Stougård og Alsted godser 1787


Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-710. 3.del, fol.273B. Tinglæst 5.12.1787 no.16.

Auktionsskøde på Stougård og Alsted godser til justitsråd Thygeson til Mattrup.

STOUGÅRD HOVEDGÅRD
ager og eng            64 7 0 0
skov                    0 4 1 0
bruges til hovedgården, ligeledes efterskrevne 3 afbyggersteder Egholm Mølle, Egholm og Brille.

EGHOLM MØLLE

Sr. Christensen        12 6 0 0        103 rdl
herfor leveres årligt på Stougård 50 td rug og penge 3 rdl, desuden maler han gårdens husholdningskorn toldfrit og svarer alle tiender til Stougårds ejer

BRILLE

Peder Lauridsen                    18 rdl

TØRRING KROHUS
er fæsteledig                        20 rdl

På et gruber- og perlegrusværk at lade opføre her ved stedet haves kongelig bevilling, imod at svare 4 rdl årlig til kongens kasse

NYKIRKE SOGN

EGHOLM

Rasmus Jørgensen                    11 rdl 4 mark
    alle disse afbyggere svarer alle tiender til ejeren

VONGE

Jens Hansen Dal        3 4 0 1        17 rdl 2 mark
skov                    0 1 3 0
    i stedet for landgilde graver, røgter og istandsætter     beboeren til hjemkørsel 50 læs klyne og ellers forretter     ægter efter omgang

Peder Gregersen        0 2 1 2        8 rdl 2 mark
    herfor gøres 2 ugedage i Stougård have

Mikkel Mogensen                    4 rdl 3 mark
    ligeså 1 ugedag i haven

SØNDER KOLLEMORTEN

Mads Nielsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Gamle Peder Mouridsen    2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Anders Nielsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Christen Lund            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Iver Villumsen            2 5 2 0        6 rdl 3 mark
Unge Peder Mouridsen    2 5 2 0        6 rdl 3 mark
    fri for hoveri men forretter ægter efter omgang og årlig 2 slættedage med holmer

Christen Thomsen        0 5 2 2        4 rdl 5 mark 4 skilling
    forretter intet videre

NØRRE KOLLEMORTEN

Mathias Smed            1 0 3 3/4        2 rdl 5 mark
    beboerens landgilde som betales til 1.maj er efter jordebogen     5 rdl 2 mark årlig, men de 2 rdl 3 mark svares årlig til     sognets fattige efter en derom forfattet disposition og     derfor af jordebogens summa udelades

Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rdl
Christen Pedersen        3 0 0 0        6 rdl 3 mark 8 skilling
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Niels Jensen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Jens Andersen            2 4 0 0        8 rdl
Christen Fæstersen        2 4 0 0
dito et hus            0 2 0 0        10 rdl
Jens Pedersen            3 2 1 2¼        8 rdl
Peder Christensen        2 3 1 0        7 rdl
    fri for hoveri, men forretter ægter efter omgang og årlig 2     dages høslæt med græsset at føre i holme

OKSENBJERGE

Jens Andersen            3 0 0 0        3 rdl
Fæster Nielsen            3 0 0 0        3 rdl
Ole Knudsen            3 0 0 0        3 rdl
Christen Simonsen        3 4 0 2        7 rdl
    lige som næst forrige

Anders Skrædder        2 0 0 0        5 rdl
    betales hver 1.maj og er fri for at svare de kongelige     skatter


HAUSTRUP

Niels Sørensen            3 0 2 2½        1 rdl 2 mark 12 skilling
Jens Christensen        3 0 2 2½        1 rdl 2 mark 12 skilling
    forretter hver fuld hoveri


HVEJSEL SOGN

BJERLEV

Christen Andersen        4 2 0 0        5 mark
Hans Pedersen            4 2 0 0        5 mark
Peder Sørensen            4 2 0 0        5 mark
Niels Olesen            4 2 0 0        5 mark
Jørgen Sørensen        4 2 0 0        5 mark
Kynde Jacobsen            2 1 0 0        2 mark 8 skilling
Søren Terkelsen        2 1 0 0        2 mark 8 skilling
Christen Terkelsen        4 2 0 0        5 rdl
Jens Hansen            4 2 0 0        5 rdl
Mads Pedersen            4 2 0 0        5 rdl
Peder Hansen            4 2 0 0        5 rdl
unge Hans Jensen        4 2 0 0        5 rdl, gør hoveri
Lars Pedersen            4 2 0 0        5 rdl, hoveripenge 2 rdl 4     mark
    er hovfri men forretter rejser efter omgang og slår 2 dage     med holmer

Husmænd
Peder Thomsen            0 0 3 0        4 rdl
Niels Saugmand            0 3 0 0        4 rdl
Christen Sørensen        0 3 0 0        4 rdl
Hans Jensen            0 3 0 0        4 rdl
Niels Madsen            0 3 0 0        4 rdl
Anders Smed            0 1 3 0        1 rdl 2 mark

FOUSING

Christen Christensen    4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
Christen Jensen        4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
Søren Pedersen            4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
Rasmus Bødker            2 1 0 1 1/20    3 rdl 4 mark 6 2/5 sk
Peder Saugmand            2 0 2 2 1/20    1 rdl 4 mark 6 2/5 sk
Søren Madsen            4 1 1 1 1/10    3 rdl 2 mark 12 4/5 sk
    forretter hoveri


LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Mikkel Jensen            3 3 1 0        1 rdl 5 mark 8 3/4 sk
Hans Hansen            1 5 2 1½        5 mark 12 3/8 sk
Christen Jensen        1 5 2 1½        5 mark 12 3/8 sk
Hans Pedersen            3 3 1 0        1 rdl 5 mark 8 3/4 sk
Hans Jacobsen            3 3 1 0        1 rdl 5 mark 8 3/4 sk
    forretter hoveri

