Randers Amtstuearkiv. B14-80.
Hartkornspecifikationer og jordebøger fra godserne 1731-1833.
Heri læg: Hvolgård gods.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1731
Specifikation på det hartkorn Hvolgård tilhørende beliggende udi Silkeborg Amt, Vrads Herred, hvoraf der svares Kongelig Majestæts allernådigst påbudne kvartalsskatter udi Randers Amtstue.

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Plovstrup
3    Anders Vestesen        4 5 0 1
1    Hans Vestesen            4 5 1 1
4    Peder Jørgensen        4 3 3 0
2    en øde gård            4 2 3 1
5    Byrge Pedersen            1 1 0 0    ialt        19 2 0 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2            1 4 2 2

LINNERUP SOGN

Linnerup. nr.1-nr.5
    Christen Christensen    4 2 1 1/5
    Jens Larsen            4 2 1 1/5
    Anders Sørensen        4 2 1 1/5
    gl.Christen Christensen    4 2 1 1/5
    Veste Christensen        4 2 1 1/5
skov                        0 1 0 1    ialt        21 3 1 1

Hjortsvang. nr.3 og nr.6
    Peder Mørch            3 7 1 1
    Knud Bak                3 7 1 1
    Christen Vestesen        3 7 1 1
    Peder Vestesen            3 7 1 1
skov                        0 0 3 2    ialt        14 1 1 1

NØRRE SNEDE SOGN.

Grættrup
5    Niels Pedersen            4 1 0 1    ialt        4 1 0 1

SUMMA                    ager og eng        60 4 1 1
                        skov                0 2 0 0

Hvolgård den 16.8.1731. J. Kruse

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1735
Jordebog over Hvolgårds hartkorn i Silkeborg Amt

                        ager og eng        skov
Tørring sogn
    Plovstrup                19 2 0 0
    Resenhus                1 4 2 2

Linnerup sogn
    Linnerup by            21 3 1 1            0 1 0 1
    Hjortsvang            14 1 1 1            0 0 3 2

Nørre Snede sogn
    Grættrup                4 1 0 1

SUMMA                    60 4 1 2            0 2 0 0

Møgelkær den 26.10.1735. J.Kruse

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1742
Specialekstrakt over Hvolgård underliggende bøndergods udi Silkeborg Amt forfattet til Randers Amtstue indleveret ved årets begyndelse 1742.

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  TØRRING SOGN.

Plovstrup. nr.1-nr.5 inclusive.
    Anders Vistesen        4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Christen Mønster        4 4 1 0
    Niels Andersen            4 4 1 0
    Niels Jensen            1 1 0 0    summa    19 2 0 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2    summa    1 4 2 2

Linnerup by. nr.1-nr.5 inclusive
    Mads Christensen        4 2 1 0
    Mads Vistesen            4 2 1 0
    Hans Christensen        4 2 1 0
    Oluf Pedersen            4 2 1 0
    Knud Nielsen            4 2 1 0    summa    21 3 1 1
skov                        0 1 0 1            0 1 0 1

Hjortsvang by
6    Albret Mørch            3 7 1 1
6    Knud Bak                3 7 1 1
3    Christen Vistesen        3 7 1 1
3    Viste Christensen        3 7 1 1    summa    14 1 1 0
skov                        0 0 3 2            0 0 3 2

NØRRE SNEDE SOGN

Grættrup
5    Niels Pedersen            4 1 0 1

SUMMA                    ager og eng        60 4 1 1
                        skov                0 2 0 0

Hvolgård den 7.3.1742. J. Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1755
Specification over det af Hr.Oberst Leutnant Trappaud holdte auktion i Horsens den 18.12.1754 tilkøbte gods

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  HAMMER SOGN.

Hammergård
med mølle- og skovskyld        26 3 0 2

Brejnberg
enke    Sidsel Andersdatter,    2 0 1 2

Myllerup
    Anders Andersen        4 7 2 0

Kovtrup
    Thomas Christensen        2 5 2 2
    Niels Christensen        2 5 2 1
    Mads Jensen            2 5 3 0
skovskyld                    0 1 1 2

Hage by
    Niels Markussen        2 7 3 1
    Byrge Pedersen            1 0 0 0
    Poul Nielsen            0 6 0 0
    skoleholderen            0 4 0 0

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
    Jens Andersen            3 3 2 2½
    Jens Lauridsen            3 3 2 2½

Lønsgård
med tilhørende huse            11 5 0 1
skovskyld                    0 1 1 2

