Laage gods jordebog 1762

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-697. 5.del, fol.626. Tinglæst 5.5.1762 no.63.

Kammerråd Søren Fogh til Låges pantebrev på 22.000 rdl dansk grov kurant til kancelliråd Hans Marcussen til Rask dels med mit forrige pantebrevs ekstradering til forandring ved denne nye pantsættelse og dels til nylig indkøbt gods og tiendes betaling mig lånt og forstrakt har med pant i min tilhørende og påboende hovedgård

Låge Hovedgård            26 7 0 1
skov                     0 2 0 2
mølleskyld             0 4 1 0

ialt
fri hovedgårds takst    27 5 2 0


SINDBJERG SOGN

ØRUM

Christen Mikkelsen        3 7 2 0        4 rdl
Christen Sørensen        3 7 2 0        9 rdl 4 mark
Anders Madsen            3 7 2 0        9 rdl 4 mark
Søren Markussen        3 7 2 0        9 rdl 4 mark
Morten Madsen            3 7 2 0        9 rdl 4 mark
Laurids Eriksen        3 7 2 0        9 rdl 4 mark
Niels Jensen            3 7 2 0        9 rdl 4 mark
Søren Hansen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Niels Madsen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Hans Caspersen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Anders Caspersen        3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Peder Sørensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Hans Madsen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Jens Bindesbøl            3 7 2 0        3 rdl 3 mark

husmænd
Peder Christensen                    2 rdl 5 mark
Gamle Søren Smed                    4 rdl
Søren Brahe                        2 rdl 4 mark
Søren Smed                        4 rdl
Jens Thomsen                        2 rdl 4 mark
Hans Andersen                        3 rdl
Laurids Smed                        2 rdl
Anders Jensen Bødker                3 rdl
Peder Madsen                        3 rdl 2 mark

ØRUM SKOVHUS
Ole Jensen Møller        0 0 3 1        6 rdl 4 mark
skov                    0 1 0 1

ØRUMHOLM

Christen Iversen                    6 rdl 4 mark

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            3 0 0 0        1 rdl 2 mk, 8 pund smør
Hans Pedersen            2 7 3 ½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Jørgen Christensen        2 7 3 ½        4 mark
Søren Hansen            2 7 0 1½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Peder Mogensen            2 7 1 1½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Jens Andersen            2 6 3 ½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Jens Grønholt            2 6 3 ½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Jens Terkelsen            2 7 2 1½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Hans Jacobsen            2 7 2 1½        8 pund smør, ½ gås, 1     høne, 10 æg
Niels Dynesen            3 2 2 1        2 høns, 20 æg
Niels Christensen        2 6 0 1        4 mark
Christian Olesen        1 4 0 0        2 rdl 4 mark
Poul Sørensen            1 6 0 0        6 rdl

Husmænd
Poul Skovmand                        10 skp havre, 1 ugedag
Jens Mogensen                        2 rdl, 10 skp havre
Jens Christensen                    2 rdl 4 mark
Anders Jensen Smed                    3 rdl
Christen Hansen                    1 ugedag, 2 mark

LINDVED

Iver Sørensen Møller    4 0 1 2        8 rdl 10 skilling
Niels Ziangsen            6 3 0 0        på det halve siges at     hæfte noget selvejerrettighed
    svarer ellers                    7 rdl 2 mark
Rasmus Nielsen            3 4 1 1½        9 rdl 3 mark 12 sk
Jesper Sørensen        3 3 2 2½        7 rdl
David Christensen        3 3 2 2½        7 rdl
Mads Jensen Smed        6 7 0 1        10 rdl
Mikkel Mogensen        3 3 1 1        4 rdl

Husmænd
Claus Nielsen            0 2 2 0        5 rdl 2 mark
Christen Christensen                2 rdl 4 mark
Thue Jensen                        3 rdl 2 mark
Peder Nielsen Smed                    3 rdl 2 mark

GREJS SOGN

GREJS

Hieronimus Jensen        4 1 3 1        7 rdl
Sergeant Lassen        hus            2 rdl 4 mark

