Erik Brejls hjemmeside

Start

Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1625-1814

[1625-1691]    [1695-1712]    [1711-1729]    [1728-1748]    [1748-1785]    [1785-1817]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1625-1691Protokollen 1625-1691 er resumeer af selve skiftet og indeholder ikke registrering og vurdering. Der henvises til skiftebrevet med samme nummer som resumeet.
Pakken: Dokumenter til skifteprotokollen 1643-1775 er ikke på nettet.


1 Peder Kjær i Middelfart. 22.7.1625, fol.1, no.1, 7, 13.
E: Anne.
1) Peder Pedersen Kjær
2) Laurids Pedersen Kjær
og flere umyndige børn.

2 Keloff i Middelfart. 27.7.1625, fol.1 no.2.
E: Rasmus Bødker.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

3 Påmindelse i Middelfart. 3.8.1625, fol.1B, no.3.
Byrådet var ude hos nogle personer, hvis navne ikke angives, med påbud om at møde mere flittigere op til kirkegang og alterets sakramente under trussel om straf.

4 Anders Sørensen i Middelfart. 10.3.1626, fol.2, no.4.
E:Maren Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

5 Peder Jensen Schielde i Middelfart. 12.7.1626, fol.2, no.5, 9.
E: Anne. B:
1) Jens Pedersen
2) Rasmus Pedersen
3) Inger Pedersdatter
4) Dorthe Pedersdatter.
FM:
1 farbror Hans Jensen
2 morbror Niels Kjeldsen i Vistorp.

6 Margrethe Jepsdatter i Middelfart. 10.7.1626, fol.2B, no.6, 31.
Enke efter Peder. B:
1) Jeppe Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Dorthe Pedersdatter.
FM: Mads Sørensen, glarmester og byfoged.

7 Hans Ibsen, rådmand i Middelfart. 4.12.1626, fol.3, no.8
E: Bodil. B:
1) en datter g.m. Niels Pedersen, skriver
2) en datter g.m. Knud Jensen Bull.

8 Maren Fostermoder i Middelfart. 19.2.1627, fol.3B, no.10.
E: Jørgen Hansen. A:
1) bror Mars Pedersen i Båring
2) søster g.m. Oluf Pedersen i Vejrup.

9 Peder Farsen i Middelfart. 2.5.1627, fol.3B, no.11.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Mads Gregersen, der ægter enken. B:
1) Oluf Pedersen
2) Kirsten Pedersdatter.

10 Jesper Kræmmer i Middelfart. 4.5.1627, fol.4, no.12, 28.
B:
1) Peder Jespersen
2) Maren Jespersdatter.

11 Hustru i Middelfart. 26.7.1627, fol.4, no.14.
E: Jørgen Thuesen. B:
1) Jens Jørgensen
2) Hans Jørgensen
3) Karen Jørgensdatter.

12 Peder Pallesen i Middelfart. 1.1.1630, fol.4B, no.15.
E: Ingeborg.
Af første ægteskab efterlades 2 sønner og en datter.
FM: morbror Bendix Smed.

13 Poul Hattemager og hustru i Middelfart. 30.1.1630, fol.5, no.16.
Afdøde mands bror Claus Hattemager berettede, at der ingen livsarvinger fandtes.

14 Niels [Madsen] Rybjerg, præst i Middelfart og Kavslunde. 9.2.1630, fol.5, no.17.
E: Sidsel [Jespersdatter]. LV: Søren Nielsen Glud, successor i Middelfart og Kavslunde, der ægter enken, der døde, før dette skifte. B:
1) Mads Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Ejler Nielsen
4) Maren Nielsdatter
5) Birgitte Nielsdatter
6) Anne Nielsdatter.
FM: født værge Mads Nielsen, [rådmand] i Odense.
[Afdøde mand blev begravet 10.10.1628].

15 Niels Pedersen i Middelfart. 23.2.1630, fol.5B, no.18, 28, 46.
E: Inger. B:
6) Hans Nielsen
7) Anne Nielsdatter.
Niels Pedersens børn af tidligere ægteskab(er) B:
1) Peder Nielsen
2) Sidsel Nielsdatter
3) Margrethe Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter
5) Dorthe Nielsdatter.
FM: Jørgen West.
Enkens første ægteskab med Steffen Steffensen. Arv til B:
1) Jacob Steffensen
2) Steffen Steffensen
3) en datter g.m. Mikkel Clemensen
4) Hans Steffensen
5) Søren Steffensen, død. Hans børn.
Enken har arv efter sin bror Hans Jepsen.

16 Poul Jørgensen, søn af Jørgen Poulsen, skomager og Gertrud Poulsdatter i Middelfart. 3.4.1630, fol.6, no.19.
Arving efter Poul Jørgensen. A:
1) morfar Mikkel Snedker.
Arvinger efter Gertrud Poulsdatter B:
1) Clemen Sørensen i Hjærup [i Kerte sogn]
2) Dorthe Sørensdatter i Viby
3) Søren Clemensen i Hjærup.

17 Jørgen Knudsen, skrædder i Middelfart. 7.4.1630, fol.6B, no.20.
Enkemand. B:
1) Knud Jørgensen
2) Birgitte Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Mads Knudsen
2 farbror Niels Knudsen.

18 Påmindelse i Middelfart. 10.4.1630, fol.6B, no.21
De to overformynderne Jørgen West og Laurids Pedersen var ude hos nogle forældre, hvis navne ikke angives, med påbud om at møde mere flittigt op til kirkegang og alterets sakramente og om at sende deres børn i skole, under trussel om straf.

19 Niels Ibsen i Middelfart. 19.5.1630, fol.7B, no.22, 24.
Enkemand. B:
1) Margrethe Nielsdatter.
FM:
1 farbror Rasmus Ibsen Gudum i Ribe
2 morbror Niels Pedersen i Kolding.
Desuden nævnes barnets oldefar Peder Knudsen i Kolding.

20 Mette i Middelfart. 20.5.1630, fol.8, no.23.
E: Hans Teusen. B:
1) Hans Hansen.
FM: født værge Mourids Andersen.

21 Karen Madsdatter i Middelfart. 20.10.1630, fol.9, no.25, 168A.
E: Jeppe Hansen Bjerg. B:
1) Mads Ibsen
2) Anne Ibsdatter.
FM: Anders [Nielsen] Bjerg.

22 Niels Meyer, byfoged i Middelfart. 13.12.1630, fol.9B, no.26.
E: Kirsten.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Niels Bloch. Arv til deres børn, hvis navne ikke angives.

23 Jens Sørensen i Middelfart. 2.3.1631, fol.10, no.27.
E: Margrethe Steffensdatter. LV: Jørgen West. A:
1) mor Karen, enke efter Søren
2) bror Rasmus Sørensen
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Knud Jørgensen
4) søster Marie Sørensdatter g.m. Laurids Andersen i Østrup.

24 Bang i Middelfart. 30.6.1632, fol.14B, no.29.
E: Birgitte. B:
1) Oluf Bang
2) Else Bang.

25 Peder Jensen, rådmand og byfoged i Middelfart. 11.7.1632, fol.15, no.30.
B:
1) Jens Pedersen i Rudkøbing
2) Poul Pedersen, død. Hans 2 børn
3) Karen Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen.

26 Karen Lauridsdatter i Middelfart. 28.9.1632, fol.16 no.32.
E: Knud Mortensen. B:
1) Mikkel Knudsen
2) Morten Knudsen.

27 Hans Pedersen i Middelfart. 1.5.1633, side 17, no.33.
B:
1)Jeppe Hansen.
FM:
1 farbror Jens Pedersen
2 morbror Søren Nielsen, fisker.

28 Peder Gregersen i Middelfart. 1.5.1633, side 17, no.34
Arvingerne, hvis navne ikke angives, deler selv.

29 Mads Jørgensen i Middelfart. 21.10.1633, side 18, no.35.
E: Maren. LV: Laurids Pedersen, byskriver.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Madsen.

30 Christen Pedersen i Middelfart. 27.12.1633, side 18, no.36.
Arvinger angives ikke.

31 Henrik Lüchow, rådmand i Middelfart. 15.3.1634, side 19, no.37.
B:
1) Olu f Henriksen
2) Kirsten Henriksdatter g.m. Jens Lauridsen.

32 Iver Ibsen Fænø i Middelfart. 2.4.1634, side 20, no.38.
E: Karen Frandsdatter. A:
1) Ancher Nielsen på Fænø
2) Rasmus Nielsen i Skrillinge
3) Hans Lauridsen i Båring
4) Rasmus Andersen
5) Niels Andersen.

33 Christen Hansen, skomager i Middelfart. 25.9.1634, side 20, no.39.
E: Mette. LV: Jørgen Knudsen i Kolding. B:
1) Hans Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Bro [i Brenderup sogn]
3) Maren Christensdatter
4) Inger Christensdatter.

34 Anne Jensdatter i Middelfart. 1.4.1635, fol.20B, no.40.
E: Peder Bødker. A:
1) Morten Hensen i Hoved på Sjælland’
2) Laurids Hansen Hatt i Stovby, død. 3B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen i Stovby
b Anne Lauridsdatter g.m. Hans Teusen i Middelfart
c Maren Lauridsdatter i Østrup.

35 Kirsten Rasmusdatter i Middelfart. 31.7.1635, fol.21, no.41.
E: Niels Andersen. B:
1) Anders Nielsen.
FM:
1 morbror Christen Rasmussen
2 morbror Hans Rasmussen.

36 Peder Nielsen, kræmmer i Middelfart. 5.8.1635, fol.21, no.41A.
Arvinger angives ikke.

37 Hustru i Middelfart. 27.8.1635, fol.21, no.42.
E: Jens Hansen Sejberg. B:
1) Niels Jensen, i udlandet
2) Niels Jensen
3) Rasmus Jensen
4) Morten Jensen
5) Peder Jensen
6) Birgitte Jensdatter.

38 Anne Poulsdatter i Middelfart. 8.12.1635, fol.21B, no.43.
Arvinger angives ikke.

39 Mette i Middelfart. 21.7.1636, fol.21B, no.44.
E: Jeppe Hansen Juul. B:
1) Mette Jepsdatter.
FM: Hans Aufdiener, rådmand.

40 Maren Olufsdatter i Middelfart. 4.8.1636, fol.22, no.45.
E: Laurids Pedersen. A:
1) Hans Rasmussen i Ørslev
2) Gertrud Jensdatter g.m. Peder Hansen i Ålsbo [Rørup sogn]
3) arving g.m. Erik Nielsen i Gelbjerg [i Balslev sogn]
4) arving g.m. Anders Clausen i Gadstrup [i Nørre Åby sogn]
5) Maren Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Ørslev
6) Maren Hansdatter g.m. Anders Christoffersen i Nyborg
7) Birgitte Hansdatter
8) Oluf Lauridsen på Sjælland ved Hans Rasmussen
9) Anne Andersdatter
10) Birgitte Andersdatter
11) Karen Andersdatter g.m. Jens Olufsen i Kerte.

41 Pernille Pedersdatter i Middelfart. 21.11.1637, fol.24, no.47.
E: Poul Mikkelsen, skrædder. B:
1) Mikkel Poulsen.

42 Jeppe Hansen i Middelfart. 19.3.1638, fol.24B, no.48.
E: Anne. LV: Hans Aufdiener, rådmand. B:
4) Hans Jepsen.
FM: Hans Thøgersen.
[Af første] ægteskab] B:
1) Karen Jepsdatter g.m. Niels Nielsen.
[Andet] ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 20.10.1630 lbnr.21]. B:
2) Mads Jepsen
3) Anne Jepsdatter.
FM: Anders Nielsen Bjerg.

43 Peder Skammelsen i Middelfart. 20.6.1638, fol.25, no.49.
Arvinger angives ikke.

44 Hans Paaske i Middelfart. 25.6.1638, fol.25, no.50.
Arvinger angives ikke.

45 Claus Clausen, hattemager i Middelfart. 17.8.1638, fol.25, no.51, 89.
E: Magdalene Jacobsdatter. LV: Hans Nielsen, hattemager, der ægter enken. B:
1) Poul Clausen
2) Jacob Clausen.
(Afdøde kaldes i lbnr.51 for Claus Hansen).

46 Ursula i Middelfart. 24.9.1638, fol.25B, no.52.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Peder Rasmussen
2) Niels Rasmussen
3) Kirsten Rasmusdatter
4) Margrethe Rasmusdatter.
FM: farbror, hvis navn ikke angives.

47 Knud [Thygesen], skomager i Middelfart. 30.10.1638, fol.26, no.53.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Peder Christensen. B:
1) Thyge Knudsen
2) Gertrud Knudsdatter.
FM: født værge Peder Thygesen.

48 Hans Væver i Middelfart. 18.12.1638, fol.26, no.54.
Arvinger angives ikke.

49 Mette Jacobsdatter i Middelfart. 15.2.1639, fol.26B, no.55.
E: Søren Mortensen. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: Enevold Jørgensen.
Arv i boet efter afdødes forældre Jacob Sørensen og Mette Jacobsdatter.

50 Anne i Middelfart. 16.2.1639, fol.26B, no.56.
E: Enevold Jørgensen. B:
1) Abelone Enevoldsdatter.
FM: Søren Mortensen.

51 Birgitte i Middelfart. 27.4.1639, fol.27, no.57.
Enke efter Bang, [skifte 30.6.1632 lbnr.24].
Arvinger angives ikke.

52 Mette i Middelfart. 28.5.1639, fol.27, no.58.
Enke efter Christen Hansen, [skifte 25.9.1634 lbnr.33]. B:
1) Hans Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Bro [i Brenderup sogn].
3) Maren Christensdatter
4) Inger Christensdatter.
FM: Jørgen Knudsen i Kolding.

53 Karen Frandsdatter i Middelfart. 28.5.1639, fol.27B, no.59.
Enke efter [Iver Ibsen Fænø, skifte 2.4.1634 lbnr.32]. A:
1) Peder [Olufsen Bang], præst i Brændekilde og Bellinge
2) Hans Møller i Gammelby
3) Niels Griis i Ulstrup, bror til arving 2)
4) Adam Griis i Ulstrup, bror til arving 2)
5) Thyge Henningsen i Ulstrup
6) Maren, Poul Kjærs datter
7) Karen, Poul Kjærs datter.

54 Hustru i Middelfart. 30.7.1639, fol.28, no.60.
E: Christen Jensen Møller. B:
1) Anne Christensdatter
2) Mette Christensdatter.
FM: morbror Jørgen Pedersen på Sandholt.

55 Søren Berntsen i Middelfart. 31.12.1639, fol.28B, no.61.
Arvinger angives ikke efter den borteblevne Søren Berntsen.

56 Henrik Lauridsen, klejnsmed i Middelfart. 21.4.1640, fol.29, no.62.
E: Ingeborg. B:
1) Maren Henriksdatter.
FM: morbror Oluf Hansen, spillemand.

57 Karen Hermansdatter i Middelfart. 26.4.1640, fol.29B, no.63.
Arvinger angives ikke.

58 Oluf Hansen, spillemand i Middelfart. 29.5.1640, fol.29B, no.64.
Arvinger angives.
Afdøde døde 7.5.1640.

59 Maren Poulsdatter i Middelfart. 25.7.1640, fol.30, no.65.
E: Søren Clemensen.
Hendes B:
1) Karen Nielsdatter.

60 Hans Olufsen Dyhr i Middelfart. 18.12.1640, fol.30B, no.66.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.89).

61 Maren Rasmusses i Middelfart. 13.1.1641, fol.30B, no.67.
Arvinger angives ikke.

62 Søren Clemensen, bortebleven fra Middelfart. 16.2.1641, fol.31, no.68.
E: Maren. A:
1) far Clemen Sørensen i Hjarup.

63 Jørgen Madsen i Middelfart. 11.5.1641, fol.31, no.69.
Arvinger angives ikke.

64 Hustru i Middelfart. 2.6.1641, fol.31B, no.70, 75.
E: Anders Madsen, skinder.
1) Mads Andersen

65 Karen Madsdatter i Middelfart. 7.6.1641, fol.31B, no.71.
Afdøde boede hos sin svigersøn Laurids Knudsen Møller.
(Sml. lbnr.138).

66 Niels Ulf i Middelfart. 30.6.1641, fol.31B, no.72.
Ved skiftet var til stede B:
1) Ditlev Skomager.

67 Laurids Jørgensen i Middelfart. 22.9.1641, fol.31B, no.73.
Arvinger angives ikke.

68 Jens Madsen i Middelfart. 30.9.1641, fol.32, no.74.
E: Karen.
Ved skiftet var til stede B:
1) Mads Jensen
2) Rasmus Jensen.

69 Mads Sørensen, rådmand i Middelfart. 8.3.1642, fol.32, no.76, 84.
E: Karen. LV: Peder Lauridsen.
Første ægteskab med Inger Hansdatter. B:
1) Søren Madsen
2) Kirsten Madsdatter
3) Anne Madsdatter.
FM:
1 morbror Gøde Hansen i Agernæs, præst [i Krogsbølle]
2 morbror Ejler Hansen i Odense
3 morbror Niels Hansen på Hønskov [i Thyregod sogn].
Enkens første ægteskab med Godske Hansen på Fænø. Arv til B:
1) Niels Godskesen
2) Anne Godskesdatter.

70 Anders Frandsen, smed i Middelfart. 21.3.1642, fol.32B, no.78.
E: Kirsten. B:
1) Niels Andersen, smed
2) Maren Andersdatter.

71 Mads Skinder og hustru i Middelfart. 12.7.1642, fol.32B, no.79.
B:
1) Søren Madsen.

72 Hans Hansen, fisker i Middelfart. 17.8.1642, fol.32B, no.80.
Arvinger angives ikke.

73 Arent Hattemager i Middelfart. 17.8.1642, fol.32B, no.81.
Arvinger angives ikke.

74 Mads Andersen i Middelfart. 27.8.1642, fol.33, uden nummer.
E: Anne Hansdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

75 Laurids Ryberg i Middelfart. 9.9.1642, fol.33, no.82.
Arvinger angives ikke.

76 Peder Clausen i Middelfart. 29.9.1642, fol.33, no.83.
Arvinger angives ikke.
(Se lbnr.95).

77 Karen Paaskes i Middelfart. 17.1.1643, fol.34B, no.85.
Arvinger angives ikke.

78 Henrik Møller i Middelfart. (dag mangler i) februar 1643, fol.34B, no.86.
E: [Karen].
Arvinger angives ikke.

79 Hans Borchenfeldt i Middelfart. 10.3.1643, fol.34B, no.87.
Arvinger angives ikke.

80 Oluf Skolemester i Middelfart. 24.3.1643, fol.34B, no.88.
Arvinger angives ikke.

81 Peder Anchersen i Middelfart. 12.4.1643, no.89, 99.
E: Bodil Mikkelsdatter. B:
1) Mette Pedersdatter.

82 Søren Olufsen, skomager i Middelfart. 5.6.1643, fol.35, no.90.
Arvinger angives ikke.

83 Kirsten Dyhrs i Middelfart. 10.6.1643, fol.35, no.91, 98.
A:
0) far [Hans Olufsen Dyhr, skifte 18.12.1640 lbnr.60]
1) bror Jørgen Hansen murer ved Trøjborg
2) søster Anne Hansdatter.

84 Søren Skomager i Middelfart. 17.6.1643, fol.35, no.92.
E: Karen.
Arvi boet til enkens børn af hendes første ægteskab.

85 Hustru i Middelfart. 21.6.1643, fol.35B, no.93.
Arvinger angives ikke.

86 Didrik Steenberg i Middelfart. 8.7.1643, fol.36, no.94.
E: Anne. B:
1) en søn 15
2) Cathrine Didriksdatter 14
3) Jacob Didriksen 9.

87 Hans Thomsen i Middelfart. 13.7.1643, fol.36B, no.95.
Arvinger angives ikke.

88 Søren Mortensen i Middelfart. 17.7.1643, fol.36B, no.96.
E: Anne. B:
2) Lene Sørensdatter
3) Inger Sørensdatter.
FM:
1 Peder Lauridsen
2 Niels Jensen Juul.
Første ægteskab med [Mette Jacobsdatter i Middelfart. 15.2.1639 lbnr.49]. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: Enevold Jørgensen.

89 Knud Olufsen i Middelfart. 28.8.1643, no.100, 101.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Peder Knudsen
2) Oluf Knudsen
3) Mads Knudsen
4) Bodil Knudsdatter
5) Karen Knudsdatter.
FM: Mads Jensen.

90 Dorthe Nielsdatter i Middelfart. 2.10.1643, fol.39, no.102.
E: Jørgen Madsen.
Arvinger angives ikke.

91 Niels Jensen, skomager i Middelfart. 26.1.1644, fol.39, no.103, 106.
E: Helvig Gertsdatter. B:
1) Jens Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Inger Nielsdatter
4) Gertrud Nielsdatter.

92 Niels Møller i Middelfart. 11.5.1644, fol.39, no.104.
E: Maren. LV: Laurids Pedersen, forrige byfoged. A:
1) Lucretia Ibsdatter.

93 Hustru i Middelfart. 5.6.1644, fol.39B, no.105.
E: Niels Jensen, byskriver.
Arvinger angives ikke.

94 Anders Krag i Middelfart. 26.7.1644, fol.39B.
Arvinger angives ikke.

95 Johanne i Middelfart. 11.10.1644, fol.39B, no.108, 110.
Enke efter Peder Clausen, [skifte 29.9.1642 lbnr.76]. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) en datter, der er død ved nyt værgemål 11.3.1650.
FM:
1 farbror Oluf Clausen
2) morbror Hans Rasmussen, møller.

96 Maren i Middelfart. 14.10.1644, fol.40, no.109.
Enke efter Niels Møller, [skifte 11.5.1644 lbnr.92]. A:
1) bror Henrik Jensen i Over Bjergby
2) søster Kirsten Lauridsdatter. LV, (måske mand): Laurids Pedersen i Bro
3) søster Karen Lauridsdatter LV, [måske mand): Anders Hansen i Søllested.

97 Karen i Middelfart. 28.10.1644, fol.40, no.111.
Enke efter Henrik Møller. [skifte februar 1643 lbnr.78
Arvinger angives ikke.

98 Christen Madsen i Middelfart. 6.11.1645, fol.40B, no.112.
Arvinger angives ikke.

99 Karen i Middelfart. 27.11.1644, fol.40B, no.113, 142.
Enke efter Henrik. B:
1) Maren Henriksdatter
2) Birgitte Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter.
FM:
1 Anders Mikkelsen
2 Jørgen Lauridsen, der 13.2.1650 afløses af Peder Knudsen.

100 Hans Rasmussen Møller i Middelfart. 18.12.1644, fol.40B, no.114.
Arvinger angives ikke.

101 Maren Borchersdatter i Middelfart. 2.1.1645, fol.40B, no.115.
Arvinger angives ikke.

102 Maren Steffensdatter i Middelfart. 9.1.1645, fol.41, no.116.
E: Niels Jensen Juul.
Arvinger angives ikke.

103 Hustru i Middelfart. 17.1.1645, fol.41, no.117.
E: Hans Sørensen Jyde.
Af første ægteskab B:
1) Mette Lauridsdatter.
FM: Jens Sørensen.

104 Karen i Middelfart. 23.1.1645, fol.41, no.118.
Enke efter en skomager.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Christensen, vægter.

105 Jørgen Riber i Middelfart. 27.1.1645, fol.41B.
E: Karen. A:
1) søstersøn Hans Rasmussen, bødker.

106 Hans Nielsen og hustru Anne i Middelfart. 15.2.1645, fol.41B, no.120.
B:
1) Anders Hansen
2) Abelone Hansdatter
3) Bente Hansdatter.
FM:
1 farbror Erland Nielsen i Kørup
2 Gotfred Jensen i Kørup.

107 Margrethe Jensdatter i Middelfart. 3.3.1645, fol.41B, no.121.
E: Hans Nielsen. B:
1) Bodil Knudsdatter
2) Karen Knudsdatter.
FM:
1 Mads Jensen
2 Peder Knudsen.

108 Peder Ebbesen i Middelfart. 29.3.1645, fol.41B, 121A, 134.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Peder Nielsen [Bro], der ægter enken. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Søren Pedersen
3) Ebbe Pedersen.

109 [Magdalene Jacobsdatter] i Middelfart. 6.5.1645, fol.42, no.122.
E: Hans Nielsen, hattemager. B:
3) Claus Hansen.
Første ægteskab med [Claus Clausen, hattemager, skifte 17.8.1638 lbnr.45]. B:
1) Poul Clausen
2) Jacob Clausen.
FM: Laurids Thygesen.

110 Søren Nielsen i Middelfart. 20.5.1645, fol.42, no.122A.
Arvinger angives ikke.

111 Christen Rasmussen, skomager i Middelfart. 12.5.1645, fol.42, no.123.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Karen Christensdatter
2) Maren Christensdatter
3) Johanne Christensdatter
4) Anne Christensdatter.
FM: Hans Christensen.

112 Hans Pedersen og hustru i Middelfart. 2.6.1645, fol.42, no.124.
B:
1) Peder Hansen
2) Jens Hansen
3) Iver Hansen
4) Niels Hansen
5) Søren Hansen.

113 Hustru i Middelfart. 1.9.1645, fol.42, no.124A.
E: Niels Knudsen.
Afdøde efterlader 5 børn, hvis navne ikke angives.

114 Niels Jensen, byskriver i Middelfart. 8.7.1645, fol.42B, no.125, 128
Enkemand. B:
1) Bodil Nielsdatter
2) Margrethe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter
4) Sidsel Nielsdatter
5) Niels Nielsen.
FM: Hans Hattemager.

115 Niels Kindstrup i Middelfart. 23.2.1646, fol.42B, no.126.
Arvinger angives ikke.

116 Magdalene Hansdatter i Middelfart. 26.2.1646, fol.42B, no.127.
E: Jacob Andersen. B:
1) Inger Jacobsdatter.

117 Henrik Sørensen og hustru Karen Madsdatter i Middelfart. 9.7.1646, fol.42B, no.128A.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

118 Anders Nielsen Bjerg, byfoged i Middelfart. 9.9.1646, fol.43, no.129.
E: Karen Hansdatter.
Arvingerne har givet fuldmagt til Borcher Nielsen i Skåne.

119 Peder Nielsen i Middelfart. 21.5.1646, fol.43, no.129A.
E: Maren. B:
1) Niels Pedersen
2) Abelone Pedersdatter
3) Dorthe Pedersdatter
4) Gertrud Pedersdatter.

120 Niels Christensen i Middelfart. 1.12.1646, fol.43, no.130.
E: Else Madsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Svend Pedersen.

121 Rasmus Poulsen i Middelfart. 3.12.1646, fol.43, no.130A.
E: Anne. B:
1) Poul Rasmussen
2) Gertrud Rasmusdatter
3) Karen Rasmusdatter.

122 Magdalene Nielsdatter i Middelfart. 22.2.1647, fol.43, no.131.
E: Jesper Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

123 Karen Thygesdatter i Middelfart. 22.3.1647, fol.43, no.131A.
E: Rasmus Sørensen.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.
(Sml. lbnr.257).

124 Mette Madsdatter i Middelfart. 23.4.1647, fol.43B, no.132.
E: Hans Madsen, smed.
Afdøde efterlader børn og børnebørn.

125 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 31.8.1647, fol.43B, no.133.
E: Laurids Thygesen. B:
1) Thyge Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Karen Lauridsdatter
4) Anne Lauridsdatter.

126 Rasmus Clemensen, bødker i Middelfart. 27.3.1648, fol.44, no.135.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Anders Jørgensen på Favrskov. B:
1) Clemen Rasmussen
2) Jørgen Rasmussen
3) Rasmus Rasmussen
4) Hans Rasmussen.

127 Hustru i Middelfart. 18.4.1648, fol.44, no.136.
E: Niels Rasmussen. A:
1) Maren Sørensdatter
2) Bodil Sørensdatter.

128 Lisbeth i Middelfart. 1.6.1648, fol.44, no.137.
Enke efter Mads Hansen.
Arvinger angives ikke.

129 Poul Hansen, smed i Middelfart. 5.6.1648, fol.44, no.137A, 138, 139.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Anders Thomsen. B:
1) Hans Poulsen
2) Claus Poulsen.
FM: Mads Sørensen.

130 Hustru i Middelfart. Uden dato, genoptaget 17.3.1656, fol.45, no.140, 169.
E: Jeppe Pedersen. B:
1) Peder Ibsen
2) Maren Ibsdatter
3) Anneke Ibsdatter
4) Karen Ibsdatter
5) Anne Ibsdatter.
FM: Lorents Clausen.

131 Karen [Hansdatter] i Middelfart. 1.4.1650, fol.45B, no.143.
Enke efter [Anders Nielsen] Bjerg, [skifte 9.9.1646 lbnr.118].
Arvinger angives ikke.

132 Niels Sørensen, glarmester i Middelfart. 1.7.1650, fol.45B, no.144.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Anders Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Margrethe Nielsdatter.

133 Hans Hansen, fisker i Middelfart. 22.7.1650, fol.46, no.145.
Enkemand efter Anne Andersdatter. B:
1) Hans Hansen
2) Abelone Hansdatter
3) Maren Hansdatter.

134 Hans Nielsen i Middelfart. 21.12.1650, fol.46, no.145A.
A:
1) mor Inger. LV: Søren Pedersen,
der fordeler arven til afdødes søskende og søskendes børn.
(Sml. lbnr.15).

135 Laurids Pedersen, byfoged i Middelfart. 20.1.1651, fol.46, no.146.
Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Jensen Juul. B:
1) Peder Lauridsen.
FM: Jeppe Pedersen.

136 Thomas Eriksen, bager i Middelfart. 23.1.1651, fol.46B, no.147.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

137 Hr. Niels Christensen Gødstrup i Middelfart. 18.11.1651, fol.46B, no.148.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Henrik Pedersen, der ægter enken. B:
1) Christen Nielsen
2) Mathias Nielsen
3) Karen Nielsdatter
4) Anne Nielsdatter.
FM:
1 Morten Poulsen
2 Oluf Jensen Wolder.
[Afdøde havde muligvis været præst i Verst og Bække].

138 Margrethe Christensdatter i Middelfart. 27.9.1652, fol.47, no.149.
E: Laurids Knudsen, møller. B:
1) Dorthe Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter.
FM: Peder Lauridsen.

139 Hans Lauridsen i Middelfart. 11.11.1652, fol.47, no.150.
Enkemand. B:
1) Peder Hansen
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Balslev.

140 Sidsel Knudsdatter i Middelfart. 7.2.1653, fol.47, no.151.
E: Peder Nielsen Bro.
Første ægteskab med [Peder Ebbesen, skifte 29.3.1645 lbnr.108]. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Søren Pedersen
3) Ebbe Pedersen.
FM:
1 Hans Hansen
2 Morten Pedersen Bonde.

141 Svend Pedersen, tolder og rådmand i Middelfart. 15.2.1653, fol.47B, no.152.
Enkemand efter Inger Christensdatter. B:
1) Hans Svendsen.
FM: Peder Lauridsen.

142 Laurids Knudsen, møller i Middelfart. 3.5.1653, fol.48, no.153.
E: Mette Ibsdatter. LV: far Jeppe Hansen Juul.
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 27.9.1652 lbnr.138]. B:
1) Dorthe Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter.
FM: Peder Lauridsen, rådmand.

143 Maren Jensdatter i Middelfart. 26.3.1653, fol.48, no.154.
E: Anders Ibsen. B:
1) Jeppe Andersen
2) Rasmus Andersen
3) Anne Andersdatter
4) Karen Andersdatter.
FM: morfar Jens Hansen.

144 Birgitte i Middelfart. 16.6.1653, fol.48, no.155.
Enke efter Thomas Koch. B:
1) Christen Thomsen
2) datter, død. 1B:
a Niels Madsen
3) datter, død. 1B:
a Karen Hansdatter.
(Muligvis er der kun en datter der har børn af to ægteskaber).

145 Anne Sørensdatter i Middelfart. 10.10.1653, fol.48B, no.156.
E: Peder Knudsen. B:
1) Søren Pedersen.
FM: Hans Nielsen.

146 Niels Pedersen i Middelfart. 28.1.1654, fol.48B, no.157.
E: Karen Poulsdatter. LV: Oluf Jensen, møller. B:
1) Poul Nielsen.
FM: Peder Terkildsen.

147 Jens Lauridsen, færgemand i Middelfart. 18.5.1654, fol.49, no.158.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Terkildsen. B:
1) Sidsel Jensdatter.
FM: Steffen Steffensen.

148 Hans Andersen i Middelfart. 17.7.1654, fol.49, no.159.
E: Anne Bendixdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Bendix Hansen
2) Anders Hansen
3) Jørgen Hansen.
FM:
1 Rasmus Andersen, skrædder
2 Jørgen Nielsen Asperup.

149 Jens Nielsen [Ore], kapellan i Middelfart og Kavslunde. 7.8.1654, fol.49B, no.160.
E: Ingeborg [Johansdatter] Monrad. LV: [successor] Poul Sørensen [Vejle], der ægter enken. B:
1) Kirsten Jensdatter.
FM: Hans Poulsen.

150 Iver Hansen Koch i Middelfart. 10.2.1655, fol.50, no.161.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Eriksen, der ægter enken. B:
1) Birgitte Iversdatter.
FM: Jørgen Lauridsen.

151 Oluf Jensen i Middelfart. 14.2.1655, fol.50B, no.162.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mads Christensen, der ægter enken. B:
1) Else Olufsdatter.
FM: farfar Jens Pedersen.
Arv i boet efter afdødes mor Else Olufsdatter.

152 Maren Hansdatter i Middelfart. 28.2.1655, fol.50B, no.163, 164.
E: Hans Wichmann, der flytter til Odense. B:
1) Maren Hansdatter.,
FM: morfar Hans Aufdiener, rådmand.
Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17. århundrede af Svend Larsen 1965 bind II side 207-210.

153 Peder Jensen Lunde i Middelfart. 8.3.1655, fol.51, no.165.
E:Maren Nielsdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Niels Pedersen
2) Maren Pedersdatter.
FM: morbror Søren Nielsen.

154 Jens Lauridsen, rådmand i Middelfart. 12.3.1655, fol.51B, no.166.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Christen Madsen, bager. B:
1) Henrik Jensen Lychow, over 25 år.

155 Betaling af arvemidler i Middelfart. 12.11.1655, fol.52, no.167.
Niels Sønderborgs børn får udbetalt deres arvemidler, hvor af følgende personer betaler hver sin del:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Peder Christensen
2) Niels Nielsen
3) Sidsel Nielsdatter
4) Bodil Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.
FM for de tre sidste 3), 4) og 5) er Peder Steffensen i Vestergård
6) Hans Nielsen, hattemager.

156 Mads Jensen i Middelfart. 12.12.1655, fol.52, no.168.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Terkildsen. B:
1) Niels Madsen
2) Ejler Madsen
3) Maren Madsdatter g.m. Hans Christensen
4) Margrethe Madsdatter, død. E: Knud Jensen. 1B:
a Hans Knudsen.
Arv i boet til:
1) Bodil Knudsdatter ved FM: bror Peder Knudsen
2) Dorthe Madsdatter ved FM: Søren Madsen.

157 Niels Henningsen i Middelfart. 16.12.1656, fol.54, no.170.
E: Mette Nielsdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Henning Nielsen
2) Mette Nielsdatter
3) Niels Nielsen
4) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Peder Jensen Koch
2 Hans Nielsen.

158 Jørgen Lauridsen i Middelfart. 27.5.1657, fol.55, no.171.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Terkildsen. B:
1) Laurids Jørgensen.
FM: Rasmus Andersen.

159 Anne Villadsdatter i Middelfart. 4.6.1657, fol.55B, no.172.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Lisbeth Sofie Rasmusdatter
2) Helvig Rasmusdatter.
FM: Hans Nielsen.

160 Hans Nielsen, hattemager i Middelfart. 19.1.1658, fol.55B, no.173.
Enke efter Mette Christensdatter. B:
2) Christen Hansen
3) Niels Hansen
4) Magdalene Hansdatter
5) Ellen Hansdatter.
FM:
1 Jørgen Jørgensen, skrædder
2 Niels Andersen, smed
3 Christen Madsen, bager
4 Jeppe Hansen, fisker.
[Første ægteskab med Magdalene Jacobsdatter, skifte 6.5.1645 lbnr.109]. B:
1) Claus Hansen.

161 Gunde Mikkelsdatter i Middelfart. 19.4.1658, fol.56, no.174.
Enke. B:
1) Mikkel Poulsen
2) Karen Poulsdatter g.m. Christen Sørensen, bager
3) Birgitte Poulsdatter g.m. Ejler Madsen
4) Ingeborg Poulsdatter.

162 Maren Henriksdatter i Middelfart. 20.1.1659, fol.56B, no.175.
E: Jeppe Nielsen Fænø. B:
1) Niels Ibsen
2) Henrik Ibsen.
FM: Anders Madsen, skinder.

163 Søren Madsen, skinder og hustru Bodil i Middelfart. 23.3.1659, fol.56B, no.176.
B:
1) Peder Sørensen
2) Margrethe Sørensdatter
3) Sidsel Sørensdatter.
FM:
1 farbror Anders Madsen, skinder
2 Niels Jensen, klokker
3 Jeppe Nielsen Fænø.

164 Karen Olufsdatter, ugift i Middelfart. 20.10.1659, fol.56B, no.177.
A:
1) søster Dorthe Olufsdatter
2) søster Abelone Olufsdatter.
FM:
1 Henrik Jensen
2 Laurids Nielsen, billedhugger.

165 Anders Ibsen i Middelfart. 29.10.1659, fol.57, no.178.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Terkildsen.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 26.3.1653 lbnr.143]. B:
1) Jeppe Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Karen Andersdatter.
FM: morbror Hans Jensen.

166 Hans Hansen i Middelfart. 17.1.1660, fol.57B, no.179.
E: Maren Poulsdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Anders Hansen
2) Hans Hansen
3) Maren Hansdatter.
FM:
1 farbror Niels Hansen, skipper
2 Hans Nielsen, billedhugger.

167 Maren Knudsdatter i Middelfart. 20.1.1660, fol.58, no.180.
E: Jens Sørensen, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.
Enkemandens første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 24.3.1652. Arv til B:
1) Jacob Jensen
2) Mads Jensen
3) Søren Jensen.
Enkemandens andet ægteskab med Maren Thorsdatter. Arv til B:
4) Karen Jensdatter
5) Kirsten Jensdatter.
FM: Niels Bager.

168 Morten Pedersen i Middelfart. 29.2.1660, fol.58B, no.181.
E: Else Ebbesdatter. LV: Niels Jensen Juul. B:
1) Maren Mortensdatter
2) Anne Mortensdatter
3) Inger Mortensdatter.
FM: Laurids Gertsen.

169 Anne Hansdatter i Middelfart. 21.2.1660, fol.58B, no.182.
E: Mads Sørensen. B:
1) Margrethe Madsdatter
2) Mette Madsdatter
3) Maren Madsdatter
4) Karen Madsdatter, enke efter Hans Christensen.
FM: Hans Christensen, rådmand.

170 Anne Pedersdatter i Middelfart. 5.3.1660, fol.59B, no.183.
E: Jesper Jørgensen.
Afdødes B:
1) Sidsel Villumsdatter.
FM: Peder Terkildsen.

171 Søren Jacobsen, kedelsmed i Middelfart. 7.3.1660, fol.59B, no.184.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Clausen. B:
1) Sidsel Sørensdatter.
FM: Jørgen Jørgensen, skrædder.

172 Laurids Thygesen, rådmand i Middelfart. 8.3.1660, fol.60, no.185.
E: Karen Nielsdatter. LV: Steffen Steffensen, rådmand. B:
5) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Hans Christensen, rådmand.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 31.8.1647 lbnr.125]. B:
1) Thyge Lauridsen, præst i Langå [og Øksendrup]
2) Peder Lauridsen i Norge
3) Karen Lauridsdatter
4) Anne Lauridsdatter.

173 Peder Knudsen i Middelfart. 15.3.1660, fol.61, no.186.
E: Karen Pedersdatter. B:
2) Knud Pedersen.
FM: Morten Nielsen, snedker.
Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 10.10.1653 lbnr.145]. B:
1) Søren Pedersen.

174 Karen Pedersdatter i Middelfart. 17.3.1660, fol.61, no.187.
E: Torsten Eriksen. B.
1) Erik Torstensen
2) Anne Torstensdatter
3) Ingeborg Torstensdatter.
FM: Peder Terkildsen.

175 Niels Pedersen i Middelfart. 20.3.1660, fol.61B, no.188.
E: Salome Lauridsdatter. LV: Hans Christensen. B:
1) Mette Nielsdatter.
FM: Peder Terkildsen.

176 Mads Mortensen Lime, præst i Middelfart og Kavslunde. 28.3.1660, fol.62, no.189.
E: Elisabeth Clausdatter [Bang]. LV: Mads Mortensen på Kjeldkjær [i Bredsten sogn]. B:
2) Hans Madsen
3) Karen Madsdatter.
FM: morbror Lorents Clausen.
Af første ægteskab B:
1) Eleonora Madsdatter.
FM: Søren Madsen.
Litteratur: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. I. Slægten Lime af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1990 side 1-20. Heri side 13-: Mads Mortensen Lime.

177 Karen Borchenfeldt i Middelfart. 17.4.1660, fol.62B, no.190.
Enke efter Roland Andersen, borgmester. B:
1) Johan Rolandsen
2) Maren Rolandsdatter.
FM: morbror Johan Borchenfeldt.

178 Peder Nielsen Bro i Middelfart. 28.6.1660, fol.62B, no.178, samt fol.82.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Niels Pedersen Bro.
FM: Mikkel Glarmester og i hans sted Hans Rasmussen den 25.2.1674.
[Første ægteskab med Sidsel Knudsdatter, skifte 7.2.1653 lbnr.140].

179 Rasmus Andersen, skrædder i Middelfart. 19.7.1660, fol.63, no.192.
E: Karen Madsdatter. LV: Henrik Jensen. B:
1) Anders Rasmussen, skrædder
2) Anne Marie Rasmusdatter.

180 Rasmus Nielsen Biermann, feldbereder og hustru Anne Hansdatter i Middelfart. 30.8.1660, fol.63B.
Arv i boet til hendes børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives.

181 Lauge Andersen i Middelfart. 2.11.1660, fol.63B, no.194.
E: Bente Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter enken. B:
1) Anders Laugesen
2) Niels Laugesen.

182 Niels Jensen Juul, overformynder i Middelfart. 15.11.1660, fol.64, no.195.
E: Anne Udsdatter. LV: Laurids Nielsen, billedhugger. B:
1) Udde Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Lisbeth Nielsdatter
4) Maren Nielsdatter
5) Abelone Nielsdatter.
FM:
1 Peder Pedersen, skrædder
2 Peder Poulsen.
[Første ægteskab med Maren Steffensdatter, skifte 9.1.1645 lbnr.102]

183 Dorthe Pedersdatter i Middelfart. 16.1.1661, fol.65, no.196, 199.
Enke efter Hans, skibsbygger. B:
1) Jens Hansen, skibsbygger i Strib
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen
4) Karen Hansdatter g.m. Christoffer [Truelsen], præst i Larvik (Hedrum) i Norge
5) Anne Hansdatter
6) Bodil Hansdatter
7) Maren Hansdatter
8) Dorthe Hansdatter, der døde, skifte 5.4.1661.

184 Hans Nielsen i Middelfart. 9.1.1661, fol.65, no.198.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Badskær. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Mette Hansdatter.
FM: Christen Jensen.

185 Oluf Jensen Wolder, byfoged i Middelfart. 8.4.1661, fol.66, no.200.
E: Karen Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 25.9.1660.

186 Morten Nielsen, smed i Middelfart. 26.10.1661, fol.66B, no.201.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Badskær. B:
1) Oluf Mortensen.
FM: farfar Niels Andersen.

187 Hans Hansen Aarø i Middelfart. 9.11.1661, fol.66B, no.202.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Hansen Bogø, der ægter enken. B:
1) Anders Hansen.

188 Hans Pedersen Kraft i Middelfart. 14.3.1662, fol.67, no.203.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen, møller i Rubæks mølle [i Vejlby sogn], der ægter enken. B:
1) Anne Hansdatter
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Nielsen Koch.

189 Christen Madsen Gamborg i Middelfart. 23.6.1662, fol.68, no.204, samt fol.81B, 100B.
E: Margrethe Ibsdatter. LV: Christen Sørensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Christensdatter.
FM: Jørgen Rasmussen, billedhugger, der i 1774 er flyttet til Haderslev, og ny værge er Christen Chistensen Jyde.Ny værge 6.8.1690: morbror Peder Ibsen.

190 Johanne Pedersdatter i Middelfart. 30.6.1662, fol.58B, no.205.
E: Christen Christensen Jyde. A:
1) søster Anne Pedersdatter.

191 Jeppe Hansen Juul i Middelfart. 26.8.1662, fol.68B, no.206.
E: Margrethe Enevoldsdatter. LV: Hans Christensen, rådmand. B:
2) Hans Ibsen
3) Kirsten Ibsdatter.
FM: Laurids Gertsen Løg.
Første ægteskab med [Mette, skifte 21.7.1636 lbnr.39]. B:
1) Mette Ibsdatter g.m. Jens Bjørn, soldat (Sml. lbnr.142).

192 Morten Poulsen i Middelfart. 28.10.1662, fol.69B, no.207.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Jensen Wolder.
Af første ægteskab B:
1) Anne Mortensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen, [rådmand].

193 Søren Nielsen Jyde i Middelfart. 22.5.1663, fol.70B, no.208.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Christen Jensen Wolder. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Gregersen.

194 Jørgen Nielsen Asperup i Middelfart. 12.10.1663, fol.70B, no.209.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Jensen, der ægter enken. B:
1) Niels Jørgensen.

195 Herman Friis, borgmester i Middelfart. 14.11.1664, fol.71B, no.210.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Christen Jensen Wolder. B:
1) Claus Friis
2) Hans Friis
3) Christence Friis.
FM:
1 Hans [Hansen] Aalborg, præst i Vejlby på Fyn, som beslægtet
2 Anders Pedersen, overformynder i Nyborg, som beslægtet.

196 Christen Madsen, bager og overformynder i Middelfart. 28.11.1664, fol.72, no.211.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Mads Christensen i Kolding.

197 Oluf Pedersen, grovsmed i Middelfart. 15.12.1664, fol.72, no.212.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Jørgensen, skrædder. B:
1) Hans Olufsen
2) Maren Olufsdatter
3) Anne Olufsdatter.
FM: født værge Hans Christensen, rådmand.

198 Bodil Pedersdatter i Middelfart. 27.1.1665, fol.72B.
E: Anders Madsen, skinder. B:
1) Hans Andersen
2) Anne Andersdatter.
Skifte efter enkemandens første hustru [2.6.1641 lbnr.64]. Arv til B:
1) Mads Andersen.

199 Peder Lauridsen, rådmand og hustru Karen Pedersdatter i Middelfart. 9.1.1665, fol.73, no.214, samt fol.82.
B:
1) Laurids Pedersen, student
2) Dorthe Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter
4) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Madsen, der døde. Arv til 3B:
a Mads Sørensen
b Inger Sørensdatter
c Karen Sørensdatter.
FM: Hans Bager, der døde og i hans sted ny værge Niels Nielsen, skrædder. Karen Pedersdatters første ægteskab med Morten Poulsen, skifte 28.10.1662 lbnr.192. B:
Arv til Morten Poulsens barn af første ægteskab med Peder Lauridsens søster B:
1) Anne Mortensdatter.

200 Jørgen West, rådmand i Middelfart. 8.3.1666, fol.74B, no.214A.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Jens Henriksen. B:
1) Mads Bang i Borreby mølle
2) Mette Jørgensdatter i Norge
3) Maren Jørgensdatter, enke efter Laurids Nielsen
4) Dorthe Jørgensdatter g.m. Peder [Jensen Hjallese], præst i Skydebjerg.

201 Mette Mouridsdatter i Middelfart. 13.6.1666, fol.74B, no.215.
E: Steffen Steffensen, rådmand. B:
1) Steffen Steffensen
2) Troels Steffensen, student
3) Margrethe Steffensdatter
4) Anne Steffensdatter
5) Else Steffensdatter
6) Inger Steffensdatter.
FM: Henrik Jensen Bødskov.

202 Margrethe Enevoldsdatter i Middelfart. 4.5.1667, fol.75, no.216.
E: Jacob Frandsen.
Første ægteskab med [Jeppe Hansen Juul, skifte 26.8.1662 lbnr.191]. B:
1) Hans Ibsen Juul
2) Kirsten Ibsdatter.
FM: Laurids Gertsen Løg.

203 Anders Hansen, fisker i Middelfart. 9.8.1667, fol.75B, no.217.
E: Karen Olufsdatter. LV: Bernt von Øsede. B:
1) Hans Andersen
2) Inger Andersdatter, forlovet med Laurids Jørgensen
3) Marie Andersdatter
4) Søren Andersen
5) Anne Andersdatter
6) Mette Andersdatter.
FM:
1 Hans Nielsen, vognmand
2 Thyge Pedersen Kraft.

204 Peder Poulsen i Middelfart. 9.10.1667, fol.76, no.218, samt fol.86.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bang. B:
1) Poul Pedersen
2) Morten Pedersen
3) Peder Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: Niels Andersen Bang.
Enkens forældre havde ejet en gård i Kolding.

205 Niels Jensen i Middelfart. 16.1.1668, fol.76B, no.219.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Mortensen, der ægter enken. B:
1) Marie Nielsdatter
2) Mette Nielsdatter.
FM:
1 farbror Oluf Jensen, fisker
2 farbror Anders Jensen, fisker.

