0 Middelfart skifteuddrag

Erik Brejls hjemmeside

Start

Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1625-1814

[1625-1691]    [1695-1712]    [1711-1729]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1625-1691Protokollen 1625-1691 er resumeer af selve skiftet og indeholder ikke registrering og vurdering. Der henvises til skiftebrevet med samme nummer som resumeet.
Pakken: Dokumenter til skifteprotokollen 1643-1775 er ikke på nettet.


1 Peder Kjær i Middelfart. 22.7.1625, fol.1, no.1, 7, 13.
E: Anne.
1) Peder Pedersen Kjær
2) Laurids Pedersen Kjær
og flere umyndige børn.

2 Keloff i Middelfart. 27.7.1625, fol.1 no.2.
E: Rasmus Bødker.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

3 Påmindelse i Middelfart. 3.8.1625, fol.1B, no.3.
Byrådet var ude hos nogle personer, hvis navne ikke angives, med påbud om at møde mere flittigere op til kirkegang og alterets sakramente under trussel om straf.

4 Anders Sørensen i Middelfart. 10.3.1626, fol.2, no.4.
E:Maren Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

5 Peder Jensen Schielde i Middelfart. 12.7.1626, fol.2, no.5, 9.
E: Anne. B:
1) Jens Pedersen
2) Rasmus Pedersen
3) Inger Pedersdatter
4) Dorthe Pedersdatter.
FM:
1 farbror Hans Jensen
2 morbror Niels Kjeldsen i Vistorp.

6 Margrethe Jepsdatter i Middelfart. 10.7.1626, fol.2B, no.6, 31.
Enke efter Peder. B:
1) Jeppe Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Dorthe Pedersdatter.
FM: Mads Sørensen, glarmester og byfoged.

7 Hans Ibsen, rådmand i Middelfart. 4.12.1626, fol.3, no.8
E: Bodil. B:
1) en datter g.m. Niels Pedersen, skriver
2) en datter g.m. Knud Jensen Bull.

8 Maren Fostermoder i Middelfart. 19.2.1627, fol.3B, no.10.
E: Jørgen Hansen. A:
1) bror Mars Pedersen i Båring
2) søster g.m. Oluf Pedersen i Vejrup.

9 Peder Farsen i Middelfart. 2.5.1627, fol.3B, no.11.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Mads Gregersen, der ægter enken. B:
1) Oluf Pedersen
2) Kirsten Pedersdatter.

10 Jesper Kræmmer i Middelfart. 4.5.1627, fol.4, no.12, 28.
B:
1) Peder Jespersen
2) Maren Jespersdatter.

11 Hustru i Middelfart. 26.7.1627, fol.4, no.14.
E: Jørgen Thuesen. B:
1) Jens Jørgensen
2) Hans Jørgensen
3) Karen Jørgensdatter.

12 Peder Pallesen i Middelfart. 1.1.1630, fol.4B, no.15.
E: Ingeborg.
Af første ægteskab efterlades 2 sønner og en datter.
FM: morbror Bendix Smed.

13 Poul Hattemager og hustru i Middelfart. 30.1.1630, fol.5, no.16.
Afdøde mands bror Claus Hattemager berettede, at der ingen livsarvinger fandtes.

14 Niels [Madsen] Rybjerg, præst i Middelfart og Kavslunde. 9.2.1630, fol.5, no.17.
E: Sidsel [Jespersdatter]. LV: Søren Nielsen Glud, successor i Middelfart og Kavslunde, der ægter enken, der døde, før dette skifte. B:
1) Mads Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Ejler Nielsen
4) Maren Nielsdatter
5) Birgitte Nielsdatter
6) Anne Nielsdatter.
FM: født værge Mads Nielsen, [rådmand] i Odense.
[Afdøde mand blev begravet 10.10.1628].

15 Niels Pedersen i Middelfart. 23.2.1630, fol.5B, no.18, 28, 46.
E: Inger. B:
6) Hans Nielsen
7) Anne Nielsdatter.
Niels Pedersens børn af tidligere ægteskab(er) B:
1) Peder Nielsen
2) Sidsel Nielsdatter
3) Margrethe Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter
5) Dorthe Nielsdatter.
FM: Jørgen West.
Enkens første ægteskab med Steffen Steffensen. Arv til B:
1) Jacob Steffensen
2) Steffen Steffensen
3) en datter g.m. Mikkel Clemensen
4) Hans Steffensen
5) Søren Steffensen, død. Hans børn.
Enken har arv efter sin bror Hans Jepsen.

16 Poul Jørgensen, søn af Jørgen Poulsen, skomager og Gertrud Poulsdatter i Middelfart. 3.4.1630, fol.6, no.19.
Arving efter Poul Jørgensen. A:
1) morfar Mikkel Snedker.
Arvinger efter Gertrud Poulsdatter B:
1) Clemen Sørensen i Hjærup [i Kerte sogn]
2) Dorthe Sørensdatter i Viby
3) Søren Clemensen i Hjærup.

17 Jørgen Knudsen, skrædder i Middelfart. 7.4.1630, fol.6B, no.20.
Enkemand. B:
1) Knud Jørgensen
2) Birgitte Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Mads Knudsen
2 farbror Niels Knudsen.

18 Påmindelse i Middelfart. 10.4.1630, fol.6B, no.21
De to overformynderne Jørgen West og Laurids Pedersen var ude hos nogle forældre, hvis navne ikke angives, med påbud om at møde mere flittigt op til kirkegang og alterets sakramente og om at sende deres børn i skole, under trussel om straf.

19 Niels Ibsen i Middelfart. 19.5.1630, fol.7B, no.22, 24.
Enkemand. B:
1) Margrethe Nielsdatter.
FM:
1 farbror Rasmus Ibsen Gudum i Ribe
2 morbror Niels Pedersen i Kolding.
Desuden nævnes barnets oldefar Peder Knudsen i Kolding.

20 Mette i Middelfart. 20.5.1630, fol.8, no.23.
E: Hans Teusen. B:
1) Hans Hansen.
FM: født værge Mourids Andersen.

21 Karen Madsdatter i Middelfart. 20.10.1630, fol.9, no.25, 168A.
E: Jeppe Hansen Bjerg. B:
1) Mads Ibsen
2) Anne Ibsdatter.
FM: Anders [Nielsen] Bjerg.

22 Niels Meyer, byfoged i Middelfart. 13.12.1630, fol.9B, no.26.
E: Kirsten.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Niels Bloch. Arv til deres børn, hvis navne ikke angives.

23 Jens Sørensen i Middelfart. 2.3.1631, fol.10, no.27.
E: Margrethe Steffensdatter. LV: Jørgen West. A:
1) mor Karen, enke efter Søren
2) bror Rasmus Sørensen
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Knud Jørgensen
4) søster Marie Sørensdatter g.m. Laurids Andersen i Østrup.

24 Bang i Middelfart. 30.6.1632, fol.14B, no.29.
E: Birgitte. B:
1) Oluf Bang
2) Else Bang.

25 Peder Jensen, rådmand og byfoged i Middelfart. 11.7.1632, fol.15, no.30.
B:
1) Jens Pedersen i Rudkøbing
2) Poul Pedersen, død. Hans 2 børn
3) Karen Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen.

26 Karen Lauridsdatter i Middelfart. 28.9.1632, fol.16 no.32.
E: Knud Mortensen. B:
1) Mikkel Knudsen
2) Morten Knudsen.

27 Hans Pedersen i Middelfart. 1.5.1633, side 17, no.33.
B:
1)Jeppe Hansen.
FM:
1 farbror Jens Pedersen
2 morbror Søren Nielsen, fisker.

28 Peder Gregersen i Middelfart. 1.5.1633, side 17, no.34
Arvingerne, hvis navne ikke angives, deler selv.

29 Mads Jørgensen i Middelfart. 21.10.1633, side 18, no.35.
E: Maren. LV: Laurids Pedersen, byskriver.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Madsen.

30 Christen Pedersen i Middelfart. 27.12.1633, side 18, no.36.
Arvinger angives ikke.

31 Henrik Lüchow, rådmand i Middelfart. 15.3.1634, side 19, no.37.
B:
1) Olu f Henriksen
2) Kirsten Henriksdatter g.m. Jens Lauridsen.

32 Iver Ibsen Fænø i Middelfart. 2.4.1634, side 20, no.38.
E: Karen Frandsdatter. A:
1) Ancher Nielsen på Fænø
2) Rasmus Nielsen i Skrillinge
3) Hans Lauridsen i Båring
4) Rasmus Andersen
5) Niels Andersen.

33 Christen Hansen, skomager i Middelfart. 25.9.1634, side 20, no.39.
E: Mette. LV: Jørgen Knudsen i Kolding. B:
1) Hans Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Bro [i Brenderup sogn]
3) Maren Christensdatter
4) Inger Christensdatter.

34 Anne Jensdatter i Middelfart. 1.4.1635, fol.20B, no.40.
E: Peder Bødker. A:
1) Morten Hensen i Hoved på Sjælland’
2) Laurids Hansen Hatt i Stovby, død. 3B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen i Stovby
b Anne Lauridsdatter g.m. Hans Teusen i Middelfart
c Maren lauridsdatter i Østrup.

35 Kirsten Rasmusdatter i Middelfart. 31.7.1635, fol.21, no.41.
E: Niels Andersen. B:
1) Anders Nielsen.
FM:
1 morbror Christen Rasmussen
2 morbror Hans Rasmussen.

36 Peder Nielsen, kræmmer i Middelfart. 5.8.1635, fol.21, no.41A.
Arvinger angives ikke.

37 Hustru i Middelfart. 27.8.1635, fol.21, no.42.
E: Jens Hansen Sejberg. B:
1) Niels Jensen, i udlandet
2) Niels Jensen
3) Rasmus Jensen
4) Morten Jensen
5) Peder Jensen
6) Birgitte Jensdatter.

38 Anne Poulsdatter i Middelfart. 8.12.1635, fol.21B, no.43.
Arvinger angives ikke.

39 Mette i Middelfart. 21.7.1636, fol.21B, no.44.
E: Jeppe Hansen Juul. B:
1) Mette Jepsdatter.
FM: Hans Aufdiener, rådmand.

40 Maren Olufsdatter i Middelfart. 4.8.1636, fol.22, no.45.
E: Laurids Pedersen. A:
1) Hans Rasmussen i Ørslev
2) Gertrud Jensdatter g.m. Peder Hansen i Ålsbo [Rørup sogn]
3) arving g.m. Erik Nielsen i Gelbjerg [i Balslev sogn]
4) arving g.m. Anders Clausen i Gadstrup [i Nørre Åby sogn]
5) Maren Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Ørslev
6) Maren Hansdatter g.m. Anders Christoffersen i Nyborg
7) Birgitte Hansdatter
8) Oluf Lauridsen på Sjælland ved Hans Rasmussen
9) Anne Andersdatter
10) Birgitte Andersdatter
11) Karen Andersdatter g.m. Jens Olufsen i Kerte.

41 Pernille Pedersdatter i Middelfart. 21.11.1637, fol.24, no.47.
E: Poul Mikkelsen, skrædder. B:
1) Mikkel Poulsen.

42 Jeppe Hansen i Middelfart. 19.3.1638, fol.24B, no.48.
E: Anne. LV: Hans Aufdiener, rådmand. B:
4) Hans Jepsen.
FM: Hans Thøgersen.
[Af første] ægteskab] B:
1) Karen Jepsdatter g.m. Niels Nielsen.
[Andet] ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 20.10.1630 lbnr.21]. B:
2) Mads Jepsen
3) Anne Jepsdatter.
FM: Anders Nielsen Bjerg.

43 Peder Skammelsen i Middelfart. 20.6.1638, fol.25, no.49.
Arvinger angives ikke.

44 Hans Paaske i Middelfart. 25.6.1638, fol.25, no.50.
Arvinger angives ikke.

45 Claus Clausen, hattemager i Middelfart. 17.8.1638, fol.25, no.51, 89.
E: Magdalene Jacobsdatter. LV: Hans Nielsen, hattemager, der ægter enken. B:
1) Poul Clausen
2) Jacob Clausen.
(Afdøde kaldes i lbnr.51 for Claus Hansen).

46 Ursula i Middelfart. 24.9.1638, fol.25B, no.52.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Peder Rasmussen
2) Niels Rasmussen
3) Kirsten Rasmusdatter
4) Margrethe Rasmusdatter.
FM: farbror, hvis navn ikke angives.

47 Knud [Thygesen], skomager i Middelfart. 30.10.1638, fol.26, no.53.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Peder Christensen. B:
1) Thyge Knudsen
2) Gertrud Knudsdatter.
FM: født værge Peder Thygesen.

48 Hans Væver i Middelfart. 18.12.1638, fol.26, no.54.
Arvinger angives ikke.

49 Mette Jacobsdatter i Middelfart. 15.2.1639, fol.26B, no.55.
E: Søren Mortensen. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: Enevold Jørgensen.
Arv i boet efter afdødes forældre Jacob Sørensen og Mette Jacobsdatter.

