STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1760.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-697. 3.del. fol.271B. Tinglæst 7.5.1760. No.16.
Mad. Ane Apotheker Schmidts og jomfru Anne Cathrine Schmidts skøde til Apotheker Gotfred Schmidt på Stougård og Alsted.
16.4.1760

Stougård hovedgård i Tørring sogn med Egholm og Egholm Mølle
    hartkorn ager og eng            64 7 0 0
    skov- og mølleskyld                13 2 1 0

Alsted hovedgård i Nykirke sogn med Alsted Mølle
    hartkorn ager og eng            21 2 1 0
    skov- og mølleskyld                 7 7 3 0

Tørring kirke med korn- og kvægtiende    10 5 0 0
med kirkejorder og jus patronatus
kongens anpart korntiende i samme sogn    10 5 0 0
Nykirke kirke med korn- og kvægtiende    21 0 0 0
med kirkejorder og jus patronatus


SILKEBORG AMT.  TYRSTING VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Egholm Mølle    under Stougård Hovedgårds takst
    landgilde                        50 td rug og maler gårdens     korn fri
Brillen    under hovedgårdens takst
Jørgen Jørgensen                    16 rd, fri for hoveri

TØRRING SOGN

Tørring
Søren Alsted og
Christen Christensen    7 5 0 0        4 mk, anneks til præsten i     Åle, gør hoveri, resten [udover de 4 mk] svares til præsten i     Åle

Laurs Pedersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Mads Pedersen den unge    3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jeppe Christensen        3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Mads Olesen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Peder Madsen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Christen Rasmussen        3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Hans Jensen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jens Sørensen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jeppe Pedersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Jørgen Knudsen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Morten Urskov            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Ole Bech                3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Christen Pedersen        3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Niels Andersen            3 6 2 0        3 rd, gør hoveri
Mad. sal Hansens        3 6 2 0        16 rd, fri for hoveri og     rejser

Tørringskov og Kandborghus
                    12 0 0 2        bruges under Stougård

Tørring By- og hyrdejord 0 1 2 0
Skolens toft            0 1 0 0
svins olden            0 2 2 0
Deraf svarer Tørring bymænd og beregnes under deres afgift.

Boelshuse
Hans Clemensen                        4 rd, tienden     iberegnet, fri for hoveri
Jens Nørbo                        4 rd 3 mk, ligeså
Peder Hauge                        4 rd 3 mk, iligemåde
Knud Kudsk                        6 rd, men giver nu tienden     i natura og ellers fri
Rasmus Nielsen                        9 rd, tienden iberegnet,     har et hel bols hus
Mathias Nielsen                    4 rd 3 mk, ligeså
Anders Tømmermand                    4 rd 3 mk, iligemåde
Christen Vandborg                    8 rd, har anneksgård jord     og svarer alle 3 tiender til præsten i Åle
Gregers Jensen                        4 rd 3 mk, tienden     iberegnet
Peder Merring                        4 rd 3 mk, ligeså
Jens Christensen                    4 rd, svarer tienden i     natura
Christen Jensen                    4 rd, svarer tienden i     natura
Gjord Snedker                        4 rd, har intet jord
Mads Villumsen                        4 rd 3 mk, med 3 stykker     jord
Oluf Pedersen                        4 rd 3 mk
Jørgen Andersen                    9 rd
Niels Smed                        4 rd, svarer tienden     aparte

Sadelmagerhuset
bortlejet til 2 gamle kvinder            2 rd
Conrad Pedersen og
Anne Olufsdatter    jordløst hus        forretter hver en halv     ugedag i Stougård have

Tørring Brohus
svarer årligt af huset og stampemøllen    12 rd og aparte 4 rd

Urskov
Mads Madsen            5 0 0 1            4 rd, gør hoveri,
har skov                 0 0 1 1

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
Anders Christensens enke                12 rd, fri for hoveri

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN.

