Erik Brejls hjemmeside

Start

Inga Hørdum og Vera Munkholms
skifteuddrag
fortsat af
Inga og Gerhardt Hørdum


Middelsom herred

Ulstrup, Himmestrup, Viskum, Skjerngård og Karmark godser

Skifteuddrag
1715-1849

[1715-1740]   [1740-1779]   [1779-1802]   [1802-1815]  

[1790-1841]   [1841-1849]  


  [Personregister]   [Stedregister]  
Ulstrup, Himmestrup, Viskum og Skjerngård skifteprotokol
1715-1740
G 228-12

1. Mads Sørensen Storgaard i Vejrum 2/10-1715 F. 1a
Enke: Else Sørensdatter L.V. Jørgen Christensen fra Mejlgaard, som hun ægter
Barn:
• Søren Madsen - 2 år
F.M. Farfar, Søren Madsen i Vejrum.

2. Peder Pedersen i Hjorthede 2/10-1715 F. 3b
Enke. Anne Pedersdatter L.V. Søren Mortensen i Langå
Børn:
• Peder Pedersen - 10 år
• Dorthe Pedersdatter - 13 år
• Maren Pedersdatter - 8 år
F.M. Farbrødre Christen Pedersen i Hjorthede og Anders Pedersen i Vester Velling.

3. Michel Pedersen Møller i Terp 14/11-1715 F. 6a
Enke. Anne Christensdatter L.V. Jens Nielsen i Lille Torup
Barn.
• Peder Michelsen - knap 2 år
F.M. Farbror Otto Pedersen Møller i Lee.
Opl. 1/2 af gården ejedes af Ulstrup, den anden 1/2 af Søren Steen i Randers.

4. Jens Christensen i Bro Mølle 14/3-1716 F. 9b
Enke. Bodil Sørensdatter L.V. Anders Poulsen i Lille Fuglsang
Børn.
• Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Store Fuglsang.
• Kirsten Jensdatter
F.M. Nærmeste værge Erik Madsen i Hesselholt, Mammen sogn.

5. Anne Nielsdatter i Langå 4/7-1716 F. 12a
Enkem. Anders Lauridsen
Børn.
• Laurids Andersen - 7 år
• Niels Andersen - 4 år
• Kirsten Andersdatter - 3 år.

6. Peder Østerballe i Grensten 4/7-1716 F. 13b
Enke. Kirsten Nielsdatter L.V. ikke oplyst
Børn.
• Niels Pedersen - 16 år
• Anders Pedersen - 14 år
• Maren Pedersdatter - 8 år
F.M. Farbror Jens Andersen i Stevnstrup.

7. Maren Rasmusdatter i Øster Velling 4/7-1716 F. 15a
Enkem. Anders Andersen Sløngborg
Børn.
• Anders Andersen - 2 år
• Karen Andersdatter - 6 år
• Maren Andersdatter - 4 år
• Maren Andersdatter - 3 måneder og 3 uger.

8. Christen Lauridsen i Vinge 7/10-1716 F. 17a
Enke. Maren Christensdatter L.V. Søren Villumsen i Torup
Børn.
• Christen Christensen - 26 år. Overtog fæstet på gården. moderen blev hos ham på aftægt.
• Magdalene Christensdatter - 21 år
• Lave Christensen - 19 år
• Jens Christensen - 14 år
F.M. Mads Koue i Vester Velling og morbror Anders Villumsen i Torup.

9. Jens Christensen Buurskov i Bjerring 13/10-1716 F.21a
Enke. Maren Jensdatter L.V. Niels Christensen Smed i Bjerring
Børn.
• Maren Jensdatter g.m. Simon Smed i Mammen.
• Inge Mette Jensdatter g.m. Niels Jensen i Mammen.

10. Kirsten Andersdatter i Vejrum 15/10-1716 F. 22b
Enkem. Mads Nielsen
Børn.
• Anders Madsen - 10 år
• Niels Madsen - 8 år.

11. Anne Nielsdatter i Thisted (Tapdrup sogn) 14/7-1717 F. 25a
Enkem. Christen Christensen
Børn.
• Christen Christensen - 12 år
• Barbara Christensdatter - 8 år
• Ellen Christensdatter - 6 år
• Niels Christensen - 5 år.

12. Karen Lauridsdatter i Rønge 5/7-1717 F. 27b
Enkem. Michel Nielsen Torup
Børn.
• Lave Michelsen - 20 år
• Niels Michelsen - 18 år
• Jens Michelsen - 16 år
• Peder Michelsen - 14 år
• Bodil Michelsdatter - 10 år
• Malene Michelsdatter - 8 år
• Maren Michelsdatter - 6 år
Oplysninger:
- Afdødes søster: Kirsten Lauridsdatter.
- Enkemandens bror i Tulstrup g.m. Anne Jensdatter.

13. Michel Nielsen Torup i Rønge 26/9-1718 F. 32a
Børn.
• Lave Michelsen - 25 år
• Niels Michelsen - 23 år
• Jens Michelsen - 18 år
• Peder Michelsen - 15 år
• Bodil Michelsdatter - 11 år
• Malene Michelsdatter - 7 år
• Maren Michelsdatter (nævnt senere i skiftet).
F.M. Farbrødre: Jens Nielsen i Lille Torup og Christen Nielsen i Sønder Tulstrup.
Opl. Deres moster g.m. Mads Christensen Koue i Vester Velling.

14. Maren Nielsdatter i Torup 27/9-1718 F. 37b
Enkem. Jens Jensen
Børn.
• Ellen Jensdatter - 18 år
• Bodil Jensdatter - 14 år
• Anne Jensdatter - 11 år
• Maren Jensdatter - 9 år

15. Maren Pedersdatter i Hammershøj 13/9-1719 F. 42a
Enkem. Christen Pedersen
Barn.
• Peder Christensen - 7 uger
Opl. - Christen Pedersens stedbarn: Peder Pedersen - 3 år. Værge for sted-
barnet: Niels Andersen Rugkræmmer af Hammershøj, da barnet ikke havde nogen slægt af mandkøn.

16. Peder Sørensen Kroeg og hustru Maren Pedersdatter Bødker i Lee
Børn: 4/6-1720 F. 45a
• Peder Pedersen Kroeg, boede tidligere i Viborg. Død for 7 år siden og efterladt 2 drenge + 3 piger.
F.M. deres stedfar Peder Andersen Bay i Viborg og Otto Pedersen i Lee.
• Anne Pedersdatter Kroeg i Lee. L.V. Jens Sørensen i Lee.
• Helvig Pedersdatter Kroeg i Lee. L.V. Hans Pedersen i Lee.
• Karen Pedersdatter Kroeg g.m. Hans Clausen Bødker i Lee.

17. Bodil Poulsdatter i Hjermind 28/6-1720 F. 50b
Enkem. Jens Christensen
Børn.
• Christen Jensen - 14 år
• Poul Jensen - 12 år
• Anne Jensdatter - 9 år
• Anne Jensdatter - 7 år
Oplysning: Afdødes bror: Frands Poulsen Møller i Over Mølle.

18. Anne Jensdatter i Sønder Tulstrup 12/6-1720 F. 56a
Enkem. Christen Nielsen
Barn.
• Niels Christensen - 17 år
Opl. - Enkemandens bror: Jens Nielsen i Lille Torup.
- Den afdødes bror: Anders Jensen i Terp.

19. Skifteforretning.
Michel Christensen af Taul, Hjermind sogn 18/10-1720 F. 56b
Ovennævnte agter at afstå sin ½ gård til sin søn Giermand Michelsen, og ønsker derfor at dele mellem sine børn:
• Giermand Michelsen - 26 år
• Christen Michelsen - 23 år
• Maren Michelsdatter - 28 år
• Karen Michelsdatter - 17 år.

20. Maren Pedersdatter i Hjorthede 21/11-1720 F. 59a
Enkem. Christen Lauridsen
Børn.
• Peder Christensen - 17 år
• Anders Christensen - 6 år.

21. Christen Hansen i Vester Velling 20/1-1722 F. 61a
Enke. Maren Christensdatter L.V. Frederik Ditlevsen i Terp
Børn.
• Christen Christensen - 16 år
• Hans Christensen - 14 år
• Jens Christensen - 11 år
• Mette Christensdatter - 20 år
• Dorthe Christensdatter - 7 år
F.M. Jens Christensen Hvissing i Terp (født værge) og Anders Jensen i Terp og
Sr, Frederik Ditlevsen i Terp.

22. Christen Rasmussen i Kvorning 30/3-1722 F. 67a
Enke. Karen Christensdatter L.V. Christen Andersen i Hammershøj
Arving. Afdødes
• Far: Rasmus Sørensen i Over Viskum.

23. Esper Christensen i Bjerring 5/5-1722 F. 68b
Enke. Kirsten Pedersdatter L.V. Niels Michelsen i Bjerring
Børn.
• Peder Espensen - 12 år
• Anne Espensdatter - 21 år
F.M. Farbror Jens Christensen Østergaard i Hjermind.

24. Anne Christensdatter i Hjermind 5/5-1722 F. 72a
Enke efter Laurids Christensen Smed
Børn.
• Christen Lauridsen - 20 år. Fæstede gården.
• Anne Lauridsdatter - 22 år
• Morten Lauridsen - 17 år
F.M. Morbror: Christen Christensen i Ilsø og Niels Nielsen Skriver i Hjermind.

25. Niels Jørgensen i Langå 15/6-1722 F. 73a
Enke. Maren Christensdatter L.V. Jens Christensen Hedegaard, som
Børn: ægter enken og fæster gården.
• Christen Nielsen - 15 år
• Anne Nielsdatter - 12 år
F.M. Søren Michelsen i Langå, da ingen af den salig mands nærmeste pårøren-
de var til stede.

26. Anne Pedersdatter i Sønder Tulstrup 21/10-1722 F. 76a
Enkem. Christen Nielsen Torup
Barn.
• Peder Christensen - 1 år
T.V. Morbrødre: Laurids Pedersen i Lee og Christen Pedersen i Hjorthede.
Opl. - Enkemanden havde en søn, Niels Christensen - 19 år, af 1. ægteskab med
Anne Jensdatter. (Skifte af 12/6-1720).

27. Anne Lauridsdatter i Hammershøj 22/10-1722 F. 80b
Enkem. Christen Andersen
Barn af den afdødes tidl. ægteskab med Niels >
• Kirsten Nielsdatter - 13 år
Barn af dette ægteskab.
• Niels Christensen - 5 år
T.V. Christen Sørensen i Hammershøj og Anders Andersen i Mollerup,
eftersom ingen pårørende på mødrene side var i live.

28. Anders Pedersen i Hjorthede 6/2-1723 F. 84a
Enke. Bodil Pedersdatter L.V. Christen Lauridsen i Hjorthede
Børn.
• Peder Andersen - 12 år
• Jens Andersen - 11 år
• Peder Andersen - 9 år
• Niels Andersen - 6 år
F.M. Farbror Søren Pedersen Fisker i Hjermind.

29. Peder Lauridsen i Nørreaahus 11/5-1723 F. 86a
Enke: Kirsten Christensdatter
Børn:
• Maren Pedersdatter g.m. Niels Christensen i stervbohuset.
• Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Smed i Hjermind.
• Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Nielsen Korreborg i Korreborghuset i Mammen sogn. Død og efterladt børn.

30. Anne Madsdatter i Øe 27/7-1723 F. 88a
Enkem. Laurids Andersen Louring
Arvinger:
• Helsøster: Anne Madsdatter g.m. Peder Jensen Mørk i Velds Mølle.
• Halvsøster: Maren Rasmusdatter i Nørre Vinge, død og efterladt:
> Rasmus Christensen.
• Halvsøster: Dorthe Rasmusdatter i Nørre Teglgaard ved Viborg.
Oplysninger:
Den afdødes steddatter: Kirsten Lauridsdatter, ugift og hjemme på stedet, arvede
hendes klæder.
Enkemandens søn Peder Lauridsen er i København. Fordrede sin mødrene arv 4 Rd.,
skiftebrev af 28/4-1697.
Enkemandens søn, Niels Lauridsen har stedet i fæste. Arv:
2 andre sønner: Niels og Anders Lauridsen er gifte og bor i Øe. Begge har fået deres arv af faderen.

31. Maren Jørgensdatter i Vinge 4/8-1723 F. 93a
Enkem. Mads Pedersen
Børn.
• Anne Madsdatter - 18 år
• Kirsten Madsdatter - 17 år
• Karen Madsdatter - 7 år
• Jørgen Madsen - 11 år
• Peder Madsen - 4 år
F.M. Morbror Jens Sørensen i Svinding og ordinerede Christen Christensen
Højlund og Jens Christensen Højlund, begge i Vinge.

32. Jens Sørensen i Lee 23/9-1723 F 94b
Enke. Kirsten Thomasdatter L.V. Anders Clausen i Lee
Børn.
• Peder Jensen i Hjermind.
• Søren Jensen - 26 år, hjemme.
• Jens Jensen - 19 år
• Bodil Jensdatter - 21 år
• Anne Jensdatter - 11 år
F.M. Fasters mand Hans Pedersen i Lee.
Oplysning: Ingen af den salig mands brødre var levende.

33. Johanne Jensdatter i Langå 26/11-1723 F 99a
Enkem. Jens Christensen
Børn.
• Maren Jensdatter - 7 år
• Anne Jensdatter - 5 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Peder Jensen i Hvorslev.
Enkemandens bror: Søren Christensen.

34. Jens Pedersen Skiemt i Langå 28/6-1724 F. 104a
Enke. Inger Christensdatter L.V. Hendes svoger Jens Jensen Hviid i
Børn: Grensten.
• Christen Jensen - 5 ½ år
• Søren Jensen - 1 år 8 uger
• Johanne Jensdatter - 3 ½ år
F.M. Morbror Laurids Christensen i Tånum.

35. Maren Lauridsdatter i Langå 28/6-1724 F. 106b
Enkem. Rasmus Jensen
Barn:
• Maren Rasmusdatter - 14 år
F.M. Farbror Peder Jensen i Langå.
Oplysning: Ingen pårørende på mødrene side var i live.

36. Jens Simonsen i Langå 28/6-1724 F. 110a
Enke. Anne Andersdatter L.V. Peder Madsen i Vellev
Børn.
• Anne Jensdatter - 4 år
• Maren Jensdatter - 2 ½ år
• Kirsten Jensdatter - 10 uger
F.M. Farbror Erik Simonsen i Langå.
Oplysning: Afdødes fader, den gamle Simon, opholder sig i gården. Han havde overladt
sin kiste til enken, for at sønnen kunne komme i jorden.

37. Inger Christensdatter i Lunddorp 1/7-1724 F. 112b
Enkem. Niels Lauridsen
Arvinger:
• Helbror Niels Christensen i Fuglsang. Død og efterladt:
> Christen Nielsen - 19 år, i Fuglsang.
> Søren Nielsen - 16 år, i Viborg.
> Mette Nielsdatter - 17 år
F.M. Stedfar Anders Poulsen i Fuglsang.
• Helbror Jens Christensen i Bro Mølle. Død og efterladt:
> Kirsten Jensdatter g.m. Christen Christensen Møller i Bro Mølle.
> Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Fuglsang.
• Halvbror Christen Christensen i Vejrum. Død og efterladt:
> Kirsten Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Øe.
> Anne Christensdatter g.m. Anders Andersen i Øe.
• Halvsøster Anne Christensdatter i Øe. Død og efterladt:
> Laurids Christensen i Foulum.

38. Peder Lauridsen i Sønder Tulstrup 11/7-1724 F. 117a
Enke. Ellen Madsdatter L.V. Michel Pedersen i Hjorthede
Arvinger:
• Bror Rasmus Lauridsen i Skovs Højrup, Brenderup sogn på Fyn.
• Bror Niels Lauridsen i Rorslev på Fyn.
• Bror Rasmus Lauridsen i Skovs Højrup på Fyn. Død. Efterlod enke og børn.
Oplysning: Skiftebrev af 9/8-1698 efter enkens 1. mand Søren Lauridsen.
Deres søn Jens Sørensen - 30 år, er hjemme på stedet.

39. Axel Pedersen i Hammershøj 5/8-1724 F. 128a
Enke. Maren Mortensdatter L.V. Jens Nielsen, som ægter enken og
Børn: overtager fæstet.
• Morten Axelsen - 7 år
• Maren Axelsdatter - 14 år
• Kirsten Axelsdatter - 6 år
• Bodil Axelsdatter - 4 år
• Giertrud Axelsdatter - 8 uger
F.M. Nærmeste pårørende Jens Pedersen Bondgaard i Hammershøj.

40. Peder Sørensen i Hjermind 15/8-1724 F. 132a
Enke. Kirsten Rasmusdatter L.V. Hendes fader Rasmus Jensen i Sahl
Børn fra hans 1. ægteskab med Kirsten Pedersdatter:
• Anne Pedersdatter - 16 år
• Else Pedersdatter - 12 år
F.M. Farbror Laurids Sørensen i Hjermind.
Børn fra dette ægteskab:
• Søren Pedersen - 3 år
• Kirsten Pedersdatter - 5 år
• Anne Pedersdatter - 1 år
F.M. Fasters mand Christen Andersen i Hjermind .
Oplysning: Enkens morbror: Niels Michelsen i Sahl.

41. Rasmus Andersen i gården "Serup", Bjerring sogn 26/9-1724 F. 136b
Ugift. Arvinger:
• Bror Niels Andersen - 42 år. Ugift bor på stedet.
• Bror Jakob Andersen i Over Viskum.
• Søster Johanne Andersdatter - 45 år. Bor her på stedet.
L.V. Hans Pedersen i Bjerring Mølle.
Oplysninger: I skiftet omtales den afdødes salig far Anders Rasmussen og hans salig
brorsøn Anders Jakobsen, søn af Jakob Andersen og Karen Andersdatter, som boede og døde i Hesselhuset i Bjerring sogn. Skiftebrev 7/5-1692.
42. Niels Christensen Knap i Lee Død 3/2-1725 12/2-1725 F. 147b
Enke. Kirsten Pedersdatter L.V. Ikke nævnt.
Børn. 2. Navne ikke nævnt.
F.M. Farbror Peder Christensen Knap.
Opl. Peder Jørgensen og hans søn i Lee fæster stedet.

43. Christen Pedersen i Øe Død nov. 1724 16/2-1725 F. 151a
Enke. Karen Nielsdatter. L.V. Ikke nævnt.
Børn.
• Peder Christensen - 24 år. Overtog fæstet på stedet.
• Niels Christensen - 9 år
• Maren Christensdatter - 22 år
• Karen Christensdatter - 18 år
F.M. Farbror Niels Pedersen i Ørum.

44. Anders Søndergaard og hustru (navn ikke nævnt) i Hjorthede 4/4-1725 F. 153a
Døde straks efter hinanden. Umyndige børn ikke navngivet.
Oplysning: Peder Pedersen overtog gæstet, inden de salig folk døde.

45. Lisbeth Berentsdatter i Langå 18/4-1725 F. 154a
Enkem. Kjeld Nielsen Skræder
Børn.
• Berette Kjeldsdatter - 2 ½ år
• Niels Kjeldsen - 6 uger.

46. Dorthe Nielsdatter i Vinge 5/5-1725 F. 157a
Enkem. Anders Jensen Kollerup
Barn.
• Dorthe Andersdatter - 21 uger
T.V. Laurids Jensen Maagaard i Vinge.
Opl. Enkemandens søster Ellen Jensdatter.

47. Niels Andersen i Trængsel (Mammen sogn) 5/6-1725 F. 159a
Enke. Maren Pedersdatter L.V. Anders Nielsen i Korreborg, Mammen sogn
Arvinger.
• Bror Anders Andersen i Tapdrup.
• Bror Christen Andersen i Katballehuset, Lysgaard sogn.
• Søster Mette Andersdatter på Sjælland.
Opl. Anders Nielsen i Korreborg overtager fæstet.

48. Niels Lauridsen i Lunddorp (Viskum sogn) 6/6-1725 F. 160b
Arvinger.
• Brordatter Dorthe Andersdatter, der ægter Christen Nielsen, som overtager fæstet
• Søsterdatter Anne Thomasdatter
• Søsterdatter Anne Thomasdatter
• Søsterdatter Else Thomasdatter
• Søsterdatter Else Thomasdatter
• Søsterdatter Dorthe Thomasdatter
• Søstersøn Laurids Thomasen
• Søstersøn Mads Thomasen
• Søsterdatter Anne Jensdatter i Løvel.
F.M. På deres hustruers vegne:
• Søren Jensen i (Medelgaard >).
• Steffen Christensen i Gammel Asmild.
• Oluf Christensen i Over Viskum.
• Peder Eriksen i Løvel.

49. Christen Nielsen Fischer i Krog (Lee sogn) 7/7-1725 F. 163b
Enke. Maren Nielsdatter L.V. Mads Sørensen Dahl i Krog
Børn.
• Jens Christensen - 36 år, har stedet i fæste.
• Mads Christensen - 32 år, i Nørreaahus, Mammen sogn.
• Niels Christensen - 38 år, her på stedet.
• Kirsten Christensdatter - 30 år, her på stedet.
• Karen Christensdatter, sidder til huse i Lee.

50. Christen Sørensen Skovfoged i Hjermind 23/7-1725 F. 166a
Bebor et gadehus i Hjermind.
Enke. Kirsten Christensdatter Lindgaard L.V. Peder Jensen Solgaard i
Arvinger: Hjermind
• Bror: Laurids Sørensen i Hjermind.
• Bror: Niels Sørensen i Hjermind.
• Bror: Jens Sørensen i Øster Velling.
• Bror: Peter Sørensen. Død og efterladt: 1 søn og 4 døtre.
• Søster g.m. Christen Andersen i Hjermind.
• Søster g.m. Niels Jensen i Hjermind.

51. Jens Jensen Kjeldsen i Torup 26/10-1725 F. 168b
Enke ikke navngivet.
Børn.
• Christen Jensen i Torup.
• Jens Jensen, fæster stedet.
• Kjeld Jensen, tjener broderen her på stedet (døde kort efter).

52. Niels Andersen Rugkræmmer i Hammershøj 21/11-1725 F. 171a
Enke. Kirsten Jensdatter L.V. Niels Christensen > i Hammershøj
Hans børn af 1. ægteskab:
• Peder Nielsen - 40 år, har gården i fæste.
• Anne Nielsdatter g.m. Jens Bach i Houlbjerg.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Nielsen - 30 år
• Maren Nielsdatter - 32 år
Oplysning: Peder Nielsen er trolovet med Anders Pedersens datter i Hammershøj.

53. Anders Nielsen i Mollerup (Ørum sogn) 22/11-1725 F. 174a
Enke. Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror Niels Sørensen i Ørum
Børn:
• Niels Andersen - 16 år
• Søren Andersen - 13 år
• Laurids Andersen - 10 år
F.M. Nærmeste pårørende Anders Jensen Ydsen.

54. Anne Pedersdatter i Hvidding 22/11-1725 F. 176a
Enkem. Mads Espensen
Børn: -
• Espen Madsen - 17 år
• Peder Madsen - 8 år
• Maren Madsdatter - 15 år
• Karen Madsdatter g.m. Niels Lauridsen i Rejstrup (Sønderbæk sogn).
F.M. Morbror Søren Pedersen i Vorning.

55. Maren Nielsdatter i Langå (Død tidl.) 30/4-1725 F. 178a
Enkem. Christen Jensen Terkelsen
Arvinger:
• Morbror: Laurids Christensen i Vinkel. Død. Hans børn:
> Anders Lauridsen i Vinkel.
> Christen Lauridsen i Vinkel.
> Niels Lauridsen i Vinkel.
> Jens Lauridsen i Aagaard.
• Morbrors dattersøn: Michel Jensen i Bøgeskov.

56. Jens Sørensen Smed i Sønderbæk 15/4-1726 F. 179b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Christen Nielsen i Kovsted,
Hans børn af et tidl. ægteskab: som ægter enken
• Rasmus Jensen - 26 år. Gået hjemmefra uden pas for 9-10 år siden.
• Ellen Jensdatter g.m. Bertel Christensen i Sønderbæk.
• Karen Jensdatter - 21 år, ugift, tjener i København.
F.M. Afdødes brødre Jens Sørensen, Svinding på Fussingø gods og Anders Sørensen i Aalum.

57. Søren Michelsen Engel i Langå 9/5-1726 F. 183a
Enke: Maren Nielsdatter L.V.: Bror Søren Nielsen i Stevnstrup
Arvinger:
• Helbror Mons. Christen Michelsen, borger og brygger i København.
• Helbror Rasmus Michelsen i Aalum.
• Helbror Søren Michelsen. Død og efterladt søn:
> Christen Sørensen i Langå.
• Halvbror Gammel Jens Søgaard i Torup.
• Halvsøster Giertrud Rasmusdatter. Død og efterladt:
> Christen Nielsen Tind i Rønge.
> Rasmus Tind i Torup.
> Mette Nielsdatter g.m. Espen Christensen i Rønge.
> Maren Nielsdatter. Rejst til København for ca. 10 år siden.

58. Kirsten Christensdatter i Hjermind 3/10-1726 F. 189a
Enkem. Søren Fisker
Børn:
• Peder Sørensen - 14 år
• Christen Sørensen - 12 år
F.M. Morbror Niels Degn i Terp.

59. Søren Rasmussen Bierregaard i Langå 9/10-1726 F. 192a
Enkemand. Død 30/8-1726
Arvinger:
• Bror Søren Rasmussen Bierregaard i Helstrup.
• Bror Niels Rasmussen Bierregaard i Vester Velling.
• Bror Morten Rasmussen Bierregaard i Stevnstrup. Død og efterladt:
> Anne Mortensdatter - 21 år, tjener her i gården.
> Johanne Mortensdatter - 17 år, hos sin stedfar Anders Giermandsen i Stevnstrup.
• Søster Anne Rasmusdatter g.m. smed Anders Jensen i Stevnstrup.
Oplysninger:
Den salig mands søstersøn Rasmus Jensen havde været i gården hos sin morbror, siden har var 2 år gammel - arvede også.
Den salig mands stedsøn: Christen Christensen (Kld. Store C.C.) tjener i Sløvkrog.

60. Karen Simonsdatter i Langå 21/11-1726 F. 198a
Enkem. Peder Bonde.
Hendes børn af tidl. ægteskab med Jens Sørensen:
• Søren Jensen Bonde i Rønge.
• Anne Jensdatter g.m. Casper Nielsen i Løvskal.
• Anne Jensdatter - 28 år, hjemme hos sin stedfar.
Oplysning: Skiftebrev efter Jens Sørensen 30/10-1699.

61. Frands Nielsen i Kællinghøl 14/1-1727 F. 201a
Ugift. Død 15/5-1726. Skifte af 13/7-1726
Arving:
• Halvbror Peder Christensen i Grenaa. Død og efterladt små fader- og moderløse børn, som den "Højædle og velbaarne frue Oberstinde Trolle til Mollerup har taget til sig." Skrivelse af 7/10-1726.
Overværelse på børnenes vegne: Hans Pedersen Møller i Bjerring Mølle
og Claus Jensen i Bjerring.
Oplysning: Frands Nielsens stedfar: Christen Pedersen i Sløvkrog.

62. Christen Pedersen i Sløvkrog (Hjorthede sogn) 4/3-1727 Fol. 207a
Enke: Anne Olufsdatter L.V. Andreas Lauridsen i Hede Mølle
Hans søn af et tidl. ægteskab:
• Peder Christensen i Grenaa. Død og efterladt fader- og moderløse børn.
F.M. Hans Pedersen i Bjerring Mølle og Claus Jensen i Bjerring.
Se ovenstående skifte.

63. Bodil Jensdatter i Langå Hospital 23/3-1726 F. 221a
Søn:
• Niels Lauridsen i Tranbohus, Bjerring sogn
Oplysning: Afdødes søster Anne Jensdatter i Tranbohus, Bjerring sogn var til stede sammen med hendes søn Niels Lauridsen.

64. Maren Christensdatter i Langå Hospital 12/4-1727 F. 222a
Ingen pårørende nævnt.

65. Søren Pedersen Smed i Torup 19/4-1725 F. 223a
Enke: Anne Madsdatter
Børn:
• Peder Sørensen - 7 år
• Christen Sørensen - 5 år
• Søren Sørensen - 3 år.

66. Niels Sørensen Snedker i Hesselhuset (Bjerring sogn) 3/1-1727 F. 224b
(Himmestrup gods)
På grund af alderdom havde afdøde afstået huset til sin steddatter og hendes mand Niels Andersen, og derefter for 1½ år siden flyttet til Christen Andersen i Hjermind, der var gift med hans søster. Han døde her sidste sommer. Dødsfaldet var ikke anmeldt før 3/1-1727.
Andre arvinger:
• Helbror Laurids Sørensen i Hjermind.
• Helbror Jens Sørensen i Øster Velling.
• Halvbror Peder Sørensen i Hjermind. Død og efterladt:
Børn af 1. ægteskab:
> Anne Pedersdatter - 21 år
> Else Pedersdatter - 16 år
Børn af 2. ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, der nu var gift med Jens Hansen i Ans:
> Søren Pedersen - 6 år
> Kirsten Pedersdatter - 7½ år
> Anne Pedersdatter - 4 år
• Søster Maren Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Hjermind.
• Søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Soelgaard i Hjermind.

67. Christen Jørgensen i Mejlgaard (Rødding sogn) 11/11-1727 F. 233b
(Viskum gods)
Enke: Dorthe Jensdatter L.V. Søren Jensen i Mejlgaard
Børn:
• Jens Christensen - 28 år, har fæstet gården.
• Laurids Christensen - 24 år. Adresse ukendt.
• Ellen Christensdatter g.m. Knud Nielsen Smed i Rødding.
• Maren Christensdatter - 23 år, hjemme på gården.
F.M. Mads Frederiksen i Batumgaard.

68. Niels Hansen i Hjermind 18/8-1727 F. 236b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Skriver i Hjermind
Børn:
• Hans Nielsen - 26 år, har fæstet gården.
• Anne Nielsdatter - 22 år
F.M. Peder Jensen Soelgaard i Hjermind.

69. Kirsten Sørensdatter i Torup 13/4-1728 F. 239a
Enkem. Christen Olufsen
Børn:
• Anne Christensdatter - 11 år
• Berette Christensdatter - 9 år. Har opholdt hos sin mormor og morfar siden hun var et lille barn.
• Karen Christensdatter - 7 år
• Maren Christensdatter - 4 år
F.M. Morbrødre Peder Sørensen i Torup og Jens Pedersen Bach i Torup.
Oplysning: Den afdødes far: Søren Villumsen i Torup.

70. Christen Nielsen Torup i Sønder Tulstrup 11/6-1728 F. 242b
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Christen Lauridsen, der ægter
enken og fæster gården
Hans barn fra tidl. ægteskab med Anne Pedersdatter:
• Peder Christensen - 7 år
F.M. Farbror Jens Nielsen Torup i Lille Torup og morbrødre Laurids Pedersen i Lee og Christen Pedersen Palsen i Hjorthede.
Oplysninger:
Enkens morbror: Store Christen Christensen i Ilsøe.
Barnet bliver på gården hos stedmoderen og hendes mand.
Oplysning: Skifte efter Anne Pedersdatter 27/10-1722.

71. Ellen Madsdatter i Sønder Tulstrup 11/6-11728 F. 246a
Døde hos sin søn Jens Sørensen.
Børn:
• Jens Sørensen i Sønder Tulstrup.
• Maren Sørensdatter
• Kirsten Sørensdatter
• Mette Sørensdatter
• Karen Sørensdatter g.m. Niels Tange i Elsborg.

72. Claus Jensen i Bjerring 16/4-1728 F. 246b
Enke: Karen Andersdatter L.V. Hans Pedersen i Bjerring Mølle
Arvinger:
• Bror Erik Jensen i Vindum.
• Bror Christen Jensen i Vindum.
• Bror Jens Jensen i Herkegaard, Mammen sogn.
Oplysninger:
Stedsøn Michel Jakobsen (søn af enken) overtog fæstet på gården. Fæstebrev 14/5-1728.
Skiftebrev af 11/4-1711 for Jens Nielsen i Skiblund fremlagt.
Michel Jakobsens farbror: Sr. Thomas Bering i Randers.
Michel Jakobsens far: Salig Jakob Michelsen.

73. Jens Jensen Nørgaard i Koldbæk (Lee sogn) 15/10-1728 F. 254b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Niels Brixen, som ægter enken,
og fæster gården
• Barn: Karen Jensdatter - 5 måneder.
F.M. Morfar Peder Jensen Soelgaard i Hjermind.
Oplysninger:
Ingen pårørende på faderens side.
- På barnets vegne mødte Mourits Jensen i Hjermind.

74. Peder Pedersen i Hammershøj 28/12-1728 F. 260 B
Enke: Anne Christensdatter L.V. Anders Raun i Hammershøj
Hans barn fra ægteskab med Karen Olufsdatter:
• Peder Pedersen - 25 år
Børn fra dette ægteskab:
• Maren Pedersdatter - 10 år
• Dorthe Pedersdatter - 3 år
F.M. Farbrors sønner Peder Nielsen og Niels Nielsen, begge af Aarup.
Oplysning: Den afdødes bror Jens Pedersen, Randers Staldgaarde var død
tidligere.

75. Bodil Christensdatter i Lee 30/9-1728 F. 263a
Enkem. Niels Skrædder
Arvinger: Unavngivne.

76. Bodil Nielsdatter i Hjorthede 18/2-1729 F. 263b
Enkem. Niels Holm
Børn:
• Peder Nielsen - 14 år
• Søren Nielsen - 12 år
• Christen Nielsen - 7 år
F.M. Morbrødre Michel Nielsen i Vester Velling og Niels Nielsen i Terp.

77. Christen Nielsen i Lee (Kaldt Gammel C.N.) 26/4-1729 F. 265a
Enke: Kirsten Sørensdatter
Børn:
• Maren Christensdatter - 22 år.
• Anne Christensdatter - 18 år
• Karen Christensdatter - 15 år
F.M. Farbror Niels Nielsen i Lee.
Oplysning: Fæstet på gården overtages af Jens Jensen fra Lee, der ægter den
ældste datter, Maren.

78. Anders Mogensen i Bjerring 8/7-1729 F. 267a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Andreas Lauridsen i Hede Mølle
Børn:
• Jens Andersen - 25 år
• Mogens Andersen - 23 år
• Søren Andersen - 21 år
• Maren Andersdatter - 28 år
• Maren Andersdatter - 14 år
F.M. Michel Jakobsen i Bjerring.

79. Johanne Nielsdatter i Bjerring 8/7-1729 F. 269a
Enkem. Niels Kierestrup
Børn:
• Jens Nielsen - 18 år
• Niels Nielsen - 14 år
• Søren Nielsen - 13 år
• Peder Nielsen - 10 år
• Abigal Nielsdatter - 15 år
• Anne Cecilie Nielsdatter - 5 år
På børnenes vegne mødte Andreas Lauridsen i Hede Mølle.

80. Anne Jakobsdatter i Bjerring 8/7-1729 F. 270a
Enkem. Steffen Hermansen (Husmand)
Børn:
• Jakob Steffensen - 18 år
• Herman Steffensen - 14 år
• Anders Steffensen - 6 år
• Rasmus Steffensen - 3 år
• Karen Steffensdatter - 12 år
• Berette Steffensdatter - 9 år
• Maren Steffensdatter - 6 år
På børnenes vegne: Andreas Lauridsen i Hede Mølle og Michel Jakobsen i Bjerring.

81. Kirsten Pedersdatter i Hjermind 12/8-1729 F. 271b
Enkem. Søren Thomasen Skovfoged
Barn:
• Bodil Sørensdatter - 2 år
Oplysning: Ingen pårørende på moderens side levede.

82. Anne Pedersdatter i Nørre Feldingbjerg 16/8-1729 F. 273b
Enkem. Søren Troelsen
Børn:
• Peder Sørensen - 14 år
• Troels Sørensen - 12 år
• Jens Sørensen - 3 år
F.M. Farbror Jens Troelsen i Sønder Feldingbjerg.

83. Mette Nielsdatter i Koldbæk (Lee sogn) 8/11-1729 F. 275a
Enkem. Anders Madsen
Barn:
• Niels Andersen - 12 uger
Afdødes stedfar: Anders Poulsen i Lille Fuglsang, Vejrum sogn.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Søren Madsen tjener på Viskum.
Enkemandens 2 andre brødre mødte op. Ingen af dem havde fået deres arv efter moderen.
Enkemandens far: den gamle Mads Nielsen opholdt sig på gården.

84. Kirsten Christensdatter i Langå Hospital 13/2-1730 F. 278b
Salig Jens Skræders hustru i Hjermind.
Ingen arvinger nævnt.

85. Inger Andersdatter i Langå Hospital 13/2-1730 F. 279a.

86. Søren Poulsen i Langå Hospital 13/2-1730 F. 279b
Oplysning: Søren Poulsens datter g.m. Jens Christensen i Langå.

87. Christen Lauridsen i Terp 2/1-1730 F. 280a
Død 25/12-1729
Enke: Dorthe Thomasdatter L.V. Frederik Ditlevsen i Terp
Børn:
• Laurids Christensen - 11 år
• Terkel Christensen - 9 år
• Thomas Christensen - 6 år
• Datter unavngiven
Ordineret F.M. Oluf Andersen i Vinge.

88. Mette Nielsdatter i Skovfogedhuset i Langå 5/4-1730 F. 281b
Enkem. Rasmus Jensen Lauridsen skovfoged
Barn:
• Jens Rasmussen - 5 år.

89. Peder Jensen Brun i Sønderbæk 31/7-1730 F. 284a
Enke: Maren Giermandsdatter F.V. Far Giermand Christensen
Børn: i Rejstrup, Sønderbæk sogn
• Giermand Pedersen - 6 år
• Jens Pedersen - 3 år
• Christen Pedersen - 13 uger
F.M. Farbror Niels Jensen Brun i Sønderbæk.

90. Kirsten Jensdatter i Bro Mølle 25/9-1730 F. 286b
Enkem. Christen Christensen Møller
Børn:
• Christen Christensen - 10 år
• Jens Christensen - 5 år
• Karen Christensdatter - 6 år
F.M. Peder Nielsen i Store Fuglsang g.m. børnenes moster og farbror Mons. Konrad Christensen Lundsgaard, forpagter på Haastrup i Salling.
Oplysninger:
Christen Christensen Møllers far: Christen Lundsgaard i Hjermind. Skifte efter ham i gejstlighedens skifteprotokol af 29/12-1723.
Fremlagt et skøde af 3/3-1725 af enkemandens bror Peder Christensen.
Fremlagt et skøde af 20/6-1729 af enkemandens bror Thomas Christensen på Sjælland. Skøderne er på markjord på Viborg mark.

91. Maren Pedersdatter i Løvskal 5/10-1730 F. 291b
Enkem. Peder Nielsen Møller
Børn:
• Anne Pedersdatter g.m. Anders Sørensen Handskemager i Løvskal.
• Else Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Handskemager i Løvskal.
• Niels Pedersen, umyndig, ingen alder nævnt.
• Karen Pedersdatter - 13 år.

92. Dorthe Nielsdatter i Vorning 7/11-1730 F. 293a
Enkem. Niels Pedersen
Børn:
• Maren Nielsdatter - 16 år
• Kirsten Nielsdatter - 11 år
• Dorthe Nielsdatter - 7 år.

93. Christen Nielsen i Korreborg. (Mammen sogn) 15/11-1730 F. 295a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Rasmus Giertsen, som ægter enken og fæster gården.
Barn:
• Søren Christensen - 6 år
F.M. Farfar Niels Christensen Ilsøe i Lee.

94. Jens Poulsen i Lunddorp (Viskum sogn) 14/12-1730 F. 296b
Enke: Mette Eriksdatter L.V. Hendes svoger Christen Sørenen
Arvinger: Smed i Vejrum
• Hans far Poul Christensen i Thisted, Tapdrup sogn.
• En bror.
Oplysninger:
- Enken havde 2 små sønner.
- Enken blev ved stedet.

95. Maren Pedersdatter i Vorning 20/11-1730 F. 297b
Enkem. Rasmus Sørensen
Barn:
• Peder Rasmussen - 4 uger
F.M. Morbror Peder Andersen i Nørbæk.

96. Christen Skiøtt i Tindbæk (Kaldt "Gamle C.S.").
Husmand. Et fattigt menneske. 10/2-1731 F. 299b
Enke: Ingen navn.
Oplysning: Enkens søn: Søren Andersen, soldat af Fussingø.

97. Maren Christensdatter i Løvskal 19/9-1731 F. 300a
Enkem. Niels Christensen Vestergaard
(Ingen arvinger nævnt).

98. Maren Sørensdatter i Hjermind 29/11-1729 F. 302a
Enkem. Christen Nielsen Koldbæk
Børn:
• Laurids Christensen - 20 år
• Niels Christensen - 18 år
• Søren Christensen - 16 år
• Jens Christensen - 13 år
• Oluf Christensen - 9 år
• Karen Christensdatter - 3 år.

99. Poul Christensen i Thisted. (Tapdrup sogn) 16/5-1732 F. 303a
Enke: Edel Jensdatter L.V. Jens Jensen Torsagger af Thisted
Børn:
• Laurids Poulsen - 32 år, overtog fæstet.
• Christen Poulsen - 24 år
• Anne Poulsdatter g.m. Anders Christensen i Tapdrup.

100. Rasmus Sørensen Smed i Hjermind 29/11-1731 F. 305a
Enke: Johanne Pedersdatter L.V. Christen Andersen i Hjermind
Børn:
• Søren Rasmussen - 17 år
• Peder Rasmussen - 15 år
• Kirsten Rasmusdatter - 24 år
• Anne Rasmusdatter - 20 år
• Maren Rasmusdatter - 14 år
F.M. Deres nærmeste pårørende Jens Pedersen Bach i Torup.
Oplysninger:
Jens Jensen ægter den ældste datter Kirsten og overtager fæstet.
Sønnen Søren var i Viborg for at lære smedehåndværket og arvede faderens smedeværktøj.

101. Niels Olufsen i Hammershøj 4/8-1732 F. 307a
Enke ikke nævnt med navn. L.V. Jens Pedersen Bondgaard i Hammershøj
Børn med hustru af tidl. ægteskab:
• Oluf Nielsen - 25 år, tjener hos Thomas Krogh i Tindbæk.
• Else Nielsdatter - 17 år
• Anne Nielsdatter - 23 år
F.M. Farbrødre: Eske Olufsen og Michel Olufsen, begge af Kvorning.

102. Anders Jensen i Terp 21/10-1732 F. 309a
Døde 22/9-1732
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror Laurids Christensen
Brøger i Tånum og hendes
Arvinger: svoger Jens Madsen i Helstrup
• Bror Jens Jensen i Torup.
• Brødrebarn: Jens Sørensen i Hollerup.
• Brødrebarn: Niels Sørensen i Terp.
På deres hustruers vegne:
• Oluf Andersen i Vinge g.m. Ellen Sørensdatter.
• Rasmus Tind i Torup.
• Mads Jensen Sinding i Torup.
• Søster g.m. Christen Andersen i Kællinghøl.
• Søstersøn Rasmus Jensen i Langå.
Oplysninger:
Enkens svoger: Jens Madsen i Helstrup.
Jens Michelsen har fæstet på gården. Fæstebrev af 30/4-1728.

103. Volborg Christensdatter i Vester Velling 22/10-1732 F. 312a
Enkem. Gammel Christen Pedersen Bødker - 73 år
Børn:
• Christen Christensen - 34 år, har fæstet gården.
• Peder Christensen - 28 år, tjener Mads Koue i Vester Velling.
• Niels Christensen - 21 år, hjemme hos faderen.
• Anne Christensdatter - 30 år.

104. Karen Christensdatter i Hjorthede 24/11-1732 F. 315a
Enkem. Søren Fisker
Arving:
• Afdødes søster Maren Christensdatter g.m. Markus Lauridsen i Hjorthede.

105. Niels Christensen Taul i Bjerring 25/11-1732 F. 318a
Boede i et hus.
Enke: Maren Jepsdatter L.V. Steffen Hermandsen i Bjerring
Arvinger:
• Søster Anne Christensdatter i Tange på Vindum Overgaard gods.
• Søster Else Christensdatter, for 9 år siden flyttet til København. Nok død.

106. Ellen Sørensdatter i Vinge 14/10-1733 F. 320b
Enkem. Oluf Andersen
Børn:
• Anders Olufsen - 22 år
• Søren Olufsen - 20 år
• Karen Olufsdatter - 15 år
• Maren Olufsdatter - 12 år
• Anne Olufsdatter - 10 år
• Kirsten Olufsdatter - 4 år
F.M. Morbror Jens Sørensen i Hollerup.
Oplysninger:
Enkemandens bror Anders Andersen.
Skiftebrev efter enkemandens far, som havde boet i Vinge, af 23/2-1720.
Oluf Andersen faldt straks i en sær svaghed og ligger stadig i sengen.

107. Mette Nielsdatter i Vorning 7/12-1733 F. 326b
Enkem. Søren Pedersen
Børn:
• Maren Sørensdatter - 7 år
• Anne Sørensdatter - 5 år
• Johanne Sørensdatter - 3 år
• Mette Sørensdatter - 9 uger
F.M. Morbror Peder Nielsen Østergaard i Vorning.
Oplysning: Enkemandens bror: Niels Pedersen.

108. Christen Christensen Knap i Vejrum 8/12-1733 F. 331b
Boede på Anneksgården . Død 4/12-1733
Enke: Maren Christensdatter L.V. Christen Sørensen Smed i Vejrum
Børn:
• Christen Christensen - 7 år
• Anne Marie Christensdatter - 4 år
• Anne Christensdatter - ½ år
F.M. Farbror Jens Christensen Knap tjener her i gården.
Oplysning: Søren Lauridsen ægter enken og fæster stedet.

109. Dorthe Pedersdatter i Hjorthede 19/2-1734 F.337b
Enkem. Søren Jensen Fisker
Den afdødes barn, som hun havde før ægteskabet:
• Anne Jensdatter - 10 år, bor hos sin moster Anne Pedersdatter g.m. Sr. Claus Hansen murermester i København.
L.V. Morbror Christen Pedersen Koue i Hjorthede.

110. Peder Frandsen Smed i Løvskal 18/3-1734 F. 346b
Enke: Anne Mortensdatter L.V. Hendes tilkomne ægtemand
Børn: Kjeld Sørensen
• Morten Pedersen - 9 år
• Anne Pedersdatter - 8 år
• Peder Pedersen - 9 uger
F.M. Jens Lauridsen Krog i Løvskal

111. Niels Aggersund i Løvskal 18/3-1734 F. 348a
Enke: Margrethe Jensdatter L.V. Hendes trolovede Christen Mortensen
Børn:
• Margrethe Nielsdatter - 12 år
• Niels Nielsen - 6 år
• Karen Nielsdatter - 2 år
F.M. Morbror Michel Jensen i Løvskal.

112. Søren Sørensen Rigi i Velds 28/6-1734 F. 348b
Enke: Ikke nævnt ved navn.
Oplysning: Enken har en søn.

113. Unavngiven i Øe 17/7-1734 F. 349b
Enkem. Strange Nielsen
Oplysning: Hans datter g.m. Jens Landsoldat i Øe.
Intet at arve til den afdødes arvinger.

114. Laurids Andersen i Neder Kokholm (Rødding sogn) 21/7-1734 F. 350b
Boede hos Jens Nielsen.
Enke og små børn ikke nævnt ved navn.
Oplysning: Enkens farbror Jens Nielsen, som har fæste på stedet.

115. Peder Synerup i Thisted (Tapdrup sogn) 18/10-1734 F. 351a
Enke og børn ikke nævnt ved navn.

116. Jens Jensen i Thisted (Tapdrup sogn) 18/10-1734 F. 352a
Enken og børn ikke nævnt ved navn.
Oplysning: Enkens 2 sønner fæster gården.

117. Afkaldsbrev. 30/1-1734 F.353a
• Jens Christensen Østergaard i Hjermind.
• Jørgen Christensen Østergaard i Hjermind.
• Peder Espensen i Bjerring.
• Niels Madsen i Hjermind.
Alle fire erkender at have fået udbetalt deres arv efter Jens Christensen Tanges
hustru Maren Christensdatter i Hjermind.

118. Andreas Lauridsen Møller i Hede Mølle (Lee sogn) 5/10-1734 F. 353b
Enke: Bodil Pedersdatter L.V. Bror Rasmus Pedersen Møller i Randers
Børn:
• Laurids Andreasen - 27 år. Ladefoged ved Scheel.
• Anders Andreasen - 25 år. Møllersvend i Hvide Mølle.
• Peder Andreasen - 21 år. Hjemme hos sin mor i møllen.
• Frands Andreasen - 14 år. Er hos sin morbror Rasmus Pedersen Møller i Randers.
• Anne Katrine Andreasdatter g.m. Niels Nielsen Vestrup i Randers Staldgård.
• Anne Andreasdatter - 17 år. Er hos sin morbror i Hvide Mølle.
• Magdalene Andreasdatter - 11 år. Hjemme hos sin mor.
F.M. Rasmus Pedersen Møller, Randers
Niels Nielsen Vestrup
Herredsskriver Otto Pedersen i Lee
(Næste værge efter loven) kom ikke, i stedet blev valgt Hans Pedersen
Møller i Bjerring Mølle.
Oplysning: Enken blev g.m. Christen Strangesen.

119. Dorthe Jensdatter Bach i Terp 8/4-1735 F. 355a
Enkem. Jens Michelsen
Barn:
• Karen Jensdatter - 1½ år
Afdødes far: Jens Pedersen Bach i Torup.

120. Peder Knudsen i Vorning 28/2-1735 F. 356a
Enke: Maren Nielsdatter
Børn:
• Jens Pedersen - 17 år
• Maren Pedersdatter - 13 år
F.M. Morbror Espen Nielsen i Vorning.

121. Anders Nielsen Raun i Hammershøj 28/2-1735 F. 358a
Enke: Johanne Sørensdatter L.V. Den afdødes bror Peder Nielsen i Aarup
Barn:
• Kirsten Andersdatter - 26 år
F.M. Farbror Niels Nielsen i Aarup.

122. Laurids Michelsen i Bjerring 11/3-1735 F. 361a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Michel Jakobsen i Bjerring
Børn
• Michel Lauridsen - 6½ år
• Hans Lauridsen - 3 år + 3 uger
F.M. Farbror Søren Michelsen i Bjerring.
Oplysning: 28/10-1735 oplyste enken, at hun havde født en datter efter mandens død.
• Inger Lauridsdatter - 10 uger.

123. Dorthe Pedersdatter i Øe 15/6-1735 F. 365a
Enkem. Peder Christensen
Børn:
• Peder Pedersen - 11 år
• Maren Pedersdatter - 9 år
• Karen Pedersdatter - 3 år.

124. Kirsten Nielsdatter i Hjorthede 29/10-1735 F. 366a
Enkem. Jørgen Tind
Børn:
• Anne Jørgensdatter - 10 år
• Maren Jørgensdatter - 8 år
• Karen Jørgensdatter - 7 år
Oplysning: Enkemandens underskrift: I.C.S.T.

125. Afkaldsbrev 25/9-1727 + 2/11-1735 F. 366b
Oluf Eriksen Viskum, borger og indvåner i Viborg giver hans far Erik Olufsen afkald
efter hans salig mor Maren Thomasdatter. Efter faderens død vil han give stedmo-
deren afkald.

126. Kirsten Christensdatter i Lee 24/2-1736 F.367a
Enkem. Søren Jensen
Barn:
• Berette Sørensdatter - 3 år
F.M. Morbror Jens Christensen af Krogshuse.

127. Hans Nielsen i Hjermind 30/3-1736 F. 368a
Enke: Ellen Christensdatter L.V. Søren Fisker i Hjermind
Børn:
• Anne Hansdatter - 10 år
• Maren Hansdatter - 8 år
• Mette Hansdatter - 6 år
• Kirsten Hansdatter - 1 år
F.M. Jens Pedersen Bach i Torup.
Oplysninger:
- Enken svagelig og sengeliggende.
- 3 børn syge og sengeliggende.

128. Anne eller Karen Jørgensdatter i Ingstrup Mølle 16/4-1736 F. 369b
Døde 17/3 hos Søren Jensen Møller.
Arvinger:
• Jørgen Mortensen i Viborg.
• Anne Mortensdatter i Vinkel.

129. Jens Nielsen Skrædder i Hjermind 18/4-1736 F. 370a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Peder Jensen Soelgaard i Hjermind
Børn:
• Christen Jensen - 2 år
• Niels Jensen - 14 uger
F.M. Morfar Christen Andersen i Hjermind og
Farfar Niels Pedersen Skrædder i Hjermind.

130. Frands Christensen i Hulbæk 6/7-1736 F. 371a
Enke: Bodil Michelsdatter L.V. Søren Lauridsen i Hulbæk
Børn:
• Hans Frandsen - 24 år
• Søren Frandsen - 20 år

131. Kirsten Pedersdatter i Mollerup 6/7-1736 F. 371b
Enkem. Anders Ydsen
Børn:
• Peder Andersen - 34 år, overtog fæstet på gården.
• Jens Andersen - 27 år
• Iver Andersen - 24 år
• Karen Andersdatter g.m. Laurids Nielsen i Ørum.
• Dorthe Andersdatter - 41 år.

132. Peder Christensen Stoergaard og hustru i Vejrum 7/7-736 F. 372b
Børn:
• Jens Pedersen - 32 år, har fæstet gården.
• > Pedersdatter - 28 år
F.M. Erik Sørensen i Vejrum.

133. Mads Christensen Vad og hustru Kirsten Christensdatter i Hammershøj
Børn: 7/7-1736 F. 373a
• Christen Madsen - 24 år
• Christen Madsen - 20 år
• Anne Madsdatter - 28 år, tjener i København.
• Johanne Madsdatter - 26 år, g.m. Frands Jensen Sahl, som får fæstet på gården.
• Karen Madsdatter g.m. Søren Mortensen i Kvorning.
F.M. Thomas Iversen i Hammershøj.

134. Karen Madsdatter i Hvidding (Vorning sogn) 8/7-1736 F. 374a
Enkem. Rasmus Nielsen
Børn:
• Niels Rasmussen - 9 år
• Jens Rasmussen - 6 år
• Karen Rasmusdatter - 3 år
Oplysninger:
Enkemandens bror Niels Nielsen i Hvidding.
Enkemandens svoger Peder Nielsen i Hvidding.

135. Giermand Pedersen og hustru Johanne Michelsdatter i Taul (Hjermind sogn)
Børn: 25/7-1736 F. 375a
• Peder Giermandsen - 29 år
• Mette Kirstine Giermandsdatter - 18 år
• Maren Giermandsdatter - 14 år
• Karen Giermandsdatter g.m. Morten Lauridsen Smed i Hjermind.
F.M. Mourits Jensen i Hjermind og Niels Nielsen Skriver i Hjermind.
Oplysning: Sønnen Peder havde fæstet ½ af gården før forældrenes død, nu fæstede han hele gården.

136. Jens Christensen Østergaard i Hjermind 30/6-1734 F. 377b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Jens Jensen i Danstrup
Børn med hans første hustru Bodil Poulsdatter:
• Christen Jensen Østergaard - 28 år
• Poul Jensen Østergaard - 26 år
• Anne Jensdatter - 23 år
• Anne Jensdatter - 21 år
Barn af dette ægteskab:
• Jens Jensen - 10½ år
F.M. For Jens Jensen: Morbror Jens Jensen i Gerning.
For døtrene: Niels Nielsen Soelgaard i Hjermind og Christen Andersen
i Hjermind.
Oplysninger:
- Skiftebrev efter Bodil Poulsdatter 28/6-1720.
- Christen og Poul Jensen fæster gården.
- Enken fraflytter gården førstkommende Michelsdag.

137. Afkald. 12/12-1736 F. 381b
Christen Jensen Østergaard og Poul Jensen Østergaard arv efter deres salig moder Bodil Poulsdatter, der boede og døde i Hjermind.

138. Afkald. 10/11-1737 F. 381b
Anne Jensdatter - 27 år og Anne Jensdatter - 25 år, døtre af salig Jens Christensen Østergaard i Hjermind og salig hustru Bodil Poulsdatter.

139. Johanne Andersdatter i gården "Serup" (Bjerring sogn - Himmestrup gods)
Ugift. Død 17/11-1735. 27/7-1736 F. 382a
Arvinger:
• Bror Niels Andersen i "Serup". (Død 3/12-1735). Efterladt en lille datter. Niels Andersen var g.m. Karen Sørensdatter, der mødte med sin fæstemand Søren Andersen, der har fæstet gården "Serup".
• Bror Jakob Andersen i Over Viskum. (Viskum gods) (Død 29/11-1735). Efterladt 2 sønner og 4 døtre. Jakob Andersen var g.m. Kirsten Jensdatter, der mødte med sin fæstemand Anders Pedersen, der har fæstet huset i Over Viskum.
Oplysninger:
Skiftet var registreret og vurderet 6/12-1735.
Kirsten Jensdatters laugværge 6/12-1735: Christen Nielsen i Lunddorp.
Karen Sørensdatters laugværge 6/12-1735: Hendes far Søren Nielsen Hvam i
Mammen.
Auktion: 16/7-1736.

140. Jakob Andersen i Over Viskum 4/8-1736 F. 385a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes fæstemand Anders Pedersen har
Børn: nu fæstet huset.
• Anders Jakobsen - 13 år
• Jens Jakobsen - 5 år
• Maren Jakobsdatter - 15 år
• Anne Jakobsdatter - 9 år
• Maren Jakobsdatter - 3 år
• Johanne Jakobsdatter - 21 uger, født efter faderens død.
F.M. Christen Nielsen i Lunddorp.
Oplysninger:
Enkens søster g.m. Jens Sørensen Levring i Neder Kokholm (Rødding sogn),
Viskum gods
Jakob Andersen døde 29/11-1735. Registrering og vurdering 8/12-1735.
Afdødes søskende: Johanne Andersdatter, ugift og død 17/11-1735, og Niels
Andersen, gift, død 3/12-1735
Det sidste i skiftebrevet er meget utydeligt.

141. Niels Andersen i gården "Serup" (Bjerring sogn) 6/8-1736 F. 387a
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Hendes fæstemand Søren Andersen
Barn: har nu fæstet gården
• Maren Nielsdatter - 1 år
F.M. Morfar Søren Nielsen Hvam i Mammen
Hans Pedersen Møller i Bjerring Mølle
Michel Jakobsen i Bjerring.
Oplysninger:
Skiftet registreret og vurderet 6/12-1735.
Skiftebrev af 7/5-1692. Salig Anders Rasmussen har haft værgemål for sin
brorsøn Anders Jakobsen, for hans fædrene arv.
Skiftebrev af 26/9-1724 efter salig Rasmus Andersen i Serup.

142. Jens Lauridsen Hoedgaard i Tindbæk 8/3-1737 F. 390a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Rasmus Sørensen Tojstrup, der ægter
Børn: enken og fæster gården.
• Laurids Jensen - 13 år
• Jens Jensen - 12 år
• Poul Jensen - 9 år
• Michel Jensen - 7 år
• Anne Jensdatter - 4 år
• Jens Jensen - ½ år
F.M. Morfar Jens Michelsen i Ilsø.
Oplysning: Jens Michelsen har haft den ene af drengene hos sig, siden barnet var 5-6 år og vil fremdeles beholde ham.

143. Rasmus Nielsen i Hvidding Død 16/3-1737 5/4-1737 F. 391a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Michel Pedersen i Nørbæk
Børn af hans tidl. ægteskab med Karen Madsdatter:
• Niels Rasmussen - 9½ år
• Jens Rasmussen - 6½ år
• Karen Rasmusdatter - 3 år
F.M. Farbror Niels Nielsen af Vorning og Peder Nielsen i Vorning, der er
g.m. en faster.
Oplysninger:
Børnenes morbror Jens Madsen har fæstet faderen Mads Hansens gård i
i Hvidding, og faderen bor hos ham.
Børnenes morbror Christen Madsen fæster Rasmus Nielsens gård, og børnene bliver hos ham. Enken fraflytter gården.

144. Jens Lauridsen Krogh i Løvskal 9/7-1737 F. 393b
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Niels Michelsen Skiblund ægter enken
Børn: og fæster gården.
• Laurids Jensen - 27 år
• Niels Jensen - 24 år
• Peder Jensen - 9 år
• Dorthe Jensdatter - 21 år
• Anne Jensdatter - 16 år
• Inger Jensdatter - 13 år
F.M. Morbror Kasper Nielsen i Løvskal.

145. Inger Jensdatter i Hulbæk (Ørum sogn) 20/8-1737 F. 396a
Viskum gods. Begge nød ophold hos Niels Christensen.
Enkem. Søren Sørensen Tindbæk
Arvinger:
• Bror Jens Jensen i Viborg.
• Bror Christen Overgaard i Mollerup. Død og efterladt:
> Jens Christensen i Flarup - 38 år
> Christen Christensen i Mollerup.
> Maren Christensdatter - 26 år, tjener hos Peder Michelsen i Tindbæk.

146. Christen Nielsen Møller i Ingstrup (Rødding sogn) 12/9-1737 F. 397a
Enke + lille søn ikke nævnt ved navn. L.V. Søren Jensen Møller i Ingstrup
Oplysninger:
Den salig mands ældgamle far: Niels Møller.
Enken blev på stedet.

147. Christen Andersen på gården Kællinghøl 17/8-1737 + 13/9 F. 398a
(Kaldt Gammel C.A.) Død: 16/8-1737
Boede hos sin stedsøn Jens Jensen, som har fæstet på gården.
Enke: Ellen Jensdatter L.V. Jens Michelsen i Terp
Arvinger:
• Bror Søren Andersen Kællinghøl.
• Søster Karen Andersdatter i Bjerring. Hendes laugværge Jens Jensen i Torup.
Oplysninger:
Søren Andersen Kællinghøj og dennes hustru boede på gården.
Christen Andersen havde tidligere haft fæstet på gården og havde overladt det til
stedsønnen. Fæstebrev af 24/10-1736.

148. Jens Thomasen Løvskal i Øe 24/1-1738 F. 401
Enke: Maren Jensdatter
Børn:
• Thomas Jensen, som har fæstet Strange Nielsens gård i Øe.
• Edel Jensdatter g.m. Anders Kjeldsen i Øe.
• Anne Jensdatter - 15 år
Oplysning: Svigersønnen Anders Kjeldsen overtog fæstet, og enken blev hos dem.

149. Mads Sørensen Dahl i Ovenskov (Lee sogn) 27/6-1738 F. 402b
Enke: Johanne Nielsdatter L.V. Niels Brixen i Koldbæk
Børn:
• Maren Madsdatter g.m. Jens Pedersen i Krog, Lee sogn.
• Peder Madsen Dahl i Krog.
• Anders Madsen Dahl, som har gården i fæste.
• Søren Madsen Dahl, bosiddende i Basland (Ørum sogn, Djurs Nørre herred på Ørbækgård gods.
• Maren Madsdatter - 29 år, hjemme på gården.
• Kirsten Madsdatter - 25 år, hjemme på gården.

150. Niels Pedersen Skrædder i Hjermind 10/11-1738 F. 405a
Enke: Malene Jensdatter (enken er gammel, skrøbelig og vanfør)
Børn:
• Peder Nielsen - 40 år, skræddersvend i Randers.
• Mads Nielsen Skrædder - 32 år, overtager fæstet på gården.
• Niels Nielsen . 25 år, hjemme på gården.
• Jens Nielsen. Død i Smedegården i Hjermind. Barn:
> Christen Jensen - 4 år, hjemme hos moderen i Smedegården.
Barnets morfar: Christen Andersen i Hjermind.

151. Jens Bertelsen Møller i Viskum Mølle 8/10-1738 F. 406b
Enke ikke nævnt ved navn. L.V. Jens Christensen i Over Viskum
Børnene ikke nævnt ved navn.
Oplysning: En søn Bertel Jensen overtager fæstet på stedet.

152. > i Vejrum 8/10-1738 F. 408b
Enkem. Bertel Jensen
Børn ikke nævnt ved navn.

153. Peder Jensen Soelgaard i Hjermind 17/11-1738 F. 410b
Boede på gården "Soelgaard".
Enke: Anne Michelsdatter L.V. Hendes svoger Mourits Jensen i Hjermind.
Børn:
• Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Borre på Frisenborg gods.
• Maren Pedersdatter g.m. Niels Brixen i Koldbæk på Himmestrup gods.
• Anne Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Sløvkrog, Hjorthede sogn på Ulstrup gods.
• Ellen Pedersdatter - 25 år, ugift og bor hjemme.
• Maren Pedersdatter - 23 år, ugift og bor hjemme.

154. Rasmus Nielsen Tind i Torup 2/12-1738 F. 414a
Enke: Bodil Sørensdatter L.V. Niels Christensen Hollerup, som ægter
Børn: enken og overtager gården
Niels Rasmussen - 13 år
• Søren Rasmussen - 8 år
• Jens Rasmussen - 6 år
F.M. Morbror Jens Sørensen i Hollerup.
Oplysning: Ingen slægtninge på fædrene side er levende.

155. Søren Nielsen i Hjorthede 26/1-1739 F. 416b
Enke: Anne Christensdatter
Børn:
• Christen Sørensen - 15 år
• Kirsten Sørensdatter - 17 år
• Anne Sørensdatter - 14 år
• Abelone Sørensdatter - 7 år.

156. Niels Sørensen Sejersen i Vester Velling 27/2-1739 F. 419b
Enke: Mette Iversdatter L.V. Jens Sørensen i Vester Velling
Børn:
• Mads Nielsen - 17 år
• Peder Nielsen - 16 år
• Karen Nielsdatter - 11 år
F.M. Jens Pedersen Skriver i Vester Velling.

157. Christen Lauridsen i Hjorthede 14/3-1740 F. 421b
Enke: Maren Nielsdatter L,V, Anders Nielsen Birche i Hjorthede
Barn af Christen Lauridsens tidl. ægteskab:
• Anders Christensen - 24 år
Børn af dette ægteskab:
• Laurids Christensen - 16 år
• Peder Christensen, bosiddende i Hjermind.
Oplysning: Anders Christensen fordrede sin mødrene arv efter hans salig mor,
som enken tilstod ham.

158. Katrine Hansdatter i Nørre Tulstrup 14/3-1740 F. 423a
Enkem. Rasmus Christensen
Børn:
• Christen Rasmussen - 27 år, har nu fæstet gården.
• Anders Rasmussen - 25 år
• Jens Rasmussen - 20 år
• Søren Rasmussen - 12 år
• Anne Rasmusdatter - 17 år.

159. Karen Nielsdatter i Hollerup (Langå sogn) 16/3-1740 F. 424b
Enkem. Christen Jensen Hollerup
Børn:
• Niels Christensen, bosiddende i Torup, ugift.
• Jens Christensen - 40 år, tjener i Torup.
• Jens Christensen - 30 år, hjemme hos faderen.
• Bodil Christensdatter - 35 år, har tidl. været gift.
• Maren Christensdatter - 32 år.

160. Christen Nielsen Hjermind i Lee 15/3-1740 F. 426b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Jens Pallesen, som ægter enken
Børn:
• Inger Christensdatter g.m. Thomas Hansen i Lee.
• Niels Christensen - 24 år, hjemme.
• Anne Malene Christensdatter - 12 år, hjemme.
F.M. Farbror Peder Nielsen i Hjermind.
Oplysning: Inger Christensen havde tidl. fået sin arv.

161. Jens Sørensen i Hollerup (Langå sogn) 16/3-1740 F. 428b
Enke: Malene/Magdalene Christensdatter
Børn:
• Søren Jensen - 20 år
• Christen Jensen - 18 år
• Anders Jensen - 12 år
• Laurids Jensen - 10 år
• Maren Jensdatter - 16 år
• Maren Jensdatter - 9 år
• Bodil Jensdatter - 8 år
• Ellen Jensdatter - 5 år
F.M. Morbror Jens Christensen Pind i Vinge og Jens Pedersen Bach i Torup,
da der ingen er på faderens side, der kan have opsyn med børnenes arv.
Oplysning: Den afdødes farbror var Jens Jensen i Torup.

162. Peder Nielsen i Store Fuglsang 27/6-1738 F. 431b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Christen Christensen i Bro Mølle
Barn:
• Jens Pedersen - 18 år
F.M. Christen Sørensen Smed i Vejrum.

163. Christen Nielsen Tind i Rønge 18/9-1738 F. 433a
Enke: Maren Olufsdatter L.V. Espen Christensen i Rønge (efter
Børn: enkens begæring)
• Niels Christensen Tind - 25 år, hjemme.
• Oluf Christensen - 20 år, hjemme.
• Jens Christensen - 14 år, hjemme.
• Søren Christensen - 10 år, hjemme.
• Morten Christensen - 6 år, hjemme.
• Giertrud Christensdatter - 28 år, tjener i Aarhus.
• Anne Christensdatter - 17 år, hjemme.
F.M. Ordineret Søren Jensen Bonde og Christen Jensen Holm i Rønge.
Oplysning: 31/3-1740 igen registrering. Denne gang er Christen Jensen Holm
død, og den ældste søn Niels Tind trådt i hans sted.

164. Christen Christensen Højlund i Vinge 26/9-1738 F. 437a
Boede på gården "Højlund".
Enke: Bodil Jensdatter L,V, Peder Sørensen, som ægter enken og
Børn: fæster gården
• Jens Christensen - 5 år
• Karen Christensdatter - 19 år
• Anne Christensdatter - 14 år
• Maren Christensdatter - 11 år
• Maren Christensdatter - 8 år
F.M. Farbror Jens Christensen Højlund i Vinge .
Jens Michelsen i Terp og Peder Michelsen i Tindbæk. Begge søskende-
børn til den salig mand og enken.
Oplysning:
Enken og Jens Christensen Højlund angav, at den salig mand havde udlovet til sin pårørende slægt Christen Madsen Velling boende i Randers med forskrivning i rede penge 200 Slettedaler, som er 133 Rigsdaler og 2 skilling.

165. Mads Jensen Møller i Rønge Mølle 14/11-1739 + 5/1-1740 F. 443a
Døde natten mellem den 13. og 14. november 1739.
Børn:
• Jens Madsen - 25 år
• Peder Madsen - 18 år
F.M. Beskikket: Søren Jensen Bonde i Rønge.
Oplysninger:
Den afdødes søstersøn Peder Christensen har for nogle år siden lånt penge
af den afdøde; men P.C. var siden rejst bort, og ingen vidste, hvor han var nu.
Den afdødes steddatter Bodil Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Sønder Tulstrup
havde fået sin mødrene arv af boet (9/11-1738).

166. Christen Jensen Holm i Rønge 7/3-1740 F. 462b
Enke: Bodil Madsdatter L.V. Søren Jensen Bonde i Rønge
Børn:
• Mads Christensen - 5 år
• Kirsten Christensdatter - 12 år
• Karen Christensdatter - 11 år
• Anne Christensdatter - 7 år
• Anne Christensdatter - 6 år
• Mette Christensdatter - 1 år
F.M. Den afdødes farbror Espen Christensen i Rønge og dennes søn Jens Es-
pensen samt Søren Jensen Bonde og hans søn Jens Sørensen Bonde,
som ægter enken og fæster gården.
Ulstrup, Himmestrup, Viskum og Skjerngård skifteprotokol
1740-1779
(Himmestrup og Viskum kun til 1749)
G 228-13

167. Hans Christensen i Vester Velling 1/10-1740 F. 3a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Laurids Christensen i Vester Velling
Børn:
• Christen Hansen - 8 år
• Maren Hansdatter - 2 år
F.M. Christen Christensen i Helstrup og farbror Jens Christensen i V. Velling.

168. Michel Christensen Bødker i Vester Velling 11/11-1740 F. 5b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Blev antagen Jens Christensen i
Vester Velling
Børn:
• Anne Michelsdatter - 15 år
• Mette Michelsdatter - 13 år
F.M. Ordineret Laue Madsen i Vester Velling.

169. Niels Lauridsen i Ingstrup (Rødding sogn) 5/12-1740 F. 7b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Beskikket Peder Fellingberg i Ingstrup
Barn:
• Maren Nielsdatter - 9 år
F.M. Morbror Jens Christensen i Mejlgaard.

170. Jørgen Hansen Skrædder og hustru i Mollerup 29/5-1741 F. 10a
Børn:
• Anne Jørgensdatter - 27 år, trolovet med Niels Lauridsen, der fæster stedet.
• Kirsten Jørgensdatter - 23 år
• Erik Jørgensen - 14 år
• Johanne Jørgensdatter - 12 år
• Søren Jørgensen - 10 år
• Iver Jørgensen - 7 år
F.M. Anders Andersen i Mollerup og Hans Frandsen i Hulbæk (Ørum sogn).

171. Maren Christensdatter i Vester Velling 4/10-1741 F. 11b
Enkem. Jens Pedersen Skriver
Hendes børn fra tidl. ægteskab med Christen Hansen:
• Christen Christensen, gift i Helstrup, på forvalter Høegs gods.
• Jens Christensen, boende i Vester Velling.
• Dorthe Christensdatter g.m. Peder Madsen Koue.
• Hans Christensen. Død og efterladt:
> Christen Hansen
> Maren Hansdatter
Oplysning: Deres stedfar: Laurids Christensen i Vester Velling.
• Mette Christensdatter g.m. Jens Gierløv i Øster Velling. Død og efterladt:
> Karen Jensdatter - 14 år
> Christen Jensen - 12 år
> Jens Jensen - 8 år
> Niels Jensen - 7 år
> Jens Jensen - 3 år.

172. Anne Jensdatter i Vinge Døde 16/4-1741 28/10-1741 F. 12b
Enkem. Christen Nielsen Serup
Børn:
• Maren Christensdatter - 14 år
• Kirsten Christensdatter - 10 år
• Jens Christensen - 7 år
• Niels Christensen - 4 år
F.M. Peder Lauridsen i Sønder Tulstrup og Anders Jensen Kollerup i Vinge.

173. Magdalene Christensdatter i Hollerup 21/11-1741 F. 15a
Børn:
• Søren Jensen - 23 år
• Christen Jensen - 19 år
• Anders Jensen - 14 år
• Laue Jensen - 12 år
• Maren Jensdatter - 17 år
• Maren Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 8 år
• Ellen Jensdatter - 6 år
F.M. Morbror Jens Christensen Pind i Vinge.
Oplysning: Den ældste søn Søren Jensen overtog fæstet på gården, og han be-
holdt alle sine søskende hjemme hos sig.

174. Christen Kvolbæk i Hjermind 304-1742 F. 17b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Ingen nævnt.
Hans børn fra et tidligere ægteskab:
• Laurids Christensen - 30 år
• Niels Christensen - 28 år
• Søren Christensen - 26 år
• Jens Christensen - 24 år
• Ellen Christensdatter - 19 år
Oplysning: Intet at arve.

175. Anne Rasmusdatter i Langå 16/8-1742 F. 18a
Enkem. Erik Simonsen
Børn:
• Jens Eriksen - 16 år
• Rasmus Eriksen - 11 år
Oplysning: I skiftet er nævnt: Enkemanden og hans 3 sønner.

176. Mette Nielsdatter i Terp 11/9-1742 F. 20b
Enkem. Laurids Pedersen
Barn:
• Peder Lauridsen - 10 dage gammel.

177. Jens Christensen i Langå 14/3-1743 F. 21b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Jens Axelsen i Langå
Børn:
• Johanne Jensdatter - 18 år
• Anne Marie Jensdatter - 10 år
• Karen Jensdatter - 8 år (Kaldes senere i skiftet for Maren)
• Christen Jensen - 4 år
Barn af hans tidl. ægteskab med Johanne Jensdatter:
• Maren Jensdatter - 24 år
F.M. for Maren Jensdatter: Morbror Mads Jensen i Enslev.
for de andre børn: Farbror Søren Christensen i Grensten og Anders
Christensen i Langå.
Oplysning: Skifte efter Johanne Jensdatter 26/11-1723.

178. Maren Jensdatter i Batum 16/3-1743 F. 25b
Enkem. Søren Bach
Børn:
• Christen Sørensen - 26 år
• Anne Sørensdatter - 30 år
• Inger Sørensdatter - 24 år
• Maren Sørensdatter - 17 år.

179. Anders Andersen i Øe 2/4-1743 F. 26b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Pedersen Kolbech i Øe
Arvinger: Hans
• afgangne mor, Maren Sørensdatters bror Jens Sørensen. Død, efterladt:
> Søren Jensen i Viborg.
> Karen Jensdatter i Faardal.
> Else Jensdatter i Ørum.
> Poul Jensen. Død og efterladt:
» Kirsten Poulsdatter i Faardal.
> Maren Jensdatter i Batum (Hun er muligvis datter af Poul Jensen - det er
lidt svært at se).
• En halvsøster: Maren Sørensdatter. Død og efterladt:
> Niels Jensen i Vejrum.

180. Unavngiven i Batumgaard 2/4-1743 F. 29a
Enkem. Mads Frederiksen
Børn:
• Anders Nielsen - 41 år. Han var for flere år siden rømt fra sin fæstegård i Batum og efterladt sig kone og små børn, og siden har de ikke hørt fra ham.
• Anne Nielsdatter - 36 år, g.m. Christen Nielsen i Vorre.
Oplysning:
Der oplyses i skiftet, at børnene er født i dette ægteskab, så børnene må hedde Madsen til efternavn og ikke Nielsen/Nielsdatter.

181. Kirsten Andersdatter i Terp 2/10-1743 F. 34a
Enkem. Søren Pedersen Skiemt
Børn:
• Anne Sørensdatter - 3 år
• Johanne Sørensdatter - 1½ år.

182. Jens Kjeldsen i Bjerring 26/10-1743 F. 35b
Enke: Birgitte Lauridsdatter L.V. Laurids > i Bjerring
Børn: >
F.M. Niels Lauridsen Løicke, som overtog fæstet på gården.
Oplysning: Børnenes navne ikke nævnt. De var voksne.
Moderen var gammel og svagelig og havde overtalt N.L.L. til at overtage fæstet.

183. Kirsten Lauridsdatter i Lee 30/10-1743 F. 37b
Enkem. Christen Jensen
Arvinger: Unavngivne.
Oplysning: Intet at arve.

184. Christen Christensen Kaue i Batum 4/12-1743 F. 39a
Enke: Dorthe Sørensdatter L.V. Peder Nielsen Bach i Batum
Børn:
• Maren Christensdatter - 11 år
• Anne Christensdatter - 9 år
• Peder Christensen - 5 år
• Dorthe Christensdatter - 1 år
F.M. Farbror Michel Christensen Synderup i Bigum og Christen Nielsen i Fastrup.

185. Christen Jensen Skræder i Hjorthede 23/12-1743 F. 41b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Anders Jensen i Hjorthede
Børn:
• Peder Christensen - 23 år
• Kirsten Christensdatter - 20 år
F.M. Morbror Peder Nielsen i Vester Velling.
Oplysning: Enken Maren Pedersdatter og hendes bror Peder Nielsen har ikke samme efternavn.

186. Morten Christensen i Hvidding 14/1-1744 F. 42b
Enke: Bodil Christensdatter
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
• Dorthe Mortensdatter g.m. Michel Pedersen i Vorning.
• Maren Mortensdatter g.m. Jens Nielsen Rugkræmmer i Hammershøj.
• Christen Mortensen
• Niels Mortensen
Børn af sidste ægteskab:
• Christen Mortensen - 44 år g.m. Kirsten Pedersdatter. Har gården i fæste.
• Anders Mortensen - 34 år
• Laurids Mortensen - 30 år
• Peder Mortensen - 25 år
Oplysninger:
- Christen og Niels Mortensen var begge døde før dette skifte. De havde tidl. givet
afkald på arv, da faderen havde udbetalt dem penge. Begge boede i Hvidding.
Afkaldskvittering af 6/5-1743.
- Enken fremviste et skøde af 24/4-1683 Af Anders Madsen i Sdr. (Becks) Hau-
gaard.
- Et skøde af 23/3-1706 af Peder Nielsen i Hvidding.
- Skiftebrev efter Maren Nielsdatter 1/5-1697.
- Børnene af 1. ægteskab: Deres morbror: Peder Nielsen Vestergaard i Hvidding.
- Deres svoger: Jens Andersen Skiøtt i Hvidding.