50 Anne i Middelfart. 16.2.1639, fol.26B, no.56.
E: Enevold Jørgensen. B:
1) Abelone Enevoldsdatter.
FM: Søren Mortensen.

51 Birgitte i Middelfart. 27.4.1639, fol.27, no.57.
Enke efter Bang, [skifte 30.6.1632 lbnr.24].
Arvinger angives ikke.

52 Mette i Middelfart. 28.5.1639, fol.27, no.58.
Enke efter Christen Hansen, [skifte 25.9.1634 lbnr.33]. B:
1) Hans Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Bro [i Brenderup sogn].
3) Maren Christensdatter
4) Inger Christensdatter.
FM: Jørgen Knudsen i Kolding.

53 Karen Frandsdatter i Middelfart. 28.5.1639, fol.27B, no.59.
Enke efter [Iver Ibsen Fænø, skifte 2.4.1634 lbnr.32]. A:
1) Peder [Olufsen Bang], præst i Brændekilde og Bellinge
2) Hans Møller i Gammelby
3) Niels Griis i Ulstrup, bror til arving 2)
4) Adam Griis i Ulstrup, bror til arving 2)
5) Thyge Henningsen i Ulstrup
6) Maren, Poul Kjærs datter
7) Karen, Poul Kjærs datter.

54 Hustru i Middelfart. 30.7.1639, fol.28, no.60.
E: Christen Jensen Møller. B:
1) Anne Christensdatter
2) Mette Christensdatter.
FM: morbror Jørgen Pedersen på Sandholt.

55 Søren Berntsen i Middelfart. 31.12.1639, fol.28B, no.61.
Arvinger angives ikke efter den borteblevne Søren Berntsen.

56 Henrik Lauridsen, klejnsmed i Middelfart. 21.4.1640, fol.29, no.62.
E: Ingeborg. B:
1) Maren Henriksdatter.
FM: morbror Oluf Hansen, spillemand.

57 Karen Hermansdatter i Middelfart. 26.4.1640, fol.29B, no.63.
Arvinger angives ikke.

58 Oluf Hansen, spillemand i Middelfart. 29.5.1640, fol.29B, no.64.
Arvinger angives.
Afdøde døde 7.5.1640.

59 Maren Poulsdatter i Middelfart. 25.7.1640, fol.30, no.65.
E: Søren Clemensen.
Hendes B:
1) Karen Nielsdatter.

60 Hans Olufsen Dyhr i Middelfart. 18.12.1640, fol.30B, no.66.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.89).

61 Maren Rasmusses i Middelfart. 13.1.1641, fol.30B, no.67.
Arvinger angives ikke.

62 Søren Clemensen, bortebleven fra Middelfart. 16.2.1641, fol.31, no.68.
E: Maren. A:
1) far Clemen Sørensen i Hjarup.

63 Jørgen Madsen i Middelfart. 11.5.1641, fol.31, no.69.
Arvinger angives ikke.

64 Hustru i Middelfart. 2.6.1641, fol.31B, no.70, 75.
E: Anders Madsen, skinder.
1) Mads Andersen

65 Karen Madsdatter i Middelfart. 7.6.1641, fol.31B, no.71.
Afdøde boede hos sin svigersøn Laurids Knudsen Møller.
(Sml. lbnr.138).

66 Niels Ulf i Middelfart. 30.6.1641, fol.31B, no.72.
Ved skiftet var til stede B:
1) Ditlev Skomager.

67 Laurids Jørgensen i Middelfart. 22.9.1641, fol.31B, no.73.
Arvinger angives ikke.

68 Jens Madsen i Middelfart. 30.9.1641, fol.32, no.74.
E: Karen.
Ved skiftet var til stede B:
1) Mads Jensen
2) Rasmus Jensen.

69 Mads Sørensen, rådmand i Middelfart. 8.3.1642, fol.32, no.76, 84.
E: Karen. LV: Peder Lauridsen.
Første ægteskab med Inger Hansdatter. B:
1) Søren Madsen
2) Kirsten Madsdatter
3) Anne Madsdatter.
FM:
1 morbror Gøde Hansen i Agernæs, præst [i Krogsbølle]
2 morbror Ejler Hansen i Odense
3 morbror Niels Hansen på Hønskov [i Thyregod sogn].
Enkens første ægteskab med Godske Hansen på Fænø. Arv til B:
1) Niels Godskesen
2) Anne Godskesdatter.

70 Anders Frandsen, smed i Middelfart. 21.3.1642, fol.32B, no.78.
E: Kirsten. B:
1) Niels Andersen, smed
2) Maren Andersdatter.

71 Mads Skinder og hustru i Middelfart. 12.7.1642, fol.32B, no.79.
B:
1) Søren Madsen.

72 Hans Hansen, fisker i Middelfart. 17.8.1642, fol.32B, no.80.
Arvinger angives ikke.

73 Arent Hattemager i Middelfart. 17.8.1642, fol.32B, no.81.
Arvinger angives ikke.

74 Mads Andersen i Middelfart. 27.8.1642, fol.33, uden nummer.
E: Anne Hansdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

75 Laurids Ryberg i Middelfart. 9.9.1642, fol.33, no.82.
Arvinger angives ikke.

76 Peder Clausen i Middelfart. 29.9.1642, fol.33, no.83.
Arvinger angives ikke.
(Se lbnr.95).

77 Karen Paaskes i Middelfart. 17.1.1643, fol.34B, no.85.
Arvinger angives ikke.

78 Henrik Møller i Middelfart. (dag mangler i) februar 1643, fol.34B, no.86.
E: [Karen].
Arvinger angives ikke.

79 Hans Borchenfeldt i Middelfart. 10.3.1643, fol.34B, no.87.
Arvinger angives ikke.

80 Oluf Skolemester i Middelfart. 24.3.1643, fol.34B, no.88.
Arvinger angives ikke.

81 Peder Anchersen i Middelfart. 12.4.1643, no.89, 99.
E: Bodil Mikkelsdatter. B:
1) Mette Pedersdatter.

82 Søren Olufsen, skomager i Middelfart. 5.6.1643, fol.35, no.90.
Arvinger angives ikke.

83 Kirsten Dyhrs i Middelfart. 10.6.1643, fol.35, no.91, 98.
A:
0) far [Hans Olufsen Dyhr, skifte 18.12.1640 lbnr.60]
1) bror Jørgen Hansen murer ved Trøjborg
2) søster Anne Hansdatter.

84 Søren Skomager i Middelfart. 17.6.1643, fol.35, no.92.
E: Karen.
Arvi boet til enkens børn af hendes første ægteskab.

85 Hustru i Middelfart. 21.6.1643, fol.35B, no.93.
Arvinger angives ikke.

86 Didrik Steenberg i Middelfart. 8.7.1643, fol.36, no.94.
E: Anne. B:
1) en søn 15
2) Cathrine Didriksdatter 14
3) Jacob Didriksen 9.

87 Hans Thomsen i Middelfart. 13.7.1643, fol.36B, no.95.
Arvinger angives ikke.

88 Søren Mortensen i Middelfart. 17.7.1643, fol.36B, no.96.
E: Anne. B:
2) Lene Sørensdatter
3) Inger Sørensdatter.
FM:
1 Peder Lauridsen
2 Niels Jensen Juul.
Første ægteskab med [Mette Jacobsdatter i Middelfart. 15.2.1639 lbnr.49]. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: Enevold Jørgensen.

89 Knud Olufsen i Middelfart. 28.8.1643, no.100, 101.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Peder Knudsen
2) Oluf Knudsen
3) Mads Knudsen
4) Bodil Knudsdatter
5) Karen Knudsdatter.
FM: Mads Jensen.

90 Dorthe Nielsdatter i Middelfart. 2.10.1643, fol.39, no.102.
E: Jørgen Madsen.
Arvinger angives ikke.

91 Niels Jensen, skomager i Middelfart. 26.1.1644, fol.39, no.103, 106.
E: Helvig Gertsdatter. B:
1) Jens Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Inger Nielsdatter
4) Gertrud Nielsdatter.

92 Niels Møller i Middelfart. 11.5.1644, fol.39, no.104.
E: Maren. LV: Laurids Pedersen, forrige byfoged. A:
1) Lucretia Ibsdatter.

93 Hustru i Middelfart. 5.6.1644, fol.39B, no.105.
E: Niels Jensen, byskriver.
Arvinger angives ikke.

94 Anders Krag i Middelfart. 26.7.1644, fol.39B.
Arvinger angives ikke.

95 Johanne i Middelfart. 11.10.1644, fol.39B, no.108, 110.
Enke efter Peder Clausen, [skifte 29.9.1642 lbnr.76]. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) en datter, der er død ved nyt værgemål 11.3.1650.
FM:
1 farbror Oluf Clausen
2) morbror Hans Rasmussen, møller.

96 Maren i Middelfart. 14.10.1644, fol.40, no.109.
Enke efter Niels Møller, [skifte 11.5.1644 lbnr.92]. A:
1) bror Henrik Jensen i Over Bjergby
2) søster Kirsten Lauridsdatter. LV, (måske mand): Laurids Pedersen i Bro
3) søster Karen Lauridsdatter LV, [måske mand): Anders Hansen i Søllested.

97 Karen i Middelfart. 28.10.1644, fol.40, no.111.
Enke efter Henrik Møller. [skifte februar 1643 lbnr.78
Arvinger angives ikke.

98 Christen Madsen i Middelfart. 6.11.1645, fol.40B, no.112.
Arvinger angives ikke.

99 Karen i Middelfart. 27.11.1644, fol.40B, no.113, 142.
Enke efter Henrik. B:
1) Maren Henriksdatter
2) Birgitte Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter.
FM:
1 Anders Mikkelsen
2 Jørgen Lauridsen, der 13.2.1650 afløses af Peder Knudsen.

100 Hans Rasmussen Møller i Middelfart. 18.12.1644, fol.40B, no.114.
Arvinger angives ikke.

101 Maren Borchersdatter i Middelfart. 2.1.1645, fol.40B, no.115.
Arvinger angives ikke.

102 Maren Steffensdatter i Middelfart. 9.1.1645, fol.41, no.116.
E: Niels Jensen Juul.
Arvinger angives ikke.

103 Hustru i Middelfart. 17.1.1645, fol.41, no.117.
E: Hans Sørensen Jyde.
Af første ægteskab B:
1) Mette Lauridsdatter.
FM: Jens Sørensen.

104 Karen i Middelfart. 23.1.1645, fol.41, no.118.
Enke efter en skomager.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Christensen, vægter.

105 Jørgen Riber i Middelfart. 27.1.1645, fol.41B.
E: Karen. A:
1) søstersøn Hans Rasmussen, bødker.

106 Hans Nielsen og hustru Anne i Middelfart. 15.2.1645, fol.41B, no.120.
B:
1) Anders Hansen
2) Abelone Hansdatter
3) Bente Hansdatter.
FM:
1 farbror Erland Nielsen i Kørup
2 Gotfred Jensen i Kørup.

107 Margrethe Jensdatter i Middelfart. 3.3.1645, fol.41B, no.121.
E: Hans Nielsen. B:
1) Bodil Knudsdatter
2) Karen Knudsdatter.
FM:
1 Mads Jensen
2 Peder Knudsen.

108 Peder Ebbesen i Middelfart. 29.3.1645, fol.41B, 121A, 134.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Peder Nielsen [Bro], der ægter enken. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Søren Pedersen
3) Ebbe Pedersen.

109 [Magdalene Jacobsdatter] i Middelfart. 6.5.1645, fol.42, no.122.
E: Hans Nielsen, hattemager. B:
3) Claus Hansen.
Første ægteskab med [Claus Clausen, hattemager, skifte 17.8.1638 lbnr.45]. B:
1) Poul Clausen
2) Jacob Clausen.
FM: Laurids Thygesen.

110 Søren Nielsen i Middelfart. 20.5.1645, fol.42, no.122A.
Arvinger angives ikke.

111 Christen Rasmussen, skomager i Middelfart. 12.5.1645, fol.42, no.123.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Karen Christensdatter
2) Maren Christensdatter
3) Johanne Christensdatter
4) Anne Christensdatter.
FM: Hans Christensen.

112 Hans Pedersen og hustru i Middelfart. 2.6.1645, fol.42, no.124.
B:
1) Peder Hansen
2) Jens Hansen
3) Iver Hansen
4) Niels Hansen
5) Søren Hansen.

113 Hustru i Middelfart. 1.9.1645, fol.42, no.124A.
E: Niels Knudsen.
Afdøde efterlader 5 børn, hvis navne ikke angives.

114 Niels Jensen, byskriver i Middelfart. 8.7.1645, fol.42B, no.125, 128
Enkemand. B:
1) Bodil Nielsdatter
2) Margrethe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter
4) Sidsel Nielsdatter
5) Niels Nielsen.
FM: Hans Hattemager.

115 Niels Kindstrup i Middelfart. 23.2.1646, fol.42B, no.126.
Arvinger angives ikke.

116 Magdalene Hansdatter i Middelfart. 26.2.1646, fol.42B, no.127.
E: Jacob Andersen. B:
1) Inger Jacobsdatter.

117 Henrik Sørensen og hustru Karen Madsdatter i Middelfart. 9.7.1646, fol.42B, no.128A.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

118 Anders Nielsen Bjerg, byfoged i Middelfart. 9.9.1646, fol.43, no.129.
E: Karen Hansdatter.
Arvingerne har givet fuldmagt til Borcher Nielsen i Skåne.