206 Jacob Hansen, spillemand i Middelfart. 16.3.1668, fol.77, no.220.
E: Anne Madsdatter. B:
2) Hans Jacobsen
3) Niels Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen.

207 Rasmus Andersen i Middelfart. 30.5.1668, fol.77B, no.221.
E: Maren Andersdatter. LV: Johan Rolandsen.
Afdøde efterlader brødre og søstre, hvis navne ikke angives.

208 Inger i Middelfart. 24.8.1668, fol.77B, no.222.
Enke efter Steffen.
Afdøde efterlader børn og børnebørn hvoraf angives:
1) Steffen Steffensen, rådmand på stedet
2) Hans Steffensen i trondhjem.
Arv i boet efter Peder Lund, skifte 22.5.1663 til 2B:
1) Maren Pedersdatter 17
2) en søn 15.

209 Rasmus Jensen, byskriver i Middelfart. 7.6.1669, fol.78B, no.223.
E: Anne Ibsdatter.
Første ægteskab med [Anne Villadsdatter, skifte 4.6.1657 lbnr.159]. B:
1) Lisbeth Sofie Rasmusdatter
2) Helvig Rasmusdatter.
FM:
1 Hans Ibsen Juul
2 Henrik Lüchow.

210 Erik Hansen, kræmmer i Middelfart. 28.2.1670, fol.79, no.224.
E: Maren. B:
1) Anne Eriksdatter
2)Maren Eriksdatter
3) Johanne Eriksdatter.
FM: Christoffer Smed.

211 Mads Hansen, smed i Middelfart. 28.2.1670, fol.79, no.225.
B:
1) Hans Madsen
2) Poul Madsen.
FM: Peder Jensen, fisker.

212 Enevold Jørgensen i Middelfart. 28.2.1670, fol.79B, no.226, 228.
E: Margrethe, der døde, skifte 18.3.1672. B:
4) Mathias Enevoldsen
5) Corfitz Enevoldsen
6) Karen Enevoldsdatter
7) Anneke Enevoldsdatter.
FM: Christen Christensen Jyde.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Enevoldsdatter i Skåne
2) Margrethe Enevoldsdatter ved søn Hans Juul.
Andet ægteskab med [Anne, skifte 16.2.1639 lbnr.50]. B:
3) Abelone Enevoldsdatter g.m. Claus Urtegårdsmand.

213 Maren Nielsdatter i Middelfart. 3.4.1671, fol.80, no.226A.
E: Hans Jensen, kobbersmed.
Første ægteskab med [Søren Jacobsen, skifte 7.3.1660 lbnr.171]. B:
1) Sidsel Sørensdatter.
Arv efter afdødes mor [Kirsten Andersdatter] i Kolding, [enke efter afdødes far Niels Danielsen, skifte Kolding 6.10.1660 lbnr.89].

214 Mette Jørgensdatter i Middelfart. 20.11.1671, fol.80B, no.227.
E: Hans Nielsen, billedhugger. B:
1) Niels Hansen 19
2) Anne Hansdatter.

215 Niels Andersen, smed i Middelfart. 12.9.1671, fol.82, no.229.
E: Abelone, der døde. B:
1) Morten Nielsen, [skifte 26.10.1661 lbnr.186]. E: Mette Christensdatter, nu g.m. Jørgen Holst, snedker. 1B:
a Oluf Mortensen.

216 Johan Borchenfeldt, rådmand i Middelfart. 10.6.1672, fol.82B, no.230.
Enkemand. B:
1) Johan Borchenfeldt
2) Margrethe Borchenfeldt g.m. Hans Svendsen
3) Anne Borchenfeldt
4) Christence Borchenfeldt
5) Karen Borchenfeldt g.m. Clemen Clemensen.

217 Anne Andersdatter i Middelfart. 2.10.1672, fol.83, no.231.
E: Christoffer Thisen, smed. B:
1) Lorents Christoffersen
2) Bodil Christoffersdatter.

218 Anne Rasmusdatter i Middelfart. 21.1.1673, fol.83B, no.232.
E: Hans Jensen Thuesen. B:
1) Jens Hansen
2) Rasmus Hansen.

219 Morten Sejberg i Middelfart. 27.10.1673, fol.83B, no.233.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
0) forældre [Jens Hansen Sejberg g.m. mor, skifte 27.8.1635 lbnr.37]
1) bror Niels Jensen
2) bror Rasmus Jensen, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Mønbo
b Dorthe Rasmusdatter
3) bror Peder Jensen Koch
4) søster Birgitte Jensdatter g.m. Jens smed i Yding.

220 Christen Jørgensen i Middelfart. 6.2.1673, fol.84, no.234.
Afdøde efterlader en søn og en datter, hvis navne ikke angives.

221 Bernt von Øsede, toldbetjent i Middelfart. 13.4.1674, fol.84, no.235.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bang. B:
1) Peder Berntsen 10
2) Frederik Christian Berntsen 4
3) Helvig Berntsdatter
4) Lisbeth Berntsdatter.
FM: Rasmus Hansen, hattemager.

222 Thomas Nielsen, byfoged i Middelfart. 25.6.1674, fol.85, no.236.
Afdøde efterlader enke og arvinger, hvis navne ikke angives.
Arv i boet til afdødes stedsøn Aksel Jørgensen i Ostindien ved dennes mors morbror Peder Sørensen i Århus.

223 Maren Hansdatter i Middelfart. 5.10.1674, fol.85, fol.85, no.237.
E: Christen Jensen Wolder. A:
1) [søster] g.m. Mathias Nielsen
2) [søster] Mette Hansdatter.

224 Anne Ibsdatter i Middelfart. 12.10.1674, fol.86, no.238.
Enke efter Rasmus Jensen, byskriver, [skifte 7.6.1669 lbnr.209]. A:
1) bror Hans Ibsen i Bergen i Norge ved stedfar Peder Jensen Koch
2) søster Karen Ibsdatter, enke efter Niels Kristrup ved søn Niels Kristrup.

225 Maren i Middelfart. 7.6.1675, fol.86, no.239.
E: Peder Ibsen. B:
1) Jeppe Pedersen 8
2) Margrethe Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter.
FM:
1 Steffen Mikkelsen
2 Mikkel Lauridsen
3 Hans Hansen, fisker.

226 Anneke Hansdatter i Middelfart. 2.4.1672, fol.86B, no.240.
E: Christoffer Rasmussen. B:
1) Rasmus Christoffersen
2) Anne Christoffersdatter.
FM: morfar Hans Christensen, rådmand.

227 Margrethe Nielsdatter i Middelfart. 22.4.1674, fol.87, no.241.
E: Peder Christensen. B:
1) Thyge Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Ingeborg Pedersdatter
4) Dorthe Pedersdatter
5) Bodil Pedersdatter.

228 Anne [Rasmusdatter] i Middelfart. 23.9.1674, fol.87B, no.242.
Enke efter Claus Madsen Bang, borgmester. B:
1) Lorents Clausen Bang, rådmand
2) Elisabeth Clausdatter g.m. Johan [Henriksen] Gosmann, præst i Middelfart
3) Mathias Clausen Bang, professor i Odense, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Tønnes Hansen
2 Hans Nielsen Borch
3 Jørgen Hansen
4) Hans Clausen Bang, præst i Bogense, død [29.1.1658]. Hans børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Hansen Bang.

229 Mikkel Clemensen i Middelfart. 7.5.1674, fol.88, no.243.
E: Margrethe Steffensdatter. B:
1) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Hans Jensen, kobbersmed
2) en datter, død. E: Jens Pedersen i Rubæks mølle. 1B:
a Maren Jensdatter.

230 Else Madsdatter i Middelfart. 10.6.1675, fol.88B, no.244.
E: Peder Terkildsen.
Første ægteskab med [Niels Christensen, skifte 1.12.1646 lbnr.120]. B:
1) [Maren Nielsdatter] g.m. Morten Sommer.

231 Mette Nielsdatter i Middelfart. 20.7.1676, fol.89, no.245.
E: Peder Mortensen. B:
3) Niels Pedersen
4) Morten Pedersen.
Første ægteskab med [Niels Jensen, skifte 16.1.1668 lbnr.205]. B:
1) Mette Nielsdatter
3) Marie Nielsdatter.
FM:
1 farbror Oluf Jensen
2 farbror Anders Jensen.

232 Peder Terkildsen, overformynder i Middelfart. 9.12.1676, fol.89, no.246.
Enkemand efter [Else Madsdatter, skifte 10.6.1675 lbnr.230]. A:
1) bror Joen Terkildsen i Jylland
2) Dorthe Terkildsdatter i Middelfart.

233 Niels Pedersen Lollike i Middelfart. 9.4.1677, fol.89B, no.247, 287.
E: Bodil Nielsdatter. B;
1) Peder Nielsen
2) Mette Nielsdatter.
FM: Rasmus Pedersen, hjulmand.

234 Karen Nielsdatter i Middelfart. 18.6.1677, fol.89B, no.248.
E: Laurids Gertsen Løg. B:
1) Niels Lauridsen.

235 Anne Nielsdatter i Middelfart. 18.7.1677, fol.90, no.249.
E: Peder Jensen Koch.
Hendes B:
1) Hans Ibsen i Bergen i Norge.

236 Karen Eriksdatter i Middelfart. 9.11.1671, fol.90, no.250.
E: Jacob Jochumsen Schiøtt, der flyttede til landsby og døde der 1678. B:
1) Jochum Jacobsen
2) Niels Jacobsen
3) Gertrud Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter.
FM: morbror Peder Eriksen.

237 Kirsten Hansdatter i Middelfart. 27.4.1677, fol.90B, no.251.
E: Christen Sørensen, klejnsmed. B:
1) Hans Christensen.

238 Hans Jensen på Sejbjerg. 16.7.1674, fol.90B, no.252.
Afdøde, der var [sted?]søn af Niels Jensen. efterlod hustru og børn, hvis navne ikke angives.

239 Lisbeth [Hansdatter] i Middelfart. 1.8.1677, fol.90B.
Enke efter Herman Friis, [skifte 14.11.1664 lbnr.195].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

240 Margrethe Sørensdatter i Middelfart. 2.6.1678, fol.90B, no.254.
E: Jesper Snedker. B:
1) Søren Jespersen
2) Knud Jespersen
3) Maren Jespersdatter.

241 Mogens Thygesen på Pløsekilde. 1.2.1678, fol.91, no.255.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

242 Johan Gotfred, apoteker i Middelfart. 10.2.1679, fol.91, no.256.
Arvinger angives ikke.

243 Peder Hansen Balslev og hustru Ellen i Middelfart. 10.1.1679, fol.91, no.257.
Afdøde efterlader børn og børnebørn, hvis navne ikke angives,
FM: Mogens Hattemager.

244 Peder Sørensen Svensk i Middelfart. 5.4.1679, fol.91, no.258.
Afdøde efterlader enke og sønner, hvis navne ikke angives.
FM: svoger Søren Mikkelsen.

245 Henrik Lüchow, byskriver i Middelfart. 12.5.1679, fol.91, no.259.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

246 Mads Christensen, fisker i Middelfart. 1.4.1679, fol.91B, no.260.
E: Kirsten. B:
1) en søn, der druknede
2) Maren Madsdatter
3) Karen Madsdatter g.m. Rasmus Hansen.

247 Niels Madsen, fisker og hustru Ingeborg Nielsdatter. 23.4.1679, fol.91B, no.261.
B:
1) Mads Nielsen, fisker
2) Abelone Nielsdatter.

248 Christoffer Thisen, smed i Middelfart. 22.5.1679, fol.91B, no.262.
E: Anne Pedersdatter. B:
3) Peder Christoffersen
4) Anne Christoffersdatter.
FM: morfar Peder Pedersen.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter 2.10.1672 lbnr.217]. B:
1) Lorents Christoffersen
2 Bodil Christoffersdatter.
FM: morfar Anders Madsen.

249 Anders Rasmussen, skrædder i Middelfart. 5.9.1679, fol.92, no.263.
Afdøde efterlader hustru og 6 børn, hvis navne ikke angives.

250 Laurids Baaring i Middelfart. 31.10.1679, fol.92, no.264.
Afdøde efterlader hustru og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

251 Peder Boyesen i Middelfart. 5.2.1679, fol.92B, no.265.
E: Karen Enevoldsdatter Bang. B:
1) Niels Pedersen
2) Enevold Pedersen
3) Margrethe Pedersdatter.
FM: Henrik Skomager.

252 Corfitz Enevoldsen i Middelfart. 6.2.1679, fol.92B, no.266.
E: Birthe Christoffersdatter. B:
1) Margrethe Corfitzdatter 4
2) Enevold Corfitzen 2.
FM: Peder Jensen, fisker.

253 Anders Lauridsen i Middelfart. 17.2.1679, fol.93, no.267.
E: Margrethe Rasmusdatter. B:
1) Laurids Andersen
2) Maren Andersdatter 1.
FM: Hans Poulsen Kraft.

254 Hans Damman, smed i Middelfart. 24.6.1679, fol.93, no.268.
E: Karen Hansdatter [dvs. Karen Christensdatter]. B:
1) Oluf Hansen
2) Hans Hansen
3) Maren Hansdatter.
FM: Hans Jørgensen.
Enkens første ægteskab med Oluf Smed. Arv til B:
1) Hans Olufsen
2) Anne Olufsdatter.
FM: Niels Iversen.

255 Johan Rolandsen, borgmester i Middelfart. 25.10.1678, fol.93B, no.269.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

256 Rasmus Sørensen i Middelfart. 30.4.1680, fol.93B, no.270.
B:
1) Søren Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Gertsen Løg
3) Karen Rasmusdatter.
(Sml. lbnr.123).

257 Peder Mortensen i Middelfart. 24.2.1680, fol.93B, no.271.
E: Kirsten Juul.
I dette ægteskab efterlades børn, hvis navne ikke angives.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 20.7.1676 lbnr.231]. B:
1) Niels Pedersen
2) Morten Pedersen.

258 Maren Hansdatter i Middelfart. 28.5.1680, fol.94, no.272.
E: Fabian Carstensen.
Hendes B:
1) Hans Hansen.
FM: Peder Iversen.

259 Peder Pedersen, handskemager i Middelfart. 23.2.1680, fol.94, no.273.
E: Johanne Bertelsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Iversen
3) Anne Pedersdatter.

260 Abel Henriksdatter i Middelfart. 7.6.1680, fol.94, no.274.
E: Niels Hansen, skomager. B:
2) Henrik Nielsen, der døde.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Hansen.

261 Hans Nielsen, vognmand i Middelfart. 2.6.1680, fol.94B, no.275.
E: Mette Nielsdatter.
Afdøde efterlader arvinger, hvis navne ikke angives.

262 Kirsten i Middelfart. 9.10.1680, fol.94B, no.276.
Enke efter Mads. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Rasmus Hansen, snedker
2) Anders Madsen
3) Maren Madsdatter
4) Else Madsdatter g.m. Niels Nielsen.

263 Maren Hansdatter i Middelfart. 4.12.1680, fol.95, no.277.
E: Gabriel Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 12
2) Maren Hansdatter den yngre 11
3) Mette Hansdatter 7.
FM: Hans Jacobsen, skibsbygger.
Børnene opdrages hos deres morbror og moster.

264 Hans [Jensen] Thuesen i Middelfart. 24.5.1680, fol.95B, no.278.
E: Mette Gertsdatter.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 21.1.1673 lbnr.218]. B:
1) Jens Hansen
2) Rasmus Hansen.
FM:
1 Hans Lauridsen Strib
2 Laurids Gertsen Løg.

265 Hans Rasmussen i Middelfart. 4.6.1680, fol.95B, no.279.
E: Birgitte Gertsdatter. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Anne Marie Hansdatter.
FM:
1 Hans Skibsbygger
2 Niels Hansen, skomager.

266 Johanne Pedersdatter i Middelfart. 8.2.1681, fol.95B, no.280.
E: Jacob Christensen, buntmager. B:
1) Christen Jacobsen
2) Peder Jacobsen.

267 Anne Nielsdatter i Middelfart. [Uden dato] 1681, fol.95B, no.281.
E: Jacob Hansen. A:
1) Niels Iversen, skomager
2) Niels Andersen, i udlandet.

268 Claus Jørgensen i Middelfart. 28.2.1681, fol.96, no.282.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Anders Clausen.
Arv i boet til Peder Mortensens sønner, [skifte 24.2.1680 lbnr.257].

269 Jesper Snedker i Middelfart. 15.4.1681, fol.96, no.283.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter, skifte 2.6.1678 lbnr.240]. B:
1) Søren Jespersen
2) Knud Jespersen
3) Maren Jespersdatter.
FM: Otto Johansen, skomager.

270 Steffen Steffensen, rådmand i Middelfart. 22.2.1682, fol.96, no.284.
E: Anne Nielsdatter.
Arvingerne er angivet i skiftebrevet, men indføres ikke her, da skiftet er meget vidtløftigt.

271 Claus Murermester i Middelfart. 30.4.1683, fol.96, no.285.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger er angivet i skiftebrevet, men angives ikke her.

272 Karen Andersdatter i Middelfart. 8.3.1684, fol.96, no.286.
E: Hans Jacobsen, skibsbygger. B:
1) Jacob Hansen
2) Anders Hansen
3) Jens Hansen.

273 Peder Nielsen Koch i Middelfart. 5.2.1681, fol.96B, no.288.
Arvinger angives ikke.

274 Karen Pedersdatter i Middelfart. 10.9.1683, fol.96B, no.289.
E: Niels Hansen Bang. B:
1) Morten Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Maren Nielsdatter
4) Sidsel Nielsdatter
5) Anne Nielsdatter.

275 Hans Jørgensen i Middelfart. 24.10.1683, fol.97, no.290.
E: Bodil Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Hansen
2) Hans Hansen
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: Peder Nielsen, vognmand.

276 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 15.3.1684, fol.97, no.291.
E: Jørgen Pedersen, væver. B:
1) Peder Jørgensen
2) Oluf Jørgensen
3) Søren Jørgensen
4) Kirsten Jørgensdatter
5) Maren Jørgensdatter
6) Karen Jørgensdatter.

277 Laurids Gertsen Løg i Middelfart. 7.7.1684, fol.97, no.292.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Møller.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 18.6.1677 lbnr.234]. B:
1) Niels Lauridsen Løg.

278 Jeppe Jyde i Middelfart. 4.11.1684, fol.97B, no.293.
E: Johanne Torstensdatter. B:
1) Hans Jepsen
2) Karen Jepsdatter.
FM: Andes Mikkelsen.

279 Peder Pedersen, ladefoged i Middelfart. 25.11.1684, fol.97B, no.294.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Rasmus Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Dorthe Pedersdatter.
FM: Rasmus Hansen, snedker.

280 Peder Jensen, styrmand i Middelfart. 1.9.1682, fol.97B, no.295.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

281 Henrik Frandsen i Middelfart. 21.2.1685, fol.97B, no.296.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Henriksen
2) Maren Henriksdatter
3) Ingeborg Henriksdatter.
FM: født værge Henrik Frandsen.

282 Anne Pedersdatter i Middelfart. 11.1.1685, fol.98, no.297.
E: Peder Strarup. B:
3) Christoffer Pedersen 3 uger.
Første ægteskab med [Christoffer Thisen, skifte 22.5.1679 lbnr.248]. B:
3) Peder Christoffersen
4) Anne Christoffersdatter.
FM:
1 Peder Pedersen, handskemager
2 Peder Iversen.

283 Henrik Jensen i Middelfart. 26.3.1685, fol.98, no.298.
E: Anne Pedersdatter.
[Af første ægteskab] B:
1) Jens Henriksen
2) Sara Henriksdatter.
FM: morbror Peder Mikkelsen.

284 Niels Kindstrup, rådmand i Middelfart. 24.2.1685, fol.98, no.299.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde. B:
1) Hans Nielsen
2) Niels Nielsen.
FM: Niels Hansen Bang.

285 Peder Christensen, færgemand i Middelfart. 29.5.1685, fol.98B, no.300.
E: Margrethe Steffensdatter. B:
5) Steffen Pedersen [Bruun].
FM: morbror Hans Steffensen.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter, skifte 22.4.1674 lbnr.227]. B:
1) Thyge Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Dorthe Pedersdatter
4) Bodil Pedersdatter.
FM:
1 Hans Ibsen Juul
2 Søren Mikkelsen.

286 Karen Rasmusdatter, ugift i Middelfart. 20.4.1686, fol.99, no.301.
Afdøde døde hos sin søster [Anne Rasmusdatter] g.m. Peder Madsen, bager.

287 Mette Nielsdatter i Middelfart. 2.1.1682, fol.99, no.302.
E: Hans Vognmand. A:
1) en søsterdatter, hvis navne ikke angives.

288 Mette Christensdatter i Middelfart. 7.3.1687, fol.99, no.303.
E: Jørgen Knudsen, snedker.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

289 Mette Anchersdatter i Middelfart. 3.8.1686, fol.99B, no.304.
E: Hieronymus Langemach, tolder.
Afdøde efterlader 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

290 Knud Lauridsen Friis, visiterer og hustru Gertrud Mikkelsdatter i Middelfart. 24.2.1687, fol.99B, no.305.
Afdøde efterlader 4 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

291 Hustru i Middelfart. 17.1.1688, fol.100, no.306.
E: Peder Olufsen. B:
1) Birgitte Pedersdatter.

292 Karen Mikkelsdatter i Middelfart. 28.5.1688, fol.100, no.307.
E: Hans Rasmussen.
Afdøde efterlader 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives. (Se lbnr.366).

293 Anders Madsen, handskemager i Middelfart. 24.7.1688, fol.100, no.308.
E: Mette Madsdatter. 1B:
1) en datter, død. Hendes børn.

294 Jeppe Hansen, fisker i Middelfart. 10.11.1686, fol.100B, no.309.
E: Johanne Nielsdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

295 Hans Nielsen, billedhugger i Middelfart. 7.4.1684, fol.101, no.310.
E: Karen Sørensdatter.
Første ægteskab med [Mette Jørgensdatter, skifte 20.11.1671 lbnr.214]. B:
1) Niels Hansen
2) Anne Hansdatter.
FM: Hans Slagter.

296 Maren [Pedersdatter] i Middelfart. 12.10.1685, fol.101, no.311.
Enke efter Peder Poulsen, [skifte 9.10.1667 lbnr.204]. B:
1) Poul Pedersen
2) Morten Pedersen
3) Peder Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: Niels Andersen Bang.
Desuden nævnes Barbara Pedersdatter i Skåne.

297 Christen Sørensen, bager i Middelfart. 9.12.1685, fol.101B, no.312.
Arvinger angives ikke.

298 Edel Christensdatter, ugift i Middelfart. 1.6.1686, fol.101B, no.313.
Arvinger angives ikke.

299 Anne Christensdatter i Middelfart. 13.1.1690, fol.101B, no.314.
Arvinger angives ikke.

300 Frands Bondesen, glarmester i Middelfart. 15.2.1690, fol.102, no.315.
Arvinger angives ikke.

301 Bodil Nielsdatter i Middelfart. 16.3.1691, fol.102, no.316.
E: Oluf Jensen, fisker.
Første ægteskab med [Niels Pedersen Lollike, skifte 9.4.1677 lbnr.233]. B:
1) Peder Nielsen
2) Mette Nielsdatter.

302 Maren Rasmusdatter i Middelfart. 16.3.1689, fol.102B, no.317.
E: Peder Jensen, fisker.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

303 Søren Jørgensen, skomager i Middelfart. 9.1.1689, fol.102B, no.318.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Sørensen
2) [Kirsten Sørensdatter] g.m. Ludvig Knudsen, skomager i Fredericia
3) Margrethe Sørensdatter
4) Cathrine Sørensdatter.

304 Kirsten Nielsdatter. 22.11.1689, fol.103, no.319.
E: Mikkel Jensen.
Afdøde efterlader voksne børn, hvis navne ikke angives.

305 Maren Hansdatter i Middelfart. 13.9.1690, fol.103, no.320.
E: Hans Lauridsen Strib. B:
1) Laurids Hansen 15
2) Anne Hansdatter 11
3) Hans Hansen 9
4) Peder Hansen 3.

306 Hans Jacobsen, skibsbygger i Middelfart. 23.4.1691, fol.103, no.321.
E: Birthe Pedersdatter. B:
4) Karen Hansdatter 5
5) Dorthe Hansdatter 3
6) Johanne Hansdatter 8 uger.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 8.3.1684 lbnr.272]. B:
1) Jacob Hansen
2) Anders Hansen 16
3) Jens Hansen 13.
FM: Hans Jensen, færgemand på Strib.

307 Anders Ibsen, fisker i Middelfart. Uden dat, fol.103, no.322.
Skiftet ikke indført.

308 Peder Iversen i Middelfart. 31.1.1691, fol.103, no.323.
Afdøde efterlader hustru og børn, hvis navne ikke angives.
(Sml. lbnr.450).


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1695-1712309 Laurids Hansen, skrædder i Middelfart. 5.8.1695, fol.2.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Niels Hansen, skomager. B:
1) Hans Lauridsen
2) Else Lauridsdatter 26
3) Henrik Lauridsen 21
4) Augustinus Lauridsen 19
5) Christian Lauridsen 12.
FM: Hans Olufsen, smed.
Registrering 25.6.1695.

310 Karen Jensdatter i Middelfart. 21.9.1695, fol.4B.
E: Anders Poulsen, visiterer. B:
1) Margrethe Lisbeth Andersdatter 8.
FM: Niels Jørgensen, overformynder.

311 Anne Clausdatter i Middelfart. 30.9.1695, fol.7B.
E: Gøde Hansen. B:
1) Anne Gødesdatter 10
2) Hans Gødesen 9.
FM: Niels Pedersen Svensk.

312 Niels Lauridsen af Jylland, ugift. 4.10.1695, fol.10B.
Arvinger angives ikke.

313 Niels Nielsen, skomager i Middelfart. 8.10.1695, fol.11B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jacob Clausen Bloch. A:
1) Hans Pedersen Flakkebjerg i København
og medarvinger på Sjælland.

314 Jørgen Hansen Juul i Middelfart. 7.12.1695, fol.18.
Enkemand. B:
1) Peder Jørgensen Juul, på stedet
2) Mette Jørgensdatter g.m. Christen Lauridsen på Erholm [i Rørup sogn]
3) Maren Jørgensdatter 22
4) Jørgen Jørgensen 14.

315 Karen Andersdatter i Middelfart. 7.1.1696, fol.19.
E: Thyge Pedersen Kraft. B:
1) Peder Thygesen Kraft
2) Anders Thygesen Kraft
3) Mette Thygesdatter g.m. Hans Aarø
4) Maren Thygesdatter, død. E: Jørgen Mikkelsen. 1B:
a Karen Jørgensdatter 2.

316 Maren Thygesdatter i Middelfart. 7.1.1696, fol.23.
E: Jørgen Mikkelsen. B:
1) Karen Jørgensdatter 2.
FM: morbror Peder Thygesen.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Mikkelsdatter.

317 Gye Nielsdatter i Middelfart. 9.1.1696, fol.25B.
Enke efter Bartram Nissen på Fænø. A:
1) bror, [Hjerre Nielsen] død. 2B:
a Kirsten Hjerresdatter g.m. Peder Hansen i Strandhuse i Jylland
b Peder Hjerresen i Agerskov 2 mil nord for Tønder.
Afdøde kom til Middelfart præstegård 25.6.1693 efter sin mands død på Fænø og døde i præstegården 10.12.1695.

318 Lorents Clausen Bang, borgmester i Middelfart. 20.1.1696, fol.28B.
E: Karen Mortensdatter Panch. LV: Niels Hansen Bang. B:
1) Anne Margrethe Lorentsdatter Bang, enke efter Poul Sørensen [Vejle], kapellan i Middelfart. LV: morbror Morten Panch i København.
Arv i boet efter afdødes bror Mathias Clausen Bang, professor i Odense, død 1667.

319 Niels Pedersen Svensk i Middelfart. 21.2.1696, fol.35.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Olufsen. A:
1) bror Søren Pedersen
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Søren Mikkelsen.

320 Margrethe Rasmusdatter i Middelfart. 10.6.1696, fol.38.
E: Christen Berntsen.
Første ægteskab med Anders Lauridsen, skifte 17.2.1679 lbnr.253. B:
1) Laurids Andersen 20
2) Maren Andersdatter 18.
FM: Broder Eriksen.

321 Peder Pedersen i Middelfart. 3.3.1697, fol.39B.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Iver Pedersen, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 14
2) Sidsel Cathrine Pedersdatter 11
3) Dorthe Sofie Pedersdatter 7
4) Peder Pedersen 5.
FM: morbror Peder Olufsen.

322 Karen Pedersdatter i Middelfart. 4.3.1697, fol.42B.
E: Søren Mikkelsen, købmand. B:
1) Mikkel Sørensen 20
2) Kirsten Sørensdatter 17
3) Anne Marie Sørensdatter 13
4) Sara Sørensdatter 11
5) Peder Sørensen 9
6) Inger Sørensdatter 5.
FM: morbror Søren Pedersen.

323 Abelone Olufsdatter i Middelfart. 5.3.1697, fol.51.
Boet blev fremvist af A:
1) søstersøn Oluf Olufsen.

324 Niels Hansen, smed i Middelfart. 13.4.1697, fol.52.
E: Anne Eriksdatter. LV: Rasmus Hansen, snedker. B:
1) Hans Nielsen 3.
FM: Oluf Hansen [Dammann], smed.
[Enken er i 1702 g.m. Hans Ottesen, se lbnr.356].

325 Maren Nielsdatter i Middelfart. 28.6.1697, fol.57.
E: [Morten] Sommer.
Arvinger angives ikke.

326 Knud Rasmussen i Middelfart. 9.8.1697, fol.57B.
E: Maren Pedersdatter Lund. LV: afdødes far Rasmus Nielsen. B:
1) Maren Knudsdatter 7.
FM: morbror Niels Pedersen Lund.

327 Mette Nielsdatter i Middelfart. 10.12.1697, fol.59B.
E: Steffen Mikkelsen. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Claus Hansen, fisker
2) søster Mette Nielsdatter.

328 Hans Poulsen Kraft i Middelfart. 13.12.1697, fol.60B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jacob Clausen Bloch.
Skifte efter første hustru 3.3.1694. B:
1) Gye Hansdatter 24
2) Margrethe Hansdatter 21
3) Poul Hansen 16
4) Maren Hansdatter 12
5) Mette Hansdatter 8.
FM:
1 Peder Thygesen Kraft
2 Anders Thygesen Kraft.

329 Karen Knudsdatter i Middelfart. 31.1.1698, fol.64B.
Enke efter Anders Mikkelsen, skifte 12.9.1694. B:
1) Mikkel Andersen 12.
FM: farbror Hans Mikkelsen i Skrillinge.
Desuden nævnes afdødes brordatter Mette Jacobsdatter.

330 Jørgen Knudsen Holst, [snedker] i Middelfart. 31.5.1698, fol.67B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Olufsen.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 7.3.1687 lbnr.288]. B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Hansen i Frederiksborg.
Afdøde døde 7.1.1698.

331 Peder Jørgensen, post i Middelfart. 2.9.1698, fol.68.
E: Abelone Jørgensdatter. LV: Jens Henriksen. A:
1) bror Jeppe Jørgensen i Odense
2) bror Thomas Jørgensen på Als
3) søster, død. 3B:
a Anders Nielsen i Brøndstrup
b Jørgen Nielsen, smed i Nørreby
c Rasmus Nielsen, smed i Lumby.

332 Anne Pedersdatter Schelde i Middelfart, der døde 6.7.1698, fol.71.
Enke.
Boet overdrages til afdødes mands søsterdatter Kirsten Pedersdatter.

333 Mads Nielsen i Middelfart. 19.1.1699, fol.72.
Enkemand. B:
1) Niels Madsen
2) Karen Madsdatter 30
3) Sidsel Madsdatter 26.
FM: Hans Andersen, fisker, g.m. afdødes søster Abelone Nielsdatter.

334 Else Nielsdatter i Middelfart. 12.4.1699, fol.72B.
E: Gøde Hansen. A:
0) forældre [Niels Nielsen Stenløse, præst i Gamborg, død 1653 og Sidsel]
1) søster i Odense g.m. Niels Væver
2) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Hans [Rasmussen Svendborg], kapellan i Hørup på Als, død [1660], uden børn
3) søster Anne Nielsdatter, begravet Vejlby 15.3.1668 g.m. Hans [Hansen] Aalborg, præst i Vejlby på Fyn, skifte Vends herred gejstlig 10.12.1685]. 6B:
a Niels Hansen, student
b Anne Hansdatter g.m. Anders [Andersen] Fugl, præst i Vejlby
c Margrethe Hansdatter
d Else Hansdatter i Assens
e Helvig Hansdatter i Assens
f Sofie Hansdatter i Assens
4) søster, død. 5B:
a Niels Olufsen, forpagter på Engelsholm
b Claus Olufsen, forrige forpagter på Wedellsborg
c Margrethe Olufsdatter i Ørslev
d Anne Olufsdatter, død var g.m. Hans Jørgensen på Sparretorn [i Føns sogn]. 1B:
1 en datter
e Maren Olufsdatter g.m. Henrik Hansen, forrige hollænder på Søndergård
5) søster Kirsten Nielsdatter i Vejlby, enke efter Sander Carstensen. LV: Laurids Falkersen Friis.
Afdøde døde 19.2.1699.

335 Bertram Ditlevsen, bødker i Middelfart. 17.4.1699, fol.82B.
E: Abelone Jørgensdatter. A:
1) bror [Joen Ditlevsen], død. 5B:
a Mette Joensdatter
b Karen Joensdatter
c Maren Joensdatter
d Margrethe Joensdatter
e Ditlev Joensen
2) søster Ellen Ditlevsdatter
3) Anneke Ditlevsdatter.

336 Anne Jørgensdatter i Middelfart. 27.4.1699, fol.86B.
Enke efter Christen Wolder. A:
1) søster Anne Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen, vognmand.

337 Mathias Bolt, borgmester i Middelfart. 17.7.1699, fol.88B.
E: Sybille Meinertsdatter Melhop (Melhoff). LV: Henrik Brandt, tolder. B:
1) Mathias Bolt 22
2) Marie Bolt 21
3) Christiane Bolt 20
4) Meinert Bolt 17
5) Anne Bolt 13
6) Hannibal Bolt 9.
FM:
1 farbror Søren Bolt, regimentskvartermester og postmester i Odense
2 morbror Jørgen Christian Meinertsen i Bogense
3 morbror Niels Meinertsen i Bogense
4 svoger Anders Pedersen, rådmand i Middelfart
5 Niels Pedersen Bom.

338 Henrik Tudsborg, skomager i Middelfart. 10.8.1699, fol.140B.
E: Anneke Enevoldsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Margrethe Henriksdatter 20
2) Johan Henriksen 18
3) Hans Henriksen 15
4) Lisbeth Margrethe Henriksdatter 13
5) Anneke Henriksdatter 10
6) bel Henriksdatter 7.
FM:
1 Peder Ebbesen
2 Niels Pedersen, fisker.

339 Hans Hansen, feldbereder i Middelfart. 11.8.1699, fol.146.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Sidsel Hansdatter 21
2) Anders Hansen 13
3) Karen Hansdatter 11
4) Maren Hansdatter 8.
FM: Oluf Nielsen, murer.

340 Anne Barbara Johansdatter Gosmann i Middelfart. 25.9.1699, fol.148.
E: Jeppe Hansen Juul, kirkeværge. B:
1) Elisabeth Ibsdatter Juul 7
2) Karen Ibsdatter Juul 6
3) Johan Gosmann Juul 5
4) Anne Ibsdatter Juul 4.
FM:
1 mors [halv]bror Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde
2 morbror Claus Johansen Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke.

341 Peder Olufsen i Middelfart. 20.11.1699, fol.161B.
E: Anne Hansdatter Juul. LV: Jeppe Hansen Juul. B:
1) Cathrine Pedersdatter 6
2) Hans Juul Pedersen 4
3) Mads Pedersen 3
4) Niels Lassen Pedersen 2
5) Petronelle Pedersdatter 8 uger.
FM: morfar Hans Ibsen Juul.

342 Abelone Olufsdatter i Middelfart. 19.5.1700, fol.193B.
E: Jacob Nielsen, skrædder. B:
1) Mette Jacobsdatter 18
2) Dorthe Jacobsdatter 14.
FM: morbror Oluf Olufsen.

343 Cecilie Cathrine Nielsdatter Bang i Middelfart. 12.7.1700, fol.194.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Jens Mikkelsen 9
2) Karen Mikkelsdatter 7
3) Margrethe Kirstine Mikkelsdatter 5
4) Niels Bang Mikkelsen 3
5) Hans Mikkelsen 2.
FM: Niels Pedersen Bagger, overformynder.

344 Rasmus Hansen, hattemager i Middelfart. 15.7.1700, fol.202.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen, købmand. B:
1) Hans Rasmussen
2) Niels Rasmussen.
Arv efter afdødes bror Jørgen Hansen i Odense, [skifte Odense 17.4.1695 lbnr.994].
Afdøde døde 18.11.1698.

345 Anders Hansen i Middelfart. 7.1.1701, fol.208B.
E: Margrethe Poulsdatter. A:
1) moster Maren i Udby, der går rundt og tigger.

346 Anne Ulfsdatter i Middelfart. 7.1.1701, fol.209.
E: Anders Iversen. B:
1) Niels Andersen 28
2) Malene Andersdatter 22
3) Ellen Andersdatter 20
4) Anne Andersdatter 12.

347 Hans Rasmussen i Middelfart. 10.1.1701, fol.209B,
E: Dorthe Christoffersdatter. B:
1) Christine Hansdatter 8
2) Anne Cathrine Hansdatter 4
3) Maren Hansdatter 1.

348 Maren Gødesdatter i Middelfart. 10.1.1701, fol.210.
B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Nielsen, skrædder, på stedet
2) Else Nielsdatter.

349 Ingeborg Jacobsdatter i Middelfart. 10.1.1701, fol.210B.
E: Otto Johansen. B:
1) Anne Cathrine Ottesdatter 30.

350 Morten Sørensen i Middelfart. 26.4.1701, fol.211B.
E: Abelone Jørgensdatter. LV: Laurids Friis. A:
1) far Søren Nielsen, fisker.

351 Anne Rasmusdatter i Middelfart. 19.5.1701, fol.213.
E: Jens Sørensen Bredslev, skomager. B:
1) Søren Jensen 9.
Arv efter enkemandens far Søren Jørgensen, skifte 9.1.1689 lbnr.303 til B:
1) Cathrine Sørensdatter.

352 Anne Sørensdatter, ugift tjenestepige i Middelfart. 19.7.1701, fol.215B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Bjerre herred i Jylland.

353 Maren i Middelfart. 24.10.1701, fol.216.
Enke efter Jacob Mortensen. A:
1) bror Jørgen Gregersen i Kolding.

354 Oluf Nielsen, vognmand i Middelfart. 30.7.1701, fol.217.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Niels Olufsen, vognmand
2) Inger Olufsdatter g.m. Otto Jessen i Haderslev.

355 Maren Pedersdatter i Middelfart. 25.1.1702, fol.219B.
E: Oluf Olufsen. B:
1) Karen Olufsdatter 37, g.m. Oluf Mogensen, skomager
2) Kirsten Olufsdatter 35
3) Peder Olufsen 24.

356 Oluf Hansen Dammann, smed i Middelfart. 17.4.1702, fol.221.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Hans Olufsen Dammann 5
2) Niels Olufsen Dammann 2.
FM: farbror Hans Hansen Dammann.
Arv i boet efter Niels Hansen, smed, skifte13.4.1697 lbnr.324. E: Anne Eriksdatter nu g.m. Hans Ottesen. B:
1) Hans Nielsen.

357 Anne Pedersdatter Padeholm i Middelfart. 22.5.1702, fol.224.
Enke efter Rasmus Ibsen, byfoged, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Peder Rasmussen, byfoged, død E: Maren Nielsdatter Bang. LV: Morten Bang. B:
a Rasmus Pedersen 13.
FM: morbror Peder Nielsen Bang, købmand.
Registrering 12.12.1701.

358 Niels Pedersen Bruun, købmand i Middelfart. 22.5.1702, fol.228B.
E: Anne Nielsdatter Bang. LV: far Niels Bang. B:
1) Peder Nielsen Bruun 6
2) Hans Nielsen Bruun 4
3) Cathrine Margrethe Nielsdatter 2.
FM: Jørgen Jensen.

359 Niels Lassen Pedersen i Middelfart. 7.7.1702, fol.232B.
A:
1) mor Anne Hansdatter Juul g.m. Herman Willer, købmand
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Olufsen, skifte 20.11.1699 lbnr.341
2) søster Cathrine Pedersdatter 9
3) bror Hans Juul Pedersen 7
4) bror Mads Pedersen 6
5) søster Petronelle Pedersdatter 4
6) halvsøster Cathrine Lucie Hermansdatter 1½.

360 Anne Pedersdatter Palle i Middelfart. 10.8.1702, fol.233B.
B:
1) søn, død. 1B:
a Jørgen Henriksen.

361 Abelone Jørgensdatter i Middelfart. 23.8.1702, fol.234.
Bertram Ditlevsen, [skifte 17.4.1699 lbnr.335]. A:
1) bror, død. 1B:
a Abelone Hansdatter.

362 Magdalene Carstensdatter Wolf i Middelfart. 26.3.1703, fol.235B.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Carsten Wolf Mikkelsen 5 uger.
Enkemandens første ægteskab med Cecilie Cathrine Nielsdatter Bang, skifte 12.7.1700 lbnr.343. Arv til børn.
Afdødes fædrene arv stod hos Oluf Farver, postmester i Nyborg og hos hendes svoger Søren Rasmussen i Nyborg.

363 Sidsel Olufsdatter i Middelfart. 29.3.1703, fol.238.
E: Iver Pedersen. B:
1) Sidsel Iversdatter 17
2) Dorthe Sofie Iversdatter 12
3) Peder Iversen11.
FM: Peder Ibsen, kræmmer.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Marie Olufsdatter
2 afdødes svoger David Joensen.

364 Karen Christensdatter i Middelfart. 22.5.1703, fol.242.
E: Søren Christensen, uvist hvor.
Første ægteskab med [Oluf Smed]. B:
1) Hans Olufsen, smed.
Andet ægteskab med [Hans Damman, skifte 24.6.1679 lbnr.254]. B:
2) Oluf Hansen Dammann, smed, [skifte 17.4.1702 lbnr.356]. E: Johanne Eriksdatter
3) Hans Hansen Dammann, kræmmer.

365 Jeppe Hansen Juul, købmand og kirkeværge i Middelfart. 18.6.1703, fol.244B.
E: Kirsten Mortensdatter Schelde. LV: Mikkel Jacobsen [Rørup], præst i Tanderup. B:
5) Anne Barbara Jepsdatter 3.
FM: mosters mand Christen Jørgensen, herredsfoged i Sunds herred.
Første ægteskab med [Anne Barbara Johansdatter Gosmann, skifte 25.9.1699 lbnr.340]. B:
1) Elisabeth Ibsdatter Juul 12
2) Karen Ibsdatter Juul 10
3) Johan Gosmann Juul 9
4) Anne Ibsdatter Juul 8.
FM:
1 mors [halv]bror Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde
2 morbror Claus Johansen Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke
3 Jørgen Frederiksen, præst i Nørre Åby og Indslev
4 Hans Hansen Baaring, købmand.
Desuden nævnes enkens mor Sofie Jørgensdatter, enke efter Morten Pedersen i Høje [i Lunde sogn].

366 Anne Nielsdatter i Middelfart. 27.8.1705, fol.268.
E: Hans Rasmussen, slagter. A:
1) Christen Lauridsen i Hem i Taulov-Nebel
2) Jørgen Mikkel Kaper i Fredericia.
Enkemandens første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, skifte 28.5.1688 lbnr.292. Arv til B:
1) Rasmus Hansen
2) Maren Hansdatter
3) Mette Hansdatter.

367 Hans Olufsen, smed i Middelfart. 27.7.1705, fol.270.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Hansen Baaring, købmand. A:
0) forældre [Oluf Smed] og Karen Christensdatter, skifte 22.5.1703 lbnr.364
Mors andet ægteskab med [Hans Damman, skifte 24.6.1679 lbnr.254]. B:
1) halvbror Oluf Hansen Dammann, smed, [skifte 17.4.1702 lbnr.356]. E: Johanne Eriksdatter nu g.m. Gregers [Hansen], smed. 2B:
a Hans Olufsen
b Niels Olufsen
2) Hans Hansen Dammann, kræmmer.

368 Karen Enevoldsdatter [Bang] i Middelfart. 15.12.1705, fol.273.
E: Borcher Eriksen.
Første ægteskab med [Peder Boyesen, skifte 5.2.1679 lbnr.251]. B:
1) Niels Pedersen, skipper
2) Enevold Pedersen, skipper i Fredericia, død. E: [Mette Poulsdatter], nu g.m. Mads Jerlevsen [Ammitsbøl], bager i Fredericia. 1B:
a Hans Enevoldsen
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Lassen.

369 Claus Eriksen, farver i Middelfart. 17.11.1706, fol.275.
E: Birthe Frandsdatter.LV: Jørgen Jochumsen. B:
1) Erik Clausen 14
2) Lisbeth Kirstine Clausdatter 8
Johanne Clausdatter 5.
FM: Niels Bager.

370 Hans Hansen Juul i Middelfart. 16.6.1707, fol.278.
E: Margrete Steffensdatter. LV: Jørgen Jochumsen. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Anders Eriksen i Lundager
2) bror Peder Hansen i Lundager, død. 3B:
a Hans Pedersen
b Maren Pedersdatter
c Margrethe Pedersdatter.
Enkens første ægteskab med Peder Christensen, skifte 29.5.1685 lbnr.285. Arv til B:
1) Steffen Pedersen Bruun.
Registrering 22.1.1707.

371 Mette Pedersdatter i Middelfart. 21.1.1708, fol.282.
A:
1) søster g.m. Oluf Nielsen i Torup
2) søster, død, var g.m. Niels Christensen i Skrillinge. Hendes 3 børn: 1 søn og 2 døtre
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Otto Bødker i Harndrup
4) søster Anne Pedersdatter i Fløtterød, død. 4B:
a Niels Sørensen i Grarup
b Hans Nielsen i Højrup
c Sinne Nielsdatter i Bro
d Laurids Nielsen.
Afdøde, der blev kaldt Krogede Mette, død 18.1.1708.

372 Dines Skomager i Middelfart, der døde 30.6.1708, fol.283B.
E: Anne Marie Clausdatter.
Arvinger angives ikke.

373 Maren Christensdatter i Middelfart. 30.4.1708, fol.284.
E: Niels Pedersen Fjelsted. B:
1) Karen Nielsdatter 5 uger.
FM: mosters mand Hans Nielsen i Kolding.
Desuden nævnes afdødes mor Karen Sørensdatter i Kolding.

374 Maren Lauridsdatter i Middelfart. 30.5.1706, fol.286B.
E: Hans Hansen Kolding, færgemand. B:
1) Christine Hansdatter 21
2) Else Marie Hansdatter 14
3) Hans Hansen 11.
FM: Niels Pedersen Bagger.

375 Rasmus Nielsen, korporal i Middelfart. 31.3.1706, fol.293.
Enkemand efter Maren Hansdatter, skifte 7.5.1705. B:
1) Karen Rasmusdatter
2) Hans Rasmussen, [skifte 10.1.1701 lbnr.347]. 3B:
a Christine Hansdatter 13
b Anne Cathrine Hansdatter 11
c Maren Hansdatter 7
3) Knud Rasmussen, [skifte 9.8.1697 lbnr.326] 1B:
a Maren Knudsdatter 15.
FM: Jacob Hansen, skrædder.

376 Laurids Falkersen Friis i Middelfart. 6.8.1706, fol.294.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Mikkel Jensen. B:
1) Anne Cathrine Friis 9
2) Knud Friis 4
3) Jacob Friis 9 mdr.
FM:
1 Iver Pedersen
2 Peder Nielsen, bedemand.

377 Niels Pedersen Bagger, købmand og overformynder i Middelfart. 27.3.1708, fol.295B.
E: Karen Poulsdatter [Borre]. B:
1) Poul Nielsen
2) Anne Marie Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter g.m. Peder Pedersen [Veflinge], toldforvalter
4) Peder Nielsen
5) Elias Nielsen 22, student
6) Karen Nielsdatter 19.

378 Kirsten Pedersdatter Aarø i Middelfart. 3.12.1708, fol.299B.
Enke. B:
1) Hans Pedersen Aarø
2) [Anders Pedersen], død. 3B:
a Maren Andersdatter
b Margrethe Andersdatter
c Laurids Andersen
3) Anne Pedersdatter g.m. Peder Thygesen Kraft
Arv i boet efter Jens Aarø.
Registreret 17.11.1708.

379 Maren Ibsdatter i Middelfart. 22.12.1708, fol.300B.
E: Lorents Ibsen.
Hendes B:
1) Jul Andersen 28.

380 Hans Rasmussen i Middelfart. 6.4.1709, fol.301.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 27.8.1705 lbnr.366. B:
Første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, [skifte 28.5.1688 lbnr.292]. B:
1) Rasmus Hansen, slagter, på stedet
2) Maren Hansdatter
3) Mette Hansdatter g.m. Enevold Corfitzen.

381 Maren Mortensdatter i Middelfart. 6.4.1709, fol.302.
E: Søren Nielsen, fisker. B:
1) Niels Sørensen
2) Margrethe Sørensdatter 26.

