Matrikel 1664

LANGSKOV SOGNLANGSKOV (Langschouff)


Las Andersen            1 gård                7422
nu Thomas Sørensen bebor den ½ gård, Niels Sørensen den anden ½     øde
til Hvolgård, øde / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 fødenød, 1 gås
kan så:        1 td rug, 7 skp byg, 3 td havre
avl:            2 læs hø
7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb


Oluf Thomsen            1 gård                8122
velb. Jørgen Juul, øde, Hans Juul, Hvegholm / propr. Anne     Nielsdatter til Låge
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 7 skp byg, 3 td havre
avl:            2 læs hø
8 td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Laurids Skrædder        1 bol                1300
Anders Rasmussen og Knud Olesen Murmester bruger dette hus
velb. Jørgen Juul, øde / ½ til Låge, ½ til Aggersbøl
skylder:        ½ ørte byg, ½ ørte havre
kan så:        2 skp byg, 6 skp havre
1 td 3 skp


Rasmus Bødker            1 bol                1300
nu Knud Olesen
velb. Jørgen Juul / propr. Aggersbøl, nu til Hvolgård
skylder:        ½ ørte byg, ½ ørte havre
kan så:        2 skp byg, 6 skp havre
1 td 3 skp


Oluf Graver            1 bol                1300
nu Jacob Thomsen
velb. Jørgen Juul, øde / propr. Hvolgård
skylder:        ½ ørte byg, ½ ørte havre
kan så:        2 skp byg, 6 skp havre
1 td 3 skp


Bent Jørgensen            1 bol                1300
nu Anders Rasmussen Bødker
velb. Jørgen Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge
skylder:        ½ ørte byg, ½ ørte havre
kan så:        2 skp byg, 6 skp havre
1 td 3 skp


disse 4 bol er    1½ til Hans Juul
            1½ til Markus Rasmussen
            1 til Hvolgård


ØLHOLM (Ølholm)


Jens Nielsen            1 gård                8522
nu Søren Mønster og Laurids Nielsen
Hvolgård / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1     brændsvin, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 ørte rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            11 læs hø
8½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Peder Andersen            1 gård                8522
nu Sejr Rasmussen og Jacob Jessen Skrædder
til Hvolgård / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 ørte rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            11 læs hø
8½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Anders Jensen            1 gård                8522
nu Anders Jensen og Niels Jensen
til Hvolgård / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 svin, 1 staldokse, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 ørte rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            11 læs hø
8½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Las Madsen            1 gård                5722
nu Anders Lassen
Hvolgård, øde / propr. gen,major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund    smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 6 skp byg, 3 td havre
avl:            8 læs hø
5½ td 3½ skp ½ fjk ½ alb


Hans Christensen        1 gård                5722
nu Hans Christensen og Hans Sørensen
til Hvolgård, halvparten øde / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund    smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 6 skp byg, 3 td havre
avl:            8 læs hø
5½ td 3½ skp ½ fjk ½ alb


Mikkel Jensen            ½ gård                2431
nu Terkel Hansen
til Hvolgård / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør,     ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg
kan så:        ½ td rug, ½ td byg, 1½ td havre
avl:            4 læs hø
2½ td 3 fjk 1 alb


Christen Sørensen        ½ gård                4400
nu Peder Pedersen og Hans Iversen
til Hvolgård / propr. Gen.major Lewitzow
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fødenød
kan så:        5 skp rug, ½ td byg, 2 td havre
avl:            5 læs hø
4½ td


Mads Nielsen            1 bol                1200
nu Søren Poulsen
til Hvolgård, øde / propr. Hr. Gen.major Lewitzow
skylder        1 ørte havre
kan så:        1 skp byg
1 td 2 skp


Morten Thygesen        1 gård                4522
nu Jørgen Iversen
velb. Jørgen Juul til Låge / propr. Anne Nielsdatter til Låge
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1     brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 6 skp byg, 3 td havre
avl:            6 læs hø
4½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


Christen Jensen        ½ gård                3411
nu Peder Jespersen [men det er streget]
velb. Jørgen Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge
skylder:        ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 1 fødenød, ½     brændsvin, ½ gås, 1 rd gæsteri
kan så:        5 skp rug, 6 skp byg, 2 td havre
avl:            2 læs hø
3½ td 1 fjk 1 alb


Knud Christensen        ½ gård                3422
nu Peder Jespersen
velb. Jørgen Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge
skylder:        ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ okse at     stalde, ½ brændsvin, 1 gås, 1 rd gæsteri
kan så:        5 skp rug, 6 skp byg, 2 td havre
avl:            2 læs hø
3½ td 2½ fjk ½ alb


Jep Christensen        1 gård                4022
og Anders Christensen
velb. Jørgen Juul / propr. Fru Birthe Skeel til Stougård
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 okse at stalde, 1     brændsvin, 1 gås, 2 rd gæsteri
kan så:        1 ørte rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            8 læs hø
4 td ½ skp ½ fjk ½ alb


Mads Mikkelsen            1 gård                6512
velb. Jørgen Juul, Stougård / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting     smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 6 skp byg, 3 td havre
avl:            3 læs hø
6½ td 1 skp 1½ fjk ½ alb


Anders Mikkelsen        1 gård                5522
nu Thomas Sørensen
velb. Jørgen Juul / propr. Hr. oberst de la Mare, nu til Hvolgård
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 okse at     stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 ørte rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            8 læs hø
5½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb


