LÅGE JORDEBOG
1663

Koldinghus amt.
Udskrifter af forskellige godsers jordebøger
1662-1666
Læg nr.26

B6C-200


LÅGE HOVEDGÅRD med dets tilliggende er takseret og sat for
                    20 tønder hartkorn

SINDBJERG SOGN.  ØRUM

Christen Pedersen Frost    9 td 3 skp
1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød

Mikkel Jørgensen        1 td 3 skp
skyldig 26 skilling, 2 skilling grot leding, 6 skp qverst havre, ¼ svin, 2 rdl gæsteri

Søren Lassen            5 td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 rdl gæsteri

Anders Mikkelsen            1 td            af 1 gård
2 mark penge

Jørgen Andersen og
Christen Pedersen        2 td            af 1 gård
penge 1 rdl

Poul Christensen og
Thomas Olufsen            6½ td        af 1 gård
1 fjerding smør, 32 skp havre, 1 brændsvin, 1 foderokse


SINDBJERGLUND

Thomas Thomsen og
Jens Sørensen            7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås

Christen Pedersen og
Christen Jensen        7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 1 fødenød


LANGSKOV

Oluf Thomsen            8 td 1½ skp ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

Bol

Laurids Skrædder        1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

Rasmus Bødker            1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

Oluf Graver            1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

Jens Jensen            1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre


ØLHOLM

Morten Nielsen            4½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

Anders Sørensen        3½ td 1 fjk 1 alb
½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 fødenød, ½ brændsvin, ½ gås, 1 rdl gæsteri,

Knud Christensen        3½ td 2½ fjk ½ alb
½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ okse at stalde, ½ brændsvin, 1 gås, 1 rdl gæsteri

Hans Nielsen            4 td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Anders Mikkelsen        6½ td 1 skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

Søren Ibsen og
Peder Nielsen            5½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 2 gæs, 2 høns, 1 snes æg
tilføjet: NB 1 gås

Anders Pedersen på Hougård    7 td 2 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 2 okser at stalde, 1 brændsvin, 2 gæs, 2 høns, 1 snes æg


SINDBJERG SOGN.  ULKÆR.

Maren Ottesdatter        3 skp
2 skilling skyldpenge, 2 skilling grot leding, 4 skp havre, 2 daler gæsteri

Jens Jørgensen            7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 1 fødenød

Mads Jensen            1 td 2 skp    af 1 bol
1 ørte havre

Mikkel Jensen            6 skp 2 fjk 2 alb
2 rigsmark penge


HOLTUM

Jørgen Skrædder        3½ td ½ skp 1½ fjk ½ alb
½ ørte rug, ½ ørte havre, 2½ skp "medegt" havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, 1 lam 1 høne


HOLTUM MØLLE

Jens Jespersen            3½ td 1 fjk
½ ørte rug, ½ ørte havre, 2½ skp "medegt" havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam 1 høne

mølleskyld            3½ td 2 skp
6 ørte mel


LINDVED

Søren Andersen            4½ td ½ skp
1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 1 fødenød, 1 svin, 1 mark gæsteri, 6 skilling erridspenge

Laurids Ibsen og
Thomas Jørgensen        1 td 3½ skp
2 mark penge, 2 grot leding, 6 skp "querst" havre, 1½ rdl gæsteri

Mikkel Steffensen        2 td
1 rdl penge

Jørgen Jensen            4½ td 2½ skp
1 ørte rug, 1 ørte malt, 1 ørte havre, 1 svin, 2 gæs, 2 høns, 2 td havre gæsteri

Laurids Sørensen        4½ td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 3 rigsmark gæsteri

Jens Olufsen            [hartkorn mangler]
1 ørte byg, ½ ørte havre

Christen Nielsen
1 mark penge, 1 grot leding, 2 skp "querst" havre, 1 svins olden i et år
nok giver han af ½ gård ibm
                    3 td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri


LANGSKOV SOGN.  NYBORG.

Mikkel Pedersen og
Henrik Hansen            [hartkorn mangler]
1 ørte rug, 1 ørte byg, 2 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg


GREJS SOGN OG BY.

Søren Christensen        [hartkorn mangler]
1 mark penge, 2 skilling grot leding, 4 skp querst havre, 3½ mark gæsteri


ØSTER SNEDE SOGN.  KRAGELUND.

Jens Brahe            7 td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte byg, 1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 får, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Jens Christensen        6 td 7 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 får, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Mikkel Sørensen        4 td 2 skp
½ ørte byg, 1 fjerding smør, 1 svin, 2½ mark 3 skilling 1 albus gæsteri

Udi SILKEBORG LEN

NØRRE SNEDE SOGN OG BY.

Jørgen Jensen            4 td 6 skp
1 ørte rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1½ mark gæsteri

Nok i RIBERHUS LEN i HUNDSBÆKGÅRDS takst i HULVAD SOGN.

hartkorn                8½ td 3 fjk 1 alb

hvilke forskrevne 8½ td 3 fjk 1 alb haver afhændet fra mig til Hr Jens i Barrit i Bjerre herred, som skatter deraf bliver ydet til Riberhus.

Nok et bol i HVEJSEL SOGN som

Peder Smed påbo        3 td 6 skp
1 ørte byg, 1 ørte havre

Summarum udi hartkorn anslagen    201 td 1½ skp 1 2/3 fjk

Efter hans kgl. majestæt sidst udgivne forordning skatterne at yde til hvert len som godset ligger i, nemlig Nørre Snede gård ydes til Silkeborg len, og gods under Hundsbæk ydes til Riberhus.
[De sidste 2 linier er meget blegede og svære at læse].

Underskrevet 1663 af Jørgen Juul

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note:

Komplet udskrift.

medegt-havre opgives i andre jordebøger som vederlags-havre

qverst er en gammel skat i penge eller havre for fritagelse for leding