Stougård gods 1780


Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-708. 7.del, fol.607B. Tinglæst 16.7.1783 no.5 og 6.

Justitsråd Frederik Wodschou til Stougård og Alsteds obligation af 10.6.1780 på 54.500 rdl til justitsråd Thygeson til Mattrup Stamhus med pant i følgende gods:


STOUGÅRD HOVEDGÅRD
ager og eng            64 7 0 0
skov- og mølleskyld        13 2 1 0

Tørring sogns kirke- konge- korn- og kvægtiende
                    21 2 0 0

ALSTED HOVEDGÅRD
ager og eng            21 2 0 0
skov-og mølleskyld         7 7 3 0

Nykirke sogns korn- og kvægtiende kirkens anpart
                    21 0 0 0

Bøndergods

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

TØRRING

Søren Pedersen            3 6 2 0        3 rdl
Morten Jørgensen        3 6 2 0        3 rdl
Villads Andersen        3 6 2 0        3 rdl
Mads Urskov og
Anders Christensen        5 0 0 1        4 rdl    skov 0 0 1 1
Anders Skovsbøl        3 6 2 0        3 rdl
Oluf Beck                3 6 2 0        3 rdl
Christen Møller        3 6 2 0        3 rdl
Jens Hansen            3 6 2 0        3 rdl
Jørgen Knudsen            3 6 2 0        3 rdl
Christen Rasmussen        3 6 0 0        3 rdl
Christen Andersen        3 6 2 0        3 rdl
Rasmus Nørbo            3 6 2 0        3 rdl
Laurs Pedersen            3 6 2 0        3 rdl
    forretter alle hoveri til Stougård og husbondægter efter     omgang, desuden svarer Oluf Hansen, Christen Hauge, Christen     Møller og Ole Olesen hver en mør gås

Ole Hansen            3 6 2 0        2 mark
Søren Madsen            3 6 2 0        2 mark
    er anneksbønder til præsten i Åle og svarer ham deres skatter
Oluf Olufsen            3 6 2 0        3 rdl
Peder Madsen            3 6 2 0        3 rdl
Jeppe Pedersen            3 6 2 0        3 rdl
    forretter alle hoveri og rejser lige som forrige

TØRRING KRO

Niels Thomsen            3 6 2 0        16 rd, dermed fri
    hertil ligger 2 betydelige enge, hvorpå er auktion

Husmænd
Jørgen Nielsen                        4 rdl
Christen Hauge                        4 rdl
Peder Hauge                        4 rdl
    svarer i tiende 3 mark
Mikkel Smed                        6 rdl
    svarer tiende in natura
Jens Tømmermand                    4 rdl
Jens Melchiorsen                    4 rdl
Jens Haustrup                        4 rdl
Jens Christensen                    8 rdl
    har et annekshus og svarer alle 3 tiender til præsten
Anders Madsen                        4 rdl
Christen Merring                    4 rdl
Jens Lundfod                        4 rdl
Christen Jensen                    4 rdl
Mads Villumsen                        4 rdl
    svarer i tiende ligesom forrige, af et helt hus 1 rd, af et     halvt hus 3 mark
Rasmus Pedersen                    8 rdl
Laurs Olesen                        4 rdl
Peder Christensen                    4 rdl
Laurs Merring                        4 rdl
Rasmus Pedersen                    5 rdl 2 mark
Anne Margrethe                        2 rdl 2 mark
Johan Skomager                        2 rdl 2 mark

Jordløse huse
Jens Nørbo                        1 rdl, gør ugedag
Hans Andersen                        4 mark
Niels Andersen                        1 rdl

TØRRING SKOVHUS

Frederik Teuschmann                    passer Stougårds skove

KANDBORGHUS            12 0 0 2        bruges under Stougård

Tørring hyrdejord        0 1 2 0
Skoletoften            0 1 0 0
svins olden            0 2 2 0        heraf svarer Tørring     bymænd og beregnes under forrige afgift


EGHOLM MØLLE

Sr. Christensen                    100 rdl i landgilde
    derfor leveres 50 td rug, som er beregnet til 2 rdl pr. tønde     rug, desuden maler han gårdens korn toldfrit samt svarer alle     3 tiender


