STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1701.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-666. bd. 32. fol.336. Tinglæst 4.4.1701. No.11.
Skøde fra Christian von Hogwitz, Casper von Hogwitz, Friderich von Hogwitz og Ferdinand von Hogwitz til kammerherre Christian Albrecht Brochdorff til Lindov. Dateret Stougård den 7.3.1701.

Stougård Hovedgård i Tørring sogn med Egholm Mølle og Egholm med mølle- og skovskyld bestående af Hartkorn 78 1 1 0

Alsted Hovedgård i Nykirke sogn med mølle- og skovskyld bestående af hartkorn 29 2 2 0.

og jus patronatus til Tørring kirke og kirkens tiende med dets kirkejorder af hartkorn 10 5 0 0 og kgl.majestæts tiender i Tørring sogn af hartkorn 10 5 0 0. Nykirke og kirkens tiende samt dets kirkejorder 21 0 0 0 og efterfølgende bøndergods


SILKEBORG AMT.  TØRRING SOGN.

Egholm Mølle
Søren Pedersen Lærke                40 ørtug mel, 1 td saltede ål
af Hesselholm                         2 harbopund smør, giver     for alt 21 td mel og 27 rd i penge

Egholm smed
Peder Christensen Smed                af huset gårdens smeden

Tørring by
Christen Sørensen og
Christen Christensen                svarer begge af annekset
    5 3 0 ½, af herlighed 2 1 3 2½, landgilde årlig 3 skp 2 fj     rug, 3 skp byg, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 6     mark i gæsteri og til præsten årligt for annekset af hele     gården ½ td smør
Anders Pedersen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Gyde Vestesens enke        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Laurids Christensen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Niels Knudsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Christen Andersen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Hans Jensen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Laurids Rasmussen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Markor Christensen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Peder Christensen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Rasmus Vestergaard        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Jens Hansen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Peder Knudsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Søren Christensen        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Oluf Terkildsens enke    3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Peder Madsen            3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Mads Barsmeds enke        3 6 2 0        1 skp 3 fj rug, 1 skp 2 fj     byg, 1 fj smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne, 3 mk     gæsteri
Hyrdejord                0 1 2 0
Skolens toft            0 1 0 0
Svins olden            0 2 2 0

Tørring Skov og Kandborghus
Oluf Christensen        12 0 0 2        16 rd

Urskov
Christen Sørensen        5 0 0 1        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1½ ørtug havre, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rd     gæsteri
    skov                0 0 1 1

Boelsmændene i Tørring
Clemend Jørgensen                    26 skp havre
Else Gydesdatter                    28 skp havre, er fri for     at sige til hove
Peder Naldal                        20 skp havre
Søren Iversen                        20 skp havre
Jens Ladefoged                        20 skp havre
Christen Jespersen                    28 skp havre
Niels Sadelmager                    20 skp havre
Jens Murmester                        20 skp havre, fri for     alting mod at holde gårdens bygninger ved lige
Hans Pedersen                        10 skp havre
Peder Hatting                        10 skp havre
Laurids Berentsen                    10 skp havre
Jens Eriksen                        10 skp havre
Jørgen Findsen                        2 slettedaler
Niels Skrædder            hus            gør 2 kvinder 9 dage om     sommeren fra Voldborg dag til Mikkelsdag, er fri om vinteren
Oluf Smed                hus            2 slettedaler

Brohuset
Casper Caspersen                    årligt af Brohuset og     Stampemøllen 12 rd, men da Stampemøllen er øde giver han kun     6 rd

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
Mikkel Iversen            3 7 2 0        9 skp byg, 1 fj smør, 1     svin, 12 svins olden

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED.  NYKIRKE SOGN.

