Matrikel 1664

SINDBJERG SOGN


HOLTUM BY

Hans Gydensen            1 gård                6622
Velb. Oluf Rosenkrantz / propr. velb. Anders Bille til Løgismose og Højgård
Skylder    1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1     fødenød, 1 gås, 4 mark gæsteri
Kan så    1 td rug, 10 skp byg, 6 td havre
Avl        10 læs hø
6½ td 2½ skp ½ fjk ½ alb


Niels Lauridsen og
Hans Skrædder            1 gård                10 111
nu Per Knudsen og Søren Villumsen
Velb. Oluf Rosenkrantz / propr. velb. Anders Bille
Skylder    1 fjerding smør, 2 ørte byg, 2 ørte havre, 1 svin, 1     okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri
Kan så    1 td rug, 10 skp byg, 6 td havre
Avl        10 læs hø
10 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Jørgen Thomsen            1 gård                6622
nu Anders Pedersen
Velb. Oluf Rosenkrantz / propr. velb. Anders Bille
Skylder    1 fjerding smør, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1     fødenød, 1 gås, 1 rdl gæsteri
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, ½ td havre
Avl        10 læs hø
6½ td 2½ skp ½ fjk ½ alb


Jørgen Hansen, ejer gården, fri 1 gård            8422
Velb. Henrik Thott til Fårup / propr. Knud Dynesen i Skanderborg
Skylder    1 ørte malt, 2 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1     staldokse, skov til 2 svins olden
Kan så    1 ørte rug, 1 ørte byg, 8 td havre
Avl        16 læs hø
8½ td 2½ fjk ½ alb


Jørgen Skrædder        ½ gård                3432
nu Knud Andersen og Peder Christensen Balle
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul til Låge hans tjener / propr. Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    ½ ørte rug, ½ ørte havre, 2½ skp vederlags havre, 1
    otting smør, ½ brændsvin, 1 lam, 1 høne
Kan så    6 skp rug, 6 skp byg, ½ ørte havre
Avl        4 læs hø
3½ td ½ skp 1½ fjk ½ alb


Jens Jespersen Møller    ½ gård                3410
Velb. fru Ellen Arenfeldts tjener / propr. Hr.oberstløjtn. La Mare, øde
Skylder    ½ ørte rug, ½ ørte havre, 2½ skp vederlags havre, 1     otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, 1 høne
Kan så    6 skp rug, 6 skp byg, ½ ørte havre
Avl        4 læs hø
3½ td 1 fjk


Mads Olufsen            ½ gård                4000
Jørgen Broch, er streget, nu Jørgen Thomsen Broch
Præstens anneksgård i Uldum / Hr. Jens Wandel i Uldum anneksgård
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre
Kan så    ½ td rug, 5 skp byg, 4 td havre
Avl        5 læs hø
4 td


HOLTUM MØLLE

Jens Jespersen                                3600
nu Hans Møller
Velb. fru Ellen Arnfeldts tjener / propr. Hr. oberstløjtn. La Mare
Skylder    6 ørte mel
Ingen avl. Ingen skov.
3½ td 2 skp


LUND

Anders Christensen        1 gård                7500
nu Peder Mikkelsen og Jørgen Mikkelsen
Velb. Axel Sehested til Stougård, øde / propr. velb. fru Birthe Skeel, sl. Hr. generalløjtn. Rosenkrantz til Stougård, nu Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1½ ørte havre, 2 pund smør, 1     svin, 1 okse at stalde, ½ mark høstpenge, 3½ mark gæsteri
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, 4 td havre
Avl        6 læs hø
7½ td 1 skp