119 Peder Nielsen i Middelfart. 21.5.1646, fol.43, no.129A.
E: Maren. B:
1) Niels Pedersen
2) Abelone Pedersdatter
3) Dorthe Pedersdatter
4) Gertrud Pedersdatter.

120 Niels Christensen i Middelfart. 1.12.1646, fol.43, no.130.
E: Else Madsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Svend Pedersen.

121 Rasmus Poulsen i Middelfart. 3.12.1646, fol.43, no.130A.
E: Anne. B:
1) Poul Rasmussen
2) Gertrud Rasmusdatter
3) Karen Rasmusdatter.

122 Magdalene Nielsdatter i Middelfart. 22.2.1647, fol.43, no.131.
E: Jesper Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

123 Karen Thygesdatter i Middelfart. 22.3.1647, fol.43, no.131A.
E: Rasmus Sørensen.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.
(Sml. lbnr.257).

124 Mette Madsdatter i Middelfart. 23.4.1647, fol.43B, no.132.
E: Hans Madsen, smed.
Afdøde efterlader børn og børnebørn.

125 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 31.8.1647, fol.43B, no.133.
E: Laurids Thygesen. B:
1) Thyge Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Karen Lauridsdatter
4) Anne Lauridsdatter.

126 Rasmus Clemensen, bødker i Middelfart. 27.3.1648, fol.44, no.135.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Anders Jørgensen på Favrskov. B:
1) Clemen Rasmussen
2) Jørgen Rasmussen
3) Rasmus Rasmussen
4) Hans Rasmussen.

127 Hustru i Middelfart. 18.4.1648, fol.44, no.136.
E: Niels Rasmussen. A:
1) Maren Sørensdatter
2) Bodil Sørensdatter.

128 Lisbeth i Middelfart. 1.6.1648, fol.44, no.137.
Enke efter Mads Hansen.
Arvinger angives ikke.

129 Poul Hansen, smed i Middelfart. 5.6.1648, fol.44, no.137A, 138, 139.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Anders Thomsen. B:
1) Hans Poulsen
2) Claus Poulsen.
FM: Mads Sørensen.

130 Hustru i Middelfart. Uden dato, genoptaget 17.3.1656, fol.45, no.140, 169.
E: Jeppe Pedersen. B:
1) Peder Ibsen
2) Maren Ibsdatter
3) Anneke Ibsdatter
4) Karen Ibsdatter
5) Anne Ibsdatter.
FM: Lorents Clausen.

131 Karen [Hansdatter] i Middelfart. 1.4.1650, fol.45B, no.143.
Enke efter [Anders Nielsen] Bjerg, [skifte 9.9.1646 lbnr.118].
Arvinger angives ikke.

132 Niels Sørensen, glarmester i Middelfart. 1.7.1650, fol.45B, no.144.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Anders Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Margrethe Nielsdatter.

133 Hans Hansen, fisker i Middelfart. 22.7.1650, fol.46, no.145.
Enkemand efter Anne Andersdatter. B:
1) Hans Hansen
2) Abelone Hansdatter
3) Maren Hansdatter.

134 Hans Nielsen i Middelfart. 21.12.1650, fol.46, no.145A.
A:
1) mor Inger. LV: Søren Pedersen,
der fordeler arven til afdødes søskende og søskendes børn.
(Sml. lbnr.15).

135 Laurids Pedersen, byfoged i Middelfart. 20.1.1651, fol.46, no.146.
Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Jensen Juul. B:
1) Peder Lauridsen.
FM: Jeppe Pedersen.

136 Thomas Eriksen, bager i Middelfart. 23.1.1651, fol.46B, no.147.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

137 Hr. Niels Christensen Gødstrup i Middelfart. 18.11.1651, fol.46B, no.148.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Henrik Pedersen, der ægter enken. B:
1) Christen Nielsen
2) Mathias Nielsen
3) Karen Nielsdatter
4) Anne Nielsdatter.
FM:
1 Morten Poulsen
2 Oluf Jensen Woller.
[Afdøde havde muligvis været præst i Verst og Bække].

138 Margrethe Christensdatter i Middelfart. 27.9.1652, fol.47, no.149.
E: Laurids Knudsen, møller. B:
1) Dorthe Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter.
FM: Peder Lauridsen.

139 Hans Lauridsen i Middelfart. 11.11.1652, fol.47, no.150.
Enkemand. B:
1) Peder Hansen
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Balslev.

140 Sidsel Knudsdatter i Middelfart. 7.2.1653, fol.47, no.151.
E: Peder Nielsen Bro.
Første ægteskab med [Peder Ebbesen, skifte 29.3.1645 lbnr.108]. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Søren Pedersen
3) Ebbe Pedersen.
FM:
1 Hans Hansen
2 Morten Pedersen Bonde.

141 Svend Pedersen, tolder og rådmand i Middelfart. 15.2.1653, fol.47B, no.152.
Enkemand efter Inger Christensdatter. B:
1) Hans Svendsen.
FM: Peder Lauridsen.

142 Laurids Knudsen, møller i Middelfart. 3.5.1653, fol.48, no.153.
E: Mette Ibsdatter. LV: far Jeppe Hansen Juul.
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 27.9.1652 lbnr.138]. B:
1) Dorthe Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter.
FM: Peder Lauridsen, rådmand.

143 Maren Jensdatter i Middelfart. 26.3.1653, fol.48, no.154.
E: Anders Ibsen. B:
1) Jeppe Andersen
2) Rasmus Andersen
3) Anne Andersdatter
4) Karen Andersdatter.
FM: morfar Jens Hansen.

144 Birgitte i Middelfart. 16.6.1653, fol.48, no.155.
Enke efter Thomas Koch. B:
1) Christen Thomsen
2) datter, død. 1B:
a Niels Madsen
3) datter, død. 1B:
a Karen Hansdatter.
(Muligvis er der kun en datter der har børn af to ægteskaber).

145 Anne Sørensdatter i Middelfart. 10.10.1653, fol.48B, no.156.
E: Peder Knudsen. B:
1) Søren Pedersen.
FM: Hans Nielsen.

146 Niels Pedersen i Middelfart. 28.1.1654, fol.48B, no.157.
E: Karen Poulsdatter. LV: Oluf Jensen, møller. B:
1) Poul Nielsen.
FM: Peder Terkildsen.

147 Jens Lauridsen, færgemand i Middelfart. 18.5.1654, fol.49, no.158.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Terkildsen. B:
1) Sidsel Jensdatter.
FM: Steffen Steffensen.

148 Hans Andersen i Middelfart. 17.7.1654, fol.49, no.159.
E: Anne Bendixdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Bendix Hansen
2) Anders Hansen
3) Jørgen Hansen.
FM:
1 Rasmus Andersen, skrædder
2 Jørgen Nielsen Asperup.

149 Jens Nielsen [Ore], kapellan i Middelfart og Kavslunde. 7.8.1654, fol.49B, no.160.
E: Ingeborg [Johansdatter] Monrad. LV: [successor] Poul Sørensen [Vejle], der ægter enken. B:
1) Kirsten Jensdatter.
FM: Hans Poulsen.

150 Iver Hansen Koch i Middelfart. 10.2.1655, fol.50, no.161.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Eriksen, der ægter enken. B:
1) Birgitte Iversdatter.
FM: Jørgen Lauridsen.

151 Oluf Jensen i Middelfart. 14.2.1655, fol.50B, no.162.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mads Christensen, der ægter enken. B:
1) Else Olufsdatter.
FM: farfar Jens Pedersen.
Arv i boet efter afdødes mor Else Olufsdatter.

152 Maren Hansdatter i Middelfart. 28.2.1655, fol.50B, no.163, 164.
E: Hans Wichmann, der flytter til Odense. B:
1) Maren Hansdatter.,
FM: morfar Hans Aufdiener, rådmand.
Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17. århundrede af Svend Larsen 1965 bind II side 207-210.

153 Peder Jensen Lunde i Middelfart. 8.3.1655, fol.51, no.165.
E:Maren Nielsdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Niels Pedersen
2) Maren Pedersdatter.
FM: morbror Søren Nielsen.

154 Jens Lauridsen, rådmand i Middelfart. 12.3.1655, fol.51B, no.166.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Christen Madsen, bager. B:
1) Henrik Jensen Lychow, over 25 år.

155 Betaling af arvemidler i Middelfart. 12.11.1655, fol.52, no.167.
Niels Sønderborgs børn får udbetalt deres arvemidler, hvor af følgende personer betaler hver sin del:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Peder Christensen
2) Niels Nielsen
3) Sidsel Nielsdatter
4) Bodil Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.
FM for de tre sidste 3), 4) og 5) er Peder Steffensen i Vestergård
6) Hans Nielsen, hattemager.

156 Mads Jensen i Middelfart. 12.12.1655, fol.52, no.168.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Terkildsen. B:
1) Niels Madsen
2) Ejler Madsen
3) Maren Madsdatter g.m. Hans Christensen
4) Margrethe Madsdatter, død. E: Knud Jensen. 1B:
a Hans Knudsen.
Arv i boet til:
1) Bodil Knudsdatter ved FM: bror Peder Knudsen
2) Dorthe Madsdatter ved FM: Søren Madsen.

157 Niels Henningsen i Middelfart. 16.12.1656, fol.54, no.170.
E: Mette Nielsdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Henning Nielsen
2) Mette Nielsdatter
3) Niels Nielsen
4) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Peder Jensen Koch
2 Hans Nielsen.

158 Jørgen Lauridsen i Middelfart. 27.5.1657, fol.55, no.171.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Terkildsen. B:
1) Laurids Jørgensen.
FM: Rasmus Andersen.

159 Anne Villadsdatter i Middelfart. 4.6.1657, fol.55B, no.172.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Lisbeth Sofie Rasmusdatter
2) Helvig Rasmusdatter.
FM: Hans Nielsen.

160 Hans Nielsen, hattemager i Middelfart. 19.1.1658, fol.55B, no.173.
Enke efter Mette Christensdatter. B:
2) Christen Hansen
3) Niels Hansen
4) Magdalene Hansdatter
5) Ellen Hansdatter.
FM:
1 Jørgen Jørgensen, skrædder
2 Niels Andersen, smed
3 Christen Madsen, bager
4 Jeppe Hansen, fisker.
[Første ægteskab med Magdalene Jacobsdatter, skifte 6.5.1645 lbnr.109]. B:
1) Claus Hansen.

161 Gunde Mikkelsdatter i Middelfart. 19.4.1658, fol.56, no.174.
Enke. B:
1) Mikkel Poulsen
2) Karen Poulsdatter g.m. Christen Sørensen, bager
3) Birgitte Poulsdatter g.m. Ejler Madsen
4) Ingeborg Poulsdatter.

162 Maren Henriksdatter i Middelfart. 20.1.1659, fol.56B, no.175.
E: Jeppe Nielsen Fænø. B:
1) Niels Ibsen
2) Henrik Ibsen.
FM: Anders Madsen, skinder.

163 Søren Madsen, skinder og hustru Bodil i Middelfart. 23.3.1659, fol.56B, no.176.
B:
1) Peder Sørensen
2) Margrethe Sørensdatter
3) Sidsel Sørensdatter.
FM:
1 farbror Anders Madsen, skinder
2 Niels Jensen, klokker
3 Jeppe Nielsen Fænø.

164 Karen Olufsdatter, ugift i Middelfart. 20.10.1659, fol.56B, no.177.
A:
1) søster Dorthe Olufsdatter
2) søster Abelone Olufsdatter.
FM:
1 Henrik Jensen
2 Laurids Nielsen, billedhugger.

165 Anders Ibsen i Middelfart. 29.10.1659, fol.57, no.178.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Terkildsen.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 26.3.1653 lbnr.143]. B:
1) Jeppe Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Karen Andersdatter.
FM: morbror Hans Jensen.

166 Hans Hansen i Middelfart. 17.1.1660, fol.57B, no.179.
E: Maren Poulsdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Anders Hansen
2) Hans Hansen
3) Maren Hansdatter.
FM:
1 farbror Niels Hansen, skipper
2 Hans Nielsen, billedhugger.

167 Maren Knudsdatter i Middelfart. 20.1.1660, fol.58, no.180.
E: Jens Sørensen, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.
Enkemandens første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 24.3.1652. Arv til B:
1) Jacob Jensen
2) Mads Jensen
3) Søren Jensen.
Enkemandens andet ægteskab med Maren Thorsdatter. Arv til B:
4) Karen Jensdatter
5) Kirsten Jensdatter.
FM: Niels Bager.

168 Morten Pedersen i Middelfart. 29.2.1660, fol.58B, no.181.
E: Else Ebbesdatter. LV: Niels Jensen Juul. B:
1) Maren Mortensdatter
2) Anne Mortensdatter
3) Inger Mortensdatter.
FM: Laurids Gertsen.

