Hvolgård og Låge jordebog 1780.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-708. 2.del, fol.159. Tinglæst juni 1780 no.140 og 141.

Christoffer Winding til Nygård på sin søster Elisabeth Marie Winding til Låge og Hvolgårds obligation på 6000 rdl til justitsråd Marcus Pauli Marcussen til Krastrup med pant i:


LÅGEGÅRD
ager og eng            26 7 0 1
skov                     0 0 2 2
mølleskyld             0 4 1 0

Ufri hartkorn
HVEGHOLM kaldet         3 0 3 0


HVOLGÅRD HOVEDGÅRD
ager og eng            32 3 3 1
skov                     0 2 3 1
mølleskyld             1 4 3 0

En ejendom ØDEMARKEN kaldet, bruges under gårdens frie hovedgårds takst, reserveret fra Fårupgård, 8 td

Hvolgård bøndergods        287 0 1 2

Langskov sogns kirke- korn- og kvægtiende af 15 td

Uldum sogns korn- og kvægtiende af 15 td

Træden sogns konge-korntiende af 16 td


Bøndergodset            Hartkorn            Landgilde


LANGSKOV SOGN

LANGSKOV

Søren Andersen            0 5 3 1½            1 rdl
Mads Skovfoged            0 2 3 0            10 rdl
Niels Gartner                            4 rdl

ØLHOLM

Nikolaj Jensen            2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Laurids Iversen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Anders Pedersen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Anders Christensen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Christen Hansen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Jesper Poulsens enke    2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Niels Nielsen            2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Christen Nielsen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Niels Christiansen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Simon Andersen            2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Anders Iversen            2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Knud Vistesen            2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Christen Iversen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Christen Andersen        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Jens Poulsen            2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk
Christen Mønster        2 4 2 1 5/8        3 rdl 1 mark 4 sk

Husmænd
Jacob Andersen            0 5 3 1 1/18        1 rdl 2 mark
Anne Smeds            0 1 3 2 1/18        3 rdl 2 mark
Anders Poulsen            0 1 3 2 1/18        5 rdl
Christen Dynesen        0 1 3 2 1/18        5 rdl
Christen Larsen        0 1 3 2 1/18        1 rdl
Anders Joensen            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Jens Lassen            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Anne Eriks            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Lars Jensen            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark

HVEGHOLMGÅRD og en øde gårds jord som begge bruges under gården
                    6 1 1 0

NYBORG

Knud Jørgensen                            6 rdl 4 mark
Søren Væver                            4 rdl


ULDUM SOGN

HESSELBALLE   

Jens Lauridsen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Peders Christensen        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Byrgesen        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Peder Jacobsen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Clausen        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Brahe            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Claus Jensens enke        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Søren Brahe            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Jens Hansens enke        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Jens Sørensen            3 4 0 0            8 rdl 2 mark

Husmænd
Niels Jensen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Jens Hjort            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Simon Sørensen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Niels Sørensen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Peder Smed            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Jens Henriksen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Niels Bødker            0 1 3 1¼            5 rdl
Peder Iversen            0 1 3 1¼            4 rdl


HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

Søren Jacobsen            7 2 3 2            16 rdl

ILDVED

Iver Andersen            2 3 3 1            8 rdl 4 mark
Christen Smed                4 0 3 1            8 rdl 1 mark 4 sk
Niels Rasmussen        4 0 3 1            8 rdl 1 mark 4 sk
Jens Sørensen            5 1 3 1            10 rdl
Christen Hage            1 2 0 2            2 rdl 4 mark
Peder Møller            3 6 1 2            11 rdl 2 mark

Husmænd
Jens Rendsborg            0 1 0 1            4 rdl
Christen Bendixen        0 1 0 1            2 rdl 4 mark
Erik Smed                                5 rdl 2 mark
Svend Nielsen                            2 rdl 4 mark


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Ander Poulsen            4 6 2 1            8 rdl


RINGGIVE SOGN

RINGGIVE

Erik Nielsen            1 3 3 1½
Hans Nielsen            1 3 3 1½
svarer begge landgilde-rug 2 td 4 skp

