STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1687.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-651. bd. 23. fol.231. Tinglæst 2.3.1687. No.14.
Skøde fra frue Birthe Skeel, enke efter generalløjtnant Niels Rosenkrands til Sælsø og Holbækgård til Peiter Ferdinand von Haubitz. Dateret København den 4.6.1686.

Stougård Hovedgård med jus patronatus til Tørring Kirke 60 td.

Egholm Mølle
Søren Madsen                        40 ørtug mel, 1 td saltede ål

Egholm
                    29 0 0 0        2 harbopund smør

Egholmgård            5 1 1 1        som begge er lagt under     Stougård takst

Alsted med Alsted Mølle        37 0 0 0


VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Tørring by

Mads Christensen og
Laurids Andersen        3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 4 høns, 1 rd gæsteri
Søren Christensen og
Oluf Terkildsen        3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Christen Nielsen og
Christen Christensen    3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 4 høns, 1 rd gæsteri
Peder Nielsen og
Anders Pedersen        3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 4 høns, 1 rd gæsteri
Jørgen Joensen og
Niels Knudsen            3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 4 høns, 1 rd gæsteri
Anders Olufsen og
Hans Møller            3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 får, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Christen Bech og
Viste Christensen        3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Steffen Nielsen og
Laurs Rasmussen        3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Rasmus Vestergaard og
Peder Kvist            3½ skp rug, 3 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri

boelsmænd sst.
Christen Degn            6 skp havre
Niels Pedersen            2 harbopund smør
Niels Aaslund            8 skp havre
Villads Kurvemand        8 skp havre

husmænd
Oluf Smed
Poul Davidsen
Søren Bajer Pedersen
Jens Skrædder
Anders Nielsen

Urskov
Christen Sørensen        1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1½ ørtug havre,     1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri

Tørringskov
Jesper Christensen        3½ skp rug, ½ td byg, 1 td havre, 2 pund     smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 3 mk 5 sk 1 alb     gæsteri
Gregers Andersen        3 skp rug, ½ td byg, 2 skp havre, 2 pund     smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, ½ gås, ½ høne, 3 mk 5 sk 1     alb gæsteri
Oluf Christensen        3 skp 1 fj rug, ½ td byg, 9 skp havre, 2     pund smør, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 1 høne, 3 mk 5 sk 1     alb gæsteri

bolsmænd
Søren Jensen            1 ørtug havre

LINNERUP SOGN.

Hjortsvang by
Iver Mikkelsen            9 skp byg, 1 fj smør, 1 svin, skov til 12     svins olden
Anders Pedersen        1 ørtug rug, ½ td smør, 1 svin, skov     til 18 svins olden

BORDING SOGN.

Bodholt by
Anders Jacobsen        2 ørtug rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 2 mk     gæsteri, 2 rd arbejdspenge
Christen Pedersen og
Søren Nielsen            2 ørtug rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, ½ rd     gæsteri, 2 rd arbejdspenge

NØRVANG HERRED.  LANGSKOV SOGN.

Ølholm by
Jep Christensen        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg, ½ ørtug havre,     ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 snes æg
nok samme mand en halvgård med Henrik Rantzau som
Terkel Hansen i brug haver    3 skp rug
Christen Christensen og
Jep Christensen        1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 okse at stalde, 1 svin, 1 gås, 2 rd gæsteri
Mads Mikkelsen            1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 fødenød, 1 otting smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
Mads Madsen Hougaard    1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 otting smør, 1 okse at stalde, 1 svin, 2 høns, 20 æg
    Herudi undtaget den eng, som fra Hougård er taget før min     salig mands tid og lagt under Låge Hovedgård, hvor landgilden     er angivet og derfor ej nu tilkommer Hougård
Niels Gassen            8 skp havre af et hus.

Nyborg
Jens Pedersen og
Niels Hansen            1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 harbopund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
Jens Pedersen            af hans selvejergård 12 sk leding, 2 skp     gåsehavre, 1/6 svin, 1 rd gæsteri

Hauge
Anders Christensen        1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Knud Hansen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Hans Andersen            husmand, ½ ørtug havre

VINDELEV SOGN.

Vindelev
Laurids Jensen            1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     2 pund smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 rd gæsteri
Christen Pedersen og
Poul Thomsen            6 skp havre, 1 fj smør, 18 sk 2 alb 4 sk     leding, 1/3 svin, 1/3 får, 2 rd gæsteri
    selvejere
Erik Christensen og
Eske Pedersen            4 skp havre, ½ fj smør, 2 mk 1 sk 1 alb 2     sk leding, 1/3 svin, 1/3 får, 2 rd gæsteri
    selvejere
Laurs Jensen Smed        4 skp havre, 2 mk 1 sk 1 alb 2 sk leding,     1/3 svin, 1/3 får, 2 rd gæsteri
    selvejer
Jørgen Nielsen og
Mads Jensen            4 skp havre, 2 mk 1 sk 1 alb 2 sk leding,     1/3 svin, 1/3 får, 2 rd gæsteri
    selvejere
Laurids Jensen og
Jens Jensen            4 skp havre, 2 mk 1 sk 1 alb 2 sk leding,     1/3 svin, 1/3 får, 2 rd gæsteri
    selvejere
Oluf Jacobsen            4 skp havre, ½ fj smør, 1 mk 1 sk 1 alb 2     sk leding, 1/6 svin, 1/6 får, 1 rd gæsteri
    selvejer

husmænd
Mads Kjær                1 skp havre, af et øde byggested 1     slettedaler
Jens Sørensen            1 skp havre