382 Johanne Eriksdatter i Middelfart. 16.4.1709, fol.302B.
E: Gregers Hansen, smed. B:
3) Anne Marie Gregersdatter 5
4) Karen Gregersdatter 7 uger.
Første ægteskab med [Oluf Hansen Dammann, skifte 17.4.1702 lbnr.356]. B:
1) Hans Olufsen 12
2) Niels Olufsen 9.
Arv i boet efter disse børns farmor Karen Christensdatter, skifte 22.5.1703 lbnr.364.

383 Anne Eriksdatter i Middelfart. 29.4.1709, fol.305.
Enke efter [Hans Ottesen].
Første ægteskab med Niels Hansen, smed, skifte 13.4.1697 lbnr.324. B:
1) Hans Nielsen.
FM: Hans Ibsen Jyde.

384 Abelone Nielsdatter i Middelfart. 27.5.1709, fol.308.
E: Hans Andersen Haahr.
Arvinger angives ikke.

385 Dorthe Knudsdatter i Middelfart. 19.6.1709, fol.308B.
E: Peder Pedersen, handskemager. B:
1) Knud Pedersen 32
2) Jørgen Pedersen 29.

386 Niels Iversen, skomager i Middelfart. 6.8.1709, fol.308B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Peder Nielsen, bedemand
2) Jacob Nielsen, skomagersvend, uvist hvor
3) Saxe Nielsen
4) Margrethe Nielsdatter g.m. Mathias Bolt, rådmand.
Registrering 30.4.1709.

387 Jacob Clausen Bloch, dansk skoleholder i Middelfart. 7.8.1709, fol.312B.
E: Maren Esbensdatter. LV: Jens Henriksen. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 11
2) Claus Jacobsen 9.
Registrering 19.6.1709.

388 Mette Mortensdatter i Middelfart. 5.10.1709, fol.313B.
E: Jeppe Pedersen Juul.
Af første ægteskab B:
1) Anne Frederiksdatter.
FM: morbror Hans Mortensen i Eskilstrup i Skovby sogn.

389 Laurids Saxesen, slagter i Middelfart. 6.2.1710, fol.315B.
E: Dorthe Steffensdatter. LV: Peder Rasmussen, købmand. A:
1) søster Dorthe Saxesdatter g.m. Henrik Olufsen, soldat i København.

390 Anne Cathrine Rasmusdatter i Middelfart. 10.71710, fol.316.
E: Jens Lauridsen Baaring. B:
1) Hans Jensen 10
2) Laurids Jensen 8
3) Rasmus Jensen 4.
FM: Peder Madsen.

391 Anne Hansdatter i Middelfart. 4.12.1710, fol.318B.
E: Jens Sørensen Bredslev, [skomager]. B:
1) Anne Lucie Jensdatter 8
2) Anne Margrethe Jensdatter 4
3) Hans Jensen Bredslev 2.
Enkemandens første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 19.5.1701 lbnr.351. Arv til B:
1) Søren Jensen 18.

392 Jacob Lauridsen Friis i Middelfart. 30.12.1710, fol.324B.
A:
1) mor Margrethe Nielsdatter g.m. Mathias Bolt, rådmand
2) søster Anne Cathrine Friis 13
3) bror Knud Friis 8
4) halvbror Laurids Friis Mathiassen Bolt 4.
Afdødes far var Laurids Falkersen Friis, skifte 6.8.1706 lbnr.376.

393 Anne Nielsdatter i Middelfart. 1.1.1711, fol.325.
Enke efter Lauge Andersen (Lave Andersen). B:
1) Abelone Lauridsdatter 19
2) Anne Marie 14
3) Niels Jensen 7
4) Anders Laugesen 8 uger.
FM: Søren Nielsen.

394 Karen Hansdatter Høgh i Middelfart. 15.1.1711, fol.325B.
E: Peder Obsen, kræmmer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.11.1710.

395 Jørgen Pedersen, væver i Middelfart. 16.9.1712, fol.328.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Peder Jørgensen i Husby
2) Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Bolle
3) Karen Jørgensdatter g.m. Rasmus Slagter
4) Mikkel Jørgensen, soldat
5) Jørgen Jørgensen 19
6) Karen Jørgensdatter 14.


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1711-1729396 Saxe Pedersen, skrædder i Middelfart. 30.3.1711, fol.1.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Anne Saxesdatter 5
2) Maren Saxesdatter 4
3) Peder Saxesen 2.
FM: farbror Iver Pedersen, købmand.

397 Anne Mathiasdatter Bolt i Middelfart. 3.4.1711, fol.7.
E: Mikkel Sørensen [Højer]. B:
1) Mathia Cathrine Mikkelsdatter 7 uger.
FM: morbror Mathias Bolt, rådmand.
Arv i boet efter afdødes far [Mathias Bolt, skifte 17.7.1699 lbnr.337]. E: Sybille Meinertsdatter Melhop. Arv til B:
1) Hannibal Bolt.

398 Niels Rasmussen, hattemager i Middelfart. 23.3.1711, fol.12.
E: Anneke Jonasdatter. LV: Gøde Hansen. B:
1) Christian Nielsen 4.
FM: Hans Ibsen Jyde.
Registrering 22.2.1711.

399 Niels Christensen i Middelfart. 31.3.1711, fol.17.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Olufsen, fisker. B:
1) Maren Nielsdatter 19
2) Kirsten Nielsdatter 17
3) Rasmus Nielsen 15
4) Karen Nielsdatter 12.
FM: morbror Rasmus Pedersen.

400 Johanne Pedersdatter i Middelfart. 4.5.1711, fol.21.
E: Samuel Samuelsen, snedker. B:
1) Lisbeth Samuelsdatter 12
2) Samuel Samuelsen 10
3) Peder Samuelsen 4.
FM: Jørgen Jochumsen.
Arv i boet efter Mette Mortensdatter, [skifte 5.10.1709 lbnr.388] til B:
1) Anne Frederiksdatter. ved stedfar Jeppe Pedersen Juul.

401 Mads Sørensen i Middelfart. 10.1.1712, fol.25B.
E: Sofie Hansdatter. LV: Jørgen Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Johannes Madsen 6.
Afdøde døde i påsken 1710 i kongen søtjeneste.

402 Gye Hansdatter i Middelfart. 29.1.1712, fol.26B.
E: Rasmus Sørensen Svenstrup. B;
1)Karen Rasmusdatter 7
2) Marie Rasmusdatter 5
3) Søren Rasmussen 3.
FM: Peder Madsen, bager.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Hans Sørensen i Stavrby
2 enkemandens søster Karen Sørensdatter i Båring.

403 Anne Lauridsdatter i Middelfart. 10.3.1712, fol.31.
E: Christen Berntsen, fisker. A:
1) søster Maren Lauridsdatter i Flensborg.

404 Søren Jørgensen, væver i Middelfart. 18.3.1712, fol.33.
E: Maren Rasmusdatter. FM: Peder Christensen Koch, handskemager. B:
1) Oluf Sørensen 17.
FM: Rasmus Hansen, slagter.
Afdøde døde i Ejby hos Peder Pedersen.

405 Karen Jensdatter i Middelfart. 21.3.1712, fol.37.
E: Niels Andersen, skrædder. B:
1) Anders Nielsen, kyrasser
2) Maren Nielsdatter 22.

406 Anne Christoffersdatter i Middelfart. 21.3.1712, fol.37B.
E: Jørgen Rasmussen, bødker. A:
1) søster Birgitte Christoffersdatter g.m. Niels Pedersen, fisker.

407 Dorthe Nielsdatter i Middelfart. 11.4.1712, fol.39B.
Enke efter Jacob Mikkelsen. B:
1) Niels Jacobsen 40
2) Mette Jacobsdatter 34
3) Maren Jacobsdatter 27.
FM: Jørgen Jochumsen.

408 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 21.3.1712, fol.40.
E: Niels Pedersen, by- og rådstueskriver. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 18
2) Peder Nielsen 14
3) Kirsten Nielsdatter 8.
FM:
1 Iver Pedersen
2 Hans Jørgensen.

409 Christian Mikkelsen, sadelmager i Middelfart. 8.3.1713, fol.45B.
E: Ellen Adsersdatter. LV: Rasmus Hansen, snedker. B:
1) Karen Christiansdatter 28
2) Maren Christiansdatter 26
3) Anne Margrethe Christiansdatter 22
4) Mikkel Christiansen 13.
FM: Poul Andersen, snedker.

410 Niels Nielsen, vognmand i Middelfart. 18.3.1713, fol.47B.
E: Bodil Jørgensdatter, der døde, skifte 7.4.1713
Hans A:
1) bror Hans Nielsen.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Hans Jørgensen, skifte 24.10.1683 lbnr.275. B:
1) Jørgen Hansen, død, efter hvem, der er arv
2) Anne Cathrine Hansdatter.
Afdøde kones forældre boede i Fredericia.

411 Registrering i Middelfart 26.6.1713, fol.53.
Registrering af boet hos Peder Rasmussen Holbæk og hustru Maren Mikkelsdatter, da han indrømmer at have besovet Margrethe Hansdatter.

412 Jørgen Jochumsen Rodenborg i Middelfart, der døde 30.3.1713, fol.57B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Jørgensen. A:
1) morbror Jens Jørgensen, handskemager i Haderslev
2) morbror Niels Jørgensen i Alsted på Sjælland ved søn Simon Nielsen i Båring i Asperup sogn
3) moster Dorthe Jørgensdatter i Hudevad i Rolsted sogn
4) moster Maren Jørgensdatter, død. 2B:
a Hans Hansen i Otterup
b Mikkel Hansen i Emtekær i Tanderup sogn.

413 Karen [Madsdatter] i Middelfart. 9.11.1712, fol.73.
Enke efter Hans [Jepsen] Juul, borgmester, [død 1702]. B:
1) Anne Hansdatter Juul g.m. Herman Willer, borgmester
2) Margrethe Hansdatter Juul g.m. Jørgen Frederiksen, præst i Nørre Åby og Ingslev
3) Jeppe Hansen Juul, [skifte 18.6.1703 lbnr.365]. 5B:
a Elisabeth Ibsdatter Juul 22
b Karen Ibsdatter Juul 20
c Johan Gosmann Juul 19
d Anne Ibsdatter Juul 18
e Anne Barbara Ibsdatter Juul 13.
FM:
1 stedfar Peder Rasmussen Haurum.
2 [morbror] Claus Johansen Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke og kompastor i Sem
3 Hans Hansen Baaring, købmand.
Afdøde døde 11.10.1712.

414 Mette Christensdatter Smerling i Middelfart. 22.11.1713, fol.119B.
B:
1) Mette Knudsdatter i Holsten.

415 Søren Mikkelsen, købmand i Middelfart. 26.8.1710, fol.122.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Peder Vifling.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 4.3.1697 lbnr.322]. B:
1) Mikkel Sørensen
2) Kirsten Sørensdatter g.m. Lorents Knop, pauker
3) Anne Marie Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Broholm
4) Sara Sørensdatter
5) Peder Sørensen i København
6) Inger Sørensdatter.

416 Karen Jensdatter i Middelfart. 7.7.1713, fol.167B.
Enke efter Jørgen Jochumsen Rodenborg, skifte 30.3.1713 lbnr.412. A:
0) forældre Jens Nielsen i Ejby uden ægteskab med en datter af Peder Hatten i Brangstrup [i Nørre Åby sogn]
1) moster Karen Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Vejlby, begge døde. 1B:
a Peder Nielsen Hat, rytterbonde i Skrillinge i Kavslunde sogn.
Arvekrav blev fremsat af Simon Jensen i Ingslev på Oregård gods, der mente at han og afdøde var halvsøskende.
Kravet blev frafaldet, da hans far havde været gift to gange, men ikke med afdødes mor, hvorfor afdøde var født uden ægteskab.
Afdøde døde 1.7.1713.

417 Hans Ibsen Jyde i Middelfart. 10.1.1714, fol.198B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: bror Iver Pedersen, købmand. B:
1) Jeppe Hansen 23
2) Jens Hansen 17.
FM: Oluf Jacobsen.

418 Anne Rasmusdatter i Middelfart. 10.9.1714, fol.203.
E: Peder Madsen, bager. A;
1) bror Søren Rasmussen i Nyborg, død. 2B:
a Didrik Sørensen [Kræfting], byfoged i Viborg, [skifte Viborg 17.1.1708 lbnr.171]. E: Sidsel Steensdatter [Fasche], der sammen med sine børn er rejst til Lolland. B:
1 [Elisabeth Cathrine Didriksdatter]
2 [Oluf Severin Didriksen]
3 [Anne Dorthe Didriksdatter]
4 [Mette Marie Didriksdatter]
b Villum Sørensen i Nyborg, død. E: Ellen Sørensdatter. 2B:
1 Claus Villumsen 26, skomagersvend
2 Elisabeth Villumsdatter.

419 Hans Jørgensen, bødker i Middelfart. 26.2.1715, fol.215.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Iver Pedersen, købmand. B:
1) Karen Hansdatter 22
2) Anne Hansdatter 13
3) Lene Hansdatter 12
4) Maren Hansdatter 9.
FM:
1 farbror Mads Jørgensen i Sønder Åby i Husby sogn
2 farbror Jørgen Jørgensen i Stubberup i Sandager sogn.

420 Karen Rasmusdatter i Middelfart, der døde 19.3.1715, fol.218.
Arvinger angives ikke.

421 Hans Mikkelsen, umyndig i Middelfart. 16.4.1715, fol.220.
A:
0) forældre Mikkel Jensen, skifte sluttet 12.11.1709 og Cecilie Cathrine Nielsdatter Bang, skifte 12.7.1700 lbnr.343]
1) søster Karen Mikkelsdatter 23
2) søster Margrethe Kirstine Mikkelsdatter 20
3) bror Niels Bang Mikkelsen 19
4) bror Carsten Wolf Mikkelsen 14.
FM: morfar Niels Hansen Bang, byfoged.
Afdøde døde 15.2.1715.

422 Laurids Pedersen, feldbereder i Middelfart. 9.5.1716, fol.222.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Mads Jacobsen, handskemager. A:
1) søster Marie Pedersdatter g.m. Benjamin Lennertsen i Pilshuse [i Vindinge sogn]
2) søster Abelone Pedersdatter g.m. Jørgen Mortensen i Julsby i Nyborg sogn
3) halvbror Poul Pedersen i Årslev [i Vindinge sogn].

423 Anne Haagensdatter, ugift tjenestepige i Middelfart, der døde 3.5.1716, fol.224B.
Hendes bohave sættes på auktion foranstaltet af hendes herskab Sara Sørensdatter, enke efter Jens Bredslev.

424 Mads Pedersen, ugift i Middelfart. 3.1.1715, fol.226B.
A:
1) mor Anne Hansdatter Juul g.m. Herman Willer, borgmester
2) søster Cathrine Pedersdatter Jørgen Lauridsen på Oregård
3) bror Hans Juul Pedersen 19
4) søster Petronelle Pedersdatter 15
5) halvsøster Cathrine Lucie Hermansdatter 13¾
6) halvsøster Sigbrit Hermansdatter 12½
7) halvsøster Karen Hermansdatter 9
8) halvsøster Margrethe Hermansdatter 7½
9) halvsøster Anne Hermansdatter 6.
Arv efter afdødes far Peder Olufsen, skifte 20.11.1699 lbnr.341.
Arv efter afdødes bror Niels Lassen Pedersen, skifte 7.7.1702 lbnr.359.
Afdøde blev kaldt Mads Pedersen Willer.

425 Anders Poulsen, snedker i Middelfart, der døde 2.3.1716, fol.227B.
E: Maren Christensdatter. LV: far Christen Jensen. B:
1) Ellen Marie Andersdatter 5
2) Christen Andersen 3.
FM: farfar Poul Andersen, snedker.

426 Knud Pedersen i Middelfart. 26.3.1716, fol.232B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Jensen, smed. B:
1) Peder Knudsen 6 mdr.
FM: Hans Knudsen Schiøtt.
Fledføringskontrakt med afdødes mor Karen Pedersdatter, enke efter afdødes far [Peder Knudsen, skifte 15.3.1660 lbnr.173].
Arv i boet efter Niels Christensen, skifte 31.3.1711 lbnr.399. til B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.
FM: morbror Niels Pedersen, fisker.

427 Jens Sørensen Bredslev, overformynder i Middelfart. 5.5.1716, fol.236B, 262.
E: Sara Sørensdatter. LV: Niels Pedersen Fjelsted.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 19.5.1701 lbnr.351]. B:
1) Søren Jensen Bredslev.
Andet ægteskab med [Anne Hansdatter], skifte 4.12.1710 lbnr.391. B:
2) Anne Lucie Jensdatter
3) Anne Margrethe Jensdatter
4) Hans Jensen, der døde 14.5.1716, skifte 2.11.1716.
FM: Ludvig Knudsen.

428 Mette Nielsdatter i Middelfart. 27.2.1717, fol.261.
E: Corfitz Nielsen, der flytter til København med sine børn. B:
1) Niels Corfitzen
2) Christoffer Corfitzen.

429 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 18.9.1716, fol.263, fol.263.
E: Jørgen Thorsen, matros. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 9
2) Jens Jørgensen 6.
FM: Peder Olufsen, fisker.
Desuden nævnes:
1 enkemandens mor Gertrud Nielsdatter
2 enkemandens søster Kirsten Thorsdatter.

430 Frederikka Amalie Andersdatter i Middelfart, der døde 13.4.1716, fol.266.
E: Peder Christen Medelby, toldfuldmægtig, der døde 2.5.1716. B:
3) Marie Elisabeth Pedersdatter 13
4) Anne Cathrine Pedersdatter 1.
FM: Peder Sørensen Byller, farver.
Uden ægteskab B:
1) Ditlev Andersen 16
2) Christian Frederiksen 14.
FM: Niels Pedersen Fjelsted.
Fledføringskontrakt med Hans Jensen, kobbersmed og hustru Anne Mikkelsdatter.

431 Maren Nielsdatter Bagger i Middelfart. 11.9.1718, fol.303B.
E: Peder Pedersen Vifling, toldforpagter. A:
1) mor Karen Poulsdatter Borre, enke efter Niels [Pedersen] Bagger, [skifte 27.3.1708 lbnr.377]
2) bror Poul Nielsen Bagger
3) søster Anne Marie Nielsdatter Bagger
4) bror Peder Nielsen Bagger
5) bror Elias Nielsen Bagger, uvist hvor
6) søster Karen Nielsdatter Bagger gift på Kragerø i Norge.

432 Dorthe Mathiasdatter i Middelfart. 7.12.1718, fol.311.
Arvinger angives ikke.

433 Jens Henriksen, skrædder i Middelfart. 16.3.1719, fol.312.
E: Cathrine von Øsen. LV: Henrik Kobbersmed. B:
1) Bernts von Øsen.

434 Mikkel Andersen i Middelfart. 13.4.1719, fol.314.
E: Birgitte Esbensdatter. LV: Peder Lauridsen. B:
1) Jacob Mikkelsen, død, var g.m. [Dorthe Nielsdatter, skifte 11.4.1712 lbnr.407]. 3B:
a Niels Jacobsen
b Mette Jacobsdatter
c Maren Jacobsdatter
2) Hans Mikkelsen, død. 2B:
a Mette Hansdatter i Skrillinge
b Anne Hansdatter
3) Karen Mikkelsdatter, [skifte 28.5.1688 lbnr.292], var g.m. Hans Rasmussen, skifte 6.4.1709 lbnr.380]. 3B:
a Rasmus Hansen, slagter
b Maren Hansdatter
c Mette Hansdatter [g.m. Enevold Corfitzen].

435 Laurids Hansen Holst i Middelfart. 13.4.1719, fol.317.
E: Karen Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Lauridsen 20
2) Hans Lauridsen 17
3) Anne Marie Lauridsdatter 16.
I boet en falsk revers af 12.7.1716 fra enkens halvbror Christen Jørgensen i Paise, der skulle være underskrevet af enkens halvbror Jørgen Jørgensen i Middelfart, der ikke kan læse og skrive og af Mathias Madsen, skoleholder i Middelfart, der aldrig har eksisteret, forsynet med et smuldret laksegl.

436 Niels Hansen Bang, byfoged i Middelfart, der døde 17.11.1718, fol.322.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 10.9.1683 lbnr.274]. B:
1) Morten Nielsen Bang, præst i Falslev og Kærby, [skifte Onsild herred gejstlig 9.4.1709 lbnr.29]. E: Elsebeth Christine [Christiansdatter] Fabricius nu g.m. successor Christen [Nielsen] Qvist. 1B:
a Cathrine Marie Bang
2) Peder Nielsen Bang
3) Maren Nielsdatter Bang
4) Cecilie Cathrine Nielsdatter, [skifte 12.7.1700 lbnr.343], var g.m. Mikkel Jensen, død. 3B:
a Karen Mikkelsdatter
b Margrethe Kirstine Mikkelsdatter
c Niels Bang Mikkelsen
5) Anne Nielsdatter Bang.

437 Nis Henriksen, skomager i Middelfart. 30.3.1719, fol.343B.
E: [Margrethe Pedersdatter]. LV: afdødes bror Peder Henriksen, skomager. B:
1) Henrik Nissen 12
2) Anne Nisdatter 6
3) Peder Nissen 4
4) Agatha Marethe Nisdatter 10 uger.
FM: morbror Hans Torborg.

438 Poul Andersen, snedker og glarmester i Middelfart. 13.4.1719, fol.347B.
E: Else Lauridsdatter. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Filip Vagner
2) Anne Marie Poulsdatter g.m. Hans Rasmussen, handskemager
3) Karen Poulsdatter 22
4) Anders Poulsen, død. 2B:
a Else Marie Andersdatter 7
b Christen Andersen 6.

439 Anne Jacobsdatter i Middelfart. 6.10.1719, fol.349B.
Arvinger angives ikke.

440 Morten Clausen i Middelfart. 20.12.1719, fol.350B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jens Jensen, vognmand. B:
1) Jacob Mortensen 9.
FM: Oluf Jacobsen.

441 Margrethe Nielsdatter i Middelfart. 13.7.1719, fol.352B.
E: Mathias Bolt, rådmand. B:
3) Laurids Mathiassen Bolt 12.
Første ægteskab med Laurids Falkersen Friis, skifte 6.8.1706 lbnr.376. B:
1) Anne Cathrine Friis g.m. Iver Bertelsen Bruun
2) Knud Friis 17.

442 Anneke Enevoldsdatter Bang. 15.10.1719, fol.383.
E: Peder Henriksen, skomager. B:
1) Johan Pedersen Torborg, degn i Asperup
2) Hans Pedersen Torborg, skomager
3) Margrethe Pedersdatter, enke efter Nis Henriksen, skomager, [skifte 30.3.1719 lbnr.437]
4) Elisabeth Margrethe Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen, handskemager
5) Anneke Pedersdatter g.m. Peder Nissen, skomager
6) Abel Pedersdatter.

443 Anne Pedersdatter i Middelfart. 16.1.1720, fol.386B.
E: Peder Thygesen Kraft. B:
1) Karen Pedersdatter 24
2) Kirsten Pedersdatter 19
3) Anne Marie Pedersdatter 15.
Afdøde døde 29.12.1719.

444 Jørgen Mikkelsen i Middelfart. 19.3.1720, fol.389B.
E: Sara Henriksdatter. LV: Iver Pedersen. B:
2) Henrik Jørgensen 22
3) Niels Jørgensen 13.
FM: Peder Rasmussen Holbæk.
Første ægteskab med Maren Thygesdatter, [skifte 7.1.1696 lbnr.316]. B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Hans Nielsen, smed i Erritsø.

445 Kirsten Nielsdatter i Middelfart. 29.1.1720, fol.393.
E: Peder Nielsen, bedemand. A:
1) Morten Gødesen
2) Peder Gødesen,
begge i Skrydstrup i Skjoldborg sogn i Haderslev amt
samt muligvis flere arvinger.
Afdøde døde 19.1.1720.

446 Anne Marie Dineses, fattiglem i Middelfart. 15.6.1720, fol.396.
Arvinger angives ikke.

447 Peder Nielsen Bang, der døde 8.1.1720, fol.396.
E: Christiane Sofie Bolt. LV: Peder Vifling. B:
1) Karen Pedersdatter Bang 18
2) Cathrine Pedersdatter Bang 12
3) Dorthe Pedersdatter Bang 10
4) Sybille Melhop Pedersdatter Bang 6
5) Marie Pedersdatter Bang 4 uger.
FM: født værge Mathias Bolt.

448 Nikolaj Barner i Middelfart. 19.1.1720, fol.403.
Afdøde, der kom fra Fredericia, døde 3.8.1718.

449 Karen Andersdatter i Middelfart. 15.7.1721, fol.410B.
E: Peder Rasmussen, møller. B:
1) Rasmus Pedersen 13 dage.

450 Maren Pedersdatter i Middelfart. 18.8.1721, fol.411.
Enke efter Peder Iversen, [skifte 31.1.1691 lbnr.308]. B:
1) Iver Pedersen, købmand
2) Saxe Pedersen, skrædder, [skifte 30.3.1711 lbnr.396]. 3B:
a Anne Saxesdatter
b Maren Saxesdatter
c Peder Saxesen
FM: stedfar Peder Pedersen Vifling
3) Johanne Pedersdatter, enke i Vejle
4) Karen Pedersdatter, enke efter Hans Jørgensen, bødker, [skifte 26.2.1715 lbnr.419]
5) Kirsten Pedersdatter, [skifte 21.3.1712 lbnr.408], var g.m. Niels Pedersen, by- og rådstueskriver. 3B:
a Anne Cathrine Nielsdatter gift i Norge
b Peder Nielsen 23, skomagersvend
c Kirsten Nielsdatter 16, i København.
Afdøde døde 4.8.1721.

451 Johanne Madsdatter, fostermoder i Middelfart. 4.8.1721, fol.412B.
B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Otto Pedersen, hattemager
2) Sidsel Andersdatter gift i Munkebo ved Kerteminde.

452 Hans Pougl, sporemager i Middelfart. 16.9.1721, fol.413B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Jensen, drejer. A:
1) mor Mette g.m. Bent Mogensen i Vester Gesten i Anst herred i Jylland.

453 Karen Sørensdatter, fattiglem i Middelfart. 18.2.1722, fol.417B.
Arvinger angives ikke.

454 Hans Christian i Middelfart. 20.3.1722, fol.417B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jens Ejlersen. B:
1) Niels Hansen 14.

455 Niels Pedersen Koch i Middelfart. 20.3.1722, fol.418B.
E: [Cathrine Rasmusdatter]. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 18
2) Peder Nielsen 15
3) Rasmus Nielsen 12
4) Niels Nielsen 9.
FM: Jens Ejlersen.

456 Maren Krags, fattiglem i Middelfart. 18.5.1722, fol.419.
Arvinger angives ikke.

457 Karen Jørgensdatter i Middelfart. 2.2.1723, fol.419.
Enke efter Laurids Hansen Holst, [skifte 13.4.1719 lbnr.435]. B:
1) Jørgen Lauridsen Holst 24, på Fænø
2) Hans Lauridsen Holst 21, i Odense
3) Anne Marie Lauridsdatter Holst 20.
FM: Hans Knudsen Schiøtt.

458 Anne Pedersdatter i Middelfart. 16.6.1723, fol.420B.
E: Jens Jensen, vognmand. B:
1) Jens Jensen 30
2) Peder Jensen 27, handskemagersvend i Odense
3) Christen Jensen 22, skomagersvend
4) Hans Jensen 18.

459 Anne Lauridsdatter i Middelfart. 2.9.1723, fol.424B.
E: Rasmus Sørensen, avlsmand. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 21
2) Laurids Rasmussen 20
3) Abelone Rasmusdatter 17
4) Anne Rasmusdatter 14
5) Søren Rasmussen 10
6) Anders Rasmussen 8.

460 Kirsten Fostermoder, fattiglem i Middelfart. 6.12.1723, fol.427.
Arvinger angives ikke.

461 Oluf Jacobsen i Middelfart. 11.5.1724, fol.427B.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Peder Rasmussen. B:
1) Cathrine Marie Olufsdatter 1.
FM: Niels Nielsen, vognmand.

462 Anne Hansdatter i Middelfart. 26.2.1724, fol.430.
E: Rasmus Sørensen Svenstrup. A:
1) bror Jørgen Hansen i Flensborg
2) bror Adolf Hansen i Flensborg.

463 Hans Hansen, feldbereder i Middelfart. 10.4.1724, fol.433.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Hans Hansen 5
2) Andreas Hansen 2
3) Hans Hansen, født efter fars død.
FM: farbror Jens Hansen, feldbereder i Vejle.

464 Karen Jørgensdatter i Middelfart. 13.6.1724, fol.436B.
E: Jens Lauridsen Baaring. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 6
2) Jørgen Jensen 5
3) Oluf Jensen 2.
FM: Rasmus Andersen, smed.

465 Peder Rasmussen Haurum i Middelfart. 8.1.1725, fol.438B.
E: Kirsten Mortensdatter Schelde. LV: Johan Gosmann Juul. B:
1) Jeppe Pedersen Haurum 19
2) Karen Pedersdatter Haurum 17.
FM:
1 Mathias Bolt, forrige rådmand
2 Henrik Henriksen Møller, kobbersmed.

466 Else Olufsdatter i Middelfart. 19.7.1725, fol.452B.
Enke efter Niels Nielsen. B:
1) Dorthe Nielsdatter 49
2) Margrethe Nielsdatter 26.
FM:
1 Jacob Hansen, skrædder
2 Mads Rasmussen, snedker.

467 Peder Sørensen i Middelfart. 3.10.1724, fol.454B.
E: Cathrine Lucie Willer. LV: far Herman Willer. B:
1) Dorthe Pedersdatter 5
2) Anne Cathrine Pedersdatter 3
3) Petrine Severine Pedersdatter, født efter fars død.
FM: farfar Søren Pedersen, forrige rådmand.

468 Claus Hansen i Middelfart. 24.7.1725, fol.464B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Hans Clausen
2) Niels Clausen 23
3) Anne Clausdatter g.m. Hans Hansen Baaring, overformynder
4) Mette Clausdatter 30
5) Anne Marie Clausdatter 15.

469 Anne Pedersdatter i Middelfart. 2.10.1725, fol.466B.
E: Iver Pedersen. B:
1) Karen Iversdatter g.m. Hans Juul, købmand
2) Anne Iversdatter 12.
Afdøde døde 1.5.1725.

470 Jens Lauridsen Baaring i Middelfart. 29.8.1725, fol.474.
Enkemand efter [Karen Jørgensdatter, skifte 13.6.1724 lbnr.464]. B:
3) Anne Cathrine Jensdatter
4) Jørgen Jensen.
FM: Rasmus Andersen, smed.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Rasmusdatter, skifte 10.71710 lbnr.390]. B:
1) Hans Jensen, skomagersvend i Odense
2) Rasmus Jensen, i skomagerlære.

471 Peder Poulsen [Koch] i Middelfart. 7.8.1724, fol.477.
E: Anne Christensdatter. LV: Jacob Hansen, skrædder. A:
1) far Poul Thomsen i Stenderup i Haderslevhus amt.
Afdøde døde 15.5.1724 i Nyborg lbnr.563.

472 Anne Andersdatter i Middelfart. 18.7.1726, fol.479.
B:
1) Karen Jensdatter g.m. Mikkel Damnitz, skrædder i Bogense
2) Kirsten Jensdatter i Middelfart
3) Maren Jensdatter i Haderslev
4) Sidsel Jensdatter i Haderslev.

473 Jens Jensen, skrædder i Middelfart. 28.11.1726, fol.480B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Villads Nielsen i Fredericia. B:
1) Johannes Jensen 10
2) Maren Jensdatter 8
3) Niels Jensen 5
4) Anne Marie Jensdatter 4
5) Cathrine Jensdatter 2.
FM: Hans Rasmussen, skomager.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Karen Jensdatter
2 enkens moster Anne Hansdatter i Fredericia
3 enkens bror Niels Nielsen i Fredericia
4 enkens bror Christoffer Nielsen på Kærsgård
5 enkens søster Anne Elisabeth Nielsdatter i København.

474 Jørgen Pedersen, handskemager i Middelfart. 7.1.1727, fol.483.
E: Elisabeth Margrethe Henriksdatter. LV: Iver Pedersen. B:
1) Peder Jørgensen 13
2) Henrik Jørgensen 11
3) Knud Jørgensen 8½
4) Dorthe Jørgensdatter 6
5) Kirsten Jørgensdatter 2.
FM:
1 Henrik Henriksen Torborg.
2 Peder Nissen, skomager.

475 Knud Lauridsen Friis, ugift i Middelfart. 25.4.1727, fol.486.
A:
0) forældre [Laurids Falkersen Friis, skifte 6.8.1706 lbnr.376] og Margrethe Nielsdatter, skifte 13.7.1719 lbnr.441
1) søster Anne Cathrine Friis g.m. Iver Bertelsen Bruun.
Mors andet ægteskab med Mathias Bolt, rådmand. B:
2) halvbror Laurids Mathiassen Bolt.

476 Karen Madsdatter i Middelfart. 7.7.1727, fol.490B.
E: Jørgen Jørgensen Brandrup. B:
1) Mads Jørgensen Brandrup 24, bagersvend.

477 Niels Pedersen, fisker i Middelfart. 28.4.1727, fol.494B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Jacob Hansen, skrædder. B:
1) Corfitz Nielsen, matros i København, enkemand efter Mette Nielsdatter, skifte 27.2.1717 lbnr.428. Arv efter mor til 2B:
a Niels Corfitzen
b Christoffer Corfitzen
2) [Maren Nielsdatter], død. 1B:
a Niels Hansen i [Nørre] Åby sogn i Vends herred.

478 Peder Thygesen Kraft i Middelfart. 27.1.1727, fol.497B.
E: Mette Thomasdatter. B:
4) Anne Pedersdatter 3½.
FM: Peder Rasmussen Møller.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 16.1.1720 lbnr.443. B:
1) Karen Pedersdatter 30
2) Kirsten Pedersdatter 26
3) Anne Marie Pedersdatter 22.

479 Rasmus Nielsen, skomager i Middelfart. 28.4.1727, fol.501, 509.
E: Abel Henriksdatter. LV: Hans Henrik Torborg, skomager. B:
1) Henrik Hansen 6
2) Karen hansdatter 4.
FM: Peder Nielsen, skomager.

480 Jems Christensen Vinkel i Middelfart. 26.7.1727, fol.505.
E: Cathrine Jacobsdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
1) Peder Jensen Vinkel
2) Vilhelm Jensen Vinkel, død. 2B:
a Hans Vilhelmsen Vinkel 19
b Cathrine Marie Vilhelmsdatter Vinkel 17
3) Anne Kirstine Jensdatter Vinkel g.m. Jochum Schultz, klejnsmed
4) Anne Cathrine Jensdatter Vinkel, død. 1B:
a Else Marie 14.

481 Maren Hansdatter Soel i Middelfart. 9.12.1727, fol.513B.
E: Hans Henrik Torborg. B:
1) Anneke Hansdatter 14
2) Hans Hansen 12
3) Rebekka Hansdatter 10
4) Aarsele Hansdatter 8
5) Henrik Hansen 6
6) Thomas Hansen 2¾.

482 Hans Hansen, et barn i Middelfart. 9.3.1728, fol.516.
A:
1) mor Maren Hansdatter g.m. Peder Baagø, feldbereder
2) bror Hans Hansen 9
3) Andreas Hansen 6
4) halvsøster Dorthe Pedersdatter 2.
Arv efter afdødes far Hans Hansen, feldbereder, skifte 10.4.1724 lbnr.463.
Afdøde var født i maj 1724.

483 Birgitte Jacobsdatter i Middelfart. 29.12.1727, fol.516B.
E: Peder Sørensen Byller, farver.
Første ægteskab med [Christen] From. B:
1) Thue [Christensen] From, præst i Røsnæs
2) Elisabeth Kirstine From g.m. Christian Sørensen Fabricius, [farver] i Fåborg
3) Johanne From 25.
Afdøde døde 28.11.1727.

484 Mads Pedersen i Middelfart, der døde 15.1.1728, fol.524B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Herman Willer, forrige borgmester. B:
1) Vibeke Madsdatter 20
2) Anne Madsdatter 16.
FM: Jacob Hansen, skrædder.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Anne Marie Hansdatter
2) enkens søsterdatter Birgitte Sørensdatter.

485 Maren Jacobsdatter i Middelfart. 12.1.1729, fol.532.
E: Niels Svendsen, avlsmand.
Første ægteskab med [Morten Clausen, skifte 20.12.1719 lbnr.440]. B:
1) Jacob Mortensen 18.
Afdøde døde 14.12.1728.

486 Rasmus Pedersen, fisker i Middelfart. 4.2.1729, fol.536.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Mette Rasmusdatter g.m. Otto Sørensen, fisker
2) Maren Rasmusdatter g.m. Anders Nielsen, fisker
3) Gertrud Rasmusdatter 28
4) Anne Rasmusdatter 23.


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1728-1748487 Karen Poulsdatter Borre i Middelfart.19.2.1728, fol.2B.
Enke efter Niels Pedersen Bagger, [skifte 27.3.1708 lbnr.377]. B:
1) Poul Nielsen Bagger, død. E: Anne Barbara. 7B:
a Hans Poulsen
b Niels Poulsen
c Laurids Poulsen
d Peder Poulsen
e Dorthe Anne Poulsdatter
f Sidsel Poulsdatter
g Pouline Cathrine Poulsdatter
2) Anne Marie Nielsdatter Bagger g.m. Jens Borch
3) Peder Nielsen Bagger, feldbereder i Horsens
4) Elias Nielsen Bagger, student i en mølle ved Frederiksborg
5) Karen Nielsdatter Bagger g.m. Elias Jepsen, skipper på Kragerø i Norge.

488 Jeppe Hansen Jyde i Middelfart. 11.7.1729, fol.8.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
1) Hans Jepsen 6
2) Niels 17 timer.
FM: Hans Rasmussen, avlsmand.

489 Peder Nissen Baagø, feldbereder i Middelfart. 14.2.1730, fol.12, 31B.
E: Maren Hansdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
1) Dorthe Pedersdatter Baagø 4
2) Nis Pedersen Baagø 1¼, der døde 5.9.1730, skifte 5.10.1730.
FM: Peder Sørensen Byller, farver.
Enkens første ægteskab med Hans Hansen, feldbereder, skifte 10.4.1724 lbnr.463. Arv til B:
1) Hans Hansen 5
2) Andreas Hansen 2
3) Hans Hansen, skifte 9.3.1728 lbnr.482
FM: farbror Jens Hansen, feldbereder i Vejle.
Desuden nævnes afdødes bror Nis Nissen Baagø.

490 Birgitte Ebbesdatter i Middelfart. 27.2.1730, fol.14.
E: Niels Nielsen, vognmand. A:
1) Peder Christensen Koch, handskemager, død. 3B:
a Anders Pedersen Koch, handskemager
b Christen Pedersen Koch 18
c Oluf Pedersen Koch 16, i skomagerlære.
Desuden nævnes enkemandens brordatter Karen Rasmusdatter.

491 Mette Rasmusdatter i Middelfart. 20.3.1730, fol.16B.
E: Otto Sørensen, fisker. B:
1) Søren Ottesen 11
2) Frederik Ottesen 6
3) Christen Ottesen 2.
Afdøde døde 14.3.1730.

492 Hans Jacobsen, fisker i Middelfart. 20.3.1730, fol.18.
E: Anne Cathrine Adamsdatter. LV: Iver Nielsen, bødker. B:
1) Anne Marie Hansdatter 4½
2) Anne Hansdatter 1½.
FM: farfar Jacob Hansen, skrædder.

493 Sybille [Meinertsdatter] Melhop i Middelfart. 31.5.1730, fol.19.
Enke efter Mathias Bolt, borgmester, [skifte 17.7.1699 lbnr.337]. B:
1) Mathias Bolt, forrige rådmand
2) Marie Bolt g.m. Gregor Holm i Bogense, administrator af grevskabet Gyldensten
3) Anne Bolt, [skifte 3.4.1711 lbnr.397. E: Mikkel Sørensen. 1B:
a Mathia Cathrine Mikkelsdatter
4) Hannibal Bolt, præst i Allese (Allesø) og [Næsbyhoved] Broby.
Afdøde døde 1.5.1730 i Bogense.

494 Hans Knudsen Schiøtt i Middelfart. 21.9.1730, fol.23.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Herman Willer, forrige borgmester. B:
1) Knud Hansen 17, i bagerlære i Fredericia
2) Jørgen Hansen 15, i bagerlære i Fredericia
3) Rasmus Hansen 11
4) Ellen Kirstine Hansdatter 5.
FM:
1 Peder Madsen Kraft
2 Rasmus Andersen.

495 Lorents Hansen Prip, skomager i Middelfart. 3.10.1730, fol.28.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Mikkel Sørensen Sylling, bødker. B:
1) Abraham Lorentsen Prip 21, skomagersvend
2) Knud Lorentsen Prip 19, i skomagerlære.
FM: Laurids Nielsen Løg, feldbereder.

496 Niels Nielsen, vognmand i Middelfart. 18.1.1731, fol.32B.
E: Marie Cathrine Olufsdatter. LV: Mikkel Rasmussen, købmand. B:
1) Birgitte Marie Nielsdatter 8 dage.
FM: Jeppe Hansen Juul, væver.

497 Johan Gosmann Juul, toldforvalter i Middelfart. 9.1.1731, fol.35B.
E: Anne Pedersdatter. LV: far Peder Lauridsen, købmand. B:
1) Anne Barbara Johansdatter Juul 7.
FM: Nikolaj Brandt.
Afdøde døde 21.11.1730.

498 Jens Jensen, vognmand i Middelfart. 13.1.1731, fol.44.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
5) Hans Jensen 5
6) Anne Jensdatter 3.
FM: Hans Rebslager.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 16.6.1723 lbnr.458. B:
1) Jens Jensen, fisker
2) Peder Jensen 27, skomagersvend i Fredericia
3) Christen Jensen i Ellidt i Barløse sogn
4) Hans Jensen.

499 Anne Lauridsdatter i Middelfart. 22.2.1731, fol.47.
A:
1) søster g.m. Hans Jensen, væver
2) søster g.m. Søren Buxen.
Desuden nævnes Søren Buxens datter Anne Marie Sørensdatter.

500 Anne Margrethe Helvers i Middelfart. 9.7.1732, fol.48.
E: Peder Sørensen Byller, farver. A:
1) bror Johan Frederik Helvers, birkeskriver ved Scheelenborg birk
2) søster Magdalene Margrethe Helvers hos sin morbrors hustru Silke, enke efter Werchmeister i Middelfart.
Afdøde døde 10.6.1732.

501 Mathias Bolt, rådmand i Middelfart. 22.1.1732, fol.52B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Jørgen Frederiksen, præst i Nørre Åby og Ingslev. B:
2) Jørgen Mathiassen Bolt 4, der døde 23.10.1735, skifte 21.11.1735
3) Anne Johanne Mathiasdatter Bolt 2.
FM: farbror Hannibal Bolt, vicepastor i Allese og [Næsbyhoved] Broby.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter, skifte 13.7.1719 lbnr.441]. B:
1) Laurids Friis Bolt.
Afdøde døde 23.12.1731.
Ved skifte efter sønnen 21.11.1735 er enken g.m. Peder Sørensen Byller, farver.

502 Johan Frederiksen, der døde 25.2.1733 og hustru Mette Pedersdatter, der døde 2.3.1733, skifte 7.3.1733, fol.62, 468.
B:
1) Johan Johansen 5
2) Barbara Johansdatter 2.
FM:
1 fars halvbror Otto Sørensen, fisker
2 morbror Hans Pedersen, fisker
3 mosters mand Iver Nielsen, bødker
4 mosters mand Johan Henrik, fisker
5 mors halvsøsters mand Jens Jensen, skipper.

503 Peder Hansen, grovsmed i Middelfart. 8.10.1733, fol.63.
E: Maren Jepsdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. A:
1) mor Gertrud Christensdatter enke efter afdødes far Hans Pedersen. LV: Jørgen Christensen, forpagter på Hindsgavl.
Afdøde døde 18.6.1733.

504 Mathias Mandsen (Mansen), færgemand i Middelfart. 23.2.1734, fol.63B.
Enkemand efter Marie Caritas Alweilern, død 24.4.1733.
Testamente af 12.8.1728.
Hans A:
1) [bror] Claus Henrik Mandsen i Rostock
2) [bror] Jochum Mandsen i Rostock
3) [søster] g.m. Christoffer Stølcke i Rostock
4) [søster] Cathrine, enke efter Casper Schumann ved søn Casper Schumann
5) [søster] g.m. Poul Gaschen.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

505 Rasmus Hansen, slagter i Middelfart. 24.5.1734, fol.93.
Enkemand efter Karen Jørgensdatter, død 10.4.1734. B:
1) Sidsel Rasmusdatter 25
2) Kirsten Rasmusdatter 23
3) Hans Rasmussen 20.

506 Jacob Hansen Skibsbygger, skrædder i Middelfart. 21.9.1734, fol.95.
E: Anne Hansdatter. LV: Thyge Jespersen, skomager. B:
1) Jens Jacobsen 34
2) Mette Cathrine Jacobsdatter 28
3) Hans Jacobsen, [skifte 20.3.1730 lbnr.492]. 2B:
a Anne Marie Hansdatter 9
b Anne Hansdatter 6.
Afdøde døde 11.9.1734.

507 Anne Ibsdatter i Middelfart. 9.1.1734, fol.98B.
Enke efter Bartholomæus Hansen. B:
1) Anne Margrethe Bartholomæusdatter 16½.
FM: Jørgen Christensen, forpagter på Hindsgavl.

508 Peder Jørgensen Juul i Middelfart. 9.1.1734, fol.99B.
E: Ingeborg Henriksdatter. LV: Jørgen Christensen, forpagter på Hindsgavl. A:
1) Jørgen Juul, fisker.

509 Jesper Nielsen, skomager i Middelfart. 27.10.1734, fol.100.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
1) Laurids Jespersen Møller, skomager
2) Thyge Jespersen Møller, skomager
3) Jacob Jespersen Møller, degn i Særslev
4) Henrik Jespersen Møller, død. 2B:
a Niels Henriksen
b Jesper Henriksen.

510 Peder Rasmussen Møller i Middelfart. 6.11.1734, fol.101.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Biugum. B:
1) Karen Pedersdatter Møller 9½.
FM: Laurids Pedersen.
Afdøde døde 7.10.1734.

511 Anne Cathrine Jørgensdatter Baaring i Middelfart. 10.3.1735, fol.107.
E: Laurids Pedersen, skipper. B:
1) Anne Helene Lauridsdatter Baaring 1¾
2) Maren Lauridsdatter Baaring 6 mdr.
Fledføringskontrakt 20.12.1732 med afdødes farbror Hans Hansen Baaring.
Enkemanden boede før giftermålet i Strandhuse i Koldinghus amt.
Afdøde døde 9.2.1735.

512 Ulrik Frederik Montagne Lillienskjold, færgeforvalter i Middelfart. 26.7.1735, fol.110B.
E: Dorthe Louise. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
1) Frederikke Louise Lillienskjold 21
2) Peder Montagne Lillienskjold 15.
FM: Peder Olufsen.
Afdøde døde 30.12.1734.

513 Hans Jensen, drejer i Middelfart. 9.1.1736, fol.116.
B:
1) Jens Hansen, drejer i Fredericia
2) Jørgen Hansen Rørup i København
3) Anne Hansdatter g.m. Simon Simonsen.
Desuden nævnes Simon Simonsens bror Torsten Simonsen, prokurator i Middelfart.
Afdøde døde 14.10.1736.

514 Valentin Bertelsen i Middelfart. 17.4.1736, fol.121B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Jensen, smed. B:
1) Anne Marie Valentinsdatter 19
2) Johanne Valentinsdatter 13.
FM: Iver Nielsen, bødker.

515 Jochum Frederiksen Hartvig, sadelmager i Middelfart. 24.7.1736, fol.123.
E: Karen Christiansdatter. LV: Iver Pedersen, købmand. B:
1) Anne Dorthe Jochumsdatter 17
2) Christian Jochumsen 13
3) Anne Margrethe Jochumsdatter 11
4) Frederik Jochumsen 6
5) Cathrine Marie Jochumsdatter 5.
FM: morbror Michael Hjort, sadelmager i Fredericia.

516 Anne Pedersdatter Abildgaard i Middelfart. 2.11.1736, fol.125.
E: Henrik Henriksen Møller, kobbersmed, der døde, skifte 28.1.1737. B:
1) Anne Margrethe Henriksdatter Møller 24.
FM: Iver Pedersen, købmand.
Arv i boet efter Peder Hansen Drejer, degn i Gelsted og Rørup, [skifte Vends herred gejstlig 25.7.1726 lbnr.40] til barn [af første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte Vends herred gejstlig 22.4.1720 lbnr.30]. B:
6) Sara Pedersdatter Drejer.
Afdøde døde 2.10.1736.

517 Peder Knudsen, ugift i Middelfart. 25.4.1737, fol.133.
A:
1) mor Maren Nielsdatter enke efter Valentin Bertelsen, [skifte 17.4.1736 lbnr.514]
2) halvsøster Anne Marie Valentinsdatter 20
3) Johanne Valentinsdatter 14.
FM: Iver Nielsen, bødker.
Afdødes far var [Knud Pedersen, skifte 26.3.1716 lbnr.426].
Afdøde døde 17.4.1737.