Alsted Mølle
Christen Pedersen Lærke                12 td mel, 6 rd 4 mk

Vonge
Peder Andersen            0 7 1 1        1 td rug, 4 slettedaler i     arbejdspenge
Oluf Nielsen            3 4 0 1
    skov                0 1 3 0        1½ ørtug rug, 3 harbopund     smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 gås, 1 kurantdaler gæsteri, skov til 20 svins olden

Sønder Kollemorten
Peder Lærke            3 3 1 2        22½ skp rug, ½ svin, 1     får, 3 mk gæsteri
Christen Christensen    2 7 3 1        22½ skp rug, ½ svin, 1     får, 3 mk gæsteri
Niels Nielsen og
Villads Christensen        2 5 0 1        2 ørtug rug, 1 får

Nørre Kollemorten
Mourids Jensen            3 3 1 0        1 ørtug rug, 1 ørtug     havre, 1 svin, 1 gås, 3 mk gæsteri, arbejdspenge 4 rd
Christen Jørgensen                    2 mk
Christen Olufsen                    7 mk

Haustrup
Hans Bertelsen og
Anders Jensen            3 1 2 1        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 svin, 1 mk gæsteri
Peder Tybo nu
Jens Morsing            1 4 0 1        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ svin, ½ mk gæsteri
Peder Christensen        1 3 3 0        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ svin, 1 mk gæsteri

LANGSKOV SOGN

Ølholm
Mads Madsens enke        3 3 3 2        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, 1 otting smør, ½ okse at stalde, ½ svin, ½     gås, 1 høne, 10 æg
Jørgen Madsen            3 7 3 2        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 otting smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2     høns, 20 æg
Hans Hansen            2 1 3 2        ½ ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 okse at stalde, ½ svin, ½ gås, 1 rd
Christen Nielsens enke    2 1 3 2        ½ ørtug rug, 1 ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ okse at stalde, ½ svin, ½ gås, 1 rd
Jep Christensen        2 0 0 2        ½ ørtug rug, ½ ørtug     havre, 4 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 20 æg
Jens Madsens enke        3 3 3 2        1 ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, 1 otting smør, ½ okse at stalde, ½ svin, ½     gås, 1 høne, 10 æg
Anders Pedersens enke    0 1 2 2         1 td havre
Terkild Hansen            ½ gård med Grev Rantzau, 3 skp rug

Nyborg
Jens Pedersen Kendals enke 8 0 0 2½    14 sk leding, 2 skp     gåsehavre, 1/6 svin, 1 rd gæsteri, giver for alt 10 rd
    ½ selvejergård
Samme enke i leje        3 1 1 1        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ harbopund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Niels Hansen            3 1 1 1        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, ½ harbopund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1     høne, 10 æg

Hauge
Christen Andersen        5 1 1 2½        1 ørtug havre, 1 fj smør,     1 svin, 1 okse at stalde, ½ gås, 2 høns
Peder Jacobsen            5 1 1 2½        1 ørtug havre, 1 fj smør,
    1 svin, 1 okse at stalde, ½ gås, 2 høns
Morten Jørgensen        0 4 0 2        30 skp havre

VINDELEV SOGN.

Vindelev
Mikkel Pedersen        2 6 3 1        2 skp havre, 1 mk 2½ alb.     1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler gæsteri
    selvejer
Mads Jensen            2 6 3 1        2 skp havre, 1 mk 2½  alb.     1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler gæsteri
    selvejer
Henrik Pedersen        3 4 3 2½        2 skp havre, 1 lispund     smør, 1 mk 2½  alb 1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1     slettedaler gæsteri
    selvejer
nok et hus            0 0 1 2       
Eske Pedersen            3 4 3 2½        2 skp havre, 1 lispund     smør, 1 mk 2½  alb 1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1     slettedaler gæsteri
    selvejer
nok et bolhus            0 0 1 2
Jens Sørensen            4 7 3 2        3 skp havre, 1 fj smør, 9     sk 1 alb 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler     gæsteri
    selvejer
Jens Mikkelsen og
Poul Thomsen            4 7 3 2        3 skp havre, 1 fj smør, 9     mk 1  alb 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler     gæsteri
    selvejer
Jens Lauridsen smed        5 7 2 0        4 skp havre, 2 mk 1 sk 1      alb 2 sk leding, 1/8 svin, 1/8 får, 2 slettedaler gæsteri
    selvejer
Jens Lauridsen            3 3 2 0        2 skp havre, 1 mk 2½      alb 1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler gæsteri
Jens Jensen            3 3 2 0        2 skp havre, 1 mk 2½      alb 1 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler gæsteri
    selvejer
Jørgen Rasmussen og
Oluf Rasmussen            6 7 3 1        4 skp havre, 1 fj smør, 1     mk 1 sk 1  alb 2 sk leding, 1/6 får, 1/6 svin, 1 slettedaler     gæsteri
Laurids Jensen            6 3 2 0    øde    1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 2 lispund smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 rd     gæsteri
    same øde gårds brug haver Mads Jensen og Jens Brun sst. i     leje og giver årligt for alt 17 rd 2 mk
Jens Sørensen            hus        øde    1 skp havre, gør 1 ugedag     fra "hjøllen" går ud og til Mikaelis
Mads Kjær                0 0 2 1    øde    1 skp havre, gør 1 ugedag     om året og af et byggested 1 slettedaler
Mads Jensen            0 0 1 0    øde


