Jordebog på en del af Hvolgård gods 1771.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-702. 4.del, fol.838B. Tinglæst maj 1772 no.141.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges skøde til fru Kruse enke efter kommerceråd Hans Kruse til Hvolgård på følgende gods.


SINDBJERG SOGN

ØRUM

Peder Christensen        3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Oluf Jensen            3 7 2 0        4 rdl, selvejerrettighed
Jørgen Christensen        3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Niels Jensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Søren Markussen        3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Laurids Eriksen        3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Morten Madsen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Casper Nielsen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Peder Sørensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Hans Caspersen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Anders Jensen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Jens Bindesbøl            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Søren Hansen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri
Hans Madsen            3 7 2 0        3 rdl 3 mark, hoveri

Husmænd
Christen Pedersen                    4 rdl, fri for hoveri og     løb
Jens Sørensen Smed                    1 rdl 4 mark, gør 1 ugedag
Søren Brahe                        4 mark, gør 1 ugedag
Søren Smed                        5 rdl, har kun huset i     leje indtil han af sin husbond kancelliråd Ammitsbøl     indkaldes, dog skal hans sønner som have fyldt eller fylder     år på dette gods tilhøre husets ejer
Hans Mogensen                        1 rdl, gør 1 ugedag
Laurids Smed                        4 mark, gør 1 ugedag
Jacob Bødker                        1 rdl, gør 1 ugedag
Kirsten Pedersdatter                4 rdl, gør hverken ugedag     eller løb
Jørgen Larsen Ulv                    5 rdl, gør hverken hoveri     eller løb
Jens Bødker                        2 rdl, gør 1 ugedag, har     huset i leje i 2 år

ØRUM SKOVHUS

Eskild Simonsen        0 0 3 1        6 rdl 4 mark
skov                    0 1 0 1        husbonden svarer selv     skatterne, mens intet videre enten ugedag eller løb

ØRUMHOLM

Christen Jensen                    6 rdl 4 mark, ingen ugedag     eller løb


SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            4 4 0 0        4 rdl 8 pund smør, fuld     hoveri
Hans Pedersen            5 7 2 1    gør dobbelt så meget hoveri som     Peder Eriksen, men svarer kun        1 rdl 8 pund smør ½ gås, 1     høne 10 æg
Lars Andersen            5 6 3 0        1 rdl 4 mark, dobbelt     hoveri
Niels Sørensen            5 5 2 1        1 rdl 2 mark, dobbelt     hoveri
Jens Terkildsen        5 7 1 0        1 rdl, 8 pund smør, ½ gås,     1 høne, 10 æg, gør dobbelt hoveri
Niels Dynesen            6 0 2 2        4 mark, 2 høns, 20 æg,     dobbelt hoveri
Peder Sørensen            1 6 0 0        6 rdl, ingen hoveri, har ¼     gård

Husmænd
Terkel Jacobsen                    1 rdl, 1 ugedag
Anders Smed                        4 mark, 1 ugedag
Jørgen Mogensen                    4 mark, 1 ugedag
Christen Hansen                    2 mark, 1 ugedag
Peder Skovmand                        2 mark, 10 skp havre,
    1 ugedag
Kirsten Balle                        4 rdl, ingen hoveri

Hyrdehuset tilhører byen

Et aftægtshus ved Niels Dynesens gård med kålhavejord tilfalder     husbonden så snart den gamle kone dør

Et ledigt hus sønden i byen

Et andet i Lars Andersens gård og endelig

et ved Jens Terkildsens gård

hvilke sidste kan bringes til indtægt om husbonden det til den ene eller anden husmand måtte overlade

LANGSKOV SOGN

Af HVEGHOLM MARK et stykke jord ENGSKIFTET kaldet ansat for hartkorn                 1 4 0 0

Låge 26.4.1771.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»