STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1751.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-686. 8.del. Bind 42. fol.737. Tinglæst 6.10.1751 no.16.
Margrethe von Ahrentorff, generalløjtnant og kommandant Dambrochs i Rendsborgs skøde til Anne Margrethe Helms, enke efter apoteker Jacob Schmidt i Horsens. Adkomst efter skøde 22.4.1722 og 6.8.1737. Dateret 25.9.1751.

Stougård Hovedgård med Egholm og Egholm Mølle
                    ager og eng            64 7 0 0
                    skov- og mølleskyld        13 2 1 0

Alsted Hovedgård med Alsted Mølle
                    ager og eng            21 2 1 0
                    skov- og mølleskyld        7 7 3 0

Tørring kirke med korn- og kvægtiende            10 5 0 0

Nykirke med korn- og kvægtiende                2 0 0 0

Bøndergods

SILKEBORG AMT.  TYRSTING-VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Egholm Mølle
Niels Pedersen                        26 rd samt alle 3 tiender

Egholm
Johan Ernst                        10 rd 4 mk

Brillen på hovedgårdens mark
Jørgen Jørgensen                    16 rd


Tørring
Søren Alsted og
Christen Kjær            7 5 0 0        4 mk, anneks til præsten i     Åle, gør hoveri, resten [udover de 4 mk] svares til præsten i     Åle
Peder Villadsen        3 6 2 0        3 rd
Mads Østergaard        3 6 2 0        3 rd
Hans Jensen            1 7 1 0        1 rd 3 mk
Anders Hansen            1 7 1 0        1 rd 3 mk
Jeppe Christensen        3 6 2 0        3 rd
Mads Olesen            3 6 2 0        3 rd
Mads Pedersen d.æ        3 6 2 0        3 rd
Jens Jensen            3 6 2 0        3 rd
Laurids Gregersen        3 6 2 0        3 rd
Peder Kvist            3 6 2 0        3 rd
Peder Rasmussen        3 6 2 0        3 rd
Knud Nielsen            3 6 2 0        3 rd
Morten Urskov            3 6 2 0        3 rd
Ole Bech                3 6 2 0        3 rd
Peder Urskov            3 6 2 0        3 rd
Anders Villadsen        3 6 2 0        3 rd
Mad. sal Hansens
    giver årl. for hoveri og landg.   16 rd

Tørringskov og Kandborghus
                    12 0 0 2        bruges af Stougård ejer

Tørring By- og hyrdejord 0 1 2 0
Skolens toft            0 1 0 0
Svins olden            0 2 2 0        Deraf svarer Tørring     bymænd og beregnes under deres afgift.

Boelshuse
Hans Clemensen                        3 rd 2 mk, incl. tiende
Jens Nørbo                        4 rd 3 mk, ligeså
Søren Bech                        4 rd 3 mk, ligeså
Knud Kudsk                        6 rd
Rasmus Nielsen                        9 rd, incl. tiende, har et     helt hus
Lille Peder Madsen                    8 rd, svarer alle tiender     til præsten i Åle
Mathias Nielsen                    4 rd 3 mk, incl. tiende
Anders Tømmermand                    4 rd 3 mk, ligeså
Lille Gregers                        4 rd 3 mk, ligeså
Peder Merring                        4 rd 3 mk, ligeså
Christen Jensen                    4 rd, foruden tiende
Karen Nielsdatter                    4 rd 3 mk, incl.tiende
Peder Terkildsens enke                9 rd af et helt hus
Niels Smed                        4 rd foruden tiende

Jordløse huse
Jens Gregersen                        4 rd
Georg Snedker                        4 rd
Sadelmagerhuset    afgift ikke ansat, er ubeboet

Tørring Skovhus
Jacob Jensen                        1 rd 2 mk, svares årligt     til 1753 og ikke længere

Tørring Brohus
Jens Christensen                    16 rd årligt af huset og     stampemøllen

Urskov
Mads Madsen            5 0 0 1        4 rd
    skov             0 0 1 1

boelshuse i Tørring
Christen Tørring                    4 rd 3 mk, incl. tiende

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
Anders Christensen        3 7 2 0        12 rd

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN.