HOUGÅRD (Hougaard)


Mads Lauridsen            1 gård                7211
nu Mads Madsen og Jens Madsen
velb. Jørgen Juul, nu Niels Rosenkrans / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting     smør, 1 brændsvin, 1 okse at stalde, 2 gæs, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            4 læs hø
7 td 2 skp 1 fjk 1 alb


Søren Væver            ½ gård                2622
nu Jep Christensen
velb. Axel Sehesteds tjener til Stougård / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund     smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 20 æg
kan så:        ½ td rug, ½ td byg, 1½ td havre
avl:            2 læs hø
2½ td 2½ skp ½ fjk ½ alb


Peder Nielsen            1 gadehus                0400
nu Niels Christensen
velb. Axel Sehested, Stougård / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1 td havre
kan så:        1 skp byg
4 skp


NYBORG (Nyborg)


Søren Lauridsen        1 gård                6600
til Hvolgård / Hr. Gen.major Lewitzow
skylder:        2 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 fødenød, 2     pund smør
kan så:        1 td rug, 6 skp byg, 4 td havre
avl:            5 læs hø
6½ td 2 skp


Mikkel Pedersen og
Henrik Hansen            1 gård                9322
nu Peder Vistesen og Niels Sørensen
velb. Jørgen Juul, Hans Juul /propr. Anne Nielsdatter til Låge
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 2 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            6 læs hø
9 td 3½ skp ½ fjk ½ alb


Oluf Hansen og
Knud Pedersen            1 gård                6411
nu Niels Hansen og Jens Knudsen
Henrik Møller i København, halvparten øde, Niels Rosenkrans /     propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1     harbopund smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg
kan så:        1 td rug, 6 skp byg, 3 td havre
avl:            5 læs hø
6½ td 1 fjk 1 alb

Jens Pedersen            1 selvejergård            0702
Henrik Møller, Niels Rosenkrans / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        2 skp gæsteri-havre, 1 skovsvin hvert 6. år, 1 rd     gæsteri, 14 sk leding, skov til 6 svins olden
kan så:        1 td rug, 1 td byg, 4 td havre
avl:            6 læs hø
7 skp ½ fjk ½ alb


Anders Nielsen            1 bol
nu Oluf Pedersen
skylder:        1 ørte havre


Anne Troels            1 gadehus, øde
nu Anders Nielsen
skylder        3 mk penge


disse to tilsammen                            1200
velb Jørgen Juul, Hans Juul / propr. Anne Nielsdatter til Låge
1 td 2 skp

HAUGE (Hauffue)


Anders Pedersen        ½ gård                5711
nu Anders Christensen
velb. Aksel Sehested, Niels Rosenkrans / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at     stalde, 1 gås, 2 høns
kan så:        6 skp rug, 6 skp byg, 2 td havre
avl:            3 læs hø
5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Mads Hansen            ½ gård                5711
nu Knud Hansen
Aksel Sehested, Niels Rosenkrans / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at     stalde, 1 gås, 2 høns
kan så:        6 skp rug, 6 skp byg, 2 td havre
avl:            3 læs hø
5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Niels Dinesen            1 bol                1700
nu Hans Andersen
Aksel Sehested, Niels Rosenkrans / propr. Fru Birthe Skeel
skylder:        1½ ørte havre
1½ td 3 skp


HVOLGÅRD MØLLE
Niels Sørensen Møller    3½ td 2 skp, men streget og tilføjet: er     under hovedgårdens takst og betales med dens skatter
til Hvolgård / propr. Hr.Gen.major Lewitzow
Mølleskyld            7½ td
Uden avl


HVOLGÅRD HOVEDGÅRDS takst er udi hartkorn  48 td
proprietær:    Hans Frederik Lewitzow
kornsæd:        7 td rug, 8 td byg, 24 td havre
avl:            80 læs hø


Summarum på forskrevne Langskov sogn bedrager sig udi hartkorn
            146 td 1 skp 1 alb, men streget og rettet til
            142 td 6 skp ½ fjk ½ alb, men streget og rettet til

            144½ td 1 skp ½ fjk ½ alb


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

eksempel der viser opstillingen i originalen


Til Hvolgård        Las Andersen    1 gd        propr. Gen.major
øde                nu Thomas Sørensen        Lewitzow
                beboer den ½ gård
skylder            Niels Sørensen            kan så:
1 ørte rug        den anden ½ øde        1 td rug
1 ørte byg                            7 skp rug
1 ørte haure                            3 td havre
1 fjerding smør                        avl:
1 fødenød                                2 læs hø
1 gås

7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Proprietærer  (står ikke opført i originalen udover det anførte)

Hans Frederik Lewitzow til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Jørgen Juul til Låge og Agersbøl
Låge

Hans Juul til Stårupgård
Låge

Anne Nielsdatter Obling, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

Axel Sehested, oberst, død 1676
Stougård

Niels Rosenkrantz til Holbækgård, oberst, 1627-1676
Stougård

Birthe Skeel, død 1720, enke efter Niels Rosenkrantz til Holbækgård
Stougård

Hieronymus de la Mare, oberstløjtnant, død 1727
Agersbøl

Henrik Møller, rentemester i København, 1609-1692

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»