Stougård og Alsted gods 1791, samt skøde på Stougård og skøde på Alsted 1792.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-710. 8.del, fol.930. Tinglæst 29.8.1792 no.11 og 12.

Justitsråd Thyge de Thygeson til stamhuset Mattrups skøde til interessenterne Niels Olesen, Christen Bertelsen og Jørgen Sørensen i Bjerlev, Søren Madsen og Christen Laursen i Tørring, Hans Pedersen i Ølholm og Christen Nielsen på sin stedfar Hans Pedersens vegne i Hauge efter købekontrakt af 4.4.1791.


Jordebog, således som den ved salg er tilbudt samtlige godsets frie fæstere den 1.3.1791.

Alsted Hovedgård
ager og eng            21 2 0 0
skov                    2 5 1 0

iøvrigt fri takst, som er forpagtet til Søren Aagaard i 6 år fra 1.5.1791 at regne for årlig afgift 300 rdl. Forpagteren driver selv avlingen og svarer rytterhestens holdelse og alle skatter.

mølleskyld            5 2 2 0
fæstet er overdraget Christen Nielsens enke for 24 rdl, nyder græsning og pløjejord på Alsted Mark fri for skatter

Nykirke sogns kirkes korn- og kvægtiende af 21 td hartkorn oppebæres af forpagteren på Alsted

Kirkejord på Tinnet Mark af hartkorn 0 6 0 2 er fæstet til Ravn Olesen af Hastrup gods for 1 rdl 2 mark årligt

Stougård Hovedgård
ager og eng            56 6 2 1 7/8
skov                    0 4 1 0

fri takst under hovedgården under BRILL afbyggersted er fæstet til
Peder Larsen            2 5 3 2 3/4    18 rdl
er fri for skatter, men svarer tiende til Alsted i 6 år

fri takst EGHOLM afbyggersted er fæstet til
Rasmus Smeds enke        1 2 1 2 1/8    10 rdl
fri for skyld, men svarer tiende til Alsted i 6 år

EGHOLM MØLLE, fri takst af Stougård
mølleskyld            12 6 0 0
ager og eng            3 7 3 1 7/8
fæstet til fogeden Johannes Nygaard for afgift 50 td rug og 3 rdl, fri for afgift, svarer tiende til Alsted i løbende 6 år

KANDBORGHUS            12 0 1 0
ufri takst i Tørring sogn, bruges under Stougård, heraf svares refusion til Åle præst for tiende etc efter hvert års kapiteltakst

                    7 td 5 skp rug
                    4 td 7 skp byg
                    2 td 5 skp havre

til degnen in natura    1 td rug
                    1 tværbunden trave skaftet havre

til skolen            5 skp rug, 5 skp byg, 24 skilling
                    hø, halm og tørv som andre i sognet
                    proportioneret efter hartkorn

TØRRING BROHUS  under Stougård fri hovedgård takst

Tørring kirke med korn og kvægtiende oppebåret til Stougård af
                    10 5 0 0

Tørring sogn konge korn- og kvægtiende af hartkorn
                    10 5 0 0
Af denne tiende svares årlig til 2 lemmers underhold i Horsens Hospital 40 rdl
har været oppebåret til Stougård hans Majestæt Kongens eje i kvægtiende, den halve købesum samt 33 td, hvoraf i Skanderborg Amtstue svares årlig rente 1 rdl 2 mark 1 skilling

Bøndergods

SØNDER KOLLEMORTEN

Mads Nielsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Gamle Peder Mouridsen    2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Anders Nielsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Christen Lund            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Iver Villumsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Unge Peder Mouridsen    2 5 2 0        6 rdl 3 mark
    fri for hoveri men forretter ægter efter omgang og årlig 2 slættedage med holmer

Christen Thomsen        0 5 2 2        4 rdl 5 mark 4 skilling
    dermed fri

NØRRE KOLLEMORTEN

Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rdl
Christen Pedersen        3 0 0 0        6 rdl 3 mark 8 skilling
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Niels Jensen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Christen Fæstersen        2 4 0 0
dito et hus            0 2 0 0        10 rdl
Jens Pedersen            3 2 1 2¼        8 rdl
Peder Christensen        2 3 1 0        7 rdl
Christen Mathiasen        3 0 3 3/4        9 rdl
    ejeren til denne gård svarer årlig til Nykirke sogns fattige     15 mark
    fri for hoveri, men forretter ægter efter omgang

Mads Mortensen            0 4 0 0        4 rdl 2 mark
    fri for landgilde til Mortensdag 1791, fæsteconditioner er     oprettet, men fæstet er ej udstedt