STORE KARLSKOV

Niels Frøkjær            5 5 2 1            8 rdl


SINDBJERG SOGN

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            6 0 0 0            4 rdl
Hans Pedersen            2 7 3 ½            2 rdl
Christen Underup        2 7 3 ½            2 rdl
Hans Mogensen            2 7 1 1½            2 rdl
Lars Christensen        2 7 1 1½            2 rdl
Jens Christensen        5 5 2 1            4 rdl
Hans Vonge            6 2 0 2½            11 rdl
Niels Dynesen            3 0 1 1            2 rdl
Peder Christensen        2 7 2 1½            2 rdl
Niels Hansen            3 0 1 1            2 rdl

Husmænd
Anders Anderen            0 2 0 0            4 rdl
Terkild Skovfoged                        4 rdl 4 mark
Anne Jørgensdatter                        4 rdl
Jeppe Laursen                            4 rdl 4 mark

ØRUM

Ole Jensen            3 7 2 0            3 rdl 3 mark
Peder Christensen        3 7 2 0            3 rdl
Jørgen Christensen        3 7 2 0            3 rdl
Niels Jensen            3 7 2 0            3 rdl
Jens Clausen            3 7 2 0            3 rdl
Laurs Eriksen            3 7 2 0            3 rdl
Morten Madsen            3 7 2 0            3 rdl
Casper Nielsen            3 7 2 0            3 rdl
Jørgen Laursen            3 7 2 0            3 rdl
Christen Pedersen        3 7 2 0            3 rdl
Anders Jensen            3 7 2 0            3 rdl
Jens Bindesbøl            3 7 2 0            3 rdl
Hans Sørensen            3 7 2 0            3 rdl
Hans Madsen            3 7 2 0            3 rdl
Eske Simonsen            0 0 3 1
dito skovskyld            0 1 0 1            6 rdl 4 mark

SKELBORGHUS                            8 rdl

HOLMHUSET                                10 rdl

Husmænd
Jørgen Mogensen                        3 rdl 2 mark
Jens Andersen                            4 rdl
Claus Smed                            4 rdl
Mads Olesen                            4 rdl
Anders Bødker                            4 rdl
Peder Krage                            4 rdl 2 mark
Søren Brahe                            4 rdl
Jens Bødker                            3 rdl 2 mark


SILKEBORG AMT. LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

Peder Albertsen        3 7 1 1            8 rdl
Jens Nielsen            3 7 1 1            8 rdl
Peder Christensen        3 1 1 1            8 rdl
Jens Andersen            3 1 1 1            8 rdl
Peder Rasmussen        3 3 2 2½            8 rdl
Niels Jensen            3 3 2 2½            8 rdl
skovskyld til byen        0 0 3 2

Husmænd
Peder Joensen                            1 rdl 2 mark
Ebbe Christensen                        4 rdl
Hans Hansen                            2 rdl
Morten Pedersen                        8 rdl
Mogens Mouridsen                        5 rdl
Sergeant Walds                            5 rdl
Birthe Joensdatter                        1 rdl
Jonas Andersens enke                    2 rdl
Mette Kok                                4 mark 8 skilling
Karen Skovborg                            4 mark 8 skilling
Ole Nielsens enke                        5 rdl
Niels Christensen                        5 rdl
Niels Brejnberg                        4 rdl
Jens Overgaard                            2 rdl

LØNSGÅRD

Jens Rasmussen            5 7 2 1            20 rdl
Jens Lassen            5 7 2 1            20 rdl
skovskyld                0 1 1 2


TØRRING SOGN

RESENHUS

Johannes Andersen        1 4 2 2            6 rdl 4 mark

PLOVSTRUP

Visti Andersen            4 4 1 0            8 rdl
Søren Nielsen            4 4 1 0            8 rdl
Rasmus Hansen            4 4 1 0            8 rdl
Knud Jensen            4 4 1 0            8 rdl

Husmand
Jens Jensen            1 1 0 0            4 rdl
giver landgilde-rug 9 skp


SUMMA

hartkorn            397 td 5 skp 1 fjk 2 alb

landgildepenge        574 rdl 2 mark 8 skilling

Hvolgård 10.6.1780.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Efter kreditors påtegning af dags dato er denne obligation indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 14.6.1781.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»