Endnu tilkøbt en gård i Vrads sogn
Snabe kaldet                6 0 0 2

foruden det forhen under
Hvolgård liggende            60 4 1 1

Hammer sogns kongetiende        1 7 0 0
Hammer sogns kirketiende        3 3 0 0
Linnerup sogns kirketiende    7 7 0 0

Hvolgård den 16.8.1755.  A Winding

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1756
Indberetning at Hvolgård ejer leverer skattekorn af det af Rørbæk tilkøbte hartkorn ager og eng 100 td 2 alb og skov 0 2 2 2 under Silkeborg Amt af dato 30.11 1756.
Dernæst findes en ekstrakt-jordebog af hvad hartkorn jeg for nærværende tid er ejende udi Silkeborg Amt
og at jeg har solgt den mig tilhørende gård i Vrads sogn Snabegård kaldet 5 7 2 2 og skov 0 0 2 0 til en skoleholder i bemeldte sogn ved navn Johan Høvinghof nu boende i bemeldte Snabegård, hvorfor den af denne ekstrakt-jordebog er udeladt.

Hvolgård den 21.12.1756. J.Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1756
Ekstrakt-jordebog over det under Hvolgård og Hammergård sorterende hartkorn ager og eng og skovskyld samt konge- og kirketiender i Silkeborg Amt, således som det befindes fra Michaeli 1756.

TØRRING SOGN

Plovstrup. nr.1-nr.5 inclusive
    Anders Vistesen        4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Anders Nielsen            4 4 1 0
    Søren Christensen        4 4 1 0
    Jens Christensen        1 1 0 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
6    Albret Mørch            3 7 1 1
6    Niels Jensen            3 7 1 1
3    Rasmus Christensen        3 1 1 1
3    Jens Hansen            3 1 1 0
5    Jens Andersen og
    Poul Nielsen            6 7 1 2
    og skov                0 0 3 2
9    2 kirketofter            0 0 3 2

Lønsgård
1    med husmandsjord        11 5 0 1
    og skov                0 1 1 2
    Kirkejord                0 1 1 1

Linnerup. nr.1-nr.5 inclusive
1    [mgl.]                4 3 2 1
2    [mgl.]                4 3 0 2
3    [mgl.]                4 3 1 0
4    [mgl.]                4 5 0 2
5    [mgl.]                3 4 0 2
skov                        0 1 0 1

HAMMER SOGN

Hagegård
1    med huse                6 1 3 1

Myllerup
1    Anders Andersen        4 7 2 0

Brejnberg
1    Sidsel Andersdatter        2 0 1 2

Kovtrup
1    Thomas Christensen        2 5 2 2
2    Søren Olufsen            2 5 3 1
3    Niels Christensen        2 5 2 0
skov                        0 1 1 2

NØRRE SNEDE SOGN

Nørre Snede
2    Jørgen Olufsen og
    Jens Lauridsen            4 7 0 0
3    Oluf Hansen og
    Jens Hansen            5 0 3 1
6    Jens Mikkelsen og
    Christen Madsen        5 0 2 2
9    [mgl.]                5 1 0 1
8    [mgl.]                4 6 3 1

Boest by
1    [mgl.]                5 7 3 1
2    [mgl.]                5 2 3 2    og skov    0 0 3 0
3    [mgl.]                5 2 0 2    og skov    0 0 3 0
4    [mgl.]                5 2 0 2    og skov    0 1 0 1

Nørhoved
3    Hans Madsen            1 5 3 2

Søhale
1    Peder Christensen        2 6 2 1

Leret by
1    Jørgen Jørgensen        3 2 2 1½
1    Thomas Nielsen            3 2 2 1½

Nortvig
3    [mgl.]                4 1 1 2
1    [mgl.]                3 7 3 0
2    [mgl.]                4 1 1 1

Plovmandshave
    [mgl.]                4 0 1 0

Grættrup
1    [mgl.]                4 3 0 2
2    [mgl.]                4 2 2 1
3    [mgl.]                4 3 2 2
5    [mgl.]                4 1 0 1

EJSTRUP SOGN

Ejstrup. af nr.2
    Søren Bundegård        2 4 0 1½
    Thomas Thomsen            2 4 0 1½

Store Thorlund
3    Claus Lauridsen        3 0 0 2
4    Villads Andersen        3 2 1 1

Linnerup sogns kirketiende    7 7 0 0
Hanner sogns kongetiende        1 7 0 0
Hammer sogns kirketiende        3 3 0 0

SUMMA                    ager og eng       199 6 0 0
                        skov                0 7 1 2
                        kongetiende        1 7 0 0
                        kirketiende        11 2 0 0

Endnu foruden det anførte hartkorn befindes husmandsjord under Lønsgård 2 skp, hvorom for nærværende tid er disput, hvem skal tilhøre og desformedelst her for sig selv er anført.

