Matrikel 1688

LANGSKOV SOGN
fæster                gl.htk   Ny htk  proprietær

HVOLGÅRD HOVEDGÅRD        40 400   32 331   
skov                             0 231

HVOLGÅRD MØLLE
under gårdens takst, haver ingen sær jord, men er mølleværket ansat for                  3600   1430   Hvolgård

LANGSKOV (Langschouff Bye)

1
Knud Olufsen              1300   1330   Anne Nielsdatter til Låge

2
Thomas Sørensen          7422   4510   Anne Nielsdatter til Låge

3
Jep Jensen              0520   0230   Anne Nielsdatter til Låge

4
Christen Christensen      1300   1312   Anne Nielsdatter til Låge

5
Hvegholm, er sidst beboet af
Lars Sørensen              8122   4430   Anne Nielsdatter til Låge


ØLHOLM (Øllholm Bye)

1
Jens Madsen og
Mads Madsen Hougaard      7211   6731   Fru Birthe Skeel

2
Anders Lassen              5722   4122   Gen.major Levetzau

3
Mads Mikkelsen              6512   3732   Fru Birthe Skeel

4
Hans Jørgensen              4400   2621   Gen.major Levetzau

5
Hans Christensen og
Hans Sørensen              5722   3602   Gen.major Levetzau

6
Mikkel Christensen          4022   4331   Stougård

7
Peder Jespersen          7100   5200   Låge

8
Sejr Nielsen              8522   5112   Gen.major Levetzau

9
Sejr Rasmussen og
Jacob Jensen              8522   4232   Gen.major Levetzau

10
Anders Jensen              8522   5030   Gen.major Levetzau

11
Jørgen Iversen              4522   3702   Låge

12
Niels Sørensen og
Peder Laursen              5522   4521   Gen.major Levetzau

13
Jep Christensen Hougaard      2622   2002   Stougård

14
Terkild Hansen              2431   1732   Gen.major Levetzau

15
Søren Poulsen, 1 bol      1200   0332   Gen.major Levetzau

16
Niels Christensen, 1 bol            0122   Gen.major Levetzau


NYBORG (Nyborg Bye)

1
Søren Lauritsen          6600   6520   Gen.major Levetzau

2
Niels Hansen              6411   6221   Fru Birthe Skeel

3
Niels Sørensen              9322   7310   Anne Nielsdatter på Låge

4
Jens Pedersen, selvejer      0502   8010   Birthe Skeel

Oluf Pedersen              1200


OVER HAUGE (Ofver Hauge)

1
Anders Christensen        11 622  10 232  Fru Birthe Skeel

2
Hans Andersen, husmand      1700   0402   Fru Birthe Skeel

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Proprietærer: (står ikke i originalen udover det anførte)

Fru Birthe Skeel, død 1720, enke efter Niels Rosenkrantz til Holbækgård, 1627-1676
Stougård

Hans Frederik Levetzau til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Anne Nielsdatter Obling på Låge, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»