Søren Andersen            1 gård                6522
Velb. Grev Christoffer Rantzau til Hvolgård, hans tjener, øde / propr. Velb. Hr. generalmajor Hans Frederik Levetzau til Hvolgård
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1     fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, 5 td havre
Avl        5 læs hø
6½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Jep Andersen            1 gård                6522
Per Smed, streget, nu Peder Mikkelsen smed og Peder Nielsen
Velb. grev Christoffer Rantzau / propr. Hr. generalmajor Levetzau
Skylder    1 ørte rug, 2 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1     fødenød, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
Kan så    1 ørte rug, 1 ørte byg, 6 td havre
Avl        6 læs hø
6½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Jens Jørgensen            1 gård                7422
Anders Nielsen og Knud Poulsen, begge stregede, nu Anders Nielsen og Anders Sørensen
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge / propr. Hr. landsdommer Nikolaj Nissen, Christen Nielsen ½ gård
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1     fødenød, 1 gås, 1 fjerding smør
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, 5 td havre
Kan avle    4 læs hø
7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb


Thomas Thomsen og
Jens Sørensen            1 gård                7422
og Per Vester og Jens Nielsen, begge stregede, nu Las Svendsen, Hans Gregersen og Søren Nielsen
Velb. Jørgen Juul, Major Offenberg / propr. Hr. oberstløjtn. La Mare
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1     svin, 1 gås, 1 fødenød
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, 5 td havre
Avl        4 læs hø
7½ td ½skp ½ fjk ½ alb


Christen Pedersen og    1 gård                7422
Christen Jensen
nu Søren Hansen og Jørgen Troelsen
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul, Låge, øde / propr. Søren Hansen Bolle i Horsens, Jørgen Troelsen, Hr. N: Nissen
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1     svin, 1 fødenød, 1 gås
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
7½ td ½skp ½ fjk ½ alb


Mikkel Jensen            1 selvejergård            0622
nu Jens Nielsen
Velb. Jørgen Juul, Junkerens tjener til Brusgård / propr. Hr. oberstløjtn. La mare
Skylder    2 mark
Kan så    6 skp rug, 1 td byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
6 skp 2 fjk 2 alb


Mads Jensen            1 bol                1200
nu Mikkel Sørensen Skrædder og Hans Gregersen
Jørgen Juul, Major Offenberg / propr. Oberstløjtn. La Mare
Skylder    1 ørte havre
Kan så    1 skp byg
1 td 2 skp


Peder Jensen Snedker                        0200
har et stykke kirkejord i brug
ligger til Tyregod kirke
skylder deraf efter beretning
½ td havre
2 skp


Nok af et hus
Til Stougård / propr. Ane Nielsdatter, streget, fru Birthe Skeel, øde
for skyld og gerning: 2 slettedaler


ØRUM


Mikkel Andersen        1 gård                9300
nu Anders Pedersen
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge / propr. Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør,     1 brændsvin, 1 fødenød
Kan så    1 ørte rug, 1 td byg, 6 td havre
Avl        4 læs hø
9 td 3 skp


Christen Andersen        1 gård                4530
nu Markus Jensen
velb. Jørgen Juul, Offenberg / propr. Hr. obertsløjtn. La Mare
Skylder    1 fjerding smør, ½ daler penge, 1 brændsvin, 1 rdl     gæsteri, 7 skilling erridspenge
Kan så    1 td rug, 1 td byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
4½ td 1½ skp 1 fjk


Mikkel Jørgensen        2 parter af en selvejergård  1300
nu Laurs Jensen nu Anders Nielsen
Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge / propr. Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    26 skilling penge, 2 skilling grot, 6 skp purest havre,     ¼ svin, 2 rdl gæsteri
Kan så    1 td rug, 1 td byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
1 td 3 skp

Anders Mikkelsen        1/3 af en selvejergård    1000
Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Offenberg / propr. Anne Nielsdatter til Låge, streget, Major Rudolf Offenberg
Skylder    2 mark penge
Kan så    ½ td rug, ½ td byg, 2 td havre
Avling    2 læs hø
1 td


Søren Tørring            ½ gård                5000
nu Poul Madsen
Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge / propr. Clemen Sørensens arvinger på Ussing som Rådm. Jørgen Hansen i Horsens svarer for
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fødenød, 1 svin,     1 rdl gæsteri
Kan så    ½ ørte rug, ½ ørte byg, 2 td havre
Avl        2 læs hø
5 td