Egholm ligger under Stougård hovedgårds takst og bebos af
Rasmus Johansen                    10 rd 4 mk, fri for hoveri     og rejser

Alsted Mølle under Alsted hovedgårds takst bebos af
Laus Christensen                    6 td rug, 6 td byg, 5 td 3     skp havre, 21 rd 3 mk

Vonge
Peder Lærke            0 7 1 1        3 rd, fri for hoveri
Jens Hansen            1 6 0 ½        4 rd 4 mk, fri for hoveri
    og skov            0 0 3 1½
Peder Andersen            1 6 0 ½        4 rd 4 mk, fri for hoveri
    og skov            0 0 3 1½
Eske Smed        kirkejord    0 2 1 2        fri for afgift hans     livstid
Birgitte Overgaards    jordløst hus        2 rd

Sønder Kollemorten
Niels Madsen            3 3 1 2        7 rd, fri for hoveri
Christen Christensen    2 7 3 1        9 rd, fri for hoveri
Thomas Villadsen        1 2 2 ½        4 rd, fri for hoveri
Niels Lund            1 2 2 ½        4 rd, fri for hoveri

Nørre Kollemorten
Mourids Pedersen        2 3 1 0        7 rd, fri for hoveri
Søren Smed        jordløst hus        2 rd

Haustrup
Jens Andersen            1 4 1 1¼        4 mk, gør hoveri
Søren Godsk            1 4 1 1¼        4 mk, gør hoveri
Søren Pedersen            3 0 2 2½        1 rd 2 mk, gør hoveri

Oksenbjerg
Niels Jørgensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk, fri for hoveri
Jørgen Sørensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk, fri for hoveri
Fæster Nielsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk, fri for hoveri
Oluf Knudsen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk, fri for hoveri
Lauge Jørgensen        2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk, fri for hoveri
Søren Jørgensen            2 0 2 2 1/3    2 rd 4 mk, fri for hoveri

Tinnet kirkejord         0 6 0 2
bruges af
Rasmus Olesen på Hvolgård gods        1 rd 2 mk

LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mikkel Hougaard        3 3 3 2        3 rd, gør hoveri
Greis Hougaard            1 5 3 2½        1 rd 3 mk, gør hoveri
Christen Hougaard        1 5 3 2½        1 rd 3 mk, gør hoveri
Peder Jørgensen        3 0 0 ½        1 rd 3 mk, gør hoveri
Jacob Jørgensen        4 3 3 1        2 rd 4 mk, gør hoveri
Christen Sørensen        3 0 0 ½        9 rd, fri for hoveri
Ole Jepsen            1 0 2 2        1 rd 3 mk, gør ugedag
Jens Madsens enke    jordløst hus        2 rd

Nyborg
Jens Nielsen            8 0 1 0        10 rd, gør årligt 3 rejser     hver 3 mil og en på 6 mil og er ellers fri for hoveri,     selvejer
Terkild Andersen        6 2 2 2        10 rd 4 mk, fri for hoveri

Hauge
Niels Christensen        5 1 1 2½        3 rd 2 mk, gør hoveri
Christen Pedersen        5 1 1 2½        3 rd 2 mk, gør hoveri
    derforuden har disse tvende mænd et stykke jord på Ildved     Mark, som kaldes Stougårds eng og deraf foruden et stykke     jord på samme mark, der skylder af hartkorn 0 4 0 1 og årlig     svarer 8 rd 4 mk

Haugehus
Christen Pedersen        0 4 0 2        6 rd 4 mk, fri for hoveri     og arbejde

VINDELEV SOGN

Vindelev
Niels Jensen            2 6 3 1        1 rd 2 mk, forretter 4     parts hoveri, selvejer
Niels Jensen            4 7 3 2        2 rd 4 mk, forretter 4     parts hoveri, selvejer
Poul Jepsen            4 7 3 2        2 rd 4 mk, forretter 4     parts hoveri, selvejer
Henrik Jepsen            3 3 3 ½        2 rd, forretter 4 parts     hoveri, selvejer
Anders Pedersen        0 1 2 0        fri for landgilde, husmand     selvejer
Laurids Christensen        3 5 1 1½        2 rd 2 mk, gør 4 parts     hoveri, selvejer
Eske Laursen            0 0 1 2        fri for afgift, selvejer
Søren Jensen            5 7 2 0        2 rd 4 mk, gør 4 parts     hoveri, selvejer
Christen Mikkelsen        2 6 3 1        1 rd 2 mk, gør 4 parts hoveri, selvejer
Peder Thomsen            3 3 2 0        1 rd 2 mk, gør 4 parts     hoveri, selvejer
Niels Pedersen            3 3 2 0        2 rd 2 mk, gør 4 parts     hoveri
Niels Nielsen            3 3 3 2        2 rd 2 mk, gør 4 parts     hoveri
Jørgen Rasmussen        3 3 3 2        2 rd 2 mk gør 4 parts     hoveri
Laurs Jørgensen        6 4 1 1        4 rd, gør 4 parts hoveri

