STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1769.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-701. 3.del. fol.283B. Tinglæst 18.4.1770. No.1.
Kammerherre Gotfred Schmidt apoteker i Horsens skøde til Kaptajn Christian Frederik Tønne von Lüttichau på Stougård og Alsted.
dateret 23.12.1769
[Tidligere skøder med dato opregnes]

Stougård hovedgård i Tørring sogn med Egholm og Egholm Mølle
    hartkorn ager og eng            64 7 0 0
    skov- og mølleskyld                13 2 1 0

Alsted hovedgård i Nykirke sogn med Alsted Mølle
    hartkorn ager og eng            21 2 1 0
    skov- og mølleskyld                 7 7 3 0

Tørring kirke med korn- og kvægtiende    10 5 0 0
med kirkejorder og jus patronatus
kongens anpart korntiende i samme sogn    10 5 0 0
Nykirke kirke med korn- og kvægtiende    21 0 0 0
med kirkejorder og jus patronatus

Bøndergods

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Egholm Mølle
Niels Thomsen                        50 td rug betaler alle 3     tiender til Stougård og maler gårdens korn toldfri

Brillen    under hovedgårdens takst
Jørgen Jørgensen                    fri for hoveri og rejser     og betaler årligt 16 rd og et lam samt svarer alle 3 tiender     til Stougård

TØRRING SOGN

Tørring
Markus Andersen og
Ole Hansen        7 5 0 0        4 mk og en mager gås til     Stougård gør hoveri, anneks til præsten i Åle, svarer alle 3     tiender til præsten i Åle

Laurs Pedersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Mads Pedersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Christen Møller        3 6 2 0        3 rd og en mager gås, gør     hoveri
Christen Hauge            3 6 2 0        3 rd og en mager gås, gør     hoveri
Ole Olesen            3 6 2 0        3 rd og en mager gås, gør     hoveri
Peder Madsen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Christen Rasmussen        3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jens Hansen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jens Sørensen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jeppe Pedersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jørgen Knudsen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Morten Urskov            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Ole Bech                3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Christen Pedersen        3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Niels Andersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Henning Hansen            3 6 2 0        16 rd, fri for hoveri og     rejser

Tørringskov og Kandborghus
                    12 0 0 2        bruges under Stougård,     hvoraf ejeren svarer alle kongelige skatter og til præsten i     Åle s i stedet for tiende: 7 td 5 skp rug, 4 td 7 skp byg, 2     td 5 skp havre og 7 rd 2 mk, samt til degnen i Åle 1 td rug,     som alt betales efter Århus Stifts Kapitels takst

Tørring By- og hyrdejord 0 1 2 0
Skolens toft            0 1 0 0
svins olden            0 2 2 0
Deraf svarer Tørring bymænd og beregnes under deres afgift.

Boelshuse
Jørgen Nielsen                        4 rd, og for tiende 3 mk
Jens Nørbo                        4 rd, og for tiende 3 mk
Peder Hauge                        4 rd, og for tiende 3 mk
Knud Kudsk                        6 rd, tienden i natura
Jens Tømmermand                    8 rd, og for tiende 1 rd
Jens Melchiorsen                    4 rd, og for tiende 3 mk
Jens Tømmermand d.y                    4 rd, og for tiende 3 mk
Christen Vandborg                    8 rd, har anneksgård jord     og svarer alle 3 tiender til præsten i Åle
Christen Jensen                    4 rd, og for tiende 3 mk
Christen Merring                    4 rd, og for tiende 3 mk
Jens Lundfod                        4 rd, og for tiende 3 mk
Christen Jensen                    4 rd, og for tiende 3 mk
Mads Villumsen                        4 rd, og for tiende 3 mk
Jørgen Andersen                    8 rd, og for tiende 1 rd
Laurs Olesen                        4 rd, og for tiende 3 mk
Niels Smeds enke                    4 rd, og for tiende 3 mk
Jordemoder Anna Margrethe            2 rd 2 mk, jordløst hus
Niels Bak                            2 rd 2 mk, jordløst hus
Thomas Pedersen og
Maren Overgaard                    2 rd, jordløst hus
Ole Pedersen og
Mette Tørring                        2 rd, jordløst hus

Tørring Brohus
af huset og stampemøllen                20 rd

Urskovgård
Mads Madsen            5 0 0 1            4 rd, gør hoveri,
    skov                0 0 1 1


LINNERUP SOGN

Hjortsvang
Hans Knudsen            3 7 2 0        fri for hoveri, men     forretter husbonds rejser lige med godsets øvrige bønder og     gør 2 slættedage med holmer, svarer årligt landgilde 12 rd


KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN.