Jørgen Andersen og
Christen Pedersen        1 selvejergård            2000
nu Poul Andersen ¼, Anders Jørgensen ¼ øde, Jens Sørensen ½
Jørgen Juul til Låge / propr. Anne Nielsdatter til Låge de to ¼ og velb. Hans Juul på Stårupgård den ½
Skylder    1 rdl penge
Kan så    1 ørte rug, 1 ørte byg, 6 td havre
Avl        4 læs hø
2 td


Christen Pedersen        1 gård                6400
nu Jep Jensen og Jens Jepsen
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge, til Junkeren på Brusgård / propr. Oberstløjtn. La Mare
Skylder    1 fjerding smør, 4 td havre, 1 brændsvin, 1 foderokse
Kan så    1 ørte rug, 1 ørte byg, 6 td havre
Avl        4 læs hø
6½ td


Thomas Graver            ½ gård                8111
eller Jens Christensen, nu Jens Madsen
Velb. Tage Krabbe til Grundet, NB Offenberg / propr. Oberstløjtn. La mare
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1     svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri
Kan så    ½ ørte rug, ½ ørte byg, 3 td havre
Avl        2 læs hø
8 td 1 skp 1 fjk 1 alb


LINDVED BY


Las Jørgensen            1 gård                9000
nu Rasmus Sørensen
Velb. Tage Krabbe til Grundet / propr. Otto Frederik Gamm til Grundet
Skylder    1 fjerding smør, 2 ørte byg, 2 ørte havre, 1 svin, 2 rdl     gæsteri
Kan så    1 td rug, 10 skp byg, 8 td havre
Avl        10 læs hø
9 td


Hans Lauridsen            1 gård                8000
nu Per Nielsen Thybo
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder    1 fjerding smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1     svin, 1 fødenød
Kan så    1 td rug, 10 skp byg, 8 td havre
Avl        10 læs hø
8 td


Jørgen Christensen        1 bol                1400
nu David Vistesen
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder    1 ørte byg
Kan så    2 skp byg
1½ td


Maren Pedersdatter        1 jordløst hus
nu Hans Vester
Velb. Tage Krabbe, øde / propr. Oberst Gamm
Skylder    1 rdl gæsteri


Peder Skytte            ½ gård                3111
Søren Larsen, streget, nu Lars Larsen
Velb. fru Mette Rosenkrantz til Aunsbjerg, findes ingen jordebøger, Højgård / propr. Velb. Anders Bille til Højgård
Skylder    ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 brændsvin, 12     harbo mark smør, 4½ mark gæsteri
Kan så    ½ td rug, 6 skp byg, 4 td havre
Avl        4½ læs hø
3 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Søren Lauridsen        ½ gård                6611
Velb. Preben Brahe til Engelsholm / propr. Velb. Preben Brahe til Engelsholm
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 2 harbo pund smør,     1 brændsvin, ½ fødenød, 1½ rigsort gæsteri, 6 skilling     erridspenge
Kan så    1 td rug, 6 skp byg, 4 td havre
Avl        5 læs hø
6 td 6 skp 1 fjk 1 alb


Mikkel Pedersen        ½ gård                6611
nu Niels Jensen Bødker
Velb. Preben Brahe / propr. Velb. Preben Brahe
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 2 harbo pund smør,     1 brændsvin, ½ fødenød, 6 skilling erridspenge, 1½ rigsort     gæsteri
Kan så    1 td rug, 6 skp byg, 4 td havre
Avl        5 læs hø
6 td 6 skp 1 fjk 1 alb


Mikkel Steffensen        1 selvejergård            2000
nu Niels Ziangsen og David Ziangsen, nu Niels Ziangsen
Velb. Jørgen Juul til Låge, øde, Junkerens tjener, Hans Juul, Marqvard Rodstens frue / propr. Clemen Sørensens arvinger som Rdm. Jørgen Hansen i Horsens svarer for
Skylder    1 rdl
Kan så    1 td rug, 10 skp byg, 8 td havre
Avl        10 læs hø
2 td


Søren Andersen            ½ gård                4420
nu Dynes Nielsen
Velb. Jørgen Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 1 fødenød, 1 svin,     6 skilling erridspenge, 1 mark gæsteri
Kan så    ½ td rug, 6 skp byg, 3½ td havre
Avl        4 læs hø
4½ td ½ skp