Hvolgård den 21.12.1756. J. Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


1758
Ekstrakt-jordebog over det under Hvolgård og Hammergård sorterende hartkorn ager, eng og skovskyld samt konge- og kirketiender i Silkeborg Amt, således som det befindes til nytår 1759.

TØRRING SOGN

Plovstrup. nr.1-nr.5 inclusive
    Anders Vistesen        4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Anders Nielsen            4 4 1 0
    Søren Christensen        4 4 1 0
    Jens Christensen        1 1 0 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
6    Albret Mørch            3 7 1 1
6    Niels Jensen            3 7 1 1
3    Rasmus Christensen        3 1 1 1
3    Jens Hansen            3 1 1 0
5    Jens Andersen og
    Poul Nielsen            6 7 1 2
    og skov                0 0 3 2
9    2 kirketofter            0 0 3 2

Lønsgård
1    Skovborg kaldet        11 5 0 1
    og skov                0 1 1 2
    kirkejord                0 1 1 1

Linnerup. nr.1-nr.5 inclusive
1    Jens Christensen        4 2 1 0
2    Mads Vistesen            4 2 1 0
3    Mads Christensen        4 2 1 0
4    Hans Christensen        4 2 1 0
5    Peder Nielsen            4 2 1 0    og skov    0 1 0 1

HAMMER SOGN

Hagegård
1    med huse                6 1 3 1

Myllerup
1    Anders Andersen        4 7 2 0

Brejnberg
1    Sidsel Andersdatter        2 0 1 2

Kovtrup
1    Thomas Christensen        2 5 2 2
2    Søren Olufsen            2 5 3 1
3    Niels Christensen        2 5 2 0
skov                        0 1 1 2

NØRRE SNEDE SOGN

Nørre Snede
2    Jørgen Olufsen og
    Jens Lauridsen            4 7 0 0
3    Oluf Hansen og
    Jens Hansen            5 0 3 1
6    Jens Mikkelsen og
    Christen Madsen        5 0 2 2
9    Hans Olufsen            1 5 2 2½
9    Jens Jørgensen            1 5 2 2½
9    Anders Hansen            1 5 2 2½
8    Sr. Schiønning            2 3 1 1
8    Lars Pedersen            1 1 3 ½
8    Oluf Mikkelsen            0 4 3 1½
8    Peder Lauridsen        0 4 3 1

Boest by
1    Jørgen Jørgensen        2 5 3 1 5/8
2    Christen Pedersen        2 5 3 1 5/8
3    Peder Madsen            2 5 3 1 5/8
4    Peder Olufsen            2 5 3 1 5/8
skov, hver har                0 0 1 7/8
Cornelius Jørgensen
Peder Christensen
Christen Bundegaard
Niels Bundegaard

Nørhoved
3    Hans Madsen            1 5 3 2

Søhale
1    Peder Christensen        2 6 2 1

Leret by
1    Christen Andersen        3 2 2 1½
1    Thomas Nielsen            3 2 2 1½

Nortvig
3    Peder Jørgensen        4 1 1 2
1    Peder Steffensen        4 1 0 1
2    Peder Nielsen            3 0 0 0
2    smeden                1 0 0 0

Plovmandshave
    Jens Steffensen        4 0 1 0

Grættrup
5    Morten Nielsen og
    Jens Pedersen            4 1 0 1
nr 1-2-3.
    Hans Jensen            2 1 1 1½
    Anders Madsen            2 1 1 1½
    Eske Andersen            2 6 1 0
    Christen Andersen        2 6 1 0
    Terkel Thomsen            0 4 1 ½
    Christen Pallesen        0 4 1 ½
    Hans Eskesen            2 1 2 1


Ejstrup. af nr.2
    Søren Bundegård        2 4 0 1½
    Thomas Thomsen            2 4 0 1½

Store Thorlund
3    Claus Lauridsen        3 0 0 2
4    Villads Andersen        3 2 1 1

Linnerup sogns kirketiende    7 7 0 0
Hanner sogns kongetiende        1 7 0 0
Hammer sogns kirketiende        3 3 0 0

SUMMA                    ager og eng       200 0 0 0
                        skov                0 7 1 2
                        kongetiende        1 7 0 0
                        kirketiende        11 2 0 0

Nok forbemeldte Linnerup sogn. Et hus under Lønsgård Skovborg kaldet bebos af Hans Hansen Smed, hvorom verserer disput imellem oberst Løjtnant Trappauds arvinger, Assessor Bredal og mig. 2 skp.