518 Peder Nissen, skomager i Middelfart. 25.1.1738, fol.135.
E: Anneke Henriksdatter. LV: bror Hans Henrik Torborg, skomager. B:
1) Peder Pedersen 20
2) Nis Pedersen 17
3) Henrik Pedersen 14
4) Anne Marie Pedersdatter 11
5) Hans Pedersen 6.
FM: mosters mand Rasmus Hansen, skomager.
Afdøde døde 25.12.1737.

519 Peder Bendixen i Middelfart. 8.2.1738, fol.138.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Anders Sørensen. B:
2) Karen Pedersdatter 5.
Af første ægteskab B:
1) Bendix Pedersen i Torup i Vejlby sogn.
Arv i boet til enkens børn B:
1) Anders Mogensen
2) Mads Mogensen.
Afdøde døde 1.2.1738.

520 Anne Rasmusdatter i Middelfart. 10.3.1738, fol.142.
E: Bendix Sørensen, fisker. B:
1) Søren Bendixen 6
2) Mette Bendixdatter 3
3) Rasmus Bendixen 3 uger.
Arv efter afdødes far Rasmus Pedersen, [skifte 4.2.1729 lbnr.486] til:
1) afdødes mor Maren Olufsdatter
2) afdødes søster [Mette Rasmusdatter] g.m. Otto Sørensen
3) afdødes søster [Maren Rasmusdatter] g.m. Anders Nielsen
4) afdødes søster Gertrud Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen Koch.
Afdøde døde 19.2.1738.

521 Johan Nielsen i Middelfart. 20.3.1738, fol.144B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Laurids Sørensen. B:
1) Johanne Pernille Johansdatter 3½.
FM: Frands Nielsen, væver.
Ophold til enkens første mands mor Gertrud Christensdatter.
(Se lbnr.503).

522 Christian Nobel i Middelfart. 17.4.1738, fol.147.
E: Marie Kirstine Nielsdatter Koch. LV: Anders Sørensen. B:
1) Malene Christiansdatter Nobel 6
2) Charlotte Christiansdatter Nobel 4
3) Niels Christiansen Nobel 2.
FM: Peder Vifling.

523 Iver Pedersen, købmand i Middelfart. 20.2.1738, fol.150.
E: Sybille Pedersdatter. LV: far Gregorius Holm, forvalter på Gyldensten. B:
3) Gregoria Iversdatter 11.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 2.10.1725 lbnr.469]. B:
1) Karen Iversdatter g.m. Hans Juul, købmand
2) Anne Iversdatter g.m. Laurids Sørensen, købmand.
Registrering 20.11.1737.

524 Elisabeth Torstensdatter, der døde 15.11.1738, fol.172.
E: Niels Ibsen, fisker. B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Christen Bendixen, bødker i Asperup sogn
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Clausen
3) Johanne Nielsdatter 36
4) Anne Nielsdatter, enke i København.

525 Jens Christensen, marsvinjæger i Middelfart. 15.11.1738, fol.173.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Birgitte Margrethe Jensdatter 27
2) Mads Jensen 24½
3) Elisabeth Jensdatter 16.
FM: Hans Jensen, kroholder.

526 Else Marie [Christoffersdatter] i Middelfart. 20.8.1738, fol.174B.
Enke efter Niels Gram i København. A:
0) forældre [Christoffer Nielsen og Cathrine Jacobsdatter], begge døde
1) søster [Maren Christoffersdatter], død. 1B:
a Jacob Høfding, toldkontrollør i Middelfart.
Mors andet ægteskab med [Rasmus Nielsen Smal, kapellan i Skælskør, død 1689]
2) halvbror [Christoffer Rasmussen Smal i Slagelse, skifte Slagelse 5.6.1720 lbnr.195]. 3B:
a Cathrine Christoffersdatter g.m. Poul Høgh, musikant i Slagelse
b Sofie Christoffersdatter g.m. Frederik Hagen, kyrasser i København
c Hedvig Christoffersdatter 23, i København
3) halvsøster Anne [Rasmusdatter] g.m. Peder Aagaard i Næstved
4) halvsøster Barbara Marie [Rasmusdatter], enke efter Escher i København.
Afdøde, der havde været kongelig taffeldækker i København, var flyttet til Middelfart.
Registrering 22.7.1738.
(Se skifte efter afdødes bror Jacob Christoffersen Graa, toldbetjent i Larvik i Norge, skifte Skælskør 7.8.1699 lbnr.57).

527 Hans Christensen i Middelfart. 29.1.1739, fol.180B.
E: Maren Jonasdatter. LV: Anders Sørensen. B:
1) Sofie Hansdatter 20
2) Cathrine Hansdatter 18.
FM: Niels Sørensen, avlsmand.
Afdøde døde 23.1.1739.

528 Maren Pedersdatter i Middelfart. 21.2.1739, fol.183B.
E: Johan Henrik Baaring, fisker. A:
1) søster Mette Pedersdatter, død 2.3.1733, var g.m. Johan Frederiksen, skifte 25.2.1733 lbnr.502. B:
a [Johan Johansen]
b Barbara Johansdatter.
Afdøde døde 11.2.1739.

529 Christoffer Madsen Rostock i Middelfart. 7.10.1738, fol.1284B.
Enkemand efter Maren Jacobsdatter Hassing, der var en provstedatter og som døde i Norge. B:
1) Karen Christoffersdatter Rostock 6
2) Anne Margrethe Christoffersdatter Rostock 4,
begge i Norge, uvist hvor.
Afdøde, der havde været feltskær i de norske Nationaldragoners Trondhjemske regiment, ankom for 14 dage siden til sin søster [Karen Madsdatter Rostock] g.m. Christian Pedersen Mørch, bedemand i Middelfart.

530 Niels Jepsen, et barn i Middelfart. 21.2.1739, fol.187.
A:
1) mor Johanne Nielsdatter g.m. Hans Pedersen, vognmand
2) bror Hans Jepsen.
FM: Hans Rasmussen, avlsmand.
Arv efter afdødes far Jeppe Hansen Jyde, skifte 11.7.1729 lbnr.488.
Afdøde døde 7.2.1739.

531 Florentine Høgh i Middelfart, der døde 5.2.1739, fol.188.
E: Josias Møller, kirkeværge og fuldmægtig hos amtmanden i Assens.
Første ægteskab med [Claus Jørgensen Kastrup, foged på Gisselfeld]. B:
1) Jørgen Kastrup, præst i Stepping og Frørup
2) Birgitte Clausdatter Kastrup g.m. Erik Jensen i København
3) Christiane Kastrup
4) Mette Kastrup
5) Anne Kastrup 27.

532 Cathrine Rasmusdatter i Middelfart. 17.1.1739, fol.191B.
Enke efter Niels Pedersen Koch, [skifte 20.3.1722 lbnr.455]. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter, enke efter Christian Nobel, [skifte 17.4.1738 lbnr.522]
2) Rasmus Nielsen Koch
3) Niels Nielsen Koch
samt
4) Anne Christensdatter g.m. Morten Mathiassen, skrædder i Odense.
Registrering 14.11.1738.

533 Anne Pedersdatter i Middelfart. 6.7.1739, fol.195B.
E: Børge Jensen, daglejer.
Uden ægteskab B:
1) Anne Cathrine Hermansdatter 26.
FM: Peder Madsen Bull.
Afdøde døde 30.6.1739.

534 Hans Henrik Torborg, skomager i Middelfart. 19.5.1739, fol.197.
E: Anne Madsdatter. LV: Rasmus Hansen, skomager. B:
7) Abelone Hansdatter Torborg 6
8) Mads Hansen Torborg 4
9) Margrethe Cathrine Hansdatter Torborg 1½.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Soel, skifte 9.12.1727 lbnr.481]. B:
1) Anneke Hansdatter Torborg 26
2) Hans Hansen 24, skomagersvend
3) Rebekka Hansdatter Torborg 22
4) Aarsele Hansdatter Torborg 20
5) Henrik Hansen Torborg 17
6) Thomas Hansen Torborg 15, i latinskolen.

535 Rasmus Andersen i Middelfart. 27.10.1739, fol.200B.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Vifling. B:
1) Mette Cathrine Rasmusdatter 4
2) Mads Rasmussen 2½
3) Margrethe Rasmusdatter 6 mdr.
Afdøde døde 25.9.1739.

536 Anne Marie Hansdatter i Middelfart. 9.12.1739, fol.204B.
E: Søren Stavrby på Sjælland. B:
1) Hans Sørensen Stavrby
2) Karen Sørensdatter Stavrby, død, skifte 8.12.1739.

537 Maren Hansdatter i Middelfart. 28.4.1740, fol.207.
E: Claus Simonsen, skrædder. B:
2) Simon Clausen, nyfødt.
FM: Niels Jørgensen.
Uden ægteskab B:
1) Hans 7.
Afdøde døde 19.2.1740.

538 Niels Falch, kaptajnløjtnant og færgemand i Middelfart. 12.3.1739, fol.209.
E: Inger Margrethe. B:
1) Bernt Falch 22.
Registrering 10.2.1739.

539 Evert Jacobsen, hattemager i Middelfart. 2.8.1740, fol.225B.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Jacob Evertsen 5½
2) Jørgen Evertsen 2.
FM: Mikkel Bødker.
Registrering 16.2.1740.

540 Mikkel Sørensen Højer i Middelfart. 19.10.1740, fol.227.
E: Anne Marie Cronesdatter. LV: Peder Vifling. B:
2) Kirsten Mikkelsdatter 25
3) Søren Mikkelsen 22, bager
4) Johanne Mikkelsdatter 13
5) Anne Mikkelsdatter 12
6) Karen Mikkelsdatter 3
7) Inger Mikkelsdatter 2.
Første ægteskab med [Anne Mathiasdatter Bolt, skifte 3.4.1711 lbnr.397]. B:
1) Mathia Cathrine Mikkelsdatter, der døde for nogle år siden i Holland, skifte 7.4.1740 fol.232.
Desuden nævnes Peder Cronesen, hattemager i Fredericia.
Mathia Cathrine Mikkelsdatter havde gavebrev fra sin mormor Sybille [Meinertsdatter] Melhop, skifte 31.5.1730 lbnr.493, enke efter Mathias Bolt, borgmester, [skifte 17.7.1699 lbnr.337].

541 Hans Hansen Baaring i Middelfart, der døde 17.3.1741, fol.235.
Har været gift 2 gange, men efterlader ingen børn. A:
1) bror [Jørgen Hansen], død. B:
a Anne Cathrine Jørgensdatter Baaring, [skifte 10.3.1735 lbnr.511]. E: Laurids Pedersen, skipper, der har fledføringskontrakt af 20.12.1732 med afdøde
b Anne Jørgensdatter, på stedet
c Maren Jørgensdatter i Middelfart
d Margrethe Jørgensdatter i Risum i Asperup sogn
e Maren Jørgensdatter i Bubel
f Dorthe Jørgensdatter i Assens
og deres halvsøskende på fars side
g Hans Jørgensen
h Maren Jørgensdatter, begge hos stedfar Oluf Knudsen i Båring
2) bror [Søren Hansen], død. 2B:
a Søren Sørensen i Indslev
b Oluf Sørensen i Båring
3) søster Maren Hansdatter g.m. Peder Olufsen i Fjelsted, begge døde. B:
a Oluf Pedersen i Fjelsted, død. Børn uvist hvor
b Niels Pedersen i Fjelsted, død. Børn uvist hvor
c Maren Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen i Harndrup, begge døde. Tre børn i Harndrup, hvis navne ikke angives
Maren Pedersdatter andet ægteskab med Jesper Møller. 1B:
d Karen Jespersdatter g.m. Hans Nielsen i Fjelsted
e Anne Pedersdatter, død, var g.m. Mads Buntmager i Fjelsted. Hendes børn, heraf B:
1 Karen Madsdatter, [skifte 25.5.1741 lbnr.542]. E: Claus Andersen Møller.

542 Karen Madsdatter i Middelfart. 25.5.1741, fol.240.
E: Claus Andersen Møller. B:
1) Karen Clausdatter 20 uger.

543 Maren Rasmusdatter i Middelfart. 30.5.1741, fol.244.
E: Anders Nielsen, [fisker]. B:
1) Gertrud Andersdatter 19
2) Maren Andersdatter 15
3) Karen Andersdatter 13
4) Rasmus Andersen 11
5) Niels Andersen 6
6) Hans Andersen 5 uger.

544 Kjeld Clausen Buch, tømrersvend i Middelfart. 12.5.1741, fol.245.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Sørensen. A:
1) mor Margrethe, enke efter Claus Buch i Svendborg
2) søster, hvis navn ikke angives
3) [halv]bror Niels Ernstsen Helm i Kistrup.
Afdøde døde i Odense.

545 Laurids Lind i Middelfart, der døde 19.2.1740, fol.246B.
E: [Maren Hansdatter].
Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens mor Anne, enke efter Hans Adsersen.
(Sml. lbnr.698, 699).

546 Oluf Hansen i Middelfart. 14.11.1739, fol.249.
E: Johanne Hansdatter. LV: Peder Vifling. A:
1) søster Maren Hansdatter, i udlandet.

547 Hans Hansen, ugift og slegfredfødt i Middelfart, der døde 21.2.1742, fol.250.
A:
1) mor Maren Hansdatter
2) morbror Rasmus Hansen, slagter, [skifte 24.5.1734 lbnr.505. 3B:
a Sidsel Rasmusdatter g.m. Bendix Sørensen, fisker
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Oluf Koch, skomager
c Hans Rasmussen, slagter
3) moster Mette Hansdatter, død, var g.m. Enevold Enevoldsen. 5B:
a Corfitz Enevoldsen
b Mette Enevoldsdatter
c Margrethe Enevoldsdatter
d Enevold Enevoldsen, kyrasser
e Karen Enevoldsdatter g.m. Peder Jensen, marsvinjæger.

548 Oluf Mortensen i Middelfart, der døde 2.3.1742, fol.252.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anders Olufsen, kyrasser
2) Kirsten Olufsdatter g.m. Hans Jensen
3) Mette Olufsdatter g.m. Niels Corfitzen, marsvinjæger
4) Abelone Olufsdatter g.m. Jonas Lauridsen i Stavrby
5) Birgitte Olufsdatter i Skrillinge.

549 Anne Nielsdatter i Middelfart. 9.6.1742, fol.254.
Enke efter [Jens Jensen, skifte 28.11.1726 lbnr.473]. B:
1) Johannes Jensen 25, skræddersvend
2) Maren Jensdatter 23½
3) Niels Jensen 21, væversvend
4) Anne Marie Jensdatter 20
5) Cathrine Jensdatter 18.
FM: morbrors søn Niels Villadsen, skrædder i Fredericia.
Afdøde døde 5.5.1742.

550 Gertrud Rasmusdatter i Middelfart. 8.3.1742, fol.256.
E: Rasmus Nielsen Koch, grenader, for tiden i Bremen. B:
1) Peder Rasmussen 5
2) Christen Rasmussen 3.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Olufsdatter.

551 Iver Bertelsen i Middelfart. 17.7.1742, fol.256B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter Friis. LV: Laurids Høgh. B:
1) Bertel Iversen 25
2) Anne Lucie Iversdatter 22
3) Henrik Richter Iversen 13
4) Marie Elisabeth Iversdatter 10
5) Johannes Iversen 3½.
(Se skifte efter afdødes far Bertel Iversen Brun, købmand i Fredericia, skifte Fredericia 14.2.1700 lbnr.174).

552 Anne Christensdatter, fattiglem i Middelfart, der døde 30.1.11740, fol.257B.
Arvinger angives ikke.

553 Else Hansdatter i Middelfart. 16.1.1741, fol.258B.
Afdøde var enke efter en mand i Bogense og efterlader to sønner, hvoraf den ene skal bo i Jylland.

554 Johanne Rasmusdatter i Middelfart. 24.4.1742, fol.259B.
E: Hans Pedersen, fisker. B:
1) Rasmus Hansen 14.
Afdøde døde 19.4.1742.

555 Bendix Sørensen i Middelfart. 28.3.1742, fol.261B.
E: Sidsel Rasmusdatter. B:
3) Anne Cathrine Bendixdatter 3
4) Rasmus Bendixen 1½.
FM: morbror Hans Rasmussen.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 10.3.1738 lbnr.520]. B:
1) Søren Bendixen 10
2) Mette Bendixdatter 7.
FM: Otto Sørensen.

556 Anneke Henriksdatter i Middelfart. 26.4.1742, fol.265.
Enke efter Peder Nissen, skomager, [skifte 25.1.1738 lbnr.518]. B:
1) Peder Pedersen 22, skomagersvend
2) Nis Pedersen 21, skomagerdreng
3) Henrik Pedersen 17
4) Anne Marie Pedersdatter 15
5) Hans Pedersen 9.
FM: mosters mand Rasmus Hansen, skomager.
Afdøde døde 25.4.1742.

557 Karen Nielsdatter i Middelfart, der døde 14.3.1742, fol.267B.
Enke efter Hans Frederik Knap.
Arvinger angives ikke.

558 Niels Corfitzen i Middelfart. 13.3.1742, fol.269B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Christen Rasmussen, snedker. B:
1) Corfitz Nielsen 9
2) Oluf Nielsen 2.
FM: Hans Jensen, kromand.

559 Maren Hansdatter i Middelfart. 27.7.1744, fol.271B.
E: Mads Jensen, marsvinjæger. A:
1) bror Peder Hansen i Tellerup i Ørslev sogn
2) søster Barbara Hansdatter i Ørslev.

560 Mads Rasmussen i Middelfart. 16.8.1742, fol.274.
A:
1) mor Anne Madsdatter g.m. Jes Jørgensen
2) Mette Cathrine Rasmusdatter
3) Margrethe Rasmusdatter.
Arv efter afdødes far [Rasmus Andersen], skifte 27.10.1739 lbnr.535.

561 Anneke Skov i Middelfart. 7.9.1739, fol.274B.
He nævnes kun afdødes yngste søn Andreas 9 år gammel og
en obligation 1735 fra Søren Nielsen Skov.

562 Helvig Berntsdatter, fattiglem i Middelfart. 23.4.1742, fol.277B.
Arvinger angives ikke.

563 Jens Pedersen, ugift tjenestekarl i Middelfart. 12.6.1742, fol.278B.
A:
1) mor Anne Steffensdatter i Viby
2) søster Kirsten Pedersdatter
3) søster Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Jens Jensen
b Anne Jensdatter.

564 Anne Gabrielsdatter, ugift i Middelfart. 28.6.1742, fol.279B.
A:
1) søskendebarn Jørgen Juul og dennes søster
2) søskendebarn Hilleborg Jensdatter g.m. Jeppe Nielsen.

565 Enevold Enevoldsen i Middelfart. 11.7.1742, fol.281.
E: Ellen Margrethe Madsdatter. B:
4) Maren Enevoldsdatter 23
5) Mathias Enevoldsen 21
6) Christoffer Enevoldsen 18
7) Mette Enevoldsdatter 17.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter. B:
1) Corfitz Enevoldsen, død. 2B:
a Mette Corfitzdatter
b Margrethe Corfitzdatter
2) Enevold Enevoldsen, kyrasser
3) Karen Enevoldsdatter g.m. Peder Jensen, marsvinjæger.

566 Dorthe Nielsdatter i Middelfart. 27.7.1742, fol.282.
A:
1) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Bendix Schuster.

567 Jens Nielsen, daglejer i Middelfart. 16.8.1742, fol.282B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Gyes. B:
1) Poul Jensen 26, på Fænø
2) Niels Jensen 23, i smedelære
3) Kirsten Jensdatter 14.
FM: Frands Væver.

568 Oluf Nielsen, murer i Middelfart. 10.2.1734, fol.284.
Enkemand efter Anne Andersdatter, død 2.2.1734. B:
1) Marie Cathrine Olufsdatter, enke efter Niels Nielsen, vognmand, [skifte 18.1.1731 lbnr.496]
2) Marie Olufsdatter i København
3) Anne Margrethe Olufsdatter g.m. Rasmus Pedersen Holbæk.
Afdøde døde 5.2.1734.

569 Niels Olufsen, byfoged i Middelfart. 8.3.1738, fol.287.
E: Anne Barbara Ibsdatter. LV: Peder Vifling. B:
1) Johannes Nielsen 14
2) Jeppe Nielsen 8
3) Cathrine Sofie Nielsdatter 4.
Arv efter Christen Jørgensen i Høje, herredsfoged [i Sunds herred], skifte 17.5.1729] til 2B:
1) Anne Sofie Christensdatter hos sin moster Kirsten Mortensdatter i Middelfart
2) en datter, død. E: Niels Pedersen Brink, svoger til afdøde Niels Olufsen. Hun efterlader 2 døtre.
(Sml. lbnr.365).

570 Opbudsbo i Middelfart. 12.3.1739, fol.292.
Registrering af fallitbo hos den bortrejste Rasmus Høgh i Middelfart.

571 Opbudsbo i Middelfart. 18.1.1743, fol.296.
Registrering af fallitbo hos Peder Holbæk, skomager i Middelfart.

572 Registrering i Middelfart. 19.1.1743, fol.297.
Registrering af boet hos Rasmus Hansen, fisker i Middelfart, da hans kone var blevet besvangret under han fravær på skibsrejse.

573 Inger Skoflikkers, fattiglem i Middelfart. 25.2.1741, fol.297B.
Arvinger angives ikke.

574 Anne Didriks, fattiglem i Middelfart. 2.8.1740, fol.297B.
Arvinger angives ikke.

575 Peder Henriksen, fattiglem i Middelfart. 28.3.1742, fol.298.
Arvinger angives ikke.

576 Mette Thygesdatter Kraft, fattiglem i Middelfart. 7.10.1740, fol.298.
Enke efter Hans Aarø.
Arvinger angives ikke.

577 Jens Nielsen Steenholt, vægter i Middelfart. 5.12.1739, fol.298B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. B:
1) Anne Voldborg Jensdatter 11
2) Niels Jensen 8
3) Hans Christian Jensen 2.

578 Anne Jørgensdatter, fattiglem i Middelfart, der døde 27.4.1740, fol.299.
Afdøde boede hos sin søsterdatter Dorthe Schiøtt.
Arvinger angives ikke.

579 Margrethe Jacobsdatter, stykkone i Sygehuset i Middelfart, der døde 15.11.1740, fol.299B.
Arvinger angives ikke.

580 Gertrud Jensdatter i Middelfart. 6.4.1742, fol.299B.
Enke efter Corfitz Enevoldsen. B:
1) Mette Corfitzdatter 11
2) Margrethe Corfitzdatter 8.
FM: Peder Jensen.

581 Kirsten Thorsdatter, fattiglem i Middelfart, der døde 10.2.1742, fol.300.
Arvinger angives ikke.

582 Dorthe Knudsdatter, fattiglem i Middelfart. 17.4.1742, 300B.
E: Svend Johansen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

583 Jens Olufsen, fisker i Middelfart. 24.12.1742, fol.301.
B:
1) Hans Jensen, fisker
2) Christen Jensen
3) Mette Jensdatter
4) Anne Jensdatter g.m. Anders Hansen i Vejlby.

584 Laurids Pedersen, vægter i Middelfart. 19.2.1743, fol.301B.
Arvinger angives ikke.

585 Margrethe Henriksdatter i Middelfart. 29.4.1743, fol.302.
E: Rasmus Hansen, skomager. B:
1) Nis Rasmussen 22.
FM:
1 morbror Johan Henriksen Thorborg, degn i Asperup og Rorslev
2 mosters mand Anders Koch, handskemager.

586 Anders Fahl i Middelfart. 27.5.1743, fol.303.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Lauridsen. B:
1) Johanne Margrethe Andersdatter 3½
2) Anne Johanne Andersdatter 9 mdr.
FM: Valdemar Holm.

587 Karen i Middelfart. 11.6.1743, fol.304.
Enke efter Juul Andersen. A:
1) Mikkel Lund
2) Jørgen Juul
3) Hans Jensen.

588 Laurids Nielsen, tolder i Middelfart. 13.7.1742, fol.304B.
E: Petronelle Pedersdatter. LV: Hans Juul. A:
1) bror Johan Nielsen Idon, stadsmusikant i Heiligenhafen, død. 5B:
a Ditlev Poul Idon, trompeter i Kerteminde
b Johan Frederik Idon i Lübeck
c Dorthe Elisabeth Idon i Hamborg
d Otto Christian Idon, skomagersvend
e Margrethe Elisabeth Idon på Refstrup i Jylland
2) bror Niels Nielsen, hjulmand i Maribo
3) bror Hans Nielsen på Lolland på Søholt gods, død,
der efterlader 1 søn og 2 døtre ved Johan Steffen Frederik Lydig g.m. deres søskendebarn, en datter af Niels Nielsen.
Afdøde døde 14.6.1742.

589 Margrethe Olufsdatter i Middelfart. 19.7.1743, fol.326B.
E: Johan Henriksen. B:
1) Maren Johansdatter 3
2) Oluf Johansen 6 mdr.

590 Karen Jensdatter i Middelfart. 31.12.1742, fol.327B.
E: Anders Lauridsen. A:
1) bror Jens Jensen, skrædder, [skifte 28.11.1726 lbnr.473]. 5B:
a Johannes Jensen, skræddersvend
b Maren Jensdatter 24
c Niels Jensen 23, væversvend
d Anne Marie Jensdatter 21
e Lene Cathrine Jensdatter 19.
FM: morbrors søn Niels Villadsen i Fredericia
2) søster Maren Jensdatter, død. 1B:
a Martha Christoffersdatter g.m. Christen Jensen, marsvinjæger.

591 Karen Christiansdatter [Hjort] i Middelfart. 6.4.1742, fol.330B.
Enke efter Jochum Frederik Hartvig, sadelmager, skifte 24.7.1736 lbnr.515. B:
1) Anne Dorthe Jochumsdatter g.m. Claus Andersen Møller
2) Christian Jochumsen 22
3) Anne Margrethe Jochumsdatter g.m. Søren Mikkelsen Højer
4) Frederik Jochumsen 14
5) Cathrine Marie Jochumsdatter, der døde.
FM:
1 morbror Michael Hjort, sadelmager i Fredericia
2 mosters mand Peder Haagerup.
Afdøde havde arv efter [søstersøn Mogens Clausen Strømberg i Gudme], skifte Gudme herred gejstlig 18.10.1747 lbnr.58.

592 Christian Pedersen, klejnsmed i Middelfart. 18.1.1744, fol.337B.
E: Anne Marie Johansdatter Schildt. LV: Rasmus Hansen, skomager. B:
1) Johan Peder Christiansen 8
2) Sille Marie Christiansdatter 5.
FM: Anders Koch.

593 Anne Madsdatter, ugift i Middelfart. 17.4.1743, fol.339.
Arvinger kendes ikke.

594 Anders Nielsen, fisker i Middelfart, der døde 23.1.1743, fol.341B.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 30.5.1741 lbnr.543]. B:
1) [Gertrud Andersdatter], der ægter Peder Baaring
2) [Maren Andersdatter]
3) [Rasmus Andersen]
4) [Niels Andersen]
5) [Hans Andersen] 3.

595 Anne Bertelsdatter i Middelfart. 1.10.1743, fol.344.
E: Niels Jensen Ørbæk. B:
1) Bertel Nielsen 29 uger.
FM: morfar Bertel Hansen, møller i Vejlby.

596 Maren Esbensdatter i Middelfart. 24.12.1742, fol.346B.
Enke efter Jacob Clausen [Bloch, dansk skoleholder, skifte 7.8.1709 lbnr.387].
Datteren Anne Marie Jacobsdatter fremviste boet.
Afdøde døde 23.12.

597 Karen Nielsdatter i Middelfart. 27.7.1743, fol.347.
Enke efter Edvard Fallenberg, skrædder. B:
1) Edvard Edvardsen 4½.
FM: Iver Nielsen.

598 Peder Madsen Boll i Middelfart. 6.4.1742, fol.348B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Jensen. A:
1) søster Maren Madsdatter, død, var g.m. Mads Rasmussen, snedker. 1B:
a Rasmus Madsen [Knap], degn i Kavslunde
2) søster Anne Madsdatter g.m. Laurids Murer i Odense.

599 Bodil Nielsdatter i Middelfart. 7.4.1742, fol.350B.
E: Hans Jørgensen, slagter. B:
1) Jørgen Hansen, kyrasser
2) Niels Hansen 13
3) Christen Hansen 8
4) Anne Cathrine Hansdatter 5
5) Sofie Cathrine Hansdatter 3
6) Karen Hansdatter 8 dage
7) Maren Hansdatter 8 dage.

600 Søren Lassen i Middelfart. 20.12.1742, fol.353B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Jens Lassen, på stedet
2) Cathrine Sørensdatter 36
3) Margrethe Sørensdatter g.m. [Jens Hansen], rytter, udstationeret i Husum i Holsten.

601 Kirsten Mortensdatter Schelde i Middelfart, der døde 21.1.1743, fol.355B.
Enke efter Peder Rasmussen Haurum, [skifte 8.1.1725 lbnr.465]
Boet blev fremvist af datteren [Anne Barbara Ibsdatter], enke efter Niels Olufsen, byfoged, [skifte 8.3.1738 lbnr.569].
[Afdødes første ægteskab med Jeppe Hansen Juul, skifte 18.6.1703 lbnr.365].
Arvinger angives ikke.

602 Maren Poulsdatter i Middelfart. 24.4.1742, fol.356B.
E: Filip Poulsen Wagner, skomager, der døde 25.1.1744. B:
1) Carl Filipsen Wagner 16, i skrædderlære.
FM: Hans Rasmussen, handskemager.

603 Jens Pedersen, fisker i Middelfart. 18.1.1744, fol.364B.
E: Inger Steffensdatter. LV: Hans Jensen. A:
1) bror [Niels Pedersen, fisker, skifte 28.4.1727 lbnr.477]. 2B:
a Corfitz Nielsen, matros i København
b Maren Nielsdatter, død. 1B:
1 Niels Hansen i Emtekær
2) bror [Rasmus Pedersen, fisker, skifte 4.2.1729 lbnr.486]. 4B:
a [Mette Rasmusdatter, skifte 20.3.1730 lbnr.491], var g.m. Otto Sørensen, fisker. 3B:
1 Søren Ottesen
2 Frederik Ottesen
3 Christen Ottesen
b Maren Rasmusdatter i Middelfart. 30.5.1741 lbnr.543, var g.m. Anders Nielsen, fisker. 6B:
1 Gertrud Andersdatter g.m. Peder Baaring, fisker
2 Maren Andersdatter
3 Karen Andersdatter
4 Rasmus Andersen
5 Niels Andersen
6 Hans Andersen
c Gertrud Rasmusdatter, [skifte 8.3.1742 lbnr.550]. E: Rasmus Nielsen Koch. 1B:
1 Peder Rasmussen Koch
d Anne Rasmusdatter, [skifte 10.3.1738 lbnr.520] g.m. Bendix Sørensen, [skifte 28.3.1742 lbnr.555]. 2B:
1 Søren Bendixen
2 Mette Bendixdatter
3) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. [Niels Christensen, skifte 31.3.1711 lbnr.399]. 3B:
a Maren Nielsdatter, enke efter Valentin Bertelsen, [skifte 17.4.1736 lbnr.514]
b Kirsten Nielsdatter, død, var gift i Jylland og efterlader 2 børn, hvis navne ikke kendes
c Karen Nielsdatter, [skifte 27.7.1743 lbnr.597, var g.m. Edvard Fallenberg, skrædder]. 1B:
1 Edvard Edvardsen Fallenberg
4) søster Johanne Pedersdatter, død. 3B:
a Hans Pedersen, fisker
b Karen Pedersdatter g.m. Iver Bødker
c Mette Pedersdatter g.m. Johan Frederiksen, [fælles skifte 7.3.1733 lbnr.502]. 2B:
1 Johan Johansen
2 Barbara Johansdatter
5) søster Else Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Seest ved Kolding, uvist om i live.

604 Hans Jensen, fisker i Middelfart. 25.4.1744, fol.367B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Mikkel Nielsen Lund. B:
1) Margrethe Dorthe Hansdatter 22
2) Christine Hansdatter 12
3) Engel Kirstine Hansdatter 9.
FM: farbror Christen Jensen.

605 Laurids Sørensen i Middelfart. 10.4.1744, fol.369.
E: Anne Iversdatter. LV: stedfar Johan Christoffer Godske. B:
1) Anne Sybille Lauridsdatter 12
2) Dorthe Lauridsdatter 7
3) Ivare Petrine Lauridsdatter 5.
FM: ældste farbror Anders Sørensen.

606 Mette Jensdatter i Middelfart. 27.6.1744, fol.375.
E: Niels Pedersen Gyes, smed. B:
1) Jens Nielsen 9
2) Maren Nielsdatter 6.
FM:
1 farbror Hans Pedersen Gyes
2 farbror Jørgen Pedersen Gyes.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Sørensdatter
2 afdødes søsters mand Anders Munkgaard i Kastrup
3 afdødes søsters mand Anders Pedersen i Vejlby
4 afdødes søsters mand Laurids Rasmussen i Avlby [i Vejlby sogn].

607 Karen Madsdatter Rostock i Middelfart. 1.10.1743, fol.379.
E: Christian Mørch, bedemand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin svoger Aage Andersen Schiermer i Jylland.

608 Maren Pallesdatter i Middelfart. 23.6.1744, fol.381.
E: Børge Jensen, der døde 27.6.1744.
Hans A:
fire døtre, hvis navne ikke angives.
Hendes A:
1) far Palle Jensen i Svenstrup.
Desuden nævnes:
1 hendes mor Anne Lauridsdatter
2 hendes bror Mikkel Pallesen.

609 Bendix Schuster i Middelfart. 18.1.1744, fol.384.
E: Margrethe Nielsdatter.
Afdøde efterlader muligvis arvinger i Bayern i Tyskland.

610 Mette Jensdatter i Middelfart, der døde 3.7.1744, fol.385B.
E: Hans Hansen. B:
2) Rasmus Hansen 10 dage.
Første ægteskab med Henrik Ibsen. B:
1) Birgitte Henriksdatter 5¾.
FM: morbror Christen Jensen.

611 Mette Jensdatter i Middelfart, der døde 19.4.1745, fol.386B.
E: Mikkel Mikkelsen. A:
1) søster, død. E: Hans Clausen i Rubæks mølle. 3B:
a Jens Hansen i Rubæks mølle
b Kirsten Hansdatter g.m. Hans Rasmussen i Stavrby
c Karen Hansdatter g.m. Jens Nielsen i Stavrby
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Bertelsen Høgh i Skovsgård i Sønder Vilstrup sogn
3) søster Anne Jensdatter’
4) søster Maren Jensdatter, død. 1B:
a Jens Ibsen 25, på Strib
5) søster Elisabeth Jensdatter g.m. Iver Steffensen i Vester Nebel
6) søster g.m. Jens Madsen i Bølling
7) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Peder Madsen i Sønder Vilstrup.

612 Else Christensdatter Vinkel, fattiglem i Middelfart, der døde 2.11.1745, fol.390.
Arvinger angives ikke.

613 Mette Jensdatter, fattiglem i Middelfart. 10.1.1746, fol.390, 412B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søn Søren Nielsen.

614 Anne Hansdatter i Middelfart. 19.12.1744, fol.391.
Enke efter Jacob Hansen Skibsbygger, [skifte 21.9.1734 lbnr.506]. B:
1) Jens Jacobsen 44
2) Mette Cathrine Jacobsdatter 40
3) Hans Jacobsen, skifte 20.3.1730 lbnr.492. 2B:
a Anne Marie Hansdatter 19
b Anne Hansdatter 17.
FM: Hans Jensen, kromand.

615 Anne Marie Johansdatter Schildt i Middelfart, der døde 3.2.1745, fol.392B.
Enke efter Christian [Pedersen], klejnsmed, [skifte 18.1.1744 lbnr.592]. B:
1) Johan Peder Christiansen 8
2) Sille Marie Christiansdatter 6.
FM:
1 morbror Ernst Ludvig Schildt, bøssemager på Kronborg geværfabrik
2 Rasmus Hansen, skomager.

616 Hans Pedersen Namloes i Middelfart, der døde 20.12.1745, fol.396B.
E: Marie Hansdatter. LV: Thyge Jespersen Møller, skomager. B:
2) Maren Hansdatter 12.
FM: Christian Schultz, farver.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter g.m. Hans Christensen, murer.

617 Claus Andersen Møller i Middelfart. 17.7.1745, fol.399B, 459.
E: Anne Dorthe Frederiksdatter. Ved skifte efter hendes 2 børn 14.6.1747 er hun g.m. Claus Jørgensen. B:
2) Marie Cathrine Clausdatter Møller 3, der døde
3) Anders Clausen Møller 9 mdr, der døde,
fælles skifte for disse 2 børn 14.6.1747.
FM: morfar Mads Jørgensen i Bred i Vissenbjerg sogn.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 25.5.1741 lbnr.542. B:
1) Karen Clausdatter 5.
Børnenes alder angivet 28.2.1746).
FM: farbror Peder Andersen Møller i byens vejrmølle.
Arv efter første hustrus mor i Gildebro mølle i Fjelsted sogn, der var g.m. Niels Jørgensen Møller.
Desuden nævnes enkens morbror Michael Hjort, [sadelmager] i Fredericia.

618 Christen Christensen, afskediget kyrasser i Middelfart. 1.12.1745, fol.409B.
E: Anne Marie Clausdatter. LV: søsters mand Mads Jacobsen, buntmager i Fjelsted.
Arvinger angives ikke.

619 Rasmus [Sørensen] Svenstrup, fattiglem i Middelfart. 17.3.1746, fol.409B.
Afdøde efterlader enke og børn af flere ægteskaber, hvis navne ikke angives.

620 Anders Sørensen, ugift i Middelfart. 3.3.1745, fol.413.
A:
1) mor [Dorthe Lauridsdatter], enke efter afdødes far Søren Pedersen, rådmand
2) bror Niels Sørensen
3) søster Anne Sørensdatter g.m. [Henrik] Leve, amtsforvalter [i Assens og Hindsgavl amter]
4) bror Peder Sørensen, [skifte 3.10.1724 lbnr.467]. E: Cathrine Lucie [Willer], nu enke efter Mathias Pedersen. LV: Torsten Simonsen. 3B:
a Dorthe Pedersdatter
b Anne Cathrine Pedersdatter
c Petrine Severine Pedersdatter g.m. Niels Nielsen
5) bror Laurids Sørensen, [skifte 10.4.1744 lbnr.605. 3B:
a Anne Sybille Lauridsdatter
b Dorthe Lauridsdatter
c Ivare Petrine Lauridsdatter.
FM: stedfar [Jens] Brandt i Bogense
6) bror Mathias Sørensen
7) søster Johanne Sørensdatter.
Afdøde døde 23.2.1745.

621 Peder Madsen Kraft i Middelfart. 1.9.1746, fol.439.
E: Mette Pedersdatter. LV: Simon Sørensen, avlsmand. B:
1) Margrethe Pedersdatter Kraft 22
2) Mads Pedersen Kraft 17½
3) Peder Pedersen Kraft 16.
FM:
1 farbror Niels Madsen Kraft i Byllerup
2 farbror Peder Madsen Kraft i Roerslev.

622 Peder Nielsen i Middelfart. 19.7.1746, fol.443.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Niels Svendsen. B:
1) Oluf Pedersen 21.
FM: Frands Nielsen.

623 Helene Elisabeth Sandby i Middelfart. 18.10.1746, fol.444.
E: [Jens Olufsen] Bang, postmester og færgemand. B:
1) Hylleborg Margrethe Bang 5.
FM: Josias Møller.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster [Barbara Kirstine Jørgensdatter Sandby] g.m. Børge Poscolan, præst i Hasle og Rutsker på Bornholm
2 afdødes søster, der blev begravet i Fredericia.

624 Niels Boyesen i Middelfart, der døde 17.3.1746, fol.447B.
Enkemand.
Fledføring med Hans Jensen g.m. Margrethe Christensdatter
med samtykke fra
1) søster Margrethe Pedersdatter, enke efter Søren Lassen ved søn Jens Lassen
2) bror [Enevold Pedersen, skipper i Fredericia, død. 1B: Hans Enevoldsen Bang i Fredericia, skifte Fredericia. 4.5.1740 lbnr.599]. Hans børn som deres stedfar Mikkel Weide i Fredericia er værge for.

625 [Christian] Resen, kaptajnløjtnant og færgemand i Middelfart, [begravet 21.4.1743], fol.451.
E: Karen. LV: [Jacob] Høfding, kontrollør. B:
3) Laurids Resen 23
4) Frederikke Louise Resen 21
5) Christian Andreas Resen 11.
FM: Josias Møller.
Af første ægteskab B:
1) Kirstine Cathrine Resen i Christiania i Norge
2) Else Malene Resen g.m. Peder Jørgensen, skibstømrer i København.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

626 Jørgen Mogensen i Middelfart. 29.5.1745, fol.457.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Jensen.
Arvinger angives ikke.

627 Anders Lauridsen, daglejer i Middelfart. 15.5.1747, fol.458B.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Niels Gyes, smed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Røgelhede.

628 Gertrud Christensdatter, fattiglem i Middelfart. 11.6.1746, fol.459B.
Enke efter Hans Pedersen.
Arvinger angives ikke.

629 Registrering i Middelfart. 10.9.1747, fol.460.
Registrering af et forlist skib med indhold på toldkammeret i Middelfart.

630 Johan Christoffer Godske, toldforpagter og købmand i Middelfart. Samfrændeskifte 12.7.1747, fol.460B.
E: Sybille Pedersdatter Melhop. LV: bror Herman [Pedersen] Melhop, præst i Hårslev. B:
1) Marie Bolt Godske 8.
FM: farbror Henrik [Albertsen] Godske, præst i Tanderup.
Desuden nævnes enkens svigersøn Christian Iversen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1746.

631 Anne Hansdatter i Middelfart. 1.6.1747, fol.462.
E: Frederik Ottesen, fisker. B:
2) Anne Frederiksdatter 14 dage.
Hendes B:
1) Mette Lauridsdatter 6.
FM: afdødes morbror Peder Lauridsen i Ørslev.

632 Boye Lauridsen Højer fra Skaden, der døde i Middelfart. 9.11.1747, fol.463.
Arvinger angives ikke.

633 Johan Arents i Middelfart. 16.1.1748, fol.464.
Arvinger angives ikke.

634 Karen Sørensdatter i Middelfart. 16.1.1748, fol.464B.
E: Peder Vinkel. B:
1) en datter 15 år gammel
2) en søn 10 år gammel
3) en datter 5½ år gammel.

635 Abelone Jensdatter i Middelfart, der døde 24.1.1748, fol.464B.
E: Niels Svendsen, avlsmand. A:
1) søster Maren Jensdatter enke efter Richard Folmann i Dømmestrup i Nørre Lyndelse sogn.

636 Cathrine Poulsdatter i Middelfart. 31.10.1747, fol.467B.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte 19.7.1746 lbnr.622]. B:
2) Oluf Pedersen 22.
Første ægteskab med [Oluf Jacobsen, skifte 11.5.1724 lbnr.461]. B:
1) Cathrine Marie Olufsdatter g.m. sergent Harbo på Langeland.

637 Hans Juul i Middelfart. 2.10.1748, fol.459B.
E: Karen Iversdatter. LV: Christian Iversen. B:
1) Anne Hansdatter Juul 21
2) Karen Hansdatter Juul 5.
FM:
1 Jørgen Henning Møller
2 Jens Brandt i Bogense.

638 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 9.10.1748, fol.472B.
E: Niels Henriksen, marsvinjæger. B:
1) Henrik Nielsen 11
2) Anne Marie Nielsdatter 6
3) Peder Nielsen 3.
FM:
1 farbror Laurids Henriksen
2 morbror Iver Pedersen i Sønder Bjert
3 fars [halv]bror Christian Nielsen.


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1748-1785639 Mikkel Mikkelsen i Middelfart. 1747, fol.1.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Andersen, der ægte enken. A:
1) et søskendebarn, hvis navn ikke fremgår.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

640 Rasmus Hansen, fisker i Middelfart. 10.10.1747, fol.2.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jeppe Hansen, vognmand.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter 9.
FM:
1 Niels Koch
2 Mads Jensen, fisker.

641 Gregers Hansen, smed i Middelfart. 22.1.1748, fol.4B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Hansen Schiøtt, bager.
Første ægteskab med [Johanne Eriksdatter, skifte 16.4.1709 lbnr.382]. B:
1) Anne Marie Gregersdatter g.m. Hans Pedersen, fisker i Odense
2) Karen Gregersdatter.

642 Hans Christensen, murer i Middelfart. 16.2.1748, fol.7.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Hans Christian Hansen 22, kyrasser
2) Marie Cathrine Hansdatter 13
3) Cathrine Hansdatter 9 mdr.
FM:
1 farbror Herman Christensen i Røde Mølle ved Svendborg
2 Troels Hansen, som beslægtet.

643 Otto Almonthon i Middelfart. 5.5.1749, fol.8.
E: Benedikte Christiane Knudsdatter. LV: Peder Vifling.
Afdøde efterlader broder- og søsterbørn i København, i Jylland på Langeland og på Fyn, hvoraf kun kendes A:
1) søsterdatter Dorthe Sofie Hansdatter, der tjener hos forpagteren op Erholm.
Arv i boet efter skifte 23.6.1730 til afdødes stedbørn, hvis navne ikke angives.

644 Maren Lauridsdatter i Middelfart, der døde 10.6.1748, fol.10B.
Enke efter Jørgen Mogensen, [skifte 29.5.1745 lbnr.626].
Arvinger angives ikke.

645 Elisabeth Sofie Christensdatter i Middelfart, der døde 6.7.1749, fol.12.
E: Jacob Høfding, kontrollør.
Første ægteskab med Kynemundt (Kinnemond). B:
1) Frederik Nikolajsen i København.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Peder Christensen i Svendborg
2) afdødes søster g.m. Jens Lauridsen, urtegårdsmand på Vesterbygård på Sjælland.

646 Dorthe Lauridsdatter i Middelfart. 14.5.1749, fol.15B.
Enke efter Søren Pedersen, rådmand. B:
1) Niels Sørensen, købmand
2) Anne Sørensdatter g.m. Henrik Leve, amtsforvalter [i Assens og Hindsgavl amter] efter første ægteskab med Niels Biugum
3) Peder Sørensen, [skifte 3.10.1724 lbnr.467]. 3B:
a Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, kirkeværge og sognefoged i Stenderup
b Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Laurids Mørch
c Petrine Severine Pedersdatter g.m. Niels Nielsen
4) bror Laurids Sørensen, [skifte 10.4.1744 lbnr.605]. 3B:
a Anne Sybille Lauridsdatter
b Dorthe Lauridsdatter
c Ivare Petrine Lauridsdatter, hos mor og stedfar Jens Brandt i Bogense
5) Mathias Sørensen
6) Johanne [Cathrine] Sørensdatter g.m. Anders Nielsen [Ørsberg], købmand.

647 Christian Knudsen Schouboe, kaptajn i Middelfart. 18.11.1749, fol.33.
E: Dorthe Cathrine Holstein. LV: Peder Vifling. B:
1) Christian Schouboe 13½.
FM: fars fætter Schouboe, oberauditør i Odense.

648 Christen Sørensen i Middelfart. 11.6.1746, fol.36.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Anne Christensdatter 27, i København
2) Søren Christensen 24, i København
3) Else Christensdatter 17.
FM: Gregers Hansen, smed.

649 Laurids Mathiassen, glarmester i Middelfart. 6.12.1749, fol.36.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Thyge Jesper Møller. B:
1) Bodil Margrethe Lauridsdatter 16
2) Mathias Lauridsen 14
3) Christian Lauridsen 7
4) Christine Malene Lauridsdatter 5.
FM: farbror Nikolaj Mathiassen, glarmester i Kolshave [i Guldbjerg sogn] på Fyn.

650 Josias Møller i Middelfart, kirkeværge og fuldmægtig hos amtsforvalter Christian Bruun i Assens og Hindsgavl amter. 30.9.1749, fol.36B.
E: Anne Cathrine [Edvardsdatter] Friis. LV: Laurids Aalborg, klokker. B:
2) Edvard Christian Josiassen Møller 6
3) Peder Josiassen Møller 2.
FM: Peder Olufsen, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Conrad Josiassen Møller, skomagersvend i København.
[Andet ægteskab med Florentine Høgh, skifte 5.2.1739 lbnr.531].

651 Karen Hansdatter i Middelfart. 6.5.1750, fol.48.
E: Peder Vinkel. A:
1) mor Gertrud Lorentsdatter
2) bror Lorents Hansen.

652 Anne Cathrine Pedersdatter i Middelfart. 24.7.1750, fol.48.
E: Laurids [Pedersen] Mørch. B:
1) Peder Lauridsen Møller 2½.
FM: mors stedfar Jørgen Henning Møller.

653 Jens Lauridsen, feldbereder, fattiglem i Middelfart. 31.8.1747, fol.49.
E: Maren Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

654 Niels Andersen, fattiglem i Middelfart. 21.11.1747, fol.50.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søn Iver Nielsen, bødker.

655 Karen Jørgensdatter, fattiglem i Middelfart. 16.2.1748, fol.50.
Arvinger angives ikke.

656 Barbara, fattiglem i Middelfart. 30.3.1748, fol.50B.
Enke efter Peder Bedemand.
Arvinger angives ikke.

657 Margrethe Pedersdatter i Middelfart. 24.10.1748, fol.51.
Enke efter Søren Lassen, [skifte 20.12.1742 lbnr.600]. B:
1) Jens Lassen, på stedet
2) [Cathrine Sørensdatter]
3) [Margrethe Sørensdatter] g.m. Jens Hansen.