OKSENBJERGE

Jens Andersen            3 0 0 0        3 rdl
Fæster Nielsen            3 0 0 0        3 rdl
Ole Knudsen            3 0 0 0        3 rdl
Christen Simonsen        3 4 0 2        7 rdl
    fri for hoveri, men gør rejser efter omgang og 2 slættedage     med holmer

Jens Vandborg            2 0 0 0        5 rdl
    fri for kongelige skatter, som svares af ejeren


HAUSTRUP

Niels Sørensen            4 5 0 3/4        4 rdl
    gør hoveri og ægter efter omgang

Anders Skrædder        0 6 0 2 1/8    3 rdl 2 mark
Peder Haustrup            0 6 0 2 1/8    3 rdl 2 mark
    fri for landgilde 2 år fra 31.12.1789


HVEJSEL SOGN

BJERLEV

Christen Andersen        4 2 0 0        5 mark
Hans Pedersen            4 2 0 0        5 mark
Peder Sørensen            4 2 0 0        5 mark
Niels Olesen            4 2 0 0        5 mark
Jørgen Sørensen        4 2 0 0        5 mark
Kynde Jacobsens enke    2 1 0 0        2 mark 8 skilling
Søren Terkelsen        2 1 0 0        2 mark 8 skilling
Christen Terkelsen        4 2 0 0        5 rdl
Jens Hansen            4 2 0 0        5 rdl
Mads Pedersen            4 2 0 0        5 rdl
gamle Hans Jensen        4 2 0 0        5 rdl
unge Hans Jensen        4 2 0 0        5 rdl, gør hoveri
Lars Pedersen            4 2 0 0        5 rdl, hoveripenge 2 rdl 1     mark
    hvilke gør rejser efter omgang og 2 slættedage med holmer

Husmænd
Niels Pedersen            0 0 3 0        4 rdl
Christen Sørensen        0 3 0 0        4 rdl
Niels Saugmand            0 3 0 0        4 rdl
Hans Jensen            0 3 0 0        4 rdl
Niels Madsen            0 3 0 0        4 rdl
Anders Smed            0 1 3 0        1 rdl

FOUSING

Christen Christensen    4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
Christen Lundfod        4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
Søren Pedersen            4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
Rasmus Bødker            2 1 0 1 1/20    3 rdl 4 mark 6 2/5 sk
Peder Saugmand            2 1 0 1 1/20    3 rdl 4 mark 6 2/5 sk
Søren Madsen            4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
    fornævnte forretter alle hoveri


LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Mikkel Jensen            3 3 1 0        1 rdl 5 mark 8 3/4 sk
Hans Hansen            1 5 2 1½        5 mark 12 3/8 sk
Christen Jensen        1 5 2 1½        5 mark 12 3/8 sk
Hans Pedersen            3 3 1 0        1 rdl 5 mark 8 3/4 sk
Hans Jacobsen            3 3 1 0        1 rdl 5 mark 8 3/4 sk
    alle gør hoveri

Christen Sørensens enke    3 3 1 0        10 rdl 3 mark 9 sk
    er fri for hoveri, men gør rejser efter omgang

Husmænd
Jeppe Olesen            0 2 2 1 3/8    5 rdl 2 mark
Hans Jensen            0 2 2 1 3/8    4 rdl 2 mark, dermed fri

HAUGE

Hans Pedersen            5 1 1 2½        5 rdl
Peder Sørensen            5 1 1 2½        5 rdl
    gør hoveri

Husmand
Morten Murmester        0 4 0 2        6 rdl 4 mark

SILKEBORG AMT.  TØRRING SOGN

TØRRING

Søren Pedersen            3 4 0 0        2 rdl
Morten Jørgensens enke    3 4 0 0        4 rdl
Villads Andersen        3 4 0 0        2 rdl
Anders Skovsbøl        3 4 0 0        2 rdl
Hans Olesen            3 4 0 0        6 rdl
Christen Pedersen        3 4 0 0        2 rdl
Jens Hansen            3 4 0 0        2 rdl
Jørgen Knudsen            3 4 0 0        2 rdl
Christen Andersen Hauge    3 4 0 0        2 rdl
Christen Rasmussen        3 4 0 0        2 rdl
Rasmus Nørbo            3 4 0 0        2 rdl
Christen Laursen        3 4 0 0        6 rdl
Ole Hansen, anneksbonde    3 4 0 0        2 mark
Søren Madsen, ditto        3 4 0 0        2 mark
    anneks til præsten og svarer ham alle tiender og desuden     landgilde

Søren Rasmussen        3 4 0 0        6 rdl
Peder Madsen            3 4 0 0        2 rdl
Jeppe Pedersen            3 4 0 0        2 rdl
    gør alle hoveri

Niels Thomsens enke        3 4 0 0        15 rdl
    og besiddelse af 2 enge fra Stougård ejendom i Tørring uden     hartkorn under indløsningsret og har tillige ejendomsret i     noget af bygningerne

