Hvolgård jordebog 1778.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-706. 5. del, fol.540B. Tinglæst 17.6.1778 no.61 og 62.

Elisabeth Maria Winding enke efter kommerceråd Kruse til Hvolgård og Låges obligation på 24.000 rdl til konferentsråd Carl Christian von Gram i København med pant i:

HVOLGÅRD HOVEDGÅRD
ager og eng            32 3 3 1
skov                     0 2 3 1
mølleskyld             1 4 3 0

En ejendom ØDEMARKEN kaldet, bruges under gårdens frie hovedgårds takst, reserveret fra Fårupgård, 8 td

Langskov sogns kirke- korn- og kvægtiende af 15 td

Uldum sogns korn- og kvægtiende af 15 td

Træden sogns konge-korntiende af 16 td

Bøndergodset            Hartkorn            Landgilde


LANGSKOV SOGN

LANGSKOV

Søren Andersen            0 5 3 1½            1 rdl
Mads Skovfoged            0 2 3 0            10 rdl
Niels Gartner                            4 rdl

ØLHOLM

Nikolaj Jensen            2 0 3 1
Laurids Iversen        2 0 3 1
Anders Pedersen        1 7 3 2
Anders Christensen        2 6 2 1            2 rdl 2 mark
Christen Hansen        3 6 0 2            8 rdl
Jesper Poulsen            2 5 0 0            3 rdl 2 mark
Niels Nielsen            2 5 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Hansen        2 4 2 2½            3 rdl 2 mark
Simon Andersen            2 4 2 2½            3 rdl 2 mark
Christen Nielsen        2 1 1 2½            2 rdl
Anders Iversen            2 1 1 2½            2 rdl
Knud Vistesen            2 4 1 1½            3 rdl 2 mark
Christen Iversen        2 4 1 1½            3 rdl 2 mark
Christen Andersen        3 7 0 2            10 rdl 2 mark
Jens Poulsen            2 2 3 ½            3 rdl 2 mark
Christen Mønster        2 2 3 ½            3 rdl 2 mark

Husmænd
Jacob Andersen            0 5 3 1 1/18        1 rdl 2 mark
Anne Smeds            0 1 3 2 1/18        3 rdl 3 mark
Anders Poulsen            0 1 3 2 1/18        5 rdl
Dynes Hyrde            0 1 3 2 1/18        5 rdl
Anders Joensen            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Jens Lassen            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Anne Eriks            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Christen Lassen        0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark
Lars Jensen            0 1 3 2 1/18        1 rdl 2 mark

HVEGHOLMGÅRD og en øde jord som begge bruges under gården
                    6 1 1 0

NYBORG

Peder Gregersen                        4 rdl


ULDUM SOGN

HESSELBALLE   

Jens Lauridsen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Peders Christensen        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Byrgesen        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Peder Jacobsen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Clausen        3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Christen Brahe            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Claus Jensen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Søren Brahe            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Jens Hansen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark
Jens Sørensen            3 4 0 0            3 rdl 2 mark

Husmænd
Niels Jensen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Jens Hjort            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Simon Sørensen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Niels Sørensen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Peder Smed            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Jens Henriksen            0 1 3 1¼            1 rdl 2 mark
Niels Bødker            0 1 3 1¼            5 rdl
Peder Iversen            0 1 3 1¼            4 rdl


HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

Søren Jacobsen            7 2 3 2            16 rdl

ILDVED

Iver Andersen            2 3 3 1            8 rdl 4 mark
Jens Jepsen            4 0 3 1            8 rdl 1 mark 4 sk
Niels Rasmussen        4 0 3 1            8 rdl 1 mark 4 sk
Jens Sørensen            5 1 3 1            10 rdl
Christen Hage            1 2 0 2            2 rdl 4 mark
Peder Møller            3 6 1 2            11 rdl 2 mark

Husmænd
Jens Rendsborg            0 1 0 1            4 rdl
Christen Bendixen        0 1 0 1            2 rdl 4 mark
Erik Smed                                5 rdl 2 mark
Svend Nielsen                            2 rdl 4 mark


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Ander Poulsen            4 6 2 1            8 rdl


RINGGIVE SOGN

RINGGIVE

Erik Nielsen            1 3 3 1½
Hans Nielsen            1 3 3 1½
svarer begge landgilde-rug 2 td 4 skp

