Stougård og Alsted godser bøndergods 10.7.1775.
med angivelse af det unge mandskab: reserverulle.

B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781, fol.437 B.

HVEJSEL SOGN

Bjerlev
Christen Andersen        4 5 0 2        1 rd
        broder    Peder 19
Peder Hansen            4 5 0 2        1 rd
        søn        Hans 19
Søren Pedersens enke    4 1 3 0        4 mk
        søn        Peder 29
        søn        Christen 26
        søn        Søren 8
Ole Nielsen            4 1 3 0        4 mk
        søn        Simon 21
        søn        Niels 18
Søren Jørgensen        4 1 3 2        4 mk
        søn        Jørgen 18
        søn        Iver 14
        søn        Peder 7
Kynde Jacobsen            2 2 0 1¼        3 mk
        søn        Poul 7
Hans Jensen            2 2 0 1¼        3 mk
        søn        Peder 7
Niels Madsen            2 2 0 1¼        3 mk
Bertel Hansen            2 2 0 1¼        3 mk
        søn        Hans 18
        søn        Søren 12
        søn        Christen 9
Jens Hansen            3 7 2 1½        4 mk
        søn        Niels 5
Mads Pedersen            3 7 2 1½        4 mk
        broder    Peder 22
Christen Simonsen        4 1 1 2        1 rd
Jens Christensen        4 1 1 2        5 mk
        søn        Hans 24
        søn        Jens 12
    forretter alle hoveri og rejser, Christen Andersen svarer     desuden årligt 1 td havre, Niels Madsen og Christen Simonsen     giver desuden årligt 1 td havre
Las Pedersen            5 2 0 0        6 rd 4 mk, fri for hoveri,     men gør rejser efter tilsigende, så svarer ejeren af denne     gård årligt 10 skp rug til Hvejsel kirke
Anders Clausen            husmand        5 rd 2 mk
Mette Væver Koch        husmand        2 rd 4 mk
Hans Jensen            husmand        2 rd 4 mk
Peder Poulsens enke        husmand        4 rd
    dermed fri
Fovsing
Hans Johansen            4 3 1 2        3 rd 4 mk, af denne gård     svarer ejeren årligt 1 rd til Hvejsel kirkes ejer
        stedsøn    Christen 18
        stedsøn    Lars 24
Jørgen Pedersen        4 5 1 1½        3 rd 4 mk
Laurids Hansen            4 3 3 1        3 rd 4 mk
Christen Lund            2 1 2 ½        1 rd 5 mk
Claus Pedersen            2 1 2 ½        1 rd 5 mk
        stedsøn    Søren 34
Mads Jepsen            husmand        2 rd 4 mk
        søn        Søren 18
        søn        Christen 17
    gør alle hoveri og rejser

Sandvad
Laurids Pedersen        3 7 1 1        6 rd 4 mk
        søn        Peder 8
Peder Jensen            3 7 3 1        6 rd 4 mk
Hans Christensen        1 7 3 0        4 rd
    forretter rejser og 2 slættedage med holmer

SINDBJERG SOGN

Sindbjerglund
Jacob Jessen            2 7 1 2        6 rd 4 mk, gør 3 tre-mils     rejser årligt

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Hieronymus Christensen    3 1 1 2        8 rd
        søn        Christian 16
        søn        Niels 7
Peder Gydesen            3 1 1 2        8 rd
    gør 3 tre-mils rejser og 2 slættedage med holmer

LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mikkel Jensen            3 3 3 2        3 rd
Hans Jensen            1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Christen Jensen        1 5 3 2½        1 rd 3 mk
        søn:        Jens 13
Jørgen Pedersen        3 0 0 ½        2 rd
        broder    Hans 21
Jacob Krogs enke        4 3 3 1        2 rd 4 mk
        søn        Hans 18
        søn        Jørgen 16
        søn        Anders 10
        søn        Jacob 8
    gør alle hoveri
Christen Sørensen        3 0 0 ½        9 rd, gør rejser efter     tilsigende og 2 slættedage med holmer
        søn        Niels 13
        søn        Søren 10
Jep Olesen            0 1 2 2        4 rd 4 mk
        søn        Ole 8
Søren Nielsen            husmand        3 rd
    dermed frie

