>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Landstingets skøde og Panteprotokoller

B24-686. 8.del. Protokol 42. fol.704. Tinglæst 9.6.1751 nr.1.
Afgangne Jacob Kruse og hustrus arvingers skøde til Hans Kruse 24.4.1751. Dette skøde findes også i Hvolgård godsarkiv G387-3

    Vi underskrevne nemlig jeg Peder Mandix købmand og handelsmand udi Horsens og jeg Christen Krarup Listo af Skabe Mølle på egne og hustruers vegne samt jeg Ditlev Højer ligeledes køb- og handelsmand i Horsens på egne vegne og som fader og formynder på mine 2 umyndige børn Offe Ditlevsen Højer og Anne Kirstine Ditlevsdatter Højer deres vegne samtlige forhen afgangne Sr. Jacob Kruse og hans efterladte hustrus nu afgangne madam Elsebeth Lauridsdatter Bang til Hvolgård, svigersønner, børn og arvinger kendes og herved for alle vitterliggør at vi haver solgt og afhændet sådan som vi og aldeles hermed sælger, skøder og afhænder fra os, vore hustruer børn og arvinger til vores svoger og broder Hans Jacobsen Kruse og hans arvinger den af vores bemelte sl. forældre forhen beboede og os nu efter dem arveligen tilfaldne hovedgård Hvolgård beliggende i Koldinghus amt, Nørvang herred, Langskov sogn med sit underliggende Uldum og Langskov kirker, Hvolgård Mølle, den såkaldte Øde Mark samt bøndergods udi Koldinghus, Silkeborg og Stjernholm Amter, skove, huse og bygninger, der efter den på Hvolgård befindende og af velbemelte vores sl. moder gennemdragede og forseglede specielle jordebog og ny matrikel således findes anført og forklaret.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><

Koldinghus Amt skifteprotokol l745-l754. B6C-212. side 186.

23.6.1750. Skifte efter Elisabeth Lauridsdatter Bang. Enke efter Jacob Kruse. Børn: Hans Kruse, Sofie Kruse gift med Peder Mandix i Horsens, Maren Kruse kæreste med Christen Krarup Listo fra Skabe Mølle, Eleonora Kruse, død, var gift med Ditlev Højer i Horsens. 4 børn: Elisabeth 7, Jacob 6, Offer 5, Anna Christina 4. Afkald fra hendes 4 stedbørn af Jakob Kruses første ægteskab for fædrene arv efter skifte 10.10.1740. Sgr.Holst Kruse, Kaptajn ved infanteriet Juel Peder Langeland for sin hustru den ældste steddatter Christine Sofie Kruse, Niels Maltesen borger og negotiant i Horsens for sin hustru den anden datter Sofia Dorothea Kruse nu gift med Lorents Hansen Lorch, Peder Aagaard residerende kappellan i Horsens for sin hustru den yngste datter Kirstine Kruse. Endelig nævnes en stedsøn Ulrik Adolf Kruse forpagter på Møgelkær.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Vandborg herreds gejstlige skifteprotokol 1737-1806. C39D-2