STORE KARLSKOV

Niels Andersen            5 5 2 1            8 rdl


SINDBJERG SOGN

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            6 0 0 0            4 rdl
Hans Pedersen            2 7 3 ½            2 rdl
Christen Underup        2 7 3 ½            2 rdl
Hans Mogensen            2 7 1 1½            2 rdl
Lars Christensen        2 7 1 1½            2 rdl
Søren Brahe            5 5 2 1            4 rdl
Hans Vonge            6 2 0 2½            11 rdl
Niels Dynesen            3 0 1 1            2 rdl
Niels Hansen            3 0 1 1            2 rdl
Peder Christensen        2 7 2 1½            2 rdl

Husmænd
Anders Anderen            0 2 0 0            4 rdl
Terkild Skovfoged                        4 rdl 4 mark
Anne Jørgens                            4 rdl
Jeppe Lauridsen                        4 rdl 4 mark

ØRUM

Ole Jensen            3 7 2 0            3 rdl 3 mark
Peder Christensen        3 7 2 0            3 rdl
Jørgen Christensen        3 7 2 0            3 rdl
Niels Jensen            3 7 2 0            3 rdl
Jens Clausen            3 7 2 0            3 rdl
Laurids Eriksen        3 7 2 0            3 rdl
Morten Madsen            3 7 2 0            3 rdl
Casper Nielsen            3 7 2 0            3 rdl
Jørgen Lauridsen        3 7 2 0            3 rdl
Christen Pedersen        3 7 2 0            3 rdl
Anders Jensen            3 7 2 0            3 rdl
Jens Bindesbøl            3 7 2 0            3 rdl
Hans Sørensen            3 7 2 0            3 rdl
Hans Madsen            3 7 2 0            3 rdl
Eske Simonsen            0 0 3 1
dito skovskyld            0 1 0 1            6 rdl 4 mark

SKELBORGHUS                            8 rdl

HOLMHUSET                                10 rdl

Husmænd
Jørgen Mogensen                        3 rdl 2 mark
Jens Andersen                            4 rdl
Claus Smed                            4 rdl
Mads Olesen                            4 rdl
Anders Bødker                            4 rdl
Peder Krage                            4 rdl 2 mark
Søren Brahe                            4 rdl
Jens Bødker                            3 rdl 2 mark


SILKEBORG AMT. LINNERUP SOGN

HJORTSVANG

Peder Albertsen        3 7 1 1            8 rdl
Jens Nielsen            3 7 1 1            8 rdl
Peder Christensen        3 1 1 1            8 rdl
Jens Andersen            3 1 1 1            8 rdl
Mads Brejnberg            3 3 2 2½            8 rdl
Mourids Jensen            3 3 2 2½            8 rdl
skovskyld til byen        0 0 3 2

husmænd
Peder Joensen                            1 rdl 2 mark
Ebbe Christensen                        4 rdl
Hans Hansen                            2 rdl
Morten Pedersen                        8 rdl
Mogens Mouridsen                        5 rdl
Sergeant Walds                            5 rdl
Birgitte Joensdatter                    1 rdl
Jonas Andersens enke                    2 rdl
Mette Kok                                4 mark 8 skilling
Karen Skovborg                            4 mark 8 skilling
Otte Nielsen                            5 rdl
Niels Christensen                        5 rdl
Niels Brejnberg                        4 rdl
Jens Overgaard                            2 rdl

LØNSGÅRD

Jens Rasmussen            5 7 2 1            20 rdl
Jens Lassen            5 7 2 1            20 rdl
skovskyld                0 1 1 2

TØRRING SOGN

RESENHUS

Peder Nielsen            1 4 2 2            9 rdl

PLOVSTRUP

Veste Andersen            4 4 1 0            8 rdl
Søren Nielsen            4 4 1 0            8 rdl
Rasmus Hansen            4 4 1 0            8 rdl
Jens Jensen            4 4 1 0            8 rdl

Husmand
Jens Jensen            1 1 0 0            4 rdl
giver landgilde-rug 9 skp


SUMMA

hartkorn            367 td 2 fjk 2 alb

landgildepenge        570 rdl 8 skilling

Hvolgård 9.6.1778.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Efter fru geheime-konferentsrådinde baronesse Kragh Juul Wind født Gram i København hendes påtegning af 11.juni sidst er denne obligation indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 12.7.1785.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»