LÅGE GODS jordebog 1748

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-686. 5.del. bind 42 fol.470. Tinglæst 13.8.1749.
Christian Leths skøde til Søren Fogh på Låge gods den 20.9.1748.

Låge gods hovedgård        26 7 0 1    og skov 0 2 0 2

SINDBJERG SOGN
Vejrmøllen            0 4 1 0    øde

Lindved
Mikkel Jepsen        6 7 0 1    nr.7        10 rd, ½ hoveri
Thomas Hansen        3 3 1 1    nr.6        5 skp rug, 6 skp rug, 10     skp havre, 2 pund smør, forretter hoveri
husmænd
Rasmus Nielsen        0 2 2 0    af nr.6    5 rd 2 mk
Claus Nielsen                        2 rd 4 mk

Sindbjerglund
Jens Christensen    3 0 0 0    nr.7        7 mk, ½ gås, 1 høne, 10     æg, 8 lispund smør
Hans Pedersen        2 7 3 ½    ½ af 6    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Niels Hansen        2 7 3 ½    ½ af 6    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Laurids Smed        2 6 3 ½    ½ af 2    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Thomas Løve        2 6 3 ½    ½ af 2    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Hans Jacobsen        2 7 2 1½    ½ af 1    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Christen Jacobsen    2 7 2 1½    ½ af 1    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Jørgen Nielsen        3 2 2 1    ½ af 3    2 høns, 20 æg
Peder Mogensen        2 7 1 1½    ½ af 4    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Søren Hansen        2 7 1 1½    ½ af 4    8 smør, ½ gås, 1 høne, 10     æg
Christen Jensen    2 6 0 1    nr.8        efter fæstebrev fri for     landgilde i henseende til hans toft,
    mens ellers alle gør hoveri
Jens Mortensen        1 4 0 0    nr.9        4 rd
Peder Rasmussen    1 6 0 0    nr.5 og en del af nr.8
                                20 skp havre, 1 ugedag,     samt 1 rd i penge, hvilken for at oppasse Lund Skov er     efterladt
husmænd
Peder Skovmand                        1 agerdag
Hans Villadsen                        2 rd 4 mk
Søren Villadsens enke                2 rd 4 mk, desuden af et     stykke bols jord på Lund Mark 2 td havre

Ørum
Christen Mikkelsen    3 7 2 0    selvejer    4 rd
Christen Sørensen    3 7 2 0            9 rd 4 mk
Anders Madsen        3 7 2 0            9 rd 4 mk
Steffen Andersen    3 7 2 0            9 rd 4 mk
Søren Markussen    3 7 2 0            9 rd 4 mk
Erik Laursen        3 7 2 0            9 rd 4 mk
Jørgen Nielsen        3 7 2 0            9 rd 4 mk
    hvilke bemeldte ellers forretter lidet hoveri udi pløje- sæde     og høsttider, undtagen selvejeren Christen Nielsen
Lars Jepsen        3 7 2 0            3 rd 3 mk
Niels Madsen        3 7 2 0            3 rd 3 mk
Anders Caspersen    3 7 2 0            3 rd 3 mk
Lars Sørensen        3 7 2 0            3 rd 3 mk
Søren Andersen        3 7 2 0            3 rd 3 mk
Mads Andersen        3 7 2 0            3 rd 3 mk
Søren Hansen        3 7 2 0            3 rd 3 mk
    disse sidstmeldte 7 beboere forretter hoveri
husmænd
Lars Jepsen    har siden fæstet ½ gård    3 rd 2 mk
Jens Olesens enke                    2 rd 5 mk
Søren Smed                        2 rd 4 mk, huset er ellers     forfalden
Kirsten Didriks                    2 rd
Søren Jensen                        2 rd
Anders Pedersen                    3 rd
Jens Smed                            4 rd
Palle Nielsen og
Maren Iversdatter                    2 rd
Maren Nielsdatter                    2 rd
Ørum Skovhus        0 0 3 1    og skov 0 0 1 1, beboeren frihed for     gårdens forretninger

