LÅGE GODS 1723

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-676. 5 del. bd.37 fol.544 B. Tinglæst 23.6.1723 nr.37.
Hieronymus de la Marres skøde til byfoged i Horsens Rasmus Christensen Leth på Låge gods 31.3.1723.

Låge Hovedgård med Vejrmølle og skov
                27 5 2 0

LANGSKOV SOGN

Hvegholm            4 4 3 0 øde, bruges under Låge med dets     jorder underbegreben som til Hvolgårds Mark er indgrøftet og uindgrøftet

Nyborg
Christen Lauridsen    6 5 2 0    1 gd        2 td 1 skp byg, 1 td 2 skp     havre 2 lispund smør
Jens Smed og
Jens Andersen        7 3 1 0    1 gd        2 td 1 skp rug, 2 td 2 skp
    byg, 4 lispund smør, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg
Christen Olufsen    husmand        2 mk
Niels Knudsen        husmand        2 mk


ULDUM SOGN

Hesselballe
Christen Plovstrup og
Christen Mikkelsen og
Peder Justsen og
Jens Nielsen        3 4 0 2½    ½ gd        5 rd 2 mk, 2 td 4 skp rug
engen til samme gård bruges af Låge
et hus på samme gårds grund liggende i Hovgård kær som
Jacob Jensen påbor og svarer årlig landgilde 3 rd 2 mk


SINDBJERG SOGN

Lindved
Jens Smed            6 7 0 1    1 gd        10 rd, halv hovgerning
Laurids Nielsen    3 3 1 1    ½ gd        5 skp rug, 6 skp byg, 10     skp havre, 2 lispund smør
Christen Larsen    0 2 2 0    hsm        6 skp byg, 2 td 4 skp     havre
Niels Sletmand                hsm        3 mk

Sindbjerglund
Christen Frandsen    3 0 0 0    ½ gd        1 rd 1 mk, ½ gås, 1 høne,     10 æg, 8 pund smør
Peder Hansen og
Hans Nielsen        5 7 2 1    1 gd        1 gås, 2 høns, 1 snes æg 1     lispund smør
Hans Villumsen og
Thomas Løve        5 5 2 1    1 gd        1 gås, 2 høns, 1 snes æg 1     lispund smør
Søren Villumsen    4 2 0 1    1 gd        4 skp rug, ½ gås, 1 høne,     10 æg, 1 lispund smør
Knud Pedersen        1 4 0 0            5 mk
Niels Pedersen og
Christen Poulsen    5 7 1 0    1 gd        1 gås, 2 høns, 1 snes æg,     1 lispund smør
Laurs Pedersen og
Niels Jensen        5 6 3 0    1 gd        1 skp rug, 12 skp byg, 12     skp havre, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 1 fjerding smør
Jørgen Nielsen        3 2 2 0    ½ gd        5 skp rug, 6 skp byg, 10     skp havre, ½ brændsvin, ½ fødenød, ½ gås

husmænd
Hans Andersen                        1 ugedag
Hans Pedersen                        1 ugedag
Kirsten Kudskes                    1 ugedag
Jens Pedersen        0 2 0 0            1 ugedag hoveri og 2 td 4     skp havre

Ved Sindbjerg Kirke
Laurs Andersen        af et stykke jord på Lunds mark 2 td havre


Ørum
Jørgen Jespersen og
Peder Grønfeldt    7 1 2 1    1 gd        10 skp rug, 12 skp byg, 4     lispund smør
Søren Andersen og
Mads Andersen        6 7 1 0    1 gd        10 skp rug, 12 skp byg, 4     lispund smør, har desuden skov 0 0 1 1
Casper Andersen og
Jørgen Smed        8 0 0 2    1 gd        10 skp rug, 12 skp byg, 4     lispund smør
Rasmus Jørgensen    3 2 0 0    ½ gd        1 rd
Søren Jensen        3 2 0 0    ½gd        5 skp rug, 6 skp byg, 2     lispund smør
Mikkel Christensen    5 2 2 2    selvejer    gør rejse på 10 mil, 4 rd
Søren Jensen        5 5 3 0    1 gd        10 skp rug, 12 skp byg, 20     skp havre, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 1 fjerding smør, 8 rd     arbejdspenge
Jørgen Nielsen og
Erik Lauridsen        6 1 1 2    1 gd        4 td havre, 1 brændsvin, 1 staldøksne, 2 fjerding smør, 8 rd arbejdspenge
Jacob Christensen og
Christen Sørensen    6 1 0 2    1 gd        1 svin eller 8 mk 1 rd     penge, 7 skilling ledingspenge, 2 mk gæsteri, 2 otting smør,     10 rd 4 mk arbejdspenge

