.1752, fol.822B.
E: Anne Christiansdatter. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Peder Jørgensen
2) Jens Jørgensen
3) Jochum Jørgensen
4) Ingeborg Magdalene Jørgensdatter
5) Sidsel Jørgensdatter
6) Dorthe Lisbeth Jørgensdatter
7) Anne Kirstine Jørgensdatter.
FM: Peder Knudsen, tobaksspinder.

1781 Cornelia Cecilie i Nakskov. 10.6.1752, fol.825, 906.
Enke efter major Dietrichen. B:
1) en datter, død. E: Jacob Matzen, by- og rådstueskriver samt skriver i Lollands Nørre herred. B:
1) Frederikke Louise Matzen 7
2) Henriette Vilhelmine Matzen 4
3) Johan Bernhard Matzen 3
4) Peder Michael Matzen 1½.
FM: Henrik Jensen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1752.
Samfrændeskifte 10.6.1752.

1782 Mads Jensen, skipper i Nakskov. 30.5.1752, fol.827B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Poul Møller. A:
1) far Jens Jensen i Ullebjerg på Langeland.

1783 Laurids Jensen Kuld i Nakskov. 13.1.1752, fol.831B.
Arvinger angives ikke.

1784 Bache Olufsen i Nakskov. 28.12.1751, fol.832.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Hansen, væver. B:
1) Cecilie Bachesdatter.
FM: Hans Pedersen, væver.

1785 Cathrine Forbus i Nakskov. 21.7.1751, fol.832B.
E: Johan Christoffer Meyer, postmester. A:
0) forældre [Johannes Hansen Forbus, skifte 9.5.1741 lbnr.1577 og Maren Pedersdatter Tocke, død 27.4.1739].
1) søster Ida Sofie Forbus g.m. Bertel Friis.
Fars første ægteskab med Gedske Johansdatter Helbech]. B:
2) halvsøster [Elisabeth Forbus, begravet 20.9.1735, var g.m. Jens Jacobsen Top, degn og klokker i Nakskov, begravet 29.10.1734]. 1B:
a Cathrine Top.
FM: halvbror Jochum Fers Top.
[Afdødes første ægteskab med Jens Brennicke i Nakskov. 8.5.1742 lbnr.1584].
Testamente af 29.8.1746.
Samfrændeskifte 21.7.1751.

1786 Anders Pedersen Bornholm, skipper i Nakskov. 11.4.1752, fol.834B.
E: Kirsten Johansdatter. LV: Christen Christensen. B:
3) Anne Dorthe Andersdatter 1.
FM: Christoffer Schirmel.
Første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter, skifte 1.7.1745 lbnr.1634]. B:
1) Kirsten Andersdatter 12
2) Peder Andersen 10.
[Anet ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 26.7.1749 lbnr.1696].

1787 Hans Jacobsen Jysk, daglejer i Nakskov. 12.7.1752, fol.838.
E: Anne Johansdatter. LV: Tønne Johansen i Ryde. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 14
2) Birthe Cathrine Hansdatter 12
3) Jacob Hansen 9
4) Inger Marie Hansdatter 5.
FM: Hans Jensen Bech.

1788 Malene Mortensdatter i Nakskov. 12.7.1752, fol.840.
E: Frederik Lauridsen, skoflikker. B:
1) Helvig Frederiksdatter.
FM: Christen Pedersen, væver.

1789 Nikolaj Dardarel, købmand og privilegeret herbergsvært i Nakskov. 23.4.1751, fol.840B.
E: Karen Hansdatter. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Maren Dardarel g.m. Niels Stidsen
2) Carl Dardarel 24, skipper
3) Cathrine Elisabeth Dardarel 21
4) Johan Peder Dardarel 14
5) Christoffer Dardarel 13.
FM: Mads Ejlersen, bager.

1790 Henrik Christoffersen Lund i Nakskov. 23.6.1751, fol.860B.
E: Marie Cathrine Cramer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på sin hjemrejse fra Norge.

1791 Registrering i Nakskov. 21.9.1752, fol.864.
Registrering hos Jacob Clausen, væver, der er arresteret på grund af tyveri, hvor hustruen Maren Danielsdatter viste frem.

1792 Mads Hansen i Nakskov. 27.9.1752, fol.865B.
E: Anne Sofie Madsdatter. LV: Henning Ulrik Sandberg, prokurator. B:
1) Mads Madsen 13.
FM: Poul Adserat, skrædder.

1793 Anne Brennicke, ugift og 34 år gammel i Nakskov. 29.6.1752, fol.868.
A:
1) bror oberstløjtnant Tage
2) bror Hans Brennicke
3) bror Anton Brennicke, der døde
4) bror Jens Brennicke
5) bror Mads Hervig Brennicke.

1794 Rasmus Pedersen, bådsmand i Nakskov. 10.5.1752, fol.884B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Friis på Brydebølle [i Vestenskov sogn]. B:
1) Peder Rasmussen 3½.
FM: Christen Rasmussen, bager.
Afdøde druknede ved Odense på Fyn.

1795 Knud Frederiksen, slagter i Nakskov. 23.10.1752, fol.889B.
E: Agnethe Lauridsdatter. LV: Hartvig Jørgensen, birkedommer. B:
5) Anne Cathrine Knudsdatter 1.
FM: Lorents Jessen, slagter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Knudsen, på de lange rejser
2) Anne Knudsdatter g.m. en slagter i Maribo
3) Magdalene Knudsdatter, i København
4) Marie Knudsdatter, i København.

1796 Anne Marie Jensdatter i Nakskov. 5.12.1752, fol.900.
E: Peder Holm. B:
1) Jens Pedersen 6½
2) Anne Kirstine Pedersdatter 4
3) Johanne Pedersdatter.
FM: Laurids Simonsen i Branderslev.

1797 Kirsten Pedersdatter Lind i Nakskov. 12.8.1752, fol.908.
Enke efter Niels Jørgensen Munch.
Testamente af 31.5.1748.
Hans A:
1) søster Maren Jørgensdatter, død. 1B:
a Christen Nielsen i Sandby.
Hendes A:
0) forældre Peder Jespersen, hosekræmmer og Ursula Mathiasdatter, gift Viborg Sortebrødre 3.3.1678, begge døde. B:
1) Kirsten Pedersdatter, døbt Viborg Sortebrødre 21.6.1678, som er afdøde
2) bror Mathias Pedersen Lind, døbt Viborg Sortebrødre 29.10.1680 ved søn Oluf Mathiassen, handskemagersvend i Grenå
3) søster Susanne Pedersdatter Lind, døbt Viborg Sortebrødre 3.7.1683, enke efter Rasmus Rasmussen, handskemager, skifte 2.11.1746 lbnr.1646.
Mors første ægteskab med Erik Nielsen, handskemager, gift Viborg Sortebrødre 1.7.1670. B:
4) halvsøster Anne Marie Eriksdatter Winther, død. 4B:
a Hans Henrik Winther, skytte på Berritsgård, død. 3døtre, hvis navne ikke kendes
b Ursula Cathrine Johansdatter Winther g.m. Aksel Schioldan i Jylland
c Marie Elisabeth Johansdatter Winther g.m. Rasmus Jensen Vejle ved konventshuset i København
d Charlotte Amalie Johansdatter Winther i Århus Hospital.

1798 Birthe Andersdatter i Nakskov. 11.12.1752, fol.936B.
E: Laurids Mikkelsen Stevning, snedker. B:
1) Anders Lauridsen Stevning 13.
FM:
1 Niels Mikkelsen Stevning
2 Hans Jensen i Utterslev.
Bevilling til uskiftet bo 29.9.1752.
Samfrændeskifte 11.12.1752.

1799 Margrethe Hansdatter i Nakskov. 10.12.1752, fol.938B.
E: Laurids Madsen Kamp. A:
1) søster Johanne Hansdatter g.m. Jens Hans Otto
2) halvbror Valerius Hansen i Roløkke [Købelev sogn]
3) halvbror Simon Hansen i Sandby.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1752-1765

1800 Jens Edvardsen i Nakskov. 28.12.1752, fol.1.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Jespersen. B:
1) Edvard Jensen 20
2) Søren Jensen 17
3) Hans Jensen 14.
FM: Rasmus Mikkelsen.

1801 Agathe i Nakskov, der døde 10.2.1753, fol.3B.
Enke efter Laurids Villumsen. B:
1) Hartvig Mohr, overtoldbetjent i København, død. E: Marie Magdalene. LV: far Sigfred Cammermeyer i København. 2 døtre, hvis navne ikke angives
2) Anne Cathrine Lauridsdatter, død. 1B:
1) Hans Christian Hermansen 10.
FM: Rennemann, amtsforvalter.

1802 Ditlev Clemensen, kornmåler i Nakskov. 3.3.1753, fol.8B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Pedersen, skrædder. B:
1) Hans Christian Ditlevsen 15½
2) Peder Ditlevsen 9.
FM: Enevold Enevoldsen.

1803 Christen Galde i Nakskov. 29.10.1751, fol.13.
Enkemand efter [Cathrine Pedersdatter, skifte 1.4.1745 lbnr.1627]. B:
1) Jens Christensen Galde, død i Batavia i Ostindien maj 1750
2) Niels Christensen Galde.

1804 Laurids Pedersen Haraldsted i Nakskov. 17.5.1753, fol.49B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen Buch. B:
1) Kirsten Lauridsdatter Haraldsted.
FM: Jacob Pedersen Aalborg.
Afdøde døde3 16.4.1753.

1805 Niels Møller, skipper i Nakskov. 10.5.1752, fol.53B.
E: Mette. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Claus Lechsau.
Afdøde døde i Norge.

1806 Peder Metner, skipper i Nakskov. 3.8.1753, fol.69.
E: Anneke Gertrud With. LV: Christian Heberlin, organist. B:
1) Frederik With Metner 11.
FM: farbror Hans [Pedersen] Metner, kapellan i Landet, Ryde og Ågeby.

1807 Niels Priermann, skipper i Nakskov. 28.12.1752, fol.71.
E: Anne Rasmusdatter Stevning. B:
1) Anders Nielsen Metner 12
2) Gertrud Sofie Nielsdatter 8
3) Rasmus Nielsen Stevning 5
4) Hans Nielsen Stevning 2½
5) Niels Nielsen 6 mdr.
FM: farbror Niels Priergaard, skipper.

1808 Peder Fyn, gårdskarl i Nakskov, der døde 25.5.1753, fol.76.
Arvinger kendes ikke.

1809 Hans Jensen Bech, hjulmand i Nakskov. 9.1.1753, fol.79.
E: Lisbeth Andersdatter. LV: Mathias Ditmer, købmand.
Arvinger angives ikke.

1810 Josef Morant, galanterikræmmer i Nakskov. 11.1.1753, fol.82.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde kom fra Italien.

1811 Karen Danielsdatter i Nakskov. 21.7.1753, fol.92.
E: Jacob Clausen, væver. B:
1) Jørgen Lauridsen 30
2) Ellen Jacobsdatter 16
3) Lisbeth Jacobsdatter 14
4) Daniel Jacobsen 6.
FM: Jørgen Andersen.

1812 Hans Stengelsen i Nakskov. 24.8.1753, fol.92B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Claus Hansen. B:
1) Maren Hansdatter 4
2) Claus Hansen 2.
FM: Anders Hansen Ravn, smed.

1813 Gertrud Pedersdatter i Nakskov. 24.8.1753, fol.95.
E: Rasmus Christoffersen. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 7
2) Gunder Rasmusdatter 1.
FM: Jens Mikkelsen Falch.

1814 Sofie Jensdatter i Nakskov. 17.3.1753, fol.96B.
Enke efter Anders Christensen, [skifte 3.1.1748 lbnr.1663]. B:
2) Christen Andersen Vejgaard i Helsingør
3) Laurids Andersen Vejgaard
4) Elisabeth Andersdatter Vejgaard
5) Kirsten Andersdatter Vejgaard, [skifte 9.2.1752 lbnr.1774]. E: Rasmus Hofmann, snedker. 1B:
a Rasmus Rasmussen Hofmann.
Første ægteskab med [Laurids Jensen, skipper i Nakskov. 20.5.1706 lbnr.952]. B:
1) Hans Lauridsen Gyttrup, [skifte 28.9.1750 lbnr.1769]. E: Ellen Jacobsdatter Friis. 2B:
a Kirsten Hansdatter 10½
b Laurids Hansen 9.
FM: født værge Peder Pedersen Bruun.

1815 Jefta Lauridsen, klejnsmed i Nakskov. 2.6.1753, fol.104B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Hans Hansen, væver. B:
4) Jørgen Jeftasen Samsø, matros på Holmen i København.
Første ægteskab med [Marie Hansdatter, skifte 5.11.1728 lbnr.1264]. B:
1) Maren Jeftasdatter g.m. Christian Bech
2) Abigael Jeftasdatter g.m. Laurids Bødker i Maribo
3) Anne Elisabeth Jeftasdatter g.m. Henrik Rasmussen, hyrekusk i København.

1816 Anne Marie Madsdatter Meltofte, ugift tjenestepige i Nakskov. 1.7.1753, fol.109.
A:
0) forældre [Mads Lauridsen Meltofte, skifte 17.3.1742 lbnr.1604 og Bodil Rasmusdatter, skifte 22.1.1733 lbnr.1387]. B:
1) bror Laurids Madsen Meltofte
2) bror Rasmus Madsen Meltofte
3) bror Jens Madsen Meltofte
4) bror Hans Madsen Meltofte.
Fars andet ægteskab med Margrethe Eleonora Weisendorph, der var til stede. B:
5) halvbror Bernt [Lyder] Madsen Meltofte 21
6) halvsøster Bodil [Cathrine] Madsdatter Meltofte 19
7) halvsøster Else [Kirstine] Madsdatter Meltofte 17
8) halvsøster Margrethe [Lisbeth] Madsdatter Meltofte 15
9) halvsøster Masse Madsdatter Meltofte 11.

1817 Anne Kirstine Rasmusdatter i Nakskov. 18.10.1753, fol.114B.
E: Hans Nielsen Buch, vognmand. B:
1) Johan Hansen 11½.
FM: fasters mand Søren Lauridsen Nørregaard.

1818 Hustru i Nakskov. 24.10.1753, fol.118B.
E: Frederik Nielsen, sejlingsmand. A:
1) mor Christence, enke efter Erik Ludvig.
Afdøde havde kun været gift i 14 dage.

1819 Laurids Hansen, skomager i Nakskov. 5.10.1753, fol.119.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer. A:
1) søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Jens Lindhardtsen
2) søster Birthe Hansdatter.

1820 Maren Poulsdatter i Nakskov. 22.10.1753, fol.125.
E: Poul Svendsen, klejnsmed. B:
1) Ingeborg Marie Poulsdatter.
FM: morbror Anders Pedersen på Havgård [i Vestenskov] i Lollands sønder herred.
Afdøde havde arv stående hos Anders Poulsen på Glostrup [i Købelev sogn].

1821 Hans Lauridsen Berg, skipper i Nakskov. 11.1.1753, fol.133B.
E: Ida Margrethe Eriksdatter. B:
3) Jacobine Hansdatter 10
4) Anders Lerche Hansen 2.
FM: Henrik Friis Bruun.
Første ægteskab med Kirstine [Birgitte] Frederiksdatter With, [skifte 19.4.1740 lbnr.1551]. B:
1) Frederik With Hansen 14
2) Hedvig Hansdatter 12.

1822 Otto Nielsen Møller i Nakskov. 24.11.1753, fol.137B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Rasmus Ottesen 4
2) Kirsten Ottesdatter 1.
FM: Hugo Lytzau Sørensen.

1823 Marie Mathiasdatter, tjenestepige i Nakskov. 29.11.1753, fol.139.
Arvinger angives ikke.

1824 Christen Andersen Stub, møller i Nakskov. 24.11.1753, fol.139B.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Poul Møller, købmand. B:
1) Anne Christensdatter 12
2) Maren Christensdatter 1½.
FM: Morten Wolfgang, klejnsmed.

1825 Jørgen Andersen, tømrersvend i Nakskov, der døde 31.10.1753, fol.142.
E: Anne Mogensdatter. B:
1) Dorthe Margrethe Jørgensdatter.
FM: Hans Pedersen Brøde.

1826 Dorthe Hellesdatter i Nakskov. 1.12.1753, fol.145.
E: Laurids Frederiksen. B:
1) Frederik Lauridsen 14
2) Anne Lauridsdatter 10
2) Jens Lauridsen 7.
FM: Jens Andersen. bødker.

1827 Maren Antonsdatter i Nakskov. 13.2.1754, fol.147B.
E: Peder Henriksen Stybe, købmand. B:
1) Hans Stybe 1½.
FM: Anton Villumsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1752.

1828 Sofie Andersdatter i Nakskov. 8.1.1754, fol.149B.
E: Henrik Pedersen, skrædder. B:
1) Dorthe Pedersdatter 4
2) Marie Sofie Pedersdatter 2.
FM: Hans Pedersen, væver.

1829 Hans Hansen Hintze, skomager i Nakskov. 9.1.1754, fol.151B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Thomas Hansen 5
2) Inger Hansdatter 3½
3) Bente Hansdatter 1½.
FM: Hans Top Ditmer.

1830 Sidsel Margrethe Nielsdatter i Nakskov. 7.1.1754, fol.155.
E: Andreas Richardsen, hattemager. B:
1) Richard Andreassen 7
2) Christiane Andreasdatter 1¼.
FM: morbror Rasmus Nielsen Fejø.

1831 Frederik Madsen, murer i Nakskov. 9.1.1754, fol.157B.
E: Anne Johansdatter. LV: Hartvig Jørgensen Møller. B:
1) Mads Frederiksen 9½.
FM: Niels Mikkelsen Stevning.

1832 Niels Hansen, skomager i Nakskov, der døde 13.12.1753, fol.161.
E: Johanne Margrethe Jørgensdatter. LV: Hartvig Jørgensen Møller.
Første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, [skifte 4.6.1746 lbnr.1640]. B:
1) Hans Nielsen 15
2) Søren Nielsen 12.
FM: Christen Nielsen, skomager.

1833 Niels Christensen, snedker i Nakskov. 8.1.1754, fol.165.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Anders Hansen, snedker. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen på Juellinge [i Halsted sogn]
2) Christen Nielsen 24, student
3) Margrethe Nielsdatter 15
4) Peder Nielsen 13.
DM: Christian Christensen.

1834 Karen Madsdatter i Nakskov. 23.2.1754, fol.171.
E: Poul Adserat. B:
1) Cathrine Poulsdatter 14
2) Poul Poulsen Adserat 7
3) Regine Poulsdatter 1½.
FM: morbror Nikolaj Madsen, skomager.

1835 Poul Moth, sadelmager i Nakskov. 31.1.1754, fol.174.
E: Vibeke Krag. B:
1) [Martha Marie Poulsdatter, skifte 3.10.1749 lbnr.1701]. E: Laurids Andersen Køge, skomager. 1B:
a Magdalene Lauridsdatter 11.
Desuden nævnes Anders Krag.

1836 Kirsten Madsdatter Graa i Nakskov. 1.3.1754, fol.176B.
E: Tycho Frederik Top, farver. B:
1) Marie Magdalene Top 6
2) Peder Mathias Top 1½.
FM:
1 morfar Mads Jørgensen Graa, købmand i Svendborg
2 morbror Christian Graa
3 Henrik Poulsen Top.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1754.
Samfrændeskifte 1.3.1754.

1837 Gertrud Rasmusdatter i Nakskov. 21.3.1754, fol.179B.
E: Christen Lauridsen, skoflikker. A:
brorbørn:
1) Christen Smed i Rolykke
2) Rasmus Smed i Branderslev
3) Maren Olufsdatter i Tårs
4) Christoffer Olufsen i Stokkemarke
5) Dorthe Olufsdatter i Vejleby.

1838 Margrethe Sofie Henriksdatter i Nakskov, der døde 28.2.1754, fol.181B.
Enke efter Erik Eriksen, [skifte 5.12.1749 lbnr.1707] B:
1) Erik Eriksen 10
2) Henrik Eriksen 8
3) Susanne Eriksdatter 6.
FM: Hartvig Jørgen Meyer, birkedommer.

1839 Oluf Olufsen, vognmand i Nakskov. 23.3.1754, fol.188B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jacob Christoffersen, feldbereder. B:
1) Karen Olufsdatter 2.
FM: mors svoger Peder Jensen, rebslager.

1840 Cathrine Rasmusdatter i Nakskov. 17.2.1754, fol.
Enke efter Frands Nikolajsen, [skifte 15.7.1748 lbnr.1675]. B:
1) Nikolaj Frandsen 16.
FM: farbror Mads Nikolajsen, klejnsmed.

1841 Anne Sørensdatter i Nakskov. 12.2.1754, fol.195B.
Arvinger kendes ikke.

1842 Niels Nielsen, skomager i Nakskov. 20.4.1754, fol.198B.
E: Birthe Knudsdatter. LV: Poul Møller.
Første ægteskab med [Abelone Hansdatter, skifte 16.3.1744 lbnr.1613]. B:
1) [Hans Nielsen, skomager], død. 1B:
a Peder Hansen, apotekersvend i København
2) Niels Nielsen, rytter
3) Dorthe Nielsdatter i København
4) Marie Nielsdatter g.m. Nikolaj Madsen, skomager i Nakskov
5) [Kirsten Nielsdatter], død uden børn. E: Mathias Henrik Dahl i Trondhjem i Norge.

1843 Dorthe Andersdatter i Nakskov. 1.4.1754, fol.203.
E: Rasmus Jørgensen, drejer.
Første ægteskab med [Rasmus Bjørnsen, skifte 5.9.1735 lbnr.1433]. B:
1) Andreas Ursin Rasmussen, forhen skoleholder i Vesterborg
2) Johanne Cathrine Rasmusdatter 30, i København
3) Bjørn Rasmussen.

1844 Mikkel Gregersen, bådsmand i Nakskov. 18.5.1754, fol.209.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Friis. B:
1) Maren Mikkelsdatter 20
2) Andreas Mikkelsen 18
3) Marie Cathrine Mikkelsdatter 12.
FM: Rasmus Jørgensen, drejer.

1845 Cathrine Margrethe Nielsdatter i Nakskov. 27.4.1754, fol.211B.
E: Erik Rasmussen, skipper.
Uden ægteskab B:
1) Hans Jacobsen 3.
FM: morbror Laurids Nielsen.

1846 Jens Rødsteen, ugift fuldmægtig på Halsted amtstue, der døde 2.12.1753, fol.214B.
A:
0) forældre [Peder Rødsteen, skifte 20.3.1737 lbnr.1485 og Margrethe]
1) søster Anne Gertrud Rødsteen, [skifte 24.11.1746, var g.m. Thomas Christian Rennemann. 4B:
a [Esther Margrethe Rennemann]
b [Peder Christian Rennemann]
c [Christian Albert Rennemann]
d [Marianne Rennemann]
2) søster Elisabeth Sofie Rødsteen g.m. Jørgen Heitmann, rektor i Nakskov
3) søster Mette Marie Rødsteen g.m. løjtnant Trøyel.

1847 Anne Margrethe Nielsdatter i Nakskov. 11.6.1754, fol.228.
E: Søren Lauridsen Nørregaard. B:
2) Else Nørregaard 9 uger.
Første ægteskab med [Laurids Pedersen Haraldsted, skifte 17.5.1753 lbnr.1804]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter Haraldsted 2.
FM: morbror Hans Nielsen Buch, vognmand.

1848 Hans Hansen, væver i Nakskov. 27.5.1754, fol.235B.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Poul Møller. A:
1) morbror Peder Hattemager, død. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) faster, død, var g.m. Peder Nielsen, væver. 1B:
a Mette Pedersdatter.

1849 Morten Henriksen, skibstømrer i Nakskov. 26.6.1754, fol.240.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Hansen Top. B:
1) Hans Henrik Mortensen 18.
FM: Peder Hildebrandtsen, skomager.

1850 Anne Pedersdatter i Nakskov. 22.10.1754, fol.242B.
E: Peder Sørensen, bødker. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Christian Wesberg.

1851 Margrethe Marie Lauridsdatter i Nakskov. 30.11.1754, fol.244.
E: Henning Ulrik Sandberg, prokurator. B:
1) Martha Henningsdatter Sandberg 14¾
2) Birte Henningsdatter Sandberg 13
3) Frederik Henningsen Sandberg 11
4) Laurids Henningsen Sandberg 4½
5) Poul Henningsen Sandberg 5 uger.
FM: mors halvsøsters mand Jørgen Clausen.

1852 Anne Birgitte Rasmusdatter i Nakskov. 15.11.1754, fol.246B.
A:
1) søskendebarn g.m. Rasmus Johansen Møller
2) søskendebarn, død. 3B:
a Erik Pedersen i Østrup
b Lukas Pedersen
c Jørgen Pedersen.

1853 Søren Lauridsen Nørregaard, købmand i Nakskov. 1.8.1754, fol.248B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Nielsdatter, skifte 11.6.1754 lbnr.1847]. B:
2) Else Sørensdatter Nørregaard.
FM: morbror Hans Nielsen Buch, vognmand.
Afdødes hustrus første ægteskab med [Laurids Pedersen Haraldsted, skifte 17.5.1753 lbnr.1804]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter Haraldsted.
Desuden nævnes afdødes mor Else, enke efter Laurids Nørregaard.

1854 Andreas Brennicke, rådmand samt måler og vejer i Nakskov. 11.4.1755, fol.280.
E: Frederikke Louise Rodriquetz. LV: Anders Ramel, rådmand, der ægter enken. B:
1) Inger Marie Brennicke 20
2) Ida Sofie Brennicke 16
3) Hans Brennicke 14
4) Frederikke Christiane Brennicke 11
5) Charlotte Amalie Brennicke 6
6) Gunder Marie Brennicke 5
7) Frederik Christian Brennicke 4.
FM:
1 Henrik Friis Bruun
2 Jacob Tollesen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1742.
Samfrændeskifte 11.4.1755.
Litteratur: Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700'årene af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1981 side 29-46. Heri side 37, 44: Andreas Brennicke.

1855 Peder Pedersen Brøderup, ugift toldbetjent i Nakskov.5.1.1755, fol.282.
Afdøde var født i Jylland.
Arvinger kendes ikke.

1856 Ellen Jørgensdatter i Nakskov. 27.4.1755, fol.286.
E: Christen Nielsen, skomager.
Første ægteskab med [Søren Lauridsen, skifte 7.4.1732 lbnr.1363]. B:
1) Margrethe Sørensdatter, [skifte 4.6.1746 lbnr.1640, var g.m. Niels Hansen, skifte 13.12.1753 lbnr.1832]. 2B:
a Hans Nielsen 16
b Søren Nielsen 13.
FM: stedfar Jochum Ditmer.

1857 Daniel Rasmussen, handskemager i Nakskov. 12.5.1755, fol.290.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Henrik Holm. B:
1) Anne Cathrine Danielsdatter 7.
FM: Simon Hansen, smed.

1858 Søren Haugaard, skrædder i Nakskov. 7.5.1755, fol.294.
E: Rebekka Carstensdatter. LV: Rasmus Jørgensen, drejer. A:
1) søster Øllegaard Jacobsdatter g.m. Andres Top, sejlingsmand.

1859 Peder Simonsen Giese, skomager i Nakskov. 26.5.1755, fol.297B.
E: Gertrud Clausdatter. LV: Meyer, birkedommer. A:
1) mor Anne, enke efter Giese
2) søster Kirsten Simonsdatter
3) halvsøster Abel [Cathrine] Hansdatter.

1860 Nikolaj Poulsen, sejlingsmand i Nakskov. 28.6.1755, fol.299B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Aners Hansen, snedker. A:
1) søster Maren Poulsdatter
2) søster [mangler] Poulsdatter.

1861 Gjørild Sofie Nielsdatter i Nakskov. 24.7.1755, fol.301.
E: Hans Borg, skrædder. B:
1) Hans Hansen Borg 6½
2) Anne Margrethe Borg 4
3) Niels Hansen Borg 2½.
FM: Henrik Pedersen, skrædder.

1862 Peder Sørensen Ullerup, rådmand i Nakskov. 18.4.1755, fol.304.
A:
1) søster, død. E: H. Hansen i København. Hendes børn.

1863 Anders Krag i Nakskov. 20.5.1755, fol.308.
Enkemand efter Agnethe Jacobsdatter.
Testamente af 26.1.1751. A:
1) bror [Knud Andersen Krag, skifte 27.9.1719 lbnr.1109]. E: Helene Else Frederiksdatter, der lever, nu enke efter Hans Metner, løjtnant. B:
a Ida Margrethe Knudsdatter Krag, der lever, enke efter Jochum Holm. Af børn nævnes B:
1 Knud Holm
2 Anders Krag Holm.

1864 Frederik Kaj Ahlefeldt, oberstløjtnant i Nakskov, der døde 5.5.1755, fol.332B.
A:
0) forældre [Kaj Ahlefeldt, amtsforvalter i Kronborg amt, død på Bådesgård i Græshave sogn februar 1704, begravet i Hillerød og Anne Valeria Freins, død Hillerød juni 1702]
1) søster [Marie Anne Kajsdatter Ahlefeldt, begravet Vestenskov 15.4.1739. E: Nikolaj Lorentsen Edinger, præst i Vestenskov og Kappel]. 1B:
a [Barbara Nikolajsdatter Edinger, begravet Vestenskov 14.3.1740]. E: Mathias Jensen, successor i Vestenskov og Kappel ved bror Henrik Jensen, købmand i Nakskov. 1B:
1 Marianne Mathiasdatter
2) søster [Dorthe Sofie Kajsdatter Ahlefeldt, død Gloslunde 2.4.1752, var g.m. Claus Nielsen Forbus, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev på Falster, begravet 22.9.1724]. 1B:
a Margrethe Dorthe Forbus g.m. Frederik Jessen, kontrollør i Rødby. [Hun var i første ægteskab med Mikkel Mikkelsen Nestius, præst i Landet og Ågeby, død 22.2.1747].

1865 Hans Jespersen i Nakskov. 29.10.1755, fol.376.
E: Mette Mortensdatter. LV: Rasmus Mikkelsen. B:
3) Christen Hansen.
FM: Henrik Pedersen, skrædder.
Første ægteskab med [Karen Fosdatter, skifte 10.12.1727 lbnr.1254]. B:
1) Jesper Hansen, gevorben soldat.
Andet ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 26.10.1741 lbnr.1575]. B:
2) Peder Hansen i Tjørneby.

1866 Jacob Christoffersen, feldbereder i Nakskov. 22.9.1755, fol.378.
E: Marie Nielsdatter. LV: Jochum Fers Top.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter Zier, skifte 12.6.1751 lbnr.1750]. B:
1) Christoffer Jacobsen 22
2) Sara Jacobsdatter 14.
FM: Peder Jensen, rebslager.
(Se skifte efter afdødes far Christoffer Pedersen i Næstved, skifte Næstved 16.8.1720 lbnr.560).

1867 Laurids Markussen i Nakskov. 27.11.1755, fol.382B.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Christian Wesberg. A:
1) bror, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter g.m. Johan Johansen i Kastager
2) søster, død. 1B:
a Rasmus Hansen i Tårup.

1868 Anne Margrethe Nielsdatter i Nakskov. 4.2.1756, fol.383B.
E: Niels Johansen Just, skipper. B:
1) Elisabeth Nielsdatter 6.
FM: Christoffer Skærmager.

1869 Øllegaard Kirstine Pedersdatter i Nakskov. 4.2.1756, fol.385B.
E: Claus Nielsen, skipper. B:
1) Niels Clausen 22
2) Hans Clausen 17
3) Jørgen Clausen 13
4) Johanne Marie Clausdatter 11.
FM: Peder Hansen, købmand.

1870 Anne Andersdatter i Nakskov. 25.2.1756, fol.387B.
E: Frederik Bertelsen, væver. B:
1) Bertel Frederiksen 6 mdr.
FM: Hans Frederiksen, skomager.

1871 Karen Bertelsdatter på Riddersborg ved i Nakskov. 2.1.1756, fol.389B.
E: Hans Nissen. B:
1) Johan Hansen 10
2) Karen Hansdatter 4
3) Bertel Hansen 1.
FM: Jens Hansen, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 14.12.1753.

1872 Peder Hansen Top, købmand i Nakskov. 14.7.1755, fol.391.
E: Cathrine Sofie [Markusdatter]. LV: Niels Lund, borgmester. B:
1) Hans Pedersen Top, bogholder i Søetatens generalkommissariat i København
2) Didrik Pedersen Top, præst på et af kongens skibe.

1873 Christen Rasmussen Støed, [vægter] i Nakskov. 30.6.1756, fol.421.
E: Ingeborg Clemensdatter. B:
1) Inger Marie Christensdatter 17.
FM: Hans Pedersen, væver.

1874 Anders Nielsen, daglejer i Nakskov. 8.1.1756, fol.421B.
E: Maren Hansdatter. LV: Christian Wesberg.
Arvinger kendes ikke.

1875 Mathias Franck, ugift skræddersvend i Nakskov. 19.8.1756, fol.423.
Arvinger kendes ikke.

1876 Peder Thomsen, parykmager i Nakskov. 18.7.1756, fol.425.
A:
1) bror Christen Thomsen, urmager i Nakskov
2) bror Albert Thomsen, maler i København
3) søster Ingeborg Margrethe Thomasdatter g.m. en søfarende mand i Medolden i Holsten
4) søster Marie Kirstine Thomasdatter i Medolden.

1877 Anne Hansdatter i Nakskov. 16.9.1756, fol.428.
E: Poul Danchel, skipper. B:
1) Peder Poulsen
2) Hans Christian Poulsen
3) Mette Poulsdatter
4) Karen Poulsdatter
5) Else Kirstine Poulsdatter
6) Anne Cathrine Poulsdatter.
FM: farbror Peder Rasmussen, skomager.

1878 Anders Jacobsen, sejlingsmand i Nakskov. 20.6.1756, fol.431.
A:
1) bror, død. 4B:
a Johanne Rasmusdatter g.m. Mathias Sørensen i Branderslev på Christiansdal gods
b Karen Rasmusdatter g.m. Claus Lechou i Nakskov
c Anne Rasmusdatter i Sandby
d Ellen Rasmusdatter, død. E: Hans Nielsen i Sandby. 1B:
1 Niels Hansen 6
2) bror Hans Jacobsen, død. 1B:
a Christen Hansen, uvist hvor.

1879 Sidsel Hansdatter i Nakskov. 26.11.1756, fol.438B.
E: Rasmus Jørgensen, markvogter. B:
1) Else Rasmusdatter 17
2) Hans Rasmussen 16.
FM: Mathias Ditmer, købmand.

1880 Mette Marie Lerche i Nakskov. 28.12.1756, fol.441B.
E: Peder Rasmussen, parykmager. A:
1) bror Oluf Lerche, kaptajn i Ostindien
samt 2 søstre på Fyn, hvis navne ikke kendes.

1881 Jens Christensen Galde, ugift i Nakskov. 21.8.1755, fol.442B.
A:
1) farbror, død. 1B:
a en datter, død. E: Jens Jensen Lund, skipper. 3B:
1 Peder Jensen Lund
2 Hans Jensen Lund
3 Anne Jensdatter Lund
2) moster g.m. Johan Pedersen, bager
3) moster, død. 2B:
a datter, død. 2B:
1 Hans Krog, tolder på Bornholm
2 Erik Krog i Christiania i Norge
b [Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Nielsen Munch, skifte 2.6.1738 lbnr.1496]. 2B:
1 Niels Munch, skipper i Nakskov
2 Gunder Cathrine Munch g.m. Christian Sørensen i Nakskov.

1882 Maren Jensdatter i Nakskov. 14.1.1757, fol.471.
E: Hans Hansen Fynbo. B:
1) Jørgen Hansen 17
2) Hans Hansen 14.
FM: Laurids Kamp.

1883 Inger Hansdatter, ugift i Nakskov. 25.12.1756, fol.475.
A:
1) bror Mathias Hansen i Høgsmarke [i Sandby sogn].

1884 Jens Jyde i Nakskov. 26.12.1756, fol.476B.
Arvinger kendes ikke.

1885 Maren Madsdatter i Nakskov. 11.3.1757, fol.477B.
E: Niels Thygesen, bager. B:
1) Thyge Nielsen 18.
FM: Henrik Utten, bogbinder.

1886 Anne Else Svendsdatter i Nakskov. 24.2.1757, fol.479B.
E: Jens Jensen, isenkræmmer. B:
1) Christian Frederik Jensen 1.

1887 Kirsten Olufsdatter i Nakskov. 1.2.1757, fol.483.
A:
1) søsterdatter g.m. Rasmus Jacobsen, skoflikker
2) søster søn Peder Carstensen, skoflikker.

1888 Barbara Marie [Kruch] i Nakskov. 2.11.1756, fol.484.
Enke efter Jesper Hansen, [skifte7.5.1738 lbnr.1517]. B:
E: Barbara Marie Kruch. LV: Peder Top, købmand. B:
1) Anne Rostrup 31
2) Hans Rostrup 29
3) Marie Kruch 24
4) Maren Rostrup 18.
FM: Claus Lechsau.

1889 Øllegaard Jacobsdatter i Nakskov. 16.4.1757, fol.489.
E: Anders Top, sejlingsmand. B:
1) Bodil Cathrine Andersdatter 30
2) Jacob Andersen 19
3) Rasmus Andersen 14
4) Holger Andersen 11.
FM: Christen Lauridsen, skoflikker.

1890 Hans Frederiksen, skomager i Nakskov. 20.4.1757, fol.491.
E: Margrethe Bertelsdatter. LV: Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer. B:
1) Birthe Cathrine Hansdatter 5½
2) Bertel Hansen 6 mdr.
FM: Peder Hildebrandtsen, skomager.

1891 Margrethe Jensdatter i Nakskov. 13.4.1757, fol.493.
E: Christoffer Pedersen, sejlingsmand.
Arvinger kendes ikke.

1892 Anne Clausdatter, ugift i Nakskov. 1.5.1757, fol.494B.
A:
1) farbror Niels Andersen i Roløkke
2) faster [Maren Andersdatter], enke efter Jørgen Kølle, borgmester
3) moster Kirsten Christensdatter, enke efter Mads Jensen, [skifte 30.5.1752 lbnr.1782]
4) fars halvsøster Sara Andersdatter på Sæbyholm.
Arv efter afdødes mor [Anne Christensdatter], skifte 26.7.1749 lbnr.1696.

1893 Maren Nielsdatter Møller i Nakskov. 2.7.1757, fol.501.
E: Claus Lechsau, købmand. B:
1) Elisabeth Clausdatter Lechsau 9
2) Mette Clausdatter Lechsau 7½
3) Henrik Clausen Lechsau 5
4) Kirsten Clausdatter Lechsau 3½.
FM: Peder Møller, skipper, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1753.
Samfrændeskifte 2.7.1757.

1894 Elisabeth Pedersdatter i Nakskov. 25.6.1757, fol.502B.
E: Jens Troelsen, skomager. A:
1) søster Inger Pedersdatter 20, i Købelev
2) søster Anne Marie Pedersdatter 18.
FM: farbror Christian Christiansen.

1895 Laurids Nielsen, favnsætter i Nakskov. 17.4.1757, fol.503B.
E: Bente Pedersdatter. LV: Jens Løje.
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen, farversvend i Vordingborg
2) Inger Lauridsdatter g.m. Laurids Husmand i Højfjelde i Halsted sogn
3) Jørgen Lauridsen i Holland.

1896 Karen Hansdatter i Nakskov. [Dato mangler] 1757, fol.505B.
E: Hans Pedersen, skoflikker. B:
1) Peder Hansen 19
2) Hans Hansen 17.
FM: Rasmus Mikkelsen.

1897 Birthe Lauridsdatter i Nakskov. 5.5.1757, fol.507B.
A:
1) mor Mette, enke efter Laurids Mortensen
2) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Anders Lauridsen på Engestofte gods.

1898 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 23.6.1757, fol.509B.
E: Ditlev Nielsen, bødker.
Uden ægteskab B:
1) Niels Rasmussen 4½.
FM: Rasmus Bruun.

1899 Mette Mogensdatter i Nakskov. 4.7.1757, fol.511.
E: Steffen Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Hansen 12.
FM: Rasmus Jacobsen, skoflikker.

1900 Vibeke Hansdatter i Nakskov. 3.8.1757, fol.515.
E: Poul Svendsen, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Søren Nielsen 14
2) Elisabeth Nielsdatter 11
3) Hans Nielsen 10.
FM: morbror Morten Pedersen Liebrath, farversvend.

1901 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 25.3.1757, fol.520B.
Enke efter Bertel [Frederiksen], væver, [skifte 4.1.1748 lbnr.1668]. B:
1) Margrethe Bertelsdatter, enke efter Hans Frederiksen, skomager, [skifte 20.4.1757 lbnr.1890]
2) Frederik Bertelsen, væver
3) Sidsel Cathrine Bertelsdatter.
FM: Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer.

1902 Kirsten Rasmusdatter i Nakskov. 7.8.1757, fol.526.
E: Peder Clausen, skipper. B:
1) Sidsel Pedersdatter 17
2) Kirsten Pedersdatter 14
3) Laurids Pedersen 12
4) Marie Pedersdatter 9
5) Inger Pedersdatter 9 mdr.
FM: Trone Huchenberg, parykmager.

1903 Marie Røtz i Nakskov, der døde 8.9.1757, fol.532.
E: Ib Hansen, sejlingsmand. A:
1) søster Cathrine Rasmusdatter, gift i København
2) søster Kirsten Rasmusdatter gift i Rostock
3) bror Ib Rasmussen i Rostock.

1904 Anders Sørensen, kornmåler i Nakskov. 22.9.1757, fol.535.
E: Margrethe Hansdatter. B:
1) Sinnet Marie Andersdatter g.m. Thomas Hansen, smed
2) Anne Andersdatter 16.

1905 Kirsten Danielsdatter i Nakskov. 15.10.1757, fol.537.
E: Claus [Olufsen] Busch. B:
1) Daniel Clausen 24
2) [Malene] Clausdatter 19.
FM: Hans Pedersen Friis.

1906 Anneke Hansdatter [Tollesen] i Nakskov. 31.8.1757, fol.539.
E: Christoffer Thomsen Arrild, instrumentist. A:
1) bror Jacob Tollesen, skipper, g.m. Anne Dorthe Hervig
2) halvsøster Christiane Elisabeth Hartvigsdatter Stelner g.m. Conrad Lund, oboist i København.

1907 Jørgen Steffensen, daglejer i Nakskov. 8.10.1757, fol.542.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Steffen Jørgensen, skomager
2) Rasmus Jørgensen 25
3) Peder Jørgensen 15.

1908 Karen [Hansdatter] Kjeldskov i Nakskov. 19.9.1757, fol.543.
Enke efter Nikolaj Dardarel, [skifte 23.4.1751 lbnr.1789]. B:
1) Maren Dardarel g.m. Niels Stidsen, skipper
2) Carl Dardarel
3) Johan Peder Dardarel 22
4) Christoffer Dardarel 20.

1909 Gunder Pedersdatter i Nakskov. 8.10.1757, fol.550B.
Uden ægteskab B:
1) Rasmus Jørgensen Møller 10
2) Dorthe Cathrine Rasmusdatter 2.
FM: Andreas Holm, prokurator.

1910 Christence Knudsdatter i Nakskov. 12.10.1757, fol.551B.
Enke efter Erik Ludvigsen, [skifte 5.10.1751 lbnr.1766]. B:
1) Ellen Eriksdatter.
FM: Frederik Nielsen, bådsmand.

1911 Magdalene i Nakskov. 17.10.1757, fol.552.
Enke efter Jochum. A:
1) en søster i Rubbeløkke.

1912 Else i Nakskov. 26.10.1757, fol.552B.
Enke efter Anders Snedker. B:
1) Anne Andersdatter, gift i Kiel
2) Marie Andersdatter i Kiel.

1913 Abigael Marie [Samuel] i Nakskov. 28.2.1757, fol.553B.
Enke efter Christian [Vilhelm] From, [skifte 21.3.1740 lbnr.1552]. B:
1) Charlotte Sofie From 20
2) Else Cathrine From 18
3) Christiane Vilhelmine From 17.
FM:
1 Frands Næraa, kapellan i Nakskov g.m. moster [Cecilie Margrethe Jansdatter Samuel]
2 Christian Brandt, kobbersmed g.m. [Ulrikke Louise Samuel].
(Sml. lbnr.1566).

1914 Hans Rasmussen, markvogter og hustru Mette Christensdatter i Nakskov. 19.11.1757, fol.563B.
B:
2) Anne Hansdatter 18
3) Rasmus Hansen 16
4) Karen Hansdatter 13
5) Christen Hansen 12
6) Mette Marie Hansdatter 7.
FM: farbror Jens Rasmussen.
Hans første ægteskab med [Anne Madsdatter, skifte 12.9.1738 lbnr.1505] B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 30, i Flensborg.

1915 Anne Hansdatter i Nakskov. 3.11.1757, fol.568.
E: Frederik Saxe, sejlingsmand. B:
1) Dorthe Frederiksdatter 3½
2) Christian Frederiksen 1.
FM: Ditlev Nielsen, bødker.

1916 Poul Lauridsen, skipper i Nakskov. 14.10.1757, fol.573.
E: Kirsten Andersdatter. A:
1) bror Peder Lauridsen
2) bror Terkild Lauridsen i Rudkøbing på Langeland
3) bror Jacob Lauridsen i Rudkøbing på Langeland
4) bror Hans Lauridsen, død. 3B:
a Poul Hansen
b Kirstine Hansdatter, gift i København
c Kirsten Hansdatter, gift i København.

1917 Anders Hansen, daglejer i Nakskov. 21.11.1757, fol.575.
E: Else Thomasdatter.
Arvinger kendes ikke.

1918 Jens Jensen, isenkræmmer i Nakskov. 6.12.1757, fol.575B.
Forlovet med Gertrud Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Anne Else Svendsdatter], skifte 24.2.1757 lbnr.1886. B:
1) Christian Frederik Jensen 2.
FM: Oluf Madsen Møller, feldbereder.

1919 Herman Weissendorff, skomager i Nakskov. 21.11.1757, fol.581.
E: Margrethe Davidsdatter. LV: Jørgen Just. B:
2) David Henrik Weissendorff 3.
FM: farbror Thomas Weissendorff, skomager.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter], skifte 4.7.1746 lbnr.1643. B:
1) Bernt Lyder Hermansen Weissendorff 14.

1920 Kirsten Pedersdatter i Nakskov. 15.3.1758, fol.587.
E: Niels Pedersen. A:
1) forældre Christen Madsen og hustru Johanne Rasmusdatter i Emmerbølle i Bøstrup sogn på Langeland.

1921 Margrethe Nielsdatter i Nakskov. 4.1.1758, fol.591B.
E: Jacob [Pedersen] Aalborg, skrædder. A:
0) forældre [Niels Poulsen, skifte 26.4.1703 lbnr.885 og Gertrud Nielsdatter Galde, skifte 27.1.1713 lbnr.987]
1) bror Frederik Nielsen i Norge
Mors andet ægteskab med [Niels Eriksen, skipper, skifte 23.8.1732]
3) halvsøster [Anne Nielsdatter, skifte 9.4.1729 lbnr.1284]. 1B:
a Erik Rasmussen, matros.

1922 Cathrine Margrethe Gertsdatter i Nakskov. 22.1.1758, fol.594.
E: Johan Daniel Schmidt, murer. A:
1) bror Poul Gertsen i Rødby
2) bror Johan Gertsen i Rødby.

1923 Jens Graver i Nakskov. 15.2.1758, fol.596B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hartvig Jørgensen, birkedommer. B:
1) Maren Jensdatter 3.
FM: Søren Madsen, murer.

1924 Vibeke Krag i Nakskov. 28.1.1758, fol.598B.
Enke efter Poul Moth, sadelmager, [skifte 31.1.1754 lbnr.1835]. B:
1) [Martha Marie Poulsdatter, skifte 3.10.1749 lbnr.1701]. E: Laurids Andersen Køge, skomager. 1B:
a Magdalene Lauridsdatter.
Arv i boet til Knud Holm efter bedstefar [dvs. oldefar] Anders Krag [på Rudbjerggård i Tillitse sogn].
(Sml. lbnr.1109, 1863).

1925 Hans Didriksen, skipper i Nakskov.14.9.1757, fol.604.
E: Kirsten Troelsdatter, i Bergen i Norge. A:
1) bror Didrik Didriksen i København
2) halvsøster Gunder Ibsdatter Rød, [skifte 28.3.1740 lbnr.1538, var g.m. Jacob Ditmer, skifte 24.5.1750 lbnr.1775]. 3B:
a Karen Jacobsdatter Ditmer 22
b Anne Munch Jacobsdatter Ditmer 20
c Cathrine Jacobsdatter Ditmer 18.

1926 Ingeborg Clemensdatter i Nakskov. 28.3.1758, fol.610.
Enke efter Christen Rasmussen [Støed, skifte 30.6.1756 lbnr.1873]. B:
1) Inger Marie Christensdatter 19.
FM: Christen Jacobsen.

1927 Lucie Marie Jørgensdatter i Nakskov, der døde 29.3.1758, fol.611.
Uden ægteskab B:
1) Cathrine Marie 6.
FM: Søren Jyde, daglejer.

1928 Ellen Pedersdatter i Nakskov. 18.5.1758, fol.614.
E: Henrik Pedersen, skrædder. B:
1) Peder Henriksen 3½
2) Christoffer Henriksen 1¼.
FM: Hans Borre, skrædder.

1929 Hans Pedersen Brøde, der rømte 14.2.1758. 28.2.1758, fol.618.
Hustru: Kirsten Markusdatter.
Arvinger angives ikke.
Hans Pedersen Brøde rejste bort, uvist hvorhen efter for tredje gang at have begået horeri med Marie Poulsdatter og efter at have truet sin hustru på livet til at tie derom.

1930 Peder Hansen, brolægger i Nakskov. 16.5.1758, fol.621B.
E: Maren Malene Pedersdatter. B:
4) Johan Frederik Pedersen 2.
FM: Mads Høgh, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen 28, på Kristianssæde gods
2) Mogens Pedersen 24, skomager i Vesterby på Fejø
3) Kirsten Pedersdatter 20.

1931 Anne Rasmusdatter i Nakskov. 17.5.1758, fol.622B.
E: Christen Olufsen. B:
1) Niels Christensen 7.
FM: Hans Nielsen, nagleskærer.

1932 Sidsel [Christensdatter] i Nakskov. 28.12.1757, fol.623B.
Enke efter [Oluf] Krancher, [skifte 2.12.1729 lbnr.1275]. B:
2) Hans Olufsen Krancher, handskemager
3) Kirsten Olufsdatter 28, i Tyskland.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. en matros i København.

1933 Niels Skov, skrædder i Nakskov. 7.6.1758, fol.628B.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Johanne Nielsdatter 19
2) Rasmus Nielsen 15.

1934 Rasmus Hansen, skomager i Nakskov. 16.6.1758, fol.631.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Claus Lechsau, købmand. B:
1) Hans Rasmussen 21
2) Abelone Rasmusdatter 10.
FM: Peder Hildebrandtsen, skomager.

1935 Knud Christian Tropmann, farversvend i Nakskov. 23.5.1758, fol.635.
A:
1) far Christian Tropmann i Svendborg på Fyn.

1936 Niels Thygesen, bager i Nakskov. 30.4.1758, fol.635B.
Enkemand efter [Maren Madsdatter, skifte 11.3.1757 lbnr.1885]. B:
1) Thyge Nielsen 19.
FM: Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer.

1937 Karen Hansdatter i Nakskov. 17.5.1758, fol.642.
B:
1) Birthe Hansdatter g.m. Jørgen Fyn
2) Hans Hansen 19, farer til søs.

1938 Margrethe Bertelsdatter i Nakskov. 6.6.1758, fol.643B.
Enke efter Hans Frederiksen, [skifte 20.4.1757 lbnr.1890]. B:
1) Birthe Hansdatter 8.
FM: Peder Hildebrandtsen, skomager.

