STOUGÅRD og ALSTED JORDEBOG
1663

Koldinghus amt.
Udskrifter af forskellige godsers jordebøger
1662-1666
Læg nr. 48

B6C-200

KOLDINGHUS LEN.  NØRVANG HERRED.  TØRRING SKOV.

Jens Christensen        5 td 3½ skp 2 alb        Øde
3½ skp rug, 1 td byg, 1 td havre, 2 pund smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 3 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

Bertel Pedersen        5 td 3½ skp
[mgl.] skp rug, [mgl.] skp byg, [mgl.] skp havre, 2 pund smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, ½ gås, ½ høne, 3 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

Christen Olesen        3 td 3 skp  rettet til  4 td 4 skp
3 skp 1 fjk rug, ½ td byg, 8½ skp havre, 2 pund smør, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 1 høne, 3 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

Boelsmænd ibid.
Rasmus Snedker            1 td 2 skp            Øde
1 ørte havre

LANGSKOV SOGN.  ØLHOLM.

Søren Væver            3 td 2 skp
½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 snes æg

nok anden halvgård med Henrik Rantzau som

Jep Nielsen i brug haver    3 skp
3 skp rug

Christen Andersen        ½ td
8 skp havre af et hus.

HAUGE.

Anders Pedersen        5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Peder Christensen        5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Niels Davidsen            1½ td 3 skp            Øde
bolsmand, 1½ ørte havre


SINDBJERG SOGN.  LUND.

Anders Christensen        8 td 6 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1½ ørte havre, 2 pund smør, 1 svin, 1 okse at stalde, ½ mark høstpenge, 3½ mark gæsteri

Mikkel Christensen Skrædder
af et hus giver årligt til skyld af sin gerning  2 S:daler


HVEJSEL SOGN.  ILDVED BY.

Niels Hansen Skøt og
Mikkel Jensen            5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Iver Madsen            5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb    Den ½ gård øde
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Anders Sørensen og
Jens Pedersen            7 td 4 skp 1 fjk 1 alb    Jens Pedersens ½ gård øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Mads Lauridsen og
Mads Christensen        5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb    Mads Christensens ½ gård øde
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Hans Madsen og
Iver Hansen            5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb    Iver Hansens ½ gård øde
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Peder Nielsen og
Christen Thomsen        5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb, streget og nedenunder står 1½ td 1 skp 1 fjk 1 alb.         Christen Thomsens ½ gård øde
1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Henrik Sørensen og
Christen Dønesen        7 td 3 skp 1 fjk 1 alb    Den gård er øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Knud Sandmand            2½ td 1 fjk 1 alb
½ ørte byg, 1 ørte havre, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 mark gæsteri

Mads Jacobsen            7 td 3 skp 1 fjk 1 alb    Øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Søren Terkildsen og
Jørgen Lauridsen        7 td 3 skp 1 fjk 1 alb    Jørgen Larsens ½ gård øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Jørgen Sørensen        5 td 1 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte byg, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns

Boelsmænd ibid.

Mads Madsen            1 td 2 skp            Øde
1 ørte havre

Hans Madsen            1 td 2 skp            Øde
1 ørte havre

Peder Sørensen            1½ td 3 skp
1½ ørte havre

Peder Pedersen            1½ td 3 skp            Øde
1½ ørte havre

Mikkel Jostsen            1 td 2 skp            Øde
og
Mads Pedersen            1 td 2 skp
1 ørte havre

Jens Villumsen            1 td 2 skp
1 ørte havre

Peder Christensen        1 td 2 skp            Øde
1 ørte havre

... Sørensen            1½ td 3 skp            Øde
1 ørte havre

Mads Lauridsen            1 td 2 skp            Øde
½ ørte havre

Mette Christensdatter    [Mangler]                Øde
1 ørte havre

Søren Nielsen af et gadehus                    Øde
2 rigsmark


NYKIRKE SOGN.  HAUSTRUP.

Oluf Jensen            4½ td                Øde
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 mark gæsteri

Anders Pedersen        4½ td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 mark gæsteri


GIVSKUD SOGN OG BY.

