Matrikel
1662

SINDBJERG SOGN

Rigsarkivet
Film M 582166


HOLTUM


Hans Gydesen                    1 gård            6622
Til Højgård,  nylig besat
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    8 skp rug
1 ørte havre                    10 skp byg
1 fjerding smør                7 td havre
1 svin                        Kan avle
1 fødenød                        10 læs hø
1 gås
1 S:dl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
6½ td 2½ skp 2 alb                2 td 2½ skp 2 alb


Niels Lauridsen                1 gård            10 022
til Højgård,  nylig besat
Skylder                        Kan så
2 ørte rug                    8 skp rug
2 ørte havre                    10 skp byg
1 fjerding smør                7 td havre
1 okse at stalde                Kan avle
1 svin                        10 læs hø
1 gås
1 rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
10 td 2 fjk 2 alb                2 td 2½ skp 2 alb


Jørgen Johansen                1 gård            8400
Til Fårup
Skylder                        Kan så
1 ørte malt                    1 ørte rug
2 ørte havre                    1 ørte byg
1 fjerding smør                8 td havre
1 okse at stalde                Kan avle
1 brændsvin                    16 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
8½ td                        2½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Jørgen Skrædder                ½ gård            6702
Til Låge
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte 5 skp havre                6 skp byg
2 otting smør                    10 skp havre
1½ brændsvin                    Kan avle
1½ lam                        3 læs hø
2 høns                       
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
6½ td 3 skp 2 alb                6½ skp 2 alb


HOLTUM MØLLE                                    3600
Til Låge
Skylder                        Ingen avl
6 ørte mel
Er i hartkorn
3½ td 2 skp


Mads Olesen                    ½ gård            3600
Til Uldum kald
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
1 brændsvin                    3½ td havre
1 fødenød                        Kan avle
                            4 læs hø
                            Beløber fornt sæd og avling i Beløber i hartkorn                hartkorn
3½ td 2 skp                    1 td 1 skp


LUND


Anders Christensen                1 gård            7500
Til Stougård,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1½ ørte havre                    4 td havre
2 pund smør                    kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 okse at stalde
1½ mark høstpenge
3½ mark gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
7½ td 1 skp                    1 td 3½ skp 2 alb


Søren Andersen                    1 gård            6522
Til Hvolgård,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    4 td havre
2 pund smør                    Kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 fødenød
1 gås
2 høns
20 æg                        Beløber fornt. sæd og avling
Beløber i hartkorn                udi hartkorn
6½ td 1½ skp 2 alb                1 td 3½ skp 2 alb


Jep Andersen                    1 gård            8122
Til Hvolgård,  halvparten nylig besat, halvparten øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
2 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    4 td havre
2 pund smør                    Kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 fødenød
1 gås
2 høns
20 æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8 td 1½ skp 2 alb                1 td 3½ skp 2 alb


Jens Jørgensen                    1 gård            8022
Til Låge,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 fødenød
1 gås
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
8 td ½ skp 2 alb                1 td 3½ skp 2 alb


Thomas Thomsen og
Jens Sørensen                    1 gård            8022
Til Låge,  halvparten nylig besat
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 fødenød
1 gås
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8 td ½ skp 2 alb                1 td 3½ skp 2 alb


Christen Pedersen og
Christen Jensen                1 gård            8022
Til Låge,  øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 fødenød
1 gås
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
8 td 2 fjk 2 alb                1 td 3½ skp 2 alb


Jens Jørgensen                    1 gård            8022
Til Låge,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    6 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    4 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 svin                        7 læs hø
1 fødenød
1 gås
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
8 td ½ skp 2 alb                1 td 3½ skp 2 alb


Mikkel Jensen                    1 selvejergård        1000
Til Låge
Skylder                        Kan så
2 mark penge                    6 skp rug
                            6 skp byg
                            4 td havre
                            Kan avle
                            7 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
1 td                            1 td 3½ skp 2 alb


Et bol                                        1200
Til Låge,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte havre                    [mangler]
Er i hartkorm
1 td 2 skp


Et hus
Til Låge
Skylder
2 mark


ØRUM


Mikkel Andersen                1 gård            9300
Til Låge,  øde
Skylder                        Kan så
1½ ørte rug                    10 skp rug
1½ ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    6 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 brændsvin                    10 læs hø
1 fødenød
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
9 td 3 skp                    2 td 2 skp


Christen Andersen                1 gård            4530
Til Låge,  øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
½ dlr penge                    10 skp rug
7 skilling erridspenge            10 skp byg
1 rdl gæsteri                    6 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 brændsvin                    10 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
4½ td 1½ skp 1 fjk                2 td 2 skp


