Stougård og Alsted godser bøndergods 1776.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-706. 2.del, fol.238. Tinglæst 15.1.1777. no.6 og 7.
Skøde fra etatsråd Christian Frederik Tønne von Lüttichau til Frederik Ludvig Beenfeldt til Serridslevgård på Stougård og Alsted godser. Dateret Skanderborg den 16.12.1776.

Stougård Hovedgård        ager og eng    64 7 0 0
            skov- og mølleskyld        13 2 1 0
Tørring sogns kirke- og konge
            korn- og kvægtiende        21 2 0 0
Alsted Hovedgård        ager og eng    21 2 0 0
            skov-og mølleskyld         7 7 3 0
Nykirke sogns korn- og kvægtiende        21 0 0 0

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Egholm Mølle
Niels Thomsen                        103 rd i landgilde
    denne fæster yder 31½ td ren rug med opmål ved påsketide til 2 rd pr td således i penge anslagen, desuden maler han gårdens korn toldfrit samt svarer alle 3 tiender

Tørring by
Morten Jørgensen        3 6 2 0        3 rd
Villads Andersen        3 6 2 0        3 rd
Mads Urskov            5 0 0 1        4 rd        skov 0 0 1 1
Niels Andersen            3 6 2 0        3 rd
Ole Bak                3 6 2 0        3 rd
Christen Møller        3 6 2 0        3 rd
Jens Hansen            3 6 2 0        3 rd
Jørgen Knudsen            3 6 2 0        3 rd
Christen Rasmussen        3 6 0 0        3 rd
Christen Andersen        3 6 2 0        3 rd
Peder Christensen        3 6 2 0        3 rd
Laurs Pedersen            3 6 2 0        3 rd
Ole Hansen            3 6 2 0        2 rd
Søren Madsen            3 6 2 0        2 rd
    er anneksbønder til præsten i Åle og svarer ham deres tiender
Ole Olesen            3 6 2 0        3 rd
Peder Madsen            3 6 2 0        3 rd
Jeppe Pedersen            3 6 2 0        3 rd
Christen Pedersen        3 6 2 0        3 rd
    forretter alle hoveri til Stougård og husbonds ægter efter     omgang, desuden svarer Ole Hansen,Christen Møller, Christen     Hauge og Ole Bak hver 1 mager gås

Tørring kro
Thomas Høgh            3 6 2 0        16 rd på kroeriet og 2 dertil liggende betydelige enge er der relutionsret til Stougård og fri for al hoveri og rejser

Kandborghus            12 0 0 2        bruges under Stougård og     svares alle skatter og onera af forpagteren

Tørring hyrdejord        0 1 2 0
skoletoften            0 1 0 0
svins olden            0 2 2 0        heraf svarer Tørring     bymænd og beregnes under forrige afgift

husmænd
Jørgen Nielsen                        4 rd
Jens Væver                        4 rd
Peder Hauge                        4 rd
Knud Kudsk                        6 rd        svarer tienden     in natura
Jens Tømmermand                    4 rd
Jens Melchiorsen                    4 rd
Jens Andersen                        4 rd
Jens Christensen                    8 rd        har et annekshus     og svarer alle 3 tiender til præsten Anders Madsen 4 rd
Christen Merring                    4 rd
Jens Lundfod                        4 rd
Christen Jensen                    4 rd
Mads Villumsen                        4 rd
Rasmus Pedersen                    8 rd        gør ej mere om     jeg engang sælger byen med 5 rd 2 mk
Lars Olesen                        4 rd
Mikkel Smed                        4 rd
Laurs Merring                        4 rd        svarer ligesom     forrige af et helt hus 1 rd og af halvt 3 mk
Anne Margrethe                        2 rd 2 mk
Johan Skomager                        2 rd 2 mk
Mette Tørring og Smedens moder        2 rd 4 mk

jordløse huse

Tørring Brohus
Claus Albretsen                    20 rd        skal     desuden svare årligt 40 skind af 1 mk 4 sk

Tørringholt hus
Frederik Truskmann                    passer Stougårds skove

Summa i Silkeborg Amt
    hartkorn            86 2 1 0
    huse                 0 0 1 1
    penge            274 rd