658 Anders Sehegoessen, der døde i København. 19.9.1750, fol.51B.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: [Laurids] Christian Holt, glarmester, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Andersdatter 6½.
Enken flyttede til Middelfart denne sommer fra Balle i Bredsten sogn.

659 Mette Thomasdatter i Middelfart. 9.12.1750, fol.52B.
E: Laurids Knudsen.
Hendes B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: morbror Niels Thomsen i Skærbæk i Taulov sogn.

660 Karen Nielsdatter Løg i Middelfart. 5.2.1751, fol.53B.
A:
1) bror Laurids Nielsen Løg
2) bror Niels Nielsen Løg.

661 Mads Rasmussen, snedker i Middelfart. 30.7.1751, fol.56.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Pedersen Gyes. B:
1) Rasmus Madsen Knap, degn i Kavslunde.

662 Anne Dorthe Frederiksdatter i Middelfart. 12.7.1751, fol.57B.
E: Claus Jørgensen, vognmand. B:
1) Anne Clausdatter 4
2) Karen Clausdatter 6 mdr.
FM: mosters mand Søren Mikkelsen, bager.

663 Hans Clausen i Middelfart. 9.6.1750, fol.58.
E: Kirsten Nielsdatter, uvist hvor. B:
1) Maren Hansdatter i København.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Marie Clausdatter på stedet.

664 Birthe Nielsdatter i Middelfart. 9.6.1750, fol.58B.
Enke efter Laurids Mathiassen, glarmester, [skifte 6.12.1749 lbnr.649]. B:
1) Bodil Margrethe Lauridsdatter 20
2) Mathias Lauridsen 18
3) Christian Lauridsen 12.
FM: farbror Nikolaj Mathiassen, glarmester i Kolshave [i Guldbjerg sogn] på Fyn.

665 Jørgen Juul i Middelfart. 9.6.1750, fol.59B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Peder Juul 19
2) Niels Juul 10.
FM: Jens Jacobsen, som beslægtet.

666 Johan Georg Meyer ugift garder, der døde i Middelfart 14.8.1751, fol.60.
Afdøde, der kom fra Hessen, var netop udnævnt til garder i København, men måtte rejse hjem på grund af sygdom.

667 Vibeke Madsdatter i Middelfart. 6.9.1751, fol.61.
E: Thyge Jespersen Møller. B:
1) Christence Thygesdatter Møller 18
2) Mads Thygesen Møller 15.
FM: mosters mand Jes Jørgensen.

668 Johan Johansen i Middelfart, der døde 12.9.1751, fol.62.
E: [Maren Henningsdatter. LV: Hans Jensen, kromand. B:
1) Mette Marie Johansdatter
2) Anne Dorthe Johansdatter.
FM: fars farbror Otto Sørensen.

669 Niels Nielsen Løg i Middelfart. 5.10.1751, fol.62B.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Simon Sørensen, avlsbruger. B:
1) Niels Nielsen 20, i skrædderlære
2) Laurids Nielsen 7.
FM: farbror Laurids Nielsen Løg.

670 Laurids Ibsen og hustru Kirsten Olufsdatter i Middelfart. 5.10.1751, fol.63.
Huset ejes af hans søsterdatter Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Samuelsen.
Afkald for en andel af huset fra Kirsten Lauridsdatters morbror Peder Jørgensen i København.

671 Sara Ditlevsdatter i Middelfart. 6.10.1751, fol.63B.
E: Jens Jacobsen. B:
1) Anne Jensdatter 9 mdr.
FM: Christian Nielsen, hattemager.

672 Anne Elisabeth Boyes i Middelfart. 6.10.1751, fol.64.
E: Niels [Jensen] Ørbæk. A:
1) Anne Cathrine Elisabeth i Svenstrup.

673 Elisabeth Magdalene Pedersdatter i Middelfart, der døde 17.1.1750, fol.64B.
E: Nikolaj Brandt, brandinspektør. B:
1) Lene Nikolajsdatter Brandt 19
2) Johanne Cathrine Nikolajsdatter Brandt 13
3) Henrik Nikolajsen Brandt 9
4) Peder Nikolajsen Brandt 6
5) Hans Nikolajsen Brandt 1¾.
FM: morbror Laurids Mørch.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Brandt, skovrider [Sønder herred] på Falster.

674 Opbudsbo i Middelfart. 24.7.1750, fol.69.
Registrering af fallitbo hos Troels Hansen i Middelfart, der af byrådet er umyndiggjort efter lovens pag.524 artikel 1 med Christian Schultz, farver som ansat værge.

674A Hans Troelsen i Middelfart. 5.10.1751, fol.79B.
E: Bodil Jesdatter. LV: Mikkel Nielsen. B:
1) Troels Hansen 4
2) Marie Hansdatter 1¾.
FM: farbror Jørgen Troelsen.

675 Niels Henriksen i Middelfart. 26.6.1751, fol.80B.
E: Mette Cathrine Jacobsdatter. B:
4) Anne Kirstin Nielsdatter 1½.
FM: morbror Jens Jacobsen.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 9.10.1748 lbnr.638. B:
1) Henrik Nielsen 14
2) Anne Marie Nielsdatter 9
3) Peder Nielsen 5½.
FM: farfar Henrik hattemager.

676 Mette Jørgensdatter i Middelfart. 24.10.1752, fol.83B.
A:
1) Anders Poulsen
2) Niels Jensen
3) Laurids Hansen i Stavrby
4) Kirsten Jensdatter i Assens
5) Poul Jensen i Assens.

677 Gertrud Clausdatter i Middelfart. 15.1.1753, fol.84.
E: Frederik Ottesen. B:
1) Otto Frederiksen 5
2) Sidsel Cathrine Frederiksdatter 2½.
FM: farfar Otto Sørensen.
Afdøde døde 14.1.1753.

678 Mandel Johansdatter Meineche i Middelfart. 24.1.1753, fol.84B.
E: Johan Jochum Hunderup. B:
1) Hans Johansen Hunderup 7
2) Johan Adolf Johansen Hunderup 5
3) Anne Marie Johansdatter Hunderup 3
4) Dorthe Johansdatter Hunderup 9 mdr.
Afdøde døde 14.1.1753.

679 Laurids Hansen i Middelfart. 28.2.1753, fol.86.
E: Maren Andersdatter. LV: Abraham Lorentsen Prip. B:
1) Hans Lauridsen 14½
2) Anders Lauridsen 10½.
FM: farbror Peder Hansen i Holte i Køng sogn.

680 Maren Madsdatter i Middelfart, der døde 23.6.1752, fol.87.
Skifte afholdt efter ønske fra
1) Jørgen Hansen i Røgle
2) ridefogeden på Billeshave.

681 Anne Pedersdatter i Middelfart. 13.9.1752, fol.88.
E: Valdemar Zacharias Holm i byens vejrmølle. B:
2) Johan Gosmann Holm 11
3) Jørgen Holm 8.
FM: Laurids Mørch.
Første ægteskab med Johan Gosmann Juul, [skifte 9.1.1731 lbnr.497]. B:
1) Anne Barbara Johansdatter Juul g.m. Mathias Sørensen.

682 Anne Hansdatter Juul i Middelfart, der døde 5.12.1752, fol.93B.
Enke efter Herman Willer, borgmester, [begravet 6.3.1739]. B:
4) Cathrine Lucie Hermansdatter Willer g.m. Jørgen Henning Møller
5) Sigbrit Hermansdatter Willer, død. Første ægteskab med Absalon Frederiksen på Bubelgård [i Ingslev sogn]. 2B:
a Frederik Absalon
b Anne Juul Absalon.
Sigbrit Hermansdatter Willers andet ægteskab med Peder Madsen Ilum til Villerup [i Skallerup sogn] i Vendsyssel. 6B:
c Mads Pedersen Ilum 21
d Anne Marie Pedersdatter Ilum 19
e Frands Pedersen Ilum 16
f Lucie Cathrine Pedersdatter Ilum 14
g Elisabeth Pedersdatter Ilum 12
h Christiane Pedersen Ilum 11
6) Karen Hermansdatter Willer. Første ægteskab med [Hans Lauridsen] Krag, præst i Gamborg, [skifte Vends herred gejstlig 16.4.1736 lbnr.64]. Andet ægteskab med Jeppe Møller. De er nu begge rejst til Herrnhut i Tyskland md datteren af første ægteskab Anne Borch Krag
7) Margrethe Hermansdatter Willer, [skifte Båg herred gejstlig 6.7.1741 lbnr.187]. E: [Christoffer Esbensen] Wederkinch, præst i Helnæs
8) Anne Hermansdatter Willer, død [24.4.1752], var g.m. [Preben Andersen] Schiøtt, kapellan i Vor Frue kirke i København. 4B:
a Marianne [Elisabeth] Schiøtt
b Andreas Schiøtt
c Christiane Schiøtt
d Marie [Cathrine] Schiøtt.
Første ægteskab med Peder Olufsen, købmand, [skifte 20.11.1699 lbnr.341]. B:
1) Cathrine Pedersdatter i Jylland, enke efter Jørgen Lauridsen på Oregård
2) Hans Juul Pedersen, [skifte 2.10.1748 lbnr.637]. 2B:
a Anne Hansdatter Juul g.m. Niels Sørensen, købmand
b Karen Hansdatter Juul 11
3) Petronelle Pedersdatter, enke efter Laurids Nielsen, tolder, [skifte 13.7.1742 lbnr.588]

683 Knud Pedersen i Middelfart. 5.9.1753, fol.101.
E: Maren Andersdatter. LV: Christian Nielsen, hattemager. A:
1) bror Adam Pedersen
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Knudsen i Gamborg.

684 Peder Simonsen i Middelfart. 19.10.1753, fol.101B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Søren Ottesen. B:
1) Margrethe Pedersdatter 1.
FM: Niels Iversen.

685 Anders Poulsen i Middelfart. 19.11.1753, fol.102.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Klerke. B:
1) Maren Andersdatter 11
2) Anne Johanne Andersdatter 6
3) Oluf Andersen 4.
FM: Anders Hansen.

686 Anne Barbara Ibsdatter i Middelfart. 3.4.1753, fol.103.
Enke efter Niels Olufsen, byfoged, [skifte 8.3.1738 lbnr.569]. B:
1) Jeppe Nielsen
2) Cathrine Sofie Nielsdatter.

687 Maren Olufsdatter i Middelfart. 7.4.1751, fol.103B.
Enke efter [Rasmus Pedersen, skifte 4.2.1729 lbnr.486]. B:
1) [Anne Rasmusdatter. skifte 10.3.1738 lbnr.520]. 2B:
1) Søren Bendixen
2) Mette Bendixdatter.
FM:
1 Otto Sørensen
2 Anders Rasmussen
3 Frederik Ottesen.

688 Niels Jensen Ørbæk, fattiglem i Middelfart, der døde 31.12.1752, fol.103B.
Enkemand efter Anne Elisabeth Boyes, [skifte 6.10.1751 lbnr.672.
Arvinger angives ikke.

689 Jacob Jepsen, marsvinjæger i Middelfart. 24.2.1754, fol.104.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Jeppe Jacobsen
2) Søren Jacobsen 20
3) Christian Jacobsen 18
4) Kirsten Jacobsdatter 16
5) Margrethe Jacobsdatter 6.
FM: Niels Iversen, bødker.

690 Andreas Jensen, klejnsmed i Middelfart. 24.2.1753, fol.105.
E: Armgot Sofie Bolt. B:
1) Jens Andreassen Schmidt 6
2) Thor Andreassen Schmidt 3.
FM: født værge Peder Bolt, sadelmager i Hammel på Frijsenborg gods.

691 Anne Kirstine Christiansdatter i Middelfart. 27.3.1753, fol.106B.
E: Laurids Christian Holt, glarmester.
Første ægteskab med [Anders Sehegoessen, skifte 19.9.1750 lbnr.658]. B:
1) Anne Marie Andersdatter.
FM: Rasmus Hansen Schiøtt.

692 Anne Cathrine Fladstrands, fattiglem i Middelfart. 15.3.1753, fol.107.
Arvinger angives ikke.

693 Søren Mortensen Groth i Middelfart. 5.6.1754, fol.107B.
E: Cathrine Adamsdatter. LV: Iver Vilhelm, bødker. A:
1) brordatter Anne Knudsdatter g.m. Peder Bendixen, skomager i Vejle
samt to brordøtre i Vejle, hvis navne ikke angives.

694 Svend Johansen i Middelfart. 12.11.1754, fol.108B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Andersen, sadelmager. B:
Første ægteskab med [Dorthe Knudsdatter, skifte 17.4.1742 lbnr.582] B:
1) Johan Svendsen
2) Karen Svendsdatter.
Desuden nævnes enkens søster Sidsel Jensdatter.
Afdøde døde 11.11.1754.

695 Hans Rasmussen, handskemager i Middelfart. 18.4.1755, fol.109.
Enkemand. B:
1) Rasmus Hansen i København
2) Henrik Hansen, handskemager i Fredericia
3) Else Margrethe Hansdatter g.m. Augustavus Troy i Stenderup
4) en datter g.m. Niels Welberg
5) en datter g.m. Johannes Christoffer Frandsen, skrædder i Balslev
6) en datter g.m. Dahl, korporal.
Desuden nævnes:
1 afdødes sønnesøn Hans Rasmussen
2 afdødes dattersøn Rasmus Jørgensen.

696 Laurids Pedersen Mørch i Middelfart. 15.11.1754, fol.110B.
E: Anne Barbara Pedersdatter Mohr. LV: Nikolaj Brandt. B:
2) Margrethe Elisabeth Mørch 3
3) Hans Christian Mørch 16 uger.
FM:
1 fars farbror Anders Lauridsen Hvid, præst i Brenderup, 80 år gammel
2 Niels Sørensen, som beslægtet.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.7.1750 lbnr.652]. B:
1) Peder Lauridsen Mørch 5.

697 Maren Pedersdatter i Middelfart. 6.8.1755, fol.115.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Abelone Marie Nielsdatter 8.

698 Johanne Lauridsdatter Lind i Middelfart. 6.4.1756, fol.115B.
B:
1) Laurids Lind 5.
FM: morbror Niels Lauridsen Lind.
Afdøde druknede sammen med 2 andre ved Fanø Kalv for 8 dage siden.

699 Inger Lauridsdatter Lind, ugift i Middelfart. 6.4.1756, fol.115B.
A:
1) mor Maren Hansdatter
2) bror Niels Lauridsen Lind
samt øvrige søskende.
Afdøde druknede sammen med 2 andre ved Fanø Kalv for 8 dage siden.

700 Søren Johansen Heykam, ugift i Middelfart. 6.4.1756, fol.116.
A:
1) mor Marie, enke efter Heykam.
Afdøde druknede sammen med 2 andre ved Fanø Kalv for 8 dage siden.

701 Hans Hansen, ugift i Middelfart. 1.5.1755, fol.116.
A:
1) bror Jørgen Hansen i Skrillinge, død. 2B:
a Bertel Jørgensen 15
b Margrethe Jørgensdatter 12.
FM: Peder Bertelsen i Skrillinge
2) søster Anne Hansdatter, død. 6B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Pallesen i Svenstrup i Kavslunde sogn
b Mads Pedersen 25
c Laurids Pedersen 23½
d Margrethe Pedersdatter 21
e Peder Pedersen 18
f Anne Jørgensdatter 16
3) søster Mette Hansdatter, død. 3B:
a Maren Jespersdatter g.m. Rasmus Clausen i Kavslunde
b Anne Jespersdatter g.m. Laurids Lauridsen i Svenstrup
c Margrethe Jespersdatter g.m. Jens Hansen i Bøgelund [i Vejlby sogn]
4) halvbror Rasmus Hansen i Svenstrup
5) halvbror Jørgen Hansen i Røgle.

702 Dorthe Hansdatter i Middelfart. 8.9.1756, fol.118B.
E: Niels Jørgensen. B:
2) Jens Nielsen 25
3) Jørgen Nielsen 24.
Første ægteskab med [Jens Jensen, skifte 13.1.1731 lbnr.498]. B:
1) Anne Jensdatter 28.

703 Christian Mørch, bedemand i Middelfart, der døde 26.6.1753, fol.119.
Enkemand efter Karen Madsdatter Rostock, skifte 1.10.1743 lbnr.607].
Arvinger angives ikke.

704 Marie Olufsdatter i Middelfart. 6.3.1753, fol.118B.
E: Knud Hansen.
Arvinger angives ikke.

705 Ingeborg Henningsdatter i Middelfart. 15.10.1753, fol.120.
Enke efter Henrik Mogensen. A:
1) søskendebarn Maren Baaring.

706 Mette Nielsdatter, fattiglem i Middelfart. 7.9.1755, fol.120.
Enke efter Peder Madsen Boll, [skifte 6.4.1742 lbnr.598].
Arvinger angives ikke.

707 Hedvig, fattiglem i Middelfart. 2.5.1754, fol.120B.
Enke efter Hans Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

708 Margrethe Aarø, fattiglem i Middelfart. 23.9.1754, fol.121.
Enke efter Simon Clausen.
Arvinger angives ikke.

709 Anne Cathrine Olufsdatter, fattiglem i Middelfart. 18.10.1754, fol.121.
Arvinger angives ikke.

710 Christian Christiansen, handskemager i Middelfart. [Dato mangler]. 1755, fol.121B.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Maren Christiansdatter 3
2) Christiane Christiansdatter 1.

711 Søren Nielsen i Middelfart. 3.3.1756, fol.122.
E: Maren Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

712 Johan Røjer, urtegårdsmand i Middelfart. 30.7.1755, fol.122B.
E: Anne Dorthe Jacobsdatter. LV: Laurids Salme.
Afdøde var født i Bremen.
Arvinger kendes ikke.

713 Mathias Enevoldsen i Middelfart. 12.5.1755, fol.124.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jens Jacobsen. B:
1) Enevold Mathiassen 6
2) Hans Mathiassen 4
3) [Marie, født efter fars død].
FM: farbror Christoffer Enevoldsen.

714 Magdalene Eleonora Brandt i Middelfart. 27.6.1757, fol.124B.
E: Laurids Jespersen Møller. B:
1) Claus Brandt 27, degn i Asperup og Rorslev
2) Jesper Møller 24.

715 Martha Olufsdatter i Middelfart. 28.1.1758, fol.125.
E: Steffen Jensen, skipper. B:
1) Jens Steffensen 3.

716 Anne Jensdatter i Middelfart. 30.3.1758, fol.125B.
E: Niels Iversen, bødker. B:
1) Iver Nielsen 9
2) Jens Nielsen 7
3) Birthe Cathrine Nielsdatter 2½.
FM: morbror Peder Jensen, skipper.

717 Kirsten Jensdatter i Middelfart. 21.1.1758, fol.126B.
Enke efter Svend Johansen i Middelfart. 12.11.1754 lbnr.694. A:
1) søster Sidsel Jensdatter i Føns
2) søster Karen Jensdatter i Bogense, der døde i Uggerslev, var g.m. [Mikkel Damnitz, skifte Bogense 20.5.1734 lbnr.185]. 2B:
a Karen [dvs. Helvig] Mikkelsdatter g.m. Hjerre Nielsen i Uggerslev
b Anne Marie Mikkelsdatter
c Jens Mikkelsen i Åbenrå.
Svend Johansens første ægteskab med [Dorthe Knudsdatter, skifte 17.4.1742 lbnr.582]. Arv til B:
1) Johan Svendsen
2) Karen Svendsdatter.

718 Kirsten Christoffersdatter i Middelfart. 16.12.1758, fol.128.
E: Christian Nøbling, snedker. B:
1) Georg Albert Christiansen 9
2) Mette Christiansdatter 5.

719 Anne Elisabeth Rettig i Middelfart. 14.11.1758, fol.129.
E: Jens Olufsen Bang, postmester og færgemand. B:
1) Johan August Rettig 9
2) Hans Jørgen Bang 8
3) Jørgen Messel Bang 6
4) Johannes Basse 2.
FM: Werchmeister.
Enkemandens første ægteskab med [Helene Elisabeth Sandby, skifte 18.10.1746 lbnr.623]. Arv til B:
1) Hylleborg Margrethe Bang.

720 Anne Barbara Juul i Middelfart. 10.6.1758, fol.137.
E: Mathias Sørensen, købmand. B:
1) Søren Mathiassen 7
2) Johan Gosmann 9 mdr.

721 Laurids Nielsen Løg, feldbereder i Middelfart. 1.7.1758, fol.137B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Laurids Jespersen Møller. A:
1) bror Niels Nielsen Løg, [skifte 5.10.1751 lbnr.669]. 2B:
a Niels Nielsen Løg 28, korporal
b Laurids Nielsen Løg 14.

722 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 27.1.1759, fol.140, 142.
E: Ludvig Hermansen. B:
1) Peder Ludvigsen 19
2) Bonde Ludvigsen 17.

723 Birthe Olufsdatter i Middelfart. 25.4.1758, fol.140B.
E: Hans Jepsen, vognmand. B:
1) Anne Johanne Hansdatter 5.
Arv i boet efter enkemandens stedfar Hans Pedersen, død for 3-4 år siden uden stifte, der nu forrettedes 8.1.1759.

724 Andreas Pedersen, rådstuetjener og vægter i Middelfart. 16.1.1759, fol.141B.
E: Sidsel Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

725 Elisabeth Jørgensdatter i Middelfart. 1.3.1759, fol.143.
A:
1) søster Ellen Jørgensdatter, på stedet
2) søster g.m. Oluf Simonsen
3) søster g.m. Johannes Jensen i Balslev Mosegård.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Steen Møller i Viby mølle.

726 Marie Constantinsdatter i Middelfart. 2.5.1759, fol.143B.
E: Johan Svendsen. B:
1) Daniel Lange 11
2) Svend Johansen 3
3) Frederik Vilhelm Johansen 1.
FM: morbror Hans Constantinsen.

727 Maren Olufsdatter i Middelfart. 14.6.1759, fol.143B.
E: Niels [Pedersen] Gyes, smed. B:
1) Peder Nielsen Gyes 14.
FM: mosters mand Peder Hansen i Voldby.
Enkemandens første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 27.6.1744 lbnr.606]. Arv til B:
1) [Jens Nielsen]
2) [Maren Nielsdatter].

728 Else Christensdatter i Middelfart. 21.7.1759, fol.144.
E: Christoffer Enevoldsen. B:
1) Enevold Christoffersen 8
2) Christen Christoffersen 5
3) Mathias Christoffersen 3
4) Frederik Christian Christoffersen 4 uger.

729 Johanne Poulsdatter i Middelfart. 30.7.1759. fol.144.
E: Christian Nielsen, hattemager. B:
1) Poul Christiansen 17
2) Anneke Christiansdatter 15
3) Anne Christiansdatter 13
4) Margrethe Dorthe Christiansdatter 11.

730 Mads Lydum, byskriver samt vejer og måler i Middelfart. 17.12.1758, fol.144B.
Enke efter Marie Cathrine Neumann.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Jean Abraham Lydum i Skærbæk
2) Ulrik Lydum i Trondhjem i Norge
3) Hylleborg Kirstine Lydum g.m. Jeremias Schrøder i Fladstrand Kastel eller i Sæby.
Hendes A:
1) bror Martin Neumann, kommandersergent
2) søster Margrethe Elisabeth Neumann g.m. Henrik Lorents Schwarzenstein i København
3) søster Ida Sofie Neumann, enke efter Jørgen [Hansen] Møller i Ålborg.

731 Maren Sørensdatter i Middelfart. 17.1.1759, fol.149B.
E: Jesper Christensen Møller.
Hendes B:
1) en datter. død. E: Peder Munch, rytter. B:
1) Hans Pedersen 11
2) Peder Pedersen 9.

732 Gertrud Clausdatter i Middelfart. 7.6.1759, fol.151B.
Enke efter Jacob Stribolt, birkedommer, død 1738. B:
1) Hans Stribolt, [degn i Høve og Flakkebjerg, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 11.3.1755 lbnr.13, var g.m. Barbara Sofie Boldich]. 3B:
a Gertrud Kirstine Stribolt.
b Hans Simonsen Stribolt
c Hans Jacob Stribolt.
FM: morbror Frederik Boldich, forvalter [på Christianssæde] på Lolland
2) Anne Erika Stribolt g.m. Christian Bang i Smerup
3) Kirsten Stribolt g.m. Herluf Werchmeister.
Fledføringskontrakt af 12.8.1747.

733 Anton Christiansen, skipper i Middelfart. 30.11.1758, fol.159.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Hansen Schiøtz. B:
1) Anne Marie Antonsdatter 4½
2) Rebekka Sofie Antonsdatter 3½
3) Christian Antonsen 9 mdr.
FM: Mikkel Nielsen.
Afdøde døde på rejse til Rostock.

734 Karen Enevoldsdatter i Middelfart. 22.11.1759, fol.160B.
E: Peder Jensen, skipper. A:
0) forældre Enevold Jørgensen, skifte 28.2.1670 lbnr.212 og Margrethe, skifte 18.3.1672]
1) bror Corfitz Enevoldsen, død. 2B:
a Mette Corfitzdatter g.m. Jacob Andreassen i Båring
b Margrethe Corfitzdatter
2) bror Enevold Enevoldsen, soldat i Glückstadt, død uden børn
3) halvbror Mathias Enevoldsen, [skifte 12.5.1755 lbnr.713]. 3B:
a Enevold Mathiassen 11
b Hans Mathiassen 8
c Marie Mathiasdatter 4
4) halvbror Christoffer Enevoldsen
5) halvsøster Maren Enevoldsdatter g.m. Niels Andersen Møller
6) halvsøster Mette Enevoldsdatter g.m. Niels Mikkelsen Lund.

735 Frederik Ottesen, fisker i Middelfart. 5.2.1760, fol.161B.
E: Birgitte Villumsdatter. LV: Iver Nielsen, bødker. B:
4) Vilhelm Frederiksen.
FM: farfar Otto Sørensen.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 1.6.1747 lbnr.631]. B:
1) Anne Frederiksdatter.
Andet ægteskab med [Gertrud Clausdatter, skifte 15.1.1753 lbnr.677]. B:
2) Otto Frederiksen
3) Sidsel Cathrine Frederiksdatter.

736 Laurids Andersen, murer i Middelfart. 20.10.1760, fol.162B.
A:
1) bror, død. 3B:
a Anders Lauridsen i Aborg [i Gamtofte sogn]
b Karen Lauridsdatter i Aborg
c Kirsten Lauridsdatter i Aborg
2) søster i Aborg, enke efter Jens Ditlevsen
3) søster Karen Andersdatter.

737 Jeppe Hansen Juul, væver i Middelfart. 31.3.1760, fol.163B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Jensen. A:
1) bror, død. 2B:
a Hans Nielsen i Stavreby
b Bendix Nielsen i Stavreby
2) bror, død. 3B:
a Karen Olufsdatter i Middelfart
b Kirsten Olufsdatter i Middelfart
c Maren Olufsdatter i Fredericia, død. Hendes børn.

738 Jesper Christensen Møller i Middelfart. 9.4.1760, fol.164.
Enkemand efter [Maren Sørensdatter], skifte 17.1.1759 lbnr.731.
Hans A:
1) bror Christen Christensen på Fænø
2) søster, død. E: Christen Jensen på Fænø. 1B:
a Jens Christensen
3) søster g.m. Jens Jensen i Balslev
4) søster g.m. Hans Jensen i Stenderup
5) søster g.m. Thomas Pedersen i Stenderup
6) [halvbror] Jeppe Simonsen ved Stenderup Strand
7) [halvbror] Jes Thygesen på Valmark.
Hendes A:
1) en datter. død. E: Peder Munch, vagtmester. 2B:
a Hans Pedersen Munch 12
b Peder Pedersen Munch 11.

739 Mathias Troelsen i Middelfart.1.6.1761, fol.166B.
E: Johanne Cathrine Pedersdatter. LV: Johannes Bøgelund. B:
1) Dorthe Mathiasdatter 3.
FM: farbror Peder Troelsen.

740 Sidsel i Middelfart. 10.10.1761, fol.167.
E: Johan Hartvigsen, vægter.
Arvinger angives ikke.

741 Anders Nielsen Ørsberg, købmand i Middelfart. 29.10.1760, fol.168.
Enkemand efter Johanne Cathrine Sørensdatter.
Testamente af 12.9.1749.
Hans A:
01) farbror Jeppe Nielsen
1) Niels Ibsen i Glamsbjerg i Køng sogn, på Fjeldebro gods
2) Anders Ibsen i Årup på Erholm gods
3) Hans Ibsen i Usselhusene på ryttergodset, død. 2B:
a Jeppe Hansen
b Maren Hansdatter
4) Maren Ibsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Ørsbjerg [i Kerte sogn]
5) Johanne Ibsdatter, der døde under skiftet uden børn, var g.m. Jørgen Nielsen i Alstrup
6) Anne Ibsdatter g.m. Anders Knudsen i Kerte
02) farbror Hans Nielsen, død. 5B:
7) Anders Hansen i Ørsbjerg, død. 4B:
a Karen Andersdatter
b Ane Margrethe Andersdatter
c Cathrine Andersdatter
d Johanne Andersdatter
8) Karen Hansdatter, død. 1B:
a Kirsten Aarup
9) Anne Hansdatter i Ørsbjerg, død. 1B:
a Hans Nielsen i Tårup
10) Maren Hansdatter, død. 3B:
a Hans Pedersen
b Anders Pedersen
c Anne Marie Pedersdatter
11) Kirsten Hansdatter i Mølle Knap
03) faster Karen Nielsdatter, død. 1B:
12) Karen Hansdatter i Skydebjerg
Arvinger på afdøde mands mors side A:
13) Hans Eriksen i Bubel
14) Peder Eriksen i Bubel, død. 4B:
a Erik Pedersen
b Niels Pedersen
c Gertrud Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
15) Karen Eriksdatter, død. 4B:
a Niels Jørgensen i Vejrup
b Rasmus Jørgensen
c Jens Jørgensen
d Anne Jørgensdatter
16) Peder Mortensen i Ingslev Torp
17) Mette Kirstine Poulsdatter g.m. Anders Olufsen i Bubel
18) Anne Poulsdatter g.m. Søren Poulsen i Bubel på Holsegård gods
19) Søren Jensen i Gremmeløkke [i Ingslev sogn
20) Mikkel Jensen i Skovby Kærby
21) Jens Jensen i Brenderup, død. 1B:
a en datter, død. 2B:
1 Anne Hansdatter
2 Mette Hansdatter
22) Margrethe Jensdatter g.m. Knudsen i Ingslev Torp
23) Karen Jensdatter, død. 2B:
a Karen Rasmusdatter
b Anne Rasmusdatter
24) Mette Pedersdatter, død. 1B:
a Jens Jensen i København
25) Anne Iversdatter g.m. Jens Brandt i Bogense
26) Karen Iversdatter.
Hendes A:
0) forældre Peder Sørensen, rådmand og [Dorthe Lauridsdatter, skifte 14.5.1749 lbnr.646]
1) bror Niels Sørensen
2) søster Anne Sørensdatter i Middelfart, enke efter [Henrik] Leve, amtsforvalter [i Assens og Hindsgavl amter]
3) bror Peder Sørensen, [skifte 3.10.1724 lbnr.467]. 3B:
a Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Hans Hansen, skovfoged i Stenderup. 4B:
1 Peder Hansen
2 Herman Willer Hansen
3 Karen Hansdatter
4 Anne Louise Hansdatter
b Anne Cathrine Pedersdatter, [skifte 24.7.1750 lbnr.652], var g.m. Laurids Pedersen Mørch, [skifte 15.11.1754 lbnr.696]. 1B:
1 Peder Lauridsen hos stedmor g.m. Jens Hassel i Middelfart
c Petrine [Severine] Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Middelfart
4) bror Laurids Sørensen i Middelfart, [skifte 10.4.1744 lbnr.605]. 3B:
a Anne Sybille Lauridsdatter g.m. Søren Baaring i Odense
b Dorthe Lauridsdatter gift
c Ivare Petrine Lauridsdatter hos sin stedfar Jens Brandt, købmand i Bogense
5) bror Mathias Sørensen.

742 Erik Olufsen, skipper i Middelfart. 4.2.1762, fol.183B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Christiane Eriksdatter 8
2) Oluf Eriksen 6½
3) Niels Eriksen 4.
FM:
1 født værge Søren Nielsen i Holsten
2 fasters mand Steffen Jensen, skipper.

743 Jørgen Møller Blende i Middelfart. 5.5.1762, fol.184B.
E: Marie Dorthe. LV: Erik Thygesen. B:
1) Marie Engel Cathrine.
FM: født værge Henning Moritz på Mullerupgård [i Flødstrup sogn] på Fyn.

744 Christian Nielsen, hattemager i Middelfart, der døde 12.8.1761, fol.185B.
Enkemand efter [Johanne Poulsdatter]. skifte 30.7.1759 lbnr.729. B:
1) Poul Christiansen 19
2) Anneke Christiansdatter 17
3) Anne Christiansdatter 15
4) Margrethe Dorthe Christiansdatter 12.
FM:
1 morbror Anders Poulsen i Hjarup i Koldinghus amt
2 fars halvbror Laurids Henriksen, hattemager i Middelfart
3 fars halvbror Jonas Henriksen i Stenderup.

745 Valdemar [Zacharias] Holm, møller i Middelfart. 24.12.1760, fol.188B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 13.9.1752 lbnr.681]. B:
1) Johan Gosmann Holm
2) Jørgen Holm.
FM: Nikolaj Brandt.

746 Anne Sørensdatter i Middelfart, der døde 28.10.1762, fol.191, 232.
Enke efter Henrik Leve, amtsforvalter i Assens og Hindsgavl amter.
Hendes testamente af 19.12.1752. A:
0) forældre Peder Sørensen, rådmand og [Dorthe Lauridsdatter, skifte 14.5.1749 lbnr.646]
1) bror Niels Sørensen
2) bror Peder Sørensen, [skifte 3.10.1724 lbnr.467]. 3B:
a Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Hans Hansen, skovfoged ved Stenderup strand. 4B:
1 Anne Louise Nielsdatter
2 Karen Hansdatter g.m. Claus Viuf på Varmark [i Sønder Stenderup sogn]
3 Peder Hansen 14
4 Herman Willer 6
b Anne Cathrine Pedersdatter, [skifte 24.7.1750 lbnr.652], var g.m. Laurids Pedersen Mørch, [skifte 15.11.1754 lbnr.696]. 1B:
1 Peder Lauridsen 12
c Petrine Severine Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Middelfart
3) bror Laurids Sørensen i Middelfart, [skifte 10.4.1744 lbnr.605]. 3B:
a Anne Sybille Lauridsdatter g.m. Christoffer Skov i Odense
b Dorthe Lauridsdatter g.m. Søren Baaring i Bogense
c Ivare [Petrine] Lauridsdatter
4) bror Mathias Sørensen, der døde, [skifte 20.1.1763lbnr.750]
5) søster Johanne Sørensdatter.

747 Jens Lauridsen Hassel i Middelfart. 12.11.1762, fol.192.
E: Anne Barbara Juul Mohr. LV: Peder Wulf, kontrollør. B:
1) Anne Birgitte Jensdatter 2½.
FM: Peder Mohr.
Afdøde døde 13.10.1762.

748 Karen Gregersdatter i Middelfart. 25.2.1763, fol.196.
E: Hans Pedersen, fisker. B:
1) Anne Marie Hansdatter 9.

749 Petronelle [Pedersdatter] i Middelfart. 5.1.1763, fol.197.
Enke efter Laurids Nielsen, tolder, [skifte 13.7.1742 lbnr.588].
Testamente. A:
1) Niels Busch, løjtnant i Jylland og hans B:
a Sofie Amalie Nielsdatter Busch
2) Anders Vejerslev, død. 1B:
a Anne Cathrine Vejerslev.

750 Mathias Sørensen i Middelfart. 20.1.1763, fol.201B.
Enke efter Anne Barbara Juul, skifte 10.6.1758 lbnr.720. B:
1) Søren Mathiassen 11
2) Johan Gosmann 5.
FM: farbror Niels Sørensen.
Arv efter afdødes søster Anne Sørensdatter, [skifte 28.10.1762 lbnr.746], enke efter Henrik Leve, amtsforvalter i Assens og Hindsgavl amter.
Arv i boet efter [bror Laurids Sørensen, skifte 10.4.1744 lbnr.605] til B:
1) Ivara Petrine Lauridsdatter.

751 Jørgen Iversen Fløkke, ugift købmandskarl i Middelfart, der døde 30.4.1761, fol.223.
A:
1) far Iver Jørgensen i Revninge.

752 Margrethe [Sørensdatter] Lassen i Middelfart. 20.1.1763, fol.232B, 238.
Enke efter Jens Hansen, rytter. B:
1) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Rasmus Hansen
2 morbror Jens Lassen.

753 Margrethe Jensdatter Koch i Middelfart. 23.2.1763, fol.234.
Enke. B:
1) Niels Nielsen 19
2) Jens Nielsen 15½
3) Christen Nielsen 13½.
FM: født værge Frands Nielsen.

754 Karen Hansdatter i Middelfart. 17.9.1763, fol.235.
E: Rasmus [Andersen] Møhlenberg. B:
4) Andreas Rasmussen 9
5) Kirsten Rasmusdatter
6) Trine Rasmusdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Johan Schmidt 18
2) Hans Schmidt 15
3) Bodil Schmidt 13.
FM: født værge Anders Rasmussen Basse i Tofte på Fyn.

755 Karen Pedersdatter Kraft, ugift i Middelfart. 20.4.1763 fol.236.
A:
0) forældre [Peder Thygesen Kraft], skifte 27.1.1727 lbnr.478 og [Anne Pedersdatter, skifte 16.1.1720 lbnr.443]
1) [Kirsten Pedersdatter, skifte 27.1.1759 lbnr.722. E: [Ludvig Hermansen]. B:
a Peder Ludvigsen
b Bonde Ludvigsen
2) [Anne Marie Pedersdatter] g.m. Laurids Rasmussen.
Fars andet ægteskab med [Mette Thomasdatter]. B:
3) halvsøster Anne Pedersdatter.

756 Jens Pedersen, feldbereder i Middelfart. 25.6.1762, fol.240B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen, drejer. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 12
2) Alhed Jensdatter 10
3) Peder Jensen 7
4) Kirsten Jensdatter 3.
FM: farfar Hans Mortensen i Assens.
Desuden nævnes enkens søster Anne Lauridsdatter.

757 Johanne Andersdatter i Middelfart. 30.10.1762, fol.242B.
E: Mads Jørgensen, bager. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Laurids Jespersen Møller
2) Maren Madsdatter
3) Sidsel Madsdatter g.m. Steffen Jensen, skipper
4) Mette Marie Madsdatter.

758 Søren Jacobsen i Middelfart. 8.1.1764, fol.246.
E: Engel Kirstine Hansdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Anne Sørensdatter 3
2) Jacob Sørensen 2.
FM: Jeppe Jacobsen.

759 Anne Marie Bech i Middelfart. 29.8.1763, fol.246B.
E: [Jørgen] Lund, byfoged. B:
1) Sidsel Margrethe Lund 3
2) Thomasine Lund 1¼
3) Elisabeth Benedikte 9 uger.
FM: Hans Christoffer Bech.

760 Cathrine Rasmusdatter, ugift i Middelfart. 4.2.1764, fol.248.
A:
1) mor Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Christian Schultz
2) søster g.m. Jørgen Rasmussen
3) bror Poul Rasmussen.
FM: født værge Johan Ottesen i Skrillinge.

761 Morten Simonsen, skipper i Middelfart. 17.12.1763, fol.249.
E: Karen Juul. LV: P. P. Wulf, kontrollør. A:
1) mor g.m. Søren Nielsen
2) bror Christian Hellevad Simonsen.
Afdøde døde 8.12.1763 i København.

762 Karen Hansdatter i Middelfart. 15.2.1764, fol.250B.
E: Mads Thygesen. B:
1) Thyge Madsen.
FM: morfar Hans Rasmussen, slagter.

763 Enke i Middelfart. 14.2.1759, fol.251B.
Enke efter Køster, kornet, der døde for 2 år siden i Danzig. A:
1) Johan Køster, trompeter i Hannover
2) [Marie Sofie Køster] g.m. Rasmus [Madsen] Knap, kordegn i Middelfart
3) en datter i Jylland.

764 Thyge Jespersen [Møller] i Middelfart.2.3.1763, fol.253B.
E: Johanne Henrikke Wolder. LV: Erik Thygesen. B:
3) Laurids Thygesen 8.
FM: født værge Laurids Jespersen Møller.
Første ægteskab med [Vibeke Madsdatter], skifte 6.9.1751 lbnr.667. B:
1) Christence Thygesdatter Møller
2) Mads Thygesen Møller.
Arv i boet efter [afdødes far] Jesper Nielsen, skomager, [skifte 27.10.1734 lbnr.509]. til B:
1) Henrik Jespersen Møller, død. 2B:
a Niels Henriksen
b Jesper Henriksen.

765 Elisabeth Margrethe Henriksdatter i Middelfart. 24.5.1764, fol.256.
E: Anders [Pedersen] Koch, handskemager. B:
6) Anne Johanne Andersdatter.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte 7.1.1727 lbnr.474]. B:
1) Peder Jørgensen
2) Henrik Jørgensen
3) Knud Jørgensen
4) Dorthe Jørgensdatter
5) Kirsten Jørgensdatter.

766 Hustru i Middelfart. 25.10.1762, fol.257.
E: Casper Ernstsen, husar, der døde 30 efter sin hustru. B:
4) Peder Kraft Caspersen 14
5) Mads Peder Caspersen 12½
6) Mathias Caspersen 11
7) Peder Caspersen 9
8) Anne Caspersdatter 7½.
FM: mors mosters mand Simon Sørensen.767
Af hans første ægteskab B:
1) Christoffer Caspersen
2) Cathrine Caspersdatter
3) Mette Caspersdatter.
FM:
1 morbror Mads Kraft i Frederikshald i Norge
2 morbror Peder Kraft i Frederikshald.

767 Laurids Jørgensen Wiindal, erklæret umyndig i Middelfart, der døde 4.12.1762, fol.261.
A:
1) søster til afdødes mor, død, var sidst g.m. Jørgen Lauridsen, død. 5B:
a [Laurids] Schebye, krigsråd til Østrupgård [i Østrup sogn]
b Hans [Alexandersen] Schebye, præst i Lumby
c [Martha Charlotte Amalie Alexandersdatter Schebye] g.m. [Peder Caspersen] Meyer, præst i Gelsted og Rørup
d Petronelle g.m. Busch, løjtnant i Ansø mølle i Jylland
e enke efter Anders Vejerslev i Middelfart
2) Hans Hansen i Stenderup, død, [var g.m. Dorthe Pedersdatter]. 4B:
a Anne Louise Hansdatter g.m. Christoffer Andersen i Bubel
b Karen Hansdatter g.m. Claus Viuf på Varmark [i Sønder Stenderup sogn]
c Peder Hansen
d Herman Willer
3) Peder Lauridsen
4) Laurids Sørensen, [skifte 10.4.1744 lbnr.605]. E: [Anne Iversdatter], nu g.m. Niels Nielsen. 3B:
a [Anne Sybille Lauridsdatter] g.m. [Christoffer] Skov i Odense
b [Dorthe Lauridsdatter] g.m. [Søren] Baaring i Bogense
c Ivare Petrine Lauridsdatter
5) Niels Sørensen
6) Mathias Sørensen, [skifte 20.1.1763 lbnr.750]. 2B:
a Søren Mathiassen
b Johan Gosmann Mathiassen
7) Laurids [Pedersen] Mørch, [skifte 15.11.1754 lbnr.696, var g.m. Anne Barbara Juul Pedersdatter Mohr, skifte 20.1.1765 lbnr.774]. 2B:
a Hans Christian Mørch
b Margrethe Elisabeth Mørch
FM: stedfar Thomas Sabro
8) Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Johan Gosmann
b Jørgen Holm
9) [Elisabeth Magdalene Pedersdatter [Mørch], skifte17.1.1750 lbnr.673], var g.m. Nikolaj Brandt, [brandinspektør]. 5B:
a Lene Nikolajsdatter Brandt
b Johanne Cathrine Nikolajsdatter Brandt g.m. Tyrsting
c Henrik Nikolajsen Brandt
d Peder Nikolajsen Brandt
e Hans Nikolajsen Brandt
10) Dorthe Pedersdatter, død. 2B:
a Johanne Margrethe i Svendborg
b Anne Johanne i Rudkøbing
11) Jesper Lauridsen på Brandholt, død. 2B:
a Anne Helvig Jespersdatter i Kærby
b g.m. Ditlev Goldbech i Holbæk
12) halvbror til afdødes mor Anders [Andersen] Hvid, præst i Hårslev, død [1755], var g.m. [Barbara Sofie Kjeldsdatter Cheldorph]. 3B:
a [Hans Andersen] Hvid, degn i Fløjstrup
b Johanne Hvid
c Birgitte Hvid, død [27.11.1726], var g.m. [Knud Hansen, præst i Kørup og Krogsbølle, begravet 27.5.1757]. 2B:
1 Hans [Joachim Evald] Knudsen, præst i [Nørre] Nærå [og Højrup]
2 [Barbara Sofie Knudsdatter] g.m. Poul [Jensen] Rosengaard i Agernæs, præst i Kørup og Krogsbølle
13) halvsøster til afdødes mor, død, var g.m. Anders Peirup. 5B:
a Laurids Andersen Peirup Mørch, [degn i Nørre Åby, begravet 27.10.1749]
b Mads Peirup, degn i Åby
c Rasmus Peirup i Åby, der døde efter afdøde
d Anne Marie Andersdatter g.m. Jens Sørensen i Bubel
e Maren Andersdatter g.m. Christoffer Pedersen i Åby
14) [bror til afdødes mor] Anders Lauridsen Hvid, præst Brenderup og Ore, død [1761], var g.m. [Anne Margrethe Ernstsdatter, skifte Vends herred gejstlig 13.1.1721 lbnr.33]. 4B:
a [Laurids] Hvid, kommerceråd på Ullerupgård i Thy
b Ernst Hvid, degn i Ullerslev
c Anne Johanne Hvid g.m. [Vilhelm Frederik] Farenhorst på Billeskov
d Dorthe Hvid g.m. [Albert Jensen] Schmidt, præst [i Hjortkær] i Holsten.

768 Peder Hansen Aspelund, klejnsmed i Middelfart. 3.1.1763, fol.268B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jens Nielsen Gyes.
Arvinger kendes ikke.

769 Peder Jørgensen Juul, fisker i Middelfart.12.9.1764, fol.269B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 6.
FM: Hans Jensen.
Afdøde døde 1762.

770 Mette Marie i Middelfart, der døde 9.4.1764, fol.270.
E: Nikolaj Brandt. A:
1) bror Hans Lauridsen Brøgger, degn i Verst og Bække
2) bror Filip Lauridsen Brøgger i København
3) søster Christine Lauridsdatter Brøgger i København.

771 Niels Jørgensen, tømrer i Middelfart. 7.9.1764, fol.273.
E: Mette Cathrine Jensdatter. LV: Niels Iversen. B:
2) Maren Nielsdatter 9
3) Martha Nielsdatter 6.
FM: morbror Steffen Jensen.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 6.8.1755 lbnr.697. B:
1) Abelone Marie Nielsdatter 17.
FM: Jens Nielsen Gyes.

772 Mette Christensdatter i Middelfart. 19.12.1763, fol.274B.
E: Niels Andersen.
Arvinger kendes ikke.

773 Simon Sørensen i Middelfart. 1.4.1765, fol.276.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Maren Simonsdatter 22, der ægter Oluf Nielsen
2) Mette Nielsdatter 14½.
FM: født værge Jens Jørgensen i Kavslunde.

774 Anne Barbara [Juul Pedersdatter Mohr] i Middelfart. 20.1.1765, fol.277.
E: Thomas Sabro. B:
3) Anne Birgitte Thomasdatter Sabro 5
4) Jens Thomsen Sabro 1.
FM: mors ældste bror Mathias [Pedersen] Mohr, præst i Voldum og Rud.
Første ægteskab med [Laurids Pedersen Mørch, skifte 15.11.1754 lbnr.696]. B:
1) Margrethe Elisabeth Mørch 13
2) Hans Christian Mørch 10.
FM:
1 morbror Christian Vinding Mohr, forvalter på Barritskov.
2 Niels Sørensen, som beslægtet.

775 Maren Hansdatter i Middelfart. 10.1.1765, fol.281.
Forlovet med Niels Munch. B:
1) Hans Johansen 7.
FM: morbror Poul Hansen i Voldby.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Dorthe Henriksdatter
2 afdødes morbror Niels Henriksen, ladefoged på Hindsgavl.

776 Jørgen Troelsen i Middelfart. 27.4.1760, fol.283, fol.283.
E: Gedske Kirstine [Wolder]. B:
1) Anne Malene Jørgensdatter 5
2) Troels Jørgensen 3
3) Hedvig Jørgensdatter 6 mdr.
FM: farbror Mathias Troelsen.
Afdøde døde sidste vinter på kongens orlogsskib.

777 Jens Møller i Middelfart. 24.9.1765, fol.283B.
E: Bolette Jensdatter. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Kirsten Jensdatter 18
2) Christoffer Jensen 15½.
FM: Laurids Palme.

778 Anne Lauridsdatter i Middelfart. 2.9.1765, fol.284B.
E: Hans Jensen Mønbo.
Afkald fra 2 arvinger ved Frands Nielsen, væver, som beslægtet.

779 Hilleborg Jensdatter. 23.10.1765, fol.285.
E: Jeppe Nielsen. A:
1) Niels Jørgensen Juul
og medarvinger.

780 Anne Cathrine i Middelfart, der døde 25.5.1765, fol.286.
Enke efter Carl Frederik Møller, fændrik.
Arvinger angives ikke.