Mikkel Jørgensen                1 selvejergård        1300
Til Låge
Skylder                        Kan så
26 skilling lgl. penge            10 skp rug
2 skilling grot leding            10 skp byg
6 skp purest havre                10 td havre
¼ svin                        Kan avle
2 rdl gæsteri                    10 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
1 td 3 skp                    2½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Søren Tørring                    ½ gård            5000
Til Låge,  ubesat
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
1 ørte havre                    5 td havre
1 brændsvin                    Kan avle
1 fødenød                        5 læs hø
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
5 td                            1 td 3½ skp 2 alb


Bent Sørensen                    ½ selvejergård        1000
Til Låge,  nylig besat
Skylder                        Kan avle
2 mark penge                    5 skp rug
                            5 skp byg
                            5 td havre
                            Kan avle
                            5 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber udi hartkorn
1 td                            1 td 3½ skp 2 alb


Jørgen Andersen og
Lene Pedersdatter                1 gård            2000
Til Låge,  ubesat
Skylder                        Kan avle
1 rdl penge                    10 skp rug
                            10 skp byg
                            10 td havre
                            Kan avle
                            10 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber udi hartkorn
2 td                            2½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Christen Pedersen                1 gård            6400
Til Låge,  nylig besat
Skylder                        Kan avle
32 skp havre                    10 skp rug
1 fjerding smør                10 skp byg
1 okse at fodre                10 td havre
1 brændsvin                    Kan avle
                            10 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
6½ td                        2½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Thomas Grønsen (Graversen ?)        1 gård            8111
Til Grundet,  øde
Skylder                        Kan avle
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    6 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 svin                        10 læs hø
1 fødenød
1 gås
2 høns
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8 td 1 skp 1 fjk 1 alb            2 td 2 skp


LINDVED


Las Jørgensen                    1 gård            9000
Til Grundet
Skylder                        Kan så
2 ørte byg                    8 skp rug
2 ørte havre                    10 skp byg
1 fjerding smør                7 td havre
1 svin                        Kan avle
2 rdl gæsteri                    9 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
9 td                            2 td 2 skp 1 fjk 1 alb


Hans Lauridsen                    ½ gård            4200
Til Grundet
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    4 skp rug
½ ørte byg                    5 skp byg
½ ørte havre                    3½ td havre
½ fjerding smør                Kan avle
½ svin                        4 læs hø
1 fødenød
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
4 td 2 skp                    1 td 1 skp


Thomas Nielsen                    ½ gård            4200
Til Grundet
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    4 skp rug
½ ørte byg                    5 skp byg
½ ørte havre                    3½ td havre
1 otting smør                    Kan avle
½ svin                        4 læs hø
1 fødenød
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
4 td 2 skp                    1 td 1 skp


Jørgen Christensen                1 bol            1400
Til Grundet,  nylig besat
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    2 skp byg
                            Kan avle
                            1 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber udi hartkorn
1½ td                        1 skp


                            1 hus
Til Grundet,  øde
Skylder
½ S:dlr


                            ½ gård            2700
Til Aunsbjerg,  øde
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    4 skp rug
½ ørte byg                    5 skp byg
10 skp havre                    3½ td havre
12 pund smør                    Kan avle
1 brændsvin                    4 læs hø
5 mark gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
2½ td 3 skp                    1 td 1 skp


Søren Lauridsen                    ½ gård            7100
Til Engelsholm
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
10 skp havre                    3½ td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 brændsvin                    4 læs hø
½ fødenød
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
7 td 1 skp                    1 td 1 skp


                            ½ gård            7100
Til Engelsholm,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
10 skp havre                    3½ td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 brændsvin                    4 læs hø
½ fødenød
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
7 td 1 skp                    1 td 1 skp


Mikkel Steffensen                1 selvejergård        2000
Til Låge,  øde
Skylder                        Kan så
1 rdl penge                    1 td rug
                            10 skp byg
                            7 td havre
                            Kan avle
                            9 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber i hartkorn
2 td                            2 td 2 skp 1 fjk 1 alb


Søren Andersen                    ½ gård            5000
Til Låge
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
1 ørte havre                    3½ td havre
1 fødenød                        Kan avle
1 svin                        4 læs hø
1 mark 6 skilling gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
5 td                            1 td 1 skp


Jørgen Smed                    ½ gård            4600
Til Låge,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte malt                    5 skp byg
1 ørte havre                    3½ td havre
1 svin                        Kan avle
2 gæs                        4 læs hø
2 høns
2 td gæsteri havre
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
4½ td 2 skp                    1 td 1 skp


Laurids Sørensen                ½ gård            4400
Til Låge,  nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
1 ørte havre                    3½ td havre
1 svin                        Kan avle
3 rdl gæsteri                    4 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
4½ td                        1 td 1 skp