Hvolgård den 6.11.1758.  Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


1762
Ekstrakt-jordebog over det under Hvolgård og Hammergård sorterende hartkorn ager og eng, skov- og mølleskyld samt konge- og kirketiender i Silkeborg Amt, således som det befindes til nytår 1763.

TØRRING SOGN

Plovstrup. nr.1-nr.5 inclusive
    Anders Vistesen        4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Anders Nielsen            4 4 1 0
    Rasmus Hansen            4 4 1 0
    Jens Christensen        1 1 0 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
6    Peder Albretsen        3 7 1 1
6    Niels Jensen            3 7 1 1
3    Rasmus Christensen        3 1 1 1
3    Jens Hansen            3 1 1 0
5    Jens Andersen og
    Poul Nielsen            6 7 1 2    og skov    0 0 3 2
9    2 kirketofter            0 0 3 2

Lønsgård
1    Skovborg kaldet        11 7 0 1    og skov    0 1 1 2
    kirkejord                0 1 1 1

Linnerup. nr.1-nr.5 inclusive
1    Jens Christensen        4 3 2 1
2    Mads Vistesen            4 3 0 2
3    Mads Christensen        4 3 1 0
4    Hans Christensen        4 5 0 2
5    Anders Madsen            3 4 0 2    og skov    0 1 0 1

HAMMER SOGN

Hagegård
1    med huse                6 3 1 1

Myllerup
1    Anders Andersen        4 7 2 0

Brejnberg
1    Sidsel Andersdatter        2 0 1 2

Kovtrup
1    Thomas Christensen        2 5 2 2
2    Søren Olufsen            2 5 3 1
3    Niels Christensen        2 5 2 0
skov                        0 1 1 2

Risager Mølle                0 3 2 2
    mølleskyld            1 0 2 0

NØRRE SNEDE SOGN

Nørre Snede
2    Jens Jørgensen og
    Jens Lauridsen            4 7 0 0
3    Oluf Hansen og
    Jens Hansen            5 0 3 1
6    Jens Mikkelsen og
    Christen Madsen        5 0 2 2
9    Jørgen Hansen            1 5 2 2
9    Jens Jørgensen            1 5 2 2½
9    Anders Hansen            1 5 2 2½
8    Sr. Schiønning            2 3 1 1
8    Lars Pedersen            1 1 3 ½
8    Oluf Mikkelsen            0 4 3 1½
8    Peder Lauridsen        0 4 3 1

Boest by
1    Jørgen Jørgensen og
    Christen Pedersen        5 7 3 1
2    Peder Madsen og
    Peder Olufsen            5 2 3 2    skov        0 0 3 0
3    Cornelius Jørgensen og
    Niels Bundgaard        5 2 0 2    skov        0 0 3 0
4    Las Pedersen og
    Søren Nielsen            5 2 0 2    skov        0 1 0 1

Nørhoved
3    Hans Madsen            1 5 3 2

Søhale
1    Peder Christensen        2 6 2 1

Leret by
1    Christen Andersen og
    Thomas Nielsen            6 5 1 0

Nortvig
3    Peder Jørgensen        4 1 1 2
nr.1 og 2
    Jens Pedersen             4 1 0 1
    Peder Nielsen            3 0 0 0
    smeden                1 0 0 0

Plovmandshave
    Morten Jensen             4 0 1 0

Grættrup
1    Hans Jensen            2 1 1 1½
1    Anders Madsen            2 1 1 1½
2    Hans Eskesen            2 6 1 0
2    Anders Christensen        2 6 1 0
3    Terkel Thomsen            0 4 1 ½
3    Christen Pallesen        0 4 1 ½
3    Hans Eskesen            2 1 2 1
5    Morten Nielsen og
    Jens Pederen            4 1 0 1

Ejstrup. af nr.2
    Søren Bundegård        2 4 0 1½
    Thomas Thomsen            2 4 0 1½

Store Thorlund
3    Claus Lauridsen        3 0 0 2
4    Jens Villadsen            3 2 1 1

Linnerup sogns kirketiende    7 7 0 0
Hanner sogns kongetiende        1 7 0 0
Hammer sogns kirketiende        3 3 0 0

SUMMA                    ager og eng       200 0 0 0
                        skov                0 7 1 2
                        mølleskyld        1 0 2 0
                        kongetiende        1 7 0 0
                        kirketiende        11 2 0 0

Hvolgård den 4.11.1762.  Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1764
Inddeling over Hvolgård og Hammergård godser i Silkeborg Amt til soldaterlægder à 32 td hartkorn i allerunderdanigste følge af deres Kongelige Majestæts allernådigste forordning af 13.4.sidst og højædle og velbyrdige conferenceråd og amtmand de Trappaud derpå grundede ordre af dato 1.juni sidst.