HVEJSEL SOGN.

Bjerlev
Niels Tygesen            4 1 3 0        1 ørtug byg, ½ ørtug     havre, 2 lispund og 4 skålpund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Simon Christensen        4 1 3 0        1 ørtug byg, ½ ørtug
    havre, 2 lispund og 4 skålpund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Peder Sørensen            4 1 3 2        1 ørtug byg, 2 skp     gæsterihavre, 1 fj 8 skålpund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås,     2 høns, 1½ sk leding, 1 rd gæsteri
Anders Gydesen            4 4 0 2½        1 ørtug byg, 2 skp     gæsteri-havre, 1 fj 8 skålpund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1     gås, 2 høns, 1½ sk leding, 1 rd gæsteri
Niels Pedersen Tømmermand 4 4 0 2½        1 ørtug byg, 2 skp     gæsteri-havre, 1 fj 8 skålpund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1     gås, 2 høns, 1½ sk leding, 1 rd gæsteri
Christen Sørensen        4 1 1 1        2 ørtug byg, 1 svin, 1     fødenød, 1 gås, 2 høns
Peder Jensen Kudsk        3 7 2 1½        1 ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Jacobsen og
Laurids Andersen        3 7 2 1½        1 ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Jørgen Gydesen            3 7 3 2        ½ ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 harbopund smør, 6 mk gæsteri
Niels Pedersen og
Hans Jensen            5 2 1 2        2½ kurant-daler, 2½ skp     havre, ¼ svin, ¼ gås
Hans Hansen            4 1 1 2        1 rd gæsteri, 1½ skp havre
Peder Jensens enke        4 1 1 2        4½ skp havre, ¼ får, ¼     svin

husmænd
Niels Christensen        0 4 2 0        1 ørtug havre
Peder Nielsen                        1 ørtug havre
Laurids Arm                        1 ugedag
Hans Jensen                        1 ørtug havre
Jens Lauridsen                        1 ørtug havre
Mikkel Hjulmand        øde            1 ørtug havre

Hvejsel
Christen Jørgensen        2 3 2 0    øde    haver Hr.P.Arnborg sst. i     fæste, giver årligt for alt 10 slettedaler

Fousing
Laurids Nielsen        5 3 0 0        9½ skp byg, 2 lispund og     12 skålpund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås. har denne halve     øde gård i fæste
nok Laurids Nielsen                    15½ skp byg, ½ ørtug rug,     ½ ørtug havre, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Jensen Møller    2 7 0 0        15½ skp byg, ½ ørtug rug,     ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Nielsen        3 1 0 2        4½ lispund smør, 9½ skp     byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Niels Jørgensen og
Søren Christensen        2 6 3 1        10½ skp byg, 4½ lispund     smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
nok de 2 mænd ¼-parten af en gård
                    1 4 0 2½        2 lispund 4 skålpund smør,     9½ skp byg
Søren Lauridsen        1 4 0 2½        1½ pund smør, 1 svin, 1     fødenød, ½ gås, øde, som Christen Nielsen har i leje
Erik Christensen        3 0 1 1        9½ skp byg, 3 pund smør, ½     svin, 1 fødenød, ½ gås

