Matrikel 1664
ULDUM SOGN

Z 24-1, 4 delULDUM


Jørgen Frederiksen        1 gård                10 511
nu Søren Iversen og Erik Sørensen
velb. fru Mette Grubbe /propr.  velb. fru Mette Grubbe til Rask
Skylder        1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 7½ slette     mark gæsteri
Kan så:        2 td rug, 2 td byg, 4 td havre
Avl:            10 læs hø
10 td 5 skp 1 fjk 1 alb


Christen Olufsen Bruun    ½ gård                8511
velb. fru Mette Grubbe / propr. velb. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 3 mark     gæsteri
Kan så:        1 td rug, 1½ td byg, 3 td havre
Avl:            8 læs hø
8½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Jørgen Olufsen og
Claus Pedersen            1 gård                10 511
nu og Peder Christensen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns
Kan så:        2 td rug, 2 td byg, 4 td havre
Avl:            10 læs hø
10 td 5 skp 1 fjk 1 alb


Anders Thomsen og
Laurids Jensen            1 gård                10 511
nu Niels Jørgensen og Laurids Christensen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 7½ slette     mark gæsteri
Kan så:        2 td rug, 2 td byg, 4 td havre
Avl:            10 læs hø
10½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Thomas Hatting,
Christen Olesen (streget) ½ gård                8511
nu Niels Pedersen Brande
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 staldokse, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 3 mark gæsteri
Kan så:        1 td rug, 1½ td byg, 3 td havre
Avl:            8 læs hø
8½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Morten Sørensen        ½ gård                8511
nu Peder Madsen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 staldokse, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 3 mark gæsteri
Kan så:        1 td rug, 1½ td byg, 3 td havre
Avl:            8 læs hø
8½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Eske Madsen            1 bol, øde
nu Christen Bertelsen
Skylder:        1 pund 8 mark smør
Kan så:        1 skp byg


Jep Jensen            1 bol
nu Thomas Soldat
Skylder:        1 pund 8 mark smør
Kan så:        1 skp byg


Jørgen Svin            1 bol
nu Jens Nielsen Vester
Skylder:        1 pund 8 mark smør
Kan så:        1 skp byg


Jens Sørensen            1 bol
nu Jens Nielsen Thybo
Skylder:        1 ørte havre
Kan så:        1 skp byg


Disse 4 bol tilsammen                        4200
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
4 td 2 skp


Peder Mikkelsen Hougaard    ½ gård                8511
nu Mads Hansen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 staldokse, 1 gås, 2 høns, 1 rdl. gæsteri
Kan så:        1 td rug, 1½ td byg, 4 td havre
Avl:            8 læs hø
8½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Mikkel Fredriksen Hougaard ½ gård                8511
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 staldokse, 1 gås, 2 høns, 1 rdl. gæsteri
Kan så:        1 td rug, 1½ td byg, 4 td havre
Avl:            8 læs hø
8½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Otte Ebbesen og
Christen Olufsen        1 gård                8000
[nu] og Jens Jensen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 rdl. gæsteri
Kan så:        2 td rug, 2 td byg, 4 td havre
Avl:            10 læs hø
8 td


HESSELBALLE


Mikkel Andersen og
Jes Pedersen            1 gård                10 111
nu Peder Mikkelsen og Jes Pedersen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        2 ørte rug, ½ td smør, 1 okse at stalde, 1     brændsvin, 1 gås, 2 høns
Kan så:         2½ td rug, 3 td byg
Avl:            10 læs hø
10 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Jørgen Nielsen og
Søren Mikkelsen        1 gård                8511
nu Jørgen Hansen, Peder Nielsen og Niels Christensen
velb. fru Mette Grubbe / propr. fru Mette Grubbe
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Kan så:        2½ td rug, 2 td byg
Avl:            10 læs hø
8 td 5 skp 1 fjk 1 alb


Knud Hansen            1 selvejergård, nu fæstet 1122
nu Knud Jonasen, Poul Christensen
velb Otte Krag, og ingen skat af bekommes kan, øde, til Hans Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge, øde
Skylder:        6 skp gæsterihavre, 18 skilling 2 albus, 1 svin     hvert andet år, 2 rdl gæsteri
Kan så:        2 td rug, 1½ td byg
Avl:            10 læs hø
1 td 1½ skp 2 alb


Rasmus Thomsen            ½ gård                4022
nu Niels Christensen
velb. Otte Krag, og ingen skat af bekommes kan, Hans Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge, øde
Skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 fødenød, 10     skilling 2 albus landgilde penge, 2 rdl gæsteri
Kan så:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 3 td havre
Avl:            8 læs hø
4 td ½ skp 2 alb


Poul Christensen og
Søren Christensen        1 gård                11 400
Grev Christopher Rantzau / propr. Hr. Gen.major Levetzau til     Hvolgård
Skylder:        1 ørte rug, 3 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 brændsvin, 1 staldokse
Kan så:        2 td rug, 2 td byg
Avl:            10 læs hø
11½ td


Jens Jensen            1 bol
nu Rasmus Christensen
[mangler] / propr. fru Mette Grubbe


Jørgen Sørenen            1 bol
nu Christen Knudsen
[Mangler] / propr. Anne Nielsdatter til LågeSummarum bedrager sig forskrevne Uldum sogn udi hartkorn

123 td 2½ skp ½ fjk ½ alb


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Eksempel, der viser original opstillingen.


velb fru Mette        Jørgen Frederiksen    1 gd    propr. velb fru
Grubbe         nu |Søren Iversen            Mette Grubbe til
                |Erik Sørensen            Rask

Skylder                                Kan så
1½ ørte rug                            2 td rug
1½ ørte byg                            2 td byg
1½ ørte havre                            4 td havre
1 fj smør
1 brændsvin                            Avl
1 okse at stalde                        10 læs hø
1 gås
2 høns
7½ slette mark gri

10 td 5 skp 1 fjk 1 lab


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Proprietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Fru Mette Grubbe, død 1683, enke efter Ebbe Ulfeld til Urup
Rask

Otte Krag til Egeskov og Voldbjerg, rigsråd, 1611-1666

Hans Juul til Stårupgård

Anne Nielsdatter Obling på Låge, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

Christoffer Rantzau, rigsgreve
Hvolgård

Hans Frederik Levetzau til Oksholm, generalmajor, 1630-1690
Hvolgård