Matrikel
1662

Rigsarkivet
Film M 582166

LANGSKOV SOGN

LANGSKOV   (skrives Langschouff)


Las Andersen                    1 gård            7422
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    2 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 fødenød                        8 læs hø
1 gås
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
7½ td ½ skp 2 alb                1½ td


ØLHOLM   (skrives Øllholmb)


Jens Nielsen                    1 gård            8522
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    2 td havre
1 fjerding smør                        Kan avle
1 okse at stalde                8 læs hø
1 svin
1 gås
2 høns
20 æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8½ td 1½ skp 2 alb                1½ td


Peder Andersen                    1 gård            8522
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    2 td havre
1 fjerding smør                        Kan avle
1 okse at stalde                8 læs hø
1 svin
1 gås
2 høns
20 æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8½ td 1½ skp 2 alb                1½ td


Anders Jensen                    1 gård            8522
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    2 td havre
1 fjerding smør                        Kan avle
1 okse at stalde                8 læs hø
1 svin
1 gås
2 høns
1 snes æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
8½ td 1½ skp 2 alb                1½ td


Las Madsen                    1 gård            5722
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    8 skp rug
1 ørte byg                    8 skp byg
1 ørte havre                    12 skp havre
1 pund smør                    Kan avle
1 svin                        8 læs hø
1 fødenød
1 gås
2 høns
20 æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
5½ td 3½ skp 2 alb                1 td 2 skp


Hans Christensen                1 gård            5722
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så og avle ligeså
1 ørte rug
1 ørte byg
1 ørte havre
1 pund smør
1 svin
1 fødenød
1 gås
2 høns
20 æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
5½ td 3½ skp 2 alb                1 td 2 skp


Mikkel Jensen                     ½ gård            2431
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
2 skp rug                        4 skp rug
6 skp byg                        4 skp byg
10 skp havre                    6 skp havre
½ pund smør                    Kan avle
½ svin                        4 læs hø
½ fødenød
½ gås
1 høne
½ snes æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
2½ td ½ skp 1 fjk 1 alb            5 skp


Christen Sørensen                ½ gård            4400
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    5 skp byg
1 ørte havre                    8 skp havre
1 fødenød                        Kan avle
                            5 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
4½ td                        6 skp 1 fjk 1 alb


Mads Nielsen                    1 boelshus        1200
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
1 ørte havre                    5 skp rug
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
1 td 2 skp                    1½ skp 2 alb


Morten Thygesen                1 gård
Til velb. Jørgen Juul til Aggersbøl
Skylder                        Kan så
findes skylden herefter            10 skp rug
                            10 skp byg
                            2 td havre
                            Kan avle
                            10 læs hø
                            Beløber udi hartkorn
                            1½ td ½ skp 2 alb


Christen Jensen                1 gård
Til velb. Jørgen Juul til Aggersbøl
Skylder                        Kan så
findes skylden herefter            10 skp rug
                            10 skp byg
                            2 td havre
                            Kan avle
                            10 læs hø
                            Beløber i hartkorn
                            1½ td ½ skp 2 alb


Hans Smed                        1 gård
I lige måde til Aggersbøl
Skylder                        Kan så og avle ligeså og
findes skylden herefter            beløber udi hartkorn
                            1½ td ½ skp 2 alb


Jørgen Iversen                    1 gård
I lige måde til Aggersbøl
Skylder                        Kan så
findes skylden herefter            8 skp rug
                            8 skp byg
                            12 skp havre
                            Kan avle
                            8 læs hø
                            Beløber udi hartkorn
                            1 td 2 skp


Mads Mikkelsen                    1 gård
Til velb. Jørgen Juul til Aggersbøl
Skylder                        Kan så
findes skylden herefter            8 skp rug
                            8 skp byg
                            12 skp havre
                            Kan avle
                            8 læs hø
                            Beløber udi hartkorn
                            1 td 2 skp


HOUGÅRD   (skrives Hougaardt)