Egholm ligger under Stougård hovedgårds takst, fri for hoveri     og rejser, svarer årligt landgilde 10 rd 4 mk og et lam     foruden alle 3 tiender

Alsted Mølle under Alsted hovedgårds takst bebos af
Christen Nielsen                    24 rd

Vonge by
Peder Lærke            0 7 1 1        3 rd, fri for hoveri og     rejser
Jens Andersen            3 4 0 1        10 rd, fri for hoveri men     forretter rejser
    skov                0 1 3 0
Ole Bødker    kirkejord    0 2 1 2        5 rd 3 mk, fri for hoveri     og rejser
Jens Hansen                        3 rd
Madam Haasum                        3 rd 2 mk

Sønder Kollemorten
Mads Nielsen            3 3 1 2        7 rd
Peder Mouridsen            2 7 3 1        9 rd
Anders Nielsen            1 2 2 ½        4 rd
Niels Lund            1 2 2 ½        4 rd
Iver Villumsen            3 3 0 2        7 rd
Thomas Christensen        0 4 0 0        4 rd
Jens Christensen        3 7 0 2        10 rd 1 mk 4 sk
    alle fri for hoveri, forretter sædvanlige slættedage og     husbondrejser

Nørre Kollemorten
Peder Nielsen            3 0 0 0        8 rd 1 mk
Mads Jensen            3 0 0 0        6 rd 3 mk 8 sk
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk
Jens Nielsen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk
Anders Graversen        2 4 0 0        8 rd
Hans Diderik            2 4 0 0
    og et hus            0 2 0 0        10 rd
    alle fri for hoveri, men forretter husbonds rejser
Peder Graversen        3 2 1 2¼        8 rd, forretter alene en 3     mils rejse
Mathias Andersen        1 0 3 3/4        5 rd 2 mk, er aldeles fri
Christen Bank            2 3 1 0        7 rd, forretter husbonds     rejser
Gravers Andersen        jordløst hus        2 rd

Oksenbjerg
Niels Sørensen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Jørgen Sørensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Jens Andersen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Fæster Nielsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Ole Knudsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
Lauge Jørgensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk
    alle fri for hoveri, forretter husbonds rejser og sædvanlige     slættedage
Peder Sørensen            0 0 2 0        3 rd 4 mk, fri for alt     arbejde

Haustrup
Jens Andersen            1 4 1 1¼        4 mk, gør hoveri og rejser
Søren Godsk            1 4 1 1¼        4 mk, gør hoveri og rejser
Poul Christensen        3 0 2 2½        1 rd 2 mk, gør hoveri og     rejser

Tinnet
Christen Jørgensen        4 1 3 0        9 rd 2 mk, fri for hoveri,     men forretter husbonds rejser
Roer Glarmester        0 6 0 2        1 rd 2 mk, kirkejord


LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mikkel Hougaard        3 3 3 2        3 rd
Jens Hougaard            1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Christen Hougaard        1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Peder Jørgensen        3 0 0 ½        1 rd 3 mk
Jacob Krogs enke        4 3 3 1        2 rd 4 mk
    alle gør hoveri og rejser
Christen Sørensen        3 0 0 ½        9 rd, fri for hoveri
Jeppe Olesen            0 1 2 2        1 rd 3 mk, forretter en     karls ugedag til Stougård med økse
Hans Bromand        jordløst hus        2 rd

Nyborg
Jens Nielsen            8 0 1 0        10 rd, fri for hoveri men     gør årligt 3 tre-mils rejser og en 6 mils rejse for     husbonden, selvejer
Terkild Andersen        6 2 2 2        10 rd 4 mk, fri for     hoveri, men forretter husbonds rejser og sædvanlige     slættedage

Hauge
Hans Pedersen            5 1 1 2½        3 rd 2 mk og et lam, gør     hoveri og rejser
Christen Pedersen        5 1 1 2½        3 rd 2 mk, gør hoveri og     rejser