Hauge
Hans Pedersen            5 1 1 2½        5 rd
        stedsøn    Christen 17
        stedsøn    Niels 8
Jens Gydesen            5 1 1 2½        5 rd
        søn        Gyde 6
    fuld hoveri
Christen Søndergaard    0 4 2 0        6 rd 4 mk, derfor gør 2     ugedage

Nyborg
Jens Nielsen og
        søn        Oluf 11
Christen Bendixen        8 0 1 0        10 rd
        søn        Laurs 12
    gør 3 tre-mils og 1 seks-mils rejse årligt

NYKIRKE SOGN

Nørre Kollemorten
Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rd
        søn        Jens 6
Mads Jensen            3 0 0 0        7 rd 2 mk
Jens Groersen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk
        søn        Jens 21
Jens Nielsen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk
        søn        Peder 16
        søn        Clemen 9
Anders Groersen        2 4 0 0        8 rd
Hans Fynbo            2 4 0 0        10 rd
        søn        Henrik 26
        søn        Lars 18
Christen Bank            2 3 1 0        7 rd
        søn        Peder 26
    gør rejser efter omgang og sædvanlig 2 slættedage med holmer
Peder Gravesen            3 2 1 2¼        8 rd, gør 1 tre-mils rejse
        søn        Jens 24
        søn        Christen 21
        søn        Niels 9
Mathias Smed            1 0 3 3/4        5 rd 2 mk
        søn        Anders 14
        søn        Christen 9
Gravers Andersen        husmand        2 rd
    dermed frie

Oksenbjerg
Niels Sørensen            3 1 0 ½        4 rd
Jens Andersen            3 1 0 ½        4 rd
        søn        Anders 15
        søn        Niels 6
Fæster Nielsen            2 0 2 2 1/3        2 rd 4 mk
        søn        Niels 14
        søn        Christen 10
        søn        Christian 8
Ole Knudsen            2 0 2 2 1/3        2 rd 4 mk
        stedsøn    Jørgen 23
        stedsøn    Jens 18
        søn        Christen 8
Laue Jørgensen            2 0 2 2 1/3        2 rd 4 mk
    gør rejser efter omgang samt 2 slættedage med holmer
Hans Møller            0 2 0 0            5 rd, har lejet huset til påske 1779

Sønder Kollemorten
Mads Nielsen            3 3 1 2        7 rd
Peder Mouridsen        2 7 3 1        9 rd
        søn        Christen 13
        søn        Mourids 7
Anders Nielsen            1 2 2 ½        4 rd
        søn        Niels 6
Niels Lund            1 2 2 ½        4 rd
        søn        Christen 23
        søn        Peder 20
        søn        Niels 15
Iver Villumsen            3 3 0 0        7 rd
        søn        Villum
Jens Christensen        3 7 0 2        10 rd 1 mk 4 sk
        stedsøn    Peder 20
        gør rejser efter omgang samt 2 slættedage med holmer
Thomas Christensen        0 4 0 0        4 rd, dermed fri

Vonge
Jens Hansen Bech        3 4 0 1
        søn        Hans 15
        søn        Mads 11
        dreng    Hans Jensen 7
Jens Andersen            0 1 3 0
        søn        Søren 6
    disse to tilsammen 17 rd 2 mk, fæster svarer 52 læs klyne i     stedet for penge som til 2 mk beregnet for læsset kan udgøre     17 rd 2 mk

STOUGÅRD                30 0 0 2
med Stougård Teglbrænderi
Alsted                11 0 0 0
Alsted Mølle

KOMPLET
for
sted, navn, hartkorn, landgilde og reserverulle. Arbejde kan angives for flere fæstere under et.