Til velb. Jørgen Juul til Aggersbøl
forskrevne gårde samt Hvegholm som er 8 gårde
Samtlige skylder                Kan så
7 ørte rug                    12 skp rug
6 ørte byg                    12 skp byg
7 ørte havre                    3 td havre
6½ brændsvin                    Kan avle
4 fødenød                        16 læs hø
6½ gås
8 høns
4 snese æg
4 okser at stalde
4½ rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
36 td 2 skp 1 fjk 1 alb            1½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Søren Væver                    ½ gård            3000
Til velb. Axel Sehested til Stougård
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    4 skp rug
½ ørte byg                    4 skp byg
½ ørte havre                    6 skp havre
½ pund smør                    Kan avle
½ svin                        5 læs hø
½ fødenød
1 gås
1 snes æg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
3 td                            5 skp 1 fjk 1 alb


Oluf Jensen                    1 hus            0400
Til velb. Axel Sehested
Skylder                        Kan så
8 skp havre                    4 skp byg
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
½ td                            1 skp 1 fjk 1 alb


NYBORG (skrives Nyeborig)


Søren Lauridsen                1 gård            6600
Til Hvolgård
Skylder                        Kan så
2 ørte byg                    10 skp rug
1 ørte havre                    10 skp byg
1 svin                        3 td havre
1 fødenød                        Kan avle
2 pund smør                    10 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
6½ td 2 skp                    1½ td 2 skp


Peder Mikkelsen                1 gård            6600
Til Aggersbøl
Skylder                        Kan så
2 ørte byg                    10 skp rug
1 ørte havre                    10 skp byg
1 svin                        3 td havre
1 fødenød                        Kan avle
2 pund smør                    10 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
6½ td 2 skp                    1½ td 2 skp


Søren Schade                    1 gård            6600
Til Cai Lykke,  øde
Skylder                        Kan så
2 ørte byg                    10 skp rug
1 ørte havre                    10 skp byg
1 svin                        3 td havre
1 fødenød                        Kan avle
2 pund smør                    10 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
6½ td 2 skp                    1½ td 2 skp


Jens Pedersen                    selvejer            1000
Til velb. Cai Lykke
Skylder                        Kan så
2 td havre                    10 skp rug
                            10 skp byg
                            3 td havre
                            Kan avle
                            10 læs hø
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
1 td                            1½ td 2 skp


Mads Nielsen                    1 hus            2000
Til velb. Jørgen Juul
Skylder                        Kan så
1 rdl                        2 skp byg
Beløber i hartkorn                Er i hartkorn
2 td                            ½ skp 2 alb


HVEGHOLM   (skrives Huegholmb)    1 gård

Til velb. Jørgen Juul
Skylder                        Kan så
findes skylden tilforn            10 skp rug
tilført hans de andre velb.        10 skp byg
Jørgen Juuls gårde                2 td havre
                            Kan avle
                            8 læs hø
                            Beløber udi hartkorn
                            1½ td

HAUGE   (skrives Haffue)            1 gård            11 600


Anders Pedersen påbo, Peder Christensen
Til Stougård
Skylder                        Kan så
2 ørte havre                    10 skp rug
2 fjerding smør                        10 skp byg
2 svin                        3 td havre
2 okser at stalde                Kan avle
2 gæs                        12 læs hø
4 høns
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
11½ td 2 skp                    1½ td 2½ skp 2 alb


Summa summarum over forskrevne Langskov sogn

Summarum beløb som hos enhver gård antegnet er

Landgilde anslagen udi hartkorn    123½ td 2 alb

Sæd og avling anslagen hartkorn    30 td 2 skp 1 fjk 1 alb

her foruden

HVOLGÅRD Hovedgård                                48 000
                            Kan så
                            12 td rug
                            10 td byg
                            80 td havre
                            Kan avle
                            300 læs hø
takseret for                    Beløber i hartkorn
48 td hartkorn                    33 td 1 skp 1 fjk 1 alb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Proprietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Christoffer Rantzau, rigsgreve
Hvolgård

Jørgen Juul til Låge og Agersbøl
Agersbøl

Aksel Sehested, oberst, død 1676
Stougård

Cai Lykke til Gisselfeld og Rantzausholm, død 1699

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Note:
Alt er medtaget og opstillet som i originalen, hvor dog godsets navn er angivet helt ude til venstre i en smal kolonne.
Alle tal i originalen er angivet med romertal.
Tallet for hartkorn yderst til højre ved hver gård findes ikke i originalen.