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  NØRRE SNEDE SOGN.

Nørre Snede
2    Jens Jørgensen og
    Jens Lauridsen            4 7 0 0        1. lægd
3    Oluf Hansen og                        Oluf Hansen
    Jens Hansen            5 0 3 1        i Nørre Snede
6    Jens Mikkelsen og
    Christen Madsen        5 0 2 2
9    Jørgen Hansen og
    Anders Hansen            5 1 0 1
8    Sr. Schiønning            2 3 1 1
8    Peder Lauridsen        1 6 2 2
8    Oluf Mikkelsen            0 4 3 1

Leret by
1    Christen Lauridsen og
    Thomas Nielsen            6 5 1 0

Nørhoved by
3    Hans Madsen            0 2 1 1        lægdets sum 32 td

Grættrup by                            2. lægd
1    Hans Jensen og                        Hans Jensen
    Anders Madsen            4 3 0 2        i Grættrup
2    Hans Eskesen d.y og
    Anders Christensen        4 2 2 1
3    Terkel Thomsen og
    Hans Eskesen            4 3 2 2
5    Jens Jensen og
    Jens Pedersen            4 1 0 1

EJSTRUP SOGN

Ejstrup
af 2    Søren Lauridsen og
    Thomas Thomsen            5 0 1 0

Store Thorlund
3    Claus Lauridsen        3 0 0 2
4    Jens Villadsen            3 2 1 1

NØRRE SNEDE SOGN

Søhale
1    Peder Christensen        2 6 2 1

Nørhoved
3    af forbem. Hans Madsens htk
                        0 4 0 2        lægdets sum 32 td

3    forbem. Hans Madsens overskud            3. lægd
                        0 7 1 2        Cornelius Jørgensen
                                    i Boest by
1    Jørgen Jørgensen og
    Christen Pedersen        5 7 3 1
2    Peder Madsen og
    Peder Olufsen            5 2 3 2
3    Cornelius Jørgensen og
    Niels Bundgaard        5 2 0 2
4    Las Pedersen og
    Søren Nielsen            5 2 0 2

Nortvig by
1-2    Peder Nielsen og
    Jens Pedersen            8 1 0 1
af 3    Peder Jørgensen            1 0 1 2        32 td

LINNERUP SOGN

Linnerup. nr.1-nr.5 inclusive                4. lægd
    Jens Christensen        4 2 1 1        Mads Christensen
    Mads Vistesen            4 2 1 1        i Linnerup
    Mads Christensen        4 2 1 1
    Hans Christensen        4 2 1 1
    Anders Madsen            4 2 1 1

Hjortsvang by
3    Rasmus Christensen og
    Jens Hansen            6 2 2 1
5    Mads Jensen og
    Poul Nielsen            4 2 0 1        32 td

5    forbem. Mads Jensen og                5. lægd
    Poul Nielsens overskud    2 5 1 1        Søren Olufsen
6    Peder Albertsen og                    i Kovtrup
    Jens Nielsen            7 6 2 2
9    2 kirketofter            0 0 3 2

HAMMER SOGN

Hage
1    Niels Markussen        6 1 3 1

Myllerup
1    Anders Andersen        4 7 2 0

Brejnberg
1    Sidsel Andersdatter        2 0 1 2

Kovtrup by
1    Thomas Christensen        2 5 2 2
2    Søren Olufsen            2 5 3 1
3    Niels Christensen        2 5 2 0

TØRRING SOGN

Resenhus
1    Erik Christensen        0 0 1 1        32 td

    af forbem. Erik Christensens            6. lægd
    overskud                0 5 2 1        Anders Nielsen
                                    i Plovstrup
Plovstrup by. nr.1-nr.5 inclusive
    Anders Vistesen        4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Anders Nielsen            4 4 1 0
    Rasmus Hansen            4 4 1 0
    Jens Christensen        1 1 0 0