187. Peder Nielsen i Vester Velling 5/5-1744 F. 50a
Enke: Karen Andersdatter L.V. Thomas Michelsen Skiblund, der ægter enken.
Børn:
• Anne Pedersdatter - 10 år
• Anne Pedersdatter - 8 år
• Niels Pedersen - 4 år
F.M. Peder Madsen Koue i Vester Velling, som er eneste pårørende i live.
Oplysning: Før ægteskabet med enken tjente Thomas Michelsen Skiblund på en
gård i Vester Velling.

188. Christen Huus i Vejrum 28/5-1744 F. 52a
Enke: Dorthe Madsdatter L.V. Peder Andersen Vaad af Øe, der ægter enken.
Børn:
• Helvig Christensdatter - 11 år
• Jens Christensen - 6 år
F.M. Bertel Jensen i Vejrum.

189. Christen Christensen Møller i Bro Mølle 19/11-1744 F. 53a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Niels Andersen i Store Torsager
Børn fra hans tidl. ægteskab med Kirsten Jensdatter:
• Christen Christensen - 25 år
• Jens Christensen - 20 år
• Karen Christensdatter - 21 år
Barn fra dette ægteskab:
• Jens Christensen - 10 år
F.M. For børnene af 1. ægteskab: Farbror Konrad Christensen Lundsgaard,
forpagter på Staarupgaard. (Den afdødes halvbror). For barnet af sidste
ægteskab: Morbror Jens Pedersen Storegaard i Vejrum.
Oplysninger:
- Den afdøde kaldes for Christen Lundsgaard i et skøde af 29/9-1723
i Middelsom herreds Gejstlighedens skifteprotokol.
- I skøde af 3/3-1725 havde den afdødes salig bror Peder Christensen
Høeg fået en ager på Viborg mark efter sin far.
- Skøde af 20/6-1729 af Thomas Christensen Høeg på Lolland til sin bror
Christen Christensen i Bro Mølle på en ager på Viborg mark, som han
havde fået af sin salig far.
- Den afdødes 1. hustru Kirsten Jensdatters moster Maren Sørensdatter
Møller g.m. Peder Knudsgaard i Viborg. Skifte af 17/9-1733.
- Enken beholdt møllen.

190. Niels Christensen Vestergaard i Løvskal 15/1-1745 F. 60a
Død 24/12-1744.
Enke: Magdalene Michelsdatter L.V. Jens Lauridsen i Terp, som ægter
enken og fæster gården.
Børn:
• Karen Nielsdatter - 13 år
• Maren Nielsdatter -11 år
• Christen Nielsen - 6 år
• Michel Nielsen - ½ år
F.M. Morbrødrene: Jens Michelsen i Terp, Peder Michelsen i Tindbæk og
Niels Michelsen i Tindbæk.

191. Dorthe Jensdatter i Vester Velling 18/3-1745 F. 63b
Enkem. Christen Christensen Kroeg
Børn:
• Anne Christensdatter - 2 år
• Jens Christensen Kroeg - 6 uger
F.M. Morbror Laurids Jensen Kroeg i Terp.

192. Karen Jensdatter i Tindbæk 31/5-1745 F. 65b
Enkem. Søren Andersen Benske
Barn:
• Maren Sørensdatter
F.M. Morbror Oluf Nielsen i Tindbæk.

193. Oluf Andersen i Vinge 18/8-1745 F. 66b
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Jens Pedersen, som ægter enken og
Børn af hans tidl. ægteskab: fæster gården.
• Anders Olufsen - 32 år, bor i Torup.
• Søren Olufsen - 30 år
• Karen Olufsdatter - 29 år
• Maren Olufsdatter - 24 år
• Anne Olufsdatter - 22 år
• Kirsten Olufsdatter - 16 år
F.M. Jens Jensen i Rønge, nærmeste pårørende.
Oplysning: Enkens bror Jens Ilsøe i Torup.

194. Jens Andersen Pallesen i Terp 5/11-1745 F. 69b
Enke: Ellen Christensdatter L.V. Niels Bødker i Lille Torup
Børn:
• Dorthe Jensdatter - 27 år
• Anders Jensen Pallesen - 21 år
F.M. Nærmeste pårørende Peder Madsen Koue i Vester Velling.

195. Afkaldskvittering. 29/7-1746 F. 72b
Jens Christensen Hansen i Vester Velling kvitterer for hans hustru Anne Christendatters arv efter hendes far Christen Christensen Højlund i Vinge. skifte af
26/9-1738. Hendes farbror og formynder Jensen Christensen Højlund.
Oplysning: Hendes stedfar: Peder Sørensen i Vinge.

196. Afkaldskvittering. 29/6-1746 F. 73a
Endnu en afkaldskvittering (se nr. 29) fra Karen Christensdatter g.m. Morten Nielsen i Vinge.

197. Afkaldskvittering. 29/6-1746 F. 73b
Fra Rasmus Nielsen og hustru Dorthe Jensdatter, der boede og døde i Over
Viskum.
Datter Maren Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen i Ørum på Tjele gods, og datter
Anne Rasmusdatter g.m. Peder Christensen i Vinkel på Randrup gods.

198. Jens Andersen Øe i Hvidding 12/4-1746 F. 74a
Enke: Anne Iversdatter L.V. Ikke nævnt.
Børn:
• Thomas Jensen - 13 år
• Maren Jensdatter - 9 år
• Eike Jensdatter - 6 år.

199. Anders Nielsen Louring og hustru Karen Jensdatter i Øe
Børn: 6/6-1746 F. 75a
• Jens Andersen - 25 år, fæster gården.
• Johanne Andersdatter - 27 år
• Maren Andersdatter - 32 år. Enke efter Thomas Jensen Løvskal i Øe.

200. Anne Sørensdatter i Sønderbæk Død 25/1-47 13/3-1747 F. 77b
Enkem. Christen Nielsen Smed
Arvinger: Hendes
• Bror Niels Sørensen i Rejstrup.
• Bror Christen Sørensen. Død og efterladt:
> Christen Christensen, vides ikke hvor er.
> Søren Christensen, vides ikke hvor er.
> Anne Christensdatter, tjener i Nørbæk.
> Oluf Christensen i Sønderbæk.
• Søster Dorthe Sørensdatter. Død og efterladt:
> Anne Christensdatter g.m. Jesper Christensen i Bjerregrav.
> Johanne Christensdatter g.m. en hattemager i København.

201. Maren Jepsdatter i Øster Velling Død 18/4-47 18/5-1747 F. 79b
Enkem. Anders Jensen Bang
Arvinger: Hendes
• Søster Maren Jepsdatter. Død og efterladt:
> Peder Pedersen i Terp.
> Jeppe Pedersen i Terp.
> Inger Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Helstrup.
• Bror Hans Jeppesen. Død og efterladt:
> Anders Hansen, som er ved livgarden i København.
> Karen Hansdatter g.m. Christen Andersen i Gjandrup på Fussingø gods.
> Ingeborg Hansdatter g.m. Laurids Nielsen Rytter i Randers.

202. Dorthe Andersdatter i Mollerup 4/9-1747 F. 81b
Enkem. Niels Pedersen
Arvinger:
Søskende til hendes salig far Anders Lauridsen (tidl. degn i Ørum):
• Søster: Maren Lauridsdatter i Foulum. Død og efterladt:
> Else Thomasdatter g.m. Oluf Christensen i Over Viskum.
> Anne Thomasdatter g.m. Peder Eriksen i Løvel.
> Dorthe Thomasdatter g.m. Jens Andersen i Subæk Mølle.
• Søster: Anne Lauridsdatter g.m. Thomas Nielsen i Kirkegaard i Vejrum. Død og efterladt:
> Anne Thomasdatter g.m. Søren Jensen i Mejlgaard.
> Else Thomasdatter g.m. Steffen Christensen i Gl. Asmild. Død uden livsar-vinger.
Slægt til hendes salig mor Maren Jensdatter: Dennes søsters børn:
• Peder Christensen
• Dorthe Christensdatter
Søskendebarn til afdøde:
• Jens Bertelsen i Viborg.
• Christen Olufsen. Skomager i Ørum. Død og efterladt:
> Jens Christensen
> Oluf Christensen
> Jens Christensen
F.M. Peder Andersen Ydsen i Mollerup.

203. Giertrud Jensdatter i Langå 28/12-1747 F. 83a
Enkem. Jens Lindberg
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Jens Michelsen - 36 år
• Niels Michelsen - 34 år
Barn af dette ægteskab:
• Michel Jensen - 21 år.

204. Peder Michelsen i Vorning Død 17/3-1747 13/4-1748 F. 83b
Enke: Sidsel Jensdatter L.V. Bror Søren Jensen af Gammelby i Hammershøj
Børn:
• Michel Pedersen - 7 år
• Mette Pedersdatter - 5 år
• Dorthe Pedersdatter - 3 år
• Jens Pedersen - 12 uger
F.M. Farbror Morten Michelsen i Hvidding og morbror Rasmus Jensen i Gam-
melby.
Oplysning: Salig Peder Michelsens forældre bor i Hvidding.

205. Birgitte Jørgensdatter I Bjerring 13/5-1748 F. 87a
Enkem, Steffen Hermansen
Hans børn af tidl. ægteskab med Anne Jakobsdatter:
• Jakob Steffensen - 40 år, gift og bor i Bjerring.
• Herman Steffensen - 34 år, i Hjermind.
• Karen Steffensdatter - 31 år g.m. Niels Nielsen, der er smed i Løvskal.
• Birgitte Steffensdatter - 29 år g.m. Peder Nielsen Kierestrup, som fæster stedet
• Anders Steffensen - 25 år, gift og bor i Bjerring.
• Maren Steffensdatter - 24 år, ugift
• Rasmus Steffensen - 22 år
Barn med hans afdøde hustru Birgitte Jørgensdatter:
• Jens Steffensen - 16 år
Oplysning: Jens Steffensen arver også sin salig mors kiste- og gangklæder.

206. Peder Lauridsen i Sønder Tulstrup 5/8-1749 F. 89b
Enke: Ellen Jensdatter L.V. Jens Møller i Ingstrup
Barn:
• Anne Pedersdatter
F.M. Morbror Anders Kollerup i Vinge.
Oplysning: Enkens søstersøn Peder Christensen tjener i Langå.

207. Peder Espensen i Bjerring 25/2-1750 F. 91b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Niels Jensen Degn i Bjerring
Børn:
• Kirsten Pedersdatter - 17 år
• Anne Pedersdatter - 14 år
• Espen Pedersen - 9 uger
F.M. Deres nærmeste pårørende Niels Madsen i Hjermind og
Mogens Andersen i Bjerring.
Oplysning: I skiftet står: "Deres i ægteskab sammen avlede 5 børn"; men der er
kun nævnt 3 pigenavne. Der nævnes også "2 drengebørn".

208. Michel Jakobsen i Bjerring 16/4-1750 F. 94b
Enke: Ellen Pedersdatter L.V. Niels Hansen Møller i Bjerring Mølle
Børn:
• Jakob Michelsen - 8 år
• Peder Michelsen - 7 år
• Johannes Michelsen - 4 år
• Anne Cathrine Michelsdatter - 3 år
F.M. Jens Nielsen i Skiblund på sin myndling Jakob Michelsens vegne.
Christen Jørgensen i Hjermind for Peder Michelsen.
Niels Mogensen i Skiblund Mølle for Johannes Michelsen.
Niels Brixen i Koldbæk for sin myndling Anne Cathrine Michelsdatter.

209. Afkaldskvittering. 4/5-1750 F. 108a
Anders Jakobsen i Serup på Himmestrup gods. Død uden livsarvinger.
Arvinger:
• Søster Kirsten Jakobsdatter i Bjerring.
• Søster Anne Jakobsdatter. Død og efterladt:
> Jakob Steffensen
> Herman Steffensen
> Anders Steffensen
> Rasmus Steffensen
> Karen Steffensdatter g.m. Niels Nielsen Smed i Løvskal.
> Birgitte Steffensdatter g.m. Peder Nielsen Kierestrup i Bjerring.
> Maren Steffensdatter - ugift.
Oplysning: Ovennævnte har fået deres arvepart efter deres bror og morbror ef-
ter skiftebrev af 7/5-1692.

210. Peder Jensen i Grensten 5/6-1750 F. 108b
Enke: Anne Madsdatter L.V. Jens Villumsen i Grensten
Børn:
• Christen Pedersen
• Giertrud Pedersdatter
F.M. Farbror Niels Jensen Svarer og Peder Jensen, begge i Langå.

211. Jens Espensen i Rønge 1/4-1751 F. 110b
Enke: Dorthe Mouritsdatter L.V. Christen Jørgensen i Hjermind
Arvinger:
• Søster Anne Espensdatter g.m. Jens Jensen i Kællinghøl.
• Bror Niels Espensen - 37 år
• Bror Christen Espensen - 26 år.

212. Maren Sørensdatter i Langå 3/5-1751 F. 111b
Enkem. Michel Sørensen Taarup
Børn:
• Søren Michelsen - 1½ år
• Søren Michelsen - 3 uger
F.M. Søren Christensen i Grensten.
Oplysninger:
Enkemandens mor > Jensdatter har afstået gården til ham. (Der mangler noget af
siden.

213. Morten Lauridsen i Hjermind 30/3-1752 F. 112b + 159a
Enke: Karen Gjermandsdatter L.V. unavngiven i Hjermind
Børn:
• Laurids Mortensen - 15 år
• Christen Mortensen - 9 år
• Gjermand Mortensen - 7 år
• Michel Mortensen - 2 år
• Johanne Mortensdatter - 14 år
• Anne Marie Mortensdatter - 4 år
F.M. Ikke nævnt.
Oplysning: Enken kun nævnt i dette skifte som K.G.D.
(Se skifte nr. 135 i Skifteprotokollen for 1715-40).

214. Kirsten Andersdatter i Hammershøj 13/4-1752 F. 114b
Enkem. Peder Skiøtt
Børn:
• Jens Pedersen - 14 år
• Johanne Pedersdatter- 12 år
• Kirsten Pedersdatter - 9 år
• Anne Pedersdatter - 2 år
F.M. Afdødes farbror Peder Nielsen i Aarup og Christen Skiøtt i Hvidding.

215. Anne Lauridsdatter i Stubberup 2/5-1753 F. 117a
Enkem. Knud Andersen
Børn:
• Margrethe Knudsdatter. Tidl. g.m. Jens Jensen Louring i Tindbæk.
• Bodil Knudsdatter g.m. Peder Christensen i Kvorning.
• Mette Knudsdatter g.m. Søren Pedersen i Kvorning.
• Maren Knudsdatter g.m. Søren Jensen L. i Svinding. Død og efterladt: en datter ca. 4 uger gammel.
• Maren Knudsdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjandrup.
• Laurids Knudsen - 34 år. Har fæstet gården for nylig.
• Hans Knudsen - 31 år, tjener i Kvorning.
• Jens Knudsen - 22 år.

215a. Afkaldskvittering. F. 120b
Margrethe Knudsdatter, forhen g.m. Jens Jensen Lauring i Tindbæk, afgået ved døden for nogen tid siden.
Bodil Knudsdatter g.m. Peder Christensen i Kvorning.
Mette Knudsdatter g.m. Søren Pedersen i > (Der mangler noget af siden)
Maren Knudsdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjandrup.
Alle børn af Knud Andersen i Stubberup,
og jeg Søren Jensen (muligvis: Lydicksen i Svinding, som var g.m. deres søster
Maren Knudsdatter, der er bortdød fra et lidt pigebarn,
bekender at have fået deres arv efter deres fader og salig moder.

216. Søren Jensen Bonde i Rønge 31/7-1753 F. 121b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Laurids Michelsen
Børn:
• Jens Sørensen - 37 år
• Peder Sørensen - 33 år, fæster gården
• Christen Sørensen - 30 år
• Peder Sørensen - 26 år
• Karen Sørensdatter - 35 år g.m. Rasmus Jensen Bagge i Rønge.
• Mette Sørensdatter g.m. Mogens Hansen i Løvskal.

217. Karen Nielsdatter i Vinge 10/9-1753 F. 123b
Enkem. Jens Pedersen
Arvinger:
• Bror Anders Nielsen Ilsøe i Torup på Ulstrup gods.
• Bror Jens Nielsen Ilsøe i Torup på Ulstrup gods.
• Bror Søren Nielsen Ilsøe i Lee på Himmestrup gods.
• Bror Christen Nielsen Ilsøe i Korreborg. Død og efterladt:
• Søren Christensen - 26 år, tjener på Skjern Mølle.
• Søster Kirsten Nielsdatter i Viborg g.m. skrædder Niels Lauridsen Overgaard.
• Søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Frandsen i Torup på Ulstrup gods.

Afkaldskvittering. 6/9-1753 F. 124a
Fra skrædder Niels Lauritsen Overgaard i Viborg - giver afkald på sin hustru,
Kirsten Nielsdatters vegne efter hendes salig søster Karen Nielsdatter i Vinge
g.m. Jens Pedersen.

218. Kirsten Jensdatter i Vinge 18/10-1753 F. 124b
Enkem. Peder Sørensen
Arvinger:
• Bror Jens Jensen i København.
• Søster Inger Jensdatter g.m. Bjørn Pedersen Hostmand, som er i kongens tje-neste.
• Søster Ellen Jensdatter i København.
• Søster Karen Jensdatter g.m. Søren > i Borre.
• Søster Anne Jensdatter g.m. Hyrden i Hornbæk på Frisenvold gods.
• Søster Maren Jensdatter, forhen g.m. hyrden Jens Andersen i Langå. Død og efterladt:
> Kirsten Jensdatter
> Karen Jensdatter
> Anders Jensen
> Jens Jensen
> Johanne Jensdatter

219. Afkaldskvittering. 15/1-1750 F. 126a
Bodil Jensdatter, enke efter Christen Christensen Højlund nu g.m. Peder Søren-sen i Vinge på Ulstrup gods har af fogden modtaget hendes arvepart efter hendes afdøde datter Maren Christensdatter, efter hendes far Christen Christensen Høj-lund. Skiftebrev af 26/9-1738.
Arvinger:
• Moderen Bodil Jensdatter
• Broderen Jens Christensen
• Søsteren Karen Christensdatter g.m. Morten Nielsen i Vinge.
• Søsteren Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen Hansen i Vester Velling.
• Søsteren Maren Christensdatter, ugift.
• Søsteren Mette Pedersdatter, som er født i Bodil Jensdatters ægteskab med Peder Sørensen.

Afkaldskvittering. 10/5-1752 F. 126b
Arvepart fra min hustru Maren Christensdatter, efter hendes afgangne fader, Christen Christensen Højlund i Vinge på Ulstrup gods. Søren Pedersen Bach.

220. Afkaldskvittering. 4/5-1752 F. 127a
Af Poul Jensen, der er blevet g.m. med afgangne Christen Holms datter Karen
Christensdatter i Rønge, som har fået hustruens arv udbetalt af fogden. Skiftebrev
af 20/5-1751.

221. Maren Nielsdatter i Langå 6/2-1754 F. 127b
Enkem. Peder Pedersen Dengsøe
Arvinger:
• Halvbror Søren Nielsen i Stevnstrup.
• Halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Peder Svarer i Langå.
• Halvsøster Sidsel Nielsdatter, forhen g.m. Jens Axelsen i Langå.

222. Niels Pedersen i Løvskal 20/11-1754 F. 129b
Enke: Ingeborg Andersdatter L.V. Casper Nielsen i Løvskal
Barn:
• Inger Marie Nielsdatter - 4 år
F.M. Jens Pedersen Hvid i Løvskal, der er g.m. den afdødes søster Karen Pe-
dersdatter.

223. Maren Jensdatter i Langå 22/11-1754 F. 130b
Enkem. Niels Michelsen
Børn:
• Michel Nielsen - 12 år
• Søren Nielsen - 9 år
• Christen Nielsen - 5 år
• Hans Nielsen - 3 år
• Laurids Nielsen - 1½ å
• Karen Nielsdatter - 10 år
• Kirsten Nielsdatter - 7 år.

224. Jens Mogensen i Hjermind 13/12-1754 F. 132b
Enke: Kirsten Olufsdatter L.V. Ikke nævnt
Børn:
• Oluf Jensen
• Christen Jensen
• Christen Jensen
• Maren Jensdatter
• Karen Jensdatter.

225. Christen Michelsen og hustru Anne Christensdatter i Torup
Børn: 4/6-1755 F. 134a
• Niels Christensen - 36 år
• Christen Christensen - 32 år, har fæstet gården.
• Michel Christensen - 24 år
• Christen Christensen - 16 år
• Søren Christensen - 13 år
• Anne Christensdatter g.m. Christen Kroeg i Vester Velling.
• Karen Christensdatter g.m. Jens Caspersen i Hjermind.
• Ellen Christensdatter, hjemme på stedet - holder hus for broderen Christen.
Oplysning: Sønnen Christen, der overtog fæstet på gården, blev F.M. for brød-
rene Christen og Søren. Samtidig lovede han at være i forældrenes sted for sine
søskende.

226. Bodil Sørensdatter i Torup 4/6-1755 F. 137a
Enkem. Niels Christensen Hollerup
Børn af hendes tidl. ægteskab med Rasmus Nielsen Tind:
• Niels Rasmussen - 30 år, overtager fæstet på gården.
• Søren Rasmussen - 26 år
• Jens Rasmussen - 24 år
Barn af dette ægteskab:
• Rasmus Nielsen - 13 år
Oplysning: Niels Christensen Hollerup afstod gården, mod han og sønnen
Rasmus fik ophold på gården - og blev forsørget.

227. Christen Nielsen Serup og hustrup Anne Offersdatter i Vinge
Hustruen var død tidligere. 24/10-1755 F. 140b
Børn:
• Maren Christensdatter g.m. Peder Madsen i Vinge.
• Kirsten Christensdatter - 23 år, hjemme på stedet.
• Jens Christensen - 20 år
• Niels Christensen - 18 år
F.M. Morbror Anders Jensen Kollerup i Vinge.
Oplysning: Datteren Kirsten Christensdatter beholder stedet, et gadehus.

228. Bodil Sørensdatter på gården "Højlund" i Vinge 24/10-1755 F. 143a
(Rigtige navn: Bodil Jensdatter)
Enkem. Peder Sørensen
Børn:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Christensen Højlund:
• Karen Christensdatter g.m. Morten Nielsen i Vinge.
• Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen Hansen i Vester Velling.
• Maren Christensdatter g.m. Søren Pedersen Bach i Torup.
• Jens Christensen
Barn af dette ægteskab:
• Mette Pedersdatter

Afkaldskvittering. 26/12-1755 F. 144a
Jens Christensen Hansen i Vester Velling g.m. Anne Christensdatter,
Morten Nielsen i Vinge g.m. Karen Christensdatter,
Søren Pedersen Bach i Torup g.m. Maren Christensdatter
på deres hustruers vegne og
Jens Christensen på egne vegne
har fået udbetalt deres mødrene arv af deres stedfar Peder Sørensen i Vinge.

229. Johanne Pedersdatter i Langå 24/10-1755 F. 144b
Enkem. Peder Jakobsen
Barn:
• Jakob Pedersen - 7 uger
Oplysninger:
- Anders Pedersen Skiemt i Langå g.m. afdødes søster.
- Afdødes mor, "den gamle kone Maren Andersdatter arver også.

230. Peder Pedersen Dengsøe i Langå 30/1-1756 F. 147a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Anders Pedersen Skiemt i Langå
Barn:
• Maren Pedersdatter - få uger
F.M. Farbror Niels Pedersen i Dengsø.

231. Jens Kjeldsen i Bjerring 20/4-1743 F. 149b
Enke: Unavngiven
Arvinger: "
Intet at arve.

232. Kirsten Lauridsdatter i Lee 12/4-1743 F. 150b
Enkem. Christen Jensen Husmand
Oplysning: Enkemanden havde ikke kendskab til hustruens slægt, og de havde
ingen børn.

233. Jens Iversen i Hvidding 30/8-1748 F. 152a
Enke: Giertrud Jensdatter L.V. Christen Schiøt i Hvidding
Børn:
• Iver Jensen - 14 år
• Jens Jensen - 12 år
• Anders Jensen - 6 år
• Bodil Jensdatter - 16 år
• Inger Jensdatter - 10 år
F.M. Farbrødre Thomas Iversen i Hammershøj, Jørgen Jensen i Hvidding og
Niels Iversen i Hvidding.

234. Michel Jensen Thomasen i Løvskal 25/10-1751 F. 155a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Jens Andersen Bering i Løvskal
Arvinger:
• Søster Margrethe Jensdatter g.m. Christen Mortensen i Løvskal .
• Bror Thomas Jensen i Løvskal. Død og efterladt:
> Mads Thomasen - 29 år, i Løvskal.
> Kirsten Thomasdatter - 24 år, i Løvskal.
> Dorthe Thomasdatter - 20 år, i Løvskal.
> Jens Thomasen - 15 år, i Løvskal.

235. Jens Nielsen Vestergaard i Hammershøj 12/3-1754 F. 159b
Enke: Johanne Christensdatter L.V. Anders Andersen i Kvorning
Arving:
• Hans far Niels Pedersen Vestergaard i Hvidding.

236. Bodil Madsdatter i Rønge 17/1-1750 F. 160a
Enkem. Jens Sørensen Bonde
Enkens børn fra tidl. ægteskab med Christen Holm:
• Kirsten Christensdatter - 22 år
• Karen Christensdatter - 21 år
• Anne Christensdatter - 17 år
• Anne Christensdatter - 16 år
• Mette Christensdatter - 10 år
• Mads Christensen - 15 år
F.M. Deres nærmeste levende pårørende: Jens Espensen i Rønge.
Oplysninger:
- Mettes arv blev udbetalt til hendes mand Mads Holck i Øster Velling 20/6-1780.
- Skifte efter Christen Holm af 7/3-1740.

237. Afkaldskvittering. 5/5-1755 F. 161b
Fra Peder Sørensen Smed i Hvorslev, som er blevet g.m. Christen Holms datter
Anne Christensdatter i Rønge har fået hendes arv udbetalt.

238. Kontrakt. 1/5-1745 F. 162a
Niels Jakobsen i Vinge afstår sin gård til sønnen Morten Nielsen. Niels Jakobsen
og hans hustru skal deres livstid blive boende der.

239. Afkaldskvittering. 24/10-1745 F. 163a
Underskrevne Jens Nielsen i Ilsø på Skjern gods,
Christen Nielsen, som tjener hos sin bror Niels Skriver i Hjermind på Ulstrup gods, salig Niels Skrivers sønner,
og Joen Jensen i Nøddelund, som er g.m. den salig Niels Skrivers datter Anne
Nielsdatter.
Niels Skriver boede og døde i Hjermind. Alle tilstår, at deres bror Niels Nielsen
Skriver, som bor på deres salig fars gård i Hjermind, har udbetalt dem deres arv.

240. Afkaldskvittering. 6/8-1755 F. 163a
Søren Christensen, som nu bebor hans salig far Christen Andersens gård i
Hjermind, har udbetalt arven til sine søskende:
Anders Christensen og Kirsten Christensdatter g.m. Peder Andersen i Hjermind.

241. Afkaldskvittering. 16/9-174> F. 163b
Morten Christensen i Løvskal g.m. Else Jensdatter har fået udbetalt arven efter hendes forældre (som begge boede og døde i Torup) af sin svoger Niels Christen-sen Tind, som nu bebor hans salig svigerfader Jens Bachs gård i Torup.

242. Afkaldskvittering. 24/5-1750 F. 164a
Fra Rasmus Jensen i Langå og Peder Madsen i Vester Velling, som har fået
udbetalt deres arv fra deres svoger Niels Madsen i Vester Velling. Peder Madsen
og Rasmus Jensen er g.m. Niels Madsens søstre Mette Madsdatter og Maren
Madsdatter. Arven efter deres forældre Mads Nielsen og Hustru, som boede og
døde i Vester Velling.

243. Afkaldskvittering. 30/9-1752 F. 164b
Fra Morten Nielsen i Vester Velling og
Dorthe Nielsdatter, g.m. Søren Nielsen i Vester Velling
(børn af afg. Niels smed, som boede i Vester Velling )
har fået udbetalt arv efter deres sal. mor Anne Pedersdatter af deres stedfar An-ders Mogensen.

244. Afkaldskvittering. 12/11-1750 F. 165a
Fra Søren Jensen og Maren Jensdatter i Langå, som har fået udbetalt deres arv
efter forældrene af deres bror Christen Jensen Brøger, som nu bebor deres salig forældres sted i Langå.

245. Afkaldskvittering. 2/2-1752 F. 165b
Søren Pedersen, tjener som staldkarl på Estrup og Jens Pedersen, som tjener
i Kondrup har fået udbetalt deres arv af deres bror Christen Pedersen, som nu be-bor deres salig far Peder Christensens sted i Langå.

246. Afkaldskvittering. 12/6-1755 F. 166a
Anders Nielsen g.m. Anne Marie Pedersdatter og Peder Christensen g.m.
Anne Pedersdatter og Abelone Pedersdatter (med værge og F.M.), alle af Hjer-mind har fået udbetalt deres arv efter søstrenes forældre af deres svoger Jens Christensen, som bebor deres salig svigerfar Peder Nielsens gård i Hjermind.

247. Afkaldskvittering. 16/4-1745 F. 166b
Jens Christensen og Peder Christensen, begge af Langå, har fået udbetalt
deres arv efter deres mor af deres bror Christen Christensen Pedersen i Langå.

248. Afkaldskvittering. 12/12-1754 F. 167a
Anders Jensen, værende hos sin svoger Christen Berring i Terp har fået udbetalt sin arv efter sin salig mor Else Christensdatter, som boede og døde hos bemeldte Christen Berring i Terp.

249. Thomas Iversen i Hammershøj (Kld. Gammel T.I.) 7/7-1756 F. 167b
Enke: Maren Andersdatter L.V. Jens Jensen Høeg i Hammershøj
Hans barn af tidl. ægteskab:
• Iver Thomasen - 22 år
Hans børn med enken:
• Anders Thomasen - 15 år
• Niels Thomasen - 12 år
• Anders Thomasen - 8 år
• Jens Thomasen - 6 år
• Anne Thomasdatter g.m. Anders Michelsen i Hammershøj.
• Dorthe Thomasdatter - 5 eller 15 uger.
F.M. Farbrødre Jørgen Iversen i Hvidding og Niels Iversen i Hvidding.

250. Otto Frederik Høeg i Terp (tidl. herredsfoged) > 1756 F. 169b
Enke: Unavngiven
Arvinger: En søster, der bor på Haugaard i Haderslev.
En bror H.A.Høeg.

251. Maren Mortensdatter i Hammershøj 28/12-1756 F. 170a
Enkem. Jens Nielsen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Morten Axelsen, gårdmand i Hammershøj.
• Maren Axelsdatter g.m. Just Lauridsen i Hammershøj på Fussingø gods.
• Kirsten Axelsdatter g.m. Niels Kroeg i Hammershøj.
• Bodil Axelsdatter, i Hollum på Tjele gods.
• Giertrud Axelsdatter g.m. Jens Christensen i Hollum på Tjele gods.
Oplysning: Skifte af 5/8-1724 efter børnenes far.

252. Maren Andersdatter i Hammershøj 5/3-1757 F. 170b
Enkem. Morten Axelsen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Anders Thomasen - 16 år
• Niels Thomasen - 13 år
• Anders Thomasen - 9 år
• Jens Thomasen - 7 år
• Anne Thomasdatter g.m. Anders Michelsen i Hammershøj på Fussingø gods.
• Dorthe Thomasdatter - 6 år
F.M. Deres farbrødre Jørgen Iversen og Niels Iversen, begge af Hvidding.
Oplysning: Skifte af 7/7-1756 efter børnenes far.

253. Peder Sørensen i Vinge 7/3-1757 F. 172a
(Kaldes i kirkebogen både Peder Jensen Ladefoged og Peder Sørensen L.)
Barn:
• Mette Pedersdatter - 16 år
F.M. Jens Christensen Pind i Vinge, der overtog fæstet på gården.
Oplysning:
Skiftebrev af 28/10-1755 efter enkemandens hustru.

254. Anne Pedersdatter i Langå 7/3-1757 F. 174a
Enkem. Mads Villumsen
Børn:
• Peder Madsen - 16 år
• Villum Madsen - 14½ år
• Maren Madsdatter - 5 år
F.M. Morbrødre Just Pedersen og Axel Pedersen, begge af Langå.

255. Maren Christensdatter i Torup 30/7-1757 F. 175b
Enkem. Søren Pedersen Bach
Børn:
• Peder Sørensen - 5 år
• Christen Sørensen - 3 år
• Peder Sørensen - 1 år
F.M. Morbror Jens Christensen i Vinge.

256. Søren Mortensen i Hammershøj 5/10-1757 F. 178a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes far Jens Mogensen i
Arvinger: Hammershøj
• Den afdødes mors halvbror Peder Kvornings søn: afgangne Niels Pedersen Kvornings børn i Kvorning.
> Maren Nielsdatter g.m. Peder Brouning i Bjerregrav.
> Kirsten Nielsdatter - ca. 30 år i Kvorning.
> Dorthe Nielsdatter g.m. Anders Hyrde i Kvorning.
> Anne Nielsdatter - 24 år, tjener i Rosted.
> Johanne Nielsdatter - 18 år, tjener i Hammershøj.
> Sidsel Nielsdatter - 16 år
> Birgitte Nielsdatter - 14 år
> Kirsten Nielsdatter - 12 år
> Laurids Nielsen - 10 år
Oplysninger:
- De sidste 4 børn bor hos stedfaderen Søren Andersen i Kvorning.
- Den afdøde boede til leje i et hus.

257. Anne Nielsdatter i Hjermind 11/11-1757 F. 179a
Enkem. Peder Christensen Husmand
Barn:
• Christen Pedersen - 6 mdr.
Oplysninger:
- Sønnen døde inden skiftet begyndte.
- Barnet blev døbt samme dag, som moderen blev begravet - 11/8-1756.
- Enkemanden var eneste arving.

258. Mads Nielsen i Hjermind Husmand 11/11-1757 F. 179b
Enke: Mette Kirstine Gjermandsdatter L.V. Peder Sørensen Fisker i
Børn: Hjermind
• Niels Madsen - 15 år
• Gjermand Madsen - 9 år
• Anne Malene Madsdatter - 7 år
• Hans Madsen - 4 år
F.M. Peder Gjermandsen i Taul (Hjermind sogn).

259. Jens Jensen i Grensten Husmand 15/11-1757 F. 181a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jens Villumsen i Grensten
Arvinger:
• Bror Rasmus Jensen. Død og efterladt:
> Jens Rasmussen ved Herningsholm.
> Anders Rasmussen i Grensten.
• Søster Ellen Jensdatter i Terp, enke.
• Søster Mette Jensdatter i Øster Velling, enke.

260 Kirsten Jensdatter i Vester Velling 3/4-1758 F. 182a
Enkem. Laurids Christensen
Børn:
• Maren Lauridsdatter - 9 år
• Abelone Lauridsdatter - 7 år
• Anne Marie Lauridsdatter - 13 uger
F.M. Morbror Niels Pedersen i Dengsø.

261. Anders Rasmussen i Vester Velling Husmand 3/4-1758 F. 184a
Enke: Margrethe Lauridsdatter L.V. Christen Christensen i Ilsø
Barn:
• Anne Andersdatter - 5 år
F.M. Christen Andersen Slyngborg i Øster Velling, nærmeste slægtning på fædrene side.

262. Kirsten Jensdatter i Terp 13/4-1758 F. 184b
Enkem. Søren Nielsen Husmand
Børn:
• Maren Sørensdatter - 4 år
• Karen Sørensdatter - 1½ år
F.M. Farbror Christen Nielsen Husmand i Terp.

263. Christen Nielsen Smed i Sønderbæk 22/3-1758 F. 185b
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Haselbalch i Sønderbæk
Arvinger:
• Bror Søren Nielsen, gårdmand i Sønderbæk. (Søn: Peder Sørensen)
• Søster Kirsten Nielsdatter, Laurids Jensens enke i Kousted på Randers Hospitals gods (Søn: Jens Lauridsen - 20 år).
• Bror Rasmus Nielsen, samme sted. Død og efterladt:
> Bodil Rasmusdatter - 20 år
> Maren Rasmusdatter - 18 år
> Søren Rasmussen - 13 år
> Anders Rasmussen- 9 år
> Niels Rasmussen - 7 år
L.V. Deres stedfar Peder Christensen i Kousted.
• Bror Søren Nielsen, gårdmand i Hald. Død og efterladt:
> Maren Sørensdatter g.m. Jens Thygesen, ladefoged på Sjælland.

264. Anders Jensen i Vinge Husmand 22/4-1758 F. 189a
Enke: Anne Madsdatter L.V. Hendes halvbror Jørgen Madsen
Børn: Kiile i Torup
• Jens Andersen - 30 år
• Mads Andersen - 16 år
• Kirsten Andersdatter - 24 år
F.M. Morbror Peder Madsen Kiile i Vinge.

265. Mads Pedersen Kiile i Vinge Husmand 22/4-1758 F. 190a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Jens Andersen i Hvorslev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jørgen Madsen Kiile i Torup.
• Peder Madsen, bebor huset efter faderens død.
• Anne Madsdatter. Har været g.m. Anders Kollerup i Vinge.
• Kirsten Madsdatter i Langå. Har været g.m. Jens Christensen i Vellev.
• Karen Madsdatter g.m. Erik Madsen i Langå.

266. Morten Axelsen i Hammershøj 24/4-1758 F. 191a
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Bror Christen Sørensen i Kvorning
Arvinger:
• Søster Maren Axelsdatter g.m. Just Lauridsen i Hammershøj.
• Søster Kirsten Axelsdatter g.m. Niels Jensen Kroeg i Hammershøj.
• Søster Bodil Axelsdatter, enke i Holm.
• Søster Giertrud Axelsdatter g.m. Jens Christensen i Holm.
Oplysninger:
Skifte af 7/7-1756 efter Thomas Iversen. Hans efterladte 5 sønner og yngste datters tilfaldne arvemidler har stået i stervboen. Skifte efter deres mor af
3/3-1757.

267. Anne Jensdatter i Langå 29/4-1758 F. 193a
Enkem. Anders Pedersen
Børn:
• Maren Andersdatter - 13 år
• Johanne Andersdatter - 12 år
• Kirsten Andersdatter - 10 år
• Birgitte Andersdatter - 8 år
• Peder Andersen - 7 år
• Peder Andersen - 3 år (her er fejlagtig skrevet P. Christensen).
F.M. Farbror Laurids Pedersen i Langå.

268. Ellen Hansdatter i Langå 29/4-1758 F. 194b
Enkem. Peder Christensen
Børn:
• Hans Pedersen - 2 år
• Christen Pedersen - ½ år
F.M. Morbror Rasmus Hansen i Vellev.

269. Anders Lauridsen og hustru Maren Sørensdatter i Løvskal
Husmand. 2/5-1758 F. 196b
Børn:
• Jens Andersen - 23 år
• Laurids Andersen - 20 år
• Barbara Andersdatter - 34 år
• Anne Andersdatter - 30 år, overtager fæstet på huset.
F.M. Kjeld Sørensen i Løvskal.
Kurator: Anders Biering af Løvskal.

270. Frederik Sørensen i Løvskal Husmand 2/5-1758 F. 197b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Anders Jensen i Løvskal
Børn:
• Søren Frederiksen - 32 år, har fæstet stedet.
• Kirsten Frederiksdatter g.m. Christen Andersen i Lee.
• Dorthe Frederiksdatter - 36 år, hjemme.
• Maren Frederiksdatter - 33 år, tjener Peder Hormand guldsmed i Randers.
• Karen Frederiksdatter - 24 år, tjener Niels Skiblund i Løvskal.

271. Jesper Nielsen i Hjermind Indsidder 30/5-1758 F. 198b
Trolovede: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Christen Jensen i Hjermind.
Arving:
• Far: Niels Madsen.
Oplysning: Den trolovede oplyste, at hun ikke var gravid.

272. Søren Jensen i Tindbæk Ugift 7/6-1758 F. 199b
Arvinger:
• Mor: Giertrud Christensdatter L.V. Peder Michelsen
• Halvsøster Kirsten Lauridsdatter g.m. Gjermand Pedersen i Gjandrup på Fus-singø gods.
• Halvsøster Margrethe Nielsdatter - 32 år, tjener i Aalum.
• Halvsøster Anne Nielsdatter - 29 år, tjener i Tånum på Fussingø gods.

273. Kirsten Nielsdatter i Langå 7/6-1758 F. 200a
Enkem. Michel Sørensen
Børn:
• Niels Michelsen - 5 år
• Mette Michelsdatter 3/4 år
F.M. Morfar Niels Pedersen i Grensten.
Oplysninger:
- Skifte efter Michel Sørensen (Taarup) af 29/6-1781 (Fol. 118b).
- Afkaldskvittering af 3/11-1782 (Fol. 167a).

274. Niels Nielsen Schiøt i Hvidding 8/7-1758 F. 203a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Anders Mortensen i Hvidding
Børn:
• Niels Nielsen, overtager fæstet. Moderen får ophold hos ham.
• Christen Nielsen
• Jens Nielsen
• Anders Nielsen
Oplysninger:
- Alle børn er myndige.
- Niels Nielsen giver sine 3 brødre deres mødrene og fædrene arv efter moderens
død.

275. Morten Nielsen i Vinge 3/8-1758 F. 203b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Halvbror Jens Christensen i Vinge
Børn:
• Christen Mortensen - 10 år
• Anne Mortensdatter - 4 år
F.M. Morten Lauridsen
Oplysning: Christen Jensen Pind overtager fæstet på gården og lover at forsørge
enken og hendes to børn.

276. Karen Sørensdatter i Hammershøj 21/8-1758 F. 207a
Boede hos sin trolovede fæstemand Niels Christensen
Hendes søn:
• Morten Mortensen - 1/4 år
F.M. Morbror Christen Sørensen i Kvorning på Tjele gods og Verner Andersen,
Anneksbonde i Kvorning g.m. den afdødes søster.
Oplysninger:
- Afgangne Thomas Iversens efterladte 5 sønner og yngste datter har deres arve-
midler indestående i boet.
- Fædrene arv efter skiftebrev af 7/7-1756.
- Mødrene arv efter skiftebrev af 3/3-1757.
- Desuden havde den yngste datter moderens kiste og egesengested med om-
hæng med dyner og puder, som var lovet af Morten Axelsen.
- Christen Sørensen og Verner Andersen påtog sig at opføde barnet til det var 8 år, hvorefter det skulle tilbage til Niels Christensen, hvor det så skulle vokse op.

277. Peder Sørensen Fisker i Hjermind 30/5-1758 F. 212a
Enke: Maren Gjermandsdatter L.V. Bror Peder Gjermandsen i Taul.
Børn:
• Michel Pedersen - 4 år
• Kirsten Pedersdatter - 8 år
• Johanne Pedersdatter - født efter faderens død.
F.M. Faderens søskendebørn og nærmeste slægtninge af faderen:
Peder Christensen og Jens Andersen, begge i Hjermind.
Oplysning: Enken oplyste den 30/5-1758, at hun ikke vidste, om hun var frugt-
sommelig, hvorefter skifteforretningen blev udsat til den 12/12-1758. Enken op-
lyste da, at hun havde fået datteren Johanne.

278. Mad. Anne Pedersdatter på Karmark Slutdato: 18/5-1759 F. 216a
Enkem. Sr. Laurids Jensen Ring (Forpagter på gården)
Arvinger:
• Mor Madame Maren Pedersdatter, salig Peder Madsen Harbo's enke i Nørre Sundby ved Aalborg.
• Søster Johanne Pedersdatter g.m. Peder Jørgensen Kiellingbro i Nr. Sundby.
• Søster Maren Pedersdatter - ugift, påtiden opholder sig på Karmark, boede el-lers hos moderen.
• Søster Mette Cathrine Pedersdatter - ugift, hos moderen i Nr. Sundby.
L.V. For moderen: forvalter Sr. Peder Zeuten ved Langholt.
For de to ugifte: Deres farbror Sr. Laurids Madsen i Grindsted i Vendsys-
sel.
Oplysning:
Afkaldskvittering fra alle arvingerne, der har fået deres arv udbetalt af Laurids Jensen Ring den 17/5-1759.

279. Niels Pedersen Vestergaard i Hvidding 9/5-1759 F. 218a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Christen Michelsen
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Peder Nielsen
• Sophie Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Vorning.
Børn af dette ægteskab:
• Christen Nielsen, overtog fæstet på gården.
• Jens Nielsen
Oplysning: Peder Nielsen og Sophie Nielsdatters moders skiftebrev af 24/7-1727.

280. Peder Christensen i Hjermind Husmand 25/1-1759 F. 219a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Jens Christensen Løicke i Hjermind
Barn:
• Peder Pedersen - 3/4 år
F.M. Barnets nærmeste født værge Morten Andersen i Hjorthede.

281. Bodil Mouritsdatter i Hjermind 12/10-1759 F. 220a
Enkem. Christen Jensen Østergaard
Børn:
• Mourits Christensen - 15 år
• Maren Christensdatter - 12 år
Oplysning: Afdødes søster Dorthe Mouritsdatter g.m. Michel Lauridsen i Rønge.

282. Maren Lauridsdatter i Sønderbæk 18/12-1759 F. 222b
Enkem. Niels Jensen Brun
Børn:
• Laurids Nielsen - 31 år, fæster gården.
• Peder Nielsen - 14 år
• Maren Nielsdatter - 27 år
• Karen Nielsdatter - 24 år
• Bodil Nielsdatter - 23 år.

283. Kirsten Nielsdatter i Sønderbæk Enke 1/12-1759 F. 224b
Arvinger:
• Bror Oluf Nielsen i Sønderbæk, Fussingø gods.
• Bror Christen Nielsen i Sønderbæk, "
• Bror Peder Nielsen i Sønderbæk, "
• Søster Maren Nielsdatter. Død og efterladt:
> Anders Jensen i Læsten på Fussingø gods.
> Niels Jensen i Læsten på Fussingø gods.
> Søren Jensen i Læsten på Fussingø gods.
> Peder Jensen
> Ejler Jensen - 22 år
Kurator: Sr. Hasselbalch i Sønderbæk.
> Maren Jensdatter g.m. Anders Michelsen i Sønderbæk på Viborg Stifts Provsti's gods.
> Mette Jensdatter, opfødt i stervboet.
> Kirsten Jensdatter, tjener Kjeld Jensen i Gundestrup.
Oplysning: Familien fordrede ingen arv, for efter den salig kones sidste vilje og begæring skulle stedet overdrages Mette Jensdatter, der havde gået hende til
hånde i hendes alderdom og skrøbelighed.

284. Maren Christensdatter i Øster Velling 7/2-1760 F. 225b
Enkem. Anders Jensen Bang
Barn af hendes tidl. ægteskab:
• Mette Michelsdatter
F.M. Hendes nærmeste født værge Niels Christensen Bødker i Lille Torup.

285. Christen Sørensen i Vester Velling 1/4-1760 F. 226b
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Søren Jensen i Vester Velling
Børn:
• Søren Christensen - 24 år
• Jens Christensen -14 år
• Anders Christensen - 12 år
• Kirsten Christensdatter - 22 år
• Mette Christensdatter - 18 år
• Dorthe Christensdatter - 16 år
• Anne Christensdatter
F.M. Jens Christensen i Vester Velling (N.B. Hans underskrift på skiftet var
Jens Sørensen).

286. Maren Mouritsdatter i Hjermind 30/6-1760 F. 228b
Enkem. Poul Jensen Østergaard
Børn: -
• Mourits Poulsen - 17 år
• Jens Poulsen - 11 år
• Jens Poulsen - 8 år
• Bodil Poulsdatter - 15 år
F.M. Mosters mand Christen Jørgensen i Hjermind.

287. Jens Christensen Løicke i Hjermind 30/6-1760 F. 231a
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Niels Pedersen i Hjermind
Børn:
• Karen Jensdatter - 9 år
• Maren Jensdatter - 4 år
• Anne Jensdatter - 1½ år
F.M. Mosters mand Anders Nielsen i Hjermind.

288. Anders Jensen Strisberg i Langå Husmand 23/7-1760 F. 233b
Børn med hans afdøde hustru:
• Ellen Andersdatter g.m. Christen Christensen, fæstede stedet.
• Maren Andersdatter - 27 år
F.M. Rasmus Nielsen Bødker i Langå.

289. Anders Jensen Haae i Langå /7-1760 F. 235a
Enke: Bodil Sørensdatter L.V. Søren Lauridsen i Langå
Børn:
• Søren Andersen - 28 år
• Jens Andersen - 25 år, vanfør.
• Kirsten Andersdatter
• Søren Andersen - 14 år
F.M. Farbror Jens Jensen i Langå.
Oplysning: Der mangler noget af siden.

290. Ellen Jensdatter i Rønge 6/8-1760 F. 237b
Enkem. Laue Michelsen
Børn:
• Michel Lauesen - 38 år, gårdmand i Rønge.
• Jens Lauesen - 27 år
• Christen Lauesen - 15 år
• Karen Lauesdatter g.m. Jens Sørensen i Rønge.
• Maren Lauesdatter g.m. Niels Caspersen i Hjermind.
• Kirsten Lauesdatter - 21 år, hos faderen.

291. Søren Pedersen Skiemt i Terp 8/9-1760 F. 240a
Enke: Kirsten Frederiksdatter L.V. Bror Christen Frederiksen i Terp
Barn af hans tidl. ægteskab:
• Anne Sørensdatter
Børn af dette ægteskab:
• Peder Sørensen - 14 år
• Frederik Sørensen - 11 år
• Christen Sørensen - 6 år
F.M. For Anne: Farbror Laurids Pedersen Skiemt i Langå.
For drengene: Farbror Anders Pedersen Skiemt i Langå.

292. Kirsten Thomasdatter i Tindbæk 10/9-1760 F. 243a
Enkem. Oluf Nielsen
Børn:
• Maren Olufsdatter - 26 år
• Bodil Olufsdatter - 24 år
• Maren Olufsdatter - 20 år
• Niels Olufsen - 12 år.

293. Søren Christensen i Grensten 30/10-1760 F. 244b
Enke: Inger Poulsdatter L.V. Degnen Hans Dahlsen i Haslund
Børn:
• Adam Sørensen - 38 år
• Christen Sørensen - 25 år
• Anne Sørensdatter g.m. Thomas Andersen i Lee på Himmestrup gods.
• Maren Sørensdatter g.m. Michel Sørensen Taarup i Langå. Død og efterladt:
> Søren Michelsen - 11 år
> Søren Michelsen - 8 år
• Anne Marie Sørensdatter - 30 år, g.m. Jens Madsen Sinding i Torup.
• Bodil Sørensdatter g.m. Niels Eriksen i Øster Velling på Asmild Klosters gods.
• Anne Sørensdatter g.m. Thomas Jensen i Grensten på Bidstrup gods.

294. Anne Espensdatter i Hjermind 30/12-1760 F. 247b
Enkem. Niels Madsen
Børn:
• Mads Nielsen - 31 år, hos faderen
• Mette Kirstine Nielsdatter g.m. Laurids Christensen i Hjermind.
• Ellen Nielsdatter - 28 år, ugift
• Kirsten Nielsdatter - 25 år, ugift
• Anne Nielsdatter - 22 år, ugift.

295. Erik Madsen i Langå Inderste 31/1-1761 F. 250b
Enke: Karen Madsdatter L.V. Bror Jørgen Madsen Kiil i Torup
Børn:
• Søren Eriksen - 35 år, landsoldat.
• Maren Eriksdatter - 23 år.

296. Christen Christensen Bødker i Vester Velling 1/4-1761 F. 251a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Morten Nielsen i Langå
Børn:
• Christen Christensen i Terp, Dronningborg Rytterdistrikt.
• Jens Christensen - 21 år
• Ellen Christensdatter - 25 år
• Voldborg Christensdatter - 17 år
• Kirsten Christensdatter - 11 år
F.M. Niels Bødker.

297. Maren Andersdatter i Kvorning 3/3-1762 F. 253a
Enkem. Anders Andersen
Børn:
• Anders Andersen gift og bosiddende i Hammershøj.
• Hans Andersen - 23 år, hjemme hos faderen, får fæstet på gården.
• Karen Andersdatter g.m. Jens Madsen i Hvidding.
• Giertrud Andersdatter g.m. Jens eller Niels Sørensen i Hammershøj.
• Maren Andersdatter g.m. Christen Sørensen i Kvorning.

298. Anne Christensdatter i Grensten Huskone 9/9-1761 F. 254a
Børn:
• Christen Nielsen - 28 år, tjener i Vester Velling.
• Anne Marie Nielsdatter - 17 år, hjemme.
F.M. Nærmeste værge Jens Villumsen i Grensten.

299. Christen Sørensen i Løvskal 2/10-1761 F. 255a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Niels Sørensen i Tindbæk
Børn:
• Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
• Anders Christensen i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Niels Christensen i Hammershøj.
• Laue Christensen, har gården i fæste.
• Jens Christensen, tjener broderen i stervboet.
• Ditlev Christensen i Vissing på Frisenvold gods.
• Dorthe Christensdatter g.m. Andreas Jensen i Hjorthede.

300. Jens Nielsen Skriver i Ilsø 16/10-1761 F. 256a
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Christen Christensen i Ilsø
Børn:
• Peder Jensen - 18 år
• Maren Jensdatter - 7 år
• Maren Jensdatter - 2 år
F.M. Farbror Niels Nielsen skriver i Hjermind.

301. Kirsten Christensdatter i Tindbæk 6/11-1761 F. 258b
Enkem. Ditlev Nielsen
Børn:
• Christen Ditlevsen - 19 år, hjemme hos faderen.
• Maren Ditlevsdatter - 13 år, hjemme hos faderen.

302. Mads Villumsen i Langå 9/12-1761 F. 260b
Børn:
• Peder Madsen - 21 år
• Villum Madsen - 19 år
F.M. Morbror Just Pedersen i Langå.

303. Christen Madsen i Sønder Tulstrup 15/12-1761 F. 262b
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Christen Christensen Ilsøe i Lee
Børn:
• Morten Christensen - 18 år
• Mads Christensen - 10 år
• Inger Christensdatter - 11 år
• Anne Christensdatter - 6 år
F.M. Mads Christensen i Ilsø og Jens Christensen i Terp, begge født værge på moderens side.

304. Kirsten Nielsdatter / Kjeldsdatter i Torup 13/1-1762 F. 264b
(Hos gårdmand Jørgen Kiil)
Enkem. Christen Pedersen Indsidder
Børn:
• Jens Christensen - 21 år, tjener i Langå.
• Søren Christensen - 17 år, tjener i Langå.
• Niels Christensen - 10 år, hjemme.
• 2 sønner, som for ca. 3 år siden bortrømte fra godset, og ingen på stedet vidste, hvor opholdt sig.
Oplysninger:
Iflg. kirkebogen: 13/11-1761 begravet Christen Skomagers hustru Kirsten Kjelds-
datter - 52 år.
Skifteprotokollen 1779-1802 nr. 94. Skifte efter Søren Christensen Skomager i
Vester Velling.

305. Peder Christensen i Hjermind 27/3-1762 F. 265b
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Niels Madsen i Hjermind
Børn:
• Peder Pedersen - 30 år
• Laurids Pedersen - 25 år
• Christen Pedersen - 18 år
• Maren Pedersdatter - 28 år
• Anne Pedersdatter - 17 år
F.M. Farbror Anders Christensen i Hjorthede på Himmestrup gods.

306. Magdalene Christensdatter i Torup 2/5-1762 F. 267b
Enkem. Søren Pedersen Bach
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Jens Sørensen - 1½ år
• Maren Sørensdatter - 7 uger
T.V. Morbrødre Christen Christensen Ilsøe i Lee og Mads Christensen i Ilsø.
Oplysning: Skiftebrev af 30/7-1757 efter enkemandens tidl. hustru Maren
Christensdatter.

307. Albrecht Nielsen i Hjermind Indsidder 27/5-1762 F. 270a
Enke: Inger Olufsdatter L.V. Christen Jørgensen i Hjermind
Børn:
• Oluf Albrechtsen - 31 år
• Niels Albrechtsen - 23 år.

308. Peder Jensen Kroeg i Terp 10/6-1762 F. 271a
Tjente hos Laurids Jensen.
Arvinger:
• Mor Ane Nielsdatter g.m. Niels Skiblund i Løvskal.
• Bror Laurids Jensen, gårdmand i Terp.
• Bror Niels Jensen, gårdmand i Hammershøj.
• Søster Dorthe Jensdatter, var g.m. Christen Christensen i Vester Velling. Død og efterladt:
> Anne Christensdatter
• Søster Anne Jensdatter g.m. gårdmand Anders Christensen i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Søster Inger Jensdatter g.m. gårdmand Peder Andersen i Serup på Him-mestrup gods. Død og efterladt:
> Jens Pedersen - 9 år
> Maren Pedersdatter - 14 år
> Anne Pedersdatter - 12 år
Oplysning: Afd. bror: Laurids Jensens datter arvede 6 Rd og 4 Mark (en be-
lønning.)

309. Margrethe Lauridsdatter i Vester Velling 17/6-1762 F. 272b
Enkem. Iver Jensen Husmand
Barn fra hendes tidl. ægteskab med Anders Rasmussen:
• Anne Andersdatter - 8 år
Barn fra dette ægteskab:
• Jens Iversen - 3 år
T.V. Enkemandens svoger: Christen Christensen i Ilsø.
Oplysning: Enkemandens bror: Jens Jensen i Hvidding.

310. Christen Mortensen i Hvidding 8/7-1762 F. 273b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Christen Michelsen i Hvidding
Børn:
• Morten Christensen - 10 år
• Bodil Christensdatter - 15 år
• Dorthe Christensdatter - 12 år
F.M. Farbrødre Anders Mortensen og Laurids Mortensen, begge i
Hvidding.
Oplysning: Den afdøde var ejer af sin iboende gårds bondeskyld 5 skp. og 2 1/4
alb. hartkorn, som hans formand efter skøde og dom af 18/12-1700 er tilhørende.

311. Hans Nielsen i Kvorning Husmand 2/8-1762 F. 275b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Verner Andersen i Kvorning
Arving:
• Søster Maren Nielsdatter, har ingen opholdssted, gik rundt på egnen og tiggede.

312. Maren Espensdatter i Hvidding 15/9-1762 F. 277a
Enkem. Anders Mortensen
Arvinger:
• Mette Espensdatter g.m. Christen Madsen Lund i Vorning.
• Kirsten Espensdatter g.m. gårdmand Christen Christensen i Rise på Tjele gods.
Oplysning: Den salig kones brors datter tjente i huset. (Denne bror har vi ikke
fundet nævnt andre steder i skiftet).

313. Poul Jensen i Hjermind 23/12-1762 F. 277b
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jens Nielsen i Bjerring
Børn:
• Mourits Poulsen - 19 år
• Jens Poulsen - 13 år
• Jens Poulsen - 10 år
• Bodil Poulsdatter - 17 år
F.M. Farbror Jens Jensen i Lee Krogs skovhus og Christen Jørgensen i Hjermind.

314. Søren Christensen Kroeg i Tindbæk 4/1-1763 F. 278b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Jens Pedersen Husmand i Tindbæk Børn:
• Christen Sørensen - 25 år
• Dorthe Sørensdatter - 36 år
• Anne Sørensdatter - 22 år
• Karen Sørensdatter - 14 år
F.M. Farbror Søren Christensen Kroeg i Tindbæk.

315. Ellen Christensdatter i Vester Velling 3/3-1763 F. 280b
Enkem. Mads Lauridsen
Barn:
• Karen Madsdatter - 2 år
F.M. Morbror Christen Christensen i Torup.

316. Anne Madsdatter i Grensten 4/3-1763 F. 283a
Enkem. Rasmus Jørgensen
Børn fra hendes tidl. ægteskab:
• Christen Pedersen - 21 år
• Giertrud Pedersen - 17 år
F.M. Deres nærmeste pårørende Søren Lauridsen i Langå og
Mogens Pedersen i Vester Velling.

317. Dorthe Mouritsdatter i Rønge 10/5-1763 F. 284a
Enkem. Michel Lauesen
Arvinger:
• Søster Maren Mouritsdatter g.m. Christen Jørgensen i Hjermind.
• Søster Maren Mouritsdatter g.m. Poul Jensen Østergaard i Hjermind. Begge døde og efterladt:
> Mourits Poulsen - 19 år
> Jens Poulsen - 13 år
> Jens Poulsen - 8 år
> Bodil Poulsdatter - 17 år
F.M. Farbror Jens Jensen Østergaard i Lee Krog Skovhus på Frisenvold gods.

318. Mads Andersen i Hjermind Husmand 17/5-1763 F. 284b
Enke: Kirsten Rasmusdatter L.V. Jens Nielsen i Hjorthede
Arving:
• Halvsøster Ellen Jensdatter g.m. husmand Jens Pedersen i Mammen på Vin-dum Overgaard gods.

319. Maren Christensdatter i Langå 10/3-1763 F. 286a
Enkem. Søren Pedersen
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Christen Jensen - 25 år
• Johanne Jensdatter g.m. Jens Jensen Axelsen i Langå.
• Anne Marie Jensdatter g.m. Mogens Pedersen i Vester Velling.
• Karen Jensdatter g.m. Søren Andersen i Langå.

320. Maren Andersdatter i Vester Velling 29/6-1763 F. 287a
Enkem. Niels Madsen Knap
Børn:
• Anders Nielsen - 27 år
• Mads Nielsen - 19 år
• Niels Nielsen - 15 år
• Christen Nielsen - 13 år
• Jens Nielsen - 10 år
F.M. Morbror Niels Andersen i Vester Velling.

321. Karen Sørensdatter i Rønge 4/10-1763 F. 28b
Enkem. Rasmus Jensen Bagge Husmand
Børn:
• Søren Rasmussen - 16 år
• Jens Rasmussen - 10 år
• Mette Rasmusdatter - 18 år
• Karen Rasmusdatter - 14 år
• Kirsten Rasmusdatter - 12 år
F.M. Morbror Peder Sørensen i Rønge.

322. Niels Michelsen i Langå 17/4-1764 F. 290a
Enke: Anne Michelsdatter L.V. Jens Axelsen i Langå
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Michel Nielsen - 21 år
• Karen Nielsdatter - 20 år
• Søren Nielsen - 18 år
• Kirsten Nielsdatter - 16 år
• Christen Nielsen - 14 år
• Hans Nielsen - 12 år
• Laurids Nielsen - 10 år
F.M. Jens Jensen i Langå.

323. Anne Iversdatter i Hvidding 8/10-1763 F. 292a
Enkem. Peder Pedersen Øe
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Thomas Jensen, gift husmand i Hvidding.
• Maren Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Hvidding.
• Edel Jensdatter - 23 år.

324. Christen Pedersen og hustru Anne Pedersdatter i Løvskal
Børn: 2/8-1763 F. 292b
• Anne Marie Christensdatter - 7 år
• Jens Christensen - 3 år
• Karen Christensdatter - 10 måneder
• Anne Christensdatter -9 år
• Peder Christensen
F.M. Morbror Morten Pedersen i Krog på Himmestrup gods og Peder Peder-
sen i Løvskal (Lee sogn).
Oplysninger:
- Søren Christensen i Hjermind g.m. deres faster.
- Den afdøde Anne Pedersdatters stedfar: Kjeld Sørensen i Løvskal.

325. Peder Pedersen i Løvskal Husmand 6/10-1763 F. 294b
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Kjeld Sørensen i Løvskal
Barn:
• Kjeld Pedersen - 6 år
F.M. Farbror Morten Pedersen i Krog i Lee sogn på Himmestrup gods.

326. Maren Pedersdatter Rolf på Ulstrup Ugift 31/5-1764 F. 295b
Arvinger:
• Mor Sophie Hansdatter salig Peder Olufsen Rolf Degns enke, boende i Lille Aars.
• Søster Anne Birgitte Pedersdatter - 30 år, hos moderen.
• Søster Anne Pedersdatter - 34 år, hos moderen.
• Søster Adulus Margrethe Pedersdatter - 33 år, hos moderen.
Moderens L.V. Hans Randrup på Ulstrup.
Søstrenes L.V. Christen Henriksen fra Jelstrup i Havbro sogn, da der ikke var beslægtede i live.

327. Christen Sørensen i Tindbæk 26/5-1764 F. 297a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Peder Michelsen
Arvinger: Hans Broders børn:
• Christen Nielsen, gårdmand i Vinge på Tjele gods.
• Sidsel Nielsdatter, enke efter Peder Michelsen i Torup på Tjele gods.
• Anne Nielsdatter - 26 år, ugift, tjener hos degnen i Mammen.
• Else Nielsdatter g.m. Hans Frandsen, Hulbæk på Viskum gods.

328. Johanne Jensdatter i Langå 30/5-1764 F. 298b
Enkem. Jens Axelsen
Arvinger:
• Helbror Christen Jensen, tjener i gården.
• Helsøster Anne Marie Jensdatter g.m. Mogens Pedersen i Vester Velling.
• Helsøster Karen Jensdatter g.m. Søren Andersen i Langå.
• Halvsøster Maren Jensdatter, tjener i Langå.

329. Ellen Sørensdatter i Langå 1/6-1764 F. 299a
Enkem. Mogens Nielsen
Arvinger:
• Mor Bodil Jensdatter. L.V. Michel Sørensen i Langå
• Bror Jens Sørensen Smed i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Bror Niels Sørensen Bødker i Løvskal.
• Bror Søren Sørensen, møllersvend ved Skjern Vejrmølle.
• Søster Anne Sørensdatter g.m. Michel Sørensen Torup i Langå.

330. Rasmus Nielsen Bødker og hustru Mette Christensdatter i Langå
Børn: 30/5-1764 F. 300a
• Christen Rasmussen
• Jens Rasmussen, fæstede huset.

331. Christen Frederiksen og hustru Helvig Nielsdatter i Terp
Barn: 3/4-1764 F. 300b
• Niels Christensen - 15 år
F.M. Farbror Jens Frederiksen i Terp.

332. Margrethe Jensdatter i Løvskal 16/7-1764 F. 302b
Enkem. Christen Mortensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Nielsen Aggersund:
• Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Christian Terp, borger og snedker i Viborg.
• Lene Nielsdatter g.m. Mads Pedersen Dengsøe, husmand i Løvskal.
Barn af dette ægteskab:
• Morten Christensen, husmand i Løvskal.

333. Karen Pedersdatter i Grensten 4/4-1765 F. 303a
Enkem. Rasmus Jørgensen
Arvinger:
• Bror Anders Pedersen - 40 år, tjener i Rønge .
• Bror Simon Pedersen, boende i København.
• Bror Mourits Pedersen - 32 år, boelsmand i Terp.
• Søster Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Peder Sørensen Bonde, gaardmand i Rønge.
• Søster Maren Pedersdatter, ugift, tjener hos sin bror Mourits i Terp.
• Bror Peder Pedersen - 17 år, er hos sin bror i Terp (vanfør).

334. Morten Nielsen i Langå 11/10-1764 F. 305a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Michel Jensen i Langå
Børn:
• Anne Mortensdatter - 8 år
• Niels Mortensen - ½ år
F.M. Laurids Pedersen Skiemt i Langå.
Oplysning: Enken havde en datter af sit tidl. ægteskab med Peder Pedersen:
Maren Pedersdatter.

335. Jens Michelsen i Langå 12/10-1764 F. 307a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Bror Peder Christensen Have i Langå
Børn:
• Michel Jensen - 26 år
• Christen Jensen - 25 år
• Niels Jensen - 20 år
• Maren Jensdatter - 18 år
• Kirsten Jensdatter - 12 år
• Christen Jensdatter - 10 år.

336. Anne Rosine Sommer i Birkegården i Terp 30/6-1764 F. 308a
Enke efter Frederik Høeg
Arving:
• Søster g.m. Just Platfus i København.

337. Margrethe Knudsdatter i Tindbæk 2/11-1764 F. 310a
Enke efter Jens Jensen Louring
Børn:
• Jens Jensen, fæstegårdmand her på stedet.
• Thomas Jensen - 26 år
• Hans Jensen - 20 år
• Anne Jensdatter g.m. Oluf Nielsen i Tindbæk.

338. Anne Jensdatter i Løvskal 20/11-1764 F. 310b
Enkem. Casper Nielsen
Børn:
• Jens Caspersen, gårdmand i Hjermind.
• Niels Caspersen, gårdmand i Hjermind.
• Peder Caspersen, hjemme på stedet.
• Søren Caspersen, tjener hos broderen Niels i Hjermind.
• Jens Caspersen, har fæstet faderens gård.
• Dorthe Caspersdatter g.m. Jens Nielsen Ilsøe i Torup.
• Ellen Caspersdatter g.m. Niels Nielsen i Hvidding på Ulstrup gods.
• Karen Caspersdatter, ugift og hjemme.

339. Maren Pedersdatter i Terp 26/11-1764 F. 311a
Enkem. Anders Michelsen Skiblund
Børn:
• Michel Andersen - 31 år
• Peder Andersen - 25 år
• Jens Andersen - 21 år
• Christen Andersen - 15 år
• Peder Andersen - 13 år
• Niels Andersen - 10 år
• Anne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Hjermind.
• Else Andersdatter - 27 år
• Anne Andersdatter - 19 år.

340. Jens Michelsen i Terp 30/11-1764 F. 312b
Enke: Ellen Jensdatter L.V. Bror Jens Jensen i Kællinghøj
Barn af hans tidl. ægteskab:
• Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen Ilsøe i Terp.
Børn af dette ægteskab:
• Michel Jensen - 27 år
• Ellen Jensdatter - 21 år
F.M. Farbror Laue Michelsen i Rønge på Ulstrup gods.

341. Niels Christensen Bødker i Lille Torup 15/1-1765 F. 313a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Christen Christensen i Torup
Børn:
• Christen Nielsen - 30 år
• Søren Nielsen - 25 år
• Ellen Nielsdatter g.m. Jens Christensen Højlund i Vinge.
• Karen Nielsdatter g.m. Mourits Pedersen i Terp.
• Valdborg Nielsdatter, ugift, hjemme på stedet.

342. Laurids Pedersen i Terp 25/9-1765 F. 315a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Christen Nielsen i Terp
Børn:
• Peder Lauridsen - 21 år
• Christen Lauridsen - 10 år
• Mette Lauridsdatter - 19 år
• Anne Lauridsdatter - 12 år
F.M. Morbror Søren Jensen, tjenende i Dengsø.

343. Niels Espensen i Hjermind 29/10-1765 F. 316a
Enke: Maren Olufsdatter L.V. Anders Thomasen i Hjermind.

344. Karen Nielsdatter i Tånum 28/12-1766 F. 318a
Enkem. Christen Christensen
Børn:
• Margrethe Christensdatter - 24 år
• Maren Christensdatter - 22 år
• Sidsel Christensdatter - 19 år.

345. Christen Andersen i Vinge 1/3-1766 F. 319b
Enke: Mette Christensdatter L.V. Mads Rasmussen i Langå
Børn:
• Anders Christensen - 9 år
• Anne Christensdatter - 5 år
F.M. Christen Nielsen i Terp.

346. Maren Jensdatter i Vinge 1/3-1766 F. 320a
Enkem. Jens Pedersen
Barn:
• Maren Jensdatter - 4½ år.

347. Christen Jensen Brøger og hustru Maren Pedersdatter i Langå
Børn: 2/8-1765 F. 321a
• Peder Christensen - 8 år
• Maren Christensdatter - 11 år
• Jens Christensen - 13 år
• Christen Christensen - 4 år
• Johanne Christensdatter - 3 år
F.M. Morbrødre Jens Pedersen i Vinge og Just Pedersen i Langå.
Oplysninger:
Skiftet blev udsat, da enkemanden var syg og sengeliggende. Han døde den 11/8. Skiftet sluttet den 5/3-1766. Jens Christensen fra Langå overtog fæstet på gården, og de 5 umyndige børn blev hos ham.
Der omtales børnenes salig farbror Søren Jensen Brøger.

348. Søren Jensen Brøger i Langå Ugift 8/11-1765 F. 324a
Arvinger:
• Bror Christen Jensen Brøger. Død og efterladt:
> Jens Christensen - 15 år
> Peder Christensen - 8 år
> Christen Christensen - 6 år
> Maren Christensdatter - 11 år
> Johanne Christensdatter - 4 år
• Halvsøster Maren Christensdatter. Tidl. g.m. Søren Christensen Huus i Langå.
Hendes laugværge: Christen Jensen i Langå.
Oplysning: Skiftet udsat til 6/3-1766 og blev sluttet denne dag.
I næste skifte omtales Maren Christensdatter som Maren Jensdatter.

349. Søren Christensen Huus i Langå 8/11-1765 F. 325b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Christen Jensen i Langå
Børn:
• Inger Sørensdatter - 8 år
• Dorthe Sørensdatter - 6 år
• Et barn, der døde kort tid efter faderen.
F.M. Farbror Søren Christensen Huus, tjener på stedet.
Oplysninger:
Enken Maren Jensdatter blev omtalt i foregående skifte som Maren Christensdat-
ter. I underskriften står hun som Maren Jensdatter.
Enken var frugtsommelig ved mandens død, og skiftet blev derfor udsat til 20/3-66.

350. Christen Andersen Slyngborg i Øster Velling 21/4-1766 F. 327b
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Søren Rasmussen i Vester Velling
Børn:
• Anders Christensen - 15 år
• Niels Christensen - 12 år
• Karen Christensdatter - 16 år
• Dorthe Christensdatter - 13 år
• Ellen Christensdatter - 9 år
• Karen Christensdatter - 5 år
• Magdalene Christensdatter - 2 år
F.M. Farbror Peder Andersen Slyngborg i Terp.

351. Karen Hansdatter Weinholt på Ulstrup Ugift 9/4-1766 F. 329b
Arvinger:
• Helbror Mogens Weinholt i Roskilde.
• Halvbror Hans Weinholt Mandix på Billesborg.
• Halvsøster Frederika Mandix g.m. degnen i Raklev, Christen Lund.
• Helsøster Anne Weinholt, enke efter > Randrup i Randers.
Oplysning: Skiftet blev udsat og genoptaget og sluttet den 23/5-1766.

352. Peder Andersen Huus i Langå 3/6-1766 F. 330b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Christen Rasmussen i Langå
Børn:
• Peder Pedersen - 6 år
• Anne Pedersdatter - 5 uger
F.M. Farbror Niels Andersen Husmand i Langå.

353. Maren Rasmusdatter i Langå 3/6-1766 F. 332a
Enkem. Peder Jakobsen - husmand
Børn:
• Rasmus Pedersen - 10 år
• Jens Pedersen - 4 år
• Johanne Pedersdatter - 7 år
• Maren Pedersdatter -1 år.

354. Bodil Nielsdatter i Løvskal 10/6-1766 F. 333a
Enke efter Søren Jensen Bødker
Børn:
• Jens Sørensen Smed i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Niels Sørensen Bødker i Løvskal på Skjern gods.
• Søren Sørensen, møllersvend ved Skjern Vejrmølle.
• Anne Sørensdatter g.m. Michel Sørensen i Langå på Ulstrup gods.
Oplysninger:
- Alle børn myndige. de 3 sønner er over 25 år.
- Den afdøde boede hos Niels Sørensen Bødker i Løvskal, som har fæstet hendes
hus.

355. Søren Christensen i Hjermind 17/6-1766 F. 333a
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Hendes søsters mand Jens
Christensen Kvolbæk i Hjermind
Arvinger:
• Bror Anders Christensen - 50 år, ugift, tjener hos Niels Jensen i Hjermind.
• Søster Kirsten Christensdatter g.m. Peder Andersen i Hjermind.

356. Jens Pedersen Dengsøe i Løvskal 22/5-1766 F. 334b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Mads Thomasen i Løvskal
Børn af hans tidl. ægteskab med Maria Pedersdatter:
• Peder Jensen - 28 år, tjener Mads Thomasen i Løvskal.
• Abelone Jensdatter - 25 år
Børn af dette ægteskab:
• Peder Jensen - 20 år
• Jens Jensen - 12 år
• Maria Jensdatter - 15 år
F.M. Farbror Clemend Pedersen, husmand i Løvskal.

357. Christen Christensen i Tånum 25/6-1766 F. 336b
Børn:
• Margrethe Christensdatter - 24 år
• Maren Christensdatter - 22 år
• Sidsel Christensdatter - 19 år
F.M. Nærmeste født værge, der er i live, smeden Laurids Michelsen i Tånum.
Oplysning: Den afdøde var tidl. g.m. Karen Nielsdatter. Skifte af 28/2-1766.

358. Anders Andersen Slyngborg i Øster Velling 1/7-1766 F. 337a
Boede hos sin afdøde søn Christen Andersen Slyngborgs enke.
Børn:
• Christen Andersen Slyngborg. Død og efterladt:
> Anders Christensen - 15 år
> Niels Christensen - 12 år
> Karen Christensdatter - 16 år
> Dorthe Christensdatter - 13 år
> Ellen Christensdatter - 8 år
> Maren Christensdatter - 6 år
> Magdalene Christensdatter - 3 år
• Peder Andersen Slyngborg i Terp.
• Maren Andersdatter g.m. Niels Knudsen i Øster Velling på Asmild Klosters gods. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter, tjener i Hornstrup hos Jens Østrup på Frisenvold gods.
• Karen Andersdatter, opholder sig i København.

359. Jens Nielsen i Hammershøj 22/9-1766 F. 338a
Enke: Maren Jakobsdatter L.V. Axel Nielsen i Hammershøj
Børn:
• Jakob Jensen - 8 år
• Niels Jensen - 2 år
• Maren Jensdatter - 7 år
F.M. Enkens morbror Peder Eskesen i Kvorning.

360. Maren Jensdatter i Torup 30/10-1766 F. 339b
Enkem. Peder Jensen - Hyrde
Børn:
• Jens Pedersen - 23 år
• Michel Pedersen - 17 år
• Søren Pedersen - 14 år
• Ingeborg Pedersdatter - 19 år
• Kirsten Pedersdatter - 13 år.

361. Anne Sørensdatter i Løvskal 12/12-1766 F. 340b
Enkem. Peder Caspersen
Arving: Hendes
• Far: Søren Pedersen i Kvorning på Tjele gods.

362. Karen Nielsdatter i Tindbæk 10/2-1767 F. 340b
Børn:
• Christen Sørensen - 29 år
• Dorthe Sørensdatter - 30 år
• Anne Sørensdatter - 26 år
• Karen Sørensdatter - 22 år
F.M. Farbror Søren Christensen i Tindbæk.
Oplysninger:
- Den afdøde var enke efter Søren Christensen Kroeg i Tindbæk.
- Sønnen fæster gården.

363. Birgitte Sørensdatter i Tindbæk 10/2-1767 F. 342a
Enkem. Niels Pedersen
Barn:
• Søren Nielsen - spædbarn.

364. Jens Nielsen Ilsøe i Torup 19/2-1767 F. 343b
Enke: Dorthe Caspersdatter L.V. Jens Jensen i Torup
Børn:
• Niels Jensen - 25 år
• Casper Jensen - 23 år
• Christen Jensen - 21 år
• Helle Jensdatter - 18 år
• Anne Jensdatter - 16 år
• Ellen Jensdatter - 14 år
• Karen Jensdatter - 11 år
• Kirsten Jensdatter - 8 år
F.M. Farbror Anders Nielsen Ilsøe i Torup.

365. Alhed Marie Frederiksdatter i Rønge Mølle 28/4-1766 F. 345a
Enkem. Simon Rasmussen - Møller
Børn:
• Lucia Simonsdatter - 25 år
• Charlotte Louise Simonsdatter - 15 år.