781 Maren Jensdatter i Middelfart. 1.3.1766, fol.287.
E: Frands Nielsen, væver. B:
1) Niels Frandsen, over 25
2) Jens Frandsen, over 25
3) Gertrud Frandsdatter g.m. Rasmus Nielsen, vogn- og avlsmand
4) Maren Frandsdatter 22.

782 Mette Nisdatter i Middelfart, der døde 13.4.1766, fol.288B.
A:
1) Christian Jensen på Fænø
2) Christen Christensens hustru på Fænø
3) Jens Jepsens hustru på Fænø
4) Jens Mikkelsen, degn i Stenderup i Holsten
5) Niels Hansen Duus’ hustru i Stenderup
6) Søren Mikkelsen i Rendsborg
7) Hans Mikkelsen i København
8) Niels Olufsen, skoleholder i Andkær’s hustru
9) Christian Jensen, degn i Stenderup’s hustru og hendes søskende,
alle søskendebørn eller søskendebørns børn, hvor arvingerne 4,5, 6, 7, og 8 er søskende.

783 Johanne Petronelle Johansdatter i Middelfart. 26.5.1766, fol.290B.
E: Mads Christensen, daglejer. B:
1) Christen Madsen 5½
2) Johan Christian Madsen 2½.
FM: mors stedfar Christian Pedersen, slagter.

784 Anne Marie Pedersdatter i Middelfart. 21.6.1766, fol.291B.
E: Poul Hansen. B:
1) Hans Poulsen 15
2) Maren Poulsdatter 5.
FM:
1 morbror Peder Pedersen Wiis
2 morbror Hans Pedersen Wiis.

785 Jens Olufsen Bang, færgemand i Middelfart. 31.7.1765, fol.292B.
E: Hedvig Marie [Langelo]. B:
6) Anne Margrethe Jensdatter 4
7) Jens Christian Jensen 3
8) Johan Peder Jensen 1½.
FM: Ebbe Nielsen.
Første ægteskab med [Helene Elisabeth Sandby, skifte 18.10.1746 lbnr.623]. B:
1) Hylleborg Margrethe Bang.
Andet ægteskab med [Anne Elisabeth Rettig, skifte 14.11.1758 lbnr.719]. B:
2) Johan August Jensen 15
3) Hans Jørgen Jensen 13
4) Jørgen Messel 11
5) Johannes Basse 8.

786 [Anne Marie Hansdatter] i Middelfart. 27.9.1766, fol.296B.
E: Christen Pedersen Koch. B:
1) Peder Christensen 27
2) Mette Cathrine Christensdatter 18.

787 Niels Sørensen, købmand i Middelfart. 17.11.1766, fol.297.
E: [Anne Hansdatter Juul]. B:
1) [Dorthe] Nielsdatter g.m. Peder Herman Mathiassen
2) Søren Nielsen 16.

788 Peder Olufsen Holst i Middelfart. 24.12.1765, fol.297B.
E: Anne Margrethe [Pedersdatter Lintrup]. LV: Christian Schultz. B:
1) Peder Middelfart, præst i Lom i Gudbrandsdalen i Norge
2) Andreas Holst, købmand i Nyborg
3) Johan Pedersen Holst, fordum præst i Algier
4) Birthe Holst.

789 Hans Jepsen, vognmand i Middelfart. 18.1.1767, fol.302.
E: Mette Hansdatter. LV: Christian Schultz.
Første ægteskab med [Birthe Olufsdatter], skifte 25.4.1758 lbnr.723. B:
1) Anne Johanne Hansdatter 14.
FM: Jeppe Jacobsen.

790 Peder Herman Mathiassen, købmand i Middelfart, der døde 18.5.1767, fol.305.
E: Dorthe Sørensdatter. A:
1) mor Cathrine Lucie [Hermansdatter Willer], enke efter Jørgen Henning Møller. LV: Christian Iversen, agent.
Mors andet ægteskab med afdødes far [Mathias Pedersen]
2) bror Gregor [Filip Mathiassen] Holm
3) søster, død, var g.m. Christian Geichel. 1B:
a Christiane Christiansdatter Geichel.
Mors første ægteskab med [Peder Sørensen, skifte 3.10.1724 lbnr.467]
4) halvsøster [Dorthe Pedersdatter, død]. E: Hans Hansen, skovfoged ved Stenderup strand. 4B:
a [Anne Louise Nielsdatter]
b [Karen Hansdatter] g.m. Claus Viuf på Varmark
c [Peder Hansen]
d [Herman Willer]
5) halvsøster [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.7.1750 lbnr.652], var g.m. Laurids Pedersen Mørch, [skifte 15.11.1754 lbnr.696]. 1B:
a Peder Lauridsen
6) halvsøster Petrine Severine Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Middelfart.

791 Anne Sørensdatter i Middelfart. 21.12.1766, fol.310B.
Enke efter Knud Hansen Schiøtt. B:
1) Hans Knudsen 15
2) Dorthe Kirstine Knudsdatter.
FM: Rasmus Schiøtt, snedker.

792 Peder Jørgensen, handskemager i Middelfart. 19.7.1767, fol.312B.
E: Usse Hansdatter. LV: Hans Hansen. A:
0) forældre [Jørgen Pedersen, skifte 7.1.1727 lbnr.474 og Elisabeth Margrethe Henriksdatter, skifte 24.5.1764 lbnr.765]
1) bror Henrik Jørgensen i Nørre Bjert
2) bror Knud Jørgensen
3) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Niels Holt, snedker
4) søster Dorthe Jørgensdatter.
[Mors andet ægteskab med Anders Koch]
5) halvsøster Johanne Andersdatter.

793 Søren Andersen, [skrædder] i Middelfart. 22.8.1767, fol.315.
E: Anne Lorentsdatter. LV: Johannes Bøgelund. B:
1) Dorthe Cathrine Sørensdatter 30
2) Anne Cathrine Sørensdatter 28 g.m. Jacob Strubach, korporal i Åbenrå
3) Anne Elisabeth Sørensdatter 18
4) Jacob Sørensen 15
5) Johanne Marie Sørensdatter 12
6) Lorents Sørensen 8.
FM: Niels Holt, snedker.

794 Niels Iversen, bødker i Middelfart. 21.8.1767, fol.316.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Gyes. B:
4) Anne Nielsdatter 5
5) Karen Nielsdatter 4.
FM: farfar Iver Nielsen.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 30.3.1758 lbnr.716]. B:
1) Iver Nielsen 18
2) Jens Nielsen 16
3) Birthe Cathrine Nielsdatter 10.

795 Anne Hansdatter i Middelfart. 12.4.1767, fol.318B.
Enke efter Hans [Christensen], murer, [skifte 16.2.1748 lbnr.642]. B:
1) Hans Christian Hansen, død. 3B:
a Hans Hansen 12
b Maren Hansdatter 10
c Anne Cathrine Hansdatter 7
2) Marie Cathrine Hansdatter g.m. Manasse Krøyer
3) Cathrine Hansdatter 20.
FM: Christen Pedersen Koch.

796 Maren Pedersdatter i Middelfart. 20.2.1768, fol.321B.
E: Rasmus Lauridsen. B:
1) Peder Rasmussen 4
2) Laurids Rasmussen 3.

797 Steffen Jensen, skipper i Middelfart. 12.10.1768, fol.322.
E: Sidsel [Cathrine] Madsdatter. LV: Iversen, agent. B:
2) Anders Steffensen 5
3) Mads Steffensen 1¾
4) Steffen, født efter fars død.
FM:
1 Poul Christiansen, hattemager
2 Hans Ottesen.
Første ægteskab med [Martha Olufsdatter, skifte 28.1.1758 lbnr.715]. B:
1) Jens Steffensen 14.
FM: Rasmus Møhlenberg.

798 Margrethe Christensdatter i Middelfart. 12.12.1768, fol.326.
E: Hans Jensen- B:
1) Jens Hansen
2) Christen Hansen
3) Anne Hansdatter g.m. Hans Jørgensen, bager.

799 Cathrine Lucie [Hermansdatter Willer] i Middelfart. 8.1.1768, fol.326B.
Enke efter Jørgen Henning Møller.
Første ægteskab med [Peder Sørensen, skifte 3.10.1724 lbnr.467]. B:
1) [Dorthe Pedersdatter], død. E: Hans Hansen, skovfoged ved Stenderup strand. 4B:
a Anne Louise Hansdatter g.m. Christoffer Andersen i Bubel
b Karen Hansdatter g.m. Claus Viuf på Varmark
c Peder Hansen
d Herman Willer Hansen
2) [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.7.1750 lbnr.652, var g.m. Laurids Pedersen Mørch, skifte 15.11.1754 lbnr.696]. 1B:
a Peder Lauridsen Mørch
3) Petrine Severine Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Middelfart.
Andet ægteskab med [Mathias Pedersen]. B:
4) bror Gregor Filip Mathiassen Holm, stud. theol. i København
5) datter død, var g.m. Christian Geichel. 1B:
a Christiane Christiansdatter Geichel i Rusland.

800 Maren Christensdatter i Middelfart. 12.4.1769, fol.332B.
E: Jens Christensen. B:
1) Martha Jensdatter 9½.

801 Jens Hansen, smed i Middelfart. 10.6.1769, fol.333.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Frederik Haagerup. B:
1) Niels Jensen
2) Hans Jensen
3) Christen Jensen 3
4) Else Cathrine Jensdatter 12
5) Anne Marie Jensdatter 27 uger.

802 Johanne Sørensdatter, ugift i Middelfart. 1.2.1769, fol.334B.
Arvinger angives ikke.
Boet overdrages til M. Tyrsting, som beslægtet.

803 Kirsten Jørgensdatter i Middelfart. 11.11.1769, fol.334B.
E: Niels Christian Holt, snedker. B:
1) Elisabeth Nielsdatter 9
2) Christian Nielsen 5½
3) Anne Kirstine Nielsdatter 4
4) Jørgen Nielsen 1½.
FM:
1 mors stedfar Anders Koch
2 morbror Knud Jørgensen.

804 Dorthe Jørgensdatter, ugift i Middelfart. 8.10.1769, fol.335
0) forældre [Jørgen Pedersen, skifte 7.1.1727 lbnr.474 og Elisabeth Margrethe Henriksdatter, skifte 24.5.1764 lbnr.765]
1) bror Henrik Jørgensen i Nørre Bjert
2) bror Knud Jørgensen
3) søster [Kirsten Jørgensdatter, skifte 11.11.1769 lbnr.803]. E: Niels Holt, snedker. 4B:
a Elisabeth Nielsdatter 9
b Christian Nielsen 5½
c Anne Kirstine Nielsdatter 4
d Jørgen Nielsen 1½.
[Mors andet ægteskab med Anders Koch]. B:
4) halvsøster Johanne Andersdatter.

805 Anne Lauridsdatter, ugift i Middelfart. 8.9.1769, fol.336.
A:
1) bror, død. 2B:
a Laurids Rasmussen i Turup på Brahesborg gods
b Mette Rasmusdatter i Turup, enke efter Niels Jensen
2) søster, død, var g.m. Jens Pedersen, feldbereder. 4B:
a Marie Cathrine Jensdatter 20
b Alhed Jensdatter 18
c Peder Jensen 13
d Anne Kirstine Jensdatter 10.
FM: farbror Hans Pedersen, feldbereder i Assens.

806 Niels Svendsen i Middelfart. 3.3.1770, fol.338.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
1) Gertrud Nielsdatter 21
2) Abelone Nielsdatter 17.
FM:
1 farbror Thomas Svendsen i Voldby
2 farbror Mads Svendsen i Udby.
[Første ægteskab med Abelone Jensdatter, skifte 24.1.1748 lbnr.635].

807 Marie Clausdatter i Middelfart. 20.2.1770, fol.339B.
E: Thyge Simonsen.
Arvinger kendes ikke.

808 Jacob Jensen, bager i Middelfart. 31.3.1770, fol.340.
E: Elsebeth Jensdatter. LV: Johan Schultz. B:
1) Marie Kirstine Jacobsdatter 4
2) Jens Jacobsen 1.
FM: farfar Jørgen [Jacobsen], bager i Bogense.

809 Charlotte Henriksdatter i Middelfart. 6.12.1768, fol.341B.
E: Thomas Sabro. B:
1) Niels Thomsen 2
2) Thomas Thomsen 1
3) Christian Iver Thomsen 16 dage.

810 Birthe Henriksdatter, ugift i Middelfart. 20.2.1770, fol.355.
Arvinger angives ikke.

811 Mads Jensen, fisker i Middelfart. 7.8.1770, fol.355B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Rasmus Nielsen. A:
1) søster Elisabeth Ejlers, enke efter Peder Pedersen
2) søster Birthe Margrethe, død. 4B:
a Jens Hasberg
b Didrik Hasberg
c Karen Jørgensdatter
d Mads Jørgensen Hasberg.

812 Maren Pedersdatter i Middelfart. 30.4.1770, fol.357.
Enke efter Søren Nielsen, [skifte 3.3.1756 lbnr.711.
Arvinger angives ikke.

813 Marie Elisabeth Troelsdatter, ugift i Middelfart. 16.9.1770, fol.357B.
A:
1) Peder Troelsen
2) Oluf Møller i Skærbæk mølle
på egen og øvrige arvingers vegne.

814 Sidsel Cathrine Madsdatter i Middelfart. 15.1.1770, fol.358.
Enke efter Steffen Jensen, skipper, [skifte 12.10.1768 lbnr.797]. B:
1) Anders Steffensen 7½
2) Mads Steffensen 3
3) Steffen Steffensen 2.
FM:
1 Poul Christiansen, hattemager
2 Laurids Torstensen, som beslægtet
3 Rasmus Møhlenberg, som beslægtet.

815 Mads Christensen i Middelfart. 3.3.1771, fol.371.
E: Birthe Hansdatter. LV: Hans Ottesen.
Første ægteskab med [Johanne Petronelle Johansdatter, skifte 26.5.1766 lbnr.783]. B:
1) Christen Madsen 10
2) Johan Christian Madsen 7.
FM:
1 morbror Jeppe Christensen
2 mors stedfar Christian Pedersen, slagter.

816 Barbara Hansdatter i Middelfart. 28.1.1772, fol.372.
E: Søren Rasmussen. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 8
2) Anne Sørensdatter 5¾.
FM: Iver Nielsen, bødker.

817 Laurids Torstensen i Middelfart. 20.5.1772, fol.373.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Gertrud Lauridsdatter 4½.
FM: Ebbe Nielsen.

818 Simon Mikkelsen Steenholt i Middelfart. 3.7.1772, fol.373B.
Enkemand efter Sofie Dorthe. B:
1) Marie Simonsdatter Steenholt.
FM: Christen Iversen.
Arvingen havde bevilling at være egen værge af 5.10.1759 efter ansøgning fra begge forældre, dengang i København.

819 Peder Pallesen Wulf, toldkontrollør i Middelfart. Samfrændeskifte 15.9.1772, fol.374.
E: Anne Marie Paludan. B:
1) Marie Tobine Wulf 12
2) Eggert Christoffer Wulf 10
3) Palle Valdemar Wulf 8.
FM: morbror Nikolaj Paludan til Christiansholm [ved Klampenborg] i Københavns amt.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1767.
[Afdøde begravet Middelfart 16.10.1767].
[Se skifte efter afdødes forældre Palle Pedersen, købmand i Horsens, skifte Horsens 29.4.1740 lbnr.873 og Anne Jensdatter, skifte Horsens 4.9.1784 lbnr.1725].

820 Hans Pedersen, fisker i Middelfart. 30.11.1772, fol.375.
Enkemand efter Karen Gregersdatter i Middelfart. 25.2.1763 lbnr.748. B:
2) Anne Marie Hansdatter.
FM: Lorents Hansen i Odense.
Første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter, skifte 24.4.1742 lbnr.554]. B:
1) Rasmus Hansen i Odense.

821 Anne Hansdatter Juul i Middelfart. 26.3.1773, fol.376.
E: Jens Geding. B:
3) Niels Jensen 5½
4) Maren Jensdatter 1½.
Første ægteskab med [Niels Sørensen, skifte 17.11.1766 lbnr.787]. B:
1) Dorthe Nielsdatter g.m. Laurids Jørgensen, købmand
2) Søren Nielsen 23.

822 [Else Margrethe] i Middelfart. 7.5.1772, fol.378.
Enke efter [Thomas] Bech, byfoged, [begravet 15.8.1759]. B:
1) Hans Bech
2) Jens Bech
3) Christian Bech
4) Søren Bech
5) Niels Bech
6) Jacob Bech
7) Oluf Bech 22½
8) Eggert Bech 18
9) Albert Bech 16½
10) Frederik Bech 15
11) [Anne Marie Bech, skifte 29.8.1763 lbnr.759]. E: [Jørgen] Lund, byfoged og tolder. 1B:
a Thomasine Lund
12) Agathe Bech g.m. Falch
13) Frederikke Louise Bech
14) Sofie Amalie Bech.

823 Sidsel Rasmusdatter i Middelfart. 10.6.1773, fol.382B.
E: Anders Rasmussen. B:
3) Bendix Andersen
4) Hans Andersen
5) Jørgen Andersen
6) Anne Andersdatter
7) Marie Cathrine Andersdatter.
Første ægteskab med [Bendix Sørensen, skifte 28.3.1742 lbnr.555]. B:
1) Anne Cathrine Bendixdatter, død. E: Poul Hansen. 1B:
a Anne Marie Poulsdatter
2) Rasmus Bendixen.

824 Johannes Bøgelund, skrædder i Middelfart. 15.7.1773, fol.383B.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Johanne Bøgelund
2) Anne Cathrine Bøgelund.
FM: Johannes Christoffersen.

825 Anne Cathrine Bendixdatter i Middelfart. 15.7.1773, fol.384B.
E: Poul Hansen. B:
1) Anne Marie Poulsdatter 3.
FM: Anders Rasmussen.

826 Anne [Madsdatter] i Middelfart. 14.3.1773, fol.385B.
Enke efter [Hans Henrik] Torborg, [skifte 19.5.1739 lbnr.534].
Arvinger angives ikke.

827 [Gertrud] i Middelfart. 24.3.1773, fol.386.
Enke efter Peder Pedersen, [korporal].
Arvinger angives ikke.

828 Karen Hansdatter Juul i Middelfart. 12.5.1774, fol.387B.
E: Hans Pedersen, skipper. B: 1 søn og en datter, hvis navne ikke angives.
FM: Laurids Jørgensen, købmand.

829 Birgitte Cathrine Wieland, ugift i Middelfart. 25.6.1773, fol.388B.
A:
0) forældre Jochum [Christoffersen] Wieland, præst i Fjelsted og Harndrup, [død 3.4.1766 og Anne Frederiksdatter von Haven, død 15.8.1747]
1) søster [Christine Pernille Jochumsdatter Wieland, død 8.8.1767]. 1B:
a Christine Pernille Wieland Maalø 6.
FM: far Mads [Pedersen] Maalø, præst i Gamborg.

830 Maren Rasmusdatter i Middelfart. 9.1.1775, fol.399B.
E: Jens Christensen. B:
1) Anne Marie Jensdatter 2½.
FM: Frederik Haagerup.

831 Rebekka Hansdatter i Middelfart. 3.6.1775, fol.400.
E: Hans Simonsen, sadelmager. B:
1) Hans Hansen 5¾
2) Simon Hansen 4
3) Jens Jørgen Hansen1¾.
FM: Jørgen Fabricius.

832 Iver Nielsen, bødker i Middelfart. 19.1.1775, fol.400B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen Koch. B:
1) Niels Iversen, [skifte 21.8.1767 lbnr.794]. 4B:
a Iver Nielsen 18
b Jens Nielsen 23
c Birthe Cathrine Nielsdatter
d Anne Nielsdatter
2) Jens Iversen i Stenderup
3) Anders Iversen
4) Maren Iversdatter g.m. Hans Jørgensen i Odense
5) Johanne Iversdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Oksenbøl [i Vestervig sogn] i Thy. 3B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke kendes
6) Anne Iversdatter g.m. Hans Møller i Jelling.

833 Hans Lauridsen, rebslager i Middelfart. 29.1.1775, fol.402.
Enkemand. B:
1) Hans Hansen, rebslager
2) Ursula Hansdatter, enke efter Peder Handskemager
3) [Anne Marie Hansdatter] g.m. Niels Pedersen, drejer
4) Caritas Hansdatter.

834 Anne Magdalene Helvers i Middelfart. 29.7.1775, fol.403B.
Enke efter Rasmus Hansen, skomager.
Fledføringskontrakt af 22.1.1764 med Rasmus Hansens søn Nis Rasmussen, underskrevet af Frederik Hansen af Fønskov, der har været i ægteskab med afdødes brordatter Bodil Marie Helvers, der efterlod 4 børn: tre sønner og en datter, hvis navne ikke angives.

835 Peder Pedersen, skomager i Middelfart. 30.10.1776, fol.404B.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Jens Hansen. B:
1) Peder Pedersen
2) Sofie Agathe Pedersdatter.

836 Jørgen Adsersen Lund, færgemand eller transportforvalter i Middelfart. 22.10.1776, fol.404B.
E: Hedvig Marie Langelo. LV: H. Holm, birkedommer på Rønnemosegård.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor g.m. Johannes Roos i Ormehøj i Rørup sogn
2 enkens far [Kaj Christian] Langelo, præst i Vonsild og Dalby, [død 23.12.1771]
3 enkens bror Peder Langelo
4 enkens søster Cathrine Vilhelmine Langelo
5 enkens første mand Jens Olufsen Bang, færgemand, [skifte 31.7.1765 lbnr.785].

837 Mette Margrethe von Haven. 31.10.1776, fol.414.
Enke efter Niels [Andersen] Basse til Hindsgavl, og Fænø, [død 1773]. A:
0) forældre [Frederik Christian Mikkelsen von Haven, præst i Odense Frue, død 23.1.1739 og Birthe Cathrine Jensdatter Juulby, død 28.9.1730]
1) bror Lambert [Frederiksen] von Haven, [præst i Vester Skerninge og Ulbølle, død 7.3.1738]. 2B:
a Pernille Elisabeth von Haven i Vester Skerninge
b Edel Marie von Haven g.m. Rasmus Langaa Schultz, købmand i Middelfart
2) bror Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern, der døde [29.5.1778]
3) bror Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal, [skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]. 5B:
a Mette Pouline von Haven g.m. [Peder Johansen] Falenkamp, købmand i Odense
b Christian von Haven, student og skoleholder i København
c Birgitte Cathrine von Haven g.m. [Clemen Poulsen] Møller, præst i Vester Velling og Skjern
d Eleonora Hedvig von Haven i Odense
e Samuel Peder von Haven, student i København
4) bror Niels [Frederiksen] von Haven, [professor i Odense Gymnasium]
5) bror Salomon [Frederiksen] von Haven, præst i Odense Frue. Enkemand efter [Anne Sybille Lange, skifte Odense herred gejstlig 12.5.1749 lbnr.72]
6) bror Peder [Frederiksen] von Haven, [dansk] præst og professor i Sorø, [død 8.8.1757]. 6B:
a Frederik Christian von Haven, student
b Elias Christian von Haven, student
c Carl von Haven, student
d Birthe Cathrine von Haven
e Mette Sofie Margrethe von Haven
f Anne Marie von Haven
7) søster Dorthe [Frederiksdatter] von Haven, død, var g.m. [Rasmus Trane, forvalter på Kørup i Krogsbølle sogn på Fyn]. 2B:
a Frederik Christian Trane, præst i Humble på Langeland
b [Birthe Cathrine Trane] g.m. [Johan Thomas] Flint, generalauditør og byfoged i Rudkøbing
8) søster Anne [Frederiksdatter] von Haven, [skifte Vends herred gejstlig 15.8.1747 lbnr.83] var g.m. [Jochum Christoffersen] Wieland, [præst i Fjelsted og Harndrup, skifte Vends herred gejstlig 5.5.1766 lbnr.107]. 1B:
a [Christine Pernille Jochumsdatter Wieland, død 8.8.1767], E: [Mads Pedersen] Maalø, præst i Gamborg ved Middelfart. 1B:
1 Christine Pernille Wieland Maalø 10.

838 Rasmus Andersen Møhlenberg, toldbetjent i Middelfart. 4.4.1777, fol.437B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Hansen. B:
4) Steffen Rasmussen.
FM: Jens Gyes, smed.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte17.9.1763 lbnr.754]. B:
1) Andreas Rasmussen 20
2) Kirsten Rasmusdatter
3) Trine Rasmusdatter 18.
[Karen Hansdatters første ægteskab med Peder Ibsen Schmidt, rytter, død 1751]. Arv til B:
1) Johan Schmidt 32
2) Hans Schmidt 29
3) Bodil Schmidt 27.

839 Kirsten, fattiglem i Middelfart. 15.5.1777, fol.440.
Enke efter [Jens Carlsen].
Arvinger angives ikke.

840 Mads Bertelsen, klejnsmed i Middelfart. 4.11.1776, fol.440B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Hansen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født på Bornholm.

841 Christen Markussen i Middelfart. 5.5.1777, fol.441.
E: Else Jepsdatter. LV: Jens Frandsen, væver. B:
1) Markus Christensen 7
2) Jeppe Christensen 3.
FM: Peder Nielsen Gyes, smed.

842 Anne Zitzou i Middelfart, der døde 1.10.1777, fol.441B.
E: Poul Didrik Drewes, guldsmed. A:
0) forældre [Johan Zitzou i Undløse, død og Christence Christensdatter Stub, skifte Kalundborg 2.12.1739]
1) bror Christian Johansen Zitzou, feldbereder i Sakskøbing
2) bror Johan Zitzou, feldbereder i Kalundborg
3) søster Anne Zitzou g.m. Jens Pedersen, vejrmøller i Kalundborg
4) søster Margrethe Zitzou g.m. Anders Mathiassen, vejrmøller i Kalundborg
5) søster Cathrine Zitzou i København, enke efter en mand i søetaten.

843 Dorthe Flyng i Middelfart. Samfrændeskifte 30.3.1779, fol.445, 474.
E: Jens Brandt, postmester og købmand. B:
1) Cathrine Marie Brandt 12
2) Clausine Brandt 11
3) Anne Brandt 7
4) Cecilie Brandt 3
5) Karen Basse Brandt 1.
FM:
1 O. Brandt
2 C. Henriksen.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1778.
Første skiftesamling 26.5.1778.

844 Ditlev von Wedelfelt, oberst i Middelfart. 10.2.1777, fol.445B.
Enke efter Anne Marie Schiøtt. B:
1) Johanne Marie Wedelfelt.
FM: Hannibal Wedelfelt, kaptajn.

845 Karen Lauridsdatter i Middelfart, der døde 2.8.1777, fol.460.
E: Laurids Pedersen, daglejer. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 24
2) Mette Cathrine Lauridsdatter 18
3) Peder Lauridsen 16.

846 Enevold Mathiassen, skomager i Middelfart. 7.12.1778, fol.461.
E: Mette Margrethe Nielsdatter. LV: Jens Brandt, postmester. B:
1) Anne Marie Enevoldsdatter 9 mdr.
FM: morfar Niels Henriksen, ladefoged på Hindsgavl.

847 Maren Jepsdatter i Middelfart, der døde 20.1.1779, fol.462B.
E: Christian Pedersen, slagter. B:
2) Jeppe Christiansen
3) Peder Christiansen
4) Maren Christiansdatter g.m. Johannes Jørgensen
[Første ægteskab med Peder Hansen, skifte 8.10.1733 lbnr.503].
Andet ægteskab med Johan Nielsen, [skifte 20.3.1738 lbnr.521]. B:
1) Johanne Petronelle Johansdatter, [skifte 26.5.1766 lbnr.783, var g.m. Mads Christensen, skifte 3.3.1771 lbnr.815]. 2B:
a Christian Madsen
b Johan Madsen.
FM: Jens Frandsen, væver.

848 Peder Pedersen, skomager i Middelfart. 14.9.1778, fol.465.
E: Maren Abrahamsdatter Prip. LV: Lorents Prip. B:
1) Peder Pedersen
2) Christian Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Mette Cathrine Pedersdatter.
FM: Abraham Prip, skomager.

849 [Mette Rasmusdatter], fattiglem i Middelfart. 11.4.1778, fol.465B.
E: Otto Sørensen.
Arvinger angives ikke.

850 Dorthe Troels, fattiglem i Middelfart. 11.5.1778, fol.466.
Arvinger angives ikke.

851 Steffen Fisker, fattiglem i Middelfart. 11.4.1778, fol.467.
Arvinger angives ikke.

852 Erik Thygesen, skrædder i Middelfart, der døde 25.10.1777, fol.467B.
E: Anne Cathrine [Nielsdatter]. FM: Frederik Haagerup. B:
1) Niels Eriksen Thygesen, skrædder
2) Jens Eriksen Thygesen i Tønsberg i Norge
3) en datter.
FM: morbror (dvs. farbror) Niels Thygesen.

853 Peder Jacobsen Skive i Middelfart, der døde 4.10.1778, fol.468B.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Christian Heikam. B:
1) Jacob Pedersen, rytter i Skanderborg
2) Maren Pedersdatter i Holstebro
3) Anne Pedersdatter gift i Jelling sogn.

854 Peder Haagerup, skrædder i Middelfart. 10.3.1778, fol.469B.
E: Else Johansdatter. LV: Jacob Sørensen, skrædder. B:
1) Frederik Haagerup.

855 Anne Cathrine Nielsdatter i Middelfart, der døde 22.2.1779, fol.472B.
E: Hans Andersen, smed. B:
5) Jens Hansen.
Første ægteskab med [Jens Hansen, skifte 10.6.1769 lbnr.801]. B:
1) Niels Jensen
2) Christen Jensen
3) Else Cathrine Jensdatter
4) Anne Marie Jensdatter.
FM: Rasmus Nielsen.

856 Anders Iversen i Middelfart. 13.12.1777, fol.475B.
Afdøde druknede med hustru og 2 børn den 10.12.1777.
Hans A:
1) mor Karen Pedersdatter, enke efter afdødes far [Iver Nielsen, skifte 19.1.1775 lbnr.832]
1) Niels Iversen, [skifte 21.8.1767 lbnr.794]. 4B:
a Iver Nielsen 18
b Jens Nielsen 23
c Birthe Cathrine Nielsdatter
d Anne Nielsdatter
2) Jens Iversen i Stenderup
3) Maren Iversdatter [g.m. Hans Jørgensen] i Odense
4) Johanne Iversdatter, død, var g.m. [Niels Nielsen] i Oksenbøl i Vestervig sogn. 3B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke kendes
5) Anne Iversdatter [g.m. Hans Møller] i Jelling.
Hendes A:
1) bror Knud Steffensen
2) søster Anne Marie Steffensdatter g.m. Hinkel, sergent.

857 Peder Nissen i Middelfart. 4.1.1780, fol.480B.
E: Margrethe Dorthe Hansdatter. LV: Nis Rasmussen. B:
1) Hans Pedersen Nissen
2) Anne Margrethe Pedersdatter 13.

858 Otto Sørensen, fattiglem i Middelfart. 10.1.1780, fol.481.
Enkemand efter [Mette Rasmusdatter, skifte 11.4.1778 lbnr.849].
Arvinger angives ikke.

859 Ditlev [Bertelsen], feldbereder, fattiglem i Middelfart. 3.2.1780, fol.481B.
Arvinger angives ikke.

860 [Anne Elisabeth Baltsersdatter] i Middelfart. 19.1.1780, fol.481B.
Enke efter Johan Svendsen.
Arvinger angives ikke.

861 Gedske Kirstine [Wolder] i Middelfart. 8.1.1781, fol.482.
E: Simon Jepsen, murer. B:
4) Leonora Marie Simonsdatter 12
5) Elisabeth Simonsdatter.
Første ægteskab med Jørgen Troelsen, [skifte 27.4.1760 lbnr.776]. B:
1) Anne Malene Jørgensdatter 26
2) Troels Jørgensen 24
3) Hedvig Margrethe Jørgensdatter 21.
FM: farbror Peder Troelsen.

862 Christian [Egenbroch] Schultz, farver i Middelfart. 30.11.1779, fol.484.
E: Petronelle [Lauridsdatter Hjort].
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1777.

863 Laurids Jørgensen, købmand i Middelfart, der døde 14.9.1779, fol.484B.
E: Dorthe Nielsdatter, der døde 25.9.1779. B:
1) Christiane Lauridsdatter
2) Anne Juul Lauridsdatter
3) Jens Lauridsen
4) Lauridsen, der døde.
FM:
1 ældste farbror Søren Borring, købmand i Bogense
2 Jens Brandt, postmester og købmand.

864 [Engel Kirstine Hansdatter] i Middelfart. 15.5.1781, fol.520.
E: Jens Jørgensen Hasberg, matros. B:
3) Søren Jensen Hasberg 16
4) Jørgen Jensen Hasberg 10.
FM: farfar Jørgen Hasberg.
Første ægteskab med [Søren Jacobsen, skifte 8.1.1764 lbnr.758]. B:
1) Anne Sørensdatter 21
2) Jacob Sørensen Friis 19.
FM: Jeppe Jacobsen, skipper.

865 Anne Margrethe Bremer, ugift i Middelfart. 24.6.1781, fol.521B.
A:
1) bror [Otto Bremer], død. 2B:
a Hans Ottesen Bremer, snedker i Turup
b Laurids Ottesen Bremer, vanvittig.

866 Jens Nielsen, avls-og vognmand i Middelfart. 25.2.1782, fol.524.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Otto Sørensen. B:
1) Johanne Jensdatter 11
2) Anne Jensdatter 9.
FM: farbror Oluf Nielsen.

867 Maren Hansdatter i Middelfart. 7.3.1782, fol.525B.
E: Hans Hansen Lilleballe. B:
3) Hans Hansen 21
4) Kirsten Hansdatter 18.
Første ægteskab med Hans Pedersen. B:
1) Peder Hansen i Pjedsted
2) Helene Hansdatter g.m. Zacharias Pedersen, væver.

868 Oluf Koch i Middelfart. 28.2.1782, fol.527.
E: Kirsten Rasmusdatter. B:
1) Hans Christian Koch
2) Peder Koch
3) Dorthe Koch g.m. Peder Snedker
4) Abigael Koch.

869 Knud Jørgensen, handskemagersvend, fattiglem i Middelfart. 21.3.1782, fol.528.
Arvinger angives ikke.
Boet blev fremvist af afdødes stedfar Anders Koch.
(Sml. lbnr.765).

870 Søren Rasmussen Post i Middelfart. 29.5.1782, fol.528B.
E: Maren Johansdatter. B:
3) Oluf Sørensen 3½.
Første ægteskab med [Barbara Hansdatter, skifte 28.1.1772 lbnr.816]. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 18½
2) Anne Sørensdatter 16½.
FM: farbror Anders Rasmussen.

871 Gertrud Kirstine [Hansdatter Stribolt] i Middelfart. 8.7.1782, fol.531B.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Gertrud Helene Lauridsdatter 17
2) Jacobine Frederikke Lauridsdatter 12
3) Christiane Elisabeth Lauridsdatter 10
4) Poul Boldich Lauridsen 7
5) Steffen Henrik Lauridsen 5½
6) Hans Peder Lauridsen 2½.
FM: morbror Hans Jacob Stribolt.
(Sml. lbnr.732).

872 [Anne] Margrethe [Ejlersdatter] i Middelfart. 7.9.1782, fol.533B.
Enke efter [Jochum] Stab. B:
1) Marie Cathrine Stab
2) Christian Stab, skomager i Fredericia.

873 Bodil [Jesdatter] i Middelfart. 21.10.1780, fol.535.
E: Niels Hansen, uvist hvor. B:
3) Hans Nielsen 26, skræddersvend i Bogense
4) Jens Nielsen 25, i Assens.
Første ægteskab med [Hans Troelsen, skifte 5.10.1751 lbnr.674A].
1) Troels Hansen 33, i Holland
2) Anne Marie Hansdatter g.m. Hans Nissen.

874 Jørgen Rasmussen i Middelfart. 26.9.1782, fol.538B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Hans Andersen Broch. B:
1) Marie Jørgensdatter 20
2) Oluf Jørgensen 18
3) Anne Kirstine Jørgensdatter 15
4) Maren Jørgensdatter 10
5) Rasmus Jørgensen 5.
FM: Poul Christiansen.

875 Maren Madsdatter i Middelfart. 27.11.1782, fol.541.
E: Niels Jensen Lindholm. B:
3) Anne Dorthe Nielsdatter Lindholm 40, tjener i Slesvig Kloster.
Første ægteskab med [Evert Jacobsen, skifte 2.8.1740 lbnr.539]. B:
1) Jacob Evertsen
2) Jørgen Evertsen Rosenbech, ved sølvtaflet i København.

876 Peder Schønberg, rytter i Middelfart. 30.11.1782, fol.543.
E: Anne Kirstine Andreasdatter. LV: Bonne Holst. B:
1) Andreas Schønberg 30, rytter i Køge
2) Jens Schønberg 26
3) Morten Schønberg 17, står i lære i Bogense
4) Anders Schønberg 14.

877 Anne Nielsdatter i Middelfart. 8.12.1782, fol.544B.
E: Hans Rasmussen, slagter. B:
1) Rasmus Hansen
2) Sidsel Hansdatter g.m. Iver Nielsen, bødker
3) Juliane Hansdatter g.m. Abraham Marky, skomagersvend
4) Anne Johanne Hansdatter, død, var g.m. Christian Stærk i Hagenør i Koldinghus amt. 1B:
a Niels Stærk 17.
Desuden nævnes enkemandens søstersøn Bendix Andersen.

878 Gertrud Hansdatter i Middelfart. 16.12.1782, fol.546B.
E: Christian Heikam. B:
1) Johan Christiansen Heikam
2) Hans Christiansen Heikam i Skamby
3) Ellen Hansdatter 12.

879 Johan Hartvigsen i Middelfart. 15.3.1783, fol.548B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Johansen. B:
1) Hartvig Johansen 18.
FM: Hans Peder [Madsen], væver.

880 Anne Hansdatter i Middelfart. Samfrændeskifte 23.3.1783, fol.549B.
E: Hans Jørgensen, bager. B:
1) Margrethe Dorthe Hansdatter 14
2) Hans Jørgen Hansen 10½
3) Maren Hansdatter 9
4) Christian Hansen 7¼
5) Jørgen Hansen 6
6) Hans Hansen 4.
FM:
1 morbror Jens Hansen, værtshusholder
2 morbror Christen Hansen, bager.
Bevilling til uskiftet bo 2.8.1782.

881 Nis Bonnesen, skrædder i Middelfart. 15.11.1783, fol.552.
E: Anne Cathrine [Bøgelund]. LV: Lerbæk, færgemand. B:
1) Johan Nissen 7.
FM: Jacob Sørensen, skrædder.

882 Gertrud Kirstine [Falchsdatter Schiøtt]. 16.10.1783, fol.553.
E: Niel Pedersen Holst. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter Holst 9 mdr.
FM: farfar Peder Holst, farver.

883 Else [Jepsdatter] i Middelfart. 22.8.1783, fol554.
E: Hans Lilleballe.
Første ægteskab med [Christen Markussen, skifte 5.5.1777 lbnr.841]. B:
1) Markus Christensen 12
2) Jeppe Christensen 10.
FM: farbror Hans Markussen, snedker.

884 [Dorthe Sofie von Roeder] i Middelfart. 20.9.1783, fol.554B.
E: [Frederik Martin] von Langen, løjtnant.
Afdøde efterlader 3 frøkendøtre, hvis navne ikke angives.

885 Rasmus Lauridsen, tømrer i Middelfart. 14.10.1784, fol.558B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jeppe Lauridsen. B:
3) Anne Marie Rasmusdatter 16
4) Niels Rasmussen 12½
5) Karen Rasmusdatter 6.
FM: farbror Hans Lauridsen, væver.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 20.2.1768 lbnr.796]. B:
1) Peder Rasmussen 22
2) Laurids Rasmussen 20.

886 Mette Hansdatter i Middelfart. 15.11.1784, fol.559B.
E: Jens Jørgensen Hasberg. B:
1) Engel Kirstine Hasberg 3 mdr.

887 Claus Jørgensen Baaring i Middelfart. 29.4.1784, fol.560.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
3) Dorthe Baaring 31, i Odense
4) Jørgen Baaring 27
5) Christence Baaring 24
6) Hans Christian Baaring 15.
FM: Jørgen Pedersen i Fønskov.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Frederiksdatter, skifte 12.7.1751 lbnr.662]. B:
1) Anne Baaring i Odense, enke efter Laurids Hansen, handskemager
2) Karen Baaring g.m. Markus Brunsvig, hattemager i Odense.

888 Ebbe Nielsen i Middelfart. 10.2.1785, fol.565B.
E: Margrethe Hansdatter.
Testamente af 2.6.1775.

889 Hans Simonsen [Hansen] Stribolt, ugift, der døde på Kysten Guinea. 17.3.1785, fol.566.
A:
0) forældre [Hans Stribolt, degn i Høve og Flakkebjerg, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 11.3.1755 lbnr.13 og Barbara Sofie Boldich]
1) søster Gertrud Kirstine [Hansdatter] Stribolt, skifte 8.7.1782 lbnr.871. E: Laurids Pedersen. 6B:
a Gertrud Helene Lauridsdatter
b Jacobine Frederikke Lauridsdatter
c Christiane Elisabeth Lauridsdatter
d Poul Boldich Lauridsen
e Steffen Henrik Lauridsen
f Hans Peder Lauridsen.

890 [Frederikke Elisabeth] Heimann, [ugift] i Middelfart. 2.11.1783, fol.566B.
Arvinger angives ikke.

891 Hans Henrik Qvist, [skoleholder] i Middelfart. 26.1.1785, fol.568.
E: Anne Marie.LV: Jeppe Tysk. B:
1) Niels Qvist 18, i Odense
2) Knud Qvist 16
3) Henrik Qvist 13
4) Abelone Qvist 11.
FM: Jens Gyes, smed.

892 Bartholomæus Steffensen i Middelfart. 8.5.1785, fol.571.
E: Susanne Lauridsdatter. LV: Mads Munch.
A:
1) Christen Steffensen
og hans søskende.

893 Margrethe Mikkelsdatter i Middelfart. 9.4.1785, fol.572.
Uden ægteskab B:
1) Juliane Johansdatter 15¾ [med udlagt far Johan Witte, korporal]
2) Inger Kirstine Hansdatter 6½, [moderen taget med vold i Stenderup skov af ukendt mand].


Middelfart Byfoged
Skifteprotokol
1785-1817894 Mette Hansdatter i Middelfart, [begravet 1.6.1785], fol.2.
E: Peder [Nikolajsen] Brandt. A:
1) søstersøn Henrik Pedersen i Ødis
2) brorsøn Christian Steffensen i Middelfart
3) brorsøn Jørgen Steffensen i Middelfart
4) brordatter Jacob Sørensen, skrædder i Middelfart
5) søsterdatter Margrethe Mikkelsdatter, skifte 9.4.1785 lbnr.893]. 1B:
a Juliane Johansdatter Witte 17.
Afdødes første ægteskab med Hans Jepsen, skifte 18.1.1767 lbnr.789.
Hans Jepsens første ægteskab med [Birthe Olufsdatter, skifte 25.4.1758 lbnr.72. Arv til B:
1) Anne Johanne Hansdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

895 [Ellen Kirstine Hansdatter] i Middelfart. 18.5.1785, fol.5.
E: Christian Steffensen.
Arvinger angives ikke.

896 Anne Jensdatter i Middelfart. 27.7.1785, fol.5B.
Enke efter Johan Hartvigsen, skifte 15.3.1783 lbnr.879. B:
1) Hartvig Johansen 20.
FM: Hans Peder Madsen, væver.

897 Jeppe Jacobsen, skipper i Middelfart. 14.6.1785, fol.6.
E: Mette Olufsdatter. LV: søn Corfitz Nielsen. A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Jacob Jepsen, [skifte 24.2.1754 lbnr.689]
2) bror Søren Jacobsen, [skifte 8.1.1764 lbnr.758]. 2B:
a Anne Sørensdatter
b Jacob Sørensen [Friis]
3) bror Christian Jacobsen Friis, død. Hans børn
4) Kirsten Jacobsdatter g.m. Schou, økonom i København
5) Margrethe Jacobsdatter g.m. en skomager i København.

898 Anne [Jensen] i Middelfart. 21.10.1785, fol.13.
Enke efter [Andreas Albertsen]. B:
2) Johan Christian Albertsen, knapmager
3) Gotlieb Albertsen, knapmager i Tønder.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen Holm, parykmager i Åbenrå.

899 Mads Munch i Middelfart. 9.5.1786, fol.14.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jeppe Christiansen. B:
1) Pouline Marie Madsdatter 20, på Knabstrup på Sjælland
2) Anne Madsdatter 17, i København
3) Peder Elias Madsen 16
4) Karen Madsdatter 15
5) Niels Madsen 12
6) Anne Kirstine Madsdatter 8, hos moster i Nyborg, enke efter Coppe, sergent
7) Jens Madsen 6.

900 Anders Pedersen Koch i Middelfart. 14.3.1786, fol.14B.
Enkemand efter Elisabeth Margrethe Henriksdatter, [skifte 24.5.1764 lbnr.765]. A:
0) far [Peder Christensen Koch, handskemager]
1) bror Christen Pedersen Koch, død. 2B:
a Peder Christensen Koch
b Mette Cathrine Christensdatter Koch
2) bror Oluf Pedersen Koch, [skifte 28.2.1782 lbnr.868]. 4B:
a Hans Christian Olufsen Koch
b Peder Olufsen Koch
c Dorthe Olufsdatter Koch g.m. Peder Bastrup, snedker
d Abigael Olufsdatter Koch.

901 Evert Fallenberg, ugift i Middelfart. 16.7.1786, fol.½15B.
A:
1) søskendebarn [Anne Marie Valentinsdatter] g.m. Knud Mikkelsen Lund
2) søskendebarn Johanne Valentinsdatter, død, var g.m. Lorents Christian [Hansen], garver i Ålborg, [skifte Ålborg 15.11.1772 lbnr.2998]. Uvist om børn.
(Sml. lbnr.514).

902 Maren Jensdatter i Middelfart. 16.1.1787, fol.16.
E: Jens Rasmussen. B:
1) Søren Jensen 13
2) Anne Margrethe Jensdatter 9
3) Rasmus Jensen 7
4) Jens Jensen 2.

903 Jens Christian Lauridsen, væver i Middelfart. 22.1.1787, fol.16B.
E: Anne Jensdatter. B: Johannes Christoffersen, væver. B:
1) Marianne Rosine Jensdatter 16
2) Samuel Gotschalk Jensen 14.
FM: Hans Peder Madsen, væver.

904 Johan Danielsen i Middelfart. 1.5.1787, fol.17B.
E: Birthe Vilhelmsdatter. LV: Michael Nielsen.
Arvinger kendes ikke.

905 Karen Olufsdatter i Middelfart. 2.6.1787, fol.18B.
E: Jacob Evertsen.
Første ægteskab med [Anders Poulsen, skifte 19.11.1753 lbnr.685[. B:
1) en datter g.m. Laurids Christensen
2) Oluf Andersen Møller, fanesmed i Odense.

906 Anne Marie Hansdatter Belling i Middelfart. 14.6.1787, fol.19.
E: Jochum Christian Bodin. B:
1) Anne Dorthe Jochumsdatter g.m. Hans Ohm i Sieseby, 2 mil fra Slesvig
2) Caroline Frederikke Jochumsdatter g.m. Bernt Adam, tømrersvend på Hindsgavl
3) Jochum Christian Jochumsen i Grossbrebel, 2 mil fra Slesvig
4) Anne Cathrine Jochumsdatter g.m. Hans Otto, væver i Middelfart
5) Carl Gotlieb Jochumsen, skomagersvend i Itzeho.

907 Karen Pedersdatter i Middelfart. 3.8.1787, fol.20B.
E: Peder Christensen Toldbod. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Halvor Andersen [Stram], underofficer i Århus
2) Christian Pedersen, gift i København
3) Johanne Marie Pedersdatter g.m. Bendix Andersen
4) Karen Cathrine Pedersdatter 25
5) Birthe Margrethe Pedersdatter 16.

908 Hans Christian Koch, skomager i Middelfart. 15.2.1788, fol.22.
E: Else Cathrine Jensdatter. LV: [Rasmus] Langaa Schultz, købmand. B:
1) Oluf Koch 4
2) Anne Cathrine Koch 1.
FM: mors morbror Rasmus Nielsen, vognmand.

909 Christian Heikam i Middelfart. 18.1.1787, fol.23.
Enkemand efter Gertrud Hansdatter, [skifte 16.12.1782 lbnr.878]. B:
1) Johan Christiansen Heikam i Voldby
2) Hans Christiansen Heikam i Skamby
3) Ellen Hansdatter 16.
FM: Jacob Sørensen.

910 Christian Christiansen, vognmand i Middelfart. 22.6.1787, fol.24.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Hans Christiansen
2) Marie Christiansdatter g.m. Jacob Nielsen Bøgelund, væver
3) Laurids Christiansen i København
4) Niels Christiansen i København.

911 Hans Simonsen, fisker i Middelfart. 5.2.1788, fol.25.
E: Magdalene Johansdatter. LV: Hans Andersen Borch. B:
1) Johan Jørgen Hansen 22
2) Peder Hansen
3) Margrethe Hansdatter
4) Anne Sofie Hansdatter
5) Karen Hansdatter
6) Mette Cathrine Hansdatter.
FM: Hans Haagerup, skrædder.