LINNERUP SOGN

Lønsgård
1    Christen Poulsen og
    Jens Lassen            12 0 1 2        32 td

Foruden foranstående 6 fulde lægder bliver til overskud af mit ejende hartkorn i Silkeborg Amt

NØRRE SNEDE SOGN

Nortvig
af 3    Peder Jørgensen        3 1 0 0

Plovmandshave
    Morten Jensen            4 0 1 0

HAMMER SOGN

Risager Mølle
    Anders Møller            0 3 2 2

TØRRING SOGN

Resenhus
    Erik Christensen        0 6 3 0

som ialt udgør mit htk       200 3 2 2

Hvolgård den 20.7.1764.  Kruse

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1765
Hartkorn bestående af ager og eng samt skov- og mølleskyld tillige med konge- og kirketiende er solgt med Hammergård til Sr. Poul Østergaard på Karstoft og således rigtig anført

HAMMER SOGN.

Hammergård    ager og eng   23 4 2 0
            skov-møllesk.    2 6 2 2

Linnerup sogns kirketiende    7 7 0 0
Hammer sogns kongetiende        1 7 0 0
Hammer sogns kirketiende        3 3 0 0

Hage
1    Niels Markussen        2 7 3 1
    Byrge Pedersen            1 0 0 0
    Henrik Byrgesen        1 0 0 0
    Jens Olufsen            0 6 0 0
    Christian Zerlang        0 4 0 0

Myllerup
1    Jens Andersen            4 0 0 0
    Morten Sørensen        0 3 2 0
    Anders Jensen            0 4 0 0

Brejnberg
1    Hans Nielsen            2 0 1 2

Kovtrup
1    Christen Thomsen        2 5 2 2
2    Søren Olufsen            2 5 3 1
3    Niels Christensen        2 5 2 0
skovskyld til byen            0 1 1 2

Risager mølle
Anders Møller                0 3 2 2
    mølleskyld            1 0 2 0

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
6    Peder Albretsen        3 7 1 1
    Jens Nielsen            3 7 1 1
    Rasmus Christensen        3 1 1 1
3    Jens Hansen            3 1 1 1
5    Mads Jensen og
    Poul Nielsen            6 7 1 2
9    2 kirketofter            0 0 3 2
skovskyld til byen            0 0 3 2

Havrekrog                    0 1 1 1

Linnerup
1    Jens Christensen        4 2 1 0
2    Mads Vistesen            4 2 1 0
3    Mads Christensen        4 2 1 0
4    Hans Christensen        4 2 1 0
5    Anders Madsen            4 2 1 0
skovskyld til byen            0 1 0 1

NØRRE SNEDE SOGN

Nørre Snede
2    Jens Lauridsen og
    Jens Jørgensen            4 7 0 0
3    Oluf Hansen og
    Jens Hansen            5 0 3 1
6    Jens Mikkelsen og
    Christen Madsen        5 0 2 2
    Jørgen Hansen            1 5 2 2
9    Jens Jørgensen            1 5 2 2½
9    Anders Hansen            1 5 2 2½
    Sr.Schiønning            2 3 1 1
8    Oluf Mikkelsen            0 4 3 1½
8    Peder Lauridsen        1 6 2 1½

Boest
    Jørgen Jørgensen og
    Niels Madsen            2 5 3 1 5/8
    Christen Pedersen        2 5 3 1 5/8
    Peder Madsen            2 5 3 1 5/8
    Peder Olufsen            2 5 3 1 5/8
    Cornelius Jørgensen        2 5 3 1 5/8
    Las Pedersen            2 5 3 1 5/8
    Søren Nielsen            2 5 3 1 5/8
    Niels Bundgaard og
    Eske Nielsen            2 5 3 1 5/8
skovskyld til byen            0 2 2 1

Nørhoved
    Hans Madsen            1 5 3 2

Søhale
1    Peder Christensen        2 6 2 1
3    Hans Hansen            4 1 1 2
1    Jens Nielsen og
    Jens Pedersen            4 1 0 1
2    Peder Nielsen            3 0 0 0
2    smeden                1 0 0 0
    Morten Jensen            4 0 1 0

Leret
1    Christen Lauridsen        3 2 2 1½
    Thomas Nielsen            3 2 2 1½

Grættrup
    Jens Jensen og
    Jens Pedersen            4 1 0 1
    Hans Jensen            2 1 1 1½
    Anders Madsen            2 1 1 1½
    Hans Eskesen d.y.        2 6 1 0
    Anders Christensen        2 6 1 0
    Hans Eskesen d.æ.        2 1 2 1
    Terkel Thomsen            0 4 1 ½
    Christen Pallesen        0 4 1 ½

EJSTRUP SOGN.

