>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Horsens Skøde- og Panteprotokol 1707-1740. B 66 - SP 2.

fol. 50B.
1713, 24 januar lod Jørgen Mandix på sin brors vegne følgende pantebrevsforskrivning læse.

Som min salig søsters søn Peder Olufsen Mandix, nu tjenende rådstueskriver i København Søren Andersen Lindberg hans efter sin salig fader Oluf Pedersen fordum forpagter på Hanstedgård og moder salig Sofie Pedersdatter tilfaldne fædrene og mødrene arv, hans arv indsat hos Mourids Høier, præst i Jelling og Hover, så haver jeg foruden bemeldte Peder Mandix' 300 rd selv indskudt af egne penge 175 rd, som udgør 175 rd, hvorimod Hr. Mourids Høier til mig har udgivet sin panteforskrivning udi Højer kirke i Koldinghus Amt, Jerlev herred med herlighed og kirketiende til fornævnte Peder Mandix' kære broder Jørgen Mandix borger og handelsmand her i byen.....
Ombedet Jacob Kruse, forpagter på Møgelkær som lavværge og til vitterlighed med mig at underskrive.

Underskrevet
Horsens 12.5.1712
salig Mads Jørgensens enke Maren Pedersdatter
efter begæring J. Kruse

fol.100
lod Maren Pedersdatter salig Mads Jørgensens enke i Horsens hendes pantebrev til Peder Olufsen Mandix indfri.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Horsens skifteprotokol 1725-1732.  B 66 - 255.

XXX    Anne Pedersdatter Stauning i Horsens. 4.3.1728, fol.177.
A:
1)  bror Jørgen Pedersen Stauning, død, præst i Grejs og Sindbjerg. 6B:
 a  Peder Jørgensen Stauning, købmand i Horsens
 b  Niels Jørgensen Stauning, købmand i Horsens
 c  Jens Jørgensen Stauning i København
 d  Otte Jørgensen Stauning i Helsingør
 e  Maren Jørgensdatter Stauning g.m. Bertel Dons i Hvejsel
 f  Anne Jørgensdatter Stauning g.m. Peder Vormstrup i Viborg
2)  bror Peder Pedersen Stauning, præst i Borris og Faster, død. 3B:
 a  Peder Pedersen Stauning
 b  Jens Jørgen Pedersen Stauning
 c  Kirstine Pedersdatter Stauning
FM: morfar Christian [Jensen] Møborg, præst i Tim og Madum
3)  bror Søren [Pedersen] Stauning, præst i Gørding, [Vemb og Bur]
4)  søster Maren Pedersdatter Stauning, enke efter Mads Jørgensen Kølholt i Horsens. LV: søn Jens Jørgensen Lindvig i Horsens
5)  søster Sofie Pedersdatter Stauning, død, var g.m. Jacob Kruse til Hvolgård, forpagter af Møgelkær, (hans første hustru). 7B:
 a  Maren Olufsdatter Mandix g.m. Hans Andersen Tykær, købmand i Horsens. (Sml. lbnr.528)
 b  Peder Mandix i Holland
 c  Jens Mandix på Tamdrup Bisgård
 d  Stine Jacobsdatter Kruse
 e  Sofie Dorthe Jacobsdatter Kruse
 f  Kirstine Jacobsdatter Kruse
 g  Ulrik Jacobsen Kruse
6)  søster Inger Pedersdatter Stauning, død, var g.m. Rasmus [Olufsen Aale], præst i Åle og Tørring. [Første ægteskab med Christen Thott]. 1B:
 a  Anne Margrethe Thott g.m. Hans Hansen Cramer, præst i Åle og Tørring
7)  søster Kirsten Pedersdatter Stauning, enke efter Poul Pedersen, præst i Stauning.
---------------

Horsens skifteprotokol 1719-1725. B 66 - 254.

528    Jørgen Olufsen Mandix, købmand i Horsens. 26.4.1723, fol.379B.
E: Edel Mouridsdatter Høyer. LV: søsters mand Jørgen Pedersen Fæder. B: Gertrud Margrethe 14, Oluf 13, Marie Sofie 11, Anne Cathrine [alder mangler], Judith 9, Mourids 6, Jens 1.
FM: fasters mand Hans Andersen Tykær, Jørgen Jørgensen Lindvig i Horsens, Offer Mouridsen præst i Uldum, Mourids Mouridsen Høyer, præst i Jelling. Arv efter enkens forældre Mourids Hansen og hustru Gertrud Mouridsdatter [Borchart] til Rask.

--------------