912 Anne Marie Paludan i Middelfart. 21.6.1787, fol.26.
E: Christian Iversen, agent.
Første ægteskab med [Peder Pallesen Wulf, skifte 15.9.1772 lbnr.819]. B:
1) Marie Tobine Wulf g.m. [Jochum Frederik Melchior] Ramus, præst i Brøns
2) Eggert Christoffer Wulf, student
3) Palle Valdemar Wulf, i København.

913 Margrethe i Middelfart. 22.3.1787, fol.34B.
Enke efter Lassen. B:
1) Karen Lassen g.m. Rasmus Nielsen, daglejer.

914 Steffen Hansen, toldbetjent i Middelfart. 20.12.1787, fol.35B.
E: Else Marie Møller. B:
1) Hans Hansen, student i København
2) Leonard Hansen, skriverkarl i København
3) Marie Hansen i København
4) Edel Hansen i København
5) Cathrine Hansen i Svendborg
6) Kirsten Hansen på Hvidkilde på Fyn
7) Anne Abelone Hansen g.m. Hans Jørgensen, bager i Middelfart.

915 [Margrethe Hansdatter] i Middelfart. 15.11.1786, fol.37B.
Enke efter Ebbe Nielsen, [skifte 10.2.1785 lbnr.888.
Testamente af 2.6.1775.
Hans A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Herslev i Skærbæk
2) bror, død. 1B:
a Niels Jensen
3) søster Abelone Nielsdatter g.m. Jens Hansen Høgh i København
4) bror Christen Nielsen, skibskok i Holland, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Søren Friis i Fredericia
2) bror Peder Hansen, død. 3B:
a Hans Pedersen i Sønder Vilstrup
b Knud Pedersen i Nørre Vilstrup præstegård
c Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Herslev. 2B:
1 Søren Sørensen 14, i København
2 Johanne Sørensdatter 6
3) bror Niels Hansen i Stovstrup, død. 3B:
a Hans Nielsen i Kongsted
b Frederik Nielsen i Stovstrup
c Jørgen Nielsen 14, hos morbror Hans Jørgensen Tved, forvalter på Guldfabrikken i København.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 25.3.1785 med Hans Mortensen.

916 Thyge Simonsen, fisker i Middelfart. 20.5.1788, fol.47.
E: Kirsten. LV: Hans Rasmussen Schiøtz. B:
1) Hans Thygesen.
FM: Jens Rasmussen.

917 Casper Lapin, murer i Middelfart. 20.5.1788, fol.48.
Arvinger angives ikke.

918 Charlotte Palme i Middelfart. 20.7.1788. fol.48B.
E:Jeppe Nielsen Tysk, kobbersmed. B:
1) Niels Tysk 12
2) Laurids Palme Tysk 7.
FM: Laurids Pedersen, avlsmand, som beslægtet.

919 Anne Cathrine Hansdatter i Middelfart. 23.4.1789, fol.49.
E: Hans Mathiassen, væver. B:
1) Hans Christian Hansen 11½
2) Alhed Cathrine Hansdatter 8.
FM: Bonne Holst, bager.

920 Maren Basse Behmann i Middelfart. 9.12.1788, fol.51.
E: Jens Rasmussen, gæstgiver. A:
0) forældre [Johan Jørgen Henriksen] Behmann, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, skifte Sallinge herred gejstlig 24.11.1745 lbnr.92 og Karen Jørgensdatter Wichmann, skifte Sallinge herred gejstlig 23.11.1779 lbnr.171]
1) bror Johan Jørgen Behmann, klokker og kordegn i Middelfart.
Fars første ægteskab med [Amalie Christiane Christensdatter Vinterberg, skifte Sallinge herred gejstlig 16.4.1742 lbnr.84]. B:
2) halvbror Carl Frederik Behmann, præst på Drejø, [skifte Sallinge herred gejstlig 6.10.1801 lbnr.240]. 4B: Fire børn, hvis navne ikke angives
3) halvbror Henrik Behmann, over-visiterer i Christiania i Norge
Mors andet ægteskab med [Laurids Jørgensen Kruckow, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, skifte Sallinge herred gejstlig 23.3.1773 lbnr.157]. B:
4) halvbror Frederik Christian Kruckow, student i København
5) halvbror Jørgen Wichmann Kruckow, skoleholder i Moseby på Falster
6) halvbror Niels Kruckow, skoleholder i Gedesby på Falster
7) halvsøster Charlotte Sofie Kruckow g.m. Henrik Bang i Tårup i Jylland.

921 Johan Schultz, farver i Middelfart. 12.12.1788, fol.57.
E:Anneke Raffenberg. LV: Hans Mathiassen. B:
1) Christian Schultz 25, student i København
2) Meinert Schultz 7, hos sin moster [Anne Raffenberg] g.m. [Ditlev Vidhart] Jørgensen, købmand i Bogense.
FM: [Rasmus] Langaa Schultz.

922 Mette Cathrine Sørensdatter i Middelfart. 11.3.1790, fol.59.
E: Christen Madsen. B:
1) Mads Christensen 15 uger.
FM: morbror Otto Sørensen, skipper.
Desuden nævnes Birthe Hansdatter, enke efter Mads Christensen, [skifte 3.3.1771 lbnr.815].

923 Christian Iversen, agent i Middelfart, der døde 14.1.1788, fol.60B, 134B, 141B, 183, 218B.
Enkemand efter Anne Marie Paludan, skifte 21.6.1787 lbnr.912. A:
1) bror, død. 3B:
a Anne Kirstine [Iversen] 45, enke efter Gommesen
b Else Kirstine [Iversen] g.m. [Johannes] Betzer, købmand
c Edel Margrethe [Iversen, skifte Fakse herred gejstlig 29.3.1774 lbnr.64], var g.m. [Niels] Bützow, [skoleholder i Lille Næstved]
1 Henrik Bützow 18, på Odense apotek.
Anne Marie Paludans første ægteskab med Peder Pallesen Wulf, [skifte 15.9.1772 lbnr.819]. Arv til B:
1) Marie Tobine Wulf g.m. [Jochum Frederik Melchior] Ramus, præst i Brøns
2) Eggert Christoffer Wulf, student
3) Palle Valdemar Wulf, i København.

924 Anne Kirstine Nielsdatter i Middelfart. 15.6.1790, fol.70B.
E: Hans Andersen Broch. B:
1) Johanne Hansdatter Broch 18
2) Jacob Hansen Broch 12
3) Anders Hansen Broch 7
4) Mette Cathrine Hansdatter Broch 3½.
FM: mors farbror Laurids Henriksen, hattemager.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor med LV: Niels Frandsen, væver
2 enkemandens far Anders Broch.

925 Jørgen Bassesen Lund, byfoged i Middelfart. 14.7.1790, fol.72, 102, 135B, 141B, 181, 184, 213B, 225, 235, 351B.
Enkemand efter Karen Iversen. B:
2) Niels Basse Lund 19, på Københavns universitet
3) Anne Marie Lund 18
4) Dorthe Cathrine Lund 16
5) Thyge Jesper Lund 14
6) Iver Erritsø Lund 12
7) Cecilie Marie Lund 10.
Første ægteskab med [Anne Marie Bech, skifte 29.8.1763 lbnr.759]. B:
1) Thomasine Lund g.m. [Andreas Johan Andersen] Krag, præst i Kolby på Samsø.
FM: Jens Geding, købmand.

926 Georgine Kirstine Nielsdatter i Middelfart. 13.10.1790, fol.88, 92B.
E: Jens Gertsen, toldbetjent. A:
1) bror Andreas Christian Rømer, rytter i Ekernførde, der rømt for 5 år siden, uvist hvorhen, men enken, måske i Horsens, arver i hans sted.
Desuden nævnes afdødes morbror Niels Christian Møller, degn i Ikast.

927 Anne Cathrine Bøgelund i Middelfart. 3.2.1790, fol.90B, 93.
E: Niels Christian Brandt, skrædder. B:
2) Johanne Marie Sofie Brandt 4½.
Første ægteskab med [Nis Bonnesen, skrædder, skifte 15.11.1783 lbnr.881]. B:
1) Johannes Nissen 12½.
FM: Johan Christoffersen, væver.

928 Hans Otto Christensen i Middelfart. 16.12.1790, fol.91B.
E: Anne Cathrine Charlotte Bodin. LV: far Christian Bodin, toldbetjent. B:
1) Christian Hansen 4½
2) Anne Cathrine Hansdatter 2½.
FM:
1 Otto Sørensen, skipper, som beslægtet
2 Peder Sørensen, skipper, som beslægtet.

929 Cecilie Bolette Strambo i Middelfart. 21.3.1791, fol.95, 99.
E: Peder Olufsen Koch. B:
1) Margrethe Kirstine Pedersdatter 9
2) Oluf Pedersen 2½.
FM: Poul Brandt, snedker.

930 Marie [Kirstine Nielsdatter Koch], fattiglem i Middelfart. 1.4.1791, fol.95B.
Enke efter [Christian] Nobel, [skifte 17.4.1738 lbnr.522].
Arvinger angives ikke.

931 Gertrud Frandsdatter i Middelfart. 13.4.1791, fol.96.
E: Rasmus Nielsen, vognmand. B:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Rasmussen, gæstgiver
2) Niels Rasmussen 22
3) Marie Rasmusdatter 21
4) Ancher Rasmussen 16, i klejnsmedelære i Århus
5) Poul Rasmussen 14
6) Hans Rasmussen 12
7) Anne Cathrine Rasmusdatter 10.
FM:
1 morbror Niels Frandsen, væver
2 morbror Jens Frandsen, væver
3 mosters mand Hans Sadelmager.

932 Anne [Pedersdatter], fattiglem i Middelfart. 9.5.1791, fol.100, 119.
Enke efter Mads Bertelsen, klejnsmed, [skifte 4.11.1776 lbnr.840].
Arvinger angives ikke.

933 Elisabeth Pedersdatter i Middelfart. 27.5.1791, fol.101, 119B, 149B.
Enke efter Peder Christensen, færgekarl i Strib. B:
2) Anne Cathrine Pedersdatter 14.
Uden ægteskab B:
1) Andreas, uvist hvor.

934 Mikkel Nielsen i Middelfart. 27.6.1791, fol.101B, 119B.
E: Johanne Jesdatter. B:
1) Jens Mikkelsen, dragon
2) Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Mortensen, værtshusholder.

935 Maren Abrahamsdatter i Middelfart. 22.7.1791, fol.103, 120.
Enke efter Peder Slesvig, skomager. B:
1) Peder Pedersen, i skomagerlære
2) Christian Frederik Pedersen 18, i papirmøllen ved Roskilde.
Uden ægteskab med Meyer, soldat. B:
3) Johan Meyer 9.
(Sml. lbnr.848).

936 Jens Frandsen, væver i Middelfart. 29.7.1791, fol.103B, 105B.
E: Margrete Dorthe Christiansdatter. B:
1) Maren Jensdatter 23
2) Johanne Jensdatter 21
3) Christiane Jensdatter 17
4) Frands Jensen 14
5) Anne Sofie Jensdatter 10
6) Mette Marie Jensdatter 5
7) Christen Jensen 2.
FM: farbror Niels Jensen, væver.
Desuden nævnes Hans Simonsen, sadelmager g.m. afdødes søster [Maren Frandsdatter].

937 Hans Andersen, grovsmed i Middelfart. 16.8.1791, fol.104, 184B.
E: Birthe Abrahamsdatter. LV: Niels Madsen Friis, glarmester. B:
2) Abraham Hansen 5.
Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter, [skifte 22.2.1779 lbnr.855]. B:
1) Jens Hansen 21, grovsmedesvend.

938 Jens Hansen, grovsmedesvend i Middelfart. 25.8.1791, fol.105, 150B.
A:
0) forældre Hans Andersen, smed, [skifte 16.8.1791 lbnr.937 og Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 22.2.1779 lbnr.855]
Mors første ægteskab med [Jens Hansen, skifte 10.6.1769 lbnr.801]. B:
1) halvbror Niels Jensen, klejnsmed i Århus
2) halvbror Christen Jensen, smedesvend
3) halvsøster Else Cathrine Jensdatter g.m. Christen Jensen, skomager
4) halvsøster Anne Marie Jensdatter.
Fars andet ægteskab med Birthe Abrahamsdatter. B:
5) halvbror Abraham Hansen 5.

939 Anders Sørensen, avlsmand i Middelfart. 16.9.1791, fol.106B, 108.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen, væver. A:
1) bror Christen Sørensen i Vejlby på Billeshave gods
2) bror Søren Sørensen i Vejlby
3) bror Niels Sørensen i Røjle, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter 24
b Søren Nielsen 22
4) halvbror Hans Sørensen, enkemand i Avlby
5) halvbror Jesper Sørensen i Kavslunde
6) halvbror Jens Sørensen i Vejlby.
Enkemandens far Niels Jensen har nydt ophold på stedet i 17 år og tilskødet gården til afdøde med afkald fra enkens søskende:
1 enkens bror Jens Nielsen
2 enkens bror Oluf Nielsen
3) enkens halvbror Christian Christiansen.
Niels Jensen havde modtaget skøde på samme gård 29.1.1737 fra:
1 Niels Olufsen
2 Niels Jensen
3 Mikkel Jensen
4 Mikkel Nielsen
5 Jens Nielsen
6 Marie Kirstine Nielsdatter.

940 Conrad Ditlev Rademacher, kirurg i Middelfart. 2.10.1791, fol.107, 120.
E: Anne Sofie Vibolt. LV: Laurids Pedersen, avlsmand. B:
1) Anne Marie Conradsdatter 17
2) Frederik Christian Conradsen 13
3) Jochum Gotfred Conradsen 10
4) Johan Peder Conradsen 8
5) Christian Ludvig Conradsen 2.
FM: Poul Christiansen.

941 Niels Rasmussen, skomager i Middelfart. 5.10.1791, fol.107, 112, 163B.
E: Marie Kirstine Olufsdatter. LV: Hans Andersen Broch. B:
1) Hans Peder Nielsen 10.
FM: Hans Pedersen Vis.

942 Claus Prip, skomager i Middelfart. 4.11.1791, fol.113.
E: Mette Margrethe Nielsdatter. LV: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Abraham Clausen 9
2) Niels Clausen 7
3) Mette Cathrine Clausdatter 2.
FM:
1 farbror Johan Prip, skomager
2 farbror Hans Prip, snedker i Haderslev sogn.
Afdøde døde 30.10.1791.

943 Peder Christensen Toldbod, fattiglem i Middelfart. 15.12.1791, fol.115B, 149B.
Enkemand efter Karen Pedersdatter, [skifte 3.8.1787 lbnr.907].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes datteren Johanne Marie Pedersdatter g.m. Bendix Andersen.

944 Laurids Rasmussen Koch, matros i Middelfart. 17.12.1791, fol.116, 123B.
E: Marie Cathrine Andersdatter. B:
1) Johanne Cathrine Lauridsdatter 10
2) Anders Lauridsen 4
3) Rasmus Lauridsen 2.
FM: farfar Rasmus Koch.
Arv i boet efter afdødes mor Charlotte Amalie Lauridsdatter, der døde 12.12.1791.

945 Karen Mathiasdatter i Middelfart. 17.12.1791, fol.117.
E: Jørgen Andersen, skipper. B:
1) Sidse Jørgensdatter 11
2) Johanne Cathrine Jørgensdatter 10
3) Anders Jørgensen 5
4) Maren Jørgensdatter 8 uger.
FM: farbror Bendix Andersen.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Andersen, matros.

946 Elisabeth Hansdatter i Middelfart. 20.12.1791, fol.118, 124B.
E: Thines Dræbel.
Uden ægteskab B:
1) Peder Hansen 17 af faderen Hans Pedersen i Asperup sogn
2) Birthe Rasmusdatter 11.

947 Iver Andersen, vægter i Middelfart. 27.12.1791, fol.120B.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. B:
1) Ingeborg Iversdatter 22
2) Anders Iversen 19, i skomagerlære
3) Karen Iversdatter 16.

948 Christian Bagger, toldbetjent i Middelfart. 29.12.1791, fol.121.
E: Marie Elisabeth Bech. LV: Hansen, tolder. B:
1) Frederik Christian Christiansen 17
2) Marie Cathrine Christiansdatter 15
3) Nikoline Christine Christiansdatter 13
4) Anne Helene Christiansdatter 10
5) Christine Christiansdatter 7
6) Niels Christiansen 6
7) Edel Marie Christiansdatter 3.

949 Charlotte Amalie Lauridsdatter i Middelfart. 31.12.1791, fol.122B.
E: Rasmus Hansen Koch. B:
1) Laurids Rasmussen Koch, der døde 17.12.1791. 3B:
a Johanne Cathrine Lauridsdatter 10
b Anders Lauridsen 4
c Rasmus Lauridsen 2.

950 Marianne Rosine Henriksdatter i Middelfart. 13.1.1792, fol.123.
Enke efter Laurids Jensen B:
1) Jens Christian Lauridsen, [skifte 22.1.1787 lbnr.903]. E: Anne Jensdatter. LV: Johannes Christoffersen. 2B:
a Marianne Rosine Jensdatter 20
b Samuel Gotschalk Jensen 17.

951 Hans Mortensen, værtshusholder i Middelfart. 27.1.1792, fol.125.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Brandt, postmester. B:
1) Morten Hansen 20
2) Mikkel Hansen 18
3) Jens Hansen 12
4) Claus Hansen 7
5) Marie Cathrine Hansdatter 5.

952 Anne Christine Madsdatter i Middelfart. 2.3.1792, fol.128.
E: Hans Andersen Broch, væver. A:
1) mor Anne Madsdatter, fattiglem
2) bror Hans Peder Madsen. væver
3) bror Jens Madsen i Davinde på Sanderum gods
4) [halv]søster Marie Cathrine Christensdatter g.m. Jens Erlandsen, skomager i Grønholt på Sjælland.
Afdøde døde 2.2.1792.

953 Johannes Pedersen, urmager i Middelfart. 15.3.1792, fol.130, 150B.
E: Dorthe. B:
1) Johanne Dorthe Johansdatter 4.

954 Anne Pedersdatter i Middelfart. 19.4.1792, fol.130, 150.
Enke efter Christoffer Møller. B:
1) Bolette Dorthe Christoffersdatter.

955 Rasmus Hansen Koch i Middelfart. 3.6.17692, fol.130B, 147.
Enkemand efter Charlotte Amalie Lauridsdatter, [skifte 31.12.1791 lbnr.949]. B:
1) Laurids Rasmussen Koch. E: Marie Cathrine Andersdatter. 3B:
a Johanne Cathrine Lauridsdatter 10
b Anders Lauridsen 4½
c Rasmus Lauridsen 2.
FM: Poul Christiansen, hattemager.

956 Frederik Langhans, vægter i Middelfart. 8.6.1792, fol.130B, 150.
Arvinger angives ikke.

957 Jørgen Clausen Baaring, ugift avlsmand i Middelfart. 5.7.1792, fol.131, 158.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Claus Jørgensen Baaring, [skifte 29.4.1784 lbnr.887]
2) søster Anne Dorthe Baaring 39, der ægter Christen Jensen, skomager
3) søster Christence Baaring g.m. Hans Christian Hannibal, skrædder i Emtekær på Wedellsborg gods
4) bror Hans Christian Baaring 24
Fars første ægteskab med [Anne Dorthe Frederiksdatter, skifte 12.7.1751 lbnr.662]. B:
5) halvsøster Anne Baaring i Odense, enke efter Laurids Hansen, handskemager
6) halvsøster Karen Baaring g.m. Markus Brunsvig, hattemager i Odense.

958 Susanne Lauridsdatter, fattiglem i Middelfart. 5.7.12792, fol.132B, 149B.
Enke efter Bertel Meyer, [dvs. Bartholomæus Steffensen, skifte 8.5.1785 lbnr.892].
Arvinger angives ikke.

959 Karen Iversdatter i Middelfart. 20.7.1792, fol.133, 144.
E: Christian Nobel, matros. A:
1) bror Peder Iversen i Stubberup i Højen sogn i Koldinghus amt.
Desuden nævnes enkemandens mor Charlotte Christensdatter g.m. Christian Thorsen.

960 Anders Brandt, hjulmand i Middelfart. 21.7.1792, fol.133B, 136B, 167, 173.
E: Birthe Nielsdatter. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Anders Andersen 3
3) Anne Andersdatter 6 mdr.
FM: farbror Poul Brandt. snedker.

961 Johannes Betzer i Middelfart. 25.7.1792, fol.134, 137, 141B, 179B, 188B, 199, 203, 209.
E: Kirsten Iversen. LV: Poul Dreves, guldsmed. B:
1) Christian Iver Johansen 19, i Odense latinskole
2) Marie Jensine Jacobine Johansdatter 11
3) Else Marie Johansdatter 9
4) Jens Jacob Johansen 6.
FM: Jens Geding, købmand.

962 Frederik Martin Langen, løjtnant i Middelfart. 15.11.1792, fol.143.
Enkemand efter Dorthe Sofie Roeder, [skifte 20.9.1783 lbnr.884]. B:
1) Marie Agnethe Langen 49
2) Christiane Frederikke Langen, død, var g.m. Kreutz, løjtnant, der rejste til Rusland. 1B:
a en søn, uvist hvor.

963 Hans Hansen i Middelfart. 15.11.1792, fol.144, 145, 155.
E: Sara Jensdatter. LV: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Sara Hansdatter 34
2) Johanne Hansdatter 26
3) Jens Hansen 25
4) Hans Hansen 21.
FM: Jørgen Henriksen, handskemager.

964 Anne Magdalene Jørgensdatter i Middelfart. 26.12.1792, fol.147B, 152B.
E: Hans Lilleballe, vægter. B:
3) Else Marie Hansdatter 7
4) Gedske Kirstine Hansdatter 4
5) Jørgen Hansen 1½.
Uden ægteskab B:
1) Mette Kirstine 15 af far Abraham Prip, skomager
2) Marie Elisabeth 11 af far Hans Pedersen i Asperup.
FM: Peder Christiansen, slagter.

965 Else Cathrine Jensdatter i Middelfart. 31.12.1792, fol.148B, 150B.
E: Christen Jensen. B:
3) Dorthe Christensdatter 3½.
Første ægteskab med Hans Christian Koch, skifte 15.2.1788 lbnr.908. B:
1) Oluf Koch 9
2) Anne Cathrine Koch 6.
FM: Rasmus Nielsen, avlsmand.

966 Margrethe Dorthe Hansdatter i Middelfart. 16.1.1793, fol.151B.
Enke efter Peder Nissen, daglejer, [skifte 4.1.1780 lbnr.857]. B:
1) Hans Pedersen Wiis.

967 Anne Margrethe Pedersdatter i Middelfart. 16.1.1793, 151B.
Uden ægteskab B:
1) Peder Christian Mortensen Tommerup 7.
FM: morbror Hans Pedersen Wiis.

968 Sofie Amalie Bech, ugift i Middelfart. 15.3.1793, fol.152, 166B.
A:
0) forældre [Thomas Bech, byfoged, begravet 15.8.1759 og Else Margrethe From, skifte 7.5.1772 lbnr.822]
1) bror [Jens] Bech, kapellan i Fredericia Trinitatis [og Vejlby]
på egne og øvrige arvingers vegne.

969 Niels Frandsen, væver i Middelfart. 27.4.1793, fol.153B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Nielsen 27, væver
2) Frands Nielsen 15
3) Sabine Marie Nielsdatter 10
4) Maren Nielsdatter 6.
FM: Hans Simonsen.

970 Anne Pedersdatter i Middelfart. 30.4.1793, fol.156B, 185B.
Enke efter Jacob Jepsen, marsvinjæger, [skifte 24.2.1754 lbnr.689].
1) bror Søren Jacobsen, [skifte 8.1.1764 lbnr.758]. 1B:
a Anne Sørensdatter
2) Christian Jacobsen Friis, død. Hans børn
3) Kirsten Jacobsdatter g.m. [Mathias Albert] Schou, økonom på Vajsenhuset i København
4) Margrethe Jacobsdatter g.m. Le Fosie, skomager i København.
(Sml. lbnr.897).

971 Mette Hansdatter i Middelfart. 30.5.1793, fol.157, 163.
E: Peder Justesen, daglejer.
Arvinger kendes ikke.

972 Anne Cathrine [Rasmusdatter], fattiglem i Middelfart. 20.6.1793, fol.161, 186.
Enke efter Svend, vægter.
Arvinger angives ikke

973 Mette Enevoldsdatter i Middelfart. 20.6.1793, fol.161B, 163.
E: Niels Mikkelsen, marsvinjæger. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Christian Jensen, skomager.

974 Anne Marie Valentinsdatter i Middelfart. 20.6.1793, fol.162B, 186B.
E: Knud Mikkelsen, marsvinjæger. B:
1) Maren Knudsdatter 45.
FM: Jens Mikkelsen, skipper.

975 Registrering og tilbageholdelse af indbo i Middelfart. 30.8.1793, fol.165, 212B.
Registrering og beslaglæggelse af gods og bohave hos Niels Madsen Friis, glarmester og hustru Mette Pedersdatter, der er arresteret for at have slået hans far Niels Mortensen.
Boet blev igen udleveret 5.7.1794.

976 Anders Rasmussen, fisker i Middelfart. 10.9.1793, fol.168, 170B.
Enkemand efter [Sidsel Rasmusdatter, skifte 10.6.1773 lbnr.823]. B:
1) Bendix Andersen 48
2) Hans Andersen 47
3) Jørgen Andersen 44
4) Anne Andersdatter 45
5) Marie Cathrine Andersdatter, enke efter Laurids [Rasmussen] Koch, [skifte 17.12.1791 lbnr.944].

977 Anne Cathrine Nielsdatter, fattiglem i Middelfart. 12.9.1793, fol.168B, 186.
Enke efter Erik Thygesen, [skifte 25.10.1777 lbnr.852].
Arvinger angives ikke.

978 Troels Hansen, bådfører i Middelfart. 23.9.1793, fol.169, 171.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) søster Anne Marie Hansdatter g.m. Hans Pedersen Wiis, bådfører
2) halvbror Hans Nielsen, skrædder i Bogense
3) halvbror Jes Nielsen i Assens, død. E: Gertrud. 1B:
a Laurids Jessen 14.
Arv i boet til afdødes steddatter Gertrud Marie efter dennes farbror Jens Lassen Møller.

979 Jens Tyrsting, tjenestekarl i Middelfart, der døde 30.9.1793, fol.170, 172B.
Afdøde efterlader enke og børn på Mattrup gods i Jylland.
Afdøde kaldes i kirkebogen Jens Pedersen Nørregaard af Jylland.

980 Mette Marie Sørensdatter i Middelfart. 23.11.1793, fol.173B.
E: Jeppe Hansen. A:
0) forældre Søren Rasmussen Post, skifte 29.5.1782 lbnr.870 Maren Johansdatter]
1) søster Anne Sørensdatter, over 20 år gammel
2) halvbror Oluf Sørensen 15.
FM: søskendebarn Hans Lauridsen, væver.

981 Anne Johanne Hansdatter i Middelfart. 30.11.1793, fol.174B.
E: Peder Christiansen, slagter. B:
1) Maren Pedersdatter 10
2) Birthe Kirstine Pedersdatter 5
3) Hans Christian Pedersen 2.
FM: Henrik Lauridsen, hattemager.

982 Else Bertelsdatter i Middelfart, der døde 2.12.1793, fol.176B.
E: Jørgen Andersen. B:
1) Bertel Jørgensen 6 dage.
FM: Hans Broch, væver.
Enkemandens første ægteskab med Karen Mathiasdatter, skifte 17.12.1791 lbnr.945. Arv til B:
1) Sidsel Jørgensdatter 13
2) Johanne Cathrine Jørgensdatter 12
3) Anders Jørgensen 7
4) Maren Jørgensdatter, død.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Andersen, matros.

983 Maximilian Vilhelm Hansen, toldinspektør i Middelfart. 20.12.1793, fol.177, 205B, 211, 216, 218, 224, 241B, 266, 267, 269, 269B.
E: Karen Brynniche. LV: Mathias Christensen, kapellan. B:
1) Peder Ditlev Hansen 18, i købmandslære i Roskilde
2) Ove Høgh 16, i Fredericia latinskole
3) Anne Cathrine Hansen 12
4) Christian Holger Hansen 9
5) Agathe Johanne Hansen 6.
FM: Lerbæk, transportforvalter.

984 Margrethe Kirstine Hansdatter i Middelfart. 6.2.1794, fol.186B.
E: Henrik Ludvig Meyer. B:
2) Sofie Cathrine Henriksdatter 3½
3) Hans Henrik Henriksen 3 uger.
Første ægteskab med Mathias Henckel i Husum. B:
1) Anne Elisabeth Mathiasdatter 17.

985 Christian Gotlieb Bornemann, toldkasserer i Middelfart. 6.2.1794, fol.187.
E: Mette Marie [Ahrent]. LV: Brandt, postmester.
Testamente.

986 Registrering af separationsbo i Middelfart. 11.2.1794, fol.188B, 200.
Registrering af boet hos Niels Christian Brandt, skrædder og separerede hustru Karen Lindam. LV: svoger Fibiger, transportforvalter på Snoghøj.
Desuden nævnes hans stedsøn Johannes Bøgelund.

987 Registrering i Middelfart. 13.4.1793, fol.196B.
Registrering af boet hos Christian Lihme i Middelfart på grund af sinds og legems svage kræfter.
FM: Poul Christiansen, hattemager.
Afdødes mor, enke efter kammerråd Lihme i København, nu g.m. Abraham Fugl, regimentskvartermester i København.

988 Filip Bøchler, soldat i Middelfart. 28.3.1794, fol.198B.
E: Karen Lauridsdatter.
Arvinger kendes ikke.

989 Anne Marie Lauridsdatter i Middelfart, der døde 23.7.1794, fol.213, 241B.
E: Christian Mathiassen, skrædder, der var rømt for 2 år siden og nu er i Odense Tugt- og Manufakturhus på grund af betleri. B:
1) Frederik Christian Christiansen 9
2) Mette Cathrine Christiansdatter 3½.

990 Mogens Jensen Lassen, fisker i Middelfart. 28.10.1794, fol.214, 223.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Niels Lund, fisker. B:
1) Anne Marie Mogensdatter 27, i Flensborg
2) Jens Mogensen 25
3) Laurids Mogensen 24.

991 Niels Mikkelsen, marsvinjæger i Middelfart. 3.11.1794, fol.214B.
Enke efter Mette Enevoldsdatter, [skifte 20.6.1793 lbnr.973]. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: søskendebarn Peder Jensen Lund, snedker.

992 Christian Steffensen, markmand i Middelfart. 6.11.1794, fol.215B217.
E: Christiane Hansdatter. LV: Jørgen Clausen Gorm. B:
1) Anne Margrethe Christiansen 9.
FM: Hans Andersen Broch, væver.

993 Registrering af skilsmissebo i Middelfart. 8.12.1794, fol.216B, 272B, 277B.
Registrering af boet hos Christian Hansen Aalborg og fraskilte hustru Else Marie Nielsdatter. B:
1) Anne Christiansdatter 12
2) Niels Christiansen 10.
FM: morfar Niels Windfeld, gartner på Einsidelsborg [i Krogsbølle sogn].

994 Mathiæ Mathiasdatter i Middelfart. 9.12.1794, fol.217B.
E: Frederik Christoffersen, marsvinjæger. B:
1) Else Marie Frederiksdatter 1
2) Mathias Frederiksen 7 uger.
FM: Henrik Broch, væver.

995 Gunder Mikkelsen, ugift skomagersvend i Middelfart. 9.2.1795, fol.226, 255B.
Afdøde var født under Grogstad præstegård i Norge.
Arvinger kendes ikke.

996 Hans Hansen Lilleballe, vægter i Middelfart. 16.4.1795, fol.226B, 255.
Enkemand efter [Anne Magdalene Jørgensdatter, skifte 26.12.1792 lbnr.964].
Afdøde var arresteret for samme dag at have myrdet sin datter [Gedske Kirstine Hansdatter, 7 år gammel].
Arvinger angives ikke.

997 Maren [Knudsdatter], kniplekone i Middelfart. 22.4.1795, fol.227B, 255B.
Enke efter [Christian Christiansen, skifte 1755 lbnr.710].
Arvinger angives ikke.

998 Maren Henningsdatter i Middelfart. 15.5.1795, 15.5.1795, fol.227B, 229B.
E: Corfitz Nielsen, fisker, der havde indgået privat aftale med afdøde om at leve adskilt. B:
3) Anne Dorthe Corfitzdatter, død. var g.m. en skrædder i København. Uvist om børn
Uden ægteskab B:
1) Birthe Cathrine, død, var gift i Slette og efterlader 2 børn.
Første ægteskab med Johan Johansen, [skifte 12.9.1751 lbnr.668]. 1B:
2) Mette Marie Johansdatter g.m. en underofficer i København.

999 Elisabeth Pedersdatter i Middelfart. 16.5.1795, fol.228B.
E: Michael Nielsen Bruun.
Af første ægteskab B:
1) Peder Køller 32, på Hindsgavl
2) Christian Holger 26, i Holland
3) Anne Margrethe g.m. Niels Nielsen Thybo, pottemager på Hindsgavl gods.

1000 Dorthe Nielsdatter i Middelfart. 26.6.1795, fol.229B.
E: Peder Sørensen, skipper. B:
1) Petrine Kirstine Pedersdatter 8
2) Maren Pedersdatter 6.
FM: mosters mand Christen Hansen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1793.

1001 Anne Marie Hansdatter, fattiglem i Middelfart. 21.8.1795, fol.231, 256.
Enke efter Niels Pedersen, drejer.
Arvinger angives ikke.

1002 Hans Christian Clausen, ugift i Middelfart. 30.8.1795, fol.231.
A:
1) mor Kirsten [Pedersdatter], enke efter Claus Jørgensen Baaring, [skifte 29.4.1784 lbnr.887]
2) søster Anne Dorthe Baaring g.m. Christen Jensen, skomager, på stedet
3) søster Christence Baaring g.m. Hans Christian Hannibal, skrædder i Emtekær på Wedellsborg gods.
Fars første ægteskab med [Anne Dorthe Frederiksdatter, skifte 12.7.1751 lbnr.662]. B:
4) halvsøster Anne Baaring i Odense, enke efter Laurids Hansen, handskemager
5) halvsøster Karen Baaring g.m. Markus Brunsvig, hattemager i Odense.

1003 Frederik Pedersen Haagerup, skrædder i Middelfart. 31.10.1795, fol.232.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Hans Haagerup, skrædder
2) Maren Haagerup g.m. Niels Christensen, toldbetjent
3) Marie Haagerup.

1004 Maren [Poulsdatter] i Middelfart. 21.11.1795, fol.233, 256.
Enke efter Mads Munch, [skifte 9.5.1786 lbnr.899].
Arvinger angives ikke.

1005 Mette Jensdatter, fattiglem i Middelfart. 21.11.1795, fol.233B, 256.
Enke efter Anton Christiansen, [skifte 30.11.1758 lbnr.733]. Af børn angives B:
1) Anne Marie Antonsdatter.

1006 Laurids Pedersen, avlsmand i Middelfart. 13.1.1796, fol.233B, 243, 245B, 252B.
E: Birthe Kirstine Hansdatter.
Første ægteskab med Gertrud Kirstine [Hansdatter] Stribolt, [skifte 8.7.1782 lbnr.871]. B:
1) Gertrud Helene Lauridsdatter g.m. Niels Hansen, daglejer
2) Poul Boldich Lauridsen
5) Steffen Henrik Lauridsen 20
6) Hans Peder Lauridsen 16.

1007 Juliane Marie Hansdatter, der døde 6.2.1796, fol.242, 245.
E: Abraham Marky, slagter. B:
1) Anne Marie Abrahamsdatter 15
2) Johanne Dorthe Abrahamsdatter 11
3) Cathrine Abrahamsdatter 6.
FM: morbror Rasmus Hansen, slagter.

1008 Maren Enevoldsdatter, fattiglem i Middelfart. 17.2.1796, fol.244B, 256.
Enke efter [Niels Henriksen, skomager].
Arvinger angives ikke.

1009 Maren Jensdatter i Middelfart. 25.5.1796, fol.246B.
E: Peder Lauridsen Lind, marsvinjæger. B:Pedersdatter 34.
1) Birthe Marie Pedersdatter 34.
FM: Christen Hansen, som beslægtet.

1010 Thines Dræbel i Middelfart. 28.5.1796, fol.247B, 248.
E: Kirsten Henriksdatter Møller. LV: Hans Jørgensen, bager. A:
1) bror Claus Dræbel, korporal i Horsens
2) søster Anne Elisabeth Dræbel g.m. Poul Hansen, skoflikker.

1011 Kirsten Pedersdatter i Middelfart. 1.6.1796, fol.248.
Enke efter [Claus Jørgensen] Baaring, [skifte 29.4.1784 lbnr.887]. B:
1) søster [Anne Dorthe Baaring] g.m. Christen Jensen, skomager
2) søster Christence Baaring g.m. Hans Christian Hannibal, skrædder i Emtekær.

1012 Peder Nikolaj Holst i Middelfart. 9.9.1796, fol.248B, 257B, 259, 268.
E: Anne [Nielsdatter] Borch. LV: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Martin Holst, farver, på stedet
2) Niels Holst i Ringsted.
Afdøde havde været farver i Assens.

1013 Niels Nielsen, Koch, matros i Middelfart. 15.9.1796, fol.249B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Christiansen, slagter. B:
1) Niels Nielsen Koch 28
2) Claus Nielsen Koch 23
3) Margrete Nielsdatter
4) Maren Nielsdatter
5) Christiane Nielsdatter
6) Jens Nielsen Koch.

1014 Jørgen Jørgensen Hasberg i Middelfart. 11.10.1796, fol.249B, 251.
E: Mette Hansdatter. LV: Magnus Ryberg, klejnsmed. B:
5) Hans Jørgensen Hasberg i Slesvig
6) Peder Jørgensen Hasberg i Balslev.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jørgensen Hasberg i Middelfart
2) Mads Jørgensen Hasberg i Vejlby
3) Karen Jørgensdatter Hasberg g.m. Niels Mikkelsen, drager i Odense
4) David Jørgensen Hasberg, død. Efterlader 4 børn, hvis navne ikke kendes.

1015 Petronelle [Lauridsdatter Hjort] i Middelfart. 13.10.1796, fol.250, 251, 256B, 332.
Enke efter Christian Egenbroch Schultz, [skifte 30.11.1779 lbnr.862]. B:
1) Rasmus Langaa Schultz, købmand
2) Johan Schultz, [skifte 12.12.1788 lbnr.921]. 2B:
a Christian Egenbroch Schultz, over 30 år gammel, student i København
b Meinert Schultz 18
FM: morbror [Johannes] Raffenberg, farver i Bogense.

1016 Maren Nielsdatter, ugift i Middelfart. 18.10.1796, fol.251B, 254.
Uden ægteskab B:
1) Enevold Hansen 17, i væverlære i Odense.
FM: mors farbror Jens Mikkelsen Lund, skipper.

1017 Peder Pedersen, marsvinjæger i Middelfart. 7.2.1797, fol.257B, 258.
E:Maren Pedersdatter. LV: Peder Lund. B:
1) Peder Pedersen 18
2) Mads Pedersen 13.
FM: Hans Jensen.

1018 Niels Holt, snedker i Middelfart. 15.3.1797, fol.258B, 259B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Christiansen. B:
3) Bodil Marie Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter
5) Mette Kirstine Nielsdatter.
FM: Hans Lauridsen.
Første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 11.11.1769 lbnr.803]. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter. (Kaldes Elisabeth ved skiftet efter moderen)
2) Christian Nielsen Holt
3) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Christian Lynge i København.

1019 Registrering i Middelfart. 22.4.1797, fol.260.
Registrering af tøj og penge, der tilhører boet efter afdøde Peder Madsen, fuldmægtig på Wedellsborg.

1020 Registrering af separationsbo i Middelfart.30.5.1797, fol.260.
Registrering af boet hos Dines Simesen og fraseparerede hustru Johanne Louise i Middelfart.

1021 Gertrud Mikkelsdatter Lund i Middelfart. 21.6.1797, fol.262.
E: Peder Christian Koch, skomager. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter.
FM: Peder Lund, snedker.

1022 Maren Hansdatter i Middelfart. 1.8.1797, fol.262B.
E: Tobias Gross. B:
1) Esjas Tobiassen 1¼.
FM: morfar Hams Jørgensen.
Afdøde døde 2.7.1797.

1023 Hans Simonsen, sadelmager i Middelfart. 18.9.1797, fol.264, 266B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Hans Lauridsen, snedker. B:
3) Mette Marie Hansdatter 17
4) Maren Hansdatter 14
5) Rebekka Marie Hansdatter 12.
FM:
1 Rasmus Nielsen
2 Poul Christiansen, hattemager.
Første ægteskab med [Rebekka Hansdatter, skifte 3.6.1775 lbnr.831]. B:
2) Simon Hansen, smed
3) Jens Jørgen Hansen 22.

1024 Johan Albertsen, knapmager i Middelfart. 28.11.1797, fol.267B, 269.
E: Marie Tollesdatter. LV: Hans Christiansen, væver. A:
1) bror Gotlieb Albertsen i Tønder
2) bror i A.benrå.

1025 Johanne Jesdatter, fattiglem i Middelfart. 9.12.1797, fol.269, 277B.
Enke efter [Mikkel Nielsen, skifte 27.6.1791 lbnr.934].
Arvinger angives ikke.

1026 Poul Brandt i Middelfart. 12.5.1798, fol.271, 277.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Lauridsen, væver. B:
1) Anders Jørgen Poulsen 12
2) Niels Poulsen 7
3) Jørgen Poulsen 5
4) Jens Poulsen 6 mdr.
FM: Jørgen Clausen Gorm.

1027 Anne Lorentsdatter, fattiglem i Middelfart. 12.6.1798, fol.271B, 278.
Enke efter Søren Andersen, skrædder, [skifte 22.8.1767 lbnr.793]
Arvinger angives ikke, dog nævnes den ældste datter Dorthe Cathrine Sørensdatter på stedet.
[Afdøde var datter af Lorents Lorentsen, skoleholder i Middelfart, begravet 24.3.1718 og Dorthe Jørgensdatter].

1028 Jens Nielsen Koch, matros i Middelfart. 16.7.1798, fol.272B, 273, 324.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Nielsen, matros, der ægter enken. B:
1) Niels Jensen 2½, der døde, skifte 23.2.1801
2) Anne Jensdatter 10 uger.
FM: Jacob Nielsen, væver.

1029 Rasmus Nielsen, daglejer i Middelfart. 30.8.1798, fol.273B, 287B.
E: Karen Jensdatter. LV: Gosmer Holm. B:
1) Birthe Margrethe Rasmusdatter 16
2) Anne Dorthe Rasmusdatter 7.
FM:
1 født værge Hans Jørgensen, der døde
2 Poul Drewes.

1030 Maren Jensdatter i Middelfart. 29.11.1798, fol.274B, 277.
E: Peder Ludvigsen, daglejer. B:
1) Jens Pedersen 26
2) Hans Pedersen 20
3) Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Johannes Slubbenhøfer.

1031 Anne Kirstine Andreasdatter i Middelfart. 10.12.1798, fol.275, 278B, 283.
Enke efter Peder Schønberg, [skifte 30.11.1782 lbnr.876]. B:
1) Andreas Schønberg, død. 4B:
a Marie Kirstine Andreasdatter i København
b Maren Andreasdatter
c Inger Andreasdatter
d Karen Andreasdatter.
2) Jens Schønberg 46
3) Morten Schønberg, uvist hvor
4) Anders Schønberg 30.

1032 Hans [Christiansen] Bolt i Middelfart. 21.12.1798, fol.275B, 278B.
E: Gertrud Marie Dobling. LV: Jens Lauridsen. A:
1) mor Kirsten i Kolding, enke efter Bolt
2) søster i København
3) søster i København
4) søster g.m. Schiøtt, vagtmester i Haderslev.

1033 Mads Sørensen, matros i Middelfart. 24.12.1798, fol.276B.
A:
1) mor Mette Jensdatter, enke efter [Søren Madsen, tømrer i Randers, skifte Randers 10.2.1792 lbnr.1358]
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Engelbrecht Frederiksen i Hejninge ved Slagelse
2) søster Anne [Kirstine] Sørensdatter i Randers.

1034 Hans Rasmussen i Middelfart. 6.2.1799, fol.279, 280B, 282.
E: Anne Olufsdatter. LV: Peder Sørensen.
På fars side A:
1) farbror Oluf Hansen på Rise mark
2) farbror Mads Hansen, skrædder i Baaring
3) faster Birthe Hansdatter i Middelfart
4) faster, død. 1B:
a Knud Johansen i København.
PA. mors side A:
5) søster, død. 1B:
a Karen Andersdatter
6) mors halvbror Anders Andersen i Skovhuset.

1035 Hans Nissen, fisker i Middelfart. 11.2.1799, fol.279B, 281.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jens Christensen, fisker. B:
1) Nis Hansen 26
2) Hans Hansen 23
3) Peder Hansen 20
4) Jes Hansen 11
5) Bodil Hansdatter.
FM: Mads Thygesen, skomager.

1036 Knud Mikkelsen i Middelfart. 27.3.1799, fol.281B, 287.
Enkemand efter Anne Marie Valentinsdatter, [skifte 20.6.1793 lbnr.974]. B:
1) Maren Knudsdatter.
FM: Jens Mikkelsen Lund.

1037 Hans Jørgensen, bager i Middelfart. 30.3.1799, fol.282.
E: Abelone Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1797.

1038 Caroline Kirstine Henriksdatter i Middelfart. 31.3.1799, fol.282.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter.
FM: Simon Jepsen.

1039 Maren Cathrine Bagger i Middelfart. 1.5.1799, fol.282B, 286B.
E: Casper Henrik Belmann, skoflikker. B:
1) Elisabeth Kirstine Caspersdatter.
FM: født værge Andreas Brandt, murer.

1040 Corfitz Nielsen, fisker i Middelfart. 18.5.1799, fol.283B, 294, 362.
Enkemand efter Maren Henningsdatter, [skifte 15.5.1795, 15.5.1795 lbnr.998].
Testamente af 29.4.1796. A:
1) Birthe Hansdatter, enke efter Mads [Christensen, skifte 3.3.1771 lbnr.815]. LV: Hans Lauridsen, væver
2) [Johan Nikolaj Vilhelm] Blume, byfoged i Kerteminde.

1041 Jens Rasmussen, gæstgiver i Middelfart. 19.6.1799, fol.288.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Lerbæk. B:
1) Gertrud Marie Jensdatter 7½.
FM: morbror Niels Rasmussen.
[Første ægteskab med Maren Basse Behmann, skifte 9.12.1788 lbnr.920].

1042 Anne Sofie Succhow i Middelfart. 13.7.1799, fol.290, 291B.
E: Hans Carstensen Schmidt, snedker. B:
1) Poul Magnus Schmidt 12.
FM: Jacob Nielsen, væver.

1043 Jens Nikodemussen i Middelfart. 6.8.1799, fol.291, 294.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Hans Christiansen, væver.
Hans B:
1) Nikodemus Jensen, over 30 år, i Sorø
2) Margrethe Jensdatter i København
3) Mette Marie Jensdatter g.m. en sadelmager i A.rhus
4) Dorthe Jensdatter g.m. en bødker på Løgismose på Fyn.
(Sml. lbr.1046).

1044 Peder Jensen Bastrup i Middelfart. 5.10.1799, fol.292, 293.
E: Dorthe Cathrine Olufsdatter. LV: Geding, købmand. B:
1) Jens Pedersen 16
2) Johanne Kirstine Pedersdatter.
FM: Niels Jørgen Svendsen, skrædder.

1045 Niels [Jensen] Lindholm, fattiglem i Middelfart. 22.10.1799, fol.292B, 317B.
Enkemand efter Maren Madsdatter, [skifte 27.11.1782 lbnr.875].
Arvinger angives ikke.

1046 Anne Margrethe Hansdatter i Middelfart. 28.1.1800, fol.295.
Enke efter Jens Nikodemussen, [skifte 6.8.1799 lbnr.1043]. B:
1) Anne Kirstine g.m. Hans Christiansen, væver
2) Anne Sofie g.m. Johan Engberg.

1047 Anne Andersdatter, ugift i Middelfart. 25.2.1800, fol.295, 312B.
A:
1) bror Mads Andersen, væver i Føvling på Mattrup gods.

1048 Kirsten Jørgensdatter i Middelfart. 29.3.1800, fol.296B.
E: Iver Jørgensen, vejbetjent. B:
1) Else Frederikke Charlotte Iversdatter 4½.
FM: Carsten Pedersen.

1049 [Cathrine Christine] BrA?gmann i Middelfart. 5.4.1800, fol.298.
Enke efter [Hans Jacob] Scheel. B:
1) Hans Henrik Scheel, i Norge
2) Frederik Scheel, i Stavanger i Norge
3) Anton Vilhelm Scheel, kaptajn i Stavanger
4) Godske Hans Scheel, ved et jernværk i Norge
5) Hans Jacob Scheel, major i Norge
6) George Scheel, cand. jur. ved Moss i Norge
7) Benedikte Dorthe Scheel.

1050 Abelone Nielsdatter i Middelfart. Samfrændeskifte 7.4.1800, fol.298B.
E: Søren Mathiassen. B:
1) Mathias Sørensen 26½
2) Anne Barbara Mathiasdatter 24½
3) Niels Mathiassen 20½
4) Henrik Levi Mathiassen 18
5) Anders Mathiassen 15
6) Dorthe Mathiasdatter 12½
7) Laurids Mathiassen 10
8) Anne Johanne Mathiasdatter 6.
FM:
1 farbror Gosmann Mathiassen på Damgård [i Erritsø sogn] ved Vejle
2 Henrik Bang i Middelfart.