Summa bøndergods i Silkeborg Amt

    hartkorn            86 2 2 1
    penge            251 rdl


KOLDINGHUS AMT


TØRRING BROHUS

Claus Albretsen                    20 rdl        skal     desuden årligt levere 40 td [?] af 4 skilling tønden

BRILLE

Peder Lauridsen                    16 rdl

NYKIRKE SOGN

EGHOLM

Rasmus Johansen                    10 rdl 4 mark
    ligger på Hvolgårds mark og svarer alle 3 tiender

VONGE

Jens Hansen Bak        3 4 0 1        17 rdl 2 mark
    skov                0 1 3 0        i stedet for landgilde     svarer fæsteren 52 læs klyne som til 2 mark læsset kan udgøre     forskrevne 17 rdl 2 mark
Mikkel Jensen            0 2 1 2        8 rdl 2 mark
    gør 2 ugedage, der således af 8 skilling om dagen udgør 8 rdl     2 mark
Poul Skomager                        4 rdl 2 mark
gør ugedag til 8 skilling om dagen

SØNDER KOLLEMORTEN

Mads Nielsen            3 3 1 2        7 rdl
Peder Mouridsen        2 7 3 1        9 rdl
Anders Nielsen            1 2 2 ½        4 rdl
Niels Lund            1 2 2 ½        4 rdl
Iver Villumsen            3 3 0 2        7 rdl
Peder Mouridsen        3 7 0 2        8 rdl 5 mark 4 skilling
        fri for hoveri men forretter rejser efter omgang og 2     slættedage med holmer
Christen Thomsen        0 4 0 0        4 rdl, dermed fri

NØRRE KOLLEMORTEN

Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rdl
Christen Pedersen        3 0 0 0        6 rdl 3 mark 8 skilling
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Niels Jensen            2 6 2 1½        8 rdl 1 mark
Anders Graversen        2 4 0 0        8 rdl
Hans Fynbo            2 4 0 0
    dito et hus        0 2 0 0        10 rdl
Jens Pedersen            3 2 1 2¼        8 rdl
Peder Christensen        2 3 1 0        7 rdl
Mathias Smed            1 0 3 3/4        5 rdl 2 mark
Gravers Andersen                    2 rdl, dermed fri
    fri for hoveri, men forretter rejser efter omgang og     sædvanlig slættedage med holmer, men Peder Christensen     forretter kun en tre mils ægt årligt


OKSENBJERG

Niels Sørensen            3 1 0 ½        4 rdl
Jens Andersen            3 1 0 ½        4 rdl
Fæster Nielsen            2 0 2 2 1/3    2 rdl 4 mark
Oluf Knudsen            2 0 2 2 1/3    2 rdl 4 mark
Christen Simonsen        2 0 2 2 1/3    2 rdl 4 mark
    fri for hoveri, men forretter rejser efter omgang og 2     slættedage med holmer
Anders Skrædder        0 2 0 0        5 rdl


HAUSTRUP

Niels Sørensen            3 0 2 2½        1 rdl 2 mark 2 skilling
Gravers Andersen        3 0 2 2½        1 rdl 2 mark 2 skilling
    gør fuld hoveri

TINNET

Roer Glarmester        0 6 0 2        1 rdl 2 mark
    fæsteren hører til Hastrup

STOUGÅRD ENG            0 4 0 0        8 rdl
    er lejet bort og ligger på Ildved mark