HVEJSEL SOGN

Ildved
Niels Hansen og
Mikkel Jensen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Mikkel Jensen og
Iver Madsen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Søren Jensen og
Jens Pedersen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Mads Christensen og
Mads Laursen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Iver Hansen og
Hans Madsen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Christen Thomsen og
Peder Nielsen Møller    1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Henrik Sørensen og
Christen Davidsen        1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Knud Savmand            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, ½ svin, ½     fødenød, ½ gås, 1 mk gæsteri
Mads Jacobsen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Søren Terkildsen og
Jørgen Laursen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

boelsmænd
Laurs Jensen            ½ ørtug havre
Peder Pedersen            ½ ørtug havre
Mads Laursen            ½ ørtug havre

husmænd
Mads Madsen
Hans Madsen
Mikkel Jensen
Niels Andersen
Peder Christensen
Peder Sørensen d.æ. og
Mette Christensdatter
Knud Savmand            [landgilde ikke anført]

Sandvad
Niels Andersen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk tærskepenge
Christen Jensen        1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk tærskepenge
Søren Christensen        1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk tærskepenge
    herudi er til Stougård 2 td 7 skp 1 alb 8/21 d udi hartkorn

Bjerlev
Christen Christensen    2 ørtug rug, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2     høns
Giøde Pedersen og
Søren Sørensen            2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 mk tærskepenge
Niels Jensen Lund og
Christen Iversen        2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 3 harbopund     smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås
Anders Pedersen og
Jens Jepsen            2 ørtug byg, 6 harbopund smør, 4 skp    
gæsteri-havre, 2 fødenød, 2 svin, 2 gæs, 2 høns 1 rd gæsteri
Peder Pedersen Thybo    1 ørtug byg, 3 pund smør, 2 skp gæsteri-    havre, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 1 høne, ½ rd gæsteri

husmænd
Giøde Pedersen            1 ørtug havre
2 øde huse sst som Mikkel Bødker og Mikkel Hjulmand har påboet,     skylder hver        1 ørtug havre
Christen Pedersen        1 ørtug havre         et bol

Fousing
Christen Sørensen        1½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
Christen Sørensen        ½ ørtug rug, 1 ørtug byg, 3 skp  tofte-    byg, gæsteri: ½ ørtug havre, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
    er en halv gård
Jens Madsen            ½ ørtug rug, 1 ørtug byg, 3 skp  tofte-    byg, gæsteri: ½ ørtug havre, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås
    er en halv gård
Bent Pedersen            ½ ørtug byg, 3 pund smør, ½ svin, ½     fødenød, ½ gås, 3½ skp tofte-byg
Niels Jørgensen og
Søren Christensen        ½ ørtug byg, 3 pund smør, ½ svin, ½     fødenød, ½ gås, 3½ skp tofte-byg
Jørgen Pedersen        ½ ørtug byg, 3½ skp tofte-byg, 1½ pund     smør

NYKIRKE SOGN

Vonge
Oluf Nielsen            1½ ørtug rug, 3 harbopund smør, 1     fødenød, 1 brændsvin, 1 gås, 1 kurantdaler gæsteri, skov til     20 svins olden
Mikkel Væver             2 slettedaler af et hus

Kirkegården
Jens Nielsen            1 brændsvin, 1 gås, 2 kurantdaler     gæsteri, skov til 2 svins olden
Jens Sørensen og
Søren Føvling            1 td rug

Kollemorten
Per Bech                22½ skp rug, ½ svin, 1 får, 3 mk gæsteri
Christen Andersen        22½ skp rug, ½ svin, 1 får, 3 mk gæsteri
Niels Nielsen            2 ørtug rug, 1 får

Haustrup
Peder Andersen og
Bertel Skovborg        1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 svin, 1 mk gæsteri
Laurs Møller og
Peder Thybo            1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 svin, 1 mk gæsteri

GIVSKUD SOGN

Givskud
Peder Jensen Havnstrup    ½ td smør, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 10     sk 2 alb for gæs og høns, 1 rd 4 sk gæsteri
Oluf Sørensen            ½ td smør, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 10     sk 2 alb for gæs og høns, 1 rd 4 sk gæsteri
Niels Sørensen og
Rasmus Sørensen        ½ td smør, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 10     sk 2 alb for gæs og høns, 1 rd 4 sk gæsteri
Peder Madsen            ½ td smør, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 10     sk 2 alb for gæs og høns, 1 rd 4 sk gæsteri

SLAVS HERRED.  GRINDSTED SOGN

Ankelbo
Peder Pedersen            1 fj smør, 1 svin

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Komplet for navn, sted og landgilde