Johanne Marie Christoffersdatter Lime i Sønder Dybå i Fjaltring sogn. 18.1.1763, fol.193B.
Enke efter Morten Sørensen Berg, præst i Fjaltring og Trans.
Testamente af 21.9.1744 fol.179B.
Hans A:
1)  søster, død. 1B:
 a  Jens Rasmussen i Thisted
2)  søster Anne Kirstine Berg i Thisted
3)  søster Karen Sørensdatter Berg g.m. Daniel Gobbin, fyrstelig trompeter i Strelitz i Mechlenburg.
Hendes A:
1)  bror Otte Christian Christoffersen Lime, præst i Hammel, Voldby og Søby, død. 5B:
 a  Anne Marie Lime g.m. Brandt, musikant på Frijsenborg
 b  Else Kirstine Lime g.m. Jens Lassen [Pedersen] Høgh, præst i Hammel, Voldby og Søby
 c  Øllegaard Lime g.m. Jean Hjort, kok på Frijsenborg
 d  Kirstine Sofie Lime g.m. Hans Adolf [Pedersen] Høgh, præst i Sunds
 e  Christiane Elisabeth Lime på Frijsenborg
2)  søster Karen Christoffersdatter Lime, død, var g.m. Niels Krog [Melchiorsen Sommerfeldt], præst i Alling og Tulstrup. 2B:
 a  Karen Nielsdatter Krog, død, var g.m. Jens Bøgh, transportforvalter ved Årøsund færgefart. 3B:
 1  Christian Frederik Bøgh
 2  Niels Krog Bøgh
 3  Balthazar Bøgh
 b  Anne Magdalene Sommerfeldt Krog g.m. Johan Beyerholm i Dalby mølle ved Kolding
3)  søster Magdalene Christoffersdatter Lime, død, var g.m. Peder [Pedersen] Kragelund, præst i Kalvehave på Sjælland. 2B:
 a  Kirstine Birgitte Kragelund, død, var g.m. Johan Georg Geiss, gartner ved Frederiksborg slot. 5B:
 1  Anne Cathrine Geiss
 2  Mette Sofie Geiss
 3  Magdalene Geiss g.m. [Christoffer Christiansen] Nørager, præst i Grinderslev og Grønning, (5a)
 4  Louise Geiss
 5  Frederikke Charlotte Geiss
 b  Mette Kirstine Kragelund, død, var g.m. Nissenius Vedel, skoleholder i den danske skole i Hillerød. Ingen børn
4)  søster Kirstine Cathrine Christoffersdatter Lime, død 8.8.1749, skifte Framlev herred gejstlige skifteprotokol fol.344, var g.m. Anders [Christensen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten. 5B:
 a  Andreas Christian Andersen Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
 b  Christoffer Andersen Vinding, forpagter på Hammergård [i Hammer sogn]
 c  Elisabeth Marie Andersdatter Vinding g.m. J[acob] Kruse til Hvolgård [i Langskov sogn]
 d  Inger Marie Andersdatter Vinding g.m. Severin [Frandsen] Bornemann, præst i Uldum og Langskov
 e  Ingeborg Dorthe Andersdatter Vinding på Hvolgård
5)  søster Anne Elisabeth Christoffersdatter Lime g.m. Christen Nørager, begge døde. 1B:
 a  Christoffer Christiansen Nørager, præst i Grinderslev og Grønning.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Koldinghus amt skifteprotokol l780-1785. B6C-218. side 559

24.2.1781 skifte efter kammerråd Jacob Kruse på Hvolgård, der forhen boede på Låge men døde på Hvolgård. Søn af fru kommercerådinde Elisabeth Marie Kruse til Hvolgård. Hendes lavværge er hendes broder præsten Andreas Christian Andersen Winding i Storring. Arvinger er 4 søskende: Andreas Kruse på Hvolgård, Hans Kruse ejer af Lydumgård ved Varde, en datter gift med Peder Johan Bødtker til Kloster Mølle ved Skanderborg, en datter gift med Christen Gundorf Wissing i Skanderborg.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Koldinghus amt skifteprotokol l788-l794. B6C-223. side 200, 231.

22.8.1793 skifte efter Kammerrådinde Elisabeth Maria Winding, enke efter [Hans Jacobsen] Kruse til Hvolgård. Børn: Andreas Winding Kruse ejer af Hvolgård, Hans Kruse ejer af Lydumgård ved Varde, Elisabeth Kirstine Kruse gift med Hr. Bødtker ejer af Rosborggård ved Viborg, Kirstine Catharine Kruse har været gift med forrige rådmand i Kolding Christen Gundorf Wissing, men er nu separeret og opholder sig i Uldum præstegård.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Koldinghus amt skifteprotokol 1782-1794. B6C-222. side 150.

16.9.1790 skifte efter Christoffer Winding forpagter på Hvolgård. Enke Sofie Langeland, der nu er gift med Peter Petersen selvejer i Viuf. Der blev oprettet testamente 15.11.1782 og confirmeret 17.6.1785. Arvinger: søster: frue kommercerådinde Kruse på Hvolgård, broder præst i Storring Andreas Christian Winding, død og har efterladt 2 sønner og 5 døtre: Hans Cramer Winding, Hans Kruse Winding, Kirstine Cathrine Winding, Ida Sofie Winding, Kirstine Birgitte Winding, Anne Margrethe Winding og Inger Marie Winding.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Håndskriftsamlingen. T Baumgartens samling. H1(6)-12
heri et læg med Kruse.

Jakob Kruse forpagter på Møgelkær. gift 1.gang september 1703 i Rårup med Sofie Pedersdatter Stauning, enke efter Oluf Pedersen på Møgelkær. gift 2. gang med Elisabeth Bang.
Han angiver kun 3 børn: Sophie Dorothea født 1706, død 1769 63 år gammel, gift 1) med Niels Sørensen Maltesen, gift 2) Las Hansen Lorch, Eleonora død 3.3.1747, g.m. Ditlev Højer, Ulrik Adolph Kruse forpagter på Møgelkjær. Hans eneste opgivelse af kilde er: Grevskabet Frisenborgs rgsk.