Haugehus
Christen Pedersen        0 4 0 2        6 rd 4 mk, fri for hoveri

VINDELEV SOGN

Vindelev by
Anders Laursen            4 7 3 2        6 rd, fri for hoveri men     forretter husbonds rejser, selvejer
Niels Jensen            2 6 3 1        1 rd 2 mk, ¼ part hoveri     til Stougård og husbonds rejser, selvejer
Peder Christensen        4 7 3 2        2 rd 4 mk, ligeledes,     selvejer
Henrik Jepsen            3 3 3 ½        2 rd, ligeså, selvejer
Jeppe Poulsen            0 1 2 0        3 rd 2 mk, fri for hoveri Laurs Christensen        3 4 3 2½        2 rd 2 mk, gør ¼ parts     hoveri og rejser, selvejer
Eske Laursen            0 0 1 2        svarer alene skatterne og     ej videre, selvejer
Niels Sørensen            5 7 2 0        2 rd 4 mk, ½ part hoveri     og rejser, selvejer
Lars Christensen        2 6 3 1        1 rd 2 mk, ¼ part hoveri     til Stougård og husbonds rejser, selvejer
Peder Hauge            3 3 2 0        1 rd 2 mk, ligeså,     selvejer
Rasmus Nielsen            3 3 2 0        2 rd 2 mk, ligeså
Stephan Laursen        3 3 3 2        2 rd 2 mk, ligeså
Jørgen Rasmussen        3 3 3 2        2 rd, ligeså
Peder Knudsen            3 2 0 2        2 rd 2 mk, ligeså
Jeppe Larsen            3 2 0 2        2 rd 2 mk, ligeså

HVEJSEL SOGN

Bjerlev
Anders Jørgensen        4 5 0 2        1 rd, gør hoveri og rejser
Peder Hansen            4 5 0 2        1 rd, gør hoveri og rejser
Søren Pedersen            4 1 3 0        4 mk, gør hoveri og rejser
Ole Nielsen            4 1 3 0        4 mk, gør hoveri og rejser
Søren Kudsk            4 1 3 2        4 mk, gør hoveri og rejser
Kynde Jacobsen            2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri og rejser
Hans Jensen            2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri og rejser
Mads Pedersen            2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri og rejser
Bertel Christensen        2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri og rejser
Lars Pedersen            5 2 0 0        4 rd, fri for hoveri, men     forretter husbonds rejser, og hoveripenge 2 rd 4 mk
Jens Hansen            3 7 2 1½        4 mk og en mager gås, gør     hoveri og rejser
Peder Saugmand            3 7 2 1½        4 mk, gør hoveri og rejser
Søren Lassen            4 1 1 2        5 mk, gør hoveri og rejser
Jens Christensen        4 1 1 2        5 mk, gør hoveri og rejser
Peder Thomsen            0 4 2 0        3 rd, fri for hoveri

husmænd
Jens Olesen                        5 rd 2 mk, fri for hoveri
Peder Poulsens enke                    4 rd, fri for hoveri
Jacob Hauges enke                    2 rd 4 mk, fri for hoveri
Hans Jensen                        2 rd 4 mk, fri for hoveri

Fousing
Laurs Hansen            4 3 3 1        3 rd 4 mk, gør hoveri og     rejser
Hans Johansen            4 3 1 2        3 rd 4 mk, gør hoveri og     rejser
Mads Jepsen            2 7 0 0        2 rd 4 mk, gør 2/3 parter     hoveri
Jørgen Pedersen        4 5 1 1½        3 rd 4 mk, gør hoveri
Christen Lund            2 1 2 ½        1 rd 5 mk, gør hoveri
Claus Pedersen            2 1 2 ½        1 rd 5 mk, gør hoveri

