Langskov sogn 1785.


Rentekammeret 313.26.
Koldinghus amts hartkornsbeskrivelse 1785.

fol 94  Forklaring over selvejere og strøgods i Langskov sogn, Nørvang herred.

A:    Nyborg by består af 5 selvejergårde, der alle bebos af ejeren og står for hartkorn således
    Jens Nielsen            8 1 1 0
    Terkel Andersen        6 2 2 2
    Christen Christensen    6 5 2 0
    Søren Skrædder            3 5 2 1½
    Peder Eskesen            3 5 2 1½

    Disse gårde blev i 1782 udskiftede af fællesskabet, således at de 3 bekom deres jorder samlet på eet sted og de 2 øvrige gårde deres på tvende steder. De 4 sidstbenævnte mænd har deres marker indhegnede, men den førstes mark ligger åben og blot.

B:    Hegnet består af jorddiger og grøfter, hvorved Terkel Andersen og Christen Christensen især har vist en mønsterværdig og ugemen vindskibelighed ikke alene i at opføre omkring deres ganske mark et anseligt dobbelt dige og grøfter, men endog med betydelig bekostning og arbejde beplantet det meste med levende gærder, hvorved det vanskeligste var, at alle planterne eller poderne måtte købes og hentes andet steds fra.

C:    Til byen er ikke det allermindste skov eller krat.

D:    Humlehauge er næppe tænkt på.

E:    Nyborg by er foruden ovenmeldte 5 gårde endnu 2 huse, som aldrig har haft nogen del udi byens mark eller græsning. Husene tilhører Låge-ejere, da derfor byens jorder blev udskiftede af fællesskabet ville selvejerne ikke udlægge af deres tilkøbte ejendomme til fremmede huse, og derfor er disse to huse endnu jordløse. Vil beboerne holde kreaturer må de leje eller købe græsning eller foder dertil.

F:    Til byen var forhen en strækning jord der ej blev brugt til andet end fædrift. Denne blev også udskiftet samme år, således at de 3 beboere bekom deres andel deraf ved enden af deres agerland og har derfor nu ikkun een lod.

Uldum præstegård den 7 martii 1785
Christ: Plesner

Fortegnelse på hartkornet i Langskov sogn, specificeret gård- og godsvis.


NYBORG

Peder Eskesen            3 5 2 1½        selvejer
Søren Jensen            3 5 2 1½        selvejer
Christen Christensen    6 5 2 0        selvejer
Terkel Andersen        6 2 2 2        selvejer
Jens Nielsen            8 0 1 0        selvejer

Summa Nyborg bys hartkorn                    28 3 2 2

HAUGEGÅRD

Hans Pedersen            5 1 1 2½        Stougård
Peder Sørensen            5 1 1 2½        Stougård
Jens Gartner            0 4 0 1        Stougård

ØLHOLM

Hans Jacobsen            3 3 1 0        Stougård
Christen Hougard        1 5 2 1½        Stougård
Hans Hansen            1 5 21½        Stougård
Mikkel Jensen            3 3 1 0        Stougård
Hans Kudsk            3 3 1 0        Stougård
Christen Sørensen        3 3 1 0        Stougård

husmænd
Jeppe Olsen            0 2 2 1        Stougård
Hans Jensen            0 2 2 1        Stougård

Summa Stougårds gods                        28 4 1 2

Niels Nielsens enke        2 4 0 0        Hvolgård
Jesper Poulsens enke    2 4 0 0        Hvolgård
Christen Hansen        2 4 0 0        Hvolgård
Simon Andersen            2 4 0 0        Hvolgård
Christen Nielsen        2 4 0 0        Hvolgård
Anders Iversen            2 4 0 0        Hvolgård
Knud Vistisen            2 4 0 0        Hvolgård
Christen Iversen        2 4 0 0        Hvolgård
Jens Christensen        2 4 0 0        Hvolgård
Jens Poulsen            2 4 0 0        Hvolgård
Christen Mønster        2 4 0 0        Hvolgård
Peder Andersen            2 4 0 0        Hvolgård
Niels Christiansen        2 4 0 0        Hvolgård
Nikolaj Jensen            2 4 0 0        Hvolgård
Laurs Iversen            2 4 0 0        Hvolgård
Anders Sjælland        2 4 0 0        Hvolgård

husmænd
Jacob Andersen            0 7 0 1 11/36    Hvolgård
Christen Dynesen        0 3 0 2 11/36    Hvolgård
Anders Poulsen            0 3 0 2 11/36    Hvolgård
Anders Jonasen            0 3 0 2 11/36    Hvolgård
Anne Eriksdatter        0 3 0 2 11/36    Hvolgård
Lars Christensen        0 3 0 2 11/36    Hvolgård
Jens Lassen            0 3 0 2 11/36    Hvolgård
Søren Væver            0 3 0 2 11/36    Hvolgård

LANGSKOV

Søren Andersen            0 5 3 1½        Hvolgård
Niels Gartner            0 1 3 2 1/18    Hvolgård
Mads Skovfoged            0 2 3 0        Hvolgård
under Hvolgård            6 1 1 0        Hvolgård

Summa Hvolgård gods                            51 1 1 0

HVEGHOLM
under Låge gods        3 0 3 0        Låge

Langskov sogn godsvis

selvejere                28 3 2 2
Stougård                28 4 1 2
Hvolgård                51 1 1 0
Låge                     3 0 3 0

Summa godsvis           111 2 0 1

Langskov sogn byvis

Nyborg                 28 3 2 2
Ølholm                61 2 3 14/9
Hauge                10 7 0 0
Langskov                 1 2 2 5/9
under Hvolgård             6 1 1 0
under Låge             3 0 3 0

Summa byvis           111 2 0 1

Total KOMPLET. Alt er medtaget.