Hvolgård jordebog 1784

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-708. 9 del, fol.851. Tinglæst 13.7.1785 no.22.
Elisabeth Maria Winding enke efter Hans Kruse til Hvolgårds skøde til søn Anders Winding Kruse.

Samme skøde findes også i Hvolgård godsarkiv G 387-3.

Jordebog over Hvolgård med undeliggende konge- og kirketiender, samt bøndergods i Koldinghus og Silkeborg amter.

Koldinghus amt, Nørvang herred. Langskov sogn.


1    Hvolgård Hovedgårds frie hovedgårds takst
    hartkorn ager og eng    32 3 3 1
    skovskyld                 0 2 3 1
    mølleskyld             1 4 3 0

2    Under gården bruges ufri hartkorn

a    Langskovgård            4 5 1 0

b    Hvegholm                1 4 0 0

Deraf svares skatterne tiendepenge årlig 2 rdl til præsten for hans anpart korntiende og skoleløn til Ølholm Skole efter fundatsen.

3    Under Hovedgården hører

c    Ødemarken                er fri hovedgårds takst fra Fårupgård, af hvis ejer alle skatter og udgifter svares.

4    Uldum Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.
Af dens kirkeager på Kalhave Mark svares årligt landgilde havre 9 skæpper efter fæstebrev.

5    Langskov Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.

6    Træden sogns konge-korn-tiende beliggende udi Tyrsting herred, Skanderborg Amt, Århus Stift. Dens hartkorn er 16 tønder.
Derudi indestår til kongens kasse 780 rdl, som årlig forrentes med 4 procent, men er bortforpagtet til sognemændene til udgang 1786 for årlig afgift 62 rdl og en tønde boghvedegryn efter kontrakt.

SUMMA

Hartkorn ager og eng        38 td 5 skp 1 alb
Skovskyld                    2 skp 3 fjk 1 alb
Mølleskyld                1 td 4 skp 3 fjk
Konge- og kirketiende        46 rdl


Bøndergods                Hartkorn        Landgilde

Koldinghus Amt.  Nørvang herred.

LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

7    Jesper Poulsens enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark
    Niels Bundgaards enke    2 4 0 0        2 rdl 5 mark

8    Christen Hansen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
    Simon Andersen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark

9    Christen Nielsen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
    Anders Iversen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark

10    Knud Vestesen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
    Christen Iversen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark

4+|    Jens Christensen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
11|    Anders Sjælland        2 4 0 0        2 rdl 5 mark

12    Jens Poulsen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
    Christen Mønster        2 4 0 0        2 rdl 5 mark

2    Nikolaj Jensen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark
    Laurids Iversen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark

14    Peder Andersen            2 4 0 0        2 rdl 5 mark

5    Niels Christiansen        2 4 0 0        2 rdl 5 mark
Gør alle hoveri efter reglementet.

Husmænd
15    Jacob Andersen            0 3 3 2
Er budfoged på godset og er dermed fri.

½ af 1 og 4
    Søren Christiansen        0 3 0 2 11/36    6 rdl 8 skilling
    Christen Dynesen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
    Anders Poulsen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
    Lars Jensen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
    Anders Jonesen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
    Jens Lassen            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
    Anne Eriks            0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
    Lars Christensen        0 3 0 2 11/36    2 rdl 8 skilling
Gør hver en ugedag [undtagen Søren Christiansen og Lars Jensen, denne sidste er] skoleholder i sognet.

LANGSKOV

½ af 1
    Søren Andersen            0 5 3 1½
Gør 2 ugedage om sommeren og en om vinteren.

    Mads Hansen            0 2 3 0
Af dette hartkorn svarer ejeren alle onera undtagen skatte-rugen. Beboeren er skovfoged ved Hvolgård Skov efter kontrakt.

    Niels Pedersen            0 1 3 2 1/18    1 rdl 2 mark
Beboeren er gartner ved gården og derfor svares intet af huset og toften.


ULDUM SOGN

HESSELBALLE

1    Jens Lauridsen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
2    Peder Christensen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
3    Christen Byrgesen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
5    Peder Jacobsen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
6    Niels Pedersen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
7    Mads Hansen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
8    Hans Clausen            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
9    Søren Lauridsen        3 4 0 0        3 rdl 2 mark
10    Christen Krage            3 4 0 0        3 rdl 2 mark
Gør hoveri efter reglementet.

4    Jens Sørensen            3 4 0 0        8 rdl 2 mark
Gør halv hoveri.

Husmænd
    Niels Jensen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
    Christen Ottesen        0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
    Niels Sørensen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
    Peder Smed            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
6    Jens Henriksen            0 1 3 1¼        1 rdl 2 mark
Gør hver en ugedag.

    Thomas Snedker            0 1 3 1¼        5 rdl 2 mark
    Niels Bødker            0 1 3 1¼        5 rdl
    Peder Iversen            0 1 3 1¼        4 rdl
[Intet angivet].


