Reserveruller for godserne og strølægderne. 1741.
B6C-277

LÅGE GODS
Reserverulle 1741

Kaptajn Falcks Compagni.

Lægd nr.95. Lægdsmand Mikkel Ibsen i Lindved.

Lågegård        Poul Christensen,         36    ladefoged
            Niels Hansen,             26    kudsk
            Peder Sørensen            21    hyrde
            Jens Christensen,         13    hyrde
Lund            Jens Pedersen             9
            Jens Thomsen            10
Lindved        Jens Mikkelsen            10
Lund            Hans Eriksen            13
            Anders Jensen            13
            Christen Pedersen        13
            Dynes Christensen        14
            Peder Pedersen            14
            Jørgen Christensen        15
Lindved        Mads Jensen             16
Lund            Jens Sørensen            18
            Terkel Jacobsen        18
            Hans Pedersen            19
            Christen Hansen        20
Ørum            Lars Christensen        28

Lægd nr.96. Lægdsmand Erik Larsen i Ørum.

Ørum            Jens Pedersen            10
            Peder Sørensen            11
Holtum        Mikkel Jensen             11
Nyborg        Christen Christensen    12
Ørum            Christen Caspersen        13
            Mikkel Eriksen            13
            Søren Brahe            13
            Christen Christensen    14
            Christen Jensen        14
            Knud Sørensen            14
            Peder Eriksen            16
            Oluf Jensen            16
Holtum        Jens Nielsen            16
Ørum            Christian Olufsen        18
Holtum        Dynes Nielsen            19
Ørum            Jens Steffensen        20
            Hans Caspersen            21
            Anders Sørensen        23
Hesselballe    Mathias Hansen            25
            Søren Nielsen            26
Ørum            Peder Christensen        29
            Anders Caspersen        30
            Lars Christensen        30
            Christen Christensen    30
            Christen Jacobsen        34
            Søren Pedersen            34

Lægd nr.104. Lægdsmand Niels Nielsen i Bøgballe.

Gammelsole    Oluf Pedersen            10
Solskov        Niels Nielsen            14
Holtum        Christen Johansen        14
Grejs        Morten Madsen            17
Holtum        Mogens Hansen            18
Kragelund        Bertel Terkelsen        20
Nyborg        Søren Christensen        21
            Oluf Christensen        21    snedkersvend i Kbh
Gammelsole    Steffen Jacobsen        21
Bøgballe        Niels Pedersen            26
Solskov        Ditlev Jacobsen        27
Nyborg        Henrik Jensen            34
Solskov        Niels Jensen            36

Lægd nr.84. Lægdsmand Niels Jensen i Bindesbøl.

Bindesbøl        Jens Nielsen            12
Uve            Hans Hansen            13
Stivel        Niels Henriksen        22

til at komplettere lægdet findes tillagt strøgods:

Sdr.Langelund    Niels Larsen            11
Nør Langelund    Søren Madsen            13
Kragelund        Enevold Sørensen        24

KOMPLET

HVOLGÅRD GODS

Reserverulle 1741
Koldinghus Amt

Kaptajn Falcks Compagni.

Lægd nr.94. Lægdsmand Poul Sørensen i Ølholm.

Langskov        Søren Andersen            13
            Niels Hansen smed        26
            Christian Smed            15
            Laurids Hjuler            10    vanfør
            Jens Jepsen            11    vanfør
Ølholm        Søren Jensen            18
            Jens Møller            14    tjener på Møgelkær
            Anders Andersen        14    tjener på Møgelkær
            Jacob Andersen            11    tjener på Møgelkær
            Jacob Møller            11
            Niels Mønster            14
            Christen Jacobsen        14
            Niels Sørensen Mønster    14
            Christen Lassen        20
            Jens Lassen            13    tjener på Møgelkær
            Anders Lassen            12
            Niels Christensen        21
            Peder Poulsen            29
            Anders Pedersen        20    tjener i Nyborg på                                         Stougård gods
            Jens Pedersen            17
            Jesper Poulsen            20
            Mathias Poulsen        15    tjener i Nyborg
            Hans Jepsen            10
            Claus Henriksen        17
            Las Iversen            14    tjener på godset i                                         Plovstrup
            Christen Iversen        12
            Claus Jensen            19    tjener her på                                             Hvolgård
            Niels Jensen            17
            Christen Hansen Kjær     9
            Jens Lassen            22    tjener i Uldum                                         Præstegård
Uldum        Peder Sørensen         21
            Enevold Sørensen         15    er dum
            Jens Sørensen            11    er dum
            Hans Sørensen            30

Livcompagniet

Lægd nr.43. Lægdsmand Laurids Sørensen Brahe i Hesselballe.