366. Niels Frederiksen i Terp Ugift 19/10-1764 F. 348a
Boede hos søsteren Anne og hendes mand Michel Christensen.
Arvinger:
• Helbror Jens Frederiksen i Terp.
• Helsøster Anne Frederiksen g.m. Michel Christensen i Terp.
• Helsøster Kirsten Frederiksdatter g.m. Knud Rasmussen i Lee på Himmestrup gods.
• Helbror Peder Frederiksen, sejlmagersvend på Gammel Holm i København.
• Helbror Christen Frederiksen. Død og efterladt:
> Niels Christensen - 17 år
• Halvsøster Anne Frederiksdatter, enke efter Mads Lindgaard i Terp.
• Halvsøster Kirsten Frederiksdatter, enke efter Søren Smed i Terp.
• Halvbror Jens Frederiksen. Død og efterladt:
> Dorthe Jensdatter g.m. Mads Laugesen i Vester Velling.
Anne eller Karen Jensdatter - ugift, opholder sig hos søsteren Anne i Terp. (Hedder hun mon Frederiksdatter>)
• Halvbror Søren Frederiksen i Øster Velling på Asmild Klosters gods.
Oplysninger:
- Niels Frederiksen døde af langvarig svindsot.
- Skrivelse af 21/4-1765 fra broderen Peder Frederiksen i København.
- I skiftet er omtalt ovennævnte Peder Frederiksens søn Jens Pedersen og
dennes søn Peder Jensen.

367. Niels Mortensen i Langå 3½ år gl. 14/3-1767 F. 350a
Stedfar: Michel Jensen
Arvinger:
• Mor Maren Christensdatter
• Helsøster Karen Mortensdatter
• Halvsøster Maren Pedersdatter
F.M. For Karen Mortensdatter: Laurids Pedersen Skiemt i Langå.
Oplysning: Den salig drengs far: Morten Nielsen i Langå. Skiftebrev efter ham
af 11/10-1764.
Arven udbetalt til søstrene. Se fol. 552 + 553.

368. Peder Jensen Svarrer i Langå Husmand 24/4-1767 F. 350b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Sørensen Andersen i Langå
Arvinger:
• Bror Peder Jensen, tidl. boet i Grensten på Ulstrup gods. Død og efterladt:
> Jens Pedersen, tidl. Torup. Død og efterladt:
» Peder Jensen - 16 år
» Karen Jensdatter - 15 år
» Lene Jensdatter - 9 år
» Anne Jensdatter - 7 år
> Søren Pedersen i Langå.
> Mogens Pedersen i Vester Velling.
> > Pedersdatter g.m. Jens Christensen Smed i Haurum.
> Karen Pedersdatter g.m. Anders Mortensen i Langå.
> Christen Pedersen - 26 år, tjener præsten i Langå.
> Giertrud Pedersdatter, ugift, opholder sig i Grensten.
• Bror Christen Jensen i Langå. død og efterladt:
> Kjeld Christensen - 44 år
> Jens Christensen - 34 år, i Vester Velling.
> Birthe Christensdatter g.m. husmand Søren Nielsen i Langå.
> Karen Christensdatter g.m. Anders Pedersen Skiemt i Langå.
• Bror Niels Jensen Svarrer. Død og efterladt:
> Jens Nielsen - 46 år, ugift, opholder sig hos broderen Mogens i Langå.
> Mogens Nielsen, gaardmand i Langå.
> Karen Nielsdatter g.m. gårdmand Søren Jensen i Vellev.
• Søster Bodil Jensdatter g.m. Søren Michelsen Taarup i Langå. Begge døde og efterladt:
> Mogens Sørensen i Langå.
> Michel Sørensen i Langå.

369. Anne Nielsdatter i Løvskal 11/5-1767 F. 352a
Enkem. Niels Michelsen Skiblund
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Lauridsen i Løvskal:
• Laurids Jensen i Terp.
• Niels Jensen i Hammershøj.
• Dorthe Jensdatter g.m. Christen Christensen Kroeg i Vester Velling. Død for ca. et år siden og efterladt:
> Anne Christensdatter, tjener farbroderen Søren Christensen Kroeg i Tindbæk
• Anne Jensdatter g.m. Jørgen Christensen i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Inger Jensdatter g.m. Peder Andersen i Serup på Himmestrup gods. Død og ef-terladt:
> Jens Pedersen - 14 år
> Maren Pedersdatter - 19 år
> Anne Pedersdatter - 17 år.

370. Anne Nielsdatter i Løvskal 13/5-1767 F. 354b
Enkem. Anders Jensen Hollerup Husmand
Arvinger:
• Mor Mette Jensdatter, enke efter Niels Lauridsen i Mammen.
• Bror Anders Nielsen i Mammen.
• Bror Jens Nielsen i Bjerring.
• Bror Laurids Nielsen i Mammen.
• Bror Søren Nielsen i Rind.
Oplysning: Alle arvinger på Vindum Overgaards gods.

371. Prischa Wiisteney i Løvskal 25/5-1767 F. 355a
Enkem. Casper Diderich Lohmann Skovridder
Barn:
• Birgitte Maria Caspersdatter Lohmann - 3 år.

372. Mads Nielsen Lindgaard i Terp 2/3-1767 F. 356a
Enke: Anne Frederiksdatter L.V. Jens Frederiksen i Terp
Arvinger:
• Bror Anders Nielsen i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Bror Peter Nielsen, ugift, bor i stervboet.
• Søster Anne Nielsdatter g.m. Søren Frederiksen i Øster Velling på Asmild gods.
• Bror Christen Nielsen, forhen borger og brændevinsmand i Randers. Død og efterladt:
> Peder Christensen, skomager i Randers.
> Niels Christensen, skomager i Bragernes købstad i Norge.
• Bror Niels Nielsen, forhen brændevinsmand i Randers. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter g.m. borger og handskemager Niels Pedersen i Randers
• Bror Peder Nielsen. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter g.m. Jens Michelsen Smed i Tjærby.
• Søster Helvig Nielsdatter, forhen g.m. sal. Christen Frederiksen i Terp. Død og efterladt:
> Niels Christensen - 17 år.

373. Ellen Jensdatter i Sønder Tulstrup 16/6-1767 F. 358b
Enkem. Søren Christensen
Barn af hendes tidl. ægteskab med Peder Lauridsen:
• Anne Pedersdatter g.m. Mads Nielsen i Hjermind.

374. Maren Nielsdatter i Langå 16/6-1767 F. 359a
Enke efter Peder Svarrer
Arvinger:
• Søster Sidsel Nielsdatter, tidl. g.m. Jens Axelsen i Langå.
Hendes L.V. Mogens Nielsen.
• Bror Søren Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Sørensen i Stevnstrup på Bidstrup gods.

375. Dorthe Pedersdatter i Rønge 3/11-1767 F. 360b
Enkem. Peder Sørensen Bonde
Børn:
• Peder Pedersen - 6 år
• Søren Pedersen - 3 år
F.M. Morbror Mourits Pedersen i Terp.
Oplysning: Peder Sørensen Bondes brødre omtales i skiftet: Jens Bonde og
Peder Bonde, begge i Rønge.

376. Anne Christensdatter i Vester Velling 22/12-1767 F. 362b
Enkem. Christen Christensen Kroeg
Børn:
• Dorthe Christensdatter - 22 år
• Anne Christensdatter - 18 år
• Dorthe Christensdatter - 14 år
• Maren Christensdatter - 10 år
Oplysning: Enkemanden oplyste, at han på grund af høj alder ikke længere kunne
klare gården og derfor overlod den til Jens Rasmussen, som tjente hos præsten,
Hr. Rhoed i Langå, imod aftægt. Jens Rasmussen skulle indbetale børnenes mødrene arv og sørge for børnenes opdragelse.

377. Frands Jensen i Hammershøj 29/1-1768 F. 364a
Enke: Johanne Madsdatter
Børn:
• Maren Frandsdatter g.m. Niels Rasmussen Husmand i Hammershøj.
• Jens Frandsen - 33 år
• Kirsten Frandsdatter g.m. Peder Pedersen Rold i Karby på Villestrup gods.
• Mads Frandsen - 29 år
• Christen Frandsen i Hjermind.
• Anne Christensdatter - 18 år.

378. Maren Mouritsdatter i Tånum 1/6-1768 F. 366a
Enkem. Søren Mouritsen
Børn:
• Kirsten Sørensdatter
• Mette Sørensdatter.

379. Jens Rasmussen i Vester Velling 6/7-1768 F. 367b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Søren Caspersen i Vester Velling
Arvinger:
• Mor Mette Madsdatter, opholder sig i Vinge.
• Bror Jens Rasmussen, husmand i Vester Velling.
• Bror Mads Rasmussen, husmand i Vinge.
• Søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Jakobsen, husmand i Langå. Død og efterladt:
> Rasmus Pedersen - 11 år
> Johanne Pedersdatter - 9 år
> Maren Pedersdatter - 3 år
• Halvsøster Maren Rasmusdatter, enke efter gårdmand Søren Pedersen i Øster Velling.

380. Kirsten Andersdatter i Tånum 8/7-1768 F. 368a
Enkem. Anders Jakobsen Smed
Barn:
• Maren Andersdatter - 3 år.

381. Maren Pedersdatter i Hjermind 2/11-1768 F. 368b
Enkem. Niels Nielsen Husmand Arving:
• Søster Inger Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Vinkel på Randrup gods.
Oplysning: Inger Pedersdatter oplyste, at hun ikke ville rejse så langt, da der
intet var at arve.

382. Birgitte Christensdatter i Langå 23/12-1768 F. 369b
Enkem. Søren Nielsen Kierrestrup Husmand
Børn:
• Christen Sørensen - 11 år
• Niels Sørensen - 10 år
• Hans Sørensen - 8 år
• Amdi Sørensen - 4 år.

383. Magdalene Michelsdatter i Løvskal 17/2-1769 F. 370b
Enkem. Jens Lauridsen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Niels Christensen:
• Karen Nielsdatter g.m. skovfoged Anders Jensen Bering i Løvskal.
• Maren Nielsdatter g.m. gårdmand Christen Andersen i Nørre Tulstrup på Him-mestrup gods.
• Christen Nielsen - 32 år
Børn af dette ægteskab:
• Laurids Jensen - 22 år
• Niels Jensen - 19 år.

384. Niels Michelsen Skiblund i Løvskal 17/10-1768 F. 371a
Arvinger:
• Bror Anders Michelsen Skiblund i Terp på Skjern gods.
• Bror Thomas Michelsen Skiblund i Vester Velling på Skjern gods.
• Bror Michel Michelsen Skiblund, her i stervboet.
• Bror Christen Michelsen Skiblund i Kvorning. Død og efterladt:
> Anne Christensdatter g.m. Christen Madsen, husmand i Velds, Ørum sogn. Død og efterladt:
» Christen Christensen
» Mads Christensen
» Maren Christensdatter g.m. Anders Nielsen i Faardal, Viskum sogn på Tjele gods.
» Michel Christensen i København.
• Søster Bodil Michelsdatter Skiblund g.m. Jens Lauridsen, brændevinsmand i Randers.
• Bror Hans Michelsen Skiblund i København. Død og efterladt:
> Mariane Hansdatter i København.
> Anne Marie Hansdatter i København. Opholder sig hos deres stedfar Gotfred Danielsen, boende på hjørnet af Gothersgade lige ved Volden.
Oplysning: Peder Nielsen fæster gården.

385. Johanne Wognsdatter i Hvidding 23/3-1769 F. 377a
Enkem. Christen Nielsen
Børn:
• Niels Christensen - 9 år
• Thomas Christensen - 8 år
• Kirsten Christensdatter - 5 år
• Jens Christensen - 2 år.

386. Peder Christensen Bødker i Lille Torup 26/4-1769 F. 378b
Ugift - ca. 60 år
Arvinger:
• Bror Niels Christensen, tidl. gårdmand her på stedet. Død og efterladt:
> Christen Nielsen, som har gården i fæste.
> Ellen Nielsdatter g.m. Jens Christensen Højlund i Vinge.
> Karen Nielsdatter g.m. boelsmand Mourits Pedersen i Terp.
> Voldborg Nielsdatter - ugift, hjemme på stedet.
> Søren Nielsen - 27 år, tjener hos sin bror her på stedet.
• Bror Christen Christensen i Vester Velling. Død og efterladt:
> Christen Christensen i Terp.
> Jens Christensen - 27 år
> Else Christensdatter g.m. Christen Sørensen Bonde i Vester Velling.
> Voldborg Christensdatter - 24 år
> Kirsten Christensdatter- 20 år
• Søster Anne Christensdatter g.m. husmand Thomas Sørensen Birke i Helstrup.
Oplysning: Niels Christensens enke: Mette Sørensdatter.

387. Niels Nielsen i Lille Torup 26/4-1769 F. 379b
Arvinger:
• Mor Dorthe Pedersdatter g.m. afdødes stedfar: Niels Jensen.
Hendes børn med sin nuværende mand:
• Peder Nielsen, hjemme og har stedet i fæste.
• Jens Nielsen, ladefoged ved Scheel.
• Niels Nielsen - 25 år
• Michel Nielsen - 21 år
• Jens Nielsen - 17 år
• Birgitte Nielsdatter, husholderske hos forvalter Ilsøe på Scheel.
• Ane Nielsdatter g.m. selvejer Peder Nielsen i Kvorning.
• Mette Nielsdatter - 23 år
Oplysning: Den afdøde var søn af Dorthe Pedersdatter og hendes afdøde mand,
der også hed Niels Jensen.

388. Villum Christensen Hornberg på Ulstrup 11/6-1767 F. 380b
Murer- og gipsesvend - ugift (død 30/4-1767)
Arvinger:
• Bror Laurids Christensen Hornberg - ca. 36 år og for 3 år siden conditionerede hos sin morbror præsten hr. Mads Creiden i Fragne præstegård, ½ mil fra Bra-genes købstad i Norge.
• Bror Hans Christensen Hornberg, sadelmager gift og bor Bredgaards hus ved Rygård strand.
• Søster Anne Marie Christensdatter Hornberg. Ugift. Siges at tjene som stuepige hos Kongens mundskænk i København.
Oplysning: Der blev oplyst i skiftet, at afdøde var født i Horsens.

389. Karen Jensdatter i Hjermind 29/4-1769 F. 384b
Enkem. Niels Christensen Koue
Barn:
• Jens Nielsen - 6 uger.

390. Peder Jensen i Ilsø 26 år 2/5-1769 F. 385b
Arvinger:
• Mor Maren Lauridsdatter g.m. den afdødes stedfar Poul Pedersen i Ilsø.
• Søster Maren Jensdatter - 15 år
• Søster Karen Jensdatter - 10 år
F.M. Christen Christensen, husmand i Ilsø.

391. Niels Jensen i Hjermind 10/1-1770 F. 386a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Christen Jensen i Hjermind
Børn: - Dorthe Nielsdatter - 7 år
- Jens Nielsen - 1 år
F.M. Farbror Peder Jensen i Hjermind.
Oplysning: Enken blev ved gården.

392. Anne Jensdatter i Løvskal 19/4-1770 F. 387b
Enkem. Niels Thomasen Nørgaard Indsidder
Børn:
• Thomas Nielsen, husmand i Løvskal.
• Niels Nielsen - 25 år, ugift
• Maren Nielsdatter - 20 år
• Kirsten Nielsdatter - 16 år.

393. Elisabeth Cathrine Pind i Tindbæk 25/4-1770 F. 388a
Enkem. Frands Sørensen Møller
Børn:
• Jørgen Frandsen - 9 år
• Charlotte Louise Frandsdatter - 17 år
• Helle Helene Frandsdatter - 15 år
• Cathrine Frandsdatter - 11 år
• Mette Marie Frandsdatter - 7 år
• Eleonora Frandsdatter - 3 år
Oplysning: Helle Helenes mødrene arv udbetalt 26/1-1781 til hendes ægtemand
Christen Rabech i Rønge Mølle. Hans afkaldskvittering indført i skifteprotokollen folio 99.

394. Maren Poulsdatter i Løvskal 26/4-1770 F. 390b
Enkem. Peder Caspersen
Barn:
• Anne Pedersdatter

395. Søren Andersen i Tindbæk Husmand 21/5-1770 F. 392a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Søren Christensen i Tindbæk
Børn:
• Christen Sørensen - 21 år
• Maren Sørensdatter g.m. Peder Andersen i Serup.
• Karen Sørensdatter - 22 år, ugift, tjener Peder Jensen i Tindbæk.
Oplysning: Enken overtager fæstet på huset.

396. Anders Thomasen i Hammershøj Ugift 28/7-1770 F. 393a
Tjente hos Christen Kroeg
Arvinger:
• Helbror Anders Thomasen i Hjermind, gårdmand på Ulstrup gods.
• Helbror Jens Thomasen - 17 år, tjener hos Anders Michelsen i Hammershøj.
• Helbror Niels Thomasen, bebor et hus i Kvorning, der tilhører Hr. Jørgen Mar-qvart i Vorning.
• Halvbror Iver Thomasen i Hammershøj på Fussingø gods.
• Helsøster Anne Thomasdatter g.m. Anders Michelsen i Hammershøj på Fus-singø gods.
• Helsøster Dorthe Thomasdatter - 14 år, hos Anders Thomasen i Hjermind.
F.M. Niels Iversen og Jørgen Iversen, begge i Hvidding.
Oplysning: Afdødes fædrene og mødrene arv er indestående i Herskabets kasse.

397. Maren Andersdatter i Torup 20/11-1770 F. 395a
Enkem. Jens Jensen Smed
Arving:
• Far: Anders Nielsen Ilsøe i Torup.

398. Peder Jakobsen i Langå Husmand 11/10-1770 F. 395b
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Iver Jensen i Vester Velling
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Rasmusdatter:
• Rasmus Pedersen - 14 år
• Johanne Pedersdatter - 11 år
• Maren Pedersdatter - 5 år
F.M. Morbror Jens Rasmussen i Vester Velling.
Oplysning: Jens Rasmussen i Vester Velling tager Johanne Pedersdatter til sig
og opdrager hende. Enken bliver ved huset, og de to andre børn bliver hos hende.

399. Jens Pedersen i Vinge 19/10-1770 F. 397a
Enke: Maren Michelsdatter L.V. Jens Christensen i Vinge
Barn af hans tidl. ægteskab med Maren Jensdatter:
• Maren Jensdatter - 9 år
Barn af dette ægteskab:
• Maren Jensdatter - 2 år
F.M. For det ældste barn: Morbror Christen Jensen i Vinge.
For det yngste barn: Farbror Just Pedersen i Langå.
Oplysning: Enken bliver ved gården.

400. Søren Nielsen Bødker i Lille Torup 19/10-1770 F. 398a
Boede hos Christen Nielsen Bødker.
Arvinger:
• Christen Nielsen Bødker, gårdmand i Lille Torup.
• Ellen Nielsdatter g.m. Jens Christensen Højlund i Vinge. Død og efterladt:
> Christen Jensen - 11 år
> Bodil Jensdatter - 13 år
• Karen Nielsdatter g.m. Mourits Pedersen i Terp.
• Voldborg Nielsdatter g.m. Peder Caspersen i Løvskal.

401. Ellen Nielsdatter i Vinge 22/10-1770 F. 398a
Enkem. Jens Christensen Højlund
Børn:
• Christen Jensen - 11 år
• Bodil Jensdatter - 13 år
Oplysning: Bodil Jensdatter er svagelig og blind på begge øjne.
T.V. Morbror Christen Nielsen i Lille Torup.

402. Dorthe Jensdatter i Løvskal 24/10-1770 F. 400a
Enkem. Lauge Christensen
Barn:
• Anne Laugesdatter - 3 år
F.M. Morfar Jens Jensen Smed i Torup.

403. Karen Nielsdatter i Torup 20/11-1772 F. 400b
Boede hos Niels Tind.
Enkem. Anders Christensen
Barn:
• Christen Andersen - 6 uger.

404. Anne Nielsdatter i Torup 20/11-1770 F. 401b
Enkem. Jens Frandsen Husmand
Børn:
• Peder Jensen i Tånum.
• Helene Jensdatter - 27 år, hjemme hos faderen.
• Niels Jensen - 20 år, tjener hos sin bror i Tånum.

405. Anne Andersdatter i Torup 20/11-1770 F. 402a
Enkem. Jens Christensen Skrædder
Børn:
• Christen Jensen - 32 år
• Anne Kirstine Jensdatter - 25 år
• Maren Jensdatter - 21 år
Oplysning: Enkemanden beholder sit fæste.

406. Rasmus Villumsen og hans hustru Anne Nielsdatter i Torup
Boede hos Søren Bach. 20/11-1770 F. 403a
Barn af hans tidl. ægteskab med Anne Christensdatter:
• Kirsten Rasmusdatter - 36 år
Anne Nielsdatters arvinger:
• Søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Torup.
• Søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Mogensen. Begge døde og efterladt:
> Niels Pedersen - 41 år
> Maren Pedersdatter gift og bor på Fyn.
Oplysninger:
Ægtefællerne døde straks efter hinanden.
Kirsten Rasmusdatter fremstod med to trofaste vidner, gårdmand Søren Bach og
husmand Oluf Smed i Torup, at hun skulle beholde sin faders og stedmoders lidet
og ringe efterladenskaber, da hun havde passet sine gamle forældre i deres høje
alder og skrøbelighed.

407. Karen Nielsdatter i Langå 26/11-1770 F. 403b
Enkem. Peder Jensen
Børn:
• Jens Pedersen - 4 år
• Niels Pedersen - 2 år
• Maren Pedersdatter - 5 år.

408. Maren Hansdatter i Stubberup Ugift 24/10-1770 F. 405b
Arvinger var ukendt; men ved skifteforretningen kom Jens Lauridsen fra Rønge på Peder Ditlevsens vegne. Han oplyste, at den afdødes mor og Peder Ditlevsens mor var søstre, dog "på slegfred vegne", og at der ellers ingen arvinger var.
Peder Ditlevsens mor var Kirsten Sørensdatter, og var søster til Maren Hansdat-
ters mor Maren Sørensdatter. Disse to søstres eneste bror var Jens Sørensen,
som var gaardmand i den gård i Vester Velling, som Jens Christensen Hansen
nu bebor. Jens Sørensen var død for flere år siden uden livsarvinger.
1/12-1770 fremkom Peder Ditlevsen, der tjener hos enken i Skibelund Mølle, med
en attest fra provsten, Hr. magister von Haven i Vester Velling.

409. Maren Andersdatter i Løvskal 6/12-1770 F. 407b
Hos sin søn Laue Christensen .
Børn af hendes ægteskab med afdøde Christen Sørensen:
• Ditlev Christensen i Vissing på Frisenvold gods.
• Niels Christensen i Hammershøj.
• Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
• Jens Christensen i Løvskal.
• Laue Christensen i Løvskal.
• Anders Christensen i Hjorthede. død og efterladt:
> Christen Andersen - 25 år
> Jens Andersen - 14 år
> Maren Andersdatter - 11 år
• Dorthe Christensdatter. Enke efter Anders Jensen i Horthede.
Oplysning: Der blev oplæst en skrivelse af 29/11-1770 fra Ditlev Christensen i Vissing.

410. Christen Christensen i Torup 7/12-1770 F. 409a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Far Jens Christensen Pind i Vinge
Børn:
• Jens Christensen - 10 år
• Michel Christensen - 8 år
• Christen Christensen - 3 år
• Anne Christensdatter - 5 år
F.M. Farbrødre Michel Christensen i Terp og Søren Christensen i Torup.
Oplysning: Enken blev ved gården.

411. Maren Jensdatter i Rønge 12/12-1770 F. 410b
Enkem. Jens Christensen Tind
Børn:
• Christen Jensen - 13 år
• Mette Jensdatter - 11 år
T.V. Farbror Søren Christensen Tind i Hjermind og morbror Jens Jensen i Sønder Tulstrup.

412. Christen Christensen i Løvskal Ugift 22/12-1770 F. 413a
Døde hos husmand Anders Louring.
Arvinger:
• Mor Ellen Jensdatter i Torup.
• Bror Jens Christensen, husmand i Grensten på Ulstrup gods.
• Søster Birgitte Christensdatter g.m. husmand Anders Louring i Løvskal.
• Søster Anne Christensdatter g.m. Peder Lauridsen i Vinkel på Randrup gods.
• Søster Dorthe Christensdatter g.m. Mads Michelsen, husmand i Lee på Him-mestrup gods.
• Søster Maren Christensdatter g.m. Morten Pedersen i Vinkel på Randrup gods.
• Søster Mette Christensdatter g.m. husmand Christen Nielsen i Torup på Ulstrup gods.
Oplysning: For moderen, Ellen Jensdatter, i hendes svagheds forfald, mødte svigersønnen husmand Christen Nielsen i Torup.

413. Anders Pedersen i Hammershøj Ugift 20/12-1770 F. 413b
Boede hos Jens Pedersen.
Arvinger:
• Morbror Peder Andersen i Hammershøj. Død og efterladt:
> Jens Pedersen i Hammershøj på Fussingø gods.
• Morbror Niels Andersen i Kvorning på Skjern gods.
• Morbror Anders Andersen i Kvorning på Skjern gods.

414. Søren Pallesen i Løvskal 9/2-1771 F. 415a
Boede hos Peder Caspersen.
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Morten Ilsøe i Løvskal
Arvinger:
• Søster Kirsten Nielsdatter g.m. Jørgen Iversen i Hvidding.
• Søster Anne Nielsdatter tidl. g.m. husmand Simon Pedersen i Gjandrup (Aalum sogn).
Oplysning: Søren Pedersen i Hvidding mødte på sin svigermor Kirsten Nielsdat-
ters vegne "i hendes svagheds forfald".

415. Laue Jensen i Hollerup Ugift 15/3-1771 F. 416b
Boede hos Søren Jensen.
Arvinger:
• Bror Søren Jensen, her på stedet.
• Bror Christen Jensen, røgter ved Ulstrup.
• Bror Anders Jensen, her hos broderen.
• Søster Maren Jensdatter g.m. Peder Madsen i Langå.
• Søster Bodil Jensdatter, ugift, i Langå.
• Søster Ellen Jensdatter, ugift, i Langå.

416. Mette Madsdatter i Vinge 10/12-1770 F. 418a
Boede hos sønnen Mads.
Børn med hendes afdøde mand Rasmus Jensen:
• Jens Rasmussen, husmand i Vester Velling.
• Mads Rasmussen Knapp i Vinge, som på nuværende tjente i Over Mølle.
• Maren Rasmusdatter g.m. husmand Peder Bage i Langå. Begge død og efter-ladt:
> Rasmus Pedersen - 13 år
> Johanne Pedersdatter - 10 år
> Maren Pedersdatter - 5 år
L.V. Stedfar Jens Christensen i Langå.
Oplysning: Mette Christensdatter i Vinge mødte til skifteforretningen på Mads Rasmussens vegne.

417. Søren Jørgensen og hustru Barbara Andersdatter i Løvskal Husmand
Arvinger: 21/11-1770 F. 420b
• Hans mor: Mette Thomasdatter i Løvskal. L.V. Thomas Nielsen Nørgaard i Løvskal.
Hendes søn, født uden for ægteskab:
• Anders Jensen - 16 år, opholder sig hos husmand Anders Sørensen i Løvskal.
F.M. for Anders Jensen: Laue Sørensen i Lee, der var gift med hans moster.

418. Kirsten Frederiksdatter i Terp 13/2-1771 F. 424b
Enke efter Søren Pedersen Skiemt Husmand
Børn:
• Peder Sørensen - 25 år
• Frederik Sørensen - 22 år
• Christen Sørensen - 18 år
F.M. Morbrødre Jens Frederiksen i Terp og Søren Frederiksen i Øster Velling
Oplysninger:
Skiftebrev efter Søren Pedersen Skiemt af 28/10-1760.
Sønnen Peder Sørensen oplyste, at han næstkommende 1. maj agter at sætte bo
og fæster en gård i Lille Torup.
Afkaldsbevis af 15. og 16. juni 1781 fra Frederik og Christen. Samme dag kvitterer Peder for sin fædrene og mødrene arv.

419. Anne Pedersdatter i Hjermind 7/6-1771 F. 427b
Enkem. Mads Nielsen
Arvinger:
På afdødes fars side: (Far: Peder Lauridsen i Tulstrup.)
• Farbror Christen Lauridsen i Ilsø. Død og efterladt:
> Christen Christensen - 40 år, opholder sig på Langå Hospital.
> Laurids Christensen - 36 år, ugift, tjener hos Christen Ilsø's enke.
> Anne Christensdatter - 34 år, ugift, vides ikke, hvor opholder sig.
• Søskendebarn: Laurids Hansen, rebslager i Randers.
På afdødes mors side: (Mor: Ellen Jensdatter)
• Morbror Anders Jensen i Vinge. Død og efterladt:
> Jens Andersen i Hjermind.
> Mads Andersen i Vinge på Ulstrup gods.
• Moster Maren Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vinge. Død og efterladt:
> Jens Christensen i Ingstrup på Viskum gods.
> Peder Christensen Haae i Langå.
> Christen Christensen i Vinge.
> Karen Christensdatter, enke efter Jens Søegaard i Langå.
> Kirsten Christensdatter g.m. Jens Eriksen i Øster Velling.
> Anne Christensdatter g.m. > i Brandstrup på Vindum Overgaards gods.
• Moster Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Vinge. Begge døde og efterladt:
> Jens Christensen Serup/Skiemt (kaldes begge dele) i Vinge.
> Niels Christensen i Hvidding.
> Maren Christensdatter g.m. Peder Kiill i Vinge.
> Kirsten Christensdatter g.m. Jens Poulsen i Vinge.
Oplysning: Den afdøde Anne Pedersdatters stedfar: Søren Christensen i Sønder
Tulstrup.

420. Else Nielsdatter i Tindbæk 30/6-1771 F. 431a
Enkem. Niels Michelsen
Børn:
• Niels Nielsen - 22 år, hjemme.
• Karen Nielsdatter g.m. Niels Kjeldsen Smed i Tindbæk.
• Maren Nielsdatter g.m. Mads Thomasen i Løvskal.
• Kirsten Nielsdatter gift og hjemme hos faderen.
Oplysning: Der står, at Kirsten Nielsdatter er gift; men det må være en fejl, da
faderen "tilbyder hende forskelligt, som er i lige måde, hvad hendes andre søstre har bekommet ved giftermål".

421. Anne Pedersdatter i Hjermind 26/6-1771 F. 433b
Enkem. Jens Andersen Kollerup Husmand
Hendes barn af tidl. ægteskab med Peder Christensen:
• Peder Pedersen - 13 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Jensdatter - 9 år
F.M. For Peder: Morten Andersen i Hjorthede.
Oplysning: Skiftebrev efter Peder Christensen af 25/1-1759.

422. Ellen Andersdatter i Langå 24/6-1771 F. 435b
Enkem. Christen Christensen Stridsberg Husmand
Barn:
• Anders Christensen - 7 år.

423. Ditlev Nielsen i Tindbæk 9/9-1771 F. 436b
Enke: Dorthe Thomasdatter L.V. Jens Madsen i Tindbæk
Børn af han tidl. ægteskab med Kirsten Christensdatter:
• Christen Ditlevsen - 26 år
• Maren Ditlevsdatter - 21 år
Børn af dette ægteskab:
• Thomas Ditlevsen - 7 år
• Niels Ditlevsen - 3 år
F.M. For Maren: Farbror Niels Nielsen i Tindbæk.
For de yngste: Morbror Jens Thomasen i Tindbæk.
Oplysning: Enken bliver ved gården.

424. Karen Jensdatter i Terp 4/11-1771 F. 440a
Enkem. Jens Christensen Ilsøe
Børn:
• Jens Jensen - 4 år
• Christen Jensen - 1 år
• Kirsten Jensdatter - 10 år
T.V. Morbror Michel Jensen i Terp.

425. Niels Christensen Lindgaard i Terp Ugift 17/10-1770 F. 441b
Tjente hos Michel Christensen.
Arvinger:
På hans salig fars side.
• Helbror til afdødes far: Jens Frederiksen i Terp på Karmarks gods.
• Helbror til afdødes far: Peder Frederiksen, sejlmager i København.
• Halvbror til afdødes far: Søren Frederiksen i Øster Velling på Asmild gods.
• Halvbror til afdødes far: Jens Frederiksen i Terp. Død og efterladt:
> Dorthe Jensdatter g.m. Mads Laugesen i Vester Velling.
> Anne Jensdatter - 21 år g.m. Christen Bødker i Lille Torup.
• Helsøster til afdødes far: Anne Frederiksdatter g.m. Michel Christensen i Terp.
• Helsøster til afdødes far: Kirsten Frederiksen g.m. Knud Rasmussen i Lee på Himmestrup gods.
• Halvsøster til afdødes far: Anne Frederiksdatter g.m. Christen Christensen i Terp.
• Halvsøster til afdødes far: Kirsten Frederiksdatter, har været g.m. Søren Peder-sen Smed i Terp. Død og efterladt:
> Peder Sørensen i Lille Torup.
> Frederik Sørensen, umyndig.
> Christen Sørensen, umyndig.
På den afdødes mors side: (Helsøskende)
• Bror til afdødes mor: Peder Nielsen, ugift, bor hos Christen Christensen i Terp.
• Bror til afdødes mor: Anders Nielsen Birke i Hjorthede. Død og efterladt:
> Helvig Andersdatter g.m. Hans Jensen i Hjorthede på Himmestrup gods.
> Maren Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Dengsø på Karmark gods.
> Kirsten Andersdatter g.m. Christen Gjermandsen i Taul på Himmestrup gods.
> Anne Andersdatter g.m. Christen Hvam i Lee på Himmestrup gods.
> Mette Andersdatter g.m. Niels Nielsen Skriver i Hjermind på Ulstrup gods.
• Bror til afdødes mor: Niels Nielsen i Randers. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter g.m. Niels Pedersen Helstrup, handskemager i Randers.
• Bror til afdødes mor: Christen Nielsen i Randers. Død og efterladt:
> Peder Christensen Lindgaard, skomager i Randers.
> Niels Christensen Lindgaard, skomager i Bragernes i Norge.
• Bror til afdødes mor: Peder Nielsen i Lem. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter g.m. Jens Michelsen, smed i Tjærby i Gimming sogn.
• Søster til afdødes mor: Anne Nielsdatter g.m. Søren Frederiksen i Øster Velling.

426. Laurids Christensen Kvolbæk i Hjermind 10/3-1772 F. 452a
Enke: Mette Kirstine Nielsdatter L.V. Søren Christensen Tind i Hjermind
Børn:
• Christen Lauridsen - 20 år
• Niels Lauridsen - 13 år
• Peder Lauridsen - 10 år
• Maren Lauridsdatter - 17 år
• Anne Lauridsdatter - 12 år
F.M. Farbrødre Jens Christensen Kvolbæk og Søren Christensen Kvolbæk.
Oplysning: Enken blev ved gården.

427. Kirsten Sørensdatter i Løvskal 2/1-1772 F. 454b
Boede hos Niels Nielsen Smed
Enkem. Jens Pedersen Dengsøe.
Børn:
• Peder Jensen - 27 år, tjener i Tindbæk.
• Jens Jensen - 17 år, tjener i Tindbæk.
• Marie Jensdatter - 19 år, tjener hos Jens Hansen i Vester Velling.
Oplysning: Boet er meget fattigt.

428. Anders Pedersen Skiemt i Langå 4/4-1772 F. 456a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Michel Sørensen Torup i Langå
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Pedersdatter:
• Peder Andersen - 21 år
• Peder Andersen - 17 år
• Maren Andersdatter - 26 år, tjener i København.
• Johanne Andersdatter - 25 år, tjener hos Niels Christensen i Langå.
• Birgitte Andersdatter - 24 år, tjener hos Anders Pind i Vinge.
• Kirsten Andersdatter g.m. Christen Jensen Søegaard i Langå.
Barn af dette ægteskab:
• Niels Andersen - 5 år
F.M. Farbror husmand Laurids Pedersen Skiemt i Langå.
Oplysning: Enken blev ved gården.

429. Anne Andersdatter i Tånum 16/5-1772 F. 460a
Enkem. Peder Jensen
Børn:
• Anne Pedersdatter - 3 år
• Birgitte Pedersdatter - 5 uger
Oplysning: Enkemanden var kommet til denne gård for ca 5 år siden. Da var
gården ganske øde, men var nu sat i god stand.

430. Christen Frandsen i Vinge 30/4-1772 F. 461a
Boede hos Laurids Jensen Pind.
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Jørgensdatter:
• Jens Christensen - 11 år, løber omkring i byerne.
• Maren Christensdatter - 21 år, tjener hos degnen i Vinkel.
F.M. Farbror Jens Frandsen i Torup.

431. Niels Nielsen Skriver i Hjermind 1/6-1772 F. 462a
Enke: Mette Andersdatter L.V. Christen Jørgensen i Hjermind
Børn:
• Niels Nielsen - 23 år, tjener hos Niels Caspersen i Hjermind.
• Anders Nielsen - 20 år, hjemme.
• Jens Nielsen - 14 år, hjemme.
F.M. Farbror Christen Nielsen, som tjener i stervboet.
Oplysning: Enken blev ved gården.

432. Anders Michelsen Skiblund i Terp 4/6-1772 F. 464b
Boede hos sin søn Michel Andersen.
Børn:
• Michel Andersen, i Terp.
• Peder Andersen - 32 år, tjener hos broderen Michel Andersen i Terp.
• Jens Andersen, i Ilsø.
• Christen Andersen - 22 år, tjener hos Peder Madsen i Vester Velling.
• Peder Andersen - 20 år, tjener i Vellev.
• Niels Andersen - 16 år, tjener i Løvskal.
• Anne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Hjermind på Ulstrup gods.
• Else Andersdatter g.m. Peder Ydsen i Løvskal.
• Anne Andersdatter g.m. Christen Pedersen Smed i Vester Velling.

433. Knud Christensen i Tånum 14/8-1772 F. 465b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Christen Eriksen
Børn:
• Christen Knudsen - 38 år, hjemme.
• Kirsten Knudsdatter g.m. Oluf Michelsen i Grensten.
• Sidsel Knudsdatter - 40 år
• Karen Knudsdatter - 34 år
Oplysning: Christen Knudsen har fæstet gården, og enken bliver hos ham.

434. Kirsten Sørensdatter i Langå 31/10-1772 F. 466b
Enkem. Peder Jensen
Arvinger:
• Bror Michel Sørensen, husmand i Helsted på Hr. Kirketerps gods.
• Bror Mogens Sørensen, tjener i Bjergby.

435. Maren Jørgensdatter i Hvidding 7/1-1773 F. 468b
Enkem. Søren Pedersen
Barn:
• Peder Sørensen - 3/4 år.

436. Michel Michelsen Skiblund i Løvskal Ugift 17/1-1771 F. 471a
Boede hos Peder Ydsen.
Arvinger:
• Bror Christen Michelsen i Kvorning. Død og efterladt:
> Michel Christensen i København.
> Anne Christensdatter g.m. Christen Madsen Vranum i Velds på Tjele gods. Død og efterladt:
» Mads Christensen
» Christen Christensen
» Maren Christensdatter g.m. Anders Nielsen i Faardal på Tjele gods.
• Søster Bodil Michelsdatter g.m. brændevinsmand Jens Lauridsen i Randers.
• Bror Anders Michelsen hos sin søn Michel Skiblund i Terp.
• Bror Hans Michelsen i København. død og efterladt:
> Mariane Hansdatter
> Anne Marie Hansdatter
• Bror Thomas Michelsen i Vester Velling.
Oplysninger:
- Thomas Michelsens søn: Peder Thomasen i Vester Velling.
- Anders Michelsen i Terp overlod sin arv til sine børn:
- Michel Andersen, i Terp på Karmark gods.
- Peder Andersen Hvam - 33 år, ugift.
- Jens Andersen, i Ilsø.
- Christen Andersen - 23 år
- Peder Andersen - 21 år
- Niels Andersen - 17 år
- Anne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Hjermind.
- Else Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Løvskal.
- Anne Andersdatter g.m. Christen Pedersen Smed i Vester Velling.
Oplysninger:
- Ved skiftets slutning er Anders Michelsen død.
- Ved skiftets slutning er Bodil Michelsdatter også død. Hun efterlod sig ingen
livsarvinger.
- Skiftet kom til at tage meget lang tid, da man beskyldte Thomas Michelsen
Skiblund og søn i Vester Velling for at skjule penge.

437. Christen Sørensen Bonde i Vester Velling 30/9-1772 F. 480b
Enke: Else Christensdatter L.V. Christen Nielsen Bødker i Lille Torup
Børn:
• Søren Christensen - 9 år
• Christen Christensen - 7 år
• Niels Christensen - 2 år
• Karen Christensdatter - 11 år
• Karen Christensdatter - 5 år
• Christen Christensen - født efter faderens død.
F.M. Morbror Christen Christensen Bødker i Terp.
Farbror Peder Sørensen Bonde i Rønge.
Oplysninger:
- Enkens bror Jens Christensen tjente i stervboet.
- Den afdøde havde 2 brødre, der hed Peder Sørensen Bonde i Rønge.
- Enken blev ved gården.

438. Poul Andersen i Tånum 4/2-1773 F. 484a
Enke: Johanne Christensdatter L.V. Laurids Rasmussen i Tånum
Børn:
• Jens Poulsen, gift og overtager fæstet på forældrenes gård.
• Anders Poulsen - 31 år, hjemme.
• Maren Poulsdatter g.m. Peder Caspersen i Løvskal. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter - 5 år
• Anne Poulsdatter, hjemme.
F.M. for Anne Poulsdatter: Christen Knudsen i Tånum.
Oplysning: Enken blev på aftægt hos sønnen.

439. Niels Michelsen i Tindbæk 12/5-1773 F. 485a
Børn:
• Niels Nielsen - 25 år, hjemme - fæster gården.
• Karen Nielsdatter g.m. smeden Niels Kjeldsen i Tindbæk.
• Maren Nielsdatter g.m. Mads Ydsen i Løvskal.
• Kirsten Nielsdatter, ugift og hjemme.
F.M. Farbror Peder Michelsen i Tindbæk.
Oplysning: Skifte efter afdødes hustru (Nr. 254).

440. Herman Steffensen i Hjermind Smed 21/5-1773 F. 486a
Enke: Inger Jensdatter L.V. Jens Pedersen Degn i Hjermind
Børn:
• Henrik Hermansen - 27 år, hjemme.
• Jens Hermansen - 22 år, tjener Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
• Mariane Hermansdatter - 26 år, tjener Christen Sparre i Randers.
• Anne Hermansdatter - 18 år, hjemme.
• Birgitte Hermansdatter - 16 år
• Anne Hermansdatter - 11 år
• Maren Hermansdatter - 5 år
F.M. Søren Christensen Tind i Hjermind, da ingen af børnenes rette født værge
på forældrenes side var bosiddende i byen.
Oplysning: I skiftet nævnes Anders Steffensens enke i Bjerring.

441. Maren Andersdatter i Langå 19/7-1773 F. 487b
Enkem. Christen Christensen Stridsberg Husmand
Arvinger:
Enkemandens 1. hustru Ellen Andersdatter var søster til hans nu afdøde hustru
Maren Andersdatter. I det første ægteskab fik de en søn, som er eneste arving:
• Anders Christensen - 9 år.

442. Christen Andersen Skomager i Løvskal Husmand 23/11-1773 F. 488b
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jens Vestergaard i Løvskal
Børn:
• Anders Christensen - 34 år, hjemme.
• Karen Christensdatter - 22 år, tjener Christen Bødker i Lille Torup.
F.M. Christen Jensen Tange i Løvskal.
Oplysning: Enken bliver ved huset, indtil sønnen senere kan fæste det.

443. Mette Nielsdatter i Vester Velling 15/1-1774 F. 489b
Enkem. Søren Jensen
Børn:
• Niels Sørensen - 25 år, hjemme.
• Jens Sørensen - 18 år, tjener Christen Michelsen i Terp.
• Maren Sørensdatter - 21 år, tjener på Ulstrup.
• Kirsten Sørensdatter - 20 år, hjemme.
• Anne Sørensdatter - 10 år.

444. Karen Jensdatter i Tindbæk 14/3-1774 F. 491a
Enkem. Peder Jensen Hvid
Børn:
• Jens Pedersen - 16 år
• Maren Pedersdatter - 11 år.

445. Jens Christensen Pind og hustru Maren Andersdatter i Vinge
Boede hos sønnen Anders. 2/1-1773 F. 493a
Børn:
• Christen Jensen Pind, i Vinge på Ulstrup gods.
• Anders Jensen Pind, i Vinge på Ulstrup gods.
• Laurids Jensen Pind, i Vinge på Ulstrup gods.
• Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen Nedergaard i Øster Velling på Asmild Klosters gods.
• Karen Jensdatter g.m. Anders Christensen i Torup.
• Maren Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Vinge. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter - 12 år
F.M. Morbror Christen Pind.
Oplysninger:
- Hendes stedfar: Laurids Pind i Vinge mødte på hendes
vegne.
- Jens Christensen Pind døde først, og da blev Jens Christensen Højlund i Vinge enkens laugværge.

446. Kirsten Nielsdatter i Hjermind 15/4-1774 F. 497b
Enkem. Jens Nielsen Harboe
Børn:
• Niels Jensen - 3 år
• Anne Jensdatter.

447. Maren Jensdatter i Torup 23/4-1774 F. 498b
Enkem. Kjeld Jørgensen
Barn:
• Kirsten Kjeldsdatter - 3 uger
F.M. Morfar Jens Christensen i Hollerup.

448. Jens Jensen Smed i Torup 27/7-1774 F. 499b
Boede hos sønnen Jens Jensen Smed.
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Søren Pedersen Bach i Torup
Børn:
• Jens Jensen Smed, gårdmand her på stedet, på Ulstrup gods.
• Niels Jensen - 23 år, tjener hos broderen Jens.
• Dorthe Jensdatter g.m. Laue Christensen i Løvskal. Død og efterladt:
> Anne Lauesdatter - 6 år
Oplysning: Enken blev hos sønnen på aftægt.

449. Karen Pedersdatter i Torup 1/10-1774 F. 500b
Boede hos sønnen Peder.
Enkem. Christen Andersen Villumsen
Børn:
• Peder Christensen, har gården i fæste, på Ulstrup gods.
• Peder Christensen - 18 år, tjener hos Hr. Heibroch ved Kolpengaard.
• Anders Christensen, i Torup.
• Anne Christensdatter g.m. Anders Maagaard i Vinge på Frisenborg gods.
• Abelone Christensdatter g.m. Jens Jensen Smed i Torup.
• Kirsten Christensdatter g.m. Jens Maagaard i Lee Krog.
• Maren Christensdatter - 13 år, hjemme.
Oplysning: Anders Maagaard og Jens Maagaard var brødre.

450. Birthe/Birgitte Christensdatter i Løvskal 28/12-1774 F. 501a
Enkem. Anders Pedersen Louring Husmand
Børn:
• Peder Andersen - 27 år, tjener Hr. Møller i Vester Velling.
• Christen Andersen - 21 år, tjener Mads Thomasen i Løvskal.
• Anne Andersdatter - 24 år, hjemme.
• Dorthe Andersdatter g.m. Peder Pedersen Skrædder i Terp.

451. Karen Andersdatter i Vester Velling 4/12-1775 F. 502b
Enkem. Thomas Michelsen Skiblund
Børn af hendes tidl. ægteskab med Peder Nielsen:
• Niels Pedersen - 36 år. Har i 3 år været borte fra godset, og ingen har kendskab til hans opholdssted.
• Anne Pedersdatter g.m. Michel Andersen Skiblund i Terp.
• Anne Pedersdatter, har været borte i 9 år, og ingen har kendskab til hendes op-holdssted.
Børn af dette ægteskab:
• Peder Thomasen - 29 år, har fæstet på gården.
• Anne Thomasdatter - 24 år, hjemme.

452. Anne Christensdatter i Vester Velling 8/2-1776 F. 504a
Enkem. Jens Christensen
Arvinger:
• Helbror Jens Christensen Højlund, i Vinge.
• Helsøster Karen Christensdatter, enke efter Morten Nielsen i Vinge.
• Helsøster Maren Christensdatter g.m. Søren Pedersen Bach i Torup. Død og ef-terladt:
> Peder Sørensen - 24 år, hjemme hos faderen.
> Christen Sørensen - 22 år, tjener Mads Ilsøe.
> Peder Sørensen - 20 år, hjemme hos faderen.
• Halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Christen Jensen Pind i Vinge.
Oplysning: Enkemanden bliver boende hos Christen Koue og dennes fæstemø
Inger Jensdatter, og efter hans død arver Christen Koue alt.

453. Karen Andersdatter i Ilsø 7/3-1775 F. 505b
Enkem. Mads Christensen
Børn:
• Karen Madsdatter - 17 år
• Anne Madsdatter - 12 år
F.M. Morbror Christen Andersen i Nørre Tulstrup.

454. Peder Andersen i Vester Velling 24/6-1776 F. 506b
Boede hos Laurids Christensen.
Enke: Maren Thomasdatter L.V. Oluf Smed i Torup
Hans børn fra et tidl. ægteskab:
• Anders Pedersen - 33 år, tjener Christen Vestergaard i Tindbæk.
• Christen Pedersen - 30 år, tjener Rasmus Ladefoged i Vester Velling.
• Peder Pedersen - 25 år, tjener Niels Skriver i Vester Velling.
• Maren Pedersdatter - 20 år, tjener Rasmus Lauridsen i Tapdrup.

455. Laurids Pedersen Skiemt i Langå 25/6-1776 F. 507a
Enke: Birthe Christensdatter L.V. Mads Jørgensen i Langå
Børn:
• Peder Lauridsen - 25 år, tjener Søren Lauridsen i Langå.
• Christen Lauridsen - 11 år, hjemme.
• Johanne Lauridsdatter - 20 år, hjemme.
F.M. Michel Jensen i Langå.

456. Laurids Knudsen i Stubberup 30/10-1776 F. 507b
Enke: Inger Pedersdatter L.V. Jens Madsen Ydsen i Tindbæk
Børn:
• Knud Lauridsen - 23 år, hjemme.
• Anders Lauridsen - 18 år, hjemme.
• Michel Lauridsen - 14 år, tjener Jens Madsen i Tindbæk.
• Peder Lauridsen - 5 år
• Jens Lauridsen - 2½ år
• Anne Lauridsdatter - 17 år, hjemme.
• Karen Lauridsdatter - 10 år
F.M. Peder Nielsen i Volstrup og Jens Pedersen i Tindbæk.
Oplysninger: Peder Nielsen var nabo til stedet og beslægtet med afdøde.
Jens Pedersen var enkens bror.

457. Niels Michelsen i Tånum 21/11-1776 F. 510a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Jens Mouritsen i Tånum
Børn:
• Michel Nielsen - 23 år, hjemme.
• Niels Nielsen - 18 år
F.M. Anders Michelsen i Tånum.
Oplysning: Michel Nielsen får 30/12-1774 fæstet på gården, og moderen bliver
hos ham.

458. Maren Lauridsdatter i Ilsø 4/1-1777 F. 511a
Enkem. Poul Pedersen
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Karen Jensdatter - 19 år, g.m. Casper Jensen, som har gården i fæste.
• Maren Jensdatter - 24 år, tjener Peder Iversen i Haslund på Bidstrup gods.
F.M. Mads Christensen i Ilsø, da den afdøde ikke havde nære pårørende i
live, og de levende dels er fraværende og til dels uvederhæftige.
Oplysning: Enkemanden afstod gården til Casper Jensen for et års tid siden, og forbliver her på aftægt.

459. Anne Margrethe Nielsdatter i Torup 6/1-1777 F. 514a
Boede hos Anders Christensen Villumsen.
Enkem. Anders Olufsen Murermester
Barn:
• Anne Kirstine Andersdatter - 1 år.

460. Maren Christensdatter i Sønderbæk 25/2-1777 F. 515b
Enkem. Clemen Michelsen Husmand
Arvinger:
• Bror Jens Christensen Vestergaard - 50 år, i Sønderbæk på provsten i Viborg's gods.
• Søster Anne Christensdatter g.m. Søren Christensen Loldrup, hyrde i Rejstrup. Død og efterladt:
> Johanne Sørensdatter - 19 år, tjener Jens Sørensen Top her i byen.
> Anne Sørensdatter, hjemme hos faderen.

461. Helle Jensdatter i Løvskal 6/3-1777 F. 517b
Enkem. Clemen Pedersen Husmand
Hendes barn af tidl. ægteskab med Peder Andersen:
• Anne Marie Pedersdatter - 32 år, g.m. Anders Jensen i Løvskal.
Børn af dette ægteskab:
• Abelone Clemensdatter - 25 år, hjemme (vanvittig).
• Maren Clemensdatter, hjemme.

462. Peder Michelsen i Tindbæk 19/3-1777 F. 518a
Enke: Inger Jensdatter L.V. Christen Christensen Ilsøe i Lee
Børn:
• Jens Pedersen - 50 år, hjemme.
• Laurids Pedersen - 36 år, hjemme, overtager fæstet på gården.
• Karen Pedersdatter - 42 år, g.m. Jens Madsen Ydsen i Tindbæk.
• Inger Pedersdatter tidl. g.m. Laurids Knudsen i Stubberup. Enke.
• Maren Pedersdatter, ugift, hjemme.
F.M. Afdødes brorsøn Michel Jensen i Terp.
Oplysninger: Skøde af 28/4-1767 til den afdøde på en gård og to huse i Lee sogn,
som beboes af Christen Christensen Ilsøe.
Gårdens hartkorn: 8 Td - 3 Fjerdingkar.
(Der er afskrift af flere skøder).
Enken er gammel og affældig. Hun overdrog fæstet til sønnen Laurids, og blev hos ham på aftægt.

463. Karen Nielsdatter i Terp 7/4-1777 F. 523a
Enkem. Mourits Pedersen
Barn:
• Dorthe Mouritsdatter - 10 år
T.V. Afdødes bror Christen Bødker i Lille Torup.

464. Dorthe Frederiksdatter i Torup 14/5-1777 F. 524a
Enkem. Christen Jensen Indsidder
Barn:
• Anne Kirstine Christensdatter - 11 år
T.V. Afdødes bror Søren Frederiksen i Løvskal.

465. Mads Mouritsen i Tånum 2/6-1777 F. 525b
Enke: Birthe Nielsdatter L.V. Christen Christensen Albech i Tånum
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Jens Madsen - 11 år, hjemme hos stedmoderen.
• Mette Madsdatter - 21 år, hjemme hos stedmoderen.
Børn af dette ægteskab:
• Karen Madsdatter, hjemme hos moderen.
• Anne Madsdatter - 2½ år
• Kirsten Madsdatter - ½ år
F.M. Farbror Søren Mouritsen i Tånum.
Oplysning: I skiftet omtales enkens bror Jens Nielsen.

466. Anne Nielsdatter i Hvidding 10/6-1777 F. 527b
Enkem. Anders Mortensen
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Niels Jensen - 42 år, i Nørre Onsild, tilhørende fru kammerådinde Langballe i Hobro.
• Jens Jensen - 39 år, husmand i Nørbæk på Hr. Sommers gods i Sdr. Vissing.
• Christen Jensen Smed - 36 år, tjener her på stedet og har sit frihedspas.
Oplysning: Gårdens fæste overdrages til Anders Jensen.

467. Anne Jensdatter i Vester Velling 24/6-1777 F. 528a
Enkem. Niels Sørensen
Arvinger:
• Mor Dorthe Caspersdatter, salig Jens Ilsøes enke i Torup.
• Bror Niels Jensen - 35 år, hos faderen i Torup.
• Bror Casper Jensen - 34 år, i Ilsø.
• Bror Christen Jensen - 32 år, hos broderen i Torup.
• Søster Helle Jensdatter - 25 år, hos broderen i Torup.
• Søster Ellen Jensdatter - 24 år g.m. husmand Peder Bonde i Rønge.
• Søster Karen Jensdatter - 22 år, tjener Søren Ilsøe i Torup.
• Søster Kirsten Jensdatter - 18 år, tjener her på stedet.

468. Christen Jørgensen i Hjermind 2/7-1777 F. 529a
Enke: Maren Mouritsdatter
Børn:
• Jørgen Christensen - 38 år, har gården i fæste. Fik den for 1½ år siden.
• Mourits Christensen - 28 år, tjener Peder Møller I Hjermind.
• Peder Christensen - 25 år, tjener her på stedet.
• Christen Christensen - 18 år, hjemme.
• Maren Christensdatter g.m. husmand Peder Knudsen i Torup på Vindum Over-gaard gods.
• Ellen Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Tange på Vindum Overgård gods. Død og efterladt:
> Søren Sørensen - 9 år
> Anne Sørensdatter - 11 år
Oplysninger:
Afkaldsbrev fra Peder Knudsen i Torup og Søren Sørensen i Tange af 30/6-1777.

469. Niels Christensen Tind i Torup 3/7-1777 F. 530a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Morten Ilsøe i Løvskal
Arvinger:
• Bror Jens Christensen Tind, i Rønge.
• Bror Søren Christensen Tind, i Hjermind.
• Bror Morten Christensen Tind, parykmager i Grenå.
• Søster Giertrud Christensdatter, enke efter Christen Johan Carlsen, parykmager i Århus på Volden.
• Søster Anne Christensdatter g.m. Søren Rasmussen i Bjerring på Himmestrup gods.
Oplysninger:
Giertrud Christensdatters søn: Christen Schieffer, parykmager i Århus.
I skiftet omtales Søren Andersen Ilsøe her ved stedet.
Enken bliver ved gården.

470. Peder Madsen Degn i Vester Velling 24/10-1777 F. 533b
Boede hos sønnen Mads
Enke: Maren Madsdatter L.V. Mads Pedersen Smed i Vester Velling
Børn:
• Mads Pedersen Rosenberg - 45 år, er skræddermester i Skien i Norge.
• Mads Pedersen - 38 år, hjemme og har faderens hus i fæste.
• Jens Pedersen - 34 år, i Hjermind på Ulstrup gods.
• Anders Pedersen - 28 år, tjener købmand Peder Hansen i Randers.
Oplysning: Der omtales afdødes salig bror: Jens Madsen, skoleholder i Randers.

471. Abelone Pedersdatter i Hjermind Ugift 18/12-1777 F. 536a
Døde hos Peder Jensen Loich
Arvinger:
• Søster: Anne Marie Pedersdatter g.m. Anders Nielsen, til huse hos Niels Niel-sen, husmand i Hjermind.
• Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen Loich i Hjermind.
• Anne Pedersdatter g.m. Jens Andersen Kollerup i Hjermind. Død og efterladt et barn af hendes tidl. ægteskab:
> Peder Pedersen - 18 år, tjener Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
F.M. Morten Andersen i Hjorthede, der var g.m. drengens faster.
Barn af det sidste ægteskab:
> Anne Jensdatter - 15 år, hjemme hos faderen.
• Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Christensen Vestergaard i Bjerring.
Oplysning:
Den afdøde havde i nogle år opholdt sig hos Søren Jensen i Tulstrup.

472. Michel Christensen Taarup i Terp 18/3-1778 F. 538a
Enke: Anne Frederiksdatter L.V. Bror Jens Pedersen Frederiksen i Terp
Børn:
• Christen Michelsen - 12 år
• Niels Michelsen - 6 år
F.M. Farbror Christen Christensen Michelsen i Terp.

473. Kirsten Pedersdatter i Hvidding 6/4-1778 F. 539a
Enke efter Christen Mortensen
Børn:
• Morten Christensen - 26 år, i Hvidding.
• Bodil Christensdatter - 30 år, ugift og hjemme.
• Dorthe Christensdatter - 28 år, g.m. Jens Pedersen i Hammershøj på Fussingø gods.
Oplysninger:
- Halvbrødre til arvingerne: Anders og Laurids Mortensen i Hvidding.
- Jens Nielsen Vestergaard har haft fæstet på gården i flere år. Den afdøde boede
til aftægt hos ham.
- Morten Christensen beretter, at Jens Nielsen Vestergaard agter at indgå ægte-
skab med søsteren Bodil Christensdatter. I modsat fald skal J.N.V. betale Bodil Christensdatter en hel del.

474. Mette Christensdatter i Vinge 10/6-1778 F. 540b
Enkem. Mads Rasmussen Knap Husmand
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Anders Christensen - 21 år, tjener Michel Jensen i Terp.
• Anne Christensdatter - 17 år, hos sin stedfar her på stedet.
F.M. Christen Jensen Pind, da de ingen pårørende havde, der kunne møde til skifteforretningen.

475. Maren Gjermandsdatter i Hjermind 14/9-1778 F. 542a
Enkem. Søren Tind
Børn af hendes tidl. ægteskab med Peder Sørensen Fisker:
• Michel Pedersen - 24½ år, hos stedfaderen.
• Kirsten Pedersdatter - 28 år g.m. Peder Thomasen i Vester Velling.
• Johanne Pedersdatter - 20 år, hos stedfaderen.
Barn af dette ægteskab:
• Maren Sørensdatter - 17 år, hos faderen.
T.V. Afdødes bror Peder Taul af Taul.
Oplysninger:
Skifte efter Peder Sørensen Fisker (Nr. 111).

476. Niels Andersen i Kvorning (Død 24/11-1778) 25/11-1778 F. 543a
Enke: Maren Thomasdatter L.V. Anders Andersen i Kvorning
Børn:
• Peder Nielsen - 50 år, selvejer i Kvorning.
• Thomas Nielsen - 37 år, boende i Batumgaard på Viskum gods.
• Niels Nielsen, har fæstet på gården i Kvorning.
• Giertrud Nielsdatter, enke efter Peder Eskesen i Kvorning.
• Inger Nielsdatter g.m. Jens Jensen Flarup i Kvorning på Tjele gods. Død og ef-terladt:
> Johanne Nielsdatter - 15 år, hos enken på stedet. (Må være Jensdatter).
> Anne Jensdatter, hos faderen.
• Johanne Nielsdatter, enke efter Coert Henriksen Wichen på Torup Hede ved Hobro. Hendes mand afgav 28/9-1758 en afkaldskvittering på arv, både på mødrene og fædrene arv.
Oplysning:
Afdøde omtales som "agtbare og fornemme mand". Det var et rigt skifte.

477. Maren Andersdatter i Terp 26/1-1779 F. 548b
Enkem. Peder Andersen Slyngborg
Børn:
• Anders Pedersen - 6 år
• Karen Pedersdatter - 13 år
• Maren Pedersdatter - 11 år
T.V. Afdødes bror Jens Andersen Smed i Langå.

478. Maren Pedersdatter i Langå 1/12-1778 F. 549b
Enkem. Søren Christensen Smed
Arvinger:
• Mor Maren Christensdatter g.m. Michel Jensen i Langå.
• Halvbror Morten Michelsen - 12 år, hjemme hos faderen.
• Halvsøster Anne / Karen Mortensdatter g.m. Hans Pedersen Haae i Langå.
Oplysninger:
Enkemandens brødre: Jens Christensen, tjener Christen Jørgensen i Langå og Christen Christensen, hos sin far i Langå.
Vedr. Anne Mortensdatter (g.m. Hans Pedersen Haae):
- skiftebrev af 11/10-1764 efter hendes far Morten Nielsen i Langå.
- skiftebrev af 14/3-1767 efter hendes bror Niels Mortensen i Langå.
Der er usikkerhed om Anne eller Karen Mortensdatter's rigtige navn i forbindelse
med de forskellige skifter.

479. Kirsten Pedersdatter i Hammershøj 16/4-1779 F. 553b
Enkem. Henrik Christiansen
Barn:
• Christian Henriksen - 5 uger
T.V. Afdødes far Peder Jensen Skiøtt, her på stedet.

480. Giertrud Jensdatter i Hvidding 18/5-1779 F. 555a
Enkem. Laurids Mortensen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Iversen:
• Iver Jensen - 45 år, husmand i Vester Velling.
• Jens Jensen - 43 år, i Hvidding.
• Anders Jensen - 37 år, i Hvidding.
• Bodil Jensdatter g.m. husmand Christen Christensen i Vorning.
• Inger Jensdatter g.m. husmand Søren Rasmussen i Vorning.
Oplysninger:
Der er ingen børn i dette ægteskab.
Enkemanden har afstået gården til Morten Christensen og forbliver her på aftægt.
Skiftebrev efter Jens Iversen af 30/8-1748 (Nr. 67).

481. Afkaldskvittering. 19/7-1779 F. 555b
Oluf Michelsen i Grensten, Bidstrup gods på sin hustru Kirsten Knudsdatters veg-ne. Christen Christensen Møller i Tånum på sin hustru Sidsel Knudsdatters veg-ne.
Christen Jakobsen i Tånum på sin hustru Karen Knudsdatters vegne.
Alle bekender herved, at søstrene har modtaget deres arv af deres bror Christen
Knudsen i Tånum efter deres forældre Knud Christensen og Maren Christens-
datter.

482. Maren Hansdatter i Terp Ugift 20/9-1779 F. 556a
Boede hos Christen Nielsen
Arvinger:
• Søster Kirsten Hansdatter g.m. indsidder Niels Andersen Præst i Mammen på Vindum Overgårds gods.
• Søster Anne Hansdatter g.m. husmand Thomas Jensen Øe i Hvidding.

483. Christen Jensen Skriver i Løvskal Ugift 15/10-1779 F. 556b
Arvinger:
• Mor Maren Nielsdatter, Jens Skrivers enke i Løvskal.
• Bror Niels Jensen - 33 år, i Vester Velling.
• Bror Peder Jensen - 38 år, tjener Jens Villumsen i Grensten.
• Bror Jens Jensen - 16 år, tjener Søren Tind i Øster Velling.
• Søster Dorthe Jensdatter - 24 år, hjemme hos moderen.

484. Peder Lauridsen Skiemt i Langå Ugift 14/10-1779 F. 557b
Arvinger:
• Mor Birthe Christensdatter, enke efter Laurids Skiemt, her på stedet.
• Bror Christen Lauridsen - 15 år, tjener Kjeld Jørgensen i Torup.
• Søster Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Jørgensen Kiil i Langå.
Beskikket F.M. for Christen: Mathias Jensen i Langå.

485. Niels Christensen Handskemager i Hammershøj 12/10-1779 F. 558a
Gårdmand
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Michel Christensen
Børn:
• Christen Nielsen - 20 år, hjemme.
• Anders Nielsen - 14 år, hjemme.
F.M. Farbror Lauge Christensen i Løvskal.
Oplysning: Enken blev ved gården. Sønnen Christen Nielsen ønskede at overtage
fæstet på gården, når han blev ældre.

486. Karen Christensdatter i Hvidding 18/10-1779 F. 560b
Boede hos sønnen Christen Espensen.
Børn:
• Christen Espensen i Hvidding.
• Mads Espensen, som for ca. 20 år siden er bortrømt og ikke vides hvor er.

487. Anders Mortensen i Langå 21/10-1779 F. 561a
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Degnen P. Hornbech i Langå
Børn:
• Maren Andersdatter g.m. Oluf Jensen i Vellev på Hagsholm gods.
• Giertrud Andersdatter - 22 år, hjemme.
F.M. Michel Sørensen Taarup i Langå for Giertrud, som ingen pårørende har.
Oplysning: Oluf Jensen fra Vellev kunne ikke møde, p.g.a. svaghed og sygdom.
Hans afkald er anført i denne protokol fol. 569.

488. Karen Jensdatter i Langå 10/11-1779 F. 563a
Enkem. Søren Andersen Knudsen
Barn:
• Anders Sørensen - 17 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Christen Jensen Huus i Langå.

489. Maren Lauridsdatter i Hjermind 15/11-1779 F. 565b
Enkem. Niels Caspersen
Børn:
• Casper Nielsen - 11 år, hjemme.
• Ellen Nielsdatter - 19 år, hjemme.
• Anne Nielsdatter - 15 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Michel Lauridsen i Rønge og
Jens Caspersen i Hjermind.

490. Christen Pedersen Skiøtt i Hvidding Ugift 13/11-1777 F. 567b
Arvinger:
• Bror Niels Pedersen Gjermandsen - 44 år, i Tindbæk.
• Bror Jens Pedersen Lykke - 49 år, husmand i Tindbæk.
• Bror Søren Pedersen - 48 år, i Hvidding.
• Søster Karen Pedersdatter - 40 år g.m. Christen Espensen i Hvidding.
Ulstrup og Skjerngård skifteprotokol
1779-1802
G 227-1

491. Karen Pedersdatter i Rønge 25/11-1779 F. 11a
Enkem. Peder Sørensen Bonde
Arving:
• Hendes søster Anne Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen Bødker i Langå.

492. Jens Nielsen Svarre i Langå Ugift 20/11-1779 F. 11b
Boede hos sin bror Mogens.
Arvinger:
• Bror Mogens Nielsen Svarre, boende her på stedet.
• Søster Karen Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Vellev, som døde for 10 år siden. Derefter g.m. Oluf Jensen i Vellev på Hagsholm gods. Død og efterladt:
> Maren Sørensdatter - 15 år, hjemme hos stedfaderen.
> Maren Sørensdatter - 10 år, hjemme hos stedfaderen.
F.M. Farbror Peder Jensen i Vellev.
Oplysning:
Mogens Nielsen Svarre g.m. Anne Michelsdatter.

493. Just Pedersen i Langå 29/11-1779 F. 13b
Enke: Kirsten Michelsdatter L.V. Laurids Pind i Vinge
Børn:
• Michel Justsen - 17 år, hjemme.
• Johanne Justdatter - 16 år, hjemme.
• Maren Justdatter - 14 år, hjemme.
• Mette Justdatter - 10 år, hjemme.
F.M. Mogens Nielsen Svarre i Langå, da der "ingen vederhæftig er som kunne
antages på faderens side”.
Oplysninger:
Søren Michelsen fra Torup overtager fæstet på gården og ægter enken.
På gården fandtes et hængeskab med initialerne: J.P.S.L. – K.M.D.H. 1765.
Der bliver nævnt en del mennesker, der skylder afdøde penge.

494. Peder Nielsen Lindgaard i Terp Ugift 30/8-1779 F. 17b
Boede hos Christen Michelsen.
Arvinger:
• Bror Anders Nielsen Birke i Hjorthede på Himmestrup gods. Død og efterladt:
> Mette Andersdatter. Enke efter Niels Skriver i Hjermind.
> Maren Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Dengsø.
> Kirsten Andersdatter g.m. Christen Giermandsen Taul på Himmestrup gods.
> Anne Andersdatter g.m. Christen Andersen Krog i Lee.
> Helvig Andersdatter g.m. Hans Jensen Birke i Hjorthede.
• Bror Niels Nielsen Lindgaard. Borger og brændevinsbrænder i Randers. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter Lindgaard. Enke efter borger og handskemager Niels Pe-dersen i Helstrup ved Randers. Enken bor i Randers.
• Bror Christen Nielsen Lindgaard. Borger og brændevinsbrænder i Randers. Død og efterladt:
> Peder Christensen Lindgaard, skomager i Randers.
> Niels Christensen Lindgaard, skomager i Bragernes i Norge.
• Bror Peder Nielsen Lindgaard i Lem. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter g.m. Jens Michelsen Smed i Tjærby, Gimming sogn.
• Søster Anne Nielsdatter. Enke efter Søren Frederiksen i Øster Velling på Asmild Klosters gods.
Oplysninger:
Niels Nielsen Skriver i Hjermind mødte på sin mor, Mette Andersdatters vegne.
På Anne Nielsdatters vegne mødte Jens Andersen, der tjener hende.
Peder Nielsen fra Dengsø mødte på sin faders vegne, da denne ikke selv kunne komme på grund af svaghed.
Anders Christensen fra Lee mødte på sin moders vegne, da faderen på grund af svaghed ikke kunne komme.
Christen Michelsen angav, at afdøde var 86 år og havde opholdt sig hos ham i 11 år.
I slutningen af skiftet oplyses om mange af arvingerne, som har givet afkald på ar-ven.

495. Thomas Michelsen Skiblund i Vester Velling 29/12-1779 F. 24a
Boede hos sin søn.
Børn:
• Peder Thomasen, har stedet i fæste.
• Anne Thomasdatter g.m. Peder Nielsen i Dengsø.

496. Karen Caspersdatter i Løvskal 5/12-1779 F. 24b
Boede hos sin bror Jens Caspersen.
Arvinger:
• Bror: Jens Caspersen i Løvskal.
• Bror: Jens Caspersen i Hjermind.
• Bror: Niels Caspersen i Hjermind.
• Bror: Peder Caspersen i Løvskal.
• Bror: Søren Caspersen i Vester Velling.
• Søster: Dorthe Caspersdatter i Torup. L.V. Niels Ilsøe
• Søster: Ellen Caspersdatter g.m. Niels Skiøtt i Hvidding.

497. Karen Madsdatter i Langå 22/12-1779 F. 25a
Enkem. Didrich Pedersen
Arvinger:
• Hendes datter Maren Eriksdatter g.m. galanterikræmmer Johan Jørgen i Langå. Død og efterladt:
> Johan Johansen - 14 år, hjemme.
> Christopher Johansen - 14 år, hjemme.
> Anne Elisabeth Johansdatter - 12 år, hjemme.
> Susanne Johansdatter - 8 år, hjemme.

498. Charlotte Louise Simonsdatter i Rønge Mølle 25/11-1779 F. 27a
Enkem. Christen Rahbech møller
Børn:
• Simon Christensen - 4 år
• Eleonard Christensen - 11 uger
T.V. Den afdødes søsters mand Jens Laugesen i Rønge.
Oplysninger:
Det er et velhavende bo med en del sølvting. Bl.a. et sølvbæger med initialerne: C.S.R.B. – K.A.D.W.B.

499. Jørgen Jørgensen i Langå (Natmand) 21/10-1779 F. 34a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Michel Taarup i Langå
Arvinger: (Hans søsters døtre):
• Anne Kirstine Pedersdatter g.m. natmand Christian Michelsen i Aarhus.
• Anne Katrine Pedersdatter - 39 år, ugift, tjener i København.
• Mette Margrethe Pedersdatter g.m. natmand Mads Hansen i Hammel på Fri-senborg gods.
Oplysninger:
Senere i skiftet oplyses, at Christian Michelsen er skorstensfejer i Aarhus. Han var tidligere natmand.
Enkens lavværge nævnes senere som: Søren Andersen Knudsen.

500. Peder Jensen Dengsøe og hustru Dorthe Christensdatter i Terp
Han var hyrde. 14/9-1779 F. 38b
Hendes arvinger:
• Bror Niels Christensen Skiøtt, husmand i Tindbæk.
• Bror Jens Christensen, husmand i Batum på Viskum gods.
• Søster Margrethe Christensdatter g.m. Jens Christensen Skræder i Torup.
• Søster Maren Christensdatter. Enke efter Peder Eskesen i Vistrup på Frisenborg gods.
• Søster Kirsten Christensdatter i Bjerregrav på Fussingø gods. Død og efterladt:
> Anders Pedersen - 30 år, soldat og gift i Over Fussing.
Oplysning:
Dorthe Christensdatter døde først. Derefter flyttede enkemanden til Anders Lou-ring i Løvskal.
Hans arvinger:
• Helsøster Abelone Jensdatter g.m. Anders Pedersen Louring i Løvskal.
• Halvbror Peder Jensen - 34 år, tjener Jens Caspersen i Løvskal.
• Halvbror Jens Jensen - 22 år, tjener Niels Michelsen i Tindbæk.
• Halvsøster Marie Jensdatter, tjener Laue Christensen i Løvskal.
Oplysninger:
På arvingernes vegne var mødt Niels Nielsen Skiøtt.
Dorthe Christensdatter døde først, og derefter kom Peder Jensen til Løvskal. Han døde inden skiftet efter hustruen var sluttet.

501. Christen Jensen Tang i Løvskal Husmand 7/2-1780 F. 44a
Enke: Karen Lauridsdatter L.V. Jens Jensen Rytter i Løvskal
Børn:
• Jens Christensen - 14 år, hjemme.
• Laurids Christensen - 10 år , hjemme.
• Margrethe Christensdatter - 21 år, tjener Hans Andersen i Tånum.
• Anne Christensdatter - 16 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror Søren Jensen Tang i Vester Velling.

502. Eva Kirstine Jørgensdatter / Jensdatter i Vinge 28/10-1779 F. 46a
Ugift. Inderste hos Christen Kollerup.
Børn:
• Jørgen Hansen - 6 år
• Kirstine Hansdatter - 16 år
F.M. Christen Jensen Pind i Vinge.
Oplysninger:
Drengen blev hos Christen Kollerup, som lovede at sørge for hans opdragelse.
Datteren bortløb for nogen tid siden, og det vides ikke, hvor hun er.
I skiftet kaldes afdøde både Jørgensdatter og Jensdatter.

503. Christen Nielsen Bødker i Terp 19/4-1780 F. 49b
Enke: Helvig Nielsdatter L.V. Jens Frederiksen i Terp
Børn:
• Niels Christensen - 28 år, tjener skovridder Sandberg i Løvskal.
• Jens Christensen - 22 år, tjener Jens Huus i Langå.
• Christen Christensen - 19 år, hjemme.
• Peder Christensen - 14 år, tjener Michel Jensen i Terp.
• Christen Christensen - 12 år, hjemme.
• Anne Christensdatter - 26 år, tjener Peder Villumsen i Torup.
• Anne Christensdatter - 21 år, hjemme.
F.M. Christen Nielsen Bødker i Lille Torup.

504. Karen Lauridsdatter i Rønge 1/5-1780 F. 52b
Enkem. Jens Sørensen Bonde husmand
Børn:
• Søren Jensen - 27 år, tjener Clemen Terkelsen i Hvide Mølle ved Randers.
• Lauge Jensen - 22 år, tjener Jens Lauridsen i Rønge.
• Bodil Jensdatter - 30 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 24 år, tjener Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
• Ellen Jensdatter - 15 år, hjemme.
• Anne Jensdatter - 13 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Michel Laugesen i Rønge.

505. Niels Christensen Jørgensen i Langå 5/5-1780 F. 54a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Bror Christen Jensen Søgaard i Langå
Børn:
• Jens Nielsen - 1½ år
• Karen Nielsdatter - 8 år
• Kirsten Nielsdatter - 5 år
F.M. Afdødes morbror Jens Axelsen i Langå.

506. Kirsten Christensdatter i Tindbæk 15/5-1780 F. 57a
Død hos sin bror Søren Christensen Krog.
Arvinger:
• Bror Søren Christensen Krog i Tindbæk.
• Bror Søren Christensen. Død og efterladt:
> Christen Sørensen - 42 år, tjener Amdi Nielsen i Tindbæk.
> Dorthe Sørensdatter g.m. Amdi Nielsen i Tindbæk.
> Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Læsten.
> Karen Sørensdatter, tjener Amdi Nielsen i Tindbæk.
• Bror Christen Christensen Krog i Vester Velling.

507. Johanne Nielsdatter i Sønderbæk 10/5- 1780 F. 59a
Boede hos Clemen Michelsen.
Arvinger:
• Helbror Niels Nielsen i Svenstrup Mølle i True ved Mariager.
• Helsøster Maren Nielsdatter i Faarup. Død og efterladt:
> Jens Christensen, gift i Faarup.
> Anne Christensdatter, hos broderen i Faarup.
• Halvbror Christen Andersen i et af Mariager Klosters skovhuse.
• Helbror Christen Nielsen i Helsted. Død og efterladt:
> Anne Christensdatter g.m. husmand Mads Jensen i Kaatrup.
> Ellen Christensdatter. Enke. Hos madame Kirketerp i Randers.
> Maren Christensdatter g.m. Peder Hornbæk i Kristrup.
> Maren Christensdatter. Gift 2 gange. Død og efterladt:
» Christen Christensen, tjener i Vester Kondrup.
» Christen Jensen, tjener i Blegvad.
» Kirsten Christensdatter. Død og efterladt:
»» Christen Jensen, hos faderen i Jennum.
»» Christen Jensen, hos faderen i Jennum.

508. Maren Thomasdatter i Kvorning 25/10-1779 F. 64a
Enke efter Niels Andersen
Børn:
• Peder Nielsen i Kvorning
• Thomas Nielsen, tjener i Nørre Mølle.
• Niels Nielsen, i Kvorning g.m. Dorthe Andersdatter.
• Giertrud Nielsdatter g.m. Peder Eskesen i Kvorning.
• Inger Nielsdatter g.m. Jens Jensen Flarup i Kvorning. Død og efterladt:
> Johanne Jensdatter - 17 år, hjemme hos faderen.
> Anne Jensdatter - 12 år, hjemme hos faderen.
• Johanne Nielsdatter. Enke efter Cordt Henriksen Vichen af Taarup hede.

