Matrikel 1688

ULDUM SOGN

Z 9 - 14a


fæster                gl.htk   ny htk  proprietær

ULDUM BY

1
Præstegården                     7432   Præstegården
                                 til Ko. Majt.

2
Mads Hansen og
Mikkel Frederiksen        10 311   7421   Fru Mette Grubbe

3
Jens Jensen og
Enevold Larsen            10 311   7331   Fru Mette Grubbe

4
Søren Jensen og
Laurs Christensen        10 311   7122   Fru Mette Grubbe

5
Søren Nielsen            10 311   7112   Fru Mette Grubbe

6
Niels Pedersen og
Niels Jensen            10 311   7232   Fru Mette Grubbe

7
Claus Pedersen og
Peder Christensen        10 311   7401   Fru Mette Grubbe

8
Christen Bonde og
Peder Jensen            10 311   7000   Fru Mette Grubbe

9
Christen Sørensen og
Søren Iversen            10 311   7032   Fru Mette Grubbe

Husmænd

10
Thomas Nielsen              0420   0031   Fru Mette Grubbe

11
Niels Christensen          0420   0032   Fru Mette Grubbe

12
Christen Jørgensen          0420   0100   Fru Mette Grubbe

13
Anders Hansen              0420   0101   Fru Mette Grubbe

14
Peder Andersen              0420   0101   Fru Mette Grubbe

15
Eskild Madsen              0420   0002   Fru Mette Grubbe

16
Jens Nielsen              0420   0110   Fru Mette Grubbe

17
Christen Smed, øde          0420   0112   Fru Mette Grubbe


HESSELBALLE BY

1
Rasmus Sørensen,
Niels Christensen og
Otte Ebbesen              8511   6721   Fru Mette Grubbe

2
Poul Christensen og
Søren Christensen        11 400   7420   Gen.Major Levetzau

3
Søren Lauridsen          1122   7012   Anne Nielsdatter på Låge

4
Jens Mikkelsen              4022   4032   Anne Nielsdatter på Låge

5
Peder Mikkelsen og
Jens Pedersen            10 111 10 722   Fru Mette Grubbe

Husmændene

6
Peder Nielsen                    0012   Hr. Jens Wandel i Uldum

7
Jørgen Christensen                0002   Hr. Jens Wandel i Uldum

8
Terkild Sørensen                0102   Hr. Jens Wandel i Uldum


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Proprietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Fru Mette Grubbe, død 1683, enke efter Ebbe Ulfeld til Urup
Rask

Hans Frederik Levetsau til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Anne Nielsdatter på Låge, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

Jens Christensen Wandel, præst i Uldum og Langskov, død 1688