STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1722.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-676. bd. 37. fol.325 B. Tinglæst 23.4.1722. No.39.
Henrik Brochdorff til Grundets skøde til Henning von Arentorf på Stougård og Alsted godser. Dateret Viborg 20.4.1722.

Stougård Hovedgård med Egholm Mølle i Tørring sogn med mølle- og skovskyld bestående af Hartkorn 78 1 1 0

Alsted Hovedgård i Nykirke sogn med mølle- og skovskyld bestående af hartkorn 29 2 2 0

SILKEBORG AMT.  TØRRING SOGN.

Egholm Mølle
Christen Andersen                    50 td rug

Egholm
Peder Christensen smed                svarer årligt af huset     gårdens smeden

Tørring
Christen Sørensen og
Hans Christensen                    svarer begge af annekset
    5 3 0 ½, af herlighed 7 1 3 2½, landgilde årlig 3 skp 2 fj     rug, 3 skp byg, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 6     mark danske i gæsteri og til præsten årligt for annekset af     hele gården ½ td smør
Peder Villadsen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Niels Pedersen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Niels Nielsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Rasmus Christensen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Mikkel Lauridsen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Anders Hansen og
Oluf Smed                3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Niels Lauridsen og
Christen Bertelsen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Laurids Rasmussen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Christen Pedersen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Christen Nielsen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Gregers Andersen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Knud Nielsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Peder Christensen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Jesper Olesen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Peder Madsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Ole Madsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Hyrdejord                0 1 2 0
Skolens toft            0 1 0 0
Svins olden            0 2 2 0

Tørring Skov og Kanneborehuset
                    12 0 2 0        dette jord bruges til     gården

Boelsmændene
Laurids Bryrup                        26 skp havre
Hans Pedersen                        28 skp havre
Erik Andersen                        20 skp havre
Peder Jensen                        20 skp havre
Jens Ladefoged                        20 skp havre, er fri for     skovfogederiet
Jens Olufsen                        28 skp havre
Lille Peder Madsen                    arbejdspenge 4 rd
Peder Murmester                    20 skp havre
Christian Skytte                    10 skp havre
Laurids Bertelsen                    10 skp havre
Jens Hansen                        10 skp havre
Niels Sadelmagers enke                1 rd 2 mk
Jens Skomager                        2 rd
Niels Skrædder            øde
Jens Sørensen Møller                2 rd
Hans Hansens enke                    1 rd 2 mk

Urskov
Jørgen Mortensen        5 0 0 1       
    skov                0 0 1 1        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1½ ørtug havre, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rd     gæsteri

Brohuset
Christen Jensen                    6 rd

LINNERUP SOGN.

Hjortsvang

Mikkel Iversen            3 7 2 0        12 svins olden, 9 skp byg,     1 fj smør, 1 svin

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN.

Alsted Mølle
Christen Pedersen Lærke                12 td mel, 6 rd 4 mk

Vonge
Peder Andersen            0 7 1 1        7 td rug, 2 rd 4 mk
Christen Pedersen og
Niels Pedersen            3 4 0 1        skov til 70 svins olden
    skovskyld            0 1 3 0        1½ ørtug rug, 3 harbopund     smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 gås, 1 curant-daler gæsteri
Bertel Pedersen        1 hus og et stykke kirkejord til Nykirke,     som ligger på Tinnet mark, som han har i fæste
                    0 6 0 2        1 skp byg

Sønder Kollemorten
Morten Christensen Lærke    3 3 1 2        22½ skp rug, ½ svin, 1     får, 3 mk gæsteri
Christen Christensen    2 7 3 1        22½ skp rug, ½ svin, 1     får, 3 mk gæsteri
Christen Lund og
Villads Christensen        2 5 0 1        2 ørtug rug, 1 får