1051 Poul Christiansen, hattemager i Middelfart. 15.5.1800, fol.300B, 307, 311, 315, 329.
E: Karen Madsdatter Branderup. LV: Hans Lauridsen, snedker. A:
1) søster Margrethe Dorthe Christiansdatter, enke efter Jens Frandsen, [skifte 29.7.1791 lbnr.936]
2) Anneke Christiansdatter, enke efter Rasmus Bendixen, matros
3) søster Anne Christiansdatter g.m. Jens [Hansen], klejnsmed.
Desuden nævnes [Henrik Rudolf] Schmidt, papirfabrikant i Engelsholm papirfabrik [i Randbøl sogn], enkemand efter enkens søster [Mette Marie Madsdatter Branderup, begravet Randbøl sogn 13.8.1794].

1052 Johannes Stubbenhøffer, daglejer i Middelfart. 15.5.1800, fol.304B.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Pedersen. B:
1) maren Johansdatter.
FM: Peder Gyes, smed.

1053 Jørgen Holm, bager i Middelfart. 8.5.1800, fol.305.
E: [Elisabeth Jensdatter]. B:
1) Jacob Holm
2) Frederik Holm.

1054 Søren Bendixen, fattiglem i Middelfart. 14.4.1800, fol.305.
Arvinger angives ikke.

1055 Peder Christensen Koch, skomager i Middelfart. 30.5.1800, fol.305, 324B.
A:
1) søster Mette Cathrine Christensdatter, almisselem i København.

1056 Marie Kirstine Olufsdatter i Middelfart. 21.7.1800, fol.308.
E: Morten Peder Holbæk, skomager.
Testamente.
Arvinger angives ikke.

1057 Hans Christoffersen, matros i Flensborg. 28.7.1800, fol.309.
E: Marence i Flensborg.
Afdøde døde 27.7.1800 under besøg hos sin far Christoffer Enevoldsen i Middelfart.
Desuden nævnes afdødes søster Ellen Christoffersdatter g.m. Nis Hansen i Middelfart.

1058 Hans Pedersen, toldbetjent i Middelfart. 28.7.1800, fol.309B.
E: Anne Marie.
Arvinger angives ikke.

1059 Kirsten Christensdatter i Middelfart.11.8.1800, fol.310, 311B.
E: Anton Tidemann, værtshusmand. B:
1) Anton Antonsen 5
2) Christian Antonsen 3½
3) Ellen Marie Antonsdatter.

1060 Peder Justesen, daglejer i Middelfart. 16.12.1800, fol.313B, 320B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Peder Madsen, væver. A:
1) bror Christen Justesen, færgekarl på Snoghøj.

1061 Niels Stærk, matros i Middelfart. 16.12.1800, fol.314, 321.
E: Maren Christiansdatter. LV: Rasmus Jørgensen. B:
1) Christian Nielsen 2½.
FM: Henrik Busch, skrædder.
Afdøde blev begravet 20.10.1800 i Drammen i Norge.

1062 Jeppe Hansen, daglejer i Middelfart. 28.12.1800, fol.317, 327.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jeppe Christiansen, snedker. B:
1) Mette Marie Jepsdatter 4½
2) Dorthe Margrethe Jepsdatter 2.
FM: Hans Hansen, daglejer.
(Sml. lbnr.980).

1063 Laurids Christensen, fisker i Middelfart. 3.1.1801, fol.317B, 340B.
E: Anne Johanne Andersdatter. LV: Anders Baaring, skipper. B:
1) Hans Christian Lauridsen 26, farer til søs
2) Anders Lauridsen 23½
3) Jacobine Lauridsdatter, i København
4) Martha Cathrine Lauridsdatter
5) Ann Kirstine Lauridsdatter.

1064 Peder Jensen, daglejer i Middelfart. 17.1.1801, fol.318, 323.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Brandt, postmester. A:
1) mor Margrethe Pedersdatter
2) bror Niels Jensen i Jylland
3) søster Kirsten Jensdatter i Jylland.

1065 Anne Sofie Christensdatter i Middelfart. 18.1.1801, fol.319B.
E: Hans Andersen, væver. B:
1) Mette Hansdatter g.m. Niels Sørensen, snedker.

1066 Elsebeth Jørgensdatter 21.1.1801, fol.320, 331B.
Enke efter [Johan Dich, rytter].
Hendes B:
1) Kirsten Andersdatter i Føns, enke efter Peder Rasmussen.

1067 Karen Hansdatter i Middelfart. 5.2.1801, fol.321B, 341.
E: Laurids Carstensen, daglejer. B:
1) Anders Lauridsen 7
2) Mette Cathrine Lauridsdatter 5
3) Hans Lauridsen 9 mdr.
FM: Hans Peder Madsen.

1068 Anne Kirstine Olufsdatter, fattiglem i Middelfart. 11.2.1801, fol.322B, 341.
Enke efter Rasmus Poulsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes B:
1) Bodil Rasmusdatter, enke efter [[Jørgen Rasmussen, skifte 26.9.1782 lbnr.874] og deres B:
a [Maren Jørgensdatter] g.m. Hans Rasmussen, postskipper.

1069 Peder Sørensen, skipper i Middelfart. 15.10.1801, fol.332.
E: Else Marie Tyrsting.
Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter, [skifte 26.6.1795 lbnr.1000]. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: [mosters mand] Christen Hansen, bager.
Desuden nævnes Dorthe Nielsdatter mor Petronelle, enke efter Niels Nielsen.

1070 Jørgen Andersen, marsvinjæger i Middelfart. 4.11.1801, fol.336, 339.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Hans Wiis, skipper.
Første ægteskab med Karen Mathiasdatter, [skifte 17.12.1791 lbnr.945]. B:
1) Sidsel Jørgensdatter
2) Johanne Cathrine Jørgensdatter
3) Anders Jørgensen 14.
Andet ægteskab med Else Bertelsdatter, [skifte 2.12.1793 lbnr.982]. B:
4) Bertel Jørgensen 8.
FM: Jens Sørensen.

1071 Rasmus Jensen i Middelfart. 4.11.1801, fol.337B.
E: Marianne Jensdatter. LV: Magnus Ryberg. B:
2) Caroline Rasmusdatter 1½.
FM: Jacob Nielsen, væver.
Første ægteskab med Caroline [Kirstine Henriksdatter, skifte 31.3.1799 lbnr.1038]. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 9.

1072 Peder Johansen, daglejer i Middelfart. 5.11.1801, fol.338B, 339B.
E: Anne Kirstine Andersdatter. LV: Brandt, postmester.
Første ægteskab med Marie Christensdatter. A:
1) en søster i Thy
2) en brorsøn i Jylland.
Enkens første ægteskab med Søren Hansen i Skrillinge.

1073 Rasmus Nielsen, avlsmand i Middelfart. 15.1.1802, fol.342.
Enkemand efter [Gertrud Frandsdatter, skifte 13.4.1791 lbnr.931]. B:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Holm, gæstgiver
2) Niels Rasmussen, vognmand
3) Marie Rasmusdatter g.m. Hans Pedersen, feldbereder og garver
4) Ancher Rasmussen, klejnsmedesvend i Odense
5) Poul Rasmussen 27, vognmand
6) Hans Rasmussen 23, sadelmagersvend
7) Anne Cathrine Rasmusdatter.

1074 Mette Cathrine Rasmusdatter i Middelfart. 10.2.1802, fol.343B.
E: Anders Baaring, skipper.
Testamente konfirmeret 17.4.1795.

1075 Hans Rasmussen Schiøtz, daglejer i Middelfart. 10.2.1802, fol.343B, 350B, 357.
E: Cathrine Marie Jensdatter. B:
1) Rasmus Hansen Schiøtz, daglejer.

1076 Anne Hansdatter i Middelfart. 3.5.1802, fol.346B, 350.
E: Andreas Brandt, murer. A:
1) brorsøn Hans Sørensen på Billeshave
2) søstersøn Jens Madsen, hjulmand i Vejlby.

1077 Johan Ditlev Severin, toldbetjent i Middelfart. 10.5.1802, 347B.
E: Mette Kirstine Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Christoffer Severin, kommandersergent.

1078 Jens Jørgensen Hasberg, marsvinjæger i Middelfart. 12.5.1802, fol.348.
E: Maren Andersdatter.LV: Anders Baaring, skipper. B:
2) Mette Marie Jensdatter 15.
Første ægteskab med Engel Kirstine Hansdatter, [skifte 15.5.1781 lbnr.864]. B:
3) Søren Jensen Hasberg, skomager.

1079 Andreas Vilhelm Dam, skomagersvend i Middelfart. 12.5.1802, fol.349B.
Arvinger angives ikke.

1080 Guldbrand Arnesen, skoflikker i Middelfart. 10.6.1802, fol.352, 364B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Hans Peder Madsen, væver.
Arvinger kendes ikke.

1081 Rasmus Jørgensen, snedker i Middelfart. 21.6.1802, fol.353.
E: Mette Kirstine Nielsdatter. LV: Tobias Gross, garver og borgerkaptajn. B:
1) Maren Rasmusdatter 3½
2) Karen Marie Rasmusdatter 1½.
FM: Christian Holt, snedker.

1082 Hans Loch, daglejer i Middelfart. 6.9.1802, fol.355B, 364.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Hansen 23
2) Hans Hansen 19
3) Johanne Hansdatter 10.
FM:
1 Niels Nielsen Koch
2 Jørgen Henriksen.

1083 Anneke Hansdatter, fattiglem i Middelfart. 30.10.1802, fol.356B, 365B.
Arvinger angives ikke.

1084 Christen Nielsen, matros i Middelfart. 31.12.1802, fol.366.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jørgen Henriksen. B:
1) Anne Elisabeth Christensdatter 2½.
FM: Hans Carsten Schmidt, snedker.

1085 Jens Sørensen Væring, skipper og købmand i Middelfart. 30.4.1803, fol.368.
E: Karen Hansdatter. LV: Guding, købmand. B:
1) Jens Jensen Væring, død. B:
a Cathrine Elisabeth Jensdatter g.m. Magnus Pedersen, skomagersvend
b Mette Cathrine Jensdatter, i Flensborg
c Jørgen Jensen 13, i Flensborg.
FM: Hans Broch, væver i Nørre Bjert i Eltang sogn.
Desuden arver efter testamente af 15.5.1802. A:
2) Afdødes søster Margrethe Sørensdatter, død. E: Hans Pedersen Grejs. 4B:
a Peder Hansen
b Søren Hansen
c Margrethe Hansdatter
d Kirsten Hansdatter.

1086 Registrering i Middelfart. 23.7.1803, fol.369B.
Registrering af boet hos arrestanten Jørgen Thode, skoflikker i Middelfart.

1087 Laurids Jonassen. fattiglem i Middelfart. 30.7.1803, fol.370.
E: Karen Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

1088 Hans Hansen, ugift tjenestekarl i Middelfart. 3.12.1803, fol.370B.
A:
1) mor Maren Hansdatter i Stavreby
2) bror Rasmus Hansen i Rubæks mølle
3) søster Abelone Hansdatter g.m. Claus Ottesen i Avlby
4) søster Kirsten Hansdatter g.m. Poul Smed i Røjle
5) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Hans Olufsen i Stavreby
6) halvsøster Anne Kirstine Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Stavreby.

1089 Lauge Laugesen, værtshusmand i Middelfart. 19.12.1803, fol.371B, 460B.
E: Birthe Gødesdatter. LV: Hans Lauridsen, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1793.
Skifte 15.10.1810. B:
1) Lauge Laugesen 21
2) Anne Laugesdatter g.m. West, kobbersmed
3) Oluf Laugesen 14.

1090 Else Hansdatter, fattiglem i Middelfart. 7.3.1804, fol.371B, 373B.
Arvinger angives ikke.

1091 Maren Andersdatter i Middelfart. 7.4.1804, fol.372.
Testamente konfirmeret 19,11,1784 A:
1) husværten Søren Pedersen, købmand og hustru.

1092 Ellen Pedersdatter i Middelfart. 9.4.1804, fol.372.
E: Christen Nørret. B:
1) Jens Christensen 27
2) Peder Christensen 24
3) Christian Christensen 19.
Afdøde døde 8.3.1804.

1093 Marie Kejser, fattiglem i Middelfart. 26.7.1804, fol.373B, 380.
Arvinger angives ikke.

1094 Johan Nikolaj Arent, afskediget korporal i Middelfart. 26.7.1804, fol.374.
E: Anne Marie [Olufsdatter]. LV: Oluf Nielsen. B:
1) Christiane Johansdatter 19.
FM: Jeppe Lauridsen, vognmand.

1095 Mette Margrete Nielsdatter i Middelfart. 31.8.1804, fol.374, 379.
E: Søren Hasberg, skomager. B:
4) Engel Kirstine Sørensdatter 9
5) Claus Sørensen Hasberg 7.
Første ægteskab med [Claus Prip, skifte 4.11.1791 lbnr.942]. B:
1) Abraham Clausen
2) Niels Clausen
3) Mette Cathrine Clausdatter.
FM: Hans Lauridsen, snedker.

1096 [Edel Margrethe Gersdorff] i Middelfart. 19.11.1804, fol.377B, 387.
Enke efter [Hans Vilhelm Jensen] Rosenvinge, oberstløjtnant, [død Ballesgårde i Egtved sogn 26.3.1776, skifte Koldinghus amt 27.3.1776 lbnr.1429]. B:
1) Christian Frederik Gersdorff Rosenvinge 50, major
2) Sigvard [Urne] Rosenvinge i København, kaptajn i søetaten
3) Agatus Rosenvinge, kaptajn i det Ostindiske Kompagni
4) Birgitte Cathrine Rosenvinge på Vemmetofte jomfrukloster på Sjælland
5) Pallene [Urne] Rosenvinge g.m. Bang, toldinspektør i Nyborg.

1097 Mads Thygesen, skomager i Middelfart. 21.12.1804, fol.379.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Hans Broch. B:
1) Thyge Madsen, skomager
2) Karen Madsdatter
3) Vibeke Christence Madsdatter.

1098 [Rasmus] Langaa Schultz, købmand i Middelfart, der døde 15.1.1805, fol.382.
E: [Edel Marie Hauen].
Testamente konfirmeret 9.8.1776.

1099 Martin Holst, farver i Middelfart. 25.3.1805, fol.382B.
E: Andrea Grüner. LV: Tobias Gross, garver.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1805.
Afdøde døde i Odense [23.3.1805, lbnr.5512].

1100 Niels Pedersen, hattemager i Middelfart. 18.4.1805, fol.383.
E: Mette Marie Lauridsdatter. LV: Tysk, kobbersmed. B:
1) Laurids Nielsen 18
2) Karen Nielsdatter 14.
FM: Rasmus Jørgensen, snedker.

1101 Christen Christoffersen, fisker i Middelfart. 29.5.1805, fol.384B.
E: Karen Johansdatter. LV: Johan Busch, skrædder. A:
1) far Christoffer Enevoldsen.

1102 Hans Andersen Broch, væver i Middelfart. 6.6.1805, fol.384B, 388B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Pedersen Baaring. B:
5) Peder Hansen Broch 12
6) Jens Hansen Broch 8
7) Anne Kirstine Hansdatter Broch 7.
FM: Peder Lund, snedker.
Første ægteskab med Anne Kirstine Nielsdatter, [skifte 15.6.1790 lbnr.924]. B:
1) Johanne Hansdatter Broch g.m Jens Jensen, skipper i Lund
2) Jacob Hansen Broch 27
3) Anders Hansen Broch 22
4) Mette Cathrine Hansdatter Broch i Odense.

1103 Registrering i Middelfart 15.6.1805, fol.388.
Registrering af boet hos arrestanten Marie Lauridsdatter g.m. Peder Ludvigsen i Middelfart.

1104 Registrering i Middelfart 27.6.1805, fol.388B.
Registrering af boet hos arrestanten Rasmus Jørgen Schiøtt, dømt for tyveri i Middelfart.

1105 Poul [Didrik] Dreves, guldsmed i Middelfart. 3.9.1805, fol.390, 393.
E: Anne [Nielsdatter] Juul. LV: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Anne Marie Dreves 25
2) Niels Dreves, der døde for ½ år siden uden børn.

1106 [Johanne] Mandal. ugift i Middelfart. 10.10.1805, fol.391, 410.
Arvinger angives ikke.

1107 [Mette Cathrine Schou] i Middelfart. 24.10.1805, fol.392, 406.
Enke efter Niels Markussen, feldbereder.
[Af første ægteskab B:
1) Anne Johanne Schou g.m. Wünand i Leiden
2) Georg Schou i Tilbury
3) Laurids Schou.

1108 Opbudsbo i Middelfart. 2.12.1805, fol.394, 401B, 405, 411, 412, 414, 416B, 474B.
Registrering af fallitbo hos Jeppe Tysk, kobbersmed i Middelfart.

1109 Abigael Olufsdatter, ugift fattiglem i Middelfart. 4.1.1806, fol.400, 407.
Arvinger angives ikke.

1110 Mette Marie Lauridsdatter i Middelfart. 1.2.1806, fol.
Enke efter Niels Pedersen, hattemager, [skifte 18.4.1805 lbnr.1100]. B:
1) Laurids Nielsen 18, hos sin morbror i Tyvekrog i Jylland
2) Karen Nielsdatter 16.
FM: Niels Brandt, skrædder.

1111 Anne Margrethe Nielsdatter i Middelfart. 22.4.1806, fol.402B.
E: Mads Vilstrup, brændevinskarl. B:
1) Anne Sofie Madsdatter 2
2) Maren Madsdatter 6 mdr.
FM: Niels Koch, færgekarl.

1112 Birthe Madsdatter [dvs. Birthe Hansdatter], fattiglem i Middelfart. 16.10.1806, fol.403.
Enke efter [Mads Christensen, skifte 3.3.1771 lbnr.815].
Arvinger angives ikke.

1113 Lorents [Abrahamsen] Prip, fattiglem i Middelfart. 11.11.1806, fol.403B, 443.
Arvinger angives ikke.

1114 Engel Marie Cathrine Nees i Middelfart. Samfrændeskifte 15.11.1806, fol.404.
E: Niels Sabro, købmand. B:
1) Thomas Sabro 9
2) Charlotte Cecilie Sabro 5
3) Jens Henning Sabro 3
4) Constance Hvis Sabro 2
5) Henning Ulrik Sabro 3 mdr.
FM:
1) mors ældste bror Nees, købmand i Odense
2) morbror i Kiel
3) Ginding, købmand og forligelseskommissær i Middelfart
4) Bang, købmand i Middelfart.
Bevilling til uskiftet bo 11.10.1806.

1115 Anne Margrethe Jensdatter, fattiglem i Middelfart. 23.1.1807, fol.410.
[Enke efter Laurids Jørgensen i Indslev].
Afdøde nød fattighjælp af Viby sogn.
Arvinger angives ikke.

1116 Karen Nielsdatter, fattiglem i Middelfart. 23.1.1806, fol.410.
Enke efter [Peder Troelsen].
Boet fremvist af sønnen Erik Pedersen.
Arvinger angives ikke.

1117 Marie Sofie Nielsdatter, fattiglem i Middelfart. 23.1.1807, fol.410B, 442B.
Enke efter [Ditlev Brandt i Kolding].
Arvinger angives ikke.

1118 Laurids Lind, rebslager i Middelfart. 28.1.1807, fol.411.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Anton Tidemann, bådfører. B:
1) Christen Lauridsen 31, snedkersvend, uvist hvor
2) Niels Lauridsen 17, i skomagerlære.

1119 Kirsten Thorsdatter i Middelfart. 23.2.1807, fol.411B.
E: Jens Christensen, fisker. B:
1) Christian Jensen 27
2) Christiane Jensdatter i Fredericia
3) Hans Peder Jensen 16.

1120 Jens Mikkelsen Samsø i Middelfart. 3.4.1807, fol.412.
E: Kirsten. LV: Peder Vonsild B:
1) Peder Jensen 11
2) Jens Jensen 4.
FM: Christen Pedersen, grovsmed.

1121 Niels Buchholtz, urmagersvend fra Horsens, der døde i Middelfart. 9.4.1807, fol.412B, 443.
Arvinger angives ikke.

1122 Ursula Hansdatter., fattiglem i Middelfart. 12.4.17807, fol.413, 443.
Enke efter [Peder Aalborg].
Arvinger angives ikke.

1123 Mette [Hansdatter], fattiglem i Middelfart. 12.4.1807, fol.413, 443B.
Enke efter [Jørgen Jørgensen] Hasberg, [skifte 11.10.1796 lbnr.1014].

1124 Anne Elisabeth Pedersdatter i Middelfart. 8.5.1807, fol.414, 421, 439.
Enke efter Jørgen Andersen, [skifte 4.11.1801 lbnr.1070]. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Mikkel Bruun, skoflikker
2) søster Anne Pedersdatter, enke efter Otto Madsen i Gamborg
3) søster Maren Pedersdatter i Middelfart
4) bror Hans Pedersen i Eskov, nu på Stenderup mark
5) bror Jørgen Pedersen i Vedtofte
6) bror Laurids Pedersen, bødker, død. 2B:
a Mads Lauridsen
b Maren Lauridsdatter
7) halvbror Hans Pedersen i Hunseby
8) halvsøster Anne Marie Pedersdatter g.m. Anders i Vejlby skov.
Enkemandens andet ægteskab med [Else Bertelsdatter, skifte 2.12.1793 lbnr.982]. Gave til B:
4) Bertel Jørgensen, i snedkerlære i Assens.

1125 Peder Nikolajsen Brandt, avlsmand i Middelfart. 10.6.1807, fol.417B, 424, 426, 427B, 430, 442B, 467B, 468B.
E: Mette Cathrine Bertelsdatter. B:
1) Mette Pedersdatter 21
2) Anne Elisabeth Pedersdatter 19
3) Karen Pedersdatter 17
4) Nikoline Pedersdatter 12
5) Thomas Pedersen 9.
FM:
1 født værge Hans Brandt, bager
2 Jens Brandt, postmester
3 Christen Sivertsen.
Desuden nævnes Marie Brandt g.m. Hans Herlufsen, soldat.

1126 Claus Rasmussen, slagter i Middelfart. 6.7.1807, fol.421.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Jens Brandt, postmester. B:
1) Rasmus Clausen 14
2) Susanne Clausdatter 8
3) Hans Jacob Clausen 3
4) Niels Christian Clausen 6 mdr.
FM: farbror Hans Rasmusen, postskipper.

1127 Christian Pedersen Lange, grovsmed i Middelfart. 30.7.1807, fol.423, 425B, 426B.
E: Johanne Kirstine Pedersdatter. LV: Christian Mikkelsen, murer. A:
1) mor Anne Barbara i Heilo?
2) bror Peder Pedersen Lange på Christianshavn i København.

1128 [Mette] Cathrine Pedersdatter, fattiglem i Middelfart. 7.11.1807, fol.427.
Enke efter Iver Andersen, [skifte 27.12.1791 lbnr.947].
Arvinger angives ikke.

1129 Registrering af separationsbo i Middelfart. 18.12.1807, fol.427B.
Registrering af boet hos Mathias Peder Vonsild og fraseparerede hustru Anne Kirstine Samsø, jordemoder i Middelfart. LV: Jens Hansen, guldsmed.

1130 Opbudsbo i Middelfart. 20.2.1808, fol.430B, 458, 459.
Registrering af fallitbo hos Niels Thygesen, købmand i Middelfart.

1131 Søren Mathiassen, købmand i Middelfart. 4.4.1808, fol.433, 437.
E: Mette Hansen.
Første ægteskab med [Abelone Nielsdatter, skifte 7.4.1800 lbnr.1050]. B:
E: Søren Mathiassen. B:
1) Mathias Sørensen
2) Anne Barbara Mathiasdatter g.m. Peder Hansen, købmand
3) Niels Mathiassen
4) Henrik Levi Mathiassen
5) Anders Mathiassen
6) Dorthe Mathiasdatter
7) Laurids Mathiassen
8) Anne Johanne Mathiasdatter.
FM: Peder Lund, tømrer.

1132 Anne Madsdatter, fattiglem i Middelfart. 6.4.1808, fol.436B, 444.
Arvinger angives ikke.

1133 Johanne Cathrine Wohlert i Middelfart. 6.4.1808, fol.437.
E: Oluf Vormstrup, toldbetjent.
Testamente konfirmeret 14.8.1795.

1134 Registrering af separationsbo i Middelfart. 5.10.1808, fol.439B.
Registrering af boet hos Mikkel Hansen og fraseparerede hustru Anne Marie Conradsdatter efter bevilling af 25.9.1808.LV: Conrad Kå.

1135 Magnus Lauridsen Lundberg, soldat i Middelfart. 11.10.1808, fol.441B.
E: Cathrine Elisabeth Pedersdatter. A:
1) bror Andreas Pedersen Lundberg
2) halvbror Christen Sørensen.

1136 Gertrud Marie Olufsdatter i Middelfart. 25.12.1808, fol.442B.
E: Peder Christiansen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1808.

1137 Mathias Vargaard Helbech, skolelærer i Stavreby på Middelfart bys mark. 20.2.1809, fol.444.
Arvinger angives ikke.

1138 Niels Andersen, ugift i Middelfart. 11.4.1809, fol.444B.
A:
1) bror Rasmus Andersen i Vinderup i Tyrstrup sogn
2) bror Hans Andersen, død. 2B:
a Cathrine Marie Hansdatter
b Maren Hansdatter
3) søster Anne Kirstine Andersdatter g.m. Hans Mortensen i Skrillinge.
Afdøde døde i Næstved på rejse i sin tjeneste.
[Registrering i Næstved 15.3.1809 lbnr.1466].

1139 Thyge Madsen Møller, skomager i Middelfart. 5.2.1809, fol.445, 450B.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Conrad Kå.
Testamente konfirmeret 14.11.1808. A:
1) mor [Anne Marie Nielsdatter], enke efter Mads Thygesen, [skifte 21.12.1804 lbnr.1097]
2) søster Karen Madsdatter g.m. Jens Hansen Schmidt, sadelmager
3) Vibeke Christence Madsdatter.

1140 Anne Cathrine Bergmann i Middelfart. 3.5.1809, fol.445B.
E: Hans Hansen, spindemester.
Arvinger angives ikke.

1141 Poul Hansen Møller, sadelmager i Middelfart. 3.9.1809, fol.445B, 447B.
E: Anne Elisabeth Dræbel. LV: Gross, garver. B:
3) Carl Christian Poulsen
4) Caroline Poulsdatter i København
5) Margrethe Elisabeth Poulsdatter.
[Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, skifte 21.6.1766 lbnr.784]. B:
1) Hans Poulsen i Jylland
2) Maren Poulsdatter, enke efter Christen Markussen, møllersvend i København.
[Andet ægteskab med Anne Cathrine Bendixdatter, skifte 15.7.1773 lbnr.825].

1142 Jens Christensen, [fisker] i Middelfart. 16.7.1809, fol.446, 452.
Enkemand efter [Kirsten Thorsdatter, skifte 23.2.1807 lbnr.1119]. B:
2) Christian Jensen i Nyborg
3) Christiane Jensdatter i Fredericia
4) Hans Peder Jensen.
[Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 12.4.1769 lbnr.800]. B:
1) Martha Jensdatter g.m. Carsten Wulf, bendrejer.
[Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 9.1.1775 lbnr.830].

1143 Johan Gerhard Crone, væver i Middelfart. 8.8.1809, fol.448B, 450.
E: Elisabeth Kiødt. LV: Laurids Christian Møller, hattemager. B:
1) Elisabeth Johansdatter g.m. Henrik Nikolajsen, arbejdsmand.

1144 Anne Marie Cathrine Strunck i Middelfart. 8.8.1809, fol.449, 450.
E: Vilhelm Fischer. B:
1) Elisabeth Vilhelmsdatter 7
2) Susanne Christine Jørgine Vilhelmsdatter 3½.

1145 Bidsted, kaptajn i Middelfart. 18.8.1809, fol.449.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Odense.

1146 Dorthe Nielsdatter i Middelfart, der døde 27.11.1809, fol.449B.
E:Laurids Lauridsen, pottemagersvend. A:
1) søster Margrethe Nielsdatter i Fredericia
2) søster Ingeborg Nielsdatter, uvist hvor.

1147 Anne Cathrine Charlotte Bodinsdatter i Middelfart. 27.12.1809, fol.451.
E: Bendix Sørensen. B:
1) Hansine Bendixdatter 18.
FM: Niels Troelsen, bådfører.

1148 Jens Jensen Fænø i Middelfart. 13.1.1810, fol.451B.
A:
1) bror Ancher Jensen i Balslev
2) søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Balslev Mosegård
3) bror Christen Jensen
4) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Nielsen Balslev.

1149 Conrad, kanalgraver i Middelfart, der døde 21.1.1810, fol.453, 467.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde kom fra Tyskland.

1150 Else Lauridsdatter i Middelfart. 30.1.1810, fol.453.
E: Hans Jepsen, matros.
Afdøde efterlader 3 søstre i Davgård, hvis navne ikke angives.

1151 Hans Gosmann Holm, købmand i Middelfart. 14.2.1810, fol.453B.
E: Karen Actonie. LV: Gosmann, garver. B:
1) Frands Gosmann Holm i Branderup ved Kolding
2) Julius Trolle Holm i Bragernes i Norge
3) Sara Trolle Holm g.m. [Hans Peder] Grøn, hattemager i Assens
4) Anne Gosmann Holm g.m. Melby, urmager i Seest
5) Christiane Margrethe Gosmann Holm g.m. Jens Pedersen Schmidt i Fredericia
6) Kirsten Gosmann Holm i Fredericia
7) Jens Errebo Holm i Middelfart
8) Lorents Bertelsen Holm, der farer til søs.

1152 Jens [Jensen] Lund, skipper i Middelfart, der døde 2.3.1810, fol.454B.
E: [Johanne Hansdatter Broch].
Testamente.

1153 Karen Hansdatter i Middelfart, der døde 16.3.1810, fol.454B, 456B, 466.
Enke efter Jens Sørensen Væring, [skifte 30.4.1803 lbnr.1085]. B:
1) [Jens Jensen Væring], død. 3B:
a Cathrine Elisabeth Jensdatter g.m. Jens Thomsen, artillerist
b Mette Cathrine Jensdatter, i Flensborg
c Jørgen Jensen Fænø på Sjælland.

1154 Jeppe Christiansen, snedker i Middelfart. 17.3.1810, fol.455B.
E: Mette Simonsdatter. LV: Peder Christiansen, slagter. B:
1) Christiane Jepsdatter 31
2) Dorthe Marie Jepsdatter 21.
FM: Christian Mikkelsen.

1155 Søren Lykke Solberg, søkaptajn i Middelfart. 1.5.1810, fol.456, 459, 473B, 490, 492B, 501.
Enkemand efter Anne Marie Staal. B:
1) Birgitte Solberg g.m. Kuhl, oberstløjtnant
2) Anne Cathrine Solberg g.m. Møller, kaptajn og kommandant på fæstningen Kongsten i Frederiksstad i Norge
3) Søren Lykke Solberg, i kejserlig russisk tjeneste, uvist om død.

1156 Jes Andreassen, ugift skræddersvend i Middelfart. 6.6.1810, fol.457.
A:
1) far ved afdødes svoger Jørgen Markussen, snedker på Lundsgårds mark i Sottrup sogn ved Sønderborg.
Desuden nævnes en bror i Herrnhut i Sachsen.

1157 Bodil Schmidt i Middelfart. 13.8.1810, fol.460, 462B.
E: Johan Kå, sadelmager. Af arvinger angives A:
1) bror Hans Schmidt, skrædder
2) bror Carsten Schmidt, snedker.

1158 Niels Thygesen i Middelfart. 4.9.1810, fol.462.
E: Johanne Schmidt. LV: Brandt, postmester. B:
1) Erik Nielsen, snedker
2) Else Marie Nielsdatter g.m. Rasmus Mortensen på Benzonseje gods på Sjælland
3) Anne Cathrine Nielsdatter.

1159 Registrering af skilsmissebo i Middelfart. 24.9.1810, fol.462B, 477.
Registrering af boet hos Jacob Nielsen, der er bortrømt, og fraskilte hustru Karen Sørensdatter.

1160 Else Marie Knudsdatter i Middelfart. 29.9.1810, fol.463B.
E: Frederik Holm, bager. B:
1) Karen Elisabeth Frederiksdatter 16 uger.
FM:
1 morbror Laurids Knudsen, smed i Sindbjerglund [i Sindbjerg sogn]
2 mosters mand Udby, købmand i Middelfart
3 mosters mand Niels Thomsen i Kastrup.

1161 Søren Nielsen, gæstgiver i Middelfart. 12.12.1810, fol.464, 467B, 477, 481.
E: Anne Margrethe Vissing. LV: Brandt, postmester. B:
1) Else Nielsen, der ægter Christian Holm, handelsbetjent
2) Anne Juul Nielsen g.m. Lassen, proprietær
3) Dorthe Nielsen g.m. von Brettenwille, major i Farendrup på Sjælland
4) Maren Nielsen.

1162 Margrethe [Boer], fattiglem i Middelfart, der døde 25.2.1811, fol.468B.
E: Møller, toldbetjent.
Arvinger angives ikke.

1163 Oluf Lind, matros i Middelfart. 8.4.1811, fol.470, 470.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Rasmus Andersen, sognefoged i Skrillinge. B:
1) Niels Olufsen 16
2) Anders Olufsen 14
3) Rasmus Olufsen 12
4) Kirsten Olufsdatter 7
5) Maren Olufsdatter 4.
FM: farbror Laurids Nielsen Lind, væver.

1164 Else Andersdatter i Middelfart, 9.4.1811, fol.470, 471B, 474.
E: Jørgen Henriksen, handskemager. A:
1) bror Nikolaj Andersen i Randers
2) bror Thomas Andersen i Seest, død. Efterlader 3 døtre
3) bror Jacob Andersen i Kolding, [skifte Kolding 5.8.1787 lbnr.910]. Hans børn.

1165 [Kirsten Iversen] i Middelfart. 24.12.1811, fol.474.
Enke efter Johannes Betzer, købmand, [skifte 25.7.1792 lbnr.961]. B:
1) Christian Iver Johansen i København
2) Marie Jensine Jacobine Johansdatter i København
3) Else Marie Johansdatter
4) Jens Jacob Johansen Betzer, forvalter på Hindsgavl.

1166 Elisabeth Nielsdatter i Middelfart. 10.3.1812, fol.480B.
Enke efter Peder Rasmussen, smed i Ejby ved Odense.
Arvinger angives ikke.

1167 Søren Pedersen i Middelfart, der døde 6.4.1812, fol.480B.
E: [Anne Pedersdatter]. B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Hans Christensen, købmand
2) Gertrud Sørensdatter g.m. Frederik Holm, bager
3) Hans Sørensen 25
4) Jens Sørensen 22
5) Peder Sørensen 21
6) Otto Sørensen 11
7) Jes Sørensen 14.

1168 Anders Prip, skomager i Middelfart. 4.8.1812, fol.483.
E: [Margrethe Rasmusdatter]. B:
1) Rasmus Andersen
2) en datter i Altona.

1169 Elisabeth Jensdatter i Middelfart, der døde 7.11.1812, fol.483.
Enke efter Jørgen Holm, [skifte 8.5.1800 lbnr.1053]. B:
1) Frederik Holm.

1170 Ingeborg Mikkelsdatter i Middelfart, der døde 10.11.1812, fol.483.
Uden ægteskab B:
1) Andreas Nielsen 3.
Desuden nævnes afdødes mor Inger Nielsdatter, enke efter Mikkel Olufsen.

1171 Johannes Ater, dugmagersvend i Middelfart. 18.12.1812, fol.483.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Jacob Lehim, dugmagersvend.
Arvinger angives ikke.

1172 Walter Lehim, dugmager i Middelfart. 18.12.1812, fol.483B, 499.
E: Anne Marie Elisabeth Delhaagsdatter. LV: Anton Tidemann. B:
1) Jacob Lehim 27
2) Franchisanne Lehim g.m. Niels Lauridsen, dugmagersvend.

1173 Henrik Frank, dugmagersvend i Middelfart18.12.1812, fol.484B, 499B.
Arvinger angives ikke

1174 Søren Nielsen, dugmagersvend i Middelfart. 18.12.1812, fol.484B.
Afdøde efterlader kone og børn i Assens.

1175 Rakel [Markusdatter] i Middelfart. 21.12.1812, fol.485.
Enke efter [Meyer] Nathan [Levi].
Arvinger angives ikke.

1176 Simon Jensen i Middelfart. 31.12.1812, fol.485.
E: Maren Madsdatter. A:
1) Jens Jensen i Skovby.

1177 Johanne Kirstine Pedersdatter i Middelfart. 27.1.1813, fol.485B.
E: Christian Pedersen.
Testamente konfirmeret 15.4.1813.

1178 Johannes Christoffersen, væver i Middelfart, der døde 2.2.1813, fol.485B.
E: [Cathrine Jensdatter]. B:
1) [Kirstine Marie Johansdatter] g.m. Christian [Nielsen] Holt, snedker.

1179 Christen Jensen Møller, færgekarl i Middelfart15.3.1813, fol.485B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Ramskov, købmand. A:
1) forældre Jens Pedersen Møller, møller i Gårslev sogn og Karen

1180 Søren Andersen, matros i Middelfart. 26.3.1813, fol.486.
E: Maren Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

1181 Hans Andersen, væver i Middelfart, der døde 29.3.1813, fol.486.
Enkemand efter [Anne Sofie Christensdatter, skifte 18.1.1801 lbnr.1065]. B:
1) Mette Marie Hansdatter g.m. Niels Sørensen, snedker.

1182 Hans Jørgen Ravn, arbejdsmand i Middelfart. 19.5.1813, fol.486.
B:
1) Mette Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter 19
3) Hans Hansen 16
4) Anne Hansdatter 12.
Desuden nævnes:
1 Peder Nielsen Grundet i Eltang g.m. afdødes søsterdatter
2 Niels Hansen g.m. afdødes næstsøskendebarn.

1183 Elisabeth Køth i Middelfart. 14.6.1813, fol.487, 499B.
E: Vilhelm Fischer, dugmagersvend. B:
1) Lisbeth Vilhelmsdatter g.m. Henrik Nikolajsen i Fredericia.

1184 Karen Nielsdatter i Middelfart. 21.6.1813, fol.488, 493.
E: Jens Jochumsen, tjenestekarl. A:
1) søskendebarn Karen Andersdatter, enke efter Hans Mikkelsen på Skrillinge mark
2) søskendebarn Johanne Andersdatter, død, var g.m. Hans Christensen i Svenstrup. 4B:
a Christen Hansen i Svenstrup
b Anne Marie Hansdatter g.m. Hans Pedersen på Avlby mark
c Anne Hansdatter g.m. Peder Sørensen i Svenstrup
d Maren Hansdatter i Svenstrup
3) søskendebarn Anne Kirstine Andersdatter, enke efter Peder Johansen, daglejer, [skifte 5.11.1801 lbnr.1072]
4) søskendebarn Mette Cathrine Andersdatter, enke efter Rasmus Rasmussen i Skrillinge
5) søskendebarn Anne Margrethe Andersdatter
6) søskendebarn Maren Andersdatter, død, var g.m. Mikkel Mikkelsen i Skrillinge. 4B:
a Mikkel Mikkelsen
b Rasmus Mikkelsen
c Anders Mikkelsen
d Maren Mikkelsdatter
7) søskendebarn Anne Margrethe Lauridsdatter, død. 2B:
a Frederik Christiansen, smed i Horsens
b Mette Cathrine Christiansdatter
8) søskendebarn Peder Lauridsen i Assens.

1185 Niels [Thomsen] Sabro, købmand i Middelfart. 8.7.1813, fol.489B, 490B.
E: Anne Christine LV: Ribe på Billeshave. B:
6) Laurids Nielsen
7) Frederik Nielsen.
FM: født værge Thomas Sabro i Bjerresmølle.
Første ægteskab med [Engel Marie Cathrine Nees, skifte 15.11.1806 lbnr.1114]. B:
1) Thomas Sabro
2) Charlotte Cecilie Sabro
3) Jens Henning Sabro
4) Constance Hvis Sabro
5) Henning Ulrik Sabro.

1186 Anne Sofie Johansdatter 202.7.1813, fol.489B, 492, 517B.
E: Johannes Engberg, bagersvend. B:
1) Andreas Johansen 24
2) Birgitte Cathrine Johansdatter 23
3) Johannes Johansen 11.

1187 Anne Margrethe Simonsdatter i Middelfart. 26.7.1813, fol.490, 496B.
E: Anton Tidemann, bådfører. B:
1) Karen Marie Antonsdatter 2½.

1188 Anne Kirstine Johansdatter i Middelfart. 10.8.1813, fol.492.
E: Hans Christiansen, væver. B:
1) Johan Christian Hansen 26.

1189 Morten Hansen, skipper i Middelfart. 23.8.1813, fol.492.
E: Christiane Christiansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1813 for enken og deres 5 børn.

1190 Cathrine Jensdatter i Middelfart. 31.8.1813, fol.492.
E: Johannes Christoffersen.
Arvinger angives ikke.

1191 Hans Adolf Blå, murer i Middelfart. 14.9.1813, fol.493.
Afdøde efterlader enke og arvinger, hvis navne ikke angives.

1192 Anne Marie Elisabeth Delhaagsdatter i Middelfart. 26.9.1813, fol.493, 499.
Enke efter Walter Lehim, [skifte 18.12.1812 lbnr.1172]. B:
1) Jacob Lehim
2) Franchisanne Lehim g.m. Niels Lauridsen, dugmagersvend.

1193 Anne Frederikke Wolf i Middelfart. 13.10.1813, fol.494.
E: [Jens Joachim] From, toldinspektør. B:
1) Andreas [Gerhardt] From 11½.

1194 Edel Marie von Haven i Middelfart. 25.10.1813, fol.494, 497B, 505B, 509B, 513.
Enke efter [Rasmus] Langaa Schultz, købmand, [skifte 15.1.1805 lbnr.1098]. A:
Testamente konfirmeret 9.8.1776.
Hans A:
0) forældre
[Johan Schultz, farver i Middelfart, skifte 12.12.1788 lbnr.921 og Anneke Raffenberg]
1) bror [Johan Schultz, skifte 12.12.1788 lbnr.921]. 2B:
a Christian [Egenbroch] Schultz, kapellan i Maribo
b Johan Meinert Schultz i Assens.
Hendes A:
0) forældre
[Lambert Frederiksen v. Haven, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, skifte Sallinge herred gejstlig 7.3.1738 lbnr.78 og Maren Christoffersdatter Wielandt, skifte Egeskov gods 26.4.1774, side 128]
1) farbror Michael [Frederiksen] von Haven, [præst i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]. 1B:
a Mette Pouline von Haven g.m. [Peder Johansen] Falenkamp, købmand i Odense
2) farbror Niels [Frederiksen] von Haven, [professor i Odense, skifte Odense herred gejstlig 11.8.1777 lbnr.159, var g.m. Christiane Grüner]. 5B:
a Birthe Cathrine von Haven, død. 1B:
1 Henriette Bützow g.m. Hellesen, løjtnant i Kerteminde
b Armgot Sofie Basse von Haven i København
c Frederikke Christiane von Haven i København
d Elisabeth von Haven i Odense
e Dorthe von Haven, død, var g.m. [Laurids Ørnstrup, brandinspektør i Odense, begravet Odense Sankt Knud 19.12.1814]. 1B:
1 Niels Ørnstrup, brandinspektør i Odense
3) farbror Peder [Frederiksen] von Haven, [dansk præst og professor i Sorø, skifte Sorø ridderlige Akademi Hofret skifteprotokol 4.12.1758 lbnr.5]. 5B:
a Elias Christian von Haven, [præst i Odden, død 9.8.1813] 5B:
1 Peder Nikolaj von Haven
2 Frederikke Christiane von Haven
3 Charlotte von Haven
4 Birgitte Antoinette von Haven
5 Ida von Haven
b Carl von Haven, translatør i København
c Birthe Cathrine von Haven på Tersløsegård
d Mette Sofie Margrethe von Haven på Tersløsegård
e Anne Marie von Haven, enke efter Ribech på Tersløsegård
4) faster Dorthe [Frederiksdatter] von Haven, død, var g.m. [Rasmus Trane, forvalter på Kørup i Krogsbølle sogn på Fyn]. 2B:
a Frederik Christian Trane, [præst i Humble på Langeland], skifte Langelands Sønder herred gejstlig 11.7.1789 lbnr.20].4B:
1 Frederikke Christine Trane, enke efter Lind, rådmand i Kerteminde
2 Theodor von Haven Trane, [degn i Skeby, skifte Lunde herred gejstlig 17.6.1795 lbnr.65]. 1B:
x Maren Frederikke Cathrine von Haven
3 Jens von Haven Trane, degn i Skeby
4 Jørgen Kaas Trane, ritmester i Randers
b Birgitte Cathrine Trane, død [København Vor Frue 24.5.1797]. Første ægteskab med [Christian Pedersen Møller til Vejstrupgård og Biskopstorp, død 1768]. 2B:
1 Rigborg [Margrethe] Møller
2 [Peder Oluf Borch] Møller, der døde, nu hans enke født Nissen.
Birgitte Cathrine Tranes andet ægteskab med [Johan Thomas Flint, generalauditør og byfoged i Rudkøbing]. 2B:
3 Christian Flint, regimentskvartermester i København
4 Henrik Flint, ritmester på Lolland
5) faster Anne [Frederiksdatter] von Haven, [skifte Vends herred gejstlig 15.8.1747 lbnr.83] var g.m. [Jochum Christoffersen] Wieland, [præst i Fjelsted og Harndrup, skifte Vends herred gejstlig 5.5.1766 lbnr.107]. 1B:
a [Christine Pernille Jochumsdatter Wieland, død 8.8.1767], var g.m. [Mads Pedersen] Maalø, præst i Gamborg ved Middelfart, [død 19.2.1789]. 1B:
1 Christine Petronelle Wieland Maalø g.m. successor [Laurids] Buch
6) moster Barbara Cathrine [Christoffersdatter] Wieland, død [1732, var g.m.
Lambert Hansen Vindekilde, præst i Lynge og Uggeløse, død 16.4.1760]. 1B:
a [Elisabeth Cathrine Lambertsdatter Vindekilde g.m. Andreas Christiansen Hofgaard, præst i Lynge og Uggeløse, død 24.10.1788]. 1B:
1 Barbara Magdalene Hofgaard g.m. [Tobias Christian] Wirth, præst i Odense Frue
7) morbror [Jochum Christoffersen] Wieland i Fjellerup, [præst i Fjelsted og Harndrup, skifte Vends herred gejstlig 5.5.1766 lbnr.1073.4.1766], var g.m. afdødes søster Anne [Frederiksdatter] von Haven, [død 15.8.1747]. 1B:
a [Christine Pernille Jochumsdatter Wieland, død 8.8.1767. E: [Mads Pedersen] Maalø, [præst] i Gamborg. 1B:
1 Christine Petronelle Wieland Maalø g.m. successor [Laurids] Buch.

1195 Henrik Geding, vejopsigtsfører i Middelfart. 11.11.1813, fol.497B.
E: Anne Marie Walther. A:
1) far Geding. forligelseskommissær.

1196 Poul Frederik Elbrecht, major i Middelfart. 1.12.1813, fol.498B.
E: [Anne Braes].
Testamente.

1197 Jes Hansen Wiis, matros i Middelfart. 1.12.1813, fol.498B, 502B.
E: Mette Marie Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

1198 Anne Kirstine Wahls i Middelfart. 29.12.1813, fol.500.
Arvinger kendes ikke.

1199 Maren Nielsdatter i Middelfart. 6.4.1814, fol.502B, 524.
E: Hans Hansen.
Testamente konfirmeret 9.3.1798.

1200 Jens Joachim From, toldinspektør i Middelfart. 25.4.1814, fol.502B.
Enkemand efter Anne Frederikke Wolf, [skifte 13.10.1813 lbnr.1193]. B:
1) Andreas Gerhardt From 11.

1201 Anne Kirstine Samsø, jordemoder i Middelfart. 20.5.1814, fol.504, 508, 518B.
[Separeret fra Mathias Peder Vonsild]. B:
1) Peder Mathiassen 18½
2) Jens Mathiassen 11
3) Mathias Mathiassen 7
4) Niels Mathiassen 4.
FM: Niels Rasmussen, avlsmand.

1202 Niels Andreas Meyer, toldkasserer i Middelfart. 25.5.1814, fol.504B, 511.
A:
1) søster Anne Elisabeth Meyer, død. Hendes søn
2) søster Nikoline Meyer, enke efter Christian Nikolaj Børgesen i Svendborg.

1203 Bodil Andersdatter i Middelfart. 8.6.1814, fol.507.
E: Laurids Møller, hattemager. B:
1) Christian Lauridsen 20
2) Christen Lauridsen 15.
FM: Jens Hansen, væver.

1204 Peder Lorents Jensen, rugbrødsbager i Middelfart. 13.12.1814, fol.509B.
Arvinger angives ikke.

1205 Opbudsbo i Middelfart. 29.12.1814, fol.516, 522B, 529B.
Registrering af fallitbo hos Peder Fibiger, gartner i Middelfart.
(Se skifte efter Peder Fibigers far Jørgen Mathiassen Fibiger, degn i Hillerslev, skifte Sallinge herred gejstig 31.8.1776 lbnr.174).

SLUT