Matrikel
1662

ULDUM SOGN

Rigsarkivet
Film M 582166


ULDUM

Præstegården dertil                Kan så
                            12 skp rug
                            12 skp byg
                            6 td havre
                            Kan avle
                            10 læs hø
                            Beløber fornt. sæd og avling i                             hartkorn
                            2 td 3 skp 1 fjk 1 alb


Jørgen Frederiksen                1 gård            12 111
Til velb. fru Mette Grubbe på Rask
Skylder                        Kan så
1½ ørte rug                    12 skp rug
1½ ørte byg                    12 skp byg
1½ ørte havre                    6 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                10 læs hø
1 brændsvin
1 gås
2 høns
3 ort erridspenge
½ rdl gæsteri
Beløber fornt. landgilde            Beløber fornt. sæd og avling
udi hartkorn                    i hartkorn
12 td 1 skp 1 fjk 1 alb            2 td 3 skp 1 fjk 1 alb


Christen Olufsen Brun            1 gård            10 111
I lige måde til velb. fru Mette Grubbe på Rask
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    1 td rug
1 ørte byg                    1 td byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                10 læs hø
1 brændsvin
1 gås
2 høns
3 ort erridspenge
½ rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
10 td 1 skp 1 fjk 1 alb            1½ td 2 skp


Claus Pedersen                    1 gård            10 511
I lige måde til Rask
Skylder                        Kan så
1½ ørte rug                    12 skp rug
1½ ørte byg                    12 skp byg
1½ ørte havre                    6 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                10 læs hø
1 brændsvin
1 gås
2 høns
1 rdl gæsteri
Beløber fornt.landgilde
udi hartkorn                    Beløber i hartkorn
10½ td 1 skp 1 fjk 1 alb            2 td 3 skp 1 fjk 1 alb


Anders Sannusen [Thomsen]        1 gård            10 511
Til velb. fru Mette Grubbe på Rask
Skylder                        Kan så
1½ ørte rug                    12 skp rug
1½ ørte byg                    12 skp byg
1½ ørte havre                    6 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                10 læs hø
1 brændsvin
1 gås
2 høns
7½ mark gæsteri
Beløber fornt.landgilde
udi hartkorn                    Beløber i hartkorn
10½ td 1 skp 1 fjk 1 alb            2 td 3 skp 1 fjk 1 alb


Jens Stisen                    1 gård            10 111
I lige måde til Rask
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    1 td rug
1 ørte byg                    1 td byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                10 læs hø
1 brændsvin
1 gås
2 høns
3 ort erridspenge
½ rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
10 td 1 skp 1 fjk 1 alb            1½ td 2 skp


Morten Sørensen                1 gård            |
Mikkel Frederiksen                1 gård            |30 400
Peder Hougaard                    1 gård            |
Til velb. fru Mette Grubbe på Rask
Skylder enhver lige så            Kan så og avle enhver ligeså
Beløber for dem alle             Beløber for dem samtlig
udi hartkorn                    udi hartkorn
30½ td                        5 td 2 skp


Christen Olufsen                1 gård            8000
I lige måde til Rask
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    1½ td rug
1 ørte byg                    1½ td byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 brændsvin                    10 læs hø
1 fødenød
10 ort gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8 td                            2 td ½ skp 2 alb


HESSELBALLE


Mikkel Andersen                1 gård            11 511
Tjener og til Rask
Skylder                        Kan så
2 ørte rug                    2 td rug
½ td smør                        12 skp byg
1 okse at stalde                Kan avle
1 svin                        12 læs hø
1 gås
2 høns
3 ort erridspenge
3 ort gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
11½ td 1 skp 1 fjk 1 alb            1½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Jens Hatting og
Jens Enevoldsen                1 gård            8511
Til velb. fru Mette Grubbe på Rask
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    2 td rug
1 ørte byg                    2 td byg
1 ørte havre                    Kan avle
1 fjerding smør                10 læs hø
1 okse at stalde
1 brændsvin
1 gås
2 høns
4 mk d gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
8½ td 1 skp 1 fjk 1 alb            1½ td 2 skp


Knud Hansen                    1 selvejergård        1122
Til velb. Otte Krag, øde
Skylder                        Kan så
18 sk 2 alb p                    2 td rug
6 skp havre                    2 td byg
½ svin                        Kan avle
2 rdl gæsteri                    10 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber i hartkorn
1 td 1½ skp 2 alb                1½ td 2 skp


Poul Christensen                1 gård            11 000
Til velb. til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    2 td rug
3 ørte byg                    2 td byg
1 ørte havre                    Kan avle
1 fjerding smør                10 læs hø
1 okse at stalde
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
11 td                        1½ td 2 skp


Rasmus Tamusen [Thomsen]            ½ gård            4022
Til velb Otte Krag, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    1 td rug
1 ørte byg                    1 td byg
1 svin                        Kan avle
1 fødenød                        5 læs hø
10 sk 2 alb lgl. p
2 ort gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
4 td ½ skp 2 alb                7 skp


Jens Saugmand                    1 hus            0200
Til velb. fru Mette Grubbe på Rask, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1/3 fjerding smør                2 skp byg
1 rdl gæsteri
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
2 skp                        ½ skp 2 alb


Jep Jensen                    1 hus            0200
I lige måde til Rask, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1/3 fjerding smør                2 skp byg
1 rdl gæsteri
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
2 skp                        ½ skp 2 alb


Jørgen Snedker                    1 hus            0200
Til Rask, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1/3 fjerding smør                2 skp byg
1 rdl gæsteri
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
2 skp                        ½ skp 2 alb


Oluf Thun                     1 hus            1200
Til Rask, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte havre                    2 skp byg
Er udi hartkorn                Er i hartkorn
1 td 2 skp                    ½ skp 2 alb


Niels Mortensen                1 hus            2000
Til Rask, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 rdl                        2 skp byg
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
2 td                            ½ skp 2 alb


Peder Sarra                     1 hus
Til Rask, øde og nedbrudt        Kan så
Skylder                        2 skp havre
1 rd
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
2 td                            1 fjk 1 alb


Summa summarum over forskrevne Uldum sogn

summarum som beløber som hvad enhver gård antegnet er

landgilden anslagen udi hartkorn    134½ td 3½ skp 2 alb

sæd og avling anslagen i hartkorn    28½ td 2 skp

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Proprietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Fru Mette Grubbe, død 1683, enke efter Ebbe Ulfeld til Urup
Rask

Otte Krag til Egeskov og Voldbjerg, rigsråd, 1611-1666.

Christoffer Rantzau, rigsgreve
Hvolgård

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Note:

Alt er medtaget og opstillet som i originalen, hvor dog godsets navn er angivet ude til venstre i en smal kolonne.
Alle tal i originalen er angivet med romertal.
Tallet for hartkorn yderst til højre ved hver gård findes ikke i originalen.
Erridspenge: arbejdspenge.
Lgl. p: er formentlig landgilde penge.