GREJS SOGN

Grejs
Hieronymus Jensen    4 1 3 1    nr.15    7 rd
Peder Madsen        husmand            2 rd 4 mk

Holtum
Hans Mogensens enke    8 4 0 1    nr.1        10 rd
Henrik Jensen        6 6 2 1    nr.5        10 rd
Niels Dynesen        1 5 3 1    ½ af 8    2 rd 4 mk
Jens  Mogensen        husmand            2 rd


LANGSKOV SOGN

Hvegholm øde        4 4 3 0    nr.5        bruges under Låge

Nyborg
Christen Larsen    6 5 2 0    nr.1        17 skp byg, 10 skp havre,     2 pund smør
Anders Jensen        3 5 2 1½    ½ af 3    5 skp rug, 9 skp byg, 2     lispund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Søren Christensen    3 5 2 1½    ½ af 3    5 skp rug, 9 skp byg, 2     lispund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
    forretter alle hoveri

husmænd
Jens Pedersen                        1 ugedag, 2 mk
Christen Olesen                    fri for skoven at oppasse

Hougård Kær hus
Niels Slotmands enke                3 rd 2 mk, har frihed for     Hougård Kær at oppasse


ULDUM SOGN

Hesselballe
Jep Jepsen Eg        ½ af 3            5 skp rug, 8 mk, 1 karl-    ugedag året igennem og 1 kvinde-ugedag om sommeren
Lars Larsen                        8 rd
Jens Nielsen Krag                    5 rd
    sidstmeldte 3 beboeres hartkorn  3 4 1 0, men Jens Krag har     alene ¼ af dette hartkorn i brug og fæste og dertil nyder 3     fag ladehus af bygningen. I østerhuset en fattig enke som til     dato har været fri. Endnu som hører til næstforommeldte 3     beboeres hartkorn bruges under Låge, hvorimod Låges ejer     svarer selv skatterne af bemeldte hartkorn


ØSTER SNEDE SOGN

Bøgballe
Niels Nielsen        6 2 0 1    nr.4        22 rd
Søren Christensen    husmand            2 rd

Solskov
Jens Møller        8 6 1 1    nr.2        22 rd
Niels Madsens enke    9 0 0 1    nr.3        20 rd

Gammelsole
Peder Møller        10 5 2 1    nr.8        24 rd
Christen Bøgballe    5 4 0 1½            12 rd

JELLING SOGN

Styvel
Peder Henriksen    4 4 1 2    nr.1 og 2    8 rd, 2 td 2 skp havre,     4 lispund smør og græsning til 40 stude samt en hyrdes kost     om sommeren
Simon Henriksen    1 3 1 2    nr.3        4 rd

Hørup
Lars Bødker        0 0 1 1    nr.14    2 rd 4 mk

GADBJERG SOGN

Smidstrup
Lars Nielsen        2 3 3 0    nr.8        2 pund smør, 10 mk og 10     skp rug

RINGGIVE SOGN

Uve
Christen Christensen og                2 rd
Hans Hansen        2 3 2 1    nr.3        3 td 6 skp rug

LINNEBALLE SOGN

Bindesbøl
Niels Jensens enke    2 7 1 2    nr.1        10 skp rug, 2 lispund     smør, 2 rd

GIVSKUD SOGN

Lerager
Søren Pedersen        3 6 0 0    nr.1        8 rd 2 mk
    på Vindelev Mark et stykke jord som har været bortlejet til     bymændene for årlig afgift 1 rd, når det er inde

SKANDERBORG AMT. TYRSTING HERRED.

RING SOGN

Brædstrup
Christen Nielsen    4 6 2 2    nr.4        10 rd

KOMPLET.
for
sted, navn, hartkorn, matrikelnummer, landgilde.