SINDBJERG SOGN

ØRUM

1    Ole Jensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark
Har selvejer rettighed.

2    Peder Christensen        3 5 0 0        3 rdl
3    Jørgen Christensen        3 5 0 0        3 rdl
4    Niels Jensen            3 5 0 0        3 rdl
5    Jens Clausen            3 5 0 0        3 rdl
6    Laurids Eriksen        3 5 0 0        3 rdl
7    Christen Pedersen        3 5 0 0        3 rdl
8    Casper Nielsen            3 5 0 0        3 rdl
9    Jørgen Lauridsen        3 5 0 0        3 rdl
10    Christen Pedersen        3 5 0 0        3 rdl
11    Anders Jensen            3 5 0 0        3 rdl
12    Jens Bindesbøl            3 5 0 0        3 rdl
13    Hans Sørensen            3 5 0 0        3 rdl
14    Hans Madsen            3 5 0 0        3 rdl
[2-14] gør hoveri efter reglementet.

Husmænd
    Rasmus Jensen            0 3 1 0        4 rdl
    Claus Jepsen            0 3 1 0        4 rdl
    Mads Olesen            0 3 1 0        4 rdl
    Anders Bødker            0 3 1 0        4 rdl
    Peder Krage            0 3 1 0        4 rdl
    Mads Brahes enke        0 3 1 0        4 rdl
    Jens Bødker            0 3 1 0        3 rdl 2 mark
[Intet angivet].

    Jens Andersen            0 3 1 0        4 rdl
Er fri som rekrut.

    Hans Pedersen            0 3 1 0
    Jens Poulsen            0 3 1 0
[Disse to] gør hver en ugedag.

HOLMHUSET

    Jens Smed                            10 rdl

SKJELDBORGHUS

    Hans Nielsen                        8 rdl
Disse to huse har jord af Ørum Mark uden hartkorn efter kontrakt med Ørum gårdmænd.

SKOVHUSET

    Eske Simonsen            0 0 3 1        6 rdl 4 mark
    skovskyld                0 1 0 1
[Intet angivet].

SINDBJERGLUND

7+8    Peder Eriksen            4 0 0 0        3 rdl
½af4    Hans Mogensen            4 0 0 0        3 rdl
2    Christen Mønster        4 0 0 0        3 rdl
1    Hans Vonge            4 0 0 0        3 rdl
½af|    Niels Dynesen            4 0 0 0        3 rdl
3+8|    Jørgen Mogensen        4 0 0 0        3 rdl
½af5
+9    Hans Pedersens enke        4 0 0 0        3 rdl
6    Christen Underup        4 0 0 0        3 rdl
½af4    Hans Villadsen            4 0 0 0        3 rdl
Disse 9 udreder 6 plove til avlingens drift.

Husmænd
    Anders Andersen        0 4 0 5/6        5 rd
    Laurs Brahe            0 4 0 5/6        5 rdl
    Frederik Andersen        0 4 0 5/6        5 rdl
    Jeppe Lauridsen        0 4 0 5/6        5 rdl 4 mark
    Peder Christensen        0 4 0 5/6        5 rdl
    Jørgen Christensen        0 4 0 5/6        4 rdl
[Intet angivet].

    Christen Hansen                    3 rdl
Gør en ugedag.


HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

2    Søren Jacobsen            7 2 3 2        16 rdl
2 dages pløjning i havresæden, 2 dages slæt med karl og holmer, foruden Ødemarken, rejser efter omgamg.

ILDVED

11    Christen Andersen        2 3 3 1        8 rdl 4 mark
En dags pløjning i havresæden, 2 dages slæt med karl og holmer, foruden Ødemarken, rejser efter omgamg.

15    Niels Jeremiasen        4 0 3 1        8 rdl 1 mark 4 sk
16    Niels Rasmussen        4 0 3 1        8 rdl 1 mark 4 sk
[15 og 16]: 2 dages pløjning i havresæden og resten som næst forrige.

af19    Christen Hage            1 2 0 2        2 rdl 4 mark
2 dages arbejde med karl og holmer foruden Ødemarken, rejser efter omgang.

12    Jens Sørensen            5 1 3 1        10 rdl
2 dages pløjning, 2 dages arbejde med karl og holmer foruden Ødemarken, rejser efter omgang.

19    Den øde gård            3 6 1 2
Alle onera svares af ejeren.

Husmænd
21    Jens Rendsborg            0 1 0 1        4 rdl
24    Christen Bendixen        0 1 0 1        2 rdl 4 mark
[21 og 24] hver en slætdag i Ødemarken.

    Christen Andersen                    7 rdl 2 mark
Af ¼ part af den øde gård.

    Jens Rendsborg                        2 rdl
    Iver Andersen                        1 rdl
    Anne Olufsdatter                    1 rdl
[Disse tre] af ¼ part af den øde gård.