HOLTUM

Niels Olesen            6 6 2 1        13 rdl 2 mark
Christen Pedersen        4 2 0 ½        6 rdl 4 mark

Husmænd
Hans Eriksen                        2 rdl 4 mark
Frands Smed                        4 rdl


ØSTER SNEDE SOGN

BØGBALLE

Albret Pedersen        6 2 0 1        22 rdl
Anders Knudsen            2 7 0 1        5 rdl 2 mark
Niels Jensen            2 7 0 1        5 rdl 2 mark
    hvilke sidste to har selvejerrettighed

Husmænd
Jens Nielsen Smed                    2 rdl 4 mark

GAMMELSOLE

Ole Møller            10 5 2 1        24 rdl
Christen Bøgballe        5 4 0 1½        12 rdl

SOLSKOV

Jens Olesen Møller        8 6 2 1        22 rdl
Mads Nielsen            9 0 0 1        20 rdl


LANGSKOV SOGN

HVEGHOLM MARK som bruges under Låge
                    4 2 0 0

NYBORG

Christen Christensen    6 5 2 0        11 rdl 2 mark
Ole Madsen            3 5 2 1½        4 rdl
Søren Christensen        3 5 2 1½        5 skp rug, 1 td 1 skp     havre, 2 lispund smør

Husmænd
Ole Christensen, skovfoged her ved gården  4 rdl
Rasmus Nielsen                        2 mark, gør ugedag

KÆRHUSET

Niels Hansen                        3 rdl


ULDUM SOGN

HESSELBALLE

½ gård                3 4 1 0    hvilken efterskrevne har i brug
Lars Larsen            halvdelen        8 rdl
Peder Malund            ¼ parten        5 rdl 2 mark
Jep Jepsen            ¼ parten        2 rdl 2 mark, 5 skp rug,     gør 1 ugedag


VINDELEV SOGN

VINDELEV

Anders Jonasen            6 5 2 1        12 rdl

På Vindelev Mark et stykke umatrikuleret jord fæstet til
Christen Jonasen                    5 mark


JELLING SOGN

STYVEL

Anders Jensen            4 4 1 2        13 rdl 5 mark
Jens Møller            1 3 1 2        4 rdl

desuden når det forlanges har Låge ejer fri græsning til 20 stude på Styvel Mark, og beboerne er pligtig at lønne og koste hyrden, som vogter ermeldte stude.


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Claus Pedersen            4 7 3 2        10 rdl


HVEJSEL SOGN

På Hvejsel Mark en toft kaldet HALLUNDS TOFT, bruges af
Niels Poulsen            1 4 2 0        2 rdl

ILDVED

Lars Sørensen            jordløst hus    2 rdl


Anpart konge-korn tiende i Vindelev sogn ansat for  6 7 0 0

Sindbjerg Kirke med korn- og kvæg tiende ansat for  23 6 0 0

Grejs Kirke med korn- og kvæg tiende ansat for  13 2 0 0

tillige med sidstnævnte 2 kirkers jorder og ejendom nemlig:

Sindbjerg Kirke på Sindbjerg Mark  0 2 3 2, hvilken jord er henlagt til skolen mod at skoleholderen årlig betaler 3 rdl

På Ulkær Mark fæstet af
Niels Christensen i Ulkær    0 4 2 2        5 rdl 2 mark

På Ørum Mark fæstet af
Peder Smed i Lindved        0 3 3 0        2 rdl

Til Sindbjerg Kirke er 2 agre på Ulkær Mark, som ikke i hartkorn er anslagen, fæstet til
Lars Gregersen i Ulkær                    2 mark
Jens Hansen i Ulkær                        3 skilling

Til Grejs Kirke: kirkejord på Grejs mark af hartkorn 0 2 2 0, bruges af magister Borch, der er præst ved kirken, for vin og brød, fri for noget deraf at svare.

Holtum Mark fæstet til
Frands Smed i Holtum        0 3 1 1        2 rdl

Låge 26.4.1762

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»