1939 Inger Hansdatter i Nakskov. 24.8.1758, fol.652.
E: Mads Ejlersen, bager. B:
1) Ejler Madsen 12
2) Anne Cathrine Madsdatter 9.
FM: født værge Carl Dardarel, skipper.

1940 Maren Christensdatter i Nakskov. 19.7.1758, fol.657B.
Enke efter Niels Lygaard. B:
1) Christen Nielsen 25, feldberedersvend i Vordingborg
2) Cathrine Nielsdatter 19.

1941 Anne Elisabeth Pedersdatter i Nakskov. 20.7.1758, fol.663.
E: Hans Sørensen Mule. B:
1) Gertrud Hansdatter 14
2) Christian Hansen 10
3) Inger Marie Hansdatter 6.
FM: Bendix Andreassen.

1942 Jens Hansen, snedker i Nakskov. 15.4.1758, fol.664B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Hans Jensen 15
2) Mads Jensen 10
3) Niels Jensen 7
4) Andreas Jensen 4.
FM: Niels Hansen i Branderslev, som beslægtet.

1943 Maren Christensdatter i Nakskov. 9.8.1758, fol.677B.
E: Ib Hansen, sejlingsmand.
Arvinger kendes ikke.

1944 Niels Rasmussen Bruun i Nakskov. 22.8.1758, fol.681.
E: Inger Rasmusdatter. A:
1) forældre Rasmus Nielsen Bruun og hustru i Odense.

1945 Andreas Clausen, kornmåler i Nakskov. 26.8.1758, fol.683.
E: Mette Olufsdatter. B:
1) Peder Andreassen 1½.
Afdøde døde 24.7.1758 i Flårup [i Fuglse sogn].

1946 Sidsel Nielsdatter i Nakskov. 5.9.1758, fol.685B.
A:
1) bror Niels Nielsen landsoldat i Gloslunde, død. 1B:
a Anne Kirstine Nielsdatter, døbt Gloslunde 29.11.1711 g.m. Mads Sørensen, daglejer i Nakskov.

1947 Bente Pedersdatter i Nakskov. 22.9.1758, fol.690.
E: Hans Andreassen, betjent.
Afdødes barn B:
1) Peder Mikkelsen 14.
FM: Samuel Nordstrøm, sadelmager.

1948 Birthe Pedersdatter i Nakskov.14.10.1758, fol.692.
E: Jens Frandsen Høgh. A:
1) bror Søren Pedersen 64, murer i København
2) bror Mourids Pedersen 63, murersvend i København.

1949 Morten Rasmussen, tømrer i Nakskov. 2.11.1758, fol.693.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Birthe Mortensdatter 9
2) Sidsel Mortensdatter 7.
FM: Mads Lauridsen.

1950 Christian Thomsen, privilegeret urmager i Nakskov. 21.10.1758, fol.694B.
E: Agnethe Jensdatter. LV: Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer. B:
1) Thomas Christiansen 14
2) Dorthe Kirstine Christiansdatter 9.
FM: Knud Holm, købmand.

1951 Opbudsbo i Nakskov. 1.8.1757, fol.697.
Registrering af fallitbo hos Levin Moses Levi, jøde, der er absenteret.

1952 Niels Pedersen [Jyde] i Nakskov, der døde 24.8.1758, fol.722.
Enkemand. B:
1) Marie Nielsdatter g.m. Oluf [Madsen] Møller, feldbereder
2) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Jochum Fers Top
3) Kirsten Nielsdatter 26
4) Birthe Cathrine Nielsdatter g.m. [Abraham] Volchersen, klokker i Rødby.

1953 Maren Jensdatter i Nakskov. 13.10.1758, fol.724.
E: Rasmus Fejø, bådsmand. B:
1) Knud Rasmussen 10
2) Niels Rasmussen 8
3) Christian Rasmussen 5
4) Hans Rasmussen 3.
FM: Andreas Richardsen.

1954 Hans Rasmussen, bådsmand i Nakskov. 16.12.1758, fol.726.
E: Sidsel Jensdatter. B:
1) Rasmus Hansen 2.
FM: Niels Hasselø.

1955 Johannes Robianus, maler i Nakskov. 23.8.1758, fol.727.
Arvinger kendes ikke.

1956 Anne Pedersdatter Saave i Nakskov. 13.10.1758, fol.728.
B:
1) Hans Mikkelsen Hesselberg 26, gift i Christiania i Norge
2) Ingeborg Olufsdatter Saave 17.
FM: morbror Christian Saave, parykmager.

1957 Jens Hansen, handskemager i Nakskov. 13.10.1758, fol.728B.
E: [Anne]. LV: Christen Lauridsen Høgh. B:
1) Hans Jensen 9.
FM: Hans Hansen, skoflikker.

1958 Johan Georg Kaufmann, nylig ankommet til Nakskov. 15.11.1758, fol.729B.
Arvinger kendes ikke.

1959 Hans Hansen, tømrer i Nakskov. 17.1.1759, fol.731.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Just. B:
1) Karen Hansdatter 20
2) Niels Hansen 15.
FM: Niels Stevning.

1960 Sidsel Hansdatter Slotø i Nakskov. 23.1.1759, fol.732B.
E: Rasmus Jacobsen. B:
1) Ellen Rasmusdatter 7 uger.
FM: Claus Hansen.

1961 Karen Jacobsdatter i Nakskov. 2.1.1759, fol.733B.
E: Mads Hansen, handskemager. A:
1) mor Birthe Marie, jordemor
2) bror Knud Christian Jacobsen, hattemagersvend i København
3) halvsøster Dorthe Clemensdatter.

1962 Rasmus Andersen i Nakskov. 11.4.1759, fol.735.
E: [Navn angives ikke].
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1759.

1963 Johanne Hansdatter i Nakskov. 5.3.1759, fol.735B.
Enke efter Rasmus Christensen, kornmåler. A;
1) bror Christen Hansen i Strandby, død. 1B:
a Christen Christensen i Maglemer på Knuthenborg gods
2) halvsøster [Bente Pedersdatter, skifte 22.9.1758 lbnr.1947. E: Hans Andreassen. 1B:
a Peder Mikkelsen i Nakskov.
Rasmus Christensens første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 18.9.1743 lbnr.1608]. Arv til B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Bertel Rasmussen.

1964 Sidsel i Nakskov. 15.12.1758, fol.740B.
E: Anders Olufsen Møller.
Arvinger kendes ikke.

1965 Dorthe Hansdatter i Nakskov. 28.3.1759, fol.742.
E: Thomas Hansen, væver. B:
1) Birthe Thomasdatter 5
2) Frederik Thomsen 2.
FM: Anders Møller.

1966 Simon van Deurs, købmand i Nakskov. 5.2.1758, fol.742B.
E: Ulrikke Eleonora Bruun. LV: Claus Lechsau, købmand. A:
1) mor Karen van Deurs i Porsgrunn i Norge
samt nogle søstre, hvis navne ikke kendes.

1967 Talke Margrethe i Nakskov. 18.5.1959, fol.755B.
E: Mikkel Hansen, skrædder. B:
3) Hans Mikkelsen 5.
FM: Laurids Pedersen, vægter.
Førsteægteskab med Peder Christensen, bødker. B:
1) Christen Pedersen 24, skræddersvend
2) Cathrine Pedersdatter 18.

1968 Bente [Pedersdatter] i Nakskov. 28.5.1759, fol.759.
E: Laurids Olufsen.
Første ægteskab med Oluf Nielsen, [skifte 1.11.1745 lbnr.1630]. B:
1) Maren Olufsdatter, død, var g.m. Claus Ditlev Bumann, degn i Dannemare. 2B:
a Lisbeth Clausdatter 16
b Anne Margrethe Clausdatter 14
2) Niels Olufsen 39, snedkersvend i Tyskland.

1969 Johanne Margrethe Jørgensdatter i Nakskov, der døde 16.5.1759, fol.763B.
E: Jochum Christian Ditmer. A:
1) arving g.m. Morten Jensen Møller
2) Hans Bendtsen
3) Rasmus Andersen
4) Peder Gotfredsen
5) Hans Gotfredsen
6) Hartvig Meyer Jensen
7) Laurids Jensen
8) Peder Jensen, alle på Langeland.

1970 Mathias Lauridsen Holm, snedker i Nakskov. 5.7.1759, fol.768B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Poul Svendsen, klejnsmed. B:
1) Laurids Mathiassen 3
2) Nikolaj Mathiassen 9 mdr.
FM: Jochum Fers.

1971 Birthe Madsdatter i Nakskov. 6.12.1758, fol.770B.
Enke efter Niels [Pedersen], blegemand, [skifte 16.10.1747 lbnr.1664]. A:
1) bror Laurids Madsen i Horslunde på Pederstrup gods
2) bror Peder Madsen i Torrig på Juellinge gods
3) bror Hans Madsen i Torrig, død. 5B:
a Mads Hansen
b Stine Hansdatter
c Birthe Hansdatter
samt 2 døtre, hvis navne ikke kendes
4) halvsøster Kirsten Madsdatter g.m. Markus Mathiassen i Bøget [i Utterslev sogn].

1972 Karen Andersdatter i Nakskov. 5.7.1759, fol.777.
Enke efter Hans Lauridsen Junghans. B:
1) Andreas Hansen 27, i København.
Arv i boet til afdødes søster g.m. Peder Lem på øen Enehøje.

1973 Christen Olufsen murersvend i Nakskov. 23.10.1758, fol.781.
B:
1) Niels Christensen 7.
FM: Peder Rebslager.

1974 Claus Burserus, ugift i Nakskov. 10.1.1759, fol.782.
A:
0) [forældre Jochum Burserus, byfoged, skifte 10.4.1726 lbnr.1227 og Maren Hansdatter]
[Fars første ægteskab med Birgitte Pedersdatter Munch, skifte 22.12.1713 lbnr.1012]. B:
1) [halvbror Johannes Jochumsen Burserus, præst i Væggerløse på Falster, død 16.6.1748 og Dorthe Cathrine Johansdatter Suhr]. 1B:
a Birthe Marie Burserus g.m. Hans Christian Aagaard, byfoged i Maribo
[Mors første ægteskab med Claus Samuelsen, skifte 9.1.1714 lbnr.1017]. B:
2) [halvsøster Karen Clausdatter g.m. Conrad Rennemann, toldforpagter i Nakskov, skifte 28.6.1744 lbnr.1626]. 1B:
a [Esther Christiane Rennemann], død, var g.m. Christian [Christiansen] Ramus, vicepræst i Sandby. 1B:
1 Esther Christiansdatter Ramus i Sandby.

1975 Christen Nielsen, skomager i Nakskov. 31.8.1759, fol.787.
E: Bodil Hansdatter. A:
1) søskendebarn Peder Hammer, skipper
2) søskendebarn, død. 1B:
a Else Lauridsdatter g.m. Jens Jyde i Hellenæs [i Branderslev sogn].

1976 Anton Villumsen i Nakskov. 21.11.1759, fol.792.
E: Abigael Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1759 for hendes og hendes afdøde datters umyndige søn.

1977 Anne Marie Christensdatter i Nakskov. 31.10.1759, fol.793B.
E: Peder Pedersen Fugl, skipper. B:
1) Anne Marie Fugl 2.
FM: Claus Hansen, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1757.

1978 Niels Jacobsen Bølle, skipper i Nakskov. 23.10.1760, fol.795B, 841B.
E: Inger [Jacobsdatter]. LV: Henrik Jensen, købmand. B:
1) Mette Malene Nielsdatter g.m. Tønne Didriksen, købmand
2) Jacob Nielsen 17
3) Peder Nielsen 9½
4) Johan Peder Nielsen 7½
5) Andreas Nielsen 5½
6) Gertrud Cathrine Nielsdatter 3
FM: Jørgen Jacobsen Bølle, hollænder på Øllingsøgård.
Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1759.
Samfrændeskifte 23.10.1760.

1979 Steffen Lauridsen, bogholder i Nakskov. 18.8.1759, fol.796.
E: Anne Rasmusdatter, der underskriver Karen salig Larsen.
Arvinger kendes ikke.

1980 Mette Marie Poulsdatter i Nakskov. 2.12.1759, fol.798.
Enke efter Hildebrandt Sørensen, [skifte 21.9.1750 lbnr.1723]. B:
1) Margrethe Hildebrandtsdatter 20
2) Ditlev Hildebrandtsen 15.
FM: Hans Pedersen, væver.

1981 Christoffer Olufsen i Nakskov. 11.4.1760, fol.800B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Frederik Christensen. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 8½
2) Oluf Christoffersen 7.
FM: Jacob Hansen.

1982 Mads Nikolajsen, smed i Nakskov. 11.4.1760, fol.801B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Jensen, rebslager. B:
1) Kirsten Madsdatter 16
2) Niels Madsen 15
3) Nikolaj Madsen 12
4) Anne Margrethe Madsdatter 12
5) Abelone Madsdatter 6.
FM: Christian Christiansen, skrædder.

1983 Cathrine Sofie Markusdatter i Nakskov. 5.3.1760, fol.803B.
Enke efter Peder Hansen Top, [skifte 14.7.1755 lbnr.1872]. B:
4) Hans Pedersen Top, bogholder i Søetatens generalkommissariat i København
5) Didrik Pedersen Top, skibspræst i kongens flåde.
Første ægteskab med [Claus Jacobsen, skifte 18.3.1719 lbnr.1095]. B:
1) Cathrine Marie Clausdatter g.m. Niels Lund, borgmester i Nakskov
2) Markus Clausen
3) Johanne Clausdatter, død [1746]. E: Jochum [Brochdorff Berntsen] Suhr, præst i Utterslev. 4B:
a Claus Jacob Suhr
b Kirsten Suhr
c Cathrine Margrethe Suhr
d Sofie Suhr.

1984 Hans [Nielsen], nagleskærer i Nakskov. 12.3.1760, fol.810B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mathias Jacobsen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
[Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 18.8.1745 lbnr.1629].

1985 Karen Mathiasdatter i Nakskov. 23.4.1760, fol.812.
E: Niels Christensen, hattemager. A:
1) bror Christian Bruun i Rødby
2) bror Jacob Bruun i Rødby
3) bror [mangler] Bruun i Rødby
4) Alhed Mathiasdatter g.m. Hans Steen i Græshave.

1986 Sara Esbensdatter i Nakskov. 7.3.1760, fol.813B.
E: Peder Jensen, murer. A:
1) halvbror Jens Jochumsen, død. 3B:
a Jochum Jensen, i lære hos stadsmusikanten
b Marie Jensdatter
c Birthe Jensdatter.

1987 Rasmus Andersen, købmand i Nakskov. 19.6.1760, fol.815.
E: Kirsten Richardsdatter. LV: søskendebarn Peder Hansen, købmand. B:
1) Anders Rasmussen 15
2) Inger Marie Rasmusdatter 14
3) Cathrine Margrethe Rasmusdatter 11
4) Maren Rasmusdatter 9½
5) Iver Rasmussen 5
6) Richard Rasmussen 3
7) Rasmus Rasmussen 1½.
FM:
1 fars stedfar Peder Hansen Hammer
2 mosters mand Christen Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1759.
Samfrændeskifte 19.6.1760.

1988 Niels Hansen i Nakskov. 20.5.1760, fol.817.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Maren Nielsdatter 12
2) Poul Nielsen 10
3) Inger Marie Nielsdatter 2½.
FM: Peder Jensen, rebslager.

1989 Jens Leonhardtsen, smed i Nakskov. 20.6.1760, fol.817B.
E: [Anne] Cathrine Hansdatter. LV: Henrik Jochumsen Holm, snedker. B:
1) Else Jensdatter 15
2) Hans Jensen 12
3) Mette Marie Jensdatter 9
4) Leonhardt Jensen 7
5) Laurids Jensen 5.
FM: Thomas Weisendorph.

1990 Jørgen Jensen, matros i Nakskov. 26.3.1760, fol.818B.
E: Birthe Johansdatter. LV: Hans Friis. A:
1) far Jens Hansen på Tåsinge.

1991 Oluf Rand, guldsmed i Nakskov. 4.4.1760, fol.819B.
E: Karen.
Arvinger kendes ikke.

1992 Bodil Frederiksdatter i Nakskov. 11.7.1760, fol.820B.
E: Oluf Nielsen, skipper. B:
1) Cathrine Olufsdatter 30
2) Frederik Olufsen, død. 1B:
a Kirsten Frederiksdatter 2½.
FM: Frederik Holleby.

1993 Birthe, jordemor i Nakskov. 29.10.1759, fol.821B.
B:
1) Dorthe Clemensdatter g.m. Jørgen Clausen
2) Anne Cathrine Clemensdatter, død, var g.m. Jochum Hansen, skytte i Vantore [i Nysted landsogn]. 2B: 1 søn og 1 datter, uvist hvor
3) Knud Jacobsen, hattemagersvend i Danzig
4) Margrethe Marie Lauridsdatter, [skifte 30.11.1754 lbnr.1851], var g.m. Henning Ulrik Sandberg, prokurator. 5B:
a Martha Henningsdatter Sandberg
b Birte Henningsdatter Sandberg
c Frederik Henningsen Sandberg
d Laurids Henningsen Sandberg
e Poul Henningsen Sandberg.

1994 Else Jacobsdatter Bay i Nakskov. 19.7.1760, fol.826B.
E: Mathias Jochumsen Ditmer, købmand. B:
1) Anne Mathiasdatter 5
2) Kirstine Margrethe Mathiasdatter 6 mdr.
FM:
1 mors morbror Søren Bay
2 fars [halv]bror Rasmus Olufsen.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1760.
Samfrændeskifte 19.7.1760.

1995 Frederik Olufsen, skipper i Nakskov. 18.7.1760, fol.828.
E: Cathrine Christiansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1760.

1996 Mette Nielsdatter i Nakskov. 3.7.1760, fol.828B.
E: Christoffer Madsen, tømrer. A: søster- og broderbørn, uvist hvor.

1997 Karen Tønnesdatter Just, ugift i Nakskov. 12.2.1760, fol.829B.
A:
0) forældre Tønne Just, forpagter på Fredsholm [i Vestenskov sogn, skifte sluttet 21.2.1759 og Dorthe Cathrine Iversdatter Dam]
1) bror Frands Casper Just
2) bror Iver Dam Just, kateket i Møns tugthus i Stege
3) bror Hans Daniel Just
4) søster Elisabeth Just g.m. Hans Junghans i Kolding
5) søster Maren Kirstine Just
6) søster Jane Albertine Just
7) søster Anne Margrethe Just
8) søster Dorthe Cathrine Just
9) søster Marie Margrethe Just
10) søster Christiane Johanne Just i Rødby.
FM:
1 farbror Jørgen Just i Nakskov
2 Niels Johansen Just i Nakskov
3 morbror Morten Reenberg [Iversen] Dam, præst Lemvig
4 Dresler i Nysted.

1998 Hans Sørensen, sejlingsmand i Nakskov. 12.5.1760, fol.835B.
E: Anne Cathrine Jochumsdatter. LV: Claus Lechsau. B:
1) Birthe Cathrine Hansdatter 5
2) Søren Hansen 17 uger.
FM: Peder Bødker.

1999 Karen [Pedersdatter] Holm i Nakskov. 27.8.1760, fol.836B.
Enke efter Anders [Hansen] Riegelsen. B:
1) [Margrethe Riegelsen] g.m. [Frands Mathiassen] Thestrup til Øllingsøgård [i Græshave sogn]
2) [Anne Riegelsen] g.m. Poul Moth Mathiassen Testrup, præst i Østofte
3) [Cathrine Riegelsen] g.m. [Frederik] Green, borgmester i Nykøbing Falster
4) [Hans] Riegelsen til Glorup [i Svindinge sogn] på Fyn.

2000 Jens Sørensen, rytter i Nakskov. 22.11.1760, fol.837B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Peder Jensen. A:
1) bror Anders Sørensen i Nykøbing
2) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hansen, skomager i Tjørneby.

2001 Ellen Jacobsdatter Tou i Nakskov. 17.10.1760, fol.839.
E: Hans Lauridsen Gyttrup. B:
1) Kirsten Hansdatter Gyttrup 18
2) Laurids Hansen Gyttrup 16.
FM: Peder Pedersen Bruun, skipper.
(Skiftet også indført næste protokol fol.61B).

2002 Udgår.

2003 Rasmus Johansen, møller i Nakskov. 12.1.1761, fol.842.
E: Else Jørgensdatter. LV: Hans Friis. B:
1) Elsebeth Rasmusdatter 27
2) Johan Rasmussen 26
3) Jørgen Rasmussen 23, skomagersvend
4) Birthe Rasmusdatter 21
5) Lisbeth Rasmusdatter 18
6) Maren Rasmusdatter.

2004 Elisabeth Jensdatter, ugift i Nakskov. 13.11.1760, fol.843B.
A:
1) søster Gunder Jensdatter g.m. Mads Jensen i Utterslev
2) søster Anne Margrethe Jensdatter g.m. Hans Borre, skrædder
3) søster Øllegaard Jensdatter g.m. Hans Pedersen, skomager
4) søster Kirsten Jensdatter.

2005 Gertrud Clausdatter i Nakskov. 12.2.1761, fol.846B.
E: Johan Peder Justesen, skomager.
B:
1) Lene Sørensdatter.
FM: Anders Hansen, snedker.

2006 Christen Pedersen, væver i Nakskov. 22.1.1761, fol.848.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christian Wesberg. A:
1) bror Rasmus Pedersen.

2007 Rasmus Sørensen, sejlingsmand i Nakskov. 25.11.1760, fol.849B.
A:
1) søster Maren Sørensdatter i Godsted, enke efter en skytte
2) bror [Hans Sørensen, skifte 12.5.1760 lbnr.1998]. 2B:
a Birthe Cathrine Hansdatter
b Søren Hansen 1.
FM: Christian Rasmussen.

2008 Knud Pedersen, ugift skomagersvend i Nakskov. 4.2.1761, fol.850.
A:
1) mor Mette [Olufsdatter], enke efter [Peder Knudsen], vognmand, skifte 22.1.1746 lbnr.1633
2) bror Oluf Pedersen 19
3) søster Bodil Pedersdatter 17.
FM: Oluf Madsen Møller, feldbereder.

2009 Henrik Pedersen, skrædder i Nakskov. 29.6.1760, fol.851.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Peder Pop. B:
2) Poul Henriksen 1.
FM: farbror Anders Pedersen, skomager.
Første ægteskab med [Ellen Pedersdatter, skifte 18.5.1758 lbnr.1928]. B:
1) Christoffer Henriksen 4.

2010 Anne i Nakskov. 16.6.1760, fol.854.
Enke efter Oluf Isak. B:
1) Jacob Olufsen.

2011 Oluf Nielsen, skipper i Nakskov. 5.4.1761, fol.855.
Enkemand efter [Bodil Frederiksdatter, skifte 11.7.1760 lbnr.1992]. B:
1) Cathrine Olufsdatter
2) Frederik Olufsen, død. 1B:
a Kirsten Frederiksdatter.
FM: Frederik Holleby.

2012 Barbara Nielsdatter Kolding i Nakskov. 13.5.1761, fol.856B, 920B.
E: Niels Priergaard, skipper. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter Priergaard.
FM: Christoffer Hørup, forvalter på Juellinge.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1761.
Samfrændeskifte 12.12.1761.

2013 Børge Pedersen, ugift skibskarl i Nakskov, der døde 13.2.1761, fol.857.
A:
1) far Peder Steffensen i Skovshoved på Sjælland.

2014 Johan Christoffer Meyer i Nakskov. 27.2.1761, fol.859B, 885.
E: Johanne Bertelsdatter, der døde 25.2.1761. B:
1) Bertel Christian Meyer.
FM: Gabriel Struch, købmand.

2015 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 19.2.1761, fol.877B.
Arvinger kendes ikke.

2016 Poul Svendsen, klejnsmed i Nakskov. 26.2.1761, fol.881B.
E: Helvig Margrethe Christensdatter. LV: Oluf Stevning. der ægter enken. A:
1) mor, hvis navn ikke angives.
Arv til afdødes steddatter Kirsten Pedersdatter efter afdødes stedsøn Hans Pedersen.
Desuden nævnes enkens bror Jens Christensen, hollænder på Juellinge.

2017 Ingeborg Andersdatter i Nakskov. 6.6.1761, fol.885B.
E: Enevold Enevoldsen. B:
1) Anne Enevoldsdatter 30
2) Rasmus Enevoldsen 26
3) Andreas Enevoldsen 24.
FM: Laurids Johansen, handskemager.

2018 Johanne Hansdatter i Nakskov. 10.2.1761, fol.888.
Enke efter Jens Hansen, snedker, [skifte 15.4.1758 lbnr.1942]. B:
1) Hans Jensen 18
2) Mads Jensen 15
3) Niels Jensen 9
4) Andreas Jensen 7
5) Anne Marie Jensdatter.
FM: farbror Niels Hansen i Branderslev.

2019 Daniel Haagensen, skipper i Nakskov. 10.2.1761, fol.893.
E: Maren Pedersdatter. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Anne Dorthe Danielsdatter 17.
FM: Jacob Tollesen, skipper.
Enkens første ægteskab med [Niels Jensen Jyde, skifte 2.9.1744 lbnr.1623]. Arv til B:
1) Peder Nielsen, skipper
2) Kirsten Nielsdatter.

2020 Karen Lauridsdatter i Nakskov. 11.12.1758, fol.900B.
E: Hans Hansen, sejlingsmand. B:
1) Maren Hansdatter 5
2) Else Hansdatter 3.
FM: Christen Rasmussen, skibsbygger.

2021 Anne Margrethe Jensdatter. 25.5.1761, fol.902.
E: Hans Borre (Borg), skrædder. A:
1) søster [Øllegaard Jensdatter] g.m. Hans Pedersen, skomager
2) søster [Gunder Jensdatter] g.m. Mads Jensen i Utterslev
3) søster Kirsten Jensdatter 14.

2022 Maren Nielsdatter i Nakskov, der døde 24.8.1761, fol.905B.
E: Jens Hansen, skipper. A:
1) far Niels Christensen, degn i Branderslev.

2023 Margrethe Heitmann i Nakskov. 1.9.1761, fol.906B, skifteprotokol 1766-1774 fol.22.
E: Hans Didriksen. B:
1) Maren Hansdatter Didriksen 6
2) Jørgen Heitmann 5.
FM:
1 Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter i Halstedkloster amt
2 Kaasbøl, rektor i Nakskov latinskole.
Bevilling til uskiftet bo af 14.8.1761.
Samfrændeskifte 9.1.1767.

2024 Ida Sofie [Forbus] i Nakskov. 10.3.1761, fol.907.
Enke efter Bertel Friis. B:
1) Abigael Marie Friis g.m. [Christoffer Thomsen] Arrild, stadsmusikant
2) Bertel Friis 21, student
3) Hans Jacob Friis 17
4) Johannes Friis 10.

2025 Mette Marie Struch i Nakskov. 21.8.1761, fol.910.
E: Carl Bech, herredsfoged. B:
1) Karen Lucie Magdalene Bech.
FM: morbror Gabriel Struch.

2026 Marie Lauridsdatter i Nakskov. 8.6.1761, fol.913B.
E: Poul Jan, skomager. B:
1) Else Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen, matros.

2027 Margrethe Davidsdatter i Nakskov. 23.9.1761, fol.913B.
E: Niels Storm, skomager. B:
2) Herman Storm 3
3) Niels Storm 14 dage.
FM: mors [halv] bror Jochum Nissen.
Første ægteskab med [Herman Weissendorff, skifte 21.11.1757 lbnr.1919]. B:
1) David [Henrik Weissendorff] 17.

2028 Rasmus Tønnesen, tolder i Nakskov. 11.11.1761, fol.915B.
E: Charlotte Amelie Suhr. LV: bror Jochum Suhr, præst i Utterslev. B:
1) Bernt Christian Rasmussen 21
2) Tønne Rasmussen 20
3) Frederik Rasmussen 18.
FM: enkens svoger Søren Bay.
Desuden nævnes enkens bror Johan Peder Suhr i København.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1745.

2029 Maren Nielsdatter i Nakskov. 10.9.1761, fol.916B.
Enke efter Hans Hansen, tømrer, [skifte 17.1.1759 lbnr.1959]. B:
1) Karen Hansdatter 24
2) Niels Hansen 19.
FM: Jørgen Just, købmand.

2030 Else Madsdatter i Nakskov. 31.5.1761, fol.922B.
E: Frederik Saxe. B:
1) Christian Frederiksen Saxe 6 mdr.
FM: morfar Mads Sørensen, daglejer.

2031 Bodil Cathrine Nielsdatter i Nakskov. 21.11.1761, fol.923B.
E: Christoffer Hansen Skærmager, blegemand. B:
1) Hans Christoffersen 13
2) Margrethe Sofie Christoffersdatter 10
3) Anne Marie Christoffersdatter 2½
4) Elisabeth Christoffersdatter 6 uger.
FM: mosters mand Niels Johansen Just, skipper.

2032 Peder Hansen Stenkelsen Bogø, sejlingsmand i Nakskov. 22.12.1761, fol.925B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jensen, rebslager. B:
1) Peder Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Anne Margrethe Pedersdatter.
FM: Nikolaj Vick.

2033 Frederik Olufsen, skipper i Nakskov. 19.10.1761, fol.328.
E: Cathrine [Marie] Christiansdatter. LV: Frederik Holleby, købmand. B:
1) Kirsten Frederiksdatter 4.
FM: Christoffer Poulsen, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1760.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1757-1769

2034 Bertel Friis, købmand i Nakskov. 31.1.1757, fol.1.
E: Ida Sofie Forbus, der døde, begravet 12.3.1761. LV: Carl Bech, herredsfoged. B:
3) Abigael Marie Bertelsdatter Friis 22
4) Bertel Bertelsen Friis 16
5) Hans Jacob Bertelsen Friis 13
6) Johannes Bertelsen Friis 2.
Første ægteskab Abigael Jacobsdatter Kappel, skifte 4.10.1734 lbnr.1421. B:
1) Johanne Sofie Bertelsdatter Friis g.m. Johan Christoffer Meyer
2) Anne Cathrine Bertelsdatter g.m. Gabriel Struch.
Arv i boet efter enkens forældre [Johannes Hansen] Forbus, borgmester, skifte 9.5.1741 og [Maren Pedersdatter Tocke, død 27.4.1739] til B:
1) enkens søster [Cathrine Forbus], skifte 21.7.1751 lbnr.1785, var sidst g.m. Johan Christoffer Meyer, postmester, efter hvem arven går til halvsøsterdatteren Cathrine Jensdatter Top
Enkens fars første ægteskab med [Gedske Johansdatter Helbech]. B:
2) enkens halvsøster [Elisabeth Forbus, begravet 20.9.1735], var g.m. Jens [Jacobsen] Top, [degn og klokker i Nakskov, begravet 29.10.1734]. 1B:
a Cathrine Jensdatter Top.
FM: halvbror Jochum Fers Top.

2035 Rasmus Iversen Hyrup, ugift købmand i Nakskov. 18.11.1761, fol.127B.
A:
1) bror Jens Iversen
2) bror Anders Iversen i Vindeby, død. 1B:
a Mette Diderikke Andersdatter
3) søster, død. E: Anders Bremer i Egelev [i Nørre Vedby sogn] på Falster. 2B:
a Iver Bremer
b Nikolaj Bremer
4) søster, død. var g.m. Jacob Beyerholm i Store Løjtofte. 5B:
a Didrik Beyerholm
b Karen Beyerholm
c Dorthe Marie Beyerholm g.m. Johan Peder Justesen, skomager i Nakskov
d Anne Birgitte Beyerholm
e Christiane Caroline Sofie Beyerholm.

2036 Henrik Friis Bruun, købmand i Nakskov. 19.5.1762, fol.137, 348.
E: Karen Møller. LV: Nikolaj Østrup, købmand. B:
1) Erik Bruun 13.
FM: fasters mand Jacob Tollesen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1762.
Samfrændeskifte 24.1.1763.

2037 Peder Jensen, murer i Nakskov. 17.2.1762, fol.137B.
Arvinger angives ikke.

2038 Maren Kirstine i Nakskov. 15.4.1762, fol.138.
E: Lorent Frisch. B:
1) Gertrud Frisch
2) Jens Uttermøhlen Frisch 5
3) Abigael Lorentsdatter 2.
FM: Mads Hansen.

2039 Kirsten Andersdatter i Nakskov. 3.6.1762, fol.139B.
E: Hans Hansen Konstabel, væver. B:
1) Maren Hansdatter 25.
FM: Mads Lauridsen, skomager.

2040 Mads Kølle, skipper i Nakskov. 27.2.1762, fol.140B.
E: [Lene] Margrethe Mikkelsdatter. LV: Peder Hansen. B:
4) Otto Madsen
5) Grethe Madsdatter 6.
Enkens første ægteskab med Otto Hansen, grovsmed, [skifte 29.3.1752 lbnr.1778]. Arv til B:
1) [Anne] Marie Ottesdatter 18
2) Mikkel Ottesen 16
3) Mette [Magdalene] Ottesdatter 13.
FM: farbror Simon Hansen, grovsmed.

2041 Morten Pedersen Libbradt, ugift farversvend i Nakskov. 8.6.1760, fol.148B.
A:
1) bror Jesper Pedersen
2) halvsøster [Karen Hansdatter Krog, skifte Musse herred gejstlig 28.2.1747 lbnr.81]. E: Peder [Nielsen] Regel, degn i Tårs. 2B:
a Hans Jørgen Regel 18
b Niels Regel 15
3) halvsøster [Vibeke Hansdatter, skifte 3.8.1757 lbnr.1900]. E: Poul Svendsen i Nakskov. Af hendes første ægteskab 3B:
a Søren Nielsen
b Elisabeth Nielsdatter
c Hans Nielsen, der døde.
Desuden nævnes afdødes stedfar Niels Thonbo, hollænder på Christiansdal.

2042 Niels Stevning i Nakskov. 1.8.1762, fol.153B.
E: Birthe Kirstine.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1762.

2043 Dorthe [Pedersdatter] i Nakskov. 27.5.1762, fol.154.
Enke efter Jørgen Jørgensen Møller, [skifte 25.8.1738 lbnr.1502]. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. en skrædder i Stubbekøbing
2) Marie Jørgensdatter 30
3) Poul Jørgensen 27, rytter
4) Maren Jørgensdatter g.m. Peder Feldbereder i Maribo.

2044 Peder Tømrer i Nakskov. 7.7.1762, fol.155.
E: Cathrine Margrethe Henriksdatter. B:
1) Margrethe Pedersdatter 3
2) Gertrud Pedersdatter 1.
FM: Jacob Mathiassen, skrædder.

2045 Ingeborg Anne [Hansdatter] Brennicke, ugift i Nakskov. 5.4.1762, fol.157.
A:
0) forældre [Hans Brennicke, rådmand og Inger Marie Andersdatter Skive, skifte 1.8.1731 lbnr.1358]. B:
1) bror Andreas [Hansen] Brennicke, rådmand, [skifte 11.4.1755 lbnr.1854]. E: [Frederikke Louise Rodriquetz, nu g.m. Anders Ramel, rådmand]. 7B:
a Inger Marie Brennicke g.m. Abraham [Gotfredsen] Becher, præst på Femø
b Ida Sofie Brennicke
c Hans Brennicke 21
d Frederikke Christiane Brennicke
e Charlotte Amalie Brennicke
f Gunder Marie Brennicke
g Frederik Christian Brennicke 11.
Afdøde døde 4.4.1762.

2046 Peder Møller, skipper i Nakskov. 4.7.1761, fol.164B.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Zier Rasmussen, skipper. B:
3) Anne Pedersdatter 19
4) Johanne Pedersdatter 17
5) Rasmus Pedersen 13
6) Marie Pedersdatter 10.
FM: morbror Claus Rasmussen i Voldshave.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen Møller 33, sejlingsmand
2) Kirsten Pedersdatter Møller 27.
Afdøde på hjemrejse fra Bergen.

2047 [Elisabeth Andersdatter Lerche] i Nakskov. 29.2.1758, fol.172.
Enke efter [Jacob] Eriksen, [byfoged, skifte 7.12.1735 lbnr.1475]. B:
2) Magdalene Hedvig [Jacobsdatter] Eriksen, på Søllestedgård
3) Marie Hedvig [Jacobsdatter] Eriksen, i Vestenskov præstegård
4) Ida Margrethe [Jacobsdatter] Eriksen, enke efter Hans Lauridsen Berg, [skifte 11.1.1753 lbnr.1821].
[Af første ægteskab ] B:
1) Anne Lene i København, enke efter Bech.

2048 Margrethe i Nakskov. 4.7.1762, fol.172B.
Enke efter Rasmus Olufsen. B:
1) Hans Rasmussen i Nakskov
2) Esther Margrethe Rasmusdatter i Nysted.

2049 Karen Mikkelsdatter i Nakskov. 8.8.1762, fol.173.
Enke efter Erik Nikolajsen. B:
1) Nikolaj Eriksen 28
2) Mikkel Eriksen 26
3) Niels Eriksen 22
4) Hans Nikolaj Eriksen 17.

2050 Christian Christensen, købmand i Nakskov. 10.4.1761, fol.174.
E: Hanne Borreby. LV: Peder Hansen. B:
1) Esther Margrethe Christiansdatter 2.
FM: morbror Peder Borreby, kollega i Nakskov latinskole.
Desuden nævnes afdødes svoger Rudolf Deichmann i Bergen i Norge.

2051 Anne Borreby, ugift i Nakskov. 13.7.1762, fol.277.
A:
0) forældre [Jacob [Mortensen] Borreby, kapellan i Nakskov, [begravet 26.3.1753] og Cathrine Hedvig Tobiasdatter Fimmer, død]
1) bror Tobias Borreby, skoleholder i Åshøje [i Herfølge sogn] på Sjælland
2) søster Karen Borreby, enke efter [Hans Pedersen] Funch i Køge
3) søster Christiane Charlotte Borreby i København
4) søster Ida Borreby i Køge.
Fars andet ægteskab med [Esther Hansdatter Haugaard, begravet 20.3.1761]. B:
5) halvbror Peder Borreby, kollega i Nakskov Latinskole
6) halvsøster Hanne Borreby, enke efter Christian Christensen, skifte 10.4.1761 lbnr.2050.
FM:
1 Nikolaj Jørgensen Copmann, kapellan i Nakskov
2 Jochum [Brochdorff Berntsen] Suhr, præst i Utterslev.

2052 Jochum Holm i Nakskov. 21.6.1759, fol.287.
E: Ida Margrethe [Knudsdatter Krag]. B:
1) Knud Jochumsen Holm, der blev afsindig
2) Henrik Jochumsen Holm, snedker
3) Anders Krag Jochumsen Holm
4) Frederik Jochumsen Holm, i København
5) Dorthe Jochumsdatter Holm, der døde, skifte 10.12.1762 fol.323B.
Arv efter enkens far Knud Andersen Krag, [skifte 27.9.1719 lbnr.1109]. E: Helene Else [Frederiksdatter], der lever, nu enke efter Hans Metner, løjtnant.
Jordebog 1760 over Langøs beboere [i Kappel sogn], med hartkorn og landgilde.
Gårdmænd
1) Rasmus Nielsen, fæstebrev 13.2.1759
2) Poul Hansen, fæstebrev 17.3.1724
3) Hans Eriksen, fæstebrev 25.9.1752
4) Christen Poulsen, fæstebrev 12.1.1748
5) Rasmus Mortensen, fæstebrev 1.12.1729
6) Laurids Hansen, fæstebrev 6.3.1739
7) Hans Jørgensen, fæstebrev 3.9.1757
8) Christen Andersen, fæstebrev 12.1.1748.
Husmænd
1) Rasmus Hansen, fæstebrev 7.3.1739
2) Johan Hansen, fæstebrev 3.2.1736
3) Rasmus Madsen, fæstebrev 2.5.1739
4) Hans Hansen, fæstebrev 28.3.1743
5) Hans Jepsen, fæstebrev 12.1.1724
6) Peder Mikkelsen, fæstebrev 20.12.1739
7) Niels Pedersen, fæstebrev 13.2.1733
8) Rasmus Stenchelsen, fæstebrev 7.6.1737
9) Laurids Pedersen, fæstebrev 21.3.1742
10) Peder Eriksen, fæstebrev 25.7.1753
11) Rasmus Eriksen, fæstebrev 24.3.1760
12) Hans Hansen, snedker, fæstebrev 25.9.1752.

2053 Claus Nielsen, skipper i Nakskov. 19.12.1762, fol.329.
Enkemand efter [Øllegaard Kirstine Pedersdatter, skifte 4.2.1756 lbnr.1869]. B:
1) Niels Clausen, degn i Dannemare
2) Hans Clausen, bagersvend i København
3) Jørgen Clausen, farer til søs
4) Johanne Marie Clausdatter.

2054 Birthe Madsdatter i Nakskov. 2.12.1762, fol.333B.
E: Jens Mikkelsen Falch, kromand. A:
1) søster Kirsten Madsdatter, [skifte Rødby 21.4.1762 lbnr.308]. E: Hans Jacob Willer i Rødby. 1B:
b Hans Henrik Hansen 13.
[Kirsten Madsdatters første ægteskab med Hans Henriksen, skifte Rødby 19.4.1742 lbnr.170]. 1B:
a Barbara Hansdatter g.m. Niels Willer, avlsmand i Rødby
2) halvsøster Mette Rasmusdatter i Rødby, død. 1B:
a Anne Knudsdatter g.m. Andreas Sperling, sadelmager i Rødby.

2055 Frederik Bech i Nakskov. 11.3.1763, fol.347B.
Afkald underskrevet Ravnstrup og Knuthenborg fra
1) bror G. Bech
2) bror D. Bech.
Desuden nævnes afdødes farbrors enke på Langeland, hvor arven efter afdødes far står.

2056 Helvig Hansen i Nakskov. 14.3.1763, fol.349.
E: Christen Lauridsen, skoflikker. A:
1) morbrors søn Erik Rasmussen i Skovlænge.

2057 Andreas Pedersen Høgh i Nakskov. 11.12.1762, fol.349B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Henrik Holm. B:
1) Marie Andreasdatter 15
2) Ellen Kirstine Andreasdatter 11
3) Peder Andreassen 3.
FM: Andreas Richardsen, hattemager.

2058 Anne Hansdatter Schmidt i Nakskov. 11.12.1762, fol.351.
E: Oluf Davidsen Torp i Nakskov, handskemager. B:
1) David Olufsen 20
2) Jesper Olufsen 18, fra sin fornuft
3) Laurids Olufsen 10
4) Anne Marie Olufsdatter 6
5) Kirstine Dorthe Olufsdatter 4.
FM: morbror Mads Hansen, handskemager.

2059 Dorthe Hansdatter, tjenestepige i Nakskov. 27.5.1763, fol.353.
A:
1) halvsøster Barbara Hansdatter.
FM: Peder Dyreborg, skoleholder i Halsted.

2060 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 4.12.1762, fol.356.
B:
1) Anders i Ullerslev.

2061 Melchior Mikkelsen, møller i Nakskov. 3.1.1762, fol.357.
E: Sidsel Pedersdatter.
Skifte efter første hustru [28.12.1751 lbnr.1776]. B:
1) Birgitte Cathrine Melchiorsdatter g.m. Laurids Kamp
2) Anne Melchiorsdatter
3) Margrethe Melchiorsdatter.

2062 Peder Jensen, rebslager i Nakskov. 10.2.1763, fol.359.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Stevning, snedker. B:
1) Karen Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 5
3) Christian Pedersen 3
4) Jens Pedersen 1.
FM: Frederik Christensen.

2063 Cathrine i Nakskov. 17.3.1763, fol.361B.
E: Simon Skomager. B:
1) Anders Simonsen 22.
FM: Peder Kuld.

2064 Christen Rasmussen, skibsbygger i Nakskov. 7.4.1763, fol.363.
E: Maren Nielsdatter. LV: Carl Dardarel. B:
1) Maren Christensdatter 2.
FM: Lorents Frisch, hattemager.

2065 Mette Mortensdatter i Nakskov. 29.4.1763, fol.364B.
E: Peder Henriksen Kuld. A:
1) bror Christian Mortensen i Roløkke i Købelev sogn
2) søster, død. 1B:
a Cathrine Justsdatter 32.
FM: Niels Pedersen, kornmåler.

2066 Johan Peder Justesen, skomager i Nakskov. 14.5.1763, fol.367.
E: Dorthe Beyerholm. LV: Andreas Ravn, snedker. A:
1) Sidsel Marie, enke efter Just
2) halvsøster Anne Cathrine Villumsdatter 26
3) halvbror Jacob Villumsen 25.
FM: Rasmus Enevoldsen, skomager.
Afdøde første ægteskab med [Gertrud Clausdatter, skifte 12.2.1761 lbnr.2005].

2067 Laurids Madsen Kamp i Nakskov. 23.4.1763, fol.369.
E: Birgitte [Cathrine] Melchiorsdatter. LV: Hans Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Lauridsdatter Kamp 30
2) Jens Lauridsen Kamp 27, farer til søs.

2068 Margrethe Hansdatter i Nakskov. 19.4.1763, fol.371.
E: Jochum Johansen, sejlingsmand. B:
4) Johannes Jochumsen 2.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 15
2) Claus Hansen 10
3) Hans Hansen 7.
FM: Christen Pedersen, væver.

2069 Thor Henriksen, matros i Nakskov. 9.5.1763, fol.372.
E: Maren Ambrosiusdatter. B:
1) Henrik Thorsen 1.
FM: Christen Pedersen, væver.

2070 Didrik Isak, murer i Nakskov. 4.6.1763, fol.373.
E: Sybille Baggesdatter. LV: Frederik Ditlevsen, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Didriksdatter 9
2) Karen Didriksdatter 6
3) Niels Didriksen 2.
FM: Hans Hansen, skoflikker.

2071 Søren Jyde i Nakskov. 30.5.1763, fol.374.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Maren Sørensdatter 35
2) Karen Sørensdatter 32
3) Christen Sørensen 14.
FM: Jochum Fers.

2072 Jens Rasmussen Schiøtt i Nakskov. 18.6.1763, fol.375B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Madsen, urmager. B:
1) Ellen Jensdatter 13
2) Rasmus Jensen 10.
FM: Jens Troelsen, skomager.

2073 Anne Cathrine i Nakskov. 15.7.1763, fol.376.
Enke efter Jens Leonhardtsen, [smed, skifte 20.6.1760 lbnr.1989]. B:
1) Else Jensdatter 18
2) Hans Jensen 15
3) Mette Marie Jensdatter 12
4) Leonhardt Jensen 10
5) Laurids Jensen 7.
FM: Henrik Holm, snedker.

2074 Gertrud Nielsdatter i Nakskov. 29.6.1763, fol.378B.
Enke efter Jacob Andersen. B:
1) Hans Jacobsen, selvejer på Langeland
2) Christen Jacobsen på Langeland på grevskabets gods
3) Gertrud Marie Jacobsdatter g.m. Claus Raahauge på Sæbyholm [i Halsted sogn]
4) Jørgen Jacobsen Bølle, forpagter på Fredsholm [i Vestenskov sogn]
5) Niels Jacobsen Bølle, [skifte 17.11.1759 lbnr.2002]. E: [Inger Jacobsdatter], nu g.m. Frederik Espersen, skipper. 6B:
a Mette Malene Nielsdatter g.m. Tønne Didriksen
b Jacob Nielsen 19, på de lange rejser
c Peder Nielsen 14
d Johan Peder Nielsen 10
e Andreas Nielsen 9
f Gertrud Cathrine Nielsdatter 7.

2075 Maren Hansdatter i Nakskov. 1.8.1762, fol.381B.
Enke efter Hans Pedersen, [formentlig fejl for Hans Nielsen], nagleskærer, [skifte 12.3.1760 lbnr.1984]. A:
1) bror, død. 1B:
a Dorthe Felling
2) søster, død. 2B:
a Jens Hansen
b en datter i Ringseby [i Herredskirke sogn]
3) søster, død. 1B:
a Nikolaj Jensen i Højsmarke [i Sandby sogn].

2076 Hans Holm, bedemand i Nakskov. 21.3.1763, fol.382B, 424B.
E: Sofie Amalie Rennemann. LV: Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter [i Halstedkloster amt]. B:
1) Henrik Holm
2) Dorthe Holm 40, der døde, skifte 25.2.1764 fol.424B
3) Anne Øllegaard Holm 33, i Maribo præstegård
4) Gunder Marie Holm 28
5) Esther Christiane Holm 26.
FM: Henrik Jochumsen Holm, snedker.

2077 Enevold Enevoldsen i Nakskov. 15.5.1763, fol.387.
Enkemand efter [Ingeborg Andersdatter, skifte 6.6.1761 lbnr.2017]. B:
1) Anne Enevoldsdatter 34
2) Rasmus Enevoldsen, skomager
3) Andreas Enevoldsen 25.

2078 Mette Lauridsdatter i Nakskov. 20.9.1763, fol.393.
A:
1) arving g.m. Niels Storm, skomager
samt nogle arvinger i Odense på Fyn.

2079 Jacob Blach, skipper i Nakskov. 2.10.1763, fol.393.
E: Sinnet Hansdatter. LV: Frederik Christensen. A:
1), arving, død. 1B:
a søskendebarn Hans Blach i Øster Nordlunde [i Halsted sogn]
2) morbror Hans Blach, død. 2B:
a Anne Hansdatter i Tjennemarke i Stokkemarke sogn
b Malene Hansdatter i Tjennemarke.

2080 Anne Pedersdatter i Nakskov. 21.9.1763, fol.394B.
E: Rasmus Bruun, skoleholder. B:
1) Bodil Marie Rasmusdatter g.m. Vitus Guldslager i København
2) Jens Rasmussen 23.

2081 Mads Ejlersen i Nakskov. 2.9.1763, fol.397.
Enkemand efter [Inger Hansdatter, skifte 24.8.1758 lbnr.1939]. B:
1) Ejler Madsen 17
2) Anne Cathrine Madsdatter 13.
FM:
1 mosters mand Jens Stevning
2 Jens Tollesen, farver.

2082 Hans [Pedersen] Mørch i Nakskov. 11.3.1763, fol.399.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Falch. B:
3) Inger Cathrine Hansdatter.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 1757 lbnr.1896]. B:
1) Peder Hansen i Nakskov
2) Hans Hansen i Østofte.

2083 Sara Pallesdatter i Nakskov. 20.5.1761, fol.400B.
E: Anders Olufsen, møller.
Af arvinger angives A:
1) søskendebarn g.m. Frederik Ditlevsen, handskemager.

2084 Helene Else [Frederiksdatter] i Nakskov. 25.5.1763, fol.402.
Enke efter Hans Metner, løjtnant.
Første ægteskab med [Knud Andersen Krag, skifte 27.9.1719 lbnr.1109]. B:
1) Ida Margrethe [Knudsdatter] Krag, enke efter Jochum Holm, [skifte 21.6.1759 lbnr.2052] ved B:
a Henrik Jochumsen Holm, snedker
b Anders Krag Jochumsen Holm.

2085 Claus Olufsen Busch, sejlingsmand i Nakskov. 20.11.1763, fol.405.
E: Ursula Poulsdatter. LV: Claus Lechsau. B:
3) Oluf Clausen 1½.
FM: Hans Pedersen Friis.
Første ægteskab med [Kirsten Danielsdatter, skifte 15.10.1757 lbnr.1905]. B:
1) Daniel Clausen 28
2) Malene Clausdatter 24, der tjener på Øllingsø.

2086 Christen Nielsen, toldbetjent i Nakskov. 5.7.1763, fol.407.
A:
0) forældre Niels Olufsen gift Karlstrup 6.1.1710 med Karen Christensdatter, begge døde
1) bror Oluf Nielsen, født 7.5.1718, i Karlstrup på Gammel Køgegård gods
2) søster Anne Nielsdatter, født 13.1.1721, død 1757. Første ægteskab med Laurids Madsen i Karlstrup, død 1751. 1B:
a Kirsten Lauridsdatter, født 30.4.1752-.
Anne Nielsdatters andet ægteskab med Rasmus Ibsen, død 1756. 1B:
b Laurids Rasmussen, født 6.1.1755.
FM: farfar Jeppe Pedersen i Ølby i Højelse sogn.
Anne Nielsdatters tredje ægteskab med Peder Hansen. Ingen børn.
Afdøde var født i Køge juni 1715.