169 Anne Hansdatter i Middelfart. 21.2.1660, fol.58B, no.182.
E: Mads Sørensen. B:
1) Margrethe Madsdatter
2) Mette Madsdatter
3) Maren Madsdatter
4) Karen Madsdatter, enke efter Hans Christensen.
FM: Hans Christensen, rådmand.

170 Anne Pedersdatter i Middelfart. 5.3.1660, fol.59B, no.183.
E: Jesper Jørgensen.
Afdødes B:
1) Sidsel Villumsdatter.
FM: Peder Terkildsen.

171 Søren Jacobsen, kedelsmed i Middelfart. 7.3.1660, fol.59B, no.184.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Clausen. B:
1) Sidsel Sørensdatter.
FM: Jørgen Jørgensen, skrædder.

172 Laurids Thygesen, rådmand i Middelfart. 8.3.1660, fol.60, no.185.
E: Karen Nielsdatter. LV: Steffen Steffensen, rådmand. B:
5) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Hans Christensen, rådmand.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 31.8.1647 lbnr.125]. B:
1) Thyge Lauridsen, præst i Langå [og Øksendrup]
2) Peder Lauridsen i Norge
3) Karen Lauridsdatter
4) Anne Lauridsdatter.

173 Peder Knudsen i Middelfart. 15.3.1660, fol.61, no.186.
E: Karen Pedersdatter. B:
2) Knud Pedersen.
FM: Morten Nielsen, snedker.
Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 10.10.1653 lbnr.145]. B:
1) Søren Pedersen.

174 Karen Pedersdatter i Middelfart. 17.3.1660, fol.61, no.187.
E: Torsten Eriksen. B.
1) Erik Torstensen
2) Anne Torstensdatter
3) Ingeborg Torstensdatter.
FM: Peder Terkildsen.

175 Niels Pedersen i Middelfart. 20.3.1660, fol.61B, no.188.
E: Salome Lauridsdatter. LV: Hans Christensen. B:
1) Mette Nielsdatter.
FM: Peder Terkildsen.

176 Mads Mortensen Lime, præst i Middelfart og Kavslunde. 28.3.1660, fol.62, no.189.
E: Elisabeth Clausdatter [Bang]. LV: Mads Mortensen på Kjeldkjær [i Bredsten sogn]. B:
2) Hans Madsen
3) Karen Madsdatter.
FM: morbror Lorents Clausen.
Af første ægteskab B:
1) Eleonora Madsdatter.
FM: Søren Madsen.
Litteratur: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. I. Slægten Lime af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1990 side 1-20. Heri side 13-: Mads Mortensen Lime.

177 Karen Borchenfeldt i Middelfart. 17.4.1660, fol.62B, no.190.
Enke efter Roland Andersen, borgmester. B:
1) Johan Rolandsen
2) Maren Rolandsdatter.
FM: morbror Johan Borchenfeldt.

178 Peder Nielsen Bro i Middelfart. 28.6.1660, fol.62B, no.178, samt fol.82.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Niels Pedersen Bro.
FM: Mikkel Glarmester og i hans sted Hans Rasmussen den 25.2.1674.
[Første ægteskab med Sidsel Knudsdatter, skifte 7.2.1653 lbnr.140].

179 Rasmus Andersen, skrædder i Middelfart. 19.7.1660, fol.63, no.192.
E: Karen Madsdatter. LV: Henrik Jensen. B:
1) Anders Rasmussen, skrædder
2) Anne Marie Rasmusdatter.

180 Rasmus Nielsen Biermann, feldbereder og hustru Anne Hansdatter i Middelfart. 30.8.1660, fol.63B.
Arv i boet til hendes børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives.

181 Lauge Andersen i Middelfart. 2.11.1660, fol.63B, no.194.
E: Bente Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter enken. B:
1) Anders Laugesen
2) Niels Laugesen.

182 Niels Jensen Juul, overformynder i Middelfart. 15.11.1660, fol.64, no.195.
E: Anne Udsdatter. LV: Laurids Nielsen, billedhugger. B:
1) Udde Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Lisbeth Nielsdatter
4) Maren Nielsdatter
5) Abelone Nielsdatter.
FM:
1 Peder Pedersen, skrædder
2 Peder Poulsen.
[Første ægteskab med Maren Steffensdatter, skifte 9.1.1645 lbnr.102]

183 Dorthe Pedersdatter i Middelfart. 16.1.1661, fol.65, no.196, 199.
Enke efter Hans, skibsbygger. B:
1) Jens Hansen, skibsbygger i Strib
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen
4) Karen Hansdatter g.m. Christoffer [Truelsen], præst i Larvik (Hedrum) i Norge
5) Anne Hansdatter
6) Bodil Hansdatter
7) Maren Hansdatter
8) Dorthe Hansdatter, der døde, skifte 5.4.1661.

184 Hans Nielsen i Middelfart. 9.1.1661, fol.65, no.198.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Badskær. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Mette Hansdatter.
FM: Christen Jensen.

185 Oluf Jensen Woller, byfoged i Middelfart. 8.4.1661, fol.66, no.200.
E: Karen Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 25.9.1660.

186 Morten Nielsen, smed i Middelfart. 26.10.1661, fol.66B, no.201.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Badskær. B:
1) Oluf Mortensen.
FM: farfar Niels Andersen.

187 Hans Hansen Aarø i Middelfart. 9.11.1661, fol.66B, no.202.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Hansen Bogø, der ægter enken. B:
1) Anders Hansen.

188 Hans Pedersen Kraft i Middelfart. 14.3.1662, fol.67, no.203.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen, møller i Rubæks mølle [i Vejlby sogn], der ægter enken. B:
1) Anne Hansdatter
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Nielsen Koch.

189 Christen Madsen Gamborg i Middelfart. 23.6.1662, fol.68, no.204, samt fol.81B, 100B.
E: Margrethe Ibsdatter. LV: Christen Sørensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Christensdatter.
FM: Jørgen Rasmussen, billedhugger, der i 1774 er flyttet til Haderslev, og ny værge er Christen Chistensen Jyde.Ny værge 6.8.1690: morbror Peder Ibsen.

190 Johanne Pedersdatter i Middelfart. 30.6.1662, fol.58B, no.205.
E: Christen Christensen Jyde. A:
1) søster Anne Pedersdatter.

191 Jeppe Hansen Juul i Middelfart. 26.8.1662, fol.68B, no.206.
E: Margrethe Enevoldsdatter. LV: Hans Christensen, rådmand. B:
2) Hans Ibsen
3) Kirsten Ibsdatter.
FM: Laurids Gertsen Løg.
Første ægteskab med [Mette, skifte 21.7.1636 lbnr.39]. B:
1) Mette Ibsdatter g.m. Jens Bjørn, soldat (Sml. lbnr.142).

192 Morten Poulsen i Middelfart. 28.10.1662, fol.69B, no.207.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Jensen Woller.
Af første ægteskab B:
1) Anne Mortensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen, [rådmand].

193 Søren Nielsen Jyde i Middelfart. 22.5.1663, fol.70B, no.208.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Christen Jensen Woller. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Gregersen.

194 Jørgen Nielsen Asperup i Middelfart. 12.10.1663, fol.70B, no.209.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Jensen, der ægter enken. B:
1) Niels Jørgensen.

195 Herman Friis, borgmester i Middelfart. 14.11.1664, fol.71B, no.210.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Christen Jensen Woller. B:
1) Claus Friis
2) Hans Friis
3) Christence Friis.
FM:
1 Hans [Hansen] Aalborg, præst i Vejlby på Fyn, som beslægtet
2 Anders Pedersen, overformynder i Nyborg, som beslægtet.

196 Christen Madsen, bager og overformynder i Middelfart. 28.11.1664, fol.72, no.211.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Mads Christensen i Kolding.

197 Oluf Pedersen, grovsmed i Middelfart. 15.12.1664, fol.72, no.212.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Jørgensen, skrædder. B:
1) Hans Olufsen
2) Maren Olufsdatter
3) Anne Olufsdatter.
FM: født værge Hans Christensen, rådmand.

198 Bodil Pedersdatter i Middelfart. 27.1.1665, fol.72B.
E: Anders Madsen, skinder. B:
1) Hans Andersen
2) Anne Andersdatter.
Skifte efter enkemandens første hustru [2.6.1641 lbnr.64]. Arv til B:
1) Mads Andersen.

199 Peder Lauridsen, rådmand og hustru Karen Pedersdatter i Middelfart. 9.1.1665, fol.73, no.214, samt fol.82.
B:
1) Laurids Pedersen, student
2) Dorthe Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter
4) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Madsen, der døde. Arv til 3B:
a Mads Sørensen
b Inger Sørensdatter
c Karen Sørensdatter.
FM: Hans Bager, der døde og i hans sted ny værge Niels Nielsen, skrædder. Karen Pedersdatters første ægteskab med Morten Poulsen, skifte 28.10.1662 lbnr.192. B:
Arv til Morten Poulsens barn af første ægteskab med Peder Lauridsens søster B:
1) Anne Mortensdatter.

200 Jørgen West, rådmand i Middelfart. 8.3.1666, fol.74B, no.214A.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Jens Henriksen. B:
1) Mads Bang i Borreby mølle
2) Mette Jørgensdatter i Norge
3) Maren Jørgensdatter, enke efter Laurids Nielsen
4) Dorthe Jørgensdatter g.m. Peder [Jensen Hjallese], præst i Skydebjerg.

201 Mette Mouridsdatter i Middelfart. 13.6.1666, fol.74B, no.215.
E: Steffen Steffensen, rådmand. B:
1) Steffen Steffensen
2) Troels Steffensen, student
3) Margrethe Steffensdatter
4) Anne Steffensdatter
5) Else Steffensdatter
6) Inger Steffensdatter.
FM: Henrik Jensen Bødskov.

202 Margrethe Enevoldsdatter i Middelfart. 4.5.1667, fol.75, no.216.
E: Jacob Frandsen.
Første ægteskab med [Jeppe Hansen Juul, skifte 26.8.1662 lbnr.191]. B:
1) Hans Ibsen Juul
2) Kirsten Ibsdatter.
FM: Laurids Gertsen Løg.

203 Anders Hansen, fisker i Middelfart. 9.8.1667, fol.75B, no.217.
E: Karen Olufsdatter. LV: Bernt von Øsede. B:
1) Hans Andersen
2) Inger Andersdatter, forlovet med Laurids Jørgensen
3) Marie Andersdatter
4) Søren Andersen
5) Anne Andersdatter
6) Mette Andersdatter.
FM:
1 Hans Nielsen, vognmand
2 Thyge Pedersen Kraft.

204 Peder Poulsen i Middelfart. 9.10.1667, fol.76, no.218, samt fol.86.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bang. B:
1) Poul Pedersen
2) Morten Pedersen
3) Peder Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: Niels Andersen Bang.
Enkens forældre havde ejet en gård i Kolding.

205 Niels Jensen i Middelfart. 16.1.1668, fol.76B, no.219.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Mortensen, der ægter enken. B:
1) Marie Nielsdatter
2) Mette Nielsdatter.
FM:
1 farbror Oluf Jensen, fisker
2 farbror Anders Jensen, fisker.

206 Jacob Hansen, spillemand i Middelfart. 16.3.1668, fol.77, no.220.
E: Anne Madsdatter. B:
2) Hans Jacobsen
3) Niels Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen.

207 Rasmus Andersen i Middelfart. 30.5.1668, fol.77B, no.221.
E: Maren Andersdatter. LV: Johan Rolandsen.
Afdøde efterlader brødre og søstre, hvis navne ikke angives.

208 Inger i Middelfart. 24.8.1668, fol.77B, no.222.
Enke efter Steffen.
Afdøde efterlader børn og børnebørn hvoraf angives:
1) Steffen Steffensen, rådmand på stedet
2) Hans Steffensen i trondhjem.
Arv i boet efter Peder Lund, skifte 22.5.1663 til 2B:
1) Maren Pedersdatter 17
2) en søn 15.

209 Rasmus Jensen, byskriver i Middelfart. 7.6.1669, fol.78B, no.223.
E: Anne Ibsdatter.
Første ægteskab med [Anne Villadsdatter, skifte 4.6.1657 lbnr.159]. B:
1) Lisbeth Sofie Rasmusdatter
2) Helvig Rasmusdatter.
FM:
1 Hans Ibsen Juul
2 Henrik Lüchow.

210 Erik Hansen, kræmmer i Middelfart. 28.2.1670, fol.79, no.224.
E: Maren. B:
1) Anne Eriksdatter
2)Maren Eriksdatter
3) Johanne Eriksdatter.
FM: Christoffer Smed.

211 Mads Hansen, smed i Middelfart. 28.2.1670, fol.79, no.225.
B:
1) Hans Madsen
2) Poul Madsen.
FM: Peder Jensen, fisker.

