Hvolgård jordebog 1789

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-710. 4.del, fol.417B. Tinglæst juni 1789 no.64, 65 og 66.

Anders Winding Kruse til Hvolgårds obligation på 35.000 rdl til fru geheimerådinde Bille-Brahe i Odense med pant i:


Hvolgård Hovedgård        32 3 3 1
skovskyld                 0 2 3 1
mølleskyld             1 4 3 0

Under gården bruges

Langskovgård            4 5 1 0

Hvegholmgård            1 4 0 0

Uldum Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.

Langskov Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.


Bøndergods            Hartkorn        Landgilde

Koldinghus Amt.  Nørvang herred.


LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Jesper Poulsens enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Niels Bundgaards enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Hansen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Simon Andersen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Nielsen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Anders Iversen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Knud Vestesen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Anders Simonsen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Jens Christensen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Anders Sjælland        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Poul Mathiasen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Christen Mønster        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Nikolaj Jensens enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Laurids Iversen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Peder Andersen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Niels Christiansen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Gør hoveri hver med en plov.

Husmænd
Jacob Andersen            0 3 3 2
Søren Christiansen        0 3 0 2 11/36    6 rdl 8 skilling
Las Jensen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Christen Dinesen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Anders Poulsen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Anders Jonasen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Jens Lassen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Anne Eriks            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Lars Christiansen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Gør hver en ugedag.

LANGSKOV

Søren Andersen            0 5 3 1½
Gør 2 ugedage om sommeren og en om vinteren.

Mads Hansen            0 2 3 0
Niels Pedersen            0 1 3 2 1/18    1 rdl 2 mark


ULDUM SOGN

HESSELBALLE

Jens Lauridsen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Peder Christensen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Christen Byrgesen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Peder Jacobsen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Niels Pedersen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Mads Hansen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Hans Clausen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Søren Brahe            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Christen Krage            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Gør hoveri hver med en plov.

Jens Sørensen            3 4 0 0        8 rdl 2 mark
Gør halv hoveri.

Husmænd
Niels Jensen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Christen Ottesen        0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Niels Slotmand            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Peder Smed            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Jens Henriksen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Gør hver en ugedag.

Christen Andersen        0 1 3 1¼        5 rdl 2 mark
Hans Bødker            0 1 3 1¼        5 rdl
Peder Iversen            0 1 3 1¼        4 rdl


SINDBJERG SOGN

ØRUM

Ole Jensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Har selvejerrettighed.

Casper Nielsen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Peder Christensen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Jørgen Christensen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Niels Jensen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Jens Clausen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Laurs Eriksen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Christen Pedersen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Jørgen Lauridsen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Christen Pedersen        3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Anders Jensen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Jens Bindesbøl            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Hans Sørensen            3 5 0 0        2 rdl 1 mark 8 sk
Hans Madsens enke        3 5 0 0        2 rdl 1 amrk 8 sk
Gør hoveri hver med en plov.

Husmænd
Rasmus Jensen            0 3 1 0        5 rdl
Claus Jepsen            0 3 1 0        5 rdl
Mads Olesen            0 3 1 0        5 rdl
Anders Bødker            0 3 1 0        5 rdl
Peder Krage            0 3 1 0        5 rdl
Jens Rasmussen            0 3 1 0        6 rdl
Jens Bødker            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Jens Andersen            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Hans Pedersen            0 3 1 0        5 rdl 2 mark
Jens Poulsen            0 3 1 0        1 rdl 2 mark
Gør en ugedag.

HOLMHUSET

Jens Smed                            10 rdl

SKOVHUSET

Eske Simonsen            0 0 3 1        6 rdl 4 mark
skovskyld                0 1 0 1

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            4 0 0 0        3 rdl
Hans Mogensen            4 0 0 0        3 rdl
Christen Mønster        4 0 0 0        3 rdl
Hans Vonge            4 0 0 0        3 rdl
Niels Dynesen            4 0 0 0        3 rdl
Jørgen Mogensen        4 0 0 0        3 rdl
Hans Pedersens enke        4 0 0 0        3 rdl
Christen Underup        4 0 0 0        3 rdl
Hans Villadsen            4 0 0 0        3 rdl
Disse 9 udreder 6 plove til hoveriet.

Husmænd
Dines Nielsen            0 4 0 5/6        5 rd
Laurs Brahe            0 4 0 5/6        5 rdl
Frederik Andersen        0 4 0 5/6        5 rdl
Jens Lauridsen            0 4 0 5/6        5 rdl 4 mark
Peder Christensen        0 4 0 5/6        5 rdl
Jørgen Christensen        0 4 0 5/6        5 rdl


HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

Søren Jacobsen            7 2 3 2        16 rdl

ILDVED

Christen Andersen        4 0 0 0        11 rdl 8 sk
Niels Pedersen            4 0 0 0        8 rdl
Niels Rasmussen        4 0 0 0        8 rdl
Jens Smed                4 0 0 0        8 rdl
Christen Hages enke        1 2 0 1        4 rdl
Ggør noget bestemt arbejde til avlingens drift.

Jens Rendsborg            1 0 0 0        11 rdl
Christen Bendixens enke    1 0 0 0        11 rdl
Erik Smed                1 0 0 0        11 rdl
Thomas Snedker            1 0 0 0        11 rdl


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Anders Poulsen            4 6 2 1        8 rdl
Skaffer færdig til hjemkørsel 30 læs tørv.


SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED

LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

Peder Albretsen        3 7 1 1        8 rdl
Jens Nielsen            3 7 1 1        8 rdl
Anders Pedersen         4 7 0 2¼        12 rdl 3 mark
Jens Myllerup            4 7 0 2¼        12 rdl 3 mark
Niels Jensen            3 3 2 2½        3 rdl
Gør noget bestemt hoveri til avlingens drift.
Skovskyld til disse        0 0 3 2


SKOVBORG

Jens Andersen            0 2 0 0        8 rdl
Morten Pedersen        0 2 0 0        8 rdl

LØNSGÅRD

Jens Rasmussen            5 5 2 ½        20 rdl
Anders Nielsen            5 5 2 ½        20 rdl
Skovskyld til disse to    0 1 1 2


TØRRING SOGN

PLOVSTRUP

Veste Andersen            4 4 1 0        8 rdl
Søren Andersen            4 4 1 0        10 rdl
Jørgen Christensen        4 4 1 0        10 rdl
Christen Sørensen        4 4 1 0        8 rdl
Gør noget bestemt hoveri til avlingens drift.

Husmænd
Jens Jensen            1 1 0 0        4 rdl
Giver landgilde-rug 9 skæpper.

RESENHUS

Johannes Andersen        1 4 2 2        6 rdl 4 mark


SUMMA

Hartkorn ager og eng        334 td 3 skp 1 fjk

Landgilde i penge            544 rdl 1 mark

Hvolgård 11.4.1789

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Efter kvittering læst juni landsting 1794 no.73 er ham betalt 10.000 rdl, hvorimod en del hartkorn udgår.
Atter betalt 3000 rdl hvorimod noget hartkorn udgår, vide no.74 juni 1794.
Atter betalt 15.000 rdl imod noget hartkorn udgår, vide no.164 juni 1794.
Atter betalt 2000 rdl hvorimod noget hartkorn udgår, vide no.47 juni 1795.
Efter creditor med laugværges påtegning af 11.6.1797 er denne obligation indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 21.6.1798.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»