Henrik Müllers
jordegods 1662

Koldinghus amt.
Udskrifter af forskellige godsers jordebøger
1662-1666.
Læg nr. 21

B6C-200


Af Kaj Lykkes gods som Hr. rentemester Henrik Müller er udlagt i Koldinghus len i Nørvang herred i Langskov sogn

NYBORG

Oluf Hansen og
Knud Pedersen

        1 ørte rug
        1 ørte byg
        1 ørte havre
        1 harbopund smør
        1 brændsvin
        1 fødenød
        1 gås
        2 høns
        20 æg

Søren Lauridsen

        14 skilling leding
        2 skæpper "quist" havre
        1 rigsdaler gæsteri
        1 skovsvin [hvert 6. år]
        skov til [6 svins olden]

ENGUM SOGN.

BREDAL.

Peder Nielsen

        1 ørte rug
        1 ørte byg
        1 ørte havre
        1 fjerding smør
        1 brændsvin
        1 fødenød
        4 mark gæsteri

SUMMARUM over forskrevne bøndergodses landgilde og svins olden udi hartkorn anslagen, beregnet efter almindelig takst, 24 svins olden imod 1 tønde hartkorn så og 2 mark imod 1 tønde hartkorn
beløber    15 tønder 1 skæppe 3 fjerdingkar 1 album

Stensballegård den 1 februar 1663.

Udi min gunstige herre Hr. rentemesters fraværelse

Peder Jensen.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note:

Oplysningerne i kantede parenteser under Søren Lauridsen er meget svage, da papiret er helt mørkebrunt, men når man ved hvad der skal stå ifølge matriklen 1664, kan det ses.

Quist havre er formentlig havre uden avner, da kvist kan betyde "kastet"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»