LÅGE GODS jordebog 1767.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-699. 7.del. fol.804 B. Tinglæst 4.5.1768 nr.88.
Kammerråd Foghs skøde til kaptajn Bülow på Låge hovedgård 15.12.1767.

Låge Hovedgård            26 7 0 1 og skov 0 2 0 2
vejrmølle                0 4 1 0
ialt                    27 5 2 0

Hvegholm Mark, som ligger i Langskov og bruges under hovedgården     skatter            4 4 3 0


SINDBJERG SOGN

Ørum
Christen Sørensen        3 7 2 0        9 rd 4 mk
Christen Mikkelsens enke    3 7 2 0        4 rd            selvejer
Hans Andersen            3 7 2 0        9 rd 4 mk, forretter     lidet hoveri i pløje- sæde- og høsttid
Niels Jensen            3 7 2 0        9 rd 4 mk, lidet hoveri i     pløje- sæde- og høsttid
Søren Markussen        3 7 2 0        9 rd 4 mk, lidet hoveri i     pløje- sæde- og høsttid
Laurids Eriksen        3 7 2 0        9 rd 4 mk, lidet hoveri i     pløje- sæde- og høsttid
Morten Madsen            3 7 2 0        9 rd 4 mk, lidet hoveri i     pløje- sæde- og høsttid
Casper Nielsen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri
Hans Caspersen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri
Peder Sørensen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri
Anders Jensen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri
Jens Nielsen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri
Søren Hansen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri
Hans Madsen            3 7 2 0        3 rd 3 mk, fuld hoveri

Husmænd
Jens Sørensen Smed                    4 rd
Søren Brahe                        2 rd 4 mk
Søren Christensen Smed                4 rd
Jens Andersen                        3 rd
Hans Pedersen                        2 rd 4 mk
Laurids Smed                        2 rd
Anders Jensen                        3 rd
Peder Madsen                        3 rd 2 mk
Jørgen Laursen                        2 rd 5 mk

Ørum Skovhus
[Navn mgl]            0 0 3 1    og skov 0 1 0 1 landgilde 6 rd     4 mk, men er fri for at svare de kgl. contributioner af     bemeldte jord og skovskyld, som ejeren selv udreder.

Ørumholm
Christen Iversen                    6 rd 4 mk


Sindbjerglund
Peder Eriksen            3 0 0 0        1 rd 2 mk, 8 pund smør
Jørgen Christensen        2 7 3 ½        1 rd
Hans Pedersen            2 7 3 ½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Mogens Pedersen        2 7 1 1½        5 mk
Lars Andersen            2 7 1 1½        5 mk
Jens Andersen            2 6 3 ½        4 mk
Niels Sørensen            2 6 3 ½        4 mk
Jens Terkildsen        2 7 2 1½        4 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Niels Hansen            2 7 2 1½        1 rd
Niels Dynesen            3 2 2 1        2 høns, 20 æg
Mads Jensen Ørum        2 6 0 1        4 mk
                ovenmeldte gør fuld hoveri
Christen Olufsen        1 4 0 0        4 rd
Peder Sørensen            1 6 0 0        6 rd

Husmænd
Terkild Jacobsen                    4 rd
Anders Jensen Smed                    3 rd
Jørgen Jensen                        2 rd 4 mk, 10 skp havre
Christen Hansen                    giver 1 ugedag
Peder Skovmand                        gør 1 ugedag, svarer     desuden årligt 10 skp havre


LANGSKOV SOGN

Nyborg
Knud Jørgensen skovfoged    husmand        4 rd, samme beboer er     belovet, at han efter lovlig adfærd og opsigelse må kvittere     huset

Ølholm Kærhus
Niels Hansen                        3 rd, samme beboer er     landgilden eftergivet for at have tilsyn med engen som kaldes     det Store og Liden Frue eller Hougårds kær og altid haver     lagt under Låge

Endnu følger med samme køb Sindbjerg Kirke med korn- og kirketiende, kirkejorde og alle tilliggende herligheder, jus vocandi alene undtagen som er Hans Kgl.Majestæt tilhørende og anslagen htk 23 6 0 0. Bemeldte kirke harfølgende kirkejord
1:    På Sindbjerglund Mark som skatter 0 2 3 2 og bruges til Sindbjerg skolehus, hvoraf skoleholderen svarer årlig landgilde 3 rd.
2:    På Ulkær Mark 0 4 2 2, som bruges af Niels Christensen, der svarer årlig landgilde 5 rd 2 mk. På fornævnte Ulkær Mark findes 2 agre Tekstenballe kaldede, hvoraf Peder Olufsen har den ene i fæste og svarer 3 rd og Laurids Gregersen den anden 2 mk.
3:    På Ørum Mark 0 3 3 0 fæstet af Peder Nielsen Smed i Lindved 2 rd og Peder Christensen i Ørum bruger en ager af kirkejorden 4 mk.

KOMPLET.
for
sted, navn, hartkorn, landgilde.