2087 Christian Kneutel Brandt, kobbersmed i Nakskov.28.3.1764, fol.418.
E: Ulrikke Louise.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1764.

2088 Jens Mikkelsen Falch i Nakskov. 22.2.1764, fol.418B.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. A:
1) bror Rasmus Mikkelsen Falch
2) bror, uvist hvor.

2089 Dorthe Andersdatter i Nakskov. 15.2.1764, fol.422.
E: Peder Pedersen Løve. B:
1) Johan Pedersen 7
2) Christian Frederik Pedersen 5.
FM: Hans Pedersen, skomager.

2090 Anne Villumsdatter i Nakskov. 30.1.1764, fol.422B.
E: Hans Christensen, apoteker. B:
1) Else Hansdatter 15
2) Birthe Hansdatter 7.
FM: Thomas Hansen, skoflikker.

2091 Margrethe Eleonora Weisendorph i Nakskov. 24.2.1764, fol.423B.
E: Jochum Nissen.
Første ægteskab med [Mads Lauridsen Meltofte, skifte17.3.1742 lbnr.1604]. B:
1) Bodil Cathrine Madsdatter i Lübeck
2) Else Kirstine Madsdatter g.m. Daniel Schuhknecht, skomager
3) Margrethe Lisbeth Madsdatter 20
4) Masse Madsdatter i Sandby præstegård.

2092 Anne Mogensdatter i Nakskov. 16.11.1763, fol.427B.
Ene efter Jørgen [Andersen], tømrersvend, [skifte 31.10.1753 lbnr.1825]. A:
1) bror Oluf Mogensen i Øster Nordlunde.

2093 Maren Sofie Seidelin i Nakskov. 1764, fol.430.
E: Georg Jessen, apoteker.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1764.

2094 Peder Pedersen, junior, skipper i Nakskov. 28.12.1762, fol.430B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Henrik Jochumsen Holm. A:
1) halvbror Anders Krog i Horslunde
2) halvbror Rasmus Skaaning i Nysted
3) halvsøster, uvist hvor.

2095 Dorthe Hansdatter i Nakskov. 7.5.1764, fol.443.
E: Bendix Andreassen, skrædder. B:
1) Christian Bendixen 9½.
FM: Hans Mule, skoleholder.

2096 Marie Nielsdatter i Nakskov. 24.4.1764, fol.445.
E: Oluf Madsen Møller, feldbereder. A:
0) far [Niels Pedersen, skifte24.8.1758 lbnr.1952]
1) søster Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Jochum Fers Top, klokker i Nakskov
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Jensen, handskemager i Stege på Møn
3) søster Birthe Cathrine Nielsdatter g.m. Abraham Volchersen, klokker i Rødby ved hans bror Johan Frederik Volchersen i Nakskov.

2097 Thron Hack Alberg i Nakskov. 10.5.1764, fol.450B.
E: Anne Margrethe Hall. LV: Laurids Erslev, skrædder. A:
1) bror David i Nykøbing, død. 1B:
a en datter, uvist hvor
2) bror Søren gift i Hobro i Jylland.

2098 Hans Schlägel, skærsliber i Nakskov. 13.12,1762, fol.453B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Böhmen.

2099 Valentin Johan Henrik Hühnemörder, stadskirurg i Nakskov. 28.10.1763, fol.464.
Forlovet med Anne Sofie [Nielsdatter] Lund, enke efter Martin [Madsen] Læsø, kapellan i Maribo [og Hillested, skifte Musse herred gejstlig 16.5.1752 lbnr.99].
Enken, der er frugtsommelig, tilkendes kongelig tilladelse til at sidde i enkestand efter stadskirurgen og tilladelse til at barnet må døbes som et ægte barn, og kan derfor ikke længere modtage pension af Maribo kapellani.
Desuden nævnes afdødes mor og søster i Mecklenburg.
Afdøde døde på deres berammede bryllupsdag, efter at have været forlovede i år og dag.

2100 Christiane Vilhelmine From, ugift i Nakskov. 30.5.1764, fol.478B.
A:
1) søster Charlotte Sofie From g.m. Henrik Jochumsen Holm, snedker
2) søster Else Cathrine From.

2101 Alhed Dorthe Trojel, ugift i Nakskov. 12.11.1763, fol.480.
A:
1) bror Erik Trojel, løjtnant i søetaten i Norge.
Desuden nævnes kaptajnløjtnant Trojels enke, som beslægtet.

2102 Christoffer Poulsen, skipper i Nakskov. 18.5.1763, fol.487B.
E: Maren Mortensdatter. LV: svoger Mads Jensen, skipper. A:
1) halvsøster Ursula Poulsdatter g.m. Claus Busch, skipper
2) halvbror Hans Poulsen 30, skomager
3) halvbror Peder Albert Poulsen 28, farer til søs fra England
4) halvbror Niels Poulsen 22, skomagersvend.

2103 Karen Svendsdatter i Nakskov. 17.10.1764, fol.500.
E: Peder Hansen, tømrer. B:
1) Carl Pedersen 23 uger.
FM: Rasmus Stevning, snedker.

2104 Birthe Jørgensdatter i Nakskov. 17.10.1764, fol.501B.
E: Hans Hansen, kornmåler. B:
1) Jørgen Hansen 8
2) Hans Hansen 2.
FM: Rasmus Stevning, snedker.

2105 Maren Hansdatter, tjenestepige i Nakskov. 15.8.1764, fol.503.
A:
1) bror Johannes Hansen 21, farer på Vestindien
2) bror Rasmus Hansen 19, i skomagerlære i Rødby
3) søster Lucie Hansdatter 18.
FM: Frederik Ditlevsen, handskemager.

2106 Laurids Vejgaard i Nakskov. 25.5.1764, fol.505B.
A:
1) mor, 104 år gammel i Helsingør, enke efter Christen Andersen Vejgaard
2) søster Elisabeth Vejgaard 51, på stedet
3) bror, død. 1B:
a Andreas Vilhelm Vejgaard i Helsingør
4) søster, død. E: Rasmus Hofmann, snedker i København. 1B:
a Rasmus Hofmann 14
5) halvbror [Hans Lauridsen Gyttrup, skifte 28.9.1750 lbnr.1769, var g.m. Ellen Jacobsdatter Friis]. 2B:
a Kirsten Hansdatter Gyttrup 22, i København
b Laurids Hansen Gyttrup 20, discipel i Nakskov latinskole.

2107 Claus Hansen, skipper i Nakskov. 19.5.1764, fol.512.
E: Bodil Christensdatter, der døde 15.9.1764. B:
1) Christen Clausen 21
2) Hans Clausen 20
3) Rasmus Clausen 14
4) Maren Clausdatter 11
5) Peder Clausen 7.
FM: farbror Rasmus Bruun.

2108 Bent Hansen, skomager i Nakskov. 19.5.1764, fol.515.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Claus Lechsau. B:
1) Birthe Bentsdatter 7½
2) Hans Bentsen 6½
3) Anne Bentsdatter 2½
4) Anne Marie Bentsdatter 14 uger.
FM: Jacob Viborg, snedker.

2109 Nikolaj Møller, parykmagersvend i Nakskov. 22.9.1764, fol.520B.
A:
1) mor Cathrine i København, enke efter Møller.

2110 Magdalene Sørensdatter, der druknede på Nakskov Fjord. 18.10.1764, fol.523.
A:
1) Niels Clausen Brücker i Torkildstrup på Falster.

2111 Frederik With, bager i Nakskov. 29.4.1764, fol.525B.
A:
1) bror Hieronymus Pedersen, uvist hvor.

2112 Anne i Nakskov. 26.11.1764, fol.535B.
Enke efter Jens [Hansen], handskemager, [skifte 13.10.1758 lbnr.1957]. B:
1) Hans Jensen 16, i skrædderlære.
FM: Hans Hansen, skoflikker.

2113 Else Kirstine i Nakskov. 10.1.1765, fol.536.
Enke efter Rasmus Pedersen. B:
1) Hieronymus Rasmussen 21, i snedkerlære
2) Margrethe Helvig Rasmusdatter g.m. Laurids Poulsen, bøder i Sandby.

2114 Christian Sowe, parykmager i Nakskov. 24.7.1764, fol.537B.
E: Anne Cathrine. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. B:
1) Peder Christiansen 8
2) Anne Marie Christiansdatter 5
3) Christian Christiansen 3¼
4) Laurids Christiansen 1¼.

2115 Christian Sørensen, toldbetjent i Nakskov. 14.1.1765, fol.545.
E: Gunder Cathrine. A:
1) bror Hack Sørensen, sejlingsmand.
2) bror, uvist hvor.

2116 Sofie Hansdatter Munch i Nakskov. 12.1.1765, fol.546.
E: Hans Nielsen Buch, markvogter. B:
1) Hans Steffensen 9
2) Juliane Kirstine Hansdatter 4.
FM: Jochum Ditmer.
Arv i boet til Søren Nørgaards børn i Køge.

2117 Ulrikke Louise [Samuel] i Nakskov, der døde 26.5.1764, fol.546B.
Enke efter Christian Kneutel Brandt, kobbersmed, [skifte 28.3.1764 lbnr.2087]. B:
1) Jan Samuel Brandt
2) Christen Brandt
3) Anders Henrik Brandt
4) Jacob Brandt
5) Frands Brandt
6) Margrethe Brandt
7) Rasmus Vilhelm Brandt
8) Christiane Brandt 6 mdr.
FM:
1 Henrik Jochumsen Holm
2 Mathias Ditmer.

2118 Dorthe Rasmusdatter i Nakskov. 17.11.1764, fol.583.
E: Peder Pedersen Løve.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Christoffersen 11.
FM: Laurids Pedersen.

2119 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 7.12.1764, fol.584.
E: Bertel Rasmussen, kornmåler.
Af første ægteskab B:
1) Hans Madsen, betjent i Nykøbing.

2120 Hugo Sørensen, sejlingsmand i Nakskov. 16.2.1764, fol.585B.
E: Sidsel Kirstine Rasmusdatter. LV: Claus Lechsau. B:
1) Marie Hugosdatter 15
2) Sidsel Cathrine Hugosdatter 11
3) Karen Hugosdatter 9
4) Rasmus Hugosen 6 mdr.
FM: Peder Bødker.

2121 Laurids [Pedersen] Schmidt, krigsråd i Nakskov. 21.6.1763, fol.586B.
Enkemand efter Birgitte Sofie Siersted, skifte 31.12.1762. B:
3) Karen Sofie Schmidt 10
4) Peder Schmidt 5
5) Niels Siersted Schmidt 1.
FM: fars svoger Pfeiffer i Maribo.
Af første ægteskab B:
1) [Maren Schmidt] g.m. Johan Christian Theisen, farver i Nakskov
2) Henrik Schmidt, herredsfoged.
Afdøde havde været ejer af Asserstrup i Sandby sogn, der blev solgt i 1763.

2122 Rasmus Mikkelsen, [kromand] i Nakskov. 14.12.1764, fol.672B.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) datter, død. 1B:
a Mads Pedersen 16, på Pederstrup.
FM: Laurids Pedersen, vægter i Nakskov.
Afdøde døde 12.12.1764.

2123 Maren Jacobsdatter Ditmer i Nakskov. 7.5.1765, fol.677.
E: Jørgen Hartvigsen. B:
1) Jacobe Marie Christiane Jørgensdatter 5 uger.

2124 Maren Pedersdatter i Nakskov. 18.10.1764, fol.679.
Enke efter Daniel Haagensen, skifte 10.2.1761 lbnr.2019. B:
1) Anne Dorthe Danielsdatter 19.
Første ægteskab med [Niels Jensen Jyde], skifte 2.9.1744 lbnr.1623. B:
1) Peder Nielsen, skipper
2) Ann Nielsdatter g.m. Peder Stybe, købmand
2) Kirsten Nielsdatter.

2125 Anne Johansdatter i Nakskov. 28.4.1765, fol.698B.
E: Christian Olufsen Weildorff, skipper. B:
2) Anne Sofie Christiansdatter 4.
Første ægteskab med [Frederik Madsen], skifte 9.1.1754 lbnr.1831. B:
1) Mads Frederiksen 21, snedkersvend i København.
FM: farbror Søren Madsen, murer.

2126 Dorthe Andersdatter Stub i Nakskov. 15.6.1765, fol.700.
E: Morten Wolfgang, klejnsmed.
Første ægteskab med Rasmus Jensen Møller, [skifte 22.3.1740 lbnr.1539].
[Andet ægteskab med Claus Poulsen, skifte 13.9.1749 lbnr.1700]. B:
1) Else Marie [Clausdatter] 20.

2127 Christen Christensen Møller, toldbetjent i Nakskov. 25.6.1765, fol.701.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Christian Rasmussen, kornmåler. B:
1) Steffen Christensen 18, i skomagerlære
2) Anne Gertrud Christensdatter 13.
FM: Bertel Rasmussen, toldbetjent.

2128 Kirsten Jensdatter i Nakskov. 19.6.1765, fol.701B.
E: Rasmus Pedersen, skomager. B:
4) Andrea Rasmusdatter 12 uger.
Første ægteskab med Andreas [Pedersen] Normann, [skifte 11.12.1762 lbnr.2057]. B:
1) Marie Andreasdatter 16
2) Ellen Kirstine Andreasdatter 11
3) Peder Andreassen 5.
FM: Andreas Richardsen, hattemager.

2129 Bente Steffensdatter i Nakskov. 27.7.1765, fol.703.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde stammede fra Vindeby sogn.

2130 Jacob Matzen, by- og rådstueskriver i Nakskov, der døde 6.6.1764, fol.705.
E: Esther Margrethe Rennemann. LV: far Thomas Christian Rennemann, amtsforvalter ved søn Peder Rennemann. B:
4) Anne Margrethe Matzen 11
5) Thomas Christian Matzen 8½
6) Cornelia Cecilie Georgine Matzen 7
7) Abigael Christiane Matzen 6
8) Anne Gertrud Matzen 3.
FM: Kaasbøl, rektor i Nakskov latinskole.
Af første ægteskab B:
1) Frederikke Louise Matzen 20
2) Henriette Vilhelmine Matzen 18
3) Johan Bernhard Matzen 15½.
Arv i boet efter første hustrus mor [Cornelia Cecilie], skifte 10.6.1752 lbnr.1781, enke efter [major Dietrichen].

2131 Hans Hansen, skoflikker i Nakskov. 1.9.1765, fol.754.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter.
Arvinger kendes ikke.

2132 Kirsten Simonsdatter [Giese] i Nakskov. 13.9.1765, fol.755.
E: Ejler Christiansen, hjulmand. A:
1) halvsøster Abel Cathrine Hansdatter i København.
(Sml. lbnr.1859).

2133 Anders Pedersen, skomager i Nakskov. 2.11.1765, fol.756.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Dorthe Andersdatter 11
2) Marie Andersdatter 9
3) Peder Andersen 1½.
FM: farbror Hans Pedersen, skomager.

2134 Margrethe Hansdatter i Nakskov. 4.11.1765, fol.758.
E: Hans Olufsen Krancher. B:
1) Oluf Hansen 8
2) Marianne Hansdatter 2.
FM: Andreas Richardsen.

2135 Maren [Nielsdatter] i Nakskov. 4.11.1765, fol.758B.
E: Christian Steffensen, vognmand.
Første ægteskab med Mads [Rasmussen], bødker, [skifte 18.10.1728 lbnr.1263]. B:
1) Anne Sofie Madsdatter, enke efter Mads Bager
2) Karen Madsdatter, [skifte 23.2.1754 lbnr.1834]. E: Poul Adserat. 3B:
a Cathrine Poulsdatter
b Poul Poulsen, i København
c Regine Poulsdatter, på stedet
3) Nikolaj Madsen i Roløkke i Købelev sogn.
Afdøde døde 3.11.1765.

2136 Niels Christoffersen, matros i Nakskov. 7.11.1765, fol.759B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Snedker. B:
1) Otto Nielsen 3.
FM: farbror Rasmus Christoffersen, markvogter.

2137 Jørgen Just, skipper i Nakskov. 8.1.1766, fol.760.
E: Anne Tønnesdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1765.

2138 Susanne Frederikke Margrethe Højer i Nakskov. 5.2.1766, fol.760B, 768.
E: Johan Mikkel Hausmann, maler. B:
1) Anne Marie Johansdatter 7
2) Johanne Frederikke Johansdatter 4
3) Anne Margrethe Johansdatter 2
4) Louise Johansdatter 9 uger.
FM:
1 Mathias Ditmer
2 Peder Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1766.
Samfrændeskifte 5.1.1766.

2139 Jens Vægter i Nakskov. 14.2.1766, fol.761.
E: Maren Christensdatter. LV: Oluf Stevning. B:
1) Kirsten Jensdatter
2) Else Cathrine Jensdatter.
FM: Rasmus Bruun, skoleholder.

2140 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 3.3.1766, fol.762.
E: Niels Havslev, skipper. B: et barn, hvis navn ikke angives.

2141 Rasmus Pedersen, skomager. 4.1.1766, fol.763.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 19.6.1765 lbnr.2128]. B:
1) Andrea Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Hans Henrik Mortensen, skomager.

2142 Testamente i Nakskov. 1766, fol.767B.
Testamente af 8.6.1762 for Hans Hansen og hustru Anne Boesdatter i Nakskov.

2143 Johan Pallasschy, kandestøber i Nakskov. 18.4.1766, fol.769.
E: Cathrine Gerhard. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. B:
1) Louise Johansdatter g.m. Jochum Johansen, sejlingsmand
2) Martha Marie Johansdatter 22.
FM: Peder Hildebrandt, skomager.

2144 Markus Andersen, daglejer i Nakskov. 13.4.1766, fol.770B.
E: Anne Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Markussen 30.

2145 Kirsten Lauridsdatter i Nakskov. 12.3.1766, fol.772.
B:
1) Mette Marie Christensdatter 18.
FM: Didrik Hellesen.

2146 Anne Peders i Nakskov. 5.4.1766, fol.774B.
B:
1) Peder Evertsen, der farer på de lange rejser.

2147 Inger Lauridsdatter i Nakskov. 9.1.1766, fol.776B.
Enke efter Peder Pedersen, junior, [skifte 28.12.1762 lbnr.2094]. A:
1) hans bror Rasmus Snedker i Nysted.

2148 Rebekka Crone i Nakskov. 19.4.1766, fol.777.
E: Peder Hildebrandtsen, skomager. A:
1) søster Abigael Crone g.m. Littau, parykmager i Nakskov
2) søster [Ulrikke] Christiane Crone g.m. Rasmus Jørgensen [Birch], drejer i Nakskov
3) bror Jørgen Crone, degn i Blovstrød på Sjælland
4) bror Jens Crone, feltskær i Kongsberg i Norge.

2149 Kirsten Pedersdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 25.4.1766, fol.181B.
A:
1) mor g.m. Hans Pedersen, handskemager i Rødby
2) bror Jens Pedersen, handskemager i Rødby
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen, skrædder i Nakskov
4) søster Anne Pedersdatter, der ægter Peder Jørgensen, handskemager i Rødby
5) søster Johanne Pedersdatter i Rødby.

2150 Maren Andersdatter i Nakskov. 18.6.1766, fol.784B, næste protokol fol.43B.
E: Johannes Pedersen Møller. B:
2) Peder Johansen 2.
Første ægteskab med Cornelius Nielsen Dyrhauge, degn [i Herredskirke, død 1760]. B:
1) Niels Corneliussen Dyrhauge 23, snedkersvend, der døde, skifte 7.12.1767.

2151 Anders Olufsen, skomagersvend i Nakskov. 25.8.1766, fol.78.
A:
1) mor Lisbeth [Mortensdatter], enke efter [Oluf Henriksen] Knub, [skifte 27.4.1744 lbnr.1620]
2) søster Maren Olufsdatter.
FM: Jørgen Clausen.

2152 Christence Christensdatter i Nakskov. 21.11.1766, fol.788.
E: Rasmus Nielsen, markvogter. B:
1) Niels Rasmussen 27, handskemagersvend i København
2) Johanne Rasmusdatter 21, i København
3) Luttemille Rasmusdatter 16.

2153 Jens Iversen i Nakskov. 3.2.1767, fol.789.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: [Mogens Madsen] Minerth, præst i Arninge. B:
1) Jørgen Jensen 18.
FM: svoger Peder Villumsen, skipper i Nakskov.

2154 Jens Lauridsen, sadelmager i Nakskov. 11.2.1767, fol.793B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Frederik Henrik Utter, bogbinder. B:
1) Karen Jensdatter 1½.
FM: Mads Hansen, handskemager.

2155 Peder Lindstrøm, klejnsmed i Nakskov. 10.9.1766, fol.795B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Carl Bech, herredsfoged.
Arvinger kendes ikke.

2156 Hans Hansen Konstabel, [skomager] i Nakskov. 28.4.1767, fol.800B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Frederik Christensen. B:
2) Kirsten Hansdatter 2½.
FM: Mads Sørensen, skomager.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 3.6.1762 lbnr.2039]. B:
1) Maren Hansdatter 30.

2157 Anne Cathrine [Gerhard] i Nakskov. 9.5.1767, fol.802B.
Enke efter Johan Pallasschy, [skifte 18.4.1766 lbnr.2143]. B:
1) Louise Johansdatter g.m. Jochum Johansen, matros
2) Martha Marie Johansdatter.
FM: Jørgen Kølle.

2158 Jørgen Hartvigsen i Nakskov. 12.6.1767, fol.807B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen på Bogø. B:
1) Jacobine Christiane Jørgensdatter.
FM: bedstefar [Hartvig Jørgensen] Meyer, birkedommer.

2159 Peder Hammer, skipper i Nakskov. 23.2.1767, fol.810.
Af arvinger angives A:
1) brordatter g.m. Peder Gundersen i Hellenæs.

2160 Hans Kaas, slagter i Nakskov. 7.7.1767, fol.814B.
E: Maren Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2161 Poul Jan, skomager i Nakskov. 12.8.1767, fol.816B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. B:
1) Anne Marie Poulsdatter.
FM: Hans Andersen.

2162 Ingeborg Olufsdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 15.9.1767, fol.817.
Arvinger angives ikke.

2163 Anne Nielsdatter i Nakskov. 1.6.1767, fol.817B.
E: Frands Hansen, skomager. B:
1) Birthe Frandsdatter
2) Anne Marie Frandsdatter
3) Inger Frandsdatter.
Hans Pedersen, skomager.

2164 Rasmus Christoffersen, markvogter i Nakskov. 10.4.1767, fol.818B.
E: Karen Lauridsdatter, der døde, skifte 29.4.1767 fol.819B.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Gertrud Pedersdatter, skifte 24.8.1753 lbnr.1813]. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 18, i Flensborg
2) Gunder Rasmusdatter 15.
FM: Jens Jensen, rebslager.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

2165 Maren Lauridsdatter i Nakskov. 28.4.1767, fol.823B.
Enke efter Rasmus Mikkelsen, [skifte 14.12.1764 lbnr.2122]. B:
1) datter, død. 1B:
a [Mads Pedersen], på Langesø.
(Ved mandens skifte kaldes afdøde for Karen Lauridsdatter).

2166 Oluf Christoffersen, markvogter i Nakskov. 3.3.1767, fol.826B.
E: Lisbeth Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Niels Olufsen. Arv til enkens steddatter, der er barn af hans første ægteskab B:
1) Anne Marie Nielsdatter.
Enkens andet ægteskab med Rasmus Pedersen, skifte sluttet 17.10.1764. Arv til fælles børn B:
2) Rasmus Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter.
FM: farbror Niels Pedersen i Øster Skovby.
Arven står i et hus i Branderslev.

2167 Lisbeth Vejgaard, ugift i Nakskov. 29.7.1767, fol.829.
A:
1) bror Christen Andersen Vejgaard, født i Nakskov, købmand i Helsingør, død i Nibe i Jylland. E: Mette Margrethe i Helsingør. 1B:
a Andreas Vilhelm Christensen Vejgaard, i lære hos feltskær og stadskirurg i Helsingør
2) søster, død. E: Rasmus Hofmann, snedker i København. 1B:
a Rasmus Rasmussen Hofmann
3) halvbror Hans Lauridsen, død. 2B:
a Laurids Gyttrup, student i København
b Kirsten Hansdatter, i København.

2168 Karen Lauridsdatter i Nakskov. 9.7.1767, fol.833B.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 6.
FM: Ditlev Nielsen, bødker.

2169 Poul Danchel, skipper i Nakskov. 27.1.1767, fol.835.
E: Maren Nielsdatter. LV: Frederik Christensen.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 16.9.1756 lbnr.1877]. B:
1) Mette Lisbeth Poulsdatter 21
2) Peder Poulsen 20
3) Karen Poulsdatter 17
4) Else Kirstine Poulsdatter 11
FM: farbror Peder Rasmussen, skomager.

2170 Karen Anne Refstad (Rested) i Nakskov. 6.6.1767, fol.841B.
E: Mathias Walther, rådmand samt by- og herredsfoged. A:
1) bror David Refstad ved Frederiksstad i Norge, død. 2B: en søn og en datter, hvis navne ikke angives
2) bror Rasmus Refstad i Christiania, formentlig død
3) søster Ellichen Refstad, død. E: Løve, taksadør i København. B: uvist hvor mange
4) søster Rebekka Refstad g.m. Enevold Hedal i Moss i Norge
5) søster Elisabeth Refstad g.m. Johannes Stein, præst i Kvislemark [og Fyrendal].

2171 Rasmus Jørgensen Birch, drejer i Nakskov. 23.9.1767, fol.845.
E: Ulrikke Christiane Crone. LV: svoger Frederik Littau, parykmager.
Arvinger kendes ikke.

2172 Peder Lauridsen, møller i Nakskov. 2.7.1767, fol.848B, næste protokol fol.675.
Enkemand efter Kirsten Jepsdatter, død kort tid før sin mand. B:
1) Laurids Pedersen 14¼
2) Birthe Cathrine Pedersdatter 8½, vanfør
3) Jens Pedersen 3¼, der døde, skifte 19.1.1774.
FM: Hans Pedersen, skomager g.m. fars brordatter.

2173 Jochum Johansen, sejlingsmand i Nakskov, der døde 4.2.1768, fol.856B.
E: Louise Johansdatter. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. B:
2) Marie Kirstine Jochumsdatter.
FM: Hans Andersen, toldbetjent.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 19.4.1763 lbnr.2068]. B:
4) Johannes Jochumsen 10.

2174 Birgitte [Jensdatter] Rohden i Nakskov. 6.7.1767, fol.858.
Enke efter Frederik Terkildsen, [i Daugård, fuldmægtig på Rosenvold, skifte Tirsbæk og Williamsborg godser 9.1.1734 lbnr.5]. B:
1) Peder Frederiksen i Nakskov
2) Anne Cathrine Frederiksdatter, [skifte Bjerre herred gejstlig 19.11.1759 lbnr.71]. E: Jens [Nielsen] Gade, degn i Barrit [og Vrigsted] i Jylland. 4B:
a Niels Jensen Gade 25
b Tønne Jensen Gade 24
c Gertrud Jensdatter Gade 19
d Birthe Jensdatter Gade 12.
3) Otto Frederik Rosenvold, degn i Sandby, [død 1767, var g.m. Cathrine Frederiksdatter Pintzfeldt]. 2B:
a Ingeborg Rosenvold 12
b Frederikke Birgitte Rosenvold 10
4) Elisabeth Kirstine Frederiksdatter, enke efter Oluf Grølsted i Daugård i Jylland

2175 Andreas Richardsen, hattemager i Nakskov. 7.10.1767, fol.871B.
E: Maren Pedersdatter. B:
3) Rasmus Andreassen 7.
FM: Carl Dardarel.
Første ægteskab med [Sidsel Margrethe Nielsdatter, skifte 7.1.1754 lbnr.1830]. B:
1) Richard Andreassen 21
2) Christiane Andreasdatter 14.

2176 Jacob Brandt, ugift, i snedkerlære i Nakskov. 7.1.1768, fol.875B.
A:
0) forældre [Christian Kneutel Brandt, kobbersmed, [skifte 28.3.1764 lbnr.2087] og Ulrikke Louise, [skifte 26.5.1764 lbnr.2117]
1) bror Jan Samuel Brandt, student
2) bror Christen Brandt
3) bror Anders Henrik Brandt
4) bror Frands Brandt
5) søster Margrethe Brandt
6) bror Rasmus Vilhelm Brandt
7) søster Christiane Brandt.
FM:
1 Henrik Jochumsen Holm, snedker
2 Mathias Ditmer.

2177 Malene Hansdatter i Nakskov. 5.1.1768, fol.879B.
E: Thomas Hansen, skoflikker. B:
1) Hans Thomsen 6
2) Dorthe Thomasdatter 4.
FM: Christoffer Schumacher, blegemand.
Afdøde døde 7.12.1767.

2178 Anne Rasmusdatter i Nakskov. 30.2.1768, fol.582.
E: Rasmus Iversen, daglejer.
Første ægteskab med Rasmus Pedersen, [skifte 10.5.1752 lbnr.1794]. B:
1) Peder Rasmussen 19.

2179 Anne i Nakskov, der døde 9.3.1768, fol.886B.
Enke efter Peder Friis.
Arven går til afdødes stedsøn B:
1) Hans Pedersen Friis, købmand.

2180 Henrik Egelev Wulf i Nakskov, der døde 26.5.1768, fol.890B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Christoffer Wulf.

2181 Gunder Rasmusdatter,ugift tjenestepige i Nakskov, der døde 14.4.1768, fol.891B.
Arvinger kendes ikke.

2182 Gunder Jensdatter i Nakskov. 15.4.1768, fol.892B.
Enke efter [Mads Jensen i Utterslev]. B:
1) Jens Madsen.
FM: Hans Pedersen, skomager g.m. moster [Øllegaard Jensdatter].
Afdøde døde i København.

2183 Maren Olufsdatter i Nakskov. 23.5.1768, fol.896B.
E: Joen Jensen Snebang, rebslager. B:
4) Johanne Joensdatter 13 uger.
Første ægteskab med [Peder Jensen, skifte 10.2.1763 lbnr.2062]. B:
1) Karen Pedersdatter 18
2) Niels Pedersen 10
3) Christian Pedersen 9.
FM: Niels Madsen, klejnsmed.

2184 Erik Rasmussen, sejlingsmand i Nakskov, der døde 5.5.1768, fol.900.
E: Birthe Nielsdatter. B:
1) Rasmus Eriksen 12
2) Niels Eriksen 6½.
FM: Christen Rasmussen.

2185 Søren von Hatten i Nakskov, der døde 10.9.1768, fol.901B.
A:
1) bror Jens Jensen von Hatten, rådmand i Randers
2) søster Birgitte Elisabeth von Hatten, på stedet.
FM: Lønborg i Nakskov.

2186 Rasmus Nielsen Buch i Nakskov. 9.9.1768, fol.904B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Mette Rasmusdatter 10
2) Niels Rasmussen 7
3) Karen Rasmusdatter 5
4) Maren Rasmusdatter 1.
FM: Peder Løve, slagter.

2187 Jørgen Olufsen Hellenæs, sejlingsmand i Nakskov. 14.9.1768, fol.905.
E: Birthe Cathrine Nikolajsdatter. LV: Niels Rasmussen, sejlingsmand. B:
1) Nikolaj Ditmer, parykmager
2) Rasmus Jørgensen, farer på de lange rejser
3) Johannes Jørgensen, garversvend i Nykøbing
4) Niels Jørgensen 19, i parykmagerlære
5) Peder Jørgensen 14, discipel i Nakskov latinskole.

2188 Søren Madsen, murer i Nakskov. 9.9.1768, fol.905B.
E: Sara Cathrine [Zachariasdatter]. LV: Oluf Madsen Møller, feldbereder. B:
1) Mads Sørensen.
FM: Rasmus Stevning, snedker.

2189 Carl Bech, herredsfoged i Nakskov. 5.8.1768, fol.907.
E: Karen Bredal. LV: Gabriel Struch.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacob Forbus Bech 29, i København.
[Andet ægteskab med ]Mette Marie Struch, skifte 21.8.1761 lbnr.2025].

2190 Cornelius Lauridsen, bager i Nakskov, der døde 21.4.1768, fol.910.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Frederik Henrik Utten. A:
1) bror Oluf Lauridsen, møller i København
2) søster, død, var g.m. en skomager i København. Uvist om børn
3) søster g.m. Johan Svendsen, skomager og vægter i København.

2191 Kirsten Jørgensdatter Munch i Nakskov. 13.4.1768, fol.915B.
E: Claus Rasmussen Nymann. B:
1) Karen Clausdatter 21
2) Anne Clausdatter 12
3) Poul Clausen 6.
FM: Christian Olufsen, skipper.

2192 Anne Cathrine Christoffersdatter Wentorff i Nakskov, der døde 25.9.1768, fol.916B.
E: Hans Hansen Borg. A:
1) bror Oluf Wentorff, skrædder i Skagen.

2193 Mads Sørensen, skomager i Nakskov. 23.11.1768, fol.918B.
E: Karen Hansdatter. LV: Oluf Stevning. B:
1) Hans Madsen 2½
2) Anne Marie Madsdatter 1.
FM: Hans Sørensen.

2194 Sidsel Jørgensdatter i Nakskov. 17.12.1768, fol.920.
E: Jacob Pedersen Aalborg. B:
1) Jørgen Jacobsen 8.
FM: Jens Torp, skomager.

2195 Johan Daniel Schmidt, murer i Nakskov. der døde 6.6.1768, fol.922.
Enkemand efter [Cathrine Margrethe Gertsdatter, skifte 22.1.1758 lbnr.1922].
Af første ægteskab B:
1) Johan Adam Johansen Schmidt 24, murersvend i København
2) Christian Carl Johansen Schmidt 20.
FM: Hans Madsen, væver.

2196 Anne Hansdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 23.9.1768, fol.928B.
A:
0) forældre [Hans Rasmussen og Mette Christensdatter, skifte 19.11.1757 lbnr.1914]
1) bror Rasmus Hansen, skipper
2) bror Christen Hansen Kruse, handskemagersvend i København
3) søster Mette Marie Hansdatter i Flensborg.
Fars første ægteskab med [Anne Madsdatter, skifte 12.9.1738 lbnr.1505]. B:
4) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter g.m. Rasmus Hansen, soldat i Flensborg.

2197 Jens Madsen, et barn i Nakskov, der døde 18.1.1769, fol.932B.
A:
0) forældre Mads Jensen i Utterslev, død og Gunder Jensdatter, der døde i København, skifte 8.6.1768
1) farbror Anders Bache i Utterslev
2) farbror Richard Jensen i Utterslev
3) farbror Hans Jensen, død. 5B:
a Hans Metner, student i Utterslev
b Jens Hansen i Utterslev
c Kirsten Hansdatter g.m. Anders Møller i Utterslev
d Ellen Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen i Utterslev
e Anne Sofie Hansdatter i Utterslev
4) farbror Sander Jensen, død. 2B:
a Hans Sandersen 20
b Christen Sandersen
5) fars halvbror Knud Jensen i Utterslev, død. 6B:
a Kirsten Knudsdatter g.m. Laurids Hansen i Bøget [i Utterslev sogn]
b Anne Knudsdatter g.m. Peder Clausen i Bøget
c Johanne Knudsdatter g.m. Jochum Nielsen i Horslunde
d Ingeborg Knudsdatter i Horslunde
e Jens Knudsen 18
f Ellen Knudsdatter
6) fars halvbror Christian Jensen 23, i Nybølle [i Horslunde sogn]
7) faster Anne Jensdatter g.m. Hans Rasmussen i Stege på Møn
8) moster Øllegaard Jensdatter g.m. Hans Pedersen, skomager i Nakskov
9) moster Kirsten Jensdatter i København.

2198 Bodil Cathrine Andersdatter Top i Nakskov. der døde 27.11.1768, fol.938.
A:
0) forældre [Anders Top, død, og Øllegaard Jacobsdatter, skifte 16.4.1757 lbnr.1889]
1) bror Jacob Andersen, på de lange rejser, uvist om i live.

2199 Ingeborg Nielsdatter i Nakskov. 16.3.1769, fol.943.
E: Jens Hansen. A:
1) bror Peder Nielsen i Dannemare
2) bror Mads Nielsen i Hoby
3) bror, død. 2B:
a Laurids Rasmussen, skovfoged i Sønder Skovhus
b Johanne Rasmusdatter
4) søster, død. 1B:
a Niels Rasmussen i Dannemare
5) søster, død. 1B:
a Frederik Taasinge i Dannemare
6) søster, død. 5B:
a Jens Hansen i Dannemare
b Niels Hansen i Dannemare
c Johanne Hansdatter i Dannemare
d Karen Hansdatter i Dannemare
e Anne Hansdatter i Dannemare
7) bror, død. 4B:
a Maren Hansdatter i Dannemare
b Karen Hansdatter i Dannemare
c Anne Hansdatter i Dannemare
d Johanne Hansdatter i Dannemare.

2200 Hartvig Jørgensen Meyer, birkedommer i Nakskov. 11.1.1769, fol.944B:
E: [Navn angives ikke]. LV: Jochum Fers. B:
1) Frederik Hartvigsen på Falster
2) Jørgen Hartvigsen, [skifte 12.6.1767 lbnr.2158. E: Anne Kirstine Pedersdatter. [Første ægteskab med Maren Jacobsdatter Ditmer, skifte 7.5.1765 lbnr.2123]. 1B:
a Jacobe Marie Christiane Jørgensdatter 4.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1766-1774

2201 Cathrine Sofie Markusdatter i Nakskov. 30.1.1766, fol.1, 450.
Enke efter Oluf Hansen Fort, urmager. B:
1) Hans Olufsen 3½
2) Markus Olufsen 1, der døde, skifte 27.5.1772.
FM: morfar Markus Clausen.

2202 Kirsten Andersdatter i Nakskov. 9.10.1766, fol.22B.
E: Rasmus Hansen, skipper. B:
1) Maren Kirstine Rasmusdatter 6
2) Morten Rasmussen 4
3) Anders Rasmussen 3
4) Hans Rasmussen 4 uger.
FM: Frederik Littau, parykmager.

2203 Bevilling til uskiftet bo i Nakskov. 28.1.1767, fol.24.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1744 for Bendix Hertz og hustru Belle Mosesdatter af den jødiske nation.

2204 Maren Sofie Seidelin i Nakskov. 22.3.1768, fol.24.
E: Georg [Simon] Jessen, apoteker, der ægter Anne Cathrine Hincheldey, enke efter [Jens Hansen] Trap, [slotsmurer i Nykøbing, død 15.4.1766]. B:
1) Claus Jessen 9
2) Simon Jessen 8
3) Elisabeth Cathrine Jessen 6
4) Georg Jessen 4.
FM:
1 morfar Claus Seidelin, apoteker i Nykøbing
2 mosters mand Henrik Jensen.
Afdøde døde [30.3.1764].
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1764.
Samfrændeskifte 22.3.1768.

2205 Johan Christian Theisen, farver i Nakskov. 9.11.1768, fol.25B, 320B.
E: Maren Schmidt. B:
1) Bodil Sofie Theisen 9
2) Laurids Schmidt Theisen 7.
FM:
1 bedstefar Engelbrecht Theisen i Nyborg på Fyn
2 Mikkel Jensen, rådmand i Nakskov.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1768.
Samfrændeskifte 6.9.1771.

2206 Anne Lauridsdatter Ottesen i Nakskov. 1769, fol.26.
E: Jens Tollesen, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1769.

2207 Edel Eleonora Benniche i Nakskov. 10.5.1769, fol.26B.
E: Poul Møller, viceborgmester.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1769.

2208 Anne Rasmusdatter i Nakskov, [begravet 22.5.1769], fol.27.
E: Peder Pedersen Bruun.
Testamente af 8.5.1753.
[Afdøde var næsten 90 år gammel].

2209 Birgitte Marie Benniche i Nakskov. 19.7.1769, fol.28.
E: Peder [Pedersen] Top, [bedemand].
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1769.

2210 Else Kirstine, der døde i Nakskov. 30.3.1769, fol.28B.
Enke efter [Hans] Lange i København. B:
1) Mathias Lange, klejnsmedesvend i Nakskov
2) Susanne Maren Lange g.m. Christen Mikkelsen i Hyskenstræde i København
3) Anne Kirstine Lange i København.
Afdøde, der døde 29.3.1769 på besøg hos sin søn, var hjemmehørende i København.

2211 Jørgen Clausen, undergraver i Nakskov. 6.5.1769, fol.29.
E: Dorthe Clemensdatter. LV: Frederik Henrik Utter, [bogbinder]. B:
1) Mette Marie Jørgensdatter
2) Anne Cathrine Jørgensdatter.
FM: Mads Hansen, handskemager.

2212 Kirsten Nielsdatter i Nakskov, der døde 13.2.1769, fol.30B.
E: Hans Jensen Møller, handskemager i Stege på Møn. A:
0) far [Niels Pedersen Jyde, skifte 24.8.1758 lbnr.1952]
1) søster [Anne Dorthe Nielsdatter] g.m. [Jochum Fers] Top, klokker i Nakskov
2) søster Birthe [Cathrine] Nielsdatter g.m. [Abraham] Volchersen, kabinetspræst på Tranekær slot på Langeland.
(Se skifte efter afdødes søster Marie Nielsdatter, skifte 24.4.1764 lbnr.2096).

2213 Gunder Christensdatter i Nakskov. 23.5.1769, fol.37.
E: Frederik Saxe, matros. B:
1) Laurids Frederiksen 4.
FM: Hans Sørensen, skomager.

2214 Johannes Pedersen, matros i Nakskov. 2.4.1769, fol.39.
A:
1) morbror [Jacob Christiansen] Ullits, præst i Nakskov, [begravet 17.8.1759]. E: [Dorthe Sofie Johansdatter Fibiger]. 2B:
a Mourids Ullits gift i Kragerø i Norge
b Johan Frederik Fibiger Ullits, student i Norge
1) morbror Niels Christensen, øltapper i Teglgårdsstræde i København g.m. Kirsten Christensdatter, begge døde. 1B:
a Anne Sofie Nielsdatter, døbt København Frue 16.10,1747.

2215 Anne Margrethe Jensdatter i Nakskov. 2.9.1769, fol.42B.
E: Morten Jensen Møller. A:
1) bror Laurids Jensen, smed i Magleby på Langeland
2) bror Hartvig Jensen i Tryggelev på Langeland
3) bror Peder Jensen, uvist hvor.

2216 Laurids Pedersen i Nakskov. 18.9.1769, fol.44B.
E: Malene Arnoldsdatter. LV: Rasmus Bruun. B:
1) Volding Lauridsen 21
2) Peder Lauridsen 13.
FM: Thomas Thomsen, kornmåler.

2217 Gertrud Andersdatter i Nakskov. 24.6.1769, fol.45B.
E: Anders Pedersen, sejlingsmand. A:
1) bror Hans Andersen, hjulmand i Keldernæs
2) bror i Stokkemarke, død. 3B:
a Mads Rasmussen
b Inger Rasmusdatter
c Birthe Rasmusdatter.

2218 Rasmus Meltofte, skipper på Fejø, der døde i Nakskov. 30.10.1769, fol.47B.
Af arvinger nævnes A:
1) svoger Daniel Schuhknecht, skomager i Nakskov.

2219 Bodil Jørgensdatter i Nakskov. 14.10.1769, fol.48B.
A:
1) mor Mette Hansdatter i Sandbjerg, enke efter Jørgen Stidsen
2) bror Hans Stidsen, ladefoged på Sjælstofte [i Errindlev sogn]
3) bror Laurids Jørgensen på Hovgård
4) søster Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Hansen i Højsmarke.

2220 Hans Borg, skrædder i Nakskov. 7.7.1769, fol.50.
Enkemand efter [Gjørild Sofie Nielsdatter, skifte 24.7.1755 lbnr.1861]. B:
1) Hans Hansen Borg, gevorben soldat
2) Anne Margrethe Hansdatter 17.
FM: Frederik Henrik Utter, bogbinder.

2221 Johan Johansen, ugift gårdskarl i Nakskov. 24.5.1769, fol.54.
A:
0) forældre Johan Johansen, hollænder på Juellinge, skifte sluttet Juellinge 1.4.1757 og Mette Andersdatter, skifte sluttet Krenkerup 25.1.1752
1) bror Christian Johansen i Tyskland
2) søster Mette Cathrine Johansdatter i Kastager
3) søster Anne Cathrine Johansdatter g.m. Jacob Poulsen, væver på Stensgård
4) søster Ellen Johansdatter g.m. Rasmus Hansen, møller i Udstolpe i Slemminge sogn
5) halvbror Hans Christian Johansen i Norge
6) halvsøster Anne Sofie Johansdatter i Østofte.

2222 Casper Simonsen i Nakskov. 28.10.1769, fol.61.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Frederik Henrik Utter, bogbinder. B:
1) Niels Caspersen
2) Anne Marie Caspersdatter 28, i København.

2223 Anne Cathrine Friis i Nakskov. 23.11.1769, fol.62B.
E: Gabriel Struch, prokurator. A:
0) forældre [Bertel Bertelsen Friis, død og Abigael Kappel, skifte 4.10.1734 lbnr.1421]. B:
1) søster [Johanne Bertelsdatter, der døde 25.2.1761, var g.m. Johan Christoffer Meyer, skifte 27.2.1761 lbnr.2014]. 1B:
a Bertel [Christian] Meyer 19½.
Fars andet ægteskab med [Ida Sofie Johansdatter Forbus, skifte 10.3.1761 lbnr.2024]. B:
2) halvsøster [Abigael Marie Friis] g.m. [Christoffer Thomsen] Arrild, stadsmusikant
3) halvbror Bertel Friis, student
4) halvbror Hans Jacob Friis, musikantsvend
5) halvbror Johannes Forbus Friis, discipel i Nakskov latinskole.

2224 Laurids Jørgensen, sejlingsmand i Nakskov. 3.6.1769, fol.65.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. B:
1) Jørgen Lauridsen 9
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 8.

2225 Christian Rasmussen, sejlingsmand i Nakskov. 18.9.1769, fol.67B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Ditlev Bødker. A:
1) søster Sidsel Rasmusdatter
2) halvbror Erik Rasmussen, skifte 5.5.1768 lbnr.2184. 2B:
a Rasmus Eriksen
b Niels Eriksen.
FM: Peder Jensen Lund.

2226 Andreas Grim, stolemager i Nakskov. 9.1.1770, fol.68B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Frankfurt ved Main i Tyskland.

2227 Jes Arendal, farversvend i Nakskov. 19.8.1769, fol.71B.
A:
0) forældre [Jens Arendal i Århus, skifte Århus 29.2.1744 lbnr.1744 og Maren Hansdatter, skifte Århus 9.7.1763 lbnr.1856]. B:
1) søster Sofie Jensdatter [formentlig fejl for Sidsel Jensdatter] g.m. Frederik Raae
2) bror Hans Nikolaj Jensen Arendal, fjerde lektiehører i Århus
3) søster Anne Mette Jensdatter g.m. Falk Jacobsen i København.

2228 Karen Olufsdatter i Nakskov. 5.3.1770, fol.74B.
Enke efter Mads Nikolajsen, smed, [skifte 11.4.1760 lbnr.1982]. B:
1) Kirsten Madsdatter g.m. Peder Henningsen i Nykøbing
2) Niels Madsen, klejnsmed
3) Nikolaj Madsen 24
4) Anne Margrethe Madsdatter 24.
FM: svoger Oluf Pedersen, rebslager.

2229 [Anne] Cathrine Henriksdatter i Nakskov. 30.11.1769, fol.75B.
E: Andreas Hansen, bager.
Første ægteskab med [Rasmus Jensen, skifte 7.9.1731 lbnr.1350]. B:
1) Marie Rasmusdatter g.m. Jacob Snedker i Sakskøbing
2) Kirsten Rasmusdatter g.m. Thycho Nielsen i Nakskov
3) Herman [Ulrik] Rasmussen i Frederiksstad i Norge.
Desuden nævnes Jens Løje g.m. afdødes søster.

2230 Morten Hansen Møller, sejlingsmand fra Rødby, der døde på rejse fra Nakskov til Christiania. 30.9.1769, fol.78B.
A:
1) søster Anne Hansdatter Møller g.m. Henrik Jørgen Nissen, pottemager i Maribo
2) bror Rasmus Hansen Møller, matros i Rødby
3) søster Bodil Marie Hansdatter g.m. Laurids Svendsen i kongens tjeneste
4) søster Bodil Sofie Hansdatter g.m. en spækhøker
5) bror Hans Hansen Møller i Østofte, død. 2B: 2 sønner
6) bror Peder Hansen, grovsmed i Nykøbing, død. 3B: 1 søn og 2 døtre.

2231 Christian Jensen Kaare, markvogter i Nakskov. 18.5.1769, fol.82.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Christen Christiansen, skrædder. A:
1) halvbror Rasmus Skafte i Hellinge
samt nogle søsterbørn.

2232 Peder Christoffersen, skoflikker i Nakskov. 7.1.1770, fol.85.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Rasmus Bruun, skoleholder. A:
1) søster Anne Marie Christoffersdatter g.m. Zacharias, møller i Krønge.

2233 Hans Poulsen, skomager i Nakskov. 30.3.1770, fol.86.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Jørgensen, skibsbygger. A:
1) bror Peder Albert Poulsen, skipper
2) bror Niels Poulsen, skomager
3) søster Ursula Poulsdatter g.m. Jochum Nissen, skomager.

2234 Jans Pedersen, sejlingsmand i Nakskov. 16.3.1770, fol.87B.
E: Anne Johanne Jensdatter. LV: Hans Friis. B:
1) Johanne Elisabeth Jensdatter 4½.
FM: Christen Lauridsen, skoflikker.
Afdøde døde på rejse til København.

2235 Maren Pedersdatter i Nakskov. 17.3.1770, fol.89.
E: Frederik Just, skipper. A:
1) bror Rasmus Pedersen i Ravnsby.

2236 Ursula Poulsdatter i Nakskov. 7.5.1770, fol.90B.
E: Jochum Nissen, skomager.
Første ægteskab med Claus Olufsen Busch, [skifte 20.11.1763 lbnr.2085]. B:
1) Oluf Clausen 7½.
FM: morbror Niels Poulsen.

2237 Hans Koch i Nakskov. 25.5.1770, fol.92B.
E: Dorthe Johanne Holst. LV: Johan Pomeyer. B:
1) Inger Margrethe Hansdatter 15
2) Johan Christoffer Hansen 12.
FM: Christian Skrædder.

2238 Maren Pedersdatter i Nakskov. 28.4.1770, fol.93B.
E: Bertel Rasmussen, betjent.
Arvinger kendes ikke.

2239 Rasmus Poulsen i Nakskov. 8.5.1770, fol.95.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Carl Dardarel. B:
1) Karen Rasmusdatter 30, g.m. en porcelænsfabrikant i København
2) Dorthe Kirstine Rasmusdatter 28
3) Inger Rasmusdatter på stedet.

2240 Sara Zachariasdatter i Nakskov. 24.6.1770, fol.97.
E: Jens Hansen, sejlingsmand. B:
2) Inger Marie Jensdatter 10 uger.
FM: mors morbror Morten Pedersen. fattigfoged.
Første ægteskab med [Søren Madsen, skifte9.9.1768 lbnr.2188]. B:
1) Mads Sørensen 10.
FM: Rasmus Stevning, snedker.

2241 Mads Nielsen Kye i Nakskov. 24.4.1770, fol.100B.
A:
1) far Niels [Henriksen] Kye i Rødby
2) søster Cathrine Beathe Nielsdatter.

2242 Inger Olufsdatter i Nakskov. 18.5.1770, fol.101.
E: Jørgen Skrædder. B:
1) Hans Jørgensen, farer på de lange rejser
2) Birthe Jørgensdatter, enke efter Bent Hansen, skomager, skifte 19.5.1764 lbnr.2108].