Ildved by
Christen Mikkelsen        4 3 3 2        4 mk
Jens Nim                2 1 2 2½        1 mk 8 sk
Jørgen Tørring            2 1 2 2½        1 mk 8 sk
Oster Andersen            4 2 2 2½        5 mk
Christen Vestergaard    4 1 3 2½        5 mk
    alle gør hoveri og rejser
Terkild Hansen            4 1 2 2½        3 rd 4 mk 11 sk, gør 2/3     parts hoveri og husbonds rejser
Christen Christensen    3 7 1 2¼        3 rd 4 mk 11 sk, ligeledes
Søren Jensen            3 5 0 3/4        3 mk, gør hoveri og     husbonds rejser
Jens Jensen            3 5 3 ¼        3 mk, gør hoveri og     rejser
Jens Christensen        2 3 1 0        6 rd 1 mk 6 sk, fri for     hoveri, men forretter husbonds rejser
Mads Jensen            1 1 3 2¼        3 rd 11 sk, ligeledes
Mads Bertelsen            3 5 3 3/4        4 mk, gør hoveri og rejser
Rasmus Vestergaard        4 3 3 1½        3 mk, gør hoveri og rejser
Peder Madsen            3 4 1 2½        4 mk, gør hoveri og rejser
Jens Andersen            3 6 3 2¼        3 mk, gør hoveri og rejser
Peder Murmester        0 1 0 0         4 rd 4 mk, fri for hoveri
Mikkel Jellings øde        0 4 0 1        og Stougårds såkaldte eng     på Ildved Mark udlejet til Hans Jessen og Niels Thorlund     husmænd i Ildved og svarer        6 rd 2 mk, men Stougårds     ejer svarer alle kgl. contributioner af hartkornet
Laurids Jensen            0 5 0 2 3/4    4 rd, fri for hoveri og     rejser
Rasmus Nielsen            0 1 2 1        5 rd, ligeså
Hans Møller            0 5 0 2 3/4    4 rd, ligeså
Jens Smed                0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk, ligeså
Jens Sjælland            0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk, ligeså
Niels Bach            1 2 1 1        6 rd, ligeså
Jacob Bødker            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk, ligeså
Jørgen Hansen            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk, ligeså

husmænd
Jørgen Smed                        4 mk, gør 1 ugedag i haven
Ole Jepsen                        2 rd
Hans Jessen                        gør 1 ugedag i haven
Peder Skrædder                        2 rd
Niels Thorlund                        gør 1 ugedag i haven
Hans Jensen                        2 rd 4 mk
Natmanden Niels Clemensen            i stedet for afgift holder     han Stougård og Alsteds skorstene rene med videre

Sandvad
Laurs Pedersen            3 7 1 1        6 rd 4 mk, fri for hoveri,     men forretter husbonds rejser og sædvanlige slættedage
Laurs Christensen        3 7 3 1        6 rd 4 mk, ligeledes
Hans Christensen        1 7 3 0        4 rd, ligeledes

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Hieronymus Christiansen    3 1 1 2        3 rd 2 mk, fri for hoveri     men forretter husbonds rejser og sædvanlige slættedage
Peder Gydesen            3 1 1 2        5 rd, ligeledes

GREJS SOGN

Holtum
Laurids Sørensen        4 4 2 1        8 rd, fri for hoveri men     forretter husbonds rejser og sædvanlige slættedage
Niels Nielsen            4 4 2 1        8 rd, ligeså
Poul Pedersen            4 2 0 ½        6 rd 4 mk, ligeså
Schack Christiansen        1 5 3 1        6 rd, ligeså
    fornævnte 4 beboere godtgøres i anførte landgilde 1 rd for     den gamle Søren Pedersen med husværelse at forsyne


SINDBJERG SOGN   

Lund
Christen Sørensen        2 7 1 2        6 rd 4 mk, ligesom forrige

Ulkær
Lars Gregersen            5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk, fri for     hoveri men forretter husbonds rejser og de sædvanlige 2     slættedage med holmer årligt
Peder Olesen            5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk, ligeså,    selvejer
Niels Christophersen    3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, ligeså,     selvejer
Eske Jensen            3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, ligeså,     selvejer
Anders Pedersen        5 4 3 2        7 rd, ligeså
Peder Christensen        hus            3 rd 2 mk
    udi denne landgilde bliver Anders Pedersen årlig godtgjort 2     mk 4 sk, som er kgl. skatter af det jord husmanden bruger,     desuden svares af beboeren i spindepenge i stedet for hov-    spind årligt 10 rd

Undtaget fra dette skøde er det i Tørring by af oberstløjtnant von Ahrentorff opbyggede krohus, hvilket tilligemed et ham allernådigst derpå meddelte priviligium af 22.juni 1731 og 2 små engskifter på Stougårds mark Søren Møllers Kær og Degneeng kaldet som af salig oberstløjtnant von Ahrentorff ved skøde af 9.januar 1733 til Søren Christensen Basse i Gødvad solgt og afstået haver og fra dette køb er excirperet.

Horsens den 23.december 1769.

KOMPLET.
Sted, navn, hartkorn, landgilde og hoveri.