Jørgen Smed            ½ gård                4620
nu Lars Pedersen Barslund
Velb. Jørgen Juul, fru Ellen Arenfeldt / propr. Hr. oberstløjtn. La Mare
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 2 gæs, 2     høns, 2 td gæsteri havre
Kan så    ½ td rug, 6 skp byg, 4 td havre
Avl        5 læs hø
4½ td 2½ skp


Laurids Sørensen        ½ gård                4400
Søren Andersen, streget, nu Jens Sørensen
Velb. Jørgen Juul, Junkerens tjener, Offenberg / propr. Oberstløjtn. La Mare
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 3 rigsmark     gæsteri
Kan så    ½ td rug, ½ ørte byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
4½ td


Niels Smed            ½ selvejergård nu fæstet    0630
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge / propr. Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    1 mark penge, 1 grot leding, 2 skp purest havre, 1/8     svin
Kan så    1 td rug, 1 ørte byg, 8 td havre
Avl        10 læs hø
6 skp 3 fjk


Nok giver fornævnte
Niels Smed            ½ fæstegård            3311
Velb. Jørgen Juul, streget, Hans Juul, til Låge / propr. Anne Nielsdatter til Låge
Skylder    1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 rdl     gæsteri
3 td 3 skp 1 fjk 1 alb

Laurids Ibsen og
Thomas Jørgensen        ½ selvejergård            1320
nu Thomas Thomsen og Søren Nielsen
Velb. Jørgen Juul, Junkerens tjener / propr. Oberstløjtn. La Mare
Skylder    2 mark penge, 2 grot leding, 6 skp purest havre, 1½ rdl     gæsteri
Kan så    ½ td rug, 5 skp byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
1 td 3½ skp


Jørgen Sørensen        ½ gård                2400
fru Ellen Ahrenfeld til Aggersbøl / propr. oberstløjtnant La Mare
Skylder    ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 brændsvin, 3     mark gæsteri
Kan så    ½ ørte rug, 6 skp byg, 4 td havre
Avl        4 læs hø
2½ td


ULKÆR


Peder Pedersen            1 selvejergård            1202
nu Jens Sørensen
Velb. Corfitz Ulfeld til Mattrup / propr. Velb. Jacob Ulfeld til Våbensholm
Skylder    1½ mark penge, 2 skilling grot leding, 4 skp purest     havre, ¼ svin, ¼ får
Kan så    1 td rug, ½ td byg, 6 td havre
Avl        12 læs hø
1 td 2 skp ½ fjk ½ alb


Jens Andersen            1 selvejergård            0430
Velb. Corfitz Ulfeld / propr. velb. Jacob Ulfeld
Skylder    12 skilling, 1 skilling leding, 2 skp purest havre, 1/8     svin
Kan så    ½ td rug, ½ td byg, 4 td havre
Avl        6 læs hø
4 skp 3 fjk


Peder Gydesen            ½ gård                4700
Velb. Corfitz Ulfeld / propr. Velb. Jacob Ulfeld
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 12     skilling skyldpenge
Kan så    ½ td rug, ½ td byg, 3 td havre
Avl        6 læs hø
4½ td 3 skp


Christen Abildgaard
og Peder Christensen    ½ gård                6600
Velb. fru Mette Rosenkrantz til Aunsbjerg, findes ingen jordebog / propr. Velb. Anders Bille til Højgård
Skylder    1 fjerding smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 brændsvin, 1     fødenød
Kan så    ½ td rug, ½ td byg, 3 td havre
Avl        6 læs hø
6½ td 2 skp


Anders Jensen            ½ gård                6702
nu Niels Jensen og Anders Christensen
Velb. fru Mette Rosenkrantz , Højgård / Velb. Anders Bille til Højgård
Skylder    1 fjerding smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 brændsvin, 1     fødenød, 10 skilling 2 albus landgildepenge, ½ rdl gæsteri
Kan så    ½ ørte rug, ½ ørte byg, 3 td havre
Avl        6 læs hø
6½ td 3 skp ½ fjk ½ alb