2243 Christen Eriksen, skipper i Nakskov. 14.4.1770, fol.102B.
E: Kirsten Johansdatter. LV: bror Jochum Fers. B:
1) Marie Lisbeth Christensdatter.
FM: Mads Hansen, handskemager.
Afdøde døde på rejse ved Slipshavn ved Nyborg på Fyn.

2244 Mette Marie Jørgensdatter i Nakskov. 20.9.1770, fol.110.
A:
1) mor Dorthe Clemensdatter, enke efter Jørgen Clausen, klokkeringer i Nakskov, [skifte 6.5.1769 lbnr.2211]
2) søster Anne Cathrine Jørgensdatter.
FM: Frederik Henrik Utter, [bogbinder].

2245 Mads Jensen, skipper i Nakskov. 13.9.1770, fol.113, 134.
E: Cathrine Marie Christiansdatter. LV: Nikolaj Østrup, købmand. A:
1) søster Johanne Jensdatter g.m. Oluf Hansen Skafte i Lille Købelev
2) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Peder Hansen i Bjerreby
3) halvsøster Anne Marie Jensdatter, [skifte 5.12.1752 lbnr.1796]. E: Peder Holm, lods. 1B:
a Johanne Pedersdatter.

2246 Mette Marie Rødsteen i Nakskov. 10.9.1770, fol.122B.
Enke efter Trojel, kaptajnløjtnant. A:
0) forældre [Peder Rødsteen, amtsforvalter i Halstedkloster amt, skifte 20.3.1737 lbnr.1485 og Margrethe, død 1728]. B:
1) søster [Anne Gertrud Rødsteen, skifte 24.11.1746 lbnr.1652], var g.m. [Thomas Christian] Rennemann, amtsforvalter. 4B:
a Esther Margrethe Rennemann, enke efter Jacob Matzen, [by- og rådstueskriver i Nakskov, skifte 6.6.1764 lbnr.2130]
b Peder Rennemann
c Christian Albert Rennemann
d Marianne Rennemann g.m. [Peder] Kaasbøl. magister
2) søster [Elisabeth Sofie Rødsteen], død, var g.m. Jørgen Heitmann, rektor i Nakskov. 1B:
a [Margrethe Heitmann, skifte 1.9.1761 lbnr.2023], var g.m. Hans Didriksen. 2B:
1 Maren Didriksen 10
2 Jørgen Heitmann Didriksen 6.

2247 Marie Mortensdatter i Nakskov. 16.9.1770, fol.130B.
E: Morten Wolfgang, smed. A:
1) bror Andreas Nielsen ved Bækkeskov [i Everdrup sogn] på Sjælland.

2248 Thomas Hansen, bagersvend i Nakskov. 14.9.1770, fol.133B.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Olufsen, skomager.
Mors første ægteskab med Hans Hansen Hintze, skifte 9.1.1754 lbnr.1829. B:
2) søster Inger Hansdatter 20
3) Bente Hansdatter 19, død, efter hvem, der er arv.
Af mors andet ægteskab med Anders Pedersen, skifte 2.11.1765 lbnr.2133. B:
4) halvsøster Dorthe Andersdatter 14
5) halvbror Peder Andersen 8.
FM: farbror Hans Pedersen, skomager.
Af mors sidste ægteskab B:
6) halvbror Hans Christian Nielsen 4.

2249 Cathrine Nielsdatter i Nakskov. 9.11.1770, fol.135.
E: Nikolaj Eriksen, daglejer.
Der skal være 2 gamle mænd i Horslunde, der er afdødes søskendebørn, hvis de er i live.

2250 Schack Terkild Dankwerth i Nakskov. 20.11.1770, fol.137.
E: Karen. LV: Jørgen Kølle. B:
1) Kirstine Birgitte Dankwerth 11
2) Abigael Marie Dankwerth 9
3) Barbara Dankwerth 7.
FM: Niels Caspersen.

2251 Christoffer Hansen [Skærmager], blegemand i Nakskov. 26.8.1770, fol.139B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Frederik Henrik Utter, bogbinder.
Første ægteskab med [Bodil Cathrine Nielsdatter, skifte 21.11.1761 lbnr.2031]. B:
1) Margrethe Sofie Christoffersdatter 19.
FM: Hans Pedersen, skomager.

2252 Birthe Rasmusdatter i Nakskov. 10.11.1770, fol.149B.
E: Niels Rasmussen, sejlingsmand. B:
1) Karen Margrethe Nielsdatter 14
2) Jørgen Nielsen 4.
FM: fars søskendebarn Nikolaj Ditmer, parykmager.

2253 Hans Madsen i Nakskov. 10.12.1770, fol.151B.
E: Else Marie Hansdatter. LV: Henrik Jochumsen Holm. A:
1) fars halvsøster Anne Hansdatter g.m. Anders Svendsen? i Troelseby [i Søllested sogn]
2) mormors søsters dattersøn Jens Frandsen i Branderslev.

2254 Mads Sørensen, [daglejer] i Nakskov. 13.12.1770, fol.153B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Rasmus Stevning. B;
1) Anne Madsdatter g.m. Hans Rasmussen, skoflikker
2) [Else Madsdatter, skifte 31.5.1761 lbnr.2030]. E: [Frederik Saxe]. 1B:
a Christian Frederiksen [Saxe] 10.

2255 Peder Kuld i Nakskov. 28.1.770, fol.155.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen. A:
1) bror Hans Henriksen i Rødby.

2256 Morten Hansen, møller i Nakskov. 3.12.1770, fol.156.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Lauridsen. A:
1) bror, død. 2B:
a Hans Valentinsen i Errindlev
b Jens Valentinsen i Errindlev
2) søster Anne Margrethe Hansdatter, enke efter Ahrends, skrædder i Tårs.

2257 Claus Lechsau, købmand i Nakskov. 15.6.1769, fol.157B.
E: Anne Glochsin. LV: J. H. Ostenfeld, der ægter enken.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Lechsau 18
2) Elisabeth Lechsau
3) Mette Lechsau
4) Kirsten Lechsau.
FM: Frederik Henrik Utter, bogbinder.

2258 Jørgen Roskilde, murer i Nakskov. 2.2.1771, fol.226.
E: Elisabeth Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.

2259 Anne Marie Christensdatter i Nakskov. 19.2.1771, fol.232.
E: Bertel Rasmussen, betjent. A:
1) bror Hans Christensen i Korsnakke [i Sandby sogn].

2260 Hans Rasmussen, skipper i Nakskov. 3.4.1771, fol.234.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Pedersen, væver. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Mathias Jacobsen, skrædder
2) Rasmus Hansen.

2261 Maren Skov Peders i Nakskov. 17.4.1771, fol.235.
B:
1) Frederik Johansen
2) Marie Johansdatter.
FM: Ditlev Bødker.

2262 Margrethe Pedersdatter i Nakskov. 7.3.1771, fol.236.
A:
1) søster Maren Pedersdatter, enke efter Andreas Richardsen, [skifte 7.10.1767 lbnr.2175]
2) søster Cathrine Pedersdatter
3) søster Kirsten Pedersdatter
FM: Rasmus Lauridsen.

2263 Henrik Hansen Just, sadelmagersvend i Nakskov. 8.11.1770, fol.237.
E: Bodil Markusdatter. LV: Peder Hildebrandt. A:
1) bror Hans Hansen Just, skomager i Sakskøbing
2) bror Thøger Hansen Just, feldbereder i Maribo, død. 2B:
a Sofie Thøgersdatter
b Margrethe Thøgersdatter, begge hos mor og stedfar Hans Lauridsen, snedker i Svendborg
3) søster Sofie Amalie Hansdatter g.m. Jørgen Hansen Møller i Stokkemarke
4) halvbror Christian Schultz Just, sadelmagersvend i Svendborg
5) halvbror Johan Hansen Just, feldberedersvend i Svendborg
6) halvbror Niels Hansen Just, sadelmagersvend i Svendborg.

2264 Maren Lauridsdatter [fejl for Maren Nielsdatter] i Nakskov. 23.4.1771, fol.239B.
Enke efter Poul Danchel, [skifte 27.1.1767 lbnr.2169]. A:
1) Frederik Bertelsen, væver
2) Sidsel Cathrine Bertelsdatter g.m. Jens Rytter
3) Birthe Cathrine Hansdatter,
alle søskendebørn.

2265 Hans [Sørensen] Mule, skoleholder i Nakskov. 24.4.1771, fol.243B.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Pedersdatter i Nakskov. 20.7.1758 lbnr.1941]. B:
3) Gertrud Hansdatter
4) Christian Hansen 22, skræddersvend
5) Inger Marie Hansdatter.
Første ægteskab med Gertrud Nielsdatter, skifte 6.2.1739 lbnr.1512. B:
1) Anne Marie Hansdatter
2) Dorthe Hansdatter, [skifte7.5.1764 lbnr.2095]. E: Bendix Andreassen, skrædder. B:
1) Christian Bendixen 17.

2266 Jens Sørensen Skov, skrædder i Nakskov. 21.5.1771, fol.246B.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Christen Lauridsen, skoflikker. B:
1) Anne Jensdatter 34, i København
2) Lisbeth Jensdatter g.m. Søren Lauridsen, skomager i København
3) Rasmus Jensen 21
4) Johanne Marie Jensdatter 11
5) Margrethe Marie Jensdatter.
FM: Rasmus Nielsen Skov, skrædder.

2267 Simon Hansen, smed i Nakskov. 27.12.1770, fol.248.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jørgen Pedersen, slagter. B:
1) Hans Simonsen, smedesvend
2) Anne Cathrine Simonsdatter g.m. Niels Madsen, klejnsmed
3) Otto Simonsen 16.

2268 Claus Jacob Lund, tolder i Nakskov. 22.12.1769, fol.251B.
A:
1) far Niels Lund, borgmester, der døde 19.8.1770, havde siddet i uskiftet bo efter sin hustru Cathrine Marie [Clausdatter], der døde [18.] februar 1763
2) bror Carl Vilhelm Lund, kateket i København Holmen; afkald for mødrene arv 6.5.1765
3) søster Cathrine Kirstine Lund
4) søster Charlotte Sofie Lund.
FM: morbror Markus Clausen
[Fars første ægteskab med Karen Hansdatter Eismesse, skifte 25.10.1735 lbnr.1435]. B:
5) halvsøster Anne Sofie Lund, [enke efter Valentin Johan Henrik Hühnemörder, stadskirurg, skifte 28.10.1763 lbnr.2099]; afkald 23.8.1751 fra første mand Martin [Madsen] Læsø, kapellan i Maribo [og Hillested, skifte Musse herred gejstlig 16.5.1752 lbnr.99]
6) halvbror Jens Lund, død; afkald for mødrene arv 25.2.1757
(Fælles skifte for Claus Jacob Lund og hans far Niels Lund).

2269 Udgår.

2270 Anne Christensdatter i Nakskov. 30.5.1771, fol.322B.
E: Mads Lauridsen, skomager. B:
1) Christen Madsen 21.
FM: Hans Rasmussen.

2271 Andreas Mathiassen, glarmester i Nakskov. 27.5.1771, fol.324B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Fredrik Ditlevsen Krøyer, handskemager. B:
1) Karen Andreasdatter g.m. Jochum Nissen, skomager
2) Anne Kirstine Andreasdatter.

2272 Anne Margrethe Mathiasdatter i Nakskov. 16.10.1771, fol.336B.
E: Carl Ludvig Grønvald, hattemager. A:
1) bror Oluf Mathiassen, møllersvend
2) søster Cathrine Mathiasdatter g.m. Hans Smed i Horslunde
3) halvsøster Marie Eriksdatter hos afdødes stedfar Erik Møller , kromand i Horslunde.

2273 Birgitte Marie Benniche i Nakskov. 27.11.1771, fol.339.
E: Peder Pedersen Top, bedemand i Nakskov. B:
1) Johan Pedersen Top 14.
FM: Henrik Ditmer, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 9..1769.
Samfrændeskifte 27.11.1771.

2274 Anne Marie Gronov i Nakskov, [begravet 16.12.1771], fol.339B.
E: Frederik Henrik Utter, bogbinder.
Testamente af 4.4.1770.

2275 Frederik Holleby, skipper i Nakskov, [begravet 20.12.1771], fol.340B, 568B.
E: Johanne Mortensdatter, der døde 11.4.1773.
Testamente af 8.8.1750.
Hans A:
1) halvbror Tobias Johansen i Øster Skovby [i Græshave sogn] på Bådesgård gods
2) halvsøster Margrethe Johansdatter, død, var g.m. Hans Christensen i Gloslunde. 3B:
a Maren Hansdatter g.m. Poul Rasmussen i Sønder Bølle på Bådesgård gods
b Anne Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Carl Hansen i Emb [i Arninge] på Øllingsø gods. 1B:
1 Margrethe Carlsdatter
c Kirsten Hansdatter g.m. Frederik Rasmussen i Ore [i Arninge sogn].
Hendes A;
1) bror Knud Mortensen, død. 6B:
a Morten Knudsen 23, ladefoged på Pederstrup
b Anders Knudsen 19
c Sejer Knudsen 12
d Anne Knudsdatter
e Sidsel Knudsdatter
f Dorthe Knudsdatter.
FM: stedfar Carl Frederiksen på Slotø i Nakskov Fjord
2) bror Peder Mortensen, død. 3B:
a Sidsel Pedersdatter g.m. Hans Johansen på Enehøje
b Maren Pedersdatter
c Rasmus Pedersen 14.
FM: stedfar Lehm på Falster
3) søster Dorthe Mortensdatter, død, var g.m. Anders Thorsen i Holleby [i Arninge sogn]. 5B:
a Rasmus Andersen i Holleby
b Morten Andersen i Ore
c Hans Andersen, skipper i Nakskov
d Karen Andersdatter g.m. Anders Pedersen ved Nakskov Fjord
e Sidsel Andersdatter g.m. Peder Nielsen Riddersborg i Nakskov.

2276 Anne Ottesen i Nakskov. 23.11.1771, fol.341B.
E: Jens Tollesen, farver. B:
1) Anne Marie Tollesen 7½
2) Margrethe Tollesen 5½
3) Tolle Tollesen 3¾.
FM: Jacob Ottesen.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1769.
Samfrændeskifte 23.11.1771.

2277 Kirsten i Nakskov. 30.5.1771, fol.342.
Enke efter Nikolaj Brolægger. B:
1) Christoffer Nikolajsen 12.
FM: morbror Anders Jørgensen i Toreby.

2278 Kirsten Pedersdatter i Nakskov. 22.9.1771, fol.343B.
Enke efter Peder [Hansen Stenkelsen] Bogø, [skifte 22.12.1761 lbnr.2032]. A:
1) søster Barbara Pedersdatter i Nakskov Hospital
2) søster g.m. en skrædder i København.

2279 Hans Pedersen Friis, købmand i Nakskov. 28.1.1771, fol.345.
E: Anne Lisbeth. LV: Gabriel Struch, prokurator. B:
1) datter g.m. Henrik Lundgaard.
Afdøde døde 3.1.1771.

2280 Jacob Vilhelm Hohnfeldt, kirurg. 26.1.1770, fol.409B.
Testamente af 28.7.1769. A:
1) bror Carl Frederik Hohnfeldt i Danzig
2) søster Louise Reinette Hohnfeldt (kaldes også Louise Adelgunde Hohnfeldt) g.m. Johan Salomon Belitsky, købmand
3) søster Jacobe Marie Hohnfeldt i Danzig.

2281 Sidsel Nielsdatter i Nakskov. 20.11.1771, fol.432B.
Enke efter Casper Simonsen, [skifte 28.10.1769 lbnr.2222]. B:
1) Niels Caspersen
2) Anne Marie Caspersdatter.

2282 Peder Rasmussen, bagersvend i Nakskov. 5.3.1772, fol.433B.
A:
1) farbror Christian Peder Jensen.

2283 Frue i Nakskov, der døde 28.11.1771, fol.434.
Enke efter Breuning, løjtnant i søetaten. B:
1) Breuning, enroleret officer, i Nakskov
2) Breuning, løjtnant ved landetaten
3) [Hedvig Augustine Breuning], enke efter [Jacob] Lendrup, farver i Ålborg.

2284 Margrethe Elisabeth Hansdatter i Nakskov. 13.5.1772, fol.435B.
E: Jørgen Pedersen, slagter. B:
1) Anne Dorthe Jørgensdatter.
FM: Frederik Ditlevsen, handskemager.

2285 Ida Borreby, ugift i Nakskov. 13.12.1771, fol.437.
A:
0) forældre [Jacob Mortensen Borreby, kapellan i Nakskov, begravet 26.3.1753 og Cathrine Hedvig Tobiasdatter Fimmer, død]. B:
2) bror Tobias Borreby, kromand i Gørslev på Sjælland
3) søster Karen Borreby, enke efter Hans Pedersen Funk, feldbereder i Køge
Fars andet ægteskab med [Esther Hansdatter Haugaard, begravet 20.3.1761]. B:
4) bror Peder Borreby, klokker i Nakskov
5) halvsøster Hanne Borreby, enke efter Christian Christensen, [skifte 10.4.1761 lbnr.2050].

2286 Niels Jensen, bagersvend i Nakskov. 5.1.1772, fol.446.
A:
1) bror Mads Jensen 28, snedkersvend i Sakskøbing
2) bror Andreas Jensen 20.apotekerdreng i Nykøbing
3) halvsøster Marie Madsdatter i Nakskov.

2287 Claus Schultz, hattemager i Nakskov. 28.3.1772, fol.449.
E: Maren Mathiasdatter [Lytzen]. B:
1) Anne Lisbeth Clausdatter 9.
FM: Otto Ottesen, skomager.

2288 Inger Marie Hansdatter i Nakskov. 21.5.1772, fol.450.
E: Henrik Lauridsen, sadelmager. A:
1) mor Anne Johansdatter
2) søster g.m. Hans Hansen, kornmåler
3) halvsøster g.m. Jacob Rasmussen, tømrersvend
4) halvbror Johan Jensen. møller i Svanekær mølle i Vestenskov sogn.

2289 Peder Hildebrandt, skomager i Nakskov. 12.4.1772, fol.452.
Enkemand efter [Rebekka Crone, skifte 19.4.1766 lbnr.2148]. A:
1) bror, død. 2B:
a Margrethe Nielsdatter g.m. Johan Frederik Kreutzberg i Meltofte
b Hildebrandt Nielsen 30
2) halvbror Markus Hildebrandt, død. 2B:
a Bodil Margrethe Markusdatter, enke efter Henrik, sadelmagersvend, nu g.m. Oluf Nielsen i Hellinge
b Maren Markusdatter 20, i Meltofte
3) halvsøster, død. E: Rasmus Pedersen, væver i Flensborg. 1B:
a Anne Cathrine Rasmusdatter.

2290 Anne Margrethe Vandel i Nakskov, [begravet 5.9.1772], fol.454B, 544.
E: Claus Jacob Suhr, købmand. B:
1) Johanne Charlotte Lucie Suhr.
FM: farbror Niels Bernt Suhr.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth [Mouridsdatter Hoe], enke efter [Jens Nielsen] Vandel, [præst på Fejø, skifte Musse herred gejstlig 1770 lbnr.192]. LV: [Oluf Frandsen] Dorph, præst i Nakskov g.m. [Charlotte Amalie Berntsdatter Suhr].
Bevilling til uskiftet bo af 25.9.1772.
Samfrændeskifte 3.6.1773.

2291 Christen Pedersen, skipper i Nakskov, der døde 15.6.1771, fol.455.
E: Anne Marie Richardsdatter. LV: Peder Hansen, købmand. B:
1) Cathrine Christensdatter 21
2) Karen Christensdatter 20
3) Sidsel Christensdatter 18
4) Peder Christensen 14
5) Anne Christensdatter 14
6) Christiane Christensdatter 11
7) Margrethe Christensdatter 10
8) Øllegaard Christensdatter 8
9) Richard Christensen 5.
FM: Carl Dardarel.

2292 Dorthe Clausdatter Wiinholt, [begravet 2.11.1772], fol.477B.
E: Jens Tollesen, farver. B:
1) Claudius Theodor Tollesen, nyfødt.
FM: Christian Ditlev Wiinholt, kapellan i Tirsted, Skørringe og Vejleby.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Ottesen], skifte 23.11.1771 lbnr.2276. Arv til B:
1) Anne Marie Tollesen
2) Margrethe Tollesen, død, efter hvem, der er arv
3) Tolle Tollesen.

2293 Markus Knudsen, møller i Nakskov. 4.4.1772, fol.478.
E: Sidsel Jørgensdatter. B:
2) Rasmus Markussen 12
3) Cathrine Markusdatter 9
4) Laurids Markussen 8
5) Hans Markussen 6
6) Knud Markussen 2½.
FM: Christen Pedersen, skrædder.
Første ægteskab med Ellen Christensdatter, skifte Asserstrup gods 8.10.17547. B:
1) Christen Markussen 22, møllersvend på stedet.

2294 Christian Steffensen, markvogter i Nakskov. 15.10.1772, fol.486.
E: Bodil Madsdatter. A:
1) bror, død. 3B:
a Steffen Jørgensen, tambur
b Rasmus Jørgensen
c Peder Jørgensen
2) bror, død. 1B:
a Steffen Hansen, skovfoged i Sæbyholm skov.

2295 Cathrine Marie Christiansdatter i Nakskov. 16.3.1772, fol.487.
Enke efter Mads Jensen, skipper, [skifte 13.9.1770 lbnr.2245].
Første ægteskab med [Frederik Olufsen, skifte 19.10.1761 lbnr.2033]. B:
1) Kirsten Frederiksdatter 4.
FM: Nikolaj Østrup.

2296 Ursula i Nakskov. 8.7.1772, fol.506.
E: Jens Pedersen Møller på Holmen i København.
Arvinger kendes ikke.

2297 [Anne Christiansdatter] i Nakskov. 13.11.1772, fol.507.
E: Christen Pedersen, væver.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte 15.6.1752 lbnr.1780]. B:
1) Peder Jørgensen, tømrer i København, død. 2B:
a Margrethe Pedersdatter i Nykøbing
b Gertrud Pedersdatter i Egholm i Horslunde
2) Jens Jørgensen, snedker i Sakskøbing
3) Ingeborg Magdalene Jørgensdatter g.m. Bendix Andreassen, skrædder
4) Sidsel Jørgensdatter g.m. Nobelin, hører i Nykøbing latinskole
5) Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. en møller ved Nysted.

2298 Rasmus Nielsen, markvogter i Nakskov. 25.10.1772, fol.509B.
E: Mette Dorthe Hansdatter. B:
4) Hans Rasmussen 3½
5) Christian Rasmussen 1½.
FM: Christoffer Dardarel.
Første ægteskab med [Christence Christensdatter, skifte 21.11.1766 lbnr.2152]. B:
1) Niels Rasmussen i København
2) Johanne Rasmusdatter i København
3) Luttemille Rasmusdatter.

2299 Johanne Marie i Nakskov. 10.9.1772, fol.511B.
Enke efter Vilhelm, strandkontrollør. B:
1) H. F. Vilhelm, hører i Nakskov latinskole.

2300 Karen Hansdatter i Nakskov. 16.11.1772, fol.514.
E: Hans Rongren, skomager. B:
1) Mathias Hansen 5.
FM: Christen Lauridsen Høj.

2301 Hans Jensen, handskemagersvend i Nakskov. 24.11.1772, fol.516.
A: far Jens Andersen i Odense.

2302 Anne Hansdatter i Nakskov. 12.12.1772, fol.517B.
E: Andreas Hansen Ravn, snedker. B:
4) Hans Andreassen, snedker i Nakskov.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Andersen, snedkersvend
2) Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Markussen Møller i Østofte
3) Mette Andersdatter i Halsted præstegård.

2303 Frederik Esbensen, skipper i Nakskov. 12.6.1772, fol.520.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Jochum Fers. A:
0) forældre [Esben Thomsen i Sakskøbing, skifte Sakskøbing 25.1.1766 lbnr.195 og Anne Mortensdatter, skifte Sakskøbing 27.3.1765 lbnr.190]
1) bror Daniel Esbensen i Sakskøbing
2) søster [Marianne Esbensdatter, skifte Sakskøbing 20.1.1761 lbnr.155, var g.m. Rasmus Jørgensen, skomager]. 1B:
a [Peder Rasmussen i Sakskøbing].
Enkens første ægteskab med [Niels Jacobsen Bølle, skifte 23.10.1760 lbnr.1978]. Af børn angives B:
1) Jacob Nielsen Bølle, kaptajn.
Desuden nævnes Jørgen Jacobsen Bølle, forpagter på Fredsholm, nu på Bjernegård på Falster.
Afdøde døde i Bergen i Norge.

2304 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 3.4.1773, fol.545.
E: Jens Poulsen, handskemager. B:
1) Hans Jensen 19
2) Elisabeth Jensdatter 10.
FM: Christen Pedersen, væver.

2305 [Hanne Borreby] i Nakskov. 27.3.1773, fol.547.
Enke efter Christian Christensen, [skifte 10.4.1761 lbnr.2050]. B:
E: Hanne Borreby. LV: Peder Hansen. B:
1) Esther Margrethe Christiansdatter 11.
FM: morbror Peder Borreby, [kollega i Nakskov latinskole].

2306 Opbudsbo i Nakskov. 8.9.1772, fol.549.
Registrering af fallitbo hos Peder Pedersen Fugl, købmand i Nakskov.

2307 Dødsanmeldelse i Nakskov. 17.8.1773, fol.568B.
Frederik Andersen af Rudbjerggård gods, døde som ugift tjenestekarl i Nakskov.

2308 Peder Rasmussen, skomager i Nakskov. 1.9.1773, fol.669B.
E: Louise Pedersdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Niels Caspersen
2) Anne Pedersdatter 28, i Sandby
3) Peder Pedersen 26.

2309 Christen Jørgensen, matros i Nakskov. 1.9.1773, fol.670.
E: Karen Chlausdatter. LV: Christen Lauridsen Høgh. B:
1) Jørgen Christensen 1.
FM: Niels Christensen Møller.

2310 Margrethe Kirstine Midlertum i Nakskov. 1.9.1773, fol.670B.
E: Johan [Georg] Busch, knapmager. B:
1) Charlotte Sofie Abelone Marie Busch 6.
2) Iverika Alberta Busch 3.
FM: Laurids Erslev, skrædder.

2311 Hans Hansen, sejlingsmand i Nakskov. 1.9.1773, fol.672.
E: Johanne Christensdatter. LV: Laurids Pedersen, skipper. B:
1) Hans Christoffer Hansen 6
2) Peder Hansen 3.
FM: Niels Caspersen.

2312 Johanne Rasmusdatter i Nakskov. 26.11.1773, fol.673B.
Enke efter Niels Skov, skrædder, [skifte 7.6.1758 lbnr.1933]. B:
1) Johanne Nielsdatter 30
2) Rasmus Nielsen Skov, skrædder
3) Hans Nielsen Skov, skræddersvend.

2313 [Abigael Hansdatter] i Nakskov. 15.7.1773, fol.676.
Enke efter Anton Villumsen, [skifte 21.11.1759 lbnr.1976]. B:
1) [Maren Antonsdatter, skifte 13.2.1754 lbnr.1827]. E: Peder Henriksen Stybe. B:
a Hans Pedersen Stybe.

2314 Ingeborg Magdalene Jørgensdatter i Nakskov. 20.4.1774, fol.697B.
E: Bendix Andreassen, skrædder. B:
1) Andreas Bendixen 4
2) Jørgen Bendixen 3
3) Jochum Bendixen 8 uger.
FM: Markus Urmager.

2315 Andreas Nielsen Møller i Nakskov. 18.5.1774, fol.699B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Christen Lauridsen Høj. B:
1) Niels Andreassen 4
2) Karen Andreasdatter 6 mdr.

2316 Johan Pedersen, bager i Nakskov. 14.1.1774, fol.701B.
Enkemand. A:
1) halvsøster g.m. Ørbæk i Kroghave på Falster.
Mødrene arv i boet til afdødes stedsøn Peder Pedersen Top.

2317 Ellen Tønnesdatter i Nakskov, der døde 18.6.1774, fol.719B, næste protokol fol.5.
Enke efter Ditlev [Andreassen] Schiøll, borgmester, [død 3.1.1752].
Testamente af 9.9.1771, da hendes eneste søn er død. A:
0) forældre [Tønne Rasmussen, tolder og Else Sørensdatter Bay, skifte 3.5.1739 lbnr.1527]
1) bror [Søren Tønnesen Bay]. B:
a Else Sørensdatter Bay g.m. Peder Fugl, skipper
2) søster [Anne Tønnesdatter, enke efter Jørgen Just, skifte 8.1.1766 lbnr.2137]. Af børn angives B:
a Karen Just.
Desuden nævnes
1 søstersøn Didrik Didriksen, købmand
2 brordatters søn Peder Pedersen Fugl.

2318 Peder Carstensen i Nakskov. 9.5.1774, fol.721.
E: Marie Clausdatter. LV: Oluf Stevning, snedker. B:
1) Claus Pedersen 8
2) Carsten Pedersen 4
3) Laurids Pedersen 2.
FM: Rasmus Hansen.

2319 Hans Lauridsen Ploug, sejlingsmand i Nakskov. 3.6.1774, fol.722.
E: Marie Mikkelsdatter. LV: Carl Dardarel.
Arvinger angives ikke.

2320 Peder Pedersen Juul, fuldmægtig i Nakskov. 16.6.1774, fol.723B.
A:
1) far Peder Juul i Arninge.

2321 Lisbeth Jensdatter i Nakskov. 19,3,1774, fol.724.
Enke efter Oluf [Christoffersen], matros, [skifte 3.3.1767 lbnr.2166].
[Første ægteskab med Niels Olufsen].
[Andet ægteskab med Rasmus Pedersen, skifte sluttet 17.10.1764]. B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: Niels Rasmussen, skipper.

2322 Frederik Henrik Utter, bogbinder i Nakskov. 22.11.1773, fol.725B.
E: Anne Elisabeth Lechsau. LV: Mathias Ditmer. A:
1) søster i Brandenburg.
Første ægteskab med [Anne Marie Gronov, skifte 16.12.1771 lbnr.2274].
Enkens forældre [Claus Lechsau og Maren Nielsdatter Møller, skifte 2.7.1757 lbnr.1893]. Arv til B:
1) enkens bror Henrik Lechsau i Vestindien
2) enkens søster Kirsten Lechsau.

2323 Barbara Jensdatter i Nakskov. 1774, fol.733.
E: Mathias Walther, rådmand og byfoged.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1774.

2324 Peder [Pedersen] Top, bedemand i Nakskov. 12.7.1774, fol.734, næste protokol fol.2.
Enkemand efter Cathrine Kirstine Lund, begravet 11.7.1774. B:
2) Niels Lund Top 1¾
3) Poul Top 10 dage.
Første ægteskab med [Birgitte Marie Benniche, skifte 27.11.1771 lbnr.2273]. B:
1) Johan Peder Top 17.
FM: Henrik Ditmer, købmand.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1774-1783

2325 Jacob Tollesen, skipper i Nakskov. 2.5.1774, fol.18B.
E: Anne Dorthe Hervig. LV: Jens Tollesen, farver. B:
1) Anneke Tollesen.
FM: Gabriel Struch, prokurator.

2326 Maren Mortensdatter i Nakskov. 28.4.1774, fol.35.
Enke efter Christoffer Poulsen, skipper, [skifte 18.5.1763 lbnr.2102].
Afdødes B:
1) Anne Gertrud Andersdatter, der døde 17.5.1774.
I stedet arver:
På fars side A:
1) faster Kirsten Hansdatter, enke efter Jochum Bager i Nykøbing
2) faster Inger Hansdatter, [skifte 24.8.1758 lbnr.1939], var g.m. Mads Ejlersen, [skifte 2.9.1763 lbnr.2081]. 2B:
a Ejler Madsen, styrmand på de lange rejser
b Anne Cathrine Madsdatter i København
3) faster Anne Margrete Hansdatter i København
4) faster Cathrine Hansdatter g.m. Jens Stevning, bager
5) faster Elisabeth Hansdatter, død uden børn
6) faster Abelone Hansdatter, død uden børn.
På mors side A:
0) far Morten Nielsen Læsø.
Fars første ægteskab med [Anne Jacobsdatter Kjeldskov, skifte 28.12.1683 lbnr.653]. 1B:
7) halvsøster Karen Mortensdatter, død. Første ægteskab med Frederik Hansen Forbus, skifte 3.2.1706 lbnr.943]. Andet ægteskab med Mads Madsen, murer, [skifte 30.12.1731 lbnr.1360]. [Tredje ægteskab med Jørgen Roskilde, murer]. 3B:
a Frederik Madsen, murer i Nakskov, død uden børn
b Søren Madsen, murer i Nakskov, [skifte 9.9.1768 lbnr.2188]. 1B:
1 Mads Sørensen
c Morten Madsen Læsø, kapellan i Maribo, død uden børn, [skifte Musse herred gejstlig 16.5.1½752 lbnr.99].
Fars andet ægteskab med [Johanne Andersdatter, skifte 21.5.1704 lbnr.909]. 3B:
8) halvbror Anders Mortensen Læsø, [skifte 22.2.1733 lbnr.1392]. 3B:
a Frederik Andersen, snedkersvend
b Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Mortensen i Østofte
c Mette Andersdatter i Halsted præstegård
9) halvbror Niels Mortensen Læsø, død. 3B:
a Oluf Nielsen Læsø i Maribo
b Johanne Nielsdatter i Nakskov, enke efter Christen Hermansen
c Lucie Nielsdatter g.m. Anders Smed i Hoby
10) halvsøster Marie Mortensdatter Læsø, død, var g.m. Frederik Mikkelsen, [skifte 15.4.1751 lbnr.1749]. 1B:
a Johanne Frederiksdatter g.m. Veng, snedker i Århus.
Mors første ægteskab med Christian Sørensen. 1B:
11) halvsøster Cathrine Christiansdatter, død, var g.m. Frederik Olufsen, skipper, [skifte 19.10.1761 lbnr.2033]. 1B:
a Kirsten Frederiksdatter g.m. Hans Andersen Thorsen, skipper.

2327 Dorthe Gregersdatter i Nakskov. 8.12.1774, fol.50B.
Enke efter Laurids Felding. B:
1) Peder Lauridsen Felding 27
2) Johanne Lauridsdatter Felding 26
3) Ellen Lauridsdatter Felding 20.

2328 Rasmus Jacobsen, skoflikker i Nakskov. 14.12.1774, fol.51.
E: Inger Pallesdatter. LV: Hans Christian Ditlevsen, vejermester.
Første ægteskab med [Sidsel Hansdatter Slotø, skifte 23.1.1759 lbnr.1960]. B:
1) Ellen Rasmusdatter 16.
FM: morbror Rasmus Bruun, skoleholder.

2329 Karen Johansdatter Midlerkamp i Nakskov, [begravet 30.11.1774, fol.53B.
E: Claus Suhr, købmand.
Bevilling af 27.1.1775 til uskiftet bo for ham og hans umyndige datter [af første ægteskab].

2330 Niels Priergaard, privilegeret vinhandler og herbergsvært i Nakskov. 8.10.1774, fol.54.
Enkemand. B:
2) Peder Trolle Priergaard 7.
FM: mors stedfar Henrik Hansen Holm.
Første ægteskab med [Barbara Nielsdatter Kolding, skifte 13.5.1761 lbnr.2012]. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter Priergaard.

2331 Jacob [Pedersen] Aalborg, skrædder i Nakskov. 7.1.1775, fol.67.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen.
Første ægteskab med [Sidsel Jørgensdatter, skifte 17.12.1768 lbnr.2194]. B:
1) Jørgen Jacobsen Aalborg 14.
FM: Mathias Jacobsen, skrædder.

2332 Dorthe Christoffersdatter i Nakskov. 24.4.1775, fol.68.
E: Rasmus Rasmussen, vognmand. A:
1) Niels Christoffersen Havre i Utterslev
2) søster Voldborg Christoffersdatter g.m. Reinholt Væver i Vester Avnede
3) søster Ellen Christoffersdatter i Nakskov.

2333 Peder Nielsen, skipper i Nakskov. 21.4.1775, fol.71B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Gabriel Struch, prokurator. B:
1) Hans Pedersen 4
2) Niels Christian Pedersen 6 mdr.
FM: farbror Christen Nielsen, degn i Utterslev.

2334 Dorthe [Henriksdatter] i Nakskov. 29.3.1775, fol.75.
Enke efter [Jens] Iversen, [skifte 3.2.1767 lbnr.2153]. B:
1) Jørgen Jensen 18.
Første ægteskab med [Jørgen Lundgaard, rådmand, skifte 20.10.1746 lbnr.1649]. B:
1) Henrik Jørgensen Lundgaard i Nakskov
2) Anne Jørgensdatter Lundgaard g.m. [Mogens Madsen] Minerth, præst i Arninge
3) Gunder Jørgensdatter Lundgaard g.m. Peder Villumsen, skipper i Nakskov.

2335 Anne Marie Mikkelsdatter i Nakskov. 8.5.1775, fol.84B.
Enke efter Hans Lauridsen Ploug, skifte 3.6.1774 lbnr.2319. A:
1) halvsøster Margrethe Andersdatter g.m. Andreas Poulsen, sejlingsmand
2) halvsøster Christine Mikkelsdatter g.m. Jens Johansen, skomager i Rødby.

2336 Marie Cathrine Hugosdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 13.5.1775, fol.86.
A:
1) mor Maren i Nakskov Hospital, enke efter Hans Kaas
2) søster Cathrine Hugosdatter 18
3) søster Karen Hugosdatter 17
4) bror Rasmus Hugosen 11.
FM: Henrik Holm, snedker.

2337 Anne Pedersdatter i Nakskov. 19.5.1775, fol.88.
E: Thomas Weisendorph. A:
1) søstersøn Rasmus Rasmussen Havre i Vindeby.

2338 Margrethe Sofie Christoffersdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 8.6.1775, fol.89.
A:
1) farbror Niels Hansen i Østofte
2) faster Maren Hansdatter i hospitalet i Tjennemarke
3) faster Kirsten Hansdatter, død. 1B:
a Rasmus Nielsen i Nørreballe i Østofte sogn
4) moster Margrethe Nielsdatter, død. 1B:
a Elisabeth Nielsdatter g.m. Jens Olufsen, skomager.

2339 Andreas Hansen Ravn, snedker i Nakskov. 14.3.1775, fol.90B.
Enkemand efter [Anne Hansdatter, skifte 12.12.1772 lbnr.2302]. B:
1) Hans Andreassen, snedker.
Desuden nævnes afdøde stedsøn Frederik Andersen.

2340 Anne Poulsdatter i Nakskov. 2.5.1775, fol.99B.
Enke efter Christoffer Hansen [Skærmager], blegemand, [skifte 26.8.1770 lbnr.2251.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Daniel Jensen, matros
2) Gertrud Nielsdatter.
FM: morbror Niels Poulsen i Tjørneby i Utterslev sogn.

2341 Anne Jacobsdatter i Nakskov. 2.5.1775, fol.104.
Enke efter Rasmus Poulsen, [skifte 8.5.1770 lbnr.2239]. B:
1) Dorthe Kirstine Rasmusdatter, der ægter Gert Rasmussen, tømrer
2) Inger Rasmusdatter i København.
FM: søskendebarn Jacob Hansen, bager.

2342 Morten Jensen Løjet i Nakskov. 8.9.1775, fol.106B.
E: Karen Albertsdatter. A:
1) bror Christen Jensen Løjet i Sandby
2) bror, død. 1B:
a Christen Pedersen Løjet i Sandby.

2343 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 21.9.1775, fol.197B.
Arvinger angives ikke.

2344 Testamente i Nakskov. 1.9.1775, fol.108B.
Bekræftelse af testamente af 25.6.1744 for Marie Hansdatter, enke efter Hans Pedersen, skipper, der døde juni 1744 og Hans Pedersens søn af første ægteskab Peder Hansen 33.

2345 Lorents Frisch, hattemager i Nakskov. 18.7.1775,fol.110B.
E: Karen Nielsdatter. B:
3) Karen Kirstine Lorentsdatter 8
4) Niels Lorentsen 5
5) Christian Lorentsen 6 mdr.
FM: Mads Hansen, handskemager.
Første ægteskab med [Maren Kirstine, skifte 15.4.1762 lbnr.2038]. B:
1) Jens [Uttermøhlen] Lorentsen Frisch 16½
2) Abigael Lorentsdatter 15.

2346 Kirsten [Johansdatter] i Nakskov. 12.6.1775, fol.113.
Enke efter Christen Eriksen, [skifte 14.4.1770 lbnr.2243]. B:
2) Marie Lisbeth Christensdatter.
Første ægteskab med [Anders Pedersen Bornholm, skifte 11.4.1752 lbnr.1786]. B:
1) Anne Dorthe Andersdatter.

2347 Elisabeth Andersdatter, jordemor i Nakskov. 25.5.1775, fol.113B.
A:
1) søster Sidsel Andersdatter, død. 1B:
a Andreas Nielsen, murersvend
2) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Laurids Lauridsen Winther i Uvelse. 2B:
a Birthe Lauridsdatter, døbt Uvelse 15.12.1715, død, var g.m. Herman Lauridsen i Tulstrup. 1B:
1 Henrik Hermansen, skomagersvend i Hillerød, døbt Gørløse 11.7.1749
b Laurids Lauridsen Winther i Tulstrup i Alsønderup sogn, døbt Uvelse 10.4.1718.

2348 Anne Cathrine Hansdatter i Nakskov. 4.6.1775, fol.121.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte 21.4.1775 lbnr.2333]. B:
1) Hans Pedersen 4
2) Niels Christian Pedersen 6 mdr.
FM: farbror Christen Nielsen, [degn i Utterslev].
Desuden nævnes afdødes søster Marie Hansdatter.

2349 Peder Mortensen Thonbo (Thombo) i Nakskov. 21.7.1775, fol.141B.
E: Maren Hansdatter Buch. A:
1) søskendebarn Niels Thonbo, forpagter på Stensø [i Vestenskov sogn].

2350 Laurids Jacobsen Holtze, daglejer i Nakskov. 16.12.1775, fol.142.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) bror Christen Jacobsen Holtze i Knubbeløkke [i Kappel sogn]
2) bror Hans Jacobsen Holtze i Næsby [i Vestenskov sogn]
3) halvsøster Anne Jacobsdatter på Bådesgård [i Græshave sogn].

2351 Birthe Cathrine Nikolajsdatter i Nakskov. 28.10.1776, fol.143.
Enke efter Jørgen Olufsen Hellenæs, [skifte 14.9.1768 lbnr.2187]. B:
1) Nikolaj Ditmer, parykmager i Nakskov
2) Rasmus Jørgensen 29, i Rotterdam i Holland.
3) Niels Jørgensen Hellenæs, parykmager i Sakskøbing
4) Peder Hellenæs, student hos kordegnen i Maribo

2352 Anne Johansdatter i Nakskov. 22.2.1776, fol.145B.
Enke efter Hans Jacobsen Møller, [skifte 12.7.1752 lbnr.1787]. B:
3) Jacob Hansen, bager
4) datter g.m. Hans Hansen, kornmåler.
Af første ægteskab B:
1) Johan Jensen, møller i Svanekær mølle
2) [Gertrud Jensdatter] g.m. Jacob Rasmussen, markvogter.

2353 Peder Andreas Nordstjerne i Nakskov. 25.10.1775, fol.146B.
Arvinger kendes ikke.

2354 Bodil Sofie Theisen, ugift i Nakskov. 20.3.1776, fol.148.
A:
1) mor Maren Schmidt g.m. Johan Frederik Plev, [kirurg]
2) bror Laurids Schmidt Theisen 12.
FM: morbror Schmidt, amtsforvalter i Nakskov.
Arv efter:
1 afdødes far Johan Christian Theisen, farver, [skifte 6.9.1771 lbnr.2205].
2 afdødes farfar Engelbrecht Theisen i Nyborg på Fyn, skifte 27.5.1773 lbnr.1012.
Desuden nævnes afdødes farbror Hans Theisen, farver i Nyborg.

2355 Rasmus Bruun, skoleholder i Nakskov. 24.11.1776, fol.149.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Bager.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 21.9.1763 lbnr.2080]. B:
1) Bodil Marie Rasmusdatter g.m. Vitus Guldslager, underfabrikant og pudemager i København
2) Jens Rasmussen 36, farer på de lange rejser fra København.

2356 Maren Jensdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 7.1.1776, fol.153.
A:
1) far Jens Strange i Nørre Holleby, død
2) bror Peder Strange i Torup i Østofte sogn
3) bror Rasmus Strange i Holleby på Knuthenborg gods
4) bror Laurids Strange i Holleby på Knuthenborg gods
5) bror Jacob Strange i Holleby på Knuthenborg gods
6) halvbror Jens Hansen i Holleby på Knuthenborg gods.

2357 Ellen Hansdatter i Nakskov. 11.1.1776, fol.155B.
E: Rasmus Jørgensen, skomager. A:
1) bror Peder Hansen, handskemager i Rødby
2) søster g.m. Hans Jørgensen, skrædder i Rødby
3) halvbror i Norge
4) halvsøster Lise Hansdatter i Landet præstegård.

2358 Andreas Nielsen, murersvend i Nakskov. 18.3.1776, fol.158.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Marie Andreasdatter 5.
FM: Christen Lauridsen Høj, skoflikker.

2359 Cathrine Hansdatter i Nakskov. 17.3.1776, fol.159.
E: Mads Christensen, markvogter.
Arvinger kendes ikke.

2360 Jens Troelsen, skomager i Nakskov. 18.11.1775, fol.161, 292B.
E: Kirsten Lauridsdatter, der også døde. Hans A:
1) søster Anne Sofie Troelsdatter g.m. en bøsseskytte på Holmen; de bor på Christianshavn
2) halvbror Baltser Troelsen, skræddersvend i Nysted
3) halvsøster Sofie Cathrine Troelsdatter g.m. en arbejdsmand i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Henrik Pedersen, skrædder, skifte 29.6.1760 lbnr.2009. B:
1) Poul Henriksen, død.
Henrik Pedersens første ægteskab med [Ellen Pedersdatter, skifte 18.5.1758 lbnr.1928]. B:
2) Christoffer Henriksen.
Hendes A:
1) bror Mikkel Lauridsen, hjulmand i Løjtofte, død. 2B:
a Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Hansen i Bønnet [i Vesterborg sogn]
b Karen Mikkelsdatter 8.

2361 Anne Marie Richardsdatter i Nakskov. 6.3.1776, fol.172.
Enke efter Christen Pedersen, skipper, [skifte 15.6.1771 lbnr.2291]. B:
1) Cathrine Christensdatter 24
2) Karen Christensdatter 22
3) Peder Christensen 18
4) Anne Christensdatter 17
5) Christiane Christensdatter 16
6) Margrethe Christensdatter 14
7) Øllegaard Christensdatter 12
8) Richard Christensen 7.
FM: Carl Dardarel ved bror Christoffer Dardarel.

2362 Jørgen Olufsen, ugift toldbetjent i Nakskov. 21.2.1776, fol.174.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter i Tåning ved Horsens, enke efter Oluf Steffensen på gods, der tilhører Bodil Hofgaard i Horsens, enke efter [Gert] Lichtenberg
2) søster Anne Olufsdatter
3) søster Mette Olufsdatter.

2363 Peder Mathiassen, møllersvend i Nakskov. 26.5.1776, fol.180.
A:
1) mor Mariche Tønnesdatter, enke efter Andreas Hansen i Brandstolpe [i Slemminge sogn]. LV: afdøde mands bror Christian Hansen
2) søster Anne Barbara Mathiasdatter i Majbølle degnebolig
3) halvsøster Karen Clausdatter.

2364 Niels Christensen Dahl, snedker i Nakskov. 29.1.1776, fol.181.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Gabriel Struch, prokurator. B:
1) Christen Nielsen Dahl 21
2) Peder Nielsen Dahl 19.
FM: Jacob Hansen, bager.

2365 Jacob Viborg, snedker i Nakskov. 22.5.1776, fol.184.
E: Maren Mortensdatter. LV: Gabriel Struch, prokurator. B:
1) Søren Jacobsen 12.
FM: Henrik Mortensen, skomager.

2366 Niels Andersen Torp, tjenestekarl i Nakskov. 29.11.1776, fol.187.
A:
1) bror Jens Andersen Torp, død. 2B:
a Jens Jensen Torp i Rådved i Hansted sogn
b Søren Jensen Torp 34, i Rådved
2) halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Oluf Pedersen i Hansted
3) halvsøster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Frands Jensen i Torp i Underup sogn. 8B:
a Peder Frandsen Torp 33
b Anne Marie Frandsdatter 32 g.m. Knud Mikkelsen i Vorbjerg i Underup sogn
c Hans Frandsen 30
d Maren Frandsdatter 28, g.m. Rasmus Jensen i Rådved
e Peder Frandsen 26
f Elsebeth Frandsdatter 24
g Niels Frandsen 22
h Mette Frandsdatter 20.

2367 Claus Rasmussen Nymann, sejlingsmand i Nakskov. 22.2.1776, fol.192.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christian Olufsen. B:
1) Karen Clausdatter, enke efter Christen Jørgensen, sejlingsmand, [skifte 1.9.1773 lbnr.2309]
2) Poul Clausen 14.

2368 Johanne Nielsdatter i Nakskov. 5.3.1776, fol.193.
Enke efter Christian Andersen. B:
1) Ammund Christiansen 14, i skrædderlære.
FM: Oluf Stevning.
Desuden nævnes en morbror i Maribo.

2369 Rasmus Stevning, snedker i Nakskov. 23.5.1776, fol.196.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Oluf Stevning. B:
1) Niels Rasmussen 4½
2) Peder Rasmussen 6 mdr.
FM: Peder Møller, feldbereder.

2370 Dorthe Johanne Holst i Nakskov. 19.5.1776, fol.199B.
Enke efter Hans Koch, skifte 25.5.1770 lbnr.2237. B:
1) Inger Margrethe Hansdatter
2) Johan Christoffer Hansen Holst, i København.

2371 Birthe Nielsdatter i Nakskov. 8.3.1776, fol.201.
Enke efter Erik Rasmussen, [skifte5.5.1768 lbnr.2184]. B:
E: Birthe Nielsdatter. B:
1) Rasmus Eriksen 18
2) Niels Eriksen 14.
FM: Niels Pedersen, kornmåler.

2372 Hans Jyde i Nakskov. 13.3.1776, fol.201B.
Arvinger angives ikke.

2373 Hans Pedersen Bogø, skomagersvend i Nakskov. 21.5.1776, fol.202.
A:
1) bror Peder Pedersen Bogø, skomager i en landsby på Falster.

2374 Ejler Christian, hjulmand i Nakskov. 15.3.1776, fol.203.
E: Margrethe Melchiorsdatter. LV: Christen Pedersen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Christian Ejlersen, hattemager i Drammen
2) Sidsel Ejlersdatter i Kiel
3) Maren Ejlersdatter i Christiania.
[Andet ægteskab med Kirsten Simonsdatter Giese, skifte 13.9.1765 lbnr.2132].

2375 Anne Pedersdatter Bogø, ugift i Nakskov. 22.2.1776, fol.205.
A:
1) bror Hans Pedersen Bogø, der døde, [skifte 21.5.1776 lbnr.2373]
2) bror Peder Pedersen Bogø, [skomager i en landsby på Falster].

2376 Thomas Hansen, skoflikker i Nakskov. 24.5.1776, fol.206.
E: Margrethe Hansdatter, LV: Hans Hansen, kornmåler. B:
3) Peder Thomsen 7½
4) Malene Thomasdatter 5
5) Hans Thomsen 1.
FM: Otto Didrik, skomager.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte 28.3.1759 lbnr.1965]. B:
1) Frederik Thomsen 19.
Andet ægteskab med [Malene Hansdatter, skifte 5.1.1768 lbnr.2177]. B:
2) Hans Thomsen, i skomagerlære.