509. Oluf Andersen Smed i Torup 12/5-1780 F. 78b
Enke: Mette Jensdatter L.V. Bror Søren Jensen i Vester Velling
Børn:
• Maren Olufsdatter g.m. Anders Olufsen, murmester i Torup.
• Kirsten Olufsdatter g.m. Christen Lauridsen i Rønge.
• Anne Olufsdatter, ugift, tjener Jens Andersen Smed i Langå.
• Anne Olufsdatter - 19 år, tjener Jens Smed i Torup.
F.M. Jens Madsen Sinding i Torup.

510. Dorthe Christensdatter i Sønder Tulstrup 12/10-1780 F. 82a
Enkem. Jens Jensen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Christen Madsen:
• Morten Christensen - 38 år, tjener Peder Bonde i Rønge.
• Inger Christensdatter g.m. Niels Nielsen Michelsen i Tindbæk.
• Anne Christensdatter - 25 år, hos stedfaderen.
Barn af dette ægteskab:
• Jens Jensen - 15 år, hjemme hos faderen.
F.M. Nærmeste værge Mads Christensen i Ilsø.

511. Anne Madsdatter i Hjermind 18/10-1780 F. 86b
Enkem. Anders Jensen
Børn:
• Mette Andersdatter - 7 år
• Kirsten Marie Andersdatter - 24 uger, hos sin mors stedfar Christen Andersen i Lee.

512. Peder Jensen Frandsen i Tånum 24/10-1780 F.89b
Enke: Margrethe Pedersdatter L.V. Mourits Jensen i Tånum
Barn af hans tidl. ægteskab med Anne Andersdatter:
• Anne Pedersdatter - 11 år
F.M. Afdødes bror Niels Jensen og enkens morbror Jens Andersen Overgaard
i Aalum.
Oplysning: Afdødes far: Jens Frandsen.

513. Anne Jensdatter i Hjermind 8/11-1780 F. 92b
Enkem. Jens Pedersen
Barn:
• Anne Jensdatter - 6 uger
T.V. Afdødes far: Jens Caspersen i Hjermind.

514. Johanne Nielsdatter i Løvskal 16/5-1780 F. 95b
Enkem. Niels Andersen Bering
Hendes barn:
• Anne Lauridsdatter - 4½ år, hos stedfaderen.
F.M. Barnets farbrødre Michel Andersen i Stevnstrup og Søren Andersen
Handskemager i Løvskal.
Oplysning: Afdødes far: Niels Nielsen Smed i Løvskal.

515. Afkaldskvittering. 17/10-1780 F. 98b
Casper Jensen i Ilsø har modtaget hans hustru Karen Jensdatters arv efter hendes søster Maren Jensdatter g.m. Peder Caspersen i Løvskal.

516. Afkaldskvittering. 26/1-1781 F. 98b
Mølleren Christen Rahbech i Rønge Mølle har modtaget hans hustru Helle Helene Frandsen Møller's arv efter hendes mor Elisabeth Katrine Pind g.m. Frands Møller i Tindbæk.

517. Karen Nielsdatter i Tindbæk 7/4-1781 F. 99a
Enkem. Niels Kjeldsen Smed
Børn:
• Kjeld Nielsen - 20 år, hjemme.
• Niels Nielsen - 6 år, hjemme.
• Maren Nielsdatter - 11 år, hjemme.
T.V. Afdødes søskendebarn Jens Pedersen Lycke i Tindbæk.

518. Maren Christensdatter i Løvskal 8/4-1781 F. 102b
Boede hos sin søn Oluf Andersen.
Børn:
• Oluf Andersen Bødker, husmand i Løvskal.
• Karen Andersdatter - 35 år, tjener madam Bredahl på Fussingø.
• Ellen Andersdatter - 32 år, tjener Frands Møller i Tindbæk.
F.M. Rasmus Tind i Løvskal.

519. Rasmus Jørgensen i Grensten 25/4-1781 F. 103a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Jens Villumsen i Grensten
Børn:
• Jens Rasmussen - 15 år, hjemme.
• Jørgen Rasmussen - 13 år, hjemme.
• Søren Rasmussen - 9 år, hjemme.
F.M. Niels Nielsen Østerballe i Grensten. Da den afdøde ikke havde vederhæftige pårørende.

520. Niels Pedersen i Dengsø 8/5-1781 F. 106a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Mourits Pedersen i Terp
Børn:
• Peder Nielsen - 30 år, har stedet i fæste.
• Anders Nielsen - 24 år, tjener Christen Bødker i Lille Torup.
• Niels Nielsen - 21 år, hjemme på stedet.
• Anne Nielsdatter - 33 år, g.m. Mourits Pedersen i Terp.
• Abelone Jensdatter - 17 år, hjemme.
F.M. Søren Jensen i Hollerup.

521. Afkaldskvittering. 20/6-1780 F. 107b
Mads Christensen Holk i Øster Velling har modtaget arv for hans hustru Mette
Christensdatter fra hendes far Christen Holm i Rønge.

522. Ellen Jensdatter i Langå 17/5-1781 F. 107b
Enkem. Christen Jensen Søgaard
Arving:
• Hendes far Jens Christensen i Hollerup.

523. Karen Christensdatter i Langå 1/11.-1780 F. 108b
Enkem. Christen Jensen Skiemt
Hendes barn:
• Niels Andersen - 14 år
F.M. Afdødes bror Jens Christensen Bagge.

524. Anne Jensdatter i Vester Velling 21/8-1781 F. 114b
Til huse hos Jens Jensen Høeg.
Enkem. Niels Christensen Bødker
Arvinger: Søskendebørn i Læsten og på Fussingø gods.
Oplysning: Afdøde døde i barselsseng.

525. Inger Christensdatter i Tindbæk 12/9-1781 F. 115b
Enkem. Niels Michelsen
Børn:
• Christen Nielsen - 2 år
• Else Nielsdatter - 4 år
T.V. Afdødes morbror Mads Christensen i Ilsø.

526. Michel Sørensen Taarup i Langå 29/6-1781 F. 118b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Jens Huus i Langå
Børn af hans 1. ægteskab med Maren Sørensdatter:
• Søren Michelsen - 31 år, gartner på Glorup på Fyn.
• Søren Michelsen - 30 år, tjener Michel Jensen i Langå.
Børn af hans 2. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Niels Michelsen - 26 år, tjener Christen Hvass i Grensten.
• Mette Michelsdatter - 24 år, g.m. Christen Christensen Hvass i Grensten.
Børn af 3. og sidste ægteskab:
• Søren Michelsen - 19 år
• Kirsten Michelsdatter - 22 år, g.m. Søren Andersen Knudsen i Langå.
• Ellen Michelsdatter - 16 år, hjemme.
• Bodil Michelsdatter - 13 år, hjemme.
• Maren Michelsdatter - 10 år, hjemme.

527. Frederikke Gøtting i Løvskal 20/4-1781 F. 128b
Enkem. Anders Sandberg (Skovridder)
Barn:
• Elisabeth Sandberg - 7 år
T.V. Provst Clemen Møller i Vester Velling.

528. Jens Jensen Høeg i Vester Velling husmand 3/1-1782 F. 132a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Degnen Frederik Arboe
Arvinger:
• Hans bror Anders Jensen - 65 år, tjener Thomas Knudsen i Neder Hornbæk.
• Hans søster Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen i Øster Velling. Død og efter-ladt:
> Jens Jensen - 31 år, tjener Sr. Berg i Øster Velling.
> Maren Jensdatter g.m. Peder Knudsen i Øster Velling.

529. Dorthe Christensdatter i Løvskal 19/1-1782 F. 132b
Enkem. Lauge Christensen
Børn:
• Christen Laugesen - 7 år
• Dorthe Laugesdatter - 10 år
• Maren Laugesdatter - 1 år
T.V. Afdødes bror: Peder Christensen i Øster Velling.

530. Søren Jensen i Hollerup 13/2-1782 F. 135a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Christen Hollerup i Torup
Børn:
• Jens Sørensen - 38 år, hjemme.
• Peder Sørensen - 33 år, overtog fæstet på gården.
• Abelone Sørensdatter - 35 år g.m. Christen Ilsøe i Torup.
• Magdalene Sørensdatter g.m. Kjeld Jørgensen i Torup.
• Anne Sørensdatter g.m. Jens Madsen i Vellev.
• Maren Sørensdatter g.m. Michel Madsen i Houlbjerg skovhus.
• Mette Sørensdatter - 21 år, ugift, hjemme.
F.M. Født værge Anders Hollerup i Løvskal.
Enken er svagelig og sengeliggende.

531. Anders Nielsen Ilsøe i Torup 13/2-1782 F. 136b
Var på aftægt hos sønnen Christen Andersen.
Enke: Anne Jensdatter L.V. Søren Andersen Ilsøe
Børn:
• Niels Andersen - 47 år, rømte for 22 år siden, og siden har ingen hørt fra ham.
• Rasmus Andersen - 39 år, rømte for 6 år siden, og siden har ingen hørt fra ham.
• Christen Andersen Ilsøe, har stedet i fæste.
• Søren Andersen Ilsøe i Torup.
F.M. For de fraværende Niels Jensen Ilsøe i Torup.

532. Christen Christensen Krog i Vester Velling 20/2-1782 F. 137a
Var på aftægt hos Søren Caspersen. Død: 5/2.
Børn:
• Anne Christensdatter - 36 år, ugift, hos Jens Thomasen i Tindbæk.
• Dorthe Christensdatter g.m. Mourits Poulsen (kaldes også Pedersen) i Hjer-mind.
• Anne Christensdatter g.m. Peder Andersen Slyngborg i Terp.
• Dorthe Christensdatter -24 år, tjener Jens Tind i Terp.
• Maren Christensdatter - 22 år, tjener Peder Slyngborg i Terp.
Oplysning: Der omtales et skifte af 22/12-1767.

533. Anne Pedersdatter i Tindbæk 1/3-1782 F. 138a
Enkem. Niels Pedersen Giermandsen
Børn:
• Peder Nielsen - 12 år
• Kirsten Nielsdatter - 7 år
• Birthe Nielsdatter - 5 år
Oplysning:
Der nævnes en kiste med initialer: C.P.S., der er givet datteren Kirsten af hendes afdøde farbror: Christen Pedersen.

534. Ellen Laugesdatter / Lauridsdatter i Tindbæk 9/2-1782 F. 140a
Enkem. Jens Pedersen Lycke husmand
Arvinger:
• Hendes bror: Jens Lauridsen Vestergaard i Løvskal.
• Hendes søster Anne Lauridsdatter. Enke efter Mads Christophersen i Kvorning på Tjele gods.
• Hendes søster Dorthe Lauridsdatter g.m. Søren Lauridsen i Sønderbæk. Begge døde og efterladt:
> Jens Sørensen i Sønderbæk på Tjele gods.
> Johanne Sørensdatter g.m. Jørgen Christiansen, husmand i Vinkel på Ran-drup gods.
> Anne Sørensdatter g.m. Peder Andersen i Aalum.
> Maren Sørensdatter g.m. Niels Vestergaard i Aalum.
• Hendes søster Karen Lauridsdatter g.m. husmand Peder Madsen i Kvorning.
Oplysning: Bor i Niels Nielsens hus.

535. Anne Jensdatter i Tindbæk 11/3-1782 F. 142b
Enkem. Christen Rasmussen (Hyrde)
Børn:
• Rasmus Christensen - 8 år, hjemme.
• Jens Christensen - 3 år, hjemme.
• Dorthe Christensdatter - 15 år, hjemme.
Oplysning:
I skiftet er tilføjet: Jens Christensen død 15/2-1785.

536. Afkaldskvittering. 15/6-1781 F. 144a
Christen og Frederik Sørensen har modtaget arven efter deres forældre Søren
Pedersen Skiemt og hustru Kirsten Frederiksdatter i Terp på Skjern gods.
Skiftebrev af 28/5-1771.

537. Afkaldskvittering. 16/6-1781 F. 144b
Christen Sørensen har modtaget arven efter sine forældre Søren Pedersen
Skiemt og hustru Kirsten Frederiksdatter i Terp. Skiftebrev af 28/10-1760 og
28/5-1771. Christen Sørensen opholder sig hos broderen Peder Sørensen i Lille Torup.

538. Anne Nielsdatter i Tindbæk 4/6-1782 F. 144b
Boede hos sin søn Niels Andersen.
Børn med hendes afdøde ægtemand husmand Anders Pedersen:
• Niels Andersen - 42 år, fæster af stedet.
• Inger Andersdatter g.m. Jens Thomasen i Tindbæk.
• Giertrud Andersdatter g.m. Mads Sørensen i Nørre Tulstrup på Himmestrup gods.
• Kirsten Andersdatter - 30 år, ugift, hjemme på stedet.
F.M. Afdødes bror Oluf Nielsen i Tindbæk.

539. Afkaldskvittering. 26/5-1782 F. 146a
Axel Jensen i Holm på Tjele gods frasiger sig arven efter hans mor Bodil Axels-
datter, som boede hos Axel Jensens svoger Søren Pedersen i Hvidding.
(Han underskriver sig som Axel Jensen Holm).

540. Afkaldskvittering. 26/5-1782 F. 146a
Henrik Christiansen i Hammershøj på sin hustru Margrethe Jensdatters vegne.
Hun frasiger sig arv efter sin mor Bodil Axelsdatter, som boede hos vor svoger
Søren Pedersen i Hvidding.

541. Jens Madsen i Tindbæk 4/6-1782 F. 146b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Jens Pedersen i Tindbæk
Børn:
• Peder Jensen - 3 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 16 år, hjemme.
• Inger Jensdatter - 8 år, hjemme.
F.M. Afdødes halvbror Jens Thomasen i Tindbæk.
Oplysning:
Enken bliver på gården.

542. Sidsel Knudsdatter i Tånum 3/7-1782 F. 149b
Enkem. Christen Christensen Albech husmand
Arvinger:
• Bror Christen Knudsen i Tånum.
• Søster Kirsten Knudsdatter g.m. Oluf Michelsen i Grensten på Bidstrup gods.
• Søster Karen Knudsdatter. Enke efter Christen Jakobsen i Tånum på Fussingø gods. Hendes L.V. Christen Andersen i Tånum.
Oplysning:
Oluf Michelsen i Grensten kunne ikke møde på grund af svaghed, og på hans vegne mødte Jens Poulsen af Tånum.

543. Steffen Nielsen i Hvidding 8/9-1781 F. 151a
Enke: Katrine Frandsdatter L.V. Hendes far Frands Møller i Tindbæk
Børn:
• Frans Steffensen - 2½ år
• Niels Steffensen - 3/4 år
• Steffen Steffensen (født efter faderens død).
F.M. Afdødes halvbror Jens Nielsen, "såsom den rette værge Niels Nielsen
formedelst svaghed ikke kunne møde i dag". Senere oplyses, at Niels Ni-elsen også var en halvbror.
Oplysninger:
Enken blev g.m. Christen Sørensen Smed.

544. Hans Hansen i Hvidding husmand 3/7-1782 F. 155a
Enke: Anne Wognsdatter L.V. Christen Vestergaard i Hvidding
Børn:
• Hans Hansen - 18 år, tjener Christen Smed.
• Wogn Hansen - 5 år, hjemme.
• Anne Hansdatter - 16 år, hos hyrden i Vorning.
• Maren Hansdatter - 14 år, hos hyrden i Tindbæk.
• Karen Hansdatter - 10 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror Jens Hansen i Hvidding.
Oplysninger:
Enken bliver på stedet.

545. Sophie Lauridsdatter i Torup 16/9-1782 F. 156a
Enkem. Søren Pedersen Bach
Børn:
• Laurids Sørensen - 18 år, hjemme.
• Peder Sørensen - 14 år, hjemme.
T.V. Mads Christensen i Ilsø.
Oplysning:
Enkemanden havde på nuværende tid 7 levende børn fra hans 3 ægteskaber.

546. Afkaldskvittering. 24/6-1782 F. 157a
Christen Ilsøe af Torup på sin hustru Abelone Sørensdatters vegne.
Kjeld Jørgensen i Torup på sin hustru Magdalene Sørensdatters vegne.
Jens Madsen i Vellev på sin hustru Anne Sørensdatters vegne.
Michel Madsen i Houlbjerg på sin hustru Maren Sørensdatters vegne.
Deres hustruer havde modtaget arven efter deres forældre Søren Jensen Hollerup
og hans efterladte enke Maren Pedersdatter af broderen Peder Sørensen i Hollerup.

547. Afkaldskvittering. 20/7-1782 F. 157b
Christen Knudsen i Tånum på egne vegne.
Oluf Michelsen i Grensten på sin hustru Kirsten Knudsdatters vegne.
Christen Jakobsens enke Karen Knudsdatter i Tånum. Hendes laugværge
Christen Andersen i Tånum.
Alle havde modtaget arven efter deres søster Sidsel Knudsdatter i Tånum af deres svoger Christen Christensen i Tånum.

548. Søren Christensen Kvolbæk i Hjermind Husmand 23/9-1782 F. 158a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Peder Nielsen Møller i Hjermind
Arvinger:
• Hans bror Jens Christensen Kvolbæk.
• Hans bror Laurids Christensen. Død og efterladt:
> Christen Lauridsen i Hjermind.
> Niels Lauridsen - 26 år, tjener broderen i Hjermind.
> Maren Lauridsdatter – 29 år g.m. Niels Pedersen Høiberg i Faarup på Vin-dum Overgaards gods.
> Anne Lauridsdatter - 24 år, hos Jens Jensen i Sønder Tulstrup.
• Hans bror Niels Christensen. Død og efterladt:
> Søren Nielsen - 21 år, tjener Søren Tind i Hjermind. F.M. Adam Sørensen i Sløvkrog.
• Hans søster Ellen Christensdatter g.m. Christen Tind i Hjermind.

549. Peder Ditlevsen i Vinge 24/6-1782 F. 159a
Bor hos Christen Kollerup.
Enke: Mette Jensdatter L.V. Jens Christensen Højlund i Vinge
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Maren Pedersdatter - 17 år, tjener på Kællinghøl.
F.M. Degnen Frederik Arboe i Vester Velling.
Oplysninger:
I skiftet omtales en kiste med initialer: M.J.D.T. 1742 og en anden: M.L.D.L.
Enken vil tage sig af datteren, som var hun sit eget barn.

550. Anders Nielsen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Hjermind
Boede hos husmand Niels Nielsen. 23/9-1782 F. 162a
Hans arvinger:
• Bror Niels Nielsen, som bebor stedet.
• Bror Anders Nielsen. død og efterladt:
> Peder Andersen - 30 år, tjener Jens Huus i Langå.
> Niels Andersen - 28 år, tjener Kjeld i Torup.
> Espen Andersen - 18 år, tjener ved Ulstrup.
> Katrine Andersdatter - 22 år, tjener Niels Ilsøe i Torup.
> Karen / Maren Andersdatter - 15 år, hos Niels Knudsen i Hjermind.
• Søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Pedersen Knudsen i Hjermind.
Hendes arvinger:
• Søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen Løich i Hjermind.
• Søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Vestergaard i Bjerring på Vindum Over-gaards gods.
• Søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Kollerup i Hjermind. Død og efterladt:
> Peder Pedersen - 24 år, tjener Peder Jensen Løich i Hjermind.
> Anne Jensdatter, tjener Peder Møller.

551. Maren Jensdatter i Langå 23/7-1782 F. 164a
Har til huse hos Søren Christensen Michelsen.
Enkem. Søren Nielsen
Barn:
• Niels Sørensen - 6 uger
T.V. Morfar Jens Andersen i Langå.

552. Afkaldskvittering. 15/8-1782 F. 166a
Søren Andersen, ladefoged ved Skaungaard, har, som eneste arving, modtaget
arven efter sin mor Anne Sørensdatter, som boede hos Jens Dreier i Løvskal på
Skjern gods.

553. Afkaldskvittering. 19/9-1781 F. 166b
Søren Thorup, gartner på Glorup på Fyn, har modtaget arven efter sin mor Maren
Sørensdatter i Langå. Skiftebrev af 3/5-1751 og efter sin far Michel Sørensen Taarup (ifølge skiftebrev af d.d.) af sin stedmor Anne Sørensdatter i Langå.

554. Afkaldskvittering. 3/11-1782 F. 166b
Søren Michelsen - 31 år, tjener Christen Hvass i Grensten har modtaget arven ef-
ter sine forældre Michel Sørensen Taarup og Maren Sørensdatter i Langå.
(Skiftebrev 3/5-1751 og 20/9-1781) af min stedmor Anne Sørensdatter i Langå.

555. Afkaldskvittering. 3/11-1782 F. 167a
Niels Michelsen - 27 år, tjener Niels Østerballe i Grensten har modtaget arven
efter sine forældre Michel Sørensen Taarup og Kirsten Nielsdatter i Langå.
(Skiftebrev af 7/6-1758 og 20/9-1781) af sin stedmor Anne Sørensdatter i Langå.

556. Afkaldskvittering. 3/11-1782 F. 167a
Christen Christensen Hvass i Grensten på sin hustru Mette Michelsdatters vegne,
som har modtaget arven efter hendes forældre Michel Sørensen Taarup og
Kirsten Nielsdatter i Langå. (Skiftebrev af 7/6-1758 og 20/9-1781) af sin stedmor
Anne Sørensdatter i Langå.

557. Afkaldskvittering. 30/10-1782 F. 167b
Søren Andersen Knudsen i Langå på sin hustru Kirsten Michelsdatters vegne,
som har modtaget arven efter hendes far Michel Sørensen Taarup i Langå.
(Skiftebrev af 20/9-1781) af hendes mor Anne Sørensdatter.

558. Afkaldskvittering. 24/6-1782 F. 167b
Rasmus Sørensen i Læsten på Fussingø gods på sin hustru Anne Sørensdatters
vegne, som har modtaget arven efter sine forældre Søren Christensen Krog og
Karen Nielsdatter i Tindbæk.

559. Afkaldskvittering. 24/6-1782 F. 168a
Niels Pedersen Giermandsen i Tindbæk på sin hustru Karen Sørensdatters vegne,
som har modtaget arven efter sine forældre Søren Christensen Krog og Karen
Nielsdatter (Skiftebrev af 4/1-1763 og 10/2-1767).

560. Anne Lauridsdatter i Tindbæk 16/10-1782 F. 168a
Enkem. Søren Nielsen Møller husmand
Arvinger:
• Hendes bror Niels Lauridsen i Tapdrup. Død og efterladt:
> Laurids Nielsen i Tapdrup på Asmild Klosters gods.
• Hendes søster Johanne Lauridsdatter g.m. Thomas Kok i Overlund. Begge dø-de og efterladt:
> Jens Thomasen, tjener ved Lundgaard.
> Laurids Thomasen, bor i Øster Velling på Asmild Klosters gods.
> Birthe Thomasdatter gift og bor i Gammel Asmild.
> Maren Thomasdatter g.m. Ung Jens Overlund.
> Johanne Thomasdatter gift, bor til huse i Overlund.

561. Anders Nielsen Knap i Vester Velling 15/1-1783 F. 169b
Enke: Maren Olufsdatter L.V. Far Oluf Nielsen i Tindbæk
Børn:
• Niels Andersen - 17 år, tjener Michel Jensen i Terp.
• Oluf Andersen - 13 år, hjemme.
• Maren Andersdatter - 16 år, hjemme.
F.M. Afdødes brødre: Søren Nielsen Knap og Mads Nielsen Knap, begge i Vester Velling.

562. Søren Michelsen Taarup i Langå (Kaldes også Søren Bødker) Ugift
Arvinger: 24/10-1782 F. 172a
• Mor Anne Sørensdatter, salig Michel Taarups enke.
• Halvbror Søren Michelsen Thorup, gartner på Glorup på Fyn.
• Halvbror Søren Michelsen - 31 år, tjener Christen Christensen i Grensten.
• Halvbror Niels Michelsen - 28 år, tjener Niels Nielsen Østerballe i Grensten.
• Halvsøster Mette Michelsdatter g.m. Christen Christensen i Grensten.
• Helsøster Kirsten Michelsdatter g.m. Søren Andersen Knudsen i Langå.
• Helsøster Ellen Michelsdatter g.m. Christen Sørensen Bach, overtager fæstet på stedet.
• Helsøster Bodil Michelsdatter - 14 år, bor her på stedet.
• Helsøster Maren Michelsdatter - 8 år, bor her på stedet.
Oplysninger:
Afdøde døde efter langvarig og smertelig sygdom. Død 24/9-1782 – 20 år gl.
Christen Sørensen Bach var søn af Søren Bach i Torup.
Anne Sørensdatters L.V. Jens Christensen Huus.
De 2 yngste søstres L.V.: Søren Christensen Michelsen i Langå.

563. Søren Jensen Skomager i Langå 9/5-1783 F. 175a
Enke: Inger Thomasdatter L.V. Christen Christensen i Langå
Børn:
• Thomas Sørensen - 23 år, tjener i Galten.
• Christen Sørensen - 14 år, tjener Christen Bach i Langå.
• Maren Sørensdatter - 24 år, tjener ved Hald Ladegaard.
F.M. Degnen Mons. Hornbech i Langå.

564. Peder Caspersen i Løvskal 6/12-1782 F. 176b
Enke: Johanne Jensdatter L.V. Søren Andersen Handskemager i Løvskal
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Poulsdatter:
• Anne Pedersdatter - 14 år, hjemme.
Barn af dette ægteskab:
• Anne Pedersdatter - 1 år. hjemme.
F.M. Afdødes bror Jens Caspersen i Løvskal.
Og for den ældste datter, hendes morbror Jens Poulsen i Tånum.
Oplysninger:
Den ældste datters mødrene arv iflg. skifte af 26/4-1770.
Der findes en kiste med initialer: W.B.N.D. 1705.
Enken giftede sig med Jens Nielsen.

565. Elisabeth Frederiksdatter Nim i Rønge Ugift 11/1-1783 F. 178a
Har opholdt sig i nogle år hos Jens Laugesen.
Arvinger:
• Bror Anders Frederiksen, parykmager i Odense. Død. Om der er efterkommere vides ikke.
• Søster Alheede Marie Frederiksdatter g.m. Simon Rasmussen i Rønge mølle. Begge døde og efterladt:
> Lucie Simonsdatter g.m. Jens Laugesen her på stedet.
> Charlotte Louise g.m. mølleren Christen Rabech i Rønge mølle. Død og ef-terladt:
» Simon Christensen - 8 år, hos faderen.
» Eleonora Christensdatter - 3 år, hos faderen.
Oplysninger:
Man mente, der var flere søskende på Fyn, og averterede i aviser både på Fyn og Sjælland, men uden resultat.
Jens Sørensen Bonde i Rønge blev beskikket på fraværende arvingers vegne.
De sidste 2 år havde afdøde været ”tåbelig og vanvittig”.

566. Afkaldskvittering. 18/6-1783 F. 180b
Søren Thorup, gartner på Bregentved på Sjælland har modtaget arv efter hans
afdøde halvbror Søren Michelsen Taarup. (Skiftebrev af 24/10-1782).

567. Afkaldskvittering. 7/8-1789 F. 180b
Ellen Christensdatter, afgangne Thomas Pedersens enke, nu til huse hos Mad.
Kirketerp i Randers. Hendes laugværge Anders Henriksen i Randers. Har mod-
taget arven efter hendes faster Johanne Nielsdatter, som var til huse hos Clemen
Michelsen i Sønderbæk på Skjern gods.

568. Afkaldskvittering. 23/6-1782 F. 181a
Christen Christensen og Christen Jensen, begge i Vester Kondrup har modtaget
Deres arv efter deres mor Maren Christensdatters faster Johanne Nielsdatter, som
boede i Sønderbæk.

569. Afkaldskvittering. 31/8-1782 F. 181a
Niels Rasmussen Hvidding i Kvorning har modtaget arven efter hans morbror
Jens Madsen, som boede hos Christen Madsen (også en morbror), som havde
udbetalt arven.

570. Afkaldskvittering. 7/11-1782 F. 181a
Peder Christensen, Niels Christensen og Jens Christensen i Hvidding har mod-
taget arven efter deres forældre Christen Madsen og Karen Andersdatter i Hvid-
ding.
Morten Christensen i Hvidding på sin hustrus vegne.

571. Afkaldskvittering. 7/9-1780 F. 181b
Abelone Colding på Viskum og hendes svoger Johan Frederik Ahlhorn i Løgstør på sin hustru Birgitte Coldings vegne har modtaget, som arven efter deres bror
Thomas Colding. (Som de eneste arvinger).
Abelone Colding var ved kongelig bevilling af 28/6-1776 gjort myndig med hendes farbror Diderich Andreas Colding til Halkær som kurator.

572. Søren Nielsen Møller i Tindbæk husfæster 26/12-1782 F. 182a
Arving:
• Halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Johan i Terp. Død og efter-ladt:
> Jens Christensen - 23 år, hos faderen.
Oplysninger:
Den afdøde havde i 8 uger opholdt sig hos Jens Thomasen, og 6 uger været sen-geliggende.
Skifte nr. 70 efter afdøde hustru: Anne Lauridsdatter.

573. Anne Jakobsdatter i Ilsø 12/8-1782 F. 184b
Enkem. Christen Christensen husmand
Barn:
• Jakob Christensen - 6 år
T.V. Anders Christensen i Ilsø.

574. Iver Jensen i Vester Velling 2/6-1783 F. 187b
Enke: Birthe Pedersdatter L.V. Bror Christen Smed i Vester Velling
Børn fra hans 2 ægteskaber:
• Jens Iversen - 25 år, tjener Christen Espensen i Hvidding.
• Giertrud Iversdatter - 16 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror Anders Jensen i Hvidding og Jens Degn i Terp.
Oplysning:
Ved skiftets slutning oplyses, at Jens Iversen har fæstet et hus.

575. Maren Ibsdatter i Hammershøj 3/3-1783 F. 190a
Boede hos Christian Henriksen Bødker.
Hendes mand, Jens Nielsen Smed bortgået for 10-12 år siden, og ingen har hørt
fra ham siden, så han er formodentlig død. Der kendes ingen arvinger på hendes
side.
Arvinger på hans side:
• Bror Rasmus Nielsen i Vrå. Død og efterladt:
> Niels Rasmussen - 30 år, bor i København.
> Jakob Rasmussen i Ingstrup.
> Niels Rasmussen i Ingstrup.
• Bror Søren Nielsen i Skive. Død og efterladt 2 sønner og 3 døtre, som ej vides, hvor er.
Oplysninger:
Den afdøde havde en halvmoster i Overlund.
På arvingernes vegne mødte følgende, der var beslægtede med hendes mand:
Niels Nielsen i Aarup og Peder Nielsens enke, Kirsten Christensdatter af Aarup.

576. Casper Jensen i Ilsø 2/8-1783 F. 193b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Anders Christensen Louring i Ilsø
Arvinger:
• Mor Dorthe Caspersdatter. Enke efter Jens Ilsøe i Torup.
• Bror Niels Jensen i Torup.
• Bror Christen Jensen i Rønge.
• Søster Helle Jensdatter g.m. Søren Tind i Hjermind.
• Søster Ellen Jensdatter g.m. Peder Bonde i Hjermind skovhus.
• Søster Karen Jensdatter g.m. Søren Lauridsen i Lee på Himmestrup gods.
• Søster Kirsten Jensdatter g.m. Jørgen Christensen i Hjermind.

577. Afkaldskvittering. 5/9-1783 F. 195a
Peder Andersen i Nederskov ved Ry har modtaget arven efter sin søster Maren
Andersdatter, der var g.m. Clemen Michelsen i Sønderbæk på Skjern gods.

578. Afkaldskvittering. 5/9-1783 F. 195b
Niels Andersen i Rejstrup på Hr. Sommer i Sønder Vissings gods har modtaget
arven efter sin søster Maren Andersdatter, der var g.m. Clemen Michelsen i
Sønderbæk.

579. Jens Michelsen i Ilsø Ugift 17/5-1783 F. 195b
Boede hos Mads Christensen.
Arvinger:
• Søster Birthe Michelsdatter g.m. Peder Rasmussen Smed i Haarup på Silkeborg gods. Død og efterladt:
> Rasmus Pedersen - 16 år, tjener Javngyde på Sofiendal gods.
> Anne Michelsdatter - 24 år, født uden for ægteskab, g.m. Peder Christensen Sparregaard i Helstrup på Bidstrup gods.
• Søster Mette Michelsdatter - 50 år, ugift, tjener Jens Sørensen i Granslev.
• Søster Maren Michelsdatter g.m. Peder Thomasen i Amstrup på Frijsendal gods.
• Søster Kirsten Michelsdatter g.m. Mads Christensen i Ilsø.
Oplysninger:
Tjenestekarl af Hagsholm gods. Død efter langvarig svaghed hos sin søster Kir-sten og dennes mand Mads Christensen i Ilsø.

580. Peder Jensen på Langå hospital Ugift 11/6-1783 F. 200a
Tjente sidst hos Søren Ilsøe i Torup.
Arvinger:
• Mor Maren Jensdatter, her i hospitalet. Enke efter Jens Pedersen.
• Søster Karen Jensdatter - 34 år, g.m. Jens Andersen i Vorup.
• Søster Giertrud Jensdatter - 30 år, hos Jens Bødker i Langå.
• Søster Ellen Jensdatter - 26 år, tjener på Ulstrup.
• Søster Anne Jensdatter - 24 år, tjener i Randers.
F.M. Farbror Søren Pedersen Lauridsen i Langå.
L.V. for Maren Jensdatter: Jens Christensen Thomsen.
L.V. for Giertrud Jensdatter: Jens Sinding i Torup.

581. Christen Jensen i Langå Ugift 11/6-1783 F. 201b
Boede hos sin bror Jens Jensen.
Arving:
• Far: Jens Jensen Haae i Langå, som ønskede arven overladt til sine børn:
> Jens Jensen, som havde gården.
> Kirsten Jensdatter g.m. Jens Axelsen i Langå.
Oplysning:
Jens Jensen den yngres børn:
> Birthe Jensdatter - 4 år
> Inger Jensdatter - 2 år.

582. Katrine Frandsdatter i Hvidding Død 18/11 12/12-1783 F. 202b
Enkem. Christen Sørensen Smed
Hendes børn fra et tidl. ægteskab:
• Frands Steffensen - 5 år
• Niels Steffensen - 3 år
• Steffen Steffensen - 1½ år
F.M. Morfar Frands Møller i Tindbæk og deres fars halvbror Niels Nielsen i
Løvskal.

583. Niels Christensen Bødker i Vester Velling 29/3-1784 F. 205a
Boede hos Christen Præst.
Enke: Karen Jensdatter L.V. Christen Præst
Arvinger:
• Hans søster Mette Christensdatter. Død og efterladt:
> Maren Bødker (født uden for ægteskab) g.m. Niels Markussen i Lee på Himmestrup gods.
Oplysning:
Peder Thomsen i Vester Velling mødte på arvingernes vegne.

584. Søren Christensen Skomager i Vester Velling 29/3-1784 F. 205b
Boede i Hyrdehuset
Enke: Inger Marie Nielsdatter L.V. Christen Præst i Vester Velling
Hans børn:
• Niels Sørensen - 10 år
• Christen Sørensen - 8 år
• Jens Sørensen - 1½ år
F.M. Peder Thomasen i Vester Velling.

585. Niels Christensen og hustru Johanne Mortensdatter i Langå
Boede hos Søren Huus. 6/4-1784 F. 206a
Børn: (muligt fra flere ægteskaber)
• Rasmus Nielsen - 32 år, tjener Peder Hamborg i Tånum.
• Christen Nielsen - 31 år, tjener Søren Mouritsen i Tånum.
• Maren Rasmusdatter - 52 år, g.m. spækhøker Olufsen i København.
• Anne eller Maren Rasmusdatter (begge navne nævnt) g.m. Søren Huus her på stedet.
Oplysninger:
På arvingernes vegne mødte degnen Sr. Hornbech i Langå, Christen Bødker i Langå, Anne/Maren Rasmusdatter og hendes mand, Søren Huus.

586. Niels Nielsen og hustru Ellen Jørgensdatter i Hjermind
Børn: 22/9-1782 F. 207a
• Niels Nielsen - 6 år
• Maren Nielsdatter - 11 år, tjener Christen Lauridsen.
F.M. Laurids Mortensen i Hjermind og Christen Lauridsen i Hjermind.
Oplysninger:
Ved skifteforretningen efter Ellen Jørgensdatter oplyses, at Niels Nielsen er gam-mel, syg og sengeliggende, og skifteforretningens slutning udsættes.
Den 12/5-1783 døde Niels Nielsen, og da oplyses, at sønnen Niels Nielsen - 7 år er hos Michel Braad og datteren Maren Nielsdatter - 13 år, tjener Christen Laurid-sen i Hjermind.

587. Anne Pedersdatter i Langå Død 20/1-1784 6/4-1784 F. 209a
Enkem. Christen Rasmussen Bødker
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Peder Pedersen - 24 år, hos stedfaderen.
• Anne Pedersdatter - 18 år, hos stedfaderen.
Barn af dette ægteskab:
• Mette Christensdatter - 13 år, hos faderen.
F.M. For de to ældste, deres farbror Niels Andersen Svendsen i Langå.
Oplysninger:
Skifte af 5/6-1766 efter Anne Pedersdatters tidl. ægtemand og de to ældste børns far.
I hjemmet findes et skab med initialer: P.A.S. – A.P.D.L. og en kiste med initialer: R.N.S. – M.C.D.

588. Jens Christensen Huus i Langå 30/7-1784 F. 211b
Enke: Kirsten Andersdatter L.V. Degnen Peder Hornbech i Langå
Børn:
• Anders Jensen - 15 år, hjemme.
• Søren Jensen - 12 år, hjemme.
• Christen Jensen - 4 år, hjemme.
• Anne Jensdatter - 10 år, hjemme.
F.M. Farbror: Søren Jensen Huus og morbror: Søren Andersen Knudsen.
Oplysning:
Enken bliver på gården.

589. Clemen Michelsen i Sønderbæk 26/8-1784 F. 214b
Arvinger:
• Halvbror Christen Michelsen, tjener Hr. Sommer i Sønder Vissing.
• Halvsøster Anne Michelsdatter g.m. Morten Michelsen i Hvidding.
• Halvsøster Gyde Michelsdatter, ugift, er hos Niels Mouritsen i Rejstrup.
Oplysning:
Husets tilkommende beboer: Christen Sørensen.

590. Niels Nielsen Schiøtt i Hvidding 6/8-1784 F. 216a
Enke: Ellen Caspersdatter L.V. Jens Caspersen i Løvskal
Børn:
• Niels Nielsen (kalder sig Niels Schiøtt) - 23 år, tjener i København.
• Casper Nielsen - 20 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 16 år, tjener Christen Mouritsen i Vorning.
• Anders Nielsen - 14 år, hjemme.
F.M. Christen Michelsen i Hvidding i de rette fødte værgers fravær.
Oplysninger:
Kurator for Niels Nielsen i København: Den afdødes bror Anders Nielsen Schiøtt.
Gårdens bygninger afbrændte for 22 år siden ved en ulykkelig ilds våde.
Afdøde havde betalt sønnen Niels Nielsens frihedspas: 56 Rd, og denne søn gav afkald på sin fædrene arv.
Enken blev ved gården.

591. Jens Caspersen i Hjermind 13/4-1784 F. 219a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Søren Christensen Tind
Børn:
• Casper Jensen - 31 år, har gården i fæste.
• Christen Jensen - 25 år, lærer smedehåndværket i Helsted.
Kurator for Christen: Jørgen Christensen i Hjermind.
Oplysning:
Enken bliver ved sønnen Casper, som forsørger hende.

592. Abelone Jensdatter i Løvskal 10/5-1784 F. 219b
Enkem. Anders Pedersen Louring husmand
Arvinger:
• Halvbror Peder Jensen Dengsø - 36 år, har fået frihedspas og tjener en bræn-devinsbrænder Jens Brunsen, St. Kongensgade 68 i København.
• Halvbror Jens Jensen - 28 år, tjener Niels Giermandsen i Tindbæk.
• Halvsøster Marie Jensdatter - 30 år, tjener i København.
Oplysninger:
Anders Pedersen Lourings svigersøn: Jens Nielsen Knap overtager huset og for-sørger ham.
Der findes en kiste med initialer: K.C.D.L. 1739.

593. Anne Christensdatter i Løvskal 20/9-1784 F. 222a
Enkem. Oluf Andersen Bødker
Hendes barn født uden for ægteskab:
• Christen Pedersen - 22 år, tjener Peder Skovgaard i Borup.
Børn af dette ægteskab:
• Marie Katrine Olufsdatter - 18 år, tjener Jens Rørbæk i Ilsø.
• Else Olufsdatter - 11 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Morten Christensen i Væth.

594. Peder Nielsen i Lille Torup 12/7-1784 F. 222b
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Hendes bror Jens Jensen i Stevnstrup
Børn:
• Niels Pedersen - 5 år
• Dorthe Pedersdatter - 10 år
• Anne Pedersdatter - 8 år
• Birthe Pedersdatter (født efter faderens død).
F.M. Farbrødre: Jens Nielsen af Kirial og Michel Nielsen af Over Slemming.

595. Maren Nielsdatter i Løvskal 16/10-1784 F. 227a
Enkem. Mads Thomasen Ydsen
Arvinger:
• Hendes bror Niels Nielsen Michelsen i Tindbæk.
• Hendes søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Kjeldsen Smed i Tindbæk. Død og efterladt:
> Kjeld Nielsen - 22 år, hos faderen.
> Niels Nielsen - 9 år, hos faderen.
> Maren Nielsdatter - 14 år, hos faderen.
• Hendes søster Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Louring.

596. Anne Marie Jensdatter i Langå Død: 2/5-1784 17/6-1784 F. 228a
Boede i skolen.
Enkem. Mogens Pedersen indsidder
Børn:
• Jens Mogensen - 26 år, tjener på Ulstrup.
• Peder Mogensen - 25 år, tjener Hr. Rhoed.
• Jens Mogensen Kok - 21 år, tjener på Ulstrup.
• Søren Mogensen - 16 år, tjener Søren Andersen i Langå.

597. Maren Christensdatter i Langå 30/7-1784 F. 229b
Enkem. Michel Jensen
Hendes barn:
• Anne Mortensdatter – 27 år g.m. Hans Pedersen Haae i Langå.
Barn af dette ægteskab:
• Morten Michelsen - 17 år
T.V. Christen Søgaard i Langå.

598. Rasmus Jensen Ladefoged i Vester Velling 2/12-1784 F. 233a
Enke: Else Rasmusdatter L.V. Mads Laugesen i Vester Velling
Børn:
• Jens Rasmussen - 25 år, hjemme.
• Mette Kirstine Rasmusdatter - 18 år, hjemme.
F.M. Da ingen af datterens pårørende var til stede, valgtes Christen Koue i
Vester Velling.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

599. Anne Marie Mortensdatter i Hjermind 9/12-1784 F. 235a
Enkem. Henrik Hermansen (smed)
Barn:
• Morten Henriksen - 3 år
T.V. Afdødes bror: Laurids Mortensen i Hjermind.

600. Anne Marie Sørensdatter i Grensten Ugift 19/10-1784 F. 235b
Boede hos Rasmus Pedersen. Døde 7/9-1784
Arvinger:
• Bror Adam Sørensen i Sløvkrog.
• Bror Christen Sørensen i Torup.
• Søster Anne Sørensdatter g.m. Thomas Andersen i Lee. Begge død og efter-ladt:
> Søren Thomasen i Over Viskum.
> Andersen Thomasen - 30 år, tjener i Viborg.
> Søren Thomasen - 23 år, tjener Søren Thomasen i Over Viskum.
> Maren Thomasdatter g.m. Christen Christensen Hvam i Lee.
> Anne Thomasdatter, kunne være 35 år, regnes for at være død, da hun for 8 år siden rejste til København, og ingen har hørt fra hende siden.
• Søster Maren Sørensdatter g.m. Michel Taarup i Langå. Begge døde og efter-ladt:
> Søren Michelsen Thorup, gartner på Glorup på Fyn.
> Søren Michelsen - 32 år, tjener Christen Hvass i Grensten.
• Søster Dorthe Sørensdatter g.m. Jens Madsen Sinding i Torup.
• Søster Bodil Sørensdatter g.m. Niels Eriksen i Øster Velling på Asmild Klosters gods.
• Søster Anne Sørensdatter g.m. Thomas Jensen i Grensten.
Oplysninger:
Efter skiftet er der en del afkaldskvitteringer fra arvingerne. Bl.a. dette:
Søren Thomasen, gaardmand i Over Viskum kvitterer for sin egen arvepart og for broderen, Søren Thomasen, som han er værge for. Han vil opbevare søsteren An-nes andel i 15 år, og hvis hun ikke er kommet til stede inden da, vil hendes arv blive delt mellem de andre søskende.
Den afdøde døde hos Thomas Jensen i Grensten, gaardmand under Bidstrup gods. Hun var kommet dertil 3 uger før sin død for at blive plejet af søsteren.

601. Jens Jensen i Langå 17/6-1784 F. 240a
Enke: Maren Eriksdatter L.V. Søren Christensen i Langå
Børn:
• Birthe Jensdatter - 5 år
• Inger Jensdatter - 3 år
F.M. Farbror Jens Jensen Haae.
Oplysninger:
Enken beholdt gården og blev g.m. Rasmus Nielsen.
Der blev omtalt en bror til afdøde: Jens Jensen.
Farbroderen overlod en kiste til børnene med initialerne: R.N.S. – M.C.D.

602. Birthe Jensdatter i Hvidding 20/12-1784 F. 241b
Enkem. Iver Nielsen
Arvinger:
• Hendes mor Anne Steffensdatter i Nørbæk.
• Hendes bror Niels Jensen i Nørbæk på Fussingø gods.
• Hendes bror Steffen Jensen i Nørbæk på Tjele gods.
• Hendes bror Christen Jensen, tjener præsten i Nørbæk.

603. Peder Christensen Sløvkrog i Grensten 26/3-1784 F. 242a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Christen Christensen Hvass i Grensten
Børn:
• Peder Pedersen - 9 år
• Christen Pedersen - 7 år
• Peder Pedersen - 4 år
F.M. Rasmus Christensen Molbo, da de nærmeste værger ikke mødte.
Oplysninger:
22/4-1784 døde enken efter at have født et dødfødt barn.
F.M. Deres morbror Jakob Michelsen i Bjerring mødte til skifteforretningen og
blev børnenes formynder.
Den afdøde mands søster var g.m. Laurids Pedersen Holm i Tindbæk.
Den afdøde kones søster var g.m. Hans Christensen i Thorsager. De tog den æld-ste dreng, Peder til sig.
Peder Soelgaard i Hjermind tog den mellemste dreng, Christen til sig.
Jakob Michelsen i Bjerring tog den yngste, Jakob til sig.
Peder Christensen Sløvkrog var frivilligt rejst fra Sløvkrog til dette større og bedre sted.
Kusken Rasmus Pedersen på Ulstrup overtog fæstet på gården.

604. Christen Laugesen i Sønder Tulstrup 2/3-1785 F. 247b
Indsidder hos Søren Christensen.
Enke: Kirsten Olufsdatter L.V. Gert Pedersen i Sønder Tulstrup
Børn:
• Lauge Christensen - 8 år
• Oluf Christensen - 4 år
• Ellen Christensdatter - 2 år
F.M. Farbror Jens Laugesen i Rønge.

605. Søren Jørgensen i Kvorning indsidder 28/10-1784 F. 248b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Anders Andersen i Kvorning
Børn:
• Hans Sørensen - 7 år
• Peder Sørensen - 5 år
F.M. Afdødes bror: Erik Jørgensen i Ørum.

606. Christen Christensen Stridsberg i Langå husmand 20/6-1785 F. 249b
Enke: Anne Mogensdatter L.V. Mons. Hornbæk i Langå
Hans barn af tidl. ægteskab:
• Anders Christensen - 21 år, tjener i Langå.
Barn af dette ægteskab:
• Christen Christensen - 3 år
F.M. Afdødes bror Jens Christensen.

607. Søren Bach i Torup 5/7-1785 F. 251b
Enke: Mette Jensdatter L.V. Christen Bødker i Lille Torup
Børn af 4 ægteskaber:
• Peder Sørensen - 33 år, husfæster i Vester Velling.
• Christen Sørensen - 31 år, gaardmand i Langå.
• Peder Sørensen - 29 år, tjener her på stedet.
• Christen Sørensen - 27 år, gaardmand i Ilsø.
• Laurids Sørensen - 22 år, bor her på stedet.
• Peder Sørensen - 18 år, bor her på stedet.
• Maren Sørensdatter - 23 år g.m. Peder Sørensen i Hollerup.

608. Jens Jensen Haae i Langå 20/6-1785 F. 255a
Barn:
• Jens Jensen. Død og efterladt:
> Birthe Jensdatter - 6 år, bor hos stedfaderen Rasmus Rubak i Langå.
> Inger Jensdatter - 4 år, " " " "
F.M. Søren Andersen Knudsen i Langå.
> Kirsten Jensdatter g.m. Jens Axelsen i Langå.

609. Christen Nielsen Handskemager i Hammershøj 1/8-1785 F. 255b
Ugift.
Arvinger:
• Mor Kirsten Christensdatter, her på stedet. Enke efter Niels Handskemager.
• Bror Anders Nielsen - 20 år, her på stedet.
Oplysninger:
Moderens laugværge: Hendes bror Jens Christensen Lund i Hammershøj.
Anders Nielsens halvbror: Laurids Christensen i Løvskal.

610. Maren Hansdatter i Hvidding 6/10-1785 F. 256a
Enke efter Peder Øe. Boede hos Anders Mortensen.
Arvinger:
• Halvbror Jens Hansen, husmand i Hvidding.
• Halvbror Peder Hansen, husmand i Tindbæk.
• Halvbror Knud Hansen Smed i Nørbæk.
• Halvsøster Maren Hansdatter, ugift, til huse hos smeden i Nørbæk.
• Halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Søren Krog i Tindbæk.
• Halvsøster Anne Hansdatter g.m. matros Jens Hermansen i Aarhus.
• Helsøster Kirsten Hansdatter. Død og efterladt en slegfred søn:
> Hans Nielsen - 25 år, tjener Jens Vestergaard i Hvidding.
• Halvbror Hans Hansen i Hvidding. Død og efterladt:
> Hans Hansen - 22 år
> Anne Hansdatter - 17 år
> Maren Hansdatter - 15 år
> Karen Hansdatter - 12 år
> Wogn Hansen - 10 år.

611. Jens Pedersen Brun i Tånum 3/11-1785 F. 257a
Enke: Margrethe Christensdatter L.V. Jens Eriksen i Tånum
Børn:
• Karen Jensdatter - 18 år, tjener Michel Nielsen i Tånum.
• Maren Jensdatter - 17 år, hos moderen.
• Kirsten Jensdatter - 14 år, hos moderen.
• Bodil Jensdatter - 12 år, hos moderen.
• Maren Jensdatter - 6 år, hos moderen.
F.M. Michel Nielsen i Tånum.

612. Anne Jakobsdatter i Løvskal 14/9-1785 F. 259a
Enkem. Simon Jensen Holbech
Hendes barn med Hans Carlsen:
• Frederik Hansen, rådmand i Roskilde.
Hendes børn med Hans Haunløv:
• Marie Katrine Haunløv - 28 år, tjener mad. Kirketerp i Randers.
• Anne Kirstine Haunløv g.m. overstyrmand Andreas Christian With i Køben-havn. F.M. Jens Caspersen i Løvskal.
Oplysninger:
Den afdøde havde tidl. været g.m. sognedegnen Hans Carlsen til Galten og Vis-sing menigheder. Senere blev hun g.m. Hans Haunløv.

613. Oluf Andersen Bødker i Løvskal 29/6-1785 F. 261b
Enke: Anne Marie Christensdatter L.V. Jens Hvid i Løvskal
• Marie Katrine Olufsdatter - 18 år, tjener Jens Michelsen i Væth.
• Else Olufsdatter - 13 år.
F.M. Søren Handskemager. Senere enkens bror: Morten Christensen i Væth.
Oplysning:
Enkens lavværge blev senere: Niels Nielsen i Løvskal.

614. Jens Christensen Bagge i Langå husmand 16/11-1785 F. 263b + 264b
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Mads Pedersen Smed i Vester Velling
Arvinger:
• Hans bror Kjeld Christensen. Død og efterladt:
> Christen Kjeldsen, tjener i Grensten.
> Jens Kjeldsen, tjener i Grensten.
• Hans søster Birthe Christensdatter g.m. Søren Nielsen Kierrestrup i Langå. Død og efterladt:
> Christen Sørensen
> Niels Sørensen
> Hans Sørensen
> Amdi Sørensen
Oplysninger:
Hans søstersøn Niels Andersen. Hans far: Anders Skiemt i Langå.

615. Peder Lauridsen og hustru Maren Lauridsdatter i Ilsø
Boede hos Mads Christensen 27/4-1785 F. 265b
Arvinger:
Hans arvinger:
• Bror Christen Lauridsen i Torup på Estrup gods. død og efterladt:
> 1 søn boende i Fausing og en datter i Torup.
• Halvsøster Johanne Lauridsdatter g.m. husmand Niels Hesselberg i Laurberg på Bidstrup gods.
Hendes arvinger:
• Bror Christen Lauridsen i Raasted. Død og efterladt 2 døtre og 2 sønner, hvoraf den ene søn bebor faderens gård i Raasted.

616. Johanne Christensdatter i Tånum Ugift 7/9-1785 F. 266b
Tjente sidst i Tånum, men døde hos Anders Michelsen i Hammershøj. (Hendes
morbror).
Arvinger:
• Bror Michel Christensen, kusk på et sukkerhus i København.
• Bror Christen Christensen, tjener i København.
• Søster Anne Marie Christensdatter g.m. husmand Jørgen Nielsen i Svinding på Fussingø gods.
• Søster Maren Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Vorning.

617. Sidsel Eriksdatter i Tånum 29/9-1785 F. 269a
Enkem. Jens Poulsen
Børn:
• Poul Jensen - 12 år
• Niels Jensen - 9 år
T.V. Afdødes morbror Christen Christensen Justsen i Tånum.

618. Peder Christensen Hiuler i Rønge 7/12-1785 F. 270b
Børn:
• Christen Pedersen Hiuler, gift og bor i Neder Hornbæk.
• Maren Pedersdatter. Enke i Nørbæk.
• Kirsten Pedersdatter, ugift. Til huse hos Mads Knap i Vinge.
Oplysning:
På de fraværendes vegne mødte Michel Laugesen i Rønge.

619. Afkaldskvittering. 28/3-1785 F. 271b
Søren Thorup, gartner på Glorup på Fyn, har modtaget arven efter sin moster An-ne Marie Sørensdatter, der boede i Grensten.

620. Morten Lauridsen Hammel i Vinge 12/12-1785 F. 272a
Indsidder.
Enke: A.I.D. L.V. Mads Christensen
Børn:
• Karen Mortensdatter - 29 år, tjener Christen Michelsen i Terp.
• Margrethe Mortensdatter - 22 år, hjemme.
• Jens Mortensen – 19 år, tjener Peder Skiemt i Lille Torup.
F.M. Nærmeste værge: Den afdødes søstersøn Christen Christensen i Ilsø.
Oplysninger:
Enken flyttede til Ilsø.
Der omtales en Jens Hammel i Lee.

621. Søren Jensen Ibsen i Terp hyrde 16/1-1786 F. 272b
Enke: K.N.D. L.V. Jens Dreier i Terp
Børn:
• Niels Sørensen - 21 år, tjener Christen Jensen i Kællinghøl.
• Jens Sørensen - 19 år, tjener Jens Ladefoged i Vester Velling.
• Ib Sørensen - 16 år, hjemme.
• Anders Sørensen - 13 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror Anders Ibsen i Langå.

622. Niels Christensen Skiøtt i Tindbæk husmand 15/2-1786 F. 273b
Enke: Anne Eriksdatter L.V. Niels Kjeldsen i Tindbæk
Børn:
• Erik Nielsen - 14 år, tjener hyrden i Tindbæk.
• Christen Nielsen - 9 år, tjener i Ustrupgaard, norden for Resen i Salling.
• Birthe Nielsdatter - 11 år, hjemme.
F.M. Søren Krog i Tindbæk.

623. Afkaldskvittering. 30/1-1786 F. 274b
Peder Sørensen og Christen Sørensen i Tånum på Fussingø gods har fået arven
efter deres søster Kirsten Sørensdatter, der var g.m. Christen Hansen Smed i Grensten.

624. Maren Jensdatter i Tindbæk 24/2-1786 F. 275a
Enkem. Rasmus Rasmussen hyrde
Børn:
• Jens Rasmussen - 6 år
• Rasmus Rasmussen - 3 år
• Anne Rasmusdatter - 3 uger.

625. Peder Kjeldsen Smed i Løvskal indsidder 24/2-1786 F. 276a
Enke: Dorthe Sørensdatter L.V. Søren Andersen i Løvskal
Barn:
• Inger Marie Pedersdatter - 11 år, hjemme.
F.M. Søren Frederiksen i Løvskal, da der ikke kunne findes født værge, som
kunne påtage sig hvervet.

626. Laurids Sørensen i Langå betler 4/3-1786 F. 276b
Enke: Maren Michelsdatter L.V. Hendes søsters mand, Morten
Arvinger: Jensen i Stevnstrup
• Halvsøster Maren Jørgensdatter i Langå. Enke efter Christen Ibsen.
• Halvsøster Ellen Jørgensdatter. Død og efterladt:
> Christen >, der bor i Stadum by, Legtum sogn i Holsten.
Oplysninger:
Laurids Sørensen havde i 17 3/4 år haft fast tilholdssted hos husmand Anders Ib-sen i Langå, og i samme tid ernæret sig som betler.
Enken tog nu ophold hos sin søster og svoger i Stevnstrup. Hun mødte ikke op til skifteforretningen på grund af svaghed.
Anders Ibsen mødte på sin moder Maren Jørgensdatters vegne, da hun var sengeliggende.

627. Thomas Jensen Øe i Hvidding husmand 13/3-1786 F. 277b
Enke: Anne Hansdatter L.V. Niels Christensen Serup i Hvidding
Børn:
• Ellen Thomasdatter - 28 år, tjener Jens Gregersen i Rejstrup.
• Anne Thomasdatter - 23 år, tjener Christen Michelsen i Hvidding.
• Kirsten Thomasdatter - 20 år, hjemme.
F.M. Afdøde søsters mand Niels Nielsen i Nørbæk.
Oplysning:
Enken blev ved huset.

628. Jens Jensen Rytter i Løvskal 27/3-1786 F. 278b
Enke: Kirsten Thomasdatter L.V. Jens Thomasen i Tindbæk
Børn:
• Thomas Jensen - 27 år, tjener Jens Caspersen i Løvskal.
• Jens Jensen - 26 år, hjemme.
• Morten Jensen - 25 år, tjener Christen Ilsøe i Lille Torup.
• Mads Jensen - 23 år, hos Hans Kræmmer i Vester Velling.
• Niels Jensen - 21 år, tjener Mads Ydsen i Løvskal.
F.M. Mads Ydsen i Løvskal.
Oplysning:
Enken bliver ved huset.

629. Else Christensdatter i Vester Velling 19/4-1786 F. 279b
Enkem. Niels Jensen Skriver
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Sørensen Bonde:
• Søren Christensen - 22 år, tjener Provst Møller i Vester Velling.
• Christen Christensen - 21 år, hjemme.
• Niels Christensen - 14 år, hos Peder Bonde i Rønge.
• Christen Christensen - 12 år, hjemme.
• Karen Christensdatter – 24 år, tjener ved provsten.
• Karen Christensdatter - 18 år, hjemme.
F.M Da den rette født værge p.g.a. svaghed og udeblivelse ikke mødte, valgtes
Christen Nielsen Knap i Vester Velling.
Oplysninger:
Den afdødes søsters mand: Jens Jensen Fisker i Vester Velling.
Der oplyses om gammel gæld fra Christen Sørensen Bondes tid.
Skifte af 30/9-1772 f. 480b efter Christen Sørensen Bonde.

630. Anders Louring i Hjermind 15/4-1786 F. 281b
Boede hos sønnen Niels Andersen.
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Søren Christensen Tind i Hjermind
Børn:
• Niels Andersen, hjemme.
• Kirsten Andersdatter, hjemme.
• Birthe Andersdatter g.m. Peder Lauridsen i Tindbæk.
• Kirsten Andersdatter, tjener i Haslund.
F.M. Jens Pedersen i Hjermind.

631. Christen Jensen Bach i Hjermind 25/4-1786 F. 282b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes bror Jens Hviid i Løvskal
Arvinger:
• Hans halvbror Jens Pedersen i Hjermind.
• Hans halvbror Anders Pedersen - 33 år, tjener broderen Jens.
Oplysninger:
Gården overtages af Christen Tind, der gifter sig med enkens søsterdatter, Anne Marie Hvids.
Enken syg og sengeliggende og ude af stand til at klare gården.

632. Kirsten Andersdatter i Løvskal 8/7-1786 F. 285b
Enkem. Mads Thomasen Ydsen
Arvinger:
• Hendes bror Niels Andersen, husmand i Tindbæk.
• Hendes søster Inger Andersdatter g.m. Jens Thomasen i Tindbæk.
• Hendes søster Giertrud Andersdatter g.m. Mads Sørensen i Nørre Tulstrup.

633. Anne Pedersdatter i Tånum Ugift 8/5-1786 F. 286b
Boede hos Jens Pedersen.
Arvinger:
• Farfar Jens Pedersen Frandsen, bor hos sin søn Niels Frandsen i Langå.
• Mormor Karen Andersdatter Hougaard, der bor hos Anders Jensen Højlund i Gjandrup.
Oplysninger:
Karen Hougaards søstersøn: Anders Pedersen i Gjandrup.
Afdødes mosters mand: Christen Giermandsen i Venning.

634. Peder Mogensen i Langå præstegaard Ugift 23/9-1786 F. 288b
Arving:
• Far Mogens Pedersen, hospitalslem i Langå.
Oplysninger:
Afdødes brødre:
• Jens Mogensen i Ulstrup.
• Jens Mogensen i Ulstrup.
• Søren Mogensen, tjener Christen Søgaard i Langå.

635. Maren Andreasdatter i Løvskal 17/5-1786 F. 289b
Barn født uden for ægteskab:
• Anne Dorthe Pedersdatter - 4 dage
Oplysninger:
Barnets far var landsoldat Peder Rasmussen i Hulbæk, Viskum gods.
Barnet skulle opfostres af Jens Christensen Handskemager i Løvskal.
Den afdødes brors kone: Anne Madsdatter.
Barnet kom senere til sin farfar Rasmus Nielsen i Hulbæk.
Barnet døde 17/9-1786.
Derefter var afdødes arvinger:
• Bror Jens Andreasen - 33 år, gift i Løvskal.
• Bror Christen Andreasen - 31 år, gift i Løvskal.
• Bror Hans Christian Andreasen - 19 år, tjener Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
• Søster Anne Marie Andreasdatter g.m. husmand Niels Møller i Hjorthede på Himmestrup gods.
• Søster Ellen Andreasdatter, hos Niels Møller i Hjorthede.

636. Søren Christensen Krog i Tindbæk 31/10-1786 F. 292b
Enke: Kirsten Hansdatter L.V. Jens Nørgaard i Tindbæk
Børn:
• Anders Sørensen - 29 år, hjemme.
• Anne Sørensdatter - 27 år, hjemme.
F.M. Amdi Nielsen i Tindbæk.

637. Sidsel Kjeldsdatter i Langå 13/11-1786 F. 294b
Boede hos Peder Velling.
Arvinger:
• Søster Anne Kjeldsdatter i Langå. L.V. Søren Nielsen i Langå
• Søstersøn Søren Christensen. Død og efterladt:
> Niels Sørensen - 12 år
> Christen Sørensen - 10 år
> Jens Sørensen - 4 år
Oplysning:
Alle 3 boede hos moderen Inger Marie Nielsdatter i Vester Velling.
Søstersønner, der for mange år siden er bortrømt og ikke vides hvor er:
• Peder Christensen
• Jens Christensen
• Niels Christensen.

638. Johanne Pedersdatter i Hvidding 7/12-1786 F. 295a
Enkem. Jens Nielsen Vestergaard
Hendes børn:
• Peder Andersen i Ushuset - gift.
• Dorthe Andersdatter g.m. Niels Nielsen i Fyrkat Mølle.
• Anne Andersdatter g.m. Niels Nielsen i Hammershøj.

639. Christen Pedersen Velling i Langå 3/1-1787 F. 296b
Enke: Anne Kjeldsdatter L.V. Mogens Nielsen i Langå
Børn:
• Peder Christensen - 28 år, hjemme, snedker.
• Birthe Christensdatter - 22 år, hjemme.
F.M. Christen Christensen i Langå.

640. Jens Nielsen Degn i Terp 30/1-1787 F. 297a
Enke: Mette Pedersdatter L.V. Michel Jensen i Terp
Børn:
• Otto Frederik Jensen - 30 år, hjemme.
• Anne Jensdatter - 27 år, hos Christen Degn i Terp.
• Karen Jensdatter - 17 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Christen Nielsen Degn i Terp.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

641. Afkaldskvittering 25/1-1787 F. 298a
Peder Knudsen i Venning på Fussingø gods på sin hustru Anne Christensdatters
Vegne har modtaget arven efter hendes forældre Christian Henriksen Bødker
og Anne Marie Jensdatter i Hammershøj og
Henrik Christiansen i Hammershøj - også efter sine forældre.

642. Peder Sørensen Bonde i Rønge 14/2-1787 F. 298b
Enke: Voldborg Christensdatter L.V. Christen Nielsen Bødker i Lille Torup
Hans barn af tidl. ægteskab med Dorthe Marie Pedersdatter:
• Søren Pedersen - 23 år
Børn af dette ægteskab:
• Karen Pedersdatter - 6 år
• Dorthe Marie Pedersdatter - 3 år
F.M. for Søren: Anders Pedersen i Rønge.
for pigerne: Født værge Peder Sørensen Bonde i Hjermind.
Oplysninger:
Skiftebrev af 13/11-1767 efter Dorthe Marie Pedersdatter.
Enken bliver ved gården og agter at indgå nyt ægteskab.

643. Ellen Mortensdatter i Vester Velling 17/2-1787 F. 301a
Enkem. Christen Nielsen Knap
Børn:
• Niels Christensen - 4 år
• Maren Christensdatter - 2 år
T.V. Afdødes far: Morten Christensen i Løvskal.

644. Abelone Nielsdatter i Vinge 28/2-1787 F. 303a
Enkem. Anders Jensen Pind
Børn:
• Jens Andersen - 24 år, hjemme.
• Jens Andersen - 12 år, hjemme.
• Maren Andersdatter - 22 år, på Ulstrup.
• Maren Andersdatter - 20 år, hjemme.
• Anne Andersdatter - 18 år, hjemme.
• Maren Andersdatter - 13 år, på Ulstrup.
T.V. Christen Nielsen Bødker i Lille Torup.

645. Giermand Jensen på Kællinghøl Ugift 26/1-1787 F. 305b
Tjente hos etatsråd Kirketerp i Randers, og som syg flyttet til sin bror Christen Jensen på Kællinghøl.
Arvinger:
• Helbror Jens Jensen, aftægtsmand i Sønder Tulstrup.
• Helbror Anders Jensen i Hjermind.
• Helbror Christen Jensen på Kællinghøl.
• Helsøster Maren Jensdatter g.m. Jens Tind i Rønge. Død og efterladt:
> Christen Jensen - 30 år, hos Christen Ilsøe i Rønge.
> Mette Jensdatter - 28 år g.m. Christen eller Niels Ilsøe i Rønge. Begge nav-ne nævnes.
• Helsøster Mette Jensdatter g.m. styrmand Lars Olufsen i København.
• Halvsøster Ellen Jensdatter g.m. Lauge Michelsen i Rønge. Begge døde og ef-terladt:
> Michel Laugesen i Rønge.
> Jens Laugesen i Rønge.
> Christen Laugesen i Sønder Tulstrup. Død og efterladt:
» Lauge Christensen - 10 år
» Oluf Christensen - 6 år
» Else Christensdatter - 4 år
Oplysning: Alle 3 er hos moderen i Søren Christensens hus i Sønder Tulstrup.
> Kirsten Lauridsdatter g.m. Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
> Karen Lauridsdatter g.m. Jens Bonde i Rønge. Død og efterladt:
» Søren Jensen - 30 år, i Torup.
» Laue Jensen - 27 år, tjener Jens Villumsen i Grensten.
» Bodil Jensdatter - 34 år, hjemme.
» Karen Jensdatter - 28 år, tjener i Rønge Mølle.
» Ellen Jensdatter - 25 år, tjener Jens Højlund i Vinge.
» Anne Jensdatter - 21 år, tjener Niels Frandsen i Langå.
> Maren Lauridsdatter g.m. Niels Caspersen i Hjermind. Død og efterladt:
» Casper Nielsen - 19 år
» Ellen/Else Nielsdatter - 28 år
» Anne Nielsdatter - 26 år
• Halvsøster Anne Jensdatter. Enke efter Anders Nielsen Ilsøe i Torup eller Tå-num. (Begge steder er nævnt).
• Halvsøster Maren Jensdatter g.m. Claus Pedersen i Tånum. Død og efterladt:
> Peder Clausen i Tånum.
Oplysning:
Christen Ilsøe mødte på sin moder, Anne Jensdatters vegne.

646. Peder Jensen Skiøtt i Hammershøj indsidder 28/12-1786 F. 309b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Anders Michelsen i Hammershøj
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Pedersen bortrømt for 24 år siden. Ingen i hjemmet ved, hvor han er.
• Johanne Pedersdatter g.m. skoflækker Johan Henriksen Fich i Hobro.
• Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Hegedal ved Hobro.
• Anne Pedersdatter g.m. Niels Giermandsen i Tindbæk. Død og efterladt:
> Peder Nielsen - 12 år, i Hvidding.
> Kirsten Nielsdatter - 11 år, hjemme hos faderen.
> Birthe Nielsdatter - 9 år, i Hammershøj.
Oplysninger:
Afdøde havde tidligere haft fæste på en gård i Hammershøj.
På de fraværendes vegne blev beskikket: Niels Krog af Hammershøj.

647. Karen Pedersdatter i Hjermind 10/7-1787 F. 311b
Enkem. Peder Jensen Løich
Hendes børn:
• Karen Jensdatter - 33 år, hos stedfaderen.
• Maren Jensdatter - 31 år, tjener Mad. Lauridsen i Lee.
• Anne Jensdatter - 29 år, g.m. Peder Jensen Kolbech i Hjermind.
Barn af dette ægteskab:
• Dorthe Pedersdatter - 24 år, g.m. smed Henrik Hermansen i Hjermind.
Oplysning:
Skiftebrev af 30/6-1760 efter børnene af 1. Ægteskab.

648. Anne Madsdatter i Torup 14/7-1787 F. 313b
Enkem. Christen Jensen Hollerup
Børn:
• Jens Christensen - 24 år, hjemme.
• Kirsten Christensdatter - 27 år, hjemme.
Oplysning:
Datteren Kirsten er svagelig.

649. Maren Jakobsdatter i Hammershøj 27/9-1787 F. 314b
Enkem. Axel Nielsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Jakob Jensen - 28 år, husfæster i Hammershøj.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Axelsen - 11 år, hjemme.
• Kirsten Axelsdatter - 17 år, hjemme.
• Maren Axelsdatter - 14 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Eske Jakobsen i Hammershøj.
Oplysning:
Faderen ønskede, at sønnen Jens Axelsen måtte overtage fæstet på gården, når denne blev voksen.

650. Anders Rasmussen i Terp (Hyrde) 30/10-1787 F. 315a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Christen Nielsen Degn i Terp
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Anders Andersen - 32 år, indsidder hos Søren Andersen i Torup.
• Rasmus Andersen - 28 år, tjener Peder Skiemt i Langå.
• Jens Andersen - 17 år, tjener Søren Andersen i Langå.
• Katrine Andersdatter - 36 år, g.m. Christen Jensen i Over Hornbæk.
Barn af dette ægteskab:
• Karen Andersdatter, hjemme hos moderen.

651. Kirsten Jensdatter i Torup 21/1-1788 F. 315b
Enkem. Jens Simonsen smed
Børn:
• Giertrud Jensdatter - 7 år
• Maren Jensdatter - 5 år
T.V. Afdødes far Jens Christensen Smed i Vinge.
Oplysning:
Afdødes søsters mand Christen Jensen i Værum.

652. Maren Nielsdatter i Tindbæk 9/2-1788 F. 316b
Enkem. Jens Jensen Lauridsen husmand
Børn:
• Kirsten Jensdatter - 8 år
• Maren Jensdatter - 6 år
T.V. Afdøde søsters mand Søren Kræmer i Tindbæk.

653. Anne Nielsdatter i Terp 6/3-1788 F. 317b
Enkem. Mourits Pedersen
Børn:
• Peder Mouritsen - 7 år
• Niels Mouritsen - 4 år
• Karen Mouritsdatter - 9 år
T.V. Afdødes bror Peder Nielsen i Dengsø.
Oplysning:
Der var en kiste med initialer: A.N.D.D.S. 1777.

654. Dorthe Lauridsdatter i Tindbæk 21/1-1788 F. 318b
Enkem. Christian Sørensen hyrde
Børn:
• Maren Christiansdatter - 25 år, tjener på Bjellerup Ladegaard.
• Dorthe Christiansdatter - 20 år, hjemme.
• Mette Christiansdatter - 14 år, hjemme.
• Jens Christiansen - 16 år
Oplysning:
Enkemandens søster: Karen Sørensdatter i Harridslev præstegård.

655. Bodil Christensdatter i Hvidding 15/5-1788 F. 319b
Enkem. Christen Sørensen Smed
Barn:
• Søren Christensen – 7 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Morten Christensen i Hvidding.

656. Laurids Christensen i Løvskal 1/4-1788 F. 320a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Bror Niels Christensen Offersen i Terp
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Anne Lauridsdatter – 19 år, hjemme.
F.M. Hendes morbror: Jens Smed i Torup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Dorthe Jensdatter:
• Christen Lauridsen – 13 år, hjemme.
• Dorthe Lauridsdatter – 16 år, hjemme.
• Maren Lauridsdatter – 7 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Søren Christensen i Sønder Tulstrup.
Oplysninger:
Afdødes bror: Jens Christensen i Løvskal.
Datteren Anne var tillagt arv efter skiftebrev af 24/10-1770.
De andre børn var tillagt arv efter skiftebrev af 9/1-1782. Deres mor bliver da kaldt Dorthe Christensdatter.
Datteren Dorthe’s moster g.m. Jens Michelsen i Helstrup har tilbudt af opdrage hende som sit eget barn.

657. Peder Louring i Løvskal Indsidder 26/5-1788 F. 323b
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Smed Niels Kjeldsen i Tindbæk
Børn:
• Niels Pedersen – 7 år, hjemme.
• Else Pedersdatter – 12 år, tjener Jens Sørensen i Lee.
• Maren Pedersdatter – 7 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Anders Louring i Ilsø.

658. Mads Thomasen Ydsen i Løvskal 20/2-1788 F. 324b
Selvejer.
Arvinger:
• Bror: Jens Thomasen i Tindbæk.
• Søster : Kirsten Thomasdatter. Enke efter Jens Rytter i Løvskal.
• Søster: Dorthe Thomasdatter g.m. Anders Lauridsen, skomager og indsidder hos Laurids Pind i Vinge.
• Halvbror: Jens Madsen i Tindbæk. Død og efterladt:
> Peder Jensen – 9 år
> Karen Jensdatter – 22 år
> Inger Jensdatter – 14 år
Alle 3 børn hjemme hos stedfaderen Hans Jensen Louring i Tindbæk.
Oplysninger:
Den afdøde havde en fæstemø: Bodil Jensdatter. Datter af Jens Nørgaard i Tind-bæk. Arvingerne beskyldte fæstemøen for at have skjult 200 Rd til boet.

659. Niels Pedersen Giermandsen i Tindbæk 15/3-1788 F. 327b
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Amdi Nielsen i Tindbæk
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Søren Nielsen – 23 år, tjener Niels Serup i Hvidding.
• Peder Nielsen – 16 år, tjener Christen Espensen i Hvidding.
• Kirsten Nielsdatter – 13 år
• Birthe Nielsdatter – 11 år, hos Peder Skiøtts enke i Hammershøj.
Barn af dette ægteskab:
• Søren Nielsen – 2 år
F.M. Afdødes brødre: Søren Pedersen i Hvidding og Jens Pedersen Lykke
i Tindbæk.

660. Anders Pedersen i Løvskal husmand 10/7-1788 F. 329b
Enke: Anne Marie Christensdatter L.V. Anders Mortensen i Krog
Arvinger:
• Hans bror: Christen Pedersen – 40 år, husmand i Vester Velling.
• Hans bror: Peder Pedersen – 36 år, gift og til huse hos broderen.
• Hans søster: Maren Pedersdatter – 27 år, ugift, tjener Søren Lauridsen i Tå-num.
F.M. Jens Nielsen Knap.
Oplysning: Enken blev ved stedet.

661. Anders Mortensen i Hvidding 10/11-1788 F. 330a
Aftægtsmand, boede hos Anders Jensen.
Arvinger:
• Bror: Christen Mortensen i Hvidding. Død og efterladt:
> Morten Christensen i Hvidding.
> Bodil Christensdatter g.m. Christen Smed i Hvidding. Død og efterladt:
» Søren Christensen – ½ år, hjemme hos faderen.
> Dorthe Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Hammershøj. Død og efterladt:
» Christen Jensen – 15 år, hjemme hos faderen.
» Maren Jensdatter – 10 år, hjemme hos faderen.
• Halvsøster: Dorthe Mortensdatter g.m. Michel Pedersen i Hvidding. Død og ef-terladt:
> Peder Michelsen i Vorning. Død og efterladt:
» Michel Pedersen, i Gammelby på Tjele gods.
» Jens Pedersen – 38 år, tjener i Foulum.
» Mette Pedersdatter g.m. Anders Mouritsen i Vorning.
» Dorthe Pedersdatter g.m. Oluf Nielsen Skovfoged i Lindum.
> Morten Michelsen, her i Hvidding.
> Christen Michelsen, her i Hvidding.
• Halvsøster: Maren Mortensdatter g.m. Axel Jensen i Hammershøj. Begge døde og efterladt:
> Maren Axelsdatter i Hammershøj. Død og efterladt:
» Thomas Jensen i Hammershøj.
» Axel Jensen i Hammershøj.
> Kirsten Axelsdatter g.m. Niels Krog i Hammershøj.
> Bodil Axelsdatter g.m. Jens Floes i Holm. Død og efterladt:
» Axel Jensen i Holm.
» Dorthe Jensdatter g.m. Søren Pedersen i Hvidding.
» Margrethe Jensdatter g.m. Henrik Christiansen i Hammershøj.
> Giertrud Axelsdatter i Holm.

662. Maren Nielsdatter i Tånum 25/11-1788 F. 334a
Enke efter Niels Michelsen
Børn:
• Michel Nielsen – 35 år, i Tånum.
• Niels Nielsen – 29 år, bor her på gården.
Oplysning:
Sønnen Michel har for kort tid siden overtaget salig Jens Poulsens fæste i Tånum og agtet enken.

663. Niels Nielsen Smed i Løvskal 25/4-1788 F. 334b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Peder Nielsen Ydsen
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Niels Nielsen i Løvskal.
• Jens Nielsen i Løvskal.
• Steffen Nielsen i Hvidding. Død og efterladt:
> Frands Steffensen – 9 år
> Niels Steffensen – 8 år
> Steffen Steffensen – 5 år
• Laurids Nielsen Smed i Hjorthede.
• Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Andersen i Løvskal.
• Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Andersen. Begge døde og efterladt:
> Anne Lauridsdatter –12 år.