Hesselballe    Erik Christensen        24
            Jens Christensen        23    tjener i Uldum
            Søren Lauridsen Brahe    32
            Christen Brahe            17
            Søren Brahe            13
            Poul Andersen            25
            Jens Hansen            22
            Rasmus Hansen            17
            Peder Knudsen            31    lærer snedkerhåndværk                                     i Horsens
            Christen Knudsen        30    tjener på Hvolgård
            Oluf Knudsen            23    undvigt
            Knud Nielsen Malund        30    tjener i Linnerup på                                     godset
            Niels Christensen         9
            Christen Jonasen        20    tjener i Vindelev på                                     Donneruplund gods
Vindelev        Jens Olufsen            20    tjener i Uldum                                         Præstegård
            Christen Nielsen        22    tjener i Vejle                                         Skovhus
            Laurids Nielsen        20
            Niels Nielsen             15
            Laurids Sørensen Kjær    26
            Søren Kjær            14
Ildved        Søren Smed            24    tjener i Hornstrup
Uve            Søren Nielsen            16
            Lars Nielsen            13
            Oluf Vistesen            20
            Søren Vistesen            16

Major Ingenhalf Compagni.

Lægd nr.9. Lægdsmand Poul Andersen i Harritsø.

Uve            Christen Jespersen        18    tjener i Hvejsel                                         præstegård
            Søren Jespersen         10
Høgelund        Søren Nielsen            21
Vorslund        Oluf Nielsen            16

SILKEBORG AMT

Major Ingenhalf Compagni.

Lægd nr.25. Lægdsmand Anders Nielsen i Plovstrup.

Plovstrup        Peder Nielsen            17
            Jens Nielsen            18    tjener i Damgård på                                     Hammer gods
            Jørgen Kræmmer            13    er i Uldum
Hjortsvang    Rasmus Christensen        17
            Anders Hjort            39
            Niels Knudsen            17
            Anders Andersen        10    på Hammergård
Linnerup        Iver Christensen        24
            Mads Christensen        15
            Anders Christensen        12
            Christen Christensen    36    tjener i Horsens
            Hans Jensen            22    tjener i Vrønding
            Christen Andersen        15    tjener i Vrønding
Grættrup        Christen Nielsen        13

KOMPLET.

STOUGÅRD OG ALSTED GODSER
Reserverulle 1741

Major Ingenhalf Compagni.

Lægd nr.12. Lægdsmand Anders Jensen i Havstrup.

Christen Hansen    33    født i Ankelbo
Thomas Jørgensen    34    tjener Søren Jørgensen i Oksenbjerg
Marcus Christensen    16    tjener Kjeld i Vrønding
Jørgen Sørensen    12    hos Søren Jørgensen i Oksenbjerg
Viste Nielsen         9    hos Niels Jørgensen i Oksenbjerg
Peder Christensen    37    hos Christen Christensen i                                 Sdr.Kollemorten
Jens Christensen    20    hos Christen Christensen i                                Sdr.Kollemorten
Peder Lerke        28    tjener på Sjælland
Niels Pedersen        26    hos Christen Lund i Sdr.Kollemorten
Claus Christensen    35    tjener i St.Haslegård på Fyn
Mathias Nielsen    20    tjener på Alsted
Anders Sørensen    23    rytter
Søren Sørensen        20    hos Søren Godske i Havstrup
Frederik Sørensen    13    hos Søren Godske i Havstrup
Niels Sørensen        23    tjener i Overgård
Jens Sørensen        21    tjener Major Rosenørn
Christen Sørensen    15    hyrdedreng på Alsted
Jens Lauridsen        16    hos Laurids Jensen i Vonge
Niels Nielsen Bach    30    i Tønder
Claus Pedersen        11    hos Peder Bach i Vonge
Christen Jensen    10    hos Jens Christensen i Vonge
Christen Christensen 10    hos Johan Overgaard i Vonge
Rasmus Johansen    16    hos Johan Ernst i Egholm
Christen Christensen 36    tjener i Tønning kro
Niels Christensen    29    hos Christen Nielsen i Fovsing

Kaptajn Falcks Compagni.

Lægd nr.89. Lægdsmand Jørgen Kudsk i Bjerlev nu Peder Hansen sst.