212 Enevold Jørgensen i Middelfart. 28.2.1670, fol.79B, no.226, 228.
E: Margrethe, der døde, skifte 18.3.1672. B:
4) Mathias Enevoldsen
5) Corfitz Enevoldsen
6) Karen Enevoldsdatter
7) Anneke Enevoldsdatter.
FM: Christen Christensen Jyde.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Enevoldsdatter i Skåne
2) Margrethe Enevoldsdatter ved søn Hans Juul.
Andet ægteskab med [Anne, skifte 16.2.1639 lbnr.50]. B:
3) Abelone Enevoldsdatter g.m. Claus Urtegårdsmand.

213 Maren Nielsdatter i Middelfart. 3.4.1671, fol.80, no.226A.
E: Hans Jensen, kobbersmed.
Første ægteskab med [Søren Jacobsen, skifte 7.3.1660 lbnr.171]. B:
1) Sidsel Sørensdatter.
Arv efter afdødes mor [Kirsten Andersdatter] i Kolding, [enke efter afdødes far Niels Danielsen, skifte Kolding 6.10.1660 lbnr.89].

214 Mette Jørgensdatter i Middelfart. 20.11.1671, fol.80B, no.227.
E: Hans Nielsen, billedhugger. B:
1) Niels Hansen 19
2) Anne Hansdatter.

215 Niels Andersen, smed i Middelfart. 12.9.1671, fol.82, no.229.
E: Abelone, der døde. B:
1) Morten Nielsen, [skifte 26.10.1661 lbnr.186]. E: Mette Christensdatter, nu g.m. Jørgen Holst, snedker. 1B:
a Oluf Mortensen.

216 Johan Borchenfeldt, rådmand i Middelfart. 10.6.16572, fol.82B, no.230.
Enkemand. B:
1) Johan Borchenfeldt
2) Margrethe Borchenfeldt g.m. Hans Svendsen
3) Anne Borchenfeldt
4) Christence Borchenfeldt
5) Karen Borchenfeldt g.m. Clemen Clemensen.

217 Anne Andersdatter i Middelfart. 2.10.1672, fol.83, no.231.
E: Christoffer Thisen, smed. B:
1) Lorents Christoffersen
2) Bodil Christoffersdatter.

218 Anne Rasmusdatter i Middelfart. 21.1.1673, fol.83B, no.232.
E: Hans Jensen Thuesen. B:
1) Jens Hansen
2) Rasmus Hansen.

219 Morten Sejberg i Middelfart. 27.10.1673, fol.83B, no.233.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
0) forældre [Jens Hansen Sejberg g.m. mor, skifte 27.8.1635 lbnr.37]
1) bror Niels Jensen
2) bror Rasmus Jensen, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Mønbo
b Dorthe Rasmusdatter
3) bror Peder Jensen Koch
4) søster Birgitte Jensdatter g.m. Jens smed i Yding.

220 Christen Jørgensen i Middelfart. 6.2.1673, fol.84, no.234.
Afdøde efterlader en søn og en datter, hvis navne ikke angives.

221 Bernt von Øsede, toldbetjent i Middelfart. 13.4.1674, fol.84, no.235.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bang. B:
1) Peder Berntsen 10
2) Frederik Christian Berntsen 4
3) Helvig Berntsdatter
4) Lisbeth Berntsdatter.
FM: Rasmus Hansen, hattemager.

222 Thomas Nielsen, byfoged i Middelfart. 25.6.1674, fol.85, no.236.
Afdøde efterlader enke og arvinger, hvis navne ikke angives.
Arv i boet til afdødes stedsøn Aksel Jørgensen i Ostindien ved dennes mors morbror Peder Sørensen i Århus.

223 Maren Hansdatter i Middelfart. 5.10.1674, fol.85, fol.85, no.237.
E: Christen Jensen Woller. A:
1) [søster] g.m. Mathias Nielsen
2) [søster] Mette Hansdatter.

224 Anne Ibsdatter i Middelfart. 12.10.1674, fol.86, no.238.
Enke efter Rasmus Jensen, byskriver, [skifte 7.6.1669 lbnr.209]. A:
1) bror Hans Ibsen i Bergen i Norge ved stedfar Peder Jensen Koch
2) søster Karen Ibsdatter, enke efter Niels Kristrup ved søn Niels Kristrup.

225 Maren i Middelfart. 7.6.1675, fol.86, no.239.
E: Peder Ibsen. B:
1) Jeppe Pedersen 8
2) Margrethe Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter.
FM:
1 Steffen Mikkelsen
2 Mikkel Lauridsen
3 Hans Hansen, fisker.

226 Anneke Hansdatter i Middelfart. 2.4.1672, fol.86B, no.240.
E: Christoffer Rasmussen. B:
1) Rasmus Christoffersen
2) Anne Christoffersdatter.
FM: morfar Hans Christensen, rådmand.

227 Margrethe Nielsdatter i Middelfart. 22.4.1674, fol.87, no.241.
E: Peder Christensen. B:
1) Thyge Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Ingeborg Pedersdatter
4) Dorthe Pedersdatter
5) Bodil Pedersdatter.

228 Anne [Rasmusdatter] i Middelfart. 23.9.1674, fol.87B, no.242.
Enke efter Claus Madsen Bang, borgmester. B:
1) Lorents Clausen Bang, rådmand
2) Elisabeth Clausdatter g.m. Johan [Henriksen] Gosmann, præst i Middelfart
3) Mathias Clausen Bang, professor i Odense, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Tønnes Hansen
2 Hans Nielsen Borch
3 Jørgen Hansen
4) Hans Clausen Bang, præst i Bogense, død [29.1.1658]. Hans børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Hansen Bang.

229 Mikkel Clemensen i Middelfart. 7.5.1674, fol.88, no.243.
E: Margrethe Steffensdatter. B:
1) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Hans Jensen, kobbersmed
2) en datter, død. E: Jens Pedersen i Rubæks mølle. 1B:
a Maren Jensdatter.

230 Else Madsdatter i Middelfart. 10.6.1675, fol.88B, no.244.
E: Peder Terkildsen.
Første ægteskab med [Niels Christensen, skifte 1.12.1646 lbnr.120]. B:
1) [Maren Nielsdatter] g.m. Morten Sommer.

231 Mette Nielsdatter i Middelfart. 20.7.1676, fol.89, no.245.
E: Peder Mortensen. B:
3) Niels Pedersen
4) Morten Pedersen.
Første ægteskab med [Niels Jensen, skifte 16.1.1668 lbnr.205]. B:
1) Mette Nielsdatter
3) Marie Nielsdatter.
FM:
1 farbror Oluf Jensen
2 farbror Anders Jensen.

232 Peder Terkildsen, overformynder i Middelfart. 9.12.1676, fol.89, no.246.
Enkemand efter [Else Madsdatter, skifte 10.6.1675 lbnr.230]. A:
1) bror Joen Terkildsen i Jylland
2) Dorthe Terkildsdatter i Middelfart.

233 Niels Pedersen Lollike i Middelfart. 9.4.1677, fol.89B, no.247, 287.
E: Bodil Nielsdatter. B;
1) Peder Nielsen
2) Mette Nielsdatter.
FM: Rasmus Pedersen, hjulmand.

234 Karen Nielsdatter i Middelfart. 18.6.1677, fol.89B, no.248.
E: Laurids Gertsen Løg. B:
1) Niels Lauridsen.

235 Anne Nielsdatter i Middelfart. 18.7.1677, fol.90, no.249.
E: Peder Jensen Koch.
Hendes B:
1) Hans Ibsen i Bergen i Norge.

236 Karen Eriksdatter i Middelfart. 9.11.1671, fol.90, no.250.
E: Jacob Jochumsen Skytte, der flyttede til landsby og døde der 1678. B:
1) Jochum Jacobsen
2) Niels Jacobsen
3) Gertrud Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter.
FM: morbror Peder Eriksen.

237 Kirsten Hansdatter i Middelfart. 27.4.1677, fol.90B, no.251.
E: Christen Sørensen, klejnsmed. B:
1) Hans Christensen.

238 Hans Jensen på Sejbjerg. 16.7.1674, fol.90B, no.252.
Afdøde, der var [sted?]søn af Niels Jensen. efterlod hustru og børn, hvis navne ikke angives.

239 Lisbeth [Hansdatter] i Middelfart. 1.8.1677, fol.90B.
Enke efter Herman Friis, [skifte 14.11.1664 lbnr.195].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

240 Margrethe Sørensdatter i Middelfart. 2.6.1678, fol.90B, no.254.
E: Jesper Snedker. B:
1) Søren Jespersen
2) Knud Jespersen
3) Maren Jespersdatter.

241 Mogens Thygesen på Pløsekilde. 1.2.1678, fol.91, no.255.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

242 Johan Gotfred, apoteker i Middelfart. 10.2.1679, fol.91, no.256.
Arvinger angives ikke.

243 Peder Hansen Balslev og hustru Ellen i Middelfart. 10.1.1679, fol.91, no.257.
Afdøde efterlader børn og børnebørn, hvis navne ikke angives,
FM: Mogens Hattemager.

244 Peder Sørensen Svensk i Middelfart. 5.4.1679, fol.91, no.258.
Afdøde efterlader enke og sønner, hvis navne ikke angives.
FM: svoger Søren Mikkelsen.

245 Henrik Lüchow, byskriver i Middelfart. 12.5.1679, fol.91, no.259.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

246 Mads Christensen, fisker i Middelfart. 1.4.1679, fol.91B, no.260.
E: Kirsten. B:
1) en søn, der druknede
2) Maren Madsdatter
3) Karen Madsdatter g.m. Rasmus Hansen.

247 Niels Madsen, fisker og hustru Ingeborg Nielsdatter. 23.4.1679, fol.91B, no.261.
B:
1) Mads Nielsen, fisker
2) Abelone Nielsdatter.

248 Christoffer Thisen, smed i Middelfart. 22.5.1679, fol.91B, no.262.
E: Anne Pedersdatter. B:
3) Peder Christoffersen
4) Anne Christoffersdatter.
FM: morfar Peder Pedersen.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter 2.10.1672 lbnr.217]. B:
1) Lorents Christoffersen
2 Bodil Christoffersdatter.
FM: morfar Anders Madsen.

249 Anders Rasmussen, skrædder i Middelfart. 5.9.1679, fol.92, no.263.
Afdøde efterlader hustru og 6 børn, hvis navne ikke angives.

250 Laurids Baaring i Middelfart. 31.10.1679, fol.92, no.264.
Afdøde efterlader hustru og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

251 Peder Boyesen i Middelfart. 5.2.1679, fol.92B, no.265.
E: Karen Enevoldsdatter Bang. B:
1) Niels Pedersen
2) Enevold Pedersen
3) Margrethe Pedersdatter.
FM: Henrik Skomager.

252 Corfitz Enevoldsen i Middelfart. 6.2.1679, fol.92B, no.266.
E: Birthe Christoffersdatter. B:
1) Margrethe Corfitzdatter 4
2) Enevold Corfitzen 2.
FM: Peder Jensen, fisker.

253 Anders Lauridsen i Middelfart. 17.2.1679, fol.93, no.267.
E: Margrethe Rasmusdatter. B:
1) Laurids Andersen
2) Maren Andersdatter 1.
FM: Hans Poulsen Kraft.

254 Hans Damman, smed i Middelfart. 24.6.1679, fol.93, no.268.
E: Karen Hansdatter [dvs. Karen Christensdatter]. B:
1) Oluf Hansen
2) Hans Hansen
3) Maren Hansdatter.
FM: Hans Jørgensen.
Enkens første ægteskab med Oluf Smed. Arv til B:
1) Hans Olufsen
2) Anne Olufsdatter.
FM: Niels Iversen.

255 Johan Rolandsen, borgmester i Middelfart. 25.10.1678, fol.93B, no.269.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

256 Rasmus Sørensen i Middelfart. 30.4.1680, fol.93B, no.270.
B:
1) Søren Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Gertsen Løg
3) Karen Rasmusdatter.
(Sml. lbnr.123).

257 Peder Mortensen i Middelfart. 24.2.1680, fol.93B, no.271.
E: Kirsten Juul.
I dette ægteskab efterlades børn, hvis navne ikke angives.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 20.7.1676 lbnr.231]. B:
1) Niels Pedersen
2) Morten Pedersen.

258 Maren Hansdatter i Middelfart. 28.5.1680, fol.94, no.272.
E: Fabian Carstensen.
Hendes B:
1) Hans Hansen.
FM: Peder Iversen.

259 Peder Pedersen, handskemager i Middelfart. 23.2.1680, fol.94, no.273.
E: Johanne Bertelsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Iversen
3) Anne Pedersdatter.

260 Abel Henriksdatter i Middelfart. 7.6.1680, fol.94, no.274.
E: Niels Hansen, skomager. B:
2) Henrik Nielsen, der døde.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Hansen.

261 Hans Nielsen, vognmand i Middelfart. 2.6.1680, fol.94B, no.275.
E: Mette Nielsdatter.
Afdøde efterlader arvinger, hvis navne ikke angives.

262 Kirsten i Middelfart. 9.10.1680, fol.94B, no.276.
Enke efter Mads. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Rasmus Hansen, snedker
2) Anders Madsen
3) Maren Madsdatter
4) Else Madsdatter g.m. Niels Nielsen.

