STOUGÅRD OG ALSTED GODSERS jordebog 1666.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-639. bd. 8. fol.33. Tinglæst 4.2.1667. No.14.
Skøde fra Markor Rodsten til Lerbæk til Niels Rosenkrands [til Holbækgård]. Dateret København den 12.12.1666.

Stougård Hovedgård med jus patronatus til Tørring Kirke 60 td.

Alsted med Alsted Mølle 37½ td

Bøndergods

VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Tørring by

Mads Christensen og
Lars Andersen            3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 4 høns, 1 rd gæsteri
Christen Jensen og
Oluf Terkildsen        3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Christen Nielsen og
Mikkel Sørensen        3½ skp rug, 4 skp byg, 1 svin, 1 okse at     stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Rasmus N og
Terkild Jensen            3½ skp rug, 3½ skp byg, ½ td smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Joen Jørgensen og
Søren Møller            3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Anders Olesen og
Hans Møller            3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 får, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Christen Bech og
Søren Snedker            3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Steffen Nielsen og
Jørgen Knudsen            3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri
Viste Christensen og
Peder Kvist og
Anders Nylleby            3½ skp rug, 4 skp byg, ½ td smør, 1 svin,     1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri

boelsmænd sst.
Christen Degn            26 skp havre
Viste Christensen        2 harbopund smør
Niels Aaslund            28 skp havre
Poul Davidsen            1 ørtug havre

husmænd
Christen Vestesen        1 rd
Maren Madsdatter og
Søren Bojer            1 ørtug havre
Peder Øm                1 ørtug havre
Jørgen Knudsen            1 ørtug havre
Villads Kurvemand        28 skp havre
Jørgen Spillemand        1 ørtug havre

Egholm Mølle
Poul Pedersen            40 ørtug mel, 1 td saltede ål

ligeledes af Egholm        2 harbopund smør

Urskov
Søren N                1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1½ ørtug havre,     1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri

Tørringskov
Jesper Christensen        3½ skp rug, 1 td byg, 1 td havre, 2 pund     smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, ½ gås, ½ høne, 3 mk 5 sk 1     alb gæsteri
Oluf Christensen        3 skp 1 fj rug, ½ td byg, 9 skp havre, 2     pund smør, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 1 høne, 3 mk 5 sk 1     alb gæsteri

bolsmænd
Søren N                1 ørtug havre

ÅLE SOGN

Åle by
Jens Merring            1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 pund smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri       

Jens Ibsen Møller        1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 pund 4 mk     smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri
Jens Frandsen            1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 3 pund smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri
Niels Lærke            1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 pund 2 mk     smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri
Christen Christensen    1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2½ pund smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri
Peder Nielsen            1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 pund smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri
Jens Gregersen            1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 pund 2 mk     smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 2 rd gæsteri

Boelsmænd
Oluf Mouridsen yder årligt til Stougård 7½ skp 1 3/4 d byg og     dertil forskrevne Åle gods skov til 184 svins olden

EJSTRUP SOGN

Søhale og Hundshoved
Christen Pedersen        1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 1 skp havre, 1     fj smør, 1 svin, 1 høne, 2 mk 10 sk 2 alb gæsteri, 2 sk     spindepenge, 11 sk brødbagningspenge

NØRVANG HERRED.  LANGSKOV SOGN.

Ølholm by
Søren Væver            ½ ørtug rug, ½ ørtug byg, ½ ørtug havre,     ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 snes æg
nok samme mand en halvgård med Henrik Rantzau som
Jeppe Nielsen i brug haver    3 skp rug
Siver Rasmussen            8 skp havre af et hus.

Hauge
Jens Nielsen             1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
nok Jens Nielsen        1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Niels Davidsen            bolsmand, ½ ørtug havre

SINDBJERG SOGN.