Jørgen Jørgensen    28    hos Anders Jørgensen i Bjerlev
Ole Nielsen        20    hos Peder Nielsen i Bjerlev
Jørgen Hansen        11    hos Peder Hansen i Bjerlev
Christen Pedersen    28    hos Søren Pedersen i Bjerlev
Christen Jensen    17    hos Jens Hansen i Bjerlev
Hans Jensen        13    hos Jens Hansen i Bjerlev
Christen Pedersen    17    tjener i Hvidkilde på Fyn
Peder Jørgensen    27    hos Jørgen Kudsk i Bjerlev
Søren Jørgensen    23    hos Jørgen Kudsk i Bjerlev
Jørgen Andersen    15    hos Peder Saugmand i Bjerlev
Rasmus Lassen        19    hos Søren Lassen i Bjerlev
Jørgen Lassen        10    hos Søren Lassen i Bjerlev
Jens Mikkelsen        28    hos Mikkel Smed i Bjerlev
Søren Mikkelsen    18    hos Mikkel Smed i Bjerlev
Jørgen Mikkelsen    15    hos Anders Jørgensen i Bjerlev
Jens Nielsen        14    tjener i Knude
Søren Christensen    23    hos Christen Skammelsen hyrde i Bjerlev
Kynde Jacobsen        11    hos Jacob Huus i Bjerlev
Jens Nielsen        15    hos Niels Andersen i Vonge
Niels Nielsen        13    hos Niels Andersen i Vonge
Mikkel Jensen        23    snedkersvend, rømt til Norge
Søren Christensen    30    tjener præsten i Nykirke
Laurids Christensen    24    hos Jørgen Christensen i Sandvad
Jens Christensen    18    hos Niels Christensen i Bjerlev
Hans Christensen    15    hos Jørgen Christensen i Sandvad
Søren Jensen        20    tjener på Kjeldkær
Jens Jensen        15    hos Jens Hansen i Sandvad
Hans Jensen        10    hos Jens Hansen i Sandvad

Lægd nr.90. Lægdsmand Laurids Sørensen i Ildved.

Peder Thomsen        19    hos Anders Thomsen i Ildved
Søren Jensen        24    ophold i Ildved
Jachanas(?) Jensen    27    ophold i Ildved
Jacob Mikkelsen    24    på Stougård
Christen Mikkelsen    15    hos Mikkel Andersen i Ildved
Jens Thomsen        21    hos Terkel Hansen i Ildved
Poul Christensen    23    tjener på Fyn
Søren Lassen        21    hos Jens Hansen i Ildved
Jens Lassen        10    tjener i Ildved
Jacob Christensen    26    hos Christen Jacobsen i Ildved
Søren Andersen        10    tjener i Ildved
Jens Jensen Nim    20    hos Poul Christiansen i Ildved
Hans Nielsen        28    rømt
Mikkel Nielsen        12    hos Mads Nielsen i Ildved
Rasmus Lauridsen    14    hos Lars Vestergaard i Ildved
Christen Lauridsen     9    hos Lars Vestergaard i Ildved
Anders Nielsen        19    tjener i Sdr.Kollemorten
Henrik Jensen        20    tjener ved Tønder
Ebbe Christiansen    18    tjener i Horsens
Peder Lauridsen    33    hos Søren Clausen i Ildved
Laurids Jensen        11    hos Jens Skrædder i Ildved
Hans Jessen        33    tjener ved Reffs
Lars Pedersen        36    rømt

Lægd nr.92. Lægdsmand Lars Jørgensen i Vindelev.

Eskild Jensen        31    hos moderen i Vindelev
Niels Jensen        24    hos moderen i Vindelev
Niels Mikkelsen    24    hos Søren Terkelsen i Vindelev
Eskild Lauridsen    18    hos Søren Terkelsen i Vindelev
Henrik Henriksen    39    hos moder Helvig Poulsdatter i Vindelev
Niels Jensen        12    hos Jens Madsen i Vindelev
Jørgen Rasmussen    18    hos Rasmus Jørgensen i Vindelev
Anders Rasmussen    15    hos Peder Skrædder i Vejle
Jens Christensen    19    hos Niels Pedersen i Vindelev
Steffen Jensen        24    hos Anders Terkildsen i Nyborg
Laurids Christensen    12    hos Niels Pedersen i Vindelev
Christen Christensen 11    hos Niels Pedersen i Vindelev
Christen Sørensen    21    hos Søren Jensen i Vindelev
Jens Sørensen        12    hos Søren Jensen i Vindelev
Jens Jørgensen        32    tjener på Hvidkilde på Fyn
Mads Villumsen        18    tjener på Kjeldkær
Peder Sørensen        15    hos Søren Pedersen i Holtum

