Jordebog 1773 over Hvolgårds pant, II.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-704. 3.del, fol.317. Tinglæst 4.maj 1774 no.31, 32.

Elisabeth Maria Winding enke efter kommerceråd Hans Kruse til Hvolgårds obligation på 5000 rdl til Knud Groth i Horsens med 1. prioritets pant i:

KOLDINGHUS AMT.  NØRVANG HERRED

HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

Søren Jacobsen            7 2 3 2

ILDVED

Iver Andersen            2 3 3 1
Jens Jepsen            4 0 3 1
Niels Rasmussen        4 0 3 1
Jens Smed                5 1 3 1
Peder Møllers gd        3 6 1 2
Christen Hage            1 2 0 2
Hans Nyborg            0 1 0 1
Jens Thøgersen            0 1 0 1             Er  21 2 0 1


SILKEBORG AMT. TØRRING SOGN

PLOVSTRUP

Viste Andersen            4 4 1 0
Hans Vistesen            4 4 1 0
Anders Nielsen            4 4 1 0
Rasmus Hansen            4 4 1 0
Jens Jensen            1 1 0 0

RESENHUS

Erik Christensen        1 4 2 2            Er  20 6 2 2

LINNERUP SOGN

LØNSGÅRD
med undeliggende huse SKOVBORG kaldet
                    11 7 0 1

HJORTSVANG

Peder Albertsen        3 7 1 1
Jens Nielsen            3 7 1 1
Rasmus Christensen        3 1 1 1
Jens Andersen            3 1 1 1
Mads Jensen            3 3 2 2½
Mourids Jensen            3 3 2 2½            Er  21 0 3 0

Ialt hartkorn            82 td 3 skp 2 fjk

og med 2. prioritet på 13.000 rdl som generalkrigskommissær Hesselberg i København har 1. prioritet i, min påboende gård Hvolgård og bøndergods
som er enslydende med no.65 på fol.166 i denne protokol.

Hvolgård 26.4.1773

Efter justitsråd Thygesons påskrift af 15. hujus er denne obligation indfriet og kasseret.
Forevist Viborg 15.6.1778.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»