Hvolgård jordebog 1794.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-712. 2.del, fol.228B. Tinglæst 25.6.1794 no.78 og 79.

Anders Winding Kruses til Hvolgårds obligation på 5000 rdl til justitsråd de Thygeson til Mattrup med pant i:

Hvolgård Hovedgård
ager og eng            32 3 3 1
skovskyld                0 2 3 1
mølleskyld            1 4 3 0

Uldum kirke med jus patronatus et vocandi af 15 td

Langskov kirke med jus patronatus et vocandi af 15 td

Bøndergods

LANGSKOV SOGN

LANGSKOV

Søren Andersen            0 5 3 1½
    gør 2 ugedage om sommeren og 1 om vinteren
Mads Hansen            0 2 3 0
Niels Pedersen            0 1 3 2 1/18    1 rdl 2 mark

ØLHOLM

Anders Jensen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Anders Rasmussen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Anders Poulsen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Christen Dynesen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Lars Christensen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
    gør hver en ugedag
Niels Hyrde            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Søren Christensen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Lars Jensen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 mark
Jacob Andersen            [mangler]


ULDUM SOGN

HESSELBALLE

Jens Sørensen            3 3 0 0        8 rdl 2 mark, gør ½ hoveri
Niels Jensen            0 3 0 1¼        1 rdl 2 mark
Christen Ottesen        0 3 0 1¼        1 rdl 2 mark
Anders Sjælland        0 3 0 1¼        1 rdl 2 mark
Niels Slotmand            0 3 0 1¼        1 rdl 2 mark
Peder Smed            0 3 0 1¼        1 rdl 2 mark
Jens Henriksen            0 3 0 1¼        1 rdl 2 mark
    gør hver en ugedag
Hans Bødker            0 3 0 1¼        5 rdl
Peder Iversen            0 3 0 1¼        4 rdl


HVEJSEL SOGN

ILDVED

Christen Andersen        4 0 0 0        4 rdl 8 mark
Niels Rasmussen        4 0 0 0        8 rdl
    gør noget bestemt arbejde med pløjning og høslet
Thomas Snedker            1 0 0 0        12 rdl
    ejeren svarer selv kvartalsskatterne


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Anders Poulsen            4 6 2 1        8 rdl
    skaffer færdig til hjemkørsel 30 læs tørv af mosen


SINDBJERG SOGN

ØRUM

Ole Jensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
    har selvejerrettighed
Casper Nielsen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Peder Christensen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Hans Sørensen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Jørgen Lund            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Anders Jensen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Jørgen Laursen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Christen Kusk            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Laurs Christensen        [mangler]        2 rdl 1 mark 8 skilling
Niels Caspersen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Jens Bindesbøl            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
Niels Jensen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 skilling
    gør fuld hoveri
Claus Smed            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Hans Pedersen            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Anders Bødker            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Mads Olesen            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Jens Andersen            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Rasmus Væver            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Jens Bødker            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Peder Krage            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Peder Smed            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Jens Poulsen            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Eske Simonsen            0 0 3 1        6 rdl 4 mark
skov                    0 1 0 1


LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

Peder Albertsen        4 0 0 0        12 rdl
Jens Nielsen            4 0 0 0        12 rdl
Anders Pedersen        4 0 0 0        12 rdl
Niels Jensen            4 0 0 0        12 rdl
    gør noget bestemt hoveri

LØNSGÅRD

Anders Nielsen            4 0 0 0        14 rdl 6 skilling
    gør nogle ægter

SKOVBORG

Niels Christensen        0 3 3 1        5 rdl 1 mark 11 skilling
Morten Pedersen        0 4 0 1        5 rdl 1 mark 4 skilling
skovskyld til byen        0 1 2 2


TØRRING SOGN

PLOVSTRUP

Søren Andersen            4 4 0 0        10 rdl
    gør noget bestemt hoveri
Jens Jensen            1 1 0 0        4 rdl

RESENHUS

Johannes Andersen        1 5 2 2        6 rdl 4 mark

SUMMA

Hovedgårds takst og kirketiende        64 3 1 2

Bøndergods                        108 0 3 1

Landgilde                            271 rdl 4 mark 3 skilling

Hvolgård 13.6.1794.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Efter kreditors påtegning af 25. hujus er denne obligation indfriet og kasseret.
Forevist Viborg 25.6.1795.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»