Jep Olufsen            7 td 2 skp 1 fjk 1 alb    1 gård
½ tønde smør, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 10 skilling 2 albus for gæs og høns, 1 daler 4 skilling gæsteri

Anders Hansen            3½ td 1 skp 2 alb        ½ gård
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Peder Mikkelsen        3½ td 1 skp 2 alb        ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Simon Pedersen            3½ td 1 skp 2 alb        ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns

Søren Nielsen            3½ td 1 skp 2 alb        ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Mads Thomsen            3½ td 1 skp 2 alb        ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Peder Nielsen            3½ td 1 skp 2 alb        ½ gård
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Bolsmænd ibid.

Las Pallesen            1½ td 2 skp 2 alb        øde
5 mark 5 skilling slet mønt

Frands Poulsen            1½ td 2 skp 2 alb        øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Christen Nielsen        1½ td 2 skp 2 alb        øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Anne Hans-kone            1½ td 2 skp 2 alb        øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Oluf Nielsen            1½ td 2 skp 2 alb        øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Christen Hansen        1½ td 2 skp 2 alb        øde
5 mark 5 skilling S: mønt


SANDVAD BY.

Peder Nielsen            3 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ svin, ½ fødenød, 1 mark gæsteri, 1 mark tærskepenge

Mads Ibsen            3 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ svin, ½ fødenød, 1 mark gæsteri, 1 mark tærskepenge

Anders Sørensen og
Niels Nielsen            6 td 6 skp            øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 2 mark gæsteri, 2 mark tærskepenge

Niels Iversen og
Terkild Lediksen        2½ td 3 skp            Terkilds gård øde
½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør


EGHOLM.

Barbara Christensdatter    4½ td 1 fjk 1 alb
½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1½ daler gæsteri

Summarum på de gårde som er besat bedrager udi hartkorn

                    77½ td 3½ skp

Summarum på de gårde som er afbrudt og øde bedrager udi hartkorn

                    111 td 5 skp 1 fjk

Gårdens takst med Jus Patronatus til Tørring kirke er takseret udi søskendeskiftet for hartkorn

                    60 td


ALSTED HOVEDGÅRD ejendom af takst beregnet med møllen er takseret for
                    37½ td

BJERLEV

Christen Christensen    3½ td 1 skp 1 fjk 1 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns


Kongelig Majestæt anpart af NYKIRKE SOGN tiende efter fæstebrevs indhold bedrager sig udi
12 ørte rug, 3 ørte byg
anslagen udi hartkorn    19½ td


Kongelig Majestæt anpart af HVEJSEL SOGN tiende efter fæstebrevs indhold afgiften deraf
5 ørte rug, 5 ørte byg, 10 ørte havre
anslagen udi hartkorn    26 td 2 skp


Kongelig Majestæt anpart af LANGSKOV SOGN tiende efter fæstebrevs indhold, den sædvanlige afgift nemlig
5 ørte rug, 5 ørte byg
anslagen udi hartkorn    13½ td 2 skp


Kongelig Majestæt anpart af VINDELEV SOGN tiende efter fæstebrevs indhold, den sædvanlige afgift nemlig
2 ørte rug, 2½ ørte byg, 5 ørte havre
anslagen udi hartkorn    12½ td

Summarum på forskrevne tiende bedrager sig tilsammen  72 td

Summa summarum over forskrevne summa, tienden undtagen, bedrager sig udi hartkorn        290 td 6 skp 1 alb

Summa summarum over over forskrevne Stougård og Alsted hovedgårdes ejendom samt tilliggende gods landgilde og ejendom udi Koldinghus len i hartkorn anslagen, 1 sletdaler af hver tønde i hovedgårdens og bøndernes landgilde og en slettemark af tønden af Hans Majestæt anpart korntiende bedrager sig tilsammen udi penge efter Hans Majestæts udgivne befaling
penge                308 daler 3 mark 1 albus


Er dette forskrevne en rigtig kopi af Stougård og Alsted takster af jordebøger samt tiender i Koldinghus len som her til gården ligger og udi fæste er, bekender jeg med hånd og segl

Actum Stougård den 22 februar 63

Jens Nielsen
Egen hånd.