664. Niels Sørensen Bødker i Løvskal Husfæster 23/4-1788 F. 336b
Arvinger:
• Bror: Jens Sørensen Bødker Smed – 65 år, i Øe på Viskum gods.
• Bror: Søren Sørensen Bødker, gift og bosat i Krog på Himmestrup gods. Død og efterladt:
> Anders Sørensen – 19 år, hos moderen.
> Søren Sørensen – 14 år, hos moderen.
> Bodil Sørensdatter – 17 år, tjener i Vejrumholt.
• Søster: Anne Sørensdatter. Enke efter Michel Taarup i Langå.
Oplysning: Søsteren Anne Sørensdatter var blind på dette tidspunkt.

665. Jens Nielsen Haarboe i Hjermind 24/1-1789 F. 343a
Enke: Kirsten Jespersdatter L.V. Jørgen Christensen i Hjermind
Hans børn af 2 ægteskaber:
• Niels Jensen – 18 år, hjemme.
• Jesper Jensen – 11 år, hjemme.
• Jens Jensen – 6 år, hjemme.
• Anne Jensdatter – 20 år, tjener Peder Møller i Hjermind.
• Inger Jensdatter – 4 år, hjemme.
• Anne Jensdatter – 2 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter – 13 år
F.M. Deres halvbror Anders Nielsen.
Oplysning: Enken blev ved stedet.

666. Michel Christensen Braad i Hjermind 9/3-1789 F. 344a
Husmand
Enke: Anne Christensdatter L.V. Hendes bror Oluf Christensen i Lee
Børn:
• Christen Michelsen – 17 år, tjener Christen Krog i Lee.
• Maren Michelsdatter – 19 år, hjemme.
F.M. Christen Lauridsen i Hjermind.

667. Kirsten Rasmusdatter i Tånum 6/5-1788 F. 344b
Enkem. Jens Pedersen
Barn:
• Peder Jensen – 9 uger
T.V. Thomas Rasmussen i Stevnstrup.

668. Kirsten Jensdatter i Hjermind 9/7-1789 F. 346a
Enkem. Jørgen Christensen
Børn:
• Christen Jørgensen – 1 år, hjemme.
• Maren Jørgensdatter – 6 år, hjemme.
T.V. Afdødes brødre: Christen Ilsøe i Rønge og Niels Ilsøe i Torup.

669. Jens Poulsen i Tånum 14/7-1788 F. 347a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Søren Lauridsen i Tånum
Barn af hans tidl. ægteskab med Sidsel Eriksdatter :
• Niels Jensen – 12 år, hos stedmoderen.
F.M. Afdødes bror: Anders Poulsen i Tånum.
Oplysninger:
Enken blev g.m. Michel Nielsen, der overtog fæstet.

670. Anders Andersen i Kvorning aftægtsmand 12/6-1788 F. 349b
Børn:
• Anders Andersen i Hammershøj.
• Hans Andersen, har gården her i fæste.
• Giertrud Andersdatter g.m. Niels Sørensen i Hammershøj. Død og efterladt:
> Søren Nielsen, i Nørbæk.
> Anders Nielsen – 23 år, tjener i København.
> Peder Nielsen – 20 år, tjener i København.
> Marie Nielsdatter – 19 år, i København.
• Karen Andersdatter g.m. Jens Madsen i Hammershøj. Død og efterladt:
> Niels Jensen – 16 år, hos faderen Jens Madsen i Hammershøj.
• Maren Andersdatter g.m. Christen Louring i Kvorning.

671. Karen Pedersdatter i Hjermind 9/3-1789 F. 351a
Enkem. Anders Nielsen Haarboe indsidder
Arvinger:
• Hendes bror: Christen Pedersen i Løvskal. Død og efterladt:
> Peder Christensen – 30 år, bortrømt for 2 år siden og bor i Vester Linnet, sydøst for Ribe.
> Jens Christensen – 28 år, landsoldat hos enken Kirsten Christensdatter i Aarup.
> Anne Marie Christensdatter – 34 år g.m. husmand Rasmus Pedersen i Løvskal.
> Anne Christensdatter – 32 år g.m. Laurids Smed i Hjorthede.
> Karen Christensdatter – 26 år, ugift, hos Niels Andersen i Tindbæk.
• Hendes søster: Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Kolbeck, her i Hjermind.
• Hendes søster: Anne Pedersdatter g.m. Niels Andersen i Vinkel. Død og efter-ladt:
> Anders Nielsen – 36 år, i Vinkel på Randrup gods.
> Peder Nielsen – 29 år, landsoldat hos Thomas Hansen i Randers.
• Hendes søster: Anne Nielsdatter – 34 år, ugift, tjener i Nørre mølle ved Viborg.
• Hendes søster: Birthe Nielsdatter – 32 år, ugift, tjener i Ilsø.
• Hendes søster: Maren Nielsdatter – 30 år, ugift, tjener i Aalum.

672. Christen Nielsen Skriver i Hjermind 7/11-1788 F. 353a
Boede hos Niels Nielsen Skriver.
Arvinger:
• Bror: Niels Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Nielsen, gårdmand her på stedet.
> Jens Nielsen, her på stedet.
> Anders Nielsen, tjener Kjeld Jørgensen i Torup.
• Bror: Jens Nielsen. Død og efterladt:
> Karen Jensdatter g.m. Christen Ilsøe i Ilsø.
• Søster: Anne Nielsdatter g.m. Joen Jensen i Nøddelund. Død og efterladt:
> Jens Joensen. Død og efterladt:
» Jens Jensen – 14 år, bor hos sin mor i Nøddelund.

673. Dorthe Andersdatter i Løvskal Ugift 5/10-1789 F. 354b
Boede hos halvbroderen Søren Andersen Handskemager.
Arvinger:
• Søster: Maren Andersdatter i Kølsen. Enke.
• Søster Kirsten Andersdatter g.m. Hans Olufsen i Tindbæk.
• Halvbror: Søren Andersen Handskemager, her på stedet.
• Halvbror: Michel Andersen, i Stevnstrup.
• Halvbror: Lauge Andersen. Død og efterladt:
> Anne Laugesdatter, hos Hans Olufsen i Tindbæk.
• Halvsøster: Anne Andersdatter g.m. Peder Bech i Kølsen. Død og efterladt:
> Maren Pedersdatter – 23 år, tjener i Viborg.
> Karen Pedersdatter – 22 år, tjener Michel Andersen i Stevnstrup.
> Birthe Pedersdatter – 16 år, tjener i Vorred.
Oplysninger:
Anders Jensen af Kølsen mødte på sin mor: Maren Andersdatter vegne.
Afdøde havde i mange år opholdt sig hos halvbroderen, hvor hun havde været til byrde og besvær på grund af mange års svagelig helbred.

674. Birthe Lauridsdatter i Terp 26/1-1789 F. 355a
Enkem. Peder Jepsen husmand
Ingen børn. Den afdøde var født uden for ægteskab. Moderen død, og manden
havde ikke kendskab til evt. familie.
På arvingernes vegne blev beskikket: Jens Frederiksen i Terp.

675. Mads Christensen i Ilsø 15/5-1789 F. 356b
Enke: Kirsten Michelsdatter L.V. skoleholder Søren Jensen i Vinge
Hans barn af et tidl. ægteskab med Karen Andersdatter:
• Karen Madsdatter g.m. Giermand Mortensen i Tjele mølle.
Børn af dette ægteskab:
• Christen Madsen - 12 år
• Michel Madsen - 10 år
• Christen Madsen - 9 år
• Anders Madsen - 8 år
F.M. Afdødes søstersøn: Christen Sørensen Bach i Ilsø og
farbror Jens Christensen Ilsøe i Terp.
Oplysning:
Enken blev ved gården og ægtede Jensen.

676. Anders Jensen Hollerup i Løvskal 1/8-1789 F. 360a
Enke: Kirsten Mogensdatter L.V. Skovridder Sandberg i Løvskal
Børn: Senere: Jens Caspersen i Løvskal.
• Lauge Andersen - 10 år, hos moderen.
• Jens Andersen - 9 år, hos Peder Sørensen i Hollerup.
• Mogens Andersen - 6 år, hos moderen.
• Søren Andersen - 5 år, hos moderen.
• Søren Andersen - 3 år, hos moderen.
• Niels Andersen - 1½ år, hos moderen.
• Anne Andersdatter - 8 år, hos moderen.
F.M. Farbror Christen Jensen Hollerup i Torup og
farbrors søn Peder Sørensen i Hollerup.
Oplysninger:
Enken giftede sig med Peder Christensen.
Den afdøde havde lånt 450 Rd til sin svoger Jens Søren Holch i Helsted ved Randers.
Peder Sørensen i Hollerup kunne p.g.a. svaghed ikke komme til skifteforretningen og sendte i stedet sin svoger Peder Sørensen Bach i Løvskal.

677. Mette Rasmusdatter i Rønge Ugift 20/4-1786 F. 366a
Boede hos sin far Rasmus Bagge.
Barn:
• Rasmus Christophersen - 2 dage, født uden for ægteskab.
F.M. Afdødes bror: Jens Bagge og far: Rasmus Bagge.
Oplysninger:
Den afdødes far: Rasmus Bagge, her på stedet.
Den afdødes morbror: Peder Bonde.
Christopher Hansen fra Winterberg i Vestfalen opholdt sig på stedet og tilstod at
være barnets far.
Barnet blev det 1. år anbragt hos Mogens Hansen i Løvskal, og derefter det næste
halve år skulle det være hos Christen Koue i Hjorthede.
Afdøde havde tjent faderen i 21 år.

678. Jens Rasmussen Bødker i Vester Velling husmand 1/4-1789 F. 368a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Markus Sørensen i Løvskal og
Arvinger: Søren Nielsen Knap i Vester Velling
• Hans helbror Mads Rasmussen Knap. død og efterladt:
> Rasmus Madsen - 10 år, hos moderen i Vinge.
> Jens Madsen - 7 år, hos moderen i Vinge.
> Maren Madsdatter - 1½ år, hos moderen i Vinge.
• Hans helsøster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Bagge i Langå. Begge døde og efterladt:
> Rasmus Pedersen Bagge - 32 år, i Løvskal.
> Maren Pedersdatter - 24 år, tjener på Søbygaard.
• Hans halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Søren Eskesen i Øster Velling. Beg-ge døde og efterladt:
> Peder Sørensen - 44 år, hyrde i Øster Velling.
> Rasmus Sørensen - 40 år, gårdfæster i Øster Velling.
Oplysninger:
På grund af ælde og svaghed kan enken ikke forestå gården. Den bliver fæstet af Søren Nielsen Knap, og enken får et lille kammer og bliver forsørget af ham.
På arvingernes vegne mødte: Hans Nielsen Kræmmer af Vester Velling.

679. Niels Sørensen i Sønderbæk 6/5-1790 F. 370a + 381b + 383b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Christen Christensen i Kvorning
Børn:
• Søren Nielsen - 10 år
• Kirsten Nielsdatter - 6 år
• Dorthe Marie Nielsdatter (født efter faderens død).
F.M. Afdødes halvbrødre Giermand Pedersen i Borup og
Christen Pedersen i Sønderbæk.
Oplysninger:
Senere fik enken en ny L.V.: Laurids Pedersen Smed i Sønderbæk.
Gården blev fæstet af Michel Nielsen.

680. Jens Andersen Drejer i Terp husmand 18/5-1790 F. 371a + 377a
Enke: Birthe Marie Nielsdatter L.V. Otto Frederik Jensen i Terp
Barn:
• Anders Jensen - 5 år, hjemme.
F.M. Afdødes mosters søn: Søren Andersen i Holmhuset på Skaungaard gods
Oplysninger:
Enken giftede sig med Christen Christensen.
Der fandtes en kiste med initialerne: B.A.D.L.S. 1752.

681. Anne Andersdatter i Terp 18/5-1790 F. 372a + 378a
Boede hos Jens Andersen Drejer.
Enke efter Laurids Andersen i Lee.
Arvinger:
• Bror Jens Andersen Drejer. Død og efterladt:
> Anders Jensen - 5 år, hos moderen i Terp.
F.M. Søren Andersen i Holmhuset på Schaunsgaards gods.
• Søster Barbara Andersdatter. Død og efterladt barn født uden for ægteskab:
> Anders Jensen - 34 år, tjener i Mammen.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet huset i Lee efter mandens død, og nu blev hendes ejendele flyttet til Terp, hvor skiftet blev foretaget.

682. Niels Andersen Bering i Hammershøj 26/5-1790 F. 373a + 376a
Enke: Elene Rasmusdatter L.V. Niels Jensen Engedahl i Hammershøj
Børn:
• Johanne Nielsdatter - 9 år, hjemme.
• Karen Nielsdatter - 7 år. hjemme.
• Mette Marie Nielsdatter - 5 år, hjemme.
• Anne Nielsdatter - 4 år, hjemme.
• Kirsten Nielsdatter - 2 år, hjemme.
F.M. Afdødes far Anders Jensen Bering i Løvskal.
Oplysninger:
Enken ægtede Christen Nielsen, der fæstede gården.
Enken kalder sig i underskriften på skiftet: Lene Rasmusdatter.

683. Dorthe Pedersdatter i Vester Velling 6/7-1790 F. 374b
Enkem. Søren Jensen Tang
Børn:
• Peder Sørensen - 13 år, hjemme.
• Anne Marie Sørensdatter - 11 år, hjemme.
• Else Marie Sørensdatter - 7 år, hjemme.
• Maren Sørensdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Christen Koue i Vester Velling.

684. Peder Jepsen i Terp 21/7-1790 F. 375a + 381a + 389b + 391a
Enke: Birthe Jakobsdatter L.V. Christen Nielsen Degn i Terp
Barn:
• Else Marie Pedersdatter, født efter faderens død.
F.M. Otto Frederik Jensen i Terp (født værge).

685. Anders Madsen i Ilsø 30 år. Ugift. Afskediget rytter. 24/8-1790 F. 376b
Oplysninger:
Afdøde havde tjent 2 år hos Jens Rørbæk i Ilsø.
Den afdøde skulle være født i København, og andet vidste man ikke.
Christen Sørensen Bach i Ilsø blev beskikket på arvingernes vegne.
Til stede var Christen Bach, Jens Rørbæks kone og broder Mads Møller.

686. Dorthe Christensdatter i Hvidding 25/10-1790 F. 379a
Enkem. Jens Jensen Batum
Arvinger:
• Hendes bror Peder Christensen i Vejrum.
• Hendes søster Maren Christensdatter g.m. Thomas Nielsen i Batum.
• Hendes søster Anne Christensdatter g.m. Jakob Lauridsen Torsager i Batum.
Oplysning:
Broderen Peder Christensens søn Christen Pedersen tjente her på stedet.

687. Oluf Jensen Hviid i Løvskal 9/11-1790 F. 379b + 389a
Enke: Karen Nielsdatter
Børn: >
F.M. Peder Jensen Hviid.
Det er et meget mangelfuldt skifte.

688. Peder Jensen i Ilsø 23/11-1790 F. 383a
Enke: Kirsten Michelsdatter L.V. Skoleholder Søren Jensen i Vinge
Arvinger:
• Hans bror Jens Jensen - 73 år, i Gundestrup ved Assentoft.
• Hans bror Niels Jensen i Lerbjerg på Frisenborg gods.
Oplysninger:
På grund af Jens Jensens svaghed mødte hans søn Jens fra Gundestrup.
Enken blev ved gården.

689. Jens Jensen Docter i Vester Velling 15/12-1790 F. 384a + 387a
Boede hos husmand Jens Iversen.
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Jens Iversen
Arvinger:
• Hans bror Peder Jensen Docter i Torup.
• Hans søster Dorthe Marie Jensdatter g.m. Anders Nielsen Louring i Hjermind. Begge døde og efterladt:
> Birthe Andersdatter g.m. Peder Lauridsen i Tindbæk.
> Kirsten Andersdatter - 36 år, ugift, bor hos Peder Kjeldsen i Haslund.
L.V. Søren Jensen Tang i Vester Velling.

690. Kirsten Jensdatter i Vester Velling 15/12-1790 F. 384b
Enke efter Christen Sørensen Snedker. husmand
Børn:
• Jens Christensen, husfæster i Vester Velling.
• Anders Christensen, husfæster i Vester Velling.
• Kirsten Christensdatter g.m. Christen Skrædder i Langå.
• Mette Christensdatter. Enke efter hyrden Anders Rasmussen i Terp. Hun bor i Stevnstrup.
• Dorthe Christensdatter, indsidder i Stevnstrup.
• Anne Christensdatter, opholder sig i stervbostedet.
Anne Christensdatter havde i 15 år underholdt og plejet sin gamle og svagelige moder uden løn eller vederlag.

691. Simon Jensen Holbech i Løvskal 11/1-1791 F. 385a + 390a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Søren Frederiksen i Løvskal
Barn:
• Jens Simonsen - 4 år
F.M. Nærmeste født værge var Jens Ottesen i Vissing. Da han ikke mødte,
blev Niels Vestergaard i Løvskal beskikket.
Oplysning:
Enken giftede sig med Niels Jensen Rytter, der overtog fæstet på huset.

692. Laurids Christensen i Vester Velling 28/2-1791 F. 386b + 388a + 394a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Mads Laugesen i Vester Velling
Børn:
• Jens Lauridsen - 30 år, her ved stedet.
• Dorthe Lauridsdatter - 44 år, ved Lybæk.
• Maren Lauridsdatter - 42 år, g.m. husmand Mads Pedersen Knap i Vester Vel-ling.
• Abelone Lauridsdatter - 40 år, g.m. Hans Nielsen Kræmmer i Vester Velling.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

693. Jens Pedersen Docter i Vester Velling 17/3-1791 F. 387a + 389b
Enke: Dorthe Jensdatter L.V. Hendes bror Søren Jensen i Stevnstrup
Børn:
• Jens Jensen - 12 år, hjemme.
• Peder Jensen - 9 år, hjemme.
• Maren Jensdatter - 15 år, hjemme.
• Ellen Jensdatter - 1 år, hjemme.
F.M. Nærmeste værge Jens Iversen i Vester Velling.

694. Karen Jensdatter i Terp 9/6-1791 F. 391b
Enkem. Peder Jensen Smed
Barn:
• Jens Pedersen - 3 år
T.V. Laurids Jensen i Hollerup og Jens Smed i Vinge.

695. Peder Docter og hustru Maren Nielsdatter i Vester Velling
Indsidder. 19/8-1791 F. 393a
Arvinger:
• Søn Jens Pedersen Docter. Død og efterladt:
> Jens Jensen - 13 år
> Peder Jensen - 10 år
> Maren Jensdatter - 15 år
> Ellen Jensdatter - 2 år
Alle 4 hos deres stedfar Peder Jensen i Vester Velling.
• Søn Søren Pedersen, har været soldat 12 år, rømt for 3 år siden, vides ej hvor er.
• Datter Ingeborg Pedersdatter g.m. Mads Christensen Holk i Øster Velling.
• Datter Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Iversen, her i stervboen.
Oplysning: I skiftet bliver sønnen Jens Pedersen omtalt som afdødes bror. Det må være en fejl.

696. Anne Andersdatter i Terp 22/12-1791 F. 395b
Enkem. Christen Nielsen Johan indsidder
Arvinger:
• Hendes bror Mogens Ibsen i Løvskal.
• Hendes bror Christen Andersen i Langå. død og efterladt:
> Anders Christensen, husmand i Langå.
• Hendes bror Jens Andersen i Langå. Død og efterladt:
> Anders Jensen, husmand i Langå.
> Søren Jensen. Død og efterladt:
» Niels Sørensen Rekrut, tjener Hr. Høeg i Hjermind.
» Jens Sørensen Rekrut, tjener Morten Skomager i Vester Velling.
» Ib Sørensen, tjener på Karmark.
» Anders Sørensen – 18 år, hjemme hos moderen Kirsten Ibsdatter i Vinge.
> Ellen Jensdatter g.m. husmand Christen Kjeldsen i Grensten.
• Hendes bror Rasmus Andersen i Vester Velling. Død og efterladt:
> Henning Rasmussen - 10 år, hjemme hos moderen Dorthe Henningsdatter i Vester Velling.
> Ellen Rasmusdatter - 23 år, tjener Niels Andersen i Øster Velling.
> Mette Rasmusdatter - 16 år, tjener i Svejstrup.
• Hendes søster Maren Andersdatter g.m. Morten Pedersen i Krog. Begge døde og efterladt:
> Anders Mortensen i Krog.
> Ellen Mortensdatter g.m. Jens Johan i Terp.
> Birthe Mortensdatter, tjener i Foulum præstegård.

697. Anne Thomasdatter i Dengsø 28/12-1791 F. 396b
Enkem. Peder Nielsen
Børn:
• Niels Pedersen - 12 år, hjemme.
• Thomas Pedersen - 10 år, hjemme.
• Karen Pedersdatter - 13 år, hjemme.
T.V. Peder Thomasen i Vester Velling.

698. Peder Lauridsen i Tindbæk 17/1-1792 F. 397b
Enke: Birthe Andersdatter L.V. Amdi Nielsen i Tindbæk
Barn:
• Dorthe Marie Pedersdatter - 6 år
F.M. Født værge på afdødes side: Niels Christensen i Lee.

699. Anne Jensdatter i Hvidding 30/5-1792 F. 398a
Enkem. Christen Sørensen Smed
Arving:
• Hendes far, Jens Pedersen i Vorning.
Oplysning:
Afdødes brødre: Peder Jensen og Jens Jensen, begge i Vorning.

700. Søren Nielsen Degn i Terp 5/12-1792 F. 399a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Michel Jensen i Terp
Børn af hans 1. ægteskab:
• Maren Sørensdatter - 38 år, tjener i Terp.
• Karen Sørensdatter - 36 år, tjener i Helstrup.
• Børn af dette ægteskab:
• Christen Sørensen - 33 år, tjener Jens Ledefoged i Vester Velling.
• Niels Sørensen - 26 år, tjener Michel Jensen i Terp.
• Kirsten Sørensdatter - 30 år, tjener i Grensten.
• Maren Sørensdatter - 27 år, tjener i Langå.
Oplysning:
Afdødes bror: Christen Johan i Terp.

701. Dorthe Rasmusdatter i Tindbæk 31/12-1792 F. 399b
Enkem. Niels Holst - indsidder
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Johan Espensen - 30 år, i Randers.
• Poul Espensen - 27 år, i Vissing.
• Jens Espensen - 23 år, tjener på Eskær i Salling.

702. Niels Thomasen Nørgaard i Vester Velling 30/4-1793 F. 402a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Mads Pedersen i Vester Velling
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Thomas Nielsen. Død og efterladt:
> Peder Thomasen - 21 år, i Galten.
> Jens Thomasen - 16 år, i Galten.
> Anne Thomasdatter i Stabrand i Sønder Herred.
• Niels Nielsen Nørgaard, forpagter på Ingvorstrup ved Grenå.
• Maren Nielsdatter g.m. Anders Lante i Sønderbæk.
• Kirsten Nielsdatter i Stabrand.

703. Jens Jensen Skrædder i Løvskal 10/6-1793 F. 403a + 405a +
husmand. 408b
Enke: Ellen Christensdatter L.V. Anders Jensen Bering i Løvskal
Arvinger:
• Hans bror Anders Jensen - 40 år, indsidder i Lee.
• Hans søster Karen Jensdatter g.m. Søren Maals i Vorup. Død og efterladt:
> Dorthe Sørensdatter - 16 år, hjemme hos faderen i Tebbestrup.
> Maren Sørensdatter - 14 år, hjemme hos faderen i Tebbestrup.
• Hans søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Terp. Begge døde og efter-ladt:
> Maren Sørensdatter - 38 år, tjener hr. prokurator Høeg i Randers.
> Karen Sørensdatter - 36 år, tjener Niels Jensen i Helstrup.
F.M. Nærmeste født værge: Christen Nielsen i Terp.
Oplysninger:
For arvingerne beskikket Christen Mogensen i Løvskal.
Enkens far: Christen Jensen Bering i Terp.
Enkens farbror Anders Jensen Bering i Løvskal.
Fæstet blev overtaget af Niels Andersen Skiblund.

704. Charlotte Louise Evaldsen / Evald i København Ugift 3/7-1793 F. 403b
Arvinger:
• Bror Hr. Jørgen Evaldsen i Randers.
• Bror Christen Evaldsen, sognepræst i Værum og Ørum.
• Søster Lucie Evaldsdatter g.m. inspektør Meden i København.
• Søster Mette Margrethe Evaldsdatter g.m. Hr. Muhle på Skovgaard på Fyn.
• Søster Dorthe Hedevig Evaldsdatter, ugift, på Sjælland.
• Søster Anne Katrine Evaldsdatter, ugift, opholder sig hos søsteren på Fyn.
Oplysninger:
Afdøde døde i København; men skiftet blev foretaget på Skjern Hovedgård.
Afdøde havde en del arvemidler i Overformynderiet.
Jørgen Evaldsen fremlagde et skiftebrev af 19/4-1765 efter afdødes sal. mor og far, og et skiftebrev af 24/1-1785 efter afdødes afg. bror Jens Nicolai Evaldsen.
Arven blev delt mellem de 2 ugifte søstre.

705. Jens Rasmussen Tind i Terp 11/8-1793 F. 406b
Enke: Anne Frederiksdatter L.V. Jens Frederiksen i Terp
Arvinger:
• Hans helbror Niels Rasmussen Tind - 69 år, i Torup på Ulstrup gods.
• Hans helbror Søren Rasmussen - 66 år, i Øster Velling på Ulstrup gods.
• Hans halvbror Rasmus Nielsen Tind, husmand i Løvskal.
T.V. Beskikket: Mourits Pedersen i Terp.
Oplysninger:
Enken blev ved gården hos sin søn.

706. Christen Michelsen i Terp Ugift 9/9-1793 F. 407b
Arvinger:
• Mor Anne Frederiksdatter i Terp. L.V. Jens Frederiksen i Terp
• Bror Niels Michelsen - 22 år
Kurator: Christen Christensen i Terp.
Oplysninger:
Afdødes far: Sal. Michel Christensen Taarup.
Der var arv stående i Overformynderiet, iflg. testamente af salig Niels Christensen Lindgaard – 17/1-1772.
En skrivelse fra Eleonora von Raben, grevinde af Skeel til Ulstrup: ”Har modtaget af og skyldig være til gårdmand Jens Tinds stedsøn Christen Michelsen i Terp 100 Rd.”
Se skifte af 18/3-1778.

707. Johanne Christensdatter i Hammershøj 30/12-1793 F. 409b + 412a
Enkem. Anders Andersen
Børn:
• Anders Andersen - 41 år, gårdmand og udflytter i Læsten.
• Christen Andersen - 32 år, brændevinsmand i København.
• Jens Andersen - 28 år, hjemme.
• Peder Andersen - 22 år, hjemme.
• Maren Andersdatter - 20 år.
Oplysninger:
På de fraværende arvingers vegne blev beskikket: Hans Lauridsen i Hammershøj.
Jens Pedersen af Hammershøj mødte på Christen Andersens vegne.

708. Kirsten Pedersdatter i Vester Velling 24/1-1794 F. 410b
Enkem. Jens Iversen husmand
Børn:
• Iver Jensen - 5 år, hjemme.
• Jens Jensen - 2 år, hjemme.
T.V. Peder Jensen Kok i Vester Velling.
Oplysning:
Afdødes farbror: Jens Docter g.m. Karen Pedersdatter.

709. Ellen Jensdatter i Løvskal 1/3-1794 F. 413b
Enkem. Jens Caspersen
Børn:
• Casper Jensen - 12 år, hjemme.
• Ellen Jensdatter - 24 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 21 år, hjemme.
• Anne Jensdatter - 14 år, hjemme.
• Dorthe Jensdatter - 7 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Michel Jensen i Terp.

710. Karen Jakobsdatter i Løvskal 5/4-1796 F. 429b
Enkem. Mads Jensen Rytter hyrde
Børn:
• Jens Madsen - 6 år, hjemme.
• Birthe Madsdatter - 2 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Johannes Jakobsen, tjener Niels Nielsen i Løvskal.

711. Mette Andersdatter i Terp 23/5-1796 F. 430b
Enkem. Jens Christensen Pallesen
Barn:
• Maren Jensdatter - 4 år
T.V. Afdødes brødre Christen Andersen i Knudstrup og Vincent Andersen i Hinge.

712. Kirsten Jensdatter i Terp 17/6-1796 F. 432b
Enkem. Otto Frederik Jensen
Børn:
• Jens Otto Frederiksen - 4 år, hjemme.
• Karen Otto Frederiksdatter - 5 år, hjemme.
T.V. Jens Christensen Ilsøe i Terp.

713. Oluf Nielsen i Tindbæk aftægtsmand 11/7-1796 F. 434b + 435b
Boede hos Hans Sørensen.
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes bror Thomas Jensen i Tindbæk
Hans børn fra tidl. ægteskab:
• Niels Olufsen - ca. 40 år, kuursmed, formodes at være i Randers.
• Maren Olufsdatter - ca. 60 år, enke efter Anders Knap i Vester Velling.
• Bodil Olufsdatter - over 50 år, g.m. Jens Overgaard i Mollerup.
• Maren Olufsdatter - 50 år, g.m. Morten Sørensen i Falddal.
Barn af dette ægteskab:
• Anne Olufsdatter - 30 år, g.m. Hans Sørensen her på stedet.
Oplysning: På de fraværende arvingers vegne blev beskikket: Frands Sørensen Møller i Tindbæk.

714. Karen Nielsdatter i Løvskal 20/7-1796 F. 435a + 437b
Enkem. Anders Jensen Bering
Børn:
• Jens Andersen - 45 år, i Krog.
• Niels Andersen i Hammershøj. Død og efterladt:
> Johanne Nielsdatter - 15 år
> Karen Nielsdatter - 13 år
> Mette Nielsdatter - 11 år
> Anne Nielsdatter - 10 år
> Kirsten Nielsdatter - 8 år
Alle hjemme hos stedfaderen Christen Nielsen i Hammershøj.
• Michel Andersen - 37 år, i Løvskal.
• Kirsten Andersdatter - 34 år g.m. Niels Andersen Haarboe, her på stedet.
• Magdalene Andersdatter - 30 år g.m. husmand Markus Sørensen i Løvskal.

715. Anne Madsdatter i Ilsø 10/8-1796 F. 436a
Enkem. Christen Andreasen
Børn:
• Andreas Christensen - 7 år
• Mads Christensen - 2 år
• Dorthe Christensdatter - 4 år
T.V. Morbror Christen Madsen i Horsdal.

716. Casper Nielsen i Hvidding Ugift 21/8-1796 F. 438b
Arvinger:
• Mor Ellen Caspersdatter L.V. Christen Jensen Smed i Hvidding
• Bror Niels Nielsen - 35 år, stadsmægler i København.
• Bror Peder Nielsen Schiøtt - 29 år, tjener som gartner på Eriksholm ved Hol-bæk på Sjælland.
• Bror Anders Nielsen - 26 år, tjener her på stedet.
Oplysning:
I skiftet omtales et brev fra sønnen Peder, og da kalder han sig Peder Schiøtt.

717. Mads Laugesen i Vester Velling 7/10-1796 F. 442a + 446a + 448b
Enke: Dorthe Jensdatter L.V. Christen Michelsen i Terp
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Karen Madsdatter - 35 år g.m. Mads Pedersen Knap i Vester Velling.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Madsen - 27 år, fæstede gården.
• Laue Madsen - 21 år
• Niels Madsen - 14 år
• Christen Madsen - 12 år
• Ellen Madsdatter - 23 år
F.M. Nærmeste værge Christen Nielsen Bødker i Lille Torup.
Oplysninger:
Enken afstår gården til sønnen Jens og nyder fri husværelse, og sønnen Christen skal nyde tilbørlig kost, klæder og skolegang af broderen.

718. Maren Michelsdatter i Tindbæk 7/12-1796 F. 443b + 451a +
Boede hos Søren Andersen Handskemager 453b
Enke efter Anders Sørensen
Børn:
• Søren Andersen Handskemager - 63 år, her på stedet.
• Michel Andersen - 59 år, gårdmand i Stevnstrup.
• Laue Andersen. Død og efterladt:
> Anne Lauesdatter - 20 år, tjener her på stedet.
• Anne Andersdatter g.m. Peder Bech i Kølsen. Død og efterladt:
> Maren Pedersdatter - 27 år, formodes i Viborg.
> Karen Pedersdatter - ca. 26 år, tjener hendes morbror Michel Andersen i Stevnstrup.
> Birthe Pedersdatter - ca. 24 år, tjener gårdmand Niels Boilesen i Vorre.

719. Karen Nielsdatter i Løvskal 15/9-1796 F. 435 + 444b +
Enkem. Anders Jensen Bering husmand
Børn:
• Jens Andersen i Krog.
• Michel Andersen i Løvskal.
• Niels Andersen Bering i Hammershøj. død og efterladt:
> Johanne Nielsdatter
> Karen Nielsdatter
> Mette Nielsdatter
> Anne Nielsdatter
> Kirstin Nielsdatter
Alle 5 bor hos stedfaderen Christen Nielsen i Hammershøj.
• Kirsten Andersdatter g.m. Niels Christensen Haarboe i Løvskal.
• Magdalene Andersdatter g.m. Markus Sørensen i Løvskal.
Oplysninger:
Enkemanden afstår fæstet på huset til svigersønnen Niels Christensen Haarboe, mod at han bliver forsøget.

720. Casper Nielsen i Hvidding 17/9-1796 F. 438b + 450a
Arvinger:
• Mor Ellen Caspersdatter L.V. Christen Jensen i Hvidding
• Bror Niels Nielsen
• Bror Peder Nielsen
• Bror Anders Nielsen, overtager fæstet på gården.
Oplysning:
Anders Nielsen overtager fæstet, og moderen får fri husværelse hos ham.

721. Søren Nielsen Knap i Vester Velling husmand 2/2-1797 F. 453a + 454b
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Søren Jensen Tang i Vester Velling Arvinger:
• Hans bror Mads Nielsen Knap - 52 år, gårdmand i Vester Velling.
• Hans bror Christen Nielsen Knap - 48 år, gårdmand i Vester Velling.
• Hans bror Jens Nielsen Knap - 46 år, husmand i Løvskal.
• Hans bror Anders Nielsen Knap i Vester Velling. Død og efterladt:
> Niels Andersen Knap - 31 år, tjener Mads Knap i Vester Velling.
> Oluf Andersen Knap - 27 år, husmand i Aalum.
> Maren Andersdatter - 29 år g.m. husmand Christen Pedersen i Rind.

722. Anne Lauridsdatter i Hammershøj 4/4-1797 F. 456a
Enkem. Anders Nielsen Handskemager
Børn:
• Niels Andersen - 7 år, hjemme.
• Laurids Andersen - 3 år, hjemme.
• Kirsten Andersdatter - 6 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Knud Lauridsen i Stubberup.

723. Jens Jensen Batum i Hvidding 29/5-1797 F. 459 + 468a
Enke: Lisbeth Olufsdatter L.V. Jens Thomasen i Hvidding og
Barn: Jens Christensen
• Dorthe Jensdatter - 4 år
F.M. Farbror Anders Jensen i Hvidding.

724. Frans Sørensen Møller i Tindbæk 4/8-1797 F. 460b + 462b + 466b
Enke: Anne Marie Bredahl L.V. Niels Møller i Skjern
Børn af tidl. ægteskab med Elisabeth Katrine Pind:
• Jørgen Møller - 36 år, guld- og sølvsmed i Viborg.
• Helle Helene Møller - 42 år, g.m. mølleren Christen Rabech i Rønge Mølle.
• Eleonora Møller - 30 år, g.m. husmand Jens Bagge i Rønge.
• Katrine Møller g.m. Steffen Nielsen i Hvidding. Begge døde og efterladt:
> Frans Steffensen - 17 år
> Niels Steffensen - 16 år
> Steffen Steffensen - 14 år
Børn af dette ægteskab:
• Elisabeth Katrine Møller - 22 år, hjemme.
• Judith Katrine Møller - 19 år.

725. Niels Jensen Lante i Hammershøj 14/8-1797 F. 462a
Boede hos Hans Lauridsen.
Enke: Maren Andersdatter L.V. Anders Michelsen i Hammershøj
Børn:
• Anders Nielsen - 33 år, gift og til huse hos Hans Hansen i Sønderbæk.
• Søren Nielsen - 31 år, i København.
• Jens Nielsen - 27 år, bortrømt for 3 år siden.
• Niels Nielsen - 19 år, tjener i Rejstrup.
• Anders Nielsen - 15 år, tjener i Hammershøj.
• Bodil Nielsdatter - 38 år, tjener i Over Fussing.

726. Maren Christensdatter Damsgaard i Hvidding 21/10-1797 F. 466a + 469a
Boede hos Niels Christensen Serup.
Enke efter Peder Skotte i Hammershøj.
Arvinger:
• Søster Anne Dorthea Christensdatter g.m. Niels Christensen i Hammershøj. Død og efterladt:
> Ingeborg Nielsdatter g.m. Niels Andersen i Gjandrup. Død og efterladt:
» Niels Nielsen - 15 år, hjemme hos faderen i Gjandrup.
Oplysning:
Niels Christensen Serups søn: Christen Nielsen.

727. Anne Frederiksdatter i Terp 27/11-1797 F. 470a + 472a + 486a
Enkem. Christen Christensen Michelsen
Arvinger:
• Hendes helbror Jens Frederiksen i Terp. Død og efterladt:
> Dorthe Jensdatter, enke efter Mads Laugesen i Vester Velling.
L.V. Christen Nielsen Bødker i Lille Torup.
> Anne Jensdatter g.m. Christen Bødker i Lille Torup.
• Hendes halvbror Peder Frederiksen, var sejlmager i København. Død og efter-ladt:
> Frederik Pedersen. Død og efterladt en datter.
• Hendes halvbror Jens Frederiksen i Terp.
• Hendes helsøster Kirsten Frederiksdatter g.m. Søren Pedersen Skiemt, smed i Terp. Død og efterladt:
> Peder Sørensen i Lille Torup.
> Frederik Sørensen, gift og bor i Treå Mølle på Mejlgaard gods.
> Christen Sørensen i Hvidding.
• Hendes halvsøster Kirsten Frederiksdatter g.m. Peder Skiemt i Lee. Død og ef-terladt:
> Frederik Pedersen - ca. 36 år, tjener Niels Andersen i Øster Velling.
> Peder Pedersen - 30 år, tjener Jens Kjeldsen i Stevnstrup.
> Jens Knudsen - ca. 29 år, i Nørre Vinge.
> Maren Knudsdatter - 27 år g.m. husmand Otte Frederik Jensen i Terp.
> Birthe Knudsdatter - 25 år g.m. Søren Lindgaard. Menes at opholde sig i Mammen.
• Hendes halvsøster Anne Frederiksdatter g.m. Michel Taarup i Terp. Begge døde og efterladt:
> Niels Michelsen - 25 år, i Terp.

728. Frans Sørensen Møller i Tindbæk 20/12-1797 F. 471a + 474a
Enke: Anne Marie L.V. Skovridder Sandberg i Løvskal
Børn:
• Jørgen Møller, guldsmed i Viborg.
• Helle Helene Møller g.m. Christen Rahbech i Rønge Mølle.
• Eleonora Møller g.m. Jens Bagge i Rønge.
• Katrine Møller g.m. Christen Smed i Hvidding. Død og efterladt:
> Frans Christensen
> Niels Christensen
> Steffen Christensen
F.M. Deres farbror Niels Nielsen.
• Elisabeth Katrine Møller
• Judith Katrine Møller
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

729. Birthe Michelsdatter i Vester Velling 3/2-1798 F. 476a
Enkem. Niels Andersen Knap indsidder
Barn:
• Maren eller Karen Nielsdatter - 3 år
T.V. Den afdødes søskendebarn Johannes Madsen, tjener Jens Lauridsen her i byen.
Oplysning:
Ægtemanden skylder for husleje til Jens Snedker i Vester Velling.

730. Judith Katrine Bredahl i Tindbæk Enke 12/3-1798 F. 477a + 479b
(Der mangler sider i dette skifte) 499a + 513b
Boede hos hendes datter, enke efter Frans Møller.
Børn:
• Christoffer Gunsagger Bredahl, tjener på Aggersborggaard i Salling.
• Jens Bredahl, bagersvend, formodes i København.
• Charlotte Louise g.m. mølleren Rasmus Dreyer i Dons Mølle ved Kolding. Beg-ge døde og efterladt:
> Vilhelm Adolf Bredahl Dreyer i Dons Mølle.
> Elisabeth Katrine Bredahl, tjener i Staarup præstegaard ved Kolding.
> Anne Marie Bredahl, her på stedet .
Oplysninger:
Den afdøde havde opholdt sig en del år hos Frans Møller og hustru.
Afdøde modtog pension fra Fussingø.
Afdøde blev begravet på Aalum kirkegård, hvor hendes sal. mand var begravet.

731. Jens Caspersen i Løvskal Sognefoged 14/4-1798 F. 478b + 480b
Børn:
• Casper Jensen - 16 år
• Ellen Jensdatter - 28 år g.m. Jens Jensen.
• Karen Jensdatter - 25 år g.m. Anders Sørensen.
• Anne Jensdatter - 18 år
• Dorthe Jensdatter - 11 år
F.M. Morbror Michel Jensen i Terp.
Oplysninger:
Afdødes brødre: Søren Caspersen i Vester Velling og Niels Caspersen i Hjermind.
Anders Sørensen fra Tindbæk ægtede datteren Karen og fæstede gården.

732. Peder Andersen Hvam i Ilsø 15/5-1798 F. 483b
Enke: Kirsten Michelsdatter L.V. Christen Christensen Olufsen i Svinding.
Arvinger:
• Hans bror Michel Andersen Skiblund, gårdmand i Terp - 65 år.
• Hans bror Jens Andersen Rørbech i Ilsø. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter - ca. 25 år g.m. Niels Jensen Offersen i Ilsø.
> Maren Jensdatter - ca. 22 år, tjener hos søsteren.
• Hans bror Christen Andersen Skiblund - 48 år, gårdmand i Øster Velling.
• Hans bror Niels Andersen - 43 år, husmand i Løvskal.
• Hans søster Anne Andersdatter - 63 år g.m. gårdmand Christen Jensen Skov-ridder i Hjermind.
• Hans søster Else Andersdatter - 50 år g.m. Peder Ydsen i Løvskal.
• Hans søster Anne Andersdatter - 48 år g.m. gårdmand Christen Smed i Vester Velling.

733. Laurids Pedersen i Tindbæk 20/7-1798 F. 487b + 489a + 491b + 495b
Arvinger
• Bror Jens Pedersen - 69 år, her på stedet.
• Søster Inger Pedersdatter - 68 år. Enke efter Laurids Knudsen i Stubberup.
• Søster Karen Pedersdatter - 66 år g.m. Hans Jensen Louring i Tindbæk.
• Søster Maren Pedersdatter - 56 år, her på stedet.
L.V. for Maren Pedersdatter: Michel Jensen i Terp.
L.V. for Inger Pedersdatter: Sønnen Knud Lauridsen i Stubberup.
Oplysninger:
Forevist et skøde af selvejerbonde Peder Nielsen Smed i Kvorning på et stykke jord.
Afdødes bror Jens Pedersen fæster gården.

734. Anne Johanne Nielsdatter i Vester Velling 28/8-1798 F. 490a + 496b
Enke efter Søren Thybo
Børn og arvinger:
• Villads Andreasen - 28 år, tjener i Stevnstrup.
• Niels Sørensen - 21 år, tjener i Langå.
• Datter Anne Kirstine Hansdatter - 48 år g.m. glarmester Niels Hansen i Vester Velling.
• Datter Else Sørensdatter - 23 år, hjemme.
F.M. Hans Nielsen Kræmmer i Vester Velling.
Kurator for Niels Sørensen: Hans Nielsen Kræmmer i Vester Velling.

735. Niels Jensen Huus i Hammershøj 12/9-1798 F. 490b + 501a + 538a
Enke: Karen Jakobsdatter L.V. Niels Nielsen i Aarup
Børn:
• Jens Nielsen - 28 år, tjener i Faarup.
• Jakob Nielsen - 22 år, tjener i Aarup.
• Niels Nielsen - 19 år, tjener i Lundgaard.
• Johanne Nielsdatter - 29 år g.m. Jens Christensen i Ørum.
• Anne Nielsdatter - 24 år g.m. Søren Nielsen, her på stedet.
Kurator: Anders Huus i Hvidding.

736. Anders Jensen Bering i Løvskal aftægtsmand 19/9-1798 F. 491a + 510a +
Børn: 514a
• Jens Andersen Bering - 47 år, boede i Krog i Lee sogn.
• Niels Andersen Bering i Hammershøj. Død og efterladt:
> Johanne Nielsdatter - 17 år
> Karen Nielsdatter - 15 år
> Mette Nielsdatter - 13 år
> Anne Nielsdatter - 12 år
> Kirsten Nielsdatter - 10 år
Oplysninger:
Alle børnene er hos stedfaderen Christen Nielsen i Hammershøj.
• Michel Andersen - 39 år, gårdmand i Løvskal g.m. Bodil Jensdatter.
• Kirsten Andersdatter - 36 år g.m. husmand Niels Andersen Haarboe her på ste-det.
• Magdalene Andersdatter - 30 år g.m. husmand Markus Sørensen i Løvskal.

737. Maren Pedersdatter i Vester Velling 3/10-1798 F. 498a + 502a +
Døde 31/12-1797 520b
Enke efter forpagter Rasmus Poulsen.
Børn:
• Marianne Poulsen g.m. Ditlev Monrad, præst i Øster Velling.
• Peder Poulsen i Hønholt g.m. Johanne Christiane Brøndum. Død og efterladt:
> Rasmus Pedersen - 5 år
> Margrethe Juliane Pedersdatter - 4 år
F.M. Jørgen Seidelin Worsøe i Hinge.
Begge hos moderen i Hinge præstegård, hvor de alle tre blev forsøget af Hr. Jør-gen Seidelin Worsøe.
• Mette Katrine Poulsen g.m. forpagter Jørgen Kierulf på Holmstrupgaard ved År-hus på Marselisborg gods.
Oplysninger:
Afdøde blev begravet på Dalbyneder kirkegård.
Skiftet blev foretaget i Øster Velling præstegård.
Skifte efter afdødes ægtemand Rasmus Poulsen af 1/12-1789.
Afdøde havde skænket sin tjenestepige, Edel Christensdatter, noget indbo for hendes tro og besværlige tjeneste udi afdødes alderdom.

738. Christen Christensen i Ilsø 5/10-1798 F. 500b + 511b +
husmand 517b + 525a + 532b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Michel Nielsen i Hjorthede
Barn af tidl. ægteskab med Anne Jakobsdatter:
• Jakob Christensen - 22 år - soldat.
Børn af dette ægteskab:
• Christen Christensen - 15 år, hjemme.
• Mads Christensen - 13 år, tjener en skoleholder i Randers.
• Jens Christensen - 10 år
• Søren Christensen - 6 år
• Christen Christensen - 4 år
• Anne Katrine Christensdatter - 8 år
F.M. Christen Sørensen Bach i Ilsø.
F.M. for Jakob Christensen, der for nærværende tid er soldat ved regimentet,
blev beskikket: Niels Jensen i Ilsø.
Oplysninger:
Børnenes bedstemor: Karen Jensdatter i Hjorthede. Død.

739. Christen Nielsen Degn i Terp Ugift 14/1-1799 F. 516a + 525b
Arvinger:
• Bror Jens Degn. Død og efterladt:
> Otte Frederik Jensen - 42 år, husmand i Terp.
> Anne Jensdatter - 39 år g.m. husmand Anders Nielsen Dengsøe i Terp.
> Karen Jensdatter - 29 år, ugift, tjener i Stevnstrup.
• Søster Else Nielsdatter g.m. Jep Pedersen i Terp. Begge døde og efterladt:
> Peder Jepsen. Død og efterladt:
» Else Marie Pedersdatter - 8 år, hjemme hos moderen Birthe Jakobsdatter og stedfaderen Anders Christensen Kok i Terp.
F.M. Otto Frederik Jensen i Terp.
Oplysning:
Anders Nielsen Dengsøe havde en datter: Bodil Andersdatter, der også arvede.

740. Anne Olufsdatter i Tindbæk Fæstemø 15/2-1799 F. 519a + 526b
Trolovede: Anders Sørensen Krog
Barn:
• Oluf Jensen - 5 år, født uden for ægteskab. Er hos morbroderen Kjeld Peder-sen i Løvskal.

741. Niels Sørensen Kierrestrup i Tindbæk 5/5-1799 F. 523b + 527b
Udflyttergaardmand.
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Amdi Nielsen
Arvinger:
• Hans helbror Christen Sørensen, tjener provst Rhod i Langå.
• Hans helbror Hans Sørensen, gårdmand i Tindbæk.
• Hans helbror Amdi Sørensen, indsidder i Løvskal.
• Hans halvsøster Birthe Sørensen g.m., men med Christen Michelsen i Fajstrup.
• Hans halvsøster Johanne Sørensdatter, ugift, hos moderen i Torup.
Oplysning:
På stedet findes en kiste med ini: R.N.S.T. 1765.

742. Jens Thomasen i Hvidding 11/5-1799 F. 524b + 530a +
husmand 537b + 539a
Enke: Mette Marie Olufsdatter L.V. Bror Anders Olufsen i Korsø
Børn:
• Thomas Jensen - 13 år
• Maren Jensdatter - 19 år
• Anne Katrine Jensdatter - 16 år
• Kirsten Jensdatter - 14 år
• Margrethe Jensdatter - 8 år.

743. Anders Jensen i Hvidding 25/6-1799 F. 531a + 536a
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Niels Nielsen i Aarup
Børn:
• Jens Andersen - 17 år
• Giertrud Andersdatter g.m. Anders Nielsen i Hvidding.
• Kirsten Andersdatter - 14 år
• Karen Andersdatter - 8 år
• Dorthe Andersdatter - 5 år
F.M. Jens Iversen i Vester Velling og Christen Pedersen i Aarup.

744. Søren Caspersen i Vester Velling 4/9-1799 F. 534b + 539b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Peder Skiemt i Lille Torup
Børn:
• Søren Sørensen - 28 år, hjemme.
• Jens Sørensen - 23 år, ved regimentet i København.
• Anne Sørensdatter g.m. Anders Sørensen Krog i Tindbæk.
• Kirsten Sørensdatter - 14 år, hjemme.
F.M. Nærmeste født værge: Niels Caspersen i Hjermind.

745. Anne Nielsdatter i Tindbæk 17/2-1800 F. 541a
Enkem. Niels Michelsen
Barn:
• Kirsten Nielsdatter g.m. husmand Johannes Jaobsen i Tindbæk.

746. Jens Andersen i Løvskal 1/5-1800 F. 541b + 545b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Niels Nielsen i Løvskal og
Jens Nielsen i Løvskal
Den afdøde havde sagt, at han ikke vidste, om han havde familie eller arvinger.

747. Anne Lauridsdatter Ring på Skjern 25/6-1800 F. 543b
Skiftebrev af 14/9-1798 med tilladelse til enkemanden om at sidde i uskiftet bo.
Enkem. Andreas Svendsen (forvalter på Skjern gods)
• Børn:
• Laurids Svendsen - 5 år
• Svend Svendsen - 3 år
• Anne Svendsdatter - 7 år
T.V. Morbror Jens Ring til Trinderup.

748. Søren Andersen i Løvskal 30/6-1800 F. 545a
Arvinger:
• Mor Kirsten Mogensdatter g.m. Peder Terkelsen i Øster Velling.
• Helbror Laurids Andersen - 21 år, hos stedfaderen i Øster Velling.
• Helbror Jens Andersen - 20 år, " " "
• Helbror Mogens Andersen - 17 år, tjener i Helsted.
• Helbror Søren Andersen - 14 år, tjener i Grensten.
• Helbror Niels Andersen - 12½ år, hos stedfaderen i Øster Velling.
• Helsøster Anne Andersdatter - 19 år, hos stedfaderen i Øster Velling.
• Halvbror Christen Pedersen - 5 år
• Halvsøster Helvig Pedersdatter - 9 år
Oplysninger:
Kirsten Mogensdatter var tidl. g.m. Anders Jensen Hollerup.

749. Katrine Helvig Lauridsdatter i Løvskal 29/12-1800 F. 547a + 555a
Enkem. Christen Taanum skomager
Børn:
• Laurids Christian Taanum - 35 år, skibskaptajn i Hamborg.
• Niels Taanum - 32 år, i Norge.
• Søren Taanum - 30 år, skoleholder i Løvskal.
• Anders Taanum - 28 år, husbeboer i Ørsted i Rougsø herred.
• Inger Christensdatter - 25 år, ugift.

750. Markus Sørensen i Løvskal 13/3-1801 F. 548b
Enke: Magdalene Andersdatter L.V. Christen Andersen i Nørre Tulstrup
Børn:
• Niels Markussen - 1 år
• Karen Markusdatter - 12 år
• Hedvig Markusdatter - 9 år
• Dorthe Markusdatter - 8 år
• Anne Markusdatter - 6 år
• Maren Markusdatter - 3 år
F.M. Børnenes nærmeste værge Peder Andersen Louring i Løvskal.

751. Michel Nielsen i Sønderbæk 24/4-1801 F. 551a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jens Christensen i Sønderbæk
Arvinger:
• Hans halvbror Christen Nielsen - 61 år, i Sønderbæk.
• Hans halvbror Jens Nielsen - 58 år, tjener i Ørrild.
• Hans halvbror Niels Nielsen - 46 år, i Ejstrup by, Randers amt.
Oplysning:
I boet nævnes en kiste, der tilhører den ældste datter Kirsten Nielsdatter.

752. Jens Andersen Skaun i Løvskal Ugift 26/5-1801 F. 552b + 556b
Arvinger:
• Mor Anne Mogensdatter i Hjorthede. Enke efter Jens Møller.
L.V. Christen Lauridsen i Hjorthede. Senere Peder Andersen Louring i Løvskal.
• Bror Mogens Andersen - 28 år, tjener i Hjermind.
• Søster Maren Andersdatter - 32 år g.m. husfæster Eskild Pedersen i Hjorthede.
• Søster Anne Andersdatter - 19 år, tjener i Tindbæk.
L.V. Niels Jensen Vestergaard i Løvskal.

753. Karen Nielsdatter i Løvskal 26/5-1801 F. 554a
Børn:
• Kjeld Pedersen - 45 år, her af stedet.
• Dorthe Olufsdatter - 33 år g.m. Poul Jensen i Borup.
• Anne Olufsdatter, 30 år. Død og efterladt:
> Oluf Jensen - 6 år, her på stedet.
• Peder Olufsen - 27 år, i Løvskal.

754. Johannes Madsen i Vester Velling 1/9-1801 F. 555b + 557b
husmand
Enke: Maren Jensdatter L.V. Jens Skriver i Vester Velling
Barn:
• Bodil Johannesdatter - 19 uger
F.M. Afdødes bror Christen Madsen i Horsdal.
Oplysning:
Enken blev g.m. Niels Christensen Slyngborg, som fæstede stedet.

755. Laurids Nielsen Smed i Løvskal 16/12-1801 F. 558a
husmand
Enke: Anne Christensdatter L.V. Søren Andersen Handskemager i Tindbæk
Barn:
• Niels Lauridsen - 21 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror Jens Nielsen i Løvskal.

756. Christen Christensen Michelsen i Terp 10/2-1802 F. 560a + 562a +
aftægtsmand 569a + 571b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Frederik Jensen i Terp
Arvinger:
• Hans bror Niels Christensen i Vester Velling. Død og efterladt:
> Christen Nielsen Taarup - 44 år, har gården her i fæste.
• Hans bror Christen Christensen i Torup. Død og efterladt:
> Jens Christensen Pind - 43 år, husmand i Langå.
> Michel Christensen - 41 år, fæstet Torupgaard i Torup.
> Christen Christensen – 32 år, husmand i Hjermind.
> Anne Christensdatter g.m. Jørgen Christensen i Hjermind. Død og efterladt:
» Kirsten Jørgensdatter - 10 år.
» Christen Jørgensen – 6 år, hos Michel Christensen i Torup.
» Karen Jørgensdatter - 8 år.
• Hans bror Michel Christensen i Terp. Død og efterladt:
> Niels Michelsen - 31 år, gårdmand i Terp.
• Hans bror Søren Christensen Michelsen, grmd. i Langå. Død og efterladt:
> Kirsten Sørensdatter - 6 år.
• Hans søster Anne Christensdatter g.m. Christen Krog i Vester Velling. Død og efterladt:
> Dorthe Christensdatter g.m. Mourits Poulsen i Hjermind. Død og efterladt:
» Marianne Mouritsdatter - 25 år.
» Karen Mouritsdatter - 23 år.
» Anne Mouritsdatter - 18 år.
> Anne Christensdatter g.m. Peder Slyngborg i Terp.
> Dorthe Christensdatter - 50 år g.m. husmand Peder Jensen i Volstrup.
> Maren Christensdatter - 44 år, ugift, tjener Christen Caspersen i Hvidding.
• Hans søster Karen Christensdatter g.m. Jens Caspersen i Hjermind. Død og ef-terladt:
> Casper Jensen, gårdmand i Hjermind.
> Christen Jensen, gårdmand i Hvidding.
• Hans søster Ellen Christensdatter g.m. Mads Lauridsen i Vester Velling. Død og efterladt:
> Karen Madsdatter - 34 år g.m. Mads Nielsen Knap i Vester Velling.
Oplysninger:
På stedet fandtes en kiste med ini: C.C.S.T. 1761.
Den afdødes enke, Anne Pedersdatter, var ved kongelig allernådigste bevilling af dato 7/12-1798 separeret fra bord og seng fra afdøde. Hun fordrede ingen arv.
Der var oprettet en kontrakt af 2/1-1799 mellem afdøde og gårdens beboer, Christen Nielsen Taarup.

757. Niels Jensen Gregersen i Ørrild 27/2-1802 F. 560b + 563b
Enke: Karen Andersdatter L.V. Søren Pedersen i Faarup
Arvinger:
• Hans bror Anders Jensen Møller i Halseby Mølle ved Korsør på Sjælland.
• Hans søster Maren Jensdatter – 60 år g.m. Anders Pedersen Skrædder i Kou-sted.
Oplysning:
Enken blev ved stedet.

758. Kjeld Pedersen i Løvskal husmand 11/3-1802 F. 561b + 564a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Jens Nielsen i Løvskal
Arvinger:
• Hans halvbror Peder Olufsen - 28 år, tjener Michel Bering i Løvskal.
• Hans halvsøster Dorthe Olufsdatter - 34 år g.m. Poul Jensen i Borup.
• Hans halvsøster Anne Olufsdatter - 31 år. Død og efterladt:
> Oluf Jensen - 6 år, her på stedet.
F.M. for Oluf Jensen: Peder Olufsen, tjener i Løvskal.
Oplysning:
Der er arv i boet til Oluf Jensen efter hans sal. bedstemor.

759. Søren Pedersen i Hvidding 31/5-1802 F. 565b + 571a
Enke: Dorthe Jensdatter L.V. Christen Espensen i Hvidding
Børn:
• Jens Sørensen - 26 år, hjemme.
• Peder Sørensen - 18 år, hjemme.
• Jakob Sørensen - 13 år, hjemme.
• Maren Sørensdatter - 28 år, hjemme.
• Kirsten Sørensdatter - 21 år, tjener Axel Jensen, udflytter i Hammershøj.
F.M.: Afdødes bror: Søren Nielsen i Hammershøj.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

760. Jens Nielsen Vestergaard i Hvidding 12/6-1802 F. 567b + 570a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror, Christen Christensen Hansen
Børn: i Vorning
• Christen Jensen - 8 år, hjemme.
• Niels Jensen - 5 år, hjemme.
• Johanne Jensdatter - 13 år, hjemme.
F.M. Nærmeste født værge: Christen Nielsen Vestergaard i Hvidding.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Skjerngård og Karmark skifteprotokol
1802-1815
G 227-2

761. Kjeld Pedersen i Løvskal 2/11-1802 F. 2a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Peder Olufsen
Arvinger:
Der mangler noget af siden i protokollen. Se skifte nr. 758 i skifteprotokollen for Himmestrup - Viskum - Skjern og Ulstrup godser 1715-1802.

762. Søren Pedersen Kræmmer i Tindbæk 13/1-1803 F. 3a+5b
Aftægtsmand og indsidder hos Johannes Jakobsen.
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Jens Jensen Nørgaard i Tindbæk
Arvinger:
• Halvbror: Jens Pedersen, markmand i Randers. Død og efterladt:
> Peder Jensen - 26 år (mangler)
> Anne Jensdatter - 29 år.
• Halvbror: Niels Pedersen, husmand i Lerbjerg. Død og efterladt:
> Peder Nielsen - 30 år, husmand i Jebjerg.
• Halvsøster: Ellen Pedersdatter. Enke efter Jens Fisker i Houlbjerg.
• Søster: Maren Pedersdatter (mangler) afdøde Niels Rasmussen i Houlbjerg.
• Søster: Kirsten Pedersdatter - 46 år, ugift, i Houlbjerg.
Oplysning:
Enkens søsterdatter Kirsten Nielsdatter g.m. Johannes Jakobsen, her på stedet.

763. Dorthe Pedersdatter i Vester Velling >/1-1803 F. 3b+10a
Indsidder hos Peder Bach.
Arvinger:
• Bror: Mads Pedersen - 75 år. Smed. Død og efterladt:
> Peder Madsen - 36 år, smed i Vester Velling.
> Anne Madsdatter - 35 år g.m. smed Christen Andersen i Borre (kaldes også Christen Ibsen)
• Bror: Christen Pedersen Smed - 63 år, gårdmand i Vester Velling.
• Søster: Birthe Pedersdatter - 73 år g.m. husmand Iver Pedersen. Er hos sin svi-gersøn Peder Bach her på stedet
• Søster: Mette Pedersdatter - 71 år. Enke efter husmand Jens Degn i Terp. Er hos sin søn Otto Frederik Jensen, husmand i Terp. Hun døde inden skiftet slut-tede og efterlod:
> Otto Frederik Jensen i Terp.
> Anne Jensdatter g.m. Anders Dengsø i Terp.
> Karen Jensdatter, ugift.

764. Jens Lauridsen Dreier i Løvskal 29/1-1803 F. 5a
Husmand.
Enke: Lene Nielsdatter L.V. Morten Christensen Hammel i Løvskal.
Barn:
• Maren Jensdatter - 25 år g.m. Niels Olufsen, forpagter af Rold præstegård.

765. Christen Mortensen i Terp 21/2-1803 F. 6b
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Otto Frederik Jensen i Terp
Børn:
• Morten Christensen, har gården.
• Anne Christensdatter - 28 år g.m. Jens Andersen i Vester Velling.
• Karen Christensdatter, tjener (mangler) i Vester Velling.
L.V. Giermand Mortensen.
Oplysning:
Afdøde og hustru var på aftægt hos sønnen Morten.

766. Christen Sørensen Smed i Hvidding (mangler) F. 10b+12b
Gårdfæster.
Enke: Maren Christensdatter L.V. Anders Nielsen i Hvidding. Senere:
Anders Christensen Louring i Kvorning.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Bodil Christensdatter:
• Søren Christensen - 14 år, hjemme.
F.M. Hans morbror Morten Christensen i Hvidding.
Børn af sidste ægteskab:
• Christen Christensen - 8 år
• Anders Christensen - 3 år
• Bodil Christensdatter - 8 år
• Anne Cathrine Christensdatter - 2 år
F.M. Afdødes bror: Peder Sørensen Skiemt.
Oplysning: Senere blev enkens L.V. Anders Christensen Louring.

767. Jens Rasmussen i Vester Velling Ugift 19/7-1803 F. 12a+16a
Boede hos Niels Skriver.
Arving:
Far:
• Rasmus Sørensen i Øster Velling, der er gammel og svag.

768. Peder Nielsen i Dengsø 22/12-1803 F. 16b+21a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Laurids Jensen Pind i Vinge
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Thomasdatter:
• Niels Pedersen - 25 år, hjemme.
• Thomas Pedersen - 20 år, hjemme.
• Karen Pedersdatter - 25 år, g.m. Niels Pedersen Skiblund i Terp.
Børn af sidste ægteskab:
• Peder Pedersen - 4 år
• Mette Pedersdatter - 7 år
• Anne Pedersdatter - 2½ år.
F.M. Afdødes bror: Anders Nielsen Dengsøe i Terp.

769. Anne Nielsdatter i Tindbæk 20/2-1804 F. 20b
Boede hos Jens Skrædder i Venning.
Arving:
Bodil Eriksdatter, der var tjenestepige hos Madame Gierlev i Fussingø Vasehus.
Oplysning:
Der var oprettet et testamente mellem afdøde og Bodil Eriksdatter. Når Anne Niels-datter blev for svag til at klare sig selv, skulle Bodil Eriksdatter passe hende, og ef-ter hendes død Bodil Eriksdatter arve hende.
Anne Nielsdatters L.V. Knud Nielsen.

770. Christen Nielsen Vestergaard i Hvidding 25/6-1804 F. 22b+25a
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Michel Christensen i Hvidding.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Johanne Wognsdatter:
• Niels Christensen - 46 år, spækhøker i København.
• Jens Christensen - 37 år, gårdmand i Hvidding.
• Kirsten Christensdatter - 40 år, g.m. Christen Hansen i Vorning.
Børn af sidste ægteskab:
• Thomas Christensen - 27 år, gårdmand i Hvidding.
• Laurids Christensen - 23 år, husmand her på stedet.
• Christen Christensen - 20 år, tjener Anders Gram i Ørrild.
• Peder Christensen - 18 år, tjener Anders Søndergaard i Hvidding.
• Johanne Christensdatter - 30 år, g.m. Christen Jakobsen i Sønderbæk.
• Lene Christensdatter - 28 år, g.m. Jens Christensen i Sjørring.
• Mette Christensdatter g.m. snedker Søren Ejstrup i København.
• Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen Smed i Hvidding.

771. Karen Christensdatter i Løvskal >/9-1804 F. 23b
Enkemand: Amdi Sørensen Indsidder
Børn:
• Christen Amdisen - 10 år, hjemme.
• Søren Amdisen - 8 år, hjemme.
• Kjeld Amdisen - 10 uger gl. udsat til opfostring hos Rasmus Tinds hustru i Løvskal.
T.V. Rasmus Bagge i Løvskal.

772. Peder Thomasen i Vester Velling 29/1-1805 F. 26a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Niels Sørensen
Barn:
• Peder Pedersen (underskrev på egne vegne).

773. Michel Andersen Skiblund i Terp 27/4-1805 F. 28b+30b+39b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Michel Jensen i Terp
Arvinger:
• Bror: Christen Andersen Skiblund - 54 år, i Øster Velling på Asmildkloster gods.
• Bror: Niels Andersen Skiblund - 51 år, husfæster i Løvskal.
• Bror: Jens Andersen i Ilsøe. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter g.m. Niels Jensen Offersen i Ilsøe.
> Maren Jensdatter g.m. Erik Sørensen, selvejer gårdmand i Vinkel.
• Søster: Anne Andersdatter - 68 år, g.m. Christen Jensen, skovridder i Hjermind.
• Søster: Else Andersdatter g.m. Peder Nielsen Ydsen i Løvskal.
• Søster: Anne Andersdatter - 61 år, g.m. Christen Pedersen Smed i Vester Vel-ling.
Oplysning: Anders Tulstrup i Løvskal mødte for sin svigerfar Peder Nielsen Ydsen.

774. Niels Jensen Skriver i Vester Velling 16/5-1805 F. 29a+33a
Gårdfæster.
Enke: Sophie Rasmusdatter L.V. Søren Jensen Tang i Vester Velling
Arvinger:
• Bror: Jens Jensen Skriver - 43 år, husbeboer i Vester Velling.
• Søster: Dorthe Jensdatter - 51 år, g.m. Niels Nielsen Øe i Stevnstrup.
Oplysning:
Niels Nielsen Øe oplyste, at hans to stedbørn:
• Jens Christensen - 22 år
• Kirsten Christensdatter - 12 år
for størstedelen er opfødt her på gården hos morbroderen.

775. Anne Sørensdatter i Tindbæk 4/6-1805 F. 31a
Enkemand: Anders Sørensen Krog
Børn:
• Søren Anders - 5 år
• Anne Sørensdatter - 3 år
T.V. Afdødes bror: Søren Sørensen i Vester Velling.

776. Anne Rasmusdatter i Løvskal 10/9-1805 F. 34a+35b
Enkemand: Peder Olufsen
Arvinger:
• Søster: Helvig Rasmusdatter - 41 år, g.m. husfæster Thomas Jensen Rytter.
• Søster: Karen Rasmusdatter - 42 år, ugift.
F.M. Jens Nielsen i Løvskal.

777. Kirsten Olufsdatter i Løvskal 27/9-1805 F. 35a+48a
Enkemand: Morten Christensen Hammel
Børn:
• Margrethe Mortensdatter - 40 år, g.m. Mads Nielsen Knap i Vester Velling.
• Ellen Mortensdatter g.m. Christen Nielsen Knap i Vester Velling. Død og efter-ladt:
> Niels Christensen - 22 år, hjemme.
> Maren Christensdatter - 20 år, hjemme.

778. Maren Hansdatter i Vester Velling 21/10-1805 F. 37b+47a
Enke. Sad til huse hos Jens Lauridsen.
Søn:
• Hans Jensen - 23 år, ved regimentet i København.
Kurator: Jens Andersen og Jens Nielsen i Øster Velling.

779. Magdalene Andersdatter i Løvskal 28/10-1805 F. 38b+40b
Enkemand: Peder Jensen Dahl
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Markus Sørensen i Øster Velling.
• Niels Markussen - 5 år, i Øster Velling.
• Karen Markusdatter - 16 år, hjemme.
• Hedevig Murkusdatter - 13 år
• Dorthe Markusdatter - 12 år
• Anne Markusdatter, i Bjerring, Lee Krog.
• Maren Markusdatter - 7 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Jens Andersen Biering i Lee Krog og
Niels Christensen Horboe i Løvskal.

780. Maren Nielsdatter i Tindbæk 12/11-1805 F. 38b+46b
Enkemand: Niels Nielsen Michelsen
Barn:
• Niels Nielsen - 6 dage.

781. Niels Nielsen i Løvskal 6/1-1806 F. 44a+57a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Mads Jensen Møller i Løvskal
Børn:
• Ellen Nielsdatter - 36 år, g.m. Michel Lauridsen i Maegaard i Vinge.
• Karen Nielsdatter - 38 år, ugift, hjemme. Inden skiftets slutning g.m. Frands Ste-phansen.
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen i Løvskal

782. Anders Andersen Thisted i Tindbæk 16/6-1806 F. 49a
Enke: Elisabeth Cathrine Møller L.V. Peder Stephansen
Arvinger:
• Bror: Peder Andersen Thisted - 51 år, husmand i Hvidding.
• Søster: Ellen Andersdatter g.m. Frederik Andersen. Begge døde og efterladt:
> Anders Frederiksen - 18 år, tjener Eiler i Kousted.
• Søster: Anne Andersdatter - 47 år, g.m. Jens Jensen i Vorning.

783. Kirsten Sørensdatter i Vester Velling 18/6-1806 F. 50a-54a
Enkemand: Jens Rasmussen Ladefoged
Børn:
• Rasmus Jensen - 18 år, hjemme.
• Søren Jensen - 14 år, tjener Jens Nielsen i Øster Velling.
• Christen Jensen - 9 år
• Margrethe Jensdatter - 20 år
• Maren Jensdatter - 12 år, hjemme.
T.V. Afdødes brødre: Niels Sørensen Dengsøe i Vester Velling og
Jens Sørensen i (mangler)

784. Margrethe Mortensdatter i Vester Velling 11/8-1806 F. 51b
Enkemand: Mads Nielsen Knap
Børn:
• Niels Madsen - 13 år, hjemme.
• Morten Madsen - 11 år, hjemme.
• Oluf Madsen - 7 år, hjemme.
• Søren Madsen - 4 år, hjemme.
T.V. Afdødes far: Morten Christensen Hammel, her i gården.

785. Christen Andersen Louring i Vinge 22/11-1806 F. 55a
Enke: Anne Mortensdatter L.V. Sognefoged Niels Vestergaard i Løvskal
Arvinger:
• Anne Andersdatter g.m. Jens Nielsen Knap i Løvskal.
• Birthe Pedersdatter g.m. Jens Sørensen.
• Dorthe Pedersdatter i Terp.
Dorthe Pedersdatters L.V. Hendes far: Peder Skræder i Terp.
Oplysninger:
Afdøde tjente sidst forpagteren Pind ved Karmark og afgik ved døden der.
Hvorfor de er arvinger, fremgår ikke i skiftet.

786. Mette Jensdatter i Hvidding 25/1-1807 F. 56a
Tjenestepige hos Anders Nielsen Søndergaard.
Arvinger:
• Bror: Christen Jensen - 30 år, tjener i Gunnestrup.
• Søster: Anne Jensdatter, i Thorsø. Død og efterladt:
> pigebarn - 3 år, født uden for ægteskab. Til opfostring hos mosteren Anne Marie i Thorsø.
• Søster: Anne Marie Jensdatter i Thorsø.
F.M. Anders Olufsen, husmand i Thorsø.

787. Søren Jensen Tang i Vester Velling 31/5-1807 F. 59a+112b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Jens Jensen Høeg i Vester Velling. Senere
Henrich Hermandsen i Hjermind.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Anne Marie Sørensdatter - 27 år, hjemme.
• Else Marie Sørensdatter - 25 år, tjener i Øster Velling.
• Maren Sørensdatter - 20 år, hjemme.
L.V. Christen Kou i Vester Velling. senere: Laust Christensen Tang i Lee.
Oplysning:
Gårdens nye fæster: Anders Christensen Smed fra Aalum, der ægtede den ældste datter, Anne Marie.

788. Anders Svendsen på Skjern Hovedgaard 3/8-1804 F. 62b+76a+91b+
Forpagter af Skjern. 103b+107a+114a+118b+126a
Enke: Elise Sandberg L.V. Hr. Monrad i Øster Velling
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Laurids Svendsen, født 26/10-1794
• Anne Svendsen, født 8/3-1793
Børn af sidste ægteskab:
• Anne Frederikke Sophie Svendsen, født (mangler)
• Margrethe Secilie Svendsen, født 27/11-1803
F.M. for børnene af 1. ægteskab: Afdødes bror: Søren Svendsen.
F.M. for børnene af sidste ægteskab: Enkens far, skovridder Sandberg i Løvskal.
Oplysning:
F.M. for børnene var også deres morbror J.Ring til Trinderup.
Enken oplyste, at afdødes mor Anne Sørensdatter i Brønstrup mølle var død.

789. Søren Andersen Handskemager i Tindbæk 23/9-1807 F. 69a+72a+139a
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Hans Jensen Louring
Børn:
• Anders Sørensen - 32 år, gmd i Løvskal.
• Niels Sørensen - 29 år, hjemme.
• Laue Sørensen - 27 år, ved regimentet.
• Michel Sørensen - 24 år, ved regimentet.
Oplysninger:
Afdødes bror: Michel Andersen Høeg i Stevnstrup.
Sønnen Michel nævnes ikke ved skiftets slutning.

790. Jens Christensen Ilsøe i Terp 26/10-1807 F. 69b+77a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Niels Michelsen Lindgaard i Terp
Børn af hans tidl. ægteskab med Karen Jensdatter:
• Jens Jensen - 40 år, hjemme.
• Christen Jensen - 37 år, tjener Peder Tind i Langaa.
• Kirsten Jensdatter g.m. husmand Otte Frederich Jensen i Terp. Død og efter-ladt:
> Jens Ottesen - 15 år, tjener i Terp.
> Karen Ottesdatter - 16 år, tjener i Terp.
Børn af sidste ægteskab:
• Niels Jensen, gmd i Hollerup på Ulstrup gods.
• Anders Jensen - 24 år, ved regimentet.

791. Jens Pedersen i Tindbæk 1/11-1807 F. 75a+78a+104b
Arvinger:
• Søster: Inger Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen. Begge døde og efterladt:
> Knud Lauridsen - 54 år, i Stubberup.
> Anders Lauridsen - 53 år, gmd i Svinding.
> Michel Lauridsen - 46 år, gmd i Vinge.
> Peder Lauridsen - 36 år, tjener her på stedet. Overtog fæstet på gården.
> Jens Lauridsen - 34 år, selvejer gmd i Kvorning.
> Anne Lauridsdatter g.m. Anders Nielsen Handskemager i Hammershøj. Død og efterladt:
» Niels Andersen - 18 år, hjemme.
» Kirsten Andersdatter, hjemme.
> Karen Lauridsdatter g.m. sidstmeldte Anders Nielsen Handskemager Hand-skemager i Hammershøj.
• Søster: Karen Pedersdatter g.m. Hans Jensen Louring i Tindbæk.
• Søster: Maren Pedersdatter - 48 år, her på stedet.
L.V. Michel Jensen i Terp.

792. Anders Christensen Tulstrup i Løvskal 9/12-1807 F. 81a+106a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Christen Sørensen Bach i Ilsøe
Børn:
• Christen Andersen - 10 år
• Peder Andersen - 5 år
• Maren Andersdatter - 7 år
• Else Andersdatter - 3 år
• Karen Andersdatter - 1 år
F.M. Christen Andersen i Nørre Tulstrup.
Oplysning:
Enken ægtede Morten Nielsen Vestergaard, som overtog gården.

793. Niels Christensen Offersen i Terp 28/12-1807 F. 84a+88a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Laurids Jensen Pind i Vinge
Børn:
• Laurids Nielsen - 17 år, hos Laurids Jensen Pind i Vinge.
• Christen Nielsen - 16 år, hjemme.
• Jens Nielsen - 7 år, hjemme.
• Hedevig Nielsdatter - 12 år, hjemme.
• Maren Nielsdatter - 7 uger, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Christen Christensen Bødker i Tulstrup.
Oplysning:
Enken blev g.m. Anders Pedersen af Svinding.

794. Anne Nielsdatter i Hammershøj 4/2-1808 F. 85b
Enkemand: Søren Nielsen Huus
Børn:
• Niels Sørensen - 9 år, hjemme.
• Christen Sørensen - 5 år, hjemme.
T.V. Jens Nielsen Smed.

795. Maren Pedersdatter i Hammershøj 20/4-1808 F. 87a+95a
Enkemand: Hans Lauridsen
Arvinger: Hendes
• Søskendebarn: Maren Jensdatter Frøes, enke i Sjørring.
L.V. Hendes søn: Anders Rasmussen Frøe i Rise, Tjele sogn.
• Søskendebarn: Kirsten Jensdatter Frøes g.m. Jens Nielsen Knudsen i Lindum.
F.M. skoleholderen Peder Christensen i Hammershøj.

796. Anne Pedersdatter i Terp 29/3-1808 F. 89a
Enkemand: Christen Nielsen Taarup
Børn:
• Christen Christensen - 7 år
• Peder Christensen - 5 år
• Niels Christensen - 3 år
• Søren Christensen - 5 uger. Død.
T.V. Peder Sørensen Skiemt i Lille Torup.

797. Laurids Jensen Vestergaard i Løvskal 5/4-1808 F. 92b+116a
Enke: Magdalene Mortensdatter L.V. Søren Taanum i Løvskal. Senere
Morten Nielsen i Aarup.
Børn:
• Morten Lauridsen - 24 år
• Niels Lauridsen - 14 år
• Ellen Lauridsdatter - 27 år, hjemme.
F.M. Sognefoged Niels Jensen Vestergaard af Løvskal.

798. Hans Sørensen i Tindbæk 20/4-1808 F. 95b+133b
Enke: Anne Olufsdatter L.V. Thomas Jensen Brask i Tindbæk
Børn:
• Søren Hansen - 7 år
• Oluf Hansen - 3 år
• Birthe Hansdatter - 12 år
• Anne Hansdatter - 10 år
F.M. Jens Nielsen i Løvskal.
Oplysning:
Enken ægtede Ditlev Jensen af Aalum.