Alsted Mølle
Laurids Christensen                    5 rd 3 mk, 6 td rug, 6 td     byg

Vonge
Peder Andersen            0 7 1 1        3 rd
Christen Pedersen        1 6 0 ½        4 mk
    skov                0 0 3 1½
Jens Overgaard            1 6 0 1½        4 mk
    skov                0 0 3 1½
Eske Smed                0 2 1 2        kirkejord, fri for afgift     hans livstid
Birgitte Overgaard        jordløs hus    forsyner gården med riimer

Sønder Kollemorten
Niels Madsen            3 3 1 2        7 rd
Christen Christensen    2 7 3 1        9 rd
Thomas Villadsen        1 2 2 ½        4 rd
Niels Lund            1 2 2 ½        4 rd

Nørre Kollemorten
Mourids Pedersen        2 3 1 0        7 rd
Thomas Jørgensen        hus            2 rd

Haustrup
Jens Andersen            1 4 1 1¼        4 mk
Søren Godsk            1 4 1 1¼        4 mk
Søren Pedersen            3 0 2 2½        1 rd 2 mk

Oksenbjerg
Søren Jørgensen        4 1 1 1 2/3    5 rd 2 mk
Niels Jørgensen        2 2 0 2 1/3    2 rd 4 mk
Fæster Nielsen            2 2 0 2 1/3    2 rd 4 mk
Jens Jørgensen            2 2 0 2 1/3    2 rd 4 mk
Lauge Jørgensen        2 2 0 2 1/3    2 rd 4 mk

Tinnet kirkejord         0 6 0 0        ingen fæster

LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mikkel Hougaard        3 3 3 2        3 rd
Jens Hougaard            1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Jens Madsen            1 5 3 2½        1 rd 3 mk
Peder Kudsk            3 0 0 ½        1 rd 3 mk
Peder Jensen            2 1 3 2        fri så længe han tjener på     Stougård, giver ellers 4 mk
Jørgen Krog            2 1 3 2        4 mk
Christen Jepsen        3 0 0 ½        4 mk
Ole Jepsen            0 1 2 2        3 mk
Niels Bølch        jordløst hus        2 rd

Nyborg
Jens Nielsen            8 0 1 0        10 rd    selvejer
Terkild Andersen        6 2 2 2        10 rd 4 mk

Hauge
Niels Christensen        5 1 1 2½        3 rd 2 mk
Christen Pedersen        5 1 1 2½        3 rd 2 mk
    derforuden har disse tvende mænd i brug et stykke jord på     Ildved Mark, som kaldes Stougårds Eng og deraf foruden et     stykke jord på samme mark, der skylder af hartkorn 0 4 0 1 og     årlig svarer 8 rd 4 mk

Jacob Bødker            0 4 0 2        8 rd

VINDELEV SOGN

Vindelev
Jens Madsen            2 6 3 1        1 rd 2 mk        selvejer
Niels Jensen            4 7 3 2        2 rd 4 mk        selvejer
Poul Jepsen            4 7 3 2        2 rd 4 mk        selvejer
Anders Pedersen        0 1 2 0        fri for ldg    selvejer
Henrik Jepsen            3 3 3 ½        2 rd 2 mk        selvejer
Eske Lauridsen            3 5 1 1½        2 rd 2 mk        selvejer
Søren Jensen            5 7 2 0        2 rd 4 mk        selvejer
Christen Mikkelsen        2 6 3 1        1 rd 2 mk        selvejer
Niels Søndergaard        3 3 2 0        2 rd 2 mk
Peder Hauge            3 3 2 0        1 rd 2 mk        selvejer
Niels Nielsen            3 3 3 2        2 rd 2 mk
Rasmus Jørgensen        3 3 3 2        2 rd
Lars Jørgensen            6 4 1 1        4 rd

HVEJSEL SOGN

Bjerlev
Anders Jørgensen        4 5 0 2        1 rd
Peder Hansen            4 5 0 2        1 rd
Søren Pedersen            4 1 3 0        4 mk
Ole Nielsen            4 1 3 0        4 mk
Niels Christensen        4 1 3 2        4 mk
Jacob Hauge            2 2 0 1¼        3 mk
Hans Jensen            2 2 0 1¼        3 mk
Peder Søndergaard        2 2 0 1¼        3 mk
Bertel Christensen        2 2 0 1¼        3 mk
Søren Kudsk            3 7 2 1½        4 mk
Peder Savmand            3 7 2 1½        4 mk
Hans Olesen            4 1 1 2        5 mk
Jens Christensen        4 1 1 2        5 mk
Peder Thomsen            0 4 2 0        3 rd
Peder Nielsen            5 2 0 0        4 rd
Christen Bødker    jordløst hus        5 rd 2 mk
Peder Poulsen        jordløst hus        4 rd
Maren Sørensdatter    jordløst hus        2 rd
et jordløst hus, deraf gøres ugedag til Stougård