HVEJSEL SOGN

Bjerlev
Anders Jørgensen        4 5 0 2        1 rd, gør hoveri
Peder Hansen            4 5 0 2        1 rd, gør hoveri
Søren Pedersen            4 1 3 0        4 mk, gør hoveri
Kynde Jacobsen            2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri
Ole Nielsen            4 1 3 0        4 mk, gør hoveri
Søren Kudsk            4 1 3 2        4 mk, gør hoveri
Hans Jensen            2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri
Mads Pedersen            2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri
Bertel Christensen        2 2 0 1¼        3 mk, gør hoveri
Las Pedersen            5 2 0 0        4 rd, arb.penge 2 rd 4 mk
Niels Christensen        3 7 2 1½        4 mk, gør hoveri
Peder Saugmand            3 7 2 1½        4 mk, gør hoveri
Søren Lassen            4 1 1 2        5 mk, gør hoveri
Jens Christensen        4 1 1 2        5 mk, gør hoveri
Peder Thomsen            0 4 2 0        3 rd, fri for hoveri

husmænd
Peder Gregersen                    5 rd 2 mk
Peder Poulsen                        4 rd
Jacob Hauge                        2 rd 2 mk
Søren Christensen                    gør ugentlig 1 dag i     Stougårds have

Fousing
Laurids Hansen            4 3 3 1        3 rd 4 mk, gør hoveri
Hans Johansen            4 3 1 2        3 rd 4 mk, gør hoveri
Mads Jepsen            2 7 0 0        2 rd 4 mk, gør hoveri
Bent Christensen        4 5 1 1½        3 rd 4 mk, gør hoveri
Christen Lund            2 1 2 ¼        1 rd 5 mk, gør hoveri
Anders Skomager        2 1 2 ¼        1 rd 5 mk, gør hoveri

Hvejsel
Hr Mandix af enemærket ved Hvejsel Kirke
                    2 3 2 0        6 rd 4 mk
Corporal Hansen    jordløst hus        2 rd 4 mk, deraf bliver     betalt 10 skp rug til Hvejsel Kirkes ejer, der årlig svares     af Peder Nielsens toft i Bjerlev

Ildved
Anders Thomsen            4 3 3 2        4 mk, gør hoveri
Jens Nim                2 1 2 2½        1 rd 8 mk, gør hoveri
Laurids Jensen            2 1 2 2½        1 rd 8 mk, gør hoveri
Mikkel Andersen        4 2 2 2½        5 mk, gør hoveri
Laurs Christensen        4 1 3 2½        5 mk, gør hoveri
Terkild Hansen            4 1 2 1½        3 rd 4 mk 11 sk, 2/3 parts     hoveri
Christen Christensen    3 7 1 2¼        3 rd 4 mk 11 sk, 2/3 parts     hoveri
Søren Jensen            3 5 0 3/4        3 mk, gør hoveri
Jens Iversen            3 5 3 ¼        3 mk, gør hoveri
Jens Christensen        2 3 1 0        6 rd 1 mk 6 sk, fri for     hoveri
Mads Jensen            1 1 3 2¼        3 rd 11 sk, fri for hoveri
Mads Bertelsen            3 5 3 3/4        4 mk, gør hoveri
Niels Laursen            4 3 3 1½        3 mk, gør hoveri
Greis Degn            3 4 1 2½        4 mk, gør hoveri
Jens Andersen            3 6 3 2¼        3 mk, gør hoveri
Peder Murmester        0 1 0 0         4 rd 4 mk
Mikkel Jellings øde        0 4 0 1        bortfæstet til Hauge-mænd     og afgifter beregnet under det øvrige på Ildved Mark
Laurs Jensen            0 5 0 2 3/4    4 rd, fri for hoveri
Knud Hauge            0 1 2 1        4 rd 4 mk, fri for hoveri
Hans Jensen            0 5 0 2 3/4    4 rd, fri for hoveri
Jens Smed                0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk, fri for hoveri
Jens Andersen            0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk, fri for hoveri
Peder Jensen            1 2 1 1        6 rd, fri for hoveri
Jacob Mikkelsen        1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk, fri for     hoveri
Jørgen Hansen            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk, fri for     hoveri