263 Maren Hansdatter i Middelfart. 4.12.1680, fol.95, no.277.
E: Gabriel Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 12
2) Maren Hansdatter den yngre 11
3) Mette Hansdatter 7.
FM: Hans Jacobsen, skibsbygger.
Børnene opdrages hos deres morbror og moster.

264 Hans [Jensen] Thuesen i Middelfart. 24.5.1680, fol.95B, no.278.
E: Mette Gertsdatter.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 21.1.1673 lbnr.218]. B:
1) Jens Hansen
2) Rasmus Hansen.
FM:
1 Hans Lauridsen Strib
2 Laurids Gertsen Løg.

265 Hans Rasmussen i Middelfart. 4.6.1680, fol.95B, no.279.
E: Birgitte Gertsdatter. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Anne Marie Hansdatter.
FM:
1 Hans Skibsbygger
2 Niels Hansen, skomager.

266 Johanne Pedersdatter i Middelfart. 8.2.1681, fol.95B, no.280.
E: Jacob Christensen, buntmager. B:
1) Christen Jacobsen
2) Peder Jacobsen.

267 Anne Nielsdatter i Middelfart. [Uden dato] 1681, fol.95B, no.281.
E: Jacob Hansen. A:
1) Niels Iversen, skomager
2) Niels Andersen, i udlandet.

268 Claus Jørgensen i Middelfart. 28.2.1681, fol.96, no.282.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Anders Clausen.
Arv i boet til Peder Mortensens sønner, [skifte 24.2.1680 lbnr.257].

269 Jesper Snedker i Middelfart. 15.4.1681, fol.96, no.283.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter, skifte 2.6.1678 lbnr.240]. B:
1) Søren Jespersen
2) Knud Jespersen
3) Maren Jespersdatter.
FM: Otto Johansen, skomager.

270 Steffen Steffensen, rådmand i Middelfart. 22.2.1682, fol.96, no.284.
E: Anne Nielsdatter.
Arvingerne er angivet i skiftebrevet, men indføres ikke her, da skiftet er meget vidtløftigt.

271 Claus Murermester i Middelfart. 30.4.1683, fol.96, no.285.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger er angivet i skiftebrevet, men angives ikke her.

272 Karen Andersdatter i Middelfart. 8.3.1684, fol.96, no.286.
E: Hans Jacobsen, skibsbygger. B:
1) Jacob Hansen
2) Anders Hansen
3) Jens Hansen.

273 Peder Nielsen Koch i Middelfart. 5.2.1681, fol.96B, no.288.
Arvinger angives ikke.

274 Karen Pedersdatter i Middelfart. 10.9.1683, fol.96B, no.289.
E: Niels Hansen Bang. B:
1) Morten Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Maren Nielsdatter
4) Sidsel Nielsdatter
5) Anne Nielsdatter.

275 Hans Jørgensen i Middelfart. 24.10.1683, fol.97, no.290.
E: Bodil Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Hansen
2) Hans Hansen
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: Peder Nielsen, vognmand.

276 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 15.3.1684, fol.97, no.291.
E: Jørgen Pedersen, væver. B:
1) Peder Jørgensen
2) Oluf Jørgensen
3) Søren Jørgensen
4) Kirsten Jørgensdatter
5) Maren Jørgensdatter
6) Karen Jørgensdatter.

277 Laurids Gertsen Løg i Middelfart. 7.7.1684, fol.97, no.292.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Møller.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 18.6.1677 lbnr.234]. B:
1) Niels Lauridsen Løg.

278 Jeppe Jyde i Middelfart. 4.11.1684, fol.97B, no.293.
E: Johanne Torstensdatter. B:
1) Hans Jepsen
2) Karen Jepsdatter.
FM: Andes Mikkelsen.

279 Peder Pedersen, ladefoged i Middelfart. 25.11.1684, fol.97B, no.294.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Rasmus Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Dorthe Pedersdatter.
FM: Rasmus Hansen, snedker.

280 Peder Jensen, styrmand i Middelfart. 1.9.1682, fol.97B, no.295.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

281 Henrik Frandsen i Middelfart. 21.2.1685, fol.97B, no.296.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Henriksen
2) Maren Henriksdatter
3) Ingeborg Henriksdatter.
FM: født værge Henrik Frandsen.

282 Anne Pedersdatter i Middelfart. 11.1.1685, fol.98, no.297.
E: Peder Strarup. B:
3) Christoffer Pedersen 3 uger.
Første ægteskab med [Christoffer Thisen, skifte 22.5.1679 lbnr.248]. B:
3) Peder Christoffersen
4) Anne Christoffersdatter.
FM:
1 Peder Pedersen, handskemager
2 Peder Iversen.

283 Henrik Jensen i Middelfart. 26.3.1685, fol.98, no.298.
E: Anne Pedersdatter.
[Af første ægteskab] B:
1) Jens Henriksen
2) Sara Henriksdatter.
FM: morbror Peder Mikkelsen.

284 Niels Kindstrup, rådmand i Middelfart. 24.2.1685, fol.98, no.299.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde. B:
1) Hans Nielsen
2) Niels Nielsen.
FM: Niels Hansen Bang.

285 Peder Christensen, færgemand i Middelfart. 29.5.1685, fol.98B, no.300.
E: Margrethe Steffensdatter. B:
5) Steffen Pedersen [Bruun].
FM: morbror Hans Steffensen.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter, skifte 22.4.1674 lbnr.227]. B:
1) Thyge Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Dorthe Pedersdatter
4) Bodil Pedersdatter.
FM:
1 Hans Ibsen Juul
2 Søren Mikkelsen.

286 Karen Rasmusdatter, ugift i Middelfart. 20.4.1686, fol.99, no.301.
Afdøde døde hos sin søster [Anne Rasmusdatter] g.m. Peder Madsen, bager.

287 Mette Nielsdatter i Middelfart. 2.1.1682, fol.99, no.302.
E: Hans Vognmand. A:
1) en søsterdatter, hvis navne ikke angives.

288 Mette Christensdatter i Middelfart. 7.3.1687, fol.99, no.303.
E: Jørgen Knudsen, snedker.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

289 Mette Anchersdatter i Middelfart. 3.8.1686, fol.99B, no.304.
E: Hieronymus Langemach, tolder.
Afdøde efterlader 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

290 Knud Lauridsen Friis, visiterer og hustru Gertrud Mikkelsdatter i Middelfart. 24.2.1687, fol.99B, no.305.
Afdøde efterlader 4 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

291 Hustru i Middelfart. 17.1.1688, fol.100, no.306.
E: Peder Olufsen. B:
1) Birgitte Pedersdatter.

292 Karen Mikkelsdatter i Middelfart. 28.5.1688, fol.100, no.307.
E: Hans Rasmussen.
Afdøde efterlader 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives. (Se lbnr.366).

293 Anders Madsen, handskemager i Middelfart. 24.7.1688, fol.100, no.308.
E: Mette Madsdatter. 1B:
1) en datter, død. Hendes børn.

294 Jeppe Hansen, fisker i Middelfart. 10.11.1686, fol.100B, no.309.
E: Johanne Nielsdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

295 Hans Nielsen, billedhugger i Middelfart. 7.4.1684, fol.101, no.310.
E: Karen Sørensdatter.
Første ægteskab med [Mette Jørgensdatter, skifte 20.11.1671 lbnr.214]. B:
1) Niels Hansen
2) Anne Hansdatter.
FM: Hans Slagter.

296 Maren [Pedersdatter] i Middelfart. 12.10.1685, fol.101, no.311.
Enke efter Peder Poulsen, [skifte 9.10.1667 lbnr.204]. B:
1) Poul Pedersen
2) Morten Pedersen
3) Peder Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: Niels Andersen Bang.
Desuden nævnes Barbara Pedersdatter i Skåne.

297 Christen Sørensen, bager i Middelfart. 9.12.1685, fol.101B, no.312.
Arvinger angives ikke.

298 Edel Christensdatter, ugift i Middelfart. 1.6.1686, fol.101B, no.313.
Arvinger angives ikke.

299 Anne Christensdatter i Middelfart. 13.1.1690, fol.101B, no.314.
Arvinger angives ikke.

300 Frands Bondesen, glarmester i Middelfart. 15.2.1690, fol.102, no.315.
Arvinger angives ikke.

301 Bodil Nielsdatter i Middelfart. 16.3.1691, fol.102, no.316.
E: Oluf Jensen, fisker.
Første ægteskab med [Niels Pedersen Lollike, skifte 9.4.1677 lbnr.233]. B:
1) Peder Nielsen
2) Mette Nielsdatter.

302 Maren Rasmusdatter i Middelfart. 16.3.1689, fol.102B, no.317.
E: Peder Jensen, fisker.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

303 Søren Jørgensen, skomager i Middelfart. 9.1.1689, fol.102B, no.318.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Sørensen
2) [Kirsten Sørensdatter] g.m. Ludvig Knudsen, skomager i Fredericia
3) Margrethe Sørensdatter
4) Cathrine Sørensdatter.

304 Kirsten Nielsdatter. 22.11.1689, fol.103, no.319.
E: Mikkel Jensen.
Afdøde efterlader voksne børn, hvis navne ikke angives.

305 Maren Hansdatter i Middelfart. 13.9.1690, fol.103, no.320.
E: Hans Lauridsen Strib. B:
1) Laurids Hansen 15
2) Anne Hansdatter 11
3) Hans Hansen 9
4) Peder Hansen 3.

306 Hans Jacobsen, skibsbygger i Middelfart. 23.4.1691, fol.103, no.321.
E: Birthe Pedersdatter. B:
4) Karen Hansdatter 5
5) Dorthe Hansdatter 3
6) Johanne Hansdatter 8 uger.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 8.3.1684 lbnr.272]. B:
1) Jacob Hansen
2) Anders Hansen 16
3) Jens Hansen 13.
FM: Hans Jensen, færgemand på Strib.

307 Anders Ibsen, fisker i Middelfart. Uden dat, fol.103, no.322.
Skiftet ikke indført.

308 Peder Iversen i Middelfart. 31.1.1691, fol.103, no.323.
Afdøde efterlader hustru og børn, hvis navne ikke angives.


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1695-1712309 Laurids Hansen, skrædder i Middelfart. 5.8.1695, fol.2.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Niels Hansen, skomager. B:
1) Hans Lauridsen
2) Else Lauridsdatter 26
3) Henrik Lauridsen 21
4) Augustinus Lauridsen 19
5) Christian Lauridsen 12.
FM: Hans Olufsen, smed.
Registrering 25.6.1695.

310 Karen Jensdatter i Middelfart. 21.9.1695, fol.4B.
E: Anders Poulsen, visiterer. B:
1) Margrethe Lisbeth Andersdatter 8.
FM: Niels Jørgensen, overformynder.

311 Anne Clausdatter i Middelfart. 30.9.1695, fol.7B.
E: Gøde Hansen. B:
1) Anne Gødesdatter 10
2) Hans Gødesen 9.
FM: Niels Pedersen Svensk.

312 Niels Lauridsen af Jylland, ugift. 4.10.1695, fol.10B.
Arvinger angives ikke.

313 Niels Nielsen, skomager i Middelfart. 8.10.1695, fol.11B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jacob Clausen Bloch. A:
1) Hans Pedersen Flakkebjerg i København
og medarvinger på Sjælland.

314 Jørgen Hansen Juul i Middelfart. 7.12.1695, fol.18.
Enkemand. B:
1) Peder Jørgensen Juul, på stedet
2) Mette Jørgensdatter g.m. Christen Lauridsen på Erholm [i Rørup sogn]
3) Maren Jørgensdatter 22
4) Jørgen Jørgensen 14.

315 Karen Andersdatter i Middelfart. 7.1.1696, fol.19.
E: Thyge Pedersen Kraft. B:
1) Peder Thygesen Kraft
2) Anders Thygesen Kraft
3) Mette Thygesdatter g.m. Hans Aarø
4) Maren Thygesdatter, død. E: Jørgen Mikkelsen. 1B:
a Karen Jørgensdatter 2.

316 Maren Thygesdatter i Middelfart.7.1.1696, fol.23.
E: Jørgen Mikkelsen. B:
1) Karen Jørgensdatter 2.
FM: morbror Peder Thygesen.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Mikkelsdatter.

317 Gye Nielsdatter i Middelfart. 9.1.1696, fol.25B.
Enke efter Bartram Nissen på Fænø. A:
1) bror, [Hjerre Nielsen] død. 2B:
a Kirsten Hjerresdatter g.m. Peder Hansen i Strandhuse i Jylland
b Peder Hjerresen i Agerskov 2 mil nord for Tønder.
Afdøde kom til Middelfart præstegård 25.6.1693 efter sin mands død på Fænø og døde i præstegården 10.12.1695.

318 Lorents Clausen Bang, borgmester i Middelfart. 20.1.1696, fol.28B.
E: Karen Mortensdatter Pank. LV: Niels Hansen Bang. B:
1) Anne Margrethe Lorentsdatter Bang, enke efter Poul Sørensen [Vejle], kapellan i Middelfart. LV: morbror Morten Pank i København.
Arv i boet efter afdødes bror Mathias Clausen Bang, professor i Odense, død 1667.