2377 Laurids Jensen, væverdreng i Nakskov. 21.4.1776, fol.207.
Arvinger kendes ikke.

2378 Anne Jochumsdatter Thormann i Nakskov. 22.10.1775, fol.208.
E: Morten Wolfgang, klejnsmed, der døde 14.1.1776.
Hans A:
Første ægteskab med Frederikke Louise Henriksdatter, skifte 4.5.1751 lbnr.1741. B:
1) Agnethe Mortensdatter g.m. Carl Ludvig Grønvald, hattemager.
[Andet ægteskab med Dorthe Andersdatter Stub, skifte 15.6.1765 lbnr.2126].
[Tredje ægteskab med Marie Mortensdatter, skifte 16.9.1770 lbnr.2247].
Hendes A:
0) forældre Jochum Lauridsen Thormann, færgemand i Nyborg og Maren Eriksdatter, begge døde
1) søster Cathrine Kirstine Jochumsdatter Thormann.
Mors andet ægteskab med Oluf Høgh, bogbinder. B:
2) halvsøster Anne Kirstine Olufsdatter.

2379 Maren Olufsdatter i Nakskov. 10.5.1776, fol.214B.
E: Otto Didrik Hansen, skomager. A: 3 søskendebørn, uvist hvor.

2380 Jochum Nissen, skomager i Nakskov. 22.7.1776, fol.217B.
E: Karen Andreasdatter. LV: Daniel Skovknægt, skomager. B:
1) Anne Elisabeth Jochumsdatter 5
2) Didrik Jochumsen 9 mdr.
FM: Henrik Hansen Holm.

2381 Marie Andreasdatter i Nakskov. 16.3.1776, fol.220B.
E: Niels Rasmussen, sejlingsmand. B:
1) Rasmus Nielsen 4
2) Birthe Kirstine Nielsdatter 2.
FM: Hans Schmidt.

2382 Maren Hansdatter i Nakskov. 1.1.1777, fol.222.
Enke efter Henrik Viuf. B:
4) Christoffer Henriksen Viuf.
Af første ægteskab B:
1) Frederikke [Hansdatter] g.m. Jens Hansen, kornmåler
2) Marie Sofie [Hansdatter] g.m. Peder Løve
3) Sofie Hansdatter g.m. Christian Hansen Møller.

2383 Hans Rongren, skomager i Nakskov. 10.9.1776, fol.222B.
E: Maren Pedersdatter.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 16.11.1772 lbnr.2300]. B:
1) Mathias Hansen 8.
FM: Niels Madsen, smed.

2384 Anne Kirstine Nielsdatter i Nakskov. 18.5.1776, fol.224B.
Enke efter Mads Sørensen, daglejer, [skifte13.12.1770 lbnr.2254]. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Hans Rasmussen, skoflikker
2) Else Madsdatter, [skifte 31.5.1761 lbnr.2030]. E: Frederik Saxe. 1B:
a Christian Frederiksen Saxe 15.

2385 Christian Frederik Ravn, musikantdreng i Nakskov. 30.7.1776, fol.225.
A: 2 søskende, hvis navne ikke angives, hos afdødes stedfar Peltz, forvalter på Gunderslevholm på Sjælland.

2386 Rasmus Clausen, sejlingsmand i Nakskov. 13.11.1776, fol.226.
E: Martha Marie Johansdatter. LV: Mathias Ditmer, købmand. B:
1) Rasmus Rasmussen 7
2) Claus Rasmussen 2.
FM: Hans Pedersen, væver.
Afdøde druknede på sørejse til Lübeck.

2387 Søren Lydersen, toldbetjent i Nakskov. 28.9.1776, fol.227.
Afdøde slægtninge skal være i Kristiansand i Norge.

2388 Hans Christian Heidelberg Møller i Nakskov. 20.8.1776, fol.228.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Hansen 10
2) Christian Hansen 7
3) Juliane Cathrine Hansdatter 3½.
FM: Niels Storm.

2389 Kirsten Andersdatter i Nakskov. 3.2.1777, fol.228B.
A:
1) bror i Hjelm på Berritsgård gods, død. 2B:
a en søn, død, uvist om børn
b en datter, uvist hvor
2) søster Ingeborg Andersdatter, [skifte 6.6.1761 lbnr.2017], var g.m. Enevold Enevoldsen, [skifte 15.5.1763 lbnr.2077]. 3B:
1) Anne Enevoldsdatter g.m. Frands Berger, skomager
2) Rasmus Enevoldsen, skomager, på stedet
3) Andreas Enevoldsen, skriverkarl i Norge.
Afdøde, der var født i Vigsnæs på Berritsgård gods, havde testamente af 6.12.1776, hvorefter Rasmus Enevoldsen blev enearving.

2390 Anneke Gertrud With i Nakskov. 2.12.1776, fol.230.
E: Henrik Hansen Holm.
Første ægteskab med [Peder Trolle, skifte 24.12.1732 lbnr.1423]. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter Trolle, død, var g.m. Niels Priergaard. 1B:
a Peder Trolle Priergaard 9.
FM: Frederik Berg, kobbersmed.
Andet ægteskab med [Peder Metner, skifte 3.8.1753 lbnr.1806]. 1B:
2) Frederik With Metner 35, klokker i Rødby.

2391 Daniel Skovknægt, skomager i Nakskov. 14.9.1776, fol.232B.
E: Else Madsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Livland.

2392 Jesper Pedersen, snedkerdreng i Nakskov. 7.3.1777, fol.235.
A:
1) halvbror Peder Nielsen 14
2) halvsøster Mette Nielsdatter 10.
FM: afdødes stedfar Niels Thonbo, forpagter på Stensø.
Arv efter afdødes bror Morten Liebradt, farversvend i Nakskov, skifte 8.6.1760 lbnr.2041.

2393 Peder Holm, slagter i Nakskov. 13.11.1776, fol.236B.
E: Karen Gotfredsdatter. LV: Carl Dardarel. B:
1) Maren Pedersdatter 2½
2) Anne Kirstine Pedersdatter 10 dage.
FM: Frederik Ditlevsen, handskemager.

2394 Inger Olufsdatter i Nakskov. 23.1.1777, fol.238.
E: Frederik Nielsen, murer. B:
1) Birthe Frederiksdatter 19.
FM: Hans Ditlevsen, murer.

2395 Jens Lauridsen Kamper i Nakskov. 13.11.1776, fol.240.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Laurids Jensen 12
2) Michael Jensen 10½
3) Christen Jensen 6.
FM: Niels Caspersen.

2396 Barbara Jensdatter i Nakskov. 24.12.1776, fol.241.
E: Mathias Walther, borgmester. B:
1) Magdalene Cathrine Mathiasdatter.
FM: morfars bror Henrik Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1774.
Samfrændeskifte 24.12.1776.

2397 Jacob Rasmussen Krum i Nakskov. 6.3.1777, fol.243.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, kornmåler. B:
1) Jens Rasmussen Krum 28, rytter
2) Maren Jacobsdatter gift i København
3) en datter 24, i København
4) Ellen Jacobsdatter 22, i København.

2398 Oluf Ditlevsen [Torp], handskemager i Nakskov. 1.2.1777, fol.243B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jens Tollesen, farver. B:
4) Marie Elisabeth Olufsdatter 10
5) Hans Olufsen 7.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter Schmidt, skifte 11.12.1762 lbnr.2058]. B:
1) David Olufsen, handskemager
2) Lorents Olufsen 25
3) Kirstine Dorthe Olufsdatter 18.

2399 Peder Lorentsen, tolder i Nakskov. 25.10.1775, fol.247.
A:
0) forældre [Christian Lorentsen, præst i Oksenvad og Jels og Cathrine Hedvig Tychsen]
1) bror [Nikolaus] Lorentsen, præst i Sommersted
og øvrige søskende og søskendes børn.

2400 Niels Rasmussen, skipper i Nakskov. 20.5.1776, fol.278B.
E: Cathrine Elisabeth Nielsdatter. LV: Gabriel Struch, prokurator. B:
1) Maren Nielsdatter 35
2) Rasmus Nielsen 33, på de lange rejser.

2401 Abigael Crone i Nakskov. 8.2.1777, fol.328.
E: Frederik Littau, parykmager. A:
1) bror Casper Crone ved sølvværket i Kongsberg i Norge
2) bror Jørgen Crone, degn i Blovstrød på Sjælland
3) søster Ulrikke Christiane Crone, enke efter Rasmus Jørgensen [Birch], drejer i Nakskov

2402 Hans Hansen Buch, skibsdreng i Nakskov. 3.1.1777, fol.330B.
A:
1) søster Anne Kirstine Hansdatter i Ravnsborg i Birket sogn.
FM:_ Carl Dardarel.

2403 Rasmus Lauridsen, sejlingsmand i Nakskov. 24.2.1777, fol.335.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Andersen Ravn, snedker. B:
2) Jens Rasmussen 2.
FM: Hans Ditlevsen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Rasmussen, sejlingsmand.

2404 Peder Villumsen, skipper i Nakskov. 28.10.1776, fol.336.
E: Gunder Jørgensdatter. LV: Henrik Jochumsen Holm, snedker. B:
1) Jørgen Pedersen 9½
2) Marie Pedersdatter 6½
3) Villum Pedersen 4.
FM: Henrik Hansen Holm.

2405 Cathrine Jensdatter i Nakskov. 15.4.1777, fol.348.
E: Anders Pedersen. A:
1) halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder Hansen, rebslager i Maribo. B: 2 sønner, hvis navne ikke angives.

2406 Sidsel Hansdatter i Nakskov. 11.7.1777, fol.350.
E: Ditlev Nielsen, bødker. B:
1) Niels Ditlevsen 18, i skomagerlære.
FM: Hans Nielsen Skov.

2407 Andreas Balle, hattemager i Nakskov. 10.3.1777, fol.353.
E: Maren Jensdatter. A:
1) søster Else Cathrine Falch, i Sandby degnebolig
2) søster, død. 1B:
a Christian Rix.

2408 Christian Sørensen, skomager i Nakskov. 12.6.1777, fol.359B.
E: Marie Hansdatter. LV: Mads Hansen, handskemager. B:
1) Karen Marie Christiansdatter 1.
FM: Laurids Pedersen, skipper.

2409 Ida Margrethe [Knudsdatter] Krag i Nakskov. 25.3.1776, fol.360B, 465B.
Enke efter Jochum Holm, [skifte 21.6.1759 lbnr.2052]. B:
1) Knud Jochumsen Holm, der mistede sin forstand
2) Henrik Jochumsen Holm, snedker
3) Anders Krag Jochumsen Holm, der mistede sin forstand
4) Frederik Jochumsen Holm, der mistede sin forstand
5) Dorthe Jochumsdatter Holm, død, [skifte 10.12.1762].
Testamente af 26.1.1751 for Anders Krag, [skifte 20.5.1755 lbnr.1863], var g.m. Agnethe Jacobsdatter. Arv til A:
1) bror [Knud Andersen Krag, skifte 27.9.1719 lbnr.1109]. E: Helene Else Frederiksdatter, nu død som enke efter Hans Metner, løjtnant. B:
a Ida Margrethe Knudsdatter Krag, som er afdøde

2410 Christen Sørensen, skomager i Nakskov. 12.6.1777, fol.379B.
E: Marie Hansdatter. LV: Mads Hansen, handskemager. B:
1) Karen Marie Christensdatter 1.
FM: Laurids Pedersen, skipper.

2411 Johanne Jørgensdatter i Nakskov. 12.6.1777, fol.381.
E: Johan Pomeyer, grovsmed. B:
1) Jørgen Johansen 11
2) Kirsten Johansdatter 8
3) Ingeborg Johansdatter 6.
FM: mosters mand Christian Bruun, klejnsmed.

2412 Hans Johansen Kamper, [murersvend] i Nakskov. 6.8.1777, fol.384.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: Carl Dardarel. B:
1) Engel Marie Hansdatter 15
2) Sidsel Marie Johansdatter 7.
FM: [morbror] Mathias Jacobsen, skrædder.

2413 Rasmus Hansen, sejlingsmand i Nakskov. 22.8.1777, fol.385B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Johansen. B:
1) Margrethe Rasmusdatter 1½.
FM: Hans Hansen, børstemager.
Afdøde døde på sørejse ud for Christiania i Norge.

2414 Anne Kirstine Pedersdatter i Nakskov. 25.10.1774, fol.386B.
E: Jacob Hansen, bager. B:
1) Dorthe Jacobsdatter 8
2) Mette Kirstine Jacobsdatter 7
3) Inger Marie Jacobsdatter 4
4) Peder Jacobsen 6 mdr.
FM: morbror Anders Pedersen Lehm.

2415 Anne Cathrine i Nakskov. 1.9.1776, fol.388.
Enke efter Lydersen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde ejede gårde i København.

2416 Maren Pedersdatter i Nakskov. 10.12.1776, fol.403B.
Enke efter Rasmus Bruun, [skifte 24.11.1776 lbnr.2355].
Første ægteskab med [Jens Rasmussen Schiøtt, skifte 18.6.1763 lbnr.2072]. B:
1) Ellen Jensdatter, i Amsterdam
2) Rasmus Jensen.
FM Jacob Hansen, bager.

2417 Birthe Andersdatter i Nakskov. 26.1.1777, fol.407.
1) halvbror Jeppe Andersen Jyde i Vindeby på Vintersborg gods
2) halvbror Hans Andersen Jyde i Bønnet på Vintersborg gods
3) Anne Andersdatter.
Desuden nævnes som beslægtet:
1) Daniel Jensen, skipper og hans 2 søstre og 1 bror hvis far Jens Danielsen i Rødby var afdødes søskendebarn, [skifte Rødby 17.9.1764 lbnr.332]
2) Christen Krag i Halsted på Juellinge gods.

2418 Bodil Madsdatter i Nakskov. 28.1.1777, fol.410B.
E: Jens Poulsen, handskemager.
Arvinger kendes ikke.

2419 Anne Cathrine Simonsdatter i Nakskov. 19.11.1777, fol.413B.
E: Niels Madsen, klejnsmed. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 10
2) Karen Nielsdatter 7
3) Abelone Nielsdatter 4.
FM: mors [halv]bror Mikkel Ottesen, grovsmed.

2420 Thomas Weisendorph i Nakskov. 19.5.1777, fol.415B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 19.5.1775 lbnr.2337]. A:
1) søster [Margrethe Eleonora Weisendorph, skifte 24.2.1764 lbnr.2091]. Af første ægteskab med [Mads Lauridsen Meltofte, skifte17.3.1742 lbnr.1604]. 3B:
a Else Kirstine Madsdatter g.m. Johan Braun, skomager
b Margrethe Lisbeth Madsdatter
c Masse Madsdatter.

2421 Birthe Jørgensdatter i Nakskov. 16.2.1677, fol.416.
E: Bent Hansen, skomager. B:
1) Birthe Bentsdatter 20
2) Hans Bentsen 18
3) Anne Bentsdatter 14
4) Anne Marie Bentsdatter 11.
FM: Frederik Andersen, snedker.

2422 Enke i Nakskov. 9.9.1777, fol.417.
Enke efter Claus Rasmussen, skomager. B:
1) Christian Clausen 28.

2423 Poul Møller, borgmester i Nakskov, der døde 10.4.1776, fol.418.
Enkemand efter [Edel Eleonora Benniche, skifte 10.5.1769 lbnr.2207]. B:
1) Johan Frederik Møller 23, stud. theol. på Akademiet i København
2) Anne Møller 22
3) Abigael Møller 21
4) Anne Sofie Møller 19
5) Birgitte Møller 15.
FM: Peder Lønborg.

2424 Frederik Ditlevsen Krøyer, handskemager i Nakskov. 14.12.1776, fol.466B.
E: Christine Christensdatter, der også døde.
Hans A:
1) bror Jens Ditlevsen, skomager i Hunseby
2) bror Jochum Ditlevsen på Holmen i København
3) bror Hans Ditlevsen i Birket, død. 3B:
a Knud Hansen i Nakskov
b Christen Hansen i handskemagerlære hos sin nu afdøde farbror i Nakskov
c Maren Hansdatter i København
4) søster Anne Cathrine Ditlevsdatter g.m. Johan Kneisel, gibsmager i København.
Hendes A:
1) [halv]søster Karen Nielsdatter i Nybølle på Juellinge gods, død. 4B:
a Morten Christensen i Nybølle på Juellinge gods
b Anne Christensdatter g.m. Hans Kruse, skovfoged på Juellinge
c Sara Christensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Horslunde på Pederstrup gods.

2425 Maren Nielsdatter i Nakskov. 9.2.1778, fol.501.
E: Daniel Jensen, skipper. B:
1) Niels Danielsen 6
2) Jens Danielsen 2½.
FM: Hans Jensen Stevning, snedker.

2426 Hans Bernt Andreassen i Nakskov, der døde 26.12.1777, fol.503.
E: Maren Mikkelsdatter. A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter en væver i Errindlev på Lungholm gods
samt 2 brødre i Errindlev, hvis navne ikke angives.

2427 Maren Ambrosiusdatter i Nakskov. 28.1.1778, fol.504B.
E: David Mogensen Kaas, handskemager. Hendes B:
1) Henrik Jensen.

2428 Martha Marie i Nakskov. 19.7.1777, fol.506.
E: Rasmus Clausen. B:
1) Johan Rasmussen 13
2) Claus Rasmussen 4.
FM: farbror Hans Clausen, sejlingsmand.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Frederik Holm, sejlingsmand.

2429 Christine Jørgensdatter i Nakskov. 5.5.1778, fol.514.
E: Laurids Erslev, skrædder. B:
1) Jørgen Erslev 23.

2430 Erik Friis Bruun, ugift købmand i Nakskov. 1.12.1777, fol.516B.
A:
00) morfar Niels Møller, birkedommer i Nykøbing, [skifte Nykøbing Falster 20.8.1757 lbnr.599]. B:
0) forældre Henrik Friis Bruun, [skifte 19.5.1762 lbnr.2036] og Karen Nielsdatter Møller, død. E: Henrik Ditmer, købmand i Nakskov
01) farbror Erik Eriksen Bruun, gift Nakskov 17.5.1734 med Christiane Birgitte With. B:
a Cecilie Eriksdatter Bruun, døbt Nakskov 13.3.1735, nu g.m. Jochum Ditmer, skoleholder i Ullerslev
02) moster Anne Dorthe Møller, enke efter [Johan Herman] Biermann, parykmager i København

2431 Peder [Henriksen] Stybe. købmand i Nakskov. 1778, fol.529.
E: Anne Nielsdatter.
Første ægteskab med [Maren Antonsdatter, skifte 13.2.1754 lbnr.1827]. B:
1) Hans Pedersen Stybe, der har meddelt afkald.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1778.

2432 Villum Villumsen i Nakskov. 16.1.1778, fol.529.
Arvinger angives ikke.

2433 Inger Pedersdatter i Nakskov. 25.9.1778, fol.529B.
E: Niels Rasmussen Kamper. B:
1) en datter, 4 uger.
FM: farbror Hans Christian Rasmussen Kamper.

2434 Frederik Andersen, snedker i Nakskov, der døde 4.10.1778, fol.530.
E: Maren Mortensdatter. LV: Hans Henrik, skomager. A:
0) mor [Anne Hansdatter, skifte 12.12.1772 lbnr.2302]
1) søster Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Mortensen, skrædder i Pårup
2) søster Mette Andersdatter i Halsted præstegård.
Mors andet ægteskab med [Andreas Hansen Ravn, snedker, skifte 14.3.1775 lbnr.2339].
3) halvbror Hans Andreassen Ravn, snedker i Nakskov

2435 Gunder [Jørgensdatter] Wender Lundgaard i Nakskov. 26.4.1778, fol.531B.
Enke efter Peder Villumsen, [skifte 28.10.1776 lbnr.2404]. B:
1) Jørgen Pedersen 10½
2) Marie Pedersdatter 8
3) Villum Pedersen 6.
FM:
1 morbror Henrik Lundgaard
2 mors næstsøskendebarn Henrik Hansen Holm, snedker.

2436 Marie [Cathrine] Cramer i Nakskov, der døde 19.10.1777, 536B.
Enke efter Henrik [Christoffersen] Lund, [skifte 23.6.1751 lbnr.1790].
Arvinger angives ikke.

2437 Peder Nielsen, bager i Nakskov. 21.9.1778, fol.538B.
E: Mette Lechsau. B:
1) Maren Pedersdatter 3.
FM: fars svoger Milo, bogbinder.

2438 [Anne Kirstine Jensdatter] i Nakskov, der døde 23.9.1778, fol.540.
E: Hans Rasmussen, skomager.
Første ægteskab med [Jens Lauridsen, skifte 11.2.1767 lbnr.2154]. B:
1) Karen Jensdatter 14.
FM: farbror Henrik Lauridsen, sadelmager.

2439 Cathrine Gregersdatter i Nakskov. 20.11.1778, fol.542.
E: Rasmus Poulsen, vognmand. B:
1) Gundel Rasmusdatter 10
2) Maren Rasmusdatter 3
3) Margrethe Rasmusdatter 9 mdr.
FM: morbror Peder Gregersen.

2440 Johan Frederik Suhr, ugift i Nakskov. 17.6.1778, fol.543.
A:
0) forældre [Jochum Brochdorff Berntsen Suhr, præst i Utterslev, død 26.9.1767 og Margrethe Nielsdatter Wandel, død 1769]. B:
1) bror [Niels Bernt] Suhr, landsdommer på Sankt Croix i Vestindien
2) bror Carl Vilhelm Suhr, i Nakskov latinskole
3) søster Sofie Amalie Suhr g.m. [Lorents Jacob Christiansen] Benzon, præst i Vestenskov
4) søster Else Christence Suhr, ugift i Nykøbing, [skifte Nykøbing 16.8.1777 lbnr.893].
Fars første ægteskab med [Johanne Clausdatter Top, død 1746]. B:
5) halvbror Claus Suhr, købmand i Nakskov
6) halvsøster Kirsten Suhr på Knuthenborg
7) halvsøster Cathrine Margrethe Suhr g.m. Didrik Hellesen i Vestenskov
8) halvsøster Sofie Suhr g.m. Giørtz, kontrollør i Nykøbing.
Afdødes værge var farbror [Hans] Hornemann [Berntsen] Suhr, præst i Hunseby.

2441 Johan Pomeyer, grovsmed i Nakskov, der døde 21.6.1778, fol.545.
Enkemand efter [Johanne Jørgensdatter, skifte12.6.1777 lbnr.2411]. B:
2) Jørgen Johansen Pomeyer 13
3) Kirsten Johansdatter Pomeyer 10
FM: mosters mand Christian Bruun, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Niels Johansen Pomeyer 24.

2442 Hans Christian Ditlevsen, murer i Nakskov. 18.8.1778, fol.550.
E: Anne Elisabeth Bredenbech. LV: Jens Hansen, murer. A:
1) bror Palle Ditlevsen, sejlingsmand, farer på Vestindien.

2443 Anne Magdalene Andersdatter i Nakskov. 17.4.1779, fol.553B.
E: Jacob Hansen, bager. B:
1) Anne Kirstine Jacobsdatter 6 uger.

2444 Cathrine Rasmusdatter i Nakskov. 11.4.1779, fol.555B.
E: Peder Albert Poulsen, skipper.
Anne Beate Jensen Første ægteskab med [Peder Møller, skifte 4.7.1761 lbnr.2046]. B:
1) Anne Pedersdatter, død, var g.m. Niels Olufsen Raahauge i Tågerup på Knuthenborg gods. 1B:
a Peder Nielsen 12
2) Johanne Pedersdatter g.m. Jørgen Jørgensen Skytte i Ullerslev
3) Rasmus Pedersen 28
4) Marie Pedersdatter g.m. enkemandens bror Niels Poulsen, skomager.

2445 Anne Beate Jensen i Nakskov. 21.4.1778, fol.556B.
Enke efter Frederik Kjær Helmich, byfoged i Skive, [skifte Skive 30.9.1774 lbnr.104]. B:
1) Jens Mathias Helmich 4.
FM: morfars bror Henrik Jensen, købmand i Nakskov.
Afdøde døde under besøg hos sin stedmor i Nakskov, enke efter Jensen.

2446 Maren Frederiksdatter i Nakskov, der døde 11.7.1778, fol.559B.
E: Rasmus Hansen Stub, møller. B:
3) Christen Rasmussen 22
4) Frederik Rasmussen 11
5) Johanne Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Christen Andersen Stub, skifte 24.11.1753 lbnr.1824]. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Niels Højby, skoleholder i Idestrup på Falster
2) Maren Christensdatter i Nakskov.

2447 Peder Rosenberg, musikantsvend i Nakskov Hospital. 28.7.1779, fol.560.
Arvinger angives ikke.

2448 Hans Hansen, drejer i Nakskov. 29.12.1778, fol.561.
E: Gertrud Hansdatter. B:
1) Hans Hansen, murersvend i København
2) Rasmus Hansen, murer i Nysted
3) Cornelius Hansen, murer i Thisted i Thy
4) Anne Hansdatter g.m. Johan Davidsen, gørtler i Hillerød.

2449 Laurids Pedersen Schmidt i Nakskov Hospital. 17.11.1779, fol.561B.
Arvinger angives ikke.

2450 Karen Christensdatter i Nakskov. 27.9.1779, fol.561B.
E: Peder Lund. B:
1) Niels Pedersen 16
2) Jens Pedersen 11.
FM: mor s [sted]far Ib Hansen.

2451 Bendix Andreassen, skrædder i Nakskov. 22.12.1779, fol.563B.
E: Abigael Henriksdatter. LV: Gabriel Struch, prokurator.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte7.5.1764 lbnr.2095]. B:
1) Christian Bendixen, skrædder.
Andet ægteskab med [Ingeborg Magdalene Jørgensdatter, skifte 20.4.1774 lbnr.2314]. B:
2) Andreas Bendixen 10.

2452 Agnethe Jensdatter i Nakskov. 25.11.1779, fol.565B.
Enke efter Christian Thomsen, urmager, [skifte 21.10.1758 lbnr.1950]. B:
1) Thomas Hjortlund Christiansen, farer på Kina, men sidst hørt fra 1766
2) Dorthe Kirstine Christiansdatter g.m. Gabriel Struch, prokurator.

2453 Anne [Tønnesdatter] i Nakskov. 26.8.1779, fol.567.
Enke efter Jørgen Just, [skifte 8.1.1766 lbnr.2137]. B:
1) Karen Just g.m. Hans Jacob Friis, organist i Nakskov
2) Tønne Just i Nakskov
3) Frederik Just i Nakskov
4) Frands Just i København.

2454 Peder Mikkelsen, skomagersvend i Nakskov, der døde 20.8.1778, fol.569.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Randers.

2455 Gertrud Jensdatter i Nakskov. 8.1.1780, fol.569B.
E: Jacob Rasmussen, markvogter. B:
1) Jens Jacobsen 11
2) Karen Jacobsdatter 8.
FM: mors [halv]bror Jacob Hansen, bager.
(Sml. lbnr.2352).

2456 Anne [Glochsin] i Nakskov, der døde 13.2.1780, fol.571.
Enke efter Jochum Ostenfeld. B:
1) Charlotte Jochumsdatter Ostenfeld 4.
FM: Andreas Sonnerup.
Første ægteskab med [Claus Lechsau, skifte 15.6.1769 lbnr.2257].

2457 Johannes Halgreen, hjulmand i Nakskov. 28.10.1779, fol.573.
E: Anne Marie Lisbeth Samuelsdatter. LV: far Samuel Kruse, snedker. B:
1) Cathrine Lisbeth Johansdatter 3½
2) Samuel Frederik Johansdatter 1½.
FM: Hans Henrik Mortensen.

2458 [Johan Christian] Dorph, by- og rådstueskriver i Nakskov. 4.1.1779, fol.577B.
E: Maren [Hansdatter] Trap. LV: Ebsen, birkedommer. B:
1) Frands Dorph 13
2) Hans [Trap] Dorph 12.
FM: Tønne Rasmussen, søn af [Rasmus Tønnesen, tolder, skifte 11.11.1761 lbnr.2028 og Charlotte Amelie Suhr, nu enke efter [Oluf Frandsen] Dorph, [præst i Nakskov og Branderslev, død 28.11.1777].

2459 Hedvig Margrethe Christensdatter i Nakskov. 11.11.1780, fol.586.
E: Oluf Nielsen Stevning, snedker. B:
1) Juliane Marie Olufsdatter 16
2) Maren Olufsdatter 5.
FM: Oluf Madsen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 16.10.1776.
Samfrændeskifte 11.11.1780.

2460 Gabriel Struch, prokurator i Nakskov, der døde 22.9.1780, fol.587, 639.
E: Dorthe Kirstine Thomsen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1780.

2461 Mette Christoffersdatter, ugift i Nakskov. 27.6.1780, fol.587.
Uden ægteskab B:
1) Rasmus Hansen 13.
FM: Christen Pedersen, væver.

2462 Dorthe Christensdatter i Nakskov. 13.10.1779, fol.588B.
E: Jens Hansen, skoflikker.
Første ægteskab med [Poul Jan, skifte 12.8.1767 lbnr.2161]. B:
1) Anne Marie Poulsdatter 19.
FM: Niels Nielsen.

2463 Cathrine [Elisabeth] Nielsdatter i Nakskov. 30.4.1780, fol.589B.
Enke efter Niels Rasmussen, skipper, [skifte 20.5.1776 lbnr.2400]. B:
1) Maren Nielsdatter 37, der ægter Johan Arentsen, snedker
2) Rasmus Nielsen 36, på de lange rejser.
FM: søskendebarn Niels Caspersen, lods.

2464 Peder Holm, lods i Nakskov. 20.12.1779, fol.590.
E: Johanne Pedersdatter. B:
2) Maren Pedersdatter 17.
FM: Niels Caspersen.
Første ægteskab med [Anne Marie Jensdatter, skifte 5.12.1752 lbnr.1796]
1) Johanne Pedersdatter 24, i Holsten.

2465 Anne Jørgensdatter Kamper i Nakskov. 22.10.1780, fol.591.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde nydt fattighjælp.

2466 Mads, en gårdskarl i Nakskov. 25.11.1780, fol.593.
Arvinger angives ikke.

2467 Niels Caspersen, lods i Nakskov. 5.1.1780, fol.593B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Frederik Just. B:
1) Edel Eleonora Nielsdatter 10
2) Casper Nielsen 8
3) Poul Nielsen 6.
FM: Peder Christensen Højer.

2468 Maren Pedersdatter i Nakskov. 19.3.1781, fol.595.
E: Hans Frederiksen, skomager.
Første ægteskab med Andreas Richardsen, hattemager, [skifte 7.10.1767 lbnr.2175]. B:
1) Rasmus Andreassen 21.
FM: mosters mand Christen Bentsen, drejer.

2469 Inger Hansdatter i Nakskov. 18.12.1780, fol.596.
E: Jens Thorsen, skomager. B:
1) Hans Jensen 3½.
FM: mors stedfar Niels Olufsen.

2470 Inger Rasmusdatter i Nakskov. 7.12.1780, fol.597.
E: Ib Hansen, sejlingsmand i Nakskov, der døde 30.12.1780.
Hans A:
1) bror Hans Jessen, skoleholder i Sørup i Østofte sogn
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Østofte på Knuthenborg gods
3) søster, død. 1B:
a Oluf Lauridsen 33 i Hunseby på Knuthenborg gods.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) [Karen Christensdatter, skifte 27.9.1779 lbnr.2450], var g.m. Peder Lund, skipper. 2B:
a Niels Pedersen Lund 17, i klejnsmedelære
b Jens Pedersen Lund 12.

2471 Hans Olufsen Krancher, toldbetjent i Nakskov. 23.5.1781, fol.
Enkemand efter [Margrethe Hansdatter, skifte 4.11.1765 lbnr.2134]. B:
1) Oluf Hansen Krancher, handskemagersvend i Sakskøbing.

2472 Johanne Pedersdatter i Nakskov. 12.5.1781, fol.601B.
E: Bertel Jørgensen Ibsen, værtshusmand.
Første ægteskab med [Niels Christensen Dahl, skifte 29.1.1776 lbnr.2364]. B:
1) Peder Nielsen Dahl.

2473 Frederik Carl Breide Saxe, sejlingsmand i Nakskov. 9.6.1781, fol.605.
E: Birthe Mortensdatter. LV: Hans Andersen Ravn. B:
4) Anne Frederiksdatter 5.
Første ægteskab med Anne [Hansdatter, skifte 3.11.1757 lbnr.1915]. B:
1) Dorthe Frederiksdatter.
Andet ægteskab med Else Madsdatter, [skifte 31.5.1761 lbnr.2030]. B:
2) Christian Frederiksen Saxe 20.
Tredje ægteskab med Gunder Christensdatter, [skifte 23.5.1769 lbnr.2213]. B:
3) Laurids Frederiksen 16.
FM: Christen Lauridsen Høj.

2474 Anne Marie Ottesdatter i Nakskov. 21.6.1781, fol.606B.
E: David Olufsen, handskemager. B:
1) Otto Davidsen 8
2) Anne Margrethe Davidsdatter 3.
FM: morbror Mikkel Ottesen, grovsmed.

2475 Karen Lerche, ugift i Nakskov. 1.2.1781, fol.608B.
A:
1) næstsøskendebarn Niels Hansen Stidsen i Nakskov
2) Poul Hansen Rogert, præst i Viborg [Gråbrødre, Asmild og Tapdrup]
3) Anne Tollesen g.m. Frederik Littau, parykmager i Nakskov.

2476 Cathrine Pedersdatter, almisselem i Nakskov. 15.11.11779, fol.610B.
Arvinger angives ikke.

2477 Markus Clausen, bedemand i Nakskov, der døde 20.12.1779, fol.610B.
E: Marie Margrethe Just. B:
4) Dorthe Cathrine Markusdatter 11
5) Claus Jacob Markussen 10
6) Cathrine Sofie Markusdatter 10
7) Marie Dorthe Markusdatter 9
8) Tønne Just Markussen 3
9) Johannes Peder Markussen 4 uger.
FM: fars svoger Johan Adam Henckel, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Markussen, skoleholder i Ledøje på Sjælland
2) en datter g.m. en hårskærer i København
3) [Cathrine Sofie Markusdatter, skifte 30.1.1766 lbnr.2201, var g.m. Oluf Hansen Fort] 1B:
a Hans Olufsen, i skomagerlære.

2478 Petronelle Pedersdatter i Nakskov. 16.9.1781, fol.612B.
E: Niels Pedersen, undermåler.
Af første ægteskab B:
1) Peder Rasmussen, degn i Gundslev på Falster, der døde for 16 uger siden, der efterlader en frugtsommelig enke og 4 børn: 1 søn og 3 døtre
2) en datter g.m. Laurids Rasmussen, væver i Grænge i Toreby sogn
Desuden nævnes afdødes bror Anders Pedersen, lods.

2479 Maren Hansdatter i Nakskov. 27.8.1781, fol.613.
E: Jens Poulsen, handskemager. B:
1) Poul Jensen 2.
FM: Hans Hansen, kornmåler.

2480 Anne Thomasdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 30.1.1780, fol.613B.
A:
1) søster Karen Thomasdatter.

2481 Elsebeth Thomasdatter i Nakskov. 22.7.1780, fol.614.
E: Bertel Hansen Duus. B:
1) Karen Johanne Bertelsdatter.
FM: Hans Rasmussen, skoflikker.

2482 Peder Sørensen, læredreng i Nakskov, der døde 26.3.1781, fol.614.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Porsgrunn i Gjerpen sogn ved Skien i Norge.

2483 Anne Marie Jacobsdatter i Nakskov. 22.4.1781, fol.614B.
E: Christian Olufsen Weilendorf.
Første ægteskab med Anders Handskemager. 5B:
1) Jacob Cornelius Andersen Møller i Holleby
2) Hans Andersen, skomager i Keldernæs
3) Markus Andersen Møller i Rågelunde mølle [i Kettinge sogn] ved Nysted
4) Else Cathrine Andersdatter på Engestofte.

2484 Maren Andersdatter i Nakskov. 21.1.1781, fol.615.
Enke efter Jørgen Kølle, borgmester.
Testamente af 18,6,1742.
Hans A:
1) bror Hans Kølle, død uden børn
2) bror Rasmus Kølle, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter Kølle g.m. Peder Zachariassen, avlsmand i Rødby
3) bror Jens Kølle, død. 1B:
a Jens Jensen Kølle i Sandby, død. 3B:
1 Jacob Jensen Kølle i Rødby
2 Laurids Jensen Kølle i Rødby
3 Anne Jensdatter Kølle g.m. Laurids Jacobsen, sejlingsmand i Rødby
4) bror Peder Kølle, død. 2B:
a Mads Pedersen Kølle, skipper i Nakskov, død. 1B:
1 Margrethe Madsdatter i Nakskov
b Laurids Pedersen Kølle i Gloslunde, død. 1B:
1 Peder Lauridsen Kølle
c Hans Pedersen Kølle, sejlingsmand i Rødby, død. 5B:
1 Anders Hansen Kølle
2 Peder Hansen Kølle
3 Jens Hansen Kølle
4 Jacob Hansen Kølle
5 Margrethe Hansdatter Kølle.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Jørgen Nielsen, murer.
Hendes forlovelse med Niels Fladstrand, men skilt ved tamperretsdom af 8.1.1735. Barn, der anses for ægte barn at være efter kongelig tilladelse af 14.10.1740. B:
1) Jørgen Nielsen, der tager navnet Kølle efter sin stedfar.

2485 Dorthe [Rasmusdatter] i Nakskov. 22.4.1781, fol.623B.
Enke efter Hans Christian Heidelberg, grubbemøller, skifte 20.8.1776 lbnr.2388. B:
3) Rasmus Hansen 17, i skrædderlære.
Af første ægteskab B:
1) Niels Berntsen, skomagersvend i København
2) Kirsten Berntsdatter i København.

2486 Karen Rasmusdatter i Nakskov, der døde 4.5.1781, fol.624B.
Enke efter Simon Hansen, smed, [skifte 27.12.1770 lbnr.2267]. B:
1) Hans Henrik Simonsen, grovsmed
2) Anne Cathrine Simonsdatter, [skifte 19.11.1777 lbnr.2419]. E: Niels Madsen, klejnsmed. 3B:
a Anne Marie Nielsdatter 12
b Karen Nielsdatter 8
c Abelone Nielsdatter 6
3) Otto Simonsen.

2487 Jens Hansen, murer i Nakskov. 11.7.1781, fol.628.
E: Sidsel Cathrine Bertelsdatter. LV: Otto Didriksen, skomager. B:
1) Maren Jensdatter 11
2) Bertel Jensen [7].
FM: farbror Niels Hansen, tømrer.

2488 Peder Ditlevsen Løv, skibskaptajn i Nakskov. 1781, fol.630B.
E: Anne Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1781.

2489 Else Marie Olufsdatter i Nakskov. 26.9.1781, fol.631.
E: Søren Andersen, væver. B:
1) Johannes Sørensen 5
2) Anne Marie Sørensdatter 3
3) [Anders Sørensen] 6 mdr.
FM: morbror Jens Olufsen, skomager.

2490 Maren Mortensdatter i Nakskov. 4.2.1782, fol.632B.
E: Hans Frederiksen, skomager.
Første ægteskab med [Mathias Lauridsen Holm, skifte 5.7.1759 lbnr.1970]. B:
1) Laurids [Mathiassen] Holm, husar
2) Nikolaj [Mathiassen] Holm, husar.
Andet ægteskab med [Jacob Viborg, skifte 22.5.1776 lbnr.2365]. B:
1) Søren Jacobsen Viborg 17, i snedkerlære.

2491 Laurids Rasmussen, matros i Nakskov. 10.10.1781, fol.635.
E: Sindel Hansdatter. A:
1) moster i Skovbølle, død. 1B:
a en datter i Købelev
2) moster, død. E: Jens Myss i Nørreballe på Knuthenborg gods. 5B:
a Christoffer Jensen
b Erik Jensen 22
c Poul Jensen 16
d Jens Jensen
e Laurids Jensen 9
3) morbror Erik Møller i Pårup, død. 2B:
a Ingeborg Eriksdatter g.m. Hans Jensen på Højbygård gods
b Sara Eriksdatter, død. E: Hans Hansen i Pårup. 1B:
a Karen Hansdatter g.m. Christen Madsen i Pårup
4) moster, død. 1B:
a Anne Christoffersdatter i Pårup.

2492 Henrik Schmidt, amtsforvalter i Nakskov, der døde 8.8.1780.fol.638.
E: Anne Elisabeth Jensen, LV: far Henrik Jensen.
Arvinger angives ikke.

2493 Malene Christensdatter Bruun i Nakskov. 28.7.1781, fol.641B.
E: Rasmus Pedersen Pors, købmand og værtshusmand. A:
1) bror Staale Christensen i gården Brune i Lister i Norge
2) søster Karen Christensdatter g.m. Bernt Berntsen, avlsbruger i gården Fjellestad i nærheden af gården Brune
3) søster Martha Christensen g.m. Laurids Mogensen i gården Brune
4) søster Inger Christensdatter g.m. en parykmager i Fjellestad.
Desuden nævnes enkemandens svoger Felthus.

2494 Ellen Jacobsdatter i Nakskov. 21.10.1782, fol.645.
Enke efter Hans Johansen Kamper, murersvend, [skifte 6.8.1777 lbnr.2412]. A:
1) bror Mathias Jacobsen, skrædder.

2495 Peder Pedersen Bruun i Nakskov, der døde 28.9.1780, fol.646B.
Enkemand efter Anne Rasmusdatter, skifte 22.5.1769 lbnr.2208]
Testamente af 8.5.1753.
Hans A:
1) søster Kirsten Pedersdatter [Bruun, skifte 7.9.1735 lbnr.1436], var g.m. Jacob Tou, skipper. B:
a Ellen Jacobsdatter Tou, [skifte 17.10.1760 lbnr.2001], var g.m. Hans Lauridsen Gyttrup. 2B:
1 Kirsten Hansdatter Gyttrup i Nakskov
2 Laurids Hansen Gyttrup, skoleholder i Ullerslev
b Niels Jacobsen Tou, på de lange rejser, ej hørt fra i 20 år
c Peder Jacobsen Tou, skibstømrer i Kongens tjeneste.
Hendes A:
1) bror Johan Rasmussen, død. 4B:
a Jochum Fers i Nakskov
b Peder Johansen, død. 1B:
1 Peder Pedersen Bølle, forpagter på Binnitse
c Christiane Johansdatter, død, var g.m. Christen Eriksen i Nakskov. 2B:
1 Dorthe Christensdatter g.m. Peder i Holeby
2 Marie Elisabeth Christensdatter i Nakskov
d Anne Cathrine Johansdatter, død, var g.m. Jeppe i Maribo. 1B:
1 Jeppe Jepsen. på sukkerraffinaderiet i København
2) bror Peder Rasmussen i Maribo, død. 2B:
a Rasmus Pedersen, farer til skibs
b en datter g.m. en skrædder i Nykøbing
3) søster Malene Rasmusdatter, var g.m. Jacob Didriksen, bager i Nysted. 3B:
a Rasmus Jacobsen, portner på Christianshavn
b Anne Marie Jacobsdatter g.m. Christian Olufsen i Nakskov
c Inger Jacobsdatter, enke i Vordingborg
4) søster Cathrine Margrethe Rasmusdatter g.m. mølleren i Rå mølle i Hillested sogn, begge døde. 5B: 4 sønner og 1 datter heraf B:
a Jacob Mortensen, møller i Rå mølle.

2496 Inger Pallesdatter i Nakskov. 5.10.1781, fol.655.
Enke efter Rasmus Jacobsen, skoflikker,[skifte 14.12.1774 lbnr.2328].
Som arving underskriver Jens Pedersen Suhr i Næsby i Vestenskov sogn på Rudbjerggård gods.

2497 Christian Hansen Falch, slagter i Nakskov. 5.3.1782, fol.656B.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Hans Christiansen 16, i skomagerlære
2) Birthe Sofie Christiansdatter, i Flensborg
3) Karen Christiansdatter
4) Sofie Christiansdatter
5) Marie Christiansdatter.
FM: Hans Pedersen, væver.

2498 Oluf Jørgensen, glarmester i Nakskov. 6.6.1781, fol.657B.
E: Ellen Madsdatter. LV: David Schleger, kobberhandler. B:
1) Ellen Dorthe Olufsdatter 7
2) Birthe Johanne Olufsdatter 2.
FM: Nikolaj Jørgensen Ditmer, parykmager.

2499 Hans Andersen Thorsen, købmand i Nakskov. 18.5.1781, fol.662B.
E: Kirsten Frederiksdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anders Hansen 6.
FM: farbror Rasmus Andersen Thorsen i Brødebølle.
Afdøde havde arv efter Frederik Holleby, [skifte 20.12.1771 lbnr.2275]

2500 Henning Ulrik Sandberg, rådmand i Nakskov. 24.10.1780. fol.672.
Enkemand efter [Margrethe Marie Lauridsdatter, skifte 30.11.1754 lbnr.1851]. B:
1) Martha Henningsdatter Sandberg 40
2) Birte Henningsdatter Sandberg g.m. Ertmann, musikantsvend
3) Frederik Henningsen Sandberg 57, på stedet
4) Laurids Henningsen Sandberg 34
5) Poul Henningsen Sandberg 26, på rejse til Vestindien.
FM: Mads Hansen Schmidt, som beslægtet.

2501 Johan Bendixen, daglejer i Nakskov. 1.5.1782, fol.683B.
Forlovet med Inge Marie Nielsdatter. LV: Hans Ravn, snedker. A:
1) søskendebarn Anders Johansen i Assenbølle [i Olstrup sogn].

2502 Birthe Hansdatter i Nakskov. 5.2.1782, fol.685B.
E: Hans Sørensen Fugl. B:
1) Søren Hansen Fugl 12
2) Niels Hansen Fugl 8
3) Mathias Hansen Fugl 5
4) Bodil Marie Hansdatter Fugl 7 uger.

2503 Volding Lauridsen i Nakskov. 5.2.1782, fol.686.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Bodil Marie Voldingsdatter 8
2) Malene Voldingsdatter 5.
FM: Hans Sørensen Fugl.

2504 Anne Gertrud Christiansdatter i Nakskov. 9.3.1782, fol.686B.
E: Christen Hansen, tømrersvend. B:
1) Hans Christensen 7
2) Karen Christensdatter 5.
FM: Niels Olufsen, skomager.

2505 Maren [Jensdatter] Top i Nakskov. 30.1.1782, fol.687B.
Enke efter Andreas [Nielsen] Balle, [skifte 10.3.1777 lbnr.2407]. A:
0) far [Jens Jacobsen Top, klokker i Nakskov, begravet Nakskov 29.10.1734 og første hustru, begravet Nakskov 7.6.1723]
1) søster Else [Jensdatter] Top, enke efter Christian [Hansen] Winterberg, skoleholder [i Højreby i Søllested sogn, begravet Søllested 29.12.1776].

2506 Rasmus Hansen Melchiorsen, tømrer i Nakskov. 21.5.1782, fol.689.
E: [Karen Rasmusdatter]. LV: [bror] Mikkel Rasmussen i Branderslev. B:
1) Sidsel Kirstine Melchiorsdatter 17
2) Anne Elisabeth Melchiorsdatter 10.
FM: Hans Nielsen Skov.

2507 Kirsten Lechsau i Nakskov. 14.9.1782, fol.690.
E: Andreas Sønderup, rådmand og købmand. B:
1) Claus Sønderup 3
2) Jens Sønderup 2.
FM:
1 Poul Frederik Milo
2 Johan P. Top.
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1781.
Samfrændeskifte 14.9.1782.

2508 Jens Ekmann, vægter og skoflikker i Nakskov. 9.5.1782, fol.691B.
E: Anne Jensdatter, der døde 18.5.1782.
Hans A:
Han var født i Gotland i Sverige og arvinger kendes ikke.
Hendes A:
Første ægteskab med [Otto Nielsen Møller, skifte 24.11.1753 lbnr.1822]. B:
1) Kirsten Ottesdatter g.m. Hans Andersen i København.
Andet ægteskab med [Niels Christoffersen, skifte 7.11.1765 lbnr.2136]. B:
2) Otto Nielsen 19, handskemagersvend.

2509 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 6.3.1782, fol.693B.
Enke efter Rasmus Rasmussen, rådstuetjener. B:
1) Hans Christian Rasmussen, rådstuetjener
2) Rasmus Rasmussen, skrædder i Kotzenbüll i Ditmarsken.

2510 Claus Jacob Suhr i Nakskov. 9.2.1781, fol.694B.
E: Marie Danchel. LV: Niels Endorph Suhr, kapellan i Nakskov. B:
2) Jochum Suhr 2
3) Claudine Jacobine Gundel Suhr, født efter fars død.
FM:
1 morfar Danchel, amtsforvalter
2 fars fasters mand Tønne Rasmussen, købmand.
Første ægteskab med Anne Marie Margrethe Vandel, [skifte 5.9.1772 lbnr.2290]. B:
1) Johanne Charlotte Lucie Suhr.
FM: fars halvbror Niels Bernt Suhr.
Andet ægteskab med [Karen Johansdatter Midlerkamp, skifte 30.11.1774 lbnr.2329]. Ingen børn.
Arv efter første hustrus forældre Elisabeth [Mouridsdatter Hoe i Sakskøbing, skifte Musse herred gejstlig 19.4.1787 lbnr.233] og Jens [Nielsen] Vandel, præst på Fejø, skifte Musse herred gejstlig 1770 lbnr.192.

2511 Mathias Jochum Ditmer, købmand i Nakskov. 4.5.1780, fol.731B, 793B.
E: Anne Cathrine Hellesen. LV: Didrik Hellesen. B:
2) Else Bay Ditmer g.m. Frederik Just, skipper
3) Abel Marie Ditmer 16
4) Anne Mathia Ditmer 7
5) Karen Johanne Ditmer 4
6) Bodil Cathrine Ditmer 1.
FM: fars halvbror Henrik Ditmer, købmand.
Første ægteskab med [Else Jacobsdatter Bay, skifte 19.7.1760 lbnr.1994]. B:
1) Kirstine Margrethe Mathiasdatter, gift i København.

2512 Mads Sørensen Møller i Nakskov. 24.4.1782, fol.783B.
A:
1) søster Dorthe Marie Sørensdatter g.m. Daniel Nielsen i Hårslev på Juellinge gods under grevskabet Bregentved
2) søster Inger Cathrine Sørensdatter g.m. Johan Baltsersen, skytte på Holsteinsborg
3) søster Gertrud Sørensdatter g.m. Thomas Nielsen, skomager i Skælskør
4) søster Anne Sofie Sørensdatter g.m. Henning Lange, klejnsmed i Skælskør
5) søster Mette Sørensdatter g.m. Laurids Andersen, murersvend på Turebyholm gods under Bregentved grevskab
6) bror Jens Sørensen Møller i Egholm mølle ved Kalundborg, død, efter hvem, der er arv, der har stået hos Laurids Nielsen i Skælskør, enkemand efter afdødes mor.

2513 Jens Jørgensen Brinch, købmandskarl i Nakskov. 2.10.1782, fol.788.
A:
1) bror Niels Brinch, fuldmægtig på Det kongelige Bryghus i København.

2514 Anne Thomasdatter i Nakskov. 28.6.1782, fol.789B.
E: Christian Peder Jensen, sejlingsmand. 1B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter.
FM: Christen Lauridsen Høgh.

2515 Sidsel Rasmusdatter, ugift i Nakskov. 7.5.1782, fol.790B.
A:
1) søster Kirsten Rasmusdatter, enke efter Christian Rasmussen, matros, [skifte 18.9.1769 lbnr.2225]. LV: Niels Christoffersen, slagter.

2516 Peder Pedersen Schultz i Nakskov. 14.6.1782, fol.791.
A:
1) mor [Maren Mathiasdatter], enke efter Claus Schultz, [skifte 28.3.1772 lbnr.2287]
1) halvsøster Anne [Lisbeth] Clausdatter Schultz.
FM: Peder Christensen Høgh, skipper.

2517 Anne Marie Clausdatter i Nakskov. 5.2.1782, fol.791B.
E: Andreas Mikkelsen, drejer. B:
1) Claus Andreassen 12
2) Michael Andreassen 9
3) Henrik Andreassen 6.
FM: mosters mand Carl Ludvig Grønvald, hattemager.