Niels Smed                    ½ selvejergård        0530
Til Låge
Skylder                        Kan så
1 mark penge                    4 skp rug
1 skilling leding                5 skp byg
2 skp purest havre                3½ td havre
1/8 svin                        Kan avle
                            4 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
5½ skp 1 fjk                    1 td 1 skp


nok Niels Smed                    ½ gård            3311
Til Låge
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    4 skp rug
1 ørte havre                    5 skp byg
1 svin                        3½ td havre
1 gås                        Kan avle
2 høns                        4 læs hø
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
3 td 3 skp 1 fjk 1 alb            1 td 1 skp


Laurids Ibsen og                ½ gård            1200
Thomas Jørgensen
Til Låge
Skylder                        Kan så
2 mark penge                    4 skp rug
2 skilling grot leding            5 skp byg
6 skp purest havre                3½ td havre
1½ rdl gæsteri                    Kan avle
                            4 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
1 td 2 skp                    1 td 1 skp


                            2 gadehuse
Til Låge,  øde
Skylder                        uden sæd
2 rdl


ULKÆR


Peder Pedersen                    1 selvejergård        1130
Til Mattrup,  nylig besat
Skylder                        Kan så
24 skilling lgl: p:                1 td rug
3 skilling leding                1 td byg
4 skp purest havre                6 td havre
¼ svin                        Kan avle
1 rdl gæsteri                    12 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
1 td 1½ skp 1 fjk                2 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Peder Gydesen                    ½ gård            043 1½
Til Mattrup,  nylig besat
Skylder                        Kan så
12 skilling penge                4 skp rug
1½ skilling leding                4 skp byg
2 skp havre                    3 td havre
1/8 svin                        Kan avle
1 rdl gæsteri                    6 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
4½ skp 1½ fjk                    1 td ½ skp 2 alb


Jens Andersen                    ½ selvejergård        043 1½
Til Mattrup,  nylig besat
Skylder                        Kan så
12 skilling penge                4 skp rug
1½ skilling leding                4 skp byg
2 skp purest havre                3 td havre
1/8 svin                        Kan avle
1 rdl gæsteri                    6 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
4½ skp 1½ fjk                    1 td ½ skp 2 alb


Christen Abildgaard                ½ gård            6200
Til Aunsbjerg
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    4 skp byg
1 fjerding smør                3 td havre
1 svin                        Kan avle
                            6 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
6 td 2 skp                    1 td ½ skp 2 alb


                            ½ gård            6200
Til Aunsbjerg
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    4 skp rug
1 ørte byg                    4 skp byg
1 fjerding smør                3 td havre
1 brændsvin                        Kan avle
                            6 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
6 td 2 skp                    1 td ½ skp 2 albJens Christensen                ½ gård
til Grundet og Låge
Skylder                        Kan avle
Skylden findes her                4 skp rug
næstefter hans den halve            4 skp byg
gård til Grundet                3 td havre
efter benævning                Kan avle
                            6 læs hø
                            Beløber i hartkorn
                            1 td ½ skp 2 alb


                            ½ gård            7022
Til Grundet,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    ½ td rug
1 ørte havre                    ½ td byg
1 fjerding smør                3 td havre
1 svin                        Kan avle
1 fødenød                        6 læs hø
10 skilling 2 albus lgl: p:
½ rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
7 td ½ skp 2 alb                1 td ½ skp 2 alb


                            1 bol            1400
Til Grundet,  øde
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    2 skp rug
                            Kan avle
                            1 læs hø
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
1½ td                        1 skp


Steffen Iversen                ½ gård, anneksgård    4000
Til præsten
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    5 td havre
                            Kan avle
                            5 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
4 td                            1½ td


Summarum over forskrevne Sindbjerg sogn

Summarum beløb som hos hver gård antegnet er

Landgilden anslagen udi hartkorn    229 td ½ skp ½ fjk 1 alb

[med arabertal står ved siden af]:    220 td 2 skp 3 fjk 1 alb

Sæd og avling anslagen udi hartkorn    67 tdHer foruden LÅGE hovedgård
                            Kan så
                            8 td rug
                            8 td byg
                            50 td havre
                            Kan avle
                            200 læs hø
                            Beløber fornævnte sæd og avling
Er takseret for hartkorn            udi hartkorn
20 td                        22 td

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note:

Alt er medtaget og opstillet som i originalen, hvor dog godsets navn er angivet ude til venstre i en smal kolonne.
Tallet for hartkorn yderst til højre ved hver gård findes ikke i originalen.
Alle tal i originalen er angivet med romertal.
Det er uklart om purest havre er havrearten Pur Havre eller det er en ren form for havre.
Erridspenge er arbejdspenge.
Lgl: p: er formentlig landgilde-penge
S:dlr er formentlig slettedaler
Fæsteren Jens Jørgensen i Lund under Låge gods står opført to gange med samme landgilde. Der kan være to fæstere med samme navn, men i matriklen 1664 er der kun en gård, der svarer hertil, så det er formentlig en fejl.