319 Niels Pedersen Svensk i Middelfart. 21.2.1696, fol.35.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Olufsen. A:
1) bror Søren Pedersen
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Søren Mikkelsen.

320 Margrethe Rasmusdatter i Middelfart. 10.6.1696, fol.38.
E: Christen Berntsen.
Første ægteskab med Anders Lauridsen, skifte 17.2.1679 lbnr.253. B:
1) Laurids Andersen 20
2) Maren Andersdatter 18.
FM: Broder Eriksen.

321 Peder Pedersen i Middelfart. 3.3.1697, fol.39B.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Iver Pedersen, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 14
2) Sidsel Cathrine Pedersdatter 11
3) Dorthe Sofie Pedersdatter 7
4) Peder Pedersen 5.
FM: morbror Peder Olufsen.

322 Karen Pedersdatter i Middelfart. 4.3.1697, fol.42B.
E: Søren Mikkelsen, købmand. B:
1) Mikkel Sørensen 20
2) Kirsten Sørensdatter 17
3) Anne Marie Sørensdatter 13
4) Sara Sørensdatter 11
5) Peder Sørensen 9
6) Inger Sørensdatter 5.
FM: morbror Søren Pedersen.

323 Abelone Olufsdatter i Middelfart. 5.3.1697, fol.51.
Boet blev fremvist af A:
1) søstersøn Oluf Olufsen.

324 Niels Hansen, smed i Middelfart. 13.4.1697, fol.52.
E: Anne Eriksdatter. LV: Rasmus Hansen, snedker. B:
1) Hans Nielsen 3.
FM: Oluf Hansen [Dammann], smed.
[Enken er i 1702 g.m. Hans Ottesen, se lbnr.356].

325 Maren Nielsdatter i Middelfart. 28.6.1697, fol.57.
E: [Morten] Sommer.
Arvinger angives ikke.

326 Knud Rasmussen i Middelfart. 9.8.1697, fol.57B.
E: Maren Pedersdatter Lund. LV: afdødes far Rasmus Nielsen. B:
1) Maren Knudsdatter 7.
FM: morbror Niels Pedersen Lund.

327 Mette Nielsdatter i Middelfart. 10.12.1697, fol.59B.
E: Steffen Mikkelsen. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Claus Hansen, fisker
2) søster Mette Nielsdatter.

328 Hans Poulsen Kraft i Middelfart. 13.12.1697, fol.60B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jacob Clausen Bloch.
Skifte efter første hustru 3.3.1694. B:
1) Gye Hansdatter 24
2) Margrethe Hansdatter 21
3) Poul Hansen 16
4) Maren Hansdatter 12
5) Mette Hansdatter 8.
FM:
1 Peder Thygesen Kraft
2 Anders Thygesen Kraft.

329 Karen Knudsdatter i Middelfart. 31.1.1698, fol.64B.
Enke efter Anders Mikkelsen, skifte 12.9.1694. B:
1) Mikkel Andersen 12.
FM: farbror Hans Mikkelsen i Skrillinge.
Desuden nævnes afdødes brordatter Mette Jacobsdatter.

330 Jørgen Knudsen Holst, [snedker] i Middelfart. 31.5.1698, fol.67B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Olufsen.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 7.3.1687 lbnr.288]. B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Hansen i Frederiksborg.
Afdøde døde 7.1.1698.

331 Peder Jørgensen, post i Middelfart. 2.9.1698, fol.68.
E: Abelone Jørgensdatter. LV: Jens Henriksen. A:
1) bror Jeppe Jørgensen i Odense
2) bror Thomas Jørgensen på Als
3) søster, død. 3B:
a Anders Nielsen i Brøndstrup
b Jørgen Nielsen, smed i Nørreby
c Rasmus Nielsen, smed i Lumby.

332 Anne Pedersdatter Schelde i Middelfart, der døde 6.7.1698, fol.71.
Enke.
Boet overdrages til afdødes mands søsterdatter Kirsten Pedersdatter.

333 Mads Nielsen i Middelfart. 19.1.1699, fol.72.
Enkemand. B:
1) Niels Madsen
2) Karen Madsdatter 30
3) Sidsel Madsdatter 26.
FM: Hans Andersen, fisker, g.m. afdødes søster Abelone Nielsdatter.

334 Else Nielsdatter i Middelfart. 12.4.1699, fol.72B.
E: Gøde Hansen. A:
0) forældre [Niels Nielsen Stenløse, præst i Gamborg, død 1653 og Sidsel]
1) søster i Odense g.m. Niels Væver
2) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Hans [Rasmussen Svendborg], kapellan i Hørup på Als, død [1660], uden børn
3) søster Anne Nielsdatter, begravet Vejlby 15.3.1668 g.m. Hans [Hansen] Aalborg, præst i Vejlby på Fyn, skifte Vends herred gejstlig 10.12.1685]. 6B:
a Niels Hansen, student
b Anne Hansdatter g.m. Anders [Andersen] Fugl, præst i Vejlby
c Margrethe Hansdatter
d Else Hansdatter i Assens
e Helvig Hansdatter i Assens
f Sofie Hansdatter i Assens
4) søster, død. 5B:
a Niels Olufsen, forpagter på Engelsholm
b Claus Olufsen, forrige forpagter på Wedellsborg
c Margrethe Olufsdatter i Ørslev
d Anne Olufsdatter, død var g.m. Hans Jørgensen på Sparretorn [i Føns sogn]. 1B:
1 en datter
e Maren Olufsdatter g.m. Henrik Hansen, forrige hollænder på Søndergård
5) søster Kirsten Nielsdatter i Vejlby, enke efter Sander Carstensen. LV: Laurids Falkersen Friis.
Afdøde døde 19.2.1699.

335 Bertram Ditlevsen, bødker i Middelfart. 17.4.1699, fol.82B.
E: Abelone Jørgensdatter. A:
1) bror [Joen Ditlevsen], død. 5B:
a Mette Joensdatter
b Karen Joensdatter
c Maren Joensdatter
d Margrethe Joensdatter
e Ditlev Joensen
2) søster Ellen Ditlevsdatter
3) Anneke Ditlevsdatter.

336 Anne Jørgensdatter i Middelfart. 27.4.1699, fol.86B.
Enke efter Christen Woller. A:
1) søster Anne Jørgensdatter g.m. Peer Nielsen, vognmand.

337 Mathias Bolt, borgmester i Middelfart. 17.7.1699, fol.88B.
E: Sybille Meinertsdatter Melhop. LV: Henrik Brandt, tolder. B:
1) Mathias Bolt 22
2) Marie Bolt 21
3) Christiane Bolt 20
4) Meinert Bolt 17
5) Anne Bolt 13
6) Hannibal Bolt 9.
FM:
1 farbror Søren Bolt, regimentskvartermester og postmester i Odense
2 morbror Jørgen Christian Meinertsen i Bogense
3 morbror Niels Meinertsen i Bogense
4 svoger Anders Pedersen, rådmand i Middelfart
5 Niels Pedersen Bom.

338 Henrik Tudsborg, skomager i Middelfart. 10.8.1699, fol.140B.
E: Anneke Enevoldsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Margrethe Henriksdatter 20
2) Johan Henriksen 18
3) Hans Henriksen 15
4) Lisbeth Margrethe Henriksdatter 13
5) Anneke Henriksdatter 10
6) bel Henriksdatter 7.
FM:
1 Peder Ebbesen
2 Niels Pedersen, fisker.

339 Hans Hansen, feldbereder i Middelfart. 11.8.1699, fol.146.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Sidsel Hansdatter 21
2) Anders Hansen 13
3) Karen Hansdatter 11
4) Maren Hansdatter 8.
FM: Oluf Nielsen, murer.

340 Anne Barbara Johansdatter Gosmann i Middelfart. 25.9.1699, fol.148.
E: Jeppe Hansen Juul, kirkeværge. B:
1) Elisabeth Ibsdatter Juul 7
2) Karen Ibsdatter Juul 6
3) Johan Gosmann Juul 5
4) Anne Ibsdatter Juul 4.
FM:
1 mors [halv]bror Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde
2 morbror Claus Johansen Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke.

341 Peder Olufsen i Middelfart. 20.11.1699, fol.161B.
E: Anne Hansdatter Juul. LV: Jeppe Hansen Juul. B:
1) Cathrine Pedersdatter 6
2) Hans Juul Pedersen 4
3) Mads Pedersen 3
4) Niels Lassen Pedersen 2
5) Petronelle Pedersdatter 8 uger.
FM: morfar Hans Ibsen Juul.

342 Abelone Olufsdatter i Middelfart. 19.5.1700, fol.193B.
E: Jacob Nielsen, skrædder. B:
1) Mette Jacobsdatter 18
2) Dorthe Jacobsdatter 14.
FM: morbror Oluf Olufsen.

343 Cecilie Cathrine Nielsdatter Bang i Middelfart. 12.7.1700, fol.194.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Jens Mikkelsen 9
2) Karen Mikkelsdatter 7
3) Mette Kirstine Mikkelsdatter 5
4) Niels Bang Mikkelsen 3
5) Hans Mikkelsen 2.
FM: Niels Pedersen Bager, overformynder.

344 Rasmus Hansen, hattemager i Middelfart. 15.7.1700, fol.202.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen, købmand. B:
1) Hans Rasmussen
2) Niels Rasmussen.
Arv efter afdødes bror Jørgen Hansen i Odense.
Afdøde døde 18.11.1698.

345 Anders Hansen i Middelfart. 7.1.1701, fol.208B.
E: Margrethe Poulsdatter. A:
1) moster Maren i Udby, der går rundt og tigger.

346 Anne Ulfsdatter i Middelfart. 7.1.1701, fol.209.
E: Anders Iversen. B:
1) Niels Andersen 28
2) Malene Andersdatter 22
3) Ellen Andersdatter 20
4) Anne Andersdatter 12.

347 Hans Rasmussen i Middelfart. 10.1.1701, fol.209B,
E: Dorthe Christoffersdatter. B:
1) Christine Hansdatter 8
2) Anne Cathrine Hansdatter 4
3) Maren Hansdatter 1.

348 Maren Gødesdatter i Middelfart. 10.1.1701, fol.210.
B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Nielsen, skrædder, på stedet
2) Else Nielsdatter.

349 Ingeborg Jacobsdatter i Middelfart. 10.1.1701, fol.210B.
E: Otto Johansen. B:
1) Anne Cathrine Ottesdatter 30.

350 Morten Sørensen i Middelfart. 26.4.1701, fol.211B.
E: Abelone Jørgensdatter. LV: Laurids Friis. A:
1) far Søren Nielsen, fisker.

351 Anne Rasmusdatter i Middelfart. 19.5.1701, fol.213.
E: Jens Sørensen Bredslev, skomager. B:
1) Søren Jensen 9.
Arv efter enkemandens far Søren Jørgensen, skifte 9.1.1689 lbnr.303 til B:
1) Cathrine Sørensdatter.

352 Anne Sørensdatter, ugift tjenestepige i Middelfart. 19.7.1701, fol.215B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Bjerre herred i Jylland.

353 Maren i Middelfart. 24.10.1701, fol.216.
Enke efter Jacob Mortensen. A:
1) bror Jørgen Gregersen i Kolding.

354 Oluf Nielsen, vognmand i Middelfart. 30.7.1701, fol.217.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Niels Olufsen, vognmand
2) Inger Olufsdatter g.m. Otto Jessen i Haderslev.

355 Maren Pedersdatter i Middelfart. 25.1.1702, fol.219B.
E: Oluf Olufsen. B:
1) Karen Olufsdatter 37, g.m. Oluf Mogensen, skomager
2) Kirsten Olufsdatter 35
3) Peder Olufsen 24.

356 Oluf Hansen Dammann, smed i Middelfart. 17.4.1702, fol.221.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Hans Olufsen Dammann 5
2) Niels Olufsen Dammann 2.
FM: farbror Hans Hansen Dammann.
Arv i boet efter Niels Hansen, smed, skifte13.4.1697 lbnr.324. E: Anne Eriksdatter nu g.m. Hans Ottesen. B:
1) Hans Nielsen.

357 Anne Pedersdatter Padeholm i Middelfart. 22.5.1702, fol.224.
Enke efter Rasmus Ibsen, byfoged, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Peder Rasmussen, byfoged, død E: Maren Nielsdatter Bang. LV: Morten Bang. B:
a Rasmus Pedersen 13.
FM: morbror Peder Nielsen Bang, købmand.
Registrering 12.12.1701.

358 Niels Pedersen Bruun, købmand i Middelfart. 22.5.1702, fol.228B.
E: Anne Nielsdatter Bang. LV: far Niels Bang. B:
1) Peder Nielsen Bruun 6
2) Hans Nielsen Bruun 4
3) Cathrine Margrethe Nielsdatter 2.
FM: Jørgen Jensen.

359 Niels Lassen Pedersen i Middelfart. 7.7.1702, fol.232BV.
A:
1) mor Anne Hansdatter Juul g.m. Herman Willer, købmand
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Olufsen, skifte 20.11.1699 lbnr.341
2) søster Cathrine Pedersdatter 9
3) bror Hans Juul Pedersen 7
4) bror Mads Pedersen 6
5) søster Petronelle Pedersdatter 4
6) halvsøster Cathrine Ludke Hermansdatter 1½.