    Christen Bendixen                    2 rdl 3 mark
    Erik Smed                            2 rdl 3 mark
[Disse to] af ¼ part af den øde gård.

    Ditto                            5 rdl 2 mark
    Iver Andersen                        2 rdl 4 mark


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

1    Anders Poulsen            4 6 2 1        8 rdl
Forskaffer færdig til hjemkørsel 30 læs gode bage tørv af Harresø Mose.

RINGGIVE SOGN

RINGGIVE

1    Erik Nielsen            1 3 3 1½
    Hans Hen: Mikkelsen        1 3 3 1½
Giver hver landgilde-rug 10 skæpper og forretter 2 dages høslæt med karl og holmer.

STORE KARLSKOV

    Niels Jespersen        5 5 2 1        8 rdl
Forretter 2 dages høslæt med karl og holmer.

SUMMA KOLDINGHUS AMT
Hartkorn ager og eng        218 td 2 skp
Skovskyld                    1 skp 1 alb
Landgilde i penge            383 rdl 8 skilling


SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED

LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

6    Peder Albretsen        3 7 1 1        8 rdl
    Jens Nielsen            3 7 1 1        8 rdl

3    Peder Christensen        3 1 1 1        8 rdl
    Jens Andersen            3 1 1 1        8 rdl

5    Peder Rasmussen        3 3 2 2½        8 rdl
    Niels Jensen            3 3 2 2½        8 rdl
[tilsammen] skovskyld        0 0 3 2
Forretter hver 2 dages pløjning i havresæden, 2 dages møgagning til rug, 2 dages slæt med karl og holmer, forskaffer færdig til hjemkørsel 10 læs tørv af Linnerup Mose, gør rejser efter omgang, og slæt i Ødemarken.

SKOVBORG

    Jens Andersen            0 2 0 0        8 rdl
[Intet angivet].

    Morten Pedersen        0 2 0 0        8 rdl
Gør slæt i Ødemarken.

    Mads Brejnberg                        1 rdl 2 mark
Holmer i Ødemarken.

    Ebbe Christensen                    4 rdl
    Mogens Mouridsen                    5 rdl
Hver en slætdag i bemeldte mark.

    Greis Albertsen                    5 rdl
[Intet angivet].

    Birthe Johansdatter                    4 mark
Holmer sammesteds.

    Anders Thomsen                        2 rdl
En slætdag sammesteds.

    Mette Kok                            4 mark 8 skilling
    Karen Skovborg                        4 mark 8 skilling
Holmer begge en dag.

    Christen Eriksen                    4 rdl
    Niels Christensen                    5 rdl
Hver en slætdag sammesteds.

    Niels Brejnberg                    1 rdl
Holmer sammesteds.

    Jens Thomsen                        2 rdl
Ligeså.

    Mourids Jensen                        2 rdl 4 mark
Ligeså.

    Ingeborg Smeds                        1 rdl 2 mark
[Intet angivet].

    Peder Nielsen                        3 mark
[Intet angivet].

LØNSGÅRD

    Jens Rasmussen            5 5 2 ½        20 rdl
    Anders Nielsen            5 5 2 ½        20 rdl
[Disse to tilsammen] skov    0 1 1 2
Gør hver 2 ægter, den ene på 4 mil, den anden på 6 eller 2 ægter til Vejle og 2 til Horsens.


TØRRING SOGN

PLOVSTRUP

1    Veste Andersen            4 4 1 0        8 rdl
2    Søren Nielsen            4 4 1 0        8 rdl
3    Rasmus Hansen            4 4 1 0        8 rdl
4    Christen Sørensen        4 4 1 0        8 rdl
Forretter hver 2 dages pløjning i havresæden, 2 dages pløjning eller andet arbejde derfor, 2 dages slæt med karl og holmer, rejser efter omgang.

Husmænd
5    Jens Jensen            1 1 0 0        4 rdl
Giver landgilde rug 9 skæpper, og gør høslæt i Ødemarken.

RESENHUS

    Johannes Andersen        1 4 2 2        6 rdl 4 mark
Forretter slæt i Ødemarken.

SUMMA  SILKEBORG AMT
Hartkorn ager og eng        53 td 6 skp 2 fjk
Skovskyld                    2 skp 1 fjk 1 alb
Landgilde i penge            182 rdl 4 mark

SUMMA  KOLDINGHUS AMT
Hartkorn ager og eng        218 td 2 skp
Skovskyld                    1 skp 1 alb
Landgilde i penge            383 rdl 8 skilling

SUMMA  SUMMARUM
Hartkorn ager og eng        272 td 2 fjk
Skovskyld                    3 skp 1 fjk 2 alb
Landgilde i penge            565 rdl 4 mark 8 skilling

Hvolgård 30.11.1784

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»