Ejstrup
    Søren Lauridsen og
    Thomas Thomsen            5 0 1 0

Store Thorlund
3    Claus Lauridsen        3 0 0 2
4    Jens Villadsen            3 2 1 1

SUMMA                    ager og eng       167 5 3 2
                        skovskyld            0 6 0 0
                        mølleskyld        1 0 2 0
                        kongetiender        1 7 0 0
                        kirketiender        1 7 0 0

Hvolgård den 28.10.1765.  Winding.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1765
Ekstrakt-jordebog over det under Hvolgård sorterende hartkorn af ager og eng og skovskyld i Silkeborg Amt, således som det befindes fra oktober måned 1765.

TØRRING SOGN

Plovstrup. nr.1-nr.5 inclusive
    Anders Vistesen        4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Anders Nielsen            4 4 1 0
    Søren Christensen        4 4 1 0
    Jens Christensen        4 4 1 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2

Lønsgård
1    med underliggende huse
Skovborg kaldet            11 7 0 1
    skov                    0 1 1 2

SUMMA                    ager og eng        32 5 3 0
                        skov                0 1 1 2

Hvolgård den 28.10.1765.  Vinding

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1769
Ekstrakt-jordebog over det under Hvolgård sorterende hartkorn af ager og eng samt skovskyld i Silkeborg Amt, således som det befindes fra maj 1769.

TØRRING SOGN

Plovstrup. nr.1-nr.5 inclusive
    Viste Andersen            4 4 1 0
    Hans Vistesen            4 4 1 0
    Anders Nielsen            4 4 1 0
    Rasmus Hansen            4 4 1 0
    Jens Jensen            1 1 0 0

Resenhus
    Erik Christensen        1 4 2 2

LINNERUP SOGN

Lønsgård
1    med underliggende huse
Skovborg kaldet            11 7 0 1
    skov                    0 1 1 2

Hjortsvang
6    Peder Albretsen        3 7 1 1
6    Jens Nielsen            3 7 1 1
3    Rasmus Christensen        3 7 1 1
3    Jens Andersen            3 7 1 1
5    Mads Jensen            3 3 2 2½
5    Mourids Jensen            3 3 2 2½
skov                        0 0 3 2
Hjortsvang summa             28 0 3 0     som købt fra Hammergård

SUMMA                    ager og eng        53 6 2 0
                        skov                0 2 1 1

den 30.5.1769 på kommercerådinde Kruses vegne. Vinding.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

17??
Specifikation over det Hvolgård tilhørende bøndergods med og uden hartkorn i Vrads Herred, Silkeborg Amt.

LINNERUP SOGN

Hjortsvang
    Peder Albretsen        3 7 1 1
    Jens Nielsen            3 7 1 1
    Peder Christensen        4 7 0 2¼
    Jens Andersen            4 7 0 2¼
    Niels Jensen            3 3 2 2½
skov                        0 0 3 2

Lønsgård
    Jens Rasmussen            5 5 2 ½
    Anders Nielsen            5 5 2 ½
skov                        0 1 1 2

Skovborg
    Morten Pedersen        0 2 0 0
    Jens Andersen            0 2 0 0
    Niels Christensen
    Grejs Albretsen
    Peder Rasmussen
    Ebbe Christensen
    Jens Thomsen
    Karen Skovborg
    Niels Brejnberg
    Mads Brejnberg

TØRRING SOGN

Plovstrup by
    Veste Andersen            4 4 1 0
    Søren Nielsen            4 4 1 0
    Jørgen Christensen        4 4 1 0
    Christen Sørensen        4 4 1 0
    Jens Jensen            1 1 0 0

Resenhus
    Johannes Andersen        1 4 2 2

SUMMA                    ager og eng        53 6 2 0
                        skov                0 2 1 1

disse tvende sogne er ikke udskiftede af fællesskabet.

Hvolgård den 18.8 17??  [årstal mangler]. A.W.Kruse

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1792
Designation over det hartkorn solgt af Hvolgård gods under Silkeborg Amt, og hvoraf køberne fra 1.januar 1792 er selvejer.

TØRRING SOGN

Plovstrup by
1    Veste Andersen            4 4 0 0
3    Christen Sørensen        4 4 0 0
4    Jørgen Christensen        4 4 0 0

SUMMA                    13 4 0 0

Hvolgård den 2.7.1792.  A.W.Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1792
Jordebog over det under Hvolgård henhørende hartkorn i Silkeborg Amt, som det befindes fra 1.1.1792.