360 Anne Pedersdatter Palle i Middelfart. 10.8.1702, fol.233B.
B:
1) søn, død. 1B:
a Jørgen Henriksen.

361 Abelone Jørgensdatter i Middelfart. 23.8.1702, fol.234.
Bertram Ditlevsen, [skifte 17.4.1699 lbnr.335]. A:
1) bror, død. 1B:
a Abelone Hansdatter.

362 Magdalene Carstensdatter Wolf i Middelfart. 26.3.1703, fol.235B.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Carsten Wolf Mikkelsen 5 uger.
Enkemandens første ægteskab med Cecilie Cathrine Nielsdatter Bang, skifte 12.7.1700 lbnr.343. Arv til børn.
Afdødes fædrene arv stod hos Oluf Farver, postmester i Nyborg og hos hendes svoger Søren Rasmussen i Nyborg.

363 Sidsel Olufsdatter i Middelfart. 29.3.1703, fol.238.
E: Iver Pedersen. B:
1) Sidsel Iversdatter 17
2) Dorthe Sofie Iversdatter 12
3) Peder Iversen11.
FM: Peder Ibsen, kræmmer.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Marie Olufsdatter
2 afdødes svoger David Joensen.

364 Karen Christensdatter i Middelfart. 22.5.1703, fol.242.
E: Søren Christensen, uvist hvor.
Første ægteskab med [Oluf Smed]. B:
1) Hans Olufsen, smed.
Andet ægteskab med [Hans Damman, skifte 24.6.1679 lbnr.254]. B:
2) Oluf Hansen Dammann, smed, [skifte 17.4.1702 lbnr.356]. E: Johanne Eriksdatter
3) Hans Hansen Dammann, kræmmer.

365 Jeppe Hansen Juul, købmand og kirkeværge i Middelfart. 18.6.1703, fol.244B.
E: Kirsten Mortensdatter Schelde. LV: Mikkel Jacobsen [Rørup], præst i Tanderup. B:
5) Anne Barbara Jepsdatter 3.
FM: mosters mand Christen Jørgensen, herredsfoged i Sunds herred.
Første ægteskab med [Anne Barbara Johansdatter Gosmann, skifte 25.9.1699 lbnr.340]. B:
1) Elisabeth Ibsdatter Juul 12
2) Karen Ibsdatter Juul 10
3) Johan Gosmann Juul 9
4) Anne Ibsdatter Juul 8.
FM:
1 mors [halv]bror Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde
2 morbror Claus Johansen Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke
3 Jørgen Frederiksen, præst i Nørre Åby og Indslev
4 Hans Hansen Baaring, købmand.
Desuden nævnes enkens mor Sofie Jørgensdatter, enke efter Morten Pedersen i Høje [i Lunde sogn].

366 Anne Nielsdatter i Middelfart. 27.8.1705, fol.268.
E: Hans Rasmussen, slagter. A:
1) Christen Lauridsen i Hem i Taulov-Nebel
2) Jørgen Mikkel Kaper i Fredericia.
Enkemandens første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, skifte 28.5.1688 lbnr.292. Arv til B:
1) Rasmus Hansen
2) Maren Hansdatter
3) Mette Hansdatter.

367 Hans Olufsen, smed i Middelfart. 27.7.1705, fol.270.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Hansen Baaring, købmand. A:
0) forældre [Oluf Smed] og Karen Christensdatter, skifte 22.5.1703 lbnr.364
Mors andet ægteskab med [Hans Damman, skifte 24.6.1679 lbnr.254]. B:
1) halvbror Oluf Hansen Dammann, smed, [skifte 17.4.1702 lbnr.356]. E: Johanne Eriksdatter nu g.m. Gregers [Hansen], smed. 2B:
a Hans Olufsen
b Niels Olufsen
2) Hans Hansen Dammann, kræmmer.

368 Karen Enevoldsdatter [Bang] i Middelfart. 15.12.1705, fol.273.
E: Borcher Eriksen.
Første ægteskab med [Peder Boyesen, skifte 5.2.1679 lbnr.251]. B:
1) Niels Pedersen, skipper
2) Enevold Pedersen, skipper i Fredericia, død. E: [Mette Poulsdatter], nu g.m. Mads Jerlevsen [Ammitsbøl], bager i Fredericia. 1B:
a Hans Enevoldsen
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen.

369 Claus Eriksen, farver i Middelfart. 17.11.1706, fol.275.
E: Birthe Frandsdatter.LV: Jørgen Jochumsen. B:
1) Erik Clausen 14
2) Lisbeth Kirstine Clausdatter 8
Johanne Clausdatter 5.
FM: Niels Bager.

370 Hans Hansen Juul i Middelfart. 16.6.1707, fol.278.
E: Margrete Steffensdatter. LV: Jørgen Jochumsen. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Anders Eriksen i Lundager
2) bror Peder Hansen i Lundager, død. 3B:
a Hans Pedersen
b Maren Pedersdatter
c Margrethe Pedersdatter.
Enkens første ægteskab med Peder Christensen, skifte 29.5.1685 lbnr.285. Arv til B:
1) Steffen Pedersen Bruun.
Registrering 22.1.1707.

371 Mette Pedersdatter i Middelfart. 21.1.1708, fol.282.
A:
1) søster g.m. Oluf Nielsen i Torup
2) søster, død, var g.m. Niels Christensen i Skrillinge. Hendes 3 børn: 1 søn og 2 døtre
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Otto Bødker i Harndrup
4) søster Anne Pedersdatter i Fløtterød, død. 4B:
a Niels Sørensen i Grarup
b Hans Nielsen i Højrup
c Sinne Nielsdatter i Bro
d Laurids Nielsen.
Afdøde, der blev kaldt Krogede Mette, død 18.1.1708.

372 Dines Skomager i Middelfart, der døde 30.6.1708, fol.283B.
E: Anne Marie Clausdatter.
Arvinger angives ikke.

373 Maren Christensdatter i Middelfart. 30.4.1708, fol.284.
E: Niels Pedersen Fjelsted. B:
1) Karen Nielsdatter 5 uger.
FM: mosters mand Hans Nielsen i Kolding.
Desuden nævnes afdødes mor Karen Sørensdatter i Kolding.

374 Maren Lauridsdatter i Middelfart. 30.5.1706, fol.286B.
E: Hans Hansen Kolding, færgemand. B:
1) Christine Hansdatter 21
2) Else Marie Hansdatter 14
3) Hans Hansen 11.
FM: Niels Pedersen, bager.

375 Rasmus Nielsen, korporal i Middelfart. 31.3.1706, fol.293.
Enkemand efter Maren Hansdatter, skifte 7.5.1705. B:
1) Karen Rasmusdatter
2) Hans Rasmussen, [skifte 10.1.1701 lbnr.347]. 3B:
a Christine Hansdatter 13
b Anne Cathrine Hansdatter 11
c Maren Hansdatter 7
3) Knud Rasmussen, [skifte 9.8.1697 lbnr.326] 1B:
a Maren Knudsdatter 15.
FM: Jacob Hansen, skrædder.

376 Laurids Falkersen Friis i Middelfart. 6.8.1706, fol.294.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Mikkel Jensen. B:
1) Anne Cathrine Friis 9
2) Knud Friis 4
3) Jacob Friis 9 mdr.
FM:
1 Iver Pedersen
2 Peder Nielsen, bedemand.

377 Niels Pedersen Bager, købmand og overformynder i Middelfart. 27.3.1708, fol.295B.
E: Karen Poulsdatter. B:
1) Poul Nielsen
2) Anne Marie Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter g.m. Peder Pedersen, toldforvalter
4) Peder Nielsen
5) Elias Nielsen 22, student
6) Karen Nielsdatter 19.

378 Kirsten Pedersdatter Aarø i Middelfart. 3.12.1708, fol.299B.
Enke. B:
1) Hans Pedersen Aarø
2) [Anders Pedersen], død. 3B:
a Maren Andersdatter
b Margrethe Andersdatter
c Laurids Andersen
3) Anne Pedersdatter g.m. Peder Thygesen Kraft
Arv i boet efter Jens Aarø.
Registreret 17.11.1708.

379 Maren Ibsdatter i Middelfart. 22.12.1708, fol.300B.
E: Lorents Ibsen.
Hendes B:
1) Jul Andersen 28.

380 Hans Rasmussen i Middelfart. 6.4.1709, fol.301.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 27.8.1705 lbnr.366. B:
Første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, [skifte 28.5.1688 lbnr.292]. B:
1) Rasmus Hansen, slagter, på stedet
2) Maren Hansdatter
3) Mette Hansdatter g.m. Enevold Corfitzen.

381 Maren Mortensdatter i Middelfart. 6.4.1709, fol.302.
E: Søren Nielsen, fisker. B:
1) Niels Sørensen
2) Margrethe Sørensdatter 26.

382 Johanne Eriksdatter i Middelfart. 16.4.1709, fol.302B.
E: Gregers Hansen, smed. B:
3) Anne Marie Gregersdatter 5
4) Karen Gregersdatter 7 uger.
Første ægteskab med [Oluf Hansen Dammann, skifte 17.4.1702 lbnr.356]. B:
1) Hans Olufsen 12
2) Niels Olufsen 9.
Arv i boet efter disse børns farmor Karen Christensdatter, skifte 22.5.1703 lbnr.364.

383 Anne Eriksdatter i Middelfart. 29.4.1709, fol.305.
Enke efter [Hans Ottesen].
Første ægteskab med Niels Hansen, smed, skifte 13.4.1697 lbnr.324. B:
1) Hans Nielsen.
FM: Hans Ibsen Jyde.

384 Abelone Nielsdatter i Middelfart. 27.5.1709, fol.308.
E: Hans Andersen Haahr.
Arvinger angives ikke.

385 Dorthe Knudsdatter i Middelfart. 19.6.1709, fol.308B.
E: Peder Pedersen, handskemager. B:
1) Knud Pedersen 32
2) Jørgen Pedersen 29.

386 Niels Iversen, skomager i Middelfart. 6.8.1709, fol.308B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Peder Nielsen, bedemand
2) Jacob Nielsen, skomagersvend, uvist hvor
3) Saxe Nielsen
4) Margrethe Nielsdatter g.m. Mathias Bolt, rådmand.
Registrering 30.4.1709.

387 Jacob Clausen Bloch, dansk skoleholder i Middelfart. 7.8.1709, fol.312B.
E: Maren Esbensdatter. LV: Jens Henriksen. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 11
2) Claus Jacobsen 9.
Registrering 19.6.1709.

388 Mette Mortensdatter i Middelfart. 5.10.1709, fol.313B.
E: Jeppe Pedersen Juul.
Af første ægteskab B:
1) Anne Frederiksdatter.
FM: morbror Hans Mortensen i Eskilstrup i Skovby sogn.

389 Laurids Saxesen, slagter i Middelfart. 6.2.1710, fol.315B.
E: Dorthe Steffensdatter. LV: Peder Rasmussen, købmand. A:
1) søster Dorthe Saxesdatter g.m. Henrik Olufsen, soldat i København.

390 Anne Cathrine Rasmusdatter i Middelfart. 10.71710, fol.316.
E: Jens Lauridsen Baaring. B:
1) Hans Jensen 10
2) Laurids Jensen 8
3) Rasmus Jensen 4.
FM: Peder Madsen.

391 Anne Hansdatter i Middelfart. 4.12.1710, fol.318B.
E: Jens Sørensen Bredslev, [skomager]. B:
1) Anne Ludbie Jensdatter 8
2) Anne Margrethe Jensdatter 4
3) Hans Jensen Bredslev 2.
Enkemandens første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 19.5.1701 lbnr.351. Arv til B:
1) Søren Jensen 18.

392 Jacob Lauridsen Friis i Middelfart. 30.12.1710, fol.324B.
A:
1) mor Margrethe Nielsdatter g.m. Mathias Bolt, rådmand
2) søster Anne Cathrine Friis 13
3) bror Knud Friis 8
4) halvbror Laurids Friis Mathiassen Bolt 4.
Afdødes far var Laurids Falkersen Friis, skifte 6.8.1706 lbnr.376.

393 Anne Nielsdatter i Middelfart. 1.1.1711, fol.325.
Enke efter Lauge Andersen (Lave Andersen). B:
1) Abelone Lauridsdatter 19
2) Anne Marie 14
3) Niels Jensen 7
4) Anders Laugesen 8 uger.
FM: Søren Nielsen.

394 Karen Hansdatter Høgh i Middelfart. 15.1.1711, fol.325B.
E: Peder Obsen, kræmmer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.11.1710.

395 Jørgen Pedersen, væver i Middelfart. 16.9.1712, fol.328.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Peder Jørgensen i Husby
2) Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Bolle
3) Karen Jørgensdatter g.m. Rasmus Slagter
4) Mikkel Jørgensen, soldat
5) Jørgen Jørgensen 19
6) Karen Jørgensdatter 14.


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1711-1729396


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.309-395