Jens Christensen        ½ selvejergård            0300
Velb.Jørgen Juul, streget, Højgård /propr. Velb Anders Bille
Skylder    2 skilling penge, 2 skilling grot leding, ½ td havre, 2     rdl gæsteri
Kan så    ½ td rug, ½ td byg, 3 td havre
Avl        6 læs hø
3 skp


Christen Abildgaard        1 gård                6622
Jesper Christensen, streget, nu Frederik Pedersen og Gregers Findsen
Velb. Tage Krabbe til Grundet, øde / propr. Velb. oberst Gamm
Skylder    1 fjerding smør, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1     fødenød, 10 skilling 2 albus landgildepenge, ½ rdl gæsteri
Kan så    ½ td rug, ½ ørte byg, 3 td havre
Avl        6 læs hø
6½ td 2½ skp ½ fjk ½ alb


Anders Andersen        1 bol                1400
nu Søren Larsen
Velb. Oluf Rosenkrantz formynder for Højgård gods / propr. Anders Bille til Højgård
Skylder    1 ørte byg
Kan så    2 skp byg
1½ td


Steffen Iversen        ½ gård                4000
nu Peder Sørensen
Præstens anneksgård i Grejs / Hr. Bertel Jensen anneksgård, KM
Skylder    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre
Kan så    ½ td rug, 6 skp byg, 3½ td havre
Avl        4 læs hø
4 td


LÅGE HOVEDGÅRD

med dens tilliggende grund og bygning efter hovedgårdens takst for 20 td hartkorn. Er ingen anden herlighed med skov og fiskeri såvel intet andet under gårdens takst
Velb. Jørgen Juul
Kan så    6 td rug, 7 td byg, 50 td havre
Avl        150 læs hø
20 td hartkorn


Summarum på forskrevne Sindbjerg sogn bedrager sig udi hartkorn

225½ td 3 fjk, streget

229 td 3 fjk, streget

225 td 1 fjk


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Eksempel der viser originalopstillingen


Velb. Jørgen Juul    Mikkel Andersen 1 gård    propr. Anne
/ Hans Juul        nu Anders Pedersen        Nielsdatter til
/ til Låge                            Låge

Skylder                                Kan så
1½ ørte rug                            1 ørte rug
1½ ørte byg                            1 td byg
1 ørte havre                            6 td havre
1 fjerding smør                        Avl
1 brændsvin                            4 læs hø
1 fødenød

9 td 3 skp


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Proprietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Oluf Rosenkrantz
Højgård

Anders Bille til Løgismose, død 1694

Henrik Thott til Boltinggård, Fårup m.fl., 1606-1675
Fårup

Jørgen Juul til Agersbøl og Låge
Låge

Hans Juul til Stårupgård
Låge

Anne Nielsdatter Obling, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

Ellen Hansdatter Arenfeldt, død 1676, skilt fra Jørgen Juul

Hieronymus de la Mare, oberstløjtnant, død 1727
Agersbøl

Jens Christensen Wandel, præst i Uldum og Langskov, død 1688

Axel Sehested, oberst, død 1676
Stougård

Birthe Skeel, død 1720, enke efter Niels Rosenkrantz til Holbækgård, oberst, 1627-1676
Stougård

Christoffer Rantzau, rigsgreve
Hvolgård

Hans Frederik Levetzau til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Nikolaj Nissen, landsdommer

Rudolf von Offenberg til Brusgård, major

Clemen Sørensens arvinger på Ussinggård

Tage Krabbe til Gunderslevholm, død 1676
Grundet

Otto Frederik von Gamm, oberst, død 1698
Grundet

Mette Rosenkrantz g.m. Erik Bille, bror til Anders Bille til Løgismose
Aunsbjerg

Preben Brahe til Hvedholm, død 1708
Engelsholm

Karen Ovesdatter Juul, død 1689, enke efter Markor Rodsteen til Lundsgård, død 1670

Corfitz Ulfeld til Mattrup, død 1690
Mattrup

Jacob Ulfeld til Kærgårdsholm, død 1688