2518 Karen Sørensdatter i Nakskov. 20.11.1781, fol.792B.
Enke efter Ernst Kreutzberg. B:
1) Jochum Christian Ernstsen 17
2) Kirstine Margrethe Ernstdatter 15
3) Karen Marie Ernstsdatter 10
4) Johanne Ernstsdatter 5.
FM: Niels Johansen Just, skipper.

2519 [Sofie Amalie Rennemann] i Nakskov. 29.8.1782, fol.811B.
Enke efter Hans Holm, bedemand, [skifte 21.3.1763 lbnr.2076]. B:
1) Henrik Holm 58, i Nakskov
2) Gunder Marie Holm 46, i København
3) Esther Christiane Holm 44, i København.

2520 Hans Villumsen, daglejer i Nakskov. 22.12.1782, fol.813.
E: Karen Hansdatter. LV: Frederik Holm. B:
1) Ellen Hansdatter 3.
FM: Anders Pedersen, væver.

2521 Peder Lund, sejlingsmand i Nakskov. 5.1.1783, fol.813B.
E: Dorthe Marie Pedersdatter. LV: Johan Fidelius, værtshusmand.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 27.9.1779 lbnr.2450]. B:
1) Niels Pedersen 19
2) Jens Pedersen 12.
FM: Christen Berntsen.
Uden ægteskab med Birthe Lauridsdatter B:
1) Bodil Johanne Pedersdatter 3½.

2522 Jens Tollesen, farver i Nakskov. 8.7.1782, fol.815.
E: Maren Lønborg. LV: far Lønborg, købmand. B:
4) Anne Dorthe Jensdatter 4.
Første ægteskab med [Anne Ottesen, skifte 23.11.1771 lbnr.2276]. B:
1) Anne Marie Tollesen 17
2) Tolle Tollesen 14.
Andet ægteskab med [Dorthe Clausdatter Wiinholt, skifte 2.11.1772 lbnr.2292]. B:
3) Claudius Theodor Tollesen 9.
FM: Peder Riddersborg, købmand, da afdødes 2 brødre bor i Christiania i Norge.

2523 Anne Albertine Justsdatter i Nakskov, [begravet 30.4.1783], fol.830.
E: Johan Adam Henschel.
Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1783.

2524 Karen i Nakskov. 14.6.1782, fol.830.'
Enke, B:
1) Luttemille Pedersdatter g.m. Mads Christensen, markvogter i Nakskov
2) Anne Pedersdatter i Tårs.

2525 Otto Didrik Hansen, skomager i Nakskov. 30.1.1783, fol.830B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen Felling. feldbereder. A:
1) halvbror Hans Ottesen i Rødby
2) halvbror Oluf Hansen, husar i Nakskov.

2526 Mette Hellesdatter i Nakskov. 16.2.1783, fol.831.
Enke efter Jens Bødker. B:
1) Helle Jensen, bødker på Søllestedgård
2) Anne Jensdatter g.m. Laurids [Hansen] Gytterup, skoleholder i Utterslev
3) Anders Jensen i Rødby, død uden børn.

2527 Birthe Jensdatter i Nakskov. 18.6.1783, fol.832.
E: Laurids Hansen Gertsen, arrestforvarer. B:
1) Dorthe Lauridsdatter 3.
FM: morbror Knud Jensen i Egebølle.

2528 Birthe Mortensdatter i Nakskov. 29.5.1783, fol.832B.
Enke efter Frederik [Carl Breide] Saxe, [skifte 9.6.1781 lbnr.2473]. B:
1) Anne Frederiksdatter 6.
FM: Hans Andersen Ravn.


Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1783-1791

2529 Bertel Hansen Duus, murersvend i Nakskov. 15.4.1783, fol.1B:
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mads Hansen Schmidt, handskemager.
Første ægteskab med Elsebeth [Thomasdatter, skifte 22.7.1780 lbnr.2481]. B:
1) Karen Johanne Bertelsdatter 17.
FM: Henrik Lauridsen, sadelmager.

2530 Hans Christensen Apoteker, kornmåler i Nakskov. 23.12.1782, fol.2.
E: Birthe Melchiorsdatter. LV: Christen Pedersen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen 15.
FM: David Hermansen.

2531 Peder Hansen, tømrer i Nakskov. 2.7.1783, fol.2.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Jensen, snedker. B:
1) Karen Pedersdatter 18.
FM: farbror Hans Hansen, kornmåler.

2532 Claus Præbjørn, væver i Nakskov. 21.2.1783, fol.3B.
E: Anne Dorthe Christiansdatter. LV: Hans Pedersen, væver. B:
1) Henrik Clausen 9
2) Anne Dorthe Clausdatter 5
3) Christian Clausen 3.
FM: Mads Pedersen, murer.

2533 Rasmus Rasmussen, vognmand i Nakskov. 20.9.1783, fol.5.
E: Kirsten Tønnesdatter. LV: Niels Madsen, klejnsmed. B:
1) Tønne Rasmussen 4.
FM: Henrik Lauridsen, sadelmager.

2534 Birgitte Elisabeth von Hatten, ugift i Nakskov, der døde 24.7.1781, fol.6B, 44, 92, 104B.
På fars side A:
0) farfar Søren Jensen, købmand i Randers, skifte Randers 21.5.1700 lbnr.261, var g.m. Birthe Simonsdatter, død kort tid før ham. 3B:
1) faster Anne Marie Sørensdatter i Skagen, [skifte Horns herred gejstlig 13.4.1766 lbnr.54], var g.m. Mathias [Foss Christoffersen] de Hemmer, præst i Skagen, [skifte Horns herred gejstlig 17.6.1753 lbnr.37].
2) far Jens Sørensen, rådmand i Randers, død, [var g.m. Magdalene von Hatten]. 3B:
a Søren Jensen von Hatten
b [Jens Jensen] von Hatten, rådmand
c Birgitte Elisabeth von Hatten, døbt Randers 18.2.1707, som er afdøde
3) faster Anne Sørensdatter, døbt Randers 11.6.1786, g.m. Peder [Hansen] Abildgaard, tolder i Flekkefjord i Norge, [død 1757]. 1B:
a Søren Pedersen Abildgaard, døbt Ness 20.2.1718 tegnemester på Det kongelige Gehejmearkiv i København.
På mors side A:
00) mormors far Johan Henrik Kop, rådmand i Randers g.m. [Margrethe Henriksdatter Michaelis]. B:
0) mormor Engel Johansdatter Kop, [død 21.5.1713], var g.m. Henrik von Hatten, tolder i Randers, skifte Randers 21.3.1713 lbnr.329. 2B:
1) Magdalene von Hatten g.m. Jens Sørensen, købmand i Randers, (afdødes forældre)
2) Elisabeth von Hatten, [skifte Randers 30.4.1704 lbnr.269], var g.m. [Johan Budtz], rådmand og købmand i Randers
01) mormors bror Henrik Johansen Kopp, skifte Randers 27.11.1696 lbnr.223 i første ægteskab med Elisabeth Johansdatter Cuur, skifte 12.1.1690, indført i lbnr.223. B:
1) Christian Leemand Kopp, degn på Læsø, [skifte Nørlyng herred gejstlig 4.8.1734 lbnr.87]. B:
a Elisabeth Kopp, enke efter Erik Bentsen Huld i Randers,
b Johannes Kopp
men næstsøskendebørn arver ikke, når der er findes søskendebørn i live, (jfr. Danske lov 5.2.46).
Testamente af 21.7.1781 med gaver til kirken, de fattige nogle få tjenestefolk. Herefter er der intet for arvingerne at arve, da boets besværing langt overgår dets formue.
Litteratur:
1 Familie von Hatten fra Holsten af C. J. Pape i: Personalhistorisk Tidsskrift 1971 side 151-182, heri side 168 samt tillæg til samme artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1972 side 274-277.
2 Den dansk-norske Abildgaard-slekts oprindelse. Av O. T. C. Abildgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1934 side 207-212.

2535 Simon Mourids Frich, farversvend i Nakskov. 5.11.1783, fol.21.
A:
1) mor Anne Simonsdatter i Næstved
2) bror Frederik Christian Frich i Næstved
3) bror Peder Mathiassen Frich i Næstved.

2536 Andreas Pedersen Lem, værtshusholder og vognmand i Nakskov. 20.8.1783, fol.24B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Jacob Hansen, bager. B:
1) Niels Andersen Lem 19
2) Dorthe Andersdatter Lem 17.
Arv til enkens søn af første ægteskab B:
1) bror Rasmus Pedersen.

2537 Maren Christensdatter i Nakskov. 12.6.1783, fol.32.
Enke efter Jens Jensen Boss, vægter, [skifte 14.2.1766 lbnr.2139]. B:
1) Kirsten Jensdatter 25
2) Else Cathrine Jensdatter 20.
FM: Thomas Thomsen, kornmåler.

2538 Mette Frandsdatter i Nakskov. 24.3.1783, fol.34.
E: Frederik Nielsen, slagter. B:
1) Frands Frederiksen, murer
2) Niels Frederiksen 24, skræddersvend i København
3) Rasmus Frederiksen 18, læredreng
4) Inger Cathrine Frederiksdatter.

2539 Marie Pepping i Nakskov. 22.1.1783, fol.40.
Enke efter Hans Pedersen.
Testamente af 20.9.1781. A:
1) søstersøn Johan Friis, prokurator.
Desuden næves afdødes for længst afdøde stedsøn Peder Hansen.

2540 Sara Krag, ugift i Nakskov. 6.3.1783, fol.72, 76, 96, 122.
Testamente af 4.3.1783. A:
1) Christian Frederik 14
2) Adam Christoffer 13
3) Christiane Frederikke 8
4) Niels Ludvig 5,
som er 4 fattige umyndige børn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster g.m. Møller, toldkontrollør i Næstved
2 afdødes svoger Holmer i København.

2541 Maren Christoffersdatter i Nakskov. 25.11.1785, fol.74.
E: Frederik Thomsen, feldbereder. B:
1) Vibeke Frederiksdatter 5 uger.
FM: Hans Rasmussen, skomager.

2542 Niels Nielsen Storm, skomager i Nakskov. 19.1.1784, fol.100.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
3) Mette Margrethe Nielsdatter 16
4) Hans Nielsen Storm 9.
FM: Henrik Lauridsen, sadelmager.
Af første ægteskab B:
1) Herman Weisendorph 26, skomagersvend i Assens
2) Niels Nielsen Storm 24, skomagersvend.

2543 Gertrud Hansdatter i Nakskov. 7.2.1784, fol.102.
Enke efter [Hans Hansen], drejer, ]skifte 29.12.1778 lbnr.2448]. B:
1) Hans Hansen, murersvend i København
2) Rasmus Hansen, murer i Nysted
3) Cornelius Hansen, murer [i Thisted i Thy] i Jylland
4) Anne Hansdatter g.m. [Johan Davidsen], gørtler [i Hillerød].

2544 Hans Andersen Ravn i Nakskov. 2.7.1784, fol.115.
E: Karen Balle. LV: Christoffer Thomsen Arrild. B:
1) Marie Hansdatter 7
2) Margrethe Hansdatter 5
3) Peder Hansen 1½
4) Hanne Severine Frederikke 8 uger.
FM: Hans Jensen Friis, organist.

2545 Agnethe Mortensdatter i Nakskov. 23.3.1784, fol.115.
E: Carl Ludvig Grønvald, hattemager. B:
1) Svend Carlsen Grønvald 10
2) Frederikke Dorthe Grønvald 7
3) Hans Jørgen Grønvald 3 uger.
FM: Andreas Michaelsen, drejer.

2546 Henrik Jochumsen Holm, snedker i Nakskov. 2.2.1784, fol.116B.
E: Charlotte Sofie From. LV: Johannes Friis, prokurator. B:
1) Anders Krag Holm 16, i Nakskov latinskole
2) Jochum Vilhelm Holm 8
3) Christian Henrik Holm 4½.
FM:
1 Jørgen Kølle, købmand
2 Henrik Ib Holm.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Knud Jochumsen Holm
2 afdødes bror Anders Krag Jochumsen
3 afdødes bror Frederik Jochumsen Holm.
(Sml. lbnr.2409).

2547 Kirsten Christensdatter i Nakskov. 13.3.1784, fol.124B.
E: Hans Jensen Stevning, snedker. B:
1) Cecilie Hansdatter 3
2) Kirstine Rosamunde Hansdatter 3 uger.
FM: Oluf Stevning, snedker.

2548 Anne Marie [Henriksdatter Lind] i Nakskov, der døde 31.5.1784, fol.129, 167B, 234B.
Enke efter Tolle Jensen. B:
1) Gregers Lind Tollesen i Christiania i Norge
2) Tolle Tollesen i Christiania i Norge
3) Jens Tollesen, farver, skifte 8.7.1782 lbnr.2522. E: Maren Lønborg. 1B:
d Anne Dorthe Jensdatter.
Jens Tollesens første ægteskab med [Anne Ottesen, skifte 23.11.1771 lbnr.2276]. 2B:
a Anne Marie Jensdatter. 8.1 1787 er hun g.m. Jens Juul, farver i Christiania i Norge
b Tolle Jensen. 8.1.1787 farer han til skibs på de lange rejser
FM: Peder Riddersborg
Jens Tollesens andet ægteskab med Dorthe [Clausdatter] Wiinholt, skifte 2.11.1772 lbnr.2292. 1B:
c Claudius Theodor Jensen, der døde, skifte 8.1.1787.
FM: morbror [Johan Leonard] Wiinholt, herredsfoged i [Lollands Nørre herred].
[Afdøde overtog bevilling som privilegeret farver i Nakskov 15.7.1746 efter sin afdøde mand Tolle Jensen].

2549 Niels Johansen Just, skipper i Nakskov, der døde 28.5.1784, fol.135.
E: Helene. LV: Frederik Just, købmand. B:
2) Johannes Nielsen Just i København
3) Anne Margrethe Nielsdatter Just g.m. Hans Jacob Jensen, murer.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Nielsdatter, skifte 4.2.1756 lbnr.1868]. B:
1) Elisabeth Nielsdatter g.m. Jens Olufsen, skomager.

2550 Johanne Kirstine Ziersdatter i Nakskov, der døde 9.12.1784, fol.137B, 143.
A:
1) moster g.m. Rasmus Falch
2) morbror Hans [Pedersdatter] Mørch, [skifte 11.3.1763 lbnr.2082. Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 1757 lbnr.1896]. B:
a Peder Hansen, rebslager i Maribo
b Hans Hansen i Maribo.
Hans Pedersen Mørchs andet ægteskab med [Bodil Pedersdatter]. B:
a Inger Cathrine Hansdatter g.m. Mads Pedersen, murersvend i Flensborg.

2551 Karen i Nakskov. 20.1.1784, fol.139.
Enke efter Schack Terkild Dankwerth, skipper, [skifte 20.11.1770 lbnr.1150]. B:
1) Kirstine Birgitte Dankwerth i Frederikshald i Norge
2) Abigael Marie Dankwerth 23
3) Barbara Dankwerth 21.
FM: farbror Christian Dankwerth i Frederikshald.

2552 Anne Birgitte Andreasdatter Holm i Nakskov. 13.7.1784, fol.142B.
E: Poul Gram, toldbetjent. B:
1) Andreas Gram 2
2) Sofie Amalie Gram 3
3) Marie Kirstine Gram 7 uger.
FM: Mathias Lange.

2553 Laurids Christensen, skomagersvend i Nakskov. 24.8.1784, fol.146.
A:
1) mor Anne Marie Lauridsdatter, enke efter Christen Jensen, daglejer i Maribo
2) bror Knud Christensen, skomager på stedet
3) bror Jens Christensen, skrædderi København.

2554 Hans Thygesen, daglejer i Nakskov. 4.2.1784, fol.147B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Bruun, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Niels Hansen, møller i Utterslev mølle.

2555 Niels Rasmussen, handskemager i Nakskov. 30.7.1784, fol.148.
E: Birthe. LV: David Olufsen, handskemager. B:
1) Christian Nielsen
2) Rasmus Nielsen.
FM: Peder Lauridsen, feldbereder.

2556 Anne Cathrine Jørgensdatter i Nakskov. 20.7.1784, fol.149B.
E: Peder Clausen, sejlingsmand. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 3
2) Bodil Pedersdatter 3 mdr.
FM: [Frederik] Berg, kobbersmed.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Pedersdatter på stedet, enke efter Claus Christoffersen.

2557 Sidsel Hansdatter i Nakskov. 24.10.1784, fol.150B.
Enke efter Peder Hansen, tømrer, [skifte 2.7.1783 lbnr.2531]. B:
1) Karen Marie Pedersdatter 19.
FM: farbror Niels Hansen, kornmåler.

2558 Claus Clausen, musikantsvend i Nakskov. 26.2.1784, fol.152B.
A:
1) bror Iver Clausen, musikant i København.

2559 Peder Nielsen Dahl, matros i Nakskov. 4.3.1785, fol.154B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Niels Pedersen 4.
FM: Frederik Just.

2560 Christian Clausen, matros i Nakskov. 26.8.1785, fol.155B.
E: Marie Madsdatter. LV: Niels Hasselø.
Arvinger angives ikke.

2561 [Maren Hansdatter Trap] i Nakskov. 4.7.1785, fol.
Enke efter [Johan Christian] Dorph, by- og rådstueskriver, [skifte 4.1.177 lbnr.2458]. B:
1) Frands Dorph, student i København
2) Hans Trap Dorph, købmandskarl i Præstø.

2562 Nikolaj Ditmer, parykmager i Nakskov.
E: [Navn angives ikke]. LV: Carl Dardarel. A:
0) forældre [Jørgen Olufsen Hellenæs, skifte 14.9.1768 lbnr.2187 og Birthe Cathrine Nikolajsdatter, skifte 28.10.1776 lbnr.2351]. B:
1) bror Rasmus Jørgensen, farer på de lange rejser
2) bror Niels Jørgensen
3) bror Peder Jørgensen, degn i Landet.

2563 Mathias Jacobsen Køhler, skrædder i Nakskov. 12.4.1785, fol.176.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Olufsen. B:
1) Hans Jacob Mathiassen Køhler 21 på Sønderholm i Jylland
2) Mette Kirstine Mathiasdatter 3
3) Christian Mathiassen, født efter fars død, der døde 3.4.1785.
FM: Oluf Stevning.
Afdøde døde 13.3.1785.

2564 Christian Ludvig [Thomsen] Mavors, urmager i Nakskov. 22.3.1785, fol.178B.
E: Gunder Cathrine [Pedersdatter Munch]. LV: bror Niels [Pedersen] Munch. A:
0) forældre [Thomas Mavors, byfoged i Horsens, skifte Horsens 2.6.1745 lbnr.1004 og Helene Johanne Henriksdatter Henckel]
1) bror Rudolf Mavors i Randers, nu apotekersvend i Christiania.
(Sml. lbnr.1496).

2565 Johan Henrik Schwartz, musikantsvend i Nakskov. 2.1.1785, fol.181.
Arvinger kendes ikke.

2566 Oluf Borch Christensen Wormslev i Nakskov. 3.10.1784, fol.182.
A:
0) forældre [Christian Ormslev, litsenbroder i Århus, skifte Århus 12.3.1773 lbnr.2180 og Martha Arentsdatter, død]
1) bror Niels Wormslev, præst i Borum og Lyngby
2) bror Hans Christian Wormslev, skomagersvend i København.

2567 Anne Mathia Ditmer, et barn i Nakskov. 22.3.1783, fol.184.
A:
1) mor Anne Cathrine [Hellesen], enke efter afdødes far Mathias Jochum Ditmer, [skifte 4.5.1780 lbnr.2511]
2) søster [Else Bay Ditmer] g.m. Frederik Just, skipper
3) Abel Marie Ditmer
4) Karen Johanne Ditmer
5) Bodil Cathrine Ditmer.
FM: fars [halv]bror Henrik Ditmer, købmand.
Fars første ægteskab med [Else Jacobsdatter Bay, skifte 19.7.1760 lbnr.1994]. B:
6) Kirstine Margrethe Mathiasdatter, [gift i København].
Afdøde havde arv efter madame Vedby i Roskilde amt.

2568 Iver Rasmussen, ugift i Nakskov. 20.5.1786, fol.184B.
A:
1) mor Kirsten Richardsdatter g.m. Carl Dardarel
2) bror Anders Rasmussen, uvist hvor
3) søster Inger Marie Rasmusdatter g.m. Christoffer Dardarel
4) søster Cathrine Margrethe Rasmusdatter g.m. Niels Thonbo, toldbetjent
5) søster Maren Rasmusdatter
6) bror Richard Rasmussen
7) bror Rasmus Rasmussen, student i København
Afdøde var søn af [Rasmus Andersen, skifte 19.6.1760 lbnr.1987].

2569 Oluf Nielsen Stevning, snedker i Nakskov, der døde 3.1.1786, fol.187.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Sørensen, skomager. B:
4) Hedvig Olufsdatter 2½
5) Niels Olufsen 20 uger.
Første ægteskab med Hedvig [Margrethe Christensdatter, skifte 11.11.1780 lbnr.2459]. B:
1) Juliane [Marie] Olufsdatter 21
2) Maren Olufsdatter 15
3) Birgitte Christine Olufsdatter 11.
FM: Oluf Madsen Møller, feldbereder, som beslægtet.

2570 Nikolaj Østrup, købmand i Nakskov. Samfrændeskifte 9.9.1783, fol.193B.
E: Gertrud Kirstine [Hellesdatter, gift Nakskov 22.10.1751]. B:
1) Peder Østrup
2) Eleonora Marie Østrup g.m. [Poul Christian] Danchel, amtsforvalter
3) Anne Cathrine Østrup.
FM:
1 Henrik Ditmer
2 Friis, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1783.
[Første ægteskab med Bodil Cathrine Hansdatter Top, skifte 19.4.1751 lbnr.1757].

2571 Enke i Nakskov. 6.2.1786, fol.194B.
Enke efter Peder Jørgensen, skibstømrer. B:
1) Jørgen Pedersen, skoleholder på Bådesgård gods
2) datter g.m. Samuel Nordstrøm
3) datter g.m. Erik Hansen.

2572 Erik Eriksen, bager i Nakskov. 2.5.1785, fol.195.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Jens Møller, købmand. B:
1) Anne Margrethe Eriksdatter 9
2) Barbara Dorthe Eriksdatter 7
3) Anne Elisabeth Eriksdatter.
FM: [Poul] Milo, bogbinder.

2573 Agnethe Lauridsdatter i Nakskov. 19.2.1786, fol.195B.
Enke efter Anders Pedersen, skibsmand. B:
2) Anne Andersdatter 22, vanvittig og tåbelig.
FM: Niels Pedersen, kornmåler.
Første ægteskab med Knud Frederiksen, slagter, [skifte 23.10.1752 lbnr.1795]. B:
1) Anne Cathrine Knudsdatter 32.

2574 Svend Jespersen, skibstømrer i Nakskov. 21.9.1785, fol.196.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen, væver. B:
1) Laurids Svendsen 12
2) Jens Svendsen 8.
FM: Peder Fugl, lods.

2575 Anne Marie Hansdatter, ugift i Nakskov. 3.11.1785, fol.197B.
A: mor i Sandby og 2 søstre og en bror, hvis navne ikke angives.

2576 Mads Christensen, markvogter i Nakskov. 27.1.1786, fol.198.
E: Luttemille Pedersdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Peder Madsen 9.
FM: Peder Lauridsen Felling, feldbereder.

2577 Birgitte Sandberg i Nakskov. 26.6.1785, fol.199B.
Enke efter Hans Ertmann Due, musikantsvend. A:
0) forældre [Henning Ulrik Sandberg, rådmand, skifte 24.10.1780 lbnr.2500 og Margrethe Marie Lauridsdatter, skifte 30.11.1754 lbnr.1851]. B:
1) Martha Sandberg
2) Frederik Sandberg, underofficer i København
3) Laurids Sandberg
4) Poul Sandberg.
Afdøde døde 25.6.1785.

2578 Samuel Nordstrøm, sadelmager i Nakskov. 29.11.1785, fol.202.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Poulsen, skomager.
Arvinger angives ikke.

2579 Peder Sørensen, bødker. 19.3.1786, fol.221B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Frederiksen Engel, værtshusholder. B:
2) Maren Pedersdatter g.m. Carl Ludvig Grønvald, hattemager
3) Birthe Pedersdatter g.m. Claus Thomsen, murersvend
4) Anne Pedersdatter.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 22.10.1754 lbnr.1850]. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Clausen, møllersvend.

2580 Frederik Henrik Berger i Nakskov. 22.7.1786, fol.226.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Niels Didriksen, væver. B:
1) Ingeborg Johanne Berger.
FM: Christian Halle, skomager.

2581 Opbudsbo i Nakskov. 229.11.1786, fol.227.
Registrering af boet hos den undvigte jøde Benjamin Josef, slagter i Nakskov.

2582 Anne Margrethe Madsdatter i Nakskov. 22.7.1786, fol.232.
E: Andreas Schulin, skomager. B:
1) Anne Cathrine Schulin 2½
2) Georg Schulin 1.
FM: morbror Niels Madsen, klejnsmed.

2583 Morten Vilhelm Hammer, toldinspektør i Nakskov. 13.6.1786, fol.237B.
E: Anne Cathrine. LV: Holm, toldkontrollør. B:
1) Kirstine Malene Margrethe Mortensdatter 19
2) Marie Margrethe Lisbeth Mortensdatter 13
3) Anne Dorthe Mortensdatter 8
4) Frederik Mortensen 6
5) Sofie Frederikke Mortensdatter 6
6) Morten Vilhelm Mortensen 5.
FM: Carl Dardarel.

2584 Anne Birgitte Jacobsdatter i Nakskov. 4.10.1786, fol.251.
E: Niels Madsen, klejnsmed. A:
1) bror Jacob Jacobsen Krum, skipper i Nakskov
2) bror Niels Jacobsen Krum, farer på de lange rejser fra Holland
3) bror Daniel Jacobsen Krum, farer til skibs fra Nakskov
4) søster Anne Dorthe Jacobsdatter i København.

2585 Jacob H. Ferslev, ugift i København. 14.2.1787, fol.254B.
A:
1) mor C. E. K. i København, enke efter Ferslev.
Afdøde, der var passager på et skib på rejse fra København til Lübeck, døde hos lodsen på Albuen i december 1786 og blev begravet i Kappel.

2586 Marie Knudsdatter Lindberg, ugift i Nakskov. 29.9.1786, fol.258B.
A:
1) bror, død uden børn
2) søster Margrethe Knudsdatter i Nakskov
3) søster Maren Knudsdatter i en fynsk præstegård.
FM: Milo, bogbinder.

2587 Anders Olufsen, ugift skibskarl i Nakskov. 26.1.1787, fol.263B.
A:
1) mor Karen Andersdatter 65 år, jordemor i Christiania i Norge, enke
2) søster Dorthe Olufsdatter 42, gift i Norge
3) søster Jørren Olufsdatter 36, gift i Norge.

2588 Kirsten Pedersdatter i Nakskov. 5.1.1787, fol.267B.
E: Christen Bentsen, drejer.
Arvinger kendes ikke.

2589 Elisabeth Jacobsdatter i Nakskov. 13.12.1786, fol.268.
E: Jens Lorentsen Frisch, hattemager.
Første ægteskab med Christian Hansen Falch, [skifte 5.3.1782 lbnr.2497]. B:
1) Hans Christiansen Falch 22, skomagersvend i Sakskøbing
2) Birthe Sofie Christiansdatter 21, i Flensborg
3) Karen Christiansdatter 19
4) Sofie Christiansdatter 16
5) Marie Christiansdatter 10.
FM: Christian Bentsen, drejer.

2590 Andreas Hansen, bager i Nakskov. 14.12.1786, fol.269.
E: [Navn angives ikke]. A: broder og søsterbørn, hvis navne ikke kendes.

2591 Vilhelm, en ugift gårdskarl i Nakskov. 9.12.1786, fol.270.
Afdøde skal have en halvbror ved Rødby.

2592 Mette Clausdatter Lechsau i Nakskov. 10.4.1787, fol.271.
E: Johan Top, bager. B:
2) Peder Johansen Top 6
3) Birthe Marie Johansdatter 4.
Første ægteskab med Peder Nielsen, bager, [skifte 21.9.1778 lbnr.2437]. B:
1) Maren Pedersdatter 10.
FM: fars svoger Poul Milo, bogbinder.
Afdøde døde 9.4.1787.

2593 Anne Dorthe i Nakskov. 1.8.1786, fol.274.
Enke efter [David] Schleger, kobbersmed. B:
1) Anton Schleger 16, hørkræmmersvend i København
2) Maren Schleger 9.
FM:
1 mors søstersøn Niels Stybe
2 mors søstersøn Jens Stybe
3 Knud Leonhardt Wiinholt, herredsfoged, Jens Stybes svoger.

2594 Opbudsbo i Nakskov. 23.9.1786, fol.303.
Registrering af fallitbo hos Johan Giggengach, skrædder i Nakskov.

2595 Opbudsbo i Nakskov. 18.7.1786, fol.311B.
Registrering af fallitbo hos Jens Møller, købmand i Nakskov.

2596 Christian Frost, toldbetjent i Nakskov. 2.3.1787, fol.318B.
Enke efter Ursula Andersdatter.
Hans A:
1) mosters søn Jørgen Blom, handskemager i Nykøbing
2) mosters datter i København død. Uvist om børn.
Hendes A:
Hendes første ægteskab [Jens Jørgensen, skibsbygger, skifte 3.8.1750 lbnr.1712]. B:
1) Anders Jensen Aagaard, student
2) Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Hans Sørensen, smed i Horslunde. 5B: 2 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives
3) Birthe Kirstine Jensdatter g.m. Niels Hansen, tømrer i Nakskov.
4) Mathias Jensen, snedker i Nakskov

2597 Anne Jørgensdatter Loch, ugift tjenestepige i Nakskov. 25.12.1786, fol.323B.
A:
1) morbror Rasmus [Rasmussen] skipper i Nakskov, [skifte 14.5.1746 lbnr.1639]. 2B:
a Sidsel Cathrine Rasmusdatter, enke
b [Erik Rasmussen, skifte 5.5.1768 lbnr.2184]. 1B:
1 Niels Eriksen, sejlingsmand i Nakskov.

2598 Sindel Hansdatter i Nakskov. 2.3.1787, fol.328.
Enke efter Laurids Rasmussen, sejlingsmand, [skifte 10.10.1781 lbnr.2491]. A:
1) bror Jørgen Hansen i Skovbølle [i Købelev sogn], død. 2B:
a Christian Jørgensen i Skovbølle
b [Maren Jørgensdatter] g.m. Anders Andersen i Vesterbo [i Købelev sogn]
2) søster Anne Hansdatter, død. 3B:
a Hans Sørensen Ejrup i Tårs
b Søren Alexandersen på Ærø
c Margrethe Alexandersdatter i København.

2599 Christoffer Madsen, tømrer i Nakskov. 27.3.1787, fol.334.
E: Maren Hansdatter. LV: Frederik Christensen. A:
1) søster i Hillested, enke efter andet ægteskab med Anders Christensen
2) halvsøster [Maren Madsdatter], enke efter Peder Hansen i Sandby, hos søn Mads Pedersen sst.

2600 Erik Eriksen Maler, arrestforvarer i Nakskov. 25.2.1786, fol.337.
E: Inger Elisabeth Jørgensdatter. LV: Peder Lauridsen, feldbereder. B:
1) Anne Eriksdatter 11.
FM: Hans Henrik Mortensen, skomager.

2601 Tønne Didriksen, købmand i Nakskov. 8.6.1787, fol.340B, 369B.
Enkemand efter Magdalene Nielsdatter, der døde for kort tid siden. B:
1) Didrik Tønnesen 28
2) Niels Tønnesen 26
3) Maren Tønnesdatter 24
4) Cecilie Tønnesdatter g.m. Peder Hansen Holm, skibstømrer i København
5) Ellen Kirstine Tønnesdatter 17
6) Birgitte Tønnesdatter 13.

2602 Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 13.2.1787, fol.356.
A:
1) bror Hans Lauridsen på Langø i Nakskov Fjord
2) bror Peder Lauridsen på Langø.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Laurids Grim på Langø.

2603 Anne Birgitte Stadager i Nakskov. 1.4.1787, fol.358B.
E: Peder Holm, toldkontrollør. B:
3) Jens Frederik Holm 28, forvalter på Gammelgård [i Ryde sogn]
4) Claus Stadager Holm 21, farer til søs på de lange rejser
5) Niels Isak Holm, farer til søs på de lange rejser
6) Sofie Magdalene Holm g.m. [Hans Henrik] Stagmann, kirurg i Maribo
7) Else Frederikke Holm 18.
Første ægteskab med Poul Meyer. B:
1) Armgot Meyer i København, enke efter forvalter Møller
2) Anne Dorthe Meyer i Holsten.

2604 Margrethe Dorthe Ravn i Nakskov. 6.12.1787, fol.364B.
A:
1) mor [Karen Balle] g.m. [Johannes] Friis
2) søster Marie Margrethe Pipping Ravn 10
3) bror Peder Hansen 5
4) søster Hanne Severine Frederikke Ravn 3½
5) halvbror Bertel Friis 1½
6) Søren Balle Friis 1½.
Arv efter afdødes far [Hans Andersen] Ravn, skifte 2.7.1784 lbnr.2544.

2605 Kirsten Lauridsdatter, ugift i Nakskov. 1.6.1786, fol.365B.
A:
1) moster, død. 1B:
a Inger Marie Christensdatter g.m. Hans Skipper i Troelseby på Søllestedgård gods
2) mors halvbror Peder Hansen, daglejer i Maribo, nu retter i Næstved, g.m. Dorthe Jensdatter nu i Nysted ved søn Hans Pedersen, skomagersvend, der ikke arver, da bevis ikke kan fremvises.

2606 Hans Jensen Grønbæk, tømrer i Nakskov. 20.5.1787, fol.374.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Hans Jacob Jensen, murer. B:
1) Maren Hansdatter 11
2) Hans Hansen 8
3) Anne Sofie Hansdatter 2½
4) Birgitte Hansdatter 8 uger.
FM: Rasmus Jørgensen, skipper.

2607 Abigael Marie Mackeprang, ugift i Nakskov. 12.2.1787, fol.382B.
A:
0) forældre [Erik Mackeprang, købmand i Rødby, skifte Rødby 27.9.1790 lbnr.502 og Gertrud Marie Ruud], skifte Rødby 10.6.1777 lbnr.414
1) bror Frands Støedt Mackeprang
2) bror Hans Mackeprang
3) bror Edvard Mackeprang
3) søster Johanne Mackeprang
4) bror Jørgen Mackeprang, død, efter hvem, der er arv
5) bror Christen Mackeprang
6) halvbror Oluf Støedt Mackeprang
FM: farbror Mackeprang, doktor medicinæ på Møn.
Desuden nævnes afdødes stedmor [Anne Kirstine Knudsdatter] g.m. [Peder] Kruchow, [prokurator] i Rødby.

2608 Jochum Johansen Fers, købmand i Nakskov, der døde 31.1.1787, fol.391.
Enkemand efter Margrethe Tiltsdatter. A:
0) far Johan Rasmussen, død
1) bror [Peder Johansen], død. 1B:
a Peder [Pedersen] Johansen Bølle, forpagter på Binnitse, der døde. E: [Nielsmine Cathrine Olufsdatter Læsø]. LV: far Oluf Læsø i Maribo. Børnenes FM: farbror Jacob Bølle, forpagter på Havløkke
2) søster [Christiane Johansdatter], død, var g.m. Christen Eriksen, skipper i Nakskov, [skifte 14.4.1770 lbnr.2243]. 1B:
a Anne Dorthe Christensdatter g.m. Peder Rasmussen i Holeby, nu i Vindeby
3) søster [Anne Cathrine Johansdatter, død, var g.m. Jeppe, snedker i Maribo. 1B:
a Jeppe Hansen Jepsen, på sukkerraffinaderiet i København
Afkald fra hendes A:
1) F. W. Hass og Marie Dorthe Hass, afkald 6.4.1784
2) søster Bodil Mørch g.m. Mads Pedersen, murersvend, afkald 5.2.1784.

2609 Anne Cathrine Lykke i Nakskov. 3.4.1788, fol.442.
E: Ludvig Ferdinand Rømer, toldinspektør. B:
1) Anne Cecilie Rømer 4
2) Adelheit Margrethe Christiane Rømer 2.
FM: Georg Jessen, apoteker.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Cecilie [Hansen] enke efter [Rasmus] Arendrup, i første ægteskab med afdødes far [Søren Christian Lykke, død 1766].
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1787.
Samfrændeskifte 3.4.1788.

2610 Mette Kirstine Flint i Nakskov. 6.7.1787, fol.442B.
Enke efter Thomas Christian Rennemann, [amtsforvalter i Halstedkloster amt.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Anne Gertrud Rødsteen, skifte 24.11.1746 lbnr.1652]. B:
1) Esther Margrethe Rennemann, enke efter [Jacob] Matzen, [by- og rådstueskriver i Nakskov, skifte 6.6.1764 lbnr.2130]
2) Peder Rennemann, [skoleholder i Solbjerg, der døde, skifte Løve herred gejstlig 8.12.1788 lbnr.106], på Sjælland
3) [Marianne] Rennemann g.m. [Peder] Kaasbøl. magister, [rektor i Nakskov].
Hendes A:
1) bror [Henrik] Flint, major
2) søster g.m. Wolf, købmand, begge døde. 4B:
[Anne Mette Flindt, skifte 22.7.1758 lbnr.603], var g.m. [Andreas Schumacher] Wolf, død. 4B: a Anne Kirstine Wolf b Thomas Frederik Wolf i Stubbekøbing c Hans Wolf i Arendal i Norge d Jacob Wolf, student i København 3) halvsøster Marie Ellermann i Nykøbing, var g.m. [Christen Nielsen] Janson, [kapellan i Nykøbing Falster, død 1764]. 1B:
a en søn.

2611 Peder Johansen Bølle, købmand i Nakskov, der døde 11.8.1787, fol.470B, 501.
E: Nielsmine Læsø. LV: far Oluf Læsø, købmand i Maribo. B:
3) Anne Margrethe Pedersdatter 5
4) Anne Kirstine Pedersdatter 4
5) Elisabeth Fers Pedersdatter 3
6) Niels Pedersen Bølle 3
7) Petrea Pedersdatter 1½.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen Bølle 9
2) Johan Pedersen Bølle 7.
FM:
1 fars stedfar Jørgen Bølle på Fritzholm
2 fars halvbror Jacob Bølle, forpagter på Havløkke.

2612 Cathrine Rasmusdatter i Nakskov. 10.6.1788, fol.495B.
E: Mikkel Hansen Bursø, skibsmand.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen Krag, skomagersvend i Odense.

2613 Maren Pedersdatter i Nakskov. 20.2.1787, fol.498.
E: Carl Ludvig Grønvald, hattemager. B:
1) Hans Jørgen Grønvald 2
2) Cecilie Christine Grønvald.
FM:
1 Johan Pedersen Top, bager
2 Niels Clausen Møller.

2614 Hustru i Nakskov. 24.6.1788, fol.504B.
E: Peder Pedersen Løve. B:
1) Hans Pedersen Løve.
FM: Morten Mathiassen.

2615 Georg [Simon] Jessen, postmester og apoteker i Nakskov, der døde 5.7.1788, fol.506.
E: Anne Cathrine Hincheldey. LV: bror Hincheldey, agent i Nykøbing.
Første ægteskab med [Maren Sofie Seidelin, skifte 22.3.1768 lbnr.2204]. B:
1) Claus Seidelin Jessen, i København
3) Elisabeth Cathrine Jessen
4) Georg Jessen, i København.
FM:
1 farbror Henrik Jessen
2 morbror [Bertel Clausen] Seidelin, præst i Slemminge [og Fjelde].

2616 Opbudsbo i Nakskov. 30.12.1785, fol.511, 601B, 639, 650.
Registrering af fallitbo hos Johan Adam Henschel, købmand i Nakskov.

2617

2617 Søren Christiansen Møller i Nakskov, der døde 14.2.1788, fol.593.
E: Karen Treven Fibiger. LV: Peder Christensen Høj, skipper. B:
1) Jørgen Fibiger Sørensen 12
2) Hans Christian Sørensen 10
3) Sofie Sørensdatter 8
4) Christian Sørensen 3½.
FM: Andreas Mikkelsen, drejer.
Afdøde døde under registrering af sit fallitbo, begyndt 30.7.1787.

2618 Christiane Brandt i Nakskov. 9.8.1788, fol.634.
E: Johan Peder Top, bager. B:
1) Johan Christian Top 7 uger.

2619 Johanne Sofie Priergaard i Nakskov. 6.12.1788, fol.638.
E: Asmus Jacob Langhorn, kirurg. B:
1) Barbara Dorthe Langhorn 6
2) Jacob Frederik Langhorn 4½.
FM: C. G. Nehrnst, major.

2620 Mette Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 12.9.1788, fol.641B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Hans Pedersen 14, i Halsted Tvede
2) søster Birthe Jørgensdatter g.m. Mads Jørgensen i Vesterborg.

2621 Elisabeth Bredenbech i Nakskov. 18.3.1788, fol.645B.
Enke efter Hans Christian Ditlevsen, murer, [skifte 18.8.1778 lbnr.2442].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde for 2 år siden i et Københavnsk hospital.

2622 Jeppe Christiansen, bødkersvend i Nakskov. 4.6.1788, fol.646B.
Afdøde var født på Fyn ved Egeskov.
Arvinger kendes ikke.

2623 Ingeborg Mikkelsdatter i Nakskov. 21.9.1788, fol.647B.
E: Iver Thomsen, murersvend.
Uden ægteskab B:
1) Christian Vilstrup 10, i Nebbelunde ved Rødby.
FM: Jens Nielsen Københavner.

2624 Knud Leonhardt Wiinholt, herredsfoged i Lollands Nørre herred og birkedommer i Nakskov, der døde 2.5.1787, fol.661.
E: Maren Stybe. LV: [Johannes] Friis, prokurator og herredsskriver. B:
1) Peder Wiinholt 5
2) Sofie Magdalene Wiinholt 3
3) Karen Claudine Wiinholt 1½
4) Anne Dorthe Wiinholt 6 mdr.
FM: morbror Niels Stybe, købmand.

2625 Mikkel Ottesen, grovsmed i Nakskov. 20.5.1786, fol.719.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Mathias Lange, klejnsmed. B:
1) Dorthe Malene Margrethe Mikkelsdatter 9½
2) Mette Kirstine Mikkelsdatter 4½
3) Otto Mikkelsen 6 mdr.
FM: Niels Madsen, klejnsmed.

2626 Henrik Schmidt, amtsforvalter i Nakskov. 7.9.1789, fol.724.
E: Anne Elsebeth Henriksdatter. LV: far Henrik Jensen. B:
1) Laurids Schmidt 17
2) Henrik Schmidt 9.
FM:
1 Niels Læsted Schmidt, købmand
2 Mathias [Isaksen] Schwarzkopf, præst i Skovlænge, Gurreby og Søllested.
[Afdøde døde 8.8.1780].
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1780.
Samfrændeskifte 7.9.1789.

2627 Eleonora Marie Østrup i Nakskov. 15.9.1789, fol.725.
E: Poul Christian Danchel, amtsforvalter og rådmand. B:
1) Nikolaj Folkmar Danchel 6
2) Wolrath Christian Danchel 5.
FM:
1 Mathias Walther, borgmester og byfoged
2 Didrik Bech, inspektør på Vintersborg.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1787.
Samfrændeskifte 15.9.1789.

2628 Hans Sørensen Fugl i Nakskov. 13.11.1789, fol.726.
E: Mette Cathrine Jensdatter. LV: Morten Mathiassen, brændevinsmand.
Første ægteskab med [Birthe Hansdatter, skifte 5.2.1782 lbnr.2502]. B:
1) Søren Hansen Fugl 20, i feldberederlære i Maribo
2) Niels Hansen Fugl 16
3) Mathias Hansen Fugl 12
4) Bodil Marie Hansdatter Fugl 8.
FM: Ernst Kreutzberg.

2629 Anne Marie Jensdatter i Nakskov. 14.8.1789, fol.726B.
E: Niels Nielsen, afskediget musketer. B:
1) Marie Lisbeth Nielsdatter
2) Anne Sofie Nielsdatter.
FM: David Hermansen.

2630 Frederik Nielsen murer i Nakskov. 13.11.1789, fol.727.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Lauridsen, sadelmager.
Første ægteskab med [Inger Olufsdatter, skifte 23.1.1777 lbnr.2394]. B:
1) [Birthe Frederiksdatter] g.m. Anders Nielsen.

2631 Hans Pedersen, sejlingsmand i Nakskov. 1.9.1789, fol.727B.
A:
1) bror, hvis navn ikke angives, gammel og vanfør ved Frederik Just.
Afdøde døde på rejse til Bordeaux i Frankrig.

2632 Peder [Pedersen] Løve, slagter i Nakskov. 21.6.1789, fol.729B.
Enken er bortrejst, uvist hvorhen.
Første ægteskab med [Dorthe Andersdatter, skifte 15.2.1764 lbnr.2089].
Børn, uvist hvor.

2633 Niels Pedersen, kornmåler i Nakskov. 28.1.1789, fol.732B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Christensen Høgh. B:
1) Peder Nielsen 6.
FM: Niels Rasmussen, lods.

2634 Anne Marie Jensdatter i Nakskov. 13.11.1789, fol.735.
E: Niels Holmberg, hjulmand. B:
1) Jens Peder Nielsen Holmberg 14
2) Dorthe Louise Nielsdatter 6
3) Anne Sofie Nielsdatter 3.
FM: Jens Thorsen, skomager.

2635 Neno Israel i Nakskov. 21.1.1790, fol.738.
E: Levin Josef, købmand. B:
1) Josef Levin
2) Lea Levin.
FM:
1 Levin Israel
2 Filip Jacob.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1789.
Samfrændeskifte 21.1.1789.

2636 Henriette Elisabeth Stybe i Nakskov. 28.1.1790, fol.739.
E: Jacob Bergsted, gæstgiver. B:
1) Hans Peder Conrad Bergsted.
FM: morbror Niels Peder Stybe.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1789.
Samfrændeskifte 28,1,1790.

2637 Niels Rasmussen, murersvend i Nakskov. 5.4.1785, fol.740B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Sørensen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.2.1785 i Rasphuset i København, på grund af voldtægt i byens kirkes klokketårn mod Anne Nielsdatter.

2638 Anne Sofie Jensdatter i Nakskov. 17.2.1787, fol.742B.
E: Christen Svendsen, markvogter. B:
2) Anne Dorthe Christensdatter 4
3) Cathrine Christensdatter 2.
Uden ægteskab B:
1) Ejner 8.

2639 Anne Cathrine Pedersdatter i Nakskov. 20.3.1787, fol.743B.
E: Niels Clausen, sejlingsmand. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 5.
FM: Carl Ludvig Grønvald, hattemager.

2640 Laurids Erslev, skrædder i Nakskov. 17.3.1790, fol.745B, 810B, 827.
E: Anne Marie Sandberg. LV: Hans Kamper. B:
2) Andreas Lauridsen Erslev 4½.
FM: Andreas Mikkelsen, drejer, beslægtet på fars side.
Første ægteskab med [Christine Jørgensdatter, skifte 5.5.1778 lbnr.2429].
1) Jørgen Oluf Lauridsen Erslev, student.

2641 Maren Pedersdatter i Nakskov. 18.3.1790, fol.746B, 800B.
A:
1) søster g.m. Erik Schiøtt i Græshave.

2642 Kirsten Jensdatter i Nakskov. 23.3.1790, fol.747, 801B.
E: Hans Jørgensen, feldbereder. B:
1) Johan Christian Hansen 4 uger.
FM: Henrik Lauridsen, sadelmager.

2643 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 12.11.1789, fol.747B, 762.
E: Rasmus Melchior. B:
1) Sidsel Kirstine Rasmusdatter 22
2) Anne Lisbeth Rasmusdatter 20.
FM: morbror Mikkel Rasmussen i Christiansdal havehus i Branderslev sogn.

2644 Maren Nielsdatter i Nakskov. 1.1.1790, fol.748, 761B.
E: Johan Anton Clausen, snedker.
Arvinger kendes ikke.

2645 Claus Støcker, skomager i Nakskov. 28.1.1790, fol.749, 786.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Christian Kamper. B:
1) Abel Cathrine Clausdatter 17
2) Anne Margrethe Clausdatter 13
3) Hans Peder Clausen 11
4) Jens Mathiassen 9
5) Anne Kirstine Clausdatter 4.
FM: farbror Henrik Støcker, skomager.
Afdøde døde 28.12.1789.

2646 Rasmus Hansen Stub i Nakskov. 12.2.1790, fol.750B, 772B.
E: Sidsel Margrethe Lauridsdatter. LV: Mathias Krøyer, sejlingsmand. B:
1) Christen Stub, møller i Nakskov
underskriver på samtlige børns vegne.

2647 Maren Christiansdatter i Nakskov. 13.2.1790, fol.751. 771B.
E: Laurids Pedersen, sejlingsmand. B:
1) Peder Lauridsen 8 uger.
FM: morfar Christian Kornmaaler.

2648 Karen Pedersdatter i Nakskov. 2.3.1790, fol.751B, 800.
Arvinger kendes ikke.

2649 Michael Jensen, ugift rådmand samt måler og vejer i Nakskov, der døde 8.2.1790, fol.752, 809B, 824B, 846B, 848B, 850B.
A:
0) forældre [Jens Rasmussen, skifte 2.9.1745 lbnr.1647 og Anne Elisabeth Gregersdatter Sidelmann, død]
1) bror Henrik Jensen, købmand
2) bror Gregers Jensen, præst i Skovlænge, [begravet 26.6.71], var g.m. [Margrethe [Henriksdatter] Bytzov i Søllested, Gurreby og Søllested, skifte Lollands Nørre herred gejstlig 27.1.1786 lbnr.3]. 3B:
a Jens Gregersen, degn i Løjtofte, død. 2B:
1 Helle Marie Jensdatter i Nakskov
2 Gregers Jensen
b Anne Elisabeth Jensen
c Helle Helene Jensen.
Fars første ægteskab med [Else Pedersdatter Munch]. B:
3) halvbror Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel, [død 26.10.1776]. 5B:
a Christian Jensen, degn på Sjælland
b Barbara Jensen, [skifte 24.12.1776 lbnr.2396]. E: Mathias Walther, borgmester. 1B:
1 [Magdalene Cathrine Mathiasdatter]
c Elisabeth Jensen, død, var g.m. etatsråd Collet. Uvist om børn
d Anne Beathe Jensen, [skifte 21.4.1778 lbnr.2445], var g.m. Helmich, byfoged [i skive, skifte Skive 30.9.1774 lbnr.104]. 1B:
1 Jens Mathias Helmich hos sin farbror rådmand Kjær i Ålborg.
e Marianne Jensen, enke efter Heerfordt i København.

2650 Andreas Madsen Teglgaard, brændevinsmand i Nakskov. 4.2.1789, fol.754B, 769B.
E: Anne. LV: Peder Lyngby.
Afdøde havde arv efter far Mads Rasmussen på Nørre Teglgård ved Viborg, [skifte Viborg 13.9.1787 lbnr.1474].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til familien i Jylland.
Arvinger angives ikke.

2651 Oluf Mortensen, grovsmed i Nakskov. 19.9.1789, fol.757, 763.
E: [Cathrine] Margrethe [Poulsdatter]. LV: Frederik Christensen. B:
1) Oline Cathrine Olufsdatter 5
2) Morten Olufsen 2
3) [Cecilie Olufsdatter], født efter fars død.
FM: Oluf Madsen Møller, feldbereder.

