Hvolgård jordebog 11.6.1785

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-708. 9.del, fol.874. Tinglæst 14.9.1785 no.19 og 20.

Anders Winding Kruse til Hvolgårds obligation på 35.000 rdl til kammerherre Niels Krabbe Juel til Billeshave på Fyn med pant i:


Hvolgård Hovedgård        32 3 3 1
skovskyld                 0 2 3 1
mølleskyld             1 4 3 0

Under gården bruges

Langskovgård            4 5 1 0

Hvegholmgård            1 4 0 0

Uldum Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.

Langskov Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.


Bøndergods            Hartkorn        Landgilde

Koldinghus Amt.  Nørvang herred.


LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Jesper Poulsens enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Niels Bundgaards enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Hansen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Simon Andersen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Nielsen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Anders Iversen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Knud Vestesen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Iversen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Jens Christensen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Anders Sjælland        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Jens Poulsen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Mønster        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Nikolaj Jensen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Laurids Iversen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Peder Andersen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Niels Christiansen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark

Husmænd
Jacob Andersen            0 3 3 2
Søren Christiansen        0 3 0 2 11/36    6 rdl 8 skilling
Christen Dynesen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Anders Poulsen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Lars Jensen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Anders Jonasen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Jens Lassen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Anne Eriks            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Lars Christensen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling

LANGSKOV

Søren Christensen        0 5 3 1½
Mads Hansen            0 2 3 0
Niels Pedersen            0 1 3 2 1/18    1 rdl 2 mark


ULDUM SOGN

HESSELBALLE

Jens Lauridsen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Peder Christensen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Christen Byrgesen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Peder Jacobsen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Niels Pedersen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Mads Hansen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Hans Clausen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Søren Lauridsen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Christen Krage            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Jens Sørensen            3 4 0 0        8 rdl 2 mark

Husmænd
Niels Jensen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Christen Ottesen        0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Niels Sørensen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Peder Smed            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Jens Henriksen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Thomas Snedker            0 1 3 1¼        5 rdl 2 mark
Niels Bødker            0 1 3 1¼        5 rdl
Peder Iversen            0 1 3 1¼        4 rdl


SINDBJERG SOGN

ØRUM

Ole Jensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Peder Christensen        3 5 0 0        3 rdl
Jørgen Christensen        3 5 0 0        3 rdl
Niels Jensen            3 5 0 0        3 rdl
Jens Clausen            3 5 0 0        3 rdl
Laurs Eriksen            3 5 0 0        3 rdl
Christen Pedersen        3 5 0 0        3 rdl
Casper Nielsen            3 5 0 0        3 rdl
Jørgen Lauridsen        3 5 0 0        3 rdl
Christen Pedersen        3 5 0 0        3 rdl
Anders Jensen            3 5 0 0        3 rdl
Jens Bindesbøl            3 5 0 0        3 rdl
Hans Sørensen            3 5 0 0        3 rdl
Hans Madsen            3 5 0 0        3 rdl

Husmænd
Rasmus Jensen            0 3 1 0        4 rdl
Claus Jepsen            0 3 1 0        4 rdl
Mads Olesen            0 3 1 0        4 rdl
Anders Bødker            0 3 1 0        4 rdl
Peder Krage            0 3 1 0        4 rdl
Mads Brahes enke        0 3 1 0        4 rdl
Jens Bødker            0 3 1 0        3 rdl 2 mark
Jens Andersen            0 3 1 0        4 rdl
Hans Pedersen            0 3 1 0        4 rdl
Jens Poulsen            0 3 1 0

HOLMHUSET

Jens Smed                            10 rdl

SKOVHUSET

Eske Simonsen            0 0 3 1        6 rdl 4 mark
skovskyld                0 1 0 1

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            4 0 0 0        3 rdl
Hans Mogensen            4 0 0 0        3 rdl
Christen Mønster        4 0 0 0        3 rdl
Hans Vonge            4 0 0 0        3 rdl
Niels Dynesen            4 0 0 0        3 rdl
Jørgen Mogensen        4 0 0 0        3 rdl
Hans Pedersens enke        4 0 0 0        3 rdl
Christen Underup        4 0 0 0        3 rdl
Hans Villadsen            4 0 0 0        3 rdl

Husmænd
Anders Andersen        0 4 0 5/6        5 rd
Laurs Brahe            0 4 0 5/6        5 rdl
Frederik Andersen        0 4 0 5/6        5 rdl
Jens Lauridsen            0 4 0 5/6        5 rdl 4 mark
Peder Christensen        0 4 0 5/6        5 rdl
Jørgen Christensen        0 4 0 5/6        4 rdl


HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

Søren Jacobsen            7 2 3 2        16 rdl

ILDVED

Christen Andersen        2 3 3 1        8 rdl 4 mark
Niels Jeremiasen        4 0 3 1        8 rdl 1 mark 4 sk
Niels Rasmussen        4 0 3 1        8 rdl 1 mark 4 sk
Christen Hage            1 2 0 2        2 rdl 4 mark
Jens Sørensen            5 1 3 1        10 rdl
Peder Møllers gård        3 6 1 2        16 rdl 2 mark

Husmænd
Jens Rendsborg            0 1 0 1        4 rdl
Christen Bendixen        0 1 0 1        2 rdl 4 mark


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Anders Poulsen            4 6 2 1        8 rdl


SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED


LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

Peder Albretsen        3 7 1 1        8 rdl
Jens Nielsen            3 7 1 1        8 rdl
Peder Christensen        3 1 1 1        8 rdl
Jens Andersen            3 1 1 1        8 rdl
Peder Rasmussen        3 3 2 2½        8 rdl
Niels Jensen            3 3 2 2½        8 rdl
til disse skovskyld        0 0 3 2

SKOVBORG

Jens Andersen            0 2 0 0        8 rdl
Morten Pedersen        0 2 0 0        8 rdl

LØNSGÅRD

Jens Rasmussen            5 5 2 ½        20 rdl
Anders Nielsen            5 5 2 ½        20 rdl
Til disse skovskyld        0 1 1 2


TØRRING SOGN

PLOVSTRUP

Veste Andersen            4 4 1 0        8 rdl
Søren Nielsen            4 4 1 0        8 rdl
Rasmus Hansen            4 4 1 0        8 rdl
Christen Sørensen        4 4 1 0        8 rdl

Husmænd
Jens Jensen            1 1 0 0        4 rdl
Giver landgilde rug 9 skæpper.

RESENHUS

Johannes Andersen        1 4 2 2        6 rdl 4 mark


SUMMA

Hartkorn ager og eng        334 td 3 skp 1 fjk

Landgilde i penge            507 rdl 1 mark 8 skilling

Hvolgård 11.6.1785

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Efter kreditors påtegning af 15 hujus er denne obligation indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 25.6.1789.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»