Matrikel 1688
SINDBJERG SOGN


fæster                gl.htk   ny htk  proprietær

LÅGE HOVEDGÅRD            20 000 26 701   Anne Nielsdatter
skov                            0202

En liden vejrmølle opbygt på gårdens grund
anset for                        0410


LINDVED BY

1
Rasmus Sørensen          9000   8031   Oberst Gamm

2
Peder Nielsen              8000   6500   Oberst Gamm

3
Laurs Laursen              3111   3621   Oberst Gamm

4
David Vestesen, husmand      1400   0330   Oberst Gamm

5
Niels Jensen Bødker den halve gård
resten er øde            13 422   6712   Preben Brahe

6
Dynes Nielsen              4420   3531   Anne Nielsdatter

7
Niels Jensen Smed          9401   6701   Anne Nielsdatter

8
Laurids Pedersen Bastlund  4620   3501   Oberst La Mare

9
Jens Sørensen              4400   3401   Oberst La Mare

10
Søren Nielsen og
Thomas Thomsen, selvjer      1320   3522   Oberst La Mare

11
Jørgen Sørensen          2400   3330   Oberst La Mare

12
Hans Frandsen Skytte            0020   Oberst La Mare

13
Niels Simonsen, selvejer      2000   6300   Sl. Clemen Sørensens arv

14
Peder Sørensen              4000   4200   Anneksgård

LUND BY


1
Peder Mikkelsen Smed og
Peder Nielsen              6522   5710   Gen.major Levetzau

2
Søren Andersen, øde          6522   5521   Gen.major Levetzau

3
Laurids Svendsen,
Hans Gregersen og
Jens Nielsen              7422   6502   Oberstløjtn. La Mare

4
Peder Ibsen, selvejer      6022   5630   Oberstløjtn. La Mare

5
Mads Sørensen Skrædder      1200   0200   Oberstløjtn. La Mare

6
Peder Mikkelsen og
Jørgen Mikkelsen          7500   5721   Anne Nielsdatter

7
Anders Bentsen              3611   3000   Anne Nielsdatter

8
Niels Madsen              3611   2622   Landsdommer Nissen

9
Anders Sørensen Schade      3611   2712   Landsdommer Nissen

10
Anders Jørgensen          3611   2710   Clemen Sørensen arv

11
Tyregod Kirkejord
som Peder Jensen i Sindbjerg bruger
                      0200   0601   Tyregod Kirke

12
Nok forbemeldte Peder Jensen
af Sindbjerg kirkejord            0220


13
Nok har samme mand et stykke eng, som ligger til Sindbjerg kirke
for vin og brød                0012


ULKÆR BY


1
Jens Sørensen Balle          1202 10 620   Jacob Ulfeld


2
Jens Andersen, selvejer      0430   6130   Jacob Ulfeld

3
Peder Gydesen              4700   5432   Jacob Ulfeld


4
Jens Pedersen og
Gregers Nielsen          6622   5602   Oberst Gamm


5
Jens Christensen, selvejer 0300   5721   Anders Bille til Højgård

6
Peder Christensen          6600   5502   Anders Bille til Højgård


7
Niels Jensen og
Anders Christensen          6702   5222   Anders Bille til Højgård


8
Søren Lauridsen, et bol til fæste
å Holtum Mark              1400   0422   Anders Bille til Højgård


9
Kirkejord                        0422   Sindbjerg Kirke


ØRUM BY


1
Markus Jensen, øde          4530   6102   Oberst La Mare


2
Las Eriksen              6400   6112   Oberst La Mare


3
Jens Madsen              8111   5530   Oberst La Mare


4
Anders Pedersen          9300   6710   Anne Nielsdatter


5
Peder Olufsen og
Rasmus Jørgensen          1000   6400   Anne Nielsdatter


6
Anders Nielsen, selvejer      1300   8002   Anne Nielsdatter


7
Anders Mikkelsen, selvejer 1000   5222   Major Offenberg


8
Christen Jørgensen          5000   3112   Clemen Sørensens arv


9
Jens Sørensen, selvejer      1000   7121   Hans Juul


samme Jens Sørensen bruger af
Sinbdbjerg kirkejord            0330   Sindbjerg Kirke


10
Poul Madsen, et hus som står på
Anders Pedersens gård grund        0012   Anne Nielsdatter


Et stykke skov ved forbemeldte hus beliggende
anset for 3 svins olden            0101   Anne Nielsdatter

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Prorietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Anne Nielsdatter Obling på Låge, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

Otto Frederik von Gamm, oberst, død 1698
Grundet

Preben Brahe

Hieronymus de la Mare, oberstløjtnant, død 1727

Clemen Sørensen

Hans Frederik Levetzau til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Nissen, landsdommer

Jacob Ulfeld

Anders Bille til Løgismose, død 1694
Højgård

Offenberg

Hans Juul til Stårupgård