Kaptajn Falcks Compagni.

lægd nr.97. Lægdsmand Søren Enevoldsen i Ulkær

Jens Nielsen         9    hos Niels Jensen i Nyborg
Terkild Andersen    13    hos Anders Terkildsen i Nyborg
Hans Pedersen        13    hos Peder Christensen i Lindved
Niels Andersen        11    hos Anders Nielsen hyrde i Lindved
Søren Christiansen    22    klejnsmedsvend i København
Hieronymus Christiansen 19 hos Christian Gartner i Kragelund
Schack Christiansen    16    hos Christian Gartner i Kragelund
Peder Olufsen        11    hos Søren Rasmussen i Ulkær
Niels Christensen    11    hos Christen Jensen i Ulkær
Jens Madsen        19    hos Mads Jensen i Ølholm
Søren Madsen        15    hos Mads Jensen i Ølholm
Jens Jensen        26    hos sl. Jens Hoffgaards enke i Ølholm
Mikkel Jensen        21    tjener Anders Jensen i Hauge
Christen Jensen    16    hos sl. Jens Hoffgaards enke i Ølholm
Steffen Nielsen    25    hos Søren Rasmussen i Ulkær
Anders Christensen    10    hos Christen Andersen i Ølholm
Christen Lauridsen    23    rømt
Jørgen Lauridsen    21    rømt
Jens Lauridsen        19    rømt
Laurids Christensen    30    hos Niels Christensen i Hauge
Peder Christensen    23    hos Niels Christensen i Hauge
Jacob Christensen Skov 21 tjener på Hvidkilde på Fyn.

KOMPLET.

BRANDBERG GODS   

Ingen fra Langskov sogn.

GRUNDET OG HØJGÅRD GODS

Ingen fra Langskov sogn.


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Stougård og Alsted gods
Reserverulle 1787

G392-1.

1. kolonne: fader.
2. kolonne: sønner, hvis andet ikke er angivet.
3. kolonne: alder, ved 4 er angivet: fyldt 4 år.


Lægd nr.12. Lægdsmand Christen Sørensen i Ølholm.

Langskov sogn. Ølholm.

Christen Jensen        Jens        27
Jacob Krags enke        Jørgen    23
                    Anders    21
                    Jacob    20
Christen Sørensen        Niels    22
                    Søren    21
Hans Hansen            Niels     4    stedsøn
Jeppe Olesen            Ole        17
                    Christen    12
                    Hans         8
                    Frands     4
Michel Hougaard        Jens        13
Hans Jensen            Jens         4

Nykirke sogn. Vonge.

Jens Bach                Hans     21
                    Mads        20
Poul Christensen        Christen    16
                    Conrad    13
Peder Gregersen        Jens     23
                    Anders    22
                    Christian     8
                    Christen     6

Nykirke sogn. Egholm.

Rasmus Johansen        Johannes    12

Lægd nr.13. Lægdsmand Kynde Jacobsen i Bjerlev.

Langskov sogn. Hauge.

Hans Pedersen            Niels    18
Jens Gydesen            Knud        16
                    Jens        13
                    Gyde        10
                    Peder     9
Peder Sørensen            Christoffer 5

Hvejsel sogn. Bjerlev

Christen Andersen        Peder    28    broder
                    Anders     6
                    Søren     5
Hans Pedersen            Peder     5

Lægd nr.64. Lægdsmand Christen Bertelsen i Bjerlev.

Hvejsel sogn. Bjerlev.

Ole Nielsen            Simon    31
Søren Jørgensen        Iver        23
                    Peder    19
Kynde Jacobsen            Poul        18
Hans Jensen            Jørgen     6
Mads Bertelsen            Terkel     6
                    Mikkel     5

Lægd nr.65. Lægdsmand Laurids Pedersen i Bjerlev.

Hvejsel sogn. Bjerlev.

Mads Pedersen            Jens         8
Peder Haunstrup        Søren     8
                    Peder     6
                    Nikolaj     5
Jens Hansen            Niels    15
                    Hans         5
                    Søren    26    en karl
Jens Christensen        Jens
Jacob Haugaard, afdød    Peder    25

Lægd nr.66. Lægdsmand Mads Jepsen i Fousing.