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN

Brille
Jørgen Jørgensen                    16 rd

Egholm
Rasmus Johansen                    10 rd 4 mk
    begge på hovedgårdens mark og svarer alle 3 tiender

Vonge
Jens Johansen Bak        3 4 0 1        17 rd 2 mk
    skov                0 1 3 0        for landgilde svarer     fæsteren 52 læs klyne som til 2 mk læsset kan udgøre     foreskrevne 17 rd 2 mk
Poul Skomager                        4 rd 2 mk, gør ugedag som     således til 8 sk beregnet udgør 4 rd 2 mk
Mikkel Jensen            0 2 1 2        8 rd 2 mk, hører til     Alsted, men skal stedse og imod 3 mk betaling blive til dette     hus, som gør 2 ugedage, der således af 8 sk af dagen udgør 8     rd 2 mk

HVEJSEL SOGN

Bjerlev
Christen Andersen        4 5 0 2        1 rd
Peder Hansen            4 5 0 2        1 rd
Søren Pedersens enke    4 1 3 0        4 mk
Ole Nielsen            4 1 3 0        4 mk
Søren Jørgensen        4 1 3 2        4 mk
Kynde Jacobsen            2 2 0 1¼        3 mk
Hans Jensen            2 2 0 1¼        3 mk
Jens Olesen            2 2 0 1¼        3 mk
Bertel Hansen            2 2 0 1¼        3 mk
Jens Hansen            3 7 2 1½        4 mk
Mads Pedersen            3 7 2 1½        4 mk
Christen Simonsen        4 1 1 2        1 rd
Jens Christensen        4 1 1 2        5 mk
    giver hver desuden årligt 1 td havre, forrette alle hoveri
Las Pedersen            5 2 0 0        4 rd, hoveripenge 2 rd 4     mk, fri for hoveri, men gør rejser og svarer ejeren af denne     gård årligt 10 skp rug til Hvejsel kirkes ejer
Peder Thomsen            0 4 2 0        3 rd
Anders Clausen                        5 rd 2 mk
Mette Væverkone                    2 rd 4 mk
Hans Jensen                        2 rd 4 mk
Peder Poulsens enke                    4 rd, dermed fri

Fovsing
Hans Johansen            4 3 1 2        3 rd 4 mk
Jørgen Pedersen        4 5 1 1½        3 rd 4 mk
Laus Hansen            4 3 3 1        3 rd 4 mk
Christen Lund            2 1 2 ½        1 rd 5 mk
Claus Pedersen            2 1 2 ½        1 rd 5 mk
Mads Jepsen            2 7 0 0        2 rd 4 mk
    forretter alle hoveri, af Hans Johansens gård svarer ejeren     årligt 1 rd til Hvejsel kirkes ejer

LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mikkel Jensen            3 3 3 2        3 rd
Hans Jensen            1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Christen Jensen        1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Jørgen Pedersen        3 0 0 ½        2 rd
Jacob Krogs enke        4 3 3 1        2 rd 4 mk
    gør alle hoveri
Christen Sørensen        3 0 0 ½        9 rd, ligeså og slættedage

husmænd
Jeppe Olesen            0 1 2 2        4 rd 4 mk
Søren Nielsen                        3 rd, dermed fri

Hauge
Hans Pedersen            5 1 1 2½        5 rd
Jens Gydesen            5 1 1 2½        5 rd
    forretter hoveri

Haugehus
Christen Pedersen        0 4 0 2        6 rd 4 mk, derfor gør 2     ugedage

NYKIRKE SOGN

Alsted Mølle
Christen Nielsen                    24 rd

Haustrup
Jens Andersen            1 4 1 1¼        4 mk 6 sk
Søren Godske            1 4 1 1¼        4 mk 6 sk
    udreder begge en plov
Christen Jensen        3 0 2 2½        1 rd 2 mk 12 sk
    gør fuld hoveri

