STOUGÅRD

Skøder og obligationer
i
Landstingets skøde- og panteprotokoller,
der vedrører Langskov sogn.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-639. bd. 8. fol.33. Tinglæst 4.2.1667, no.14.

Skøde fra Markor Rodsten til Lerbæk til Niels Rosenkrands [til Holbækgård] på Stougård og Alsted godser..
Dateret København den 12.12.1666.

Se: Stougård gods 1666.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-642. 3.del, fol.177. Tinglæst 15.1.1673, no.7.

Karen Juul enke efter Markvard Rodsteen til Lundsgårds skøde til Niels Rosenkrantz til Stougård på 2 gårde.


NØRVANG HERRED.  LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Mads Mikkelsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fødenød, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Mads Madsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 1 staldokse, 1 brændsvin, 2 gæs, 2 høns, 20 æg,
undtagen 1 fjerding smør for en eng under Låge Hovedgård, som min salig faster fru Dorthe Juul har solgt til min farbroder Hans Juul.

Lundsgård 7.11.1672.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-644. fol.135B. Tinglæst 27.5.1675, no.13.

Frederik von Offenberg skøde til Niels Rosenkrantz til Stougård.


NØRVANG HERRED.  LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Christen Christensen,  ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ staldokse, ½ brændsvin, ½ gås, 1 rdl gæsteri

Jep Christensen,  ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ staldokse, ½ brændsvin, ½ gås, 1 rdl gæsteri

København 28.4.1675.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-651. bd. 23. fol.231. Tinglæst 2.3.1687, no.14.

Skøde fra frue Birthe Skeel, enke efter generalløjtnant Niels Rosenkrands til Sælsø og Holbækgård til Peiter Ferdinand von Haubitz på Stougård og Alsted.
Dateret København den 4.6.1686.

Se: Stougård gods 1687.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-653. 2.del, fol.212B. Tinglæst 26.2.1690, no.8.

Peiter Ferdinand von Haugwitz til Stougårds pantebrev på 1000 rdl til fru Birthe Skeel, enke efter Hr. Generalløjtnant Niels Rosenkrantz med pant i Vrads herred Tørring sogn: hele Tørring by med dens tilliggende skove og de 3 gårde i Tørringskov
i Langskov sogn, Ølholm: Mads Madsen Hougaard
tilsammen efter den ny matrikel 50 td hartkorn

Dateret Stougård den 11.6.1689.

Anno 1702, 9.november er den indfriet.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-666. bd. 32. fol.336. Tinglæst 4.4.1701, no.11.

Skøde fra Christian von Hogwitz, Casper von Hogwitz, Friderich von Hogwitz og Ferdinand von Hogwitz til kammerherre Christian Albrecht Brochdorff til Lindov på Stougård og Alstwed..
Dateret Stougård den 7.3.1701.

Se: Stougård gods 1701.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-676. bd. 37. fol.325 B. Tinglæst 23.4.1722, no.39.

Henrik Brochdorff til Grundets skøde til Henning von Arentorf på Stougård og Alsted godser.
Dateret Viborg 20.4.1722.

Se: Stougård gods 1722.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-682. 4.del, fol.386B. Tinglæst 12.5.1734, no. 50.

Henning von Arenstorff til Stougård og Alsteds pantebrev på 2000 rdl til fru Marie Elisabeth Blücher med pant i nedenstående gods.SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  TØRRING SOGN

TØRRING

Christen Bertelsen og
Lars Rasmussen                7 5 0 0

Christen Pedersen og
Christen Nielsen            7 5 0 0

Gregers Andersen og
Knud Nielsen                7 5 0 0

Peder Christensen og
Jep Olesen                7 5 0 0

Peder Madsen og
Ole Madsen                7 5 0 0

Ole Smed                    1 7 2 0

Hyrdeeng og skolens toft        0 2 2 0


TØRRING SKOV OG KANDBORGHUS    12 0 0 2


URSKOV

Søren Hansen                5 0 0 1


LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

Christen Pedersen            3 7 2 0

KOLDINGHUS AMT.  LANGSKOV SOGN

NYBORG

Niels Jensen og
Anders Terkildsen            14 0 0 0

HVEJSEL SOGN

ILDVED
Jens Sørensen og
Niels Jacobsen                7 2 1 ½

Tilsammen 82 td 7 skp 2 fjk 2 alb

Bjerregård 29.4.1734.

Efter S: Batsens påskrift af 2.5.1752 udlæst og indfriet.
Viborg 4.5.1752.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-682. 5.del, fol.518B.  Tinglæst 27.4.1735 no. 73.