799. Niels Andersen i Tindbæk 26/4-1808 F. 97b
Enke: Margrethe Jensdatter L.V. Skoleholder Christen Jensen i Vinge
Barn:
• Anne Nielsdatter - 18 år, hjemme.
F.M. Jens Thomasen i Tindbæk.

800. Maren Pedersdatter i Sønderbæk 2/5-1808 F. 99a
Enkemand: Jens Christensen Søegaard
Arvinger: Hendes halvbrors børn:
• Peder Nielsen, tjener her på stedet.
• Michel Nielsen, tjener Niels Kieldsen i Gunnestrup.
• Peder Nielsen, tjener Christen Giede i Handest.
• Christen Nielsen - 8 år, er hos stedfaderen Christen Andersen i Nr. Onsild.
• Mariane Nielsdatter - 21 år, hjemme hos stedfaderen.
• Anne Nielsdatter - 19 år, tjener Christen Christensen i Nørbæk Hovgaard.
• Kirsten Nielsdatter - 12 år, tjener Niels Kieldsen i Gunnestrup.
• Karen Nielsdatter - 10 år, hjemme hos stedfaderen.
F.M. Skoleholderen Kjeld Pedersen Faarup i Sønderbæk. Senere: Christen Andersen.

801. Anne Pedersdatter i Terp 4/6-1808 F. 101b
Aftægtskone hos Niels Pedersen Skiblund. Enke efter Michel Andersen Skiblund.
Arvinger:
• Halvbror: Peder Thomasen, gmd i Vester Velling. Død og efterladt:
> Peder Pedersen - 22 år.
Kurator: Anders Nielsen Dengsøe i Terp.
• Halvsøster: Anne Thomasdatter g.m. Peder Nielsen i Dengsø. død og efterladt:
> Niels Pedersen - 30 år, ved regimentet, på Sjælland.
> Thomas Pedersen - 26 år, ved regimentet, på Sjælland.
> Karen Pedersdatter - 30 år g.m. gmd Niels Pedersen Skiblund, her ved ste-det.
Oplysninger:
Peder Nielsens bror: Anders Nielsen Dengsøe i Terp.
Enkemandens søsters søn: Niels Pedersen Skiblund, her på stedet.
På de fraværende arvinger Niels Pedersens og Thomas Pedersens vegne mødte deres halvbror: Anders Nielsen Dengsøe i Terp og Christen Nielsen Knap af Vester Velling. Deres far: Peder Nielsen Dengsøe.

802. Maren Christensdatter i Dengsøgaard 2/7-1808 F. 107b+110a+117b
Enkemand: Søren Christensen Bonde
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Nielsen:
• Peder Pedersen - 9 år, hjemme.
• Mette Pedersdatter - 12 år, hjemme.
• Anne Pedersdatter - 7 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter - 4 år, hjemme.
F.M. Deres farbror: Forpagter Jens Pind af Karmark.
Barn af sidste ægteskab:
• Christen Sørensen - 2 år.

803. Anders Nielsen Handskemager i Hammershøj 25/7-1808 F. 108a+114b
Enke: Karen Lauridsdatter L.V. Michel Lauridsen af Maagaard i Vinge
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Lauridsdatter:
• Niels Andersen - 18 år
• Kirsten Andersdatter - 17 år
Børn af sidste ægteskab:
• Anne Andersdatter - 7 år
• Inger Andersdatter - ½ år
F.M. Knud Lauridsen i Stubberup.

804. Maren Sørensdatter i Vester Velling 13/1-1809 F. 119b
Enkemand: Peder Madsen Smed
Børn:
• Mads Pedersen - 12 år
• Karen Pedersdatter - 14 år
• Anne Pedersdatter - 9 år
• Sidsel Pedersdatter - 8 år
• Severine Pedersdatter - 5 år
T.V. Degnen Hans Christensen i Svendstrup.

805. Mads Pedersen Knap i Vester Velling Husmand 18/1-1809 F. 122a+181a
Enke: Karen Madsdatter L.V. Mads Nielsen Knap i Vester Velling
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Lauridsdatter.
• Mette Marie Madsdatter - 16 år, tjener Knud i Bjerregrav.
F.M. sognefoged Hans Nielsen Kræmmer i Vester Velling.
Oplysning:
Stedet blev overtaget af Peder Pedersen Skiemt, der ægtede enken.

806. Mads Jensen Møller i Løvskal Husfæster 7/3-1809 F. 124a+194a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Skoleholder Christen Jensen i Vester Velling
Børn:
• Jens Madsen - 6 år, hjemme
• Maren Madsdatter - 15 år, hjemme.
• Kirsten Madsdatter - 12 år, hos enkens bror Laurids Jensen i Torup.
F.M. Niels Jensen Offersen i Ilsø.

807. Christen Nielsen Knap i Vester Velling 11/3-1809 F. 125a+128a
Enke: Abelone Nielsdatter L.V. Hendes bror Anders Nielsen Dengsøe i Terp.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Ellen Mortensdatter:
• Niels Christensen - 25 år
• Maren Christensdatter - 24 år g.m. Peder Pedersen Thomasen i Vester Velling.
Børn af sidste ægteskab:
• Niels Christensen - 21 år
• Anders Christensen - 7 år
• Ellen Christensdatter - 16 år
• Maren Christensdatter - 14 år
• Anne Christensdatter - 9 år
• Margrethe Christensdatter - 1½ år
F.M. Afdødes brødre: Jens Nielsen Knap i Løvskal og
Mads Nielsen Knap i Vester Velling.

808. Niels Kieldsen Smed i Tindbæk 25/10-1809 F. 131b
Indsidder.
Børn:
• Kield Nielsen Smed - 49 år, har stervbostedet.
• Niels Nielsen Smed, gmd i Vinge.
• Maren Nielsdatter - 39 år, tjener Søren > i Taanum.

809. Thomas Pedersen Dengsøe i Holbæk 26/11-1809 F. 134b+152b
Døde ved regimentet i Holbæk. Ugift.
Arvinger:
• Helbror: Niels Pedersen - 30 år, tjener Niels Skiblund i Terp.
• Helsøster: Karen Pedersdatter - 30 år g.m. gmd Niels Pedersen Skiblund i Terp.
• Halvbror: Peder Pedersen - 10 år
• Halvsøster: Mette Pedersdatter - 12 år
• Halvsøster: Anne Pedersdatter - 8 år
• Halvsøster: Maren Pedersdatter - 6 år
De sidste fire er hjemme hos deres stedfar: Søren Christensen Bonde i Dengsø.

810. Niels Nielsen Michelsen i Tindbæk 18/5-1810 F. 135b+148b
Indsidder.
Enke: Edel Sørensdatter L.V. Jens Thomasen Brask i Tindbæk.
Hans børn 1. ægteskab med Inger Christensdatter:
• Else Nielsdatter, ugift - 30 år, tjener i Helstrup. Senere g.m. Laurids Andersen, husmand i Tindbæk.
• Christen Nielsen - 29 år, ved regimentet.
Hans barn af 2. ægteskab med Anne Nielsdatter:
• Kirsten Nielsdatter g.m. husmand Johannes Jakobsen i Tindbæk.

811. Kirsten Knudsdatter i Terp 6/8-1810 F. 137a+143b
Tjenestepige hos gmd Frederik Jensen i Terp.
Arvinger:
• Helbror: Christen Knudsen - 21 år, tjener Peder Terkildsen i Øster Velling.
• Halvbror: Jens Knudsen - 43 år, tjener i Nørre Vinge.
• Halvsøster: Maren Knudsdatter - 41 år g.m. husmand Otte Frederich Jensen i Terp.
• Halvsøster: Birthe Knudsdatter g.m. husmand Søren Lindgaard i Mammen. død og efterladt:
> Marie Kirstine Sørensdatter - 8 år
> Else Sørensdatter - 5 år, hjemme.
• Halvsøster: Kirsten Knudsdatter - 27 år, tjener Søren Lauridsen.

812. Anne Christensdatter i Tindbæk 20/9-1810 F. 138a
Enkemand: Jens Jensen Lauridsen. Husmand
Arvinger:
• Halvsøster: Anne Christensdatter g.m. gmd Peder Andersen Slyngborg i Terp.
• Halvsøster: Dorthe Christensdatter g.m. gmd Mourits Poulsen i Hjermind. Død og efterladt:
> Mariane Mouritsdatter g.m. Niels Thomasen i Hjermind.
> Karen Mouritsdatter, tjener provsten i Langaa.
> Anne Mouritsdatter, tjener sin søster Mariane.
• Halvsøster: Dorthe Christensdatter g.m. husmand Peder Jensen i Volstrup.
• Halvsøster: Maren Christensdatter g.m. Rasmus Smed i Læsten.
F.M. Johannes Jakobsen i Tindbæk.

813. Sidsel > i Løvskal 9/11-1810 F. 140a
Enkemand: Anders Sandberg Skovridder
Børn:
• Svend Frederik Sandberg - 28 år, forvalter ved Skjern Hovedgaard.
• True Sandberg - 23 år, tjener her på stedet.
• Clemen Sandberg - 22 år, tjener på Estrup.
• Anne Sophie Sandberg - 26 år, ugift, hjemme.
• Birgitte Cathrine Sandberg - 25 år, ugift, hjemme.
• Ellen Sophie Sandberg - 20 år, ugift, hjemme.
• Christiane Mette Sandberg - 17 år, tjener i Aarhus.
Kurator: Jens Welling og Jens Nielsen, begge af Løvskal.

814. Maren Jensdatter i Tindbæk 4/3-1811 F. 144b
Enkemand: Laurids Andersen Husfæster
Børn:
• Anders Lauridsen - 16 år, tjener Jens Andersen i Hammershøj.
• Kirsten Lauridsdatter - 13 år, tjener Niels Gianderup i Hammershøj.
• Karen Lauridsdatter - 6 år, hjemme.
T.V. Niels Sørensen Handskemager i Tindbæk.

815. Anne Stephansdatter i Tindbæk 31/5-1811 F. 146a
Enkemand: Anders Hansen Gårdmand
Børn:
• Hans Andersen - 14 år, hjemme.
• Stephan Andersen - 7 år, hjemme.
• Kirsten Andersdatter - 11 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Peder Stephansen i Tindbæk.

816. Mourits Pedersen i Terp 25/9-1811 F. 149b-191b
Boelsmand.
Barn af hans 1. ægteskab med Karen Nielsdatter fra Torup:
• Dorthe Mouritsdatter - 46 år, g.m. Mads Nielsen Knap, gmd i Vester Velling.
Børn af hans 2. ægteskab med Anne Nielsdatter fra Dengsø:
• Karen Mouritsdatter - 35 år, hjemme.
• Peder Mouritsen - 31 år, hjemme, overtog fæstet.
• Niels Mouritsen - 28 år, ved Slesvigske Rytterreg. 3. eskadron, er på Sjælland.
På hans vegne mødte husmand Anders Nielsen i Terp.

817. Michel Andersen Biering i Løvskal 11/12-1811 F. 151b+195b
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Jens Jensen Nørgaard i Tindbæk.
Barn:
• Anders Michelsen
F.M. Afdødes bror: Jens Andersen Biering i Lee Krog.

818. Jens Thomasen i Tindbæk 14/3-1812 F. 154b+156a+165a
Aftægtsmand hos Thomas Ditlevsen.
Enke: Inger Andersdatter
Arvinger:
• Halvbror: Jens Madsen Ydsen i Tindbæk. Død og efterladt:
> Peder Jensen Louring, gmd i Tindbæk.
> Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen Nørgaard i Tindbæk. Død og efterladt:
» Jens Jensen
» Karen Jensdatter
» Karen Jensdatter
» Maren Jensdatter
» Bodil Jensdatter
> Inger Jensdatter g.m. Laue Sørensen i Hjermind
• Helsøster: Kirsten Thomasdatter g.m. Jens Jensen Rytter, husmand i Løvskal. Død og efterladt:
> Thomas Jensen Rytter, husmand i Løvskal.
> Mads Jensen, indsidder i Løvskal.
> Niels Jensen, husmand i Løvskal.
• Helsøster: Dorthe Thomasdatter g.m. Ditlev Nielsen i Tindbæk. Begge døde og efterladt:
> Thomas Ditlevsen, gmd her på stedet.
> Niels Ditlevsen, indsidder i Vinge på Ulstrup gods. Død og efterladt:
» Ditlev Nielsen - 14 år, tjener i Bøgeskov.
» Dorthe Nielsdatter - 13 år, tjener Just Mortensen i Trængsel.

819. Inger Andersdatter i Tindbæk 24/3-1812 F. 155b+157a
Enke efter Jens Thomasen. Boede hos Thomas Ditlevsen.
Arvinger:
• Helbror: Niels Andersen, husmand i Tindbæk. Død og efterladt:
> Anne Nielsdatter g.m. Søren Christensen Veirum, husmand i Tindbæk.
• Helsøster: Giertrud Andersdatter g.m. Mads Sørensen Veirum, aftægtsmand i Nørre Tulstrup.

820. Mads Nielsen Knap i Vester Velling 23/4-1812 F. 158b+167a
Enke: Dorthe Mouritsdatter L.V. degnen Jens Andersen i Vester Velling
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Niels Madsen - 19 år, hjemme på gården.
• Morten Madsen - 16 år, hjemme på gården.
• Oluf Madsen - 12 år, hjemme på gården.
• Søren Madsen - 10 år, hjemme på gården.
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen Knap i Løvskal.

821. Karen Jensdatter i Tindbæk 27/4-1812 F. 159b
Enkemand: Jens (Jensen) Nørgaard Gårdmand
Børn:
• Jens Jensen - 5 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 13 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 12 år, hjemme.
• Maren Jensdatter - 10 år, hjemme.
• Bodil Jensdatter - 8 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Peder Jensen Louring i Tindbæk.

822. Maren Sørensdatter i Vester Velling 17/7-1812 F. 171b+173a+190b
Enkemand: Jens Madsen Gårdmand Selvejer +220b
Arvinger:
• Helsøster: Karen Sørensdatter g.m. Svend Lauridsen, boelsmand i Øster Tørs-lev.
• Halvbror: Niels Sørensen, boelsmand på Frisenvold Mark.
• Halvbror: Christen Sørensen, i Lindberg Skovhus. Død og efterladt børn. Deres
navne blev ikke nævnt. de arvede 1000 Rigsdaler til deling.
• Halvsøster: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Værum, boelsmand i Norup. Han
kaldes senere: Jens Sørensen Veirum i Norup.
• Halvsøster: Maren Sørensdatter g.m. Peder Andersen Kiersgaard, boelsmand på Haslund Mark.

823. Peder Lauridsen Michelsen i Tindbæk 24/10-1812 F. 176a
Gårdmand.
Enke: Magdalene Nielsdatter L.V. Hendes far: Niels Jensen Vestergaard
Børn: i Løvskal.
• Laurids Pedersen - 1½ år
• Inger Pedersdatter - 3 år
F.M. Knud Lauridsen i Stubberup.

824. Thomas Jensen Rytter i Løvskal 27/10-1812 F. 182a
Enke: Hedevig Rasmusdatter
Oplysninger:
Testamente mellem ægtefællerne oprettet 19/12-1811 til fordel for den længstle-vende.
Hans brødre:
• Mads Jensen, husmand i Løvskal
• Niels Jensen, husmand i Løvskal
fik hans klæder og kiste.

825. Jens Nielsen Knap i Løvskal 29/12-1812 F. 196a+200a
Enke: Anne Andersdatter L.V. Husmand Oluf Knap i Aalum.
Barn:
• Maren Jensdatter g.m. Johan Lauridsen, der overtog fæstet, og enken gik på af-tægt hos dem.

826. Jens Christensen Snedker i Vester Velling 12/1-1813 F. 196b
Husmand.
Barn:
• Niels Jensen Snedker, gårdfæster i Lille Torup på Ulstrup gods.

827. Rasmus Nielsen Tind i Løvskal 9/1-1813 F. 196b
Husmand.
Enke: Maren Clemmensdatter
4 sønner og 3 døtre.

828. Birthe Jensdatter i Ilsø 24/1-1813 F. 196b
Aftægtskone hos Niels Jensen Offersen.
Oplysning.
Artægtskontrakt mellem dem, hvorefter han arvede hendes efterladenskaber.

829. Maren Bertelsdatter i Løvskal 2/3-1813 F. 196b
Oplysning:
Hendes stedsøn: Christen Jensen Skomager, husmand i Løvskal.

830. Peder Andersen Slyngborg i Terp 4/3-1813 F. 196b+197a+204a+206a
Gårdmand.
Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Michelsen Lindgaard i Terp.Ved
skiftets slutning: Christen Nielsen Taarup i Terp.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Andersdatter:
• Maren Pedersdatter g.m. Jens Rasmussen Ladefoged, gmd i Vester Velling.
Børn af sidste ægteskab:
• Anders Pedersen - 32 år, hjemme.
• Christen Pedersen - 30 år, Rytter ved det Slesvigske reg. 4, eskadron, er på Falster.
• Christen Pedersen - 26 år, Rytter ved det Slesvigske reg. 4. eskadron, er på Falster.
Oplysning:
På Maren Pedersdatters vegne mødte sønnen Rasmus Jensen Ladefoged, da fa-deren var syg. Ved andet møde kom Jens Rasmussen Ladefoged.
På de fraværende sønners vegne mødte Niels Christensen Slyngborg i Vester Vel-ling.

831. Anne Nielsdatter i Tindbæk 22/4-1813 F. 201a
Enkemand: Søren Christensen Veirum Husfæster
Arvinger:
• Faster: Giertrud Andersdatter, aftægtskone i Nørre Tulstrup.
• Moster. Død og efterladt:
> Christen Jensen, skoleholder i Vinge.
> Laurids Jensen, skoleholder i >
> Anne Jensdatter g.m. Frederik Pedersen, husfæster i Terp.
> Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen Krag, husfæster i Vinge.
> Kirsten Jensdatter. Enke efter Mads Jensen Møller i Løvskal.

832. Anders Sørensen Handskemager i Løvskal 24/7-1813 F. 204b+208a
Gårdmand.
Enke: Karen Jensdatter L.V. Niels Sørensen Mortensen i Grensten.
Børn:
• Søren Andersen - 13 år
• Jens Andersen - 4 år
• Ellen Andersdatter - 11 år
F.M. Afdødes bror: Niels Sørensen Handskemager i Tindbæk.

833. Anne Christensdatter i Terp 20/8-1813 F. 207b+209b+212a
Enke efter Peder Andersen Slyngborg.
Børn:
• Anders Pedersen - 32 år, hjemme.
• Christen Pedersen - 30 år, ved det Slesvigske Rytterreg. 4. eskadron, på Falster.
• Christen Pedersen - 26 år, ved det Slevsigske Rytterreg. 4 eskadron, på Falster.

834. Karen Jensdatter i Løvskal 22/11-1813 F. 211a+213b
Enkemand: Jens Mogensen Velling.
Arvinger:
• Helbror: Peder Jensen, indsidder i Trige ved Aarhus.
• Halvbror: Peder Jensen, gmd i Vissing.
• Helbror: Michel Jensen, husmand i Lerbjerg.
• Halvbror: Gert Jensen, gmd i Sveistrup.
• Halvbror: Rasmus Jensen, over 25 år, hugkarl, tjener i Sveistrup.
• Helsøster: Inger Jensdatter g.m. Søren Frandsen, husmand i Skjød.
• Halvsøster: Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen, gmd i Lindgaard på Frij-senborg gods.
Beskikket T.V. for de fraværende arvinger: Peder Dahl i Løvskal.

835. Anders Andersen Østerballe i Tindbæk 18/12-1813 F. 216a
Enke: Anne Olufsdatter L.V. Peder Lauridsen Sandt i Tindbæk
Arvinger:
• Helbror: Jens Andersen, husmand i Stevnstrup.
• Helsøster: Cathrine Andersdatter g.m. Christen Kleistrup, husmand i Neder Hornbæk.
• Halvsøster: Karen Andersdatter, tjener gmd Jens Madsen i Vester Velling.

836. Inger Madsdatter i Tindbæk F. 218b
Enkemand: Søren Christensen Veirum
Barn:
• Christen Sørensen - 4 uger
T.V. gmd Thomas Ditlevsen i Tindbæk.
Oplysning:
Enkemandens tidl. hustru: Anne Nielsdatter.

837. Peder Sørensen Bach i Vester Velling 28/10-1814 F. 222a
Husmand.
Enke: Giertrud Iversdatter L.V. Otte Frederik Jensen i Terp
Børn:
• Iver Pedersen - 26 år, hjemme.
• Søren Pedersen, 6 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter - 21 år, tjener i Taanum.
• Birthe Pedersdatter - 17 år, tjener gartneren på Klørup Mark ved Taanum.
• Magdalene Pedersdatter - 13 år, tjener Christen Bach i Langaa.
• Sophie Pedersdatter - 9 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Christen Sørensen Bach i Ilsø.

838. Dorthe Jensdatter i Vester Velling 29/10-1814 F. 225a+227b
Enkemand: Peder Jensen Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Peder Jensen - 32 år, i Vejle.
• Else Jensdatter - 24 år, hjemme.
Barn af sidste ægteskab: (Det er ikke nævnt i skiftet, at han er søn af sidste ægte-skab)
• Jens Pedersen - 20 år, tjener i Vester Velling.
På den ældste søns vegne mødte Peder Madsen, smed i Vester Velling.
F.M. for Else: gmd Jens Lauridsen i Vester Velling.

839. Maren Pedersdatter i Tindbæk 6/2-1815 F. 226a+229a
Enkemand: Peder Lauridsen Holm Gårdmand
Børn:
• Peder Pedersen - 1½ år
• Karen Pedersdatter - 3½ år
• Maren Pedersdatter - 4 uger.

840. Niels Sørensen Dengsøe i Vester Velling 13/3-1815 F. 228b
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. degnen Jens Andersen i Vester Vel-ling.
Børn:
• Rasmus Nielsen - 30 år, hjemme.
• Søren Nielsen - 28 år, hjemme.
• Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Christensen Smed, gmd i Vester Velling.

841. Birthe Pedersdatter i Løvskal 20/6-1815 F. 231a
Enkemand: Jens Sørensen Horn husmand
Børn:
• Peder Jensen - 8 ½ år
• Søren Jensen - 4 år
• Niels Jensen - 3/4 år
• Inger Jensdatter - 6½ år
T.V. Nærmeste slægt: Johannes Lorentzen, husmand i Løvskal.

842. Rasmus Nielsen i Løvskal Husmand 30/6-1815 F. 232b
Enke: Maren Clemmensdatter L.V. husmand Rasmus Pedersen i Løvskal.
Børn:
• Clemmen Rasmussen - 36 år
• Niels Rasmussen - 30 år
• Peder Rasmussen - 28 år
• Søren Rasmussen - 25 år
• Bodil Rasmusdatter - 34 år, g.m. husmand Niels Nielsen i Mammen.
• Helle Rasmusdatter - 23 år
• Abelone Rasmusdatter - 19 år.
Ulstrup skifteprotokol
1790-1841
G 228-14

843. Christen Andersen Ilsøe, gårdfæster i Torup. 15.5.1790, fol. 2, 5b.
Enke: Apelone Sørensdatter. LV: Peder Sørensen af Hollerup. A: Søskende.
1. Bror Niels Andersen 55 år, bortrømt for mange år siden, menes død.
2. Bror Rasmus Andersen 47 år, bortrømt, intet hørt fra ham i 14 år.
3. Bror Søren Andersen Ilsøe, gårdmand i Torup.
Næste fæster af gården, Michel Christensen.

844. Christen Jensen Hollerup, husfæster i Torup. 15.5.1790, fol. 3.
Børn: Jens Christensen 27 år, Kirsten Christensdatter. F.M. Peder Sørensen af Hollerup. Begge børn her på stedet.

845. Mads Rasmussen Knap, gårdfæster i Vinge. ? 1790, fol. 3b.
Enke: Karen Jensdatter. LV: Laurids Pind af Vinge. Børn: Rasmus Madsen 11 år, Jens Madsen 8 år. FM: Jens Christensen Højlund i Vinge.

846. Søren Andersen, husfæster i Taanum. 3.7.1790, fol 4b .
Enke: Else Lauridsdatter. L.V. Anders Eriksen af Taanum. Barn: Anne Sørensdatter 3 år. F.M. Afdødes bror, landsoldat Peder Andersen, tjener Niels Jensen i Ørrild. På hans vegne Anders Michelsen, gårdmand i Vinge. Enkens bror: Søren Lauridsen.

847. Anne Jensdatter, aftægtskone hos Christen Ilsøes enke i Torup. 12.8.1790, fol. 6b.
Enke efter Anders Ilsøe i Torup. Børn:
1. Niels Andersen, bortrømt for 30 år siden.
2. Rasmus Andersen, 47 år, bortrømt for 14 år siden.
3. Søren Andersen Ilsøe, gårdmand i Torup.

848. Barbara Andersdatter, indsidder hos Anders Bødker i Langaa. 6.1.1791, fol. 7.
A: Søskende:
1. Søster Maren Andersdatter 60 år g.m. Christen Andersen i Gjandrup, Fussingø gods.
2. Søster Anne Andersdatter g.m. Anders Bødker i Langaa.

849. Mette Kirstine Gjermandsdatter, indsidder hos Christen Lauridsen i Hjermind. 22.2.1791, fol. 7b, 8b. Enke efter Mads Nielsen. Børn:
1. Niels Madsen, skrædder og husfæster sst.
2. Gjermand Madsen 45, husfæster sst.
3. Johanne Magdalene Madsdatter 40, her i stervboet. Beskikket formynder: Christen Lauridsen sst.

850. Christen Jensen, husmand og skrædder i Torup. 25.2.1791, fol. 9b.
Enke: Maren Sørensdatter. LV: Niels Jensen Ilsøe. Børn: Alle hjemme hos moderen. F.M. Søren Ilsøe sst.
1. Anne Dorthe Christensdatter 11 år.
2. Dorthe Christensdatter 8 år.
3. Anne Kirstine Christensdatter 4 år.
Skifte efter Maren Sørensdatter af 21.5.1798 nr. 883.

851. Ungkarl Søren Nielsen Hedegaard, hos gårdmand Christen Lauridsen i Hjermind. 7.5.1791 fol. 10. A:
På fædrene side:
1. Halvbror Jens Christensen Koldbech i Hjermind.
2. Halvbror Laurids Christensen, død og efterladt:
a. Christen Lauridsen. Gårdmand her på stedet.
b. Niels Lauridsen 26 år, soldat og tjener i Torup.
c. Maren Lauridsdatter 28 år g.m. Niels Højberg i Faarup på Vindum Overgaards gods.
d. Anne Lauridsdatter g.m. Christen Christensen Smed i Hjermind.
3. Faster Ellen Christensdatter til huse hos Gjermand Madsen i Hjermind.
På moderens side:
4. Moster Maren Sørensdatter, indsidder hos Peder Handskemager i Mammen.

852. Mette Jensdatter. 28.5.1791, fol. 11, 15.
Enkemand: gårdmand Michel Laugesen i Rønge. Børn: Alle hjemme hos faderen.
1. Lauge Michelsen 26 år.
2. Anne Dorthe Michelsdatter 17 år.
3. Ellen Michelsdatter 15 år.
4. Dorthe Michelsdatter 12 år.

853. Christen Christensen Pedersen, gårdfæster i Langaa. 28.5.1791, fol. 12b, 14.
Enke: Mette Thomasdatter. LV: Christen Bødker sst. Børn:
1. Christen Christensen 45 år, hjemme på stedet.
2. Jens Christensen Thomasen 43 år, gårdbeboer her i byen.
3. Thomas Christensen 41 år, gårdmand i Rønge.
4. Søren Christensen 38 år, smed i Langaa.
5. Simon Christensen 36 år, tjener Rasmus Hansen i Randers.
6. Michel Christensen 34 år, snedker her i byen.
7. Jens Christensen 31 år, hjemme hos moderen.
8. Jens Christensen 29 år, tjener Søren Knudsen her i byen.
9. Margrethe Christensdatter g.m. Søren Knudsen, gårdmand her i byen.

854. Peder Sørensen Bonde, husmand i Hjermind. 29.2.1792, fol. 16.
Enke: Ellen Jensdatter. LV: Niels Caspersen i Hjermind. Børn:
1. Søren Pedersen 16 år, hjemme hos moderen.
2. Jens Pedersen 14 år, hjemme hos moderen.
FM: Christen Ilsøe af Rønge og Peder Møller af Hjermind.

855. Mads Nielsen i Hjermind, gårdfæster i Hjermind. 29.2.1792, fol. 16b.
Enke: Bodil Poulsdatter. LV: Degnen S. Enevoldsen sst. Børn, alle hjemme hos moderen:
1. Poul Madsen 16 år.
2. Niels Madsen 9 år.
3. Anne Madsdatter 18 år.
F.M. Jørgen Christensen og Peder Nielsen Møller, begge sst.

856. Tjenestepige Anne Jensdatter hos gårdmand Peder Møller i Hjermind.11.9.1792, fol. 19, 21. A:
1. Helbror Niels Jensen 20 år, tjener i Øster Velling.
2. Halvbror Jesper Jensen 14 år, tjener i Kællinghøl.
3. Halvbror Jens Jensen 9 år, tjener Peder Møller i Hjermind.
4. Halvsøster Kirsten Jensdatter 16 år, tjener Peder Møller i Hjermind.
5. Halvsøster Inger Jensdatter 8 år, hjemme hos moderen i Hjermind.
6. Halvsøster Anne Jensdatter 5 år, hjemme hos moderen i Hjermind.
F.M. Anders Nielsen Haarboe og Peder Møller, begge i Hjermind.

857. Rasmus Bagge, indsidder hos sin søn Jens Bagge i Rønge. 21.9.1792, fol. 20, 28b.
A: Børn:
1. Søn Søren Rasmussen 48 år, i tjeneste som forridder hos H.F. Duwih?, hertug af Bayern.
2. Søn Jens Rasmussen 38 år, her ved stedet.
3. Datter Kirsten Rasmusdatter, tjener i København.
4. Datter Mette Rasmusdatter, er død og efterladt en slegfredsøn:
a. Rasmus Christophersen 6 år.
FM: Thomas Christensen i Rønge.

858. Kirsten Michelsdatter. 4.3.1792, fol. 21b.
E: Indsidder Peder Henningsen i Langaa. B:
1. Michel Pedersen 16 år, tjener skrædder Hans Gysting i Randers.
2. Karen Pedersdatter 14 år, hos Mogens Svarre i Langaa.
FM: Christen Søgaard i Langaa.

859. Dødsanmeldelse. 4.4.1793, fol. 23. Peder Jensen i Hjermind anmeldte, at hans fader Jens Christensen Koldbech samme dag var død.

860. Niels Madsen, husmand og skrædder i Hjermind. 11.4.1793, fol. 23b, 26b, 29b.
E: Maren Christensdatter. LV: Morten Nielsen fra Trengsel. A:
1. Bror Gjermand Madsen, husmand i Hjermind.
2. Søster Johanne Magdalene sst. FM: Nicolaj Hansen sst.
Enken blev g.m. Christen Christensen fra Ulstrup.

861. Jens Laugesen / Lauesen, gårdfæster i Rønge. 25.4.1793, fol. 24, 27b, 30b.
E: Lucia Simonsdatter. LV: S. Walsted. Børn:
1. Simon Jensen 25 år.
2. Laue Jensen 23 år.
3. Jørgen Jensen 19 år.
4. Niels Jensen, 13 år.
FM. og kurator: Michel Jensen af Terp og Søren Christensen af Sønder Tulstrup.

862. Jens Christensen Kolbech, aftægtsmand hos sin søn Peder Jensen i Hjermind. 3.5.1793, fol.25b.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Haarboe af Hjermind. Børn:
1. Peder Jensen 32 år, gårdmand ved stedet.
2. Christen Jensen 30 år.
3. Jens Jensen 29 år i Hjermind.
4. Maren Jensdatter 25 år.
5. Anne Jensdatter i Hjermind.
FM: Christen Tind af Hjermind.

863. Johanne Frederichsdatter 9.12.1793, fol. 31.
E: Indsidder Jens Christensen Serup i Rønge. Barn:
Niels Jensen 18 år, tjener Søren Sinding i Rønge.

864. Kirsten Michelsdatter 15.2.1794, fol. 32, 33, 35b.
E: Søren Christensen Michelsen i Langaa. Børn af hendes tidl. Ægteskab:
1. Michel Lange kammertjener hos grev Scheel.
2. Johanne Justdatter g.m. gårdmand Michel Jensen i Langaa.
3. Maren Justdatter g.m. Christen Christensen i Langaa.
4. Mette Justdatter 24 år og ugift, hjemme på stedet.
Afdødes bror: Christen Michelsen af Helstrup.

865. Jørgen Jensen, indsidder hos husmand Michel Christensen Bødker i Torup. 17.3.1794, fol. 35, 37.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Sørensen.
Ingen kendte arvinger.

866. Anders Jensen, hospitalslem hos Jens Laugesens enke i Rønge. 18.8.1794, fol.37b.
E: Maren Pedersdatter. LV: Gert Pedersen af Hjorthede.
Hans børn fra 2 ægteskaber:
Af første ægteskab med Anne Madsdatter:
1. Mette Andersdatter 21 år, tjener Christen Bødker i Lille Torup.
2. Kirsten Marie 15 år, hos Frederich Christensen i Lee.
FM: Morbror Frederich Christensen af Lee.
Barn af sidste ægteskab med enken:
Maren Andersdatter 12 år, tjener i Hagenstrup mølle.
FM. Den afdødes brødre: Jens Jensen af Sønder Tulstrup og Christen Jensen af Kællinghøl

867. Ungkarl Niels Sørensen hos husmand Jens Hollerup i Torup. 14.4.1795, fol. 38.
A: Bror Anders Sørensen 16 år, tjener i Hedehuset i Hinge sogn. FM: Anders Mørch i Bidstrup brohus.
Afdøde fra født i Mausing på Vinderslevgaard gods. Ved skifteforretningen blev der fremlagt en attest, hvor oplystes:” Skrædder Søren Andersen og hustru Maren Nielsdatter boede og døde i Pederstrup by i Vinderslev sogn. De efterlod 2 sønner, Niels og Anders Sørensen.”
Afdøde var i skrædderlære hos Jens Hollerup.

868. Maren Jensdatter, hospitalslem hos Villum Madsen i Langaa. 14.8.1795, fol. 40.
Når udgifterne blev fradraget indtægterne var der 3 rd, 4 mrk og 14 sk tilbage, som tilfaldt Langaa hospital og til dets patron grevinde Scheel til Ulstrup.

869. Maren Nielsdatter. 15.8.1795, fol. 41.
E: gårdmand Michel Nielsen i Taanum. Børn, alle hjemme hos faderen:
1. Jens Michelsen 6 år.
2. Niels Michelsen 2 år.
3. Zidsel Michelsdatter 6 uger.
FM: Morbror Niels Nielsen Smed af Hvidding og farbror Niels Nielsen af Taanum.

870. Mette Pedersdatter. 29.9.1795, fol. 44.
E: Gårdmand Christen Jensen Pind i Vinge. Børn:
1. Jens Christensen 31 år, forpagter ved Karmark.
2. Peder Christensen 10 år, hjemme hos faderen.
3. Maren Christensdatter 24 år g.m. Peder Nielsen i Dengsø.
4. Bodil Christensdatter 21 år, hjemme hos faderen.
5. Marianne Christensdatter 14 år, hjemme hos faderen.
Tilsynsværger: Morbror Jens Højlund og farbror Laurids Pind, begge af Vinge.

871. Inger Thomasdatter. 24.10.1795, fol.46b.
E: Husmand Laurids Nielsen Bødker i Langaa. Børn:
1. Thomas Sørensen 33, husmand i Laurbjerg på Bidstrup gods.
2. Christen Sørensen 26 år, soldat og tjener Peder Hvid i Stevnstrup.
3. Maren Sørensdatter 40 år g.m. skipper Hans Rasmussen, boende i et selvejerhus i Hals ved Aalborg. I en skrivelse af 11.11.1795 fra Maren Sørensdatter skriver hun, at hendes mand p.t. er i Bergen i Norge med kammerherre Duuses skib.

872. Helvig Christensdatter. 11.4.1796, fol. 50, 51.
E: Husmand Jens Jensen Kiil i Langaa. A:
1. Helbror Niels Christensen i Lee.
2. Helsøster Dorthe Christensdatter 66 år, enke efter Søren Kierestrup I Torup.
3. Helsøster Kirsten Christensdatter 67 år g.m. Rasmus Stephansen i Bjerring.
4. Halvsøster Karen Christensdatter over 70 år g.m. gårdmand Christen Pedersen Bach i Vindum.
5. Halvsøster Maren Christensdatter g.m. gårdmand Michel Jensen i Langaa. Død og efterladt børn af 2 ægteskaber:
a. Anne Mortensdatter g.m. Hans Haae i Langaa.
b. Morten Michelsen 28 år, tjener ved Løjstrup.
6. Halvsøster Birthe Christensdatter g.m. Laurids Skiemt af Langaa. Død og efterladt:
a. Christen Lauridsen Smed i Langaa 31 år.
b. Johanne Lauridsdatter 40 år g.m. husmand Jens Jørgensen i Langaa.

873. Jens Christensen Skrædder i Torup. 6.6.1796, fol. 52b
E: Margrethe Christensdatter. LV: Søren Ilsøe i Torup. Børn:
1. Søn Christen Jensen, husfæster i Torup. Død og efterladt børn:
a. Anne Dorthe Christensdatter 15 år.
b. Dorthe Christensdatter 12 år.
c. Anne Kirstine Christensdatter 8 år.
FM: Deres stedfar Niels Christensen Bjerring.
2. Datter Maren Jensdatter 48 år g.m. husmand Jens Pedersen i Taanum.
3. Datter Anne Jensdatter 22 år g.m. murmestersvend Herman Tøndersen i Randers.
Skifte efter Margrethe Christensdatter af 6.3.1802 nr. 913.

874. Ellen Jensdatter. 15.6.1796, fol. 53b.
E: Christen Kieldsen, husmand i Grensten. Børn:
1. Jens Christensen 18 år, hos Johan Smed i Randers for at lære smedehåndværk.
2. Anne Christensdatter 12 år, hjemme hos faderen.
3. Lisbeth Christensdatter 4 år, hjemme hos faderen.
Afdødes bror: Anders Bødker i Langaa.
Skifte efter Christen Kieldsen af 19.12.1834 nr. 1053.

875. Anne Lauridsdatter. 13.7.1796, fol.54b.
E: Husmand og smed Christen Christensen i Hjermind. Børn:
1. Laurids Christensen 2 år.
2. Christen Christensen 5 uger.
Tilsynsværge: Afdødes bror Christen Lauridsen sst.
Den afdødes bror Niels Lauridsen tjener hos Kjeld Jørgensen i Torup.

876. Anne Christensdatter. 26.1.1797, fol. 56b.
E: Gårdmand Jørgen Christensen i Hjermind. Børn:
1. Christen Jørgensen 1 år.
2. Kirsten Jørgensdatter 7 år.
3. Karen Jørgensdatter 5 år.
Tilsynsværge: Den afdødes stedfar Anders Villumsen og broder Michel Christensen, begge af Torup.

877. Christen Jensen Søgaard, gårdmand i Langaa. 31.1.1797, fol.58b, 64.
E: Maren Christensdatter. LV: Degnen Søren Jensen sst.
Børn af hans 1. ægteskab:
1. Jens Christensen 22 år, hjemme på stedet.
2. Anne Christensdatter 26 år g.m. gårdmand Espen Christensen i Torup.
Enken blev ved gården.

878. Anne Jensdatter. 3.4.1797, fol. 61b, 69b.
E: Gårdmand Peder Jensen i Hjermind. Børn:
1. Jens Pedersen 9 år.
2. Jens Pedersen 30 dage.
Tilsynsværge: Søren Jensen Tang i Vester Velling.
Skifte efter Peder Jensen af 20.8.1825 nr. 1009.

879. Ungkarl Anders Jensen, hos gårdmand Christen Jørgensen i Langaa. 2.10.1797, fol. 66.
Arvinger:
1. Mor Kirsten Andersdatter g.m. Christen Jørgensen her på stedet.
2. Bror Søren Jensen 27 år i Langaa.
3. Bror Christen Jensen 17 år her på stedet. FM: Søren Andersen Knudsen.
4. Søster Anne Jensdatter g.m. Søren Michelsen i Langaa.

880. Maren Pedersdatter. 23.10.1797, fol. 66b.
E: Smed Jens Christensen i Vinge. Børn:
1. Søn Peder Jensen 36 år, smed i Terp.
2. Søn Christen Jensen 33 år, hjemme hos faderen.
3. Søn Jens Jensen 25 år, i Øster Velling.
4. Datter Kirsten Jensdatter g.m. gårdmand Jens Simonsen Smed i Vellev. Død og efterladt:
a. Gjertrud Jensdatter 16 år, herved stedet.
b. Maren Jensdatter 14 år, hos faderen i Vellev.

881. Gjertrud Pedersdatter. 7.12.1797, fol.68b, 70, 72.
E: Laurids Nielsen Bødker, husmand i Langaa. A:
1. Helbror Christen Pedersen (Jørgensen), gårdmand i Langaa.
2. Halvbror Søren Pedersen, gårdmand i Langaa. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 30 år, gårdfæster i Langaa.
b. Søren Sørensen 27 år, hos broderen i Langaa.
c. Peder Sørensen 23 år, tjener broderen Jens Sørensen i Langaa.
3. Halvbror Jens Pedersen, gårdmand i Torup. Død og efterladt:
a. Gjertrud Jensdatter 40 år, til huse hos gårdmand Rasmus Kudsk i Grensten.
b. Else Jensdatter ca. 38 år g.m. Rasmus Kudsk i Grensten.
c. Anne Jensdatter ca. 35 år, tjener hos købmand Dibelt i Randers.
4. Halvbror Mogens Pedersen, gårdmand i Vester Velling. Død og efterladt:
a. Jens Mogensen ca. 40 år, kammertjener hos grevinde Scheel til Ulstrup.
b. Jens Mogensen ca. 35 år, tjener som kok hos grevinde Scheel til Ulstrup.
5. Halvsøster Karen Pedersdatter. Har været gift i Langaa og efterladt:
a. Maren Andersdatter ca. 51 år g.m. husmand Christen Boerup i Vellev.
b. Gjertrud Andersdatter ca. 40 år g.m. husmand Michel Snedker i Langaa.
6. Halvsøster Maren Pedersdatter g.m. husmand og smed Jens Christensen i Vinge. Død og efterladt:
a. Peder Jensen 36 år, smed i Terp.
b. Christen Jensen 33 år, hjemme hos faderen i Vinge.
c. Jens Jensen, 25 år, i Øster Velling.
d. Kirsten Jensdatter g.m. smed Jens Simonsen i Vellev. Død og efterladt:
d1. Gjertrud Jensdatter 16 år, hos smeden i Vinge.
d2. Maren Jensdatter 14 år, hos faderen i Vellev.

882. Hospitalslem Kirsten Nielsdatter, på hospitalet i Langaa. 13.4.1798, fol.73b. B:
1. Christen Jensen ca. 69 år, i Torup.
2. Anne Jensdatter 66 år, her på hospitalet.
3. Mette Jensdatter, til huse hos gårdmand Søren Jensen i Langaa.
Søn af Christen Jensen: Michel Christensen Bødker, husmand i Torup.

883. Maren Sørensdatter. 21.5.1798, fol.74, 77.
E: Niels Christensen Bjerring, husmand i Torup.
B: fra hendes 1. ægteskab med Christen Jensen:
1. Anne Dorthe Christensdatter 19 år, bortrømt sidste påske.
2. Dorthe Christensdatter 18 år, bortrømt sidste påske.
3. Anne Kirstine Christensdatter 11 år, tjener på Ulstrup.
FM: Afdødes bror Peder Sørensen i Hjorthede..
Skifte efter første mand Christen Jensen 25.2.1791 nr. 850.
Enkemandens bror: gårdmand Jens Christensen i Ans.

884.Abelone Andersdatter. 9.6.1798, fol. 75.
E: Søren Jensen Sinding, gårdmand i Rønge. B:
1. Jens Sørensen 5 år.
2. Anders Sørensen 3 år
Tilsynsværge: Afdødes brødre: Jens Andersen og Peder Andersen af Øster Velling.

885. Ungkarl Christen Jensen, hos bror Laurids Jensen i Hollerup. 18.9.1798, fol. 78, 81b. A:
1. Bror Laurids Jensen ca. 45 år, gårdmand i Hollerup.
2. Bror Jens Jensen 40 år, til huse hos Christen Bach i Langaa.
3. Søster Karen Jensdatter g.m. Peder Jensen, smed i Terp. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen ca. 9 år, hjemme hos faderen, som bor og er selvejer husmand i Paderup.

886. Maren Eriksdatter. 11.10.1798, fol. 78b.
E: Gårdmand Rasmus Nielsen i Langaa.
Hendes børn af 1. ægteskab med Jens Jensen:
1. Birthe Jensdatter 19 år, bor på gården.
2. Inger Jensdatter 17 år, bor på gården.
FM: Christen Bødker i Langaa.
Barn i sidste ægteskab med enkemanden:
3. Niels Rasmussen 10 år, bor hjemme hos faderen.
Enkemandens bror: Christen Nielsen i Helstrup.

887. Anne Margrethe Pedersdatter. 11.1.1799, fol. 81b, 82b.
E: Mathias Jensen Kiil i Langaa. A:
1. Halvbror Peder Oue, i Hobro. På hans vegne mødte sønnen Niels Pedersen Oue, gårdbeboer i Aalum på Fussingø gods.

888. Anne Michelsdatter. 26.4.1799, fol. 83.
E: Mogens Nielsen Svarre i Langaa. B:
1. Michel Mogensen 26 år, hjemme på stedet.
2. Ellen Mogensdatter 34 år g.m. gårdmand Hans Mortensen i Vellev.

889. Hospitalslem Jens Jensen Axelsen i Langaa. 26.4.1799, fol.84, 86.
Enke: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. A:
1. Bror Christen Jensen i Langaa. Død og efterladt:
a. Jens Christensen 62 år, til huse i Hollerup.
b. Christen Christensen i Langaa. Død og efterladt:
b1. Anders Christensen 34 år, bor i Grensten.
b2. Christen Christensen 17 år, tjener Anders Villumsen i Torup.
c. Maren Christensdatter 64 år i Langaa hospital.
2. Søster Anne Jensdatter g.m. Christen Jørgensen i Langaa. Død og efterladt:
a. Niels Christensen Jørgensen i Langaa. Død og efterladt:
a1. Jens Nielsen 19 år i Langaa.
a2. Karen Nielsdatter 30 år g.m. Jens Kiil i Langaa.
a3. Kirsten Nielsdatter 26 år i Langaa.
Skifte efter Kirsten Jensdatter af 6.3.1802 nr. 912.

890. Kirsten Christensdatter. 27.4.1799, fol. 85.
E: Jens Poulsen, husfæster i Vinge. B:
1. Christen Jensen 33 år, i Svanfolk, Skibsted sogn, (Aalborg amt).
2. Laurids Jensen 24 år, hjemme.
3. Anne Jensdatter 41 år, ugift og hos faderen.
4. Margrethe Jensdatter 38 år g.m. Niels Andersen i Tindbæk.
5. Maren Jensdatter 31 år, hjemme.
6. Kirsten Jensdatter 28 år g.m. Mads Møller i Løvskal.

891. Mette Andersdatter. 15.7.1799, fol. 87b.
E: Husmand Niels Svendsen i Langaa. B:
1. Anders Nielsen 32 år, tjener i Tjærby.
2. Johanne Nielsdatter 35 år, hjemme hos faderen.
3. Maren Nielsdatter 29 år, opholder sig i Le?

892. Maren Christensdatter. 8.11.1799, fol. 87b.
E: gårdmand Jens Christensen Højlund i Vinge. A:
1. Bror Mads Christensen, gårdmand i Helsted.
2. Bror Niels Christensen, gårdmand i Handest. Død og efterladt:
a. Thomas Nielsen, gårdmand i Handels.
b. Christen Handest, borger og brændevinsmand i Randers.
c. Marie Nielsdatter g.m. Søren Leth i Handest.
d. Kirsten Nielsdatter g.m. Niels ? i Handest.
3. En søster.
(Notat: Da Jens Højlund er aftægtsmand, forrettes skiftet efter hans afdøde kone af stifts- og amtsmand Sehested.)

893. Søren Christensen Tind, gårdmand og sognefoged i Hjermind. 21.12.1799, fol. 87b, 89b, 98b.
E: Helle Jensdatter. LV: Enevoldsen, degn i Hjermind.
Barn af 1. ægteskab med Maren Gjermandsdatter:
1. Maren Sørensdatter 34 år, opholder sig i København.
Maren Sørensdatters halvbror: Michel Pedersen Fisker i Hjermind.
Børn af 2. ægteskab med enken:
2. Christen Sørensen 16 år, hjemme på stedet.
3. Jens Sørensen 8 år, hjemme på stedet.
4. Dorthe Sørensdatter 19 år, hjemme på stedet.
FM: Nærmeste på fædrene side: Jens Tind i Rønge. På grund af hans alderdom og svaghed mødte Mogens Sørensen af Bjerring.

894. Anne Nielsdatter. 8.1.1800, fol. 88b, 91b.
E: Husfæster Niels Pedersen Knud i Hjermind skovhus.
Hendes børn af 1. ægteskab med Jens Christensen Tang:
1. Søn Christen Jensen i Løvskal. Død og efterladt:
a. Jens Christensen 34 år, i Løvskal.
b. Laurids Christensen 30 år, gårdmand i Lee.
c. Margrethe Christensdatter 38 år g.m. gårdmand Frederich Christensen i Lee.
d. Anne Christensdatter g.m. husmand Christen Skaun i Vinkel.
2. Søn Niels Jensen Tang i Venning.
3. Søn Søren Jensen Tang, gårdmand i Vester Velling.
4. Datter Maren Jensdatter 50 år g.m. husmand Søren Hvam i Mammen
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
5. Datter Anne Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Hjermind.
6. Datter Dorthe Nielsdatter 46 år g.m. Laurids Mortensen i Hjermind.
Skifte efter Niels Pedersen Knud af 27.9.1800 nr. 899.

895. Jens Jensen Smed, gårdmand i Torup. 6.3.1800, fol.93, 102b.
Enke: Abelone Christensdatter. LV: Anders Christensen Villumsen sst. B: Alle hjemme på stedet.
1. Jens Jensen 25 år.
2. Christen Jensen 16 år.
3. Maren Jensdatter 27 år g.m. Jens Christensen Søgaard i Langaa. Overtog fæstet på gården.
4. Karen Jensdatter 19 år.
FM: Afdødes bror: Niels Jensen i Thisted skovhus.
Skifte efter afdødes far Jens Jensen Smed af 24.7.1774.

896. Maren Andersdatter. 6.3.1800, fol. 95.
E: Gårdmand Christen Jensen i Vinge. B: Alle hjemme hos faderen.
1. Jens Christensen 10 år.
2. Abelone Christensdatter 6 år.
3. Kirsten Marie Christensdatter 4 år.
Tilsynsværge: Forpagter Jens Christensen Pind på Karmark.

897. Jens Poulsen, husmand i Vinge. 2.4.1800, fol. 97b. Børn:
1. Christen Jensen 34 år, drejlsvæver i Svanfolk, Skibsted sogn.
2. Laurids Jensen 25 år, hjemme på stedet.
3. Anne Jensdatter 42 år g.m. Frederich Pedersen i Terp.
4. Margrethe Jensdatter 39 år g.m. Niels Andersen i Tindbæk.
5. Maren Jensdatter 32 år, ugift og hjemme på stedet.
6. Kirsten Jensdatter g.m. Mads Møller i Løvskal.

898. Mette Pedersdatter. 2.8.1800, fol. 100.
E: Gårdmand Christen Sørensen i Torup. B:
1. Inger Christensdatter g.m. sognefoged Jens Nielsen i Helstrup.
2. Anne Christensdatter g.m. Michel Mogensen i Langaa.
3. Maren Christensdatter 16 år, hjemme hos faderen.
Tilsynsværge: Kjeld Jørgensen, gårdmand i Torup.

899.
Niels Pedersen Knud, husmand i Hjermind lunds skovhus. 27.9.1800, fol. 105b, 106, 117b.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hendes bror Christen Lauridsen af Hjorthede.
Hans børn af 1. ægteskab med Anne Nielsdatter:
1. Anne Nielsdatter 50 år g.m. Christen Lauridsen, gårdmand i Hjermind.
2. Dorthe Marie Nielsdatter g.m. Laurids Mortensen i Hjermind. (Hun blev senere kaldt Birthe Nielsdatter.)
Skifte efter Anne Nielsdatter af 8.1.1800 nr. 894.
Enken Karen Lauridsdatter blev gift med Christen Frandsen af Hjermind.

900. Hospitalslem Maren Jensdatter i Langaa hospital. 30.1.1801, fol.107b. B:
1. Else Jensdatter 37 år g.m. Rasmus Pedersen Kudsk i Grensten.
2. Anne Jensdatter 40 år, ugift, hos farver Meyer i Randers.
FM: Christen Pedersen Jørgensen af Langaa.

901. Maren Jensdatter. 3.2.1801, fol. 108b, 112.
E: Jens Pedersen Degn, gårdmand i Hjermind.
Hendes barn af 1. ægteskab med Niels Jensen:
1. Dorthe Nielsdatter 40 år, tjener købmand Hansen i Randers.
På hendes vegne mødte hendes farbror Peder Jensen i Hjermind.
Hendes børn af sidste ægteskab med Jens Pedersen Degn:
2. Niels Jensen 28 år, tjener i Randers.
3. Peder Jensen 25 år.

902. Magdalene Andersdatter. 13.2.1801, fol. 109.
E: Laurids Jensen, gårdmand i Hollerup. B:
1. Jens Lauridsen 6 år.
2. Anders Lauridsen 5 år.
3. Ellen Lauridsdatter 15 år, hjemme hos faderen.
4. Karen Lauridsdatter, tjener Søren Sinding i Rønge.
Tilsynsværger: Den afdødes brødre: Jens Andersen Hiuler og Peder Andersen af Øster Velling.
Skifte efter Laurids Jensen 26.3.1805 nr. 929.

903. Søren Jensen, ugift tjenestekarl i Grensten, fol.114b.
Testamente af 22.11.1800.
Den afdøde havde boet i 20 år hos sin søster Maren Jensdatter, enke efter Rasmus Jørgensen, gårdmand i Grensten. Han var svagelig i mange år, hvor søsteren havde plejet ham og derfor skulle arve ham efter hans død.

904. Peder Andersen Skiemt, gårdfæster i Langaa. 29.4.1801, fol. 115, 123.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Hendes bror Niels Andersen af Øster Velling. B: Alle hjemme hos moderen.
1. Anders Pedersen 16 år.
2. Anne Pedersdatter 11 år.
3. Maren Pedersdatter 5 år.
FM: Degnen Søren Jensen og den afdødes søskendebarn smed Christen Lauridsen, begge af Langaa.

905. Ungkarl Christen Christensen Brøgger i Langaa. Ugift. 26.6.1801, fol. 117.
Testamente.
Den afdøde havde boet hos sin søster Johanne Christensdatter g.m. Christen Rasmussen Bødker i Langaa medens han har været syg.

906. Dorthe Christensdatter. 18.9.1801, fol.118b, 124.
E: Mourits Poulsen, gårdmand i Hjermind. B:
1. Marianne Mouritsdatter 23 år, ugift og hjemme. Tilsynsværge: Søren Christensen Michelsen i Langaa.
2. Karen Mouritsdater, 22 år, ugift og bor hos ung Søren Knudsen i Langaa.
3. Anne Mouritsdatter 16 år, tjener Christen Pedersen i Langaa.

907. Kield Jørgensen, gårdfæster i Torup. 19.9.1801, fol. 120, 136.
E: Magdalene Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Hollerup. B:
1. Søren Kieldsen 4 år, hjemme hos moderen. FM: Afdødes bror Jens Jørgensen i Langaa.
2. Maren Kieldsdatter 22 år, hjemme hos moderen. Blev gift med Jens Lauridsen, der overtog fæstet på gården, og enken gik på aftægt hos dem.

908. Anne Mogensdatter. 30.9.1801, fol. 122, 131.
E: Jens Christensen Pind i Langaa.
Hendes barn af første ægteskab:
1. Christen Christensen 19 år, tjener Anders Villumsen i Torup.
Kurator: Afdødes søsters mand Thomas Jensen i Amstrup.

909. Karen Nielsdatter. 30.12.1801, fol. 124b, 125.
E: Søren Rasmussen Tind, gårdmand i Øster Velling.
Hendes børn af 1. ægteskab med Christen Andersen Slyngborg:
1. Søn Niels Christensen Slyngborg 46 år, bor i Vester Velling.
2. Datter Karen Christensdatter 52 år g.m. Christen Andersen i Øster Velling.
3. Datter Dorthe Christensdatter g.m. Ole Fisker i Helstrup. Begge er døde og efterladt børn:
a. Christen Olesen 23 år, i Helstrup.
b. Søren Olesen 17 år, i Helstrup.
c. Inger Olesdatter 24 år, i Helstrup.
4. Datter Ellen Christensdatter 44 år g.m. Mogens Sørensen i Stevnstrup.
5. Datter Maren Christensdatter 42 år g.m. Niels Christensen Hvam i Øster Velling.

910. Adam Sørensen, fæster i Sløvkrog. 27.2.1802, fol. 127b.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Bierregaard i Grensten. B:
1. Søren Adamsen 31 år, hjemme ved stedet.
2. Niels Adamsen 28 år, boende i Randers.
3. Inger Adamsdatter 25 år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Christen Sørensen af Torup.

911. Søren Christensen Michelsen, gårdfæster i Langaa. 5.3.1802, fol. 128b, 133, 137.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen i Langaa.
1. Kirsten Sørensdatter 6 år, hos moderen.
FM: Den afdødes brorsøn Niels Michelsen i Terp.
Enken blev g.m. Søren Rasmussen, der overtog fæstet på gården.

912. Hospitalslem Kirsten Jensdatter i Langaa. 6.3.1802, fol. 131b, 138b.
Enke efter Jens Jensen Axelsen. Skifte af 26.4.1799 nr. 889.
Hendes arvinger:
1. Bror Jens Jensen. Død og efterladt:
a. Birthe Jensdatter 22 år, boende hos sin stedfar Rasmus Nielsen i Langaa.
b. Inger Jensdatter 20 år, hos Søren Michelsens enke i Langaa.
F.M. Provst Rhod i Langaa.

913. Hospitalslem Margrethe Christensdatter i Torup. 6.3.1802, fol.132b. B:
1. Kirsten Kieldsdatter 43 år, tjener degnen i Knudstrup.
FM: Jens Sinding i Torup.
2. Anne Jensdatter g.m. Herman Tøndersen, her på stedet.

914. Søren Andersen Knudsen, gårdfæster i Langaa. 2.6.1802, fol. 133b, 139b.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Christen Christensen Pedersen, sst.
Hans barn af et tidligere ægteskab:
1. Anders Sørensen 40 år, tjener Hr. Ludvigsen i Randers.
Skifte efter Anders Sørensens mor af 10.11.1779.
Afdødes bror: Søren Andersen i Langaa.
Margrethe Christensdatter blev g.m. Peder Nielsen Tind, der overtog fæstet på gården.

915. Niels Nielsen, gårdfæster, udflytter af Taanum. 14.12.1802, fol. 140b, 143, 149.
E: Kathrine Lucia Poulsdatter. LV: Laurids Lauridsen af Taanum. Børn, alle hjemme hos moderen:
1. Niels Nielsen 10 år.
2. Anne Marie Nielsdatter 7 år.
3. Margrethe Nielsdatter 1 år.
FM: Afdødes bror Michel Nielsen i Taanum.

916. Kirstine Sørensdatter. 17.2.1803, fol. 142b. A:
1. Mor: Anne Jensdatter g.m. Søren Rasmussen Fisker her på stedet.
2. Halvsøster: Elisabeth Birgitte Sørensdatter 11 uger.
Kirstine Sørensdatter var datter af afg. Søren Christensen Michelsen.

917. Dorthe Sørensdatter. 7.5.1803, fol.143b.
E: Jens Madsen Sinding, gårdfæster i Torup. B:
1. Søren Jensen Sinding 44 år, gårdmand i Rønge.
2. Mads Jensen Sinding 42 år, gårdmand i Torup på Estrup gods.
3. Poul Jensen 36 år, hjemme på stedet.
4. Inger Jensdatter 38 år g.m. Laurids Sørensen Bach, gårdmand i Torup.
5. Maren Jensdatter 34 år, hjemme på stedet. (Umyndige og tåbelige datter).
Se skifte nr. 1180.

918. Kirsten Nielsdatter. 16.6.1803, fol.144b, 150b.
E: Jens Jensen Villumsen, gårdfæster i Grensten. B:
1. Anne Jensdatter 27 år, hjemme hos faderen.
Blev g.m. Christen Sørensen i Grensten inden skifteafslutningen.
2. Johanne Jensdatter 26 år g.m. Christen Rasmussen i Grensten.
3. Dorthe Jensdatter 21 år, hjemme hos faderen.
Blev g.m. Niels Sørensen i Grensten inden skifteafslutningen. Denne overtog fæstet på gården.

919. Anne Nielsdatter. 16.7.1803, fol. 146b.
E: Christen Christensen Møller, gårdfæster i Taanum. B:
1. Christen Christensen 20 år.
2. Nicolaj Christensen 11 år.
3. Niels Christensen 10 år.
4. Anne Christensdatter 13 år.
5. Marie Kirstine Christensdatter 8 år.
Tilsynsværge: Den afdødes søstersøn Niels Christensen af Tulstrup i Hvam sogn.

920. Eleonora Frandsdatter. 31.10.1803, fol. 151.
E: Jens Rasmussen Bagger, husfæster i Rønge. B:
1. Rasmus Jensen 4 år, hjemme hos faderen.
2. Elisabeth Jensdatter 16 år, hjemme hos faderen.
3. Cathrine Jensdatter 14 år, hos mad. Møller i Tindbæk.
4. Helene Jensdatter 13 år, hos Christen Jensen i Kællinghøl.
5. Karen Jensdatter 12 år, hjemme hos faderen.
6. Anne Marie Jensdatter 9 år, hjemme hos faderen.
7. Mette Jensdatter 6. år, hjemme hos faderen.
Tilsynsværge: Den afdødes søsters mand mølleren Rabeck i Rønge mølle.
Eleonora Frandsdatter var død i september måned 1802. Enkemanden havde siddet i uskiftet bo siden, men ville nu giftes.

921. Peder Christensen Villumsen, gårdfæster i Torup. 19.11.1803, fol. 153.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Ilsøe sst.
1. Christen Pedersen 23 år, hjemme hos moderen.
2. Karen Pedersen 18 år, hjemme hos moderen. FM: Afdødes bror Anders Christensen Villumsen.
Enken ønskede at beholde fæstet på gården.

922. Tjenestekarl Jørgen Pedersen hos gårdmand Niels Frandsen i Langaa. 23.11.1803, fol 156, 169b. A:
1. Bror Peder Pedersen 23 år, landsoldat ved regimentet i Aalborg.
2. Søster Anne Pedersdatter 30 år, tjener Chr. Jørgensen i Langaa.
3. Søster Maren Pedersdatter 20 år, tjener i Haslund.
4. Søster Kirsten Pedersdatter 17 år, tjener Peder Fisker i Helstrup.
På børnenes vegne mødte deres farbror Mads Jørgensen og morbror Niels Frandsen, begge af Langaa.

923. Jens Jørgensen, husfæster i Langaa. 23.11.1803, fol.157, 166.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Hendes bror Christen Lauridsen i Langaa.
1. Laurids Jensen 26 år, ved regimentet i København.
2. Jørgen Jensen 21 år, tjener Poul Sinding i Torup.
3. Peder Jensen 18 år, hjemme hos moderen.
4. Søren Jensen 6 år, hjemme hos moderen.
5. Anne Jensdatter 11 år, hjemme på stedet.
FM: Deres farbror Mads Jørgensen Kiil i Langaa.

924. Niels Nielsen Østerballe, gårdfæster i Grensten. 17.2.1804, fol.158b, 159b, 167.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hendes bror Jens Nielsen Grausen. A:
1. Søsters søn Niels Michelsen ca. 50 år, indsidder i Øster Velling.
2. Søsters datter Mette Michelsdatter g.m. Christen Christensen Hvas, gårdmand i Grensten. Død og efterladt: (Alle var hjemme hos faderen).
a. Christen Christensen 22 år.
b. Peder Christensen 11 år.
c. Kirsten Christensdatter 24 år.
d. Maren Christensdatter 20 år.
e. Else Christensdatter 17 år.

925. Hospitalslem Anne Marie Christensdatter på Langaa hospital. 22.3.1804, fol. 162
E: Christen Christensen Kollerup. B:
1. Laurids Christensen 11 år, tjener Christen Bødker i Lille Torup.
2. Maren Christensdatter 14 år, tjener Christen Jørgensen i Langaa.
En bemærkning i skiftet: ”Enkemanden er nådigst forundt hospitalsophold i Langaa hospital og derfor ventes at blive forsørget hans livs tid.”
Efter skiftet fremgår det, at Christen Christensen Kollerup havde en søn Christen Christensen, der overtog fæstet efter faderen og forpligtede sig til at sørge for skiftets opfyldelse over for de to ovenfor nævnte børn.

926. Søren Christensen, gårdfæster i Sønder Tulstrup. 4.6.1804, fol. 163.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Laue Jensen i Rønge. B:
1. Laue Sørensen 29 år, hjemme hos moderen.
2. Maren Sørensdatter 31 år g.m. Anders Madsen, gårdmand i Hjorthede.
3. Ellen Sørensdatter 27 år, hjemme hos moderen. FM: Anders Nielsen Handskemager i Hammershøj.

927. Peder Christensen Velling, husmand og snedkermester i Langaa. 23.10.1804, fol. 168, 176b.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Pedersen Smed sst. B: Alle hjemme hos moderen.
1. Christen Pedersen 14 år.
2. Anne Pedersdatter 6 år.
3. Mette Pedersdatter 4 år.
FM: Michel Mogensen i Langaa.
Enken blev g.m. Jens Pedersen Smed.

928. Villum Madsen, gårdfæster i Langaa. 5.3.1805, fol.170b, 175.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen i Vellev. B:
1. Mads Villumsen 17 år, hjemme på stedet.
2. Anne Villumsdatter 22 år, hjemme på stedet.
FM: Søren Pedersen af Laurbjerg og Rasmus Nielsen i Langaa.
Enken beholdt fæstet på gården.
Skifte efter Maren Jensdatter 30.9.1807 nr. 944.

929. Laurids Jensen, gårdfæster i Hollerup. 26.3.1805, fol.172b, 181.
E: Mette Justdatter. LV: Christen Christensen Pedersen i Langaa.
Børn af hans 1. ægteskab med Magdalene Andersdatter:
1. Jens Lauridsen 10 år, hjemme på stedet.
2. Anders Lauridsen 9 år, hjemme på stedet.
3. Ellen Lauridsdatter 19 år, tjener Søren Sinding i Rønge.
4. Karen Lauridsdatter 17 år, hjemme på stedet.
Tilsynsværge: Deres morbrødre: Jens Andersen Hiuler og Peder Andersen af Øster Velling.
Børn af hans sidste ægteskab med enken:
5. Christen Lauridsen 2 år, hjemme på stedet.
6. Magdalene Lauridsdatter 1 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Jensen Hollerup i Langaa.
Skifte efter Magdalene Andersdatter 13.2.1801 nr. 902.

930. Niels Jensen Ilsøe, gårdfæster i Torup. 17.6.1805, fol.177b.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Michel Nielsen sst. B:
1. Jens Nielsen 13 år, hjemme på stedet.
2. Niels Nielsen 11 år, hjemme på stedet.
3. Casper Nielsen 9 år, hjemme på stedet.
4. Dorthe Nielsdatter 24 år g.m. selvejer husmand Jens Jensen Vestergaard i Mammen.
5. Anne Nielsdatter, 19 år, ugift og hjemme på stedet.
6. Karen Nielsdatter, 17 år, hjemme på stedet.
7. Maren Nielsdatter 6 år, hjemme på stedet.
FM: Deres farbror Christen Jensen Ilsøe i Rønge.

931. Michel Jensen, gårdfæster i Langaa. 14.9.1805, fol. 182, 183b, 184, 188, 197.
E: Johanne Justdatter. LV: Christen Christensen Pedersen.
Barn fra hans 1. ægteskab med Maren Christensdatter:
1. Morten Michelsen 40 år, selvejer gårdbeboer i Væth.
Børn fra han sidste ægteskab med enken: Alle hjemme hos hende
2. Jens Michelsen 15 år.
3. Søren Michelsen 12 år.
4. Niels Michelsen 9 år.
5. Christen Michelsen 5 år.
6. Peder Michelsen 3 år.
7. Kirsten Michelsdatter 10 år.
FM: Jens Nielsen i Langaa. Senere nævnes Christen Jensen Søgaard af Hjermind.
Fæstet på gården blev overladt til sønnen Morten Michelsen.

932. Hospitalslem Barbara Christensdatter hos husfæster Mogens Madsen i Langaa. 12.10.1805, fol. 183b, 191. A:
1. Søster Kirsten Christensdatter, enke efter Søren Nielsen i Terp, hos sin datter Kirsten på Mariager klosters mark.
2. Søster Anne Christensdatter g.m. Jens Bødker i Langaa. Død og efterladt:
a. Mette Christensdatter 38 år g.m. Jens Christensen Pind i Langaa.
b. Maren Christensdatter 35 år g.m. Mogens Madsen i Langaa.

933. Morten Christensen, gårdfæster i Sønder Tulstrup. 16.10.1805 fol. 186, 194, 198b, 201.
E: Gjertrud Christensdatter. LV: Søren Andersen Ilsøe i Torup. B: Alle hjemme hos moderen.
1. Niels Mortensen 1 år.
2. Maren Mortensdatter 8 år.
3. Dorthe Mortensdatter 6 år.
4. Maren Mortensdatter 5 år.
5. Kirsten Mortensdatter 3 år.
FM: Christen Sørensen Bach i Ilsøe og Jens Jensen i Vejrumbro.
Enken afstod gården til Jens Christensen fra Sønder Tulstrup.

934. Voldborg Christensdatter. 16.11.1805, fol.188b, 194b.
E: Thomas Christensen, gårdfæster i Rønge.
Hendes børn af første ægteskab med Peder Bonde:
1. Karen Pedersdatter 24 år, hjemme på stedet.
2. Dorthe Pedersdatter 20 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Bødker i Lille Torup, Niels Offersen i Terp og Christen Christensen Bonde af Vester Velling.
Enkemanden erklærede, at han ville overlade gården til den ældste af pigerne og en karl, som herskabet kunne acceptere. Det blev Jens Christensen Holm.

935. Casper Jensen, gårdfæster i Hjermind. 31.12.1805, fol. 191b, 199, 202.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Degnen Enevoldsen. B: Alle hjemme på stedet.
1. Jens Caspersen 14 år.
2. Christen Caspersen 10 år.
3. Karen Caspersdatter 15 år.
4. Anne Caspersdatter 8 år.
FM: Christen Jensen af Hvidding.
Enken blev gift med Christen Laugesen, som overtog fæstet på gården.

936. Karen Sørensdatter. 5.5.1806, fol.195b, 260.
E: Jens Rasmussen Bagger, husfæster i Rønge. A:
1. Helbror Rasmus Sørensen ca. 56 år, har en del år været i København.
2. Halvbror Anders ? ca. 53 år, spækhøker og bonde i København.
Efter forgæves at have søgt i aviser efter afdødes søskende, blev anmeldt som arvinger:
1. Mosters søn Jens Rasmussen Ladefoged i Vester Velling.
2. Søsterdatter Mette Kirstine Rasmusdatter g.m. Jens Christensen, husmand i Kollerup.
(Senere i skiftet nævnes der, at de er søskende.)

937. Søren Rasmussen Fisker, gårdfæster i Langaa. 2.6.1806, fol 200, 211b.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen, gårdmand sst. B:
1. Elisabeth Birgitte Sørensdatter 3 år, hjemme på stedet.
2. Kirsten Sørensdatter 2 år, hjemme på stedet.
3. Søren Sørensen, født efter faderens død, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Jens Rasmussen, gårdmand i Helstrup og Søren Pedersen, gårdmand i Øster Velling.

938. Ungkarl Anders Poulsen, tjente og døde hos Niels Frandsen i Langaa. 2.6.1806, fol. 200, 202b. A:
1. Bror Jens Poulsen, gårdmand i Taanum. Død og efterladt:
a. Niels Jensen 28 år, er for tiden soldat og ved sit regiment i Holsten.
2. Søster Maren Poulsdatter, tidl. Gift og bosat i Løvskal. Død og efterladt:
a. Anne Pedersdatter/Christensdatter 36 år g.m. Christen Kollerup i Vinge.
3. Søster Anne Poulsdatter 60 år g.m. Niels Jensen Frandsen, her på stedet.

939. Rasmus Pedersen Kudsk, gårdfæster i Grensten. 2.2.1807, fol.203b, 207b.
E: Else Jensdatter. LV: Søren Thomasen af Grensten. B: Alle hjemme hos moderen.
1. Jørgen Rasmussen 22 år.
2. Peder Rasmussen 17 år.
3. Jens Rasmussen 8 år.
4. Karen Rasmusdatter 21 år.
5. Maren Rasmusdatter 18 år.
Beskikket FM: Christen Rasmussen, gårdmand i Grensten.
Skifte efter Else Jensdatter af 19.9.1818 nr. 980.

940. Peder Knudsen, husfæster i Vinge. 9.2.1807, fol. 205.
E: Maren Jensdatter. LV: Michel Laursen i Vinge. B:
1. Knud Pedersen 17 år, tjener Christen Jensen i Neder Hornbæk.
2. Maren Pedersdatter 29 år g.m. Christen Jensen, selvejer gårdmand i Neder Hornbæk.
3. Maren Pedersdatter 28 år, hjemme på stedet.
4. Anne Pedersdatter 23 år, tjener Christen Jensen i Neder Hornbæk.
Enken havde siddet i uskiftet bo efter mandens død.
Fæstet på stedet blev overladt til Søren Pedersen Bonde, der ægtede datter Maren, og enken gik på aftægt hos dem.

941. Dorthe Jensdatter. 16.3.1807, fol. 206b, 209.
E: Niels Sørensen, gårdfæster i Grensten. A:
1. Søster Anne Jensdatter 31 år g.m. Jørgen Rasmussen, gårdmand i Grensten.
2. Johanne Jensdatter 29 år g.m. Christen Rasmussen, gårdmand i Grensten.

942. Niels Nielsen Skriver, gårdfæster i Hjermind. 4.5.1807, fol.209b.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Degnen Enevoldsen i Hjermind. B:
1. Niels Nielsen 5 år, hjemme hos moderen.
Nærmeste FM: Gjermand Christensen. Tilsynsværge: Mogens Sørensen i Bjerring.

943. Christen Jensen Schiemt, gårdfæster i Langaa. 17.9.1807, fol. 214, 218b.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Jensen Huus. B:
1. Jens Christensen 21 år.
Kurator: Rasmus Nielsen sst.
2. Jens Christensen 17 år.
FM: Morten Michelsen sst.
Enken ønskede at beholde fæstet på gården.
Skifte efter Kirsten Jensdatter af 13.6.1811 nr. 956.

944. Maren Jensdatter. 30.9.1807, fol. 217, 219.
Enke efter Villum Madsen, gårdfæster i Langaa. A: Hendes børn:
1. Jens Nielsen 28 år, her på stedet.
2. Mads Villumsen 20 år, her på stedet.
3. Karen Nielsdatter g.m. Jens Jensen Kiil, husmand i Langaa.
4. Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Jensen Bondgaard, udflytter gårdmand i Vellev.
5. Anne Villumsdatter 22 år, ugift, her på stedet.
Kurator: Rasmus Nielsen. FM: Morten Michelsen i Langaa.
Skifte efter Villum Madsen 5.3.1805 nr. 928.
Den ældste søn Jens Nielsen overtog fæstet på gården.

945. Jens Christensen Holm i Rønge. 18.7.1808, fol. 220.
E: Karen Pedersdatter. LB: Jens Velling af Rønge mølle. B:
1. Christen Jensen 2 år.
FM: Christen Christensen Pedersen i Langaa. Tilsynsværge: Jens Christensen Thomasen i Langaa.

946. Anders Pedersen Schiemt, tjener på Ulstrup. 1.12.1808, fol. 223b, 227. A:
1. Mor Dorthe Andersdatter g.m. Niels Kieldsen i Langaa.
2. Søster Anne Pedersdatter 19 år, hjemme hos moderen.
3. Søster Maren Pedersdatter 13 år, hjemme hos moderen.
FM: Niels Andersen, gårdmand i Langaa. Tilsynsværge: Mogens Andersen, husmand i Øster Velling.
Skifte efter Dorthe Andersdatter 21.11.1809 nr. 950.

947. Jens Jensen Maagaard, husfæster i Vinge. 16.1.1809, fol.224b, 228b.
E: Maren Jensdatter. LV: B: Hendes bror Christen Jensen, skoleholder i Vinge.
1. Jens Jensen 6 år.
2. Jens Jensen 5 år.
3. Jens Jensen 8 uger.
FM: Den afdødes halvbror Christen Jensen Maagaard, gårdfæster i Langaa. Tilsynsværge: Laurids Jensen, skoleholder i Torup.
Skifte efter Maren Jensdatter af 9.6.1829 nr. 1018.

948. Peder Pedersen Skrædder, husfæster i Hjermind. 17.2.1809, fol. 228.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Henrich Hermansen. A:
1. Halvsøster Anne Jensdatter g.m. indsidder Anders Nielsen Horboe, hos gårdmand Niels Thomasen i Hjermind.

949. Christen Rasmussen Bødker, gårdfæster og sognefoged i Langaa. 25.6.1809, fol. 229, 231.
E: Johanne Christensdatter. LV: Sognedegn Søren Jensen af Langaa. B:
1. Rasmus Christensen 14 år
2. Christen Christensen 10 år
3. Christen Christensen 6 år
4. Anne Christensdatter 23 år
5. Maren Christensdatter 21 år
6. Kirsten Christensdatter 19 år
7. Inger Christensdatter 16 år
FM: Den afdødes søskendebarn Rasmus Nielsen, gårdmand i Langaa. Tilsynsværge: Christen Huus i sst.
En halvsøster Mette Christensdatter g.m. Peder Jensen, selvejer husmand i Paderup by, Kristrup sogn anmeldte at være arving, og hun fik tilkendt ½ søsterlod.
Enken overlod gårdens fæste til Jens Sørensen imod, at han ægtede hende.
Skifte efter Johanne Christensdatter af 7.1.1819 nr. 981.

950. Dorthe Andersdatter. 21.11.1809, fol. 233, 235b.
E: Niels Kieldsen, gårdfæster i Langaa. A:
Hendes børn af et tidl. Ægteskab:
1. Anne Pedersdatter 20 år.
2. Maren Pedersdatter 14 år.
FM: Afdødes bror Niels Langaa i Øster Velling. Tilsynsværge: Degnen Søren Jensen af Langaa.

951. Rasmus Christensen Bønnerup i Langaa. 6.2.1810, fol. 236b. A:
Mødte ikke. 2 halvsøster, der skulle være gift og bosat i Skindbjerg by på grev Scheels gods.
Hans få efterladenskaber blev forevist af Jacob Jensens hustru Karen Lauridsdatter, der havde sørget for hans begravelse og derfor fik tilkendt hans ejendele, da der ikke var nok til en bekendtgørelse.

952. Maren Sørensdatter. 19.6.1810, fol. 237, 241.
E: Husfæster Anders Jensen i Hjermind. A:
1. Maren Sørensdatter g.m. afdøde husfæster Niels Christensen i Hjermind. LV: Hendes søn Jens Nielsen i Hjermind.
2. Johanne Sørensdatter g.m. en husmand i Marie Magdalene sogn, Randers amt. Død og efterladt:
a. Mariane Christensdatter g.m. Jens Christensen Fisker i Øster Alling på Gl. Estrup gods. De tilstedeværende fortalte, at hun også skulle være død og efterladt sig:
a1. Christen Jensen 14 år.
a2. Maren Jensdatter 18 år.