Sønder Kollemorten
Mads Nielsen            3 3 1 2        7 rd
Peder Mouridsen        2 7 3 1        9 rd
Anders Nielsen            1 2 2 ½        4 rd
Niels Lund            1 2 2 ½        4 rd
Iver Villumsen            3 3 0 2        7 rd
Jens Christensen        3 7 0 2        10 rd 1 mk 4 sk
        fri for hoveri men forretter husbonds rejser efter     omgang og 2 slættedage med holmer
Thomas Christensen        0 4 0 0        4 rd, dermed fri

Nørre Kollemorten
Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rd 1 mk
Mads Jensen            3 0 0 0        6 rd 3 mk 8 sk
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk
Jens Nielsen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk
Anders Graversen        2 4 0 0        8 rd
Hans Fynbo            2 4 0 0
    dito et hus        0 2 0 0        10 rd
    fri for hoveri, men forretter rejser efter omgamg og     tilsigelse
Peder Gravesen            3 2 1 2¼        8 rd, gør 1 tre-mils rejse
Christen Bak            2 3 1 0        7 rd
Mathias Smed            1 0 3 3/4        5 rd 2 mk
    forretter ægter efter omgang og tilsigelse
Gravers Andersen                    2 rd, dermed fri

Oksenbjerg
Niels Sørensen            3 1 0 ½        4 rd
Jens Andersen            3 1 0 ½        4 rd
Fæster Nielsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Ole Knudsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Lauge Jørgensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
    fri for hoveri men forretter rejser efter omgang og     tilsigelse samt 2 slættedage med holmer
Hans Møller            0 2 0 0        5 rd, har lejet huset i 6 år til påske 1779


HVEJSEL SOGN

Sandvad
Laurs Pedersen            3 7 1 1        6 rd 4 mk
Peder Jensen            3 7 3 1        6 rd 4 mk
Hans Christensen        1 7 3 0        4 rd
    fri for hoveri men forretter husbonds rejser efter omgang og     2 slættedage med holmer

GREJS SOGN

Sindbjerglund
Jacob Jessen            2 7 1 2        6 rd 4 mk, gør årligt 3     tre-mils ægter

LANGSKOV SOGN

Nyborg
Jens Nielsen            8 0 1 0        10 rd, gør årligt 1 seks-    mils rejse og 3 tre-mils ægter, selvejer


ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Hieronymus Christiansen    3 1 1 2        8 rd
Peder Gydesen            3 1 1 2        8 rd
    fri for hoveri, men forretter hver 3 tre-mils rejser og 2     slættedage med holmer

Endnu i NYKIRKE SOGN

Vonge
Mikkel Jensen            0 2 1 2        3 mk, der svares af     Stougård ejer

Tinnet
Thor Olesen            0 6 0 2        1 rd 2 mk, er kirkejord

SUMMA i Koldinghus Amt
    hartkorn            193 6 0 ½
    skovskyld              0 1 3 0
    penge            367 rd 5 mk 4 sk

i Silkeborg Amt
    hartkorn             86 2 1 0
    skov                  0 0 1 1
    penge            274 rd