2652 Ditlev Nielsen, bødker i Nakskov. 27.9.1789, fol.758, 764, 792B, 801B, 803, 809, 814, 820, 823B.
E: Karen Marie Jørgensdatter, der døde 4.10.1789. B:
2) Thomas Vilhelm Ditlevsen 6.
FM: Hans C. Kampmann.
Først ægteskab med [Sidsel Hansdatter, skifte 11.7.1777 lbnr.2406]. B:
1) Niels Ditlevsen, skomager.

2653 Karen Rasmusdatter i Nakskov. 31.3.1790, fol.762.
Enke efter Rasmus [Hansen] Melchiorsen, [skifte 21.5.1782 lbnr.2506]. B:
1) [Sidsel Kirstine Melchiorsdatter], forlovet med Laurids Pedersen, sejlingsmand
2) [Anne Elisabeth Melchiorsdatter].
FM: morbror Mikkel Rasmussen i Branderslev.

2654 Rasmus Mikkelsen Falch, murer i Nakskov. 1.4.1790, fol.762B, 801.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Frederik Christensen, købmand.
Afdøde kom her til byen for 50 år siden og skal have familie i Nykøbing Mors.

2655 Jørgen Winther i Nakskov, forpagter på Sjælstofte. 10.4.1790, fol.765B, 773B, 787.
Enkemand. Testamente af 16.12.1774 afløst af testamente af 30.12.1789. A:
1) hustrus søster Johanne Christiane Just, enke efter Julius Fugl
2) hustrus søster Marie Margrethe Just, enke efter Markus Clausen [Bechmann, skifte 20.12.1779 lbnr.2477]
3) hustrus søster [Anne Albertine Justsdatter, skifte 30.4.1783 lbnr.2523] E: [Johan Adam] Henschel. 3B:
a Elisabeth Henschel
b Dorthe Cathrine Henschel
c Janne Albertine Henschel
4) hustrus bror Frands Just, død. 1B:
a Dorthe Cathrine Just i København
5) hustrus søster Dorthe Cathrine Just, [skifte Rødby 25.4.1782 lbnr.447]. E: Rasmus Schritzmeier i Rødby. 3B: 2 sønner og 1 datter.
a [Peder Schritzmeyer]
b [Dorthe Cathrine Schritzmeyer]
c [Anne Margrethe Schritzmeyer].

2656 Niels Christensen Brøndum, hattemager i Nakskov. 13.4.1790, fol.768, 806.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Frederik Christensen, købmand. A:
1) søster Elisabeth Christensdatter Brøndum, [skifte Randers 22.7.1783 lbnr.1226]. E: Poul David Sleigh, bendrejer i Randers. 3B:
a Bendix Poulsen 27, døbt Randers 7.6.1763
b Maren Poulsdatter g.m. [Christen Poulsen] skoflikker i Randers
c Christiane Poulsdatter.

2657 Henrik Ditmer, lotterikollektør i Nakskov. 14.4.1790, fol.770, 793, 803, 810B, 820B, 836B, 839, 843B, 848B.
A:
1) bror Jochum Ditmer, på stedet
2) bror Johannes Ditmer, prokurator i København.

2658 Peder Fugl, lods i Nakskov i Nakskov, der døde 15.4.1790, fol.770, 831B, 836.
B:
1) Peder Pedersen Fugl, i skolehuset i Stege på Møn.

2659 Anne Cathrine Jensdatter, ugift i Nakskov, der døde 6.3.1790, fol.771, 804B.
A:
1) bror Rasmus Jensen i Græshave på Øllingsø gods.

2660 Jochum Ditmer, herredsfoged i Nakskov, der døde 30.4.1790, fol.773, 803, 813B.
Enkemand. B:
1) Bodil Margrethe Jochumsdatter
2) Christiane Birgitte Jochumsdatter.

2661 Anne Margrethe Rasmusdatter i Nakskov. 25.5.1790, fol.799B.
Enke efter Andreas [Mathiassen], glarmester, [skifte 27.5.1771 lbnr.2271].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Riegelsens hospital.

2662 Rachel Lauridsdatter i Nakskov. 26.5.1790, fol.799B, 807.
E: Christian Bendixen, skrædder. B:
1) Dorthe Christiansdatter 8
2) Martha Christiansdatter 5
3) Marie Christiansdatter 1¾.
FM: Knud Nielsen, skrædder.

2663 Christen Pedersen, væver i Nakskov. 17.6.1790, fol.801B, 830.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.6.1790.

2664 Christian Hansen Møller i Nakskov. 4.6.1790, fol.802.
E: Sofie Amalie Hansdatter, nu forlovet med H. C. Kamper. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 14
2) Sofie Christiansdatter 11
3) Birthe Cathrine Christiansdatter 9
4) Hans Christiansen 7
5) Karen Marie Christiansdatter 3.
FM: farbror Erik Hansen, skoleholder i Gurreby.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1789.
Samfrændeskifte 4.6.1790.

2665 Elisabeth Henningsdatter i Nakskov. 22.6.17980, fol.802B, 826B.
E: Mads Joensen, daglejer. B:
2) Anne Marie Madsdatter 10 uger.
FM: Otto Simonsen, smed.
En slegfredsøn B:
1) Henning Johansen 6.

2666 Simon Pedersen, ugift tjenestekarl i Nakskov. 3.7.1790, fol.803B, 833.
A:
1) halvbror Niels Pedersen, over 30 år gammel
2) halvbror Steffen Pedersen 23, i Sandby
3) halvbror Hans Pedersen 17
4) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Clausen i Højsmarke.
Desuden nævnes afdødes stedfar Peder Steffensen i Sandby.
Afdøde døde under mønstringen i København

2667 Else Hillerup, ugift i Nakskov. 15.7.1790, fol.805, 825B.
A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) bror Søren Hillerup, forvalter på Wedellsborg på Fyn,
der har fuldmagte fra A:
3) Niels Hillerup i Ålborg
4) C. Hillerup i Kalundborg
5) N. Willemoes på Kærgårdsholm
6) M. Willemoes på Abildgård
7) O. Willemoes i Assens
8) A. Løfting i Diernæs
Afdøde døde 14.7.1790.

2668 Peder Nikolaj Milo, et barn i Nakskov. 17.7.1790, fol.805B, 842.
A:
1) bror Christian Milo 22, i Odense
2) bror Jacob Milo 18, i Odense
3) bror Carl Milo 17, i Odense
4) Enevold Simonsen Milo 16, i Odense
5) halvbror Frederik Milo, bogbinder i Odense
6) halvbror Poul Milo, bogbinder i Nakskov.

2669 Jens Møller, fuldmægtig i Nakskov, der døde 21.7.1790, fol.807B, 817B, 826B, 839.
E: Anne Kirstine. LV: Peder Holm, inspektør på ladegården. A:
1) bror Laurids Møller, skipper i Fåborg
2) bror Anders Møller, møllersvend i Odense
3) søster Anne Elisabeth Møller g.m. Laurids Torup, degn [i Avnslev] ved nyborg på Fyn.

2670 [Jochum] Jacobsen, maler i Nakskov, der døde 9.8.1790, fol.811B, 814B, 817, 837, 840B, 845B, 847B, 850, næste protokol fol.18B, 40B, 50B, 93B, 136B.
Enkemand efter [Maren Cathrine Nielsdatter], der døde for kort tid siden. B:
1) Christian Ludvig [Jochumsen] 10
2) Nikolaj [Jochumsen] 8.
FM: fars svoger Christoffer Dardarel.

2671 Anne Kirstine Rasmusdatter i Nakskov. 18.8.1790, fol.816, 831.
E: Jacob Rasmussen, markvogter. B:
1) Rasmus Jacobsen 7
2) Anne Marie Jacobsdatter 2½
3) Laurids Jacobsen 1½
4) Anne Kirstine Jacobsdatter 4 uger.
FM: halvbror Jens Jacobsen, skomagersvend.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror hos en bonde på Lolland
2 afdødes bror i Rødby.

2672 Hans Hansen, kornmåler i Nakskov. 28.8.1790, fol.819, 832.
E: Birthe Cathrine Hansdatter. LV: bror Jacob Hansen, bager. A:
1) halvsøster i Købelev, død. 2B:
a Hans
b Anton.
FM: David Hermansen.

2673 Margrethe Brandt i Nakskov. 28.8.1790, fol.819B, 832B.
E: Rasmus Jensen Krog, snedker. B:
1) Christian Jacobsen 10
2) Jens Henrik Jacobsen 6
3) Louise Jacobsdatter 4
4) Helene Jacobsdatter 1½.
FM: fars svoger Johan Top, bager.

2674 Gotfred Høpfner, guldsmedesvend i Nakskov, der døde 10.9.1790, fol.820B, 831.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Sverige, havde været guldsmed i Sakskøbing.

2675 Peder Andreassen, handskemager i Nakskov. 16.9.1790, fol.821, 835.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Poulsdatter, skomager. B:
1) Andreas Pedersen 5
2) Hans Pedersen 9 mdr.
FM: Henrik Lauridsen, sadelmager.

2676 Christoffer Dardarel, købmand i Nakskov. 17.9.1790, fol.821B, 825B, 847, 849B, næste protokol fol.8, 42, 51B, 60B, 68B, 80, 87B, 92, 95, 109, 111, 114, 166.
E: Inger Marie [Rasmusdatter]. LV: Rasmus Bentsen. B:
1) Karen Marie Christoffersdatter 21
2) Nikolaj Christoffersen 13.
FM: farbror Carl Dardarel.
Desuden nævnes afdødes bror i Norge.

2677 Maren Hansdatter i Nakskov. 28.9.1790, fol.824B, 834B.
E: Frederik Thomsen, feldbereder. B:
1) Hans Frederiksen 5½.
FM: Rasmus Poulsen, beslægtet på mors side.

2678 Niels Jepsen, ugift tjenestekarl i Nakskov, der døde 28.10.1790, fol.827B, 840, 850.
A:
1) søster Johanne Jepsdatter g.m. Mads Olufsen, væver i Sandby på Christiansdal gods
2) søster Kate Jepsdatter i Sandby.

2679 Luttemille Pedersdatter i Nakskov. 28.10.1790, fol.828B, 839.
Enke efter Mads Christensen, markvogter, [skifte 27.1.1786 lbnr.2576]. B:
1) Peder Madsen 14.
FM: Samuel Lauridsen.

2680 Laurids Frederiksen Saxe, sejlingsmand i Nakskov. 3.11.1790, fol.830B.
A:
0) forældre [Frederik Carl Breide Saxe, skifte 9.6.1781 lbnr.2473 og Gunder Christensdatter, skifte 23.5.1769 lbnr.2213]
Fars første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 3.11.1757 lbnr.1915]. B:
1) halvsøster Dorthe Frederiksdatter.
Fars andet ægteskab med [Else Madsdatter, skifte 31.5.1761 lbnr.2030]. B:
2) halvbror Christian Frederiksen.
Fars fjerde ægteskab med [Birthe Mortensdatter]. B:
3) halvsøster Anne Frederiksdatter.

2681 Maja Olufsdatter i Nakskov. 5.11.1790, fol.831.
E: Grimberg Berliner, en omrejsende stenhugger, der i nogen tid har opholdt sig i Nakskov. Afdøde skal have 4 børn uvist hvor.
Afdøde var født i Stockholm i Sverige.

2682 Michael Jensen Kamper, sejlingsmand i Nakskov. 15.11.1790, fol.834, næste protokol fol.19B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Fugl, prokurator. B:
1) Jens Michaelsen 1.
FM: Rasmus Pedersen, slagter.
Afdøde døde på sørejse til Danzig.

2683 Hedvig Olufsdatter i Nakskov. 17.11.1790, fol.835B.
A:
Hel- og halvsøskende, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes afdødes stedfar Johan Lethan, kobbersmed.
(Sml. lbnr.2569).

2684 Ingeborg Dorthe Jørgensdatter i Nakskov. 25.1.1791, fol.842B, 850.
E: Henrik Eriksen, skomager. B:
1) Frands Henriksen 15
2) Cathrine Henriksdatter 11.
FM: Niels Poulsen, skomager.Nakskov Byfoged
Skifteprotokol
1790-1806

2685 Nielsmine Læsø i Nakskov, der døde 13.12.1790, fol.1, 12, 14, 14B, 17B, 19, 20B, 31, 69B, 133B.
E: Erik Langballe, købmand. B:
6) Oluf Anton Eriksen Langballe 8 uger
7) Jens Balch Eriksen Langballe 8 uger.
Første ægteskab med Peder Anton [Johansen] Bølle, [skifte 11.8.1787 lbnr.2611]. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter Bølle 9
2) Anne Kirstine Pedersdatter Bølle 8
3) Elisabeth Fers Pedersdatter 7
4) Niels Pedersen Bølle 6
5) Petrea Pedersdatter Bølle 4.
FM:
1 morfar Oluf Læsø i Maribo
2 Jacob Bølle, forpagter på Knuthenlund.

2686 Peder Hansen Noer, skipper i Nakskov. 18.4.1791, fol.10, 38B, 45B, 52, 92B, 98B.
E: Maren Kirstine Top. LV: Jørgen Bolt, købmand. B:
1) Terese Kirstine Noer 4
2) Hansfred Noer 1½.
FM: Frederik Just, købmand.

2687 Jacob Krum, købmand i Nakskov. 18.4.1791, fol.11, 40, 46B, 52B.
E: Cathrine Marie Nielsdatter [Nygaard]. LV: Oluf Pedersen. B:
1) Jacob Jacobsen Krum 13
2) Daniel Haagen Jacobsen 11
3) Dorthe Marie Jacobsdatter 8.
FM: Niels Madsen, klejnsmed.

2688 Christian Barfoed, købmand i Nakskov, [der døde 15.3.1791], fol.11B, 171.172B, 174, 194, 197B, 208B, 210, 211B, 214, 218B, 220B, 246B, 262, 267B, 274B, 276, 280B, 285B, 323, 325B, 327B, 347.
E: Anne Margrethe Bech. LV: Hans Benzon, der ægter enken.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: født værge Hans Peder Barfoed, kateket i København Nikolaj.
Da enken har valgt at hensidde i uskiftet bo, har hun dermed frasagt sig retten til at fragå arv og gæld og hæfter derfor for al gæld.
Af kreditorerne i dette fallitbo er følgende beslægtet med enken som debitor og skal derfor aflægge ed efter lovens 5.14.46.
1) enkens mor Madam Bech i Flensborg
2) enkens bror Nikolaj Bech i Flensborg
3) enkens svoger Matzen i Flensborg
4) enkens svoger Lorentsen i Flensborg
5) Jens Hansen i Flensborg
6) Niels Bruun på Marstal
7) Hans Bruun på Marstal.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1791.
(Afdøde var søn af Hans Pedersen, borgmester i Assens, skifte Assens 28.3.1743 lbnr.298 og Else Cathrine Barfoed, skifte Assens 22.4.1776 lbnr.633).
(Se skifte efter afdødes bror Peder Hansen Barfoed, doktor i Assens, skifte Assens 8.11.1792 lbnr.800).

2689 Anne Cathrine Toft i Nakskov. 24.5.1791, fol.12B, 127, 157.
E: Christian Berntsen, rådmand og birkedommer. B:
1) Mathia Vilhelmine Berntsen 7
2) Hans Peder Berntsen 4, der døde, [begravet 14.10.1791]
3) Anne Kirstine Berntsen 4
4) Johanne Cathrine Bentsen 7 uger, der døde [begravet 14.10.1791].
FM: Rasmus Pedersen, slagter.

2690 Bernt Hermansen, sejlingsmand i Nakskov. 27.5.1791, fol.13B, 38.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Andreas Mikkelsen, drejer.
Af første ægteskab B:
1) Herman Berntsen, over 20 år gammel.
FM: farbror David Hermansen.

2691 Anne Dorthe i Nakskov. 28.6.1791, fol.14, 103B.
E: Abraham Haugaard, rådhusbetjent. B:
1) Marie Haugaard 25
2) Niels Daniel Haugaard, student
3) Charlotte Amalie Haugaard 21.
4) Hans Jacob Haugaard 19, i Nakskov latinskole
FM: Frederik Christensen.

2692 Anne Marie Samuelsdatter i Nakskov. 11.7.1791, fol.15, 41B.
E: Jørgen Lauridsen Bech. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 5
2) Samuel Nordstrøm Jørgensen 2
3) Inger Marie Jørgensdatter 6 uger.
FM: Peder Poulsen, skomager.

2693 Christoffer Thomsen Arrild, stadsmusikant i Nakskov. 29.7.1791, fol.15B, 97B.
E: Abigael Marie [Friis]. LV: Johannes Friis, birkedommer. B:
1) Anne Sofie Arrild g.m. [Claus Nielsen] Clausen, kapellan i Skovlænge
2) Bertel Arrild 22, i København
3) Thomas Arrild 20
4) Ida Kirstine Arrild 17
5) Frederik Jacob Arrild 14.
FM: morbror Hans Jacob Friis, organist.
[Første ægteskab med Anneke Hansdatter Tollesen, skifte 31.8.1757 lbnr.1906].

2694 Gertrud Kirstine i Nakskov, der døde 3.10.1791, fol.21, 31B, 43B, 47, 51, 53B, 62, 74B, 84B, 99B, 110, 113, 118B, 122, 129, 132, 147, 151, 153B, 157B, 163B, 166, 170, 175B, 176B, 185, 197, 203B, 206B, 211B, 214, 219B, 221B, 268, 297B, 302B, 311B, 332, 333B.
Enke efter Nikolaj Østrup, [skifte 9.9.1783 lbnr.2570]. B:
1) Peder Østrup
2) Eleonora Marie Østrup, [skifte 15.9.1789 lbnr.2627]. E: Poul Christian Danchel, amtsforvalter og rådmand. 2B:
1) Nikolaj Folkmar Danchel 8
2) Wolrath Christian Danchel 7.
3) Anne Cathrine Østrup g.m. Casper Vandal, købmand i Nykøbing.

2695 Christian Rasmussen, kornmåler i Nakskov. 15.11.791, fol.37, 104B.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Mathias Jensen, snedker. B:
1) Maren Christiansdatter, [skifte 13.2.1790 lbnr.2647], var g.m. Laurids Pedersen, sejlingsmand. 1B:
a Peder Lauridsen 2
2) Bodil Cathrine Christiansdatter i København.

2696 Niels Rasmussen Thonbo (Tunbo) i Nakskov. 8.12.1791, fol.53, 106, 126B.
E: Anne Cathrine Margrethe Rasmusdatter. LV: Niels Lem, murer. B:
2) Rasmus Carl Nielsen 18.
FM: Carl Dardarel.
Af første ægteskab B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter i København.

2697 Carl Gustav Nehrnst, major i Nakskov. 2.2.1792, fol.73, 82.
Testamente af 28.11.1791. A:
1) Peder Trolle Priergaard 24
2) Johanne Sofie Priergaard, [skifte 6.12.1788 lbnr.2619]. E: Asmus Jacob Langhorn, kirurg. 2B:
a Barbara Dorthe Langhorn
b Jacob Frederik Langhorn.
Arvingernes far var [Niels Priergaard, skifte 8.10.1774 lbnr.2330] og efter hans død har begge arvinger været opdraget i afdødes hus.

2698 Johanne Gregersdatter i Nakskov. 21.2.1792, fol.81, 125B.
E: Christen Jensen Ørsted. B:
1) Jens Christensen 1¾
2) Søren Christensen 5 uger, der døde, [begravet 25.6.1792].
FM: Peder Jørgensen, skipper.

2699 Anne Marie Mule, ugift i Nakskov. 4.3.1792, fol.85B, 102B.
A:
0) forældre [Hans Sørensen Mule, skifte 24.4.1771 lbnr.2265 og Gertrud Nielsdatter, skifte 6.2.1739 lbnr.1512]. B:
1) søster Dorthe Hansdatter Mule, [skifte7.5.1764 lbnr.2095], var g.m. Bendix Andreassen, skrædder. B:
a Christian Bendixen, skrædder.
Fars andet ægteskab med [Anne Elisabeth Pedersdatter i Nakskov. 20.7.1758 lbnr.1941]. B:
2) halvsøster Anne Gertrud Hansdatter i København, enke efter en skibsmand
3) halvbror Christian Hansen Mule, skrædder i København
4) Inger Marie Hansdatter Mule, på stedet.

2700 Sara Hansdatter i Nakskov. 7.3.1792, fol.86B, 88B, 176B.
E: Johan Ibsen, landvæsenskommissær. B:
1) datter g.m. Peder Lange, forvalter på Sæbyholm [i Halsted sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1789, da forpagter på Juellinge [i Halsted sogn].

2701 Johanne Charlotte Lucie Suhr i Nakskov. 1792, fol.91, 151B.
E: Laurids Schmidt Theisen, farver. B:
1) Hanne Margrethe Theisen.
FM:
1 Tønne Rasmussen, købmand
2 Johannes Hage.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1792.
Samfrændeskifte 8.4.1793.

2702 Hans Bellinge, ugift fuldmægtig hos amtsforvalteren i Nakskov. 24.4.1794, fol.93, 95.
Testamente af 20.4.1792. A:
1) bror Rasmus Bellinge på Fyn
2) bror Peder Bellinge på Øllingsø.

2703 Karen [Lauridsdatter], slagters i Nakskov. 27.4.1792, fol.94B.
Enke efter Bertel [Hansen] Duus, [skifte 15.4.1783 lbnr.2529].
Arvinger angives ikke.

2704 Peder Mortensen, bager i Nakskov. 11.7.1792, fol.107, 116, 164.
E: [Navn angives ikke.]
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.7.1792.

2705 Maren Frederiksdatter i Nakskov. 13.7.1792, fol.108, 112.
E: Jens Grøn, husar. B:
1) Frederik Jensen 10
2) Else Cathrine Jensdatter 6
3) Hans Christian Jensen 3.
FM: Peder Christensen Høj, skipper.

2706 Laurids Sandberg i Nakskov, der døde 13.9.1792, fol.117, 122, 178, 183, 193, 223.
A:
0) forældre [Henning Ulrik Sandberg, rådmand, skifte 24.10.1780 lbnr.2500 og Margrethe Marie Lauridsdatter, skifte 30.11.1754 lbnr.1851]. B:
1) bror Frederik Sandberg
2) bror Poul Sandberg.
3) søster Martha Sandberg.

2707 Dorthe Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 19.9.1792, fol.117B, 192.
Afdøde havde pårørende i Våbensted.

2708 Anders Pedersen, ugift bryggerkarl i Nakskov. 20.9.1792, fol.118.
Arvinger angives ikke.

2709 Mette Cathrine Rasmusdatter i Nakskov. 5.10.1792, fol.118B, 123.
E: Peder Andersen, møller. B:
7) Anne Kirstine Pedersdatter 8
8) Johanne Pedersdatter 6
9) Anders Pedersen 5
10) Anne Grethe Pedersdatter 3.
FM: Hans Jensen Stevning, beslægtet på mors side.
Første ægteskab med Anders Olufsen, møller i Skovbølle. B:
1) Mads Andersen 28, gift på Falster
2) Jens Andersen 22
3) Oluf Andersen 20
4) Rasmus Andersen 18
5) Hans Andersen 16
6) Anders Andersen 10.
FM:
1 farbror Rasmus Olufsen i Vindeby
2 Jens Olufsen Maribo, skomager.

2710 Carl Dardarel i Nakskov. 6.9.1792, fol.120, 160B, 162, 163.
E: [Kirsten Richardsdatter]. LV: Friis, birkedommer.
Arvinger angives ikke.

2711 Niels Peder Stybe, købmand i Nakskov. 16.10.1792, fol.121B, 189B.
Enken og børnene bor hos hendes mor i Nykøbing.
Afdøde der havde været sidst i Lübeck, døde hos sin bror Jens Stybe, købmand i Nakskov.
Desuden nævnes afdødes svigermor Madam, salig Vinding.

2712 Peder Christensen Jyde i Nakskov, der døde 23.11.1792, fol.125, 210B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Oluf Pedersen, rebslager, som beslægtet.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født ved Hjørring i Vendsyssel.

2713 Maren Mikkelsdatter i Nakskov, der døde 23.12.1792, fol.129.
E: Mathias [Mathiassen] Legou.
Første ægteskab med [Jens Lauridsen Kampe, skifte 13.11.1776 lbnr.2395]. B:
1) Laurids Jensen 28
2) Michael Jensen, død. 1B:
a Jens Mikkelsen.
FM: stedfar Niels Hjulmand.
[Andet ægteskab med Hans Bernt Andreassen, skifte 26.12.1777 lbnr.2426].

2714 Maren Rasmusdatter i Nakskov. 4.1.1793, fol.130, 149, 173B.
E: Hans Nielsen Thaasinge, daglejer.
Første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 28.1.1789 lbnr.2633]. B:
1) Peder Nielsen 10.
FM:
1 morbror Jens Rasmussen i Vester Skovby i Sønder herred
2) morbror Rasmus Rasmussen i Vester Skovby.

2715 Knud Nielsen Schmidt, skrædder i Nakskov, der døde 12.1.1793, fol.131135, 146.
E: Abigael Henriksdatter. LV: Christen Pedersen, skrædder. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Sørensdatter g.m. Jens i Abildtorpe
b Mette Sørensdatter gift i Abildtorpe.
Desuden nævnes enkens bror Peder Henriksen i Blans.
Der er muligvis flere arvinger.

2716 Ingeborg Andersdatter i Nakskov, der døde 13.2.1793, fol.135B.
E: Jørgen Lauridsen Bech. A:
1) bror Rasmus Blach i Skovbølle
2) bror Peder, skomager i Skovbølle
3) søster, enke i Havbølle [i Ryde sogn]
4) søster g.m. en daglejer i Skørringe.

2717 Frederik Just, købmand i Nakskov. 1792, fol.136.
Else Bay Ditmer.
Bevilling til uskiftet bo for enken og hendes umyndige datter af 16.11.1792.

2718 Inger Elisabeth Jørgensdatter i Nakskov. 28.2.1793, fol.146, 169B.
Enke efter Erik Eriksen Maler, arrestforvarer, [skifte 25.2.1786 lbnr.2600]. B:
1) Anne Eriksdatter.
FM: Hans Thomsen, skomager.

2719 Elisabeth Marie Kohlenberg i Nakskov. 18.4.1793, fol.150.
E: [Frederik] Svendsen, herredsfoged. B:
1) Sofie Hedvig 7 uger.
FM: Tønne Rasmussen, købmand.

2720 Frederik Tønnesen i Nakskov. 18.4.1793, fol.150B, 200B, 215B, 218, 220B, 223, 223B.
A:
0) mor [Charlotte Amalie Berntsdatter Suhr, skifte Lollands Nørre herred gejstlig 18.2.1793 lbnr.17, enke efter Oluf Frandsen] Dorph, præst i Nakskov og Branderslev, [død 28.11.1777]. Mors første ægteskab med [Rasmus Tønnesen, tolder i Nakskov]. B:
1) bror Tønne Rasmussen [Tønnesen], købmand
2) bror Bernt Tønnesen.

2721 Niels Hansen Sandberg, hattemager i Nakskov, der døde 1.5.1793, fol.153.
E: Anne Cathrine Knudsdatter. LV: Mathias Jensen, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Anton Nielsen Sandberg 14.
FM: Jens Lorentsen Frisch.

2722 Martha Sandberg i Nakskov. 6.5.1793, fol.154, 183B.
A:
1) bror Laurids Sandberg
2) bror Poul Sandberg
3) bror Frederik Sandberg i København.

2723 Christian Ulriksen, daglejer i Nakskov. 16.5.1793, fol.155, 190B.
E: Cathrine Steffensdatter. LV: Rasmus Helletoft, snedker. B:
1) Maren Christiansdatter 9
2) Bodil Christiansdatter 4
3) Søren Christiansen 3 mdr.
FM: David Hermansen, undergraver.

2724 Cathrine [Marie Nielsdatter] Nygaard i Nakskov. 19.5.1793, fol.155B, 186B.
Enke efter Jacob Krum, [skifte 18.4.1791 lbnr.2687]. B:
1) Jacob Jacobsen Krum 15½
2) Daniel Haagen Jacobsen 13
3) Dorthe Marie Jacobsdatter 11.
FM: Peder Clausen.

2725 Morten Knudsen, købmand i Nakskov. 10.5.1793, fol.157B, 186.
E: Kirsten. B:
1) Anne Cathrine Knudsen 14
2) Johanne Dorthe Knudsen 8.
FM:
1 farbror Zier Knudsen i Tjørneby
2 Rasmus Thorsen i Brødebølle.

2726 Rasmus Hansen, bådfører i Nakskov.11.6.1793, fol.158, 174B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Olufsen, skomager. B:
3) Niels Rasmussen 20, i skomagerlære.
FM: Søren Olufsen, glarmester som beslægtet.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 9.10.1766 lbnr.2202]. B:
1) Maren Kirstine Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen Hval, tømrer på Holmen i København
3) Anders Rasmussen i England.

2727 Marie Lauridsdatter i Nakskov. 11.6.1793, fol.158B, 187.
E: Rasmus Pedersen, smedesvend. A;
1) søster Dorthe Margrethe Lauridsdatter g.m. Søren Hansen, hjulmand i Branderslev
2) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Rasmus Olufsen i Branderslev.

2728 Mads Hansen Schmidt, handskemager i Nakskov, [begravet 24.6.1793], fol.160.
E: Anne Lauridsdatter.
Testamente af 4.3.1790.

2729 Anne Rasmusdatter i Nakskov. 16.7.1793, fol.162B, 212B.
E: Jens Hansen, skibsmand. B:
1) Hans Jensen 10.

2730 Marie Hansdatter Just i Nakskov. 28.7.1793, fol.163B, 200, 203, 223B, 252.
Enke efter Bernt Hermansen, [skifte 27.5.1791 lbnr.2690]. A:
1) bror Just Rasmussen i Vejleby
2) søster, død. 1B:
a Else i Tjørneby.
FM: Bernt Hermansens bror David Hermansen.
Arv til Bernt Henriksens barn af første ægteskab B:
1) Herman Berntsen, sejlingsmand
og til Bernt Henriksens uægte barn B:
2) Birthe Berntsdatter.

2731 Inger Elisabeth Jørgensdatter i Nakskov. 18.9.1793, fol.169B.
B:
1) Anne Kirstine Eriksdatter.
FM: Hans Thomsen.

2732 Hans Christoffer Madsen i Nakskov. 4.10.1793, fol.172, 191.
E: Charlotte Amalie. LV: Frederik Christensen. B:
1) Jacobine Hansdatter 5
2) Dorthe Christine Hansdatter 4.
FM: Søren Sønderup.

2733 Ingeborg Andersdatter i Nakskov. 2.11.1793, fol.180.
E: Jørgen Lassen Bech, sadelmager.
Arvinger angives ikke.

2734 Anne Hansdatter i Nakskov, der døde 7.11.1793, fol.180B,204B.
E: Hans Pedersen, væver. A:
1) søskendebarn Mikkel Smed i Vesterbølle.

2735 Anne Cathrine Knudsdatter i Nakskov. 13.11.1793, fol.181B, 216.
Enke efter Niels Hansen Sandberg, hattemager, skifte 1.5.1793 lbnr.2721. A:
1) halvsøster Anne Andersdatter, indlagt i Nakskov fattighus, da hun er sindssvag.
FM: Mathias Jensen, snedker.
Afdøde døde 12.11.1793.

2736 Anne Regine Mathiasdatter i Nakskov. 17.11.1793, fol.184, 274.
E: Rasmus Poulsen, vognmand. A:
1) bror Jochum Mathiassen i Gurreby på Øllingsø gods
2) søster Johanne Mathiasdatter g.m. Christen Pedersen Angelbo.

2737 Anne Hansdatter i Nakskov, der døde 12.1.1794, fol.193B, 208B.
E: Hans Kastrup, møller. A:
1) søster Gertrud Hansdatter g.m. Tønne, daglejer i Bandholm
2) søster Maren Hansdatter, gift på Falster
3) søster Karen Hansdatter i Sakskøbing
4) søster Dorthe Hansdatter i Sakskøbing.

2738 Peder Holm, toldkontrollør i Nakskov. 18.1.1794, fol.196B, 220, 260, 262B, 265, 292, 296, 297.
Enkemand efter [Anne Birgitte Stadager, skifte 1.4.1787 lbnr.2603]. B:
1) Jens Frederik Holm, forvalter på Søllestedgård
2) Claus Stadager Holm 21, farer til søs på Vestindien
3) Niels Isak Holm, farer til søs på Vestindien
4) Sofie Magdalene Holm g.m. [Hans Henrik] Stagmann, [kirurg] i Maribo
5) Else Frederikke Holm g.m. Søren Friis, købmand på stedet.

2739 Maren Lønborg i Nakskov, der døde 27.1.1794, fol.199, 201B, 206B, 226, 295, 370B, 376B.
Enke efter [Jens] Tollesen, farver, [skifte 8.7.1782 lbnr.2522]. B:
1) Anne Dorthe Jensdatter, på Øllingsøgård. Ved skiftesamlingen 13.6.1795 er hun g.m. [Frederik] Svendsen, herredsfoged.
FM: morfar Lønborg, købmand ved svigersøn Midlerkamp, købmand.
Afdøde havde overdraget farveriet til sin stedsøn Tolle Tollesen for et år siden.

2740 Inger Nielsdatter i Nakskov, der døde 18.2.1794, fol.204B, 222.
E: Mathias Lange.
Første ægteskab med Mathias Lindstrøm, født i Sverige.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.

2741 Anne Pedersdatter i Nakskov. 4.3.1794, fol.207B, 273B.
Enke efter Hans [Hansen] Konstabel, skomager, [skifte 28.4.1767 lbnr.2156]. A:
1) bror Mads Pedersen
2) søster Lisbeth Pedersdatter i Keldernæs
3) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Knudsen, væver i Keldernæs.

2742 Karen Frandsdatter i Nakskov. 7.3.1794, fol.208.
E: Peder Olufsen, skoflikker. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 3½.
FM: Hans Rasmussen, skoflikker.

2743 Jens Schiøtt i Nakskov. 5.4.1794, fol.209B, 273B.
E: Mette. B:
1) Cathrine Jensdatter g.m. Christen Andersen, vægter, på stedet.
Afdøde, der tidligere havde boet i Sandby, var flyttet ind til sin datter i Nakskov.

2744 David Olufsen, handskemager i Nakskov, der døde 25.5.1794, fol.213, 225B.
E: Masse Madsdatter. FM: Poul Milo, bogbinder. A:
1) bror Lorents Olufsen, handskemager
2) søster Kirstine Dorthe Olufsdatter i København.

2745 Birthe Hansdatter Graver, ugift i Nakskov. 10.10.1794, fol.224B, 294B.
A:
1) bror Andre Hansen i Svinsbjerg, død. Børn, hvis navne ikke angives.

2746 Peder Hansen Lønborg, købmand og kirkeværge i Nakskov, der døde 5.11.1794, fol.226B, 281, 283B, 286B, 295B, 308, 342B, 356, 363B, 369B, 375B.
Enkemand. B:
1) Christian Rudolf Lønborg 30, i Helsingør
2) Else Cecilie Lønborg g.m. [Johan Henrik] Midlerkamp, købmand
3) Diderikke Lønborg g.m. [Jørgen Henrik] Seehusen til Øllingsøgård
4) Maren Lønborg, [skifte 27.1.1794 lbnr.2739]. Enke efter Jens Tollesen, farver, [skifte 8.7.1782 lbnr.2522]. 1B:
1) Anne Dorthe Jensdatter, på Øllingsøgård.
FM: halvbror Tolle Tollesen, farver.

2747 Opbudsbo i Nakskov. 19.11.1794, fol.242, 263B, 270, 327B, 344, 345, 353B, 365, 381, 383, 385B, 386, 391, 393B, 394, 404B, 408B, 412B, 414, 418, 429, 432B, 435B, 438B, 444B.
Registrering af fallitbo hos Levin Josef, købmand.
Desuden nævnes sønnen Josef Levin.

2748 Peder Lyngby, landvæsenskommissær i Nakskov, der døde 20.12.1794, fol.245, 260, 292, 298B, 337B.
E: [Karen Wichmann]. LV: [Johan] Clausen, købmand, der ægter enken. B:
1) Peder Rohde Lyngby 17
2) Laurids Andreas Lyngby 15
3) Frederikke Christiane Louise Lyngby 14
4) Johannes Theodor Lyngby 10.
FM: farbror Niels Lyngby, selvejer i Jylland.

2749 Oluf Pedersen, rebslager i Nakskov. 2.1.1795, fol.247, 265B, 280.
E: Anne Cathrine. LV: Tønne Rasmussen, købmand. B:
3) Abel Dorthe Olufsdatter 10½.
FM: Niels Madsen.
Første ægteskab med Abelone. B:
1) Karen Olufsdatter 18
2) Rasmine Olufsdatter 17.
FM: morbror Hans Rasmussen, skomager.
Afdøde døde 1.1.1795.

2750 Christian Christiansen, bødker i Nakskov. 9.1.1795, fol.251, 293B.
E: Agathe Sofie. B:
1) Christen Christiansen 10
2) Anne Cathrine Christiansdatter 8
3) Birgitte Christiansdatter 7
4) Christian Christiansen 4
5) Anders Christiansen 1½.
FM: Gert Rasmussen.

2751 Cathrine Elisabeth Hansdatter i Nakskov, der døde 11.1.1795, fol.252B, 263B, 268B, 275, 281, 290B, 357B, 370, 371, 374B, 385, 387B.
Enke efter Jens Nielsen Stevning, bager.
Testamente af 28.11.1788. A:
1) søster Margrethe Hansdatter
2) søster [Inger Hansdatter, død, var g.m. Hans Ejlersen]. 1B:
a Ejler Madsen, skibskaptajn, død. 5B:
1 Peder Ejler Ejlersen, døbt København Frelser 25.7.1783
2 Jens Abraham Ejlersen, døbt København Helliggejst 8.4.1785
3 Inger Cathrine Ejlersdatter, døbt København Helliggejst 24.8.1787
4 Margrethe Magdalene Ejlersdatter, døbt København Helliggejst 12.2.1790
5 Jørgen Ejlersen, født 5.3.1792, døbt Roskilde Jørgen 1.4.1792.

2752 Rasmus Bergmøller, overtoldbetjent i Nakskov. 26.1.1795, fol.261B.
E: Marie Sofie Birch. LV: Hesse, kirurg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.1.1795.

2753 Cecilie Christiansdatter i Nakskov. 1.2.1795, fol.263, 294, 364B.
E: Hans Jensen Stevning, snedker. B:
1) Magdalene Hansdatter 4.
FM: Christian Møller, værtshusholder.

2754 Henrik Eriksen, [skomager] i Nakskov. 2.3.1795, fol.264B, 292B, 296.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Christoffersen, slagter. B:
1) Erik Henriksen 1½.
Første ægteskab med [Ingeborg Dorthe Jørgensdatter, skifte 25.1.1791 lbnr.2684]. B:
1) Frands Henriksen 19
2) Cathrine Henriksdatter 16.
FM: Jacob Hansen, bager.
Afdøde døde 1.3.1795.

2755 Cathrine Marie i Nakskov. 19.3.1795, fol.269, 293.
E: Michael Gelmann. B:
1) Johan Georg Peder Michaelsen 17½
2) Ferdinand Christian Michaelsen 7½.
FM: Niels Lund.

2756 David Hermansen. undergraver i Nakskov, der døde 25.3.1795, fol.270B, 291B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Wilhelm, klokker og bedemand. A:
1) halvbror Herman Nielsen Storm, skomager i Assens på Fyn
2) halvbror Niels Nielsen Storm, skomager i Assens på Fyn
3) halvbror Bernt Nielsen, [skifte 27.5.1791 lbnr.2690]. 1B:
a Herman Berntsen, skibsmand i Nakskov.

2757 Christen Høgh i Nakskov, der døde 26.3.1795, fol.272, 278B, 337.
E: Maren Nielsdatter, der også døde.
Hans A:
1) bror Hans i Holland.
Hendes A:
1) bror Henrik Henriksen, ladefoged på Fritzholm i Vestenskov sogn.

2758 Enke, hospitalslem i Nakskov, der døde 27.4.1792, fol.274.
Enke efter Bertel Andersen.
Arvinger angives ikke.

2759 Dorthe Pedersdatter i Nakskov. 8.5.1795, fol.283, 287.
E: Rasmus Hansen Errebo (Ærøbo), daglejer. B:
1) Bodil Margrethe Rasmusdatter 6½.
FM: Niels Blach, daglejer.

2760 Laurids Hansen Gertsen, arrestforvarer i Nakskov, der døde 26.5.1795, fol.286, 339B, 344B.
E: Karen Hansdatter. LV: Mathias Jensen. B:
6) Bodil Cathrine Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Lauridsdatter i Gloslunde præstegård
2) Anne Lauridsdatter g.m. Just [Jensen], skomager i Græshave
3) Laurids Lauridsen, i jægerkorpset på Sjælland
4) Karen Lauridsdatter i Gloslunde
5) Christoffer Lauridsen 22, sadelmagersvend.
[Andet ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte 18.6.1783 lbnr.2527].

2761 Rasmus Hansen Errebo, daglejer i Nakskov. 26.5.1795, fol.287, 338B, 342.
Enkemand efter Dorthe Pedersdatter, skifte 8.5.1795 lbnr.2759. B:
5) Bodil Margrethe Rasmusdatter 6½.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Rasmusdatter g.m. Niels Blach, daglejer
2) Ingeborg Rasmusdatter g.m. en forrider i de kongelige stalde i København
3) Hans Rasmussen, farer på de lange rejser
4) Niels Rasmussen 19, i handskemagerlærer.

2762 Anne Elisabeth Lechsau i Nakskov. 29.5.1795, fol.287, 369, 378B.
E: Poul Milo, bogbinder. B:
1) Anne Marie Poulsdatter 18
2) Maren Cathrine Poulsdatter 14
3) Kirsten Poulsdatter 8
4) Clausie Frederikke Poulsdatter 5.
[Første ægteskab med Frederik Henrik Utter, bogbinder, skifte 22.11.1773 lbnr.2322].

2763 Frederikke Birgitte Rosenvold i Nakskov. 16.6.1795, fol.295, 327.
E: Hans Nielsen Skov, skrædder. B:
1) Niels Hansen Skov 15
2) en datter 5.
FM: farbror Rasmus Skov, skrædder.

2764 Peder Olufsen, skoflikker i Nakskov. 25.6.1795, fol.297, 339.
Enkemand efter [Karen Frandsdatter, skifte 7.3.1794 lbnr.2742]. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 4.
FM: fars stedfar Niels Olufsen, skomager.

2765 Cecilie Nissen i Nakskov, [begravet 5.6.1795], fol.308.
E: August Seifert, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1795.

2766 Margrethe Marie Jørgensdatter Neander i Nakskov. 31.8.1795, fol.308B, 312B, 324B.
Enke efter Hans Didriksen til Øllingsøgård [begravet Græshave 13.9.1790]. B:
3) Herman Didriksen
4) Margrethe Didriksdatter g.m. Didriksen, junior, købmand.
Første ægteskab med [Herman Daniel] Seehusen, forpagter på Vintersborg [begravet Utterslev 30.11.1763]. B:
1) Jørgen Henrik Seehusen til Øllingsøgård
2) Anne Marie Birgitte Seehusen, død, var g.m. [Filip Henrik Samuelsen] Friedlieb, præst i Skelby og Gedesby på Falster. 3B:
a Marie Friedlieb 16
b Hansine Margrethe Friedlieb 14
c Margrethe Elisabeth Friedlieb 13.

2767 Maren [Pedersdatter] Mølmark i Nakskov, [begravet 30.7.1795], fol.323B.
E: Iver Thorø, toldkasserer.
Testamente af 27.9.1794.
Hendes første ægteskab med Peder Samuel [Sørensen] Dorn, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, [død 7.3.1786]. B:
1) Dorthe Marie Dorn.
FM: Jørgen Egtved, præst i Arninge g.m. moster [Anne Marie Mølmark].
[Afdøde var datter af Peder Johansen Mølmark, forpagter på Gunderupgård, begravet Herfølge 26.6.1750 og Mette Marie Simonsdatter Kærumgaard, begravet Tingsted 28.4.1777].
Litteratur: Slægten Mølmark af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 27-49.

2768 Ignatius Pejtsch i Nakskov, der døde 30.9.1795, fol.326.
E: Martha Magdalene Frausig. LV: Niels Olufsen, glarmester.
Arvinger angives ikke.

2769 Margrethe Marie Rasmusdatter i Nakskov. 30.11.1795, fol.333, 359B.
E: Frederik Hobel, toldbetjent. A:
1) bror Hans Jørgen Bech i Stokkemarke.

2770 Jørgen Kølle, købmand, hospitalsforstander og forhandler af stemplet pair i Nakskov, der døde 30.12.1795, fol.333B.
E: Bodil Andersdatter, 80 år gammel, blind og går i barndom. LV: Tønnes Rasmussen.
Testamente af 16.7.1784. A:
00) morfar Anders Hjulmand i Branderslev
0) mor Maren Andersdatter, skifte 21.1.1781 lbnr.2484, var g.m. afdødes stedfar Jørgen Kølle, borgmester.
01) mors [halv]søster Sara Andersdatter g.m. Oluf Nielsen i Nordlunde. 2B:
a Anders Olufsen i Halsted på Juellinge gods
b Sidsel Olufsdatter g.m. Hans Weis i Hellinge på Juellinge gods
02) morbror [Niels Andersen i Roløkke], død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Olufsen, skomager i Nakskov
03) [sted]fars bror Peder Kølle. 1B:
a Hans Pedersen Kølle, matros i Rødby, død. 1B:
1 Peder Hansen Kølle, murer i Rødby
04) [sted]fars bror Rasmus Kølle, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter Kølle, død. 1B:
1 Bodil Jensdatter g.m. Hans Danielsen, væver i Rødby
(Sml. lbnr.1892).

2771 Anne Madsdatter i Nakskov. 8.1.1796, fol.341B, 359.
E: Hans Rasmussen Hastrup, skoflikker. B:
1) Mads Hansen.
FM: Knud Christensen, skomager.

2772 Henrik Jørgensen Krancker i Nakskov. 4.2.1796, fol.346B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Tage. B:
1) Maren Kirstine Henriksdatter 8
2) Peder Henriksen 5.
FM: Knud Christensen, skomager.

2773 Henrik Støcker, skomager i Nakskov. 13.2.1796, fol.350B, 366.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Poulsen. A:
1) bror Claus Støcker, [skifte 28.1.1790 lbnr.2645]. E: [Kirsten Jensdatter], nu g.m. Storm. B:
2) bror Peder Støcker i Altona
3) søster, død. Der skal være børn i Bramstedt i Holsten.

2774 Niels Madsen, klejnsmed i Nakskov, der døde 24.2.1796, fol.351B, 360.
E: Frederikke Sofie Hansdatter. LV: Frederik Christensen.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Simonsdatter, skifte 19.11.1777 lbnr.2419]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 10
2) Karen Nielsdatter 7
3) Abelone Nielsdatter 4.
[Andet ægteskab med Anne Birgitte Jacobsdatter, skifte 4.10.1786 lbnr.2584].

2775 Christian Holler i Nakskov, [begravet 26.2.1795], fol.353.
E: Dorthe Christiansdatter.
Testamente af 25.2.1794.

2776 Mette Iversdatter, ugift i Nakskov, der døde 9.4.1796, fol.357B, 360B, 367, 421B, 454B.
A:
1) bror Niels Iversen 19.
FM: søskendebarn Rasmus Olufsen, matros.

2777 Lisbeth Nielsdatter i Nakskov. 23.4.1796, fol.358B, 363.
E: Jens Olufsen Maribo, skomager. B:
1) Frands Jensen 24, skomager
2) Johannes Jensen 20
3) Niels Jensen 17
4) Karen Marie Jensdatter 17.

2778 Christen Pedersen, kornmåler i Nakskov. 17.5.1796, fol.361, 367B.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Knud Christensen, skomager. B:
1) Johanne Christensdatter 6
2) Kirsten Christensdatter, født efter fars død.
FM: morbror Peder Felling, feldbereder.

2779 Anne Rasmusdatter i Nakskov. 19.5.1796, fol.361, 369, 378.
Enke efter [Niels Rasmussen, skifte 5.4.1785 lbnr.2637]. A:
1) [halv]bror Jørgen Volmersen i Nybølle, død. 3B:
a Marie Jørgensdatter 30
b Peder Jørgensen 28
c Volmer Jørgensen 25.

2780 Poul Gram, toldunderbetjent i Nakskov. 6.6.1796, fol.361B, 366B.
E: Birthe Madsdatter. LV: Benzon, kammerjunker. B:
4) Peder Gram 3.
Første ægteskab med [Anne Birgitte Andreasdatter Holm, skifte 13.7.1784 lbnr.2552]. B:
1) Sofie Amalie Gram 15
2) Andreas Gram 14
3) Marie Kirstine Gram 12.
FM: Christen Jespersen, møller.

2781 Daniel Jensen, skipper i Nakskov. 10.6.1796, fol.362, 368.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Frederiksen, værtshusholder. B:
2) Peder Henrik Danielsen 10.
FM: fars søstersøn Peder Andersen, møller.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 9.2.1778 lbnr.2425]. B:
1) Jens Danielsen 20.

2782 Gertrud Lindam, ugift i Nakskov. 12.7.1796, fol.364.
A:
1) mor [Dorthe Jørgensdatter] g.m. [Elias] Lund, forvalter på Gottesgabe [i Kappel sogn]
2) søster Sofie Magdalene Lindam.

2783 Niels Hansen, vognmand i Nakskov. 2.12.1796, fol.371B, 382.
E: Karen Hansdatter. LV: Engell, fuldmægtig. A:
1) søskendebarn Morten Bonne i Harpelunde
2) søskendebarn Hans Bonne i Skovbølle
3) søskendebarn Gregers Bonne i Købelev, død. Hans børn
4) søskendebarn Margrethe Andersdatter g.m. David [Henriksen] Krag i Roløkke.

2784 Enke i Nakskov. 12.12.1796, fol.372B, 426.
Enke efter sergent Riis. B:
1) Frederik Riis, ved militæret i København.

2785 Else Kirstine [Madsdatter] Meltofte i Nakskov. 21.12.1796, fol.373, 413, 417B, 419, 421, 424B, 444, 445, 446B.
Enke efter Daniel Schuhknecht, skomager. A:
0) forældre [Mads Lauridsen Meltofte, skifte17.3.1742 lbnr.1604 og Margrethe Eleonora Weisendorph, skifte 24.2.1764 lbnr.2091]. B:
1) søster Bodil Cathrine Madsdatter i et kloster i Lübeck
2) søster Margrethe Lisbeth Madsdatter g.m. Peder Kjeldskov, skrædder i Utterslev
3) søster Masse Madsdatter, enke efter David Olufsen, handskemager, [skifte 25.5.1794 lbnr.2744]
4) halvbror Jens Meltofte i Nykøbing, død. 1B:
a Hans Christian Meltofte, gørtler i Nykøbing.

2786 Peisch, skærsliber i Nakskov. 28.12.1796, fol.377.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

2787 Opbudsbo i Nakskov. 31.1.1797, fol.379B, 386, 389, 390B, 393B, 396B, 401B, 404, 421B, 426B, 443B, 447.
Registrering af fallitbo hos Peder Jørgensen, skipper i Nakskov.

2788 Registrering i Nakskov. 10.4.1797, fol.388B.
Registrering hos Griskotus, arrestforvarer i Nakskov efter skrivelse fra København Hof- og Stadsret.

2789 Karen Olufsdatter i Nakskov. 7.5.1797, fol.390, 397B.
A:
0) forældre Oluf Pedersen. rebslager, [skifte 2.1.1795 lbnr.2749 og Abelone], efter hvem der er arv
1) søster Rasmine Olufsdatter, der ægter Hans Pedersen Vejlø
Fars andet ægteskab med Anne Cathrine. LV: Tønne Rasmussen. B:
2) halvsøster Abel Dorthe Olufsdatter.