953. Anne Poulsdatter. 15.7.1810, fol. 239, 242.
E: Niels Frandsen, gårdfæster i Langaa. A:
1. Brorsøn Niels Jensen af Taanum.
2. Søsterdatter Anne Pedersdatter g.m. Christen Christensen Kollerup, husmand i Vinge.

954. Laurids Nielsen Bødker, husfæster i Langaa. 10.4.1811, fol. 243b, 250b.
E: Anne Olesdatter 49 år. LV: Niels Jensen sst. B:
1. Gjertrud Lauridsdatter 13 år.
2. Mette Lauridsdatter 7 år.
FM: Jens Christensen Schiemt, gårdmand i Langaa.

955. Maren Christensdatter. 7.5.1811, fol. 245b, 251b.
E: Christen Christensen Villumsen 48 år, husfæster i Hjermind. A:
1. Søster Dorthe Christensdatter g.m. Christen Hammer i Skjalderup by mellem Hobro og Mariager.

956. Kirsten Jensdatter. 13.6.1811, fol. 247, 249b, 252b.
Enke efter Christen Jensen Schiemt, gårdfæster i Langaa. B:
1. Jens Christensen den ældre 25 år. (Født 19.2.1786 iflg. præsteattest).
2. Jens Christensen den yngre 22 år.
Kurator: Jens Christensen Søgaard i Torup.
Den ældste søn Jens Christensen overtog fæstet på gården.
Skifte efter Christen Jensen Schiemt af 17.9.1807 nr. 943.

956. Hospitalslem Karen Nielsdatter på Langaa hospital. 9.10.1811, fol. 248b.
A: Kunne på det tidspunkt ikke oplyses.
Husmand Michel Christensen i Langaa mødte og krævede, at alt hvad den afdøde havde efterladt sig, skulle tilhøre ham. Han havde lånt afdøde penge og bekostet hendes begravelse, og til gengæld skulle han have hendes efterladenskaber. Hospitalslemmerne Christen Rabech og Michel Nielsen var vidner, da aftalen blev indgået.

957. Anne Margrethe Andersdatter. 16.2.1812, fol. 253, 261.
E: Anders Jensen Kollerup, husfæster i Hjermind. B:
1. Jens Andersen 3 år.
2. Anders Andersen 1 år. Døde inden skiftet blev sluttet.
FM: Degnen Enevoldsen i Hjermind.

958. Jens Jensen Kiil, husfæster i Langaa. 16.3.1812, fol. 254, 258b.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Nielsen, gårdmand i Langaa. B:
1. Niels Jensen 14 år.
2. Villum Jensen.
FM: Jens Christensen Schiemt i Langaa.

959. Bodil Marie Pedersdatter 55 år. 31.5.1812, fol. 255b, 274b.
E: Jens Pedersen, gårdfæster i Hjermind. B:
1. Peder Jensen 29 år, soldat ved 2, jydske infanterireg. i København.
2. Christen Jensen 27 år, rytter ved Horsens rytterreg. på Falster.
3. Hans Jensen 19 år, hjemme på stedet.
4. Anders Jensen 8 år, hjemme på stedet.
5. Anne Jensdatter 31 år.
6. Maren Jensdatter 22 år, hjemme på stedet.
7. Kirsten Jensdatter 22 år g.m. Jens Christensen i Kællinghølgården.
FM: Degnen Enevoldsen i Hjermind.

960. Christen Christensen Kollerup, husfæster i Vinge. 18.7.1812, fol. 257, 261b.
E: Anne Pedersdatter 47 år. LV: Niels Kieldsen, gårdmand i Vinge. B:
1. Anne Christensdatter 17 år.
2. Johanne Christensdatter 14 år.
FM: Laurids Jensen Pind af Vinge.
Afdødes far Christen Christensen var hospitalslem på Langaa hospital.
Skifte efter Anne Pedersdatter af 16.7.1823 nr. 999.

961. Maren Christensdatter. 2.2.1813, fol. 263, 269.
E: Niels Christensen Hvam, gårdfæster i Øster Velling. A:
1. Helbror Niels Christensen Slyngborg, husmand i Vester Velling.
2. Helsøster Karen Christensdatter, enke efter gårdmand Christen Skibelund i Øster Velling.
3. Helsøster Ellen Christensdatter g.m. gårdmand Mogens Vestergaard i Stevnstrup.
4. Helsøster Dorthe Christensdatter g.m. gårdmand Ole Fischer i Helstrup. Død og efterladt:
4a. Christen Olesen, gårdmand i Helstrup.
4b. Søren Olesen, tjener Jens Hesselberg i Helstrup.
4c. Inger Olesdatter g.m. gårdmand Christen Rubech i Helstrup.

962. Bodil Christensdatter. 18.6.1813, fol. 265, 267, 267b
E: Christen Jensen Spillemand, gårdmand i Vinge. B:
1. Christen Christensen 9 år.
2. Maren Christensdatter 13 år
3. Mette Christensdatter 2 år.
FM: Afdødes farbror Laurids Jensen Pind i Vinge. Senere forpagter Jens Pind ved Estrup.

963. Maren Sørensendatter. 9.2.1814, fol.270b.
E: Peder Sørensen, fæstegårdmand i Hollerup. B:
1. Niels Pedersen 19 år
2. Madalene Pedersdatter g.m. Christen Madsen, gårdmand i Ilsøe.
3. Maren Pedersdatter 16 år, hjemme på stedet.
4. Kirsten Pedersdatter 12 år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Christen Sørensen i Ilsøe.

964. Henrik Hermansen Smed, gårdfæster i Hjermind. 18.2.1814, fol. 272b, 273b.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Degnen Enevoldsen sst. B:
1. Morten Henriksen 31 år.
2. Peder Henriksen 26 år
3. Herman Henriksen 25 år
4. Jens Henriksen 10 år.
FM: Lauge Sørensen sst.
Enken beholdt fæstet på gården indtil videre.
Skifte efter Dorthe Pedersdatter af 11.5.1816 nr. 971.

965. Anne Christensdatter. 20.7.1814, fol. 275b, 276b.
E: Anders Kollerup, fæstehusmand i Hjermind. B.
1. Christen Andersen ¾ år.
FM: Degnen Enevoldsen i Hjermind.

966. Niels Sørensen, fæstegårdmand i Grensten. 10.10.1814, fol. 277.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Selvejer, gårdmand Peder Christensen sst. B:
1. Søren Nielsen 2 år.
2. Dorthe Nielsdatter 4 år.
FM: Niels Jensen, gårdmand i Hollerup.
Skifte efter Dorthe Jensdatter af 3.8.1815 nr. 970.

967. Kirsten Madsdatter. 10.4.1815, fol.279b.
E: Laurids Pedersen Udbye, fæstegårdmand i Hjermind. B:
1. Peder Lauridsen 13 år.
2. Ellen Pedersdatter 15 år.
Skifte efter Laurids Pedersen Udbye af 8.3.1837 nr. 1062.

968. Gårdmand Laurids Sørensen Bach og hustru Inger Jensdatter i Torup. 3.7.1815, fol. 281, 286. B:
1. Søren Lauridsen 27 år.
2. Jens Lauridsen 16 år.
3. Michel Lauridsen 13 år.
4. Sophie Lauridsdatter 29 år g.m. Søren Pedersen Bonde, gårdmand i Dengsø.
5. Dorthe Lauridsdatter 24 år.
6. Mette Lauridsdatter 18 år.
7. Magdalene Lauridsdatter 10 år.
FM: Peder Sørensen Bach af Taanum.
Den ældste søn Søren Lauridsen overtog fæstet på gården.

969. Lene Rasmusdatter. 14.7.1815, fol. 283, 299.
E: Christen Nielsen Biering, gårdfæster i Hammershøj. A:
Hendes børn af et tidl. Ægteskab:
1. Johanne Nielsdatter g.m. Niels Christensen, gårdmand i Tindbæk.
2. Karen Nielsdatter g.m. Peder Jensen Flarup, gårdmand i Hammershøj.
3. Mette Nielsdatter g.m. Jens Jensen Løvskal, her på stedet.
4. Ane Nielsdatter, ugift, her på stedet.
5. Kirsten Nielsdatter g.m. Henning Jensen, gårdmand i Krog, Lee sogn.

970. Dorthe Jensdatter. 3.8.1815, fol.284b, 287.
E: Peder Christensen i Grensten. B:
Hendes børn af et tidl. Ægteskab med Niels Sørensen:
1. Søren Nielsen 3 år.
2. Dorthe Nielsdatter 5 år.
FM: Afdødes broder Casper Jensen, gårdmand i Terp.
Barn af dette ægteskab:
3. Niels Pedersen 9 dage. Han døde inden skiftets slutning.
Skifte efter Niels Sørensen af 10.10.1814 nr. 966.

971. Dorthe Pedersdatter i Hjermind. 11.5.1816, fol. 288b, 295.
Enke efter Henrik Hermansen. B:
1. Peder Henriksen 28. år.
2. Herman Henriksen 26 år.
3. Jens Henriksen 12 år.
FM: Lauge Sørensen i Hjermind.
Skifte efter Henrik Hermansen af 18.2.1814 nr. 964.

972. Inger Jensdatter. 11.5.1816, fol. 290.
E: Lauge Sørensen, fæstegårdmand i Hjermind. B:
1. Søren Laugesen 10 år.
2. Hans Laugesen 8 år.

973. Karen Nielsdatter. 4.6.1816, fol.291b, 297.
E: Anders Sørensen Smed, fæstegårdmand i Langaa. B:
1. Niels Andersen 3 år.
2. Søren Andersen 1 år.
Skifte efter Anders Sørensen Smed af 14.6.1831 nr. 1030.

974. Ane Christensdatter. 11.6.1816, fol. 292b, 298.
E: Jens Pedersen, fæstehusmand i Langaa. B:
Børn fra hendes 1. ægteskab:
1. Christen Pedersen 25 år, soldat ved 2. jysk infanterireg., hvor han gør tjeneste.
2. Ane Pedersdatter 18 år, Tjener Christen Molboe i Grensten.
3. Mette Pedersdatter 16 år, tjener gårdmand Jens Villumsen i Langaa.
FM: Afdødes bror Anders Christensen, husmand i Terp.
Enkemanden skyldte sin bror Søren Pedersen i Langaa 20 rbd.

975. Ungkarl Christen Pedersen på Ulstrup. 4.6.1816, fol.293b, 304. A:
1. Helbror Peder Pedersen, indsidder og hjulmand i Hjermind. Død og efterladt:
a. Peder Pedersen 50 år, husmand i Langaa.
b. Henrik Pedersen 48 år, husmand i Langaa.
c. Dorthe Pedersdatter 46 år ugift, i Langaa.
2. Helsøster Maren Pedersdatter g.m. Christen Frandsen, gårdmand i Hjermind. Død og efterladt:
a. Frands Christensen, skal opholde sig i Holbæk på Sjælland. Vides ikke, om han er død.
b. Laurids Christensen 47 år, gårdmand i Hjermind.
3. Helsøster Ane Pedersdatter g.m. Anders Nielsen, indsidder i Hjorthede. Død og efterladt:
a. Peder Andersen 40 år, indsidder i Hjorthede.
b. Niels Andersen 35 år, opholder sig i Solderup på Møen.

976. Rasmus Nielsen, fæstegårdmand i Langaa. 18.9.1816, fol. 296.
E: Inger Sørensdatter. LV: Hendes ? Søren Huus sst. B:
1. Niels Rasmussen 29 år.
Sønnen overtager fæstet på gården, og moderen gik på aftægt hos ham.

977. Peder Christensen, husfæster i Hjermind skovhus. 1.8.1817, fol.299b, 301.
E: Ellen Jensdatter. LV: Degnen E. Enevoldsen i Hjermind. A:
1. Hans bror Jørgen Christensen, gårdmand i Hjermind.
2. Søster Maren Christensdatter g.m. Peder/Niels Knudsen i Faarup. Død og efterladt:
a. Niels Pedersen, selvejer gårdmand i Faarup.
b. Johanne Pedersdatter g.m. Nicolaj Andreasen/Andersen i Hedegaard i Vindum sogn.
3. Søster Ellen Christensdatter g.m. Søren Sørensen, gårdmand i Tange. Død og efterladt:
a. Søren Sørensen, selvejer gårdmand i Tange.
b. Ane Sørensdatter g.m. Anders Madsen, selvejer gårdmand i Brandstrup.
Enken ønskede at beholde fæstet på huset.

978. Karen Nielsdatter. 18.6.1818, fol. 302b.
E: Jens Jensen, fæstehusmand i Hjermind. B:
1. Jens Jensen 2 år.
2. Niels Jensen 7 uger.
FM: Afdødes bror: Anders Nielsen, selvejer gårdmand i Mammen.

979. Mariane Christensdatter. 17.9.1818, fol. 305.
E: Jens Andersen Glesborg, fæstehusmand i Vinge. B:
1. Anders Jensen 12 år.
2. Christen Jensen 8 år.
3. Ane Margrethe 10 år.

980. Else Jensdatter i Grensten. 19.9.1818, fol. 307b, 314b.
Enke efter Rasmus Pedersen Kudsk. B:
1. Jørgen Rasmussen 33 år, hjemme på stedet.
2. Peder Rasmussen 28 år, husmand i Grensten.
3. Jens Rasmussen 20 år, hjemme på stedet.
4. Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Michelsen, gartner i Helstrup.
5. Maren Rasmusdatter g.m. husmand Christen Nielsen i Søbye ved Clausholm.
Skifte efter Rasmus Pedersen Kudsk af 2.2.1807 nr. 939.

981. Johanne Christensdatter. 7.1.1819, fol.310b, 317b.
E: Gårdfæster Jens Sørensen Caspersen i Langaa. B:
Hendes børn af første ægteskab med Christen Rasmussen Bødker:
1. Rasmus Christensen 23 år, kyrasser ved slesvigske kyrasser regiment i Horsens.
2. Christen Christensen 19 år, hjemme på stedet.
3. Christen Christensen 15 år.
4. Ane Christensdatter 32 år g.m. Peder Sørensen Lauridsen, boelsmand på Paderup mark ved Randers.
5. Maren Christensdatter 29 år, ugift, hjemme på stedet.
6. Kirsten Christensdatter 27 år, ugift, hjemme på stedet.
7. Inger Christensdatter 25 år g.m. Niels Rasmussen, gårdmand i Langaa.
Skifte efter Christen Rasmussen Bødker af 25.6.1809 nr. 949.

982. Michel Christensen, fæstegårdmand i Torup. 24.2.1819, fol. 315b, 318b.
Enke: Abelone Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Hollerup. A:
1. Helbror Jens Christensen 61 år, husmand i Langaa.
2. Helsøster Ane Christensdatter g.m. Jørgen Christensen, gårdmand i Hjermind. Død og efterladt:
a. Christen Jørgensen 24 år, for tiden soldat ved 3. jydske infanterireg. i København.
b. Kirsten Jørgensdatter 28 år, tjener her på stedet.
c. Karen Jørgensdatter 26 år, tjener Niels Bonde, gårdmand i Torup.
3. Halvsøster Karen Andersdatter g.m. Christen Smed, gårdmand i Torup.
4. Halvsøster Karen Andersdatter g.m. Jørgen Christensen, gårdmand i Hjermind.
Enken ønskede at beholde fæstet på gården.
Skifte efter Abelone Sørensdatter af 29.11.1823 nr. 1000.

983. Jens Lauridsen, fæstehusmand i Hjermind. 1.10.1819, fol. 320.
E: Inger Nielsdatter. LV: Peder Olesen sst. B:
1. Niels Jensen 5 år.
2. Kirsten Marie Jensdatter 9 år.
3. Ellen Johanne Jensdatter ½ år.
FM: Peder Jensen i Hjermind.
Enken blev gift med Herman Caspersen af Hjorthede, der overtog fæstet.
Skifte efter Inger Nielsdatter af 29.12.1830 nr. 1027.

984. Christen Andersen Villumsen, fæstegårdmand af Torup. 5.7.1820, fol. 322, 324b, 325b, 348.
E: Maren Christensdatter. LV: Lægdsmand Jens Lauridsen sst. B:
1. Christen Christensen 7 måneder.
FM: Christen Jensen Smed sst., svoger til den afdøde.
Enken blev g.m. Mogens Hansen.

985. Maren Jensdatter. 25.7.1820, fol. 324b.
E: Anders Jensen Kollerup, husmand i Hjermind. A:
1. Bror Peder Jensen, gårdmand i Hjermind.
2. Bror Jens Jensen, indsidder i Hjermind.
3. Søster g.m. Christen Christensen, smed i Hjermind.

986. Søren Jensen Sinding, gårdmand i Rønge. 13.10.1820, fol. 327b, 329b.
E: Maren Andersdatter. LV: Hendes bror Peder Andersen Bach, gårdmand i Øster Velling. B:
1. Jens Sørensen 27 år.
2. Anders Sørensen 25 år.

987. Michel Christensen Glarmester, husmand i Torup. 18.10.1820, fol. 329b.
E: Mette Christensdatter. LV: Espen Christensen, gårdmand i Torup.
1. Christen Michelsen i Torup.
4 børn mere.
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo, da hun ikke agtede at indgå nyt ægteskab.
Det blev bevilget.

988. Jens Pedersen Bonde, gårdfæster i Rønge. 28.2.1821, fol. 331b, 334b, 341.
Enke: Mette Jensdatter. LV: Niels Hansen af Vester Velling. A:
1. Mor Ellen Jensdatter i Rønge. LV: Jens Velling, møller i Rønge mølle.
2. Bror Søren Pedersen Bonde i Rønge.

989. Maren Justdatter. 2.4.1821, fol. 332b, 339.
E: Christen Christensen eller Pedersen, gårdmand i Langaa. B: Alle hjemme på stedet.
1. Christen Christensen 28 år.
2. Just Christensen 26 år.
3. Kirsten Christensdatter 21 år.
4. Maren Christensdatter 17 år.
5. Margrethe Christensdatter 13 år.
FM: Afdødes søsters mand Niels Jensen i Hollerup.

990. Jens Jensen Haarboe, husmand i Hjermind. 14.5.1821, fol. 336.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hendes far Anders Nielsen, Skrædder i Hjermind. B:
1. Karen Jensdatter, 1½ år.
FM: Peder Smed i Vester Velling.
Enken fødte en datter efter mandens død. Barnet levede dog kun få dage.

991. Jens Christensen Pind, husmand i Langaa. 25.6.1821, fol. 337b.
E: Mette Jensdatter.
Parret havde været gift i 19 år og havde ingen børn. De havde derfor oprettet et testamente af 9.3.1821, hvorefter den længstlevende var enearving.

992. Christen Christensen Tind, gårdmand i Hjermind. 25.6.1821, fol. 339, 341. B:
1. Christen Christensen Tind. Eneste arving.

993. Marianne Christensdatter. 21.1.1822, fol. 341b.
E: Niels Nielsen Kieldsen, fæstegårdmand i Vinge. B:
1. Elisabeth Nielsdatter 18 år, hjemme på stedet.
2. Mette Nielsdatter 16 år, tjener på Isgaard på Mols.
3. Søren Nielsen 12 år, hjemme på stedet.
4. Niels Nielsen 10 år, hjemme på stedet.
5. Christen Nielsen 6 år, hjemme på stedet.
6. Jens Nielsen 1½ år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror forpagter Pind på Estrup. Tilsynsværge: Peder Lauridsen, gårdmand i Vinge.

994. Jørgen Christensen, gårdfæster i Hjermind. 4.3.1822, fol.343b, 346.
Enke: K. Andersdatter. LV: Degn Enevoldsen i Hjermind. A:
Hans børn af 1. ægteskab med
1. Christen Jørgensen 34 år
2. Maren Jørgensdatter 37 år g.m. Jens Vindum, selvejer og gårdmand i Faarup.
Hans børn af 2. ægteskab med
3. Christen Jørgensen 26 år, tjener i Faarup.
4. Kirsten Jørgensdatter 32 år g.m. Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg.
5. Karen Jørgensdatter 30 år, tjener på Fussingø.
Hans børn af 3. ægteskab:
6. Anne Marie Jørgensdatter 24 år, hjemme på stedet.
7. Anders Jørgensen 19 år, hjemme på stedet.
8. Michel Jørgensen 13 år, tjener hos Christen Smed i Torup.
9. Ellen Jørgensdatter 16 år, tjener Mogens Hansen i Faarup.
10. Anne Jørgensdatter 10 år, hjemme på stedet.
11. Maren Jørgensdatter 7 år, hjemme på stedet.
FM: Peder Jensen i Hjermind.

995. Anne Jensdatter. 15.3.1822. fol. 345.
E: Peder Jensen Koch, fæstehusmand i Langaa. B:
1. Jens Pedersen 3 år.
2. Jens Pedersen 1½ år.
3. Niels Pedersen 5 uger.
FM: Afdødes bror Jørgen Jensen i Langaa.

996. Dødsanmeldelse. Aftægts- og husmand Niels Andersen af Torup. 13.3.1822, fol. 341.
Enken sidder i uskiftet bo.

997. ??. 30.1.1823, fol.347b.
E: Anders Sørensen, tjenestekarl hos sin stedmor Søren Sindings enke i Rønge.
Afdøde opholdt sig hos sin mor og stedfar Diderich Nielsen i Hvorslev.

998. Else Christensdatter. 26.4.1823, fol.348b, 349b.
E: Anders Sørensen Knudsen, fæstegårdmand i Langaa. B:
1. Christen Andersen 7 år.
2. Søren Andersen 4 år.
3. Michel Andersen 1½ år.
FM: Afdødes bror Christen Christensen Hvas af Stenstrup.

999. Anne Pedersdatter. 16.7.1823, fol.350b.
E: Jens Madsen Kollerup, husmand i Vinge. A:
Børn af hendes 1. ægteskab med Christen Christensen Kollerup:
1. Anne Christensdatter 27 år.
2. Johanne Christensdatter 25 år.
FM: Niels Torup i Vinge.
Skifte efter Christen Christensen Kollerup af 18.7.1812 nr. 960.

1000. Abelone Sørensdatter, gårdfæster i Torup. 29.11.1823, fol.352, 352b.
Enke efter Michel Christensen. Skifte af 24.2.1819 nr. 982. A:
1. Bror Jens Sørensen. Død og efterladt:
a. Datter g.m. Peder Hansen, gårdmand i Vellev.
2. Bror Peder Sørensen, gårdmand i Kollerup.
3. Anne Sørensen g.m. Jens Madsen i Vellev. Død og efterladt børn.
4. Magdalene Sørensdatter, enke efter Kield Jørgensen i Torup.
5. Maren Sørensdatter, enke efter Michel Madsen i Houlbjerg skovhus.
6. Mette Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen Smed i Langaa. Død og efterladt børn.
Den nye fæster af gården blev Christen Jørgensen af Torup.

1001. Anne Marie Sørensdatter (Huus). 18.3.1824, fol. 354.
E: Henrich Pedersen, fæstehusmand i Langaa. A:
Datter Maren Henrichsdatter g.m. Søren Thomasen i Langaa. Død og efterladt:
1. Dorthe Marie Sørensen 4 år.
2. Jens Sørensen 3 år.
3. Anne Marie Sørensdatter 1½ år.
4. Inger Sørensdatter ½ år.
Ifølge kirkebogen var Maren Henrichsdatter g.m. indsidder Søren Jensen i Langaa.
Skifte efter Henrich Pedersen af 1.11.1827 nr. 1013.

1002. Niels Kieldsen, gårdmand i Langaa. 4.5.1824, fol. 355b, 384b, 403.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Pastor Ove i Langaa. B:
1. Kield Nielsen 13 år.
2. Niels Nielsen 7 år.
3. Jens Nielsen 3 år.
4. Dorthe Nielsdatter 5 år.
5. Elisabeth Nielsdatter 1 år.
FM: Farbror urmager Kieldsen i Randers. Senere blev FM: Christen Christensen Pedersen, gårdfæster i Langaa.
Skifte efter Dorthe Nielsdatter af 15.7.1839 nr. 1066.

1003. Søren Christensen Huus, fæstegårdmand i Langaa. 24.6.1824, fol. 358, 385.
E: Inger Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B:
1. Maren Sørensdatter 16 år.
2. Christen Sørensen 15 år.
3. Maren Sørensdatter 13 år.
4. Anne Marie Sørensdatter 11 år.
FM: Afdødes bror Jens Christensen Huus i Hjermind skovhus.
Enken blev g.m. Christen Christensen ?.

1004. Anne Chatrine Andersdatter. 4.1.1825, fol.360b.
E: Jens Clemmensen, fæstehusmand i Langaa. A:
1. Bror Peder Andersen 77 år.
2. Bror Niels Andersen. Død og efterladt:
a. Søren Nielsen 30 år.
b. Jens Nielsen 26 år.
c. Anne Nielsdatter 28 år.
3. Søster Karen Andersdatter. Død og efterladt:
a. Mads Nielsen 30 år.
b. Anders Nielsen 26 år.
c. Maren Nielsdatter 28 år.
d. Helene Nielsdatter 24 år.
e. Anne Nielsdatter 21 år.
FM: for de tre søstre: Christen Jørgensen, gårdmand i Langaa.

1005. Chatrine Jensdatter. 24.1.1825, fol.361b.
E: Jens Pedersen Smed, fæstehusmand i Rønge. B:
Datter af den afdøde:
1. Eleonora ? 15 år.
Børn af sidste ægteskab:
2. Peder Jensen 4 år.
3. Mette Jensdatter 2 år.
4. Jens Jensen ¼ år.
FM: Den afdøde mosters mand Ditlev Jensen, selvejer gårdmand i Tindbæk.

1006. Gravers Jensen, fæstegårdmand i Grensten. 21.4.1825, fol. 363b, 372.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Jensen Hvid sst.. B:
1. Mariane Graversdatter 14 år.
2. Jens Graversen 11 år.
3. Kirsten Graversdatter 5 år.
4. Anne Graversdatter 4 år.
5. Mette Kathrine Graversdatter, født efter faderens død.
FM: Afdødes bror Christen Jensen Smed, gårdmand i Torup.
Enken blev gift med Jens Rasmussen af Grensten, der overtog fæstet på gården.
Skifte efter Mette Kathrine Graversdatter af 12.9.1829, fol. 399b, 403b.

1007. Dorthe Pedersdatter. 9.5.1825, fol. 365.
E: Søren Rasmussen Bonde, fæstegårdmand i Grensten. B:
1. Maren Sørensdatter 21 år.
2. Bodil Sørensdatter 19 år.
3. Peder Sørensen 17 år.
4. Anne Sørensdatter 11 år.
5. Rasmus Sørensen 9 år.
6. Johanne Sørensdatter 7 år.
FM: Afdødes bror sognefoged Niels Taarup i Vinge.
Enkemandens bror: Jørgen Rasmussen i Grensten.

1008. Anne Marie Andersdatter. 9.7.1825, fol. 367b, 370.
E: Peder Christensen Pallesen, fæstegårdmand i Grensten. B:
1. Anders Pedersen 6 år.
2. Dorthe Pedersdatter 3 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Anders Lassen, gårdmand i Over Hornbæk.
Skifte efter Peder Christensen Pallesen af 19.4.1828 nr. 1016.

1009. Peder Jensen, fæstegårdmand i Hjermind. 20.8.1825, fol. 370b.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Lauge Sørensen. A:
Børn af hans 1. ægteskab med Anne Jensdatter:
1. Jens Pedersen 28 år.
2. Jens Pedersen 38 år.
Børn af hans 2. ægteskab med enken:
3. Anne Pedersdatter g.m. Laurids Christensen, husmand i Hjermind.
4. Søren Pedersen 20 år. Kurator: Christen Andersen i Krog.
5. Kirsten Marie Pedersdatter 16 år.
FM: Søren Sørensen i Lee.
Skifte efter Anne Jensdatter af 3.4.1797 nr. 878.
Bodil Sørensdatter anmeldt død 3.11.1835. Intet skifte.

1010. Mette Enevoldsdatter. 27.6.1826, fol. 374, 377b, 380b, 382.
E: Jens Velling, møller i Rønge mølle. B:
1. Christen Jørgen Jensen 21 år.
2. Eleonora Jensdatter 20 år.
3. Enevold Jensen 17 år.
4. Peder Jensen 15 år.
Kurator for Christen Jørgen, kirkesanger og skolelærer Hasselager i Over Viskum.
FM: for de umyndige Hr. Petersen fra Vejrumbro.
Sønnen Christen Jørgen havde været møllersvend hos faderen i 1¾ år.
Skifte efter Jens Velling af 27.8.1831 nr. 1037.

1011. Jørgen Jensen, gårdmand i Langaa. 5.6.1826, fol. 378, 382b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Sørensen Knudsen, gårdmand i Langaa. B:
1. Jens Jørgensen 2 år.
2. Johanne Jørgensdatter 4 uger.
FM: Træskohandler Peder Jensen i Randers.

1012. Maren Lauridsdatter. 20.8.1827, fol.385b, 389b.
E: Søren Adamsen, fæstegårdmand i Sløvkrog. B:
1. Adam Sørensen 18 år.
Født værge: Christen Lauridsen, gårdmand i Hjermind.

1013. Henrich Pedersen, fæstehusmand i Langaa. 1.11.1827, fol. 387, 394b.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen, husmand sst. A:
Hans datter af et tidl. ægteskab med Anne Marie Sørensdatter:
Datter Maren Henrichsdatter var gift med Søren Thomasen i Langaa. Hun var død og efterlod:
1. Jens Sørensen 7 år.
2. Dorthe Marie Sørensdatter 8 år.
3. Anne Marie Sørensdatter 5 år.
4. Inger Sørensdatter 4 år.
Ifølge kirkebogen var Maren Henrichsdatter g.m. indsidder Søren Jensen i Langaa; men i skiftet underskrev han sig som Søren Thomasen.
Skifte efter Anne Marie Sørensdatter af 18.3.1824 nr. 1001.

1014. Peder Christensen, fæstegårdmand i Vinge. 14.12.1827, fol. 388b, 391b, 394.
E: Kirsten Marie Christensdatter. LV: Sognefoged Niels Thorup sst. A:
1. Bror Laurids Christensen, indsidder I Thorup.
2. Søster Anne Christensdatter g.m. Anders Birch I Vindum Overgaards skovhus.

1015. Jens Christensen Schiemt, gårdfæster I Langaa. 18.1.1828, fol. 390b, 397.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Thomasen, gårdmand sst. B:
1. Kirsten Jensdatter 6 år.
2. Jens Jensen, født efter faderens død.
FM: Jens Søgaard, gårdmand i Torup og afdødes bror Jens Christensen af Langaa.
Enkens søster: Maren Pedersdatter i Langaa.

1016. Peder Christensen Pallesen, gårdmand i Grensten. 19.4.1828, fol. 392b, 396.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jensen Stevnstrup. A:
Hans børn fra 1. ægteskab med Anne Marie Andersdatter:
1. Anders Pedersen 9 år.
2. Dorthe Pedersdatter 6 år.
Barn af sidste ægteskab:
3. Ane Marie Pedersdatter 1½ år.
FM: Laurids Andersen, gårdmand i Over Hornbæk.
Skifte efter Anne Marie Andersdatter af 9.7.1825 nr. 1008.

1017. Birthe Jensdatter. 27.4.1829, fol. 398, 402.
E: Christen Jensen Jørgensen, gårdfæster i Langaa. B:
1. Jens Christensen 20 år.
2. Jens Christensen 18 år.
3. Kirstine Marie Christensdatter.
FM: Afdødes halvbror Niels Rasmussen, gårdmand i Langaa.

1018. Maren Jensdatter. 9.6.1829, fol. 399b, 401.
E: Peder Nielsen Kragh, husfæster i Vinge. A:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Jensen Maagaard:
1. Jens Jensen 27 år.
2. Jens Jensen 25 år.
Skifte efter Jens Jensen Maagaard af 16.1.1809 nr. 947.

1019. Gertrud Andersdatter. 18.11.1829, fol. 404b.
E: Michel Christensen, husmand i Langaa. B:
1. Karen Michelsdatter g.m. Anders Sørensen (Smed), gårdmand i Langaa.
2. Mette Michelsdatter g.m. Anders Christensen, husmand i Øster Velling.
3. Maren Michelsdatter g.m. Jens Jørgensen, indsidder i Langaa.
7.2.1831 døde Michel Christensen. Intet skifte.

1020. Anne Nielsdatter. 21.12.1829, fol. 404b, 408.
E: Christen Villumsen, gårdmand i Torup. B:
1. Jens Christensen 15 år.
2. Niels Christensen 10 år.
3. Christen Christensen 5 år
4. Anders Christensen 4 år.
5. Maren Christensdatter 8 år.
6. Bodil Christensdatter 1 år.
Tilsynsværge: Niels Bonde, gårdmand i Torup.

1021. Maren Lauridsdatter 30 år. 22.3.1830, fol.406b, 416b.
E: Jens Pedersen, smed og husmand i Rønge. B:
1. Thomas Jensen 3½ år.
2. Laurids Jensen 5 uger.
FM: Afdødes bror Peder Lauridsen, husmand i Mammen.

1022. Maren Christensdatter. 26.4.1830, fol. 407b, 408b.
E: Søren Jensen Søgaard, gårdmand i Langaa. B:
1. Christen Sørensen i Langaa.
2. Anne Sørensdatter g.m. Christen Bang, møller i Skibelund mølle.

1023. Jens Christensen, gårdmand i Sønder Tulstrup. 3.5.1830, fol. 409, 410, 445.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Lauge Sørensen, gårdmand i Tulstrup. B:
1. Christen Jensen.
FM: Ikke nævnt.
Sidsel Jensdatters død anmeldt 17.7.1839 fol. 533b.
Skifte efter Sidsel Jensdatter af 15.2.1840, fol. 546b.

1024. Maren Sørensdatter. 1.6.1830, fol. 410, 411, 418b.
E: Anders Sørensen Knudsen, fæstegårdmand i Langaa. B:
1. Søren Andersen 4 år.
2. Else Andersdatter 6 år.
Værge: Afdødes far Søren Christensen, hjulmand i Langaa.

1025. Poul Jensen Sinding, gårdmand i Torup. 1.7.1830, fol. 413b.
E: Anne Dorthe Michelsdatter. LV: Mogens Hansen, gårdmand i Torup. B:
1. Michel Poulsen, fuldmyndig.
2. Jens Poulsen, fuldmyndig.
3. Christen Poulsen 20 år.
4. Søren Poulsen 14 år.
Skifte efter Anne Dorthe Michelsdatter af 26.5.1832 nr. 1041.

1026. Niels Christensen Hvam, fæstegårdmand i Øster Velling. 20.8.1830, fol. 414b, 417, 419.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Jørgensen, gårdmand i Terp. B:
1. Maren Nielsdatter 16 år.
2. Jens Nielsen 14 år.
3. Christen Nielsen 13 år.
4. Anne Marie Nielsdatter 8 år.
5. Karen Nielsdatter 4 år.
FM: Anders Christensen, husmand i Lee frasagde sig hvervet. I stedet blev det sognefoged Anders Hiuler i Øster Velling.

1027. Inger Nielsdatter. 29.12.1830, fol. 420b, 424.
E: Jørgen Sørensen, husmand i Hjermind. A:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Lauridsen:
1. Niels Jensen 16 år.
2. Kirsten Marie Jensdatter 19 år.
FM: Husmand Anders Kollerup.
Skifte efter Jens Lauridsen af 1.10.1819 nr. 983.

1028. Kirsten Pedersdatter. 14.1.1831, fol. 421b, 428.
E: Jens Nielsen Villumsen, gårdmand i Langaa. B:
1. Niels Jensen 22 år.
2. Peder Jensen 17 år.
3. Villum Jensen 16 år.
4. Christen Jensen 10 år.
5. Mette Marie Jensdatter 20 år.
FM: Afdødes bror Søren Pedersen, gårdmand i Væth.

1029. Karen Andersdatter. 24.2.1831, fol. 424b.
E: Christen Jensen Smed i Torup. B:
1. Karen Christensdatter g.m. Anders Madsen, gårdfæster i Torup.
2. Karen Christensdatter g.m. gartner Jensen på Ulstrup.
Dødsfaldet blev anmeldt 2.4.1830.

1030. Anders Sørensen Smed, 71 år, gårdmand i Langaa. 14.6.1831, fol. 425b, 443.
E: Karen Michelsdatter. LV: Gårdmand Christen Christensen. B:
Hans børn af et tidl. ægteskab med Karen Nielsdatter:
1. Niels Andersen 18 år.
2. Søren Andersen 16 år.
FM: Christen Pedersen Villumsen, gårdmand i Torup.
Børn af sidste ægteskab:
3. Michel Andersen 12 år.
4. Karen Andersdatter 10 år.
5. Johanne Andersdatter 8 år.
6. Margrethe Andersdatter 5 år. Død 25.12.1831.
7. Gertrud Andersdatter 2 år.
FM: Søren Thomasen i Langaa.
Skifte efter Karen Nielsdatter af 4.6.1816 nr. 973.
Enken blev g.m. Christen Christensen af Langaa.
Skifte efter Karen Michelsdatter 6.6.1836 nr. 1059.

1031. Mette Lauridsdatter. 29.6.1831, fol. 427, 445b.
E: Lauge Sørensen, gårdmand i Sønder Tulstrup. B:
Hendes barn:
1. Ane ?
Børn fra sidste ægteskab:
2. Søren Laugesen 15 år.
3. Laurids Laugesen 13 år.
4. Christen Laugesen 8 år.
5. Anders Laugesen 4½ år.
6. Kirsten Laugesdatter.
7. Ellen Marie Laugesdatter.
8. Mariane Laugesdatter.
FM: Laurids Lauridsen, gårdmand i Hjorthede.

1032. Jesper Mortensen, husmand i Langaa. 16.7.1831, fol. 429.
E: Johanne Nielsdatter. LV: John Jensen. B:
1. Mette Cathrine Jespersdatter g.m. John Jensen, her på stedet.
2. Ane Jespersdatter.
FM: Christen Stridsborg, gårdmand i Langaa.
Johanne Nielsdatter anmeldt død 4.3.1838. Intet at arve.

1033. Dorthe Marie Hansdatter 55 år, tjenestepige hos gårdfæster Lauge Jensen i Rønge. 6.11.1831, fol. 431, 448b. A:
1. Bror Peder Hansen 45 år, i Øeby.
2. Søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Lauridsen Bad, i Øeby.
3. Søster Anne Hansdatter g.m. Jens Høiberg i Øeby.

1034. Kirsten Pedersdatter. 28.12.1831, fol. 431, 433b.
E: Søren Jensen Thomasen, gårdfæster i Langaa. B:
1. Søren Sørensen 2 år.
2. Maren Sørensdatter.
Tilsynsværge: Gårdfæster Christen Stridsberg.
Enkemanden var tidl. g.m. Maren Henrichsdatter.

1035. Dødsanmeldelse 28.2.1831, fol.424b.
Død 10.6.1831 Jens Christensen Thomasen, gårdfæster i Langaa.
Sønnerne Søren og Christen anmeldte, at boet ikke kunne ansættes til 100 rbds værdi.

1036. Dorthe Sørensdatter, enke efter Jens Christensen Thomasen. 28.12.1831, fol.433b. B:
1. Søren Jensen Thomasen 41 år.
2. Christen Jensen Thomasen 35 år.
Søren Jensen Thomasen overtog fæstet på forældrenes gård.

1037. Jens Velling, møller i Rønge mølle. 27.8.1831, fol. 436, 441. B:
1. Christen Jørgen Jensen Velling 25 år.
2. Enevold Jensen Velling 22.
3. Peder Jensen Velling 20.
4. Eleonora Jensdatter Velling.
FM: Niels Andersen, skolelærer i Aalum på Fussingø gods.
Skifte efter afdødes hustru Mette Enevoldsdatter af 27.6.1826 nr. 1010.

1038. Niels Nielsen, ladefoged på Ulstrup. 11.1.1832, fol. 445b.
E: Anne Kirstine Olesdatter. LV: Niels Thaarup, gårdmand og sognefoged i Vinge. B:
1. Niels Nielsen.
Intet skifte.

1039. Anne Chatrine Nielsdatter 9.5.1832, fol. 449, 450b, 457, 458, 460, 461.
E: Berthel Jensen, husmand i Torup.
Hendes slegfreddatter:
1. Anne Kirstine Pedersdatter, ugift i Øe.
Børn i ægteskab med enkemanden:
2. Jens Berthelsen Thaarup 33 år, tjener i Klædeboderne nr. 101 i København hos øltapper Thaarup.
3. Niels Berthelsen 30 år, hjemme på stedet.
4. Christen Berthelsen 28 år, i Mammen.
5. Peder Berthelsen Thaarup 24 år, tjener i Klædeboderne nr. 101 i København.
6. Kirsten Berthelsen, ugift.
FM: Skolelærer Ørum i Torup.

1040. Husmand Herman Jørgensen og hustru Anne Pedersdatter i Hjermind. 25.4.1832,
fol. 449, 452, 457b, 467, 468. B.
1. Anne Hermansdatter 1 år. Død inden skifteslutningen.
FM: Niels Jensen, indsidder sst.

1041. Anne Dorthe Michelsdatter, enke efter Poul Jensen Sinding, gårdmand i Torup
26.5.1832, fol.452b, 456b, 458b. B:
1. Michel Poulsen 33 år, tjener i Ilsøe.
2. Jens Poulsen 28 år, hjemme på stedet.
3. Christen Poulsen 25 år, hjemme på stedet.
4. Søren Poulsen 16 år.
FM: Anders Sinding, gårdmand i Rønge.
Skifte efter Poul Jensen Sinding af 1.7.1830 nr. 1025.
Jens Poulsen overtog fæstet på gården.

1042. Dødsanmeldelse. Michel Poulsen, husmand i Langaa. 31.7.1832, fol. 456, 456b.
E: Mette Jensdatter. A:
1. Halvbror Laurids Mortensen 44 år, husmand i Langaa.
2. Halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Jens Pedersen, smed i Rønge.

1043. Niels Jensen, gårdfæster i Hollerup. 17.1.1833, fol. 461b, 464b, 465b, 467b,469b, 472b, 476, 478.
E: Mette Justdatter. LV: Jens Nielsen, gårdmand i Hollerup. B:
1. Anne Nielsdatter.
2. Kirsten Nielsdatter.
3. Maren Nielsdatter.
FM: Afdødes bror Anders Jensen på Hvorslev mark.

1044. Anne Malene Christensdatter. 15.5.1833, fol. 470.
E: Anders Jensen Kollerup, husmand i Hjermind. A:
1. Bror Christen Christensen 52 år, gårdmand i Lee.
2. Bror Thomas Christensen 62 år, gårdmand i Lee.
3. Søster Anne Christensdatter. Død og efterladt:
a. Ole Nielsen 30 år, gårdmand i nærheden af Viborg.

1045. Morten Michelsen, gårdfæster i Langaa. 2.7.1833, fol. 470, 470b, 485, 485b.
E: Mette Jensdatter. LV: John Jensen, husmand i Langaa. B:
1. Jens Mortensen 18 år.
2. Marie Kirstine Mortensdatter.
3. Maren Mortensdatter.
4. Mariane Mortensdatter.
5. Kirsten Marie Mortensdatter.
FM: Afdødes søskendebarn Jens Christensen Schiemt i Langaa.

1046. Ungkarl Jens Nielsen i Øster Velling. 12.7.1833, fol. 473b, 486b. A:
1. Mor Anne Jensdatter g.m. Niels Astrup, gårdfæster i Øster Velling.
2. Bror Christen Nielsen 15 år.
3. Søster Maren Nielsdatter.
4. Søster Anne Marie Nielsdatter.
5. Søster Karen Nielsdatter.
Anne Jensdatter gift 1. gang med Niels Christensen Hvam, børnenes far. Skifte af 20.8.1830
nr. 1116.

1047. Christen Nielsen Lair, gårdfæster i Hjermind. 29.7.1833, fol. 474, 477, 496b.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Skolelærer Faarup sst. B:
1. Niels Christensen 16 år.
FM: Afdødes bror Laurids Nielsen, sognefoged i Bjerring.

1048. Niels Michelsen, husfæster i Hjermind. 1.11.1833, fol. 483b, 488.
E: Inger Andersdatter. LV: Faarup sst. A:
1. Halvsøster Anne Cathrine Jepsdatter, ugift, tjener på Viskum.
Tilsynsværge: Poul Madsen i Hjermind.

1049. Anne Villumsdatter. 20.3.1834, fol. 489, 494b,
E: Søren Hansen, husmand i Langaa. B:
1. Hans Sørensen 12 år.
2. Maren Sørensdatter.
Afdødes halvbror Jens Villumsen, gårdmand i Langaa var tilstede.

1050. Karen Pedersdatter, 3.4.1834, fol.490b, 492.
E: Christen Pedersen Velling, husmand i Langaa. A:
Afdøde efterlod ingen livsarvinger, og oprettede et testamente, hvorefter Christen Pedersens børn skulle arve hende.
1. Peder Christensen 16 år.
2. Anne Christensdatter 18 år.
Tilsynsværge: Søren Thomasen, gårdfæster i Langaa.

1051. Anne Christensdatter. 10.4.1834, fol. 493, 495b.
E: Espen Christensen, gårdfæster i Torup. B:
1. Christen Espensen 36 år, gårdmand i ?
2. Christen Espensen 34 år, gårdmand i Bjerring.
3. Mads Espensen 29 år, hjemme på stedet.
4. Kirsten Espensdatter g.m. Jens Nielsen Ladefoged, gårdfæster i Hollerup.
5. Anne Espensdatter, ugift.
6. Karen Espensdatter, ugift.
7. Maren Espensdatter, ugift.
FM: Afdødes bror Jens Søgaard, gårdfæster i Torup.
Skifte efter Espen Christensen af 5.2.1835 nr. 1056.

1052. Dødsanmeldelse. 30.6.1834, fol. 495b.
Død: Jens Christensen Mogensen, husmand i Hjermind.
Enke: Anne Nikolajsdatter. B:
1. Christen Jensen 20 år.
2. Anne Jensdatter, ugift.
3. Anne Jensdatter, ugift.
4. Nicoline Jensdatter, ugift.
Enken sidder i uskiftet bo.

1053. Christen Kieldsen, husfæster i Grensten. 19.12.1834, fol. 497, 504b.
E: Margrethe Olesdatter. LV: Peder Christensen sst. B:
Hans børn af tidl. ægteskab med Ellen Christensdatter:
1. Jens Christensen. Død og efterladt:
a. Hans Christian Jensen 12 år, i Tebbestrup.
FM: Christian Hansen i Vorup.
2.. Anne Christensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Jensen 24 år, bysmed i Tebbestrup.
b. Ellen Marie Jensdatter, ugift, i Løvel hos aftægtsmand Anders Lauridsen.
3. Lisbeth Christensdatter g.m. Anders Lauridsen i Løvel.
Børn af sidste ægteskab med enken:
4. Ellen Christensdatter g.m. Peder Jensen i Grensten.
Oplysning: Enken Margrethe Olesdatter var over 70 år, meget svagelig og det meste af tiden måtte ligge i sengen.
Skifte efter Ellen Christensdatter af 15.6.1796 nr. 874.

1054. Søren Kieldsen, tjenestekarl i Torup. 21.1.1835, fol. 498. A:
1. Søster Maren Kieldsen g.m. Jens Lauridsen, gårdmand i Torup.
Søren Kieldsen anmeldt død 21.9.1834. Intet skifte.

1055. Adam Sørensen, tjenestekarl i Sløvkrog. 21.1.1835, fol. 498. A:
1. Far Søren Adamsen i Sløvkrog.
Adam Sørensen anmeldt død 3.2.1834. Intet skifte.

1056. Espen Christensen, gårdfæster i Torup. 5.2.1835, fol. 498b, 502b, 503b, 504.
Hans børn med afdøde Anne Christensdatter:
1. Christen Espensen 37 år, gårdmand i ?
2. Christen Espensen 35 år, gårdmand i Bjerring.
3. Mads Espensen 29 år, hjemme på stedet.
4. Kirsten Espensdatter g.m. Jens Nielsen Ladefoged, gårdmand i Hollerup.
5. Anne Espensdatter, ugift.
6. Karen Espensdatter, ugift.
7. Maren Espensdatter, ugift.
FM: Jens Christensen Søgaard i Torup.
Skifte efter Anne Christensdatter af 10.4.1834 nr. 1051.

1057. Anne Kirstine Jensdatter. 19.4.1835, fol.500b.
E: Christen Sørensen Tind, sognefoged i Hjermind. B:
1. Anne Sophie Christensdatter.
FM: Laurids Christensen i Taul.

1058. Dorthe Sørensdatter. 2.5.1836, fol. 505b, 509.
E: Poul Madsen, gårdmand i Hjermind. B:
1. Mads Poulsen.
2. Helene Poulsdatter, ugift.
3. Bodil Poulsdatter, ugift.
4. Anne Poulsdatter, ugift.
FM: Afdødes bror Jens Sørensen, gårdfæster i Hjermind.

1059. Karen Michelsdatter. 6.6.1836, fol. 507, 509b, 510.
E: Christen Christensen, gårdfæster på Langaa mark. B:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Anders Sørensen Smed:
1. Michel Andersen 17 år.
2. Karen Andersdatter, ugift.
3. Johanne Andersdatter, ugift.
4. Gertrud Andersdatter, ugift
FM: Den afdødes søskendebarn Christen Pedersen, gårdmand i Langaa.
Skifte efter Anders Sørensen Smed af 14.6.1831 nr. 1030.

1060. Maren Nielsdatter. 19.10.1836, fol. 511b, 513.
E: Christen Villumsen, gårdfæster i Torup. B:
1. Anne Christensdatter 6 år.
2. Karen Christensdatter 2 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Jens Nielsen, gårdmand i Hjorthede.

1061. Bodil Hansdatter. 22.2.1837, fol.514b, 518b.
E: Christen Rasmussen, husfæster i Hjermind. B:
1. Christian Christensen 20 år.
2. Rasmus Christensen 12 år.
3. Anne Christensdatter 11 år.
4. Birthe Christensdatter 7 år.
5. Kirsten Marie Christensdatter 5 år.
Tilsynsværge: Henning Rasmussen, gårdfæster i Hjermind.

1062. Laurids Pedersen Udbye, gårdfæster i Hjermind. 8.3.1837, fol. 515b, 517b.
E: Birthe Erichsdatter. LV: Skolelærer Faarup sst.
Hans børn af første ægteskab med Kirsten Madsdatter:
1. Peder Lauridsen. Har i flere år bestyret gården for faderen.
2. Ellen Lauridsdatter, ugift.
Børn af sidste ægteskab med enken:
3. Kirsten Lauridsdatter.
4. Kirsten Marie Lauridsdatter.
5. Karen Lauridsdatter.
Værge: Broderen Peder Lauridsen for sine søstre.
Skifte efter Kirsten Madsdatter af 10.4.1815 nr. 967.

1063. Niels Thomasen, gårdfæster i Langaa. 30.1.1838, fol.519b, 522b, 526, 528b.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Skolelærer Ørum af Torup. B:
1. Niels Nielsen 4 år.
FM: Afdødes halvbror Peder Michelsen kunne ikke på grund af sin høje alder. I stedet: Christen Pedersen, gårdfæster i Langaa.
Dorthea Nielsdatter havde tidligere været g.m. Niels Kieldsen.
Skifte efter Dorthe Nielsdatter af 15.7.1839 nr. 1066.

1064. Mette Lauridsdatter. 1.2.1838, fol. 522.
E: Christen Højlund, gårdfæster i Vinge. B.
1. Jens Christensen Højlund, gårdfæster i Langaa.
2. Laurids Christensen Højlund i Vinge.
3. Datter g.m. Jens Poulsen i Langaa.
Intet at arve.

1065. Kirsten Sørensdatter. 21.5.1838, 524, 525b, 526b.
E: Jørgen Sørensen, husfæster i Hjermind.
Hendes barn født uden for ægteskab:
1. Else Nielsdatter 15 år.
Barn af ægteskabet med enkemanden:
2. Søren Christian Jørgensen ¾ år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Morten Sørensen i Lee.

1066. Dorthe Nielsdatter. 16.7.1839, fol. 529b, 535b, 547.
Enke efter Niels Thomasen, gårdfæster i Langaa. B:
Børn af hendes første ægteskab med Niels Kieldsen:
1. Kield Nielsen 27 år.
2. Niels Nielsen 22 år.
3. Jens Nielsen 18 år.
4. Dorthe Nielsdatter, ugift.
5. Elisabeth Nielsdatter, ugift.
Barn af sidste ægteskab med Niels Thomasen:
6. Niels Nielsen 6 år.
Kield Nielsen kunne ikke blive formynder for sine umyndige søskende p.g.a.” hans stilling som tjenestetyende og hans forstandsevne.”
Det blev Niels Nielsen på 22 år, der førte gården videre.
Kurator: Skolelærer Ørum i Torup.
Værge: Christen Pedersen, gårdfæster i Langaa.
Skifte efter Niels Kieldsen af 4.5.1824 nr. 1002.
Skifte efter Niels Thomasen af 30.1.1838 nr. 1063.
1067. Karen Pedersdatter. 16.8.1839, fol. 533b, 537b.
E: Søren Pedersen Bonde, gårdfæster i Rønge.
Barn fra hendes 1. ægteskab med Jens Christensen Holm:
1. Christen Jensen, gårdmand i Mammen.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
2. Jens Sørensen.
3. Peder Sørensen 23 år, soldat ved 2. jydske infanteri regiment i København.
4. Voldborg Sørensdatter g.m. Christen Jørgen Jensen, møller i Rønge mølle.
5. Ellen Sørensdatter, ugift.
Tilsynsværge: Christen Jørgen Jensen i Rønge mølle.

1068. Maren Jensdatter. 3.12.1839, fol.538b.
E: Niels Christensen, gårdfæster i Hjermind. B:
1. Ulrik Christian Nielsen.
2. Jens Nielsen.
3. Christen Nielsen.
4. Søren Nielsen 21 år.
5. Bodil Marie Nielsdatter, ugift.
6. Ane Nielsdatter, ugift.
Tilsynsværge: Sønnen Ulrik Christian Nielsen.
Kurator: Laurids Christensen sst.

1069. Maren Nielsdatter. 3.12.1839, fol. 541, 547b, 549b.
E: Christen Jensen Bach, husfæster i Hjermind.
Hendes datter født uden for ægteskab:
1. Bodil Nielsdatter g.m. Jens Nielsen, husmand i Bjerring.
Barn af afdøde og enkemanden :
2. Niels Christensen 13 år.
Tilsynsværge: Skolelærer Faarup i Hjermind.

1070. Anne Marie Jensdatter. 1912.1839, fol. 543.
E: Michel Nielsen Tind, gårdfæster i Torup. B:
1. Niels Michelsen.
2. Jens Michelsen.
3. Peder Michelsen 23 år.
4. Anders Michelsen 20 år.
5. Karen Michelsdatter g.m. Laurids Christensen Højlund, gårdfæster i Vinge.
6. Maren Michelsdatter, ugift.

1071. Kirsten Marie Christensdatter. 13.2.1840, fol. 545, 547.553b.
E: Peder Christensen Braad, gårdfæster i Vinge. A:
1. Helbror Jens Christensen, husmand på Søby mark på Gl. Estrup gods.
2. Helsøster Abelone Christensdatter g.m. Anders Andersen, gårdmand i Vivild.
3. Halvbror Christen Christensen, gårdfæster i Tøjstrup under Gl. Estrup gods.
4. Halvsøster Maren Christensdatter g.m. Niels Væver i Tøjstrup.
5. Halvsøster Mette Christensdatter g.m. Niels Kvist, gårdfæster i Tøjstrup.

1072. Johanne Dorthe Jensdatter. 31.7.1840, fol. 548, 552b.
E: Anders Johansen Brandt, husfæster i Hjermind. B:
1. Johannes Christian Andersen 4 år.
2. Jensine Karoline Andersdatter 7 år.
Værge: Afdødes bror Johannes Nørgaard i Over Viskum.

1073. Christen Lauridsen, gårdfæster i Hjermind. 9.11.1840, fol. 550.
E: Karen Jensdatter. LV: Skolelærer Taarup i Hjermind. B:
1. Jens Christensen 10 år.
2. Dorthe Marie Christensdatter 7 år.
FM: Født værge Niels Nielsen, gårdmand i Spentrup, Randers amt. Han kunne ikke påtage sig hvervet på grund af sygdom. I stedet blev Anders Hvedding, selvejergårdmand i Hjermind valgt.
Ulstrup skifteprotokol
1841-1849
G 228-15

1074. Jens Poulsen, gårdmand i Torup. 11.10.1841, fol. 1b, 5.
E: Ellen Marie Christensdatter. LV: Hendes bror Jens Christensen Højlund i Langå. B:
1. Mette Jensdatter 20 uger. Hun blev anmeldt død 4.1.1842.
FM: Afdødes bror Michel Poulsen, gårdbruger i Hvorslev.
Afdødes brødre, som blev hans arvinger, da barnet døde inden skiftets afslutning:
Christen Poulsen af Grensten.
Søren Poulsen af Hollerup.
Michel Poulsen af Hvorslev.

1075. Laurids Jensen, selvejergårdmand i Vestre Velling. 7.6.1842, fol. 7. B:
1. Christen Lauridsen 15 år, hjemme.
FM: Afdødes bror Peder Jensen Lauridsen/Velling i Tindbæk.
Laurids Jensens sad i uskiftet bo efter sin afdøde hustru Anne Christensdatter. Han fik bevilling til at sidde i uskiftet bo 30.6.1837.
Beskikket værge blev med Peder Jensen Lauridsens anbefaling, Niels Sørensen Nedergaard i Øster Velling.

1076. Andreas Christensen, gårdmand i Lee Søgaard. 18.10.1842, fol. 8b.
E: Maren Cathrine Olesdatter. LV: Christen Jensen Mogensen af Lee. B:
1. Christen Andreasen, 19 år, hjemme.
2. Else Marie Andreasdatter 15 år, hjemme.
FM: Afdødes bror Mads Christensen, husmand i Mammen.
Afdøde havde 18.2.1836 fået tinglæst adkomst til gården.

1077. Jacob Bernhard Hagen, forpagter på Fussingø og hustru Louise Charlotte Hagen født Eggers. 4.4.1843, fol. 9b, 11
De døde med få dages mellemrum. B:
1. Bernhard Christian Hagen, ejer af Knudstrupgaard ved Sorø.
2. N. J. Hagen, godsforvalter ved Frederikslund.
3. Datter g.m. købmand Søren Adolph Galle i Næstved.

1078. Dorthe Nielsdatter, aftægtskone i Vester Velling. 24.4.1843, fol. 17b.
Enke efter Christen Andersen. Testamente af 19.6.1827.
Mandens arvinger:
1. Bror Henning Rasmussen, selvejergårdmand i Hjermind.
2. Søster Elle Rasmusdatter, aftægtskone, enke efter Jens Iversen i Vester Velling. LV: gårdmand Anders Smed i Vester Velling.
3. Søster Mette Rasmusdatter g.m. husmand Jens Lindum i Tebbestrup, Haslund sogn.
Konens arvinger:
4. Bror Christen Nielsen, gårdmand i Tapdrup. Død og efterladt:
a. Niels Christensen, ladefoged på Trinderup.
b. Mette Marie Christensdatter g.m. vognmand Niels Nielsen i Randers.
c. Karen Christensdatter, ugift, 37 år.
Hendes født værge: Sognefoged Jens Pedersen i Nibe.

1079. Else Laursdatter. 17.7.1843, fol. 19
E: Christen Nielsen Vestergaard, gårdmand i Tindbæk.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med gårdmand Anders Hansen i Tindbæk.
1. Laurs Andersen, 29 år, smedesvend i Hammershøj.
2. Jens Andersen, 27 år, indsidder i Løvskal.
3. Peder Andersen, 19 år, tjener i ?
4. Anne Andersdatter, 23 år, ugift, tjener i Stevnstrup.
FM: Afdødes bror husmand Niels Laursen, handskemager i Tindbæk.
Stervbogården var anneksgård til præsten i Vester Velling.

1080. Søren Thomasen, tjenestekarl i Lee. 20.7.1843, fol. 20b. A:
1. Søster Anne Marie Thomasdatter, 18 år, ugift, tjener hos smed Søren Christensen i Lee.
FM: Hendes farbror gårdmand Christen Christensen Hvam i Lee.
Søren Thomasen var søn af afdøde Thomas Christensen. Hans enke Kirsten Knudsdatter (afdødes stedmor) boede i Lee, og Søren Thomasen boede hos hende, da han døde.

1081. Anne Enevoldsen i Vejrum. 14.2.1844, fol. 21b. A:
1. Bror Erik Enevoldsen, kirkesanger og skolelærer i A? ved Holbæk.
2. Bror Enevold Enevoldsen, 48 år, lem på hospitalet i Randers.
3. Søster Anne Marie Enevoldsen g.m. landmåler Pedersen i Vejrumbro.
4. Søster Mette Marie Enevoldsen g.m. kirkesanger og skolelærer Andersen i Aulum.
5. Søster Sidsel Marie Enevoldsen g.m. kirkesanger og skolelærer Hesselager i Over Viskum. Død og efterladt:
a. Christian Ludvig Hesselager, 17 år.
b. Jensine Hesselager, 15 år.
6. Halvsøster Mette Marie Enevoldsen g.m. afdøde Jens Velling i Rønge mølle. Død og efterladt:
a. Christen Jørgen Velling, ejer af Rønge mølle.
b. Enevold Velling, gårdmand i Hjorthede.
c. Peder Velling, møllersvend i Rønge mølle.
d. Eleonora Velling g.m. Jens Pedersen, gårdmand i Ilsø, Skjern sogn.

1082. Karen Mortensdatter. 14.2.1844, fol. 22.
E: Erik Rasmussen, selvejergårdmand i Lee. B:
1. Rasmus Eriksen, 12 år.
FM: Afdødes bror Søren Mortensen, gårdbestyrer i Mammen.
Enkemanden fik læst skøde på gården 8.10.1829.

1083. Søren Pedersen Skiemt, gårdejer i Lille Torup. 15.2.1844, fol. 23.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Pastor Gøtzsche i Vester Velling.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Edel Christensdatter.
1. Peder Sørensen, 26 år, i Sdr. Vinge.
Hans børn med enken:
2. Rasmus Sørensen, 19 år, hjemme.
3. Søren Sørensen, 17 år, hjemme.
4. Edel Mariane Sørensdatter, 7 år, hjemme.
Afdøde fik læst skøde på gården 17.7.1823 (muligvis 14.7.1823).

1084. Anne Lauridsdatter. 16.2.1844, fol. 25.
E: Laurids Hansen, gårdmand i Sønderbæk.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen Madsen:
1. Laurids Jensen, 9 år, hjemme.
2. Else Marie Jensdatter, 7 år, hjemme.
Hendes barn med enkemanden:
3. Jens Lauridsen, 1 år.
Født værge: Jens Lauridsen Ostenfeldt i Kvorning.
Enkemanden fik tinglæst adkomst til gården 21.7.1842.

1085. Karen Marie Christensdatter, tjenestepige i Vester Velling præstegård. 9.4.1844, fol. 27.
Arvingerne ukendt. Hun var født i Borre, Vejerslev sogn, og hendes mor levede.

1086. Laurids Rasmussen, indsidder hos Ole Madsen i Grensten. 10.4.1844, fol. 27. B:
1. Rasmus Lauridsen, gårdmand i Ørrild, Faarup sogn, Randers amt.
2. Anders Lauridsen, 27 år, tjenestekarl i Grensten.
3. Jens Lauridsen, 21 år, tjenestekarl i Grensten.
4. Kirsten Lauridsdatter g.m. Ole Madsen i Grensten.
5. Anne Lauridsdatter, ugift, tjenestepige hos gårdmand Rasmus Lauridsen i Ørrild.

1087. Mariane Pedersdatter. 10.4.1844, fol. 28.
E: Peder Jensen Bundgaard, selvejergårdmand i Hammershøj. B:
1. Peder Christian Pedersen, 1 år
Født værge: Jens Pedersen, gårdbestyrer i Hammershøj.
Enkemanden fik skøde på en halvgård i Hammershøj tinglæst 5.12.1833 og tinglæst fæstebrev på en halvgård 1.5.1834.

1088. Birthe Lauridsdatter. 27.4.1844, fol. 29b.
E: Christen Pedersen Bach, gårdmand i Taanum. B:
1. Margrethe Christensdatter, 1 år.
Værge: Afdødes bror Laurids Lauridsen, selvejergårdmand i Tebbestrup, Haslund sogn.
Enkemanden fik adkomst på gården tinglæst 12.1.1832.

1089. Jens Christensen Korreborg, husmand i Hvidding, Vorning sogn. 27.4.1844, fol. 31.
E: Anne Kirstine Jensen.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Christiane Jensdatter:
1. Jens Christian Jensen, 13 år.
Hans barn med enken:
2. Christiane Jensen, 4 år.
Beskikkede værge: Selvejergårdmand Christen Jensen.
Afdøde fik adkomst på stedet tinglæst 23.6.1831.

1090. Morten Christensen, skolelærer og kirkesanger i Granslev. 5.6.1844, fol. 32.
E: Christine Christensen, født Helmer. LV: Michel Sørensen, gårdmand i Værum.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Christiane Nielsen:
1. Christen Christensen, købmand i Aarhus.
Hans børn med enken:
2. Johan Christian Christensen, 20 år, opholder sig ved Hagsholm.
3. Martin Christian Christensen, 9 år, hjemme.
4. Bodil Marie Christensen, ugift.
5. Anne Cathrine Christensen, ugift.
6. Christiane Christensen, ugift.

1091. Kirsten Christensdatter. 17.6.1844, fol. 35.
E: Anders Andersen, husmand i Øe, Viskum sogn. B:
1. Mette Kirstine Andersdatter, 13 år.
2. Karen Andersdatter, 7 år.
Værge: Gårdmand Søren Pedersen Koldbek.
Enkemanden fik tinglæst et fæstebrev på stedet 8.1.1829.

1092. Søren Andersen Hvass, indsidder i Mammen. 18.6.1844, fol. 35b.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Christen Bertelsen, boelsmand i Mammen. B:
1. Birthe Marie Sørensdatter, 10 år.
FM: Afdødes bror Anders Andersen Hvass i Mammen.

1093. Sophie Lauridsdatter. 3.7.1844, fol. 36.
E: Morten Madsen, selvejergårdmand i Dengsø, Vester Velling sogn.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Christensen:
1. Laurids Sørensen, husmand i Dragstrup, Øster Lisberg herred, Randers amt.
2. Niels Sørensen, 33 år, tjenestekarl i Torup.
3. Maren Sørensdatter g.m. Mouritz Pedersen i Vester Velling.
4. Else Sørensdatter, ugift.
Værge: Afdødes bror Søren Lauridsen Bach, selvejergårdmand i Torup.
Afdøde fik tinglæst adkomst 17.7.1823 på gården.

1094. Anne Andersdatter. 2.12.1844, fol. 37b.
E: Just Michelsen, selvejergårdmand i Hammershøj. B:
1. Michel Justsen, 17 år.
2. Helene Justdatter, 18 år.
3. Inger Justdatter, 14 år.
4. Anne Johanne Justdatter, 6 år.
5. Anne Dorthea Justdatter, 3 år.
Født værge: Niels Andersen af Hammershøj.
Enkemanden fik tinglæst adkomst 17.4.1828 på gården.

1095. Magdalene Christensdatter, ugift og indsidder i Lee. 20.11.1845, fol. 39. A:
1. Helbror Christen Christensen, indsidder i Øe.
2. Helsøster Marie Cathrine Christensdatter, ugift, 28 år.
3. Halvbror Laurids Christensen, tjenestekarl, 23 år, tjenestekarl i Øe.
4. Halvbror Søren Christensen, 21 år, tjenestekarl i Nr. Tulstrup.
5. Halvbror Niels Christensen, 19 år, tjenestekarl i Lee.
6. Halvbror Jens Christensen, 16 år, tjenestekarl i Lee.
7. Halvsøster Anne Marie Christensdatter, 17 år, tjenestepige i Lee.

1096. Kirsten Knudsdatter i Lee. 27.2.1846, fol. 41.
Enke efter 1. ægteskab med Marius Lassen og 2. ægteskab med Thomas Christensen, selvejerhusmand i Lee.
Der var oprettet testamente 15.6.1830 mellem afdøde og Marius Lassen, og oprettet testamente 24.4.1841 til fordel for Anne Marie Thomasdatter i Lee, hvis født værge var sognefoged Christen Frederichsen.

1097. Johannes Zoëga, forpagter på Ulstrup. 31.5.1846, fol. 42.
Enke: Dorthea Sophie Zoëga født Hyslev. LV: Brændevinsbrænderibestyrer Fodbye i Ulstrup.
Børn af et tidl. ægteskab med Juliane Margrethe Diderichsen:
1. Christopher Frederik Zoëga, 34 år, forpagter ved baroniet Holckenhavn på Fyn.
2. Ludvig Zoëga, 33 år, farer til søs, samt som styrmand ved koffardiskibe på optog Vestindien.
3. Andreas Julius Zoëga, 31 år, proprietær.
4. Ludvig Christian Zoëga, 30 år, forpagter på Nordlykke ved Landskrona i Skaane.

1098. Anne Marie Sørensdatter, tjenestepige i Hornbæk. 15.7.1846, fol. 44.
Der blev ikke nævnt arvingernes navne.

1099. Johanne Jensdatter, enke og aftægtskone i Lille Himmestrup. 25.8.1846, fol. 45. B:
1. Jens Poulsen i Hjorthede. Død og efterladt:
a. Poul Jensen, 23 år, fodgarder.
b. Petrine Jensdatter.
2. Bodil Poulsdatter g.m. Christen Christensen i Vinkel, Hersom sogn. Død og efterladt børn, som ikke er nævnt.

1100. Niels Nielsen, tjenestekarl i Korreborg. 21.12.1846, fol. 45b, 50. A:
1. Mor Marie Sørensdatter, enke efter Niels Christensen, gårdmand i Korreborg.
2. Bror Christen Nielsen, gårdejer i Korreborg g.m. Bodil Jensdatter.
3. Søster Birthe Marie Nielsdatter g.m. Anders Nielsen Hvam i Demstrup, Sjørslev sogn.
4. Søster Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Ingstrup, Rødding sogn.
5. Søster Karen Marie Nielsdatter, 30 år, ugift, tjener i Randers.

1101. Niels Brandt, ugift, kirkesanger og skolelærer i Vinkel. 22.12.1846, fol. 46b, 50b. A:
1. Far Johannes Brandt, tidl. kirkesanger og skolelære i Vinkel, boede hos den afdøde.
2. Bror Anders Brandt, gårdmand i Hjermind.
3. Søster Anne Marie Brandt g.m. kirkesanger og skolelærer Sørensen i Ørum.
4. Søster Grethe Brandt g.m. Niels Krogh, gårdmand i Hjermind.
5. Søster Christiane Brandt, 35 år, ugift, husholderske på Randrup.
6. Søster Anne Brandt, 30 år, ugift, hjemme som husholderske.

1102. Dorthe Christensdatter. 22.2.1847, fol. 51.
E: Esper Christensen, selvejer af Vorning mølle. B:
1. Peder Christian Espersen, 11 år, hjemme.
2. Christen Espersen, 7 år, hjemme.
3. Dorthe Marie Espersdatter, 5 år, hjemme.
FM: Afdødes bror Esper Christensen, husmand på Vorning mark.
Enkemanden fik tinglæst skøde på møllen 5.8.1830.

1103. Marthe Bendixen (barn). 27.2.1847, fol. 52. A:
1. Far Hans Christian Bendixen, væver i Brandstrup, enkemand efter Birgitte Christiane Christensdatter.
2. Halvbror Christen Nicolaj Bendixen, 6 år.
3. Halvsøster Birthe Christine Bendixen, 3½ år.
FM: Født værge på mødrene side Søren Pedersen Sall af Brandstrup.

1104. Kirsten Marie Andersdatter. 16.4.1847, fol. 52b.
E: Rasmus Jensen, skrædder på Velds hede. B:
1. Maren Rasmusdatter, 2 år, hjemme.
2. Kirsten Marie Rasmusdatter, ¼ år, hjemme.
FM: Afdødes far Anders Jensen, selvejergårdmand i Velds.
Afdødes bror: Anders Andersen, selvejerhusmand i Vorning.

1105. Anders Jensen Hiuler, gårdmand i Øster Velling. 11.5.1847, fol. 53b.
E: Mette Marie Sørensdatter. LV: Provst Gøtsche. B:
1. Jens Andersen, 24 år, hjemme.
2. Peder Andersen, 21 år, hjemme.
3. Karen Andersdatter, 17 år, hjemme.
4. Maren Andersdatter, 14 år, hjemme.
FM: Døtrenes fødte værge Niels Astrup, gårdmand i Øster Velling.

1106. Søren Pedersen, aftægtsmand hos gårdmand Jens Pedersen i Mammen. 21.5.1847, fol. 53b, 60, 112.
Enkemand efter Maren Jensdatter.
Mandens slægtninge:
1. Søskendebarn Anne, enke efter en smed i Øe.
2. Søster til ”, enke efter Christen Simonsen, der boede på Thisted hede på Jacob Lourings ejendom.
Konens slægtninge: Hendes søsters børn:
3. Jens Pedersen, gårdmand i Mammen.
4. Jens Pedersen, gårdmand i Ans.
Søren Pedersen havde været hos Jens Pedersen i 22 år.

1107. Johan Tillemann, dugmager i Bruunshåb og hustru Elisabeth Tillemann, født Deleuran.
21.5.1847, fol. 54b, 57, 60b. B:
1. Peder Tillemann. Død og efterladt:
a. Johan Tillemann, 14 år.
b. Marie Tillemann, 12 år.
c. Elisabeth Tillemann, 10 år.
d. Petrine Tillemann, 8 år.
Børnene boede hos moderen Stine Severine Hartimmer i Lille Asmild.
2. Johan Tillemann, 29 år, skomager i Højbjerg.
3. Hans Tillemann, 26 år, i stervbohuset.
4. Elisabeth Tillemann g.m. Jens Severin Hartimmer, skomagersvend i Viborg.
5. Marie Cathrine Tillemann g.m. Hans Peder Deleuran, Bruunshåb mark.
6. Judith Tillemann g.m. Hans Hansen Deleuran, Bruunshåb mark.
7. Anne Tillemann g.m. Niels Thomsen, gårdmand i Overlund.
8. Susanne Tillemann g.m. Ole Lauridsen i Tapdrup.
9. Trine Tillemann, 22 år, ugift, tjener på Bruunshåb.

1108. Jens Christensen, selvejergårdmand i Løvskal. 26.5.1847, fol. 55b, 57, 64.
E: Ellen Andersdatter. LV: Niels Sørensen Handskemager, selvejergårdmand i Tindbæk. B:
1. Kirsten Marie Jensdatter, 11 år, hjemme.
FM: Afdødes bror Rasmus Christensen, fæstegårdmand i Grensten.

1109. Anne Sørensdatter, ugift, Vester Velling. 26.5.1847, fol. 56. A:
1. Bror Christen Sørensen, gårdmand i Vester Velling.
2. Bror Jens Sørensen, 34 år, tjenestekarl i Vester Velling.
3. Bror Mads Sørensen, 32 år, tjener i København.
4. Søster Inger Sørensdatter, ugift, tjener i Vester Velling.
Værge: Peder Christensen Koue, gårdmand i Vester Velling.
Der var aftægtskontrakt tinglæst 3.10.1830 mellem afdøde og hendes bror Christen Sørensen.

1110. Karen Sørensdatter. 10.6.1847, fol. 57b, 65 og 66b.
E: Kirkesanger og skolelærer Christensen i Skjød ønskede at sidde i uskiftet bo. Kort efter ønskede han afholdt skifte. B:
1. Christen Christensen, 14 år.
2. Søren Christensen, 6 år.
Værge: Deres farbror Niels Christensen, gårdmand i Loptrup, Skjød sogn.

1111. Søren Andersen, ugift, gårdmand i Brandstrup. 14.6.1847, fol. 58, 60, 62, 62b. A:
1. Mor Anne Sørensdatter, enke efter Anders Madsen i Brandstrup.
2. Bror Mads Andersen, 51 år, ugift, hjemme på stervboet.
3. Søster Ellen Andersdatter g.m. Claus Nielsen, gårdmand i Højbjerg. Død og efterladt:
a. Niels Clausen, 19 år, hjemme hos faderen.
b. Anne Clausdatter, 16 år, hjemme hos faderen.
c. Dorthe Marie Clausdatter, 13 år, hjemme hos faderen.
4. Søster Mette Marie Sørensdatter g.m. Niels Christensen Skov, husmand på gårdens mark, hvilket han havde lejet.
5. Søster Anne Andersdatter, 42 år, ugift, hjemme.
Søsteren Anne Andersdatter havde fået skøde på gården kort tid før broderens død.

1112. Marie Kirstine Christensdatter. 14.6.1847, fol. 59b.
E: Daniel Pedersen, selvejergårdmand i Gammel Asmild ønskede at sidde i uskiftet bo.

1113. Laurids Jensen, gårdmand i Hollerup. 20.8.1847, fol. 62b.
E: Anne Nielsdatter ønskede at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1141.

1114. Edel Jensdatter. 20.9.1847, fol. 63.
E: Anders Nielsen, selvejergårdmand i Vindum. B:
1. Niels Andersen, 12 år.
2. Anne Kirstine Andersdatter, 12 år.
Værge: Afdødes bror Jens Jensen, gårdmand i Brandstrup.
Anders Nielsen fik skøde på gården tinglæst 21.8.1846.

1115. Dorthe Nielsdatter. 26.10.1847, fol. 65b.
E: Søren Nielsen, husmand i Hjorthede.
Hendes barn før ægteskabet:
1. Niels Jensen, 15 år.
Hendes børn med enkemanden:
2. Anne Marie Sørensdatter, 6 år.
3. Niels Christian Sørensen, 4 år.
Værge: Afdødes bror Andreas Nielsen, aftægtsmand i Svinding.

1116. Maren Jensdatter. 29.10.1847, fol. 67.
E: Simon Christensen, gårdmand i Rejstrup.
Eneste arving: Jens Christian Christensen, sognefoged i Nørbæk.

1117. Kirsten Jensdatter. 10.11.1847, fol. 67.
E: Rasmus Pedersen, selvejerhusmand. B:
1. Jens Rasmussen, 18 år.
2. Søren Rasmussen, 9 år.
3. Else Kirstine Rasmusdatter, 19 år.
4. Kirsten Rasmusdatter, 17 år.
5. Anne Rasmusdatter, 15 år.
Værge: Afdødes bror Søren Jensen, gårdmand i Stærkær.

1118. Maren Kirstine Sørensdatter. 10.11.1847, fol. 68b.
E: Jens Nielsen Fynboe, indsidder i Dalsgaard.
Hendes barn:
1. Jens Peder ?, 21 år, tjener i Velds.
Børn i ægteskab med enkemanden:
2. Kirsten Marie Jensdatter, 10 år.
3. Kristiane Jensdatter, 5 år.
Værge: Peder Thomsen Møgelvang, indsidder i Tapdrup.

1119. Michel Nielsen, selvejergårdmand i Kvorning. 25.11.1847, fol. 69.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Pedersen Vestergaard, gårdmand i Lundgaard. B:
1. Niels Michelsen, 10 år.
FM: Afdødes bror Peder Nielsen, gårdmand i Hvidding.
Michel Nielsen havde fået skøde på gården tinglæst 9.5.1833.

1120. Karen Pedersdatter. 6.12.1847, fol. 72.
E: Niels Jensen, husmand på Vorning bys mark.
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
1. Peder Nielsen, 21 år.
2. Anders Nielsen, 19 år.
3. Carl Nielsen, 17 år.
4. Karen Nielsdatter, 23 år.
Børn af ægteskabet med enkemanden:
5. Niels Nielsen, 12 år.
6. Jens Nielsen, 6 år.
7. Ane Kirstine Nielsdatter, 9 år.
Værge: Niels Pedersen, gårdmand i Mammen.
Niels Jensen fik skøde på huset tinglæst 18.12.1834.