Fousing
Laurs Hansen            4 3 3 1        3 rd 4 mk
Christen Smed            4 3 1 2        3 rd 4 mk
Mads Jepsen            2 7 0 0        2 rd 4 mk
Bent Christensen        4 5 1 1½        3 rd 4 mk
Christen Lund            2 1 2 ¼        1 rd 5 mk
Anders Skomager        2 1 2 ¼        1 rd 5 mk

Hvejsel by
Mad. Arensberg            2 3 2 0        6 rd 4 mk
Jonas Glarmester        hus            2 rd 4 mk

Ildved by
Anders Thomsen            4 3 3 2        4 mk
Jens Sørensen            4 3 1 2        3 mk
Mikkel Andersen        4 2 2 2½        5 mk
Bertel Christensen        4 1 3 2½        5 mk
Terkild Hansen            4 1 2 1½        5 rd 4 mk 11 sk
Christen Christensen    3 7 1 2¼        3 rd 4 mk 11 sk
Søren Jensen            3 5 0 3/4        3 mk
Hans Jessen            3 5 3 ¼        3 mk
Jens Christensen        2 3 1 0        6 rd 1 mk 6 sk
Mads Jensen            1 1 3 2¼        3 rd 11 sk
Mads Bertelsen            3 5 3 3/4        4 mk
Jens Thomsens enke        4 3 3 1½        3 mk
Jens Degn                3 4 1 2½        4 mk
Jørgen Smed            1 7 1 2 5/8    1 mk 8 sk
Søren Smed            1 7 1 2 5/8    1 mk 8 sk
Jørgen Jensen            0 1 0 0        2 mk
Knud Hauge            0 1 2 1        1 rd
Anders Bach            0 5 0 2 3/4    4 rd
Steffen Nielsen        0 5 0 2 3/4    4 rd
Jens Smed                0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk
Jens Villadsen            0 4 2 2 3/4    3 rd 2 mk
Jens Jensen        jordløst hus        2 rd 4 mk
Jens  Nim                1 2 1 1        6 rd 4 mk
Jacob Sørensen            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk
Niels Skrædder            1 3 2 2 3/4    4 rd 2 mk 6 sk
Lars Holtum            hus            2 rd
Niels Jacobsen            hus            ugedag til haven
Søren Clausen            hus            ugedag til haven

Sandvad
Laurs Christensen        3 7 3 1        6 rd 4 mk
Jørgen Christensen        3 7 1 1        6 rd 4 mk
Christen Mortensen        1 7 3 0        4 rd

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Christian Hertz        3 1 1 2        3 rd 2 mk
Gyde Pedersen            3 1 1 2        3 rd 2 mk

GREJS SOGN

Holtum
Søren Pedersen            4 4 2 1        8 rd
Mads Mikkelsen            4 4 2 1        8 rd

SINDBJERG SOGN

Lund
Peder Lærke            2 7 1 2        fri for landgilde hans     livstid

Lindved
Niels Ziangsen            6 3 0 0        7 rd 2 mk
Bertel Smed            hus            1 rd

Ulkær
Søren Enevoldsen        5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk
Jens Hansen            5 3 1 0        5 rd 3 mk 8 sk, selvejer
Jep Jensen            3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, selvejer
Eske Jensen            3 0 3 1½        2 rd 4 mk 12 sk, selvejer
Peder Pedersen            5 4 3 2        7 rd
Christen Jensen        hus            3 rd 2 mk

GRENE SOGN

Ankelbo
Iver Madsen            2 2 2 0        2 rd 4 mk

Undtaget fra dette køb er det i Tørring af min far opbyggede krohus med bevilling af 22.6.1731 og to små engskifter på Stougård Mark, Søren Møllers Kær og Degneeng kaldet, som min fader ved skøde af 9.1.1733 har solgt til Søren Christensen Basse i Gødvad.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Komplet for sted, navn, hartkorn og landgilde