Husmænd
Jørgen Nielsen            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Christen Hansen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Mads Poulsen            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Mikkel Smed            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Jens Tømmermands enke    0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Jens Melchiorsen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Hans Haustrup            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
David Blom            0 2 2 1 2/3    4 rdl 2 mark
Anders Madsen            0 2 2 1 2/3    4 rdl 2 mark
    anneks til præsten og svarer ham alle tiender
    og hver 1 rdl

Christen Merring        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Jens Lundfods enke        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Christen Christensen    0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Niels Sørensen            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Rasmus Pedersen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Christen Pedersen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Peder Christensen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Laurs Merring                        5 rdl 2 mark

Jordløse huse
Christen Benner                    2 rdl 2 mark
Jørgen Skomager                    2 rdl 2 mark
Niels Andersen                        1 rdl 4 mark
Jens Nørbo                        1 rdl
    herfor gøres ugedag

TØRRING SKOVHUS

Frederik Truskmand        0 2 2 1 2/3    2 rdl 4 mark
    og desuden passer skoven Tørringholt af hartkorn 0 2 2 0 til     svins olden
    græsningen i denne skov bruges af samtlige bymænd uden videre     afgift ved skatterne

URSKOV

Anders Christensen        5 0 0 1        4 rdl, gør hoveri
skov                    0 0 1 1

Egholm Mølle 28.2.1791

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Skøde på Stougård Hovedgård med videre 1792.


B24-710. 8.del, fol.932. Tinglæst 29.8.1792 no.13.

Skøde fra samtlige interessenter af Stougård og Alsted Niels Olesen, Christen Bertelsen og Jørgen Sørensen i Bjerlev, Søren Madsen, Søren Pedersen og Christen Laursen i Tørring, Hans Poulsen i Ølholm og Christen Nielsen på sin svigerfars vegne Hans Pedersen i Hauge til Poul Langballe på Stougård Hovedgård med videre for 22.500 rdl.

Stougård Hovedgård
ager og eng            56 6 2 1 7/8
skov                    0 4 1 0

Egholm Mølle
Egholm bolsted og
Brill er ansat enhver på ejendommens hartkorn

Endvidere på hovedgårdens grund opbygt

Brohus

Kandborghus i Tørring sogn af hartkorn  12 0 1 0

Egholm Mølle 13.6.1792

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Skøde på Alsted Hovedgård med videre 1792.


B24-710. 8 del, fol.933B. Tinglæst 29.8.1792 no.16.

Skøde fra samtlige interessenter af Stougård og Alsted Niels Olesen, Christen Bertelsen og Jørgen Sørensen i Bjerlev, Søren Madsen, Søren Pedersen og Christen Laursen i Tørring, Hans Poulsen i Ølholm og Christen Nielsen på sin svigerfars vegne Hans Pedersen i Hauge til Johan von Mühlen af Daugård på Alsted Hovedgård med videre efter købekontrakt af 15.6.1791 for 15.866 rdl.

Alsted Hovedgård        21 2 0 0

Alsted skov            2 5 1 0

Alsted Mølle            5 2 2 0

Nykirke kirke med korn og kvægtiende matrikuleret for 21 td

Kirkens jord på Tinnet Mark af hartkorn 0 6 0 2 bortfæstet til
Roer Olsen fra Hastrup gods for 8 mark årligt


SØNDER KOLLEMORTEN

Mads Nielsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Iver Villumsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Anders Nielsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Christen Thomsen        2 5 2 0        4 rdl 5 mark 4 skilling
    og intet videre


NØRRE KOLLEMORTEN

Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rdl
Christen Pedersen        3 0 0 0        6 rdl 3 mark 8 skilling
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Niels Jensen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Christen Fæstersen        2 4 0 0
dito et hus            0 2 0 0        10 rdl
Jens Pedersen            3 2 1 2¼        8 rdl
Peder Christensen        2 3 1 0        7 rdl
Christen Mathiasen        3 0 3 3/4        9 rdl
    ejeren til denne gård svarer årlig til Nykirke sogns fattige     15 mark
    fri for hoveri, men forretter ægter efter omgang

Mads Mortensen            0 4 0 0        4 rdl 2 mark


OKSENBJERGE

Jens Vandborg            2 0 0 0        5 rdl
    fri for kongelige skatter, som svares af ejeren

Resten af byen er udskiftet.


HAUSTRUP

Anders Skrædder        0 6 0 2 1/8    3 rdl 2 mark
Peder Haustrup            0 6 0 2 1/8    3 rdl 2 mark
    fri for landgilde 2 år fra 31.12.1789


Bøndergods ialt        34 2 1 ¼

Egholm Mølle 8.8.1792.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»