Ildved
Osten Andersen            2 7 3 2        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Henrik Pedersen        2 7 3 2        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Anders Pedersen Sandvad    2 7 3 2        ½ ørtug byg, ½ ørtug     havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jacob Skolemester        1 3 3 2½        har ¼-part i fæste
mester Poul            1 3 2 2½        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne. har     ¼-part i fæste
Anders Pedersen        2 6 3 0        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Nielsen            2 6 3 0        ½ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Søren Jacobsen            2 6 1 2        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Jensen Rebslager    2 6 1 2        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jes Jensen            2 4 3 2½        ½ørtug byg, ½ ørtug havre,     ½ fjerding smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Osten Andersen og
Niels Nielsen            2 4 3 2½        ½ørtug byg, ½ ørtug havre,
    ½ fjerding smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Claus Sørensen Bødker    2 3 1 1½        ½ ørtug havre, ½ fjerding     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Niels Sørensen            2 3 1 1½        ½ ørtug havre, ½ fjerding     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Peder Knudsen            2 4 0 1        ½ ørtug byg, ½ ørtug     havre, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 mk gæsteri
Jens Christensen Rytter    3 5 1 0        1 ørtug byg, 1 fj smør, 1     svin, 1 gås, 2 høns. den fjerding smør er han fri for,     derimod er lagt 1 stk jord fra hans gård
Laurids Madsen            2 3 3 1½        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Jens Lauridsen            2 3 3 1½        ½ ørtug havre, 1 otting     smør, ½ svin, ½ okse at stalde, ½ gås, 1 høne
Mads Hansen            3 7 0 0        1 ørtug havre, 1 fj     smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Søren Nimb            4 5 3 2        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, ½ okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Peder Jensen    øde nu
Poul Guldbrand            2 7 1 2½        giver ialt årligt penge 12     rd og derforuden skal han ved sin knægt holde skorstenene på     Stougård altid rene og hvis andet arbejde ham tilkommer at     forrette

husmænd ibid
Mads Madsen    øde                    1 ørtug havre
Poul Skiødt    øde                    1 ørtug havre
Søren Hjulmand                        1 ørtug havre
Peder Pedersen    øde                    1 ørtug havre
Niels Nielsen        0 1 2 1            ½ ørtug havre
Jens Nielsen    øde                    1 ørtug havre
Else Jørgens                        1 ørtug havre
Lamme Anders og
Johanne Larsdatter                    1 ørtug havre
Henrik Thomsen Vimand    0 4 0 1        2 mk 8 sk


Sandvad
Christen Jensen        3 7 3 1        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 1½ mk gæsteri, 1½ mk     tærskepenge
Søren Mortensen        3 7 1 1        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk     tærskepenge
Niels Andersen            1 7 3 0        1 ørtug byg, 1 ørtug     havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk     tærskepenge, øde

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Simon Simonsen og
Christen Sørensen        6 2 3 1        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 gås, 1 får, 2 rd arbejdspenge

GREJS SOGN

Holtum
Peder Sørensen            9 1 0 2        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     2 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, skov til     6 svins olden

SINDBJERG SOGN

Lund
Anders Jørgensen        2 7 1 0        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg,     ½ ørtug havre, 2 pund 6 mk smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås

Lindved
Niels Jensen    selvejer    6 3 0 0        1 rd landgilde, 3 rd     arbejdspenge

Ulkær
Knud Jørgensen og
Peder Knudsen            10 6 2 0        ¼ svin, ¼ får, 4 skp     gæsteri-havre, 24 sk i penge, 2 gradt leding 3 rd, giver for     alt 16 rd, er en selvejergård
Iver Steffensen og
Anders Steffensen        6 1 3 0        1/8 svin, 1/8 får, 2 skp     gæsteri-havre , 12 sk skyldpenge, 5 sk leding 1 rd, giver for     alt 5 rd 3 mk 8 sk, er en selvejergård
Peder Pedersen            5 4 3 2        1 ørtug rug, 1 ørtug byg,     1 ørtug havre, 1 brændsvin, 12 sk i penge, 1 rd gæsteri, 4     rd arbejdspenge, giver ialt 7 rd, er ½ fæstegård
Jens Pedersen            hus            1 rd i huspenge


SLAVS HERRED.  GRENE SOGN

Ankelbo
Mads Madsen            2 2 2 0        1 td smør, 2 svin

KOMPLET
for sted, navn, hartkorn og landgilde.