2790 Cathrine Steffensdatter i Nakskov. 14.5.1797, fol.391B, 401, 403B.
Enke efter Christian Ulriksen, [skifte 16.5.1793 lbnr.2723]. B:
4) Maren Christiansdatter på Løjtofte [i Herredskirke sogn]
5) Bodil Christiansdatter 7
6) Søren Christiansen 4.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter, på Nakskov Ladegård
2) Ellen Sørensdatter, der ægter Peder Poulsen i Store Løjtofte [i Herredskirke sogn]
3) Anders Sørensen 18.

2791 Hans Nielsen, tjenestekarl i Nakskov. 14.5.1797, fol.392B, 400, 403, 405.
E: Gertrud Cathrine Hansdatter i Meltofte [i Halsted sogn], der i en del år havde levet separeret fra sin mand
1) søster Kirsten Nielsdatter i Halsted Hospital eller fattighus, enke efter Poul Nielsen i Hejringe
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Christensen i Urne i Horslunde sogn på Pederstrup gods.

2792 Anne Rose i Nakskov. 5.6.1797, fol.397, 407B.
Enke efter Ziir Rasmussen. B:
1) Johanne Ziir g.m. Niels Clausen på Bogø
2) Alhed Marie Ziir g.m. Frands Frederiksen, murer
3) Ellen Cathrine Ziir, Vestergade 236 i København, enke efter [Andreas] Lindahl, præst [i Hårlev og Himlingøje, skifte Bjeverskov herred gejstlig 22.10.1783 lbnr.119].

2793 Sybille [Baggesdatter] i Nakskov. 26.7.1797, fol.402, 416B.
Enke efter Didrik Isak, [skifte 4.6.1763 lbnr.2070]. B:
1) [Anne Cathrine Didriksdatter i København, der formenes død
2) [Karen Didriksdatter] g.m. Mads Hansen, væver, på stedet
3) Niels Didriksen, væver i Horslunde.

2794 Gotfred Pedersen, bødker i Nakskov. 28.7.1797, fol.402B, 417.
E: Karen Nielsdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Karen Marie Gotfredsdatter 10
2) Anne Cecilie Gotfredsdatter 7.
FM: Peder Møller, værtshusholder.

2795 Hans Jensen, ugift i Nakskov. 5.8.1797, fol.405, 412, 414, 422B, 443B, 445B, 447.
Forlovet med Sidsel Madsdatter. A:
1) søster Ellen Jensdatter g.m. Jens Sjøgren, bager
2) søster Cathrine Jensdatter g.m. Laurids Hansen, daglejer
3) halvbror Jens Jensen Stub, død. 4B:
a Karen Jensdatter g.m. Hans Madsen, skomager
b Cathrine Jensdatter g.m. Morten Hansen, skomager
c Else Jensdatter g.m. Hans Sørensen
d Elisabeth Jensdatter
4) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Mathias Krøyer
5) halvsøster Johanne Jensdatter g.m. Hans Johansen, daglejer
6) halvsøster Margrethe Jensdatter, død. 1B:
a Anne Kirstine hos Peder Schultz i Skovbølle.

2796 Kirsten Nielsdatter i Nakskov. 10.8.1797, fol.406, 411, 419.
E: Niels Olufsen, skomager. B:
3) Hans Christian Nielsen 30, skomager i Sakskøbing.
Første ægteskab med Anders Pedersen, [skifte 2.11.1765 lbnr.2133]. B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Jørgen Jensen, afskediget husar og snedkersvend
2) Peder Andersen, skoflikker, død for 2 år siden. 1B:
a Anne Kirstine Pedersdatter 5¾, vanvittig.
FM: fars farbror Hans Pedersen.
Afdøde havde været i flere ægteskaber.

2797 Rasmus Krog, snedker i Nakskov. 20.8.1797, fol.410, 422B, 425.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
5) Rasmus Rasmussen 5
6) Frands Rasmussen 16uger.
FM: Mikkel Hansen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christian Rasmussen 16, har været til konfirmation
2) Jens Rasmussen 12
3) Louise Rasmusdatter 10
4) Lene Rasmusdatter 8.
FM: farfar Jens [Eliassen] Krog, skoleholder i Højsmarke.

2798 Karen Jørgensdatter Just i Nakskov. 28.10.1797, fol.418.
E: [Hans Jacob] Friis, organist. A:
0) forældre [Jørgen Just, skifte 8.1.1766 lbnr.2137 og Anne Tønnesdatter, skifte 26.8.1779 lbnr.2453]
1) bror Tønne Just, havnefoged
2) Frederik Bay Just, død. 1B:
a Jochumbine Marianne Frederiksdatter.
FM: født værge Tønne Rasmussen, købmand og overformynder.

2799 Hans Johansen, daglejer i Nakskov. 29.11.1797, fol.419B, 432.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mathias Krøyer, værtshusmand. B:
5) Sidsel Hansdatter 15
6) Cathrine Hansdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Laurids Svendsen, tømrer
2) Peder Hansen i Vestindien
3) Margrethe Hansdatter
4) Anne Hansdatter.
FM: morbror Niels Lehm, murer.

2800 Henrik Lauridsen, sadelmager i Nakskov. 3.1.1798, fol.424, 433, 436, 437.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Inger Marie Henriksdatter på Sæbyholm
2) Karen Birgitte Henriksdatter i København
3) Birthe Kirstine Henriksdatter i København
4) Christiane Marie Henriksdatter på stedet.

2801 Henrik Krancher i Nakskov. 10.1.1798, fol.425.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Poulsen, skomager.
Formynder for børn, hvis navne ikke angives FM: Poul Milo, bogbinder.

2802 Gunder Cathrine [Pedersdatter Munch] i Nakskov. 10.1.1798, fol.427, 431, 434B, 448B, 450.
Enke efter [Christian Ludvig Thomsen] Mavors, urmager, skifte 22.3.1785 lbnr.2564].
Da afdødes bror og eneste arving er død er der oprettet fledføringskontrakt af 3.3.1792 med urmagersvend Johan Georg Bauer.

2803 Johanne [Pedersdatter], fattiglem i Nakskov. 11.1.1798, fol.427B, 431B, 434B, 435, 436B.
Enke efter Rasmus [Mikkelsen] Falch, [skifte 1.4.1790 lbnr.2654]. A:
1) brorsøn Hans Sadelmager i Malmø i Sverige
2) brorsøn Jens Rebslager i Maribo
3) brorsøn Hans [Pedersen], rebslager i Hillested
4) brordatter Karen Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen, skomager i Maribo
5) brordatter Inger Pedersdatter g.m. Peder Rasmussen, skomagersvend i Sakskøbing
6) brordatter Sofie Pedersdatter i Marstal
7) brordatter Kirsten Pedersdatter i Maribo.

2804 Knud Christensen, skomager i Nakskov. 18.1.1798, fol.430, 436B, 437B.
E: Johanne Clausdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Christen Knudsen 13.
FM: Peder Felling, feldbereder.

2805 Dorthe Pedersdatter i Nakskov. 18.1.1798, fol.430B, 448B, 449B.
E: Jørgen Vægter. B:
1) Anne Jørgensdatter 30
2) Mette Jørgensdatter 28
3) Peder Jørgensen 27
4) Anders Jørgensen 18
5) Johannes Jørgensen 17
6) Bodil Jørgensdatter 14.
FM: Peder Lange, købmand.

2806 Elise Cathrine Falch i Nakskov. 24.5.1798, fol.440, 456.
E: Jens Nielsen, skomager. A:
1) bror Christian Falch, kontrollør i Korsør.

2807 Elisabeth Marie [Pedersdatter] i Nakskov. 24.5.1798, fol.441, 447B, 449B.
E: [Christian Herman] Fugl, prokurator. B:
1) Julius Henrik Fugl 9
2) Elle Johanne Nikoline Fugl 6.
FM: Niels Lund, klejnsmed.

2808 Maren Olufsdatter, ugift i Nakskov. 31.5.1798, fol.442.
E: søster Karen Olufsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Kuditse i Arninge sogn.
Afdøde var født i Kuditse.

2809 Christen Lauridsen Høj, litsenbroder i Nakskov. 28.9.1798, fol.448, 457.
E: Marie Nielsdatter. A:
Hans A:
1) bror Hans Lauridsen i Holland.
Hendes A:
1) bror Henrik Henriksen. ladefoged

2810 Jens Sørensen, ugift brændevinskarl i Nakskov. 19.9.1798, fol.449, 455B.
A:
1) mor Johanne Nielsdatter i Fredericia, enke efter [Søren Hansen Hyby, skifte Fredericia 12.3.1784 lbnr.1247]
2) bror Hans Sørensen [Pagh]
3) bror Niels Sørensen [Pagh]
4) bror Bertel Sørensen [Pagh]
5) bror Søren Sørensen [Pagh]
6) søster Anne Sørensdatter g.m. [Jens Nielsen i Trelde]
7) søster Kirsten Sørensdatter g.m. [Hans Trelde i Fredericia]
8) søster Johanne Sørensdatter.

2811 Johan Henrik Broch, skærslipper i Nakskov. 24.9.1798, fol.450B, 458B.
E: Maren Hansdatter. LV: Ib Hansen, smed. B:
1) Cathrine Margrethe Broch 2½.
FM: farbror Johan Frands Broch, kobberfører i Vindeby.

2812 Rasmus Pors i Nakskov. 3.10.1798, fol.450B, 456B.
E: [Margrethe Christensen]. LV: [Johan] Gellermann, guldsmed. B:
1) Christian Rasmussen 19
2) Peder Jensen 14
3) Knud Rasmussen 12
4) Gertrud Elisabeth Rasmusdatter 9.
FM: Peder Poulsen, skomager.

2813 Frederik Nielsen, slagter i Nakskov. 4.10.1798, fol.451, 454.
E: Birthe Sofie Lauridsdatter. LV: Gabriel Lundberg, handskemager. B:
1) Frands Frederiksen, murer
2) Niels Frederiksen, skrædder i København
3) Rasmus Frederiksen
4) Inger Cathrine Frederiksdatter g.m. Jens Dalberg, skomager i København
5) Laurids Frederiksen 6.
FM: Didrik Bechmann.

2814 Niels Rasmussen, lods i Nakskov. 8.11.1798, fol.451B, 453B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Lund, klejnsmed. B:
1) Rasmus Nielsen, i kongens søtjeneste
2) Birgitte Nielsdatter, på Pederstrup
3) Claus Nielsen, murersvend
4) Hans Nielsen, murersvend
5) Peder Nielsen.
FM: Niels Møller, væver.

2815 Tønne Just, havnefoged i Nakskov. 27.12.1798, fol.452.
A:
0) forældre [Jørgen Just, skifte 8.1.1766 lbnr.2137 og Anne Tønnesdatter, skifte 26.8.1779 lbnr.2453]
1) bror [Frederik Bay Just], død. 1B:
a Jochumbine Marianne [Frederiksdatter] Just.
FM: stedfar [Jørgen Christoffer] Tofte, købmand.

2816 Cathrine i Nakskov arbejdsanstalt. 27.12.1798, fol.453.
Enke efter Peder Tømrer. B:
1) Kirsten Pedersdatter, gift i Tønningen.
Afdøde døde 21.12.1798.

2817 Frederik Berg, kobbersmed i Nakskov. 3.2.1799, fol.457B, 460, 462, 464.
E: [Marie Elisabeth Boesen]. B:
1) Henning Abraham Berg 26, forvalter på Gammelgård
2) Sofie Amalie Berg 21
3) Frederik Berg 18, på Havreballegård i Århus.
(Enken var datter af Boas Boesen, degn i Toreby).

2818 Gertrud Nielsdatter i Nakskov. 14.-2.1799, fol.458, 459B.
E: Rasmus Richardsen, vægter. A:
1) søster [Maren Nielsdatter, skifte 9.2.1778 lbnr.2425, var g.m. Daniel Jensen, skifte 10.6.1796 lbnr.2781]. 1B:
a Jens Danielsen.

2819 Hans Sørensen, skomager i Nakskov. 5.4.1799, fol.460B, 484, 497B, 501.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Anne Lisbeth Hansdatter 10
2) Dorthe Hansdatter 6.
FM: Hans Madsen, skomager.

2820 Jens Sjøgren, bager i Nakskov. 1.5.1799, fol.462B, 484, 485B, 494B, 510, 513B, 515, 517B, 521.
E: Ellen Jensdatter, der døde. LV: Gabriel Lundberg. B:
1) Else Margrethe Jensdatter 3½
2) Marie Kirstine Jensdatter 9 mdr.
FM: mosters mand Laurids Hansen.
Afdøde døde 4.4.1799.

2821 Niels Jørgensen Smed, tjenestekarl i Nakskov. 6.5.1799, fol.464B, 499B.
A:
1) bror Anders Jørgensen Smed i Hoby
2) halvbror Rasmus Voldborg i Dannemare.

2822 Johan G. Bauer, urmagersvend i Nakskov. 14.5.1799, fol.465, 468, 483, 486, 497B, 506B.
A:
1) apoteker i Kiel.
Afdøde var født i Vinden an der Oder i Hannover.

2823 Anne i Nakskov, der døde 21.5.1799, fol.466, 470B, 485, 486, 490B, 499, 503B, 504, 506B, 509B, 511B.
Enke efter Peder Stybe. B:
1) Maren Stybe 44, enke efter [Knud Leonhardt] Wiinholt, herredsfoged, [skifte 2.5.1787 lbnr.2624]
2) Henriette Elisabeth Stybe, [skifte 28.1.1790 lbnr.2636]. E: Jacob Bergsted, løjtnant. 1B:
a Hans Peder Conrad Bergsted 15
3) Jens Stybe 39½, købmand
4) Tolle Stybe 32, fuldmægtig på et handelskontor i Drammen i Norge
5) Niels Peder Stybe, død, var g.m. en datter af Vinding i Nykøbing. 3B:
a Anne Dorthe Nielsdatter 15
b Peder Henrik Stybe 14
c Jacob Bino Stybe 12.

2824 Sidsel Olufsdatter i Nakskov. 22.5.1799, fol.467, 469Peder Clausen, rebslager i Nakskov. .
Enke efter Christian [Rasmussen], kornmåler, [skifte 15.11.791 lbnr.2695]. B:
1) Bodil Cathrine Christiansdatter g.m. Adam Mondrup, snedker på Frederiksborg.

2825 Peder Clausen, rebslager i Nakskov. 4.6.1799, fol.470, 482B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 18
2) Bodil Margrethe Pedersdatter 16.
FM: Mads Holm i Hellinge.

2826 Opbudsbo i Nakskov. 17.6.1799, fol.472, 491B, 568B, 573, 579, 604, 641, 644.
Registrering af fallitbo hos Svend Dupuy, galanterihandler i Nakskov.

2827 Opbudsbo i Nakskov. 19.6.1799, fol.473, 500B, 504, 505, 512, 520.
Registrering af fallitbo hos Hans Benzon, toldinspektør i Nakskov.

2828 Anne Barbara Tønnesdatter i Nakskov. 11.7.1799, fol.478, 515B, 519B, 522, 531, 533.
Enke efter Niels Munch, skipper. A:
1) bror Johan Henrik Tønnesen, møller i Majbølle
2) søster Marine Tønnesdatter, enke efter [Andreas Hansen i Brandstolpe]. 5B:
a Karen Clausdatter
b Anne Barbara Mathiasdatter g.m. Hans Lauridsen i Rørbæk
c Hans Andreassen, møller i Brandstolpe mølle
d Sofie Andreasdatter g.m. Ib Bertelsen i Øster Tirsted på Kristianssæde gods
e Bodil Cathrine Andreasdatter g.m. Hans Smed i Alminde
3) søster Birthe Tønnesdatter, [begravet Gurreby 28.2.1781]. E: Erik Kollund, skoleholder i Gurreby. 3B:
a Karen Eriksdatter g.m. Hans Hansen Raahauge i Skovlænge
b Sofie Eriksdatter
c Anne Cathrine Eriksdatter.

2829 Hans Skov, skrædder i Nakskov. 31.7.1799, fol.480, 492, 541B, 544B, 547, 547B, 551.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Møller, kirkeværge. B:
3) Oluf Hansen 3
4) Rasmus Hansen 1, der døde.
FM: Niels Lehm.
Første ægteskab med Frederikke Birgitte Rosenvold, [skifte 16.6.1795 lbnr.2763]. B:
1) Niels Hansen 19
2) Johanne Hansdatter 18
FM: Lund, murer på Gabrielsminde ved Bådesgård.

2830 Gundel Elisabeth Bentsen i Nakskov. 3.8.1799, fol.480B.
E: Poul Christian Danchel, amtsforvalter og rådmand. B:
1) Gundel Eleonora Marie 7.
FM:
1 Bentsen, postmester og købmand i Stubbekøbing ved brorsøn Jochum Bentsen i København
2 [Mathias] Walther, borgmester
3 [Frederik] Svendsen, herredsfoged.

2831 Opbudsbo i Nakskov. 22.8.1799, fol.487, 539, 543B, 545B, 550, 553, 554B, 555B, 557, 572, 573, 579B.
Registrering af fallitbo hos Erik Langballe, købmand.

2832 Esther Levin Maribo i Nakskov. 11.10.1799, fol.492B, 507.
E: Daniel Abraham Levin, jøde.
Første ægteskab med Josef Unna. B:
1) Knud Unna 28, i København
2) Sara Unna 26, i København
3) Rosa Unna.
FM: Alexander Abraham, slagter.

2833 Opbudsbo i Nakskov. 9.11.1799, fol.498, 508, 518, 521B, 527B, 530B, 538B, 543, 546B, 547, 550B, 551B.
Registrering af fallitbo hos [Christian] Lohse, landsinspektør i Nakskov.

2834 Rasmus Clausen, toldunderbetjent i Nakskov. 21.11.1799, fol.501B, 542B, 569, 572B, 576, 578B, 581, 583B.
A:
1) farbror, død. 2B:
a Anne Elisabeth Pedersdatter
b Rasmus Pedersen
2) faster, død. 2B:
a Maren Olufsdatter, død. Hendes børn
b Jens Olufsen, død. Hans søn
3) faster, død. 2B:
a Enevold Andersen Due, død. Hans børn
b Søren Andersen Due, død. Hans børn
4) morbror, død. 3B:
a Maren Rasmusdatter, død. Hendes børn
b Karen Rasmusdatter, død. Hendes børn
c Elisabeth Rasmusdatter, død. Hendes børn.
I boet en del breve fra [Rasmus] Poulsen, skoleholder i Ris i Ovsted sogn ved Horsens.

2835 Niels Christoffersen, slagter i Nakskov, [begravet 11.11.1799], fol.505B.
E: Anne Cathrine Jensdatter.
Testamente af 6.12.1788.
Af hendes første ægteskab B:
1) Maren Poulsdatter.

2836 Jacob Rasmussen, markvogter i Nakskov. 28.2.1800, fol.516B, 548B.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Jespersen.
Første ægteskab med [Gertrud Jensdatter, skifte 8.1.1780 lbnr.2455]. B:
1) Jens Jacobsen, skomager
2) Karen Jacobsdatter 28, i København.
Andet ægteskab med [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 18.8.1790 lbnr.2671]. B:
3) Rasmus Jacobsen 16, i skomagerlære
4) Anne Marie Jacobsdatter 12
5) Anne Kirstine Jacobsdatter 9.

2837 Frederik [Jochumsen] Holm, kirurg eller feltskærsvend i Nakskov, der døde 27.3.1800, fol.522B, 545, 549B, 552B, 554B, 555B, 557, 563, 579, 582.
A:
0) forældre [Jochum Holm, skifte 21.6.1759 lbnr.2052 og Ida Margrethe Knudsdatter Krag, skifte 25.3.1776 lbnr.2409]. B:
1) bror Knud Jochumsen Holm, afsindig
2) bror Henrik Jochumsen Holm, snedker, [skifte 2.2.1784 lbnr.2546]. 3B:
a Anders Krag Holm, kapellan i København Holmen
b Jochum Vilhelm Holm, cand. theol. i København
c Christian Henrik Holm 20.
FM: stedfar Kuhfall, snedker i Nakskov
3) Anders Krag Holm.

2838 Johanne Holms i Helligåndskloster i Nakskov. 4.4.1800, fol.527.
Afdøde skal have 2 børn, uvist hvor.

2839 Lucie Hansdatter i Nakskov. 18.4.1800, fol.528, 539B.
E: Jens Thorsen, skomager. A:
1) søster [Kirsten Hansdatter] g.m. Johan Sandberg, sadelmager i Kallø [i Tårs sogn]
2) søster Anne Hansdatter i Nykøbing Kloster.

2840 Frederik Hobel, toldbetjent i Nakskov, der døde 7.5.1800, fol.532, 541.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Bigum.
Arvinger angives ikke.

2841 Rasmus Pedersen, slagter i Nakskov. 5.6.1800, fol.533, 540B, 549, 569B, 572, 590B, 591B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: [Christian] Berntsen, rådmand, enkemand efter afdødes søster [Anne Cathrine Toft, skifte 24.5.1791 lbnr.2689]. B:
1) Anne Rasmusdatter 17, i København
2) Peder Rasmussen 15, i København
3) Christiane Rasmusdatter 13, i København
4) Oluf Rasmussen 9
5) Henrikke Rasmusdatter 7.
FM: mors halvsøsters søn Jens Lund, købmand.

2842 Niels Pedersen Lund, klejnsmed i Nakskov. 4.8.1800, fol.535, 555.
E: Else Cathrine Holm. LV: Clausen, købmand.
Testamente af 10.12.1799.

2843 Oluf Møller, kirkeværge i Nakskov. 18.8.1800, fol.535B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Vilhelm, klokker.

2844 Christian Berntsen, rådmand i Nakskov og birkedommer ved Juellinge birketing.. 4.10.1800, fol.536, 555, 556B, 574, 581B, 599, 602B.
Enkemand efter [Anne Cathrine Toft, skifte 24.5.1791 lbnr.2689]. B:
1) Mathia Vilhelmine Berntsen 17
3) Anne Kirstine Berntsen 13.
FM: Winchel, købmand, hvis hustru er beslægtet med afdøde.

2845 Jens Københavner, toldbetjent i Nakskov. 22.10.1800, fol.537B, 564B.
E: Anne Margrethe Johansdatter. B:
1) Johan Frederik Jensen, skomagersvend i København.

2846 Else Marie Hansdatter i Nakskov. 1.11.1800, fol.538, 547B.
E: Frands Henriksen. B:
1) Marie Dorthe Frandsdatter 1.
FM: Frands Jensen.

2847 Anne Lisbeth Mortensdatter i Nakskov. 11.11.1800, fol.538, 565.
E: Jørgen Lauridsen, sadelmager. B:
1) Laurids Morten Jørgensen
2) Karen Marie Jørgensdatter.

2848 Mathias Madsen, skræddersvend i Nakskov. 21.11.1800, fol.542.
Arvinger kendes ikke.

2849 Anne Johanne Christiansdatter, ugift tjenestepige i Nakskov. 25.2.1801, fol.553, 565.
A:
1) søster Cathrine Christiansdatter.

2850 Andreas Schulin, skomager i Nakskov. 3.3.1801, fol.553B, 568, 570.
E: Maren Andreasdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Andreasdatter.
FM: Erland Clausen.

2851 Jacob Hansen, bager i Nakskov. 7.3.1801, fol.555.
E: Adelgunde Elisabeth [Thorbech].
Første ægteskab med [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 25.10.1774 lbnr.2414].B: 1) Peder Jacobsen
2) Mette Christine Jacobsdatter
3) Inger Marie Jacobsdatter.
Testamente konfirmeret 14.6.1800.
[Første ægteskab med Anne Magdalene Andersdatter, skifte 17.4.1779 lbnr.2443].
(Se skifte efter enkens mor Marie Trane, Ålborg 7.8.1782 lbnr.3384).

2852 Johan Frederik Baumbach, skrædder i Nakskov. 23.3.1801, fol.556, 567B.
E: Diderikke Jacobine Stoltze. LV: Gabriel Lundberg, handskemager.
Afdøde skal have familie i Sverige.

2853 Mathias Frederiksen, købmand i Nakskov. 2.5.1801, fol.557B, 560, 563B, 566, 567, 570B, 572.
A:
1) mor på Møn.
Afdøde døde 1.5.1801.

2854 Abelone Nielsdatter i Nakskov, der døde 4.5.1801, fol.558B, 565B, 586.
E: Peder Hansen Rød, skipper. B:
1) Niels Pedersen 2
2) Johanne Cathrine Pedersdatter 1.
FM:
1 mosters mand Anders Lauridsen
2 Rasmus Hansen Rød, snedker.

2855 Opbudsbo i Nakskov. 13.6.1801, fol.564, 571, 572, 574B, 590B.
Registrering af fallitbo hos Søren Sønderup, værtshusholder og brændevinsbrænder.

2856 Mette Kirstine Jacobsdatter i Nakskov. 4.7.1801, fol.566, 575.
E: Carl Hertz, murer. B:
1) Hans Christoffer Carlsen 7
2) Anne Kirstine Carlsdatter 4
3) Peder Christian Carlsen 3
4) Jacob Hansen Carlsen 11 uger.
FM: morbror Peder Jacobsen, bager.

2857 Hans Christian Rasmussen Kamper, rådstuetjener i Nakskov. 23.9.1801, fol.576B.
E: Margrethe Andersdatter Møller.
Testamente af 14.11.1787.

2858 Lorents Torp, handskemager i Nakskov. 9.10.1801, fol.577, 588.
E: Frederikke Cathrine Hütten. LV: Gabriel Lundberg, handskemager. A:
1) søster Christine Torp
2) halvbror Hans Jacobsen Torp, handskemager
3) halvsøster Marie Elisabeth Torp g.m. [Frederik] Lind [i Bobæk i Stouby sogn], skovrider på Rosenvold under grevskabet Frijsenborg.
Afdøde døde 8.10.1801.

2859 Christen Pedersen, skrædder i Nakskov. 5.11.1801, fol.580B, 592.
Enkemand. B:
1) Peder Christensen
2) Thalia Margrethe Christensdatter g.m. Christian Bertelsen i København.

2860 Peder Ostersen, brolægger i Nakskov. 4.1.1802, fol.584B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Frederik Christensen. B:
1) Peder Pedersen Oster i Torpe
2) Anne Dorthe Pedersdatter, lem i Halsted hospital og fattighus.

2861 Lorents Christensen Bladt i Nakskov. 12.2.1802, fol.589B, 605B.
E: Ellen, i Troensen på Tåsinge. B:
1) Anne Kirstine Lorentsdatter 3.
FM: Hans Christian Brandt, skipper.

2862 Laurids Hansen Silot, tjenestekarl i Nakskov. 18.2.1802, fol.590.
Arvinger angives ikke.

2863 Niels Svankær, apotekersvend i Nakskov. 6.4.1802, fol.592B, 602, 607B, 624B.
A:
1) mor Dorthe Kirstine [Christensdatter] Lund i Boddum på Thyholm, efter [Thomas Nielsen] Svankær, præst i Nørhå, [skifte Hundborg herred gejstlig 12.5.1779 lbnr.56]
2) bror Hans Christian Svankær i København
3) søster Marianne Svankær 21
4) søster Anne Cathrine Svankær g.m. Jacob Valentin i Haderslev amt.

2864 Frederik Fugl, købmand i Nakskov, der døde 13.4.1802, fol.594, 597B, 598B, 600, 603, 606B, 608B, 610B, 614, 625B, 630B.
A:
1) mor
2) halvbror Fugl, prokurator.

2865 [Else Cathrine] i Nakskov. 17.4.1802, fol.597.
Enke efter Hausmann. B:
1) Christiane Margrethe Hausmann.

2866 Testamente i Nakskov. 17.4.1802, fol.598.
Testamente af 6.8.1796 for Gert Rasmussen, kornmåler og hustru Dorthe Kirstine Rasmusdatter. A:
1) hendes søster Inger Rasmusdatter.

2867 Hans Jacob Jensen i Nakskov. 5.6.1802, fol.599B, 614.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Hans Jacob Friis, organist. B:
1) Jørgen Hansen 23
2) Anne Margrethe Hansdatter 16
3) Jens Hansen 11
4) Niels Hansen 9
5) Ellen Hansdatter 3½.

2868 Kirsten Tønnesdatter i Nakskov. 6.8.1802, fol.604B, 613B.
E: Samuel Lauridsen, vognmand.
Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen, skifte 20.9.1783 lbnr.2533]. B:
1) Tønne Rasmussen, murersvend i Sakskøbing.

2869 Christian Søve, parykmagersvend i Nakskov. 6.9.1802, fol.608.
A:
1) bror [Laurids Christian] Søve, parykmager i Nakskov.

2870 Dorthe Mortensdatter i Nakskov, der døde 1.10.1802, fol.609, 624.
Enke. B:
1) Christoffer Andersen, farer til skibs fra Korsør
2) Andrea Marie Andersdatter i Nakskov.
Afdøde havde været gift i Korsør.

2871 Poul Milo, bogbinder i Nakskov, der døde 3.10.1802, fol.610, 648B.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Lechsau, skifte 29.5.1795 lbnr.2762]. B:
1) Anne Marie Poulsdatter
2) Maren Cathrine Poulsdatter
3) Kirsten Poulsdatter
4) Clausie Frederikke Poulsdatter
FM: Søren Sønderup.

2872 Opbudsbo i Nakskov. 27.10.1802, fol.610B, 617B, 623, 626, 656, 677, 689B, 690B, 692, 707, 708B, 709, 733.
Registrering af fallitbo hos Oluf Andersen Reinsholm, købmand i Nakskov, nu i København.

2873 Rasmus Hansen Helle (Hellede) i Sakskøbing. 29.10.1802, fol.612, 634, 636B.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Niels Nikolajsen på Fejø
2) bror Hans Hansen Skotte på Fyn
3) søster Anne Hansdatter
4) søster Maren Hansdatter g.m. Jeppe Olufsen Dam på Fyn
5) søster Else Hansdatter g.m. Jens Nielsen på Femø
6) halvbror Peder Hansen Skotte på Fyn
7) halvbror Jens Nielsen 12
8) halvbror Jørgen Nielsen 10.
Desuden nævnes afdødes morbror Oluf Jensen Helle på Fejø.
Afdøde der havde borgerskab i Sakskøbing døde som sætteskipper på et skib, der nu ligger i Nakskov havn.

2874 Mette i Nakskov. der døde 15.11.1802, fol.617, 623, 627B, 652B.
E: Anders Jørgensen Holstener. B:
1) Jørgen Andersen
2) Rasmus Andersen
3) Idken Andersdatter
4) Christen Andersen.
FM: Rasmus Lund, urmager.

2875 Mikkel Hansen, skomager i Nakskov. 30.11.1802, fol.622B, 651B.
E: Anne Cathrine Frederiksdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Marie Magdalene Mikkelsdatter 11
2) Anne Cathrine Mikkelsdatter 8
3) Hans Peder Mikkelsen 6
4) Frederik Christian Mikkelsen.
FM: Hans Hering, skomager.

2876 Peder Fanø, amtsfuldmægtig i Nakskov, der døde 9.3.1803, fol.625, næste protokol fol.16.
A:
0) forældre [Christen Jørgensen Fanø, degn i Hammer og Horsens, skifte Kær herred gejstlig 1768 lbnr.52 og Maren Christensdatter Nørgaard]
1) bror Jørgen Christensen Fanø, degn i Ajstrup sogn i Kær herred
2) bror Hans Christian Fanø, herredsskriver, død. 3B:
a Thomas Fanø i Vester Hassing kro
b Christen Jørgen Fanø, amtsfuldmægtig i Nakskov
c Inger Fanø i Kalundborg
3) bror Johannes Fanø, klokker i København Nikolaj
4) bror Christen Fanø, død. Børn
5) søster Karen Marie Fanø gift i Ajstrup sogn.

2877 Christen Sørensen, brændevinsbrænder i Nakskov. 18.4.1803, fol.628, 633B, 635.
E: Ellen Frederiksdatter. LV: Frederik Thomsen, feldbereder.
Testamente af 16.4.1803.

2878 Karen Jensdatter i Nakskov, der døde 19.4.1803, fol.628B, 647, 650, 653, 655.
Enke efter Mathias [Lauridsen] Krøyer, sejlingsmand, [begravet 9.4.1803]. B:
1) Søren Michael Krøyer
2) Jens Krøyer, i Hillested mølle
3) Laurids Krøyer
4) Cathrine Margrethe Krøyer
5) Maren Krøyer.

2879 Elisabeth Georgine Wichfeld i Nakskov. 27.4.1803, fol.629B, 632.
E: Ferdinand Tøttrup, assessor i højesteret, landsdommer over Lolland od og Falster, byfoged i Nakskov og herredsfoged i Lollands Søndre herred. BV:
1) Poul Tøttrup
2) Anne Tøttrup.
FM:
1 Poul Wichmann, præst i Våbensted og Engestofte g.m. [Bolette Bartholdi Wichfeld]
2 morbror i København
3 farbror i Jylland.

2880 Birthe Cathrine Rasmusdatter i Nakskov. 28.4.1803, fol.632B, 639B, 650B, 653B, 655B, 664, 685, 690.
E: Niels Andersen Blach, daglejer, der døde 5.6.1803.
Hans A:
1) Sidsel Andersdatter g.m. Morten Rasmussen Bruun i Ore
2) halvsøster Anne Rasmusdatter, død. 3B:
a Kirsten g.m. Johan Andreassen, væver i Dannemare
b Karen g.m. Peder Pedersen i Tillitse
c Anne Margrethe g.m. Rasmus Hansen i Tillitse.
Hendes A:
0) far [Rasmus Hansen Errebo, skifte 26.5.1795 lbnr.2761]
1) søster [Ingeborg] Rasmusdatter g.m. Henrik Hartvig, kongelig forrider i København
2) søster [halvsøster?] Bodil Margrethe Rasmusdatter
3) halvbror [bror ?] Johan Errebo Rasmussen.

2881 Maren Hansdatter i Nakskov, der døde 11.5.1803, fol.636, 643.
E: Hans Hansen Lange. A:
1) bror Mathias Hansen. møller i Rise mølle [i Sandby sogn]
2) søster Anne Hansdatter g.m. Jens Holstener i Nakskov
3) søster Karen Hansdatter g.m. David Hansen i Abildtorpe [i Nakskov landsogn]
4) søster Grethe Hansdatter i Sandby præstegård
5) søster Trine Hansdatter på Rosenbjerggård [i Tillitse sogn].

2882 Frederik Nielsen Bødker, ugift tjenestekarl i Nakskov. 28.6.1803, fol.641B, 711B, 713B, 717B.
Arvinger angives ikke.

2883 Jens Tage. kornmåler i Nakskov. 1.7.1803, fol.642, 645B, 647.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Didrik Didriksen. B:
1) Grethe Jensdatter g.m. Niels Skov, skrædder
2) Inger Jensdatter på Christiansdal.

2884 Kirsten Sørensdatter i Nakskov. 30.10.1803, fol.646B, 649B.
E: Rasmus Andersen, arbejdsmand. B:
1) [Anders] 5
2) Karen Rasmusdatter 2½
3) Anne Kirstine Rasmusdatter 9 mdr.
FM: [Jørgen Lauridsen] Bolt, købmand.

2885 Karen [Jacobsdatter Borch] i Nakskov. 6.9.1803, fol.648.
Enke efter Morten Roe, byfoged i Bogense. A:
1) bror Andreas [Jacobsen] Borch, præst i Nakskov og Branderslev.

2886 Peder Eriksen, matros i Nakskov. 14.10.1803, fol.648, 713, 718.
Arvinger angives ikke.

2887 Hans Madsen, skomager i Nakskov. 4.11.1803, fol.651, 685B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 10
2) Elisabeth Hansdatter 8
3) Karen Dorthe Hansdatter 4½.
FM: Hans Henriksen, skomager.

2888 Ellen Madsdatter i Nakskov, der døde 30.11.1803, fol.653B, 693B, 696B.
E: Israel Olufsen. B:
2) Oluf Israelsen 12.
FM: Mads Hansen, væver.
Første ægteskab med [Oluf Jørgensen, skifte 6.6.1781 lbnr.2498]. B:
1) Ellen Dorthe Olufsdatter i København.

2889 Christian Frederik Bøhm, gartner i Nakskov. 12.1.1804, fol.654B, 754, 755.
E: Sofie Charlotte [Benzon]. LV: [Hans] Dorph, købmand. B:
1) Louise Christiansdatter 26, g.m. Mathias Frandsen, skipper i København
2) Christian Frederik Bøhm 25
3) Carl Frederik Bøhm 19
4) Johannes Bøhm 13.

2890 Mette Pedersdatter i Nakskov, der døde 10.2.1804, fol.656B, 674, 686B, 692, 694B.
A:
1) bror Peder Pedersen i Magletving
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter, død. 2B:
a Jacob Hansen
b Dorthe Hansdatter.

2891 Iver Thorø, toldkasserer i Nakskov. 2.3.1804, fol.659, 664B.
Enkemand efter Maren [Pedersdatter] Mølmark, [skifte 30.7.1795 lbnr.2767].
Testamente af 27.9.1794. A:
Hendes første ægteskab med Peder Samuel [Sørensen] Dorn, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, [død 7.3.1786]. B:
1) Dorthe Marie Dorn.
FM: Jørgen Egtved, præst i Arninge g.m. moster [Anne Marie Mølmark].

2892 Valentin Tyrol, barber i Nakskov. 3.4.1804, fol.662B.
Arvinger angives ikke.

2893 Maren Kirstine Jensdatter i Nakskov. 7.4.1804, fol.663B.
E: Rasmus Suhr, murersvend. B:
1) Malene Kirstine Rasmusdatter.

2894 Hans Jacob Friis, organist i Nakskov, der døde 3.5.1804, fol.664B, 687, 715B, 721, 724B, 731B, 736B, 739B, 741B, 742B, 744, 754, 770B.
Enkemand efter Anne Margrethe Christiansdatter.
Testamente af 13.7.1799.
Hans A:
1) bror Johannes Friis på Karenslyst, birkedommer i Christiansdal birk
2) søster Abigael Marie Friis i Dannemare, enke efter Christoffer Thomsen Arrild, stadsmusikant, [skifte 29.7.1791 lbnr.2693] ved søn Frederik Arild, kobbersmed.
Hendes A:
1) bror Svend Christiansen i Løjet, død. 6B:
a Christian Svendsen, født 1788
b Jens Svendsen, født 1790
c Oluf Svendsen, født 1792
d Karen Svendsdatter, født 1794
e Anne Svendsdatter, født 1797
f Kirsten Svendsdatter, født 1798
2) bror Peder Christiansen i Højreby
3) halvbror Jeppe Christiansen, smed i Højreby, død. 2B:
a Claus Jepsen i Volshave [i Gurreby sogn]
b Grethe Jepsdatter g.m. Jørgen Bruus i Sandby
4) halvbror Claus Christiansen, smed i Volshave, død. 4B:
a Birthe Clausdatter g.m. Rasmus Rasmussen, væver i Volshave
b Anne Clausdatter g.m. Jørgen Jensen Post i Højreby
c Christian Clausen i Øster Skovby
d Oluf Clausen 18.
[Første ægteskab med Karen Jørgensdatter Just, skifte 28.10.1797 lbnr.2798].

2895 Naaman Faber, skipper i Nakskov. 23.5.1804, fol.674, 677B, 681, 684B, 691, 691B, 692B, 732, 736B, 739B, 741, 742, 750, 781, 786, 793B.
E: [Jensine Marie Hermansen]. LV: Clausen, købmand. B:
1) Henriette Naamansdatter
2) Anne Cathrine Naamansdatter.
Afdøde døde i Ålborg.
[Registrering Ålborg 17.5.1804 lbnr.4355].

2896 Hustru i Nakskov, der døde 24.5.1804, fol.675B.
E: Christen Jensen, skipper. B:
1) Jens Peder Christensen
2) Andreas Christensen i Horsens
3) Lene Christensdatter
4) Trine Christensdatter
5) Christiane Christensdatter.

2897 Dorthe Christensdatter i Nakskov. 6.6.1804, fol.680B, 682.
E: Poul Sandberg.
Testamente af 19.4.1797.

2898 Frederik Christensen i Nakskov. 6.6.1804, fol.680B, 683B.
E: Anne Pedersdatter.
Testamente af 24.7.1795.

2899 Peder Albert Poulsen, skipper i Nakskov. 1804, fol.681B.
E: Anne Cathrine Christoffersdatter.
Testamente af 13.1.1798. A:
1) enkens søstersøn Johan Henrik Midlerkamp, købmand, for hans godhed imod hende.

2900 Maren Christine Jensdatter i Nakskov. 4.7.1804, fol.688B.
E: Rasmus Suhr, murersvend. B:
1) Malene Suhr.
FM: Niels Lehm, murer.

2901 Inger Marie Rasmusdatter i Nakskov. 8.8.1804, fol.692B.
Enke efter Christoffer Dardarel, skipper og købmand, [skifte 17.9.1790 lbnr.2676]. B:
1) Nikolaj Dardarel.

2902 Anne Nielsdatter Kiep i Nakskov. 27.8.1804, fol.695B, 742, 743, 744B, 745, 760B, 791B.
E: Laurids Peder Lundgren, gørtler. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 16
2) Peder Lauridsen 12
3) Carl Gustav Lauridsen 10
4) Christian Frederik Lauridsen 5
5) Lisbeth Laurentse Lauridsdatter 1½.
FM: Mads Jensen, drejer.

2903 Johan Gabriel Hammer, toldunderbetjent i Nakskov. 31.8.1804, fol.697, 704, 728, 731.
E: [Marie von Rohde]. B:
1) Mette Caroline Johansdatter 8
2) Margrethe Elisabeth Johansdatter 5
3) Sofie Frederikke Johansdatter 3
4) Gabriel Immanuel Johansen 9 mdr.
FM: Poul Sandberg.

2904 Hans Christian Lauridsen, skipper i Nakskov. 31.8.1804, fol.697B, 705, 708B, 710B, 780B, 802B, næste protokol fol.4B.
E: Anne Kirstine Johansdatter. LV: Peder Hvid.
Arvinger kendes ikke.

2905 [Inger Marie Jessen], 76 år gammel i Nakskov, der døde 17.9.1804, fol.707, 756B, 758B.
Enke efter Henrik Jensen, købmand, [begravet 12.4.1790]. B:
1) [Anne Elisabeth Henriksdatter Jensen] g.m. [Jens Brask] Obel, præst i Nakskov og Branderslev
2) Simon Henriksen Jensen, over 40 år, i Trondhjem stift i Norge.

2906 Rasmus Ankersmed i Nakskov, der døde 3.10.1804, fol.710, 753, 755B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: søn Hans Henrik Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

2907 Kirsten Hansdatter i Nakskov. 24.10.1804, fol.712, 724, 726.
E: Christoffer Hansen, snedker. B:
1) Maren Johanne Christoffersdatter 4
2) Hans Christoffersen 1¾.
FM: mors halvbror Hans Hansen i Ore.

2908 Frederik Kreutzberg i Nakskov. 8.11.1804, fol.713B, 753B, 755B, 762, 792B.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
4) Johan Kreutzberg 22, bagersvend i Sakskøbing
5) Hans Kreutzberg 18, i snedkerlære.
Af første ægteskab B:
1) Johan Christian Kreutzberg i Vesterborg
2) Karen Kreutzberg g.m. Michael Krøyer
3) Johanne Kreutzberg.

2909 Maren Jensdatter i Nakskov, der døde 8.10.1804, fol.714B, 728, 734B, 737.
E: Rasmus Lund, urmager.
Arvinger angives ikke.

2910 Johanne Christoffersdatter i Nakskov, der døde 15.11.1804, fol.718B, 723, 726B, 730B, 736, 739, 741, 746, 749B, 754B, 762B.
E: Poul Nakskov, værtshusmand.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Hansen, snedker
2) Peder Hansen, sømand fra England, formentlig død.

2911 Albert Schefmann, fattiglem i Nakskov. 15.12.1804, fol.727B.
Arvinger angives ikke.

2912 Jørgen Jensen Suhr (Suder) i Nakskov. 20.12.1804, fol.728B, 738B, 740, 744B, 753B, 756, 761B, 766B.
E: Karen Marie Rasmusdatter. LV: Ib Hansen, smed. A:
1) bror Jens Jensen 34, i Købelev sogn
2) søster Karen Jensdatter på Juellinge
3) søster Anne Margrethe Jensdatter g.m. Niels Jensen i Havløkke [i Østofte sogn]
4) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Anders [Hansen] Lund i Havløkke
5) halvbror Hans Jensen, væver i Karleby
6) halvsøster Karen Jensdatter i Vindeby, død. 3B:
a Niels Rasmussen i Ullerslev
b Peder Rasmussen 38
c Karen Rasmusdatter
7) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Anders [Hansen] Kaum? i Havløkke.

2913 Dorthe Domberg i Nakskov. 19.1.1805, fol.734B.
E: Christen Jensen, skipper. B:
1) Jens Peder Jensen 12
2) Jens Andreas Jensen 10
3) Helene Jensen 9
4) Cathrine Jensen 8
5) Christian Jensen 7.

2914 Ellen [Christoffersdatter], ugift fattiglem i Nakskov. 23.1.1805, fol.738.
Arvinger angives ikke.

2915 Margrethe [Jensdatter] Friis Møller i Nakskov, der døde 3.5.1805, fol.746B, 781, 807, næste protokol fol.8, 8B, 10.
E: Thomas Hansen, matros, der druknede i Østersøen, meddelt 25.11.1805. B:
2) Hans Thomsen 14, i skomagerlære
3) Mette Cathrine Thomasdatter.
FM: Hans Rasmussen, skoflikker.
Hendes B:
1) Niels Pedersen Møller.

2916 Rasmus Suhr, murersvend i Nakskov. 3.5.1805, fol.747B, 806.
Enkemand efter [Maren Christine Jensdatter, skifte 4.7.1804 lbnr.2900]. B:
1) Malene Kirstine Rasmusdatter Suhr 23.
FM: Niels Lehm, murer, som beslægtet.

2917 Otto Simonsen, smed i Nakskov. 3.5.1805, fol.748, 785B.
E: [Mette Marie Hansdatter]. LV: Ib Hansen, smed. B:
1) Simon Christoffer Ottesen 17.
FM: Niels Møller.

2918 Rasmus Pedersen Lehm i Nakskov. 3.5.1805, fol.749, 788, 791.
E: Anne Sofie Johansdatter. LV: bror Hans Johansen Møller. B:
1) Johan Peder Rasmussen 17
2) Niels Rasmussen 16
3) Anders Rasmussen 11.
FM: fars halvbror Niels Lehm.

2919 [Bodil Andersdatter] i Nakskov. 4.5.1805, fol.749B, 783.
Enke efter [Jørgen] Kølle, [skifte 30.12.1795 lbnr.2770].
Testamente konfirmeret 29.1.1796.
A:
1) Sofie Amalie Bang.

2920 Hans Michael Gelmann, guldsmed i Nakskov. 16.5.1805, fol.750B, 757, 759, 762, 766, 789B, 791, 796, 799B, 802, mnæste protokol fol.7.
E: Karen Marie [Hansdatter]. LV: Rasmus Helletoft. B:
3) Cathrine Gelmann 8.
Første ægteskab med [Cathrine Marie [Hansdatter, skifte 19.3.1795 lbnr.2755].
1) Johan Georg Peder Gelmann 28
2) Ferdinand Gelmann 16.

2921 Maren Jørgensdatter Bøssemagers i Nakskov, der døde 24.5.1805, fol.751B, 957, 786, 802, 805B, næste protokol fol.5B.
Enke efter Rasmus Hansen. A:
1) bror Jens Jørgensen, bøssemager på Glostrup [i Købelev sogn]
2) bror Niels Jørgensen, bøssemager på Abildtorpe
3) bror Peder Jørgensen i Tårs
4) bror Poul Jørgensen på Mariebjerg [i Købelev sogn]
5) bror Hans Jørgensen, bøssemager, uvist hvor.

2922 Peder Hansen Fischer i Nakskov. 15.2.1805, fol.754B, 800.
E: Anne Kirstine. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter 6½.
FM:
1 morbror Anders Hansen
2 morbror Laurids Hansen, blegemand.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1804.
Samfrændeskifte 15.2.1805.

2923 Hans Jensen Snorren, skomager i Nakskov. 23.7.1805, fol.761, 788B.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Jens Hansen.

2924 Johan Peder Theisen, apotekersvend i Nakskov, der døde 10.8.1805, fol.765, 781B.
A:
0) forældre [Hans Christian Theisen, farver i Nyborg og Anne Dorthe Løve]
1) bror Christian Theisen, degn i Slemminge og Fjelde
2) bror Hans Theisen, købmand i Odense
3) bror Andreas Theisen i Nyborg
4) bror Engelbrecht Theisen, fuldmægtig i Bakkehuset på Frederiksberg.

2925 Aloisius Wachmann, købmand i Nakskov, der døde 5.10.1805, fol.778, 796B.
B: 3 mindreårige børn i Rach i grevskabet Lenge i Tyskland.
1 farbror Richard Wachmann, købmand, på stedet
2 farbror Bernhard Wachmann
3 farbror Jacob Wachmann.

2926 Jørgen Jensen, skipper i Nakskov. 9.12.1805, fol.785, 790.
E: Cornelia Cecilie Georgine. B:
4) Hans Jacob Jensen i Brødebølle
5) Anne Jensen g.m. Herman Didriksen i Brødebølle
6) Petronelle Jensen g.m. Peder Jensen, skovrider.
Første ægteskab med Johanne Carstensdatter, [skifte Rødby 24.9.1770 lbnr.368]. B:
1) Lisbeth Jensen, død. 1B:
a Johanne g.m. Henrik Jensen i Rødby
2) Jens Jensen Friis, skibskaptajn i København
3) Carsten Jensen, skomager i Rødby.

2927 Jørgen Bindeballe i Nakskov, der døde 18.1.1806, fol.787B.
E: Anne Kirstine. LV: Christian Rasmussen. B:
1) Jens Christian Jørgensen 9
2) Anne Sofie Jørgensdatter 7
3) Johan Adolf Jørgensen 5
4) Henrik Valentin 6 mdr.
FM: Heerfordt.

2928 Anne Nielsdatter i Nakskov. 26.4.1806, fol.798, 802, 806, næste protokol fol.1B, 4, 8B, 17B, 25B, 28.
Enke efter David Hermansen, skifte 25.3.1795 lbnr.2756.
Hans A:
1) halvbror Herman Nielsen [Storm, skomager i Assens på Fyn]
2) halvbror Niels Nielsen [Storm, skomager i Assens på Fyn].
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter 50, nu g.m. Anders Nielsen, da hendes første mand Herman Bentsen rejste til København for 5 år siden.

2929 Oluf Jensen, der døde i Nakskov. 30.4.1806, fol.799, 803.
E: Kirsten Christensdatter i Jested i Vilslev sogn i Ribe amt. B:
1) Christian Olufsen i Jested.

2930 Ingeborg Nielsdatter i Nakskov. 16.5.1806, fol.801B.
E: Hans Ejlersen, skipper. B:
1) Birthe Cathrine Hansdatter 12
2) Karen Sofie Hansdatter 11
3) Anne Margrethe Hansdatter 10
4) Maren Johanne Hansdatter 9
5) Niels Hansen 8
6) Louise Hansdatter 6
7) Mette Kirstine Hansdatter 5
8) Juliane Hansdatter 6 mdr.
FM: mors stedfar Jens Nielsen.

2931 Cathrine Jensdatter i Nakskov. 16.5.1806, fol.800B, næste protokol fol.11.
E: Christen Andersen, markvogter
Arvinger ses ikke, da fol 801 og 801B ikke er med på filmen.

2932 Dorthe Rasmusdatter Juul i Nakskov, der døde 4.8.1806, fol.807B, næste protokol fol.1, 2, 7B, 23B, 28B, 32.
Enke efter Peder Lauridsen Felling, feldbereder.
Testamente af 6.3.1795.
Hans A:
1) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Christian Rasmussen, skomager
2) søster Ellen Lauridsdatter g.m. Hans Rasmussen, prammand.
Hendes A:
1) bror Mads Rasmussen. død. 3B:
a Ellen Madsdatter g.m. Laurids Nielsen i Roløkke
b Rasmus Madsen i Dannemare
c Maren Madsdatter på stedet.

SLUT