SUMMA SUMMARUM STOUGÅRD OG Alsted bøndergods

    hartkorn            280 2 1 1½
    penge            641 rd 5 mk 4 sk


STRØGODS

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  HVEJSEL SOGN

Ildved
Christen Mikkelsen        4 3 3 2        4 mk 12 sk, gør fuld     hoveri
Jørgen Tørring            4 3 1 2        7 rd, fri for hoveri, men     gør 3 tre-mils rejser
Terkild Hansen            4 1 2 1½        3 rd 4 mk 11 sk
Christen Christensen    3 7 1 2½        3 rd 4 mk 11 sk
    gør 2/3 hoveri
Søren Jensen            3 5 0 3/4        3 mk 12 sk
Mads Bertelsen            3 5 3 3/4        4 mk 12 sk
Jens Nim                4 2 2 2½        5 mk 12 sk
Christen Vestergaard    4 1 3 2½        5 mk 12 sk
Søren Lassen            3 5 3 ¼        1 rd
Rasmus Vestergaard        4 3 3 1½        3 mk 12 sk
Mads Terkildsen        3 4 3 2¼        4 mk
Anders Andersen        3 6 1 2½        1 rd
    hver af disse gør fuld hoveri
Jens Christensen        2 3 1 0        6 rd 1 mk 6 sk
Mads Jensen            1 1 3 2¼        3 rd 11 sk
    fri for hoveri, men forretter rejser
Niels Bak                1 2 1 1        6 rd
Jacob Bødker            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk
Jørgen Hansen            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk
    fri for hoveri og rejser
Laurs Jensen            0 5 0 2 3/4    4 rd
Rasmus Nielsen            0 1 2 1        5 rd
Las Thorlund            0 5 0 2 3/4    4 rd
Jørgen Nielsen            0 4 2 2 3/4    4 rd 2 mk
Jens Sjælland            0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk
Peder Murmester        0 1 0 0        4 rd 4 mk
    dermed fri såvel for hoveri som rejser

Stougård eng på Ildved mark lejet til
forpagter Petersen        0 4 0 1        8 rd
Ole Jepsen                        2 rd, dermed fri
Niels Søndergaard                    5 rd 2 mk, i stedet for     penge svarer han årlig 62 ugedage
Jens Skomager                        4 rd 2 mk, som forrige med     1 ugedag
Lars Ulv                            5 rd 1 mk
Peder Madsen                        5 rd 1 mk
    derfor gør 60 dage årligt
Hans Jensen                        4 rd 1 mk, derfor gør 1     ugedag
Jes Hansen                        2 rd 4 mk, dermed fri
Natmand Claus Nielsen                5 rd, derfor holder     gårdens skorstene rene

VINDELEV SOGN

Vindelev
Niels Jensen            2 6 3 1        1 rd 2 mk, selvejer
Henrik Henriksen        3 3 3 ½        2 rd
    hver gør ¼ hoveri
Las Christensen        2 6 3 1        4 rd, forretter 3 tre-mils     ægter
Henrik Nielsen            5 7 2 0        2 rd 4 mk
Rasmus Nielsen            3 3 2 0        2 rd 2 mk
Steffen Larsen            3 3 3 2        2 rd 2 mk
Jep Larsen            3 2 0 2        2 rd 2 mk
Peder Knudsen            3 2 0 2        2 rd 2 mk
Peder Christensen        4 7 3 2        2 rd 4 mk
    hver af disse gør ¼ hoveri
Lars Christensen        3 4 3 2½        4 rd, selvejer
Peder Hauge            3 3 2 0        3 rd 2 mk, selvejer
Jørgen Rasmussen        3 3 3 2        4 rd
    hver forretter 2 tre-mils rejser
Jens Poulsens enke        0 1 2 0        3 rd 2 mk, dermed fri
Eske Laursens enke        0 1 0 2        svarer alene skatterne,     selvejer

GREJS SOGN

Holtum by
Niels Olesen            6 6 2 1        13 rd 2 mk
Laurs Sørensen            4 4 2 1        8 rd
Niels Nielsen            4 4 2 1        8 rd
Poul Pedersen            4 2 0 ½        6 rd 4 mk
Jens Thomsen            4 2 0 ½        6 rd 4 mk
Gregers Lauridsen        4 6 1 2½        13 rd 2 mk
Peder Sørensen            4 6 1 2½        13 rd 2 mk
    fri for hoveri, men forretter rejser efter omgang og     sædvanlig 2 slættedage
Skøt Christiansen        1 5 3 1        6 rd, dermed fri

SINDBJERG SOGN

Ulkær
Peder Olesen            5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk, selvejer
Laurs Gregersen        5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk
Niels Christensen        3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, selvejer
Jørgen Laursen            3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, selvejer
Anders Pedersen        5 4 3 2        7 rd
    fri for hoveri, men gør rejser efter omgang, Anders Pedersen     godtgøres 2 mk 4 sk i hans landgilde
Niels Christiansens moder            4 rd, dermed fri

SUMMA               162 5 0 2 3/4

                   253 rd 3 sk

Skanderborg den 16 december 1776

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Komplet for sted, navn, hartkorn og landgilde.