Lund
Peder Mikkelsen        1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1½ ørtug havre,     2 pund smør, 1 okse at stalde, 1 svin, 1½ mk høstpenge, 3½ mk     gæsteri
Peder Jensen            af et hus giver årligt til skyld af sin     gerning            2 rd penge

HVEJSEL SOGN

Ildved by
Niels Hansen og
Mikkel Jensen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Mikkel Jensen og
Iver Madsen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Søren Jensen og
Jens Pedersen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Mikkel Christensen og
Mads Lauridsen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Iver Hansen og
Hans Madsen            1 ørtug havre, 1 fj smør, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 gås, 2 høns
Christen Thomsen og
Peder Nielsen Møller    1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Henrik Sørensen og
Christen Davidsen        1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Knud Savmand            ½ ørtug byg, 1 ørtug havre, ½ svin, ½     fødenød, ½ gås, 1 mk gæsteri
Mads Jacobsen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Søren Terkildsen og
Jørgen Lauridsen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns
Jens Rytter            1 ørtug byg, 1 fj smør, 1 svin, 1 gås, 2     høns

boelsmænd sst.
Mads Madsen            1 ørtug havre
Hans Madsen            1 ørtug havre
Laurids Jensen            ½ ørtug havre
Peder Pedersen            ½ ørtug havre
Mikkel Jensen            1 ørtug havre
Niels Andersen            1 ørtug havre
Peder Christensen        1 ørtug havre
Peder Sørensen d.æ.        1 ørtug havre
Mads Lauridsen            ½ ørtug havre
Mette Christensdatter    1 ørtug havre
Knud Savmand            2 rd af et hus

Haustrup
Oluf Jensen            1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 svin, 1 mk gæsteri
Peder Andersen            1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre,     1 svin, 1 mk gæsteri

GIVSKUD SOGN

Givskud by
Jep Olufsen            1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Jesper Olufsen            1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
nok Jesper Olufsen        1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Anders Hansen            1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Peder Mikkelsen        1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Laurids Christensen        1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Søren Nielsen            1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Mads Thomsen            1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri
Peder Nielsen            1 fj smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5     sk 1 alb for gæs og høns, ½ rd 2 sk gæsteri

boelsmænd
Laurids Pallesen        5 mk 5 sk 1 alb
Frands Poulsen            5 mk 5 sk 1 alb
Christen Nielsen        5 mk 5 sk 1 alb
Anne Hans-kone            5 mk 5 sk 1 alb
Oluf Nielsen            5 mk 5 sk 1 alb
Christen Hansen        5 mk 5 sk 1 alb

Sandvad
Anders Jørgensen        ½ ørtug byg, ½ ørtug havre, ½ fj smør, ½     svin, ½ fødenød, 1 mk gæsteri, 1 mk tærskepenge
Mads Ibsen            ½ ørtug byg, ½ ørtug havre, ½ fj smør, ½     svin, ½ fødenød, 1 mk gæsteri, 1 mk tærskepenge
Anders Sørensen og
Mads Hansen            1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk tærskepenge
Søren Christensen        1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fj smør, 1     svin, 1 fødenød, 2 mk gæsteri, 2 mk tærskepenge

    herudi er til Stougård 2 td 7 skp 1 alb 8/21 d i hartkorn

Bjerlev by
Christen Christensen    2 ørtug rug, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2     høns

Egholm
Anders Christensen        ½ ørtug rug, ½ ørtug byg, ½ ørtug havre,     1½ harbopund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, ½ rd     gæsteri

SLAVS HERRED.  GRINDSTED SOGN

Ankelbo
Peder Pedersen            1 fj smør, 1 svin

NYKIRKE SOGN

ved Alsted Vang
Anders Jensen            1½ ørtug rug, 2 harbopund smør, 1     fødenød, 1 brændsvin, 1 gås, 1 kurantdaler gæsteri, skov til     20 svins olden
Mikkel Væver             2 slettedaler af et hus

Kirkegården
Jens Nielsen            1 brændsvin, 1 gås, 2 kurantdaler     gæsteri, skov til 2 svins olden
Jens Sørensen og
Søren Føvling            1 td rug

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Komplet for navn, sted og landgilde