Stougård gods bøndergods 3.7.1770
med angivelse af det unge mandskab: reserverulle.

B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781, fol.318.

Hovedgårdens takst

Egholm Mølle
Niels Thomsen            12 6 0 0        50 td rug malet til     Stougård, alle 3 tiender til Stougård, har i brug 5 td af     ager
        søn        Ditlev 7
        søn        Thomas 5

Brille
Jørgen Jørgensen        3 4 0 0        16 rd, alle 3 tiender til     Stougård
        søn        Jørgen 13
        søn        Peder 18

Egholm
Rasmus Johansen        1 4 0 0        10 rd, alle 3 tiender til     Stougård
        karl        Henning Johansen 31

Alsted Mølle
Christen Nielsen        1 4 0 0        24 rd
        Mølleskyld    5 2 2 0

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Hieronymus Christensen    3 1 1 2        32 rd, forretter husbond     ægter og 2 slættedage
        søn        Christen 10
Peder Gydesen            3 1 1 2        5 rd, husbond-rejser og 2     slættedage
        karl        Jens Gydesen 24

GREJS SOGN

Holtum
Laurids Sørensen        4 4 2 1        8 rd, 2 slættedage og     husbond-rejser
        karl        Søren Christensen 16
Niels Nielsen            4 4 2 1        8 rd, 2 slættedage og     husbond-rejser
Skak Nielsen            1 5 3 1        6 rd, husbond-rejser og     sædvanlig slættedage
        søn        Christen 10
Poul Pedersen            4 2 0 ½        6 rd 4 mk

SINDBJERG SOGN

Ulkær
Laurids Gregersen        5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk
        søn        Søren 14
        søn        Gregers soldat
Peder Olesen            5 3 1 0 selvejer    5 rd 3 mk 8 sk
Eske Jensen            3 0 3 1½ selvejer    2 rd 4 mk 12 sk
Niels Christensen        3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk
        søn        Jeppe 10
Anders Pedersen        5 4 3 2        7 rd
        stedsøn    Anders 23 soldat
        stedsøn    Ole 18
    disse gøre alle husbond-rejser og 2 slættedage
Peder Christensen        husmand        3 rd 2 mk

LANGSKOV SOGN

Nyborg
Jens Nielsen            8 0 1 0 selvejer    10 rd, gør 3 mils og     16 mils rejser
        dreng    Laurids Christensen 8½
Terkild Andersen        6 2 2 2        10 rd 4 mk, gør     husbond-rejser og 2 slættedage
        søn        Anders 5

ØSTER NYKIRKE SOGN

Tinnet
Christen Jørgensen        4 1 3 0        7 rd 2 mk, forretter     husbond-rejser
        søn        Jørgen 18
        søn        Jens 13

Oksenbjerg
Niels Sørensen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Jørgen Sørensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
        søn        [mgl] 14
Jens Andersen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
        søn        Anders 9
Fæster Nielsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
        søn        Niels 10
        søn        Christen 8
        søn        Christen 5
Oluf Knudsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
        søn        Jørgen 18
        søn        Jens 12
Lauge Jørgensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
        søn        Anders 13
    forretter alle husbond-rejser og hver 1 slættedag
Peder Sørensen            husmand        3 rd 4 mk

KOMPLET
Sted, navn, hartkorn, landgilde og reserverulle.