1121 Jens Christian Lauridsen Qvols, spindemester på Bruunshåb. 11.12.1847, fol. 73b.
E: Ellen Marie Hermansdatter. LV: Hans Deleuran, dugmager på Bruunshåb. B:
1. Laurits Christian Jensen, 2 år.
FM: Aftægtsmand Christen Hansen Romlund.

1122. Margrethe Christopherine Frederikke Hedegaard, født de Sehested, enke efter kancelliråd Hedegaard på Store Himmestrup. 15.12.1847, fol. 74b.
Testamente af 20.4.1842 til fordel for Elisabeth Birgithe Preetzmann, født de Sehested på Lille Himmestrup.

1123. Lauge Jensen, aftægtsmand i Rønge. 15.12.1847, fol. 74b, 79b.
Der var oprettet testamente, hvor hans brors børn skulle arve ham, bl.a.:
Den umyndige Marie Kirstine Simonsdatter.
Bror: Simon Jensens børn:
1. Christen Simonsen af Nr. Tulstrup.
2. Niels Laugesen Simonsen, indsidder i Snabehus. (Skifte nr. 1128).
Der blev omtalt flere af en brors børn, der arvede; men deres navne blev ikke nævnt.

1124. Jørgen Jensen Klitte, gårdmand i Nørbæk. 6.1.1848, fol. 76.
E: Karen Pedersdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Deres søn: Jens Jørgensen Klitte.

1125. Jens Sørensen Hviid, gårdmand i Stevnstrup. 18.1.1848, fol. 76b.
E: Kirsten Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1126. Mette Marie Nielsdatter. 13.2.1848, fol. 76b.
E: Jens Jensen, aftægtsmand i Løvskal. B:
1. Niels Jensen, 30 år.
2. Peder Jensen, 20 år.
3. Lene Jensdatter g.m. Jens Nielsen Rytter, husmand i Løvskal.
5. Johanne Jensdatter, ugift.
5. Kirsten Jensdatter, ugift.
Værge: Peder Jensen, gårdmand i Lee.

1127. Peder Jensen, arvefæster i Nørbæk. 13.2.1848, fol. 77.
E: Sidsel Andersdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Hendes svoger: Laurids Kieldsen i Vorning.

1128. Niels Laugesen Simonsen, indsidder i Snabehus. 2.2.1848, fol. 77b, 78b.
E: Caroline Sørensdatter. Hun lå for tiden i barselseng. Hendes far Søren Jensen, husmand i Snabehus mødte for hende. B:
1. Nielsine Laugemine Nielsdatter, 4 uger.
FM: Afdødes bror ungkarl Christen Simonsen i Nørre Tulstrup.

1129. Christen Jensen, snedkersvend i Bjerring. 3.3.1848, fol. 79b, 101b. A:
1. Mor Karen Michelsdatter.
2. Bror Michel Jensen.
3. Søster Karen Jensdatter g.m. skolelærer Andersen i Bjerring.
4. Dorthe Jensdatter g.m. Thomas Christensen i Lee.
5. Else Marie Jensdatter, 32 år, ugift, hjemme hos moderen.
Skiftet var udsat fra 13. september f.å.
Der blev nævnt en regning af 4.8.1847 fra Randers købstads snedkerlaug.
Se skifte nr. 1163.

1130. Casparine Henriette Ramsing. 27.4.1848, fol. 81b.
E: Brændevinsbrænderiforpagter Ramsing på Ulstrup, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1131. Kirsten Marie Andersdatter. 8.5.1848, fol. 81b.
E: Niels Sørensen, gårdmand i Øster Velling. B:
1. Søren Nielsen, 3 år.
2. Inger Nielsdatter, 6 år.
Værge: Christen Ilsøe, sognefoged og gårdmand i Torup.
Niels Sørensen fik skøde på gården tinglæst 3.10.1839.

1132. Inger Sørensdatter hos Erik Rasmussen, gårdmand i Lee. 12.5.1848, fol. 83, 113b.
Afdøde havde tidl. været g.m. Jens Sørensen. Der var oprettet testamente til fordel for Erik Rasmussen og Søren Christensen Degn.
Den afdødes rette arvinger. Hendes søskendebørn:
1. Peder Vestergaard, sognefoged og gårdmand i Stevnstrup.
2. Dennes bror Thomas Vestergaard. Død og efterladt børn.
3. Deres søster g.m. Jens Jensen Hvid, gårdmand i Grensten.
4. Også en søster g.m. Niels Pedersen, gårdmand i Hald pr. Randers.
De rette arvinger godkendte ikke testamentet.

1133. Mads Sørensen Romlund, sognefoged og gårdmand i Sønderbæk. 9.6.1848, fol. 84.
E: Marie Christensdatter. LV: Skolelærer J. A. Harboe. B:
1. Søren Madsen, 8 år.
2. Mares Madsdatter, 3 år.
Værge: Anders Hansen, husmand i Sønderbæk.

1134. Hans Knudsen Smed, gårdmand i Rejstrup, Sønderbæk sogn. 27.6.1848, fol. 85b, 88, 89b, 98b. B:
1. Knud Hansen. Død og efterladt: (Hans enke: Kirsten Marie Johansdatter.)
a. Karen Knudsdatter, 8 år.
2. Laurids Hansen, gårdmand i Sønderbæk.
3. Jens Christian Hansen, 29 år, hjemme.
4. Kirsten Hansdatter g.m. Søren Lauridsen, gårdmand i Aalum.
Afdøde fik skøde på gården dat. 2.11.1807.
Gården blev overdraget til sønnen Jens Christian Hansen og svigerdatteren Kirsten Marie Johansdatter i fællesskab.

1135. Christen Sørensen, selvejergårdmand i Faarup. 30.6.1848, fol. 87.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Anders Søballe, gårdmand i Faarup. B:
1. Søren Christensen, myndig.
2. Anne Marie Christensdatter, 20 år.
FM: Mads Ladding, gårdmand i Faarup.
Den afdøde havde fået skøde på gården tinglæst 27.10.1808.

1136. Michel Nielsen, husmand i Bjerring ved Mammen. 22.7.1848, fol. 88b.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Kontorist Sørensen i Overlund.
Michel Nielsen blev anmeldt død 1.6.1839, og enken havde siden siddet i uskiftet bo. B:
1. Niels Michelsen, 30 år, tjener i Trængsel.
2. Niels Michelsen, 28 år, tjener i Kloster?.
3. Morten Michelsen, 26 år, tjener i Nørvig ved Horsens.
4. Mette Kirstine Michelsdatter, 20 år.
5. Kirsten Marie Michelsdatter, 15 år, hjemme.
FM: Afdødes bror Simon Nielsen, gårdmand i Trængsel.

1137. Anne Nielsdatter. 2.8.1848, fol. 90.
E: Søren Mortensen, gårdmand i Mammen. B:
1. Morten Sørensen, 3 år.
2. Niels Sørensen, 1 år.
3. Maren Sørensdatter, 6 år.
FM: Afdødes far Niels Andersen Tromholdt af Vinkel.

1138. Anne Nielsdatter. 9.8.1848, fol. 91b.
E: Christen Jensen, husmand i Hjermind. B:
1. Jens Christensen, 12 år.
2. Niels Christensen, 8 år.
3. Søren Christensen, 4 år.
4. Kirsten Christensdatter, 9 år
5. Maren Christensdatter, 6 år.
6. Anne Christensdatter, 1 år.
FM: Afdødes far Niels Michelsen i Hjorthede.
Christen Jensen havde skøde på stedet tinglæst 24.10.1844.

1139. Poul Madsen, aftægtsmand hos Mads Poulsen i Hjermind. 5.9.1848, fol. 97, 116b. B:
1. Mads Poulsen, gårdmand i Hjermind.
2. Helene Poulsdatter g.m. Søren Caspersen i Hjermind.
3. Bodil Poulsdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
4. Anne Poulsdatter g.m. Hans Nielsen i Mammen.
Svigersønnen Søren Pedersen blev så vred over resultatet på skifteforretningen, at han nægtede at underskrive skiftet.

1140. Ole Andersen, husmand i Bjerring. 15.9.1848, fol. 99.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Adam Nielsen, gårdmand i Bjerring. B:
1. Niels Olesen, 5 år.
2. Inger Marie Olesdatter, 8 år.
3. Else Marie Olesdatter, 3 år.
Værge: Christen Vinther, husmand i Vindum.
Ole Andersen, der døde 24.2.1848, havde skøde på en bebygget parcel tinglæst 3.2.1842.
Se skifte nr. 1173.

1141. Laurids Jensen, gårdmand i Hollerup. 18.10.1848, fol. 100.
E: Anne Nielsdatter. LV: Skolelærer Ørum i Torup. B:
1. Jens Lauridsen, 10 år.
2. Niels Lauridsen, 9 år.
3. Laurids Lauridsen, 6 år.
FM: Afdødes søsters mand Christen Mogensen, gårdejer i Torup.
Laurids Jensen havde skøde på gården tinglæst 16.9.1841.
Se skifte nr. 1113.

1142. Anne Pedersdatter. 24.10.1848, fol. 103.
E: Jens Hansen, gårdmand i Taanum, som indbetalte penge til skifteretten i forbindelse med boopgørelse i anledning af hustruens død.

1143. Anne Jørgensdatter. 22.11.1848, fol. 105b.
E: Christen Nielsen, gårdmand i Hjermind. B:
1. Jørgen Christensen, 7 år.
2. Niels Christensen, 5 år.
3. Maren Christensdatter, 13 år.
4. Karen Christensdatter, 11 år.
5. Anne Christensdatter, ½ år.
Værge: Afdødes bror Anders Jørgensen, gårdmand i Tange, Sahl sogn.
Christen Nielsen havde skøde på gården tinglæst 16.9.1841.
Der var aftægt på gården til enkemandens far Niels Andersen.

1144. Karen Villadsen. 25.11.1848, fol. 106b.
E: Skolelærer Ilsøe i Rind, som indbetalte penge til skifteretten i forbindelse med boopgørelse ved hustruens død.

1145. Anne Nielsdatter, aftægtsenke i Lee. 13.12.1848, fol. 107. B:
1. Peder Christian Christensen.
2. Birthe Christensdatter g.m. Jens Madsen i Lee.
3. Nicoline Christine Christensdatter g.m. Søren Nielsen Skiemt.
4. Anne Christensdatter.
5. Anne Cathrine Christensdatter.
Værge: Christen Gjermansen i Taul.

1146. Johanne Helene Kühle, født Monradt. 14.12.1848, fol. 108.
E: Bogholder Kühle på Bruunshåb, som indbetalte penge til skifteretten i forbindelse med boopgørelse ved Hustruens død.

1147. Cathrine Pedersdatter. 10.1.1849, fol. 108b.
E: Knud Ottesen, husmand i Lille Torup.
Hendes barn født uden for ægteskab:
1. Anne Hedevig Lauridsdatter, 28 år.
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
2. Peder Sørensen, 18 år, tjener i Terp.
3. Laurids Sørensen 15 år, tjener samme sted.
Barn af sidste ægteskab med enkemanden:
4. Søren Knudsen, 5 år.
Værge: Afdødes bror Søren Pedersen, husmand i Torup.
Knud Ottesen havde skøde på stede tinglæst 24.12.1846.

1148. Maren Nielsdatter. 16.1.1849, fol. 110.
E: Christen Andersen, gårdmand i Dalsgaard i Mammen sogn, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1149. Anne Kirstine Pedersdatter. 19.1.1849, fol. 110.
E: Jens Poulsen, gårdmand i Rind. B:
1. Poul Jensen, 10 år.
2. Peder Jensen, 4 år.
3. Maren Jensdatter, 7 år.
4. Anne Kirstine Jensdatter, 6 år,
5. Anne Marie Jensdatter, 2 år.
6. Anne Kirstine Marie Jensdatter, 13 uger, som er død senere end moderen.
Værge: Afdødes halvbror Christen Andersen, boelsmand i Middelhede.
Enkemanden havde skøde på gården tinglæst 5.4.1838.
Se skifte nr. 1150.
Se skifte nr. 1175.

1150. Barn: Anne Kirstine Marie Jensdatter. 19.1.1850, fol. 111b. A:
1. Far: Jens Poulsen.
2. Bror Poul Jensen.
3. Bror Peder Jensen.
4. Søster Maren Jensdatter.
5. Anne Kirstine Jensdatter.
6. Anne Marie Jensdatter.
Se skifte nr. 1149.

1151. Anders Christensen, husmand på Tindbæk mark. 25.1.1849, fol. 114b.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Sørensen, gårdmand i Tindbæk. B:
1. Christen Andersen, 3 år.
Værge: Afdødes bror Peder Christensen, gårdmand i Over Fussing.
Afdøde havde skøde på stedet tinglæst 24.12.1846.

1152. Laurids Christensen, gårdmand i Nedergaard i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn. 23.2.1849, fol. 115b.
E: Bodil Pedersdatter, som indbetalte penge til skifteretten i forbindelse med mandens død.

1153. Esper Christensen, husmand på Vorning mark. 28.2.1849, fol. 116, 125b.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Laurids Andersen kld. Laurids Kjeldsen, gårdmand i Vorning. B:
1. Jens Christian Espersen, 13 år.
2. Kirsten Espersdatter, 17 år.
FM: Afdødes bror Jens Christensen, gårdmand i Vorning.
Afdøde havde skøde på stedet tinglæst 17.2.1831.

1154. Marianne Sørensdatter. 28.2.1849, fol. 117.
E: Christen Pedersen Madsen, gårdmand i Hjermind, som ønskede at sidde i uskiftet bo.

1155. Peder Rasmussen, husmand i Vinkel. 28.2.1849, fol. 117.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Søren Nielsen, boelsmand i Vinkel. B:
1. Rasmus Pedersen, 2 år.
Værge: Afdødes bror Niels Rasmussen i Odsgårde.

1156. Johanne Nielsdatter. 2.3.1849, fol. 118.
E: Jens Thomsen Møller i Rejstrup, som indbetalte penge til skifteretten i forbindelse med hustruens død.

1157. Kirsten Marie Lauridsdatter. 7.3.1849, fol. 118.
E: Christen Madsen Qvist, husmand i Mammen. B:
1. Inger Kathrine Christensdatter, under 1 år.
Værge: Afdødes bror Peder Lauridsen, gårdmand i Rind.
Enkemanden havde skøde på stedet tinglæst 8.8.1844.

1158. Sidsel Marie Kjeldsdatter. 8.3.1849, fol. 119.
E: Mogens Andersen, husmand i Terp. B:
1. Anders Mogensen, 8 år.
2. Anne Mogensdatter, 5 år.
3. Cecilie Mogensdatter, 1 år.
Værge: Afdødes bror Søren Johansen, husmand i Vellev.
Enkemanden havde skøde på stedet tinglæst 1.6.1843.

1159. Peder Pedersen Møller, aftægtsmand hos Peder Nielsen i Faarup. 15.2.1849, fol. 120b, 121b, 138, 144b.
Han var tidl. g.m. Anne Cathrine Pedersdatter.
Hans arvinger:
1. Bror Laurids Pedersen Møller.
2. Bror Christen Pedersen Møller. Død og efterladt:
a. Peder Christensen, bosat i København.
b. Jørgen Christensen, tjener på Vindum Overgaard.
c. Kirsten Christensdatter g.m. Christen Pedersen, gårdmand i Mammen.
d. Kirstine Marie Christensdatter g.m. Christen Birch, indsidder i Faarup.
e. Anne Kathrine Christensdatter g.m. Niels Terp, husmand i Faarup.
3. Søster Bodil Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Faarup. Begge døde. Hendes børn:
a. Peder Knudsen, gårdmand i Faarup.
b. Peder Knudsen, husmand på Bjerring mark.
c. Maren Nielsdatter g.m. Jens Bertelsen i Faarup. Hun var død og efterladt:
3c1. Niels Jensen, 15 år.
3c2. Anne Cathrine Jensdatter, 12 år.
d. Kirstine Nielsdatter g.m. Anders Andersen Ydsing i Faarup.
e. Anne Marie Nielsdatter g.m. Christen Winther i Vindum.
Hendes arving:
1. Søster Else Pedersdatter, enke efter Christen Lauridsen, gårdmand i Faarup.
Der var 4.9.1845 læst en aftægtskontrakt mellem afdøde og Peder Nielsen.

1160. Dorthe Marie Pedersdatter. 9.3.1849, fol. 122b, 124.
E: Joans Henrichsen i Tindbæk, 67 år.
1. Hendes datter Inger Jensdatter, 34 år. LV: Peder Jensen, husmand i Lee.

1161. Gårdejer Hansen i Sophiesminde i Hornbæk sogn. 27.3.1849, fol. 123b.
E: Mette Sophie Hansen, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1162. Dorthe Jensdatter. 29.3.1849, fol. 123b.
E: Thomas Christensen, gårdmand i Lee. A:
1. Mor Karen Michelsdatter i Bjerring.
2. Bror Michel Jensen, myndig, i Bjerring.
3. Søster Else Marie Jensdatter, 31 år, ugift, i Bjerring.
4. Søster Karen Jensdatter g.m. skolelæreren i Bjerring.
Se skifte nr. 1129.

1163. Jens Jensen Krogh i Overlund. 19.4.1849, fol. 126b, 138b, 147.
E: Inger Christensdatter. LV: Søren Nielsen Korre i Asmild Brohus. A:
1. Mor Marie Cathrine Jensdatter, aftægtskone i Overlund.
2. Bror Peder Krogh, gårdmand i Overlund.
3. Bror Laurids Krogh, vognmand i Viborg.
4. Bror Anders Krogh på Viborg mark.
5. Søster Kirstine Jensdatter g.m. Jens Christensen i Thorning.
6. Søster Lise Jensdatter g.m. Peder Christensen Revel i Thorning.
7. Søster Marianne Jensdatter g.m. Bendix Andersen Loldrup, garversvend i Viborg.
Huset tilfaldt broderen Peder Krogh; men enken fik ret til at bo i huset til sin død.

1164. Christen Michelsen, gårdfæster i Bjerring. 28.4.1849, fol. 128b.
E: Inger Sørensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1165. Anders Jensen i Hammershøj. 26.5.1849, fol. 128b.
E: Maren Christine Jensdatter, der ønskede at side i uskiftet bo.

1166. Anders Jensen, gårdmand i Velds. 7.6.1849, fol. 128b, 153b.
E: Maren Byrialsdatter. B: LV: Gårdmand Christen Nichelsen.
1. Jens Andersen i Nørbæk.
2. Søren Andersen ved armeen.
3. Anders Andersen, husmand på Vorning mark.
4. Kirsten Andersdatter g.m. Søren Christensen, forpagter i Dyrbye.
5. Anne Kirstine Andersdatter g.m. Peder Jacobsen, husmand på Velds mark.
6. Anne Andersdatter g.m. Rasmus Jensen, husmand på Velds mark.
7. Kirsten Marie Andersdatter g.m. Rasmus Jensen, husmand på Velds mark. Død og efterladt:
a. Maren Rasmusdatter, 5 år.
b. Kirsten Marie Rasmusdatter, 3 år.
8. Maren Andersdatter g.m. Jesper Andersen på stervbogården.
Rasmus Jensen, husmand på Velds mark var først g.m. Kirsten Marie Andersdatter, og efter hendes død blev han g.m. søsteren Anne Andersdatter.
Enken fremlagde 9.11.1849 tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1167. Mette Marie Madsdatter. 12.6.1849, fol. 130, 142.
E: Jacob Christensen, skolelærer og kirkesanger i Skjød. A:
1. Mor Anne Nielsdatter, enke efter skolelærer Mads Christensen i Hadsten, hvor hun bor.
2. Søster Christiane Madsdatter g.m. skolelærer og kirkesanger Thomsen i Hadsten.
3. Søster Kirsten Madsdatter, 32 år, ugift, hjemme hos moderen.
4. Søster Nicoline Madsdatter g.m. Peder Nielsen Schyt, sognefoged i Hadsten.

1168. Søren Christensen, tjenestekarl hos Christen Nielsen, gårdmand i Terp. 26.6.1849, fol. 131b, 139, 146. A:
1. Bror Niels Christensen, tjener på Skjern.
2. Bror Mads Christensen, tjener i Terp.
3. Bror Peder Christensen, tjener på i Sdr. Tulstrup, Hjermind sogn.
4. Helsøster Kirsten Christensdatter g.m. Mads Jensen, husmand på Vindum mark.
5. Helsøster Karen Christensdatter, ugift, tjener i Hammel.
6. Halvbror Christen Christensen, 18 år, tjener i Helstrup.
7. Halvbror Jens Christensen, 18 år, tjener i Vindum.
8. Halvbror Jørgen Christensen, 14 år, tjener i Vindum.

1169. Maren Sørensdatter, tjenestepige i Langaa. 3.7.1849, fol. 132. A:
1. Helbror Søren Sørensen, 19 år. Tjener i Langaa.
2. Halvbror Jens Sørensen, 28 år, tjener i Langaa.
3. Halvsøster Dorthe Sørensdatter g.m. Niels Michelsen i Danstrup.
4. Halvsøster Anne Marie Sørensdatter, 26 år, ugift.
5. Halvsøster Kirstine Sørensdatter, 14 år.
6. Halvsøster Maren Sørensdatter, 11 år.
Værge: Christen Jensen Thomsen, husmand i Bjerring.

1170. Maren Christensdatter, tjenestepige i Taanum. 2.7.1849, fol. 133b, 139, 155b. B:
1. Slegfredbarn Christen Andersen, 5 år.
Der blev fremvist en aftægtskontrakt læst 24.5.1832 mellem Michel Andersen som aftægtsyder og Christen Christensen Møller og hustru som aftægtsnydere. Ifølge denne kontrakt skulle afdøde have 100 rd, som nu blev udbetalt til boet.

1171. Søren Sørensen i Koldbæk. 10.7.1849, fol. 134. A:
1. Mor Anne Kirstine Lauridsdatter, nu g.m. Niels Andersen, gårdmand i Koldbæk.
2. Helbror Jens Sørensen, 9 år.
3. Helsøster Inger Marie Sørensdatter, 15 år.
4. Helsøster Anne Marie Sørensdatter, 13 år.
5. Halvbror Anders Nielsen, 3 år.
6. Halvbror Søren Nielsen, 10 uger.

1172. Anne Kirstine Lauridsdatter i Rind. 10.7.1849, fol. 135. A:
1. Mor Birthe Marie Christensdatter, nu g.m. Hans Andersen i Rind.
2. Søster Anne Margrethe Lauridsdatter, 22 år, ugift.
Værge: Gårdmand Anders Sørensen Serup.

1173. Else Marie Olesdatter i Bjerring. 11.7.1849, fol. 135b. A:
1. Mor Anne Marie Nielsdatter, nu g.m. Peder Nielsen.
2. Bror Niels Olesen, 6 år.
3. Søster Inger Marie Olesdatter, 8 år.
Værge: Christen Vinther, husmand i Vindum.
Se skifte nr. 1140.

1174. Laurids Hansen i Tapdrup. 11.7.1849, fol. 136b. A:
1. Far: Hans Lauridsen, gårdmand i Tapdrup.
2. Søster Anne Kirstine Hansdatter, 10 år.
3. Halvbror Peder Hansen, ¾ år.
Værge: Anders Pedersen Dahl, gårdmand i Dalsgaard.

1175. Anne Marie Jensdatter i Rind. 11.7.1849, fol. 137. A:
1. Far Jens Poulsen, gårdmand i Rind.
2. Bror Poul Jensen, 10 år.
3. Bror Peder Jensen, 4 år.
4. Søster Maren Jensdatter, 8 år.
5. Søster Anne Kirstine Jensdatter, 6 år.
Værge: Jens Andersen, gårdmand i Middelhede, da den tidl. værge Christen Andersen var død.
Se skifte nr. 1149.

1176. Søren Byrialsen, gårdmand i Hvidding. 21.7.1849, fol. 138.
E: Johanne Jensdatter, som indbetalte penge til skifteretten i forbindelse med mandens død.

1177. Maren Nielsdatter. 29.8.1849, fol. 139b.
E: Jens Bertelsen, selvejergårdmand i Faarup. B:
1. Niels Jensen, 15 år.
2. Anne Kathrine Jensdatter, 12 år.
Værge: Afdødes bror Peder Nielsen, gårdmand i Faarup.
Jens Bertelsen havde skøde på gården læst 1.8.1839.

1178. Else Marie Madsdatter hos Jørgen Andersen på Vinkel mark. 3.9.1849, fol. 141, 148.
Afdøde var separeret fra Anders Nielsen. B:
1. Mads Rasmussen, myndig.
Den afdødes stedsøn gårdmand Niels Rasmussen.

1179. Else Marie Madsdatter. 25.9.1849, fol. 143.
E: Søren Christensen, gårdmand i Over Hornbæk. B:
1. Mads Christian Christensen, 7 år.
2. Anders Christensen, 4 år.
3. Dorthe Marie Christensdatter, 2 år.
Værge: Laurids Kjeldsen, gårdmand i Vorning.

1180. Ugift Maren Jensdatter hos Jens Michelsen, selvejergårdmand i Torup. 16.10.1849, fol. 149, 153, 154. A:
1. Bror Poul Jensen. Død og efterladt:
a. Michel Poulsen, husmand i Hvorslev.
b. Christen Poulsen, husmand i Grensten.
c. Søren Poulsen, husmand i Sdr. Vinge.
2. Bror Mads Jensen. Død og efterladt:
a. Kaldes Peder Laursen, gårdmand i Taarup på Gl. Estrup gods.
3. Bror Søren Jensen. Død og efterladt:
a. Anders Sørensen, gårdmand i Rønge.
b. Jens Sørensen i Faarup. Død uden livsarvinger.
4. Søster Inger Jensdatter g.m. Laurids Sørensen Bach, gårdmand i Torup. Død og efterladt:
a. Søren Lauridsen, gårdmand i Torup.
b. Jens Lauridsen, gårdmand i Kousted.
c. Michel Lauridsen ? i Vesteregnen.
d. Dorthe Lauridsdatter g.m. Laurids Handskemager i Taanum.
e. Mette Lauridsdatter g.m. Christen Jensen, gårdmand i Hjermind.
f. Malene Lauridsdatter g.m. Christen Rasmussen, husmand i Hjermind.
g. Sophie Lauridsdatter g.m. Søren Christensen Bonde, gårdmand i Dengsø. Død og efterladt:
4g1. Niels Sørensen, boelsmand på Faarup mark.
4g2. Laurids Sørensen, husmand i Drastrup, øst for Randers.
4g3. Maren Sørensdatter g.m. Moust Pedersen, gårdmand i Vester Velling.
4g4. Else Sørensdatter g.m. Christen Sørensen, gårdmand i Vester Velling.
Der blev fremvist skiftebrev efter afdødes forældre, Jens Madsen Sinding og hustru Dorthe Sørensdatter i Torup af 7.5.1803, hvori afdøde blev tillagt konge/kvæg/tienden af Torup sogn.
Se skifte nr. 917.

1181. Maren Michelsdatter. 20.10.1849, fol. 150, 151b.
E: Jens Jensen, gårdmand i Torup. B:
1. Jens Jensen, 9 år.
2. Michel Jensen, 6 år.
3. Christen Jensen, 4 år.
4. Marie Jensdatter, 2 år.
Værge: Afdødes bror Niels Michelsen, gårdmand i Torup.
Jens Jensen havde skøde på gården tinglæst 3.9.1840.
Enkemandens far, Jens Christensen Søgaard havde aftægt på gården.

1182. Jens Jacobsen i Lee, soldat og dræbt i krigen. 6.11.1849, fol. 152, 158b.
Da afdøde blev indkaldt til krigstjeneste, var han tjenestekarl hos Peder Rasmussen, sognefoged i Helstrup.
Den afdøde var søn af husmand Jacob Pedersen og hustru Maren Jensdatter, der begge var døde. A:
1. Farbror Peder Pedersen Lyrum, husmand i Vester Velling.
2. Farbror Anders Pedersen Lyrum i Vorning. Død og efterladt:
a. Peder Andersen, 19 år.
b. Jacob Andersen, 16 år.
c. Anne Andersdatter, 13 år.
d. Andersine Andersdatter, 5 år.
3. Faster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Erichsen, husmand i Aulum.
4. Faster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Hansen i Svinding. Død og efterladt:
a. Margrethe Pedersdatter.
5. Faster Maren Pedersdatter Lyrum, enke efter Anders Knudsen i Tapdrup.

1183. Inger Cathrine Thomasdatter. 6.11.1849, fol. 153, 155b.
E: Christen Olesen Valbjørn, skomager i Hammershøj. B:
1. Ole Christensen Valbjørn i Sahl, myndig.
2. Thomas Christensen Velbjørn i Sahl, myndig.
3. Johan Peder Christensen Valbjørn, 19 år.
4. Christian Christensen Valbjørn, 17 år, hjemme.
5. Sophie Vilhelmine Caroline Valbjørn, 21 år.
6. Maren Kirstine Valbjørn, 12 år.
Værge: Niels Mortensen, husmand i Sahl.
Enkemanden havde skøde på stedet læst 12.5.1842.

1184. Anne Marie Christiansdatter, tjenestepige i Øster Velling. 8.3.1849, fol. 120, 154b.
Skifteretten havde forgæves søgt efter arvinger, så boet blev sluttet.

1185. Christen Nielsen Foged, gårdmand i Kvolborg i Mammen sogn. 8.12.1849, fol. 157b.
E: Anne Marie Nielsdatter, som fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1186. Søren Nielsen, husmand i Sdr. Vinge. 12.12.1849, fol. 158, 159b.
E: Inger Marie Andersdatter havde siddet i uskiftet bo siden 20.4.1848. LV: Hans Jørgensen. B:
1. Niels Peder Sørensen, 6 år.
2. Anne Elisabeth Sørensdatter, 3 år.
På enkens vegne mødte Jens Nielsen, husmand i Sdr. Vinge.
Afdøde havde skøde på stedet tinglæst 12.1.1843.

1187. Anders Pedersen Bundgaard, gårdmand i Nørbæk. 15.12.1849, fol. 160b.
E: Anne Marie Knudsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.


SLUT

Personregister for
Ulstrup, Himmestrup, Viskum og Skjerngård skifteprotokol
1715-1815

Aggersund, Niels, Løvskal 111
Albech, Christen Christensen, Tånum 542
Andersdatter, Anne, Langå 36
- Anne, Løvskal 825
- Anne, Terp 681-696
- Anne, Torup 405
- Anne, Tånum 429
- Barbara, Løvskal 417
- Birthe, Tindbæk 698
- Dorthe, Løvskal 673
- Dorthe, Mollerup 202
- Ellen, Langå 422
- Ingeborg, Løvskal 222
- Inger, Langå 85
- Inger, Tindbæk 818-819
- Johanne, Serup 139
- Karen, Bjerring 72
- Karen, Ilsø 453
- Karen, Vester Velling 187-451
- Karen, Ørrild 757
- Kirsten, Hammershøj 214
- Kirsten, Langå 588
- Kirsten, Løvskal 632
- Kirsten, Terp 181
- Kirsten, Tånum 380
- Kirsten, Vejrum 10
- Magdalene, Løvskal 750-779
- Maren, Dengsø 520
- Maren, Hammershøj 249-252-725
- Maren, Korreborg 93
- Maren, Kvorning 297
- Maren, Langå 441
- Maren, Løvskal 299-409
- Maren, Terp 477
- Maren, Torup 397
- Maren, Vester Velling 167-320-702
- Maren, Vinge 445
- Mette, Hjermind 431
- Mette, Terp 711
Andersen, Anders, Hammershøj 707
- Anders, Kvorning 297-670
- Anders, Øe 179
- Christen, Hammershøj 27
- Christen, Vinge 345
- Christen, Kællinghøl 147
- Jakob, Over Viskum 140
- Jens, Løvskal 746
- Knud, Stubberup 215
- Laurids, Neder Kokholm 114
- Laurids, Lee 681
- Laurids, Tindbæk 814
- Mads, Hjermind 318
- Niels, Kvorning 476-508
- Niels, Serup 141
- Niels, Tindbæk 799
- Niels, Trængsel 47
- Oluf, Vinge 106-193
- Peder, Vester Velling 454
- Poul, Tånum 438
- Rasmus, Serup 41
- Søren, Løvskal 748
- Søren, Tindbæk 395
Andreasdatter, Maren, Løvskal 635
Andreasen, Christen, Ilsø 715
Axelsen, Jens, Langå 328
- Morten, Hammershøj 252-266

Bach, Dorthe Jensdatter, Terp 119
- Christen Jensen, Hjermind 631
- Peder Sørensen, Vester Velling 837
- Søren, Batum 178
- Søren, Torup 607
- Søren Pedersen, Torup 255-306-545
Bagge, Jens Christensen, Langå 614
- Rasmus Jensen, Rønge 321
Bang, Anders Jensen, Øster Velling 201-284
Batum, Jens Jensen, Hvidding 686-723
Benske, Søren Andersen, Tindbæk 192
Berentsdatter, Lisbeth, Langå 45
Bering, Anders Jensen, Løvskal 714-719-736
- Michel Andersen, Løvskal 817
- Niels Andersen, Hammershøj 682
- Niels Andersen, Løvskal 514
Bertelsdatter, Maren, Løvskal 829
Bierregaard, Søren Rasmussen, Langå 59
Bonde, Christen Sørensen, Vester Velling 437
- Jens Sørensen, Rønge 236-504
- Peder, Langå 60
- Peder Sørensen, Rønge 375-491-642
- Søren Christensen, Dengsø 802
- Søren Jensen, Rønge 216
Bredahl, Anne Marie, Tindbæk 724
- Judith Katrine, Tindbæk 730
Brun, Jens Pedersen, Tånum 611
- Niels Jensen, Sønderbæk 282
- Peder Jensen, Sønderbæk 89
Brøger, Christen Jensen, Langå 347
- Søren Jensen, Langå 348
Braad, Michel Christensen, Hjermind 666
Buurskov, Jens Christensen, Bjerring 9
Bødker, Christen Christensen, Vester Velling 296
- Christen Nielsen, Terp 503
- Christen Pedersen, Vester Velling 103
- Christen Rasmussen, Langå 587
- Jens Rasmussen, Vester Velling 678
- Maren Pedersdatter, Lee 16
- Michel Christensen, Vester Velling 168
- Niels Christensen, Lille Torup 341
- Niels Christensen, Vester Velling 524-583
- Niels Sørensen, Løvskal 664
- Oluf Andersen, Løvskal 593-613
- Peder Christensen, Lille Torup 386
- Rasmus Nielsen, Langå 330
- Søren Jensen, Løvskal 354
- Søren Michelsen, Langå 562
- Søren Nielsen, Lille Torup 400

Caspersdatter, Dorthe, Torup 364
- Ellen, Hvidding 590
- Karen, Løvskal 496
Caspersen, Jens, Hjermind 591
- Jens, Løvskal 709-731
- Niels, Hjermind 489
- Peder, Løvskal 361-394-564
- Søren, Vester Velling 744
Christensdatter, Anne, Grensten 259-298
- Anne, Hammershøj 74
- Anne, Hjermind 24-68-666
- Anne, Hjorthede 155
- Anne, Løvskal 593-656-755
- Anne, Sønderbæk 679-751
- Anne, Terp 3-830-833
- Anne, Tindbæk 812
- Anne, Torup 225
- Anne, Vester Velling 376-452
- Anne, Øe 179
- Anne Marie, Løvskal 613-660
- Birgitte, Langå 382
- Birgitte, Løvskal 450
- Birthe, Langå 455
- Bodil, Hvidding 186-655
- Bodil, Lee 75
- Dorthe, Hvidding 686
- Dorthe, Løvskal 529
- Dorthe, Sønder Tulstrup 303-510
- Dorthe, Terp 500
- Ellen, Hjermind 127
- Ellen, Løvskal 703
- Ellen, Terp 194
- Ellen, Vester Velling 315
- Else, Vester Velling 437-629
- Inger, Langå 34
- Inger, Lunddorp 37
- Inger, Tindbæk 525
- Johanne, Hammershøj 235-707
- Johanne, Tånum 438-616
- Karen, Hjermind 591
- Karen, Hjorthede 104
- Karen, Hvidding 274-486
- Karen, Kvorning 22
- Karen, Langå 335-428-523
- Karen, Løvskal 771-781
- Karen, Vinge 275
- Kirsten, Hammershøj 133-485
- Kirsten, Hjermind 58-129
- Kirsten, Hvidding 279
- Kirsten, Langå 84
- Kirsten, Lee 126
- Kirsten, Løvskal 270
- Kirsten, Nørreaahus 29
- Kirsten, Terp 700
- Kirsten, Tindbæk 301-506
- Magdalene, Hollerup 161-173
- Magdalene, Torup 306
- Maren, Bjerring 78
- Maren, Dengsø 768-802
- Maren, Hammershøj 646
- Maren, Hvidding 760-766
- Maren, Ingstrup 169
- Maren, Langå 25-64-177-230-319-334-597
- Maren, Løvskal 97-518
- Maren, Sønderbæk 460
- Maren, Terp 102
- Maren, Tindbæk 395
- Maren, Torup 255
- Maren, Tånum 433
- Maren, Vejrum 108
- Maren, Vester Velling 21-168-171
- Maren, Vinge 8
- Maren, Øster Velling 284
- Margrethe, Tånum 611
- Mette, Langå 330
- Mette, Terp 650
- Mette, Vinge 345-474
- Voldborg, Rønge 642
- Voldborg, Vester Velling 103
Christensen, Anders, Torup 403
- Christen, Ilsø 573-738
- Christen, Løvskal 412
- Christen, Thisted 11
- Christen, Torup 410
- Christen, Tånum 344-357
- Esper, Bjerring 23
- Frands, Hulbæk 130
- Hans, Vester Velling 167
- Jens, Bro Mølle 4
- Jens, Hjermind 17
- Jens, Langå 33-177
- Jens, Vester Velling 452
- Jørgen, Hjermind 668
- Knud, Tånum 433
- Lauge, Løvskal 402-529
- Laurids, Løvskal 656
- Laurids, Vester Velling 260-692
- Mads, Ilsø 453-675
- Michel, Taul 19
- Morten, Hvidding 186
- Niels, Hammershøj 276
- Niels, Langå 585
- Peder, Hjermind 257-280-305
- Peder, Langå 268
- Peder, Øe 123
- Poul, Thisted 99
- Rasmus, Nørre Tulstrup 158
- Søren, Grensten 293
- Søren, Hjermind 355
- Søren, Langå 478
- Søren, Sønder Tulstrup 373

Christiansen, Henrik, Hammershøj 479
Clemmensdatter, Maren, Løvskal 827-842

Dahl, Peder Jensen, Løvskal 779
- Mads Sørensen, Ovenskov 149
Damsgaard, Maren Christensdatter, Hvidding 726
Degn, Christen Nielsen, Terp 739
- Jens Nielsen, Terp 640
- Peder Madsen, Vester Velling 470
- Søren Nielsen, Terp 700
Dengsøe, Jens Pedersen, Løvskal 356
- Niels Sørensen, Vester Velling 840
- Peder Jensen, Terp 500
- Peder Pedersen, Langå 221-230
- Thomas Pedersen, Terp 809
Ditlevsen, Peder, Vinge 549
Docter, Jens Jensen, Vester Velling 689
- Jens Pedersen, Vester Velling 693
- Peder, Vester Velling 695
Drejer, Jens Andersen, Terp 680
- Jens Lauridsen, Løvskal 764

Engel, Søren Michelsen, Langå 57
Eriksdatter, Anne, Tindbæk 622
- Maren, Langå 601
- Mette, Lunddorp 94
- Sidsel, Tånum 617
Espensdatter, Anne, Hjermind 294
- Maren, Hvidding 312
Espensen, Jens, Rønge 211
- Mads, Hvidding 54
- Niels, Hjermind 343
- Peder, Bjerring 207
Evaldsen, Charlotte Louise, København 704

Fischer, Christen Nielsen, Krog 49
Fisker, Peder Sørensen, Hjermind 277
- Søren, Hjermind 58
- Søren, Hjorthede 104
- Søren Jensen, Hjorthede 109
Frandsdatter, Katrine, Hvidding 543-582
Frandsen, Christen, Vinge 430
- Jens, Torup 404
- Peder Jensen, Tånum 512
Frederiksdatter, Alhed Marie, Rønge Mølle 365
- Anne, Terp 372-472-705-727
- Dorthe, Torup 464
- Kirsten, Terp 291-418
Frederiksen, Christen, Terp 331
- Mads, Batumgaard 180
- Niels, Terp 366

Giermandsdatter, Karen, Hjermind 213
- Maren, Hjermind 277-475
- Maren, Sønderbæk 89
- Mette Kirstine, Hjermind 258
Giermandsen, Niels Pedersen, Tindbæk 533-659

Gregersen, Niels Jensen, Ørrild 757
Gøtting, Frederikke, Løvskal 527

Hammel, Morten Christensen, Løvskal 777
- Morten Lauridsen, Vinge 620
Handskemager, Anders Nielsen, Hammershøj
722-803
- Anders Sørensen, Løvskal 832
- Niels Christensen, Hammershøj 485
- Christen Nielsen, Hammershøj 609
- Søren Andersen, Tindbæk 789
Hansdatter, Anne, Hvidding 627
- Ellen, Langå 268
- Katrine, Nørre Tulstrup 158
- Kirsten, Tindbæk 636
- Maren, Hvidding 610
- Maren, Stubberup 408
- Maren, Terp 482
- Maren, Vester Velling 778
Hansen, Anders, Tindbæk 815
- Christen, Vester Velling 21
- Hans, Hvidding 544
- Niels, Hjermind 68
Harboe, Anders Nielsen, Hjermind 671
- Jens Nielsen, Hjermind 446-665
Hermansen, Henrik, Hjermind 599
- Steffen, Bjerring 80-205
Hiuler, Peder Christensen, Rønge 618
Hjermind, Christen Nielsen, Lee 160
Hoedgaard, Jens Lauridsen, Tindbæk 142
Holbech, Simon Jensen, Løvskal 612-691
Hollerup, Anders Jensen, Løvskal 370-676
- Christen Jensen, Hollerup 159
- Christen Jensen, Torup 648
- Niels Christensen, Torup 226
Holm, Christen Jensen, Rønge 166
- Niels, Hjorthede 76
- Peder Lauridsen, Tindbæk 839
Holst, Niels, Tindbæk 701
Horn, Jens Sørensen, Løvskal 841
Hornberg, Villum Christensen, Ulstrup 388
Husmand, Christen Jensen, Lee 232
Huus, Christen, Vejrum 188
- Jens Christensen, Langå 588
- Niels Jensen, Hammershøj 735
- Peder Andersen, Langå 352
- Søren Christensen, Langå 349
- Søren Nielsen, Hammershøj 794
Hvam, Peder Andersen, Ilsø 732
Hvid, Oluf Jensen, Løvskal 687
- Peder Jensen, Tindbæk 444
Høeg, Frederik, Terp 336
- Jens Jensen, Vester Velling 528
- Otto Frederik, Terp 250
Højlund, Christen Christensen, Vinge 164
- Jens Christensen, Vinge 401
Haae, Anders Jensen, Langå 289
- Jens Jensen, Langå 608
Ibsdatter, Maren, Hammershøj 575
Ibsen, Søren Jensen, Terp 621
Ilsøe, Anders Nielsen, Torup 531
- Jens Christensen, Terp 424-790
- Jens Nielsen, Torup 364
Iversdatter, Anne, Hvidding 198-323
- Giertrud, Vester Velling 837
- Mette, Vester Velling 156
Iversen, Jens, Hvidding 233
- Jens, Vester Velling 708
- Thomas, Hammershøj 249

Jakobsdatter, Anne, Bjerring 80
- Anne, Ilsø 573
- Anne, Løvskal 612
- Birthe, Terp 684
- Karen, Hammershøj 735
- Karen, Løvskal 710
- Maren, Hammershøj 359-649
Jakobsen, Anders, Tånum 380
- Michel, Bjerring 208
- Peder, Langå 229-353-398
Jensdatter, Abelone, Løvskal 592
- Anne, Hammershøj 256
- Anne, Hjermind 513
- Anne, Hvidding 699
- Anne, Langå 267
- Anne, Løvskal 338-392
- Anne, Sønder Tulstrup 18
- Anne, Tindbæk 535-713
- Anne, Torup 469-531
- Anne, Vester Velling 467-524-692
- Anne, Vinge 172
- Anne Marie, Langå 596
- Birthe, Hvidding 602
- Birthe, Ilsø 828
- Bodil, Langå 63
- Bodil, Lille Torup 594
- Bodil, Løvskal 817
- Bodil, Vinge 164-228
- Dorthe, Hvidding 759
- Dorthe, Løvskal 402
- Dorthe, Mejlgaard 67
- Dorthe, Vester Velling 191-693-717-838
- Edel, Thisted 99
- Ellen, Kællinghøl 147
- Ellen, Langå 522
- Ellen, Løvskal 709
- Ellen, Rønge 290
- Ellen, Sønder Tulstrup 206-373
- Ellen, Terp 340
- Eva Kirstine, Vinge 502
- Giertrud, Hvidding 233-480
- Giertrud, Langå 203
- Helle, Løvskal 461
- Inger, Hjermind 440
- Inger, Hulbæk 145
- Inger, Tindbæk 462
- Johanne, Langå 33-328
- Johanne, Løvskal 564
- Karen, Bro Mølle 189
- Karen, Hjermind 389
- Karen, Ilsø 576
- Karen, Langå 488
- Karen, Løvskal 832-834
- Karen, Terp 342-424-694
- Karen, Tindbæk 192-327-444-821
- Karen, Torup 410
- Karen, Vester Velling 296-583-787
- Karen, Vinge 265
- Karen, Øe 199
- Kirsten, Bro Mølle 90
- Kirsten, Hammershøj 52
- Kirsten, Hjermind 668
- Kirsten, Løvskal 806
- Kirsten, Over Viskum 140
- Kirsten, Terp 262-712
- Kirsten, Torup 651
- Kirsten, Vester Velling 260-285-690
- Kirsten, Vinge 218
- Malene, Hjermind 150
- Maren, Batum 178
- Maren, Bjerring 9
- Maren, Grensten 519
- Maren, Hjermind 136-271-391
- Maren, Langå 223-349-499-505-551
- Maren, Rønge 411
- Maren, Store Fuglsang 162
- Maren, Terp 793
- Maren, Tindbæk 142-624-814
- Maren, Torup 360-447
- Maren, Vester Velling 754
- Maren, Vinge 346
- Maren, Øe 148
- Margrethe, Løvskal 111-332
- Margrethe, Tindbæk 799
- Mette, Hvidding 786
- Mette, Torup 509-607
- Mette, Vester Velling 528
- Mette, Vinge 549
- Sidsel, Vorning 204
Jensen, Anders, Hjermind 511
- Anders, Hvidding 743
- Anders, Terp 102
- Anders, Vinge 264
- Bertel, Vejrum 152
- Casper, Ilsø 576
- Christen, Hollerup 159
- Christen, Langå 581
- Christen, Lee 183-232
- Christen, Torup 464
- Claus, Bjerring 72
- Frands Jensen, Hammershøj 377
- Giermand, Kællinghøl 645
- Iver, Vester Velling 309-574
- Jens, Grensten 259
- Jens, Langå 601
- Jens, Sønder Tulstrup 510
- Jens, Thisted 116
- Jens, Torup 14
- Laue, Hollerup 415
- Michel, Langå 367-597
- Niels, Hjermind 391
- Otto Frederik, Terp 712
- Peder, Grensten 210
- Peder, Ilsø 390-688
- Peder, Langå 407-434-580
- Peder, Torup 360
- Peder, Tånum 429
- Peder, Vester Velling 838
- Poul, Hjermind 313
- Rasmus, Langå 35
- Rasmus, Vinge 416
- Søren, Hollerup 530
- Søren, Lee 126
- Søren, Tindbæk 272
- Søren, Vester Velling 443
Jepsdatter, Maren, Bjerring 105
- Maren, Øster Velling 201
Jepsen, Peder, Terp 674-684
Jespersdatter, Kirsten, Hjermind 665
Johan, Christen Nielsen, Terp 696
Jørgensdatter, Anne, Ingstrup Mølle 128
- Birgitte, Bjerring 205
- Ellen, Hjermind 586
- Eva Kirstine, Vinge 502
- Karen, Ingstrup Mølle 128
- Maren, Hvidding 435
- Maren, Vinge 31
Jørgensen, Christen, Hjermind 468
- Christen, Mejlgaard 67
- Jørgen, Langå 499
- Kjeld, Torup 447
- Niels, Langå 25
- Niels Christensen, Langå 505
- Rasmus, Grensten 316-333-519
- Søren, Kvorning 605
- Søren, Løvskal 417

Kaue, Christen Christensen, Batum 184
Kierestrup, Niels, Bjerring 79
- Niels Sørensen, Tindbæk 741
- Søren Nielsen, Langå 382
Kiile, Mads Pedersen, Vinge 265
Kjeldsdatter, Anne, Langå 639
- Kirsten, Torup 304
- Sidsel, Langå 637
Kjeldsen, Jens, Bjerring 182-231
- Jens Jensen, Torup 51
Knap, Anders Nielsen, Vester Velling 561
- Christen Christensen, Vejrum 108
- Christen Nielsen, Vester Velling 643-807
- Jens Nielsen, Løvskal 825
- Mads Nielsen, Vester Velling 784-820
- Mads Pedersen, Vester Velling 805
- Mads Rasmussen, Vinge 474
- Niels Andersen, Vester Velling 729
- Niels Christensen, Lee 42
- Niels Madsen, Vester Velling 320
- Søren Nielsen, Vester Velling 721
Knudsdatter, Kirsten, Terp 811
- Margrethe, Tindbæk 337
- Sidsel, Tånum 542
Knudsen, Laurids, Stubberup 456
- Peder, Vorning 120
- Søren Andersen, Langå 488
Koldbæk, Christen Nielsen, Hjermind 98
Kollerup, Anders Jensen, Vinge 46
- Jens Andersen, Hjermind 421
Koue, Niels Christensen, Hjermind 389
Kroeg, Anders Sørensen, Tindbæk 740-775
- Christen Christensen, Vester Velling 191-376-
532
- Jens Lauridsen, Løvskal 144
- Peder Jensen, Terp 308
- Peder Sørensen, Lee 16
- Søren Christensen, Tindbæk 314-636
Kræmmer, Søren Pedersen, Tindbæk 762
Kvolbæk, Christen, Hjermind 174
- Laurids Christensen, Hjermind 426
- Søren Christensen, Hjermind 548

Ladefoged, Jens Rasmussen, Vester Velling 783
- Rasmus Jensen, Vester Velling 598
Lante, Niels Jensen, Hammershøj 725
Lauesen, Michel, Rønge 317
Laugesdatter, Ellen, Tindbæk 534
Laugesen, Christen, Sønder Tulstrup 604
- Mads, Vester Velling 717
Lauridsdatter, Anne, Hammershøj 27-722
- Anne, Hvidding 770
- Anne, Stubberup 215
- Anne, Sønder Tulstrup 70
- Anne, Terp 765
- Anne, Tindbæk 560
- Birgitte, Bjerring 182
- Birthe, Terp 674
- Dorthe, Tindbæk 654
- Ellen, Tindbæk 534
- Karen, Hammershøj 803
- Karen, Løvskal 501
- Karen, Rønge 12-504
- Katrine Helvig, Løvskal 749
- Kirsten, Lee 183-232
- Maren, Hjermind 489-630
- Maren, Ilsø 300-458-615
- Maren, Langå 35
- Maren, Sønderbæk 282
- Margrethe, Vester Velling 261-309
- Sophie, Torup 545
Lauridsen, Anders, Langå 5
- Anders, Løvskal 269
- Christen, Hjorthede 20-157
- Christen, Terp 87
- Christen, Vinge 8
- Hans, Hammershøj 795
- Jens, Løvskal 383
- Jens Jensen, Tindbæk 652-812
- Mads, Vester Velling 315
- Morten, Hjermind 213
- Niels, Ingstrup 169
- Niels, Lunddorp 37-48
- Peder, Ilsø 615
- Peder, Nørreaahus 29
- Peder, Sønder Tulstrup 38-206
- Peder, Tindbæk 698
- Rasmus Jensen, Langå 88
Lindberg, Jens, Langå 203
Lindgaard, Kirsten Christensdatter, Hjermind 50
- Mads Nielsen, Terp 372
- Niels Christensen, Terp 425
- Peder Nielsen, Terp 494
Lohmann, Casper Diderich, Løvskal 371
Louring, Anders, Hjermind 630
- Anders Nielsen, Øe 199
- Anders Pedersen, Løvskal 450-592
- Christen Andersen, Vinge 785
- Jens Jensen, Tindbæk 337
- Laurids Andersen, Øe 30
- Peder, Løvskal 657
Lycke, Jens Pedersen, Tindbæk 534
Løich, Peder Jensen, Hjermind 647
Løicke, Jens Christensen, Hjermind 287
Løvskal, Jens Thomasen, Øe 148

Madsdatter, Anne, Grensten 210-316
- Anne, Hjermind 511
- Anne, Ilsø 715
- Anne, Torup 65-648
- Anne, Vinge 264
- Anne, Øe 30
- Bodil, Rønge 166-236
- Dorthe, Vejrum 188
- Ellen, Sønder Tulstrup 38-71
- Inger, Tindbæk 836
- Johanne, Hammershøj 377
- Karen, Hvidding 134
- Karen, Langå 295-497
- Karen, Vester Velling 805
- Maren, Vester Velling 470
- Mette, Vinge 416
Madsen, Anders, Ilsø 685
- Anders, Koldbæk 83
- Christen, Sønder Tulstrup 303
- Erik, Langå 295
- Jens, Tindbæk 541
- Jens, Vester Velling 822
- Johannes, Vester Velling 754
- Niels, Hjermind 294

Michelsdatter, Anne, Hjermind 153
- Anne, Langå 322
- Birthe, Vester Velling 729
- Bodil, Hulbæk 130
- Johanne, Taul 135
- Kirsten, Ilsø 675-688-732
- Kirsten, Langå 493
- Magdalene, Løvskal 190-383
- Maren, Langå 626
- Maren, Tindbæk 718
- Maren, Vinge 399
Michelsen, Clemen, Sønderbæk 460-589
- Christen, Terp 706
- Christen, Torup 225
- Christen Christensen, Terp 727-756
- Jens, Ilsø 579
- Jens, Langå 335
- Jens, Terp 119-340
- Laue, Rønge 290
- Laurids, Bjerring 122
- Niels, Langå 223-322
- Niels, Tindbæk 420-439-525-745
- Niels Nielsen, Tindbæk 780-810
- Niels, Tånum 457-662
- Peder, Tindbæk 462
- Peder, Vorning 204
- Peder Lauridsen, Tindbæk 823
Mogensdatter, Anne, Langå 606
- Kirsten, Løvskal 676
Mogensen, Anders, Bjerring 78
- Jens, Hjermind 224
- Peder, Langå 634
Mortensdatter, Anne, Løvskal 110
- Anne, Vinge 785
- Anne Marie, Hjermind 599
- Ellen, Vester Velling 643
- Johanne, Langå 585
- Magdalene, Løvskal 797
- Maren, Hammershøj 39-251
- Margrethe, Vester Velling 784
Mortensen, Anders, Hvidding 312-466-661
- Anders, Langå 487
- Christen, Hvidding 310-473
- Christen, Løvskal 332
- Christen, Terp 765
- Laurids, Hvidding 480
- Niels, Langå 367
- Søren, Hammershøj 256
Mouritsdatter, Bodil, Hjermind 281
- Dorthe, Rønge 211-317
- Dorthe, Vester Velling 820
- Maren, Hjermind 286-468
- Maren, Tånum 378
Mouritsen, Mads, Tånum 465
- Søren, Tånum 378
Møller, Andreas Lauridsen, Hede Mølle 118
- Christen Christensen, Bro Mølle 90-189
- Christen Nielsen, Ingstrup 146
- Elisabeth Cathrine, Tindbæk 782
- Frands Sørensen, Tindbæk 393-724-728
- Jens Bertelsen, Viskum Mølle 151
- Mads Jensen, Løvskal 806
- Mads Jensen, Rønge Mølle 165
- Michel Pedersen, Terp 3
- Peder Nielsen, Løvskal 91
- Søren Nielsen, Tindbæk 560-572

Nielsdatter, Abelone, Vester Velling 807
- Abelone, Vinge 644
- Anne, Hammershøj 794
- Anne, Hjermind 257-313
- Anne, Hvidding 466
- Anne, Langå 5
- Anne, Løvskal 144-369-370-442
- Anne, Terp 653-790
- Anne, Thisted 11
- Anne, Tindbæk 538-745-769-831
- Anne, Torup 404-406
- Anne, Vester Velling 678
- Anne Johanne, Vester Velling 734
- Anne Margrethe, Torup 459
- Birthe, Tånum 465
- Birthe Marie, Terp 680
- Bodil, Hjorthede 76
- Bodil, Løvskal 354
- Dorthe, Vinge 46
- Dorthe, Vorning 92
- Ellen, Vinge 401
- Else, Tindbæk 420
- Helvig, Terp 331-503
- Inger Marie, Vester Velling 584
- Johanne, Bjerring 79
- Johanne, Løvskal 514
- Johanne, Ovenskov 149
- Johanne, Sønderbæk 507
- Karen, Hollerup 159
- Karen, Hvidding 143
- Karen, Langå 407
- Karen, Løvskal 325-414-687-714-719-753
- Karen, Terp 463
- Karen, Tindbæk 362-517
- Karen, Torup 403
- Karen, Tånum 344
- Karen, Vinge 193-217
- Karen, Øe 43
- Karen, Øster Velling 350
- Kirsten, Grensten 6
- Kirsten, Hjermind 446
- Kirsten, Hjorthede 124
- Kirsten, Langå 273
- Kirsten, Løvskal 657
- Kirsten, Sønderbæk 263-283
- Kirsten, Tindbæk 762-789
- Kirsten, Torup 304
- Lene, Løvskal 764
- Magdalene, Tindbæk 823
- Maren, Bjerring 122
- Maren, Hjorthede 157
- Maren, Krog 49
- Maren, Kvorning 311
- Maren, Langå 55-57-221-368-374
- Maren, Løvskal 595-663-746
- Maren, Tindbæk 314-652-780
- Maren, Torup 14
- Maren, Tånum 457-662-669
- Maren, Vester Velling 695
- Maren, Vorning 120
- Mette, Koldbæk 83
- Mette, Langå 88
- Mette, Terp 176
- Mette, Vester Velling 443
- Mette, Vorning 107
- Mette Kirstine, Hjermind 426
Nielsen, Albrecht, Hjermind 307
- Anders, Hjermind 550
- Anders, Mollerup 53
- Axel, Hammershøj 649
- Casper, Hvidding 716-720
- Casper, Løvskal 338
- Christen, Hvidding 385
- Christen, Korreborg 93
- Christen, Lee 77
- Christen, Sønder Tulstrup 18
- Ditlev, Tindbæk 301-423
- Frands, Kællinghøl 61
- Hans, Hjermind 127
- Hans, Kvorning 311
- Iver, Hvidding 602
- Jens, Hammershøj 251-359
- Jesper, Hjermind 271
- Mads, Hjermind 258-419
- Mads, Vejrum 10
- Michel, Sønderbæk 751
- Mogens, Langå 329
- Morten, Langå 334
- Morten, Vinge 275
- Niels, Hjermind 381-586
- Niels, Lille Torup 387
- Niels. Løvskal 781
- Oluf, Tindbæk 292-713
- Peder, Dengsø 697-768
- Peder, Lille Torup 594
- Peder, Store Fuglsang 162
- Peder, Vester Velling 187
- Rasmus, Hvidding 134-143
- Rasmus, Løvskal 842
- Steffen, Hvidding 543
- Strange, Øe 113
- Søren, Hjorthede 155
- Søren, Hvidding 759
- Søren, Langå 551
- Søren, Terp 262
Nim, Elisabeth Frederiksdatter, Rønge 565
Nørgaard, Jens Jensen, Koldbæk 73
- Jens Jensen, Tindbæk 821
Nørgaard, Niels Thomasen, Løvskal 392
- Niels Thomasen, Vester Velling 702

Offersdatter, Anne, Vinge 227
Offersen, Niels Christensen, Terp 793
Olufsdatter, Anne, Sløvkrog 62
- Anne, Tindbæk 740-798-835
- Inger, Hjermind 307
- Kirsten, Hjermind 224
- Kirsten, Løvskal 777
- Kirsten, Sønder Tulstrup 604
- Lisbeth, Hvidding 723
- Maren, Hjermind 343
- Maren, Rønge 163
- Maren, Vester Velling 561
- Mette Marie, Hvidding 742
Olufsen, Anders, Torup 459
- Christen, Torup 69
- Niels, Hammershøj 101
- Peder, Løvskal 776

Pallesen, Jens Andersen, Terp 194
- Jens Christensen, Terp 711
- Søren, Løvskal 414
Pedersdatter, Abelone, Hjermind 471
- Anne, Hjermind 280-419-421
- Anne, Hjorthede 2
- Anne, Hvidding 54
- Anne, Karmark 278
- Anne, Langå 254-352-587
- Anne, Løvskal 324-691
- Anne, Nørre Feldingbjerg 82
- Anne, Sønder Tulstrup 26
- Anne, Terp 756-773-796-801
- Anne, Tindbæk 533
- Anne, Torup 448
- Anne, Tånum 633
- Anne Marie, Hjermind 550
- Birthe, Løvskal 841
- Birthe, Vester Velling 574
- Bodil, Hede Mølle 118
- Bodil, Hjorthede 28
- Dorthe, Hjermind 305
- Dorthe, Hjorthede 109
- Dorthe, Hvidding 743
- Dorthe, Langå 398-614
- Dorthe, Rønge 375
- Dorthe, Vester Velling 683-721-763
- Dorthe, Øe 123
- Ellen, Bjerring 208
- Inger, Stubberup 456
- Johanne, Hjermind 100
- Johanne, Hvidding 638
- Johanne, Langå 229
- Karen, Grensten 333
- Karen, Hjermind 287-355-647-671
- Karen, Langå 487
- Karen, Rønge 216-491
- Karen, Tindbæk 541
- Karen, Torup 449
- Karen, Vester Velling 689
- Kirsten, Bjerring 23
- Kirsten, Grensten 603
- Kirsten, Hammershøj 479
- Kirsten, Hjermind 81
- Kirsten, Hvidding 310-473
- Kirsten, Kvorning 605
- Kirsten, Lee 42
- Kirsten, Mollerup 131
- Kirsten, Vester Velling 708-772
- Maren, Hammershøj 15-795
- Maren, Hjermind 381-631
- Maren, Hjorthede 20-185
- Maren, Hollerup 530
- Maren, Koldbæk 73
- Maren, Langå 347-478
- Maren, Løvskal 91-792
- Maren, Sønderbæk 800
- Maren, Terp 339
- Maren, Tindbæk 839
- Maren, Trængsel 47
- Maren, Vester Velling 737
- Maren, Vorning 95
- Margrethe, Tånum 512
- Mette, Terp 640
Pedersen, Anders, Hammershøj 413
- Anders, Hjorthede 28
- Anders, Langå 267
- Anders, Løvskal 660
- Axel, Hammershøj 39
- Clemen, Løvskal 461
- Christen, Hammershøj 15
- Christen, Løvskal 324
- Christen, Sløvkrog 62
- Christen, Torup 304
- Christen, Øe 43
- Didrich, Langå 497
- Giermand, Taul 135
- Jens, Hjermind 513
- Jens, Tindbæk 791
- Jens, Tånum 667
- Jens, Vinge 217-346-399
- Just, Langå 493
- Kjeld, Løvskal 758-761
- Laurids, Terp 176-342
- Laurids, Tindbæk 733
- Mads, Vinge 31
- Mogens, Langå 596
- Mourits, Terp 463-653-816
- Niels, Dengsø 520
- Niels, Løvskal 222
- Niels, Mollerup 202
- Niels, Tindbæk 363
- Niels, Vorning 92
- Peder, Hammershøj 74
- Peder, Hjorthede 2
- Peder, Løvskal 325
- Poul, Ilsø 458
- Søren, Hvidding 435-759
- Søren, Langå 319
- Søren, Vorning 107
Pind, Anders Jensen, Vinge 644
- Elisabeth Cathrine, Tindbæk 393
- Jens Christensen, Vinge 445
Poulsdatter, Bodil, Hjermind 17
- Inger, Grensten 293
- Maren, Løvskal 394
Poulsen, Jens, Lunddorp 94
- Jens, Tånum 617-669
- Rasmus, Vester Velling 737
- Søren, Langå 86

Rahbech, Christen, Rønge Mølle 498
Rasmusdatter, Anne, Langå 175
- Anne, Løvskal 234-758-761-776
- Anne, Vester Velling 840
- Dorthe, Tindbæk 701
- Elene, Hammershøj 682
- Else, Vester Velling 598
- Hedevig, Løvskal 824
- Kirsten, Hjermind 40-318
- Kirsten, Tånum 667
- Maren, Langå 353
- Maren, Øster Velling 7
- Mette, Rønge 677
- Sophie, Vester Velling 774
Rasmussen, Anders, Terp 650
- Anders, Vester Velling 261
- Christen, Kvorning 22
- Christen, Tindbæk 535
- Jens, Vester Velling 379-767
- Rasmus, Tindbæk 624
- Simon, Rønge Mølle 365
Raun, Anders Nielsen, Hammershøj 121
Rigi, Søren Sørensen, Velds 112
Ring, Anne Lauridsdatter, Skjern 747
- Laurids Jensen, Karmark 278
Rolf, Maren Pedersdatter, Ulstrup 326
Rugkræmmer, Niels Andersen, Hammershøj 52
Rytter, Jens Jensen, Løvskal 628
- Mads Jensen, Løvskal 710
- Thomas Jensen, Løvskal 824

Sandberg, Anders, Løvskal 527-813
- Elise, Skjern 788
Schiøt, Niels Nielsen, Hvidding 274-590
Sejersen, Niels Sørensen, Vester Velling 156
Serup, Christen Nielsen, Vinge 172-227
Simonsdatter, Charlotte Louise, Rønge Mølle 498
- Karen, Langå 60

Simonsen, Erik, Langå 175
- Jens, Langå 36
- Jens, Torup 651
Skaun, Jens Andersen, Løvskal 752
Skiblund, Michel Andersen, Terp 773-801
- Anders Michelsen, Terp 339-432
- Michel Michelsen, Løvskal 436
- Niels Michelsen, Løvskal 369-384
- Thomas Michelsen, Vester Velling 451-495
Skiemt, Anders Pedersen, Langå 428
- Christen Jensen, Langå 523
- Jens Pedersen, Langå 34
- Laurids Pedersen, Langå 455
- Peder Lauridsen, Langå 484
- Søren Pedersen, Terp 181-291-418
Skiøtt, Christen, Tindbæk 96
- Christen Pedersen, Hvidding 490
- Niels Christensen, Tindbæk 622
- Peder, Hammershøj 214
- Peder Jensen, Hammershøj 646
Skomager, Christen Andersen, Løvskal 442
- Søren Christensen, Vester Velling 584
- Søren Jensen, Langå 563
Skotte, Peder, Hammershøj 726
Skovfoged, Christen Sørensen, Hjermind 50
- Søren Thomasen, Hjermind 81
Skriver, Christen Jensen, Løvskal 483
- Christen Nielsen, Hjermind 672
- Jens Nielsen, Ilsø 300
- Jens Pedersen, Vester Velling 171
- Niels Jensen, Vester Velling 629-774
- Niels Nielsen, Hjermind 431
Skrædder, Christen Jensen, Hjorthede 185
- Jens, Hjermind 84
- Jens Christensen, Torup 405
- Jens Jensen, Løvskal 703
- Jens Nielsen, Hjermind 129
- Jørgen Hansen, Mollerup 170
- Kjeld Nielsen, Langå 45
- Niels, Lee 75
- Niels Pedersen, Hjermind 150
Slyngborg, Anders Andersen, Øster Velling 7-358
- Christen Andersen, Øster Velling 350
- Peder Andersen, Terp 477-830-833
Sløvkrog, Peder Christensen, Grensten 603
Smed, Christen Nielsen, Sønderbæk 200-263
- Christen Sørensen, Hvidding 582-655-699-766
- Jens Jensen, Torup 397-448
- Jens Nielsen, Hammershøj 575
- Jens Sørensen, Sønderbæk 56
- Laurids Christensen, Hjermind 24
- Laurids Nielsen, Løvskal 755
- Niels Kjeldsen, Tindbæk 517-808
- Niels Nielsen, Løvskal 427-663
- Oluf Andersen, Torup 509
- Peder Frandsen, Løvskal 110
- Peder Jensen, Terp 694
- Peder Kjeldsen, Løvskal 625
- Peder Madsen, Vester Velling 804
- Rasmus Sørensen, Hjermind 100
- Søren Pedersen, Torup 65
Snedker, Christen Sørensen, Vester Velling 690
- Jens Christensen, Vester Velling 826
- Niels Sørensen, Hesselhuset 66
Soelgaard, Peder Jensen, Hjermind 153
Sommer, Anne Rosine, Terp 336
Steffensen, Herman, Hjermind 440
Stephansdatter, Anne, Tindbæk 815
Stridsberg, Christen Christensen, Langå 422-441-606
Strisberg, Anders Jensen, Langå 288
Storgaard, Mads Sørensen, Vejrum 1
- Peder Christensen, Vejrum 132
Svarre, Jens Nielsen, Langå 492
- Peder Jensen, Langå 368-374
Svendsen, Andreas, Skjern 747-788
Synerup, Peder, Thisted 115
Søgaard, Christen Jensen, Langå 522
- Jens Christensen, Sønderbæk 800
Søndergaard, Anders, Hjorthede 44
Sørensdatter, Anne, Ilsø 738
- Anne, Langå 526
- Anne, Lee 160
- Anne, Løvskal 361
- Anne, Sønderbæk 56-200
- Anne, Tindbæk 775
- Anne, Vester Velling 379-744
- Anne Marie, Grensten 600
- Birgitte, Tindbæk 363
- Bodil, Bro Mølle 4
- Bodil, Langå 289
- Bodil, Torup 154-226
- Bodil, Vinge 228
- Dorthe, Batum 184
- Dorthe, Løvskal 625
- Edel, Tindbæk 810
- Ellen, Langå 329
- Ellen, Vinge 106
- Else, Vejrum 1
- Johanne, Hammershøj 121
- Karen, Hammershøj 266-276
- Karen, Rønge 321
- Karen, Serup 141
- Karen, Tindbæk 659-741
- Kirsten, Hjermind 174
- Kirsten, Langå 434
- Kirsten, Lee 77
- Kirsten, Løvskal 356-427
- Kirsten, Torup 69
- Kirsten, Vester Velling 783
- Maren, Hjermind 98-548
- Maren, Langå 212
- Maren, Løvskal 269
- Maren, Mollerup 53
- Maren, Vester Velling 804-822
- Mette, Bjerring 207
- Mette, Lille Torup 341
Sørensen, Amdi, Løvskal 771
- Anders, Tindbæk 718
- Christen, Løvskal 299
- Christen, Tindbæk 327
- Christen, Vester Velling 285
- Christian, Tindbæk 654
- Frederik, Løvskal 270
- Hans, Tindbæk 798
- Jens, Hollerup 161
- Jens, Lee 32
- Markus, Løvskal 750
- Laurids, Langå 626
- Michel, Langå 273
- Niels, Sønderbæk 679
- Niels, Vester Velling 467
- Peder, Hjermind 40
- Peder, Vinge 218-228-253
- Rasmus, Vorning 95

Tang, Christen Jensen, Løvskal 501
- Søren Jensen, Vester Velling 683-787
Taul, Niels Christensen, Bjerring 105
Terkelsen, Christen Jensen, Langå 55
Thisted, Anders Andersen, Tindbæk 782
Thomasdatter, Anne, Dengsø 697
- Dorthe, Terp 87
- Dorthe, Tindbæk 423
- Inger, Langå 563
- Kirsten, Lee 32
- Kirsten, Løvskal 628
- Kirsten, Tindbæk 292
- Maren, Kvorning 476-508
- Maren, Vester Velling 454
Thomasen, Anders, Hammershøj 396
- Jens, Hvidding 742
- Jens, Tindbæk 818-819
- Michel Jensen, Løvskal 234
- Peder, Vester Velling 772
Thybo, Søren, Vester Velling 734
Tind, Christen Nielsen, Rønge 163
- Jens Christensen, Rønge 411
- Jens Rasmussen, Terp 705
- Jørgen, Hjorthede 124
- Niels Christensen, Torup 469
- Rasmus Nielsen, Løvskal 827
- Rasmus Nielsen, Torup 154
- Søren, Hjermind 475
Tindbæk, Søren Sørensen, Hulbæk 145
Torup, Christen Nielsen, Sønder Tulstrup 26-70
- Michel Nielsen, Rønge 12-13
Troelsen, Søren, Nørre Feldingbjerg 82
Tulstrup, Anders Christensen, Løvskal 792
Taanum, Christen, Løvskal 749
Taarup, Christen Nielsen, Terp 796
- Michel Christensen, Terp 472
- Michel Sørensen, Langå 212-526
- Søren Michelsen, Langå 562

Vad, Mads Christensen, Hammershøj 133
Weinholt, Karen Hansdatter, Ulstrup 351
Veirum, Søren Christensen, Tindbæk 831-836
Velling, Christen Pedersen, Langå 639
- Jens Mogensen, Løvskal 834
Vestergaard, Christen Nielsen, Hvidding 770
- Jens Nielsen, Hammershøj 235
- Jens Nielsen, Hvidding 638-760
- Laurids Jensen, Løvskal 797
- Niels Christensen, Løvskal 97-190
- Niels Pedersen, Hvidding 279
Wiisteney, Prischa, Løvskal 371
Villumsen, Christen Andersen, Torup 449
- Mads, Langå 254-302
- Rasmus, Torup 406
Wognsdatter, Anne, Hvidding 544
- Johanne, Hvidding 385

Ydsen, Anders, Mollerup 131
- Mads Thomasen, Løvskal 595-632-658

Øe, Jens Andersen, Hvidding 198
- Peder Pedersen, Hvidding 323-610
- Thomas Jensen, Hvidding 627
Østerballe, Anders Andersen, Tindbæk 835
- Peder, Grensten 6
Østergaard, Christen Jensen, Hjermind 281
- Jens Christensen, Hjermind 136
- Poul Jensen, Hjermind 286
Stedregister for
Ulstrup, Himmestrup, Viskum og Skjerngård skifteprotokol
1715-1815

Bjerring sogn
Bjerring
9-23-72-78-79-80-105-122-182-205-207-208-231
Hesselhuset
66
Serup
41-139-141

Feldingbjerg sogn
Nørre Feldingbjerg
82

Fårup sogn
Ørrild
757

Grensten sogn
Grensten
6-210-259-293-298-316-333-519-600-603

Hammershøj sogn
Hammershøj
15-27-39-52-74-101-121-133-214-235-249-251-252-256-265-276-359-377-396-413-479-485-575-609-646-649-682-707-722-725-735-794-795-803

Hjermind sogn
Hjermind
17-24-40-50--58-68-81-98-100-127-129-136-150-153-174-213-224-257-258-271-277-280-281-286-287-294-305-307-313-318-343-355-381-389-391-419-421-426-431-440-446-468-471-475-489-511-513-548-550-586-591-599-630-631-647-665-666-668-671-672
Taul
19-135

Hjorthede sogn
Hjorthede
2-20-28-44-76-104-109-124-155-157-185
Kællinghøl
61-147-645
Sløvkrog
62
Sønder Tulstrup
18-26-38-70-71-206-303-373-510-604

Kvorning sogn
Kvorning
22-297-311-476-508-605-670


Langå sogn
Hollerup
159-161-173-415-530
Langå
5-25-33-34-35-36-45-55-57-59-60-63-64-84-85-86-88-175-177-203-212-221-223-229-230-254-267-268-273-288-289-295-302-319-322-328-329-330-334-335-347-348-349-352-353-367-368-374-382-398-407-422-428-434-441-455-478-484-487-488-492-493-497-499-505-522-523-526-551-562-563-580-581-585-587-588-596-597-601-606-608-614-626-634-637-639

Lee sogn
Hede Mølle
118
Koldbæk
73-83
Krog
49
Lee
16-32-42-75-77-126-160-183-232
Nørre Tulstrup
158
Ovenskov
149

Mammen sogn
Korreborg
93
Nørreaahus
29
Trængsel
47

Rødding sogn
Batum
178-180-184
Ingstrup
146-169
Ingstrup Mølle
128
Mejlgaard
67
Neder Kokholm
114

Skjern sogn
Ilsø
300-390-453-458-573-576-579-615-675-685-688-715-732-738-828
Karmark
278Løvskal
91-97-110-111-144-190-222-234-269-270-299-324-325-332-338-354-356-361-369-370-371-383-384-392-394-402-409-412-414-417-427-436-442-450-461-483-496-501-514-518-527-529-564-592-593-595-612-613-625-628-632-635-656-657-658-660-663-664-673-676-687-691-703-709-710-714-719-731-736-746-748-749-750-752-753-755-758-761-764-771-776-777-779-781-792-797-806-813-817-824-825-827-829-832-834-841-842
Skjern
747-788
Stubberup
215-408-456
Tindbæk
96-142-192-272-292-301-314-327-337-362-363-393-395-420-423-439-444-462-506-517-525-533-534-535-538-541-560-572-622-624-636-652-654-659-698-701-713-718-724-728-730-733-740-741-745-762-769-775-780-782-789-791-798-799-808-810-812-814-815-818-819-821-823-831-835-836-839

Sønderbæk sogn
Sønderbæk
56-89-200-263-282-283-460-507-589-679-751-800

Sønder Vinge sogn
Rønge
12-13-163-165-166-211-216-236-290-317-321-365-375-411-491-498-504-565-618-642-677
Ulstrup
326-351-388
Vinge
8-31-46-106-164-172-193-217-218-227-228-253-264-265-275-345-346-399-401-416-430-445-474-502-549-620-644-785

Tapdrup sogn
Thisted
11-99-115-116

Torup sogn
Torup
14-51-65-69-154-225-226-255-304-306-360-364-397-403-404-405-406-410-447-448-449-459-464-469-509-531-545-607-648-651

Tånum sogn
Tånum
344-357-378-380-429-433-438-457-465-512-542-611-616-617-633-662-667-669


Vejrum sogn
Bro Mølle
4-90-189
Fuglsang
162
Vejrum
1-10-108-132-152-188
Vester Velling sogn
Dengsø
520-697-768-802
Lille Torup
341-386-387-400-594
Terp
3-87-102-119-176-181-194-250-262-291-308-331-336-339-340-342-366-372-418-424-425-432-463-472-477-482-494-500-503-621-640-650-653-674-680-681-684-694-696-700-705-706-711-712-727-739-756-765-773-790-793-796-801-809-811-816-830-833
Vester Velling
21-103-156-167-168-171-187-191-260-261-285-296-309-315-320-376-379-437-443-451-452-454-467-470-495-524-528-532-561-574-583-584-598-629-643-678-683-689-690-692-693-695-702-708-717-721-729-734-737-744-754-763-767-772-774-778-783-784-787-804-805-807-820-822-826-837-838-840

Viskum sogn
Lunddorp
37-48-94
Over Viskum
140
Viskum Mølle
151
Øe
30-43-113-123-148-179-199

Vorning sogn
Hvidding
54-134-143-186-198-233-274-279-310-312-323-385-435-466-473-480-486-490-543-544-582-590-602-610-627-638-655-661-686-699-716-720-723-726-742-743-759-760-766-770-786
Vorning
92-95-107-120-204

Ørum sogn
Hulbæk
130-145
Mollerup
53-131-170-202
Velds
112


Øster Velling sogn
Øster Velling
7-201-284-350-358