VRADS HERRED.  LINNERUP SOGN.

Hjortsvang by
    Peder Albretsen        3 7 1 1
    Jens Nielsen            3 7 1 1
    Anders Pedersen        4 7 0 2¼
    Jens Andersen            4 7 0 2¼
    Niels Jensen            3 3 2 2½
skov                        0 0 3 2

Lønsgård
    Jens Rasmussen            5 5 5 2½
    Anders Nielsen            5 5 5 2½
skov                        0 1 1 2

Skovborg
    Morten Pedersen        0 2 0 0
    Jens Andersen            0 2 0 0

TØRRING SOGN.

Plovstrup by
2    Søren Nielsen            4 4 0 0
    Jens Jensen            1 1 0 0

Resenhus
    Johannes Andersen        1 5 2 2

Hvolgård den 2.7.1792. A.W.Kruse

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1793
Designation over det hartkorn som er solgt af Hvolgård gods under Silkeborg Amt, hvoraf køberne betaler de kongelige skatter og påbud på vedkommende amtstue fra 1.1.1793.

VRADS HERRED.  LINNERUP SOGN.

Hjortsvang by
    Grejs Albretsen        0 3 3 1

Skovborg
    Jens Andersen            0 7 1 1 3/4

SUMMA                    1 3 0 2 3/4

Hvolgård den 15.1.1793. A.W.Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1793
Jordebog over det under Hvolgård henhørende hartkorn bøndergods udi Silkeborg Amt, således som det befindes 1.1.1793.

VRADS HERRED.  LINNERUP SOGN.

Hjortsvang by
    Peder Albretsen        4 0 0 0
    Jens Nielsen            4 0 0 0
    Anders Pedersen        4 0 0 0
    Niels Jensen            4 0 0 0
    Jens Myllerup            4 2 1 1
skov                        0 0 3 2

Lønsgård
    Søren Friderichsen        4 0 0 0
    Anders Nielsen            4 0 0 0
skov                        0 1 1 2
    Niels Christensen        0 3 3 1
    Mourids Jensen            0 2 0 0
    Jens Rasmussen            0 6 2 1½
    Anders Jensen            0 6 1 2

Skovborg
    Morten Pedersen        0 4 0 1
    Hans Andreasen            0 3 1 3/4

TØRRING SOGN

Plovstrup by
    Søren Andersen            4 4 0 0
    Jens Jensen            1 1 0 0

Resenhus
    Johannes Andersen        1 5 2 2

SUMMA                    ager og eng        38 7 1 ¼
                        skov                0 2 1 1

Hvolgård den 15.1.1793.  A.W.Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1794
Designation over det hartkorn som er solgt af Hvolgård gods under Silkeborg Amt og hvoraf køberne selv betaler alle udgifter på vedkommende amtstue fra 1.1.1794.

VRADS HERRED.  LINNERUP SOGN.

Hjortsvang by
    Jens Andersen Myllerup    4 2 1 1    og skov    0 0 1 1
    Ebbe Christensen        0 3 1 3/4
    Mourids Jensen            0 2 0 0

Lønsgård
    Søren Friderichsen        4 0 0 0    og skov    0 0 1 1

SUMMA                    ager og eng        8 7 2 1 3/4
                        skov                0 0 2 2

Hvolgård den 31.1.1794.  A.W.Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1794
Jordebog over det under Hvolgård henhørende bøndergods udi Silkeborg Amt, således som det befindes fra 1.1.1794.

VRADS HERRED.  LINNERUP SOGN.

Hjortsvang by
    Peder Albretsen        4 0 0 0
    Jens Nielsen            4 0 0 0
    Anders Pedersen        4 0 0 0
    Niels Jensen            4 0 0 0
skov                        0 1 2 2

Lønsgård
    Anders Nielsen            4 0 0 0

Skovborg
    Niels Christensen        0 3 3 1
    Morten Pedersen        0 4 0 1
    Jens Rasmussen            0 6 2 1½
    Anders Jensen            0 6 1 2

TØRRING SOGN

Plovstrup by
    Søren Nielsen            4 4 0 0
    Jens Jensen            1 1 0 0

Resenhus
    Johannes Andersen        1 5 2 2

SUMMA                    ager og eng        29 7 2 1½
                        skov                0 1 2 2

Hvolgård den 31.1.1794.  A.W.Kruse.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Alle dokumenter i dette læg er medtaget.