Fousing.

Mads Jepsen            Christen    26
Jørgen Pedersen        Christen     8    en dreng
Terkel Clausen            Peder    21

Lægd nr.71. Lægdsmand Jens Jacobsen

Hvejsel

Jens Jacobsen            Jacob    26
                    Peder    16
                    Søren    14
                    Christen    12
Jørgen Mikkelsen        Jens        11
                    Mikkel     5
Niels Nielsen, afdød    Peder    36
Niels Henriksen        Jeronimus     5

Lægd nr.14. Lægdsmand Peder Mouridsen i Sdr.Kollemorten.

Sdr.Kollemorten.

Peder Mouridsen        Mourids    18
                    Jens        16
                    Jens        13
                    Niels     5
Iver Villumsen            Villum    16
                    Peder    10
Anders Nielsen            Niels    11
                    Thomas    11
                    Christen     5
Christen Lund            Niels     4
Mads Nielsen            Niels    10
                    Jørgen     7
                    Poul         4

Nørre Kollemorten

Peder Nielsen            Niels    11
                    Jens         5
Peder Bank            Christen     6
                    Søren     4

Lægd nr.62. Lægdsmand Ole Knudsen i Oksenbjerg.

Nørre Kollemorten.

Jens Nielsen            Peder    25
Hans Fynbo            Henrik    35
                    Lars        26
Mathias Smed            Christen    21
Peder Graversen        Niels    21
Gravers Andersen        Anders    20
                    Hans        17

Lægd nr.63. Lægdsmand Fæster Nielsen i Oksenbjerg.

Oksenbjerg.

Jens Andersen            Anders    25
                    Niels    16
Fæster Nielsen            Niels    25
                    Christen    22
Jørgen Jørgensen, afdød    Jørgen    29
Oluf Knudsen            Christen    19
Christen Simonsen        Simon     7
                    Laue         4
Anders Skrædder        [søn]     5

Lægd nr.77. Lægdsmand Hieronymus Christiansen i Kragelund.

Sindbjerglund

Christen Sørensen        Peder    17

Kragelund

Hieronymus Christiansen    Christian    24    solgt til Aggersbøl
                    Niels    20
Peder Gydesen            Gyde        10    solgt til Aggersbøl
                    Jens         9
                    Steffen     8

Nyborg

Jens Nielsen            Ole    23
Christen Bendixen        Lars    22

Tørring Brohus

Claus Albertsen        Jens    16

Brill

Peder Larsen            Niels     5

Alsted Mølle

Christen Nielsen        Niels    13
                    Anders     5

SILKEBORG AMT. Vrads herred.

Lægdsmand Søren Pedersen

Tørring

Lars Pedersen            Jeppe    26
                    Christen    24
Søren Madsen            Søren    21    stedsøn
                    Anders    16    stedsøn
Ole Hansen            Hans        22
                    Hans Chr.    13
                    Johan    10
Ole Olesen            Mads        21
                    Ole         6
Peder Madsen            Mads        22
                    Hans        20
Christen Rasmussen        Niels    25
                    Jeppe    20
                    Rasmus    14
                    Christen    12
                    Ole         6
Jens Hansen            Peder    21
                    Hans        20
                    Christen    11
Niels Andersen            Peder    24
                    Søren    23
                    Clemen    19
Anders Skovsbøl        Niels     6
                    Jens         5
Johan Skomager            Mads         8
Christen Merring        Peder    10
                    Niels     8
Peder Skomager            Mads         7
Hans Haustrup            Jens         7

Lægd nr.4. Lægdsmand Morten Urskov i

Tørring

Jørgen Knudsen            Peder    27
Morten Urskov            Anders    26
                    Jørgen    14
Ole Beck                Hans        27
                    Niels    22
Niels Andersen            Anders    21
                    Christen    14
Jørgen Andersen, afdød    Christen    28
                    Laus        23
Mads Pedersen, afdød    Christen    26
Lars Merrring            Peder     7

Lægd nr.2. Lægdsmand Ole Hansen

Tørring

Christen Pedersen        Mads        13
Jens Melchiorsen        Jens        21
                    Søren    16

Lægd nr.3. Lægdsmand Jeppe Pedersen

Tørring

Lars Olesen            Christen    21
Jørgen Nielsen            Niels    12
Christen Andersen        Jeppe    12
                    Anders      7
Anders Madsen            Mads         5

KOMPLET