husmænd:
Jep Hjulmand                        3 rd 2 mk
Alvar Andersen                        2 rd
Peder Iversen                        1 ugedag
Peder Brahe                        1 ugedag
Ole Plovmand                        2 rd 4 mk
Ellen Nielsdatter                    2 rd
Knud Sørensen                        2 rd 4 mk
Karen skrædderkone                    1 rd
Jens Olufsen                        1 ugedag
Laurs Nielsen                        1 ugedag
Morten Børgesen                    1 rd 4 mk
Anders Poulsen                        1 ugedag
Anders Skades hus    øde

Skovhuset
Thomas Kudsk        0 0 1 2            1 ugedag, 4 mk

GREJS SOGN

Grejs
Mads Pedersen        4 1 3 1    1 gd    selvejer  6 rd

Laurids Jensen                hsm        2 rd 4 mk

Holtum
Jacob Stephansen    6 6 2 1    1 gd        12 rd
Hans Mogensen        8 4 0 1    1 gd        10 rd
Niels Lauridsen    1 5 3 1    bol        2 rd 4 mk

VINDELEV SOGN

Vindelev
Thomas Jensen        et stykke jord på ditto mark ligger med bredden     til fælles mose, årlig svares, når det er i brug 1 rd


ØSTER SNEDE SOGN

Bøgballe
Peder Christensen    6 2 0 1    1 gd        22 rd
Laurids Kurvemager            husmand    3 rd

Solskov
Ole Møller        8 6 1 1    1 gd        22 rd
Niels Madsen        9 0 0 1    1 gd        20 rd

JELLING SOGN

Styvel
Henrik Pedersen    4 4 1 2    1 gd        2 td 2 skp havre, 4     lispund smør, 8 rd rede penge

Hørup
Cathrine Adrians    0 0 1 1     hus        2 rd 4 mk

BREDSTEN SOGN

Lund
Laurids Jørgensen    3 2 2 1     1 gd        4 lispund smør, 12 rd     penge

Ravning
Knud Iversen        6 7 2 0    øde        23 rd 2 mk
Mikkel Christensen    3 3 3 2    1 gd        6 rd 4 mk
    og skov        0 1 0 1
Henrik Rasmussen            hus        3 rd 2 mk

GADBJERG SOGN

Smidstrup
Sivert Nielsen        2 3 3 0    ½ gd        10 skp rug, 2 lispund     smør, 10 mk rede penge

GIVSKUD SOGN

Lerager
Peder Lauridsen    3 6 0 0    1 gd        8 rd 2 mk

RINGGIVE SOGN

Uve
Hans Jensen        2 3 2 1    ½ gd        4 td rug

LINDEBALLE

Bindesbøl
Anders Jensen og
Niels Jensen        2 7 1 2    ½ gd        10 skp rug, 2 lispund     smør, 2 rd

LINDKNUD SOGN

Hovborg
Niels Svendsen        1 7 1 0    bol        5 rd

STJERNHOLM AMT. HATTING HERRED. HATTING SOGN

Hatting
Just Nielsen        3 6 3 2    ½ gd        8 rd

NIM HERRED. HORNBORG SOGN

Havrum
Niels Jensen Brixen    3 2 3 2    ½ gd        10 rd
    desuden skov    0 0 1 0

RIBERHUS AMT. ÅRRE SOGN

Årre
Hans Jepsen og
Jørgen Hjort og
Jens Sørensen        4 2 2 2    1 gd        10 rd 4 mk
    og af den tilliggende kirkeager     2 mk
Christen Hjulmand            hus        1 rd 2 mk

Knurborg
Frands Rasmussen    3 0 0 1            6 rd

KOMPLET.
for
sted, navn, hartkorn, gård-størrelse og landgilde