Låge gods bøndergods 1704

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-668. 5.del. fol.457. Tinglæst 19.3.1705. nr.9.
Byfoged Hans Lassen i Viborgs auktionsskøde til Ditlev Brochdorf på Låge 16.4.1704.

Låge hovedgård            27 5 0 0    ialt som er
hovedgårds takst        26 7 0 1    og
skov                    0 2 0 2
en vejrmølle            0 4 0 1
Hvegholm mark            4 4 3 0        denne mark bruges til     Låge, men ligger ikke under dens takst.


SINDBJERG SOGN

Lindved
Niels Laursen            3 5 3 1

Rasmus Jensen og
Jens Nielsen            6 7 0 1

husmænd
Hans Pedersen
Christen Jensen

Lund
Christen Mikkelsen og
Christen Poulsen        5 7 2 1

Søren Laursen            3 0 0 0

Peder Jensen Kudsk        2 6 2 2

Anders Skade            2 7 1 2        ½ gd øde

husmænd
Peder Mikkelsen
Thomas Jensen Kudsk
Knud Pedersen        som bruger halvdelen af Anders Skades øde     halve gård.
Peder Kudsk        som foruden forommeldt gør af et hus 1 ugedag     og bruger den anden halve part af Anders Skades ½ gård.


Ørum
Søren Andersen og
Mads Andersen            6 7 1 0

Rasmus Jørgensen og
Niels Andersen            6 4 0 0

Anders Nielsen            4 0 0 1    selvejer, deraf betales og     skødes herligheden 5 skp.

Casper Andersen        4 0 0 1

Christen Frandsen haver et skovhus bygget på Søren og Mads     Andersens grund     0 0 1 2
et stykke skov ved samme hus beliggende tilhørende Låge ansat for     3 svins olden   0 1 0 1

Mikkel Christensen        5 2 2 2    selvejer, herligheden af skødes     og betales 1 skp

Husmænd
Jørgen Jespersen
Christen Smed
Anders Skade
Christen Ebbesen
Jens Pedersen Sindbjerg

Holtum
Peder Jensen            1 5 3 1


ULDUM SOGN

Hesselballe
Laurids Sørensen        3 4 0 2½        ½ gård

Den anden halve        3 4 0 2½    bruges af husmændene:
Niels Andersen
Søren Sørensen
Christen Mikkelsen
Christen Plovstrup
Peder Olesen

en gård                4 0 3 2    bruges af husmændene:
Jep Hjulmand
Karen Palles
Christen Brahe


GIVSKUD SOGN

Lerager
Peder Lauridsen        3 6 0 0

RINGGIVE SOGN

Uve
Jens Christensen        2 3 2 1

Egsgård
Christen Hansen        2 7 0 0

Høglund
Mads Iversen og
Hans Iversen            2 1 2 0


LANGSKOV SOGN

Langskov
Christen Jensen        1 3 1 2

Ølholm
Christen Jensen og
Søren Hansen            5 2 0 0

Anders Mouridsen        3 7 0 2

husmænd
Jep Skrædder
Maren Sejlbæk
Johanne Mortensdatter.

Nyborg
Niels Sørensen og
Frederik Olufsen        7 3 1 0

husmænd
Oluf Pedersen
Niels Knudsen

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Søren Andersen og
Frands Sørensen        5 6 3 2

Anders Sørensen Krog    5 3 2 2        selvejer, heraf skødes     herligheden og betales     0 7 3 0

Rasmus Pedersen        3 0 2 0

Bøgballe
Peder Christensen        6 2 0 1

husmand
Laurids Kurftsmand

TØRRILD HERRED. JELLING SOGN

Styvel
Frederik Pedersen        2 1 3 2

en øde gård            2 2 2 0        som bruges af Låge

Hørup
Christen Christensen        0 0 1 1

BREDSTEN SOGN

Bredstenlund
Thomas Christensen        3 2 2 1

husmand
Christen Skomager        0 1 2 0

Ravning
Niels Ibsen            1 5 3 2½

Hans Christensen        3 3 3 0    svins olden 0 0 1 0

Mikkel Christensen        1 5 3 1½    svins olden 0 0 0 1½

Knud Iversen            1 5 3 1½    svins olden 0 0 0 1½

husmand
Anders Knudsen

HORNBORG SOGN

Havrum
Jens Andersen og
Jens Jørgensen            5 3 0 1

GRIMSTRUP SOGN

Knurborg
en ejendom            2 0 0 1 , som Niels Arendsberg har i brug

OVTRUP SOGN

Allerslev
Jens Nielsen            0 7 0 1

LINDKNUD SOGN

Hovborg
Niels Svendsen            1 7 2 0

ØRRE SOGN

Ørre
Oluf Bertelsen og
Jens Sørensen og
Niels Jørgensen Hjort    4 2 2 2

husmand
Hans Nielsen Smed

nok et hus hvortil ligger en ager, begge huse haver sognepræsten i     fæste

LYNDERUP SOGN

Rind
Else Nielsdatter        0 5 1 2 1/3

KOMPLET.
for sted, navn, hartkorn.
Landgilde er ikke angivet i skødet.