husmænd
Jørgen Smed                        gør 1 ugedag i haven og     giver af en toft 4 mk
Laurs Holtum                        2 rd
Mads Jørgensen                        2 rd
Bertel Christensen                    2 rd
Anders Nielsen                        gør 1 ugedag i haven
Poul Christensen                    2 rd 4 mk
Natmanden Niels Holgersen            renoverer skorstenene ved     byens gårde

Sandvad
Laurs Pedersen            3 7 1 1        6 rd 4 mk, fri for hoveri
Laurs Christensen        3 7 3 1        6 rd 4 mk, fri for hoveri
Hans Christensen        1 7 3 0        4 rd, fri for hoveri

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Hieronymus Christiansen    3 1 1 2        3 rd 2 mk, fri for hoveri
Frands Olufsen            3 1 1 2        3 rd 2 mk, fri for hoveri

GREJS SOGN

Holtum
Søren Pedersen            4 4 2 1        8 rd, fri for hoveri
Mads Mikkelsen            4 4 2 1        8 rd, fri for hoveri

SINDBJERG SOGN   

Lund
Peder Lærke            2 7 1 2        fri for hoveri, rejser og     landgilde sin livstid

Lindved
Niels Ziangsen            6 3 0 0        7 rd 2 mk, fri for hoveri
Bertel Smed                        1 rd årligt af bypladsen     til et hus

Ulkær
Laurs Gregersen        5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk, fri for     hoveri
Peder Olesen            5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk, fri for     hoveri, selvejer
Niels Christensen        3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, fri for     hoveri, selvejer
Eske Jensen            3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, fri for     hoveri, selvejer
Anders Pedersen        5 4 3 2        7 rd, fri for hoveri,     hvorudi han decorteres skatter af 1 skp hartkorn, som     husmanden Christen Jensen bruger
Christen Jensen        hus            3 rd

GRENE SOGN

Ankelbo
Iver Madsen            2 2 2 0        2 rd 4 mk, fri for hoveri

2)    Efter birkedommer Laurs Tistrups skøde af 12.5.1755.

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN.

Sønder Kollemorten
Iver Villumsen            3 3 0 2        7 rd, fri for hoveri
Thomas Christensen        0 4 0 0        4 rd, fri for hoveri
Christen Pedersen        3 3 2 0        7 rd 5 mk 4 sk, fri for     hoveri
Bendix Smed            0 4 0 0        1 rd 12 sk, fri for hoveri

Nørre Kollemorten
Jens Laursen            3 0 0 0        8 rd 1 mk, fri for hoveri
Mads Jensen            3 0 0 0        6 rd 3 mk 8 sk, fri for     hoveri
Jens Graversen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk, fri for hoveri
Jens Nielsen            2 6 2 1½        8 rd 1 mk, fri for hoveri
Anders Gregersen        2 4 0 0        8 rd, fri for hoveri
Hans Didrik            2 4 0 0        8 rd, fri for hoveri
samme mand et hus        0 2 0 0        2 rd, fri for hoveri

Oksenbjerg
Søren Jørgensen        0 0 2 0        3 rd 4 mk, fri for hoveri

3)    Et auktionsskøde af 18.12.1754. TYRSTING-VRADS HERRED

NYKIRKE SOGN

Tinnet
Christen Jørgensen        4 1 3 0        9 rd 2 mk

4)    Skøde fra Anders Nielsen Vong til Donneruplund 24.4.1756

Nørre Kollemorten
Peder Graversen        3 2 1 2¼        8 rd
Sr.Gravers Nykirke af et hus på ditto grund  1 rd

KOMPLET.
Sted, navn, hartkorn, landgilde og hoveri.