Nørre Kollemorten
Peder Nielsen            2 3 1 0        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     ½ ørtug havre, 1 svin, 1 gås, 3 mk gæsteri, arbejdspenge 4 rd
Villads Nielsen        hus            1 rd 1 mk
Christen Jensen                    1 rd 1 mk, er nu øde

Haustrup
Anders Jensen og
Hans Bertelsen            3 1 2 1        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 svin, 1 mk gæsteri
Peder Christensen        1 3 3 0        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ svin, 8 sk gæsteri

Oksenbjerg
Niels Mathiasen        4 0 3 1        1½ ørtug rug, 3 harbopund     smør, 1 foderokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp     gåsehavre, 1 rd gæsteri, 20 skp havre gæsteri
Christen Jørgensen og
Niels Jørgensen        4 0 3 2        1½ ørtug rug, 3 harbopund     smør, 1 foderokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp     gåsehavre, 1 rd gæsteri, 20 skp havre gæsteri
Jens Jørgensen og
Jørgen Larsen            4 2 1 2        1½ ørtug rug, 3 harbopund     smør, 1 foderokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp     gåsehavre, 1 rd gæsteri, 20 skp havre gæsteri

LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mads Madsen            3 3 3 2        1½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, 1 otting smør, 1 okse at stalde, ½ svin, 1     gås, 1 høne, 10 æg
Jørgen Madsen            3 3 3 2        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 otting smør, 1 svin, 1 gås, 1 fødenød, 2     høns, 20 æg
Jens Christensen        2 1 3 2        ½ ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, ½ okse at opstalde, ½ svin, ½ gås, 1 rd
Jacob Krog            2 1 3 2        ½ ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, ½ okse at opstalde, ½ svin, ½ gås, 1 rd
Christen Andersen        2 0 0 2        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås [resten     mangler i kopien]
Jens Mikkelsen og
Mads Jensen            3 3 3 2    1½ ørtug rug, ½ ørtug byg, ½     ørtug havre, 1 otting smør, ½ okse at stalde, ½ svin, ½ gås,     1 høne, 10 æg
Terkild Hansen            ½ gård med Greve Rantzau [tekst mangler i     kopien],  3 skp rug
Anders Pedersens enke    0 1 ? 2         1 td havre      [hartkornsangivelsen er dårligt kopieret]
Jørgen Bødker            hus            3 mk

Nyborg
Niels Jensen            8 0 0 2        10 rd, 14 sk leding, 2 skp     gåsehavre, 1/6 svin, 1 rd gæsteri
    selvejer
Peder Lassen og
Niels Knudsen            3 1 1 1        [mgl] rug, ½ ørtug byg, ½     ørtug havre, ½ harbopund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1     høne, 10 æg, denne gård er bortlejet til Peder Lassen og     Niels Knudsen af Nyborg, giver årligt 8 rd og svarer     skatterne
Anders Nielsen            3 1 1 1        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ harbopund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1     høne, 10 æg

Hauge
Christen Andersen        5 1 1 2        1 ørtug havre, 1 fj smør,     1 svin, 1 okse at stalde, ½ gås, 2 høns
Christen Pedersen        5 1 1 2        1 ørtug havre, 1 fj smør,
    1 svin, 1 okse at stalde, ½ gås, 2 høns
Simon Sørensen            0 4 0 2        30 skp havre

VINDELEV SOGN.