Hans Jacobsen Kruse til Hvolgård, født på Møgelkjær 18.1.1722, død 16.1.1765, søn af Jacob Kruse og Elisabeth Bang gift 1746 med Elisabeth Marie Vinding. Af første ægteskab 5 sønner og 3 døtre, af andet ægteskab 3 sønner 2 døtre. Børn: Jacob 1748-7.3.1781, Anders 1751-1813, Hans 1753, Elisabeth Kirstine, 1758, Kirsine Cathrine 1757, Kirstine Cathrine 1760.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

I Rigsarkivet findes en meget stor samling af sedler: Nygaards sedler over jyske personalia. Heri en del henvisninger til Kruse.
f.eks nævnes ( JR er Jydske Registre)
    Jacob Kruse forpagter på Møgelkær 1706, i Horsens kirkebog fol.28.
    Jacob Kruse forpagter på Møgelkær 1726, i Bjerge kirkebog fol.286
    Hans Kruse får bestalling som virkelig kammerråd 1753. JR 35.246 no.8
    Elisabeth Marie Winding enke efter kammerråd Hans Kruse til Hvolgård bevilling til uskiftet bo 29.3.1765. JR 38.545 no.81
    FT 1787 Rårup sogn, forpagter på Møgelkær Jacob Kruse 45 år g.m. Elsebeth Møller 35 begge i første ægteskab. Hans broder Niels Kruse 43 år ugift. Ingen børn.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

I Jydske Registre (JR) findes en del testamenter, f.eks.:

    JR 1741 23/6, fol.301 No.133
Niels Sørensen Maltesen og Sophie Dorthe Jacobsdatter Kruuse.
    JR 1782 26/7, fol.?, No.305
Jacob Kruse, forpagter på Møgelkær og hustru Elsebeth Møller, der er uden børn. Hendes broder Peder Møller. Arv til Niels Lorch i Horsens 3 børn: Lorenz, Jens, Sophie.
    JR 1790 23/4, fol.108B, No.205
Proprietær Anders Vinding Kruse til Hvolgård og Anne Kirstine Muncheberg.
    JR 1799 9/8, fol.391, No.572
Niels Glud, forpagter på Møgelkjær i Stjernholm Amt og hustru Elsebeth Møller, enke efter Jacob Kruse. Arv til urtekræmmersvend Lorentz Lorch i København.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Koldinghus Rytterdistrikt skifteprotokol. G Ryt 9 – 27

Hans Kruse fæster af Holmsøgård (Søholm) i Nebel i Taulov sogn. 11.10.1717, fol.114-140.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Ove Mathiasen Stenberg, præst i Hedensted. A:
1)  bror Jacob Kruse, forpagter af Møgelkær
2)  bror Schack Kruse
3)  søster Anne Mette Kruse
4)  Helvig Kruse g.m. Christen Kjeldsen i Soes i Holsten
4)  søster Margrethe Kruse g.m. Henrik von Ahn i Virtz Vordt.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(www.geltzer.dk/tingbøger)
Koldinghus birks tingbøger 1719-70
1719. Tirsdag d. 14. februar Tinget holdt på Elbo-Brusk-Holman Herredsting
Krigsråd Ulsøe som skifteforvalter efter sl. Hans Kruse i Holme ctr. Christian Bredal på Søholm. 21/2
1719. Tirsdag d. 21. februar Tinget holdt i Herlev
14/2. Krigsråd Ulsøe som skifteforvalter efter sl. Hans Kruse i Holme ctr. Christian Bredal på Søholm. 28/2
Bekendtgørelse om opsættelse af auktionen på Holme.
1719. Tirsdag d. 7. marts
Laurs Madsen af Håstrup fremlagde en obligation af Frederik Christian Bredal på Søholm til Jakob Kruse på Møgelkærgård på den arv, der er tilfaldet ham og hans søskende Skak Kruse, Anne Mette Helvig og Margrethe Kruse efter deres broder Hans Kruse, forhen boende i Søholm.

Denne Hans Kruse i Søholm/Holme var i øvrigt fadder ved Eleonore Nielsdatter Munkeboes dåb i Taulov kirke 1715.Hun giftede sig i 1741 med Ulrik Adolf Kruse, forpagter på Møgelkær. Hendes mor var Susanne Lauridsdatter Bang, præstedatter af Taulov sogn. Om hun er i familie med Jacob Kruses 2. hustru, Elisabeth Lauritsdatter Bang ved jeg ikke endnu, men mon ikke det er sandsynlig. Laurids Pedersen Bang havde en datter af det navn.Tiden passer også.
Anette Wittendorff Eriksen (john_eriksen@oncable.dk)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<