Ritmester Henning von Arenstorff til Stougård og Alsteds pantebrev på 1800 rdl til Jacob Schmidt, apoteker i Horsens med pant i nedenstående gods.Stougård hovedgård i Tørring sogn med skov og mølleskyld, samt under gårdens takst Egholm og Egholm Mølle
hartkorn                    18 1 1 0

Bøndergods

LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Mads Madsen                3 3 3 2

Jørgen Madsen                3 7 3 2

Jens Christensen            2 1 3 0

Jacob Krog                2 1 3 2

Christen Andersen            2 0 0 2

Jens Mikkelsen og
Mads Jensen                3 3 3 2


HAUGE

Christen Andersen            5 1 0 0

Anders Christensen            5 1 0 0

Tilsammen bøndergods 27 td 5 skp 2 fjk 1 alb med første prioritet.

Da Sandvad by med hartkorn 9 7 1 2 er pantsat 24.4.1732 til generalmajor Rosenørn får Jacob Schmidt følgende med første prioritet i

HVEJSEL SOGN

ILDVED

Niels Sørensen og
Niels Rasmussen            4 7 2 0

Laurids Mortensen og
Jørgen Jensen                4 7 0 0

Tilsammen hartkorn  9 td 6 skp 2 fjk

Horsens 13.4.1735.

Efter kreditors enke Anne Margrethe Helms med laugværges påskrift af 24.9. sidst er denne forskrivning indfriet og kasseret.
Forevist Viborg 6.10.1751.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-686. 8.del, fol.737. Tinglæst 6.10.1751, no.16.

Margrethe von Ahrentorff, generalløjtnant og kommandant Dambrochs i Rendsborgs skøde til Anne Margrethe Helms, enke efter apoteker Jacob Schmidt i Horsens på Stougård og Alsted godser. Adkomst efter skøde 22.4.1722 og 6.8.1737.
Dateret 25.9.1751.

Se: Stougård gods 1751.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-697. 3.del, fol.271B. Tinglæst 7.5.1760, no.16.

Madame Ane Apotheker Schmidts og jomfru Anne Cathrine Schmidts skøde til Apotheker Gotfred Schmidt på Stougård og Alsted.
Dateret 16.4.1760

Se: Stougård gods 1760.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-701. 3.del, fol.283B. Tinglæst 18.4.1770, no.1.

Kammerherre Gotfred Schmidt apoteker i Horsens skøde til kaptajn Christian Frederik Tønne von Lüttichau på Stougård og Alsted.
Dateret 23.12.1769.

Se: Stougård gods 1769.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781, fol.318.

Stougård gods bøndergods 3.7.1770,
med angivelse af det unge mandskab: reserverulle.

Se: Stougård gods 1770.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781, fol.437 B.

Stougård og Alsted godser bøndergods 10.7.1775,
med angivelse af det unge mandskab: reserverulle.

Se: Stougård gods 1775.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-704. 6.del, fol.715B. Tinglæst 13.9.1775, no.15 og 16.

Etatsråd Christian Frederik Tønne von Lüttichau til Stougård og Alsteds obligation på 64.000 rdl til Major Beenfeldt til Serridslevgård med pant Stougård og Alsted godser.

Oplysninger om Langskov sogn er identiske med Stougård gods 1776.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-706. 2.del, fol.238. Tinglæst 15.1.1777, no.6 og 7.

Etatsråd Christian Frederik Tønne von Lüttichaus skøde til Frederik Ludvig Beenfeldt til Serridslevgård på Stougård og Alsted godser.
Dateret Skanderborg den 16.12.1776.

Se: Stougård gods 1776

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-706. 6.del, fol.671B. Tinglæst 22.7.1778 no.14 og 15.

Just Frederik Wodskov til Stougård og Alsteds obligation på 75.000 rdl til oberstløjtnant Palle Kragh von Hoff til Ryumgård med pant i Stougård og Alsted godser.
Dateret Stougård 6.6.1778

Oplysninger om Langskov sogn er identiske med Stougård gods 1776.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-708. 7.del, fol.607B. Tinglæst 16.7.1783, no.5 og 6.

Justitsråd Frederik Wodschou til Stougård og Alsteds obligation på 54.500 rdl til justitsråd Thygeson til Mattrup Stamhus med pant i Stougård og Alsted gods.
Dateret Stougård 10.6.1780

Se: Stougård gods 1780.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-710. 3.del, fol.273B. Tinglæst 5.12.1787, no.16.

Auktionsskøde på Stougård og Alsted til justitsråd Thygeson til Mattrup.
Dateret Vejle 1.11.1787.

Se: Stougård gods 1787.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-710. 8.del, fol.930. Tinglæst 29.8.1792 no.11, 12, 13, 14, 15 og 16.
Thyge de Thygeson til Mattrups skøde til Niels Olesen og flere interessenter på Stougård og Alsted.
Dateret 28.2.1791.

Samt skøde på Stougård og skøde på Alsted 1792.

Se: Stougård gods 1791.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»