Vindelev
Mikkel Pedersen        2 6 3 1        2 skp havre, 1 fj 2½ alb 1     sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
    selvejer
Jens Madsen            2 6 3 1        2 skp havre, 1 fj 2½ alb 1     sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
    selvejer
Jep Madsen            3 4 3 2½                            nok har han i fæste den     partgård som Anders Hansen før     påboede            2 3 3 2½
    nok et hus        0 0 1 1        2 skp havre, 1 lispund     smør, 1 mk 2½ otting 1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk     gæsteri
    selvejer
Laurids Sørensen        3 4 3 2½
    nok et hus        0 0 1 2        2 skp havre, 1 lispund     smør, 1 mk 2½ otting 1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk     gæsteri
    selvejer
Jens Sørensen            4 7 3 2        3 skp havre, 1 fj smør, 9     mk 1 alb 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
    selvejer
Peder Mortensen        2 3 3 2½        3 skp havre, 1 fj smør, 9     mk 1 alb 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
    selvejer
Søren Jensen            5 7 2 0        4 skp havre, 2 mk 1 sk 1     otting 2 sk leding, 1/8 svin, 1/8 får, 1 rd 2 mk gæsteri
    selvejer
Christen Jensen        3 3 2 0        2 skp havre, 1 mk 2½     otting 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
Peder Thomsen            3 3 2 0        2 skp havre, 1 mk 2½     otting 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
    selvejer
Jørgen Rasmussen og
Niels Lassen            6 7 3 1        4 skp havre, 1 fj smør, 1     mk 1 sk 1 otting 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 4 mk gæsteri
Laurids Jensen            6 3 2 0    øde    1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 2 lispund smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 4 mk     gæsteri
Jens Sørensen            hus        øde    1 skp havre
Mads Kjær                0 0 2 1        1 skp havre, gør     derforuden 1 ugedag og af et byggested 4 mk
Mads Jensen            0 0 1 0    øde

HVEJSEL SOGN.

Bjerlev
Peder Jacobsen            4 1 3 0        1 ørtug byg, ½ ørtug     havre, 2 lispund og 4 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Christensen    4 1 3 0        1 ørtug byg, ½ ørtug
    havre, 2 lispund og 4 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Peder Sørensen og
Thomas Pedersen        4 1 3 2        1 ørtug byg, 2 skp 1 fj     havre, 8 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 12 sk     leding, 1 rd gæsteri
Kynde Andersen            4 4 0 2½        1 ørtug byg, 2 skp 1 fj     gæsteri-havre, 8 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns,     1½ sk leding, 1 rd gæsteri
Peder Nielsen og
Jacob Nielsen            4 4 0 2½        1 ørtug byg, 2 skp 1 fj     gæsteri-havre, 8 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns,     1½ sk leding, 1 rd gæsteri
Søren Christensen        4 1 1 1        2 ørtug byg, 1 svin, 1     fødenød, 1 gås, 2 høns
Jørgen Mikkelsen        3 7 2 1½        1 ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Jens Hansen            3 7 2 1½        1 ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Jørgen Gydesen og
Niels Saugmand            3 7 3 2        ½ ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 harbopund smør, 1 rd gæsteri
Peder Nielsen og
Hans Jensen Møller        5 2 1 2        2½ kurant-daler, 2½ skp     havre, ¼ svin, ¼ gås
Mads Pedersen            4 1 1 2        1 rd gæsteri, 1½ skp havre
Lars Pedersen            4 1 1 2        4½ skp havre, ¼ får, ¼     svin
husmænd
Niels Henriksen        0 4 2 0        1 ørtug havre, 3 rd
Niels Olufsen                        1 ørtug havre
Anders Eriksen                        1 ugedag
Laurids Andersen                    1 ørtug havre
Lars Pedersen                        1 ørtug havre
Mikkel Hjulmand                    1 ørtug havre

Hvejsel
Christen Jørgensen        2 3 2 0    øde    denne gårds avl haver     provsten i Hvejsel i fæste, giver årligt for alt 6 rd 4 mk

Fousing
Christen Christensen    3 7 3 1        9½ skp byg, 2 lispund og     12 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Jensen        2 7 0 0        15½ skp byg, ½ ørtug rug,     ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Nielsen        4 5 1 1½        4½ lispund smør, 9½ skp     byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Bernt Nielsen og
Jens Sørensen            4 3 0 0        10½ skp byg, 4½ lispund     smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Hans Jensen            4 3 3 1        9½ skp byg, 4½ lispund     smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås

Ildved
Thomas Jensen            2 7 3 1½        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jens Nim        øde        4 2 1 1        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jens Sørensen            2 7 3 2        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Jacobsen    øde        4 2 1 1 3/4    ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Mikkel Andersen        2 6 3 0        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Talling            2 6 3 0        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jens Zachariassen        2 6 1 2        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Mads Nielsen            2 6 1 2        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jens Jensen            2 4 3 2½        ½ørtug byg, ½ ørtug havre,     ½ fjerding smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Søren Clausen            2 3 1 1½        ½ ørtug havre, ½ fjerding     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Sørensen            2 3 1 1½        ½ ørtug havre, ½ fjerding     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Rasmussen        2 4 0 1½        ½ ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 mk gæsteri
Laurids Mortensen        2 3 0 0        1 ørtug byg, 1 fj smør, 1     svin, 1 gås, 2 høns. den fjerding smør er han fri for,     derimod er lagt 1 stk jord fra hans gård
Jørgen Jensen            2 3 3 1½        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Peder Pedersen            2 3 3 1½        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Hans Madsen            2 4 2 1½        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Nielsen            2 4 2 1½        ½ ørtug havre, 1 fj     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Peder Sørensen            4 5 3 2        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, ½ okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Niels Olufsen            2 2 1 2½        giver ialt årligt penge 11     slettedaler
husmænd ibid
Niels Mikkelsen        0 1 2 1        2 ørtug havre
Christen Skammelsen        0 1 0 0        1 ørtug havre
Jørgen Ladmand            0 4 0 1        2 mk 8 sk i huspenge
Mads Madsen        øde
Poul Skjødt        øde
Else Jørgens        øde
Jesper Larsen og
Anne Hansdatter    anført at manden er fri, hvorimod han     forretter hvis ved gården forefalder

Sandvad
Jens Hansen            3 7 3 1        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 1½ mk gæsteri, 1½ mk     tærskepenge
Christen Jørgensen        3 7 1 1        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk     tærskepenge
Christen Mortensen        1 7 3 0        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk     tærskepenge

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Jens Simonsen og
Jørgen Terkildsen        6 2 3 1        1 ørtug rug 1 ørtug byg, 1     ørtug havre, 1 fj smør, 1 gås, 1 får, 2 rd arbejdspenge

GREJS SOGN

Holtum
Peder Sørensen og
Lars Sørensen            9 1 0 2        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     2 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, skov til     6 svins olden

SINDBJERG SOGN

Lund
Laurids Poulsen        2 7 1 0        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, 2 pund 6 mk smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås

Lindved
Jean Nielsen    selvejer    3 1 2 0        landgilde og arbejdspenge     2 rigsdl
Peder Nielsen            3 1 2 0        landgilde og arbejdspenge     6 rigsdl 4 mk

Ulkær
Knud Jørgensen            5 3 1 0        landgilde og arbejdspenge     8 rigsdl 1 mk 8 sk
Oluf Nielsen    selvejer    5 3 1 0        landgilde og arbejdspenge     8 rigsdl 1 mk 8 sk
Iver Stephansen og
Niels Nielsen            6 1 3 0        1/8 svin, 1/8 får, 2 skp 2     sk gæsterihavre , 5 sk skyldpenge, 1 rigsdl leding, giver for     alt 5 rigsdl 3 mk 8 sk
Peder Pedersens enke og hendes søn
Peder Pedersen            5 4 3 2        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 brændsvin, penge: 12 sk gæsteri, 4 rigsdl     arbejdspenge, giver ialt 7 rigsdaler
Hans Mortensen            hus            1 rigsdl årlig

SLAVS HERRED.  GRENE SOGN

Ankelbo
Mads Madsen            2 2 2 0        landgilde 1 td smør, 2     svin, giver for alt 4 rigsdl

KOMPLET
for sted, navn, hartkorn og landgilde.