ALSTED MØLLE

Christen Nielsen                    24 rdl


HVEJSEL SOGN

BJERLEV

Christen Andersen        4 5 0 2        1 rdl
    giver hver desuden årligt 1 td havre
Hans Pedersen            4 5 0 2        1 rdl
Peder Sørensen            4 1 3 0        4 mark
Ole Nielsen            4 1 3 0        4 mark
Søren Jørgensen        4 1 3 2        4 mark
Kynde Jacobsen            2 2 0 1¼        3 mark
Bertel Hansen            4 4 0 2½        1 rdl
Hans Jensen            2 2 0 1¼        3 mark
Jens Hansen            3 7 2 1½        4 mark
Mads Pedersen            3 7 2 1½        4 mark
Niels Olesen            4 1 1 2        1 rdl
Jens Christensen        4 1 1 2        5 mark
    forretter alle hoveri og rejser efter tilsigelse
Lars Pedersen            5 2 0 0        4 rdl, hoveripenge 2 rdl 4     mark, fri for hoveri, men gør rejser og svarer ejeren af     denne gård årligt 10 skp rug til Hvejsel kirkes ejer
Peder Thomsen            0 4 2 0        3 rdl
Anders Clausen                        5 rdl 2 mark
Mette Væverkone                    2 rdl 4 mark
Hans Jensen                        2 rdl 4 mark
Peder Haustrup                        4 rdl, dermed fri

FOVSING

Hans Johansen            4 3 1 2        3 rdl 4 mark
Jørgen Pedersen        4 5 1 1½        3 rdl 4 mark
Søren Pedersen            4 3 3 1        3 rdl 4 mark
Christen Lund            2 1 2 ½        1 rdl 5 mark
Claus Pedersen            2 1 2 ½        1 rdl 5 mark
Mads Jepsen            2 7 0 0        2 rdl 4 mark
    forretter alle hoveri, af Hans Johansens gård svarer ejeren     årligt 1 rdl til Hvejsel kirkes ejer

SANDVAD

Laurs Pedersen            3 7 1 1        6 rdl 4 mark
Peder Jensen            3 7 3 1        6 rdl 4 mark
Hans Christensen        1 7 3 0        4 rdl
    fri for hoveri, men forretter rejser efter omgang og 2     slættedage med holmer


LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Mikkel Jensen            3 3 3 2        3 rdl
Hans Jensen            1 5 3 2½        1 rdl 3 mark
Christen Jensen        1 5 3 2½        1 rdl 3 mark
Jørgen Pedersen        3 0 0 ½        2 rdl
Jacob Krogs enke        4 3 3 1        2 rdl 4 mark
    forretter alle hoveri og rejser efter omgang
Christen Sørensen        3 0 0 ½        9 rdl
    gør rejser og slættedage

Husmænd
Jeppe Olesen            0 1 2 2        4 rdl 4 mark
Søren Nielsen                        3 rdl, dermed fri

HAUGE

Hans Pedersen            5 1 1 2½        5 rdl
Peder Sørensen            5 1 1 2½        5 rdl
    forretter hoveri

HAUGEHUS

Jens Nyborg            0 4 0 2        6 rdl 4 mark
    derfor gør 2 ugedage

NYBORG

Jens Nielsen            8 0 1 0        10 rdl
    gør 3 tre-mils og 1 seks-mils rejse årligt


SINDBJERG SOGN

LUND

Jeppe Christensen        2 7 1 2        6 rdl 4 mark
    gør 3 tre-mils ægter årligt

ØSTER SNEDE SOGN

KRAGELUND

Hieronimus Christiansen    3 1 1 2        8 rdl
Peder Gydesen            3 1 1 2        8 rdl
    fri for hoveri, men forretter hver 3 tre-mils rejser og     ligeledes hver 2 slættedage årligt

Summa bøndegods

i Koldinghus amt       194 3 3 ½        393 rdl 5 mark 4 skilling

i Silkeborg amt        86 2 2 1        251 rdl

Tilsammen               280 6 1 1½        644 rdl 5 mark 4 skilling

Stougård 9.6.1780

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Efter kreditors tilladelse læst juni landsting 1787 under no.28 udgår understregne 2 gårde i Kragelund by.

På forevist tilladelse af 27.7.1787 udgår af denne obligation de 3 steder i Sandvad by, hvorpå af debitor Hr. Wodschou er udgiven december 1787 no.15.
Viborg 5.12.1787.

Efter kreditors påtegning således ... forestående obligations indhold er nu meddelt skøde af d.a. og blevet betalt uden foregående opsigelse, så samme af pantebogen må udtrækkes, Mattrup 2.11.1787, er denne obligation således kasseret.
Forevist Viborg 5.12.1787.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»