Christen Sørensen        3 3 1 0        10 rdl 3 mark 9 sk
    er fri for hoveri, men forretter ægter efter omgang

Husmænd
Jeppe Olesen            0 2 2 1 3/8    5 rdl 2 mark
Hans Jensen            0 2 2 1 3/8    5 rdl 2 mark, dermed fri

HAUGE

Hans Pedersen            5 1 1 2½        5 rdl
Peder Sørensen            5 1 1 2½        5 rdl
    forretter hoveri

HAUGEHUS

S: kirke                0 4 0 2
    er lejet til beboeren

Summa Koldinghus amt   166 0 1 ¼        413 rdl 1 mark


SILKEBORG AMT.  TØRRING SOGN

TØRRING

Søren Pedersen            3 4 0 0        2 rdl
Morten Jørgensen        3 4 0 0        4 rdl
Villads Andersen        3 4 0 0        2 rdl
Anders Skovsbøl        3 4 0 0        2 rdl
Ole Bech                3 4 0 0        6 rdl
Christen Pedersen        3 4 0 0        2 rdl
Jens Hansen            3 4 0 0        2 rdl
Jørgen Knudsen            3 4 0 0        2 rdl
Christen Andersen        3 4 0 0        2 rdl
Christen Rasmussen        3 4 0 0        2 rdl
Rasmus Nørbo            3 4 0 0        2 rdl
Lars Pedersen            3 4 0 0        6 rdl
Ole Olesens enke        3 4 0 0        2 rdl
Peder Madsen            3 4 0 0        2 rdl
Jeppe Pedersen            3 4 0 0        2 rdl
Niels Thomsens enke        3 4 0 0        15 rdl
    er dermed fri og har en slags ejendomsret i noget af     bygningen, ellers er henlagt 2 enge hvortil Stougårds ejer     har indløsningsret

Ole Hansen            3 4 0 0        2 rdl
Søren Madsen            3 4 0 0        2 rdl
    2 forrige forretter hoveri, men præsten nyder alle 3 tiender     og noget årlig afgift

Søren Rasmussen        3 4 0 0        6 rdl
    gør alle hoveri


Husmænd
David Blom            0 2 2 1 2/3    4 rdl 2 mark
Anders Madsen            0 2 2 1 2/3    4 rdl 2 mark
    heraf nyder præsten alle 3 tiender
    og af hver årligt 1 rdl
Christen Hauge            0 2 2 1 2/3    1 rdl 2 mark
    for de 4 rdl gøres ugedage, resten betales
Jørgen Nielsen            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Mads Poulsen            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Mikkel Smed            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Jens Tømmermand        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Jens Melchiorsen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Hans Haustrup            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Christen Merring        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Jens Lundfod            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Christen Christensen    0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Niels Sørensen            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Rasmus Pedersen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Christen Pedersen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Peder Christensen        0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
Laurs Merring            0 2 2 1 2/3    5 rdl 2 mark
    er dermed fri

Christen Benner                    2 rdl 2 mark
Johan Skomager                        2 rdl 2 mark
Niels Andersen                        1 rdl 4 mark
Jens Nørbo                        1 rdl
    herfor gøres ugedag

TØRRING SKOVHUS

Frederik Teuschmann        0 2 2 1 2/3    2 rdl 4 mark
    og desuden har tilsyn med skoven, svins olden eller skovskyld     0 2 2 0, bruges af bymændene uden videre afgift

URSKOV

Anders Christensen        5 0 0 1        4 rdl, forretter hoveri
skov                    0 0 1 1

KANDBORGHUS
en øde jord            12 0 0 2
    bruges under Stougård, og derfra svares alle onera

Tørring kirketiende        10 5 0 0
ditto kongetiende med kvægtiende
                    10 5 0 0
    er taget in natura til Stougård, som svarer selv skatterne og af konge- korntiende til Horsens Hospital årligt 40 rdl, og af kvægtiendens halve købesum 33 rdl, som indestår i tienden, betales årlig rente til Randers amtstue 1 rdl 2 mark

Summa Hovedgårdens takst
ager og eng            78 1 1 0
tiender                21 2 0 0
bøndergods           252 2 3 1¼

Landgilden af møllen og afbyggerne iberegnet  561 rdl 3 mark

NYKIRKE SOGN

ALSTED HOVEDGÅRD
ager og eng            21 2 0 0
skovskyld                2 5 1 0

Nykirke sogn kirke- korn- og kvægtiende af 21 td
er under forpagtning af Sr. Aagaard

Til Kirken

TINNET

Roer Glarmester        0 6 0 2        1 rdl 2 mark
    brugeren er af Hastrup gods

ALSTED MØLLE

Christen Nielsens enke    5 2 2 0        24 rdl
    dermed fri, hører under Alsted hovedgårds takst

Hvejsel sogn af eng og løse ejendomme
                    0 4 3 1        20 rdl
    har i en del år været bortlejet til Rørbæk, men Stougård ejer     svarer selv skatterne

LANGSKOV SOGN

NYBORG

Ole Poder                8 0 1 0        10 rdl
    beboeren skal have nogen slags selvejerret, men herligheden     hører til Stougård

Bedrager hovedgårdens takst
ager og eng            29 1 3 0
kirketiender            21 0 0 0
kirkejord                0 6 0 2
bøndergods            8 5 0 1        55 rdl 2 mark

NB. Ved landgilden mangler 2 rdl 3 mark i Nørre Kollemorten som svares til sognets fattige

Stougård 12.8.1787.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»